Installasjon & Brukermanual

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Installasjon & Brukermanual"

Transkript

1 Installasjon & Brukermanual OB8

2 Installasjon av OUTBACKER OB8 INTRODUKSJON Takk for at De valgte OUTBACKER. Vi ber deg sette av litt tid til å lese gjennom denne instruksjonen nøye før du installerer antennen. Dette gjør at ditt mobile oppsett ikke bare vil virke, men også virke utrolig godt! Som alle OUTBACKER antenner er OB8 konstruert av høykvalitets fleksibel glassfiberkjerne. Rundt kjernen er det viklet en kobberwire som er hånd-tunet til de forskjellige tilkoblingspunktene. Etter denne tuningen legges det på et beskyttende lag med klar epoxy lim og til slutt får den et lag med farget polyurethane som beskyttelse for elementene. Alle tilkoblingspunktene (for bananplugg) på antennen er av messing som er forniklet. Nederst på antennen sitter en 3/8 x 24tpi stud bolt av kraftig, høystyrke rustfritt stål. BESKRIVELSE AV KOMPONENTER 1. GLASSFIBER HOVEDMAST Inneholder helical spolene. Stud bolt for montering på feste er av rustfritt stål med standard 3/8 x 24 viklinger per tomme. 2. BÅND KONTAKTER Ikke korrosive og forsølvede kontakter er tydelig merket med graverte båndmarkeringer. Disse kontaktene benyttes for å velge det båndet en skal bruke. 3. VANDRELEDNING Isolert ledning med bananplugg i begge ender. Benyttes for operasjon fra og med 75m (80m phone del) til og med 10m. Den ene enden plugges i WLkontakten og den andre i ønsket bånd. Må vikles (mot urviseren) fra bunnen og oppover med viklingene jevnt fordelt, ikke stramt men heller ikke for løst. Ledningen fjernes helt når antennen skal brukes på 80m. 4. TUNINGSSPYD Stålpisk som strekker seg inntil 80mm ut av hovedmasten. Brukes for å fin-tune SWR. 5. LÅSEMUTTER Sitter på toppen av hovedmasten. Brukes for å holde tuningsspydet på plass strammes kun med fingrene! Side 2 av 7

3 Montering av OB8 Korrekt montering av din antenne er helt avgjørende for å oppnå et bra resultat. OB8 bør ikke benyttes sammen med OUTBACKER OB360 feste. For mobilbruk anbefaler vi å bruke OUTBACKER OSB-feste som består av en kraftig fjær. OB8JR kan benyttes med OB360 feste. Bagasjelokk- og takrenne montering Når antennen monteres på disse måtene er det viktig å montere antennen så langt bort fra taket eller andre metallobjekter på bilen som mulig. Vær sikker på at overflaten både over og under bagasjelokket er rent og at det er god elektrisk kontakt fra festet til bagasjelokket. Her er en enkel måte å gjøre dette på. Sett festet på plass og skru til set-skruene. Skru deretter ut set-skruene og fjern festet. Se etter merker der hvor set-skruene stod. Bruk en skarp kniv til å skrape bort lakken slik at du ser skinnende metall der hvor set-skruene treffer bagasjelokket. Sett festet tilbake og pass på at set-skruene treffer der hvor du har skrapet bort lakken slik at det blir god kontakt. Sjekk monteringen og antennen jevnlig for å forsikre deg om at alt ser bra ut. OUTBACKER påtar seg ikke noe ansvar for tap av antenner som følge av løse fester eller andre løse deler. INSTALLASJON Din OB8 kan installeres på personbiler, varebiler, osv. og for fast installasjon på steder med begrenset plass for eksempel leiligheter, blokker osv. Som for ethvert antennesystem er det ikke noen spesielle regler å følge, men her er noen gode råd. 1. Monter antennen så høyt som mulig og så langt fra andre vertikale metallgjenstander som mulig. Dersom du monterer antennen i en leilighet anbefales det å bruke et metall rekkverk hvis mulig eller 3 (ca. 7,6 cm) bred kobberfolie (min. 7m lengde) som motvekt. 2. Den optimale plasseringen for enhver installasjon på bil er midt på taket på bilen. Men siden dette sjelden er praktisk for de fleste HF antenner bør du montere antennen på førersiden bak på bilen slik at du unngår trær etc. 3. Bruk høykvalitets 52 ohms RG-58C/U koaksialkabel eller lignende med minst 95% skjerm. Marine koaksialkabler anbefales. Ikke bruk koaksialkabel hvor det er benyttet skum som dielektrikum da denne vil deformeres i varme og absorberer fuktighet. Unngå å bruke koaksialkabel som har stiv senterleder siden denne lett brekker. IKKE SKJØT KOAKSIALKABELEN. Den bør være en enkel, ubrutt lengde fra transceiveren til antennefestet. Bruk selvvulkaniserende teip el.l der hvor koaksialkabelen splittes ved festet for å unngå vannintrengning i kabelen. Side 3 av 7

