Innhold. Foto s. 3, 4, 8, 9, 16, 19, 22, 28, 31, 32, 44, 48 Lundblad Media AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold. Foto s. 3, 4, 8, 9, 16, 19, 22, 28, 31, 32, 44, 48 Lundblad Media AS"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2006

2 Innhold Brev fra administrerende direktør s. 3 Om Biotec Pharmacon s. 4 Farmasøytisk utvikling s. 7 Ikke-farmasøytiske produkter s. 10 Aksjonærforhold s. 12 Prinsipper for eierstyring og selskapsledelse s. 14 Styrets årsberetning s. 17 Resultatregnskap - konsern s. 22 Balanse - konsern s. 23 Kontantstrømoppstilling - konsern s. 24 Endringer i konsernets egenkapital s. 25 Noter til regnskapet - konsern s. 26 Resultatregnskap - morselskap s. 45 Balanse - morselskap s. 46 Kontantstrømoppstilling - morselskap s. 47 Endring i morselskapets egenkapital s. 48 Noter til regnskapet - morselskap s. 49 Revisors beretning s. 54 Vedtekter s. 55 Foto s. 3, 4, 8, 9, 16, 19, 22, 28, 31, 32, 44, 48 Lundblad Media AS

3 Et langt og viktig skritt nærmere legemidler... Beta Glukan) med kosttilskuddet Immutol og hudkremen Immuderm ble lansert i norske apotek. Videre ble produktet MacroGard posisjonert som et svar på innført forbud mot forebyggende bruk av fôrantibiotika innenfor husdyrsektoren i EU. Dessuten ble et nytt marint enzym, Cod-UNG, introdusert overfor ledende internasjonale diagnostikaselskap. Alle disse produktene har et betydelig kommersielt potensial. Kjære aksjonær Når historien om Biotec Pharmacon ASA skal skrives, vil 2006 gå inn i historieboken som det første fulle året på børs, et år preget av sterk vekst i aksjekursen. Men kanskje enda mer vil 2006 bli husket som året vi for første gang presenterte konseptbevisdata fra vårt farmasøytiske utviklingsprogram i form av kontrollerte kliniske studier innenfor to sentrale strategiske terapiområder; behandlingen av kroniske sår hos diabetespasienter og forebygging/behandling av oral mukositt hos kreftpasienter. Og om dette ikke var nok, så klarte vi også å starte studier innenfor et tredje strategisk viktig terapeutisk satsningsområde, nemlig immunterapi av kreft. Sett under ett; et gjennombrudd på veien fra teori til virkelighet, en bekreftelse på at stimulering/regulering av det medfødte immunsystemet har noe for seg og virker i praksis - et langt og viktig skritt nærmere drømmen om legemidler. Rent organisasjonsmessig er Biotec Pharmacon ASA inne i et generasjonsskifte, kanskje ikke så mye hva angår alderssammensetning, men snarere relatert til behov for annen og ny type kompetanse og erfaring nødvendig for å sikre fortsatt fremgang og suksess. Vi kan alle være stolte av en solid forankret vitenskapelig og teknologisk kompetanse, en plattform omhyggelig bygget opp gjennom mange år under tidligere ledelse, og med arvtagere på plass til å ta over der gründerne har sluppet. Vår utfordring fremover ligger i å bringe ny kunnskap og kompetanse ombord, sørge for sterk fokusering på prioriterte forretningsområder samt etterstreve effektiv implementering innenfor klinisk utvikling og videre kommersialisering kommer til å bli et spennende, hektisk og begivenhetsrikt år. Våre aktiviteter blir mer og mer kompliserte og sammensatte. Utfordringene står i kø, alle ansatte kommer til å ha en hverdag fylt med spennende arbeidsoppgaver og ingen skal behøve å kjede seg på jobb. Vi kommer til å ha mange baller i luften, noen av dem vil forbli der oppe, men mange vil falle på plass. Jeg er svært stolt av å ha fått tillit til å lede Biotec Pharmacon ASA gjennom en ny fase i selskapets utvikling. Biotec Pharmacon ASA bør ha en lys fremtid foran seg. Med vennlig hilsen Parallelt med alt dette var året preget av stor aktivitet innenfor det ikke-farmasøytiske området. Produktserien nbg 24:7 (Norsk Lars Viksmoen Administrerende direktør 3

4 Om Biotec Pharmacon Biotec Pharmacon ASA er et biofarmasøytisk selskap som utvikler nye farmasøytiske produkter til behandling av forskjellige immunrelaterte sykdommer. Selskapet har på basis av egen forskning og produksjonskompetanse utviklet et bioaktivt stoff (SBG, løselig beta-1,3/1,6-glukan) som binder seg til bestemte typer immunceller og utløser mekanismer som styrker immunforsvarets evne til å angripe og ødelegge kreft-celler, reparere sår og bekjempe infeksjoner. I tillegg til den farmasøytiske utviklingsaktiviteten, fremstiller og selger selskapet ikke-farmasøytiske helse- og diagnostikkprodukter. Eksisterende produkter I tillegg til selskapets farmasøytiske utviklingsaktivitet, driver konsernet produksjon og salg av ikke-farmasøytiske helse- og diagnostikkprodukter. Disse produktene omfatter egenutviklede betaglukaner som kan styrke immunsystemet hos dyr og mennesker, og DNA-modifiserende enzymer som brukes i genteknologisk forskning og diagnostikk. Historie Selskapet ble etablert i sin nåværende form i 1990, basert på forskning ved Universitetet i Tromsø. Allerede før etableringen ble det oppdaget at et bestemt beta-glukan forsterket sykdomsmotstanden hos oppdrettslaks. Samtidig hadde forskning innenfor immunologi vist at beta-glukan, i tillegg til å forsterke infeksjonsforsvaret, kunne stoppe kreftutvikling i forsøksdyr. Videre hadde forskning innenfor marin biokjemi avdekket helt nye egenskaper og bruksområder for de enzymer som selskapet i dag produserer. Farmasøytisk utvikling Biotec Pharmacons farmasøytiske utviklingsprogram fokuserer på bruk av SBG i behandling av kompliserte sår og i kreftbehandling. Selskapet har i 2006 gjennomført en fase II studie for behandling av kroniske sår hos diabetikere, og en større fase II (b) studie på samme pasientgruppe pågår nå i England. Innenfor kreftområdet gjennomfører selskapet for tiden to fase I/II studier der SBG gis kreftpasienter i kombinasjon med antistoffer som er utviklet mot den aktuelle kreftformen, og en tredje studie planlegges startet i I tillegg utprøves SBG for å forebygge og behandle smertefulle munnsår som oppstår hos kreftpasienter som får stråle- og cellegiftbehandling. Selskapets strategi innebærer å gjennomføre fase II kliniske studier i egen regi, for deretter å søke verdiøkende allianser med andre selskaper, for eksempel farmasiselskaper. På side 7 gis en nærmere beskrivelse av Biotec Pharmacons farmasøytiske utviklingsprogram. På side 10 gis en nærmere beskrivelse av selskapets ikkefarmasøytiske produkter. Marked Innenfor selskapets farmasøytiske utviklingsprogram prioriterer Biotec Pharmacon bruk av SBG til behandling av kroniske sår, især hos diabetespasienter, og bruk av SBG til kreftbehandling i kombinasjon med monoklonale antistoffer eller terapeutisk vaksinasjon. Kroniske sår hos diabetespasienter er et stort medisinsk problem. Det anslås at 70 millioner mennesker innenfor OECD har diabetes, og at mer enn 3 millioner diabetikere har behov for sårbehandling hvert år. Det finnes i dag ingen gode behandlingsalternativer som påskynder hurtig tilheling av slike sår. Dagens behandling innebærer ofte innleggelse på sykehus med store kostnader for samfunnet. Selskapets forretningsmulighet ligger i å utvikle SBG til et farmasøytisk produkt som kan tilhele diabetiske sår raskere, og på denne måten unngå langvarig konvensjonell sårbehandling av pasienter på sykehus. Salget av monoklonale antistoffer til bruk innenfor kreftbehandling er i kraftig vekst og utgjorde et marked på ca. USD 7 milliarder i Salget av monoklonale antistoffer representerer et av de raskest voksende segmentene innenfor farmasøytisk industri. Imidlertid har ikke behandlingseffekten ved bruk av monoklonale kreftantistoffer alltid innfridd forventningene. Forretningsmuligheten for Biotec Pharmacon ligger i å forsterke kroppens egne immunceller til å ødelegge kreftceller som er merket med monoklonale antistoffer, og dermed oppnå en mer effektiv behandling enn det 4

