Byggeleders rolle og utfordringer under en utbygging sett i et miljøperspektiv

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Byggeleders rolle og utfordringer under en utbygging sett i et miljøperspektiv"

Transkript

1

2 Byggeleders rolle og utfordringer under en utbygging sett i et miljøperspektiv

3 1 Byggeleders rolle i et miljøperspektiv: NS 8403 Byggelederstandarden av mai 2005 med Byggblankett Veiledende ytelsesbeskrivelse for byggelederoppdrag. Sentral rolle under en utbygging. Ulike kontrakter og ulike entrepriseformer. Gå gjennom ulike erfaringer fra utbygginger. BLs rolle i fm. HMS; her Ytre Miljø

4 Forventninger til Byggeleder Entreprenøren ønsker den perfekte BL det gjør byggherren og myndighetene også. Byggelederen er ikke byggherren, men hans representant i angitte saker og områder. Beskrivelse av BLs rolle ytelsesbeskrivelse. Internt; stillingsbeskrivelse / instruks. Fullmakter Entrepriseformer og administrering av sideentreprenører. Byggeledelse i et prosjektlederperspektiv: De forskjellige entrepriseformer og entreprenørkontrakter Adm. rutiner Tidsplaner og fremdriftsplaner Rapportering og kontroll Dokumentasjon Overtakelse Reklamasjon Kommunikasjon og byggemøter.

5 Økonomi, HMS og kvalitetssikring Økonomi: Økonomisystemer og kontrollplaner Praktisk kostnadssryring i produksjonsfasen BLs økonomirapportering. HMS og BL-funksjonen; ansvarsforhold. Praktisk HMS-oppfølging ved BL Kvalitetssikring i praksis. Bygningsmessige arbeider Tekniske installasjoner.

6 Kontrollplan bør minimum beskrive: Hvilke forhold som skal kontrolleres hvor. Hvilke krav det skal kontrolleres mot med kravshenvisning Hvilke metoder som vil bli benyttet ved kontrollen (visuell, målinger, prøvetakning osv.) Kontrollområde som krever spesialkompetanse Hyppighet av kontrollene relatert til forhold som skal kontrolleres Dokumentasjon av utførte kontroller (sjekklister, rapporter, foto og lignende) Områder der endringer i planer/utførelsesmetode samt avvik vil kunne være av ytre- miljømessig betydning jf. Miljøtilsyn med vassdragsanlegg, og rutiner for melding til NVE om slike endringer.

7 Anbudspapirer og konsulenter På forhånd ha lagt inn i anbudsinnbydelsen miljømessige forutsetninger både mht tekniske løsninger og pris som tar hensyn til aktuelle miljøkrav. Dette medfører en ryddigere utbyggingsprosess og lavere kostnader for BH (og entreprenøren) enn om NVEs miljøkrav må innarbeides etter kontraktsinngåelse. Knytte til seg landskapsfaglig kompetanse helt fra starten av. Det bør også legges inn som forutsetning at konsulent leverer visuelle presentasjoner (fotomanipulasjoner, 3D-perspektivtegninger eller landskapsskisser) av viktige anleggsdeler.

8 Miljøplan Miljøplan, eller utvidet HMS-plan der krav til ytre miljø er med. BHs mål og krav til ytre miljø. Husk prisbærende post for dette. ( naturområder, dyr, planter, friluftsliv og annen arealbruk, klima, avfall, støy og utslipp til jord, vann og luft, samt spredning av uønskede organismer). Miljøplanen bør være styrende for prosjektet. BH bør ha som mål at miljøplanen skal etterleves uten avvik. BH bør legge opp til en systematisk oppfølging av ytre miljø i alle deler av prosjektet og være ansvarlig for at miljøplanen revideres ved behov.