4 4. Et godt elektrisk jordplan er avgjørende for at antennen skal fungere tilfredstillende. Dette er det viktigste punktet ved all installasjon av mobilantenner!! Dessverre finnes det alt for mange eksempler på monteringer hvor dette ikke er overholdt med det resultat at antennesystemet fungerer lite tilfredsstillende. IKKE OVERSE DETTE PUNKTET OG TRO AT MINUSLEDNINGEN PÅ STRØMKABELEN GIR TILSTREKKELIG JORDFORBINDELSE. DET GJØR DEN IKKE! Installer en bred jordledning mellom en bolt/skrue som er i god kontakt med karrosseriet på bilen og jordskruen på transceiveren. Ofte kan en finne en slik bolt/skrue under dash-bordet. Et annet alternativ er å bruke en av boltene som holder framsetene på plass (se etter en blank/skinnende bolt under setet). Bruk et ohm-meter og sjekk om det er forbindelse mellom bolten/skruen og f.eks en skrue i dørstokken (som du er sikker på går til godset på bilen). Dersom du har behov for å ta transceiveren inn/ut av bilen kan en f.eks bruke en kraftig krokodilleklemme som feste mot riggen. Alternativt kan en anbefale en U-formet gul kabelsko (for 4-6 mm 2 ) som festes med vingemutter til transceiveren slik at en lett kan koble fra ledningen. Nå er det på tide å sjekke installasjonen med et ohm-meter. Fjern jordledningen midlertidig fra radioen. Koble ohm-meteret mellom jordledningen og ytterhuset på PL259 pluggen (på koaksialkabelen fra antennen). Dersom resistansen er over 0.7 ohm må du sjekke/skrape alle jordforbindelsene på ny inntil du finner de punktene som har dårlig forbindelse. DETTE SIKRER AT DU VIL STRÅLE UT ET KILLER SIGNAL. 5. Vi anbefaler at koaksialkabelen ligger så fjernt som mulig fra bilens ECM (Engine Control Module) eller andre eksisterende elektriske ledninger. Side 4 av 7

