Siemens Academy Days 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Siemens Academy Days 2015"

Transkript

1 PROGRAM Siemens Academy Days mars 2015, Lillestrøm Kunnskap kan være to ting; det vi vet, og det at vi vet hvor vi kan lære det vi ikke vet. Dr. Samuel Johnson ( ) Answers for life.

2 Siemens Academy Days mars 2015 Siemens Healthcare Diagnostics inviterer for fjerde gang til Siemens Academy Days. Fagmøtene som inkluderes varierer fra år til år, men felles for dem alle er et fokus på pasient, sykdomstilstander, metoder og kvalitet, samt forskning og erfaringer rundt disse temaene. Denne gangen kan du velge mellom fire fagmøter og ett helseseminar. Melder du deg på før 16. desember får du både helseseminaret og ett av fagmøtene for 2100 kr. Vi håper at mange av dere ønsker å delta, og vi gleder oss til å berike dere med ny kunnskap, innsikt og inspirasjon! Vennlig hilsen Katrine Kristiansen Scientific Manager 19. mars 20. mars 20. mars 20. mars 18. mars Medisinsk biokjemi Medisinsk biokjemi forts mars Hemostase Hemostase forts Allergi Infeksjonsserologi Middag 19. mars Helseseminar Middag

3 PROGRAM Fagmøte i Medisinsk Biokjemi mars Onsdag 18. mars Ankomst, registrering og lunsj Velkommen v/ Scientific Manager Katrine Kristiansen, Siemens Pandemi av fedme, metabolsk syndrom og diabetes v/ Dr. Med. Fedon Lindberg For 100 år siden var det infeksjoner som tok flest menneskeliv. I vår tid er livsstilssykdommene vårt største helseproblem; hjertesykdom, kreft, kroniske betennelser, psykiske lidelser, fedme og diabetes. Når sykdomsbyrden endres, stilles medisinen overfor nye utfordringer. I en verden der en større andel av befolkningen er overvektig og stadig flere utvikler diabetes er det viktig å ha fokus på at helse skapes av menneskene ikke av helsevesenet! Fettleversykdom - utredning og prognose v/ Dr. Med. Mattias Ekstedt, Universitetssjukhuset, Linköping Pause Nyresykdom - The Silent Killer v/ Dr. Med. PhD Per Simonsson, Siemens Hjernen - fra barndom til alderdom v/ Forsker Håkon Grydeland, Universitetet i Oslo Hjernens struktur endrer seg gjennom hele livet. Samtidig forandrer våre tankeevner seg. Ved hjelp av moderne hjerneavbildningsteknikker kan vi avdekke hjerneutviklingen på et stadig mer detaljert nivå. Vi kan forsøke å besvare spørsmål som - hva er normal utvikling, hva kjennetegner avvik som vi ser ved Alzheimers sykdom, kan vi oppdage avvik tidligere og hvordan kan vi selv påvirke hjerneutviklingen vår? Pause PNA - et essensielt verktøy for å forbedre laboratoriets rolle som medisinsk partner v/ Dr. Med. PhD Per Simonsson, Siemens Kvalitetskontroll av PNA instrumenter - hva er viktig? v/ Dr. Med. Sverre Sandberg, Helse Bergen HF / NOKLUS Mt. Everest ekspedisjonen v/ Dr. Med. Dan Martin, UCL London Aperitiff og middag Torsdag 19. mars Etablering av referanseområder v/ PhD, EurSpLM Lutz Schwettmann, Sykehuset Ålesund Biologisk variasjon og dens effekt på referanseområder v/ Dr. Med. Lars Mørkrid, Oslo universitetssykehus Rikshospitalet Biomarkes of sepsis - sounding the alarm v/ PhD Katherine Soreng, Siemens Pause Myelomatose - ny forksning og behandling v/ Professor Anders Sundan, NTNU Myelomatose er en blodkreftsykdom der en nesten alltid finner kreftcellene i beinmargen. På folkemunne kalles den ofte for «beimargskreft». Forekomsten av kreftcellene i beinmargen fører hos de fleste pasientene til degradering av beinvev og osteoporose. Det er de siste 5 årene gjort betydelige framskritt i behandling av myelomatose, både med cytostatika-behandling av kreftcellene, og når det gjelder behandling av beinsykdommen. Foredraget vil gi en innføring i den underliggende biologien, diagnostikk og behandling ved myelomatose Flåttbårne sykdommer v/ Forsker Reidar Mehl Epigenetikk i helse og sykdom v/ Professor Guro Elisabeth Lind, Oslo universitetssykehus Radiumhospitalet Arvematerialet består av over gener, men i snitt uttrykker hver celle bare en liten andel av disse. Epigenetiske mekanismer er med på å styre hvilke gener som skal uttrykkes til enhver tid i de ulike cellene og er dermed essensiell for normal utvikling. Avvik i dette epigenomet er imidlertid en medvirkende årsak til flere folkesykdommer, inkludert kreft. Slike avvik kan være både hyppigere enn genetiske endringer, samt skje tidligere i kreftutviklingen, og epigenetiske biomarkører har dermed stort potensiale i tidlig diagnostikk og monitorering av kreftpasienter Lunsj Helseseminaret, som fortsetter etter lunsj, er inkludert i kursavgiften for dette fagmøtet. Se side 5.

