Målt inntrenging etter 3 døgn: Controll Betongtett: 195mm Vann: 45mm. Prøving av vanninntrenging i betong behandlet med Controll Betongtett

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Målt inntrenging etter 3 døgn: Controll Betongtett: 195mm Vann: 45mm. Prøving av vanninntrenging i betong behandlet med Controll Betongtett"

Transkript

1 FRA FAGLIG HOLD Prøving av dybdeimpregneringsevnen til Controll Betongtett 150x150mm store basseng ble laget oppå betongblokker av kvalitet C25. Bassengene ble fylt med hhv. Controll Betongtett og vann, begge tilsatt fargestoff som gjorde det mulig å bedømme inntrengingsdybden etter splitting av blokkene. Målt inntrenging etter 3 døgn: Controll Betongtett: 195mm Vann: 45mm Prøving av vanninntrenging i betong behandlet med Controll Betongtett "Referansebetongen er av svært dårlig kvalitet. Den har blitt lagret i laboratorieatmosfære gjennom flere år, og er således svært porøs og åpen for vanngjennomtrenging. Betongen er påført Controll Betongtett etter produsentens anvisninger." "Den i utgangspunktet dårlige betongen oppnår egenskaper som kjennetegner vanntett betong, uansett hvilken av sidene som var behandlet." Vurdering av Controll Betongtett til tetting av betong i kontakt med drikkevann Folkehelseinstituttet utfører toksikologiske vurderinger av materialer i som kommer i kontakt med drikkevann. Folkehelseinstituttet har foretatt en helsemessig vurdering av Controll Betongtett, og finner det toksikologisk ikke betenkelig å bruke produktet i kontakt med drikkevann. Controll Betongtett til tætning af drikkevandsbassiner og brønde Miljøstyrelsen vurder at anvendelsen af Controll Betongtett til tætning af betonskader i vandforsyningen ikke vil kunne medføre kvailtetsmæssige eller sundhedsmæssige forringelser af vandkvaliteten.

2 FRA FAGLIG HOLD Sveriges största och viktigaste fastighetsägare och byggherrar har gått samman för att ta fram en standard för miljöbedömning av byggvaror. Med en gemensam standard för bedömningarna och ett lättanvänt systemstöd för att söka godkända byggvaror är ambitionen att morgondagens hus ska byggas med enbart miljöbedömda och miljögodkända produkter. Både Controll Betongtett og Controll Murfinish har fått høyeste klassifisering hos Byggvarubedömningen. NO VOC! ANALYSE AV HELSE-/ MILJØFARLIG INNHOLD: Tyske ECO-INSTITUT GmbH har analysert Controll Betongtett og Controll Mufinsh for å finne eventuelle flyktige organiske forbindelser, formaldehyd og andre kreftfremkallende stoffer. Analysene er foretatt med utgangspunkt i verdens høyeste krav til helse og miljøsikkerhet. Resultatene er enestående og påviste ingen skadelige stoffer i det hele tatt. Sunda Hus er markedsledende i Sverige og profesjonell leverandør av tjenester for miljø og helsevurdering av byggevarer samt miljøklassifisering av bygninger. Produktene som vurderes i SundaHus Byggevarer er en helhetsvurdering som beregnes og presenteres med bokstavene A, B, C eller D der A er best. Både Controll Betongtett og Controll Mufinsh har fått A+. Teknisk universitet i München har testet Controll Betongtett og Controll Mufinsh evne til å hindre oppsug av vann i tegl. Prøvestykker ble behandlet med to strøk Controll Betongtett og 1 strøk Controll Mufinsh, der påfølgende målinger viste at den ubehandlede steinen tok opp ca. 20 ganger mer vann enn behandlet stein.