5 INNSTILLING OG BRUK Når du har montert antennen etter anvisningene gitt foran er du nå klar til å justere antennen. NB! OB8 består av flere deler. Vær nøye med at alle delene er skikkelig skrudd sammen før du starter justeringen av antennen. 1. Koble til koaksialkabelen til transceiveren og forsikre deg om at antennen er tilstrekkelig jordet til bilens karrosseri nær antennefestet. 2. Sett TUNINGSSPYDET slik at den graverte ringen (på tuningsspydet) går jevnt med toppen av låsemutteren. (lengden fra den graverte ringen til tuppen av spydet er 8cm.). a. For operasjon på 40m, sett senderen på MHz. b. Nøkle senderen og avles SWR målt ved senderen. Dersom SWR er over 2:1 gå til punkt C. Dersom SWR er mindre enn 2:1 gå til punkt D. c. Dersom SWR er høyere enn 2:1, sett senderen på MHz og sjekk SWR der. Dersom SWR er høyere ved denne frekvensen indikerer det at antennen er for lang og at resonanspunktet ligger lavere i frekvens. På grunn av dette må vi korte inn antennen litt. Juster TUNINGSSPYDET ca. 6mm. inn ved å løsne LÅSEMUTTEREN, justere, og deretter stramme mutteren med fingrene. Dersom SWR var lavere ved denne frekvensen betyr det at antennen din er litt for kort og en er nødt til å forlenge den litt. Følg samme prosedyre som beskrevet ovenfor for å justere lengden på tuningsspydet. Fortsett med dette til SWR målt ved senderen er så lav som mulig ved ønsket frekvens på 40m. d. Forutsatt at SWR er tilstrekkelig lavt (lavere enn 2:1 i midterste del av 40m phone bånd) er det eneste man trenger å gjøre for å skifte bånd å flytte den øverste bananpluggen på VANDRELEDNINGEN til kontakten for 20m, 17m, 15m etc. VANDRELEDNINGEN skal vikles mot urviseren fra bunnen og oppover. Sørg for at den vikles jevnt, men ikke for stramt mot masten. Du kan finjustere ved å flytte TUNINGSSPYDET opp eller ned. 3. For å kjøre 80m fjernes VANDRELEDNINGEN helt. Det er også nødvendig å etterjustere TUNINGSSPYDET for lavest SWR ved ønsket frekvens. Med TUNINGSSPYDET satt til det graverte merket er resonansfrekvensen ca MHz. For å øke resonansfrekvensen skyves TUNINGSSPYDET litt inn. VANDRELEDNINGENS lengde må ikke endres i noe tilfelle. Side 5 av 7

6 FEILSØKING EKSTREMT HØYT SWR Sjekk alle forbindelser for brudd eller kortslutning. Forsikre deg om at VANDRELEDNINGEN går fra WL kontakten til ønsket bånd. Se til at VANDRELEDNINGEN er viklet med jevnt mellomrom mot urviseren fra bunnen og oppover. Husk å ikke stramme for mye. Husk også at en kvartbølge vertikal trenger et stort område med metall/jord under seg som kan virke som motvekt. MODERAT HØYT SWR Forsikre deg om at antennen ikke er uvanlig nær (parallellt) noe metall som f.eks bagasjelokket, siden på en van, taket osv. (se installasjonsveiledningen på foregående sider). Sjekk nok en gang om jordingen din er god nok. Forsøk å justere TUNINGSSPYDET på ny ved ønsket frekvens. Husk at det er viktigere forhold ved mobilinstallasjoner enn å ha et SWR forhold på 1:1. Det er okay og fullt akseptabelt dersom ditt SWR varierer fra 1:1 til 1,8:1. Vær spesielt oppmerksom på jording og plassering av antennen. VEDLIKEHOLD OG REPARASJON Alle OUTBACKER antenner leveres med en O-ring inne i tuppen for å hindre at vann trenger inn i hovedmasten. Kondensvann vil samle seg på innsiden av masten, men fortvil ikke. Denne kondenseringen vil ikke ødelegge antennen eller påvirke antennens ytelse. For å fjerne kondensvannet kan man ta av LÅSEMUTTEREN og riste ut det vann som eventuelt måtte være der. Sjekk antennen etter kraftig regnvær. For å rengjøre antennen kan du vaske den med varmt såpevann og tørke av den med en myk klut. Legg på et tynt lag bonevoks som ekstra beskyttelse og puss antennen slik at den blir skinnende! Ikke bruk bonevoks som har en oppripende effekt (color back) eller som inneholder aceton da dette vil fjerne den blanke lakken på antennen. Side 6 av 7

