NORSK TJENESTEMANNSLAG VED UNIVERSITETET I OSLO ÅRSMØTE Onsdag 24. mars 2010 Helga Engs hus, Aud. 2. Kl : Enkel servering

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORSK TJENESTEMANNSLAG VED UNIVERSITETET I OSLO ÅRSMØTE 2010. Onsdag 24. mars 2010 Helga Engs hus, Aud. 2. Kl. 16.00: Enkel servering"

Transkript

1 NORSK TJENESTEMANNSLAG VED UNIVERSITETET I OSLO ÅRSMØTE 2010 Onsdag 24. mars 2010 Helga Engs hus, Aud. 2 Kl : Enkel servering Årsmøtet starter kl og beregnes avsluttet ca 19.00

2 FORSLAG TIL DAGSORDEN 3 FORSLAG TIL FORRETNINGSORDEN 3 INNLEDNING OM HANDLINGSROMUTVALGETS RAPPORT 4 FORSLAG TIL LANDSMØTET STYRETS BERETNING FOR PERIODEN 2009/ Foreningens tillitsvalgte i perioden 5 Foreningens virksomhet i perioden 10 Rapportering på hovedoppgaver 13 FORSLAG TIL PERIODEN Budsjettforslag Politisk plattform og hovedoppgaver for Innkomne forslag 32 VEDLEGG 33 2

3 Forslag til dagsorden 1 Åpning 2 Konstituering 3 Innledning om Handlingsromutvalgets rapport 4 Behandling av forslag til Landsmøtet Årsberetning 2009/ Regnskap og revisjonsberetning Budsjettforslag Politisk plattform og hovedoppgaver 2010/ Valg 10 Innkomne forslag 11 Avslutning Forslag til forretningsorden 2.1 Ingen har rett til å få ordet mer enn to ganger under samme sak. Ved valg blir hvert valg regnet som eget valg. Med unntak av innledningsforedrag til beretning, regnskap/budsjett og valg, er taletiden 5 minutter første gang og 2 minutter andre gang. Ordstyreren eller andre deltakere på årsmøtet har ellers rett til å sette fram forslag om ytterligere tidsavgrensning og strek med inntegnede talere. Til forretningsorden får ingen ordet mer enn en gang og i maksimum 1 minutt til hver sak. 2.2 Eventuelle forslag skal leveres skriftlig på ordstyrerens bord av forslagsstilleren. Forslag som ikke er i sammenheng med de oppsatte sakene på sakslisten kan ikke fremmes. Etter at det er satt strek med de inntegnede talere, kan det ikke fremmes eller trekkes forslag Avstemmingen går for seg ved håndsopprekking, dersom ingen kommer med krav om skriftlig avstemming. Skriftlig avstemming i saker kan fremmes dersom minst 20 % av møtelyden krever det. Skriftlig avstemming ved valg skal avholdes dersom en av de tilstedeværende krever det. Alle saker blir avgjort ved vanlig flertall (over halvparten av de opptelte stemmene, inkludert blanke stemmer). Blir det ikke absolutt flertall ved første gangs avstemming, skal det foretas bundet omvalg mellom de to som har fått flest stemmer. Blir det ved omvalg likt stemmetall, blir det loddtrekning. Dersom det bare er to kandidater, gjelder vanlig flertall. 3

4 Innledning om handlingsromutvalgets rapport Innleder: Anita K. Solhaug, 1. nestleder i NTL og medlem av handlingsromutvalget. Handlingsromutvalgets rapport kan leses fra Kunnskapsdepartementets nettsider: Forslag til landsmøtet 2010 Forslag til vedtektene 1. Forslag om tydeliggjøring av retningslinjer for kontingentfritak for pensjonister Vedtekter for Norsk tjenestemannslag 6, D Vedtektene er tilgjengelig på forbundets nettsider Forslag til Prinsipp- og handlingsprogram (php) 1. Krav om lokal aksjonsrett til php punkt Avansert kunnskapssamfunn og elektronisk infrastruktur til php punkt 2.8 kunst og kultur 3. Redusert bruk av midlertidig tilsatte til php punkt Oppfølging av handlingsromutvalgets forslag til tiltak til php punkt Felles opplæring av tillitsvalgte og ledere som grunnlag for reell medbestemmelse og god ledelse i staten til php punkt 3.1 Prinsipp- og handlingsprogram er tilgjengelig på forbundets nettsider Forslag til uttalelse 1. Avansert kunnskapssamfunn og elektronisk infrastruktur 4

5 Styrets beretning for perioden 2009/2010 Foreningens tillitsvalgte i perioden Styrets sammensetning Leder (til 4/1-10): Leder (fra 4/1-10): Nestleder (til 4/1-10): Nestleder (fra 4/1-10): Sekretær: Kasserer: Ellen Dalen, seniorkonsulent, Studieavdeling/SA Sten Morten Henningsmoen, overingeniør, ISS/SV fakultetet Sten Morten Henningsmoen, overingeniør, ISS/SV fakultetet Siri Høgseth, rådgiver, UV fakultetet Tom Thorsen, senioringeniør, Kjemisk institutt/mn fakultetet Bjørg Osvik, kontortilsatt ved NTL-UiO Styremedlemmer: Varamedlemmer: Harald Ulrik Sverdrup, hovedbibliotekar, UB/Mat.nat. Heidi H. Sørli, seniorkonsulent, Psykologi/SV-fakultetet Benjamin Endré Larsen, stipendiat, Farmasi/Mat.nat. Andreas Dobloug, overingeniør, Odont.fak. Hanna Ekeli, seksjonssjef, UV fakultetet 1. Hilde Kvamme Titlestad, førstekons, Mat.Nat. 2. Geir Mathiessen, driftstekniker, Østre/TA 3. Torill Aamodt, førstekonsulent, UV 4. Knut E. Semb, HMS-koordinator, NHM 5. Kim Tone Hansen, driftstekniker, budsentralen/ta 6. Ravichandrarazan Shanmuganathan, renhold/ta 7. Dorte Marie Skulstad, rådgiver, IKOS/HF 8. Siri Høgseth, rådgiver, UV fakultetet Ungdomskontakt: Andreas Dobloug Arbeidsutvalget har i perioden bestått av: leder, nestleder, sekretær og Ulrik Sverdrup. Ellen Dalen har svangerskapspermisjon pr Sten Morten Henningsmoen ble konstituert som leder og Siri Høgseth som nestleder fra samme dato. 5

6 Andre utvalg og tillitsvalgte Fakultetsstillitsvalgte: Jur. fak. MN-fak. Med. fak. Odont.fak. SV-fak. Hum. fak. Christian Boe Astrup Vara: Eirik Haakstad Siri Johannesen Vara: Tom Thorsen Marianne M Østby Vara:Gry Bruland Larsen Håkon Størmer Vara: Andreas Dobloug Mohamed Hazza Vara: Siv Håberg (permisjon 2009) Dorte Skulstad Vara: Jamshid Karimiha Vara: Stefka G Eriksen UV-fak. Siri Høgseth (2009) Vara: Torill Aamodt (2009) UBO: USIT: Merete Bloch Vara: Dag I. Jonsson Harald Sand NHM: Knut E. Semb (2009) OPA: Tor Arne Pedersen (2009) SO: KHM: TA: Silje Molander Brynjar Sandvoll Geir Mathiessen Vara: Ravichandrarazan Shanmuganathan Ny Giv: Redaktør: Redaksjon: Christian Boe Astrup, rådgiver, SMR/Jur.fak. Dorte Marie Skulstad, rådgiver, IKOS/HF Cecilie Ødegaard, Sentraladministratsjonen/LO Stat Benjamin Endré Larsen, stipendiat, Farmasi/Mat.nat. Kirsten Berrum, avdelingsing. HF (tegner) Kristine Mollø-Christensen, rådgiver, SA/HMS-avd. Knut E. Semb, HMS-koordinator, NHM (fotograf) Håvard Tangen, førstesekretær, Norsk Ordbok, ILN/HF 6

7 Studieutvalget: Leder: Valgkomiteen: Siri Høgseth, rådgiver, UV fakultetet Idar Helle, stipendiat, IAKH, HF Gro Borgersrud, førstekonsulent, Med.fak. Eirik Haakstad, seniorkonsulent, Jur.fak. Bjørg Irene Osvik, NTL-kontoret Mads Lomholt Dorte M Skulstad Håkon Størmer LO i Oslo: Ravichandrarazan Shanmuganathan Vara: Sten Morten Henningsmoen Christian Boe Astrup Vara: Olaf Svorstøl Internasjonalt utvalg, LO i Oslo: Olaf Svorstøl Landstyret: Sten Morten Henningsmoen Representanter til råd og utvalg: Tilsettingsråd: Det samfunnsvitenskapelige fakultet: Repr.: Bjørn-Magne Forsberg Det humanistiske fakultet: Repr.: Kari Andersen Vara: Sigrid Nesje Det medisinske fakultet: Repr.: Marit Knudsen Vara: Marianne M. Østby Innstillingsråd: Mohamed Hazza Siv Håberg (permisjon 2009) Monica Lund Haugom Jamshid Karimiha Øystein Ekevik (tekn) Marion Fierro (adm) Eva Kristensen (tekn.) Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet: Repr.: Siri Johannesen Vara: Elin Dyrlie Det odontologiske fakultet: Repr.: Liv Halvorsen Tom Thorsen Tom Caspersen Håkon Størmer 7

8 Det juridiske fakultet: Repr.: Gro H. Aakvik Vara: Lillian Almaas Christian Boe Astrup Bodil Silset Det utdanningsvitenskapelige fakultet: Repr.: Siri Høgseth (2009) Cindy Grønsberg Vara: Isabel Salinas Universitetsbiblioteket: Repr.: Kirsten Al-Araki Vara: Hans Henrik Olsen Tilsettingsrådet for Universitetsbibliotekarer: Repr: Ulrik Sverdrup Tilsettingsrådet ved museene: Repr: Mårten Teigen Vara: Sten Morten Henningsmoen Det sentrale tilsettingsråd: Repr.: Sten Morten Henningsmoen Vara: Øystein Ekevik (USIT) Vara: Ellen Dalen/Siri Høgseth Dag Inge Jonsson (adm.) Knut E Semb, NHM Mari-Liss Swan, KHM Tom Heibreen, KHM Harald Sand (tekn., USIT) Aune M. Moe (adm.,usit) Knut Erik Olsen (tekn., Blindern) Geir Mathiessen (tekn., Blindern) Dag Vargset (tekn Blindern) Bente Rognve (sentraladm) Elisabeth Breen (Samordna opptak) Vara: Esther Mørk (Samordna oppt) Opptakskomiteen for Universitetets barnehager: Medlem: Kristin Kjølstad Vara: Torill Aamodt Rådet for universitetets barnehager: Medlem: Sten Morten Henningsmoen Opplæringskomiteen ved UiO: Medlem: Siri Høgseth Vara: Siv Håberg Feriestiftelsen for UiO-ansatte: Medlem: Knut E. Semb Vara: Inger Josefsen Velferdsutvalget ved UiO: Medlem: Narve Trædal Vara: Henriette Kleivane (felles vara for organisasjonene) AKAN-utvalget: Repr.: Inger Josefsen Dag Vargset Bedriftsinternt utvalg: Repr. Ellen Dalen 8

9 Sentrale arbeidsmiljøutvalget: Medlem: Ellen Dalen Siri Høgseth (2010) Vara: Sten Morten Henningsmoen Representanter til andre arbeidsgrupper: Bedriftshelsetjeneste: Siri Høgseth USIT U3 Sten Morten Henningsmoen Omorganisering ved Det medisinske fakultet Marianne Midthus Østby Opprettelse av felles språksenter for Universitetsalliansen Stefka G. Eriksen 9

