Start for deg selv! Magasin utgitt av Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo. Nr. 8. Våren Basic jobbsøking: Slik takler du case-oppgaven

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Start for deg selv! Magasin utgitt av Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo. Nr. 8. Våren 2006. Basic jobbsøking: Slik takler du case-oppgaven"

Transkript

1 Start for deg selv! Magasin utgitt av Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo. Nr. 8. Våren 2006 Basic jobbsøking: Slik takler du case-oppgaven Karrieresenterets program Flere nye tilbud til jobbsøkere i vår Jobber med Human Resources: - De ansatte er bedriftens viktigste ressurs!

2 PROSPEKT er et karrieremagasin for akademikere, og utkommer med to nummer i året. PROSPEKT er utgitt av Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo Postboks 94, Blindern 0314 Oslo Besøksadresse: Problemveien 3 Frederikke-bygget, 1. et. Tlf Nr. 8. Vårsemesteret 2006 Opplag: 5000 eks. ISSN Redaksjon: Karrieresenteret v/ Tonje Foosnæs Gravås (redaktør) Ingjerd Espolin Gaarder Ken Hugo Jørgensen Foto: s.1,4-5,6-8,12-13,14-15: Ola Sæther s.3: 2001 PhotoDisc Inc. s.11: David Trood/ Samfoto s.17: Cappelen Forlag s.18-19: SCANPIX s.21: Helge Hansen INNHOLD Leder Basic jobbsøking: Slik takler du case-oppgaven Start for deg selv! Møte med gründere fra UiO Basic jobbsøking: Hvorfor søker du jobben? Karrieresenterets program Kalender våren 2006 Bransjeintervjuet: Strategisk arbeid med mennesker Arbeidsliv: Næringslivet trenger akademikere! Har du en karriereplan? s. 3 s. 4 s. 6 s. 11 s. 12 s. 14 s. 17 s. 18 Grafisk formgivning: Ingjerd Espolin Gaarder Annonseansvarlig: Gisle Hellsten Trykk: GAN Grafisk Karrieresenteret er et samarbeidstiltak mellom Universitetet i Oslo og Studentsamskipnaden i Oslo. Hvor er du nå? Fire kandidtaer fra UiO Alt om jobbsøking og karriere! Nye websider s. 20 s. 23

3 LEDER Hvor er du om ti år? Når du nå tenker på dine karrieremuligheter, er det antakelig og forståelig nok den første jobben som er i fokus. Hvordan skal jeg få foten innenfor? Hvem skal betale husleia når jeg ikke lenger er student? Slike spørsmål er det naturlig at du stiller deg, og vi på Karrieresenteret har gjennom tolv års virksomhet fått god trening i å bistå studenter med utfordringen: Hvordan få seg den første jobben? Men i overgangen mellom studier og arbeid har du også en god anledning til å forsøke å forestille deg din egen karriere litt lengre frem i tid, for eksempel om ti år. Er du da fagspesialist innen mikrobiologi i et stort farmasøytisk selskap, eller driver du og noen få partnere et lite konsulentfirma innen gifthåndtering? Er du forlagsredaktør, eller leder du informasjonsavdelingen i en frivillig organisasjon? For å kunne gjøre deg opp en mening om slike spørsmål, må du både bruke fantasien, og dessuten tenke systematisk gjennom det du vet, eller tror du vet, om arbeidslivet, og om deg selv. Lett er det ikke, men bare ved å sette opp et mål får du noe å styre etter, og det blir faktisk også lettere å se hva som kan være første skritt på veien dit. Men er livet virkelig sånn? Kan du bestemme deg for hvordan fremtiden skal se ut, og så blir den slik? Nei, ikke helt. Mange ting spiller inn i ens karriere som man ikke selv er herre over, og ens egne preferanser og motiver kan dessuten endre seg over tid. Så det er slett ikke sikkert at du om fem år fremdeles har lyst til å være forlagsredaktør. Og selv om du skulle ønske det, er det selvfølgelig ingen garanti for at ikke omstillinger, konkurranse fra andre, eller tilfeldigheter du ikke er herre over sperrer veien for deg. Men å ha Mange ting spiller inn i ens karriere som man ikke selv er herre over. en stadig pågående refleksjon over egen karriereutvikling kan gjøre deg i stand til å utnytte de mulighetene som dukker opp underveis, og til å håndtere de hindringer du eventuelt møter på en konstruktiv måte. Vi på Karrieresenteret ser at det er de med en slik holdning til egen karriere som ofte lykkes. Er du interessert i å ta et litt lengre perspektiv på din egen jobbsøking, kan du lese mer om karriereplanlegging på side 18 i dette nummeret. Vi lanserer også et eget gruppeveiledningstilbud i karriereplanlegging for deg som ønsker å få noen tips og råd om hvordan du kan legge din egen karriereplan. Vidar Grøtta leder, Karrieresenteret ved UiO 3

4 Case - en mulighet! Hvordan komme best ut av det dersom du må løse et case på jobbintervjuet? Av Tonje Foosnæs Gravås, Karrieresenteret Du sitter på jobbintervju og plutselig spør intervjueren hvor mange besøkende det er på norske museer i løpet av et år. Eller du blir bedt om å presentere en handlingsplan for hvordan virksomheten kan nå ut med sitt produkt til en ny brukergruppe. Det blir mer og mer vanlig at en rekrutteringsprosess inkluderer slike caseoppgaver. Dette er fordi case gir arbeidsgiveren et bedre grunnlag for å avgjøre om du er den rette for jobben og metoden brukes ofte på nyutdannede fordi det kan gi en kompetent søker uten relevant erfaring en god anledning til å vise seg frem. Hva er case? Case er rett og slett bruk av oppgaveløsning på intervju. Noen ganger vil du få spørsmål som har karakter av å være et case underveis i et ordinært intervju. Du blir for eksempel presentert for hypotetiske situasjoner og bedt om å fortelle hvordan du vil takle disse. Mer omfattende er det dersom du blir innkalt til et rent caseintervju. Det er mest vanlig når det skal være flere intervjurunder i rekrutteringsprosessen. Da kan for eksempel andre runde være et rent caseintervju, der du løser ett eller flere FØLG NØYE MED: Få med deg all informasjon når du får case-oppgaven, og still gjerne oppfølgingsspørsmål hvis problemstillingen er uklar. større case. Noen ganger blir du bedt om å forberede noe på forhånd, andre ganger får du oppgaven på intervjuet. Til nå har nok dette vært mest vanlig i store forretningsorienterte bedrifter som gjennomfører omfattende testing av kandidater. Men denne intervjuformen tas stadig oftere i bruk i andre typer virksomheter, og det er vel verdt å være forberedt på dette. En mulighet Mange blir nervøse når de får høre at de skal løse et case. Men se på det som en fordel å få en caseoppgave. Kanskje spesielt for jobbsøkere med akademisk bakgrunn er dette en gylden mulighet. Det kan være vanskelig å forklare godt med ord hva du er blitt dyktig til gjennom mange års universitetsutdannelse. Caseoppgaver gir deg derimot anledning til å vise hva du kan, ikke bare snakke om det. Tenk på at du som akademiker vil være trent i mye av det som skal måles gjennom en caseoppgave. Du kan for eksempel få vist frem ferdigheter i å strukturere informasjon, stille gode spørsmål, tenke logisk og analysere. Dette har du gjort mange ganger før - men kanskje oftest skriftlig! Den største utfordringen er derfor å takle en situasjon der dette skal gjøres på sparket, i en muntlig form, under et intervju der du i utgangspunktet kanskje er litt nervøs. Forbered deg! Derfor bør du forberede deg godt. Husk å spørre om de planlegger å gi case når du blir innkalt til intervju. Du vil som regel ikke få vite konkret hva oppgaven går ut på. Men ofte vil spørsmålene være relatert til selskapets bransje eller virksomhetens område, så dette bør du kunne alt om. Finnes det informasjon om hva slags case denne arbeidsgiveren pleier å gi, prøv å få tak i denne. I Casehåndboken får du reelle eksempler på typer caseoppgaver gitt av norske arbeidsgivere. Det kan også være

5 BASIC JOBBSØKING Hva er case? Et case er en praktisk oppgave som skal løses enten skriftlig eller muntlig, individuelt eller i gruppe, på jobbintervju eller i læringssammenheng. Det tar gjerne utgangspunkt i et problem eller en utfordring en person eller en bedrift står overfor, og spør hvordan du vil gå frem for å finne en god løsning på saken. Kilde: Casehåndboken, Thor M. Tangerås en idé å øve på å holde en presentasjon, for eksempel foran en venn. Du kan møte case i ulike former. Man skiller gjerne mellom det som kalles brainteasers små nøtter som gis som hoderegning, gåter eller logikkoppgaver, og guesstimates/markedsoverslag - mindre omfattende case der du skal løse en problemstilling litt kjapt. Mer omfattende er det som går under betegnelsen forretningscase. Da handler det ofte om oppgaver som er aktuelle for den virksomheten du søker i, du får en reell problemstilling og blir bedt om å komme med forslag til løsning på den. Søker du jobb i en virksomhet som ikke driver forretning, vil caset mest sannsynlig omhandle andre reelle utfordringer virksomheten står overfor. PRESENTASJON: I noen tilfeller vil du bli bedt om å presentere dine konklusjoner på case-oppgaven. Intervjuerne er da opptatt både av formen og innholdet. Tenk høyt Det er viktig å vite hva formålet med å gi en caseoppgave er. Målet er ikke nødvendigvis at du skal komme frem til riktig svar, det er ikke engang sikkert at et riktig svar finnes. Det intervjuerne ønsker å danne seg et inntrykk av, er hvordan du løser oppgaven. For det første: Få med deg all informasjonen de gir i starten, noter gjerne underveis. Tenk nøye gjennom hva du faktisk blir bedt om å gjøre og forsikre deg om at du har skjønt problemstillingen. Still gjerne oppfølgingsspørsmål. Lag deretter en kjapp plan for hvordan du vil gå frem, vis at du evner å strukturere. Analyser problemstillingen, bruk alt du kan om å analysere, anvende verktøy, modeller, tilnærmingsmåter. Bruk kunnskapene dine! Hold deg til saken og ha fokus på det som er relevant. Og hele tiden: Tenk høyt underveis! Ett av hovedmålene med en case-oppgave, er at intervjuerne skal høre, se og forstå hvordan du tenker og resonnerer. Ta kontroll over situasjonen og stol på deg selv, det vil bli positivt lagt merke til. Til slutt oppsummerer og konkluderer du. Har du blitt bedt om å gi en presentasjon av løsningen, bruk litt tid på å planlegge og strukturere dette. Har du fått en tidsramme, hold den! Tiden går som regel alt for fort. Blir det knapt på slutten, kutt ned på innhold og avslutt. Les mer om case og finn eksempler på 13 ulike case gitt av norske arbeidsgivere i Casehåndboken, utgitt av Kaleidoskopet. Du finner boken på Karrieresenteret. Hva ser arbeidsgiver etter? Hvordan du tar imot, sorterer og håndterer informasjon Dine analytiske ferdigheter Din kreativitet Din evne til å resonnere Viser du evne til logisk tenkning? Kan du lytte? Er du i stand til å gjøre avgrensinger? Dine allmennkunnskaper, er du samfunnsorientert? Har du forståelse for virksomheten og bransjen? Har du etisk bevissthet? Stiller du relevante spørsmål? Tør du stole på deg selv? Hvordan presenterer du resultatet? Klarer du å holde tiden? 5