5 som oppnås med bruk av antistoffer alene. En slik forsterkende effekt med bruk av SBG har blitt vist i dyrestudier, og de første studiene på mennesker pågår. Innenfor det ikke-farmasøytiske området har selskapet utviklet produkter rettet mot markeder i vekst. Innenfor kosttilskuddsegmentet er det en økende oppmerksomhet om viktigheten av å ha et godt immunforsvar for å forebygge sykdom. Biotec Pharmacon er et av få selskaper som kan tilby vitenskapelig dokumenterte produkter i dette markedet. Innenfor dyrehelseområdet er det likedan økende etterspørsel etter fôrtilsetninger med sykdomsforebyggende egenskaper. Selskapet selger her produktet MacroGard til bruk i akvakultur og innenfor husdyrnæringen. Selskapet selger også marine biokjemikalier som brukes innenfor genanalyse og diagnostikk. Kundene er her ledende internasjonale diagnostikkselskap som integrerer Biotec Pharmacons produkter i bestemte analyseverktøy. Organisasjon og ledelse Biotec Pharmacon består av 56 kompetente medarbeidere, samt en rekke eksterne samarbeidspartnere særlig innenfor farmasøytisk og klinisk utvikling. Av selskapets egne ansatte arbeider ca. halvparten med forskning og utvikling, produksjon, kvalitetskontroll og administrasjon, mens de øvrige arbeider med markedsføring og salg av de ikke-farmasøytiske helse- og diagnostikkproduktene. To tredjedeler av de ansatte i Norge har universitetsutdannelse og av disse har 8 doktorgrad. Ledelsen består av: Lars Viksmoen (58), administrerende direktør (CEO) siden Utdannet lege med mer enn 20 års erfaring fra internasjonale lederstillinger i legemiddelselskapet Merck & Co. Finn Samuelsen (47), finansdirektør (CFO) siden Siviløkonom og MBA. Tidligere finansdirektør i SensoNor ASA, erfaring fra bl.a. Hafslund Nycomed ASA, Nycomed ASA og Kreditkassen. Rolf E. Engstad (47), forskningsdirektør (CSO) siden M.Sc. i biologi og doktorgrad i biokjemi fra Universitetet i Tromsø. Ansatt som forskningssjef i Biotec Pharmacon fra Steinar Børresen (57), produksjonsdirektør (VP CMC) siden Hovedfag (Cand. Real) i kjemi. Tidligere produksjonsdirektør i Nycomed Imaging. Arvid Vangen (54), økonomi- og administrasjonssjef (VP Finance & Administration) siden Siviløkonom. Tidligere økonomisjef i Troms Tre AS, erfaring fra undervisning i videregående skole. Rolf Nordmo (48), administrerende direktør (Managing Director) Immunocorp AS siden Veterinær (DVM). Tidligere daglig leder av VESO Vika AkvaVet, og erfaring fra landbruksforvaltningen. 5

6 Intellektuelle rettigheter Biotec Pharmacons intellektuelle rettigheter, som for eksempel patenter og varemerker, beskytter selskapets teknologi og danner grunnlaget for kommersiell utvikling både innenfor det farmasøytiske- og ikke-farmasøytiske området. Selskapet evaluerer kontinuerlig patenteringsmuligheter av nye forskningsresultater. Selskapet har i dag en portefølje med 26 patentfamilier og mer enn 240 patenter som enten er innvilget eller søkt innvilget i USA, Europa, Japan, Canada, Norge og enkelte andre land. Patentene omfatter prosesser, produkter, formuleringer og produktapplikasjoner. Innenfor det farmasøytiske området eier selskapet viktige patenter og patentsøknader relatert til produksjon og bruk av SBG. I tillegg har selskapet innlisensiert på eksklusiv basis patentsøknader som dekker kombinert bruk av oralt administrert beta-glukan og injiserte antistoffer mot kreft. I tillegg til patenter og varemerker har selskapet viktig kunnskap (know-how) relatert til råvarer, produksjonsprosesser, kvalitetskontroll og andre viktige aspekter av virksomheten, som bidrar til ytterligere beskyttelse av nåværende og fremtidig inntjening. Nøkkeltall Selskapet er i en utviklingsfase med store investeringer i forskning, utvikling og markedsføring. Regnskapet for 2006 reflekterer dette. Beløp i millioner kroner Salgsinntekter 73,0 70,0 Driftsresultat: Ikke-farmasøytiske produkter 5,4 11,1 Forskning og farmasøytisk utvikling (28,9) (24,6) Ikke allokerte poster (16,6) (2,5) Sum driftsresultat (40,1) (16,0) Brutto FoU kostnader 34,8 29,1 Kontantekvivalenter 64,0 94,9 Egenkapital 105,7 127,8 Sum eiendeler 123,7 140,6 Selskapet er opptatt av å beskytte sine intellektuelle rettigheter på en best mulig måte, både gjennom kontinuerlig forbedring av patenter og varemerker og ved å ta rettslige skritt der andre selskap begår inngrep i selskapets patenter. 6

7 Farmasøytisk utvikling Biotec Pharmacons kliniske utviklingsprogram bygger på omfattende studier av hvordan SBG kan tilhele sår hos diabetespasienter og kan forsterke immunmekanismer som tilintetgjør kreft. Immunsystemet Kroppens immunsystem består av et stort antall hvite blodceller som beskytter mot sykdom. Til sammen utgjør immunsystemet 2-3% av kroppsvekten og det finnes overalt i kroppen, dog mest i overflatevevene. Så mye som 2/3 av immuncellene befinner seg i tarmen. Det er vanlig å beskrive immunsystemet som to forskjellige system: Det ene kalles det medfødte (innate) immunsystem, det andre det tillærte, eller adaptive, immunsystem. Det første er fullt utviklet fra den dag vi fødes, tilsvarende system finnes i alle dyregrupper og det fungerer som et førstelinjeforsvar som reagerer svært raskt og stopper de aller fleste infeksjoner. De hvite blodceller som inngår i det medfødte immunsystem hos mennesker, er utstyrt med biokjemiske drapsmekanismer som kan tilintetgjøre mikroorganismer og kreftceller, og de spiller også hovedrollen i fjerning av døde kroppsceller og i reparasjon av skadet vev. Det tillærte immunsystem trer i kraft dersom en infeksjon klarer å overmanne forsvarsmekanismene i det medfødte system. Først etter en uke eller mer begynner de hvite blodceller som tilhører dette systemet å lage antistoff mot den mikroorganismen som har klart å trenge gjennom de ytre forsvarsverk. Dersom samme infeksjon opptrer på nytt, reagerer Imidlertid dette systemet svært raskt og effektivt. Det husker tidligere infeksjoner og slår straks tilbake dersom en infeksjon opptrer på nytt. Dette er basis for vaksinasjon; beskyttelse mot senere infeksjon ved å tilføre kroppen stoffer (antigener) som er særegne for en spesielt farlig organisme og som immunsystemet reagerer på som om det var en infeksjon. Det medfødte immunsystem fungerer som et sentralt reguleringsog styringssystem for kroppens totale immunforsvar. Ved å påvirke det medfødte immunsystem kan f.eks det tillærte systemet oppreguleres slik at effekten av vaksiner blir bedre. Det kan også påvirkes slik at immunreaksjoner blir dempet, f.eks. slik at ellers skadelige betennelser holdes i sjakk. Biotec Pharmacon har basert sitt farmasøytiske utviklingsprogram på forskning om hvordan det medfødte immunsystem fungerer og hvordan beta-1,3/1,6-glukanet SBG kan forsterke eller dempe immunreaksjoner. Påvirkning av det medfødte immunsystemet ved bruk av SBG berører helt fundamentale immunmekanismer som kan gi utslag på mange ulike sykdomstilstander. Gjennom millioner av års utvikling har dyr og mennesker benyttet en kjemisk struktur tilsvarende SBG som et overordnet faresignal i mobiliseringen av immunsystemets kamp mot infeksjoner. I dag vet vi at hvite blodceller av typen makrofager, dendrittiske celler, naturlige drepeceller og granulocytter, som alle inngår i det medfødte immunsystem, er utstyrt med helt spesielle overflatestrukturer, kalt reseptorer, som binder SBG. I tillegg til at denne bindingen av SBG til hvite blodceller i hud og slimhinner gir en generell mobilisering av infeksjonsforsvaret, fører den også til at kroppens evne til å reparere vevsskader og til å danne nytt vev blir forsterket, og den utløser mekanismer som bidrar til drap av kreftceller. Biotec Pharmacon har gitt behandling av diabetiske sår og immunterapi av kreft høy prioritet i selskapets farmasøytiske utviklingsprogram. På grunn av SBGs virkning på fundamentale mekanismer i det medfødte immunsystemet, har produktet potensial også innenfor andre kliniske indikasjonsområder. Behandling av sår Sår i huden vil vanligvis gro uten komplikasjoner hos mennesker med et velfungerende immunsystem. Hvite blodceller som finnes i hudens bindevev, spesielt makrofager, spiller en sentral rolle for normal sårtilheling. Vi har funnet at disse cellene har nedsatt funksjon hos diabetikere, noe som kan forklare at diabetikere lettere enn andre får sår som ikke vil gro. Virkningen av SBG på denne lidelsen er forankret i kunnskap om stoffets virkemekanisme og denne kunnskap lå til grunn for beslutningen om å prioritere behandling av diabetske sår i selskapets farmasøytiske utviklingsprogram. Den første studien med et begrenset antall pasienter, utført i Arkhangelsk i Russland, ga svært gode resultater og skapte nødvendig trygghet 7