4 PROGRAM Fagmøte i Hemostase mars Torsdag 19. mars Ankomst, registrering og kaffe Velkommen v/ Product Manager Sasan Lotfi DOAK - når tester man og hvordan gjøres det? v/ Dr. Med. Ann Helen Kristoffersen, DOAK - oppdatering siden sist v/ Bioingeniør Nærmil Ghadani, Oslo universitetssykehus Rikshopsitalet Pause Rutinekoagulasjon og spesialkoagulasjon - hånd i hånd! v/ Dr. Med Carola Henriksson, Oslo universitetssykehus Rikshopsitalet Vi ser på hvordan rutinekoagulasjon er til hjelp for å tolke spesialkoagulasjon Lunsj Helseseminaret, som fortsetter etter lunsj, er inkludert i kursavgiften for dette fagmøtet. Se neste side. Fredag 20. mars Blødning og koagulasjon hos traumepasienter - hvilke tester og hvor ofte? v/ Overlege Anders Holtan, Traume og Tromboelastografi v/ Overlege Kjersti Baksaas Aasen, Oslo universitetssykehus Pause Forlenget aptt - blødning eller trombofili? v/ Dr. Med. Ann Helen Kristoffersen, aptt miksing - når og hvordan? v/ Bioingeniør Solveig Vannes, Lunsj Disseminert Intravaskulær Koagulasjon v/ Dr. Med. Per Morten Sandset, Disseminert intravaskulær koagulasjon er en akutt tilstand hvor det dannes en rekke blodpropper i kroppens blodårer. Dette skyldes at koagulasjonssystemet, som styrer blodets evne til å levre seg, plutselig aktiveres og det dannes masse små og større blodpropper. Fordraget belyser DIC og hvordan disse pasientene behandles Aldersspesifikk D-Dimer v/ Avdelingsoverlege Øyvind Skadberg, Stavanger universitetssykehus Aldersspesifikke aksjonsgrenser for D-dimer er et svært relevant tema innen Hemostase. Er pasientens alder av klinisk betydning i tolkningen av D-dimer resultatet? Avdelingsoverlege Øyvind Skadberg deler erfaringer med bruk av aldersspesifikke aksjonsgrenser for D-dimer i Rogaland siden begynnelsen av oktober Pause Preanalyse - holdbarhet og effekt av underfylling for analyser til tromboseutredning v/ Bioingeniør Marie Le, Oslo universitetssykehus Rikshospitalet Preanalyse - slik benytter vi instrumentets funksjonalitet for preanalytisk sjekk i rutinen v/ Bioingeniør Turid Kjellevold, Sykehuset Telemark Avslutning Transfer til fellesforedrag Multiresistens - Fremtidens skrekkscenario v/ Dr. Med. Dag Berild, Universitetet i Oslo /

