STÅ HAN AV I UROLIGE FARVANN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STÅ HAN AV I UROLIGE FARVANN"

Transkript

1 RAPPORTEN # STÅ HAN AV I UROLIGE FARVANN FLERE SAKER I DETTE NUMMERET: REGNSKAPSBRANSJEN BESTÅR VIKTIG MED KONTANTTILGANG

2 ALLE TRENGER ØKONOMISK STYRING TØFFE TIDER KREVER ROBUSTE BEDRIFTER Når vi ser hva som skjer ellers i Europa, må vi ruste våre egne bedrifter for en tøffere konkurransearena. Vi har spurt Nils P. Hagen, ansvarlig for salg og IKT i Økonor, hva som bør prege bedrifter som skal klare seg. En vanlig oppfatning er at regnskap og økonomisk styring er noe som næringslivet benytter for å tilfredsstille krav fra myndighetene. Og det er jo riktig at vi i Økonor bistår våre kunder med å navigere trygt i jungelen av lover og regler, en tjeneste betegnet som out of jail services. Men vi ønsker også at våre kunder skal benytte regnskapet som aktivt styringsverktøy i hverdagen, samtidig som vi tilfører dere tid og kompetanse som lar en fokusere på det som skaper lønnsomhet. Derfor har vi tatt mål av oss å være næringslivets hverdagshelter. I Norges frivillige sektor finner vi mange hverdagshelter som til sammen har en uvurderlig samfunnsmessig betydning, det være seg organisasjoner, artister, kunstnere og idrettslag. Mange av våre kunder fra næringslivet har på fritiden verv i eksempelvis idrettslag. Flere av disse sliter med å tilknytte seg kompetanse på økonomi og regnskap, og i en hverdag med kamp for hver krone i den frivillige sektoren, vil økonomisk styring være en avgjørende faktor i deres eksistensgrunnlag. Kontroll på kontantstrøm og kostnader, oppfølging av utestående fordringer, samt opparbeidelse av likviditet er like viktig som å få inn nye penger. I dette årets siste utgave av Kvartalsrapporten vil vi gi dere konkrete tips til hvordan man håndterer dette i praksis. Benytter anledningen til å ønske dere en riktig god jul og et godt nytt år! Johan-Thomas Hegdahl administrerende direktør Økonor Norge 2 KVARTALSRAPPORTEN 4/11 God kontantstrøm er avgjørende for å overleve i tøffe tider. Det hjelper ikke med regnskapsmessig overskudd om ikke bedriften kan betale de daglige regningene. Hvordan oppnår du så god kontantstrøm? Som bedriftsleder må du sørge for at kundefordringer blir fulgt opp, og sikre at du får betaling i tide. Det krever en god kunderelasjon. Har du tvist med en kunde om en faktura; gå i møte med kunden og finn en løsning, sier Hagen. Videre forteller han at ulike typer investeringer har ulik profil. Noen investeringer gir raske besparelser eller økte inntekter. Andre investeringer kan totalt sett være mer lønnsomme, men gir sen tilbakebetaling. I usikre tider bør du velge det som betaler seg raskt, sier han. RIKTIG TYPE GJELD Man må sørge for å ha riktig sammensetning av kortsiktig og langsiktig gjeld. I krisetider kan det være vanskelig å låne penger, men unngå fristelsen det er å finansiere langsiktige eiendeler som bygg og maskiner med kortsiktig gjeld. Leasing er en måte å unngå å binde så mye kapital på. Men husk samtidig at å påta seg en leasingavtale reelt sett er sammenlignbart med å låne kjøpesummen, sier Hagen. UNDER LUPEN Et godt forhold til kreditorer er viktig. Når ting blir tøffere må du forholde deg til kreditorer som vil gå deg nøye etter i sømmene. De vil undersøke hvilke myke og harde balanseverdier bedriften har, sier han videre. Harde verdier innebærer objekter der det ikke er tvil om verdien, som penger i banken, kundefordringer og maskiner. Et eksempel på en myk verdi er goodwill, som ofte oppstår i forbindelse med oppkjøp. Påløpte, ikke fakturerte inntekter er også en post som ofte ikke er «hard» nok. I usikre økonomiske tider er det de harde verdiene som teller. De myke er bare en forventning om framtidig inntjening. Bedriftslederen og styret er ansvarlige for bedriften, og bør, gjerne i samarbeid med regnskapsfører, foreta en vurdering av verdier i balansen. Det er essensielt at leder og styre tar ansvar i denne prosessen, sier Hagen. KONSEKVENSANALYSE FOR PRIVATØKONOMIEN Bedrifter må være solide, men bedriftseiere med AS som organisasjonsform må tenke på total risiko. - Dersom du kausjonerer privat for selskapet ditt, må du se på hvilke konsekvenser det kan ha for deg og familien din dersom bedriften går overende. Robuste bedrifter må ha god oversikt over hvordan fremtiden kan bli. Resultatbudsjett for neste år og likviditetsbudsjett må utarbeides. Dette er nødvendig ikke bare