8 for selskapets beslutning om å sette i gang en større klinisk fase II-studie på dette området. Fase II-studien ble gjennomført i 2006 i Arkhangelsk og St. Petersburg hvor i alt 60 pasienter ble inkludert. Studien ga gode resultater sammenlignet med studier gjort med best tilgjengelige preparater på markedet. Resultatene var ikke statistisk signifikante etter 12 ukers behandlingsperiode (primært endepunkt), men ikke prespesifiserte tilleggsanalyser viste statistisk signifikante forskjeller i favør av SBG etter 8 ukers behandlingstid. Dette er viktig fordi den største delen av kostnadene forbundet med behandling av diabetiske sår er knyttet til antallet liggedøgn på sykehus. En fase II (b) studie med 120 pasienter for å verifisere resultatene fra fase II-studien er nylig startet opp i England. Oral mukositt Selskapet har i 2006 avsluttet en klinisk fase II-studie med SBG på pasienter med kreft i hode/hals-regionen for å forebygge utvikling av oral mukositt (nekrotisk sårdannelse i munnslimhinnene) som følge av strålebehandling. Studien ga klare indikasjoner på at SBG kan forebygge utvikling av oral mukositt i denne pasientgruppen, og en ny oppfølgingsstudie for å verifisere disse funnene planlegges. Biotec Pharmacon er gitt såkalt Orphan drug status av det Europeiske legemiddelverket (EMEA) på bruk av SBG for denne behandlingen Immunterapi av kreft Kreft er en sykdom der unormale vevsceller begynner å formere seg ukontrollert slik at det dannes svulster. Immunterapi av kreft bygger på idéen om å hjelpe kroppens eget immunsystem til å oppdage kreftceller - og deretter drepe dem. Det jobbes etter to ulike tilnærmingsmåter for å få immunsystemet selv til å ta hånd om kreft. Den ene er å vaksinere med stoffer (antigener) som finnes på kreftceller, i den hensikt å få kroppen selv til å lage antistoff mot disse cellene. Dette prinsippet kan sammenlignes med vanlig vaksinasjon mot infeksjonssykdommer. Den andre fremgangsmåten er å injisere ferdigproduserte kreft-antistoffer. Den siste metoden er blitt svært aktuell de siste 5-10 år etter at det ble mulig å lage humane antistoffer i laboratoriet ved hjelp av moderne bioteknologiske metoder. Felles for begge metodene er imidlertid at den kliniske effekten har vist seg mindre effektiv enn det som var forventet. Likevel har bruk av antistoffer såkalte monoklonale antistoffer (mabs) mot kreft hatt en ekstremt rask utvikling de siste 5 årene, og salget av mabs mot kreft utgjorde mer enn 40 milliarder kroner i Modellstudier på dyr gjennomført ved Memorial Sloan Kettering Cancer Center i New York har vist at Biotec Pharmacons løselige beta-glukan produkt SBG gitt i kombinasjon med injisert antistoff 8

9 mot kreft gir en langt bedre effekt enn antistoff gitt alene. Det antas at SBG bidrar til spesifikt å innrette immunsystemets drapsmekanismer mot de kreftceller som blir merket av de injiserte antistoffene. Dette lå til grunn for den første kliniske fase I/II-studien hvor SBG blir gitt i kombinasjon med et kreftantistoff mot neuroblastom (en type kreft utgått fra nervesystemet) hos barn. Formålet er å klarlegge egnet og sikker dose av SBG og mulig klinisk effekt. Studien ble startet i oktober 2005 og forventes avsluttet i 2007 etter at studien ble utvidet til totalt 24 pasienter og to høyere dosenivåer. Utvidelsen av studien ble gjennomført fordi den opprinnelig høyest planlagte dosen ikke ga noen påviselige bivirkninger samtidig som man observerte lovende behandlingseffekter. Biotec Pharmacon har nylig startet en fase I/II-studie der SBG testes ut i kombinasjonen med injisert antistoff (Trastuzumab/Herceptin) mot brystkreft hos kvinner. Denne studien gjennomføres som en multisenterstudie ved henholdsvis Ullevål universitetssykehus, Universitetssykehuset i Tromsø og Ålesund sykehus. En fase I/II-studie hvor oralt tilført SBG i kombinasjon med Rituximab/ Rituxan mot non-hodgkin s lymfom planlegges ved Radiumhospitalet/Rikshospitalet. I begge disse tilfellene er antistoffene rettet mot strukturer (antigener) som finnes uttrykt på kreftcellene og som forhåpentligvis vil virke som angrepspunkt for de drapsceller som blir mobilisert av SBG. Dr. Rolf E. Engstad, forskningsdirektør. En viktig forretningsmulighet for selskapet ligger i at SBG kan forbedre den kliniske effekten av vaksinasjon eller kreftantistoffer. Til tross for det høye salget av slike antistoffer, er anvendelsen av dem begrenset av økonomiske vurderinger av nytte i forhold til kostnad. En enkeltbehandling med mabs kan koste flere hundre tusen kroner per behandling, mens den livsforlengende virkning er begrenset. Dersom effekten kan forbedres, vil de økonomiske innvendingene bli mindre. Selskapet har også inngått avtale med Charité universitetssykehus i Berlin om å gjennomføre grunnleggende studier av cellulære og molekylære mekanismer bak SBGs virkning mot kreft. 9

10 Ikke-farmasøytiske produkter Biotec Pharmacon har flere ferdigutviklede produkter, hvorav noen allerede er å finne på markedet. I 2006 utgjorde salget av disse produktene 73 millioner kroner. De ikke-farmasøytiske produktene til Biotec Pharmacon består av forskjellige formuleringer av beta-glukaner som styrker immunforsvaret til mennesker og dyr, samt marine finkjemikalier som brukes innenfor diagnostikkmarkedet. Konsumenthelseprodukter Selskapet produserer og markedsfører kosttilskudd og kosmetikk med beta-glukan som den aktive ingrediensen. Formuleringen av beta-glukan som brukes i kosttilskuddsproduktet kalles NBG som er en forkortelse for Norsk Beta Glukan. Kosttilskuddet som inneholder NBG markedsføres under merkenavnet Immutol. En spesiell formulering av NBG brukes også i en hudkrem som markedsføres under navnet Immuderm. Salget av konsumenthelseprodukter utgjorde 37 millioner kroner i Største delen av salget kommer i dag fra salg gjennom datterselskapet Immunocorp i USA. Dette selskapet selger Immutol og Immuderm direkte til konsumenter via internett og postordre. Immutol og Immuderm ble i 2006 lansert av datterselskapet Immunocorp AS gjennom norske apotek. Produktene, som inngår i serien nbg 24:7, er nå tilgjengelig i mer enn 300 utsalg i apotekkjedene Alliance, Vitus og ditt apotek. Immunocorps kontor i Long Beach, California. Det er en økende bevissthet i befolkningen om at et velfungerende immunsystem er viktig for god helse. Selskapet er godt posisjonert med sine immunstyrkende produkter i dette markedet. 10

11 Dyrehelseprodukter Etableringen av Biotec Pharmacon i 1990 var basert på utvikling av sykdomsforebyggende beta-glukanprodukter til bruk i fiskeoppdrettsnæringen. Produktet som ble utviklet den gang, MacroGard, har siden vist seg å ha sykdomsforebyggende effekt også hos en rekke andre dyrearter. MacroGard regnes i dag som det ledende immunmodulerende dyrehelseprodukt og selges til fôrprodusenter verden over til bruk i helsefôr innenfor akvakultur og husdyrsektoren. Selskapet selger også MacroGard som kosttilskudd til kjæledyrmarkedet. Salget av dyrehelseprodukter i 2006 utgjorde 22 millioner kroner. Det er voksende interesse for naturlige produkter som kan forebygge sykdomsutbrudd innenfor husdyrsektoren. Forbudet mot bruk av fôrantibiotika som trådte i kraft i EU i 2006, har medført at produsenter vurderer alternative måter å forhindre sykdom blant dyr, bl.a. ved bruk av stoffer som stimulerer dyrenes immunforsvar. MacroGard er godt posisjonert i dette markedet, og det er allerede inngått leveransekontrakter med store produsenter. Stimulates and Activates the Immune System Marine finkjemikalier Biotec Pharmacon produserer finkjemikalier som er utviklet fra selskapets marine bioprospekteringsaktivitet. Bioprospektering innebærer systematisk leting i naturen etter stoffer som har bestemte egenskaper i forhold til en industriell applikasjon. Biotec Pharmacon har fra kilder i det marine miljø funnet frem til enzymer med egenskaper som gjør dem velegnet for bruk til bl.a. DNA-baserte analyser innenfor forskning, rettsmedisin og diagnostikk. Salget utgjorde 12 millioner kroner i Hovedproduktet i dag er SAP som er en forkortelse for Shrimp Alkaline Phosphatase. Dette produktet markedsføres gjennom det amerikanske selskapet United States Biochemicals mot diagnostikksektoren internasjonalt. Biotec Pharmacon har også utviklet andre marine enzymer, bl.a. produktet UNG (cod uracil-dna-glycosylase). Ledende internasjonale diagnostikkselskap har i 2006 vist interesse for å ta i bruk UNG til diagnostisering av sykdommer med stor utbredelse. Shrimp Alkaline Phosphatase (SAP). Modellstruktur av cod uracil-dna-glycosylase (UNG). 11