5 PROGRAM Helseseminar 19. mars Lunsj kl Hvordan skaper vi et bærekraftig helsevesen for fremtiden? Et av dilemmaene helsevesenet står ovenfor er: Hvordan kan vi sikre alle lik tilgang til helsetjenester av god kvalitet, til en kostand våre barn har råd til å betale for? Smart Helse rapporten, utarbeidet av PWC, peker på at vi må bruke den tilgjengelige teknologien på en bedre måte enn i dag. Dette vil gi et smartere helsevesen til en lavere kostnad. ved CEO Wesley Caple Siemens Healthcare Kl Hvordan kan vi knytte den store mengden informasjonen sammen? Norge trenger enkle, sikre e-helsetjenester som både folket og helsevesenet har god nytte av. Vi har et godt helsevesen, men er dessverre ikke et foregangsland når det gjelder ehelse. Jens Ellingsen spør hva Norsk helsevesen kan lære av andre land. ved Jens Ellingsen Kl Teknologi som hjelper både lege og pasient Med FurstForum er det lagt godt til rette for elektronisk samhandling mellom rekvirenten av prøvene og laboratoriet. Det innebærer at bestillinger av analyser og svar kan utveksles elektronisk: Hvis legen trenger nye analyser basert på funnene i tidligere analyser, sendes bestillingen direkte til automasjonsløsningen. ved IT-direktør Sten-Tore Fiskerud Fürst Medisinsk Laboratorium Kl Den moderne legen: På lag med både pasienten og teknologien Wasim Zahid er både kjent som tvitterlegen og som forfatter av boken På liv og død. Vi snakker med Zahid om hvordan han jobber for å gi pasienten best mulig behandling og oppfølging. Hvordan hjelper det pasienten at han som lege er på lag med teknologien? Må den moderne legen være mer lydhør og ydmyk enn før - når pasienter i større og større grad selv har en sterk mening om hvilken sykdom de er rammet av - gjennom informasjon de har funnet selv? ved Dr. Med. Wasim Zahid Oslo universitetssykehus Rikshospitalet Kl Det høyspesialiserte og det enkle - vi trenger begge deler Det er et stort spenn mellom de høyteknologiske spesialavdelingene og det enkle helsetilbudet i grisgrendte strøk. Vi kan gi livsviktige helsetjenester og behandlinger med begrensede midler. Erik Fosse tar oss med på en reise med et stort spenn - fra Gaza, via lokalsykehus, til spesialiserte avdelinger på universitetssykehus. Hvordan finner vi den riktige balansen mellom det avanserte og det enkle? ved Dr. Med. Erik Fosse Oslo universitetssykehus Kl Paneldebatt Foredragsholderne svarer på dine spørmål. Kl Aperitiff og middag kl

6 PROGRAM Allergi PROGRAM Infeksjonsserologi Fredag 20. mars Velkommen v/ Product Manager Gullbjørg Skjeggestad, Siemens Allergidiagnostikk - in vitro, prikktesting, klinikk v/ Professor Dr. Med. Marcus Ollert, Technische Universität München gAllergy studien i Nordland Kliniske cut-off verdier for serum allergenspesifikk IgE hos barn v/ PhD Bjørg Evjenth, Nordlandssykehuset Bodø Pause Allergi mot insektsgifter - komponentanalyse mot bie og veps v/ Professor Dr. Med. Markus Ollert, Technische Universität München Anafylaksi v/ Allergolog Erik Florvaag, Lunsj Nye matallergener v/ Professor Martinus Løvik, NTNU Å leve med barn med matallergi v/ Product ManagerGullbjørg Skjeggestad, Siemens Pause Allergivaksinasjon - fortid og fremtid v/ Allergolog Erik Florvaag Avslutning Transfer til fellesforedrag Multiresistens - Fremtidens skrekkscenario v/ Dr. Med. Dag Berild, Universitetet i Oslo / Fredag 20. mars Velkommen v/ Product Manager Fredrik Johansen, Siemens Biomarkes of sepsis - sounding the alarm v/ PhD Katherine Soreng, Siemens Luftveispatogener - epidemiologi Pause HbsAg and mutations v/ PhD Katherine Soreng, Siemens Genteknologiske tester i HBV-diagnostikk v/ seniorforsker Kathrine Stene-Johansen, Folkehelseinstituttet Lunsj Hepatitt C - behandling og medikamenter v/ Hege Edvardsen, Abbvie Borrelia v/ PhD kandidat Knut Eirik Eliassen Universitetet i Oslo / Pause Borreliadiagnostikk ved Sykehuset Vestfold v/ Anne-Berit Pedersen, Sykehuset i Vestfold Avslutning Transfer til fellesforedrag Multiresistens - Fremtidens skrekkscenario v/ Dr. Med. Dag Berild, Universitetet i Oslo / Helseseminaret 19. mars er inkludert i kursavgiften for dette fagmøtet. Les mer om Helseseminaret på foregående side. Helseseminaret 19. mars er inkludert i kursavgiften for dette fagmøtet. Les mer om Helseseminaret på foregående side.

