Informasjonen gitt nedenfor er så langt vi kan vurdere riktig. Det kan ha sneket seg inn noen mindre unøyaktigheter. Memoet oppdateres kontinuerlig.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Informasjonen gitt nedenfor er så langt vi kan vurdere riktig. Det kan ha sneket seg inn noen mindre unøyaktigheter. Memoet oppdateres kontinuerlig."

Transkript

1 Til: Studenter Fra: Trond Petersen, Professor Department of Sociology og Haas School of Business University of California, Berkeley Chair of Sociology Committee on Comparative Studies and Foreign Students Sak: Studietilbud ved University of California, Berkeley Emne: Opplegg for vår og høstsemesteret Dato: 22. september, 2008 Informasjonen gitt nedenfor er så langt vi kan vurdere riktig. Det kan ha sneket seg inn noen mindre unøyaktigheter. Memoet oppdateres kontinuerlig. Memoet må leses svært nøye, som om det var høyaktuelt eksamensstoff. Det må leses ikke bare en gang, men to og kanskje tre og fire ganger. Det vil ta tid å sette seg inn i dette, idet det er mange nyanser. Finner du det vanskelig, anbefales kollokvier på memoet. Men det burde ikke være noen tvil om hva tilbudet består i og hvordan man skal forholde seg til norske institusjoner og til University of California, Berkeley når memoet er lest grundig og materialet i det er absorbert. Memoet er omfattende fordi det dekker så å si alt. Derfor er det vanskelig å lese. Men ønsker du å komme hit, må du ta deg tid til å sette deg inn i dette. Sider 1-10 gir informasjon om programmet, kostnader, lånekassen, bolig, mv. Sider gir informasjon om søknadsprosedyren. Høst- og Vårsemesteret University of California, Berkeley kan ta et begrenset antall studenter med samfunnsvitenskapelig og i noen grad humanvitenskapelig bakgrunn på høst- og vårsemesteret. Studentene blir tatt opp ved Department of Sociology og må ta en kursportefølje der. I tillegg kan andre kurs tas innen og utenfor instituttet. Vi kan ta studenter både på BA og MA nivå. Studentene fra Norge kommer til Berkeley som en del av det Lånekassen kaller Delstudier i utlandet, ikke for å ta en grad ved UC Berkeley. Det forventes at norske institusjoner også kan ta et begrenset antall studenter fra University of California, Berkeley. Varighet av studieopphold Studenter kan komme til Berkeley for et eller to semestre. For BA studenter bør et semester være normen for opphold, eventuelt en kombinasjon av vår- og sommersemester eller sommer- og høstsemester, men unntaksvis kan de være her både høst- og vårsemseteret eller både vår- og høstsemesteret. For MA studenter vil det kunne være aktuelt med opphold på både et og to semestre, særlig der et av de to skal brukes til arbeid med MA oppgaven. 1

2 Formål med opplegget Formålet med opplegget er primært å få til strøm av studenter fra Norge til Berkeley og fra Berkeley til Norge. På Berkeley inngår dette som en del av det studieområdet som her utvikles for komparative studier med vekt på samfunnsforhold i USA og Europa. I tillegg til studentstrømmene er det ønskelig at det på sikt utvikles forskningssamarbeide mellom forskere i Norge og UC Berkeley. UC Berkeley vil f eks være interessert i å invitere noen norske forskere hvert år til å holde foredrag, til å diskutere og utvikle forskningssamarbeid, og til å drøfte hva som kunne være gunstige kurstilbud for norske studenter. Initiativet til forskningssamarbeid må ligge hos de enkelte forskere ved UC Berkeley og ved norske institusjoner. Det kan ikke tas på et administrativt nivå. Kurs Studentene tas opp ved Department of Sociology. Både BA og MA studenter må ta og betale skolepenger (tuition) for 15 kurs credits ved Department of Sociology. Det er ingen unntak fra dette. Dette gjentas og understrekes: Det er ingen unntak fra dette. Dette er forutsetningen som ligger til grunn for ditt visum til USA. Denne delen av ordningen er ikke åpen for diskusjon eller spørsmål, hverken muntlig eller skriftlig. Med betydelig tidsinnsats er det satt opp et omfattende program, som er nøye passet inn i universitets rutiner, og avstemt med alle parter, her og i Norge. Det er det største av sitt slag ved UC Berkeley og det største i USA for norske studenter, og det eneste ved et eliteuniversitet. Hvis dette programmet ikke kan passes inn i dine studier i Norge bør du ikke komme på dette programmet. Hvis du ved ankomst her oppdager at det ikke vil passe inn i ditt studieprogram i Norge, da bør du enten returnere til Norge eller følge det opplegget som finnes her. Studentene er garantert tilgang på kurs som gir 15 studie-credits ved Sociology. De kan ta kurs utover dette ved andre institutt. Men vi kan ikke garantere eller hjelpe til med opptak på slike kurs. Det må betales ekstra skolepenger (tuition) for disse kursene, med mindre kursene tas som auditor (se forklaring nedenfor). Det er ikke mulig å forhåndsregistere seg på kursene. Registrering skjer i løpet av uke 1-3 i semesteret. Det er heller ikke mulig, for de fleste kurs vedkommende, å få tilgang på pensum, eksamensform, mv, før selve kurset starter. Vi skal prøve å åpne for forhåndsregistrering fom våren BA-studenter må ta en obligatorisk kursportefølje ved sosiologi svarende til 15 credits innen UC Berkeleys system. For dette får de uttelling på 30 studiepoeng i Norge, som kan utgjøre en del av de frie vekttall eller spesialiseringskurs i det norske systemet, og unntaksvis, avhengig av fag og institusjon, kan tas i stedet for obligatoriske kurs i Norge. Godkjennelse må skje på lærestedene i Norge. Det er mulig å ta kurs utover den obligatoriske delen på 15 credits, men ikke i stedet for denne. Studentene kan da ende up med å ta f eks 18 eller 19 credits. For BA-studenter beskrives den obligatoriske kursporteføljen nedenfor. MA-studenter har noe mer valg i hvordan kursporteføljen settes sammen, og det er her i alle fall fire muligheter. Mulighet 1 er at de er her for å arbeide 2

