tr~klqcl ~ (Bruk blokkbokstaver ved utflung t.eks Lerkendall Holvika I Hafjelll Arorines I Lindvatn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "tr~klqcl ~ (Bruk blokkbokstaver ved utflung t.eks Lerkendall Holvika I Hafjelll Arorines I Lindvatn"

Transkript

1 Søknad om tilskudd til anlegg NAVN pa ANLEGGET TYPE IDRmSANLEGG 'for idrett og friluftsliv tr~klqcl ~ (Bruk blokkbokstaver ved utflung. av søknaden) t.eks Lerkendall Holvika I Hafjelll Arorines I Lindvatn t.eks o-kart, gressb ne, gressbane-iysanlegg, idrettshall, klubbhus NAVN pa SØKER ADRESSE POSTNR. KOMMUNE ~6kt kúvy W'L.V' Ji Orri~ /Fnt:&' f~ f b 3foi. l-au~ ~ POSTSTED ) SØKNADSSUM CD. ~. (Q,- ANLEGGETS SAMLEDE KOSTNAD : (se side 2 i skjemaet, SUM Il) LI. ~. (Q,- ~--. r ::::::::::~:~::~Z:_=:J(~j::~-_:_ ~--:_--~--~-~---~--:----:--:----- d~o d~o Planene er forhåndsgodkjent dato :.l.~å::nq.3mn. av: n~~!1.'!~ l:j..~..m(~j!!~.~!':~.k.j.m.m. Byggearbeidet ble/vil bli påbegynt:..!.'.1:.::.~n~'s' nm...n...m og planlegges fullført : n~lfr.:::"n.9_c'..nnon... Anleggseier er innforstått med generelle vilkår for tilskudd av spilemidlene (pkt. 1-7 søkerheftet, V-0827 B) og at mislighold av vilkårene gir rett til å kreve tilskuddet tilbakebetalt, med renter. 1-, rcw~ den -- / -. 20!! L ~1:;Ji og stempel Kontaktperon: ~ U..;st(V 0Gvi Tlf. 7-S"b' 1. r Lj lo?.. Til bruk i fylkeskommunen : Anleggsnummer:..n...n..n....n...n...nn...nn...nn..nn. Ar:.n... _.. n....,... n n..n' n...'"... Gjentatt søknad Ny søknad Fasiltet Fremmet første gang:...n...nnn...n..n..n...n.._...n...n...n n...n...n.n.n... Fasi Iitetstype: n..nnn....'..._... n.. n. _, n... n.n. _..... nn n.n"'" n'".n"'" n... n.", V-0079 B 6O.062l12...tr.(

2 FINANSIERING De ulike deler av finansieringsplanen foranlegget må dokumenteres med vedlegg. Finansieringsplanen må dekke de samlede kostnader ved byggingen av anleggene - altså sum'" på side Søknadssum nn_unn..nnnm... ~OO 000 Bilag nr. Fylkeskommunens godkjente beløp 2. Egenkapital n...._.n'n.....nm..._n._..m Kommunalt tilskudd..nmn...m..n..n..nn... q l- 00 O 4. Fylkeskommunale tilskudd.u... nmu..~._ 5. Private tilskudd...mn u...m... 'b S 00 O ( 6. Lå n n.... n.. _ n'. n _ n.... _... n.n. _. _... _.,. _. 7. Dugnad.u.n_n..un_n..n.. u_.n.nnnn...n_nnn. 8. Gaver lrabatter.mnmmm..u_...m.m Andre tilskudd. m m..nm m. 10. Tidligere spilemidler...' mnnm.....m. Su m. n n nu._. _.. n.. n. _ n n.. n. _. _. _u n n n......u_ 14J. iio i~ ~OÒ L :)'1 010 \ Dokumentasjon av finansiering:. Egenkapital dokumenteres med utskrift av den opprettede anleggskonto. Egenkapital skal være ínnført på denne kontoen når søknadén fremmes. ' Kommunalt tilskudd bekreftes med utskrift av vedtaksprotokoll. Fylkeskommunalt tilskudd bekreftes med utskrift av vedtaksprotokoll. Private tilskudd kan føres opp her, dokumentert med gavebrev, kontoutskrifter og overføring 0.1. Søker må vurdere.' -'. - ',.. '" ". om private tilskudd heller skal gå inn som egenkapital. Lån dokumenteres med et lånetilsagn fra bank Dugnad godkjennes med det beløp som kostnadsoverslaget, (se side 2 kolonne D) samlet fører opp. Søkeren forplikter seg til å utføre dugnadsarbeid gjennom å føre opp dette beløpet.. Det blir ikke anledning til å få godkjent MER enn det oppførte beløpet, Dersom det utføres mindre enn det oppførte beløpet, vii regnskapet vise at det er kjøpt arbeidsinnsats - eller at anlegget ble biligere enn antatt. Gaver/rabatter bekreftes gjennom gavebrev og / eller skriftlig tilsagn fra ulike firma som gir rabatt pä kjøp av varer: Andre tilskudd bekreftes gjennom dokumentasjon (tilsagnsbrev 0.1.) Tidligere spilemidler bekreftes gjennom kopi av tilsagnsbrev fra fylkeskommunen. FØLGENDE VEDLEGG SKAL FØLGE SØKNADEN: Vedlegg nr. 1. Forhåndsgodkjente planer med behovsoppgave for anlegget Vedlegg nr.2. Detaljert kostnadsoverslag Vedlegg nr.3. Dokumentasjon av de ulike deler av finansieringsplanen (se ovenfor) Vedlegg nr.4. Plan for drift, se eget skjema k i søkerheftet som kan brukes til dette formål. Vedlegg nr.5. Kopi av tinglyst skjøte på tom ~O-årig leieavtale for anlegget,-,......_~

3 Òenne siden skal fylles ut av kommunen. Kartreferansene for dette anlegget er (NGO): Kartsone:..B~..S~.. kartblad nr: roc.il-~_,:.s~oy x-koordinat: lq3.z..s-_~~.. y-koordinat: -:n~_f.1.ll.(e Må lestokk M:.. n... n.. n"""" n..."'" O. n n,'n'",,', _...'. n u. n n... Anleggsmål er som følgende: (bruk de data som passer) Lengde: u.n.. Bredde: : umm n. Høyde:. m mm..... Dekke:...m n. m.... grus, gress 0.1 Ant. baner:..' _.. Høyde~orskjell:.."..mnm..n.O. K-punkt:......o......'...nn'..._o..o......n..m..'.n... Målestokk:...n._.n.. m. Ekvidistanse:..:.n... _.no.....,.. Areal:.n..o...o..n...m_u.nn_..mn... no._o..._..,.. '.n'... ~ And re eg enska per/må I: n. n.. n.. O O n" u n... n..... O n.. '_ n...._,_... n....u,... n.' O o n' _... _... O" n... u ~c:k m....n. kommune har vedtatt å oppfylle den kommunale andel i (.... foranstående finansieringsplan.. Hittil er bevilget kr..mm.o 1te..gQQ1.-: mn m m m..m _,..o....m..oo u.o.._._.,t~~o.'.. nn. kommune erklærer: a) at søkeren eller kommunen har tinglyst skjøte/leiekontrakt for minao år på den grunn hvor anlegget skal bygges. (Ved eventuell søknad om dispensasjon fra dette krav, vedlegges kopi av skjøte/leiekontrakt). b) at planene for anlegget er godkjent av de nødvendige kommunale organer og inngår i kommunal plan for for idrett og fysisk aktivitet. e) at kostnadsoverslaget, herunder verdien av dugnadsarbeidet, er godkjent av kommunen. d) at kommunen vil påse at eventuell tilskudd av spilemidlene blir nytet i overensstemmelse med de gjeldende forutsetninger og vilkår, og at anlegget vil bli forsvarlig vedlikeholdt.. e) ar'egnskapet vii bli revidert av kommunerevisjonen, og at bekreftet regnskapssammendrag blir sendt til fylkeskommunen. f) at idrettsanleggsregisteret (KRISS) vii bli oppdatert i tråd' med retningslinjer fra departementet. g) uttalelse fra idrettsrådet i kommunen ligger vedlagt. 3. Kommunen er innforstått med at Kulturdepartementet, fylkeskommunen og/eller Riksrevisjonen ved besøk på stedet kan kontrollere at spilemidlene er blitt nytet i samsvar med forutsetningene, og - om en finner det nødvendig - kreve at byggeregnskapet blir lagt fram og/eller innsendt for kontroll:. ~k.....n mn.. den.ifß..-: ll":i ~.. Kommunens stempel -_..'" _.....-_ _... --_ nn ellei~ ~ii"lui Dèt kongelige kultur- og kirkedepartement. Idrettsavdelingen Postboks 8030 Dep, 0030 Oslo Telefon Telefaks KULTUR. OG KIRKEDEP ARTEME postmottaklêkd.dep.no