10 Foreningens virksomhet i perioden Styrets møtevirksomhet Styret har i perioden hatt følgende antall møter: 2009: : 3 AU har i perioden hatt følgende antall møter: 2009: : 4 Styreseminarer Styret har hatt to seminarer i løpet av perioden: Styreseminar, Oscarsborg mai Kursholdere: Paul Bjerke, Defacto Tema: Forskningsmeldinga og MatNat21 Styreseminar, November i Paris Kursholdere: Paul Bjerke (Defacto),Marte Mangset (UiB), Idar Helle (UiO), Benjamin Endré Larsen (UiO), Jean Paul Lainé (SNESUP), Patricia Pol (Université Paris) Tema: Strategisk plan, Styringsstruktur og forskningensvilkår, det franske universitetsystemet og demokratiet og styrings-, finansierings- og ledelsesstruktur. Medlemsmøter Et medlemsmøte for alle medlemmer. 15. desember: Presentasjon og diskusjon om foreningens krav til Tariffoppgjøret 2010 I tillegg kommer lokale medlemsmøter for enheter/avdelinger Tillitsvalgtmøter 27. april 4. september 11.desember 2. februar 9. mars NTL-dagen 2009 I forbindelse med NTL-dagen 5. november arrangerte vi fire kortkurs Hvem bestemmer lønnen din?, Midlertidighet, alle ansatte, Hva har arbeidsgiver lov til å gjøre med deg? og Midlertidighet, stipendiater og andre vitenskapelige ansatte. Seminaret var åpent for alle ansatte og hadde relativt god oppslutning. Målet med dagen var både å lage et opplegg til glede og nytte for allerede eksisterende medlemmer, samt skape interesse hos potensielle 10

11 medlemmer. I tillegg til kortkursene, ble det delt ut løpesedler og annet reklamemateriell. Arrangementet på Odontologi fungerte også bra. Personalsaker Foreningen har hatt mange personalsaker i perioden, deriblant flere oppsigelsessaker. Så langt har UiO ikke sagt opp noen medlemmer som har fått støtte av NTL Tilsettingssaker Av sentrale tilsettingssaker har NTL vært representert i innstillingsråd til ny HMS-sjef. Foreningens kontakt med media i perioden Foreningen har vært synlige i media også i denne perioden, og har blant annet hatt følgende oppslag: Uniforum: 22. januar 2010; Selvmotsigende strategi, Leserbrev av Benjamin E. Larsen og Sten Morten Henningsmoen 23. oktober 2010; Ti institutt blir til tre på medisin, intervju med Marianne Midthus Østby 21. oktober 2009; Vil vite hvor millionene går, intervju med Sten Morten Henningsmoen 21. oktober 2009; Startar arbeidsmiljøundersøking på odontologi, intervju med Håkon Størmer 20. oktober 2009; Er omdømmet viktigare enn vern av kvinnene?, intervju med Ellen Dalen 7. oktober 2009; Mobiliserer mot stempling, Intervju med Ellen Dalen 25. mai 2009; Forbereder streik ved UiO, intervju med Sten Morten Henningsmoen Universitas: 10. mars 2010; Universitetet unngår stemlingsur for sine ansatte, intervju med Sten Morten Henningsmoen 4. november 2009; 3 av 4 syke er kvinner, intervju med Ellen Dalen 21. oktober 2009; Tvinges til utlandet, intervju med Benjamin E. Larsen 20. mai 2009; UiO-vikar kostet kroner dagen, intervju med Ellen Dalen Dagens næringsliv 14. januar 2010; Ja takk til mer organisert anarki!, leserinnlegg av Siri Høgseth og Sten Morten Henningsmoen 16. mars 2010; Midlertidig kontrakt for én av fem, intervju med Sten Morten Henningsmoen Høringer i stortinget Foreningen har har latt seg høre på to høringer i stortingets KUF-komite denne perioden: 11. mai, 2009; Høring om forskningsmeldingen: Klima for forskning 4. november, 2009: Høring om statsbudsjettet 1. mai markering Mange medlemmer møtte opp på Youngstorget og stilte seg bak fana vår og egne paroler om bl.a. Nei til markedsuniversiteter og forsvar fri forskningsrett. Feiringa ble avsluttet, tradisjonen 11

12 tro, med snitter, kake og kaffe hos NTL/forbundet i Møllergata 10. Der allsang og oppsummering fra ferskt tariffoppgjør er med i tradisjonen. Sommerfest på Oslofjorden - onsdag 17. juni ombord i Jomfruen 51 medlemmer deltok. I god tradisjon arrangerte vi sommerfest på fjorden. Reker, vin og Quizmaritim hører med til fjordturer. Høstfest på Josefine fredag 30. oktober Årsmøtet vedtok å doble budjettposten fest og gaver og NTL-kontoret ble oppfordret til å arrangere en høstfest for medlemmene. Festen ble holdt i hyggelige lokaler på Josefines Vertshus og 65 feststemte medlemmer møtte opp for å treffe kollegaer, nyte god mat og ikke minst Petter Schjervens underholdning. Han tok oss med til språket og kommunikasjonens verden, og ga oss noen skråblikk på veien. Tildeling av NTLs og LOs hedersmerker Dette tildeles alle NTL medlemmer som har 25/40 års sammenhengende medlemskap i forbund tilslutta LO. Dette er en tradisjon, som takk for trofast medlemskap. På en tilstelning i NTLs lokaler på Blindern 15. desember møtte jubilantene frem for å få overrakt 25-årsnåla og fem 40-årsjubilanter mottok diplom og hedersmerke for sitt medlemskap gjennom 40 år. Sammen med godord fra lederen, kaffe, snitter og kake var dette en fin markering for lang og tro tjeneste i rørsla. 12

13 Rapportering på hovedoppgaver Årsmøtet 2009 vedtok at foreningens arbeid i perioden skulle fokusere på følgende hovedoppgaver: Sikre medbestemmelse etter Hovedavtalen helt ned på instituttnivå - i en beslutningsstruktur som er basert på utstrakt bruk av delegering. Jobbe for at UiOs virksomhet ikke blir styrt etter forretningsbaserte prinsipper framfor faglige hensyn, særlig i forhold til innføringen av forretningsbaserte regnskapsprinsipper. Jobbe for at UiOs ansatte sikres kollektiv forskningsrett i tråd med prinsippene i den gamle særavtalen. Sikre medlemmenes rettigheter under implementeringen av Prosess faglige prioriteringer. Jobbe aktivt og målrettet med medlemsaktivisering, medlemsinformasjon og verving. Bidra til at AFP og offentlig tjenestepensjon blir bevart i sin nåværende form. Jobbe for at UiOs tjenester skal utføres av egne ansatte. Fortsette arbeidet for å gjeninnføre en demokratisk styring av UiO, gjennom bl.a. bedre og klarere beslutningsprosesser som sikrer medvirkning og medbestemmelse. 13

14 Hovedoppgavene Sikre medbestemmelse etter Hovedavtalen helt ned på instituttnivå - i en beslutningsstruktur som er basert på utstrakt bruk av delegering. Tjenestemannsorganisasjonene tar ut medbestemmelse etter hovedavtalen på to nivåer ved UiO: sentralt og på fakultetsnivå. Viktige beslutninger som får konsekvenser for våre medlemmer fattes imidlertid ofte på grunnenhetsnivå, der instituttleder har vide fullmakter. Det er med dette et stort problem at tjenestemannsorganisasjonene ikke blir involvert i saker slik Hovedavtalen og tilpasningsavtalen legger opp til. Tilpasningsavtalen ved UiO har vært oppe til reforhandling mellom partene i høst. Partene har ikke kommet til enighet om ny tilpasningsavtale. Dette skyldes i hovedsak at status for Kultur og velferdsutvalget og Opplæringskomiteen ikke er avklart. Medbestemmelse i saker på grunnenhetsnivå har vært et av temaene vi har tatt opp i forhandlingene. Partene er enige i at medbestemmelsen best utøves på fakultetsnivå. Framfor å bygge ut et fullt medbestemmelsesapparat på institutt-/grunnenhetsnivå må vi få klare retningslinjer for hvordan organsiasjonen skal involveres i saker som hovedsakelig behandles på grunnenhetsnivå. Det er fakultetsnivåets ansvar å sørge for at dette skjer. Framfor å bygge opp et eget tilltisvalgtapparat på instituttnivå har vi startet en forsøksordning ved Humanistisk fakultet, der vi nå har kontaktpersoner på de fleste instituttene. Lokale tillitsvalgte på fakultetsnivå har ansvar for å holde dialogen med kontaktpersonene. Normalvedtektene for organisasjonsledd i NTL åpner for opprettelsen av uformelle grupper på nivået under foreninger. Etter initiativ fra de ansatte selv er det ved IAKH, ved Det humanistiske fakultet, opprettet en lokal gruppe for midlertidig vitenskapelig tilsatte. En slik gruppe er et uformelt organisasjonsledd som skal fungere som et bindeledd mellom de ansatte og ledelsen ved enheten på den ene side, og mellom de ansatte og foreningens tillitsvalgte og styre på den andre siden. Vi har i flere år påpekt at tjenestemannsorganisasjonene må drøfte budsjetter på instituttnivå. Her fattes beslutninger som har direkte konsekvenser for våre medlemmer blant annet i forhold til kompetansehevingstiltak og driftsmidler for vitenskapelig ansatte. Dette har det vært vanskelig å få arbeidsgiver til å legge til rette for. Ved Humanistisk fakultet har det imidlertid blitt gjennomført slike drøftinger for instituttbudsjettene for Dette er en positiv utvikling, og et skritt i riktig retning i forhold til å videreutvikle medbestemmelsesorndninger som fanger opp saker på grunnenhetsnivå. Jobbe for at UiOs virksomhet ikke blir styrt etter forretningsbaserte prinsipper framfor faglige hensyn, særlig i forhold til innføringen av forretningsbaserte regnskapsprinsipper. NTL og LO har vært motstandere av innføring av forretningsbaserte regnskapsprinsipper (det såkalte periodiseringsprinsippet) som standard for intern regnskapsføring i statlige virksomheter. Innføringen av slike regnskapsprinsipper er ett av mange tiltak i en omfattende økonomireform i staten som legger til rette for New Public Management-inspirerte styringssystemer. Mange trodde denne kampen var vunnet når tidligere finansminister Kristin Halvorsen gikk ut i media og sa at det skulle være opp til virksomhetene selv å velge hvilke regnskapsprinsipper som benyttes til virksomhetsinterne regnskaper. Det har vist seg å ikke være tilfelle snarere tvert imot. Kunnskapsdepartementet har hele tiden vært tydelige på at alle universiteter og høyskoler skal benytte de nye forretningsbaserte regnskapsprinsippene til sine interne virksomhetsregnskaper. Vi har fulgt problemstillingen opp mot forbundet og LO, og 14

15 påpekte tidlig bristene i Halvorsens argumentasjon. LO har fulgt opp saken opp mot KD uten at det ga ønskede resultater. I statsbudsjettet for 2010 slås det fast at de nye forretningsbaserte regnskapsprinsippene er anbefalte regnskapsstandarder for interne virksomhetsregnskaper i staten. Det har vært mye oppmerksomhet rundt problemene rundt honorering og overtidsbetaling i forbindelse med tverrfaglige programmer og overskudd i undervisningsregnskapene til vitenksapelig personale. Det populære studieprogrammet PECOS ved Institutt for statsvitenskap kjenner vel alle til nå? Det som har kommet tydelig fram i denne saken og som vi har hatt som budskap både til universitetsledelse, storting og departement er at denne problemstillingen viser med tydelighet konsekvensene av at vi har et finansieringssystem som hindrer samarbeid på tvers av enheter ved UiO. Etter at samordningsgruppen for IS-systemer, der vi hadde en representant, ble lagt ned fra , har våre muligheter for å følge utviklingen av nye tekniske styringssystemer blit mye dårligere. Dette må forbedres i neste periode. Jobbe for at UiOs ansatte sikres kollektiv forskningsrett i tråd med prinsippene i den gamle særavtalen I forbindelse med problemene rundt overtdisbetaling og undervisningsregnskaper, som er omtalt ovenfor, har våre primære forslag til løsning hele tiden vært at vi må ha en ny avtale på nasjonalt nivå som regulerer de vitenskapelige ansattes arbeidstid inkludert fordeling av arbeidstid mellom forskning og undervisning. Arbeidsgivers løsning på problematikken rundt vitenskapelig ansattes arbeidstid og eventuelle overtidsutbetaling er pr. dags dato å definere de fleste vitenskapelig ansatte som særlig uavhengige stillinger i henhold til bestemmelsene i Arbeidsmiljøloven. NTL UiO har søkt råd hos forbundet og LO Stat i denne saken, og vår konklusjon er at arbeidsgivers løsning er i strid med Hovedtariffavtalen. På tross av at vi har påpekt dette i drøftinger med arbeidsgiver har de valgt å implementere denne løsningen. Vi har derfor bedt forbundet om å ta saken opp med Kunnskapsdepartementet. Vi ser det som svært alvorlig at arbeidsgiver etter drøftinger med oss velger å se fullstendig bort ifra vårt syn om at foreslåtte løsning er tariffstridig. Særlig arrogant fremstår dette når vårt alternative forslag er at det framforhandles en tariffavtale mellom partene på nasjonalt nivå som kan gi samme effekt som arbeidsgivers tilnærming. NTL UiO ønsker heller ikke at det skal innføres tidsregistrering for vitenskapelig ansatte, men vi mener at unntak fra arbeidsmiljøloven og hovedtariffavtalen på dette punktet må framforhandles i samråde med de ansatte selv. Vi benytter ellers enhver passende anledning til å minne forbundet på om at de må fortsette dialogen med Kunnskapsdepartementet for å forsøke å få på plass en avtale som sikrer kollektiv forskningsrett for vitenskapelig tilsatte. Sikre medlemmenes rettigheter under implementeringen av Prosess faglige prioriteringer. Prosessen har vært toppstyrt. Det er imidlertid tydelig å se hvordan prosessen nå preger økonomi- og planarbeidet nedover i virksomheten. Vi har derfor fulgt denne saken opp mot ledelse ved ulike enheter i forbindelse med drøfting av planer og budsjett. Som Handlingsromutvalget nå har slått fast, så har det økonomiske handlingsrommet til UiO og dermed enhetene ved UiO blitt svekket gjennom de senere årene. På tross av gjentatte oppfordringer fra NTL UiO har ikke ledelsen ønsket å forholde seg til mulige konsekvenser av de prioriteringene man har foretatt. Dette sammen med svekket økonomisk handlingsrom ved 15

