CARDIOLOGISK VÅRMØTE I BERGEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "CARDIOLOGISK VÅRMØTE I BERGEN"

Transkript

1 Radisson BLU Hotl Norg Foto: yaymicro

2 2 C A R D I O L O G I S K V Å R M Ø T E I B E R G E N Radisson BLU Hotl Norg Foto: Norphoto Vlkommn til dt 15. norsk Cardiologisk Vårmøtt! Foto: yaymicro Foto: Willy Haraldsn Brgn r klar til t flott møt md vår i luftn og som alltid på dnn tidn stor aktivitt md mang turistr og arrangmntr. Møtt holds som vanlig på Radisson Blu Hotl Norg. Dt faglig programmt gjnspilr aktivittr innn norsk og intrnasjonal kardiologi, md mang nasjonal fordragsholdr og rprsntantr fra Europa og fra Europan Socity of Cardiology. 2 C A R D I O L O G I S K V Å R M Ø T E I B E R G E N Vi har lagt tilrtt for n omfattnd utstilling, samt lunsj- og frokostsymposir. Vi håpr på stor dltagls på postrssjonn. Vi vil minn om årsmøtt i Norsk Cardiologisk Slskap om ttrmiddagn frdag. Torsdag kvld invitrr Brgn Kommun til mottakls i Brgn Kunstmusum og frdag kvld invitrr vi til middag på Fløyn. Håpr dr får non fin dagr i Brgn! Pr K. Rønnvik og Gottfrid Grv Ldr for Vårmøtt Stin Samstad Formann NCS Vlkommn til Brgn! Organisasjonskomité: Pr K. Rønnvik Gottfrid Grv Hans H. Bjørnstad Vrnon Bonarj Eva Grdts Hall Schartum Hansn jr. Pdr Kvitting Alf Ing Larsn Ptr Moritz Schustr Kjll Vikns Kongrssarrangør: Kongrss & Kultur AS P.O.Box 947 Sntrum N 5808 Brgn T: , F:

3 Kan man få mr informasjon fra hvrt hjrtslag? Program Cardiologisk vårmøt i Brgn TORSDAG 19. MAI 11:00 Rgistrring (Radisson Blu Hotll Norg) Utstillingr åpnr 13:00 Åpning av Cardiologisk Vårmøt (Bankttsaln) 13:30 15:00 Ssjon 1: Noninvasiv billddiagnostikk Møtldr: Eva Grdts, Maja Lisa Løchn Puls wav vlocity: How,whn & whr to masur Stphan Laurnt, Paris Echocardiographic prognosticators in hyprtnsion Eva Grdts, Brgn Microvascular obstruction in acut myocardial infarction diagnostics and implications Stin Ørn, Stavangr 15:00 16:00 Utstillingr & kaff 18:00 Mottakls v / Brgn kommun Godt spørsmål. ACUSON SC2000 r konstrurt for å ivarta kardiologrs arbidsprosssr. Ultralydapparatt gir nklr undrsøklsr og mr nøyaktig informasjon på kortr tid. Dtt r vrdns først ultralydsystm som gir 3D-bildr i sanntid i tt nst hjrtslag utn at dt r nødvndig md stitching llr postprosssring. SC2000 gir også bdr nøyaktight og rprodusrbarht av hjrtts virkningsgrad/ef. I Simns tror vi d god løsningn startr md d god spørsmåln. Slik skapr vi spnnnd løsningr på uløst spørsmål. >>> C A R D I O L O G I S K V Å R M Ø T E I B E R G E N

