Sogn Cykleklubb ÅRSMELDING Årsmelding Sogn CK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sogn Cykleklubb ÅRSMELDING 2014. Årsmelding 2014 - Sogn CK"

Transkript

1 Sogn Cykleklubb ÅRSMELDING 2014

2 1 OPPSUMMERING AV SESONGEN Sesongen 2014 har vore ein fin sesong for Sogn Cykleklubb. Medlemmar: Klubben har hatt noko nedgang i medlemsmassen, men fått auka aktivitet blant yngre syklistar og det har vore brukbar oppslutning på treningar. Trening: Treningsesongen starta for dei fleste i midten av mars og det har vore same opplegg som tidlegare år. Ungdomstrening måndagar (kun fram til juni månad pga mangel på trenar og dalande interesse utover våren), intervall tysdag og torsdag, samt langtur laurdag (frå sogndal) og søndag (frå leikanger). Satsing på unge syklistar: Klubben har i 2014 fortsatt satsinga på unge syklistar. Sedrik Engebø Ullebø, Thristan Engebø Ullebø og Runar Sekse har fått økonomisk støtte frå klubben. Alle dei unge syklistane har markert seg sterkt i sesongen som har vore. Sedrik og Thristan fortset framgangen frå førre år. Dei er i toppen i sine aldersklassar i både nasjonale og nordiske ritt! Runar får støtte frå Sogn CK på fyrste året og har allereie gode resultat å vise til, blant anna 2. plass i Øygardsrittet og Sturerittet. Kan ogso nemne Eirik Kinserdal som viser lovande takter på trening, og kan vise til ein imponerande 2. plass på Trollstigrittet i sin aldersklasse i Det blir spennande å fylgje alle dei unge syklistane det komande året, og klubben har ogso plass til fleire som ynskjer å satse! Turritt: På turrittsida har klubben vore med på mange ritt. Klubben deltok som vanleg med ein større kontigent på Bergen-Voss, og elles har klubbens medlemmar vore med på blant anna Nordfjordrittet, Voss-Geilo og Skarverittet (terreng). Arrangement: I 2014 arrangerte Sogn CK det 24. Jotunheimen Rundt, det 17. Sognefjellrittet og det 3. Sognefjordrittet. Ritta er krevjande å arrangere og ein har arbeida med å gjere organisasjonen meir robust. Detaljert rapport frå ritta lenger nede i årsmeldinga. Sesongavslutning: Sesongen vart avslutta med fest på Galleri Krydder. Det var markering av gode resultat, gode trenarar og ein tradisjonsrik Quiz.

3 2 STYRE OG STELL Styret i Sogn CK har i 2014 bestått av: Leiar: Cathrine Stigen Bøen Nestleiar: Weronica Øvstetun Kasserar: Reni Herland Styremedlemmar: Knut Kjærvik og Erik Sannebro Varamedlemmar: Bjørn Birger Bremer og Tor Erik Hamre Revisor: Deloitte Valkomite: Kjetil Melheim (leiar), Oddvar Husum, Kurt Jevnaker,Johannes Tubbene (vara). Styret har i perioden hatt 7 styremøte. Styret har og fungert som styringsgruppe for JR. 2.1 MEDLEMMER 2014 hadde 116 betalande medlemmar i klubben, ein nedgang på 26 stk frå sesongen Fordelinga mellom kjønn og alder er 27 damer og 89 menn. Mesteparten av medlemsmassen må seiast å vere aktive medlemmar. På ungdomssida er me omlag 12 jenter og 20 gutar under 19 år. 2.2 SPORTSLEG UTVAL Sportsleg utval har bestått av Geir Orrestad, Jon Stedje og Stig Vattekar. Dei la fram forslag til sesongplan for 2014 basert på erfaringar frå tidlegare år, samt etter innspel frå medlemmane. 2.3 SPONSORAR Vår hovudsponsor er Sparebanken Vest. Andre Sponsorar er Hans Nes Bygg AS, Nortura og Statkraft Dette saman med sponsorar som støttar oss i arrangementet Jotunheimen Rundt. Her kan nemnast Meny, Lerum og Lægreid hotell. 2.4 ØKONOMI Sogn CK har ein solid økonomi. Me får inn eit godt bidrag til klubben gjennom Link Bingo. Klubben får og inn ein lite skjerv frå grasrotandel. Dette saman med sponsorinntekter og inntekter knytt til Jotunheimen Rundt gjer at klubben sit i ein god økonomisk situasjon.

4 3 AKTIVITETAR 3.1 TURGRUPPA Turgruppa hadde som vanleg laurdagstreningar med oppstart i mars månad. Oppmøte klokka 09:00 utanfor Statoil Sogndal. Inndeling i tre gruppar med faste kapteinar i kvar gruppe: - Gr 1 fart tilsvarande Bergen-Voss på under 4:30. Kapteinar: Geir Orrestad og Erik Stedje. - Gr 2 fart tilsvarande Bergen-Voss på ca 5 timar. Kapteinar: Stig Vattekar og Arne Frode Barsnes. - Gr 3 fart tilsvarande Bergen-Voss på meir enn 5 timar. Kapteinar: Jon Stedje og Magne Lund. Målsettinga for dei fleste var ritta Bergen - Voss og Jotunheimen Rundt. Som utgangspunkt for gjennomføring av desse treningsturane var den sportslege plan som sportsleg utval hadde utarbeida. Det var sjølvsagt rom for endringar der ein såg det som teneleg. Det starta som vanleg med turar utover mot/til Hella. Seinare meir retta mot mål som Fortun og Jostedalen. I tillegg til dette var det og lagt opp til ei søndagsgruppe med utgangspunkt i dei som bur på Leikanger og innover til Sogndal. Med start på Esso en på Hermansverk kl Turen gjekk vanlegvis via Sogndalsdalen med retur til Leikanger. Det har vore trening tysdagar og torsdagar både på Leikanger og Sogndal. Øktene var lagt opp med variasjon på intervall (flatt/bakke), tempo, fartsleik og rulletrening. 3.2 UNGDOMSTRENING Klubben har i 2014 fortsatt med ungdomstrening ein gong i veka. Klubben vil rette ein stor takk til Kristian Tjønneland frå Førde CK som har vore trenar. Sidan Kristian har flytta bort ifm. skulegang er det usikkert om klubben kan halde fram med tilsvarande tilbod i TRENINGSLEIR I «SYDEN» Både kanariøyane og området rundt Alicante er populære reisemål. Ambisjonane, ønska reisemål og tidspunkt er forskjellige, derfor har det ikkje lukkast klubben å få til ein felles tur. 3.4 SPINNING Spinning på Idrettssenteret i Sogndal kom i gang på vinteren 2014/15. Klubben har hatt avtale med idrettssenteret om eigen drop-in pris.

