Litteraturforsyning - kartlegging. 1. Hvilke medietyper er vanskeligst tilgjengelig for innkjøp? Litteraturforsyning - kartlegging

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Litteraturforsyning - kartlegging. 1. Hvilke medietyper er vanskeligst tilgjengelig for innkjøp? Litteraturforsyning - kartlegging 22.06."

Transkript

1 Litteraturforsyning - kartlegging 1. Hvilke medietyper er vanskeligst tilgjengelig for innkjøp? Utenlandske bøker. Både fag- og skjønnliteratur Studiebøker og bøker på andre språk enn norsk. Bruker Biblioteksentralen så langt det går an. Syns ikke det er vanskelig å skaffe litteratur. Verre å ha nok penger til å kjøpe den inn Bøker som ikke kommer ut på store forlag, lokale utgivelser i fylket. hobbybøker og en del andre fag-/faktabøker som ikke kan kjøpes over studiebibliotekbudsjettet. usikker Vi har ikke bokhandel lokalt, er det noe som haster bruker Bokkilden, eller biblioteksentralen. En del fag-dvd Lokale utgivelser, enten det er fag eller skjønn. Egentlig ingen Hobbybøker. Lettleste gode, spennende bøker, og kombidokument Har ikke spesiele problemer å få tak i det vi ønsker å kjøpe inn Kan ikke nevne spesielle utfordringer her Vi handler alt på nett, siden det ikke er bokhandel her vi bor. Det vanskeligst tilgjengelige er å kjøpe fra utlandet. Finske bøker. Samiske, men vi bruker bloggen til Edel aktivt. Studielitteratur og fremmedspråkelig litteratur

2 2. Hvilke kriterier ligger til grunn for å foreta innlån av etterspurt tittel? Det kan være eldre titler eller fagliteratur som erfaringsmessig vil ha lite eller ingen utlån. Ingen kriterier, vi foretar alltid fjernlån dersom vi ikke har etterspurte tittel i samlinga, dersom vi har den, men er utlånt setter vi låner på venteliste. Vi mangler boka/mediet eller det er på langlån til andre. Spesiell litteratur som få er interessert i og lang veteliste i eget bibliotek. Vi har to leseklubber som ønsker flere eksemplar enn vi har selv. Låner har hastverk med å få litteraturen Økononomi - på nye ting. Tittel fins ikke her, og fins ikke i salg. Antar at tittel har liten interesse for andre lånere. Vi tar fjernlån på alle henvendelser som vi ikke vurderer å kjøpe inn selv. Om vi har bestemt oss for ikke å kjøpe en tittel, men at etterspøreslen øker, omgjør vi og kjøper inn tittelen. Fjernlåner bøker etter ønsker fra brukerne. Fjørnlåner gjennom vertskommuneprosjektet, dvs at jeg kontakter Lenvik når det er noe jeg har bruk for. Ingen kriterier. Vi skaffer våre brukere det de vil ha som ikke finnes i vår samling 1. Vi har ikke boken i vår katalog. 2. Boken er ikke etterspurt nok til å gjøre innkjøp av boken. Dette vurderes i forhold til antall etterspurte titler. -Boka er noen år gammel og bib. har ikke planner å kjøpe inn boka. -Fag/pensumbøker Økonomi. Liten relevans for egen boksamling. Pensumlitteratur hvor samme tittel lånes parallellt opptil flere ganger. - at biblioteket ikke eier boka - at biblioteket ikke kommer til å kjøpe boka - at boka ikke finnes på et annet bibliotek på stedet Liten Etterspørsel, kanskje eldre bok, slik at den allerede er tilgjengelig i et bibliotek. Eventuelt spesiell bok slik at den ikke kan kjøpes, men må lånes av andre. Vi skaffer det låner ønsker - og vi strekker oss langt for fornøyde lånere. Ingen spesielle. Vi fjernlåner det som blir etterspurt og som vi ikke har selv. Vi har en lav terskel for innlån siden vår beliggenhet er ganske isolert. Låner ikke inn helt nye bøker, - da vurderer vi heller innkjøp. Bestiller for det meste pensum og tilleggslitteratur til studenter. Kjøper lite der, fordi tema og bøker varierer fra år til år. "Bestselgere" kjøper vi selv (skal vi gjøre) Så lenge låner har et lånekort fjernlåner vi det låneren etterspør.

3 3. Hvilke kriterier ligger til grunn for å foreta innkjøp av etterspurt tittel? Titler eller emner som erfaringsmessig har stort utlån. Kostnader til frakt vil ved 2-4 fjernlån ofte være større enn det tittelen koster. Dersom det er en ny og aktuell tittel og ventelista hos fjernlånsbibliotek er lang, så kjøper vi den inn. Også hvis det er relevant litteratur for lokalsamlinga. Innkjøp når det regnes med flere utlån (og det ikke er kjøpestopp). At det er litteratur som flere lånere kan ha interesse av og at litteraturen kan skaffes og vi har midler til å kjøpe den inn Etterspurt av flere hos oss Stor mediafokus Høye salgstall Lokal relevans Bok som vil ha lang holdbarhet,som strikkebøker, floraer o.l. Viktig tema Bok for barn/ungdom Barnebok eller ungdomsbok Vi kjøper inn hvis etterspørselen er stor, og budsjettet strekker til. Er usikker- er ny, men har spurt Lenvik når jeg har fått ønsker fra brukerne. Aktuell litteratur som flere etterspør. 1. Vi har ikke boken i vår katalog. 2. Boken er etterspurt nok til å gjøre innkjøp av boken. 3. Dersom det er en fagbok som kan brukes av fjern-studenter, vil det være naturlig å kjøpe boken. -Bøker som blir lånt ut flere ganger -Bøker til lokalsamling -Bøker som anbefalt av faste lånere Kvalitet. Relevans for flere lånere. Økonomi. vanlige bokvalgskriterier, som kvalitet, pris, etterspørsel etc. At den er etterspurt. Hvis den i tillegg er ny, så kjøpes den inn. Eventuelt for at den omhandler et tema som er veldig aktuelt. Størrelsen på etterspørselen, vurdering av potensiale for utlån til flere enn 1låner Ingen spesielle. Det er vel pga at mengden av etterspurte titler ikke blir så stor hos oss i en liten kommune. Vi kjøpen inn etterspurt tittel dersom vi mener det er en bok som flere lånere vil ha glede av hvis den allerede finnes i biblioteket. Det folk etterspør kjøper vi. Har bommet ang hva vi tror folk vil etterspørre, så nå kjøper vi etterspurte titler når de spørres etter. Har også "Bestselger abonnement" til BS. Fornøyd med det. Vurderer å innføre flere abonnement, bl.a. lydbøker og til barn/unge. Dersom det er tittler vi vet blir mye etterspurt kjøper vi som regel inn dersom vi har penger på budsjett.

4 4. Hvilke medietyper mangler i forhold til etterspørsel? Kjøper stort sett inn det som lånerne ønsker, men begrenser innkjøpene til å gjelde de mest brukte formene. Vi har lite litteratur som brukes av studenter, disse må vi stort sett alltid fjernlåne. Har av og til spørsmål etter musikk, men vi kjøper bare inn for barn, da vi ikke har budsjett til å kjøpe for ungdom og voksne. Formidler noe fra Harstad bibliotek Synes fylket har stor bredde på samlingen, vet ikke om det mangler så mye? DVD, lydbøker/bok, nye faktabøker og hobbybøker. Ser at en del klassikere innen barn/ungdom er utslitte og må fornyes. Lydbøker Flere eksemplarer av populær litteratur Språkkurs, fagbøker til fjern-studenter, mest innenfor helse og skole. Faglitteratur/studiebøker Digikort Mp3. Fag lyd. Ingen Lettleste bøker for ungdom, og som kan brukes for å lære norsk. Kombidokument nyere faglitteratur innenfor pedagogikk, helse, ledelse m.v. (etterutdanning voksne) Her vil jeg fremheve lydbøker. Ingen ssesielle mangler i form av medietyper. Men vi har stor etterspørsel etter litteratur knyttet til enkeltstudier folk tar som fjernstudier. Faglitteratur/Pensumlitteratur. Lydbøker, filmer og spill Studie, fremmedspråkelig, og oversatt skjønn

