UG.GSM.book Page 1 Tuesday, May 28, :06 PM

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "UG.GSM.book Page 1 Tuesday, May 28, 2002 1:06 PM"

Transkript

1 UG.GSM.book Page 1 Tuesday, May 28, :06 PM Velkommen Velkommen til Motorolas verden av digital trådløs kommunikasjon! Det gleder oss at du har valgt den trådløse telefonen Motorola V66i. Headset-plugg Koble til headset-tilbehør for handsfree-bruk. Høyttaler Display Menytast Statuslys Se status for innkommende samtaler og tjenester. Venstre softkey Utfør funksjoner som vises på venstre halvdel av displayet. Høyre softkey Utfør funksjoner som vises på høyre halvdel av displayet. Taletast Spill inn talenotater, telefonliste- og snarveinavn. Volumtaster Juster volumet for høyttaler og ringesignal. Smarttast Velg menyelementer, ring og avslutt samtaler. Avslutningstast Avslutt telefonsamtaler, gå ut av menysystemet. Av/på-tast Tilkoblingsport for tilbehør Koble til lader og telefontilbehør. Ringetast Ring og svar på samtaler, vis liste over nylig ringte numre. 4-veis navigasjonstaster Bla gjennom menyer og lister, angi funksjonsverdier. Mikrofon Velkommen - 1

2 UG.GSM.book Page 2 Tuesday, May 28, :06 PM MOTOROLA, den stiliserte M-logoen og alle andre varemerker indikert som sådan i denne håndboken, er varemerker for Motorola, Inc. Reg. U.S. Pat. & Tm.Off. TrueSync-, Sidekick-, Starfish- og den stiliserte Starfish-logoen er registrerte varemerker for Starfish Software, Inc., et heleid, uavhengig datterselskap som tilhører Motorola, Inc. Java og alle andre Java-baserte merker er varemerker eller registrerte varemerker for Sun Microsystems, Inc. i USA og andre land. Alle andre produkt- eller tjenestenavn eies av deres respektive eiere. 2002, 2002 Motorola, Inc. All rights reserved. Opphavsrettserklæring for programvare Motorola-produktene som beskrives i denne håndboken, kan omfatte opphavsrettslig beskyttet programvare fra Motorola eller tredjepart, lagret i semiconductor-minner eller andre medier. Lovverket i USA og andre land sikrer Motorola og tredjeparts programvareleverandører visse eksklusive rettigheter til opphavsrettslig beskyttet programvare, deriblant eksklusive rettigheter til å distribuere eller reprodusere opphavsrettslig beskyttet programvare. Følgelig kan ikke noe opphavsrettslig beskyttet programvare i Motorola-produktene endres, foretas omvendt utvikling på ("reverse engineering"), distribueres eller reproduseres på noen måte dersom ikke annet følger av loven. Videre kan ikke kjøp av Motorola-produktene tolkes som om det har blitt gitt, direkte eller indirekte, ved tolkning av lovens intensjon eller på annen måte, lisens for det som gjelder opphavsrett, patent eller patentanmeldelse for Motorola eller noen tredjeparts programvareleverandør, foruten en vanlig, ikke-eksklusiv, royalty-fri lisens til bruk som blir gitt i henhold til loven ved salg av et produkt. Selv om produktspesifikasjoner og funksjoner kan endres uten varsel, gjør vi alt vi kan for å sikre at brukerhåndbøkene oppdateres regelmessig for å gjenspeile endringer i produktfunksjonalitet. Skulle det likevel skje at håndboken din ikke gjenspeiler kjernefunksjonaliteten i produktet helt, la oss få vite dette. Det kan også hende at du finner oppdaterte versjoner av håndbøkene våre på kundesidene på vårt Web-område 2 - Velkommen

3 UG.GSM.book Page 3 Tuesday, May 28, :06 PM Hovedmeny Menyoversikt Samtaler Innk.Samt. Utg.Samt. Notisbok Ringetid Samtalekostnad Datatider Datavolumer Ring/Vibrer Avtalebok Avtaler Talenotater Kalkulator Tjenester WAP Bildeprogram Web-sesjoner Mine JavaProg Chat Meldinger Ny Melding Telefonsvarer Tekstmeld. Browser Meld. Info Tjenester Hurtignotater Utboks Utkast Telefonliste Spill Faste Nr. Hurtigringing Java Info Java System Nettverk Tilgang DNS-IP Snarveier Radio SIM Program Innstillinger (se neste side) Merk: Dette er standard telefonmenyutforming. Menyorganiseringen og funksjonsnavnene kan være litt forskjellig på din telefon. Det er ikke sikkert at alle funksjoner er tilgjengelige for alle brukere. Radio-funksjonen på hovedmenyen (venstre) vises for eksempel bare når det valgfrie tilbehøret FM Stereo Radio Headset er koblet til telefonens tilkoblingsport for tilbehør (se telefonillustrasjonen på side 1). Snarveier Endre displayzoom: M, og hold deretter nede M Endre samtalevarsel: Trykk nedre volumtast for å endre til vibrasjonsvarsling og deretter stille varsel. Trykk øvre volumtast for å tilbakestille ringetonen. Vise eget telefonnummer: M# Gå til listen over utgående samtaler: N Gå ut av menysystemet: O Åpne telefonlisten: Trykk nedover på S Opprette en oppføring i telefonlisten: Trykk oppover på S Menyoversikt - 3

4 UG.GSM.book Page 4 Tuesday, May 28, :06 PM Innstillingsmeny Tilpass Hovedmeny Taster Hilsen Screen Saver Hurtigringing Viderekobling Talesamt. Faksanrop Dataanrop Avbryt Alle Videresendings Status Telefonstatus Mitt Tlf. Nummer Kredittinfo/Tilgjengelig Batterimåler Annen Informasjon Samtaleoppsett Samtalemåler Kost. Oppsett Ringer ID Tale og Faks Svaralternativer Samtale Venter Sikkerhet Telefonlås Låseprogram Faste Nr. Samt. Sperring SIM PIN Nye Passord Andre Innst. Første Oppsett Tid og Dato Hurtig Ring Bakgrunnslys Statuslys Zoom Bla Animasjon Språk Batterisparing Kontrast DTMF Tilbakest. Alt Nullstill Alt Nett Nytt Nett Nettoppsett Tilgjengelige Nett Nettliste Tjeneste Tone Mistet Samt. Tone Bil Innstillinger Headset 4 - Menyoversikt

5 UG.GSM.book Page 5 Tuesday, May 28, :06 PM Innholdsfortegnelse Menyoversikt Generell sikkerhetsinformasjon Fornøyde kunder Garantiinformasjon Komme i gang Hva følger med i esken? Om denne brukerhåndboken Sette inn SIM-kortet Sette inn batteriet Lade batteriet Bruke batteriet Slå på telefonen Justere volumet Ringe Svare på et anrop Bruke telefonen Bruke displayet Zoome inn og ut Angi display-kontrast Justere bakgrunnslyset Bruke statuslyset Bruke smarttasten Bruke de fireveis navigasjonstastene Bruke menyer Skrive inn tekst Lagre eget navn og nummer Angi klokkeslett og dato Innholdsfortegnelse - 5

6 UG.GSM.book Page 6 Tuesday, May 28, :06 PM Bytte aktiv linje Spare strøm Overvåke batteriets ladenivå Vise telefonspesifikasjoner Ringefunksjoner Vise eget telefonnummer Ringe et nummer på nytt Bruke ringer-id Avbryte en innkommende samtale Deaktivere et samtalevarsel Ringe nødnumre Ringe internasjonale numre Vise samtaler Ringe tilbake til en ubesvart samtale Bruke notisboken Tilknytte et nummer Ringe ved hjelp av hurtigringingsfunksjonen Ringe ved hjelp av entastsoppringing Bruke telefonsvarmelding Taleoppringing Bruke funksjonen Samtale venter Viderekoble et anrop Overføre samtaler Sperre samtaler Sette en samtale på venting Opprette en telefonkonferanse Tekstmeldinger og chat-meldinger Sette opp tekstmeldingsinnboksen Sende en tekstmelding Sende en hurtignotatmelding Sette inn bilder og lyder i en tekstm elding Innholdsfortegnelse