9 2 Byggeleders utfordringer i et miljøperspektiv Det er ikke lagt inn i anbudsinnbydelsen miljømessige forutsetninger verken for tekniske løsninger, eller som prisbærende poster tar hensyn til aktuelle miljøkrav. Dette medfører en uryddig utbyggingsprosess med høyere kostnader for alle parter. Litt av problemet er å identifisere NVEs miljøkrav under kontraktsinngåelse. Forutsetningene endrer seg alltid. Landskapsfaglig kompetanse er ikke brukt fra starten av. Vi har ikke visuelle presentasjoner (fotomanipulasjoner, 3Dperspektivtegninger eller landskapsskisser), og har heller ikke avtalt at konsulenten skal levere dette for viktige anleggsdeler. Miljøplan, eller utvidet HMS-plan der mål og krav til ytre miljø er med, men man har ikke prisbærende post(er) for dette.

10 Utfordringer fortsetter. Miljøplanen blir ikke særlig styrende for prosjektet. Den kommer mer i skyggen og BHs mål og krav blir fjernere. Naturområder, dyr, planter, friluftsliv og annen arealbruk, klima, avfall, støy og utslipp til jord, vann og luft, samt spredning av uønskede organismer blir skadelidende og evt. prisbærende poster kommer ikke til utførelse før mot slutten. BH har for så vidt som mål at miljøplanen skal etterleves uten avvik, men entreprenøren setter ikke av ressurser for oppfølging og ting skjer som ikke skulle skje. BH legger opp til en systematisk oppfølging av ytre miljø i alle deler av prosjektet og prøver å være ansvarlig for at miljøplanen revideres ved behov, men avviksmeldinger kommer ikke inn fra entreprenør. Arbeid og oppfølging prioriteres ikke.

11 Rutiner, ansvar og tillatelser Videre: BH og BL har ikke (innarbeidede) rutiner, prosedyrer eller kontrollplan med tilhørende sjekklister for oppfølging av entreprenør mht å få inn avvik og dernest sende inn de til NVE, eller FM. Dette må da formaliseres av BH, men ansvar er udefinert; er det PL eller BLs ansvar å melde avvik, og/eller iverksette tiltak. Når dette skal gjøres/blir gjort er dermed usikkert. Dersom entreprenøren tar seg til å drive med avvik i ft. plan og ikke korrigeres underveis så blir dette mer og mer BHs ansvar og regning da det er urimelig at entreprenøren skal rette opp en uforholdsvis konsekvens som BH v/bl har sett/kjent til. Det er derfor viktig å sende avvik til entreprenøren og uansett nedfelle krav i byggemøter. Også krav til frist og kvalitet på retting i tillegg for angivelse av ansvar. Tillatelser etter forurensningsloven er godkjent og definert før tiltak igangsettes. Ansvar? Implementering hos entreprenør? (kontrakt/tillegg/aksept). Hva hvis det ikke foreligger (Hvem/når)?

12 Problemer som kan dukke opp: Manglende kunnskapsnivå hos konsulent, -byggherre og entreprenør. Lagring av rør og grus på andre steder regn/glatt/plass Utvidelse av 20 metersbelte pga bratt, og pga snø. Måke vekk snø/jord ++ Riving av stasjon + rør ++ Solleplass Kvaliteten på fjell og løsmasser. Massenes egnethet for bygging av kontraktsobjektet og byggeplass inkl infrastruktur. Skjæringer og fyllinger i svanker

13 Takk for oppmerksomheten!

God prosjekteringsledelse - et viktig kompetanseområde

God prosjekteringsledelse - et viktig kompetanseområde God prosjekteringsledelse - et viktig kompetanseområde Hvilke ansvar har prosjekterende vedrørende HMS? (i ny BHF av 01.01.2010) Byggherreforskriften er først og fremst en samarbeidsforskrift, ikke en

Detaljer

PROSJEKTERINGSLEDELSE i bygge- og anleggsprosjekter. organisering engasjement oppgaver ansvar

PROSJEKTERINGSLEDELSE i bygge- og anleggsprosjekter. organisering engasjement oppgaver ansvar i bygge- og anleggsprosjekter organisering engasjement oppgaver ansvar Prosjekteringsledelse i bygge- og anleggsprosjekter ISBN 82-91510-71-7 Desember 2004 RIF - Organisasjonen for rådgivere Essendropsgate

Detaljer

Denne veileder har til hensikt å gi aktørene praktiske råd om hvordan BHFs ansvar, roller og oppgaver skal ivaretas og fordeles.