12 Aksjonærforhold Om Biotec Pharmacon aksjen Biotec Pharmacon ASA ble notert på Oslo Børs den 4. november 2005 under ticker-koden BIOTEC. Selskapet har kun én aksjeklasse med like rettigheter. Totalt antall utestående aksjer er , hver pålydende 1 krone. Aksjekursen steg i løpet av 2006 fra kr 21,50 til kr 43 ved årsslutt. Selskapet innehar informasjonsmerket fra Oslo Børs. Aksjonærpolitikk Biotec Pharmacon har som målsetting å øke verdien av Biotec Pharmacon aksjen gjennom langsiktig inntjening fra salg av farmasi- og andre helse- og diagnostikkprodukter, samt gjennom lisensinntekter fra kommersielle partnere. Selskapet er for tiden i en utviklingsfase innenfor det farmasøytiske området. På kort sikt vil verdiutviklingen i stor grad reflektere sannsynligheten for at selskapet lykkes med å utvikle og kommersialisere farmasøytiske produkter innenfor de valgte terapiområdene som er sårbehandling og kreftbehandling. Selskapet prioriterer derfor å gi løpende informasjon til aksjemarkedet om selskapets utvikling for å gi aksjonærene best mulig underlag for å vurdere verdien av selskapets aksjer til enhver tid. Aksjonærstruktur Biotec Pharmacon hadde ved utgangen av 2006 ca 600 aksjonærer. Antallet aksjonærer ble mer enn doblet i løpet av De 20 største aksjonærene i selskapet er (per 1.mars 2007): AKSJONÆR AKSJER EIERANDEL Paro AS ,21 % Verdane Private Equity AS ,25 % Odin Norge ,48 % Ludwig Mack AS ,22 % Hartvig Wennberg AS ,00 % Gunnar Rørstad ,75 % Nordea Bank Denmark ,55 % Biotec Pharmacon ASA (egne aksjer) ,25 % Jan Raa ,83 % NorgesInvestor Proto ,47 % Skandinaviska Enskilda Banken ,33 % Knut Eirik Andersen ,07 % MP Pensjon ,63 % B. Skaugen AS ,24 % Holstein AS ,96 % Arne Handeland ,94 % Avanse Norden ,91 % Holberg Norden ,85 % Hilde Andersen Raa ,83 % Vital Forsikring ASA ,81 % Sum 20 største aksjonærer ,57 % Andre aksjonærer ,43 % Sum alle aksjonærer ,00 % 12

13 Utbyttepolitikk Biotec Pharmacon er for tiden i en utviklingsfase innenfor det farmasøytiske området. Dette innebærer at selskapet på kort sikt planlegger å øke driftskostnadene relatert til forskning, produktutvikling og markedsutvikling. Det planlegges derfor ikke utbytte til aksjonærene på kort til mellomlang sikt. På lengre sikt er selskapets mål å gi aksjonærene høy avkastning basert på langsiktig resultatvekst. Investorrelasjoner Biotec Pharmacon har som målsetting å øke kunnskapen om selskapet gjennom presis og tillitsfull kommunikasjon med aksjonærer, analytikere og investorer. Selskapet vektlegger lik og samtidig informasjon til aksjemarkedet. Biotec Pharmacon avholder normalt åpne investorpresentasjoner i forbindelse med fremleggelse av kvartalsresultater. Nyheter, resultatrapporter og presentasjoner blir lagt ut på selskapets hjemmeside Pressemeldinger distribueres i tillegg gjennom Hugin. Analysedekning Flere norske meglerhus har i løpet av 2006 tatt opp analysedekning av Biotec Pharmacon. Oversikt over analytikere som dekker selskapet finnes på under Investors. Emisjonsfullmakter og fullmakt til kjøp av egne aksjer Generalforsamlingen har tildelt styret en emisjonsfullmakt hvor det gjenstår aksjer. Fullmakten løper frem til 26. mai På den ordinære generalforsamlingen i 2007 vil det bli foreslått at fullmakten blir erstattet av en ny fullmakt på aksjer. Styret har også fullmakt til å utstede inntil aksjer i forbindelse med aksjeordninger rettet mot ansatte. Fullmakten vil på den ordinære generalforsamlingen i 2007 bli foreslått fornyet for 1 år. Styret har også fullmakt til å kjøpe inntil egne aksjer. Fullmakten utgjør 8,2% av aksjekapitalen og løper frem til den ordinære generalforsamlingen i 2007 hvor den vil bli foreslått erstattet med en ny fullmakt på aksjer. Selskapet eide egne aksjer per FINANSIELL KALENDER 2007 Ordinær generalforsamling: Resultat 1. kvartal 2007: Resultat 2. kvartal 2007: Resultat 3. kvartal 2007: Det tas forbehold om endring av datoer. 13

14 Prinsipper for eierstyring og selskapsledelse Biotec Pharmacons prinsipper for eierstyring og selskapsledelse følger strukturen i den reviderte anbefalingen fremlagt av Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) den 8. desember Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse Styret har utarbeidet prinsipper for eierstyring og selskapsledelse. Prinsippene, beskrevet i dette dokumentet, følger Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse revidert den 8. desember Selskapet skal bygges på et verdigrunnlag preget av grundighet, etterrettelighet og likebehandling overfor aksjonærer, ansatte, kunder og leverandører. Selskapet skal i tillegg følge de retningslinjer for kvalitet og etikk som kreves av et farmasøytisk selskap, herunder følge retningslinjer som er fastsatt av Legemiddelindustriforeningen (www.lmi.no). 2. Virksomhet Selskapets virksomhet er beskrevet i vedtektenes 3. Vedtektene er vist på side 55 i årsrapporten I tillegg er vedtektene lagt ut på selskapets hjemmeside Selskapets mål og hovedstrategier er beskrevet i årsrapporten. 3. Selskapskapital og utbytte Selskapets egenkapital per utgjorde 105,7 millioner kroner. Styret mener at egenkapitalen er tilfredsstillende sett i forhold til selskapets virksomhet. Selskapets utbyttepolitikk fremgår på På grunn av at selskapet er i en utviklingsfase innenfor det farmasøytiske området, forventer ikke styret at det vil bli foreslått utbytte på kort og mellomlang sikt. I generalforsamling den 26. mai 2005 ble styret tildelt en emisjonsfullmakt på aksjer. I forkant av børsnoteringen i november 2005 ble det utstedt aksjer under denne fullmakten. Det gjenstår således aksjer som kan utstedes i henhold til fullmakten. Emisjonsfullmakten omfatter ikke tingsinnskudd eller kapitalforhøyelser i forbindelse med fusjoner. Øvrige vilkår for utstedelse av nye aksjer bestemmes av styret, men emisjonskursen kan ikke settes lavere enn kr 20,- per aksje. Fullmakten løper frem til 26. mai På den ordinære generalforsamlingen den 25. april 2007 vil det bli foreslått at ovennevnte fullmakt blir erstattet av en ny fullmakt på aksjer. På generalforsamlingen den 25. april 2006 ble styret tildelt en fullmakt til kjøp av inntil egne aksjer. Fullmakten utgjør 8,2% av aksjekapitalen. Laveste pris per aksje er kr 1,- og høyste pris per aksje er kr 100,-. Selskapet eide egne aksjer per 31. desember Styret kan beslutte når og hvordan aksjene eventuelt skal avhendes. Fullmakten gjelder frem til den ordinære generalforsamlingen i 2007 hvor den vil bli foreslått erstattet med en ny fullmakt på aksjer. På generalforsamlingen den 26. mai 2005 ble styret også tildelt en fullmakt til å utstede inntil aksjer i forbindelse med aksjeordninger rettet mot ansatte. Fullmakten gjelder i 2 år. Ingen aksjer er utstedt under denne fullmakten per 31. desember Fullmakten vil på den ordinære generalforsamlingen i 2007 bli foreslått fornyet for 1 år. 4. Likebehandling av aksjeeiere og transaksjoner med nærstående Biotec Pharmacon har kun én aksjeklasse med like rettigheter. Aksjeeiernes fortrinnsrett ved kapitalforhøyelser kan fravikes etter gjeldende fullmakt. Selskapets transaksjoner med egne aksjer vil som hovedregel skje til børskurs. I visse tilfeller vil transaksjoner med egne aksjer skje til kurser som avviker fra børskurs, f.eks. i forbindelse med aksjeordninger for ansatte og ved oppgjør i form av aksjer ved oppkjøp. 14

