Innhold. Foto s. 3, 4, 8, 9, 16, 19, 22, 28, 31, 32, 44, 48 Lundblad Media AS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold. Foto s. 3, 4, 8, 9, 16, 19, 22, 28, 31, 32, 44, 48 Lundblad Media AS"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2006

2 Innhold Brev fra administrerende direktør s. 3 Om Biotec Pharmacon s. 4 Farmasøytisk utvikling s. 7 Ikke-farmasøytiske produkter s. 10 Aksjonærforhold s. 12 Prinsipper for eierstyring og selskapsledelse s. 14 Styrets årsberetning s. 17 Resultatregnskap - konsern s. 22 Balanse - konsern s. 23 Kontantstrømoppstilling - konsern s. 24 Endringer i konsernets egenkapital s. 25 Noter til regnskapet - konsern s. 26 Resultatregnskap - morselskap s. 45 Balanse - morselskap s. 46 Kontantstrømoppstilling - morselskap s. 47 Endring i morselskapets egenkapital s. 48 Noter til regnskapet - morselskap s. 49 Revisors beretning s. 54 Vedtekter s. 55 Foto s. 3, 4, 8, 9, 16, 19, 22, 28, 31, 32, 44, 48 Lundblad Media AS

3 Et langt og viktig skritt nærmere legemidler... Beta Glukan) med kosttilskuddet Immutol og hudkremen Immuderm ble lansert i norske apotek. Videre ble produktet MacroGard posisjonert som et svar på innført forbud mot forebyggende bruk av fôrantibiotika innenfor husdyrsektoren i EU. Dessuten ble et nytt marint enzym, Cod-UNG, introdusert overfor ledende internasjonale diagnostikaselskap. Alle disse produktene har et betydelig kommersielt potensial. Kjære aksjonær Når historien om Biotec Pharmacon ASA skal skrives, vil 2006 gå inn i historieboken som det første fulle året på børs, et år preget av sterk vekst i aksjekursen. Men kanskje enda mer vil 2006 bli husket som året vi for første gang presenterte konseptbevisdata fra vårt farmasøytiske utviklingsprogram i form av kontrollerte kliniske studier innenfor to sentrale strategiske terapiområder; behandlingen av kroniske sår hos diabetespasienter og forebygging/behandling av oral mukositt hos kreftpasienter. Og om dette ikke var nok, så klarte vi også å starte studier innenfor et tredje strategisk viktig terapeutisk satsningsområde, nemlig immunterapi av kreft. Sett under ett; et gjennombrudd på veien fra teori til virkelighet, en bekreftelse på at stimulering/regulering av det medfødte immunsystemet har noe for seg og virker i praksis - et langt og viktig skritt nærmere drømmen om legemidler. Rent organisasjonsmessig er Biotec Pharmacon ASA inne i et generasjonsskifte, kanskje ikke så mye hva angår alderssammensetning, men snarere relatert til behov for annen og ny type kompetanse og erfaring nødvendig for å sikre fortsatt fremgang og suksess. Vi kan alle være stolte av en solid forankret vitenskapelig og teknologisk kompetanse, en plattform omhyggelig bygget opp gjennom mange år under tidligere ledelse, og med arvtagere på plass til å ta over der gründerne har sluppet. Vår utfordring fremover ligger i å bringe ny kunnskap og kompetanse ombord, sørge for sterk fokusering på prioriterte forretningsområder samt etterstreve effektiv implementering innenfor klinisk utvikling og videre kommersialisering kommer til å bli et spennende, hektisk og begivenhetsrikt år. Våre aktiviteter blir mer og mer kompliserte og sammensatte. Utfordringene står i kø, alle ansatte kommer til å ha en hverdag fylt med spennende arbeidsoppgaver og ingen skal behøve å kjede seg på jobb. Vi kommer til å ha mange baller i luften, noen av dem vil forbli der oppe, men mange vil falle på plass. Jeg er svært stolt av å ha fått tillit til å lede Biotec Pharmacon ASA gjennom en ny fase i selskapets utvikling. Biotec Pharmacon ASA bør ha en lys fremtid foran seg. Med vennlig hilsen Parallelt med alt dette var året preget av stor aktivitet innenfor det ikke-farmasøytiske området. Produktserien nbg 24:7 (Norsk Lars Viksmoen Administrerende direktør 3

4 Om Biotec Pharmacon Biotec Pharmacon ASA er et biofarmasøytisk selskap som utvikler nye farmasøytiske produkter til behandling av forskjellige immunrelaterte sykdommer. Selskapet har på basis av egen forskning og produksjonskompetanse utviklet et bioaktivt stoff (SBG, løselig beta-1,3/1,6-glukan) som binder seg til bestemte typer immunceller og utløser mekanismer som styrker immunforsvarets evne til å angripe og ødelegge kreft-celler, reparere sår og bekjempe infeksjoner. I tillegg til den farmasøytiske utviklingsaktiviteten, fremstiller og selger selskapet ikke-farmasøytiske helse- og diagnostikkprodukter. Eksisterende produkter I tillegg til selskapets farmasøytiske utviklingsaktivitet, driver konsernet produksjon og salg av ikke-farmasøytiske helse- og diagnostikkprodukter. Disse produktene omfatter egenutviklede betaglukaner som kan styrke immunsystemet hos dyr og mennesker, og DNA-modifiserende enzymer som brukes i genteknologisk forskning og diagnostikk. Historie Selskapet ble etablert i sin nåværende form i 1990, basert på forskning ved Universitetet i Tromsø. Allerede før etableringen ble det oppdaget at et bestemt beta-glukan forsterket sykdomsmotstanden hos oppdrettslaks. Samtidig hadde forskning innenfor immunologi vist at beta-glukan, i tillegg til å forsterke infeksjonsforsvaret, kunne stoppe kreftutvikling i forsøksdyr. Videre hadde forskning innenfor marin biokjemi avdekket helt nye egenskaper og bruksområder for de enzymer som selskapet i dag produserer. Farmasøytisk utvikling Biotec Pharmacons farmasøytiske utviklingsprogram fokuserer på bruk av SBG i behandling av kompliserte sår og i kreftbehandling. Selskapet har i 2006 gjennomført en fase II studie for behandling av kroniske sår hos diabetikere, og en større fase II (b) studie på samme pasientgruppe pågår nå i England. Innenfor kreftområdet gjennomfører selskapet for tiden to fase I/II studier der SBG gis kreftpasienter i kombinasjon med antistoffer som er utviklet mot den aktuelle kreftformen, og en tredje studie planlegges startet i I tillegg utprøves SBG for å forebygge og behandle smertefulle munnsår som oppstår hos kreftpasienter som får stråle- og cellegiftbehandling. Selskapets strategi innebærer å gjennomføre fase II kliniske studier i egen regi, for deretter å søke verdiøkende allianser med andre selskaper, for eksempel farmasiselskaper. På side 7 gis en nærmere beskrivelse av Biotec Pharmacons farmasøytiske utviklingsprogram. På side 10 gis en nærmere beskrivelse av selskapets ikkefarmasøytiske produkter. Marked Innenfor selskapets farmasøytiske utviklingsprogram prioriterer Biotec Pharmacon bruk av SBG til behandling av kroniske sår, især hos diabetespasienter, og bruk av SBG til kreftbehandling i kombinasjon med monoklonale antistoffer eller terapeutisk vaksinasjon. Kroniske sår hos diabetespasienter er et stort medisinsk problem. Det anslås at 70 millioner mennesker innenfor OECD har diabetes, og at mer enn 3 millioner diabetikere har behov for sårbehandling hvert år. Det finnes i dag ingen gode behandlingsalternativer som påskynder hurtig tilheling av slike sår. Dagens behandling innebærer ofte innleggelse på sykehus med store kostnader for samfunnet. Selskapets forretningsmulighet ligger i å utvikle SBG til et farmasøytisk produkt som kan tilhele diabetiske sår raskere, og på denne måten unngå langvarig konvensjonell sårbehandling av pasienter på sykehus. Salget av monoklonale antistoffer til bruk innenfor kreftbehandling er i kraftig vekst og utgjorde et marked på ca. USD 7 milliarder i Salget av monoklonale antistoffer representerer et av de raskest voksende segmentene innenfor farmasøytisk industri. Imidlertid har ikke behandlingseffekten ved bruk av monoklonale kreftantistoffer alltid innfridd forventningene. Forretningsmuligheten for Biotec Pharmacon ligger i å forsterke kroppens egne immunceller til å ødelegge kreftceller som er merket med monoklonale antistoffer, og dermed oppnå en mer effektiv behandling enn det 4

5 som oppnås med bruk av antistoffer alene. En slik forsterkende effekt med bruk av SBG har blitt vist i dyrestudier, og de første studiene på mennesker pågår. Innenfor det ikke-farmasøytiske området har selskapet utviklet produkter rettet mot markeder i vekst. Innenfor kosttilskuddsegmentet er det en økende oppmerksomhet om viktigheten av å ha et godt immunforsvar for å forebygge sykdom. Biotec Pharmacon er et av få selskaper som kan tilby vitenskapelig dokumenterte produkter i dette markedet. Innenfor dyrehelseområdet er det likedan økende etterspørsel etter fôrtilsetninger med sykdomsforebyggende egenskaper. Selskapet selger her produktet MacroGard til bruk i akvakultur og innenfor husdyrnæringen. Selskapet selger også marine biokjemikalier som brukes innenfor genanalyse og diagnostikk. Kundene er her ledende internasjonale diagnostikkselskap som integrerer Biotec Pharmacons produkter i bestemte analyseverktøy. Organisasjon og ledelse Biotec Pharmacon består av 56 kompetente medarbeidere, samt en rekke eksterne samarbeidspartnere særlig innenfor farmasøytisk og klinisk utvikling. Av selskapets egne ansatte arbeider ca. halvparten med forskning og utvikling, produksjon, kvalitetskontroll og administrasjon, mens de øvrige arbeider med markedsføring og salg av de ikke-farmasøytiske helse- og diagnostikkproduktene. To tredjedeler av de ansatte i Norge har universitetsutdannelse og av disse har 8 doktorgrad. Ledelsen består av: Lars Viksmoen (58), administrerende direktør (CEO) siden Utdannet lege med mer enn 20 års erfaring fra internasjonale lederstillinger i legemiddelselskapet Merck & Co. Finn Samuelsen (47), finansdirektør (CFO) siden Siviløkonom og MBA. Tidligere finansdirektør i SensoNor ASA, erfaring fra bl.a. Hafslund Nycomed ASA, Nycomed ASA og Kreditkassen. Rolf E. Engstad (47), forskningsdirektør (CSO) siden M.Sc. i biologi og doktorgrad i biokjemi fra Universitetet i Tromsø. Ansatt som forskningssjef i Biotec Pharmacon fra Steinar Børresen (57), produksjonsdirektør (VP CMC) siden Hovedfag (Cand. Real) i kjemi. Tidligere produksjonsdirektør i Nycomed Imaging. Arvid Vangen (54), økonomi- og administrasjonssjef (VP Finance & Administration) siden Siviløkonom. Tidligere økonomisjef i Troms Tre AS, erfaring fra undervisning i videregående skole. Rolf Nordmo (48), administrerende direktør (Managing Director) Immunocorp AS siden Veterinær (DVM). Tidligere daglig leder av VESO Vika AkvaVet, og erfaring fra landbruksforvaltningen. 5