Denne veileder har til hensikt å gi aktørene praktiske råd om hvordan BHFs ansvar, roller og oppgaver skal ivaretas og fordeles. Byggherreforskriften Praktisk veiledning: Byggherreforskriften (BHF) beskriver hvilke plikter myndighetene pålegger hovedaktørene i bygge- og anleggsprosjekter for å sikre at sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Detaljer

Prosjektstyring og oppfølging på byggeplassen. Tanker

Prosjektstyring og oppfølging på byggeplassen. Tanker Velkommen Prosjektstyring og oppfølging på byggeplassen Tanker Introduksjon Formålet med dette foredraget er: å gi innblikk i noen av de situasjonene som kan oppstå i gjennomføringen av et byggeprosjekt.

Detaljer

D2 Tegninger og supplerende dokumenter D2-H SHA-plan. Innhold. 1 SHA-plan... 2-24

D2 Tegninger og supplerende dokumenter D2-H SHA-plan. Innhold. 1 SHA-plan... 2-24 Statens vegvesen Region vest D2-H - 1 1202 Stor-Bergen 2015-2020 D2 Tegninger og supplerende dokumenter D2-H SHA-plan 2014-12-01 D2 Tegninger og supplerende dokumenter D2-H SHA-plan Innhold 1 SHA-plan...

Detaljer

Arbeidstilsynet. Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser

Arbeidstilsynet. Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser Arbeidstilsynet Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser 1 Innhold 3 Byggherreforskriften 4 Byggherrens ansvar og plikter/oppgaver 7 SHA-koordinatorens

Detaljer

Byggherreforskriften. Nærmere om byggherreforskriften og byggherrens rolle og ansvar. 28. Mai 2013

Byggherreforskriften. Nærmere om byggherreforskriften og byggherrens rolle og ansvar. 28. Mai 2013 Byggherreforskriften Nærmere om byggherreforskriften og byggherrens rolle og ansvar. 28. Mai 2013 Siden den nye byggherreforskriften trådte i kraft 1.1 2010, har fokuset på byggherrens rolle blitt stadig

Detaljer

Mal for samhandlingskontrakter, med incitaments - og målprisbestemmelser

Mal for samhandlingskontrakter, med incitaments - og målprisbestemmelser Mal for samhandlingskontrakter, med incitaments - og målprisbestemmelser Vegdirektoratet, Byggherreseksjonen Mai 2010 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Kap. 1 Formålet med samhandlingskontrakt... 4 Konkurransegrunnlag

Detaljer

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Kontrakt nr: 1401 Indre Sogn 2014-2019 Sveis nr: 2013 / 004056 Versjon 2013-06-24 UTARBEIDELSE OG GODKJENNING AV SHA-PLAN Prosjekt/kontrakt: 1401 Indre

Detaljer

HMS og byggelederfunksjonen ansvarsforhold. Advokat Ottar F. Egset Trondheim, 7. januar 2011

HMS og byggelederfunksjonen ansvarsforhold. Advokat Ottar F. Egset Trondheim, 7. januar 2011 HMS og byggelederfunksjonen ansvarsforhold Advokat Ottar F. Egset Trondheim, 7. januar 2011 Hvorfor byggherreforskrift? 2 3 4 5 6 7 8 Arbeidstilsynets statistikk per 20.12.2010 Jordbruk, skogbruk, fiske

Detaljer

Sikkerhetsveileder FOR LEVERANDØRER

Sikkerhetsveileder FOR LEVERANDØRER Sikkerhetsveileder FOR LEVERANDØRER Veileder for leverandører som leverer tjenester til Jernbaneverket som er av betydning for sikkerheten jfr. sikkerhetsstyringsforskriften. Forord Jernbaneverket er tillagt

Detaljer

ADMINISTRATIV ANALYSE AV BYGGEPROSJEKTET LEIRFJORD RÅDHUS. Kontrollutvalget i Leirfjord kommune vedtok i sitt møte 23.94.14 i sak 1/2014 følgende

