Sogn Cykleklubb ÅRSMELDING Årsmelding Sogn CK

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sogn Cykleklubb ÅRSMELDING 2014. Årsmelding 2014 - Sogn CK"

Transkript

1 Sogn Cykleklubb ÅRSMELDING 2014

2 1 OPPSUMMERING AV SESONGEN Sesongen 2014 har vore ein fin sesong for Sogn Cykleklubb. Medlemmar: Klubben har hatt noko nedgang i medlemsmassen, men fått auka aktivitet blant yngre syklistar og det har vore brukbar oppslutning på treningar. Trening: Treningsesongen starta for dei fleste i midten av mars og det har vore same opplegg som tidlegare år. Ungdomstrening måndagar (kun fram til juni månad pga mangel på trenar og dalande interesse utover våren), intervall tysdag og torsdag, samt langtur laurdag (frå sogndal) og søndag (frå leikanger). Satsing på unge syklistar: Klubben har i 2014 fortsatt satsinga på unge syklistar. Sedrik Engebø Ullebø, Thristan Engebø Ullebø og Runar Sekse har fått økonomisk støtte frå klubben. Alle dei unge syklistane har markert seg sterkt i sesongen som har vore. Sedrik og Thristan fortset framgangen frå førre år. Dei er i toppen i sine aldersklassar i både nasjonale og nordiske ritt! Runar får støtte frå Sogn CK på fyrste året og har allereie gode resultat å vise til, blant anna 2. plass i Øygardsrittet og Sturerittet. Kan ogso nemne Eirik Kinserdal som viser lovande takter på trening, og kan vise til ein imponerande 2. plass på Trollstigrittet i sin aldersklasse i Det blir spennande å fylgje alle dei unge syklistane det komande året, og klubben har ogso plass til fleire som ynskjer å satse! Turritt: På turrittsida har klubben vore med på mange ritt. Klubben deltok som vanleg med ein større kontigent på Bergen-Voss, og elles har klubbens medlemmar vore med på blant anna Nordfjordrittet, Voss-Geilo og Skarverittet (terreng). Arrangement: I 2014 arrangerte Sogn CK det 24. Jotunheimen Rundt, det 17. Sognefjellrittet og det 3. Sognefjordrittet. Ritta er krevjande å arrangere og ein har arbeida med å gjere organisasjonen meir robust. Detaljert rapport frå ritta lenger nede i årsmeldinga. Sesongavslutning: Sesongen vart avslutta med fest på Galleri Krydder. Det var markering av gode resultat, gode trenarar og ein tradisjonsrik Quiz.

3 2 STYRE OG STELL Styret i Sogn CK har i 2014 bestått av: Leiar: Cathrine Stigen Bøen Nestleiar: Weronica Øvstetun Kasserar: Reni Herland Styremedlemmar: Knut Kjærvik og Erik Sannebro Varamedlemmar: Bjørn Birger Bremer og Tor Erik Hamre Revisor: Deloitte Valkomite: Kjetil Melheim (leiar), Oddvar Husum, Kurt Jevnaker,Johannes Tubbene (vara). Styret har i perioden hatt 7 styremøte. Styret har og fungert som styringsgruppe for JR. 2.1 MEDLEMMER 2014 hadde 116 betalande medlemmar i klubben, ein nedgang på 26 stk frå sesongen Fordelinga mellom kjønn og alder er 27 damer og 89 menn. Mesteparten av medlemsmassen må seiast å vere aktive medlemmar. På ungdomssida er me omlag 12 jenter og 20 gutar under 19 år. 2.2 SPORTSLEG UTVAL Sportsleg utval har bestått av Geir Orrestad, Jon Stedje og Stig Vattekar. Dei la fram forslag til sesongplan for 2014 basert på erfaringar frå tidlegare år, samt etter innspel frå medlemmane. 2.3 SPONSORAR Vår hovudsponsor er Sparebanken Vest. Andre Sponsorar er Hans Nes Bygg AS, Nortura og Statkraft Dette saman med sponsorar som støttar oss i arrangementet Jotunheimen Rundt. Her kan nemnast Meny, Lerum og Lægreid hotell. 2.4 ØKONOMI Sogn CK har ein solid økonomi. Me får inn eit godt bidrag til klubben gjennom Link Bingo. Klubben får og inn ein lite skjerv frå grasrotandel. Dette saman med sponsorinntekter og inntekter knytt til Jotunheimen Rundt gjer at klubben sit i ein god økonomisk situasjon.

