Brukerveiledning Flir K-serien

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brukerveiledning Flir K-serien"

Transkript

1 Brukerveiledning Flir K-serien

2

3 Brukerveiledning Flir K-serien #T559811; r. B/ 6894/6894; nb-no iii

4

5 Innhold 1 Begrenset ansvar Begrenset ansvar Bruksstatistikk Endringer i register Offentlige bestemmelser i USA Copyright Kvalitetssikring Patenter EULA Terms ADVARSEL, Merknad til brukeren Brukerfora Kalibrering Nøyaktighet Deponering av elektronisk avfall Opplæring Oppdateringer av dokumentasjonen Viktig merknad om denne håndboken Kundehjelp Generelt Sende inn et spørsmål Nedlastinger Hva er Flir K-serien? Hurtigstart Liste over deler Leveringsomfang Liste over tilbehør og tjenester Systemdeler Kamera Figur Forklaring Festesnor og inntrekkbar snor Figur Forklaring Halssnor Figur Forklaring Skjermelementer Figur Forklaring Bruk Ta ut batteriet Prosedyre Lade batteriet Generelt Prosedyre Velge kameramodi Generelt Forklaring av de forskjellige kameramodiene Lagre et bilde Generelt Figur Prosedyre Koble kameraet til en datamaskin #T559811; r. B/ 6894/6894; nb-no v

6 Innhold Generelt Prosedyre Vise lagrede bilder Generelt Prosedyre Endre innstillinger Generelt Prosedyre Lastebillader (valgfritt tilbehør) Innledning Deler og funksjoner Velge en passende posisjon Anbefalt kabelområde og sikring Monteringsinstruksjoner Lade kameraet Lade batteriet separat Tekniske data Rengjøring Kundestøtte Tekniske data Rengjøre kameraet Kamerahus, kabler og annet tilbehør Væsker Utstyr Prosedyre Infrarød linse Væsker Utstyr Prosedyre Om Flir Systems Mer enn bare et infrarødt kamera Dele vår kunnskap Støtte våre kunder Noen få bilder fra anleggene våre Historie og infrarød teknologi #T559811; r. B/ 6894/6894; nb-no vi

7 1 Begrenset ansvar 1.1 Begrenset ansvar Alle produkter som produseres av Flir Systems har garanti mot material- og produksjonsfeil i en periode på ett (1) år fra leveringsdato for det opprinnelige kjøpet, forutsatt at produktet har vært lagret, brukt og vedlikeholdt på normal måte og i samsvar med instruksjonene fra Flir Systems. Ikke-avkjølte, bærbare, infrarøde kameraer produsert av Flir Systems, har garanti mot material- og produksjonsfeil i en periode på to (2) år fra leveringsdatoen for det opprinnelige kjøpet, forutsatt at produktet har vært lagret, brukt og vedlikeholdt på normal måte og i samsvar med bruksanvisningen fra Flir Systems, og at kameraet har blitt registrert i løpet av 60 dager etter den opprinnelige kjøpsdatoen. Detektorer for ikke-avkjølte, bærbare, infrarøde kameraer produsert av Flir Systems, har garanti mot material- og produksjonsfeil i en periode på ti (10) år fra leveringsdatoen for det opprinnelige kjøpet, forutsatt at produktet har vært lagret, brukt og vedlikeholdt på normal måte og i samsvar med bruksanvisningen fra Flir Systems, og at kameraet har blitt registrert i løpet av 60 dager etter den opprinnelige kjøpsdatoen. Alle produkter som ikke er produsert av Flir Systems, men som inngår i systemer levert av Flir Systems til den opprinnelige kjøperen, omfattes kun av garantien som denne bestemte leverandøren eventuelt gir, og Flir Systems er ikke under noen omstendigheter ansvarlig for slike produkter. Garantien strekker seg kun til den opprinnelige brukeren og kan ikke overføres. Den gjelder ikke produkter som har vært misbrukt, vanskjøtsel, vært utsatt for ulykke eller unormale bruksbetingelser. Utvidelsesdeler omfattes ikke av garantien. Hvis et produkt har en defekt som dekkes av denne garantien, må ikke produktet brukes lenger for å hindre at det skades ytterligere. Kjøperen skal umiddelbart rapportere feil til Flir Systems for å unngå at garantien oppheves. Flir Systems vil, etter eget valg, reparere eller bytte et slikt defekt produkt gratis hvis det ved undersøkelse viser seg å ha feil som skyldes materialer eller arbeid, og forutsatt at det returneres til Flir Systems i løpet av den nevnte perioden på ett år. Flir Systems har ingen forpliktelse eller ansvar for andre feil enn de som er nevnt over. Ingen annen garanti gis uttrykkelige eller underforstått. Flir Systems avviser spesielt alle underforståtte garantier for egnethet eller brukbarhet til et bestemt formål. Flir Systems skal ikke være ansvarlig for noe direkte, indirekte, spesiell, tilfeldig tap eller skade, eller følgetap eller skade, uansett om det er kontraktsfestet, forvoldt skade eller basert på andre juridiske teorier. Denne garantien skal reguleres av svensk lov. Enhver tvist, kontrovers eller klage som måtte følge av eller i forbindelse med denne garantien skal endelig avgjøres ved voldgift i henhold til Stockholm Handelskammers gjeldende regler for voldgiftsbehandling. Voldgiftssted skal være Stockholm. Språket som skal brukes i voldgiftsprosessen skal være engelsk. 1.2 Bruksstatistikk Flir Systems forbeholder seg rettigheten til å samle inn anonym bruksstatistikk som kan bidra til å opprettholde og forbedre kvaliteten på vår programvare og våre tjenester. 1.3 Endringer i register Registeret HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa\LmCompatibilityLevel vil bli endret automatisk til nivå 2 hvis tjenesten Flir Camera Monitor oppdager et Flir-kamera som er koblet til datamaskinen med en USB-kabel. Modifiseringen blir bare utført hvis kameraenheten implementerer en ekstern nettverkstjeneste som har støtte for nettverkspålogging. #T559811; r. B/ 6894/6894; nb-no 1

8 1 Begrenset ansvar 1.4 Offentlige bestemmelser i USA Produktene som beskrives i brukerdokumentasjonen, kan kreve offentlig godkjenning for eksport/reeksport eller overføring. Kontakt Flir Systems for informasjon. 1.5 Copyright 2013, Flir Systems, Inc. Med enerett i hele verden. Det er forbudt å gjengi, overføre, skrive av eller oversette noen deler av programvaren, herunder kildekode, til noe språk eller dataspråk i noen som helst form eller på noen som helst måte, enten det er elektronisk, magnetisk, optisk eller annet, uten skriftlig forhåndstillatelse fra Flir Systems. Dokumentasjonen må ikke, helt eller delvis, kopieres, fotokopieres, reproduseres, oversettes eller overføres til noe elektronisk medium eller maskinlesbar form uten skriftlig forhåndsgodkjennelse fra Flir Systems. Navn og merker på produktene i denne håndboken er enten registrerte varemerker eller varemerker som eies av Flir Systems og/eller datterselskaper. Alle andre varemerker, handelsnavn eller firmanavn som det henvises til brukes kun for identifikasjon, og eies av sine respektive eiere. 1.6 Kvalitetssikring Kvalitetshåndteringssystemet som disse produktene er utviklet og produsert under er sertifisert og i overensstemmelse med ISO 9001-standarden. Flir Systems har forpliktet seg til kontinuerlig utvikling av sine produkter. Vi forbeholder oss derfor retten til å gjøre endringer og forbedringer på alle produkter uten varsel. 1.7 Patenter Én eller flere av følgende patenter eller designpatenter kan gjelde disse produktene og/ eller funksjonene: ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; 68657; ; ; ; ; ; ; ; ; ; 75530; ; ; ; 8,018,649 B2; 8,153,971; B2; ; D540838; D549758; D579475; D584755; D599,392; D615,113; D664,580; D664,581; D665,004; D665,440; DI ; DI ; DI ; DI ; DI ; DI ; DI ; DM/057692; DM/061609; ZL ; ZL ; ZL ; ZL ; ZL ; ZL ; ZL ; ZL ; ZL ; ZL ; ZL ; ZL ; ZL ; ZL ; ZL ; ZL ; ZL ; ZL ; ZL EULA Terms You have acquired a device ( INFRARED CAMERA ) that includes software licensed by Flir Systems AB from Microsoft Licensing, GP or its affiliates ( MS ). Those installed software products of MS origin, as well as associated media, printed materials, and online or electronic documentation ( SOFTWARE ) are protected by international intellectual property laws and treaties. The SOFTWARE is licensed, not sold. All rights reserved. IF YOU DO NOT AGREE TO THIS END USER LICENSE AGREEMENT ( EULA ), DO NOT USE THE DEVICE OR COPY THE SOFTWARE. INSTEAD, PROMPTLY CON- TACT Flir Systems AB FOR INSTRUCTIONS ON RETURN OF THE UNUSED DEVI- CE(S) FOR A REFUND. ANY USE OF THE SOFTWARE, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO USE ON THE DEVICE, WILL CONSTITUTE YOUR AGREEMENT TO THIS EULA (OR RATIFICATION OF ANY PREVIOUS CONSENT). #T559811; r. B/ 6894/6894; nb-no 2