6 Start for deg selv! De tjener en tredjedel av hva de gjorde da de hadde fast jobb, men har aldri hatt det bedre! - Det beste ved å starte egen bedrift er at du får holde på med noe du virkelig liker, sier Arve Larsen, en av gründerne i Favourite Systems, et firma som lager brukergrensesnitt for mobiltelefoner. - Friheten til å gjøre det du selv vil, og få positive tilbakemeldinger på arbeidet du gjør fra kunder, betyr veldig mye for motivasjonen. Dessuten kan ting ta mye kortere tid når du sitter i førersetet selv. Larsen og hans to medgründere sa opp jobbene sine og startet for seg selv i To av dem hadde hovedfag fra Institutt for Informatikk ved UiO, mens den tredje hadde tilsvarende bakgrunn fra Københavns Universitet. Ideen kom som en bieffekt av at de forsket på å lage nye applikasjoner for mobiler og ta i bruk ny teknologi. Høye mål - Andre lager mobiltjenester én og én uten å tenke på hvordan de skal fungere sammen. Vi har laget et grensesnitt som baker ting sammen og skal få det til å funke for brukeren, først og fremst for dem som har vokst opp med mobiltelefonen og bruker den til alt mulig. Vi bytter ut det som er på skjermen av menyer og slikt, og lager vårt eget. Ved å starte fra brukernes side og lage noe som er bedre for dem, gir vi samtidig operatører, produsenter og tjenesteleverandører muligheten til å få solgt mer! SERIØST OG GØY: Høy kompetanse er utgangspunktet for bedriften Favourite Systems (øverst), i tillegg er kreativitet og lekenhet en viktig del av hverdagen deres! Drømmekunden for Larsen og hans kompanjonger er et av verdens største mobilprodusentselskap, og målet er en stor kontrakt i løpet av Etter faser med idéutvikling, oppstart og produksjon av prototype, har de nå fått en del små kunder, parallelt med at de driver med presentasjoner for de virkelig store. I begynnelsen overlevde de på stipender, i dag går det rundt på grunn av disse kundene og konsulentoppdrag de tar innen sitt kompetanseområde. - Da vi startet opp sammen, ga vi oss selv en frist på seks måneder for å se om det var et marked for oss. Det var det, og siden har vi fortsatt. Men fett er det ikke - jeg tjener omtrent en tredjedel av det jeg tjente da jeg var i jobb! Larsen forteller at det faktisk går bra å klare seg med mye lavere inntekt. Kuttene har kommet i form av færre middager ute og billigere ferier. Mye å lære Favourite Systems er et eksempel på en forskningsbasert virksomhet

7 som er tuftet på høy vitenskapelig kompetanse. De seks ansatte er spesialister innenfor sitt område, men i likhet med andre akademikere, både teknologer, humanister og samfunnsvitere, hadde de mye å lære når det gjelder å drive et firma. Hva har vært vanskeligst å sette seg inn i? - Det vanskeligste kommer faktisk nå! Å finne ut av finansieringsformer og forholdet til investorer de snakker et helt annet språk og har helt andre fokus enn vi, svarer Larsen, som ellers trekker frem utfordringen med å forholde seg til kunder og drive med salg. Det siste har likevel vist seg å være mer spennene enn de trodde. - I begynnelsen var vi mest motivert av å skape et produkt som skulle gjøre hverdagen litt enklere og hyggeligere. I etterkant har vi oppdaget at det er mye annet som også er gøy - salgsprosessen, for eksempel. Larsen og hans kolleger har blant annet fått hjelp av en bekjent som er konsernsjef i en stor bedrift og driver med coaching av selgere. - Han har drevet oss ganske hardt på salgspresentasjoner og strategier rundt disse, noe vi har lært veldig mye av! Han forteller at de blant annet har måttet øve på å presentere sitt produkt på 30 sekunder, og at de har måttet begynne forfra igjen hvis AVTALER: - Det er viktig å gjøre klare avtaler hvis man starter bedrift sammen med venner. Vi har ikke hatt noen konflikter foreløpig, men avtalene er en trygghet i bunn, sier fra venstre Thorstein Lunde, Johannes A. Daleng, Arve Larsen, Michael Gritzman og Bent Ø. Johansen. ikke salgscoachen ble overbevist om at investeringen ville være verdt innsatsen. Det viktige nettverket Larsen og kollegene hadde heller ikke spesielt mye erfaring i å bygge nettverk da de startet opp, og følte ikke at de kjente så mange folk som de kunne spille på. Men da de tenkte seg om, fant de mange som var aktuelle. Enden på visa er at de først og fremst har benyttet seg av kompetanse som fantes i vennekretsen, når de skulle sette seg inn i nye områder. Foruten trening i salgsmarkedsføring, har de gjennom nettverket sitt fått hjelp til å sette opp avtaler, til patentering og til grafisk design. I bekjentskapskretsen har de også funnet andre gründere, som de har lært mye av. I tillegg har de fått veldig god oppbacking fra det offentlige støtteapparatet, forteller Larsen. De fikk etablererstipend fra Innovasjon Norge (tidligere SND), som også hjalp dem med søknaden så de fikk alle midlene de hadde mulighet til å få. De fikk også oppfinnerstipend og verdifull rådgivning fra Statens veiledningskontor for oppfinnere, Av Ingjerd Espolin Gaarder, Karrieresenteret Mulighet for humanister og samfunnsvitere Akademikerbedriften er en del av gründerinkubatoren Ikada, et samarbeid mellom UiO, Innovasjon Norge og Kulturell dialog. Som Akademikerbedrift får du et nettverk for å utvikle en levedyktig bedrift på basis av din akademiske kompetanse. Bedriften blir tilknyttet et ressursmiljø for etablerere i tre år. - Det første året får én i bedriften delta på HUMSAM etablererkurs i regi av UiO, dere får kontorplass, en mentor med erfaring fra egen grundervirksomhet, dere får delta på nettverksmøter og vi holder kurs i ulike aktuelle temaer. Andre og tredje året er man mer løselig tilknyttet, men er fortsatt en del av miljøet, forteller daglig leder for Ikada, Margit K. Daams. Man søker om å bli Akademikerbedrift på bakgrunn av en innovativ idé som må beskrives i en forretningsplan. Opptak er i mai. Se for mer informasjon. 7

8 som nå har gått inn i Innovasjon Norge. - Eksportrådets Korea-kontor hjalp oss dessuten med å sette opp 20 møter med noen av verdens ledende telefonprodusenter i Sør-Korea! Han påpeker at bransjekunnskap er veldig viktig, og at både Innovasjon Norge og Næringsetaten i Oslo kommune og deres nettverk har mye å bidra med på det området. I tillegg anbefaler han det han kaller nettverk på tvers, for eksempel alumni-nettverk, kvinnenettverk eller regionale nettverk. - Her kan du treffe folk som kan andre ting enn deg, og som du kan lære mye av. Det kan også være bra å bli med i faglige nettverk som for eksempel Tekna (for realister), Venture Lab eller Connect Norge (investor-nettverk), eller temarettede inkubatornettverk som for eksempel Akademikerbedriften (for humanister og samfunnsvitere). BAKSIDEN: Gutta i Favourite Systems aksepterer at de ennå ikke har råd til lekre kontorlokaler, men må dele et lagerbygg med blant annet Jordans konsulat. Det blir også nødvendigvis mange seine netter på kontoret og lite tid til å rydde! Gode råd til gründere Etter tre år med egen virksomhet, har Larsen en rekke gode råd til andre som vurderer å starte egen virksomhet basert på akademisk kompetanse. Det første gjelder den fasen hvor man skal orientere seg i jungelen av oppgaver, regler og mulige strategier. - Bare spør folk, smiler Larsen, som sier det går an å få hjelp til alt fra å trå riktig i skjemaveldet til rollespill der noen leker kunde, så du får øvd deg på innsalg. Et kanskje enda viktigere råd er å finne noe du virkelig har lyst til å gjøre. Ikke minst tatt i betraktning av at du må (og bør) være forberedt på at det kanskje ikke går, og at du må regne med å jobbe veldig mye og tjene lite i begynnelsen. Larsen og kollegene mener også det er svært viktig å ha gjort klare avtaler før man setter i gang, selv om man starter sammen med gode venner. Selv har de ikke fått behov for disse avtalene ennå, men de ser at de fungerer som en trygghet i bunn. - Vi har ikke hatt noen virkelige konflikter, men vi har erfart at vi har veldig forskjellige syn på målet med å starte for oss selv. Noen har sett for seg at vi skulle bygge opp en bedrift som så skulle bli arbeidsplassen vår. Andre har vært mest opptatt av at vi skulle få laget produktet, mens andre igjen har tenkt seg at vi skulle lære oss dette nye, og så gå videre til noe annet. Vi er fortsatt ikke enige, men har funnet en felles plattform, sier Larsen. Til slutt spør vi hva som egentlig kreves for å lykkes som gründer. Er det spesielle egenskaper som er viktige? - Evne til å få tak i kunder og mennesker som kan tilføre kompetanse, er viktig. Dessuten må man nok være risikovillig og klar for å ofre litt, avslutter Larsen. Relevante lenker bedin.no - mye info om å starte og drive egen bedrift. Har også gratis telefontjeneste. naringsetaten.oslo.kommune.no - Oslo Kommune har et omfattende tilbud for etablerere. connectnorge.no - gir råd til gründere. Har en god del nyttige artikler og publikasjoner. myventurelab.com - firma som hjelper gründere og investorer å møtes. investopedia.com og investorwords.com - ordbøker for investorord. sfe.uio.no - Senter for entrepenørskap (UiO) tilbyr kurs og studier innen gründervirksomhet for studenter og kandidater fra ulike fagområder, bl.a. Gründerskolen. 8

