FAUSKE KOMMUNE SØKNAD OM OMGJØRING AV GARANTIER - VEIPAKK SALTEN AS. Vedlegg; Søknad om omgjøring av garantier fra Veipakke Salten AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FAUSKE KOMMUNE SØKNAD OM OMGJØRING AV GARANTIER - VEIPAKK SALTEN AS. Vedlegg; Søknad om omgjøring av garantier fra Veipakke Salten AS"

Transkript

1 SAKSPAPR FAUSKE KOMMUNE 12/8907 Arkiv JoumalpostD: sakld.: 12/2101 Saksbehandler:. Gunar Sveen Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestye Sak nr. 145/12 FORMANNSKA Dato: /12 KOMMUESTYR SØKNAD OM OMGJØRNG AV GARANTER - VEPAKK SALTEN AS Vedlegg; Søknad om omgjøring av garantier fra Veipakke Salten AS Sammendrag: Veipake Salten AS søker Fauske kommune om omgjøring av tidligere innvilget simpel garanti til selvskyldnergaranti for sertifikatlånet i Nordea. Fauske kommune har proratisk stilet garanti for 11/125 del av sertifikatlånet på rest 120,5 mill. kr. Begrunnelse for søknaden er at selskapet kan 0Rpnå bedre rentevilkår på lån hvis det foreligger selvskyldnergara.tì. Rådmanen a.befaler at søknaden imøtekommes under forutsetnng av at også Nordland Fylkeskoiiune og Bodø kommune initekoiier krav for sin andel av garantien. Saksopplysninger: Fauske koiiune har innvilget en simpel garanti til Veipake Salten AS på 11/125 del av sertifikatlånet på rest 120,5 mil kr, dvs 10,604 mil kr.. Veipake Salten AS søker i sitt brev av 30. juni 2012 om omgjøring av garantiansvaret fra simpel til selvskyldner garanti. Begruelse - for søknaden ' er at selskapet vil oppnå bedre rentevilkår på lån hvis det foreligger selvskyldner garanti fra garantister, i dette tilfelle Bodø kommune, Nordland Fylkeskommune og Fauske koiiune. Veipakke Salten AS har finansiert FV 17 og delfinansiert RV 80 med fastrentelån tatt opp i KLP. Rentebinding utgår hvorfor det ikke er behov for endring av garantien. Restfinansiering av RV 80 finansieres med sertifikatlån hos Nordea og det er her selskapet kan oppnå bedre rentevilkår hvis det foreligger selvskyldnergaranti. Detfinnes to typer garantier, nemlig simpel og selvskyldnergaranti. Når det foreligger simpel garanti betyr det at långiver i tilfelle selskapet misligholder lån må først realisere skyldneres aktiver før det kan rettes krav mot garantisten. tilfelle selvskyldnergaranti kan långiver straks gå på garantist hvis skyldneren ikke betaler ved fodall. Vurderinger:

2 denne saken finnes det argumenter både for å avslå og godkjenne endring av garantiansvar. Selvskyldnergaranti innebærer større ansvar i forhold til simpel garanti. Dette argumentet i seg selv teller i mot å endre garanti og kommunen bør avslå søknaden. En selvskyldnergaranti vil medføre lavere lånekostnader for selskapet og dermed støte selskapets økonomi. Fare for mislighold av lån som følge av dårlig økonomi vil med dette bli lavere. Kommunen har allerede forpliktet seg overfor selskapet og bør bidra til at selskapets økonomi ikke belastes med høere kostander enn det er nødvendig. Sansynligheten for at den kommunale garantien kan bli akivert anses som svært liten. Garantien vil først komme til utbetaling dersom bompengeselskapets lån ikke kan nedbetales etter at takstene er økt med 20 %og bompengeperioden er forlenget med fem år. Kreditor har kun en teoretisk mulighet til å kreve at garantistene innrir garantiforpliktelser etter bompengeperiodens utløp. Samferdselsdeparementet vuderer det slikt at i praksis er det liten forskjell mellom å gi simpel og selvskyldner garanti til bompengeselskap. Bakgr for dette er at aktiva til et bompengeselskap ikke er så stor og kreditor kan straks gå til garantist selv i tilfelle hvor det er gitt simpel garanti. Ovennevnte arguenter teller for å omgjøre garanti. Konklusjon og anbefaling: Selvskyldner garanti betyr større ansvar for garantist i forhold til simpelgarantì. Kommunen har imidlertid allerede forpliktet seg overfor selskapet og bør bidra til at selskapet holder risiko for forverring av selskapets økonomi på lavest mulig nivå. Dette kan oppnås blant annet ved å redusere totale iånekostnader på lån. tilegg vuderes det at risiko for mislighold av lån og dermed aktivering av garantiansvaret er liten. Rådmanen anbefaler derfor at søknaden fra Veipake Salten AS imøtekommes. '- NNSTLLNG: 1. Det godkjennes en omgjøring fra simpel garanti til selvskyldner garanti av kommunens garanti for.ån ti Veipakke Salten AS. Det omfatter 11/125 del av rest sertifkatlån, dvs 10,604 mil kr.. 2. Garantiene er gitt under forutsetning av at Nordland Fylkeskommunen og Bodø kommune aksepterer garantiomgjøring for sin andel av forpliktelser. 3. Garantiansvar reduseres i takt med nedbetaling av gjeld. FOR VEDTAK Siv Anita Johnsen Brekke (AP) stilte spørsmål med egen habiltet (styremedlem i Veipake Salten AS). Brekke ble enstemmig erklært inhabil. nnstilingen ble enstemmig vedtatt. NNSTLLNG TL KOMMUNESTYRET:

3 L. Det godkjennes en omgjøring fra simpel garanti til selvskyldner garanti av kommunens garanti for lån til Veipake Salten AS. Det omfatter 11/125 del av rest sertifikatlån, dvs 10,604 mil kr.. 2. Garantiene er gitt under forutsetning av at Nordland Fylkeskommunen og Bodø kommune aksepterer garantiomgjøring for sin andel av forpliktelser. 3. Garantiansvar reduseres i tak med nedbetaling av gj eld. Even Ediassen Rådmanm

4 -ê Veipakke Salten as Nø ij1wll..it.me Bø kql Føk ko ~ Fauske kommune 5mbeh. 1(lari ~5b J.O ~1D,1 O~ \3-= i :. Deie Vltie P. 30 ju 2012 ~""...e,bo"'._""""*..-_,,pi..l.., V.... sik~"~ifø"."'''_'''''', ~ØM~~.V~... ddfø1l ik ó...v_~..."'.~.~lkliv _ ia...p..~..~iq.,... U.tmiJlil..2&l~...le..._,...l.. HA føde...p.'... Fø..'r..~...ø..øl. soha_"lb_~"iø8i._".. -itil lttó ~fø...' ~oa~jdiodlêt~--bí.""~'wdaor VM_ki irl~..',..,......,ln...~. '..._..... '....._y~..ia"un -v.-~....~ ~tn_~.'s(.'~._~'l)l'iav.tl'~~'~" ~. BJbi...ylWimA"~...let~ø1i...$õ_ og...it...'ywl.~....lcsliei 17mi..~""i.i""..,......~... '..._......y...~...~.ntj '......'... ~ en1l~mc.i.~ _~ ~...~ si.ha..j..~*~ql_..bupd_.'.."-..j~)..dei..._...,..im.a"icð:.. b_1ø ~~ )i~"lli_""",(.wt.".... Øde..~sili..c..1Ø...~_..l..1ô Nldø~""1i...pi~avtY opw...øjfbti oi.oi..l~."..,íalblmd _ide... Nt..._...avivlO...ø~ erde...fi..dnø.llino 1...J..'l..-ti Me ícl..._,,..-i...ti...sl..t. _00.. ti2i..2i øcki4løo _..ti27.12.&... T~._."....oi20i4-OU wi_...øi...ü..i mio.. P~..:~u*i9u..., TøJe B-po~ø.~.- Or...n...,ti7öt "":

5 l L l -ê Veipakke Salten as Vi:&..de...om...lilisli..ti... om li sile buti se~. Ga...im fo ~JA.',.. Noi ti JlDJc 120 SO 00,- crsd po.-is sj No f,.nn,un6lß25. Bo.."'.. S3l2S og Fao kolu..iin25. aad..._1it~...(...løwdcsi..)_cn..plu 311 OOoo-,Jlslfò SO.plNQ... Bo..._ AV...ll..._..,. ~h..tl~y...~.yiyj...'..~ llba...rø'..~jll..b--...u...l.1l...*j...j.. tò ia 1i~CØl. Vi "'0i1. åt"..ønp...rvi~sd.. ØP~1i~ti.""''. / ~.~ L~ÄŠM OWGlFag $ted :: p()~:bj~.cø l,l t'11 PJ Tel.: E-po ~.n Or~i..i...r.,1S 701 MØOO06ft..

