Bruksanvisning ZTH. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bruksanvisning ZTH. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk"

Transkript

1 Bruksanvisning ZTH Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk

2

3 BRUKSANVISNING KJØREGRESSKLIPPER ZTH Innhold Innhold...1 Innledning...3 Kjære kunde...3 Generelt...3 Ferdsel og transport på allmenn vei...3 Tauing...3 Bruk...3 God service...4 Produksjonsnummer...4 Symboler og klistremerker...5 Sikkerhetsinstruksjoner...6 Generell bruk...6 Kjøring i skråninger...8 Barn...9 Vedlikehold...9 Transport...11 Presentasjon...12 Betjeningshendlenes plassering...12 Chokehendel...13 Gasshendel...13 Tenningslås...13 Timeteller...13 Innkopling av klippeaggregat...14 Parkeringsbrems...14 Låseanordning for sete...14 Justering av sete...15 Styrespaker...15 Fylling av bensin...16 Bensinkran...16 Sikringer...16 Løftespak for klippeaggregatet...17 Tilbehør...17 Kjøring...18 Før start...18 Start av motoren...18 Kjøring...21 Klippetips...23 Stanse motoren...24 Forflytting for hånd...24 Vedlikehold...25 Vedlikeholdsskjema...25 Tenningssystem...27 Kontroll av sikkerhetssystem...27 Kontroll av motorens kjøleluftinntak Kontroll og justering av chokevaier Bytte av luftfilter Bytte av bensinfilter Kontroll av bensinpumpens luftfilter Kontroll av dekktrykk Kontroll av parkeringsbrems Kontroll av kniver Innstilling av klippeaggregat Rengjøring og vask Smøring Smøreskjema Generelt Smøring av vaiere Smøring ifølge smøreskjema Feilsøkingsskjema Oppbevaring Vinteroppbevaring Service Tekniske data Mål, vekter m.m Motor Støyutslipp og klippebredde Elsystem Drivverk Klippeaggregat Tilbehør Servicejournal Leveringsservice Etter de første 8 timer timers service timers service timers service timers service Minst én gang hvert år Norsk-1

4 Norsk-2

5 INNLEDNING Innledning Kjære kunde Takk for at du har valgt en Husqvarna kjøregressklipper. Maskinen er bygd for høyeste effektivitet og rask klipping på i første rekke store flater. Samlede betjeningshendler og hydrostatisk transmisjon styrt med styrespaker bidrar også til maskinens yteevne. Denne bruksanvisningen er et verdipapir. Ved å følge dens innhold (bruk, service, vedlikehold osv.) kan du vesentlig forlenge maskinens levetid og også øke dens bruktverdi. Sørg for å overlate bruksanvisningen til den nye eieren hvis du selger maskinen din. Det siste kapitlet i bruksanvisningen består av en Servicejournal. Påse at service- og reparasjonstiltak dokumenteres. God journalføring senker servicekostnadene for det sesongbundne vedlikeholdet og påvirker maskinens bruktverdi. Ta med bruksanvisningen når maskinen leveres på verksted for servicetiltak. Generelt I denne bruksanvisningen angis høyre og venstre, forover og bakover i forhold til maskinens normale kjøreretning. Ferdsel og transport på allmenn vei Kontroller gjeldende veitrafikkbestemmelser før ferdsel og transport på allmenn vei. Ved eventuell transport skal du alltid bruke godkjente fastspenningsanordninger og påse at maskinen er godt forankret. Tauing Hvis maskinen din er utstyrt med hydrostat, bør du kun, ved behov, taue maskinen ytterst korte strekninger og ved lav hastighet, ellers er det risiko for at hydrostaten skades. Bruk Denne maskinen er kun konstruert til å klippe gress på gressplener og andre frie og jevne flater uten hindringer som steiner, stubber o.l. Maskinen kan også brukes til andre oppgaver når den er utstyrt med spesialtilbehør levert av fabrikanten som har bruksanvisning vedlagt i forbindelse med levering. All annen type bruk er feilaktig. Fabrikantens anvisninger vedrørende drift, vedlikehold og reparasjon skal følges nøye. Maskinen må kun håndteres, vedlikeholdes og repareres av personer som skjenner til maskinens særskilte egenskaper og er godt innforstått med sikkerhetsinstruksjonene. Ulykkesforebyggende bestemmelser, andre generelle sikkerhetsbestemmelser og yrkesmedisinske regler samt trafikkregler må alltid følges. Egenhendig utførte modifikasjoner av maskinens konstruksjon kan frita fabrikanten fra ansvar ved eventuell materiell eller personlig skade som kan oppstå som resultat av disse. Norsk-3

6 INNLEDNING God service Husqvarnas produkter selges verden over og kun hos servicefaghandlere. Dette er for å sørge for at du som kunde får best mulig støtte og service. Før produktet ble levert, er maskinen eksempelvis kontrollert og justert av din forhandler, se bekreftelse i Servicejournalen i denne bruksanvisningen. Når du trenger reservedeler eller støtte i servicespørsmål, garantisaker osv., henvender du deg til: Denne bruksanvisningen tilhører maskin med produksjonsnummer: Motor Drivverk Produksjonsnummer Maskinens produksjonsnummer er angitt på et trykt skilt som er festet bak batteriet under setet. På skiltet er det angitt ovenfra: Maskinens typebetegnelse (I.D.). Fabrikantens typenummer (Model). Maskinens serienummer (Serial no.) Oppgi typebetegnelse og produksjonsnummer ved bestilling av reservedeler. Motorens produksjonsnummer er angitt på et strekkodemerke. Det er plassert på veivhusets venstre side, foran startmotoren. Skiltet angir: Motorens serienummer (E/NO). Motorens typebetegnelse (Code). Oppgi disse ved bestilling av reservedeler. Hydraulikkpumpens produksjonsnummer er angitt på et strekkodemerke som er plassert på pumpehusets venstre side. Skiltet angir: Pumpens typebetegnelse. Pumpens serienummer. Hydraulikkmotorens produksjonsnummer er angitt på et rundt metallskilt. Det er plassert på gavlen på motorens innside. Skiltet angir: Hydraulikkmotorens typebetegnelse og utførelsesversjon. Hydraulikkmotorens serienummer. Norsk-4

7 SYMBOLER OG KLISTREMERKER Symboler og klistremerker Disse symbolene finnes på maskinen og i bruksanvisningen. Studer dem nøye så du vet hva de betyr. ADVARSEL! Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx x Xxxxx xxxxxx xx. xx xxxxxxxx xxxxx xxx xx. Brukes i denne publikasjonen for å gjøre oppmerksom på at det foreligger risiko for personskade, spesielt hvis man ikke følger instruksjonene som gis. VIKTIG INFORMASJON Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxx Xxxxx xxxxxx xx. Brukes i denne publikasjonen for å gjøre oppmerksom på at det foreligger risiko for materiell skade, spesielt hvis man ikke følger instruksjonene som gis. Brukes også når man vurderer at det foreligger risiko for betjeningsfeil eller feilmontering. Back Neutral Rask Langsom Choke Bensin Advarsel! Parkeringsbrems CE-konformitetsmerking Advarsel! Roterende kniver, hold deg unna utkastet Ikke berør roterende deler Batterisyre er etsende, eksplosjonsfarlig og brannfarlig Ikke stå her Støyutslipp til omgivelsene ifølge EUs direktiv. Maskinens utslipp angis i kapittel TEKNISKE DATA og på klistremerke. Norsk-5

8 Sikkerhetsinstruksjoner SIKKERHETSINSTRUKSJONER Disse instruksjonene er til for din sikkerhet. Les dem nøye. ADVARSEL! Trekantsymbolet betyr at viktige sikkerhetsinstruksjoner må påpekes. Det gjelder din sikkerhet. Generell bruk Les alle instruksjoner i denne bruksanvisningen og på maskinen før du starter den. Sørg for at du forstår dem og følg dem. Lær deg hvordan du på en sikker måte skal bruke maskinen og betjeningshendlene og lær deg hvordan du stanser raskt. Gjør deg også kjent med sikkerhetsmerkene. La maskinen kun brukes av fortrolige som er fortrolige med den. Påse at ingen befinner seg nær maskinen når du starter motoren, kopler inn drivverket eller kjører. Påse at dyr og mennesker befinner seg på sikker avstand til maskinen. Stans maskinen hvis noen kommer inn i arbeidsområdet. Rens området for gjenstander som steiner, leker, tråder osv. som kan fanges opp av knivene og slynges i vei. Se opp for utkastet og ikke rett det mot noen. Ikke bruk maskinen uten at utløpsrennen er på plass. Stans motoren og hindre motorstart før du renser utløpsrennen. Husk at operatøren er ansvarlig for farer eller ulykker. Ta aldri med passasjerer. Maskinen er kun ment til å brukes av én person. Se alltid ned og bakover før du rygger. Vær oppmerksom på både små og store hindringer. Reduser farten før du svinger. Slå av knivene når du ikke klipper. Les bruksanvisningen før du starter maskinen Rens området for gjenstander før klippingen Ta aldri med passasjerer Norsk-6

9 SIKKERHETSINSTRUKSJONER Vær forsiktig når du runder en fast gjenstand, slik at knivene ikke slår borti den. Kjør aldri over fremmedlegemer. Bruk maskinen kun i dagslys eller under andre godt opplyste forhold. Hold maskinen på sikker avstand fra hull og andre ujevnheter i bakken. Vær oppmerksom på andre tenkelige farer. Bruk aldri maskinen hvis du er trett, hvis du har drukket alkohol eller inntatt andre stoffer eller hvis du bruker visse medisiner som kan påvirke ditt syn, dømmekraft eller koordinasjon. Se opp for trafikk når du arbeider nær en vei eller krysser den. Forlat aldri maskinen uten tilsyn med motoren i gang. Stans alltid knivene, sett på parkeringsbremsen, stans motoren og ta ut nøkkelen før du forlater maskinen. La aldri barn eller andre personer som ikke har opplæring i bruk av maskinen bruke eller vedlikeholde den. Lokale forskrifter kan regulere brukerens alder. ADVARSEL! Avgassene fra maskinens motor, samt visse maskindeler inneholder eller utsondrer kjemikalier som anses å forårsake kreft, fosterskader eller andre forplantningsskader. Motorens avgasser inneholder karbonmonoksid, som er en fargeløs, giftig gass. Ikke bruk maskinen i lukkede rom. Hold barn borte fra klippeområdet ADVARSEL! Ved bruk av maskinen skal godkjent personlig verneutstyr brukes. Personlig verneutstyr eliminerer ikke skaderisikoen, men reduserer virkningen av en skade hvis ulykken skulle være ute. Be maskinforhandleren om hjelp ved valg av verneutstyr. Sørg for å ha førstehjelpsutstyr for hånden når du bruker maskinen. Bruk aldri maskinen barbent. Bruk alltid vernesko eller vernestøvler, helst med stålhette. Bruk godkjente vernebriller eller heldekkende visir ved montering og ved kjøring. Bruk aldri løstsittende klær som kan sette seg fast i bevegelige deler. Personlig verneutstyr Norsk-7