4 FREDAG 20. MAI 08:30 10:00 Ssjon 2: Arytmir Møtldr: Ol-Gunnar Anfinsn, Ptr Schustr Rmot Magntic Radiofrquncy Ablation in AVNRT: Th MAGMA study Isabl Disnhofr, Münchn Hlsdirktoratts konklusjonr ttr faglig gjnnomgang av ablasjonsbhandling vd atriflimmr Pr Ivar Hoff, Brgn Føtal arytmir Torvid Kisrud, Brgn 10:00 10:30 Utstillingr & kaff 10:30 12:00 Ssjon 3: ESC Guidlins Møtldr: Ol-Gunnar Anfinsn, Hans Bjørnstad, Pr K. Rønnvik Imaging and Dvics Optimization. Gnviv Drumaux, Lyon, Fr Optimization of Dvics in Hart Failur. Jan-Claud Daubrt, Rnns, Fr Implmntation of th Guidlins in Norway 1. stig Urhim, Rikshospitalt, Oslo: Imaging and Dvics Optimization. How to do it in Norway 2. svin Færstrand, Brgn: Implmntation of th ESC Guidlins on Dvics in Hart Failur Discussion 12:00 13:30 Lunsjsymposium vd AstraZnca AS: Ny plathmmr til bhandling av ACS 13:30 15:00 Ssjon 4: Hlspolitikk Møtldr: Stin Samstad, Kjll Vikns LØRDAG 21. MAI 08:00 09:00 Frokostsymposium vd MSD (Norg): Ny mulight for konvrtring av atriflimmr 09:00 10:30 Ssjon 6: Congnitt Kardiologi Møtldr: Gottfrid Grv, Pdr M. Kvitting 10:30 11:00 Utstilling Turnr Syndrom n kardiologisk utfordring Kristian Havmand Mortnsn, London Aortaklaff plastikk Run Haavrstad, Brgn Bhandling av coarctatio aorta og aorta bu hypoplasi Lidulf Sgadal, Brgn 11:00 12:30 Ssjon 7: Invasiv kardiologi Møtldr: Vrnon Bonarj, Alf Ing Larsn Rvaskularisrnig av pasintr md stabil koronar sykdom Run Wisth, Trondhim Transcutan aortaklaff implantasjon (TAVI) Innldning Trj Stign,Tromsø Erfaringr fra RH Bjørn Bndz, Oslo Erfaringr fra St. Olav Knut Hgbom, Trondhim Erfaringr fra Haukland Øyvind Bli, Brgn Panldiskusjon Bli, Hgbom, Bndz, Busund, Myrng Snacks ttr møtt ltt srvring utnfor bankttsaln før hjmris. Vil samhandlingsrformn svkk kvalittn i spsialisthlstjnstn? Innldr: Bnt Høi, Ldr Hls- og sosialkomitén Statsskrtær Robin Martin Kåss 15:00 16:00 Utstillingr & kaff 16:00 17:00 Postrssjon Alf I. Larsn, Hall Schartum-Hansn jr., Eivind Myhr Foto: yaymicro Kort info (3 5 min.) 1. UNIKARD. Institutt for sirkulasjon og bilddiagnostikk charlott Björk Ingul 2. Hjrt- karrgistrt. Nasjonalt folkhlsinstitutt Marta Ebbing Postrvandring ( Bankttsaln ) 17:00 18:30 Årsmøt og valg i Norsk Cardiologisk Slskap 19:30 Fstmiddag på Fløyn C A R D I O L O G I S K V Å R M Ø T E I B E R G E N