3 med MA oppgaven, bruke bibliotek, mv. Da melder de seg på et kurs som heter Independent Study, for 15 credits. Det eneste de trenger å gjøre innen dette er å arbeide med sin oppgave. Dette er den enkleste måten å komme hit på. De veiledes av veileder i Norge. Mulighet 2 er at de delvis tar kurs, delvis jobber med MA-oppgaven. Da melder de seg på forelesningskurset beskrevet nedenfor under Obligatorisk kursdel for BA-studenter, får 4 credits for det, og så tar de i tillegg 11 credits som Independent Study for å jobbe med oppgaven. Mulighet 3 er at de tar 2-4 forelesningskurs som beskrevet nedenfor. Mulighet 2 og 3 kan inngå som en del av de frie studiepoeng i Norge. MA-studentene vil være garantert tilgang på forelesningskurs for inntil 15 credits. Kursene de går på tilbys på BA-nivå, men eksamensformen vil tilpasses MA nivå: det vil kreves mer av MA-studentene. Godkjennelse av mulighet 2 og 3 må skje i Norge, hvor hjemmeinstitusjon altså godtar som MAkurs forelesningskurs på BA med mer omfattende eksamineringsformer. Mulighet 4 er at de tar kurs på PhD-nivå ved Berkeley. Vi kan ikke garantere studentene opptak på disse kursene. Vi kan kun ta et begrenset antall MAstudenter som kommer hit for å ta PhD-kurs. Oppholdet for MA studenter kan f eks skje i semester 3 i MA-studiet. MAstudentene vil kunne ha stor nytte av å bruke biblioteket her, det tredje største universitetsbibliotek i USA. En del BA- og MA-studenter ønsker å ta innføringskurs (på hhv BA- og MA-nivå) i teori og/eller metode, kvantitative såvel som kvalitative (intervju, deltakende observasjon, mv.). Disse kursene er det vanskelig å komme inn på. Våre egne studenter ønsker å ta disse, og antallet plasser er begrenset. Man bør ikke komme til Berkeley hvis det fortrinnsvis er denne type kurs man ønsker å ta. Noen få studenter fra Norge ender hvert semester opp med å ta slike kurs. Krav om å være fulltidsstudent: Regler i USA og i Norge For å få studentvisum og for å kunne oppholde seg lovlig i USA må studenter som kommer hit være registrert som fulltidsstudenter og dermed ta et minste antall med studie-credits innen UC Berkeleys system. Fulltidsstudium ved universiteter i USA er 15 credits. Immigrasjonsmyndighetene i USA krever at man er registrert som fulltidsstudent og passer på at studentene faktisk gjør dette. Fra norsk side kreves det fra Lånekassen og norske læresteder at en student tar 15 studie-credits ved amerikanske læresteder for å være fulltidsstudent. Når man tar 15 credits, vil det ikke oppstå problemer overfor immigrasjonsmyndighetene i USA. Men det er også viktig at studentene tilfredsstiller de krav som Lånekassen og norske læresteder stiller, som krever at de tar 15 studie-credits. Obligatorisk kursdel for BA Studenter Fra og med våren 2008 er det tre måter studentene kan tilfredsstille den obligatoriske delen av studieprogrammet. Studentene kan her velge hvilken retning de ønsker å følge, gitt tilgang på studieplasser. Vi garanterer at hver student som kommer hit kan få følge en av de tre retningene. Men vi garanterer ikke på dette tidspunkt at hver student får følge den av de tre retningene de er mest interessert i. Noen norske utdanningsinstitusjoner 3

4 krever at helt bestemte kurs, f eks Innovation and Entrepreneurship eller Comparative Perspectives on U.S. and European Societies. I slike tilfeller garanteres studentene fra disse institusjonene opptak på de kurs som kreves fra norsk institusjon. Studieprogrammet har et kurs som alle studenter får tilgang på, Soc 122, Comparative Perspectives on U.S. and European Societies. Kurset er såpass avansert at det kan tas også av MA-studenter. Det består av 45 timer med forelesninger, pluss 2 eller 3 eksamener hver av 3 timer, og et pensum på minimum sider men opp til om lag sider. Eksamensformen vil være mer krevende for MA- enn BA-studentene. Alle studentene kan ta dette kurset, uavhengig om de følger retning 1, 2 eller 3 nedenfor. Pensum, eksamensform, og forelesningsform for dette kurset vil variere fra semester til semester. Det samme gjelder alle universitetets kurs. Man kan vanligvis ikke få tilgang på den fullstendige informasjon om kursene før første undervisningsdag. Forelesere har full kontroll over hvordan de legger opp kursene. Dette er forskjellig fra praksis ved norske universiteter og høyskoler. Det er ingenting man kan gjøre med det. Norske studenter tar mange og varierte kurs her, og porteføljen endres hvert semester: f eks Soc 113, Sociology of Education, og Soc 155, Sociology of Health and Illness, Soc 110, Sociology of Organizations, Soc 140, Political Sociology, og Soc 141, Social Movements. Fra og med høsten 2008 er kursporteføljen blitt betydelig utvidet. Retning 1: Her følger studenten to forelesningskurs på sosiologi. I tillegg skrives et essay på om lag 20 sider. Tema for essay velges av student, men må være knyttet til noen av de tema som er dekket i forelesningskursene. Innen UC Berkeleys system gir det første forelesningskurset 4 credits (=8 studiepoeng), det andre forelesningskurset 4 credits (=8 studiepoeng), og essayet 7 credits (14 studiepoeng) på kurset Independent Studies, ialt 15 credits (=30 studiepoeng). Retning 2: Her følger studenten tre forelesningskurs på sosiologi. I tillegg skrives et kortere essay, ca 10 sider. Tema for essay velges av student, men må være knyttet til noen av de tema som er dekket i forelesningskursene. Innen UC Berkeleys system gir de tre forelesningskursene 12 credits (=24 studiepoeng). I tillegg gir essayet, tatt som Independent Studies, uttelling på 3 credits (=6 studiepoeng). Ialt gir dette 15 credits (=30 studiepoeng). Retning 3: Her følger studenten fire forelesningskurs på sosiologi. Det skrives ikke et kortere essay. Innen UC Berkeleys system gir de fire forelesningskursene 15 eller 16 credits (=30 eller 32 studiepoeng). Det vil normalt settes opp tre til seks kurs hvor norske studenter har garantert opptak. Studentene kan ta andre enn disse tre kurs innen Sociology. Studentene får tilgang på andre kurs ved å be om tillatelse fra foreleser. Ved en slik ordning er vi sikret at visumbetingelsene blir oppfylt, at ingen blir sendt tilbake, og i det hele tatt at det ikke oppstår problemer i løpet 4

