Velkommen til BIBSYS Brukermøte

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Velkommen til BIBSYS Brukermøte"

Transkript

1 Velkommen til BIBSYS Brukermøte 2008

2

3 Noget om Miljøpåvirkning I Bergen er dagen så regnfuld og grå, at solen må vandre med vandstøvler på. Og månen må gå med en bredskygget hat fordi det er regnvejr hver eneste nat. Hvert træ i den mørke og regntunge by har tagrende, regnslag og sort paraply. Og hunde og heste og geder og får bli r født med galocher og vandkæmmet hår. Halfdan Rasmussen, 1964

4 Program : Velkommen : Styreleder Sverre Spildo : Ny metodikk : Nye tjenester og produkter : Kaffepause : Aktuell informasjon fra BIBSYS : Avslutning

5 Ny metodikk: BIBSYS bruker Scrum!

6 Hvordan treffe et bevegelig mål? Runde 5 Runde 4 Runde 3 Runde 2 Runde 1 Utrulling Realisering Design Analyse Kravspek

7 Smidig og skrittvis utvikling (Agile and Iterative Development)

8 Gråpapir og post-it

9 Styrket Produktsenter: 20 personer fordelt på: Tre utviklingsteam Ett vedlikeholdsteam Leder Hvert team har en leder (scrummaster) Utfører oppgaver fordelt av produkteierne

10 Ny organisasjonsenhet: Produkteierne Ansvar for innovasjon og strategi Kommunikasjon med teamet Definere egenskapene for produktet Bestemme slipp av nye versjoner Prioritere egenskapene iht. markedsverdi og etterspørsel Justere egenskaper og prioriteter hver måned/sprintperiode Akseptere eller forkaste leveranser Økonomi (budsjett og regnskapsoppfølging), inklusive ansvar for produktets lønnsomhet Overordnet kontakt med kundene Relasjon med eventuelle arbeidsgrupper, referansegrupper ol. Ansvar for konsortier knyttet til produktene

11 Hvem er Produkteierne? Arnvid Hellebust Biblioteksystemet, eressurser, datautveksling Gunvald Strømme Biblioteksystemet, eressurser, datautveksling, statistikk Hege Johannesen Brage, Forskdok, registreringsklient, statistikk Ingvild Kongsbakk Ask, Mime/Tyr, Emneportal, Galleri, registeringsklient Jan Erik Garshol Ask, Mime/Tyr, systemarkitektur, datamodellering Maivor Hallén Biblioteksystemet, eressurser, registreringsklient, brukergrensesnitt Jan Erik Kofoed ledelse

12 Forretningsområder Høyere utdanning Nasjonalbibliotekets spesielle behov Fagbibliotek Samarbeid med ABM-utvikling Allmennheten

13 Overordnete prinsipper Brukerorientering Medvirkning i: Spesifikasjonsarbeid Testing Faglige grupper Samarbeid Med kundene gjennom konsortiene Nasjonalt ABM-utvikling Nasjonalbiblioteket DNK, NKKI Biblioteksystemleverandørene, NorZIG Internasjonalt SVUC (Scandinavian Virtual Union Catalogue) ELAG (European Library Automation Group) DUGNAD (DSpace User Group Nordic Archive Dugnad)

14 Sømløse system BIBSYS er tuftet på prinsippet om integrasjon: Vertikalt: mellom moduler (innkjøp, katalogisering, utlån...) Horisontalt: mellom institusjonene (felles database, gjenbruk av data) Dette må gjelde alle systemer Biblioteksystem Forskningsdokumentasjon Institusjonelle arkiv

15 Persondata Folkeregistret Låntakerregistre Studentregistre Ansatte Institusjonsdata Autoritetsregistre Nasjonale Internasjonale Felles registre

16 Integrasjon mellom systemer Biblioteksystem Forskningsdokumentasjon Institusjonelle arkiv Læringsmiddelsystemer Innkjøpssystemer Økonomisystemer Felles adgangskontroll: FEIDE

