standpunkt Bli med du også! B-blad Returadresse: Arbeider samfunnets plass Oslo

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "standpunkt Bli med du også! B-blad Returadresse: Arbeider samfunnets plass 1 0181 Oslo"

Transkript

1 standpunkt B-blad Returadresse: Arbeider samfunnets plass Oslo Nei til EUs avis Nr. 1 mars årgang Opplag: Bli med du også! Den første høringen om EUs tjenestedirektiv er nå over. Den breie motstanden som høringsrunden viste fram, vil trolig føre til at vi får tid og rom til en grundig og demokratisk debatt om tjenestedirektivet. Du har nå fått en ny sjanse til å være med på å vinne kampen mot EUs tjenestedirektiv. Tjenestedirektivet side 3-7 Dagfinn Høybråten er krystallklar i EU-saka Side Torunn Kanutte Husvik: EU på helsa laus? Kvinnedagen side Ny leiar i Ungdom mot EU: Tore Syvert Haga Endepunkt Stor konferanse i Stavanger mars Side 21

2 2 standpunkt EDER Heming Olaussen leder i Nei til EU Det mytiske EU Mytene om EU er mange, og de gjentas stadig! Av EU sjøl, av EU-tilhengerne her hjemme og av ja-media. 1. Miljøprosjektet EU. Gjennom dyktig bruk av prbyråer, timing og lansering har EU fått framstille seg sjøl i ukritiske ja-medier som en organisasjon i front for miljøet. Det stemmer bare ikke: Hvorfor er europeiske miljøorganisasjoner da så kritiske til EUs klimamål og kaller dem et pr-jippo og totalt utilstrekkelige? Hvorfor vil da ikke EU-formann Angela Merkel gi opp sin motstand mot at tysk bilindustri skal bidra til klimamålene? Hvorfor forlater ikke da EU sin målsetting om verdens sterkeste økonomi innen 2010? Det betyr en enorm økonomisk vekst, som må bety frontkollisjon med miljøhensyn. Hvorfor la EU seg på rygg for kjemikalieindustrien i behandlinga av kjemikaliedirektivet Reach og får på pukkelen av de europeiske miljøorganisasjonene? Hvorfor etablerer EU et totalt utilstrekkelig klimakvotesystem som til og med ja-folk her hjemme er oppgitt over? 2. Romatraktaten 50 år. Er det noe å feire egentlig? I EU-kampen i 1994 var Romatraktaten kjent som markedsliberalismens bibel med sine fire «friheter». Hvordan kan det ha seg at så mange sosialdemokrater nå vil feire det uhindrete markedet? EU vil bruke 2007 til å spre og befeste myter om seg sjøl. Synd for dem at folket har så liten tro på prosjektet. Euro-skepsisen er grunnfestet blant EUs innbyggere, og en rekke EU-land står utenfor pengeunionen, til dels etter folkeavstemninger. Grunnloven er forkastet, også av folket. EU er et kaosprosjekt, men i 2007 skal alle skåle i champagne og sende ballonger til værs. 3. Er Norge medlem uten stemmerett? EØS-avtalen omfatter det indre marked, er dynamisk og overlater mye politikk til EU-domstolene. Det er ikke bra. Men utenom EØS har altså enhver norsk regjering så mye sjølstyre de ønsker når det gjelder blant annet utenrikspolitikk, forsvarspolitikk, sikkerhetspolitikk, finanspolitikk, fiskeripolitikk og landbrukspolitikk. Utenlandssjefen i Norsk Folkehjelp, Liv Tørres, sa det omtrent sånn på et UD-seminar: «Det er en stor fordel å representere Norge i nødhjelpsaksjoner. Det borger for uavhengighet. Mange organisasjoner og til og med myndigheter i EU-land kanaliserer heller nødhjelp gjennom oss enn gjennom EU-apparatet, for da vet de at hjelpen kommer fram». Svein Mollekleiv, tidligere generalsekretær i Norges Røde Kors, sa på det samme seminaret: «Mitt inntrykk er at EU primært er ute etter å vise fram flagget sitt i internasjonale nødhjelpsaksjoner, mens norske myndigheter er mer tilbakeholdne, mer ute etter resultater for de som trenger hjelpen.» Og dette skal vi gi avkall på? Tjener fattige mennesker i nød på at Norge blir innlemmet i EU? 4. Mytene om EØS. Myten om at EØS er det eneste alternativet til EU-medlemskap er hardnakket og snevrer inn rommet for en åpen, demokratisk debatt om hva som tjener norske interesser best. Hva med en vanlig handelsavtale? Som ikke plutselig omfatter ting de sa den aldri skulle gjøre (alkoholpolitikk, hjemfall, spilleautomater, sosialpolitikk, helsetjenester). Som ikke skaper angst og uro i det norske politiske miljøet hver gang noen sier «veto». Det er på tide å slå hull på myter. Den første er myten om at reservasjonsretten i EØS «egentlig aldri var ment til bruk». Bruk den mot tjenestedirektivet! Redaktør: Heming Olaussen Post- og besøksadresse: Arbeidersamfunnets plass 1, 0181 Oslo E-post: Kontakt oss: Redaksjonssekretær: Sindre Humberset Layout: Eivind Formoe Redaksjon: Heming Olaussen, Sindre Humberset, Maria Lyngstad, Jo Stein Moen, Hege Lothe og Dag Seierstad Korrektur: Kjell Arnestad og Jan Terje Kristiansen Opplag: Trykk: Nr1 Trykk Tips oss! Et tips til Standpunkt vil glede mange lesere. Har du funnet på noe lurt? Skjer det noe spennende på neifronten der du bor? Har du noe på hjertet? Standpunkt er interessert i reportasjer og leserbrev. Ta kontakt med Sindre Humberset på