4 3 AKTIVITETAR 3.1 TURGRUPPA Turgruppa hadde som vanleg laurdagstreningar med oppstart i mars månad. Oppmøte klokka 09:00 utanfor Statoil Sogndal. Inndeling i tre gruppar med faste kapteinar i kvar gruppe: - Gr 1 fart tilsvarande Bergen-Voss på under 4:30. Kapteinar: Geir Orrestad og Erik Stedje. - Gr 2 fart tilsvarande Bergen-Voss på ca 5 timar. Kapteinar: Stig Vattekar og Arne Frode Barsnes. - Gr 3 fart tilsvarande Bergen-Voss på meir enn 5 timar. Kapteinar: Jon Stedje og Magne Lund. Målsettinga for dei fleste var ritta Bergen - Voss og Jotunheimen Rundt. Som utgangspunkt for gjennomføring av desse treningsturane var den sportslege plan som sportsleg utval hadde utarbeida. Det var sjølvsagt rom for endringar der ein såg det som teneleg. Det starta som vanleg med turar utover mot/til Hella. Seinare meir retta mot mål som Fortun og Jostedalen. I tillegg til dette var det og lagt opp til ei søndagsgruppe med utgangspunkt i dei som bur på Leikanger og innover til Sogndal. Med start på Esso en på Hermansverk kl Turen gjekk vanlegvis via Sogndalsdalen med retur til Leikanger. Det har vore trening tysdagar og torsdagar både på Leikanger og Sogndal. Øktene var lagt opp med variasjon på intervall (flatt/bakke), tempo, fartsleik og rulletrening. 3.2 UNGDOMSTRENING Klubben har i 2014 fortsatt med ungdomstrening ein gong i veka. Klubben vil rette ein stor takk til Kristian Tjønneland frå Førde CK som har vore trenar. Sidan Kristian har flytta bort ifm. skulegang er det usikkert om klubben kan halde fram med tilsvarande tilbod i TRENINGSLEIR I «SYDEN» Både kanariøyane og området rundt Alicante er populære reisemål. Ambisjonane, ønska reisemål og tidspunkt er forskjellige, derfor har det ikkje lukkast klubben å få til ein felles tur. 3.4 SPINNING Spinning på Idrettssenteret i Sogndal kom i gang på vinteren 2014/15. Klubben har hatt avtale med idrettssenteret om eigen drop-in pris.

5 4 ARRANGEMENT 4.1 JOTUNHEIMEN RUNDT OG SOGNEFJELLSRITTET 2014 Årets Jotunheimen Rundt vart arrangert for 24.gong 4-5 juli Gruppa for Jotunheimen Rundt var samansett slik: Rittleiar Jotunheimen Rundt: Håkon Nesse Rittleiar Sognefjellrittet: Håkon Nesse Rittleiar Sognefjordrittet: Maria Kalstad Marknadssjef: Jørgen Ulrik Berg Tidtaking: Quicktiming Løyvesjef: Håkon Nesse Vaktsjef: Torodd Kvam Matsjef: Bent Sjøthun Sekretariat: Halvard Gjerde Arrangement i målområdet: Anders W. Yri Transportsjef: Magne Lund Skiltsjef: Frode Vagstad Marknadsføring: Marknadsføringa til rittet 2014 var kun nettbasert, deriblant bannerannonse på birken.no og styrkeproven.no. Det knytte seg litt spenning til om dette ville gjere utslag på påmeldinga. Ny dynamisk nettside blei ferdigutvikla først i august, dvs. etter rittet der ein nyttar wordpress som tidligare, noko som ein forventar skal gje positiv effekt i åra som kjem. Fokuset er meir bruk av bilete og eit meir moderne uttrykk i konkurransen med andre ritt. Vi har nå slideshow på sida der vi sjølv kan styre dette. Det er også integrert sosiale media på nettsida med Facebook, Strava, Twitter og Webstagram-feed frå publikum. Me er og stolte av å ha truffet målgruppa ved å knytta opp arrangementet som klubb i Strava, der mange frå før samanlikner treninga si med andre likesinna. Dette skapar engasjement.