16 enhetene øker risikoen for at stadig flere ansatte marginaliseres i forhold til den virksomheten enhetene prioriterer. Jobbe aktivt og målrettet med medlemsaktivisering, medlemsinformasjon og verving Med økonomisk støtte fra forbundet har vi hatt en person frikjøpt i 3 måneder for å arbeide med verving. Hilde Kvamme Titlestad har gjort en god og grundig jobb som resulterte i en ververapport som har gitt oss et godt grunnlag for det videre vervearbeidet. Det er nedsatt en arbeidsgruppe som jobbe videre med utgangspunkt i ververapporten. Gruppen har utarbeidet konkrete vervetiltak for innværende år som er vedtatt av styret. Arbeidsgruppen skal jobbe videre med å utarbeide en langsiktig vervestrategi for foreninga. Foreningen har begynt et arbeide med å forsøke å aktivisere flere medlemmer. Opprettelsen av kontaktpersoner på instituttnivå er et tiltak som kan bidra til å fremme aktiviteten blant medlemmer. Foreningen har jobbet med å videreutvikle medlemsbladet Ny Giv. Redaksjonen har gjort en god jobb i dette arbeidet. I perioden har vi forberedt en ytterligere satsing på informasjonsarbeidet. Nettsidene til foreningen er oppdatert, og vi planlegger en mer aktiv rolle for Ny Giv-redaksjonen også i forhold til stoff som publiseres på våre nettsider. I tillegg vil nyhetsbrevet inngå i Ny Giv-redaksjonens arbeidsområdet. Informasjonen gjennom ulike kanaler vil dermed bli mer integrert. Det vil være lettere å kommentere og sette agendaen i dagsaktuelle saker, samtidig som det er mulig å følge opp enkelte saker i mer dybde gjennom medlemsbladet. Arbeide for at AFP og tjenestepensjon blir bevart i sin nåværendeform Spørsmålet ble i hovedsak behandlet i de sentrale tarifforhandlingene. Foreningen la vekt på dette i kravene vi oversendte forbundet til tariffoppgjøret. NTL tok initiativ til at det ble arrangert et informasjonsmøte om temaet i fellesskap med de andre fagforeningene på UiO og ved Meterologisk institutt. Innledere på møtet var Magnus Marsdal fra Manifest Analyse og Dag Westhrin fra NTL. NTLs forhandlingsdelegasjon gjorde en fremragende jobb under meklingen, og sørget for at resultatet var i tråd med kravene vi sendte inn til oppgjøret. Arbeidsgiversiden har imidlertid prøvd seg med en omkamp på spørsmålet i vinter gjennom egne tolkninger av resultetet fra meklingen. Det blir derfor nødvendig å følge denne saken videre. Jobbe for at UiOs tjenester skal utføres av egne ansatte Foreningen har satt fokus på denne saken gjennom en artikkel i Ny Giv, der renholdsbransjen er tema. Også forbundet har hatt fokus på problemstillingen de senere årene. Fafo har fått i oppdrag å utrede om omfanget av bruk av midlertidige og konsulenter i statlige virksomheter. Den andre rapporten i dette forskningsprosjektet ble lagt fram for NTLs landsstyre i februar NTL UiO har også jobbet for å få en oversikt over bruk at midler til eksterne konsulentfirmaer ved UiO, noe som resulterte i et oppslag i Uniforum om saken. Fortsette arbeidet for å gjeninnføre en demokratisk styring av UiO, gjennom bl.a. bedre og klarere beslutningsprosesser som sikrer medvirkning og medbestemmelse. Også i denne perioden har dette vært et gjennomgangstema i mye av foreningens arbeid. Ansatte ved UiO sliter med et økende demokratiunderskudd. Styringsstrukturen ved UiO er lagt opp med en utstrakt bruk av delegering. Demokratiske og kollegiale beslutnings- og 16

17 medbestemmelsesorganer har fått stadig mindre innflytelse ved UiO. Dette skyldes både interne vedtak fattet i universitetets styre og stadig flere krav og pålegg fra politiske myndigheter. NTL UiO var aktive i rektorvalgkampen, og bidro til at universitetsdemokrati ble et tema i debatten. Videre har temaet vært sentralt i vårt arbeid med høringssvar til strategisk plan. Dette har vi fulgt opp aktivt i media både internt og eksternt. Høringssvaret til ny stategisk plan for UiO var et sentralt tema for høstens styreseminar, som ble avholdt i Paris. Også på vårens styresminar, på Oscarsborg, var universitetsdemokrati et sentralt tema. NTL har i lengre tid påpekt det problematiske rundt dekanmøtets nye rolle i styringsstrukturen ved UiO. Dette er et uformelt organ uten åpen åpen dagsorden eller referat. NTL UiO har gjentatte ganger bedt om at i det minste sakslisten til møtene må offentliggjøres uten at dette er imøtekommet av universitetsledelsen. De valgte styrene på fakultets- og instituttnivå har blitt marginalisert i den nye styringsstrukturen ved UiO. Dette har blant annet vist seg gjennom diskusjoner om instiuttstyrenes beslutningsmyndighet ved det Humanistiske fakultet der instituttstyrets rolle i forbindelse med kunngjøringstekster for vitenskapelige stillinger har vært et tema som er tatt opp i dialogen mellom tillitsvalgte og ledelsen. Vi stiller oss også kritiske til at viktige vedtak fattes av rektor framfor at det legges fram for universitetsstyret til beslutning. Dette gjelder saker om arbeidstidsordninger for vitenskapelig personale og godkjenning av nytt administrasjonsreglement ved Det matematisknaturvitenskapelige fakultet der instiuttledermøtet formaliseres som et nytt organ på fakultetsnivå. Hvis rektor hadde oppfylt sitt løfte om mer direkte kontakt med fagforeningene kunne uheldige situasjoner som dette vært håndtert på en annen måte. I rektorvalgkampen lovet Ole Petter Ottersen en gjennomgang av styringssystemene ved UiO. Dette valgløftet bør følges opp snarest mulig. Oppsummering Også denne perioden har kampen for å gjeninnføre universitetsdemokratiet stått sentralt i mye av foreningas arbeid. Det faktum at rektor velger å fatte vedtak selv i saker vi mener burde vært behandlet av universitetsstyret peker i retning av at utviklingen fortsetter i feil retning. Ledelsen fortsetter også å kjøre tunge toppstyrte prosesser som prosess faglige prioriteringer og ny strategisk plan uten at disse prosessene forankres i tilstrekkelig grad blant de ansatte ved UiO. Dette gir reduserte muligheter for innflytelse for den jevne ansatte. Selv om partssamarbeidet på mange områder fungerer bra ved UiO, har vi i den siste perioden hatt store utfordringer i forholdet til ledelsen på enkelte punkter. I enkelte tilfeller skyldes dette at vi ikke blir involvert på et tidlig nok tidspunkt til å ha reell innflytelse på saker som behandles. Dette er det mulig og relativt enkelt å gjøre noe med, og det har blitt gjort i tilfeller som omorganiseringen på Det medisinske fakultet og i prosessen som kalles USIT U3. Mer bekymringsverdig er det imidlertid at det i forbindelse med enkelte saker kommer til overflaten en reell uenighet mellom arbeidsgiversiden og tjenestemannsorganisasjonene i hvordan medbestemmelsen skal utøves og hva som ligger i begrepet reell medbestemmelse. Dette er helt grunnleggende spørsmål som ikke kan ligge uavklart dersom partene skal få til et konstruktivt samarbeid. Vi har hatt jevnlige uformelle møter med universitetsledelsen hver 14. dag. Det er positivt at vi har en god dialog med ledelsen. Det kan imildertid bli et problem at saker som diskuteres i uformelle fora ikke løftes ut og behandles etter formelle retningslinjer i hovedavtalen. Dette kan også bidra til at vår mulighet for reell medbestemmelse reduseres. Vi vil vurdere fortløpende i 17

18 hivlket omfang det er hensiktsmessig å ha uformell dialog med universitetsledelsen. Saker bør i størst mulilg grad behandles i formelle fora der det skrives referat og tilfredsstillende oppfølging sikres. Tunge HMS-saker som arbeidsmiljøet på Det odontologiske fakultet og tilstanden ved laboratoriene på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet har foreningen også vært involvert i. Også her har dialogen med sentral ledelse vært preget av uformell dialog. I enkelte tilfeller kan dette være nødvendig av tidsmessige årsaker. Vi stiller oss imidlertid sterkt kritiske til at ledelsen nektet organisasjonene å delta i utformingen av arbeidsmiljøundersøkelsen ved Det odontologiske fakultet noe vi mener vi har både plikt og rett til. Det er også verdt å merke seg at dette er saker som vernelinje og tillitsvalgte har tatt opp med ledelsen gjentatte ganger uten at det ble tatt tak i på en tilfredsstillende måte før de kom som medieoppsalg i dagspressen. Styret har også brukt mye tid på behandling av høringsinnspill til ny strategisk plan ved UiO. Det var tema på høstens styreseminar, gjennomgående tema i flere numre av Ny Giv, og vi har vært aktive i debatten rundt dette. Foreningen har lagt fram et grundig høringssvar som stiller seg kritisk ved sentrale trekk i høringsnotatet fra universitetsledelsen. Vi mener en grunnleggende svakhet i høringsnotatet er at universitetsledelsen ikke tar stilling til viktige veivalg for hvor universitetet skal gå i fremtiden; skal vi videreutvikle et offentlig finansiert breddeuniversitet som ivaretar nasjonale forpliktelser for forskning, utdanning og formidling eller skal vi styre mot å bli et internasjonalt fokusert eliteuniversitet som krever en helt annen finansiering enn det som er mulig innenfor dagens rammer? Skal UiO satse på en inkluderende lederstil som setter universitetsdemokrati og medbestemmelse i sentrum, eller skal det bygges opp en sterker, og mer styrende, strategisk ledelse som kan manøvrere i et internasjonalt marked av studenter, forskere og private forskningsmidler?. Dette er viktig valg som bør diskuteres bredt før UiO vedtar en strategisk plan for de neste 10 årene. 18

19 Medlemsstatistikk Totalt Fri trekkmåte Betalende Medlemmer fordelt på stillingskategorier Administrative Bibliotek Drift/renhold Teknisk/klinikk Vitenskapelige Permisjon/pensjon /uføre Sentrale møter i hovedavtaleverket 2009: 19