9

10 Schibsted ASA er en av Skandinavias ledende medieaktører med etablerte produkter og rettigheter innen avis, TV, film, forlag, elektroniske medier og mobile tjenester. Schibsted har en omsetning på NOK 9,7 mrd og ca ansatte. Konsernet har virksomhet i 9 europeiske land, med hovedkontor i Oslo. Hovedtyngden av virksomheten er knyttet til Norge og Sverige. Kjente varemerker i Schibsted er Svenska Dagbladet, Aftonbladet, Blocket, Hitta.se, Metronome, Aftenposten, VG, Sandrew Metronome, 20Minutes, Scanpix, Schibsted forlagene, FINN med flere. KARRIEREMULIGHETER I SCHIBSTED Schibsted ekspanderer og mediebransjen endres. For å sikre fortsatt vekst i en konkurransepreget bransje er vi avhengige av å knytte til oss selvstendige og innovative medarbeidere med ekte interesse for media. Ønsker du utfordringer og muligheten til å sette spor etter deg, da vil du trives hos oss. SCHIBSTED MANAGEMENT TRAINEEPROGRAM Skal gjøre deg i stand til å fylle fremtidige lederroller i et internasjonalt mediekonsernet SCHIBSTED SALGSTRAINEEPROGRAM En nysatsing som tar sikte på å utvikle fremtidens nøkkelpersoner innen strategisk mediesalg SCHIBSTED SUMMER INTERNSHIP En smak på det å være trainee i Schibsted og mulighet for rekruttering til våre traineeprogrammer Programmene byr på spennende og varierte jobbplasseringer i Norge og i utlandet, personlig oppfølging og mentor, samt gode karrieremuligheter i et internasjonalt mediekonsern. HØRES DETTE SPENNENDE UT? Les mer på Neste søknadsfrist er 15. mars 2006

11 BASIC JOBBSØKING Hvorfor søker du jobben? Dersom det til slutt står mellom deg og en annen i ansettelsesprosessen, får den som er mest motivert jobben! Av Ken Hugo Jørgensen, Karrieresenteret Hvorfor er det slik? Motiverte medarbeidere er ofte mer selvgående, har bedre resultater og slutter ikke midt i opplæringen for å begynne i en annen jobb. Dette er noen av grunnene til at arbeidsgivere er opptatt av hvorfor du søker jobben. Arbeidsgiver forventer at du kan fortelle om motivasjonen din på en tydelig og troverdig måte, både i søknaden og på jobbintervjuet. Med andre ord holder det ikke å si at du synes jobben er spennende, utfordrende og interessant. Motivasjonen må konkretiseres og utdypes. Motivasjonsfaktorer For å kunne si noe troverdig om motivasjon, er det viktig at du har satt deg godt inn i hva jobben går ut på. Se derfor nærmere på arbeidsoppgavene, arbeidsformen, og rollen du vil få. Arbeidsoppgavene handler naturligvis om hva du i praksis skal gjøre i jobben. Skal du for eksempel informere, lage systemer eller gjøre analyser? Eller skal du oppdatere å websider, lage PR-materiell eller skrive utredninger? Hvilke av disse vil du skal være en del av arbeidshverdagen din? Arbeidsform eller rammebetingelser kan også være ganske ulike fra én jobb til en annen. I noen jobber blir du en del av et team, i andre jobber du mer alene. Arbeidet kan være uforutsigbart og i stadig endring, eller bestå av faste rutiner og prosedyrer. Hva appellerer mest til deg? Tenk også over hvordan du trives med et høyt aktivitetsnivå, eller det å ha ansvar for selv å bestemme hvordan arbeidet skal gjøres. I de aller fleste jobber vil du også ha en eller annen form for rolle. Her er det også forskjellig hva vi motiveres av. Noen liker tanken på å ha ansvar eller lede andre mennesker, dvs. ha en lederrolle. Andre vil få mer ut av å være i en servicerolle, eller ha rollen som spesialist eller fagperson. Husk at motivasjonen også kan finnes på et mer overordnet plan, i form av virksomhetens målsettinger eller kjerneverdier. Hva betyr disse for deg, og er det noe du ønsker å bidra til? Bruk erfaringene dine Det kan være en utfordring å konkretisere motivasjon, særlig hvis du ikke har så mye tilsvarende jobberfaring å sammenlikne med. Da blir det ekstra viktig å se på tidligere erfaringer for å finne hendelser, situasjoner og roller du har vært i som kan gi deg en pekepinn. Hva likte du best ved deltidsjobben? Hva fikk deg til å ta vervet du hadde? Hvem er du i kollokviegruppen eller i vennegjengen? Bruk erfaringene til å konkretisere hva det er som motiverer deg, og se dem i forhold til jobben du søker. Ikke bare drømmejobber Ikke alle jobber du søker på vil være rene drømmejobber. For mange nyutdannede er motivasjonen rett og slett at de trenger en jobb. Hvordan argumenterer jeg da for at jeg er motivert på en troverdig måte, spør mange. Ett svar er at motivasjon ikke nødvendigvis er det samme som høye ambisjoner. Den forholdsvis enkle kontorjobben kan være akkurat det du trenger rett etter studiene. Den gir deg innpass i arbeidslivet, og den økonomiske forutsigbarheten som ofte er viktig i denne fasen. Dessuten kan den gi deg erfaringer og et nettverk du vil ha nytte av senere i karrieren. Dette skjønner arbeidsgivere som lyser ut denne typen jobber, og de forventer ikke at du skal argumentere for at du nå har funnet drømmejobben. 11

12 Karrieresenterets 12 Jobbsøkerkurs 2. februar kl februar kl mars kl mars kl mars kl april kl april kl mai kl mai kl mai kl juni kl juni kl juni kl juli kl juli kl Jobbsøkerkurs på fakultetene For humanister: 10. februar kl april kl For pedagoger: 25. april kl For samfunnsvitere: 22. februar kl april kl For realister: 24. april kl For jurister: 2. juni kl CV- og søknadkurs 9. februar kl mars kl mars kl april kl mai kl juni kl Jobbintervju-kurs 26. januar kl februar kl mars kl april kl mai kl juni kl Kom i gang med et jobbsøkerkurs! Dette er Karrieresenterets lynkurs for jobbsøkere og vi går gjennom søkeprosessen fra A til Å. Kurset dekker temaer som: arbeidsmarkedet for akademikere særtrekk ved din akademiske kompetanse hva arbeidsgivere ser etter søknad- og CV-skriving jobbintervjuet Noen av kursene er spesielt rettet mot studenter ved de ulike fakultetene, med ekstra fokus på den kompetansen man tilegner seg her. Påmelding på fakultetene. Etter jobbsøkerkurset kan du gå videre med et av våre andre kurs eller få individuell veiledning: CV- og søknadkurs Lær å skrive en god søknad og en målrettet CV! Øvelser, diskusjon og innspill fra kursholder. Du må ta med utkast til CV, søknad og en annonse. Jobbintervju-kurs Forbered deg til jobbintervjuet! Få trening og gode råd om hvordan du skal takle jobbintervjuet. Du må ta med en stillingsannonse og CV.

13 program våren 2006 Bli en offensiv jobbsøker! Individuell karriereveiledning Når du har tatt jobbsøkerkurset, kan du bestille en times veiledningssamtale. Temaer: Hva kan du? - hvilken kompetanse trenger arbeidsgiver? Hvem er du? - hva vil arbeidsgiver vite om deg? Hva vil du? - hvilke jobbmuligheter har du? Hva gjør du? - for å få jobben du ønsker deg? Drop-in hver dag kl Kom uten avtale og snakk med en av våre veiledere om: CV/søknad 15 min. kjapp tilbakemelding. Lynintervju trening for deg som allerede har en intervjuavtale. Bransje- og bedriftsresearch start kartleggingen av arbeidsgiver sammen med en veileder. Seminar om karriereplanlegging Det er lettere å få jobb i dag, hvis du vet hva du vil på lengre sikt. Kom i gang med å lage en karriereplan og finn ut hvordan du kan nå målene dine, sammen med en erfaren veileder. Tirsdag 21. mars eller tirsdag 25. april kl Møt arbeidsgivere! Følg med på våre websider for informasjon om våre bransje- og bedriftspresentasjoner, traineepresentasjoner, bedriftsbesøk og Månedens bransje i mars og april. Manpower Konsulenter som kan akademisk kompetanse treffer du på Karrieresenteret tirsdag og torsdag kl Praktisk informasjon Karrieresenteret ligger i 1. et. i Frederikke-bygget på Blindern, åpent kl Påmelding til alle våre tilbud på Karrieresenteret eller på tlf I våre lokaler kan du låne PC, telefon, lese annonser, få svar på spørsmål og finne stoff om jobbsøking. Alle våre tilbud er gratis. Mer informasjon og stoff om jobbsøking: 13

14 Strategisk arbeid med mennesker - De ansatte er bedriftens viktigste ressurs, sier Kirsti Jacob, HR Project Manager i Orkla Foods. Av Tonje Foosnæs Gravås, Karrieresenteret Kirsti Jacob er samfunnsgeograf fra UiO og har jobbet innen HR i Orkla i seks år. Hun syns noe av det mest spennende ved jobben, er variasjonen i oppgaver. - HR-arbeid har et stort spenn, fra det veldig strategiske med langsiktige planer, lederutvikling og organisasjonsendring, til det helt praktiske nivået der du jobber med folks skjebner, liv og karrierer, forteller Kirsti Jacob. Forkortelsen HR står for Human Resources, så overordnet jobber hun med de menneskelige ressursene i virksomheten. Men hva innebærer det i praksis? - Vår HR-avdeling har ansvaret for mye forskjellig, men min hovedoppgave er nok først og fremst organisasjonsutvikling. Det handler mye om effektivisering, og det vil for tiden si nedbemanning eller det vi kaller right sizing. Orkla har et sterkt konkurransemessig press, og må hele tiden jobbe med å ha riktig antall folk på riktige steder. Men samtidig ansetter vi, og jeg jobber derfor mye med rekruttering. Da er jeg med på hele prosessen fra annonser og intervju, til å velge ut den rette, få signert kontrakten og ikke minst sørge for at folk får en god start, forteller hun. - I tillegg jobber jeg med kompetanseutvikling. Vi MÅLES PÅ PENGER: - Alt HR-avdelingen gjør, måles på om det gir penger i kassa for Orkla, forteller HR Project Manager Kirsti Jacob. har et omfattende internt kursprogram, og jeg har for eksempel ansvar for å finne ut hvem som skal på lederutviklingskurs, hvem som trenger å dra på innkjøpsskolen og så videre. Jeg har også mye kontakt med våre avdelinger internasjonalt og reiser en del for å møte de andre HR-ansvarlige. Måles på penger Dette er de mer operative HR-oppgavene i Kirsti Jacobs jobb. Men tittelen hennes er prosjektleder, fordi hun også jobber mer overordnet med videreutvikling av HRarbeidet i Orkla. Dette er et felt hennes organisasjon, i likhet med mange andre store organisasjoner, har satset på de senere årene. Mye har skjedd på HR-feltet, og Kirsti Jacob er opptatt av å klargjøre forskjellen på det som tidligere kaltes personal, og det som nå går under betegnelsen HR. - Tradisjonelt har personalavdelingens oppgaver vært å jobbe med lønn, sørge for at det ble julebord, tilby en skulder å gråte på og være de som gjør alt det ingen vet hvem skal gjøre! Vi har gått en lang vei fra det og har løftet oss til å bli en avdeling som også jobber med strategisk forretningsutvikling. HR skal være en verdiskapende del av organisasjonen. Med det mener jeg at alt HR-avdelingen gjør, måles på om det gir penger i kassa for Orkla. Fremdeles har vi noen av de tradisjonelle oppgavene, som å sørge for at alle får julepakke hvert år. Men den daglige personalledelsen, som oppfølging av sykefravær, ta vanskelige samtaler, lønnsjusteringer og medarbeidersamtaler, har de enkelte lederne ansvar for. Det er ikke HR-avdelingens oppgave å drive med ledelse, forklarer hun. - Men det som derimot er vår oppgave, er å sørge for at lederne har de verktøyene som skal til for å gjøre denne jobben. Vi er på en måte et back office og skal hele tiden være en ressurs for de som skal utøve personal- 14