3 for egen drift, men gir også et mye bedre grunnlag for å forhandle frem gode lånebetingelser, forteller han. RIKTIG BEMANNING Nedbemanning er en tøff prosess, men noen ganger er det helt nødvendig. Av hensyn til de ansatte, aksjonærene og samfunnet forøvrig, er det ansvarlig ledelse å gjennomføre hel eller delvis permittering av ansatte ved kortsiktige økonomiske utfordringer. Er endringene i rammebetingelsene langsiktige og av strukturell art, for eksempel om et bestemt marked forsvinner, er ikke permittering riktig verktøy. Da må oppsigelser tas i bruk. I begge tilfeller er det klokt å bruke en rådgiver om du er usikker på formalitetene, sier han. Det er viktig å bygge opp bedriftens soliditet for økonomiske krisetider. MÅ TÅLE MOTBØR Så har vi det enkle, men likevel så utfordrende prinsippet om å opparbeide nok egenkapital til at man kan tåle en periode med virkelig nedtur. - Sett deg ned og tenk over konsekvensen av at de viktigste kundene forsvinner, og at råvarekostnaden øker med 15 %. Hva skjer da med din betalingsevne? Er du i stand til å overleve på oppsparte midler? Dyktige bedriftsledere har oversikt over ulike scenarioer, og passer på å bygge soliditeten i bedrifter i henhold til disse, avslutter Hagen. HA PLANENE KLARE Hva må du som bedriftsleder tenke på for at bedriften din skal ha god likviditet? Daglig leder i Økonor Vesterålen, Arnfinn Glad, kan gi oss noen svar. God likviditet innebærer at bedriften til enhver tid er i stand til å betale alle økonomiske forpliktelser etter hvert som de forfaller. Dette kan være en utfordring når fakturaer, lønninger, MVA og skatt forfaller til ulike tidspunkt, men her er det likviditetsplanlegging kommer inn i bildet. - Det vil variere hvor stor den økonomiske belastningen er til ulike tidspunkt gjennom året, men med god oversikt over forventede kostnader og inntekter, sparer du deg for mange bekymringer, mener Glad. Det hender ifølge ham også at bedrifter rett og slett har en for dårlig forretningsidè til å skape en omsetning som de kan leve av: - I slike tilfeller har de nok ikke undersøkt markedet godt nok før de startet opp. Et tiltak her er å intensivere markedsbearbeidingen for å øke omsetningen, sier han. Dårlige kunder utgjør en betydelig fare for bedrifter. En del bedrifter har ikke tilfredsstillende faktureringsrutiner. Gode rutiner for utsendelse og oppfølging av fordringer er et aspekt som ligger til grunn for god likviditet. Man må være oppmerksomme på kredittiden til kundene; hvor fort klarer du å få inn fordringer? Pengene må stå på bedriftens konto; de er ikke mye verdt for deg så lenge de står på kundens konto. - Kunder som er dårlige betalere representerer et stort problem; dersom de ikke gjør opp for seg, kan det bli vanskelig for bedriften å overholde sine økonomiske forpliktelser, sier Glad. Han mener at et annet aspekt som skaper problemer for en handelsbedrift er dårlig lagerstyring. Reiseregninger Autopay Komplett økonomisystem CRM Inkasso Kredittinformasjon Rapportering Business Intelligence Visma Business Regnskapsbyrå Lønn Analyse efaktura Dokumenthåndtering Bransjeløsningen som gir deg alt du trenger i ett system visma.no/regnskapsbyraa 3 KVARTALSRAPPORTEN 4/11