6 Intellektuelle rettigheter Biotec Pharmacons intellektuelle rettigheter, som for eksempel patenter og varemerker, beskytter selskapets teknologi og danner grunnlaget for kommersiell utvikling både innenfor det farmasøytiske- og ikke-farmasøytiske området. Selskapet evaluerer kontinuerlig patenteringsmuligheter av nye forskningsresultater. Selskapet har i dag en portefølje med 26 patentfamilier og mer enn 240 patenter som enten er innvilget eller søkt innvilget i USA, Europa, Japan, Canada, Norge og enkelte andre land. Patentene omfatter prosesser, produkter, formuleringer og produktapplikasjoner. Innenfor det farmasøytiske området eier selskapet viktige patenter og patentsøknader relatert til produksjon og bruk av SBG. I tillegg har selskapet innlisensiert på eksklusiv basis patentsøknader som dekker kombinert bruk av oralt administrert beta-glukan og injiserte antistoffer mot kreft. I tillegg til patenter og varemerker har selskapet viktig kunnskap (know-how) relatert til råvarer, produksjonsprosesser, kvalitetskontroll og andre viktige aspekter av virksomheten, som bidrar til ytterligere beskyttelse av nåværende og fremtidig inntjening. Nøkkeltall Selskapet er i en utviklingsfase med store investeringer i forskning, utvikling og markedsføring. Regnskapet for 2006 reflekterer dette. Beløp i millioner kroner Salgsinntekter 73,0 70,0 Driftsresultat: Ikke-farmasøytiske produkter 5,4 11,1 Forskning og farmasøytisk utvikling (28,9) (24,6) Ikke allokerte poster (16,6) (2,5) Sum driftsresultat (40,1) (16,0) Brutto FoU kostnader 34,8 29,1 Kontantekvivalenter 64,0 94,9 Egenkapital 105,7 127,8 Sum eiendeler 123,7 140,6 Selskapet er opptatt av å beskytte sine intellektuelle rettigheter på en best mulig måte, både gjennom kontinuerlig forbedring av patenter og varemerker og ved å ta rettslige skritt der andre selskap begår inngrep i selskapets patenter. 6

7 Farmasøytisk utvikling Biotec Pharmacons kliniske utviklingsprogram bygger på omfattende studier av hvordan SBG kan tilhele sår hos diabetespasienter og kan forsterke immunmekanismer som tilintetgjør kreft. Immunsystemet Kroppens immunsystem består av et stort antall hvite blodceller som beskytter mot sykdom. Til sammen utgjør immunsystemet 2-3% av kroppsvekten og det finnes overalt i kroppen, dog mest i overflatevevene. Så mye som 2/3 av immuncellene befinner seg i tarmen. Det er vanlig å beskrive immunsystemet som to forskjellige system: Det ene kalles det medfødte (innate) immunsystem, det andre det tillærte, eller adaptive, immunsystem. Det første er fullt utviklet fra den dag vi fødes, tilsvarende system finnes i alle dyregrupper og det fungerer som et førstelinjeforsvar som reagerer svært raskt og stopper de aller fleste infeksjoner. De hvite blodceller som inngår i det medfødte immunsystem hos mennesker, er utstyrt med biokjemiske drapsmekanismer som kan tilintetgjøre mikroorganismer og kreftceller, og de spiller også hovedrollen i fjerning av døde kroppsceller og i reparasjon av skadet vev. Det tillærte immunsystem trer i kraft dersom en infeksjon klarer å overmanne forsvarsmekanismene i det medfødte system. Først etter en uke eller mer begynner de hvite blodceller som tilhører dette systemet å lage antistoff mot den mikroorganismen som har klart å trenge gjennom de ytre forsvarsverk. Dersom samme infeksjon opptrer på nytt, reagerer Imidlertid dette systemet svært raskt og effektivt. Det husker tidligere infeksjoner og slår straks tilbake dersom en infeksjon opptrer på nytt. Dette er basis for vaksinasjon; beskyttelse mot senere infeksjon ved å tilføre kroppen stoffer (antigener) som er særegne for en spesielt farlig organisme og som immunsystemet reagerer på som om det var en infeksjon. Det medfødte immunsystem fungerer som et sentralt reguleringsog styringssystem for kroppens totale immunforsvar. Ved å påvirke det medfødte immunsystem kan f.eks det tillærte systemet oppreguleres slik at effekten av vaksiner blir bedre. Det kan også påvirkes slik at immunreaksjoner blir dempet, f.eks. slik at ellers skadelige betennelser holdes i sjakk. Biotec Pharmacon har basert sitt farmasøytiske utviklingsprogram på forskning om hvordan det medfødte immunsystem fungerer og hvordan beta-1,3/1,6-glukanet SBG kan forsterke eller dempe immunreaksjoner. Påvirkning av det medfødte immunsystemet ved bruk av SBG berører helt fundamentale immunmekanismer som kan gi utslag på mange ulike sykdomstilstander. Gjennom millioner av års utvikling har dyr og mennesker benyttet en kjemisk struktur tilsvarende SBG som et overordnet faresignal i mobiliseringen av immunsystemets kamp mot infeksjoner. I dag vet vi at hvite blodceller av typen makrofager, dendrittiske celler, naturlige drepeceller og granulocytter, som alle inngår i det medfødte immunsystem, er utstyrt med helt spesielle overflatestrukturer, kalt reseptorer, som binder SBG. I tillegg til at denne bindingen av SBG til hvite blodceller i hud og slimhinner gir en generell mobilisering av infeksjonsforsvaret, fører den også til at kroppens evne til å reparere vevsskader og til å danne nytt vev blir forsterket, og den utløser mekanismer som bidrar til drap av kreftceller. Biotec Pharmacon har gitt behandling av diabetiske sår og immunterapi av kreft høy prioritet i selskapets farmasøytiske utviklingsprogram. På grunn av SBGs virkning på fundamentale mekanismer i det medfødte immunsystemet, har produktet potensial også innenfor andre kliniske indikasjonsområder. Behandling av sår Sår i huden vil vanligvis gro uten komplikasjoner hos mennesker med et velfungerende immunsystem. Hvite blodceller som finnes i hudens bindevev, spesielt makrofager, spiller en sentral rolle for normal sårtilheling. Vi har funnet at disse cellene har nedsatt funksjon hos diabetikere, noe som kan forklare at diabetikere lettere enn andre får sår som ikke vil gro. Virkningen av SBG på denne lidelsen er forankret i kunnskap om stoffets virkemekanisme og denne kunnskap lå til grunn for beslutningen om å prioritere behandling av diabetske sår i selskapets farmasøytiske utviklingsprogram. Den første studien med et begrenset antall pasienter, utført i Arkhangelsk i Russland, ga svært gode resultater og skapte nødvendig trygghet 7

8 for selskapets beslutning om å sette i gang en større klinisk fase II-studie på dette området. Fase II-studien ble gjennomført i 2006 i Arkhangelsk og St. Petersburg hvor i alt 60 pasienter ble inkludert. Studien ga gode resultater sammenlignet med studier gjort med best tilgjengelige preparater på markedet. Resultatene var ikke statistisk signifikante etter 12 ukers behandlingsperiode (primært endepunkt), men ikke prespesifiserte tilleggsanalyser viste statistisk signifikante forskjeller i favør av SBG etter 8 ukers behandlingstid. Dette er viktig fordi den største delen av kostnadene forbundet med behandling av diabetiske sår er knyttet til antallet liggedøgn på sykehus. En fase II (b) studie med 120 pasienter for å verifisere resultatene fra fase II-studien er nylig startet opp i England. Oral mukositt Selskapet har i 2006 avsluttet en klinisk fase II-studie med SBG på pasienter med kreft i hode/hals-regionen for å forebygge utvikling av oral mukositt (nekrotisk sårdannelse i munnslimhinnene) som følge av strålebehandling. Studien ga klare indikasjoner på at SBG kan forebygge utvikling av oral mukositt i denne pasientgruppen, og en ny oppfølgingsstudie for å verifisere disse funnene planlegges. Biotec Pharmacon er gitt såkalt Orphan drug status av det Europeiske legemiddelverket (EMEA) på bruk av SBG for denne behandlingen Immunterapi av kreft Kreft er en sykdom der unormale vevsceller begynner å formere seg ukontrollert slik at det dannes svulster. Immunterapi av kreft bygger på idéen om å hjelpe kroppens eget immunsystem til å oppdage kreftceller - og deretter drepe dem. Det jobbes etter to ulike tilnærmingsmåter for å få immunsystemet selv til å ta hånd om kreft. Den ene er å vaksinere med stoffer (antigener) som finnes på kreftceller, i den hensikt å få kroppen selv til å lage antistoff mot disse cellene. Dette prinsippet kan sammenlignes med vanlig vaksinasjon mot infeksjonssykdommer. Den andre fremgangsmåten er å injisere ferdigproduserte kreft-antistoffer. Den siste metoden er blitt svært aktuell de siste 5-10 år etter at det ble mulig å lage humane antistoffer i laboratoriet ved hjelp av moderne bioteknologiske metoder. Felles for begge metodene er imidlertid at den kliniske effekten har vist seg mindre effektiv enn det som var forventet. Likevel har bruk av antistoffer såkalte monoklonale antistoffer (mabs) mot kreft hatt en ekstremt rask utvikling de siste 5 årene, og salget av mabs mot kreft utgjorde mer enn 40 milliarder kroner i Modellstudier på dyr gjennomført ved Memorial Sloan Kettering Cancer Center i New York har vist at Biotec Pharmacons løselige beta-glukan produkt SBG gitt i kombinasjon med injisert antistoff 8

9 mot kreft gir en langt bedre effekt enn antistoff gitt alene. Det antas at SBG bidrar til spesifikt å innrette immunsystemets drapsmekanismer mot de kreftceller som blir merket av de injiserte antistoffene. Dette lå til grunn for den første kliniske fase I/II-studien hvor SBG blir gitt i kombinasjon med et kreftantistoff mot neuroblastom (en type kreft utgått fra nervesystemet) hos barn. Formålet er å klarlegge egnet og sikker dose av SBG og mulig klinisk effekt. Studien ble startet i oktober 2005 og forventes avsluttet i 2007 etter at studien ble utvidet til totalt 24 pasienter og to høyere dosenivåer. Utvidelsen av studien ble gjennomført fordi den opprinnelig høyest planlagte dosen ikke ga noen påviselige bivirkninger samtidig som man observerte lovende behandlingseffekter. Biotec Pharmacon har nylig startet en fase I/II-studie der SBG testes ut i kombinasjonen med injisert antistoff (Trastuzumab/Herceptin) mot brystkreft hos kvinner. Denne studien gjennomføres som en multisenterstudie ved henholdsvis Ullevål universitetssykehus, Universitetssykehuset i Tromsø og Ålesund sykehus. En fase I/II-studie hvor oralt tilført SBG i kombinasjon med Rituximab/ Rituxan mot non-hodgkin s lymfom planlegges ved Radiumhospitalet/Rikshospitalet. I begge disse tilfellene er antistoffene rettet mot strukturer (antigener) som finnes uttrykt på kreftcellene og som forhåpentligvis vil virke som angrepspunkt for de drapsceller som blir mobilisert av SBG. Dr. Rolf E. Engstad, forskningsdirektør. En viktig forretningsmulighet for selskapet ligger i at SBG kan forbedre den kliniske effekten av vaksinasjon eller kreftantistoffer. Til tross for det høye salget av slike antistoffer, er anvendelsen av dem begrenset av økonomiske vurderinger av nytte i forhold til kostnad. En enkeltbehandling med mabs kan koste flere hundre tusen kroner per behandling, mens den livsforlengende virkning er begrenset. Dersom effekten kan forbedres, vil de økonomiske innvendingene bli mindre. Selskapet har også inngått avtale med Charité universitetssykehus i Berlin om å gjennomføre grunnleggende studier av cellulære og molekylære mekanismer bak SBGs virkning mot kreft. 9