7 UG.GSM.book Page 7 Tuesday, May 28, :06 PM Vise statusen for sendte tekstmeldinger Motta en tekstmelding Lese, låse eller slette en tekstmelding Lagre bilder og lyder fra en tekstmelding Lese browser-meldinger Lese meldinger fra informasjonstjenester Bruke chat Sette opp telefonlisten Vise detaljer Lagre en oppføring i telefonlisten Lagre en PIN-kode med telefonnummeret Spille inn et talenavn for en oppføring i telefonlisten Ringe til en oppføring i telefonlisten Endre en oppføring i telefonlisten Slette en oppføring i telefonlisten Sortere telefonlisten Angi hovednummer for en oppføring i telefonlisten Kopiere oppføringer mellom telefonen og SIM-kortet Kontrollere telefonlistekapasiteten Synkronisere med TrueSync-programvare Angi preferanser for entastsoppringing Tilpasse telefoninnstillingene Tilpasse menyer Angi en varseltype Lage ringetoner Angi påminnelser Tilpasse softkeys Angi svaralternativer Angi et screensaver-bilde Tilpasse displaytekst Opprette snarveier Innholdsfortegnelse - 7

8 UG.GSM.book Page 8 Tuesday, May 28, :06 PM Få mer ut av telefonen Ringevalg Bruke handsfree-funksjoner Utføre data- og faksanrop Overvåke telefonbruk Justere nettinnstillinger Angi frekvensbåndet Sikkerhet Låse og låse opp telefonen Endre en kode, PIN-kode eller et passord Hvis du glemmer en kode, PIN-kode eller et passord Beskytte SIM-kortet Låse og låse opp programmer Funksjoner for personlig planlegging Avtalebok Alarmklokke Talenotater Kalkulator Nyheter og underholdning Micro-browser J2ME-programmer SIM-programmer Bildeprogram Spill Radio Tilbehør Feilsøking SAR-data (Specific Absorption Rate) Indeks Innholdsfortegnelse

9 UG.GSM.book Page 9 Tuesday, May 28, :06 PM Generell sikkerhetsinformasjon VIKTIG INFORMASJON OM TRYGG OG EFFEKTIV BRUK LES DENNE INFORMASJONEN FØR DU TAR I BRUK MOBILTELEFONEN Informasjonen i dette dokumentet erstatter den generelle sikkerhetsinformasjonen i brukerhåndbøker publisert før dato for denne utgave. For informasjon om trådløs bruk i farlig atmosfære, se Factory Mutual (FM) Approval Manual Supplement eller instruksjonskortet som følger med trådløse modeller ment for bruk i slike omgivelser. Driftsdata for radiofrekvensenergi Mobiltelefonen inneholder en sender og en mottaker. Når den er PÅ, sender og mottar den radiofrekvensenergi (RF). Mobiltelefonen opererer i frekvensområdet 900 til 1990 MHz og bruker digitale modulasjonsteknikker. Når du bruker mobiltelefonen, blir effektnivået styrt av systemet som behandler oppringningen. Utgangseffekten er vanligvis mellom 0,063 og 1,58 watt. Eksponering for radiofrekvensenergi Motorola mobiltelefoner oppfyller kravene i følgende nasjonale og internasjonale standarder og retningslinjer for beskyttelse mot personlig eksponering for RF-elektromagnetisk energi. United States Federal Communications Commission, Code of Federal Regulations; 47 CFR, del 2, underdel J American National Standards Institute (ANSI) / Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE) C Generell sikkerhetsinformasjon - 9

10 UG.GSM.book Page 10 Tuesday, May 28, :06 PM Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE) C Edition National Council on Radiation Protection and Measurements (NCRP) of the United States, Report 86, 1986 International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) 1998 National Radiological Protection Board of the United Kingdom 1995 Ministry of Health (Canada) Safety Code 6. Limits of Human Exposure to Radiofrequency Electromagnetic Fields in the Frequency Range from 3 khz to 300 GHz, 1999 Australian Communications Authority Radiocommunications (Electromagnetic Radiation - Human Exposure) Standard 1999 (gjelder kun trådløse telefoner) Følgende retningslinjer må alltid overholdes for å sikre optimal ytelse og at den personlige eksponeringen for RF-elektromagnetisk energi holdes innenfor retningslinjene i standardene ovenfor: Bruk av bærbar mobiltelefon og EMEeksponering Vedlikehold av antennen Bruk kun den medfølgende antennen eller en godkjent erstatningsantenne. Antenner, modifiseringer eller ekstrautstyr som ikke er godkjent, kan ødelegge mobiltelefonen og være i strid med forskriftene fra Federal Communications Commission (FCC) og/eller annet gjeldende regelverk. Hold IKKE i antennen når mobiltelefonen er "I BRUK". Det kan gi dårligere kvalitet på samtalen, og telefonen kan trekke mer strøm enn nødvendig Generell sikkerhetsinformasjon

11 UG.GSM.book Page 11 Tuesday, May 28, :06 PM Bruk av telefonen Mobiltelefonen er utformet for bruk med hodetelefon som gjør det mulig å snakke og lytte. Telefonen kan også oppbevares i hylsteret, som så kan festes til beltet, lommen, håndvesken eller annet utstyr og brukes med hodetelefonen. Bruk mot kroppen I henhold til FCCs retningslinjer for RF-eksponering må mobiltelefonen alltid være plassert i en holder, et hylster, en beholder eller en annen kroppsutrustning, levert eller godkjent av Motorola, når telefonen bæres på kroppen under bruk. Bruk av ekstrautstyr som ikke er godkjent av Motorola, kan være brudd på FCCs retningslinjer. Hvis du ikke bruker noe ekstrautstyr, må antennen være minst 2,5 cm fra kroppen når telefonen er i bruk. Godkjent tilbehør Du finner en liste over godkjent Motorola-tilbehør i avsnittet Tilbehør i denne håndboken. Elektromagnetisk forstyrrelse/kompatibilitet Nesten alt elektronisk utstyr er mottakelig for elektromagnetisk forstyrrelse (EMI) hvis det ikke er tilfredsstillende skjermet, utformet eller på annen måte konfigurert for elektromagnetisk kompatibilitet. Bygninger unngå elektromagnetisk forstyrrelse og/eller konflikter med elektromagnetisk kompatibilitet, må du slå AV mobiltelefonen i bygninger der det er oppslag som krever at du gjør det. Sykehus og helsesentre kan bruke utstyr som er følsomt overfor ekstern radiofrekvensenergi. Generell sikkerhetsinformasjon - 11

12 UG.GSM.book Page 12 Tuesday, May 28, :06 PM Fly Om bord på fly må du slå AV mobiltelefonen når du blir bedt om det. All bruk av telefonen må være i samsvar med gjeldende bestemmelser, slik det blir opplyst av flypersonalet. Medisinsk utstyr Pacemakere Health Industry Manufacturers Association anbefaler en minsteavstand på 15 cm mellom en håndholdt, trådløs telefon og en pacemaker. Disse anbefalingene er i overensstemmelse med uavhengige undersøkelser og anbefalinger fra Wireless Technology Research. Personer med pacemaker bør ALLTID holde mobiltelefonen minst 15 cm fra pacemakeren når telefonen er PÅ bør ikke bære mobiltelefonen i brystlommen bør bruke øret på motsatt side av pacemakeren for å få færrest mulig forstyrrelser bør straks slå AV mobiltelefonen når det er mistanke om forstyrrelser Høreapparater Noen digitale, trådløse telefoner kan forstyrre enkelte høreapparater. I slike tilfeller anbefaler vi at du tar kontakt med produsenten av høreapparatet for å få alternative løsninger. Annet medisinsk utstyr Hvis du bruker annet medisinsk utstyr, anbefaler vi at du rådfører deg med produsenten av utstyret for å finne ut om det er tilstrekkelig skjermet mot radiofrekvensenergi. Din lege vil kunne hjelpe deg med å få tak i denne informasjonen Generell sikkerhetsinformasjon