4 Vi hjelper deg med likviditetsplanlegging. God kontroll over varelageret, slik at beholdningen til enhver tid er tilpasset omsetningen, er en forutsetning for god likviditet. - Dersom du har feilberegnet salget av varer, og har solgt mindre enn forventet, bør du kvitte deg med overskuddslageret så snart som mulig, og til best mulig pris. Overskuddsvarer binder kapital og reduserer likviditeten. Varelagerets omløpshastighet forteller oss hvor mange ganger varelageret blir «solgt» pr. år og dermed frigjør den kapital som er bundet. Dersom utviklingen av varelagerets omløpshastighet synker over tid er dette et dårlig tegn, sier han. Kostnads- og likviditetsbudsjetter utformes med utgangspunkt i driftsbudsjetter. Utfordringer vi vet kommer, plottes inn til de tidspunkt de er forventet å komme. Man kan da forutsi nøyaktig når for eksempel lønn, MVA og skattetrekk skal betales. Dette utgjør et kart over kontantstrømmen i bedriften. På denne måten ser man når man eventuelt har behov for ekstra likviditet. - Mulige løsninger på dette er å be om ekstra kassakreditt en periode, og å sørge for lengst mulig betalingstid til kreditorer og leverandører, sier Glad. Ifølge Arnfinn Glad kan man bedømme likviditet ved å bruke visse standardnormer: Omløpsmidlene bør være dobbelt så store som den kortsiktige gjelden. Det vil si at halvparten av omløpsmidlene finansieres av langsiktig kapital (Likviditetsgrad 1) De mest likvide omløpsmidlene bør være minst like store som den kortsiktige gjelden (Likviditetsgrad 2) Tiltak for å bedre likviditeten kan være å: Redusere kredittiden til kundene Øke leverandørkreditten Redusere innkjøp Redusere lagerbeholdningen Intensivere markedsarbeid med sikte på å øke omsetningen Kostnadsreduksjoner, som bedrer inntjeningen Bedre økonomiske styringssystemer Bedre finansiering - Økonor kan gi konkrete råd til våre kunder om hvordan de best mulig planlegger for god likviditet, avslutter Glad. UROLIGE TIDER Hva betyr den økonomiske situasjonen i verden for oss i Økonor? Simon Dahl, sjef for Accountor AS i Norge, deler sine tanker om hvordan han ser på regnskapsbransjens fremtid. Først vil jeg minne om at vi i dag opplever en ubalanse i verdensøkonomien en utvikling som sannsynligvis er positiv. Land som tradisjonelt sett har vært fattige, som Korea, Kina og India, opplever en fantastisk økonomisk vekst som har vart i mange år og som ser ut til å fortsette. Dette er noe som på sikt vil utjevne de økonomiske ulikhetene noe. Verden blir nok et bedre sted å være i dersom rikdommene fordeles mer, sier Dahl. VIL IKKE RYDDE ETTER ANDRE Det er først og fremst de gamle økonomiske stormaktene, USA og EU, som sliter. USA har en sterk føderal makt som gir dem myndighet til å treffe nødvendige tiltak. EU har, til Det eneste automatiserte hjelpemiddelet i markedet som sørger for å gjøre avstemming av regnskapet til en enkel og tidsbesparende arbeidsoppgave. Avstemmingens raske presisjon. Punktum. Finale Systemer as Tlf.: e-post: SMS Finale til KVARTALSRAPPORTEN 4/11