3 standpunkt 3 KOMMENTAR Dag Seierstad varamedlem til styret i Nei til EU På vei ned sklibrettet Deler av norsk arbeidsliv er på grunn av økt arbeidsinnvandring på vei ned et sklibrett mot svakere standarder for lønn og arbeidsvilkår. Det dokumenterer FAFO i rapporten «Grenseløst arbeidsliv?» som ble lagt fram i november. Rapporten har som mål å finne ut hvordan og hvorfor norske virksomheter har endra «arbeidskraftstrategiene» sine etter at EU ble utvida. Det bildet som tegnes, er bygd på hva bedriftsledere svarer. Hvis de ansatte også hadde blitt spurt, både de østfra og de her hjemmefra, ville antakelig en del av svara om lønn, arbeidsvilkår og offentlig kontroll ha vært langt krassere. Da EU ble utvida med ti nye medlemsland i mai 2004, innførte Norge en overgangsordning som kan vare inntil mai Overgangsreglene sier at arbeidstakere fra øst i EU skal ha den lønna som er vanlig for norske ansatte i samme jobb. Slik er teorien. Men i praksis er det ikke slik. FAFO-rapporten viser at over 40 prosent av de bedriftene som ansetter arbeidsfolk fra de nye EU-statene, sier at det har gitt dem reduserte lønnskostnader. Siden overgangsreglene må avvikles innen 2009, er det gode grunner for at rapporten stiller spørsmålet: Hva skjer når overgangsordningen faller vekk og det ikke lenger kan stilles krav om «norsk lønn»? Fordi overgangsordningen tross alt forutsetter at arbeidsinnvandrere skal ha samme lønn som norske ansatte hvis de ansettes i en norsk bedrift, er det likevel fristende å satse på «tjenesteytere» (utstasjonerte og utleide arbeidstakere og enmannsbedrifter/kontraktører) i stedet. Utstasjonering innebærer at et utenlandsk selskap tar med seg egne ansatte for å utføre et oppdrag i Norge. I industrien og i byggebransjen er det, ifølge FAFO, i dag langt flere arbeidsinnvandrere på tjenesteoppdrag enn det er ansatte arbeidsinnvandrere. Allmenngjøring av avtaler Utstasjonerte arbeidstakere har krav på «norsk lønn» bare hvis tariffavtalen er allmenngjort. Det gjelder i dag bare innen bygg og anlegg i Oslofjord-området og på en del større anlegg langs kysten. Men i praksis får de langt fra «norsk lønn» sjøl der hvor avtalen er allmenngjort fordi kontrollen er så svak og fordi det er så vanskelig å dokumentere at lønna er lavere enn den skulle ha vært. (s ) Allmenngjøring forutsetter at det fins en tariffavtale. I privat sektor dekker tariffavtaler bare 55 prosent av arbeidstakerne. Avtaledekningen er særlig lav i de delene av arbeidslivet der mange innvandrere jobber. En av konklusjonene i rapporten er da også: «Det er derfor en risiko for at det kan vokse fram lavlønnssegmenter i utsatte deler av arbeidslivet der lønnsdannelsen ikke er avtaleregulert. Det gjelder blant annet jordbruksarbeid, deler av hotell- og restaurantbransjen, reingjøringsbransjen og enkelte deler av byggenæringen.» FAFO-rapporten slår fast at også stadig flere industribedrifter henter inn arbeidsfolk østfra som utstasjonerte «tjenesteytere» i stedet for å ansette dem. Det skjer ofte i full forståelse med den lokale fagforeningen. Den godtar å ta inn utstasjonerte arbeidstakere østfra på lav lønn for å hindre at bedriften flagges ut eller legges ned. Det er et faresignal når norsk fagbevegelse på denne måten splittes i forhold til det som har vært grunnlaget for all fagorganisering: at arbeidstakere på norske arbeidsplasser i minst mulig grad skal konkurrere mot hverandre når det gjelder lønns- og arbeidsvilkår. Av de bedriftene som tar inn utstasjonerte arbeidstakere, er det 65 prosent som bekrefter at det gir dem lavere lønnskostnader. (s. 93) Problemer å kontrollere Rapporten fastslår at det er «store problemer når det gjelder kontroll og håndheving av allmenngjøringsvedtakene». Nesten halvparten av bedriftene som bruker utstasjonering, stiller ikke krav om lønns- og arbeidsvilkår for ansatte Bare fakta, fakta, fakta. Dag Seierstad overbeviste representanter for fagbevegelsen, parti og organisasjoner om at konsekvensen av tjenestedirektivet vil bli sosial dumping på møte i Førde 14. februar. Foto: Hege Lothe hos underentreprenører eller utleiefirma. (s. 81) «Sjansen for at brudd på forskriften blir oppdaget, er svært liten, og sjansen for påfølgende sanksjoner er enda mindre,» står det i FAFO-rapporten. Bare hver fjerde «allmenngjorte» bedrift mener at myndighetene håndhever bestemmelsene, og bare hver åttende bedrift har opplevd inspeksjon fra Arbeidstilsynet. Rapporten fastslår at kortvarig tjenestemobilitet «har blitt den dominerende formen for arbeidsmobilitet» i sentrale deler av arbeidslivet. «Erfaring fra mange europeiske land viser at nettopp denne typen flyktig tjenestemobilitet er den vanskeligste å kontrollere, og dermed er den mobilitetsformen som er mest utsatt for lavlønnskonkurranse, omgåelse av lov og avtaleverk og unndragelse av skatt og avgifter.» (s. 123) Det er i dette sosiale terrenget tjenestedirektivet skal slippes løs hvis det ikke stoppes av en kraftig faglig mobilisering. Dette direktivet vil gjøre det enklere å yte «tjenester» i Norge fra selskap etablert i land med lavere lønnsnivå, svakere standarder i arbeidslivet, svakere fagbevegelse og svakere utbygd offentlig tilsyn med forhold i arbeidslivet. Det er urovekkende fordi deler av norsk arbeidsliv alt er på et sklibrett mot svakere standarder. Tjenestedirektivet skal øke konkurransen om å yte tjenester i Norge. Det er meningen med direktivet. Det kunne vi ha tålt hvis norsk arbeidsliv ikke var på noe slikt sklibrett dersom arbeidstakerne var effektivt organisert også i det vi for lengst kaller «utsatte» deler av norsk arbeidsliv, hotell og restaurant, biltransport, reingjøring og de mange andre tjenestejobbene som skal utsettes for heftigere utenlandsk konkurranse. Men vi er for lengst på sklibrettet. Det erkjenner også FAFO-rapporten når den spør: «Hva vil skje i de (voksende) delene av arbeidsmarkedet hvor organisasjons- og avtaledekningen er lav og synkende?» Artikkelen har også stått på trykk i Klassekampen 78,5 milliardar smørbrød Hanne Dahl i JuniBevægelsen. Hanne Dahl, leiar i den danske EU-kritiske organisasjonen JuniBevægelsen, lurer på om EU har tenkt å invitere til selskap. Kven har bruk for å ha nok smør liggande til å smøre 78,5 milliardar smørbrød berre i tilfelle uventa gjestar skulle dukke opp, spør ho i ein kommentar. Ingen, skulle ein tru. Men faktisk er svaret: Det har vi i EU. Kor uforståeleg det måtte vere. Trass i generell folkeleg motstand mot store delar av EUs landbrukspolitikk bognar EUs overskotslager på nytt. Hanne Dahl foreslår at dei 78,5 milliardar smørbrøda kan skyljast ned med 100 millionar liter mjølk som EU også har på lager. Har ein meir lyst på te med sukker skulle det også gå bra. Lagra er fylte med tonn sukker som skulle rekke til 445 milliardar koppar te, etter JuniBevægelsens utrekning. Av Sindre Humberset Kavalkaden om tenestedirektivet Nærings- og handelsdepartementet fekk inn nærare hundre høyringssvar om tenestedirektivet. Når avisa gjekk i trykken hadde vi ikkje oversikt over kva som står i høyringssvara. Men vi veit at mange av dei kravde ein meir demokratisk og grundig prosess, og at mange også går inn for bruk av reservasjonsretten. Vi har samla inn nokre av dei mange reaksjonane mot tenestedirektivet og presenterer eit lite utdrag i dette nummeret under vignetten «Sagt om tenestedirektivet» som du finn på mange sider.

4 4 standpunkt NYHETER En demokratibevegelse har reist seg! Heming Olaussen mener regjeringen må lyte når det organiserte Norge krever en skikkeig behandling av tjenestedirektivet. Bedre tid il behandlingen vil gi svar på spørsmål som i ag er i det blå. Uansett hva folk, organisasjoner, instanser og fagforbund mener om EU, EØS eller for den saks skyld tjenestedirektivet så har Nærings- og handelsdepartementets høringsopplegg for tjenestedirektivet født en bred demokratibevegelse for kravet om at dette direktivet skal behandles åpent, omfattende, bredt og demokratisk, sier Heming Olaussen, leder i Nei til EU. Det hadde nok ikke Dag Terje Andersen tenkt seg da han overrumplet alle ved sitt forsøk på hastebehandling av direktivet ved å sende ut høringsbrevet tre dager før jul, og med ni ukers høringsfrist, legger han til, Han er likevel uroet over at det vil være et nytt udemokratisk overgrep om regjeringen velger å overse kravene som er kommet inn, og kjører på for en raskest mulig beslutning om å si ja til direktivet. Bred støtte Heming Olaussen mener at det bør være verdt å lytte når sindige organisasjoner som Kommunenes Sentralforbund (KS), Yrkesorganisasjonenes sentralforbund (YS), Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede (UNIO), Nord-Trøndelag KrF og Trondheim Arbeiderparti krever konsekvensutredning og at Norge tar seg god tid. Når Handel og Kontor krever veto, er det fordi deres medlemmer er direkte truet av direktivets konsekvenser. Når en rekke LO-forbund krever å få vite om det kan bli ført en effektiv kamp mot sosial dumping med dette direktivet i hånd, har de krav på svar. Når forbrukerorganisasjoner mener direktivet vil svekke forbrukervernet, er det Andersen som må motbevise dette. Når KS- Europa hevder at EU-kommisjonen i lys av direktivet planlegger å åpne sosiale tjenester i offentlig sektor for tvungen konkurranse, må den AP-ledete regjeringa lytte, påpeker Heming Olaussen. Demokratisk behandling Når dette skrives er ennå ikke høringsfristen gått ut, og LO har heller ikke avholdt sitt representantskapsmøte 27. februar Jeg kjenner ikke resultatene av noen av disse prosessene. Det jeg kan si, er at det har vært en voldsom oppmuntring å oppleve alle de tillitsvalgte som har underskrevet oppropet om en demokratisk behandling, å lese alle de uttalelsene som har strømmet inn som krever kunnskap og åpenhet, sier Olaussen. Han tolker dette som en unison støtte til SV og Senterpartiets standpunkt i regjeringen. De krever at regjeringen må bruke god tid, få konsekvensene for det norske samfunns- og arbeidslivet på bordet, og se på erfaringer våre naboland nå vil få med direktivet og dets avleggere. Tid til å få svar Heming Olaussen mener en lengre prosess vil gi tid til å få avklart mange uavklarte spørsmål. Han ramser opp noen av spørsmålene: Hva med Vaxholm-dommen og Viking Line-dommen i EU-domstolen til sommeren? Hva med kommende direktiv om sosiale tjenester og helsetjenester? Hvordan vil opprinnelseslandsprinsippet bli håndtert i praksis? Hva med nasjonal arbeidsrett i forhold til EU-retten? Hvordan vil hurtigskrankene virke? Alt dette og mer til kan norske myndigheter og alle vi andre erfare mens regjeringen og Stortinget tar seg god tid i en åpen prosess, i tråd med de nye prinsippene fra Europameldingen som ble behandlet i Stortinget for kort tid tilbake, sier Olaussen. Nei til EU og den nye demokratibevegelsen kan ikke leve med at nettopp dette direktivet skal hurtigbehandles uten reell debatt. Vi krever at våre ledere har rak rygg i forsvaret for en demokratisk prosess og ikke innfrir Finn Gustavsens treffende karakteristikk av en viss type politikere: «Folk som er så tykkhudet at de kan stå oppreist uten ryggrad,» avslutter Heming Olaussen. Nei til EUs kampanjesekretær Cathrine Amundsen og leder Heming Olaussen er to av de mange som bruker det meste av sin tid på kampen Du har fått fire postkort Kampanjesekretær Cathrine Amundsen jobber heltid mot tjenestedirektivet. Her gjør hun opp status for Nei til EUs arbeid få dager før høringsfristen gikk ut. Med dette Standpunkt følger det fire postkort om tjenestedirektivet. Vi håper du leser dem og gir dem videre til en nabo eller bekjent. Nei til EU har vunnet store seire før ved å spre politisk kunnskap blant folk. Det skal vi også gjøre om tjenestedirektivet, så bruk postkortgaven for hva den er verdt! I hele folkebevegelsen Nei til EU pågår det nå utstrakt og målrettet kampanjearbeid mot norsk innføring av EUs tjenestedirektiv. Det er aksjoner og møter i hele landet, det distribueres kampanjemateriell, skrives leserinnlegg og gis hjelp til å forme innholdet i politiske uttalelser. Lokal- og fylkeslag jobber godt, og Nei til EU har gjort seg bemerket på flere plasser. Krav til Stoltenberg Nei til EU i Hordaland utførte en særdeles vellykket aksjon da statsminister Jens Stoltenberg besøkte fylket. I sammen med lokale politiske allierte i Ungdom mot EU, Attac, Sosialistisk Ungdom, Senterungdommen og Hordaland AUF møtte de opp med paroler og plakater ved inngangen til studenthuset Det Akademiske Kvarter i Bergen. Aktivistene overrakte et krav om en grundig og demokratisk behandling av tjenestedirektivet. Stoltenberg var på vei til et folkemøte og fikk overrakt kravbrevet og Nei til EUs årbok «Aktiv europapolitikk?». Statsministeren var ifølge rapportene i godt humør og lovet en grundig behandling. Det skal vi minne han på i ukene som kommer. Det er nemlig nå det første og kanskje avgjørende slaget om tjenestedirektivet står. Derfor er det så viktig

