Brukerveiledning Flir K-serien

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brukerveiledning Flir K-serien"

Transkript

1 Brukerveiledning Flir K-serien

2

3 Brukerveiledning Flir K-serien #T559811; r. B/ 6894/6894; nb-no iii

4

5 Innhold 1 Begrenset ansvar Begrenset ansvar Bruksstatistikk Endringer i register Offentlige bestemmelser i USA Copyright Kvalitetssikring Patenter EULA Terms ADVARSEL, Merknad til brukeren Brukerfora Kalibrering Nøyaktighet Deponering av elektronisk avfall Opplæring Oppdateringer av dokumentasjonen Viktig merknad om denne håndboken Kundehjelp Generelt Sende inn et spørsmål Nedlastinger Hva er Flir K-serien? Hurtigstart Liste over deler Leveringsomfang Liste over tilbehør og tjenester Systemdeler Kamera Figur Forklaring Festesnor og inntrekkbar snor Figur Forklaring Halssnor Figur Forklaring Skjermelementer Figur Forklaring Bruk Ta ut batteriet Prosedyre Lade batteriet Generelt Prosedyre Velge kameramodi Generelt Forklaring av de forskjellige kameramodiene Lagre et bilde Generelt Figur Prosedyre Koble kameraet til en datamaskin #T559811; r. B/ 6894/6894; nb-no v

6 Innhold Generelt Prosedyre Vise lagrede bilder Generelt Prosedyre Endre innstillinger Generelt Prosedyre Lastebillader (valgfritt tilbehør) Innledning Deler og funksjoner Velge en passende posisjon Anbefalt kabelområde og sikring Monteringsinstruksjoner Lade kameraet Lade batteriet separat Tekniske data Rengjøring Kundestøtte Tekniske data Rengjøre kameraet Kamerahus, kabler og annet tilbehør Væsker Utstyr Prosedyre Infrarød linse Væsker Utstyr Prosedyre Om Flir Systems Mer enn bare et infrarødt kamera Dele vår kunnskap Støtte våre kunder Noen få bilder fra anleggene våre Historie og infrarød teknologi #T559811; r. B/ 6894/6894; nb-no vi

7 1 Begrenset ansvar 1.1 Begrenset ansvar Alle produkter som produseres av Flir Systems har garanti mot material- og produksjonsfeil i en periode på ett (1) år fra leveringsdato for det opprinnelige kjøpet, forutsatt at produktet har vært lagret, brukt og vedlikeholdt på normal måte og i samsvar med instruksjonene fra Flir Systems. Ikke-avkjølte, bærbare, infrarøde kameraer produsert av Flir Systems, har garanti mot material- og produksjonsfeil i en periode på to (2) år fra leveringsdatoen for det opprinnelige kjøpet, forutsatt at produktet har vært lagret, brukt og vedlikeholdt på normal måte og i samsvar med bruksanvisningen fra Flir Systems, og at kameraet har blitt registrert i løpet av 60 dager etter den opprinnelige kjøpsdatoen. Detektorer for ikke-avkjølte, bærbare, infrarøde kameraer produsert av Flir Systems, har garanti mot material- og produksjonsfeil i en periode på ti (10) år fra leveringsdatoen for det opprinnelige kjøpet, forutsatt at produktet har vært lagret, brukt og vedlikeholdt på normal måte og i samsvar med bruksanvisningen fra Flir Systems, og at kameraet har blitt registrert i løpet av 60 dager etter den opprinnelige kjøpsdatoen. Alle produkter som ikke er produsert av Flir Systems, men som inngår i systemer levert av Flir Systems til den opprinnelige kjøperen, omfattes kun av garantien som denne bestemte leverandøren eventuelt gir, og Flir Systems er ikke under noen omstendigheter ansvarlig for slike produkter. Garantien strekker seg kun til den opprinnelige brukeren og kan ikke overføres. Den gjelder ikke produkter som har vært misbrukt, vanskjøtsel, vært utsatt for ulykke eller unormale bruksbetingelser. Utvidelsesdeler omfattes ikke av garantien. Hvis et produkt har en defekt som dekkes av denne garantien, må ikke produktet brukes lenger for å hindre at det skades ytterligere. Kjøperen skal umiddelbart rapportere feil til Flir Systems for å unngå at garantien oppheves. Flir Systems vil, etter eget valg, reparere eller bytte et slikt defekt produkt gratis hvis det ved undersøkelse viser seg å ha feil som skyldes materialer eller arbeid, og forutsatt at det returneres til Flir Systems i løpet av den nevnte perioden på ett år. Flir Systems har ingen forpliktelse eller ansvar for andre feil enn de som er nevnt over. Ingen annen garanti gis uttrykkelige eller underforstått. Flir Systems avviser spesielt alle underforståtte garantier for egnethet eller brukbarhet til et bestemt formål. Flir Systems skal ikke være ansvarlig for noe direkte, indirekte, spesiell, tilfeldig tap eller skade, eller følgetap eller skade, uansett om det er kontraktsfestet, forvoldt skade eller basert på andre juridiske teorier. Denne garantien skal reguleres av svensk lov. Enhver tvist, kontrovers eller klage som måtte følge av eller i forbindelse med denne garantien skal endelig avgjøres ved voldgift i henhold til Stockholm Handelskammers gjeldende regler for voldgiftsbehandling. Voldgiftssted skal være Stockholm. Språket som skal brukes i voldgiftsprosessen skal være engelsk. 1.2 Bruksstatistikk Flir Systems forbeholder seg rettigheten til å samle inn anonym bruksstatistikk som kan bidra til å opprettholde og forbedre kvaliteten på vår programvare og våre tjenester. 1.3 Endringer i register Registeret HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa\LmCompatibilityLevel vil bli endret automatisk til nivå 2 hvis tjenesten Flir Camera Monitor oppdager et Flir-kamera som er koblet til datamaskinen med en USB-kabel. Modifiseringen blir bare utført hvis kameraenheten implementerer en ekstern nettverkstjeneste som har støtte for nettverkspålogging. #T559811; r. B/ 6894/6894; nb-no 1

8 1 Begrenset ansvar 1.4 Offentlige bestemmelser i USA Produktene som beskrives i brukerdokumentasjonen, kan kreve offentlig godkjenning for eksport/reeksport eller overføring. Kontakt Flir Systems for informasjon. 1.5 Copyright 2013, Flir Systems, Inc. Med enerett i hele verden. Det er forbudt å gjengi, overføre, skrive av eller oversette noen deler av programvaren, herunder kildekode, til noe språk eller dataspråk i noen som helst form eller på noen som helst måte, enten det er elektronisk, magnetisk, optisk eller annet, uten skriftlig forhåndstillatelse fra Flir Systems. Dokumentasjonen må ikke, helt eller delvis, kopieres, fotokopieres, reproduseres, oversettes eller overføres til noe elektronisk medium eller maskinlesbar form uten skriftlig forhåndsgodkjennelse fra Flir Systems. Navn og merker på produktene i denne håndboken er enten registrerte varemerker eller varemerker som eies av Flir Systems og/eller datterselskaper. Alle andre varemerker, handelsnavn eller firmanavn som det henvises til brukes kun for identifikasjon, og eies av sine respektive eiere. 1.6 Kvalitetssikring Kvalitetshåndteringssystemet som disse produktene er utviklet og produsert under er sertifisert og i overensstemmelse med ISO 9001-standarden. Flir Systems har forpliktet seg til kontinuerlig utvikling av sine produkter. Vi forbeholder oss derfor retten til å gjøre endringer og forbedringer på alle produkter uten varsel. 1.7 Patenter Én eller flere av følgende patenter eller designpatenter kan gjelde disse produktene og/ eller funksjonene: ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; 68657; ; ; ; ; ; ; ; ; ; 75530; ; ; ; 8,018,649 B2; 8,153,971; B2; ; D540838; D549758; D579475; D584755; D599,392; D615,113; D664,580; D664,581; D665,004; D665,440; DI ; DI ; DI ; DI ; DI ; DI ; DI ; DM/057692; DM/061609; ZL ; ZL ; ZL ; ZL ; ZL ; ZL ; ZL ; ZL ; ZL ; ZL ; ZL ; ZL ; ZL ; ZL ; ZL ; ZL ; ZL ; ZL ; ZL EULA Terms You have acquired a device ( INFRARED CAMERA ) that includes software licensed by Flir Systems AB from Microsoft Licensing, GP or its affiliates ( MS ). Those installed software products of MS origin, as well as associated media, printed materials, and online or electronic documentation ( SOFTWARE ) are protected by international intellectual property laws and treaties. The SOFTWARE is licensed, not sold. All rights reserved. IF YOU DO NOT AGREE TO THIS END USER LICENSE AGREEMENT ( EULA ), DO NOT USE THE DEVICE OR COPY THE SOFTWARE. INSTEAD, PROMPTLY CON- TACT Flir Systems AB FOR INSTRUCTIONS ON RETURN OF THE UNUSED DEVI- CE(S) FOR A REFUND. ANY USE OF THE SOFTWARE, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO USE ON THE DEVICE, WILL CONSTITUTE YOUR AGREEMENT TO THIS EULA (OR RATIFICATION OF ANY PREVIOUS CONSENT). #T559811; r. B/ 6894/6894; nb-no 2

9 1 Begrenset ansvar GRANT OF SOFTWARE LICENSE. This EULA grants you the following license: You may use the SOFTWARE only on the DEVICE. NOT FAULT TOLERANT. THE SOFTWARE IS NOT FAULT TOLERANT. Flir Systems AB HAS INDEPENDENTLY DETERMINED HOW TO USE THE SOFTWA- RE IN THE DEVICE, AND MS HAS RELIED UPON Flir Systems AB TO CONDUCT SUFFICIENT TESTING TO DETERMINE THAT THE SOFTWARE IS SUITABLE FOR SUCH USE. NO WARRANTIES FOR THE SOFTWARE. THE SOFTWARE is provided AS IS and with all faults. THE ENTIRE RISK AS TO SATISFACTORY QUALITY, PER- FORMANCE, ACCURACY, AND EFFORT (INCLUDING LACK OF NEGLIGEN- CE) IS WITH YOU. ALSO, THERE IS NO WARRANTY AGAINST INTERFERENCE WITH YOUR ENJOYMENT OF THE SOFTWARE OR AGAINST INFRINGEMENT. IF YOU HAVE RECEIVED ANY WARRANTIES RE- GARDING THE DEVICE OR THE SOFTWARE, THOSE WARRANTIES DO NOT ORIGINATE FROM, AND ARE NOT BINDING ON, MS. No Liability for Certain Damages. EXCEPT AS PROHIBITED BY LAW, MS SHALL HAVE NO LIABILITY FOR ANY INDIRECT, SPECIAL, CONSEQUEN- TIAL OR INCIDENTAL DAMAGES ARISING FROM OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THE SOFTWARE. THIS LIMITATION SHALL APPLY EVEN IF ANY REMEDY FAILS OF ITS ESSENTIAL PURPOSE. IN NO EVENT SHALL MS BE LIABLE FOR ANY AMOUNT IN EXCESS OF U.S. TWO HUNDRED FIFTY DOLLARS (U.S.$250.00). Limitations on Reverse Engineering, Decompilation, and Disassembly. You may not reverse engineer, decompile, or disassemble the SOFTWARE, except and only to the extent that such activity is expressly permitted by applicable law notwithstanding this limitation. SOFTWARE TRANSFER ALLOWED BUT WITH RESTRICTIONS. You may permanently transfer rights under this EULA only as part of a permanent sale or transfer of the Device, and only if the recipient agrees to this EULA. If the SOFT- WARE is an upgrade, any transfer must also include all prior versions of the SOFTWARE. EXPORT RESTRICTIONS. You acknowledge that SOFTWARE is subject to U.S. export jurisdiction. You agree to comply with all applicable international and national laws that apply to the SOFTWARE, including the U.S. Export Administration Regulations, as well as end-user, end-use and destination restrictions issued by U.S. and other governments. For additional information see com/exporting/. #T559811; r. B/ 6894/6894; nb-no 3