3 NOEN PROSJEKTER UTE Evakueringskulvert, Södertunneln Stockholm Grunnvann trengte inn gjennom betong av vekslende kvalitet. Det har tidvis stått meterhøyt vann i kulverten og det vokste til og med alger i lysarmaturer (!). Kulverten ble tømt og rengjort, hull og betongskader reparert. Gulv, vegger og tak ble deretter dypimpregnert med Betongtett, og kulverten er i dag tørr. Kjellervegg, Flatåsskolan, Göteborg Overflatevannet rant lags utvendig betongmur grunnet dårlig avledning i skrånende terreng, og man var også usikker på om drenering fungerte. Vannet trengte gjennom og forårsaket mugg og soppskader på innsiden, med påfølgende dårlig innemiljø. All innredning måtte rives og kastes og kjelleren ble rengjort. I dette tilfellet krevdes 5 strøkmed Betongtett for å få det tørt. Frölunda svømmehall, Sverige Både basseng og tilstøtende gulv hadde lekket klorvann så lenge at armeringen var begynt å ruste og betongen forvitret. I infrastrukturen rundt og under bassengområdet var skadene så fremtredende at man fryket for en fremtidig kollaps. Sprekker og sår ble utbedret og deretter ble alle flater grundig behandlet med Betongtett. To dager etter forsvant drypping i kjelleren, og all annen lekkasje var også opphørt. Parkeringshus Stuttgart, Tyskland 6 000m2 parkeringsdekker er fordelt på 3 etasjer under jorden der betongen over tid hadde fått betydelige skader fra veisalt og fuktinnntrenging fra terreng. Armeringsskader og ødelagt betong er nå utbedret, og all betong er impregnert med betongtett for å unngå fremtidige skader. Transformatorstasjon La Valle d Uixó, Valencia, Spania Bygget er oppført med åpen konstruksjon av eksponert betong, og 5 år ganmmelt var overflatene begynt å forvitre og rustvann kunne ses overalt. For å stoppe utviklingen ble hele bygget dypimpregnert med to strøk Betongtett, deretter ett strøk med Murfinish. Det er ikke funnet ytterligere skadeutvikling i etterkant av behandlingen.

4 NOEN PROSJEKTER HJEMME Havnekontoret i Bergen er blitt hotell Det gamle Havnekontoret er bygget i granitt og tegl. Ved ominnredning / rehabilitering ble det oppdaget store fuktinntrengninger generelt over hele fasaden. Denne ble impregnert med Betongtett, og fuktproblemene er nå borte. Hansaparken i Bergen er renset og impregnert Hansaparken er nesten blitt en ny "bydel" der Hansa Bryggeri tidligere holdt hus. Prosjektet innholder flere boligblokker i moderne stil, preget av glass og betong. Ved ferdigstillelse ble samtlige betongfasader renset med Betongrens, og deretter påført Betongtett og Betongtopp. Betongtett 1483 meter over havet Fra Loen i Nordfjord kan du ta turen til historiske Skålatårnet på toppen av Jotunheimen. Bygget ble oppført 1891, og har 1,25 meter (!) tykke murer som består av betong og grov stein. I det tøffe klimaet trengte likevel vannet inn. For å stoppe fuktvandringen gjennom veggene og dermed forringelse i konstruksjonen ble hele bygget impregnert med Betongtett, og problemene er nå borte. Lillesund skole i Haugesund - fasadearbeid Skolebygningen er oppført i mur og ble tatt i bruk allerede i 1919, og regnes som et av 20-tallets betydeligste arbeider for denne type bygg. Skolen ble fredet i I 2005/2006 gjennomgikk skolen betydelig rehabilitering der både Betongrens, Betongtett og Betongtopp ble benyttet på hele fasaden. IKEA i Trondheim valgte Controll produkter For å lette renhold og sikre mot fuktinntrengning ble hele ringmuren/sokkelen først dypimpregnert med to strøk Betongtett, deretter ble muren påført ett strøk med Betongtopp for å ivareta utseendet.