5 standpunkt 5 NYHETER Sagt om tjenestedirektivet Nei til lovfestet sosial dumping Årsmøtet i Sør-Trøndelag Arbeiderparti tok i mars i fjor stilling for bruk av reservasjonsretten om nødvendig. «Ennå er ikke den endelige utformingen av direktivet klart. Det som imidlertid er klart, er at Arbeiderpartiet aldri kan godta sosial dumping i lovs form. Vi må benytte oss av reservasjonsretten dersom dette direktivet får en utforming som vi ikke kan stå inne for. For Sør-Trøndelag Arbeiderparti blir det helt feil dersom det skal overlates til EU-domstolen å avgjøre standarden på en av velferdsstatens bærebjelker,» heter det i uttalelsen. Trondheim Ap vil ha utsetting «Trondheim Arbeider-parti ber Regjeringen behandle tjenestedirektivet på en grundigere måte enn det nå er lagt opp til. Det beste ville være å utsette den endelige behandlingen inntil en ser hvordan det implementeres i våre nordiske naboland og hvilke faktiske virkninger direktivet får,» heter det i en enstemmig uttalelse fra årsmøtet i Trondheim Arbeiderparti. mot tjenestedirektivet. Den breie motstanden mot direktivet gir dem sterkere tro på at vi vil vinne kampen. Foto: Eivind Formoe Veto mot EUs tjenestedirektiv AUFs landsmøte i oktober 2006 er kritiske til uklarhetene i tjenestedirektivet. «I siste instans vil det bli EUdomstolen som vil avgjøre om en tjeneste skal godkjennes i alle land og ikke ved demokratiske prosesser i hvert enkelt medlemsland. Tjenestedirektivet vil flytte makt fra folkevalgte organ til EU-domstolen, og dette er en utvikling AUF er sterkt imot. Et inkluderende arbeidsliv som man kan leve av og med er grunnlaget for vårt velferdssamfunn, derfor står AUF side om side med Fagbevegelsen imot dette direktivet fordi det vil føre til sosial dumping. Direktivet er et direkte angrep på arbeidstakernes rettigheter som arbeiderbevegelsen har kjempet frem gjennom mange år. I saken om tjenestedirektivet er det ikke tvil om at norske interesser er truet, og AUF krever derfor at regjeringen legger ned veto mot tjenestedirektivet,» heter det i uttalelsen fra landsmøtet. at grasrota i Nei til EU sørger for å bruke sine kontakter i politiske miljøer og fagbevegelse til å få fram vedtak som synliggjør motstanden mot tjenestedirektivet. Møter lokalt Det rapporteres om flere vellykkete samarrangement rundt omkring i landet. Nord-Trøndelag Nei til EU var tidlig ute og arrangerte allerede før jul en svært godt besøkt halvdagskonferanse i sammen med LO i Namsos. I Sør-Trøndelag var det duket for duell mellom Fafo og De Facto 26. februar, og arrangørene var Nei til EU og LO i Trondheim. Sogn og Fjordane Nei til EU arrangerte i midten av februar et møte om tjenestedirektivet for inviterte representanter for fagbevegelsen, partier og organisasjoner. Rapportene sier at Dag Seierstad holdt en utmerket innledning og at det møtte representanter for Utdanningsforbundet, Fagforbundet, FO, El&It, LO Førde og omland, LO Ytre Sogn, Senterpartiet, SV, RV, Bondelaget, Småbrukarlaget og AUF. Noen steder i landet har kontakten med fagbevegelsen vært god fra før, mens andre steder er alliansene uttrykk for et svært positivt nybrottsarbeid i kjølevannet av Nei til EUs tjenestedirektivkampanje. Høringssvar På sentralt plan er det nedsatt et eget tjenestedirektivutvalg bestående av den beste kompetansen i organisasjonen. Nei til EUs høringsuttalelse ble sendt nærings- og handelsminister Dag Terje Andersen før 22. februar. Nei til EUs høringsuttalelse krever at alle uklarheter ved direktivet blir utredet. Uttalelsen påpeker at regjeringen selv må bringe klarhet i om norsk arbeidsrett vil gjelde ved innføring av direktivet og om regjeringens tiltaksplan mot sosial dumping fortsatt vil være gjennomførbar. Nei til EUs kvinneutvalg har begynt å arbeide med konsekvensene et slikt direktiv kan få på sikt for helsesektoren. Det er etablert et solid samarbeid med avgjørende fagpolitiske miljøer. På landskonferansen i mars er LO i Stavanger og Omegn medarrangør under deler av konferansen. Nei til EUs sentrale ledelse har deltatt, og vil fortsette å delta, som foredragsholdere og debattanter på arrangement mot tjenestedirektivet rundt omkring i landet. Det jobbes i det hele tatt godt i alle ledd i organisasjonen. De fire postkortene egner seg ypperlig til utdeling på punktmarkeringer og på bane, buss, tog eller ferje. I tillegg finnes det en flott sekssiders løpeseddel med informasjon om tjenestedirektivet. Alt tilgjengelig materiell kan bestilles hos Nei til EU. Det er utarbeidet to arbeidsnotater av høyesterettsadvokat Håkon Helle og førsteamanuensis Peter Ørebech, om henholdsvis: «Tjenestedirektivet og fagbevegelsen» og «Tjenestedirektivet 2006 sammenlignet med 2004-utkastet og domstolsskapt EU-rett». Begge disse arbeidsnotatene finnes i Nei til EUs kunnskapsbank på og i tillegg finnes det mer informasjon på kampanjesidene under samme adresse. Til lykke med arbeidet i Nei til EUs tjenestedirektivkampanje! Av Cathrine Amundsen Ta kontakt Har du spørsmål eller innspill til kampanjen mot tjenestedirektivet? Ta kontakt med Cathrine Amundsen på Telefon E-post cathrine. Krf: EØS-avtalen tåler norsk veto Kristelig Folkepartileder Dagfinn Høybråten avviser at et veto mot tjenestedirektivet vil sette hele EØS-avtalen i fare. Reservasjonsretten skal være reell. Den er der for å brukes, men ikke i tid og utide. Alle FO: Bruk reservasjonsretten FO mener EUs tjenestedirektiv utgjør en trussel mot det verdigrunnlaget som den norske velferdsstaten og norsk arbeidervernlovgivning bygger på. Derfor ber vi LO anmode regjeringen om å bruke reservasjonsretten for å hindre at tjenestedirektivet blir til norsk lov, sier Randi Reese, forbundsleder i Fellesorganisasjonen (FO). Vi ser heller ingen grunn til et slik hastverk som det er lagt opp til i behandlingen av denne saken. Et minstekrav er at det gjennomføres en grundig konsekvensutredning, sier Reese. Dersom EUs tjenestedirektiv blir norsk lov, er det svært andre utveier må være prøvd først, og man må vurdere de politiske konsekvensene, sier Dagfinn Høybråten til Dagsavisen. Krf avventer en konsekvensutredning fra regjeringen før partiet vil ta stilling til om veto er aktuelt mot tjenestedirektivet. uklart for FO hvilke konsekvenser direktivet kan få for velferdsordningene og for de ansattes lønns- og arbeidsforhold. Tjenestedirektivets uklarheter er omfattende, også når det gjelder sosiale tjenester. Hvilke konsekvenser direktivet får oversatt til norske forhold stiller flere spørsmål enn det gir svar. En klargjøring vil måtte skje av jurister, byråkrater og EU-domstolen fordi de folkevalgtes innflytelse er svak. Det er ikke betryggende. Tjenestedirektivets formål er å øke konkurransen om å yte tjenester, også offentlige tjenester, på tvers av landegrensene i EU- og EØS-området. Dette er arbeidskraftintensive områder og knallhard konkurranse vil gå utover arbeidstakernes lønn og arbeidsforhold.

