Bruk av KOs medlemsarkiv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bruk av KOs medlemsarkiv"

Transkript

1 Bruk av KOs medlemsarkiv Tilpasset Røros IL Revisjoner: / Erik H / Erik H / Erik H / Erik H / Erik H Erik H Oppretta Slått sammen flere deldokument til ett dokument. Tatt bort unødige referanser til medlemstype og medlemsnr for særidrettsgrupper. Lagt inn avsnitt om sikkerhetskopiering Lagt inn avsnitt om forskjellen på KO og Sporty, samt bruk- og ansvarsområder. Definert Kontingentansvarlig og utført noe korrektur. side 1 av 59

2 Innholdsliste Innledning...3 Viktig...3 Forutsetninger...3 Grunnleggende...3 Kjøreregler for endringer i arkivet...4 Kort oppsummering...4 Arkivinnhold...4 Sammenheng (eller mangel på sammenheng)...4 Ajourhold...4 Særidrettsgruppenes oppgave...4 Kontingentansvarlig oppgave...4 Utfyllende forklaring...5 Registrering av nye utøvere...5 Info til hovedlaget...5 Registreringsskjema/hjelpeskjema...6 Registrering av nye utøvere...7 Innhenting av data...7 Er utøver allerede registrert i hovedlaget?...7 Registreringsbildet...9 Endringer i fellesfeltene...10 Utøver finnes ikke i hovedlaget...10 Aktivitetstall Rapport til NIF...11 Søk etter alder- og kjønnsfordeling...11 Masseutsending av SMS...12 Innledning...12 Forutsetninger...12 Grunnleggende...12 Grupperinger...12 Bruk...12 Tilkopling...12 SMS-tjenesten...13 Innlogging...13 Valg av gruppe...13 Korrigeringer...14 Skriv melding...14 Send melding...14 Kvittering...15 Historikk...15 Meldingseksempel...16 Sendt melding...16 Mottatt melding...16 Generell bruk av arkivet (Detaljert)...17 Tilkopling...17 Medlemsarkivet...17 Innlogging...17 Oversiktsskjermen...18 Legge inn ny utøver...18 Registreringsbildet...19 Duplikatkontroll...20 Endre info for et medlem...21 Slette et medlem...24 Generelt om søk...26 Eksempel på søk (1)...26 Eksempel på søk (2)...27 Gruppere utøvere...28 Definere gruppe...28 Legge til utøvere...28 Uttrekk fra medlemsarkivet...30 Eksempel på uttrekk...30 Utskrift...33 Videre bruk av Excel...33 Masseimport av utøvere via Excel...34 Forutsetninger...34 Når er det lønnsomt å bruke Excel?...34 Framgangsmåte...36 Starte og velge fil...36 Automatiske kontrollrutiner...37 Beslutninger...37 Oppsummering...38 Legge i grupper...39 Forklaring til Excel-reknearket...40 Lage lister i fra rekneark...43 Laste ned data...43 Lister over foresatte («Dugnadslister»)...43 Skrive ut liste...45 Sortering...46 Utvalg...47 Massesletting av utøvere...48 Forkunnskaper...48 Utførelse...48 Utvalg...48 Utvalg etter kriterier...48 Eksempel:...49 Justere liste for sletting...49 Avbryte...50 Bekreftelse...50 Sikkerhetskopiering og gjenoppretting...51 Sikkerhetskopiering...51 Ta kopi av medlemsarkivet...51 Gjenoppretting...54 Viktige forhold...57 Kilder for hjelp...59 På nettet...59 s dokumentarkiv Spesielt om medlemsarkiv laget av KO:...59 Støtte / support...59 Hjelpetelefon...59 E-post...59 Konsulent...59 E-post...59 Telefon...59 side 2 av 59

3 Innledning En del av systemet utgjør et nett-basert medlemsarkiv. Denne tjenesten kan særidrettsgruppene bruke til å holde oppdaterte medlemslister med info og status for hvert enkelt utøver samt samle utøvere i grupper etter ønske. I fra medlemsarkivet kan det relativt lettvint lages lister etter ulike behov. En viktig mulighet for hovedlaget er å samle inn data fra alle gruppene og på denne måte danne en total medlemsfortegnelse for hele laget. Dette dokumentet skal være til hjelp for å sikre kvaliteten på det totale elektroniske arkivet (Særidrettsgrupper og hovedlag). Registrering av nye og sletting av utøvere skal foregå på en slik måte at det blir best mulig overensstemmelse mellom de faktiske og praktiske utøvere og innholdet i det elektroniske arkivet. Det er nødvendig for på alle nivåer å holde en oversikt over hvem som er utøvere av aktiviteter. Jamnt ajourhold vil sørge for at opplysninger som ligger inne «alltid» er korrekt. Eksempler og skjermbilder videre i dette dokumentet er henta ulike s særidrettsgrupper og hovedlag. Viktig Dette er et «stort» dokument. For at du skal slippe å lese «for mye» er de viktige tingene samla foran. Dette er: Kjøreregler for endringer i arkivet Aktivitetstall Rapport til NIF Masseutsending av SMS Resten av dokumentet er ment som «fordypning & detaljer» og viser litt mer «trinn-for-trinn-forklaring» for de mest brukte funksjonene. Det finnes mange interne lenker som du kan klikke på for å hoppe lettvint i dokumentet. Disse lenkene er markert med blå, fet skrift. Også innholdslista kan brukes på den måten. Dokumentet er spesielt tilpassa Røros IL. Forutsetninger Grunnleggende Tjenesten er tilgjengelig via internett, en pc og nettleser. Det kreves ingen spesialprogramvare installert på pc. Imidlertid garanteres ikke full funksjonalitet med andre nettlesere enn Internet Explorer. Superbruker (Administrator) må sette opp tilgangsnivå for den/de personer som skal nytte tjenesten. Dvs en rolle/brukernavn og et passord. Medlemsarkiv av denne typen er underlagt forskrifter fra Datatilsynet så det er viktig at ikke autorisasjondetaljer kommer på avveie. (Se NIF sine retningslinjer ang. dette: I s medlemsarkiv er det mulig å både registrere nye utøvere og å hente utøvere mellom hovedlag og særidrettsgrupper. Legg merke til: Det er IKKE mulig uten videre å overføre utøverdata mellom særidrettsgrupper. For å få til dette må en bruke «Last ned Excel»- og «Last opp Excel»-funksjonene i medlemsarkivet. side 3 av 59

4 Kjøreregler for endringer i arkivet Kort oppsummering har flere medlemsarkiv. s arkiv er hovedlaget- og særidrettsgruppenes verktøy for primært å «holde orden og oversikt» på sine utøvere samt for oppsummering til hovedlag og rapportering til NIF. Kontingentarkivet («Sporty») handteres av kontingentansvarlig og er verktøy for å holde orden på kontingentinnbetalinger/rabatter til hovedlaget. Arkivinnhold Både KO og Sporty inneholder data vedr. medlemsmassen til Røros IL. Det skal være overenstemmelse mellom arkivene når det gjelder utøverdata som navn, fødselsdato og adresse. Sammenheng (eller mangel på sammenheng) Arkivene er uavhengig av hverandre og det er ingen automatisk sammenheng. Endringer som utføres i ett arkiv påvirker ikke det andre. Ajourhold KO ajourføres av særidrettsgruppene. Sporty ajourføres av Kontingentansvarlig - som også har tilgang til særidrettsgruppenes KO-arkiv, samt hovedlagets KO-arkiv Særidrettsgruppenes oppgave Særidrettsgruppene skal holde sine arkiv (KO) ajour ved å registrere utøvere som er aktive i gruppen med nødvendige data. De skal også sørge for å fjerne utøvere som ikke lenger er aktive. Spesielt når utøvere slettes skal det gis beskjed til Kontingentansvarlig. Dette innebærer endringer, tillegg og fjerning av data med jamlige mellomrom. Hvor ofte dette skal gjøres må vurderes av gruppene sjøl men arkivet bør være «rimelig ajour» for egne løpende behov samt andre arkivbrukere (hovedlag og kontingentansvarlig). Kontingentansvarlig oppgave Kontingentansvarlig skal holde sitt arkiv (Sporty) ajour ved å registrere utøvere som er aktive i en eller flere av særidrettsgruppene. Dette kan gjøres via hovedlagets KO-arkiv. Sletting av medlemmer gjøres på grunnlag av innkomne meldinger fra særidrettsgruppene. I tillegg skal Kontingentansvarlig ajourføre data vedr. personer som ikke er direkte aktive, men som «bare» ønsker å står i hovedlaget. side 4 av 59

5 Utfyllende forklaring Kjørereglene er et viktig grunnlag for hvor god kvaliteten på dataene skal være og dermed hvor godt arkivene kommer til å fungere. Det er i prinsippet 3 aktiviteter som krever at noen enkle rutiner overholdes: Registrering av nye utøvere Endring av data for eksisterende utøvere. Sletting av utøvere. Alle disse aktivitetene har praktiske og økonomiske konsekvenser for hovedlaget og for å sikre korrekt informasjonsflyt skal det fylles ut et Registreringsskjema/hjelpeskjema som sendes videre til hovedlagets kontingentansvarlig. Registrering av nye utøvere Registrering kan enten gjøres direkte der og da om en har utstyr og tilgang til internett. F.eks. i forbindelse med påmeldingssamlinger e.l. Direkte registrering bør prioriteres av 2 grunner: 1. Det kan umiddelbart sjekkes om utøver ligger inne med info fra tidligere (i hovedlaget). I så fall er det lite eller ikke noe data som skal tastes inn i tillegg. 2. Vesentlige data for nye utøvere er umiddelbart tilgjengelig for hovedlaget og andre arkivbrukere. Om dette ikke er teknisk eller praktisk mulig er det laget et skjema som likner på Registreringsbildet som brukes i det nettbaserte arkivet. Dette skjemaet kopieres opp og fylles ut for seinere registrering (men ikke vent for lenge). Registreringsskjema/hjelpeskjema er vist på neste side obligatoriske felt for registrering i medlemsarkivet har ei rød ramme. Info til hovedlaget Hovedlaget skal ha beskjed om nye utøvere. Men vi skal gjøre det så praktisk og lettvint som mulig så derfor... Når særidrettsgruppene har brukt Registreringsskjema/hjelpeskjema for eget formål og er ferdig med disse kan de leveres til hovedlagets kontingentansvarlig for registrering. Dersom det bare er noen få nye utøvere er det kanskje mest praktisk å melde fra pr. e-post. side 5 av 59

6 Registreringsskjema/hjelpeskjema Status: Gjelder særidrettsgruppe: Ny Sletta Endra Kryss av Fornavn Evnt. mellomnavn skrives her Etternavn Bare ett navn Fødselsdato dd-mm-åååå Kjønn Mann Kvinne Kryss av Adresse: Gate- eller plassnavn Adresse: Postnr: Poststed: E-post: Mobilnr: Foresattes mob.nr om utøver er yngre enn 15 år Fastnr: Familiemedlem A Etternavn, fornavn Bare om utøver er Familiemedlem B Foresatte 1 Bare om utøver er yngre enn 15 år Navn og kontaktinfo Foresatte 2 Evnt. ved behov Navn og kontaktinfo Når ferdig registrert hos særidrettsgruppa sendes skjema til kontingentansvarlig i hovedlaget. side 6 av 59

