Risikofaktorer for PF* Barnemishandling Dårlig tilpasning hos foreldre Antisosiale trekk Konfliktfylte parforhold Egne psykiske lidelser

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Risikofaktorer for PF* Barnemishandling Dårlig tilpasning hos foreldre Antisosiale trekk Konfliktfylte parforhold Egne psykiske lidelser"

Transkript

1 Øyvind Urnes Nasjonal kompetansetjeneste for personlighetspsykiatri Oslo universitetssykehus Hva er personlighetspsykiatri? Personlighetens betydning for helse og spesielt mental helse Evolusjon av det sosiale mennesket Nevrobiologi, den sosiale hjernen Emosjoner og følelser Temperament og personlighetstrekk Selv- og identitetsutvikling Sosial kognisjon/empati/mentalisering: Å forstå emosjonelt seg selv og andre Tilknytning og tilknytningsmiljø (familie) Oppvekstmiljø (barnehage, skole, sosialt nettverk) Mellommenneskelig fungering i nære relasjoner, yrkesliv og samfunn Forekomst av personlighetsforstyrrelser Ca 10% i befolkningen, 2%?alvorlig 1% ustabil PF 1% antisosial PF 2-3% engstelig/unnvikende PF Ca 50% av pasientene på DPS 4 Personlighetsforstyrrelser er belastende for pasienten selv, familie, samfunn og helsevesen Personer med personlighetsforstyrrelser har Sterk indre smerte, lav og ustabil selvfølelse Kroniske symptomlidelser: Angst, depresjon, spiseforstyrrelser og rusmisbruk/avhengighet Dårligere respons på behandling av disse lidelsene Økt selvmordsrisiko Vansker i nære forhold: Kjæreste/partner, foreldre, barn Tilpasningsproblemer i yrkesliv og familiefungering Forholdet mellom alvorlighetsgrad (livskvalitet, GAF) og antall PF kriterier (Torgersen et al 2002) er lineær Alvorlighetsgrad Avdeling for personlighetspsykiatri Antall PF kriterier

2 7 Risikofaktorer for PF* Barnemishandling Dårlig tilpasning hos foreldre Antisosiale trekk Konfliktfylte parforhold Egne psykiske lidelser Tidlige tegn på PF Adferdsforstyrrelser Depressive symptomer *Children in the Community, CIC. Cohen et al barn 1-10 år, fulgt opp 16, 22 og 33 år gamle Emosjonelt ustabil PF i ungdomsalder* Forekomsten er ca 5% En subgruppe av ungdom med ustabile trekk har vedvarende symptomer på emosjonell ustabil PF Aggresjon, frykt for å bli forlatt, identitetsproblemer, suicidalitet, selvskading og impulsivitet *Miller AL et al Clinical Psychology Review Goodman M et al J Pers Dis, Beskyttende faktorer (resiliens) Refleksjon: Evnen og villigheten til å erkjenne og reflektere over egne tanker, følelser og motiver Agency: opplevelsen av seg selv som ansvarlig og virksom for egen adferd Relasjonsevne: Anerkjennelse av relasjoner, åpenhet for andres perspektiver og evnen til å engasjere seg i forhold til andre Alt levende har gjennom evolusjonen innebygget en verdievaluering (Damasio 2010) Et prinsipp i alt levende, fra en encellet organisme Uttrykkes gjennom utskillelsen av kjemiske molekyler relatert til belønning og straff Funksjonen er homeostase eller selvregulering Organiserte selv-prosesser opptrer tidlig i dyreriket, og pattedyr oppnår autobiografiske selv Mennesker oppnår selvreflekterende, narrative selv

3 Selvregulering på avveie arrene har ingen lyd ingen toner ingen ord arrrene et stille uttrykk for et voldsomt inntrykk et taust skrik fra livets bølger dikt: Målfrid J Frahm Jensen foto: John Sirevåg Avdeling for personlighe tspsykiatri 1. Fra krypdyr til pattedyr: Utvikling av emosjonelle systemer Panksepp 1998: Primære emosjonelle systemer: 1) Søking/utforsking (SEEKING) 2) Frykt (FEAR) 3) Sinne (RAGE) 4) Lyst (LUST) 5) Omsorg/kjærlighet (CARE) 6) Separasjonsangst (PANIC) 7) Lek/glede (PLAY) Emosjonell empati gjennom speilnevronsystemet? 2. Utvikling av prefrontal cortex som initierer, organiserer, styrer, regulerer og fortolker