5 Gnrll informasjon Cardiologisk vårmøt i Brgn Tid: Torsdag 19. lørdag 21. mai Std: Radisson BLU Hotl Norg Postr: Postrn r utstilt i plnumssal. Postrn må montrs innn torsdag kl 13:00. Ndrigg snst lørdag kl 11:00. Postrs som ikk r tatt nd innn fristn vil ikk bli tatt var på. Navnskilt & billttr Navnskilt utlvrs vd rgistrring på Hotl Norg. Dtt r ditt prsonlig navnkort til Cardiologisk Vårmøt; båd d faglig ssjonr og utstilling. Vi br om at navnkortt bruks vd all anldningr. Dt vil vær billttr til fstmiddagn frdag 20. mai. Dnn utlvrs sammn md ditt navnkort. Lunsj Torsdag 19. mai: ingn lunsj inkludrt Frdag 20. mai: Lunsj blir kun srvrt i lunsjsymposit (møtrom Alvøn 1. tg). Lørdag 21. mai: Ltt srvring vd møtts slutt. Utstilling Følgnd firma r rprsntrt md utstilling: Akumd AstraZnca AS Bohringr-Inglhim Norway KS Diacor AS Eli Lilly Norg AS GE Halthcar Mda AS Mdtronic Norg AS MSD (Norg) AS Novartis Norg AS Nycomd Orion Pharma AS Octopus Mdical AS Pfizr Pronova BioPharma RsMd Norway AS Sanofi-Avntis Norg AS Simns Halthcar Vingmd AS sanofi-avntis Norg AS - Pb Lysakr Tl.: Fax: avntis.no C A R D I O L O G I S K V Å R M Ø T E I B E R G E N

6 AstraZnca ønskr vlkommn til lunsjsymposit - n ny plathmmr til bhandlig av ACS Foto: Wikipdia/HMPinnsvint Frdag 20.mai kl i møtrom Alvøn Vlkommn vd Bjarn Johnson, Country Managr AstraZnca Norg Innldning vd møtldr prof. Dan Atar, avdlingsovrlg Kardiol.Avd., OUS-Ullvål Dagns bhandling md plathmmr - r all problmr løst?, vd Sigrun Halvorsn, sksjonsovrlg dr.md., Kardiol.avd., OUS-Ullvål Klinisk dokumntasjon av ticagrlor, vd Frdric Kontny, sksjonsovrlg dr.md., Volvat Mdisinsk sntr Fordlr og ulmpr vd d 3 plathmmrn på markdt, vd assoc. prof. Stfan Jams, Ovrlg dr.md., ldr for invasiv kardiologi, Uppsala univrsittssykhus Sosialt program Mottakls Torsdag 19. mai kl 18:00 19:30 Brgn kommun ønskr dltakr, forlsr og utstillr vlkommn til n mottakls md ltt srvring i Brgn Kunstmusum Tårnsaln (vis à vis Grighalln). Spørsmål og oppsummring vd møtldr Utdling av AstraZnca sitt ACS stipnd på kr AstraZnca AS Innspurtn 15 Postboks 6050 Ettrstad 0601 Oslo Tlf ID: CV_ACS_LOCAL_42400 Fstmiddag Frdag 20. mai kl 19:30 Organisasjonskomitn invitrr dltakr, forlsr og utstillr til fstmiddag på Fløin Folkrstaurant. God mat, god drikk & godt slskap! Avgang Fløibanns ndr stasjon kl. 19:30. Pris: NOK 300 for btalnd dltakr. Øvrig: NOK 1 000

7 Alvøn Scn Maartmannshavn sj Rspsjon tasj Scn Foto: Hotl Norg Bankttsaln WC H WC D Salong 1 Salong 2 Salong 3 Salong 4 Salong 5 Salong 6 3. tasj Møtt holds som vanlig på Radisson Blu Hotl Norg IMP kommunikasjon Sviggum g banktt g brdd ktr ttak 3. tasj

KARDIOLOGISK VÅRMØTE I BERGEN

KARDIOLOGISK VÅRMØTE I BERGEN KARDIOLOGISK VÅRMØTE I BERGEN Foto: Terje Rakke/Nordic Life - Visitnorway.com kv.no 2 CARDIOLOGISK VÅRMØTE I BERGEN Foto: Terje Rakke/Nordic Life - Visitnorway.com Velkommen til Kardiologisk vårmøte Organisasjonskomité:

Detaljer

KARDIOLOGISK VÅRMØTE I BERGEN

KARDIOLOGISK VÅRMØTE I BERGEN KARDIOLOGISK VÅRMØTE I BERGEN Foto: Terje Rakke/Nordic Life - Visitnorway.com kv.no V e l k o m m e n t i l 2 CARDIOLOGISK VÅRMØTE I BERGEN Foto: Terje Rakke/Nordic Life - Visitnorway.com V e l k o m m

Detaljer

AVISEN. Jernia Idrettskole. * Friidrett * Ski * Golf. * Fotball * Håndball * Bordtennis UTGAVE NR. 2 2012 - SOMMERBLADET. Side 10-11.