13 UG.GSM.book Page 13 Tuesday, May 28, :06 PM Generell sikkerhet Bruk i kjøretøyer Gjør deg kjent med lover og forskrifter om bruk av telefon i kjøretøyer. Vi anbefaler at du alltid følger gjeldende regelverk. Dersom mobiltelefonen benyttes i et kjøretøy, vennligst: Benytt handsfree-utstyr dersom dette er tilgjengelig. Kjør til side og parker før du ringer eller mottar en samtale. Advarsler Biler med kollisjonsputer Kollisjonsputer utløses med voldsom kraft. Derfor må ikke mobiltelefonen plasseres i området over kollisjonsputen, eller der den utløses. Det kan føre til at telefonen blir kastet frem med stor kraft, med fare for alvorlige personskader når kollisjonsputen utløses. Mulige eksplosive atmosfærer Slå AV mobiltelefonen før du beveger deg inn i områder der det er fare for eksplosjon, med mindre telefonen er klassifisert som "egensikker" (for eksempel Factory Mutual-, CSA- eller ULgodkjent) ved bruk i slike områder. Du må ikke ta ut, sette inn eller lade batterier i områder med eksplosjonsfare. Gnister kan føre til eksplosjon eller brann, med fare for personskade eller til og med tap av liv. Områder med eksplosjonsfare kan være tankområder, for eksempel under dekk på båter, transportsteder eller oppbevaringsplasser for drivstoff eller kjemikalier, områder der luften inneholder kjemikalier eller partikler (for eksempel korn, støv eller metallpulver) og alle andre områder der du normalt ville blitt Generell sikkerhetsinformasjon - 13

14 UG.GSM.book Page 14 Tuesday, May 28, :06 PM bedt om å slå av bilmotoren. Områder med eksplosjonsfare er ofte, men ikke alltid, tydelig skiltet. Fenghetter og sprengningsområder unngå at sprengningsarbeider forstyrres, må du slå AV mobiltelefonen når du er i nærheten av elektriske fenghetter, i sprengningsområder eller i områder skiltet med "Slå av sender-/ mottakerapparater". Følg skilting og anvisninger. Forsiktighetsregler Antenner Bruk ikke mobiltelefonen hvis antennen er skadet. En skadet antenne som kommer i kontakt med huden, kan gi et lite brannsår. Batterier Alle batterier kan føre til eiendoms- og/eller kroppsskader, for eksempel brannskader, hvis ledende materiale, som smykker, nøkler eller perlekjeder, kommer i kontakt med ubeskyttede poler. Det ledende materialet kan slutte en elektrisk krets (kortslutning) og bli svært varmt. Håndter et oppladet batteri forsiktig, spesielt hvis du har det i en lomme, veske eller annen beholder som inneholder metallgjenstander Generell sikkerhetsinformasjon

15 UG.GSM.book Page 15 Tuesday, May 28, :06 PM Samsvarserklæring i henhold til EU-direktiv Motorola erklærer med dette at dette produktet er i samsvar med de grunnleggende kravene og andre relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EF alle andre relevante EU-direktiver IMEI: /40/394721/ Type: MC2-41H14 Produktgodkjenningsnummer Ovenstående er et eksempel på et produktgodkjenningsnummer. Du kan se produktets samsvarserklæring (Declaration of Conformity) i henhold til direktiv 1999/5/EF (R&TTE-direktivet) på Du finner samsvarserklæringen for produktet ditt ved å oppgi produktgodkjenningsnummeret på produktetiketten i søkeboksen på Web-området. Generell sikkerhetsinformasjon - 15

16 UG.GSM.book Page 16 Tuesday, May 28, :06 PM Fornøyde kunder Hos Motorola prioriterer vi å gjøre kundene fornøyde. Hvis du har spørsmål, forslag eller andre innspill vedrørende Motorolamobiltelefonen din, vil vi gjerne høre fra deg. E-posthenvendelser sender du til: 16 - Fornøyde kunder

17 UG.GSM.book Page 17 Tuesday, May 28, :06 PM Garantiinformasjon Motorola garanterer deg, den opprinnelige kjøperen, at mobiltelefonen og tilbehøret du har kjøpt fra en autorisert Motorolaforhandler ("Produktene"), er i samsvar med Motorolas spesifikasjoner gjeldende på produksjonstidspunktet og i en periode på ett [1] år fra dato for kjøp av Produktet/ Produktene (Garantiperioden). Dersom Produktene ikke er i samsvar med nevnte spesifikasjoner, må du innen to (2) måneder fra dato for oppdagelse av for oppdagelsen av feil i materialer eller utførelse eller mangel på samsvar, og senest innen utløpet av Garantiperioden, informere Motorola om feilen ved å sende Produktet til Motorola for service. Motorola er ikke bundet av Produktrelaterte utsagn som ikke er fremsatt direkte av Motorola. Med produktet følger en liste over telefonnumre til Motorolas kundesentre. I Garantiperioden vil Motorola, etter eget skjønn og uten ekstra omkostninger, som ditt eneste krav, reparere eller erstatte Produkt som ikke samsvarer med denne garantien, eller dersom dette ikke lar seg gjøre, tilbakebetale prisen for Produktet med fradrag for et beløp beregnet utfra bruken av Produktet etter at det ble levert. Garantien utløper ved Garantiperiodens slutt. Dette utgjør den fullstendige og eneste garantien for en Motorola mobiltelefon og tilbehør, og gjelder i stedet for alle andre garantier, vilkår og betingelser, uttrykte eller underforståtte. Dersom du ikke anskaffer produktet i egenskap av forbruker, fraskriver Motorola seg ansvaret for enhver annen garanti, bestemmelse eller vilkår, så vel uttrykt som underforstått, for eksempel for formålstjenlighet og tilfredsstillende kvalitet. I den grad preseptorisk lovgivning ikke er til hinder for det, skal Motorola ikke være erstatningsansvarlig for tap som overskrider Garantiinformasjon - 17

18 UG.GSM.book Page 18 Tuesday, May 28, :06 PM kjøpesummen, heller ikke for eventuelle tilfeldige eller spesielle tap eller eller følgetap* som skyldes bruk eller manglende evne til å bruke Produktet. Denne garantien har ingen betydning for eventuelle lovfestede rettigheter du måtte ha som forbruker, for eksempel garanti for tilfredsstillende kvalitet og anvendelighet for formål produkter av samme type normalt brukes for under normal bruk og drift. Garantien har heller ingen betydning for eventuelle rettigheter som du måtte ha mot selgeren av Produktet på grunnlag av kjøpet eller salgskontrakten med denne. A (*) inkludert, uten begrensning, brukstap, tidstap, ubeleilighet, forretningsmessig tap, tapt fortjeneste eller oppsparinger. Hvordan få Garantiservice? I de fleste tilfeller vil den autoriserte Motorolaforhandleren som solgte og/eller installerte din Motorola mobiltelefon og det opprinnelige tilbehør, innfri et garantikrav og/eller yte garantiservice. For ytterligere informasjon om hvordan du får garantiservice, ta kontakt med kundeserviceavdelingen til din mobiltelefonoperatør eller med et av Motorolas kundesentre. kunne fremme krav om garantiservice, må du returnere mobiltelefonen og/eller tilbehøret kravet gjelder, til Motorola. Unngå at tilleggselementer, som SIM-kort, følger med. Du må også sende med navn, adresse og telefonnummer, navn på mobiltelefonoperatør, samt en beskrivelse av problemet. Dersom mobiltelefonen er installert i et kjøretøy, må kjøretøyet tas med til et autorisert reparasjonssenter, da det kan være nødvendig å kontrollere installasjonen i kjøretøyet for å finne årsaken til problemet. Garantiservice er betinget av at du kan fremlegge kvittering eller tilsvarende bevis som viser dato for kjøpet. Telefonen må også tydelig vise det opprinnelige IMEI-nummeret (forenlig elektronisk serienummer) og MSN-nummeret (mekanisk serienummer). Nevnte informasjon følger med Produktet Garantiinformasjon