7 NYTTIG INFORMASJON Påmelding Gå inn på Eller gå direkte til påmeldingsskjemaet her Påmeldingen er åpen frem til 25. januar 2015 Betaling Faktura sendes deg per e-post direkte etter påmelding.påmeldingen er bindene fra 4. mars. Etter denne datoen er det ingen kostnadsrefusjon. Priser Kursavgift t.o.m. 15. des 2014 Pris per fagmøte* 2 100,- Pris kun helseseminaret 950,- Kursavgift f.o.m. 16. des 2015 Pris per fagmøte* 2 600,- Pris kun helseseminaret 950,- Enkeltrom Thon Hotell Arena 1 190,- Dobbeltrom Thon Hotell Arena 1 590,- *Melder du deg på ett av fagmøtene får du helseseminaret inkludert i prisen. Sted Thon Hotell Arena, Lillestrøm. Hotellet har gode kollektivforbindelser, med kun 12 minutter fra både Oslo og Gardermoen. Spørsmål? For spørsmål rundt påmelding kontakt Tonje Meluken: Programrelaterte spørsmål rettes til Scientific Manager Katrine Kristiansen; Med forbehold om små endringer i programmet.

8 Siemens Healthcare tilbyr en bred portefølje innenfor bildediagnostikk, laboratoriediagnostikk og kliniske IT- løsninger. I tillegg tilbyr vi innovative løsninger for behandling innen kreft, kardiologi og nevrologi. Siemens brukte over 3,8 milliarder EURO på forskning og utvikling i Dette sikrer gode løsninger innenfor en rekke kliniske fagfelt, samt stadig nye muligheter til å effektivisere arbeidsprosesser innen helsesektoren. Globalt har Siemens over 160 års erfaring som leverandør av medisinskteknisk utstyr. Siemens Healthcare Diagnostics Østre Aker vei 90, 0596 Oslo Postboks 7, 0613 Oslo Tlf: Customer Care Center Tlf: E-post:

Program for Siemens Academy Days

Program for Siemens Academy Days Invitasjon / Program Program for Siemens Academy Days 10. - 12. september 2013, Lillestrøm Kunnskap kan være to ting; det vi vet, og det at vi vet hvor vi kan lære det vi ikke vet. Dr. Samuel Johnson (1709-1784)

Detaljer

NextLevel. Innhold. Mennesker, teknologi og forskning - sammen for et smartere helsevesen. Diabetes - bare min skyld?

NextLevel. Innhold. Mennesker, teknologi og forskning - sammen for et smartere helsevesen. Diabetes - bare min skyld? Sommer 2015 I siemens.no/helse Mennesker, teknologi og forskning - sammen for et smartere helsevesen Innhold Diabetes - bare min skyld? Per Medbøe Thorsby, MD, PhD, Seksjonsoverlege, Hormonlaboratoriet,

Detaljer

Customer Care Center Tlf. 07432 ccc.no@siemens.com

Customer Care Center Tlf. 07432 ccc.no@siemens.com Vitenskapelig artikkel Avsender: Siemens Healthcare Diagnostics PB. 7, 0613 Oslo Siemens Healthcare Diagnostics Postboks 7, 0613 Oslo Østre Aker vei 90, 0596 Oslo Tlf: 22 63 44 00 Customer Care Center

Detaljer

Mennesker, teknologi og forskning - sammen for et smartere helsevesen. Mot strømmen intervju med Joar Ulstein

Mennesker, teknologi og forskning - sammen for et smartere helsevesen. Mot strømmen intervju med Joar Ulstein Utgave 10 I vinter 2014 I siemens.no/helse Next Level Mennesker, teknologi og forskning - sammen for et smartere helsevesen Mt. Everest studie gir oss økt kunnskap om hypoksi Mot strømmen intervju med

Detaljer

Next Level. Smart Helse. Teknologi. Mennesker. Siemens Academy. Mennesker, teknologi og forskning - sammen for et smartere helsevesen

Next Level. Smart Helse. Teknologi. Mennesker. Siemens Academy. Mennesker, teknologi og forskning - sammen for et smartere helsevesen Høsten 2014 I siemens.no/helse Next Level Mennesker, teknologi og forskning - sammen for et smartere helsevesen Smart Helse Hvordan skaper vi et helsevesen våre barn har råd til å betale for? Teknologi