5 tross for delvis felles valuta, betraktelig mindre føderal makt. Felles for disse økonomiene er imidlertid at de i lengre tid har levd over evne. Kostbare kriger, reduserte skatter (primært i USA) og økte kostnader har satt sine spor. Spenningen innad i Eurosonen er stor. Enkelte land har ennå ikke tatt innover seg at man må sette tæring etter næring spesielt Portugal, Italia, Irland, Hellas og Spania (ofte kalt PIIGS-landene etter forbokstavene). Økonomisk sterke land som Tyskland ønsker ikke å betale regningen for andres uansvarlighet, forklarer han. ENIGHET OM SAMORDNING Uten store maktoverføringer til Brussel er det vanskelig å tenke seg at Eurosonen vil forbli like stor som i dag. Den klareste kandidaten til å bli kastet ut er vel Hellas. Situasjonen nå er at alle medlemslandene unntatt Storbritannia er enige om sterkere samordning av budsjettene, forteller han. TODELT EUROPA? Mye har skjedd, og man har begynt å adressere problemer som har eksistert i mange år. Dahl tror ikke at EU vil gå i oppløsning. Kanskje noen land, Simon Dahl er ikke bekymret for fremtiden som Storbritannia, velger å gå ut, men jeg tror ikke det er så veldig sannsynlig. Jeg tror at Euro-samarbeidet vil fortsette, men nåløyet for å komme inn for nye land vil bli mindre. Det vil nok bety problemer, og da spesielt for land som eventuelt settes utenfor men noen katastrofe tror jeg ikke vi kommer til å oppleve, sier han. Det vil trolig oppstå et mer markert skille mellom de 17 landene som er med i Euro-samarbeidet og de 10 EU-landene som ikke er det, noe som igjen vil gi en form for todeling. NY VERDENSØKONOMI De framvoksende økonomiene, som Russland, Kina, India og Korea, vil spille en sterkere rolle i verdensøkonomien i fremtiden. De neste par årene er det uunngåelig at denne situasjonen vil senke tempoet her i landet, forklarer han. SER LYST PÅ FREMTIDEN Olje og oljeserviceindustrien er sterk, men tradisjonell industri kan komme til å slite. Investeringslysten vil nok generelt bli lavere en periode. Jeg tror derfor på et noe svakere marked for de fleste deler av regnskaps-norge, men noen sterk nedgang tror jeg ikke vi vil se. Oppbygging av offentlig sektor, svært rause pensjonsordninger og høye lønninger i offentlig sektor kan skade vår konkurransekraft i framtiden og gjøre oss mer avhengig av oljepengene. På sikt kan denne situasjonen imidlertid styrke Norge ved at vi tiltrekker oss velutdannede, topp motiverte mennesker som ser svart på karriere i hjemlandet. Og det vil igjen føre til en oppgang i vår egen bransje, avslutter han. Vi gjør det enkelt å kjøpe kontormateriell. StaplesNetshop.no TILBAKEMELDINGER Som kunde av Økonor utgjør dere en svært viktig gruppe for oss. Vi i Økonor Norge er derfor interesserte i å vite hva dere synes om nyhetsbrevets innhold og utseende, samt at vi gjerne tar imot tips om aktuelle saker. Send en epost til redaktør med dine synspunkter. UTGIVER: Økonor Norge AS Svolvær Telefon: Telefaks: Epost: REDAKTØR: Trine Waldahl PRODUKSJON: Arctic Public Relations AS 5 KVARTALSRAPPORTEN 4/11

RAPPORTEN #3-2011 GRAVID ARBEIDSTAKER - HVA NÅ? Foto: Istockphoto.com FLERE SAKER I DETTE NUMMERET: SNART PENSJONIST VELKOMMEN SKAL DU VÆRE!

