Velkommen til BIBSYS Brukermøte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Velkommen til BIBSYS Brukermøte"

Transkript

1 Velkommen til BIBSYS Brukermøte 2008

2

3 Noget om Miljøpåvirkning I Bergen er dagen så regnfuld og grå, at solen må vandre med vandstøvler på. Og månen må gå med en bredskygget hat fordi det er regnvejr hver eneste nat. Hvert træ i den mørke og regntunge by har tagrende, regnslag og sort paraply. Og hunde og heste og geder og får bli r født med galocher og vandkæmmet hår. Halfdan Rasmussen, 1964

4 Program : Velkommen : Styreleder Sverre Spildo : Ny metodikk : Nye tjenester og produkter : Kaffepause : Aktuell informasjon fra BIBSYS : Avslutning

5 Ny metodikk: BIBSYS bruker Scrum!

6 Hvordan treffe et bevegelig mål? Runde 5 Runde 4 Runde 3 Runde 2 Runde 1 Utrulling Realisering Design Analyse Kravspek

7 Smidig og skrittvis utvikling (Agile and Iterative Development)

8 Gråpapir og post-it

9 Styrket Produktsenter: 20 personer fordelt på: Tre utviklingsteam Ett vedlikeholdsteam Leder Hvert team har en leder (scrummaster) Utfører oppgaver fordelt av produkteierne

10 Ny organisasjonsenhet: Produkteierne Ansvar for innovasjon og strategi Kommunikasjon med teamet Definere egenskapene for produktet Bestemme slipp av nye versjoner Prioritere egenskapene iht. markedsverdi og etterspørsel Justere egenskaper og prioriteter hver måned/sprintperiode Akseptere eller forkaste leveranser Økonomi (budsjett og regnskapsoppfølging), inklusive ansvar for produktets lønnsomhet Overordnet kontakt med kundene Relasjon med eventuelle arbeidsgrupper, referansegrupper ol. Ansvar for konsortier knyttet til produktene

11 Hvem er Produkteierne? Arnvid Hellebust Biblioteksystemet, eressurser, datautveksling Gunvald Strømme Biblioteksystemet, eressurser, datautveksling, statistikk Hege Johannesen Brage, Forskdok, registreringsklient, statistikk Ingvild Kongsbakk Ask, Mime/Tyr, Emneportal, Galleri, registeringsklient Jan Erik Garshol Ask, Mime/Tyr, systemarkitektur, datamodellering Maivor Hallén Biblioteksystemet, eressurser, registreringsklient, brukergrensesnitt Jan Erik Kofoed ledelse

12 Forretningsområder Høyere utdanning Nasjonalbibliotekets spesielle behov Fagbibliotek Samarbeid med ABM-utvikling Allmennheten

13 Overordnete prinsipper Brukerorientering Medvirkning i: Spesifikasjonsarbeid Testing Faglige grupper Samarbeid Med kundene gjennom konsortiene Nasjonalt ABM-utvikling Nasjonalbiblioteket DNK, NKKI Biblioteksystemleverandørene, NorZIG Internasjonalt SVUC (Scandinavian Virtual Union Catalogue) ELAG (European Library Automation Group) DUGNAD (DSpace User Group Nordic Archive Dugnad)

14 Sømløse system BIBSYS er tuftet på prinsippet om integrasjon: Vertikalt: mellom moduler (innkjøp, katalogisering, utlån...) Horisontalt: mellom institusjonene (felles database, gjenbruk av data) Dette må gjelde alle systemer Biblioteksystem Forskningsdokumentasjon Institusjonelle arkiv

15 Persondata Folkeregistret Låntakerregistre Studentregistre Ansatte Institusjonsdata Autoritetsregistre Nasjonale Internasjonale Felles registre

16 Integrasjon mellom systemer Biblioteksystem Forskningsdokumentasjon Institusjonelle arkiv Læringsmiddelsystemer Innkjøpssystemer Økonomisystemer Felles adgangskontroll: FEIDE

17 Hvordan integrere Ikke ett stort, men mange små system Åpen systemarkitektur: Sameksistens mellom: Kommersielle moduler Åpen kildekode Egenutvikling Streng bruk av standarder Enkle løsninger er bedre enn komplekse Skille brukergrensesnitt, funksjonalitet og data

18 Grunnleggende arbeid Domenemodell Beskriver de objektene, sakene, tingene man skal håndtere eller forholde seg til Relasjoner mellom objektene Interessentanalyse Identifisere aktører Analysere roller og preferanser Fastsette betydning, suksesskriterier og forholdsregler for å oppfylle disse

19 Langsiktig arbeid Systemarkitektur Vedta standarder Datamodellering Arvesølvet skal bevares Åpne for nye muligheter (FRBR, FRAD) Felles registre Ny databaseløsninger Sameksistens av ulike databasesystemer Generelt grensesnitt Tjenesteorienterte løsninger (SOA) For integrasjon med andres løsninger

20 Arbeid i 2008 Behovsanalyse Felles registreringsklient Integrasjon Biblioteksystemet institusjonelle arkiv Løsning for Duo, Bora, Munin, DiVa, Teora, Brage Integrasjon Forskdok Brage Innlevering av publikasjoner i Forskdok MARC21 som utvekslingsformat For import av poster, viktig for kopikatalogisering

21 Importer og e-ressurser Arnvid Hellebust

22 Import av e-bøker 2007 Import for 30 ulike bibkoder Ca 25 pakker importert Antall titler økte med til Hvorav gratis e-bøker ble registrert av bibliotekene

23 Import av e-tidsskrifter 2007 Import for 81 ulike bibkoder Ca 70 pakker ble importert Antall titler økte med til nye dokid registrert registrert manuelt av bibliotekene ved vanlig importarbeid av BIBSYS titler fra SFX-import Arbeidsbesparelse tilsvarende tosifret antall årsverk for bibliotekene

24 Planer for e-ressurser i 2008 Import har høy prioritet Effektivisering og automatisering Gjennomgang av hele prosessen. Finne tiltak som kan gjøres Utfordring med dårlig kvalitet på dataene Importfiler med best kvalitet tas først Kompetanseoverføring

25 Registreringsklient Ingvild og Maivor

26 Registreringsklient Hensikt Effektivisere arbeidet med registrering av bibliografiske data og e-ressurser Sømløshet Bakgrunn Prosessanalysen fra forprosjekt modernisering Veien videre - behovsanalysen

27

28 Registreringsklient Fokus på Brukernes behov Gjenbruk av metadata kopikatalogisering Effektiv registrering av ulike medietyper, inkl e-ressurser Moderne standarder og brukergrensesnitt

29 Registreringsklient Skrittvis utvikling Eksemplarregistrering via BIBSYS Ask Kopikatalogisering Tilleggsinformasjon i katalogen Katalogiseringsmaler for enklere registrering Mulighet for personifisering for ulike målgrupper Kravspesifikasjon og beskrivelse av funksjoner i samråd med brukerne

30 Demo av eksemplarregistrering via BIBSYS Ask Behov for en begrenset rutine til testing av teknikk, rammeverk og grensesnitt Bygger på nykte-funksjonen i BIBSYS Biblioteksystem Første skritt mot en registreringsklient

31 Avslutning registreringsklient Viktig med dialog mellom BIBSYS og bibliotekene Informasjon og demo blir gjort tilgjengelig Følg med på Mail sendes til biblioteksystem-lista

32 Kaffepause 30 min

33 Aktuell informasjon fra BIBSYS Behovsanalysen Driftstilbud og sentraldrift Vaskeprosjektet og import av e-ressurser ForskDok Kompetanse BIBSYS Ask

