UG.GSM.book Page 1 Tuesday, May 28, :06 PM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "UG.GSM.book Page 1 Tuesday, May 28, 2002 1:06 PM"

Transkript

1 UG.GSM.book Page 1 Tuesday, May 28, :06 PM Velkommen Velkommen til Motorolas verden av digital trådløs kommunikasjon! Det gleder oss at du har valgt den trådløse telefonen Motorola V66i. Headset-plugg Koble til headset-tilbehør for handsfree-bruk. Høyttaler Display Menytast Statuslys Se status for innkommende samtaler og tjenester. Venstre softkey Utfør funksjoner som vises på venstre halvdel av displayet. Høyre softkey Utfør funksjoner som vises på høyre halvdel av displayet. Taletast Spill inn talenotater, telefonliste- og snarveinavn. Volumtaster Juster volumet for høyttaler og ringesignal. Smarttast Velg menyelementer, ring og avslutt samtaler. Avslutningstast Avslutt telefonsamtaler, gå ut av menysystemet. Av/på-tast Tilkoblingsport for tilbehør Koble til lader og telefontilbehør. Ringetast Ring og svar på samtaler, vis liste over nylig ringte numre. 4-veis navigasjonstaster Bla gjennom menyer og lister, angi funksjonsverdier. Mikrofon Velkommen - 1

2 UG.GSM.book Page 2 Tuesday, May 28, :06 PM MOTOROLA, den stiliserte M-logoen og alle andre varemerker indikert som sådan i denne håndboken, er varemerker for Motorola, Inc. Reg. U.S. Pat. & Tm.Off. TrueSync-, Sidekick-, Starfish- og den stiliserte Starfish-logoen er registrerte varemerker for Starfish Software, Inc., et heleid, uavhengig datterselskap som tilhører Motorola, Inc. Java og alle andre Java-baserte merker er varemerker eller registrerte varemerker for Sun Microsystems, Inc. i USA og andre land. Alle andre produkt- eller tjenestenavn eies av deres respektive eiere. 2002, 2002 Motorola, Inc. All rights reserved. Opphavsrettserklæring for programvare Motorola-produktene som beskrives i denne håndboken, kan omfatte opphavsrettslig beskyttet programvare fra Motorola eller tredjepart, lagret i semiconductor-minner eller andre medier. Lovverket i USA og andre land sikrer Motorola og tredjeparts programvareleverandører visse eksklusive rettigheter til opphavsrettslig beskyttet programvare, deriblant eksklusive rettigheter til å distribuere eller reprodusere opphavsrettslig beskyttet programvare. Følgelig kan ikke noe opphavsrettslig beskyttet programvare i Motorola-produktene endres, foretas omvendt utvikling på ("reverse engineering"), distribueres eller reproduseres på noen måte dersom ikke annet følger av loven. Videre kan ikke kjøp av Motorola-produktene tolkes som om det har blitt gitt, direkte eller indirekte, ved tolkning av lovens intensjon eller på annen måte, lisens for det som gjelder opphavsrett, patent eller patentanmeldelse for Motorola eller noen tredjeparts programvareleverandør, foruten en vanlig, ikke-eksklusiv, royalty-fri lisens til bruk som blir gitt i henhold til loven ved salg av et produkt. Selv om produktspesifikasjoner og funksjoner kan endres uten varsel, gjør vi alt vi kan for å sikre at brukerhåndbøkene oppdateres regelmessig for å gjenspeile endringer i produktfunksjonalitet. Skulle det likevel skje at håndboken din ikke gjenspeiler kjernefunksjonaliteten i produktet helt, la oss få vite dette. Det kan også hende at du finner oppdaterte versjoner av håndbøkene våre på kundesidene på vårt Web-område 2 - Velkommen

3 UG.GSM.book Page 3 Tuesday, May 28, :06 PM Hovedmeny Menyoversikt Samtaler Innk.Samt. Utg.Samt. Notisbok Ringetid Samtalekostnad Datatider Datavolumer Ring/Vibrer Avtalebok Avtaler Talenotater Kalkulator Tjenester WAP Bildeprogram Web-sesjoner Mine JavaProg Chat Meldinger Ny Melding Telefonsvarer Tekstmeld. Browser Meld. Info Tjenester Hurtignotater Utboks Utkast Telefonliste Spill Faste Nr. Hurtigringing Java Info Java System Nettverk Tilgang DNS-IP Snarveier Radio SIM Program Innstillinger (se neste side) Merk: Dette er standard telefonmenyutforming. Menyorganiseringen og funksjonsnavnene kan være litt forskjellig på din telefon. Det er ikke sikkert at alle funksjoner er tilgjengelige for alle brukere. Radio-funksjonen på hovedmenyen (venstre) vises for eksempel bare når det valgfrie tilbehøret FM Stereo Radio Headset er koblet til telefonens tilkoblingsport for tilbehør (se telefonillustrasjonen på side 1). Snarveier Endre displayzoom: M, og hold deretter nede M Endre samtalevarsel: Trykk nedre volumtast for å endre til vibrasjonsvarsling og deretter stille varsel. Trykk øvre volumtast for å tilbakestille ringetonen. Vise eget telefonnummer: M# Gå til listen over utgående samtaler: N Gå ut av menysystemet: O Åpne telefonlisten: Trykk nedover på S Opprette en oppføring i telefonlisten: Trykk oppover på S Menyoversikt - 3

4 UG.GSM.book Page 4 Tuesday, May 28, :06 PM Innstillingsmeny Tilpass Hovedmeny Taster Hilsen Screen Saver Hurtigringing Viderekobling Talesamt. Faksanrop Dataanrop Avbryt Alle Videresendings Status Telefonstatus Mitt Tlf. Nummer Kredittinfo/Tilgjengelig Batterimåler Annen Informasjon Samtaleoppsett Samtalemåler Kost. Oppsett Ringer ID Tale og Faks Svaralternativer Samtale Venter Sikkerhet Telefonlås Låseprogram Faste Nr. Samt. Sperring SIM PIN Nye Passord Andre Innst. Første Oppsett Tid og Dato Hurtig Ring Bakgrunnslys Statuslys Zoom Bla Animasjon Språk Batterisparing Kontrast DTMF Tilbakest. Alt Nullstill Alt Nett Nytt Nett Nettoppsett Tilgjengelige Nett Nettliste Tjeneste Tone Mistet Samt. Tone Bil Innstillinger Headset 4 - Menyoversikt

5 UG.GSM.book Page 5 Tuesday, May 28, :06 PM Innholdsfortegnelse Menyoversikt Generell sikkerhetsinformasjon Fornøyde kunder Garantiinformasjon Komme i gang Hva følger med i esken? Om denne brukerhåndboken Sette inn SIM-kortet Sette inn batteriet Lade batteriet Bruke batteriet Slå på telefonen Justere volumet Ringe Svare på et anrop Bruke telefonen Bruke displayet Zoome inn og ut Angi display-kontrast Justere bakgrunnslyset Bruke statuslyset Bruke smarttasten Bruke de fireveis navigasjonstastene Bruke menyer Skrive inn tekst Lagre eget navn og nummer Angi klokkeslett og dato Innholdsfortegnelse - 5

6 UG.GSM.book Page 6 Tuesday, May 28, :06 PM Bytte aktiv linje Spare strøm Overvåke batteriets ladenivå Vise telefonspesifikasjoner Ringefunksjoner Vise eget telefonnummer Ringe et nummer på nytt Bruke ringer-id Avbryte en innkommende samtale Deaktivere et samtalevarsel Ringe nødnumre Ringe internasjonale numre Vise samtaler Ringe tilbake til en ubesvart samtale Bruke notisboken Tilknytte et nummer Ringe ved hjelp av hurtigringingsfunksjonen Ringe ved hjelp av entastsoppringing Bruke telefonsvarmelding Taleoppringing Bruke funksjonen Samtale venter Viderekoble et anrop Overføre samtaler Sperre samtaler Sette en samtale på venting Opprette en telefonkonferanse Tekstmeldinger og chat-meldinger Sette opp tekstmeldingsinnboksen Sende en tekstmelding Sende en hurtignotatmelding Sette inn bilder og lyder i en tekstm elding Innholdsfortegnelse

7 UG.GSM.book Page 7 Tuesday, May 28, :06 PM Vise statusen for sendte tekstmeldinger Motta en tekstmelding Lese, låse eller slette en tekstmelding Lagre bilder og lyder fra en tekstmelding Lese browser-meldinger Lese meldinger fra informasjonstjenester Bruke chat Sette opp telefonlisten Vise detaljer Lagre en oppføring i telefonlisten Lagre en PIN-kode med telefonnummeret Spille inn et talenavn for en oppføring i telefonlisten Ringe til en oppføring i telefonlisten Endre en oppføring i telefonlisten Slette en oppføring i telefonlisten Sortere telefonlisten Angi hovednummer for en oppføring i telefonlisten Kopiere oppføringer mellom telefonen og SIM-kortet Kontrollere telefonlistekapasiteten Synkronisere med TrueSync-programvare Angi preferanser for entastsoppringing Tilpasse telefoninnstillingene Tilpasse menyer Angi en varseltype Lage ringetoner Angi påminnelser Tilpasse softkeys Angi svaralternativer Angi et screensaver-bilde Tilpasse displaytekst Opprette snarveier Innholdsfortegnelse - 7

8 UG.GSM.book Page 8 Tuesday, May 28, :06 PM Få mer ut av telefonen Ringevalg Bruke handsfree-funksjoner Utføre data- og faksanrop Overvåke telefonbruk Justere nettinnstillinger Angi frekvensbåndet Sikkerhet Låse og låse opp telefonen Endre en kode, PIN-kode eller et passord Hvis du glemmer en kode, PIN-kode eller et passord Beskytte SIM-kortet Låse og låse opp programmer Funksjoner for personlig planlegging Avtalebok Alarmklokke Talenotater Kalkulator Nyheter og underholdning Micro-browser J2ME-programmer SIM-programmer Bildeprogram Spill Radio Tilbehør Feilsøking SAR-data (Specific Absorption Rate) Indeks Innholdsfortegnelse

