MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAP GODKJENNING AV MØTEBOK NORM FOR SOSIALHJELP 2013 BETALINGSREGULATIV 2013 BUDSJETT 2013 OG ØKONOMIPLAN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAP GODKJENNING AV MØTEBOK NORM FOR SOSIALHJELP 2013 BETALINGSREGULATIV 2013 BUDSJETT 2013 OG ØKONOMIPLAN 2014-2016"

Transkript

1 FAUSKE KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAP Tid: kl: 10:00-18:00 Sted: Administrasjonsbygget, kantina Til behandling: Saksnr 153/12-162/12 Eventuelle forfall meldes på telefon eller beritjohnsencifauskekommuneno (Husk begrunnelse) Varamedlemmer møter etter nærmere avtale Vi ber om at sakspapirer ikke kastes etter møte, da møteprotokoll fra møtet kun vil inneholde instiling og vedtak i sakene SAKSLISTE: - MØTE NR Sak nr: 153/12 154/12 155/12 156/12 157/12 158/12 159/12 160/12 161/12 162/12 Sakstittel: GODKJENNING AV MØTEBOK NORM FOR SOSIALHJELP 2013 BETALINGSREGULATIV 2013 DISPONERIG AV KOMPENSASJONSTILSUDD OMSORGSBOLIGER BUDSJETT 2013 OG ØKONOMIPLAN BUDSJETTREGULERING - INVESTERIGSBUDSJETTET 2012 VEDTEKTER FOR EIENDOMSSKATT - FAUSKE KOMMUE RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER OG BUDSJETTERTE TILSKUDDSSATSER 2013 NY ORDNING FOR KLINISK VETERINÆRVAKT I KOMMUNENE SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE 3 KVARTAL 2012 Fauske, ~mtßle?1;~~ ordfører J~f il:a;iji~ foriannskapsj~:~r

2 SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE I Jom:alpostID: Sluttbehandlede vedtaksinstans: Formskap 12/10129 I Arkiv sak: 12/2376 I Saksansvarlig: Berit Vestvan Johnsen Sak nr: 153/12 I FORMANSKAP I Dato: GODKJENNING AV MØTEBOK Vedlegg: Møtebok nr 13/2012 Sammendrag: Se vedlagte møebok INNSTILLING: Vedlagte møtebok nr godkjennes

3 Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: Møte nr: /2012 Fra kl 09:00 Til kl 10:30 Til behandling: Sakene 143/12-152/12 Møtested: Administras onsb get, kantina TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Siv Anita Johnsen Brekke, Ronny Borge, Hege Harsvik, Tom Vidar Karlsen, Hege E Larsen, Trine Nordvik Løkås, Jørn Stene, Kenneth Svendsen, Ame B Vaag Varamedlemmer: * Andre: Rådmann, fagleder park/idrett, kommunalsjef, avdelingsleder servicetorget, enhets bygg/eiendom/idrett, formannskapssekretær, presse le der UNDERSKRFTER: Vi bekrefter med våre underskrifter at møteboken er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet: Fauske 2~/12 kjeslm~o:jj~ formannskapssekriær Siv Anita Johnsen Brekke ordfører representant representant Protokollen er godkjent av formannskapet i møte nr den Hovedutskrift sendes: Ordfører - Rådmann - Kommunalsjefer - Personalsjef - Økonomisjef Salten Kommunerevisjon Bibliotekene Lokal presse Politiske partier Gruppeledere Utskrift er foretatt den MERKADER: Det var ingen merknader til innallnga Merknader til dagsorden: 4 ekstra saker Ame B Vaag (V): Når skal salgsbevilingene tre i kraft? Hege Harsvik (FL): Svømmehallen:

4 Rykter om at det er store skader i dategarderoben, Skader skal ha vært forutsett Fauskebygg advarte Byggearbeider på 2 milioner ble ikke gjort Det skal være en skriftlig bekreftelse Når er arbeidene ferdig? Hvem sitter med ansvaret? Dagsorden med merknader ble enstemmig godkjent Inhabilitet: 145/12: Siv Anita Johnsen Brekke Svar på spørsmål: Arne B Vaag: Ordfører svare Dette må avgjøre i ekstrasakene i dag Hege Harsvik: Enhetsleder bygg, eiendom og idrett svare Vinteren 2011 ble det oppdaget at det lekket fra taket i herregarderoben Trodde det var mye snø Tettet papp og skiftet beslag Tenke ikke da at det var kondensproblem Det var en befaring med Fauskebygg Det ble satt opp en avtrekksvifte i damegarderobe Dette gjorde at denne garderoben fungerte I herregarderoben fortsatte problematikken Taket ble åpnet og det viste masse fukt - et gedigent kondensproblem Vanet hadde truet ned i isolasjonen Teknisk løsning på taket var feil Det består av 4 forskjellge tak Problemet er detgatle taket mellom sentralskolen og den gamle gymsalen Det er prosjektert nyt våttak over herregarderoben - et kompak; Den nye tekniske løsningen skal være god Nordconsult har hatt stor arbeidsmengde Prosjektering er oversendt Fauskebygg De har anslått 6 uker fra arbeidet starter til åpning Foreløpig er det bru ca kr ,- Arbeidet er anslått til kr ,- + moms

5 Saksliste Sak nr: 143/12 144/12 145/12 146/12 147/12 148/12 149/12 150/12 151/12 152/12 Sakstittel: GODKJENNING AV MØTEBOK REFERATSAKER I PERIODEN SØKNAD OM OMGJØRIG AV GARANTIER - VEIPAKK SALTEN AS SØKNAD OM UTBETALING AV FORSKUDD SPILLEMIlDLER FOR SPEAKR- OG TIDTAKERBU I KLUNGSETMARK SØKNAD OM UTBETALING AV FORSKUDD SPILLEMIDLER FOR UTVIDELSE OG RENOVERIG AV LYSLØYPE I KLUNGSETMARKA MØTEPLAN 2013 FOR PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG, DRIFTSUTVALG, FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE SØKNAD OM BEVILLING TIL SALG AV ØL OG ANNEN ALKOHOLHOLDIG DRIKK I PERIODEN SØKNAD OM BEVILLING TIL SALG AV ØL OG ANNEN ALKOHOLHOLDIG DRIKK SØKNAD OM BEVILLING TIL SALG AV ØL OG ANEN ALKOHOLHOLDIG DRIKK I PERIODEN SØKNAD OM BEVILLING TIL SALG A V ALKOHOLHOLDIG DRIKK GRUPPE 1 l

6 143/12: GODKJENNING AV MØTEBOK INNSTILLING: Vedlagte møtebok nr godkjennes FOR-143/12 VEDTAK Innstilingen ble enstemmig vedtatt 144/12: REFERATSAKER I PERIODEN INNSTILLING: Refererte dokumenter tas til oriei;tering FOR-144/12 VEDTAK Innstilingen ble enstemmig vedtatt 145/12: SØKNAD OM OMGJØRING AV GARNTIER - VEIPAKK SALTEN AS INNSTILLING: 1 Det godkjennes en omgjøring fra simpel garanti til selvskyldner garanti av kommunens garanti for lån til Veipake Salten AS Det omfatter 11/125 del av rest sertifikatlån, dvs 10,604 mil kr 2 Garantiene er gitt tinder forutsetning av at Nordland Fylkeskommunen og Bodø kommune aksepterer garantiomgjøring for sin andel av forpliktelser 3 Garantiansvar reduseres i takt med nedbetaling av gj eld FOR-145/12 VEDTAK Siv Anita Johnsen Brekke (AP) stilte spørsmål med egen habiltet (styremedlem i Veipake Salten AS) Brekke ble enstemig erklært inhabil Innstilingen ble enstemmig vedtatt

7 INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRT: 1 Det godkjennes en omgjøring fra simpel garanti til selvskyldner garanti av kommunens garanti for lån til Veipakke Salten AS Det omfatter 11/125 del av rest sertifikatlån, dvs 10,604 mil kr 2 Garantiene er gitt under forutsetning av' at Nordland Fylkeskommunen og Bodø kommune aksepterer garantiomgjøring for sin andel av forpliktelser 3 Garantiansvarreduseres i takt med nedbetaling av gjeld 146/12: SØKNAD OM UTBETALING AV FORSKUDD SPILLEMIlDLER FOR SPEAKER- OG TIDTAKERBU I KLUNGSETMARK INNSTILLING: Søknaden fra Fauske Idrettslag innvilges med inntil kr ;- i tråd med fondets vedtekter FOR-146/12 VEDTAK Innstilingen ble enstemmig vedtatt VEDTAK: Søknaden fra Fauske Idrettslag innvilges med inntil kr ,- i tråd med fondets vedtekter 147/12: SØKNAD OM UTBETALING AV FORSKUDD SPILLEMIDLER FOR UTVIDELSE OG RENOVERING A V LYSLØYPE I KLUNGSETMARK INNSTILLING: c: Søknaden fra Fauske Idrettslag innvilges med inntil lcr ,- i tråd med fondets vedtekter, når midler til Dråvika er overført til kommunen FOR-147/12 VEDTAK Innstilingen ble enstemmig vedtatt VEDTAK: Søknaden fra Fauske Idrettslag innvilges med inntil kr ,- i tråd med fondets vedtekter, når midler til Dråvika er overført til kommunen 148/12: MØTEPLAN 2013 FOR PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG, DRIFTSUTVALG, FORMANNSKA OG KOMMUNESTYRE INNSTILLING:

8 Møteplan for kommunestyre, formanskap, driftsutvalg og plan- og utviklingsvalg 20l3 godkjennes som vist i vedlegg PLUT-100/12 VEDTAK Linn Normann Godtfredsen (AP) foreslo: To ekstra møter i PLUT, 19 juni og 28 august Innstilingen med AP's forslag ble enstemmig vedtatt VEDTAK: Møteplan for kommunestyre, formanskap, driftsutvalg og plan- og utviklingsvalg 2013 godkjennes som vist i vedlegg med følgende endring: To ekstra møter i PLUT, 19 juni og 28 august DRIF-098/12 VEDTAK Marit Sørensen (SV) foreslo: To ekstra møter i driftsutvalget; 13 juni og 29 august 2013 Innstillngen med SV's forslag ble enstemmig vedtatt VEDTAK: Møteplan for kommunestyre, formanskap, driftsutvalg og plan- og utviklingsvalg 2013 godkjennes som vist i vedlegg med følgende endring: To ekstra møer i driftsutvalget; 13 jun og 29 august20l3 FOR-148/12 VEDTAK Innstilingen ble enstemmig vedtatt med endringer i plan- og utviklingsutvalgets og driftsutvalgets møtedatoer INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: Møteplan for kommunestyre, formanskap, driftsutvalg og plan- og utviklingsvalg 2013 godkjennes som vist i vedlegg med følgende endring: To ekstra møter i PLUT, 19 juni og 28 august To ekstra møter i driftsutvalget; 13 juni og 29 august /12: SØKNAD OM BEVILLING TIL SALG AV ØL OG ANNEN ALKOHOLHOLDIG DRIKK I PERIODEN NY INNSTILLING:

9 Søknad fra Coop Extra Fauske om bevillng for salg av øl og anen alkoholholdig drikk med inntil 4,76 volumprosent alkohol innvilges som følger: Bevilingshaver: Salgslokale: Salgstid: Omfang: Styrer: Stedfortreder: Coop Nordland, orgnr Coop Extra Fauske I henhold til Fauske kommunes alkoholpolitiske handlingsplan øi og annen alkoholholdig drikk med inntil 4,76 volumprosent alkohol Anita Jensen (Kunskapsprøven i Alkoholloven må avlegges innen 3 måneder etter innvilget salgsbeviling) Laila Grydeland (Kunnskapsprøven i Alkoholloven må avlegges innen 3 måneder etter innvilget salgsbeviling) Bevilingsperioden er: fra til FOR-149/12 VEDTAK Ronny Borge(H) foreslo: Bevillngsperioden er: fra til H' s forslag ble truet Ordfører frelumet følgende omforente forslag: Bevilingsperioden er: fra til Imistilingen med ordførers omforente forslag ble enstemmig vedtatt VEDTAK: Søknad fra Coop Extra Fauske om beviling for salg av øl og anen alkoholholdig drikk med inntil 4,76 volumprosent alkohol innvilges som følger: Bevilingshaver: Salgslokale: Salgstid: Omfang; Styrer: Stedfortreder: Coop Nordland, orgnr Coop Extra Fauske I henhold til Fauske kommunes alkoholpoliiske handlingsplan øi og annen alkoholholdig drikk med inntil 4,76 volumprosent alkohol Anita Jensen (Kunskapsprøven i Alkoholloven må avlegges innen 3 måneder etter innvilget salgsbevillng) Laila Grydeland (Kunskapsprøven i Alkohölloven må avlegges innen 3 måneder etter innvilget salgsbeviling) Bevilingsperioden er: fra til /12: SØKNAD OM BEVILLING TIL SALG AV ØL OG ANNEN ALKOHOLHOLDIG DRIKK NY INNSTILLING:

10 Søknad fra Spar Mathjørnet AS om beviling for salg av øl og anen alkoholholdig drikk med inntil 4,76 volumprosent alkohol innvilges som følger: Bevilingshaver: Salgslokale: Salgstid: Omfang: Styrer: Stedfortreder: Spar Mathjørnet As, orgnr Spar Mathjømet AS på Finneid I henhold til Fauske kommunes alkoholpolitiske handlingsplan øi og anen alkoholholdig drikk med inntil 4,76 volumprosent alkohol Brit Iren Johansen (Kunskapsprøven i Alkoholloven må avlegges innen 3 måneder etter innvilget salgsbeviling) Kenneth Johansen (Kunskapsprøven i Alkoholloven må avlegges innen 3 måneder etter innvilget salgsbeviling) Bevilingsperioden er: fra til FOR-150/12 VEDTAK Ordfører fremmet følgende omforente forslag: Bevilingsperioden er: fra til Innstilingen med ordførers omforente forslag ble enstemmig vedtatt VEDTAK: Søknad fra Spar Mathjømet AS om bevillng for salg av øl og anen alkoholholdig drikk med inntil 4,76 volumprosent alkohol innvilges som følger: Bevilingshaver: Salgslokale: Salgstid: Omfang: Styrer: Stedfortreder: Spar Mathjømet As, orgnr Spar Mathjørnet AS på Finneid I henhold til Fauske kommunes alkoholpolitiske handlingsplan øi og anen alkoholholdig drkk med inntil 4,76 volumprosent alkohol Brit Iren Johansen (Kunskapsprøven i Alkoholloven må avlegges innen 3 måneder etter innvilget salgsbeviling) Keneth Johansen (Kunskapsprøven i Alkoholloven må avlegges innen 3 måneder etter innvilget salgsbeviling) Bevilingsperioden er: fra til : SØKNAD OM BEVILLING TIL SALG AV ØL OG ANNEN ALKOHOLHOLDIG DRIKK I PERIODEN NY INNSTILLING: Søknad fra Coop Prix Hellgberget om bevillng for salg av øl og anen alkoholholdig drikk med inntil 4,76 volumprosent alkohol innvilges som følger: Bevilingshaver: Salgslokale: Coop Nordland, orgnr Coop Prix Hellgberget

11 Salgstid: Omfang: Styrer: Stedfortreder: I henhold til Fauske kommunes alkoholpolitiske handlingsplan øi og annen alkoholholdig drikk med inntil 4,76 volumprosent alkohol An-Kristin Kristiansen (Kunskapsprøven i Alkoholloven må avlegges innen 3 måneder etter innvilget salgsbeviling) Gun Sofie Hansen (Kunnskapsprøven i Alkoholloven må avlegges innen 3 måneder etter innvilget salgsbevillng) Bevilingsperioden er: fra til FOR VEDTAK Ordfører fremmet følgende omforente forslag: Bevilingsperioden er: fra til Innstilingen med ordførers omforente forslag ble enstemmig vedtatt VEDTAK: Søknad fra Coop Prix Hellgberget om bevillng for salg av øl og anen alkoholholdig drikk med inntil 4,76 volumprosent alkohol innvilges som følger: Bevilingshaver: Salgslokale: Salgstid: Omfang: Styrer: Stedfortreder: Coop Nordland, orgnr Coop Prix Hellgberget I henhold ti Fauske kommunes alkoholpolitiske handlingsplan øi og anen alkoholholdig drikk med inntil 4, 76 volumprosent alkohol An-Kristin Kristiansen (Kunskapsprøven i Alkoholloven må avlegges innen 3 måneder etter innvilget salgsbeviling) Gun Sofie Hansen (Kunnskapsprøven i Alkoholloven må avlegges innen 3 måneder etter invilget salgsbeviling) Bevilingsperioden er: fra til /12: SØKNAD OM BEVILLING TIL SALG AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK GRUPPE 1 NY INNSTILLING: Søknad fra Bunpris Fauske om beviling for salg av øl og anen alkoholholdig drikk med inntil 4,76 volumprosent alkohol innvilges som følger: Bevilingshaver: Salgslokale: Salgstid: Omfang: Styrer: Bunnpris Fauske, orgnr Bunpris Fauske I henhold til Fauske kommunes alkoholpolitiske handlingsplan øi og anen alkoholholdig drikk med inntil 4,76 volumprosent alkohol Mette VSkogen Alstad (Kunskapsprøven i Alkoholloven må avlegges innen 3 måneder etter innvilget salgsbevillng)