5 4 ARRANGEMENT 4.1 JOTUNHEIMEN RUNDT OG SOGNEFJELLSRITTET 2014 Årets Jotunheimen Rundt vart arrangert for 24.gong 4-5 juli Gruppa for Jotunheimen Rundt var samansett slik: Rittleiar Jotunheimen Rundt: Håkon Nesse Rittleiar Sognefjellrittet: Håkon Nesse Rittleiar Sognefjordrittet: Maria Kalstad Marknadssjef: Jørgen Ulrik Berg Tidtaking: Quicktiming Løyvesjef: Håkon Nesse Vaktsjef: Torodd Kvam Matsjef: Bent Sjøthun Sekretariat: Halvard Gjerde Arrangement i målområdet: Anders W. Yri Transportsjef: Magne Lund Skiltsjef: Frode Vagstad Marknadsføring: Marknadsføringa til rittet 2014 var kun nettbasert, deriblant bannerannonse på birken.no og styrkeproven.no. Det knytte seg litt spenning til om dette ville gjere utslag på påmeldinga. Ny dynamisk nettside blei ferdigutvikla først i august, dvs. etter rittet der ein nyttar wordpress som tidligare, noko som ein forventar skal gje positiv effekt i åra som kjem. Fokuset er meir bruk av bilete og eit meir moderne uttrykk i konkurransen med andre ritt. Vi har nå slideshow på sida der vi sjølv kan styre dette. Det er også integrert sosiale media på nettsida med Facebook, Strava, Twitter og Webstagram-feed frå publikum. Me er og stolte av å ha truffet målgruppa ved å knytta opp arrangementet som klubb i Strava, der mange frå før samanlikner treninga si med andre likesinna. Dette skapar engasjement.

6 JOTUNHEIMEN RUNDT Årets ritt samla til start 312 personar. Totalt var det påmeldt ca 335. Det var 2 ferre som starta enn året før, noko me var nøgde med. Spesielt når me les om andre ritt med stor tilbakegang. Rittet vart avvikla under litt varierande vêrtilhøve. Litt regn på Filefjell, skodde på toppen av Valdresflya og til tider sterk vind på Sognefjellet. Stort sett turr vegbane. I forkant av rittet hadde me fleire møte og planlegging. Fekk i februar melding om at Ottadalen CK ikkje lenger klarde skaffe folk til matstasjonane på Randsverk og i Lom. Dette gjorde at me måtte tenke alternativt. Løysinga vart foreldre til 9.klasse ved Leikanger ungdomsskule som skulle til Polen. Rittleiar hadde møte med dei og tok i dagane før rittet turen til Lom og Randsverk for å gjere avtale med kommunen, få nøklar og oversikt. Varmmaten vart laga på Leikanger og frosen ned før transport til Lom. Dette vart, totalt sett, svært vellukka. Trur ikkje Lom har hatt så god mat nokon gong. Her eit bilete frå Randsverk. Sikkerheitstiltak/sykkelvest: I år gjorde me eit val med fokus på sikkerheit. Det vart, i samarbeid med Via Scandinavia, utvikla ein refleksvest med lommer. Denne vart så utdelt før start i Lærdal med anbefaling om å bruke for å verte meir synlege. - Nær 80% av dei som starta nytta seg av vesten. Fekk og svært gode tilbakemeldingar på den. Det må me få lov å kalle suksess! - Lærdal sykkelklubb var med og hjelpte til med starten i Lærdal. Dei stilte som før med vakter og fylgjebil eit stykke. - Tidtakinga fungerte, som i 2013, meget godt. Dette har vore eit løft for rittet og arrangementet.

7 SOGNEFJELLRITTET: Starten på Sognefjellrittet gjekk som vanleg. Nytt i år var «Rask pulje» med start Dette vart godt motteke og vert noko me satsar vidare på. Slepp det store fartshysteriet ut frå Lom. Diverre var nedgangen på Sognefjellrittet større. Totalt i overkant av 200 som starta. Nær 50 ferre enn i Litt urovekkande, men håpar det er eit eingongstilfelle. Diverre skapte vinden som kom problem for Sognefjellrittet og det vart ein del som braut. Nokre ryttarar bles regelrett av vegen. Heldigvis utan at nokon vart alvorleg skadd. Vaflene på Sognefjellet smakte utmerket som alltid. Eit mål for mange.! Serviceapparatet fungerte godt og rittet gjekk utan store problem. Det var (som vanleg) ein velt rundt Flåklypa området på Sognefjellrittet. Våre eigne ryttarar var og involvert her. Ein til legesjekk med hjerneskaking og skrubbsår. Det gjekk heldigvis bra med alle. Einaste skade på Jotuheimen Rundt, var eit kragebein etter velt på veg ned Valdresflya. Dette var sjølvforskylt og hendeleg uhell. Styret i Sogn CK vart til slutt samla i ein bil opp Bøverdalen, hadde dei «hastemøte» under rittet? I målområdet sytte Anders og Halvard for at ting var på stell. Speaker Ole Simen Nesdal sytte for at dei som kom i mål vart godt mottekne. Det artige unntaket i år, var at to deltakarar valde å gifta seg etter målgang. Andreas Bernhoft og Monica Storhaug.

8 Klubben gjorde litt stas på brudeparet i målområdet og dei hadde fått eit minne for livet sa dei. Det kan og nevnast at Anders deltok på Norseman etter Jotunheimen Rundt. Han nytta då sykkelvesten vår der. Det sette me stor pris på og god «reklame» for oss. Me ynskjer dei begge velkommen att i Oppsummering Jotunheimen Rundt og Sognefjellsrittet 2014 Takk til Lærdal kommune for lån av idrettshall og garderobar. Lærdal Ferie og Fritidspark stilte med salsbod i Lærdal. Vegarbeidet frå Borlaug fram til Brusestølen var me spente på, men det gjekk heilt fint og utan dramatikk. I 2015 er tunellen i drift og vegen opp frå Borlaug vil bli mykje tryggare. Frå Lom og Sognefjellrittet stilte motorsyklistar frå Jotunheimen MC som følgje. Dette viser seg spesielt viktig i avvikling av rittet oppover Bøverdalen med tanke på sikkerheit og tryggleik. Brukte i år og «master» bil ut frå start, noko som var vellukka. Fekk fin flyt i feltet før det vart sluppe fri. År etter år blir matstasjonane trekte fram på ein positiv måte, dei får mykje fortent skryt frå syklistane. For Sogn CK er dette eit meget viktig element i vårt «produkt/merkevare» og blir brukt i marknadsføringa vår. Norges vakraste og truleg beste turritt på kvalitet og opplevelsar. Det må me halde på. Flott er det samarbeidet me har med handballgruppa til SIL og Eli Tjørhom, samt fotballgruppa som hjelpte til med sekretariatsarbeid. Den eine hovudsponsoren vår, Intersport Sogndal, stilte med eigen stand også i Frå Sparebanken Vest lånte me i år Start og Målportal. Dette var vellukka, spesielt i Lom som tok seg mykje betre ut med startportal i «porten». Sogn CK vil og rette ein stor takk til dei som stiller opp som vakter, sjåførar, sekretariat osv. Eit dugnadsarbeid som er eit viktig bidrag for at arrangementet skal gå. Også ei takk til Sogndal kommune som let oss få bruke Trudvang skule, kommunehuset og parken som målområde. Takk for godt arbeid i 2015 Håkon Nesse Rittleiar