7 Registrering av nye utøvere Registrering av nye utøvere bør gjøres når det er klart at aktiviteten i gruppa er slik at det riktig å ha vedkommende med i lister som beskriver hvem som deltar på aktiviteter. Hvorvidt dette utløser krav om medlemskap og kontingent til hovedlaget er i prinsippet en annen sak men ettersom medlemskontingent bare kreves inn 1 gang i året fungerer dette i praksis som en «mjuk kopling» som kan sikre at utøveren ikke blir krevd for dette umiddelbart. Innhenting av data I mange tilfeller er det slik at en ny utøver kanskje allerede finnes i hovedlagets arkiv. Det første som derfor skal prøves er å se etter om dette er tilfelle. Hvis det er korrekt ligger det allerede data på vedkommende som kan/skal overføres til særidrettsgruppas arkiv. (Det forutsettes at du er pålogga medlemsarkivet i den videre forklaringa) Er utøver allerede registrert i hovedlaget? Klikk på [1] «Hent fra over- / undergrupper». Velg [2] «Røros IL» for å sjekke hos hovedlaget. Marker alfabetisk gruppe for [3] «Etternavn». (For å unngå laaaang liste for alle i hovedlaget) Klikk på [4] «Hent» side 7 av 59

8 Lista som vises inneholder bare de utøvere du ikke allerede har i din særidrettsgruppe. Vi forutsetter at du finner den du leter etter dvs at vedkommende er ny for din særidrettsgruppe - og da markerer du vedkommende utøver med en hake i ruta helt til høgre i lista. Om lista er lang må du «rulle» helt ned til bunnen for å utføre neste trinn.... som er å klikke på [6] «Neste». Vedkommende blir overført til din særidrettsgruppe og du får se en liten oversikt. Om det oppstår noe feil i forbindelse med overføring vil det står noe om det i denne oversikten. Du kan nå nytte høvet til å legge denne utøveren inn i ei gruppe i så fall klikk på [7] «Lagre i gruppe», (Se Legge i grupper, side 39) eller du kan si deg ferdig med overføringa. Ikke alle data som var registrert i hovedlaget blir overført til særidrettsgruppa men de obligatoriske feltene som Fornavn, Etternavn, fødselsdato, kjønn og postnr, samt kontaktinformasjon blir med over. Overførte opplysninger vises naturligvis i det generelle «Registreringsbildet» for hver enkelt utøver. side 8 av 59

9 Registreringsbildet Navn, fødselsdato, kjønn og innmeldingsdato, adresser og kontaktinfo blir med. Det er altså en del info fra hovedlaget som ikke blir kopiert over ved denne type overføring. Litt avhengig av særidrettsgruppa bruksbehov er det ikke sikkert at denne infoen er nødvendig for særidrettsgruppa. Info som kan være registrert hos hovedlaget, men som ikke blir kopiert over er dette: medlemsnr [11] - Ikke viktig for særidettsgruppene. Medlemstype [12] - Ikke viktig for særidettsgruppene. Tilleggsinfo 1/2 - Om utøver er yngre enn 15 år vil en gjerne registrere kontaktinfo minst en foresatte. Tilleggsinfo 3 - Navn på A-medlem dersom utøver sjøl er B-medlem. NB Tilleggsinfo 1/2 kan være svært nyttig om det planlegges brukt dugnadslister. Dersom denne info skulle være vanskelig tilgjengelig av en eller annen grunn så kan du ved å sende en e-post til ansvarlig for hovedarkivet og be om å få dette om data finnes i hovedlaget. Returnerte data registreres inn i «Registreringsbildet» for vedkommende utøver snarest. side 9 av 59

10 Endringer i fellesfeltene Info som er registrert i de 3 øverste samlefeltene - som er markert med rammer i bildet over er felles for hovedlag, særidrettsgrupper og NIF. Endringer som utføre i noen av disse vil påvirke ALLE medlemsarkivene som vedkommende utøver er med i hovedlag så vel som alle særidrettsgrupper. Det betyr at en må være temmelig sikker på at det som skrives inn/endres her er korrekte data for hele idrettslaget. Samlefeltet «Funksjoner» er et felt hvor du ikke kan gjøre noen endringer uten videre. Men viser bare en oppsummering hvilke deler av idretten utøveren er registrert hos og info her er også felles for hele idrettslaget. Vær spesielt nøye med vurdering rundt dette med overskriving av fellesdata se også kapitlet Masseimport av utøvere via Excel, side 34 Utøver finnes ikke i hovedlaget Dersom utøver ikke kan finnes ved hjelp av rutina som beskrevet i forrige avsnitt, må vedkommende registreres ved hjelp av «Registreringsbildet» - se avsnittet Registreringsbildet. side 10 av 59

11 Aktivitetstall Rapport til NIF Innhenting av aktivitetstallene er en rutine som krever noe ressurser og som i mange tilfeller avstedkommer feiltellinger. Dessverre har ikke NIF laget noen «automatisk» kopling mellom ditt medlemsarkiv og rapporteringa av Aktivitetstall. Derfor må dette foreløpig gjøres manuell. Søk etter alder- og kjønnsfordeling Som hjelpemiddel kan du bruke denne rutinen som teller opp utøvere i ulike aldersgrupper og kjønn for deg. Det forutsettes naturligvis at ditt medlemsarkiv er rimelig ajour når du utfører dette! Logg deg på medlemsarkivet ditt og gå til det normale søkebildet. (Se bilde nedenfor) I eksemplet under forutsetter vi at rapporteringsåret er 2011 og med gjeldende aldersgruppeinndeling til NIF skal du da skrive inn disse årstallene i søkene du må utføre: Alder f.o.m. Alder t.o.m. Født f.o.m. Født t.o.m. 0 5 (2011-5=) (2011-6=) ( =) ( =) ( =) ( =) ( =) 1986 ( =) For hvert alderstrinn veksler du søket mellom «Kvinne» og «Mann». Noter antallene for hver gruppe og rapporter som angitt i eget skriv fra NIF. Bildet under viser søket og opptellingsresultatet som eksempel for gruppen Menn, 6 12 år side 11 av 59

12 Masseutsending av SMS Innledning Systemet inneholder en mulighet for å masseutsende SMS-meldinger til utøvere som er registrert med et mobilnummer i medlemsarkivet. Utøvers mobilabonnementet må inneholde smstjeneste. Tjenesten faktureres kvartalvis. Hver melding koster kr 0,49 (pr ) Forutsetninger Grunnleggende Tjenesten er tilgjengelig via internett, en pc og nettleser. Det kreves ingen spesialprogramvare installert på pc. Administrator må sette opp tilgangsmuligheter for de personer som skal nytte tjenesten. Dvs en rolle/brukernavn og et passord. Utøvere som skal motta meldinger må være registrert med et mobilnummer i medlemsarkivet, men det er mulig i sendingsfasen å legge inn telefonnr på de som ikke er oppført i medlemsarkivet med eget nr. Når nr legges inn på denne måten blir det ikke tatt vare på. Grupperinger Av praktiske grunner grupperes utøverne i selvvalgte grupper f.eks. kan «12 14 år» være en gruppe, og «Senior» en annen gruppe. Grupperingene fastsettes som regel ut i fra behov for å sende samme SMS til flere. Grupperingene er på forhånd utført av den som har ansvar for medlemsarkivet eller en som er pålagt denne oppgaven. Bruk Tilkopling Finn fram særidrettsgruppas hjemmeside enten direkte eller fra s hjemmeside. Beveg mus-pekeren over «Verktøykassa» og klikk på «Logg på» side 12 av 59

13 SMS-tjenesten Hovedmenyen for «Verktøykassa» vil vises. Hovedmenyen er den samme for mange funksjoner i vi skal velge ut SMStjenesten. Klikk på «SMS» som vises i venstre meny-kolonne. Innlogging De fleste valg i hovedmenyen krever at det nyttes Rolle og Passord for å få tilgang. Velg den rolle du er tildelt i feltet «Brukernavn», (Dette feltet har en «Nedtrekksmeny» som lister opp aktuelle roller. Skriv deretter inn det passordet du har fått utlevert. Valg av gruppe Du vil nå se ei liste over de utøvergrupper som er definert for din særidrettsgruppe (eksempelet viser Ski) Marker aktuell gruppe ved å klikke på den og klikk deretter på «Send SMS» side 13 av 59

14 Korrigeringer Du får nå opp ei liste over alle utøvere i den valgte gruppa og alle er i utgangspunktet markert ved at det er plassert en «Avmerking» til venstre for utøvers navn. Du kan fjerne «Avmerking» for de utøvere som IKKE skal motta meldinga. «Avmerking» fjernes - eller legges tilbake - ved å klikke i ruta for avmerking. Til høgre for utøvers navn står det mobilnummer som er registrert i medlemsarkivet. Dersom utøver ikke har noe registrert mobilnummer er det mulig å sette inn et i denne fasen. Imidlertid blir ikke slikt nummer overført til medlemsarkivet. Fast registrering av mobilnr må gjøres av administrator. Skriv melding Skriv melding i «Meldingsfeltet» og signér i feltet «Sendt av». Maks 160 tegn tilsammen for 1 SMS pr utøver. Send melding Send melding Klikk på «Send melding» for å sende meldinga side 14 av 59

15 Kvittering Du får en kvittering for sendt melding med ei liste over alle utøvere meldinga ble sendt til. Klikk «Tilbake til SMS-grupper» for å komme til startmenyen for utsending av SMS. Historikk Av ulike grunner kan det være behov for å se hva som er sendt av meldinger. I fra startmenyen for SMS finner du en knapp som heter «Se historie». Klikk på denne for å sjekke hva som faktisk er sendt. På oversiktsnivå kan en se antall sendt melinger pr. måned. Ved å klikke på månedsnavnet fås en ytterligere detaljert oversikt fram. side 15 av 59

16 På dette nivået er det lista opp de enkelte meldingene med dato, tidspunkt, første del av teksten etc. Denne lista kan bli svært laaaaaang! Meldingseksempel Sendt melding Et eksempel på sendt melding. Mottatt melding Slik vil meldinga over komme fram på mottakers tlf. NB! Det er ikke mulig for mottaker å svare på slike meldinger. side 16 av 59