5 5. Hvilke medietyper burde biblioteket ha mer av i forhold til etterspørsel? Biblioteket burde ha mer spill Film til barn/unge og voksne, lydbøker synes som et umettelig behov. Faglitteratur til studenter. Lydbøker, bøker om hobbyer, lettlesbøker, lokal littereatur Lydbøker for voksne og barn og flere voksenfilmer. Lydbøker - flere eksemplarer. Kanskje det burde kjøpes inn noen klassesett til barn og ungdom. Det varierer utfra årstid, filmslipp og andre ytre påvirkninger DVD, lydbøker/bok, nye faktabøker og hobbybøker. Klassikere innen barn/ungdom Lydbøker Film Fagbøker som må oppdateres ofte Språkkurs, fagbøker innenfor helsefag, og skole. Typisk utdanning, etterutdanning og liknende. Faglitteratur/studiebøker innen helsefag Studielitteratur. Faglitteratur fremmedspråklige.(eks. Stein på stein, Ny i Norge etc. Svært stor etterspørsel. Skjønnlitteratur utenom krim, på lyd. Bra som det er ( jevnt fordelt) Lettleste bøker faglitteratur knyttet til videreutdanning m.v. Flere lydbøker. Ikke noe spesielt som peker seg ut som jeg synes vi bør ha mer av. Vi har ikke tidligere hatt tilbud om spill, men har nå i høst gått til innkjøp av spillutstyr og spill. Lydbøker, filmer og spill oversatt skjønnlitteratur

6 6. Hvor ofte sjekker du innkomne fjernlånsbestillinger? % 31.6% 31.6% 1 0. Daglig Flere ganger pr. uke En gang pr. uke Annet Daglig 36,8% Flere ganger pr. uke 31,6% En gang pr. uke 0, Annet 31,6% N Hvilke medietyper lånes mest inn? Svar i prioritert rekkefølge hvor 1 er mest og 7 er minst. 62.5% % % 35.3% 29.4% % 26.7% 27.3% 21.1% 21.1% 22.2% 23.5% 23.5% 15.8% 16.7% 18.8% % 18.2% 18.2% 10.5% 11.1% 11.8% 11.8% 11.8% 9.1% 1 5.3% 5.6% 5.6% 5.6% 6.3% 6.3% 6.3% 6.7% 5.9% 5.9% 5.9% 5.9% Skjønnlitteratur Studielitteratur Eldre titler som ikke er å få kjøpt Annet

7 Skjønnlitteratur 15,8% 21,1% 26,3% 21,1% 5,3% 0, 10 Generell faglitteratur 16,7% 33,3% 22,2% 5,6% 11,1% 5,6% 5,6 Studielitteratur 62,5% 18,8% 0, 6,3% 0, 6,3% 6,3 Hobbylitteratur 0, 6,7% 0, 46,7% 26,7% 20, 0,0 Eldre titler som ikke er å få kjøpt 0, 11,8% 35,3% 11,8% 11,8% 23,5% 5,9 Nye titler som man velger å ikke kjøpe til eget bibliotek 5,9% 17,6% 5,9% 5,9% 23,5% 11,8% 29 Annet 18,2% 0, 18,2% 0, 9,1% 27,3% Skjønnlitteratur % 21.1% 21.1% 15.8% 10.5% 5.3% ,8% 2 21,1% 3 26,3% 4 21,1% 5 5,3% 6 0, 7 10,5% N 19

8 9. Generell faglitteratur % 22.2% 16.7% 11.1% 5.6% 5.6% 5.6% ,7% 2 33,3% 3 22,2% 4 5,6% 5 11,1% 6 5,6% 7 5,6% N Studielitteratur % 18.8% 6.3% 6.3% 6.3%

9 1 62,5% 2 18,8% 3 0, 4 6,3% 5 0, 6 6,3% 7 6,3% N Hobbylitteratur % 26.7% % , 2 6,7% 3 0, 4 46,7% 5 26,7% 6 20, 7 0, N 15

10 12. Eldre titler som ikke er å få kjøpt % 23.5% 11.8% 11.8% 11.8% 5.9% , 2 11,8% 3 35,3% 4 11,8% 5 11,8% 6 23,5% 7 5,9% N Nye titler som man velger å ikke kjøpe til eget bibliotek % 23.5% 17.6% 11.8% 5.9% 5.9% 5.9%

11 1 5,9% 2 17,6% 3 5,9% 4 5,9% 5 23,5% 6 11,8% 7 29,4% N Annet % 27.3% 18.2% 18.2% 9.1% ,2% 2 0, 3 18,2% 4 0, 5 9,1% 6 27,3% 7 27,3% N 11

12 15. Til hvilke lånergrupper er det mest innlån? % 42.1% % Barn Studenter Voksne Barn 5,3% Studenter 52,6% Voksne 42,1% N Hvilke bibliotek lånes det mest inn fra? 72.2% 66.7% % 33.3% Fagbibliotek Folkebibliotek NBR/DEP 1 I fylket: 5.6% 0. Utenfor fylket: Fagbibliotek Folkebibliotek NBR/DEP N I fylket: 22,2% 72,2% 5,6% 18 Utenfor fylket: 33,3% 0, 66,7% 15

13 17. I fylket: % 72.2% 1 5.6% Fagbibliotek Folkebibliotek NBR/DEP Fagbibliotek 22,2% Folkebibliotek 72,2% NBR/DEP 5,6% N Utenfor fylket: % 66.7% 1 0. Fagbibliotek Folkebibliotek NBR/DEP Fagbibliotek 33,3% Folkebibliotek 0, NBR/DEP 66,7% N 15

14 19. Vi ser nedgang i antall bestillinger til fylkesbiblioteket. Skyldes dette: % 36.8% 31.6% 26.3% 10.5% 36.8% Vi har ikke tittelen Du har flere bestillinger og sender alle til samme eierbibliotek uten å sjekke fylkesbiblioteket Vi har ikke tittelen 21,1% Tittelen er utlånt 36,8% Tittelen er utlånt og har lang venteliste 31,6% Du har flere bestillinger og sender alle til samme eierbibliotek uten å sjekke fylkesbiblioteket 26,3% Leveringstiden fra fylkesbiblioteket er for lang 10,5% Annet 36,8% N Hvor ofte bestiller du musikk, noter eller musikklitteratur fra Harstad? 94.7% % Ukentlig Annenhver uke Månedlig Annet

15 Ukentlig 0, Annenhver uke 5,3% Månedlig 0, Annet 94,7% N Hvor ofte bestiller du samiske medier fra Samisk bibliotektjeneste? 94.7% % Ukentlig Annenhver uke Månedlig Annet Ukentlig 0, Annenhver uke 0, Månedlig 5,3% Annet 94,7% N 19

16 22. Hvilke innkjøpskanaler bruker dere? Lokale bokhandlere Biblioteksentralen Haugen bok Bokklubber Biblioteksentralen Haugenbok Platekompaniet Bokklubben Biblioteksentralen, så sant de har mediet, og det ikke har urimelig høy pris sammenliknet med andre. Biblioteket har BS+-avtale og følger den. Biblioteksentralen Lydbokforlaget Harstad Libris Biblioteksentralen Bokhuset Libris Bok og Skjervøy, Skjervøy Platekompaniet Andre (KaraBok...) Internett: Biblioteksentralen og bokkilden og libris Nettbokhandlere og lokal bokhandel i området. Biblioteksentralen (BS+) Bokkilden Tromsø bokhandel (lokal litteratur) Biblioteksentralen, Bokklubben, Libris Tromsø -Lokale bokhandlere -Bokklubber -Forlagene -Nettbutikkene (cdon.com) Biblioteksentralen - BS Medievalg Haugen bok Lydbokforlaget Bok & Media (lokalt) Kjøper mestparten av dvd er i lokal butikk. Biblioteksentralen, lokal bokhamdel, nettbokhandel (adlibris), Amazon (lite brukt), div. spesialleverandører, Tronsmo (tegneserier) Biblioteksentralen. Lokal bokhandel. CDON.com. Av og til direkte fra forlag. Biblioteksentralen og Bokkilden Noe direkte fra Gyldendal f.eks. BS+ Lokale kanaler ift lokale utgivelser Forlaget Kristiansen mht 2. verdenskrig Tilbud som dukker opp pr nett Nettbutikker Biblioteksentralen Libris Tromsø (lokal nordnorsk litteratur) Samisk bokhandel på nett Finsk nettbokhandel Platekompaniet (filmer) Biblioteksentralen, bokklubber og andre bokhandlere.