Detaljer

Biotek og helse. Fra sekkediagnoser til skreddersydd behandling. Knekker brystkreftkoden. Bilder av hjernen gir forskere hele bildet >> SIDE 4

Biotek og helse. Fra sekkediagnoser til skreddersydd behandling. Knekker brystkreftkoden. Bilder av hjernen gir forskere hele bildet >> SIDE 4 Biotek og helse Et temahefte fra Norges forskningsråd Fra sekkediagnoser til skreddersydd behandling >> SIDE 4 Knekker brystkreftkoden >> SIDE 10 Bilder av hjernen gir forskere hele bildet >> SIDE 16 Norges

Detaljer

Utgave 8 - sommeren 2012. Aktiviteter. Brukermøter, kurs og opplæring. Temaer. Troponin - den viktige analysen. Soga om D-vitaminet og helsa.

Utgave 8 - sommeren 2012. Aktiviteter. Brukermøter, kurs og opplæring. Temaer. Troponin - den viktige analysen. Soga om D-vitaminet og helsa. Vitenskapelig artikkel Avsender: Siemens Healthcare Diagnostics PB. 7, 0613 Oslo Vitenskapelig artikkel NextLevel Et innblikk i norsk laboratoriemedisinsk hverdag Answers for life. Utgave 8 - sommeren

Detaljer

Utgave 4 - Vinter 2010. Aktiviteter. Brukermøter, kurs og utstillinger. Tema. Hurtig diagnose av hjertepasienter. Innblikk

Utgave 4 - Vinter 2010. Aktiviteter. Brukermøter, kurs og utstillinger. Tema. Hurtig diagnose av hjertepasienter. Innblikk Vitenskapelig artikkel Vitenskapelig artikkel Siemens Hovedkontor Internasjonalt Siemens AG Wittelsbacherplatz 2 D-80333 Munich Germany Siemens Healthcare Hovedkontor Internasjonalt Siemens AG Healthcare

Detaljer

sorg og glede Gi rom for Björg Thorhallsdottir Ring oss! Tlf: 02561 Ønsker du å snakke med noen?

sorg og glede Gi rom for Björg Thorhallsdottir Ring oss! Tlf: 02561 Ønsker du å snakke med noen? NR. 1 / 2011-10. Årgang Medlemsblad for Gynkreftforeningen Björg Thorhallsdottir Gi rom for sorg og glede 8 10 18 Nytt lokallag startes i Tromsø Omfattende arbeid bak analyse av vevsprøver Faglig uenighet

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES MER PÅ NETT! WWW.KREFTINFORMASJON.NO I SAMARBEID MED: Nr 2 FEBRUAR 2015 SAMMEN MOT KREFT Les om LUNGEKREFT Et nytt forskningsprosjekt kan gi verdifull

Detaljer

HELE DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET FORNYELSE AV HELSESEKTOREN. - paneldebatt - sesjoner - utstilling - utstillerseminar

HELE DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET FORNYELSE AV HELSESEKTOREN. - paneldebatt - sesjoner - utstilling - utstillerseminar HELE DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Diagnostisering Oppdag sykdommer tidligere med MR Forskning Organiser operasjonsstuene mer effektivt Nr. 7 / September 2009 FORNYELSE AV HELSESEKTOREN

Detaljer

pust Strabasiøs kreftreise for lungeopererte s.4 Magasinet for de som har lungekreft, deres pårørende og andre interesserte

pust Strabasiøs kreftreise for lungeopererte s.4 Magasinet for de som har lungekreft, deres pårørende og andre interesserte pust Juli 2011 I Lungekreftforeningen s.4 Strabasiøs kreftreise for lungeopererte Lungekreftforeningen Magasinet for de som har lungekreft, deres pårørende og andre interesserte 2 I PUST 2 2011 pust Lungekreftforeningen

Detaljer

FRITT LABORATORIEVALG

FRITT LABORATORIEVALG Fürst magasin 1/05 FRITT LABORATORIEVALG SAMARBEID MED DIAKONHJEMMET FECAL-ANALYSER FARMAKOGENETISKE ANALYSER Foto: Bård Gudim Fürst magasin 1 SKREDDERSYDD MEDISINERING: NILS REINTON OG AMIR MOGHADDAM

Detaljer

DEG? LEDER: FELLES MÅL OM GOD HELSE OG RIKTIG LEGEMIDDELBRUK. Mann (42) har diabetes og plages av fotsopp