19 UG.GSM.book Page 19 Tuesday, May 28, :06 PM Betingelser Denne garantien gjelder ikke dersom type- eller serienummeret på Produktet er endret, slettet, fjernet eller gjort uleselig. Motorola forbeholder seg retten til å avvise kostnadsfri garantiservice dersom du ikke kan fremlegge anmodet dokumentasjon, eller dersom informasjonen er ufullstendig, uleselig eller uforenlig med fabrikkregistreringene. Reparasjon kan, etter Motorolas valg, omfatte utskifting av deler eller kort med funksjonsmessig tilsvarende, overhalte, eller nye deler eller kort. For skiftede deler, tilbehør, batterier eller kort gjelder garantien frem til utløpet av den opprinnelige garantiperioden. Garantiperioden forlenges ikke. Opprinnelig(e) tilbehør, batterier, deler og mobiltelefonutstyr som blir skiftet ut, skal tilhøre Motorola. Motorola garanterer ikke for installasjon, vedlikehold eller service av produkter, tilbehør, batterier eller deler. Motorola er ikke på noen måte ansvarlig for problemer eller skader som skyldes tilleggsutstyr som ikke er levert av Motorola, og som er tilknyttet eller brukt sammen med Produktene, eller for bruken av Motorola-utstyr sammen med tilleggsutstyr. Alt slikt utstyr er uttrykkelig unntatt fra denne garantien. Når Produktet brukes sammen med tilleggs- eller periferiutstyr som ikke er levert av Motorola, garanterer Motorola ikke for kombinasjonen av Produktet og periferiutstyret sin funksjonalitet, og Motorola innfrir ikke garantikrav dersom Produktet er brukt i en slik kombinasjon og Motorola fastslår at det ikke er noe feil med Produktet. Motorola fraskriver seg uttrykkelig ethvert ansvar for eventuelle skader, enten skaden gjelder Motorolautstyr eller ikke, som på noen måte skyldes bruk av mobiltelefon, tilbehør og periferiutstyr (spesifikke eksempler omfatter, men er ikke begrenset til, batterier, ladere, adaptere og strømforsyning) når slikt tilbehør og periferiutstyr ikke er produsert og levert av Motorola. Garantiinformasjon - 19

20 UG.GSM.book Page 20 Tuesday, May 28, :06 PM Hva Garantien ikke Dekker Denne garantien gjelder ikke dersom feilen skyldes ødeleggelse, misbruk, inngrep, forsømmelse eller uforsiktighet, eller dersom endringer eller reparasjoner er utført av uautoriserte personer. Garantien gjelder heller ikke for følgende forhold: 1. Feil eller skader som skyldes bruk av Produktet på annen måte enn vanlig og normal bruk. 2. Feil eller skader som skyldes misbruk, ulykker eller forsømmelser. 3. Feil eller skader som skyldes feilaktig testing, bruk, vedlikehold, installasjon, justeringer, endringer eller modifiseringer av noe slag. 4. Brudd eller skader på antenner, med mindre dette direkte skyldes feil i materialer eller utførelse. 5. Produkter som er demontert eller reparert på en slik måte at det har negativ innvirkning på ytelse eller forhindrer tilstrekkelig undersøkelse og testing for å finne ut om et garantikrav er berettiget. 6. Feil eller skader som skyldes omfang, dekning, tilgjengelighet, servicenivå eller mobiltelefonoperatørens drift av mobilsystemet. 7. Feil eller skader som skyldes fuktighet, væske eller matsøl. 8. Ledningsforbindelsen til kontrollenheten i Produktet er strukket, eller ledningsforbindelsens kontaktpunkter er ødelagt. 9. Plastflater og andre utvendige deler som er oppskrapt eller skadet på grunn av unormal bruk. 10. Lærhylstre (som dekkes av separat produsents garantier). 11. Produkter som leies på midlertidig basis Garantiinformasjon

21 UG.GSM.book Page 21 Tuesday, May 28, :06 PM 12. Periodisk vedlikehold og reparasjon eller utskifting av deler på grunn av naturlig slitasje. Merk: Taletiden, standbytiden og den totale livssyklusen til et oppladbart Motorolabatteri for din mobiltelefon, avhenger av bruksforhold og nettverkskonfigurasjoner. Som et forbruksprodukt angir spesifikasjonene at du bør oppnå optimal ytelse for din Motorola mobiltelefon i løpet av de seks første månedene fra innkjøpsdato og opptil (200) oppladninger. Garantien for oppladbare Motorola-batterier gjelder ikke dersom (i) batteriene lades i andre batteriladere enn ladere godkjent av Motorola for lading av batteriet, (ii) forseglingen på batteriet er brutt eller viser tegn på inngrep, (iii) batteriet brukes i annet utstyr eller til annen drift enn mobiltelefonutstyret er spesifisert for. Garantiinformasjon - 21

22 UG.GSM.book Page 22 Tuesday, May 28, :06 PM Komme i gang Hva følger med i esken? Den digitale, trådløse telefonen leveres vanligvis med et batteri og en batterilader. Med andre typer tilbehør kan du tilpasse telefonen slik at du oppnår maksimal ytelse og bærbarhet. Om denne brukerhåndboken Denne brukerhåndboken gir deg informasjon om de mange funksjonene i den trådløse Motorola-telefonen. Velge en menyfunksjon Bruk menysystemet for å få tilgang til telefonens funksjoner. Denne brukerhåndboken viser deg hvordan du velger menyfunksjoner på følgende måte: Dette eksempelet viser at du må trykke på M, bla til og velge 0HOGLQJHU, og deretter bla til og velge 7HNVWPHOG Valgfrie funksjoner M > 0HOGLQJHU > 7HNVWPHOG Dette symbolet identifiserer en valgfri nett-, SIM-korteller abonnementsavhengig funksjon som ikke nødvendigvis tilbys av alle tjenesteleverandører i alle områder. Kontakt tjenesteleverandøren for mer informasjon Komme i gang

23 UG.GSM.book Page 23 Tuesday, May 28, :06 PM Valgfritt tilbehør Dette symbolet identifiserer en funksjon som krever valgfritt Motorola Original -tilbehør. Sette inn SIM-kortet SIM-kortet (Subscriber Identity Module) inneholder telefonnummeret ditt, informasjon om tjenester, og telefonliste- og meldingsminne. Advarsel: Ikke bøy eller få riper på SIM-kortet. Unngå å utsette SIM-kortet for statisk elektrisitet, vann eller smuss. Gjør dette 1 Løft nederst på det ytre SIM-kortdekselet, og trekk dekselet ut fra telefonen. 2 Skyv SIM-kortdekselet ned og løft det opp. Komme i gang - 23