5 FRA BRUKERE

6 FRA DANSK LANDBRUK Jørgen Hornum, Lystrup / Århus: Indtrængende grundvand i kælderrum ved sokkel og gennem svindrevner i gulv. Højtliggende grundvandsårer omkring huset. Dykpumpe permanent installeret. Behandling med Controll Betongtett ved væg og gulv. Særlig intensiv behandling ved svindrevner i gulv. Efter 2 måneders forløb er væggene og gulvet tørret ud og igen lyst. Algevæksten er væk og dykpumpen afmonteret. Preben Ho, Langå: Med store fugtgener i kælderen har jeg over flere år brugt enkelte kendte midler mod fugt uden generne blev afhjulpet. Mitt byggeri er fra 1946 i 3 etager med kælder. Kælderen med kalkede vægge akkurat som ved opførelsen. Tyede til Controll Betongtett efter ugebladsannonce. Efter behandlingen nogle steder 2 gange og efterfølgende kalkning er fugten forsvundet. Jeg kan varmt anbefale produktet. Allan Bergholt, Kvægbrugsleder Gjorslev Gods - Landbrugets Rådgivnings Center: Forsøg med CB behandling af foderbord i forbindelse med indkøring af ny kostald. Første 1½ meter af foderbord behandlet i nov Lille felt på 2 m2 ladt ubehandlet til senere sammenligning. I aug 2004 kan vi se behandlede område med en tæt og ren overflade i modsætning til det ubehandlede. Der hænger aldrig foder fast på det behandlede område. Vurderer længere holdbarhed og lettere rengøring. Chr. Dissing, Bjørnsholdt Taars - Landbrugets Rådgivnings Center: Sept. 2003: Behandling af malkegravs område hvor eksisterende epoxy belægning opløses og betonen er under kraftig angreb/opløsning. Der anvendes kraftige rensemidler efter hver malkning og Controll Betongtett behandlingen skal erstatte den tidligere epoxybehandling. Aug. 2004: Der er tydelige tegn på at betonnedbrydningen er standset. Det har ikke været nødvendigt med yderligere behandling.

1. Grunnlag for rapporten. 2. Gjennomgang av boligene. 3. Tillegg til gjennomgang og ønsker. 4. Anbefalinger

1. Grunnlag for rapporten. 2. Gjennomgang av boligene. 3. Tillegg til gjennomgang og ønsker. 4. Anbefalinger N O R D S K R E N T E N B O R E T T S L A G R A P P O R T VA R M E TA P I R E K K E H U S S T Y R E T N O R D S K R E N T E N S TÅ L E T O L L E F S E N 1. Grunnlag for rapporten 2. Gjennomgang av boligene

Detaljer

TOPPEN BORETTSLAG BALKONGER VURDERING AV BYGNINGSTEKNISK VEDLIKEHOLD AV EKSISTERENDE BALKONGER, PÅ KORT OG LANG SIKT

TOPPEN BORETTSLAG BALKONGER VURDERING AV BYGNINGSTEKNISK VEDLIKEHOLD AV EKSISTERENDE BALKONGER, PÅ KORT OG LANG SIKT C:\ProBygg AS\0076.6001.doc Toppen Borettslag, Narvik Styret v/ Yngve Torbergsen E-post: yngvetorgeir@netscape.net Vår ref.: ingar.haakestad@probygg.com Dato: 19.10.2010 TOPPEN BORETTSLAG BALKONGER VURDERING

Detaljer

Oppussing og vedlikehold av eldre pussete murfasader

Oppussing og vedlikehold av eldre pussete murfasader Oslo kommune Byantikvaren Oppussing og vedlikehold av eldre pussete murfasader Med dette informasjonsarket ønsker Byantikvaren å gi en enkel innføring i prinsippene for reparasjon og vedlikehold av gamle

Detaljer

Murgårdsfasader Istandsetting og vedlikehold

Murgårdsfasader Istandsetting og vedlikehold Oslo kommune Byantikvaren Informasjonsark Murgårdsfasader Istandsetting og vedlikehold Byantikvaren ønsker med dette informasjonsarket å gi en enkel innføring i prinsippene for istandsetting og vedlikehold

Detaljer

HEY'DI WATERPROOFER SYSTEM

HEY'DI WATERPROOFER SYSTEM HEY'DI SYSTEM Tetting mot vann og fuktighet i grunnmur, underetasjer, kjellere, basseng, siloer, terrasser, skorstein m.m. Hey di AS, heydi@heydi.no, www.heydi.no Denne brosjyren omhandler de mest vanlige

Detaljer

Hallagerbakken Borettslag. Tilstandsregistrering av blokker. Registrering av fasader, vinduer og dører

Hallagerbakken Borettslag. Tilstandsregistrering av blokker. Registrering av fasader, vinduer og dører Hallagerbakken Borettslag Tilstandsregistrering av blokker Registrering av fasader, vinduer og dører Hallagerbakken Borettslag Tilstandsregistrering av blokker Registrering av fasader, vinduer og dører

