Journaldato: , Journalenhet: J1 - Journalenhet for Norges Handelshøyskole, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Journaldato: 18.01.13, Journalenhet: J1 - Journalenhet for Norges Handelshøyskole, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 07.09."

Transkript

1 Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: , Journalenhet: J1 - Journalenhet for Norges Handelshøyskole, Dokumenttype:,U,N,,, tatus: J,A Tilfredshetsundersøkelsen Tiltak avdelinger Tilfredshetsundersøkelse 2011/ / / tatus Handlingsplan for funksjonshemmede Handlingsplan for funksjonshemmede studenter 2006/ / tatus Tekst til lyd - tilrettelegging for studenter med dysleksi Tekst til lyd - tilrettelegging for studenter med dysleksi 2011/ / Utskrift av vitnemålsvedlegg Duplikat / / Tilg.kode Hjemmel: Off.loven 26, første ledd, annet og tredje punktum ide: 1 av 24

2 Vedrørende bedømmelseskomiteens innstilling Opptak i ph.d. programmet 2008 Tilg.kode 2008/ /2012 Hjemmel: Off.loven tatus på saker behandlt av LMU i 2011 og 2012 tatus på saker behandlet av LMU i 2011 og / / Gjennomgang av årsrapportene fra LMU til tyret, år 2010, 2011 og 2012 Årsrapport LMU 2007/ / Beskrivelse av LMUs hovedområder og oppgaver Læringsmiljøutvalget - LMUs hovedområder og oppgaver 2012/ / ide: 2 av 24

3 Undersøkelse til innreisende utvekslingsstudenter på NHH Undersøkelse til innreisende utvekslingsstudenter på NHH 2012/ / Masteroppgave 2012/ / Magnus Flaaten Prosjekt "Lykkepromille" Prosjekt "Lykkepromille" - rusforebyggende arbeid 2012/ / Nasjonal konferanse om inkluderende læringsmiljø 2012 Nasjonal konferanse - LMU 2012/ / ide: 3 av 24

4 Handlingsplan for studenter med funksjonshemming - status og utkast Handlingsplan for funksjonshemmede studenter 2006/ / Tilfredshetsundersøkelsen Tilbakemelding i fra Fagutvalget og kommentarer i fra involverte avdelinger Tilfredshetsundersøkelse 2011/ / / Beskrivelse av LMUs hovedområder og oppgaver - Læringsmiljøutvalget - LMUs hovedområder og oppgaver 2012/ / Beskrivelse av LMU i K Utdanning - rammeverk Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen 2011/ / ide: 4 av 24

5 LMU om LMU LMU oppsummert 2012/ / LMUs planer for 2013 LMU Læringsmiljøutvalget 2012/ / nvitasjon til LMU Forum - "LMU 10 år - hva nå?" Nasjonal konferanse - LMU 2012/ / nnlevering av masterutredning 2012/ / Mari Aamo Pedersen ide: 5 av 24

6 nnlevering av masterutredning - Master thesis submission 2012/ / Alexander Barclay øknad om støtte ifm CEM internship - Avtale om utplasseringer - Placement Agreement for an Erasmus student Tilg.kode 2008/ /2012 Hjemmel: Off.loven Masteroppgave 2012/ / Julianna Vladimirovna Vico-vanina nnlevering av masterutredning - ubmission of Thesis 2012/ / Leonardo Moreno Lamjon ide: 6 av 24

7 Resultat av revisjonen - merknader og kommentarer Revisjon av innkjøp 2012 Tilg.kode U 2012/ /2012 Hjemmel: Lov om Riksrevisjonen Godkjenning av ny handlingsplan for studenter med funksjonshemming Handlingsplan for funksjonshemmede studenter 2006/ / Forslag til samlet tiltaksplan Tilfredshetsundersøkelse 2011/ / / Forslag til ny beskrivelse av LMU i "K Utdanning" Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen 2011/ / ide: 7 av 24

8 "trebersalen" på Merino Lesesalsreglement - lesesaler 2009/ / Tilgang på stillerom i helgene tillerom 2012/ / Handikapparkering på NHH Parkering NHH 2007/ / Meldingsrunde 3. desember Meldingsrunde LMU 2012/ / ide: 8 av 24

9 LMU Forum - oppdatering Nasjonal konferanse - LMU 2012/ / nnlevering av masterutredning 2012/ / Louis Magnus Pauchon Elektronisk versjon av masterutredning - Electronic version of master thesis Konfidensielle master utredninger høsten / / Tilg.kode Hjemmel: Off.loven 26, første ledd, annet og tredje punktum Masterutredning 2012/ / Hege Grøndahl ide: 9 av 24