15 Transaksjoner med nærstående parter er beskrevet i note 27 i årsrapporten for Styremedlemmer og ledende ansatte plikter å gi melding til styret dersom de har vesentlig interesse i en avtale som inngås av selskapet. 5. Fri omsettelighet Selskapets vedtekter setter ingen begrensninger vedrørende omsetning av aksjer i selskapet. 6. Generalforsamling Ordinær generalforsamling avholdes som hovedregel innen utløpet av april måned. I 2007 blir generalforsamlingen avholdt den 25. april. Påmeldingsfristen settes normalt til dagen før avholdelse av generalforsamlingen. Aksjeeiere som ikke selv kan delta på møtet, kan stemme ved bruk av fullmakt. I henhold til vedtektene er det styrets leder som åpner generalforsamlingen. Normalt vil også medlemmer av styret, valgkomite, revisor og ledelse være tilstede på generalforsamlingen. Protokoll fra generalforsamlingen gjøres tilgjengelig på selskapets hjemmeside. 7. Valgkomité Selskapet har en vedtektsfestet valgkomité bestående av tre medlemmer som velges av generalforsamlingen for to år av gangen. I henhold til vedtektenes 6 skal medlemmene av komiteen være aksjeeiere eller representanter for aksjeeiere. Generalforsamlingen velger valgkomiteens leder og fastsetter godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer. Nåværende valgkomite består av Jarl Ulvin (leder), Sven Arild Andersen og Kjell Ramberg (styremedlem). Flertallet i valgkomiteen er uavhengig av styret og den daglige ledelsen. Instruks for valgkomiteen ble vedtatt av generalforsamlingen den 25. april Bedriftsforsamling og styre, sammensetning og uavhengighet Selskapet har ikke bedriftsforsamling. Selskapets styre skal i følge vedtektene bestå av minimum 3 og maksimum 7 medlemmer. For tiden har styret 7 medlemmer. Ett styremedlem (Rolf Seljelid) er også deltidsansatt som rådgiver i selskapet. To styremedlemmer representerer hovedaksjonærer som tilsammen eier ca. 34,7% av aksjene i selskapet. Øvrige styremedlemmer er uavhengige av selskapets hovedaksjeeiere. Fra og med den ordinære generalforsamlingen i 2007 vil ansatte i Biotec Pharmacon ASA være representert med ett styremedlem og ett varamedlem. Styrets leder velges av generalforsamlingen i henhold til selskapets vedtekter. Styrets funksjonstid er inntil to år. Informasjon om styrets medlemmer fremgår på selskapets hjemmesider. 9. Styrets arbeid Det er utarbeidet en instruks for styrets arbeid. Styret fastsetter ved inngangen til hvert år en plan for sitt arbeid det kommende året, som i tillegg til å dekke de saker som ifølge lov eller forskrift krever styrets behandling, også inneholder andre tema som det er viktig for styret å følge opp. Det foreligger stillingsinstruks for administrerende direktør og for den øvrige toppledelse. Styret er av den oppfatning at selskapet har god intern kontroll. Dette kommer til uttrykk ved at selskapet har kvalitetssertifisering i henhold til ISO 9001:2000, og i tillegg har oppnådd tilvirkningstillatelse for legemidler til bruk i kliniske studier. Det er etablert rutiner for håndtering av innsideinformasjon gjeldende for alle ansatte. Det er etablert egne rutiner for primærinnsidere. Rutinene gjenspeiler retningslinjene fra Oslo Børs. Det er også etablert rutiner for regelmessig regnskapsmessig rapportering. Videre rapporterer ledelsen jevnlig overfor styret om fremdriften i selskapets farmasøytiske utviklingsprogram. Styret skal fortløpende kontrollere at selskapet etterlever sitt verdigrunnlag og følger sine etiske retningslinjer. Styret foretar minst en årlig egenevaluering av sitt arbeid og sin kompetanse. I tillegg foretar styret minst en årlig evaluering av arbeidet til administrerende direktør og den øvrige toppledelse, blant annet ved å vurdere oppnåelsen av fastsatte mål (key performance indicators). Det er valgt nestleder som leder styremøtene når styreleder ikke kan delta. Styret tar i bruk styrekomitéer ved behov. Datterselskap i konsernet har egne styrer hvor ledelsen i morselskapet er styremedlemmer. 10. Godtgjørelse til styret Godtgjørelsen til styret fastsettes av generalforsamlingen basert på forslag fra valgkomiteen. Godtgjørelsen for 2005/2006 er kr for styrets leder og kr for hvert av styrets øvrige medlemmer. Det er ikke etablert opsjonsordninger for styrets medlemmer. 11. Godtgjørelser til ledende ansatte Styret beslutter lønn og annen godtgjørelse for administrerende direktør, og fastsetter retningslinjer for slike ordninger når det gjelder øvrige ansatte. Styrets beslutning er basert på forslag fra en kompensasjonskomité nedsatt av styret. Mandatet for kompensasjonskomiteens arbeid er fastsatt i en egen instruks som er vedtatt av styret. Kompensasjonskomiteen søker ordninger som skal stimulere til langsiktig verdiskapning i selskapet, samtidig som kompensasjonsordningene skal være konkurransedyktige med ordninger i sammenlignbare selskap. Betingelser for ledelsen forøvrig bestemmes av administrerende direktør. Det er etablert en opsjonsordning for ledende ansatte. Hovedprinsippene for opsjonsordningen er at utøvelseskursen skal være lik eller høyere enn markedskurs ved tildeling, ordningen skal gi et incentiv om å bli i selskapet, og ordningen skal graderes etter muligheten den ansatte har for å kunne medvirke til en positiv verdiutvikling for selskapets aksje. Godtgjørelse til ledende ansatte fremgår av note 27 i årsrapporten for

16 12. Informasjon og kommunikasjon Styret har fastsatt retningslinjer for informasjon og rapportering. Retningslinjene er utformet i tråd med gjeldende lovgivning og børsregelverket. Selskapet vektlegger lik og samtidig informasjon til aksjemarkedet. Selskapet avholder normalt åpne investorpresentasjoner i forbindelse med fremleggelse av kvartalsresultater. Meldinger blir lagt ut på selskapets hjemmeside samtidig som informasjonen formidles til aksjonærene gjennom meldingssystemet til Oslo Børs. Selskapet distribuerer også pressemeldinger gjennom Hugin. Styret har også fastsatt retningslinjer for kommunikasjon med media. 13. Overtakelse Styret har ikke iverksatt tiltak som har til hensikt å forhindre eller vanskeliggjøre et eventuelt tilbud på selskapets aksjer. 14. Revisor Selskapets revisor er PricewaterhouseCoopers ved Kent-Helge Holst. Revisor fremlegger for styret en plan for gjennomføring av revisjonsarbeidet det enkelte år. Revisor deltar i styremøtet som behandler årsregnskapet. Styret og revisor møtes en gang i året uten at den administrative ledelsen er tilstede. I samme møte gjennomgås også selskapets interne kontrollrutiner. Revisor har avgitt en skriftlig redegjørelse vedrørende oppfyllelse av uavhengighetskrav. En oversikt over tjenester ytet av revisor utover revisjon er fremlagt og godkjent av styret i forbindelse med behandling av årsregnskapet. Revisor deltar på selskapets ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen orienteres om fordelingen av godtgjørelse til revisor mellom revisjon og andre tjenester levert av revisor. 16