17 23. Hvilke innkjøpskanaler mangler dere? Vet ikke. DE fleste behov dekkes med dem vi har. Har ikke savnet noen Vet ikke vet ikke Gode ordninger for innkjøp av fagbøker Ingen, så vidt vi kan se. Ingen, etter at biblioteket fikk anledning til å benytte seg av kredittkort savner ikke noe spesielt men det er kanskje for at bokbudsjettet er så lite... Lokal bokhandel Feks. å kunne bestille fra Amazon 24. Er det lett å ha oversikt over hva som utgis? % Ja 68.4% Nei Ja 31,6% Nei 68,4% N 19

18 25. Er biblioteket del av et regionalt samarbeid? 84.2% Ja 15.8% Nei Ja 84,2% Nei 15,8% N Inkluderer dette samarbeid om: 87.5% Innlån 12.5% Mediekjøp Innlån 87,5% Mediekjøp 12,5% N 8

19 27. Hvor mye tid pr. uke brukes til å søke og bestille titler? % 21.1% 15.8% 5.3% 5.3% 0-1 time 1-3 timer 3-5 timer 5-7 timer Annet 0-1 time 15,8% 1-3 timer 52,6% 3-5 timer 21,1% 5-7 timer 5,3% Annet 5,3% N Hvor mye tid pr. uke brukes til å låne ut, pakke og sende og returnere fjernlån? % 36.8% 26.3% 1 5.3% 5.3% 0-1 time 1-3 timer 3-5 timer 5-7 timer Annet

20 0-1 time 26,3% 1-3 timer 36,8% 3-5 timer 26,3% 5-7 timer 5,3% Annet 5,3% N Hvor mye tid pr. uke brukes til å holde seg oppdatert om nye utgivelser? % 63.2% 1 5.3% 5.3% time 1-3 timer 3-5 timer 5-7 timer Annet 0-1 time 26,3% 1-3 timer 63,2% 3-5 timer 5,3% 5-7 timer 0, Annet 5,3% N 19

21 30. Hvor store emballasjeutgifter hadde biblioteket siste år? Gjenbruk av embalasje Vi praktiserer kun gjenbruk på emballasje - men teip kjøper vi, ca 1000 kroner. Bruker gjenbruksemballasje, har ikke hatt behov for å kjøpe noe utover limbånd. Vi driver mest med gjenbruk ingen - gjenbruk Har til nå kun holdt oss til gjenbruk av postposer og bokesker vet ikke Vi har ingen utgifter, gjenbruk av poser. Kun utgifter til pakketape. Kr 0,- vi bruker bare brukte brev og esker. 3000,- Dekkes av fylkesbiblioteket Det var minimalt i fjor(biblioteket lå nede store deler av året) Lite 0,- (vi klarer oss med gjenbruk av emballasje fra mottatt post) emballasje er vi flinke til å gjenbruke, så det er ikke mye utgifter vi har på dette. ca 500,- kr året Vet ikke. Betales sentralt i kommunen. Ingen, vi gjenbruker konvolutter og esker. Små utgifter til dette. Som regel gjennbruk

22 31. Hvor store portoutgifter hadde biblioteket siste år? Budsjettert med kr , Blir ca i Dette er anslag for pakker over 1 kg. De under går via kommunens frankeringsmaskin og belaster ikke bibliotekets konto, går på felleskontoen Har først i høst blitt fakturert og ca. kr hittil ca , vet ikke Ingen. Porto går ikke av bibliotekets budsjett. kr 6900, ;- Dekkes av fylkesbiblioteket 2011 ingen ting, sålangt i år ca 600kr Omtrent kr. 1000,- det har jeg ikke eksakt oversikt over. Portutgifteen er felles for hele kommunen. Vi er den avdelingen som sender mest pakkepost. dette går inn i portoutgifter generelt og blir ikke spesielt belastet bibliotek Vet ikke. Betales sentralt i kommunen. ca kr

23 32. Bruker du EDI-SOFT for registering av pakkesendinger? % Ja 70.6% Nei Ja 29,4% Nei 70,6% N Har portoutgiftene økt eller gått tilbake? 92.9% Økt 7.1% Gått tilbake Økt 92,9% Gått tilbake 7,1% N 14

24 34. Hva slags transport brukes for å sende pakker? % % Posten Tollpost Globe Norsk bibliotektransport Kommunal transportordning 22.2% Annet Posten 72,2% Tollpost Globe 0, Norsk bibliotektransport 0, Kommunal transportordning 5,6% Annet 22,2% N Er biblioteket med på noen regional transportordning? 83.3% % 11.1% Ja Nei Annet

25 Ja 5,6% Nei 83,3% Annet 11,1% N Hvor mange LII-bestillinger (lånerinitierte innlån) mottar biblioteket pr uke? X x Vet ikke at vi har mottatt noen LII-bestillinger, tror ikke det.

Generell informasjon om biblioteket. Svar for hovedbiblioteket. 1. I hvilket fylke ligger folkebiblioteket deres?

Generell informasjon om biblioteket. Svar for hovedbiblioteket. 1. I hvilket fylke ligger folkebiblioteket deres? Generell informasjon om biblioteket Svar for hovedbiblioteket 1. I hvilket fylke ligger folkebiblioteket deres? Akershus Aust-Agder Buskerud Finmark Hedmark Hordaland Møre og Romsdal Nordland Nord-Trøndelag

Detaljer

Samsøk og samlinger og samarbeid Konsekvenser av samsøktjenester for brukeren og bibliotekene

Samsøk og samlinger og samarbeid Konsekvenser av samsøktjenester for brukeren og bibliotekene Samsøk og samlinger og samarbeid Konsekvenser av samsøktjenester for brukeren og bibliotekene Erfaringer med norgeslån fredag 19. mars 2010 Cathrine Undhjem Fylkesbiblioteket i Akershus Bakgrunn Norgeslån

Detaljer

Norgeslån himmel eller helvete eller noe midt imellom. 13. desember 2010 Cathrine Undhjem Fylkesbiblioteket i Akershus

Norgeslån himmel eller helvete eller noe midt imellom. 13. desember 2010 Cathrine Undhjem Fylkesbiblioteket i Akershus Norgeslån himmel eller helvete eller noe midt imellom 13. desember 2010 Cathrine Undhjem Fylkesbiblioteket i Akershus Bakgrunn Norgeslån 2008. Norgeslånere de begynte å bestille! Akershus 22 kommuner 500.000

Detaljer

Norgeslån i praksis. 22.april 2010 Larvik Cathrine Undhjem Fylkesbiblioteket i Akershus

Norgeslån i praksis. 22.april 2010 Larvik Cathrine Undhjem Fylkesbiblioteket i Akershus Norgeslån i praksis 22.april 2010 Larvik Cathrine Undhjem Fylkesbiblioteket i Akershus 1 Bakgrunn Norgeslån 2008. Norgeslånere de begynte å bestille! Akershus 22 kommuner 500.000 mennesker. Transportordning

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 5/15 Tjenesteutvalget 11.02.2015 Formannskapet 21.01.2015 Kommunestyret 29.01.2015

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 5/15 Tjenesteutvalget 11.02.2015 Formannskapet 21.01.2015 Kommunestyret 29.01.2015 Søgne kommune Arkiv: C60 Saksmappe: 2014/3503-37802/2014 Saksbehandler: Kristian Strøm-Fladstad Dato: 19.11.2014 Saksframlegg Revidert utlånsreglement for Søgne bibliotek Utv.saksnr Utvalg Møtedato 5/15

Detaljer

Hva har skjedd med det solidariske nettverket? Fjernlånsundersøkelse blant norske folkebibliotek