12 Stedfortreder: Ellen Solheim (Kunskapsprøven i Alkoholloven må avlegges innen 3 måneder etter innvilget salgsbeviling) Bevilingsperioden er: fra til FOR-152/12 VEDTAK Ordfører fremmet følgende omforente forslag: Bevilingsperioden er: fra til Innstilingen med ordførers omforente forslag ble enstemmig vedtatt VEDTAK: Søknad fra Bunpris Fauske om beviling for salg av øl og annen alkoholholdig drikk med inntil 4,76 volumprosent alkohol innvilges som følger: Bevillngshaver: Salgslokale: Salgstid: Omfang: Styrer: Stedfortreder: Bunpris Fauske, orgnr Bunnpris Fauske I henhold til Fauske kommunes alkoholpolitiske handlingsplan øi og anen alkoholholdig drikk med inntil 4,76 volumprosent alkohol Mette VSkogen Alstad (Kunskapsprøven i Alkoholloven må avlegges innen 3 måneder etter innvilget salgsbeviling) Ellen Solheim (Kunskapsprøven i Alkoholloven må avlegges innen 3 måneder etter innvilget salgsbevillng) Bevilingsperioden er: fra til

13 SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 12/9783 I I Arkiv JouralpostID: sakid: 12/2292 I Saksbehandler: Morten Pedersen Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestye Sak nr: 103/12 DRIFTSUTV ALG Dato: /12 FORMANNSKAP KOMMUNESTYRE NORM FOR SOSIALHJELP 2013 Vedlegg: Ingen Sammendrag: I forbindelse med budsjettvedtaket for 2008 ble det forutsatt at normen for økonomisk sosialhjelp årlig legges fram som egen sak i forbindelse med neste års budsjettarbeid Sosial og helsedeparementet ga 13 februar 2001 veiledende retningslinjer for utmåling av stønad til livsopphold etter sosialtjenesteloven Ny lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen trådde i kraft L januar 2010 Regelen om økonomisk stønad til livsopphold er videreført med same innold som i sosialtjenesteloven Nyt rundskriv av er utarbeidet og gjeldende (H35/2012) Fylkesmannen gjennomfører opplæring i nyt rudskriv for ansatte i NA V fram mot årsskiftet De veiledende retnngslinjene er prisjustert i tråd med konsumprisindeksen for perioden 2002 til 2011, med untak av 2007 og 2009 hvor satsene ble hevet med 5 % utover prisstigning De veiledende retningslinjene erstatter ikke NAVs rett og plikt til å utøve skjønn ved vurdering av søknader om økonomisk hjelp Videre står den enkelte kommune i utgangspunket fritt til å fastsette nivået på sine sosialhjelpsytelser Det forutsettes imidlertid at stønaden som gis sikrer søkeren et forsvarlig livsopphold Økonomisk stønad etter Lov om sosiale tjenester i NAV er en skjønnsmessig ytelse, jf lovens 18 NAV har både rett og plikt til å utøve skjønn når den vurderer om det skal ytes stønad, og ved utmåling av stønad Satsene må derfor betraktes som et veiledende utgangspunt for det skjønn som skal utøves Formålsbestemmelsen i lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen sier følgende: o Fonnålet med loven er å bedre levekårene for vanskeligstilte, bidra til sosial og økonomisk trygghet, heruder at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig, og fremme overgang til arbeid, sosial inkludering og aktiv deltakelse i samfuet

14 o Loven skal bidra til at utsatte barn og unge og deres familer får et helhetlig og samordnet tjenestetilbud o Loven skal bidra til likeverd og likestiling og forebygge sosiale problemer De veiledende statlige nomene er supplert med mer detaljerte retningslinjer slik at kommunen får en hensiktsmessig strutur på de lokale normene Det har viset seg hensiktsmessig å operere med korttidsnormnødhjelp, egen norm for hjemmeboende/hybelboende ungdom, samvær med bar og lommepenger ved opphold i institusjon Retningslinjene er i de senere år regulert opp med same prosentsats som for de veiledende normene fra staten NAV Fauske har et systematisk fokus på bars situasjon ved karlegging og vudering av økonomisk stønad til søkere med økonomiansvar for bar Det tas spesielt hensyn til om det er bar i husstanden ved vudering av søknad til strøm- og husleierestanser NAV Fauske utmåler en uke ekstra livsopphold/stønad i henhold til normene nedenfor, til voksne i forbindelse med julefeiring For hvert barn i familen utmåles to uker ekstra utbetaling til jul etter nivå på langtidsnorm for bar Fauske koinunes veiledende retllingslinjer/norm for økonomisk hjelp til om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltnngen fra livsopphold, etter lov Langtidsnorm Enslige 5373,- Ekteparisamboere 8924,- Person i bofellesskapl samboer en pers 4462,- BarO-5 år 2049,- Bar 6-10 år 2724,- Bar år 3415,~ Korttidshjelp/nødhjelp Enslig 2790,- Par 5580,~ Bar O -5år 1546,- Bar 6-10 år 1936,- Barn år 2347,- Hjemmeboendelbybelboende ungdom over 18 ar o 4170,- Ved samvær med barn benyttes langtidsnorm pr dag O -5 år ( kr 69,- pr døgn) 2049, år " ( 91,- " " ) 2724, år ( " 113,- " " ) 3415,- Lommepenger ved opphold i institusjon 2142,- (kort opphold kr 73,- pr dag, kr 510,- pr uke)

15 I, De veiledende retningslinjene omfatter utgifter til det løpende daglige livsoppholdet, mat og drikke, klær og sko, husholdningsarikler og hygiene med mer Medier og kommunikasjon, frtidsakiviteter, fritidsutstyr til bar og reiseutgifter (bru av offentlg kommunikasjon i forbindelse med daglige gjøremål) inngår også, jfr rudskriv H-35/2012 punt Boutgifter, strøm og oppvaring, bolig- og innboforsikring, samt innbo og utstyr inngår i kjerneområdet i livsoppholdet, men er ikke inkludert i beregningsgrulaget for de veiledende retningslinjene Dette er forhold som vuderes særskilt Utgifter som i rudskriv H-35/2012 er definert som spesielle utgifter er ikke inkludert i utregningsgruaget for veiledende retningslinjer Dette gjelder utgifter ved høgtids- og merkedager, fritidsutstyr, spedbarutstyr, barepass, skolestar, videregående utdaning, utgifter ved samvær med bar, lege, psykolog, legemidler, tannbehandling, syns- og hørselshjelpernidler, flyteutgifter, vedlikehold av egen bolig, bilhold, og ellers særlige behov Dette er utgifter som avhengig av den konkete situasjon kan være en del av livsoppholdet, og i de tilfeller skal inngå i grunnaget for utmåling av stønad Saksbehandlers vurdering: Det er saksbehandlers vudering at de statlige normene med de lokale tileggsnormene daner en hensiktsmessig økonomisk ramme rudt forvaltningen av lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen Hovedprinsippet for behandling av søknad om økonomisk stønad er at det skal foretas konkete og individuelle vuderinger av hjelpebehov, stønadsbeløp og stønadsform NAV-kontoret har både rett og plikttil å foreta skjønnsmessige vurderinger i hver enkelt sak I alle vurderinger skal det legges vekt på å freme lovens formål best mulig Vurderingene skal gjøres innenfor ramen av gjeldende lov- og forskriftsbestemelser, og så langt som mulig foretas i sàarbeid med tj enestemottakeren Forholdet til andre statlge ytelser er også av betydning for vurdering av størrelsen på sosialhjelpsnormen, da det bør være et hensiktsmessig forhold, slik at individets basisbehov ivaretas, Samtidig som ytelsen motiverer til arbeid og aktivitet INNSTILLING: Fauske kommunestyre benyter de statlige veiledende retningslinjer for utmåling av økonomisk stønad til livsopphold Dagens normer reguleres i tråd med de statlige normene når disse er klar med virkning fra e Even Ediassen rådman

16 SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 12/9607 I I Arkiv Jom:alpostiD: sakd: 12/2250 I Saksbehandler: Berit Vestvan Johnsen Sluttbehandlede vedtaksmnstans: Kommunestve Sak nr: 104/12 DRIFTSUTVALG Dato: /12 FORMANNSKAP KOMMUNESTYRE BETALINGSREGULATIV 2013 Vedlegg: Betalingsregulativ Beregning av vanngebyrer 2013 Beregning av avløpsgebyrer 2013 Sammendrag: Rådmannen har lagt inn en økning på deflatoren i statsbudsjettet på 3,3 % Hvis det er andre endringer enn dette, framkommer de under saksopplysninger ~ Saksopplysninger: Betalingssatser kultur og idrett Utleie kommunale byggog anlegg på kultur og idrettsområdet: Fauske kommune har utleie av følgende kulturbygg og idrettsanegg, utover skolebygg: Teletunet kultur- og aktivitetssenter Fauske kino Gymnastikksaler Idrettshall Fotballbaner Stprsal Ungdommens hus Fotballbaner og løkker Ungdomsklubber Fauske kommune har over en lang tidsperìode hatt retningsgivende prinsipper for utleie av kommunale bygg Et av prinsippene har vært at Kommunens frivilige og ikke-kommersielle lag og foreninger for bar og unge skal ha gratis lokaler i kommunens bygg og anlegg til sine faste aktiviteter/undervisning Radmannen foreslar at det innføres betaling for barn og unges bruk av idrett og kulturbygg i Fauske kommune, gjeldende fom 2014 Sammen med Idrettsradet og frivilige lag og foreninger utarbeider radmannen et forslag til praktisk gjennomføring som fremlegges til pölitisk behandling høsten 2013