10 Kjøring i skråninger SIKKERHETSINSTRUKSJONER Kjøringer i skråninger er en av de operasjonene der risikoen er størst for at føreren mister kontrollen eller maskinen velter, hvilket kan forårsake alvorlige skader eller dødsfall. Alle skråninger krever ekstra forsiktighet. Hvis du ikke kan rygge oppover skråningen eller hvis du føler deg usikker, skal du la være å klippe den. Gjør slik Fjern hindringer som steiner, greiner osv. Klipp oppover og nedover, ikke i sideretningen. Kjør aldri kjøregressklipperen i terreng som heller mer enn 15. Unngå å starte eller stoppe i en skråning. Hvis dekkene begynner å slure, stans knivene og kjør sakte nedover skråningen. Kjør alltid jevnt og sakte i skråninger. Ikke foreta brå endringer av hastighet eller retning. Unngå unødige svinger i skråninger, og hvis det er nødvendig, sving da sakte og gradvis nedover, om mulig. Se opp for og unngå å kjøre over furer, groper og forhøyninger. I ujevnt terreng kan maskinen lettere velte. Høyt gress kan skjule hindringer. Kjør sakte. Bruk små utslag på styrespakene. Vær ekstra forsiktig med eventuelt tilleggsutstyr som kan forandre maskinens stabilitet. Ikke klipp nær kanter, grøfter eller voller. Maskinen kan plutselig velte hvis et hjul kommer over kanten av et stup eller en grøt, eller hvis en kant gir etter. Ikke klipp vått gress. Det er glatt, og dekkene kan miste grepet slik at maskinen glir. Ikke forsøk å stabilisere maskinen ved å sette foten i bakken. Ved rengjøring av understellet må maskinen aldri kjøres nær kant eller grøft. Klipp oppover og nedover, ikke i sideretningen Vær ekstra forsiktig ved kjøring i skråninger Norsk-8

11 SIKKERHETSINSTRUKSJONER Barn Det kan oppstå alvorlige ulykker hvis man ikke er oppmerksom på barn i nærheten av maskinen. Barn lokkes ofte til maskinen og klippearbeidet. Gå aldri ut fra at barn blir værende der du sist så dem. Hold barn borte fra klippeområdet og under nøye tilsyn av en annen voksen. Vær på vakt og slå av maskinen hvis barn kommer inn i arbeidsområdet. Se bakover og ned etter små barn før og under en ryggemanøver. La aldri barn få kjøre med. De kan falle av og bli alvorlig skadd eller være i veien for en risikofri manøvrering av maskinen. La aldri barn manøvrere maskinen. Vær ekstra forsiktig i nærheten av hjørner, busker, trær eller annet som hindrer sikten. La aldri barn manøvrere maskinen Vedlikehold ADVARSEL! Motoren må ikke startes når førerens gulvplate eller beskyttelsesplate for klippeaggregatets drivrem er fjernet. Stans motoren. Hindre start ved å fjerne tenningskablene fra tennpluggen eller ta ut tenningsnøkkelen før du foretar noen justeringer eller utfører vedlikehold. Fyll aldri bensin innendørs. Bensin og bensindamp er giftig og svært brannfarlig. Vær ekstra forsiktig ved håndtering av bensin, da uforsiktig håndtering kan resultere i personskader eller brann. Oppbevar bensinen kun i beholdere som er godkjent for dette formål. Ta aldri av bensintanklokket og fyll aldri bensin mens motoren er i gang. La motoren avkjøles før du fyller bensin. Ikke røyk. Ikke fyll bensin i nærheten av gnister eller åpen ild. Fyll aldri bensin innendørs Norsk-9

12 SIKKERHETSINSTRUKSJONER Hvis det er oppstått lekkasje i brennstoffsystemet, må ikke motoren startes før dette er utbedret. Oppbevar maskinen og bensinen slik at det ikke er noen risiko for at bensinlekkasje eller bensindamp kan forårsake skade. Kontroller bensinnivået før hver gangs bruk og la det være plass til at bensinen kan ekspandere, ettersom varmen fra motoren og solen ellers kan få bensinen til å ekspandere slik at den renner over. Unngå overfylling. Hvis det er sølt bensin på maskinen, må du tørke den opp og vente til den har fordampet før du starter motoren. Har du sølt på klærne, skal disse skiftes. La maskinen avkjøles før du gjør inngrep i motorrommet. Vær svært forsiktig ved håndtering av batterisyre. Syre på huden kan forårsake alvorlige etsningsskader. Ved søl på huden, skyll umiddelbart med vann. Syre i øynene kan forårsake blindhet, kontakt omgående lege. Vær forsiktig ved vedlikehold av batteriet. Det dannes eksplosiv gass i batteriet. Utfør aldri vedlikehold av batteriet mens du røyker eller i nærheten av åpen ild eller gnister. Batteriet kan da eksplodere og forårsake alvorlige skader. Påse at bolter og muttere, spesielt festeboltene for bladtilbehør, er trukket ordentlig til og at utstyret er i god stand. Sikkerhetsanordninger må aldri endres. Kontroller regelmessig at de fungerer. Maskinen må ikke kjøres med defekte eller ikke monterte beskyttelsesplater, deksler, sikkerhetsbrytere eller andre beskyttelsesanordninger. Ikke endre regulatorinnstillingen og unngå å kjøre motoren med for høyt turtall. Hvis du kjører med for høyt turtall, er det risiko for maskinskader. ADVARSEL! Motoren, avgassystemet og hydraulikksystemets komponenter blir svært varme under drift. Risiko for brannskader ved berøring. ADVARSEL! Batteriet inneholder bly og blyforbindelser, kjemikalier som anses å forårsake kreft, fosterskader eller andre forplantningsskader. Vask hendene etter berøring av batteriet Ikke røyk når du utfører vedlikehold av batteriet. Batteriet kan eksplodere og forårsake alvorlige skader Norsk-10

13 SIKKERHETSINSTRUKSJONER Bruk aldri maskinen innendørs eller i rom uten ventilasjon. Avgassene inneholder karbonmonoksid, en giftig og livsfarlig gass uten lukt. Stans og inspiser utstyret dersom du kjører på en gjenstand. Reparer om nødvendig før du starter. Foreta aldri justeringer med motoren i gang. Maskinen er prøvd og godkjent kun med utstyr levert eller anbefalt av fabrikanten. Knivbladene er skarpe og kan gi kuttskader. Pakk inn bladene eller bruk vernehansker når du håndterer dem. Kontroller parkeringsbremsens funksjon regelmessig. Juster og vedlikehold etter behov. BioClip-aggregatet skal bare brukes der det ønskes klipping av bedre kvalitet og på kjente områder. Reduser brannfaren ved å rengjøre maskinen for gress, løv og annet avfall som setter seg fast i den. La maskinen avkjøles før den settes inn i oppbevaringsrommet. Transport Kjør aldri maskinen i et lukket rom Maskinen er tung og kan forårsake alvorlige knusningsskader. Vær ekstra forsiktig når den lastes av eller på bil eller tilhenger. Bruk godkjent tilhenger for å transportere maskinen. Sett på parkeringsbremsen, steng bensintilførselen og spenn fast maskinen med godkjente fastspenningsanordninger som spennbånd, kjetting eller tau ved transport. Kontroller og følg lokale veitrafikkbestemmelser før du transporterer eller kjører maskinen på vei. Rengjør maskinen regelmessig VIKTIG INFORMASJON Parkeringsbremsen er ikke tilstrekkelig for å låse fast maskinen ved transport. Sørg for å spenne maskinen godt fast på transportkjøretøyet. Rygg maskinen opp på transportkjøretøyet for å forhindre at den kan velte Norsk-11

14 Presentasjon Denne bruksanvisningen beskriver Husqvarnas spakstyrte kjøregressklipper. Den er utstyrt med en firetakts V-Twin motor fra Kawasaki på 23/25 hestekrefter. Kraftoverføringen fra motoren håndteres av to remdrevne hydraulikkpumper som i sin tur driver en hydraulikkmotor for hvert drivhjul. Med venstre og høyre styrespak reguleres gjennomstrømningen og dermed retning og hastighet. PRESENTASJON Spakstyrt kjøregressklipper Plassering av betjeningshendler Betjeningshendlenes plassering 1. Styrespak, venstre og høyre 8. Bensintanklokk 2. Timeteller 9. Bensinkran 3. Parkeringsbrems 10. Spak for innstilling av sete 4. Hendel for innkopling av klippeaggregat 11. Chokehendel 5. Tenningslås 12. Gasshendel - regulerer motorens turtall 6. Sikringer 13. Spak for innstilling av klippehøyde 7. Spak for låsing av sete Norsk-12

15 PRESENTASJON Chokehendel Chokehendelen brukes ved kaldstart for å gi motoren en fetere bensinblanding. Ved kaldstart skal hendelen trekkes ut. Chokehendel Gasshendel Gasshendelen regulerer motorens turtall og dermed også knivenes rotasjonshastighet, forutsatt at knappen for innkopling av klippeaggregatet er trukket ut, se Innkopling av klippeaggregat. For å øke eller redusere motorens turtall føres hendelen henholdsvis ned og opp. Unngå tomgangskjøring i lengre tid, risiko for belegg på tennpluggen. Bruk full gass ved klipping. Gasshendel Tenningslås Startnøkkelen er plassert på førerpanelet og brukes til å starte maskinen. VIKTIG INFORMASJON Ikke kjør startmotoren i mer enn fem s hver gang. Hvis motoren ikke starter, vent ca. 10 s før neste forsøk. Timeteller Timetelleren viser total driftstid. Startnøkkel og timeteller Norsk-13

16 Innkopling av klippeaggregat For å kople inn klippeaggregatet trekkes knappen ut, og når den er trykt inn, er klippeaggregatet utkoplet. PRESENTASJON Klippeaggregatets innkopling Parkeringsbrems Parkeringsbremsen er plassert på maskinens venstre side. Trekk spaken bakover for å sette på bremsen eller forover for å utløse bremsen. Parkeringsbrems ikke satt på Låseanordning for sete Til venstre bak setet er det en låseanordning som gjør at setet er låst i nedfelt stilling. Setet har en leddelt innfesting i forkant og kan felles forover når låseanordningen skyves unna. Setets låseanordning Norsk-14