Hva har skjedd med det solidariske nettverket? Fjernlånsundersøkelse blant norske folkebibliotek Hva har skjedd med det solidariske nettverket? Fjernlånsundersøkelse blant norske folkebibliotek Ruth Ørnholt, Hordaland fylkesbibliotek Foto: Sigrid Furnes Fra boksamling til møteplass Bibliotekloven:

Detaljer

Bibliotekstatistikk for 2013

Bibliotekstatistikk for 2013 Bibliotekstatistikk for 2013 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonens Navn Besøksadresse Postadresse Telefon, faks og e-post Kontaktperson Statistikkskjema for fylkesbibliotek Side: 1 av 6 Side 2 - Samlinger

Detaljer

Folkebibliotekene og fjernlån, innlån, samlingsutvikling - i dag og i framtiden

Folkebibliotekene og fjernlån, innlån, samlingsutvikling - i dag og i framtiden Folkebibliotekene og fjernlån, innlån, samlingsutvikling - i dag og i framtiden Gjennomført av Sentio Research Norge Mars/april 2014 Om undersøkelsen Undersøkelsen handler om folkebibliotekenes synspunkter

Detaljer

En undersøkelse om norske folkebiblioteks arbeid med fjernlån, innlån og samlingsutvikling Del II

En undersøkelse om norske folkebiblioteks arbeid med fjernlån, innlån og samlingsutvikling Del II En undersøkelse om norske folkebiblioteks arbeid med fjernlån, innlån og samlingsutvikling Del II «Sharing is caring», Stockholm 24. april 2015 Ruth Ørnholt, Hordaland fylkesbibliotek Foto: Sigrid Furnes

Detaljer

Undersøkelse om bruk av metadata fra Nasjonalbiblioteket. Mai 2017

Undersøkelse om bruk av metadata fra Nasjonalbiblioteket. Mai 2017 Undersøkelse om bruk av metadata fra Nasjonalbiblioteket Mai 2017 Om undersøkelsen Datainnsamlingen ble gjennomført på nett gjennom Questback i perioden 3.5-12.5 2017 Det ble sendt ut invitasjon til undersøkelsen

Detaljer

God smak og kvalitet eller det folk vil ha? Roswitha Skare Universitetet i Tromsø

God smak og kvalitet eller det folk vil ha? Roswitha Skare Universitetet i Tromsø God smak og kvalitet eller det folk vil ha? Samlingsutvikling i folkebibliotek Roswitha Skare Universitetet i Tromsø Hva er samlingsutvikling? handler om å ta avgjørelser om hva å ta inn like mye som om

Detaljer

Leserundersøkelsen 2012 Lesing, kjøp & handelskanaler

Leserundersøkelsen 2012 Lesing, kjøp & handelskanaler Leserundersøkelsen 2012 Lesing, kjøp & handelskanaler Undersøkelsen er gjennomført av markedsanalyse- og rådgivningsselskapet Ipsos MMI på vegne av Den norske Forleggerforening og Bokhandlerforeningen.

Detaljer

Innledning om samlingsutvikling. Deichmanske, 04. november 2011

Innledning om samlingsutvikling. Deichmanske, 04. november 2011 Innledning om samlingsutvikling Copyright. http://www.runeguneriussen.no/ Deichmanske, 04. november 2011 Jannicke Røgler, Buskerud fylkesbibliotek Mål for møtet: Økt refleksjonsnivå om kassering og samlingsutvikling

Detaljer

Depotbiblioteket. Biblioteksøk. «Fra fjern og nær» Helén Sakrihei, Nasjonalbiblioteket

Depotbiblioteket. Biblioteksøk. «Fra fjern og nær» Helén Sakrihei, Nasjonalbiblioteket Depotbiblioteket Biblioteksøk «Fra fjern og nær» 31.10.17 Helén Sakrihei, Nasjonalbiblioteket Fjernlån og innlån i folkebibliotek 600 000 Kilde: Bibliotekstatistikken 500 000 400 000 300 000 200 000 100

Detaljer

Brukerundersøkelse. Det flerspråklige bibliotek -en oppsummering. Gjennomført oktober november 2015 av Sentio Research Norge

Brukerundersøkelse. Det flerspråklige bibliotek -en oppsummering. Gjennomført oktober november 2015 av Sentio Research Norge Brukerundersøkelse Det flerspråklige bibliotek -en oppsummering Gjennomført oktober november 2015 av Sentio Research Norge 1. Om undersøkelsen Bakgrunnen for undersøkelsen Sommeren 2015 lanserte kulturminister

Detaljer

Side 1 - Adresseinformasjon

Side 1 - Adresseinformasjon Side 1 - Adresseinformasjon Hvordan endre adresseopplysningene? Dette er adresseopplysningene vi har registrert. Øverst i skjemaet er det spørsmål om opplysningene nedenfor er riktige og fullstendige.

Detaljer

amiliesegmentet ele2 Leif Henrik Husom Oslo,

amiliesegmentet ele2 Leif Henrik Husom Oslo, amiliesegmentet ele2 Leif Henrik Husom Oslo, 04.03.2010 Leif.henrik.husom@perceptor.no 1 Kort om undersøkelsen: 1969 registrerte lånere av e-bøker har besvart undersøkelsen Invitasjon til bibliotekenes

Detaljer

Veiledning til skjema for mobil bibliotekvirksomhet

Veiledning til skjema for mobil bibliotekvirksomhet Veiledning til skjema for mobil bibliotekvirksomhet Skjemaet skal fylles ut av de folke- og fylkesbibliotek som driver mobil bibliotekvirksomhet (bokbuss, bokbil eller bokbåt). Ved interkommunalt samarbeid

Detaljer

Undersøkelse for Stavanger Bibliotek Jakten på ikke-brukeren

Undersøkelse for Stavanger Bibliotek Jakten på ikke-brukeren Undersøkelse for Stavanger Bibliotek Jakten på ikke-brukeren April 2007 Om undersøkelsen Bakgrunn Biblioteket ønsker å kartlegge hvorfor enkelte ikke bruker biblioteket. I forkant ble det gjennomført fokusgrupper

Detaljer

Bibliotekstatistikk for 2015

Bibliotekstatistikk for 2015 Bibliotekstatistikk for 2015 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonens Navn Telefonnummer 1 Telefonnummer 2 E-post Besøksadresse Vei/gate Besøksadresse linje 2 Postnummer Poststed Postadresse Vei/gate/postboks

Detaljer

EBØKER PÅ BIBLIOTEKET. om et prosjekt, en del trusler og mange muligheter

EBØKER PÅ BIBLIOTEKET. om et prosjekt, en del trusler og mange muligheter EBØKER PÅ BIBLIOTEKET om et prosjekt, en del trusler og mange muligheter OM PROSJEKTET nasjonalt pilotprosjekt for utlån av ebøker i første omgang: norsk skjønnlitteratur støttet av ABM-utvikling første

Detaljer

Side 1 - Adresseinformasjon

Side 1 - Adresseinformasjon Side 1 - Adresseinformasjon Avdelingens Navn Telefonnummer 1 Telefonnummer 2 Telefonnummer 3 Faks E-post Besøksadresse Vei/gate Besøksadresse linje 2 Postnummer Poststed Postadresse Vei/gate/postboks Postadresse

Detaljer

Utskrift av bibliotekstatistikk for 2011

Utskrift av bibliotekstatistikk for 2011 Utskrift av bibliotekstatistikk for 2011 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonens Navn Tromsø bibliotek og byarkiv Besøksadresse Grønnegt. 94 9299 Tromsø Postadresse Postboks 6900 9299 Tromsø Telefon,

Detaljer

Utskrift av bibliotekstatistikk for 2013

Utskrift av bibliotekstatistikk for 2013 Utskrift av bibliotekstatistikk for 2013 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonens Navn Tromsø bibliotek og byarkiv Besøksadresse Grønnegt. 94 9299 Tromsø Postadresse Postboks 6901 9299 Tromsø Telefon,

Detaljer

Utskrift av bibliotekstatistikk for 2010

Utskrift av bibliotekstatistikk for 2010 Utskrift av bibliotekstatistikk for 2010 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonens Navn Tromsø bibliotek og byarkiv Besøksadresse Grønnegt. 94 9299 Tromsø Postadresse Postboks 6900 9299 Tromsø Telefon,

Detaljer

Lindesnes bibliotek. En «online» omvisning. Klikk disse blå boksene for å «navigere» rundt på biblioteket

Lindesnes bibliotek. En «online» omvisning. Klikk disse blå boksene for å «navigere» rundt på biblioteket Lindesnes bibliotek En «online» omvisning Klikk disse blå boksene for å «navigere» rundt på biblioteket www.lib.no www.lib.no Skranke Bibliotek Velkommen til Lindesnes bibliotek. Biblioteket ligger i 2.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 37/10 10/382 INNKJØP AV ALARMSENTRAL/ALARMER MEHAMN HELSESENTER

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 37/10 10/382 INNKJØP AV ALARMSENTRAL/ALARMER MEHAMN HELSESENTER Gamvik kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Samfunnshuset, restauranten Møtedato: 15.06.2010 Tid: 0900-1500 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall.