9 UG.GSM.book Page 9 Tuesday, May 28, :06 PM Generell sikkerhetsinformasjon VIKTIG INFORMASJON OM TRYGG OG EFFEKTIV BRUK LES DENNE INFORMASJONEN FØR DU TAR I BRUK MOBILTELEFONEN Informasjonen i dette dokumentet erstatter den generelle sikkerhetsinformasjonen i brukerhåndbøker publisert før dato for denne utgave. For informasjon om trådløs bruk i farlig atmosfære, se Factory Mutual (FM) Approval Manual Supplement eller instruksjonskortet som følger med trådløse modeller ment for bruk i slike omgivelser. Driftsdata for radiofrekvensenergi Mobiltelefonen inneholder en sender og en mottaker. Når den er PÅ, sender og mottar den radiofrekvensenergi (RF). Mobiltelefonen opererer i frekvensområdet 900 til 1990 MHz og bruker digitale modulasjonsteknikker. Når du bruker mobiltelefonen, blir effektnivået styrt av systemet som behandler oppringningen. Utgangseffekten er vanligvis mellom 0,063 og 1,58 watt. Eksponering for radiofrekvensenergi Motorola mobiltelefoner oppfyller kravene i følgende nasjonale og internasjonale standarder og retningslinjer for beskyttelse mot personlig eksponering for RF-elektromagnetisk energi. United States Federal Communications Commission, Code of Federal Regulations; 47 CFR, del 2, underdel J American National Standards Institute (ANSI) / Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE) C Generell sikkerhetsinformasjon - 9

10 UG.GSM.book Page 10 Tuesday, May 28, :06 PM Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE) C Edition National Council on Radiation Protection and Measurements (NCRP) of the United States, Report 86, 1986 International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) 1998 National Radiological Protection Board of the United Kingdom 1995 Ministry of Health (Canada) Safety Code 6. Limits of Human Exposure to Radiofrequency Electromagnetic Fields in the Frequency Range from 3 khz to 300 GHz, 1999 Australian Communications Authority Radiocommunications (Electromagnetic Radiation - Human Exposure) Standard 1999 (gjelder kun trådløse telefoner) Følgende retningslinjer må alltid overholdes for å sikre optimal ytelse og at den personlige eksponeringen for RF-elektromagnetisk energi holdes innenfor retningslinjene i standardene ovenfor: Bruk av bærbar mobiltelefon og EMEeksponering Vedlikehold av antennen Bruk kun den medfølgende antennen eller en godkjent erstatningsantenne. Antenner, modifiseringer eller ekstrautstyr som ikke er godkjent, kan ødelegge mobiltelefonen og være i strid med forskriftene fra Federal Communications Commission (FCC) og/eller annet gjeldende regelverk. Hold IKKE i antennen når mobiltelefonen er "I BRUK". Det kan gi dårligere kvalitet på samtalen, og telefonen kan trekke mer strøm enn nødvendig Generell sikkerhetsinformasjon

11 UG.GSM.book Page 11 Tuesday, May 28, :06 PM Bruk av telefonen Mobiltelefonen er utformet for bruk med hodetelefon som gjør det mulig å snakke og lytte. Telefonen kan også oppbevares i hylsteret, som så kan festes til beltet, lommen, håndvesken eller annet utstyr og brukes med hodetelefonen. Bruk mot kroppen I henhold til FCCs retningslinjer for RF-eksponering må mobiltelefonen alltid være plassert i en holder, et hylster, en beholder eller en annen kroppsutrustning, levert eller godkjent av Motorola, når telefonen bæres på kroppen under bruk. Bruk av ekstrautstyr som ikke er godkjent av Motorola, kan være brudd på FCCs retningslinjer. Hvis du ikke bruker noe ekstrautstyr, må antennen være minst 2,5 cm fra kroppen når telefonen er i bruk. Godkjent tilbehør Du finner en liste over godkjent Motorola-tilbehør i avsnittet Tilbehør i denne håndboken. Elektromagnetisk forstyrrelse/kompatibilitet Nesten alt elektronisk utstyr er mottakelig for elektromagnetisk forstyrrelse (EMI) hvis det ikke er tilfredsstillende skjermet, utformet eller på annen måte konfigurert for elektromagnetisk kompatibilitet. Bygninger unngå elektromagnetisk forstyrrelse og/eller konflikter med elektromagnetisk kompatibilitet, må du slå AV mobiltelefonen i bygninger der det er oppslag som krever at du gjør det. Sykehus og helsesentre kan bruke utstyr som er følsomt overfor ekstern radiofrekvensenergi. Generell sikkerhetsinformasjon - 11

12 UG.GSM.book Page 12 Tuesday, May 28, :06 PM Fly Om bord på fly må du slå AV mobiltelefonen når du blir bedt om det. All bruk av telefonen må være i samsvar med gjeldende bestemmelser, slik det blir opplyst av flypersonalet. Medisinsk utstyr Pacemakere Health Industry Manufacturers Association anbefaler en minsteavstand på 15 cm mellom en håndholdt, trådløs telefon og en pacemaker. Disse anbefalingene er i overensstemmelse med uavhengige undersøkelser og anbefalinger fra Wireless Technology Research. Personer med pacemaker bør ALLTID holde mobiltelefonen minst 15 cm fra pacemakeren når telefonen er PÅ bør ikke bære mobiltelefonen i brystlommen bør bruke øret på motsatt side av pacemakeren for å få færrest mulig forstyrrelser bør straks slå AV mobiltelefonen når det er mistanke om forstyrrelser Høreapparater Noen digitale, trådløse telefoner kan forstyrre enkelte høreapparater. I slike tilfeller anbefaler vi at du tar kontakt med produsenten av høreapparatet for å få alternative løsninger. Annet medisinsk utstyr Hvis du bruker annet medisinsk utstyr, anbefaler vi at du rådfører deg med produsenten av utstyret for å finne ut om det er tilstrekkelig skjermet mot radiofrekvensenergi. Din lege vil kunne hjelpe deg med å få tak i denne informasjonen Generell sikkerhetsinformasjon

13 UG.GSM.book Page 13 Tuesday, May 28, :06 PM Generell sikkerhet Bruk i kjøretøyer Gjør deg kjent med lover og forskrifter om bruk av telefon i kjøretøyer. Vi anbefaler at du alltid følger gjeldende regelverk. Dersom mobiltelefonen benyttes i et kjøretøy, vennligst: Benytt handsfree-utstyr dersom dette er tilgjengelig. Kjør til side og parker før du ringer eller mottar en samtale. Advarsler Biler med kollisjonsputer Kollisjonsputer utløses med voldsom kraft. Derfor må ikke mobiltelefonen plasseres i området over kollisjonsputen, eller der den utløses. Det kan føre til at telefonen blir kastet frem med stor kraft, med fare for alvorlige personskader når kollisjonsputen utløses. Mulige eksplosive atmosfærer Slå AV mobiltelefonen før du beveger deg inn i områder der det er fare for eksplosjon, med mindre telefonen er klassifisert som "egensikker" (for eksempel Factory Mutual-, CSA- eller ULgodkjent) ved bruk i slike områder. Du må ikke ta ut, sette inn eller lade batterier i områder med eksplosjonsfare. Gnister kan føre til eksplosjon eller brann, med fare for personskade eller til og med tap av liv. Områder med eksplosjonsfare kan være tankområder, for eksempel under dekk på båter, transportsteder eller oppbevaringsplasser for drivstoff eller kjemikalier, områder der luften inneholder kjemikalier eller partikler (for eksempel korn, støv eller metallpulver) og alle andre områder der du normalt ville blitt Generell sikkerhetsinformasjon - 13

14 UG.GSM.book Page 14 Tuesday, May 28, :06 PM bedt om å slå av bilmotoren. Områder med eksplosjonsfare er ofte, men ikke alltid, tydelig skiltet. Fenghetter og sprengningsområder unngå at sprengningsarbeider forstyrres, må du slå AV mobiltelefonen når du er i nærheten av elektriske fenghetter, i sprengningsområder eller i områder skiltet med "Slå av sender-/ mottakerapparater". Følg skilting og anvisninger. Forsiktighetsregler Antenner Bruk ikke mobiltelefonen hvis antennen er skadet. En skadet antenne som kommer i kontakt med huden, kan gi et lite brannsår. Batterier Alle batterier kan føre til eiendoms- og/eller kroppsskader, for eksempel brannskader, hvis ledende materiale, som smykker, nøkler eller perlekjeder, kommer i kontakt med ubeskyttede poler. Det ledende materialet kan slutte en elektrisk krets (kortslutning) og bli svært varmt. Håndter et oppladet batteri forsiktig, spesielt hvis du har det i en lomme, veske eller annen beholder som inneholder metallgjenstander Generell sikkerhetsinformasjon

15 UG.GSM.book Page 15 Tuesday, May 28, :06 PM Samsvarserklæring i henhold til EU-direktiv Motorola erklærer med dette at dette produktet er i samsvar med de grunnleggende kravene og andre relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EF alle andre relevante EU-direktiver IMEI: /40/394721/ Type: MC2-41H14 Produktgodkjenningsnummer Ovenstående er et eksempel på et produktgodkjenningsnummer. Du kan se produktets samsvarserklæring (Declaration of Conformity) i henhold til direktiv 1999/5/EF (R&TTE-direktivet) på Du finner samsvarserklæringen for produktet ditt ved å oppgi produktgodkjenningsnummeret på produktetiketten i søkeboksen på Web-området. Generell sikkerhetsinformasjon - 15

16 UG.GSM.book Page 16 Tuesday, May 28, :06 PM Fornøyde kunder Hos Motorola prioriterer vi å gjøre kundene fornøyde. Hvis du har spørsmål, forslag eller andre innspill vedrørende Motorolamobiltelefonen din, vil vi gjerne høre fra deg. E-posthenvendelser sender du til: 16 - Fornøyde kunder