ADMINISTRATIV ANALYSE AV BYGGEPROSJEKTET LEIRFJORD RÅDHUS. Kontrollutvalget i Leirfjord kommune vedtok i sitt møte 23.94.14 i sak 1/2014 følgende ADMINISTRATIV ANALYSE AV BYGGEPROSJEKTET LEIRFJORD RÅDHUS 1.0 Bestilling Kontrollutvalget i Leirfjord kommune vedtok i sitt møte 23.94.14 i sak 1/2014 følgende «Kontrollutvalget i Leirfjord ser på nåværende

Detaljer

Side 1 av 9. Generelle kontraktsvilkår - utførelsesentreprise

Side 1 av 9. Generelle kontraktsvilkår - utførelsesentreprise Side 1 av 9 I GENERELT Som generelle kontraktsvilkår gjelder NS 8415:2008/NS 8416:2009/NS3433 ( Standardkontrakten ), med de endringer og tillegg som fremgår av dette dokument. Ved motstrid mellom Standardkontrakten,

Detaljer

Hurum Eiendomsselskap KF

Hurum Eiendomsselskap KF SHA- Plan Hurum Eiendomsselskap KF PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN). Tofte skole Tilbygg og rehabilitering 1 Innholdsfortegnelse 1 Formål og hensikt... 3 2 Definisjoner... 3 3 Orientering

Detaljer

Felles mal for SHA-plan

Felles mal for SHA-plan Løten kommune Hamar kommune Ringsaker kommune Stange kommune Elverum kommune Hias IKS Felles mal for SHA-plan 24.6.2011 Revisjonsoversikt Revisjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Oppdragsgiver

Detaljer

Byggeledelse med fokus på NS 8403 av advokat Anne Cathrine Røed. FBA TEKNA/NITO Oslo 3. september 2013

Byggeledelse med fokus på NS 8403 av advokat Anne Cathrine Røed. FBA TEKNA/NITO Oslo 3. september 2013 Byggeledelse med fokus på NS 8403 av advokat Anne Cathrine Røed FBA TEKNA/NITO Oslo 3. september 2013 Agenda Kort om standardens tilblivelse Hvorfor egen standard for byggeledelse? Gjennomgang av sentrale

Detaljer

Uavhengig kontroll kostnadsdriver eller kvalitetsreform?

Uavhengig kontroll kostnadsdriver eller kvalitetsreform? Uavhengig kontroll kostnadsdriver eller kvalitetsreform? Partenes ansvarsforhold, regler og avtaleforhold status? Frokostseminar for NBEF 21. juni 2013 innlegg ved advokat/partner Reidar Sverdrup Tema:

Detaljer

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Statens vegvesen C2-1 C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Innhold 1 Definisjoner... 3 1.1 Kontraktssum (se NS 8406, pkt 2)... 3 1.2 Underentreprenør og underleverandør... 3 2 Kontraktsdokumenter

Detaljer

BHF krav og sentrale tema Læringsmål:

BHF krav og sentrale tema Læringsmål: BHF krav og sentrale tema Læringsmål: At deltakere kjenner de ulike aktørenes oppgaver og plikter At deltakerne forstår aktørenes forpliktelser til å håndtere risiko gjennom hele prosjekterings og byggeprosessen

Detaljer

Styring av utbyggingsprosjekter. Kvalitetsplaner for planlegging og gjennomføring

Styring av utbyggingsprosjekter. Kvalitetsplaner for planlegging og gjennomføring Styring av utbyggingsprosjekter Kvalitetsplaner for planlegging og gjennomføring Juni 2003 HÅNDBØKER I STATEN S VEGVESEN Dette er en håndbok i vegvesenets håndbokserie en samling fortløpende nummererte

Detaljer

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Statens vegvesen C2-1 C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Innhold 1 Definisjoner... 3 1.1 Kontraktssum (se NS 8406, pkt 2)... 3 1.2 Underentreprenør og underleverandør... 3 2 Kontraktsdokumenter

Detaljer

VEILEDER I KONTRAHERING AV BYGGELEDERE HVORDAN UNNGÅ BYGGESKANDALER!