7 Spesifikasjoner Modell: Bånd: Fødeimpedans: Effekt: Konstruksjon: Feste: Vandreledning: OB8 80m-75m-40m-30m-20m-17m-15m-12m-10m ohm 100W (pep) Messing Rustfritt stål Urethane, ¼ bølge helical. 3/8 x 24tpi (UNF) Han (rustfritt stål) 130cm fra tupp til tupp på pluggene. Leveres med OUTBACKER antenne Antall Varenr. Beskrivelse Hovedmast OB8 1 OBWL Vandreledning 1 OBSP mm langt tuningsspyd (installert av produsenten) Vennligst oppgi varenr. ved bestilling av reservedeler. Opsjoner OBSB OBADP OBQD OBMT Kraftig fast antennefeste for plan overflate, festes med12mm bolt. 3/8 UNF til ½ BSW rustfritt stål adapter. 3/8" til 3/8" Quick-disconnect adapter (messing og rustfritt) M-Type til 3/8" adapter (messing). Skulle de oppdage at deres OUTBACKER antenne er skadet under transporten, vennligst kontakt deres leverandør eller skriv til produsenten innen 7 dager. Klager fremsatt mer enn 7 dager etter vareleveranse vil ikke bli tatt til følge. Vi håper de vil ha mye glede av å bruke OUTBACKER antennen. For teknisk bistand kontakt, Petter Sørensen, LA2PIA North Sea Innovation AS Luramyrveien 63 Postboks 422 N-4067 STAVANGER NORGE Tlf.: Fax.: WEB: e-post: Side 7 av 7

Installasjon & Brukermanual

Installasjon & Brukermanual Installasjon & Brukermanual Junior plus Installasjon av OUTBACKER JUNIORplus INTRODUKSJON Takk for at De valgte OUTBACKER JUNIORplus. Vi ber deg sette av litt tid til å lese gjennom denne instruksjonen

Detaljer

Monteringsveiledning. Florida. svømmebasseng

Monteringsveiledning. Florida. svømmebasseng Monteringsveiledning Florida svømmebasseng 1 2 Monteringsveiledning til Florida basseng Advarsel: Bassenget er ikke laget for stuping og hopping Gratulerer som eier av ett Florida svømmebasseng! Dette

Detaljer

Instruksjoner for installering av HDS-enhet

Instruksjoner for installering av HDS-enhet 988-0176-75_A Instruksjoner for installering av HDS-enhet Les instruksjonene nøye før du utfører installasjonen. Anbefalt verktøy og utstyr (ikke inkludert) for bruk ved installasjon av svinger Hvis du

Detaljer

1420 Autopilot. Norsk betjening og Oppjustering. ProNav as Postboks 421 4379 Egersund Tlf. 51 49 43 00 Fax. 51 49 21 00 http://www.pronav.

1420 Autopilot. Norsk betjening og Oppjustering. ProNav as Postboks 421 4379 Egersund Tlf. 51 49 43 00 Fax. 51 49 21 00 http://www.pronav. 1420 Autopilot Norsk betjening og Oppjustering ProNav as Postboks 421 4379 Egersund Tlf. 51 49 43 00 Fax. 51 49 21 00 http://www.pronav.no Passer for programversjon: xxx September 1998 Side 2 ComNav 1420

Detaljer

75TR RØR/KABELSØKER BRUKERVEILEDNING. Utgave 1.3 av 31-08-1999 Utarbeidet av Eskeland Electronics

75TR RØR/KABELSØKER BRUKERVEILEDNING. Utgave 1.3 av 31-08-1999 Utarbeidet av Eskeland Electronics 75TR RØR/KABELSØKER BRUKERVEILEDNING Utgave 1.3 av 31-08-1999 Utarbeidet av Eskeland Electronics Vi har gjort vårt beste for at innholdet i dette instruksjonsheftet skal være så nøyaktig som mulig. Vi

Detaljer

Montering og brukerveiledning

Montering og brukerveiledning Montering og brukerveiledning Sentralstøvsugere Pb. 84, 5346 Ågotnes - Tlf. 56 31 26 31 Fax 56 31 26 30 www.fbtvent.no E-post: fbt@fbtvent.no FØR DU BEGYNNER Les installasjonsanvisningen nøye før du begynner.