AVISEN. Jernia Idrettskole. * Friidrett * Ski * Golf. * Fotball * Håndball * Bordtennis UTGAVE NR. 2 2012 - SOMMERBLADET. Side 10-11. UTGAVE NR. 2 2012 - SOMMERBLADET AVISEN Jrnia Idrttskol Sid 10-11 Vil ha flr kunstgrssbanr Sid 12-13 Fortjnstmrkt Sid 11 Hafslund Drømmtrff Sid 8 * Fotball * Håndball * Bordtnnis * Friidrtt * Ski * Golf

Detaljer

plutselig lander du på Ben Gurion flyplass ved Tel Aviv. Israel er bare 5 timer unna..!!! Si-ISRAEL, som vi kaller vår Israels-avdeling,

plutselig lander du på Ben Gurion flyplass ved Tel Aviv. Israel er bare 5 timer unna..!!! Si-ISRAEL, som vi kaller vår Israels-avdeling, Sommr og Høst 2014 Kjær turgjst SHALOM! Isral r vrdns mst spnnnd rismål! Biblns land. Dt Hllig land. Søndagsskol-landt. Landt dr dt skjdd. Kjært barn har mang navn. I 28 år har vi arrangrt turr i Jsu fotspor,

Detaljer

Solid økning etter krisen

Solid økning etter krisen STØRST I SKEDSMO, LØRENSKOG OG ULLENSAKER! Opplag 44.000! 4. årgang Nr. 20 12. juni 2013 Tma: trning og livsstil Klart for byfst I dag startr byfstn i Lillstrøm. Robrt Skrolsvik (tv) og Bjørn Sandbrg sr

Detaljer

«Vi rydder for livet». I Laos ligger over 80 millioner klasebomber igjen etter Vietnamkrigen. Kongsvingerguiden Nr. 10 oktober 2011.

«Vi rydder for livet». I Laos ligger over 80 millioner klasebomber igjen etter Vietnamkrigen. Kongsvingerguiden Nr. 10 oktober 2011. Kongsvingrguidn Nr. 10 oktobr 2011. Årgang 11 INFORMASJON Glomma-Showt TV-aksjonn Torsdagslunsj. «Vi ryddr for livt». I Laos liggr ovr 80 millionr klasbombr igjn ttr Vitnamkrign. Foto: Wrnr Andrson Utsalgt

Detaljer

NYTT. God vinter! MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 1-2011/34. årgang. Utviklingssamtalen. Side 5

NYTT. God vinter! MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 1-2011/34. årgang. Utviklingssamtalen. Side 5 NYTT Nr. 1-2011/34. årgang Utviklingssamtaln Sid 5 Fakta og mytr og SFU om SU Sid 7 Hl prosssn md ndlggls av småkontor r i gang Stins vintrquis Sid 10 Sid 16 God vintr! MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND

Detaljer

ung med mening! - medlemsblad for Framfylkingen LOs barne- og familieorganisasjon nr.1 2011

ung med mening! - medlemsblad for Framfylkingen LOs barne- og familieorganisasjon nr.1 2011 ung md mning! - mdlmsblad for Framfylkingn LOs barn- og familiorganisasjon nr.1 2011 ung md mning! Mdlmsblad for Framfylkingn LOs barn- og familiorganisasjon Rdaktør Mart Oraug Skogtrø Ansvarlig rdaktør

Detaljer

Fra sofagris til hverdagsmosjonist. det lønner seg. 40 Kjenner du til alle godene i Fokus Bank? 12 Verdens mest fantastiske hobby

