FORBRUKSUNDERSØKELSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORBRUKSUNDERSØKELSE"

Transkript

1

2 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 449 FORBRUKSUNDERSØKELSE SURVEY OF CONSUMER EXPENDITURE STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1984 ISBN

3 EMNEGRUPPE (Byråets inndeling) Forbruk, forbruksutgifter ANDRE EMNEORD Forbru ksfordeling Fritidshus H usholdn i ngsutgif ter Varige forbruksvarer

4 FORORD Denne publikasjonen inneholder opplysninger om gjennomsnittlig forbruksutgift i private husholdninger i perioden , regnet i priser for For de samme årene er det også gitt gjennomsnittstall for forbrukte mengder av mat- og drikkevarer. Opplysningene bygger p8 resultatene fra Statistisk Sentralbyrås forbruksundersokelser i 1980, 1981 og Administrasjonssekretær Anne Lodberg-Holm og forsker Helge Herigstad har stått for utarbeidingen av publikasjonen. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 17. februar 1984 Arne Vien Helge Herigstad

5 PREFACE This publication contains information on average consumer expenditure in private households in the period , calculated in 1982 prices. The quantity consumption of food and beverages is an average of the same years. The information is based on the results from surveys of consumer expenditure in 1980, 1981 and 1982 carried out by the Central Bureau of Statistics. The publication has been prepared by Ms. Anne Lodberg-Holm under the supervision of Mr. Helge Herigstad. Central Bureau of Statistics, Oslo, 17 February 1984 Arne Oien Helge Herigstad

6 INNHOLD Side Tabellregister 7 Tekstdel 1. Bakgrunn og formal. Datagrunnlag Opplegg og gjennomføring av undersøkelsene Populasjon og utvalgsmetode Innsamlingsmetode Feltarbeid Feilkilder og ml for usikkerheten i resultatene Utvalgsvarians Frafall Korreksjoner Korreksjon for frafall Korreksjon for fravær og tilfeldig besøkende Begrep og kjennemerker Noen resultater 19 Tekst pa engelsk 21 Tabelldel 28 Vedlegg 1. Nærmere oversikt over husholdningenes sammensetning Forklaring av utgiftspostenes sammensetning Skjema nyttet ved innsamling av materialet 191 Utkomne publikasjoner Tidligere utkommet pa emneomradet 235 Publikasjoner sendt ut fra Statistisk Sentralbyra etter 1. januar Standarder for norsk statistikk (SMS) 242 Standardtegn i tabeller : Tall kan ikke offentliggjøres - Null 0 Mindre enn 0,5 av den brukte enheten 0,0 Mindre enn 0,05 av den brukte enheten

7 CONTENTS Page Index of tables 11 Text 1. Background and purpose. Data basis Survey design and implementation Population and sampling method Compiling method Field work Errors and reliability of estimates Sampling variance Non-response Corrections Correction for non-response Correction for absence and casual visitors Terms and variables Some results 25 Tables 28 Annexes 1. Detailed survey on the composition of the households Definition of the composition of the expenditure items Questionnaire used for the compilation of data 191 Publications Previously issued on the subject 235 Publications issued by the Central Bureau of Statistics since 1 January Standards for Norwegian Statistics (SNS) 242 Explanation of Symbols in Tables : Not for publication - Nil 0 Less than 0.5 of unit employed 0,0 Less than 0.05 of unit employed

8 7 TABELLREGISTER HUSHOLDNINGENES SAMMENSETNING Side 1. Husholdninger med i undersøkelsene etter husholdningstype/forbruksutgift i alt/tallet pa personer/hovedinntektstakerens alder/hovedinntektstakerens yrkesstatus 28 VERDITABELLER PRIVAT FORBRUK I 1958, 1973, og Utgift pr. husholdning pr. Ar etter vare- og tjenestegruppe. 1958, 1973, , Løpende priser 29 GJENNOMSNITTLIG PRIVAT FORBRUK PR. AR I INNDELING I 470 VARE- OG TJENESTEGRUPPER 3. Utgift pr. husholdning pr. år etter vare- og tjenestegruppe priser 33 INNDELING I 150 VARE- OG TJENESTEGRUPPER 4. Utgift pr. husholdning pr. Ar i forskjellige handelsfelt og bostedsstrok, etter vare- og tjenestegruppe Utgift pr. husholdning pr. år i forskjellige størrelsesgrupper for forbruksutgift i alt, etter vare- og tjenestegruppe Utgift pr. husholdning pr. maned i forskjellige Arstider, etter vare- og tjenestegruppe Utgift pr. husholdning pr. Ar i forskjellige typer av husholdninger, etter vare- og tjenestegruppe INNDELING I 37 VARE- OG TJENESTEGRUPPER HUSHOLDNINGSTYPE 8. Alle husholdninger. Utgift pr. husholdning pr. Ar i forskjellige størrelsesgrupper for forbruksutgift i alt, etter vare- og tjenestegruppe Enslige. Utgift pr. husholdning pr. Ar i forskjellige størrelsesgrupper for forbruksutgift i alt, etter vare- og tjenestegruppe Ektepar uten barn. Utgift pr. husholdning pr. Ar i forskjellige størrelsesgrupper for forbruksutgift i alt, etter vare- og tjenestegruppe Ektepar med 1 barn under 16 år. Utgift pr. husholdning pr. år i forskjellige størrelsesgrupper for forbruksutgift i alt, etter vare- og tjenestegruppe Ektepar med 2 barn under 16 år. Utgift pr. husholdning pr. år i forskjellige størrelsesgrupper for forbruksutgift i alt, etter vare- og tjenestegruppe Ektepar med 3 eller flere barn under 16 år. Utgift pr. husholdning pr. år i forskjellige størrelsesgrupper for forbruksutgift i alt, etter vare- og tjenestegruppe Husholdninger ellers med både voksne personer og barn under 16 år. Utgift pr. husholdning pr. år i forskjellige størrelsesgrupper for forbruksutgift i alt, etter vare- og tjenestegruppe Husholdninger ellers med bare voksne personer. Utgift pr. husholdning pr. Ar i forskjellige størrelsesgrupper for forbruksutgift i alt, etter vare- og tjenestegruppe

9 8 Side HOVEDINNTEKTSTAKERENS YRKESSTATUS 16. Selvstendig næringsdrivende i jordbruk, skogbruk og fiske. Utgift pr. husholdning pr. Ar i forskjellige størrelsesgrupper for forbruksutgift i alt, etter vare- og tjenestegruppe Selvstendig næringsdrivende ellers. Utgift pr. husholdning pr. år i forskjellige størrelsesgrupper for forbruksutgift i alt, etter vare- og tjenestegruppe Lønnstakere. Utgift pr. husholdning pr. Ar i forskjellige størrelsesgrupper for forbruksutgift i alt, etter vare- og tjenestegruppe Ikke-yrkesaktive. Utgift pr. husholdning pr. Ar i forskjellige størrelsesgrupper for forbruksutgift i alt, etter vare- og tjenestegruppe HOVEDINNTEKTSTAKERENS ALDER 20. Hovedinntektstakerens alder under 30 Ar. Utgift pr. husholdning pr. år i forskjellige størrelsesgrupper for forbruksutgift i alt, etter vare- og tjenestegruppe Hovedinntektstakerens alder Sr. Utgift pr. husholdning pr. Ar i forskjellige størrelsesgrupper for forbruksutgift i alt, etter vare- og tjenestegruppe Hovedinntektstakerens alder Sr. Utgift pr. husholdning pr. Ar i forskjellige størrelsesgrupper for forbruksutgift i alt, etter vare- og tjenestegruppe Hovedinntektstakerens alder Ar. Utgift pr. husholdning pr. Sr i forskjellige størrelsesgrupper for forbruksutgift i alt, etter vare- og tjenestegruppe Hovedinntektstakerens alder Ar. Utgift pr. husholdning pr. Ar i forskjellige størrelsesgrupper for forbruksutgift i alt, etter vare- og tjenestegruppe Hovedinntektstakerens alder 67 Ar og over. Utgift pr. husholdning pr. Ar i forskjellige størrelsesgrupper for forbruksutgift i alt, etter vare- og tjenestegruppe HUSHOLDNINGSTYPE OG HOVEDINNTEKTSTAKERENS ALDER 26. Enslige under 40 år. Utgift pr. husholdning pr. år i forskjellige størrelsesgrupper for forbruksutgift i alt, etter vare- og tjenestegruppe Enslige Sr. Utgift pr. husholdning pr. Ar i forskjellige størrelsesgrupper for forbruksutgift i alt, etter vare- og tjenestegruppe Enslige 67 år og over. Utgift pr. husholdning pr. ar i forskjellige størreisesgrupper for forbruksutgift i alt, etter vare- og tjenestegrupne Ektepar uten barn og hovedinntektstakerens alder under 40 Ar. Utgift pr. husholdning pr. Ar i forskjellige størrelsesgrupper for forbruksutgift i alt, etter vare- og tjenestegruppe Ektepar uten barn og hovedinntektstakerens alder Ar. Utgift pr. husholdning pr. Ar i forskjellige størrelsesgrupper for forbruksutgift i alt, etter vare- og tjenestegruppe Ektepar uten barn og hovedinntektstakerens alder 67 Ar og over. Utgift pr. husholdning pr. Ar i forskjellige størrelsesgrupper for forbruksutgift i alt, etter vare- og tjenestegruppe Ektepar med 1 barn under 16 Ar og hovedinntektstakerens alder under 40 Ar. Utgift pr. husholdning pr. Ar i forskjellige størrelsesgrupper for forbruksutgift i alt, etter vare- og tjenestegruppe Ektepar med 1 barn under 16 Ar og hovedinntektstakerens alder 40 Ar og over. Utgift pr. husholdning pr. Ar i forskjellige størrelsesgrupper for forbruksutgift i alt, etter vare- og tjenestegruppe Ektepar med 2 eller flere barn under 16 Ar og hovedinntektstakerens alder under 40 år. Utgift pr. husholdning pr. Ar i forskjellige størrelsesgrupper for forbruksutgift i alt, etter vare- og tjenestegruppe Ektepar med 2 eller flere barn under 16 år og hovedinntektstakerens alder 40 Sr og over. Utgift pr. husholdning pr. Ar i forskjellige størrelsesgrupper for forbruksutgift i alt, etter vare- og tjenestegruppe TALLET PA PERSONER I HUSHOLDNINGEN person-husholdninger. Utgift pr. husholdning pr. Sr i forskjellige storrelsesgrupper for forbruksutgift i alt, etter vare- og tjenestegruppe person-husholdninger. Utgift pr. husholdning pr. Ar i forskjellige størrelsesgrupper for forbruksutgift i alt, etter vare- og tjenestegruppe person-husholdninger. Utgift pr. husholdning pr. Ar i forskjellige størrelsesgrupper for forbruksutgift i alt, etter vare- og tjenestegruppe