17 Generell bruk av arkivet (Detaljert) Tilkopling Finn fram særidrettsgruppas hjemmeside enten direkte eller fra s hjemmeside. Beveg mus-pekeren over «Verktøykassa» og klikk på «Logg på» Medlemsarkivet Hovedmenyen for «Verktøykassa» vil vises. Hovedmenyen er den samme for mange funksjoner i vi skal velge ut Medlemsarkiv. Klikk på «Medlemsarkiv» som vises i venstre meny-kolonne. Innlogging De fleste valg i hovedmenyen krever at det nyttes Rolle og Passord for å få tilgang. Bare de roller som har et eller annet tilgangsnivå for valget som ble gjort i venstremenyen listes opp som alternativer. Klikk på nedtrekksmenyen for «Brukernavn» og velg den rolle du er tildelt i fra lista. Skriv deretter inn det passordet du har fått utlevert. side 17 av 59

18 Oversiktsskjermen Du vil nå se en oversikt som er utgangspunktet for de mest brukte funksjonene i medlemsarkivet. Foruten ramma med søkekriterier finnes en meny til venstre som fører til andre typer verktøy. I tillegg finnes et «arbeidsbord» som ikke vises ennå på bildet til høgre. Alle utøvere som allerede er registrert står alfabetisk i vinduet med «søkeresultater». Legge inn ny utøver. (Det forutsettes at du har sjekka med hovedlaget om denne utøveren finnes fra før. Se Feil: Fant ikke kilden til referansen, side Feil: Fant ikke kilden til referansen) Logg deg på og få fram startsida for medlemsarkivet. Klikk på «Nytt medlem» [1] side 18 av 59

19 Registreringsbildet Du får nå fram det vi velger å kalle «Registreringsbildet». Det er stort sett enkle opplysninger som skal skrives inn i dette bildet. Men legg merke til punkt 6 som vi bruker som en spesialløsning for Fornavn (+ evnt mellomnavn) Etternavn fødselsdato og kjønn Her kan du godta dagens data ettersom dette er et nytt medlem Kryss av for «Del med norsk idrett» Bare Postnr og Land er obligatorisk men det er sjølsagt svært nyttig å ha gate- eller stedsadresse 5. Mobilnr er nyttig om SMS skal brukes. For utøvere under 15 år settes mobilnr til en foresatt. 6. Om utøver er under 15 år skrives foresattes kontaktinfo inn her. (Valget av nettopp disse 2 feltene er en spesialløsning for. Kontaktinfo er som regel navn, tlf og e-post. 7. Her er det mulig å notere en del praktiske saker. Klikk på «Neste» for å lagre utøver i arkivet. side 19 av 59

20 Duplikatkontroll Det gjøres nå en sjekk for å forhindre registrering av duplikater. Det listes (kanskje) om noen personer som har samme f.dato og liknende navn. Sjekk lista og merk av før du klikker på «Neste» Klikk på «Neste» for endelig å legge vedkommende inn i ditt medlemsarkiv. side 20 av 59

21 Endre info for et medlem. Bla i lista og markér den (eller de) du skal gjøre endringer på. (Det nyttes vanlig Windows-markering) Når den/de du er interessert i er markert, klikker du på «Legg til». Det betyr egentlig at du skal legge disse til for videre bearbeiding på «arbeidsbordet». De som legges til kommer fram i ei liste som kalles «Utvalgte». Du ønsker å endre fødselsdata for Anna Sæter, samt mobilnr for Anna Nordfjell. Du må ta én av gangen. Klikk på «Info-symbolet» for å få fram de registrerte dataene for første medlemmet. side 21 av 59

22 Du kommer da til «Registreringsbildet»: Korriger fødselsdato ved å skrive nytt tall i dag, måned eller år. Klikk på «Neste>>» for å registrere endingene. side 22 av 59

23 Du får en advarsel om at du endrer på viktige data Klikk på OK dersom du er trygg på at du har gjort rett. I noen tilfeller kan det dukke opp ei kontrolliste for duplikat. I så fall skal du gjøre det samme som beskrevet i avsnittet Duplikatkontroll, side 20. Ta neste utøver på samme måte start ved å klikke på «Informasjons-symbolet» side 23 av 59

24 Slette et medlem For ajourhold av arkivet er det like viktig at utøvere som ikke lenger er aktuelle fjernes. Dette kan gjøres på 2 måter: Slette utøver og alle data som er registrert på vedkommende. Sette utøver som passiv (data beholdes men utøver forsvinner fra alle lister inntil han/hun settes aktiv igjen) Når skal du bruke det ene eller andre? Om du er rimelig sikker på at utøver blir borte for godt - bruker du sletting. Om ikke - så settes utøver som passiv. Starten på prosedyren er den samme i begge tilfeller - det er litt uti prosessen du bestemmer om du skal slette eller passivisere. Velg ut utøver som skal slettes og klikk på «Sett status (slett)». side 24 av 59

25 I dialogbildet som nå dukker opp kan du foreta valget om hvorvidt utøver skal settes som passiv eller slettes. Vi forutsetter at du skal slette så klikk på «Slett» Du får på slutten opp en dialogboks som ber om bekreftelse på at du virkelig skal utføre dette. Vi rekner med at det er planlagt - så her svarer du sjølsagt OK. side 25 av 59

26 Generelt om søk Når en starter med å klikke på «Søk» uten at det er fylt inn noen felt kommer alle utøvere opp i vinduet under. I de fleste tilfeller dreier det seg om et betydelig antall utøvere særlig for hovedlaget, men også for de store særidrettsgruppene. Ettersom det er relativ sjelden at det er få utøvere, vil det kanskje være noe arbeid å finne den er er ute etter til tross for at lista er sortert alfabetisk på etternavn. Søkeresultatet vises i vinduet under - noen ganger kan det bli flere (mange) utøvere! Noen ganger ønsker du kanskje å bruke andre søkebegreper enn navn - da kan du fylle ut i andre felt og du kan bruke kombinasjoner. Jo flere felt du fyller inn i - jo «skarpere» blir søket. Eksempel på søk (1) Søk etter alle utøvere som begynner på «erik» i fornavn. Skriv erik i feltet «Fornavn» Klikk på «Søk» Resultat og antall vises i resultatfeltet slik: side 26 av 59

27 Eksempel på søk (2) Finn alle jenter som er født i 1996 Velg «Kvinne» i feltet «Kjønn». Skriv inn 1996 som fra-til i feltene «Fødselsår» side 27 av 59

28 Gruppere utøvere Definere gruppe Start i fra vinduet for medlemsarkivet: Klikk på grupper osv som vist under. Legge til utøvere Når du klikker på "Flere medlemmer" tas du over i et søkebilde. Søk etter dem du er ute etter. Marker de du skal ha med - i dette tilfellet: Alle. Klikk på "legg til" og du kommer tilbake til bildet for oppretting av grupper. side 28 av 59

29 Avslutt med å klikke på "Lagre gruppen" Du vil nå etterpå se den nye gruppa i f.eks. SMSutsendinger og bruke den for uttrekk til lister, etc. side 29 av 59

30 Uttrekk fra medlemsarkivet Det kan gjøres uttrekk fra medlemsarkivet på enten alle medlemmene eller bare for de som svarer til bestemte kriterier. Eksempel på uttrekk Du vil ha ei liste over alle utøvere som er født i 1997 til 2000, begge kjønn. Fyll ut i søkeramma med aktuelle årstall og klikk på «Søk» Du får 79 resultater (utøvere) Klikk så på «Legg til» for å få medlemmene kopier over til «Arbeidsbordet» Du får ei forholdvis lang liste 79 linjer naturligvis! Til høgre finnes en del knappe-valg og for uttrekk nytter vi «Excel-rapport». «Utskrift» er i første rekke beregna på etikettutskrifter og krever kunnskaper om «fletting» med Excel. Dette blir ikke beskrevet her. Klikk på knappen «Excel-rapport» Du får opp et nytt bilde hvor du kan velge hvilke datafelt som skal trekkes ut. 6 obligatoriske felt blir alltid med i uttrekket. Det er: n3sportid Kjønn Fornavn Etternavn Fødselsdato Postnummer side 30 av 59

31 De feltene som vi ønsker å ha med i tillegg markeres ved å klikke på avkryssingsfeltet til høgre for feltnavnet. Du skal denne gangen ha med: Adresselinje 1 Poststed Tlf mobil Tilleggsinfo 1 Tilleggsinfo 2 Klikk på «Last ned» Du får nå ei melding i fra operativsystemet: Du kan velge om du vil lagre uttrekket direkte eller om du vil åpne det i Excel (i dette tilfellet). Om du vil lagre foreslås alltid filnavnet «n3members.xls» - men dette kan du endre før lagring. (Se også Forklaring til Excel-reknearket, side 40 ) side 31 av 59

32 Denne gangen velger du å åpne fila i Excel. (NB! Bildet til høgre viser fila åpna i Office Libre ikke Excel, men det har ingen praktisk betydning her) Excel-fila består av 2 ark det første har ikke noe navn og er bare en slag «forside» Klikk på ark-fliket med navnet «n3members» for å få fram uttrekket. Uttrekket ser slik ut i reknearket: De 6 første kolonnene (A til F) er de obligatoriske og fra G og utover de du valgte ved avmerking. Nedlasta liste er alltid sortert alfabetisk på etternavn. side 32 av 59

33 Utskrift Om du gjør utskrift av lista fra Excel kan du få lister som vist under. Videre bruk av Excel Dette går ut over hva som er tenkt forklart i dette dokumentet, men du finner noe beskrivelse på enkel sortering i kapitlet Lage lister i fra rekneark., avsnitt Sortering, side 46. side 33 av 59

34 Masseimport av utøvere via Excel Forutsetninger NB aksepterer BARE importfiler laget vha MS Excel det går ikke om filene er laget med Open Office, Libre Office eller andre liknende programvare sjøl om listene kan lagres som Excel-filer (xls-filer)!! I tillegg må kolonneoverskriftene i reknearket ha bestemte navn, innholdet i cellene bestemt format og skillearket med medlemsdata må hete «n3sport». Du må altså disponere Microsoft Excel på din datamaskin for å kunne lage importerbare filer til KO. (Se kapittel Forklaring til Excel-reknearket, side 40, for mer detaljert beskrivelse av hvordan dette reknearket skal være bygd opp). Når er det lønnsomt å bruke Excel? Ettersom det er en del forutsetninger som må ligge til grunn, og du må tilegne deg noen kunnskaper for å masseimportere utøvere til medlemsarkivet så kan det være lurt å avveie om dette er nødvendig eller om du bare skal skrive inn data via «Registreringsbildet» i medlemsarkivet. Endringer som utføres ved masseimport kan også påvirke info i ALLE medlemsarkivene som de importerte utøverne ellers er med i hovedlag så vel som alle særidrettsgrupper. Det betyr at en må være temmelig sikker på at det som skrives inn/endres her er korrekte data for hele idrettslaget. VIKTIG: Se kapitlet Endringer i fellesfeltene, side 10. Det er umulig å legge fram noen fasit på hvordan dette skal gjøres, men om det dreier seg om et utøverantall på inntil 15 personer så kan det kanskje like greit gjøres i «Registreringsbildet». Med «Registreringsbildet» menes dette registreringsskjemaet i KO: (Se også Registreringsbildet, side 19) side 34 av 59