6 JOTUNHEIMEN RUNDT Årets ritt samla til start 312 personar. Totalt var det påmeldt ca 335. Det var 2 ferre som starta enn året før, noko me var nøgde med. Spesielt når me les om andre ritt med stor tilbakegang. Rittet vart avvikla under litt varierande vêrtilhøve. Litt regn på Filefjell, skodde på toppen av Valdresflya og til tider sterk vind på Sognefjellet. Stort sett turr vegbane. I forkant av rittet hadde me fleire møte og planlegging. Fekk i februar melding om at Ottadalen CK ikkje lenger klarde skaffe folk til matstasjonane på Randsverk og i Lom. Dette gjorde at me måtte tenke alternativt. Løysinga vart foreldre til 9.klasse ved Leikanger ungdomsskule som skulle til Polen. Rittleiar hadde møte med dei og tok i dagane før rittet turen til Lom og Randsverk for å gjere avtale med kommunen, få nøklar og oversikt. Varmmaten vart laga på Leikanger og frosen ned før transport til Lom. Dette vart, totalt sett, svært vellukka. Trur ikkje Lom har hatt så god mat nokon gong. Her eit bilete frå Randsverk. Sikkerheitstiltak/sykkelvest: I år gjorde me eit val med fokus på sikkerheit. Det vart, i samarbeid med Via Scandinavia, utvikla ein refleksvest med lommer. Denne vart så utdelt før start i Lærdal med anbefaling om å bruke for å verte meir synlege. - Nær 80% av dei som starta nytta seg av vesten. Fekk og svært gode tilbakemeldingar på den. Det må me få lov å kalle suksess! - Lærdal sykkelklubb var med og hjelpte til med starten i Lærdal. Dei stilte som før med vakter og fylgjebil eit stykke. - Tidtakinga fungerte, som i 2013, meget godt. Dette har vore eit løft for rittet og arrangementet.

7 SOGNEFJELLRITTET: Starten på Sognefjellrittet gjekk som vanleg. Nytt i år var «Rask pulje» med start Dette vart godt motteke og vert noko me satsar vidare på. Slepp det store fartshysteriet ut frå Lom. Diverre var nedgangen på Sognefjellrittet større. Totalt i overkant av 200 som starta. Nær 50 ferre enn i Litt urovekkande, men håpar det er eit eingongstilfelle. Diverre skapte vinden som kom problem for Sognefjellrittet og det vart ein del som braut. Nokre ryttarar bles regelrett av vegen. Heldigvis utan at nokon vart alvorleg skadd. Vaflene på Sognefjellet smakte utmerket som alltid. Eit mål for mange.! Serviceapparatet fungerte godt og rittet gjekk utan store problem. Det var (som vanleg) ein velt rundt Flåklypa området på Sognefjellrittet. Våre eigne ryttarar var og involvert her. Ein til legesjekk med hjerneskaking og skrubbsår. Det gjekk heldigvis bra med alle. Einaste skade på Jotuheimen Rundt, var eit kragebein etter velt på veg ned Valdresflya. Dette var sjølvforskylt og hendeleg uhell. Styret i Sogn CK vart til slutt samla i ein bil opp Bøverdalen, hadde dei «hastemøte» under rittet? I målområdet sytte Anders og Halvard for at ting var på stell. Speaker Ole Simen Nesdal sytte for at dei som kom i mål vart godt mottekne. Det artige unntaket i år, var at to deltakarar valde å gifta seg etter målgang. Andreas Bernhoft og Monica Storhaug.

8 Klubben gjorde litt stas på brudeparet i målområdet og dei hadde fått eit minne for livet sa dei. Det kan og nevnast at Anders deltok på Norseman etter Jotunheimen Rundt. Han nytta då sykkelvesten vår der. Det sette me stor pris på og god «reklame» for oss. Me ynskjer dei begge velkommen att i Oppsummering Jotunheimen Rundt og Sognefjellsrittet 2014 Takk til Lærdal kommune for lån av idrettshall og garderobar. Lærdal Ferie og Fritidspark stilte med salsbod i Lærdal. Vegarbeidet frå Borlaug fram til Brusestølen var me spente på, men det gjekk heilt fint og utan dramatikk. I 2015 er tunellen i drift og vegen opp frå Borlaug vil bli mykje tryggare. Frå Lom og Sognefjellrittet stilte motorsyklistar frå Jotunheimen MC som følgje. Dette viser seg spesielt viktig i avvikling av rittet oppover Bøverdalen med tanke på sikkerheit og tryggleik. Brukte i år og «master» bil ut frå start, noko som var vellukka. Fekk fin flyt i feltet før det vart sluppe fri. År etter år blir matstasjonane trekte fram på ein positiv måte, dei får mykje fortent skryt frå syklistane. For Sogn CK er dette eit meget viktig element i vårt «produkt/merkevare» og blir brukt i marknadsføringa vår. Norges vakraste og truleg beste turritt på kvalitet og opplevelsar. Det må me halde på. Flott er det samarbeidet me har med handballgruppa til SIL og Eli Tjørhom, samt fotballgruppa som hjelpte til med sekretariatsarbeid. Den eine hovudsponsoren vår, Intersport Sogndal, stilte med eigen stand også i Frå Sparebanken Vest lånte me i år Start og Målportal. Dette var vellukka, spesielt i Lom som tok seg mykje betre ut med startportal i «porten». Sogn CK vil og rette ein stor takk til dei som stiller opp som vakter, sjåførar, sekretariat osv. Eit dugnadsarbeid som er eit viktig bidrag for at arrangementet skal gå. Også ei takk til Sogndal kommune som let oss få bruke Trudvang skule, kommunehuset og parken som målområde. Takk for godt arbeid i 2015 Håkon Nesse Rittleiar

