SJEKKPOSTEN TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND NR 5/2008. Billedterapi side 4 I selvstendighetens navn - KOSOVO I DAG side 8

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SJEKKPOSTEN TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND NR 5/2008. Billedterapi side 4 I selvstendighetens navn - KOSOVO I DAG side 8"

Transkript

1 SJEKKPOSTEN TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND NR 5/2008 Billedterapi side 4 I selvstendighetens navn - KOSOVO I DAG side 8 Åpning av MCgruppas lokaler side 14

2 SJEKKPOSTEN TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND NR 5/2008 Billedterapi side 4 I selvstendighetens navn - KOSOVO I DAG side 8 Åpning av MCgruppas lokaler side 14 L F R A R E D A K T Ø R E N : E D E R : Nr ISSN: Ansvarlig utgiver: FN-Veteranenes Landsforbund Postboks 1635, Vika 0119 Oslo Veteraner hjelper veteraner President: Odd Helge Olsen Alkeveien 3, 4623 Kristiansand S Mob.: (p) Tlf.: e-post: Forbundets høye beskytter: Hans Majestet Kong Harald V Generalsekretær: Vidar Falck Tlf.: Mob.: e-post: Informasjonssjef/redaktør: Kristin Bjerkli Tlf.: Mob.: e-post: Leder kameratstøtte: Knut Østbøll Tlf.: e-post: Forbundssekretær: Berit Magnussen Tlf.: Mob.: e-post: Ekspedisjon Jan Steen Telefon: Forbundets hjemmesider: Husk å melde adresseforandring til FNVLF, telefon eller faks Neste nummer av Sjekkposten (nr 6) kommer ut i desember, og deadline for bidrag er 5. desember. MILJØMERKET Teknisk produksjon: Høegh as Trykk: Nr1Arktrykk as REGJERINGEN har lagt frem Forsvarsbudsjettet ett budsjett med fokus på veteraner. For FNVLFs del innebærer dette at den økonomiske støtten fra Forsvarsdepartementet økes til 7 millioner kroner i 2009, og vil gi oss muligheten til å nå flere av målene som ble trukket opp på Landsmøtet tidligere i år. Blant annet muligheten til å styrke virksomheten rundt i lokalforeningene. Med over 10 års erfaring med kameratstøttearbeid og kameratstøttetelefonen, vet vi at tilbudet om å snakke med en likemann virker forebyggende og hjelper mange av de veteranene som sliter, og deres pårørende. Den 1. september åpnet Forsvarsministeren FNVLFs nettbaserte tjeneste Kameratstøtte.no. Et lavterskeltilbud der tanken er at man kan skrive seg ut av problemene og få svar fra en likemann. Det å snakke med en likemann eller skrive seg ut av problemene, enten ved å skrive med en likemann på Kameratstøtte.no, skrive dagbok, dikt eller små historier, er alle måter å bearbeide vanskelige opplevelser på, og virker forebyggende. Billedterapi er også en slik måte å jobbe seg ut av problemene på, som du kan lese om i dette nummeret. Det hele handler om å finne et hjelpemiddel for bearbeidelse av vonde inntrykk som passer den enkelte. Tidligere har vi skrevet om Roger Helmers som både foreleser om, og har skrevet sangtekster og musikk, om sine tanker og opplevelser etter internasjonal tjeneste. Selv sier han at har vært helt nødvendig å ha slike hjelpemidler til bearbeidelse av sine vanskelige inntrykk. Hans egenkomponerte musikk og tekster er nå spilt inn på CD som slippes samtidig med dette nummeret. Vi synes det har blitt en flott plate. Mange av våre veteraner har tjenestegjort i Kosovo. Om arbeidet med dokumentasjon av krigsforbrytelser og ofrenes oppleve ser, og hva som må til for å få til forsoning og tilgivelse i Kosovo, er i dette nummeret viet en lengre artikkel av, og ett intervju med Josef Martinsen som har ledet dette arbeidet. FNVLF har i en årrekke jobbet for bedre rettigheter for veteraner, og for at Bæreia skal bli et veteransenter. 17. oktober, etter at dette bladet gikk i trykken, åpner Forsvarsministeren Forsvarets Veteransenter på Bæreia. FNVLF er invitert til å bidra i utviklingen av veteransenteret. For ca.10 måneder siden vedtok Forbundsstyret å etablere Stiftelsen Veteranhjelp. En stiftelse som skulle gjøre det mulig å gi øyeblikkelig hjelp til veteraner og nærmeste pårørende som var kommet i en akutt økonomisk krise, og som trengte økonomisk hjelp. Stiftelsen Veteranhjelp er ikke ment å konkurrere med Krigshospitalkassen, som vi har hatt og fortsatt har et utmerket samarbeid med. Denne har vært til uvurderlig hjelp for mange veteraner. Felles for krigshospitalkassen og andre hjelpesystemer et at det er en lang saksbehandlingstid. Dette gjør at de veteraner som er i en øyeblikkelig prekær økonomisk situasjon, de mest trengende, ikke får den hjelpen de trenger i tide. De fleste veteraner som er i en slik situasjon har selv forsøkt i det lengste å komme ut av denne, men dessverre uten å klare det. Til slutt er det ikke noen annen utvei enn å be om hjelp, og det vil si en øyeblikkelig økonomisk håndsrekning. Derfor ble Stiftelsen Veteranhjelp etablert for å avhjelpe og gi økonomisk bidrag raskt. Så langt har stiftelsen hjulpet flere veteraner og pårørende som har vært i en akutt økonomisk situasjon. Og jeg vil takke alle dere som til nå har bidratt, den medmenneskelige støtten er noe av det viktigste i veteranarbeidet. Som dere vet, ga Forbundet en startkapital til stiftelsen, og nå oppfordrer jeg DEG til å støtte oss i hjelpen til våre veterankamerater og nærmeste pårørende. Jeg vil så sterkt jeg kan appellere til dere alle! Vær med å gi ditt bidrag nå til stiftelsen Veteranhjelp! Kr. 200,- kan være en passende sum, men du gir selvfølgelig det som er passende for deg, enten beløpet er større eller mindre. Beløpet kan innbetales til Forsvarets personellservice, Postboks 1493 Vika, 0116 Oslo. Kontonr og merkes Stiftelsen Veteranhjelp merk La oss samles om mottoet: Veteraner hjelper Veteraner Odd Helge Olsen President 24 timers tilbud via internett FN-Veteranenes Landsforbund Postboks 1635, Vika, 0119 Oslo 3