24 UG.GSM.book Page 24 Tuesday, May 28, :06 PM Gjør dette 3 Sett SIM-kortet inn i SIMkortdekselet, med hakket mot det øverste venstre hjørnet og forgyllingen ned. 4 Lukk SIM-kortdekselet og skyv det oppover slik at kortet låses fast. 5 Sett flikene på den øvre kanten av dekselet inn i sporene øverst i SIMkortrommet, og skyv deretter dekselet ned inntil det klikker på plass. Sette inn batteriet Du må sette inn og lade batteriet før du kan bruke telefonen Komme i gang

25 UG.GSM.book Page 25 Tuesday, May 28, :06 PM Telefonen er laget for å bli brukt sammen med Motorola Original-batterier og -tilbehør. Vi anbefaler at du oppbevarer batteriene i beskyttelsesetuiene når de ikke er i bruk. Gjør dette 1 Ta batteriet ut av beskyttelsesetuiet av klar plast. 2 Sett flikene nederst på batteriet inn i sporene nederst i batterirommet. 3 Skyv batteriet nedover til det klikker på plass. Lade batteriet Nye batterier leveres delvis oppladet. Før du kan bruke telefonen, må du sette inn og lade batteriet som vist i de følgende instruksjonene. Noen batterier gir ikke maksimal ytelse før de har blitt ladet og tømt helt noen ganger. Gjør dette 1 Koble reiseladeren til telefonen slik at utløserknappen vender oppover. Utløserknapp Komme i gang - 25

26 UG.GSM.book Page 26 Tuesday, May 28, :06 PM Gjør dette 2 Sett den andre enden av reiseladeren i et passende strømuttak. 3 Når telefonen viser at batteriet er ladet helt opp (/DGLQJ )XOOI UW), trykker du på utløserknappen og kobler fra reiseladeren. Merk: Når du lader batteriet, viser batteriindikatoren øverst til høyre på displayet hvor langt ladeprosessen har kommet. Bruke batteriet Batteriets ytelse avhenger av mange faktorer, inkludert den trådløse telefonens nettkonfigurasjon, signalstyrke, temperaturen du bruker telefonen i, funksjonene og/eller innstillingene du velger og bruker samt hvordan du benytter telefonen og andre programmer. Håndtere batteriet Advarsel: Du kan forebygge skader og forbrenning ved å hindre at metallgjenstander kommer i kontakt med eller kortslutter batteripolene. Slik optimerer du batteriets ytelse: Bruk alltid Motorola Original -batterier og -batteriladere. Telefongarantien dekker ikke skader som skyldes bruk av batterier og/eller ladere som ikke er laget av Motorola. Nye batterier eller batterier som ikke har vært i bruk på lang tid, kan trenge lengre ladetid. Batteriet skal ha romtemperatur eller tilnærmet romtemperatur mens det lades. Batterier skal ikke utsettes for temperaturer under -10 C (14 F) eller over 45 C (113 F). Ta alltid med deg telefonen når du forlater kjøretøyet Komme i gang

27 UG.GSM.book Page 27 Tuesday, May 28, :06 PM Dersom batteriet ikke skal brukes på en stund, skal det lagres tørt, mørkt og kjølig, for eksempel i et kjøleskap. Etter hvert vil batterier gradvis slites ned og kreve lenger ladetid. Dette er normalt. Hvis du lader batteriet regelmessig og merker at taletiden reduseres, eller at ladetiden øker, er det sannsynligvis på tide å kjøpe et nytt batteri. De oppladbare batteriene som brukes til dette produktet, må avfallsbehandles på riktig måte, og må kanskje resirkuleres. Kontroller merket på batteriet for å fastslå typen. Kontakt din lokale gjenbruksstasjon (eller renholdsverket) for å få informasjon om hvordan det skal kasseres. Batterier må aldri kastes på åpen flamme, da kan de eksplodere. Forlenge batteriets levetid Slå av statuslyset Statuslyset bruker strøm. slå det av, se side 32. Slå av bakgrunnslyset i displayet Bakgrunnslyset bruker strøm. slå det av, se side 32. Slå av screensaveren Bruk av en animert screensaver reduserer telefonens tale- og standby-tid. slå den av, se side 103. Minimer bruken av tasteintensive funksjoner Funksjoner som krever intensiv bruk av tastene (f.eks. det å spille spill eller sende meldinger) reduserer telefonens tale- og standby-tid. Slå på telefonen Gjør dette 1 Åpne telefonen avdekke tastene Komme i gang - 27

28 UG.GSM.book Page 28 Tuesday, May 28, :06 PM Gjør dette 2 Hold nede P slå på telefonen Av/påtast 3 Om nødvendig taster du PIN-koden for SIMkortet, og trykker på 2. (+) 4 Om nødvendig taster du den firesifrede låsekoden, og trykker på 2. (+) låse opp SIM-kortet Advarsel: Hvis du taster feil PIN-kode tre ganger på rad, blokkeres SIM-kortet og telefonen viser meldingen 6,06SHUUHW. Se side 131. låse opp telefonen Låsekoden er opprinnelig Tjenesteleverandøren kan imidlertid ha endret denne koden før du får telefonen. Justere volumet de øvre og nedre volumtastene for å: øke og redusere høyttalervolumet under en samtale øke og redusere ringevolumet når telefonen er i standby-modus (flippen må være åpen) Tips: den nedre volumtasten én gang når volumet er på det laveste for å bytte til vibrasjonsvarsel. Trykk en gang til for å bytte til stille varsel. den øvre volumtasten for å gå tilbake til vibrasjonsvarsel og deretter ringevarsel Komme i gang Volumtaster

29 UG.GSM.book Page 29 Tuesday, May 28, :06 PM slå av varselet for innkommende samtaler Ringe 1 tastene taste telefonnummeret Tips: Hvis du taster feil, trykker du på 6/(77 (-) for å slette det siste sifferet, eller holder nede 6/(77 (-) for å slette alle sifrene. 2 N ringe 3 O avslutte samtalen og "legge på røret" når du er ferdig Svare på et anrop Når du mottar en samtale, ringer og/eller vibrerer telefonen og viser en melding i displayet om at det er en innkommende samtale. 1 N eller 69$5 (+) svare på anropet 2 O avslutte samtalen og "legge på røret" når du er ferdig Tips: Hvis telefonen er låst, må du låse den opp for å kunne svare på samtalen. Komme i gang - 29

30 UG.GSM.book Page 30 Tuesday, May 28, :06 PM Bruke telefonen Se side 1 for en grunnleggende oversikt over telefonen. Bruke displayet ➋ I brukindikator ➌ Roamingindikator ➍ Indikator for ventende melding ➊ Signalstyrkeindikator ➎ Indikator for telefonsvarmelding ➏ Batteriindikator ➓ Varseltypeindikator ➐ Aktiv linjeindikator Klokke ➒ Menyindikator ➑ GPRS-indikator Displayets standby-modus er standardvisningen du ser når du ikke snakker med noen eller bruker menyen. Tekst nederst i hjørnene på displayet viser de aktuelle softkeyfunksjonene. Indikatoren M (meny) i midten av nederste del av displayet betyr at du kan trykke på M for å gå til menyen. ➊ Signalstyrkeindikator. Loddrette linjer viser signalstyrken til nettforbindelsen. Du kan ikke sende eller motta samtaler når indikatoren j (ingen signal) vises. ➋ I bruk-indikator. Viser at telefonen er i bruk Bruke telefonen