17 PRESENTASJON Justering av sete Setet kan justeres i lengderetningen. Ved justering føres spaken under setets forkant til venstre (sett fra føreren i setet), deretter kan setet føres forover eller bakover til ønsket stilling. Justering i lengderetningen Styrespaker Maskinens hastighet og retning reguleres trinnløst med de to styrespakene. Styrespakene kan føres hhv. forover og bakover, rundt en fristilling. I tillegg er det en fristilling som er låst dersom styrespakene svinges ut til siden. Med begge spakene i fristilling (N) står maskinen stille. Ved å føre begge spakene like mye forover eller bakover, beveger maskinen seg hhv. rett forover og rett bakover. For f.eks. å svinge til høyre under en bevegelse forover, trekkes den høyre styrespaken mot fristilling. Rotasjonen på det høyre hjulet avtar og maskinen svinger til høyre. Sentrumsving kan gjøres ved å føre den ene styrespaken bakover (bak fristilling) og føre den andre styrespaken forsiktig forover foran dens fristilling. Sentrumsvingens retning bestemmes av hvilken av styrespakene som trekkes bakover bak fristilling. Hvis venstre styrespak trekkes bakover, svinger maskinen til venstre. Hvis styrespakene har ujevn posisjon ved stans eller ikke passer i utsparingene for utfelling av spakene, kan dette justeres med spakenes stilleskruer, ikke med styresystemet. Styrespaker ADVARSEL! Maskinen kan svinge svært raskt hvis den ene styrespaken er ført langt foran den andre. Norsk-15

18 PRESENTASJON Fylling av bensin Maskinen har to bensintanker, en på hver side av setet. Tankene rommer 22 liter hver. Motoren skal kjøres på min. 87-oktan blyfri bensin (ikke oljeblandet). Miljøtilpasset alkylatbensin kan med fordel benyttes. Se også Tekniske data vedrørende metanolog etanolbrennstoff. ADVARSEL! Bensyn er meget ildsfarlig. Utvis forsiktighet og fyll bensin utendørs (se sikkerhetsforskriftene). Bensintanker Bensinkran Bensinkranen er plassert til høyre bak setet. Kranen har tre stillinger: høyre tank, venstre tank og stengt i midtstilling. Sikringer Sikringene er plassert i en holder til venstre for hydraulikktanken. De er flatstiftbøylesikringer av samme type som brukes i biler. Det er to sikringer, dessuten er det plass til to reservesikringer. Sikringenes merkestrøm og funksjon i rekkefølge fra høyre: 20 A, Hovedsikring. 7,5 A, Klippeaggregatets kopling. Plass til reservesikring. Plass til reservesikring. Bensinkran Sikringer Norsk-16

19 Løftespak for klippeaggregatet Løftespaken brukes for å stille klippeaggregatet i transportstilling eller i en av de 17 ulike stillingene for klippehøyden. Klippehøyden stilles inn ved at det settes inn en pinne i hullet for resp. klippehøyde, og pinnen låses med tilhørende splint på innsiden (skjult på bildet). 1. Trekk spaken bakover til sperrestilling for å innta transportstilling. Da løftes aggregatet. PRESENTASJON 2. Trykk inn sperrehåndtaket. hold igjen og før løftespaken forover mot pinnen for å innta innstilt stilling for klippehøyden. Da senkes aggregatet. 3. Løftespaken kan også brukes for å regulere klippehøyden midlertidig ved f.eks. en mindre forhøyning i gressplenen. Klippeaggregatets løftespak VIKTIG INFORMASJON For å få jevn klippehøyde er det viktig at lufttrykket er likt i alle fire hjulene (1 bar). Tilbehør For finfordeling fås en BioClip-anordning som tilbehør. Den monteres på klippeaggregatets underside og består av styreplater og BioClipkniver. BioClip-anordning Norsk-17

20 KJØRING Kjøring Før start Les avsnittene Sikkerhetsinstruksjoner og Presentasjon før start av maskinen. Utfør daglig vedlikehold (se Vedlikeholdsskjema i avsnittet Vedlikehold ). Kontroller at det er tilstrekkelig ned bensin på tankene. Juster setet til ønsket stilling. Følgende vilkår må være oppfylt før motoren kan startes: føreren må sitte i setet, hendelen for innkopling av klippeaggregatet trykt inn, parkeringsbremsen satt på, begge styrespakene i låst (ytre) fristilling. Start av motoren 1. Sett deg i setet. 2. Løft opp klippeaggregatet ved å dra løftespaken bakover til sperret stilling (transportstilling). Sett på parkeringsbremsen. Startvilkår Løft opp klippeaggregatet Kople ut klippeaggregatet ved å trykke inn hendelen Trykk inn hendelen for utkopling av klippeaggregatet Norsk-18

21 KJØRING 4. Sving begge styrespakene ut til låst (ytre) fristilling. Styrespakene svingt ut i låst fristilling Før gasshendelen til midtstilling. Still inn gasshendelen Hvis motoren er kald, skal chokehendelen trekkes ut til endestilling. Still inn chokehendelen Norsk-19

22 KJØRING 7. Åpne bensinkranen til valgt bensintank. Åpne bensinkranen Trykk inn og vri startnøkkelen til startstilling. Vri til startstilling Når motoren starter, slipp da startnøkkelen omgående tilbake til kjørestilling. VIKTIG INFORMASJON Ikke kjør startmotoren i mer enn 5 s hver gang. Hvis motoren ikke starter, vent ca. 10 s før neste forsøk. Tilbake til kjørestilling Norsk-20

23 KJØRING 10. Trykk inn chokehendelen gradvis når motoren har startet. 11. Still inn ønsket motorturtall med gasshendelen. La motoren gå på middels turtall halv gass 3-5 min før den belastes hardt. Bruk full gass ved klipping. Trykk inn chokehendelen gradvis ADVARSEL! Kjør aldri motoren innendørs, i lukkede eller dårlig ventilerte rom. Motoravgasser inneholder giftig karbonmonoksid. Kjøring 1. Fell inn styrespakene til fristilling (N). 2. Løs ut parkeringsbremsen ved å føre spaken forover. Motorturtallet stilles inn Utløst parkeringsbrems Norsk-21

24 KJØRING 3. Velg klippehøyde ved å plassere pinnen i et av hullene. Lås pinnen med splinten på innsiden. 4. Trykk inn sperrehåndtaket, hold igjen og før forsiktig løftespaken fra transportstilling forover mot pinnen. VIKTIG INFORMASJON Klippeaggregatets støttehjul skal være stilt jevnt inn. Valg av klippehøyde ADVARSEL! Påse at ingen befinner seg i nærheten av maskinen ved innkopling av klippeaggregatet. 5. Kople inn klippeaggregatet ved å trekke ut hendelen. 6. Maskinens hastighet og retning reguleres trinnløst med de to styrespakene. Med begge spakene i fristilling står maskinen stille. Ved å føre begge spakene like mye forover eller bakover, beveger maskinen seg hhv. rett forover og rett bakover. For f.eks. å svinge til høyre under en bevegelse forover, trekkes den høyre styrespaken mot fristilling. Rotasjonen på det høyre hjulet avtar og maskinen svinger til høyre. Sentrumsving kan gjøres ved å føre den ene styrespaken bakover (bak fristilling) og føre den andre styrespaken forsiktig forover foran dens fristilling. Innkopling av klippeaggregat Norsk-22

25 KJØRING Klippetips ADVARSEL! Rens gressplenen for steiner og andre gjenstander som kan slynges i vei av knivene. Lokaliser og marker steiner og andre faste gjenstander for å unngå påkjørsel. Begynn med stor klippehøyde og reduser til ønsket klipperesultat er nådd. Klipperesultatet blir best med høyt motorturtall (knivene roterer raskt) og lav hastighet (gressklipperen beveger seg sakte). Hvis gresset ikke er altfor langt og tettvoksende, kan kjørehastigheten økes uten at klipperesultatet svekkes merkbart. Gressplenen blir finest hvis den klippes ofte. Klippingen blir jevnere og det klipte gresset blir jevnere fordelt over flaten. Det totale tidsforbruket blir ikke større, ettersom høyere kjørehastighet kan velges uten at klipperesultatet blir dårligere. Unngå å klippe en våt gressplen. Da blir klipperesultatet dårligere, ettersom hjulene synker ned i den myke plenen, det dannes klumper og klipt gress setter seg fast under dekselet. Spyl klippeaggregatet rent med vann på undersiden etter hver gangs bruk. Ved rengjøring skal klippeaggregatet løftes i transportstilling. Når det brukes BioClip-aggregat, er det ekstra nøye at klippeintervallet ikke er for langt. Klippemønster ADVARSEL! Kjør aldri kjøregressklipperen i terreng som heller mer enn 15. Klipp skråninger oppover og nedover, aldri på tvers. Unngå plutselige retningsforandringer. Norsk-23

26 KJØRING Stanse motoren La gjerne motoren gå på tomgang et minutt for å få normal arbeidstemperatur før den stanses dersom den har arbeidet hardt. Unngå tomgangskjøring i lengre tid, risiko for belegg på tennpluggen. 1. Kople ut klippeaggregatet ved å trykke inn hendelen. Kople ut klippeaggregatet Løft opp klippeaggregatet ved å dra løftespaken bakover til transportstilling. 3. Før gasshendelen til min.-stilling (skilpaddesymbol). Vri startnøkkelen til stoppstilling. 4. Når gressklipperen står stille, sett på parkeringsbremsen ved å dra spaken bakover. 5. Fell ut styrespakene. Løft klippeaggregatet med løftespaken Forflytting for hånd For at maskinen skal kunne flyttes med avslått motor, må lufteskruen på begge hydraulikkpumpene åpnes 1/4-1/2 omdreining. ADVARSEL! Ikke foreta noen innstillinger uten at: - motoren er stanset, - startnøkkelen er tatt ut, - parkeringsbremsen er satt på. Lufteskrue på hydraulikkpumpe Norsk-24