5 av semesteret vis-a-vis UC Berkeley eller immigrasjonsmyndighetene. I tillegg vil kravene om å ta 30 studiepoeng bli oppfylt. Valgfri kursdel I den valgfrie delen kan studentene fra Norge ta kurs ved andre institutt enn Department of Sociology. De må innhente tillatelse fra foreleser, underskrift fra foreleser og instituttbestyrer, foruten tillatelse fra Department of Sociology. Idet studentene er tatt opp ved Department of Sociology, så må dette instituttet også godkjenne kurs tatt ved andre institutt. Som allerede nevnt, hver student må ta og betale for 15 credits ved Sociology. Om de tar ytterligere credits ved andre institutt, må det betales for disse i tillegg til de 15 credits det betales for på Sociology. Man kan ikke bytte ut credits på Sociology med credits på andre institutt. Studentene får tilgang på andre kurs ved å be om tillatelse fra foreleser. Studenter fra Norge vil trolig få tilgang på de kurs de ønsker. Unntaket er en del obligatoriske kurs og kurs med mange påmeldte studenter. Et av problemene studenter av og til har med å komme inn på andre kurs oppstår hvis kurset i tillegg til forelesningene har Discussion Sections. Dette er diskusjonskurs hvor en PhD-student leder diskusjon omkring emner dekket under forelesningskurset. Slike Discussion Section er vanlige innen mange kurs i matematikk, statistikk og andre naturvitenskapelige fag, men brukes også på en del av de store og viktige kurs innen samfunnsvitenskap og humaniora. Det er viktig å merke seg at man ikke automatisk har tilgang på andre kurs. Det gjelder ikke bare studentene fra Norge, det gjelder også Berkeleys egne gradsstudenter. Høsten 2007 fordelte de norske studentene seg på 19 forskjellige kurs ved Department of Sociology. Kurs tatt som auditor Studentene kan også ta valgfrie kurs som såkalte auditors. Det betyr at de ber kursleder om tillatelse til å følge forelesningene. Men de melder seg ikke offisielt på kurset, betaler ingen kursavgifter, og får ikke noen brev om at de har tatt kurset fra Concurrent Enrollment ved UC Berkeley Extension. Under denne ordningen åpner det seg to muligheter. Den ene er at studenten ikke tar eksamen eller skriver papers på kurset. Det utstedes da ikke noe bevis for at kurset har vært fulgt. Da vil kurset normalt heller ikke gi uttelling i studiepoeng i Norge. Den andre muligheten er at foreleser gir studenten lov til å ta eksamen og skrive papers og at studenten får en karakter. I det tilfellet vil foreleser skrive et brev hvor det fremgår at studenten har gått på kurset, tatt eksamen og fått en bestemt karakter, men studenten vil ikke få et eksamenspapir fra Concurrent Enrollment ved UC Berkeley. Kurset vil da ofte kunne gi uttelling i studiepoeng i Norge. Det avgjøres av det lokale lærested i Norge. Denne andre muligheten er lett å gjennomføre på MA- og PhD-kurs, kan være vanskeligere å få til på BA kurs, men kan i noen tilfeller arrangeres også på disse; det er helt opp til foreleser. Under begge alternativene som auditor vil studenten ikke betale noen kursavgifter. 5

6 Kursbevis Ved avsluttet eksamen vil studenten få utskrevet kursbevis for de kurs de har fullført og betalt kursavgifter for. Det gis karakter på kurset og det angis antall credits innen UC Berkeleys system. Studentene kan også få bevis for å ha tatt kurs som auditor, men det er helt opp til den enkelte foreleser om de vil utstede slike bevis. Besøkende versus Gradsstudent Der fleste av studentene på UC Berkeley er tatt opp som gradsstudenter. Det betyr at de følger et flerårig undervisnings- og veiledningsopplegg, og får et avsluttende eksamenspapirer fra Berkeley, altså en grad, BA, MA, PhD, JD, MBA, osv. Opptaksprosedyren for å komme inn er omfattende, med tester (f eks SAT, GRE, GMAT), anbefalelsesbrev, essays, mv. Studentene fra Norge kommer hit som besøkende studenter. De tas da opp på et bestemt institutt og følger et undervisningsopplegg på dette. De vil ikke motta noen grad fra universitetet. Men de mottar eksamenspapirer, og resultatene kan brukes som en del av en grad ved en norsk undervisningsinstitusjon. Med hensyn til opptak på kurs er det viktig å merke seg at gradsstudenter ved UC Berkeley ikke automatisk kan komme inn på de kurs de ønsker. Det finnes et køsystem for disse studentene. Det samme gjelder besøkende studenter fra Norge. Og som besøkende student kommer man ikke først i køen. Men de aller fleste får tilgang på de kursene de ønsker. Men det kan av og til kreve at man er tålmodig i en eller to uker og at man flittig møter opp på forelesninger og er aktiv i undervisningen. Og man bør absolutt sjekke ut flere kurs de to til tre første ukene i semesteret. Uttelling i Studiepoeng i Norge Det er opp til norske institusjoner å avgjøre hvor mange studiepoeng hver course credit ved UC Berkeley skal gi. 15 credits ved UC Berkely vil normalt gi uttelling som 30 studiepoeng i Norge. Man må få forhåndsgodkjenning av studieopplegget på Berkeley fra norsk hjemmeinstitusjon for å søke Statens lånekasse om støtte. Kostnader til Skolepenger Kostnadene til skolepenger for den obligatoriske del for høst- og vårsemesteret for 15 credits (kostnad per credit er USD 425) ved UC Berkeley vil per semester bli med følgende absolutte minimumssatser (per ): Gebyrer: USD USD USD 100 Application fee, betlaes når man søker (se International Concurrent Application Form, side 6, Appendix 3) 100 Registration fee (betales etter ankomst, ved kursoppmelding) (se International Concurrent Application Form, side 1, Dette er annet gebyr enn det i Appendix 3) 25 Library fee 6