10 Masterutredning, elektronisk innlevering - Master thesis, electronic submission 2012/ / Yu Fu nnlevering av masteroppgave 2012/ / Jørgen Rosenlund Masterutredning 2012/ / tian Hoddevik Masterutredning 2012/ / ynnøve ollid Gjestad ide: 10 av 24

11 Masteroppgave Konfidensielle master utredninger høsten / / Tilg.kode Hjemmel: Off.loven 26, første ledd, annet og tredje punktum Elektronisk utgave av masteroppgave høst / / ngrid Jebsen Vinje m.fl. nnlevering av masterutredning 2012/ / nnlevering av masterutredning 2012/ / tål Ulvin Garberg ide: 11 av 24

12 Masterutredning Konfidensielle master utredninger høsten / / Tilg.kode Hjemmel: Off.loven 26, første ledd, annet og tredje punktum Ny studentundersøkelse og nettportal NOKUT - strategiprosess / / NOKUT øknad om forskningstermin august juli 2014 Forskningstermin pr / / Tilg.kode P Hjemmel: Unntas for publisering på internett Kontaktperson for prekvalifisering/forespørsel Forespørsel om utvikling av læreprogram - tatoil 2013/ / tatoil AA, PNO TB B ide: 12 av 24

13 Veileder for rapportering om likestilling tatlige virksomheters likestillingsarbeid 2010/ / Universitets- og høgskolerådet CLARNO, fakturafrist for regnskapsåret 2012 og rapportering Prosjekt CLARNO U 2010/ / Tilg.kode Hjemmel: Unntas for publisering på internett CLARNO: Rapport 2012 WP7 (NHH) Prosjekt CLARNO U 2010/ / Tilg.kode Hjemmel: Unntas for publisering på internett Høring - lokalt gitt muntlig eksamen Høringsdokumenter - diverse forslag til endringer i opplærings- og privatskoleloven 2009/ / Utdanningsdirektoratet ide: 13 av 24

14 Norsk støtte til tiltak innenfor havforvaltning, fiskeri og akvakultur. Kartlegging Norsk støtte til tiltak innenfor havforvaltning, fiskeri og akvakultur 2013/ / Utenriksdepartementet BED010 Eksamen 28. mai 2010 BED010 Eksamensoppgaver Kostnads- og nnteksanalyse / / BED010 Eksamen 11. desember 2009 BED010 Eksamensoppgaver Kostnads- og nnteksanalyse / / BED010 Eksamen 16. juni 2009 BED010 Eksamensoppgaver Kostnads- og nnteksanalyse / / ide: 14 av 24

15 BED010 Eksamen 12. november 2008 BED010 Eksamensoppgaver Kostnads- og nnteksanalyse / / BED010 Eksamen 11. juni 2008 BED010 Eksamensoppgaver Kostnads- og nnteksanalyse / / BED010 Eksamen 11. juni Nynorsk BED010 Eksamensoppgaver Kostnads- og nnteksanalyse / / BED011 Eksamen 13. desember 2010 BED011 Eksamensoppgaver - kostnads- og inntektsanalyse / / ide: 15 av 24

16 BED011 Eksamen 28. mai 2010 BED011 Eksamensoppgaver - kostnads- og inntektsanalyse / / BED011 Løsningsforslag eksamen vår 2010 BED011 Eksamensoppgaver - kostnads- og inntektsanalyse / / Tilg.kode Hjemmel: Off.loven 26, første ledd, annet og tredje punktum BED011 Eksamen 11. desember 2009 BED011 Eksamensoppgaver - kostnads- og inntektsanalyse / / BED015 Eksamen 2. november 2010 BED015 Eksamensoppgaver - bedriftsøkonomiske beslutninger / / ide: 16 av 24

17 BED015 Eksamen 10. juni 2010 BED015 Eksamensoppgaver - bedriftsøkonomiske beslutninger / / BED020 Eksamen 3. desember 2010 BED020 Eksamensoppgaver - finansregnskap / / BED020 Eksamen 21. mai 2010 BED020 Eksamensoppgaver - finansregnskap / / BED020 Eksamen 26. mai 2009 BED020 Eksamensoppgaver - finansregnskap / / ide: 17 av 24