35 Metode for å kopiere data inn i Excel-reknearket kan variere i svært stor grad avhengig av hva som er kilden til dataene. Slik kopiering krever noe datakunnskap og beskrivelse av dette vil føre for lang og er derfor ikke forklart i dette dokumentet. Felles for de ulike metodene er at dataene foreligger på et eller annen elektronisk format. Dersom de ikke gjør det er den beste metoden å likevel taste inn data via «Registreringsbildet» i medlemsarkivet. side 35 av 59

36 Framgangsmåte Starte og velge fil side 36 av 59

37 Automatiske kontrollrutiner Data som lastes opp sjekkes mot NIFs database for å unngå duplikater. Dersom det finnes utøvere som kan likne på den som for øyeblikket lastes inn så listes det opp andre med likheter (prioritert etter f.dato, navn og postnr.). Du må ta en avgjørelse ved å gjøre avmerking. (Se også Duplikatkontroll, side 20.) Beslutninger Om samme person er listet opp flere ganger er reglen den at du skal velge den personen som står oppført med flest funksjoner. side 37 av 59

38 I noen tilfeller er det INGEN av de som er lista opp: Når systemet har fått inn hele fila laster den opp alle data til arkivet. Oppsummering Når alle utøverdata er lasta opp får du en oppsummering: side 38 av 59

39 Legge i grupper I denne prosessen får du høve til å plassere de importerte utøverne i ei gruppe. Det kan være både eksisterende eller ei ny gruppe. Om du velger ny gruppe får du anledning til å sette navn på gruppa. NB Husk å klikke på «Lagre gruppen» før du gjør deg ferdig!! Du er nå ferdig med importen! side 39 av 59

40 Forklaring til Excel-reknearket Forutsetningene for å kunne laste opp utøvere til medlemsarkivet i KO er at dataene finnes i et Excelrekneark (fil) og at dataene er arrangert på en bestemt måte. I dette dokumentet forklares grunntrekkene i systemet. En atskillig mer grundig forklaring finnes i dette KO-dokumentet. Den greieste måten å lage en eksempelfil på er å laste ned fra et eksisterende medlemsarkiv. Den fila du laster NED er bygd opp på eksakt samme måte som den du skal laste OPP. Forskjellen er at den du laster NED også vil inneholde hele utøvermassen din. I dette tilfellet er du egentlig ikke interessert i dette så den delen av reknearket skal du bare slette. Alt er forklart videre her: Se bildet over til høgre: Logg inn i medlemsarkivet ditt, [1] klikk på «Last ned Excel» og deretter på [2] «Neste». NB! Det skader ikke om du leser teksten som er markert i bildet over!! I neste bilde markerer du alle feltene ved å klikke på [3] «Velg alle» og deretter [4] «Last ned...» side 40 av 59

41 Neste bilde vil være litt avhengig av hva slags operativsystem du har på pc-en din. Eksemplet til høgre er slik det blir med Windows XP, men Windows 7 eller Vista har noe liknende. Du skal i alle fall [6] «LAGRE fil» med navnet som blir forslått - [5] «n3members.xls». Klikk på [7] «OK» for å utføre dette. Pc-en vil nå vite hva fila skal hete når du har lagret den (sjøl om det allerede har foreslått navnet «n3members.xls».) Så hvorfor ikke beholde dette navnet? Pc-en vil i de fleste tilfeller foreslå å lagre fila i et område (en katalog) som heter «Mine dokumenter». Du kan fritt velge både navn på fila og hvilken katalog du lagrer den i men du må sjøl holde rede på disse detaljene. I dette eksemplet velger du å beholde navnet [8] «n3members.xls» og du velger å lagre på [9] «Skrivebordet». Klikk på [10] «Lagre» for å utføre lagring med de valgene du har gjort. Etter at fila er lagra tar du og åpner den ved å dobbeltklikke på den. Normalt vil den da åpnes i Excel. Hvis ikke MÅ du først åpne Excelprogrammet og deretter må du bruke Excel for å åpne fila. Når fila er åpnet i Excel vi du se dette bildet. Det er ikke så interessant bortsett fra at du skal se at du har åpnet rett fil [11] n3members.xls. Klikk så på arket (eller fliken) som heter [12] «n3sport». side 41 av 59

42 Reknearket vil bestå av en rekke kolonner bortover til høgre hvorav de 6 første er de som er obligatorisk for hvert medlem. Antall rekker nedover under kolonneoverskriftene er sjølsagt avhengig av hvor mange utøvere som er registrert i arkivet ditt. Disse er ikke av interesse nå du skal bare bygge opp Excelarket ditt for import av NYE utøvere. Derfor skal du markere alle rader nedover UNNTATT kolonneoverskiftene i rad 1 og deretter slette alt dette. Du kan gjøre dette på flere måter her en en måte: - Plasser «muspila» i radoverskriften «2» (mus-markøren endrer kanskje utseende når du gjør dette) - Trykk ned og hold venstre mustast inne og dra markøren nedover til du har markert alle utøverlinjene [13]. Slipp venstre mustast. - Behold musmarkøren i det markerte området (som regel blått), høgreklikk og velg [14] «Slett». (I eksemplet står det på engelsk «Delete») Reknearket blir da klart til å legge inn data for nye utøvere. Nye utøvere SKAL alltid ha tallet -1 i kolonnen med overskriften «n3sportid» [15]. Bortover til høyre skal du fylle ut data i hht overskriften i kolonnene. MEN i praksis ville det da vært like lett å bruke registreringsbildet i medlemsarkivet. Derfor er det slik at du nå heller skal kopier inn data fra andre kilder inn under rette kolonner i dette reknearket. Det er SLIK du kan spare arbeid. VIKTIG: Kolonnene f.o.m. A t.o.m. F er obligatoriske, alle de andre kan du ha med eller ikke. Men de MÅ ha stavemåte som vist i det nedlasta reknearket. Rekkefølgen på kolonnene er likegyldig...og kolonnene f.o.m. AE t.o.m. AI (Klubbnummer,Klubbnavn,Postadresse,Postadresse 2,Gateadresse) er overflødige og behøver ikke fylles ut (rester fra overgang fra en gammel database). side 42 av 59

43 Lage lister i fra rekneark. Laste ned data Framgangsmåten for å laste ned data fra medlemsarkivet er beskrevet i kapittel Forklaring til Excelreknearket, side 40. Lister over foresatte («Dugnadslister») Dugnadslister er noe flere særidrettsgrupper gjerne vil ha ved enkelte høver. Det forutsettes at det da er registrert navn og kontaktinfo for foresatte i medlemsarkivet. Se Registreringsbildet, side 19 og Uttrekk fra medlemsarkivet, side 30. Last ned data med avmerking av Tilleggsinfo 1 og 2: Lagre reknearket med et forklarende og passende navn f.eks. «dugnadslister for Minicupen 2012.xls» side 43 av 59

44 Åpne reknearket du nettopp lagra og åpne fliken «n3sport». Ved første gangs åpning er det som regel litt «trangt» på reknearket. Dette fikser du ved å «klikke og dra» kolonneskillestrekene. side 44 av 59

45 Skrive ut liste Klikk på «Fil» (eng. «File») og så på «Forhåndsvisning» (eng. «Preview») for å sjekke hvordan lista ser ut. Hvis lista ser ok ut kan du klikke på «Skriv ut» (eng. «Print») side 45 av 59

46 Sortering Det kan være ønskelig å sortere lista før utskrift. Dette gjør du i Excel på denne måten: Marker hele reknearket ved å klikke «Ctrl A» (Hold nede Ctrl-tasten og trykk ned A i tillegg), eller klikk i den lille ruta der hvor kolonne- og rad-overskriftene møtes. Klikk deretter på [1] «Data» og velg [2] «Sorter» fra nedtrekksmenyen. Du får nå en ny dialogboks. Marker for at sorteringsområdet inneholder en overskriftsrad [3]. Sorter etter de rader du ønsker. Her er tatt utgangspunkt i at du ønsker å sortere etter teksten som står i Tilleggsinfo 1 og deretter 2 [4] og [5] Klikk på OK. side 46 av 59

47 Lista er nå sortert og du kan skrive ut på samme måte som forklart i avsnittet Skrive ut liste, side 45. Utvalg Du kan også ta ut lister for visse grupper av utøvere. Dette forutsetter at du har definert grupper og lagt utøvere inn i disse gruppene. Se kapitlet Gruppere utøvere, side 28 side 47 av 59

48 Massesletting av utøvere Forkunnskaper For å utføre massesletting av utøvere bør du ha lest gjennom og forstått kapitlene om generell bruk av medlemsarkivet. Utførelse Massesletting av utøvere er ikke så dramatisk som det høres ut til. I prinsippet snakker en om massesletting når det gjelder sletting av mer enn 1 utøver av gangen. Men det kan også utføres med mange kanskje hele arkivet ved enkelte høve. Utvalg Noen ganger plukkes det ut utøvere manuelt fra arkivet for sletting. Når alle som er aktuelle for sletting er valgt ut kan de slettes under ett. I andre tilfeller er det aktuelt å velge ut en større (eller mindre) mengde med utøvere ut i fra visse kriterier. Alle kriterier som kan brukes i forbindelse med søkebildet kan lettvint nyttes for å plukke ut de som skal slettes. Metodene kan blandes og utvalget kan justeres underveis. (Se også kapittel Uttrekk fra medlemsarkivet, side 30) Utvalg etter kriterier I noen tilfeller er det aktuelt å slette en større (eller mindre) mengde med utøvere ut i fra visse kriterier. Alle kriterier som kan brukes i forbindelse med søkebildet kan lettvint nyttes for å plukke ut de som skal slettes. I tillegg kan andre plukkes ut mer eller mindre "manuelt", og utvalget kan fortsatt justeres underveis. side 48 av 59

49 Eksempel: Aktuell problemstilling kan være: Alle utøvere født i 2003 eller tidligere skal slettes ved oppstart av ny sesong. I søkefeltet fylles søkebegrepet inn (søkekriteriet). I dette tilfelles skrives det 2003 i det høyre fødselsårfeltet mens det til venstre står tomt. Dette betyr: Finn alle med fødselsår tom Klikk på Søk for å få fram resultatet. Det kom fram 19 utøvere i feltet for søkeresultat. Marker alle disse og overfør til utvalget ved å klikke på «Legg til» Nå ligger de samme 19 i «Utvalget» Justere liste for sletting Det er mulig å justere utvalget nå ved å markere en eller flere utøvere. I eksemplet er utøver nr 499 markert. Om du nå klikker på «Fjern merkede i utvalg» - så blir vedkommende fjerna og vil ikke bli med i den videre prosessen (dvs vedkommende blir ikke fjerna fra arkivet). Her har vi fjerna nr 499, og det er 18 igjen i utvalget. Om du er fornøyd med lista over de som skal fjerne klikker du på «Sett status(slett)» side 49 av 59