20 MØTESTATUS SAK NR. SAKSTITTEL MØTEDATO Drøfting 357 Organisatorisk omplassering av UNIFORUM 15.1 og 29.1 Informasjon SAP-UiO 22.1 Informasjon Internhusleie 29.1 Informasjon 356 Flytting av deler av SA til Sogn Arena 29.1 Informasjon E-phorte prosjektet 5.2 Drøfting 358 Budsjett sentraladministrasjonen 12.2, 5.3 Informasjon Årsrapport Informasjon SAP-UiO 27.2, 14.5 Drøfting 356 Flytting av deler av SA til Sogn Arena 27.2 Drøfting 359 Virksomhetsoverdragelse - Sio - STA 5.3 Drøfting 369 Livsfasepolitikk 5.3 Drøfting/forh. 343 Retningslinjer KVU 26.3, 16.4 Drøfting 115 Revisjon av stillingsstruktur 26.3, 16.4 Informasjon Nye Web 2.4 Forhandling Avtale om tildeling av midlertidige lønnstillegg 26.3, 2.4, 28.5 Drøfting 360 UB-relgemenetet , 29.6 Informasjon 361 U3 - "USIT for UiO og UH" - mandat og sammensetning Drøfting 362 Bemanningsplan Informasjonsavdelingen 30.6, 10.9 Forhandling 88 Personalreglementet 20.8,3.9, 17.9, 5.11 Info/drøfting 199 Særavtale tillitsvalgte 3.9 Forhandling 363 Organisastorisk omplassering av Apollon og 10.9 medarbeidere Drøfting 306 Mandat for utarbeidelse av strategisk plan for UiO Drøfting/forh ,24.9, 19.11, 26.11, 3.12 Tilpasningsavtalen Informasjon Saker fra ØPA 11.9 Drøfting 364 Reglement for tilsetting og valg av ledere ved 17.9 fak. Og inst. Drøfting 365 USIT - omorganisering av SAUS til WS 25.9 Drøfting 269 Vurdering rundt aktuelle kontrolltiltak ved UiO 19.6, 25.9 Informasjon Reorganisering i informasjonsavdelingen 8.10 Drøfting Årsplan 8.10 Informasjon Nye UiO Web 8.10 Informasjon SAPUiOs pertal og pilotering av portalen Drøfting 236 Særavtale om honorering av valgte verv Drøfting 366 Avtale om seniorpolitiske tiltak ved UiO

21 Tjenestemannsorganisasjonene har nå uformelle møter med universitetsdirektøren hver 14. dag. Viserektor deltar på disse møtene. Det har ikke vært avholdt egne møter med rektor. Årsrapporter fra de lokale tillitsvalgte ÅRSRAPPORT FRA JURIDISK FAKULTET Tillitsvalgt i 2009: Christian Boe Astrup Vara: Eirik Haakstad Begge tillitsvalgte har deltatt på ulike kurs/opplæringssamlinger i NTL-sammenheng, og begge har vært engasjert i ulike forhandlinger etter Hovedtariffavtalens pkt Haakstad har i en lengre del av perioden hatt en lederstilling ved fakultetet, og har derfor ikke fungert som vara. Etter avtale med foreningsledelsen har vi ikke funnet det hensiktsmessig å oppnevne noen vikar for Haakstad. Det har ikke vært avholdt medlemsmøter for fakultetets NTL-medlemmer i perioden. De lokale NTL-representantene har deltatt i 3 drøftingsmøter i juni: Ny bemanningsplan for Økonomiseksjonen og gjennomøringsstipend for stipendiater september: Budsjett 2010 og flytting av Seksjon for informasjon og systemdrift fra Domus Academica til Domus Nova desember: Budsjett NTL-jus har deltatt i 6 innstillingsråd i 2009 Seksjonssjef i økonomiseksjonen (Bodil Silset) Førstekonsulent i økonomiseksjonen (Bodil Silset) Førstekonsulent SERI (Gro Halvorsen) FS-koordiator (Bodil Silset) Førstekonsulent arkiv (Christian Boe Astrup) NI-leder ved SMR (Christian Boe Astrup) I tillegg har Bodil Silset deltatt i to intervjukomiteer, begge til førsteamanuensisstillinger ved Institutt for privatrett. NTL har 56 medlemmer ved Det juridiske fakultet NTL i Tilsettingsrådet 21

22 Representant:Gro Halvorsen Vararepresentant: Lillian Almaas NTL i Innstillingsrådet Representant: Christian Boe Astrup Vararepresentant: Bodil Silset Årsrapport Det medisinske fakultet I løpet av 2009 har det vært omfattende organisatoriske endringer på Det medisinske fakultet. Ti grunnenheter er nå sammenslått til tre: Institutt for helse og samfunn, Institutt for medisinske basalfag og Institutt for klinisk medisin. Det har også vært en evalueringsprosess av økonomiog personalarbeidet ved fakultetet. Evalueringsrapporten konkluderte med at det var en rekke utfordringer som ennå ikke var løst, og at det innen enkelte områder var behov for å se på organiseringen på nytt. Dette har resultert i at store deler av økonomi- og personalfunksjonene nå har flyttet tilbake på grunnenhetsnivå. Disse organisatoriske endringene har vært gjennomgående temaer på informasjons- og drøftingsmøter i hele I tillegg har tjenestemannsorganisasjonene vært representert i de ulike arbeidsgruppene for disse omorganiseringene. Undertegnede har sittet som tjenestemannsrepresentant i både arbeidsgruppe for omorganisering av Institutt for klinisk medisin og arbeidsgruppe for omorganisering av Økonomi- og personalseksjonen. Totalt 8 informasjons- og drøftingsmøter har vært avholdt med tjenestemannsorganisasjonene i Viktige saker som har vært oppe på disse møtene er: Omorganisering av Det medisinske fakultet Organisering av økonomi- og personalarbeidet ved Det medisinske fakultet Ny budsjettmodell Flytting og samlokalisering på Sogn arena (ble stanset) Fakultetets langtidsbudsjett Årsplan I løpet av 2009 har det har vært avholdt ett medlemsmøte ved fakultetet med temaet Omorganisering av Det medisinske fakultet. Nestleder Sten Morten Henningsmoen var til stede sammen med undertegnede. Tillitsvalgte i perioden: Marianne Midthus Østby; vara: Gry Bruland Larsen NTL-UiO har 61 medlemmer ved fakultetet. Oslo 2. mars

23 Marianne Midthus Østby (sign.) Tillitsvalgt, Det medisinske fakultet Årsrapport 2009 Humanistisk fakultet Også i 2009 har det vært stor aktivitet på HF, med blant annet en ny runde med endringer av fakultetets studieprogrammer og studieadminstrasjon. Dette medførte at programkonsulentene fra årsskiftet 2010 er omplassert til instituttene. Arbeidet med nye funksjons- og bemanningsplaner for alle institutter og seksjoner på HF ble påbegynt i 2009 og vil bli sluttført i løpet av våren I tillegg til behandling av faste saker som budsjetter og plandokumenter, har NTL i løpet av året vært involvert i en rekke saker som arbeidssituasjonen på IT-seksjonen, flytting av Ibsen-senteret, instituttstyrenes beslutningsmyndighet, oppfølging av medarbeiderudersøkelsen (fra 2007) og de lokale arbeidspliktregnskapene. Ettersom viktige beslutninger nå er delegert til lokalt nivå, har NTL på HF vært opptatt av tiltak for bedre å kunne følge opp det som skjer lokalt. En kontaktgruppe med medlemmer fra ulike enheter møtes et par ganger i semesteret, og det har også vært gjennomført to runder med lokale drøftinger (i 2007 av stillingsplaner knyttet til prosess faglige prioriteringer, og i januar 2010 av de lokale budsjettene). Dessuten har stipendiatene på ett av HF-instituttene (IAKH) opprettet en egen lokal NTL-gruppe. Det har stort sett vært avholdt informasjons- og drøftingsmøter med HF-ledelsen en gang pr. måned i 2009, og dette har bedret NTLs innsyn i det som skjer på fakultetet. Tillitsvalgte: Dorte Skulstad, Stefka Eriksen og Jamshid Karimiha Medlemmer i innstillings- og tilsettingsutvalg: Kari Andersen, Øystein Ekevik Antall medlemmer pr : 165 Årsrapport fra det matematisk-naturvitenskaplige fakultet Drøftings/ og informasjonsmøter: I løpet av 2009 har det vært avholdt 6 møter med fakultetsledelsen. I forkant av vært styremøte har det blitt holdt et møte med informasjon om styresaker. Saker som har vært oppe på drøftingsmøtene er: Ombygging av MN administrasjonens lokaler Fakultetets budsjett Årsplan Arbeidet med MATNAT21 (http://www.matnat.uio.no/internt/matnat21) ble videreført i Dette er et viktig prosjekt for å videreutvikle fakultetet, for å kunne møte morgendagens utfordringer. Det ble oppnevnt en modellgruppe hvor Tom Thorsen har sittet som representant for tjenestemannsorganisasjonene. 23

24 De avga sin rapport til styremøtet Det ble avholdt høringsrunder og NTL leverte høringsrapport. NTL UiO har 127 medlemmer ved fakultetet Siri Johannesen Tillitsvalgt Tom Thorsen vara tillitsvalgt Årsrapport 2010 fra tillitsvalgte ved Det odontologiske fakultet Stedstillitsvalgt i perioden har vært Håkon Størmer som har jobbet sammen med Andreas Dobloug og Liv Halvorsen. Det har vært holdt følgende møter med arbeidsgiver: Informasjons-/drøftingsmøte. Etablering av LAMU på fakultetsnivå. Årsplan Langtidsbudsjett Møteplan for Informasjonsmøte- og drøftingsmøte. Langtidsbudsjett Budsjett Likestillingsutvalget. Bemanningsplaner teknisk administrative stillinger IKO, fremdriftplan Informasjonsmøte- og drøftingsmøte. Faglige prioriteringer stillingsplaner vitenskapelige tilsatte. Årsrapport Vikar ved fakultetsadministrasjonen. Funksjonsendringer i 3. etasje og 1. etasje Informasjonsmøte- og drøftingsmøte. Eksamen og bruk av eksterne sensorer. Faglige prioriteringer stillingsplaner vitenskapelig personale. Klinikkstrukturen ved Institutt for klinisk odontologi. Oppdatering av bemanningsplan forteknisk og administrativt personale ved IKO Møteplan høsten Informasjons-/drøftingsmøte. Prolongering av fakultetets strategiske plan Informasjons-/drøftingsmøte. Fakultetets representanter i styret for NDDs fond for odontologisk forskning ved UiO. Vi har 63 medlemmer for tiden. Lokale verv: Likestillingsutvalget Mona Nesholen. Tilsettingsrådet Liv Halvorsen, vara Mona Nesholen. Innstillingsrådet Håkon Størmer. Andre verv: Verneombud: Mona L. Nesholen, Anne- Marie Evensen, Joe Bush, Anne Karin Ødegaard og Janne K. Lea (ledende verneombud). Fakultetsstyre Andreas Dobloug. På vegne av stedsgruppa Håkon Størmer 24

25 Årsrapport 2009 Det utdanningsvitenskapelige fakultet Tillitsvalgte i perioden: Siri Høgseth (til september) og vara Torill Aamodt. Det har vært avholdt drøftings- og informasjonsmøter i forkant av alle styremøter i 2009, en klar forbedring i forhold til året før da dette ikke fungerte så godt. I tillegg tok NTL initativ til et møte med fakultetsledelsen pga etablering av et nytt ledernivå i fakultetssekretariatet, og ba da om at det skulle utarbeides bemanningsplaner for fakultetet, da de nåværende er utdaterte. Pr dags dato har ikke UV fått satt i gang arbeidet med dette, så dette er en sak også for inneværende år. UV gjennomførte en medarbeiderundersøkelse i 2008/2009, der resultatene ble presentert utover vårsemesteret Det var HMS-avdelingen som gjennomførte undersøkelsen og har vært med på oppfølgningen i etterkant. Vi har også i perioden bistått våre medlemmer i ITU under prosessen med at ITU fra ble overført til et nytt nasjonalt senter for IKT i utdanningen. Det var en sammenslåing av miljøer fra Tromsø, Trondheim og her ved UiO, og forhandlingene ble ført sentralt i departementet som senteret ligger under. Representant i innstillingsråd: Cindy Grønsberg Representant i tilsettingsråd: Siri Høgseth (til september 2009) Isabel Salinas (fra september 2009) Antall medlemmer ved UV er 54. Årsrapport fra SV-fakultetet Det er avholdt faste informasjons- og drøftingsmøter i forkant av alle fakultetsstyremøter med gjennomgang av saker til behandling i styret. Viktigste saker i 2009 har vært den økonomiske situasjonen ved fakultetet, foruten omorganisering av økonomifunksjonen og IT-funksjonen ved fakultetet. Antall medlemmer på SV-fakultetet: 99 medlemmer Tillitsvalgte i perioden Mohamed Hazza Siv Håberg (vara) Årsrapport 2009 / NTL UiO / Avdeling UBO 25

