Litteraturforsyning - kartlegging. 1. Hvilke medietyper er vanskeligst tilgjengelig for innkjøp? Litteraturforsyning - kartlegging

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Litteraturforsyning - kartlegging. 1. Hvilke medietyper er vanskeligst tilgjengelig for innkjøp? Litteraturforsyning - kartlegging 22.06."

Transkript

1 Litteraturforsyning - kartlegging 1. Hvilke medietyper er vanskeligst tilgjengelig for innkjøp? Utenlandske bøker. Både fag- og skjønnliteratur Studiebøker og bøker på andre språk enn norsk. Bruker Biblioteksentralen så langt det går an. Syns ikke det er vanskelig å skaffe litteratur. Verre å ha nok penger til å kjøpe den inn Bøker som ikke kommer ut på store forlag, lokale utgivelser i fylket. hobbybøker og en del andre fag-/faktabøker som ikke kan kjøpes over studiebibliotekbudsjettet. usikker Vi har ikke bokhandel lokalt, er det noe som haster bruker Bokkilden, eller biblioteksentralen. En del fag-dvd Lokale utgivelser, enten det er fag eller skjønn. Egentlig ingen Hobbybøker. Lettleste gode, spennende bøker, og kombidokument Har ikke spesiele problemer å få tak i det vi ønsker å kjøpe inn Kan ikke nevne spesielle utfordringer her Vi handler alt på nett, siden det ikke er bokhandel her vi bor. Det vanskeligst tilgjengelige er å kjøpe fra utlandet. Finske bøker. Samiske, men vi bruker bloggen til Edel aktivt. Studielitteratur og fremmedspråkelig litteratur

2 2. Hvilke kriterier ligger til grunn for å foreta innlån av etterspurt tittel? Det kan være eldre titler eller fagliteratur som erfaringsmessig vil ha lite eller ingen utlån. Ingen kriterier, vi foretar alltid fjernlån dersom vi ikke har etterspurte tittel i samlinga, dersom vi har den, men er utlånt setter vi låner på venteliste. Vi mangler boka/mediet eller det er på langlån til andre. Spesiell litteratur som få er interessert i og lang veteliste i eget bibliotek. Vi har to leseklubber som ønsker flere eksemplar enn vi har selv. Låner har hastverk med å få litteraturen Økononomi - på nye ting. Tittel fins ikke her, og fins ikke i salg. Antar at tittel har liten interesse for andre lånere. Vi tar fjernlån på alle henvendelser som vi ikke vurderer å kjøpe inn selv. Om vi har bestemt oss for ikke å kjøpe en tittel, men at etterspøreslen øker, omgjør vi og kjøper inn tittelen. Fjernlåner bøker etter ønsker fra brukerne. Fjørnlåner gjennom vertskommuneprosjektet, dvs at jeg kontakter Lenvik når det er noe jeg har bruk for. Ingen kriterier. Vi skaffer våre brukere det de vil ha som ikke finnes i vår samling 1. Vi har ikke boken i vår katalog. 2. Boken er ikke etterspurt nok til å gjøre innkjøp av boken. Dette vurderes i forhold til antall etterspurte titler. -Boka er noen år gammel og bib. har ikke planner å kjøpe inn boka. -Fag/pensumbøker Økonomi. Liten relevans for egen boksamling. Pensumlitteratur hvor samme tittel lånes parallellt opptil flere ganger. - at biblioteket ikke eier boka - at biblioteket ikke kommer til å kjøpe boka - at boka ikke finnes på et annet bibliotek på stedet Liten Etterspørsel, kanskje eldre bok, slik at den allerede er tilgjengelig i et bibliotek. Eventuelt spesiell bok slik at den ikke kan kjøpes, men må lånes av andre. Vi skaffer det låner ønsker - og vi strekker oss langt for fornøyde lånere. Ingen spesielle. Vi fjernlåner det som blir etterspurt og som vi ikke har selv. Vi har en lav terskel for innlån siden vår beliggenhet er ganske isolert. Låner ikke inn helt nye bøker, - da vurderer vi heller innkjøp. Bestiller for det meste pensum og tilleggslitteratur til studenter. Kjøper lite der, fordi tema og bøker varierer fra år til år. "Bestselgere" kjøper vi selv (skal vi gjøre) Så lenge låner har et lånekort fjernlåner vi det låneren etterspør.