34 Behovsanalysen Roy Gundersen

35 Bakgrunn BIBSYS modernisering Prosjekt våren 2007: Forprosjekt modernisering Prosessanalyse Kravspesifikasjon Markedsanalyse Kostnadsanalyse Beslutningsgrunnlag (anbefalinger)

36 Hva lærte vi fra dette prosjektet? Modernisering: Er ikke det samme som våre nåværende produkter og tjenester med endret teknologi Utviklingen må baseres på UH-sektorens forventede behov i de kommende år Definisjonen av BIBSYS produkter og tjenester må være et resultat av et samarbeid mellom institusjon bibliotek - BIBSYS En må bl.a. se på endret brukeradferd

37 BIBSYS må bruke: Åpen systemarkitektur basert på internasjonale standarder Fleksible løsninger for datamodell og database Tjenesteorientert arkitektur (SOA) Smidige metoder i blant annet programvare-utvikling

38 En kombinasjon av Kommersielle moduler Åpen kildekode Egenutvikling (Vurderes ut fra en kost/nytte effekt)

39 Samarbeid Gjennomføre en behovsanalyse i tett samarbeid med de institusjoner / bibliotek som bruker BIBSYS Basert på deres strategier, visjoner og prioriteringer Se på samvirke med andre fellesadministrative systemer i sektoren

40 Arbeidsgruppen for Behovsanalysen Medlemmer: Leder (1) Store universitet (4) Høgskoler og små universitet (2) Nasjonalbiblioteket (1) BIBSYS vil yte faglig hjelp og sekretærbistand

41 Mandat (1) Beskrive hvilke fremtidige tjenester UHsektoren vil ha behov for fra bibliotekene i de kommende år, basert på bl.a. institusjonenes og bibliotekenes strategier og prioriteringer. Utrede hvilke behov som gis av generelle utfordringer som endringer i brukeratferd ( google-generasjonen ) og dreining til elektronisk / digitalisert materiale

42 Mandat (2) Gjøre rede for behovet for samvirke med andre fellesadministrative systemer i sektoren og forholdet til offentlig vedtatt ITarkitektur. Gi en kort redegjørelse for hvilke resultater tilsvarende analyser i andre land har gitt. Lage en prioritert liste over fremtidige, overordnete, behov.

43 Mandat (3) Vurdere om det er behov for å opprette undergrupper for å utrede spesielle tema, og i tilfelle ta dette opp med BIBSYS. Komme med forslag til hvordan kontakten med institusjonene / bibliotekene bør være når en senere skal finne konkrete løsninger på de behov som fremkommer.

44 Behovsanalysen Ferdig innen 1. september (?)

45 Driftstilbud og sentraldrift Sigrid Smedsrud

46 Sentral drift Kunder Totalt ca 100 Fra hele Norge Sentral drift for alle

47 Stabile systemer Oppetid : Driftsrapport 2007 Biblioteksystemet: (telnet) (web) Andre produkter: (web)

48 Fleksibel infrastruktur Nettverk Partisjonerbare servere + Lagringsnettverk (SAN) = Fleksibilitet

49 Sikkerhet Fysisk: 2 maskinhaller Strøm: UPS / Aggregat Brann: Varsling og slukking Backup med reserveløsning Sikret nettverk God overvåking Oppkobling: SecureNetterm (kommer)

50 24 * 7 To maskinhaller Speilede systemer Samme kapasitet Avbruddsfri drift (noen produkter) Utvidede alarmer sms Vaktordning døgnkontinuerlig Nytt: Høytilgjengelig filsystem (GPFS)

51 Oppsummert Fleksibelt, sikkert og moderne driftsmiljø Bør utnyttes! Driftstjenester ekstra tilbud: Drift av servere (eks. hyllekart, portaler) Leie av fillager

52 ISSN og ISBN Vasking og konvertering Ella Leth-Olsen

53 Prosjektet Samarbeidsprosjekt mellom programutviklere og bibliotekarer i BIBSYS Har brukt ca 4 månedsverk til sammen

54 Bakgrunn Uryddig bruk av MARC-felt for ISSN og ISBN på nettdokumenter ISSN for trykt utgave var registrert i felt for Feil ISSN på elektronisk tidsskrift ISBN for trykt utgave var registrert i felt for Feil ISBN på e-bøker

55 Nye MARC-felt opprettet: 776 $x ISSN for relatert dokument 776 $z ISBN for relatert dokument Søking på ISSN/ISBN i Ask og bibsøk gir treff også på verdier registrert i disse feltene

56 Konvertering ISSN Elektroniske tidsskrifter: ISSN registrert i objektposten for tillenket trykt utgave ble hentet ut til 776 $x. Tilsvarende operasjon vil bli utført for trykte objektposter

57

58

59 Konvertering ISSN... ISSN i felt for feil ISSN for elektroniske tidsskrifter ble konvertert til 776 $x i de tilfellene det var bare ett ISSN i 022 $y! Resten må sjekkes manuelt...

60

61 Vasking av bibliotekbasen ISSN-basen et godt hjelpemiddel Mange tidsskrifter var registrert med ISSN som tilhørte en annen tittel Enten for en annen fysisk form Eller for en tidligere/etterfølgende tittel Mange ISSN i feltet for riktig ISSN på samme objektpost Mange ISSN registrert på flere objektposter

62 Vasking... Mange monografier var registrert med ISSN Mange tidsskrifter var kodet som monografier Mange 776-lenker (lenker til annen fysisk form) i hytt og pine...

63 Hva vi har gjort... Ryddet opp i koding av monografiposter Slettet ISSN på monografiposter Til sammen ca 1700 objektposter Ryddet opp i koding av periodikaposter Slettet ISBN på periodikaposter Til sammen 800 objektposter

64 Og vi har gjort enda mer: Tilført over 2200 nye ISSN ved hjelp av opplysninger i ISSN-basen Flyttet over ca 900 ISSN til riktig MARCfelt (022 $a eller 776 $x) ut fra sjekk på fysisk form i ISSN-basen...pluss en del andre større og mindre ryddinger

65 Konvertering ISBN Andre problemstillinger enn for ISSN: Her har vi ingen base vi kan sjekke f.eks. fysisk form for ISBN mot Det kan være mange ISBN på hver objektpost Importer av store mengder e-bøker fra filer av varierende kvalitet

66 Konvertering av ISBN ISBN registrert i feltet for Feil ISBN (020 $z) konverteres til felt for relatert dokument 776 $z. Gjelder bare elektroniske dokumenter feil ISBN på trykte objektposter er sannsynligvis feil ISBN!

67 Hvorfor dette prosjektet? ISBN og ISSN skal være entydige identifikatorer Brukes i mange sammenhenger Korrekte data gjør import og eksport mer effektivt

68 Hva nå? Vi har fremdeles mange lister med potensielle feil frivillige ønskes! Kan være ca objektid til sammen... Fremdeles mange periodikaposter uten ISSN Nesten halvparten av tidsskrifter i basen Vi har fått filer fra SFX og laget program for tilføring av ISSN

69 Dette må følges opp lokalt: ISSN og ISBN for trykte utgaver skal registreres i 776 $x/z, ikke i 022/020 på den elektroniske posten Hovedregel: Kun ett ISSN i 022 $a Fortsettelseslenker skal gå mellom samme fysiske form ISBN skal ikke registreres på periodika ISSN skal ikke registreres på monografier Bruk ISSN-basen til verifisering

70

71 ForskDok Kompetanse Hege Johannesen

72 BIBSYS ForskDok er et system for dokumentasjon av forskningsog utviklingsarbeid kan benyttes av norske forskningsinstitusjoner innholdet er tilgjengelig i BIBSYS Ask og i BIBSYS Mime synliggjør både både institusjonens og den enkelte forskers FoU-virksomhet benyttes av universiteter og høgskoler til å rapportere data om vitenskapelig publisering til Database for statistikk over høgre utdanning