10 2 ADVARSEL, ADVARSEL Anvendbarhet: Kameraer med ett eller flere batterier. Ikke demonter eller modifiser batteriet. Batteriet inneholder sikkerhets- og beskyttelsesanordninger som, hvis de blir skadet, kan få batteriet til å bli varmt, eller forårsake eksplosjon eller antenning. ADVARSEL Anvendbarhet: Kameraer med ett eller flere batterier. Hvis batteriet lekker og du får væske i øynene, må du ikke gni deg i øynene. Skyll godt med vann og oppsøk lege umiddelbart. Hvis du ikke gjør det, kan batterivæsken skade øynene. ADVARSEL Anvendbarhet: Kameraer med ett eller flere batterier. Ikke fortsett å lade batteriet hvis det ikke blir ladet i løpet av den angitte ladetiden. Hvis du fortsetter å lade batteriet, kan det bli varmt og forårsake eksplosjon eller antenning. ADVARSEL Anvendbarhet: Kameraer med ett eller flere batterier. Bruk kun riktig utstyr til å lade ut batteriet. Hvis du ikke bruker riktig utstyr, kan du redusere batteriets ytelse eller levetid. Hvis du ikke bruker riktig utstyr, kan det oppstå feil strømretning. Dette kan føre til at batteriet blir varmt, eller forårsake eksplosjon eller personskader. ADVARSEL Forsikre deg om at du leser alle relevante MSDS (materialsikkerhetsdatablad) og advarselsetiketter på beholderne før du bruker en væske. Væskene kan være farlige. Rett ikke det infrarøde kameraet (med eller uten linsedekselet) mot intensive energikilder, f.eks. enheter som avgir laserstråling, eller mot solen. Det kan ha uønsket virkning på nøyaktigheten til kameraet. Det kan også skade detektoren i kameraet. Anvendbarhet: Kameraer med ett eller flere batterier. Batteriene må ikke kobles direkte til sigarettenneruttaket i en bil, med mindre en spesiell adapter for å koble batterier til sigarettenneruttak er levert av Flir Systems. Anvendbarhet: Kameraer med ett eller flere batterier. Ikke koble den positive klemmen og den negative klemmen på batteriet til hverandre med metallgjenstander (for eksempel en ledning). Anvendbarhet: Kameraer med ett eller flere batterier. Utsett ikke batteriet for vann eller saltvann, og du må heller ikke la batteriet bli vått. Anvendbarhet: Kameraer med ett eller flere batterier. Lag ikke huller i batteriet med gjenstander. Slå ikke batteriet med en hammer. Ikke tråkk på batteriet, eller utsett det for kraftige støt. #T559811; r. B/ 6894/6894; nb-no 4

11 2 ADVARSEL, Anvendbarhet: Kameraer med ett eller flere batterier. Legg ikke batteriene i eller i nærheten av åpen flamme, eller i direkte sollys. Når batteriet blir vått, aktiveres det innebygde sikkerhetsutstyret, og batteriladingen kan stoppe. Hvis batteriet blir varmt, kan sikkerhetsutstyret bli skadet. Dette kan føre til ytterligere varme, skade eller antenne batteriet. Anvendbarhet: Kameraer med ett eller flere batterier. Legg ikke batteriet i åpen flamme eller øk batteriets temperatur med varme. Anvendbarhet: Kameraer med ett eller flere batterier. Legg ikke batteriet på eller i nærheten av flammer, ovner eller andre steder hvor det er høy temperatur. Anvendbarhet: Kameraer med ett eller flere batterier. Ikke lodd direkte på batteriet. Anvendbarhet: Kameraer med ett eller flere batterier. Bruk ikke batteriet hvis det avgir en uvanlig lukt mens du bruker, lader eller lagrer batteriet, hvis batteriet kjennes varmt, skifter farge, form eller er i unormal stand. Kontakt ditt salgskontor hvis ett eller flere av disse problemene oppstår. Anvendbarhet: Kameraer med ett eller flere batterier. Bruk kun en spesifisert batterilader når du lader batteriet. Anvendbarhet: Kameraer med ett eller flere batterier. Temperaturområdet som batteriet kan lades i, er 0 45 C med mindre annet er spesifisert i brukerdokumentasjonen. Hvis du lader batteriet ved temperaturer som ligger utenfor dette området, kan batteriet bli varmt eller gå i stykker. Det kan også redusere batteriets ytelse eller levetid. Anvendbarhet: Kameraer med ett eller flere batterier. Temperaturområdet som batteriet kan lades ut i, er 15 C til +50 C med mindre annet er spesifisert i brukerdokumentasjonen. Hvis du bruker batteriet utenfor dette temperaturområdet, kan det redusere batteriets ytelse eller levetid. Anvendbarhet: Kameraer med ett eller flere batterier. Når batteriet er ødelagt, må man isolere klemmene med selvklebende tape eller lignende før det kastes. Anvendbarhet: Kameraer med ett eller flere batterier. Fjern alt vann eller fuktighet på batteriet før du installerer det. #T559811; r. B/ 6894/6894; nb-no 5

12 2 ADVARSEL, Bruk ikke tynner eller en tilsvarende væske på kameraet, kablene eller tilbehøret. Det kan skade utstyret. Vær forsiktig når du rengjør den infrarøde linsen. Linsen har et følsomt antirefleksbelegg. Ikke overdriv rengjøringen av den infrarøde linsen. Dette kan skade antirefleksbelegget. Innkapslingsanslaget er bare gyldig når alle åpninger på kameraet er tettet med sine egne deksler, luker eller hetter. Dette omfatter, men er ikke begrenset til, åpninger for datalagring, batterier og kontakter. #T559811; r. B/ 6894/6894; nb-no 6

13 3 Merknad til brukeren 3.1 Brukerfora Utveksle ideer, problemer og infrarøde løsninger mellom termografører verden over i våre brukerfora. Du finner foraene på: 3.2 Kalibrering Vi anbefaler at du sender inn kameraet for kalibrering én gang i året. Kontakt ditt lokale salgskontor for å få informasjon om hvor du skal sende kameraet. 3.3 Nøyaktighet For svært nøyaktige resultater anbefaler vi at du venter i fem minutter etter at du har startet kameraet før du måler en temperatur. 3.4 Deponering av elektronisk avfall Som for de fleste elektroniske produkter, må dette utstyret deponeres på en miljøvennlig måte, og i samsvar med gjeldende bestemmelser for elektronisk avfall. Kontakt din Flir Systems-representant for mer informasjon. 3.5 Opplæring Du kan lese mer om infrarød opplæring på nettstedet: Oppdateringer av dokumentasjonen Håndbøkene våre oppdateres flere ganger per år, og vi sender også regelmessig ut produktkritiske meldinger om endringer. Få tilgang til de nyeste håndbøkene og meldingene ved å gå til kategorien Download på: Det tar bare noen få minutter å registrere seg på nettet. På nedlastingsområdet finner du også de nyeste versjonene av håndbøkene til de andre produktene våre og håndbøker til tidligere og foreldede produkter. 3.7 Viktig merknad om denne håndboken Flir Systems utgir generelle håndbøker som dekker flere kameraer i en modellserie. Dette betyr at denne håndboken kan inneholde beskrivelser og forklaringer som ikke nødvendigvis gjelder for din kameramodell. #T559811; r. B/ 6894/6894; nb-no 7

14 4 Kundehjelp 4.1 Generelt For teknisk støtte går du inn på: 4.2 Sende inn et spørsmål For å sende inn spørsmål til kundehjelpteamet må du være registrert bruker. Det tar bare noen få minutter å registrere seg på nettet. Hvis du bare vil søke i kunnskapsbasen etter tidligere spørsmål og svar, er det ikke nødvendig å være registrert bruker. Hvis du ønsker å sende en forespørsel, må du forsikre deg om at du har følgende informasjon tilgjengelig: Kameramodell Kameraets serienummer Kommunikasjonsprotokollen, eller metoden, mellom kameraet og enheten (for eksempel HDMI Ethernet, USB eller FireWire) Enhetstype (PC/Mac/iPhone/iPad/Android-enhet eller lignende) Versjon av programmer fra Flir Systems Fullt navn, håndbokens publikasjonsnummer og revisjonsnummer 4.3 Nedlastinger På nettstedet for kundehjelp kan du også laste ned følgende: Fastvareoppdateringer til infrarødt kamera. Programoppdateringer til PC-/Mac-programvaren. Versjoner av gratis programvare og evalueringsutgaver av PC-/Mac-programvare. Brukerdokumentasjon for gjeldende, tidligere og foreldede produkter. Mekaniske tegninger (i *.dxf- og *.pdf-format). CAD-datamodeller (i *.stp-format). Applikasjonseksempler. Tekniske dataark. Produktkataloger. #T559811; r. B/ 6894/6894; nb-no 8