6 6 standpunkt NYHETER Tjenestedirektivet en ny norsk Om EUs tjenestedirektiv innføres i Norge, vil det innebære at det innføres en ny grunnlov for næringslivet i landet, sier høyesterettsadvokat Håkon Helle til Standpunkt. Av Martin Austad Til forskjell fra Grunnloven fra 1814 vil norske myndigheter ikke ha noen mulighet til å endre eller fjerne noen del av loven. Den myndigheten vil fullt og helt ligge hos EU-kommisjonen og ikke minst i EF-domstolen, sier Håkon Helle. Når han beskriver direktivet som en grunnlov, er det blant annet fordi det vil overstyre all annen lovgivning innenfor sitt virkeområde. Direktivet vil ha en ubestridelig forrang når det kommer i konflikt med annen lovgivning. Etter Helles oppfatning er dette den mest dramatiske virkningen av å innføre EUs tjenestedirektiv. Håkon Helle, som er en av landets fremste arbeidsrettsjurister, har på oppdrag fra Nei til EU utarbeidet en rapport som i hovedsak tar for seg virkningene tjenestedirektivet vil ha for fagbevegelsen. Ikke desto mindre påpeker Helle at det blir for snevert å se på virkningen for fagbevegelsen alene, selv om disse virkningene kan bli dramatiske nok. Håkon Helle Hva blir følgene? Definisjonen av tjenester slik den brukes i direktivet er så omfattende at direktivet etter all sannsynlighet vil gripe inn i alle deler av norsk næringsliv. Det er også med på å berettige bruken av ordet grunnlov. I Norge er de fleste vant til å knytte begrepet tjenester til alle former for servicevirksomhet, som hårklipp, vindusvask, maling og tapetsering, med andre ord det som ikke er industri, fiske eller jord- og skogbruk. I EU-sammenheng, forklarer Helle, defineres tjenesteyting derimot som all økonomisk virksomhet som ikke er varehandel, flytting av kapital eller arbeid i et ansettelsesforhold, og det blir noe helt annet. Ta for eksempel byggeindustrien som vi er vant til å tenke på nettopp som industri. Den hører inn under tjenestesektoren i EU. Hvilke følger får dette? For det første får det den følgen at det blir fritt fram i byggebransjen for utenlandske firmaer som benytter billig, østeuropeisk arbeidskraft. På samme måte kan vi se for oss at også annen industrivirksomhet blir satt bort til firmaer som utfører arbeidet som en tjeneste, under vern av bestemmelsene i tjenestedirektivet. Det er heller ingenting i veien for at en som eier en jordbrukseiendom kan kjøpe tjenestene til et firma som tar seg av såing og innhøsting. Ingen vei tilbake Det som virkelig er dramatisk, er at dersom vi innfører tjenestedirektivet, legger vi all makt på dette området i hendene på EU-kommisjonen og ikke minst EF-domstolen, sier Helle. Vi blir henvist til å følge de vedtak som fattes av kommisjonen og de domsavsigelsene som kommer fra domstolen, uten å ha noen form for retrettmulighet, med mindre vi sier opp EØS-avtalen. EF-domstolen avgjør tolkingen av EUs direktiv og regelverk. Det innebærer en betydelig overføring av makt til EF-domstolen, når det er doms Undergraver demokratiet Denne bekymringen deles fullt ut av Peter Ørebech som også har utarbeidet en rapport om tjenestedirektivet, på oppdrag fra Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Kristelig folkeparti og Nei til EU. Peter Ørebech, som til daglig er førsteamanuensis ved Universitetet i Tromsø, har i første rekke foretatt en sammenlikning mellom tjenestedirektivet slik det ble vedtatt i 2006 og utkastet til direktiv fra 2004, samt EU-rett som følger av EF-domstolens domsavsigelser. EF-domstolen har langt på vei overtatt rollen som lovgiver, eller i det minste som lovutvikler i EU, sier Ørebech. Det er åpenbart at det representerer et demokratisk problem at EU i stor grad nå styres gjennom domstolen og ikke gjennom organer som består av folkevalgte eller representanter for landenes regjeringer. Når EU-landene ikke kommer til enighet, justerer de ned presisjonsnivået i de ulike tekstene, slik at det blir mulig for ethvert medlemsland å tolke teksten i den retning de ønsker. Det samme gjør seg gjeldende overfor sterke pressgrupper, slik som fagbevegelsen under behandlingen av tjenestedirektivet og direktivet bærer i høyeste grad preg av det. Det innebærer en betydelig overføring av makt til EFdomstolen, når det er domstolen som får avgjøre hvordan de enkelte tekstene skal forstås. Det gjør ikke saken bedre at dette sannsynligvis er en utvikling som er ønsket og villet av både EU-kommisjonen og domstolen selv. Null vern mot privatisering Ørebech legger også fram flere eksempler som viser at domstolen konsekvent lar hensynet til de fire frihetene og det underliggende rettsgrunnlaget i EUtraktaten få fortrinn når disse på en eller annen måte kan sies å være truet av nasjonal lovgivning og praksis. Det får også betydning for debatten om hvorvidt tjenestedirektivet kan innebære at offentlige tjenester må privatiseres. Ørebech viser imidlertid til at det er EU-traktatens regler, slik de har utviklet seg de siste tiårene, som leder til liberalisering og privatisering av offentlige tjenester. Følgelig er spørsmålet ikke om direktivet fører håkon helle: Det som virkelig er dramatisk, er at dersom vi innfører tjenestedirektivet, legger vi all makt på dette området i hendene på EU-kommisjonen og ikke minst EF-domstolen til privatisering, men snarere om direktivet gir noe vern mot et påtrykk for privatisering. Utkastet fra 2004 ga et slikt vern, ved at det ble slått fast direktivet ikke gjaldt «forsyningspligtydelser af ikke økonomisk interesse, men alene tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse». Begrepet «forsyningspligt ydelser» er ensbetydende med det vi vanligvis omtaler som lovpålagte oppgaver, det vil si helsevesen, eldreomsorg, undervisning og så videre. I forslaget fra 2004 er det overlatt til medlemsstatene selv å avgjøre hva som skal defineres som «forsyningspligt ydelser». Avgjørelsen av hva som er innholdet i begrepet forsyningspliktytelser bestemmes ikke lengre av vedkommende medlemsstat, slik det uttrykkelig var sagt i 2004, men faller inn under EF-domstolen, konkluderer Peter Ørebech. I lys av det som tidligere er nevnt om domstolens praksis, er det ingen grunn til optimisme for de som ønsker å unngå privatisering av offentlige tjenester.