15 BRANSJEINTERVJUET EGENSKAPER: - For å lykkes innen HR må du ikke være redd for konflikter, sier Kirsti Jacob. arbeidet. Når en leder for eksempel ringer og sier nå har jeg en medarbeider som ikke fungerer, hva skal jeg gjøre?, trer vi støttende til. Vi er rådgivere i slike prosesser, og er alltid med hvis en person ikke fungerer og det for eksempel kommer til et punkt hvor det blir snakk om oppsigelse. Må være tøff Å jobbe i en HR-avdeling byr på mange ulike utfordringer, og etter seks år i bransjen vet Kirsti Jacob mye om hvilke egenskaper og ferdigheter som skal til for å lykkes i en slik jobb. - Man har kontakt med så mange ulike personer og deler av organisasjonen at det for det første er viktig å kunne snakke forskjellige språk. Du må evne både å kommunisere med gutta på golvet og med den øverste ledelsen. Så du bør definitivt ha teft for mennesker. I tillegg må man være fremoverlent - kunne ta initiativ og være aktiv. Dette er ikke en jobb for sjenerte mennesker. Du må også være ganske tøff. Det forventes at du skal takle det dersom noe skjærer seg. I en konfliktsituasjon skal du kunne megle, og har alltid som oppgave å ivareta den ansatte. Men det er likevel aldri tvil om at du er bedriftens kvinne og selv om det kan være vanskelig, må du noen ganger formidle ubehagelige beskjeder. Så du må kunne være tydelig og ikke redd for å si det du mener. Har nytte av UiO Kirsti Jacob, som selv er utdannet samfunnsgeograf fra UiO, mener at akademikere absolutt kan jobbe innen HR. Hun tror man vil ha et godt utgangspunkt for å lykkes, men det vil også være mye å lære. Selv kom hun inn i Orkla gjennom en traineeordning og har hatt flere ulike HR-posisjoner i konsernet. Hun forteller at hun har hatt en bratt læringskurve i løpet av disse årene. - Jeg har på en måte måttet lære meg et helt nytt fag. I begynnelsen brukte jeg mye tid på å forstå et nytt vokabular, skjønne hvordan en forretningsvirksomhet fungerer og lære meg ting som å lese et regnskap, snakke om marginer og forstå et budsjett! Det var en ny verden, men jeg oppdaget etter hvert at jeg hadde et godt utgangspunkt med utdanning fra UiO. Noe jeg har med meg fra utdanningen er nysgjerrighet og læringslyst, det var nyttig da jeg skulle lære alt det nye! STRATEGISK: Tidligere handlet personalarbeid om lønn, ferie og en skulder å gråte på. Selv om man fortsatt har fokus på de ansattes ve og vel, er HR i dag mer rettet mot strategisk organisasjonsutvikling. Jobbsøkertips Kirsti Jacob har en god del erfaring med rekruttering, og har også noen tips å komme med til universitetsutdannede som vil inn på feltet. - Det viktigste er at man er tydelig på hva man vil og viser konkret interesse for stillingen. Finn ut alt du kan om jobben og om virksomheten og fortell hvorfor det er akkurat dette du vil nå. Jeg vil ikke ansette noen som ikke syns at dette er toppen! Vi er mest opptatt av hva du er interessert i og ikke hva du har studert. Så for all del - ikke bruk masse tid på å fortelle om masteroppgaven din uten at du oversetter dette engasjementet i noe som er relevant for arbeidsgiveren. Selv om du søker en stilling innenfor HR på bakgrunn av din akademiske kompetanse, ser vi etter om du har praktisk erfaring. Hos oss vil det alltid være en fordel om du for eksempel har jobbet i dagligvarebransjen, på fabrikk eller med salg. Jeg erfarer at mange akademikere er veldig opptatt av å gi et balansert bilde av seg selv, prøv heller å spisse deg selv litt. Si heller rett ut: Dette er meg og dette er jeg skikkelig god til! 15

16 J O B B M U L I G H E T E R F O R A K A D E M I K E R E Trenger du ekstra inntekt under studiene? Ferdig utdannet? På utkikk etter fast jobb? Kom og prat med oss for å sjekke mulighetene! Vi kjenner universitetsutdanningen din etter 10 års samarbeid med UiO. Vi kjenner også arbeidsmarkedet etter over 40 år i rekrutteringsbransjen i Norge. Du møter oss på Karrieresenteret på Blindern Tirsdager: Torsdager:

17 ARBEIDSLIV Lisa Wade har bakgrunn som journalist, rådgiver i McKinsey og selvstendig konsulent innen leder- og organisasjonsutvikling. Hun jobber nå i konsulentselskapet The Performance Group. Hun har skrevet flere bøker, blant annet Slik lykkes du som medarbeider og Ta grep om karrieren din. Næringslivet trenger akademikere - Men det krever at man kan uttale kommersiell uten å rødme, sier Lisa Wade. Kan man lykkes i det private næringsliv med en akademisk bakgrunn? - Ja, absolutt. Næringslivet trenger gode hoder, og de finner man blant akademikere. Men det krever jo at man klarer å uttale kommersiell uten å rødme. Denne pussige holdningen blant en del akademikere om at det er noe snuskete å tjene penger og at næringslivet er for overflatiske blåruss, kommer man ikke langt med. Men de akademikerne som lar seg begeistre over næringslivet og som evner å bevege seg abstrakt og teoretisk og samtidig omsette dette i praksis de har gode forutsetninger for å lykkes. Hva er forskjellen på en akademisk og en forretningsorientert arbeidskultur? - Her tror jeg det er store forskjeller, men litt generelt: I det private næringsliv er de økonomiske resultatene avgjørende. Bare når bunnlinjen er tilfredsstillende, kan man skape gode produkter og arbeidsplasser. Økonomi må derfor styre en del avgjørelser, og det krever en pragmatisk innstilling som kan falle perfeksjonister tungt for brystet. I det praktiske liv må noen ting bare gjøres før tanken er ferdigtenkt og før alle motargumentene er gjennomanalysert. Ikke alle oppgaver trenger eller fortjener prosent innsats, mye arbeid må bare måkes unna. Denne evnen til å si godt nok og let s go for it! er kanskje ikke det mest typiske for det akademiske miljø? En akademisk karriere preges av individuelle meritter. Selv om Den Store Leder også fremheves i det private, preges arbeidsmåten mer av team-jobbing og samarbeid for å få til resultater. Det er en viktig forskjell. Hva må en akademiker lære seg for å få jobb i det private? - Å få jobb innebærer så mange tilfeldigheter. Men hvis man først får en fot innenfor, er det viktig å være løsningsorientert. Akademisk arbeid stimulerer kritisk tenkning, og det er mye godt å si om det. Men i det virkelige liv er det en del ulemper ved å hele tiden sette søkelyset på svakhetene ved et stykke arbeid. Veldig ofte er det viktigere å finne løsninger enn å finne fem feil. Ellers har jeg generelt stor tro på de gamle dyder: En ydmyk innstilling og vilje til å lære. Det er for eksempel mye å lære av de gamle ringrevene med liten utdannelse, men masse praksis. Hva kan en akademiker spesielt bidra med i en kommersiell virksomhet? - Analytiske ferdigheter er mye verdt. De fleste akademikere lærer at det er flere svar på samme spørsmål avhengig av hvilke tankesett du går inn i problemstillingene med. De stiller derfor med ulike hypoteser og er mer obs på kompleksiteten enn ikke-akademikere. Denne evnen til å tenke åpent og fritt er en stor fordel for næringslivet, som kan være låst i dominerende tankesett. 17

18 Har du en karriereplan? Vet du hvor du vil og har du en plan for hvordan du skal komme deg dit? Av Ken Hugo Jørgensen, Karrieresenteret For de fleste nyutdannede er det vanskelig å få drømmejobben med en gang. Man må starte et sted og jobbe seg videre. Men vet du noe om hvor du vil på lang sikt, og finner du ut hvordan du best kan komme deg dit øker også sjansene for at du lykkes. Målet er at du etter hvert skal befinne deg i en jobbsituasjon hvor du både vil trives, og som er forenlig med det som ellers er viktig i livet ditt. Hva som oppleves som en god karriere er individuelt, og avhenger blant annet av hva som motiverer deg, hva slags utdanningsbakgrunn du har og hvor bevisst du er på dine mål. Her får du noen tips om hvordan du kan jobbe med karriereplanlegging. Hva er dine drømmer? Et naturlig utgangspunkt når du som nyutdannet skal begynne å legge planer for en karriere, er å se bakover og spørre deg selv hva du en gang drømte om og ville. Hvorfor begynte du egentlig på denne utdanningen? Hva er dine drømmer i dag? Har du ingen definerte drømmer eller mål, kan det være nyttig å tenke over hva som motiverer deg. Hva får du energi av, i hvilke aktiviteter eller situasjoner føler du deg vel? Greier du å sette ord på dette, vet du noe om hva en attraktiv jobb for deg bør inneholde. Det er et godt utgangspunkt for å begynne karriereplanleggingen din. Bygg kompetansen Med utgangspunkt i hva du motiveres av, kan du begynne å sette deg karrieremål. Disse bør være målbare, i den forstand at du selv vet når du har lykkes med å nå dem. Etter at du har satt deg mål bør du gjøre en realitetssjekk: Finnes det jobber som inneholder det du ønsker Karriereplanlegging sammen med arbeidsgiver Karrieren kan ikke planlegges en gang for alle. Opp gjennom arbeidslivet vil de fleste ta nye valg og endre planer flere ganger. Men dette foregår ikke alltid individuelt. Det blir mer og mer vanlig at karriereplanlegging skjer i samarbeid med arbeidsgiver. Et eksempel på hvordan arbeidsgiver legger til rette for dette, er Karriereprogrammet i Staten, som nylig er tatt i bruk. Jon Fredrik Alfsen i Tennebø & Partners har vært med på å utvikle programmet. Han forteller at hensikten er å gi de ansatte bedre selvinnsikt, at de blir mer læringsorientert og evner å takle endringer og omstillinger bedre. - I motsetning til hva enkelte tror, er ikke karriereplanlegging kun for lederkandidater eller andre med spesielle ambisjoner. Karriereprogrammet brukes i mange forskjellige sammenhenger, spesielt i medarbeidersamtaler, kompetanseutvikling, lederutvikling og i situasjoner hvor medarbeidere trenger hjelp til å gjøre nye karrierevalg, som for 18