Veipakke Salten AS - Søknad om omgjøring av garantier

Veipakke Salten AS - Søknad om omgjøring av garantier Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 24.09.2012 56188/2012 2010/4046 256 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/162 Formannskapet 10.10.2012 12/178 Bystyret 24.10.2012 Veipakke Salten AS -

Detaljer

Garanti Veipakke Salten AS, endring fra simpel garanti til selvskyldnergaranti.

Garanti Veipakke Salten AS, endring fra simpel garanti til selvskyldnergaranti. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.02.2015 13966/2015 2010/4046 256 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/47 Formannskapet 22.04.2015 15/34 Bystyret 07.05.2015 Garanti Veipakke Salten

Detaljer

Skjerstad bygningsstiftelse - søknad om kommunal garanti

Skjerstad bygningsstiftelse - søknad om kommunal garanti Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 24.01.2013 5819/2013 2013/610 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/23 Formannskapet 30.01.2013 13/12 Bystyret 14.02.2013 Skjerstad bygningsstiftelse

Detaljer

Bygging av Hattfjelldal Service- og næringsbygg - Fjellfolkets hus.

Bygging av Hattfjelldal Service- og næringsbygg - Fjellfolkets hus. Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 14 FE-614, TI-&30 10/939 15/5998 Stian Skjærvik 21.08.2015 Bygging av Hattfjelldal Service- og næringsbygg - Fjellfolkets

Detaljer

Skjerstad bygningsstiftelse - søknad om kommunal garanti

Skjerstad bygningsstiftelse - søknad om kommunal garanti Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 24.01.2013 5819/2013 2013/610 Saksnummer Utvalg Møtedato Bystyret 14.02.2013 13/23 Formannskapet 30.01.2013 Skjerstad bygningsstiftelse - søknad

Detaljer

SØKNAD OM UTVIDET GARANTI FOR LÅN - STRUTS`EN ET PEDAGOGISK BARNESENTER A/S

SØKNAD OM UTVIDET GARANTI FOR LÅN - STRUTS`EN ET PEDAGOGISK BARNESENTER A/S SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200802736 : E: 614 A10 &18 : Torunn S. Nilsen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 03.06.2008 65/08 Bystyret 17.06.2008 SØKNAD

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 16.02.2011 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 16.02.2011 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Formannskapet har møte den 16.02.2011 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 52 23/ 78 45 51 93 eller til POSTPS@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Møtebok for. Av: 17 medlemmer Møtte: 17 Totalt frammøtte: 17

Møtebok for. Av: 17 medlemmer Møtte: 17 Totalt frammøtte: 17 Side 1 av 20 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røsvatn Dato: 26.08.2015 Tidspunkt: 19:00-22:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Sølvi Andersen (representant)

Detaljer

NMK Egersund - nytt baneanlegg på Hellvik - søknad om lån

NMK Egersund - nytt baneanlegg på Hellvik - søknad om lån Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 11.03.2011 Arkiv: :FE-252, FA-D11 Arkivsaksnr.: 11/520 Journalpostløpenr.: 11/7403 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Levekårsavdelingen

Detaljer

Kommunal garanti Bodø Industri AS

Kommunal garanti Bodø Industri AS Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 05.04.2013 23184/2013 2013/1656 256 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/91 Formannskapet 05.06.2013 13/67 Bystyret 20.06.2013 Formannskapet 05.06.2013

Detaljer

Bodø håndballklubb - søknad om forlengelse av rente- og avdragsfrihet på lån

Bodø håndballklubb - søknad om forlengelse av rente- og avdragsfrihet på lån Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkiv saksnr Arkiv 24.02.2014 12624/2014 2011/10676 252 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/42 Formannskapet 05.03.2014 14/30 Bystyret 27.03.2014 Bodø håndballklubb -