9 4.2 SOGNEFJORDRITTET, ROALD KALSTADS MINNERITT 2014 Sognefjordrittet, Roald Kalstads minneritt, vart gjennomført for fyrste gong i Ideen bak tiltaket var å minnast Roald Kalstad, som døydde av kreft i Kalstad var delaktig i etableringa av Sogn CK og opprettinga av rittet Jotunheimen Rundt. Han gjennomførte også Jotunheimen Rundt sjølv kvart år fram til han vart sjuk. Det var viktig, i Kalstads minne, å gjere Sognefjordrittet til eit lågterskeltilbod, utan klasseinndeling og tidtaking. Dette skulle være eit ritt som alle kunne gjennomføre. Roald Kalstad var sjølv aldri særleg oppteken av konkurranseaspektet, men nytta syklinga til rekreasjon, avkopling og som eit middel til god mental- og fysisk helse. Årets utgåve av rittet (2014) gikk mykje likt som året før. Planleggingsperioden vart igjen prega av begrensa tid og kapasitet for den då verande rittleiar Andrè Kalstad. Maria Kalstad Brun tok over som rittleiar 1 månad før rittet. Det var lita tid til å gjere dei store grepa som skulle til for å ta rittet til eit høgare nivå enn kva forrige ritt hadde vore. Dette viste seg og gjennom påmeldinga til rittet. Det var 42 førehandspåmeldte deltakarar av i overkant 60 deltakarar som gjennomførte rittet i år. Underteikna syns såleis at gjennomføringa og resultatet var godt med tanke på kor liten tid ein hadde å markedsføra rittet. Sjølve gjennomføringa av rittet gikk og som planlagt. Intersport stilte med stand ved startområdet der ein kunne ta siste fiks på syklane. Noko som fleire har nytta seg godt av. Underteikna og Anders Fortun tok seg av registreringa ved start. John Oddvar Vinda hadde ansvar for matstasjonen på Lambhaug og Brystkreftforeninga hadde lotteriet i målgang, samt utdeling av diplomar frå kreftforeninga. Som i år som i fjor stilte bedrifter opp med sponsing av gevinstar og peng. Sparebanken Vest og Luster Sparebank stilte opp med 5000kr kvar, Sogndal Fotball med signert T- skjorte, SGN Skis med div t-skjorter og Intersport med sykkelvest og anna div. treningstilbehør. Til tross for lita kapasitet til å organisere rittet er underteikna fornøgd med gjennomføring og resultatet. Familien Kalstad har evaluert årets ritt og har vore inne i ein tankeprosess på kva ein skal gjera framover. Familien syns det har vore godt å hedre Roald Kalstads minne på denne måten, men alt i alt kjenner familien at det er tid for å levere stafettpinnen vidare. Viljen og ønske om å forsetje som arrangør balanserer ikkje med påkjenninga familien har til å arrangere dette aleine. Familien Kalstad ynskjer at rittet skal kunne hedra alle kreftråka familier og at det av den grunn har behov for ein arrangør som kan inkludere fleire. Underteikna har stor tru på at med fleire engasjerte og med meir prioritert tid til å planlegge arrangementet så vil rittet ha stort potensiale i framtida. Underteikna stiller seg disponibel til samarbeid med nye arrangørar for å bidra til ein god overgang og til ei betre organisering av rittet. Underteikna vil takka alle som har bidrege og nemnt i avsnitta over. Og takke Sogn CK og Jotunheimenrundt for god dialog og samarbeid i tida før og etter rittet. Underteikna: Maria Kalstad Brun

10 4.3 SOGNDAL ENDURO Sogndal Enduro vart arrangert for 3. gong, og ogso i år med Jan Helge Aalbu som ritteleiiar. Rittet vart i år arrangert på Molden og hadde 3 fartsetappar med omlag 80% nedover og 20 % bortover og oppover. Vinnar av rittet var den som hadde kortast samanlagttid på dei 3 fartsetappane. Rittet var del av ein Nasjonal Cup og det var over 100 deltakarar, rittet vart fort fullteikna. Rittet fekk god merksemd nasjonalt. Det var ein krevjande dag, regn, sleipt og dårleg utsikt. Likevel var det god stemning og gode tilbakemeldingar på både gjennomføringa og område. Diverse lenker til nyheitsartiklar, bilete og video frå arrangementet:

11 5 RESULTAT AKTIVE SYKLISTAR I KLUBBEN 5.1 SEDRIK ENGEBØ ULLEBØ Sedrik har nok eit godt sykkelår bak seg. Svært gode resultat gjennom heile sesongen og ein sterk syklist me er stolte av å ha med oss i klubben. Sotramila nr 1 Rådalen Rundt nr 1 Østfold 3 dagers tempo og gateritt nr 1 Østfold 3 dagers fellesstart nr 11 Asker Petix Prix nr 1 totalt Nordjordrittet nr 1 i klassen, 2 totalt Pizzorne Challenge nr 20 Roserittet tempo nr 9 UM sykling tempo og fellesstart nr 1 (utland) Tour de Himmelfart (5 ritt på 3 dagar i Danmark) nr 2 totalt 5.2 THRISTAN ENGEBØ ULLEBØ Thristan har i 2014 sesongen etablert seg heilt i toppen og har svært imponerande resultat å vise til: Sotramila nr 5 Rådalen rundt nr 13 Østfold 3 dagers tempo, gateritt og fellesstart nr 1 på alle og totalt Asker Petix Prix nr 1 totalt Roserittet nr 1 (utland) Tour de Himmelfart nr 4 totalt 5.3 RUNAR SEKSE Runar har hatt ein god andre sesong på landevegen med følgjande sterke resultat: Ungdomsbirken landeveg nr 18 Sund fellesstart nr 4 klasse M15/16 Liatårnet opp nr 4 klasse M15/16 Tjeldstø tempo nr 10 klasse M15/16 Sturerittet nr 2 klasse M15/16 Øygardsrittet nr 2 klasse M15/16

12 5.4 EIRIK KINSERDAL Eirik har ikkje fått støtte frå klubben i 2014, men har fleire sterke resultat i året som har vore og vil få støtte i Rittresultat: Regionmesterskap Vest nr 3 Fana 3-dagers nr 3 totalt Tour de Hallingdal #4 Hemsedal nr 9 klasse M17-19 Trollstigrittet nr 2 klasse Aktiv menn VETERANPROFF ERIK SANNEBRO Erik har ein ny bra sesong bak seg, med følgjande resultat: Ålesundrittet og Ålesundtempoen nr 1 klasse M50-54 Nordhordaland Rundt nr 3 i klasse M50-54 Color Line Setesdal Tour nr 3 klasse M50-54 Nordfjordrittet nr 1 klasse M50-59 Vassfarrittet (mtb) nr 2 klasse M50-59

ÅRSMELDING 2015. Årsmelding 2015 Sogn CK

ÅRSMELDING 2015. Årsmelding 2015 Sogn CK Sogn Cykleklubb ÅRSMELDING 2015 1 OPPSUMMERING AV SESONGEN 2015 Trening: Treningsesongen starta for dei fleste i midten av mars og det har vore same opplegg som tidlegare år: Intervall tysdag og torsdag,