50 Du får en sjanse til til å «justere» utvalget av utøvere som skal slettes. Om det er noen som ikke skal med videre i sletteprosessen så kan du klikke på den lille røde knappen til høyre for utøveren. vedkommende vil da forsvinne fra denne lista. Avbryte Du kan også klikke «Avbryt» for å stoppe sletteprosessen her! Gjør ei vurdering på hvorvidt du ønsker å SLETTE eller sette PASSIV. Om sannsynligheten for at utøveren ikke blir med seinere så SLETTER du. Bekreftelse Når du siste gang har klikka på «Slett» får du en siste advarsel. (Det er fortsatt mulig å «hoppe av»!) Men du skulle jo slette så klikk OK!! side 50 av 59

51 Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Sikkerhetskopiering tar jamnlig sikkerhetskopier av medlemsarkivene og ellers alle data som ligger på. I krisetilfeller bør de kontaktes for drøfting av gjenoppretting av mista eller feilførte data. Hver særidrettsgruppa kan imidlertid også utføre sikkerhetskopiering av egne data. Dette er slikt som bør utføres foran omfattende endringer/tillegg eller med visse mellomrom om det stadig tilflyter nye data eller endring av data i små «porsjoner». Det finnes ingen fasit for rutiner er så ulike og kan endre seg over tid. Ta kopi av medlemsarkivet Logg på medlemsarkivet og velg Last ned Excel side 51 av 59

52 Les gjennom veilederteksten som dukker opp. Klikk på Neste-> Klikk på «Velg alle» for å få med alle datafeltene i arkivet og klikk på «Last ned...» side 52 av 59

53 Operativsystemet ditt spør om du skal lagre eller åpne arkiv-fila Du skal velge «Lagre» Du får anledning til å velge hvor på datamaskinen eller nettverket ditt arkivfila skal ligge [6] Gi fila et fornuftig navn [7] og klikk på «Lagre» [8] side 53 av 59

54 Når fila er lasta ned og lagra på angitt sted og med angitt navn kan du bare lukke dialogvinduet som dukker opp [9] Da er fila lagra på din lokale maskin og er du «heldig» får du aldri noe bruk for den!! Gjenoppretting Dersom det av en eller flere grunner skulle skje noe dramatisk med dine data for medlemsarkivet kan du legge tilbake de data fra det tidspunktet du tok sikkerhetskopiering. Vær klar over at du ikke bør gjøre dette helt ukritisk!! Mange data deles med hovedlaget og flere av de andre særidrettsgruppene. VIKTIG: Se kapitlene Endringer i fellesfeltene, side 10, og Masseimport av utøvere via Excel, side 34 Metoden for gjenoppretting er imidlertid slik: Logg på medlemsarkivet og klikk på «Last opp Excel» [10] side 54 av 59

55 Klikk på «Bla gjennom...» [11] for å finne den sikkerhetskopi-fila du tok tidligere. Marker korrekt fil [12] og klikk på «Åpne» [13] og deretter «neste...» [14]. side 55 av 59

56 Du ser en indikator som markere at data laste opp og deretter får du ei slags kvitteringsliste på hvilke utøverdata som ble endra eller lagt til. Sjekk om lista ser fornuftig ut noter deg evnt. ting du er i tvil om. Deretter klikker du på «Ferdig» [15] Du kan lagre utøverne i ei formålstjenlig gruppe for anledningen og kalle gruppa «Fra sikkerhetskopiering dato xxxxx» da kan du nemlig finne tilbake til og sortere ut alle de som ble oppdatert nettopp av denne gjenopprettinga. I tilfelle noe går galt! side 56 av 59

57 Viktige forhold Gjenoppretting fra en gammel sikkerhetskopi er ikke alltid en smart løsning!! Se på eksemplet under som viser innholdet i en sikkerhetskopi: Om denne lastes opp for gjenoppretting er det en risiko for at nyere data blir overskrevet med tomme felt. (Tomme felt er markert med gult). Om de utøverne som har tomme felt på E-post og Tlf jobb har fått data i disse feltene etter at sikkerhetskopien ble tatt ja, så vil de ferskeste dataene bli borte og overskrevet med tomme felt. Det gjelder sjølsagt ikke bare e-post og jobb-tlf, men andre felt også. Dette er ulempen med sikkerhetskopier eller en må i alle fall være klar over det. Men la oss gå videre i eksemplet og si at alle har fått sletta mobilnr - av en eller annen grunn. Er det da mulig å få lagt det tilbake i fra sikkerhetskopien? Ja det er det, men da må du først sørge for å fjerne alle de feltene (dvs kolonnene i Excel) som du IKKE vil ha tilbake. side 57 av 59

58 Du må da først åpne sikkerhetskopieringsfila i Excel og slette alle de kolonnene du IKKE vil ha tilbake i gjenopprettinga. Se f.eks. under: Her er nesten alt fjernet og vi står bare igjen med (i praksis) mobiltlfnr. Fortsatt kan det være en viss risiko for overskriving av nyere data men dette får en ta en vurdering på. F.eks. er det noen som i det siste (etter backup-en) har fått korrigert fødselsdato eller navn? I sin ytterste konsekvens er det mulig å laste opp opp BARE mobnr om du endrer Excelfila til dette: Men n3sportid må du ha med, eller vet ikke systemet hvem dataene skal legges på!! side 58 av 59

59 Kilder for hjelp Det vil kanskje bli behov for tips og hjelp i forbindelse med drift av medlemsarkiv i. Søk hjelp i denne prioriterte rekkefølgen: På nettet s dokumentarkiv Brukerveiledning utarbeida spesielt for finnes i dokumentarkivet på hovedlagets hjemmesider. Den kan leses på nettet eller lastes ned. Dokumentene er plassert i katalogen Div. maler/brukerveiledninger I tillegg finnes det en rekke hjelpedokumenter hos. Gå inn via Verktøykassa eller direkte på denne adressen: Spesielt om medlemsarkiv laget av KO: Medlemsarkiv Laaaangt dokument her finner du det meste! Excel-redigering For de avanserte, uttak av dugnadslister, gruppeoversikter, o.l. for videre bruk/ databehandling Veiledning for medlemsakiv - fleridrettslag (Mest for hovedlaget egentlig!) Støtte / support har et abonnement hos som gir gratis adgang til disse tjenestene: Hjelpetelefon Tlf. nr.: (koster naturligvis tellerskritt: 0,89 start, 0,39 /min fra fasttlf.) E-post Konsulent E-post Telefon Konsulentfunksjonen opphører 1. mars 2012 side 59 av 59

Brukmanual for medlemsarkiv

Brukmanual for medlemsarkiv Kongsberg-IF Brukmanual for medlemsarkiv Kongsberg-IF hvordan bruke klubbenonline.no Lars Espen Baugerød 2010 Innhold Kort om medlemsarkivet... 4 Hvordan finner jeg medlemsregisteret/innlogging... 4 Brukermanualer...

Detaljer

FriBUs medlemsregister

FriBUs medlemsregister FriBUs medlemsregister Registrering og innrapportering av medlemmer 1. Pålogging Datamaskinen din må ha siste versjon av Microsoft Silverlight installert for at programmet skal fungere. Programmet kan

Detaljer

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering...

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering... INNHOLD Mamut for Altinn INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 1.1 Om Altinn... 2 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Registrering... 5 2.3 Opprett en bruker... 7

Detaljer

FriBUs medlemsregister

FriBUs medlemsregister FriBUs medlemsregister Registrering og innrapportering av medlemmer 1. Pålogging Datamaskinen din må ha siste versjon av Microsoft Silverlight installert for at programmet skal fungere. Programmet kan

Detaljer

Datamann Informasjonssystemer

Datamann Informasjonssystemer 1 Datamann Informasjonssystemer Brukerveiledning 2013 Datamann AS 2 3 DATAMANN INFORMASJONSSYSTEMER SYSTEMKRAV PC med Pentium eller høyere. Internettilgang med 1 Mbit/s eller høyere Internett Explorer

Detaljer

Brukerveiledning lisens

Brukerveiledning lisens Brukerveiledning lisens 1. PÅLOGGING: Bruk linken www.idrett.no/idrettsregistreringen I feltet Finn klubben din, i høyre billedkant skriv: Din klubbs navn klikk Søk Under kolonnen Klubbnavn markèr ved

Detaljer

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Innholdsfortegnelse 1 PÅLOGGING...4 1.1 Ny bruker...6 1.2 Endre bruker...9 1.2.1 Endre produkttype fra E-post basis til E-post bedrift...10

Detaljer

Bruksanvisning. for Roundcube webmail. Utseende: Larry

Bruksanvisning. for Roundcube webmail. Utseende: Larry Bruksanvisning for Roundcube webmail Utseende: Larry Start en nettleser 3 Pålogging til epost-systemet 3 Innstilling av utseende og norsk språk 3 Skifte av passord 4 Verktøy-linja 5 Mappene 6 Lage en mappe

Detaljer

Hurtigguide. Joint Collaboration AS Drammensveien 173-177 0277 Oslo Tlf. 22 50 45 50 Fax. 22 50 35 00 www.joint.no firmapost@joint.

Hurtigguide. Joint Collaboration AS Drammensveien 173-177 0277 Oslo Tlf. 22 50 45 50 Fax. 22 50 35 00 www.joint.no firmapost@joint. Hurtigguide Joint Collaboration AS Drammensveien 173-177 0277 Oslo Tlf. 22 50 45 50 Fax. 22 50 35 00 www.joint.no firmapost@joint.no Org. nr. 983443117 NO INNHOLD 1 Hvorfor er det ulik farge og utseende

Detaljer

Excel. Kursopplegg for SKUP-skolen 2010

Excel. Kursopplegg for SKUP-skolen 2010 Excel Kursopplegg for SKUP-skolen 2010 1 Excel: Basisfunksjoner Konseptet bak Excel er referansepunkter bestående av ett tall og en bokstav. Et regneark består av loddrette kolonner (bokstav) og vannrette

Detaljer

KF Lokal personalhåndbok - brukerveiledning for redaktør

KF Lokal personalhåndbok - brukerveiledning for redaktør KF Lokal personalhåndbok - brukerveiledning for redaktør Innhold 1. KF Lokal personalhåndbok og KF Infoserie... 2 2 Din rolle - Redaktør... 4 3 Skriv lokal tekst... 4 4 Lag lenker i lokal tekst... 6 5.

Detaljer

Brukerveiledning for Vesuv

Brukerveiledning for Vesuv Brukerveiledning for Vesuv Innhold Pålogging... 3 Registrering av ny bruker... 3 Glemt passord... 4 Startsiden... 5 Nytt utbrudd... 6 Nedtrekksmenyer... 6 Obligatoriske felt... 7 Spørsmål vises og fjernes...