4 Automatisk til intensjonal regulering av emosjoner Tilknytning er et biologisk emosjonelt bånd Virkningen av trygg tilknytning i barndommen Barn utvikler evnen til selvregulering og mentalisering i tilknytningsrelasjoner Base for god selvfølelse Bedre evne til emosjonell regulering Bedre sosial kompetanse Avdeling for personlighetspsykiatri Barnet fødes med evnen til å Oppfatte emosjoner hos andre Registrere intensjoner hos andre i form av målrettethet Oppfatte blikkretning hos andre

5 Barnet skiller ikke fantasi og virkelighet Det setter likhetstegn mellom indre og ytre : Hva som eksisterer i det mentale må eksistere der ute og omvendt. Denne psykiske ekvivalens kan skape intenst stress siden fantasier oppleves som virkelige. Tilknytningsfiguren er nødvendig for å skape en representert indre verden Dannelsen av det representasjonelle selvet Representasjon av barnets mentale emosjonelle tilstand Tilknytningsfiguren Internalisering Slutning Barnet Den emosjonelle kjernen i selvet Tilknytningsfiguren mentaliserer barnets mentale indre Mentalisering Vi leser vår egen og andres atferd ved hjelp av mentale tilstander som meninger, følelser, holdninger, forhåpninger, fantasier, planer, lurerier osv.. Misforståelser og forvirring i mellommenneskelig sammenheng er tegn på sviktende mentalisering Temperament og tilknytningserfaringers betydning for voksne s emosjonelt ustabile symptomer * var signifikant forbundet med desorganisert tilknytning (12-18 mnd), barnets emosjonalitet (30 mnd), mødres findtlighet, mishandling og seksuelt misbruk Selvrepresentasjon i barndom/tidlig ungdomstid medierte forbindelsen mellom desorganisert tilknytning og ustabile symptomer i voksen alder * Elizabeth Carlson, Byron Egeland og Alan Sroufe 2009 Avdeling for personligh etspsykiatri Emosjonelt ustabil PF forstås nå på bakgrunn av 1. Amygdala (emosjonell) hyperreaktivitet 2. Sviktende regulering fra prefrontal cortex 3. Kontekstuell mentaliseringssvikt utløst av emosjonell hyperaktivering 4. Et skjørt og fragmentert selv: Hvem er jeg? 5. Desperat atferd, som selvskading eller destruktiv bruk av andre for å stabilisere et fragmentert og sårbart selv

6 Vanlige mødres tilknytningsmønstre Strathearn et al Neuropsychopharmacology; % hadde Uintegrerte/desorganiserte traume- eller tapsopplevelser U/CC18% Overinvolvert 9% Distansert 16% Ul: Ikke integrert tap Balansert/ trygg 56% Mishandling i barne- og ungdomsalder gir omfattende virkninger på utvikling og funksjon av den sosiale hjernen* Kan indusere varige forandringer i stressreguleringssystemet (HPA- og oxytocinsystemet). Rversible jo yngre barnet er? Kan føre til strukturelle forandringer i nevrobiologiske systemer: Problemer med emosjonsregulering og oppmerksomhetsregulering. Det er forskjellig sårbarhet i forskjellig alder for de forskjellige nevronale systemene *McCrory et al Frontiers in Psychiatry, vol 2, artikkel 48 Orkidébarn* Lette å skade ved dårlig tilknytningsmiljø, men stort potensiale ved godt tilknytningsmiljø: Økt sensitivitet for både negativt og positivt miljø. *Differential susceptibility to the environment: An evolutionary-neurodevelopmental theory: Bruce Ellis, T Boyce, J Belsky, M Bakermans-Kranenburg, M H van Ijzendoorn. Development and Psychopathology 23 (2011), 7-28

7 PF team pådps* Spesialiserte team på DPS som har kompetanse på personlighetsforstyrrelser og personlighetspsykiatri Utredning Behandling: Strukturert og koherent. NICE clinical guideline 77 (antisocial PD) og 78 (borderline PD), 2009 Utredning og diagnostikk med henblikk på funksjon av den sosiale hjernen Emosjonell regulering Mentaliseringsproblemer: Generalisert versus kontekstuell Autisme spekterforstyrrelser, ADHD, bipolar lidelse og nevropsykiatriske problemer (eksekutivproblemer, lærevansker inkludert non-verbale lærevansker) Mindre motoverføringsproblemer Vi som behandlere kan innta en kunnskapsorientert og forståelsesfull holdning til personlighetsproblememer hos våre pasienter Gjøre mindre skadelige intervensjoner basert på egne emosjonelle reaksjoner (hjelpeløshet, frykt og frustrasjon) 39 Forebygging og tidligere intervensjon Forebygge ved informasjon (folkeopplysning, helsestasjoner, skole, barnevern) og pedagogiske intervensjoner om tilknytning og utvikling av emosjonsregulering og mentalisering Om gjennomgripende skadelige virkninger av psykologisk og fysisk mishandling inkludert alvorlige foreldrekonflikter for sårbare barn Behandling i ungdomsalderen ved vedvarende tegn på alvorlige personlighetsproblemer