7 standpunkt 7 NYHETER grunnlov tolen som får avgjøre hvordan de enkelte tekstene skal forstås, sier Peter Ørebech. Gap og svelg Selv om tjenestedirektivet ikke i seg selv fører til økt fare for privatisering, er det likevel en sammenheng. Siden EØS-traktaten ble inngått i 1992 har EUretten vært gjenstand for enorme endringer, både gjennom politiske vedtak og ikke minst ved de mange hundre rettsavgjørelsene som har falt. Så langt er det bare en begrenset del som har fått betydning for EØS-området, og vi har derfor vært beskyttet mot en del av de liberaliseringsframstøtene EU har foretatt. Ved en eventuell innføring av tjenestedirektivet vil vi få servert samtlige lovendringer og rettsavgjørelser i en eneste, stor munnfull. Dette er en side ved innføringen av direktivet som har vært lite omtalt, men som jeg anser for å være noe av det mest bekymringsfulle ved hele spørsmålet, sier Peter Ørebech. Vi skal rett og slett underkaste oss flere hundretalls dommer, uten å foreta noen som helst vurdering av de enkelte domsslutningene og hvilken Peter Ørebech Tjenestedirektivet 2006 sammenlignet med 2004-utkastet og domstolsskapt EU-rett Nei til EU arbeidsnotat nr. 2/2007 Februar 2007 Peter Ørebech betydning de får for det norske samfunnet. Forbedring til det verre Det var særlig innføringen av det såkalt opprinnelseslandsprinsippet som vakte storm, særlig i europeisk fagbevegelse, da det første utkastet til direktivet ble lagt fram i 2004, også kjent som Bolkestein-utkastet. Den samme fagbevegelsen har innkassert det som en seier at dette prinsippet er fjernet i det nåværende direktivet og erstattet av en rett for enhver tjenesteyter til å yte tjenester i andre medlemsstater enn der han er etablert. Det spørs om det er særlig grunn til jubel. Professor Finn Arnesen skriver i sin utredning for Nærings- Foto: EU og handelsdepartementet at «det kan virke som om endringen er av mer kosmetisk enn praktisk betydning» (Arnesen 2006, s. 2). Håkon Helle går atskillig lenger og får støtte av Peter Ørebech. De er samstemte i at den løsningen som er valgt nå, er langt dårligere enn den løsningen som fulgte av opprinnelseslandsprinsippet fordi det nå ikke er adgang til å foreta selvstendig regulering for verken vertslandet eller opprinnelseslandet. Det vedtatte direktivet forbyr alle inngrep som ikke kan begrunnes i de svært få hensyn som er listet opp i selve direktivet. Når det gjelder kontrollmulighetene, inneholder direktivet et forbud mot å stille slike krav som i praksis er nødvendige for å føre kontroll med tjenesteyter i vertslandet, avslutter Håkon Helle. Konsekvensen er ytterligere overføring av makt fra den enkelte stat til EU-kommisjonen og EF-domstolen som skal overvåke praktiseringen av direktivet. Sagt om tjenestedirektivet Tjenestedirektivet og konsekvenser for KS-medlemmer Krf-nei til EU-direktiv Nord-Trøndelag Krf vil si nei til EUs tjenestedirektiv. Årsmøtet vedtok uttalelsen «Norge må si nei til EUs tjenestedirektiv». Forslaget vil gjøre det enda vanskeligere å avsløre uakseptable arbeidsforhold, het det. Vedtak i sentralstyret i KS 14. februar «KS skal i det videre arbeidet med EU/EØSspørsmålet arbeide for at ikke nye områder som ligger innenfor den kommunale sjølråderetten blir innsnevret av EU/ EØS-regelverk. KS legger blant annet følgende prinsipper til grunn: At det skal være opp til den lokale myndighet å velge organiseringen av regionale og kommunale tjenester. At offentlige tjenester, som er noe annet enn en vanlig handelsvare og som har en samfunnsmessig funksjon, ikke må defineres som tjenester av økonomisk interesse og derav også holdes utenfor Traktatens konkurranseregler,» er noen av prinsippene KS legger til grunn. Bruk god tid leder i Dagsavisen Fagforbundet Lillehammer Trondheimskonferansen Ungdom i Rogaland: Stopp tjenestedirektivet Det hevdes i uttalelsen at mange sentrale spørsmål ikke er avklart i forslaget, og at Norge kan si nei. Vi kan ikke vedta en lov som vil undergrave rettighetene i arbeidslivet, og skape et mer usolidarisk Europa. Derfor må vi stoppe tjenestedirektivet, uttalte Krf-årsmøtet. «Vi har for vår del aldri lagt skjul på at vi frykter at tjenestedirektivet kan få uheldige konsekvenser for arbeidstakerne. Selv om det endelige direktivet ble vesentlig bedre enn EU-kommisjonens ultraliberalistiske forslag, er det fortsatt uklart om konsekvensen av direktivet vil bli svekking av faglige rettigheter og sosial dumping. Trolig vil vi ikke få svar på om frykten er ubegrunnet før uklare sider ved direktivet blir brakt inn for EF-domstolen. Det haster ikke å ta stilling til tjenestedirektivet. Konsekvensene bør utredes grundig.» «Formålet med tjenestedirektivet er å øke konkurransen i arbeidslivet. Det vil også øke omfanget av sosial dumping, fordi arbeidsmarkedet omfatter 28 land med enorme forskjeller i lønns- og arbeidsvilkår, regelverk og fagorganisering. Tjenestedirektivet vil føre til at utenlandske tjenesteytere særlig vil rykke inn i de delene av arbeidslivet der det ikke fins tariffavtaler. Det vil øke faren for sosial dumping. Fagforbundet Lillehammer avd 59 krever derfor at regjeringen bruker reservasjonsretten mot dette direktivet.» Trondheimskonferansen i regi av LO i Trondheim januar 2006 samlet 505 tillitsvalgte fra hele landet. «EU-landene har ikke noe valg, de må innføre direktivet. Norge kan bruke sin reservasjonsrett. Et minstekrav er at det gjennomføres en grundig konsekvensvurdering og at det gis god tid til den offentlige debatt. Alle som er i tvil om konsekvensene, må derfor kreve veto tatt i bruk. Her er det føre var-prinsippet som gjelder,» heter det i uttalelsen fra konferansen. Rogaland Ungdom mot EU, AUF i Rogaland, Rogaland Sosialistisk Ungdom, Rogaland LO Ungdom og Senterungdommen i Rogaland har gått sammen om en uttalelse om EUs tjenestedirektiv. «Det mye omstridte «opprinnelseslandsprinsippet» er borte i teksten, et prinsipp som skulle sørge for at utenlandske firmaer skulle slippe å forholde seg til gjeldende lønns- og arbeidsvilkår i det landet de opererte. Men til tross for at ordet er fjernet fra teksten, er realiteten fremdeles den samme. Det er spesielt alvorlig at direktivet vil undergrave den norske lærlingordningen. Dette vil medføre enda vanskeligere vilkår for ungdom som ønsker lærlingplass i Norge. Hovedgrunnen til dette er at direktivet ikke tillater norske myndigheter å pålegge utenlandske tjenesteleverandører å ta inn lærlinger. egjeringen må bruke reservasjonsretten vi har i EØS-avtalen for å beskytte norske interesser.»

8 8 standpunkt NYHETER U skaper framleis dårleg Pinglete, skuffande og lite samordna. Det seier leiaren i Natur og Ungdom, Bård Lahn, om EU sine klimamål. Av Marianne Granheim Trøyflat 10. januar i år kom EU-kommisjonen med nye klimamålsetjingar. CO2-utslepp skulle kuttast i stort monn, og ei rekkje konkrete tiltak vart skissert. Dette gav ja-sida her heime vatn på mølla og blod på tann. Utspela har vore mange, og miljø er flagga som det nye store ja-argumentet. Men ikkje alle er samde i den analysen. Miljøorganisasjonar over heile Europa er skuffa, og Natur og Ungdom meiner EU sine klimamål er pinglete. EU sine klimamålsetjingar var skuffande, seier Bård Lahn. Dei har gått inn for 20 prosent kutt i høve til 1990-nivå, men burde ha gått inn for minst 30 prosent. Det er naudsynt å halvere dei globale CO2-utsleppa innan 2050, og rike land må ta hovudtyngda av ansvaret. EU-kommisjonen har sjølv slått fast at 30 prosent reduksjon innan 2020 er naudsynt for å unngå ein temperaturauke større enn t0 grader, men dei vil altså ikkje følgje opp eigne rapportar. Går for sakte Men uansett viser vel dette at EU er på rett veg, sidan målsetjinga som ligg til grunn i dag er langt lågare. Og som samla blokk kan dei kanskje leggje press på miljøsyndarar som USA og Kina? EU er på rett veg, men det går ikkje raskt nok. FN har etterlyst ein tyngre aktør som kan ta internasjonalt leiarskap mot global oppvarming. Men EU klarar ikkje å fylle den rolla. Der er stor usemje internt, og dei manglar handlekraft. Tyskland har uttrykt at dei kan kutte 40 prosent, dersom EU samla går inn for 30 prosent. Andre land, særleg i Aust-Europa, har vore meir restriktive. I tillegg er industriog lobbyinteressene sterke. Både bil- og kôlkraftindustrien er pådrivarar for at fossilt bård lahn: Eg meiner at neipartia har eit særleg ansvar. I ei så viktig sak som dette, må handlefridomen nyttast brensel framleis skal vera ei viktig energikjelde. Miljøtiltak krev god samordning, og det er noko EU slit med, seier Lahn. Framlegga frå Kommisjonen går no vidare til Europaparlamentet og Ministerrådet. Lahn meiner det er sannsynleg at det vil koma endringar i løpet av den prosessen. Både Tyskland, Storbritannia og Sverige har uttrykt at dei ønskjer ein meir offensiv miljøpolitikk. Danmark har også sagt at måla er pinleg låge. Vonleg vil desse landa jobbe for ei heving av målsetjingane. Det er eit desperat behov for føregangsland, og rike land bør vera dei første til å kutte. Utnytte handlefridomen Korleis meiner du Noreg skal utnytte handlefridomen sin utanfor unionen? I klimaforhandlingane i Montreal i fjor, pressa den norske miljøvernministeren hardt på for klare tidsfristar. EU gjekk ikkje med på det. Den sjølvstendige røysta blir brukt, og det er bra. Men vi treng også handling. Skal vi ha truverde i dei internasjonale forhandlingane, er vi også nøydde til å vise at vi sjølve er viljuge til å setja i gang tiltak. Det går på opplagte tiltak som å satse meir på kollektivtrafikk, utvikle biodrivstoff og å flytte meir godstransport frå bil over til bane. Det er også fullt mogleg å kutte i utsleppa frå oljeindustrien. Dei gasskraftverka som blir brukt der i dag, kan bytast ut med elektrisk energi frå bølgje- eller vindkraftverk. I tillegg må politikarane slutte å leggje EU til grunn når dei utviklar ny politikk. Det er ein tendens til at EU sine mål blir framheva som noko å strekkje seg etter. Men EU sin politikk er for dårleg. Krev resultat av neipartia Leiaren i Natur og Ungdom understrekar at argumentet om nasjonal handlefridom må underbyggjast. Dersom folk aldri ser nokon reell skilnad på det Noreg gjer, og det Den europeiske unionen går inn for, kan det verte vanskeleg å godta argumentet. Eg meiner at neipartia har eit særleg ansvar. Når EU no leverer dårleg på klimafeltet, har Noreg eit godt høve til å gå føre og vise verdien av å stå utanfor unionen. I ei så viktig sak som dette, må handlefridomen nyttast. Bård Lahn, leiar i Natur og Ungdom, meiner at handlefridomen utanfor EU må brukast til å gå føre EU i kampen mot klimaendringane. Dersom Klimaendringane er menneskeskapte FNs klimapanel (IPCC) har aldri vore sikrare på at klimaendringane først og fremst skuldast menneskeskapte utslepp av klimagassar. FNs klimapanel består av 2500 leiande klimaforskarar frå over 130 land. Klimaendringane vi ser i dag er resultatet av stadig veksande utslepp av klimagassar. Sjansane for å unngå ei global temperaturauke på meir enn to grader vil vere avhengig av når og kor store dei globale utsleppsreduksjonane vert. Dei industrialiserte landa må redusere utsleppa av klimagassar med 30 prosent innan 2020, samanlikna med 1990-nivå for å unngå at temperaturen aukar meir enn to grader. EU-kommisjonen foreslår eit mål om reduksjon på berre 20 prosent. EUs miljøvernministrar stadfesta målet på 20 prosent på møte 20. februar, men det var heller ikkje enkelt. Finland, Polen og Ungarn motarbeidde målet. Sverige og Danmark ville ha 30 prosent reduksjon, men resten av landa støtta 20 prosent-målet. EUs råd vil vedta målsetjingane på toppmøtet i Brussel mars. Den norske regjeringa har ikkje offentleggjort eigne målsetjingar, men statsminister Jens Stoltenberg har sagt at «jeg lover at Norge skal påta seg minst like store forpliktelser for det globale miljøet som EU. [...] Norge skal få en svært ambisiøs klimapolitikk med minst like store forpliktelser for det globale miljøet som det EU-kommisjonen har foreslått». (Aftenposten ) Kjelder: SFT, CICERO Senter for klimaforskning og FoE Europe.