4 ~ N.irdl~"d v FYLKESKOMMUNE Folkehelse Fauske kommune Idrettsavdelinga 8201 FAUSKE '.i Ov~ CM ctv 'r ;"l J ", iv. 160~ vår dato: Vår referanse: 08/2312 Deres dato: Deres referanse: 08/5235/BEN org.nr:""9:s2~95a::-----l Il c... -.'... : I?F\r::VST / r.- :ITI)). l. L... ' \d:pilj Sj!ênu i Le ~\o~d~ J i ~_~, i~$~4d~e~~) j ADI Erikstad skole - ballbidge - utsatt frist Det vises til Deres brev vedrørende utsatt frst for ferdigstileise og levering av revidert regnskap. Det ble bevilget kr ,- til anlegget av ordinære spillemidler i Tildelte midler skal fortrinnsvis nyttes i tildelings året eller inndras etter 2 år. Imidlertid innvilges en utsettelse som omsøkt, med frist for regnskap og -c~ ferdigstilleise til ~ utgangen av desember i hilsen. Roar Blom Leder ~. 1'.~ Lø +I ~is4~ f~atj Idrettskonsulent ;j il Adresse Postmottak Fylkeshuset 8048 Bodø Besøksadresse Prinsens gt. 100 Dir.: Tlf: Faks: Saksbeh. istin Hunstad Enhet: Folkehelse E-post: post( nfk.no

5 /',;// MØt: Norges Fotballforbund The Football Association of Norway Ullevaal Stadion, Sognsveien 75J, NO-0855 Oslo, Norway. Serviceboks 1, Ullevaal Stadion, NO-0840 Oslo, Norway T. n~ , F: Erik kole i ww.fotball.no tpr~-ãi-. SaSb. Ar ~ - ~ ; - "" ~ ~ 'J ~ ',ll ~ ASJO(\~'\\) Erikstad oppvekstsenter Tareveien Fauske J.nr. ' D.nr. 4' rj.,.c\ Oslo, 26. jar IUaT Vedrørende støtte fra Posten til bygging av ball binge Norges Fotballforbund (NFF) og Posten Norge har gleden av å meddele at dere er innvilget støtte fra Posten til bygging av ballbinge for Da samarbeidsavtalèm med Posten utløper i 2008, er det en forutsetning at ball bingen er bygget før 15/1 0/2008! NFF og Posten vet av erfaring at ballbingen vil bli et positivt samlingspunkt som vil skape aktivitet og trivsel i lokalmiljøet. Den direkte støtten fra Posten til prosjektet er på kroner ,-. Beløpet vil bli utbetalt når ballbingen står ferdig. Vi ber om at en kopi av overtakelsesdokument/ferdigbefaring sendes NFF så fort ballbingen er ferdigstilt. I forbindelse med prosjektet har både Posten og NFF behov for noe mer informasjon fra dere enn det vi har fått i forbindelse med søknaden. Vedlagt finner dere et enkelt akseptskjema. Vi ber dere fylle ut akseptskjemaet fullstendig og returene dette så raskt som mulig til NFF. Posten vil markere åpningen av ballbingen med et arrangement. Det er derfor viktig at vi så tidlig som mulig, og senest 14 dager før åpningen skal finne sted, blir informert om dato og klokkeslett. En representant fra Posten vil ta kontakt for å avtale arrangementet i forbindelse med åpningen. lages et opplegg for dekning i media av åpningen. Posten ønsker også at det skal Vi legger ved følgende dokumentasjon for å lette arbeidet med byggingen av ballbingen: 1.Akseptskjema 2.Bakgrunn 3.av til Postens ball binge 4. Kort veiledning for anskaffelse av ball bingen 5.Forslag til enkel kontrakt mellom byggherre og ballbingeleverandør NFFs kontaktperson er Trygve Bornø, e-post: trvqve.borno((fotball.no, tlf Med vennlig hilsen NORGES FOTBALLFORBUND L ~ Karen Espelund Generalsekretær I ( -i iu L_. m.,.... ~,.,: ' ;... ~.... -':~"... #1 ß!.~. '.(.~ GENERALSPONSOR

6 Erikstad Skole V/Harald Pedersen 8200 Fauske Askim, 27. september 2007 TILBUD LEVERING AV NÆRMILJØANLEGGET "SCANSIS LØKKA(I" - DESIGN Vi viser til mail forespørsel, og har gleden av å kunne tilby levering av vår nyutviklede modell av Scansis løkka (I - design 2007, størrelse 21 x 13 meter. Scansis løkka har gjennomgått en design prosess før 2007 sesongen. Det har ført ti at anlegget nå fremstår som mer moderne og innbydende. Samtidig har anlegget klart forbedrede test resultater fra lyd av ball mot vegg. Dette er muliggjort ved bruk av lekter (45x45 mm) på kortsidene, dette gir også et svært godt innsyn i anlegget. Prisoppsett for Scansis løkka (I som følger: Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3, Punkt 4, Punkt 5, Punkt 6, "Scansis løkka~ - modell 2007 Fundamentplater til feste i ringmur Lystmaster, 2 stk Montering av løkke og kunstgress Nettopris kunstgress Frakt , , ,- 0, , ,- Totalpris Scansis løkka~ - modell ,- (eks mva) Tilkobling av strøm til lys er ikke inkludert i vårt tilbud, da dette må utføres aven sertifisert elektriker. Vi håper tilbudet er av interesse, og en eventuell ordre vil få vår største oppmerksomhet. Ønskes ytterligere opplysninger står vi gjerne til disposisjon. Undertegnede kan treffes på telefon , mobil eller på harald(qscansis.no. Besøk gjerne også vår hjemmeside ww.scansis.no. Med vennlig hilsen ~~úo cr ( Scansis AlS Harald Berg -- (cljej 0M'JJùr - Â ) 5 cr i ;z 5 o- /v