RAPPORTEN #3-2011 GRAVID ARBEIDSTAKER - HVA NÅ? Foto: Istockphoto.com FLERE SAKER I DETTE NUMMERET: SNART PENSJONIST VELKOMMEN SKAL DU VÆRE! RAPPORTEN #3-2011 GRAVID ARBEIDSTAKER - HVA NÅ? Foto: Istockphoto.com FLERE SAKER I DETTE NUMMERET: SNART PENSJONIST VELKOMMEN SKAL DU VÆRE! HØSTSTORM GRAVID ARBEIDSTAKER HVA NÅ? Trærne utenfor kontorvinduet

Detaljer

RAPPORTEN TEMA: MARKEDSARBEID I KONJUNKTURNEDGANG RENTER OG LÅN #2-2009 FLERE SAKER I DETTE NUMMERET:

RAPPORTEN TEMA: MARKEDSARBEID I KONJUNKTURNEDGANG RENTER OG LÅN #2-2009 FLERE SAKER I DETTE NUMMERET: RAPPORTEN #2-2009 TEMA: GODE FAKTURERINGS- RUTINER FLERE SAKER I DETTE NUMMERET: MARKEDSARBEID I KONJUNKTURNEDGANG RENTER OG LÅN HUSK LIKVIDITETEN! Faktureringsrutiner er det kanskje mest sentrale punktet

Detaljer

JULEBORD: ET SKATTEFRITT FRYNSEGODE

JULEBORD: ET SKATTEFRITT FRYNSEGODE RAPPORTEN #3-2012 JULEBORD: ET SKATTEFRITT FRYNSEGODE FLERE SAKER I DETTE NUMMERET: efaktura FOR EN ENKLERE HVERDAG BUDSJETT OG FORRETNINGSPLAN FOR Å NÅ SINE MÅL ENDRINGER I KJEDEN Med bakgrunn i at Økonor

Detaljer

VEIEN VIDERE: REVISJONSPLIKTEN

VEIEN VIDERE: REVISJONSPLIKTEN RAPPORTEN #1-2011 VEIEN VIDERE: REVISJONSPLIKTEN FJERNES FLERE SAKER I DETTE NUMMERET: DET VI TRENGER, NÅR VI TRENGER DET VELKOMMEN VALGFRIHET! PERSONALFORSIKRING HVA KREVES AV ARBEIDSGIVER? KUNDENS VALG

Detaljer

KUN 30.000 I AKSJEKAPITAL FOR AS

KUN 30.000 I AKSJEKAPITAL FOR AS RAPPORTEN #1-2012 KUN 30.000 I AKSJEKAPITAL FOR AS FLERE SAKER I DETTE NUMMERET: HMS OG FYSISK AKTIVITET - EN INVESTERING I FREMTIDEN SLIK JOBBER VI MED VÅRE KUNDERELASJONER INGENTING INN I skrivende stund

Detaljer

#1-2009. tema: Permittering og oppsigelse FLERE SAKER I DETTE NUMMERET: Endringer i Ferieloven Årsoppgjør

#1-2009. tema: Permittering og oppsigelse FLERE SAKER I DETTE NUMMERET: Endringer i Ferieloven Årsoppgjør RAPPORTEN #1-2009 tema: Permittering og oppsigelse FLERE SAKER I DETTE NUMMERET: Endringer i Ferieloven Årsoppgjør Toppen er i enden av en motbakke Statistisk sentralbyrå skisserer følgende utsikter for

Detaljer

RAPPORTEN #2-2011 ØKONOR INN I FINSK REGNSKAPSGIGANT HAR DU KRAV PÅ MOMSFRADRAG FOR UTLEIE? HVA MÅ DU VITE OM IMPORT? FLERE SAKER I DETTE NUMMERET:

RAPPORTEN #2-2011 ØKONOR INN I FINSK REGNSKAPSGIGANT HAR DU KRAV PÅ MOMSFRADRAG FOR UTLEIE? HVA MÅ DU VITE OM IMPORT? FLERE SAKER I DETTE NUMMERET: RAPPORTEN #2-2011 SOLGT! Foto: Espen Kvalheim, FInansavisen FLERE SAKER I DETTE NUMMERET: ØKONOR INN I FINSK REGNSKAPSGIGANT HAR DU KRAV PÅ MOMSFRADRAG FOR UTLEIE? HVA MÅ DU VITE OM IMPORT? NÅ ER VI STØRST!