9 4.2 SOGNEFJORDRITTET, ROALD KALSTADS MINNERITT 2014 Sognefjordrittet, Roald Kalstads minneritt, vart gjennomført for fyrste gong i Ideen bak tiltaket var å minnast Roald Kalstad, som døydde av kreft i Kalstad var delaktig i etableringa av Sogn CK og opprettinga av rittet Jotunheimen Rundt. Han gjennomførte også Jotunheimen Rundt sjølv kvart år fram til han vart sjuk. Det var viktig, i Kalstads minne, å gjere Sognefjordrittet til eit lågterskeltilbod, utan klasseinndeling og tidtaking. Dette skulle være eit ritt som alle kunne gjennomføre. Roald Kalstad var sjølv aldri særleg oppteken av konkurranseaspektet, men nytta syklinga til rekreasjon, avkopling og som eit middel til god mental- og fysisk helse. Årets utgåve av rittet (2014) gikk mykje likt som året før. Planleggingsperioden vart igjen prega av begrensa tid og kapasitet for den då verande rittleiar Andrè Kalstad. Maria Kalstad Brun tok over som rittleiar 1 månad før rittet. Det var lita tid til å gjere dei store grepa som skulle til for å ta rittet til eit høgare nivå enn kva forrige ritt hadde vore. Dette viste seg og gjennom påmeldinga til rittet. Det var 42 førehandspåmeldte deltakarar av i overkant 60 deltakarar som gjennomførte rittet i år. Underteikna syns såleis at gjennomføringa og resultatet var godt med tanke på kor liten tid ein hadde å markedsføra rittet. Sjølve gjennomføringa av rittet gikk og som planlagt. Intersport stilte med stand ved startområdet der ein kunne ta siste fiks på syklane. Noko som fleire har nytta seg godt av. Underteikna og Anders Fortun tok seg av registreringa ved start. John Oddvar Vinda hadde ansvar for matstasjonen på Lambhaug og Brystkreftforeninga hadde lotteriet i målgang, samt utdeling av diplomar frå kreftforeninga. Som i år som i fjor stilte bedrifter opp med sponsing av gevinstar og peng. Sparebanken Vest og Luster Sparebank stilte opp med 5000kr kvar, Sogndal Fotball med signert T- skjorte, SGN Skis med div t-skjorter og Intersport med sykkelvest og anna div. treningstilbehør. Til tross for lita kapasitet til å organisere rittet er underteikna fornøgd med gjennomføring og resultatet. Familien Kalstad har evaluert årets ritt og har vore inne i ein tankeprosess på kva ein skal gjera framover. Familien syns det har vore godt å hedre Roald Kalstads minne på denne måten, men alt i alt kjenner familien at det er tid for å levere stafettpinnen vidare. Viljen og ønske om å forsetje som arrangør balanserer ikkje med påkjenninga familien har til å arrangere dette aleine. Familien Kalstad ynskjer at rittet skal kunne hedra alle kreftråka familier og at det av den grunn har behov for ein arrangør som kan inkludere fleire. Underteikna har stor tru på at med fleire engasjerte og med meir prioritert tid til å planlegge arrangementet så vil rittet ha stort potensiale i framtida. Underteikna stiller seg disponibel til samarbeid med nye arrangørar for å bidra til ein god overgang og til ei betre organisering av rittet. Underteikna vil takka alle som har bidrege og nemnt i avsnitta over. Og takke Sogn CK og Jotunheimenrundt for god dialog og samarbeid i tida før og etter rittet. Underteikna: Maria Kalstad Brun