17 UG.GSM.book Page 17 Tuesday, May 28, :06 PM Garantiinformasjon Motorola garanterer deg, den opprinnelige kjøperen, at mobiltelefonen og tilbehøret du har kjøpt fra en autorisert Motorolaforhandler ("Produktene"), er i samsvar med Motorolas spesifikasjoner gjeldende på produksjonstidspunktet og i en periode på ett [1] år fra dato for kjøp av Produktet/ Produktene (Garantiperioden). Dersom Produktene ikke er i samsvar med nevnte spesifikasjoner, må du innen to (2) måneder fra dato for oppdagelse av for oppdagelsen av feil i materialer eller utførelse eller mangel på samsvar, og senest innen utløpet av Garantiperioden, informere Motorola om feilen ved å sende Produktet til Motorola for service. Motorola er ikke bundet av Produktrelaterte utsagn som ikke er fremsatt direkte av Motorola. Med produktet følger en liste over telefonnumre til Motorolas kundesentre. I Garantiperioden vil Motorola, etter eget skjønn og uten ekstra omkostninger, som ditt eneste krav, reparere eller erstatte Produkt som ikke samsvarer med denne garantien, eller dersom dette ikke lar seg gjøre, tilbakebetale prisen for Produktet med fradrag for et beløp beregnet utfra bruken av Produktet etter at det ble levert. Garantien utløper ved Garantiperiodens slutt. Dette utgjør den fullstendige og eneste garantien for en Motorola mobiltelefon og tilbehør, og gjelder i stedet for alle andre garantier, vilkår og betingelser, uttrykte eller underforståtte. Dersom du ikke anskaffer produktet i egenskap av forbruker, fraskriver Motorola seg ansvaret for enhver annen garanti, bestemmelse eller vilkår, så vel uttrykt som underforstått, for eksempel for formålstjenlighet og tilfredsstillende kvalitet. I den grad preseptorisk lovgivning ikke er til hinder for det, skal Motorola ikke være erstatningsansvarlig for tap som overskrider Garantiinformasjon - 17

18 UG.GSM.book Page 18 Tuesday, May 28, :06 PM kjøpesummen, heller ikke for eventuelle tilfeldige eller spesielle tap eller eller følgetap* som skyldes bruk eller manglende evne til å bruke Produktet. Denne garantien har ingen betydning for eventuelle lovfestede rettigheter du måtte ha som forbruker, for eksempel garanti for tilfredsstillende kvalitet og anvendelighet for formål produkter av samme type normalt brukes for under normal bruk og drift. Garantien har heller ingen betydning for eventuelle rettigheter som du måtte ha mot selgeren av Produktet på grunnlag av kjøpet eller salgskontrakten med denne. A (*) inkludert, uten begrensning, brukstap, tidstap, ubeleilighet, forretningsmessig tap, tapt fortjeneste eller oppsparinger. Hvordan få Garantiservice? I de fleste tilfeller vil den autoriserte Motorolaforhandleren som solgte og/eller installerte din Motorola mobiltelefon og det opprinnelige tilbehør, innfri et garantikrav og/eller yte garantiservice. For ytterligere informasjon om hvordan du får garantiservice, ta kontakt med kundeserviceavdelingen til din mobiltelefonoperatør eller med et av Motorolas kundesentre. kunne fremme krav om garantiservice, må du returnere mobiltelefonen og/eller tilbehøret kravet gjelder, til Motorola. Unngå at tilleggselementer, som SIM-kort, følger med. Du må også sende med navn, adresse og telefonnummer, navn på mobiltelefonoperatør, samt en beskrivelse av problemet. Dersom mobiltelefonen er installert i et kjøretøy, må kjøretøyet tas med til et autorisert reparasjonssenter, da det kan være nødvendig å kontrollere installasjonen i kjøretøyet for å finne årsaken til problemet. Garantiservice er betinget av at du kan fremlegge kvittering eller tilsvarende bevis som viser dato for kjøpet. Telefonen må også tydelig vise det opprinnelige IMEI-nummeret (forenlig elektronisk serienummer) og MSN-nummeret (mekanisk serienummer). Nevnte informasjon følger med Produktet Garantiinformasjon

19 UG.GSM.book Page 19 Tuesday, May 28, :06 PM Betingelser Denne garantien gjelder ikke dersom type- eller serienummeret på Produktet er endret, slettet, fjernet eller gjort uleselig. Motorola forbeholder seg retten til å avvise kostnadsfri garantiservice dersom du ikke kan fremlegge anmodet dokumentasjon, eller dersom informasjonen er ufullstendig, uleselig eller uforenlig med fabrikkregistreringene. Reparasjon kan, etter Motorolas valg, omfatte utskifting av deler eller kort med funksjonsmessig tilsvarende, overhalte, eller nye deler eller kort. For skiftede deler, tilbehør, batterier eller kort gjelder garantien frem til utløpet av den opprinnelige garantiperioden. Garantiperioden forlenges ikke. Opprinnelig(e) tilbehør, batterier, deler og mobiltelefonutstyr som blir skiftet ut, skal tilhøre Motorola. Motorola garanterer ikke for installasjon, vedlikehold eller service av produkter, tilbehør, batterier eller deler. Motorola er ikke på noen måte ansvarlig for problemer eller skader som skyldes tilleggsutstyr som ikke er levert av Motorola, og som er tilknyttet eller brukt sammen med Produktene, eller for bruken av Motorola-utstyr sammen med tilleggsutstyr. Alt slikt utstyr er uttrykkelig unntatt fra denne garantien. Når Produktet brukes sammen med tilleggs- eller periferiutstyr som ikke er levert av Motorola, garanterer Motorola ikke for kombinasjonen av Produktet og periferiutstyret sin funksjonalitet, og Motorola innfrir ikke garantikrav dersom Produktet er brukt i en slik kombinasjon og Motorola fastslår at det ikke er noe feil med Produktet. Motorola fraskriver seg uttrykkelig ethvert ansvar for eventuelle skader, enten skaden gjelder Motorolautstyr eller ikke, som på noen måte skyldes bruk av mobiltelefon, tilbehør og periferiutstyr (spesifikke eksempler omfatter, men er ikke begrenset til, batterier, ladere, adaptere og strømforsyning) når slikt tilbehør og periferiutstyr ikke er produsert og levert av Motorola. Garantiinformasjon - 19

20 UG.GSM.book Page 20 Tuesday, May 28, :06 PM Hva Garantien ikke Dekker Denne garantien gjelder ikke dersom feilen skyldes ødeleggelse, misbruk, inngrep, forsømmelse eller uforsiktighet, eller dersom endringer eller reparasjoner er utført av uautoriserte personer. Garantien gjelder heller ikke for følgende forhold: 1. Feil eller skader som skyldes bruk av Produktet på annen måte enn vanlig og normal bruk. 2. Feil eller skader som skyldes misbruk, ulykker eller forsømmelser. 3. Feil eller skader som skyldes feilaktig testing, bruk, vedlikehold, installasjon, justeringer, endringer eller modifiseringer av noe slag. 4. Brudd eller skader på antenner, med mindre dette direkte skyldes feil i materialer eller utførelse. 5. Produkter som er demontert eller reparert på en slik måte at det har negativ innvirkning på ytelse eller forhindrer tilstrekkelig undersøkelse og testing for å finne ut om et garantikrav er berettiget. 6. Feil eller skader som skyldes omfang, dekning, tilgjengelighet, servicenivå eller mobiltelefonoperatørens drift av mobilsystemet. 7. Feil eller skader som skyldes fuktighet, væske eller matsøl. 8. Ledningsforbindelsen til kontrollenheten i Produktet er strukket, eller ledningsforbindelsens kontaktpunkter er ødelagt. 9. Plastflater og andre utvendige deler som er oppskrapt eller skadet på grunn av unormal bruk. 10. Lærhylstre (som dekkes av separat produsents garantier). 11. Produkter som leies på midlertidig basis Garantiinformasjon

21 UG.GSM.book Page 21 Tuesday, May 28, :06 PM 12. Periodisk vedlikehold og reparasjon eller utskifting av deler på grunn av naturlig slitasje. Merk: Taletiden, standbytiden og den totale livssyklusen til et oppladbart Motorolabatteri for din mobiltelefon, avhenger av bruksforhold og nettverkskonfigurasjoner. Som et forbruksprodukt angir spesifikasjonene at du bør oppnå optimal ytelse for din Motorola mobiltelefon i løpet av de seks første månedene fra innkjøpsdato og opptil (200) oppladninger. Garantien for oppladbare Motorola-batterier gjelder ikke dersom (i) batteriene lades i andre batteriladere enn ladere godkjent av Motorola for lading av batteriet, (ii) forseglingen på batteriet er brutt eller viser tegn på inngrep, (iii) batteriet brukes i annet utstyr eller til annen drift enn mobiltelefonutstyret er spesifisert for. Garantiinformasjon - 21

22 UG.GSM.book Page 22 Tuesday, May 28, :06 PM Komme i gang Hva følger med i esken? Den digitale, trådløse telefonen leveres vanligvis med et batteri og en batterilader. Med andre typer tilbehør kan du tilpasse telefonen slik at du oppnår maksimal ytelse og bærbarhet. Om denne brukerhåndboken Denne brukerhåndboken gir deg informasjon om de mange funksjonene i den trådløse Motorola-telefonen. Velge en menyfunksjon Bruk menysystemet for å få tilgang til telefonens funksjoner. Denne brukerhåndboken viser deg hvordan du velger menyfunksjoner på følgende måte: Dette eksempelet viser at du må trykke på M, bla til og velge 0HOGLQJHU, og deretter bla til og velge 7HNVWPHOG Valgfrie funksjoner M > 0HOGLQJHU > 7HNVWPHOG Dette symbolet identifiserer en valgfri nett-, SIM-korteller abonnementsavhengig funksjon som ikke nødvendigvis tilbys av alle tjenesteleverandører i alle områder. Kontakt tjenesteleverandøren for mer informasjon Komme i gang

23 UG.GSM.book Page 23 Tuesday, May 28, :06 PM Valgfritt tilbehør Dette symbolet identifiserer en funksjon som krever valgfritt Motorola Original -tilbehør. Sette inn SIM-kortet SIM-kortet (Subscriber Identity Module) inneholder telefonnummeret ditt, informasjon om tjenester, og telefonliste- og meldingsminne. Advarsel: Ikke bøy eller få riper på SIM-kortet. Unngå å utsette SIM-kortet for statisk elektrisitet, vann eller smuss. Gjør dette 1 Løft nederst på det ytre SIM-kortdekselet, og trekk dekselet ut fra telefonen. 2 Skyv SIM-kortdekselet ned og løft det opp. Komme i gang - 23