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 7 MØTE NR.: 04/19 TID: 16.11.2004 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget

Detaljer

Bodø håndballklubb - søknad om forlengelse av rente- og avdragsfrihet på lån

Bodø håndballklubb - søknad om forlengelse av rente- og avdragsfrihet på lån Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 24.02.2014 12624/2014 2011/10676 252 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/42 Formannskapet 05.03.2014 Bystyret 27.03.2014 Bodø håndballklubb - søknad

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte FREDAG 17.09.2010 kl. 12.00 OBS!!! OBS!!! i møterom Formannskapssalen.

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte FREDAG 17.09.2010 kl. 12.00 OBS!!! OBS!!! i møterom Formannskapssalen. SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Formannskapet har møte FREDAG 17.09.2010 kl. 12.00 OBS!!! OBS!!! i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Saksframlegg. Sammendrag SØKNAD OM LÅNEGARANTI - ØYANE SYKEHJEM STAVANGER KOMMUNE. Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Saksframlegg. Sammendrag SØKNAD OM LÅNEGARANTI - ØYANE SYKEHJEM STAVANGER KOMMUNE. Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO EBT-14/15139-1 74935/14 08.08.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap Stavanger bystyre /

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 45/15 Formannskapet 20.05.2015 41/15 Kommunestyret 28.05.2015

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 45/15 Formannskapet 20.05.2015 41/15 Kommunestyret 28.05.2015 Søgne kommune Arkiv: 255 Saksmappe: 2011/3736-18227/2015 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato: 06.05.2015 Saksframlegg Returkraft - kommunal garanti Utv.saksnr Utvalg Møtedato 45/15 Formannskapet 20.05.2015

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. etablert med formål å bevare et gruvehistorisk miljø for å kune gi et tilbakeblikk på gruvedrften i Sulitjelma.

FAUSKE KOMMUNE. etablert med formål å bevare et gruvehistorisk miljø for å kune gi et tilbakeblikk på gruvedrften i Sulitjelma. SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE JouralpostID: 12/3547 I Arkiv sakd.: 12/545 Sluttbehandlede vedtaksinstans: Formanskapet Sak nr.: I FORMANNSKAP II I I Saksbehandler: Frank Bernardsen I Dato: 23.04.2012 STIFTELSEN

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE SULITJELMA NÆRMILJØUTVALG - SØKNAD OM STØTTE TIL UTARBEIDING AV DETALJRGULERINGSPLAN FOR DEL AV GNR 119 BNR 1 ISULITJELMA

FAUSKE KOMMUNE SULITJELMA NÆRMILJØUTVALG - SØKNAD OM STØTTE TIL UTARBEIDING AV DETALJRGULERINGSPLAN FOR DEL AV GNR 119 BNR 1 ISULITJELMA SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 13/4162 I I Arkiv JouralpostID: sakid.: 11/1073 I Saksbehandler: Gudr Hagalinsdottir Sluttbehandlede vedtaksinstans: Formanskap Sak nr.: 054/13 I FORMANNSKAP I Dato: 03.06.2013

Detaljer

Byrådssak 220/15 1. Søknad om endring i lånegaranti til Åsane Rideklubb ESARK-154-201200047-229

Byrådssak 220/15 1. Søknad om endring i lånegaranti til Åsane Rideklubb ESARK-154-201200047-229 Byrådssak 220/15 1 Søknad om endring i lånegaranti til Åsane Rideklubb GOMI ESARK-154-201200047-229 Hva saken gjelder: Åsane Rideklubb søker i brev av 11.4.2015 om endringer i garantivilkår. Klubben er

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE OPPTAK A V STARTLÁNSMIDLER FRA HUSBANKEN TIL VIDEREFORMIDLING

FAUSKE KOMMUNE OPPTAK A V STARTLÁNSMIDLER FRA HUSBANKEN TIL VIDEREFORMIDLING SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE JouralpostID: 11/1495 I Arkiv sakid.: 10/2761 Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre Sak II nr.: 018/11 FORMANNSKAP I I Saksbehandler: Ing-Mari Nilsen I Dato: 28.02.2011