10 4.3 SOGNDAL ENDURO Sogndal Enduro vart arrangert for 3. gong, og ogso i år med Jan Helge Aalbu som ritteleiiar. Rittet vart i år arrangert på Molden og hadde 3 fartsetappar med omlag 80% nedover og 20 % bortover og oppover. Vinnar av rittet var den som hadde kortast samanlagttid på dei 3 fartsetappane. Rittet var del av ein Nasjonal Cup og det var over 100 deltakarar, rittet vart fort fullteikna. Rittet fekk god merksemd nasjonalt. Det var ein krevjande dag, regn, sleipt og dårleg utsikt. Likevel var det god stemning og gode tilbakemeldingar på både gjennomføringa og område. Diverse lenker til nyheitsartiklar, bilete og video frå arrangementet: https://vimeo.com/

11 5 RESULTAT AKTIVE SYKLISTAR I KLUBBEN 5.1 SEDRIK ENGEBØ ULLEBØ Sedrik har nok eit godt sykkelår bak seg. Svært gode resultat gjennom heile sesongen og ein sterk syklist me er stolte av å ha med oss i klubben. Sotramila nr 1 Rådalen Rundt nr 1 Østfold 3 dagers tempo og gateritt nr 1 Østfold 3 dagers fellesstart nr 11 Asker Petix Prix nr 1 totalt Nordjordrittet nr 1 i klassen, 2 totalt Pizzorne Challenge nr 20 Roserittet tempo nr 9 UM sykling tempo og fellesstart nr 1 (utland) Tour de Himmelfart (5 ritt på 3 dagar i Danmark) nr 2 totalt 5.2 THRISTAN ENGEBØ ULLEBØ Thristan har i 2014 sesongen etablert seg heilt i toppen og har svært imponerande resultat å vise til: Sotramila nr 5 Rådalen rundt nr 13 Østfold 3 dagers tempo, gateritt og fellesstart nr 1 på alle og totalt Asker Petix Prix nr 1 totalt Roserittet nr 1 (utland) Tour de Himmelfart nr 4 totalt 5.3 RUNAR SEKSE Runar har hatt ein god andre sesong på landevegen med følgjande sterke resultat: Ungdomsbirken landeveg nr 18 Sund fellesstart nr 4 klasse M15/16 Liatårnet opp nr 4 klasse M15/16 Tjeldstø tempo nr 10 klasse M15/16 Sturerittet nr 2 klasse M15/16 Øygardsrittet nr 2 klasse M15/16

12 5.4 EIRIK KINSERDAL Eirik har ikkje fått støtte frå klubben i 2014, men har fleire sterke resultat i året som har vore og vil få støtte i Rittresultat: Regionmesterskap Vest nr 3 Fana 3-dagers nr 3 totalt Tour de Hallingdal #4 Hemsedal nr 9 klasse M17-19 Trollstigrittet nr 2 klasse Aktiv menn VETERANPROFF ERIK SANNEBRO Erik har ein ny bra sesong bak seg, med følgjande resultat: Ålesundrittet og Ålesundtempoen nr 1 klasse M50-54 Nordhordaland Rundt nr 3 i klasse M50-54 Color Line Setesdal Tour nr 3 klasse M50-54 Nordfjordrittet nr 1 klasse M50-59 Vassfarrittet (mtb) nr 2 klasse M50-59

ÅRSMELDING 2014 HAFSLO IDRETTSLAG

ÅRSMELDING 2014 HAFSLO IDRETTSLAG ÅRSMELDING 2014 HAFSLO IDRETTSLAG Glimt ifrå kunstgrasbana ved Hafslo samfunnshus SAKLISTE 1. Opning. 2. Godkjenning av innkalling 3. Godkjenning av sakliste 4. Val av møteleiar og skrivar 5. Val av to

Detaljer

Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwert yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa

Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwert yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwert yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa ÅRSMELDING 2013 sdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdf AURLAND IL ghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghj

Detaljer

Årsmøte 2013. SunnFJORD GOLFklubb. Rica Sunnfjord Hotel 12. mars 2014

Årsmøte 2013. SunnFJORD GOLFklubb. Rica Sunnfjord Hotel 12. mars 2014 Årsmøte 2013 SunnFJORD GOLFklubb Rica Sunnfjord Hotel 12. mars 2014 Sakliste: 1. Konstituering: a. Val av ordstyrar b. Val av referent c. Val av to til å skrive under møtebok. 2. Årsmelding 2013 3. Rekneskap