3 3. Hvilke kriterier ligger til grunn for å foreta innkjøp av etterspurt tittel? Titler eller emner som erfaringsmessig har stort utlån. Kostnader til frakt vil ved 2-4 fjernlån ofte være større enn det tittelen koster. Dersom det er en ny og aktuell tittel og ventelista hos fjernlånsbibliotek er lang, så kjøper vi den inn. Også hvis det er relevant litteratur for lokalsamlinga. Innkjøp når det regnes med flere utlån (og det ikke er kjøpestopp). At det er litteratur som flere lånere kan ha interesse av og at litteraturen kan skaffes og vi har midler til å kjøpe den inn Etterspurt av flere hos oss Stor mediafokus Høye salgstall Lokal relevans Bok som vil ha lang holdbarhet,som strikkebøker, floraer o.l. Viktig tema Bok for barn/ungdom Barnebok eller ungdomsbok Vi kjøper inn hvis etterspørselen er stor, og budsjettet strekker til. Er usikker- er ny, men har spurt Lenvik når jeg har fått ønsker fra brukerne. Aktuell litteratur som flere etterspør. 1. Vi har ikke boken i vår katalog. 2. Boken er etterspurt nok til å gjøre innkjøp av boken. 3. Dersom det er en fagbok som kan brukes av fjern-studenter, vil det være naturlig å kjøpe boken. -Bøker som blir lånt ut flere ganger -Bøker til lokalsamling -Bøker som anbefalt av faste lånere Kvalitet. Relevans for flere lånere. Økonomi. vanlige bokvalgskriterier, som kvalitet, pris, etterspørsel etc. At den er etterspurt. Hvis den i tillegg er ny, så kjøpes den inn. Eventuelt for at den omhandler et tema som er veldig aktuelt. Størrelsen på etterspørselen, vurdering av potensiale for utlån til flere enn 1låner Ingen spesielle. Det er vel pga at mengden av etterspurte titler ikke blir så stor hos oss i en liten kommune. Vi kjøpen inn etterspurt tittel dersom vi mener det er en bok som flere lånere vil ha glede av hvis den allerede finnes i biblioteket. Det folk etterspør kjøper vi. Har bommet ang hva vi tror folk vil etterspørre, så nå kjøper vi etterspurte titler når de spørres etter. Har også "Bestselger abonnement" til BS. Fornøyd med det. Vurderer å innføre flere abonnement, bl.a. lydbøker og til barn/unge. Dersom det er tittler vi vet blir mye etterspurt kjøper vi som regel inn dersom vi har penger på budsjett.

4 4. Hvilke medietyper mangler i forhold til etterspørsel? Kjøper stort sett inn det som lånerne ønsker, men begrenser innkjøpene til å gjelde de mest brukte formene. Vi har lite litteratur som brukes av studenter, disse må vi stort sett alltid fjernlåne. Har av og til spørsmål etter musikk, men vi kjøper bare inn for barn, da vi ikke har budsjett til å kjøpe for ungdom og voksne. Formidler noe fra Harstad bibliotek Synes fylket har stor bredde på samlingen, vet ikke om det mangler så mye? DVD, lydbøker/bok, nye faktabøker og hobbybøker. Ser at en del klassikere innen barn/ungdom er utslitte og må fornyes. Lydbøker Flere eksemplarer av populær litteratur Språkkurs, fagbøker til fjern-studenter, mest innenfor helse og skole. Faglitteratur/studiebøker Digikort Mp3. Fag lyd. Ingen Lettleste bøker for ungdom, og som kan brukes for å lære norsk. Kombidokument nyere faglitteratur innenfor pedagogikk, helse, ledelse m.v. (etterutdanning voksne) Her vil jeg fremheve lydbøker. Ingen ssesielle mangler i form av medietyper. Men vi har stor etterspørsel etter litteratur knyttet til enkeltstudier folk tar som fjernstudier. Faglitteratur/Pensumlitteratur. Lydbøker, filmer og spill Studie, fremmedspråkelig, og oversatt skjønn