10 9 TALLET PA PERSONER I HUSHOLDNINGEN (forts.) Side person-husholdninger. Utgift pr. husholdning pr. Ar i forskjellige størrelsesgrupper for forbruksutgift i alt, etter vare- og tjenestegruppe eller flere personer i husholdningen. Utgift pr. husholdning pr. år i forskjellige størrelsesgrupper for forbruksutgift i alt, etter vare- og tjenestegruppe EKTEFELLERS YRKESDELTAKING OG HUSHOLDNINGSTYPE 41. Ektepar uten barn og bare den ene ektefelle yrkesaktiv. Utgift pr. husholdning pr. år i forskjellige størrelsesgrupper for forbruksutgift i alt, etter vare- og tjenestegruppe Ektepar uten barn og begge ektefeller yrkesaktive. Utgift pr. husholdning pr. år i forskjellige størrelsesgrupper for forbruksutgift i alt, etter vare- og tjenestegruppe Ektepar med i barn under 16 Ar og bare den ene ektefelle yrkesaktiv. Utgift pr. husholdning pr. år i forskjellige størrelsesgrupper for forbruksutgift i alt, etter vare- og tjenestegruppe Ektepar med 1 barn under 16 ar og begge ektefeller yrkesaktive. Utgift pr. husholdning pr Ar i forskjellige størrelsesgrupper for forbruksutgift i alt, etter vare- og tjenestegruppe Ektepar med 2 eller flere barn under 16 år og bare den ene ektefelle yrkesaktiv. Utgift pr. husholdning pr. år i forskjellige størrelsesgrupper for forbruksutgift i alt, etter varegruppe Ektepar med 2 eller flere barn under 16 år og begge ektefeller yrkesaktive. Utgift pr. husholdning pr. år i forskjellige størrelsesgrupper for forbruksutgift i alt, etter vareog tjenestegruppe MENGDETABELLER PRIVAT FORBRUK I 1958 OG Sammenlikning av forbrukte mengder av mat- og drikkevarer pr. person pr. år i 1958 og for et gjennomsnitt av årene , etter varegruppe 156 GJENNOMSNITTLIG PRIVAT FORBRUK PR. AR I INNDELING I 172 VAREGRUPPER 48. Forbrukte mengder av mat- og drikkevarer pr. år, etter varegruppe INNDELING I 42 VAREGRUPPER 49. Forbrukte mengder av mat- og drikkevarer pr. husholdning pr. Ar i forskjellige handelsfelt og bostedsstra, etter varegruppe Forbrukte mengder av mat- og drikkevarer pr. husholdning pr. år i forskjellige størrelsesgrupper for forbruksutgift i alt, etter varegruppe Forbrukte mengder av mat- og drikkevarer pr. husholdning pr. år i forskjellige grupper for hovedinntektstakerens yrkesstatus, etter varegruppe HUSHOLDNINGSTYPE OG HOVEDINNTEKTSTAKERENS ALDER 52. Alle husholdninger. Forbrukte mengder av mat- og drikkevarer pr. husholdning pr. år i forskjellige grupper for hovedinntektstakerens alder, etter varegruppe Enslige. Forbrukte mengder av mat- og drikkevarer pr. husholdning pr. år i forskjellige aldersgrupper, etter varegruppe Ektepar uten barn. Forbrukte mengder av mat- og drikkevarer pr. husholdning pr. år i forskjellige grupper for hovedinntektstakerens alder, etter varegruppe Ektepar med 1 barn under 16 ar. Forbrukte mengder av mat- og drikkevarer pr. husholdning pr. år i forskjellige grupper for hovedinntektstakerens alder, etter varegruppe Ektepar med 2 eller flere barn under 16 Sr. Forbrukte mengder av mat- og drikkevarer pr. husholdning pr. år i forskjellige grupper for hovedinntektstakerens alder, etter varegruppe

11 10 Si de ANDRE TABELLER EGENPRODUSERTE VARER, MOTTATTE GAVER OG NATURALYTELSER 57. Verdi og mengde pr. Sr av forbruk av egenproduserte varer Verdi pr. Ar av varer mottatt som gaver Verdi pr. Ar av mottatte naturalytelser EIE AV FRITIDSHUS OG VARIGE FORBRUKSVARER 60. Andel av husholdninger med fritidshus og visse varige forbruksvarer i forskjellige storrelsesgrupper for forbruksutgift i alt. Prosent

12 11 INDEX OF TABLES COMPOSITION OF HOUSEHOLDS Page 1. Households covered by the surveys by type of household/consumption expenditure, total/number of persons/age of the main income earner/occupational status of the main income earner VALUE TABLES PRIVATE CONSUMPTION IN 1958, 1973, AND Expenditure per household per year by commodity and service group. 1958, 1973, , Current prices 29 AVERAGE PRIVATE CONSUMPTION PER YEAR IN CLASSIFICATION IN 470 COMMODITY AND SERVICE GROUPS 3. Expenditure per household per year by commodity and service group prices 33 CLASSIFICATION IN 150 COMMODITY AND SERVICE GROUPS 4. Expenditure per household per year in various trade regions and residence areas, by commodity and service group Expenditure per household per year in various groups for size of consumption expenditure, total, by commodity and service group Expenditure per household per month in various seasons, by commodity and service group Expenditure per household per year for various types of households, by commodity and service group CLASSIFICATION IN 37 COMMODITY AND SERVICE GROUPS TYPE OF HOUSEHOLD 8. All households. Expenditure per household per year in various groups for size of consumption expenditure, total, by commodity and service group Single persons. Expenditure per household per year in various groups for size of consumption expenditure, total, by commodity and service group Married couples without children. Expenditure per household per year in various groups for size of consumption expenditure, total, by commodity and service group Married couples with 1 child under 16 years of age. Expenditure per household per year in various groups for size of consumption expenditure, total, by commodity and service group Married couples with 2 children under 16 years of age. Expenditure per household per year in various groups for size of consumption expenditure, total, by commodity and service group Married couples with 3 or more children under 16 years of age. Expenditure per household per year in various groups for size of consumption expenditure, total, by commodity and service group Other households with adults and children under 16 years of age. Expenditure per household per year in various groups for size of consumption expenditure, total, by commodity and service group Other households with adults only. Expenditure per household per year in various groups for size of consumption expenditure, total, by commodity and service group

13 12 OCCUPATIONAL STATUS OF THE MAIN INCOME EARNER Page 16. Self-employed in agriculture, forestry and fishing. Expenditure per household per year in various groups for size of consumption expenditure, total, by commodity and service group Other self-employed. Expenditure per household per year in various groups for size of consumption expenditure, total, by commodity and service group Wage-earners. Expenditure per household per year in various groups for size of consumption expenditure, total, by commodity and service group Non-employed. Expenditure per household per year in various groups for size of consumption expenditure, total, by commodity and service group AGE OF THE MAIN INCOME EARNER 20. Main income earner under 30 years of age. Expenditure per household per year in various groups for size of consumption expenditure, total, by commodity and service group Main income earner years of age. Expenditure per household per year in various groups for size of consumption expenditure, total, by commodity and service group Main income earner years of age. Expenditure per household per year in various groups for size of consumption expenditure, total, by commodity and service group Main income earner years of age. Expenditure per household per year in various groups for size of consumption expenditure, total, by commodity and service group Main income earner years of age. Expenditure per household per year in various groups for size of consumption expenditure, total, by commodity and service group Main income earner 67 years of age and over. Expenditure per household per year in various groups for size of consumption expenditure, total, by commodity and service group TYPE OF HOUSEHOLD AND AGE OF THE MAIN INCOME EARNER 26. Single persons under 40 years of age. Expenditure per household per year in various groups for size of consumption expenditure, total, by commodity and service group Single persons years of age. Expenditure per household per year in various groups for size of consumption expenditure, total, by commodity and service group Single persons 67 years of age and over. Expenditure per household per year in various groups for size of consumption expenditure, total, by commodity and service group Married couples without children and where the main income earner is under 40 years of age. Expenditure per household per year in various groups for size of consumption expenditure, total, by commodity and service group Married couples without children and where the main income earner is years of age. Expenditure per household per year in various groups for size of consumption expenditure, total, by commodity and service group Married couples without children and where the main income earner is 67 years of age and over. Expenditure per household per year in various groups for size of consumption expenditure, total, by commodity and service group Married couples with 1 child under 16 years of age and where the main income earner is under 40 years of age. Expenditure per household per year in various groups for size of consumption expenditure, total, by commodity and service group Married couples with 1 child under 16 years of age and where the main income earner is 40 years of age and over. Expenditure per household per year in various groups for size of consumption expenditure, total, by commodity and service group Married couples with 2 or more children under 16 years of age and where the main income earner is under 40 years of age. Expenditure per household per year in various groups for size of consumption expenditure,)xotal, by commodity and service group Married couples with 2 or more children under 16 years of age and where the main income earner is 40 years of age and over. Expenditure per household per year in various groups for size of consumption expenditure, total, by commodity and service group NUMBER OF PERSONS IN THE HOUSEHOLD person households. Expenditure per household per year in various groups for size of consumption expenditure, total, by commodity and service group person households. Expenditure per household per year in various groups for size of consumption expenditure, total, by commodity and service group person households. Expenditure per household per year in various groups for size of consumption expenditure, total, by commodity and service group

14 13 NUMBER OF PERSONS IN THE HOUSEHOLD (cont.) Page person households. Expenditure per household per year in various groups for size of consumption expenditure, total, by commodity and service group or more persons in the household. Expenditure per household per year in various groups for size of consumption expenditure, total, by commodity and service group OCCUPATIONAL PARTICIPATION OF SPOUSE AND TYPE OF HOUSEHOLD 41. Married couples without children and where only one of the spouses is economically active. Expenditure per household per year in various groups for size of consumption expenditure, total, by commodity and service group Married couples without children and where both spouses are economically active. Expenditure per household per year in various groups for size of consumption expenditure, total, by commodity and service group Married couples with 1 child under 16 years of age and where only one of the spouses is economically active. Expenditure per household per year in various groups for size of consumption expenditure, total, by commodity and service group Married couples with 1 child under 16 years of age and where both spouses are economically active. Expenditure per household per year in various groups for size of consumption expenditure, total, by commodity and service group Married couples with 2 or more children under 16 years of age and where only one of the spouses is economically active. Expenditure per household per year in various groups for size of consumption expenditure, total, by commodity and service group Married couples with 2 or more children under 16 years of age and where both spouses are economically active. Expenditure per household per year in various groups for size of consumption expenditure, total, by commodity and service group QUANTITY TABLES PRIVATE CONSUMPTION IN 1958 AND Comparison of quantity consumption of food and beverages per person per year in 1958 and on the average of the years , by commodity group 156 AVERAGE PRIVATE CONSUMPTION PER YEAR IN CLASSIFICATION IN 172 COMMODITY GROUPS 48. Quantity consumption of food and beverages per year, by commodity group CLASSIFICATION IN 42 COMMODITY GROUPS 49. Quantity consumption of food and beverages per household per year in various trade regions and residence areas, by commodity group Quantity consumption of food and beverages per household per year in various groups for size of consumption expenditure,total, by commodity group Quantity consumption of food and beverages per household per year in various groups for the occupational status of the main income earner, by commodity group TYPE OF HOUSEHOLD AND AGE OF THE MAIN INCOME EARNER 52. All households. Quantity consumption of food and beverages per household per year in various groups for age of the main income earner, by commodity group Single persons. Quantity consumption of food and beverages per household per year in various groups of age, by commodity group