Detaljer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer HR analysen Ny versjon 2009 Brukermal Administratorer 1) Som administrator Det første bildet en kommer inn på når en har logget seg inn er: A) Legg merke til den hvite boksen på høyre side der det står

Detaljer

Brukerveiledning for SMS fra Outlook

Brukerveiledning for SMS fra Outlook Brukerveiledning for SMS fra Outlook Grunnleggende funksjonalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS og MMS fra Outlook. Programmet er integrert med din personlige Outlookkontaktliste og

Detaljer

Excel. Kursopplegg for SKUP-konferansen 2015. Laget av trond.sundnes@dn.no

Excel. Kursopplegg for SKUP-konferansen 2015. Laget av trond.sundnes@dn.no Excel Kursopplegg for SKUP-konferansen 2015 Laget av trond.sundnes@dn.no 1 Konseptet bak Excel er referansepunkter bestående av ett tall og en bokstav. Et regneark består av loddrette kolonner (bokstav)

Detaljer

Bruksanvisning. for Roundcube webmail. Utseende: Larry. Versjon

Bruksanvisning. for Roundcube webmail. Utseende: Larry. Versjon Bruksanvisning for Roundcube webmail Utseende: Larry Versjon 05 11.09.2017 Start en nettleser 3 Pålogging til epost-systemet 3 Innstilling av utseende og norsk språk 3 Skifte av passord 4 Verktøy-linja

Detaljer

Brukerveiledning. For administrering av nettressursen BRUKERVEILEDNING ADMINISTRATOR

Brukerveiledning. For administrering av nettressursen BRUKERVEILEDNING ADMINISTRATOR Brukerveiledning For administrering av nettressursen 1 Som administrator kan du legge til, redigere, fjerne, og gruppere brukere for din barnehage eller skole. Du finner denne funksjonen «innstillinger»

Detaljer

Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal

Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal Av Ole Petter Vik, Asker Versjon 2.3 20.03.2012 Beskrivelsene for hvert enkelt skritt er over hvert skjermbilde. Via Hageselskapets

Detaljer

IST Skole Vurdering - Foresatt

IST Skole Vurdering - Foresatt IST Skole Vurdering - Foresatt Velkommen til en ny skole! IST tar nå steget fra kun å levere programvare til å forenkle og utvikle alle skolens funksjoner. Våre løsninger tar hånd om prosessene fra den

Detaljer

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L KOM ME I GANG MED F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L BRUKER VE IL EDNING VER SJO N 1.60 INNHOLD Innledning... 3 Forberedelse til nytt skoleår... 3 Første møte med e-portalen... 4 Administrere

Detaljer

Brukerdokumentasjon for registrering og rapportering beredskapsutstyr hos Post og Teletilsynet

Brukerdokumentasjon for registrering og rapportering beredskapsutstyr hos Post og Teletilsynet Brukerdokumentasjon for registrering og rapportering beredskapsutstyr hos Post og Teletilsynet Innholdsfortegnelse Innlogging...3 Forside...4 Menyen...4 Oversikt over utstyret...5 Rediger utstyr...6 Opprett

Detaljer

Brukerveiledning. AdmFak. Administrasjon Fakturabehandling. Sist oppdatert 08.04.10, Ingrid Schübeler. Versjon 1.0 2010.

Brukerveiledning. AdmFak. Administrasjon Fakturabehandling. Sist oppdatert 08.04.10, Ingrid Schübeler. Versjon 1.0 2010. Brukerveiledning AdmFak Administrasjon Fakturabehandling Sist oppdatert 08.04.10, Ingrid Schübeler Versjon 1.0 2010 Side 1 / 18 1. INNLEDNING... 3 2. KOMME I GANG... 4 2.1 INNLOGGING... 4 2.2 MENY... 5

Detaljer

PBU medlemsregistrering. Brukerveiledning 2015

PBU medlemsregistrering. Brukerveiledning 2015 PBU medlemsregistrering Brukerveiledning 2015 Innholdsfortegnelse ÅRSRAPPORTERING FOR GRUPPE INNLEDNING 1. INNLOGGING 2 2. OPPRETT ÅRSRAPPORT 3 3. MEDLEMMER 3 4. REDIGERE GRUPPE 4 5. INNSENDING AV RAPPORT

Detaljer

IST Skole Vurdering - Foresatt

IST Skole Vurdering - Foresatt IST Skole Vurdering - Foresatt Velkommen til en ny skole! IST tar nå steget fra kun å levere programvare til å forenkle og utvikle alle skolens funksjoner. Våre løsninger tar hånd om prosessene fra den

Detaljer

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Versjon 1.0 Rakkestad, 26.03.2014 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 3 2. Installasjon og oppgradering... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Oppdatering av operativsystem

Detaljer

PBU medlemsregistrering Brukerveiledning 2012

PBU medlemsregistrering Brukerveiledning 2012 PBU medlemsregistrering Brukerveiledning 2012 Innholdsfortegnelse ÅRSRAPPORTERING FOR GRUPPE 3 INNLEDNING 3 1. INNLOGGING 3 2. OPPRETT ÅRSRAPPORT 3 3. MEDLEMMER 3 4. REDIGERE GRUPPE 5 5. INNSENDING AV

Detaljer

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Innhold KOMME I GANG 3 Logge på 3 I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Lukk 7 Ny 7 Flytt opp/ Flytt ned 7 Klipp 8 Kopier 8 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører

Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører Nettmelding Brukerveiledning Generell 0.5.doc Side 1 av (26) Innledning Dette er den generelle brukerveiledningen til Elsmart Nettmelding. Denne veiledningen

Detaljer

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Innhold KOMME I GANG 2 Logge på 2 I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Lukk 6 Ny 6 Flytt opp/ Flytt ned 6 Klipp 7 Kopier 7 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

ProMed. Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra. for Windows

ProMed. Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra. for Windows Side 1 av 9 Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra ProMed for Windows Kundeoppfølging og Administrasjon Versjon 1.7 23.10.2009 Litt om sending

Detaljer

Manual MicroBuild.no Engineering 24082012

Manual MicroBuild.no Engineering 24082012 24082012 Innholdsfortegnelse: 1. Registrering som bruker 2. Opprette prosjekt og åpne prosjekt 3. Legge til brukere i et prosjekt 4. Brukerinnstillinger 5. Designe skjermbilde - Fjerne og legge til strukturer

Detaljer

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang VMware Horizon View Client Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang Introduksjon Fjerntilgang er blitt oppgradert til en bedre og mer moderne løsning. Programmet er identisk

Detaljer

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L KOM ME I GANG MED F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L BRUKER VE IL EDNING VER SJO N 1.5 INNHOLD Innledning... 2 Forberedelse til nytt skoleår... 2 Første møte med e-portalen... 3 Administrere

Detaljer

Veiledning for innlevering av Årsrapport

Veiledning for innlevering av Årsrapport Veiledning for innlevering av Årsrapport Årsrapporten leveres elektronisk gjennom StyreWeb. Lederen i korpset/ensemblet må levere årsrapporten, men andre brukere kan gå inn og klargjøre informasjonen hvis

Detaljer

Grunnkurs i. Windows Utforsker. Nordre Land kommune IKT-avdelingen

Grunnkurs i. Windows Utforsker. Nordre Land kommune IKT-avdelingen Grunnkurs i Windows Utforsker Nordre Land kommune IKT-avdelingen - 2 - Fil- og mappehåndtering med Windows Utforsker Innholdsfortegnelse Introduksjon...- 3 - Generelt om filbehandling...- 3 - Filbehandling...-

Detaljer

Brukerveiledning. Søknadssystemet esg. Elektronisk søknadsblankett for søknad om sentral godkjenning for ansvarsrett. Side 1 av 24

Brukerveiledning. Søknadssystemet esg. Elektronisk søknadsblankett for søknad om sentral godkjenning for ansvarsrett. Side 1 av 24 Brukerveiledning Søknadssystemet esg Elektronisk søknadsblankett for søknad om sentral godkjenning for ansvarsrett Side 1 av 24 Innholdsfortegnelse 1 Om esg... 3 2 Ny bruker... 4 3 Logg inn... 6 3.1 Mine

Detaljer

Velkommen til Brother's Keeper 6 for Windows!

Velkommen til Brother's Keeper 6 for Windows! Velkommen til Brother's Keeper 6 for Windows! Det kan være at du har mottatt en Installasjons-CD eller CD/minnepinne/hentet fra internett med programmet. Dette dokumentet følger med Installasjons-CD fra

Detaljer

Slik bruker du MIN SIDE for tillitsvalgte i lokallagene.

Slik bruker du MIN SIDE for tillitsvalgte i lokallagene. Slik bruker du MIN SIDE for tillitsvalgte i lokallagene. Her finner du en steg-for-steg-veileder for bruk av Min Side for tillitsvalgte i Norges Birøkterlag. Veilederen er laget for tillitsvalgte i lokallagene,

Detaljer

Kundeoppfølging og kundefiltre i Xakt

Kundeoppfølging og kundefiltre i Xakt Kundeoppfølging og kundefiltre i Xakt Innhold Kundefilter.... 3 Lage nytt kundefilter:... 3 Fødselsdag i dag:... 3 Seniorer... 4 Kontrakter som utløper... 4 Kunder med lite oppmøte... 5 Slette kundefilter...

Detaljer

UNGS MEDLEMSREGISTRERING/ FRIFONDRAPPORTERING

UNGS MEDLEMSREGISTRERING/ FRIFONDRAPPORTERING Adr: Christian Krohgs g 34, N-0186 OSLO Tlf: +47-23 32 57 50 Faks: +47-22 98 01 69 Bank: 3000.15.09000 Org.no.: 970 545 204 E-post: UNG@misjonsforbundet.no Internett: www.misjonsforbundet.no UNGS MEDLEMSREGISTRERING/

Detaljer

DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR

DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR Innhold 1. Innlogging i systemet... 3 2. Forsiden av portalen... 3 3. Redigere spørreskjema... 4 3.1 Spørsmål skal

Detaljer

IST Skole Fravær - Foresatt

IST Skole Fravær - Foresatt IST Skole Fravær - Foresatt Velkommen til en ny skole! IST tar nå steget fra kun å levere programvare til å forenkle og utvikle alle skolens funksjoner. Våre løsninger tar hånd om prosessene fra den dagen

Detaljer

Generell brukerveiledning for Elevportalen

Generell brukerveiledning for Elevportalen Generell brukerveiledning for Elevportalen Denne elevportalen er best egnet i nettleseren Internett Explorer. Dersom du opplever kompatibilitets-problemer kan det skyldes at du bruker en annen nettleser.