Detaljer

FRYNSEGODER GIR DEG GOODWILL OG GODT RYKTE

FRYNSEGODER GIR DEG GOODWILL OG GODT RYKTE RAPPORTEN #2-2012 FRYNSEGODER GIR DEG GOODWILL OG GODT RYKTE FLERE SAKER I DETTE NUMMERET: BEDRE KOMMUNIKASJON GIR LAVERE SYKEFRAVÆR ET NYTTIG VERKTØY MER KONKURRANSE, STØRRE PROFESJO- NALISERING Etter

Detaljer

RAPPORTEN GRÜNDERE: HVORDAN OVERLATE BEDRIFTEN TIL NESTE GENERASJON #2-2013 ENDRINGER I AKSJELOVEN CLOUD COMPUTING: ER DIN BEDRIFT KLAR?

RAPPORTEN GRÜNDERE: HVORDAN OVERLATE BEDRIFTEN TIL NESTE GENERASJON #2-2013 ENDRINGER I AKSJELOVEN CLOUD COMPUTING: ER DIN BEDRIFT KLAR? RAPPORTEN #2-2013 GRÜNDERE: HVORDAN OVERLATE BEDRIFTEN TIL NESTE GENERASJON FLERE SAKER I DETTE NUMMERET: ENDRINGER I AKSJELOVEN CLOUD COMPUTING: ER DIN BEDRIFT KLAR? Opp i skyene Mange analytikere mener

Detaljer

Tips og råd for god økonomistyring

Tips og råd for god økonomistyring Oslo kommune Næringsetaten Servicekontoret for næringslivet PLANLEGGINGSFASEN FØR DU STARTER Kalkyler enkle beregninger Budsjettering GJENNOMFØRING, BRUK OG FORSTÅELSE Regnskapet: De faktiske tall Faresignaler

Detaljer

RAPPORTEN #2-2010 TID FOR FERIEPENGER FLERE SAKER I DETTE NUMMERET: HAR DU AVTALENE I BOKS? ALT KLART FOR PAPPAPERM?

RAPPORTEN #2-2010 TID FOR FERIEPENGER FLERE SAKER I DETTE NUMMERET: HAR DU AVTALENE I BOKS? ALT KLART FOR PAPPAPERM? RAPPORTEN #2-2010 TID FOR FERIEPENGER FLERE SAKER I DETTE NUMMERET: HAR DU AVTALENE I BOKS? ALT KLART FOR PAPPAPERM? SUNN VEKST FOR ØKONOR ALT KLART FOR PAPPAPERM? Fedre skal selvsagt også få sin tid med

Detaljer

5TIPS TIL BEDRE KONTROLL OVER FINANSENE

5TIPS TIL BEDRE KONTROLL OVER FINANSENE Nr.3/Februar 10 Din guide til bedre likviditet i 2010. DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET 5TIPS TIL BEDRE KONTROLL OVER FINANSENE Cash forecasting Lær deg å forutsi om prosjektet lønner seg

Detaljer

DU MÅ TA FERIE RAPPORTEN BENTHE RASMUSSEN VED ØKONOR BODØ LOSER OSS GJENNOM FERIELOVEN

DU MÅ TA FERIE RAPPORTEN BENTHE RASMUSSEN VED ØKONOR BODØ LOSER OSS GJENNOM FERIELOVEN RAPPORTEN #2-2008 DU MÅ TA FERIE BENTHE RASMUSSEN VED ØKONOR BODØ LOSER OSS GJENNOM FERIELOVEN FLERE SAKER I DETTE NUMMER: REGNSKAPSRAPPORTEN SOM STYRINGSVERKTØY REGNSKAPSFØREREN SOM STYREMEDLEM REISEREGNINGENS