17 Kommunen har også tilrettelagt for preparering av lysløyper/alpinanlegg som er private, ved at aktuelle idrettslag får dekt bensinutgifterlstrømutgifter Dette foreslås ikke videreført fra 2013 Mange av disse bruerstedene/anleggene har spesialavtalerikontrakter knytet til spesielle forhold Rådmanen skal i 2013 rydde opp i disse avtalene og jobbe for terminering av disse avtalene For øvrig videreføres prinsippene om at: Lag/foreningerlarangører som driver undervisning etter prinsippene i "Voksenopplæringsloven" skal gis fritak for leie til faste ukentlige aktiviteter Her strammes dette inn i henhold til forskrift Kommunen dekker kun utgifter for kurs/aktiviteter som avholdes på hverdager i undervisningsåret, undervisningsferier unntatt, og som ikke varer lengre enn ti kl 21 :00, jf forskrift om studieforbund og nettskoler, av Pedagogisk tilrettelagte publikumstiltak og politiske akiviteter skal ikke betale leie Disse prinsipper foreslås som retningsgivende for 2013 også Tidligere år har det vært spesifikke utleiesatser som er forskjellg fra midtuke, og helg Dette er noe som har hengt igjen fra tidligere år, når det var egen vaktmestertjeneste ved de enkelte bygg Dette er nå falt vekk Det foreslås derfor en fast pris, som er et snitt av de ulike priser som ìiar vært tidligere, og den generelle økningen er på 3,3 %, og basert på de retningsgivende tall fra statsbudsjettet for kostnadsvekst i 2012 Det foreslås imidlertid en økt pris for foreninger/lag/arangører som kommer utenom Fauske korrune døgn, Nye retningsgivende prinsipper tilføres også: Ved ikke-kommersielle arrangementer i faktureres bruerne for maksimalt 10 timer per Rådmanen gis fullmakt til å vudere at for særskilte grupper kan satsene for, og' eventuelt frtak for leie skje All utleie av gymsaler etter kl 16:00-23 :00 skjer via idrettskontoret (også i idrettsdelen av skolebygg), Kommersielle tiltakandre arangementer - leiepris etter avtale Oppsummering av retningsgivende prinsipper for utleie av kulturbygg/idrettsanlegg i Fauske kommune: Treningstimer/øvingstimer i kommunale bygg og anegg kan tildeles til lag og foreninger Alle bruere må betale leiepris Lag/foreninger/arangører som driver undervisning etter prinsippene i "Voksenopplæringsloven" Her strames dette inn i henhold til forskrft Kommunen dekker kun utgifter for kurs/akiviteter som avholdes på hverdager i undervisningsåret, undervisningsferier untatt, og som ikke varer lengre enn ti kl 21 :00, jf forskrift om studieforbund og nettskoler, av Kommunens egne arrangementer fritas for leie i egne bygg og anlegg Pedagogisk tilrettelagte publikumstiltak og politiske akiviteter skal ikke betale leie Ved ikke-kommersielle arrangementer i faktureres brukerne for maksimalt 10 timer per døgn

18 1--- Der lagenelforeningene trenerløver med blandede aldersgrupper, dvs både voksne og barungdom, bestemmes prisen etter gruppas forholdsmessige aldersfordeling Rådmanen gis fullmak til å vudere at for særskilte grpper kan eventuelt fritak for leie skje All utleie av gymsaler etter kl 16:00-23:00 skjer via idrettskontoret Kommersielle tiltakandre arrangementer - leiepris etter avtale Kontingent kulturskole Elevkontingenten i KulturskoIen er i 2012 på kr 2390,- pr år Denne er lik for både voksne og bar På gru av ulik lengde på de enkelte semester er prisene for de enkelte semester ulik Det tilstås moderasjoner på 50% søskenmoderasjon (foresatte må dokumentere at barna er søsken), og 25% moderasjon på øvrige aktiveter, hvis eleven deltar på flere kulturskoleaktiviteter Ved fravær av lærer utover 2 leksjoner pr semester gis def forholdsmessig reduksjon i kontingenten Kontingenten foreslås økt med 3,25 % KulturskoIen selger også tjenester til lag og foreninger, skoler og barehager Det er et eget prisregime på dette salget GebyrregulativfQr enbetplan/utvikiing For å komme på nivå med nabokommuner er det foreslått prisøkning utover 3,3 % på flere av tjenestene som kommunen utfører Det er også foreslått innørt gebyrer på tjenester som tidligere ikke har vært gebyrbelagt: Matrikkeloven Forslag: Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid, kr 822 pr time Plan- og bygningsloven Forslag: Ferdigattest for tiltak hvor det er gått mer enn 3 år etter at tilatelse er gitt kr 2000 Delingssøknader etter PBL-l mregulert område/uregulert område 2000/3000 Gebyr for dispensasjoner etter PBL som krever full høringsrude kr 3000 (byggesaker, plansaker og motorferdsel i utmark) Feieavgift Avgiften økes med Ca 6 % Avgiften har vært den same siden budsjett 2008 Beløpet nå til nivået som Salten Bran oppgir justeres Vanngebyret:

19 Vangebyret foreslås økt med 5 % Med bakgru i at kommunen har investert i nyt vannbehandlingsanegg i Valnesfjord påvirker dette kostnadsbildet som legges til gru for beregning av vanngebyret I tilegg tar prisøkningen høde for lønns- og prisvekst Tidligere sats: kr 2300,-/år Ny sats: kr 2415,-/år Avløpsgebyret: Avløpsgebyret foreslås ikke økt Dette skyldes forholdsvis lave kostnader til avløpsutbygging de senere år Det forventes en økning i årene framover blant anet pga bygging av nyt avløpsrenseanlegg i Østerkløft Slaingebyret: Slaigebyret foreslås økt med 25 % Økningen skyldes inngåelse av ny kontrakt (rameavtale) på tømming av slamtaner som medførte betydelig høyere priser Tidligere sats (tømming hvert år): kr 1109,-/år Ny sats: kr 1386,-/år Husboldningsgebyrer Representantskap i Iris har vedtatt ingen øknng i gebyrene fra 2012 Betalingssatser Milø og aktivitet Økning av satsene: Egenandel fra kr 160 til kr 200 for dagsenter tilbud fra 3 g pr mnd Egenandel fra kr 80 til kr 100 for dagsentertilbud fra 1-2 g pr mnd Begruelsen for økningen er utvide tilbud til frokost servering ( fokus på ernæring til de eldre) Betalingssatser fcu koininunale barnehager gjeldende fra I forslag til statsbudsjett for 2013 foreslås det en videreføring av gjeldene betalingssatser i barehage med en maksimalpris på kr 2330,- for heltidsplass pr måned, og ,- på årsbasis Det betales for 11 måneder INNSTILLING: Kommunestyret vedtar betalingsregulativ 2013 for Fauske kommune

20 I-----~----~----- i, Even Ediassen rådman

21 FAUSKE KOMMUNE BETALINGSREGULATIV 2013

22 1 Innholdsfortegnelse 1 BETALINGSSATSER KULTUR OG IDRETT 5 11 Utleies ats er for Fauske kino settes til:,,5 12 Utleiesatser for Teletunet (leieprlser pr måned) 5 13 Utleiesatser for storsal i Ungdommens hus (leiepriser pr time) 5 14 Utleiesatser for Ungdomsklubblokaler (Valnesfjord og Fauske) (leiepriser pr time) 5 15 Utleiesatser for gymastikksaler (leiepriser pr time) 5 16 Idrettshall (leiepriser pr time) 5 L 7 Vestmyra barnehage (leiepriser pr time) 6 18 Fauskebadet og Sulitjelma bad 6 19 Kunstgressbanerlforballbaner - trening (leiepriser pr time) Kunstgressbaner/fotballbaner ~ pr kamp 8 11 i Kultuskolekontingent settes til: 8 2 LEIESATSER FOR SKOLEBYGG 9 3 GEBYRRGUtATIV FOR OPPMÁLINGSSAKER MM MED HJEMMEL I MATRIKKELLOVEN9 31 Oppretting av matrikkel enhet Oppretting av grunneiendom og festegrnn~ Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn Oppmåling av uteareal på eierseksjon Oppretting av anleggseiendom Registrering av jordsameie; Oppretting av matrikkeleooet uten fullført oppmålingsförretning ; i O 321 Avbrudd av oppmålingsforretning eller matrikulering Grensejustering, i O 331 Greiendom, festegrunn ogjordsameie Aneggseiendom Arealoverføring 10 3 AI Grueiendom, festegr og jordsameie Anleggseiendom Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt 1 eller klarleggirig av rettigheter Privat grenseavtale Innøsning av festetomter under gnr 102 bnr 637/bnr Opplysningsvesenets fond 11 2