18 BED020 Eksamen 8. desember 2009 BED020 Eksamensoppgaver - finansregnskap / / BED020 Eksamen 9. desember 2008 BED020 Eksamensoppgaver - finansregnskap / / BED020 Eksamen 14. mai 2008 BED020 Eksamensoppgaver - finansregnskap / / BED030 Eksamen 4. november 2010 BED030 Eksamensoppgaver - nvestering og finans / / ide: 18 av 24

19 BED030 Eksamen 16. juni 2010 BED030 Eksamensoppgaver - nvestering og finans / / BED030 Eksamen 16. juni Nynorsk BED030 Eksamensoppgaver - nvestering og finans / / BED030 Eksamen 10. november 2009 BED030 Eksamensoppgaver - nvestering og finans / / BED030 Eksamen 3. juni 2009 BED030 Eksamensoppgaver - nvestering og finans / / ide: 19 av 24

20 BED030 Eksamen 3. juni Nynorsk BED030 Eksamensoppgaver - nvestering og finans / / BED030 Eksamen 10. november 2008 BED030 Eksamensoppgaver - nvestering og finans / / BED030 Eksamen 5. juni 2008 BED030 Eksamensoppgaver - nvestering og finans / / BED030 Eksamen 5. juni Nynorsk BED030 Eksamensoppgaver - nvestering og finans / / ide: 20 av 24

21 BED040 Eksamen 8. desember 2010 BED040 Eksmensoppgaver - økonomisystemer og styring / / BED040 Løsning eksamen høst 2010 BED040 Eksmensoppgaver - økonomisystemer og styring / / Tilg.kode Hjemmel: Off.loven 26, første ledd, annet og tredje punktum BED040 Eksamen 8. juni 2010 BED040 Eksmensoppgaver - økonomisystemer og styring / / BED040 Eksamen 10. desember 2009 BED040 Eksmensoppgaver - økonomisystemer og styring / / ide: 21 av 24

22 BED040 Eksamen 8. juni 2009 BED040 Eksmensoppgaver - økonomisystemer og styring / / BED040 Eksamen 12. desember 2008 BED040 Eksmensoppgaver - økonomisystemer og styring / / BED040 Eksamen 29. mai 2008 BED040 Eksmensoppgaver - økonomisystemer og styring / / BU400E Eksamen 28. mai 2010 BU400 Eksamensoppgaver - tyring av større foretak / / ide: 22 av 24

23 BU400E Eksamen 26. mai 2009 BU400 Eksamensoppgaver - tyring av større foretak / / BU400E Eksamen 5. mai 2008 BU400 Eksamensoppgaver - tyring av større foretak / / BU400N Eksamen 3. desember 2009 BU400 Eksamensoppgaver - tyring av større foretak / / BU400N Eksamen 17. november 2008 BU400 Eksamensoppgaver - tyring av større foretak / / ide: 23 av 24

24 BU401/MRR415 Eksamen 10. desember 2010 BU401 Eksamensoppgaver - trategiske lønnsomhetsanalyser og prising / / BU401/MRR415 Eksamen 10. mai 2010 BU401 Eksamensoppgaver - trategiske lønnsomhetsanalyser og prising / / ide: 24 av 24

Journaldato: 27.02.13, Journalenhet: J1 - Journalenhet for Norges Handelshøyskole, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 31.10.

Journaldato: 27.02.13, Journalenhet: J1 - Journalenhet for Norges Handelshøyskole, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 31.10. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 27.02.13, Journalenhet: J1 - Journalenhet for Norges Handelshøyskole, Dokumenttype:,,N,,, tatus: J,A 07.03.2013 nvitasjon til institusjonelt samarbeid Bergen

Detaljer

Journaldato: 18.03.13, Journalenhet: J1 - Journalenhet for Norges Handelshøyskole, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 09.10.

Journaldato: 18.03.13, Journalenhet: J1 - Journalenhet for Norges Handelshøyskole, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 09.10. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 18.03.13, Journalenhet: J1 - Journalenhet for Norges Handelshøyskole, Dokumenttype:,,N,X,, tatus: J,A 21.03.2013 Opplysninger til kontrakt Rammeavtaler for

Detaljer

Journaldato: 05.03.13, Journalenhet: J1 - Journalenhet for Norges Handelshøyskole, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 16.12.