Detaljer

6TIPS TIL BEDRE LIKVIDITET

6TIPS TIL BEDRE LIKVIDITET efaktura Spar penger og tid ved å bruke efaktura DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Leasing Få inn nytt utstyr - hold deg oppdatert Kredittscoring Gjør kredittprosessen mer kostnadseffektiv

Detaljer

LEAN BUSINESS PLANDUGNAD V

LEAN BUSINESS PLANDUGNAD V LEAN BUSINESS PLANDUGNAD V Figur 1 Velkommen til siste samling i plandugnaden. Figur 2 I dag skal fokuset være på å lage prognosene våre, samt at vi skal snakke litt om hvordan vi skal følge opp planen.

Detaljer

Gode råd er ikke dyre

Gode råd er ikke dyre Gode råd er ikke dyre Kjenn din ide. Kjenn deg selv. Kjenn ditt marked. Kjenn din økonomi. Kjenn dine støttespillere. Hvorfor utsette seg for noe så vanskelig? Å starte en virksomhet er en prosess. Ja,

Detaljer

Tøffe tider rammer bedriftene forskjellig

Tøffe tider rammer bedriftene forskjellig Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet BeDriFtsØKOnOMi LEASING: KOMPETANSESTYRKING: FINANSKRISEN: Frigjør driftskapital og øker handlefrihet Ta dine styreverv på alvor 7. UTGAVe - NOVeMBeR 2008

Detaljer

Bedriftsetablering og avvikling

Bedriftsetablering og avvikling 2 Bedriftsetablering og avvikling Mål for kapitlet >>> Mål for kapitlet Når du har lest dette kapitlet, skal du kjenne hovedtrekkene for etablering og avvikling av en bedrift kjenne til og kunne vurdere

Detaljer

HVA DU MÅ TENKE PÅ RAPPORTEN. Elektronisk dokumenthåndtering #1-2013

HVA DU MÅ TENKE PÅ RAPPORTEN. Elektronisk dokumenthåndtering #1-2013 RAPPORTEN #1-2013 Elektronisk dokumenthåndtering HVA DU MÅ TENKE PÅ FLERE SAKER I DETTE NUMMERET: PROGRAMVARELØSNING OG DITT REGNSKAP BENCHMARKING: HVA KAN DIN REGNSKAPSFØRER BISTÅ MED? FINNER DU RETNINGEN?

Detaljer

GENERASJONS- SKIFTE PÅ GÅRDEN RAPPORTEN #4-2010

GENERASJONS- SKIFTE PÅ GÅRDEN RAPPORTEN #4-2010 RAPPORTEN #4-2010 GENERASJONS- SKIFTE PÅ GÅRDEN FLERE SAKER I DETTE NUMMERET: NYE REGLER FOR KONTANTKJØP FRA NYTTÅR SKATTEMYNDIGHETENE KRIMINALISERER NORSK NÆRINGSLIV YTELSE TIL BESVÆR VÅRE KUNDER ER IKKE

Detaljer

Har du gjort alt for å finne den rette kjøper eller strategiske partner?

Har du gjort alt for å finne den rette kjøper eller strategiske partner? Har du gjort alt for å finne den rette kjøper eller strategiske partner? De fleste endrer eierstrukturen i bedriften sin bare én gang. Det er en beslutning man skal leve med i mange år. En samtale med

Detaljer

Regnskapsanalyse. Forenklet analyse av årsregnskap/månedsrapport Versjon for regnskapsåret 2005