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 22.06.2015 kl. 10:00. i Kommunestyresalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 22.06.2015 kl. 10:00. i Kommunestyresalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte den 22.06.2015 kl. 10:00 i Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE OPPTAK AV STARTLÁNSMIDLER FRA HUSBANKEN TIL VIDEREFORMILDING FOR 2010 - TILLEGGSBEVILGNING

FAUSKE KOMMUNE OPPTAK AV STARTLÁNSMIDLER FRA HUSBANKEN TIL VIDEREFORMILDING FOR 2010 - TILLEGGSBEVILGNING SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 10/6646 1 I Arkiv JoumalpostID: sakld.: 10/1656 I Saksbehandler: Ing-Mari Nilsen Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestye Sakm.: 064/10 FORMANNSKAP Dato: 20.09.2010 056/10

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE OPPRETTELSE AV LEGEHJEMMEL I KOMBINASJON MED KOMMUNEOVERLEGESTILLING

FAUSKE KOMMUNE OPPRETTELSE AV LEGEHJEMMEL I KOMBINASJON MED KOMMUNEOVERLEGESTILLING Ī SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 13/180 I I Arkiv JouialpostID: sakd.: 13/48 I Saksbehandler: Eli Hansen Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestye Sak nr.: 004/13 DRIFTSUTV ALG Dato: 23.01.2013 FORMNNSKAP

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE UTLYSING AV DRIFTSHJEMMEL/STILLING.SOM FYSIOTERAPEUT

FAUSKE KOMMUNE UTLYSING AV DRIFTSHJEMMEL/STILLING.SOM FYSIOTERAPEUT SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE I Joura.lpostID: 12/118 Arkiv sakld.: 12/30 Sluttbehandlede vedtaksinstans: Driftsutvalget II Sak nr.: 078/12 I DRIFTSUTVALG I I Saksbehandler: Siv Johansen I Dato: 23.05.2012

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/331 RAKKESTADHALLENE AS - KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN Saksbehandler: Alf Thode Skog Arkiv: 256 Saksnr.: Utvalg Møtedato 11/14 Formannskapet 26.02.2014 10/14 Kommunestyret

Detaljer

Begrunnelse for fremleggelse for bystyret: Bystyret har ikke delegert byrådet fullmakt til utlån av bykassens midler.

Begrunnelse for fremleggelse for bystyret: Bystyret har ikke delegert byrådet fullmakt til utlån av bykassens midler. Byrådssak 358/12 Nytt lån til Stiftelsen Kulturhuset USF GOMI SARK-15-201200043-21 Hva saken gjelder: Som følge av økte kostnader ved ombygging søker USF om tilskudd eller rentefritt lån kr 3 900 000,-.

Detaljer

Garantier - regler og retningslinjer i Bodø kommune.

Garantier - regler og retningslinjer i Bodø kommune. Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.03.2013 19757/2013 2013/1977 Garantier - regler og retningslinjer i Bodø kommune. Forslag til innstilling Bodø kommune vedtar følgende regler/retningslinjer

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Formannskapet 26.02.2014 Kommunestyret

SAKSFRAMLEGG. Formannskapet 26.02.2014 Kommunestyret SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Alf Thode Skog Arkiv: 256 Arkivsaksnr.: 14/331 Saksnr.: Utvalg Møtedato Formannskapet 26.02.2014 Kommunestyret RAKKESTADHALLENE AS KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN Rådmannens forslag

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen. Dato: 02.05.2012 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen. Dato: 02.05.2012 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 02.05.2012 Tidspunkt: 10:00 Rådhuset, Formannskapssalen Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat telefon 75 55 50 12,

Detaljer

Saksbehandler: Pål Nygård Arkiv: 256 D11 Arkivsaksnr.: 09/1017. Formannskapet 12.05.2009 Kommunestyret 12.05.2009

Saksbehandler: Pål Nygård Arkiv: 256 D11 Arkivsaksnr.: 09/1017. Formannskapet 12.05.2009 Kommunestyret 12.05.2009 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Pål Nygård Arkiv: 256 D11 Arkivsaksnr.: 09/1017 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 12.05.2009 Kommunestyret 12.05.2009 KOPERVIK IDRETTSLAG - SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN

Detaljer