10 Ikke-farmasøytiske produkter Biotec Pharmacon har flere ferdigutviklede produkter, hvorav noen allerede er å finne på markedet. I 2006 utgjorde salget av disse produktene 73 millioner kroner. De ikke-farmasøytiske produktene til Biotec Pharmacon består av forskjellige formuleringer av beta-glukaner som styrker immunforsvaret til mennesker og dyr, samt marine finkjemikalier som brukes innenfor diagnostikkmarkedet. Konsumenthelseprodukter Selskapet produserer og markedsfører kosttilskudd og kosmetikk med beta-glukan som den aktive ingrediensen. Formuleringen av beta-glukan som brukes i kosttilskuddsproduktet kalles NBG som er en forkortelse for Norsk Beta Glukan. Kosttilskuddet som inneholder NBG markedsføres under merkenavnet Immutol. En spesiell formulering av NBG brukes også i en hudkrem som markedsføres under navnet Immuderm. Salget av konsumenthelseprodukter utgjorde 37 millioner kroner i Største delen av salget kommer i dag fra salg gjennom datterselskapet Immunocorp i USA. Dette selskapet selger Immutol og Immuderm direkte til konsumenter via internett og postordre. Immutol og Immuderm ble i 2006 lansert av datterselskapet Immunocorp AS gjennom norske apotek. Produktene, som inngår i serien nbg 24:7, er nå tilgjengelig i mer enn 300 utsalg i apotekkjedene Alliance, Vitus og ditt apotek. Immunocorps kontor i Long Beach, California. Det er en økende bevissthet i befolkningen om at et velfungerende immunsystem er viktig for god helse. Selskapet er godt posisjonert med sine immunstyrkende produkter i dette markedet. 10

11 Dyrehelseprodukter Etableringen av Biotec Pharmacon i 1990 var basert på utvikling av sykdomsforebyggende beta-glukanprodukter til bruk i fiskeoppdrettsnæringen. Produktet som ble utviklet den gang, MacroGard, har siden vist seg å ha sykdomsforebyggende effekt også hos en rekke andre dyrearter. MacroGard regnes i dag som det ledende immunmodulerende dyrehelseprodukt og selges til fôrprodusenter verden over til bruk i helsefôr innenfor akvakultur og husdyrsektoren. Selskapet selger også MacroGard som kosttilskudd til kjæledyrmarkedet. Salget av dyrehelseprodukter i 2006 utgjorde 22 millioner kroner. Det er voksende interesse for naturlige produkter som kan forebygge sykdomsutbrudd innenfor husdyrsektoren. Forbudet mot bruk av fôrantibiotika som trådte i kraft i EU i 2006, har medført at produsenter vurderer alternative måter å forhindre sykdom blant dyr, bl.a. ved bruk av stoffer som stimulerer dyrenes immunforsvar. MacroGard er godt posisjonert i dette markedet, og det er allerede inngått leveransekontrakter med store produsenter. Stimulates and Activates the Immune System Marine finkjemikalier Biotec Pharmacon produserer finkjemikalier som er utviklet fra selskapets marine bioprospekteringsaktivitet. Bioprospektering innebærer systematisk leting i naturen etter stoffer som har bestemte egenskaper i forhold til en industriell applikasjon. Biotec Pharmacon har fra kilder i det marine miljø funnet frem til enzymer med egenskaper som gjør dem velegnet for bruk til bl.a. DNA-baserte analyser innenfor forskning, rettsmedisin og diagnostikk. Salget utgjorde 12 millioner kroner i Hovedproduktet i dag er SAP som er en forkortelse for Shrimp Alkaline Phosphatase. Dette produktet markedsføres gjennom det amerikanske selskapet United States Biochemicals mot diagnostikksektoren internasjonalt. Biotec Pharmacon har også utviklet andre marine enzymer, bl.a. produktet UNG (cod uracil-dna-glycosylase). Ledende internasjonale diagnostikkselskap har i 2006 vist interesse for å ta i bruk UNG til diagnostisering av sykdommer med stor utbredelse. Shrimp Alkaline Phosphatase (SAP). Modellstruktur av cod uracil-dna-glycosylase (UNG). 11

12 Aksjonærforhold Om Biotec Pharmacon aksjen Biotec Pharmacon ASA ble notert på Oslo Børs den 4. november 2005 under ticker-koden BIOTEC. Selskapet har kun én aksjeklasse med like rettigheter. Totalt antall utestående aksjer er , hver pålydende 1 krone. Aksjekursen steg i løpet av 2006 fra kr 21,50 til kr 43 ved årsslutt. Selskapet innehar informasjonsmerket fra Oslo Børs. Aksjonærpolitikk Biotec Pharmacon har som målsetting å øke verdien av Biotec Pharmacon aksjen gjennom langsiktig inntjening fra salg av farmasi- og andre helse- og diagnostikkprodukter, samt gjennom lisensinntekter fra kommersielle partnere. Selskapet er for tiden i en utviklingsfase innenfor det farmasøytiske området. På kort sikt vil verdiutviklingen i stor grad reflektere sannsynligheten for at selskapet lykkes med å utvikle og kommersialisere farmasøytiske produkter innenfor de valgte terapiområdene som er sårbehandling og kreftbehandling. Selskapet prioriterer derfor å gi løpende informasjon til aksjemarkedet om selskapets utvikling for å gi aksjonærene best mulig underlag for å vurdere verdien av selskapets aksjer til enhver tid. Aksjonærstruktur Biotec Pharmacon hadde ved utgangen av 2006 ca 600 aksjonærer. Antallet aksjonærer ble mer enn doblet i løpet av De 20 største aksjonærene i selskapet er (per 1.mars 2007): AKSJONÆR AKSJER EIERANDEL Paro AS ,21 % Verdane Private Equity AS ,25 % Odin Norge ,48 % Ludwig Mack AS ,22 % Hartvig Wennberg AS ,00 % Gunnar Rørstad ,75 % Nordea Bank Denmark ,55 % Biotec Pharmacon ASA (egne aksjer) ,25 % Jan Raa ,83 % NorgesInvestor Proto ,47 % Skandinaviska Enskilda Banken ,33 % Knut Eirik Andersen ,07 % MP Pensjon ,63 % B. Skaugen AS ,24 % Holstein AS ,96 % Arne Handeland ,94 % Avanse Norden ,91 % Holberg Norden ,85 % Hilde Andersen Raa ,83 % Vital Forsikring ASA ,81 % Sum 20 største aksjonærer ,57 % Andre aksjonærer ,43 % Sum alle aksjonærer ,00 % 12

13 Utbyttepolitikk Biotec Pharmacon er for tiden i en utviklingsfase innenfor det farmasøytiske området. Dette innebærer at selskapet på kort sikt planlegger å øke driftskostnadene relatert til forskning, produktutvikling og markedsutvikling. Det planlegges derfor ikke utbytte til aksjonærene på kort til mellomlang sikt. På lengre sikt er selskapets mål å gi aksjonærene høy avkastning basert på langsiktig resultatvekst. Investorrelasjoner Biotec Pharmacon har som målsetting å øke kunnskapen om selskapet gjennom presis og tillitsfull kommunikasjon med aksjonærer, analytikere og investorer. Selskapet vektlegger lik og samtidig informasjon til aksjemarkedet. Biotec Pharmacon avholder normalt åpne investorpresentasjoner i forbindelse med fremleggelse av kvartalsresultater. Nyheter, resultatrapporter og presentasjoner blir lagt ut på selskapets hjemmeside Pressemeldinger distribueres i tillegg gjennom Hugin. Analysedekning Flere norske meglerhus har i løpet av 2006 tatt opp analysedekning av Biotec Pharmacon. Oversikt over analytikere som dekker selskapet finnes på under Investors. Emisjonsfullmakter og fullmakt til kjøp av egne aksjer Generalforsamlingen har tildelt styret en emisjonsfullmakt hvor det gjenstår aksjer. Fullmakten løper frem til 26. mai På den ordinære generalforsamlingen i 2007 vil det bli foreslått at fullmakten blir erstattet av en ny fullmakt på aksjer. Styret har også fullmakt til å utstede inntil aksjer i forbindelse med aksjeordninger rettet mot ansatte. Fullmakten vil på den ordinære generalforsamlingen i 2007 bli foreslått fornyet for 1 år. Styret har også fullmakt til å kjøpe inntil egne aksjer. Fullmakten utgjør 8,2% av aksjekapitalen og løper frem til den ordinære generalforsamlingen i 2007 hvor den vil bli foreslått erstattet med en ny fullmakt på aksjer. Selskapet eide egne aksjer per FINANSIELL KALENDER 2007 Ordinær generalforsamling: Resultat 1. kvartal 2007: Resultat 2. kvartal 2007: Resultat 3. kvartal 2007: Det tas forbehold om endring av datoer. 13