9 standpunkt 9 NYHETER Sagt om tjenestedirektivet klima Frykter sosial dumping LO i Larvik og Lardal frykter at et nytt EU-direktiv vil føre til sosial dumping. Raymond Marthinsen og Lene-Britt Johannessen forlanger demokratisk behandling av EUs tjenestedirektiv. Som tillitsvalgte og medlemmer i LO krever vi at regjeringen tar seg tid til å gjennomføre grundige konsekvensanalyser av EUs tjenestedirektiv om hvilke følger det får for norsk lovverk, sier Marthinsen og Johannessen. I tillegg til lavere lønn må utenlandske arbeidere også jobbe under langt dårligere sikkerhet enn nordmenn. Krever demokratisk behandling «Avsløringene rundt den sosiale dumping i Norge viser at vi allerede har lovløse tilstander innenfor flere bransjer. Utenlandsk arbeidskraft kan være utstyrt med inntil fire «arbeidskontrakter». En som de faktisk går på, en som de er pålagt å vise hvis inspeksjon, en kontrakt med utleiefirmaet i hjemlandet, og en kon- Fylkesårsmøtet til Senterpartiet i Sogn og Fjordane krev konsekvensanalyse av direktivet og ein brei høyringsrunde. «På grunn av den korte høyringsfristen, trakt med mafialignende organisasjoner. Ut fra et slikt perspektiv bør det derfor være et folkekrav at EUs tjenestedirektiv underlegges en demokratisk behandling,» skriver Jørund Hassel i LO Stat. Sogn og Fjordane SP : Bruk vetoretten Sør-Trøndelag SP vil ha veto direktivet sin ordlyd og moglege konsekvensar av direktivet slik vi i dag kjenner det, krev Senterpartiet i Sogn og Fjordane at Regjeringa gjer bruk av reservasjonsretten i EØS-avtala,» heiter det i fråsegna. «EUs tjenestedirektiv griper inn i de norske offentlige samfunnstjenestene på mange grunnleggende måter, og for å avdekke hva dette betyr for det norske samfunn krever vi at det blir gjennomført en konsekvensutredning. Uten konsekvensutredning og tid til en grundig offentlig debatt, må Senterpartiet stå på sitt krav om at Norge må benytte sin reservasjonsrett, heter det i en årsmøteuttalelse. Transport vil ha konsekvensanalyse det ikkje skjer, vil argumentet om handlefridom miste verdi. Opprop mot kvotesystem I kjølvatnet av EU sine varsla CO2-kutt, har det vorte laga eit opprop mot dagens kvotesystem. Oppropet er eit initiativ frå Naturvernforbundet og er underteikna av mellom andre Nei til EU, WWF og Fagforbundet. Europabevegelsen har også skrive under. Dokumentet peikar på at korkje Noreg eller EU har kvotesystem som fungerer godt nok. Det viser seg at CO2- kvotene som blir delt ut, er større enn dei reelle utsleppa, og at dei attpåtil har vore gratis. Det vert hevda at dette er svært lite effektivt og ikkje gir industrien motivasjon til å utvikle miljøvenleg teknologi. Oppropet ber om at dersom EU sitt kvotesystem ikkje fører til reelle utsleppsreduksjonar, må det verte lagt på hylla. Anders Haug Larsen, klimarådgjevar i Naturvernforbundet, meiner det er på tide at norske styresmakter tek meir aktive grep. Anders Haug Larsen Dersom regjeringa skal oppfylle målet i Soria Moriafråsegna om å gjenreise Noreg som miljønasjon, må vi utforme vår eigen, ambisiøse politikk. I dag er inntrykket at vi diltar etter andre land i klimasamanheng, kommenterer han. Foto: Eivind Formoe Nei til EU mot EUs system På grunn av EØS-avtalen kan Noreg verte omfatta av EU sitt kvotesystem. Ei fråsegn frå Nei til EU sitt landsmøte i november i fjor slår fast at Noreg ikkje bør verte del av dette systemet. Kvotesystemet har til no ikkje medført reelle reduksjonar, og kostnadene har vorte plassert hos forbrukarane i staden for produsentane. Fråsegna fokuserer på nasjonale kvoter og peikar på at eit velfungerande nasjonalt system kanskje kan erstatte den CO2-avgifta vi har i dag. Ifølgje fråsegna må hovudprinsippet vera at ureinaren skal betale. Rådet i Nei til EU vedtok også på sitt møte februar, at det må stillast høge krav til regjeringa på dette feltet. Arbeidarpartiet, SV og Senterpartiet må vise at det både er ønskjeleg og mogleg å redusere utsleppa meir enn det EU går inn for. Noreg skal vera eit føregangsland. Tidligere har forbundsstyret i Norsk Transportarbeiderforbund vedtatt et ønske om at LO må få regjeringen til å gjennomføre en bred analyse av Postkom for veto Landsstyret i Postkom (Norsk Post- og kommunikasjonsforbund) med medlemmer uttalte seg for veto i I vårt høringssvar viser vi til at vårt eneste offisielle vedtak er veto. Men vi mener LO må bruke kreftene på å få bruke bedre tid og grundigere konsekvensene før Norge tar standpunkt til om vetoretten skal brukes. I tillegg går Transportarbeiderforbundet inn for at Norge skal bruke reservasjonsretten dersom analysen viser at tjenestedirektivet vil føre til økt sosial dumping. utredning av konsekvensene, sier forbundsleder Odd Christian Øverland til Nationen. Nå har forbundsstyret konkludert med at vi med den tida som er stilt til rådighet, ikke klarer å ta forsvarlig stilling til dette, forteller han. Vil utsette tjenestedirektivet Forbundsstyret i Hotell- og restaurantarbeiderforbundet (HRAF) krever at behandlingen av EUs tjenestedirektiv bør utsettes. Forbundet kritiserer regjeringens arbeid i forkant av høringen. HRAF ønsker en konsekvensutredning hvor tiltak mot sosial dumping utredes opp mot de regler direktivet setter. «HRAF er svært opptatt av at lovgivningen mot sosial dumping i Norge må styrkes, og at den må ligge til grunn og være en forutsetning for å implementere direktivet. Regjeringen må da forsikre seg om at lover og tiltak kan opprettholdes etter en eventuell implementering av direktivet,» heter det i uttalelsen.