7 BESKRIVELSE AV TILBUD SCANSIS LØKKA~ - DESIGN Levering av Scansis løkka (I - design 2007, etter nedenstående spesifikasjoner: Størrelse: Konstruksjon: Vant: Element lengde: Høyde langsider: Høyde kortsider: Farge rørkonstruksjon: Farge bord: Skruer og bolter: Inn festing: 21 x 13 meter Varmgalvaniserte stålprofiler ø 60 x 2,9 mm Scansis løkka(i - design 2007 blir levert med bordkledning bestående av Sibirsk lerk. På kortsider benytter vi lekter, dimensjon 45 x 45 mm, som gir klart redusert støy fra ball som treffer vant. Sibirsk lerk er sterkere og har høyere bøyefasthet enn furu. Sibirsk lerk trenger heller ikke overflatebehandles ytterligere og er således vedlikeholdsvennlig. 2,45 meter 0,9 meter 3 meter bak målene, skrådd ned til 0,9 meter i hjørnet mot langsider Galvanisert Natur Rustfritt stål/eloksert stål (innfesting av bord) Leveres standard for fast sveising på innstøpte stålplater i fundament. Fundament tegning medfølger. 0vria utstvr som innbefattes av leveransen: Mål: Basket: Nettstolper: Scansis AS sine frittstående fotballmål er integrert i løkkaqj, størrelse 3 x 2 meter. Spesialdesignet nett, småmasket, med dropnet og innsydd åpning i nettet aftg forsterket basket stativ med kurv og nett. Nettstolper og nett til volleyball, fotballtennis mm. TILBUDSPRIS FOR SCANSIS L0KKAfS UNDER PUNKT 1: kr , - /stk 2 Levering av fundamentplater i stål for nedstøping i ringmur av betong, inkludert fundamentplater for innfesting av lysmaster og kabler. TILBUDSPRIS FOR FUNDAMENTPLA TER UNDER PUNKT 2: kr ,- /sett 3 Levering av 2 stk lysstolper med lyspunkter for belysning i Scansis løkka ei. Lyskilde på 400 W, Natriumhøytrykksdamplampe med ellipsoideform. Lysstolpene brukes også som holder for nett over midten av banen. Lyspunkthøyden er 6 meter. Totalt effektforbruk er på 450 W. Lyskilden har en oppgitt levetid på timer. Lyskilden gir ca 70 lux. Lyspunktene og stolpene er produsert i samme utførelse og farge som Scansis løkka (I for øvrig. Kabler og annet nødvendig utstyr for tilkobling mot strøm medfølger ikke. Lysstyrken er godkjent av Kulturdepartementet for eventuell søknad om spillemidler. Lysmastene leveres med kraftg koblingsboks for elektrisk tilkobling. TILBUDSPRIS FOR LYSANLEGG UNDER PUNKT 3: kr ,-/par 2

8 4 Montering av Scansis løkkaq1 Scansis AS stiler med en arbeidsleder, kostnads fritt, til arbeidet med montering av kunstgress og Scansis løkkaq1, hvis dere stiler med 6 personer fullgod arbeidskraft under monteringen, og at dere foretar fastsveising til nedstøpte fundamentplater samt påføring av kaldgalvanisering på sveiseskjøter. 6 personer stiles til rådighet samme dag som installasjon av kunstgress. Dere må også stille nødvendig utstyr til rådighet under lossing av Scansis løkka Q1 på aktuelt sted for montering. Dette arbeidet er kostnadsberegnet ti kr ,- ekskl. mva, dette beløpet kan føres som dugnad i en eventuell søknad om spilemidler. 5 Levering og montering av Sportilan HPF Crown sandfylt kunstgress: Produkttype: Baneflate: Fibertype: Gresshøyde: Sand og/eller gummifylt Farger: Underlag: Garanti: SandfylUGummifylt kunstgress 21 x 13 meter Homogen 20mm 12 kg/m2 Grønn Asfalt eller steinmel 5 års produktgaranti Kunstgresset består av homogene fibre som ikke splittes, og som dermed hindrer at dekket pakker seg. Dette gjør at dekket beholder sine opprinnelige egenskaper. Sandfylt kunstgress, er et meget behagelig underlag, som gir riktig god friksjon. Dekket er tilnærmelsesvis likt et grusdekke, når det gjelder ballsprett, hurtighet og friksjon, og kan gjerne brukes som underlag for ulike typer idrett. Sandfylt kunstgress kan også, hvis dette er aktuelt, islegges om vinteren. For øvrige opplysninger, se også vedlagte brosjyre med tekniske spesifikasjoner. Scansis AS har også utviklet et plast skøyte is system - Scan-ICEQ1 - som kan legges ovenpå kunstgreset i Scansis-IøkkaQ1. Dette muliggjør helårs bruk av anlegget, med skøyteaktivitet på vinterstid. Scansis AlS I Syntec AlS representerer, den nederlandske fabrikanten DESSOIDLW, Europas største produsent av syntetiske idrettsdekker. Se også vår referanseliste for oversikt over installasjoner i Norge. TILBUDSPRIS FOR KUNSTGRESS UNDER PUNKT 5: kr ,-/stk Vedrørende montering av kunstgress under punkt 5, kan det av tibudsprisen trekkes ut: kr ,-/stk hvis dere stiler med 6 personer fullgod arbeidskraft under montering av kunstgresset, samt at dere tar hånd om avfall etter endt montering og stiler nødvendig utstyr ti rådighet under lossing av kunstgresset på aktuelt sted for montering. Ovennevnte beløp kan føres som dugnad under en eventuell søknad om spillemidler. NETTOPRIS FOR KUNSTGRESS UNDER PUNKT 5: kr , -/stk 6 Transport av Scansis løkka(5 og kunstgress fra fabrikk/lager i Askim/Sarpsborg til aktuelt sted for montering. Prisen er kun et estimat for fraktkostnad. Fraktpris kan fremforhandles mot flere aktører ved leveringstidspunkt. TILBUDSPRIS FOR TRANSPORT UNDER PUNKT 6: kr ,-lstk 7 Banekost til nødvendig kosting av kunstgress med sandfylling. Kosten brukes til vedlikehold av spilleoverflaten, og sikrer ved ukentlig bruk en jevn og fin spilleoverflate og lengre levetid på kunstgresset. T1LBUDSPR/S FOR BANEKOST UNDER PUNKT 7: kr ,- 3

9 Priser: Priser: Leveringsbetingelser: Betalingsbetingelser: Alle priser er ekskj. mva. Fritt levert Askim - se punkt 6. Netto pr. 15 dager. Forutsetnimier: For arbeidet under punkt 5 forutsetter vi at grunnen er nøyaktig avrettet. Videre forutsetter vi at transportanskeligheter av utstyr og materiell ikke forekommer under noen deler av arbeidet. Øvrh:ie opplvsninqer: Videre utbvqqinq: Scansis løkkaci er utviklet ved hjelp av profesjonelle industridesignere til å være et mer helhetlig nærmiljøanlegg. Anlegget kan bygges ut med et stort utvalg av tilleggsaktiviteter både for barn og ungdom. Vi kan om ønskelig også spesialtilpasse Scansis løkkaci til ønsket areal og med ønskede tilleggsaktiviteter (se vedlagt katalog og vedlegg til katalog). Kunstqress: Scansis løkkaci leveres med Sportilan HPF Crown sandfyltlgummifylt kunstgress, som er et multi funksjons kunstgress velegnet for alle ballaktiviteter. Kunstgresset er av homogene fiber. Dette kunstgresset er godkjent i følge liste over godkjente kunstgresstyper for sandfylling til fotball, utarbeidet av NFF i 1997/1998. Testrapporter forefinnes og ettersendes på forespørsel. Referanser prosiekter: Scansis har referanser fra følgende prosjekter i Norge: Materialer: Hordaland Fotballkrets anlegg Sogn og Fjordane Fotballkrets til anlegg Akershus, Oslo og Østfold Fotballkrets til anlegg Trøndelag Fotballkrets til anlegg Hordaland Fotballkrets til anlegg Buskerud Fotballkrets anlegg Nordland Fotballkrets til anlegg Hålogaland Fotballkrets til anlegg Scansis løkka er re-designet av profesjonelle industridesignere foran 2007 sesongen. Dette har gitt oss et moderne designmessig anlegg som ivaretar hensyn til lyd av ball som treffer vantet, samtidig som det også ivaretar de estetiske kjennetegn som har vært Scansis løkkaci sitt varemerke siden Scansis løkkaci er produsert i varmgalvaniserte stålprofiler og sammenkoblet med rustfrie skruer og bolter. Bordkledning er av Sibirsk lerk, fordi Sibirsk lerk er sterkere og har høyere bøyefasthet enn furu. Sibirsk lerk er i tillegg vedlikeholdsvennlig, da det ikke trenger ytterligere overflatebehandling. Service oq vedlikehold: Scansis AS har tre egne montører, samt et landsdekkende nett av samarbeidspartnere, som utfører både montering av anleggene, samt også videre service og vedlikehold. Våre montører har nødvendig kompetanse og erfaring for montering av våre anlegg, og har også kompetanse for eventuell andre arbeider i forbindelse med bygging av slike anlegg. Scansis løkka - qaranti Scansis AS sin generelle garanti på Scansis løkka er - 5 år ved normal bruk. Garanti omfatter ikke bruksslitasje. Scansis AS kan levere deler i ubegrenset tid etter at produktet har gått ut av produksjon. Scansis AS krever for at garanti skal inntre, at anleggene blir gitt normal bruksvedlikehold og ettersyn. Askim, 27. september