14 Prinsipper for eierstyring og selskapsledelse Biotec Pharmacons prinsipper for eierstyring og selskapsledelse følger strukturen i den reviderte anbefalingen fremlagt av Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) den 8. desember Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse Styret har utarbeidet prinsipper for eierstyring og selskapsledelse. Prinsippene, beskrevet i dette dokumentet, følger Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse revidert den 8. desember Selskapet skal bygges på et verdigrunnlag preget av grundighet, etterrettelighet og likebehandling overfor aksjonærer, ansatte, kunder og leverandører. Selskapet skal i tillegg følge de retningslinjer for kvalitet og etikk som kreves av et farmasøytisk selskap, herunder følge retningslinjer som er fastsatt av Legemiddelindustriforeningen (www.lmi.no). 2. Virksomhet Selskapets virksomhet er beskrevet i vedtektenes 3. Vedtektene er vist på side 55 i årsrapporten I tillegg er vedtektene lagt ut på selskapets hjemmeside Selskapets mål og hovedstrategier er beskrevet i årsrapporten. 3. Selskapskapital og utbytte Selskapets egenkapital per utgjorde 105,7 millioner kroner. Styret mener at egenkapitalen er tilfredsstillende sett i forhold til selskapets virksomhet. Selskapets utbyttepolitikk fremgår på På grunn av at selskapet er i en utviklingsfase innenfor det farmasøytiske området, forventer ikke styret at det vil bli foreslått utbytte på kort og mellomlang sikt. I generalforsamling den 26. mai 2005 ble styret tildelt en emisjonsfullmakt på aksjer. I forkant av børsnoteringen i november 2005 ble det utstedt aksjer under denne fullmakten. Det gjenstår således aksjer som kan utstedes i henhold til fullmakten. Emisjonsfullmakten omfatter ikke tingsinnskudd eller kapitalforhøyelser i forbindelse med fusjoner. Øvrige vilkår for utstedelse av nye aksjer bestemmes av styret, men emisjonskursen kan ikke settes lavere enn kr 20,- per aksje. Fullmakten løper frem til 26. mai På den ordinære generalforsamlingen den 25. april 2007 vil det bli foreslått at ovennevnte fullmakt blir erstattet av en ny fullmakt på aksjer. På generalforsamlingen den 25. april 2006 ble styret tildelt en fullmakt til kjøp av inntil egne aksjer. Fullmakten utgjør 8,2% av aksjekapitalen. Laveste pris per aksje er kr 1,- og høyste pris per aksje er kr 100,-. Selskapet eide egne aksjer per 31. desember Styret kan beslutte når og hvordan aksjene eventuelt skal avhendes. Fullmakten gjelder frem til den ordinære generalforsamlingen i 2007 hvor den vil bli foreslått erstattet med en ny fullmakt på aksjer. På generalforsamlingen den 26. mai 2005 ble styret også tildelt en fullmakt til å utstede inntil aksjer i forbindelse med aksjeordninger rettet mot ansatte. Fullmakten gjelder i 2 år. Ingen aksjer er utstedt under denne fullmakten per 31. desember Fullmakten vil på den ordinære generalforsamlingen i 2007 bli foreslått fornyet for 1 år. 4. Likebehandling av aksjeeiere og transaksjoner med nærstående Biotec Pharmacon har kun én aksjeklasse med like rettigheter. Aksjeeiernes fortrinnsrett ved kapitalforhøyelser kan fravikes etter gjeldende fullmakt. Selskapets transaksjoner med egne aksjer vil som hovedregel skje til børskurs. I visse tilfeller vil transaksjoner med egne aksjer skje til kurser som avviker fra børskurs, f.eks. i forbindelse med aksjeordninger for ansatte og ved oppgjør i form av aksjer ved oppkjøp. 14

15 Transaksjoner med nærstående parter er beskrevet i note 27 i årsrapporten for Styremedlemmer og ledende ansatte plikter å gi melding til styret dersom de har vesentlig interesse i en avtale som inngås av selskapet. 5. Fri omsettelighet Selskapets vedtekter setter ingen begrensninger vedrørende omsetning av aksjer i selskapet. 6. Generalforsamling Ordinær generalforsamling avholdes som hovedregel innen utløpet av april måned. I 2007 blir generalforsamlingen avholdt den 25. april. Påmeldingsfristen settes normalt til dagen før avholdelse av generalforsamlingen. Aksjeeiere som ikke selv kan delta på møtet, kan stemme ved bruk av fullmakt. I henhold til vedtektene er det styrets leder som åpner generalforsamlingen. Normalt vil også medlemmer av styret, valgkomite, revisor og ledelse være tilstede på generalforsamlingen. Protokoll fra generalforsamlingen gjøres tilgjengelig på selskapets hjemmeside. 7. Valgkomité Selskapet har en vedtektsfestet valgkomité bestående av tre medlemmer som velges av generalforsamlingen for to år av gangen. I henhold til vedtektenes 6 skal medlemmene av komiteen være aksjeeiere eller representanter for aksjeeiere. Generalforsamlingen velger valgkomiteens leder og fastsetter godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer. Nåværende valgkomite består av Jarl Ulvin (leder), Sven Arild Andersen og Kjell Ramberg (styremedlem). Flertallet i valgkomiteen er uavhengig av styret og den daglige ledelsen. Instruks for valgkomiteen ble vedtatt av generalforsamlingen den 25. april Bedriftsforsamling og styre, sammensetning og uavhengighet Selskapet har ikke bedriftsforsamling. Selskapets styre skal i følge vedtektene bestå av minimum 3 og maksimum 7 medlemmer. For tiden har styret 7 medlemmer. Ett styremedlem (Rolf Seljelid) er også deltidsansatt som rådgiver i selskapet. To styremedlemmer representerer hovedaksjonærer som tilsammen eier ca. 34,7% av aksjene i selskapet. Øvrige styremedlemmer er uavhengige av selskapets hovedaksjeeiere. Fra og med den ordinære generalforsamlingen i 2007 vil ansatte i Biotec Pharmacon ASA være representert med ett styremedlem og ett varamedlem. Styrets leder velges av generalforsamlingen i henhold til selskapets vedtekter. Styrets funksjonstid er inntil to år. Informasjon om styrets medlemmer fremgår på selskapets hjemmesider. 9. Styrets arbeid Det er utarbeidet en instruks for styrets arbeid. Styret fastsetter ved inngangen til hvert år en plan for sitt arbeid det kommende året, som i tillegg til å dekke de saker som ifølge lov eller forskrift krever styrets behandling, også inneholder andre tema som det er viktig for styret å følge opp. Det foreligger stillingsinstruks for administrerende direktør og for den øvrige toppledelse. Styret er av den oppfatning at selskapet har god intern kontroll. Dette kommer til uttrykk ved at selskapet har kvalitetssertifisering i henhold til ISO 9001:2000, og i tillegg har oppnådd tilvirkningstillatelse for legemidler til bruk i kliniske studier. Det er etablert rutiner for håndtering av innsideinformasjon gjeldende for alle ansatte. Det er etablert egne rutiner for primærinnsidere. Rutinene gjenspeiler retningslinjene fra Oslo Børs. Det er også etablert rutiner for regelmessig regnskapsmessig rapportering. Videre rapporterer ledelsen jevnlig overfor styret om fremdriften i selskapets farmasøytiske utviklingsprogram. Styret skal fortløpende kontrollere at selskapet etterlever sitt verdigrunnlag og følger sine etiske retningslinjer. Styret foretar minst en årlig egenevaluering av sitt arbeid og sin kompetanse. I tillegg foretar styret minst en årlig evaluering av arbeidet til administrerende direktør og den øvrige toppledelse, blant annet ved å vurdere oppnåelsen av fastsatte mål (key performance indicators). Det er valgt nestleder som leder styremøtene når styreleder ikke kan delta. Styret tar i bruk styrekomitéer ved behov. Datterselskap i konsernet har egne styrer hvor ledelsen i morselskapet er styremedlemmer. 10. Godtgjørelse til styret Godtgjørelsen til styret fastsettes av generalforsamlingen basert på forslag fra valgkomiteen. Godtgjørelsen for 2005/2006 er kr for styrets leder og kr for hvert av styrets øvrige medlemmer. Det er ikke etablert opsjonsordninger for styrets medlemmer. 11. Godtgjørelser til ledende ansatte Styret beslutter lønn og annen godtgjørelse for administrerende direktør, og fastsetter retningslinjer for slike ordninger når det gjelder øvrige ansatte. Styrets beslutning er basert på forslag fra en kompensasjonskomité nedsatt av styret. Mandatet for kompensasjonskomiteens arbeid er fastsatt i en egen instruks som er vedtatt av styret. Kompensasjonskomiteen søker ordninger som skal stimulere til langsiktig verdiskapning i selskapet, samtidig som kompensasjonsordningene skal være konkurransedyktige med ordninger i sammenlignbare selskap. Betingelser for ledelsen forøvrig bestemmes av administrerende direktør. Det er etablert en opsjonsordning for ledende ansatte. Hovedprinsippene for opsjonsordningen er at utøvelseskursen skal være lik eller høyere enn markedskurs ved tildeling, ordningen skal gi et incentiv om å bli i selskapet, og ordningen skal graderes etter muligheten den ansatte har for å kunne medvirke til en positiv verdiutvikling for selskapets aksje. Godtgjørelse til ledende ansatte fremgår av note 27 i årsrapporten for

16 12. Informasjon og kommunikasjon Styret har fastsatt retningslinjer for informasjon og rapportering. Retningslinjene er utformet i tråd med gjeldende lovgivning og børsregelverket. Selskapet vektlegger lik og samtidig informasjon til aksjemarkedet. Selskapet avholder normalt åpne investorpresentasjoner i forbindelse med fremleggelse av kvartalsresultater. Meldinger blir lagt ut på selskapets hjemmeside samtidig som informasjonen formidles til aksjonærene gjennom meldingssystemet til Oslo Børs. Selskapet distribuerer også pressemeldinger gjennom Hugin. Styret har også fastsatt retningslinjer for kommunikasjon med media. 13. Overtakelse Styret har ikke iverksatt tiltak som har til hensikt å forhindre eller vanskeliggjøre et eventuelt tilbud på selskapets aksjer. 14. Revisor Selskapets revisor er PricewaterhouseCoopers ved Kent-Helge Holst. Revisor fremlegger for styret en plan for gjennomføring av revisjonsarbeidet det enkelte år. Revisor deltar i styremøtet som behandler årsregnskapet. Styret og revisor møtes en gang i året uten at den administrative ledelsen er tilstede. I samme møte gjennomgås også selskapets interne kontrollrutiner. Revisor har avgitt en skriftlig redegjørelse vedrørende oppfyllelse av uavhengighetskrav. En oversikt over tjenester ytet av revisor utover revisjon er fremlagt og godkjent av styret i forbindelse med behandling av årsregnskapet. Revisor deltar på selskapets ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen orienteres om fordelingen av godtgjørelse til revisor mellom revisjon og andre tjenester levert av revisor. 16