Detaljer

BRUKERMANUAL SIGMARINE VARMEOVN

BRUKERMANUAL SIGMARINE VARMEOVN BRUKERMANUAL SIGMARINE VARMEOVN 23080 Hamilton Road, Richmond, B.C. V6V 1C9 TLF.: (800) 663-8515 FAKS: (604) 522-9608 Webside: WWW.SIGMARINE.COM SIG MARINE PRODUCTS. SIGMAR FØR DU GJØR NOE SOM HELST LES

Detaljer

BRUKERVEILEDNING. FishEasy 320C

BRUKERVEILEDNING. FishEasy 320C BRUKERVEILEDNING FishEasy 320C Innholdsfortegnelse Spesifikasjer----------------------------------------- 3 Les dette først--------------------------------------- 3 Installasjon av svinger-----------------------------

Detaljer

SEKSJON 1. Rev. Jan. 2006, Rundt_basseng-Regatta-NO Side 1 av 22 Adresse / Address PartnerLine AS Stalsbergveien 11 P.O.Box 75 N-3361 Geithus

SEKSJON 1. Rev. Jan. 2006, Rundt_basseng-Regatta-NO Side 1 av 22 Adresse / Address PartnerLine AS Stalsbergveien 11 P.O.Box 75 N-3361 Geithus SEKSJON 1 SIKKERHETSFORSKRIFTER FOR BASSENGEIERE Ditt basseng rommer en stor mengde med vann, og det er dypt nok til å risikere stor fare for liv og helse dersom ikke følgende sikkerhetsforskrifter følges.

Detaljer

Partner Porten AS. Monteringsveiledning. Din port partner. Kvalitetsgarasjeport fra Partner Porten. Partner Porten AS, Asakvegen 338, 2040 Kløfta.

Partner Porten AS. Monteringsveiledning. Din port partner. Kvalitetsgarasjeport fra Partner Porten. Partner Porten AS, Asakvegen 338, 2040 Kløfta. Partner Porten AS Din port partner Kvalitetsgarasjeport fra Partner Porten Monteringsveiledning Oppstart 1: Les monteringsveiledningen nøye før oppstart. 2: Montering av en garasjeport er presisjons arbeid

Detaljer

Monter ikke bassenget på dager med mye vind!

Monter ikke bassenget på dager med mye vind! KRETA POOL Model 1543 - Ø: 3.50 X 0,90 CM Model 1606 - Ø: 4.60 X 0,90 CM NO håndbok Monter ikke bassenget på dager med mye vind! ID KODE: M-1543.2014 ID KODE: M-1606.2014 Swim & Fun Scandinavia info@swim-fun.com

Detaljer

Elektroingeniør? Radiobyggesett et lite eksempel fra elektrofaget. Universitetet i Stavanger

Elektroingeniør? Radiobyggesett et lite eksempel fra elektrofaget. Universitetet i Stavanger Elektroingeniør? Radiobyggesett et lite eksempel fra elektrofaget Universitetet i Stavanger 1 Om radiobyggesettet Institutt for data- og elektroteknikk (IDE) ved Universitet i Stavanger (UiS) har de siste

Detaljer

OPPFINNERENS HÅNDBOK NORSK UTGAVE

OPPFINNERENS HÅNDBOK NORSK UTGAVE OPPFINNERENS HÅNDBOK NORSK UTGAVE - 1 - GRATULERER DU ER NÅ EIER AV ET SPIONSETT FRA LOGIBLOCS Vi takker for at du har valgt å kjøpe ALRMSETTET (ALARM KIT) fra LOGIBLOCS og håper du får mye glede av å