17 Hvordan integrere Ikke ett stort, men mange små system Åpen systemarkitektur: Sameksistens mellom: Kommersielle moduler Åpen kildekode Egenutvikling Streng bruk av standarder Enkle løsninger er bedre enn komplekse Skille brukergrensesnitt, funksjonalitet og data

18 Grunnleggende arbeid Domenemodell Beskriver de objektene, sakene, tingene man skal håndtere eller forholde seg til Relasjoner mellom objektene Interessentanalyse Identifisere aktører Analysere roller og preferanser Fastsette betydning, suksesskriterier og forholdsregler for å oppfylle disse

19 Langsiktig arbeid Systemarkitektur Vedta standarder Datamodellering Arvesølvet skal bevares Åpne for nye muligheter (FRBR, FRAD) Felles registre Ny databaseløsninger Sameksistens av ulike databasesystemer Generelt grensesnitt Tjenesteorienterte løsninger (SOA) For integrasjon med andres løsninger

20 Arbeid i 2008 Behovsanalyse Felles registreringsklient Integrasjon Biblioteksystemet institusjonelle arkiv Løsning for Duo, Bora, Munin, DiVa, Teora, Brage Integrasjon Forskdok Brage Innlevering av publikasjoner i Forskdok MARC21 som utvekslingsformat For import av poster, viktig for kopikatalogisering

21 Importer og e-ressurser Arnvid Hellebust

22 Import av e-bøker 2007 Import for 30 ulike bibkoder Ca 25 pakker importert Antall titler økte med til Hvorav gratis e-bøker ble registrert av bibliotekene

23 Import av e-tidsskrifter 2007 Import for 81 ulike bibkoder Ca 70 pakker ble importert Antall titler økte med til nye dokid registrert registrert manuelt av bibliotekene ved vanlig importarbeid av BIBSYS titler fra SFX-import Arbeidsbesparelse tilsvarende tosifret antall årsverk for bibliotekene

24 Planer for e-ressurser i 2008 Import har høy prioritet Effektivisering og automatisering Gjennomgang av hele prosessen. Finne tiltak som kan gjøres Utfordring med dårlig kvalitet på dataene Importfiler med best kvalitet tas først Kompetanseoverføring

25 Registreringsklient Ingvild og Maivor

26 Registreringsklient Hensikt Effektivisere arbeidet med registrering av bibliografiske data og e-ressurser Sømløshet Bakgrunn Prosessanalysen fra forprosjekt modernisering Veien videre - behovsanalysen

27

28 Registreringsklient Fokus på Brukernes behov Gjenbruk av metadata kopikatalogisering Effektiv registrering av ulike medietyper, inkl e-ressurser Moderne standarder og brukergrensesnitt

29 Registreringsklient Skrittvis utvikling Eksemplarregistrering via BIBSYS Ask Kopikatalogisering Tilleggsinformasjon i katalogen Katalogiseringsmaler for enklere registrering Mulighet for personifisering for ulike målgrupper Kravspesifikasjon og beskrivelse av funksjoner i samråd med brukerne

30 Demo av eksemplarregistrering via BIBSYS Ask Behov for en begrenset rutine til testing av teknikk, rammeverk og grensesnitt Bygger på nykte-funksjonen i BIBSYS Biblioteksystem Første skritt mot en registreringsklient

31 Avslutning registreringsklient Viktig med dialog mellom BIBSYS og bibliotekene Informasjon og demo blir gjort tilgjengelig Følg med på Mail sendes til biblioteksystem-lista

32 Kaffepause 30 min

33 Aktuell informasjon fra BIBSYS Behovsanalysen Driftstilbud og sentraldrift Vaskeprosjektet og import av e-ressurser ForskDok Kompetanse BIBSYS Ask

34 Behovsanalysen Roy Gundersen

35 Bakgrunn BIBSYS modernisering Prosjekt våren 2007: Forprosjekt modernisering Prosessanalyse Kravspesifikasjon Markedsanalyse Kostnadsanalyse Beslutningsgrunnlag (anbefalinger)