Detaljer

Årsmelding for sykkelgruppa i IL Harding 2013

Årsmelding for sykkelgruppa i IL Harding 2013 Årsmelding for sykkelgruppa i IL Harding 2013 Tillitsfolk: Leiar: Nestleiar: Kasserar: Skrivar Styremedlem Styremedlem Styremedlem Trond Haddeland Bente Kristoffersen Inge Kristoffersen fram til 20.08.13,

Detaljer

Sogn Cykleklubb ÅRSRAPPORT 2013. Årsrapport 2013 - Sogn CK

Sogn Cykleklubb ÅRSRAPPORT 2013. Årsrapport 2013 - Sogn CK Sogn Cykleklubb ÅRSRAPPORT 2013 Oppsummering av sesongen 2013. Sesongen 2013 har vore ein god sesong for Sogn Cykleklubb. Klubben har hatt auke i medlemsmassen, fått auka aktivitet blant yngre syklistar

Detaljer

Også i år har Sandsøy samarbeidd med Kvamsøy på a-lags nivå, 5 spelarar var med og spelte kampar i 6. divisjon

Også i år har Sandsøy samarbeidd med Kvamsøy på a-lags nivå, 5 spelarar var med og spelte kampar i 6. divisjon Sandsøy Idrettslag 2. februar 2007 6089 Sandshamn Årsmelding for 2006 Dette året har styret i Sandsøy IL bestått av: Leiar Anders Bringsvor, nestleiar John Longva, kasserar Svein Helge Bringsvor og styremedlemmer

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2013/2014 Innleiing Årsmøtet for 2012/13 vart avvikla i grendahuset 28.03.13. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Årsmelding for sykkelgruppa i IL Harding 2014

Årsmelding for sykkelgruppa i IL Harding 2014 Årsmelding for sykkelgruppa i IL Harding 2014 Tillitsfolk: Leiar: Nestleiar: Kasserar: Skrivar Styremedlem Styremedlem Styremedlem Trond Haddeland Bente Kristoffersen Trond Haddeland Harald Sandvik Guro

Detaljer

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I FARNES SKYTTARLAG, 29. OKTOBER 2009

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I FARNES SKYTTARLAG, 29. OKTOBER 2009 REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I FARNES SKYTTARLAG, 29. OKTOBER 2009 Årsmøtet konstituerte seg med Steinar Røyrvik som møteleiar og Rigmor Øygarden som skrivar. Glenn Arne Vie og Sigurd Hatlenes vart valde til å

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2008/2009 Innleiing Årsmøtet for 2007/08 vart avvikla i grendahuset 20.03.08. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Velkommen til. Årsmøte 2014. Førde Brukshundklubb

Velkommen til. Årsmøte 2014. Førde Brukshundklubb Velkommen til Årsmøte 2014 Førde Brukshundklubb Tysdag 24.februar 2015 kl. 19.00 Rødekorsbygget i Førde Sakliste: Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Val av møteleiar, ordstyrar og referent Godkjenning av innkalling

Detaljer

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1 Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 1 Gaular, ein flott kommune i vakre Sogn og Fjordane. 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 2 Gaular, med dei tre ruteområda (2.923 innbyggjarar

Detaljer

5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat

5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat 5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat Mat: Ingunn AU Arbeidsutvalet for soknerådet. Møter kvar månad ca 1 veke før soknerådsmøtet. Tar unna saker av meir forretningsmessig karakter. SR Soknerådet FR Klepp

Detaljer

Møteprotokoll SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 08.06.2010 Tid: 1500-1800

Møteprotokoll SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 08.06.2010 Tid: 1500-1800 Sogndal kommune Utval: Møteprotokoll SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 08.06.2010 Tid: 1500-1800 Pkt 1 OPNING A. Konstituering av møte Felles møte med Leikanger ungdomsråd kl. 1500-1630,

Detaljer

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist Telenor Xtra Hødd Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Telenor Xtra FFO er eit samarbeid mellom Telenor og Norges Fotballforbund. Tilbodet gjeld

Detaljer

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa Ungdom i klubb Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa CASE - FORGUBBING SSFK hadde i lengre tid merka ei «forgubbing» i trenar, leiar og dommarstanden i SFFK. Etter fleire rundar

Detaljer

Årsmøte 2012 Ænes og Mauranger Bygdalag

Årsmøte 2012 Ænes og Mauranger Bygdalag Årsmøte 2012 Ænes og Mauranger Bygdalag Søndag 03. mars kl. 14.00 2013. i Samfunnshuset Årsmøte startar kl. 14.00. Under årsmøte vert det vist film for borna. Kl. 15.00 vert det servert kjøttkaker m/dessertbord.

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Hovudutval for plan og næring Side 1 av 5 Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Fylkesdirektøren rår Hovudutval for plan og næring til å gjere slikt vedtak: 1 Fylkeskommunen vil ikkje engasjere

Detaljer

Bergen CK C laget sykler Vänern rundt Av Eiliv Vinje

Bergen CK C laget sykler Vänern rundt Av Eiliv Vinje 1 Bergen CK C laget sykler Vänern rundt Av Eiliv Vinje Tidleg morgon i mai. Sol over messeområdet i Örebro, Sverige. Ti Bergen CK- veteranar klare til start, pent oppstilte på to linjer, alle i oppdaterte

Detaljer

HDBUL. Haugen og Dalen Bygdeutviklingslag. Referat frå Årsmøte 02.03.2014. Saksliste:

HDBUL. Haugen og Dalen Bygdeutviklingslag. Referat frå Årsmøte 02.03.2014. Saksliste: HDBUL Haugen og Dalen Bygdeutviklingslag Referat frå Årsmøte 02.03.2014. Saksliste: 1. Opning av møtet 2. Val av møteleiar 3. Val av referent 4. Val av to til å skrive under protokollen 5. Godkjenning

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

MÅNADSBREV FOR APRIL GRØN

MÅNADSBREV FOR APRIL GRØN MÅNADSBREV FOR APRIL GRØN Oppsummering/ evaluering av månaden Også denne månaden har me vore mykje ute. Prøver å komma oss ut to gonger i løpet av dagen om veret er nokon lunde ok. Det er mykje sykling

Detaljer

Møteprotokoll for møte i

Møteprotokoll for møte i Møteprotokoll for møte i Masfjorden Kyrkjelege Fellesråd 27.01. 2015 kl. 1815 i kantina på kommunehuset. Desse møtte: Ragnhild Skuggedal Britt E. Nordland Åse Dyrkolbotn Øyvind Kristoffersen Egil Kvingedal

Detaljer

Eidsdal Idrottslag og Geiranger Idrottslag innbyr til Uoffisielt Norgesmeisterskap i Motbakkesykling dame og herre. Laurdag 13.