9 1 Begrenset ansvar GRANT OF SOFTWARE LICENSE. This EULA grants you the following license: You may use the SOFTWARE only on the DEVICE. NOT FAULT TOLERANT. THE SOFTWARE IS NOT FAULT TOLERANT. Flir Systems AB HAS INDEPENDENTLY DETERMINED HOW TO USE THE SOFTWA- RE IN THE DEVICE, AND MS HAS RELIED UPON Flir Systems AB TO CONDUCT SUFFICIENT TESTING TO DETERMINE THAT THE SOFTWARE IS SUITABLE FOR SUCH USE. NO WARRANTIES FOR THE SOFTWARE. THE SOFTWARE is provided AS IS and with all faults. THE ENTIRE RISK AS TO SATISFACTORY QUALITY, PER- FORMANCE, ACCURACY, AND EFFORT (INCLUDING LACK OF NEGLIGEN- CE) IS WITH YOU. ALSO, THERE IS NO WARRANTY AGAINST INTERFERENCE WITH YOUR ENJOYMENT OF THE SOFTWARE OR AGAINST INFRINGEMENT. IF YOU HAVE RECEIVED ANY WARRANTIES RE- GARDING THE DEVICE OR THE SOFTWARE, THOSE WARRANTIES DO NOT ORIGINATE FROM, AND ARE NOT BINDING ON, MS. No Liability for Certain Damages. EXCEPT AS PROHIBITED BY LAW, MS SHALL HAVE NO LIABILITY FOR ANY INDIRECT, SPECIAL, CONSEQUEN- TIAL OR INCIDENTAL DAMAGES ARISING FROM OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THE SOFTWARE. THIS LIMITATION SHALL APPLY EVEN IF ANY REMEDY FAILS OF ITS ESSENTIAL PURPOSE. IN NO EVENT SHALL MS BE LIABLE FOR ANY AMOUNT IN EXCESS OF U.S. TWO HUNDRED FIFTY DOLLARS (U.S.$250.00). Limitations on Reverse Engineering, Decompilation, and Disassembly. You may not reverse engineer, decompile, or disassemble the SOFTWARE, except and only to the extent that such activity is expressly permitted by applicable law notwithstanding this limitation. SOFTWARE TRANSFER ALLOWED BUT WITH RESTRICTIONS. You may permanently transfer rights under this EULA only as part of a permanent sale or transfer of the Device, and only if the recipient agrees to this EULA. If the SOFT- WARE is an upgrade, any transfer must also include all prior versions of the SOFTWARE. EXPORT RESTRICTIONS. You acknowledge that SOFTWARE is subject to U.S. export jurisdiction. You agree to comply with all applicable international and national laws that apply to the SOFTWARE, including the U.S. Export Administration Regulations, as well as end-user, end-use and destination restrictions issued by U.S. and other governments. For additional information see com/exporting/. #T559811; r. B/ 6894/6894; nb-no 3

10 2 ADVARSEL, ADVARSEL Anvendbarhet: Kameraer med ett eller flere batterier. Ikke demonter eller modifiser batteriet. Batteriet inneholder sikkerhets- og beskyttelsesanordninger som, hvis de blir skadet, kan få batteriet til å bli varmt, eller forårsake eksplosjon eller antenning. ADVARSEL Anvendbarhet: Kameraer med ett eller flere batterier. Hvis batteriet lekker og du får væske i øynene, må du ikke gni deg i øynene. Skyll godt med vann og oppsøk lege umiddelbart. Hvis du ikke gjør det, kan batterivæsken skade øynene. ADVARSEL Anvendbarhet: Kameraer med ett eller flere batterier. Ikke fortsett å lade batteriet hvis det ikke blir ladet i løpet av den angitte ladetiden. Hvis du fortsetter å lade batteriet, kan det bli varmt og forårsake eksplosjon eller antenning. ADVARSEL Anvendbarhet: Kameraer med ett eller flere batterier. Bruk kun riktig utstyr til å lade ut batteriet. Hvis du ikke bruker riktig utstyr, kan du redusere batteriets ytelse eller levetid. Hvis du ikke bruker riktig utstyr, kan det oppstå feil strømretning. Dette kan føre til at batteriet blir varmt, eller forårsake eksplosjon eller personskader. ADVARSEL Forsikre deg om at du leser alle relevante MSDS (materialsikkerhetsdatablad) og advarselsetiketter på beholderne før du bruker en væske. Væskene kan være farlige. Rett ikke det infrarøde kameraet (med eller uten linsedekselet) mot intensive energikilder, f.eks. enheter som avgir laserstråling, eller mot solen. Det kan ha uønsket virkning på nøyaktigheten til kameraet. Det kan også skade detektoren i kameraet. Anvendbarhet: Kameraer med ett eller flere batterier. Batteriene må ikke kobles direkte til sigarettenneruttaket i en bil, med mindre en spesiell adapter for å koble batterier til sigarettenneruttak er levert av Flir Systems. Anvendbarhet: Kameraer med ett eller flere batterier. Ikke koble den positive klemmen og den negative klemmen på batteriet til hverandre med metallgjenstander (for eksempel en ledning). Anvendbarhet: Kameraer med ett eller flere batterier. Utsett ikke batteriet for vann eller saltvann, og du må heller ikke la batteriet bli vått. Anvendbarhet: Kameraer med ett eller flere batterier. Lag ikke huller i batteriet med gjenstander. Slå ikke batteriet med en hammer. Ikke tråkk på batteriet, eller utsett det for kraftige støt. #T559811; r. B/ 6894/6894; nb-no 4

11 2 ADVARSEL, Anvendbarhet: Kameraer med ett eller flere batterier. Legg ikke batteriene i eller i nærheten av åpen flamme, eller i direkte sollys. Når batteriet blir vått, aktiveres det innebygde sikkerhetsutstyret, og batteriladingen kan stoppe. Hvis batteriet blir varmt, kan sikkerhetsutstyret bli skadet. Dette kan føre til ytterligere varme, skade eller antenne batteriet. Anvendbarhet: Kameraer med ett eller flere batterier. Legg ikke batteriet i åpen flamme eller øk batteriets temperatur med varme. Anvendbarhet: Kameraer med ett eller flere batterier. Legg ikke batteriet på eller i nærheten av flammer, ovner eller andre steder hvor det er høy temperatur. Anvendbarhet: Kameraer med ett eller flere batterier. Ikke lodd direkte på batteriet. Anvendbarhet: Kameraer med ett eller flere batterier. Bruk ikke batteriet hvis det avgir en uvanlig lukt mens du bruker, lader eller lagrer batteriet, hvis batteriet kjennes varmt, skifter farge, form eller er i unormal stand. Kontakt ditt salgskontor hvis ett eller flere av disse problemene oppstår. Anvendbarhet: Kameraer med ett eller flere batterier. Bruk kun en spesifisert batterilader når du lader batteriet. Anvendbarhet: Kameraer med ett eller flere batterier. Temperaturområdet som batteriet kan lades i, er 0 45 C med mindre annet er spesifisert i brukerdokumentasjonen. Hvis du lader batteriet ved temperaturer som ligger utenfor dette området, kan batteriet bli varmt eller gå i stykker. Det kan også redusere batteriets ytelse eller levetid. Anvendbarhet: Kameraer med ett eller flere batterier. Temperaturområdet som batteriet kan lades ut i, er 15 C til +50 C med mindre annet er spesifisert i brukerdokumentasjonen. Hvis du bruker batteriet utenfor dette temperaturområdet, kan det redusere batteriets ytelse eller levetid. Anvendbarhet: Kameraer med ett eller flere batterier. Når batteriet er ødelagt, må man isolere klemmene med selvklebende tape eller lignende før det kastes. Anvendbarhet: Kameraer med ett eller flere batterier. Fjern alt vann eller fuktighet på batteriet før du installerer det. #T559811; r. B/ 6894/6894; nb-no 5