Søknad om tilskot til ordinære nærmiljøanlegg

Søknad om tilskot til ordinære nærmiljøanlegg Søknad om tilskot til ordinære nærmiljøanlegg NAMN PÅ ANLEGGET TYPE ANLEGG SØKJAR Rukjen skule - aktivitetsanlegg Aktivitetsanlegg Stord kommune ADRESSE POSTNUMMER 5410 POSTSTAD Sagvåg KOMMUNENUMMER 1221

Detaljer

SØKERENS SØKNADSSUM kr.. 0 0 0. SAMLET KOSTNAD FOR SEREMONIROMMET kr.. 0 0 0 (se s. 2 i søknadsskjemaet)

SØKERENS SØKNADSSUM kr.. 0 0 0. SAMLET KOSTNAD FOR SEREMONIROMMET kr.. 0 0 0 (se s. 2 i søknadsskjemaet) SØKNADSSKJEMA TILSKUDD TIL LIVSSYNSNØYTRALE SEREMONIROM Seremonirommets navn: Evt.navn på bygget rommet ligger i: Søker / eier: Eier er: kommune kirkelig fellesråd organisasjon annet, spesifiser: Adresse:

Detaljer

SPILLEMIDDELSEMINAR 2015

SPILLEMIDDELSEMINAR 2015 Enhet for idrett og friluftsliv SPILLEMIDDELSEMINAR 2015 Foto: Carl-Erik Eriksson SPILLEMIDLER / SØKNADSPROSEDYRER Spillemiddelprosessen Generell orientering om spillemidlene, hvem Spillemiddelsøknaden

Detaljer

SPILLEMIDDELSEMINAR 2014

SPILLEMIDDELSEMINAR 2014 Enhet for idrett og friluftsliv SPILLEMIDDELSEMINAR 2014 Foto: Carl-Erik Eriksson Agenda for seminaret Oppstart Spillemidler / søknadsprosedyrer Pause Kompensasjon for merverdiavgift Erfaring fra søker

Detaljer

Tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet «Spillemiddler»

Tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet «Spillemiddler» Tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet «Spillemiddler» Støtteordninger og søkeprosess Stein Cato Røsnæs Rådgiver Østfold fylkeskommune Ingen idrett uten anlegg 1946 ca. 2.000 anlegg 2011 ca.

Detaljer

Spillemidler 2013. Obligatorisk seminar for alle som planlegger å søke spillemidler til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg

Spillemidler 2013. Obligatorisk seminar for alle som planlegger å søke spillemidler til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg Spillemidler 2013 Obligatorisk seminar for alle som planlegger å søke spillemidler til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg Program 18:00 Velkomst, kaffe / frukt 1810 Spillemiddelprosessen v/ Idrettskonsulent

Detaljer

Scansis Løkka EN VEILEDNING FOR GRUNNARBEIDER OG MONTERING AV NÆRMILJØANLEGGET "SCANSIS LØKKA" www.scansis.no

Scansis Løkka EN VEILEDNING FOR GRUNNARBEIDER OG MONTERING AV NÆRMILJØANLEGGET SCANSIS LØKKA www.scansis.no Scansis Løkka EN VEILEDNING FOR GRUNNARBEIDER OG MONTERING AV NÆRMILJØANLEGGET "SCANSIS LØKKA" www.scansis.no Dugnadsinnsats fra frivillige i lag og organisasjoner, har i mange år vært en viktig ressurs

Detaljer

Vikhammeråsen Sør Velforening Org. No. 999 045 774 Dato: 20. September 2014

Vikhammeråsen Sør Velforening Org. No. 999 045 774 Dato: 20. September 2014 Vikhammeråsen Sør Velforening Org. No. 999 045 774 Dato: 20. September 2014 Orientering vedrørende velforeningens planer for ballbinge på Vikhammeråsen Innhold: 1. Utbedringer av grusbanen på Vikhammeråsen

Detaljer

SPILLEMIDDELSEMINAR 2013

SPILLEMIDDELSEMINAR 2013 Enhet for idrett og friluftsliv SPILLEMIDDELSEMINAR 2013 Foto: Carl-Erik Eriksson SPILLEMIDLER / SØKNADSPROSEDYRER Innledning spillemidler Spillemiddelprosessen Generell orientering om spillemidlene Spillemiddelsøknaden

Detaljer

Søknad om spillemidler til idrettsanlegg

Søknad om spillemidler til idrettsanlegg Søknad om spillemidler til idrettsanlegg Referansenummer: PJ6JFA Registrert dato: 2010-03-26 15:43:23 Vedlegg: Levanger kommune.doc Vedlegg søknad spillemidler.pdf Søker Søkernr 323400 Navn Hegle Grendehus

Detaljer

Søknad om spillemidler til idrettsanlegg

Søknad om spillemidler til idrettsanlegg Søknad om spillemidler til idrettsanlegg Referansenummer: 26NW3Y Registrert dato: 2010-02-28 21:40:35 Vedlegg: Anbud sminkerom 2010.doc Leieavtale 2009-2010.doc Opplysninger om søker til spillemidler kulturhus-10.doc

Detaljer

ANLEGGSPLAN for Manndalen ungdoms og idrettslag

ANLEGGSPLAN for Manndalen ungdoms og idrettslag ANLEGGSPLAN for Manndalen ungdoms og idrettslag 2016 2018 Ny plan skal utarbeides i jan/feb 2019 Vedtatt på årsmøtet 18.02.16 Revisjonshistorikk Dokumentnavn Anleggsplan MUIL 2016-2018 Forfatter Styret

Detaljer

Retningslinjer for tilskudd til livssynsnøytrale seremonirom i Akershus

Retningslinjer for tilskudd til livssynsnøytrale seremonirom i Akershus Retningslinjer for tilskudd til livssynsnøytrale seremonirom i Akershus 1 1 2 Forord Forliket om stat-kirke fra 2008 inneholder et punkt om livssynsnøytrale seremonirom som skal være tilgjengelig for gravferd

Detaljer

Retningslinjer for tilskudd til livssynsnøytrale seremonirom i Akershus

Retningslinjer for tilskudd til livssynsnøytrale seremonirom i Akershus Retningslinjer for tilskudd til livssynsnøytrale seremonirom i Akershus 1 1 2 Forord Forliket om stat-kirke fra 2008 inneholder et punkt om livssynsnøytrale seremonirom som skal være tilgjengelig for gravferd

Detaljer

HAVNEREGLEMENT HASLUMKILEN HAVN. 3. Endringer i rett til båtplass skal meldes til styret i velforeningen.