5 5. Hvilke medietyper burde biblioteket ha mer av i forhold til etterspørsel? Biblioteket burde ha mer spill Film til barn/unge og voksne, lydbøker synes som et umettelig behov. Faglitteratur til studenter. Lydbøker, bøker om hobbyer, lettlesbøker, lokal littereatur Lydbøker for voksne og barn og flere voksenfilmer. Lydbøker - flere eksemplarer. Kanskje det burde kjøpes inn noen klassesett til barn og ungdom. Det varierer utfra årstid, filmslipp og andre ytre påvirkninger DVD, lydbøker/bok, nye faktabøker og hobbybøker. Klassikere innen barn/ungdom Lydbøker Film Fagbøker som må oppdateres ofte Språkkurs, fagbøker innenfor helsefag, og skole. Typisk utdanning, etterutdanning og liknende. Faglitteratur/studiebøker innen helsefag Studielitteratur. Faglitteratur fremmedspråklige.(eks. Stein på stein, Ny i Norge etc. Svært stor etterspørsel. Skjønnlitteratur utenom krim, på lyd. Bra som det er ( jevnt fordelt) Lettleste bøker faglitteratur knyttet til videreutdanning m.v. Flere lydbøker. Ikke noe spesielt som peker seg ut som jeg synes vi bør ha mer av. Vi har ikke tidligere hatt tilbud om spill, men har nå i høst gått til innkjøp av spillutstyr og spill. Lydbøker, filmer og spill oversatt skjønnlitteratur

6 6. Hvor ofte sjekker du innkomne fjernlånsbestillinger? % 31.6% 31.6% 1 0. Daglig Flere ganger pr. uke En gang pr. uke Annet Daglig 36,8% Flere ganger pr. uke 31,6% En gang pr. uke 0, Annet 31,6% N Hvilke medietyper lånes mest inn? Svar i prioritert rekkefølge hvor 1 er mest og 7 er minst. 62.5% % % 35.3% 29.4% % 26.7% 27.3% 21.1% 21.1% 22.2% 23.5% 23.5% 15.8% 16.7% 18.8% % 18.2% 18.2% 10.5% 11.1% 11.8% 11.8% 11.8% 9.1% 1 5.3% 5.6% 5.6% 5.6% 6.3% 6.3% 6.3% 6.7% 5.9% 5.9% 5.9% 5.9% Skjønnlitteratur Studielitteratur Eldre titler som ikke er å få kjøpt Annet

7 Skjønnlitteratur 15,8% 21,1% 26,3% 21,1% 5,3% 0, 10 Generell faglitteratur 16,7% 33,3% 22,2% 5,6% 11,1% 5,6% 5,6 Studielitteratur 62,5% 18,8% 0, 6,3% 0, 6,3% 6,3 Hobbylitteratur 0, 6,7% 0, 46,7% 26,7% 20, 0,0 Eldre titler som ikke er å få kjøpt 0, 11,8% 35,3% 11,8% 11,8% 23,5% 5,9 Nye titler som man velger å ikke kjøpe til eget bibliotek 5,9% 17,6% 5,9% 5,9% 23,5% 11,8% 29 Annet 18,2% 0, 18,2% 0, 9,1% 27,3% Skjønnlitteratur % 21.1% 21.1% 15.8% 10.5% 5.3% ,8% 2 21,1% 3 26,3% 4 21,1% 5 5,3% 6 0, 7 10,5% N 19

8 9. Generell faglitteratur % 22.2% 16.7% 11.1% 5.6% 5.6% 5.6% ,7% 2 33,3% 3 22,2% 4 5,6% 5 11,1% 6 5,6% 7 5,6% N Studielitteratur % 18.8% 6.3% 6.3% 6.3%

9 1 62,5% 2 18,8% 3 0, 4 6,3% 5 0, 6 6,3% 7 6,3% N Hobbylitteratur % 26.7% % , 2 6,7% 3 0, 4 46,7% 5 26,7% 6 20, 7 0, N 15

10 12. Eldre titler som ikke er å få kjøpt % 23.5% 11.8% 11.8% 11.8% 5.9% , 2 11,8% 3 35,3% 4 11,8% 5 11,8% 6 23,5% 7 5,9% N Nye titler som man velger å ikke kjøpe til eget bibliotek % 23.5% 17.6% 11.8% 5.9% 5.9% 5.9%

11 1 5,9% 2 17,6% 3 5,9% 4 5,9% 5 23,5% 6 11,8% 7 29,4% N Annet % 27.3% 18.2% 18.2% 9.1% ,2% 2 0, 3 18,2% 4 0, 5 9,1% 6 27,3% 7 27,3% N 11

12 15. Til hvilke lånergrupper er det mest innlån? % 42.1% % Barn Studenter Voksne Barn 5,3% Studenter 52,6% Voksne 42,1% N Hvilke bibliotek lånes det mest inn fra? 72.2% 66.7% % 33.3% Fagbibliotek Folkebibliotek NBR/DEP 1 I fylket: 5.6% 0. Utenfor fylket: Fagbibliotek Folkebibliotek NBR/DEP N I fylket: 22,2% 72,2% 5,6% 18 Utenfor fylket: 33,3% 0, 66,7% 15