24 UG.GSM.book Page 24 Tuesday, May 28, :06 PM Gjør dette 3 Sett SIM-kortet inn i SIMkortdekselet, med hakket mot det øverste venstre hjørnet og forgyllingen ned. 4 Lukk SIM-kortdekselet og skyv det oppover slik at kortet låses fast. 5 Sett flikene på den øvre kanten av dekselet inn i sporene øverst i SIMkortrommet, og skyv deretter dekselet ned inntil det klikker på plass. Sette inn batteriet Du må sette inn og lade batteriet før du kan bruke telefonen Komme i gang

25 UG.GSM.book Page 25 Tuesday, May 28, :06 PM Telefonen er laget for å bli brukt sammen med Motorola Original-batterier og -tilbehør. Vi anbefaler at du oppbevarer batteriene i beskyttelsesetuiene når de ikke er i bruk. Gjør dette 1 Ta batteriet ut av beskyttelsesetuiet av klar plast. 2 Sett flikene nederst på batteriet inn i sporene nederst i batterirommet. 3 Skyv batteriet nedover til det klikker på plass. Lade batteriet Nye batterier leveres delvis oppladet. Før du kan bruke telefonen, må du sette inn og lade batteriet som vist i de følgende instruksjonene. Noen batterier gir ikke maksimal ytelse før de har blitt ladet og tømt helt noen ganger. Gjør dette 1 Koble reiseladeren til telefonen slik at utløserknappen vender oppover. Utløserknapp Komme i gang - 25

26 UG.GSM.book Page 26 Tuesday, May 28, :06 PM Gjør dette 2 Sett den andre enden av reiseladeren i et passende strømuttak. 3 Når telefonen viser at batteriet er ladet helt opp (/DGLQJ )XOOI UW), trykker du på utløserknappen og kobler fra reiseladeren. Merk: Når du lader batteriet, viser batteriindikatoren øverst til høyre på displayet hvor langt ladeprosessen har kommet. Bruke batteriet Batteriets ytelse avhenger av mange faktorer, inkludert den trådløse telefonens nettkonfigurasjon, signalstyrke, temperaturen du bruker telefonen i, funksjonene og/eller innstillingene du velger og bruker samt hvordan du benytter telefonen og andre programmer. Håndtere batteriet Advarsel: Du kan forebygge skader og forbrenning ved å hindre at metallgjenstander kommer i kontakt med eller kortslutter batteripolene. Slik optimerer du batteriets ytelse: Bruk alltid Motorola Original -batterier og -batteriladere. Telefongarantien dekker ikke skader som skyldes bruk av batterier og/eller ladere som ikke er laget av Motorola. Nye batterier eller batterier som ikke har vært i bruk på lang tid, kan trenge lengre ladetid. Batteriet skal ha romtemperatur eller tilnærmet romtemperatur mens det lades. Batterier skal ikke utsettes for temperaturer under -10 C (14 F) eller over 45 C (113 F). Ta alltid med deg telefonen når du forlater kjøretøyet Komme i gang

27 UG.GSM.book Page 27 Tuesday, May 28, :06 PM Dersom batteriet ikke skal brukes på en stund, skal det lagres tørt, mørkt og kjølig, for eksempel i et kjøleskap. Etter hvert vil batterier gradvis slites ned og kreve lenger ladetid. Dette er normalt. Hvis du lader batteriet regelmessig og merker at taletiden reduseres, eller at ladetiden øker, er det sannsynligvis på tide å kjøpe et nytt batteri. De oppladbare batteriene som brukes til dette produktet, må avfallsbehandles på riktig måte, og må kanskje resirkuleres. Kontroller merket på batteriet for å fastslå typen. Kontakt din lokale gjenbruksstasjon (eller renholdsverket) for å få informasjon om hvordan det skal kasseres. Batterier må aldri kastes på åpen flamme, da kan de eksplodere. Forlenge batteriets levetid Slå av statuslyset Statuslyset bruker strøm. slå det av, se side 32. Slå av bakgrunnslyset i displayet Bakgrunnslyset bruker strøm. slå det av, se side 32. Slå av screensaveren Bruk av en animert screensaver reduserer telefonens tale- og standby-tid. slå den av, se side 103. Minimer bruken av tasteintensive funksjoner Funksjoner som krever intensiv bruk av tastene (f.eks. det å spille spill eller sende meldinger) reduserer telefonens tale- og standby-tid. Slå på telefonen Gjør dette 1 Åpne telefonen avdekke tastene Komme i gang - 27

28 UG.GSM.book Page 28 Tuesday, May 28, :06 PM Gjør dette 2 Hold nede P slå på telefonen Av/påtast 3 Om nødvendig taster du PIN-koden for SIMkortet, og trykker på 2. (+) 4 Om nødvendig taster du den firesifrede låsekoden, og trykker på 2. (+) låse opp SIM-kortet Advarsel: Hvis du taster feil PIN-kode tre ganger på rad, blokkeres SIM-kortet og telefonen viser meldingen 6,06SHUUHW. Se side 131. låse opp telefonen Låsekoden er opprinnelig Tjenesteleverandøren kan imidlertid ha endret denne koden før du får telefonen. Justere volumet de øvre og nedre volumtastene for å: øke og redusere høyttalervolumet under en samtale øke og redusere ringevolumet når telefonen er i standby-modus (flippen må være åpen) Tips: den nedre volumtasten én gang når volumet er på det laveste for å bytte til vibrasjonsvarsel. Trykk en gang til for å bytte til stille varsel. den øvre volumtasten for å gå tilbake til vibrasjonsvarsel og deretter ringevarsel Komme i gang Volumtaster

29 UG.GSM.book Page 29 Tuesday, May 28, :06 PM slå av varselet for innkommende samtaler Ringe 1 tastene taste telefonnummeret Tips: Hvis du taster feil, trykker du på 6/(77 (-) for å slette det siste sifferet, eller holder nede 6/(77 (-) for å slette alle sifrene. 2 N ringe 3 O avslutte samtalen og "legge på røret" når du er ferdig Svare på et anrop Når du mottar en samtale, ringer og/eller vibrerer telefonen og viser en melding i displayet om at det er en innkommende samtale. 1 N eller 69$5 (+) svare på anropet 2 O avslutte samtalen og "legge på røret" når du er ferdig Tips: Hvis telefonen er låst, må du låse den opp for å kunne svare på samtalen. Komme i gang - 29

30 UG.GSM.book Page 30 Tuesday, May 28, :06 PM Bruke telefonen Se side 1 for en grunnleggende oversikt over telefonen. Bruke displayet ➋ I brukindikator ➌ Roamingindikator ➍ Indikator for ventende melding ➊ Signalstyrkeindikator ➎ Indikator for telefonsvarmelding ➏ Batteriindikator ➓ Varseltypeindikator ➐ Aktiv linjeindikator Klokke ➒ Menyindikator ➑ GPRS-indikator Displayets standby-modus er standardvisningen du ser når du ikke snakker med noen eller bruker menyen. Tekst nederst i hjørnene på displayet viser de aktuelle softkeyfunksjonene. Indikatoren M (meny) i midten av nederste del av displayet betyr at du kan trykke på M for å gå til menyen. ➊ Signalstyrkeindikator. Loddrette linjer viser signalstyrken til nettforbindelsen. Du kan ikke sende eller motta samtaler når indikatoren j (ingen signal) vises. ➋ I bruk-indikator. Viser at telefonen er i bruk Bruke telefonen

31 UG.GSM.book Page 31 Tuesday, May 28, :06 PM ➌ Roaming-indikator. Viser at telefonen leter etter eller bruker et annet nettsystem enn det den vanligvis bruker. ➍ Indikator for ventende melding. Vises når du mottar en tekstmelding. ➎ Indikator for ventende telefonsvarmelding. Vises når du mottar en telefonsvarmelding. ➏ Batteriindikator. Loddrette linjer viser batteriets ladenivå. Lad batteriet når du ser 6YDNW%DWWHUL og hører varselet for lavt batterinivå. ➐ Aktiv linje-indikator. Viser telefonlinjen som er aktiv for øyeblikket. ➑ GPRS-indikator. Viser at telefonen bruker en hurtig GPRS-nettforbindelse. ➒ Menyindikator. Indikerer at du kan trykke på M for å gå til hovedmenyen eller åpne undermenyen til en funksjon. ➓ Varseltype indikator. Viser varseltype innstillingen. w = høy ringetone y =vibrasjon t = stille x = lav ringetone u = ringetone og vibrasjon Bruke telefonen - 31

32 UG.GSM.book Page 32 Tuesday, May 28, :06 PM Zoome inn og ut og slipp M, hold deretter nede M for å zoome inn og ut av displayet. Zoom inn for å øke tekststørrelsen, zoom ut for å vise mer informasjon. Du kan også zoome inn og ut fra menyen: Angi display-kontrast M >,QQVWLOOLQJHU > $QGUH,QQVW > ) UVWH2SSVHWW > =RRP M >,QQVWLOOLQJHU > $QGUH,QQVW > ) UVWH2SSVHWW >.RQWUDVW Justere bakgrunnslyset Du kan angi hvor lenge lyset i displayet skal være påslått, eller slå av bakgrunnslyset for å spare strøm. M >,QQVWLOOLQJHU > $QGUH,QQVW > ) UVWH2SSVHWW > %DNJUXQQVO\V Bruke statuslyset Statuslyset viser når du mottar et anrop eller en melding, eller når telefonen bruker et annet nett enn hjemmenettet (roaming). Statuslys Lys vekslende rødt/grønt Status innkommende samtale 32 - Bruke telefonen

33 UG.GSM.book Page 33 Tuesday, May 28, :06 PM Lys blinkende grønt blinkende gult blinkende rødt Status har forbindelse til tjeneste, hjemmenett roaming, ikke hjemmenett ingen forbindelse til tjeneste Du kan slå av statuslyset for å øke telefonens standby-tid (tiden som batteriet varer hvis telefonen er slått på, men ikke er i bruk). Slik slår du statuslyset av og på: Bruke smarttasten Smarttasten er en alternativ måte å utføre mange grunnleggende telefonfunksjoner på. Den forutser hva du sannsynligvis kommer til å gjøre. Hvis du for eksempel merker et menyelement, kan du trykke på smarttasten for M >,QQVWLOOLQJHU > $QGUH,QQVW > ) UVWH2SSVHWW > 6WDWXVO\V Smarttast å velge det. Du kan bruke smarttasten til å ringe og avslutte samtaler, aktivere og deaktivere funksjoner samt åpne telefonlisten. Smarttasten utfører vanligvis den samme funksjonen som høyre softkey (+). Merk: Ved hjelp av smarttasten kan du gjøre enkelte ting raskere. Det er aldri den eneste måten å utføre en oppgave på. Bruke telefonen - 33