Journaldato: 05.03.13, Journalenhet: J1 - Journalenhet for Norges Handelshøyskole, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 16.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 05.03.13, Journalenhet: J1 - Journalenhet for Norges Handelshøyskole, Dokumenttype:,,N,,S, Status: J,A 11.03.2013 Masterutredning tredninger høsten 2011 2011/808-32

Detaljer

Journaldato: 16.04.13, Journalenhet: J1 - Journalenhet for Norges Handelshøyskole, Dokumenttype: I,U, N, X S, Status: J,A. Dok.dato: 07.02.

Journaldato: 16.04.13, Journalenhet: J1 - Journalenhet for Norges Handelshøyskole, Dokumenttype: I,U, N, X S, Status: J,A. Dok.dato: 07.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.04.13, Journalenhet: J1 - Journalenhet for Norges Handelshøyskole, Dokumenttype:,, N, X S, Status: J,A 01.05.2013 Lønnsjustering for administrerende direktør

Detaljer

Journaldato: 23.01.13, Journalenhet: J1 - Journalenhet for Norges Handelshøyskole, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 06.12.

Journaldato: 23.01.13, Journalenhet: J1 - Journalenhet for Norges Handelshøyskole, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 06.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 23.01.13, Journalenhet: J1 - Journalenhet for Norges Handelshøyskole, Dokumenttype:,,N,X,S, Status: J,A 24.01.2013 nnhold: Tilbud Rammeavtale for løst inventar

Detaljer

KS Utdanning. Rammeverk for. kvalitetssikring av utdanningen ved NHH

KS Utdanning. Rammeverk for. kvalitetssikring av utdanningen ved NHH KS Utdanning Rammeverk for kvalitetssikring av utdanningen ved NHH Vedtatt av Styret ved NHH 24.april 2012 Innhold Innhold... 2 1. Innledning... 3 2. KS Utdanning... 4 3. Organisering - KS Utdanning...

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I PROGRAMUTVALGET FOR DOKTORGRADSUTDANNINGEN

INNKALLING TIL MØTE I PROGRAMUTVALGET FOR DOKTORGRADSUTDANNINGEN INNKALLING TIL MØTE I PROGRAMUTVALGET FOR DOKTORGRADSUTDANNINGEN Møte 1/12, 13.03.2012 kl 12:15 i Kollegierommet 1. etg., NHH Innkalling er sendt til: Veronica Araoz MEDL STUD Carmen Cardamine Olsen MEDL

Detaljer

Innkalling til møte i Læringsmiljøutvalget fredag 5. mai 2006

Innkalling til møte i Læringsmiljøutvalget fredag 5. mai 2006 Til medlemmer av LMU: Brit Ørum Østmo Jan Høiberg Terje Grøndahl/Eli-Anne Skaug Frode Fjeldseth Ida Skjerve Martin H. Hansen Høgskolen i Østfold Fellesadministrasjon Remmen 1783 Halden Tlf.: 69 21 50 00

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om utsettelse av innlevering diplomoppgave. ***** ***** ***** ***** - Studentmappe ***** 2007/359-3 1091/2007 19.04.

Offentlig journal. Søknad om utsettelse av innlevering diplomoppgave. ***** ***** ***** ***** - Studentmappe ***** 2007/359-3 1091/2007 19.04. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 7.5.2007-13.5.2007, Dokumenttype:,, tatus: J,A 14.05.2007 øknad om utsettelse av innlevering diplomoppgave ***** ***** ***** ***** - tudentmappe ***** 2007/359-3

Detaljer

Offentlig journal. Bekreftelse av tidspunkt for permisjon uten lønn. Personalmappe ***** ***** ***** ***** 2009/1386-4 16834/2009 17.08.

Offentlig journal. Bekreftelse av tidspunkt for permisjon uten lønn. Personalmappe ***** ***** ***** ***** 2009/1386-4 16834/2009 17.08. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U, tatus: J,A 24.08.2009 nnhold: Bekreftelse av tidspunkt for permisjon uten lønn Personalmappe ***** ***** ***** ***** U 2009/1386-4 16834/2009

Detaljer

Offentlig journal. Endring av individuell utdanningsplan. Studentmappe ***** ***** ***** 2009/4204-6 22173/2011 17.10.2011 TN-ADM/BED 19.12.

Offentlig journal. Endring av individuell utdanningsplan. Studentmappe ***** ***** ***** 2009/4204-6 22173/2011 17.10.2011 TN-ADM/BED 19.12. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U,n,x,s, tatus: J,A 19.12.2 Endring av individuell utdanningsplan tudentmappe ***** ***** ***** U 2009/4204-6 22173/2011 17.10.2011 TN-ADM/BED

Detaljer

Vedtakssaker Godkjenning av møteinnkalling. Møteprotokoll er godkjent pr epost.