Detaljer

KONTOR påloggingsguide / Oppsett av Outlook 2010

KONTOR påloggingsguide / Oppsett av Outlook 2010 KONTOR påloggingsguide / Oppsett av Outlook 2010 Pålogging 1. Start nettleseren (Internet Explorer) 2. Skriv kontor i URL feltet (alternativt kontor.smikt.local ) for å starte Citrix påloggingen. 3. Hvis

Detaljer

ASKER FOTBALL KVINNERS NETTSIDE

ASKER FOTBALL KVINNERS NETTSIDE ASKER FOTBALL KVINNERS NETTSIDE BRUKERVEILEDNING FOR REDIGERINGSPROGRAM Link til redigeringsprogrammet: http://www.askerfk.no/admin/default.asp Skriv inn ditt brukernavn og passord. Brukernavn og passord

Detaljer

KOM I GANG MED SCHENKERS ONLINE BOOKING

KOM I GANG MED SCHENKERS ONLINE BOOKING KOM I GANG MED SCHENKERS ONLINE BOOKING Denne manualen er en hjelp til førstegangsbrukere av Schenkers Online Booking Service. Vår online booking service kan brukes til å bestille transport av eksportsendinger

Detaljer

Agro Økonomi. Installasjon, oppstart. og sikkerhetskopiering. - slik kommer du i gang... Slik kommer du i gang Side 1 Agro Økonomi Agrodata as

Agro Økonomi. Installasjon, oppstart. og sikkerhetskopiering. - slik kommer du i gang... Slik kommer du i gang Side 1 Agro Økonomi Agrodata as Agro Økonomi Installasjon, oppstart og sikkerhetskopiering - slik kommer du i gang... Slik kommer du i gang Side 1 Agro Økonomi Agrodata as Agro Økonomi Velkommen som bruker av Agro Økonomi. Hele programpakken

Detaljer

Brukermanual. System for oversiktslister. Entreprenører

Brukermanual. System for oversiktslister. Entreprenører Brukermanual System for oversiktslister Entreprenører v2007-02-24 Side 1 av 11 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse... 2 Innlogging... 3 Registrer underentreprenør... 4 Registrer mannskap... 5 Oversiktslister...

Detaljer

BRUKERMANUAL. Målgruppe: Stilartsledere

BRUKERMANUAL. Målgruppe: Stilartsledere BRUKERMANUAL Målgruppe: Stilartsledere Pål Erik Hansen/ Trond Søvik 03.10.2011 INNHOLDSREGISTER 1 HVILKE FUNKSJONER LIGGER/ KOMMER I LØSNINGEN?... 3 2 FUNKSJONSMENY... 4 3 LISTE GRUPPER... 5 4 LISTE STYREVERV...

Detaljer

Brukerveiledning. for Postens Pensjonistforbunds medlemssystem. Utgave Karl Gudmund Helland, avd. Sunnmøre

Brukerveiledning. for Postens Pensjonistforbunds medlemssystem. Utgave Karl Gudmund Helland, avd. Sunnmøre Brukerveiledning for Postens Pensjonistforbunds medlemssystem Utgave 003 22.09.2017 Karl Gudmund Helland, avd. Sunnmøre 1 Start en nettleser 2 Pålogging til medlemssystemet 2 Skifte av passord 3 Legg til

Detaljer

Brukermanual. System for oversiktslister. Entreprenører

Brukermanual. System for oversiktslister. Entreprenører Brukermanual System for oversiktslister Entreprenører Endringslogg: Versjon Nytt I versjon Endret av Endret dato Godkjent v2007-06-25 versjonnr i bunntekst ank@nois.no 25.06.2007 v2007-06-26 Lagt til endringslogg

Detaljer

infotorg Enkel brukermanual

infotorg Enkel brukermanual infotorg Enkel brukermanual Innhold Innledning... 4 Logg inn... 4 Feilmelding... 4 Sperret bruker / Glemt passord... 5 Bytt passord... 6 Innstillinger og oppstartsregister... 6 Søk og Svar... 7 Velg tjeneste/register...

Detaljer

Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT

Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT Innholdsfortegnelse Innlogging...3 Forside...4 Menyen...4 Oversikt over utstyret...6 Rediger utstyr...7 Opprett nytt utstyr...9 Søk etter utstyr...

Detaljer

Slik bruker du MIN SIDE for tillitsvalgte i lokallagene.

Slik bruker du MIN SIDE for tillitsvalgte i lokallagene. Slik bruker du MIN SIDE for tillitsvalgte i lokallagene. Her finner du en steg-for-steg-veileder for bruk av Min Side for tillitsvalgte i Norges Birøkterlag. Veilederen er laget for tillitsvalgte i lokallagene,

Detaljer

Påmelding til partier i Arendals Turnforening

Påmelding til partier i Arendals Turnforening Innholdsfortegnelse PÅMELDING TIL PARTIER I ARENDALS TURNFORENING... 1 FAKTURERING... 1 BRUKERVEILEDNING... 1 NYE MEDLEMMER... 2 Registrere og melde på nytt medlem... 2 Velge parti... 3 Godkjenning...

Detaljer

Pa melding til partier i AÅ sgard Turnforening

Pa melding til partier i AÅ sgard Turnforening Pa melding til partier i AÅ sgard Turnforening Åsgard Turnforening benytter Mysoft, et felles medlemssystem for alle turnforeninger knyttet til Norges Gymnastikkog turnforbund. Alle påmeldinger og registreringer

Detaljer

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 1 Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 2 Innholdsfortegnelse 1 Brevfabrikken innledning 4 2 Komme i gang /Registrer 5 2.01 Registrer 5 2.02 Last ned program 5 3 Min side: 6 3.01 Kontodetaljer

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR INTERNE SAKKYNDIGE. INNHOLDSFORTEGNELSE

BRUKERVEILEDNING FOR INTERNE SAKKYNDIGE. INNHOLDSFORTEGNELSE BRUKERVEILEDNING FOR INTERNE SAKKYNDIGE. INNHOLDSFORTEGNELSE Support... 2 Logge ut av Isak, sikker sone og ditt skrivebord.... 3 Brukerveiledning for interne sakkyndige... 4 Start-sidens utseende... 4

Detaljer

Brukermanual. System for oversiktslister. Entreprenører

Brukermanual. System for oversiktslister. Entreprenører Brukermanual System for oversiktslister Entreprenører Endringslogg: Versjon Nytt I versjon Endret av Endret dato Godkjent v2007-06-25 versjonnr i bunntekst ank@nois.no 25.06.2007 v2007-06-26 Lagt til endringslogg

Detaljer

RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING

RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING Prosjekt 18 Jørgen Mobekk Sørensen Morten Evje Tor Andreas Baakind Anders Gabrielsen Side 1 1 FORORD Dette dokumentet er brukerveiledningen, og skal være en veiledning

Detaljer

Logg inn og introduksjon # 1. Endre passord # 2. Medlemsliste # 3. Registrere et nytt medlem/ny medarbeider # 4. Registrering av tidligere medlem # 5

Logg inn og introduksjon # 1. Endre passord # 2. Medlemsliste # 3. Registrere et nytt medlem/ny medarbeider # 4. Registrering av tidligere medlem # 5 FOCUSNET Brukerveiledning - Hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE Oppdatert oktober 2013 Logg inn og introduksjon # 1 Endre passord # 2 Medlemsliste # 3 Registrere et nytt medlem/ny medarbeider # 4 Registrering

Detaljer

MedAxess WinMed Brukermanual

MedAxess WinMed Brukermanual MedAxess WinMed Brukermanual Side 1 av 14 1 Innhold 1 INNHOLD... 2 2 VELKOMMEN... 3 2.1 KRAV... 3 2.1.1 Programvare... 3 2.1.2 Helsenett... 3 3 KOMME I GANG MED MEDAXESS... 3 3.1 HVA BESTÅR MEDAXESS AV?...

Detaljer

1. Hent NotaPlan Online Backup på www.notaplan.no 2. Trykk på Download i menyen og på Download i linjen med Notaplan Backup

1. Hent NotaPlan Online Backup på www.notaplan.no 2. Trykk på Download i menyen og på Download i linjen med Notaplan Backup 1 Systemkrav ADSL eller minimum ISDN via router. Ved automatisk backup: Min. Windows XP / 2000 / 2003 (pga. Service) Ved manuellt system: Min. Windows 98 SE NotaPlan Backup bør installeres på den/de maskiner

Detaljer

Brukerguide for www.altadykkerklubb.com

Brukerguide for www.altadykkerklubb.com Brukerguide for www.altadykkerklubb.com Utgitt første gang: 27/09-07 Sist oppdatert: 23/03-09 1 Innledning Dette er den nye siden til Alta Dykkerklubb! Den er blitt laget over et system som gjør det mulig

Detaljer

Påmelding til partier i Arendals Turnforening

Påmelding til partier i Arendals Turnforening Påmelding til partier i Arendals Turnforening Arendals Turnforening benytter Mysoft, et felles medlemssystem for alle turnforeninger knyttet til Norges Gymnastikk- og turnforbund. Alle påmeldinger og registreringer

Detaljer

Slå BRUKERVEILEDNING AMESTO BUSINESS SEARCH DATO: 26.03.14

Slå BRUKERVEILEDNING AMESTO BUSINESS SEARCH DATO: 26.03.14 Slå BRUKERVEILEDNING AMESTO BUSINESS SEARCH DATO: 26.03.14 INNHOLD GENERELT... 3 SØKE ETTER FIRMA... 4 Søkekriterier... 4 Søk... 6 SE PÅ SØKERESULTAT... 7 BEHANDLE SØKERESULTAT... 10 Oppdatere en bedrift

Detaljer

Rutinebeskrivelse tidtaking tirsdagsløp

Rutinebeskrivelse tidtaking tirsdagsløp B&OI-orientering Rutinebeskrivelse tidtaking tirsdagsløp Versjon 1: 28.mai 2014 utarbeidet av Marit Johnsen Rolle Trinn Rutine Når 1. Opprette nærløp i Eventor Idrettsutvalget gjelder Saltensprint og Saltenkarusell)

Detaljer

NY PÅ NETT. E-post, med Gmail.

NY PÅ NETT. E-post, med Gmail. NY PÅ NETT E-post, med Gmail. 180311 ELEKTRONISK POST : E-POST... 3 Registrering av konto... 3 Bruk av gmail... 7 Innboksen lese e-post... 7 Skrive e-post... 8 Vil du sende samme e-post til flere mottagere?...

Detaljer

Ofte spurte spørsmål (FAQ)

Ofte spurte spørsmål (FAQ) Ofte spurte spørsmål (FAQ) Oversikten er inndelt i følgende avsnitt Logg inn Brukere Prosjektadgang Arbeidsområdet Utgivelsesområdet Fordelingsområdet Se på / print av filer E-post Logg inn Hva gjør jeg

Detaljer

Focusportal brukerveiledning hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE

Focusportal brukerveiledning hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE Focusportal brukerveiledning hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE # 1 Innlogging # 2 Introduksjon # 3 Registrere nye barn/ledere # 4 Hvordan finne barn/ledere som tidligere har vært medlemmer # 5 Dubletter #

Detaljer

BRUKERMANUAL. Målgruppe: Stilartsledere

BRUKERMANUAL. Målgruppe: Stilartsledere BRUKERMANUAL Målgruppe: Stilartsledere Pål Erik Hansen/ Trond Søvik 30.11.2010 INNHOLDSREGISTER 1 Hvilke funksjoner ligger/ kommer i løsningen?... 3 2 Funksjonsmeny... 4 3 Liste grupper... 5 4 Liste styreverv......