12 2 ADVARSEL, Bruk ikke tynner eller en tilsvarende væske på kameraet, kablene eller tilbehøret. Det kan skade utstyret. Vær forsiktig når du rengjør den infrarøde linsen. Linsen har et følsomt antirefleksbelegg. Ikke overdriv rengjøringen av den infrarøde linsen. Dette kan skade antirefleksbelegget. Innkapslingsanslaget er bare gyldig når alle åpninger på kameraet er tettet med sine egne deksler, luker eller hetter. Dette omfatter, men er ikke begrenset til, åpninger for datalagring, batterier og kontakter. #T559811; r. B/ 6894/6894; nb-no 6

13 3 Merknad til brukeren 3.1 Brukerfora Utveksle ideer, problemer og infrarøde løsninger mellom termografører verden over i våre brukerfora. Du finner foraene på: 3.2 Kalibrering Vi anbefaler at du sender inn kameraet for kalibrering én gang i året. Kontakt ditt lokale salgskontor for å få informasjon om hvor du skal sende kameraet. 3.3 Nøyaktighet For svært nøyaktige resultater anbefaler vi at du venter i fem minutter etter at du har startet kameraet før du måler en temperatur. 3.4 Deponering av elektronisk avfall Som for de fleste elektroniske produkter, må dette utstyret deponeres på en miljøvennlig måte, og i samsvar med gjeldende bestemmelser for elektronisk avfall. Kontakt din Flir Systems-representant for mer informasjon. 3.5 Opplæring Du kan lese mer om infrarød opplæring på nettstedet: Oppdateringer av dokumentasjonen Håndbøkene våre oppdateres flere ganger per år, og vi sender også regelmessig ut produktkritiske meldinger om endringer. Få tilgang til de nyeste håndbøkene og meldingene ved å gå til kategorien Download på: Det tar bare noen få minutter å registrere seg på nettet. På nedlastingsområdet finner du også de nyeste versjonene av håndbøkene til de andre produktene våre og håndbøker til tidligere og foreldede produkter. 3.7 Viktig merknad om denne håndboken Flir Systems utgir generelle håndbøker som dekker flere kameraer i en modellserie. Dette betyr at denne håndboken kan inneholde beskrivelser og forklaringer som ikke nødvendigvis gjelder for din kameramodell. #T559811; r. B/ 6894/6894; nb-no 7

14 4 Kundehjelp 4.1 Generelt For teknisk støtte går du inn på: 4.2 Sende inn et spørsmål For å sende inn spørsmål til kundehjelpteamet må du være registrert bruker. Det tar bare noen få minutter å registrere seg på nettet. Hvis du bare vil søke i kunnskapsbasen etter tidligere spørsmål og svar, er det ikke nødvendig å være registrert bruker. Hvis du ønsker å sende en forespørsel, må du forsikre deg om at du har følgende informasjon tilgjengelig: Kameramodell Kameraets serienummer Kommunikasjonsprotokollen, eller metoden, mellom kameraet og enheten (for eksempel HDMI Ethernet, USB eller FireWire) Enhetstype (PC/Mac/iPhone/iPad/Android-enhet eller lignende) Versjon av programmer fra Flir Systems Fullt navn, håndbokens publikasjonsnummer og revisjonsnummer 4.3 Nedlastinger På nettstedet for kundehjelp kan du også laste ned følgende: Fastvareoppdateringer til infrarødt kamera. Programoppdateringer til PC-/Mac-programvaren. Versjoner av gratis programvare og evalueringsutgaver av PC-/Mac-programvare. Brukerdokumentasjon for gjeldende, tidligere og foreldede produkter. Mekaniske tegninger (i *.dxf- og *.pdf-format). CAD-datamodeller (i *.stp-format). Applikasjonseksempler. Tekniske dataark. Produktkataloger. #T559811; r. B/ 6894/6894; nb-no 8

15 5 Hva er Flir K-serien? Takk for at du valgte Flir K-seriens kamera fra Flir Systems. Flir K-serien er en robust og pålitelig serie med infrarøde kameraer som er utformet for å yte under svært tøffe forhold. Den har et intuitivt grensesnitt med en design som gjør kameraet enkelt å kontrollere selv med hansker på hendene. Det skarpe og klare bildet hjelper deg med å navigere gjennom røyk og å ta raske og nøyaktige avgjørelser. Hovedfunksjoner: Svært rimelig: et kamera for termiske bilder i hver brannbil. Flir Systems selger flere kameraer for termiske bilder enn none annen produsent. Takket være stordriftsfordeler kan Flir Systems selge Flir K-serien til en svært rimelig pris. Robust og pålitelig. Flir K-serien er utformet for å fungere under tøffe forhold. Det tåler fall fra 2 m ned på et betonggulv, det er vanntett i henhold til IP67 og det kan brukes i temperaturer opptil +85 C. Klare og skarpe termiske bilder. Den vedlikeholdsfrie og uavkjølte mikrobolomålersensoren produserer klare og detaljerte bilder på piksler (Flir K40) eller opptil piksler (Flir K50). Termiske bilder presenteres på en stor, klar skjerm på fire tommer. Dette hjelper deg med navigeringen samtidig som du kan ta raske og nøyaktige avgjørelser. Brukervennlig å bruke i hånden til en brannmann med hansker på. Et intuitivt og enkelt brukergrensesnitt gjør at du kan fokusere på jobben. Flir K-serien kan kontrolleres med tre store knapper øverst på enheten og én utløser. Perfekt for bruk av en brannmann med hansker på. Produser enkle rapporter med Flir Tools. Termiske bilder kan lagres i Flir K-serien og senere brukes til å produsere enkle rapporter om hva som har skjedd på stedet. #T559811; r. B/ 6894/6894; nb-no 9

16 6 Hurtigstart Slik kommer du raskt i gang: 1. Lad batteriet i fire timer før du starter kameraet første gang, eller til det blå lyset som indikerer batteristatus, lyser kontinuerlig. 2. Trykk på av/på-knappen for å slå på kameraet. 3. Rett kameraet mot objektet. 4. Velg en passende kameramodus ved å trykke på modusknappen. 5. Trykk på utløseren for å lagre bildet. 6. Koble kameraet til en datamaskin ved å benytte en USB-kabel. 7. Gjør ett av følgende: Flytt bildet til datamaskinen ved å dra og slippe. OBS Bildet på kameraet slettes ikke hvis du flytter det ved å dra og slippe. Flytt bildet til datamaskinen med Flir Tools. Et nedlastingskort for Flir Tools er inkludert i transportvesken. I Flir Tools kan du analysere bildene og opprette PDFrapporter. #T559811; r. B/ 6894/6894; nb-no 10

17 7 Liste over deler 7.1 Leveringsomfang Infrarødt kamera. Batteri (2). Batterilader. Hard transportkasse. Festesnor. Halsreim. Strømtilførsel. Utskrevet dokumentasjon. Inntrekkbar reim. Stativadapter. USB-kabel. Brukerdokumentasjons på CD-ROM. OBS Flir Systems forbeholder seg retten til å opphøre produksjon av modeller, deler eller tilbehør, og andre artikler, eller endre spesifikasjonene når som helst uten foregående varsel. 7.2 Liste over tilbehør og tjenester USB-kabel, standard A til mini-b. T inntrekkbar reim. T halsreim T batterilader, inkl. strømforsyning med flere støpsler. T batteri. T lastebillader. T snor. T transportkasse. T stativadapter. T199844, et år utvidet garanti. OBS Flir Systems forbeholder seg retten til å opphøre produksjon av modeller, deler eller tilbehør, og andre artikler, eller endre spesifikasjonene når som helst uten foregående varsel. #T559811; r. B/ 6894/6894; nb-no 11

18 8 Systemdeler 8.1 Kamera Figur Forklaring 1. USB Mini-B-kontakt: Koble til en datamaskin for å laste ned bilder med Flir Tools. 2. Festepunkt for festesnor/halssnor (venstre og høyre side). 3. Original lås for å feste batteriet. 4. Av/på-knapp: Denne knappen har to funksjoner: Trykk på og hold nede for å slå av/på. Trykk for å gå til standardmodus. 5. Modusknapp: Trykk gjentatte ganger for å velge kameramodi. 6. Tilgang til oppsettsmenyer og lagrede bilder: Push-modus og zoomknapp. 7. Zoomknapp (zoomfaktor 2 ). 8. Kontakter for lastebillader. 9. Lagringutløser. Denne utløseren har to parallelle funksjoner: Trykk på utløseren: Lagre et bildet. Trykk på utløseren: Fryse et bilde. Bildet blir frosset til utløseren slippes. 10. Montering for stativadapter. 11. Festepunkt for avtakbar snor. 12. Batteri. #T559811; r. B/ 6894/6894; nb-no 12