73 BIBSYS ForskDok består av: ForskDok prosjekter (ForskPro) ForskDok publikasjoner (ForskPub) ForskDok Kompetanse (ForskKomp) ForskDoks institusjonsregister ForskDoks personregister Norsk inndeling av vitenskapsdisipliner ITARs autoritetsregister for vitenskapelige publiseringskanaler ITAR-publikasjoner (database med bibliografiske data fra ISI, Norart og Bibliotekbasen)

74 Funksjoner i BIBSYS ForskDok: Registrering (person, prosjekt, publikasjon, kompetanse) Søk (person, prosjekt, publikasjon, ITARpublikasjon) DBH-rapportering (godkjenning av data til rapportfil, produksjon rapportfil) Statistikk (innholdsstatistikk publikasjon) Lister (prosjekt, publikasjon) Produksjon av CV

75 BIBSYS Ask Jan Erik Garshol

76 BIBSYS Ask 76

77 Ny startside Søk blir ny startside Alle søk blir automatisk utført i alle BIBSYS databaser Oppdatere den grafisk presentasjon og stilling av sidene 77

78 Nye databaser BIBSYS Ask vil tilby samsøk i NORA BIBSYS Galleri Foruten dei eksisterande BIBSYS Biblioteksbasen BIBSYS ForskDok BIBSYS Emneportal 78

79 Ny funksjonalitet Finne ein praktisk løysning på «Faste søk», basert på RSS Really Simple Syndication eller «levande bokmerker» Forbedre søkefunksjonaliteten i innholdsinnformasjonen som alt er tilgjengeleg i Bibliotekbasen 79

80 Vidaresøk Når eit søk er utført i Ask, så skal vi tilby eit enkelt vidaresøk mot til dømes: Google Scholar Wikipedia WorldCat Libris 80

81 Integrasjon Mellom det «gamle» og det «nye»... 81

82 82

83 83

84 84

85 85

86 86

87 Program ved BIBSYS stand - nr 30 Torsdag 6/3 kl : BIBSYS Mime og BIBSYS Tyr ved Timo Brøyn, BIBSYS Kundesenter Torsdag 6/3 kl : BIBSYS Ask med vekt på bestilling av lån/kopi, for bibliotek med 7-sifret nasjonalt biblioteknummer ved Timo Brøyn, BIBSYS Kundesenter Fredag 7/3 kl : BIBSYS ForskDok, inkl. den nye ForskDok kompetanse ved Hege Johannesen, Produkteier, BIBSYS Fredag 7/3 kl : BIBSYS Brage ved Hege Johannesen og Gunvald Strømme, Produkteiere, BIBSYS For hver av sesjonene vil det bli gitt en kort presentasjon og demonstrasjon, med mulighet for å stille spørsmål avslutningsvis.

88 Avslutning Kommentarer og spørsmål?

89 Takk for oppmøtet!

Status og planer Servicesenter. BIBSYS Brukermøte 17. April 2007 Sigrid Smedsrud

Status og planer Servicesenter. BIBSYS Brukermøte 17. April 2007 Sigrid Smedsrud Status og planer Servicesenter BIBSYS Brukermøte 17. April 2007 Sigrid Smedsrud Dataforvaltning Driftsoppdrag Import bibliografiske data 1 nytt bibliotek Nasjonalt folkehelseinstitutt 100 konverteringsoppdrag

Detaljer

Nytt biblioteksystem i UHsektoren

Nytt biblioteksystem i UHsektoren Nytt biblioteksystem i UHsektoren Agenda! Generelt om nytt biblioteksystem i UHsektoren! Konsekvenser ved datamigrering! Nasjonalt autoritetssystem! Autoritetsdata med en liten vri Nytt biblioteksystem!

Detaljer

Modernisering av BIBSYS produkter - et forprosjekt

Modernisering av BIBSYS produkter - et forprosjekt BIBSYS Brukermøte 2006 Modernisering av BIBSYS produkter - et forprosjekt Jan Erik Kofoed Overordnete føringer: BIBSYS strategi BIBSYS veien til informasjon BIBSYS er det naturlige førstevalg for målgruppenes

Detaljer

BIBSYS-nytt er et informasjonsblad for brukere av BIBSYS produkter og tjenester. Trykt opplag: ca. 1500. Utgiver: BIBSYS, Roy Gundersen (direktør)

BIBSYS-nytt er et informasjonsblad for brukere av BIBSYS produkter og tjenester. Trykt opplag: ca. 1500. Utgiver: BIBSYS, Roy Gundersen (direktør) 2008-1 - Februar Innhold BIBSYS 2008... 3 The Future of Academic Libraries the Road ahead... 4 Sömnlöst eller sammantråcklat kunskapsorganisation för ett funktionellt digitalt bibliotek 7 BIBSYS strategi

Detaljer

BIBSYS Brage et system for åpne arkiv

BIBSYS Brage et system for åpne arkiv BIBSYS Brage et system for åpne arkiv Den nasjonale open access-dagen, Bergen 26. september 2013 Hege Johannesen, seniorrådgiver BIBSYS Systemintegrator og leverandør av produkter og tjenester til universitets-

Detaljer

Visjoner om datadeling og framtidas biblioteksystemer

Visjoner om datadeling og framtidas biblioteksystemer Visjoner om datadeling og framtidas biblioteksystemer Biblioteklaboratoriet, Bergen november 2007 ole.husby@bibsys.no "Store deler av forskningen er finansiert via offentlige midler, og forskerne gir fra

Detaljer

1989: BIBSYS fornyer seg

1989: BIBSYS fornyer seg 1989: BIBSYS fornyer seg Av: Jorunn Alstad BIBSYS Biblioteksystem ble tatt i bruk som husholdningssystem for bibliotekene ved NTH og det Kgl. Norske Vitenskapers Selskap i 1976. BIBSYS utviklet seg imidlertid

Detaljer

Møte i Styringsgruppe Brage 2008-04-22 Referat

Møte i Styringsgruppe Brage 2008-04-22 Referat Oppdatert: 2008-05-08 Møte i Styringsgruppe Brage 2008-04-22 Referat Sted: Radisson SAS Airport Hotel, Gardermoen Dato: Tirsdag 22. april 2008 Tid: 10:00-15:00 Møteleder: Dagmar Langeggen, BI Referent:

Detaljer

BIBSYS Ask veien videre

BIBSYS Ask veien videre Temamøte 8 BIBSYS Ask veien videre Onsdag 18.april, kl 13:00-16:00 Møteleder: Timo Brøyn, BIBSYS Innledere: Liv Brynhild Aspaas, Torhild Larsen, Nils Pharo Referent: Roger Aunet, BIBSYS Saksliste Velkommen

Detaljer

Sted: Høgskolen i Oslo, Kurs- og konferansesenter, Pilestredet 46, 3. etg. Møtedato: 2007-04-19 Møtetid: kl. 10.00-16.00 Referent: Elin Stangeland

Sted: Høgskolen i Oslo, Kurs- og konferansesenter, Pilestredet 46, 3. etg. Møtedato: 2007-04-19 Møtetid: kl. 10.00-16.00 Referent: Elin Stangeland Møtereferat Oppdatert: 2007-05-22 BIBSYS Bibliografisk gruppe Sted: Høgskolen i Oslo, Kurs- og konferansesenter, Pilestredet 46, 3. etg. Møtedato: 2007-04-19 Møtetid: kl. 10.00-16.00 Referent: Elin Stangeland