Vedtakssaker Godkjenning av møteinnkalling. Møteprotokoll er godkjent pr epost. STYRESAK FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Møtedato 20.06.14 Dokumentdato 13.06.14 Saksbehandler Høgskoledirektør Saksnummer 14/00886 SAK 60/14 INNKALLING TIL MØTE I STYRET FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD

Detaljer

ÅRSRAPPORT OM STUDIEKVALITET. Studieåret 2011/12

ÅRSRAPPORT OM STUDIEKVALITET. Studieåret 2011/12 ÅRSRAPPORT OM STUDIEKVALITET Studieåret 2011/12 November 2012 1 Innholdsliste 1 Innledning...4 2 Høgskolens kvalitetspolitikk...5 3 Studier og studieproduksjon...7 3.1 Studenttall og studiepoengsproduksjon...7

Detaljer

LMUs rolle i kvalitetssikringen. LMU-forum, 21.09.2010 Wenche Froestad, seniorrådgiver i NOKUT

LMUs rolle i kvalitetssikringen. LMU-forum, 21.09.2010 Wenche Froestad, seniorrådgiver i NOKUT LMUs rolle i kvalitetssikringen LMU-forum, 21.09.2010 Wenche Froestad, seniorrådgiver i NOKUT Lovens krav til Læringsmiljø (3) Ved institusjonen skal det være et læringsmiljøutvalg som skal bidra til at

Detaljer

Rapport og planer 2011-2012 1. mars 2012

Rapport og planer 2011-2012 1. mars 2012 Rapport og planer 2011-2012 1. mars 2012 www.nhh.no Innholdsfortegnelse 1. Innledning og oppsummering... 2 1.1 Om Rapport og planer... 2 1.2 Høyskolens studietilbud... 2 1.3 Styrets vurdering av sitt

Detaljer

ÅRSRAPPORT OM STUDIEKVALITET. Studieåret 2013/14

ÅRSRAPPORT OM STUDIEKVALITET. Studieåret 2013/14 ÅRSRAPPORT OM STUDIEKVALITET Studieåret 2013/14 November 2014 Innholdsliste 1 Innledning... 4 2 Høgskolens kvalitetspolitikk... 5 3 Studier og studieproduksjon... 7 3.1 Studenttall og studiepoengsproduksjon...

Detaljer

MØTEINNKALLING Høgskolestyret

MØTEINNKALLING Høgskolestyret MØTEINNKALLING Høgskolestyret Dato: 16.12.2014 kl. 9:45 Sted: B101 HiMolde Arkivsak: 14/01139 Arkivkode: 011 Mulige forfall meldes snarest til post@himolde.no SAKSKART Side Vedtakssaker 60/14 Godkjenning

Detaljer

NORGES IDRETTSHØGSKOLE

NORGES IDRETTSHØGSKOLE NORGES IDRETTSHØGSKOLE STYREPROTOKOLL NR. 6/12 MØTE 31. MAI 2012 KL. 12:00 14:00 Til stede fra styret: Professor Sigmund Loland 1. amanuensis Mari Kristin Sisjord Universitetslektor Egil Johansen Kontorsjef

Detaljer

ÅRSRAPPORT OM STUDIEKVALITET. Studieåret 2011/12

ÅRSRAPPORT OM STUDIEKVALITET. Studieåret 2011/12 ÅRSRAPPORT OM STUDIEKVALITET Studieåret 2011/12 November 2012 1 Innholdsliste 1 Innledning... 4 2 Høgskolens kvalitetspolitikk... 5 3 Studier og studieproduksjon... 7 3.1 Studenttall og studiepoengsproduksjon...

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om endring av utdanningsplan - godkjenning av emner. Studentmappe ***** ***** ***** 2007/3140-12 20557/2009 01.10.