Detaljer

Monteringsanvisning for xenonsett

Monteringsanvisning for xenonsett Monteringsanvisning for xenonsett Les igjennom hele manualen før du begynner, det er gode tips til montering på hver eneste side. Når du monterer pærene: A: Ikke ta på pæra, fett fra fingrene dine ødelegger

Detaljer

Monterings- og bruksanvisning for gassgrillene Phoenix 4 Burner Black og Phoenix 4 Burner Rustfritt stål Gassgriller

Monterings- og bruksanvisning for gassgrillene Phoenix 4 Burner Black og Phoenix 4 Burner Rustfritt stål Gassgriller Monterings- og bruksanvisning for gassgrillene Phoenix 4 Burner Black og Phoenix 4 Burner Rustfritt stål Gassgriller NO Bildene er ikke i riktig målestokk. Spesifikasjonene kan endres uten forutgående

Detaljer

Brukerveiledning 10 mm trådløs slagdrill PT-CD016

Brukerveiledning 10 mm trådløs slagdrill PT-CD016 Brukerveiledning 10 mm trådløs slagdrill PT-CD016 Tekniske data: Spenning V 14,4 18 Hastighet uten belastning 1 gir rpm 2 gir rpm 0 350 0 1400 Slag 1 gir spm 2 gir spm 0 5250 0-21000 0 350 0 1400 0 5250

Detaljer

Brukermanual Leon NHD. Brukermanual Leon

Brukermanual Leon NHD. Brukermanual Leon 3 Brukermanual Leon Brukermanual Leon 26.02.2015 Brukermanual Leon Gratulerer med din nye rullestlol levert av Nordisk Helse Design as. Vi takker for at du har valgt en rullestol fra vårt sortiment, og

Detaljer

Manual. Gressklipper DY204PMS-A Gräsklipper DY204PMS-A

Manual. Gressklipper DY204PMS-A Gräsklipper DY204PMS-A Manual Gressklipper DY204PMS-A Gräsklipper DY204PMS-A 540282 1 Les og ta vare på denne bruksanvisningen for fremtidig bruk. Bruksanvisningen inneholder viktig informasjon om sikkerhet, montering, bruk

Detaljer

PROGRAMMERING AV PORTÅPNER

PROGRAMMERING AV PORTÅPNER L XL PROGRAMMERING AV PORTÅPNER O G T I L B E H Ø R ADVARSEL Vennligst les manualen nøye før installasjon og bruk. Installasjonen av denne portåpner må kun bli utført av teknisk kvalifisert personell eller

Detaljer

NORSK BILAG TIL BRUKERVEILEDNINGEN FOR

NORSK BILAG TIL BRUKERVEILEDNINGEN FOR NORSK BILAG TIL BRUKERVEILEDNINGEN FOR PRO-FORM 575 ADVARSEL: For å redusere risikoen for skader ved bruk av tredemøller, vennligst les følgende: 1. Det er eiers eget ansvar å sørge for at alle brukere

Detaljer

MANUAL FOR INSTALLASJON OG BRUK

MANUAL FOR INSTALLASJON OG BRUK MANUAL FOR INSTALLASJON OG BRUK Eco eye Elite og Mini Takk for at du valgte å kjøpe et trådløst wattmeter fra Eco Eye. Vi håper du blir fornøyd og at produktet vil hjelpe deg med å begrense bruken av elektrisitet

Detaljer

HÅNDBOK IF 2900. Bruksanvisning for bygg-inn fryseskap IF 2900. Bruksanvisning IF 2900 Frys.indd 1 13.09.11 10.32

HÅNDBOK IF 2900. Bruksanvisning for bygg-inn fryseskap IF 2900. Bruksanvisning IF 2900 Frys.indd 1 13.09.11 10.32 IF 2900 / Design: BK Grafisk. 09/2011 HÅNDBOK Bruksanvisning for bygg-inn fryseskap IF 2900 IF 2900 Bruksanvisning IF 2900 Frys.indd 1 13.09.11 10.32 Kjære kunde! Gratulerer med ditt nye Beha fryseskap.