7 USD Sum USD 535 Helseforsikring (de med student helseforsikring fra Norge unntas) 760 For Gebyrer Tuition: USD for 15 studie credits på BA/MA nivå (se International Concurrent Application Form, side 6, Appendix 3) SUM Gebyrer og Tuition (men ekslusive helseforsikring og library): USD for 15 studie credits (30 studiepoeng) Merk at for gradsstudenter ved Berkeley, dvs studenter som er her for å ta en hel grad (BA, MA, etc.), så er studieavgiftene for International Students i USD ,71 per semester (hvorav USD 729 i helseforsikring). Kostnadene for norske studenter på programmet skissert ovenfor er altså langt lavere. Om studentene skal ta ytterligere kurs, kommer tilleggsavgifter for ytterligere 3 eller 4 course credits på USD eller USD For den obligatoriske kursporteføljen blir kostnadene ved 15 studie credits USD pluss $100 i Application Fee og $100 i Registration Fee, for total USD 6,575. Mange norske studenter betaler avgiftene med kredittkort. Det er viktig å sørge for at du har dekning på kortet når det gjøres. Manglende dekning fører til mye ekstraarbeid her, utsettelser for studenten mht tilgang på WEBsider for kurs, osv. Disse satsene revideres hvert år, noen ganger hvert semester. Søknadsskjemaet gir de gjeldende satser til etthvert tidspunkt. Disse satsene er som nevnt langt lavere enn det gradsstudenter betaler. Iom at langt lavere satser betales, er det noen andre utgifter som settes høyere og enkelte tjenester som begrenses noe. Man må betale ca USD 110 per semester for idrettskort i stedet for $10, man får ikke bussbilletter til redusert pris, mv. Det er mulig å få til en ordning hvor man får full tilgang til de ekstra tjenester som ikke dekkes innen dette opplegget. Men da må det også betales fulle skolepenger, et tillegg på ca USD per semester. Norske studenter har så langt ikke vist noen interessert for dette. Studenter fra Norge som har bevis for at de har helseforsikring som gjelder i USA vil slippe å betale helseforsikringen på ca USD 535. Det norske generalkonsulat i New York City og den norske amabassaden i Washington DC har bistått med å få til denne besparelsen for studentene. Lån og Stipend Dette er satsene og reglene i Se WEbsiden: aspx som fører deg til informasjonen om Deler av utdanningen i utlandet. 7

8 Lånekassen støtter alt, med stipend og lån. På Lånekassens WEBside klikk slik: (1) Stipend og lån, (2) Utdanning i utlandet, (3) Hvilke utdanninger, og (4) Delstudier (del av utdanningen). Der beskrives støtten som kan gis. Studentene får støtte hvis utdanningen på Berkeley godkjennes som en del av graden i Norge. Det er opp til det enkelte institutt i Norge å avgjøre det. Lånekassen gir stipend/lån til skolepenger for opp til det som hvert semester vil svare til 30 studiepoeng i Norge. basisstøtte (8 500 kroner i stipend og lån per måned) Dette er til bolig og mat: Det gis lån og stipend til normale satser, som ved studier i Norge, NOK 8500 per måned, NOK 3400 (stipend) og NOK (lån), altså ca 40 prosent stipend, 60 prosent lån. Midlene gis som lån, men 40 prosent gjøres om til stipend når kursene er avsluttet. Kostnadene til opphold kan variere mye. Et 6-ukers opphold på student bolig med 2 måltider om dagen koster ca USD 1,400. Det er billigere å bo utenom studentboligene. reisetillegg til en reise tur-retur fra Norge til studiestedet ved opphold på under seks måneder og til to reiser tur-retur ved opphold på seks måneder eller mer. Reisetillegget blir gitt som 70 prosent stipend og 30 prosent lån Dette er til reise: ca NOK 9.200, med NOK (stipend) og NOK (lån), dvs 70 prosent stipend, 30 prosent lån. For opphold under 6 måneder får man støtte til 1 reise, for opphold 6-12 måneder får man støtte til 2 reiser. skolepengestøtte (opptil kroner per år til utdanning utenfor Norden). Skolepengestøtten er stipend og lån til hel eller delvis dekning av skolepenger/kursavgift. De første kronene gis med 70 prosent som stipend og 30 prosent som lån. Støtte utover dette gis som lån, opptil en grense på maksimalt kroner Skolepenger (full dekning, 70% stipend, 30% lån): Lånekassen vil dekke 70% av skolepengene med stipend, 30% med lån, sålangt vi kan forstå utfra Lånekassens regler. Det gjelder for studieutgifter inntil NOK per semester. Midlene gis som lån, men 70% gjøres om til stipend når kursene er avsluttet. For kostnader utover NOK kan man få lån for inntil NOK per semester. Hvor mye stipend og lån som gis til skolepenger fra Lånekassen avhenger av hvordan credits ved UC Berkeley avregnes mot studiepoeng i Norge. Lånekassen gir stipend og lån for credits som svarer til inntil 30 studiepoeng, men ikke for noe utover det. Det er opp til norske institusjoner å beslutte hvor mange credits ved UC Berkeley svarer til 30 studiepoeng i Norge. Man kan også søke bank om ekstra lån for skolepenger ved å studere på UC Berkeley. Det gis kun lån opp til de faktiske kostnadene for skolepenger. I bør det søkes om støtte til skolepenger på USD 6,575. Språktest For studenter med norsk videregående, eller vidregående skole fra Nord-Europa, eller med engelskspråklig bakgrunn (f eks fra Storbritannia, USA) vil vi gi dispensasjon fra å ta språkprøven. Slik dispensasjon gis i det brev som er stilet til International Concurrent Enrollment. Legg ved kopi av dette brevet når det søkes om opptak. 8

9 Studenter som ikke har videregående skole fra Norge eller Nord-Europa må ta TOEFL (språk) testen, som gjøres i Norge. Det påløper en kostnad til denne, i 2004 på USD 130. Testen kunne i tas på følgende datoer, med tilsvarende datoer i senere år, på utvalgte steder i Norge (se TOEFL Norway hjemmeside): August 21, 2004 October 16, 2004 November 20, 2004 January 15, 2005 March 11, 2005 May 14, 2005 Visum UC Berkeley utsteder alle de nødvendige papirer for å få studentvisum fra den amerikanske ambassaden i Oslo. UC Berkeley er meget effektiv her. De nødvendige papirene utstedes innen fire uker etter at en fullstendig søknad er mottatt, og ofte raskere. På basis av de tilsendte papirer fra UC Berkeley, det såkalte IAP-66 skjemaet, vil studentene få utstedt visum ved den amerikanske ambassaden i Oslo. Kostnaden til dette er USD 100 til det såkalte SEVIS kontoret og ytterligere USD 100 til USA ambassaden. Studenten må gå på intervju på ambassaden. Man må regne med ca to uker for å få utstedt visum papirer fra den amerikanske ambassaden i Oslo. Bolig Den lettete måten å få seg bolig på, er å sjekke WEBsiden til craigslist.com. Man får et inntrykk av priser mv ved å sjekke WEBsiden til craigslist.com. Det finnes et eget kontor ved UC Berkeley som hjelper studentene fra Norge med å finne bolig. Det har lister over, PC er til å søke etter og telefoner til å ringe på boliger. I den grad det er ledig kapasitet kan studentene få tilgang på studentboliger ved UC Berkeley eller på International House, hvor Kronprinsen bodde det første året han var på Berkeley. Men kontoret formidler også boliger utover de vanlige studentboligene. Kontoret hevder at de vanligvis finner boliger for internasjonale studenter i løpet av to dager. På sommersemesteret kan vi garantere at studentene får tilbud om studentboliger, trolig til alle studentene som kommer fra Norge. For høst- og vårsemesteret kan vi ikke gi noen slik garanti. Kostnadene til bolig er høyere enn i Norge. Det kan svare seg å få et tilleggslån fra en bank. Studenter fra Universitetet i Tromsø har en egen avtale med NORDEA bank som gir et begrenset tilleggslån for studier ved UC Berkeley. Det kan svare seg å beregne en ekstrakostnad til bolig på ca kr for et semester. Et rom i bofellesskap med andre studenter koster ofte USD per måned. Man kan bo rimeligere enn dette. Men man må da lete etter gode ordninger. 9