34 UG.GSM.book Page 34 Tuesday, May 28, :06 PM 4-veis navigasjonstaster Bruke de fireveis navigasjonstastene Bruk de fireveis navigasjonstastene til å navigere i menysystemet, endre funksjonsinnstillinger og spille spill. Når telefonen er i standbymodus, trykk S oppover eller nedover for å åpne telefonlisten. Tips: Du vil for det meste bevege deg oppover og nedover i menyene. Flytt til venstre og høyre for å endre funksjonsinnstillinger, navigere i avtaleboken og endre tekst Bruke telefonen

35 UG.GSM.book Page 35 Tuesday, May 28, :06 PM Bruke menyer Navigere til en funksjon Bruk disse tastene for å navigere gjennom hovedmenyen: Menytast Gå inn i menysystemet eller åpne en undermeny når e vises midt i nederste del av displayet. Venstre softkey Utfør funksjonen som vises i nederste venstre hjørne i displayet (vanligvis $96/877 eller 7,/%$.(). Volumtaster Bla oppover eller nedover i menyer og lister. Avslutningstast Gå ut av menysystemet uten å gjøre endringer, gå tilbake til standby-modus. Høyre softkey Utfør funksjonen som vises i nederste høyre hjørne i displayet (vanligvis 9(/*det merkede menyelementet). 4-veis navigasjonstaster Bla oppover eller nedover i menyer og lister. Bla til venstre eller høyre for å bla gjennom og angi verdien for det merkede menyelementet. Når telefonen er i standby-modus, trykk opp eller ned for å åpne telefonlisten. Bruke telefonen - 35

36 UG.GSM.book Page 36 Tuesday, May 28, :06 PM Velge et funksjonsvalg Noen funksjoner krever at du velger et element fra en liste: 7,/%$.( (-) for å gå tilbake til forrige skjerm. 8WJ6DPW -RQ6YHQGVHQ 0DULH6PLWK 7,/%$.( M 9,6 Merket element M for å åpne undermenyen. 9,6 (+) for å vise informasjon om det merkede elementet. S for å bla opp eller ned for å merke det ønskede elementet. Når du er i en nummerert liste, trykker du på en talltast for å markere elementet. Når du er i en alfabetisk liste, trykker du på en tast flere ganger for å bla gjennom bokstavene og markere det nærmest samsvarende listeelementet. Angi funksjonsinformasjon Noen funksjoner krever at du angir informasjon: S for å bla nedover til ytterligere elementer. 2SSI U'HWDOMHU 1DYQ-RQ6YHQGVHQ 1U $9%5<7 (1'5( Merket element $9%5<7 (-) for å avslutte uten å gjøre endringer. )(5',* (-) vises når du angir eller endrer informasjon. (1'5( (+) for å endre informasjonen Bruke telefonen

37 UG.GSM.book Page 37 Tuesday, May 28, :06 PM Tast inn tall eller tekst ved hjelp av tastaturet. Når et element har en liste med mulige verdier, trykker du S til venstre eller høyre for å bla gjennom og velge en verdi. Når et element har en liste over mulige numeriske verdier, trykker du på en talltast for å angi verdien. Hvis du angir eller endrer informasjon og ikke vil lagre endringene, trykker du på O for å avslutte uten å lagre. Du kan skrive og sende tekstmeldinger via meldingssenteret. En blinkende markør viser hvor teksten vil vises: Blinkende m arkør indikerer innsettingspunkt. 0HOG $9%5<7 M 6. $9%5<7 (-) for å avslutte uten å gjøre endringer. 6. (+) for å vise og sette inn et hurtignotat. M for å åpne undermenyen. Når du skriver inn tekst ved hjelp av den vanlige tap-metoden, endres den blinkende markøren til en blokkmarkør, og softkeyfunksjonene endres: Blokkm arkør indikerer gjeldende merket tegn. 0HOG 7 M 6/( (+)for å godta og lagre teksten. Etter to sekunder endres blokkmarkøren til en blinkende markør og flyttes til neste posisjon. 6/(77 (-) for å slette tegnet til venstre for innsettingspunktet. Bruke telefonen - 37

38 UG.GSM.book Page 38 Tuesday, May 28, :06 PM Angi menyspråket Du kan angi språket for menyfunksjoner og valg. Angi menyoppførsel Du kan angi at markøren skal stoppe eller hoppe rundt når du når toppen eller bunnen i en menyliste. Angi menyanimasjon Menyanimasjon gjør at markøren og menyelementer beveger seg jevnt når du blar gjennom en menyliste. Slå av menyanimasjon for å forlenge batteriets levetid. Tilbakestille alle valg Tilbakestill alle valg til originalinnstillingene fra fabrikken, med unntak av låsekode, sikkerhetskode og levetidsmåler. Slette all lagret informasjon Tilbakestill alle valg til de originale fabrikkinnstillingene, med unntak av låsekode, sikkerhetskode og livstidsmåler, slett alle nedlastede bilder, animasjoner og lydfiler samt alle brukerinnstillinger og oppføringer, med unntak av informasjonen på SIM-kortet Bruke telefonen M >,QQVWLOOLQJHU > $QGUH,QQVW > ) UVWH2SSVHWW > 6SUnN M >,QQVWLOOLQJHU > $QGUH,QQVW > ) UVWH2SSVHWW > %OD M >,QQVWLOOLQJHU > $QGUH,QQVW > ) UVWH2SSVHWW > $QLPDVMRQ M >,QQVWLOOLQJHU > $QGUH,QQVW > ) UVWH2SSVHWW > 7LOEDNHVW$OW

39 UG.GSM.book Page 39 Tuesday, May 28, :06 PM Advarsel: Nullstill alt sletter alt innhold lastet ned av brukeren, og all informasjon i telefonminnet som er lagt inn av bruker, inkludert oppføringer i telefonliste og avtalebok. Sletter du informasjonen er den tapt for alltid. Nullstill alt sletter ikke informasjon som er lagret på SIM-kortet. M >,QQVWLOOLQJHU > $QGUH,QQVW > ) UVWH2SSVHWW > 1XOOVWLOO$OW Skrive inn tekst Flere ulike tastemetoder gjør det enklere å taste navn, numre og tekstmeldinger på telefonen. Velge en tastemetode M > 7DVWH0HWRGH i en hvilken som helst skjerm du kan skrive inn tekst i, for å velge en tastemetode: L7$3 La telefonen forutse hvert ord etter hvert som du taster det inn. Se side 44. 7DS0HWRGH Tast inn bokstaver, tall og symboler ved å trykke på en tast én eller flere ganger. Se side 39. 1XPHULVN Bare tast inn tall. 6\PERO Bare tast inn symboler. Se side N Bla gjennom telefonlisten eller listen over samtaler for å velge et navn eller et nummer. Merk: Den valgte tastemetoden er aktiv inntil du endrer den ved å velge en annen metode. Bruke tap-metoden Dette er telefonens standardmetode for inntasting av tekst. Bruke telefonen - 39

40 UG.GSM.book Page 40 Tuesday, May 28, :06 PM M > 7DVWH0HWRGH i en hvilken som helst skjerm du kan skrive inn tekst i, og velg menyvalget 7DS0HWRGH. Gjør dette 1 en talltast én eller flere ganger velge en bokstav, et tall eller et symbol fra Tegntabell på side 42 2 Fortsett å trykke skrive inn resten av tegnene på talltaster 3 2. (+) lagre teksten når du er ferdig 40 - Bruke telefonen

41 UG.GSM.book Page 41 Tuesday, May 28, :06 PM Generelle regler for inntasting av tekst en talltast flere ganger for å bla gjennom tegnene. Se Tegntabell på side 42. en talltast så mange ganger som nødvendig for å skrive inn ønsket tegn der den blinkende markøren står. Trykk opp eller ned for å endre bokstaven i blokkmarkøren til stor eller liten bokstav. Hold nede en talltast for å bla gjennom tekstinntastingsmetoder. Trykk til venstre eller høyre for å flytte den blinkende markøren til venstre eller høyre i tekstmeldingen. Hvis du ikke trykker på en tast i løpet av to sekunder, godtas tegnet i blokkmarkøren og markøren flyttes til neste posisjon. Alle setninger starter med stor bokstav. (Trykk S nedover for å endre tegnet til liten bokstav mens det er markert av blokkmarkøren. På noen språk er det mulig å bruke store Bruke telefonen - 41

42 UG.GSM.book Page 42 Tuesday, May 28, :06 PM bokstaver i hele meldingen. Trykk S oppover for å endre alle påfølgende tegn til stor bokstav. Trykk S nedover for å endre alle påfølgende tegn til liten bokstav). Det kan være at telefonen har støtte for flere språk. Gjeldende språkinnstilling avgjør om en ny melding startes fra venstre eller høyre side av displayet. Du kan bytte språk inne i en tekstmelding. M > 7DVWH 0HWRGH for å velge tastemetoden og språket du vil bruke. Tegntabell Bruk denne tabellen som et hjelpemiddel når du skal taste mellomrom, bokstaver, sifre og symboler ved hjelp av tap-metoden. 1 mellomrom. _ & ~ : ; " - ( ) ' % $ 2 a b c 2 ä å á à â ã α β ç 3 d e f 3 δ ë é è ê ε φ 4 g h i 4 ï í î γ η ι 5 j k l 5 κ λ 6 m n o 6 ñ ö ø ó ò ô õ µ ν ω 7 p q r s 7 π ß σ 8 t u v 8 θ ü ú ù û τ 9 w x y z 9 ξ ψ x * / \ [ ] = > < # Merk: Det er ikke sikkert denne tabellen viser nøyaktig det tegnsettet som telefonen din bruker Bruke telefonen