26 Tillitsvalgt : Merete Bloch (uhs) Vara 1 : Dag Inge Jonsson (uhs) Vara 2 : Anita Pedersen Lørdahl (uhs) I denne perioden var 67 personer ved UB organisert i NTL. Det har vært avholdt 8 drøftings- og informasjonsmøter med ledelsen. NTL har vært representert på alle unntatt ett. Dag Inge Jonsson og Merete Bloch var på tariffkonferanse på Mastemyr 2. og 3. november. Merete deltok også på styreseseminar på Oscarsborg 26. og 27. mai. Dag sitter i Innstillingsrådet for Teknisk - Administrativt personale ved UBO. Hans Henrik Olsen er vara i Tilsetningsrådet. Merete Bloch mars 2010 AKAN ÅRSRAPPORT 2009 Det er 3 hovedkontakter ved Universitetet i Oslo: Ragnhild Jørgensen Parat Inger Josefsen NTL-UiO Dag Vargset NTL-UiO Alle kontaktene har deltatt i jevnlig oppfølging av personlige AKAN-avtaler ved UiO. Dt har vært avholdt flere samlinger med bedriftsykepleier Trine Evensen og hovedkontaktene. Hovedkontaktene deltok på AKANs-høstkonferanse 29. og 30. oktober i Oslo Kongressenter, Folkets Hus. Dag Vargset deltok på AKANs introduksjonskurs 10. november. 11. mars 2010 Dag Vargset og Inger Josefsen Årsrapport fra Studieutvalget for

27 Studieutvalget har bestått av: Siv Høgseth rådgiver, UV Bjørg Osvik NTL-kontoret, Blindern Gro Borgersrud førstekonsulent, Med.fak Eirik Haakstad seniorkonsulent, JUS Idar Helle stipendiat, IAKH, HF Kurs som ble avholdt: 30. mars Kurs om varsling 1. april Basiskurs april Basiskurs mai Styreseminar på Oscarsborg 5. juni Kurs om åpne landskap 15. september Infomøte om LOFavør innboforsikring 5. november NTL-dagen november styreseminar i Paris 3. desember kurs i innstillings- og tilsettingssaker 7. desember Pensjonskurs Pensjonskurset og tilsettingskurset fikk som vanlig veldig god oppslutning, så disse vil vi fortsette å holde jevnlig fremover. Basiskurset: Siden det har blitt liten oppslutning rundt basiskurset på Kielferga (og siste år til Strømstad), forsøkte vi noe nytt dette året: Vi delte opp kurset i temaer og tilbød dem som kortkurs utover våren. Dette fikk vi gode tilbakemeldinger på fra deltakerne og vi vil fortsette med dette, samt å utvide med flere basiskurs med andre temaer. Siri Høgseth Leder av Studieutvalget 27

28 Regnskap og revisjonsberetning Regnskap kan bli tilsendt ved forespørsel og vil bli fremlagt på årsmøtet Revisjonsberetningen ligger som vedlegg bakerst i årsmøtepapirene 28

29 Forslag til perioden Budsjettforslag 2010 Forslag til budsjett kan bli tilsendt ved forespørsel og vil bli fremlagt på årsmøtet 29

30 Politisk plattform og hovedoppgaver for Politisk plattform for foreningens arbeid NTL UiO bygger sitt arbeid på NTLs Prinsipp- og handlingsprogram i tillegg til følgende: NTL-UIO mener UiO skal være en arbeidsplass preget av et sterkt universitetsdemokrati, og der medbestemmelsen fungerer etter Hovedavtalens intensjon. NTL-UIO mener at arbeidstakere ved UiO skal likestilles uansett kjønn, seksuell orientering, alder, funksjonsevne, etnisk bakgrunn og utdanning. Vi vil motvirke tendensen til et brutalisert arbeidsliv som skaper sykdom og utstøting, og at utforming av UiO som arbeidsplass må baseres på prinsippene om Universell utforming. NTL-UiO vil arbeide for å sikre gode og trygge lønns- og arbeidsvilkår for våre medlemmer, og vi vil jobbe for at UiOs tjenester utføres av egne ansatte. NTL UiO vil arbeide for at UiO skal bli en mer miljøvennlig arbeidsplass. NTL UiO skal, som en konstruktiv og engasjert aktør, være premissleverandør i samfunnsdebatten. Dette skal baseres på medlemsaktivitet, og samarbeid med andre fagforeninger og studenter. Et universitet er en viktig del av et velfungerende velferdssamfunn. Det er viktig at myndighetene er seg sitt ansvar bevisst og sørger for at universitetene sikres økonomiske rammevilkår for å opprettholde sine grunnprinsipper om fri forskning, forskningsbasert undervisning og formidling. NTL-UIO skal jobbe for at de ansatte sikres kollektiv forskningsrett i tråd med prinsippene i den gamle særavtalen. 30

31 Hovedoppgaver for årsmøteperioden : Fortsette arbeidet for å gjeninnføre en demokratisk styring av UiO, gjennom bl.a. bedre og klarere beslutningsprosesser som sikrer medvirkning og medbestemmelse etter Hovedavtalens intensjon på alle nivåer i virksomheten Jobbe for at UiOs virksomhet ikke blir styrt etter forretningsbaserte prinsipper framfor faglige hensyn. Jobbe for at UiOs tjenester skal utføres av egne ansatte Jobbe for å redusere andelen midlertidige tilsatte ved UiO Følge opp viktige tiltak i Handlingsromutvalgets rapport Jobbe for at UiO følger opp den nye IA-avtalen Jobbe aktivt og målrettet med medlemsaktivisering og verving Styrke og konsolidere foreningens informasjonsarbeid Videreutvikle gode rutiner for medlemsoppfølging når det gjelder henvendelser, bistand og lønnsforhandlinger Jobbe for våre medlemmers interesser under de årlige lokale lønnsforhandlingene Jobbe aktivt med kompetanseutvikling i alle ledd i foreningen 31

32 Innkomne forslag Søknader om bevilgning: Amnesty International Støtte til Amnestys kamp for menneskerettigheter Styret innstiller på at det bevilges kr 4000 Norges Fredslag Ukrainagruppe - for barn og unge med spesielle behov Styret innstiller på at det bevilges kr 4000 Leger uten grenser Styret innstiller på at det bevilges kr 4000 Norsk Folkehjelp solidaritetsarbeid i Zimbabwe Styret innstiller på at det bevilges kr Nei til EU støtte til det faglige arbeidet i organisasjonen Styret innstiller på at det bevilges kr mars komiteen Styret innstiller på at det bevilges kr 2000 Palestinakomiteens faglige utvalg Styret innstiller på at det bevilges kr 2000 Andre innkomne forslag: 1. Forslag fra Idar Helle Manifest Styret innstiller på at foreningen tegner abonnement hos Manifest analyse for kr Forslag til uttalelse: Situasjonen i Palestina 3. Forslag til uttalelse: Nei til markedsstyring av universitetene 32

33 Vedlegg Revisjonsberetning følger på neste side. Søknader og innkomne forslag følger til slutt. 33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43 [kontor] søknad om økonomisk støtte til 8.mars 2010 i Oslo 1 of :22 Subject: [kontor] søknad om økonomisk støtte til 8.mars 2010 i Oslo From: "8.mars komiteen" Date: Tue, 23 Feb :20: To: Ane Stø Ann-Mari Volden Anne Kjersti Toft astri melheim Bahar Munzir Gudrun Kløve Juuhl Kine Pretorius Kristine Nybø Kvamme Marit Liv Alming Malaka Izzati Marit Halse maryelena Balta Enciso Sigrid Angen tine wenner Tone Brita Instefjord Trude Barstad Vigdis Vollset Ingeborg Altern Vedal Marit Kvamme Norges Bygdekvinnelag Anne Dahl Britt Kejo Anne Dahl Bodil Erichsen Inger Pedersen Kvinnefronten Eva Marie Mathisen AKKS Oslo "Anette C.W Pettersen" Magnhild Nilsen martine votvik Torunn Østli Ålaug Rosseland Amina Benattou Anette Michelet "Fossheim, Siri" Hanna Mikalsen Helle Hagenau Ingeborg Vedal Ingrid Bjørnevik Line Orlund Lourdes Saint Pasteur Marianne krogh Reidun Wahl Signy Svendsen Tonje Hundevadt Hanne Groseth Hanne Størset Hege Traagstad Hilde Lengali Ingeborg Sanner Ingeborg Steinholt Ingunn Gjerstad Linda Huuse Johansen Lone Alice Johansen Magnhild Folkvord Marielle Leraand Monika Ustad Nina Skranefjell Ragna H. Ødegaardshaugen Silje Borgen Siri Gåsemyr Staalesen Susan Lyden Tiril Bringsrud Svensen Turid Kjernelie "Uran, Anna Elisabeth" "Wattne, Maria"

Styrings- og administrasjonsreglement for Det medisinske fakultet, UiO

Styrings- og administrasjonsreglement for Det medisinske fakultet, UiO Styrings- og administrasjonsreglement for Det medisinske fakultet, UiO Behandlet i fakultetsstyret 3. september og 14. oktober 2003. Godkjent av Rektor 16. oktober 2003. Sist endret av fakultetsstyret

Detaljer

Styrings- og administrasjonsreglement for Det odontologiske fakultet (OD) Institutt for klinisk odontologi (IKO) Institutt for oral biologi (IOB)

Styrings- og administrasjonsreglement for Det odontologiske fakultet (OD) Institutt for klinisk odontologi (IKO) Institutt for oral biologi (IOB) Styrings- og administrasjonsreglement for Det odontologiske fakultet (OD) Institutt for klinisk odontologi (IKO) Institutt for oral biologi (IOB) Behandlet i instituttstyret ved IKO 26. april 2004, instituttstyret

Detaljer

Administrasjonsreglement for Det utdanningsvitenskapelige fakultet

Administrasjonsreglement for Det utdanningsvitenskapelige fakultet Administrasjonsreglement for Det utdanningsvitenskapelige fakultet Godkjent av rektor på fullmakt 30. januar 2004, med senere endringer godkjent av rektor på fullmakt 30. september 2005 og 18. mars 2011.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 5/2014 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 10:30 13:40. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 5/2014 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 10:30 13:40. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 5/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 10.09.2014 Tidspunkt: 10:30 13:40 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger Torgnes medlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Styret Møte nr: 5/2012 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 09:30 12:50. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Styret Møte nr: 5/2012 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 09:30 12:50. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 5/2012 Møtested: Styrerommet Dato: 12.09.2012 Tidspunkt: 09:30 12:50 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Brynjolv Anke varamedlem ekstern Inge

Detaljer

Konstituering. Energi til forandring. Forbundsstyrets innstilling

Konstituering. Energi til forandring. Forbundsstyrets innstilling Energi til forandring Konstituering s innstilling EL & IT Forbundets 3. ordinære landsmøte - 10. - 14. mars 2011 - Oslo Kongressenter, Folkets Hus Egne notater Konstituering Forslagshefte 2 Forslagshefte

Detaljer

Universitetet i Oslo Det samfunnsvitenskaplige fakultet

Universitetet i Oslo Det samfunnsvitenskaplige fakultet Universitetet i Oslo Det samfunnsvitenskaplige fakultet Notat Fakultetsstyret Til: Fakultetsstyret Fra: Fakultetsdirektøren Sakstype: Vedtakssak Saksnr: V-sak 11 Møtedato: 10.12.2015 Notatdato: 3.12.2015

Detaljer

Høring om forslag til ny organisasjons- og beslutningsstruktur ved UiO

Høring om forslag til ny organisasjons- og beslutningsstruktur ved UiO Høring om forslag til ny organisasjons- og beslutningsstruktur ved UiO Høringssvar fra: SFF, Senter for immunregulering Stillingskategori: Vitenskapelig Enhet: Rapport: MED En organisasjons- og beslutningsstruktur

Detaljer

ADMINISTRASJONSREGLEMENT FOR INSTITUTT FOR SPESIALPEDAGOGIKK DET UTDANNINGSVITENSKAPELIGE FAKULTET

ADMINISTRASJONSREGLEMENT FOR INSTITUTT FOR SPESIALPEDAGOGIKK DET UTDANNINGSVITENSKAPELIGE FAKULTET ADMINISTRASJONSREGLEMENT FOR INSTITUTT FOR SPESIALPEDAGOGIKK DET UTDANNINGSVITENSKAPELIGE FAKULTET Dette reglement bygger på Normalregler for institutter ved Universitetet i Oslo. Se lenke: http://www.uio.no/om/regelverk/orgadm/normalreglerinstitutter.html

Detaljer

INNKALLING TIL NTLs 18. LANDSMØTE, 3. - 7. NOVEMBER 2014

INNKALLING TIL NTLs 18. LANDSMØTE, 3. - 7. NOVEMBER 2014 INNKALLING TIL NTLs 18. LANDSMØTE, 3. - 7. NOVEMBER 2014 28. januar 2014, Oslo Til ledere og kasserere i NTLs organisasjonsledd Tid og sted Landsmøtet avholdes i Oslo i uke 45, i tiden 3. 7. november 2014

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO. DET HUMANISTISKE FAKULTET Institutt for lingvistiske og nordiske studier REFERAT FRA INSTITUTTSTYREMØTE 8/2008. Mandag 6.10.