13 17. I fylket: % 72.2% 1 5.6% Fagbibliotek Folkebibliotek NBR/DEP Fagbibliotek 22,2% Folkebibliotek 72,2% NBR/DEP 5,6% N Utenfor fylket: % 66.7% 1 0. Fagbibliotek Folkebibliotek NBR/DEP Fagbibliotek 33,3% Folkebibliotek 0, NBR/DEP 66,7% N 15

14 19. Vi ser nedgang i antall bestillinger til fylkesbiblioteket. Skyldes dette: % 36.8% 31.6% 26.3% 10.5% 36.8% Vi har ikke tittelen Du har flere bestillinger og sender alle til samme eierbibliotek uten å sjekke fylkesbiblioteket Vi har ikke tittelen 21,1% Tittelen er utlånt 36,8% Tittelen er utlånt og har lang venteliste 31,6% Du har flere bestillinger og sender alle til samme eierbibliotek uten å sjekke fylkesbiblioteket 26,3% Leveringstiden fra fylkesbiblioteket er for lang 10,5% Annet 36,8% N Hvor ofte bestiller du musikk, noter eller musikklitteratur fra Harstad? 94.7% % Ukentlig Annenhver uke Månedlig Annet

15 Ukentlig 0, Annenhver uke 5,3% Månedlig 0, Annet 94,7% N Hvor ofte bestiller du samiske medier fra Samisk bibliotektjeneste? 94.7% % Ukentlig Annenhver uke Månedlig Annet Ukentlig 0, Annenhver uke 0, Månedlig 5,3% Annet 94,7% N 19

16 22. Hvilke innkjøpskanaler bruker dere? Lokale bokhandlere Biblioteksentralen Haugen bok Bokklubber Biblioteksentralen Haugenbok Platekompaniet Bokklubben Biblioteksentralen, så sant de har mediet, og det ikke har urimelig høy pris sammenliknet med andre. Biblioteket har BS+-avtale og følger den. Biblioteksentralen Lydbokforlaget Harstad Libris Biblioteksentralen Bokhuset Libris Bok og Skjervøy, Skjervøy Platekompaniet Andre (KaraBok...) Internett: Biblioteksentralen og bokkilden og libris Nettbokhandlere og lokal bokhandel i området. Biblioteksentralen (BS+) Bokkilden Tromsø bokhandel (lokal litteratur) Biblioteksentralen, Bokklubben, Libris Tromsø -Lokale bokhandlere -Bokklubber -Forlagene -Nettbutikkene (cdon.com) Biblioteksentralen - BS Medievalg Haugen bok Lydbokforlaget Bok & Media (lokalt) Kjøper mestparten av dvd er i lokal butikk. Biblioteksentralen, lokal bokhamdel, nettbokhandel (adlibris), Amazon (lite brukt), div. spesialleverandører, Tronsmo (tegneserier) Biblioteksentralen. Lokal bokhandel. CDON.com. Av og til direkte fra forlag. Biblioteksentralen og Bokkilden Noe direkte fra Gyldendal f.eks. BS+ Lokale kanaler ift lokale utgivelser Forlaget Kristiansen mht 2. verdenskrig Tilbud som dukker opp pr nett Nettbutikker Biblioteksentralen Libris Tromsø (lokal nordnorsk litteratur) Samisk bokhandel på nett Finsk nettbokhandel Platekompaniet (filmer) Biblioteksentralen, bokklubber og andre bokhandlere.

17 23. Hvilke innkjøpskanaler mangler dere? Vet ikke. DE fleste behov dekkes med dem vi har. Har ikke savnet noen Vet ikke vet ikke Gode ordninger for innkjøp av fagbøker Ingen, så vidt vi kan se. Ingen, etter at biblioteket fikk anledning til å benytte seg av kredittkort savner ikke noe spesielt men det er kanskje for at bokbudsjettet er så lite... Lokal bokhandel Feks. å kunne bestille fra Amazon 24. Er det lett å ha oversikt over hva som utgis? % Ja 68.4% Nei Ja 31,6% Nei 68,4% N 19

18 25. Er biblioteket del av et regionalt samarbeid? 84.2% Ja 15.8% Nei Ja 84,2% Nei 15,8% N Inkluderer dette samarbeid om: 87.5% Innlån 12.5% Mediekjøp Innlån 87,5% Mediekjøp 12,5% N 8