27 VEDLIKEHOLD Vedlikehold Vedlikeholdsskjema Her følger en liste over det vedlikehold som skal utføres på maskinen. For de punkter som ikke er beskrevet i denne bruksanvisningen, oppsøk et autorisert serviceverksted. En årlig service utført av et autorisert serviceverksted anbefales for å holde maskinen din i best mulig stand og forsikre deg om sikker kjøring. Daglig vedlikehold Ukentlig vedlikehold Minst hvert år Vedlikeholdsintervall i timer Vedlikehold Side Før Etter Kontroller ev. bensin- og oljelekkasje - Kontroller parkeringsbrems 32 Kontroller motorens oljenivå (hver tanking) 35 Kontroller bensinpumpens luftfilter 31 Kontroller sikkerhetssystemet 27 Kontroller/Rengjør motorens kjøleluftinntak 29 Kontroller klippeaggregatet 32 Kontroller festeelementer (skruer, muttere osv.) - Start motor og kniver, lytt etter ulyder - Rengjør under klippeaggregat 32 Kontroller hydraulikksystemets oljenivå 34 Kontroller tilstanden til remmer, remskiver osv. - Kontroller om det er oppstått skader - Kontroller lufttrykk i dekk 31 Rengjør grundig rundt motoren - Rengjør grundig rundt hydraulikksystemet - Rengjør rundt remmer, remskiver osv. - Smør remstrammer, klippeaggregat 37 Smør remstrammer, hydraulikkpumper 39 Smør alle vaiere 36 Smør mekanikk til førersete 34 Smør gasshendel 36 Rengjør motorens kjøleluftinntak 29 Smør ledd i klippeaggregatet - Smør forhjulsinnfesting (hver 200. time) 37 Smør forhjulslagre 37 Smør styrespakaksler 38 Smør stag til klippeaggregat 38 Smør hendel for klippeaggregatets høydeinnst. 37 Norsk-25

28 VEDLIKEHOLD Daglig vedlikehold Ukentlig vedlikehold Minst hvert år Vedlikeholdsintervall i timer Vedlikehold Side Før Etter Kontroller/Juster klippehøydeinnstilling - Rengjør luftrenserens forrenser (Oil-foam) 30 Rengjør luftrenserens filterpatron 2) (papirfilter) 30 Skift motorolje 1) 35 Skift hydraulikkolje (hver 300. time) - Skift motorens oljefilter (hver 200. time) 39 Rengjør/Bytt tennplugg 27 Bytt bensinfilter 31 Rengjør kjøleflenser - Kontroller motorens ventilklaring 4) - Skift luftrenserens forrenser (Oil-foam) 30 Bytt luftfilter (papirfilter) 2) (hver 200. time) 30 Utfør 300 timers service 4) 51 Kontroller/Juster parkeringsbrems - 1) Første skift etter 8 timer. Ved kjøring med stor belastning eller ved høye omgivelsestemperaturer, skift hver 50. time. 2) Under støvete forhold skal rengjøring og bytte skje oftere. 3) Ved daglig bruk av maskinen skal smøring utføres to ganger per uke. 4) Utføres av autorisert serviceverksted. = Er beskrevet i denne bruksanvisningen = Er ikke beskrevet i denne bruksanvisningen ADVARSEL! Ingen justeringer eller vedlikehold får utføres hvis ikke: Motoren er stanset. Startnøkkelen er tatt ut. Parkeringsbremsen er satt på. Norsk-26

29 VEDLIKEHOLD Tenningssystem Motoren er utstyrt med elektronisk tenningssystem. Det er bare tennpluggen som krever vedlikehold. Anbefalte tennplugger, se Tekniske data. 1. Trekk løs tenningskabelskoen og gjør rent rundt tennpluggen. VIKTIG INFORMASJON 2. Skru ut tennpluggen med en 13/16" (21 mm) tennplugghylse. Feil type tennplugg kan skade motoren. 3. Kontroller tennpluggen. Bytt tennplugg dersom elektrodene er brent rundt eller om isolatoren er sprukket eller skadd. Rengjør tennpluggen med en stålbørste dersom den skal brukes. 4. Mål elektrodeavstanden med trådmål. Avstanden skal være 0,75 mm. Juster avstanden ved behov ved å bøye sideelektroden. 5. Skru tilbake tennpluggen for hånd for å unngå at gjengene skades. 6. Når tennpluggen ligger an mot setet, trekk den til med tennpluggnøkkel slik at skiven presses sammen. En brukt tennplugg skal trekkes 1/8-1/4 omdreining fra seteanlegget. En ny tennplugg skal trekkes 1/ 2 omdreining fra seteanlegget. 7. Sett tilbake tenningskabelskoen. Kontroll av sikkerhetssystem Maskinen er utstyrt med et sikkerhetssystem som hindrer start eller kjøring under følgende forhold. Motoren skal bare kunne startes når: 1. Klippeaggregatet er i utkoplet stilling. 2. Styrespakene er i ytre, låst fristilling. 3. Føreren sitter på førersetet. 4. Parkeringsbrems er satt på. For løst tiltrukket tennplugg kan forårsake overoppheting og skade motoren. For hardt tiltrukket tennplugg kan skade gjengene i sylinderlokket. Kontroller daglig at sikkerhetssystemet fungerer ved å forsøke å starte motoren når en av disse forutsetningene ikke er oppfylt. Bytt forutsetning og forsøk igjen. Hvis maskinen starter når en av disse forutsetningene ikke er oppfylt, slå av maskinen og reparerer sikkerhetssystemet før du bruker maskinen igjen. Kontroller at motoren stanser dersom man, etter at parkeringsbremsen er utløst, reiser seg midlertidig fra førersetet (uansett om klippeaggregatet er inn- eller utkoplet. Startvilkår VIKTIG INFORMASJON For å kunne kjøre, må føreren sitte i setet og parkeringsbremsen være utløst før styrespaken kan felles inn i fristilling, ellers stanser motoren. Kontroller at motoren stanser dersom klippeaggregatet er innkoplet og man reiser seg opp midlertidig. Norsk-27

30 VEDLIKEHOLD Startmotor Fungerer Tenningssystem Fungerer ikke Sikkerhetssystem Norsk-28

31 Kontroll av motorens kjøleluftinntak Kontroller at motorens kjøleluftinntak er fritt for støv, gress og smuss. Ved tett kjøleluftinntak svekkes kjølingen av motoren, hvilket kan føre til motorskade. VEDLIKEHOLD Kontroller og rengjør kjøleluftinntaket Kontroll og justering av gassvaier Kontroller at motoren svarer på gasspådrag og at det oppnås godt motorturtall ved full gass. Ved tvil, oppsøk serviceverksted. Ved behov for justering kan denne gjøres slik på den nedre vaieren: 1. Løsne klemmeskruen for vaierens ytterhylse og skyv gasshendelen til full gass-stilling. 2. Kontroller at gassvaieren er montert i riktig festehull i nedre hevarm, se bilde. 3. Trykk gassvaierens ytterhylse maksimalt til venstre og trekk til klemmeskruen. Justering av gassvaier Kontroll og justering av chokevaier Hvis motoren ryker svart eller er vanskelig å starte, kan det skyldes feiljustert chokevaier (øvre vaier). Ved tvil, oppsøk serviceverksted. Ved behov for justering kan denne gjøres slik: 1. Løsne klemmeskruen for vaierens ytterhylse og trekk chokehendelen til full choke-stilling. 2. Kontroller at chokevaieren er montert i øvre hevarm, se bilde. Trekk chokevaierens ytterhylse maksimalt til høyre og trekk til klemmeskruen. Justering av chokevaier Norsk-29

32 VEDLIKEHOLD Bytte av luftfilter Hvis motoren kjennes svak eller går ujevnt, kan årsaken være at luftfilteret er tett. Ved kjøring med skittent luftfilter kan tennpluggen få belegg slik at det oppstår driftsfeil. Det er derfor viktig å bytte luftfilter med jevne mellomrom (riktig serviceintervall, se under overskriften Vedlikeholdsskjema). Rengjøring/bytte av luftfilter utføres på følgende måte: ADVARSEL! La avgassystemet avkjøles før service. Risiko for brannskade. Ta av luftfilterdekselet Ta av de to plastskruene på luftfilterdekselets overside og ta av luftfilterdekselet. 2. Ta av forfilteret av skumplast og vask det rent i mildt rengjøringsmiddel. Klem det tørt i en ren klut. Ta av forfilteret Ta av vingemutrene til luftfilteret og løft av papirfilteret. Slå papirfilteret mot et fast underlag for å fjerne støv. Hvis papirfilteret fortsatt er skittent, skal det byttes. VIKTIG INFORMASJON Ikke bruk trykkluft for å rengjøre luftfilteret. Ikke vask papirfilteret. Ikke sett inn papirfilteret med olje. Ta av papirfilteret Sett tilbake luftfilteret på følgende måte: Kontroller at tetningen på papirfilterets underside er intakt. Sett papirfilteret i luftfilterhuset og trekk til vingemutrene. 5. Sett forfilteret på papirfilteret. 6. Sett tilbake dekselet over luftfilterhuset. Ikke trekk til plastskruene for hardt. Fjern støv Norsk-30

33 VEDLIKEHOLD Bytte av bensinfilter Bytt ut det ledningsmonterte bensinfilteret hver 100. time (én gang per sesong) eller oftere hvis det er tett. Bytt filteret på følgende måte: 1. Flytt slangeklemmene bort fra filteret. Bruk en flat tang. 2. Trekk filteret løs fra slangeendene. 3. Trykk det nye filteret inn i slangeendene. Vend filteret med pilen FLOW opp mot bensinpumpen. Ved behov kan det anbringes såpeoppløsning på filterendene for at monteringen skal gå lettere. 4. Flytt slangeklemmene tilbake mot filteret. Bensinfilter Kontroll av bensinpumpens luftfilter Kontroller regelmessig av bensinpumpens luftfilter er fritt for smuss. Ta av skruene og bøy ut pumpen, det er ikke nødvendig å løsne noen slanger. Filteret kan ved behov rengjøres med en pensel. Sett filteret tilbake på konsollen. Bensinpumpens luftfilter Kontroll av dekktrykk Alle fire dekk skal ha lufttrykket 1 bar. Dekktrykk Norsk-31

34 VEDLIKEHOLD Kontroll av parkeringsbrems Kontroller visuelt at det ikke er skader på parkeringsbremsens hendel, ledd eller strømbryter. Foreta en prøvekjøring og kontroller at det er bremseeffekt. For justering av håndbremsen, kontakt serviceverksted. Parkeringsbrems i utløst stilling Kontroll av kniver For å oppnå best mulig klipperesultat er det viktig at knivene er uskadd og godt slipt. Bøyde eller sprukne knivblader eller knivblader med store hakk bør byttes ut. Kontroller knivenes innfesting. VIKTIG INFORMASJON Bytte eller sliping av knivene bør utføres av et autorisert serviceverksted. Ved påkjørsel av hindringer som forårsaker havari bør skadde kniver byttes. La serviceverkstedet vurdere om kniven kan repareres/slipes eller må kasseres. Kontroller kniver Innstilling av klippeaggregat Kontakt autorisert serviceverksted. Rengjøring og vask Med regelmessig rengjøring og vask, spesielt under klippeaggregatet, øker maskinens levetid. Gjør det til vane å alltid rengjøre maskinen umiddelbart etter bruk, før smusset har satt seg fast. Rengjøring Norsk-32