10 En god måte å bli integrert med andre amerikanere er å finne bolig i et bofellesskap. Man får da et eget rom, og deler så kjøkken, bad, og felles oppholdsrom med to-tre andre personer. Rundt Campus finnes en rekker fraternities og sonorities, hvor man kan få rom i student bofellesskap. Disse har diverse initieringsrutiner og har ofte navn med greske bokstaver, og kalles da The Greeks. Merknad: Det er svært viktig at man skaffer seg bolig i et trygt område. Det finnes noen områder i Berkeley og Oakland hvor det anbefales at man ikke bor. Amerikansk førerkort Det anbefales at man tar amerikansk førerkort. Man trenger bevis på at man er 21 år eller eldre om man skal ut på barer og steder der det serveres alkohol. Man kan ikke forvente å komme inn på barer hvis man er under 21 år. Mange norske studenter tar da med seg sitt norske pass, og hele tre har i løpet av tre semestre klart å miste eller å få frastjålet sine pass. Tilgang på andre fasiliteter Studentene som kommer til UC Berkeley får tilgang på en rekke andre faciliteter ved universitetet, mot betaling av avgifter. Blant disse er idrettsanlegg og bibliotek. Kostnad til idrettsanlegge er ca USD 110 per semester, til bibliotek USD 25 per semester. Universitetet har ikke lesesalsplasser for BA eller MA studenter, kun for PhD studenter. Det er imidlertid god plass og gode forhold på bibliotekene ved universitetet. Mange studenter sitter på et av bibliotekene. Det anbefales å ta med en egen bærbar PC. Uten det er man henvist til bioblioteket her med et begrenset antall skrivestuer eller til internett kafeer. Det kan lett føre til problemer i studiene. Arbeid i USA Studentvisumet gir ingen generell tillatelse til å arbeide i USA. Man har imidlertid tillatelse til å ta betalt arbeid ved University of California, Berkeley, som Junior Specialist, inntil 20 timer per uke i perioden man er her. Det krever først at man finner arbeid og får et skriftlig tilbud om arbeid. Deretter må man gå til International Concurrent Enrollment kontoret for å få en On-Campus work permit, en arbeidstillatelse. På basis av disse to dokumentene får man tilslutt utstedt et Social Security Number (SSN). Når disse papirene er i orden kan man lovlig arbeide ved universitetet. Nyttig WEBside Her er en nyttig WEBside hvor du finner du finner dette memoet, informasjon om kurs, bolig, mv.: 10

11 Søknadsprosedyren Studentene må gå fram som følger for opptak i vår og høstsemesteret: 1. De må søke om å få komme til UCB gjennom en medarbeider på SV-fakultetet eller annen kontaktperson ved institusjon i Norge. Hvis det er flere søkere enn ledige plasser, da velges de med best karakterer. 2. De studentene som blir godtatt må ta TOEFL-testen senest i oktober for studier på våren og senest i mai for studier på høsten, med mindre det gis dispensasjon, som for studenter med norsk eller nordisk videregående eksamen. Se ovenfor. 3. Navnene på de som er blitt godkjent, og som har bestått TOEFL-testen, der det er nødvending (se ovenfor), må samlet sendes til en navngitt professor ved UC Berkeley, som så står for det initielle papirarbeidet her. Dette sendes til Hver student vil få tre brev: (1) til Lånekassen (To Whom It May Concern), (2) til International Concurrent Enrollment, stilet til Olga Paly (Appendix 1 i søknad), og (3) To Whom It May Concern at University of California, Berkeley, som starter med Navn is a Visiting Student. På sikt tas det sikte på å gjøre dette per internett som følger. Tekst herifra og ned til punkt 4 kan ses bort ifra. Disse brevene foreligger i generisk form som Word dokumenter og vil bli et til studentene i forkant. Studentene må selv fylle inn den informasjon som er relevant for dem og sende brevene til den oppgitte adresse på Berkeley. Send dette til Det generiske brev for UC Berkeley, som foreligger som egen Word fil, heter: UCB_International_Concurrent_Enrollment_Generic_Letter_etc.doc Her må du fylle inn navn (1 sted). I filenavnet så må du erstatte Student Name med ditt navn, slik at hvis ditt navn er Kari Nordmann da blir filen UCB_International_Concurrent_Enrollment_Generic_Letter_etc.doc omdøpt til UCB_International_Concurrent_Enrollment_Kari_Nordmann.doc Det generisk brev til Lånekassen, som foreligger som egen Word fil, heter: UCB_Lånekassen_Generic_Letter_etc.doc Her må du fylle inn navn, fødselsnummer, semester/semstre du skal komme hit, og institusjon i Norge. Du erstatter Student Name (pnr ) med navn og personnummer og University of City med navnet på din institusjon, f eks University of Tromsø. I filenavnet må du erstatte Generic Letter med ditt navn, slik at hvis ditt navn er Kari Nordmann da blir filen UCB_Lånekassen_Generic_Letter_etc.doc omdøpt til UCB_Lånekassen_Kari_Nordmann.doc. Begge brev må lagres som Word filer, med extension.doc. Disse to brevene/filene sendes så til De blir her trykket ut på brevark, undertegnet, scannet, og sendt tilbake per til Norge som PDF filer. 4. Studenten søker om tilsagn på lån og stipend fra Statens lånekasse for utdanning. Legg da ved brevene 1 og 2 fra Professor ved UC Berkeley: (1) To Whom It May Concern, som oppgir tuition og fees, og (2) til International Concurrent Enrollment (Appendix 1 i søknad UC Berkeley), men ikke 11