HAVNEREGLEMENT HASLUMKILEN HAVN. 3. Endringer i rett til båtplass skal meldes til styret i velforeningen. Vedlegg 2 Sak 6 Ordensregler for brygge- og havneområdet ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- HAVNEREGLEMENT HASLUMKILEN

Detaljer

2. BESTEMMELSER FOR ORDINÆRE ANLEGG 2.1 Definisjon

2. BESTEMMELSER FOR ORDINÆRE ANLEGG 2.1 Definisjon 2. BESTEMMELSER FOR ORDINÆRE ANLEGG 2.1 Definisjon Med ordinære anlegg menes anlegg for organisert idrett og fysisk aktivitet. 2.2 Krav til søknaden Se pkt. 1.3 for informasjon om innsending av søknad

Detaljer

Spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2005 (V-0534 B) Orientering om tilskuddsordningen

Spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2005 (V-0534 B) Orientering om tilskuddsordningen Spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2005 (V-0534 B) Orientering om tilskuddsordningen 1. Innledning Denne folderen er utarbeidet på bakgrunn av Kultur- og kirkedepartementets bestemmelser

Detaljer

Historikk Forbundsstyret vedtok i 2005 å innføre 5 hovedposter i forhold til økonomiske overføringer i forhold til fotballkretsene.

Historikk Forbundsstyret vedtok i 2005 å innføre 5 hovedposter i forhold til økonomiske overføringer i forhold til fotballkretsene. Norges Fotballforbund The Football Association of Norway Ullevaal Stadion, Sognsveien 75J, NO-0855 Oslo, Norway Serviceboks 1, Ullevaal Stadion, NO-0840 Oslo, Norway T: + 47 21 02 93 00, F: +47 21 02 93

Detaljer

Kun 49.500,- Vårkampanje! Kun 2290,- Kun 2990,- Fotball - basket - lek med ball

Kun 49.500,- Vårkampanje! Kun 2290,- Kun 2990,- Fotball - basket - lek med ball Kun 2290,- 49.500,- Vårkampanje! Kun 2990,- Kun Fotball - basket - lek med ball Informasjon Aktiv Lek AS er en norsk produsent av lekeapparater som ligger i Telemark. Personene i bedriften har lang erfaring

Detaljer

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Kvinnherad kommune 2014 Rettleiing for søknad om spelemidlar i Kvinnherad kommune Tilskot til anlegg og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Detaljer

SPILLEMIDDELSEMINAR 2016

SPILLEMIDDELSEMINAR 2016 SPILLEMIDDELSEMINAR 2016 Agenda Spillemiddelprosessen Spillemiddelsøknad Regnskap og revisjon Kompensasjon mva Erfaring fra søker SPILLEMIDLER HVA ER DET? Spillemidler er overskudd fra spillene i Norsk

Detaljer

SPILLEMIDDELSEMINAR I VUKU-HALLEN 14. APRIL 2015 LEVANGER OG VERDAL KOMMUNE

SPILLEMIDDELSEMINAR I VUKU-HALLEN 14. APRIL 2015 LEVANGER OG VERDAL KOMMUNE SPILLEMIDDELSEMINAR I VUKU-HALLEN 14. APRIL 2015 LEVANGER OG VERDAL KOMMUNE Innhold : Status Nord-Trøndelag Fylke Litt om «Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet» (V-0732) Krav

Detaljer

HVORDAN SØKE OM SPILLEMIDLER

HVORDAN SØKE OM SPILLEMIDLER HVORDAN SØKE OM SPILLEMIDLER Side 1 av 8 Vi har her laget en huskeliste og mal som vil hjelpe deg i arbeidet med å skaffe din klubb eller avdeling spillemidler til utbygging av baneanlegg. Alle klubber

Detaljer

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Kvinnherad kommune 2015 Rettleiing for søknad om spelemidlar i Kvinnherad kommune Tilskot til anlegg og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Detaljer

Søknad om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning av planer

Søknad om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning av planer Levanger kommune Søknad om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning av planer Levanger kommune Rådhuset Håkon den Godes gate 30 Postboks 130 7601 Levanger Bestemmelser om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning

Detaljer

Spillemidler. - Ein tydeleg medspelar

Spillemidler. - Ein tydeleg medspelar Spillemidler - Ein tydeleg medspelar Nytt saksbehandlersystem Søknadsrunden 2016/17 Endringer/presiseringer Kommunal garanti Detaljert kostnadsoverslag Andre størrelser anlegg Nærmiljøanlegg Friluftsliv

Detaljer

ANLEGGSPLAN for Manndalen ungdoms og idrettslag 2013 2016

ANLEGGSPLAN for Manndalen ungdoms og idrettslag 2013 2016 ANLEGGSPLAN for Manndalen ungdoms og idrettslag 2013 2016 Planen skal rulleres i 2014 og 2015 Vedtatt av årsmøtet 28.2.2014 Revisjonshistorikk Dokumentnavn Anleggsplan MUIL 2013-2016 Forfatter Styret i

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR SØKNAD OM SPILLEMIDLER TIL KULTURARENAER I TROMS 1. JANUAR 2017

RETNINGSLINJER FOR SØKNAD OM SPILLEMIDLER TIL KULTURARENAER I TROMS 1. JANUAR 2017 RETNINGSLINJER FOR SØKNAD OM SPILLEMIDLER TIL KULTURARENAER I TROMS 1. JANUAR 2017 1 Formål Fylkesplan for Troms 2014-2025 er regionens felles plattform for det regionale utviklingsarbeidet i Troms. En

Detaljer

TÜV godkjente og Svanemerkede lekeapparater. www.sove.no. Markedets raskeste leveringstid. 15 års garanti SØVE 2O12 KATALOGEN. For barnas skyld!

TÜV godkjente og Svanemerkede lekeapparater. www.sove.no. Markedets raskeste leveringstid. 15 års garanti SØVE 2O12 KATALOGEN. For barnas skyld! Markedets raskeste leveringstid www.sove.no 15 års garanti TÜV godkjente og Svanemerkede lekeapparater SØVE 2O12 KATALOGEN For barnas skyld! Søve Katalogen 2012 Ballspill For barn og unge er ballspill

Detaljer

Røros Idrettslag Hovedlaget

Røros Idrettslag Hovedlaget Røros Idrettslag Hovedlaget Postadresse Besøksadresse Telefon Telefaks Org.nr: NO 965 144 099 MVA Postboks 27 Oslovn. 14 40 01 39 74 72 40 64 01 Bankgiro: 4280.0550178 7361 RØROS 7374 RØROS E-post: ril-hovedlag@roros.net

Detaljer

Notat med begrunnelse på retningslinjene for forskuttering av spillemidler

Notat med begrunnelse på retningslinjene for forskuttering av spillemidler Notat med begrunnelse på retningslinjene for forskuttering av spillemidler Under kommenteres og begrunnes hvert enkelt punkt, med bakgrunn i høringsuttalelsen fra Levanger idrettsråd. Rådmannens kommentar

Detaljer

Spillemiddelordningen

Spillemiddelordningen 2016 Avdeling for sivilsamfunn og idrett v/fagdirektør Åsmund Berge Hovedfordelingen 2016 post 1 til 3 Post 1 Idrettsanlegg 1 275 299 000 Post 1.1 Idrettsanlegg i kommunene 1 197 299 000 Post 1.2 Anleggspolitisk

Detaljer

Spillemidler til kulturhus.