15 14 TYPE OF HOUSEHOLD AND AGE OF THE MAIN INCOME EARNER (cont.) Page 54. Married couples without children. Quantity consumption of food and beverages per household per year in various groups for age of the main income earner, by commodity group Married couples with 1 child under 16 years of age. Quantity consumption of food and beverages per household per year in various groups for age of the main income earner, by commodity group Married couples with 2 or more children under 16 years of age. Quantity consumption of food and beverages per household per year in various groups for age of the main income earner, by commodity group OTHER TABLES SELF-PRODUCED COMMODITIES, RECEIVED GIFTS AND PAYMENTS IN KIND 57. Value and quantity per year of consumption of self-produced commodities Value per year of commodities received as gifts Value per year of received payments in kind OWNERSHIP OF HOLIDAY HOUSE AND STOCK OF DURABLE GOODS 60. Percentage of households with holiday houses and certain durable consumer goods in various groups for size of consumption expenditure, total

16 15 1. Bakgrunn og formal. Datagrunnlag Siden 1974 har Statistisk Sentralbyrå gjennomført årlige forbruksundersøkelser. Hovedformalet med undersøkelsene har vært A gi en detaljert oversikt over private husholdningers forbruk, som grunnlag for en eventuell ajourforing av vektgrunnlaget i konsumprisindeksen. Det er videre tatt sikte på A kartlegge forbruket i forskjellige grupper av husholdninger. Husholdningene er klassifisert etter kjennemerker som husholdningstype, hovedinntektstakerens yrkesstatus og alder, hostedsstrok, størrelse av forbruksutgift i alt o.l. Pesultatene i denne publikasjonen bygger pa registreringer som ble foretatt ved forbruksundersøkelsene i 1980, 1981 og Utgift pr. husholdning er et ojennomsnitt av husholdningenes utgifter i perioden , regnet i 1982-priser. Konsumprisindeksen er nyttet ved omregningen av verditallene i 1980 og PA grunn av små utvalg ved undersøkelsene har en unnlatt A gi tall for de enkelte årene. Ved undersøkelsen i 1980 deltok husholdninger, i husholdninger og i husholdninger. Det er tidligere gjort landsomfattende forbruksundersøkelser i 1958, 1967, 1973, og Opplegg oq gjennomføring av undersøkelsene 2.1. Populasjon og utvalgsmetode Utvalgene av husholdninger til undersokelsene er trukket blant alle landets private husholdninger. Utvalgene er trukket i tre trinn. Til trekkingen på første trinn nyttes en inndeling av hele landet i et sett utvalosområder. Utvalgsområdene er kommuner. Kommuner som har færre enn innbyggere er slått sammen med andre kommuner. Utvalgsområdene er forst gruppert etter landsdel og region. Innen hver av disse grupperingene er byer med mer enn innhyggere tatt ut som egne strata. De øvrige utvalgsomrdene er stratifisert etter kommunetype (dvs. næringsstruktur og sentralitet) og innbyggertall. For hvert av de 102 strata er det trukket ut utvalgsområde. Trekkingen på første trinn foregikk ved at utvalgsområder som utgjorde egne strata, ble trukket ut med 100 prosent sannsynlighet. Utvalgsområdene innen de øvrige strata ble trukket ut med en sannsynlighet proporsjonal med innbyggertoilet i det enkelte området. De enkelte utvalgsområdene er videre delt inn i tre mindre områder. På annet trinn ble det trukket ut ett av disse tre mindre områdene fra hvert enkelt utvalgsområde. Det endelige utvalget er på tredje trinn trukket tilfeldig på grunnlag av navne- og adresseregisteret over befolkningen i disse mindre områdene. De husholdningene som var bosatt på de utvalgte adressene pa intervjutidspunktet skulle were med i undersøkelsene. Felleshusholdninger som sykehus, pensjonat o.l. er ikke tatt med. En husholdning omfatter personer som har felles bolig og felles kost (minst ett måltid or. Hag). Arbeidshjelp med kost og losji og losjerende med kost ble regnet til husholdningen. Losjerende uten kost ble betraktet som egen husholdning _ Innsamlinesmetode Forbruksutgiftene ble registrert ved regnskapsforing og ju. Det ble nyttet 4 skjematyper; skjema for innledningsintervju, to typer regnskapshefte moved- og bihefte) og skjema for avslutningsintervju. Skjemaet for innledningsintervju, hovedregnskapsheftet og skjemaet for avslutningsintervju fra undersøkelsene følger som vedlegg til publikasjonen. Skjema for innledningsintervju. I dette skjema ble det innhentet en del bakgrunnsopplysninger for undersøkelsen som husholdningsmedlemmenes navn, fødselsdag og -Sr, stilling i husholdningen, ekteskapelig status, yrke og yrkesstatus. For ikke yrkesaktive personer pa 15 år eller mer ble aktivitet som f.eks. skolegang, arbeid i egen husholdning etc., registrert.

17 16 Regnskapshefter. Husholdningene forte regnskap over sine private forbruksutgifter i en 14- dagersperiode. Da forbrukets størrelse og sammensetning varierer med årstiden, var det nødvendig at oppgaver ble hentet inn for hele Aret. 1/26 av husholdningene forte således regnskap fra 1. til 14. januar, en annen 1/26 fra 15. til 28. januar osv. Hver husholdning forte ett hovedregnskapshefte (H-hefte). For best mulig a sikre at alle utgifter ble registrert, forte husholdningsmedlemmer ps 15 år eller mer særskilt regnskap over sine egne utbetalinger i et bihefte (8-hefte). Alle faktiske utbetalinger i 14-dagersperioden skulle regnskapsføres. Mengde og verdi for kjøpte mat- og drikkevarer ble fart i regnskapet da kjøpet fant sted. Forbruket av egenprodusert kjøtt, fisk, grønnsaker, frukt og bær osv. ble også tatt med. Forbruket av egenproduserte varer ble angitt i mengde. De brukte mengdene er verdsatt til produsentpris. Mottatte gaver i naturalier ble også registrert med oppgave over mengde. Verdsettingen er foretatt etter detaljpris. Skjema for avslutningsintervju. Utgifter til varer og tjenester som husholdningene kjøper forholdsvis sjelden ble registrert i avslutningsintervjuet. Dette gjelder f.eks. en del utgifter til bolig, kjøp av private transportmidler, husholdningsmaskiner og andre elektriske apparater, kostbare klesartikler, utgifter til selskapsreiser o.l. Mottatte naturalytelser som f.eks. fri bolig, strøm og brensel og reiser, ble ogs4 registrert. Verdien av fri bolig, lys og brensel ble registrert med det beløp likningsmyndighetene verdsatte disse ytelser til ved siste likning før intervjuet fant sted. Andre frie ytelser er verdsatt til det de ville ha kostet ved kjøp Feltarbeid Innsamlingen av data foregikk i tidsrommet fra desember 1979 til januar ne uttrukne husholdninger ble vanligvis oppsøkt to ganger i løpet av undersøkelsesperioden. Første besøk skjedde før regnskapsperiodens begynnelse og siste besøk etter at regnskapsperioden var aysluttet. I en del tilfelle kontaktet ogsa intervjuerne husholdningene i regnskapsperioden for å ai veiledning om regnskapsforingen. Ved det første besøket i husholdningene ble innledningsintervjuet foretatt. Samtidig delte intervjuerne ut regnskapsheftene og orienterte om føringen. Dersom intervjueren ikke traff husholdningen hjemme første gang, gjorde intervjueren i alt tre forsøk på 6 treffe husholdningen før denne eventuelt ble utelatt ved undersøkelsen. Ved siste besøk i husholdningene ble regnskapsheftene samlet inn og avslutningsintervjuet foretatt.. Feilkilder on mal for usikkerheten i resultatene 3.1. Utvalgsvarians Til resultatene fra en undersøkelse er det knyttet flere former for usikkerhet eller feil. En type vil være utvalgsvarians som skyldes at det dreier seg om malinger av et utvalg istedenfor en totaltelling. Størrelsen av utvalgsvariansen (standardavviket) avhenger bl.a. av utvalgets størrelse, registreringsperiodens lengde og maten utvalget er trukket DA. I tabell 3 er standardavviket beregnet for gjennomsnittlig utgift til 150 vare- og tjenestegrupper og for summer av disse gruppene Frafall Av de opprinnelig uttrukne husholdningene i deltok 63 prosent (4 139 husholdninger) i undersøkelsene. Den viktigste årsaken til frafall var nekting. Frafalte husholdninger etter årsak til frafall er vist i oppstillingen nedenfor.

18 17 Husholdninger som ikke deltok i undersøkelsen, etter rsak til frafall Frafalte husholdninger Antall Prosent I alt Nekting 1 1/2 48 Sykdom Ikke truffet Andre rsaker Korreksjoner 4.1. Korreksjon for frafall Frafallet ved undersøkelsen har ikke fordelt seg likt for alle husholdningsqrupper. Frafallet varierte med bostedsstrok, husholdningstype og nr i Aret husholdningene forte regnskan. For A rette opp skjevheter i materialet er det som ved tidligere forbruksundersøkelser korrigert for frafallet. Husholdningsgrupper med stort frafall er gitt relativt stor vekt ved beregning av gjennomsnittstall. 4.?. Korreksjon for fravær og tilfeldig hesøkende Det er foretatt en oppjustering av utgiftene i husholdninger hvor én eller flere av husholdningsmedlemmene var fraværende fra husholdningen i regnskapsperioden. For husholdninger med personer i fast kost (utenom husholdningmedlemmene) er det foretatt en reduksjon av matvareutgiftene. 5. Begrep og kjennemerker Husholdning. Som husholdning er regnet personer som bor i samme bolig og som har felles kost (minst ett måltid pr. daq). Hovedinntektstaker. Den person i husholdningen som inntektsmessig bidrar mest til familiens underhold. Husholdningstype. Med "ektepar uten barn", "ektepar med 1 b arn " osv. menes at det ikke finnes andre personer i husholdningen enn dem som er nevnt. Gruppen "husholdninger ellers med både voksne personer og barn" omfatter enslige med barn, enslige med barn og andre voksne personer i tillegg, ektepar med barn og andre voksne personer i tillegg og husholdninger med flere familiekjerner hvor en eller flere personer i husholdningen er barn. Gruppen "husholdninger ellers med bare voksne personer" omfatter husholdninger med flere enslige, voksne personer, ektepar uten barn med voksne personer i tillegg og husholdninger med flere familiekjerner hvor ingen person i husholdningen er barn. Som barn er regnet personer ps 15 Xr eller yngre. En nærmere oversikt over husholdningenes sammensetning er gitt i Vedlegg 1. Yrkesaktiv person. En person er i denne undersøkelsen regnet som yrkesaktiv dersom vedkommende utførte inntektsgivende arbeid av minst 25 timers varighet i siste 30-dagersperiode før intervjuet fant sted.