Detaljer

E-bøker! Seniornett Larvik 26. mai 2014. Rigmor Haug Larvik bibliotek

E-bøker! Seniornett Larvik 26. mai 2014. Rigmor Haug Larvik bibliotek E-bøker! Seniornett Larvik 26. mai 2014 Rigmor Haug Larvik bibliotek Hva er e-bøker? Definisjon Hvilken duppedings for å lese e-bøker? Nettbrett, lesebrett, smarttelefoner, pc Kjøpe e-bøker Ett eksempel

Detaljer

Vestfold fylkesbibliotek

Vestfold fylkesbibliotek Vestfold fylkesbibliotek Brukerundersøkelse 2013 Kvantitativ telefonundersøkelse Mai-juni 2013 Om undersøkelsen Oppdragsgiver, metode og utvalg: På vegne av Vestfold fylkeskommune ved Vestfold fylkesbibliotek

Detaljer

ebøker på biblioteket om et prosjekt, en del trusler og mange muligheter

ebøker på biblioteket om et prosjekt, en del trusler og mange muligheter ebøker på biblioteket om et prosjekt, en del trusler og mange muligheter OM PROSJEKTET nasjonalt pilotprosjekt for utlån av ebøker i første omgang: norsk skjønnlitteratur støttet av ABM-utvikling første

Detaljer

Bibliotekstatistikk: Grunnskolebibliotek. Adresseinformasjon

Bibliotekstatistikk: Grunnskolebibliotek. Adresseinformasjon Adresseinformasjon Hvordan endre adresseopplysningene? Dette er adresseopplysningene vi har registrert. Øverst i skjemaet er det spørsmål om opplysningene nedenfor er riktige. Se spesielt etter om feltene

Detaljer

Bibliotekstatistikk for 2016

Bibliotekstatistikk for 2016 Bibliotekstatistikk for 2016 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonens Navn Telefonnummer 1 Telefonnummer 2 E-post Besøksadresse Vei/gate Besøksadresse linje 2 Postnummer Poststed Postadresse Vei/gate/postboks

Detaljer

Side 1 - Adresseinformasjon

Side 1 - Adresseinformasjon Side 1 - Adresseinformasjon Hvordan endre adresseopplysningene? Dette er adresseopplysningene vi har registrert. Øverst i skjemaet er det spørsmål om opplysningene nedenfor er riktige og fullstendige.

Detaljer

Utskrift fra ABM-statistikk 2009

Utskrift fra ABM-statistikk 2009 Utskrift fra ABM-statistikk 2009 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonens Navn Tromsø bibliotek og byarkiv Besøksadresse Grønnegt. 94 9008 Tromsø Postadresse Postboks 752 9299 Tromsø Telefon, faks og

Detaljer

Folkebibliotek. Slik: Ikke slik: Krysser du i feil rute, fyll inn hele ruten slik: og sett nytt kryss i riktig rute. Din bakgrunn og erfaring

Folkebibliotek. Slik: Ikke slik: Krysser du i feil rute, fyll inn hele ruten slik: og sett nytt kryss i riktig rute. Din bakgrunn og erfaring Folkebibliotek I innbyggerundersøkelsens første del svarte du at du hadde erfaring med et folkebibliotek i løpet av de siste 12 månedene. Har du brukt flere folkebibliotek, så svar ut fra din erfaring

Detaljer

Lånekort for barn under 15 år

Lånekort for barn under 15 år Lånekort for barn under 15 år Barn mellom 6-14 år kan få lånekort som er gyldig til å bruke på alle avdelinger av Trondheim folkebibliotek. Lånekortskjema Skriv ut lånekortskjema for barn under 15 på siste

Detaljer

ÅRSMELDING FOR BIBLIOTEKET PÅ ÅRSTAD VGS 2010

ÅRSMELDING FOR BIBLIOTEKET PÅ ÅRSTAD VGS 2010 ÅRSMELDING FOR BIBLIOTEKET PÅ ÅRSTAD VGS 2010 Årsmelding 2010 Årstad vgs Generelt Utlån: 7.168 (Dette er en oppgang på 25% fra 2009!!!) hvorav 4.867 er andre medier enn bøker. (3.132 lån var til ansatte,

Detaljer

Dokumentlevering utfordringer og muligheter

Dokumentlevering utfordringer og muligheter Dokumentlevering utfordringer og muligheter BIBSYS Brukermøte 2007 Temamøte Onsdag 18.04.07 kl.13-16 Endret innhold på temamøtet Automatisering av fjernlån Dokumentlevering: utfordringer og muligheter

Detaljer

Bibliotekstatistikk: Fengselsbibliotek. Adresseinformasjon

Bibliotekstatistikk: Fengselsbibliotek. Adresseinformasjon Adresseinformasjon Hvordan endre adresseopplysningene? Dette er adresseopplysningene vi har registrert. Øverst i skjemaet er det spørsmål om opplysningene nedenfor er riktige og fullstendige. Se spesielt

Detaljer

Utskrift fra ABM-statistikk 2008

Utskrift fra ABM-statistikk 2008 Utskrift fra ABM-statistikk 2008 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonens Navn Tromsø bibliotek og byarkiv Besøksadresse Grønnegt. 94 9008 Tromsø Postadresse Postboks 752 9299 Tromsø Telefon, faks og

Detaljer

Velkommen til kurs i regi av Kristiansand folkebibliotek. ebokbib. For Android enheter

Velkommen til kurs i regi av Kristiansand folkebibliotek. ebokbib. For Android enheter Velkommen til kurs i regi av Kristiansand folkebibliotek ebokbib For Android enheter Kurs i regi av Kristiansand folkebibliotek 20182017 Innholdsfortegnelse Om ebokbib... 2 Skaffe seg e-bokappen... 2 Skaffe

Detaljer

Bibliotekstatistikk: Bibliotek i videregående skole. Adresseinformasjon

Bibliotekstatistikk: Bibliotek i videregående skole. Adresseinformasjon Adresseinformasjon Hvordan endre adresseopplysningene? Dette er adresseopplysningene vi har registrert. Øverst i skjemaet er det spørsmål om opplysningene nedenfor er riktige. Se spesielt etter om feltene

Detaljer

Bibliotekstatistikk for 2016

Bibliotekstatistikk for 2016 Bibliotekstatistikk for 2016 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonens Navn Besøksadresse Postadresse Telefon, faks og e-post Kontaktperson Statistikk - skjema for folkebibliotek Side: 1 av 9 Side 2 -

Detaljer

Kvalitets- og resultatindikatorer sammenligning mellom de fire gamle universitetsbibliotekene (Oslo, Bergen, Trondheim, Tromsø)

Kvalitets- og resultatindikatorer sammenligning mellom de fire gamle universitetsbibliotekene (Oslo, Bergen, Trondheim, Tromsø) Analysegruppe 2009 Kvalitets- og resultatindikatorer sammenligning mellom de fire gamle universitetsbibliotekene (Oslo, Bergen, Trondheim, Tromsø) Både en del indikatorer som opprinnelig ble utarbeidet