3 : A K T U E L T : H J E M M E Billedterapi som bearbeiding av traumer I februar i år, var jeg så heldig å få møte flere av dere som har vært på oppdrag i konfliktområder. Det var i forbindelse med at jeg holdt et lite foredrag om temaet Billedterapi som bearbeiding av traumer på Bæreia i Kongsvinger. I etterkant er jeg blitt spurt om å skrive litt om dette temaet i tidsskriftet deres. Eva Dorothea Skarderud Jensen Jeg arbeider med billedterapi i Sykehuset Innlandet, DPS Kongsvinger, Dagenheten. En dag i uken jobber jeg i kreftteamet ved sykehuset med det samme, i forhold til pasienter med uhelbredelig kreft, og med barn og unge som opplever alvorlig sykdom og død i nærmeste familie. Dere, som har hatt denne type utenrikstjeneste, har opplevd ting som har satt spor i livene deres. Noen får alvorlige psykiske reaksjoner etter tjenester i konfliktområder, og det er kanskje ikke alltid man er tilstrekkelig forberedt på at det kan skje nettopp meg? Det gjør sterkt inntrykk å se hvordan noen har fått sine liv totalt forandret. Samtidig svikter hjelpeapparatet på en del vesentlige områder. Fokuset på at noen får det vanskelig etter at de kommer hjem, gjør at vi, som samfunn, må tenke mer på HVORDAN vi møter mennesker i slike situasjoner. VIKTIG MED ANDRE UTTRYKK Et historisk faktum er at billedterapi, i sin spede begynnelse; oppsto etter 1. Verdenskrig på tuberkulosesanatorier i Europa. Mange av soldatene ble innlagt der, fordi tuberkulose var en vanlig sykdom som lett spredte seg i skyttergravene. I tillegg hadde de selvfølgelig ulike traumer etter krigshandlinger. Da mange av dem mistet evnen til å snakke, var det en lege som fant ut at de kunne tegne i stedet. Det ble en viktig form for kommunikasjon. Slik utviklet faget seg gradvis til å bli en integrert del av helsevesenet i mange land. Her hjemme har det gått svært sakte med å få aksept for at kunstterapiene er en nyttig døråpner til å forstå og hjelpe mennesker i krise, men noe har begynt å skje. En historie jeg leste fra USA, om en 26 år gammel veteran fra Irak, illustrerer hvor viktig det er med andre uttrykk når språket svikter. Han fikk alvorlig hjerneskade, og mistet evnen til å gå, spise, og snakke. Men Bilde til venstre: Oppgave: Tegn din ytre og din indre maske. Tenl over hvordan du oppfatter deg selv, hva du vet om hvordan du har det inni deg, og hvordan du tror andre oppfatter deg. Vi spiller alltid en rolle, avhengig av situasjonen vi er i. Ung jente: Utsiden (t.v.) vil så gjerne at andre han kan ta en pensel og male. Han er jevnlig i billedterapigruppe, og hans far sier: Jeg kan se gjennom hans tegninger at han liker dette, og jeg bryr meg ikke om hva det ligner på, det er vakkert for meg, fordi det er min sønn som maler det. Det er jo den eneste kommunikasjon denne sønnen får til, og det er uendelig viktig for ham og hans far. Det er kraft og heling i det å male når man må bære på et traume resten av sitt liv. HVA ER SÅ KUNSTTERAPIENES STYRKE? (Til orientering: kunstterapier omfatter billedterapi, kunst og uttrykksterapi, danse -og musikkterapi. Jeg bruker begrepene billedterapi og kunstterapi om hverandre). Pionerene innen kunstterapi hevder: NOEN SER MIN SMERTE, NOEN TÅLER Å SE HVOR VONDT JEG HAR DET. Slik virker bildet som SMERTETRANS- PORT, dvs, klienten har flyttet noe av det vonde fra seg selv og ut på et stykke papir. Da er det vonde blitt et objekt, noe utenfor en selv, og det er mulig å finne ordene som ikke var der. For å få hjelp må klienten etter hvert integrere bildet i seg selv, dvs, ta bildet inn igjen som en del av sin egen historie: Dette har hendt meg, jeg får ikke endret det Det man kan endre,er hvordan man etter hvert forholder seg til det som er vanskelig. Bare ved å gå gjennom smerten, kan man bli sterk nok til å komme videre. Kunstterapeut Åse Minde har sagt: Kunsten hjelper oss til å nærme oss smerten, fordi den også gir oss mulighet til å fjerne oss fra den samme smerten. De kunstfaglige tilnærmingene har en stor fordel. Fordi fokus på diagnose (begrensninger), tones ned, og det kreative uttrykket blir det viktigste i øyeblikket, føler klienten seg mer sett, respektert og lyttet til. Den enkeltes historie blir viktig for å forstå hvorfor livet er blitt som det er, og hvordan vi sammen skal finne veien ut av kaoset. oppfatter at hun er normal. Strever veldig for å styre hvordan hun har det. Innvendig (t.h.) maske viser et fragmentert og oppløst eg. Hun omtaler sitt indre som puslespillbiter som ikke passer sammen. Masken gråter, men ingen skal se det. Blåturkise farger forteller om distanse til andre mennesker og til seg selv. Gjennom bildene kommer ordene, fortellingen. I det øyeblikk bildet er synlig, for en selv og de andre i gruppen, blir en selv mer synlig. (forelesning billedterapistudiet, HiO, Astri Ziesler). FELLES OPPLEVELSER Kunstterapi kan brukes både individuelt og i grupper. Noen har individuelle timer før de begynner i gruppe, som en kartlegging. Ellers er det mye å hente på å være i en gruppe. Felles opplevelser, noen å dele med, noen som SER hvem jeg er, osv. Samtalene rundt bildene er spesielt verdifulle. Den enkeltes følelse av ensomhet fordi livet er blitt så problematisk, tones ned, da de andre i gruppen deler lignende erfaringer. Gruppen utvikler seg ofte til at godt sted å være. Et hvert menneske, selv det alminneligste av oss har et stort eventyr i seg. Iblant virkeliggjøres det, iblant ikke,men det er der! Göran Tunström En av billedterapiens pionerer, Margareth Naumberg (USA) sa: Billedterapi er basert på kunnskapen om at ethvert menneske, uavhengig av tegneferdigheter, har latente muligheter til å la indre tanker, følelser og eventuelle konflikter få et visuelt uttrykk. Dette betyr at om man er bra eller dårlig til å tegne, er uttrykket like verdifullt og sterkt i terapisammenheng. Videre: Etter hvert som indre opplevelser blir synlige gjennom bildet, hender det, ikke sjelden, at man blir mer verbal. Å lage et bilde er en skapende handling, noe aktivt som gir både glede og bedre selvfølelse. (Alm: Konstnãrliga terapier 2000). Mennesker har en indre symbolverden, og den er forskjellig fra individ til individ (C.G. Jung). Symbolene kan omgjøre smerten, slik at den blir lettere å bære. FØLELSENE konkretiseres i en symbolsk form i bildet. Tap og sorg skaper behov for å gjenopprette noe. Det er ikke lett å gjøre det alene. Derfor er det nødvendig å holde seg på symbolplanet i bildene til man er klar for å bli bevisst på hva det vanskelige handler om (få det ubevisste bevisst. Naumburg ). Det er ikke resultatet (hvor pent bildet er) som vektlegges. Den kreative prosessen med å lage bildet er det viktigste. Det er der det skjer noe. Man kan også ødelegge et bilde, for å skape noe nytt av det. Dette kan være en viktig terapeutisk prosess, fordi man da ofte opplever at det finnes styrke til å komme seg videre i livet. I kunstterapiene er fokuset på ressurser viktigere enn begrensningene. GENUIN INTERESSE Den sveitsiske legen og psykiateren Carl Gustav Jung ( ) er vel den som har betydd mest for utviklingen av billedterapi. Han hadde en genuin interesse for mennesket og menneskets symboler. Det å prøve og forstå et menneskes symbolverden, mente han var en reise i menneskets forhold til det ubevisste. Det å male indre bilder, og siden betrakte dem, innebærer at den enkelte tar imot et budskap fra sin egen underbevissthet Det er vesentlig at terapeuten har evnen til å være med på denne reisen tilbake i klientens erfaringer og ubevisste virkelighet. For å kunne det, bør terapeuten ha forståelse og kunnskaper om mytologi, religion, kunst, filosofi m.m. Det er også en fordel å være kjent med kreative teknikker selv, for å kunne gjenkjenne hvilken kamp klienten kan stå i for å male/tegne det som er viktig for ham/ henne. INGEN FASITSVAR Gjennom historien har kunstnere drevet billedterapi på seg selv, uten alltid å være seg det bevisst. Drivkraften til å skape kan iblant være som en besettelse (Edvard Munch, Frida Kahlo, Vincent van Gogh m. fl). Vi ser at: - Bilder er synlige. - De kan tas fram igjen, og mye får plass på en gang - Bilder gir nødvendig avstand til det vanskelige, så kan man nærme seg senere. - Følelser kanaliseres FORTS. NESTE SIDE 4 5