Detaljer

GJØR DRØMMEN OM HJEMMET DITT SUNN OG BÆREKRAFTIG Mer plass eller ny plass? Bygg i Ytong og tenk fremover

GJØR DRØMMEN OM HJEMMET DITT SUNN OG BÆREKRAFTIG Mer plass eller ny plass? Bygg i Ytong og tenk fremover GJØR DRØMMEN OM HJEMMET DITT SUNN OG BÆREKRAFTIG Mer plass eller ny plass? Bygg i Ytong og tenk fremover De aller fleste hus er bygget i tre, og noen av disse er pusset så de til forveksling ligner steinhus.

Detaljer

FAQ - Frequently asked Questions Spørsmål og svar om rehabilitering av takene

FAQ - Frequently asked Questions Spørsmål og svar om rehabilitering av takene FAQ - Frequently asked Questions Spørsmål og svar om rehabilitering av takene Ajourført 27. juli 2012 Sameiet Solhaugen vil i år få utført rehabilitering av takene over alle 11 oppganger. Dette er et omfattende

Detaljer

Ytong Multipor. Optimal innvendig etterisolering

Ytong Multipor. Optimal innvendig etterisolering Ytong Multipor Optimal innvendig etterisolering Optimal innvendig etterisolering Ytong Multipor isoleringsplate Innhold Innledning 4 Stort behov Optimal systemløsning Dokumentasjon Ytong Multipor til

Detaljer

.Leca Byggeplank Guds gave til snekkeren. .Murhus vs. trehus Hvor stor er prisforskjellen? .Konverterte til mur Etter 30 er det slutt med trehus

.Leca Byggeplank Guds gave til snekkeren. .Murhus vs. trehus Hvor stor er prisforskjellen? .Konverterte til mur Etter 30 er det slutt med trehus bygg bedre informasjon og ideer fra maxit 1/2007 Unik fremdrift.leca Byggeplank Guds gave til snekkeren.murhus vs. trehus Hvor stor er prisforskjellen?.konverterte til mur Etter 30 er det slutt med trehus

Detaljer

Hey'di WaTerprooFer system

Hey'di WaTerprooFer system Hey'di WaTerprooFer system Tetting mot vann og fuktighet i grunnmur, underetasjer, kjellere, basseng, siloer, terrasser, skorstein m.m. Hey di AS, heydi@heydi.no, www.heydi.no Denne brosjyren omhandler

Detaljer

Utbedring av fuktskadede kjelleryttervegger

Utbedring av fuktskadede kjelleryttervegger SINTEF Byggforsk STIG GEVING OG PETER BLOM Utbedring av fuktskadede kjelleryttervegger Delrapport 1 Litteraturundersøkelse og generelle anbefalinger Prosjektrapport 83 2011 SINTEF Byggforsk Stig Geving

Detaljer

Ødegård og Lund AS Rødbergvn 59 B 0591 OSLO Tlf / fax 22721260 / 61 olbetong@online.no. Vår ref: 1490 / OSØ Dato: 8 juni 2006

Ødegård og Lund AS Rødbergvn 59 B 0591 OSLO Tlf / fax 22721260 / 61 olbetong@online.no. Vår ref: 1490 / OSØ Dato: 8 juni 2006 NOTAT Ødegård og Lund AS Rødbergvn 59 B 0591 OSLO Tlf / fax 22721260 / 61 olbetong@online.no Til: OBOS Prosjekt v. Gitte Bjerkelund Fra Ødegård og Lund AS v. Olav Ødegård Vår ref: 1490 / OSØ Dato: 8 juni

Detaljer

Asplan Viak AS er engasjert av Mandal kommune Teknisk Forvaltning for å utarbeide tilstandsanalyse for Buhallene på Nedre Malmø i Mandal kommune.