Tema Selvskading. www.tidsskriftet.no/tema

Tema Selvskading. www.tidsskriftet.no/tema MEDISIN OG VITENSKAP Tema Selvskading Selvskading forekommer hyppig og varierer i uttrykk og alvorlighetsgrad. Slik atferd er vanligst blant ungdom og unge voksne og forekommer oftere blant jenter enn

Detaljer

Den reflekterende kroppen Mentalisering og spiseforstyrrelser

Den reflekterende kroppen Mentalisering og spiseforstyrrelser MELLANRUMMET NORDISK TIDSKRIFT FÖR BARN- OCH UNGDOMSPSYKOTERAPI NORDIC JOURNAL OF CHILD AND ADOLESCENT PSYCHOTHERAPY 6 Finn Skårderud, Bente Sommerfeldt & Peter Fonagy Oslo og London Den reflekterende

Detaljer

- Et fullverdig liv. Rus og psykisk helse bedre hjelp til de sykeste

- Et fullverdig liv. Rus og psykisk helse bedre hjelp til de sykeste - Et fullverdig liv Rus og psykisk helse bedre hjelp til de sykeste Forord Den norske legeforening arbeider kontinuerlig med fagutvikling. I perioden 2013-2015 har Legeforeningen bl.a. valgt å fokusere

Detaljer

Selvskading hva gjør vi?

Selvskading hva gjør vi? MEDISIN OG VITENSKAP TEMA: Selvskading Oversiktsartikkel Tidsskr Nor Legeforen 2009; 129:759-62 doi:10.4045/tidsskr.08.0378 Selvskading hva gjør vi? L Mehlum K Holseth Sammendrag Bakgrunn. Selvskading

Detaljer

Komplekse traumer hos barn. Dag Ø. Nordanger «RVTS i Barnehøyde», RVTS Sør, juni 2012

Komplekse traumer hos barn. Dag Ø. Nordanger «RVTS i Barnehøyde», RVTS Sør, juni 2012 Komplekse traumer hos barn Dag Ø. Nordanger «RVTS i Barnehøyde», RVTS Sør, juni 2012 Posttraumatisk stressforstyrrelse (PTSD) Invadering-symptomer Gjenopplevelser/flashbacks, påtrengende minner, bilder

Detaljer

Foreldrearbeid der det er vold i familien

Foreldrearbeid der det er vold i familien Veileder Foreldrearbeid der det er vold i familien Erfaringer og anbefalinger fra et klinisk prosjekt ved Alternativ til Vold Innledning I denne veilederen beskrives gruppebasert foreldrearbeid med mødre

Detaljer

Du ser det ikke før du tror det

Du ser det ikke før du tror det Rapport Du ser det ikke før du tror det Rapport fra nasjonal konferanse om tidlig innsats rettet mot barn i alderen 0 6 år INNHOLD Forord s. 4 Forebygging og tidlig innsats Regjeringens politikk s. 5 FOREDAG

Detaljer

Når barnet ikke får lov å være glad i far!

Når barnet ikke får lov å være glad i far! Rune Fardal, psykologi student Personlighetsforstyrrelser med hovedvekt på narsissistisk problematikk i relasjon til barn http://www.sakkyndig.com mail: rune@fardal.no Når barnet ikke får lov å være glad

Detaljer

En beskrivelse av dynamikken mellom traumer og rus

En beskrivelse av dynamikken mellom traumer og rus EN BESKRIVELSE AV DYNAMIKKEN MELLOM TRAUMER OG RUS 41 Rusfag nr. 1 2015 Av: Heidi Lee Mannes og Marit Markestad, Bergensklinikkene Den følelsen av å oppholde seg i et altfor varmt rom, og ikke ha mulighet

Detaljer

rapport 2011:1 Bedre føre var... Psykisk helse: Helsefremmende og forebyggende tiltak og anbefalinger Ellinor F. Major

rapport 2011:1 Bedre føre var... Psykisk helse: Helsefremmende og forebyggende tiltak og anbefalinger Ellinor F. Major rapport 2011:1 Bedre føre var... Psykisk helse: Helsefremmende og forebyggende tiltak og anbefalinger Ellinor F. Major Odd Steffen Dalgard Kristin Schjelderup Mathisen Erik Nord Solveig Ose Marit Rognerud