Detaljer

Workshop om import av e-ressurser. 28. april 2009

Workshop om import av e-ressurser. 28. april 2009 Workshop om import av e-ressurser 28. april 2009 Agenda 09.30 Kaffe 10.00 Velkommen/introduksjon 10.15 Dagens rutiner for import av e-tidsskrifter/e-bøker: Hvem gjør hva? Bibliotekets, BIBSYS, ABMs og

Detaljer

Migrering av data til nytt biblioteksystem

Migrering av data til nytt biblioteksystem Migrering av data til nytt biblioteksystem Grove trekk om migreringen Hele Bibliotekbasen skal være migrert januar 2013 Migrere data for OCLC LinkResolver allerede høst 2011 Typer data som migreres Strukturer

Detaljer

Cristin, NVI, NORA og Open Access

Cristin, NVI, NORA og Open Access Cristin, NVI, NORA og Open Access hva skjer? Seminar 27.september 2010 Grete Christina Lingjærde Fung. daglig leder Cristin Current research information system in Norway Cristin skal taes i bruk i 2011

Detaljer

E-ressurser i BIBSYS etter overgangen til SFX. Elsa Ytterland

E-ressurser i BIBSYS etter overgangen til SFX. Elsa Ytterland Oria-seminar - SFX E-ressurser i BIBSYS etter overgangen til SFX Elsa Ytterland Nyanskaffelser i BIBSYS Nytt Discovery-system: Oria Ny lenketjener: SFX Ny kunnskapsbase: SFX KnowledgeBase Hva er en lenketjener

Detaljer

Sak 1: Konstituering. Valg av leder for styringsgruppen

Sak 1: Konstituering. Valg av leder for styringsgruppen Oppdatert: 2008-11-26 Møte i Styringsgruppen for Brage-konsortiet 2008-10-24 Referat Sted: Oslo, Handelshøyskolen BI Dato: Fredag 24. oktober 2008 Tid: 10:00-16:00 Møteleder: Klaus Jøran Tollan, Høgskolen

Detaljer

- How will the modern library serve higher education and research

- How will the modern library serve higher education and research BIBSYS ARBEIDSGRUPPE FOR BEHOVSANALYSE MØTEREFERAT Møtedato: 2008-08-27/28 Deltagere: Til: Fra: Helge Salvesen, Hana Christie, Stein O. Johansen, Leif Magne Iversland, Sissel Pettersen, Svein Arne Brygfjeld,

Detaljer

Kravspesifikasjon for teknisk system i forbindelse med autoritetsregistere for formidling og bibliografiske referanser tilknyttet formidling

Kravspesifikasjon for teknisk system i forbindelse med autoritetsregistere for formidling og bibliografiske referanser tilknyttet formidling Kravspesifikasjon for teknisk system i forbindelse med autoritetsregistere for formidling og bibliografiske referanser tilknyttet formidling 29.05.2006 Kravspesifikasjon Teknisk utvalg I forbindelse med

Detaljer

Rapportering og videre arbeid. Grete Christina Lingjærde Fung. daglig leder Cristin

Rapportering og videre arbeid. Grete Christina Lingjærde Fung. daglig leder Cristin Rapportering og videre arbeid Cristin seminar 2010 Grete Christina Lingjærde Fung. daglig leder Cristin Overordnet plan for innføring av Cristin i de tre sektorene Alle de tre sektorene skal fra 1. januar

Detaljer

Møte mellom Nasjonalbiblioteket og BIBSYS om Samisk bibliografi 7. oktober 2009 - referat

Møte mellom Nasjonalbiblioteket og BIBSYS om Samisk bibliografi 7. oktober 2009 - referat Oppdatert: 2009-11-11 Møte mellom Nasjonalbiblioteket og BIBSYS om Samisk bibliografi 7. oktober 2009 - referat Sted: BIBSYS, Abelsgate 5, Trondheim Dato: Onsdag 7. oktober 2009 Referent: Frank B. Haugen

Detaljer

Styremøte Bragekonsortiet 2011-03-03 - Referat

Styremøte Bragekonsortiet 2011-03-03 - Referat Oppdatert: 2011-03-25 Styremøte Bragekonsortiet 2011-03-03 - Referat Sted: Rica Hotel Gardermoen Dato: Torsdag 3. mars 2011 Tid: 10:00 15:00 Referent: Hege Johannesen Til stede: Espen von Osten Skjoldal,

Detaljer

Bibliotek og læremiddelsystemer. Det 71. norske bibliotekmøte Bergen 2008

Bibliotek og læremiddelsystemer. Det 71. norske bibliotekmøte Bergen 2008 Bibliotek og læremiddelsystemer Det 71. norske bibliotekmøte Bergen 2008 Program Innledning Jan Erik Kofoed, BIBSYS Presentasjon av Fronter Aleksander Pettersen, Fronter AS Fronter ved UBA, erfaringar

Detaljer

Administrasjon av nettdokumenter i BIBSYS-samarbeidet

Administrasjon av nettdokumenter i BIBSYS-samarbeidet Administrasjon av nettdokumenter i BIBSYS-samarbeidet Temamøte 18. april 2007 Erling Fossan Program Hva administrasjon av nettdokumenter innebærer Dagens status i BIBSYS-samarbeidet Hva trenger institusjonene

Detaljer

Dokumentlevering utfordringer og muligheter

Dokumentlevering utfordringer og muligheter Dokumentlevering utfordringer og muligheter BIBSYS Brukermøte 2007 Temamøte Onsdag 18.04.07 kl.13-16 Endret innhold på temamøtet Automatisering av fjernlån Dokumentlevering: utfordringer og muligheter

Detaljer

Møte i Styringsgruppe for BIBSYS Bragekonsortium

Møte i Styringsgruppe for BIBSYS Bragekonsortium MØTEREFERAT Oppdatert: 26.09.2007 Referanse Side Prosjekt: Brage 1 / 5 Tid og sted: 28.08.2007, 12:15-16:00, BI Nydalen Oslo Referent: Ellen Røyneberg, BIBSYS Møte i Styringsgruppe for BIBSYS Bragekonsortium

Detaljer

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen The Future of Academic Libraries the Road Ahead Roy Gundersen Background Discussions on the modernization of BIBSYS Project spring 2007: Forprosjekt modernisering Process analysis Specification Market

Detaljer

Møte for BIBSYS bibliografisk gruppe

Møte for BIBSYS bibliografisk gruppe Sakliste Oppdatert: 2007-04-11 Møte for BIBSYS bibliografisk gruppe Sted: Høgskolen i Oslo, Kurs- og konferansesenter, Pilestredet 46, 3. etg. Møtedato: 2007-04-19 Møtetid: 10.00 16.00 Til: Tove Aursøy,

Detaljer

Høring BIBSYS behovsanalyse

Høring BIBSYS behovsanalyse Høring BIBSYS behovsanalyse Innleding UiO viser til brev av 27.1.2008 fra BIBSYS der det blir bedt om kommentarer til BIBSYS-behovsanalyse slik den foreligger på web-adresse http://www.bibsys.no/behovsanalyserapporten/

Detaljer

Til BIBSYS-bibliotekene. Deres ref.: Vår ref.: 2007/14809 Dato: POSTADRESSE: 7491 Trondheim. BESØKSADRESSE: Abelsgt.