15 5 Hva er Flir K-serien? Takk for at du valgte Flir K-seriens kamera fra Flir Systems. Flir K-serien er en robust og pålitelig serie med infrarøde kameraer som er utformet for å yte under svært tøffe forhold. Den har et intuitivt grensesnitt med en design som gjør kameraet enkelt å kontrollere selv med hansker på hendene. Det skarpe og klare bildet hjelper deg med å navigere gjennom røyk og å ta raske og nøyaktige avgjørelser. Hovedfunksjoner: Svært rimelig: et kamera for termiske bilder i hver brannbil. Flir Systems selger flere kameraer for termiske bilder enn none annen produsent. Takket være stordriftsfordeler kan Flir Systems selge Flir K-serien til en svært rimelig pris. Robust og pålitelig. Flir K-serien er utformet for å fungere under tøffe forhold. Det tåler fall fra 2 m ned på et betonggulv, det er vanntett i henhold til IP67 og det kan brukes i temperaturer opptil +85 C. Klare og skarpe termiske bilder. Den vedlikeholdsfrie og uavkjølte mikrobolomålersensoren produserer klare og detaljerte bilder på piksler (Flir K40) eller opptil piksler (Flir K50). Termiske bilder presenteres på en stor, klar skjerm på fire tommer. Dette hjelper deg med navigeringen samtidig som du kan ta raske og nøyaktige avgjørelser. Brukervennlig å bruke i hånden til en brannmann med hansker på. Et intuitivt og enkelt brukergrensesnitt gjør at du kan fokusere på jobben. Flir K-serien kan kontrolleres med tre store knapper øverst på enheten og én utløser. Perfekt for bruk av en brannmann med hansker på. Produser enkle rapporter med Flir Tools. Termiske bilder kan lagres i Flir K-serien og senere brukes til å produsere enkle rapporter om hva som har skjedd på stedet. #T559811; r. B/ 6894/6894; nb-no 9

16 6 Hurtigstart Slik kommer du raskt i gang: 1. Lad batteriet i fire timer før du starter kameraet første gang, eller til det blå lyset som indikerer batteristatus, lyser kontinuerlig. 2. Trykk på av/på-knappen for å slå på kameraet. 3. Rett kameraet mot objektet. 4. Velg en passende kameramodus ved å trykke på modusknappen. 5. Trykk på utløseren for å lagre bildet. 6. Koble kameraet til en datamaskin ved å benytte en USB-kabel. 7. Gjør ett av følgende: Flytt bildet til datamaskinen ved å dra og slippe. OBS Bildet på kameraet slettes ikke hvis du flytter det ved å dra og slippe. Flytt bildet til datamaskinen med Flir Tools. Et nedlastingskort for Flir Tools er inkludert i transportvesken. I Flir Tools kan du analysere bildene og opprette PDFrapporter. #T559811; r. B/ 6894/6894; nb-no 10

17 7 Liste over deler 7.1 Leveringsomfang Infrarødt kamera. Batteri (2). Batterilader. Hard transportkasse. Festesnor. Halsreim. Strømtilførsel. Utskrevet dokumentasjon. Inntrekkbar reim. Stativadapter. USB-kabel. Brukerdokumentasjons på CD-ROM. OBS Flir Systems forbeholder seg retten til å opphøre produksjon av modeller, deler eller tilbehør, og andre artikler, eller endre spesifikasjonene når som helst uten foregående varsel. 7.2 Liste over tilbehør og tjenester USB-kabel, standard A til mini-b. T inntrekkbar reim. T halsreim T batterilader, inkl. strømforsyning med flere støpsler. T batteri. T lastebillader. T snor. T transportkasse. T stativadapter. T199844, et år utvidet garanti. OBS Flir Systems forbeholder seg retten til å opphøre produksjon av modeller, deler eller tilbehør, og andre artikler, eller endre spesifikasjonene når som helst uten foregående varsel. #T559811; r. B/ 6894/6894; nb-no 11

18 8 Systemdeler 8.1 Kamera Figur Forklaring 1. USB Mini-B-kontakt: Koble til en datamaskin for å laste ned bilder med Flir Tools. 2. Festepunkt for festesnor/halssnor (venstre og høyre side). 3. Original lås for å feste batteriet. 4. Av/på-knapp: Denne knappen har to funksjoner: Trykk på og hold nede for å slå av/på. Trykk for å gå til standardmodus. 5. Modusknapp: Trykk gjentatte ganger for å velge kameramodi. 6. Tilgang til oppsettsmenyer og lagrede bilder: Push-modus og zoomknapp. 7. Zoomknapp (zoomfaktor 2 ). 8. Kontakter for lastebillader. 9. Lagringutløser. Denne utløseren har to parallelle funksjoner: Trykk på utløseren: Lagre et bildet. Trykk på utløseren: Fryse et bilde. Bildet blir frosset til utløseren slippes. 10. Montering for stativadapter. 11. Festepunkt for avtakbar snor. 12. Batteri. #T559811; r. B/ 6894/6894; nb-no 12

19 8 Systemdeler 8.2 Festesnor og inntrekkbar snor Figur Forklaring Festesnoren er festet i posisjon 2. på kameraet (se del 8.1 Kamera, side 12). Den inntrekkbare snoren blir deretter festet til reimen. 8.3 Halssnor Figur Forklaring Halssnoren er festet til posisjon 2. på kameraet (se del 8.1 Kamera, side 12). #T559811; r. B/ 6894/6894; nb-no 13

20 9 Skjermelementer 9.1 Figur Forklaring 1. NFPA-brannslukkningsmodus. En flerfunksjonsmodus for brann med livreddende operasjoner og kontroll av brannen. 2. Brannslukkingsmodus med svart og hvitt. En flerfunksjonsmodus for brann med livreddende operasjoner og kontroll av brannen. 3. Brannmodus. Ligner på NFPA-brannslukkingsmodusen, men har et høyere temperaturstartpunkt for varmefargelegging. 4. Søk- og redningsmodus. Optimalisert for å opprettholde en høy kontrast i det infrarøde bildet under søking etter mennesker. 5. Varmeregistreringsmodus. Optimalisert for søking etter varme punkter etter at brannen er slukket 6. Temperaturskala. 7. Punktmåler. 8. Batteritilstandsindikator. 9. Temperatur for punktmåler. OBS Det grønne ikonet indikerer at kameraet automatisk bytter mellom området for høy og lav følsomhet, avhengig av objektet. Det blå ikonet indikerer at temperaturområdet er låst. NFPA = National Fire Protection Association, en internasjonal ideell organisasjon (http://www.nfpa. org). #T559811; r. B/ 6894/6894; nb-no 14

21 10 Bruk 10.1 Ta ut batteriet Prosedyre Gå frem på følgende måte: 1. Trykk på den originale låsen. 2. Ta batteriet ut av batterirommet Lade batteriet Generelt Lad batteriet i fire timer før du starter kameraet første gang, eller til det blå lyset som indikerer batteristatus, lyser kontinuerlig Prosedyre Gå frem på følgende måte: 1. Sett batteriet i den frittstående batteriladeren. 2. Koble støpslet på strømforsyningen til kontakten på den frittstående batteriladeren. 3. Koble nettstøpslet på strømforsyningen til en stikkontakt. 4. Koble fra støpslet på strømforsyningen når den blå lampen på batteritilstandsindikatoren lyser kontinuerlig. #T559811; r. B/ 6894/6894; nb-no 15

22 10 Bruk 10.3 Velge kameramodi Generelt Flir K-serien har fem forskjellige kameramodi. Du velger kameramodus ved å trykke på Modus-knappen. De fem kameramodiene er: 1. NFPA-brannslukkingsmodusen. (NFPA = National Fire Protection Association, en internasjonal ideell organisasjon. Se for å få mer informasjon.) 2. Brannslukkingsmodus med svart og hvitt. 3. Brannmodus. 4. Søk- og redningsmodus. 5. Varmeregistreringsmodus. Hver modus er optimalisert for en viss type brannslukkingsbruk. I tillegg er modiene ulike på følgende måter: Modi med grønne ikoner (1 3 ovenfor): Kameraet bytter automatisk mellom området for høy ( 20 til +150 C) og lav (0 til +650 C ) følsomhet når objekter med en temperatur over 150 C kommer inn i synsfeltet til kameraet. Modi med blå ikoner (4 5 ovenfor): Temperaturområdet er låst til området for høy følsomhet ( 20 til +150 C). Dette er nyttig hvis du må opprettholde best mulige bilde for objekter med en temperatur under 150 C, selv om det er objekter med en temperatur over 150 C i synsfeltet til kameraet Forklaring av de forskjellige kameramodiene NFPA-brannslukkingsmodus Figur 10.1 NFPA-slukkingsmodus. Den standardiserte NFPA-brannslukkingsmodusen er standardmodusen til kameraet. Det er en flerfunksjonsmodus for brann med livreddende operasjoner og kontroll av brannen. Kameraet bytter automatisk mellom området for høy og lav følsomhet for å opprettholde et optimalt infrarødt bilde, samtidig som en sikker og konsekvent varmefargelegging av brannen opprettholdes. Automatisk rekkevidde. Varmefargelegging: +150 til +650 C. Område for høy følsomhet: 20 C til +150 C. Område for lav følsomhet: 0 C til +650 C. #T559811; r. B/ 6894/6894; nb-no 16

23 10 Bruk Brannslukkingsmodus med svart og hvitt Figur 10.2 Brannslukkingsmodus med svart og hvitt. Brannslukkingsmodusen med svart og hvitt er en standardisert NFPA-brannslukkingsmodus. Det er en flerfunksjonsmodus for brann med livreddende operasjoner og kontroll av brannen. Den er spesielt utformet for brannvesen som ikke ønsker å bruke funksjonen for varmefargelegging. Kameraet bytter automatisk mellom området for høy og lav følsomhet for å opprettholde et optimalt infrarødt bilde. Automatisk rekkevidde. Område for høy følsomhet: 20 C til +150 C. Område for lav følsomhet: 0 C til +650 C Brannmodus Figur 10.3 Brannmodus. Brannmodusen ligner på den standardiserte NFPA-brannslukkingsmodusen, men har et høyere temperaturstartpunkt for varmefargelegging. Den passer for branner med høyere bakgrunnstemperaturer, der det allerede er mange åpne flammer og en høy bakgrunnstemperatur. Kameraet bytter automatisk mellom området for høy og lav følsomhet for å opprettholde et optimalt infrarødt bilde, samtidig som en sikker og konsekvent varmefargelegging opprettholdes. Automatisk rekkevidde. Varmefargelegging: +250 til +650 C. Område for høy følsomhet: 20 C til +150 C. Område for lav følsomhet: 0 C til +650 C. #T559811; r. B/ 6894/6894; nb-no 17

24 10 Bruk Søk- og redningsmodus Figur 10.4 Søk- og redningsmodus. Søk- og redningsmodusen er optimalisert for å opprettholde en høy kontrast i det infrarøde bildet under søking etter mennesker i landskap, bygninger eller trafikkulykker. Kun område for høy følsomhet. Varmefargelegging: +100 til +150 C. Område for høy følsomhet: 20 C til +150 C Varmeregistreringsmodus Figur 10.5 Varmeregistreringsmodus. Varmeregistreringsmodusen er optimalisert for søking etter varme punkter etter at brannen er slukket vanligvis for å sikre at det ikke er flere skjulte branner igjen. Denne modusen kan også brukes til å finne termiske mønstre, for eksempel tegn på mennesker i bilseter etter ulykker, for å sikre at alle er funnet. Denne modusen kan også brukes til å søke etter mennesker i vann og åpne landskap. Kun område for høy følsomhet. Varmefargelegging: De varmeste områdene på stedet. Område for høy følsomhet: 20 C til +150 C. #T559811; r. B/ 6894/6894; nb-no 18