23 39 Matrikkelføring av oppmålingsforretning utført av Statens vegvesen for riks- og fylkesveger betales følgende gebyr pr forretning Medgått tid Urimelig gebyr Betalingstidspunkt Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken Utstedelse av matrikkelbrev12 4 BETALINGS REGULATIV FOR BEHANDLING AV SØKNAD OM BYGGETILLATELSE, UTSTIKKINGI BELIGGENHETSKONTROLL AV BYGNINGER (PLAN- OG BYGNINGSLOVENS For byggesaksbehandling av rene boligbygg (nybygg i maks to etasjer) betales pr For byggesaksbehandling av tilbygg, påbygg, større lagerbygg, forretnings- og kontorbygg mv, betales gebyr etter byggets brusareal således: For garasjer, uthus,naust, kaldlager og lignende betaes: For saksbehand,ling for arbeider etter 20-1 som ikke måles etter grunnflate, eller gjelder forstøtningsmur, innegning, driftsbygninger i jordbruet og lignende, For saksbehandling for arbeider etter For saksbehandling av meldingssak For rene forespørsler betales intet gebyr For påvisning av bygningens plassering Hvor byggetilatelse er gitt, men hvor bygningsarbeidene ikke kommer i gang innen 3 år, O Søknad om lokal godkjenning av foretak Søknad om rametilateise: : Ferdigattest for tiltak hvor det er gått mer enn 3 år etter tilatelse er gitt Delingssøknader etter PBL 20-1 m Gebyr for dispensasjoner som krever full høringsrude Betaling av gebyr 15 5 GEBYR FOR BEHANDLING AV PRIVATE REGULERIGSPLANERIEBYGGELSESPLANERINDRIGER Gebyr for behandling av mindre vesentlige reguleringsendringer Gebyr for behandling av dispensasjonssøknader Gebyr for behandling av reguleringsplaner og bebyggelsesplaner Behandling utenom kommunen Gebyret forfaller til betaling som følger: 15 6 GEBYR FOR BEHANDLING AV KONSESJONSSAKER OG DELINGSSAKER ETTER JORDLOVEN For behandling av søknader om delingssamtykke etter jordloven For behandling av søknader om konsesjon 16 3

24 7 GEBYR FOR UTARBEIDING AV PLAN FOR SKOGSVEIER 16 8 GEBYR FOR BEHANDLING SØKNADER OM MOTORFERDSEL I UTMARK 16 9 PRISER TORGLEIE FAUSKE SENTRUM Priser torgleie Priser strøm BETALINGSSATSER - MAT LEVERT FRA FAUSKE STORKØKKN Middag til paviljongene Middag tilkjørt hjemmeboende FEIEAVGIFT VANN-, A VLØP- OG SLAMGEBYRR Tilknytningsavgift (forskrift pkt 7) Årsavgifter (forskrftens pkt 8) HUSHOLDNINGSGEBYRR18 14 DIVERSE BETALINGSSATSER I PLEIE OG OMSORG Paviljongene; Trygghetsalar ;; Hjemmetjenester ; Langtidsopphold Kortidsopphold Avlastning Miljø/aktivitetstjenesten Fotpleie ; EGENBETALINGSATSER ENHET HELSE HUSLEIE - KOMMUNALE GJENNOMGANGSBOLIGER BETALINGSSATSER FOR KOMMUALE BARNEHAGER GJELDENDE FRA 15/ BETALINGSSATSER FOR SFO SKOLEÅRET 2013/

25 1 BETALINGSSATSER KULTUR OG IDRETT 11 Utleiesåtser for Fauske kino settes til: Beskrivelse Pris 2012 Foreslått pns 2013 Leietakere fra Kommunen Kr 2055,-pr døgn 2122,- pr døgn Leietakere utenom Kr 6035,-pr døgn 6234,- pr døgn kommunen ~ 12 Utleiesatser for Teletunet (leiepriser pr måned) 13 Utleiesåtser for storsal i Ungdommens hus (leiepriser pr time) 14 Utleiesatser for Unadomsklubblokaler (Valnesfiordog Fauske) pr time) (leiepriser 15 Utleiesatser for ØYmnastikksaler (leiepriser prtime) ~~d~d Trening voksne 83,~ 85,- 16 Idretthall (leiepriser pr time) BeskrI\ else Pris 20 i 2 Foreslått pns 20 1 Tréñ:íúg- vokšne saitbriere Kr2Ö3,~ 207,- andre kommuner 1/1 Trening voksne samt brukere 93,- 96,- andre kommuner 1/3 Trening voksne samt brukere 165,- 1 77,- andre kommuner 2/3 ) 5

26 ~Videregående skole - 191,- 197,- undervisning 1/3 - leien reguleres fra skolestar ~ Grunnskolene , ,- vjelaer pris pa asoasls 1 7 Vestmyra barnehage (leiepriser pr tinte) BeskrI\ else BafIettsallpr time 135,- 139,- Squashhall pr time 70,- 72,- Treningssal(Karate) 0,- 40,- 18 Fauskebadet óg SuHtjelinabad BeskTi\ else 2012 Foi'cslått pds 2013 Fauskebadet Bilettpris Voksne Bar Famile Honnør Kultukortet Klippekort Voksne 12 klipp Bar 12 klipp Honnr 12 klipp i Grupper over 10 personer Voksne Bar Årskort Voksne Bar Honnr Halvårskort Voksne Bar

27 Honnr Leie av terapibasseng Grunnskolens bruk i Fauske 25 m basseng pr klassetime uladevakt Terapibassenget pr klassetime uladevak Begge bassengene pr klassetime uladevak Trening voksne (pr time) 0-100, Svørneskole (pr time) 0,- 200 (anses som koriersielt) Sulitjelma Bad Bilettpris Voksne Barn Kultukortet Klippekort -20 klipp voksne -20 klipp bar Grskolens bru i Sulitjelma Årskort voksne Halvårskort voksne Årskortbarn Halvårskort bar Trening aktivitet voksne (pr time) ,

28 19 Kunstgressbaner/forballbaner - trening (leiepriser pr time) Beskri\'else Pris 2012 Foreslått pris 2013 Trening voksne 11' er O 100 Trening kustgressbaner O 330 voksne eller mindre bane endres prisene forholdsmessig (På halv 110 Kunstgressbaner/fotballbaner - pr kamp Beskri\'else 2012 ForeslMt pris 201 ", Seniorkarper kunstgress 465,- 550,- Seniorkamper øvrige baner 0,- 400,- Ved tureringer og lignende avtles pris med Parkog idrettsadministrasjonen 111 Kulturskolekontingent settes til: BeskrI\ else Pris 2012 Foreslått pns 20 i 3 Ordfmer k1ttrsköiekontingeiit Rri075,- I1íO,~ høst Ordinærkuhurskolekontingent vax Kr 1315,- 1359,- Salg av tjenester til Fakisk lønsutgift pr time Fakisk lønnsutgift pr time skoleribarehager Salg av tjenester til organisasj oner Kr 328,- pr klokketime + 335,- pr klokketime + evt - voksne evt kveld-/helge~ kveld-/helgelhidstillegg /hytidstilegg Salg av tjenester til organisasj oner Kr 200,- pr klokketime + 207,~ pr klokketime + evt - barunge evt kvelds-/helge- kvelds-/helge- /høytidstilegg lhidstilegg Læremidleri forbindelse med Materiell -avgift pr Materiell -avgift pr kulturskoleundervisning semester kr 78,- for elever semester kr 81,- for elever på biledkunst på biledkunst Læremidler iforbindelse med Lærebøker/noterholdes Lærebøker/noterholdes kulturskolleundervisning selv for elever på musikk selv for elever på musikk Prisreglement og rutinebeskrivelser for de ulike utleieobjekter og tjenester, skal gå fram av de enkelte tjenesters serviceerklæringer, og bekjentgjøres 8

29 2 LEIESATSER FOR SKOLEBYGG L 2 3 Klasserom pr dag: Klasserom nattovernatting: Spesialrom, musikkom, skolekjøkken, filmrom mm 154 kr 66 kr 236 kr 3 GEBYRGULATIV FOR OPPMÅLINGSSAKER MM MED HJEMMEL I MATRIKKLLOVEN Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 31 Oppretting av matrikkelenhet Punktfiiste med oppmåling kr 7000 Punktfeste uten oppmåling kr Oppretting av grunneiendoin og festegrunn areal fra O m2 kr areal fra m2 kr areal fra m2 kr areal fra 2501 m2 - økning pr påbegynt da kr 1210 Gebyrfor klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid, kr 822 pr time 312 Matrikulering av eksisterende uinatrikulert grunn areal fra O m2 areal fra m2 areal fra m2 areal fra 2501 m2 - økning pr påbegynt da kr 7000 kr kr Kr Oppmåling av uteareal på eierseksjon Gebyr fot oppmåling av uteareal pr eierseksjon areal fra O - 50 m2 areal fra m areal fra m2 areal fra m2 areal fra 1501 m2- øknng pr påbegynt da O 314 Oppretting av anleggseiendom Gebyr som for oppretting av grunneiendom volum fra O m3 volum fra 2001 m3 - økning pr påbegynte 1000 m3 kr 2100 kr 3360 kr 5808 kr kr 121 kr kr