Til BIBSYS-bibliotekene. Deres ref.: Vår ref.: 2007/14809 Dato: POSTADRESSE: 7491 Trondheim. BESØKSADRESSE: Abelsgt. POSTADRESSE: 7491 Trondheim BESØKSADRESSE: Abelsgt. 5, Teknobyen TELEFON: 90 25 40 00 FAKS: 73 59 68 48 E-POST: firmapost@bibsys.no ORGANISASJONSNR: 974 767 880 INTERNETT: www.bibsys.no SAKSBEHANDLER:

Detaljer

BIBSYS Lisa. Administrasjon av nettdokumenter

BIBSYS Lisa. Administrasjon av nettdokumenter BIBSYS Lisa Administrasjon av nettdokumenter Historikk eadmin 2004-2005 Lisa 2006 laget spesielt for ABM utvikling 2007: ABM ikke lenger aktør i Lisa Lisa direkte bruk Bibliotekene administrerer sine avtaler

Detaljer

BIRD - Administrasjon av forskningsdata (Ref #2219b941)

BIRD - Administrasjon av forskningsdata (Ref #2219b941) BIRD - Administrasjon av forskningsdata (Ref #2219b941) Søknadssum: 1 000 000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Samarbeid og partnerskap Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Handelshøyskolen

Detaljer

UBIT Systemarkitektur. Dagens situasjon. Referansegruppa Forfatter(e) Sven K Strøm Sist oppdatert

UBIT Systemarkitektur. Dagens situasjon. Referansegruppa Forfatter(e) Sven K Strøm Sist oppdatert UBIT 2010 Systemarkitektur Dagens situasjon Til Referansegruppa Forfatter(e) Sven K Strøm Sist oppdatert 2008-05-15 UBiTs brukere har mange forskjellige typer utstyr og programvare. UBiT ønsker å være

Detaljer

Elektroniske ressurser. Oslo 22.9.2006

Elektroniske ressurser. Oslo 22.9.2006 Elektroniske ressurser Oslo 22.9.2006 Hjelpemidler Katalogiseringsregler, 1998..., reviderte regler for kapittel 9 og 12, Oslo 2004 inkluderer 21.2 Endringer i hovedtittel, mm. Vedtak og avvik BIBSYS-MARC

Detaljer

/ Styrets årsberetning

/ Styrets årsberetning / Innhold / Styrets årsberetning Styrets årsberetning... 3 Generelt om virksomheten... 4 BIBSYS Produktene... 6 Drift og teknisk infrastruktur... 8 BIBSYS kunder... 9 Brukerkontakt og informasjon... 10

Detaljer

Systemleverandørmøte 2/2011

Systemleverandørmøte 2/2011 Systemleverandørmøte 2/2011 Tirsdag 13. september 2011 hos Bibliotekenes IT-senter Til stede: Bibliotekservice AS: Magnus Vestvoll Bibliotek-Systemer AS: Tore Morkemo Bibliotekenes IT-senter AS (Bibits):

Detaljer

Workshop om BIBSYS Embla og emnedata

Workshop om BIBSYS Embla og emnedata Workshop om BIBSYS Embla og emnedata 23. april 2009 var det workshop om BIBSYS Embla, med fokus på emnedata. Totalt var det 12 deltagere fordelt på 8 store og små bibliotek. Målet med workshop'en var å

Detaljer

Selvplukk av data. 2005-3 - September

Selvplukk av data. 2005-3 - September 2005-3 - September Selvplukk av data Høsten har kommet. I skogen bugner det av sopp og tyttebær. Også hos BIBSYS er det nye muligheter for å høste data. - "Ja vel, BIBSYS er da stadig vekk på bærtur",

Detaljer

Brukarmøte 2007. BIBSYS Nettportal. Onsdag, 17. April Radisson SAS Scandinavia, Oslo

Brukarmøte 2007. BIBSYS Nettportal. Onsdag, 17. April Radisson SAS Scandinavia, Oslo Brukarmøte 2007 BIBSYS Nettportal Onsdag, 17. April Radisson SAS Scandinavia, Oslo Plan for formiddagen Kort pressentasjon av BIBSYS Nettportal Status i dag og planar for BIBSYS Mime BIBSYSx BIBSYS Tyr

Detaljer

Tegnbaserte skjermer via Telnet

Tegnbaserte skjermer via Telnet Tegnbaserte skjermer via Telnet Brukerhåndbok Oppdatert: 2004-12-28 2004-12-28: Nye skjermbilder og små justeringer. Dette dokumentet har tidligere vært navngitt som: "BIBSYS-grensesnittet: Tegnbaserte

Detaljer

FBF, Bristol,

FBF, Bristol, Hvordan legge til rette og få til et godt samarbeid med kvalitetssikring og deling av data mellom CRIStin og «nye» BIBSYS FBF, Bristol, 18.4.2012 Katrine Weisteen Bjerde, Daglig leder CRIStin Om CRIStin

Detaljer

Anskaffelse av nytt Biblioteksystem

Anskaffelse av nytt Biblioteksystem Oppdatert: 2009-10-27 Til: Styremøte 2009-11-02 Saksdokument S-2009/57 Anskaffelse av nytt Biblioteksystem Det vises til vedlagte notat om anskaffelsen. Notatet ble brukt da KD ble orientert på etatsstyringsmøtet

Detaljer

Validering av publikasjoner som rapporteres til Departementet

Validering av publikasjoner som rapporteres til Departementet 1 Validering av publikasjoner som rapporteres til Departementet Bibliotekarenes rolle i det nye Tellekantregime Vil samarbeid mellom bibliotek og forskningsavdeling internt ved institusjonene øke kvaliteten?

Detaljer

Virksomhetsplan 2010. Versjon 1 2009-11-10

Virksomhetsplan 2010. Versjon 1 2009-11-10 Virksomhetsplan 2010 Versjon 1 2009-11-10 1 Innhold 1 Økonomiske rammer og grunnlag for virksomhetsplan... 3 2 Innledning til virksomhetsplan... 5 3 Samarbeid... 6 4 Organisasjon... 6 5 Biblioteksystemet...

Detaljer

Brukerveiledning for import av publikasjoner ved UiTø

Brukerveiledning for import av publikasjoner ved UiTø Brukerveiledning for import av publikasjoner ved UiTø I forbindelse med registrering av publikasjoner er det utviklet et hjelpesystem, Importtjeneste og autoritetsregister (ITAR), som bidrar til enklere

Detaljer

BIBSYS styremøte

BIBSYS styremøte Møtereferat Oppdatert: 2007-10-23 BIBSYS styremøte 2007-10-22 Sted: BIBSYS, Abels gt. 5, Trondheim Møtedato: 2007-10-22 Møtetid: kl. 11.00 15.30 Referent: Gunnfrid Løveng Til stede: Sverre Spildo, Bente

Detaljer

Registrere bestillingsønske

Registrere bestillingsønske Registrere bestillingsønske Veiledning Oppdatert: 2005-06-22 2005-06-22: Diverse mindre oppdateringer: Lagt til en kort innledning. Rettet terminologi. Fjernet omtale av feltet 'Reservert for'. Rettet

Detaljer

Konsortiemøtet 2013: Pågående utviklingsoppgaver og nye funksjoner i neste versjon av de åpne institusjonsarkivene i Bragekonsortiet

Konsortiemøtet 2013: Pågående utviklingsoppgaver og nye funksjoner i neste versjon av de åpne institusjonsarkivene i Bragekonsortiet Konsortiemøtet 2013: Pågående utviklingsoppgaver og nye funksjoner i neste versjon av de åpne institusjonsarkivene i Bragekonsortiet Hovedpunkter i utviklingsarbeidet Alle institusjonsarkivene benytter

Detaljer

Årsrapport 2005 Trondheim 2006

Årsrapport 2005 Trondheim 2006 Årsrapport 2005 Trondheim 2006 Innhold Hovedpunkter...3 Generelt om virksomheten...4 Brukerstøtte, drift og vedlikehold...5 Utviklingsprosjekter...7 Bruken av BIBSYS produkter...9 Noen tall fra BIBSYS