19 8 Systemdeler 8.2 Festesnor og inntrekkbar snor Figur Forklaring Festesnoren er festet i posisjon 2. på kameraet (se del 8.1 Kamera, side 12). Den inntrekkbare snoren blir deretter festet til reimen. 8.3 Halssnor Figur Forklaring Halssnoren er festet til posisjon 2. på kameraet (se del 8.1 Kamera, side 12). #T559811; r. B/ 6894/6894; nb-no 13

20 9 Skjermelementer 9.1 Figur Forklaring 1. NFPA-brannslukkningsmodus. En flerfunksjonsmodus for brann med livreddende operasjoner og kontroll av brannen. 2. Brannslukkingsmodus med svart og hvitt. En flerfunksjonsmodus for brann med livreddende operasjoner og kontroll av brannen. 3. Brannmodus. Ligner på NFPA-brannslukkingsmodusen, men har et høyere temperaturstartpunkt for varmefargelegging. 4. Søk- og redningsmodus. Optimalisert for å opprettholde en høy kontrast i det infrarøde bildet under søking etter mennesker. 5. Varmeregistreringsmodus. Optimalisert for søking etter varme punkter etter at brannen er slukket 6. Temperaturskala. 7. Punktmåler. 8. Batteritilstandsindikator. 9. Temperatur for punktmåler. OBS Det grønne ikonet indikerer at kameraet automatisk bytter mellom området for høy og lav følsomhet, avhengig av objektet. Det blå ikonet indikerer at temperaturområdet er låst. NFPA = National Fire Protection Association, en internasjonal ideell organisasjon (http://www.nfpa. org). #T559811; r. B/ 6894/6894; nb-no 14

21 10 Bruk 10.1 Ta ut batteriet Prosedyre Gå frem på følgende måte: 1. Trykk på den originale låsen. 2. Ta batteriet ut av batterirommet Lade batteriet Generelt Lad batteriet i fire timer før du starter kameraet første gang, eller til det blå lyset som indikerer batteristatus, lyser kontinuerlig Prosedyre Gå frem på følgende måte: 1. Sett batteriet i den frittstående batteriladeren. 2. Koble støpslet på strømforsyningen til kontakten på den frittstående batteriladeren. 3. Koble nettstøpslet på strømforsyningen til en stikkontakt. 4. Koble fra støpslet på strømforsyningen når den blå lampen på batteritilstandsindikatoren lyser kontinuerlig. #T559811; r. B/ 6894/6894; nb-no 15

22 10 Bruk 10.3 Velge kameramodi Generelt Flir K-serien har fem forskjellige kameramodi. Du velger kameramodus ved å trykke på Modus-knappen. De fem kameramodiene er: 1. NFPA-brannslukkingsmodusen. (NFPA = National Fire Protection Association, en internasjonal ideell organisasjon. Se for å få mer informasjon.) 2. Brannslukkingsmodus med svart og hvitt. 3. Brannmodus. 4. Søk- og redningsmodus. 5. Varmeregistreringsmodus. Hver modus er optimalisert for en viss type brannslukkingsbruk. I tillegg er modiene ulike på følgende måter: Modi med grønne ikoner (1 3 ovenfor): Kameraet bytter automatisk mellom området for høy ( 20 til +150 C) og lav (0 til +650 C ) følsomhet når objekter med en temperatur over 150 C kommer inn i synsfeltet til kameraet. Modi med blå ikoner (4 5 ovenfor): Temperaturområdet er låst til området for høy følsomhet ( 20 til +150 C). Dette er nyttig hvis du må opprettholde best mulige bilde for objekter med en temperatur under 150 C, selv om det er objekter med en temperatur over 150 C i synsfeltet til kameraet Forklaring av de forskjellige kameramodiene NFPA-brannslukkingsmodus Figur 10.1 NFPA-slukkingsmodus. Den standardiserte NFPA-brannslukkingsmodusen er standardmodusen til kameraet. Det er en flerfunksjonsmodus for brann med livreddende operasjoner og kontroll av brannen. Kameraet bytter automatisk mellom området for høy og lav følsomhet for å opprettholde et optimalt infrarødt bilde, samtidig som en sikker og konsekvent varmefargelegging av brannen opprettholdes. Automatisk rekkevidde. Varmefargelegging: +150 til +650 C. Område for høy følsomhet: 20 C til +150 C. Område for lav følsomhet: 0 C til +650 C. #T559811; r. B/ 6894/6894; nb-no 16

23 10 Bruk Brannslukkingsmodus med svart og hvitt Figur 10.2 Brannslukkingsmodus med svart og hvitt. Brannslukkingsmodusen med svart og hvitt er en standardisert NFPA-brannslukkingsmodus. Det er en flerfunksjonsmodus for brann med livreddende operasjoner og kontroll av brannen. Den er spesielt utformet for brannvesen som ikke ønsker å bruke funksjonen for varmefargelegging. Kameraet bytter automatisk mellom området for høy og lav følsomhet for å opprettholde et optimalt infrarødt bilde. Automatisk rekkevidde. Område for høy følsomhet: 20 C til +150 C. Område for lav følsomhet: 0 C til +650 C Brannmodus Figur 10.3 Brannmodus. Brannmodusen ligner på den standardiserte NFPA-brannslukkingsmodusen, men har et høyere temperaturstartpunkt for varmefargelegging. Den passer for branner med høyere bakgrunnstemperaturer, der det allerede er mange åpne flammer og en høy bakgrunnstemperatur. Kameraet bytter automatisk mellom området for høy og lav følsomhet for å opprettholde et optimalt infrarødt bilde, samtidig som en sikker og konsekvent varmefargelegging opprettholdes. Automatisk rekkevidde. Varmefargelegging: +250 til +650 C. Område for høy følsomhet: 20 C til +150 C. Område for lav følsomhet: 0 C til +650 C. #T559811; r. B/ 6894/6894; nb-no 17

24 10 Bruk Søk- og redningsmodus Figur 10.4 Søk- og redningsmodus. Søk- og redningsmodusen er optimalisert for å opprettholde en høy kontrast i det infrarøde bildet under søking etter mennesker i landskap, bygninger eller trafikkulykker. Kun område for høy følsomhet. Varmefargelegging: +100 til +150 C. Område for høy følsomhet: 20 C til +150 C Varmeregistreringsmodus Figur 10.5 Varmeregistreringsmodus. Varmeregistreringsmodusen er optimalisert for søking etter varme punkter etter at brannen er slukket vanligvis for å sikre at det ikke er flere skjulte branner igjen. Denne modusen kan også brukes til å finne termiske mønstre, for eksempel tegn på mennesker i bilseter etter ulykker, for å sikre at alle er funnet. Denne modusen kan også brukes til å søke etter mennesker i vann og åpne landskap. Kun område for høy følsomhet. Varmefargelegging: De varmeste områdene på stedet. Område for høy følsomhet: 20 C til +150 C. #T559811; r. B/ 6894/6894; nb-no 18

25 10 Bruk 10.4 Lagre et bilde Generelt Du kan lagre bilder i kameraets bildearkiv. OBS Maksimalt antall bilder som kan lagres i bildearkivet, er 200. Når antall bilder overskrider 200, slettes bildene på en først inn, først ut-basis, det vil si at det 201. bildet vil slette det første bildet, at det 202. bildet vil slette det andre bildet osv Figur Prosedyre Gå frem på følgende måte: 1. Rett kameraet mot objektet. 2. Trykk på utløseren for å lagre et bilde. #T559811; r. B/ 6894/6894; nb-no 19

26 10 Bruk 10.5 Koble kameraet til en datamaskin Generelt Du kan koble kameraet til en datamaskin ved hjelp av USB-kabelen. Når du er tilkoblet, kan du flytte bilder fra kameraets bildearkiv til datamaskinen. Du kan også importere bilder i vår Flir Tools-programvare. Et nedlastingskort for Flir Tools er inkludert i transportkassen. Hvis du vil ha mer informasjon om Flir Tools, kan du se Flir Tools-håndboken på brukerdokumentasjonen på CD-ROM, eller på Help-menyen i Flir Tools Prosedyre Gå frem på følgende måte: 1. Fold opp gummidekselet på toppen av kameraet. 2. Hold godt i metallringen. 3. Roter ringen ca. 110 mot klokken. 4. Trekk ut plastinnlegget. Plastinnlegget har en O-ringforsegling. Ikke ødelegg O-ringforseglingen. #T559811; r. B/ 6894/6894; nb-no 20

27 10 Bruk 5. Koble USB-kabelen til USB Mini-B-kontakten i kontaktrommet. 6. Gjør ett av følgende: Flytt bildene til datamaskinen ved å dra og slippe. OBS Bildet på kameraet slettes ikke hvis du flytter det ved å dra og slippe. Flytt bildene til datamaskinen med Flir Tools. #T559811; r. B/ 6894/6894; nb-no 21