36 Hva lærte vi fra dette prosjektet? Modernisering: Er ikke det samme som våre nåværende produkter og tjenester med endret teknologi Utviklingen må baseres på UH-sektorens forventede behov i de kommende år Definisjonen av BIBSYS produkter og tjenester må være et resultat av et samarbeid mellom institusjon bibliotek - BIBSYS En må bl.a. se på endret brukeradferd

37 BIBSYS må bruke: Åpen systemarkitektur basert på internasjonale standarder Fleksible løsninger for datamodell og database Tjenesteorientert arkitektur (SOA) Smidige metoder i blant annet programvare-utvikling

38 En kombinasjon av Kommersielle moduler Åpen kildekode Egenutvikling (Vurderes ut fra en kost/nytte effekt)

39 Samarbeid Gjennomføre en behovsanalyse i tett samarbeid med de institusjoner / bibliotek som bruker BIBSYS Basert på deres strategier, visjoner og prioriteringer Se på samvirke med andre fellesadministrative systemer i sektoren

40 Arbeidsgruppen for Behovsanalysen Medlemmer: Leder (1) Store universitet (4) Høgskoler og små universitet (2) Nasjonalbiblioteket (1) BIBSYS vil yte faglig hjelp og sekretærbistand

41 Mandat (1) Beskrive hvilke fremtidige tjenester UHsektoren vil ha behov for fra bibliotekene i de kommende år, basert på bl.a. institusjonenes og bibliotekenes strategier og prioriteringer. Utrede hvilke behov som gis av generelle utfordringer som endringer i brukeratferd ( google-generasjonen ) og dreining til elektronisk / digitalisert materiale

42 Mandat (2) Gjøre rede for behovet for samvirke med andre fellesadministrative systemer i sektoren og forholdet til offentlig vedtatt ITarkitektur. Gi en kort redegjørelse for hvilke resultater tilsvarende analyser i andre land har gitt. Lage en prioritert liste over fremtidige, overordnete, behov.

43 Mandat (3) Vurdere om det er behov for å opprette undergrupper for å utrede spesielle tema, og i tilfelle ta dette opp med BIBSYS. Komme med forslag til hvordan kontakten med institusjonene / bibliotekene bør være når en senere skal finne konkrete løsninger på de behov som fremkommer.

44 Behovsanalysen Ferdig innen 1. september (?)

45 Driftstilbud og sentraldrift Sigrid Smedsrud

46 Sentral drift Kunder Totalt ca 100 Fra hele Norge Sentral drift for alle

47 Stabile systemer Oppetid : Driftsrapport 2007 Biblioteksystemet: (telnet) (web) Andre produkter: (web)

48 Fleksibel infrastruktur Nettverk Partisjonerbare servere + Lagringsnettverk (SAN) = Fleksibilitet

49 Sikkerhet Fysisk: 2 maskinhaller Strøm: UPS / Aggregat Brann: Varsling og slukking Backup med reserveløsning Sikret nettverk God overvåking Oppkobling: SecureNetterm (kommer)

50 24 * 7 To maskinhaller Speilede systemer Samme kapasitet Avbruddsfri drift (noen produkter) Utvidede alarmer sms Vaktordning døgnkontinuerlig Nytt: Høytilgjengelig filsystem (GPFS)

51 Oppsummert Fleksibelt, sikkert og moderne driftsmiljø Bør utnyttes! Driftstjenester ekstra tilbud: Drift av servere (eks. hyllekart, portaler) Leie av fillager

52 ISSN og ISBN Vasking og konvertering Ella Leth-Olsen

53 Prosjektet Samarbeidsprosjekt mellom programutviklere og bibliotekarer i BIBSYS Har brukt ca 4 månedsverk til sammen

54 Bakgrunn Uryddig bruk av MARC-felt for ISSN og ISBN på nettdokumenter ISSN for trykt utgave var registrert i felt for Feil ISSN på elektronisk tidsskrift ISBN for trykt utgave var registrert i felt for Feil ISBN på e-bøker