12 søknadspapirene til Berkeley. Lånekassen utsteder så "A Statement of Financial Support G". Eget skjema for dette ligger på nettsidene til Lånekassen. Det tilfredsstiller Appendix 2 i søknaden til International Concurrent Enrollment. 5. Studentene fyller ut søknadspapirene til International Concurrent Enrollment Program ved UC Berkeley. Man må være svært nøye med å fylle ut papirene. Feil her fører til at søknaden blir avvist, kanskje uten muligheter for å rette opp feil. Merknad 1: Du må fylle ut punkt 7 i søknad med kredittkort nummer, eller du må sende en money order eller sjekk [money order or bank draft (check)], slik at du får betalt Helseforsikring, om det kreves (se det viktige unntaket nedenfor). Kostnadene er her: $ 635 for Fall or Spring Semester $ 1,170 for Fall and Spring Semester ca $ 815 for Spring and Summer Semester ca $ 1,290 for Spring, Summer, and Fall Semester Studenter som kom inn under Helseforsikring fra Norge, og har bevis for dette, slipper å betale denne forsikringen. Hvis du skal være her også på sommeren, så må du ta full kursbyrde i den perioden også. Det er et krav fra immigrasjonsmyndighetene. Full kursbyrde svarer til 5 credits i hver kursperiode. Du kan være her for inntil to kursperioder i sommersemesteret. Merknad 2: Appendix 2 krever dokumentasjon av at man har midler til å komme hit. Man må ha et garantibrev fra en bank eller fra Lånekassen om at man har minst USD per semester. Lånekassen utsteder slike brev. Det heter: "A Statement of Financial Support G". Nå du har dette brevet, da trenger du ikke å fylle ut Appendix 2 i søknaden. Merknad 3: Punkt 6 og punkt 8 i søknaden til International Concurrent Enrollment krever Proof of English Fluency. Det gis dispensasjon for dette i eget brev. Se ovenfor om språktest. Når du har brevet fra Professor ved UC Berkeley (Appendix 1 i søknaden), brevet som er stilet til International Concurrent Enrollment, som gir fritak fra TOEFL testen, da trenger du ikke å ta TOEFL testen. Merknad 4: Du må legge ved kopi av ditt pass. Merknad 5: Appendix 1 i søknad til International Concurrent Enrollment fylt ut av professor ved Berkeley, stilet til Olga Paly, og sendes direkte til International Concurrent Enrollment. I dette brevet kan man også be om dispensasjon fra kravet om å ta TOEFL testen. Dispensasjon vil bli gitt. Legg ved kopi av dette brevet. Merknad 6: I punkt 8 i søknadsskjemaet står det at du må dokumentere payment of International Student Application fees. For studenter fra Norge, som har støtte fra Lånekassen, og da vanligvis også helseforsikring fra Norge, så trenger man ikke gjøre noe med dette. Skriv kun at Health inurance is covered from Norway. For de som ikke har helseforsikring fra Norge for opphold i USA betyr punkt 8 at du må betale helseforsikring. Det gjør du ved kredittkort eller money 12

13 order eller sjekk, jmf punkt 7 i søknaden; se også punkt 5, merknad 1 ovenfor. Søknadsskjemaet er noe misvisende eller forvirrende på dette punkt. Ved påmelding på kurs etter ankomst her, betaler du International Student Application fees. Det er noe annet en helseforsikring. Merknad 7: Du må betale et Application fee på $100 på søknadstidspunktet. 6. Søknaden sendes per post til UC Berkeley slik at den kommer frem senest 30. juni for opptak til høstsemesteret og 19. november for opptak til vårsemesteret, men helst senest 1. april og 1. oktober. Søknad sendes til: University of California, Berkeley Extension, International Student Services office International Concurrent Enrollment Program 1995 University Avenue, Suite 110 Berkeley, CA USA Merknad 1: Søknad sendes ikke til Trond Petersen. 7. Studentene får opptakspapirer fra UCB Extension, innen 2-4 uker, foruten et såkalt IAP-66 skjema for I-20 (eller F-1) visum (student visum). 8. Studentene søker så om å få studentvisum (F-1) fra U.S. Embassy. Et stykke dokumentasjon her er brevet fra Lånekassen "A Statement of Financial Support G" og IAP-66 skjemaet. 9. Studentene må ankomme hit før 15. januar, helst senest 10. januar for våren og før 20. august, helst senest 15. august for høsten. Du får tre brev fra Trond Petersen: Brev 1: Til Ms. Paly. Dette legges ved søknaden til UC Berkeley, eventuelt også ved søknaden til Statens Lånekasse, men det er ikke nødvendig. Brev 2: To Whom It May Concern, som starter med I confirm that... Dette sendes til Statens Lånekasse, men ikke til UC Berkeley. Brev 3: To Whom It May Concern at University of California, Berkeley, som starter med Navn is a Visiting Student Dette brukes overfor forelesere ved UC Berkeley. Du trenger det etter at du er kommet hit. 13

14 Trond Petersen, kort biografi Trond Petersen er utdannet Magister (1980, sosiologi) og Cand. Oecon. (1982) ved Universitetet i Oslo og PhD (1987, sosiologi) ved University of Wisconsin, Madison. Han var tidligere ansatt ved Department of Sociology (Harvard University, ), og siden 1988 ved University of California, Berkeley hvor han er professor ved Department of Sociology og stemmegivende men ikke undervisende professor ved Haas School of Business. Han var professor ved Institutt for sosiologi ved Universitetet i Oslo i og og har siden 1999 vært Professor II ved samme sted. Han var Deputy Editor for American Sociological Review i og sitter på redaksjonsbordet i flere vitenskapelige tidsskrifter og er redaktør for tidsskriftet Industrial Relations. Han har tre ganger vunnet the Earl F. Cheit Teaching Prize for Excellene in Teaching, alle tre ganger for undervisning på doktorgradsnivå. Han forsker og underviser innen områdene sosial ulikhet, kjønnsforskjeller i organisasjoner og arbeidsmarkedet, betydningen av familie og barn for karriere, komparative studier, og kvantitative metoder. Petersen er instituttleder (Chair) for Department of Sociology, University of California, Berkeley. Han er også Chair of Sociology Committee on Comparative Studies and Foreign Students ved University of California, Berkeley, Research Director for Consortium on Human Resource Management and Organizational Effectiveness ved Institute of Industrial Relations på samme sted. Han er medlem av styret i Institute of Industrial Relations ved University of California, Berkeley og medlem av Board på Center for Study of Inequality ved Cornell University. 14

Informasjonen gitt nedenfor er sålangt vi kan vurdere riktig. Det kan ha sneket seg inn noen mindre unøyaktigheter. Memoet oppdateres kontinuerlig.