31 UG.GSM.book Page 31 Tuesday, May 28, :06 PM ➌ Roaming-indikator. Viser at telefonen leter etter eller bruker et annet nettsystem enn det den vanligvis bruker. ➍ Indikator for ventende melding. Vises når du mottar en tekstmelding. ➎ Indikator for ventende telefonsvarmelding. Vises når du mottar en telefonsvarmelding. ➏ Batteriindikator. Loddrette linjer viser batteriets ladenivå. Lad batteriet når du ser 6YDNW%DWWHUL og hører varselet for lavt batterinivå. ➐ Aktiv linje-indikator. Viser telefonlinjen som er aktiv for øyeblikket. ➑ GPRS-indikator. Viser at telefonen bruker en hurtig GPRS-nettforbindelse. ➒ Menyindikator. Indikerer at du kan trykke på M for å gå til hovedmenyen eller åpne undermenyen til en funksjon. ➓ Varseltype indikator. Viser varseltype innstillingen. w = høy ringetone y =vibrasjon t = stille x = lav ringetone u = ringetone og vibrasjon Bruke telefonen - 31

32 UG.GSM.book Page 32 Tuesday, May 28, :06 PM Zoome inn og ut og slipp M, hold deretter nede M for å zoome inn og ut av displayet. Zoom inn for å øke tekststørrelsen, zoom ut for å vise mer informasjon. Du kan også zoome inn og ut fra menyen: Angi display-kontrast M >,QQVWLOOLQJHU > $QGUH,QQVW > ) UVWH2SSVHWW > =RRP M >,QQVWLOOLQJHU > $QGUH,QQVW > ) UVWH2SSVHWW >.RQWUDVW Justere bakgrunnslyset Du kan angi hvor lenge lyset i displayet skal være påslått, eller slå av bakgrunnslyset for å spare strøm. M >,QQVWLOOLQJHU > $QGUH,QQVW > ) UVWH2SSVHWW > %DNJUXQQVO\V Bruke statuslyset Statuslyset viser når du mottar et anrop eller en melding, eller når telefonen bruker et annet nett enn hjemmenettet (roaming). Statuslys Lys vekslende rødt/grønt Status innkommende samtale 32 - Bruke telefonen

33 UG.GSM.book Page 33 Tuesday, May 28, :06 PM Lys blinkende grønt blinkende gult blinkende rødt Status har forbindelse til tjeneste, hjemmenett roaming, ikke hjemmenett ingen forbindelse til tjeneste Du kan slå av statuslyset for å øke telefonens standby-tid (tiden som batteriet varer hvis telefonen er slått på, men ikke er i bruk). Slik slår du statuslyset av og på: Bruke smarttasten Smarttasten er en alternativ måte å utføre mange grunnleggende telefonfunksjoner på. Den forutser hva du sannsynligvis kommer til å gjøre. Hvis du for eksempel merker et menyelement, kan du trykke på smarttasten for M >,QQVWLOOLQJHU > $QGUH,QQVW > ) UVWH2SSVHWW > 6WDWXVO\V Smarttast å velge det. Du kan bruke smarttasten til å ringe og avslutte samtaler, aktivere og deaktivere funksjoner samt åpne telefonlisten. Smarttasten utfører vanligvis den samme funksjonen som høyre softkey (+). Merk: Ved hjelp av smarttasten kan du gjøre enkelte ting raskere. Det er aldri den eneste måten å utføre en oppgave på. Bruke telefonen - 33

34 UG.GSM.book Page 34 Tuesday, May 28, :06 PM 4-veis navigasjonstaster Bruke de fireveis navigasjonstastene Bruk de fireveis navigasjonstastene til å navigere i menysystemet, endre funksjonsinnstillinger og spille spill. Når telefonen er i standbymodus, trykk S oppover eller nedover for å åpne telefonlisten. Tips: Du vil for det meste bevege deg oppover og nedover i menyene. Flytt til venstre og høyre for å endre funksjonsinnstillinger, navigere i avtaleboken og endre tekst Bruke telefonen

35 UG.GSM.book Page 35 Tuesday, May 28, :06 PM Bruke menyer Navigere til en funksjon Bruk disse tastene for å navigere gjennom hovedmenyen: Menytast Gå inn i menysystemet eller åpne en undermeny når e vises midt i nederste del av displayet. Venstre softkey Utfør funksjonen som vises i nederste venstre hjørne i displayet (vanligvis $96/877 eller 7,/%$.(). Volumtaster Bla oppover eller nedover i menyer og lister. Avslutningstast Gå ut av menysystemet uten å gjøre endringer, gå tilbake til standby-modus. Høyre softkey Utfør funksjonen som vises i nederste høyre hjørne i displayet (vanligvis 9(/*det merkede menyelementet). 4-veis navigasjonstaster Bla oppover eller nedover i menyer og lister. Bla til venstre eller høyre for å bla gjennom og angi verdien for det merkede menyelementet. Når telefonen er i standby-modus, trykk opp eller ned for å åpne telefonlisten. Bruke telefonen - 35

36 UG.GSM.book Page 36 Tuesday, May 28, :06 PM Velge et funksjonsvalg Noen funksjoner krever at du velger et element fra en liste: 7,/%$.( (-) for å gå tilbake til forrige skjerm. 8WJ6DPW -RQ6YHQGVHQ 0DULH6PLWK 7,/%$.( M 9,6 Merket element M for å åpne undermenyen. 9,6 (+) for å vise informasjon om det merkede elementet. S for å bla opp eller ned for å merke det ønskede elementet. Når du er i en nummerert liste, trykker du på en talltast for å markere elementet. Når du er i en alfabetisk liste, trykker du på en tast flere ganger for å bla gjennom bokstavene og markere det nærmest samsvarende listeelementet. Angi funksjonsinformasjon Noen funksjoner krever at du angir informasjon: S for å bla nedover til ytterligere elementer. 2SSI U'HWDOMHU 1DYQ-RQ6YHQGVHQ 1U $9%5<7 (1'5( Merket element $9%5<7 (-) for å avslutte uten å gjøre endringer. )(5',* (-) vises når du angir eller endrer informasjon. (1'5( (+) for å endre informasjonen Bruke telefonen

37 UG.GSM.book Page 37 Tuesday, May 28, :06 PM Tast inn tall eller tekst ved hjelp av tastaturet. Når et element har en liste med mulige verdier, trykker du S til venstre eller høyre for å bla gjennom og velge en verdi. Når et element har en liste over mulige numeriske verdier, trykker du på en talltast for å angi verdien. Hvis du angir eller endrer informasjon og ikke vil lagre endringene, trykker du på O for å avslutte uten å lagre. Du kan skrive og sende tekstmeldinger via meldingssenteret. En blinkende markør viser hvor teksten vil vises: Blinkende m arkør indikerer innsettingspunkt. 0HOG $9%5<7 M 6. $9%5<7 (-) for å avslutte uten å gjøre endringer. 6. (+) for å vise og sette inn et hurtignotat. M for å åpne undermenyen. Når du skriver inn tekst ved hjelp av den vanlige tap-metoden, endres den blinkende markøren til en blokkmarkør, og softkeyfunksjonene endres: Blokkm arkør indikerer gjeldende merket tegn. 0HOG 7 M 6/( (+)for å godta og lagre teksten. Etter to sekunder endres blokkmarkøren til en blinkende markør og flyttes til neste posisjon. 6/(77 (-) for å slette tegnet til venstre for innsettingspunktet. Bruke telefonen - 37

38 UG.GSM.book Page 38 Tuesday, May 28, :06 PM Angi menyspråket Du kan angi språket for menyfunksjoner og valg. Angi menyoppførsel Du kan angi at markøren skal stoppe eller hoppe rundt når du når toppen eller bunnen i en menyliste. Angi menyanimasjon Menyanimasjon gjør at markøren og menyelementer beveger seg jevnt når du blar gjennom en menyliste. Slå av menyanimasjon for å forlenge batteriets levetid. Tilbakestille alle valg Tilbakestill alle valg til originalinnstillingene fra fabrikken, med unntak av låsekode, sikkerhetskode og levetidsmåler. Slette all lagret informasjon Tilbakestill alle valg til de originale fabrikkinnstillingene, med unntak av låsekode, sikkerhetskode og livstidsmåler, slett alle nedlastede bilder, animasjoner og lydfiler samt alle brukerinnstillinger og oppføringer, med unntak av informasjonen på SIM-kortet Bruke telefonen M >,QQVWLOOLQJHU > $QGUH,QQVW > ) UVWH2SSVHWW > 6SUnN M >,QQVWLOOLQJHU > $QGUH,QQVW > ) UVWH2SSVHWW > %OD M >,QQVWLOOLQJHU > $QGUH,QQVW > ) UVWH2SSVHWW > $QLPDVMRQ M >,QQVWLOOLQJHU > $QGUH,QQVW > ) UVWH2SSVHWW > 7LOEDNHVW$OW