4 Lettmetall mot : A K T U E L T : H J E M M E bomber og granater - Bilder er presise, de lyver ikke, de er rikere enn ord. - Bilder uttrykker noe annet enn ord. - De er med på å skape orden i kaos. - De er fulle av symboler og metaforer (bilder i overført betydning). - Gir ofte AHA- opplevelser - De er en møteplass (forelesning billedterapistudiet HiO, Astri Ziesler) Det er ingen fasitsvar i billedterapi, bare den som har laget bildet vet hva det handler om. Når følelser blir overført til et papir, blir de kalt noe annet, og da blir det lettere å snakke om det som tynger. EN FØLELSE AV RENSELSE Det å få tak i sin skaperevne er grunnlaget for den terapeutiske prosess. Og denne prosessen er nødvendig for å komme seg videre i livet, gå gjennom det vonde for å bli sterkere enn det som begrenser livet nå. Klienten lærer seg å sortere tanker og følelser, for å finne ut av hva som er hva. Bilde over: Utvendig maske: Grå og brun, utvisket. Føler seg ikke sett av noen. En ikke person, øynene ser ikke heller, hun er helt gjemt bak masken. Munnen liten (ingen hører stemmen hennes) og siint. Invendig har hun masse raseri og sorg. Over alle som har såret henne, oversett henne og behandlet henne sårlig. Hele masken er rød, tydelig. Øynene ser og de gråter. Sinnestrålene har same farge som utvendig maske, alt hun er sint for sputer ut. Munnen har hoggtenner, hun sender ut banneord/torden i snakkeboblen. Vil prøve å plassere sinne der det hører hjemme. Etter hvert kan man stille seg spørsmålene om: - Hvilken mening har det for meg å uttrykke det vanskelige i bilder? - Hvilken betydning har arbeidet med bilder hatt for å se nye, eller andre muligheter i en vanskelig situasjon. - Er prosessen med å male, eller det ferdige bildet viktigst for meg? Det å male gir ofte en følelse av renselse, det vi kaller katharsis. For å rense oss for vonde ting, er det nødvendig at noen tar i mot det vonde, lytter til det som blir sagt og tåler følelsene som kommer. Det er terapeutens oppgave. Det er begrenset hva man får med i en liten artikkel, det er så mange elementer ved kunstterapiene som er viktige. Jeg vet bare, etter mange års erfaring som ergoterapeut, at jeg har aldri hatt et verktøy å møte mennesker med,som kan måle seg med billedterapi. Bilder er så potente, så sterke og meningsbærende at det som skjer i rommet nesten ikke kan beskrives. Om temaene er aldri så vanskelige, kommer det alltid noe verdifullt ut av samtalene som utspiller seg på grunnlag av bildene. Det er godt å være i det rommet, selv om det er vondt å se hvordan mange har det i livene sine. Det er godt fordi folk viser empati og omtanke for hverandre, de rett og slett bryr seg om hverandre i denne felles opplevelsen. Mange av utsagnene i denne artikkelen er selvsagt ikke mine, selv om de har satt seg under huden min. Derfor henviser jeg til litteratur jeg har brukt for å skrive dette. Litteratur: Åse Minde: Kunsten som sjelens arkitekt. Gyldendal akademisk. Forelesningsnotater fra Høgskolen i Oslo, billedterapistudiet Erna Grønlund: (Bildterapi ) Konstnärliga terapier, Stockholm, Natur och kultur. Marian Liebman: Art therapy for groups Judith Aron Rubin:Approaches to art Therapy. C.G. Jung: Livsreisen, Vivianne Crowley Hilt og Hansteen 1999 En billig og enkel konstruksjon av aluminium kan bety forskjellen mellom liv og død den dagen det smeller. Tekst: Lisa Olstad/Gemini, NTNU. Foto: SIMLab, NTNU. En soldat i krig lever et utsatt liv - både innenfor leirens gjerder og på oppdrag utenfor. Får noen inn en fulltreffer mot containeren han bor i, kan den i neste sekund være omdannet til en klump forvridd metall. Kjører han på en landmine, går både han og kjøretøyet til himmels. Krig blir aldri ufarlig. Men det går an å beskytte seg mot noe av det farlige. Både panserstål og armert betong gir god beskyttelse. Men konstruksjoner av stål eller betong er tunge, dyre og vanskelige å flytte. Lett Aluminium, derimot, er et lett produkt i flere betydninger av ordet. Ett av NTNUs tre sentre for forskningsdrevet innovasjon heter SIMLab (Structural Impact Laboratory). Her arbeider forskerne blant annet med aluminiumskonstruksjoner for beskyttelse mot støt, gjennomtrengning og eksplosjoner. Alt fra småstein til bomber. I krig som i fred. - Vi har utviklet en lett, enkel, billig og fleksibel løsning for beskyttelse av både gjerder, bygninger, ammunisjonslagre og containere, sier laboratoriets leder, Magnus Langseth. Står seg mot det meste - Løsningen har blitt til i et tett samarbeid mellom Forsvarsbygg og NTNU. Forsvarsbygg er ansvarlig for norske leirer under internasjonale operasjoner, og har i en årrekke finansiert senterets forskning på beskyttelseskonstruksjoner til både militær og sivil bruk. Konstruksjonen har form av et slags dobbelt panel fylt med tung masse som finnes på stedet: jord, sand, grus eller småstein. Panelet er satt sammen av hule aluminiumsprofiler med innvendige skillevegger. Profilene er enkle å produsere. De lages i én operasjon ved ekstrudering, altså at metallet presses gjennom et munnstykke med en bestemt profil. De er også enkle å frakte, og settes sammen på stedet med et enkelt klikksystem. Så plasseres panelet i en løfteanordning og monteres på for eksempel en containervegg. Deretter blir de fylt ovenfra med masse - som kan renne ut igjen gjennom luker i bunnen av panelet når det skal demonteres og fraktes til et annet sted. To mann fullsikrer en container på denne måten i løpet av en formiddag. - Den fylte aluminiumsprofilen står seg mot både prosjektiler og sprengstoff, forklarer Tore Børvik. Han er ansatt i Forsvarsbygg og professor II ved NTNU, og har tilholdssted ved SIMLab. Besto testen - Systemet har vært eksplosjonstestet i fullskala og har bevist sin effektivitet: Den «panelte» containeren fikk bare ubetydelige skader ved en eksplosjon som tilsvarte fire tonn TNT som detonerte 120 meter unna. - Uten lettmetallsikring ville den vært blåst i filler. Men fortsatt gjenstår noen detaljløsninger som må bli bedre. Derfor har ikke systemet blitt salgsvare ennå. Men flere Nato-land har vist stor interesse. - Vi på NTNU skal jo heller ikke produsere disse tingene, minner Langseth om. - Vår jobb er å utvikle verktøyene som produktutviklerne har bruk for. Vi lager dataverktøy for beregninger, og eksperimenterer med legeringer, dimensjoner og konstruksjoner. Verktøyene for denne type beskyttelse har vi nå, det er bare litt finish som gjenstår. På farlige veier - De færreste kjøretøy som brukes av fredsbevarende styrker, er sikret mot landminer. NTNU. Hit men ikke lenger: Aluminiumsprofil sett ovenfra. Prosjektilet har gått inn i ytterveggen fra venstre og passert to lag aluminium, men blir stoppet i det siste - selv uten fyllmasse i profilen. (Foto: SIMLab) Panserstål er dyrt, men først og fremst tungt - og mange steder vil man ikke komme seg fram med en stålpansret firehjuling. På en bil må beskyttelsen være lett. Igjen: Aluminium er et lett metall. Men et grusfylt panel blir tungt, og egner seg verken som bunnplate eller som karosseri. Derfor arbeider SIMLabs forskere nå med å utvikle lette plater av aluminiumskum - som med tid og stunder kanskje kan anvendes til formålet. - Det er et ekstremt komplekst problem, presiserer Langseth. - Når en landmine eksploderer, vil kombinasjonen av sand og lufttrykk slynge bil og sjåfør opp i lufta. Vi må finne en metode for å ta opp trykket. Noe som er lett i vekt og lite i volum. Vi har ennå ikke teknologien, men jobber med de beregningsverktøyene vi allerede har utviklet. SIMLab er nå invitert med i et internasjonalt samarbeid der temaet er nettopp beskyttelse av kjøretøy i krigsområder. Samarbeidet omfatter verdens fremste forskere innenfor mekanikk og materialer. 6 7