28 10 Bruk 10.6 Vise lagrede bilder Generelt Når du lagrer et bilde, lagres bildet i kameraets bildearkiv. For å vise bildet igjen kan du hente det tilbake fra arkivet Prosedyre Gå frem på følgende måte: 1. Trykk på og hold nede Modus-knappen og trykk deretter på Forstørrelsesglass-knappen. Dette vil vise skjermen nedenfor. 2. Velg Archive ved å trykke på Modus-knappen. Dette vil vise skjermen nedenfor. 3. Gjør ett av følgende i bildearkivet: Velg Next ved å trykke på Modus-knappen for å navigere i bildearkivet. Velg Maximize ved å trykke på Forstørrelsesglass-knappen for å forstørre en spesifikt bilde. 4. Velg Exit ved å trykke på Av/på-knappen for å avslutte bildearkivet. #T559811; r. B/ 6894/6894; nb-no 22

29 10 Bruk 10.7 Endre innstillinger Generelt Du kan velge forskjellige innstillinger. Disse innstillingene inkluderer følgende: Temperaturenhet. Temperaturindikasjon. Dato. Tid. Fabrikkstandardinnstillinger Prosedyre Gå frem på følgende måte: 1. Trykk på og hold nede Modus-knappen og trykk deretter på Forstørrelsesglass-knappen. Dette vil vise skjermen nedenfor. 2. Velg Settings ved å trykke på Forstørrelsesglass-knappen. Dette vil vise skjermen nedenfor. 3. Velg Next ved å trykke på Modus-knappen for å navigere til parameteren som du ønsker å endre. 4. Velg Adjust ved å trykke på Forstørrelsesglass-knappen for å endre en spesifikk verdi. 5. Velg Exit ved å trykke på Av/på-knappen for å bekrefte valget og avslutte dialogboksen. #T559811; r. B/ 6894/6894; nb-no 23

30 11 Lastebillader (valgfritt tilbehør) 11.1 Innledning Takk for at du valgte lastebilladeren i Flir K-serien fra Flir Systems. Lastebilladeren skal monteres på en flat overflate i bilen, i et av utstyrsskapene eller på et annet passende sted på brannbilen. Lastebilladeren har fem porter for kabeltilkobling én gjennom baksiden på metallbraketten og én port på hver side av lastebilladeren. Lastebilladeren kan også brukes med en standard Flir Systems-strømforsyning og har ne batterilader på den nedre delen av enheten Deler og funksjoner 1. Toppdeksel. 2. LED-indikator for kameraladeren. 3. Hull for å feste laderen til metallbraketten. 4. Kontakter i holderen. #T559811; r. B/ 6894/6894; nb-no 24

31 11 Lastebillader (valgfritt tilbehør) 5. Koble laderen til strøm med en standard Flir Systems-strømforsyning. 6. Hull for å feste laderen til metallbraketten. 7. LED-indikator for batteriladeren. 8. Batterispor. 9. Original lås for å feste batteriet under lading. 10. Kabelport (1 av 4). 11. Kablingsstøtte VDC-kabelsokkel. 13. Forsenkning for kabel 14. Kablingsstøtte Velge en passende posisjon Før du monterer lastebilladeren bør du bruke noen få minutter til å finne en passende plassering. Monteringsposisjonen bør være beskyttet mot regn og veisprut, og det bør være rimelig enkelt å koble til en kabel som går fra brannbilens VDC-system til lastebilladeren. Andre faktorer kan være viktige, f.eks. tilgang til paneler og utstyr bak lastebilladeren Anbefalt kabelområde og sikring Kabelområde Sikring 1.5 mm 2 (No. 15 AWG) 5 A 11.5 Monteringsinstruksjoner Gå frem på følgende måte: 1. Koble til en kabel som går fra brannbilens VDC-system til den valgte monteringsposisjonen til lastebilladeren. Ikke koble denne kabelen til VDC-systemet nå. Kablingen må inneholde en sikring som er montert i nærheten av batteriet. Se ovenfor for å se sikringsanbefalinger. 2. Fjern de to skruene som holder metallbraketten på plass. 3. Fjern metallbraketten. 4. Bruk metallbraketten som en mal for å markere hvor monteringshullene skal drilles. 5. Drill hullene. 6. Monter metallbraketten med naglene og/eller skruene som følger med lastebilladeren. 7. Koble kabelen til kabelsokkelen på baksiden av lastebilladeren. OBS Legg merke til polariteten når du kobler kabelen til kabelsokkelen. 8. Koble til kabelen slik at den kommer ut gjennom den valgte kabelporten. 9. Monter lastebilladeren til metallbraketten med de to skruene som du fjernet under trinn 2. ovenfor. 10. Koble kabelen til brannbilens VDC-system Lade kameraet Gå frem på følgende måte: 1. Ta av toppdekselet til lastebilladeren. 2. Skyv kameraet på plass. 3. Trykk ned toppdekselet. Ladingen av kameraet har nå begynt og er ferdig når den blå lampen lyser kontinuerlig. Det tar ca. fire timer å fullade kameraet Lade batteriet separat Flir K-seriens batterier kan lades separat med batteriladeren nederst på enheten. #T559811; r. B/ 6894/6894; nb-no 25

32 11 Lastebillader (valgfritt tilbehør) Gå frem på følgende måte: 1. Dra i den originale låsen nederst på kameraet. 2. Ta batteriet ut av kameraet. 3. Sett batteriet inn i sporet nederst på laderen. 4. Fest batteriet ved å bruke den originale låsen på laderen. Ladingen av batteriet har nå begynt og er ferdig når den blå lampen lyser kontinuerlig. Det tar ca. fire timer å fullade batteriet Tekniske data Mål (høyde bredde dybde) Vekt Strøminngang Ladetid (kamera) Ladetid (separat batteri) Maksimal strøm Nominell strøm 380 mm 180 mm 153 mm 2,2 kg VDC 4 timer 4 timer 3 A 2,3 A 11.9 Rengjøring Koble lastebilladeren fra brannbilens VDC-system før rengjøing. Lastebilladeren kan rengjøres med varmt vann eller et svakt rengjøringsmiddel. Ikke bruk løsemidler eller lignende væsker Kundestøtte Hvis du får problemer, kan du ta kontakt med kundestøtte på #T559811; r. B/ 6894/6894; nb-no 26

33 12 Tekniske data Du finner tekniske data i produktkatalogen og/eller de tekniske dataarkene på CD-ROMen med brukerdokumentasjon som følger med produktet. Produktkatalogen og dataarkene er også tilgjengelige på #T559811; r. B/ 6894/6894; nb-no 27

34 13 Rengjøre kameraet 13.1 Kamerahus, kabler og annet tilbehør Væsker Bruk en av disse væskene: Varmt vann En oppløsning med et mildt vaskemiddel Utstyr En myk klut Prosedyre Gå frem på følgende måte: 1. Dypp kluten i væske. 2. Vri opp kluten for å fjerne overflødig væske. 3. Rengjør delen med kluten. Bruk ikke tynner eller en tilsvarende væske på kameraet, kablene eller tilbehøret. Det kan skade utstyret Infrarød linse Væsker Bruk en av disse væskene: Kommersiell linsevæske som inneholder over 30 % isopropylalkohol. 96 % etylalkohol (C 2H 5OH). DEE (= "eter" = dietyleter, C 4H 10O). 50 % aceton (= dimetylketon, (CH 3) 2CO)) + 50 % etylalkohol (etter volum). Denne væsken forhindrer tørkemerker på linsen Utstyr Vatt Prosedyre Gå frem på følgende måte: 1. Dypp vatten i væsken. 2. Vri opp kluten for å fjerne overflødig væske. 3. Tørk av linsen kun én gang og kast vatten. ADVARSEL Forsikre deg om at du leser alle relevante MSDS (materialsikkerhetsdatablad) og advarseletiketter på beholderne før du bruker en væske. Væskene kan være farlige. Vær forsiktig når du rengjør den infrarøde linsen. Linsen har et følsomt antirefleksbelegg. Ikke overdriv rengjøringen av den infrarøde linsen. Dette kan skade antirefleksbelegget. #T559811; r. B/ 6894/6894; nb-no 28