Eidsdal Idrottslag og Geiranger Idrottslag innbyr til Uoffisielt Norgesmeisterskap i Motbakkesykling dame og herre. Laurdag 13. Eidsdal Idrottslag og Geiranger Idrottslag innbyr til Uoffisielt Norgesmeisterskap i Motbakkesykling dame og herre Laurdag 13. juni 2009 DEVOLD NIBBERITTET 0-1500 meter over havet For fyrste gong vert

Detaljer

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist Telenor Xtra Hødd Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Telenor Xtra FFO er eit samarbeid mellom Telenor og Norges Fotballforbund. Tilbodet gjeld

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Dommarpåmelding 2013. Leiar dommarkomiteen i Sogn og Fjordane

Dommarpåmelding 2013. Leiar dommarkomiteen i Sogn og Fjordane Dommarpåmelding 2013 SFFK takkar for året som har gått. Vi håpar at lysta hjå deg til å dømme framleis er stor, og at du satsar for fullt også i 2013. Vi treng deg! Hugs å jobbe aktivt i din klubb for

Detaljer

ÅRSMELDING FOR VALLE UNGDOMSKLUBB 2014-2015

ÅRSMELDING FOR VALLE UNGDOMSKLUBB 2014-2015 Kultur og fritid ÅRSMELDING FOR VALLE UNGDOMSKLUBB 2014-2015 Velkomne til Valle Ungdomsklubb! Vedlagt finn du årsmelding for Valle ungdomsklubb 2014-2015. Det har vore eit spennande år med mykje aktivitet.

Detaljer

Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN

Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN Lyngmo - Glytten 23. årgang Januar 2014 Helsing frå Lyngmo Når du mottek Lyngmoglytten denne gangen er det travelt arbeid i gang på kjøkkenet

Detaljer

Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Formannskapet

Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Formannskapet Tokke kommune Møteinnkalling Til medlemene i Formannskapet Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Dato: 13.01.2016 Tid: 15:00

Detaljer

Årsmelding 2015 Sogndal Turlag

Årsmelding 2015 Sogndal Turlag Årsmelding 2015 Sogndal Turlag Styret i 2015 har vore samansett slik: Leiar, Liv Norunn Hamre Nestleiar og kasserar, Leif Longvanes Styremedlem og skrivar, Anne Skaar Styremedlem, Aleksander Loftesnes

Detaljer

Barn hjelper Barn ein miniputt kan gjere stor skilnad. Ei oppsummering av tiltak som miniputtane har vore med på i 2011..

Barn hjelper Barn ein miniputt kan gjere stor skilnad. Ei oppsummering av tiltak som miniputtane har vore med på i 2011.. Barn hjelper Barn ein miniputt kan gjere stor skilnad Ei oppsummering av tiltak som miniputtane har vore med på i 2011.. Breimsbygda IL- Miniputt sin innsamling til midlar til miniputtar i Vietnam. 22

Detaljer

«Ikkje dytt» har ikkje vore aktive i 2014, og leverar ikkje årsmelding i 2014.

«Ikkje dytt» har ikkje vore aktive i 2014, og leverar ikkje årsmelding i 2014. Årsmelding for styret i Omvikdalen Idrettslag 2014 Styret har i 2014 vore samansatt slik: Leiar: Atle Falk Nestleiar: Jeaneth Rangseter Kasserar: Jonny Flatebø Styremedlem: Marie Saghaug Styremedlem: Stig

Detaljer

INFORMASJON FOR OPPMENN

INFORMASJON FOR OPPMENN HANDBALLGRUPPA INFORMASJON FOR OPPMENN Velkommen som OPPMANN i handballgruppa. Styret i handballgruppen set stor pris på at du har påtatt deg ansvaret som oppmann. Utan eit godt samarbeid med og god støtte

Detaljer

SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 14.11.2008 Tid: 1200-1400

SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 14.11.2008 Tid: 1200-1400 Sogndal kommune Sogndal kommune Utval: Møteprotokoll SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 14.11.2008 Tid: 1200-1400 Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 9/08 08/679 "Ungdom-kultur-helg" 10/08

Detaljer

«Ny Giv» med gjetarhund

«Ny Giv» med gjetarhund «Ny Giv» med gjetarhund Gjetarhundnemda har frå prosjektleiinga i «NY GIV I SAUEHOLDET» som HSG står bak, fått ansvar for prosjektet «KORLEIS STARTA MED GJETARHUND FOR FØRSTE GANG». Prosjektet går ut på

Detaljer

Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014

Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014 Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014 Møtestruktur: Fylkesstyremøte ein gong kvar månad. Ein bør setja dato for neste møte når ein er samla slik at flest mogleg har høve til å notera seg datoen

Detaljer

Strandvik Skyttarlag. Agenda. Skytebanesikkerhet

Strandvik Skyttarlag. Agenda. Skytebanesikkerhet Strandvik Skyttarlag Agenda 1. Om DFS og skytesporten 2. Om Strandvik Skyttarlag Treningstilbod Konkurransetilbud Miljøtiltak & treningssamlinger Landsskytterstevne Lån/kjøp av utstyr og kostnader Krav

Detaljer

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Oppsummering/ evaluering av mars/april Mål og innhald april I mars har me hatt fokus på språk. Me har hatt språksamlingar saman med Rosa kvar veke, der har me sett på

Detaljer

Dommarpåmelding 2015. Test HD i 4. divisjon. Testkrav: 35 sec x 40 sec x 20 stk. Test AD i 2. divisjon. Testkrav: 30 sec x 40 sec x 20 stk.

Dommarpåmelding 2015. Test HD i 4. divisjon. Testkrav: 35 sec x 40 sec x 20 stk. Test AD i 2. divisjon. Testkrav: 30 sec x 40 sec x 20 stk. Dommarpåmelding 2015 SFFK takkar for året som har gått. Vi håpar at lysta hjå deg til å dømme framleis er stor, og at du satsar for fullt også i 2015. Vi treng deg! Hugs å jobbe aktivt i din klubb for

Detaljer

Kort om føresetnadene for folketalsprognosen

Kort om føresetnadene for folketalsprognosen Kort om føresetnadene for folketalsprognosen Folketalsutviklinga i PANDA vert bestemt av fødselsoverskotet (fødde minus døde) + nettoflyttinga (innflytting minus utflytting). Fødselsfrekvensar og dødsratar

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

Reglar og retningslinjer for organisering og gjennomføring av Dana Cup

Reglar og retningslinjer for organisering og gjennomføring av Dana Cup Reglar og retningslinjer for organisering og gjennomføring av Dana Cup Innhald 1. Dana Cup Komité... 2 1.1 Årshjul Dana Cup... 2 2. Informasjon om planlegging av Dana Cup... 2 2.1 Overnatting... 2 2.2

Detaljer

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BSI PADLING

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BSI PADLING REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BSI PADLING STAD: Høgteknologisenteret, Thormøhlensgate 55 DATO: 20.01 2011 TIL STADES: 18 Sak 1 Sak 2 Godkjenning av innkalling og dagsorden Innkalling var tilgjengeleg ifrå 20.

Detaljer

Månadsbrev for Rosa september 2014

Månadsbrev for Rosa september 2014 Månadsbrev for Rosa september 2014 Oppsummering/ evaluering av september Språkutvikling Omsorg Ser at borna no stort sett er trygge både på rutinane, dei andre barna og dei vaksne på avdelinga. Dette fører

Detaljer

Årsmelding for O-gruppa 2015

Årsmelding for O-gruppa 2015 HOVUDSTYRET Årsmelding for O-gruppa 1. ADMINSTRASJON OG LEIING 1.1 Styreverv Leiar Nestleiar Skrivar Kasserar Styremedlem Trude Bråten Pål Augland Bernt Heggøy Ann Merete Handegård Lars Andreas Een 1 år

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset : 27.04.2015 Tid: 10.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf.