17 Årsberetning 2006 Biotec Pharmacon oppnådde viktige milepæler innenfor selskapets farmasøytiske utviklingsprogram i Dette var det første året selskapet kunne rapportere resultater fra kliniske konseptbevisstudier (klinisk fase II) med selskapets farmasøytiske virkestoff SBG. Utviklingen i 2006 Behandling av diabetiske sår En dobbel-blindet klinisk fase II studie med SBG til behandling av pasienter med diabetiske fot- og leggsår ble fullført i Studien omfattet 60 pasienter som ble behandlet på to forskjellige sykehus i Russland. Hovedmålet med studien var å evaluere effekten av SBG på sårtilheling over en behandlingsperiode på 12 uker. Andelen av sårene som oppnådde full tilheling etter 12 uker var 52% i gruppen som ble behandlet med SBG sammenlignet med 32% i gruppen som ble behandlet med en referansesubstans. Selv om disse resultatene ikke var statistisk signifikante (p=0,14), var resultatene likevel svært gode sammenlignet med andre studier gjort med best tilgjengelige preparater på markedet for behandling av diabetiske fot- og leggsår. Ikke planlagte tilleggsanalyser viste også at det var statistisk signifikante forskjeller i favør av SBG etter 8 ukers behandlingstid. Dette er viktig fordi den største delen av kostnadene forbundet med behandling av diabetiske sår er knyttet til antallet liggedøgn på sykehus. Selskapets vurdering er at resultatene fra studien underbygger konseptbevis for at SBG stimulerer immunceller hos diabetikere og bidrar til hurtigere tilheling av sår i denne pasientgruppen. Selskapet har på basis av resultatene fra den første fase II-studien tilrettelagt for en mer omfattende klinisk fase II (b) studie med SBG for behandling av diabetiske fot- og leggsår. Studien vil bli gjennomført ved flere forskjellige sykehus i England som innehar spesiell kompetanse på komplisert sårbehandling. Studien ble godkjent av engelske helsemyndigheter i februar 2007, og de første pasientene forventes inkludert våren Parallelt med denne studien arbeider selskapet med regulatoriske myndigheter for å avklare det videre utviklingsarbeid frem til markedsgodkjennelse av produktet, herunder videreføring til fase III. Immunterapi av kreft Dyrestudier har vist at behandling med SBG gitt oralt i kombinasjon med injiserte monoklonale kreftantistoffer har gitt bedre virkning mot kreft sammenlignet med behandling der kreftantistoffer er gitt alene. Selskapet gjennomfører en klinisk studie ved det anerkjente Memorial Sloan-Kettering Cancer Center i USA. I denne studien kombineres behandling med SBG og et monoklonalt antistoff mot kreftformen neuroblastom, en kreftform som rammer barn. Formålet med studien er primært å vise at denne kombinasjonsbehandllingen ikke gir uønskede bivirkninger hos pasientene, samt å registrere mulige effekter av behandlingen på kreftutviklingen. Ved utløpet av 2006 hadde 15 pasienter fullført behandlingen på fem forskjellige dosenivåer med SBG. Det ble ikke registrert bivirkninger relatert til SBG i noen av disse pasientene. I en av pasientene som fikk behandling på det høyeste dosenivået, ble det observert delvis tilbakegang av pasientens metastatiske neuroblastom. Denne responsen i en pasient ble av utprøver vurdert som svært oppløftende. Basert på disse observasjonene ble det besluttet å utvide studien til å omfatte ytterligere 9 pasienter og to høyere dosenivåer. Behandlingen av disse pasientene pågår. I tillegg til den pågående studien på neuroblastom, har selskapet i 2006 tilrettelagt for to andre kliniske studier innenfor immunterapi av kreft. I den første av disse studiene vil pasienter med brystkreft få behandling med SBG gitt oralt i kombinasjon med det monoklonalet antistoffet Herceptin. Studien vil forgå ved tre forskjellige sykehus i Norge med Ullevål universitetssykehus som hovedsenter. Denne studien hadde offisiell oppstart i februar I den andre studien vil pasienter med en type lymfekreft (non-hodgkin s lymfom) bli behandlet med SBG i kombinasjon med det monoklonale kreftantistoffet Rituxan. Denne studien vil starte på Rikshospitalet- Radiumhospitalet i Selskapet vil inntil videre begrense studier med SBG på andre typer sårskader utelukkende for å fokusere på utviklingen av SBG innenfor diabetessårområdet. Selskapet har i 2006 også etablert et samarbeid med sykehuset Charité i Berlin. Gjennom dette samarbeidet vil selskapet foreta studier av virkemekanismer relatert til immunterapi av kreft. Selskapet vurderer fortløpene nye studier med SBG i kombinasjon med andre monoklonale antistoffer eller terapeutisk vaksinasjon mot forskjellige kreftformer. 17

18 Oral mukositt Biotec Pharmacon fullførte i 2006 en klinisk fase II studie med SBG til forebygging av oral mukositt ved Royal Marsden & The Institute of Cancer Research i London. Oral mukositt er store sår i slimhinnene i munn og svelg som rammer pasienter som får stråle- og cellegiftbehandling for kreft i hode- og nakkeregionen. Slike sår oppstår fordi behandlingen skader og svekker immunceller som opprettholder funksjonelle slimhinner. Av 36 pasienter som var inkludert i studien, var det 14 pasienter som gjennomførte et minimumskrav til behandling. Hovedkonklusjonen for denne gruppen var at pasientene som fikk behandling med SBG utviklet signifikant (p<0,05) lavere grad av mukositt sammenlignet med pasientene i kontrollgruppen. Selv om antallet pasienter som gjennomførte behandlingen i henhold til forsøksprotokollen var lavt, underbygger resultatene fra studien konseptbevis for bruk av SBG til forebygging av oral mukositt i denne pasientgruppen. Selskapet er i dialog med regulatoriske myndigheter også innenfor denne indikasjonen for å avklare nødvendige tilleggsstudier som må gjennomføres før søknad om markedsføringstillatelse kan innleveres. Europeiske legemiddelmyndigheter (EMEA) har allerede innvilget status for SBG som orphan medicinal product designation for oral mukositt indikasjonen. Dette innebærer at Biotec Pharmacon kan få bedre beskyttelse mot konkurranse og en raskere godkjennelsesprosess for markedsføring innenfor EU. Influensa Biotec Pharmacon gjennomførte i 2006 dyrestudier for å vurdere virkningen av SBG mot influensa. Studiene viste at SBG tilført direkte på slimhinner har en positiv effekt. Videre studier innenfor influensaområdet planlegges. Ikke-farmasøytiske produkter Gjennom datterselskapet Immunocorp AS har Biotec Pharmacon i 2006 startet lanseringen av kosttilskuddet Immutol og hudkremen Immuderm i norske apotek. Datterselskapet Immunocorp i USA markedsfører Immutol og Immuderm hovedsakelig på det nordamerikanske markedet. Begge produktene inneholder det aktive virkestoffet NBG (Norsk Beta Glukan) som styrker immunforsvaret. NBG produseres av Biotec Pharmacon i selskapets GMPgodkjente produksjonsanlegg i Tromsø. Immunocorp AS markedsfører også produktet MacroGard som er en immunstimulerende fôrtilsetning som brukes innenfor akvakultur- og husdyrsektoren. I tillegg til salg av immunstimulerende beta-glukaner til humanhelse og dyrehelsesektoren, produserer og markedsfører også Biotec Pharmacon marine finkjemikalier til bruk innenfor forskning og diagnostikksektoren. Salgsinntektene fra ikke-farmasøytiske produkter utgjorde 73 millioner kroner i 2006 sammenlignet med 70 millioner kroner i Konsumprodukter og biokjemikalier viste ca. 10% omsetningsøkning, mens salgsinntektene fra MacroGard til dyrehelsesktoren var på nivå med foregående år. En større andel av leveransene i 2006 var til større sluttkunder av fôr til husdyrsektoren hvor prisene tradisjonelt er en funksjon av volum. Veksten innenfor denne sektoren vil bl.a. drives av at fôrprodusenter har valgt MacroGard som erstatning for fôrantibiotika som ble forbudt i EU i fjor. Patenttvist Biotec Pharmacon har gjennom 2006 arbeidet med forberedelser til en rettssak i forbindelse med at det amerikanske selskap Biothera i 2005 saksøkte Biotec Pharmacon med påstander om at Biotec Pharmacons beta-glukaner bryter patenter som Biothera har i det amerikanske markedet. Biotec Pharmacon har tilbakevist alle påstander om patentinngrep på basis av at Biotheras patenter beskriver produkter som er vidt forskjellige fra Biotec Pharmacons produkter, både når det gjelder kjemisk struktur og virkemåte. Under gjennomgangen av Biotheras patentportefølje er det også avdekket alvorlige feil i patentgrunnlaget deres, og Biotec Pharmacon har derfor innlevert et motkrav for å få erklært Biotheras patenter for ugyldige. Styret er av den oppfatning at informasjonen som har fremkommet gjennom den forberedende fasen til rettsaken styrker Biotec Pharmacons posisjon, og styret er kommitert til å videreføre saken med full tyngde. Resultat Regnskapet for konsernet Biotec Pharmacon er utarbeidet i henhold til International Financial Reporting Standards (IFRS). Konsernet Biotec Pharmacon ASA hadde salgsinntekter på 73 millioner kroner i 2006 sammenlignet med 70 millioner kroner i Årsresultatet for konsernet ble et underskudd på 26,7 millioner kroner sammenlignet med et underskudd på 11,8 millioner kroner i Konsernet har i 2006 kostnadsført utgifter til forskning og utvikling med 34,8 millioner kroner. De samlede FoU kostnadene utgjorde 47% av konsernets salgsinntekter i Salgsinntektene for morselskapet Biotec Pharmacon ASA ble 19,5 millioner kroner og årsresultatet ble et underskudd på 22,9 millioner kroner. Tilsvarende tall for 2005 var henholdsvis 21,1 millioner kroner i driftsinntekter og et underskudd på 9,3 millioner kroner. All forskning og utvikling i konsernet finner sted i morselskapet Biotec Pharmacon ASA. Resultatet for 2006 er i stor grad i tråd med de utsiktene som ble kommunisert i fjorårets årsberetning. Der ble det gitt uttrykk for at selskapets forsknings- og utviklingskostnader ville øke som følge av en oppskalering av selskapets farmasøytiske utviklingsaktiviteter. I tråd med planene har selskapet fullført den kliniske fase II studien for behandling av diabetiske fot- og leggsår, samt den kliniske fase 18

19 II studien for forebygging av oral mukositt. Den planlagte fase II(b) studien i England for behandling av diabetessår starter i Styret kommuniserte videre i fjor at det ville være nødvendig å øke markedsinnsatsen for å realisere en vekst i salget av ikke-farmasøytiske produkter. I tråd med dette har salgsorganisasjonen i Immunocorp AS blitt utvidet og det har blitt etablert distribusjonsavtaler med flere apotekkjeder i Norge. Forberedelsene til rettssaken i forbindelse med patentsøksmålet i USA har påvirket resultatet negativt. Etter årsskiftet 2006/2007 og frem til avleggelsen av årsberetning og årsregnskap er det ikke inntruffet forhold av vesentlig betydning som ikke er nevnt i årsberetningen. Utover det som fremgår av årsregnskapet er styret ikke kjent med forhold av vesentlig betydning for selskapets stilling. Finansiell situasjon og aksjonærforhold Kursutviklingen på Biotec Pharmacon-aksjen har vært god i Aksjekursen økte fra 21,50 til 43 kroner i løpet av året. Antall aksjonærer økte med ca 400. Ved årsslutt hadde selskapet ca. 600 aksjonærer. Egenkapitalen i Biotec Pharmacon utgjorde 105,7 millioner kroner ved årets utgang, tilsvarende 85% av totale eiendeler. Selskapet har ingen rentebærende gjeld. Likvide midler utgjorde 64 millioner kroner per Selskapet har også en ubenyttet trekkrettighet i bank på 10 millioner kroner. Konsernet har i 2006 netto investert 2,4 millioner kroner i varige driftsmidler. Årsregnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Til grunn for dette ligger en stabil inntektsutvikling for virksomheten med ferdigutviklede produkter og selskapets langsiktige prognoser. Med den kapitalen som selskapet har til rådighet, mener styret at selskapet har tilstrekkelig finansiell handlefrihet til å fullføre kliniske fase II studier innenfor diabetessårområdet og oral mukositt, samt å kunne fullføre de planlagte konseptbevisstudiene innenfor kreftområdet. Selskapets strategi innebærer å gjennomføre konseptbevisstudier (klinisk fase II) i egen regi for deretter å søke en eller flere industrielle samarbeidspartnere for videre utvikling og kommersiell lansering av SBG innenfor de valgte terapiområdene. Selskapet har ingen fri egenkapital per Konsernet er eksponert mot visse typer finansiell risiko. En stor andel av salgsinntektene er i utenlandsk valuta, særlig amerikanske dollar. Selskapets kostnadsbase er i hovedsak basert i norske kroner og euro. En høyere dollarkurs mot norske kroner og euro vil derfor påvirke resultatet i positiv retning, mens en lavere dollarkurs vil ha motsatt effekt. Som hovedregel foretar konsernet kun terminsikring av større enkeltposter som påvirker kontantstrømmer. Selskapet har ikke rentebærende gjeld. Rentebærende plasseringer foretas kun i form av bankinnskudd, sertifikater eller rentefond med kort løpetid. Konsernet er således lite eksponert mot renterisiko. Selskapet tar ikke risiko i aksjemarkedet. Konsernet har normalt ingen vesentlige konsentrasjoner av kredittrisiko. 19