19 KARRIERE deg, og vil det være mulig for deg å få en slik jobb? Er du usikker på om du er kvalifisert, bør du bli mer bevisst på hva slags kompetanse du har. Kompetansebevissthet hjelper deg til å se jobbmuligheter, og gir større selvtillit i jobbsøkeprosessen. I noen tilfeller er du ikke kvalifisert med den kompetansen du har. Da bør du finne ut hva du kan gjøre for å bygge kompetansen din så du blir kvalifisert. Her kan nettverket være til god hjelp. Kjenner du noen - eller kjenner du noen som kjenner noen - som kan lære deg noe om en bransje du er interessert i, eller hva som kreves for å komme dit? De fleste er positive til å dele sine erfaringer, og kan sette deg på sporet av hvilke erfaringer du bør skaffe deg eller hvilke ferdigheter du bør videreutvikle. Sett deg i førersetet! Ordet karriere stammer fra latinsk carrus - løpebane eller ridevei som er opprinnelsen til engelsk carriage - kjerre eller vogn. I overført betydning innebærer altså det å ha en karriere å sitte i en vogn som beveger seg bortover en vei. Målet med karriereplanlegging er å selv bli den som styrer vogna og bestemmer retningen. Hva passer nå? Karriereplanlegging handler også om å gjøre prioriteringer og ofte er karrierevalg avhengig av livssituasjon. Tenk over hva som passer i livet ditt akkurat nå, og i de nærmeste årene fremover. Skal dette bli en arbeidsintensiv periode med vekt på lønn og avansemuligheter? Eller vil du prioritere en jobb som bedre lar seg kombinere med for eksempel familieliv eller andre fritidsaktiviteter? Som regel lar det seg gjøre å finne jobber som passer med motivasjon og ambisjonsnivå. Men husk: En åpen holdning til egne karrieremuligheter er ofte like viktig som å legge detaljerte planer. Tilfeldighetene spiller inn i de fleste karrierer. Utforsk de mulighetene som kommer i din vei! eksempel i omstillingsprosesser. Både sekretærer, norske nasjonale eksperter i Brussel, seniormedarbeidere i Trygdeetaten og ansatte i fødselspermisjon har så langt deltatt i programmet, forteller Alfsen. Deltagerne bruker et nettbasert refleksjonsverktøy som er utviklet for formålet. Her får de hjelp til å sette ord på og dokumentere sin egen kompetanse, og til å reflektere over sine verdier og mål. Egenaktiviteten følges opp med fellessamlinger og samtaler med den enkelte. - Programmet er bygd opp rundt karrierespørsmålene hvem er jeg, hva kan jeg, hva vil jeg?. Enkle spørsmål med komplekse svar! sier Alfsen, og legger til at de fleste opplever det som veldig nyttig å få individuell tilbakemelding på seg selv og tankene de har omkring egen karriere. Alfsen er opptatt av at nyutdannede blir mer bevisst på karriereplanlegging. - Fordi både arbeidslivet og den enkeltes behov vil være i kontinuerlig endring, er ikke karriereplanlegging en engangsaktivitet, men en prosess som vil pågå gjennom hele karrieren. - Men å komme tidlig i gang med å tenke rundt de sentrale karrierespørsmålene vil også være til nytte for nyutdannede i jobbsøkeprosessen. Å finne den rette jobben, og få den, er lettere hvis du vet hva du leter etter og kan overbevise arbeidsgiver om at ditt valg er vel gjennomtenkt, avslutter Alfsen. 19

20 FIRE KANDIDATER FRA UiO OM JOBBEN DE HAR I DAG Erling Espolin Johnson (27) Cand. jur. med spesialisering bl.a. i opphavsrett, europarett, krigens folkerett Hasan Satici (25) Cand.mag. med påbegynt master i informatikk Hva jobber du med nå? - Jeg jobber som førstekonsulent i juridisk seksjon i Statens forurensningstilsyn (SFT). Jeg var ferdig uteksaminert julen 2004, og begynte her i april Som jurist i SFT jobber jeg med alt fra produktregulering og kjemikalier til klimaproblematikk og miljøkriminalitet. Arbeidet skjer i nært samarbeid med andre yrkesgrupper som kjemikere, biologer og økonomer - et tverrfaglig samarbeid jeg trives godt med. Hvordan fikk du jobben? - Da jeg så stillingen utlyst, ringte jeg en av de oppgitte kontaktpersonene og stilte en del spørsmål om stillingen og arbeidsplassen. Etter å ha sendt søknad ble jeg kalt inn på intervju, sammen med 7-8 andre. I perioden etter intervjuet var de flinke til å holde meg oppdatert om hvordan ansettelsesprosessen gikk videre. Derfor var det ikke så stort behov for oppfølging fra min side. Fra studiene hadde jeg ingen spesialisering innen SFTs fagområder. Hvordan bruker du din utdannelse til daglig? - Jeg bidrar med mitt fagfelt i forskjellige prosesser i SFT. Det være seg juridisk sjekk av klagesaksbehandling, utforming av tillatelser, forskriftsarbeid eller anmeldelser. Til daglig får jeg benyttet meg av sentrale emner fra studiene, slik som forvaltningsrett og strafferett. Samtidig jobber jeg i dybden med mye forskjellig innen miljørett, et område som jeg har mindre erfaring med fra studiet. Opplæringen i juridisk metode gir imidlertid en viktig grunnforståelse, som gjør det mulig å sette seg inn i ukjente rettsområder i en arbeidssituasjon. Ditt beste jobbsøkingstips til nyutdannede fra UiO? - Vær aktiv og selg deg selv! Det er ingen andre som kommer til å gjøre det. Det gjelder alle faser av prosessen, fra før du sender søknaden, via intervjuet og til perioden etter intervjuet. På intervju er mitt beste tips å være seg selv. Intervjuerne er vel så opptatt av å finne ut av hva slags mennesketype du er, og hvordan du vil fungere som medarbeider hos dem, som akkurat hva du svarer på de enkelte spørsmål. Hva jobber du med nå? - Jeg jobber som intranettansvarlig hos Hafslund Kundesenter. Jeg har det overordnede ansvaret for intranettet. I tillegg er jeg med på utviklingsprosjekter innen IKT. Vi fokuserer spesielt på verktøy som letter arbeidet til våre kunderådgivere. Hvordan fikk du jobben? - Jeg jobbet deltid som kunderådgiver i Hafslund mens jeg studerte. Etter å ha jobbet i åtte måneder fikk jeg tilbud om stillingen som intranettansvarlig. Jeg hadde ikke mulighet til å studere hvis jeg skulle jobbe fullt, men temaet for masteroppgaven min var relatert til jobben. Det var med andre ord en unik mulighet, og etter en tenkepause kom jeg fram til at jeg skulle satse på jobben. Nå, ett år senere, angrer jeg ikke på at jeg valgte jobb. Jeg planlegger likevel å fullføre masteren min på sikt, muligens i India. Hvordan bruker du din utdannelse til daglig? - Utdanningen fra universitetet er veldig teoretisk i forhold til mange andre utdanningsinstitusjoner. Leser man bare pensum og ikke følger med i næringslivet generelt, tror jeg man gjør en stor tabbe. Jeg anbefaler derfor sterkt å lese IT-blader som Computerworld, IT World og lignende. I tillegg kan det være lurt å være med i faglige fora og nettverk, man kan lære mye av folk som jobber med det du utdanner deg til. Hadde jeg bare konsentrert meg om pensum hadde jeg hatt problemer i dag. Men den generelle kunnskapen utdanningen har gitt meg, bruker jeg. Ditt beste jobbsøkingstips til nyutdannede fra UiO? - Skaff deg kontakter fra dag én! Registrer deg hos vikarbyråer; via dem kan du få innpass i både små og store selskaper. Lusen lønn fra vikarbyråer kompenseres med anskaffelse av kontakter hos de selskapene man jobber hos. Vær oppvakt og grip de mulighetene du får! 20

Dårligere tider - også for akademikere?

Dårligere tider - også for akademikere? Dårligere tider - også for akademikere? Magasin utgitt av Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo. Nr.2. Våren 2003 Gjestespalten: Kristin Clemet - Vi må utnytte akademisk kompetanse på en ny måte! Bransjeintervjuet:

Detaljer

Transkribering av intervju med respondent S3:

Transkribering av intervju med respondent S3: Transkribering av intervju med respondent S3: Intervjuer: Hvor gammel er du? S3 : Jeg er 21. Intervjuer: Hvor lenge har du studert? S3 : hm, 2 og et halvt år. Intervjuer: Trives du som student? S3 : Ja,

Detaljer

Din karriere fra studier til jobb Hva kan jeg bli? Innlegg til studentrekrutterere 13.10.2015 Ved karriereveileder Camilla Krogstie Agenda Blir det lett å få jobb hvis jeg velger UiO? Hva kan jeg bli med

Detaljer

Jobbsøking. Tema i Grønn gruppe - januar 2007 JOBBSØKING... 2

Jobbsøking. Tema i Grønn gruppe - januar 2007 JOBBSØKING... 2 Jobbsøking Tema i Grønn gruppe - januar 2007 JOBBSØKING... 2 1. Stillingsannonser... 2 Hvorfor lese stillingsannonsen grundig?... 2 Hva må jeg se etter i annonsen?... 2 2. Slik finner du de ledige jobbene...

Detaljer

God tekst i stillingsannonser

God tekst i stillingsannonser God tekst i stillingsannonser I dag skal vi studere stillingsannonsen nærmere la oss inspirere av gode eksempler utfordre klisjeene og se på alternative formuleringer gå gjennom en sjekkliste for kvalitetssikring

Detaljer

Typiske intervjuspørsmål

Typiske intervjuspørsmål Typiske intervjuspørsmål 1. Interesse for deg som person: Vil du passe inn? Personlighet Beskriv deg selv med fem ord. Hvordan vil dine kollegaer/venner beskrive deg? Hva syns dine tidligere arbeidsgivere

Detaljer

JURISTkontakt. Jobben kan bli din. hvis du krysser av i riktig boks. Vi viser deg veien til FN! Historien om Baader-Meinhof.

JURISTkontakt. Jobben kan bli din. hvis du krysser av i riktig boks. Vi viser deg veien til FN! Historien om Baader-Meinhof. Magasinet for hele jus-norge NR 6 2006 40. ÅRGANG JURISTkontakt Jobben kan bli din hvis du krysser av i riktig boks Jobbguide Vi viser deg veien til FN! Rettsprosess for 30 år siden Historien om Baader-Meinhof

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

Praksisveiledning i profesjonsutdanningene - Sosialt arbeid

Praksisveiledning i profesjonsutdanningene - Sosialt arbeid 1 of 13 18.02.2011 14:08 Praksisveiledning i profesjonsutdanningene - Sosialt arbeid Takk for at du hjelper oss med undersøkelsen. Du kan når som helst avbryte og komme tilbake til den på et senere tidspunkt

Detaljer

Personlig kompetanse. -Hva legger du i dette begrepet?