Asplan Viak AS er engasjert av Mandal kommune Teknisk Forvaltning for å utarbeide tilstandsanalyse for Buhallene på Nedre Malmø i Mandal kommune. II FORORD er engasjert av Mandal kommune Teknisk Forvaltning for å utarbeide tilstandsanalyse for Buhallene på Nedre Malmø i Mandal kommune. Tilstandsanalyse er utført ihht NS 3424 nivå 1. Det er fortatt

Detaljer

TEKNISK TILSTANDSANALYSE ARBEIDERMESSE VEST SVERDRUPBYEN - LONGYEARBYEN

TEKNISK TILSTANDSANALYSE ARBEIDERMESSE VEST SVERDRUPBYEN - LONGYEARBYEN TEKNISK TILSTANDSANALYSE ARBEIDERMESSE VEST SVERDRUPBYEN - LONGYEARBYEN September 2009 Storetveitvegen 98, 5072 Bergen Telefon: 55275000, faks 55275001 www.sweco.no z:\sweco svalbard\prosjekter\sv4404

Detaljer

AMALIENBORG GÅRD. Morten Heim og Anne Mette Knutsen, Ranheim. Forenklet tilstandsrapport

AMALIENBORG GÅRD. Morten Heim og Anne Mette Knutsen, Ranheim. Forenklet tilstandsrapport AMALIENBORG GÅRD Morten Heim og Anne Mette Knutsen, Ranheim Forenklet tilstandsrapport råd om antikvarisk istandsetting september 2000 1 Innhold GENERELT... 3 OPPSUMMERING... 3 Hovedbygning... 3 Kårhus...

Detaljer

PROSJEKTERING AV VASKEROM I ET NÆRINGSMIDDELBYGG

PROSJEKTERING AV VASKEROM I ET NÆRINGSMIDDELBYGG BACHELOROPPGAVE: PROSJEKTERING AV VASKEROM I ET NÆRINGSMIDDELBYGG FORFATTER: DANIEL KRISTIANSEN Dato: 25. mai 2009 1 2 SAMMENDRAG AV BACHELOROPPGAVEN Tittel: Prosjektering av vaskerom i et næringsmiddelbygg

Detaljer

PUNKTVEIEN BORETTSLAG VURDERING AV BYGNINGSTEKNISK VEDLIKEHOLD AV EKSISTERENDE BALKONGER, PÅ KORT OG LANG SIKT

PUNKTVEIEN BORETTSLAG VURDERING AV BYGNINGSTEKNISK VEDLIKEHOLD AV EKSISTERENDE BALKONGER, PÅ KORT OG LANG SIKT C:\ProBygg AS\0050.6010.doc Punktveien Borettslag, Narvik Styret v/ Dag Andre Jensen E-post: dagandre@borettslaget.com Oslo, 29.04.2008 Ref.: ingar.haakestad@probygg.com PUNKTVEIEN BORETTSLAG VURDERING

Detaljer

Vurdering av inneklima ved Landås skole, Bergen, etter langvarige fuktskader

Vurdering av inneklima ved Landås skole, Bergen, etter langvarige fuktskader TR F7162 - Fortrolig Vurdering av inneklima ved Landås skole, Bergen, etter langvarige fuktskader Forsvarlig bruk av bygningene frem til 15. juli 2012? Forfattere Elisabeth Nesbakken Haugen, SINTEF Energi

Detaljer

August 2012. Gode løsninger for pusset sokkel

August 2012. Gode løsninger for pusset sokkel August 2012 Gode løsninger for pusset sokkel 1 2 SOKLER GENERELT Gode løsninger for pusset sokkel Sonen mellom luft og terreng er en utsatt detalj i alle klima, også i norsk. Benytt derfor en godt definert

Detaljer

Konsentrasjon av radon i østlandsområdet

Konsentrasjon av radon i østlandsområdet Avdeling for teknologiske fag Bachelorutdanningen RAPPORT FRA F1-12-10. SEMESTERS PROSJEKT HØSTEN 2010 PRG106 - F1-prosjekt: Prosjektmetodikk F1-12-10 Konsentrasjon av radon i østlandsområdet Figur 1-1

Detaljer

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR PERIODEN 2005 2020

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR PERIODEN 2005 2020 C:\ProBygg AS\0038.6001.doc Sameiet Rosenborggt. 15 VEDLIKEHOLDSPLAN FOR PERIODEN 2005 2020 Oslo, 15.04.2005. ProBygg AS 2 av 32 1. BESKRIVELSE AV OPPDRAGET. FORUTSETNINGER FOR KOSTNADSBEREGNINGENE ProByggs