35 SMØRING Smøring Smøreskjema (2x) (2x) ( ) (2x) (2x) (2x) Smøreskjema Generelt Ta ut startnøkkelen for å hindre utilsiktede bevegelser under smøringen. Ved smøring med oljekanne bør oljekannen være fylt med motorolje. Ved smøring med fett kan, der annet ikke er angitt, fett eller annet chassis- eller kulelagerfett med god korrosjonsbeskyttelse benyttes. Ved daglig bruk av maskinen skal smøring utføres to ganger per uke. Tørk vekk overflødig smøremiddel etter smøring. Det er viktig at det ikke kommer noe smøremiddel i kontakt med kileremmene eller remskivenes drivflater. Hvis det skjer, kan man forsøke å rengjøre med sprit. Fortsetter remmen å slure etter spritrengjøring, må remmen byttes ut. Bensin eller andre petroleumsprodukter må ikke brukes til rengjøring av kileremmer. Norsk-33

36 SMØRING Smøring av vaiere Smør om mulig begge ender av vaierne og før hendlene til full endestilling ved smøring. Sett gummibeskyttelsen tilbake på vaierne etter smøringen. Vaiere med hylse kommer til å gå tregt hvis de ikke smøres regelmessig. Hvis en vaier går tregt, kan det oppstå driftsforstyrrelser. Hvis en vaier går tregt, ta av vaieren og heng den loddrett. Smør med tynn motorolje ovenfra inntil oljen trenger ut nede. Et tips: Fyll olje i en liten plastpose og fest den med tape slik at den tetter mot hylsen og la vaieren henge loddrett i posen natten over. Hvis man mislykkes med å smøre opp vaieren må den byttes ut. Smøring ifølge smøreskjema 1. Hydraulikksystem, oljenivå Hydraulikkoljen og filteret skal skiftes hver 300. time, dog minst én gang hvert år. Kontakt autorisert serviceverksted. Kontroller oljenivået i hydraulikktanken daglig. Nivået skal være ca mm (3/4"-1") under tankens overside. Kontroller tilkoplinger, slanger og rør slik at det ikke er oppstått skader eller lekkasje. Bytt ut eller reparer i tilfelle tvil. Bytte av olje og filter Olje- og filterbytte skal utføres av autorisert serviceverksted og er beskrevet i Verkstedhåndboken. Kontroll av hydraulikkolje Førersete Fell opp setet. Smør den leddelte innfestingen i forkant med en oljekanne. Smør mekanismen til lengdejusteringen med oljekanne. Smør glideskinnene til lengdejusteringen med oljekanne. Smøring av lengdejusteringen under setet Norsk-34

37 SMØRING 3. Motorolje Motoroljeskift Motoroljen skal skiftes første gang etter 8 timers kjøretid. Deretter skal skift utføres hver 100. kjøretime. ADVARSEL! Motoroljen kan være svært varm hvis den avtappes omgående etter stans. La derfor motoren avkjøles noe først. VIKTIG INFORMASJON Brukt motorolje er helsefarlig og må ikke helles ut på bakken eller i naturen, men skal leveres til verkstedet eller anvist sted for håndtering. Unngå hudkontakt, vask med såpe og vann ved ev. søl. 1. Plasser maskinen på et plant underlag. 2. Plasser en beholder under motoren der slangen fra oljeavtappingsventilen munner ut. 3. Ta ut peilepinnen og åpne avtappingsventilen. 4. La oljen renne ut i beholderen. 5. Steng deretter oljeavtappingsventilen. 6. Skift oljefilter ved behov. 7. Fyll på ny motorolje ifølge Kontroll av oljenivå. Oljeavtappingsventil Kontroll av oljenivå Kontroller oljenivået i motoren når maskinen står horisontalt og motoren er stanset. Ta opp peilepinnen, tørk av den og sett den ned igjen. Peilepinnen skal ikke være skrudd ned. Ta deretter opp peilepinnen og les av oljenivået. Ta opp peilepinnen Norsk-35

38 SMØRING Oljenivået skal ligge mellom markeringene på peilepinnen. Hvis nivået nærmer seg ADD - merket, fyll da på olje til FULL -merket på peilepinnen. Fyll aldri over FULL -merket. Oljen fylles på i samme hull som peilepinnen sitter i. ADD FULL ADD FULL Peilepinnens markeringer Bruk motorolje SAE 30 eller SAE 10W-30 alt. 10W/40, klasse SC SH (over 0 C/+32 F). Over +20 C/+68 F kan SAE 40 brukes. Bruk motorolje SAE 5W-20, klasse SC SH (under 0 C/+32 F). Motoren rommer 1,5 liter olje ekskl. filter (inkl. filter 1,7 liter). -20 C -10 C 0 C 10 C 20 C 30 C 40 C SAE40 SAE30 SAE10W-30/SAE10W-40 SAE5W-20-4 F 14 F 32 F 50 F 68 F 86 F 104 F Motoroljer Gass- og chokevaier, spaklagring Smør vaiernes ender med oljekanne ved forgasseren. Før hendlene til endestilling og smør på nytt. Gassvaieren smøres også ved hendelen når betjeningspanelet er løsnet. Gass- og chokevaier ved forgasseren Norsk-36

39 SMØRING 5. Forhjulsinnfesting Smør med fettpresse, 1 stk. nippel til hvert hjulfeste, til fett trenger ut. Bruk molybdendisulfidfett av god kvalitet. Fett med kjente varemerker (bensinselskaper osv.) er som regel av god kvalitet. 6. Forhjulslagre Smør med fettpresse, 1 stk. nippel til hvert hjullager, til fett trenger ut. Bruk molybdendisulfidfett av god kvalitet. Fett med kjente varemerker (bensinselskaper osv.) er som regel av god kvalitet. Smøring av forhjul Remstrammer, klippeaggregat Ta av fotplaten (to skruer) og smør med fettpresse, 1 stk. nippel, til det trenger ut fett. Bruk molybdendisulfidfett av god kvalitet. Fett med kjente varemerker (bensinselskaper osv.) er som regel av god kvalitet. VIKTIG INFORMASJON Vær sparsom med og tørk av overflødig smøremiddel, slik at det ikke kommer i kontakt med kileremmen eller remskivenes drivflater. Remstrammerens smørenippel Hendel for klippeaggregatets høydeinnstilling Smør med fettpresse, 1 stk. nippel, til fett trenger ut. Bruk molybdendisulfidfett av god kvalitet. Fett med kjente varemerker (bensinselskaper osv.) er som regel av god kvalitet. Smøring av hendel for innstilling av klippehøyde Norsk-37

40 SMØRING 9. Styrespakaksler Fell opp førersetet. Smør med fettpresse, 1 stk. nippel på hver styrespakaksel, til fett trenger ut. Bruk molybdendisulfidfett av god kvalitet. Fett med kjente varemerker (bensinselskaper osv.) er som regel av god kvalitet. Smøring av styrespakaksler Stag til klippeaggregatet Smør med fettpresse, 1 stk. nippel på hvert stag, til fett trenger ut. Bruk molybdendisulfidfett av god kvalitet. Fett med kjente varemerker (bensinselskaper osv.) er som regel av god kvalitet. Smøring av stag Bremsearmer Ta av ett bakhjul av gangen (fire skruer). Smør med fettpresse, 1 stk. nippel på hver bremsearm, til fett trenger ut. Bruk molybdendisulfidfett av god kvalitet. Fett med kjente varemerker (bensinselskaper osv.) er som regel av god kvalitet. VIKTIG INFORMASJON Vær sparsom med og tørk av overflødig smøremiddel, slik at det ikke kommer i kontakt med bremsebåndet. Smøring av bremsearmer Norsk-38

41 SMØRING 12. Remstrammer, hydraulikkpumper Smør med fettpresse, 1 stk. nippel, til fett trenger ut. Bruk molybdendisulfidfett av god kvalitet. Fett med kjente varemerker (bensinselskaper osv.) er som regel av god kvalitet. VIKTIG INFORMASJON Vær sparsom med og tørk av overflødig smøremiddel, slik at det ikke kommer i kontakt med kileremmen eller remskivenes drivflater. Smøring av remstrammer Bytte av oljefilter 1. Tapp av motoroljen ifølge arbeidsbeskrivelsen under overskriften Motorolje/Motoroljeskift. 2. Demonter oljefilteret. Bruk filteravtrekker ved behov. 3. Stryk ny, ren motorolje på tetningen til det nye filteret. 4. Monter filteret med håndkraft til anlegg + 3/4 omdreining. 5. Kjør motoren varm, kontroller deretter at det ikke lekker rundt oljefilterets tetning. 6. Kontroller oljenivået på motoren, etterfyll ved behov. Oljefilteret rommer 0,2 liter olje. Bytte av oljefilter Norsk-39

42 FEILSØKINGSSKJEMA Feilsøkingsskjema Problem Årsak Motoren starter ikke. Hendelen for innkopling av klippeaggregatet er ikke trykt inn. Styrespakene er ikke i låst fristilling. Føreren sitter ikke i førersetet. Parkeringsbremsen er ikke satt på. Batteriet er utladet. Smuss i forgasseren eller bensinledningen. Bensintilførselen er stengt eller velgeren for bensintankene står i feil stilling. Tett bensinfilter eller bensinledning. Startmotoren trekker ikke motoren rundt. Batteriet er utladet. Dårlig kontakt ved batteripolenes kabeltilkoplinger. Sikring utløst. Defekt tenningslås. Feil i startmotorens sikkerhetskrets. Se Sikkerhetssystem på side 28. Motoren går ujevnt. Defekt forgasser. Chokehendelen trukket ut ved varm motor. Defekte ventiler. Defekt stempel, sylinder, stempelring eller toppakning. Sylinderens toppskruer er løse. Tett bensinfilter eller munnstykke. Tett lufteventil på tanklokket. Bensintanken tom for bensin. Defekte tennplugg. Tennpluggen sitter løst. Defekt tenningskabel. Defekt tenningsspole. Defekt tennpluggtilkopling. Fet bensinblanding eller blanding av bensin og luft. Norsk-40