17 Årsberetning 2006 Biotec Pharmacon oppnådde viktige milepæler innenfor selskapets farmasøytiske utviklingsprogram i Dette var det første året selskapet kunne rapportere resultater fra kliniske konseptbevisstudier (klinisk fase II) med selskapets farmasøytiske virkestoff SBG. Utviklingen i 2006 Behandling av diabetiske sår En dobbel-blindet klinisk fase II studie med SBG til behandling av pasienter med diabetiske fot- og leggsår ble fullført i Studien omfattet 60 pasienter som ble behandlet på to forskjellige sykehus i Russland. Hovedmålet med studien var å evaluere effekten av SBG på sårtilheling over en behandlingsperiode på 12 uker. Andelen av sårene som oppnådde full tilheling etter 12 uker var 52% i gruppen som ble behandlet med SBG sammenlignet med 32% i gruppen som ble behandlet med en referansesubstans. Selv om disse resultatene ikke var statistisk signifikante (p=0,14), var resultatene likevel svært gode sammenlignet med andre studier gjort med best tilgjengelige preparater på markedet for behandling av diabetiske fot- og leggsår. Ikke planlagte tilleggsanalyser viste også at det var statistisk signifikante forskjeller i favør av SBG etter 8 ukers behandlingstid. Dette er viktig fordi den største delen av kostnadene forbundet med behandling av diabetiske sår er knyttet til antallet liggedøgn på sykehus. Selskapets vurdering er at resultatene fra studien underbygger konseptbevis for at SBG stimulerer immunceller hos diabetikere og bidrar til hurtigere tilheling av sår i denne pasientgruppen. Selskapet har på basis av resultatene fra den første fase II-studien tilrettelagt for en mer omfattende klinisk fase II (b) studie med SBG for behandling av diabetiske fot- og leggsår. Studien vil bli gjennomført ved flere forskjellige sykehus i England som innehar spesiell kompetanse på komplisert sårbehandling. Studien ble godkjent av engelske helsemyndigheter i februar 2007, og de første pasientene forventes inkludert våren Parallelt med denne studien arbeider selskapet med regulatoriske myndigheter for å avklare det videre utviklingsarbeid frem til markedsgodkjennelse av produktet, herunder videreføring til fase III. Immunterapi av kreft Dyrestudier har vist at behandling med SBG gitt oralt i kombinasjon med injiserte monoklonale kreftantistoffer har gitt bedre virkning mot kreft sammenlignet med behandling der kreftantistoffer er gitt alene. Selskapet gjennomfører en klinisk studie ved det anerkjente Memorial Sloan-Kettering Cancer Center i USA. I denne studien kombineres behandling med SBG og et monoklonalt antistoff mot kreftformen neuroblastom, en kreftform som rammer barn. Formålet med studien er primært å vise at denne kombinasjonsbehandllingen ikke gir uønskede bivirkninger hos pasientene, samt å registrere mulige effekter av behandlingen på kreftutviklingen. Ved utløpet av 2006 hadde 15 pasienter fullført behandlingen på fem forskjellige dosenivåer med SBG. Det ble ikke registrert bivirkninger relatert til SBG i noen av disse pasientene. I en av pasientene som fikk behandling på det høyeste dosenivået, ble det observert delvis tilbakegang av pasientens metastatiske neuroblastom. Denne responsen i en pasient ble av utprøver vurdert som svært oppløftende. Basert på disse observasjonene ble det besluttet å utvide studien til å omfatte ytterligere 9 pasienter og to høyere dosenivåer. Behandlingen av disse pasientene pågår. I tillegg til den pågående studien på neuroblastom, har selskapet i 2006 tilrettelagt for to andre kliniske studier innenfor immunterapi av kreft. I den første av disse studiene vil pasienter med brystkreft få behandling med SBG gitt oralt i kombinasjon med det monoklonalet antistoffet Herceptin. Studien vil forgå ved tre forskjellige sykehus i Norge med Ullevål universitetssykehus som hovedsenter. Denne studien hadde offisiell oppstart i februar I den andre studien vil pasienter med en type lymfekreft (non-hodgkin s lymfom) bli behandlet med SBG i kombinasjon med det monoklonale kreftantistoffet Rituxan. Denne studien vil starte på Rikshospitalet- Radiumhospitalet i Selskapet vil inntil videre begrense studier med SBG på andre typer sårskader utelukkende for å fokusere på utviklingen av SBG innenfor diabetessårområdet. Selskapet har i 2006 også etablert et samarbeid med sykehuset Charité i Berlin. Gjennom dette samarbeidet vil selskapet foreta studier av virkemekanismer relatert til immunterapi av kreft. Selskapet vurderer fortløpene nye studier med SBG i kombinasjon med andre monoklonale antistoffer eller terapeutisk vaksinasjon mot forskjellige kreftformer. 17

18 Oral mukositt Biotec Pharmacon fullførte i 2006 en klinisk fase II studie med SBG til forebygging av oral mukositt ved Royal Marsden & The Institute of Cancer Research i London. Oral mukositt er store sår i slimhinnene i munn og svelg som rammer pasienter som får stråle- og cellegiftbehandling for kreft i hode- og nakkeregionen. Slike sår oppstår fordi behandlingen skader og svekker immunceller som opprettholder funksjonelle slimhinner. Av 36 pasienter som var inkludert i studien, var det 14 pasienter som gjennomførte et minimumskrav til behandling. Hovedkonklusjonen for denne gruppen var at pasientene som fikk behandling med SBG utviklet signifikant (p<0,05) lavere grad av mukositt sammenlignet med pasientene i kontrollgruppen. Selv om antallet pasienter som gjennomførte behandlingen i henhold til forsøksprotokollen var lavt, underbygger resultatene fra studien konseptbevis for bruk av SBG til forebygging av oral mukositt i denne pasientgruppen. Selskapet er i dialog med regulatoriske myndigheter også innenfor denne indikasjonen for å avklare nødvendige tilleggsstudier som må gjennomføres før søknad om markedsføringstillatelse kan innleveres. Europeiske legemiddelmyndigheter (EMEA) har allerede innvilget status for SBG som orphan medicinal product designation for oral mukositt indikasjonen. Dette innebærer at Biotec Pharmacon kan få bedre beskyttelse mot konkurranse og en raskere godkjennelsesprosess for markedsføring innenfor EU. Influensa Biotec Pharmacon gjennomførte i 2006 dyrestudier for å vurdere virkningen av SBG mot influensa. Studiene viste at SBG tilført direkte på slimhinner har en positiv effekt. Videre studier innenfor influensaområdet planlegges. Ikke-farmasøytiske produkter Gjennom datterselskapet Immunocorp AS har Biotec Pharmacon i 2006 startet lanseringen av kosttilskuddet Immutol og hudkremen Immuderm i norske apotek. Datterselskapet Immunocorp i USA markedsfører Immutol og Immuderm hovedsakelig på det nordamerikanske markedet. Begge produktene inneholder det aktive virkestoffet NBG (Norsk Beta Glukan) som styrker immunforsvaret. NBG produseres av Biotec Pharmacon i selskapets GMPgodkjente produksjonsanlegg i Tromsø. Immunocorp AS markedsfører også produktet MacroGard som er en immunstimulerende fôrtilsetning som brukes innenfor akvakultur- og husdyrsektoren. I tillegg til salg av immunstimulerende beta-glukaner til humanhelse og dyrehelsesektoren, produserer og markedsfører også Biotec Pharmacon marine finkjemikalier til bruk innenfor forskning og diagnostikksektoren. Salgsinntektene fra ikke-farmasøytiske produkter utgjorde 73 millioner kroner i 2006 sammenlignet med 70 millioner kroner i Konsumprodukter og biokjemikalier viste ca. 10% omsetningsøkning, mens salgsinntektene fra MacroGard til dyrehelsesktoren var på nivå med foregående år. En større andel av leveransene i 2006 var til større sluttkunder av fôr til husdyrsektoren hvor prisene tradisjonelt er en funksjon av volum. Veksten innenfor denne sektoren vil bl.a. drives av at fôrprodusenter har valgt MacroGard som erstatning for fôrantibiotika som ble forbudt i EU i fjor. Patenttvist Biotec Pharmacon har gjennom 2006 arbeidet med forberedelser til en rettssak i forbindelse med at det amerikanske selskap Biothera i 2005 saksøkte Biotec Pharmacon med påstander om at Biotec Pharmacons beta-glukaner bryter patenter som Biothera har i det amerikanske markedet. Biotec Pharmacon har tilbakevist alle påstander om patentinngrep på basis av at Biotheras patenter beskriver produkter som er vidt forskjellige fra Biotec Pharmacons produkter, både når det gjelder kjemisk struktur og virkemåte. Under gjennomgangen av Biotheras patentportefølje er det også avdekket alvorlige feil i patentgrunnlaget deres, og Biotec Pharmacon har derfor innlevert et motkrav for å få erklært Biotheras patenter for ugyldige. Styret er av den oppfatning at informasjonen som har fremkommet gjennom den forberedende fasen til rettsaken styrker Biotec Pharmacons posisjon, og styret er kommitert til å videreføre saken med full tyngde. Resultat Regnskapet for konsernet Biotec Pharmacon er utarbeidet i henhold til International Financial Reporting Standards (IFRS). Konsernet Biotec Pharmacon ASA hadde salgsinntekter på 73 millioner kroner i 2006 sammenlignet med 70 millioner kroner i Årsresultatet for konsernet ble et underskudd på 26,7 millioner kroner sammenlignet med et underskudd på 11,8 millioner kroner i Konsernet har i 2006 kostnadsført utgifter til forskning og utvikling med 34,8 millioner kroner. De samlede FoU kostnadene utgjorde 47% av konsernets salgsinntekter i Salgsinntektene for morselskapet Biotec Pharmacon ASA ble 19,5 millioner kroner og årsresultatet ble et underskudd på 22,9 millioner kroner. Tilsvarende tall for 2005 var henholdsvis 21,1 millioner kroner i driftsinntekter og et underskudd på 9,3 millioner kroner. All forskning og utvikling i konsernet finner sted i morselskapet Biotec Pharmacon ASA. Resultatet for 2006 er i stor grad i tråd med de utsiktene som ble kommunisert i fjorårets årsberetning. Der ble det gitt uttrykk for at selskapets forsknings- og utviklingskostnader ville øke som følge av en oppskalering av selskapets farmasøytiske utviklingsaktiviteter. I tråd med planene har selskapet fullført den kliniske fase II studien for behandling av diabetiske fot- og leggsår, samt den kliniske fase 18