Detaljer

Ringnes Park Øst Sameier 25.04.14

Ringnes Park Øst Sameier 25.04.14 TILSTANDSRAPPORT RINGNES PARK ØST OPPDRAGSGIVER: Ringnes Park Øst Sameier 25.04.14 Aase Byggeadministrasjon AS, Fyrstikkallèen 7, 0661 Oslo Telefon: 23 06 05 50, Telefax: 23 06 05 51, Org.nr.: 990 238

Detaljer

Johan Mattsson & Oddvar Stensrød HÅNDBOK OM VANNSKADER. Årsak, undersøkelser, tiltak og gjenoppbygging

Johan Mattsson & Oddvar Stensrød HÅNDBOK OM VANNSKADER. Årsak, undersøkelser, tiltak og gjenoppbygging Johan Mattsson & Oddvar Stensrød HÅNDBOK OM VANNSKADER Årsak, undersøkelser, tiltak og gjenoppbygging Mycoteam 2009 Ved kopiering fra denne bok skal kilde Mycoteam oppgis. Boken kan bestilles fra www.mycoteam.no

Detaljer

VARDEN SKOLE, BYGNING C ( NYBYGGET ) Vurdering rehabilitering opp mot riving/nybygg

VARDEN SKOLE, BYGNING C ( NYBYGGET ) Vurdering rehabilitering opp mot riving/nybygg VARDEN SKOLE, BYGNING C ( NYBYGGET ) Vurdering rehabilitering opp mot riving/nybygg Juni 2012 Storetveitvegen 98, 5072 Bergen Telefon: 55275000, faks 55275001 www.sweco.no Prosjektnummer: 9 6890 010 Prosjektnavn:

Detaljer

Bærekraftig rehabilitering av boligblokker

Bærekraftig rehabilitering av boligblokker Rehabilitering av Borettslag Bærekraftig rehabilitering av boligblokker Ivar Klavenes, Prosjektleder OMT Boligbyggelag Ivar@OMTBBL.no 1 Kortfattet sammendrag Rehabilitering av borettslag krever fokus på

Detaljer

HEY'DI PA MUR. Alt om overflatebehandling, tetting, vedlikehold og reparasjon av mur og betong. Hey'di AS, heydi@heydi.no, www.heydi.

HEY'DI PA MUR. Alt om overflatebehandling, tetting, vedlikehold og reparasjon av mur og betong. Hey'di AS, heydi@heydi.no, www.heydi. HEY'DI PA MUR Alt om overflatebehandling, tetting, vedlikehold og reparasjon av mur og betong Hey'di AS, heydi@heydi.no, www.heydi.no Denne brosjyren omfatter beskrivelser om utførelse av reparasjon, vedlikehold

Detaljer

Sørum kommune. Melvold ungdomsskole - Utvidet teknisk tilstandsanalyse. 14. september 2010. Norconsuk *

Sørum kommune. Melvold ungdomsskole - Utvidet teknisk tilstandsanalyse. 14. september 2010. Norconsuk * Sørum kommune Melvold ungdomsskole - Utvidet teknisk tilstandsanalyse 14. september 2010 Norconsuk * Tittel: Melvold ungdomsskole - Utvidet teknisk tilstandsanalyse RAPPORT Oppdragsgiver: I Sørum kommunale

Detaljer

Energisparingens konsekvenser på kulturhistorisk verdifulle bygg

Energisparingens konsekvenser på kulturhistorisk verdifulle bygg SBF2011F0105 -Åpen Rapport Energieffektivisering i eksisterende bygninger Energisparingens konsekvenser på kulturhistorisk verdifulle bygg Forfatter(e) Anna Svensson, SINTEF Byggforsk Annika Haugen, Norsk

Detaljer

+Teknisk hjørne. BREEAM Outstanding. Bygger murvegger raskere enn noen gang. Designgulv i flaggskipene. Funkis på centimeteren

+Teknisk hjørne. BREEAM Outstanding. Bygger murvegger raskere enn noen gang. Designgulv i flaggskipene. Funkis på centimeteren BYGG BEDRE NR 2 2013 BYGGING Bygger murvegger raskere enn noen gang Designgulv i flaggskipene INSPIRASJON Funkis på centimeteren REHABILITERING Oscarsborg festning Skole med god smak av Weber +Teknisk

Detaljer