43 UG.GSM.book Page 43 Tuesday, May 28, :06 PM Bruke symbolmodus Telefonen har en alternativ metode for å taste inn symboler i en tekstmelding. M > 7DVWH0HWRGH i en hvilken som helst skjerm du kan skrive inn tekst i, og velg menyvalget 6\PERO. Gjør dette 1 Trykk én gang på en talltast vise tastens symbolvalg nederst i displayet Se Symboltabell på side S markere ønsket symbol eller Trykk flere ganger på talltasten 3 9(/* (+) skrive inn symbolet der den blinkende markøren står Symboltabell Bruk denne tabellen som et hjelpemiddel når du skal taste tegn i symbolmodus. 1 _ & ~ : ; " - ( ) ' % $ _ \ 3 / : ; 4 " & ' 5 ( ) [ ] { } 6 ~ 7 < > = Bruke telefonen - 43

44 UG.GSM.book Page 44 Tuesday, May 28, :06 PM 8 $ 9 # % * x * / = > < # Bruke den intelligente ordboken med itap programvare itap -programvaren har en metode for intelligent inntasting som gjør at du kan taste ord ved å bruke bare ett tastetrykk per bokstav. M > 7DVWH0HWRGH i en hvilken som helst skjerm du kan skrive inn tekst i, og velg menyvalget L7$3. Skrive inn ord Gjør dette 1 Trykk én gang på en talltast taste første bokstav i ordet Bokstavene som er tilknyttet denne tasten, vises nederst i displayet. 2 taste resten av ordet talltastene (én per Alternative ord- og bokstav) bokstavkombinasjoner vises nederst i displayet. Alternativene oppdateres for hver tast du trykker på. 3 S merke ordet du vil ha 4 9(/* (+) skrive inn ordet der den blinkende markøren står Et mellomrom legges automatisk til etter ordet Bruke telefonen

User.Guide.GSM.book Page 1 Monday, February 11, 2002 3:58 PM

User.Guide.GSM.book Page 1 Monday, February 11, 2002 3:58 PM User.Guide.GSM.book Page 1 Monday, February 11, 2002 3:58 PM Velkommen Velkommen til Motorolas verden av digital trådløs kommunikasjon! Takk for at du valgte den trådløse Motorola V Series 66- telefonen.

Detaljer

Velkommen. Høyttaler. Intern antenne. Høyre softkey. Venstre softkey. Utfør funksjoner som vises på venstre halvdel av displayet.

Velkommen. Høyttaler. Intern antenne. Høyre softkey. Venstre softkey. Utfør funksjoner som vises på venstre halvdel av displayet. Velkommen Intern antenne Høyttaler Venstre softkey Utfør funksjoner som vises på venstre halvdel av displayet. Menytast Åpne en meny når du ser M i displayet. Av/på-/avslutningstast Hold nede for å slå

Detaljer

Din brugermanual MOTOROLA C332 http://da.yourpdfguides.com/dref/528918

Din brugermanual MOTOROLA C332 http://da.yourpdfguides.com/dref/528918 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Detaljer

V600UG.book Page 1 Tuesday, December 16, 2003 12:21 PM

V600UG.book Page 1 Tuesday, December 16, 2003 12:21 PM V600UG.book Page 1 Tuesday, December 16, 2003 12:21 PM Velkommen Velkommen til Motorolas verden av digital trådløs kommunikasjon. Takk for at du valgte den trådløse telefonen Motorola V600 GSM. Headset-plugg

Detaljer

Nokia Radio Headset HS-2R Brukerhåndbok utgave

Nokia Radio Headset HS-2R Brukerhåndbok utgave Nokia Radio Headset HS-2R Brukerhåndbok 9355494 2. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-2R er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia headset med display HS-6. 9232425 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia headset med display HS-6. 9232425 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia headset med display HS-6 9232425 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-6 er i samsvar med bestemmelsene i følgende

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. D120. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på. D120. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support D120 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen på,

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset (HS-37W) 9238646 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset (HS-37W) 9238646 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset (HS-37W) 9238646 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-37W er i samsvar med bestemmelsene i følgende

Detaljer

Velkommen. Oversikt. Velkommen til Motorolas verden av digital trådløs kommunikasjon. Takk for at du valgte den trådløse telefonen Motorola V3 GSM.

Velkommen. Oversikt. Velkommen til Motorolas verden av digital trådløs kommunikasjon. Takk for at du valgte den trådløse telefonen Motorola V3 GSM. Velkommen Velkommen til Motorolas verden av digital trådløs kommunikasjon. Takk for at du valgte den trådløse telefonen Motorola V3 GSM. Velkommen - 1 Oversikt Ta bilde Ta selvportrett (flipp lukket) Sende

Detaljer

Hurtigveiledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211316, 1. utgave NO

Hurtigveiledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211316, 1. utgave NO Hurtigveiledning Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211316, 1. utgave NO Taster og deler 10 Volum-/zoometast 11 Medietast 12 Skjerm- og tastelåsbryter 13 Opptakstast 14 Avslutningstast 15 Menytast

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA RX-4

Din bruksanvisning NOKIA RX-4 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NOKIA RX-4. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NOKIA RX-4 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Hurtigstart-guide CD180

Hurtigstart-guide CD180 Hurtigstart-guide CD180 Viktige sikkerhetsinstruksjoner Bruk kun strømforsyningen som er angitt i de tekniske spesifikasjonene. Produktet må ikke komme i kontakt med væsker. Eksplosjonsfare hvis batteriet

Detaljer

TomTom Hands-Free Car Kit Bruksanvisning

TomTom Hands-Free Car Kit Bruksanvisning TomTom Hands-Free Car Kit Bruksanvisning Innhold Oversikt 3 Innholdet i esken 4 Innholdet i esken... 4 Komme i gang 6 Montere TomTom Hands-Free Car Kit i bilen... 6 Starte TomTom Hands-Free Car Kit for

Detaljer

Doro Secure 580IP. Bruksanvisning. Norsk

Doro Secure 580IP. Bruksanvisning. Norsk Doro Secure 580IP Bruksanvisning Norsk Merk! Alle illustrasjoner er kun for illustrasjonsformål, og er ikke nødvendigvis en nøyaktig gjengivelse av apparatet. Norsk 1. Strøm på/av 2. Hodesettkontakt 3.

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokias musikkstasjon MD-1. 9235760 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokias musikkstasjon MD-1. 9235760 1. utgave Brukerhåndbok for Nokias musikkstasjon MD-1 9235760 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet MD-1 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv

Detaljer

Doro Secure 580. Bruksanvisning. Norsk

Doro Secure 580. Bruksanvisning. Norsk Doro Secure 580 Bruksanvisning Norsk Merk! Alle illustrasjoner er kun for illustrasjonsformål, og er ikke nødvendigvis en nøyaktig gjengivelse av apparatet. Norsk 1. Strøm på/av 2. Hodesettkontakt 3. Ladekontakt

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. CD191 CD196. Hurtigstartveiledning. 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke

Registrer produktet og få støtte på. CD191 CD196. Hurtigstartveiledning. 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/welcome CD191 CD196 Hurtigstartveiledning 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke Viktige sikkerhetsinstruksjoner Bruk kun strømforsyningen som er angitt

Detaljer

Velkommen. Velkommen til Motorolas verden av digital trådløs kommunikasjon. Takk for at du valgte den trådløse telefonen Motorola V3 GSM.

Velkommen. Velkommen til Motorolas verden av digital trådløs kommunikasjon. Takk for at du valgte den trådløse telefonen Motorola V3 GSM. Velkommen Velkommen til Motorolas verden av digital trådløs kommunikasjon. Takk for at du valgte den trådløse telefonen Motorola V3 GSM. Velkommen - 1 Oversikt Funksjon Ta bilde Ta selvportrett (flipp

Detaljer

UNI-DEX BRUKSANVISNING

UNI-DEX BRUKSANVISNING UNI-DEX BRUKSANVISNING BESKRIVELSE AV ENHETEN Se illustrasjon 1 1.1 Svarknapp 1.2 Room off knapp 1.3 Bæresnor 1.4 Mikrofon 1.5 Ladeindikator 1.6 Ladekontakt 1.7 Ledning med 3,5mm jack plugg Les bruksanvisningen

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. M330 M335. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på. M330 M335. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support M330 M335 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen

Detaljer

PRESENTASJON. Display. Telefonsvarer-tast. Telefonliste-tast. Rør Av/På-tast. Gjenta-tast. Norsk. Tast for flersamtale/hold med ventemusikk.

PRESENTASJON. Display. Telefonsvarer-tast. Telefonliste-tast. Rør Av/På-tast. Gjenta-tast. Norsk. Tast for flersamtale/hold med ventemusikk. PRESENTASJON Hørerør Display Telefonliste-tast Telefonsvarer-tast Rør Av/På-tast Tastatur Gjenta-tast Tast for flersamtale/hold med ventemusikk Norsk R- og Program-tast Mikrofon Brukerhåndbok Høyttaler-tast

Detaljer

Sydney Svarapparat GSM

Sydney Svarapparat GSM Brukerveiledning, vedlikeholds- og monteringsanvisning Sydney Svarapparat GSM Sydney Svarapparat GSM Art.nr.: 2201690 HØRSEL KOMMUNIKASJON SYN VARSLING OMGIVELSESKONTROLL Leverandør av elektroniske hjelpemidler

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. D150. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på. D150. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/welcome D150 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen på,

Detaljer

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Bruksanvisning

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Bruksanvisning Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Bruksanvisning Bruksanvisning for Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Teleslyngen Jentafon Wireless Loopset LPS-6 er et Bluetooth-headset for brukere av høreapparat eller cochleaimplantat

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. D230 D235. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på. D230 D235. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support D230 D235 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen

Detaljer

Brukerhåndbok for trådløst bilmonteringssett (CK-1W) 9355972 2. utgave

Brukerhåndbok for trådløst bilmonteringssett (CK-1W) 9355972 2. utgave Brukerhåndbok for trådløst bilmonteringssett (CK-1W) 9355972 2. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet CK-1W er i samsvar med bestemmelsene i følgende

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. D130 D135. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på. D130 D135. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support D130 D135 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. M550 M555. Hurtigveiledning

Registrer produktet og få støtte på. M550 M555. Hurtigveiledning Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/welcome M550 M555 Hurtigveiledning Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. CD190 CD195. Hurtigstartveiledning. 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke

Registrer produktet og få støtte på. CD190 CD195. Hurtigstartveiledning. 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/welcome CD190 CD195 Hurtigstartveiledning 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke Viktige sikkerhetsinstruksjoner Bruk kun strømforsyningen som er angitt