Detaljer

Import av bibliografiske data. Innholdsfortegnelse

Import av bibliografiske data. Innholdsfortegnelse Import av bibliografiske data. Versjon 9, 2004-11-01 Oppdatert: 2006-05-23 Jan Erik Garshol Arnvid Hellebust Innholdsfortegnelse Innledning... 2 1. Nye bibliotek/samlinger og import... 3 2. Gangen i en

Detaljer

Arrangement 58 Søkeportaler på godt og vondt

Arrangement 58 Søkeportaler på godt og vondt Bibliotekmøtet mars 2008 Arrangement 58 Kristin Vigdal, Handelshøyskolen BI Hvorfor Handelshøyskolen BI ble med i BIBSYS Portalkonsortium? Samsøking i mange kvalitetsbaser via et felles grensesnitt Like

Detaljer

Årsrapport 2006 Trondheim 2007 1

Årsrapport 2006 Trondheim 2007 1 Årsrapport 2006 Trondheim 2007 1 Innhold Hovedpunkter...3 Generelt om virksomheten...4 Brukerstøtte, drift og vedlikehold...5 Utviklingsprosjekter...8 Bruken av BIBSYS produkter...10 Noen tall fra BIBSYS

Detaljer

CRIStin 2.0 status og planer. NVI Oppstartseminar 30.10.2015

CRIStin 2.0 status og planer. NVI Oppstartseminar 30.10.2015 CRIStin 2.0 status og planer NVI Oppstartseminar 30.10.2015 Presentasjon av Kontinuerlig forbedringsarbeid! Det som er levert Ny versjon av NORA + «Public» Tableau Det som snart kommer Integrasjon med

Detaljer

BIBSYS Brukermøte 2007

BIBSYS Brukermøte 2007 2007-2 - Juni BIBSYS Brukermøte 2007 BIBSYS Brukermøte i Oslo er nå vel overstått. Et nytt arrangement denne gang var de parallelle seminarene som ble holdt allerede på mandagen i brukermøteuka. Formålet

Detaljer

Kontakt mellom BIBSYS og bibliotekene

Kontakt mellom BIBSYS og bibliotekene 2006-1 - Mai Kontakt mellom BIBSYS og bibliotekene Etter at råd og referansegrupper ble lagt ned i fjor har det vært en utfordring knyttet til hvordan vi skal videreutvikle kontakten med bibliotekene.

Detaljer

Nasjonale bibliografiske tjenester

Nasjonale bibliografiske tjenester Nasjonale bibliografiske tjenester Bedre tjenester, nye tjenester Jonny Edvardsen, avdelingsdirektør Tilvekst og kunnskapsorganisering Bakgrunn, eller Den Grimme Virkelighet Uhensiktsmessige registreringssystem

Detaljer

Årsrapport 2004 Trondheim 2005

Årsrapport 2004 Trondheim 2005 Årsrapport 2004 Trondheim 2005 Innhold Hovedpunkter...3 Generelt om virksomheten...4 Brukerstøtte, drift og vedlikehold...5 Utviklingsprosjekter...7 Bruken av BIBSYS produkter...9 Noen tall fra BIBSYS

Detaljer

Åpen eller lukket publisering hvordan velge tidsskrift

Åpen eller lukket publisering hvordan velge tidsskrift Åpen eller lukket publisering hvordan velge tidsskrift Sindre Andre Pedersen, ph.d. Førstebibliotekar Bibliotek for Medisin og Helse NTNU September 2017 Hva skal jeg snakke om? Hva er open access? Nasjonal

Detaljer

Alma status og roadmap

Alma status og roadmap Alma status og roadmap Livet med Alma - og hos BIBSYS Smakebiter fra Ex Libris roadmap Hva er bedre med Alma? Alma er et moderne internasjonalt system som brukes av andre store institusjoner Grafisk brukergrensesnitt

Detaljer

MARC 21 som nytt norsk utvekslingsformat

MARC 21 som nytt norsk utvekslingsformat Bibliotekmøtet 2008 Verden i biblioteket biblioteket i verden, arr. 33: Katalogisering: nye regler, nye formater, nye planer MARC 21 som nytt norsk utvekslingsformat Status, planer, konsekvenser for bibliotekene

Detaljer

Norart fra allmenn informasjon til vitenskapsindeksering

Norart fra allmenn informasjon til vitenskapsindeksering Norart fra allmenn informasjon til vitenskapsindeksering Norart før 2004 - løpende indekseringstjeneste - tidsskrifter med allment innhold Norart etter 2004 - norske og nordiske vitenskapelige tidsskrifter

Detaljer

BIBSYS får nye telefonnummer

BIBSYS får nye telefonnummer 2007 3 Oktober BIBSYS får nye telefonnummer BIBSYS vil i høst få nye telefonnummer. Dette gjelder BIBSYS Administrasjon, BIBSYS Brukerstøtte samt alle ansatte. De nye telefonnumrene vil bli tatt i bruk

Detaljer

Biblioteksøk Hvor er vi, hvor skal vi, hvordan kom vi dit?

Biblioteksøk Hvor er vi, hvor skal vi, hvordan kom vi dit? Biblioteksøk Hvor er vi, hvor skal vi, hvordan kom vi dit? BIBLIOFIL brukermøte Lillehammer, 3. mai 2011 Hilde Høgås Dagens tekst Bakgrunn Hvor er vi? Utvikling av tjenesten Infrastruktur Inkludere bibliotekene

Detaljer

Hovedpunkter...3. Generelt om virksomheten...4. Brukerstøtte, drift og vedlikehold...7. Utviklingsprosjekter...9. Bruken av BIBSYS produkter...

Hovedpunkter...3. Generelt om virksomheten...4. Brukerstøtte, drift og vedlikehold...7. Utviklingsprosjekter...9. Bruken av BIBSYS produkter... 1 Årsrapport 2007 Innhold Hovedpunkter...3 Generelt om virksomheten...4 Brukerstøtte, drift og vedlikehold...7 Utviklingsprosjekter...9 Bruken av BIBSYS produkter...10 Noen tall fra BIBSYS databasene...16

Detaljer

Virksomhetsplan med budsjett 2012

Virksomhetsplan med budsjett 2012 Virksomhetsplan med budsjett 2012 02.03.12, oppdatert etter årsavslutning Innhold 1 INNLEDNING... 2 1.1 OM VIRKSOMHETSPLANEN... 2 1.2 ØKONOMISKE RAMMER... 2 1.3 FORUTSETNINGER FOR BUDSJETTET FOR 2012...

Detaljer

Kravspesifikasjon. Forord

Kravspesifikasjon. Forord Forord Kravspesifikasjonen skal gi en oversikt og forståelse over det planlagte systemets funksjonalitet. Dokumentet skal gi både utviklere og oppdragsgivere innblikk i hvordan og hva systemet skal levere.

Detaljer

Fremtidens biblioteksystem snart en realitet Randi Elisabeth Taxt, UiB og Arve Olaussen, BIBSYS

Fremtidens biblioteksystem snart en realitet Randi Elisabeth Taxt, UiB og Arve Olaussen, BIBSYS Fremtidens biblioteksystem snart en realitet Randi Elisabeth Taxt, UiB og Arve Olaussen, BIBSYS Markedsundersøkelse Request for information (RFI) Vår 2009 Kom inn 5-6 svar Ingen nye system Alle var tradisjonelle

Detaljer

Forskningsdokumentasjonssystemer Innstilling fra et utvalg vedrørende valg av forskningsdokumentasjonssystem for Høgskolen i Agder

Forskningsdokumentasjonssystemer Innstilling fra et utvalg vedrørende valg av forskningsdokumentasjonssystem for Høgskolen i Agder Forskningsdokumentasjonssystemer Innstilling fra et utvalg vedrørende valg av forskningsdokumentasjonssystem for Høgskolen i Agder Innhold 1. Bakgrunn... 3 Arbeidsgruppe... 3 2. Sammendrag og anbefalinger...