55 Nye MARC-felt opprettet: 776 $x ISSN for relatert dokument 776 $z ISBN for relatert dokument Søking på ISSN/ISBN i Ask og bibsøk gir treff også på verdier registrert i disse feltene

56 Konvertering ISSN Elektroniske tidsskrifter: ISSN registrert i objektposten for tillenket trykt utgave ble hentet ut til 776 $x. Tilsvarende operasjon vil bli utført for trykte objektposter

57

58

59 Konvertering ISSN... ISSN i felt for feil ISSN for elektroniske tidsskrifter ble konvertert til 776 $x i de tilfellene det var bare ett ISSN i 022 $y! Resten må sjekkes manuelt...

60

61 Vasking av bibliotekbasen ISSN-basen et godt hjelpemiddel Mange tidsskrifter var registrert med ISSN som tilhørte en annen tittel Enten for en annen fysisk form Eller for en tidligere/etterfølgende tittel Mange ISSN i feltet for riktig ISSN på samme objektpost Mange ISSN registrert på flere objektposter

62 Vasking... Mange monografier var registrert med ISSN Mange tidsskrifter var kodet som monografier Mange 776-lenker (lenker til annen fysisk form) i hytt og pine...

63 Hva vi har gjort... Ryddet opp i koding av monografiposter Slettet ISSN på monografiposter Til sammen ca 1700 objektposter Ryddet opp i koding av periodikaposter Slettet ISBN på periodikaposter Til sammen 800 objektposter

64 Og vi har gjort enda mer: Tilført over 2200 nye ISSN ved hjelp av opplysninger i ISSN-basen Flyttet over ca 900 ISSN til riktig MARCfelt (022 $a eller 776 $x) ut fra sjekk på fysisk form i ISSN-basen...pluss en del andre større og mindre ryddinger

65 Konvertering ISBN Andre problemstillinger enn for ISSN: Her har vi ingen base vi kan sjekke f.eks. fysisk form for ISBN mot Det kan være mange ISBN på hver objektpost Importer av store mengder e-bøker fra filer av varierende kvalitet

66 Konvertering av ISBN ISBN registrert i feltet for Feil ISBN (020 $z) konverteres til felt for relatert dokument 776 $z. Gjelder bare elektroniske dokumenter feil ISBN på trykte objektposter er sannsynligvis feil ISBN!

67 Hvorfor dette prosjektet? ISBN og ISSN skal være entydige identifikatorer Brukes i mange sammenhenger Korrekte data gjør import og eksport mer effektivt

68 Hva nå? Vi har fremdeles mange lister med potensielle feil frivillige ønskes! Kan være ca objektid til sammen... Fremdeles mange periodikaposter uten ISSN Nesten halvparten av tidsskrifter i basen Vi har fått filer fra SFX og laget program for tilføring av ISSN

69 Dette må følges opp lokalt: ISSN og ISBN for trykte utgaver skal registreres i 776 $x/z, ikke i 022/020 på den elektroniske posten Hovedregel: Kun ett ISSN i 022 $a Fortsettelseslenker skal gå mellom samme fysiske form ISBN skal ikke registreres på periodika ISSN skal ikke registreres på monografier Bruk ISSN-basen til verifisering

70

71 ForskDok Kompetanse Hege Johannesen

72 BIBSYS ForskDok er et system for dokumentasjon av forskningsog utviklingsarbeid kan benyttes av norske forskningsinstitusjoner innholdet er tilgjengelig i BIBSYS Ask og i BIBSYS Mime synliggjør både både institusjonens og den enkelte forskers FoU-virksomhet benyttes av universiteter og høgskoler til å rapportere data om vitenskapelig publisering til Database for statistikk over høgre utdanning

73 BIBSYS ForskDok består av: ForskDok prosjekter (ForskPro) ForskDok publikasjoner (ForskPub) ForskDok Kompetanse (ForskKomp) ForskDoks institusjonsregister ForskDoks personregister Norsk inndeling av vitenskapsdisipliner ITARs autoritetsregister for vitenskapelige publiseringskanaler ITAR-publikasjoner (database med bibliografiske data fra ISI, Norart og Bibliotekbasen)