Detaljer

Årsmelding for Osterøy Idrottslag 2011

Årsmelding for Osterøy Idrottslag 2011 Årsmelding for Osterøy Idrottslag 2011 Vedteke på årsmøtet i Osterøy Idrottslag 12. mars 2012 1 Innhaldsliste Hovudstyret... 3 Gruppestyra i 2011... 3 Andre nemnder og komitear... 3 Osterøy Idrottslag

Detaljer

Årsmelding 2012 Velkomen til årsmøte 17. mars 2013 Kommunestyresalen, Sandane - kl. 19.00

Årsmelding 2012 Velkomen til årsmøte 17. mars 2013 Kommunestyresalen, Sandane - kl. 19.00 Årsmelding 2012 Velkomen til årsmøte 17. mars 2013 Kommunestyresalen, Sandane - kl. 19.00 PS: Følg med på lagsaktivitetane på våre oppdaterte heimesider www.fjellhugvereide.no ÅRSMØTE I FJELLHUG/VEREIDE

Detaljer

Årsmelding 2011 Hydro Årdal - Årdalsnett - Indre Sogn Sparebank Årdal Energi

Årsmelding 2011 Hydro Årdal - Årdalsnett - Indre Sogn Sparebank Årdal Energi Årsmelding 2011 Kleiven Sogn - Arkitektkontoret Erling Hugen Årdal Byggservice Olav O. Hæreid Sogn Bilservice Dooria Indre Sogn Bil Byggmakker Andersen BIS Production Partner Klingenberg Hotell PGP Viking

Detaljer

Velkomen til Årsmøte i Sandane Sykkelklubb på Gloppebua 22. mars 2015 kl 18.00

Velkomen til Årsmøte i Sandane Sykkelklubb på Gloppebua 22. mars 2015 kl 18.00 Årsmelding 2014 Sandane Sykkelklubb Velkomen til Årsmøte i Sandane Sykkelklubb på Gloppebua 22. mars 2015 kl 18.00 Sakliste 1. Godkjenning av innkalling og sakliste 2. Val av møteleiar, sekretær og to

Detaljer

Mai 2003 Stordalingen 1. Nyhetsmagasin for Stordal IL. Årgang 2 Nr. 3 mai 2003

Mai 2003 Stordalingen 1. Nyhetsmagasin for Stordal IL. Årgang 2 Nr. 3 mai 2003 Mai 2003 Stordalingen 1 Innhald i magasinet s. 2 Leiaren i S.I.L s. 3 A-Laget s. 4 Dugnadsgeneralen s. 6 Old-Boys s. 8 Mc Donalds Cup s. 9 Spb. Møre Cup Alpint s. 11 Grendacupen 2002 s. 12 Landsfinalen

Detaljer

Velkomen til Årsmøte i Eidsfossen Sykkelklubb Gloppebua 22. mars 2015 kl 18.00

Velkomen til Årsmøte i Eidsfossen Sykkelklubb Gloppebua 22. mars 2015 kl 18.00 Årsmelding 2014 Sandane Sykkelklubb Velkomen til Årsmøte i Eidsfossen Sykkelklubb Gloppebua 22. mars 2015 kl 18.00 Sakliste 1. Godkjenning av innkalling og sakliste 2. Val av møteleiar, sekretær og to

Detaljer

Årsmelding 2014 Valldal Idrettslag

Årsmelding 2014 Valldal Idrettslag Årsmelding 2014 Valldal Idrettslag Styret 2014 - Einar Hoel Anders Rem Trond Håvoll Karianne Vestre Døving Kristin Sandnes Ellisiv Valdal Jarvik Magne Eivind Glomnes Kristi Linge Stakkestad Kjersti Magnussen

Detaljer

Sogndal Idrettslag Årsmelding 2007

Sogndal Idrettslag Årsmelding 2007 Sogndal Idrettslag Årsmelding 2007 Årsmøte 2007 Onsdag 26. mars 2008 Kl 19.00 Fosshaugane Campus - Gjensidigerommet Sakliste: Sak 1 Opning Sak 2 Godkjenning av innkalling og sakliste Sak 3 Val av ordstyrar

Detaljer

årsmelding HANDBALL rekneskap

årsmelding HANDBALL rekneskap 1914 2011 årsmelding rekneskap STORD FO STORD BARNE Ivrige fotballspelarar i aksjon. FOTBALL Formenn i laget Leif Tonning 1914 15 Magnus Jansen 1916 17 Bjarne Dahl 1918 19 Harald Nordenborg 1920 25 Magne