Personlig kompetanse. -Hva legger du i dette begrepet? Personlig kompetanse -Hva legger du i dette begrepet? Slik er jeg eller slik vil jeg bli? Vi kan velge å forholde oss til våre personlighetstrekk som vår skjebne, eller å forholde oss aktivt og se på mulighetene

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT 22 HVORDAN LYKKES MED NY MEDARBEIDER? I mange år har Kirkens Bymisjon Drammen hatt gleden av å formidle

Detaljer

Administrativt ansatt i UoH-sektoren - hvor butter det? v/ Cecilie W. Lilleheil FAP UiO

Administrativt ansatt i UoH-sektoren - hvor butter det? v/ Cecilie W. Lilleheil FAP UiO Administrativt ansatt i UoH-sektoren - hvor butter det? v/ Cecilie W. Lilleheil FAP UiO Administrativt ansatte i UoH-sektoren Hvem er jeg? Og hvem er vi? 21% av medlemsmassen i Forskerforbundet Fordelt

Detaljer

INNHOLDS- FORTEGNELSE

INNHOLDS- FORTEGNELSE INNHOLDS- FORTEGNELSE 1 Formål 2 Intervjugruppe 3 Intervjuet 3.1 Noen grunnregler 3.2 Hvordan starte intervjuet 3.3 Spørsmål 4 Oppsummering / vurdering 5 Referansesjekk 6 Innstilling 2 1 FORMÅL Formålet

Detaljer

LØSNINGER FINNES 2 3

LØSNINGER FINNES 2 3 BLI KJENT MED OSS LØSNINGER FINNES 2 3 BLI EN AV OSS NÅR DU SKAL VELGE ARBEIDSSTED, ER DET MYE SOM ER VIKTIG. Advokatfirmaet Haavind er ett av Norges ledende advokatfirmaer, og vi er stadig i vekst. Vi

Detaljer

Manpower 2015 Voksenopplæringssenteret 9. Oktober 2015

Manpower 2015 Voksenopplæringssenteret 9. Oktober 2015 Manpower 2015 Voksenopplæringssenteret 9. Oktober 2015 Hvordan komme seg inn på arbeidsmarkedet? v/aase Askvig Berg Tuesday, December 01, 2015 Tema for dagen - Arbeidsmarkedet - Hvor finnes jobbene? -

Detaljer

Temamøte for studieinformatører. Camilla Krogstie Karrieresenteret ved UiO

Temamøte for studieinformatører. Camilla Krogstie Karrieresenteret ved UiO Temamøte for studieinformatører Camilla Krogstie Karrieresenteret ved UiO Hva ønsker du å få ut av dette temamøtet? Bruk oss gjennom hele studietiden! Karriereklar Fullført graden og oppnådd så gode karakterer

Detaljer

Forelesning 20 Kvalitative intervjuer og analyse av beretninger

Forelesning 20 Kvalitative intervjuer og analyse av beretninger Forelesning 20 Kvalitative intervjuer og analyse av beretninger Det kvalitative intervjuet Analyse av beretninger 1 To ulike syn på hva slags informasjon som kommer fram i et intervju Positivistisk syn:

Detaljer

Visiting an International Workplace Besøk på en internasjonal arbeidsplass

Visiting an International Workplace Besøk på en internasjonal arbeidsplass Visiting an International Workplace Besøk på en internasjonal arbeidsplass Trinn: Engelsk, yrkesfaglige utdanningsprogram Tema: Elevgruppen besøker en arbeidsplass der engelsk blir brukt som arbeidsspråk.

Detaljer

Mentor Program. BI Kristiansand

Mentor Program. BI Kristiansand Mentor Program BI Kristiansand Konseptbeskrivelse Mentor programmet ved BI Kristiansand skal være et program som gir utvalgte studenter en ekstra mulighet til egenutvikling og et fortrinn ved overgang

Detaljer

Innledning. De tre rådene jeg vil ta for meg i denne e boken er: 1. Sett på turboen 2. Bytt jobb 3. Skaff deg flere inntektskilder

Innledning. De tre rådene jeg vil ta for meg i denne e boken er: 1. Sett på turboen 2. Bytt jobb 3. Skaff deg flere inntektskilder TRE RÅD FOR VIDEREKOMNE http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning I denne e boken skal jeg ta for meg tre råd for hvordan man kan komme videre, gitt at man har det grunnleggende på plass. Dette er altså

Detaljer

Psykologisk kontrakt - felles kontrakt (allianse) - metakommunikasjon

Psykologisk kontrakt - felles kontrakt (allianse) - metakommunikasjon Tre kvalitetstemaer og en undersøkelse Psykologisk kontrakt felles kontrakt/arbeidsallianse og metakommunikasjon som redskap Empati Mestringsfokus 9 konkrete anbefalinger basert på gruppevurderinger av

Detaljer

Informasjonsark - Intervjuer

Informasjonsark - Intervjuer Informasjonsark - Intervjuer Innledning Et jobbintervju starter ofte med at arbeidsgiver forteller litt om bedriften, avdelingen og den aktuelle jobben. Lytt nøye og ta gjerne notater som du kan bruke

Detaljer

Utdanningsvalg i praksis

Utdanningsvalg i praksis 8. trinn HAUGALANDET Utdanningsvalg i praksis med utgangspunkt Lokalt arbeidshefte i faget utdanningsvalg Tilhører: HAUGALANDET Alle kopirettigheter på tekst innhold tilhører UE Rogaland og HSA 1 HAUGALANDET

Detaljer

28.02.2013 21:50 QuestBack eksport - Spørreundersøkelse Avbrutt prosess

28.02.2013 21:50 QuestBack eksport - Spørreundersøkelse Avbrutt prosess Spørreundersøkelse Avbrutt prosess Publisert fra 24.01.2012 til 31.12.2012 19 respondenter (1 unike) 1. Hvilke av utsagnene nedenfor passer for deg? 1 Jeg kontaktet karrieresenteret og ga beskjed om at

Detaljer

Teambuilding er lett og enkelt! SD Lynn Åsnes Kick off 5. januar 2013

Teambuilding er lett og enkelt! SD Lynn Åsnes Kick off 5. januar 2013 Teambuilding er lett og enkelt! SD Lynn Åsnes Kick off 5. januar 2013 Når, hvor, hvem og hvordan Når: Begynn å tenke teambuilding med en gang; det er ikke bare for erfarne konsulenter. Det er ikke nødvendig

Detaljer

Hvordan søke og få jobb? Adecco

Hvordan søke og få jobb? Adecco Hvordan søke og få jobb? 1 Om Adecco Hvorfor jobbe? Rekruttering og utvelgelse Hvor finner jeg jobbene? Forberedelse til jobbsøking CV hva skal med? Dokumenter og referanser Jobbsøknaden Intervjuet Sosiale

Detaljer

Karrieresenter Østfold. 7.November, Predrag Grozdanic

Karrieresenter Østfold. 7.November, Predrag Grozdanic Karrieresenter Østfold 7.November, Predrag Grozdanic Fakta Oppstart 2009, fast etablert 2012 Organisert som et partnerskap med eget styre 5,6 årsverk Vår visjon: «Vi lar mennesker finne muligheter» Verdier:

Detaljer

Undersøkelse om unge og utdanningsog yrkesvalg. Gjennomført av Opinion, Desember 2007

Undersøkelse om unge og utdanningsog yrkesvalg. Gjennomført av Opinion, Desember 2007 1 Undersøkelse om unge og utdanningsog yrkesvalg Gjennomført av Opinion, Desember 2007 Om undersøkelsen Det er gjennomført 1003 intervjuer med et landsdekkende og representativt utvalg av ungdom mellom

Detaljer

Introduksjonssenteret i Drammen. Fra Introduksjonsprogram og rett til arbeid!

Introduksjonssenteret i Drammen. Fra Introduksjonsprogram og rett til arbeid! Introduksjonssenteret i Drammen Fra Introduksjonsprogram og rett til arbeid! Arbeidsmarkedet De som tilbyr jobb (arbeidsgiverne) + De som har jobb (arbeidstakerne) + De som søker jobb (arbeidssøkerne)

Detaljer

Karriereveiledning tilfredshet, utbytte og behov

Karriereveiledning tilfredshet, utbytte og behov Karriereveiledning tilfredshet, utbytte og behov Fagsamling Tromsø november 2014 Avdelingsdirektør Ingjerd E. Gaarder Temaer som blir belyst: Hvem er brukerne? Hvorfor går de til karriereveiledning? Hvordan

Detaljer

Temamøte for studieinformatører. Camilla Krogstie Karrieresenteret ved UiO

Temamøte for studieinformatører. Camilla Krogstie Karrieresenteret ved UiO Temamøte for studieinformatører Camilla Krogstie Karrieresenteret ved UiO Hva ønsker du å få ut av dette temamøtet? Bruk oss gjennom hele studietiden! Karriereklar Fullført graden og oppnådd så gode karakterer

Detaljer

Mann 21, Stian ukodet

Mann 21, Stian ukodet Mann 21, Stian ukodet Målatferd: Følge opp NAV-tiltak 1. Saksbehandleren: Hvordan gikk det, kom du deg på konsert? 2. Saksbehandleren: Du snakket om det sist gang at du... Stian: Jeg kom meg dit. 3. Saksbehandleren:

Detaljer

BEDRE HR ET UTVIKLINGS- PROGRAM FOR HR ANSVARLIGE

BEDRE HR ET UTVIKLINGS- PROGRAM FOR HR ANSVARLIGE BEDRE HR ET UTVIKLINGS- PROGRAM FOR HR ANSVARLIGE Læringsarena for forretnings- og utviklingsorientert HR Foto: Heidi Widerøe sfortegnelse: 1 Hvorfor velge dette programmet? 2 Organisering av programmet

Detaljer

Fra elev til lærling Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass i 2015

Fra elev til lærling Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass i 2015 Oslo kommune Utdanningsetaten Fra elev til lærling Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass i 2015 lllustrasjon: Herman Zander. Vinnerbidrag i illustrasjonskonkurranse blant elever på Bjørnholt

Detaljer

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ TENK SOM EN MILLIO ONÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Hva kjennetegner millionærer, og hva skiller dem fra andre mennesker? Har millionærer et medfødt talent for tall og penger? Er millionærer

Detaljer

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt A. Innledende opplegg om litterær smak og kvalitet Dette opplegget kan med fordel gjennomføres som en forberedelse til arbeidet med årets txt-aksjon. Hvis

Detaljer

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år FORNØYD MEDLEM: «Opplevde å spare både tid og penger da vi ble medlem» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

Arbeidslivsrelevans i studieløpet

Arbeidslivsrelevans i studieløpet Arbeidslivsrelevans i studieløpet Samarbeid mellom Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet og Karrieresenteret Bakgrunn og mål Eksisterende samarbeidstiltak studentrettede kurs Erfaringer så langt

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

Anne vil tilby IT-hjelp til små og store mellomstore bedrifter som ikke har egen IT-avdeling.