Detaljer

Hurtigveiledning NOKIA OBSERVATION CAMERA

Hurtigveiledning NOKIA OBSERVATION CAMERA Hurtigveiledning NOKIA OBSERVATION CAMERA BEGYNNE Å BRUKE KAMERAET TA ET BILDE BRUKE BEVEGELSESVARSLING BRUKE TIDSINNSTILLING FOR BILDE KONTROLLERE TEMPERATUREN 1. utgave NO 9311295 For din sikkerhet Les

Detaljer

Comfort Contego Bruksanvisning

Comfort Contego Bruksanvisning Norge Comfort Contego Bruksanvisning Les bruksanvisningen før du tar i bruk dette produktet. Comfort Contego T800 Sender Comfort Contego R800 Mottaker Innholdsfortegnlese Sida Introduksjon 3 Innhold 4

Detaljer

Brukerhåndbok for trådløst headset med mikrofon (HS-4W) 9311709 1. utgave

Brukerhåndbok for trådløst headset med mikrofon (HS-4W) 9311709 1. utgave Brukerhåndbok for trådløst headset med mikrofon (HS-4W) 9311709 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-4W er i samsvar med bestemmelsene i følgende

Detaljer

Hurtigstart-guide CD181/CD186

Hurtigstart-guide CD181/CD186 Hurtigstart-guide CD181/CD186 Viktige sikkerhetsinstruksjoner Bruk kun strømforsyningen som er angitt i de tekniske spesifikasjonene. Produktet må ikke komme i kontakt med væsker. Eksplosjonsfare hvis

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

Viktig informasjon 2014

Viktig informasjon 2014 2014 Viktig informasjon Merk: Les denne informasjonen før du bruker enheten. BEGRENSET GARANTI Underlagt vilkårene i denne begrensede garantien. Sony Mobile eller deres relevante lokale tilknytningspartnere

Detaljer

Nokia stereohøyttalere MD-3

Nokia stereohøyttalere MD-3 Nokia stereohøyttalere MD-3 NORSK Stereohøyttalerne MD-3 gir lyd med høy kvalitet når du lytter til musikk eller hører på radio på den kompatible Nokia-telefonen eller -lydenheten. Høyttalerne har en 3,5

Detaljer

Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset

Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset Statusikoner Din telefon Batteriets ladenivå Initialisering av talepostkassen / Informasjoner av interesse Påminnelse om programmert avtale

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. D400 D405. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på. D400 D405. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/welcome D400 D405 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen

Detaljer

BeoCom 2. Komme i gang

BeoCom 2. Komme i gang BeoCom 2 Komme i gang Før du starter Denne veiledningen inneholder instruksjoner om hvordan du installerer og bruker BeoCom 2-håndsettet med en BeoLine-base. Du kan også bruke håndsettet med andre baser,

Detaljer

BT220 HEADSET. Produktinformasjon 1 Laderkontakt 2 + -knapp 3 - -knapp 4 Funksjonslampe (blå) 5 Batterilampe (rød)

BT220 HEADSET. Produktinformasjon 1 Laderkontakt 2 + -knapp 3 - -knapp 4 Funksjonslampe (blå) 5 Batterilampe (rød) Produktinformasjon 1 Laderkontakt 2 + -knapp 3 - -knapp 4 Funksjonslampe (blå) 5 Batterilampe (rød) 6 Øreplugg 7 Mikrofon 8 Øreklips 9 Ladelampe (rød) 10 Strømlampe (grønn) Installering 1 Lad HELT opp

Detaljer

Din brugermanual MOTOROLA V3690 http://da.yourpdfguides.com/dref/528971

Din brugermanual MOTOROLA V3690 http://da.yourpdfguides.com/dref/528971 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. D4550. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på. D4550. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support D4550 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen på,

Detaljer

Brukerhåndbok for trådløs hodetelefon med klemme (HS-3W) 9356693 2. utgave

Brukerhåndbok for trådløs hodetelefon med klemme (HS-3W) 9356693 2. utgave Brukerhåndbok for trådløs hodetelefon med klemme (HS-3W) 9356693 2. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-3W er i samsvar med bestemmelsene i

Detaljer

Nokia stereoheadset WH-700 9206935/1

Nokia stereoheadset WH-700 9206935/1 Nokia stereoheadset WH-700 7 9206935/1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia og Nokia Connecting People er registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt- eller firmanavn som nevnes

Detaljer

Trykk og snakk Nokia N76-1

Trykk og snakk Nokia N76-1 Nokia N76-1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, Navi og N76 er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt- eller firmanavn

Detaljer

2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation.

2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Trykk og snakk 1.5 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt eller firmanavn som

Detaljer

Brukerhåndbok. ClearReader+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0111

Brukerhåndbok. ClearReader+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0111 Brukerhåndbok ClearReader+ Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0111 ClearReader+ dokumentleser 1. Introduksjon.

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. D450 D455. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på. D450 D455. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support D450 D455 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen

Detaljer

Hurtigstartveiledning CD280/CD285

Hurtigstartveiledning CD280/CD285 Hurtigstartveiledning CD280/CD285 Innholdet i esken Basestasjon (CD285) Basestasjon (CD280) Merk * I pakker med flere håndsett er det ekstra håndsett, ladere og strømadaptere. ** I enkelte land må du koble

Detaljer

Talestyrt ringing Private numre Vis tjenester Siste ti samtaler Mine telefonnumre Faste anrop Programmerte hurtigtaster

Talestyrt ringing Private numre Vis tjenester Siste ti samtaler Mine telefonnumre Faste anrop Programmerte hurtigtaster Funksjonsmeny Hurtigmeny $ Telefonkatalog # Beskjeder Velge nett Samtaleegenskaper Telefoninnstilling Samtaleteller Ekstrautstyrinnstilling * Vis batterimåler Ikke vis mitt nr. Samtaleoverføring Tale og

Detaljer

Nokia trådløs HF-enhet (HF-6W) Brukerhåndbok

Nokia trådløs HF-enhet (HF-6W) Brukerhåndbok Nokia trådløs HF-enhet (HF-6W) Brukerhåndbok ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HF-6W er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. CD290 CD295. Hurtigstart-guide. 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke

Registrer produktet og få støtte på. CD290 CD295. Hurtigstart-guide. 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/welcome CD290 CD295 Hurtigstart-guide 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke Dette finner du i esken Basestasjon (CD295) Basestasjon (CD290) Lader* Strømadapter

Detaljer

Komme i gang. Nokia N95-1. 9205541, 1. utgave NO

Komme i gang. Nokia N95-1. 9205541, 1. utgave NO Komme i gang Nokia N95-1 9205541, 1. utgave NO Taster og deler (arbeidsmodus) Modellnummer: Nokia N95-1. Heretter referert til som Nokia N95. 1 Av/på-tast 2 Valgtaster og for valg av kommandoer og tilgang

Detaljer

CFJN1118A_v1.book Page 1 Thursday, November 18, 2004 4:52 PM

CFJN1118A_v1.book Page 1 Thursday, November 18, 2004 4:52 PM CFJN1118A_v1.book Page 1 Thursday, November 18, 2004 4:52 PM Velkommen Velkommen til Motorolas digitale, trådløse, kommunikasjonsfamilie! Vi er svært glade for at du har valgt Motorola C155/C156 som din

Detaljer

SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer.

SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer. SONECO SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer. OBS! Før man slår på enheten må man sette inn et SIM-kort og lade batteriet. PIN-kode

Detaljer

NOKIA-PRODUSENTENS BEGRENSEDE GARANTI FOR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON

NOKIA-PRODUSENTENS BEGRENSEDE GARANTI FOR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON NOKIA-PRODUSENTENS BEGRENSEDE GARANTI FOR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON OBS! Denne begrensede garantien fra produsenten ( garantien ) gjelder bare for autentiske Nokiaprodukter med Windows-telefon solgt via

Detaljer

Hurtigstart-guide SE888

Hurtigstart-guide SE888 Hurtigstart-guide SE888 Eskens innhold Håndsett * Basestasjon Lader * Strømadapter * Telefonledning ** Hurtigstartveiledning CD-rom Garanti Merk * I pakker med flere håndsett er det ekstra håndsett, ladere

Detaljer

Telefonforsterker AmpliPOWER40

Telefonforsterker AmpliPOWER40 Telefonforsterker Brukerveiledning Telefonforsterker AmpliPOWER40 AmpliPOWER40 HMS art. nr. 160777 Bestillingsnr.: 1106030 INNHOLDSFORTEGNELSE Telefonforsterker... 1 Innledning... 3 Advarsel... 3 Skisser

Detaljer

Brukerhåndbok for trådløst headset (HS-11W) 9235346 1. utgave

Brukerhåndbok for trådløst headset (HS-11W) 9235346 1. utgave Brukerhåndbok for trådløst headset (HS-11W) 9235346 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-11W er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv

Detaljer

Display. Taster. Brukerveiledning, kortversjon IP 110 (ver 8 & 9)

Display. Taster. Brukerveiledning, kortversjon IP 110 (ver 8 & 9) Display Symbol Beskrivelse Høyttaler aktiv Handsfree mikrofon aktiv Blinker ved mikrofon av Viderekobling aktiv Telefonen er låst Håndsett aktiv (løftet) Ringelyd slått av Ikke forstyrr aktivert Ikke kontakt

Detaljer

Brukerhåndbok. ClearReader+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0115

Brukerhåndbok. ClearReader+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0115 Brukerhåndbok ClearReader+ Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0115 Innhold Innhold... 1 Innledning... 3

Detaljer

BlindShell bruksanvisning

BlindShell bruksanvisning Dato: 1.6.2015 BlindShell bruksanvisning BlindShell er en smarttelefon for blinde og svaksynte brukere. Enheten betjenes med enkle bevegelseskommandoer, talemeldinger leses opp ved hjelp av kunstig tale

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. XL390 XL395. Hurtigstart-guide. 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke

Registrer produktet og få støtte på. XL390 XL395. Hurtigstart-guide. 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/welcome XL390 XL395 Hurtigstart-guide 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke Dette finner du i esken Basestasjon (XL395) Basestasjon (XL390) Lader* Strømadapter