Detaljer

Teknikk og konsentrasjon viktigast

Teknikk og konsentrasjon viktigast Teknikk og konsentrasjon viktigast Karoline Helgesen frå Bodø er bare 13 år, men hevdar seg likevel godt i bowling der teknikk og konsentrasjon er viktigare enn rein styrke. Ho var ein av dei yngste finalistane

Detaljer

Styret har vore samansett slik i 2012 :

Styret har vore samansett slik i 2012 : Årsmelding for Volda Dykkerklubb 2012 Styret har vore samansett slik i 2012 : Formann : Roar Gjerde ( ikkje på val, 1 år att) Nestformann : Alf Henning Ervik ( på val 2013) Kasserar/IT ansvarleg : Rolf

Detaljer

Årsmelding IL JOTUN FOTBALL

Årsmelding IL JOTUN FOTBALL Årsmelding IL JOTUN FOTBALL 2014 Side 2 Innhold 1. Styret... 4 2. Utval / Roller... 4 2.1. Sportsleg utval... 4 2.2. Kamplotteri ved Jotun sine seniorkampar... 4 2.3. Gothia Cup... 4 2.4. Faaberg-turneringa...

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2015/2016

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2015/2016 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2015/2016 Innleiing Årsmøtet for 2014/15 vart avvikla i grendahuset 02.04.15. På dette årsmøtet vart det vedteke at dei fem medlemmene i styret skulle halda fram i eitt

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR TIME KOMMUNE Arkiv: K1-070, K3-&32 Vår ref (saksnr.): 08/1355-6 JournalpostID: 08/14810 Saksbeh.: Helge Herigstad BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR Saksgang: Utval Saksnummer

Detaljer

Driftsassistansen i Sogn og Fjordane (snart) 10 år - erfaringar

Driftsassistansen i Sogn og Fjordane (snart) 10 år - erfaringar Driftsassistansen i Sogn og Fjordane (snart) 10 år - erfaringar Fagmøte 4 og 5 mars 2015 Litt om meg sjølv; 1. Frå Finsland, om lag 30 km nordvest frå Kristiansand (Songdalen kommune, Vest Agder). 2. Utdanna

Detaljer

Referat frå MINTA møte

Referat frå MINTA møte Referat frå MINTA møte Dato: 15.12.2010 Deltakarar: NM på ski v/tore, Fleischer`s Hotel v/knut, Vossa Jazz v/ Trude, Voss kommune v/gunnhild, Festival Voss v/torgunn, VM2013 v/kristin,ekstremsportveko

Detaljer

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid)

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid) Mikkel, Anders og Tim Pressemelding I årets Kvitebjørnprosjekt valde me å samanlikna lesevanane hjå 12-13 åringar (7. og 8.klasse) i forhold til lesevanane til 17-18 åringar (TVN 2. og 3.vgs). Me tenkte

Detaljer

SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE KM- ALDERSBESTEMT INNANDØRS. KM-kvalifisering for aldersfastlagde klassar 7. 8. februar 2015

SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE KM- ALDERSBESTEMT INNANDØRS. KM-kvalifisering for aldersfastlagde klassar 7. 8. februar 2015 SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE KM- ALDERSBESTEMT INNANDØRS KM-kvalifisering for aldersfastlagde klassar 7. 8. februar 2015 SFFK takkar for påmeldinga og ønskjer hjarteleg velkommen til KMkvalifisering for

Detaljer

Norheimsund Fotballklubb

Norheimsund Fotballklubb Norheimsund Fotballklubb Årsmøte 5.mars 2014 Footer Text 3/17/2014 1 Agenda Oppsummering av året 2013 Årsmelding og rekneskap 2013 Kva skjer i 2014? Fastsetjing av kontingent 2014 Budsjett 2014 Val Footer

Detaljer

DIS- Sogn og Fjordane

DIS- Sogn og Fjordane DIS- Sogn og Fjordane ÅRSMELDING 2014 Årsmelding 2014: DIS-Sogn og Fjordane Årsmeldinga gjeld for perioden frå 01.01.14 og til og med 31.12.14, med unnatak av avsnittet som gjeld minneord over leiar Geir

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2016/2017

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2016/2017 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2016/2017 Innleiing Årsmøtet for 2015/16 vart avvikla i grendahuset 24.03.16. På dette årsmøtet vart det gjort to endringar i styret. Etter mange år i styret i grendalaget

Detaljer

ÅRSMELDING. IL JOTUN Ski for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015 PÅ VEG MOT HUNDRE!

ÅRSMELDING. IL JOTUN Ski for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015 PÅ VEG MOT HUNDRE! ÅRSMELDING 2015 ÅRSMELDING IL JOTUN Ski for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015 PÅ VEG MOT HUNDRE! Postadresse Besøksadresse www.iljotun.no Bank Postboks 65 E-Post Foretaksregisteret 1. Styret

Detaljer

DB 836 327 883 604 702 254 597 522 750 184

DB 836 327 883 604 702 254 597 522 750 184 Svineøkonomi Per Herikstad Hå Gardsrekneskapslag Peder Skåre Sparebank 1 SR-Bank Det siste året har vore prega av stort fokus på ubalanse i svinemarkedet. Overproduksjon gir lågare prisar for svineprodusentane

Detaljer

ÅRSMELDING SENIORKLUBBEN SOGNDAL FOTBALL

ÅRSMELDING SENIORKLUBBEN SOGNDAL FOTBALL ÅRSMELDING SENIORKLUBBEN SOGNDAL FOTBALL 2016 Ein god sesong Styret ønskjer å takke alle medlemmane for eit godt år. Vi vil også takke administrasjonen i klubben som har lagt til rette for vårt arbeid.

Detaljer

Info om Norway Cup 2015

Info om Norway Cup 2015 Info om Norway Cup 2015 Norway Cup starter søndag 26.juli og varer til lørdag 1.august. Me reiser lørdag 25.juli fra Husnes busstopp v/ungdomskule, kl.08:00 Uskedal busstopp i sentrum, kl.08:30 Rosendal

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking Bjørn og Rovdyr Innhold Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders rjeundersøking For eller imot bjørn i Jostedalen? Intervju med nokre ikkje-bønder i dalen Intervju med nokre bønder i dalen

Detaljer

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering Sogn Lokalmedisinske senter Status organisering prosess etablering Oppstart fase 2 jan 2013 Nokre rammer Kommunane yte best mulege tenester til innbyggarane våre Folkemengd og folkestruktur avgjerande

Detaljer

ÅRSMELDING FOR VANGSNES SOKNERÅD

ÅRSMELDING FOR VANGSNES SOKNERÅD ÅRSMELDING FOR VANGSNES SOKNERÅD 2014 Årsmelding for Vangsnes Sokneråd 2014. Medlemar: Oddveig Kristine Fimreite ( leiar) Gro Heimdal ( nestleiar og trusopplæring) Leif Audun Sætre ( medlem i fellesrådet)