Detaljer

ÅRSMELDING 2013. 1 S i d e

ÅRSMELDING 2013. 1 S i d e ÅRSMELDING 2013 1 S i d e Styret/funksjoner i klubben: Styret Navn Valg/År På valg Leiar Frode Fester 1 år Nei Nestleiar Christian Hagen 0 år Ja Skrivar Hildegunn Pettersen 0 År Ja Økonomi Thomas Zwartjes

Detaljer

Årsmelding breiddefotballen 2014

Årsmelding breiddefotballen 2014 2014 Årsmelding breiddefotballen 2014 Styret i breiddefotball 2014: Ann Helen Lægreid Fair Play kontakt Peter Sundberg Sportsleg kontakt Aina Bøe Dugnadskontakt Morten Lægreid Materialforvaltar Morten

Detaljer

Årsmøte 2014. SunnFJORD GOLFklubb. Rica Sunnfjord Hotel 26. februar 2014

Årsmøte 2014. SunnFJORD GOLFklubb. Rica Sunnfjord Hotel 26. februar 2014 Årsmøte 2014 SunnFJORD GOLFklubb Rica Sunnfjord Hotel 26. februar 2014 Sakliste: 1. Konstituering: a. Val av ordstyrar b. Val av referent c. Val av to til å skrive under møtebok. 2. Årsmelding 2014 3.

Detaljer

1. DAGSORDEN 1.1 Dagsorden...5 1.2 Forretningsorden...6

1. DAGSORDEN 1.1 Dagsorden...5 1.2 Forretningsorden...6 ÅRSMELDING 2004/2005 INNHALD Side 1. DAGSORDEN 1.1 Dagsorden...5 1.2 Forretningsorden...6 2. STYRET 2.1 Oversikt over styrerepresentantar og valkomité...7 2.2 Styremøte......7 2.3 Styrerapport 2004...8

Detaljer

HF AVISA. Sotra i sterk framgong. Side 5

HF AVISA. Sotra i sterk framgong. Side 5 HF AVISA G r at i s F ESTIVA LAVIS 2 2. å rg. T i llegg t i l Su nnh o r d land Foto: Roy Danielsen Bli best, bli heime Sotra i sterk framgong Mykje leik, litt alvor Side 4 Side 5 Side 10 Møt opp og sjå

Detaljer

Sogndal Idrettslag Årsmelding 2009

Sogndal Idrettslag Årsmelding 2009 Sogndal Idrettslag Årsmelding 2009 Arbeidsutval 1. Arbeidsutval Styreleiar Styremedlemar Varamedlem Rune Fromreide Jøril Hovland Kari Marie Navarsete Tom Hauståker Tommy Sæthre Morten Røstadbotten 2. Grupper

Detaljer

Leiaren har ordet: Leiar i Stordal Alpin Olai Roger Nakken

Leiaren har ordet: Leiar i Stordal Alpin Olai Roger Nakken Leiaren har ordet: Leiar i Stordal Alpin Olai Roger Nakken Det er lett å vere leiar i medgangstider, vert det sagt. Og for å gjere det heilt klart; det er gode tider for Stordal Alpin no. Eller nedoverbakke,

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 KVINNHERAD SKYTTARLAG

ÅRSMELDING 2014 KVINNHERAD SKYTTARLAG Side 1 av 12 Sak 2: ÅRSMELDING 2014 KVINNHERAD SKYTTARLAG Kvinnherad skyttarlag har i 2014 hatt følgjande tillitsvalde: Styret: Arnt Orholm Nestleiar: Unni Gorm-Hansen Kasserar: Elisabet Epland Næs Sekretær:

Detaljer

Fotballavisa. Stord Fotball april 2012 MEDIEHUSET

Fotballavisa. Stord Fotball april 2012 MEDIEHUSET Fotballavisa Stord Fotball april 2012 MEDIEHUSET 2 Fotballavisa Samla seg saman Unge Stord-spelarar i fokus. Her spring borna mot kameramannen. Innspelinga av musikkvideoen vart ein fest. Om få veker vert

Detaljer

1. DAGSORDEN 1.1 Dagsorden... 4 1.2 Forretningsorden... 5

1. DAGSORDEN 1.1 Dagsorden... 4 1.2 Forretningsorden... 5 INNHALD Side 1. DAGSORDEN 1.1 Dagsorden... 4 1.2 Forretningsorden... 5 2. STYRET 2014 2.1 Oversikt over styrerepresentantar og valkomité... 6 2.2 Styremøte 2014...... 6 2.3 Styrerapport 2014... 7 3. UTVAL