10 10 standpunkt Hjemfall eneste som NYHETER Foran EFTA-domstolens behandling av hjemfallsretten gir olje- og energiminister Odd Roger Enoksen klar beskjed: Vi skal vinne denne saken. Av Morten Harper Alternative løsninger hvis EFTA-domstolen skulle slå fast at hjemfallsretten er i strid med EØS-avtalen vil Odd Roger Enoksen (SP) ikke diskutere. Nei, jeg vil ikke spekulere i det. Jeg kan ikke se at det finnes noe annet system som er like bra, og vil ikke gi inntrykk av at vi sitter med reserveløsninger, sier olje- og energiministeren. Og slår fast: Hjemfall er den løsningen vi vil ha, og vi skal vinne denne saken. Både EFTA-partner Island og EUmedlem Polen har levert EFTA-domstolen erklæringer til støtte for Norges sak. EU-kommisjonen har også, ifølge Aftenposten, gitt en erklæring som støtter Norges tolkning av EØSavtalen. Denne erklæringen er ikke offentlig. Erklæringene skal ha betydning for domstolens vurderinger. Støtten viser at offentlig eierskap er et hensyn med stor legitimitet, påpeker Enoksen. Dom før sommeren Overvåkingsorganet ESA mener hjemfallsordningen forskjellsbehandler private og offentlige aktører i strid med EØS-avtalen. Norges holdning er at hjemfall og eierskap ikke hører inn under EØS-avtalen. ESA stevnet derfor Norge for EFTA-domstolen. De muntlige høringene åpnes i midten av mars. Dom i saken er ventet før sommerferien. Hvorfor er det så viktig for regjeringen å beholde hjemfallsretten? Konsesjonslovgivningen sørger for sterkt offentlig eierskap i norsk kraftforvaltning. Jeg er overbevist om at bortfall eller vesentlige endringer av hjemfallsordningen vil føre til store endringer i eierstrukturen, med flere private og utenlandske interesser. Spesielt i et vannkraftsystem, med store verdier og svært lang tidshorisont, er det viktig å beholde det offentlige eierskapet, forklarer Enoksen. Inntektstapet kan til en viss grad hentes inn gjennom skatteordninger. Dette er mer et ideologisk valg. Naturressursene er forvaltet av fellesskapet gjennom hjemfallsordningen i snart hundre år. Offentlig eierskap sikrer bedre styringsmuligheter. Betyr det at dere nå legger opp til en mer aktiv styring av energimarkedet? Kommune og stat kan som eier gjøre valg både i bruk av inntekter og styring av kraftuttaket. Dette er opp til den enkelte kommune. Utbyttet som tas ut, blir brukt lokalt, til å drive skoler og annen offentlig virksomhet. Jeg føler at dette perspektivet blir litt borte i debatten om strømprisene. Prisgitt EØS? Ifølge ESA må hjemfallsordningen enten avskaffes eller endres, slik at den også gjelder offentlig eide kraftverk. Det vil føre til et press på kommuner og fylkeskommuner om å selge kraftverkene, fordi salgsverdien vil synke etter hvert som hjemfallstidspunktet nærmer seg. Enoksen rister på hodet når vi spør om ESA har en politisk agenda når de fortolker EØS-avtalens konkurranseregler. Vi er uenig med ESA i tolkningen av EØS-avtalen, men det blir å dra tingene altfor langt å si at de har noen politisk agenda utover det å håndheve EØS-reglene. Men som sagt; vi mener deres forståelse av avtalen er feil. Hvordan føles det for en statsråd å være avhengig av ESA og EFTA-domstolens vurderinger? Som senterpartist er det vel ikke akkurat uventet at dette er en situasjon jeg liker svært dårlig, humrer olje- og energiministeren. Det er et tankekors at vi har en EØS-avtale som gjør at vi blir prisgitt et organ vi ikke har innflytelse på i en sak som har så stor politisk og økonomisk betydning. Hjemfallsordningen EFTA-domstolen åpner i mars den muntlige høringen av hjemfallssaken. Dom faller før sommeren. Overvåkingsorganet ESA har stevnet Norge for domstolen fordi man mener hjemfallsordningen diskriminerer mellom private og offentlige aktører, og derfor er i strid med EØS-avtalen. Da Stortinget godkjente EØS-avtalen i 1992 ble det lagt til grunn at hjemfallsretten ikke ble berørt av EØS. Etter reglene om hjemfall overtas alle kraftverk i privat eie vederlagsfritt av staten etter 60 år. Disse reglene gjelder ikke offentlig eide kraftverk. Selger derimot kommunen, fylkeskommunen eller staten over 1/3 av aksjene eller andelene i et kraftselskap til private eller utenlandske eiere, kan staten kreve hjemfall etter 60 år regnet fra opprinnelig konsesjonstidspunkt. Hjemlet i lov om erverv av vannfall m.v Nitti prosent av kraftverkene i Norge er i dag offentlig eid. Ingen kommentar. Jeg vil ikke gi inntrykk av at vi sitter med reserveløsninger, sier olje- og energiminister agt om tjenestedirektivet Faglig opprop NTL: Klart krav om veto YS: Vil ha utredning «Som tillitsvalgte og medlemmer av LO, YS eller UNIO, kreverer vi at regjeringa tar seg tid til å gjennomføre grundige konsekvensanalyser av EUs tjenestedirektiv med påfølgende breie og demokratiske diskusjoner. Tjenestedirektivet er første prøvestein på denne nye åpenheten. Regjeringa har snublet i starten, men har fremdeles sjanse til å rette opp situasjonen. Undertegnede som støtter oppropet krever omfattende konsekvensanalyser av tjenestedirektivets ulike sider og breie, offentlige diskusjoner før regjeringa fatter vedtak. Bare slik kan regjeringa oppfylle sine egne løfter fra Soria Moria og fra Stortingsmelding 23 (Europameldingen) som ble behandlet i Stortinget før jul,» heter det i det faglige oppropet. Les oppropet på «NTL krever at regjeringen benytter seg av reservasjonsretten i EØS-avtalen for å hindre at Norge må implementere tjenestedirektivet. NTL mener derfor det er viktig å utrede direktivets konsekvenser for kampen mot sosial dumping, herunder nye tiltak mot sosial dumping,» heter det i uttalelsen fra Tjenestemannslaget. YS mener at EUs tjenestedirektiv er kraftig forbedret i løpet av de tre årene som er gått siden førsteutgaven så dagens lys. Likevel må vi forsikre oss om at direktivet ikke medfører alvorlige negative konsekvenser for alle som jobber i Norge. Først etter at vi har kartlagt dette, bør Norge ta stilling til hvilken skjebne direktivet skal få. Partene i arbeidslivet må ta del i dette utredningsarbeidet, sier YS-leder Tore Eugen Kvalheim. YS ønsker at direktivet bidrar til sosial og økonomisk utjevning i og mellom medlemslandene. Men YS finner teksten så pass uklar på enkelte sentrale områder at det er vanskelig å slutte seg til direktivet umiddelbart, fastslår Kvalheim.

Tjenestedirektivet TEMA: Nei til EUs skriftserie. Nr. 2 Mars 2007. Feil redskap?

Tjenestedirektivet TEMA: Nei til EUs skriftserie. Nr. 2 Mars 2007. Feil redskap? vett Nei til EUs skriftserie Nr. 2 Mars 2007 Feil redskap? TEMA: Tjenestedirektivet Feil redskap? Fakta, argumenter og analyse av EUs tjenestedirektiv Redaktør: Morten Harper Nei til EUs skriftserie VETT

Detaljer

LISBOA-TRAKTATEN: Blir det ja eller nei 12. juni?

LISBOA-TRAKTATEN: Blir det ja eller nei 12. juni? NEI standpunkt TIL EUs MEDLEMSAVIS B-blad Returadresse: Storgata 32 0184 Oslo Opplag: 34 000 Nr. 3 Juni 2008 18. årgang EUs postdirektiv dramatisk for distrikta. Side 14 EU: Framleis den same skitne vekstmodellen.

Detaljer

Ett år med neimålinger Neisida holder forspranget

Ett år med neimålinger Neisida holder forspranget standpunkt Tips: www.neitileu.no Første mai 2006: kamp mot tjenestedirektivet Fagbevegelsen og neisida sammen mot sosial dumping. Side 3, 6 og 7 B-blad Returadresse: Arbeider samfunnets plass 1 0181 Oslo

Detaljer

Folket sa nei! Meld deg inn i Nei til EU! TEMANUMMER OM KLIMA OG MILJØ: B-blad. TIL EUs MEDLEMSAVIS IRLAND: Irland, side 14-17. EU og klima, side 6-13

Folket sa nei! Meld deg inn i Nei til EU! TEMANUMMER OM KLIMA OG MILJØ: B-blad. TIL EUs MEDLEMSAVIS IRLAND: Irland, side 14-17. EU og klima, side 6-13 NEI standpunkt TIL EUs MEDLEMSAVIS B-blad Returadresse: Storgata 32 0184 Oslo Opplag: 62 000 Nr. 4 August 2008 18. årgang Var det noen som løy? Nå er det ingen tvil om svaret Kommentar, side 3 Romania:

Detaljer

Hvem skal eie norsk vannkraft?

Hvem skal eie norsk vannkraft? NEI TIL EUs VALGKAMPAVIS. OPPLAG: 403 000 B-blad Returadresse: Arbeider samfunnets plass 1 0181 Oslo EØS OG LOKALDEMOKRATIET: Hvem skal eie norsk vannkraft? Gro: Førte bak lyset? I spørsmålet om eierskapet

Detaljer

Garantier som ikke kan holdes

Garantier som ikke kan holdes 2-2009 www.neitileu.no 1. MAI 2009 Standpunkt kommentar: EUs femte markedsfrihet Side 3 JUBILEUM: Heming Olaussen 60 år! Side 20 propaganda: EU brukar 21 mrd. på PR Side 8-9 Helse: Helsedirektivet best

Detaljer

Islandsk. EU-spenning. Standpunkt. Vil inn i 2011. Jeg tror ikke ja-siden vil lykkes. EU og Nobels fredspris Side 16-17

Islandsk. EU-spenning. Standpunkt. Vil inn i 2011. Jeg tror ikke ja-siden vil lykkes. EU og Nobels fredspris Side 16-17 6-2008 www.neitileu.no Klare for et spennende 2009 Standpunkt irland: Ny Lisboarøysting før oktober 2009 Side 12 KOMMENTAR: EU og Nobels fredspris Side 16-17 VETOKRAVET: Stoltenberg bløffet om garantiene

Detaljer

Tilleggsmelding til St.mld. nr. 23 (2005-2006) Om gjennomføring av europapolitikken. EØS pluss/minus

Tilleggsmelding til St.mld. nr. 23 (2005-2006) Om gjennomføring av europapolitikken. EØS pluss/minus Tilleggsmelding til St.mld. nr. 23 (2005-2006) Om gjennomføring av europapolitikken 1 Innhold 1. Innledning...side 2 2. Sammendrag...side 3 3. Aktiv europapolitikk - «EØS pluss»...side 5 4. Hovedtrekkene

Detaljer

standpunkt Landsmøte 2006

standpunkt Landsmøte 2006 standpunkt B-blad Returadresse: Arbeider samfunnets plass 1 0181 Oslo Nei til EUs avis Nr. 5 november 2006 16. årgang Opplag: 32 000 Tips: standpunkt@neitileu.no Landsmøte 2006 Gunvor Hass, Jonas Gahr

Detaljer

Nr. 1 2011 Årgang 16. Utgitt av Ungdom mot EU EØS-AVTALEN TIL SALGS?