Offentlig journal. Søknad om endring av utdanningsplan - godkjenning av emner. Studentmappe ***** ***** ***** 2007/3140-12 20557/2009 01.10. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, tatus: J,A 07.10.2009 øknad om endring av utdanningsplan - godkjenning av emner tudentmappe ***** ***** ***** 2007/3140-12 20557/2009 01.10.2009

Detaljer

Årsrapport 2011 og handlingsplan 2012

Årsrapport 2011 og handlingsplan 2012 Årsrapport 2011 og handlingsplan 2012 Læringsmiljøutvalget Høgskolen i Sør-Trøndelag www.hist.no/lmu Læringsmiljøutvalget Årsrapport 2011 og Handlingsplan 2012 Bakgrunn og etablering Lov om universiteter

Detaljer

Årsrapport. fra. Læringsmiljøutvalget. ved. Høgskolen i Telemark

Årsrapport. fra. Læringsmiljøutvalget. ved. Høgskolen i Telemark Årsrapport fra Læringsmiljøutvalget ved Høgskolen i Telemark studieåret 2011-2012 Godkjent i S-sak 101/12 1. Samlet vurdering av læringsmiljøet... 3 2. Innledning... 3 3. Om LMU... 4 3.1 Organisering av

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2003-2004

ÅRSRAPPORT 2003-2004 ÅRSRAPPORT 2003-2004 AHOs rapport om studiekvalitet For perioden januar 2003 til juli 2004 INNHOLD 1. Rapportens innhold 2. Statusrapport om studiekvalitet 2.1 Beskrivelse av kvalitetsarbeidet 2.2 Faglig

Detaljer

Dok.dato: 27.01.2012. Klassering: 52. (enhet/initialer): AF/IB. Dok.dato: 27.01.2012. Klassering: 212.1 PERSONAL/CHF. Dok.dato: 31.01.

Dok.dato: 27.01.2012. Klassering: 52. (enhet/initialer): AF/IB. Dok.dato: 27.01.2012. Klassering: 212.1 PERSONAL/CHF. Dok.dato: 31.01. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 6.2.2012, Dokumenttype:,,N,X, tatus: J,A 07.02.2012 var på klage på eksamenskarakter - Emnekode 3309 AF tudentmappe 2011/2032-6 1217/2012 27.01.2012 AF/B aksbeh.

Detaljer

Journaldato: 20.09.2011, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 20.09.

Journaldato: 20.09.2011, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 20.09. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: JHG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype:,,N,X, tatus: J,A 21.09.2011 øknad om særtildeling av praksisplass ærtildeling av praksisplass

Detaljer

Vedtakssaker. 32/15 Godkjenning av innkalling og saksliste. Godkjenning av protokoll fra møte i Høgskolestyret 7. og 8. mai 2015

Vedtakssaker. 32/15 Godkjenning av innkalling og saksliste. Godkjenning av protokoll fra møte i Høgskolestyret 7. og 8. mai 2015 MØTEINNKALLING Høgskolestyret Dato: 22.09.2015 kl. 13:00 Sted: Møterom 1 A-194 Arkivsak: 14/01139 Arkivkode: 011 Mulige forfall meldes snarest til post@himolde.no SAKSKART Side Vedtakssaker 32/15 Godkjenning

Detaljer

System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet ved Norges musikkhøgskole

System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet ved Norges musikkhøgskole System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet ved Norges musikkhøgskole INNLEDNING Mål Norges musikkhøgskoles visjon er å være internasjonalt toneangivende (Strategisk plan 2008-2013). Som internasjonalt

Detaljer

Offentlig journal. Oversendelse av kontrakt 6299 - Risikoanalyse, kursmodul med integrert læring

Offentlig journal. Oversendelse av kontrakt 6299 - Risikoanalyse, kursmodul med integrert læring Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 10.9.2009, Dokumenttype:,, tatus: J,A 14.09.2009 Oversendelse av kontrakt 6299 - Risikoanalyse, kursmodul med integrert læring Kontrakt 6299 - Risikoanalyse

Detaljer

Utkast til kvalitetssikringssystem HiOA

Utkast til kvalitetssikringssystem HiOA HØGKSOLEN I OSLO OG AKERSHUS Utkast til kvalitetssikringssystem HiOA [Type the document subtitle] Mette Torp Christensen 5/4/2012 Innhold 1 Om kvalitetssikringssystemet til HiOA... 1 1.1 Innledning...

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 6/11 Møtested: Styrerommet 2.etg. Mørkvedgården Dato: 24.11.2011 Tidspunkt: 08:30-10:30

MØTEINNKALLING. Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 6/11 Møtested: Styrerommet 2.etg. Mørkvedgården Dato: 24.11.2011 Tidspunkt: 08:30-10:30 MØTEINNKALLING Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 6/11 Møtested: Styrerommet 2.etg. Mørkvedgården Dato: 24.11.2011 Tidspunkt: 08:30-10:30 Innkalling går til: Navn Funksjon Representerer Elisabeth Sletten

Detaljer