35 14 Om Flir Systems Flir Systems ble grunnlagt i 1978 for å gå i bresjen for utviklingen av avanserte infrarøde bildesystemer og er verdensledende innen konstruksjon, produksjon og markedsføring av termiske bildesystemer for et bredt spekter av kommersielle, industrielle og offentlige anvendelser. I dag omfatter Flir Systems fem store selskaper som helt siden 1958 har frembrat enestående resultater innen infrarød teknologi det svenske AGEMA Infrared Systems (tidligere AGA Infrared Systems), de tre amerikanske selskapene Indigo Systems, FSI og Inframetrics, og det franske selskapet Cedip. I november 2007 ble Extech Instruments overtatt av Flir Systems. Figur 14.1 Patentdokumenter fra begynnelsen av 1960-årene Selskapet har solgt over 234,000 infrarøde kameraer verden over til bruk i blant annet forebyggende vedlikehold, forskning og utvikling, ikke-destruktiv testing, prosesskontroll og automasjon, besiktigelse av maskiner og mye annet. Flir Systems har tre produksjonsanlegg i USA (Portland, OR, Boston, MA og Santa Barbara, CA) og ett i Sverige (Stockholm). Siden 2007 er det også et produksjonsanlegg i Tallinn, Estland. Direktesalgkontorer i Belgia, Brasil, Kina, Frankrike, Tyskland, Storbritannia, Hong Kong, Italia, Japan, Korea, Sverige og USA sammen med et verdensomspennende nettverk av agenter og distributører støtter vår internasjonale kundebase. Flir Systems i førersetet når det gjelder nyskapning i den infrarøde kameraindustrien. Vi forutser markedsbehovene ved hele tiden å forbedre våre eksisterende kameraer og utvikle nye. Selskapet har satt standarder innen produktdesign og utvikling, f.eks. med det første batteridrevne bærbare kameraet for industrielle inspeksjoner, det første ikke-avkjølte infrarøde kameraet, bare for å nevne noen av våre innovasjoner. #T559811; r. B/ 6894/6894; nb-no 29

36 14 Om Flir Systems Figur 14.2 TIL VENSTRE: Thermovision Modell 661 fra Kameraet veide ca. 25 kg, oscilloskopet 20 kg og stativet 15 kg. Brukeren trengte også et 220 VAC generatorsett og en 10-litersflaske med flytende nitrogen. Til venstre for oscilloskopet ser du polaroidtilbehøret (6 kg). TIL HØYRE: Flir i7 fra Vekt: 0,34 kg, inkludert batteri. Flir Systems produserer selv alle de viktigste mekaniske og elektroniske komponentene til kamerasystemene. Alle produksjonstrinn utføres og overvåkes av våre egne ingeniører, fra detektorkonstruksjon og produksjon via linser og systemelektronikk, til sluttesting og kalibrering. Den dyptgående ekspertisen til disse infrarødspesialistene garanterer nøyaktigheten og påliteligheten til alle vitale komponenter som monteres inn i ditt infrarøde kamera Mer enn bare et infrarødt kamera Hos Flir Systems innser vi at det er jobben vår å gå lenger enn bare å produsere de beste infrarøde kamerasystemene. Vi er forpliktet til å sette alle som bruker våre infrarøde kamerasystemer, i stand til å arbeide mer produktivt ved å skaffe dem den mest slagkraftige kombinasjonen av kamera og programvare. Skreddersydd programvare for forebyggende vedlikehold, Fo&U og prosessovervåking utvikles på huset. Det meste av programvaren er tilgjengelig på mange forskjellige språk. Vi støtter alle våre infrarøde kameraer med mye forskjellig tilbehør for å tilpasse utstyret vårt til de mest krevende infrarøde anvendelsene Dele vår kunnskap Selv om kameraene våre er laget for å være brukervennlige, handler termografi om mye mer enn bare å kunne håndtere et kamera. Derfor har Flir Systems grunnlagt Infrared Training Center (ITC), en separat forretningsenhet som gir sertifiserte opplæringskurs. Ved å delta på ett av ITC-kursene, vil du få en virkelig praktisk opplæring. Staben i ITC er også der for å gi deg den applikasjonsstøtten du måtte ha behov for når du skal sette infrarød teori ut i praksis Støtte våre kunder Flir Systems driver et verdensomspennende servicenettverk for å holde kameraet ditt i gang til enhver tid. Hvis du har problem med kameraet ditt, har lokale servicesentre alt utstyr og all kunnskap som trengs til å løse problemet på kortest mulig tid. Derfor er det ikke behov for å sende kameraet til den andre siden av jordkloden, og du slipper å snakke med noen som ikke snakker ditt språk. #T559811; r. B/ 6894/6894; nb-no 30

37 14 Om Flir Systems 14.4 Noen få bilder fra anleggene våre Figur 14.3 TIL VENSTRE: Utvikling av systemelektronikk. TIL HØYRE: Testing av en FPA-detektor. Figur 14.4 TIL VENSTRE: Diamantslipemaskin. TIL HØYRE: Polering av linse. Figur 14.5 TIL VENSTRE: Testing av IR-kameraer i klimakammeret. TIL HØYRE: Robot for testing og kalibrering av kameraet. #T559811; r. B/ 6894/6894; nb-no 31

38 15 Historie og infrarød teknologi Før år 1800 hadde man ikke en gang mistanke om at den infrarøde delen av det elektromagnetiske spektret eksisterte. Den opprinnelige betydningen av det infrarøde spektret, eller ganske enkelt infrarødt som det ofte kalles, som en form for varmestråling er muligens mindre åpenbar i dag enn da det ble oppdaget av Herschel i Figur 15.1 Sir William Herschel ( ) Oppdagelsen skjedde ved en tilfeldighet under søking etter et nytt optisk materiale. Sir William Herschel kongelig astronom for Kong George III av England, og allerede berømt for oppdagelsen av planeten Uranus, lette etter et optisk filtermateriale for å redusere lysstyrken når man så på solen gjennom teleskoper ved solobservasoner. Under testing av forskjellige prøver av farget glass som ga samme reduksjon i lysstyrke, oppdaget han at noen av prøvene slapp gjennom svært lite av solens varme, mens andre slapp gjennom så mye varme at ha risikerte å skade øynene etter bare noe få sekunders observasjon. Herschel ble snart overbevist om nødvendigheten av å sette i gang et systematisk eksperiment for å finne ett enkelt materiale som ville gi ønsket reduksjon i lysstyrke, samtidig som det ga maksimal varmereduksjon. Han startet eksperimentet ved å gjenta Newton s prismeeksperiment, men han var på utkikk etter varmeeffekten i stedet for den visuelle fordelingen av intensiteten i spektret. Først svertet han pæren til et følsomt kvikksølvtermometer i glass med blekk, og med dette som strålingsdetektor fortsatte han å teste varmeeffekten til de forskjellige fargene i spektret som ble dannet på toppen av et bord ved å slippe sollys gjennom et glassprisme. Andre termometre som var plassert utenfor solstrålene, fungerte som kontroll. Etter hvert som det svertede termometeret ble flyttet sakte langs fargene i spektret, viste temperaturavlesingene en konstant økning fra den fiolette enden til den røde enden. Dette var ikke helt uventet, siden den italienske forskeren Landriani, i et lignende eksperiment i 1777 hadde observert mye av den samme effekten. Det var imidlertid Herschel som først innså at det må være et punkt hvor varmeeffekten nådde et maksimum, og at målinger som er begrenset til den synlige delen av spektret ikke klarer å finne dette punktet. Figur 15.2 Marsilio Landriani ( ) Ved å flytte termometeret inn i det mørke området utenfor den røde enden av spektret, bekreftet Herschel at varmen fortsatte å øke. Da han fant maksimumspunktet, lå det godt utenfor den røde enden i det som i dag er kjent som de infrarøde bølgelengdene. #T559811; r. B/ 6894/6894; nb-no 32