5 : A K T U E L T : U T E I selvstendighetens navn? - Kosovo i dag Forsoning forsoning forsoning. Slik lyder mantraet som har blitt messet til befolkningen i Kosovo helt siden UNMIK (FNs fredsbevarende styrke) og OSSE (Organisasjon for samarbeid og sikkerhet i Europa) startet det tekniske arbeidet med å bygge en ny stat på Balkan etter at krigen sluttet i I gagnet, men ikke i navnet. Tekst: Josef Martinsen Det kan virke som UNMIK og OSSE mener at roten til alt ondt er å huske hva som faktisk skjedde i Kosovo under overgrepene og forfølgelsene i , da serbiske myndigheter lot et ragnarok fare over befolkningen, dvs. den kosovoalbanske befolkningen som utgjør 90 % av provinsen. Alt vil bli bra om bare kosovoalbanerne kan glemme. Det vil si forsone seg med drapene og voldtektene mot deres familier, glemme at husene deres ble brent ned, glemme alle systematiske overgrep som ble begått med serbiske myndigheters velsignelse. Normalt er det minst to parter som deltar når man skal gjennomføre en forsoning. ANSVAR Resultatet av disse overgrepene ble innledningsvis oppsummert i november 1999, av sjefsanklager ved Krigsforbryterdomstolen for det tidligere Jugoslavia i Haag, og presentert for FNs Sikkerhetsråd i New York. Den gang ble i underkant av 400 massegraver rapportert inn til ICTY (International Criminal Tribunal for former Yugoslavia) i Pristina, og om lag personer ble meldt savnet, antatt dumpet i massegraver rundt om i Kosovo. 16. oktober 2001 ble det tatt ut tiltale mot daværende president i den føderale republikken Jugoslavia, Slobodan Milosevic og hans nærmeste medarbeidere Milan Milutinovic, Nikola Sainovic, Dragoljub Ojdanic og Vlajko Stoljiljkovic. De sto alle anklaget for kriminelle overgrep mot menneskeheten og brudd på lover og regler under krig. Den 21. juni 2006 ble ny tiltale tatt ut ved Krigsforbryterdomstolen i Haag mot en rekke andre høytstående serbiske politiske og militære ledere, alle for overgrep mot menneskeheten og brudd på lover og regler under krig. NI ÅR SENERE I 2008 pågår fortsatt rettssaken mot de ovennevnte tiltalte, minus Slododan Milosevic som døde i sin fengselscelle 11. mars 2006 og Vlajko Stoljiljkovic som også døde mens rettssaken mot ham pågikk. Og nesten ni år etter overgrepene som er beskrevet i tiltaleskriftene utferdiget av Krigsforbryterdomstolen i Haag, arbeider undertegnede med et bokprosjekt om massegravene i Kosovo. Hittil er det identifisert 7200 navn på sivile ofre for serberregimets framferd mot kosovoalbanerne i tiden og fortsatt gjenstår å undersøke et hundretalls steder som ble rapportert inn til Krigsforbryterdomstolen i Haag i november I tillegg til massegravene i Kosovo har det blitt avdekket massegraver i selve Serbia hvortil hundrevis av døde kosovoalbanere ble fraktet med lastebiler (kjølevogner) i tiden Historien om hvordan sivile barn, kvinner og menn ble myrdet og hva som siden skjedde med dem, er en historie så fantastisk at en i sin villeste fantasi ikke kunne tenke seg slike handlinger. På flere steder i Kosovo ble rene massakre gjennomført, de døde ble fraktet på vanlige lastebiler til steder hvor store hull var gravet i bakken, her ble likene dumpet og tildekket, senere er disse massegravene blitt åpnet likene på nytt lastet på lastebiler, denne gang kjølevogner, og fraktet mange hundre kilometer inn i selve Serbia og dumpet i nye massegraver. Takket være Humanitarian Law Center i Beograd, som ledes av Natasa Kandic, er dette dokumentert i rapporten Fate of the Missing Albanians in Kosovo, utgitt november Hundretusener av serbere, militære og sivile kjenner til disse hendelser og mange har deltatt i overgrepene, allikevel står ingen fram. Det er en skam for den serbiske nasjon at det ni år etter overgrepene i Kosovo fremdeles ikke har kommet noen offisiell innrømmelse og fortsatt gnåler UNMIK til kosovoalbanerne om forsoning forsoning forsoning. HISTORISK Serbiske myndigheter begynte så tidlig som i 1912 å fjerne kosovoalbanerne fra Kosovo ved å myrde, forfølge, voldta og ødelegge husene deres. Det var ikke Milosevic-regimet som startet undertrykkelse og etnisk rensing av Kosovo, Milosevic fulgte bare opp en politikk som gjennom hundre år har vært ført i Kosovo. Serbiske myndigheter har gjennom disse hundre årene drevet organisert statsterror mot kosovoalbanerne og tvangsflyttet hundretusener til Tyrkia, Hellas, Albania og Makedonia. Serberne har gjennomført massakrer og forsøkt serbifisering av Kosovo en rekke ganger uten at det har lyktes å få serberne til å bli i Kosovo, til tross for økonomiske fordelsprogrammer til de serbere som flyttet til Kosovo fra nord i Jugoslavia. BEKYMRING I 1992 fryktet den serbiske forfatteren Mirko Kovac at den politiske kursen serbiske myndigheter hadde valgt i forhold til blant annet Kosovo ville bære galt av sted. Han var en av få kritiske røster i Serbia. I mai samme år skrev han i magasinet Srpska rec : Med vemmelse og sorg ser jeg hvordan en nasjon blir gal, og hvordan den nyter selvbedraget, hvordan den blir avstumpet for verdens øyne. Men hva annet kan man vente når denne nasjonen og dens intellektuelle gnåler og maler på meningsløsheter, som at det er et Guds folk, et himmelsk folk, at Gud vil bevare dem osv. Man må først tro på Gud for å kunne korrespondere med ham. Man må først vise stor toleranse for å tilhøre et himmelsk folk, og ikke røve og stjele i Konavle (sted i Kroatia red.anm). Man må bevare sitt eget og ikke ta fra andre. Serberne er i dag den mest forhatte nasjon i Europa, men ikke fordi de er store og de beste, slik de selv tror, men fordi de har havnet i motsetning til sivilisasjonen og utenfor tiden. Deres antieuropeisme vil gjøre dem marginale, deretter kommer de til å bekjempe hverandre innbyrdes, på alle plan, sosialt, ideologisk, moralsk. De påkalte djevelen ved å hevde at de var truet og løy om dette, men nå når de virkelig er truet, er det mest pga. dem selv Denne tiden kan virkelig kalles en serbisk apokalypse. Nasjonen har kommet så langt at den ønsker det onde. Jeg vet ikke hva som venter oss, men det blir ikke Det gode eller Velstanden, men det finnes fremdeles en liten sjanse, for at serberne styrter dette regimet, og verden ville kunne puste lettet ut etter galmannspolitikken, etter den stupide krigslysten. Denne artikkelen burde vært trykket igjen, for den holdning serbiske myndigheter i dag viser overfor kosovoalbanerne har ikke endret seg nevneverdig. På hele nititallet gjorde serbiske myndigheter alt for fysisk å fjerne kosovoalbanerne fra Kosovo, de greide det nesten, men takket være USA og Vest-Europa fikk kosovoalbanerne bli i landet. SELVSTENDIGHET Med Dayton-avtalen fra 1995 fikk nesten samtlige av det tidligere Jugoslavias republikker sin selvstendighet. Med unntak av Montenegro og Vojvodina, som ønsket å forbli med Serbia. Hvorfor ble det gjort forskjell på Kosovo da prosessen om å opprette selvstendige stater ble gjennomført? Det kunne synes som om vestlige diplomater og journalister ble forført av serbisk desinformasjon vedrørende forholdene i Kosovo. Et godt eksempel på er uttalelsen til tidligere FN- og EU megler Thorvald Stoltenberg, som 31. mai 1995 under et foredrag uttalte at alle i det tidligere Jugoslavia egentlig er serbere! Eller slik Jahn Otto Johansens (forfatter og journalist) skrev i Aftenposten sommeren 2007, sitat; De gamle albanske klaner, som drev med narkotika- og menneskesmugling, stilte seg til rådighet for NATO s krig som mange mener var folkerettsstridig, og nå venter de på sin belønning. Vær klar over at fra tidlig på 1980-tallet, etter Titos død, 8 9