19 18 Yrkesstatus. Inndelingen etter yrkesstatus som er nyttet er følgende: selvstendig næringsdrivende i jordbruk, skogbruk og fiske, selvstendig næringsdrivende ellers, lønnstaker, ikke yrkesaktiv. En persons yrkesstatus er registrert med utgangspunkt i personens hovedyrke. BostedsstrOk. Inndelingen hygger nå Statistisk Sentralbyrås klassifisering av kommunene i Norge, 1974 (ART nr. 67). Utgangspunktet for inndelingen er klassifiseringskoder for bosettingstetthet. Følgende inndeling er nyttet: Oslo, Bergen, Trondheim Tettbyade strøk utenom Oslo, Bergen, Trondheim Kommuner utenom Oslo, Bergen on Trondheim hvor 50 prosent eller ner av befolkningen hor i tettbygde folketellingskretser. Spredtbygde strøk. Kommuner hvor mindre enn 50 prosent av hefolkningen bor i tetthygde folketellingskretser. Tettbygde folketellingskretser består av ett tetthygd strok eller del av et tettbygd strok. Som tettbygd strøk er regnet områder med minst 200 bosatt pr. 1. november 1970, og hvor aystanden mellom bolighusene som regel ikke overstiger 50 meter. En hussamling mer enn 50 meter fra tettbebyggelse, er imidlertid regnet som en del av det tettbygde stroket dersom hussamlingen naturlig hører sammen med tettbebyggelsen. Forbruksutgift i alt. Forbruksutgift i alt omfatter husholdningens uthetalinger i regnskansperioden (omregnet til tall for hele aret). En del utgifter som f.eks. utgift til bolig, kjøp av varige forbruksvarer (bil, elektriske husholdningsmaskiner o.l.), utgifter til kostbare klesartikler, selskapsreiser etc. er registrert ved intervju. For varige forbruksvarer utgjør forbruksutgiften differansen mellom utgift ved kj0p on "inntekt" ved eventuelt salg (innbytte). Av den grunn er det i enkelte tabeller framkommet negative tall på f.eks. varegrupnen "kjøp av transportmidler". I forbruksutgift i alt inngår ikke utgifter til Hirekte skatter, trygdepremier, gitte gaver, realinvesteringer (f.eks. kjøp av bolig og utgifter til bygging og påbygging av bolig), og kontraktmessig sparing (f.eks. pensjonsinnskott, avdrag 0 lån, livsforsikring mv.). I tillegg til utbetalinnene omfatter forbruksutgift i alt verdien av forbruket av egenproduserte varer og mottatte gayer. Egennroduserte varer er verdsatt etter produsentpris, og mottatte gaver etter detaljpris. Utgifter til bolig, lys og brensel omfatter både boligutgifter on utgifter til fritidshus. For husholdninger med egen nrosentliknet bolig omfatter utgiftene renter av lån til boligen, reparasjoner og vedlikehold, forsikring, vannavnift og forskjellige andre avgifter. For reqnskansliknet bolig omfatter boligutgiftene stipulert årlig husleie ifølge siste skattelikning. For husholdninger med leid bolig utgjør boligutgiftene husleie og renter nå lån til boliginnskott. Verdien av fri bolig er satt til liknet beløp ved siste skattelikning. Utgifter til fritidshus omfatter eventuelle renter på lån, forsikring og avgifter. For husholdninger som har leid fritidshus er denne utgiften tatt med. Utgifter til vedlikehold omfatter bade kjøp av varer, lønningsutgifter og andre utgifter i forbindelse med vedlikehold av egen bolig, leid bong og fritidshus. Utgiftsgruppering. Den mest detaljerte grupperingen i publikasjonen inneholder 470 vare- og tjenestegrupper. Oisse grupnene er summert til forskjellige nivåer - til 150, 37 og til 9 vare- og tjenestegrunper. Eie av varige goder. Andeler av husholdninger i tabell 60 med visse varige forbruksvarer gjelder husholdninger som eier varene, men ikke husholdninger som bare disnonerer varene.

20 19 6. Noen resultater Forbruksutgiftene i alt pr. husholdning i perioden , regnet i priser for 1982, er kr 88 01A. Samnenliknet met" resultatene fra forbruksundersøkelsene er dette en økning i utgiftene pa 37,2 prosent. Den gjennomsnittlige husholdningsstørrelsen har gått litt ned i perioden. Korrinert for dette Får vi en vekst nr. person i løpende kroner ng 42,4 prosent i forbruksutgift i alt. Fra 1979 til 1982 sten konsumprisindeksen med 40,3 prosent. Pette innebærer en volumøkning nr. person på 1,5 prosent fra årene til Nasjonalregnskapets tall viser en volunøkning i totalt privat forhruk fra årene til på 5,2 nrosent. Justert for endringen i folkemengden tilsvarer dette en volumøkning i forbruksutgiftene pr. person på 3,9 prosent. Noe av denne forskjellen skyldes delvis ulike definisinner i de to datakildene. Den observerte veksten i privat forbruk i forhruksundersøkelsene synes derfor A være litt lavere enn hva nasjonalreqnskapet viser. Gjennomsnittlig matvareutgift pr. husholmninq i , regnet i priser for 1982, var kr eller 20,6 prosent av forbruksotgiftene i alt. nette er en liten økning i matvareprosenten fra da matvarene utgjorde 1 9,7 prosent av forbruksutgiftene i alt. Økningen gjelder nesten alle typer av matvarer. San-Mg er økningen sterk for mjølk on mjølkeprodukter, noe som nok henger sammen [led sterk prisstigning n8 disse varene i perioden. Kaffe utgjør derimot en redusert prosent av forbruksutpiftene i alt, først on fremst fordi kaffenrisen nesten ikke har steget i perioden. De største utgiftsnostene under natvarer er kjøtt, kjøttvarer og flesk son utgjorde 27 prosent av samlet matvareutgift; mjølk, lote, ost ng egg 18 prosent; grønnsaker, frukt og hær 16 prosent on mjøl, pryn op bakervarer 10 prosent. Utgiftene til drikkevarer on tobakk var kr eller 4,0 prosent av forbruksutgiftene i alt. Ay utgiftene til disse varer nyttet husholdningene 63 prosent til drikkevarer on 37 prosent til tobakk. Utgiftene til klær og skotøy var kr eller 8,7 prosent av forbruksutgiftene i alt. Dette er en relativ nedgang i det utgiftsandelen var 9,9 prosent i Utgiftene til bekledningsartikler utgjorde 74 prosent ay de samlede utgiftene til klær og skotøy, utgiftene til skotøy og skoreparasjoner 18 prosent on til tøyer og garn 8 prosent. Samlede utgifter til holig, lys on brensel var kr eller 17,7 nrosent av forbruksutgifter i alt. nette er en relativ sterk økning fra Arene da posten utgjorde 16,4 prosent av samlet forbruk. Utgiftsandelen til holig, lys on brensel utgjorde 12,9 nrosent i Økningen skyldes hovedsakelig økte utgifter til renter på holinlan, husleie og elektrisitet. Av utgiftene til bolig, lys og brensel utgjorde bolig- og vedlikeholdsutgiftene 74 prosent og utgiftene til lys og brensel 26 prosent. Husholdningene nyttet kr eller 8,7 prosent av forbruksutgiftene i alt til møbler og husholdningsartikler. Pette er en relativ nedgang fra Arene da denne utgiftsandelen var 9,5 Prosent. Av utgiftene til møbler og husholdningsartikler nyttet husholdningene 33 prosent til møbler mv., 13 prosent til tekstiler, utstyrsvarer on prydgjenstander, 12 prosent til husholdningsmaskiner, 13 prosent til dekket0y, glass og kjokkenutstyr, 21 prosent til diverse husholdningsartikler og 8 prosent til leid hjelp i hjemmet. Utgiftene til helsepleie var kr eller 2,1 prosent av forbruksutgifter i alt. Denne utniftsandelen har "ert nærmest upndret siden Posten omfatter hare utgiftsposter som husholdningene selv betaler for, dvs. at helseutgifter som dekkes av det offentlige ikke regnes med. Den største posten var tannlegehjelp, som utgjorde 4. prosent av utgiftene til helsepleie. Husholdningene nyttet gjennomsnittlig kr til reiser og transport. Dette var 19,4 prosent av forbruksutgiftene i alt, som er samme andel som i Denne utgiftsandelen har vært overraskende stabil i 1970-årene. Likevel har utgiftsandelen til bensin og olje økt fra , mens andelen til kjøp av transportmidler har gått tilsvarende tilbake. Av utgiftene til reiser og transport utgjorde drift og vedlikehold av transportmidler 47 prosent, kjøp av transportmidler 28 prosent, bruk av offentlige transportmidler 15 prosent og utgifter til porto, telefon og telegrammer 10 prosent. Utgiftene til fritidssysler og utdanning var kr eller 10,8 prosent av samlede forbruksutgifter. Pette er en liten nedgang fra og skyldes først og fremst en nedgang for utgiftsgruppen radio og fjernsynsmottakere. Fritidsutstyr er den største nosten i denne gruppen og utgjorde 48 prosent, offentlige forestillinger og andre tjenester 27 prosent, bøker, aviser op tidsskrift 21 prosent, mens skolegang bare utgjorde 4 prosent.

21 20 For gruppen ardre varer on tjenester var utgiftene kr eller 8,0 nrosent av forbruksutiliftene i alt. De største utgiftsnostene finner en for grunpen restauranter, hoteller oq selskapsreiser som utgjorde 55 prosent og for personlig hygiene med 25 prosent av de sanlede utgiftene til grunpen. Forbruksutgiftene i alt for husholdninger i snredthygde strøk var kr , i tettbygde strok utenom Oslo, Bergen og Trondheim kr og i ()sin, Bergen og Trondheim kr (tahell 4). pet er særlig utgiftene til holig, lys og hrensel som er hoyere i storhyene og tetthygde stra i forhold til spredtbygde strok. I Oslo, Bergen og Trondheim er utgiftsandelen til holig, lys og brensel 20 prosent, i tetthyride strøk 17 prosent og i spredthynde strøk 16 prosent. I storbyene blir det også brukt relativt mer til drikkevarer og tobakk on helsepleie enn i spedtbygde strok, mens matutgiftene utgjør en litt minhre andel i storbyene enn ellers. Gjennomsnittlig forhruksutgift pr. maned var størst i 4. kvartal med kr og lavest i 1. kvartal med kr Utgiftene i Hesemher maned var kr (tabell 6). Nivået på forbruksutgiftene i alt varierte mve mellom husholdningstypene. flette skyldes nok først og fremst tilsvarende inntektsforskjeller. Enslige under 40 år hadde et samlet forbruk nå kr pr. år, regnet i 1982-priser. For enslige i aldersgruppen år var forbruket kr og for enslige på 67 år og over kr pr. år i gjennomsnitt (tabell 26-28). Blant ektepar uten barn fant en et nokså tilsvarende monster: 1 aldersgruppen under 40 år (hovedinntektstakerens alder) var det samlede forbruket nesten kr pr. år. I aldersgruppen år var det kr og i aldersgruppen 67 år og over kr pr. ir i gjennomsnitt (tahell 29-31). Ektepar meh 1 barn brukte nesten kr , ektepar med 2 barn kr og ektepar med 3 eller flere barn kr pr. år i gjennomsnitt (tahell 7). Sammensetningen av forbruket varierte også mellom husholdningstypene.inne enslige og unge ektepar uten barn hadde langt lavere utgiftsandeler til matvarer enn de fleste andre husholrininger. Eldre enslige og eldre ektepar hadde nokså hoye matvareandeler, pens ektepar med harn lå rundt gjennomsnittet. Ektepar med mange barn hadde noe høyere utgiftsandel til matvarer enn ektepar med få barn. Utgiftsandelen til reiser og transport varierte sterkt mellom gruppene. Plant enslige på 67 år og over li utgiftsandelen på hare vel 9 prosent, mens enslige under 40 år hadde en utgiftsandel på 18 prosent. Ektenar uten barn med hovedinntektstal'er under 40 år hadde en utgiftsandel 9å hele 23 prosent, mens de på 67 år og over hadde en utgiftsandel på 13 prosent til reiser og transport. Disse store forskjellene skyldtes satlig forskjellene i utgifter til anskaffelse, drift on vedlikehold av privat transportmiddel. De største mengdepostene for matvarer i var mjølk med 156,5 liter nr. person pr. år, grønnsaker, frukt og hær med 97,5 kg, mjøl, gryn og bakervarer med 75,4 kg og noteter og varer av poteter med 60,1 kg pr. person pr. år. Mineralvann og brus utgjorde ifølge undersøkelsen 28,5 liter, 01 16,0 liter og vin og brennevin 3,7 liter pr. person pr. år (tahell 48). Tidligere er det foretatt mengderegistreringer av mat- og drikkevarer ved forbruksundersøkelsene i 1958 og fra 1975 ay. Det er små endringer i forbruket fra til Det har imidlertid skjedd en viss overgang fra helmjølk til skumnet mjølk. Dessuten har forbruket av andre mjølkeprodukter som yoghurt Okt sterkt. Ellers synes forbruket av grønnsaker, frukt og ba.r og poteter ha økt litt i nerioden.