Fra sofagris til hverdagsmosjonist. det lønner seg. 40 Kjenner du til alle godene i Fokus Bank? 12 Verdens mest fantastiske hobby ovrskudd dt lønnr sg Fra sofagris til hvrdagsmosjonist 12 Vrdns mst fantastisk hobby 16 Du blir hva du spisr 28 Lillhjrnn r dn stor sjfn 40 Kjnnr du til all godn i Fokus Bank? 14 20 Innhold 38 04 fokus

Detaljer

- Barnefamilier føler at støtteapparatet. Anne Breivik i ny rapport: side 4-6. magasin. Stinn brakke på LTNs advokatkurs s. 8-11

- Barnefamilier føler at støtteapparatet. Anne Breivik i ny rapport: side 4-6. magasin. Stinn brakke på LTNs advokatkurs s. 8-11 magasin t organ for trafikk-, yrks- og fritidsskadd nr. 5-10. årgang 2011 Ann Brivik i ny rapport: - Barnfamilir følr at støttapparatt sviktr sid 4-6 Stinn brakk på LTNs advokatkurs s. 8-11 Tar doktorgrad

Detaljer

Kongsvingerguiden. Vinduer produsert i gammel stil. nr. 7 august 2012. Årgang 12. informasjon. Kremmertorg matmarked NæriNgsliv

Kongsvingerguiden. Vinduer produsert i gammel stil. nr. 7 august 2012. Årgang 12. informasjon. Kremmertorg matmarked NæriNgsliv nr. 7 august 2012. Årgang 12 Krmmrtorg matmarkd NæriNgsliv. Fra Liv i Lirn i juni. Max Ivan bød på smaksprøvr og solgt Eidskog-produktr Vindur produsrt i gamml stil Vår produksjon omfattr dørr og vindur

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Skarnsundet. Dato: 18.03.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Skarnsundet. Dato: 18.03.2013 Tidspunkt: 09:00 Møtinnkalling Utvalg: Møtstd: Kommunstyrt Dato: 18.03.2013 Tidspunkt: 09:00 Indrøy Rådhus, møtrom: 1. tg. Skarnsundt Evntult forfall må mlds snarst på tlf. 74124210. Vararprsntantr møtr ttr nærmr bskjd.

Detaljer

PEDAL. Trykksaker. Nr. 4/2011. Organ for NORSK T-FORD KLUBB NORSK T-FORD KLUBB BOKS 91 LILLEAKER, N-0216 OSLO

PEDAL. Trykksaker. Nr. 4/2011. Organ for NORSK T-FORD KLUBB NORSK T-FORD KLUBB BOKS 91 LILLEAKER, N-0216 OSLO PEDAL Nr. 4/2011 Organ for NORSK T-FORD KLUBB Trykksakr A NORSK T-FORD KLUBB BOKS 91 LILLEAKER, N-0216 OSLO FORMANNENS ORD: Årts løpsssong r på hll. Vi har omtalt non vtranbilarrangmntr i Pdal Ford n,

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN TRONDHEIM 2010

ÅRSRAPPORT FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN TRONDHEIM 2010 ÅRSRAPPORT FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN TRONDHEIM 2010 Dn først Hom- Start avdlingn i Norg bl startt opp i Trondhim i 1995, og vi har firt 15 års jubilum dtt årt. Avdlingn bl startt som t bydlstiltak,

Detaljer

Panter for millioner

Panter for millioner 4. årgang Nr. 2 18. januar 2012 Blåsr på tvrs Et liv på tvrs r målt for Ann-Lna, Ann, Ragnhild, Hnritt og Ann- Grt. Sid 16 Ttt på dr du bor! Pianontrtainrn Arngull Østnsn (33) fra Rykkinn lvr av å lag