Detaljer

F A G B O K F O R L A G E T S E - POR T A L

F A G B O K F O R L A G E T S E - POR T A L KOM ME I GANG MED F A G B O K F O R L A G E T S E - POR T A L BRUKER VE IL EDNING VER SJO N 2.6 INNHOLD Innledning... 3 Forberedelse til nytt skoleår... 3 Første møte med e-portalen... 4 Administrere brukere...

Detaljer

Tilgang til nytt skrivebord «KONTOR»

Tilgang til nytt skrivebord «KONTOR» Tilgang til nytt skrivebord «KONTOR» Oppstart fra PC: 1. Start maskinen på vanlig måte og logg inn som før på ASKIMNET slik du er vant til med det det gamle brukernavn og passord. 2. Gå i nettleseren (Internet

Detaljer

Brukerveiledning Privatisering av datamaskinen For avgangselever våren 2017

Brukerveiledning Privatisering av datamaskinen For avgangselever våren 2017 Brukerveiledning Privatisering av datamaskinen For avgangselever våren 2017 Trinn 1 av 2 Du har nettopp fått maskinen din installert på nytt slik at du kan benytte den privat. Første gangen du skrur den

Detaljer

Brukerdokumentasjon FrP-medlemsregister

Brukerdokumentasjon FrP-medlemsregister Brukerdokumentasjon FrP-medlemsregister INNHOLDSFORTEGNELSE BRUKERDOKUMENTASJON 1. Innlogging 2 1.1. Adresse og bruker 2 2. Administratorside 3 2.1. Medlemshåndtering 4 2.1.1. Søk medlem 5 2.1.2. Vis medlem

Detaljer

Brukermanual for kommuneansvarlig og testleder

Brukermanual for kommuneansvarlig og testleder Brukermanual for kommuneansvarlig og testleder Jegerprøveeksamen www.jegerproveeksamen.no Innholdsfortegnelse Kommuneansvarlig... 3 Testleder... 3 Opprette testsenter og testledere... 3 Teknisk godkjenning

Detaljer

BRUKERMANUAL. Telsys Online Backup

BRUKERMANUAL. Telsys Online Backup BRUKERMANUAL Telsys Online Backup TELSYS AS - 06.08.2009 Innhold Generelt... 3 Kom i gang... 4 Installasjon av Telsys Online Backup Proff/Standard... 4 Start opp klienten for første gang!... 10 Logg inn...

Detaljer

Ved pålogging til KursAdmin Om du har roller i KursAdmin for flere kursarrangører må du velge organisasjonsledd når du logger på.

Ved pålogging til KursAdmin Om du har roller i KursAdmin for flere kursarrangører må du velge organisasjonsledd når du logger på. Veiledning for kursarrangører om søknad/opprettelse av kurs 1. Innlogging a. Logg deg inn i Kursadmin, velg «Kurs» og klikk: 2. Nytt kurs Følgende opplysninger må legges inn a. Velg studieplan b. Gi kurset

Detaljer

Hvordan overføre en referanseliste fra et Word- eller PDF-dokument til EndNote

Hvordan overføre en referanseliste fra et Word- eller PDF-dokument til EndNote Hvordan overføre en referanseliste fra et Word- eller PDF-dokument til EndNote Det finnes en metode som gjør det mulig å få importert referanser til EndNote fra en referanseliste i et Word- eller PDF-dokument.

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side 118 av 135

Innholdsfortegnelse. Side 118 av 135 Forord Dette produktet er endel av hovedprosjektoppgaven til gruppe 33 vår 2011. Produktet har som hensikt å lagre SMS meldinger i en Noark standard. Leseren av denne brukermanualen skal ikke trenge noen

Detaljer

Focusnet brukerveiledning hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE

Focusnet brukerveiledning hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE Oppdatert november 2014 Oppdatert november 2014 # 1 Innlogging # 2 Introduksjon # 3 Registrere nye barn/ledere Focusnet brukerveiledning hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE # 4 Hvordan finne barn/ledere som

Detaljer

Sauekontrollen kurs i Hordaland

Sauekontrollen kurs i Hordaland Sauekontrollen kurs i Hordaland Innlogging Innlogging via www.animalia.no/husdyrproduksjon/sauekontrollen/ Felles brukernavn og passord i landbruket, administeres via Produsentregisterert. Er du ny medlem

Detaljer

Kunnskap.no versjon 7.0 Administratorrollen

Kunnskap.no versjon 7.0 Administratorrollen Kunnskap.no versjon 7.0 Administratorrollen Innhold HVA ER KUNNSKAP.NO?... 3 Læremidlene på Kunnskap.no... 3 Brukerroller... 4 1. Hvordan logge seg inn?... 5 2. Endre passord... 5 3. Skoleadministrators

Detaljer

UiS-IKT Kompetanse 2010. Word 2007. Adresselister og fletting

UiS-IKT Kompetanse 2010. Word 2007. Adresselister og fletting UiS-IKT Kompetanse 2010 Adresselister og fletting Forord Om dette heftet Dette heftet inneholder nyttige tips og triks i Microsoft når du vil flette sammen standard dokumenter med en adresseliste. Forklaringene

Detaljer

Filbehandling. Begreper

Filbehandling. Begreper Filbehandling Her kan du lese om filbehandling, mappestruktur og betydningen av hvor vi lagrer filer (dokumenter). Tilslutt en gjennomgang av filbehandlingsprogrammet Windows Utforsker. Begreper Filer:

Detaljer

Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan

Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan OPPDATERT 04.11.2013 LARS PETTER SVARTE MOB.94 80 40 38 INNHOLD 1 PÅLOGGING... 3 1.1 HVORDAN FÅR JEG

Detaljer

Utøverregistrering på Internett: Brukerveiledning lisens

Utøverregistrering på Internett: Brukerveiledning lisens Utøverregistrering på Internett: Brukerveiledning lisens PÅLOGGING: Logg deg inn på Verktøykassa i KlubbenOnline: I venstremenyen på siden til Verktøykassa finnes linken til lisens. Klikk på linken, og

Detaljer

Hvordan komme i gang med MUSITs applikasjoner

Hvordan komme i gang med MUSITs applikasjoner Hvordan komme i gang med MUSITs applikasjoner Versjon av 21.1.2010 Innledning Før man kan få tilgang til MUSITs samlingsdatabaser, må man få tildelt et brukernavn og passord. Dette får man ved å henvende

Detaljer

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0 Laget av Innhold: Introduksjon 2 Næringsregner på PC n 2 Næringstabell 2 Statistikk 2 Hvem passer programmet for? 2 Bruk av programmet 3 Innlogging av forskjellige brukere 3 Hovedprogramet har 3 felt 4

Detaljer

Brukerveiledning lisensregistrering 2007

Brukerveiledning lisensregistrering 2007 Brukerveiledning lisensregistrering 2007 Registrering og oppdatering av lisensierte utøvere på internett Pr. 21. desember 2006 Brukerveiledning lisensregistrering 2007 - Norges Svømmeforbund Innlogging

Detaljer

Brukermanual til Medlemsservice 2.0

Brukermanual til Medlemsservice 2.0 Brukermanual til Medlemsservice 2.0 Faktureringsrutinene i Medlemsservice bruker medlemsregisteret som bakgrunn for hva som sendes til deres medlemmer. I Medlemsservice 2.0 har vi satt som krav at alle

Detaljer

infotorg Enkel brukermanual

infotorg Enkel brukermanual infotorg Enkel brukermanual Innhold Innledning... 3 Logg inn... 3 Feilmelding... 3 Sperret bruker / Glemt passord... 4 Bytt passord... 5 Innstillinger og oppstartsregister... 5 Søk og Svar... 6 Velg tjeneste/register...

Detaljer

Brukerveiledning nettsted Stjørdal kajakklubb. Tilgang til siden. Opprette bruker? Tilgang til siden... 1 Opprette bruker?... 1

Brukerveiledning nettsted Stjørdal kajakklubb. Tilgang til siden. Opprette bruker? Tilgang til siden... 1 Opprette bruker?... 1 Brukerveiledning nettsted Stjørdal kajakklubb Tilgang til siden... 1 Opprette bruker?... 1 Nyheter / artikler... 3 Lage artikkel... 3 Redigerer artikkel... 11 Slette artikkel... 12 Tilgang til siden Opprette

Detaljer

Brukerhåndbok for. tilpasset. Brukerhåndbok for Vicis Medlem tilpasset Frelsesarmeens Barn og Unge (FAbU) - Lokale brukere (korpsnivå) Side 1

Brukerhåndbok for. tilpasset. Brukerhåndbok for Vicis Medlem tilpasset Frelsesarmeens Barn og Unge (FAbU) - Lokale brukere (korpsnivå) Side 1 Brukerhåndbok for tilpasset Side 1 Innhold Tilgang... 3 Innlogging... 3 Glemt passord... 3 Flere tilganger... 4 Nødvendig registrering - årsrapport... 4 1. Opprette årsrapport... 4 Opprette lokallag...

Detaljer

ThinkPage CMS 2.0. Hurtigveiledning. Av ThinkPage AS

ThinkPage CMS 2.0. Hurtigveiledning. Av ThinkPage AS ThinkPage CMS 2.0 Hurtigveiledning Av ThinkPage AS ThinkPage CMS 2 Forord Dette er en midlertidig brukerveiledning tar for seg de viktigste basisfunksjonene i ThinkPage CMS og gir brukeren nødvendig innføring

Detaljer

Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post.

Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post. Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post. - Konfigurasjon Klikk på Konfigurasjon i menyen helt til venstre, og deretter Min butikk.

Detaljer

NY PÅ NETT. Enkel tekstbehandling

NY PÅ NETT. Enkel tekstbehandling NY PÅ NETT Enkel tekstbehandling Innholdsfortegnelse Tekstbehandling... 3 Noen tips for tekstbehandling...3 Hvordan starte WordPad?... 4 Wordpad...4 Wordpad...5 Forflytte deg i dokumentet... 7 Skrive og

Detaljer

Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2

Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2 Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2 April 2011 Innhold Innledning... 1 Administrator... 1 Sikkerhetskopi... 1 Testfirmaet... 1 Før du starter installasjonen/oppgraderingen... 2 Nedlasting...

Detaljer

Focusnet brukerveiledning hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE

Focusnet brukerveiledning hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE Focusnet brukerveiledning hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE # 1 Innlogging # 2 Introduksjon # 3 Registrere nye barn/ledere # 4 Hvordan finne barn/ledere som tidligere har vært aktive # 5 Dublett-feilmelding

Detaljer

2. Hvordan administrere filer / legge ved dokumentasjon til kurs?..3. 4. Hvordan melde av en som er påmeldt endre opplysninger?..5

2. Hvordan administrere filer / legge ved dokumentasjon til kurs?..3. 4. Hvordan melde av en som er påmeldt endre opplysninger?..5 Kursportalen Veiledning for administratorer: Innhold: 1. Hvordan publisere kurs? 1 2. Hvordan administrere filer / legge ved dokumentasjon til kurs?..3 3. Hvordan endre opplysninger om kurset?.4 4. Hvordan

Detaljer