UNIVERSITETET I OSLO. DET HUMANISTISKE FAKULTET Institutt for lingvistiske og nordiske studier REFERAT FRA INSTITUTTSTYREMØTE 8/2008. Mandag 6.10. UNIVERSITETET I OSLO DET HUMANISTISKE FAKULTET Institutt for lingvistiske og nordiske studier REFERAT FRA INSTITUTTSTYREMØTE 8/2008 Mandag 6.10.2008 TIL STEDE: Instituttleder: Hanne Gram Simonsen Nestleder:

Detaljer

Vedtekter for Stipendiatenes interesseorganisasjon ved Universitetet i Oslo (UiODoc) Vedtatt 13.03.2003, endret mai 2016

Vedtekter for Stipendiatenes interesseorganisasjon ved Universitetet i Oslo (UiODoc) Vedtatt 13.03.2003, endret mai 2016 Vedtekter for Stipendiatenes interesseorganisasjon ved Universitetet i Oslo (UiODoc) Vedtatt 13.03.2003, endret mai 2016 1 Navn Organisasjonens navn er «Stipendiatenes interesseorganisasjon ved Universitetet

Detaljer

Møtebok IDF-møte 19. september 2011

Møtebok IDF-møte 19. september 2011 Møtebok IDF-møte 19. september 2011 Til stede Fra organisasjonene Fra administrasjonen Vera Berg FF Ann Elisabeth Wedø Eldbjørg Schøn (bisitter) FF Ragnvald Thilesen Anne Thorsen Akademikerne Torill Erikson

Detaljer

Forskning for fremtiden - en fremtid for forskningen

Forskning for fremtiden - en fremtid for forskningen Forskning for fremtiden - en fremtid for forskningen Teamet Ottersen/Bostad med viserektorkandidatene Hennum og Jorde Demokrati Faglighet Synlighet - i utdanning og forskning Teamet Ottersen/Bostad vil

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2007 NTL NTNU

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2007 NTL NTNU PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2007 NTL NTNU Sted: Auditoriet i 5. etasje i PFI bygget, Høgskoleringen 6b Tidspunkt: 13. mars 2007, kl 13-14.21 Tilstede: 54 stemmeberettigede medlemmer SAK 1 ÅPNING Leder Sturla

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Personal- og organisasjonsavdeling

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Personal- og organisasjonsavdeling Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Personal- og organisasjonsavdeling Fakultetstyrene og dekaner, prodekan Instituttstyrene og instituttledere Vår ref. 16/00948 Deres ref. Dato 07.07.16 Informasjon

Detaljer

U N I V E R S I T E T ET I B E R G EN

U N I V E R S I T E T ET I B E R G EN U N I V E R S I T E T ET I B E R G EN Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 51/14 09.09.2014 Dato: 27.08.2014 Arkivsaksnr: 2014/8618-ARSE Endringer for tilsettingsrådet

Detaljer

ÅRSMØTE 2013. Norsk Tjenestemannslag. Universitetet i Oslo. Onsdag 20. mars 2013. Georg Sverdrups hus, Auditorium 2. Enkel servering fra kl 1600.

ÅRSMØTE 2013. Norsk Tjenestemannslag. Universitetet i Oslo. Onsdag 20. mars 2013. Georg Sverdrups hus, Auditorium 2. Enkel servering fra kl 1600. Norsk Tjenestemannslag Universitetet i Oslo ÅRSMØTE 2013 Onsdag 20. mars 2013 Georg Sverdrups hus, Auditorium 2 Enkel servering fra kl 1600. Årsmøtet starter kl 1615 og beregnes avsluttet ca kl 1830 Innhold

Detaljer

Godkjent referat for Representantskapet

Godkjent referat for Representantskapet Godkjent referat for Representantskapet Møtedato: 18.11.2015 Møtested: Handelshøyskolen BI Møtetid: 13.00-17.00 Saksliste Saksnr Tittel 15/009 Godkjenning av innkalling og saksliste 15/010 Referat fra

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2007/1 19.10.07

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2007/1 19.10.07 Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2007/1 19.10.07 Møtenummer : 6/2007 Møtedag/-dato : Møtetid : Kl. 10.00 15.00 Møtested/-rom

Detaljer

Universitetet i Oslo Organisasjons- og personalavdelingen, HMS-stab Sekretariat for AMU

Universitetet i Oslo Organisasjons- og personalavdelingen, HMS-stab Sekretariat for AMU Universitetet i Oslo Organisasjons- og personalavdelingen, HMS-stab Sekretariat for AMU Notat Til: AMU Dato: 7. mars 2013 Årsrapport for AMU 2012 Bakgrunn Arbeidsmiljøutvalg skal i følge regelverket utarbeide

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 10.05.07 Saksnummer: Saksbehandler: Journalnummer: Magne Hegna 2007/494 LEDELSE, MEDVIRKNING OG MEDBESTEMMELSE VED HØGSKOLEN I TELEMARK Saken i korte trekk Styret

Detaljer

Møtebok fra IDF-møte 22. august 2011

Møtebok fra IDF-møte 22. august 2011 Møtebok fra IDF-møte 22. august 2011 Til stede Fra organisasjonene Fra administrasjonen Vera Berg FF Ann Elisabeth Wedø Eldbjørg Schøn FF Tore Dæhlin Anne Thorsen Akademikerne Live K. Pedersen Ingunn Haavardsholm

Detaljer

FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN 2005-2009 PÅ AVDELINGENS HANDLINGSPROGRAM

FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN 2005-2009 PÅ AVDELINGENS HANDLINGSPROGRAM AVDELING 108 LEVANGER FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN 2005-2009 PÅ AVDELINGENS HANDLINGSPROGRAM KAP. 1 EGEN ORGANISASJON. 1.2.1. Avdelingen. Avdelingen har i 2005 til 2009 drevet aktivt for å øke antallet

Detaljer

PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE

PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE UNIVERSITETET I BERGEN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE Onsdag 14. september 2011 kl. 13:00 18.30 ******************************************************** Tilstede:

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir Sentralstyret Sakspapir Møtedato 09.12.2016-10.12.2016 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST3 05.03-16/17 Gjelder sforslag til NSOs vedtekter 1 2 Vedlegg til saken: 1. Eventuelle endringsforslag 3 ENDRINGSFORSLAG

Detaljer

HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL STYREMØTE. Dato: 27. september 2007. Hans Petter Wille, Karin Herft og Lene Merete Osvik. Forfall:

HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL STYREMØTE. Dato: 27. september 2007. Hans Petter Wille, Karin Herft og Lene Merete Osvik. Forfall: HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL FRA STYREMØTE Dato: 27. september 2007 Sted: Styrerommet A2 229 på Remmen i Halden Kl. 08:30 11:30 Medlemmer: Elin Nesje Vestli, Hans Blom, Vigdis Abrahamsen Grøndahl, Terje

Detaljer

Årsrapport 2015 fra Likestillingskomiteen

Årsrapport 2015 fra Likestillingskomiteen UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 47/16 28.04.2016 Dato: 07.04.2016 Arkivsaksnr: 2013/3926 Årsrapport 2015 fra Likestillingskomiteen Saken gjelder: Likestillingskomiteen

Detaljer

MØTEBOK HØGSKOLESTYRET

MØTEBOK HØGSKOLESTYRET MØTEBOK HØGSKOLESTYRET Møte 5/2007 7. september 2007 Til stede: Håkon With Andersen Åge Danielsen Ellen Øseth Sidsel Kruuse-Meyer Elisabeth Romàn Bjørn Reidar Sørensen Annette Meidell Per Johan Nicklasson

Detaljer

PROTOKOLL LUs FAKULTETSSTYRE Torsdag 20. oktober 2011 kl. 12.00 16.40 (16.00) Høgskolen i Oslo og Akershus, Pilestredet

PROTOKOLL LUs FAKULTETSSTYRE Torsdag 20. oktober 2011 kl. 12.00 16.40 (16.00) Høgskolen i Oslo og Akershus, Pilestredet PROTOKOLL LUs FAKULTETSSTYRE Torsdag 20. oktober 2011 kl. 12.00 16.40 (16.00) Høgskolen i Oslo og Akershus, Pilestredet Til stede: Eksterne Loveleen Rihel Brenna Rolf Aslaksrud Kristiansen Repr. for UF-personalet

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE

UNIVERSITETET I BERGEN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE UNIVERSITETET I BERGEN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE Onsdag 16. mars 2016 kl. 13.15 møte ble holdt i møterom 402/404 i Armauer Hansens Hus *****************************************************************************

Detaljer

VEDTEKTER for Vestlandet krets av NORSK POST- OG KOMMUNIKASJONSFORBUND 1 KRETSENS NAMN

VEDTEKTER for Vestlandet krets av NORSK POST- OG KOMMUNIKASJONSFORBUND 1 KRETSENS NAMN VEDTEKTER for Vestlandet krets av NORSK POST- OG KOMMUNIKASJONSFORBUND 1 KRETSENS NAMN Kretsens navn er Vestlandet krets av Norsk Post- og kommunikasjonsforbund 2 KRETSENS VIRKEOMRÅDE Vestlandet krets

Detaljer

Sak nr.:2013/6256 Møte: FRAMTIDENS FAKULTET ORGANISERING AV TEKNISK TJENESTER

Sak nr.:2013/6256 Møte: FRAMTIDENS FAKULTET ORGANISERING AV TEKNISK TJENESTER UNIVERSITETET I BERGEN Det medisinsk-odontologiske fakultet Styresak: 49/13 Sak nr.:2013/6256 Møte: 12.6.2013 FRAMTIDENS FAKULTET ORGANISERING AV TEKNISK TJENESTER Det vises til fakultetsstyre-sak 105/2012,

Detaljer

UTDANNINGSFORBUNDET NARVIK GRUNNOPPLÆRING NYE ARBEIDSPLASSTILLITSVALGTE MODUL 1

UTDANNINGSFORBUNDET NARVIK GRUNNOPPLÆRING NYE ARBEIDSPLASSTILLITSVALGTE MODUL 1 UTDANNINGSFORBUNDET NARVIK GRUNNOPPLÆRING NYE ARBEIDSPLASSTILLITSVALGTE MODUL 1 Velkommen som ny arbeidsplasstillitsvalgt (ATV) eller vara i Utdanningsforbundet Narvik! Dette er en kort innføring i hva

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 50/11 11/670 VALG AV DIV. NEMNDER, RÅD OG UTVALG FOR PERIODEN 2012 2015.

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 50/11 11/670 VALG AV DIV. NEMNDER, RÅD OG UTVALG FOR PERIODEN 2012 2015. Gamvik kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Lillesalen, Mehamn samfunnshus Møtedato: 20.12.2011 Tid: 12:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. MØTEINNKALLING

Detaljer

Vedtekter for Kost- og ernæringsforbundet

Vedtekter for Kost- og ernæringsforbundet Vedtekter for Kost- og ernæringsforbundet 1 Navn Forbundets navn er: Kost- og ernæringsforbundet The Norwegian Diet and Nutrition Association 2 Formål Kost- og ernæringsforbundet er en partipolitisk uavhengig

Detaljer

Det tas sikte på et kort formelt årsmøte hvor hovedsak er valg. Årsmøtepapirene er av praktiske grunner samlet i dette dokumentet.