Detaljer

Bibliotekstatistikk for 2014

Bibliotekstatistikk for 2014 Bibliotekstatistikk for 2014 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonens Navn Besøksadresse Postadresse Telefon, faks og e-post Kontaktperson Kontaktperson Telefonnummer E-post Statistikkskjema for folkebibliotek

Detaljer

Bibliotekstatistikk for 2010

Bibliotekstatistikk for 2010 Bibliotekstatistikk for 2010 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonens Navn Besøksadresse Vei/gate Postnr. Poststed Postadresse Vei/gate/postboks Postnr. Poststed Telefon, faks og e-post Telefonnummer

Detaljer

Fylkesbibliotekstatistikk for 2011

Fylkesbibliotekstatistikk for 2011 Fylkesbibliotekstatistikk for 2011 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonen sitt namn Besøksadresse Postadresse Telefon, faks og e-post Kontaktperson Kontaktperson Telefonnummer E-post Statistikkskjema

Detaljer

Bransjestatistikk. Den norske Forleggerforening - Forleggerforeningens servicekontor

Bransjestatistikk. Den norske Forleggerforening - Forleggerforeningens servicekontor Bransjestatistikk 2 2 Den norske Forleggerforening - Forleggerforeningens servicekontor Den norske Forleggerforening - Forleggerforeningens servicekontor Bransjestatistikk INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLD DEL

Detaljer

Adresseinformasjon. Bibliotekstatistikk: Mobile bibliotek

Adresseinformasjon. Bibliotekstatistikk: Mobile bibliotek Adresseinformasjon Hvordan endre adresseopplysningene? Dette er adresseopplysningene vi har registrert. Øverst i skjemaet er det spørsmål om opplysningene nedenfor er riktige og fullstendige. Se spesielt

Detaljer

Innfallsvinkel: Helse- og omsorg har i sine utredninger forutsatt at biblioteket flyttes ut fra sykehjemsbygget

Innfallsvinkel: Helse- og omsorg har i sine utredninger forutsatt at biblioteket flyttes ut fra sykehjemsbygget Delutredning 2 Kuplanær/FDV Tjenestestruktur - Aure Folkebibliotek, lokaler Tustna Innfallsvinkel: Helse- og omsorg har i sine utredninger forutsatt at biblioteket flyttes ut fra sykehjemsbygget Bibliotekets

Detaljer

delefredag #6 fjernlån

delefredag #6 fjernlån delefredag #6 fjernlån FJERNLÅN hva sier loven? Kapi%el I. Folkebibliotekenes formål og virksomhet. 1. Målse&ng Folkebibliotekene skal ha 8l oppgave å fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet

Detaljer

Rapport fra e-bokkonsortiet Vestfold Januar 2017

Rapport fra e-bokkonsortiet Vestfold Januar 2017 Rapport fra e-bokkonsortiet Vestfold 2014-2016 Januar 2017 1 Innhold Innledning... 3 Økonomi... 3 Samlingsutvikling... 3 Innkjøp... 3 Norsk kulturfonds innkjøpsordning for litteratur... 4 Utviklingen i

Detaljer

LANERREGLEMENT FOR FAUSKE BIBLIOTEK MI AVD.

LANERREGLEMENT FOR FAUSKE BIBLIOTEK MI AVD. FORSLAG: LANERREGLEMENT FOR FAUSKE BIBLIOTEK MI AVD. Gjeldene fra 01.05.2008 LÂNEKORT. Det 00 o er gratis ß bli o. registrert o som o 00 Ißner. Lßnekortet. oskal tas med ved besøk.. Biblioteket kan kreve

Detaljer

Røyken bibliotek. Grønn, nær og levende. Informasjon og låneregler RØYKEN. kommune

Røyken bibliotek. Grønn, nær og levende. Informasjon og låneregler RØYKEN. kommune Røyken bibliotek Informasjon og låneregler RØYKEN kommune Grønn, nær og levende Velkommen til oss Bibliotek, geologisenter og cementmuseum Biblioteket- ditt pusterom Røyken bibliotek består av hovedbiblioteket

Detaljer

Utskrift fra ABM-statistikk 2004

Utskrift fra ABM-statistikk 2004 Utskrift fra ABM-statistikk 2004 Adresseinformasjon Institusjonens Navn Bremanger folkebibliotek Besøksadresse Rådhuset 6721 Svelgen Postadresse Postboks 104 6721 Svelgen Telefon, faks, e-post og URL Telefonnummer

Detaljer

Utskrift fra ABM-statistikk 2006

Utskrift fra ABM-statistikk 2006 Utskrift fra ABM-statistikk 2006 Adresseinformasjon Institusjonens Navn Bremanger folkebibliotek Besøksadresse Rådhuset 6721 Svelgen Postadresse Postboks 104 6721 Svelgen Telefon, faks og e-post Telefonnummer

Detaljer

Bokundersøkelsen 2010 Lesing, kjøp &handelskanaler

Bokundersøkelsen 2010 Lesing, kjøp &handelskanaler Bokundersøkelsen 2010 Lesing, kjøp &handelskanaler Undersøkelsen er gjennomført av markedsanalyse- og rådgivningselskapet Synovate på vegne av Den norske Forleggerforening og Bokhandlerforeningen. Metode

Detaljer

Utskrift fra ABM-statistikk 2005

Utskrift fra ABM-statistikk 2005 Utskrift fra ABM-statistikk 2005 Adresseinformasjon Institusjonens Navn Bremanger folkebibliotek Besøksadresse Rådhuset 6721 Svelgen Postadresse Postboks 104 6721 Svelgen Telefon, faks, e-post og URL Telefonnummer

Detaljer

Andre Medier. Kommunale folkebibliotek i Finnmark 2011 14.06.2012 M.

Andre Medier. Kommunale folkebibliotek i Finnmark 2011 14.06.2012 M. Andre Medier Kommunale folkebibliotek i Finnmark 2011 14.06.2012 M. Andre medier... 3 Utlån... 3 Totalt utlån andre medier 2004-2011... 3 Figur 1... 4 Figur 2... 4 Utlån medietype... 5 Utlån musikk totalt

Detaljer

NBT. Viser til de siste meldingene om Norsk Bibliotek Transport AS på Biblioteknorge.

NBT. Viser til de siste meldingene om Norsk Bibliotek Transport AS på Biblioteknorge. Til den det måtte angå Oslo, 16. desember 2011 NORSK BIBLIOTEK TRANSPORT AS Viser til de siste meldingene om Norsk Bibliotek Transport AS på Biblioteknorge. Undertegnede ønsker med dette å komme med en

Detaljer

Lyrikk, takk! Formidlingsturné. Trondheim, 14.11.2013

Lyrikk, takk! Formidlingsturné. Trondheim, 14.11.2013 Lyrikk, takk! Formidlingsturné Trondheim, 14.11.2013 Kulturrådet 2013 Kulturfondet 2013 Rådet 10 medlemmer og 4 varamedlemmer oppnevnt av Kongen i Statsråd (Kulturdepartementet) - alle kunstfeltene er

Detaljer

Nyheter i Mikromarc. Ny og forbedret funksjonalitet. Innkjøp. Mikromarc 3.5.1.0 14. november 2011. Produkt Versjon Slippdato

Nyheter i Mikromarc. Ny og forbedret funksjonalitet. Innkjøp. Mikromarc 3.5.1.0 14. november 2011. Produkt Versjon Slippdato Nyheter i Mikromarc Produkt Versjon Slippdato Mikromarc 3.5.1.0 14. november 2011 Ny og forbedret funksjonalitet Nedenfor finner du en kort beskrivelse av ny og endret funksjonalitet i denne versjonen.

Detaljer

Bibliotekstatistikk: Fylkesbibliotek

Bibliotekstatistikk: Fylkesbibliotek Side 1 - Adresseinformasjon Hvordan endre adresseopplysningene? Dette er adresseopplysningene vi har registrert. Øverst i skjemaet er det spørsmål om opplysningene nedenfor er riktige og fullstendige.