22 21 1. Background and purpose. Data hasis Since 1974 the Central Bureau of Statistics has worked out annual surveys of consumer expenditure. The principal aim of the survey has been to give a detailed description of the consumption of private households in order to update the weights used in calculating the consumer price index. It has further been planned to study the consumption in various groups of households. The households are classified according to such characteristics as type of household, occupational status and age of the main income earner, residential area, size of total consumption expenditure, etc. The results in this publication are based on data registered in the survey of consumer expenditure in 1980, 1981 and Expense per household is an average of the households' expenses in the period , calculated at 1982 prices. For conversion of the value figures in 1980 and 1981 the consumer price index is used. Because of small samples in the surveys, results are not given for each year. In the survey in households participated, in households, and in households. Nationwide surveys were carried out in 1958, 1967, 1973, and Survey design and implementation 2.1. Population and sampling method The samples of households of the surveys are selected among all the private households in the country. The samples are selected in three stages. To the selection on the first stage the whole country is deviled into a set of sample areas. The sample areas are municipalities. Municipalities with less than inhabitants are incorporated with other municipalities. The sample areas are first grouped by part of country and region. Within each group, towns with more than inhabitants are taken out as strata of their own. The remaining sample areas are stratified by type of municipality (this means industrial structure and centrality) and number of inhabitants. For each of the 102 strata one sample area has been drawn. The first stage was selecting sample areas which represented one stratum with 100 per cent probability. The sample areas within the remaining strata were selected with a probability proportional to the number of inhabitants in each area. The individual sample areas are further grouped in three smaller areas. On the second stage one of these smaller areas was selected from each individual sample area. The final sample on the third stage is drawn at random and based on the index of names and addresses of the population in these smaller areas. The sample is made up by households living at the addresses drawn at the time of the interview. Institutional households such as hospitals, boarding houses etc. are not included. A household consists of persons having a common dwelling and sharing at least one meal per day (having common board). Servants living in and lodgers receiving board were included in the household. Lodgers not receiving board were considered as a separate household Compiling method The consumption expenses were registered by means of detailed accounting and interview. Four types of forms were used; introductory interview forms, two types of account books (main and secondary) and forms for the concluding interview. The introductory interview form, the main account book and the concluding interview form from the surveys are included in this publication as Annexes. The introductory interview form. In this form background data for the survey was collected, such as name of the household members, date and year of birth, household and marital status, occupation and occupational status. The main activity of economically inactive persons 15 years of age or more were registered, for example, schooling or working in own household.

FORBRUKSUNDERSØKELSE

FORBRUKSUNDERSØKELSE NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 674 FORBRUKSUNDERSØKELSE 1983-1985 SURVEY OF CONSUMER EXPENDITURE 1983-1985 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1987 ISBN 82-537-2435-7 ISSN 0546-6504 EMNEGRUPPE 35

Detaljer

FORBRUKSUNDERSØKELSE

FORBRUKSUNDERSØKELSE NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 245 FORBRUKSUNDERSØKELSE 1977-1979 SURVEY OF CONSUMER EXPENDITURE 1977-1979 STATISTISK SENTRALBYRA OSLO KONGSVINGER 1981 ISBN 02-537-1641-9 FORORD Denne publikasjonen inneholder

Detaljer

BEHOLDNING OG ANSKAFFELSE AV VARIGE FORBRUKSVARER PRIVATE HUSHOLDNINGER

BEHOLDNING OG ANSKAFFELSE AV VARIGE FORBRUKSVARER PRIVATE HUSHOLDNINGER STATISTISKE ANALYSER NR. 28 BEHOLDNING OG ANSKAFFELSE AV VARIGE FORBRUKSVARER PRIVATE HUSHOLDNINGER ACCOUNTS OF STOCKS AND PURCHASES OF DURABLE CONSUMER GOODS IN PRIVATE HOUSEHOLDS STATISTISK SENTRALBYRÅ

Detaljer

FORBRUKSUNDERSØKELSEN

FORBRUKSUNDERSØKELSEN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK C65 FORBRUKSUNDERSØKELSEN 8- SURVEY OF CONSUMER EXPENDITURE 8- STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 3 ISBN 82-537-383-7 ISSN 0546-6504 EMNEGRUPPE 35 Personlig forbruk EMNEORD

Detaljer

PRIVATE HUSHOLDNINGERS FORBRUK I 1970-ÅRENE

PRIVATE HUSHOLDNINGERS FORBRUK I 1970-ÅRENE STATISTISKE ANALYSER NR. 47 PRIVATE HUSHOLDNINGERS FORBRUK I 1970-ÅRENE CONSUMPTION OF PRIVATE HOUSEHOLDS IN THE 1970s STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1982 ISBN 82-537-1757-1 ISSN 0333-0621 FORORD

Detaljer

FORBRUKSUNDERSØKELSE 1986-1988

FORBRUKSUNDERSØKELSE 1986-1988 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 99 FORBRUKSUNDERSØKELSE 986-988 SURVEY OF CONSUMER EXPENDITURE 986-988 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 990 ISBN 8-537-94-3 ISSN 0546-6504 EMNEGRUPPE 35 Personlig

Detaljer

C 317. Official Statistics of Norway. Norges offisielle statistikk. Forbruksundersøkelsen 1992-19Ø. Survey of Consumer Expenditure 1992-1994

C 317. Official Statistics of Norway. Norges offisielle statistikk. Forbruksundersøkelsen 1992-19Ø. Survey of Consumer Expenditure 1992-1994 C 37 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Forbruksundersøkelsen 99-9Ø Survey of Consumer Expenditure 99-994 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger 996 Standardtegn

Detaljer

Fritidshusundersøkelse 1967/1968

Fritidshusundersøkelse 1967/1968 RAPPORT FRA KONTORET FOR INTERVJUUNDERSÜKELSER Nr. 5 Fritidshusundersøkelse 1967/1968 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO RAPPORT FRA KONTORET FOR INTERVJUUNDERSØKELSER Nr. 5 FRITIDSHUSUNDERSØKELSE 1967/1968 Statistisk

Detaljer

BOLIGFORHOLD OG BOUTGIFTER

BOLIGFORHOLD OG BOUTGIFTER STATISTISKE ANALYSER NR. 48 BOLIGFORHOLD OG BOUTGIFTER HOUSING CONDITIONS AND HOUSING EXPENDITURES STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1982 ISBN 82-537-1777-6 ISSN 0333-0621 FORORD Denne publikasjonen

Detaljer

STATISTISK ANALYSER NR. 2 5 FORBRUK BLANT SKOLEUNGDOM OG STUDENTER 1973-1974 STUDENTS' CONSUMER EXPENDITURE 1973-1974 STATISTISK SENTRALBYRÅ

STATISTISK ANALYSER NR. 2 5 FORBRUK BLANT SKOLEUNGDOM OG STUDENTER 1973-1974 STUDENTS' CONSUMER EXPENDITURE 1973-1974 STATISTISK SENTRALBYRÅ STATISTISK ANALYSER NR. 2 5 FORBRUK BLANT SKOLEUNGDOM OG STUDENTER 1973-1974 STUDENTS' CONSUMER EXPENDITURE 1973-1974 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1976 ISBN 82-537-0606-5

Detaljer

THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION

THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR.101 REPRINT FROM EUROPEAN ECONOMIC REVIEW 9 (1977) THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION Av Hilde Bojer KONSUM OG HUSHOLDNINGENS STØRRELSE OG

Detaljer

5. Forbruk. Eiliv Mørk. Nøysomme aleneboende bruker lite på transport

5. Forbruk. Eiliv Mørk. Nøysomme aleneboende bruker lite på transport Aleneboendes levekår Forbruk Eiliv Mørk 5. Forbruk Nøysomme aleneboende bruker lite på transport Aleneboende har hatt en lavere forbruksvekst enn par uten barn. Aleneboende har lavest totalforbruk i alle

Detaljer

Forbruksundersøkelsen Survey of Consumer Expenditure C 721 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway

Forbruksundersøkelsen Survey of Consumer Expenditure C 721 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway C 721 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Forbruksundersøkelsen 1997-1999 Survey of Consumer Expenditure 1997-1999 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges

Detaljer

INNTEKTS- OG FORMUESSTATISTIKK INCOME AND PROPERTY STATISTICS NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B885 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1990

INNTEKTS- OG FORMUESSTATISTIKK INCOME AND PROPERTY STATISTICS NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B885 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1990 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B885 1987 INNTEKTS- OG FORMUESSTATISTIKK INCOME AND PROPERTY STATISTICS 1987 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1990 ISBN 82-537-2871-9 ISSN 0802-5738 EMNEGRUPPE 34 Personlig

Detaljer

Interne notater STATISTISK SENTRALBYRA. IN 79/3 11. juli 1979 FORBRUKSUNDERSOKINGA 1977. Helge Herigstad INNHALD. T abellregis ter ****** 1

Interne notater STATISTISK SENTRALBYRA. IN 79/3 11. juli 1979 FORBRUKSUNDERSOKINGA 1977. Helge Herigstad INNHALD. T abellregis ter ****** 1 Interne notater STATISTISK SENTRALBYRA IN 79/3 11. juli 1979 FORBRUKSUNDERSOKINGA 1977 av Helge Herigstad INNHALD Side T abellregis ter ****** 1 1. Tabellar i teksten 1 2. Særskilt tabelldel 1 Tekstdel

Detaljer

BOLIGSTROK, YRKESSTATUS OG ÅRSTID SOM FORKLARINGSFAKTORER FOR HUSHOLDNINGENS UTGIFT TIL FORBRUKSVARER

BOLIGSTROK, YRKESSTATUS OG ÅRSTID SOM FORKLARINGSFAKTORER FOR HUSHOLDNINGENS UTGIFT TIL FORBRUKSVARER IO 69/18 Oslo, 11. november 1969 BOLIGSTROK, YRKESSTATUS OG ÅRSTID SOM FORKLARINGSFAKTORER FOR HUSHOLDNINGENS UTGIFT TIL FORBRUKSVARER Tilleggsresultater til Forbruksundersøkelsen 1967, hefte II Av Hilde

Detaljer

SOME EMPIRICAL EVIDENCE ON THE DECREASING SCALE ELASTICITY

SOME EMPIRICAL EVIDENCE ON THE DECREASING SCALE ELASTICITY ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 71 SÆRTRYKK FRA ECONOMETRICA, VOL. 42, NO. 1 (JANUAR 1974) SOME EMPIRICAL EVIDENCE ON THE DECREASING SCALE ELASTICITY By Vidar Ringstad NOEN RESULTATER FOR PRODUKTFUNKSJONEP.