VEILEDER I KONTRAHERING AV BYGGELEDERE HVORDAN UNNGÅ BYGGESKANDALER! VEILEDER I KONTRAHERING AV BYGGELEDERE HVORDAN UNNGÅ BYGGESKANDALER! Forum for Offentlige Bygg og Eiendommer (FOBE) Januar 2008 Side 1 Innhold FORORD...3 1. INNLEDNING...5 HAR KOMMUNEN NØDVENDIG BESTILLERKOMPETANSE?...5

Detaljer

Rogaland Revisjon IKS

Rogaland Revisjon IKS 3 Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen og utførende fagfolk i administrasjon. Rapporten er et offentlig dokument og skal være tilgjengelig

Detaljer

D2-H SHA-plan. Filnavn: 1206-D2-H-SHA-plan-20131202. Henvisning: Kap. C2, pkt. 27. Innhold Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

D2-H SHA-plan. Filnavn: 1206-D2-H-SHA-plan-20131202. Henvisning: Kap. C2, pkt. 27. Innhold Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Statens vegvesen Region vest 1206 Voss 2014-2019 Filnavn: 1206---20131202 Henvisning: Kap. C2, pkt. 27 Innhold Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø kontrakt

Detaljer

Hurum Eiendomsselskap KF. Tilbygg og rehabilitering. Tofte skole PA BOK. Prosjekt 0203 Tilbygg og rehabilitering Tofte skole.

Hurum Eiendomsselskap KF. Tilbygg og rehabilitering. Tofte skole PA BOK. Prosjekt 0203 Tilbygg og rehabilitering Tofte skole. Hurum Eiendomsselskap KF Tilbygg og rehabilitering Tofte skole PA BOK Prosjekt 0203 Tilbygg og rehabilitering Tofte skole SIDE NR: 1 av 23 À jour pr. 10.06.2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE... FEIL! BOKMERKE

Detaljer

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Statens vegvesen C2-1 C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Innhold 1 Definisjoner... 3 1.1 Kontraktssum (se NS 8406 pkt. 2)... 3 1.2 Underentreprenør, underleverandør, innleid og utsendt

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Bø kommunes håndtering av investeringsprosjekt NORD. Vi skaper trygghet K O M R E V

FORVALTNINGSREVISJON. Bø kommunes håndtering av investeringsprosjekt NORD. Vi skaper trygghet K O M R E V 0 FORVALTNINGSREVISJON Bø kommunes håndtering av investeringsprosjekt Vi skaper trygghet K O M R E V NORD Rapport 2011 ii Forord Kontrollutvalget i Bø kommune ved K-sekretariatet bestilte den 2.11.2009

Detaljer

KURSHEFTE. Versjon 1b

KURSHEFTE. Versjon 1b KURSHEFTE Versjon 1b 1 INNHOLD 1 INNLEDNING... 4 1.1 OM KURSET... 4 1.1.1 Bakgrunn og hensikt... 4 1.1.2 Mål og målgruppe... 4 1.1.3 Omfang og avgrensning... 4 1.1.4 Gjennomføring og hjemmeoppgave... 5

Detaljer

D2-H SHA-plan. Statens vegvesen Region vest 1102 Høgsfjord 2015-2020. Filnavn: 1102-D2-H-SHA-plan-20140501. Henvisning: Kap. C2, pkt.

D2-H SHA-plan. Statens vegvesen Region vest 1102 Høgsfjord 2015-2020. Filnavn: 1102-D2-H-SHA-plan-20140501. Henvisning: Kap. C2, pkt. Statens vegvesen Region vest 1102 Høgsfjord 2015-2020 D2-H SHA-plan Filnavn: 1102-D2-H-SHA-plan-20140501 Henvisning: Kap. C2, pkt. 27 Innhold Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Driftskontrakt D2-H

Detaljer

Håndbok. Håndbok for utfører av bergsprengningsarbeid

Håndbok. Håndbok for utfører av bergsprengningsarbeid Håndbok 08 Håndbok for utfører av bergsprengningsarbeid Håndbok 08 Håndbok for utfører av bergsprengningsarbeid En innføring i lover og forskrifter som bergsprenger og andre med ansvar for bergsprengningsarbeid

Detaljer