30 315 Registrering av jordsameie Gebyr for registrering av eksiterende jordsameie faktureres etter medgått tid - pris pr tirre: kr Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning Viser til 11, 12, 14 og 15 I tilegg komer tileggsgebyr for å utføre oppmålingsforretningen på kr Avbrudd av oppmålingsforretning eller matrikulering Gebyr for utført arbeid når saken blir truet før den er fullført, må avvises, ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold eller andre grer ikke kan fullføres, settes til 1/3 av gebyrsatsene etter 11 og Grensejustering 331 GrUnneiendom, festegrunn og jordsameie Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5 % av eiendomnens areal (maksimalgrensen er satt til 500 m2) En eiendorr kan imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20% av eiendomnens areal før justeringen For grensejustering til veg- eller jernbaneforrålkan andre arealklasser gjelde areal fra O m2 kr 4203 areal fra m2 kr 7260 Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid, kr 822 pr time 332 Anleggseiendom For aneggseiendom kan volumet justeres med innti 5 % av anleggseiendorrmens volum, men den maksimale grensen settes til 1000 m3 Volum fra O m3 kr 1593 Volum fra m3 kr Arealoverføtina 341 Grunneiendoin, festegrunn og jordsaineie Ved arealoverføring skaloppmålingsforretning og tinglysing gjennomføres Arealoveiføring utløser dokumentavgift Dette gjelder ikke arealoverføring til veg- og jernbaneformål Areal fra O m2 kr 7960 Areal fra m2 kr Arealoverføring pr nyt påbegynt 500 m2 medfører en økning av gebyret på Kr 1210 Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid, kr 822 pr time 10

31 I 342 Anleggseiendom For aneggseiendom kan volum som skal overføres fra en matrikkelenhet til en anen, - ikke være registrert på en tredje matrikkelenhet Volum kan kun overføres til en matrikkelenhet dersom vilkårene for samenføying er til stede Matrikkelenheten skal utgjøre et samenhengende volum Volum fra O m3 kr 3185 Volumfra m3 kr 6370 Volumoverføring pr nyt påbegynt 500 m3 medfører en øknng av gebyret på kr Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er punter kr 2588 koordinatbestemt ved oppmålingsforretning 2 inntil For overskytende grensepuner, pr punt kr 496 Gebyr for kartlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid, kr 822 pr time 36 Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er kootdinatbestemt / elletklarlegging av rettigheter For inntil 2 punker kr 5316 For overskytende grensepunter, pr punt kr 2857 Gebyr for karlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid, kr 822 pr time 37 PriVat greiiseavtale For inntil 2 punker eller 100 m grenselengde For hvert nyt pun eller påbegynt 100 m grenselengde Billgste alternativ for rekvirent velges kr 1274 kr 637 Alternativt kan gebyr fastsettes etter medgått tid, pris pr time: kr Innløsning av festetomter under gnr 102 bnr 637/bnr Opplysningsvesenets fond Behandlingsgebyr kr 2548 Tinglysing matrikkelbrev kr Matrikkelføring avoppmålingsforretning utført av Statens vegvesen for riks" og fylkesveaer betales følgende gebyr pr forretning Forretning som omfatter erverv av deler av 1-19 grueiendommer: kr 2864 Erverv av deler av grunneiendommer: kr Erverv av deler av 50 grunneiendommer eller flere: kr

32 310 Medgått tid For arbeider som ikke kan beregnes etter de foranstående satser, beregnes gebyret på grunnlag av medgått tid Timesatsen er kr Urimelig gebyr Dersom gebyret åpenbar er urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grnn, og det arbeidet og de kostnadene kommunen har hatt, kan administrasjonssjefen eller hanun som har gitt fullmak, av eget tiltak fastsette et passende gebyr Fullmaktshaver kan under same forutsetnnger og med bakgr i grunngitt søknad fra den som har fått krav om betaling av gebyr, fastsette et redusert gebyr 312 Betalingstidspunkt Kommunen vedta at gebyret skal inneves etterskuddsvis 313 Forandringer IgrunnlagetJor matrikkelføring av saken Gjør rekvirenten under sakens gang forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken, opprettoldes likevel gebyret 314 ULstedelseav matrikkelbrev Matrikkelbrev inntil io sider kr 186 Matrikkelbrev over 10 sider kr 372 Endringer i maksimalsatsene reguleres av Statens karverk i ta med den årlige kostnadsutviklingen Det påløper ikke mva 4 BETALINGSREGULATIV FOR BEHANDLING AV SØKNAD OM BYGGETILLATELSE, UTSTIKKING/ BELIGGENHETSKONTROLL AV BYGNINGER (PLAN- OG BYGNINGSLOVENS For byggesaksbehandling av rene boligbygg (nybyggi maks to etasjer) betales pr selvstendig boligenhet kr 6855 For hyter (fritidshus) betales kr

33 42 For byggesaksbehandling av tilbygg påbygg større lagerbygg forretnings- og kontorbygg mv betales gebyr etter byggets bruksareal således: fra til og med O m2 50 m2 kr m2 m m2 m2 kr kr pr pr m2 400 m2 600 m2 kr 57 pr m2 m2 Alt over 600 m2 kr 45 pr m2 For hver etasje over og under 1 etasje betales 50% av ovennevnte satser For ombygging/ruksendring betales 50% av ovennevnte satser 43 For garasjer uthusînaust kaldlager og lignende betales: O m2 til og med 70 m2 - kr m2 til og med 100 m2- kr 2850 over 100 m2 kr For saksbehandling for arbeider etter 20-1 som ikke måles etter grunnflate, eller ijelder forstøtninlsmur, innhegning, driftbygninger i jordbruket og lignende, er gebyret for hvert tifelle kr Forsaksbehandling for arbeider etter 20-2 er gebyret for hvert tilfelle kr For saksbehandling av meldinissak vedr piper og ildsteder betales kr 763 For saksbehandling av meldingssak vedr rivingstilatelse betales kr For rene forespørsler betales intet iebyr 48 For påvisning av bygningens plassering betales for bygninger med areal innti 70 m2 inntil 200 m2 inntil 400 m2 kr 2458 kr 4932 kr

34 over 400 m2 kr For ny utstikking betales 50% av vanlig gebyr For utstikking av ekstra kompliserte bygninger kan kreves gebyr etter medgått tid For beliggenhetskontoll gjelder same satser som for påvisning av bygningens plassering 49 Hvor byggetillatelse er gitt men hvor bygningsarbeidene ikke kommer i gang innen 3 år kan byggherren ettergis 50% av det påløpne gebyr under pkt 1-4, og hele gebyret under pkt 7 Dersom byggherren etter 3 år allkevel finner å bygge iht tidligere gitte tilatelse, uten endringer av tegninger etc, betaler han kun de resterende 50% under pkt 1-4, samt hele gebyret under pkt Søknad om lokal godkjenning av foretak pr faglig leder/fusjoil: kr 1900 Søknad om ansvarsrett når det fra før er gitt lokal eller sentral godkjennng av foretak: kr 509,- Personlig godkjenning ansvarsrett selvbygger: kr SØknad om raminetillatelse: kr Ferdigattest for tiltak hvor det er gått mer enn 3 år etter tillatelse er gitt kr Delingssøknader etter PBL 20-1 in Søknad i regulerte område Søknad i uregulert område kr 2000 kr Gebyr for dispensasjoner som krever full høringsrunde kr

35 'I 415 Betaling av gebyr Alle gebyrer skal betales til økonomiavdelingen etter regningsoppgave fra leder planutvikling 5 GEBYR FOR BEHANDLING AV PRIVATE REGULERINGSPLANERJEBYGGELSESPLANERINDRINGER Følgende regulativ legges til gr for gebyr: 51 Gebyr for behandling av mindre vesentlige reguleringsendrinaer kr 5000 fl 52 Gebyr for behaildlina av dispensasjonssøknader settes til kr Gebyr for behandling av reguleringsplaner og bebyggelsesplaner settes til: For enkel plan/samensatt plan: For krevende plan: kr kr Behandlinautenotnkotntnunen Eventuelle kostnader til behandling i organ utenom kommunen kommer i tilegg 55 Gebyret forfaller til betaling som følger: Hele gebyret skal være inbetalt før planforslaget fremmes for planutvalget for 1 gangs behandling Dersom det oppstår tvil eller uenighet om hvilken planategori det skal kreves gebyr for, avgjøres dette av det faste utvalg for plans aker Dersom sakskomplekset øker vesentlig etter høringsrunde kan det faste utvalg for plansaker fastsette høyere planategori Omfatter et privat planorslag områder/saksfelt av stor offentlig interesse å få regulert, kan det faste utvalg for plansaker redusere gebyret med innti 50% ~ 15