DEG? LEDER: FELLES MÅL OM GOD HELSE OG RIKTIG LEGEMIDDELBRUK. Mann (42) har diabetes og plages av fotsopp LEGEMIDLER ANGÅR DET OGSÅ DEG? Mann (42) har diabetes og plages av fotsopp Kvinne (37) bruker p-piller og tar smertestillende Gutt (6) er astmatiker Jente (8) har pollenog dyreallergi LEDER: FELLES MÅL

Detaljer

Barnas fremtid i fokus BUPA 60 ÅR: INTERNAVIS FOR ANSATTE VED SYKEHUSET I VESTFOLD. Nr. 1-2015

Barnas fremtid i fokus BUPA 60 ÅR: INTERNAVIS FOR ANSATTE VED SYKEHUSET I VESTFOLD. Nr. 1-2015 Nr. 1-2015 kur SiV INTERNAVIS FOR ANSATTE VED SYKEHUSET I VESTFOLD BUPA 60 ÅR: Barnas fremtid i fokus Side 6-9 LÆRER BORT HLR TIL RUSAVHENGIGE Nå skal rusavhengige kunne hjelpe hverandre i kritiske situasjoner.

Detaljer

20Jubileum. års. Noklus startet opp for 20 år siden. Sverre Sandberg

20Jubileum. års. Noklus startet opp for 20 år siden. Sverre Sandberg Aktuelt fra Profilmagasin fra Noklus Noklus startet opp for 20 år siden (s2) Erfaring fra laboratorieansvarlige på sykehjem (s4) Noklus Diabetesskjema eit verktøy for strukturert diabeteskontroll! (s9)

Detaljer

RocheDialog. pasientsikkerhet. omsorg stortingsmelding forbedringer. kvalitet. rett svar. åpenhet. skade. prosedyrer. forebygge Minimal risiko

RocheDialog. pasientsikkerhet. omsorg stortingsmelding forbedringer. kvalitet. rett svar. åpenhet. skade. prosedyrer. forebygge Minimal risiko Returadresse: Roche Diagnostics Norge AS Brynsengfaret 6 B Postboks 6610, Etterstad 0607 OSLO, Norway RocheDialog magasin fra Roche Diagnostics Norge AS // DESember 2012 Rett pasient Sporbarhet Personvern

Detaljer

Samhandling i praksis DIABETESFORUM OSLO 9. 10. JUNI 2011

Samhandling i praksis DIABETESFORUM OSLO 9. 10. JUNI 2011 Samhandling i praksis DIABETESFORUM OSLO 9. 10. JUNI 2011 Velkommen til nasjonalt Diabetesforum i Oslo 9. 10. juni 2011 Layout og trykk: GRØSET 2 For 13. gang siden 1987 inviteres helsepersonell med interesse

Detaljer

pust Landskonferanse og årsmøte for pasienter og pårørende s.6 Magasinet for de som har lungekreft, deres pårørende og andre interesserte

pust Landskonferanse og årsmøte for pasienter og pårørende s.6 Magasinet for de som har lungekreft, deres pårørende og andre interesserte pust Februar 2014 I Lungekreftforeningen Lungekreftforeningen s.6 Landskonferanse og årsmøte for pasienter og pårørende Magasinet for de som har lungekreft, deres pårørende og andre interesserte 2 I PUST

Detaljer

Utgave 7 - Vinter 2012. Aktiviteter. Brukermøter, kurs og opplæring. Temaer. Effektivisering av hematologidriften ved autovalidering

Utgave 7 - Vinter 2012. Aktiviteter. Brukermøter, kurs og opplæring. Temaer. Effektivisering av hematologidriften ved autovalidering Avsender: Siemens Healthcare Diagnostics PB. 7, 0613 Oslo NextLevel Et innblikk i norsk laboratoriemedisinsk hverdag Answers for life. Utgave 7 - Vinter 2012 Lokal kontaktinformasjon Siemens Healthcare

Detaljer

pust VED LUNGEKREFT s. 5 «Kreftforskeren» Magasinet for de som har lungekreft, deres pårørende eller andre interesserte

pust VED LUNGEKREFT s. 5 «Kreftforskeren» Magasinet for de som har lungekreft, deres pårørende eller andre interesserte pust mai 2010 I Lungekreftforeningen s. 5 «Kreftforskeren» VED LUNGEKREFT Lungekreftforeningen Magasinet for de som har lungekreft, deres pårørende eller andre interesserte 2 I PUST 1 2010 pust Lungekreftforeningen