Informasjonen gitt nedenfor er sålangt vi kan vurdere riktig. Det kan ha sneket seg inn noen mindre unøyaktigheter. Memoet oppdateres kontinuerlig. Til: Studenter Fra: Trond Petersen, Professor Department of Sociology og Haas School of Business University of California, Berkeley Chair of Sociology Committee on Comparative Studies and Foreign Students

Detaljer

Informasjonen gitt nedenfor er sålangt vi kan vurdere riktig. Det kan ha sneket seg inn noen mindre unøyaktigheter. Memoet oppdateres kontinuerlig.

Informasjonen gitt nedenfor er sålangt vi kan vurdere riktig. Det kan ha sneket seg inn noen mindre unøyaktigheter. Memoet oppdateres kontinuerlig. Til: Studenter Fra: Trond Petersen, Professor Department of Sociology og Haas School of Business University of California, Berkeley Chair of Sociology Committee on Comparative Studies and Foreign Students

Detaljer

Utveksling for engelskstudenter STUDERE I UTLANDET? EN GUIDE FOR DEG SOM ER ENGELSKSTUDENT

Utveksling for engelskstudenter STUDERE I UTLANDET? EN GUIDE FOR DEG SOM ER ENGELSKSTUDENT Utveksling for engelskstudenter STUDERE I UTLANDET? EN GUIDE FOR DEG SOM ER ENGELSKSTUDENT INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING s. 03 Oppbygging av engelsk bachelor.. s. 05 2. TIDLIGERE STUDENTERS ERFARINGER

Detaljer

Studere i USA. Del 3 Master- og doktorgradsstudier

Studere i USA. Del 3 Master- og doktorgradsstudier Studere i USA Del 3 Master- og doktorgradsstudier Don t hide your light under a bushel! Få erfaring og kunnskap som behøves i Norge Innhold Petter Næss Daglig leder i US Norway Fulbright Foundation Når

Detaljer

Studere i USA. Del 3 Master- og doktorgradsstudier

Studere i USA. Del 3 Master- og doktorgradsstudier Studere i USA Del 3 Master- og doktorgradsstudier Don t hide your light under a bushel! Petter Næss Daglig leder i US Norway Fulbright Foundation Når industriledere her til lands skal oppildne sine medarbeidere,

Detaljer

Delstudier i utlandet_guide & checklist

Delstudier i utlandet_guide & checklist siden 1 muligheter finansering skjemaer søknadsprosess under studieoppholdet Delstudier i utlandet_guide & checklist www.hil.no/studere_i_utlandet instagram.com/hil.internasjonal siden 2 DELSTUDIER I UTLANDET

Detaljer

Studere i USA. Del 1 Bachelorgrad

Studere i USA. Del 1 Bachelorgrad Studere i USA Del 1 Bachelorgrad Join them! Ambassadør Barry B. White One of my most important duties as Ambassador to Norway is to encourage more Norwegian students to pursue higher education in the United

Detaljer

Studere i USA. Del 1 Bachelorgrad

Studere i USA. Del 1 Bachelorgrad Studere i USA Del 1 Bachelorgrad Join them! Yes to U.S. på vei til studier i USA? Innhold Foto: Hans F. Asbjørnsen One of my most important duties as Ambassador to Norway is to encourage more Norwegian

Detaljer

Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert

Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert 1 Velkommen Hei, og velkommen til orienteringsmøte! (Innlederne presenterer seg kort) Dere har nå bare

Detaljer

FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU

FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU Innhold Hva er Frifond for nybegynnere? 3 Hvorfor har vi laget dette heftet? 3 Litt om retningslinjene for Frifond organisasjon 3 Fordelingen

Detaljer

SAK 6: VEKTTALLSUTTELLING FOR TRINN 1, 2 OG 3

SAK 6: VEKTTALLSUTTELLING FOR TRINN 1, 2 OG 3 NOTAT - MØTE I NASJONALT FAGRÅD, OSLO 20. MARS 1998 Til: Nasjonalt fagråd for norsk som andrespråk Fra: Atle Kristiansen, Olaf Husby, Liv Harnæs (arbeidsgruppe nedsatt av fagrådet) Dato: 10.3.98 SAK 6:

Detaljer

Forskningsopphold i USA

Forskningsopphold i USA Forskningsopphold i USA Guide i praktiske spørsmål EURAXESS Norge 2013 INNLEDNING... 2 REISE OG ANKOMST TIL USA... 6 Social Security Nummer... 7 TRYGD OG FORSIKRINGER... 8 Medlemskap i Folketrygden...

Detaljer

Praktisk informasjon. For AFSer og foresatte

Praktisk informasjon. For AFSer og foresatte Praktisk informasjon For AFSer og foresatte Kontaktinformasjon Postadresse (ny adresse fra og med 13.desember 2013) AFS Norge Internasjonal Utveksling Trondheimsveien 135 0570 OSLO Besøksadresse AFS Norge

Detaljer

ER UNGINFO PRESENTER

ER UNGINFO PRESENTER UNGINFO PRESENTERER Møllergata 3, 0179 Oslo Tlf: 24 14 98 20 Man-Fre 11-17 Lør 12-17 Spør oss om alt! www.ung.info www.facebook.com/unginfo mail@ung.info UngInfo drives av UngOrg Barne og Ungdomsrådet

Detaljer

Utveksling for NORAM- studenter STUDERE I UTLANDET? EN GUIDE FOR DEG SOM ER NORAM-STUDENT

Utveksling for NORAM- studenter STUDERE I UTLANDET? EN GUIDE FOR DEG SOM ER NORAM-STUDENT Utveksling for NORAM- studenter STUDERE I UTLANDET? EN GUIDE FOR DEG SOM ER NORAM-STUDENT INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING s. 03 Oppbygging av NORAM bachelor og studieløp. s. 05 2. TIDLIGERE STUDENTERS

Detaljer

ARA2110 - Arabisk 3+4 høsten 2010: INFORMASJON OM STUDIEOPPHOLD I KAIRO OG DAMASKUS

ARA2110 - Arabisk 3+4 høsten 2010: INFORMASJON OM STUDIEOPPHOLD I KAIRO OG DAMASKUS Universitetet i Oslo Institutt for kulturstudier og orientalske språk P.b.1010 Blindern 0315 Oslo ARA2110 - Arabisk 3+4 høsten 2010: INFORMASJON OM STUDIEOPPHOLD I KAIRO OG DAMASKUS Som en del av emnet

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Avd. Trondheim Økonomisk Høgskole Jonsvannsvegen 82 7004 Trondheim. Telefon:+47 73 55 99 50 Telefax: +47 73 55 99 51