Anne vil tilby IT-hjelp til små og store mellomstore bedrifter som ikke har egen IT-avdeling. Oversikt: Case 1: IT-konsulent Case 2: Kafé og catering Case 3: Patentsøknad Case 4: Turoperatør Case 5: Design og eksport Case 6: Kursarrangør Case 1: IT-konsulent Anne vil tilby IT-hjelp til små og store

Detaljer

Senter for yrkeskvalifisering. Tilbud om omstillingstjenester høsten 2013

Senter for yrkeskvalifisering. Tilbud om omstillingstjenester høsten 2013 Senter for yrkeskvalifisering Tilbud om omstillingstjenester høsten 2013 TILBUD OM OMSTILLINGSTJENESTER HØSTEN 2013 Senter for yrkeskvalifisering ønsker å tilby vår kompetanse ved å bistå deg i prosessen

Detaljer

7 TING du må huske på før du starter egen Coaching praksis!

7 TING du må huske på før du starter egen Coaching praksis! 1 of 12 7 TING du må huske på før du starter egen Coaching praksis! av Rachel Wilmann Starte egen Coachingpraksis! 2 of 12 Side 1. Ditt Business mål 2. Din Business modell 3. Finn din Nisje 4. Ha et nettverk

Detaljer

Context Questionnaire Sykepleie

Context Questionnaire Sykepleie Context Questionnaire Sykepleie Kjære studenter, På de følgende sider vil du finne noen spørsmål om dine studier og praktiske opplæring. Dette spørreskjemaet inngår som en del av et europeisk utviklings-

Detaljer

Tilbake på riktig hylle

Tilbake på riktig hylle Tilbake på riktig hylle På IKEA Slependen får mange mennesker en omstart i arbeidslivet. Til gjengjeld får møbelgiganten motiverte medarbeidere og et rikere arbeidsmiljø. Tekst og foto: Ole Alvik 26 Hvor

Detaljer

CMS hva er det og hvorfor er det relevant?

CMS hva er det og hvorfor er det relevant? CMS hva er det og hvorfor er det relevant? Rådgiverkonferansen 2013 Oppland Tonje F. Gravås Seniorrådgiver Nasjonal enhet for karriereveiledning, Vox CMS? Hvorfor drive med karriereveiledning? Hva skal

Detaljer

2015 - FORHANDLING OG KOMMUNIKASJON NORDIC SALES ACADEMY AS FORHANDLING & KOMMUNIKASJON

2015 - FORHANDLING OG KOMMUNIKASJON NORDIC SALES ACADEMY AS FORHANDLING & KOMMUNIKASJON SALG ER PROSESS DE 12 SALGS - SUKSESS KRITERIENE GODE RESULTATER DIN EVNE TIL Å KOMMUNISERE FORHANDLING & KOMMUNIKASJON Bli en profesjonell forhandler Dette 2 dagers kurset i Salg, forhandling & kommunikasjon

Detaljer

For å få en realistisk arbeidsprosess kan programfaglærer delta på jobbintervjuet.

For å få en realistisk arbeidsprosess kan programfaglærer delta på jobbintervjuet. Du er ansatt! (Jobben er din!) Antatt tidsbruk: 6 skoletimer Oppgaver tilpasset: norsk VG1-2, tverrfaglig samarbeid mellom programfag (samarbeid med engelsklærer er også mulig.) Dette undervisningsopplegget

Detaljer

Evaluering av Jenter og teknologi våren 2017

Evaluering av Jenter og teknologi våren 2017 Evaluering av Jenter og teknologi våren 2017 Jentene på studieprogrammene i tabellene under har fått tilbud om aktiviteter i prosjektet Jenter og teknologi i studieåret 2016/2017. Jenteandel første studieår

Detaljer

veileder en god start SMÅBARN OG SKJERMBRUK 1

veileder en god start SMÅBARN OG SKJERMBRUK 1 En veileder SmåbaRn og skjermbruk en god start SMÅBARN OG SKJERMBRUK 1 Hva er viktigst? Digitale enheter i hjemmet gir hele familien mange nye medieopplevelser og mulighet til kreativ utfoldelse og læring.

Detaljer

veileder en god start SMÅBARN OG SKJERMBRUK 1

veileder en god start SMÅBARN OG SKJERMBRUK 1 En veileder SmåbaRn og skjermbruk en god start SMÅBARN OG SKJERMBRUK 1 Digitale enheter i hjemmet gir hele familien mange nye medieopplevelser og mulighet til kreativ utfoldelse og læring. Hvordan kan

Detaljer

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS Hege Hansen Postboks 301 9615 Hammerfest Tel: 784 06 236 E-post: hege@honu.no Bakgrunn For å øke andelen av arbeidskraft med høyere utdannelse i Finnmark og heve kompetansenivået og konkurranseevnen til

Detaljer

Hvordan utvikle og beholde medarbeidere? Olav Johansen

Hvordan utvikle og beholde medarbeidere? Olav Johansen Hvordan utvikle og beholde medarbeidere? Olav Johansen Menova 3. november 2015 Olav Johansen 2013 - dd Høyskolelektor, institutt for ledelse og organisasjon, Markedshøyskolen 2013 - dd Daglig Leder, Senter

Detaljer

Lønnssamtalen er din mulighet til å synliggjøre egen innsats

Lønnssamtalen er din mulighet til å synliggjøre egen innsats Lønnssamtalen Lønnssamtalen er din mulighet til å synliggjøre egen innsats Hva er en lønnssamtale? > I forkant av den årlige lønnsgjennomgangen foretar leder og ansatt en evaluering av den ansattes presta

Detaljer

PLATON EXECUTIVE BRIEFINGS

PLATON EXECUTIVE BRIEFINGS PLATON EXECUTIVE BRIEFINGS Våren 2014 Deltakelse er gratis! Meld deg på via no.platon.net/pb Påmelding Deltakelse er gratis (NOK 500,-. faktureres ved å utebli uten å gi beskjed) Deltakelse er gratis!

Detaljer

NIVÅBESKRIVELSER 1 til 7 (strukturert etter nivåer)

NIVÅBESKRIVELSER 1 til 7 (strukturert etter nivåer) NIVÅBESKRIVELSER 1 til 7 (strukturert etter nivåer) 26.01.11 Nivå/Typisk utdanning Nivå 1: Grunnskolekompetanse KUNNSKAP Forståelse av teorier, fakta, prinsipper, prosedyrer innenfor fagområder og/eller

Detaljer

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern.

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern. Blant dagens ledere finnes det nikkedukker og «jattere» som ikke tør si hva de egentlig mener. Disse er direkte skadelige for bedriftene og burde ikke vært ledere. Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen

Detaljer

Referat fra Temakveld om lobbyvirksomhet 27.1.2011 Innleder: Håvard B. øvregård, leiar for Noregs Mållag

Referat fra Temakveld om lobbyvirksomhet 27.1.2011 Innleder: Håvard B. øvregård, leiar for Noregs Mållag Referat fra Temakveld om lobbyvirksomhet 27.1.2011 Innleder: Håvard B. øvregård, leiar for Noregs Mållag Definisjon lobbyvirksomhet Personers forsøk på å påvirke politikere/makthavere/beslutningstakere

Detaljer

Programområde samfunnsfag og økonomi

Programområde samfunnsfag og økonomi Programområde samfunnsfag og økonomi Ved Porsgrunn videregående skole har du mulighet til å fordype deg i en rekke dagsaktuelle samfunnsfag som hjelper deg til å forstå hvordan ulike samfunn fungerer på

Detaljer

Hvordan veilede for at eleven skal velge rett?

Hvordan veilede for at eleven skal velge rett? Hvordan veilede for at eleven skal velge rett? Rønnaug Tveit, daglig leder Hvor er vi og hva gjør vi? Individuell karriereveiledning Drop in: CV/søknad/kjappe spørsmål Jobbsøkerkurs Intervjutreningskurs

Detaljer

Romfartskarriereprosjektet 2016

Romfartskarriereprosjektet 2016 Romfartskarriereprosjektet 2016 Innledning I 2016 gjennomfører ESA-astronauten Tim Peake et lengevarende oppdrag på Den internasjonale romstasjonen (ISS). Oppdraget har fått navnet Principia. Astronauter

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

SPØRSMÅL OG SVAR I FORBINDELSE MED EN ANSETTELSESPROSESS

SPØRSMÅL OG SVAR I FORBINDELSE MED EN ANSETTELSESPROSESS SPØRSMÅL OG SVAR I FORBINDELSE MED EN ANSETTELSESPROSESS En ansettelsesprosess starter gjerne med et behov; virksomheten trenger ny kompetanse, oppdragsmengden øker, man må erstatte en som skal slutte/går

Detaljer

Del 3. Mine muligheter Til deltaker

Del 3. Mine muligheter Til deltaker Arbeidshe e deltaker, del 3, side 1 av 7 Del 3. Mine muligheter Til deltaker SJEFiEGETLIV Navn: Arbeidshe edeltaker,del3,side2av7 Del 3: Mine muligheter Nå som du har vært gjennom de to første delene av

Detaljer

Talentutviklingsprogrammet

Talentutviklingsprogrammet Bærum kommune 2012 2013 Talentutviklingsprogrammet Bakgrunn HP 2010-2013: Lederrekruttering Bakgrunn HP 2010-2013: Likestilling Overordnet mål: Mobilisere og videreutvikle talenter i kommunen med henblikk

Detaljer

Bruk av film i opplæringen av muntlige ferdigheter

Bruk av film i opplæringen av muntlige ferdigheter Bruk av film i opplæringen av muntlige ferdigheter Dette heftet viser hvordan en kan arbeide med film i opplæringen av muntlige ferdigheter. Filmer som illustrerer disse kommunikasjonssituasjonene, vil

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Med Fagskoleutdanning bidrar du til at ressursene styrkes og du får selv en mer givende arbeidsdag

Med Fagskoleutdanning bidrar du til at ressursene styrkes og du får selv en mer givende arbeidsdag Med Fagskoleutdanning bidrar du til at ressursene styrkes og du får selv en mer givende arbeidsdag Fagskolen Rogaland Helsefag Helse, aldring og aktiv omsorg Kreftomsorg og lindrende pleie Psykisk helsearbeid

Detaljer

Utdanningsvalg i praksis

Utdanningsvalg i praksis 10. trinn HAUGALANDET Utdanningsvalg i praksis med utgangspunkt MINE MERKNADER: Lokalt arbeidshefte i faget utdanningsvalg Tilhører: MITT NETTVERK KOMPETANSE EN VERDEN AV YRKER HAUGALANDET 1 Velkommen

Detaljer

Første kontakt med god potensiell kunde

Første kontakt med god potensiell kunde Jobb med meg skjema Steg 1 av 4 Første kontakt med god potensiell kunde I denne leksjonen skal du lære hvordan du effektivt får de svar du trenger fra en potensiell kunde, slik at du kan vurdere om dere

Detaljer

Velkommen til minikurs om selvfølelse

Velkommen til minikurs om selvfølelse Velkommen til minikurs om selvfølelse Finn dine evner og talenter og si Ja! til deg selv Minikurs online Del 1 Skap grunnmuren for din livsoppgave Meningen med livet drømmen livsoppgaven Hvorfor god selvfølelse

Detaljer

Nysgjerrigpermetoden for elever. Arbeidshefte for deg som vil forske selv

Nysgjerrigpermetoden for elever. Arbeidshefte for deg som vil forske selv Nysgjerrigpermetoden for elever Arbeidshefte for deg som vil forske selv facebook.com/nysgjerrigper.no nys@forskningsradet.no nysgjerrigper.no Om Nysgjerrigpermetoden og dette heftet Nysgjerrigpermetoden

Detaljer

SLIK KNEKKER DU JOBBSØKERKODEN

SLIK KNEKKER DU JOBBSØKERKODEN Nr. 1 2017 KARRIEREMAGASINET 8 gode råd til jobbintervjuet Bli attraktiv på LinkedIn TRAINEE: 3 jobber på 2 år Unge mentorer utfordrer toppsjefen Lærerikt internship SLIK KNEKKER DU JOBBSØKERKODEN EN SOLID

Detaljer

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder?