Detaljer

Forebyggende tiltak i forhold til barn og unges psykiske helse som kan benyttes av skolehelsetjenesten

Forebyggende tiltak i forhold til barn og unges psykiske helse som kan benyttes av skolehelsetjenesten Forebyggende tiltak i forhold til barn og unges psykiske helse som kan benyttes av skolehelsetjenesten - eller hvor skolehelsetjenesten er en viktig samarbeidspartner for skolene. Av Siv Skotheim, Helene

Detaljer

Skolens rolle i forhold til elever med emosjonelle vansker, med vekt på angst og depresjon

Skolens rolle i forhold til elever med emosjonelle vansker, med vekt på angst og depresjon Skolens rolle i forhold til elever med emosjonelle vansker, med vekt på angst og depresjon Av Kristian Holte Mastergrad i spesialpedagogikk Universitetet i Stavanger, våren 2008 Forord Det hadde nok vært

Detaljer

Dialektisk atferdsterapi for ungdom i Norge: Teori, metode og erfaringer fra et behandlingstilbud

Dialektisk atferdsterapi for ungdom i Norge: Teori, metode og erfaringer fra et behandlingstilbud Tidsskrift for Norsk Psykologforening, Vol 44, nummer 12, 2007, side 1475-1484 http://www.psykologtidsskriftet.no/index.php?seks_id=35585&a=2&sok=1 Dialektisk atferdsterapi for ungdom i Norge: Teori, metode

Detaljer

Flere hoder tenker bedre enn ett. Rapport fra et prosjekt der en prøver ut noen utvalgte læringsstrategier for elever med AD/HD

Flere hoder tenker bedre enn ett. Rapport fra et prosjekt der en prøver ut noen utvalgte læringsstrategier for elever med AD/HD Flere hoder tenker bedre enn ett Rapport fra et prosjekt der en prøver ut noen utvalgte læringsstrategier for elever med AD/HD Grete Hoven Anne Lise Angen Rye STATPED SKRIFTSERIE NR. 30, Trøndelag kompetansesenter,

Detaljer

Hva er det som hjelper? Miljøterapeutiske verktøy i møte med traumatiserte pasienter

Hva er det som hjelper? Miljøterapeutiske verktøy i møte med traumatiserte pasienter Hva er det som hjelper? Miljøterapeutiske verktøy i møte med traumatiserte pasienter av Torhild Melgård psykolog, spesialist i klinisk psykologi Cathrine Ramm fysioterapeut, spesialist i psykiatrisk og

Detaljer

TILRETTELEGGING FOR ELEVER MED AD/HD I SKOLEN

TILRETTELEGGING FOR ELEVER MED AD/HD I SKOLEN TILRETTELEGGING FOR ELEVER MED AD/HD I SKOLEN En guide til lærere i grunnskolen og videregående skole ADHD NORGE ADHD Norge er en landsomfattende interesseorganisasjon som arbeider for mennesker med AD/HD

Detaljer

Dette er Tyrili. Turid Wangensteen og Ulf Jansen Tyrili Skriftserie nr. 2/2013. Dette er Tyrili 1

Dette er Tyrili. Turid Wangensteen og Ulf Jansen Tyrili Skriftserie nr. 2/2013. Dette er Tyrili 1 Dette er Tyrili Turid Wangensteen og Ulf Jansen Tyrili Skriftserie nr. 2/2013 Dette er Tyrili 1 INNHOLD FORORD 6 1. TYRILIS IDEOLOGI 6 Visjon 9 Virksomhetsidé 9 Verdier 10 Menneskesyn 10 Mål 11 Møte med

Detaljer

EN KORT PRESENTASJON AV KOGNITIV BEHANDLING. Våre liv er det tankene gjør det til. Marcus Aurelius

EN KORT PRESENTASJON AV KOGNITIV BEHANDLING. Våre liv er det tankene gjør det til. Marcus Aurelius EN KORT PRESENTASJON AV KOGNITIV BEHANDLING Våre liv er det tankene gjør det til. Marcus Aurelius 1 1. HVA ER KOGNITIV TERAPI? Kognitiv terapi er en modell for å forstå og behandle psykiske lidelser. Det

Detaljer

Hjernen, integrering og traumebehandling

Hjernen, integrering og traumebehandling Krisepsykologi_BOOK.book Page 164 Wednesday, March 5, 2008 2:53 PM Hjernen, integrering og traumebehandling Av Arne-Roar Blindheim Innledning Det har i de siste årene kommet mye nevrofysiologisk forskning