74 Funksjoner i BIBSYS ForskDok: Registrering (person, prosjekt, publikasjon, kompetanse) Søk (person, prosjekt, publikasjon, ITARpublikasjon) DBH-rapportering (godkjenning av data til rapportfil, produksjon rapportfil) Statistikk (innholdsstatistikk publikasjon) Lister (prosjekt, publikasjon) Produksjon av CV

75 BIBSYS Ask Jan Erik Garshol

76 BIBSYS Ask 76

77 Ny startside Søk blir ny startside Alle søk blir automatisk utført i alle BIBSYS databaser Oppdatere den grafisk presentasjon og stilling av sidene 77

78 Nye databaser BIBSYS Ask vil tilby samsøk i NORA BIBSYS Galleri Foruten dei eksisterande BIBSYS Biblioteksbasen BIBSYS ForskDok BIBSYS Emneportal 78

79 Ny funksjonalitet Finne ein praktisk løysning på «Faste søk», basert på RSS Really Simple Syndication eller «levande bokmerker» Forbedre søkefunksjonaliteten i innholdsinnformasjonen som alt er tilgjengeleg i Bibliotekbasen 79

80 Vidaresøk Når eit søk er utført i Ask, så skal vi tilby eit enkelt vidaresøk mot til dømes: Google Scholar Wikipedia WorldCat Libris 80

81 Integrasjon Mellom det «gamle» og det «nye»... 81

82 82

83 83

84 84

85 85

86 86

87 Program ved BIBSYS stand - nr 30 Torsdag 6/3 kl : BIBSYS Mime og BIBSYS Tyr ved Timo Brøyn, BIBSYS Kundesenter Torsdag 6/3 kl : BIBSYS Ask med vekt på bestilling av lån/kopi, for bibliotek med 7-sifret nasjonalt biblioteknummer ved Timo Brøyn, BIBSYS Kundesenter Fredag 7/3 kl : BIBSYS ForskDok, inkl. den nye ForskDok kompetanse ved Hege Johannesen, Produkteier, BIBSYS Fredag 7/3 kl : BIBSYS Brage ved Hege Johannesen og Gunvald Strømme, Produkteiere, BIBSYS For hver av sesjonene vil det bli gitt en kort presentasjon og demonstrasjon, med mulighet for å stille spørsmål avslutningsvis.

88 Avslutning Kommentarer og spørsmål?

89 Takk for oppmøtet!

BIBSYS Brukermøte 2007

BIBSYS Brukermøte 2007 2007-2 - Juni BIBSYS Brukermøte 2007 BIBSYS Brukermøte i Oslo er nå vel overstått. Et nytt arrangement denne gang var de parallelle seminarene som ble holdt allerede på mandagen i brukermøteuka. Formålet

Detaljer

Selvplukk av data. 2005-3 - September

Selvplukk av data. 2005-3 - September 2005-3 - September Selvplukk av data Høsten har kommet. I skogen bugner det av sopp og tyttebær. Også hos BIBSYS er det nye muligheter for å høste data. - "Ja vel, BIBSYS er da stadig vekk på bærtur",

Detaljer

Årsrapport 2006 Trondheim 2007 1

Årsrapport 2006 Trondheim 2007 1 Årsrapport 2006 Trondheim 2007 1 Innhold Hovedpunkter...3 Generelt om virksomheten...4 Brukerstøtte, drift og vedlikehold...5 Utviklingsprosjekter...8 Bruken av BIBSYS produkter...10 Noen tall fra BIBSYS

Detaljer

Virksomhetsplan 2010. Versjon 1 2009-11-10

Virksomhetsplan 2010. Versjon 1 2009-11-10 Virksomhetsplan 2010 Versjon 1 2009-11-10 1 Innhold 1 Økonomiske rammer og grunnlag for virksomhetsplan... 3 2 Innledning til virksomhetsplan... 5 3 Samarbeid... 6 4 Organisasjon... 6 5 Biblioteksystemet...