39 UG.GSM.book Page 39 Tuesday, May 28, :06 PM Advarsel: Nullstill alt sletter alt innhold lastet ned av brukeren, og all informasjon i telefonminnet som er lagt inn av bruker, inkludert oppføringer i telefonliste og avtalebok. Sletter du informasjonen er den tapt for alltid. Nullstill alt sletter ikke informasjon som er lagret på SIM-kortet. M >,QQVWLOOLQJHU > $QGUH,QQVW > ) UVWH2SSVHWW > 1XOOVWLOO$OW Skrive inn tekst Flere ulike tastemetoder gjør det enklere å taste navn, numre og tekstmeldinger på telefonen. Velge en tastemetode M > 7DVWH0HWRGH i en hvilken som helst skjerm du kan skrive inn tekst i, for å velge en tastemetode: L7$3 La telefonen forutse hvert ord etter hvert som du taster det inn. Se side 44. 7DS0HWRGH Tast inn bokstaver, tall og symboler ved å trykke på en tast én eller flere ganger. Se side 39. 1XPHULVN Bare tast inn tall. 6\PERO Bare tast inn symboler. Se side N Bla gjennom telefonlisten eller listen over samtaler for å velge et navn eller et nummer. Merk: Den valgte tastemetoden er aktiv inntil du endrer den ved å velge en annen metode. Bruke tap-metoden Dette er telefonens standardmetode for inntasting av tekst. Bruke telefonen - 39

40 UG.GSM.book Page 40 Tuesday, May 28, :06 PM M > 7DVWH0HWRGH i en hvilken som helst skjerm du kan skrive inn tekst i, og velg menyvalget 7DS0HWRGH. Gjør dette 1 en talltast én eller flere ganger velge en bokstav, et tall eller et symbol fra Tegntabell på side 42 2 Fortsett å trykke skrive inn resten av tegnene på talltaster 3 2. (+) lagre teksten når du er ferdig 40 - Bruke telefonen

41 UG.GSM.book Page 41 Tuesday, May 28, :06 PM Generelle regler for inntasting av tekst en talltast flere ganger for å bla gjennom tegnene. Se Tegntabell på side 42. en talltast så mange ganger som nødvendig for å skrive inn ønsket tegn der den blinkende markøren står. Trykk opp eller ned for å endre bokstaven i blokkmarkøren til stor eller liten bokstav. Hold nede en talltast for å bla gjennom tekstinntastingsmetoder. Trykk til venstre eller høyre for å flytte den blinkende markøren til venstre eller høyre i tekstmeldingen. Hvis du ikke trykker på en tast i løpet av to sekunder, godtas tegnet i blokkmarkøren og markøren flyttes til neste posisjon. Alle setninger starter med stor bokstav. (Trykk S nedover for å endre tegnet til liten bokstav mens det er markert av blokkmarkøren. På noen språk er det mulig å bruke store Bruke telefonen - 41

42 UG.GSM.book Page 42 Tuesday, May 28, :06 PM bokstaver i hele meldingen. Trykk S oppover for å endre alle påfølgende tegn til stor bokstav. Trykk S nedover for å endre alle påfølgende tegn til liten bokstav). Det kan være at telefonen har støtte for flere språk. Gjeldende språkinnstilling avgjør om en ny melding startes fra venstre eller høyre side av displayet. Du kan bytte språk inne i en tekstmelding. M > 7DVWH 0HWRGH for å velge tastemetoden og språket du vil bruke. Tegntabell Bruk denne tabellen som et hjelpemiddel når du skal taste mellomrom, bokstaver, sifre og symboler ved hjelp av tap-metoden. 1 mellomrom. _ & ~ : ; " - ( ) ' % $ 2 a b c 2 ä å á à â ã α β ç 3 d e f 3 δ ë é è ê ε φ 4 g h i 4 ï í î γ η ι 5 j k l 5 κ λ 6 m n o 6 ñ ö ø ó ò ô õ µ ν ω 7 p q r s 7 π ß σ 8 t u v 8 θ ü ú ù û τ 9 w x y z 9 ξ ψ x * / \ [ ] = > < # Merk: Det er ikke sikkert denne tabellen viser nøyaktig det tegnsettet som telefonen din bruker Bruke telefonen

43 UG.GSM.book Page 43 Tuesday, May 28, :06 PM Bruke symbolmodus Telefonen har en alternativ metode for å taste inn symboler i en tekstmelding. M > 7DVWH0HWRGH i en hvilken som helst skjerm du kan skrive inn tekst i, og velg menyvalget 6\PERO. Gjør dette 1 Trykk én gang på en talltast vise tastens symbolvalg nederst i displayet Se Symboltabell på side S markere ønsket symbol eller Trykk flere ganger på talltasten 3 9(/* (+) skrive inn symbolet der den blinkende markøren står Symboltabell Bruk denne tabellen som et hjelpemiddel når du skal taste tegn i symbolmodus. 1 _ & ~ : ; " - ( ) ' % $ _ \ 3 / : ; 4 " & ' 5 ( ) [ ] { } 6 ~ 7 < > = Bruke telefonen - 43

44 UG.GSM.book Page 44 Tuesday, May 28, :06 PM 8 $ 9 # % * x * / = > < # Bruke den intelligente ordboken med itap programvare itap -programvaren har en metode for intelligent inntasting som gjør at du kan taste ord ved å bruke bare ett tastetrykk per bokstav. M > 7DVWH0HWRGH i en hvilken som helst skjerm du kan skrive inn tekst i, og velg menyvalget L7$3. Skrive inn ord Gjør dette 1 Trykk én gang på en talltast taste første bokstav i ordet Bokstavene som er tilknyttet denne tasten, vises nederst i displayet. 2 taste resten av ordet talltastene (én per Alternative ord- og bokstav) bokstavkombinasjoner vises nederst i displayet. Alternativene oppdateres for hver tast du trykker på. 3 S merke ordet du vil ha 4 9(/* (+) skrive inn ordet der den blinkende markøren står Et mellomrom legges automatisk til etter ordet Bruke telefonen

Talestyrt ringing Private numre Vis tjenester Siste ti samtaler Mine telefonnumre Faste anrop Programmerte hurtigtaster

Talestyrt ringing Private numre Vis tjenester Siste ti samtaler Mine telefonnumre Faste anrop Programmerte hurtigtaster Funksjonsmeny Hurtigmeny $ Telefonkatalog # Beskjeder Velge nett Samtaleegenskaper Telefoninnstilling Samtaleteller Ekstrautstyrinnstilling * Vis batterimåler Ikke vis mitt nr. Samtaleoverføring Tale og

Detaljer

Din brugermanual MOTOROLA V3690 http://da.yourpdfguides.com/dref/528971

Din brugermanual MOTOROLA V3690 http://da.yourpdfguides.com/dref/528971 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Detaljer

Velkommen. Oversikt. Velkommen til Motorolas verden av digital trådløs kommunikasjon. Takk for at du valgte den trådløse telefonen Motorola V3 GSM.