36 Dersom en plansak trekkes etter at den har vært til har startet, beregnes halvt gebyr offentlig ettersyn og før saksbehandlingen 6 GEBYR FOR BEHANDLING AV KONSESJONSSAKER OG DELINGSSAKER ETTER JORDLOVEN 61 For behandling av søknader om delingssamtykke etter jordloven betales det et gebyr på kr 2000,- 62 For behandling av søknader om konsesjon betales det et gebyr på: a kr 2500,-, saker med lav ressursbruk (kan v~renausttomter, tileggsareal etc) b kr 5000,-, saker med høy ressursbru (1andbrukseiendomer etc) 7 GEBYR FOR UTARBEIDING AV PLAN FOR SKOGSVEIER For utarbeiding av plan for skogsveier betales det et gebyr på kr g250 8 GEBYR FOR BEHANDLING SØKNADER OM MOTORFERDSEL I UTMARK Gebyr for dispensasjon som krever full høringsrunde kr PRISER TORGLEIE FAUSKE SENTRUM 91 Priser toraleie Torgleie - sesong kr 4000 Somersesong 1 mai - 30 september Vintersesong i oktober - 30 april 16

37 Torgsalg - dagleie kr Priser strøm Sesong kr 1000 Dagleie kr 500 L 10 BETALINGSSATSER-MAT LEVERT FRA FAUSKE STORKJØKKN 101 Middag til paviljongene Middag, normal porsjon, tndessert kr tnmva Middag, stor porsjon, tndessert kr 7500 tnmva 102 Middag tilkjørt hjemmeboende Middag tndessert kr tnmva Middag u/dessert til kr 6300 tnmva 11 FEIEAVGIFT Feieavgiften for 2013 fastsettes til kr 318,- (ekskl mva) pr pipeløp 12 V ANN-, A VLØP- OG SLAM GEBYRER 121 Tilkiiytningsavllift (forskrift pkt 7) Vann Kloakk Sum m/moms BølighliS (Iéieareal) Minsteavgìf opp til 100 in2 4052, , ,00 Pr nfloverskyende ,52 34,21 93,41 Forretnin2sbygg (bruttoareal) Minsteaviüft opp dl 100 in2 4052, , ,00 Pr inl overskyende ,52 34,21 93,41 17

38 utover 100 m 40,52 34,21 93, Årsavgifter (forskriftens pkt 8) Vann Kloakk Sum m/mva Boli2er opp ti 100 ml Minsteavgift pr år (2mj pr m:l) 2415,00 143, ,00 Pris pr m2 over 100 in2 24,15 15,43 49,48 Forretnin2sbV22 opp til 100 ml Minsteavgìf pr år (1,33 mjpr m:l) 1605, , ,00 Pris pr in2 over 100 m2 16,05 10,26 32,89 Vannmåler Prs pr toj (minsteavgift = 200mj/år) 12,08 7,70 24,73 Slamavilift boii2, tømmin2 hv~rt år 186, ,00 Slainiivgift bolig, tøinqiing 2 hvert år Årsavgìf pr tan (inneves på 2 halvår) 693,00 866,00 SIamiiv2ift hytt~r, tømmes 4 hvert år Årsavgift 346,50 433,00 Årstei~ for vannmåler forskriftens pkt 112 3/4"kr 127,00 159,00 1" kr 175,00 219,00 1 Y2 kr 333,00 416,00 2" kr 609,00 761,00 St~n2inglplomberin2, åpnh12 av hov~llkran: kr 322,00 pr fremmøte 403,00 13 HUSHOLDNINGSGEBYRR Kommunalt Sum inkl Størrelse dunk 2013 tilegg Sum mva Grugebyr , , ,00 80 liter , , , liter , , , liter , , , liter , , , liter , , , liter , , ,00 Kommunalt miljøgebyr blir kr 53,00 prdun eksmva og er uendret fra

39 14 DIVERSE BETALINGSSATSER I PLEIE OG OMSORG 141 Paviljongene Dagens sats i kr /mnd Økes til kr/mnd Husleie 3959,- (3039,-) a)1510,~ 4090,- (3140,-) a) 1560,- b)3016,- b)3115,- (tall i parentes gjelder ektepar) Der to beboere (ikke ektepar) deler leilghet vil husleie være: a) Enkelt rom: kr1560,- b)stortrom: kr3115,- Det forutsettes at den enkelte beboer betaler medisinske forbrusvarer og legetjenester, samt ordinær betaling for hjemehjelpstjenester 142 Trygghetsalarm Leie inkl utrykning økes fra kr176,- pr/mnd til kr182,- pr/mnd for bruere over 2 G For bruere under 2 G kr170,- prmnd inklhjemmtjenester Se rudskriv 1-6/2006 Ved tap av trygghetsalar eller alarapp må dette erstattes av bruer 143 Hjemmetjenester Grbeløpet pr kr Utgiftstaket, måneds abonnement og timesats endres i tak med de maksimalsatser som de sentrale retningslinjer fastsetter Nettoinntekt Utgiftstakår Månedssats abonnement Timesats pr/mnd Inntil 2 G 2040,- l) 170,- (maxpris uavhengig av antall 2-4G timer prmnd) 11808,- 984,- 2) 123,- Over 4 G 18912,- 1576,~ 2) 197,- Maksimalsats i samsvar med det til enhver tid gjeldene statlig fastsatt betalingstak 3,3 % økning av satsene

MØTEINNKALLING FOR DRIFTSUTVALG

MØTEINNKALLING FOR DRIFTSUTVALG FAUSKE KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR DRIFTSUTVALG Tid: 21.11. kl.: 10:00-18:00 Sted: Administrasjonsbygget, kantina NB! OPPMØTE VALNESFJORD SKOLE KL. 10.00 Til behandling: Saksnr. 100/12-105/12 Eventuelle

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtebok Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 21.11.2012 Fra kl. 09:00 Til behandling: Sakene 100/12-105/12 Møte nr: 11/2012 Til kl. 14:30 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtebok Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 20.11.2013 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 101/13-106/13 Møte nr: 10/2013 Til kl. 12:45 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Saksopplysninger: SAKSPAPIR. Vedlegg: Ingen.

FAUSKE KOMMUNE. Saksopplysninger: SAKSPAPIR. Vedlegg: Ingen. SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 09/9552 I I Arkiv Joui:alpostID: sakid.: 09/2570 I Saksbehandler: Margareth Mathisen Sluttbehandlede vedtaksinstans: Konuunestyre Sak nr.: 083/09 DRIFTSUTVALG Dato: 25.1 1.2009

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtebok Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 01.12.2014 Fra kl. 12:00 Til behandling: Sakene 095/14-111/14 Møte nr: 11/2014 Til kl. 13:25 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

Fauske Kommune KOMMUNESTYRET

Fauske Kommune KOMMUNESTYRET Møtebok Fauske Kommune KOMMUNESTYRET Møtedato: 18.12.2014 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 124/14-128/14 Møte nr: 10/2014 Til kl. 16:10 Møtested: Fauske hotell TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Alt For

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAP

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAP i ~ FAUSKE KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAP Tid: 04.02.2013 kl.: 10:00-18:00 Sted: Administrasjonsbygget, kantina Til behandling: Saksnr. 001/13-014/13 Eventuelle forfall meldes på telefon 75 60

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRE GODKJENNING AV MØTEBOK DELEGERTE SAKER I PERIODEN AKER I PERIODEN DELEGERIGSREGLEMENT

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRE GODKJENNING AV MØTEBOK DELEGERTE SAKER I PERIODEN AKER I PERIODEN DELEGERIGSREGLEMENT FAUSKE KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRE Tid: 13.02.2013 kl.: 10:00-18:00 Sted: Administrasjonsbygget, kantina Til behandling: Saksnr. 001113-011/13 (Husk begrunnelse) - Eventuelle forfall meldes

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 951 09 887. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Utvalgssaksnr. Innhold Lukket Arkivsaksnr

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 951 09 887. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Utvalgssaksnr. Innhold Lukket Arkivsaksnr Leka kommune Møteinnkalling Kommunestyret Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 11.12.2014 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 951 09 887. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

BETALINGSREGULATIV 2015 KONGSVINGER KOMMUNE

BETALINGSREGULATIV 2015 KONGSVINGER KOMMUNE BETALINGSREGULATIV 2015 KONGSVINGER KOMMUNE Rådmanns forslag Betalingsregulativet trer i kraft 01.01.2015 og erstatter tidligere gjeldende regulativer. Satser fastsatt av staten vil bli oppdatert i regulativet