25 10 Bruk 10.4 Lagre et bilde Generelt Du kan lagre bilder i kameraets bildearkiv. OBS Maksimalt antall bilder som kan lagres i bildearkivet, er 200. Når antall bilder overskrider 200, slettes bildene på en først inn, først ut-basis, det vil si at det 201. bildet vil slette det første bildet, at det 202. bildet vil slette det andre bildet osv Figur Prosedyre Gå frem på følgende måte: 1. Rett kameraet mot objektet. 2. Trykk på utløseren for å lagre et bilde. #T559811; r. B/ 6894/6894; nb-no 19

26 10 Bruk 10.5 Koble kameraet til en datamaskin Generelt Du kan koble kameraet til en datamaskin ved hjelp av USB-kabelen. Når du er tilkoblet, kan du flytte bilder fra kameraets bildearkiv til datamaskinen. Du kan også importere bilder i vår Flir Tools-programvare. Et nedlastingskort for Flir Tools er inkludert i transportkassen. Hvis du vil ha mer informasjon om Flir Tools, kan du se Flir Tools-håndboken på brukerdokumentasjonen på CD-ROM, eller på Help-menyen i Flir Tools Prosedyre Gå frem på følgende måte: 1. Fold opp gummidekselet på toppen av kameraet. 2. Hold godt i metallringen. 3. Roter ringen ca. 110 mot klokken. 4. Trekk ut plastinnlegget. Plastinnlegget har en O-ringforsegling. Ikke ødelegg O-ringforseglingen. #T559811; r. B/ 6894/6894; nb-no 20

27 10 Bruk 5. Koble USB-kabelen til USB Mini-B-kontakten i kontaktrommet. 6. Gjør ett av følgende: Flytt bildene til datamaskinen ved å dra og slippe. OBS Bildet på kameraet slettes ikke hvis du flytter det ved å dra og slippe. Flytt bildene til datamaskinen med Flir Tools. #T559811; r. B/ 6894/6894; nb-no 21

28 10 Bruk 10.6 Vise lagrede bilder Generelt Når du lagrer et bilde, lagres bildet i kameraets bildearkiv. For å vise bildet igjen kan du hente det tilbake fra arkivet Prosedyre Gå frem på følgende måte: 1. Trykk på og hold nede Modus-knappen og trykk deretter på Forstørrelsesglass-knappen. Dette vil vise skjermen nedenfor. 2. Velg Archive ved å trykke på Modus-knappen. Dette vil vise skjermen nedenfor. 3. Gjør ett av følgende i bildearkivet: Velg Next ved å trykke på Modus-knappen for å navigere i bildearkivet. Velg Maximize ved å trykke på Forstørrelsesglass-knappen for å forstørre en spesifikt bilde. 4. Velg Exit ved å trykke på Av/på-knappen for å avslutte bildearkivet. #T559811; r. B/ 6894/6894; nb-no 22

29 10 Bruk 10.7 Endre innstillinger Generelt Du kan velge forskjellige innstillinger. Disse innstillingene inkluderer følgende: Temperaturenhet. Temperaturindikasjon. Dato. Tid. Fabrikkstandardinnstillinger Prosedyre Gå frem på følgende måte: 1. Trykk på og hold nede Modus-knappen og trykk deretter på Forstørrelsesglass-knappen. Dette vil vise skjermen nedenfor. 2. Velg Settings ved å trykke på Forstørrelsesglass-knappen. Dette vil vise skjermen nedenfor. 3. Velg Next ved å trykke på Modus-knappen for å navigere til parameteren som du ønsker å endre. 4. Velg Adjust ved å trykke på Forstørrelsesglass-knappen for å endre en spesifikk verdi. 5. Velg Exit ved å trykke på Av/på-knappen for å bekrefte valget og avslutte dialogboksen. #T559811; r. B/ 6894/6894; nb-no 23

30 11 Lastebillader (valgfritt tilbehør) 11.1 Innledning Takk for at du valgte lastebilladeren i Flir K-serien fra Flir Systems. Lastebilladeren skal monteres på en flat overflate i bilen, i et av utstyrsskapene eller på et annet passende sted på brannbilen. Lastebilladeren har fem porter for kabeltilkobling én gjennom baksiden på metallbraketten og én port på hver side av lastebilladeren. Lastebilladeren kan også brukes med en standard Flir Systems-strømforsyning og har ne batterilader på den nedre delen av enheten Deler og funksjoner 1. Toppdeksel. 2. LED-indikator for kameraladeren. 3. Hull for å feste laderen til metallbraketten. 4. Kontakter i holderen. #T559811; r. B/ 6894/6894; nb-no 24

31 11 Lastebillader (valgfritt tilbehør) 5. Koble laderen til strøm med en standard Flir Systems-strømforsyning. 6. Hull for å feste laderen til metallbraketten. 7. LED-indikator for batteriladeren. 8. Batterispor. 9. Original lås for å feste batteriet under lading. 10. Kabelport (1 av 4). 11. Kablingsstøtte VDC-kabelsokkel. 13. Forsenkning for kabel 14. Kablingsstøtte Velge en passende posisjon Før du monterer lastebilladeren bør du bruke noen få minutter til å finne en passende plassering. Monteringsposisjonen bør være beskyttet mot regn og veisprut, og det bør være rimelig enkelt å koble til en kabel som går fra brannbilens VDC-system til lastebilladeren. Andre faktorer kan være viktige, f.eks. tilgang til paneler og utstyr bak lastebilladeren Anbefalt kabelområde og sikring Kabelområde Sikring 1.5 mm 2 (No. 15 AWG) 5 A 11.5 Monteringsinstruksjoner Gå frem på følgende måte: 1. Koble til en kabel som går fra brannbilens VDC-system til den valgte monteringsposisjonen til lastebilladeren. Ikke koble denne kabelen til VDC-systemet nå. Kablingen må inneholde en sikring som er montert i nærheten av batteriet. Se ovenfor for å se sikringsanbefalinger. 2. Fjern de to skruene som holder metallbraketten på plass. 3. Fjern metallbraketten. 4. Bruk metallbraketten som en mal for å markere hvor monteringshullene skal drilles. 5. Drill hullene. 6. Monter metallbraketten med naglene og/eller skruene som følger med lastebilladeren. 7. Koble kabelen til kabelsokkelen på baksiden av lastebilladeren. OBS Legg merke til polariteten når du kobler kabelen til kabelsokkelen. 8. Koble til kabelen slik at den kommer ut gjennom den valgte kabelporten. 9. Monter lastebilladeren til metallbraketten med de to skruene som du fjernet under trinn 2. ovenfor. 10. Koble kabelen til brannbilens VDC-system Lade kameraet Gå frem på følgende måte: 1. Ta av toppdekselet til lastebilladeren. 2. Skyv kameraet på plass. 3. Trykk ned toppdekselet. Ladingen av kameraet har nå begynt og er ferdig når den blå lampen lyser kontinuerlig. Det tar ca. fire timer å fullade kameraet Lade batteriet separat Flir K-seriens batterier kan lades separat med batteriladeren nederst på enheten. #T559811; r. B/ 6894/6894; nb-no 25

32 11 Lastebillader (valgfritt tilbehør) Gå frem på følgende måte: 1. Dra i den originale låsen nederst på kameraet. 2. Ta batteriet ut av kameraet. 3. Sett batteriet inn i sporet nederst på laderen. 4. Fest batteriet ved å bruke den originale låsen på laderen. Ladingen av batteriet har nå begynt og er ferdig når den blå lampen lyser kontinuerlig. Det tar ca. fire timer å fullade batteriet Tekniske data Mål (høyde bredde dybde) Vekt Strøminngang Ladetid (kamera) Ladetid (separat batteri) Maksimal strøm Nominell strøm 380 mm 180 mm 153 mm 2,2 kg VDC 4 timer 4 timer 3 A 2,3 A 11.9 Rengjøring Koble lastebilladeren fra brannbilens VDC-system før rengjøing. Lastebilladeren kan rengjøres med varmt vann eller et svakt rengjøringsmiddel. Ikke bruk løsemidler eller lignende væsker Kundestøtte Hvis du får problemer, kan du ta kontakt med kundestøtte på #T559811; r. B/ 6894/6894; nb-no 26

33 12 Tekniske data Du finner tekniske data i produktkatalogen og/eller de tekniske dataarkene på CD-ROMen med brukerdokumentasjon som følger med produktet. Produktkatalogen og dataarkene er også tilgjengelige på #T559811; r. B/ 6894/6894; nb-no 27

34 13 Rengjøre kameraet 13.1 Kamerahus, kabler og annet tilbehør Væsker Bruk en av disse væskene: Varmt vann En oppløsning med et mildt vaskemiddel Utstyr En myk klut Prosedyre Gå frem på følgende måte: 1. Dypp kluten i væske. 2. Vri opp kluten for å fjerne overflødig væske. 3. Rengjør delen med kluten. Bruk ikke tynner eller en tilsvarende væske på kameraet, kablene eller tilbehøret. Det kan skade utstyret Infrarød linse Væsker Bruk en av disse væskene: Kommersiell linsevæske som inneholder over 30 % isopropylalkohol. 96 % etylalkohol (C 2H 5OH). DEE (= "eter" = dietyleter, C 4H 10O). 50 % aceton (= dimetylketon, (CH 3) 2CO)) + 50 % etylalkohol (etter volum). Denne væsken forhindrer tørkemerker på linsen Utstyr Vatt Prosedyre Gå frem på følgende måte: 1. Dypp vatten i væsken. 2. Vri opp kluten for å fjerne overflødig væske. 3. Tørk av linsen kun én gang og kast vatten. ADVARSEL Forsikre deg om at du leser alle relevante MSDS (materialsikkerhetsdatablad) og advarseletiketter på beholderne før du bruker en væske. Væskene kan være farlige. Vær forsiktig når du rengjør den infrarøde linsen. Linsen har et følsomt antirefleksbelegg. Ikke overdriv rengjøringen av den infrarøde linsen. Dette kan skade antirefleksbelegget. #T559811; r. B/ 6894/6894; nb-no 28