Detaljer

BRANSJESTATISTIKK. Den norske Forleggerforening - Forleggerforeningens servicekontor

BRANSJESTATISTIKK. Den norske Forleggerforening - Forleggerforeningens servicekontor BRANSJESTATISTIKK 2 4 Den norske Forleggerforening - Forleggerforeningens servicekontor Den norske Forleggerforening - Forleggerforeningens servicekontor BRANSJESTATISTIKK INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLD

Detaljer

UNIVERSITETSBIBLIOTEKET I BERGEN. Bibliotek for kunst og design

UNIVERSITETSBIBLIOTEKET I BERGEN. Bibliotek for kunst og design UNIVERSITETSBIBLIOTEKET I BERGEN Bibliotek for kunst og design UNIVERSITETET I BERGEN 24.03.2017 SIDE 2 khib.oria.no UNIVERSITETET I BERGEN Lånekort og lånetid Bibliotek for kunst og design er åpent for

Detaljer

Psykisk helse for barn og unge (Ref #1307349456634)

Psykisk helse for barn og unge (Ref #1307349456634) Psykisk helse for barn og unge (Ref #1307349456634) Søknadssum: 450000 Kategori: Ny formidling Varighet: Toårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Troms fylkesbibliotek / 974793768 Postboks 6600

Detaljer

NORSK KULTURRÅD 2005

NORSK KULTURRÅD 2005 NORSK KULTURRÅD 2005 AVTALE MELLOM NORSK KULTURRÅD, DEN NORSKE FORLEGGER- FORENING, NORSK FORLEGGERSAMBAND OG DEN NORSKE FORFATTERFORENING OM REGLER FOR STATENS INNKJØPSORDNING FOR NY NORSK SKJØNNLITTERATUR

Detaljer

0 Endret ved lov 21 juni 2013 nr. 95 (ikr. 1 jan 2014 iflg. res. 21 juni 2013 nr. 747).

0 Endret ved lov 21 juni 2013 nr. 95 (ikr. 1 jan 2014 iflg. res. 21 juni 2013 nr. 747). Lovgrunnlag Folkebibliotekloven: Kapittel I. Folkebibliotekenes formål og virksomhet. 1.Målsetting Folkebibliotekene skal ha til oppgave å fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet, gjennom

Detaljer

NB mottar poster på norsk forlagslitteratur (inn i Bibsys) Samme dataene brukes i nettbutikk og søketjenester.

NB mottar poster på norsk forlagslitteratur (inn i Bibsys) Samme dataene brukes i nettbutikk og søketjenester. BS Katalogiserer alt vi selger: bøker, lydbøker, filmer, musikk (+ elektroniske medier) - ca 12.000 poster i året De fleste folkebibliotekene abonnerer på Bibbidata NB mottar poster på norsk forlagslitteratur

Detaljer

NORSK KULTURRÅD Juni 2006

NORSK KULTURRÅD Juni 2006 NORSK KULTURRÅD Juni 2006 AVTALE MELLOM NORSK KULTURRÅD, DEN NORSKE FORLEGGERFORENING, NORSK FORLEGGERSAMBAND, NORSK FAGLITTERÆR FORFATTER- OG OVERSETTERFORENING OG ABM-UTVIKLING OM REGLER FOR EN SELEKTIV

Detaljer

Ungdom og kredittkort

Ungdom og kredittkort Ungdom og kredittkort Undersøkelse blant tiendeklassinger august 2015 Informasjon om undersøkelsen Bakgrunn og formål Formålet med undersøkelsen er å kartlegge ungdoms holdning til og kunnskap om bruk

Detaljer

Sult. Rådmann, Nord-Aurdal kommune Omar Dajani

Sult. Rådmann, Nord-Aurdal kommune Omar Dajani Sult Et litterært Foretagende der tilbydes Deres Arbeidsplads for ogsaa at kunne stille Deres aandelige Sult i Deres Spisepause. Som rådmann i Nord-Aurdal kommune er eg stolt av å ha ansvaret for Nord-Aurdal

Detaljer

Hør en bok! Biblioteket for alle som strever med å lese trykt tekst VOKSEN

Hør en bok! Biblioteket for alle som strever med å lese trykt tekst VOKSEN Hør en bok! Biblioteket for alle som strever med å lese trykt tekst VOKSEN Vanskelig å lese trykt tekst? Vi har en bok til deg NLB er biblioteket for alle som har problemer med å lese trykt tekst og vanlige

Detaljer

Samsøk og samlinger og samarbeid - Noen betraktninger etter å ha testet funksjonalitet på tvers av systemene

Samsøk og samlinger og samarbeid - Noen betraktninger etter å ha testet funksjonalitet på tvers av systemene Norgeslån på tvers Samsøk og samlinger og samarbeid - Noen betraktninger etter å ha testet funksjonalitet på tvers av systemene Innlegg på 72. bibliotekmøtet på Hamar 19. mars 2010 Anne Berit Brandvold,

Detaljer

Brukarundersøking Bibliotek. Resultat

Brukarundersøking Bibliotek. Resultat Brukarundersøking Bibliotek 2012 Resultat 30 enheter(kommune) er med i lands-snittet Side Luster Land Høyest kommune Lavest kommune Slik svarer du på spørsmålene - - - - Service 5,4 5,2 5,7 4,7 Brukermedvirkning

Detaljer

Bibliotekplan for Nordkapp bibliotek 2006-2010

Bibliotekplan for Nordkapp bibliotek 2006-2010 Bibliotekplan for Nordkapp bibliotek 2006-2010 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning -------------------------------------------------------------------------- 3 1.1 Hva sier loven?-------------------------------------------------------------------

Detaljer

VURDERING AV KVALITETEN PÅ BIBLIOTEKETS TJENESTER

VURDERING AV KVALITETEN PÅ BIBLIOTEKETS TJENESTER VURDERING AV KVALITETEN PÅ BIBLIOTEKETS TJENESTER Bibliotekets tjenester overfor studenter og fagpersonale skal dekke mange områder. Vi skal tilby ulike typer materialer som bøker, tidsskrifter, noter,

Detaljer

E-BØKER TIL BIBLIOTEKENE I AGDER - EVALUERING AV PRØVEDRIFT FOR E-BOKUTLÅN

E-BØKER TIL BIBLIOTEKENE I AGDER - EVALUERING AV PRØVEDRIFT FOR E-BOKUTLÅN 1 Saksframlegg Dato: Arkivref: 12.04.2016 2014/303-13643/2016 / C45 Saksbehandler: Randi Nilsen Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestingets kultur-, næringsog helsekomité Fylkestinget E-BØKER TIL BIBLIOTEKENE

Detaljer

Hovedutvalg for oppvekst. formannskapets møterom, Selbu rådhus

Hovedutvalg for oppvekst. formannskapets møterom, Selbu rådhus Selbu kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 22.05.2014 Tidspunkt: 17:00 Hovedutvalg for oppvekst formannskapets møterom, Selbu rådhus Faste medlemmer: Tanja Fuglem Jon Olav Trondset Trond Morset

Detaljer

Kommune BARNEBØKER BØKER, VAKSNE Bestand Tilvekst Bestand Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Askvoll 2 422 9 037 11 459 43 221 264

Kommune BARNEBØKER BØKER, VAKSNE Bestand Tilvekst Bestand Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Askvoll 2 422 9 037 11 459 43 221 264 Kommune BARNEBØKER BØKER, VAKSNE Bestand Tilvekst Bestand Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Askvoll 2 422 9 037 11 459 43 221 264 6 091 10 185 16 276 Aurland 2 087 6 725 8 812 55 257

Detaljer

BOKMARKEDET FORLEGGERFORENINGENS BRANSJESTATISTIKK. Den norske Forleggerforening - Forleggerforeningens servicekontor

BOKMARKEDET FORLEGGERFORENINGENS BRANSJESTATISTIKK. Den norske Forleggerforening - Forleggerforeningens servicekontor BOKMARKEDET 2 6 FORLEGGERFORENINGENS BRANSJESTATISTIKK Den norske Forleggerforening - Forleggerforeningens servicekontor Den norske Forleggerforening - Forleggerforeningens servicekontor BRANSJESTATISTIKK

Detaljer

Bibliotekstatistikk: Fengselsbibliotek. Adresseinformasjon

Bibliotekstatistikk: Fengselsbibliotek. Adresseinformasjon Adresseinformasjon Hvordan endre adresseopplysningene? Dette er adresseopplysningene vi har registrert. Øverst i skjemaet er det spørsmål om opplysningene nedenfor er riktige og fullstendige. Se spesielt