Høgskolen i Sør-Trøndelag Avd. Trondheim Økonomisk Høgskole Jonsvannsvegen 82 7004 Trondheim. Telefon:+47 73 55 99 50 Telefax: +47 73 55 99 51 Høgskolen i Sør-Trøndelag Avd. Trondheim Økonomisk Høgskole Jonsvannsvegen 82 7004 Trondheim Telefon:+47 73 55 99 50 Telefax: +47 73 55 99 51 HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG (HiST)... 6 AVDELING TRONDHEIM ØKONOMISKE

Detaljer

Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert

Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert 1 Velkommen Hei, og velkommen til orienteringsmøte! (Innlederne presenterer seg kort) (Tips:Hvor mange

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Stikkord om realfagstudiet... 8 Forord... 9

INNHOLDSFORTEGNELSE. Stikkord om realfagstudiet... 8 Forord... 9 INNHOLDSFORTEGNELSE Stikkord om realfagstudiet.... 8 Forord.... 9 Innledning.... 11 Studieveileder har ordet.... 11 Målsettinger for realfagstudiene.... 14 Universitetet som organisasjon.... 16 Gradene

Detaljer

FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU

FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU Innhold Hva er Frifond for nybegynnere? 3 Hvorfor har vi laget dette heftet? 3 Litt om retningslinjene for Frifond organisasjon 3 Hva

Detaljer

Oppdrag fra Kunnskapsdepartementet: Oppfølging av tiltak i St.meld. nr. 14 (2008-2009) Internasjonalisering av utdanning.

Oppdrag fra Kunnskapsdepartementet: Oppfølging av tiltak i St.meld. nr. 14 (2008-2009) Internasjonalisering av utdanning. Oppdrag fra Kunnskapsdepartementet: Oppfølging av tiltak i St.meld. nr. 14 (2008-2009) Internasjonalisering av utdanning. Tilrettelegging for internasjonale forskere og studenter - kartlegging og problembeskrivelse

Detaljer

Knut Bry / tinagent.com. Studentguide: Argentina. www.noruega.org.ar. noruega

Knut Bry / tinagent.com. Studentguide: Argentina. www.noruega.org.ar. noruega Knut Bry / tinagent.com Studentguide: Argentina www.noruega.org.ar noruega Kjære student, Gratulerer med valget av Argentina som studieland! Et godt valg, synes jeg. Landet tilbyr utdanning av høy kvalitet

Detaljer

NTNU OG DU STUDENTGUIDE TRONDHEIM 2005/2006

NTNU OG DU STUDENTGUIDE TRONDHEIM 2005/2006 NTNU OG DU STUDENTGUIDE TRONDHEIM 2005/2006 DE FØRSTE DAGENE 6 Viktige formaliteter 7 Unngå villedning -søk veiledning 8 Utdanning for alle? 9 Karrieretjenesten 9 Hold deg informert 10 Planlegging er kjempelurt

Detaljer

MULIGHETER FOR TETTERE SAMARBEID MED INSTITUSJONER I MIDTVESTEN

MULIGHETER FOR TETTERE SAMARBEID MED INSTITUSJONER I MIDTVESTEN MULIGHETER FOR TETTERE SAMARBEID MED INSTITUSJONER I MIDTVESTEN Innledning Med utgangspunkt i noen offentlige toppuniversitet i Midtvesten søker rapporten å gi en skisse av høyere utdanning i statene Iowa,

Detaljer

Høringsnotat - Forslag til endringer i forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2015-2016

Høringsnotat - Forslag til endringer i forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2015-2016 Høringsnotat - Forslag til endringer i forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2015-2016 Første del. Hovedregler for tildeling av utdanningsstøtte Kapittel 1. Støtteformer Til

Detaljer

Sandakerveien 116, 0484 Oslo Tlf: 23 00 73 50 Faks: 23 00 73 51 Epost: atlantismed@amh.no www.amh.no

Sandakerveien 116, 0484 Oslo Tlf: 23 00 73 50 Faks: 23 00 73 51 Epost: atlantismed@amh.no www.amh.no ATLANTIS Spania Avda. Carmen Saenz de Tejada. Parque Comercial Miramar, Edificio S208. 29650 Mijas (Málaga) Tlf: (+34) 952 19 74 40 E-post: postspania@amh.no www.amh.no atlantis Oslo Sandakerveien 116,

Detaljer

Studiehåndbok. Fagskoleutdanning, nettstudier. Skoleåret 2014/2015. www.ecademy.no V. H14-01

Studiehåndbok. Fagskoleutdanning, nettstudier. Skoleåret 2014/2015. www.ecademy.no V. H14-01 Studiehåndbok Fagskoleutdanning, nettstudier Skoleåret 2014/2015 www.ecademy.no V. H14-01 Forord Denne studiehåndboken gir informasjon om våre nettbaserte fagskoleutdanninger. Den er laget for deg som

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FORSKRIFT OM TILSKUDD TIL FRIVILLIGE BARNE- OG UNGDOMSORGANISASJONER GJELDER FRA OG MED 2015

BRUKERVEILEDNING FORSKRIFT OM TILSKUDD TIL FRIVILLIGE BARNE- OG UNGDOMSORGANISASJONER GJELDER FRA OG MED 2015 12 9 3 6 BRUKERVEILEDNING FORSKRIFT OM TILSKUDD TIL FRIVILLIGE BARNE- OG UNGDOMSORGANISASJONER GJELDER FRA OG MED 2015 Innhold 3 INNHOLD Innledning 4 Hvordan beregnes grunnpoeng 6 Eksempel grunnpoeng

Detaljer

HEB2110 3+4 sommeren eller høsten 2015 INFORMASJON OM STUDIEOPPHOLD I ISRAEL

HEB2110 3+4 sommeren eller høsten 2015 INFORMASJON OM STUDIEOPPHOLD I ISRAEL Universitetet i Oslo Institutt for kulturstudier og orientalske språk P.b.1010 Blindern 0315 Oslo HEB2110 3+4 sommeren eller høsten 2015 INFORMASJON OM STUDIEOPPHOLD I ISRAEL Som en del av emnet HEB2110

Detaljer

consilio.no Høgskolen i Telemark Kjølnes ring 56 3901 Porsgrunn Telefon 35 02 62 00 www.hit.no 12sider A5 2013.indd 2 28.01.

consilio.no Høgskolen i Telemark Kjølnes ring 56 3901 Porsgrunn Telefon 35 02 62 00 www.hit.no 12sider A5 2013.indd 2 28.01. consilio.no Høgskolen i Telemark Kjølnes ring 56 3901 Porsgrunn Telefon 35 02 62 00 www.hit.no 12sider A5 2013.indd 2 28.01.13 14:50 consilio.no Studier i utlandet Nytt perspektiv på verden! 12sider A5

Detaljer