Nr. 1 2011 Årgang 16. Utgitt av Ungdom mot EU EØS-AVTALEN TIL SALGS? Nr. 1 2011 Årgang 16 Utgitt av Ungdom mot EU EØS-AVTALEN TIL SALGS? Nr. 1 2011 Årgang 16 Megafon blir utgitt av Ungdom mot EU Adresse Storgata 32, 0184 Oslo E-postadresse: umeu@umeu.no Nettadresse: www.umeu.no

Detaljer

Tjenestedirektivkampanje

Tjenestedirektivkampanje NEI standpunkt TIL EUs MEDLEMSAVIS B-blad Returadresse: Arbeider samfunnets plass 1 0181 Oslo Nr. 2 Mars/april 2008 18. årgang Polsk dom setter Danmark på plass Dag Seierstad, side 3 Barroso på besøk.

Detaljer

medlemmer Standpunkt Må få fram alternativa I-land mot u-land i København

medlemmer Standpunkt Må få fram alternativa I-land mot u-land i København 1-2010 www.neitileu.no Nye 15 år utenfor EU! Standpunkt største medlemstall i nei til eu siden 1994: 30 000 heimssýn: Ingen javind over Island Side 12 medlemmer Innen utgangen av 2009 vil Nei til EU trolig

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

EUs Tjenestedirektiv og kampen mot sosial dumping

EUs Tjenestedirektiv og kampen mot sosial dumping EUs Tjenestedirektiv og kampen mot sosial dumping Roar Eilertsen og Stein Stugu April 2008 Forord Den norske regjeringen har fortsatt ikke bestemt seg for om den går inn for at Norge skal si ja til EUs

Detaljer

Nr. 3-4 - 2013 Årgang 45

Nr. 3-4 - 2013 Årgang 45 Nr. 3-4 - 2013 Årgang 45 NESTLEDER N HAR ORDET Innhold Ledern har ordet... 2 Redaktøren har ordet... 3 Tema: Paragraf 1... 4 Samtal med Vidar Holm... 5 Hvordan EØS griper inn... 9 Otis direktøren i Trondheim...15

Detaljer

Hva er ditt alternativ?

Hva er ditt alternativ? Standpunkt 2 2012 neitileu.no dag seierstad: Hvordan kan vi hjelpe et Europa i krise? Kommentar, side 3 vikarbyrådirektiv: Ap trassar ei samla fagrørsle! Side 4 og 5 nytt, gratis vett-hefte: 25 eksempler

Detaljer

RAPPORT 2: 2013. Roar Eilertsen. EU og arbeidslivet. Hva vil Håndhevingsdirektivet bety?

RAPPORT 2: 2013. Roar Eilertsen. EU og arbeidslivet. Hva vil Håndhevingsdirektivet bety? RAPPORT 2: 2013 Roar Eilertsen EU og arbeidslivet Hva vil Håndhevingsdirektivet bety? Forbund, fagforeninger og klubber som har støttet utredning. En stor takk til alle: Forbundet Industri&Energi, El og

Detaljer

Nei til EUs skriftserie. Nr. 3 September 2011 Kr 40,- På kollisjonskurs. Hvordan EU påvirker det norske arbeidslivet og velferdsstaten. neitileu.

Nei til EUs skriftserie. Nr. 3 September 2011 Kr 40,- På kollisjonskurs. Hvordan EU påvirker det norske arbeidslivet og velferdsstaten. neitileu. vett Nei til EUs skriftserie Nr. 3 September 2011 Kr 40,- RETURUKE 45 INTERPRESS NORGE 06 9 771504 537002 På kollisjonskurs Hvordan EU påvirker det norske arbeidslivet og velferdsstaten neitileu.no Boye

Detaljer

Standpunkt. Historiske EØS-vedtak i LO-forbund Sidene. Bli medlem i Nei til EU! Bli med på aksjonsdagen 18. april! s. 14 17. fattigdom s.

Standpunkt. Historiske EØS-vedtak i LO-forbund Sidene. Bli medlem i Nei til EU! Bli med på aksjonsdagen 18. april! s. 14 17. fattigdom s. Standpunkt 2-2015 TRE LO-FORBUND VIL UT AV EØS: Historiske EØS-vedtak i LO-forbund Sidene 4 5 TTIP/TISA: Bli med på aksjonsdagen 18. april! s. 14 17 SOLIDARITET: Kvar fjerde EUborgar lever i fattigdom

Detaljer

Lokale konsekvenser av EØS

Lokale konsekvenser av EØS vett Nei til EUs skriftserie Nr. 4 Juli 2007 TEMA: EØS-avtalen Lokale konsekvenser av EØS Lokale konsekvenser av EØS Av Morten Harper Med bidrag til eksempler fra Eli Berg, Arne Byrkjeflot, Olav Flaate,

Detaljer

Årbok 2009 15 år med EØS. Av Morten Harper Med årskavalkade av Dag Seierstad

Årbok 2009 15 år med EØS. Av Morten Harper Med årskavalkade av Dag Seierstad Årbok 2009 15 år med EØS Av Morten Harper Med årskavalkade av Dag Seierstad Forord Det er ei spesiell årbok du nå sitter med i hånda. 15 år med EØS tar utgangspunkt i at EØS-avtalen trådte i kraft 1.januar

Detaljer

Høringsuttalelse fra Nei til EU om tjenestedirektivet

Høringsuttalelse fra Nei til EU om tjenestedirektivet Nei til EU Storgt. 32 0184 Oslo Oslo 08.10.08 Det kongelige nærings- og handelsdepartement Postboks 8014 Dep 0030 Oslo Høringsuttalelse fra Nei til EU om tjenestedirektivet Det vises til høringsbrevet

Detaljer

Tjenester til enhver pris?

Tjenester til enhver pris? vett Nei til EUs skriftserie Nr 1 mai 2006 TEMA: TJENESTEDIREKTIVET Tjenester til enhver pris? Tjenester til enhver pris? Til debatten om EUs tjenestedirektiv Av Dag Seierstad Nei til EUs skrifteserie

Detaljer

F o r v e l f e r d s s t a t e n s s k r i f t s e r i e H e f t e n r. 6 Sosial dumping Forsidefoto: Ola Sæther ISBN 82-92515-04-6 Opplag: 4000 F O R V E L F E R D S S T A T E N 3 4 F O R V E L F E R

Detaljer

vett Ti år med EU og EØS Virkninger for fagbevegelsen EU/EØS OG ARBEIDSLIV TEMA: Nei til EUs skriftserie Spesialnummer november 2004

vett Ti år med EU og EØS Virkninger for fagbevegelsen EU/EØS OG ARBEIDSLIV TEMA: Nei til EUs skriftserie Spesialnummer november 2004 vett Nei til EUs skriftserie Spesialnummer november 2004 TEMA: EU/EØS OG ARBEIDSLIV Ti år med EU og EØS Virkninger for fagbevegelsen Ti år med EU og EØS. Virkninger for fagbevegelsen Redaktør: Boye Ullmann

Detaljer

Samleskinnen. Fakler for folketrygden. Foto: Rolf Pettersen.

Samleskinnen. Fakler for folketrygden. Foto: Rolf Pettersen. Samleskinnen Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening R Nr. 1/2005 Årgang 10 Fakler for folketrygden. Foto: Rolf Pettersen. I dette nummeret: Heismontørene møtte Dagfinn Høybråten ALLU Konferanse

Detaljer

i folketrygdlova mv. (enkelte presiseringar i samband med pensjonsreforma) (Innst. 67 L (2010 2011), jf. Prop. 156 L (2009 2010))

i folketrygdlova mv. (enkelte presiseringar i samband med pensjonsreforma) (Innst. 67 L (2010 2011), jf. Prop. 156 L (2009 2010)) 672 18. nov. Debatt om utenriksministerens redegjørelse om viktige EU- og EØS-saker 2010 Møte torsdag den 18. november 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 20):

Detaljer

En strategi for å holde Norge utenfor EU og erstatte EØS med en fornyet handelsavtale

En strategi for å holde Norge utenfor EU og erstatte EØS med en fornyet handelsavtale En strategi for å holde Norge utenfor EU og erstatte EØS med en fornyet handelsavtale Sluttbehandlet av Nei til EUs råd 11. oktober 2014 Nei til EUs strategi 2014 1 Innhold Introduksjon: Nei til EUs strategi

Detaljer

Fellesforbundet krever veto

Fellesforbundet krever veto NEI TIL EUs MEDLEMSAVIS B-blad Returadresse: Arbeider samfunnets plass 1 0181 Oslo Maria Hagberg: EU gjør menneskene til varer Side 10-11 Ales Ree: Beklager slagside i NRK-program om 1994 Side 4-5 Margot

Detaljer

for reguleringer i arbeidslivet

for reguleringer i arbeidslivet Fafo Østforum Anne Mette Ødegård Tjenestedirektivets betydning for reguleringer i arbeidslivet Anne Mette Ødegård Tjenestedirektivets betydning for reguleringer i arbeidslivet Fafo Østforum-notat Fafo-notat

Detaljer