19 27. Hvor mye tid pr. uke brukes til å søke og bestille titler? % 21.1% 15.8% 5.3% 5.3% 0-1 time 1-3 timer 3-5 timer 5-7 timer Annet 0-1 time 15,8% 1-3 timer 52,6% 3-5 timer 21,1% 5-7 timer 5,3% Annet 5,3% N Hvor mye tid pr. uke brukes til å låne ut, pakke og sende og returnere fjernlån? % 36.8% 26.3% 1 5.3% 5.3% 0-1 time 1-3 timer 3-5 timer 5-7 timer Annet

20 0-1 time 26,3% 1-3 timer 36,8% 3-5 timer 26,3% 5-7 timer 5,3% Annet 5,3% N Hvor mye tid pr. uke brukes til å holde seg oppdatert om nye utgivelser? % 63.2% 1 5.3% 5.3% time 1-3 timer 3-5 timer 5-7 timer Annet 0-1 time 26,3% 1-3 timer 63,2% 3-5 timer 5,3% 5-7 timer 0, Annet 5,3% N 19

21 30. Hvor store emballasjeutgifter hadde biblioteket siste år? Gjenbruk av embalasje Vi praktiserer kun gjenbruk på emballasje - men teip kjøper vi, ca 1000 kroner. Bruker gjenbruksemballasje, har ikke hatt behov for å kjøpe noe utover limbånd. Vi driver mest med gjenbruk ingen - gjenbruk Har til nå kun holdt oss til gjenbruk av postposer og bokesker vet ikke Vi har ingen utgifter, gjenbruk av poser. Kun utgifter til pakketape. Kr 0,- vi bruker bare brukte brev og esker. 3000,- Dekkes av fylkesbiblioteket Det var minimalt i fjor(biblioteket lå nede store deler av året) Lite 0,- (vi klarer oss med gjenbruk av emballasje fra mottatt post) emballasje er vi flinke til å gjenbruke, så det er ikke mye utgifter vi har på dette. ca 500,- kr året Vet ikke. Betales sentralt i kommunen. Ingen, vi gjenbruker konvolutter og esker. Små utgifter til dette. Som regel gjennbruk

22 31. Hvor store portoutgifter hadde biblioteket siste år? Budsjettert med kr , Blir ca i Dette er anslag for pakker over 1 kg. De under går via kommunens frankeringsmaskin og belaster ikke bibliotekets konto, går på felleskontoen Har først i høst blitt fakturert og ca. kr hittil ca , vet ikke Ingen. Porto går ikke av bibliotekets budsjett. kr 6900, ;- Dekkes av fylkesbiblioteket 2011 ingen ting, sålangt i år ca 600kr Omtrent kr. 1000,- det har jeg ikke eksakt oversikt over. Portutgifteen er felles for hele kommunen. Vi er den avdelingen som sender mest pakkepost. dette går inn i portoutgifter generelt og blir ikke spesielt belastet bibliotek Vet ikke. Betales sentralt i kommunen. ca kr

23 32. Bruker du EDI-SOFT for registering av pakkesendinger? % Ja 70.6% Nei Ja 29,4% Nei 70,6% N Har portoutgiftene økt eller gått tilbake? 92.9% Økt 7.1% Gått tilbake Økt 92,9% Gått tilbake 7,1% N 14

24 34. Hva slags transport brukes for å sende pakker? % % Posten Tollpost Globe Norsk bibliotektransport Kommunal transportordning 22.2% Annet Posten 72,2% Tollpost Globe 0, Norsk bibliotektransport 0, Kommunal transportordning 5,6% Annet 22,2% N Er biblioteket med på noen regional transportordning? 83.3% % 11.1% Ja Nei Annet

25 Ja 5,6% Nei 83,3% Annet 11,1% N Hvor mange LII-bestillinger (lånerinitierte innlån) mottar biblioteket pr uke? X x Vet ikke at vi har mottatt noen LII-bestillinger, tror ikke det.

Generell informasjon om biblioteket. Svar for hovedbiblioteket. 1. I hvilket fylke ligger folkebiblioteket deres?

Generell informasjon om biblioteket. Svar for hovedbiblioteket. 1. I hvilket fylke ligger folkebiblioteket deres? Generell informasjon om biblioteket Svar for hovedbiblioteket 1. I hvilket fylke ligger folkebiblioteket deres? Akershus Aust-Agder Buskerud Finmark Hedmark Hordaland Møre og Romsdal Nordland Nord-Trøndelag

Detaljer

9. Har du andre kommentarer, refleksjoner eller har du en konkret historie om kassering du ønsker å dele, skriv den gjerne ned i feltet under