Detaljer

TIDE DISTRIBUTIVE EFFECTS OF INDIRECT TAXATION:

TIDE DISTRIBUTIVE EFFECTS OF INDIRECT TAXATION: ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 77 SØTRYKK FRA "THE SWEDISH JOURNAL OF ECONOMICS", VOL. 77 (1975), HO. 1, PP.1-12 TIDE DISTRIBUTIVE EFFECTS OF INDIRECT TAXATION: AN ECONOMETRIC MODEL AND EMPIRICAL

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 274 LANDBRUKSTELJING 20. JUNI 1979 HEFTE II PERSONLEGE OPPGAVEGIVARAR

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 274 LANDBRUKSTELJING 20. JUNI 1979 HEFTE II PERSONLEGE OPPGAVEGIVARAR NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 274 LANDBRUKSTELJING 20. JUNI 1979 HEFTE II PERSONLEGE OPPGAVEGIVARAR Yrkestilhøve Alder Fagutdanning CENSUS OF AGRICULTURE AND FORESTRY 20 JUNE 1979 Volume II PERSONAL RESPONDENTS

Detaljer

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Finn Gjertsen 1, 2 26 1 Seksjon for selvmordsforskning og forebygging,

Detaljer

FRUKTBARHETSUNDERSØKELSE 1977

FRUKTBARHETSUNDERSØKELSE 1977 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B197 FRUKTBARHETSUNDERSØKELSE 1977 FERTILITY SURVEY 1977 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1981 ISBN 82-537-1500-5 FORORD I denne publikasjonen

Detaljer

For bruksundersøkelsen for studenter og skoleungdom 1967

For bruksundersøkelsen for studenter og skoleungdom 1967 RAPPORT FRA KONTORET FOR INTERVJUUNDERSÜKELSER Nr. 2 For bruksundersøkelsen for studenter og skoleungdom 967 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO Rapport fra Kontoret for intervjuundersokelser Nr. 2 FORBRUKSUNDERSØKELSEN

Detaljer

STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY

STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY NORGES OFFISIELLE STATIST! KK A 717 FORBRUKSUNDERSØKELSE FOR SKOLEUNGDOM OG STUDENTER 1973-1974 SURVEY OP STUDENTS' CONSUMER EXPENDITURE

Detaljer

IN 84/15 6. juli 1984. Odd Skarstad INNHOLD. Side. Tabellregister 2

IN 84/15 6. juli 1984. Odd Skarstad INNHOLD. Side. Tabellregister 2 IN 84/15 6. juli 1984 ØKONOMISKE FORHOLD FOR HUSHOLDNINGER OVER LIVSLØPET Odd Skarstad Av INNHOLD Side Tabellregister 2 1. Innledning 4 1.1. Bakgrunn og formål 4 1.2. De enkelte kapitlene 4 2. LivslØpet

Detaljer

Levekårsundersøkelsen 1 995. Survey of Level of Living 1995. Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger 1996 C 301

Levekårsundersøkelsen 1 995. Survey of Level of Living 1995. Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger 1996 C 301 C 30 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Levekårsundersøkelsen 995, Survey of Level of Living 995 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger 996 Standardtegn i tabeller

Detaljer

LEVESTANDARD FOR PRIVATE HUSHOLDNINGER

LEVESTANDARD FOR PRIVATE HUSHOLDNINGER ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 102 LEVESTANDARD FOR PRIVATE HUSHOLDNINGER Av Odd Skarstad STANDARD OF LIVING FOR PRIVATE HOUSEHOLDS OSLO 1977 ISBN 82-537-0789-4 FORORD Denne artikkelen handler

Detaljer

IMPLICIT SOCIAL PREFERENCES IN THE NORVEGIAN SYSTEM OF INDIRECT TAXATION

IMPLICIT SOCIAL PREFERENCES IN THE NORVEGIAN SYSTEM OF INDIRECT TAXATION ARTIKLER ERA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 114 SÆRTRYKK FRA JOURNAL OF PUBLIC ECONOMICS 10 (1978), PP 217-245 IMPLICIT SOCIAL PREFERENCES IN THE NORVEGIAN SYSTEM OF INDIRECT TAXATION By Vidar Christiansen

Detaljer

LEVEKÅRSUNDERSØKELSEN

LEVEKÅRSUNDERSØKELSEN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B320 LEVEKÅRSUNDERSØKELSEN 1980 SURVEY OF LEVEL OF LIVING 1980 STATISTISK SENTRALBYRÅ. OSLO - KONGSVINGER 1982 ISBN 82-537-1 81 9-5 FORORD Statistisk Sentralbyrå legger i denne

Detaljer

Consumer Expenditure Survey 1982

Consumer Expenditure Survey 1982 Norway Statistics Norway, SSB Consumer Expenditure Survey 1982 Study Documentation June 24, 2016 Metadata Production Metadata Producer(s) Norwegian Social Science Data Services (NSD) Production Date June

Detaljer

TIDSBRUK OG TIDSORGANISERING 1970-90

TIDSBRUK OG TIDSORGANISERING 1970-90 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK C1O TIDSBRUK OG TIDSORGANISERING 1970-90 THE TIME BUDGET SURVEYS 1970-90 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1992 ISBN 82-537-3637-1 EMNEGRUPPE 24 Kulturelle forhold, generell

Detaljer

TRYGDESTAT1STIKK UFØRE 1987 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 932 NATIONAL INSURANCE DISABLED 1987 ISBN 82-537-2968-5 ISSN 0800-4064

TRYGDESTAT1STIKK UFØRE 1987 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 932 NATIONAL INSURANCE DISABLED 1987 ISBN 82-537-2968-5 ISSN 0800-4064 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 932 TRYGDESTATSTIKK UFØRE 987 NATIONAL INSURANCE DISABLED 987 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLOKONGSVINGER 990 ISBN 8253729685 ISSN 08004064 EMNEGRUPPE 25 Sosiale forhold og sosialvesen

Detaljer

THE CONSUMPTION FUNCTION AND THE LIFE CYCLE HYPOTHESIS

THE CONSUMPTION FUNCTION AND THE LIFE CYCLE HYPOTHESIS ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 126 REPRINT FROM THE SCANDINAVIAN JOURNAL OF ECONOMICS, VOL. 82 (1980), PP 464-480 THE CONSUMPTION FUNCTION AND THE LIFE CYCLE HYPOTHESIS AN ANALYSIS OF NORWEGIAN

Detaljer

HUSHOLDNINGSREGNSKAPER

HUSHOLDNINGSREGNSKAPER NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XI 284 HUSHOLDNINGSREGNSKAPER FOR ALDERSTRYGDEDE MAI 1955 APRIL 1956 Family Budgets for Old Age Pensioners May 1955 April 1956 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS

Detaljer

FRITIDSHUSUNDERSØKELSEN

FRITIDSHUSUNDERSØKELSEN 978 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 88 FRITIDSHUSUNDERSØKELSEN 978 HOLIDAY HOUSE SURVEY STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 979 ISBN 8-537-07-0 FORORD I denne publikasjonen

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY 11111111111L

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY 11111111111L NORGES OFFISIELLE STATISTIKK STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY 11111111111L NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 23 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I HOTELL- OG RESTAURANTDRIFT APRIL

Detaljer

LEVEKÅRSUNDERSØKELSEN

LEVEKÅRSUNDERSØKELSEN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK C 43 LEVEKÅRSUNDERSØKELSEN 1991 SURVEY OF LEVEL OF LIVING 1991 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1992 ISBN 82-537-3735-1 ISSN 0800-7233 EMNEGRUPPE 20 Generelle sosiodemografiske

Detaljer

COMPILATION OF INPUT - OUTPUT TABLES IN NORWAY

COMPILATION OF INPUT - OUTPUT TABLES IN NORWAY ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 139 REPRINT FROM LECTURE NOTES IN ECONOMICS AND MATHEMATICAL SYSTEMS, VOL. 203 (ED.J. SKOLKAI COMPILATION OF INPUT - OUTPUT TABLES IN NORWAY By NILS TERJE FURUNES

Detaljer

LØNNINGER OG INNTEKTER

LØNNINGER OG INNTEKTER NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 536 LØNNINGER OG INNTEKTER 1982 WAGES, SALARIES AND INCOME 7982 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1985 ISBN 82-537-2195-1 EMNEGRUPPE Inntekt og formue ANDRE EMNEORD

Detaljer

Kartleggingsskjema / Survey

Kartleggingsskjema / Survey Kartleggingsskjema / Survey 1. Informasjon om opphold i Norge / Information on resident permit in Norway Hvilken oppholdstillatelse har du i Norge? / What residence permit do you have in Norway? YES No

Detaljer

SKATTESTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 499 INNTEKTSÅRET 1 982 TAX STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ ISBN 82-537-2115-3 OSLO KONGSVINGER 1984

SKATTESTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 499 INNTEKTSÅRET 1 982 TAX STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ ISBN 82-537-2115-3 OSLO KONGSVINGER 1984 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 499 SKATTESTATISTIKK INNTEKTSÅRET 98 TAX STATISTICS INCOME YEAR 98 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 984 ISBN 853753 ISSN 0800940 EMNEGRUPPE Inntekt og formue Skattelikning

Detaljer

FERIEUNDERSØKELSEN 1982

FERIEUNDERSØKELSEN 1982 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 408 FERIEUNDERSØKELSEN 1982 HOLIDAY SURVEY 1982 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1983 ISBN 82-537-1955-8 EMNEGRUPPE Ferie og friluftsliv STIKKORD Ferieturer Ferievaner

Detaljer

TO NOTATER OH FEIEKILDER VED VALGUNDERSØKELSEN 1969

TO NOTATER OH FEIEKILDER VED VALGUNDERSØKELSEN 1969 WORKING PAPERS FROM THE CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY TO 71/6 4. juni 1971 TO NOTATER OH FEIEKILDER VED VALGUNDERSØKELSEN 1969 Av Ib Thomsen I N N H O L D: Page A. On the effects of non-response

Detaljer

Statistisk se ntralbyrå. 411 2. Utgiftsnivå og budsjettandeler 2 3. Endringer i utgiftene i løpende og faste priser 3. 82/26 29.