Detaljer

Virksomhetsplan med budsjett 2011

Virksomhetsplan med budsjett 2011 Virksomhetsplan med budsjett 2011 dsfdfsdfadf Innhold 1 Innledning... 1 1.1 Organisasjon... 1 1.2 Om virksomhetsplanen... 1 1.3 Økonomiske rammer... 2 1.4 Forutsetninger for budsjettet for 2011... 3 1.4.1

Detaljer

Smidig metodikk, erfaringer fra NAV Fagportal

Smidig metodikk, erfaringer fra NAV Fagportal Smidig metodikk, erfaringer fra NAV Fagportal Gry Hilde Nilsen, NAV Morten Tveit, Fornebu Consulting NAV, 08.03.2011 Side 1 Smidig gjennomføring i NAV Fagportal Individer og samspill framfor prosesser

Detaljer

1) Brei gjennomgang av nettportal-produktet sett fra sluttbrukerståsted

1) Brei gjennomgang av nettportal-produktet sett fra sluttbrukerståsted Møtereferat Oppdatert: 2006-11-01 Møte i Arbeidsgruppe for BIBSYS Mime og BIBSYS Tyr 2006-10-18 Referent: Liv Inger Lamøy Dato for referat: 2006-10-30 Til stede: Fra arbeidsgruppa: Else Norheim (HiØ),

Detaljer

CRIStin 2.0 Om videreutvikling av CRIStin-systemet. Oppstartseminar 22. Oktober 2013

CRIStin 2.0 Om videreutvikling av CRIStin-systemet. Oppstartseminar 22. Oktober 2013 CRIStin 2.0 Om videreutvikling av CRIStin-systemet Oppstartseminar 22. Oktober 2013 CRIStin og de gode hjelperne Mål for CRIStin-systemet Nav i norsk forskning Gi oversikt og pekere til mer detaljer Koblinger

Detaljer

Arbeidsgruppen. Store linjer

Arbeidsgruppen. Store linjer Arbeidsgruppen Store linjer Hvem er vi? Arbeidsgruppe som består av fagpersoner fra bibliotekene og representanter fra BIBSYS. BIBSYS leder arbeidet i gruppa. Rådgivende gruppe Jobber praktisk og vedtar

Detaljer

Konvertering av lokale data til nytt system

Konvertering av lokale data til nytt system Konvertering av lokale data til nytt system Oppdatert: 16.11.2011 Innledning I BIBSYS har vi praktisert stor grad av lokale emneord og lokal bruk av etablerte emneordssystemer. Det nye biblioteksystemet

Detaljer

Current Research Information System In Norway. Asgeir Fløtre Hamar, 19. mars 2010

Current Research Information System In Norway. Asgeir Fløtre Hamar, 19. mars 2010 Current Research Information System In Norway Asgeir Fløtre Hamar, 19. mars 2010 Bakgrunn Resultatbasert finansiering i tre sektorer Arbeidsgruppe 2008: Forslag om å opprette NVI som del av et forskningsdokumentasjonssystem

Detaljer

BIBSYS Brukermøte i Bodø

BIBSYS Brukermøte i Bodø 2005-2 - Juni BIBSYS Brukermøte i Bodø Brukermøtet i Bodø er brakt vel i havn. Nesten 300 brukere av BIBSYS sine produkter og tjenester hadde tatt veien til Bodø. Det var et tett program med rådsmøte,

Detaljer

Strategi 2015-2017. Forskning som synes

Strategi 2015-2017. Forskning som synes Strategi 2015-2017 Forskning som synes Vedtatt i CRIStins styre oktober 2014 1 Samfunnsoppdraget 1.1 CRIStins oppdrag Organisasjonen CRIStin ble etablert 1.1.2011 som et virkemiddel i Kunnskapsdepartementets

Detaljer

Sum utlån m/kopier, uten utstyr. Kopier Bibsys. Kopier manuelt

Sum utlån m/kopier, uten utstyr. Kopier Bibsys. Kopier manuelt Utlån - bruk av samlingene 9 Oppsummering 1997 1998 1999 2 21 22 23 24 Utlån 8 78 381 17 288 14 66 22 436 29 88 28 348 27 192 27 966 32 616 31 19 3 22 35 463 34 22 3 8 32 248 36 94 45 765 48 478 44 826

Detaljer

OA-dagen - Munin, Tromsø 24/

OA-dagen - Munin, Tromsø 24/ Agenda: Introduksjon til Cristin Open Access sett fra Cristin Infrastruktur i Cristin - tre innsatsområder KD-prosjektet Status Oppsummering og spørsmål OA-dagen - Munin, Tromsø 24/11-2011 15.9. hadde

Detaljer

Møte i styringsgruppen for Biblioteksystemkonsortiet 2011-02-07 Referat

Møte i styringsgruppen for Biblioteksystemkonsortiet 2011-02-07 Referat Oppdatert: 2011-02-18 Møte i styringsgruppen for Biblioteksystemkonsortiet 2011-02-07 Referat Sted: BIBSYS, Abelsgt. 5, Trondheim Dato: Mandag 7. februar 2011 Tid: 10:00 15:00 Referent: Hege Johannesen

Detaljer

Wireframes og integrasjon av eksterne systemer

Wireframes og integrasjon av eksterne systemer Wireframes og integrasjon av eksterne systemer Webdesign- og utvikling, support og drift av www.nupi.no og NUPI intranett Saksnr. 00100/1001/13/ÅW Side 1 av 28 Innholdsfortegnelse: Wireframes og integrasjon

Detaljer

S-2013/09 Vedlegg 1 Norsk periodikafortegnelse (Norper) i BIBSYS behov for endringer i håndbøker og marcfelt

S-2013/09 Vedlegg 1 Norsk periodikafortegnelse (Norper) i BIBSYS behov for endringer i håndbøker og marcfelt S-2013/09 Vedlegg 1 Norsk periodikafortegnelse (Norper) i BIBSYS behov for endringer i håndbøker og marcfelt Nasjonalbiblioteket vurderer å flytte produksjonen av Norsk perodikafortegnelse til BIBSYS.

Detaljer

RDA, autoritetsregister og Biblioteksøk. Hilde Høgås, Nasjonalbiblioteket

RDA, autoritetsregister og Biblioteksøk. Hilde Høgås, Nasjonalbiblioteket RDA, autoritetsregister og Biblioteksøk Hilde Høgås, Nasjonalbiblioteket Biblioteker nå og i fremtiden. Drammen, 22.11.2017 Nasjonalt autoritetsregister for navn NCIP Nasjonalt autoritetsregister for navn

Detaljer

Videreutvikling av CRIStin

Videreutvikling av CRIStin Current Research Information SysTem In Norway Videreutvikling av CRIStin Møte i RHFenes strategigruppe for forskning 15.02.2012 Agnethe Sidselrud Hovedmål og effektmål for prosjektet Hovedmål Utvikle CRIStin-systemet

Detaljer

2006-2 Oktober. Til rett tid

2006-2 Oktober. Til rett tid 2006-2 Oktober Til rett tid BIBSYS har etter hvert fått en rekke nye produkter og tjenester. Her vil jeg spesielt nevne BIBSYS Mime, og BIBSYS Tyr. Noen stusser kanskje over disse navnene, men de er produktnavn