Innhold. Brev fra administrerende direktør s 3. Kort om Biotec Pharmacon s 4. Farmasøytisk utvikling s 6. Ikke-farmasøytiske produkter s 10

Innhold. Brev fra administrerende direktør s 3. Kort om Biotec Pharmacon s 4. Farmasøytisk utvikling s 6. Ikke-farmasøytiske produkter s 10 Årsrapport 2005 1 Innhold Brev fra administrerende direktør s 3 Kort om Biotec Pharmacon s 4 Farmasøytisk utvikling s 6 Ikke-farmasøytiske produkter s 10 Aksjonærforhold s 12 Prinsipper for eierstyring

Detaljer

Med vennlig hilsen, Lars Viksmoen, administrerende direktør

Med vennlig hilsen, Lars Viksmoen, administrerende direktør ÅRSRAPPORT 08 Innhold: Brev fra administrerende direktør...s. 3 Om Biotec Pharmacon...s. 4 Farmasøytisk utvikling...s. 7 Ikke-farmasøytiske produkter...s. 10 Aksjonærforhold...s. 12 Prinsipper for eierstyring

Detaljer

Innhold. Brev fra administrerende direktør s 3. Kort om Biotec Pharmacon s 4. Farmasøytisk utvikling s 6. Ikke-farmasøytiske produkter s 10

Innhold. Brev fra administrerende direktør s 3. Kort om Biotec Pharmacon s 4. Farmasøytisk utvikling s 6. Ikke-farmasøytiske produkter s 10 Årsrapport 2005 1 Innhold Brev fra administrerende direktør s 3 Kort om Biotec Pharmacon s 4 Farmasøytisk utvikling s 6 Ikke-farmasøytiske produkter s 10 Aksjonærforhold s 12 Prinsipper for eierstyring

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA Ordinær generalforsamling i Biotec Pharmacon ASA avholdes i selskapets lokaler, Strandgata 3, Tromsø: Torsdag 7. mai 2009, kl. 12:00 Til

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Biotec Pharmacon ASA. Generalforsamlingen avholdes i Forskningsparken, Sykehusveien

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Biotec Pharmacon ASA. Generalforsamlingen avholdes i Forskningsparken, Sykehusveien

Detaljer

Innhold: Foto s. 3, 4, 8, 9, 16, 19, 22, 28, 31, 32, 44, 48 Lundblad Media AS

Innhold: Foto s. 3, 4, 8, 9, 16, 19, 22, 28, 31, 32, 44, 48 Lundblad Media AS Årsrapport 07 Innhold: Brev fra administrerende direktør s. 3 Om Biotec Pharmacon s. 4 Farmasøytisk utvikling s. 7 Ikke-farmasøytiske produkter s. 10 Aksjonærforhold s. 12 Prinsipper for eierstyring og

Detaljer

Til aksjonærene i Biotec Pharmacon ASA: INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA

Til aksjonærene i Biotec Pharmacon ASA: INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA Til aksjonærene i Biotec Pharmacon ASA: INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Biotec Pharmacon ASA i selskapets lokaler,

Detaljer

Retningslinjene forslås å være identisk for de to foretakene. Forslag til vedtak:

Retningslinjene forslås å være identisk for de to foretakene. Forslag til vedtak: N O T A T TIL: FRA: EMNE: STYRET I SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT/NÆRINGSKREDITT ADMINISTRASJONEN EIERSTYRING DATO: 06. FEBRUAR 2012 Det er fastsatt at styrets årsberetning skal ha en oversikt over eierstyringen

Detaljer

Investorkveld, Oslo Børs 2. mars 2006

Investorkveld, Oslo Børs 2. mars 2006 Immunity for Life TM Investorkveld, Oslo Børs 2. mars 2006 Jan Raa, CSO Finn Samuelsen, CFO www.biotec.no Dagens forretningsområder Farmasøytisk utvikling Salg av ikke-farmasøytiske produkter Prioriterte

Detaljer

Eierstyring og selskapsledelse i Navamedic

Eierstyring og selskapsledelse i Navamedic Eierstyring og selskapsledelse i Navamedic Eierstyring og Selskapsledelse (ES) i Navamedic skal styrke tilliten til selskapet og bidra til størst mulig verdiskaping over tid. Formålet med ES er å klargjøre

Detaljer

Kap. NORSK ANBEFALING FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE. Styrets merknader

Kap. NORSK ANBEFALING FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE. Styrets merknader Egenvurdering fra BKK AS mot den norske anbefalingen om Eierstyring og selskapsledelse (Corporate Governance) datert 28. nov. 2006 Oppdatert pr. 1. februar 2007 Kap. NORSK ANBEFALING FOR EIERSTYRING OG

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA. i Thon Conference Centre Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45, 0250 Oslo.

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA. i Thon Conference Centre Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45, 0250 Oslo. Til aksjonærene i Nordic Mining ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA Ordinær generalforsamling i Nordic Mining ASA avholdes mandag den 15. juni 2009, klokken 1630 i Thon Conference

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA Til aksjonærer INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Biotec Pharmacon ASA. Generalforsamlingen avholdes i selskapets lokaler

Detaljer

OLAV THON EIENDOMSSELSKAP ASA Eierstyring og selskapsledelse

OLAV THON EIENDOMSSELSKAP ASA Eierstyring og selskapsledelse OLAV THON EIENDOMSSELSKAP ASA Eierstyring og selskapsledelse 1. Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse Olav Thon Eiendomsselskap ASAs prinsipper for eierstyring og selskapsledelse, samt retningslinjer

Detaljer

EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE I NAVAMEDIC Eierstyring og Selskapsledelse (ES) i Navamedic skal styrke tilliten til selskapet og bidra til størst mulig verdiskaping over tid. Formålet med ES er å klargjøre

Detaljer

Innkalling Ordinær generalforsamling Expert ASA 22 april 2005 kl 1200 Gamle Logen AS Grev Wedels plass Oslo

Innkalling Ordinær generalforsamling Expert ASA 22 april 2005 kl 1200 Gamle Logen AS Grev Wedels plass Oslo Innkalling Ordinær generalforsamling Expert ASA 22 april 2005 kl 1200 Gamle Logen AS Grev Wedels plass 2 0151 Oslo Innkalling til generalforsamling Ordinær generalforsamling i Expert ASA avholdes i Gamle

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Biotec Pharmacon ASA i Linken møtesenter, Forskningsparken, Sykehusveien 23, Tromsø,

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: torsdag den 28. mai 2015 kl. 13.00

Detaljer

Corporate Governance i SpareBank 1 Nøtterøy - Tønsberg. 1. Redegjørelse om foretaksstyring

Corporate Governance i SpareBank 1 Nøtterøy - Tønsberg. 1. Redegjørelse om foretaksstyring Corporate Governance i SpareBank 1 Nøtterøy - Tønsberg 1. Redegjørelse om foretaksstyring Styret i SpareBank 1 Nøtterøy Tønsberg legger til grunn at banken følger retningslinjene i Norsk anbefaling: Eierstyring

Detaljer

Styret i Navamedic har vedtatt retningslinjer for eierstyring og selskapsledelse i Navamedic ASA.

Styret i Navamedic har vedtatt retningslinjer for eierstyring og selskapsledelse i Navamedic ASA. Eierstyring og selskapsledelse Styret i Navamedic vil i det følgende redegjøre for eierstyring og selskapsledelse i Navamedic i 2012. Redegjørelsen gis med utgangspunkt i «Norsk anbefaling for eierstyring

Detaljer

1/7. INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 30. april 2008

1/7. INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 30. april 2008 1/7 TIL AKSJEEIERNE I NORSE ENERGY CORP. ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 30. april 2008 Aksjeeierne i Norse Energy Corp. ASA innkalles til ordinær generalforsamling 20. mai 2008 kl. 10:00

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Ordinær generalforsamling i Storm Real Estate ASA ( Selskapet ) holdes på. Hotel Continental, Oslo

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Ordinær generalforsamling i Storm Real Estate ASA ( Selskapet ) holdes på. Hotel Continental, Oslo Til aksjonærene i Storm Real Estate ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Storm Real Estate ASA ( Selskapet ) holdes på Hotel Continental, Oslo Torsdag den 10. mai 2012,

Detaljer

Vedtektene finnes i sin helhet på www.scanship.no. Selskapets mål og hovedstrategier er også tilgjengelig på Scanship Holding ASAs nettside.

Vedtektene finnes i sin helhet på www.scanship.no. Selskapets mål og hovedstrategier er også tilgjengelig på Scanship Holding ASAs nettside. ERKLÆRING OM EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE 2014 Scanship Holding ASA følger den til enhver tid gjeldende norske anbefaling for eierstyring og selskapsledelse og regnskapslovens 3-3b. Fullstendig anbefaling

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRIEG SEAFOOD ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRIEG SEAFOOD ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: onsdag den 11. juni 2014 kl. 13.00

Detaljer

REM OFFSHORE ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Heading for the future...

REM OFFSHORE ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Heading for the future... REM OFFSHORE ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Heading for the future... REM OFFSHORE ASA - INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 11.MAI 2010 Til aksjonærer i Rem Offshore ASA INNKALLING

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING SEVAN MARINE ASA. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Sevan Marine ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING SEVAN MARINE ASA. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Sevan Marine ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SEVAN MARINE ASA Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Sevan Marine ASA 3. mai 2007 kl 10.00 i selskapets lokaler i Hammaren 23, Tananger. Følgende

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G Det innkalles med dette til generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundsgt. 17/19 i Bergen: torsdag den 27. mai 2010

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Norda ASA

Innkalling til ordinær generalforsamling i Norda ASA Til aksjeeierne i Norda ASA Innkalling til ordinær generalforsamling i Norda ASA Dato: Torsdag 20. juni 2013 kl 13:00 Sted: Advokatfirmaet Thommessen AS lokaler i Haakon VIIs gate 10 i Oslo Generalforsamlingen

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA. i selskapets lokaler i Vika Atrium, Munkedamsveien 45, 0250 Oslo (oppgang A, 5. etasje).

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA. i selskapets lokaler i Vika Atrium, Munkedamsveien 45, 0250 Oslo (oppgang A, 5. etasje). Til aksjonærene i Nordic Mining ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA Ordinær generalforsamling i Nordic Mining ASA avholdes tirsdag den 27. mai 2014, klokken 16:30 i selskapets

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA Det vil bli avholdt ordinær generalforsamling i Oslo Børs VPS Holding ASA den 26. mai 2008 kl 16.00 i Oslo Børs ASAs lokaler i Tollbugata

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til Aksjeeierne i Eitzen Chemical ASA 9. mai 2008 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Eitzen Chemical ASA avholdes 28. mai 2008 kl. 10.00 i selskapets kontorlokaler på

Detaljer

PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING ALGETA ASA

PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING ALGETA ASA PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ALGETA ASA Den ordinære generalforsamlingen i Algeta ASA ble avholdt 14. mai 2008, kl. 18.30 i Algetas kontor, møterommet i 3. etasje, Kjelsåsveien 172 A i Oslo.