Velkommen. Oversikt. Velkommen til Motorolas verden av digital trådløs kommunikasjon. Takk for at du valgte den trådløse telefonen Motorola V3 GSM. Velkommen Velkommen til Motorolas verden av digital trådløs kommunikasjon. Takk for at du valgte den trådløse telefonen Motorola V3 GSM. Velkommen - 1 Oversikt Ta bilde Ta selvportrett (flipp lukket) Sende

Detaljer

Din bruksanvisning MOTOROLA W377 http://no.yourpdfguides.com/dref/1084027

Din bruksanvisning MOTOROLA W377 http://no.yourpdfguides.com/dref/1084027 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 1110. 9240158 3. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 1110. 9240158 3. utgave Brukerhåndbok for Nokia 1110 9240158 3. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION erklærer under vårt eneansvar at produktet RH-70 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. W200 Innholdsfortegnelse Ringe................................... 15 Meldingstjenester......................... 19 Bildetjenester............................. 22 Underholdning............................

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 2610. 9248176 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 2610. 9248176 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia 2610 9248176 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer herved at utstyret RH-86 er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia 301

Brukerhåndbok Nokia 301 Brukerhåndbok Nokia 301 1.1. utgave NO Psst... Det finnes mer enn denne veiledningen... For informasjon om tjenestevilkår og personvernerklæring for Nokia, gå til www.nokia.com/privacy. 2 Brukerhåndbok

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia C2-05

Brukerhåndbok for Nokia C2-05 Brukerhåndbok for Nokia C2-05 1.4. utgave 2 Innhold Innhold Sikkerhet 4 Komme i gang 5 Taster og deler 5 Sette inn et SIM-kort og batteri 6 Sette inn et minnekort 7 Lade batteriet 8 Slå telefonen på eller

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 5030

Brukerhåndbok for Nokia 5030 Brukerhåndbok for Nokia 5030 9214145 3.1. utgave 2 Innhold Innhold Sikkerhet 3 Komme i gang 4 Sette inn SIM-kortet og batteriet 4 Ta ut SIM-kortet 4 Lade batteriet 4 Slå på og av 5 Telefonen 5 Taster og

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia 208

Brukerhåndbok Nokia 208 Brukerhåndbok Nokia 208 2.1. utgave NO Psst... Det finnes mer enn denne veiledningen... Instruksjonene i denne brukerveiledningen er basert på den nyeste tilgjengelige programvareversjonen. Hvis enheten

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON W800 http://no.yourpdfguides.com/dref/4285063

Din bruksanvisning SONY ERICSSON W800 http://no.yourpdfguides.com/dref/4285063 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 1110. 9240158 2. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 1110. 9240158 2. utgave Brukerhåndbok for Nokia 1110 9240158 2. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION erklærer under vårt eneansvar at produktet RH-70 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia 130

Brukerhåndbok Nokia 130 Brukerhåndbok Nokia 130 1.0. utgave NO Brukerhåndbok Nokia 130 Innhold For din egen sikkerhet 3 Komme i gang 4 Taster og deler 4 Sette inn SIM-kortet, minnekortet og batteriet 4 Lade batteriet 6 Låse eller

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 7070 prism

Brukerhåndbok for Nokia 7070 prism Brukerhåndbok for Nokia 7070 prism 9209098 2. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer herved at utstyret RH-116 er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia 301

Brukerhåndbok Nokia 301 Brukerhåndbok Nokia 301 1.4. utgave NO Psst... Det finnes mer enn denne veiledningen... Du finner informasjon om tjenestevilkår og personvernerklæring for Microsoft Mobile på www.nokia.com/privacy. 2 Brukerhåndbok

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 1616

Brukerhåndbok for Nokia 1616 Brukerhåndbok for Nokia 1616 1. utgave 2 Innhold Innhold Sikkerhet 3 Komme i gang 4 Sette inn SIM-kortet og batteriet 4 Ta ut SIM-kortet 4 Lade batteriet 4 Slå på og av 5 Telefonen 5 Taster og deler 5

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia 215

Brukerhåndbok Nokia 215 Brukerhåndbok Nokia 215 1.0. utgave NO Brukerhåndbok Nokia 215 Innhold For din egen sikkerhet 3 Komme i gang 4 Taster og deler 4 Sette inn SIM-kort, batteri og minnekort 4 Lade batteriet 6 Låse eller låse

Detaljer

Uw gebruiksaanwijzing. NOKIA 301 http://nl.yourpdfguides.com/dref/5065608

Uw gebruiksaanwijzing. NOKIA 301 http://nl.yourpdfguides.com/dref/5065608 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Detaljer

BRUKER VEILEDNING SONIM XP1300 CORE. Norsk

BRUKER VEILEDNING SONIM XP1300 CORE. Norsk BRUKER VEILEDNING SONIM XP1300 CORE Norsk Copyright 2010 Sonim Technologies, Inc. SONIM og Sonim-logoen er varemerker for Sonim Technologies, Inc. Andre bedrifts-og produktnavn kan være varemerker eller

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia 225

Brukerhåndbok Nokia 225 Brukerhåndbok Nokia 225 1.1. utgave NO Brukerhåndbok Nokia 225 Innhold Sikkerhet 3 Komme i gang 4 Taster og deler 4 Sette inn SIM-kort, batteri og minnekort 4 Lade batteriet 6 Låse eller låse opp tastene

Detaljer

Brukerhåndbok. 9352603 2. utgave

Brukerhåndbok. 9352603 2. utgave Den elektroniske brukerhåndboken er utgitt i henhold til "Regler og betingelser i Nokias brukerhåndbøker, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brukerhåndbok 9352603

Detaljer

BRUKER VEILEDNING SONIM XP3300 FORCE. Norsk

BRUKER VEILEDNING SONIM XP3300 FORCE. Norsk BRUKER VEILEDNING SONIM XP3300 FORCE Norsk Copyright 2010 Sonim Technologies, Inc. SONIM og Sonim-logoen er varemerker for Sonim Technologies, Inc. Andre bedrifts-og produktnavn kan være varemerker eller

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 206

Brukerhåndbok for Nokia 206 Brukerhåndbok for Nokia 06.. utgave NO Innhold Taster og deler...5 Sette inn et SIM-kort og batteri...8 Sette inn et minnekort...9 Lade batteriet...9 Låse tastene...0 Utforske telefonen...0 Kopiere innhold

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON Z200 http://no.yourpdfguides.com/dref/819926

Din bruksanvisning SONY ERICSSON Z200 http://no.yourpdfguides.com/dref/819926 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

BRUKER VEILEDNING SONIM XP5300 FORCE 3G. Norsk

BRUKER VEILEDNING SONIM XP5300 FORCE 3G. Norsk BRUKER VEILEDNING SONIM XP5300 FORCE 3G Norsk Copyright 2011 Sonim Technologies, Inc. SONIM og Sonim-logoen er varemerker for Sonim Technologies, Inc. Andre bedrifts-og produktnavn kan være varemerker

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 6810. 9311574 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 6810. 9311574 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia 6810 9311574 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet RM-2 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia 106

Brukerhåndbok Nokia 106 Brukerhåndbok Nokia 106 1.3. utgave NO Brukerhåndbok Nokia 106 Innhold For din egen sikkerhet 3 Komme i gang 4 Taster og deler 4 Gjør telefonen klar 4 Lade batteriet 5 Låse tastene 6 Grunnleggende 7 Utforske

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 2600. 9233694 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 2600. 9233694 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia 2600 9233694 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet RH 59 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia 108 Dual SIM

Brukerhåndbok Nokia 108 Dual SIM Brukerhåndbok Nokia 108 Dual SIM 1.3. utgave NO Brukerhåndbok Nokia 108 Dual SIM Innhold For din egen sikkerhet 3 Komme i gang 4 Taster og deler 4 Sette inn SIM-kortet og batteriet 4 Sette inn et minnekort

Detaljer