Spillemidler til kulturhus. Spillemidler til kulturhus. Vilkår for søknad om spillemidler etter desentralisert ordning for tilskudd til kulturbygg i Nord- Trøndelag Innledning Denne orienteringen om vilkår for søknad er utarbeidet

Detaljer

Rapport. Spillemidler til idrettsanlegg

Rapport. Spillemidler til idrettsanlegg Rapport Spillemidler til idrettsanlegg 1999-2006 Forord til Spillemidler til idrettsanlegg 1999-2006 I 2005 ga Kultur- og kirkedepartementet ut publikasjonen Spillemidler til idrettsanlegg 1999-2005. Denne

Detaljer

Scansis AS Prosjekt Møteplassen

Scansis AS Prosjekt Møteplassen Prosjekt Møteplassen Prosjekt Møteplassen Prosjekt Møteplassen er et samarbeidsprosjekt for uorganisert aktivitet for ungdom, initiert av Norges Håndballforbund, Norges Bandyforbund og Norges Basketballforbund.

Detaljer

Innbydelse til. anbudskonkurranse. for kjøp av. Glassfelter til Dal skole, i Eidsvoll kommune

Innbydelse til. anbudskonkurranse. for kjøp av. Glassfelter til Dal skole, i Eidsvoll kommune Innbydelse til anbudskonkurranse for kjøp av Glassfelter til Dal skole, i Eidsvoll kommune Innholdsfortegnelse: INNBYDELSE...3 1. OPPDRAGSGIVERS REPRESENTANT...3 2. LEVERANSENS OMFANG...3 3. LEVERINGSTIDSPUNKT...3

Detaljer

Nytt design Enklere innfesting av nett Forbedret hjulløsning PRODUKTARK FOTBALL- OG HÅNDBALLMÅL

Nytt design Enklere innfesting av nett Forbedret hjulløsning PRODUKTARK FOTBALL- OG HÅNDBALLMÅL Nytt design Enklere innfesting av nett Forbedret hjulløsning PRODUKTARK FOTBALL- OG HÅNDBALLMÅL nopro fotballmål I over 25 år har vi vært en av de ledende produsentene av mål for fotball i Norge. Mange

Detaljer

SPILLEMIDLER til anlegg for idrett og fysisk aktivitet

SPILLEMIDLER til anlegg for idrett og fysisk aktivitet SPILLEMIDLER til anlegg for idrett og fysisk aktivitet Informasjon om prosedyren og bestemmelser i forbindelse med søknad Rjukan, 2010 Revidert 2012, 2015, juni 2016 Kulturkontoret Tinn Kommune 1. INNLEDNING

Detaljer

Raumnes & Årnes IL Hovedlaget Vedlegg til sak 8

Raumnes & Årnes IL Hovedlaget Vedlegg til sak 8 Raumnes & Årnes IL Hovedlaget Vedlegg til sak 8 Konklusjon Campus Flytting av idrettsanlegget til Kjuushagen R&Å IL ser det som urealistisk å flytte idrettsanlegget til Kjuushagen. R&Å Idrettslag har ikke

Detaljer

OKE/SKO/STMA FORSLAG NYE KRITERIER FOR FYLKESVIS FORDELING SPILLEMIDLER IDRETT. Dønna kommune avga høringsuttalelse, jfr. vedlagte møteutskrift.

OKE/SKO/STMA FORSLAG NYE KRITERIER FOR FYLKESVIS FORDELING SPILLEMIDLER IDRETT. Dønna kommune avga høringsuttalelse, jfr. vedlagte møteutskrift. Det Kongelige Kulturdepartement Postboks 8030 Dep. Kulturdepartementet P,PR 7.010 63-0030 OSLO Saksnr. 10/187-4 Arkivkode 243 Avd/Sek/Saksb OKE/SKO/STMA Deres ref Dato. 06.04.2010 FORSLAG NYE KRITERIER

Detaljer

1.1 Innlevering av tilbud Frist for innlevering: Mandag 10. september 2008 kl. 1200.

1.1 Innlevering av tilbud Frist for innlevering: Mandag 10. september 2008 kl. 1200. Anbud Krokcontainere 1. Generelt Steinkjer kommune skal gå til anskaffelse av 2 krokcontainere for transport av avfall. 1.1 Innlevering av tilbud Frist for innlevering: Mandag 10. september 2008 kl. 1200.

Detaljer

Vår ref: Arkiv Deres ref: Dato: 2007/3862-14545/2007/HANO 21.09.2007

Vår ref: Arkiv Deres ref: Dato: 2007/3862-14545/2007/HANO 21.09.2007 Anbydere Vår ref: Arkiv Deres ref: Dato: 2007/3862-14545/2007/HANO 21.09.2007 Anbud skyvegrind / port 1. Generelt Steinkjer kommune skal gå til anskaffelse av skyvegrind / port til hovedadkomst inn til

Detaljer

Nr. Vår ref Dato V-15 B/ /02463 ID/ID1 mro

Nr. Vår ref Dato V-15 B/ /02463 ID/ID1 mro Rundskriv VEDLEGG 1 Til kommuner og fylkeskommuner Nr. Vår ref Dato V-15 B/2004 2004/02463 ID/ID1 mro 15.06.2004 ORIENTERING OM TILSKUDD AV SPILLEMIDLENE TIL ANLEGG FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET FOR 2005

Detaljer

Prosess søknad om spillemidler:

Prosess søknad om spillemidler: Prosess søknad om spillemidler: Hva kan man søke om? Dere kan søke om tilskudd til bygging og rehabilitering av anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Tilskuddsordningen har to underordninger: ordinære

Detaljer

Informasjon om Forbundstinget 2006/2007

Informasjon om Forbundstinget 2006/2007 Norges Fotballforbund The Football Association of Norway Ullevaal Stadion, Sognsveien 75J, NO-0855 Oslo, Norway Serviceboks 1, Ullevaal Stadion, NO-0840 Oslo, Norway T: 04420, F: +47 21 02 93 01 www.fotball.no

Detaljer

Kulturdepartementets rolle i anleggsutbygging

Kulturdepartementets rolle i anleggsutbygging s rolle i Avd.dir. Ole Fredriksen 25. Februar 2016 - Bergen 1 s rolle i Statlig idrettspolitikk Statens overordnede mål med idrettspolitikken kan sammenfattes i visjon idrett og fysisk aktivitet for alle.

Detaljer

Ny søknadsrunde for kompensasjon av merverdiav^ft ved bygging av idrettsanl^^

Ny søknadsrunde for kompensasjon av merverdiav^ft ved bygging av idrettsanl^^ HORDALAND FYLKESKOMMUNE Sakar;iOlOOll'\2^Dok.ar. ^ KULTURDEPARTEMENT f 0 ttii m\i Arkivnr. (^ [ ( Saksh. Eksp. likelydende brev til se adresseliste U.off. KOPI Deres ref Vårref Dat» 2010/00025ID/ID2 OMS

Detaljer

Fra: Dato: 22. november 2010

Fra: Dato: 22. november 2010 BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for barnehage og skole Notat Saksnr.: 201016198-3 Saksbehandler: CHRL Emnekode: SARK-1642 Til: Fra: Dato: 22. november 2010 Notat prosjektbeskrivelse kunstgress Ytrebygda

Detaljer

Temakveld snøproduksjon 07.04.2014. Campus Steinkjer

Temakveld snøproduksjon 07.04.2014. Campus Steinkjer Temakveld snøproduksjon 07.04.2014 Campus Steinkjer Ulike spillemiddelordninger Spillemidler til anlegg; forvaltes av kulturdepartementet Spillemidler til utstyr; forvaltes av særforbund Spillemidler til

Detaljer

DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT. Deres ref Vår ref Dato. Ny søknadsrunde for kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg

DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT. Deres ref Vår ref Dato. Ny søknadsrunde for kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT - ME Likelydende brev til se adresseliste KOPI Deres ref Vår ref Dato 2010/00025 ID/ID2 OMS 14.03.2011 Ny søknadsrunde for kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av