Detaljer

SENSONOR ASA RESULTAT FOR 3. KVARTAL 2000 HOVEDPUNKTER

SENSONOR ASA RESULTAT FOR 3. KVARTAL 2000 HOVEDPUNKTER SENSONOR ASA RESULTAT FOR 3. KVARTAL 2000 HOVEDPUNKTER Gjennombrudd mot markedsområder utenfor bilmarkedet Redusert teknisk risiko, prototyper levert kunder for alle utviklingsprosjekter Serieleveranser

Detaljer

Redegjørelse om eierstyring, selskapsledelse og samfunnsansvar i GRIPSHIP

Redegjørelse om eierstyring, selskapsledelse og samfunnsansvar i GRIPSHIP Redegjørelse om eierstyring, selskapsledelse og samfunnsansvar i GRIPSHIP GRIPSHIPs prinsipper for eierstyring og selskapsledelse er godkjent av styret i GRIPSHIP AS og revideres årlig. GRIPSHIPs prinsipper

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

ORDINÆR GENERALFORSAMLING ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeierne i NEAS ASA Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i NEAS ASA torsdag 12. april 2012 kl. 09.00 i selskapets hovedkontor i Arnstein Arnebergs vei

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2005

Rapport for 3. kvartal 2005 Høydepunkter: Resultat av pilotstudie på diagnostisering av Alzheimers sykdom presentert på vitenskapelig kongress. Pris mottatt for poster Interesse fra flere mulige IVD-partnere Utviklingsarbeid på produkt

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: onsdag den 12. juni 2013 kl. 13.30

Detaljer

Det er investert netto kr 71,2 millioner i nye produkter og produksjonsutstyr i 2000 sammenlignet med kr 66,1 millioner i 1999.

Det er investert netto kr 71,2 millioner i nye produkter og produksjonsutstyr i 2000 sammenlignet med kr 66,1 millioner i 1999. SENSONOR ASA FORELØPIG RESULTAT 2000 SensoNor ASA har gjennom 2000 hatt som hovedmål å sikre kontrakter/rammeavtaler mot store viktige kunder samt ferdigutvikle en bred produktportefølje mot markedet.

Detaljer

SAK 4: PÅ DAGSORDEN: STYRETS ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE

SAK 4: PÅ DAGSORDEN: STYRETS ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE SAK 4: PÅ DAGSORDEN: STYRETS ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i Lerøy Seafood Group ASA. HOVEDPRINSIPPER

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Goodtech ASA. Sted: Thon Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45, Oslo Dato: Fredag 25. april 2014 Kl.: 10:00

Detaljer

OP 4.1 Redegjørelse fra BKK AS mot Anbefalingen om norsk eierstyring og selskapsledelse datert 4. desember 2007

OP 4.1 Redegjørelse fra BKK AS mot Anbefalingen om norsk eierstyring og selskapsledelse datert 4. desember 2007 OP 4.1 Redegjørelse fra BKK AS mot Anbefalingen om norsk eierstyring og selskapsledelse datert 4. desember 2007 Oppdatert pr. 15. januar 2008 Dokid 10373470 Kap. EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE 1 REDEGJØRELSE

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA. i Thon Conference Centre Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45, 0250 Oslo.

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA. i Thon Conference Centre Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45, 0250 Oslo. Til aksjonærene i Nordic Mining ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA Ordinær generalforsamling i Nordic Mining ASA avholdes tirsdag den 12. juni 2012, klokken 16:30 i Thon Conference

Detaljer

3. Valg av to representanter til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.

3. Valg av to representanter til å medundertegne protokollen sammen med møteleder. Til alle aksjonærer i Hjellegjerde ASA Innkalling til ordinær generalforsamling i Hjellegjerde ASA Tidspunkt: Onsdag 4. juni 2008 kl 16.30 Møtested: Hjellegjerde ASAs lokaler i Sykkylven, kantina i første

Detaljer

SAK 4: PÅ DAGSORDEN: STYRETS ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE

SAK 4: PÅ DAGSORDEN: STYRETS ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE VEDLEGG TIL DAGSORDEN SAK 4: PÅ DAGSORDEN: STYRETS ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i Lerøy Seafood

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIRDSTEP TECHNOLOGY ASA. 20. mai 2010, kl på Hotel Continental i Oslo.

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIRDSTEP TECHNOLOGY ASA. 20. mai 2010, kl på Hotel Continental i Oslo. INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIRDSTEP TECHNOLOGY ASA Til behandling foreligger: 20. mai 2010, kl. 09.30 på Hotel Continental i Oslo. 1. Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder Tom

Detaljer

A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA

A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA Halvårsrapport 2006 A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA Høydepunkter Sterk resultatfremgang for Alpharma Alpharma posisjonert som et Specialty Pharmaceutical Company Dean Mitchell ansatt som ny konsernsjef

Detaljer

KORT OM KONSERNET TREDJE KVARTAL 2010

KORT OM KONSERNET TREDJE KVARTAL 2010 KORT OM KONSERNET utvikler, produserer og selger patenterte ingredienser og teknologi til den internasjonale kosmetikk og personal care sektoren. Våre produkter er Zonase X basert på det patenterte enzymet

Detaljer

PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SALMAR ASA

PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SALMAR ASA PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SALMAR ASA Onsdag 21. mars 2007 kl. 12.00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i SalMar ASA i Selskapets lokaler på Kverva i Frøya Kommune. 1. ÅPNING AV GENERALFORSAMLINGEN

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA Torsdag den 29. april 2010 kl. 09.30, i Thon Vika Atrium, Munkedamsveien

Detaljer

Etter vedtektenes 7 skal generalforsamlingen ledes av styrets leder eller den generalforsamlingen velger.

Etter vedtektenes 7 skal generalforsamlingen ledes av styrets leder eller den generalforsamlingen velger. Side 1 av 8 Innkalling og agenda til ordinær generalforsamling 2014 for Hafslund ASA torsdag 8. mai 2014 kl. 17.00 Hafslunds hovedkontor, Drammensveien 144, 0277 Oslo Side 2 av 8 TIL BEHANDLING FORELIGGER:

Detaljer

PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLING I EIDSIVA REDERI ASA

PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLING I EIDSIVA REDERI ASA PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLING I EIDSIVA REDERI ASA Den 28. mai 2008 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Eidsiva Rederi ASA i Shippingklubben, Haakon VII's gt. 1, Oslo. Tilstede fra styret: Per

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: fredag den 27.

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I WILSON ASA. Ordinær generalforsamling avholdes

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I WILSON ASA. Ordinær generalforsamling avholdes Til aksjeeierne i Wilson ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I WILSON ASA Ordinær generalforsamling avholdes Onsdag 11. mai 2011 kl 18.00 i selskapets lokaler i Bradbenken 1, Bergen Generalforsamlingen

Detaljer

Eierstyring og selskapsledelse

Eierstyring og selskapsledelse Eierstyring og selskapsledelse Eierstyring og selskapsledelse i Jæren Sparebank skal sikre at bankens virksomhetsstyring er i tråd med allmenne og anerkjente oppfatninger og standarder, samt lov og forskrift.

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA Onsdag den 1. juni 2011 kl. 09.00, i Thon Vika Atrium, Munkedamsveien

Detaljer

Ordinær generalforsamling i Songa Offshore ASA avholdes 21. mai kl 17:00 i Shippingklubben, Haakon VIIs gate 1, Oslo.

Ordinær generalforsamling i Songa Offshore ASA avholdes 21. mai kl 17:00 i Shippingklubben, Haakon VIIs gate 1, Oslo. Til aksjeeiere i Songa Offshore ASA Oslo, 30. april 2007 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Songa Offshore ASA avholdes 21. mai kl 17:00 i Shippingklubben, Haakon VIIs

Detaljer

SAK 4: PÅ DAGSORDEN: STYRETS ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE

SAK 4: PÅ DAGSORDEN: STYRETS ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE SAK 4: PÅ DAGSORDEN: STYRETS ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i Lerøy Seafood Group ASA. Forrige regnskapsårs

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Ordinær generalforsamling i TECO Coating Services ASA holdes på selskapets kontor i.

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Ordinær generalforsamling i TECO Coating Services ASA holdes på selskapets kontor i. Til aksjeeiere i TECO Coating Services ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i TECO Coating Services ASA holdes på selskapets kontor i Lysaker Torg 8 1366 Lysaker 22. juni

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling

Innkalling til ordinær generalforsamling Til aksjeeierne i Tromsø, 05.06.2014 Innkalling til ordinær generalforsamling Styret i ( Selskapet ) innkaller med dette til ordinær generalforsamling: Tid: 19. juni 2014 kl. 12.00 Sted: I Ayanda AS lokaler

Detaljer

Det innkalles til ordinær generalforsamling i Itera ASA, mandag 22. mai 2017 kl i selskapets lokaler, Nydalsveien 28, Oslo.

Det innkalles til ordinær generalforsamling i Itera ASA, mandag 22. mai 2017 kl i selskapets lokaler, Nydalsveien 28, Oslo. Til aksjonærene i Itera ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles til ordinær generalforsamling i Itera ASA, mandag 22. mai 2017 kl. 17.00 i selskapets lokaler, Nydalsveien 28, Oslo. Styret

Detaljer

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Gode rom Ordinær generalforsamling 24. april 2012 Bærekonstruksjonene fra Moelven Limtre AS preger interiøret i biblioteket i Vennesla. Arkitekt: Helen &Hard. Foto: Ketil Jacobsen Moelven Industrier ASA

Detaljer

Innkalling og agenda ordinær generalforsamling 2013 Hafslund ASA tirsdag 7. mai 2013 kl Hafslunds hovedkontor, Drammensveien 144, Oslo

Innkalling og agenda ordinær generalforsamling 2013 Hafslund ASA tirsdag 7. mai 2013 kl Hafslunds hovedkontor, Drammensveien 144, Oslo Innkalling og agenda ordinær generalforsamling 2013 Hafslund ASA tirsdag 7. mai 2013 kl. 17.00 Hafslunds hovedkontor, Drammensveien 144, Oslo TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. Åpning av møtet og valg av møteleder

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA. i selskapets lokaler, Vika Atrium, Munkedamsveien 45 (oppgang A, 5. etg.), 0250 Oslo.