Detaljer

Kontakt mellom BIBSYS og bibliotekene

Kontakt mellom BIBSYS og bibliotekene 2006-1 - Mai Kontakt mellom BIBSYS og bibliotekene Etter at råd og referansegrupper ble lagt ned i fjor har det vært en utfordring knyttet til hvordan vi skal videreutvikle kontakten med bibliotekene.

Detaljer

BIBSYS Brukermøte i Bodø

BIBSYS Brukermøte i Bodø 2005-2 - Juni BIBSYS Brukermøte i Bodø Brukermøtet i Bodø er brakt vel i havn. Nesten 300 brukere av BIBSYS sine produkter og tjenester hadde tatt veien til Bodø. Det var et tett program med rådsmøte,

Detaljer

BIBSYS får nye telefonnummer

BIBSYS får nye telefonnummer 2007 3 Oktober BIBSYS får nye telefonnummer BIBSYS vil i høst få nye telefonnummer. Dette gjelder BIBSYS Administrasjon, BIBSYS Brukerstøtte samt alle ansatte. De nye telefonnumrene vil bli tatt i bruk

Detaljer

nytt n r 2 j u n i 2 0 0 8

nytt n r 2 j u n i 2 0 0 8 nytt nr 2 juni 2008 Innhold Leder... 3 Arbeidet med ny registreringsklient... 5 Lag CV i BIBSYS ForskDok... 6 Produkteierne i BIBSYS... 7 Historisk kildemateriale i digital form... 8 SNetTerm... 9 BIBSYS

Detaljer

2006-2 Oktober. Til rett tid

2006-2 Oktober. Til rett tid 2006-2 Oktober Til rett tid BIBSYS har etter hvert fått en rekke nye produkter og tjenester. Her vil jeg spesielt nevne BIBSYS Mime, og BIBSYS Tyr. Noen stusser kanskje over disse navnene, men de er produktnavn

Detaljer

2006 3 Desember. BIBSYS organisering

2006 3 Desember. BIBSYS organisering 2006 3 Desember BIBSYS organisering Nå ser det ut til at BIBSYS etter 35 år skal få sin endelige organisering. I dag er BIBSYS basert på en avtale mellom noen av de største bibliotekene. I avtalen, som

Detaljer

Innhold. Ordforklaringer BIBSYS

Innhold. Ordforklaringer BIBSYS Årsrapport 2000 BIBSYS Postadresse: BIBSYS, 7491 Trondheim Telefon: 73 59 70 67 Telefaks: 73 59 68 48 Epost: info@bibsys.no WWW: http://www.bibsys.no Innhold BIBSYS i 2000 noen hovedpunkter 3 BIBSYS produktavdeling

Detaljer

Årsrapport 2004 Trondheim 2005

Årsrapport 2004 Trondheim 2005 Årsrapport 2004 Trondheim 2005 Innhold Hovedpunkter...3 Generelt om virksomheten...4 Brukerstøtte, drift og vedlikehold...5 Utviklingsprosjekter...7 Bruken av BIBSYS produkter...9 Noen tall fra BIBSYS

Detaljer

ÅRSRAPPORT/2009. Årsrapport 2009 1

ÅRSRAPPORT/2009. Årsrapport 2009 1 ÅRSRAPPORT/2009 Årsrapport 2009 1 / Innhold Styrets årsberetning... 3 BIBSYS prioriteringer i 2009... 5 BIBSYS fellessystemer... 6 Fellessystemer i fremtiden... 7 Produkter... 8 Kundekontakt og informasjon...