Detaljer

«Alle barn leser!» (Ref #1318251641366)

«Alle barn leser!» (Ref #1318251641366) «Alle barn leser!» (Ref #1318251641366) Søknadssum: 300000 Kategori: Leseløftet Varighet: Ettårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr bibliotek / 940155223 http://gjovikbibliotek.blogspot.com/

Detaljer

Portal for utlån av ebøker

Portal for utlån av ebøker Portal for utlån av ebøker Søknadssum 400 000 kroner Opplysninger om søker Organisasjonsnavn Buskerud fylkesbibliotek Adresse PB 3554 3007 Drammen Organisasjonsnummer 974606097 Hjemmeside http://www.buskerud.fylkesbibl.no/

Detaljer

17 medarbeidere - hvem er vi:

17 medarbeidere - hvem er vi: 17 medarbeidere - hvem er vi: Ingrid Ericson ST, bibliotek i vgs., litteraturformidling, turnéer. Morten O. Haugen NT, kultur, bibliotek, samisk, statistikk Karina Bording Halgunset ST, kultur- og bibliotekbuss,

Detaljer

1989: BIBSYS fornyer seg

1989: BIBSYS fornyer seg 1989: BIBSYS fornyer seg Av: Jorunn Alstad BIBSYS Biblioteksystem ble tatt i bruk som husholdningssystem for bibliotekene ved NTH og det Kgl. Norske Vitenskapers Selskap i 1976. BIBSYS utviklet seg imidlertid

Detaljer

Bibliotekstatistikk: Mobile bibliotek

Bibliotekstatistikk: Mobile bibliotek Adresseinformasjon Hvordan endre adresseopplysningene? Dette er adresseopplysningene vi har registrert. Øverst i skjemaet er det spørsmål om opplysningene nedenfor er riktige og fullstendige. Se spesielt

Detaljer

Kurs i E-lån Troms. Troms fylkesbibliotek mars 2014. Harstad, 14/3-14. Guro Nesse, Tanmayo Olsen

Kurs i E-lån Troms. Troms fylkesbibliotek mars 2014. Harstad, 14/3-14. Guro Nesse, Tanmayo Olsen Kurs i E-lån Troms Troms fylkesbibliotek mars 2014 Harstad, 14/3-14. Guro Nesse, Tanmayo Olsen Program 10.30 Kaffe og te 10.45 Velkommen Om innkjøp; utvalg, kriterier, vurdering Ny informasjon Gjennomgang

Detaljer

BRANSJESTATISTIKK. Den norske Forleggerforening - Forleggerforeningens servicekontor

BRANSJESTATISTIKK. Den norske Forleggerforening - Forleggerforeningens servicekontor BRANSJESTATISTIKK 2 Den norske Forleggerforening - Forleggerforeningens servicekontor Den norske Forleggerforening - Forleggerforeningens servicekontor BRANSJESTATISTIKK INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLD DEL

Detaljer

1 Fylkesbiblioteket i Akershus Trondheimsveien 50 E Postboks 85 2027 Kjeller Tlf. 64 84 08 50

1 Fylkesbiblioteket i Akershus Trondheimsveien 50 E Postboks 85 2027 Kjeller Tlf. 64 84 08 50 FOLKEBIBLIOTEKSTATISTIKK 2013 - AKERSHUS Fylkesbiblioteket i Akershus (FiA) og Nasjonalbiblioteket (NB) har sett på folkebibliotekstatistikken for 2013. I dette skrivet viser vi til resultater fra sammenstillinger

Detaljer

ÅRSMELDING TRYSIL FOLKEBIBLIOTEK

ÅRSMELDING TRYSIL FOLKEBIBLIOTEK ÅRSMELDING TRYSIL FOLKEBIBLIOTEK 2017 Biblioteket fortsatte med åpningstidene onsdag og torsdag 11-19, fredag 11-15.30, lørdag 11-14. Søndag, mandag og tirsdag er det stengt. Biblioteket har vært bemannet

Detaljer

5 Det er en sammenheng mellom salgskanaler, antallet utgivelser og bruk av bøker

5 Det er en sammenheng mellom salgskanaler, antallet utgivelser og bruk av bøker Til Kulturdepartementet Kunnskapsdepartementet Høringssvar på utredningene "Utredning om litteratur- og språkpolitiske virkemidier" og "Til bokas pris. Utredning av litteraturpolitiske virkemidler i Europa".

Detaljer

BIBLIOTEKSTRUKTUR I LUNNER KOMMUNE UTREDNING KNYTTET TIL KOMMUNEDELPLAN KULTUR

BIBLIOTEKSTRUKTUR I LUNNER KOMMUNE UTREDNING KNYTTET TIL KOMMUNEDELPLAN KULTUR Arkivsaksnr.: 12/841-30 Arkivnr.: C60 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold BIBLIOTEKSTRUKTUR I LUNNER KOMMUNE UTREDNING KNYTTET TIL KOMMUNEDELPLAN KULTUR Hjemmel: Lov om folkebibliotek

Detaljer

- Innkjøpsordningene for litteratur -

- Innkjøpsordningene for litteratur - - Innkjøpsordningene for litteratur - Hvor mange ordninger har vi? Ny norsk skjønnlitteratur for voksne (1965) Ny norsk skjønnlitteratur for barn og unge (1966) Oversatt skjønnlitteratur (1990) Ny norsk

Detaljer

Opplæring i informasjonskompetanse Skolebiblioteket, Ekholt 1-10 skole

Opplæring i informasjonskompetanse Skolebiblioteket, Ekholt 1-10 skole Websøk 4.trinn Kompetansemål etter 4. trinn: Elevene skal kunne finne stoff til egne skrive- og arbeidsoppgaver på biblioteket og internett. (Norsk) Læringsmål: Jeg kan praktisere reglene som gjelder på

Detaljer

LETTLEST PÅ NORSK. Line Fallan Sørensen, Norsk kulturråd. Nasjonalbiblioteket, 21.10.2013

LETTLEST PÅ NORSK. Line Fallan Sørensen, Norsk kulturråd. Nasjonalbiblioteket, 21.10.2013 LETTLEST PÅ NORSK Line Fallan Sørensen, Norsk kulturråd Nasjonalbiblioteket, 21.10.2013 Hva og hvem er Kulturrådet? Kulturrådet 2013 Flere ulike statlige forvaltningsoppgaver Norsk kulturfond Statens kunstnerstipend

Detaljer

Bibliotekarvandring fra Løten til Stange. Bibliotekrommet. Førsteinntrykk

Bibliotekarvandring fra Løten til Stange. Bibliotekrommet. Førsteinntrykk Bibliotekarvandring fra Løten til Stange Bibliotekrommet Førsteinntrykk Når du går inn døra på Stange bibliotek blir du sluset gjennom en gang med oppslagstavle, og får deretter aviskroken til venstre,

Detaljer

Utskrift fra ABM-statistikk 2007

Utskrift fra ABM-statistikk 2007 Utskrift fra ABM-statistikk 2007 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonens Navn Tromsø bibliotek og byarkiv Besøksadresse Grønnegt. 94 9008 Tromsø Postadresse Postboks 752 9299 Tromsø Telefon, faks og

Detaljer

Bibliotekstatistikk 2007

Bibliotekstatistikk 2007 Bibliotekstatistikk 2007 Folkebibliotekene i utvalgte framstillinger Bibliotekstatistikk 2007 : folkebibliotekene i - utvalgte framstillinger Utgitt 20.08.2008 Revidert utgave 17.09.2008 fylkesbibliotek

Detaljer

Fjernlånsmøtet 27.08.2009

Fjernlånsmøtet 27.08.2009 Fjernlånsmøtet 27.08.2009 Haugar Kunstmuseum kl 9 13.30 Til stede: Kirsti Opstad Sandefjord bibliotek Kari Westheim Arntsen Sande bibliotek Aasta Holm Re bibliotek Anne Marie Fure Stokke bibliotek Gunvor

Detaljer