Detaljer

Langøyåsen Barnehage

Langøyåsen Barnehage Fredrikstad kommune, Teknisk drift, Bygg og Eiendom Postboks 1405 1602 Fredrikstad Langøyåsen Barnehage TILBUDSKONKURRANSE - ANSKAFFELSE AV INTERIØRARKITEKT FREDRIKSTAD KOMMUNE TD, Bygg og Eiendomsavdelingen,

Detaljer

SØKNAD OM ØKONOMISK TILSKUDD VELFORENINGEN SKAARLIA AMFI

SØKNAD OM ØKONOMISK TILSKUDD VELFORENINGEN SKAARLIA AMFI Austrått bydelsutvalg 14.06.11 sak 18/11 Austrått bydelsutvalg UTSKRIFT AV PROTOKOLL Utvalg: Møtenr.: Møtedato: Utvalgssak: Austrått bydelsutvalg 3/11 10.05.2011 15/11 SØKNAD OM ØKONOMISK TILSKUDD VELFORENINGEN

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Drift Namsos Service Namsos kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Drift Namsos Service Namsos kommunestyre Namsos kommune Kultur og idrett Namsos Saksmappe: 2009/8112-5 Saksbehandler: Tore Godager Saksframlegg Tildeling av spillemidler 2010 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Drift 11.11.2009 Namsos Service 12.11.2009

Detaljer

Spillemidler - søknadsbehandling

Spillemidler - søknadsbehandling Spillemidler - søknadsbehandling Kristin Hunstad 2015 Foto: Bjørn Erik Olsen www.idrettsanlegg.no Og https://www.nfk.no/tjenester/folkehelse/planlegging/spillemidlertil-idrettsanlegg/ Fylkeskommunens side

Detaljer

Spillemidler. For alle som planlegger å søke spillemidler til bygging og rehabilitering av idretts- og nærmiljøanlegg. Foto: Shutterstock.

Spillemidler. For alle som planlegger å søke spillemidler til bygging og rehabilitering av idretts- og nærmiljøanlegg. Foto: Shutterstock. Spillemidler For alle som planlegger å søke spillemidler til bygging og rehabilitering av idretts- og nærmiljøanlegg Foto: Shutterstock.com 1 HVEM KAN SØKE? Kommune Fylkeskommune Idrettslag Borettslag/velforeninger

Detaljer

Tilsagn om tilskudd over statsbudsjettet kap post 60 for 2017 til prosjektet flytebrygge i Eggum havn i VESTVÅGØY KOMMUNE

Tilsagn om tilskudd over statsbudsjettet kap post 60 for 2017 til prosjektet flytebrygge i Eggum havn i VESTVÅGØY KOMMUNE Tilsagn om tilskudd over statsbudsjettet kap. 1360 post 60 for 2017 til prosjektet flytebrygge i Eggum havn i VESTVÅGØY KOMMUNE Fiskerihavn : Eggum Kommune : Vestvågøy Fylke : Nordland Organisasjonsnummer

Detaljer

Tilbudsforespørsel Barnas aktivitetshall, Bjerka

Tilbudsforespørsel Barnas aktivitetshall, Bjerka Tilbudsforespørsel Barnas aktivitetshall, Bjerka HEMNES KOMMUNE 1.0 INNBYDELSE Hemnes kommune innbyr til anbudskonkurranse i forbindelse med Barnas aktivitetshall på Bjerka. Følgende entrepriser kan det

Detaljer

TILBUDSSKJEMA/PRISTABELL. Alt. 1 Spilleflate 64x100m med PAD - Hovedalternativ

TILBUDSSKJEMA/PRISTABELL. Alt. 1 Spilleflate 64x100m med PAD - Hovedalternativ TILBUDSSKJEMA/PRISTABELL Kunstgressdekket skal være forhåndsgodkjent for FIFA*, for ferdig bane skal dette dokumenteres ved felttest. Det skal gis pris på 4 forskjellige alternativer mht banestørrelse

Detaljer

Retningslinjer for tilskudd til lokale og regionale kulturbygg i Nord- Trøndelag

Retningslinjer for tilskudd til lokale og regionale kulturbygg i Nord- Trøndelag Retningslinjer for tilskudd til lokale og regionale kulturbygg i Nord- Trøndelag Revidert pr 06.12.2013. Tilskuddsordningen er etablert med grunnlag i rundskriv V-16N/2009 Desentralisert ordning for tilskudd

Detaljer

Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2015: Nyheter

Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2015: Nyheter Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2015: Nyheter Halden, 27.-29. mai 2015 Idrettsavdelingen v/åsmund Berge Nye, reviderte Bestemmelser - 2015 Pkt. 1.2 Lovhjemmel og forskrift

Detaljer

Kunstgressbaner Skov & Landskab

Kunstgressbaner Skov & Landskab Kunstgressbaner Skov & Landskab 550 000 medlemmer...hvor av 105 000 er jenter nesten 350 000 fotballkamper pr år nesten 2000 klubber 393 801 aktive spillere 25 084 lag 90 000 tillitsvalgte 450 000 400

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Prosjekt: Utstyr og maskiner til Verkstedhaller. NTFK Nord-Trøndelag fylkeskommune NTFK. Nord-Trøndelag Fylkeskommune Eiendom

KONKURRANSEGRUNNLAG. Prosjekt: Utstyr og maskiner til Verkstedhaller. NTFK Nord-Trøndelag fylkeskommune NTFK. Nord-Trøndelag Fylkeskommune Eiendom Nord-Trøndelag Fylkeskommune Eiendom KONKURRANSEGRUNNLAG Prosjekt: Utstyr og maskiner til Verkstedhaller side 1 av 6 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 TILBUDSINNBYDELSE... 3 1.1 Kort om anskaffelsen i prosjektet...

Detaljer

DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT

DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT ._ DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT 1 Likelydende brev til se adresseliste. KOPI Deres ref Vår ref 2010/00025 ID/ID2 OMS Dato 25.01.2012 Ny søknadsrunde for kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av

Detaljer

Utvalgssak SAMLET SAKSFREMSTILLING - KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET - RULLERING AV PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM

Utvalgssak SAMLET SAKSFREMSTILLING - KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET - RULLERING AV PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM Vestby kommune - Kultur Utvalgssak Saksbehandler: Øistein Myhre Arkiv: 143/C20/ Arkivsaksnr.: 09/1337 Behandling Utvalgssaksnr. Møtedato Formannskapet F -46/09 19.10.2009 Skole-, oppvekst- og kulturutvalget

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/07 07/271 EKSTRA TILSKUDD TIL BYGGING/FERDIGSTILLELSE AV NYTT TILBYGG ØVRE BARDU KAPELL

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/07 07/271 EKSTRA TILSKUDD TIL BYGGING/FERDIGSTILLELSE AV NYTT TILBYGG ØVRE BARDU KAPELL Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 07.03.2007 Tid: 1000 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 18 52 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr.