Detaljer

Behovsanalyse. Rapport fra arbeidsgruppe oppnevnt av Bibsys styre 08.04.2008 Avlevert 05.12.2008

Behovsanalyse. Rapport fra arbeidsgruppe oppnevnt av Bibsys styre 08.04.2008 Avlevert 05.12.2008 Behovsanalyse Rapport fra arbeidsgruppe oppnevnt av Bibsys styre 08.04.2008 Avlevert 05.12.2008 1 INNLEDNING... 3 1.1 MANDAT... 3 1.2 BAKGRUNN... 4 2 BIBLIOTEKENES OPPDRAG... 6 2.1 UH-BIBLIOTEKENES HOVEDOPPGAVER...

Detaljer

K 2009/18 Referat fra møte i Kontaktutvalget 2009 02 17

K 2009/18 Referat fra møte i Kontaktutvalget 2009 02 17 Oppdatert: 2009-04-23 BIBSYS kontaktutvalg 2009 04 23. Referat Sted: Telefonmøte Dato: Torsdag 23 april 2009 Tid: 10:30 10:55 Møteleder: Surur Taso Referent: Ragnhild H Rohde Til stede: Ingar Lomheim NTNU,

Detaljer

/ Nytt kraftfullt søkeverktøy for brukerne / BIBSYS Bibliotekbase og Patron-Driven Acquisition, PDA / BIBSYS-poster inn i VIAF

/ Nytt kraftfullt søkeverktøy for brukerne / BIBSYS Bibliotekbase og Patron-Driven Acquisition, PDA / BIBSYS-poster inn i VIAF ET NYHETSBLAD FRA BIBSYS / NR. 2 / SEPTEMBER 2012 / Nytt kraftfullt søkeverktøy for brukerne / BIBSYS Bibliotekbase og Patron-Driven Acquisition, PDA / BIBSYS-poster inn i VIAF / Innhold Virtuell Markedsplass

Detaljer

BIBSYS styringsorganer oppgaver og ansvarsområder

BIBSYS styringsorganer oppgaver og ansvarsområder Oppdatert: 2010-06-10 Til styremøte 2010-06-18 Saksdokument S-2010/32 BIBSYS styringsorganer oppgaver og ansvarsområder Denne saken var opprinnelig satt på saklisten til styremøtet 2010-04-15 (S-2010/15),

Detaljer

S-2010/07 BIBSYS biblioteksystem 2010-2012 Nye brukere av biblioteksystemet

S-2010/07 BIBSYS biblioteksystem 2010-2012 Nye brukere av biblioteksystemet Oppdatert: 2010-02-09 Til: Styremøte 2010-02-17 Saksdokument S-2010/07 BIBSYS biblioteksystem 2010-2012 Nye brukere av biblioteksystemet I forbindelse med behandlingen av 4 søknader om bruk av BIBSYS Biblioteksystem

Detaljer

BIBSYS Styremøte 2011-10-26

BIBSYS Styremøte 2011-10-26 Sakliste Oppdatert: 2011-10-14 BIBSYS Styremøte 2011-10-26 Sted: BIBSYS, Abelsgt. 5 Møtedato: 2011-10-26 Møtetid: 09.00 15.00 Til: BIBSYS Styre S-2011/24 Evaluering av styrets arbeid Saken er utsatt fra

Detaljer

Versjon 1.0 27.2.2015

Versjon 1.0 27.2.2015 Årsplan 2015 Versjon 1.0 27.2.2015 1 Innledning Dette dokumentet gir en oversikt over de viktigste planlagte aktivitetene i CRIStin i 2015. Mens arbeidet i perioden 2011-2014 primært har vært rettet mot

Detaljer

Notater. Jon Olav Folsland, Elsa Granvoll, Kaja Sillerud Haugen og Alice Steinkellner. Institusjonelt publiseringsarkiv for forskningsmateriale i SSB

Notater. Jon Olav Folsland, Elsa Granvoll, Kaja Sillerud Haugen og Alice Steinkellner. Institusjonelt publiseringsarkiv for forskningsmateriale i SSB 2009/33 Notater Jon Olav Folsland, Elsa Granvoll, Kaja Sillerud Haugen og Alice Steinkellner Notater Institusjonelt publiseringsarkiv for forskningsmateriale i SSB Avdeling for personal og formidling/seksjon