Detaljer

S. og Fj. Skiskyttarkrins har gode resultat både nasjonalt og internasjonalt der utøverane viser gode resultat.

S. og Fj. Skiskyttarkrins har gode resultat både nasjonalt og internasjonalt der utøverane viser gode resultat. Årsmøte Sogn og Fjordane skiskyttarkrins onsdag 29.5.13 Tilstades: Leiv Tvinnereim - Hardbagg, Heidi M. Starheim - Stårheim, Nils Magne Nedreberg - Stårheim, Arve Heimdal Sogn og Fjordane Idrettskrins,

Detaljer

Informasjonshefte Tuv barnehage

Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte for Tuv barnehage Barnehagen blir drevet av Hemsedal kommune. Barnehagen er politisk lagt under Hovudutval for livsløp. Hovudutval for livsløp består av

Detaljer

Handlingsplan for Sogn og Fjordane Orienteringskrins 2012-2013

Handlingsplan for Sogn og Fjordane Orienteringskrins 2012-2013 Handlingsplan for Sogn og Fjordane Orienteringskrins 2012-2013 Organisasjonen si største utfordring er å skape auka oppslutning rundt orienteringsidretten å ta vare på eksisterande medlemar å rekruttere

Detaljer

Lønnsundersøkinga for 2014

Lønnsundersøkinga for 2014 Lønnsundersøkinga for 2014 Sidan 2009 har NFFs forhandlingsseksjon utført ei årleg lønnsundersøking blant medlemane i dei største tariffområda for fysioterapeutar. Resultata av undersøkinga per desember

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Møteprotokoll SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 07.12.2009 Tid: 1500-1800

Møteprotokoll SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 07.12.2009 Tid: 1500-1800 Sogndal kommune Utval: Møteprotokoll SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 07.12.2009 Tid: 1500-1800 Pkt 1 OPNING A. Konstituering av møte Møtet lovleg sett med følgjande tilstades:vilde

Detaljer

ÅRSMELDING FOR VALLE UNGDOMSKLUBB MED JUNIORKLUBB

ÅRSMELDING FOR VALLE UNGDOMSKLUBB MED JUNIORKLUBB Kultur og fritid ÅRSMELDING FOR VALLE UNGDOMSKLUBB MED JUNIORKLUBB Velkomne inn i Valle ungdomsklubb! 2016 Vedlagt finn du årsmeldinga vår for 2016. Det har vore eit spennande år med mykje aktivitet. Vi

Detaljer

Kvifor kan ikkje alle krølle tunga? Nysgjerrigperprosjekt 5.- 7.kl 2008. Davik Oppvekst

Kvifor kan ikkje alle krølle tunga? Nysgjerrigperprosjekt 5.- 7.kl 2008. Davik Oppvekst Kvifor kan ikkje alle krølle tunga Nysgjerrigperprosjekt 5.- 7.kl 2008. Davik Oppvekst Innhaldsliste: Framside med problemstilling Hypoteser Plan Spørjeskjema Arbeid med prosjektet Kjønn Trening Alder

Detaljer

Info om Norway Cup 2015

Info om Norway Cup 2015 Info om Norway Cup 2015 Norway Cup starter søndag 26.juli og varer til lørdag 1.august. Me reiser lørdag 25.juli fra Husnes busstopp v/ungdomskule, kl.08:00 Uskedal busstopp i sentrum, kl.08:30 Rosendal

Detaljer

VEL MØTT TIL ETNE CUP 2008!

VEL MØTT TIL ETNE CUP 2008! INVITASJON til Etne Cup 2008 For 27. gong har Etne Idrettslag gleda av å innby til Etne Cup 20. 22. Juni 2008 Klasseinndeling Etne Cup 2008: Klasse Navn Født etter 1 Gutar 9 (5`er fotball) 1.1.1999 2 Gutar

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010

BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010 Arkiv: K1-070, K3-&3232 Vår ref (saksnr.): 10/51717-666 Journalpostid.: 10/1629494 Saksbeh.: Helge Herigstadad BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010 Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato Senior- og Brukarrådet

Detaljer

IL Jotun Handball Senior Årsmelding 2013

IL Jotun Handball Senior Årsmelding 2013 IL Jotun Handball Senior Årsmelding 2013 ÅRSMELDING FOR 2013 HANDBALL SENIOR Kommentert [SV1]: Kommentert [SV2]: 1 STYRET SI SAMANSETNING 2 Leiar: Gunn Lerøy Sportsleg leiar/nestleiar: Torstein Kvam Styremedlem:

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK)

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) SAK 55/13 REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) Saksopplysning I sak 49/13, under eventuelt var eit punkt spørsmålet om ikkje Regionrådet for Hallingdal burde

Detaljer

Referat frå møte i Internasjonalt forum

Referat frå møte i Internasjonalt forum Referat frå møte i Internasjonalt forum Når: Tysdag 31.januar kl.12 Stad: Foss, stort møterom Til stades: Terje Bjelle, Bjarne Gjermundstad, Kari Thorsen, Åge Wiberg Bøyum, Ane Bergersen, Erik Kyrkjebø,

Detaljer

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmeldinga frå Austevoll maritime fagskule gjev ein oppsummering av dei viktigaste funna i student

Detaljer

Månadsbrev frå Tyrihans oktober 2016

Månadsbrev frå Tyrihans oktober 2016 Månadsbrev frå Tyrihans oktober 2016 Hei alle saman. No i september har me starta med å gå tur heim til nokon av barna, for å sjå kor dei bur. Det er stas å visa fram heimen sin, og kjekt for dei andre

Detaljer

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv.

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv. HANDLINGSPLAN 2014 Forord Planen byggjer på Mental Helse sine mål og visjonar, og visar kva oss som organisasjon skal jobbe med i 2014. Landstyret har vedteke at tema for heile organisasjonen i 2014 skal

Detaljer

Sogn frisklivssentral Innovasjonskonferanse Helse&omsorg Tysdag 20.mai 2014

Sogn frisklivssentral Innovasjonskonferanse Helse&omsorg Tysdag 20.mai 2014 Sogn frisklivssentral Innovasjonskonferanse Helse&omsorg Tysdag 20.mai 2014 Kristine Mardal, Årdal Frisklivssentral Maren Oldertrøen Enget, Sogn Frisklivssentral Innhald Lovverk folkehelsearbeid Frisklivssentral

Detaljer

Rettleiing for revisor sin særattestasjon

Rettleiing for revisor sin særattestasjon Rettleiing for revisor sin særattestasjon Om grunnstønad til nasjonalt arbeid til frivillige barne- og ungdomsorganisasjonar, statsbudsjettets kap. 857, post 70 (Jf. føresegn om tilskot til frivillige

Detaljer

ÅRSMØTE I V.I.L. Tid: 27.02.2013 kl 19.30- kl 22.00. Stad: Klubbhuset på Omenås

ÅRSMØTE I V.I.L. Tid: 27.02.2013 kl 19.30- kl 22.00. Stad: Klubbhuset på Omenås ÅRSMØTE I V.I.L Tid: 27.02.2013 kl 19.30- kl 22.00 Stad: Klubbhuset på Omenås Desse møtte: Einar Hoel, Yvonne Dale, Inge Sunde, Ellisiv Valdal Jarvik, Karianne Vestre Døving, Anders Rem, Liv Hanne Svensvik,

Detaljer

ÅRSRAPPORT FRÅ KREFTOMSORG. Årdal kommune

ÅRSRAPPORT FRÅ KREFTOMSORG. Årdal kommune ÅRSRAPPORT FRÅ KREFTOMSORG Årdal kommune 2011 Innhold 1.0 Kreftomsorga i Årdal... 3 1.1 Kreftsjukepleiar... 3 1.2 Nettverk for ressurssjukepleiarar... 3 1.3 Hospitering... 5 2.0 Plan vidare... 5 2.1 Kreftsjukepleiar...