Statistisk se ntralbyrå. 411 2. Utgiftsnivå og budsjettandeler 2 3. Endringer i utgiftene i løpende og faste priser 3. 82/26 29. 82/26 29. juli 1982 FORBRUKSUNDERSØKELSEN 1981 Av Anne Lodberg-Holm og Odd Skarstad INNHOLD Side Tabellregister 1 Tekstdel 1. Opplegg og gjennomføring av undersøkelsen. Frafall 2 411 2. Utgiftsnivå og

Detaljer

FOLKE- OG BOLIGTELLING 1980

FOLKE- OG BOLIGTELLING 1980 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 2 49 FOLKE- OG BOLIGTELLING 1980 HEFTE I BOLIGSTATISTIKK POPULATION AND HOUSING CENSUS 1980 VOLUME I HOUSING STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1982 ISBN

Detaljer

Note 39 - Investments in owner interests

Note 39 - Investments in owner interests Note 39 - Investments in owner interests Subsidiaries, associates, joint ventures and companies held for sale. Company Company number Registered fice Stake in per cent Investment in significant subsidiaries

Detaljer

Fordeling av husholdningenes inntekt og konsum på husholdningstype og inntektsdesil

Fordeling av husholdningenes inntekt og konsum på husholdningstype og inntektsdesil Rapporter Reports 2017/17 Magnus Helliesen, Ella Tenmann Melsom, Marius Scheele Fordeling av husholdningenes inntekt og konsum på husholdningstype og inntektsdesil - Med utgangspunkt i nasjonalregnskapet

Detaljer

Interne notater. 411 3. Endringer i utgiftene i løpende og faste priser 3 STATISTISK SENTRALBYRÅ. 82/5 10. februar 1982. og Grete Dahl.

Interne notater. 411 3. Endringer i utgiftene i løpende og faste priser 3 STATISTISK SENTRALBYRÅ. 82/5 10. februar 1982. og Grete Dahl. Interne notater STATISTISK SENTRALBYRÅ 82/5 10. februar 1982 av Anne Lodberg-Holm og Grete Dahl FORBRUKSUNDERSØKELSEN 1980 INNHOLD Side Tabellregister 1 Tekstdel 1. Opplegg og gjennomføring av undersøkelsen.

Detaljer

FORBRUKSUNDERSØKELSE

FORBRUKSUNDERSØKELSE NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A300 FORBRUKSUNDERSØKELSE 1967 HEFTE II SURVEY OF CONSUMER EXPENDITURE 1 967 Volume II STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1969 FORORD Dette

Detaljer

Til salgs hos: Akademika - avdeling for offentlige publikasjoner Mellergt. 17 Postboks 8134 Dep 0033 Oslo. Tlf.: 22 11 67 70 Telefax: 22 42 05 51

Til salgs hos: Akademika - avdeling for offentlige publikasjoner Mellergt. 17 Postboks 8134 Dep 0033 Oslo. Tlf.: 22 11 67 70 Telefax: 22 42 05 51 Til salgs hos: Akademika - avdeling for offentlige publikasjoner Mellergt. 17 Postboks 8134 Dep 0033 Oslo Tlf.: 22 11 67 70 Telefax: 22 42 05 51 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK C 87 ARBEIDSMARKEDSTATISTIKK

Detaljer

LEVEKÅRSUNDERSØKELSEN 1983

LEVEKÅRSUNDERSØKELSEN 1983 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 511 LEVEKÅRSUNDERSØKELSEN 1983 SURVEY OF LEVEL OF LIVING 1983 STATISTISK SENTRALBYRA OSLO - KONGSVINGER 1985 ISBN 82-537-2144-7 ISSN 0800-7233 EMNEGRUPPE Sosiale forhold

Detaljer

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 100 200 3000 0 0 0 13 38 63 88 113 138 163 4000 188 213 238 263 288 313 338 363 378 386 5000 394 402 410 417

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 742 FERIEUNDERSØKELSEN HOLIDAY SURVEY 1986 ISBN 82-537-2588-4 ISSN 0800-9929

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 742 FERIEUNDERSØKELSEN HOLIDAY SURVEY 1986 ISBN 82-537-2588-4 ISSN 0800-9929 1986 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 742 FERIEUNDERSØKELSEN HOLIDAY SURVEY 1986 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1988 ISBN 82-537-2588-4 ISSN 0800-9929 EMNEGRUPPE 24 Kulturelle forhold, generell

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 267 IN NTEKTSSTAT STIKK INCOME STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1982 ISBN 82-537- 1738-5

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 267 IN NTEKTSSTAT STIKK INCOME STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1982 ISBN 82-537- 1738-5 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 67 IN NTEKTSSTAT STIKK 979 INCOME STATISTICS 979 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 98 ISBN 8-537- 738-5 FORORD Inntektsstatistikk 979 inneholder opplysninger om

Detaljer

FOLKE- OG BOLIGTELLING 1970

FOLKE- OG BOLIGTELLING 1970 N O R G E S O F F I S I E L L E S T A T I S T I K K A 7 9 FOLKE OG BOLIGTELLING 970 HEFTE IV FAMILIER OG HUSHOLDNINGER POPULATION AND HOUSING CENSUS 970 Volume IV Families and Households STATISTISK SENTRALBYRÅ

Detaljer

Plagsom Plagsom tempe- Plagsom fuktigratur trekk het. Trouble- Trouble- Troublesome some some tempe- draught moisrature ture

Plagsom Plagsom tempe- Plagsom fuktigratur trekk het. Trouble- Trouble- Troublesome some some tempe- draught moisrature ture ASA/ELa, 11/11-75 Rettelse LEVEKAR 197 Erstatter tabell 7 i publikasjonen. 60 Tabell 7. Lønnstakere i grupper for yrke, med forskjellige kombinasjoner av plagsomme arbeidsforhold, i prosent av personer

Detaljer

BOFORHOLDSUNDERSØKELSEN 1988

BOFORHOLDSUNDERSØKELSEN 1988 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 892 BOFORHOLDSUNDERSØKELSEN 1988 SURVEY OF HOUSING CONDITIONS 1988 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1990 ISBN 82-537-3019-5 ISSN 0803-1827 EMNEGRUPPE 36 Boliger og

Detaljer

Note 38 - Investments in owner interests

Note 38 - Investments in owner interests Note 38 - Investments in owner interests Subsidiaries, affiliates, joint ventures and companies held for sale Company Registered office Stake in per cent Investment in significant subsidiaries Shares owned

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 378

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 378 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 378 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1983 ISBN 82-537-1905-1 FORORD I denne publikasjonen legger Statistisk Sentralbyri fram hovedresultatene fra TidsnyttingsundersOkelsen

Detaljer

Forbruk & Finansiering

Forbruk & Finansiering Sida 1 Forbruk & Finansiering Analyser og kommentarer fra Forbrukerøkonom Randi Marjamaa basert på en undersøkelse gjennomført av TEMO/MMI for Nordea RESULTATER FRA NORGE OG NORDEN Nordea 2006-02-28 Sida

Detaljer

Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter:

Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter: Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter: dag.syversen@unit4.com Denne e-guiden beskriver hvordan du registrerer en reiseregning med ulike typer utlegg. 1. Introduksjon 2. Åpne vinduet

Detaljer

By Petter Jakob Bjerve. Contents

By Petter Jakob Bjerve. Contents ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 21 SÆRTRYKK FRA ECONOMICS OF PLANNING, VOL. 8, NO. 1-2, 1968 TRENDS IN QUANTITATIVE ECONOMIC PLANNING IN NORWAY By Petter Jakob Bjerve UTVIKLINGSTENDENSAR I DEN

Detaljer

Undersøkelse om bruk av Televerkets telegramtjeneste

Undersøkelse om bruk av Televerkets telegramtjeneste RAPPORT FRA UNDERAVDELINGEN FOR INTERVJUUNDERSØKELSER Nr, 37 Undersøkelse om bruk av Televerkets telegramtjeneste 1975 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO RAPPORT FRA UNDERAVDELINGEN FOR INTERVJUUNDERSOKELSER

Detaljer

Vebjørn Aalandslid (red)

Vebjørn Aalandslid (red) 27/24 Rapporter Reports Vebjørn Aalandslid (red) Innvandreres demografi og levek i 12 kommuner i Norge Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter Reports I denne serien publiseres

Detaljer

Inntekt og forbruk. Laila Kleven og Eiliv Mørk

Inntekt og forbruk. Laila Kleven og Eiliv Mørk Inntekt og forbruk Norske husholdninger tar opp stadig mer lån, gjeldsveksten er på 7 prosent bare fra 2001 til 2002. I gjennomsnitt har husholdningene nesten en halv million kroner i gjeld. Husholdninger

Detaljer

2008/8 Rapporter Reports. Eiliv Mørk. Forbruksundersøkelse på Svalbard, Longyearbyen 2007. Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger

2008/8 Rapporter Reports. Eiliv Mørk. Forbruksundersøkelse på Svalbard, Longyearbyen 2007. Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger 2008/8 Rapporter Reports Eiliv Mørk Forbruksundersøkelse på Svalbard, Longyearbyen 2007 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter Reports I denne serien publiseres statistiske

Detaljer

STATISTIKK OVER LAVINNTEKTSGRUPPER 1970

STATISTIKK OVER LAVINNTEKTSGRUPPER 1970 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 556 STATISTIKK OVER LAVINNTEKTSGRUPPER 1970 STATISTICS ON LOW INCOME GROUPS 1970 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1973 ISBN 82-537-0257-4

Detaljer

Hovedresultatene av all ny statistikk fra Statistisk Sentralbyrå publiseres i ukeheftet så snart tallene foreligger.

Hovedresultatene av all ny statistikk fra Statistisk Sentralbyrå publiseres i ukeheftet så snart tallene foreligger. %1 I Imo Statistisk Sentralbyrå Resultatene av SSBs statistikkproduksjon utgis i serien NORGES OFFISIELLE STA TISTIKK NOS. Den omfatter ca. 80 titler med detaljerte data for de fleste områder i samfunnet.

Detaljer

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort.