39 15 Historie og infrarød teknologi Da Herschel avslørte oppdagelsen sin, refererte han til denne nye delen av det elektromagnetiske spektret som det termometriske spektret. Noen ganger refererte han til selve strålingen som mørk varme, eller ganske enkelt de usynlige strålene. Ironisk nok, og i motsetning til folks oppfatning, var det ikke Herschel som var opphavet til uttrykket infrarød. Ordet begynte bare å opptre i litteraturen omlag 75 år senere, og det er fortsatt uklart hvem som var opphavet til det. Herschel s bruk av glass i prismen i det opprinnelige eksperimentet førte til noen tidlige kontroverser med hans samtidige om de infrarøde bølgelengdene virkelig eksisterte. I forsøk på å bekrefte dette arbeidet, brukte ulike forskere forskjellige typer glass med forskjellig gjennomsiktighet i det infrarøde området. I de senere eksperimentene sine ble Herschel klar over den begrensede gjennomsiktigheten til glass i forhold til den nyoppdagede termiske strålingen, og han ble tvunget til å konkludere med at optikk for infrarøde stråler muligens ville bli henvist til å bruke kun reflektive elementer (dvs. flate og buede speil). Heldigvis var dette sant bare til 1830, da den italienske forskerenmelloni, gjorde den store oppdagelsen at steinsalt (NaCl) som forekommer naturlig, og som fantes i store nok naturlige krystaller slik at man kunne lage linser og prismer er bemerkelsesverdi gjennomsiktig for infrarød stråling. Resultatet var at steinsalt ble det viktigste infrarøde optiske materialet, og det fortsatte å være det de neste hundre årene, helt til man utviklet syntetisk krystall i årene. Figur 15.3 Macedonio Melloni ( ) Termometre som strålingsdetektorer ble ikke utfordret før i 1829, året danobili oppfant termoelementet. (Herschel s eget termometer kunne leses til 0,2 C (0,036 F), og senere modeller kunne leses til 0,05 C (0,09 F)). Så skjedde det et gjennombrudd; Melloni koblet flere termoelementer i serie for til den første termosøylen. Denne nye anvendelsen var minst 40 ganger så følsom som det beste termometeret den gang av til å detektere varmestråling og det var i stand til å detektere varmen fra en person som stod tre meter unna. Det første såkalte varmebildet ble mulig i Dette var et resultat av arbeidet til Sir John Herschel, sønn av mannen som oppdaget den infrarøde strålingen, og en berømt astronom. Basert på forskjellen i fordamping fra en tynn oljefilm når den eksponeres for et varmemønster som fokuseres på den, kunne man se det termiske bildet fra reflektert lys, hvor interferenseffektene til oljefilmen gjorde bildet synlig for øyet. Sir John klarte fikk også til en primitiv registrering av det termiske bildet på papir. Dette kalte han en termograf. #T559811; r. B/ 6894/6894; nb-no 33

40 15 Historie og infrarød teknologi Figur 15.4 Samuel P. Langley ( ) Forbedringen av følsomheten til den infrarøde detektoren gikk sakte. Et annet viktig gjennombrudd, som Langley sto for i 1880, var oppfinnelsen av bolometeret. Dette besto av en tynn svertet stripe i platina koblet i én arm på en Wheatstonebru-krets, og som den infrarøde strålingen ble fokusert mot og som et følsomt galvanometer reagerte på. Det sies at dette instrumentet har vært i stand til å oppdage varmen fra ei ku i en avstand på 400 meter. En engelsk vitenskapsmann,sir James Dewar, var den som først introduserte bruk av flytende gasser som kjølevæske (som flytende nitrogen med en temperatur på -196 C (-320,8 F)) innen lavtemperaturforskning. I 1892 oppfant han en unik vakuumisolert beholder hvor man kan lagre flytende gasser i flere dager. Den vanlige termosflasken, som brukes til å oppbevare varm og kald drikke, er basert på denne oppfinnelsen. I årene mellom 1900 og 1920 oppdaget verdens oppfinnere den infrarøde strålingen". Det ble utstedt mange patenter for apparater som detekterte personell, artilleri, fly, skip og til og med isberg. De første fungerende systemene i moderne betydning av ordet, begynte å bli utviklet under første verdenskrig , hvor begge sider hadde forskningsprogrammer som arbeidet med militær utnyttelse av infrarød stråling. Disse programmene omfattet eksperimentelle systemer for inntrenging/detektering av fiender, ekstern temperaturregistrering, sikker kommunikasjon og flyvende torpedostyring. Et infrarødt søkesystem som ble testet i denne perioden kunne detektere et fly som nærmet seg ved en avstand på 1,5 km (0,94 miles), eller en person mer enn 300 meter (984 ft.) unna. De mest følsomme systemene inntil da var alle basert på variasjoner av bolometer-ideen, men i mellomkrigstiden fikk man to revolusjonerende nye infrarøde detektorer: bildeomformeren og fotondetektoren. I starten fikk bildeomformeren mest oppmerksomhet fra det militære, fordi den satte en observatør for første gang i historien i stand til å praktisk talt å se i mørket. Men følsomheten til bildeomformeren var begrenset til de nære infrarøde bølgelengdene, og de mest interessante militære målene (dvs. fiendlige soldater) måtte lyses opp med infrarøde søkestråler. Siden dette innebar fare for å avsløre observatørens posisjon til en fiendtlig observatør med lignende utstyr, er det forståelig at den militære interessen for bildeomformeren etter hvert avtok. De taktisk militære ulempene til såkalt aktive (dvs. utstyrt med søkestråle) termiske bildesystemer ga etter andre verdenskrig støtet til et omfattende hemmelig infrarødt forskningsprogram for utvikling av passive (uten søkestråle) systemer basert på den ekstremt følsomme fotondetektoren. I løpet av denne perioden hindret militært hemmelighold åpen informasjon om statusen til infrarød bildeteknologi. Det begynte å bli slutt på dette hemmeligholdet midt på 1950-tallet, og fra da av ble systemer basert på termisk bildegjengivelse å bli tilgjengelig for sivil vitenskap og industri. #T559811; r. B/ 6894/6894; nb-no 34

3.1. Brukerveiledning Flir Tools/Tools+

3.1. Brukerveiledning Flir Tools/Tools+ 3.1 Brukerveiledning Flir Tools/Tools+ Brukerveiledning Flir Tools/Tools+ #T559600; r. A/ 6896/6897; nb-no iii Innhold 1 Begrenset ansvar...1 1.1 Begrenset ansvar...1 1.2 Bruksstatistikk...1 1.3 Endringer

Detaljer

Leica Rugby 810. Brukerhåndbok. Versjon 1.0 Norsk

Leica Rugby 810. Brukerhåndbok. Versjon 1.0 Norsk Leica Rugby 810 Brukerhåndbok Versjon 1.0 Norsk Innledning Anskaffelse Gratulerer med kjøpet av et Leica roterende laserinstrument. Denne håndboka inneholder viktige sikkerhetsanvisninger samt instruksjoner

Detaljer

Leica Rugby 610. Brukerhåndbok. Versjon 1.0 Norsk

Leica Rugby 610. Brukerhåndbok. Versjon 1.0 Norsk Leica Rugby 610 Brukerhåndbok Versjon 1.0 Norsk Innledning Anskaffelse Gratulerer med kjøpet av et Leica roterende laserinstrument. Denne håndboka inneholder viktige sikkerhetsanvisninger samt instruksjoner

Detaljer

Sikkerhet og brukerstøtte PSP-2004

Sikkerhet og brukerstøtte PSP-2004 NO Sikkerhet og brukerstøtte PSP-2004 7010194 ADVARSLER For å unngå elektrisk støt må du aldri åpne kabinettet. Service må bare utføres av kvalifisert personell. FORSIKTIG Bruk av kontroller eller justering

Detaljer

PLEXTALK Linio Pocket versjon 2 Brukerhåndbok

PLEXTALK Linio Pocket versjon 2 Brukerhåndbok PLEXTALK Linio Pocket versjon 2 Brukerhåndbok 2012 Shinano Kenshi Co., Ltd. 1 VIKTIGE MERKNADER FCC MERKNAD Samsvarserklæring Modellnummer: PTP1/LINIO Handelsnavn: PLEXTALK Ansvarlig part: Shinano Kenshi

Detaljer

Brukerhåndbok PSP-E1004

Brukerhåndbok PSP-E1004 NO Brukerhåndbok PSP-E1004 7017789 Innhold Advarsel ADVARSEL 4 Forholdsregler 6 Bruke PSP -systemet Deler og funksjoner 10 Lade batteriet 12 Slå systemet på og av 15 Bruke XMB (XrossMediaBar)-menyen 16

Detaljer

OPERATØRHÅNDBOK FS-1100 FS-1300D

OPERATØRHÅNDBOK FS-1100 FS-1300D OPERATØRHÅNDBOK FS-1100 FS-1300D Denne operatørhåndboken gjelder for modellene FS-1100 og FS-1300D. Merk Denne operatørhåndboken inneholder informasjon vedrørende bruk av både de europeiske og de amerikanske

Detaljer

Din bruksanvisning OLIVETTI PG L2028/2028SPECIAL http://no.yourpdfguides.com/dref/1314391

Din bruksanvisning OLIVETTI PG L2028/2028SPECIAL http://no.yourpdfguides.com/dref/1314391 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for OLIVETTI PG L2028/2028SPECIAL. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. W200 Innholdsfortegnelse Ringe................................... 15 Meldingstjenester......................... 19 Bildetjenester............................. 22 Underholdning............................