43 FEILSØKINGSSKJEMA Feil brennstofftype. Vann i bensinen. Tett luftfilter. Motoren kjennes svak. Tett luftfilter. Defekt tennplugg. Forgasseren er feil innstilt. Motoren overopphetes. Luftinntak eller kjøleflenser tette. Motoren overbelastet. Dårlig ventilasjon rundt motoren. Defekt turtallsregulator. Sot i forbrenningsrommet. For lite eller ingen olje i motoren. Defekt tennplugg. Feilaktig fortenning. Batteriet lades ikke. Dårlig kontakt ved batteripolenes kabeltilkoplinger. Maskinen beveger seg sakte, ujevnt Parkeringsbremsen er satt på. eller ikke i det hele tatt. Luftventilen på pumpen er ikke stengt. Drivremmen til pumpen er slakk eller har sporet av. Defekt hydraulikksystem. Luft i hydraulikksystemet. Klippeaggregatet koples ikke inn. Drivremmen til klippeaggregatet har løsnet. Kontakt til elmagnetisk kopling har løsnet. Hendelen for innkopling av klippeaggregatet er defekt eller har løsnet fra kabelkontakten. Sikringen er røket. Ujevnt klipperesultat. Ulikt lufttrykk i dekkene på høyre og venstre side. Knivbladene er bøyd. Kjedene for opphenget av klippeaggregatet er ujevne. Norsk-41

44 FEILSØKINGSSKJEMA Kjedefestet har løsnet. Knivene er sløve. For høy kjørehastighet. Gresset er for langt. Gressansamling under klippeaggregatet. Maskinen vibrerer. Knivene sitter løst. Knivene er ikke riktig balansert. Motoren sitter løst. Norsk-42

45 OPPBEVARING Oppbevaring Vinteroppbevaring Ved klippesesongens slutt bør maskinen omgående klargjøres til oppbevaring, likedan hvis den skal stå ubrukt i mer enn 30 dager. Bensin som får stå i lange perioder (30 dager eller mer) kan avsette klebrige avleiringer som kan tette igjen forgasseren og forstyrre motorens funksjon. Bensinstabilisator er et akseptabelt alternativ når det gjelder å unngå klebrige avleiringer under oppbevaring. Hvis det er benyttet alkylatbensin (Aspen), er det ikke nødvendig å tilsette noen stabilisator, da denne bensinen er stabil. Derimot bør man unngå å veksle mellom standard- og alkylatbensin, da følsomme gummidetaljer kan bli harde. Tilsett stabilisator til bensinen på tanken eller oppbevaringsbeholderen. Bruk alltid det blandingsforhold som angis av stabilisatorfabrikanten. Kjør motoren i minst 10 minutter etter at stabilisator er tilsatt, slik at stabilisatoren når fram til forgasseren. Ikke tøm bensintanken og forgasseren hvis det er tilsatt stabilisator. ADVARSEL! Sett aldri en motor med bensin på tanken innendørs eller i dårlig ventilerte rom, der bensindamp kan komme i kontakt med åpen ild, gnister eller tennflamme som i en varmekjele, varmtvannsbereder, klestørker osv. Håndter bensinen med forsiktighet. Den er svært lettantennelig, og uforsiktig bruk kan forårsake alvorlige person- og eiendomsskader. Tapp bensinen i en godkjent beholder utendørs og i god avstand til åpen ild. Bruk aldri bensin til rengjøring. Bruk i stedet avfettingsmiddel og varmtvann. Følg disse punktene for å gjøre maskinen klar til oppbevaring: 1. Rengjør maskinen nøye, spesielt under klippeaggregatet. Reparer lakkskader og spray et tynt lag olje på undersiden av klippeaggregatet for å unngå rustangrep. 2. Inspiser maskinen med henblikk på slitte eller skadde deler og dekk til ev. løse skruer og muttere. 3. Skift olje på motoren og ta hånd om spilloljen. 4. Tøm bensintankene eller tilsett bensinstabilisator. Start motoren og la den gå til også forgasseren er tom for bensin eller stabilisatoren har nådd fram til forgasseren. 5. Fjern tennpluggen og hell ca. en spiseskje motorolje i hver sylinder. Dra motoren rundt slik at oljen fordeles og skru tennpluggen tilbake på plass. 6. Smør alle smørenipler, ledd og aksler. 7. Ta av batteriet. Gjør det rent, lad det opp og oppbevar det et svalt sted, men beskytt det mot direkte kulde. 8. Oppbevar maskinen rent og tørt og dekk den til som en ekstra beskyttelse. Service Ved bestilling av reservedeler skal maskinens innkjøpsår samt modell-, type- og serienummer oppgis. Det skal alltid brukes originale reservedeler. En årlig kontroll eller trimming ved et autorisert serviceverksted er et godt alternativ for å få maskinen din til å gi maksimalt utbytte neste sesong. Norsk-43

STIGA VILLA 92M 8211-3037-01

STIGA VILLA 92M 8211-3037-01 STIGA VILLA 92M 8211-3037-01 1. 2. A C B 3. 4. 5. 6. A+5 A B+5 B 7. 8. 2 9. 10. R L L+R X Z Y 11. 12. W V 3 NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å påminne deg om den forsiktighet

Detaljer

STIGA PARK 107M 8211-3036-01

STIGA PARK 107M 8211-3036-01 STIGA PARK 107M 8211-3036-01 1. Park -1993 5. 2. Park -1993 6. 3. Park -1993 7. 4. Park -1993 8. 9. 13. 10. 14. 11. 15. A+5 A B+5 B 12. 16. NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å

Detaljer

STIGA PARK 121M 8211-3011-06

STIGA PARK 121M 8211-3011-06 STIGA PARK 121M 8211-3011-06 E 1. Park -1993 5. D 2. Park -1993 6a. Park -1999 6b. Park 2000- F G H 3. Park -1993 7. I I 4. Park -1993 8. J 9. 13. 10. 14. Z X V Y W 11. 15. Denna produkt, eller delar därav,

Detaljer

STIGA PARK 110 S

STIGA PARK 110 S STIGA PARK 110 S 8211-3009-06 1. 2. F G 3. H 4. NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet og oppmerksomhet som kreves ved bruk. Symbolene betyr: Les instruksjonsbok

Detaljer

Bruksanvisning Rider ProFlex 18. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk

Bruksanvisning Rider ProFlex 18. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk Bruksanvisning Rider ProFlex 18 Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk Innhold Innhold...1 Innledning...3 Kjære kunde...3 Ferdsel og transport på allmenn vei...3

Detaljer

STIGA VILLA 85 M READY 85 M

STIGA VILLA 85 M READY 85 M STIGA VILLA 85 M READY 85 M 8211-3039-03 1. 2. A B 3. 4. 5. 6. 7. 8. R L 9. 10. Y Z X W V 11. NO NORSK SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet og oppmerksomhet som

Detaljer

Bruksanvisning. W21 W53 Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk

Bruksanvisning. W21 W53 Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk Bruksanvisning W21 W53 Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk BRUKSANVISNING 21" GRESSKLIPPER Innhold Innhold...1 Innledning...3 Kjære kunde...3 Generelt...3

Detaljer

STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-02

STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-02 STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-02 S SVENSKA 1 2 3 4 5 7 A B 6 SVENSKA 8 9 X Z S Y W V 10 NO NORSK SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet og oppmerksomhet som kreves

Detaljer

STIGA PARK 107M

STIGA PARK 107M STIGA PARK 107M 8211-3036-03 1. Park -1993 5. 2. Park -1993 6. 3. Park -1993 7. 4. Park -1993 8. 2 9a. 9b. Pro 18-Pro 20 13. 10. 14. R L 11. 15. L A+5 A B+5 B Z X Y 12. 16. V W 3 NORSK NO SYMBOLER Følgende

Detaljer

Bruksanvisning Rider ProFlex 21 AWD. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk

Bruksanvisning Rider ProFlex 21 AWD. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk Bruksanvisning Rider ProFlex 21 AWD Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk Bruksanvisning for Rider ProFlex 21 AWD Innhold Innledning...3 Kjære kunde...3 Ferdsel

Detaljer

Bruksanvisning Rider ProFlex 18 Rider ProFlex 21. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning Rider ProFlex 18 Rider ProFlex 21. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Rider ProFlex 18 Rider ProFlex 21 Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk Bruksanvisning for Rider ProFlex 18 og ProFlex 21 Innhold Innhold...1

Detaljer

Bruksanvising EZ22. Les nøye gjennom bruksanvisningeno g forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk

Bruksanvising EZ22. Les nøye gjennom bruksanvisningeno g forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk Bruksanvising EZ22 Les nøye gjennom bruksanvisningeno g forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk I forbindelse med forbedringer kan spesifikasjoner og design endres uten forvarsel. Legg merke til

Detaljer

STIGA GARDEN COMBI MULTICLIP 8211-0202-11

STIGA GARDEN COMBI MULTICLIP 8211-0202-11 STIGA GARDEN COMBI MULTICLIP 8211-0202-11 1. 5. - H I G + 2. 6. D 3. 7. G C 4. 8. 9. 13. 10. 14. N M 11. 15. 12. 16. 17. 5 2 3 18. 6 1 7 3 4 3. 19. NORSK NO GENERELT Dette symbolet betyr ADVARSEL. Hvis

Detaljer

DEUTSCH. Tornado 8211-0225-06

DEUTSCH. Tornado 8211-0225-06 DEUTSCH D Tornado 8211-0225-06 SVENSKA S 1 2 3 1. 2. ADD FULL FULL ADD ADD FULL 0,15 l. 3. LS 45 4. XTE 50 3x 5. LS 45 6. XTE 50 STOP I H N 7. 8. S SVENSKA 9. 10. 11. 12. LS 45 0,75 mm 13. XTE 50 14. 15.

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Svenska 31 INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for FR 2111, FR 2113 A, FR 2113 MA, FR 2115 MA Innledning... 2

Detaljer

STIGA PARK VILLA READY 8211-0209-13

STIGA PARK VILLA READY 8211-0209-13 STIGA PARK VILLA READY 8211-0209-13 NO NORSK 1 SIKKERHETSINSTRUKSER 1.1 GENERELT Les instruksene nøye. Lær deg alle betjeningsorganer samt riktig måte å betjene maskinen på. Før maskinen tas i bruk, må

Detaljer

Bruksanvisning Rider Pro 15 Pro 18 Pro 18 AWD. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk

Bruksanvisning Rider Pro 15 Pro 18 Pro 18 AWD. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk Bruksanvisning Rider Pro 15 Pro 18 Pro 18 AWD Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for Rider Pro 15, Pro 18 og Pro 18

Detaljer

Bruksanvisning aggregat

Bruksanvisning aggregat Bruksanvisning aggregat Introduksjon Gratulerer med det nye strømaggregatet ditt! Denne bruksanvisningen vil gi deg en god forklaring på bruk og vedlikehold av aggregatet. Dersom du har spørsmål om produktet,

Detaljer

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05 DEUTSCH D Multiclip El 8211-0229-05 S SVENSKA A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. SVENSKA S 9. 10. NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet og oppmerksomhet som kreves

Detaljer

STIGA MULTICLIP 46 EURO PRO 46 8211-0223-09

STIGA MULTICLIP 46 EURO PRO 46 8211-0223-09 STIGA MULTICLIP 46 46 EURO PRO 46 8211-0223-09 S SVENSKA 1 2 3 4 1. 2. A 3. PRO 46 4. PRO 46 FULL ADD ADD FULL 5. 6. Briggs & Stratton STOP G B* 2 7. Honda 8. G EURO SVENSKA S 3x 9. Briggs & Stratton 10.