Detaljer

Ny organisering av Biblioteksystemkonsortiets virksomhet. Rådgivende gruppe BIBSYS-konferansen 2017

Ny organisering av Biblioteksystemkonsortiets virksomhet. Rådgivende gruppe BIBSYS-konferansen 2017 Ny organisering av Biblioteksystemkonsortiets virksomhet Rådgivende gruppe BIBSYS-konferansen 2017 Rådgivende gruppe for biblioteksystemkonsortiet Fra retningslinjer for Biblioteksystemkonsortiet Biblioteksystemkonsortiet

Detaljer

Forslag til nasjonalt utvekslingsformat for bibliografiske data

Forslag til nasjonalt utvekslingsformat for bibliografiske data Forslag til nasjonalt utvekslingsformat for bibliografiske data Jan Erik Kofoed, BIBSYS Nina Berve, Nasjonalbiblioteket Frank Berg Haugen, nasjonalbiblioteket Versjon 0.4 2009-03-01 1. Mål Finne et utvekslingsformat

Detaljer

Bibliotekstatistikk for 2014

Bibliotekstatistikk for 2014 Bibliotekstatistikk for 2014 Adresseinformasjon Institusjonens Navn Postadresse Telefon Kontaktperson Kontaktperson Telefonnummer E-post Statistikk - fag- og forskningsbibliotek Side: 1 av 6 Samlinger

Detaljer

Felles CRIStin møte ved NMBU Lisbeth Eriksen og Hilde M. Triseth NMBU Universitetsbiblioteket

Felles CRIStin møte ved NMBU Lisbeth Eriksen og Hilde M. Triseth NMBU Universitetsbiblioteket Felles CRIStin møte ved NMBU 31.05.2016 Lisbeth Eriksen og Hilde M. Triseth NMBU Universitetsbiblioteket Hva skal vi snakke om Definisjon av vitenskapelig publisering Registrering av ulike typer vitenskapelig

Detaljer

einnsyn PoC: Demo for tredje sprint

einnsyn PoC: Demo for tredje sprint einnsyn PoC: Demo for tredje sprint Dette dokumentet beskriver det som er utviklet og testet i den tredje sprinten fra 8. til 15. mars 2016. Leveransen i forhold til arkitekturforslaget I sprint 3 har

Detaljer

Statistikkverktøy for e-ressurser

Statistikkverktøy for e-ressurser Statistikkverktøy for e-ressurser ANBEFALING FRA ARBEIDSGRUPPE CRISTIN/UHR B UHR B 02.12.15 Arbeidsgruppen Fra CRIStin: Katrine Weisteen Bjerde Ivar Ternsell Torgersen Fra UHR B arbeidsgruppe Statistikk

Detaljer

Utskrift av bibliotekstatistikk for 2016

Utskrift av bibliotekstatistikk for 2016 Utskrift av bibliotekstatistikk for 2016 Adresseinformasjon Institusjonens Navn Høgskolen i Sørøst-Norge, Biblioteket Postadresse Postboks 235 3603 KONGSBERG Telefon Telefonnummer 31008000 Kontaktperson

Detaljer

Skrevet av: Gunvald Strømme, BIBSYS Til: Mette Krog, UBO Kommentar: Notatet er utarbeidet primært for bruk for koordineringsgruppen ved UBO.

Skrevet av: Gunvald Strømme, BIBSYS Til: Mette Krog, UBO Kommentar: Notatet er utarbeidet primært for bruk for koordineringsgruppen ved UBO. Notat Oppdatert: 2009-09-22 Versjon: 1 Felles bibkode ved UBO Skrevet av: Gunvald Strømme, BIBSYS Til: Mette Krog, UBO Kommentar: Notatet er utarbeidet primært for bruk for koordineringsgruppen ved UBO.

Detaljer

Hvordan blir vår nye registreringshverdag? Ketil Falck og Unni Knutsen 11/3-15

Hvordan blir vår nye registreringshverdag? Ketil Falck og Unni Knutsen 11/3-15 Hvordan blir vår nye registreringshverdag? Ketil Falck og Unni Knutsen 11/3-15 UBO = del av fortroppene, har derfor testet konvertering av metadata Overordnet råd fra ExLibris: First make a distinction

Detaljer

Norsk digitalt bibliotek

Norsk digitalt bibliotek 11010011010100110101 00100111101010010110100100111001010010011100100101001001011110010010011100100101010010100101111001001010101001010001010101010100110100110101001101010010011110101001 01101001001110010100100111001001010010010111100100100111001001010100101001011110010010101010010100010101010101010011010100110101001001111010100101101001001110010100

Detaljer

Bibliografiske datakjelder i ITAR Bjug Bøyum Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS STYREMØTE 18. JUNI Bokprosjektet

Bibliografiske datakjelder i ITAR Bjug Bøyum Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS STYREMØTE 18. JUNI Bokprosjektet Bibliografiske datakjelder i ITAR Bjug Bøyum Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS Bokprosjektet Etablere kjelde for bibliografiske data for vitskapeleg bokpublisering Formål: Forbetre datakvalitet,

Detaljer

Møte i Arbeidsgruppen for Oria 17/6 2016

Møte i Arbeidsgruppen for Oria 17/6 2016 Oppdatert: 21. juni 2016 Referat Møte i Arbeidsgruppen for Oria 17/6 2016 Sted: Oslo, UiO Tid: 10.00 15.00 Referent: Asbjørn Risan Til stede: Sarah Loftheim (HH), Regina Küfner Lein (UiB), Inger Stenersen

Detaljer

Møte i styringsgruppen for Portalkonsortiet 2010-09-02 Referat

Møte i styringsgruppen for Portalkonsortiet 2010-09-02 Referat Oppdatert: 2010-09-23 Møte i styringsgruppen for Portalkonsortiet 2010-09-02 Referat Sted: BI - Nydalen Dato: Torsdag 2. september 2010 Tid: 10:00 15:00 Referent: Marit Brodshaug Til stede: Forfall: Fra

Detaljer

Felles studieadministrativt tjenestesenter FSAT. Strategi 2016-2019

Felles studieadministrativt tjenestesenter FSAT. Strategi 2016-2019 Felles studieadministrativt tjenestesenter FSAT Strategi 2016-2019 Strategiske mål 1. FSAT skal være en profesjonell leverandør av tjenester og systemer av høy kvalitet til norske utdanningsinstitusjoner.

Detaljer

CRIStin 2.0 Prosjekter og annet. Oslo 5.6.2014

CRIStin 2.0 Prosjekter og annet. Oslo 5.6.2014 CRIStin 2.0 Prosjekter og annet Oslo 5.6.2014 Agenda Hva skal og skal ikke CRIStin være Integrasjon med andre institusjoner Status prosjektkatalogen Planer for videre fremdrift Mål for CRIStin-systemet

Detaljer

Nasjonale indikatorer for UHbibliotek

Nasjonale indikatorer for UHbibliotek Nasjonale indikatorer for UHbibliotek Randi Rønningen, Universitetsbiblioteket i Oslo Oppdrag Vedtak i UHR B 8. desember 2010 (sak 32/10) Oppnevningsbrev 13.4.2011 Utarbeidet rapport med anbefaling Rapporten

Detaljer

S-2010/07 BIBSYS biblioteksystem 2010-2012 Nye brukere av biblioteksystemet

S-2010/07 BIBSYS biblioteksystem 2010-2012 Nye brukere av biblioteksystemet Oppdatert: 2010-02-09 Til: Styremøte 2010-02-17 Saksdokument S-2010/07 BIBSYS biblioteksystem 2010-2012 Nye brukere av biblioteksystemet I forbindelse med behandlingen av 4 søknader om bruk av BIBSYS Biblioteksystem

Detaljer