Detaljer

Utgave 1.0 Norsk. Leica Rugby 410/420 DG Brukerhåndbok

Utgave 1.0 Norsk. Leica Rugby 410/420 DG Brukerhåndbok Utgave 1.0 Norsk Leica Rugby 410/420 DG Brukerhåndbok Innledning Anskaffelse Gratulerer med kjøpet av et Rugby instrument. Denne håndboka inneholder viktige sikkerhetsanvisninger samt instruksjoner for

Detaljer

Broderimaskin. Bruksanvisning. Product Code (Produktkode): 884-T07

Broderimaskin. Bruksanvisning. Product Code (Produktkode): 884-T07 Broderimaskin Bruksanvisning Product Code (Produktkode): 884-T07 Varemerker FlashFX is a registered trademark of Datalight, Inc. FlashFX Copyright 998-007 Datalight, Inc. U.S.Patent Office 5,860,08/6,60,56

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON W800 http://no.yourpdfguides.com/dref/4285063

Din bruksanvisning SONY ERICSSON W800 http://no.yourpdfguides.com/dref/4285063 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukerhåndbok. Norsk

Brukerhåndbok. Norsk Brukerhåndbok Norsk Med enerett. Ingen deler av denne publikasjonen kan kopieres, lagres i et innhentingssystem, eller i noen form eller på noen måte overføres elektronisk, mekanisk, ved fotokopiering,

Detaljer

OPERATØRHÅNDBOK FS-1120D FS-1320D

OPERATØRHÅNDBOK FS-1120D FS-1320D OPERATØRHÅNDBOK FS-1120D FS-1320D Denne operatørhåndboken gjelder for modellene FS-1120D og FS-1320D. Merk Denne operatørhåndboken inneholder informasjon vedrørende bruk av både de europeiske og de amerikanske

Detaljer

Norsk. Brukerhåndbok

Norsk. Brukerhåndbok Norsk Brukerhåndbok Med enerett. Ingen deler av denne publikasjonen kan kopieres, lagres i et innhentingssystem, eller i noen form eller på noen måte overføres elektronisk, mekanisk, ved fotokopiering,

Detaljer

DNX7250DAB DNX5250BT DNX525DAB DNX4250DAB DNX4250BT

DNX7250DAB DNX5250BT DNX525DAB DNX4250DAB DNX4250BT DNX7250DAB DNX5250BT DNX525DAB DNX4250DAB DNX4250BT GPS NAVIGASJONSSYSTEM Hurtigveiledning Du kan oppdatere systemet ved å koble til en USB-enhet som inneholder en oppdateringsfil. Når det gjelder oppdatering

Detaljer

q PRINT ECOSYS P2035d ECOSYS P2135d OPERATØRHÅNDBOK

q PRINT ECOSYS P2035d ECOSYS P2135d OPERATØRHÅNDBOK q PRINT ECOSYS P2035d ECOSYS P2135d OPERATØRHÅNDBOK Denne operatørhåndboken gjelder for modellene ECOSYS P2035d og ECOSYS P2135d. Merk Denne operatørhåndboken inneholder informasjon vedrørende bruk av

Detaljer

Brukerhåndbok. Detaljert brukerinformasjon og produktspesifikasjon for AV300 venevisningssystem, inkludert tilleggsutstyr og programvare.

Brukerhåndbok. Detaljert brukerinformasjon og produktspesifikasjon for AV300 venevisningssystem, inkludert tilleggsutstyr og programvare. ACCUVEIN MODELL AV300 VENEVISNINGSSYSTEM Brukerhåndbok Detaljert brukerinformasjon og produktspesifikasjon for AV300 venevisningssystem, inkludert tilleggsutstyr og programvare AV300 Norsk II Av300 brukerhåndbok

Detaljer

Lenovo 3000 Sikkerhet og garantier

Lenovo 3000 Sikkerhet og garantier Lenovo 3000 Sikkerhet og garantier Merk Les først viktig sikkerhetsinformasjon. Inneholder v Viktig sikkerhetsinformasjon v Driftsmiljø og andre viktige merknader v Garantibetingelser Lenovo 3000 Sikkerhet

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK BRUGSVEJLEDNING FORTRESS-CALYPSO 1010144B

BRUKERHÅNDBOK BRUGSVEJLEDNING FORTRESS-CALYPSO 1010144B BRUKERHÅNDBOK BRUGSVEJLEDNING FORTRESS-CALYPSO 1010144B 2 Norsk... 4 Dansk... 52 3 Norsk 2009 Handicare Ettertrykk forbudt. Informasjonen i denne håndboken kan ikke gjengis og/eller publiseres i noen form,

Detaljer

OPERATØRHÅNDBOK FS-1120D FS-1320D

OPERATØRHÅNDBOK FS-1120D FS-1320D OPERATØRHÅNDBOK FS-1120D FS-1320D Denne operatørhåndboken gjelder for modellene FS-1120D og FS-1320D. Merk Denne operatørhåndboken inneholder informasjon vedrørende bruk av både de europeiske og de amerikanske

Detaljer

Innhold. Norsk. Kapittel 1 1 Bruk, advarsler og forhåndsregler

Innhold. Norsk. Kapittel 1 1 Bruk, advarsler og forhåndsregler Brukermanual 1 2 Norsk Innhold Kapittel 1 1 Bruk, advarsler og forhåndsregler Kapittel 2 3 Beskrivelse av Inogen One G3 Oksygenkonsentrator 3 Viktige deler på Inogen One G3 Oksygenkonsentrator 4 Bruker

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK INNHOLDSFORTEGNELSE

BRUKERHÅNDBOK INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE HURTIGSTARTSVEILEDNING 2 KAMERAOVERSIKT 4 MONTERING 6 BRUKSANVISNINGER 14 FORSIKTIGHETSADVARSLER OG GARANTI 21 KONTAKT 26 56 BRUKERHÅNDBOK S/N: HURTIGSTART Hurtigstart 1 Skyv døren

Detaljer

Brukerhåndbok NPD5198-00 NO

Brukerhåndbok NPD5198-00 NO NPD5198-00 NO Opphavsrett Opphavsrett Ingen del av denne publikasjonen kan reproduseres, lagres i et gjenfinningssystem eller overføres i noen form eller på noen måte, elektronisk, mekanisk, ved kopiering,

Detaljer

Laserskriver. Brukerhåndbok NOR

Laserskriver. Brukerhåndbok NOR Laserskriver Brukerhåndbok NOR LBP5200 laserskriver Brukerhåndbok Håndbøker for skriveren Instruksjonshåndbøkene for denne skriveren er ordnet slik det beskrives nedenfor. Les gjennom de delene som er

Detaljer

Acer v200 Series Travel Companion. Brukerhåndbok

Acer v200 Series Travel Companion. Brukerhåndbok Acer v200 Series Travel Companion Brukerhåndbok Copyright 2007. Acer Incorporated. Alle rettigheter forbeholdt. Acer v200 Series Brukerhåndbok Originalutgave: Januar 2007 Acer og Acer-logoen er registrerte

Detaljer

Hurtigoppstarts- & feilsøkingshåndbok

Hurtigoppstarts- & feilsøkingshåndbok Hurtigoppstarts- & feilsøkingshåndbok I NNHOLDSFORTEGNELSE Viktig informasjon 3 Grunnleggende prinsipper for datamaskiner 4 Sikkerhet og komfort... 4 Sikkerhetsforanstaltninger... 4 For helsens skyld...

Detaljer

Brukerhåndbok. VIKTIG: Les denne håndboken nøye før du begynner å bruke skriveren. Ta vare på boken. Du kan få bruk for den senere.

Brukerhåndbok. VIKTIG: Les denne håndboken nøye før du begynner å bruke skriveren. Ta vare på boken. Du kan få bruk for den senere. Brukerhåndbok VIKTIG: Les denne håndboken nøye før du begynner å bruke skriveren. Ta vare på boken. Du kan få bruk for den senere. NOR LBP2900/2900i Laserskriver Brukerhåndbok Håndbøker for skriveren Instruksjonshåndbøkene

Detaljer

Brukerhåndbok NPD5089-02 NO

Brukerhåndbok NPD5089-02 NO NPD5089-02 NO Opphavsrett Opphavsrett Ingen deler av denne publikasjonen kan reproduseres, lagres i et gjenfinningssystem eller overføres i noen form eller på noen måte, det være seg elektronisk, mekanisk,

Detaljer

Inneholder Viktig sikkerhetsinformasjon Informasjonsressurser Garantiopplysninger og andre merknader Deler som kunden kan skifte ut (CRUer)

Inneholder Viktig sikkerhetsinformasjon Informasjonsressurser Garantiopplysninger og andre merknader Deler som kunden kan skifte ut (CRUer) ThinkCentre Sikkerhet og garantier Inneholder Viktig sikkerhetsinformasjon Informasjonsressurser Garantiopplysninger og andre merknader Deler som kunden kan skifte ut (CRUer) ThinkCentre Sikkerhet og

Detaljer