Detaljer

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUKSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUKSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl STIGA PARK 2WD 125 Combi Pro B BRUKSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 1 2 3 4 5 6 7 8 C A B 9 10 1/3 11 12 D 13 24 Nm NORSK NO 1 GENERELT Dette symbolet betyr ADVARSEL. Hvis du ikke følger instruksjonene

Detaljer

Bruksanvisning CZE 4818. Les grundig gjennom bruksanvisningen og sørg for at du har forstått den før du tar i bruk maskinen. Norsk

Bruksanvisning CZE 4818. Les grundig gjennom bruksanvisningen og sørg for at du har forstått den før du tar i bruk maskinen. Norsk Bruksanvisning CZE 4818 Les grundig gjennom bruksanvisningen og sørg for at du har forstått den før du tar i bruk maskinen. Norsk Gratulerer med kjøpet av din HUSQVARNA gressklipper. Den er konstruert

Detaljer

STIGA PRIMO BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJEET BRUGSANVISNING BRUKSANVISNING GEBRAUCHSANWEISUNG INSTRUCTIONS FOR USE MODE D EMPLOI GEBRUIKSAANWIJZING

STIGA PRIMO BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJEET BRUGSANVISNING BRUKSANVISNING GEBRAUCHSANWEISUNG INSTRUCTIONS FOR USE MODE D EMPLOI GEBRUIKSAANWIJZING STIGA PRIMO BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJEET BRUGSANVISNING BRUKSANVISNING GEBRAUCHSANWEISUNG INSTRUCTIONS FOR USE MODE D EMPLOI GEBRUIKSAANWIJZING SV...7 FI...17 DA...27 NO..37 DE...47 EN...58 FR...68 NL...78

Detaljer

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 NO NORSK 1 GENERELT Dette symbolet betyr ADVARSEL. Hvis du ikke

Detaljer

STIGA PARK 92 M 107 M 8211-3036-06

STIGA PARK 92 M 107 M 8211-3036-06 STIGA PARK 92 M 107 M 8211-3036-06 1. Park -1993 5. 2. Park -1993 6. 3. Park -1993 7. 4. Park -1993 8. 9. 13. 10. 14. R 11. L 15. Z X A+5 A B+5 B Y W 12. 16. V L+R NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes

Detaljer

FR 2113MA 4X4 FR 2116MA 4X4. Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

FR 2113MA 4X4 FR 2116MA 4X4. Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2113MA 44 FR 2116MA 44 Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring og transport

Detaljer

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 20-TONNS HYDRAULISK PRESSJEKK BRUKSANVISNING Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før bruk. DELELISTE Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 4 Låsemutter M6 1 5 Takket

Detaljer

Bruksanvisning CZE 4818. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk

Bruksanvisning CZE 4818. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk Bruksanvisning CZE 4818 Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk Gratulerer med kjøpet av din HUSQVARNA gressklipper. Den er konstruert og produsert for å gi

Detaljer

Bruksanvisning Rider ProFlex 18 Rider ProFlex 21. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning Rider ProFlex 18 Rider ProFlex 21. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Rider ProFlex 18 Rider ProFlex 21 Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk Svenska 31 Innhold Innhold...1 Innledning...3 Kjære kunde...3 Ferdsel

Detaljer

BEITEPUSSER OG KANTSLÅMASKIN - FUNNY SUPER

BEITEPUSSER OG KANTSLÅMASKIN - FUNNY SUPER Del Morino srl, v.caroni di Sotto 19, I-52033 Caprese Michelangelo AR Italy Tlf:: +39-575-791059 Faks: +39-575-791210 E.post: export@del-morino.it http://www.del-morino.it BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSHÅNDBOK

Detaljer

Rider ProFlex 18. Bruksanvisning 101 91 35-21. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Rider ProFlex 18. Bruksanvisning 101 91 35-21. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Rider ProFlex 18 Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. 101 91 35-21 INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for Rider ProFlex 18 Introduksjon... 2 Kjøring

Detaljer

DEUTSCH. Multiclip 8211-0223-06

DEUTSCH. Multiclip 8211-0223-06 DEUTSCH D Multiclip 8211-0223-06 SVENSKA 1 2 S 3 4 1. 2. A 3. PRO 46 4. PRO 46 FULL ADD ADD FULL 5. 6. Briggs & Stratton MAX MIN MAX MIN 7. Honda 8. Tecumseh S SVENSKA STOP G B 3x 9. 10. Briggs & Stratton

Detaljer

Rider 213 C Rider 216 Rider 216 AWD Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Rider 213 C Rider 216 Rider 216 AWD Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Rider 213 C Rider 216 Rider 216 AWD Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 SYMBOLFORKLARING Symboler...

Detaljer

Rider 213 C Rider 216 Rider 216 AWD Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Rider 213 C Rider 216 Rider 216 AWD Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Rider 213 C Rider 216 Rider 216 AWD Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 SYMBOLFORKLARING Symboler...

Detaljer

Bruksanvisning Rider Pro 15 Rider Pro 18. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk

Bruksanvisning Rider Pro 15 Rider Pro 18. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk Bruksanvisning Rider Pro 15 Rider Pro 18 Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for Rider Pro 15 og Pro 18 Innledning...

Detaljer

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Bruksanvisning

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Bruksanvisning Bruksanvisning Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING

Detaljer

Bruksanvisning for Snøfreser 11 HK

Bruksanvisning for Snøfreser 11 HK Bruksanvisning for Snøfreser 11 HK Varenr 81478 Modell Stg111QE-02 SYMBOLBRUK Følgende symboler kan finnes på emballasjen, bruksanvisningen eller på selve varen. Forklaringen på symbolene er som følger:

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2218A 4X4 FR 2216MA 4X4 FR2216A2 4X4

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2218A 4X4 FR 2216MA 4X4 FR2216A2 4X4 8 Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2218A 4X4 FR 2216MA 4X4 FR2216A2 4X4 INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for FR 2111, FR 2113 A, FR 2113 MA, FR 2116 MA Innledning... 2 Ferdsel og

Detaljer

STIGA COMPACT LINE SNOW STAR SNOW MAX SNOW BREEZE. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8218-2203-07

STIGA COMPACT LINE SNOW STAR SNOW MAX SNOW BREEZE. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8218-2203-07 STIGA COMPACT LINE SNOW STAR SNOW MAX SNOW BREEZE B»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8218-2203-07 6 18 19 20 21 22 NO NORSK SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet og oppmerksomhet

Detaljer

STIGA DINO 45 EURO DINO 45 8211-3389-09

STIGA DINO 45 EURO DINO 45 8211-3389-09 STIGA DINO 45 EURO DINO 45 8211-3389-09 S SVENSKA 1. 2. 1 2 3 4 3. 4. FULL ADD ADD FULL 5. 6. STOP G G 7. 8. EURO SVENSKA 3 2 1 S 3x 9. 10. 0.7-0.8 mm 11. 12. 40 Nm 13. NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler

Detaljer

FR 2216A 4X4 FR 2216MA 4X4 FR2216A2 4X4. Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

FR 2216A 4X4 FR 2216MA 4X4 FR2216A2 4X4. Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2216A 4X4 FR 2216MA 4X4 FR2216A2 4X4 Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring

Detaljer

BRUKSANVISNING. Motorgressklipper SIKKERHET BRUK VEDLIKEHOLD AM3050D2 AM3051C2 AM3050C1/AM3050C2/AM3050D1/AM3050D2 AM3051C1/AM3051C2/AM3051D1/AM3051D2

BRUKSANVISNING. Motorgressklipper SIKKERHET BRUK VEDLIKEHOLD AM3050D2 AM3051C2 AM3050C1/AM3050C2/AM3050D1/AM3050D2 AM3051C1/AM3051C2/AM3051D1/AM3051D2 GENERELLE SIKKERHETSREGLER Betydning av symboler på produktet: ADVARSEL : Les bruksanvisningen før du tar maskinen i bruk. FARE: Plasser ikke hender eller føtter nær eller under roterende deler. Hold alltid

Detaljer

STIGA PARK 102 M

STIGA PARK 102 M STIGA PARK 102 M 8211-3025-04 O(x4) M(x4) J(x2) J(x2) X(x2) N(x4) S(x4) V(x2) P(x4) U(x2) T(x2) Y(x2) Q(x4) 1. Q M P O M N O N P Q J T U S R S 2. 3. 7. 4. 8. 5. 9. 6. 10. 11. 15. 12. 16. 13. 17. 14. Z

Detaljer

Bruksanvisning. Rider 215TX. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Rider 215TX. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Rider 215T Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 Servicejournal Leveringsservice... 3 Etter de første

Detaljer

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 NO NORSK SYMBOLER Følgende symboler

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Svenska 31 INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for Jonsered FRM 13 Automatic Forklaring av symboler... 2 Sikkerhetsforskrifter...

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2218 FA FR 2218 FA 4X4

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2218 FA FR 2218 FA 4X4 8 8 Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2218 FA FR 2218 FA 44 PRESENTASJON Innhold PRESENTASJON Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring

Detaljer

Bruksanvisning. Rider 111B Rider 111B5 Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Rider 111B Rider 111B5 Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Rider 111B Rider 111B5 Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring og

Detaljer

Rider 175 Rider 175 AWD Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Rider 175 Rider 175 AWD Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Rider 175 Rider 175 AWD Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 Servicejournal Leveringsservice... 3

Detaljer

FR 2211 R FR 2211 M FR 2213 MA FR 2216 A FR 2216 A2. Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

FR 2211 R FR 2211 M FR 2213 MA FR 2216 A FR 2216 A2. Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2211 R FR 2211 M FR 2213 MA FR 2216 A FR 2216 A2 Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde...