Detaljer

Dokumentasjon av vitenskapelige publikasjoner

Dokumentasjon av vitenskapelige publikasjoner (UHR beklager at figurene ikke er synlige i nettversjonen, ta kontakt med Vidar Røeggen får å få tilsendt publikasjonen) Dokumentasjon av vitenskapelige publikasjoner Opprettelse av nasjonale registre

Detaljer

Rapport og planer 2012-2013. Versjon 1.0 15.3.2013

Rapport og planer 2012-2013. Versjon 1.0 15.3.2013 Rapport og planer 2012-2013 Versjon 1.0 15.3.2013 0 1 Innledning 1.1 Overordnet om aktiviteten i 2012 2012 er CRIStins andre leveår. Høyeste prioritet i 2012 har vært å få alle deltagerinstitusjoner i

Detaljer

NVI Norsk vitenskapsindeks

NVI Norsk vitenskapsindeks NVI Norsk vitenskapsindeks Rapport fra arbeidsgruppe for helhetlig kravspesifikasjon 23. februar 2010 Rapporten ble behandlet i styringsgruppen 9. mars 2010. Se referat fra 5. møte i styringsgruppa under

Detaljer

nytt nr 3 november 2008 Anita Ellerås sitter klar til å motta henvendelser på brukerstøtte.

nytt nr 3 november 2008 Anita Ellerås sitter klar til å motta henvendelser på brukerstøtte. nytt nr 3 november 2008 Anita Ellerås sitter klar til å motta henvendelser på brukerstøtte. Innhold Leder... 3 Leserundersøkelsen av BIBSYS-nytt... 4 Nye funksjoner i Ask... 5 Digitalieringsprosjektet

Detaljer

Årsrapport 2002 BIBSYS

Årsrapport 2002 BIBSYS Årsrapport 2002 BIBSYS Innhold BIBSYS i 2002 noen hovedpunkter...3 Generelt om virksomheten...4 Brukerstøtte, drift og vedlikehold av tjenestene...5 Utviklingsprosjekter...10 Bruken av tjenestene...15

Detaljer

ET NYHETSBLAD FRA BIBSYS / NR. 1 / APRIL 2011. / BIBSYS Brukermøte 2011 / Cristin en presentasjon av organisasjon og oppgaver / Linked Data

ET NYHETSBLAD FRA BIBSYS / NR. 1 / APRIL 2011. / BIBSYS Brukermøte 2011 / Cristin en presentasjon av organisasjon og oppgaver / Linked Data ET NYHETSBLAD FRA BIBSYS / NR. 1 / APRIL 2011 / BIBSYS Brukermøte 2011 / Cristin en presentasjon av organisasjon og oppgaver / Linked Data / Innhold Leder...3 Oppsummering av BIBSYS Brukermøte 2011...4

Detaljer

Årsrapport (2014-2015)

Årsrapport (2014-2015) Årsrapport (2014-2015) Versjon 1.0 20.3.2015 1 Styrets beretning CRIStin er fortsatt en ung organisasjon, men det er styrets oppfatning at man har oppnådd svært mye i løpet av de 4 årene organisasjonen

Detaljer

Workshop om import av e-ressurser. 28. april 2009

Workshop om import av e-ressurser. 28. april 2009 Workshop om import av e-ressurser 28. april 2009 Agenda 09.30 Kaffe 10.00 Velkommen/introduksjon 10.15 Dagens rutiner for import av e-tidsskrifter/e-bøker: Hvem gjør hva? Bibliotekets, BIBSYS, ABMs og

Detaljer

Rapport og planer 2013-2014. Versjon 1.0 14.3.2014

Rapport og planer 2013-2014. Versjon 1.0 14.3.2014 Rapport og planer 2013-2014 Versjon 1.0 14.3.2014 0 1 Innledning 1.1 Overordnet om aktiviteten i 2013 CRIStin har nå vært gjennom sitt tredje leveår. Selv om mye gjenstår før vi kan si at vi har nådd en

Detaljer