35 14 Om Flir Systems Flir Systems ble grunnlagt i 1978 for å gå i bresjen for utviklingen av avanserte infrarøde bildesystemer og er verdensledende innen konstruksjon, produksjon og markedsføring av termiske bildesystemer for et bredt spekter av kommersielle, industrielle og offentlige anvendelser. I dag omfatter Flir Systems fem store selskaper som helt siden 1958 har frembrat enestående resultater innen infrarød teknologi det svenske AGEMA Infrared Systems (tidligere AGA Infrared Systems), de tre amerikanske selskapene Indigo Systems, FSI og Inframetrics, og det franske selskapet Cedip. I november 2007 ble Extech Instruments overtatt av Flir Systems. Figur 14.1 Patentdokumenter fra begynnelsen av 1960-årene Selskapet har solgt over 234,000 infrarøde kameraer verden over til bruk i blant annet forebyggende vedlikehold, forskning og utvikling, ikke-destruktiv testing, prosesskontroll og automasjon, besiktigelse av maskiner og mye annet. Flir Systems har tre produksjonsanlegg i USA (Portland, OR, Boston, MA og Santa Barbara, CA) og ett i Sverige (Stockholm). Siden 2007 er det også et produksjonsanlegg i Tallinn, Estland. Direktesalgkontorer i Belgia, Brasil, Kina, Frankrike, Tyskland, Storbritannia, Hong Kong, Italia, Japan, Korea, Sverige og USA sammen med et verdensomspennende nettverk av agenter og distributører støtter vår internasjonale kundebase. Flir Systems i førersetet når det gjelder nyskapning i den infrarøde kameraindustrien. Vi forutser markedsbehovene ved hele tiden å forbedre våre eksisterende kameraer og utvikle nye. Selskapet har satt standarder innen produktdesign og utvikling, f.eks. med det første batteridrevne bærbare kameraet for industrielle inspeksjoner, det første ikke-avkjølte infrarøde kameraet, bare for å nevne noen av våre innovasjoner. #T559811; r. B/ 6894/6894; nb-no 29

36 14 Om Flir Systems Figur 14.2 TIL VENSTRE: Thermovision Modell 661 fra Kameraet veide ca. 25 kg, oscilloskopet 20 kg og stativet 15 kg. Brukeren trengte også et 220 VAC generatorsett og en 10-litersflaske med flytende nitrogen. Til venstre for oscilloskopet ser du polaroidtilbehøret (6 kg). TIL HØYRE: Flir i7 fra Vekt: 0,34 kg, inkludert batteri. Flir Systems produserer selv alle de viktigste mekaniske og elektroniske komponentene til kamerasystemene. Alle produksjonstrinn utføres og overvåkes av våre egne ingeniører, fra detektorkonstruksjon og produksjon via linser og systemelektronikk, til sluttesting og kalibrering. Den dyptgående ekspertisen til disse infrarødspesialistene garanterer nøyaktigheten og påliteligheten til alle vitale komponenter som monteres inn i ditt infrarøde kamera Mer enn bare et infrarødt kamera Hos Flir Systems innser vi at det er jobben vår å gå lenger enn bare å produsere de beste infrarøde kamerasystemene. Vi er forpliktet til å sette alle som bruker våre infrarøde kamerasystemer, i stand til å arbeide mer produktivt ved å skaffe dem den mest slagkraftige kombinasjonen av kamera og programvare. Skreddersydd programvare for forebyggende vedlikehold, Fo&U og prosessovervåking utvikles på huset. Det meste av programvaren er tilgjengelig på mange forskjellige språk. Vi støtter alle våre infrarøde kameraer med mye forskjellig tilbehør for å tilpasse utstyret vårt til de mest krevende infrarøde anvendelsene Dele vår kunnskap Selv om kameraene våre er laget for å være brukervennlige, handler termografi om mye mer enn bare å kunne håndtere et kamera. Derfor har Flir Systems grunnlagt Infrared Training Center (ITC), en separat forretningsenhet som gir sertifiserte opplæringskurs. Ved å delta på ett av ITC-kursene, vil du få en virkelig praktisk opplæring. Staben i ITC er også der for å gi deg den applikasjonsstøtten du måtte ha behov for når du skal sette infrarød teori ut i praksis Støtte våre kunder Flir Systems driver et verdensomspennende servicenettverk for å holde kameraet ditt i gang til enhver tid. Hvis du har problem med kameraet ditt, har lokale servicesentre alt utstyr og all kunnskap som trengs til å løse problemet på kortest mulig tid. Derfor er det ikke behov for å sende kameraet til den andre siden av jordkloden, og du slipper å snakke med noen som ikke snakker ditt språk. #T559811; r. B/ 6894/6894; nb-no 30

37 14 Om Flir Systems 14.4 Noen få bilder fra anleggene våre Figur 14.3 TIL VENSTRE: Utvikling av systemelektronikk. TIL HØYRE: Testing av en FPA-detektor. Figur 14.4 TIL VENSTRE: Diamantslipemaskin. TIL HØYRE: Polering av linse. Figur 14.5 TIL VENSTRE: Testing av IR-kameraer i klimakammeret. TIL HØYRE: Robot for testing og kalibrering av kameraet. #T559811; r. B/ 6894/6894; nb-no 31

38 15 Historie og infrarød teknologi Før år 1800 hadde man ikke en gang mistanke om at den infrarøde delen av det elektromagnetiske spektret eksisterte. Den opprinnelige betydningen av det infrarøde spektret, eller ganske enkelt infrarødt som det ofte kalles, som en form for varmestråling er muligens mindre åpenbar i dag enn da det ble oppdaget av Herschel i Figur 15.1 Sir William Herschel ( ) Oppdagelsen skjedde ved en tilfeldighet under søking etter et nytt optisk materiale. Sir William Herschel kongelig astronom for Kong George III av England, og allerede berømt for oppdagelsen av planeten Uranus, lette etter et optisk filtermateriale for å redusere lysstyrken når man så på solen gjennom teleskoper ved solobservasoner. Under testing av forskjellige prøver av farget glass som ga samme reduksjon i lysstyrke, oppdaget han at noen av prøvene slapp gjennom svært lite av solens varme, mens andre slapp gjennom så mye varme at ha risikerte å skade øynene etter bare noe få sekunders observasjon. Herschel ble snart overbevist om nødvendigheten av å sette i gang et systematisk eksperiment for å finne ett enkelt materiale som ville gi ønsket reduksjon i lysstyrke, samtidig som det ga maksimal varmereduksjon. Han startet eksperimentet ved å gjenta Newton s prismeeksperiment, men han var på utkikk etter varmeeffekten i stedet for den visuelle fordelingen av intensiteten i spektret. Først svertet han pæren til et følsomt kvikksølvtermometer i glass med blekk, og med dette som strålingsdetektor fortsatte han å teste varmeeffekten til de forskjellige fargene i spektret som ble dannet på toppen av et bord ved å slippe sollys gjennom et glassprisme. Andre termometre som var plassert utenfor solstrålene, fungerte som kontroll. Etter hvert som det svertede termometeret ble flyttet sakte langs fargene i spektret, viste temperaturavlesingene en konstant økning fra den fiolette enden til den røde enden. Dette var ikke helt uventet, siden den italienske forskeren Landriani, i et lignende eksperiment i 1777 hadde observert mye av den samme effekten. Det var imidlertid Herschel som først innså at det må være et punkt hvor varmeeffekten nådde et maksimum, og at målinger som er begrenset til den synlige delen av spektret ikke klarer å finne dette punktet. Figur 15.2 Marsilio Landriani ( ) Ved å flytte termometeret inn i det mørke området utenfor den røde enden av spektret, bekreftet Herschel at varmen fortsatte å øke. Da han fant maksimumspunktet, lå det godt utenfor den røde enden i det som i dag er kjent som de infrarøde bølgelengdene. #T559811; r. B/ 6894/6894; nb-no 32

39 15 Historie og infrarød teknologi Da Herschel avslørte oppdagelsen sin, refererte han til denne nye delen av det elektromagnetiske spektret som det termometriske spektret. Noen ganger refererte han til selve strålingen som mørk varme, eller ganske enkelt de usynlige strålene. Ironisk nok, og i motsetning til folks oppfatning, var det ikke Herschel som var opphavet til uttrykket infrarød. Ordet begynte bare å opptre i litteraturen omlag 75 år senere, og det er fortsatt uklart hvem som var opphavet til det. Herschel s bruk av glass i prismen i det opprinnelige eksperimentet førte til noen tidlige kontroverser med hans samtidige om de infrarøde bølgelengdene virkelig eksisterte. I forsøk på å bekrefte dette arbeidet, brukte ulike forskere forskjellige typer glass med forskjellig gjennomsiktighet i det infrarøde området. I de senere eksperimentene sine ble Herschel klar over den begrensede gjennomsiktigheten til glass i forhold til den nyoppdagede termiske strålingen, og han ble tvunget til å konkludere med at optikk for infrarøde stråler muligens ville bli henvist til å bruke kun reflektive elementer (dvs. flate og buede speil). Heldigvis var dette sant bare til 1830, da den italienske forskerenmelloni, gjorde den store oppdagelsen at steinsalt (NaCl) som forekommer naturlig, og som fantes i store nok naturlige krystaller slik at man kunne lage linser og prismer er bemerkelsesverdi gjennomsiktig for infrarød stråling. Resultatet var at steinsalt ble det viktigste infrarøde optiske materialet, og det fortsatte å være det de neste hundre årene, helt til man utviklet syntetisk krystall i årene. Figur 15.3 Macedonio Melloni ( ) Termometre som strålingsdetektorer ble ikke utfordret før i 1829, året danobili oppfant termoelementet. (Herschel s eget termometer kunne leses til 0,2 C (0,036 F), og senere modeller kunne leses til 0,05 C (0,09 F)). Så skjedde det et gjennombrudd; Melloni koblet flere termoelementer i serie for til den første termosøylen. Denne nye anvendelsen var minst 40 ganger så følsom som det beste termometeret den gang av til å detektere varmestråling og det var i stand til å detektere varmen fra en person som stod tre meter unna. Det første såkalte varmebildet ble mulig i Dette var et resultat av arbeidet til Sir John Herschel, sønn av mannen som oppdaget den infrarøde strålingen, og en berømt astronom. Basert på forskjellen i fordamping fra en tynn oljefilm når den eksponeres for et varmemønster som fokuseres på den, kunne man se det termiske bildet fra reflektert lys, hvor interferenseffektene til oljefilmen gjorde bildet synlig for øyet. Sir John klarte fikk også til en primitiv registrering av det termiske bildet på papir. Dette kalte han en termograf. #T559811; r. B/ 6894/6894; nb-no 33