9. Har du andre kommentarer, refleksjoner eller har du en konkret historie om kassering du ønsker å dele, skriv den gjerne ned i feltet under 9. Har du andre kommentarer, refleksjoner eller har du en konkret historie om kassering du ønsker å dele, skriv den gjerne ned i feltet under samlingen vår er av en sånn karakter at materialet vårt sjelden

Detaljer

Fokusgrupper for. Stavanger Bibliotek. Januar 2007

Fokusgrupper for. Stavanger Bibliotek. Januar 2007 Fokusgrupper for Stavanger Bibliotek Januar 2007 2 / 30.01.2008 Innhold 1. Bakgrunn og formål 2. Metode 3. Om presentasjonen av resultatene 4. Tema/spørsmål 5. Presentasjon av resultatene 6. Oppsummering

Detaljer

Bibliotekene i Akershus 2014

Bibliotekene i Akershus 2014 Bibliotekene i Akershus 2014 Rapport: Besøk til folkebibliotekene Innhold Innledning... 2 Om fylkesbiblioteket... 2 Om bibliotekene... 3 Metode... 4 Spørsmålene... 5 Det fysiske biblioteket biblioteket

Detaljer

Kvalitetskartlegging av kommunale tjenester. Faglig veileder for bibliotektjenesten

Kvalitetskartlegging av kommunale tjenester. Faglig veileder for bibliotektjenesten Kvalitetskartlegging av kommunale tjenester Faglig veileder for bibliotektjenesten Innhold 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn og formål... 3 3 Forberedelser... 5 4 Gjennomføring av brukerundersøkelsen... 6 5

Detaljer

NBT. Viser til de siste meldingene om Norsk Bibliotek Transport AS på Biblioteknorge.

NBT. Viser til de siste meldingene om Norsk Bibliotek Transport AS på Biblioteknorge. Til den det måtte angå Oslo, 16. desember 2011 NORSK BIBLIOTEK TRANSPORT AS Viser til de siste meldingene om Norsk Bibliotek Transport AS på Biblioteknorge. Undertegnede ønsker med dette å komme med en

Detaljer

Saksbehandler: John Arve Hveding Arkiv: C61 Arkivsaksnr.: 14/1883

Saksbehandler: John Arve Hveding Arkiv: C61 Arkivsaksnr.: 14/1883 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: John Arve Hveding Arkiv: C61 Arkivsaksnr.: 14/1883 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og kultur 02.06.2014 Formannskapet 10.06.2014 Kommunestyret 10.06.2014 BIBLIOTEKPLAN

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2012

BRUKERUNDERSØKELSEN 2012 BRUKERUNDERSØKELSEN 2012 1 Foto: fra Litteraturfestivalen 2011, Tønsberg og Nøtterøy bibliotek 2 Bakgrunn Tønsberg kommune gjennomførte en rekke brukerundersøkelser våren 2012, alle med utgangspunkt i

Detaljer

Bruk av lokale databaser til informasjonsformidling og bibliotekforskning

Bruk av lokale databaser til informasjonsformidling og bibliotekforskning Originalen er publisert i: Norsk Tidsskrift for Bibliotekforskning nr. 10, 1997 s51-74 Bruk av lokale databaser til informasjonsformidling og bibliotekforskning Om behandling, bruk og tilgjengeliggjøring

Detaljer

Hovedbiblioteket i Koperviktilføresikkefleremidler nå, mentilpasserdriften til nyeutfordringer.

Hovedbiblioteket i Koperviktilføresikkefleremidler nå, mentilpasserdriften til nyeutfordringer. BIBLIOTEKPLAN I KARMØY KOMMUNE Del I - Tematisk 1. BAKGRUNN Vedtak i kommunestyret Kommunestyret i Karmøy vedtok i behandlingen av budsjettet for 2014følgende: Kommunestyretforventetå få til behandlingenhelhetlig

Detaljer

Bibliotekene i Akershus 2011. Rapport: Besøk til folkebibliotekene i Akershus 2011

Bibliotekene i Akershus 2011. Rapport: Besøk til folkebibliotekene i Akershus 2011 Bibliotekene i Akershus 2011 Rapport: Besøk til folkebibliotekene i Akershus 2011 Innhold Innledning... 3 Om fylkesbiblioteket... 3 Om bibliotekene... 4 Metode... 4 Spørsmålene... 5 Det fysiske biblioteket

Detaljer

Spansk - nytt fag i lærerutdanningen. Innledning til nettverksmøte for spansk, Oslo 24.11.07

Spansk - nytt fag i lærerutdanningen. Innledning til nettverksmøte for spansk, Oslo 24.11.07 Spansk - nytt fag i lærerutdanningen. Innledning til nettverksmøte for spansk, Oslo 24.11.07 Ane Christiansen, Høgskolen i Bodø Vi som sitter samla her i dag representerer på sett og vis noe helt nytt

Detaljer

E-bøker i norske universiteter og høgskoler : status og utfordringer

E-bøker i norske universiteter og høgskoler : status og utfordringer E-bøker i norske universiteter og høgskoler : status og utfordringer UH-nett Vest, april 2011 Contents Table of Contents BAKGRUNN OG MANDAT... 4 OM UH-NETT VEST... 4 UH-NETT VEST OG E-BØKER... 4 ARBEIDET...