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA. i selskapets lokaler, Vika Atrium, Munkedamsveien 45 (oppgang A, 5. etg.), 0250 Oslo. Til aksjonærene i Nordic Mining ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA Ordinær generalforsamling i Nordic Mining ASA avholdes tirsdag 23. mai 2017 klokken 16:30 i selskapets lokaler,

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA Torsdag den 22. mai 2014 kl. 14.00, i selskapets lokaler, 5 etasje,

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

Verdipapirfondenes forening - vedtekter

Verdipapirfondenes forening - vedtekter Verdipapirfondenes forening - vedtekter Sist revidert 15.april 2010 1 - Formål Verdipapirfondenes forening er en serviceorganisasjon for selskap som har konsesjon til å drive fondsforvaltning og/eller

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling NattoPharma ASA Oslo 5. juni 2012

Innkalling til ordinær generalforsamling NattoPharma ASA Oslo 5. juni 2012 Innkalling til ordinær generalforsamling NattoPharma ASA Oslo 5. juni 2012 Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven 5-12 Aksjeeierne i NattoPharma ASA (NattoPharma), organisasjonsnummer

Detaljer

SAK 4: PÅ DAGSORDEN: STYRETS ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE

SAK 4: PÅ DAGSORDEN: STYRETS ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE SAK 4: PÅ DAGSORDEN: STYRETS ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i Lerøy Seafood Group ASA. HOVEDPRINSIPPER

Detaljer

Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse

Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse Hurtigguider - rammeverk Sist redigert 20.06.2012 Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse Her får en rask oversikt over innholdet i anbefalingen, samt henvisinger til kilder med mer detaljert

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Saga Tankers ASA

Innkalling til ordinær generalforsamling i Saga Tankers ASA Innkalling til ordinær generalforsamling i Saga Tankers ASA Det vil bli avholdt ordinær generalforsamling i Saga Tankers ASA ( Selskapet ) den 24. mai 2017 kl 10:00 (norsk tid) i kontorlokalene til Selskapet

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeiere i Norwegian Property ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Norwegian Property ASA avholdes på: Hotel Continental Stortingsgaten 24/26, Oslo Torsdag den

Detaljer

2. Virksomhet Foretakets formål er i vedtektene angitt på følgende måte:

2. Virksomhet Foretakets formål er i vedtektene angitt på følgende måte: Styrets redegjørelse for eierstyring og foretaksledelse i årsrapporten for 2015 policy på området SpareBank 1 Boligkreditt Sparebank 1 Næringskreditt sist revidert 1. mars 2016: EIERSTYRING OG FORETAKSLEDELSE

Detaljer

Resultat 1. kvartal 2007

Resultat 1. kvartal 2007 Resultat 1. kvartal 2007 Resultat 1. kvartal 2007 Hovedtall (NOK mill) 2007 2006 Endring Q1 Q1 Driftsinntekter 124,0 140,5 (16,6) Driftsresultat 4,9 15,2 (10,3) Resultat etter skatt 1,0 9,7 (8,7) Driftsmargin

Detaljer

GENERALFORSAMLINGEN. Torsdag 16. juni 2011 kl. 1400. i selskapets hovedkontor, Otto Nielsens vei 12, Trondheim

GENERALFORSAMLINGEN. Torsdag 16. juni 2011 kl. 1400. i selskapets hovedkontor, Otto Nielsens vei 12, Trondheim GENERALFORSAMLINGEN Aksjonærene i Nordic Semiconductor ASA innkalles til ordinær generalforsamling Torsdag 16. juni 2011 kl. 1400 i selskapets hovedkontor, Otto Nielsens vei 12, Trondheim Til behandling

Detaljer

EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE (CORPORATE GOVERNANCE) I NSB- KONSERNET

EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE (CORPORATE GOVERNANCE) I NSB- KONSERNET EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE (CORPORATE GOVERNANCE) I NSB- KONSERNET 1. Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse Denne redegjørelsen er satt opp iht. inndelingen i norsk anbefaling for eierstyring

Detaljer

P R O T O K O L L FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING NORGESGRUPPEN ASA

P R O T O K O L L FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING NORGESGRUPPEN ASA P R O T O K O L L FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORGESGRUPPEN ASA Den 2. juni 2005 ble det avholdt ordinær generalforsamling i NorgesGruppen ASA i Parkveien 61 i Oslo. 1. Åpning av generalforsamlingen

Detaljer

Global Geo Services ASA

Global Geo Services ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Global Geo Services ASA Den 28. mai 2008 klokken 10:00 i Shippingklubben Haakon VII's gt 1 0112 Oslo Tlf: +47 23 23 98 00 Styrets forslag til dagsorden: 1. Åpning

Detaljer

1 Åpning av møtet ved styreleder og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere.

1 Åpning av møtet ved styreleder og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere. Til aksjonærene i Itera ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles til ordinær generalforsamling i Itera ASA, torsdag 21. mai 2015 kl. 17.30 i selskapets lokaler, Sognsveien 75 inngang

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeiere i Norwegian Property ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Norwegian Property ASA avholdes på: Hotel Continental Stortingsgaten 24/26, Oslo Torsdag den

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I NRC GROUP ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i NRC Group ASA

TIL AKSJONÆRENE I NRC GROUP ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i NRC Group ASA TIL AKSJONÆRENE I NRC GROUP ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i NRC Group ASA Torsdag den 12. mai 2016 kl. 15:00, i selskapets lokaler,

Detaljer

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6.

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. ANDRE KVARTAL 2007 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. 25,9 % vekst i fortjeneste per aksje til NOK 0,34 per aksje. Beste kvartal i selskapets historie. Vellykket etablering av salgsorganisasjon i USA.

Detaljer

Innkalling. Ordinær generalforsamling 2012 Infratek ASA onsdag 09. mai 2012 kl. 17:00 Selskapets kontor, Breivollveien 31, 0668 Oslo

Innkalling. Ordinær generalforsamling 2012 Infratek ASA onsdag 09. mai 2012 kl. 17:00 Selskapets kontor, Breivollveien 31, 0668 Oslo Innkalling Ordinær generalforsamling 2012 Infratek ASA onsdag 09. mai 2012 kl. 17:00 Selskapets kontor, Breivollveien 31, 0668 Oslo TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. Åpning av møtet og valg av møteleder Generalforsamlingen

Detaljer

rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS

rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] BN Boligkreditt Regnskapsprinsipper

Detaljer

Adding value to beauty.

Adding value to beauty. Adding value to beauty. RAPPORT 1. kvartal 2012 RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2012 Første kvartal med overskudd i selskapets historie. Gjennombrudd i USA; to viktige avtaler inngått Oppbygging av portefølje påbegynt

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 Til aksjeeierne i I.M. Skaugen SE INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 Aksjeeierne i I.M. Skaugen SE innkalles herved til ordinær generalforsamling 18. mars 2010, kl. 16:00, på selskapets kontor

Detaljer

SOLVANG ASA. Innkalling til Generalforsamling 2015

SOLVANG ASA. Innkalling til Generalforsamling 2015 SOLVANG ASA Innkalling til Generalforsamling 2015 Aksjeeierne i Solvang ASA innkalles herved til ordinær generalforsamling på Radisson Blu Atlantic Hotel, Olav V s gate 3, Stavanger: Til behandling foreligger:

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til Aksjeeierne i Camillo Eitzen & Co ASA 24. mai 2006 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Camillo Eitzen & Co ASA avholdes fredag 9. juni 2006 kl. 10:00 i konferanserommet

Detaljer

Styret foreslår at generalforsamlingen godkjenner årsregnskapet for 2007 for selskapet og konsernet samt styrets årsberetning.

Styret foreslår at generalforsamlingen godkjenner årsregnskapet for 2007 for selskapet og konsernet samt styrets årsberetning. Forslag til vedtak Til innkallingens punkt 5: Styret foreslår at generalforsamlingen godkjenner årsregnskapet for 2007 for selskapet og konsernet samt styrets årsberetning. Til innkallingens punkt 6: Styret

Detaljer

1. kvartal 2010. Kapitaldekningen ved utgangen av kvartalet er 9,2 %, hvorav alt var kjernekapital. Generell informasjon

1. kvartal 2010. Kapitaldekningen ved utgangen av kvartalet er 9,2 %, hvorav alt var kjernekapital. Generell informasjon 1. KVARTAL 2010 Sør Boligkreditt AS 2 1. kvartal 2010 Generell informasjon Sør Boligkreditt AS ble etablert høsten 2008 og er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er samlokalisert med

Detaljer

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt rapport 1. kvartal 2009 BN Boligkreditt innhold Styrets beretning... 3 Resultatregnskap... 4 Balanse... 4 Endring i egenkapital... 5 Kontantstrømoppstilling... 5 Noter... 6 [ 2 ] BN boligkreditt AS Innledning

Detaljer

SAK 4: PÅ DAGSORDEN: STYRETS ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE

SAK 4: PÅ DAGSORDEN: STYRETS ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE VEDLEGG TIL DAGSORDEN SAK 4: PÅ DAGSORDEN: STYRETS ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i Lerøy Seafood

Detaljer

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2010 innhold Styrets beretning...3 Nøkkeltall...5 Resultatregnskap... 6 Balanse...7 Endring i egenkapital... 8 Kontantstrømoppstilling... 9 Noter...10 2 BN Boligkreditt

Detaljer

Innkalling Ordinær generalforsamling Expert ASA 3. mai 2006 kl Hotel Continental Stortingsgaten 24/ Oslo

Innkalling Ordinær generalforsamling Expert ASA 3. mai 2006 kl Hotel Continental Stortingsgaten 24/ Oslo Innkalling Ordinær generalforsamling Expert ASA 3. mai 2006 kl. 1500 Hotel Continental Stortingsgaten 24/26 0117 Oslo Innkalling til generalforsamling Ordinær generalforsamling i Expert ASA avholdes på

Detaljer

PRINSIPPER FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE

PRINSIPPER FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE PRINSIPPER FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE Vedtatt på styremøte 24.04.13. Innhold 0. Innledning 1. Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse 2. Virksomhet 3. Selskapskapital og utbytte 4. Likebehandling

Detaljer

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLL

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLL GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLL Den 4. mai 2011 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Veidekke ASA på Thon Hotel Bristol, Kristian IV's gt. 7, Oslo. Følgende ble behandlet: 1) Åpning av generalforsamlingen

Detaljer

SOLVANG ASA. Innkalling til Generalforsamling 2017

SOLVANG ASA. Innkalling til Generalforsamling 2017 SOLVANG ASA Innkalling til Generalforsamling 2017 Aksjeeierne i Solvang ASA innkalles herved til ordinær generalforsamling i selskapets lokaler Strandkaien 36, Stavanger: Til behandling foreligger: Mandag

Detaljer

Styrets merknader. Kap. Vedtatt i styret i Istad AS 10.9.2015. Avvik NORSK ANBEFALING FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE INNLEDNING

Styrets merknader. Kap. Vedtatt i styret i Istad AS 10.9.2015. Avvik NORSK ANBEFALING FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE INNLEDNING INNLEDNING Anbefalingen for eierstyring og selskapsledelse er i hovedsak rettet mot selskaper med aksjer som er notert på Oslo Børs eller Oslo Axess. Istad AS har bare 3 aksjonærer, og en del av anbefalingens

Detaljer

ODFJELL SE PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015

ODFJELL SE PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015 ODFJELL SE PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015 6. mai 2015 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Odfjell SE på selskapets kontor i henhold til innkallelse av 11. april 2015. I overensstemmelse

Detaljer

Styrets redegjørelse om eierstyring og selskapsledelse

Styrets redegjørelse om eierstyring og selskapsledelse Styrets redegjørelse om eierstyring og selskapsledelse EBs prinsipper for eierstyring og selskapsledelse er godkjent av styret i Energiselskapet Buskerud AS og ansees å være i tråd med Norsk anbefaling

Detaljer