19 II studien for forebygging av oral mukositt. Den planlagte fase II(b) studien i England for behandling av diabetessår starter i Styret kommuniserte videre i fjor at det ville være nødvendig å øke markedsinnsatsen for å realisere en vekst i salget av ikke-farmasøytiske produkter. I tråd med dette har salgsorganisasjonen i Immunocorp AS blitt utvidet og det har blitt etablert distribusjonsavtaler med flere apotekkjeder i Norge. Forberedelsene til rettssaken i forbindelse med patentsøksmålet i USA har påvirket resultatet negativt. Etter årsskiftet 2006/2007 og frem til avleggelsen av årsberetning og årsregnskap er det ikke inntruffet forhold av vesentlig betydning som ikke er nevnt i årsberetningen. Utover det som fremgår av årsregnskapet er styret ikke kjent med forhold av vesentlig betydning for selskapets stilling. Finansiell situasjon og aksjonærforhold Kursutviklingen på Biotec Pharmacon-aksjen har vært god i Aksjekursen økte fra 21,50 til 43 kroner i løpet av året. Antall aksjonærer økte med ca 400. Ved årsslutt hadde selskapet ca. 600 aksjonærer. Egenkapitalen i Biotec Pharmacon utgjorde 105,7 millioner kroner ved årets utgang, tilsvarende 85% av totale eiendeler. Selskapet har ingen rentebærende gjeld. Likvide midler utgjorde 64 millioner kroner per Selskapet har også en ubenyttet trekkrettighet i bank på 10 millioner kroner. Konsernet har i 2006 netto investert 2,4 millioner kroner i varige driftsmidler. Årsregnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Til grunn for dette ligger en stabil inntektsutvikling for virksomheten med ferdigutviklede produkter og selskapets langsiktige prognoser. Med den kapitalen som selskapet har til rådighet, mener styret at selskapet har tilstrekkelig finansiell handlefrihet til å fullføre kliniske fase II studier innenfor diabetessårområdet og oral mukositt, samt å kunne fullføre de planlagte konseptbevisstudiene innenfor kreftområdet. Selskapets strategi innebærer å gjennomføre konseptbevisstudier (klinisk fase II) i egen regi for deretter å søke en eller flere industrielle samarbeidspartnere for videre utvikling og kommersiell lansering av SBG innenfor de valgte terapiområdene. Selskapet har ingen fri egenkapital per Konsernet er eksponert mot visse typer finansiell risiko. En stor andel av salgsinntektene er i utenlandsk valuta, særlig amerikanske dollar. Selskapets kostnadsbase er i hovedsak basert i norske kroner og euro. En høyere dollarkurs mot norske kroner og euro vil derfor påvirke resultatet i positiv retning, mens en lavere dollarkurs vil ha motsatt effekt. Som hovedregel foretar konsernet kun terminsikring av større enkeltposter som påvirker kontantstrømmer. Selskapet har ikke rentebærende gjeld. Rentebærende plasseringer foretas kun i form av bankinnskudd, sertifikater eller rentefond med kort løpetid. Konsernet er således lite eksponert mot renterisiko. Selskapet tar ikke risiko i aksjemarkedet. Konsernet har normalt ingen vesentlige konsentrasjoner av kredittrisiko. 19

Innhold. Brev fra administrerende direktør s 3. Kort om Biotec Pharmacon s 4. Farmasøytisk utvikling s 6. Ikke-farmasøytiske produkter s 10

Innhold. Brev fra administrerende direktør s 3. Kort om Biotec Pharmacon s 4. Farmasøytisk utvikling s 6. Ikke-farmasøytiske produkter s 10 Årsrapport 2005 1 Innhold Brev fra administrerende direktør s 3 Kort om Biotec Pharmacon s 4 Farmasøytisk utvikling s 6 Ikke-farmasøytiske produkter s 10 Aksjonærforhold s 12 Prinsipper for eierstyring

Detaljer

Med vennlig hilsen, Lars Viksmoen, administrerende direktør

Med vennlig hilsen, Lars Viksmoen, administrerende direktør ÅRSRAPPORT 08 Innhold: Brev fra administrerende direktør...s. 3 Om Biotec Pharmacon...s. 4 Farmasøytisk utvikling...s. 7 Ikke-farmasøytiske produkter...s. 10 Aksjonærforhold...s. 12 Prinsipper for eierstyring

Detaljer

1. Om Biotec Pharmacon 2. Farmasøytisk utvikling

1. Om Biotec Pharmacon 2. Farmasøytisk utvikling 09 Årsrapport Innhold: Styrets årsberetning... s. 3 Resultatregnskap - konsern... s. 8 Balanse - konsern... s. 9 Kontantstrømoppstilling - konsern...s. 10 Endringer i konsernets egenkapital... s. 11 Noter

Detaljer

2 ÅR 0 S R A 10 P P O R T

2 ÅR 0 S R A 10 P P O R T ÅRSRAPPORT 2010 Innhold Årsberetning 2010...3 Resultatregnskap Konsern... 10 Balanse Konsern...11 Endringer i konsernets egenkapital...12 Kontantstrømoppstilling Konsern...13 2 Noter til konsernregnskapet...14

Detaljer

Biotec Pharmacon ASA

Biotec Pharmacon ASA ÅRSRAPPORT 2014 Innhold Årsberetning 2014... 3 Resultatregnskap Konsern... 11 Balanse - Konsern... 12 Endringer i konsernets egenkapital... 13 Kontantstrømoppstilling - Konsern... 14 Noter til konsernregnskapet...

Detaljer

ArcticZymes - Peak your performance

ArcticZymes - Peak your performance Contamination problems? PCR carry-over contaminations? Contaminating DNA in Mastermixes? Genomic DNA in RNA preps? Heat-labile, cold adapted enzymes Cod UNG HL-dsDNase dsdnase Contaminated Mastermix? dsdnase

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 PHOTOCURE KONSERN. www.photocure.com

ÅRSRAPPORT 2013 PHOTOCURE KONSERN. www.photocure.com ÅRSRAPPORT 2013 PHOTOCURE KONSERN www.photocure.com The before and after effect Hexvix. Confidence at first sight. ÅRSBERETNING 2013 BAKGRUNN Photocure ASA ( Photocure eller konsernet ) er et spesialisert

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2010. Bionor Pharma ASA

ÅRSRAPPORT 2010. Bionor Pharma ASA ÅRSRAPPORT 2010 Bionor Pharma ASA 1 Innhold Dette er Bionor Pharma ASA... 3 Høydepunkter 2010... 4 Årsberetning... 5 Strategisk utvikling... 15 Aksjeinformasjon... 16 Eierstyring og selskapsledelse...

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2004. DiaGenic ASA Østensjøveien 15b N-0661 Oslo Norway. Tlf.: 23 24 89 50 Fax: 23 24 89 59. E-mail: diagenic@diagenic.

ÅRSRAPPORT 2004. DiaGenic ASA Østensjøveien 15b N-0661 Oslo Norway. Tlf.: 23 24 89 50 Fax: 23 24 89 59. E-mail: diagenic@diagenic. ÅRSRAPPORT 2004 DiaGenic ASA Østensjøveien 15b N-0661 Oslo Norway Tlf.: 23 24 89 50 Fax: 23 24 89 59 E-mail: diagenic@diagenic.com INNHOLD BESKRIVELSE AV VIRKSOMHETEN Beskrivelse av virksomheten 3 Årsberetning

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012 PHOTOCURE KONSERN. www.photocure.com

ÅRSRAPPORT 2012 PHOTOCURE KONSERN. www.photocure.com ÅRSRAPPORT 2012 PHOTOCURE KONSERN www.photocure.com Early diagnosis and precise treatment can better the chances for recovery and improve quality of life and self esteem. By use of Photocure Technology

Detaljer

Storødegård Konsulent AS. diagenic asa grenseveien 92, 0663 oslo. tlf: 23 24 89 50 fax: 23 24 89 59 ÅRSRAPPORT 2006. e-mail:diagenic@diagenic.