6 BILDET: Fra en lekeplass i dagens Kosov. For barna går livet sin vante gang styrte serberne Kosovo med jernhånd og den kriminelle aktivitet som måtte ha funnet sted i Kosovo hadde utvilsomt serbisk tilknytning. Samtidig skal det være sagt at det finnes selvfølgelig kriminelle grupperinger i Kosovo blant albanerne som det finnes blant serbere i Serbia, blant kroater i Kroatia og blant innbyggerne i alle land i verden. Frihetskjemperne (UCK-soldatene) var unge entusiastiske menn og kvinner som hadde fått nok av serbiske undertrykkelse og etniske rensing og var gått lei av at daværende leder Ibrahim Rugovas passive motstandskamp gjennom 8 år fra tidlig på tallet ikke førte til noe resultat. Den vestlige verden valgte å overse Rugovas gjentatte anmodninger om støtte til Kosovo. Dermed ble aktiv frihetskamp ansett som eneste mulighet til å få oppmerksomheten mot kosovoalbanernes ønske om selvstendighet og frihet fra serbernes åk gjennom hundre år. Frihetskampen kosovoalbanerne startet ble først stemplet som terrorisme, men førte til større oppmerksomhet rundt de umenneskelige forholdene under det serbiske styre. Det store gjennombruddet i denne frihetskampen kom da Milosevic i 1998 bestemte seg for å utvise alle kosovoalbanere til nabolandene og landene i Vest-Europa og USA ved å la militære avdelinger, sammen med politi og paramilitære styrker, bombe kosovoalbanerne ut av landsbyene sine. Operasjon Hestesko ble iverksatt og allerede sommeren / høsten 1998 var over kosovoalbanere på flukt i sør i Kosovo til grensene mot Albania og Makedonia. I juni 1999 var mer en 1 million kosovoalbanere fordrevet fra området og ½ million internt fordrevet til fjell- og skogområdene i Kosovo. OPPRINNELSE På nytt kan man spørre seg om hvor informasjonen ble hentet fra når man leser hva den samme Jahn Otto Johansen skrev; Kosovo har i uendelige tider vært en del av Serbia og betraktes av serberne som deres kjerneland Fra 1390 tallet til 1912 tilhørte Kosovo det Osmanske riket og også den gang var albanerne i flertall. Fra 1920-tallet ble Kosovo en del av det jugoslaviske kongedømme og fra 1945 inngikk Kosovo i den kommunistiske jugoslaviske staten, som egen provins. Fra 1974 var Kosovo autonom provins med eget parlament og regjering. Kosovo har selvfølgelig aldri vært noe kjerneland for serberne. Ta en biltur gjennom tidligere Jugoslavia så får du se hva som har vært og er serbisk kjerneland. Det utarmede Kosovo, som til de grader er tilbakestående i alle henseender sammenlignet med resten av tidligere Jugoslavia, har vært benyttet som råvareleverandør til Serbia og resten av det tidligere Jugoslavia og lite eller svært få verdier er tilbakeført til Kosovo. AKTUELT Balkan-krigene, som rystet Europas grunnvoller på 90-tallet, synes glemt allerede mindre enn tjue år senere. Kosovo valgte ny provinsregjering høsten 2007 og et stort flertall av befolkningen ønsker at Kosovo skal være en egen stat. FNs sikkerhetsråds forsøk på å løse problemene på Balkan ved å gi Kosovo selvstendighet fra Serbia blir dessverre blokkert av Russland. Hva frykter de? Å gi Kosovo selvstendighet vil ikke skape noen presedens, snarere vil det gi kosovoalbanerne den frihet de rettmessig skulle hatt i forbindelse med Jugoslavias oppløsning i Kort om Josef Martinsen har bakgrunn fra militæret og bankvirksomhet og var ansvarlig for Kirkens Nødhjelps brønnryddingsprosjekt i Kosovo. Prosjektet ble startet umiddelbart etter krigens slutt i 1999, da det kom for en dag at serbiske styrker systematisk hadde dumpet lik i brønner over hele Kosovo, i tillegg til de mange hundre massegravene som ble oppdaget. FAKTA : Kosovo (Albansk: Kosova). Republikken Kosovo innbyggere (2001). 93 av innbyggerne er albanere og 5 serbere (2000). Hovedstad: Pristina ( innbyggere i 2004). Fra juni 1999 til februar 2008 var Kosovo styrt av en FN-administrasjon. Ved valget i november 2007, gikk den tidligere politiske lederen for den kosovoalbanske frigjøringshæren UCK, Hasim Thaci, av med seieren. Han leder Kosovos demokratiske parti (PDK) og hans viktigste valgkampssak var Kosovos selvstendighet fra Serbia, hvilket han også lovet å erklære om han kom til å lede provinsen i den neste perioden. Den 17. februar erklærte Kosovo seg som selvstendig stat, den ensidige erklæringen ble straks støttet av de toneangivende vestlige stater med USA, Storbritannia, Frankrike og Tyskland i front. Nytt Bokprosjekt Forfatteren og ildsjelen Josef Martinsen Han har tidligere skrevet og utgitt boken Dødsbrønnene i Kosovo som beskriver hans erfaringer som koordinator for et UNHCR hjelpeprogram, , vedrørende fjerning av døde mennesker fra vannbrønner i hele Kosovo. Av Kristin Bjerkli Boken ble til etter oppfordring fra venner som mente at det han hadde erfart under sitt arbeid for UNHCR og Kirkens Nødhjelp hadde allmenn interesse, siden det internasjonale samfunn måtte gripe inn overfor serbernes herjinger med kosovoalbanerne - særlig i perioden hvor nær 1 ½ mill mennesker ble fordrevet fra sine hjem, hvorav ca 1 mill ut av Kosovo og over uskyldige sivile (barn, kvinner, menn, unge og gamle) ble drept og dumpet i mer enn 400 massegraver i Kosovo og Serbia. Nytt bokprosjekt Nå holder du på med ett nytt bokprosjekt - kan du fortelle litt om det? - Etter presentasjonen av Dødsbrønnene i Kosovo ble jeg kontaktet av en mann som mente jeg burde skrive en bok til om Kosovo, han gav meg en bok som ble skrevet av Leo Freundlich i 1913 (østerisk journalist og forfatter) som omhandlet serbernes massakre på kovovoalbanere i 1912 i nesten de samme områder som i Etter noe betenkningstid bestemte jeg meg for å prøve meg på en ny bok om forhold i Kosovo, denne gang om de ca 400 massegraver som var blitt registrert og hvor ca sivile ble funnet. Funnene ble registrert av Det internasjonale kriminal tribunal for tidligere Jugoslavia (ICTY) ved hjelp av internasjonale medisinsk/juridiske team (forensic team) som jobbet for ICTY i flere år for å identifisere ofrene i massegravene. Pr i dag er arbeidet enda ikke fullført da nye gravsteder dukker opp. Det er fremdeles ca 2000 personer som er meldt fortsatt savnet etter krigen i Jeg kontaktet Riksarkivet og Historisk Institutt i Kosovo og spurte om det var noen som arbeidet med et bokprosjekt om massegravene, men det var det ikke. De syntes min ide om å dokumentere omkring massegravene var en god ide som de støttet meget sterkt verbalt, imidlertid kunne de ikke støtte finansielt på grunn av pengemangel og det faktum at FN ikke ønsket at noen skulle begynne å rippe opp i ting som skjedde i fordi det kunne virke provoserende på serberne? Mitt spørsmål er da: Hvordan kan man få til forsoning og tilgivelse når en ikke har oversikt over hva som faktisk skjedde, og hvem som utførte de kriminelle handlingene. Pårørende til disse ofre får ikke avsluttet sin sorg fordi overgriperne ikke vil erkjenne hva som fant sted da ofrene ble drept, og hvem som utførte udådene. Ofrene er blitt ikke tema av politiske årsaker. Hendelsene blir ikke etterforsket som de kriminalsaker de faktisk er. Så lenge det ikke erkjennes av serberne at massakrene fant sted vil det ikke være grunnlag for noen forsoning og tilgivelse mellom partene og påstander og myter om hvem som gjorde hva mot hvem vil fortsette som tidligere på Balkan. Som del av mitt frivillige arbeid med å få etablert en erkjennelse hos alle parter om av hva som fant sted i Kosovo i perioden da tusenvis av uskyldige menn, kvinner og barn ble myrdet og hundretusener systematisk forfulgt, plaget på det groveste og ranet for så å bli utvist/deportert fra sitt eget Forts neste side