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Betaler du for mye for leads? Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Fra: Sten Morten Misund Asphaug Torshov, Oslo Kjære bedrifteier Jeg

Detaljer

Læringsplattform for IT-fag basert på HTML5 utviklet i CakePhp

Læringsplattform for IT-fag basert på HTML5 utviklet i CakePhp Læringsplattform for IT-fag basert på HTML5 utviklet i CakePhp { En selvstendig plattform som kan brukes til å formidle kurs på nett med dagsaktuell teknologi. Oppgave 5, av Fredrik Johnsen Oppgavestiller

Detaljer

SOSIALE MEDIER BASIC. Mats Flatland / Digital rådgiver / Mediateam. Telemark Online

SOSIALE MEDIER BASIC. Mats Flatland / Digital rådgiver / Mediateam. Telemark Online SOSIALE MEDIER BASIC Mats Flatland / Digital rådgiver / Mediateam Telemark Online !"#$%#$& TOTALBYRÅ MÅLINGER TNS Gallup/ RAM / Easy Research SOSIALE MEDIER Facebook / Blogg / Web-TV DESIGN Foto / Ide

Detaljer

Medier og kommunikasjon

Medier og kommunikasjon Medier og kommunikasjon Gausdal videregående skole Trenger Oppland 80 nye journalister hvert år? Trenger Oppland 80 nye filmfolk hvert år? Oppland trenger: «Fremtidens samfunn vil ha behov for arbeidskraft

Detaljer

Foredrag 09. april 2013. Foredrag for FOP - Forening For Organisasjonspsykologi

Foredrag 09. april 2013. Foredrag for FOP - Forening For Organisasjonspsykologi Foredrag 09. april 2013 Foredrag for FOP - Forening For Organisasjonspsykologi Jobbsøkingsprosessen - hvordan bli flinkere på å selge seg selv? Om foredraget tematisk innhold: Karriereutvikling og jobbsøking

Detaljer

som har søsken med ADHD

som har søsken med ADHD som har søsken med ADHD Hei! Du som har fått denne brosjyren har sannsynligvis søsken med AD/HD eller så kjenner du noen andre som har det. Vi har laget denne brosjyren fordi vi vet at det ikke alltid

Detaljer

Motvind er til for å seile i. Et prosjekt for bedrifter som vil noe mer.

Motvind er til for å seile i. Et prosjekt for bedrifter som vil noe mer. Motvind er til for å seile i Et prosjekt for bedrifter som vil noe mer. Vi snur nedturer til oppturer Enter Kompetanse AS etablert i 1960 Buskeruds største attføringsbedrift Moderne produksjons- og salgsbedrift

Detaljer

2015-2016 KOMPETANSEHEVING I BARNEHAGEN

2015-2016 KOMPETANSEHEVING I BARNEHAGEN 2015-2016 KOMPETANSEHEVING I BARNEHAGEN Kurs Lederseminar Barnehagebasert kompetanseutvikling Web-basert personalutviklingssystem Bedriftsdoktoren LARS R. GRIMSTAD BEDRIFTSDOKTOREN KURS DU OCH JAG ALFRED!

Detaljer

Arbeid med sosiometrisk undersøkelse.

Arbeid med sosiometrisk undersøkelse. Arbeid med sosiometrisk undersøkelse. Arbeid med sosiometrisk kartlegging gir innsikt i vennestruktur i klassen, den enkelte elevs sosiale posisjon, popularitet, innflytelse, positiv og negativ kommunikasjon

Detaljer

FORMEL Linda Hoel mener både politikerne og etaten selv, har mye å lære av den praktiske erfaringen politifolk gjør seg i hverdagen.

FORMEL Linda Hoel mener både politikerne og etaten selv, har mye å lære av den praktiske erfaringen politifolk gjør seg i hverdagen. 30 LØFT FRAM PRAKTISK POLITIARBEID SYSTEMATISER ERFARINGSLÆRINGEN VERN OM DEN GODE DIALOGEN VERDSETT ENGASJEMENT OG FØLELSER FORSKERENS FORMEL Linda Hoel mener både politikerne og etaten selv, har mye

Detaljer

Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads.

Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads. Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads. Om du føler at du trenger mer bakgrunn, gå tilbake å lytt til webinaropptaket # 3. Der forteller jeg mer om hvorfor og hva som

Detaljer

Vanlige spørsmål som blir stilt i et jobbintervju:

Vanlige spørsmål som blir stilt i et jobbintervju: Vanlige spørsmål som blir stilt i et jobbintervju: 1. Hva er grunnen til at du søker denne stillingen? Jobben virker spennende for meg og jeg tror jeg har den riktige kompetansen og erfaringen som trengs

Detaljer

PEDAGOGISK PLATTFORM

PEDAGOGISK PLATTFORM PEDAGOGISK PLATTFORM 2015 2018 BREDSANDKROKEN BARNEHAGE Innledning: I 2012 startet barnehagen opp et stort endrings- og utviklingsarbeid. Personalet lot seg da inspirere av Reggio Emilia filosofien og

Detaljer

Merkevarebygging av Stavanger-regionen. Fyrtårnsbedrifter viser hvordan! Stavanger, 1. desember 2004 Melvær&Lien Idé-entreprenør

Merkevarebygging av Stavanger-regionen. Fyrtårnsbedrifter viser hvordan! Stavanger, 1. desember 2004 Melvær&Lien Idé-entreprenør Merkevarebygging av Stavanger-regionen Fyrtårnsbedrifter viser hvordan! Stavanger, 1. desember 2004 Melvær&Lien Idé-entreprenør Lanseringskampanje for Universitetet i Stavanger under utarbeidelse. Nasjonal

Detaljer

FESTIVALPROGRAM 17-19. APRIL 2013

FESTIVALPROGRAM 17-19. APRIL 2013 FESTIVALPROGRAM 17-19. APRIL 2013 Vår visjon er å sette deg i fokus og virkelig finne ditt behov, som igjen gjør at du får den jobben som passer deg best. Det er tidligere laget arbeidssøkerkurs, men for

Detaljer

Salgssymposiet 29. november 2011

Salgssymposiet 29. november 2011 Salgssymposiet 29. november 2011 1 Agenda Kort om FINN og historien til Konsernkunde Salg Hva har jeg hatt fokus på i oppbyggingen av en sterk salgskultur? Medaljen har en bakside det er viktig å være

Detaljer

Men som i så mye annet er det opp til deg hva du får ut. av det! Agenda

Men som i så mye annet er det opp til deg hva du får ut. av det! Agenda Agenda Møtebooking Men som i så mye annet er det opp til deg hva du får ut Salgsfunksjonen Nøkkelen til suksess R = A x K av det! Møtebooking Salgsteknikk Kortstokk Hvem har kontroll? Hvorfor korte samtaler?

Detaljer

Transkribering: Intervju med L2

Transkribering: Intervju med L2 Transkribering: Intervju med L2 Intervjuer: Hvilken stilling har du i dag? L2: Jeg er HR-direktør i Norge. Intervjuer: har du flere ansvarsområder, eller hvilke andre ansvarsområder som ligger under den

Detaljer

Studentevaluering av undervisning. En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole

Studentevaluering av undervisning. En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole Studentevaluering av undervisning En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole 1 Studentevaluering av undervisning Hva menes med studentevaluering av undervisning? Ofte forbindes begrepet

Detaljer

Programområde samfunnsfag og økonomi

Programområde samfunnsfag og økonomi Programområde samfunnsfag og økonomi Ved Porsgrunn videregående skole har du mulighet til å fordype deg i en rekke dagsaktuelle samfunnsfag som hjelper deg til å forstå hvordan ulike samfunn fungerer på

Detaljer

Veileder 7: Involvering av mennesker med demens i rekruttering og utvelgelse

Veileder 7: Involvering av mennesker med demens i rekruttering og utvelgelse Veileder 7: Involvering av mennesker med demens i rekruttering og utvelgelse Hovedbudskap Mange organisasjoner rekrutterer ansatte eller eksterne organisasjoner til å arbeide med personer med demens. Som

Detaljer

Utdrag fra Beate Børresen og Bo Malmhester: Filosofere i barnehagen, manus mars 2008.

Utdrag fra Beate Børresen og Bo Malmhester: Filosofere i barnehagen, manus mars 2008. Utdrag fra Beate Børresen og Bo Malmhester: Filosofere i barnehagen, manus mars 2008. Hvorfor skal barn filosofere? Filosofiske samtaler er måte å lære på som tar utgangspunkt i barnets egne tanker, erfaring

Detaljer

Clairvoyance «Den nye tids rådgiving».

Clairvoyance «Den nye tids rådgiving». Clairvoyance «Den nye tids rådgiving». Hva er Clairvoyance? Clairvoyance, er formidling av råd og veiledning fra den åndelige verden. Hva er Medium? Mediumskap er å ha kontakt/kommunisere med avdøde. En

Detaljer

Innvandrer på arbeidsmarkedet. Tor Noraas Scandic Dyreparken

Innvandrer på arbeidsmarkedet. Tor Noraas Scandic Dyreparken Innvandrer på arbeidsmarkedet Tor Noraas Scandic Dyreparken 23.09.2015 Dagens emner Tall og trender fra arbeidsmarkedet Lovregulering av arbeidslivet Partene i arbeidslivet Kulturforskjeller Jobbsøking

Detaljer

Å VINNE I SALG BESTE PRAKSIS GRUPPE FOR LEDERE MED SALGSANSVAR

Å VINNE I SALG BESTE PRAKSIS GRUPPE FOR LEDERE MED SALGSANSVAR Å VINNE I SALG BESTE PRAKSIS GRUPPE FOR LEDERE MED SALGSANSVAR Bygg et veikart for å løfte din salgsorganisasjon til et nytt nivå Finn ut hvordan du blir morgendagens vinner innen salg og salgsledelse

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

Bergens Næringsråd, 19. januar 2011 TALENT- UTVIKLING. Elina B. Bjørck Daglig leder / partner HR-huset AS

Bergens Næringsråd, 19. januar 2011 TALENT- UTVIKLING. Elina B. Bjørck Daglig leder / partner HR-huset AS Bergens Næringsråd, 19. januar 2011 TALENT- UTVIKLING Elina B. Bjørck Daglig leder / partner HR-huset AS HR-huset Din HR-Partner. HR-huset bidrar til utvikling og verdiskapning for mennesker og organisasjoner

Detaljer