40 15 Historie og infrarød teknologi Figur 15.4 Samuel P. Langley ( ) Forbedringen av følsomheten til den infrarøde detektoren gikk sakte. Et annet viktig gjennombrudd, som Langley sto for i 1880, var oppfinnelsen av bolometeret. Dette besto av en tynn svertet stripe i platina koblet i én arm på en Wheatstonebru-krets, og som den infrarøde strålingen ble fokusert mot og som et følsomt galvanometer reagerte på. Det sies at dette instrumentet har vært i stand til å oppdage varmen fra ei ku i en avstand på 400 meter. En engelsk vitenskapsmann,sir James Dewar, var den som først introduserte bruk av flytende gasser som kjølevæske (som flytende nitrogen med en temperatur på -196 C (-320,8 F)) innen lavtemperaturforskning. I 1892 oppfant han en unik vakuumisolert beholder hvor man kan lagre flytende gasser i flere dager. Den vanlige termosflasken, som brukes til å oppbevare varm og kald drikke, er basert på denne oppfinnelsen. I årene mellom 1900 og 1920 oppdaget verdens oppfinnere den infrarøde strålingen". Det ble utstedt mange patenter for apparater som detekterte personell, artilleri, fly, skip og til og med isberg. De første fungerende systemene i moderne betydning av ordet, begynte å bli utviklet under første verdenskrig , hvor begge sider hadde forskningsprogrammer som arbeidet med militær utnyttelse av infrarød stråling. Disse programmene omfattet eksperimentelle systemer for inntrenging/detektering av fiender, ekstern temperaturregistrering, sikker kommunikasjon og flyvende torpedostyring. Et infrarødt søkesystem som ble testet i denne perioden kunne detektere et fly som nærmet seg ved en avstand på 1,5 km (0,94 miles), eller en person mer enn 300 meter (984 ft.) unna. De mest følsomme systemene inntil da var alle basert på variasjoner av bolometer-ideen, men i mellomkrigstiden fikk man to revolusjonerende nye infrarøde detektorer: bildeomformeren og fotondetektoren. I starten fikk bildeomformeren mest oppmerksomhet fra det militære, fordi den satte en observatør for første gang i historien i stand til å praktisk talt å se i mørket. Men følsomheten til bildeomformeren var begrenset til de nære infrarøde bølgelengdene, og de mest interessante militære målene (dvs. fiendlige soldater) måtte lyses opp med infrarøde søkestråler. Siden dette innebar fare for å avsløre observatørens posisjon til en fiendtlig observatør med lignende utstyr, er det forståelig at den militære interessen for bildeomformeren etter hvert avtok. De taktisk militære ulempene til såkalt aktive (dvs. utstyrt med søkestråle) termiske bildesystemer ga etter andre verdenskrig støtet til et omfattende hemmelig infrarødt forskningsprogram for utvikling av passive (uten søkestråle) systemer basert på den ekstremt følsomme fotondetektoren. I løpet av denne perioden hindret militært hemmelighold åpen informasjon om statusen til infrarød bildeteknologi. Det begynte å bli slutt på dette hemmeligholdet midt på 1950-tallet, og fra da av ble systemer basert på termisk bildegjengivelse å bli tilgjengelig for sivil vitenskap og industri. #T559811; r. B/ 6894/6894; nb-no 34

Din bruksanvisning NOKIA RX-4

Din bruksanvisning NOKIA RX-4 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NOKIA RX-4. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NOKIA RX-4 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Register your product and get support at HP8697. Brukerhåndbok

Register your product and get support at  HP8697. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8697 Brukerhåndbok o n a m b l k c d j e Salon i f g h p q 24 r 3 4 7~10 sec. 7~10 5 7~10 sec. 6 sec. 7 7~10 sec. Norsk Gratulerer med

Detaljer

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 1 Innholdsregister Beskrivelse... 3 Innhold i esken... 3 Beskrivelse av enhet:... 4 Komme i gang... 5 Batteri installering... 5 Lading av batteri...

Detaljer

Innhold. Smartfix Skanner Engelsk Manual Programvare -2-

Innhold. Smartfix Skanner Engelsk Manual Programvare -2- Innhold NO 1. Innhold... 2 2. Funksjoner... 3 3. Installere batteriet... 5 4. Lading av batteriet... 6 5. Bruk. 7 6. Overføre bilder til PC... 17 7. Spesifikasjoner... 20 8. Indikatorer... 21 9. Systemkrav.....

Detaljer

Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning

Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning CECH-ZCD1 7020229 Kompatibel maskinvare PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Les denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til PlayStation

Detaljer

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel maskinvare PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Les denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til PlayStation

Detaljer

Wonder Core Smart brukerveiledning WCS-61

Wonder Core Smart brukerveiledning WCS-61 WCS-61 Wonder Core Smart brukerveiledning Vær nøye med å lese «Sikkerhetsregler» før bruk så du vet hvordan du skal benytte utstyret riktig. Oppbevar instruksene på et trygt sted så du kan slå opp i dem

Detaljer

Hair Styler. Register your product and get support at HP4698/22. Brukerhåndbok

Hair Styler.  Register your product and get support at HP4698/22. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hair Styler HP4698/22 NO Brukerhåndbok e f h g i j d c o p n m l b q k a r s t v u Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips!

Detaljer

TAKK INNHOLD. På vegne av alle hos Tvins AB takker vi for at du har valgt å kjøpe Go!. Go! Nails.

TAKK INNHOLD. På vegne av alle hos Tvins AB takker vi for at du har valgt å kjøpe Go!. Go! Nails. BRUKERVEILEDNING TAKK På vegne av alle hos Tvins AB takker vi for at du har valgt å kjøpe Go. Go Nails. Go Go Nails er et helt nytt manikyr- og pedikyrsett som vil gjøre neglene dine vakre og sunne uansett

Detaljer

Esken inneholder. Tegnforklaring

Esken inneholder. Tegnforklaring VisionNova 5 2009:Layout 1 30-10-09 14:25 Side 44 Esken inneholder Ett kamera m/innebygget batteri En monitor To nettadaptere Ett oppladbart batteri for monitor (3.7V 850mAH Li-ion) Ett stativ/veggfeste

Detaljer

Styler. Register your product and get support at HP4680/00. Brukerhåndbok

Styler.  Register your product and get support at HP4680/00. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Styler HP4680/00 NO Brukerhåndbok d g e f h c b a j k l m n i o p r q s Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil

Detaljer

Produkt Detaljer: Innholdet i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bunn lås 3) ipad topp lås 4) Tastatur

Produkt Detaljer: Innholdet i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bunn lås 3) ipad topp lås 4) Tastatur Produkt Detaljer: 1) ipad Cover ) ipad bunn lås 3) ipad topp lås 4) Tastatur 5) Funksjonstaster 6) Bluetooth LED 7) Lade LED 8) Av / på og Bluetooth tilkoplingsknappen 9) USB lading 5V/DC 1 5 3 8 9 4 5

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

Welch Allyn Connex Spot Monitor Hurtigreferansekort

Welch Allyn Connex Spot Monitor Hurtigreferansekort Welch Allyn Connex Spot Monitor Hurtigreferansekort Innhold På/av-knapp...2 Avslutte...2 Logge på og velge en profil...2 Batteristatus...2 Bytte profil...2 Starte/stoppe blodtrykk...2 Starte intervaller...2

Detaljer

Montere HP TouchSmart på vegg. Brukerhåndbok

Montere HP TouchSmart på vegg. Brukerhåndbok Montere HP TouchSmart på vegg Brukerhåndbok De eneste garantiene for Hewlett-Packardprodukter og -tjenester er angitt i de uttrykte erklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ingenting i

Detaljer

62 MAX/62 MAX + Infrared Thermometer

62 MAX/62 MAX + Infrared Thermometer 62 MAX/62 MAX + Infrared Thermometer Bruksanvisning (Norwegian) April 2012 Rev. 1, 11/12 2012 Fluke Corporation. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice. All product names

Detaljer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8605. Brukerhåndbok

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8605. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8605 NO Brukerhåndbok HP8605 a b c d e f g h i j 10 sec. Norsk 1 Gratulerer Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du

Detaljer

Register your product and get support at HP8699. Brukerhåndbok

Register your product and get support at  HP8699. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8699 Brukerhåndbok r q p o a b s t n m c d u l k e Salon j f g h i v 23 24 x 3 4 7~10 sec. 5 7~10 sec. 6 7~10 sec. 7 7~10 sec. 8 9 Norsk

Detaljer

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000 Bruksanvisning for Vifteovn Modell: VS 2000 BEHA VARMESØYLE VS 2000 LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU FORSØKER Å MONTERE, INSTALLERE, BRUKE ELLER VEDLIKEHOLDE PRODUKTET SOM BESKRIVES. BESKYTT DEG SELV OG

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K 9212427/2

Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K 9212427/2 Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Innledning Med Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K (heretter kalt DC-11) kan du lade batteriet i to kompatible

Detaljer

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.:

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: Videomatic VEO Bruker- og vedlikeholdsveiledning Videomatic VEO Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: 1 Innhold Videomatic VEO... 1 Generelt... 3 Medisinsk klassifisering... 3 Levetid... 3 Installasjon...

Detaljer

Bærbar harddisk USB 2.0 Brukerveiledning

Bærbar harddisk USB 2.0 Brukerveiledning Bærbar harddisk USB 2.0 Brukerveiledning Norsk Innhold Innledning 3 Koble til bærbar harddisk 3 Lagre og overføre data 4 Koble fra bærbar harddisk 5 Teknisk støtte 6 Vilkår for begrenset garanti 7 Rettigheter

Detaljer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Straightener HP8339. Brukerhåndbok

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Straightener HP8339. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8339 NO Brukerhåndbok l a b c d e f g h i j k Norsk 1 Innledning Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du

Detaljer

S9 Wireless Module. User Guide. Norsk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Norsk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Takk for at du valgte en S9 trådløs modul. Når S9 trådløs modul brukes sammen med ResMed S9-apparater i hjemmet, overfører den

Detaljer

3. Security-kort: Scurity-kortet brukes til å starte Skulesens komputere og til å få adgang til neste etasje.

3. Security-kort: Scurity-kortet brukes til å starte Skulesens komputere og til å få adgang til neste etasje. Brukerveiledning 1. Poengteller: Sjekk for å se hvor mange poeng du har. 2. Nivåmåler: Forteller hvilken etasje i Skumlesens bygning du er i. 3. Security-kort: Scurity-kortet brukes til å starte Skulesens

Detaljer

1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning

1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning 1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning Les brukerveiledningen nøye før du tar apparatet i bruk Introduksjon Takk for at du har kjøpt dette mini-dvr-kameraet. Den er liten nok til å skjules hvor du ønsker

Detaljer

Nordic Eye Solo PC og MAC

Nordic Eye Solo PC og MAC Nordic Eye Solo PC og MAC VGA & USB Bruksanvisning Versjon 5.3 1 Innholdsregister Produktets innhold... s. 3 Systemkrav... s. 3 Monteringsanvisning... s. 4 Tilkobling til monitor... s. 4 Tilkobling og