Detaljer

Leica DM750 P Bruksanvisning

Leica DM750 P Bruksanvisning Leica DM750 P Bruksanvisning Kapitteloversikt Sikkerhetsforskrifter 4 Leica DM750 P 15 Klar! 18 Ferdig! 25 Gå! 36 Vedlikehold av mikroskopet 38 Størrelser 42 Bruksanvisning for Leica DM 750P 2 Innhold

Detaljer

Vi anbefaler derfor på det sterkeste at følgende kontroller utføres før det gjøres permanente endringer på en dør for å montere kjæledyrdøren:

Vi anbefaler derfor på det sterkeste at følgende kontroller utføres før det gjøres permanente endringer på en dør for å montere kjæledyrdøren: Viktig merknad Les alle disse instruksjonene FØR du monterer SureFlap kjæledyrdør for mikrochip. Det er viktig å kontrollere om det er metall i substratet kjæledyrdøren skal festes i. Hvis det er tilfellet,

Detaljer

Montering av EKKO. Bildet under er fra selve programmeringen, og slik det kommer. 1: Monter tre SMD-transistorer; Q1 - Q3

Montering av EKKO. Bildet under er fra selve programmeringen, og slik det kommer. 1: Monter tre SMD-transistorer; Q1 - Q3 Montering av EKKO Bildet under er fra selve programmeringen, og slik det kommer. 1: Monter tre SMD-transistorer; Q1 - Q3 2: Et sted i planleggingen av variabel lysstyrke forsvant et viktig jordpunk for

Detaljer

Kjære kunde! Les monteringsanvisningen nøye før du begynner monteringen! Slik unngår du problemer og sparer tid.

Kjære kunde! Les monteringsanvisningen nøye før du begynner monteringen! Slik unngår du problemer og sparer tid. Redskapsbod 5 ern Art. nr: 423521 Monteringsanvisning Kjære kunde! Les monteringsanvisningen nøye før du begynner monteringen! Slik unngår du problemer og sparer tid. Tips: Oppbevar pakkene på et tørt

Detaljer

Brukerhåndbok RUNDT PREMIUM barnebasseng.

Brukerhåndbok RUNDT PREMIUM barnebasseng. SIKKERHETSFORSKRIFTER FOR BASSENGEIERE Ditt basseng rommer en stor mengde med vann, og det er dypt nok til å risikere stor fare for liv og helse dersom ikke følgende sikkerhetsforskrifter følges. 1. Ikke

Detaljer

SVENSKA NORSK 1750/1950 DANSK SUOMI. SE Bruksanvisning NO Brukerhåndbok FI Käyttöohje DK Brugermanual 115 02 34-10

SVENSKA NORSK 1750/1950 DANSK SUOMI. SE Bruksanvisning NO Brukerhåndbok FI Käyttöohje DK Brugermanual 115 02 34-10 SVENSKA 1750/1950 DANSK SUOMI SE Bruksanvisning NO Brukerhåndbok FI Käyttöohje DK Brugermanual 115 02 34-10 SYMBOLER SOM BRUKES I BRUKERHÅNDBOKEN: Strømmen må alltid kobles fra før det foretas rengjøring

Detaljer

Porsgrund Bad massasjekar

Porsgrund Bad massasjekar Porsgrund Bad massasjekar Bruks- og monteringsanvisning Serienummer: Pass godt på Deres serienummer da det skal anvendes i forbindelse med evt. senere henvendelse til Deres Porsgrund forhandler. Porsgrund

Detaljer

Pebble. Brukermanual

Pebble. Brukermanual Pebble Brukermanual Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...2 Introduksjon...4 1. Pakke ut skriveren...4 2. Beskrivelse av skriveren og dens funksjoner...5 Skriverens kontrollpanel...5 3.Montere skriveren...6

Detaljer