Detaljer

HP UC-høyttalertelefon. Brukerhåndbok

HP UC-høyttalertelefon. Brukerhåndbok HP UC-høyttalertelefon Brukerhåndbok Copyright 2014, 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth er et varemerke som tilhører sin eier og brukes av Hewlett-Packard Company på lisens. Windows

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

S9 Wireless Module. User Guide. Norsk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Norsk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Takk for at du valgte en S9 trådløs modul. Når S9 trådløs modul brukes sammen med ResMed S9-apparater i hjemmet, overfører den

Detaljer

Brukerhåndbok for trådløst headset (HDW-3) 9233095 1. utgave

Brukerhåndbok for trådløst headset (HDW-3) 9233095 1. utgave Brukerhåndbok for trådløst headset (HDW-3) 9233095 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HDW-3 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv

Detaljer

Brukerveiledning DT290 trådløs telefon. Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007

Brukerveiledning DT290 trådløs telefon. Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Brukerveiledning DT290 trådløs telefon Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Copyright 2007 Innholdsfortegnelse TELEFONEN... 3 RINGE TIL ANDRE... 4 VED OPPTATT... 5 MOTTA SAMTALE... 6 OVERFØRE, SPØRREANROP,

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. D600 D605. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på. D600 D605. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/welcome D600 D605 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen

Detaljer

Brukerveiledning DT412 og DT422 DECT

Brukerveiledning DT412 og DT422 DECT Brukerveiledning DT412 og DT422 DECT Telcom Europe Revisjon 7.0, Mars 2004 Copyright 2004 Innholdsfortegnelse Telefonselskapet Copyright 2004 TELEFONEN DT4X2...1 RINGE TIL ANDRE...2 VED OPPTATT...3 MOTTA

Detaljer

Komme i gang. Nokia N93i-1

Komme i gang. Nokia N93i-1 Komme i gang Nokia N93i-1 Taster og deler lukket flipp 2. utgave NO, 9253927 Modellnummer: Nokia N93i-1. Heretter kalt Nokia N93i. 1 Hovedkameraenhet og -linse. Enheten har et hovedkamera på 3,2 megapiksler

Detaljer

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile F-Secure Mobile Security for Windows Mobile 1. Installasjon og aktivering Tidligere versjon Installasjon Aktivering Starte produktet Hvis du har en tidligere versjon av F-Secure Mobile Security installert,

Detaljer

komme i gang hp ipaq Pocket PC h5500

komme i gang hp ipaq Pocket PC h5500 304921-091 Getting Started.book Page i Tuesday, May 27, 2003 3:50 PM komme i gang hp ipaq Pocket PC h5500 Dokumentdelenummer: 304921-091 Mai 2003 304921-091 Getting Started.book Page ii Tuesday, May 27,

Detaljer

Brukerhåndbok for trådløs hodetelefon (HDW-2) 9355260 Issue 2

Brukerhåndbok for trådløs hodetelefon (HDW-2) 9355260 Issue 2 Den elektroniske brukerhåndboken er utgitt i henhold til "Regler og betingelser i Nokias brukerhåndbøker, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brukerhåndbok for trådløs

Detaljer

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel maskinvare PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Les denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til PlayStation

Detaljer

FØR DU BEGYNNER Å BRUKE RADIOEN Lading av batteri Det finnes 3 ulike tilbehør for lading til Proline Plus. Lader inngår ikke ved kjøp av radioen.

FØR DU BEGYNNER Å BRUKE RADIOEN Lading av batteri Det finnes 3 ulike tilbehør for lading til Proline Plus. Lader inngår ikke ved kjøp av radioen. HURTIGGUIDE FØR DU BEGYNNER Å BRUKE RADIOEN Lading av batteri Det finnes 3 ulike tilbehør for lading til Proline Plus. Lader inngår ikke ved kjøp av radioen. Flere tilbehørsartikler finner du på www.zodiac.no

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. D6050. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på. D6050. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/welcome D6050 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen på,

Detaljer

BLUETOOTH HEADSET. User Guide. Benutzerhandbuch Brugervejledning. Manual do Utilizador

BLUETOOTH HEADSET. User Guide. Benutzerhandbuch Brugervejledning. Manual do Utilizador Benutzerhandbuch Brugervejledning Guía del usuario Käyttöopas Guide de l'utilisateur Guida dell'utente Gebruikershandleiding Brukerhåndbok BLUETOOTH HEADSET User Guide Manual do Utilizador Руководство

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset BH-112

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset BH-112 Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset BH-112 1.1. utgave 2 Innledning Om headsettet Med Nokia Bluetooth-headset BH-112 kan du håndtere anrop håndfritt, også når du bruker to mobilenheter samtidig.

Detaljer

Din bruksanvisning MOTOROLA W230 http://no.yourpdfguides.com/dref/1084026

Din bruksanvisning MOTOROLA W230 http://no.yourpdfguides.com/dref/1084026 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Nokia N76-1. Komme i gang utgave NO

Nokia N76-1. Komme i gang utgave NO Nokia N76-1 Komme i gang 9254308 2. utgave NO Taster og deler (med åpent deksel og flipp) Heretter referert til som Nokia N76. 1 Høyre dekseltast 2 Mellomtast 3 Venstre dekseltast 4 Sekundærkamera med

Detaljer

Din bruksanvisning MOTOROLA W377 http://no.yourpdfguides.com/dref/1084027

Din bruksanvisning MOTOROLA W377 http://no.yourpdfguides.com/dref/1084027 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Funksjonsbeskrivelse

Funksjonsbeskrivelse Brukerveiledning Funksjonsbeskrivelse Telefon Software versjon 5.3.3 eller nyere Rev C NO Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2 Bruke Telefon... 3 2.1 Kontaktlisten... 3 2.2 Telefonmenyen... 3 2.3 Ringe

Detaljer

Nokia Music Headset HS-20/AD-41 9246132/1

Nokia Music Headset HS-20/AD-41 9246132/1 Nokia Music Headset HS-20/AD-41 9246132/1 ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-20 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council Directive):

Detaljer

Registrer produktet ditt og få kundestøtte på CD250 CD255 SE250 SE255. Veiledning for hurtigstart. Koble til. Sette inn.

Registrer produktet ditt og få kundestøtte på CD250 CD255 SE250 SE255. Veiledning for hurtigstart. Koble til. Sette inn. Registrer produktet ditt og få kundestøtte på www.philips.com/welcome CD250 CD255 SE250 SE255 Veiledning for hurtigstart 1 Koble til 2 Sette inn 3 Bruke Innholdet i esken Basestasjon ELLER Håndsett Batterideksel

Detaljer

Plantronics M70. -M90 serien. Brukerhåndbok

Plantronics M70. -M90 serien. Brukerhåndbok Plantronics M70 -M90 serien Brukerhåndbok Innhold Velkommen 3 Innholdet i esken* 4 Velg språk 5 Sammenkobling 6 Hodesettoversikt 7 Vær trygg 7 Ta kontroll 8 Svare på eller avslutte en samtale 8 Avslå en

Detaljer

Nokia Bluetooth-headset BH-600 9250103/1

Nokia Bluetooth-headset BH-600 9250103/1 Nokia Bluetooth-headset BH-600 22 1 6 3 4 5 7 9250103/1 8 9 10 ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-59W er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv

Detaljer

zūmo 590 Hurtigstartveiledning

zūmo 590 Hurtigstartveiledning zūmo 590 Hurtigstartveiledning Mars 2014 190-01706-58_0A Trykt i Taiwan Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Wireless Charging Plate DT-900

Brukerhåndbok for Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Brukerhåndbok for Nokia Wireless Charging Plate DT-900 1.1. utgave 2 Om den trådløse laderen Med Nokia trådløs ladeplate DT-900 kan du lade telefonen din eller andre kompatible enheter uten å måtte vikle

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON T28 WORLD http://no.yourpdfguides.com/dref/819887

Din bruksanvisning SONY ERICSSON T28 WORLD http://no.yourpdfguides.com/dref/819887 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA HDW-2

Din bruksanvisning NOKIA HDW-2 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NOKIA HDW-2. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NOKIA HDW-2 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Nokia trådløs bilhåndfrienhet til sigarettenneruttak HF-33W 9252957/1

Nokia trådløs bilhåndfrienhet til sigarettenneruttak HF-33W 9252957/1 Nokia trådløs bilhåndfrienhet til sigarettenneruttak HF-33W 1 2 3 4 5 6 7 9252957/1 ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION, erklærer herved at utstyret HF-33W er i samsvar med de grunnleggende krav og

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON Z200 http://no.yourpdfguides.com/dref/819926

Din bruksanvisning SONY ERICSSON Z200 http://no.yourpdfguides.com/dref/819926 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Produktet inneholder et oppladbart batterisett for begge håndsett.

Produktet inneholder et oppladbart batterisett for begge håndsett. Binatone MR650 Toveis radio med lang rekkevidde Bruksanvisning Se tegningen side 1 i den originale bruksanvisningen for oversikt over de ulike funksjonene: Indicator light Varselslampe som lyser rødt under

Detaljer

GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning

GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning Patent products, copyright reserved 1. Produkt Oversikt/Beskrivelse 1.1 Introduksjon 1.2 GPS-klokkens funksjoner 1.3 Teknisk data 2. Viktig/Vær oppmerksom på 3.

Detaljer

Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router).

Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router). Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router). Merk: Støttede funksjoner og faktisk utseende avhenger av hvilket produkt du har kjøpt. De følgende bildene er

Detaljer

Beskrivelse av apparatets funksjoner

Beskrivelse av apparatets funksjoner snom 821 Beskrivelse av apparatets funksjoner # Telefonfunksjon Beskrivelse 1 Telefonrør Løft det for å ta imot eller starte en samtale. 2 Meldingslampe Lysenes betydning: Rødt lys du har fått en ny talemelding.

Detaljer

Dialog 4422 IP Office

Dialog 4422 IP Office Dialog 4422 IP Office IP telefon for Telcom Europe Hurtigreferanse Revisjon 8.1 mai 2007 Copyright 2007 Innholdsfortegnelse Logg på / Logg av... 3 Forklaring til tastene på apparatet... 3 Svare / avslutte

Detaljer

Nokia Bluetooth Headset BH /2

Nokia Bluetooth Headset BH /2 Nokia Bluetooth Headset BH-207 1 4 3 5 6 7 8 9253617/2 ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer herved at produktet HS-86W er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv

Detaljer