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for diagnostisering og behandling av voksne med depresjon i primær- og spesialisthelsetjenesten

Nasjonale retningslinjer for diagnostisering og behandling av voksne med depresjon i primær- og spesialisthelsetjenesten IS-1561 Nasjonale retningslinjer Nasjonale retningslinjer for diagnostisering og behandling av voksne med depresjon i primær- og spesialisthelsetjenesten Forord Forekomsten av depressive lidelser i befolkningen

Detaljer

Barn med foreldre som ruser seg

Barn med foreldre som ruser seg Nina (10) har lærevansker og PPT er koblet inn. Gode hjelpetiltak settes i gang, men Nina sliter fortsatt. Kan det være forhold i hjemmet som vi ikke i første omgang ser og oppdager som er årsaken til

Detaljer

Veileder for utredning av barn og ungdom med schizofreni og psykosespekterlidelser

Veileder for utredning av barn og ungdom med schizofreni og psykosespekterlidelser Veileder for utredning av barn og ungdom med schizofreni og psykosespekterlidelser Veileder for utredning av barn og ungdom med schizofreni og psykosespekterlidelser 1 Utarbeidet av psykologspesialist

Detaljer

rapport 2009:8 Psykiske lidelser i Norge: Et folkehelseperspektiv Del 1: Voksne Arnstein Mykletun Ann Kristin Knudsen

rapport 2009:8 Psykiske lidelser i Norge: Et folkehelseperspektiv Del 1: Voksne Arnstein Mykletun Ann Kristin Knudsen rapport 2009:8 Psykiske lidelser i Norge: Et folkehelseperspektiv Del 1: Voksne Arnstein Mykletun Ann Kristin Knudsen Del 2: Barn og Unge Kristin Schjelderup Mathiesen Rapport 2009:8 Nasjonalt folkehelseinstitutt

Detaljer

Vennskap som beskyttelses- og risikofaktor

Vennskap som beskyttelses- og risikofaktor Vennskap som beskyttelses- og risikofaktor Av Øyvind Kvello, Psykologisk institutt, NTNU Mange vil nok inkludere vennskap som en viktig del av det gode liv. Men vennskap finnes i ulike kvaliteter. Vennskap

Detaljer

Vold i nære relasjoner er et alvorlig samfunnsproblem,

Vold i nære relasjoner er et alvorlig samfunnsproblem, fagartikkel Familievold Sissel Sjåfjell Kyllingmark er barnevernpedagog med videreutdanning i psykisk helsearbeid, vold i nære relasjoner og aggresjonsproblematikk. Hun har jobbet i barnevernet og vært

Detaljer

Lærernes rolle i forhold til begavede barn med emosjonelle vansker.

Lærernes rolle i forhold til begavede barn med emosjonelle vansker. Lærernes rolle i forhold til begavede barn med emosjonelle vansker. Jeg ønsker ikke å være et geni jeg har problemer nok bare med å forsøke å være et menneske (Albert Camus) AV WIBECKE BORE RIBESEN MASTEROPPGAVE

Detaljer

Traumer og regulering

Traumer og regulering Traumer og regulering «Små barn og traumer» Stockholm, september 2013 Dag Ø Nordanger RKBU Vest / RVTS Vest Video tidlig samspill eksempel på andreregulering Utviklingspsykologi Den kanskje viktigste funksjonen

Detaljer

Mer meg. - om pårørende søsken sine opplevelser med kreft. Diakonhjemmet Høgskole Mastergrad i familieterapi og systemisk praksis MGFAM-C-FA3

Mer meg. - om pårørende søsken sine opplevelser med kreft. Diakonhjemmet Høgskole Mastergrad i familieterapi og systemisk praksis MGFAM-C-FA3 Mer meg - om pårørende søsken sine opplevelser med kreft Diakonhjemmet Høgskole Mastergrad i familieterapi og systemisk praksis MGFAM-C-FA3 Renate Buhaug Sjaastad Masteroppgave 26. april 2013 Antall ord:

Detaljer

Sånn er livet - 7 år etter. En undersøkelse av 8 jenter med ADHD 7 år etter utredning. Anne-Lise Farstad

Sånn er livet - 7 år etter. En undersøkelse av 8 jenter med ADHD 7 år etter utredning. Anne-Lise Farstad Sånn er livet - 7 år etter En undersøkelse av 8 jenter med ADHD 7 år etter utredning Anne-Lise Farstad Utgiver: Torshov kompetansesenter, Oslo 2011 Trykk: Merkur Trykk Omslagsillustrasjon: Åse Margrethe

Detaljer