Detaljer

Rider 318 Rider 320 AWD Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Rider 318 Rider 320 AWD Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Rider 318 Rider 320 AWD Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 Servicejournal Leveringsservice... 3

Detaljer

Bruksanvisning. Rider 115C Rider 120C. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Rider 115C Rider 120C. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Rider 115C Rider 120C Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring og

Detaljer

M105-85F M125-85FH Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

M105-85F M125-85FH Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning M105-85F M125-85FH Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. N o r w e g ia n INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring

Detaljer

STIGA DUO LINE SNOW FALL

STIGA DUO LINE SNOW FALL STIGA DUO LINE SNOW FALL BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJEET BRUGSANVISNING BRUKSANVISNING GEBRAUCHSANWEISUNG MODE D EMPLOI ISTRUZIONI PER L USO INSTRUKCJA OBS UGI»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl NÁVOD K POU ITÍ NAVODILA

Detaljer

Bruksanvisning. R 418Ts R 418Ts AWD Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. R 418Ts R 418Ts AWD Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning R 418Ts R 418Ts AWD Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 Servicejournal Leveringsservice... 3 Etter

Detaljer

Bruksanvisning R 214TC. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning R 214TC. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning R 214TC Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian SYMBOLFORKLARING Symboler Disse symbolene finnes på kjøregressklipperen og i bruksanvisningen.

Detaljer

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før du bruker Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel i en butikk. Bruk den

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for FR 2111, FR 2111 M, FR 2113 MA, FR 2115 MA, FR 2116 MA, FR 2116 MA2

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2216 FA2 Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR2216 FA2 44 INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring og transport

Detaljer

Rider 18 Rider 18 AWD Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Rider 18 Rider 18 AWD Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Rider 18 Rider 18 AWD Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 Servicejournal Leveringsservice... 3 Etter

Detaljer

FR 2213 MA FR 2216 MA FR 2216 MA 4X4. Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

FR 2213 MA FR 2216 MA FR 2216 MA 4X4. Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2213 MA FR 2216 MA FR 2216 MA 44 Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. SYMBOLFORKLARING Symboler Disse symbolene finnes på kjøregressklipperen

Detaljer

STIGA. Silex 500-G. Silex 500R-G

STIGA. Silex 500-G. Silex 500R-G STIGA Silex 500-G Silex 500R-G BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJEET BRUGSANVISNING BRUKSANVISNING GEBRAUCHSANWEISUNG INSTRUCTIONS FOR USE MODE D EMPLOI GEBRUIKSAANWIJZING ISTRUZIONI PER L USO INSTRUCCIONES DE USO

Detaljer

DEUTSCH. Multiclip 46 El 8211-0229-08

DEUTSCH. Multiclip 46 El 8211-0229-08 DEUTSCH D Multiclip 46 El 8211-0229-08 S SVENSKA A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 2 SVENSKA S 9. 10. 3 NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet og oppmerksomhet som

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for FR 2111, FR 2111 M, FR 2113 A, FR 2113 MA, FR 2116 MA Innledning...

Detaljer

Bruksanvisning Z 18. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk

Bruksanvisning Z 18. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk Bruksanvisning Z 18 Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk BRUKSANVISNING RIDER SERIE Z Innhold Innhold...1 Innledning...3 Kjære kunde...3 Generelt...3 Kjøring

Detaljer

Bruksanvisning. Rider 11 Rider 11 C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Rider 11 Rider 11 C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Rider 11 Rider 11 C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING

Detaljer

Multiroller Jogger Brukerhåndbok

Multiroller Jogger Brukerhåndbok Multiroller Jogger Brukerhåndbok Vi takker for at du har valgt Multiroller. Vennligst gå grundig igjennom denne brukerhåndboken før bruk. Innholdsfortegnelse Sikkerhetstiltak... side 3 Montering side 3

Detaljer

Bruksanvisning. Rider 115B Rider 120B Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Rider 115B Rider 120B Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Rider 115B Rider 120B Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring og

Detaljer

Bruksanvisning. M125-85F M125-85FH Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. M125-85F M125-85FH Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning M25-85F M25-85FH Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian SYMBOLFORKLARING Symboler Disse symbolene finnes på kjøregressklipperen og i bruksanvisningen.

Detaljer

Rider 16 H. Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Rider 16 H. Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Rider 16 H Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. 101 90 89-21 Svenska 31 INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for Rider 16 H Forklaring av symboler...

Detaljer

Bruksanvisning. Rider 15V2s AWD. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Rider 15V2s AWD. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Rider 15V2 Bruksanvisning Rider 15V2 AWD Rider 15V2s AWD Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 Servicejournal Leveringsservice...

Detaljer

FR 2213 RA FR 2215 MA FR 2215 MA 4X4. Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

FR 2213 RA FR 2215 MA FR 2215 MA 4X4. Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2213 RA FR 2215 MA FR 2215 MA 44 Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring

Detaljer

Bruksanvisning Rider 13R Special. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk

Bruksanvisning Rider 13R Special. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk Bruksanvisning Rider 13R Special Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk Svenska 31 INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for Rider 13R Special Innledning... 2

Detaljer

FR 2311 M FR 2312 MA. Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

FR 2311 M FR 2312 MA. Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2311 M FR 2312 MA Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring og transport på

Detaljer

Bruksanvisning. iz 21. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk

Bruksanvisning. iz 21. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk Bruksanvisning iz 21 Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk BRUKSANVISNING RIDER iz-serien Innhold Innhold...1 Innledning...3 Kjære kunde...3 Generelt...3

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. PRESENTASJON Innhold PRESENTASJON Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring og transport på offentlig

Detaljer

Bruksanvisning. Rider 115C Rider 120C. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Rider 115C Rider 120C. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Rider 115C Rider 120C Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring og

Detaljer

Bruksanvisning R 214T AWD R 214T. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning R 214T AWD R 214T. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning R 214T AWD R 214T Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian SYMBOLFORKLARING Symboler Disse symbolene finnes på kjøregressklipperen og i bruksanvisningen.

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2213 RA FR 2215 MA FR 2215 MA 4X4

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2213 RA FR 2215 MA FR 2215 MA 4X4 Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2213 RA FR 2215 MA FR 2215 MA 4X4 INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring

Detaljer

Bruksanvisning. Rider 112C Rider 112C5. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Rider 112C Rider 112C5. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Rider 112C Rider 112C5 Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring og

Detaljer

Norsk utdrag fra engelsk håndbok: HANDBOOK

Norsk utdrag fra engelsk håndbok: HANDBOOK Norsk utdrag fra engelsk håndbok: HANDBOOK POWER TROWEL TLK90 HYDRAULIC WITH HONDA GX690 1 Håndboken skal alltid være tilgjengelig for brukeren. PRODUSENT OG YTTERLIGERE INFORMASJON: TIEPPO Tel +39 0423746008

Detaljer

DEUTSCH. Multiclip batt

DEUTSCH. Multiclip batt DEUTSCH D Multiclip batt. 8211-3417-03 S SVENSKA 2. 230 V 1. 3. 4. 5. 1 2 6. 7. SVENSKA S 8. 9. 1 2 3 11. 36 mm 19 mm 10. NO NORSK SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet

Detaljer

FR2315 MA. Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

FR2315 MA. Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR2315 MA Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring og transport på offentlig

Detaljer

Bruksanvisning og delehåndbok CZ " Consumer Z Oppsamler. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning og delehåndbok CZ  Consumer Z Oppsamler. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning og delehåndbok CZ 48 48" Consumer Z Oppsamler Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk GRATULERER med kjøpet av en ny oppsamler. Den er konstruert

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BIG RED JACKS 1-1/2 TONNS HYDRAULISK GULVJEKK Bruksanvisning og vedlikeholdsinstrukser TEKNISKE DATA Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 1300 kg 8 cm 45 cm BRUK

Detaljer

Bruksanvisning. Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C

Bruksanvisning. Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C Bruksanvisning Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING

Detaljer

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER BRUKSANVISNING Det er viktig å lese manualen før bruk. Ta vare på manualen for senere referanse. Kjære kunde, Gratulerer med ditt nye produkt. For å få fullt utbytte og sikker

Detaljer

Bruksanvisning Rider Pro 15 Rider Pro 18. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk

Bruksanvisning Rider Pro 15 Rider Pro 18. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk Bruksanvisning Rider Pro 15 Rider Pro 18 Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk Svenska 31 INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for Rider Pro 15 og Pro 18 Innledning...

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BRUKSANVISNING 3 TONNS GARASJEJEKK LAV PROFIL Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 2500 kg 85mm 455mm Løfting av jekken 1. Sørg for at jekken og kjøretøyet står på

Detaljer

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning Støvsuger 1600 watt Bruksanvisning Introduksjon Støvsugerposer er den største utgiftsposten når det gjelder støvsugere. Denne støvsugeren brukes uten støvsugerpose. Luft og støv skilles av en syklon og

Detaljer

STIGA DINO 45 EURO TORNADO

STIGA DINO 45 EURO TORNADO STIGA DINO 45 EURO TORNADO 45 8211-3389-08 SVENSKA S 1. 2. 1 2 3 4 3. 4. FULL ADD ADD FULL 5. 6. STOP G G 7. 8. EURO 2 S SVENSKA 3 2 1 3x 9. 10. 0,76 mm 0,75 mm 11. 12. 40 Nm 13. 3 NORSK NO SYMBOLER Følgende

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Rider 316T Rider 316T AWD Rider 316Ts AWD Rider 316Ts AWD Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 Servicejournal

Detaljer

Bruksanvisning. Rider 115C Rider 120C. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Rider 115C Rider 120C. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Rider 115C Rider 120C Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring og

Detaljer

Bruksanvisning Rider 16. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk

Bruksanvisning Rider 16. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk Bruksanvisning Rider 16 Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk Svenska 31 INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for Rider 16 Innledning... 2 Kjøring og transport

Detaljer

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Kaffe-Espresso-Bar (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

Montering. Pakk ut maskinen. Dekk Monter de bakre drivhjulene med hjulmutrene på navet.

Montering. Pakk ut maskinen. Dekk Monter de bakre drivhjulene med hjulmutrene på navet. Monteringsanvisninger: 9689995/BZ7C og 9689996/BZ4C Utstyrt med ett av følgende klippeaggregat: 96899945 TRD6B Tunnel Ram-aggregat 96899946 TRD7B Tunnel Ram-aggregat 96899950 CD6B Kombiaggregat Montering

Detaljer

Bruksanvisning M105-97F M125-97FH. Norwegian. Les nøye gjennom bruksanvisningen og sørg for at du har forstått innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning M105-97F M125-97FH. Norwegian. Les nøye gjennom bruksanvisningen og sørg for at du har forstått innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning M05-97F M25-97FH Les nøye gjennom bruksanvisningen og sørg for at du har forstått innholdet før du bruker maskinen. Norwegian INNHOLD Indeks INNHOLD Indeks...2 INNLEDNING Kjære kunde!...3

Detaljer

Bruksanvisning. Rider 15Ts AWD. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Rider 15Ts AWD. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Rider 15T Bruksanvisning Rider 15T AWD Rider 15Ts AWD Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 Servicejournal Leveringsservice...

Detaljer