Detaljer

PROGRAM KARDIOLOGISK VÅRMØTE I BERGEN

PROGRAM KARDIOLOGISK VÅRMØTE I BERGEN PROGRAM KARDIOLOGISK VÅRMØTE I BERGEN Foto: Terje Rakke/Nordic Life - Visitnorway.com kv.no 2 CARDIOLOGISK VÅRMØTE I BERGEN Foto: Terje Rakke/Nordic Life - Visitnorway.com Velkommen til Kardiologisk vårmøte

Detaljer

Retningslinjer for klart og tydelig språk i Statens vegvesen

Retningslinjer for klart og tydelig språk i Statens vegvesen Rtningslinjr for klart og tydlig språk i Statns vgvsn vgvsn.no EN KLAR TEKST Slik skrivr vi klar og tydlig tkstr: 1. Vi sørgr for at lsrn får dn informasjonn d trngr ikk mr, ikk mindr. 2. Vi startr tkstn

Detaljer

Fjell kyrkjeblad. Velsigna påske! Påske i Foldnes Side 5. Konfirmantane Side 8-9. Kjekt på T-dag Side 10-11. Utgave 2

Fjell kyrkjeblad. Velsigna påske! Påske i Foldnes Side 5. Konfirmantane Side 8-9. Kjekt på T-dag Side 10-11. Utgave 2 Fjll kyrkjblad Vlsigna påsk! Påsk i Foldns Sid 5 Konfirmantan Sid 8-9 Kjkt på T-dag Sid 10-11 Utgav 2 2015 Fjll kyrkjblad UTGJEVAR Fjll soknråd Kyrkjblad for Fjll kjm ut 6 gongr i årt og kostar kr 200,-

Detaljer

nucleus.no ÅRSMELDING 2010 www.mediebedriftene.no

nucleus.no ÅRSMELDING 2010 www.mediebedriftene.no nuclus.no ÅRSMELDING 2010 www.mdibdriftn.no SKJEBNETID FOR MEDIEBRANSJEN INNHOLD Mns 2009 var t prøvlsns år for mdibransjn ttr å ha blitt rammt hardt og brutalt av finanskrisn, vil 2010 kunn bli huskt

Detaljer

kanalen grilstad marina 3. salgstrinn - hus D grilstad marina - byen på vannet

kanalen grilstad marina 3. salgstrinn - hus D grilstad marina - byen på vannet kanaln grilstad marina 3. salgstrinn - hus D grilstad marina - byn på vannt innhold solfangrn på grilstad marina s. 6 dt finst rommt r dt du har rtt utnfor dørn s. 9 Hmmlightn liggr i fasadn s. 13 Lyst

Detaljer

NCS HØSTMØTE OSLO 18. 20. OKTOBER SCANDIC FORNEBU

NCS HØSTMØTE OSLO 18. 20. OKTOBER SCANDIC FORNEBU NCS HØSTMØTE OSLO 8. 20. OKTOBER SCANDIC FORNEBU VELKOMMEN TIL NORSK CARDIOLOGISK SELSKAPS HØSTMØTE PÅ SCANDIC FORNEBU 8. 20. OKTOBER 202 Kjære møtedeltager, Velkommen til Kardiologisk høstmøte - en nyskapning!

Detaljer

Tromsø 2009 Velkommen til NCS Vårmøte Torsdag 18. juni lørdag 20. juni 2009

Tromsø 2009 Velkommen til NCS Vårmøte Torsdag 18. juni lørdag 20. juni 2009 Tromsø 2009 Velkommen til NCS Vårmøte Torsdag 18. juni lørdag 20. juni 2009 Generell informasjon Dato: Torsdag 18. juni lørdag 20. juni 2009 Sted: Rica Ishavshotell, Tromsø Kongressbyrå: Kongress og Kultur

Detaljer

«Så het, så het» Næringslivstoppene fortalte BI-studenter hvordan man klatrer på karrierestigen. han møtt av korte tyrolerskjørt. Nyhet, side 4 og 5