Detaljer

Årsmøte Eidfjord Idrettslag 5. mai 2013 på Eidfjord Fjell og Fjordhotell kl. 19.00. Sakliste og sakspapira for årsmøtet

Årsmøte Eidfjord Idrettslag 5. mai 2013 på Eidfjord Fjell og Fjordhotell kl. 19.00. Sakliste og sakspapira for årsmøtet Årsmøte Eidfjord Idrettslag 5. mai 2013 på Eidfjord Fjell og Fjordhotell kl. 19.00 Sakliste og sakspapira for årsmøtet Det vises til innkallinga til årsmøte av 5. april 2013 på Eidfjord IL si nettside.

Detaljer

For HIL medlemmer har laget ei avtale med Sport 1 i Åmot. Her får medlemmene 20 % på butikkpris på ski og fotball og 10 % på alle andre varer.

For HIL medlemmer har laget ei avtale med Sport 1 i Åmot. Her får medlemmene 20 % på butikkpris på ski og fotball og 10 % på alle andre varer. 1 ÅRSMELDING FRÅ STYRET I HØYDALSMO IDROTTSLAG 2012. Styrets samansetning: Leiar : Sverre Bakke Nestleiar : Rune Djuve Kasserar :Gunn Wennersteen Styremedlem : Ågot Jordstøyl Leiar fotball : Olav Aalandslid

Detaljer

Årsmelding frå styret

Årsmelding frå styret Årsmelding frå styret Styret har i år hatt denne samansettinga: Willy Kalsås,leiar- Annbjørg Fossberg, nestleiar, Grete Solheim, sportsleg leiar- Per Inge Olsen, økonomiansvarleg- Jan Jaap Boot, varamedlem.

Detaljer

ÅRSMELDING BØFJORD I.L. 2014

ÅRSMELDING BØFJORD I.L. 2014 ÅRSMELDING BØFJORD I.L. 2014 ÅRSMØTE PÅ BØFJORDEN GRENDAHUS 26.02.15 KL. 19.30 SAKSLISTE: ÅPNING KONSTITUERING ÅRSMELDINGER REGNSKAP INNKOMNE SAKER KONTINGENT ORGANISASJONSPLAN VALG INNKOMNE SAKER MÅ VÆRE

Detaljer

KOMMUNALT INFORMASJONSMAGASIN FRÅ LUSTER KOMMUNE

KOMMUNALT INFORMASJONSMAGASIN FRÅ LUSTER KOMMUNE KOMMUNALT INFORMASJONSMAGASIN FRÅ LUSTER KOMMUNE Nr. 2 2010 15. årgang God sommar! Ordføraren har ordet Det er sommar og mange ser fram til ein velfortent ferie. Våren vart både lang og kald, så no håpar

Detaljer

LUSTRA. KOMMUNALT INFORMASJONSMAGASIN FRÅ LUSTER KOMMUNE nytt. God jul!

LUSTRA. KOMMUNALT INFORMASJONSMAGASIN FRÅ LUSTER KOMMUNE nytt. God jul! LUSTRA Nr. 2 2013 KOMMUNALT INFORMASJONSMAGASIN FRÅ LUSTER KOMMUNE 18. årgang nytt God jul! Ordføraren har ordet Det har også dette halvåret vore aktive månader i kommunal regi, me har feira 50-årsjubileet

Detaljer

Stordal Alpinsenter går dette året inn i sin 34. sesong i alpinsportens teneste. Anlegget har i alle år vore drive på dugnad og idealisme (s.

Stordal Alpinsenter går dette året inn i sin 34. sesong i alpinsportens teneste. Anlegget har i alle år vore drive på dugnad og idealisme (s. Nyhetsmagasin for Stordal IL www.stordalingen.no Årgang 2 - Nr. 4 Desember 2003 post@stordalingen.no Min tur: Toralv Klokkehaug i Dyrdalen (s. 30) Stordal Alpinsenter går dette året inn i sin 34. sesong

Detaljer

IL BRODD. Årsmelding 2014. Medlem av:

IL BRODD. Årsmelding 2014. Medlem av: IL BRODD Årsmelding 2014 Medlem av: Sogn og Fjordane Fotballkrins, Sogn og Fjordane Friidrettskrins, Sogn og Fjordane Handballkrins og Norges Vektløftarforbund. TILLITSVALDE I BRODD 2014: Leiar: Bjarne

Detaljer