Detaljer

FORMANNSKAP Lekatun 06.11.13 0900

FORMANNSKAP Lekatun 06.11.13 0900 LEKA KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Møtested: Dato: Tid: INNKALLING FORMANNSKAP Lekatun 06.11.13 0900 Medlemmene innkalles herved til ovennevnte møte. Eventuelt forfall meldes hit straks. Varamedlemmer møter

Detaljer

BETALINGSREGULATIV 2015 KONGSVINGER KOMMUNE

BETALINGSREGULATIV 2015 KONGSVINGER KOMMUNE BETALINGSREGULATIV 2015 KONGSVINGER KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 11.12.14 Betalingsregulativet trer i kraft 01.01.2015 og erstatter tidligere gjeldende regulativer. Satser fastsatt av staten vil bli

Detaljer

BETALINGSREGULATIV 2014 KONGSVINGER KOMMUNE

BETALINGSREGULATIV 2014 KONGSVINGER KOMMUNE BETALINGSREGULATIV 2014 KONGSVINGER KOMMUNE Vedtatt av kommunestyre 12.12.13 Betalingsregulativet trer i kraft 01.01.2014 og erstatter tidligere gjeldende regulativer. Satser fastsatt av staten vil bli

Detaljer

BETALINGSREGULATIV 2014 KONGSVINGER KOMMUNE

BETALINGSREGULATIV 2014 KONGSVINGER KOMMUNE BETALINGSREGULATIV 2014 KONGSVINGER KOMMUNE Vedtatt av kommunestyre Betalingsregulativet trer i kraft 01.01.2014 og erstatter tidligere gjeldende regulativer. Satser fastsatt av staten vil bli oppdatert

Detaljer

3.1 Gebyrer og betalingssatser fra 1.1.2011

3.1 Gebyrer og betalingssatser fra 1.1.2011 3.1 Gebyrer og betalingssatser fra 1.1.2011 Gebyrer og betalingssatser er satt opp i slik rekkefølge: Barnehager Grunnskoleopplæring Pleie og omsorg Vann, avløp og renovasjon Fysisk planlegging, kart og

Detaljer

Dyrøy kommune Arkiv: 231 Den lærende kommune Saksmappe: 2013/117

Dyrøy kommune Arkiv: 231 Den lærende kommune Saksmappe: 2013/117 Dyrøy kommune Arkiv: 231 Den lærende kommune Saksmappe: 2013/117 Saksbehandler: Viktor K. Olsen Dato: 23.07.13 P R I S E R K O M M U N A L E T J E N E S T E R 2013 Renovasjon:... 2 Vann- og kloakkavgifter:...

Detaljer

Dyrøy kommune Arkiv: 231 Den lærende kommune Saksmappe: 2007/339

Dyrøy kommune Arkiv: 231 Den lærende kommune Saksmappe: 2007/339 Dyrøy kommune Arkiv: 231 Den lærende kommune Saksmappe: 2007/339 Saksbehandler: Viktor K. Olsen Dato: 26.01.06. Rev. 09.02.06. Rev. 07.03.06. Rev. 15.02.07. Rev. 16.04.07. Rev. 25.01.08. Rev 02.01.09.

Detaljer

3.1 Gebyrer og betalingssatser fra 1.1.2015

3.1 Gebyrer og betalingssatser fra 1.1.2015 3.1 Gebyrer og betalingssatser fra 1.1.2015 Gebyrer og betalingssatser er satt opp i slik rekkefølge: Barnehager Barnehager Grunnskoleopplæring Pleie og omsorg Vann, avløp og renovasjon Fysisk planlegging,

Detaljer

BETALINGSSATSER OG GEBYR 2015 VEDTATT AV KOMMUNESTYRET 18. DESEMBER 2014 SAK 77/14

BETALINGSSATSER OG GEBYR 2015 VEDTATT AV KOMMUNESTYRET 18. DESEMBER 2014 SAK 77/14 BETALINGSSATSER OG GEBYR 2015 VEDTATT AV KOUNESTYRET 18. DESEBER 2014 SAK 77/14 1 1. GEBYRER OG EGENBETALINGER 2015... 4 1.1 Sammendrag... 4 2. BARNEHAGER OG SKOLE... 6 2.1 Barnehager... 6 2.2 Skolefritidsordningen...

Detaljer

Styre/råd/utvalg: Møtested: Dato: Tid:

Styre/råd/utvalg: Møtested: Dato: Tid: LEKA KOMMUNE INNKALLING Styre/råd/utvalg: Møtested: Dato: Tid: KOMMUNESTYRE Lekatun 28.11.13 0900-1400 ------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012 2015 BARDU KOMMUNE

ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012 2015 BARDU KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012 2015 BARDU KOMMUNE AVGIFTER, GEBYRER OG PRISER FOR TJENESTER BETALINGSREGULATIV 2012 Vedtatt i kommunestyret, sak 90/11, den 14.12.2011 Innhold Barnehager... 3 Skolefritidsordningen...

Detaljer

Handlings- og økonomiplan 2015-2018

Handlings- og økonomiplan 2015-2018 Handlings- og økonomiplan 2015-2018 VEDTATT BUDSJETT 4 Avgifter, gebyrer og egenbetalinger 4.1 Vann og avløpsgebyr 4.2 Renovasjonsgebyr i 2015 4.3 Priser i svømmehaller 2015 4.4 Feieavgift 2015 4.5 Egenbetalingssatser

Detaljer

Handlings- og økonomiplan 2015-2018

Handlings- og økonomiplan 2015-2018 Handlings- og økonomiplan 2015-2018 12 Avgifter, gebyrer og egenbetalinger 12.1 Vann- og avløpsgebyrer 12.2 Renovasjonsgebyr 12.3 Priser i svømmehaller 12.4 Feieavgift 12.5 Egenbetalingssatser for barns

Detaljer

NAMDALSEID KOMMUNE. Betalingssatser, gebyr og avgifter 2015. betalingsregulativ for kommunale tjenester

NAMDALSEID KOMMUNE. Betalingssatser, gebyr og avgifter 2015. betalingsregulativ for kommunale tjenester NAMDALSEID KOMMUNE Betalingssatser, gebyr og avgifter 2015 betalingsregulativ for kommunale tjenester Rådmannens forslag utlagt til offentlig ettersyn 25.11.2014 Gebyr og betalingssatser, Tjenesteområder

Detaljer

3.1 Gebyrer og betalingssatser fra 1.1.2014

3.1 Gebyrer og betalingssatser fra 1.1.2014 3.1 Gebyrer og betalingssatser fra 1.1.2014 Gebyrer og betalingssatser er satt opp i slik rekkefølge: Barnehager Barnehager Grunnskoleopplæring Pleie og omsorg Vann, avløp og renovasjon Fysisk planlegging,

Detaljer

FORMANNSKAPETS FORSLAG TIL BETALINGSREGULATIV 2010 KONGSVINGER KOMMUNE

FORMANNSKAPETS FORSLAG TIL BETALINGSREGULATIV 2010 KONGSVINGER KOMMUNE FORMANNSKAPETS FORSLAG TIL BETALINGSREGULATIV 2010 KONGSVINGER KOMMUNE Betalingsregulativet trer i kraft 01.01.2010 og erstatter tidligere gjeldende regulativer. Satser fastsatt av staten vil bli oppdatert

Detaljer

3.1 Gebyrer og betalingssatser fra 1.1.2015

3.1 Gebyrer og betalingssatser fra 1.1.2015 3.1 Gebyrer og betalingssatser fra 1.1.2015 Gebyrer og betalingssatser er satt opp i slik rekkefølge: Barnehager Barnehager Grunnskoleopplæring Pleie og omsorg Vann, avløp og renovasjon Fysisk planlegging,

Detaljer

BETALINGSSATSER OG GEBYR 2014 VEDTATT AV KOMMUNESTYRET 12. DESEMBER 2013 - SAK 75/13

BETALINGSSATSER OG GEBYR 2014 VEDTATT AV KOMMUNESTYRET 12. DESEMBER 2013 - SAK 75/13 BETALINGSSATSER OG GEBYR 2014 VEDTATT AV KOUNESTYRET 12. DESEBER 2013 - SAK 75/13 1 1. GEBYRER OG EGENBETALINGER 2014... 4 1.1 Sammendrag... 4 2. BARNEHAGER OG SKOLE... 6 2.1 Barnehager... 6 2.2 Skolefritidsordningen...

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 03.11.2011 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 03.11.2011 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Nordreisa formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 03.11.2011 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77770710 eller e-post postmottak@nordreisa.kommune.no.

Detaljer

MØTEINNKALLING. På møtet vil prosjektleder for Motvind orientere. Det vil også bli delt ut fagbrev.

MØTEINNKALLING. På møtet vil prosjektleder for Motvind orientere. Det vil også bli delt ut fagbrev. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 14.10.2010 Tid: 18: 00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316 NB! Vennligst meld evt. forfall så tidlig som mulig! Varamedlemmer

Detaljer