«Så het, så het» Næringslivstoppene fortalte BI-studenter hvordan man klatrer på karrierestigen. han møtt av korte tyrolerskjørt. Nyhet, side 4 og 5 Vllykkt: Odd itan Hodjgrn «å ht, så ht» æringslivstoppn fortalt BI-studntr hvordan man klatrr på karrirstign. Björn osnström (41) busar frmdls. På oktobrfst i ydaln bl han møtt av kort tyrolrskjørt. portasj,

Detaljer

Nysgjerrigper 2/2011. 18. årgang. Sylskarpe sanser. Romstasjon i fjorden

Nysgjerrigper 2/2011. 18. årgang. Sylskarpe sanser. Romstasjon i fjorden Nysgjrrigpr /0.. årgang Sylskarp sansr Romstasjon i fjordn Avslørt på ganglagt Ein dansk forskar har utvikla mobiltlfonn sitt svar på Shrlock Holms: Eit program som ltt avslørr om han har hamna i fil bukslomm.

Detaljer

stiftelsen antidoping norge

stiftelsen antidoping norge stiftlsn antidoping norg Antidoping Norg vil vær n uavhngig, kunnskapsrik og offnsiv organisasjon so saarbidr for n rn idrtt og t dopingfritt safunn. INNHOLD Årsbrtning fra styrt 2014 4 1. Adinistrasjon

Detaljer

shine club magazine Vinn flotte premier! Del dine produkterfaringer med oss Supertilbud i mai: Multi Care Sun Lotion Vital Cleansing Masque APRIL 2006

shine club magazine Vinn flotte premier! Del dine produkterfaringer med oss Supertilbud i mai: Multi Care Sun Lotion Vital Cleansing Masque APRIL 2006 shin club APRIL 2006 magazin Dl din produktrfaringr md oss Vinn flott prmir! Suprtilbud i mai: Multi Car Sun Lotion Vital Clansing Masqu Dt spirr og gror Nå r vintrn på hll, og vi kan så smått bgynn å

Detaljer

MEDLEMSBLAD FOR MILJØAGENTER

MEDLEMSBLAD FOR MILJØAGENTER MEDLEMSBLAD FOR MILJØAGENTER NR. 2-2012 QUIZ! TEMA: UNDER VANN VÅGAN LOKALLAG! 03 04 06 10 11 12 13 Kjær miljøagnt! Miljønytt TEMA: Undr vann Miljøagnt Ravn Hmmlig oppdrag Miljøjournalistn Nord / Sør 06

Detaljer

Vi viser deg hvordan du kan skape deg din egen verden:

Vi viser deg hvordan du kan skape deg din egen verden: Vi visr dg hvordan du kan skap dg din gn vrdn: harddiskr til Amiga 500 og 2000 Impact Visio" 24bits kort CAPELLA AlS ER NORGES STØRSTE IMPORTØR AV GVPPRODUKTER. VI FØRER DET KOMPLETTE SPEKTERET AV HARDDISKKONTROLLERE

Detaljer

ENKELT, TRYGT OG LØNNSOMT!

ENKELT, TRYGT OG LØNNSOMT! Utli av fritidsindom: ENKELT, TRYGT OG LØNNSOMT! NYTT GRAM O R P S L E D FOR E R E: FOR UTLEI ort r på ssongk s ri p d o g Svært gsstdr n ri rv s å p t Rabat ulightr m s g in n j t n God in g rkdsavdlin

Detaljer

brostein Det bor en nisse i oss alle Naturlig å dele mine erfaringer

brostein Det bor en nisse i oss alle Naturlig å dele mine erfaringer brostin Bymisjonsmagasint www.bymisjon.no/drammn 5. årgang novmbr 2011 Dt bor n niss i oss all Torbjørn Andras Pttrsn har gjnnom t langt yrksliv som politimann blitt t kjnt ansikt i Drammn, mn d sist årn

Detaljer