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

Straightener. Register your product and get support at HP8297. Brukerhåndbok

Straightener. Register your product and get support at  HP8297. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8297 NO Brukerhåndbok a b cd e g f h i Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte

Detaljer

Brukerhåndbok. Compact+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0408

Brukerhåndbok. Compact+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0408 Brukerhåndbok Compact+ Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0408 2 Innholdsfortegnelse 1. Generelt... 4 Om

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

Nokia stereoheadset WH-700 9206935/1

Nokia stereoheadset WH-700 9206935/1 Nokia stereoheadset WH-700 7 9206935/1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia og Nokia Connecting People er registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt- eller firmanavn som nevnes

Detaljer

Straightener. Register your product and get support at HP8360/00. Brukerhåndbok

Straightener.  Register your product and get support at HP8360/00. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8360/00 NO Brukerhåndbok Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som

Detaljer

Nordic Eye Solo VGA & USB

Nordic Eye Solo VGA & USB Nordic Eye Solo VGA & USB Bruksanvisning Versjon 3.41 1 Innholdsregister Produktets innhold... s. 3 Systemkrav... s. 3 Monteringsanvisning... s. 4 Tilkobling til monitor... s. 4 Tilkobling og installasjon

Detaljer

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Kaffe-Espresso-Bar (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel

Detaljer

HP8180

HP8180 Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8180 NO Brukerhåndbok Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips tilbyr,

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

BRUSH HEAD SPEED SETTING SELECTION C ON/OFF BUTTON SPEED SETTING INDICATOR BATTERY LIFE INDICATOR USB ENABLED CHARGER

BRUSH HEAD SPEED SETTING SELECTION C ON/OFF BUTTON SPEED SETTING INDICATOR BATTERY LIFE INDICATOR USB ENABLED CHARGER NO Brukerveiledning A BRUSH HEAD B SPEED SETTING SELECTION C ON/OFF BUTTON D E F G SPEED SETTING INDICATOR BATTERY LIFE INDICATOR USB ENABLED CHARGER AC ADAPTER (NOT SHOWN) Available with some models NORSK

Detaljer

BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER

BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER 2011 Powerline Industrial Ltd. All rights reserved. Powerline PL-C004P (6/12 Volt, 4.5 Ampere) Norsk Bruksanvisning: TILTENKT BRUK: Produktet

Detaljer

Croma 100 / 230. Elektronisk ringeklokke. Installasjon og brukerveiledning. Kjære kunde.

Croma 100 / 230. Elektronisk ringeklokke. Installasjon og brukerveiledning. Kjære kunde. Croma 100 / 230 Elektronisk ringeklokke Installasjon og brukerveiledning Kjære kunde. Ved å kjøpe dette utstyret har du anskaffet et kvalitetsprodukt som Grothe har utviklet og produsert for deg med høyest

Detaljer

6 i 1 multimåler for fuktighet/avstand/metall/spenning/ stendere med vater

6 i 1 multimåler for fuktighet/avstand/metall/spenning/ stendere med vater DDMSVW-800 6 i 1 multimåler for fuktighet/avstand/metall/spenning/ stendere med vater Oversikt over deler 1. Laserpeker 2. Vater 3. LCD-display 4. Avlesningsknapper 5. Tastatur 6. Fuktighetssensor 7. Detektormodus/OFF

Detaljer

K323W. Fitting Kit. Monteringsanvisning for takstativ. x 4 x 8 x 1 x 1. x 4 x 4 x 4 x 4. x 8. Revision No: 5C 1

K323W. Fitting Kit. Monteringsanvisning for takstativ. x 4 x 8 x 1 x 1. x 4 x 4 x 4 x 4. x 8. Revision No: 5C 1 Fitting Kit Monteringsanvisning for takstativ x 4 x 8 x 1 x 1 x 4 x 4 x 4 x 4 x 8 Revision No: 5C 1 Montering første gang Pakk ut delene og kontroller innholdet. Kontakt din forhandler hvis deler mangler

Detaljer

Komme i gang. Last ned appen Gå til App Store eller Google Play, og søk etter izettle.

Komme i gang. Last ned appen Gå til App Store eller Google Play, og søk etter izettle. Komme i gang Last ned appen Gå til App Store eller Google Play, og søk etter izettle. Opprett en izettle-konto Du kan opprette en konto i appen eller på izettle.com Legg til produkter Skap ditt eget produktbibliotek,

Detaljer

Nokia Radio Headset HS-2R Brukerhåndbok utgave

Nokia Radio Headset HS-2R Brukerhåndbok utgave Nokia Radio Headset HS-2R Brukerhåndbok 9355494 2. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-2R er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv

Detaljer

TO-VEIS TRÅDLØST TILKALLINGSSYSTEM PG-200

TO-VEIS TRÅDLØST TILKALLINGSSYSTEM PG-200 TO-VEIS TRÅDLØST TILKALLINGSSYSTEM PG-200 Takk for at du har valgt vårt produkt PG-200 trådløse tilkallingssystem. Vennligst les denne bruksanvisningen før du tar produktet i bruk. Hvis du har noen spørsmål,

Detaljer

HeartSine samaritan PAD Trainer Brukerbeiledning

HeartSine samaritan PAD Trainer Brukerbeiledning HeartSine samaritan PAD Trainer Brukerbeiledning INNHOLDSFORTEGNELSE HeartSine samaritan PAD KONFIGURASJON HeartSine samaritan PAD Trener 3 HeartSine samaritan PAD Trener Tilbehør 3 Oppsett og programmering

Detaljer

PlayStation Camera. Brukerhåndbok CUH-ZEY

PlayStation Camera. Brukerhåndbok CUH-ZEY PlayStation Camera Brukerhåndbok CUH-ZEY2 7028418 NO Før bruk ˎˎLes denne håndboken og håndboken til kompatibel maskinvare nøye. Behold håndbøkene for senere referanse. ˎˎOppdater alltid systemet til den

Detaljer

Nokia sykkelladersett. 3.0. utgave

Nokia sykkelladersett. 3.0. utgave Nokia sykkelladersett 2 3 6 1 4 5 8 7 9 10 11 3.0. utgave 12 13 15 14 16 17 18 20 19 21 22 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Innledning Med Nokia sykkelladersett kan du lade batteriet i en kompatibel

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION W5000

Din bruksanvisning HP PAVILION W5000 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION W5000. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION W5000 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Bruksanvisning for Looky4 Digital lupe

Bruksanvisning for Looky4 Digital lupe Bruksanvisning for Looky4 Digital lupe 1. Introduksjon Gratulerer med din nye elektroniske lupe Looky4! I denne bruksanvisningen vil du finne beskrivelse for alle funksjonene lupen har. Vi anbefaler at

Detaljer

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder Bruksanv. 4561Dansk-orsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17 Esken inneholder Gratulerer! Vi takker for tilliten ved ditt valg av OVA Vision COLOR. Vennligst les nøye igjennom denne bruksanvisning og oppbevar

Detaljer

Hairdryer. Register your product and get support at. HP4935/00. Brukerhåndbok

Hairdryer. Register your product and get support at.  HP4935/00. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4935/00 Brukerhåndbok Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

Baderomsovn. Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien

Baderomsovn. Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien Baderomsovn Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien Dette bildet er kun til referansebruk. Produktet i denne pakningen kan se noe annerledes ut. Les denne instruksjonen nøye før du

Detaljer

TALITOR TA-1000. Brukerveiledning. Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem INNHOLD. Talitor TA-1000 HMS art. nr.: 020748 Bestillingsnr.

TALITOR TA-1000. Brukerveiledning. Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem INNHOLD. Talitor TA-1000 HMS art. nr.: 020748 Bestillingsnr. Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem Brukerveiledning TALITOR TA-1000 Talitor TA-1000 HMS art. nr.: 020748 Bestillingsnr.: 2227400 INNHOLD Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem... 1 Generell

Detaljer

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning Delenummer: 92P1932 ThinkPad X Series Installeringsveiledning Sjekkliste for utpakking Takk for at du kjøpte en IBM ThinkPad X Series-maskin. Kontroller innholdet på denne listen mot innholdet i boksen.

Detaljer

Brukerveiledning Garrison fotoelektrisk detektorsystem LK-20HD

Brukerveiledning Garrison fotoelektrisk detektorsystem LK-20HD Generelt Brukerveiledning Garrison fotoelektrisk detektorsystem LK-20HD LK-20HD, LK-35HD og LK-70HD er fotoelektriske detektorsystemer som er designet for å aktivere en inntrengeralarm gjennom et par usynlige

Detaljer

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning Baby Treng reiseseng Bruksanvisning Les denne bruksanvisningen nøye før bruk. Advarsel: Dersom du ikke følger instruksjonene i bruksanvisningen, kan det føre til skader og mulig kvelning. Bruk aldri ekstra

Detaljer

20V lader for robotgressklipper

20V lader for robotgressklipper WA3750 1 2 2 a b A B C 4 1. Strømadapter 2. Kobling Ikke alt illustrert eller beskrevet tilbehør inngår i leveransen. Vi anbefaler at du kjøper alt ekstrautstyr fra butikken der du kjøpte dette verktøyet.

Detaljer

BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57

BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57 BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57 1 Vidhaugen 114 7550 Hommelvik Norway Tele: +47 73979017 E-mail: post@tgelectronics.no Web: www.tgelectronics.no TG Electronics/ Beckmann GmbH er ikke ansvarlig overfor

Detaljer

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering Bruksanvisning TF 18 EL (4,5/9/18 kw) Art.nr: FNO26495 Komplett med luftfordeler. For maksimal sikkerhet, vennligst les sikkerhetsinstruksjonene som følger med hver maskin. Vennligst les gjennom bruksanvisningen

Detaljer

Din bruksanvisning PIONEER AVIC-S1 http://no.yourpdfguides.com/dref/5595877

Din bruksanvisning PIONEER AVIC-S1 http://no.yourpdfguides.com/dref/5595877 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for PIONEER AVIC-S1. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på PIONEER AVIC-S1 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Always here to help you

Always here to help you Always here to help you Register your product and get support at www.philips.com/welcome HD7699 HD7697 HD7695 HD7685 3 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1 HD7697, HD7695, HD7685 NORSK

Detaljer

NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER

NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER 2011 Powerline Industrial Ltd. All rights reserved. Powerline PL-C001P (6/12 Volt, 1 Ampere) Norsk Bruksanvisning: TILTENKT BRUK: Produktet

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning

Bruks og monteringsanvisning I-LOVIEW 7 FULL HD Bruks og monteringsanvisning 1 Innholdsregister Introduksjon... s. 3 Produktets innhold... s. 4 Instruksjoner før bruk... s. 4 Konfigurasjon... s. 5 Funksjoner og hurtigtaster... s.