Det tas sikte på et kort formelt årsmøte hvor hovedsak er valg. Årsmøtepapirene er av praktiske grunner samlet i dette dokumentet. 21. januar 2015 - Årsmøtepapirer VELKOMMEN TIL TEKNA FORSKERNES ÅRSMØTE 6. FEBRUAR 2015 Tekna Forskernes årsmøte avholdes fredag 6. februar kl. 11.00 12.00 på Radisson Blu Hotel Nydalen, i forbindelse

Detaljer

Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Árdna, universitetets samiske kulturhus, Campus Breivika, Tromsø Møtedato: Tidspunkt: 09:00 15:30

Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Árdna, universitetets samiske kulturhus, Campus Breivika, Tromsø Møtedato: Tidspunkt: 09:00 15:30 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Árdna, universitetets samiske kulturhus, Campus Breivika, Tromsø Møtedato: 10.03.2016 Tidspunkt: 09:00 15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

FORSLAG OM EKSTERN REPRESENTASJON I FAKULTETSSTYRET VIDERE PROSESS

FORSLAG OM EKSTERN REPRESENTASJON I FAKULTETSSTYRET VIDERE PROSESS UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Arkivkode: Fakultetsstyresak 52 Saksnr.: 2013/9976 Møte: 12. september 2013 FORSLAG OM EKSTERN REPRESENTASJON I FAKULTETSSTYRET VIDERE

Detaljer

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2006 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2006 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN HANDLINGSPLAN for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2006 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN UTFORDRINGER: FLT avdeling 108 vil i årsmøteperioden 2006 fortsette arbeidet for å etablere seg som et betydelig

Detaljer

Torsdag kl. 9 i møterommet Hippokrates i fakultetssekretariatet, Sogn Arena, 2. etasje, Klaus Torgårds vei 3

Torsdag kl. 9 i møterommet Hippokrates i fakultetssekretariatet, Sogn Arena, 2. etasje, Klaus Torgårds vei 3 Torsdag 08.05.2014 kl. 9 i møterommet Hippokrates i fakultetssekretariatet, Sogn Arena, 2. etasje, Klaus Torgårds vei 3 Til stede: Belinda Eikås Skjøstad (FF), Vigdis Bjerkeli (FF), Deborah Arnfinsen (Parat),

Detaljer

2. Parat arbeider for å styrke medlemmenes faglige rettigheter, tillitsvalgtes rettigheter og muligheter for å utføre sine verv.

2. Parat arbeider for å styrke medlemmenes faglige rettigheter, tillitsvalgtes rettigheter og muligheter for å utføre sine verv. Parats vedtekter Vedtatt på landsmøtet 2015. 1 Navn og tilslutning til hovedorganisasjon Parat er en medlemsstyrt, partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon og er tilsluttet Yrkesorganisasjonenes

Detaljer

Torunn Lauvdal Elise Seip Tønnessen Ole-Morten Midtgård Ellen Katrine Nyhus

Torunn Lauvdal Elise Seip Tønnessen Ole-Morten Midtgård Ellen Katrine Nyhus Møteprotokoll Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Lillesand, Hotel Norge Dato: 24-25.05.2011 Tidspunkt: 09:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Torunn Lauvdal Leder Elise Seip Tønnessen Nestleder

Detaljer

Protokoll fra årsmøte 2014 for Bibliotekarforbundet i Oslo/Akershus

Protokoll fra årsmøte 2014 for Bibliotekarforbundet i Oslo/Akershus Protokoll fra årsmøte 2014 for Bibliotekarforbundet i Oslo/Akershus Tid: Onsdag 5. mars kl 17.00 Sted: Møterom 30 i 1.etasje, Observatoriegata 1 B, Oslo Før årsmøtet startet, innledet BFs nestleder Margunn

Detaljer

REFERAT FRA IDU MØTE 20. februar 2012 KL. 13:30 15:00 STED: Rom 107 i Brakkene

REFERAT FRA IDU MØTE 20. februar 2012 KL. 13:30 15:00 STED: Rom 107 i Brakkene Det medisinsk-odontologiske fakultet Informasjons- og drøftingsutvalg, IDU REFERAT FRA IDU MØTE 20. februar 2012 KL. 13:30 15:00 STED: Rom 107 i Brakkene Tilstede: Elin Theodorsen, (hovedverneombud), Mona

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 15.03.2012 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200. Vararepresentanter

Detaljer

VEDTEKTER. 1.1 Industri Energi klubben ESS er tilsluttet Industri Energi og er underlagt dette forbundet og LO s vedtekter og bestemmelser.

VEDTEKTER. 1.1 Industri Energi klubben ESS er tilsluttet Industri Energi og er underlagt dette forbundet og LO s vedtekter og bestemmelser. VEDTEKTER 1 FORMÅL 2 ORGANISASJON 3 MEDLEMSKAP 4 KONTINGENT 5 TILLITSVALGTE 6 KLUBBENS ORGANER 7 ÅRSMØTE 8 ÅRSMØTE - VALG 9 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 10 KLUBBSTYRET 11 ARBEIDSUTVALG 12 UNGDOMSUTVALG 13 VALGKOMITE

Detaljer

PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE

PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE UNIVERSITETET I BERGEN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE Onsdag 23. mars 2011 kl. 13:15 Konferanserommet, 3. etg. Bygg for Biologiske Basalfag - BBB ********************************************************

Detaljer

Retningslinjer for organisering av- og valg ved institutter ved Norges Handelshøyskole

Retningslinjer for organisering av- og valg ved institutter ved Norges Handelshøyskole 1. Instituttordningen Den faglige virksomheten ved høyskolen organiseres i institutter. Hver enkelt av de ansatte i undervisnings- og forskerstillinger skal tilhøre ett av de følgende institutter: - Institutt

Detaljer

Prosjekt Internt handlingsrom Universitetet i Oslo Presentasjon for PK-nettverket v/irene Sandlie

Prosjekt Internt handlingsrom Universitetet i Oslo Presentasjon for PK-nettverket v/irene Sandlie Prosjekt Internt handlingsrom Universitetet i Oslo 2010-2013 Presentasjon for PK-nettverket 01.11.13 v/irene Sandlie UiOs strategi 2020 UiO skal styrke sin internasjonale posisjon som et ledende forskningsuniversitet,

Detaljer

FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN 2002-2005 PÅ AVDELINGENS HANDLINGSPROGRAM

FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN 2002-2005 PÅ AVDELINGENS HANDLINGSPROGRAM AVDELING 108 LEVANGER FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN 2002-2005 PÅ AVDELINGENS HANDLINGSPROGRAM KAP. 1 EGEN ORGANISASJON. 1.2.1. Avdelingen. Avdelingen har i 2002 nedsatt et eget utvalg som har til ansvar

Detaljer

INSTRUKSER FOR: * INSTRUKS FOR HOVEDTILLITSVALGT, LOKAL TILLITSVALGT MED EVENTUELT LOKALT UTVALG FOR PARAT-NMBU

INSTRUKSER FOR: * INSTRUKS FOR HOVEDTILLITSVALGT, LOKAL TILLITSVALGT MED EVENTUELT LOKALT UTVALG FOR PARAT-NMBU Parat-UMB RETNINGSLINJER FOR PARAT-NMBU INSTRUKSER FOR: * INSTRUKS FOR HOVEDTILLITSVALGT, LOKAL TILLITSVALGT MED EVENTUELT LOKALT UTVALG FOR PARAT-NMBU * VALGKOMITEEN * REVISOR Desember 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Styring og ledelse. Stillingsbeskrivelse dekanstillinger

Styring og ledelse. Stillingsbeskrivelse dekanstillinger US 63/2016 Styring og ledelse. Stillingsbeskrivelse dekanstillinger Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Jan Olav Aarflot, Heidi Blom Arkiv nr: 16/00948 Forslag til vedtak: Universitetsstyret

Detaljer

Det forutsettes at fakultetet er ansvarlig for den strategiske styringen i bruken av stillingene.

Det forutsettes at fakultetet er ansvarlig for den strategiske styringen i bruken av stillingene. UNIVERSITETET I OSLO DET MATEMATISK- NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET Til MN-fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 3 Møtedato: 03.02.05 Notatdato: 15.01.05 Saksbehandler: Ingrid Uldal Sakstittel: Delegasjon

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 92/16 25.08.2016 Dato: 12.08.2016 Arkivsaksnr: 2014/11584 Universitetet i Bergens infrastrukturutvalg, aktiviteter og planer Henvisning

Detaljer

PROTOKOLL TINGET Norges Fleridrettsforbund

PROTOKOLL TINGET Norges Fleridrettsforbund PROTOKOLL TINGET Norges Fleridrettsforbund 21. mars 2015 Åpning President Eline Oftedal åpnet årsmøtet med å ønske alle velkommen. Sak 1 Opprop og godkjenning av delegater Freddy S. Bruu ledet opprop av

Detaljer

Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent

Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent kalenderår. gjeld. i Foreningens navn Observatør: Mai-Britt Knoph, KLD 2 Formål Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent Foreningens navn er «Hold Norge Rent», forkortet til «HNR». Det ble den 24. november

Detaljer

VEDTEKTER for Vestlandet krets av NORSK POST- OG KOMMUNIKASJONSFORBUND 1 KRETSENS NAVN

VEDTEKTER for Vestlandet krets av NORSK POST- OG KOMMUNIKASJONSFORBUND 1 KRETSENS NAVN VEDTEKTER for Vestlandet krets av NORSK POST- OG KOMMUNIKASJONSFORBUND 1 KRETSENS NAVN Kretsens navn er Vestlandet krets av Norsk Post- og kommunikasjonsforbund 2 KRETSENS VIRKEOMRÅDE Vestlandet krets

Detaljer

Styre- og utvalgsarbeid sekretærens oppgaver og rolle

Styre- og utvalgsarbeid sekretærens oppgaver og rolle Styre- og utvalgsarbeid sekretærens oppgaver og rolle Kari Tove Elvbakken Administrasjonsseminar 27.09.11 Universitetets styrer og utvalg Universitetsstyret Fakultetsstyrene Styret ved Bergen museum Universitetsbibliotekets

Detaljer

STAFO - SAMFUNNSSIKKERHET VEDTEKTER

STAFO - SAMFUNNSSIKKERHET VEDTEKTER STAFO - SAMFUNNSSIKKERHET VEDTEKTER Vedtatt av representantskapet 1.4.2014 Vedtekter for STAFO - samfunnssikkerhet Stiftet 01. april 1965 I ORGANISASJON 1 1. Navnet på foreningen er STAFO-samfunnssikkerhet

Detaljer

Regionsting 2015. Søndag 19. april 2015, kl. 1500-1800 Miljørommet (Blindheimshallen), Ålesund

Regionsting 2015. Søndag 19. april 2015, kl. 1500-1800 Miljørommet (Blindheimshallen), Ålesund Regionsting 2015 Søndag 19. april 2015, kl. 1500-1800 Miljørommet (Blindheimshallen), Ålesund Sakliste Åpning Sak 1 - Godkjenne de fremmøtte representantene. Sak 2 - Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden.