7 hjemland, er jeg derfor i gang arbeid med en bok for å belyse og klarlegge hvem som ble myrdet og hva som forårsaket deres død. Hva gjelder de drepte omfatter dette kosovoserbere så vel som kosovoalbanere. Sannheten og erkjennelse. I din forrige bok sier du Sannhet og erkjennelse - et første steg til forsoning i Kosovo. Kan du utdype dette? - Det er avgjørende for et kommende arbeid med forsoning og tilgivelse at det dokumenters hva som faktisk fant sted. Det er anslagsvis 400 massegraver i Kosovo og Serbia, jfr. ICTY s dokumentasjon. I mine dokumenter / filer fra UNMIK/OMPF, ICRC/Communication Dept, Pristina og Humanitarian Law Center, Beograd er det anslagsvis ofre som det ikke er redegjort for på en slik måte at grunnlaget kan brukes i forsonings- og sorgarbeid mellom partene og for innbyggerne i Kosovo. Det er vesentlig for forsonings- og sorgarbeidet at det ikke går for lang tid med å frembringe dokumentasjonen om massegravene og ofrene, ellers vil myter og uriktige fremstillinger lett kunne etableres som sannheter og vanskeliggjør forsonings- og sorgarbeidet. Unnlatelse av å gjøre objektiv dokumentasjon i ulike saker, gjennom årtier, har faktisk langt på vei vært regelen snarere enn unntaket på Balkan, kanskje spesielt mellom serbere og albanere av historiske grunner. Denne situasjon har opp gjennom årene gitt grobunn for mytedannelse og uriktige fremstillinger, som senere er fremført som sannheter. Mitt håp er at dette nye bokprosjekt også vil bidra til ny innsikt når det gjelder å sette krav til kriterier for fremtidige dokumentariske skrifter vedrørende Kosovo. Gjennomføringen vil i hovedsak skje etter 12 Josef Martinsen Arbeid i Kosovo prosjektkoordinator i Kosovo for et UNHCR prosjekt Removal of human bodies from wells, engasjert av Kirkens Nødhjelp gjennomført i privat regi; research og skrevet bok om UNHCR prosjektet i Kosovo, Dødsbrønnene i Kosovo Boken er gitt ut på Sypress samme metode som ble brukt i min første bok Dødsbrønnene i Kosovo. Den nye boken setter fokus på hva som skjedde i Kosovo I perioden Uten en erkjennelse og offentliggjørelse av hva om faktisk fant sted vil ikke arbeidet med forsoning og tilgivelse mellom folkegruppene få noen oppslutning ble det fortalt meg under mitt arbeide med boken i Kosovo. Når en vet hva som skjedde høsten 1998 og våren 1999 er det lett å forstå at kosovoalbanerne ønsker å få erkjennelse før forsoning og tilgivelse kan komme i gang reelt. Boken vil etter min vurdering bidra til å få fokus på nødvendigheten av å erkjenne at overgrep fant sted. Neste skritt må være å få behandlet overgrepene rettslig eller av en oppnevnt sannhetskommisjon, noe i likhet med det som ble iverksatt i Sør-Afrika. Aksjonen serberne gjennomførte i Kosovo i perioden var planlagt og forberedt. Det var en koordinert aksjon som omfattet militære, politi og paramilitære grupperinger. Tusenvis av serbere som tjenestegjorde i Kosovo i denne perioden kjenner til hva som skjedde, men ingen har til nå villet stå fram med sine erfaringer og bekrefte hva de deltok i. Forum Norge - Kosovo Ditt arbeid i Kosovo har også ført til organisasjonen Forum Norge - Kosovo som ble etablert i Kan du fortelle litt om denne organisasjonen? - Forum Norge æ Kosovo ble til som et spin off produkt av bokprosjektene mine. Vlora Haxhimehmedi tok kontakt med meg da hun ble oppmerksom på mitt research arbeid vedrørende massegravene. Ikke lang tid etter vårt første møte ble Forum- Norge Kosovo etablert som en NGO (None Governmental Organization) både i Norge og i Kosovo. Tanken bak dette tiltak var å Forlag, Oslo, 2005 ISBN i september I 2006 ble boken oversatt til engelsk ISBN , albansk ISBN og serbisk ISBN , og trykket i Pristina, Kosovo av Grafoprint. Fra desember 2006 arbeider med nytt bokprosjekt i privat regi vedrørende ca. 400 massegraver i Kosovo etter krigen i perioden , arbeidstittel; Kosovo: 400 massegraver Arven etter Serberregimet ble organisasjonen Forum Norge Kosovo etablert / registrert i Norge og Kosovo (søsterorganisasjon). I Norge er følgende med i styret: Vlora Haxhimehmedi, Skjetten (leder), Edona Maksutaj, Oslo, Brynjulf Jenssen, Jessheim, Ivar Hafsett, Lausanne, Sveits Josef Martinsen, Pristina, Kosovo (kasserer) skape noe til å fylle de tomrom som hjelpeorganisasjonene etterlot seg da de trakk seg mer og mer ut av Kosovo. Vi ville prøve å skape varige forbindelser mellom Norge og Kosovo slik at grobunn for utvikling av et moderne vestlig demokratisk styresett kan etableres, fordi tingenes tilstand generelt i Kosovo er meget dårlig med høy arbeidsløshet, og liten eller ingen oppmerksomhet er rettet mot vanlige folks daglige problemer. Bakgrunnen for denne stillstand i utvikling av demokratisk styresett har sin bakgrunn i at Kosovo har vært et FN-protektorat i ni år hvor den til enhver tid sittende FN-sjef i Kosovo har overstyrt de folkevalgtes beslutninger når FN-sjefen har funnet det for godt. I år (2008) vil EU overta den posisjon FN har hatt, hvis alt går etter planen. Selv nå når Kosovo har erklært seg som egen stat (17. februar 2008) og en rekke land har anerkjent Kosovo som selvstendig stat vil ikke Kosovo kunne operere fullt ut som selvstendig stat siden Russland i praksis har nedlagt veto i FN mot Kosovo som egen stat. I en situasjon av stillstand er det viktig at NGO er er aktive med praktiske tiltak og generell organisasjonsutvikling. Satsningsområder Hvilke tiltak satses det på? - I en startfase vil Forum Norge æ Kosovo arbeide med å få etablert barnehager i Kosovo som er bygget på moderne vestlige undervisningsprinsipper eks. vis Norsk standard for barnehage. Videre vil vi som punkt 2 i vår etableringsfase prøve å hjelpe bønder og småbrukere med å forbedre driftsmetoder og egen faglig organisasjonsutvikling. Jordbruks- og skogbruksdrift i Kosovo har ikke hatt noen vesentlig utvikling de siste 50 år, driftsenhetene er små og det er for tiden ingen overordnet nasjonal plan for utviklingen av jordbruk og skogbruk påbegynt arbeidet med film om mitt arbeid i Kosovo (bokprosjektene). Fritt Ord har gitt penger til filmen og Evald Otterstad står for manus, filmopptak og regi. Postproduksjon i samarbeid med Snøball Film AS, Oslo fortsatt arbeid med bokprosjektet Kosovo; 400 massegraver Arven etter Serberregimet(arbeidstittel). og Forum Norge Kosovo. Endelig er den her! Roger Helmers mannen som tok tangentene ut i krigen - er klar med sin cd: Yonder - distant but within sight "Første gang vi i FNVLF fikk høre Roger Helmers demotape, med egenkomponerte tekster og melodier av opplevelser fra forskjellige internasjonale operasjonsområder, slo det oss med en gang at Roger hadde klart å sette ord på de følelser og opplevelser som mange veteraner ikke klarer å få formidlet til sine omgivelser. Dette syntes vi var svært spennende, og valgte å sponse musikkprosjektet. Hans temavalg, tekster og egenkomponerte musikk er et sterkt tilbakeblikk, og vil vekke mange minner hos alle som har deltatt i militært eller sivilt internasjonalt arbeid. CDen anbefales på det aller aller beste." Odd Helge Olsen, President FNVLF CD og digitalt album er nå til salgs over alt hvor musikk selges. Smaksbiter på låtene kan du få på og se også Kjøp CDen til medlemspris, kr. 125,- gjennom FNVLF Ring eller mail Berit Magnussen på tlf: , e-post: Ja, takk jeg bestiller stk. av CDen Yonder - distant but within sight til medlemspris kr. 125,-. Navn: Adresse: Sted: Bestillingen sendes: FN-Veteranenes Landsforbund PB Vika, 0119 Oslo. Faks:

8 MC-gruppas medlemmer med koner/samboere og barn tok imot sine gjester med servering av grillmat, mineralvann, kaffe og hjemmebakte kaker. Blant gjestene var president Odd Helge Olsen, leder av Forsvarets Veteranadministrasjon (FVA) kommandørkaptein Morten Rustad (for anledningen med egen MC), Gulla Anholt og Dan Sørensen fra FVA, Forbundsstyremedlem og leder for Ringerike og omegn FN/NATO Veteranforening Heidi J. Brudal (med MC), og styret i Oslo FN og NATO Soldaters Forening. Gjestene fikk inspisere verkstedet i underetasjen, finverksted, klubblokalet med innkjøpte brukte møbler og hvitevarer, samt lekeavdelingen for barna. Det var hyggelig å se hvordan MC-gruppas virksomhet fører til familietreff med felles hygge. 14 Mange fremmøtte ved arrangementet! MC-gruppas lokaler offisielt åpnet 9. september 2008 Presidenten tildelte Lasse Bolle og hans kone Linn Bolle FNVLFs hederstegn i bronse for deres store innsats for sine veteranvenner i mange år. Bakgrunn MC-gruppa i Oslo FN og NATO Soldaters Forening (Merk: navnet er ikke Legacy Vets som er en annen MC-gruppe) var i fjor i fare for oppløsning pga. mangel på et sted å være. En oppløsning ville kunne få bekymringsfulle konsekvenser for MC-veteranene. Derfor ble det i fjor høst avholdt et møte med Forsvarssjefen vedrørende lokalsituasjonen til MC-gruppa. På møtet deltok bl.a. presidenten i FNVLF, leder av Forsvarets Veteranadministrasjon, politioverbetjent Finn Abrahamsen og leder av MC-gruppa. Det ble konkludert med at lokalsituasjonen måtte løses. En evt. løsning innen Forsvarets bygningsmasse vil åpenbart kreve lang tid. Forsvarets Veteranadministrasjon ble derfor bemyndiget til å bevilge midler til midlertidig leie av egnede lokaler. Etter lengre tids søk etter lokaler med en akseptabel leie er det inngått avtale om leie av lokaler i Lommedalen. Vi lar bildene tale for seg selv! FAKTA : Om MC-gruppa Alle medlemmer i FNVLF med interesse for motorsykkel er velkomne i MC-gruppa. Pga. feilaktige rykter, som er fanget opp, presiseres det for ordens skyld at det ikke forekommer diskriminering i opptak av medlemmer ut fra kjønn, hudfarge, spesielle yrker, MC-sykkel merke eller ccm størrelse på motor. MCgruppas leder Per Christian Jacobsen har tlf.: og e- post adresse Interesserte veteraner oppfordres til å ta kontakt.