Storødegård Konsulent AS. diagenic asa grenseveien 92, 0663 oslo. tlf: 23 24 89 50 fax: 23 24 89 59 ÅRSRAPPORT 2006. e-mail:diagenic@diagenic. Storødegård Konsulent AS diagenic asa grenseveien 92, 663 oslo tlf: 23 24 89 5 fax: 23 24 89 59 e-mail:diagenic@diagenic.com ÅRSRAPPORT 26 www.diagenic.com www.diagenic.com 2 ÅRSRAPPORT DR.MED. ERIK CHRISTENSEN

Detaljer

REM OFFSHORE ASA ÅRSRAPPORT 2008. Heading for the future...

REM OFFSHORE ASA ÅRSRAPPORT 2008. Heading for the future... REM OFFSHORE ASA ÅRSRAPPORT 2008 Heading for the future... INNHOLD 4 5 11 14 15 16 18 40 41 43 44 NØKKELTALL EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE STYRETS ÅRSBERETNING KONSERN RESULTATREGNSKAP KONSERN BALANSE

Detaljer

Sølvtrans ble etablert i 1986 og børsnotert på Oslo Axess i 2010. Selskapet har sitt hovedkontor i Ålesund.

Sølvtrans ble etablert i 1986 og børsnotert på Oslo Axess i 2010. Selskapet har sitt hovedkontor i Ålesund. Årsrapport 2012 Om Sølvtrans Holding ASA Sølvtrans Holding ASA er verdens største brønnbåtselskap for transport av levende laks og ørret. Selskapet er ledende i bruk av lukket teknologi, et kostnadseffektiv

Detaljer

Adding value to beauty

Adding value to beauty Adding value to beauty Årsrapport 2012 Aqua Bio Technology ASA er et norsk bioteknologiselskap som utvikler ingredienser til kosmetikkindustrien. Selskapets egenutviklede og patenterte teknologi er basert

Detaljer

www.diagenic.com www.diagenic.com ÅRSRAPPORT 2005

www.diagenic.com www.diagenic.com ÅRSRAPPORT 2005 DiaGenic flytter i september 26 til moderne, og effektive lokaler i Grenseveien 92, Helsfyr. Storødegård Konsulent AS DiaGenic ASA Østensjøveien 15b, N-661 Oslo, Norway Tlf.: 23 24 89 5 - Fax: 23 24 89

Detaljer

2 ÅR 01 S R A P P 1 ORT

2 ÅR 01 S R A P P 1 ORT ÅRSRAPPORT 2011 ÅRSRAPPORT 2011 Innhold 04 HISTORIKK 05 HOVEDTALL 05 STRATEGISKE HENDELSER SISTE 10 ÅR 06 KONSERNLEDEREN har ordet 09 EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE 19 NØKKELTALL OG GRAFER 20 STYRETS ERKLÆRING

Detaljer

Årsrapport 2012 NattoPharma ASA

Årsrapport 2012 NattoPharma ASA Årsrapport 2012 NattoPharma ASA Årsberetning 2012 Virksomhetens art og hvor den drives Selskapet utvikler og selger det naturlige helseproduktet vitamin K2 globalt. Selskapet har to samarbeidsavtaler for

Detaljer

Sølvtrans er ett av verdens ledende brønnbåtselskaper innen transport av levende laks og ørret.

Sølvtrans er ett av verdens ledende brønnbåtselskaper innen transport av levende laks og ørret. ÅRSRAPPORT 2010 Sølvtrans er ett av verdens ledende brønnbåtselskaper innen transport av levende laks og ørret. SØLVTRANS HOLDING ASA 2010 INNHOLD 01 02 03 04 05 06 EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE s. 06

Detaljer

ÅRSRAPPORT TTS GROUP ASA

ÅRSRAPPORT TTS GROUP ASA 13 ÅRSRAPPORT TTS GROUP ASA ÅRSRAPPORT 2013 TTS GROUP ASA Innhold Aksjonærinformasjon Styret Årsberetning 2013 Eierstyring og selskapsledelse 2 4 6 16 Årsregnskap TTS Group Årsregnskap TTS Group ASA 24

Detaljer

Årsrapport 2013 NattoPharma ASA

Årsrapport 2013 NattoPharma ASA Årsrapport 2013 NattoPharma ASA Redegjørelse fra administrerende direktør 2013 representerer et vendepunkt og strategisk kvantesprang for NattoPharma. Økonomien er bedret, selskapet har fått eierskap til

Detaljer

DiaGenic inngår samarbeid med GE Healthcare. Lovende resultater viser høy treffsikkerhet for både MCItect og ADtect. Ny ledelse

DiaGenic inngår samarbeid med GE Healthcare. Lovende resultater viser høy treffsikkerhet for både MCItect og ADtect. Ny ledelse årsrapport 2012 DiaGenic inngår samarbeid med GE Healthcare Høydepunkter DiaGenic og GE Healthcare har inngått et samarbeid for å utvikle en blodbasert test som oppdager amyloid i hjernen og kan brukes

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2007. DiaGenic.com. DiaGenic.com. tlf: 23 24 89 50 fax: 23 24 89 59. diagenic asa grenseveien 92, 0663 oslo. E-mail:diagenic@diagenic.

ÅRSRAPPORT 2007. DiaGenic.com. DiaGenic.com. tlf: 23 24 89 50 fax: 23 24 89 59. diagenic asa grenseveien 92, 0663 oslo. E-mail:diagenic@diagenic. Storødegård Konsulent AS ÅRSRAPPORT 27 diagenic asa grenseveien 92, 663 oslo tlf: 23 24 89 5 fax: 23 24 89 59 E-mail:diagenic@diagenic.com 2 3 administrerende direktør har ordet 3 TRANSFORMASJON FRA FORSKNING

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2007. Medi-Stim ASA Fernanda Nissensgt. 3 0421 Oslo. www.medistim.com

ÅRSRAPPORT 2007. Medi-Stim ASA Fernanda Nissensgt. 3 0421 Oslo. www.medistim.com ÅRSRAPPORT 2007 Fernanda Nissensgt. 3 0421 Oslo www.medistim.com Årsrapport 2007 Årsrapport 2007 MEDI-STIM ASA KONSERN Foretaksnr. 936 656 013 3 Årsrapport 2007 Årsrapport 2007 innhold FOR MEDI-STIM ASA

Detaljer

Årsrapport 2011 Medistim ASA. Verified quality Better outcomes

Årsrapport 2011 Medistim ASA. Verified quality Better outcomes Årsrapport 2011 Medistim ASA Verified quality Better outcomes 2 Medistim ASA konsern 3 4 Innholdsfortegnelse For Medistim ASA Konsern: 1. Årsberetning 7 2. Eierstyring og selskapsledelse 16 3. Resultatregnskap

Detaljer

SØLVTRANS holding ASA 2009 1 ÅRSRAPPORT

SØLVTRANS holding ASA 2009 1 ÅRSRAPPORT SØLVTRANS holding ASA 2009 1 ÅRSRAPPORT 2009 2 Sølvtrans Holding ASA er verdens ledende brønnbåtrederi for transport av levende fisk SØLVTRANS holding ASA 2009 3 EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE - 04 STYRETS

Detaljer

Årsrapport - 2010. - for early disease detection

Årsrapport - 2010. - for early disease detection Årsrapport - 2010 - for early disease detection Innholdsfortegnelse Høydepunkter 5 Administrerende direktør har ordet 6-7 Selskapets ledelse 8-9 Forretningsoversikt 10-18 Kjernekompetanse 13 Biomarkører

Detaljer

Årsrapport 2011 NattoPharma ASA

Årsrapport 2011 NattoPharma ASA Årsrapport 2011 NattoPharma ASA Årsberetning 2011 Virksomhetens art og hvor den drives Selskapet NattoPharma ASA utvikler og selger det naturlige helseproduktet vitamin K2 globalt. Selskapet har en samarbeidsavtale

Detaljer

Å R S R A PP ORT 20 0 6

Å R S R A PP ORT 20 0 6 Å R S R A PP ORT 20 0 6 INNHOLD 5 Melding fra Administrerende Direktør 7 Styrets årsberetning 12 Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse 14 Konsernregnskap 19 Noter til konsernregnskapet 44 Selskapsregnskap

Detaljer

2 ÅR 010 S R A P P O R T

2 ÅR 010 S R A P P O R T ÅRSRAPPORT 2010 ÅRSRAPPORT 2010 Innhold 04 HISTORIKK 05 HOVEDTALL OG VIKTIGE HENDELSER 05 STRATEGISKE HENDELSER SISTE 10 ÅR 06 KONSERNLEDEREN HAR ORDET 09 EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE 15 NØKKELTALL OG

Detaljer

GC RIEBER SHIPPING ASA

GC RIEBER SHIPPING ASA GC RIEBER SHIPPING ASA ÅRSRAPPORT 2014 GC RIEBER SHIPPING ASA 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 3 / EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE 7 / STYRETS ÅRSBERETNING 14 / ÅRSREGNSKAP KONSERNET GC RIEBER SHIPPING ASA 19 / NOTER

Detaljer