Detaljer

INFOBREV 4-2013. Nettbetaling av purregebyr er nå i drift. Side 7. Hyllerydder - ny løsning med tettere integrasjon mot Bibliofil. Side 3.

INFOBREV 4-2013. Nettbetaling av purregebyr er nå i drift. Side 7. Hyllerydder - ny løsning med tettere integrasjon mot Bibliofil. Side 3. INFOBREV 4-2013 ebokbib er i stadig utvikling Ny versjon med ny funksjonalitet lanseres snart. Den vil blant annet inneholde stjernekast og bokomtale. I tillegg vil låneren kunne se reserveringsdato og

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Saksnr. Løpenr. Arkivkode Etat/Avd/Saksb. Dato 05/00117-020 004094/05 C60 ADM/SAADM/OM 16.06.

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Saksnr. Løpenr. Arkivkode Etat/Avd/Saksb. Dato 05/00117-020 004094/05 C60 ADM/SAADM/OM 16.06. Saksnr. Løpenr. Arkivkode Etat/Avd/Saksb. Dato 05/00117-020 004094/05 C60 ADM/SAADM/OM 16.06.2005 MELDING OM POLITISK VEDTAK - BIBLIOTEKPLAN 2005-2009 Kommunestyret behandlet i møte 10.06.2005 sak 0047/05.

Detaljer

Ungdom og økonomi. - Ungdommens råd til finansnæringen og seg selv

Ungdom og økonomi. - Ungdommens råd til finansnæringen og seg selv Ungdom og økonomi - Ungdommens råd til finansnæringen og seg selv Rapport fra workshop 15. februar 2012 Innhold 1 Innledning og oppsummering... 3 2 Bakgrunn: Dårlig økonomisk start på voksenlivet... 4

Detaljer

Forprosjektet «Lokalmat på nett»

Forprosjektet «Lokalmat på nett» Bioforsk Rapport Bioforsk Rapport Vol. 8 Nr. 72 213 Forprosjektet «Lokalmat på nett» -Kartlegging av muligheter for å knytte lokalmatprodusenter i Nord- Norge til en felles nettbasert salgs-/bestillingsløsning

Detaljer

8905 BRØNNØYSUND 28.03.07

8905 BRØNNØYSUND 28.03.07 BRØNNØY KOMMUNE Brennøy bibliotek 4. APR. 2007 8905 BRØNNØYSUND 28.03.07 Kultur- og kirkedepartementet Postboks 8030 Dep 0030 OSLO BIBLOTEKREFORM 2014: HØRINGSSVAR Brønnøy kommune takker for høringsbrev

Detaljer

Ny løsning for hurtiglån i Bibliofil!

Ny løsning for hurtiglån i Bibliofil! INFOBREV 2-2011 Ny løsning for hurtiglån i Bibliofil! Som et tilbud til lånerne velger noen bibliotek å gjøre eksemplarer av populære titler tilgjengelig utenom reserveringskøen. Dette er et flott tilbud

Detaljer

KULTURDEPARTEMENTET UTREDNING OM E-BØKER OG UTLÅN I BIBLIOTEK

KULTURDEPARTEMENTET UTREDNING OM E-BØKER OG UTLÅN I BIBLIOTEK Beregnet til Kulturdepartementet Dokument type Rapport Dato Juni 2015 KULTURDEPARTEMENTET UTREDNING OM E-BØKER OG UTLÅN I BIBLIOTEK KULTURDEPARTEMENTET UTREDNING OM E-BØKER OG UTLÅN I BIBLIOTEK Rambøll

Detaljer

E-bøker og bibliotek: Hva er egentlig problemet? Når kan du låne en e-bok i ditt lokale bibliotek? Hva har skjedd de siste årene?