9 Storslått gave til Stiftelsen Veteranhjelp 1. september 2008 åpnet forsvarsminister Anne- Grete Strøm-Erichsen vår nye nettjeneste Tjenesten er et supplement til kameratstøttetelefonen, og er et tilbud til alle som sliter med tanker og følelser knyttet til deltagelse i internasjonale operasjoner. Forsvarsministeren åpnet Kameratstøtte.no Tirsdag 30 september 2008 hadde krigsveteran Finn Ramsøy bedt om en samtale med lederen for styret i Stiftelsen Veteranhjelp, Odd Helge Olsen, for å overrekke en gave på kr 5000 fra sønnen til en RAF flight engineer som hadde vært med på fallskjermslipp til Hjemmefronten under krigen. Av Vidar Falck Finn Ramsøy, som selv er en av våre fremste krigsveteraner, fikk for et par år siden en henvendelse fra Flight Engineer Watson, som hadde vært med på tre tokt over Norge for å slippe forsyninger til Hjemmefronten. Han og hans fartøyssjef hadde et stort ønske om å komme til Norge for å møte noen av de som hadde tatt i mot slippene, hvis noen fortsatt var i live. Gjennom Sigurd Friis på Kongsberg klarte han å komme i kontakt med en i Rollag, og det ble lagt opp til et besøk med økonomisk støtte fra Forsvarets veteranadministrasjon. Dessverre døde Flight Engineer Watson før besøket lot seg gjennomføre, men i juni i år kom hans sønn, John Watson, med sin mor, fartøyssjefen og hans kone på besøk. Etter besøk på Hjemmefrontmuseet, reiste de til Rollag, der det var stort fremmøte, med den siste gjenlevende i slippgjengen, Arne Johnsen, områdesjefen for MILORG, Jens Anton Paulson, og ordføreren i spissen. Giverglede søkes til stiftelsen «Veteranhjelp» Deretter reiste de til Rjukan, der Jens Anton Paulson orienterte om Vemorkaksjonen. På veien tilbake var det tid til et besøk i Heddal stavkirke, og før avreise ble det også tid til et møte med Finn Ramsøys gjeng fra MIL- ORG D-13 på Harestua. Som avskjedspresang fra John Watson fikk Finn Ramsøy kr 5000 som han kunne disponere til et godt formål. Han synes Stiftelsen Veteranhjelp er et slikt formål, noe Odd Helge Olsen både var enig i og svært takknemlig for. I sin takk til Finn Ramsøy understreket han at Stiftelsen er helt avhengig av frivillige bidrag for å kunne løse sin oppgave, som er å gi øyeblikkelig, økonomisk hjelp til veteraner som er i akutt pengenød. Støtt stiftelsen Veteranhjelp Pengene går utelukkende til å hjelpe veteraner og pårørende som trenger økonomisk støtte. Det er opprettet en egen konto i Forsvarets Personellservice. Vennligst merk innbetalingen med Stiftelsen Veteranhjelp Betaling skjer til Forsvarets Personell service Postboks 1493, Vika, 0116 Oslo Konto nr: Av Kristin Bjerkli Kameratstøtte.no er et samarbeidsprosjekt mellom FN-Veteranenes Landsforbund (FNVLF) og Mental Helse Norge. Ved lanseringen av nettstedet presiserte forsvarsminister Anne-Grete Strøm- Erichsen at det er positivt at FNVLF samarbeider med Mental Helse i dette viktige arbeidet. - Dette skaper en vinn-vinn-situasjon for alle, der vi drar veksler på hverandres erfaringer og sammen kan hjelpe enda flere, sa statsråden. Hjelp fra likemenn er et døgnåpent tilbud til deg som trenger å dele vanskelige minner og tanker med en likemann. Når du logger deg på velger du selv et brukernavn og passord, slik at du vil være fullstendig anonym. Her kan du skrive om dine tanker og følelser uten noen andre forpliktelser enn å være ærlig mot deg selv. Ingen tanker er for små - ingen tanker er for store. Du kan skrive kort, og du kan skrive langt. Du kan også be om råd og veiledning om hvor du kan henvende deg for å få hjelp, hvis du ønsker det. Våre ansatte meldingsvakter er ikke fagfolk, men er medmennesker som har god erfaring i å kommunisere med mennesker, og de har alle erfaring fra internasjonal tjeneste. De har også god oversikt over det private og det offentlige hjelpeapparatet. Vårt mål er at alle henvendelser skal være besvart innen 48 timer. Forebygge alvorlig sykdom Målet er at et slikt lavterskeltilbud skal kunne bidra til å forebygge alvorligere sykdom. Behovet for et slikt tilbud er stort, og nettopp det at man kan skrive inn anonymt, bidrar til å senke terskelen for den enkelte bruker, Dette øker tilgjengeligheten både for dem som sliter og for deres pårørende sier Knut Østbøll, leder for kameratstøttearbeidet i FN-veteranenes Landsforbund. Et stort ansvar for regjeringen Strøm-Erichsen presiseres at vi har et stort ansvar når vi sender våre kvinner og menn på krevende oppdrag i land herjet av krig og konflikt. De vi sender ut, må vi ta vare på. De fleste kommer tilbake med gode opplevelser, men noen får sår det er vanskelig å lege. Det å bedre forholdene for våre veteraner, er et stort ansvar for meg og regjeringen, og det tas viktige skritt i riktig retning, sa statsråden. FNVLF har gjort en kjempejobb for å bedre forholdene for veteraner, og ett skritt i riktig retning er nettopp opprettelsen av Kameratstøtte.no. Det er nok en enda lavere terskel for å bruke et slikt nettsted enn for å ta opp en telefon og ringe. Det er også veldig bra at man på denne måten ikke bare når soldatene selv, men også deres pårørende, avsluttet statsråden. 17

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

NR 6-2010. Ny veteran markering SIDE 8 Solen, snøen og Marit SIDE 10 Den fremtidige veteran SIDE 6

NR 6-2010. Ny veteran markering SIDE 8 Solen, snøen og Marit SIDE 10 Den fremtidige veteran SIDE 6 Sjekk NR 6-2010 posten Ny veteran markering SIDE 8 Solen, snøen og Marit SIDE 10 Den fremtidige veteran SIDE 6 Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner NVIO :innhold: Den fremtidige veteran

Detaljer

SJEKKPOSTEN TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND NR 4/2008. USAs medisinerte forsvar side 4 Veteranlov på høring side 9 Kameratstøtte.

SJEKKPOSTEN TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND NR 4/2008. USAs medisinerte forsvar side 4 Veteranlov på høring side 9 Kameratstøtte. SJEKKPOSTEN TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND NR 4/2008 USAs medisinerte forsvar side 4 Veteranlov på høring side 9 Kameratstøtte.no side 6 SJEKKPOSTEN TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND

Detaljer

NR 6-2009. Julefortellinger fra Midt-Østen Side 6. Uten lisens til å drepe Side 8 Nå vil legene slå av angsten Side 11

NR 6-2009. Julefortellinger fra Midt-Østen Side 6. Uten lisens til å drepe Side 8 Nå vil legene slå av angsten Side 11 Sjekk NR 6-2009 posten Julefortellinger fra Midt-Østen Side 6 Uten lisens til å drepe Side 8 Nå vil legene slå av angsten Side 11 Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner NVIO :innhold: Aktuelt

Detaljer

SJEKKPOSTEN TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND. NR 1/2008. Bæreias historie FN - hva er det? Tanker om veteraner og veteranoppfølging

SJEKKPOSTEN TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND. NR 1/2008. Bæreias historie FN - hva er det? Tanker om veteraner og veteranoppfølging SJEKKPOSTEN TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND. NR 1/2008 Bæreias historie FN - hva er det? Tanker om veteraner og veteranoppfølging SJEKKPOSTEN TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND. NR 1/2008

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

NR 5-2011 ISAF. En suksess? SIDE 6IDE 6 Tilbake fra fortiden SIDE 10 Memoarer fra Gaza SIDE 20

NR 5-2011 ISAF. En suksess? SIDE 6IDE 6 Tilbake fra fortiden SIDE 10 Memoarer fra Gaza SIDE 20 Sjekk NR 5-2011 posten ISAF En suksess? SIDE 6IDE 6 Tilbake fra fortiden SIDE 10 Memoarer fra Gaza SIDE 20 Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner NVIO ISAF EN SUKSESS? Aktuelt Leder...4 Aktuelt

Detaljer

Den vanskelige forsoningen. - gjenoppbygging av tillit og forsoning etter krig og konflikt

Den vanskelige forsoningen. - gjenoppbygging av tillit og forsoning etter krig og konflikt Den vanskelige forsoningen - gjenoppbygging av tillit og forsoning etter krig og konflikt Rapport 2001 Broen i Mostar, den tredje største byen i Bosnia og Hercegovina var et symbol på et liv i sameksistens.

Detaljer

Reisen tilbake S IDE 8 NVIO vil hjelpe etter Utøya-tragedien SIDE 5

Reisen tilbake S IDE 8 NVIO vil hjelpe etter Utøya-tragedien SIDE 5 Sjekk NR 4-2011 posten Reisen tilbake S IDE 8 NVIO vil hjelpe etter Utøya-tragedien SIDE 5 Kameratstøtte.no i dagside 12 Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner NVIO Aktuelt Leder...4 Aktuelt

Detaljer

Mange syke Gulfveteraner i Norge SIDE

Mange syke Gulfveteraner i Norge SIDE Sjekk NR 1-2012 posten Mange syke Gulfveteraner i Norge SIDE 10IDE 6 En reflektert kriger SIDE 8 Taler veteranenes sak SIDE 12 Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner NVIO Mange syke Gulfveteraner

Detaljer

TEMA AFGHANISTAN Den lange untakstiltanden. Ivar Knotten Lederen og fellesskapet. Fredrik Græsvig, TV2: «Døden i Afghanistan» Side 6. Side 10.