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 28.10.2011 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2012 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi

Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi Øivind Ekeberg 5.september 2008 Akuttmedisinsk avdeling, Ullevål universitetssykehus Avdeling for atferdsfag, Universitetet

Detaljer

STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY

STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY TMo/IATJo, 11/12-75 RETTELSE TIL FERIEUNDERSØKELSEN 1974 Tillegg til merknader om lengste ferietur sommeren 1974 (Prinsipper og definisjoner,

Detaljer

6. Økonomiske levekår

6. Økonomiske levekår Sosialhjelp og levekår i Norge Økonomiske levekår Signe Vrålstad 6. Økonomiske levekår Flertallet av sosialhjelpsmottakere leier boligen de bor i og betaler i snitt 59 500 kroner i husleie. Husleie og

Detaljer

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2010

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2010 0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2010 Klasse / Class 1 For skatt av sjømannsinntekt med 10% standardfradrag, 30% sjømannsfradrag Trekk- 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 gr.lag 100 200 Tabellen

Detaljer

FERIEUNDERSØKELSEN 1978/79

FERIEUNDERSØKELSEN 1978/79 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 38 FERIEUNDERSØKELSEN 978/79 HEFTE HOLIDAY SURVEY 978/79 VOLUME STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 980 ISBN 82-537-60-3 FORORD Statistisk

Detaljer

FOLKE- OG BOLIGTELLING 1980

FOLKE- OG BOLIGTELLING 1980 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 299 FOLKE- OG BOLIGTELLING 1980 HEFTE II SYSSELSETTINGSSTATISTIKK POPULATION AND HOUSING CENSUS 1980 Volume Il EMPLOYMENT STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER

Detaljer

Consumer Expenditure Survey 1975

Consumer Expenditure Survey 1975 Norway Statistics Norway, SSB Consumer Expenditure Survey 1975 Study Documentation December 31, 2016 Metadata Production Metadata Producer(s) Norwegian Social Science Data Services (NSD) Production Date

Detaljer

PRISNIVÅ PÅ SVALBARD 1990

PRISNIVÅ PÅ SVALBARD 1990 RAPPORTER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ 1/15 PRISNIVÅ PÅ SVALBARD 10 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 11 ISBN 82-537-3556-1 ISSN 0332-8422 Emnegruppe 35 Personlig forbruk Andre emneord Prisnivå Levekostnad

Detaljer

Arbeidsmarkedsstatistikk 1995 Hefte I Hovedtall

Arbeidsmarkedsstatistikk 1995 Hefte I Hovedtall C 35 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Arbeidsmarkedsstatistikk 995 Hefte I Hovedtall Labour Market Statistics 995 Volume I Main Results Statistisk sentralbyrå Statistics Norway

Detaljer

Interne notater STATISTISK SENTRALBYRA. 86/5 10. mars 1986. Tabell register OOOOO... OOOOOO. OOOOO... OOOOOO 1

Interne notater STATISTISK SENTRALBYRA. 86/5 10. mars 1986. Tabell register OOOOO... OOOOOO. OOOOO... OOOOOO 1 Interne notater STATISTISK SENTRALBYRA 86/5 10. mars 1986 FORBRUKSUNDERSØKELSEN 1984 Av Anne Lodberg-Holm INNHOLD Si de Tabell register OOOOO... OOOOOO. OOOOO... OOOOOO 1 Tekstdel Særskilt 1. Opplegg og

Detaljer

ID 78/15 7. juli 1978 LEVEKAR FOR HUSHOLDNINGER MED LAV INNTEKT BOFORHOLD. Jan Erik Kristiansen. INNHOLD Side Tabellregister 1 Tekstdel 3

ID 78/15 7. juli 1978 LEVEKAR FOR HUSHOLDNINGER MED LAV INNTEKT BOFORHOLD. Jan Erik Kristiansen. INNHOLD Side Tabellregister 1 Tekstdel 3 ID 78/15 7. juli 1978 LEVEKAR FOR HUSHOLDNINGER MED LAV INNTEKT BOFORHOLD av Jan Erik Kristiansen II/ INNHOLD Side Tabellregister 1 Tekstdel 3 I. Innledning 3 1. Formal og problemstillinger 3 2. Om datamaterialet

Detaljer

Barnehager 2000. Kindergartens 2000. C 684 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway

Barnehager 2000. Kindergartens 2000. C 684 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway C 684 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Barnehager 2000 Kindergartens 2000 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk I denne serien

Detaljer

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff.

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Norway Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Arts Council Norway Tel: +47 21 04 58 00 post@kulturrad.no

Detaljer

ECONOMETRIC METHODS IN SHORT-TERM PLANNING: THE NORWEGIAN LESSON

ECONOMETRIC METHODS IN SHORT-TERM PLANNING: THE NORWEGIAN LESSON ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 117 Reprinted from Richard Stone and William Peterson (editors): Econometric Contributions to Public Policy. Macmillan Press Ltd. London and Basingstoke 1978. ECONOMETRIC

Detaljer

Note 39 - Investments in owner interests

Note 39 - Investments in owner interests Note 39 - Investments in owner interests Subsidiaries, affiliates, joint ventures and companies held for sale. Company Company number Registered office Stake in per cent Investment in significant subsidiaries

Detaljer

Monitoring water sources.

Monitoring water sources. Monitoring water sources. Generell Informasjon Versjon 2 Url http://com.mercell.com/permalink/38336681.aspx Ekstern anbuds ID 223314-2013 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling Prosedyre

Detaljer

for å se til at regnskapet blir ordentlig

for å se til at regnskapet blir ordentlig IO 74/39 1. oktober 1974 SYSTEMATISKE MALEFEIL VED REGISTRERING AV FORBRUKSUTGIFTER VED REGNSKAPSFØRING av Odd Skarstad INNHOLD Side 1. Innledning............... 2 1.1. Formål med undersøkelsen...... 2

Detaljer

Interne notater STATISTISK SENTRALBYRA. 81/34 4. desember 1981. FORBRUKSUNDERSØKELSEN 1979 av Anne Lodberg-Holm og Odd Skarstad.

Interne notater STATISTISK SENTRALBYRA. 81/34 4. desember 1981. FORBRUKSUNDERSØKELSEN 1979 av Anne Lodberg-Holm og Odd Skarstad. Interne notater STATISTISK SENTRALBYRA 81/34 4. desember 1981 FORBRUKSUNDERSØKELSEN 1979 av Anne Lodberg-Holm og Odd Skarstad INNHOLD Side Tabellregister 1 Tekstdel 1. Opplegg og gjennomforing av undersq5kelsen

Detaljer

ARBEIDSMARKEDSTATISTIKK 1984

ARBEIDSMARKEDSTATISTIKK 1984 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 545 ARBEIDSMARKEDSTATISTIKK 1984 LABOUR MARKET STATISTICS 1984 STATISTISK SENTRALBYRA OSLO KONGSVINGER 1985 ISBN 82-537-2213-3 ISSN 0078-1878 EMNEGRUPPE Arbeidsmarked ANDRE

Detaljer

Note 39 - Investments in owner interests

Note 39 - Investments in owner interests Note 39 - Investments in owner Subsidiaries, associates, joint ventures and companies held for sale. Company Company number Registered office Stake in per cent Investment in significant subsidiaries Finans

Detaljer

Interne notater STATISTISK SENTRALBYRÅ. 86/46 22. desember 1986. Anne Lodberg-Holm. Side FORBRUKSUNDERSØKELSEN 1985 INNHOLD.

Interne notater STATISTISK SENTRALBYRÅ. 86/46 22. desember 1986. Anne Lodberg-Holm. Side FORBRUKSUNDERSØKELSEN 1985 INNHOLD. Interne notater STATISTISK SENTRALBYRÅ 86/46 22. desember 1986 FORBRUKSUNDERSØKELSEN 1985 Av Anne Lodberg-Holm INNHOLD Side Tabellregister 1 Tekstdel 1. Opplegg og gjennomforing av undersøkelsen. Frafall...

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 158 FOLKETELLING 1960 HEFTE VII BARNETALLET I EKTESKAP POPULATION CENSUS. Volume VII. Fertility of Marriages

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 158 FOLKETELLING 1960 HEFTE VII BARNETALLET I EKTESKAP POPULATION CENSUS. Volume VII. Fertility of Marriages NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII FOLKETELLING 0 HEFTE VII BARNETALLET I EKTESKAP POPULATION CENSUS 0 Volume VII Fertility of Marriages STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 889 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I FORRETNINGSMESSIG TJENESTEYTING OG I INTERESSEORGANISASJONER 1.

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 889 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I FORRETNINGSMESSIG TJENESTEYTING OG I INTERESSEORGANISASJONER 1. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 889 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I FORRETNINGSMESSIG TJENESTEYTING OG I INTERESSEORGANISASJONER 1. SEPTEMBER 1989 WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN BUSINESS SERVICES AND IN

Detaljer

2008/9. Notater. Aina Holmøy. Notater. Forbruksundersøkelsen 2005 Dokumentasjonsrapport

2008/9. Notater. Aina Holmøy. Notater. Forbruksundersøkelsen 2005 Dokumentasjonsrapport 2008/9 Notater Aina Holmøy Notater Forbruksundersøkelsen 2005 Dokumentasjonsrapport Avdeling for IT og datafangst/seksjon for intervjuundersøkelser Forord Forbruksundersøkelsen (FU) 2005 er utført på

Detaljer

TRYGDESTATISTIKK ENSLIGE FORSØRGERE 1988-1990

TRYGDESTATISTIKK ENSLIGE FORSØRGERE 1988-1990 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK C 18 TRYGDESTATISTIKK ENSLIGE FORSØRGERE 1988-1990 NATIONAL INSURANCE SINGLE PARENTS 1988-1990 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1992 ISBN 82-537-3649-5 ISSN 0800-4064

Detaljer

FRITIDSHUSUNDERSØKELSEN

FRITIDSHUSUNDERSØKELSEN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 509 FRITIDSHUSUNDERSØKELSEN 1970 HOLIDAY HOUSE SURVEY 1970 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 197 ISBN 8 57 0191 8 FORORD I denne publikasjonen

Detaljer

OTC USE IN NORWAY FOR PARACETAMOL, ATC-CODE: N02BE01

OTC USE IN NORWAY FOR PARACETAMOL, ATC-CODE: N02BE01 OTC USE IN NORWAY FOR PARACETAMOL, ATC-CODE: N02BE01 To gain OTC prescription status for a medicinal product an application in accordance with A guideline on changing the classification for the supply

Detaljer

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013 Eiendomsverdi The housing market Update September 2013 Executive summary September is usually a weak month but this was the weakest since 2008. Prices fell by 1.4 percent Volumes were slightly lower than

Detaljer

Godt klima for forbruk i Longyearbyen

Godt klima for forbruk i Longyearbyen Godt klima for forbruk i Longyearbyen Folk bruker stadig mer penger, både på fastlandet og på Svalbard. Fra å ha levd litt mer beskjedent enn husholdningene ellers i Norge bruker folk som bor i Longyearbyen,

Detaljer

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic Countries

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic Countries Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic Countries Finn Gjertsen 1, 2 27 1 Divisjon for psykisk helse Nasjonalt folkehelseinstitutt

Detaljer

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 Til skolen Rundskriv S 09-2002 Oslo, 15. februar 2002 Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 For nærmere omtale av H.M. Kong Olav V s Jubileumsfond viser vi til NKF-handboka kap. 12.3.4. Fondet

Detaljer

PLANTESORTSNEMNDA THE PLANT VARIETY BOARD. Offisiell informasjon om planterettsbeskyttelse og nasjonal sortsliste

PLANTESORTSNEMNDA THE PLANT VARIETY BOARD. Offisiell informasjon om planterettsbeskyttelse og nasjonal sortsliste PLANTESORTSNEMNDA THE PLANT VARIETY BOARD Offisiell informasjon om planterettsbeskyttelse og nasjonal sortsliste Official Notices of Plant Breeders Rights and the National List of Varieties 27.08.2015

Detaljer