Detaljer

Ny kunnskap for bedre pasientbehandling. Program Stamcelleforskning

Ny kunnskap for bedre pasientbehandling. Program Stamcelleforskning Ny kunnskap for bedre pasientbehandling Program Stamcelleforskning DEL XX / seksjonstittel Program for stamcelleforskning Forskning på stamceller har vært et prioritert satsingsområde siden 2002. Program

Detaljer

pust s.10 Velferdsturer for våre medlemmer Magasinet for de som har lungekreft, deres pårørende og andre interesserte Juni 2012 I Lungekreftforeningen

pust s.10 Velferdsturer for våre medlemmer Magasinet for de som har lungekreft, deres pårørende og andre interesserte Juni 2012 I Lungekreftforeningen pust Juni 2012 I Lungekreftforeningen s.10 Velferdsturer for våre medlemmer Lungekreftforeningen Magasinet for de som har lungekreft, deres pårørende og andre interesserte 2 I PUST 2 2012 pust Lungekreftforeningen

Detaljer

BIOMEDISIN. - Status, scenarioer og anbefalinger

BIOMEDISIN. - Status, scenarioer og anbefalinger BIOMEDISIN - Status, scenarioer og anbefalinger 2010 1 Artikkelforfattere: Rigmor Austgulen, professor i medisin, NTNU. Anne Kjersti Befring, direktør, Forhandling- og helserettsavdelingen, Den norske

Detaljer

1For 100 år siden kunne en rift i hånden være dødelig. En halsbetennelse

1For 100 år siden kunne en rift i hånden være dødelig. En halsbetennelse 1For 1 år siden kunne en rift i hånden være dødelig. En halsbetennelse kunne ta livet av et menneske. Slik er det ikke lenger. Millioner av mennesker er blitt spart for lidelse og død takket være medisinske

Detaljer

Laboratoriemedisinsk klinikk, St.Olavs Hospital. Nr. 3, september 2009

Laboratoriemedisinsk klinikk, St.Olavs Hospital. Nr. 3, september 2009 Laboratoriemedisinsk klinikk, St.Olavs Hospital Nr. 3, september 2009 1 Ansvarlig redaktør: Trond Jacobsen Redaksjon: Roar Dyrkorn, Lis Johansen (sekretær), Andreas Christensen, Anne Dorthea Rø, Maj Liv

Detaljer

Etablering av nye K.G.Jebsen-sentre i medisinsk forskning

Etablering av nye K.G.Jebsen-sentre i medisinsk forskning Thormøhlensgate 51 N-5006 BERGEN, Norway Tel. +47908 57 399 Faks.+47 55 58 21 50 Org. No: 993 962 724 www.stiftkgj.no Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsens styre har i møte 2.12. i år vedtatt å tildele i

Detaljer

www.unilabs.no Denne temaavisen er en annonse fra Mediaplanet PAKKEFORLØP for kreft skal gi trygghet og forutsigbarhet. s.

www.unilabs.no Denne temaavisen er en annonse fra Mediaplanet PAKKEFORLØP for kreft skal gi trygghet og forutsigbarhet. s. www.unilabs.no Telefon 08808 ANNONSE JUNI 2015 MAGEOGTARM.NO PÅ NETT! Bakterier er viktig for helsa vår. Denne temaavisen er en annonse fra Mediaplanet PAKKEFORLØP for kreft skal gi trygghet og forutsigbarhet.

Detaljer

Kampen mot kreft. Lever mot alle odds

Kampen mot kreft. Lever mot alle odds Kampen mot kreft Et bilag om norsk kreftforskning og utvikling 4. utgivelse fra Oslo Cancer Cluster Bruker kroppens eget immunsystem i kreftbehandlingen Side 18 Innovasjonsparken er på vei Side 16 Lever

Detaljer

Vi redder liv hver eneste dag!

Vi redder liv hver eneste dag! 1 Foto: Ilja C. Hendel (side 8, 12 og 16) / Thinkstock.com Produksjon/grafisk: PR-operatørene / Smeis! Tekst: LMI Vi redder liv hver eneste dag! Du står i en heis og plutselig kommer statsministeren inn

Detaljer