Regnskapsanalyse. Forenklet analyse av årsregnskap/månedsrapport Versjon for regnskapsåret 2005 Regnskapsanalyse Forenklet analyse av årsregnskap/månedsrapport Versjon for regnskapsåret 2005 Utarbeidet av LO Innspill kan gis til LOs Næringspolitiske avdeling v/ Fanny Voldnes e-post: fanny.voldnes@lo.no

Detaljer

STATUS 2 ÅR ETTER FRAVALG AV REVISJONSPLIKT: RAPPORTEN #4-2012

STATUS 2 ÅR ETTER FRAVALG AV REVISJONSPLIKT: RAPPORTEN #4-2012 RAPPORTEN #4-2012 FRAVALG AV REVISJONSPLIKT: STATUS 2 ÅR ETTER FLERE SAKER I DETTE NUMMERET: REGNSKAPS- OG PERSONALADMINISTRASJON: ØKONOR SOM TOTALLEVERANDØR SKATTEFRI OMDANNELSE AV NUF TIL NORSK AKSJESELSKAP

Detaljer

SE OPP FOR FAKTURASVINDEL GODE RÅD ER IKKE DYRE

SE OPP FOR FAKTURASVINDEL GODE RÅD ER IKKE DYRE #1-2008 SE OPP FOR FAKTURASVINDEL GODE RÅD ER IKKE DYRE FLERE SAKER I DETTE NUMMER: GENERASJONSSKIFTE I FAMILIEEIDE BEDRIFTER BORTFALL AV REVISJONSPLIKTEN EN POSITIV ENDRING FRA A TIL ÅRSOPPGJØR LEDER

Detaljer

BeDriFtsØkonoMi. frivillig revisjon fra regnskapsåret 2011. Behov for hjelp eller lyst på ny jobb?

BeDriFtsØkonoMi. frivillig revisjon fra regnskapsåret 2011. Behov for hjelp eller lyst på ny jobb? denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet no.5/desember 2011 en temaavis om bedriftsøkonomi no. 5 / desember 2011 BeDriFtsØkonoMi 6tiPS til kostnads- EFFEktiVitEt Sandra riise: Fristen for å fravelge

Detaljer

forretningsoppskrift

forretningsoppskrift ISMAgazine Nr 3 / 2009 - ET KUNDEMAGASIN FRA VISMA Salg skal gjøre det enklere å kjøpe Få kontroll på inntektene Utvider økonomisystemet med CRM Tina Nordströms forretningsoppskrift LEDER Inntektskontroll.

Detaljer

6TIPS TIL BEDRE LØNNSOMHET

6TIPS TIL BEDRE LØNNSOMHET Betaling med kredittkort Reduser risikoen for tapte inntekter DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Fokus på bemanning Med et felles IT-system får bedriften kontroll Skånsom inkasso Bruk en profesjonell

Detaljer

Å bygge opp en bedrift

Å bygge opp en bedrift Å bygge opp en bedrift Du vurderer å starte eget foretak. Gratulerer! Å starte og drive egen bedrift er en stor utfordring. Hvis du gjør de rette tingene i rett rekkefølge er det stor sannsynlighet for

Detaljer

Åpen høring i finanskomiteen fredag den 20. mai 2011 kl. 9.15 Møteleder: To r g e i r M i c a e l s e n (A) (komiteens leder) Sak:

Åpen høring i finanskomiteen fredag den 20. mai 2011 kl. 9.15 Møteleder: To r g e i r M i c a e l s e n (A) (komiteens leder) Sak: 2011 Åpen høring i finanskomiteen fredag den 20. mai 2011 kl. 9.15 Møteleder: To r g e i r M i c a e l s e n (A) (komiteens leder) Sak: Finansmarknadsmeldinga 2010 (Meld. St. 21 (2010 2011)) Møtelederen:

Detaljer

Administrasjon og håndtering av varer

Administrasjon og håndtering av varer Kapittel 8 Administrasjon og håndtering av varer Kompetansemål: Eleven skal kunne bruke de vanligste prinsippene for varebestilling og vareflyt Eleven skal kunne kontrollere og rydde på plass varer og

Detaljer