TEMA AFGHANISTAN Den lange untakstiltanden. Ivar Knotten Lederen og fellesskapet. Fredrik Græsvig, TV2: «Døden i Afghanistan» Side 6. Side 10. Sjekk posten NR 5-2009 TEMA AFGHANISTAN Den lange untakstiltanden Side 6 Ivar Knotten Lederen og fellesskapet Side 10 Fredrik Græsvig, TV2: «Døden i Afghanistan» Side 14 Norges Veteranforbund for Internasjonale

Detaljer

Sjekk. posten. Gigantisk transportoperasjon. Afghanistan exit. Men hvorledes? Side 14 Det ingen vil se Side 5

Sjekk. posten. Gigantisk transportoperasjon. Afghanistan exit. Men hvorledes? Side 14 Det ingen vil se Side 5 Sjekk NR 2-2009 posten Gigantisk transportoperasjon til Tsjad Side 12 Afghanistan exit. Men hvorledes? Side 14 Det ingen vil se Side 5 Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner NVIO :innhold

Detaljer

Gulf-veteraner undersøkes

Gulf-veteraner undersøkes Sjekk NR 1-2009 posten Gulf-veteraner undersøkes Rapport frå ein blå bunker World Veterans Federations (WVF) Komité for kvinner Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner NVIO :innhold Gulf-veteraner

Detaljer

SJEKKPOSTEN. Klar tale fra forsvarsministeren TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND. NR 4/2007 SIDE 4-5

SJEKKPOSTEN. Klar tale fra forsvarsministeren TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND. NR 4/2007 SIDE 4-5 SJEKKPOSTEN TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND. NR 4/2007 Klar tale fra forsvarsministeren SIDE 4-5 SIDE 4-5 SJEKKPOSTEN TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND. NR 5/2007 Nr. 4-2007 ISSN: 1503-3309

Detaljer

Kontaktblad nr. 1 2009. USAs nye dager i historien

Kontaktblad nr. 1 2009. USAs nye dager i historien Kontaktblad nr. 1 2009 USAs nye dager i historien Kjære leser Godt nytt år! Det er ikke en spesielt fredelig verdenssituasjon i det vi går inn i 2009. Kampene på Gaza har preget nyhetsbildet de siste ukene,

Detaljer

NR 3-2012. -Hils gutta

NR 3-2012. -Hils gutta NR 3-2012 -Hils gutta Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner NVIO NR 3-2012 Landsmøte 2012 SIDE 6, 7, 8 og 9 Aktuelt Leder...4 28 soldater hedret for sin innsats...5 Veterandagen 2012...6-9

Detaljer

Sjekkposten NR 2-2012. Fredsmegleren. Levekårsundersøkelse blant veteraner SIDE 5. Forsvarsminister Espen Barth Eide: Jeg føler meg hjemme SIDE 6

Sjekkposten NR 2-2012. Fredsmegleren. Levekårsundersøkelse blant veteraner SIDE 5. Forsvarsminister Espen Barth Eide: Jeg føler meg hjemme SIDE 6 Sjekkposten NR 2-2012 Fredsmegleren SIDE 10IDE 6 Levekårsundersøkelse blant veteraner SIDE 5 Forsvarsminister Espen Barth Eide: Jeg føler meg hjemme SIDE 6 Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner

Detaljer

for menneskerettigheter i Europa

for menneskerettigheter i Europa mr nr 1. 2002 MENNESKERETTIGHETSMAGASINET for menneskerettigheter i Europa Den norske Helsingforskomité 25 år DEN NORSKE HELSINGFORSKOMITÉ Leder En tanke jeg fikk da innholdet i jubileumsutgaven av menneskerettighetsmagasinet

Detaljer

SJEKKPOSTEN. Vekker minner med rock side 10 TEMA: UNIFIL 30 jubileumet UNIFIL-bilag 17. mai i Libanon

SJEKKPOSTEN. Vekker minner med rock side 10 TEMA: UNIFIL 30 jubileumet UNIFIL-bilag 17. mai i Libanon SJEKKPOSTEN TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND. NR 3/2008 Vekker minner med rock side 10 TEMA: UNIFIL 30 jubileumet UNIFIL-bilag 17. mai i Libanon SJEKKPOSTEN TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND.

Detaljer

Sjekk. posten. Den usynlige krigen. Pårørendearbeid i NVIO. Drar vi nå går det veldig galt. Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner NVIO

Sjekk. posten. Den usynlige krigen. Pårørendearbeid i NVIO. Drar vi nå går det veldig galt. Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner NVIO Sjekk posten NR 1-2010 Den usynlige krigen Side 6 Pårørendearbeid i NVIO Drar vi nå går det veldig galt Side 8 Side 12 Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner NVIO :innhold: Den usynlige krigen

Detaljer

SjekkNR 1-2011 posten Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner NVIO

SjekkNR 1-2011 posten Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner NVIO Sjekk NR 1-2011 posten Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner NVIO Kommentar: Det å være et forsvarsbarn Side 14 Aktuelt Leder...4-5 Aktuelt hjemme: Veteranarbeid gjennom 50 år...6-8 Kommentar:

Detaljer

NR 4-2012. Jeg er blitt veldig. glad i Syria SIDE 12. Livsviktig. kameratstøttearbeid SIDE 5

NR 4-2012. Jeg er blitt veldig. glad i Syria SIDE 12. Livsviktig. kameratstøttearbeid SIDE 5 NR 4-2012 Jeg er blitt veldig glad i Syria SIDE 12 Livsviktig kameratstøttearbeid SIDE 5 Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner NVIO NR 4-2012 Redaktør katrine.sviland@nvio.no Velkommen til

Detaljer

FN-Veteranenes Landsforbund

FN-Veteranenes Landsforbund _01-40 20-06-05 11:57 Side 1 FN-Veteranenes Landsforbund Organ for FN-Veteranenes Landsforbund nr. 4-2005 FN-operasjonen i Kongo s. 4 7 og 33 Oppdrag Liberia s. 10-11 ONUC 45 år 20 juli s. 16-17 og 26

Detaljer

Regjeringens handlingsplan SIDE 6

Regjeringens handlingsplan SIDE 6 Sjekk NR 3-2011 posten Frigjøringsdagen og Veterandagen i Oslo SIDE 12 Regjeringens handlingsplan SIDE 6 Pilotprosjekt i ØsterdalenS IDE 8 Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner NVIO Markering

Detaljer

Dialog mer enn ord. Jubileumsskrift for Nansen Dialog 1995 2005. Heidrun Sørlie Røhr (red.)

Dialog mer enn ord. Jubileumsskrift for Nansen Dialog 1995 2005. Heidrun Sørlie Røhr (red.) Dialog mer enn ord Jubileumsskrift for Nansen Dialog 1995 2005 Heidrun Sørlie Røhr (red.) DIALOG MER ENN ORD Jubileumsskrift for Nansen Dialog 1995 2005 Heidrun Sørlie Røhr (red.) Lillehammer 2005 Norsk

Detaljer

Sjekk. posten. Et år i dødens forgård Side 6 Veteranrettigheter - hvor står vi? Side 14 Ledersamling Side 17

Sjekk. posten. Et år i dødens forgård Side 6 Veteranrettigheter - hvor står vi? Side 14 Ledersamling Side 17 Sjekk posten NR 3-2009 Et år i dødens forgård Side 6 Veteranrettigheter - hvor står vi? Side 14 Ledersamling Side 17 Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner NVIO :innhold Sjekk posten NR 3-2009

Detaljer

Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner NVIO

Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner NVIO Sjekk NR 4-2009 posten TEMA: Forsvarets nye utenlandsoperasjon: FNs feltsykehus i Tsjad Side 12 Krigshistoriens entusiaster War & Peace Show i UK Side 14 Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner

Detaljer

NR 2-2011. Den nye. Gulfkrigslidelsen. skyldes fysisk skade SIDE 6. Når det verste skjerside 12

NR 2-2011. Den nye. Gulfkrigslidelsen. skyldes fysisk skade SIDE 6. Når det verste skjerside 12 Sjekk NR 2-2011 posten Den nye veteranenside 8 Gulfkrigslidelsen skyldes fysisk skade SIDE 6 Når det verste skjerside 12 Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner NVIO Når det verste skjer Side

Detaljer

ikke Stikka NR. 01 2010 WWW.SENTERMOTINCEST.NO

ikke Stikka NR. 01 2010 WWW.SENTERMOTINCEST.NO ikke Stikka VI TRENGER HVERANDRE NR. 01 2010 UTGITT AV STØTTESENTER MOT INCEST OSLO WWW.SENTERMOTINCEST.NO Tema: SELVHJELP Innhold Tema: SELVHJELP Dikt: Gi meg frihet s. 04 Hjelp til selvhjelp veien til

Detaljer

SJEKKPOSTEN. Landsmøtet 25.-27. april i Stavanger «Og barnets navn skal være...»

SJEKKPOSTEN. Landsmøtet 25.-27. april i Stavanger «Og barnets navn skal være...» SJEKKPOSTEN TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND. NR 2/2008 Landsmøtet 25.-27. april i Stavanger «Og barnets navn skal være...» Soldater som gir sitt liv for fedrelandet «Betaler den nest høyeste

Detaljer