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE OG STYRE- SEMINARSEMINAR I SAMFUNNSVITERNE 16. OG 17. JANUAR 2012

PROTOKOLL FRA STYREMØTE OG STYRE- SEMINARSEMINAR I SAMFUNNSVITERNE 16. OG 17. JANUAR 2012 PROTOKOLL FRA STYREMØTE OG STYRE- SEMINARSEMINAR I SAMFUNNSVITERNE 16. OG 17. JANUAR 2012 Tid: 16. januar kl 11-19 og 17. januar kl 09-15.30 Sted: Styremedlemmer: Varamedlemmer: Sekretariatet: Bristol

Detaljer

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Innhold

Detaljer

SAK 1: Åpning og konstituering

SAK 1: Åpning og konstituering Sakspapir SVs 19. ordinære landsmøte 25. 27. mars 2011 Lillestrøm SAK 1: Åpning og konstituering Forslagsnummer 1.01: Saksliste Forslagsnummer 1.02: AUs forslag til dagsorden Forslagsnummer 1.03: Landsstyrets

Detaljer

LANDSMØTE 2016 KONSTITUERING. Fullmakter Dagsorden Forretningsorden. Valg av dirigenter Valg av sekretærer Valg av redaksjonskomiteer

LANDSMØTE 2016 KONSTITUERING. Fullmakter Dagsorden Forretningsorden. Valg av dirigenter Valg av sekretærer Valg av redaksjonskomiteer KONSTITUERING Fullmakter Dagsorden Forretningsorden Valg av dirigenter Valg av sekretærer Valg av redaksjonskomiteer LANDSMØTE 2016 34. ORDINÆRE LANDSMØTE, OSLO KONGRESSENTER 15.-19. OKTOBER FULLMAKTER

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Protokoll fra møte i Universitetsstyret 28.05.2015. Møtet ble holdt i Museplass 1 og varte fra kl. 10:00-1530. Til stede fra Universitetsstyret: Dag Rune Olsen, Kari Amble, Anne

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 14.10.10

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 14.10.10 REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 14.10.10 Sted: Tilstede: Forfall: Haraldsplass diakonale høgskoler, Bergen Vidar L.Haanes, Elin Alvestrand, Harald Nygaard, Jørn-Henning Theis og Eirik Uthus. Dessuten

Detaljer

Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014

Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014 Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014 Sted: Kaffebaren, Høgskolen i Østfold, klokken 17.00 Tilstede: 23 medlemmer Foredragsholder: Embret T. Rognerød, prosjektmedarbeider

Detaljer

NFF-O seksjon for offentlig ansatte (stat/kommune)

NFF-O seksjon for offentlig ansatte (stat/kommune) Årsberetning 2012 SAK 1/2013 NFF-O seksjon for offentlig ansatte (stat/kommune) Styret i NFF-O 2012 Leder: Kasserer: Sekretær: Styremedlem: Varamedlem: Jorunn Austad Helsedirektoratet Anne Marthe Ringerud

Detaljer

Etablering av et fakultet for kunst, musikk og design ved UiB fase III

Etablering av et fakultet for kunst, musikk og design ved UiB fase III Etablering av et fakultet for kunst, musikk og design ved UiB fase III Innkalling til møte i styringsgruppen Tirsdag 6. september kl. 12.00 15.00, Møterom 2, Muséplassen 1 Sak 1/16 Sak 2/16 Sak 3/16 Sak

Detaljer

Protokoll fra styremøte, Fagforbundet Trondheim

Protokoll fra styremøte, Fagforbundet Trondheim Protokoll fra styremøte, Fagforbundet Trondheim Dato: 10. januar 2012, kl. 16.00-20.45 Sted: Tilstede: Edvin Helland, Inger Mathisen, Terje Hovde, Svein Olav Aarlott, Grethe Ramsland, Kari Engen, Frøydis

Detaljer

Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren

Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Til Fra Universitetsstyret Universitetsdirektøren Sakstype: Diskusjonssak Møtesaksnr.: D-sak 1 Møtenr.: 1/2016 Møtedato: 9. februar 2016 Notatdato: 26. januar

Detaljer

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF Fastsatt av Vefsn kommunestyre den 22.11.2006 i medhold av Lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner 62 Revidert 17.03.2010 Kommunestyret

Detaljer

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Juridisk Studentutvalg Tromsø / Det Juridiske fakultet / Dato: 10.02.2014 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/Møte i: Juridisk studentutvalg Møteleder/referent: Lene Emilie Øye Møtedato: 10.02.2014 kl. 16:15

Detaljer

Referat fra seminar i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra seminar i NJs Arbeidsutvalg Tilstede: Sekretariatet: Dagsorden: Referat fra seminar i NJs Arbeidsutvalg 14.-16. september 2011 i Dublin Elin Floberghagen, Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Finn Våga, Åsne Haugli og Stein Sneve.

Detaljer

Forfall: Helge Bjørnstad Pettersen Medlem LVS Jørn Ove Sæternes Medlem PARAT Turid Nilsen Medlem TEKNA

Forfall: Helge Bjørnstad Pettersen Medlem LVS Jørn Ove Sæternes Medlem PARAT Turid Nilsen Medlem TEKNA Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Møteprotokoll Fra møte i: DMF - LOSAM Møtested: BM35 - Bevegelsessenteret, Det medisinske fakultet Dato: 24.01.2014 Tidspunkt: 09:30-11:00 Faste medlemmer

Detaljer

Vedtekter for Statens vegvesens pensjonistforbund (SVP).

Vedtekter for Statens vegvesens pensjonistforbund (SVP). Vedtekter for Statens vegvesens (SVP). Vedtatt på stiftelsesmøtet på Norsk vegmuseum 20. juni 1998 (Sist endret på Landsmøtet 2. juni 2016) Kollektivt innmeldt i Pensjonistforbundet pr. 1.1.2011. 1. Formål.

Detaljer

Protokoll Ekstraordinært landsmøte 6. september 2016

Protokoll Ekstraordinært landsmøte 6. september 2016 Protokoll Ekstraordinært landsmøte 6. september 2016 Landsorganisasjonen for Frivilligsentraler Dagsorden Sak 01/16: Sak 02/16: Åpning Styreleder Ulf Ludvigsen ønsket velkommen. Han orienterte om at organisasjonen

Detaljer

Ny organisasjonsmodell for Biomaterial-laboratoriet

Ny organisasjonsmodell for Biomaterial-laboratoriet Utviklingsprosjekt: Ny organisasjonsmodell for Biomaterial-laboratoriet Nasjonalt topplederprogram Kjell Matre Bergen 29.oktober 2014 Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet Introduksjon:

Detaljer

Jan-Oddvar Sørnes (vara kunne ikke møte), Marianne Steinmo

Jan-Oddvar Sørnes (vara kunne ikke møte), Marianne Steinmo MØTEPROTOKOLL Styret for Universitetet i Nordland Dato: 09.09.2015 kl. 14:00 15.00 Sted: Møterom 3003 (hovedbygget) Arkivsak: 15/01372 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Vigdis

Detaljer

Lover for Norges kristelige studentforbund

Lover for Norges kristelige studentforbund Lover for Norges kristelige studentforbund Siste endringer vedtatt på Landsmøtet mars 2012 Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges kristelige studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og

Detaljer

Arkivkode: FU sak: 4/12. Sak nr.: Møte:

Arkivkode: FU sak: 4/12. Sak nr.: Møte: FORSKNINGSUTVALGET Universitetet i Bergen Arkivkode: FU sak: 4/12 Sak nr.: Møte: 8.02.12 PhD kandidatutvalg ved UiB 1 Innledning Ved UIB har det tidligere vært et en organisasjon, Stipendiatenes interesseforening

Detaljer

Spørreundersøkelse som ledd i drøfting av ledelses- og styringsformer ved Universitetet i Bergen

Spørreundersøkelse som ledd i drøfting av ledelses- og styringsformer ved Universitetet i Bergen Spørreundersøkelse som ledd i drøfting av ledelses- og styringsformer ved Universitetet i Bergen Universitetet i Bergen har bedt Rokkansenteret om å gjennomføre en web-basert spørreundersøkelse om de ansattes

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I FAGFORBUNDET ULLENSAKER TIRSDAG 28. JANUAR 2014 kl. 18.00 HERREDSSTYRESALEN, RÅDHUSET

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I FAGFORBUNDET ULLENSAKER TIRSDAG 28. JANUAR 2014 kl. 18.00 HERREDSSTYRESALEN, RÅDHUSET PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I FAGFORBUNDET ULLENSAKER TIRSDAG 28. JANUAR 2014 kl. 18.00 HERREDSSTYRESALEN, RÅDHUSET SAK NR. 1 ÅPNING Leder Erik Hajum ønsket 42 medlemmer velkommen. Årsmøtet er kunngjort i Romerikes

Detaljer

Skjema for årsrapport innen HMS

Skjema for årsrapport innen HMS Skjema for årsrapport innen HMS Årsrapporten for foregående år sendes HMS-koordinator ved Det medisinske fakultet innen utgangen av januar hvert år. En sammenfatning av enhetenes årsrapporter legges fram

Detaljer

Forslag til regler for Universitetsbiblioteket

Forslag til regler for Universitetsbiblioteket Universitetet i Bergen Universitetsbiblioteket Styresak: 42/2014 Sak nr.: 2014/85 Møte: 04.11.2014 Forslag til regler for Universitetsbiblioteket I UiB- styresak 60/2013 var Universitetsbibliotekets styringsorgan

Detaljer

Lover for Norges Kristelige Studentforbund

Lover for Norges Kristelige Studentforbund Lover for Norges Kristelige Studentforbund Siste endringer vedtatt Landsmøtet mars 2011. Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges Kristelige Studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og identitet

Detaljer

ÅRSMØTE FAGFORBUNDET SARPSBORG

ÅRSMØTE FAGFORBUNDET SARPSBORG PROTOKOLL ÅRSMØTE FAGFORBUNDET SARPSBORG KONFERANSESALEN, SKJEBERG ADMINISTRASJONSBYGG 30. JANUAR 2008 1. Åpning Eva Elisabeth Johansen ønsket velkommen. Alle reiste seg mens Eva leste navnene på de medlemmene

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014/2015

ÅRSBERETNING 2014/2015 ÅRSBERETNING 2014/2015 LILLEHAMMER ISHOCKEYKLUBB KRISTINS HALL - LILLEHAMMER TORSDAG 19. MARS 2015 KL. 18.00 VEL MØTT TIL ÅRSMØTE! Lillehammer Ishockeyklubb Stiftet 2. November 1957 Postadresse: Boks 436,

Detaljer

HMS-internrevisjonsrapporter. Det er ikke gjennomført HMS-internrevisjoner ved UiO i 2012. -

HMS-internrevisjonsrapporter. Det er ikke gjennomført HMS-internrevisjoner ved UiO i 2012. - HMSstab, OPA Ledelsens gjennomgang underlag, møtereferat og tiltaksplan Sammenfatning ephorte prosedyredokumentet 2012/1145436 Side : 1 av 8 Utfylt av HMSkoordinator ved fakultetet 18/032013 Dato : 24.09.2012

Detaljer

Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet

Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet ved UMB Hensikt: Bekrefte vedtaket fra Allmøtet våren

Detaljer

Industri Energi avd. 267

Industri Energi avd. 267 Industri Energi avd. 267 Vedtekter oppdatert 2.11.2010 1 Foreningens organisasjonsmessige tilknytning 1.1 Foreningen er medlem av Industri Energi (IE) 1.2 Foreningen er underlagt IEs enhver tid gjeldende

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Protokoll fra møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet 13.09.2012. Møtet ble holdt på Solstrand Hotel og varte fra kl. 09:00-13:30. Til stede fra Fakultetsstyret

Detaljer

PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN.

PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN. PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN. Til stede med stemmerett: Are Olimb, UF-Asker & Bærum Børre Heggenhaugen,

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014)

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Kvinnenavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (kvinnenavn, klipp

Detaljer

Norges Volleyballforbund Region Trøndelag

Norges Volleyballforbund Region Trøndelag Norges Volleyballforbund Region Trøndelag Regionsting 24. april 2015 IL Frams klubbhus, Skatval 1 Regionsting NVBF region Trøndelag 24. april 2015, kl. 18.00 Skatval Dagsorden 1. Åpning av tinget v/ leder

Detaljer

Protokoll. Kunnskapsdepartementet. Norsk tjenestemannslag. Arkitektenes fagforbund. Norsk sykepleierforbund

Protokoll. Kunnskapsdepartementet. Norsk tjenestemannslag. Arkitektenes fagforbund. Norsk sykepleierforbund Protokoll 13. mai 2013 ble det med hjemmel i Hovedavtalen i staten 2 nr. 2 holdt forhandlingsmøte mellom Kunnskapsdepartementet og berørte organisasjoner om omstillingsavtale i forbindelse med fusjon av

Detaljer

Tilrettelegging for fremtiden et forskningsbibliotek i endring. UHR B-seminar 27. oktober 2011 Bente R. Andreassen

Tilrettelegging for fremtiden et forskningsbibliotek i endring. UHR B-seminar 27. oktober 2011 Bente R. Andreassen Tilrettelegging for fremtiden et forskningsbibliotek i endring UHR B-seminar 27. oktober 2011 Bente R. Andreassen Utviklingstrekk Fra fysisk til digitalt bibliotek Fra samlingsorientert til brukerorientert

Detaljer