Detaljer

Psykologisk førstehjelp i skulen

Psykologisk førstehjelp i skulen Psykologisk førstehjelp i skulen Fagnettverk for psykisk helse Sogndal 21. mars 2014 Solrun Samnøy, prosjekt leiar Psykologisk førstehjelp Sjølvhjelpsmateriell laga av Solfrid Raknes Barneversjon og ungdomsversjon

Detaljer

SFFK takkar igjen for påmeldinga, og gratulerar med avansement til sluttspelet!

SFFK takkar igjen for påmeldinga, og gratulerar med avansement til sluttspelet! Sparebanken Sogn og Fjordane KM-sluttspel for dei aldersbestemte klassane blir arrangert i Trivselshallen på Sandane, 7.- 8. mars, i regi av Sandane TIL. SFFK takkar igjen for påmeldinga, og gratulerar

Detaljer

ÅRSMELDING. IL JOTUN Symjegruppa for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016 PÅ VEG MOT HUNDRE!

ÅRSMELDING. IL JOTUN Symjegruppa for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016 PÅ VEG MOT HUNDRE! ÅRSMELDING 2016 ÅRSMELDING IL JOTUN Symjegruppa for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016 PÅ VEG MOT HUNDRE! Postadresse Besøksadresse www.iljotun.no Bank Postboks 65 E-Post Foretaksregisteret

Detaljer

Månadsbrev frå oktober, Grøn avd.

Månadsbrev frå oktober, Grøn avd. Månadsbrev frå oktober, Grøn avd. Oppsummering/ evaluering av oktober Oktobermånad starta me med eit lite epleprosjekt. Inndelt i grupper, fekk alle barna vere med på tur for å hauste eple og plommer.

Detaljer

Kartlegging av befolkninga sitt syn på drosjetilbodet i Bergensområdet. AUD-rapport nr. 12b - 2014

Kartlegging av befolkninga sitt syn på drosjetilbodet i Bergensområdet. AUD-rapport nr. 12b - 2014 Kartlegging av befolkninga sitt syn på drosjetilbodet i Bergensområdet AUD-rapport nr. 12b - 2014 Bakgrunn og metode Undersøkinga er utført på oppdrag frå, og i samarbeid med, Samferdselsavdelinga i Hordaland

Detaljer

SFSK-INFO. Ordet fritt - ved fylkesleiar Gunn Sande SENTERKVINNENE I SOGN OG FJORDANE. Senterkvinnene. gjer fylket til ein endå betre plass å vere!

SFSK-INFO. Ordet fritt - ved fylkesleiar Gunn Sande SENTERKVINNENE I SOGN OG FJORDANE. Senterkvinnene. gjer fylket til ein endå betre plass å vere! SENTERKVINNENE I SOGN OG FJORDANE Å R G A N G 2 0 1 3 N R. 3 2 5. 1 0. 2 0 1 3 ningslaust å gjere masse arbeid for å få l noko som vi meinar er eit bra opplegg dersom dei vi lagar det for ikkje bryr seg/prioriterar

Detaljer

MØTEBOK. Desse møtte: Dorthe Huitfeldt, Halvor Fehn, Jarle Nordjordet, Tor Aage Dale, Marit Jordtveit

MØTEBOK. Desse møtte: Dorthe Huitfeldt, Halvor Fehn, Jarle Nordjordet, Tor Aage Dale, Marit Jordtveit MØTEBOK Tidspunkt: Tysdag 28 mai kl 1800 Stad: Rauland Kraftforsyningslag Desse møtte: Dorthe Huitfeldt, Halvor Fehn, Jarle Nordjordet, Tor Aage Dale, Marit Jordtveit Andre til stades på møte: Sveinung

Detaljer

Referat frå Soknerådsmøte 17.oktober 2013

Referat frå Soknerådsmøte 17.oktober 2013 Referat frå Soknerådsmøte 17.oktober 2013 Sokneråd FOK Tilstede: Merknader / Vararepresentant: Jon Lende Leiar av soknerådet Tor Arne Laland Sigve Klakegg Karl Inge Lygre Til stades siste del av møtet

Detaljer

MEDLEMSINFO. august 2009

MEDLEMSINFO. august 2009 MEDLEMSINFO august 2009 No er ferien over! Sidan siste medlemsinfo har vi slett ikkje hatt ferie. Denne sommaren har vore veldig aktiv. Tusen takk til alle dokke som har stått på i sommar!! Det har vore

Detaljer

Årsrapport. Bygdeutviklingsprosjektet i Instedalen. Årsrapport bygdeutvikling 2012

Årsrapport. Bygdeutviklingsprosjektet i Instedalen. Årsrapport bygdeutvikling 2012 Årsrapport 2012 Bygdeutviklingsprosjektet i Instedalen Årsrapport bygdeutvikling 2012 I 2012 har hovedstyret i BU Instedalen hatt 7 styremøter. Styret har sett ned arbeidsgrupper til dei forskjellige prosjekta,

Detaljer

Styremøte nr. 03 2015 Sogn Indre Skyttarsamlag

Styremøte nr. 03 2015 Sogn Indre Skyttarsamlag Styremøte nr. 03 Sogn Indre Skyttarsamlag Stad: RødeKorsHuset, Sogndal 26/3- klokka 18:00. Side 1 av 6 Tilstade; styret ved: Næss (Leiar) Aud Jorunn Fardal (Luster) Olav Skarsbø (Leikanger) Robert Sandvik

Detaljer

Innspel frå elevane på 9. trinn på Leikanger ungdomsskule

Innspel frå elevane på 9. trinn på Leikanger ungdomsskule Innspel frå elevane på 9. trinn på Leikanger ungdomsskule 10. september var Anne Brit og Mari frå Leikanger kommune på besøk hjå 9. trinn på Leikanger ungdomsskule. Tema for samlinga var lokaldemokrati,

Detaljer

Styresak. Helga Stautland Onarheim Tilsetteskader og HMS-hendingar. Årsrapport 2014. Styresak 14/14 O Styremøte 04.03.14

Styresak. Helga Stautland Onarheim Tilsetteskader og HMS-hendingar. Årsrapport 2014. Styresak 14/14 O Styremøte 04.03.14 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: 05.02.14 Sakshandsamar: Saka gjeld: Helga Stautland Onarheim Tilsetteskader og HMS-hendingar. Årsrapport 2014 Styresak 14/14 O Styremøte 04.03.14

Detaljer