E-bøker og bibliotek: Hva er egentlig problemet? Når kan du låne en e-bok i ditt lokale bibliotek? Hva har skjedd de siste årene? E-bøker og bibliotek: Hva er egentlig problemet? Når kan du låne en e-bok i ditt lokale bibliotek? Hva har skjedd de siste årene? Vigdis Moe Skarstein NBF Bergen 8.4. Innlegg til debatt Nasjonalbiblioteket

Detaljer

BRUKERSYNSPUNKTER PÅ UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS TILBUD OG TJENESTER

BRUKERSYNSPUNKTER PÅ UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS TILBUD OG TJENESTER Kari Sandø BRUKERSYNSPUNKTER PÅ UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS TILBUD OG TJENESTER En intervjuundersøkelse "Selv i en IT-verden vil det alltid være noen som har bruk for hjelp." (Informant, Gløshaugen) UBiT,

Detaljer

CREW en kasseringsmanual for bibliotek Oversatt og tilrettelagt for norske forhold av Jannicke Røgler

CREW en kasseringsmanual for bibliotek Oversatt og tilrettelagt for norske forhold av Jannicke Røgler CREW en kasseringsmanual for bibliotek Oversatt og tilrettelagt for norske forhold av Jannicke Røgler OBS! Ikke endelig versjon!!! Buskerud fylkesbibliotek Drammen, våren 2011 CREW: En kasseringsmanual

Detaljer

Utdanning. Utdanning har lenge vært en viktig del av menneskeheten. Det var først da bøker kunne trykkes at utdanningen eksploderte rundt om i verden.

Utdanning. Utdanning har lenge vært en viktig del av menneskeheten. Det var først da bøker kunne trykkes at utdanningen eksploderte rundt om i verden. Utdanning Utdanning har lenge vært en viktig del av menneskeheten. Det var først da bøker kunne trykkes at utdanningen eksploderte rundt om i verden. Lærdom starter med en gang man er født. Lærdommen "sniker"

Detaljer

Regional plan for. biblioteksamarbeid. Nord-Troms

Regional plan for. biblioteksamarbeid. Nord-Troms Regional plan for biblioteksamarbeid i 2008 2011 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. BAKGRUNN FOR PLANEN... 3 2.1 NORD-TROMSBIBLIOTEKENE... 3 2.2 NASJONALE OG REGIONALE FØRINGER... 4 3. MÅL... 5

Detaljer

- Vi kan ikke vente på staten!

- Vi kan ikke vente på staten! 1 - Vi kan ikke vente på staten! Noen tanker rundt Biblioteket Østfold - det første framtidsretta bibliotekkonsortiet i Norge Av Anders Ericson - Vi kan ikke vente på staten!... 1 Biblioteket Østfold langt

Detaljer

1. Samsøk status og erfaringer Videregående skolers bibliotek i Vest-Agder er med i Agder samsøk fra 2012.

1. Samsøk status og erfaringer Videregående skolers bibliotek i Vest-Agder er med i Agder samsøk fra 2012. AGDERBIBLIOTEKENE SAMARBEIDSFORUM Referat møte 31.01.12 Møtested: Fylkeshuset i Kristiansand, møterom Svingen Til stede: Kristin Havstad, Åse-Lill Næset, Eli Søyland (vara for Ola Eiksund), Gunn Brenden

Detaljer

Forretningsplan Easy On Easy Off UB Ved Bergen Handelsgymnasium 2009/2010

Forretningsplan Easy On Easy Off UB Ved Bergen Handelsgymnasium 2009/2010 Forretningsplan Easy On Easy Off UB Ved Bergen Handelsgymnasium 2009/2010 Org. nr. : 983589391 Ansatte i bedriften: Ingrid Grønvigh Susanne Mjøs Teodor Slaaen Tombre Magnus Paulson Erga Ingvild Helle Hagen

Detaljer

Barn av regnbuen og norsk!

Barn av regnbuen og norsk! Prosjekt: Barn av regnbuen og norsk! (2012-2013) Prosjekteier: Sør-Trøndelag fylkesbibliotek Tidsperiode: 2012-2013 Mål: Gi minoritetsspråklig ungdom større muligheter til gjennomføring av videregående

Detaljer

CREW. Kontinuerlig Gjennomgang. Kassering Evaluering. Håndbok i samlingsutvikling for bibliotek. av Jeanette Larson

CREW. Kontinuerlig Gjennomgang. Kassering Evaluering. Håndbok i samlingsutvikling for bibliotek. av Jeanette Larson Kontinuerlig Gjennomgang Kassering Evaluering av Jeanette Larson Oversatt og tilrettelagt for norske forhold av Jannicke Røgler Buskerud fylkesbibliotek, 2011 Håndbok i samlingsutvikling for bibliotek

Detaljer