Detaljer

PlayStation Move-navigeringskontroll. Bruksanvisning CECH-ZCS1E 4-196-653-21(1)

PlayStation Move-navigeringskontroll. Bruksanvisning CECH-ZCS1E 4-196-653-21(1) NO PlayStation Move-navigeringskontroll Bruksanvisning CECH-ZCS1E 4-196-653-21(1) Forholdsregler Før du bruker dette produktet må du lese denne håndboken nøye og beholde den slik at du kan referere til

Detaljer

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av Cozzy Fire elektrisk peis. Før du bruker produktet, bør du lese denne installasjonsveiledningen og bruksanvisningen nøye,

Detaljer

Straightener. Register your product and get support at HP8361/00. NO Brukerhåndbok

Straightener. Register your product and get support at  HP8361/00. NO Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8361/00 NO Brukerhåndbok a b c d e + -- --- f g h i j k l Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du

Detaljer

MEMOday. Art.nr Rev A NO

MEMOday. Art.nr Rev A NO Brukerveiledning MEMOday Art.nr 508260 Rev A NO Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Komme i gang... 3 3. Talestøtte... 4 4. Skifte bakgrunnsfarge... 4 5. Tidsintervaller... 4 6. Batteribackup...

Detaljer

HP UC-høyttalertelefon. Brukerhåndbok

HP UC-høyttalertelefon. Brukerhåndbok HP UC-høyttalertelefon Brukerhåndbok Copyright 2014, 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth er et varemerke som tilhører sin eier og brukes av Hewlett-Packard Company på lisens. Windows

Detaljer

DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning

DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning NO DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning CECH-ZDC1E Forholdsregler Før du tar i bruk dette produktet, må du lese denne veiledningen nøye og ta vare på den til senere bruk. Les også instruksjonene til

Detaljer

4 Port USB Hub 4 PORT USB HUB. Brukerveiledning. Versjon 1.0

4 Port USB Hub 4 PORT USB HUB. Brukerveiledning. Versjon 1.0 4 PORT USB HUB Brukerveiledning Versjon 1.0 Hjertelig takk Vi takker deg for at du kjøpte dette produktet fra Trust-assortimentet. Vi håper du får stor glede av det og anbefaler at du leser nøye gjennom

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR CHAdeMO- ADAPTER

BRUKERHÅNDBOK FOR CHAdeMO- ADAPTER BRUKERHÅNDBOK FOR CHAdeMO- ADAPTER KOMMUNIKASJONSBESTEMMELSER RADIO- OG TV-FORSTYRRELSER Utstyret som beskrives i denne håndboken, kan generere og utstråle radiofrekvensenergi. Hvis utstyret ikke installeres

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

BRUKERMANUAL. SafePoint D42. Rev1 - NO LOOMIS NORGE AS. 1 av 13

BRUKERMANUAL. SafePoint D42. Rev1 - NO LOOMIS NORGE AS. 1 av 13 BRUKERMANUAL SafePoint D42 Rev1 - NO20171106 1 av 13 1 av 13 INNHOLDSFORTEGNELSE SafePoint D42 INDEKS 1 - Sikkerhetsforskrifter 1-3 2 - Beskrivelse 4-5 3 - Brukere / Deponering 6-7 4 - Håndtering ved seddelkrøll

Detaljer

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VARMEPEIS Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VIKTIG Første gang varmeovnen brukes kan det merkes en svak lukt og litt røyk, dette er helt normalt og vil fort

Detaljer

F G H. Bytt batteri. 230 V Ja Unormalt batteri V Ja Normal bruk V Nei Bruk batteristrøm. 230 V Nei Batteriet er nesten flatt

F G H. Bytt batteri. 230 V Ja Unormalt batteri V Ja Normal bruk V Nei Bruk batteristrøm. 230 V Nei Batteriet er nesten flatt Produktinformasjon E A C F G H A: På/av-bryter : ruk vekselstrøm: konstant grønt ruk batteristrøm: blinkende grønt C: ruk vekselstrøm: angir belastningsnivå ruk batteristrøm: angir batterikapasitet D:

Detaljer

Programvareoppdateringer

Programvareoppdateringer Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Compact. Brukerhåndbok ! 23 32 75 00! 23 32 75 01. Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge

Compact. Brukerhåndbok ! 23 32 75 00! 23 32 75 01. Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 0904 2 Innholdsfortegnelse: 1. GENERELT 4 2. SIKKERHETSINSTRUKSJONER 4 3. INNHOLD

Detaljer

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311 Brukerhåndbok RUBY Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0311 2 Innholdsfortegnelse RUBY... 1 Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Produkt-/FDV-dokumentasjon

Produkt-/FDV-dokumentasjon Produkt-/FDV-dokumentasjon NRF-nr. Artikkelnavn 9722779 Batterilader CTEK Multi XS 7000 Batterilader 12V Fysiske data Vekt: 0,8 kg Lengde: 191,00 mm Volum: 0,8 dm 3 Bredde: 89,00 mm Høyde: 48,00 mm Lengde

Detaljer

EBR707C BRUKSANVISNING

EBR707C BRUKSANVISNING EBR707C BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av denne nye Krystall Vær Stasjon med ikon som har 3D projektor. Dette unike produkter er designet for hverdagsbruk hjemme eller på kontoret

Detaljer

PlayStation Move skarpskytter

PlayStation Move skarpskytter NO PlayStation Move skarpskytter Brukerveiledning CECHYA-ZRA1E 7017291 Delenavn Vist fra siden Øvre deksel Utløsersperre SELECTknapp -knapp -knapp Skytemodusvelger Opptrekkbart lager Løpsguide Utløserknapp

Detaljer

Infrarødt øretermometer BIE120. Bruksanvisning

Infrarødt øretermometer BIE120. Bruksanvisning Infrarødt øretermometer BIE120 Bruksanvisning Før du tar i bruk det nye øretermometeret ditt, må du lese denne bruksanvisningen nøye, slik at du kan bruke produktet riktig og trygt. Oppbevar bruksanvisningen

Detaljer

nüvi 3700-serien hurtigstartveiledning Mars 2011 190-01157-58 Rev. B Trykt i Taiwan for bruk med disse nüvi-modellene: 3750, 3760, 3790

nüvi 3700-serien hurtigstartveiledning Mars 2011 190-01157-58 Rev. B Trykt i Taiwan for bruk med disse nüvi-modellene: 3750, 3760, 3790 nüvi 3700-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 3750, 3760, 3790 Mars 2011 190-01157-58 Rev. B Trykt i Taiwan Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon

Detaljer

ESSE FIREWALL. Veggmontert peis uten pipe med katalysator MODELL: 39. Bruker- og service instruksjoner

ESSE FIREWALL. Veggmontert peis uten pipe med katalysator MODELL: 39. Bruker- og service instruksjoner ESSE FIREWALL Veggmontert peis uten pipe med katalysator MODELL: 39 Bruker- og service instruksjoner Disse instruksene skal overleveres til sluttkunden 0120 DENNE PEISE MØTER KRAVENE TIL DET EUROPEISKE

Detaljer

NeoTV 350 Media Player NTV350

NeoTV 350 Media Player NTV350 NeoTV 350 Media Player NTV350 2011 NETGEAR, Inc. Med enerett. Ingen deler av denne utgivelsen kan reproduseres, overføres, nedskrives, lagres i et gjenfinningssystem eller oversettes til noe språk i noen

Detaljer

BRUKSANVISNING JY-M7304

BRUKSANVISNING JY-M7304 BRUKSANVISNING JY-M7304 7 LCD Fargeskjerm for inntil 4 kamera Les nøye gjennom hele bruksanvisningen og ta vare på den til senere bruk. 1. Innhold 1. Innhold...1 2. Forholdsregler...2 3. Vedlikehold...3

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokias musikkstasjon MD-1. 9235760 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokias musikkstasjon MD-1. 9235760 1. utgave Brukerhåndbok for Nokias musikkstasjon MD-1 9235760 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet MD-1 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv

Detaljer

INFRARØDT DIGITALT VILTKAMERA

INFRARØDT DIGITALT VILTKAMERA INFRARØDT DIGITALT VILTKAMERA Prod.nr. TSC30 BRUKSANVISNING Takk for at du kjøpte dette produktet. Det er brukervennlig, har det siste innen viltkamerateknologi og tar klare digitale bilder døgnet rundt

Detaljer

Innhold. Stanley TLM99 1

Innhold. Stanley TLM99 1 Innhold NO Oppsett av instrumentet - - - - - - - - - - - - - - - - Innledning- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Oversikt - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Detaljer

Hairdryer HP8270. Register your product and get support at Brukerhåndbok

Hairdryer HP8270. Register your product and get support at  Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP8270 NO Brukerhåndbok a 9 b c d e f g h Norsk 1 Viktig Les denne brukerveiledningen nøye før du bruker apparatet, og ta vare

Detaljer

Hurtigmanual. Viltkamera Brecom C 2600

Hurtigmanual. Viltkamera Brecom C 2600 Hurtigmanual Viltkamera Brecom C 2600 NORSK Innledning Brecom C 2600 u/mms Pakken inneholder: - Kamera - Batteriboks - Festestropp - USB kabel - Phono kabel Med sin svært følsomme Passive lnfra-rød (PIR)

Detaljer

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og eventuelle eksterne stasjoner.

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og eventuelle eksterne stasjoner. Disker og stasjoner Dokumentdelenummer: 405759-091 Mai 2006 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og eventuelle eksterne stasjoner. Innhold 1 Behandle disker og stasjoner 2 Disklampe 3

Detaljer

TWINKLE SPECTRUM BRUKERHÅNDBOK. ! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101

TWINKLE SPECTRUM BRUKERHÅNDBOK. ! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101 BRUKERHÅNDBOK TWINKLE SPECTRUM Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE! VIKTIG INFORMASJON

Detaljer

JahtiJakt videobriller

JahtiJakt videobriller JahtiJakt videobriller Innhold Kapitel 1 - Pakken inneholder:... 1 Kapitel 2 - Funksjoner:... 3 Kapitel 3 - Instruksjoner... 3 3.2 - Starte enheten... 4 3.3 - Slå av enheten... 5 3.4 - Automatisk lukking...

Detaljer

MUVI ATOM micro DV Produkt Innhold

MUVI ATOM micro DV Produkt Innhold MUVI ATOM micro DV Produkt Innhold 1 x veho MUVI ATOM micro DV kamera 1 x micro SD kort 1 x USB Kabel 1 x MUVI ATOM programvare 1 x MUVI ATOM fjærfeste klips 1 x MUVI ATOM hals kjede 1 x MUVI ATOM bæreveske

Detaljer