Detaljer

Sak 5a Bygging av ny kunstgressbane på Bjerke stadion

Sak 5a Bygging av ny kunstgressbane på Bjerke stadion Sak 5a Bygging av ny kunstgressbane på Bjerke stadion Styret anbefaler det ekstraordinære årsmøtet å vedta bygging av ny kunstgressbane på Bjerke stadion. I vinterhalvåret trener alle lag i Nannestad kommune

Detaljer

Tilsagn om tilskudd over statsbudsjettet kap post 60 for 2015 til prosjektet utdyping i Kjøllefjord LEBESBY KOMMUNE

Tilsagn om tilskudd over statsbudsjettet kap post 60 for 2015 til prosjektet utdyping i Kjøllefjord LEBESBY KOMMUNE Troms og Finnmark Tilsagn om tilskudd over statsbudsjettet kap. 1360 post 60 for 2015 til prosjektet utdyping i Kjøllefjord LEBESBY KOMMUNE Fiskerihavn : Kjøllefjord Kommune : Lebesby Fylke : Finnmark

Detaljer

Vedtekter for næringsfondet Os kommune

Vedtekter for næringsfondet Os kommune Vedtekter for næringsfondet Os kommune 1 Hjemmel Vedtektene er vedtatt av Os kommunestyre i sak 18/13 den 25.04.2013. Vedtektene er gjeldende fra 1.1.2013. 2 Fondskapital Fondskapitalen består av midler

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE SØKNAD OM KOMMUNAL INVESTERING I SNØPRODUKSJONSANLEGG I

FAUSKE KOMMUNE SØKNAD OM KOMMUNAL INVESTERING I SNØPRODUKSJONSANLEGG I SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 11/258 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 10/2802 I Saksbehandler: Gunnar Myrstad Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre Sak nr.: 006/11 I FORMANNSKAP I Dato: 24.01.2011 SØKNAD

Detaljer

Anlegg Idrettsrådssamling 2. oktober Knut Songve

Anlegg Idrettsrådssamling 2. oktober Knut Songve Anlegg Idrettsrådssamling 2. oktober 2010 Knut Songve HOVEDFORDELINGEN 2010 Post 1 Idrettsanlegg 1.11 Idrettsanlegg i kommunene 676 600 000 1.2 Anleggspolitisk program 65 000 000 1.3 Anlegg for friluftsliv

Detaljer

Tilbudsskjema skal leveres bak skilleark 4 i tilbudet, jf. grunndokumentet pkt. 4.9.

Tilbudsskjema skal leveres bak skilleark 4 i tilbudet, jf. grunndokumentet pkt. 4.9. 1 INNLEDNING Dette vedlegget bekrefter tildelingskriteriene, og utdyper oppdragsgivers anvendelse og evaluering av disse. Videre inneholder vedlegget skjema for pristilbud pkt 4 nedenfor. Det aktuelle

Detaljer

Tilskudd til tiltak for økt sykkelbruk i kommuner og fylkeskommuner - invitasjon til å søke om midler for 2016

Tilskudd til tiltak for økt sykkelbruk i kommuner og fylkeskommuner - invitasjon til å søke om midler for 2016 26 FEir-,^ Statens vegvesen Balsfiord kommune Rådhusgt. 11 9050 STORSTEINNES Behandlende Region nord enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Lars Christensen - 75552836 Vår referanse:deres referanse:vår dato:

Detaljer

Orientering. Spelemidlar 2016

Orientering. Spelemidlar 2016 Orientering Spelemidlar 2016 Presentasjon Linda Øen Tilsett på kultur og fritid Rådgjevar Kultur og idrett Idrett og friluftsliv Museum Tilskotsordningar ut mot lag og organiosasjonar Den kulturelle skulesekken

Detaljer

Det bes om at bekreftelse på aksept av vilkår for tilsagnet (siste side) signeres og oversendes Kystverket innen 1.mai d.å.

Det bes om at bekreftelse på aksept av vilkår for tilsagnet (siste side) signeres og oversendes Kystverket innen 1.mai d.å. Tilsagn om tilskudd over statsbudsjettet kap. 1360 post 60 for 2017 til prosjektet utdyping i sjø ved tidligere Hovland ferjeterminal i EIGERSUND KOMMUNE Fiskerihavn : Hovland, Egersund Kommune : Eigersund

Detaljer

TEMAKVELD SPILLEMIDLER - LEVANGER OG VERDAL STJØRDAL STEINKJER LEVANGER GRONG

TEMAKVELD SPILLEMIDLER - LEVANGER OG VERDAL STJØRDAL STEINKJER LEVANGER GRONG TEMAKVELD SPILLEMIDLER - LEVANGER OG VERDAL 18.04 STJØRDAL 25.04 STEINKJER 10.05 LEVANGER 23.05 GRONG Innhold : Status Nord-Trøndelag Fylke Litt om «Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk

Detaljer

Spillemidler til idrettsanlegg Bestemmelser og praksis

Spillemidler til idrettsanlegg Bestemmelser og praksis Spillemidler til idrettsanlegg Daniel Kristiansen rådgiver Idrettsavdelingen, anleggsseksjonen dakr@kud.dep.no Vadsø, 1 Spillemidler til idrettsformål Økning fra 56% til 64% av Norsk Tippings overskudd

Detaljer

Tilsagn om tilskudd over statsbudsjettet kap post 60 for 2017 til prosjektet utdyping av innseiling til Lovund havn i LURØY KOMMUNE

Tilsagn om tilskudd over statsbudsjettet kap post 60 for 2017 til prosjektet utdyping av innseiling til Lovund havn i LURØY KOMMUNE Tilsagn om tilskudd over statsbudsjettet kap. 1360 post 60 for 2017 til prosjektet utdyping av innseiling til Lovund havn i LURØY KOMMUNE Fiskerihavn : Lovund Kommune : Lurøy Fylke : Nordland Organisasjonsnummer

Detaljer

FAGDAG KUNSTGRESS Oslo, 14. oktober 2015

FAGDAG KUNSTGRESS Oslo, 14. oktober 2015 FAGDAG KUNSTGRESS Oslo, 14. oktober 2015 NFFs anleggsstrategi Oslo, 14.10.15 Handlingsplan 2012-2015 Hovedelementer: Fremme aktivitet gjennom å gi tilgang til nye kunstgressflater. Grusbaner legges om

Detaljer

Invitasjon til vinterturnering i 2009

Invitasjon til vinterturnering i 2009 Norges Fotballforbund The Football Association of Norway NO-0840 Oslo, Norway Telefon: 04420, Fax: +47 21 02 93 01 International calls: +47 21 02 93 00 www.fotball.no Til kvalifiserte klubber i 2. divisjon

Detaljer

Trøndersk anleggskonferanse Trondheim 01.12.2010

Trøndersk anleggskonferanse Trondheim 01.12.2010 Trondheim 01.12.2010 Terje Wist Medlem Idrettsstyret Nestleder NIF s anleggsutvalg Ass. revisjonsdirektør KomRev Trøndelag IKS Detaljplanleggingen starter: Årsmøtebehandlingen prinsipielt vedtak Idrettsfunksjonell

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 15.01.2008 10.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 0006/08 KUNSTGRASBANE PÅ IDRETTSPLASSEN VED SEGALSTAD BRU -

Detaljer

Område. Sterke farger. merket med 2.

Område. Sterke farger. merket med 2. KRAVSPESIFIKASJON KRAGERØ SKOLE, ØVRIG OMRÅDE i nkl. Asfaltmaling 1 1 Paradis malt på asfalten og som innbyr til lek til flere. Sterke farger Område merket med 2. pris inkl. «montering/ utførelse» «Blink»

Detaljer

Oppdatert informasjon omkring økonomiske rammer knyttet til tilskudd

Oppdatert informasjon omkring økonomiske rammer knyttet til tilskudd Oppdatert informasjon omkring økonomiske rammer knyttet til tilskudd Avd.dir. Ole Fredriksen Oslo 1 Statlig idrettspolitikk Statens overordnede mål med idrettspolitikken kan sammenfattes i visjon idrett

Detaljer

Levanger kommune Søknad om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning av planer

Levanger kommune Søknad om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning av planer Levanger kommune Søknad om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning av planer Bestemmelser om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning er angitt nederst på dokumentet. Sjekkliste/Besktrivelse av krav til vedleggene

Detaljer

Innvilger tilskudd til Nærmiljø og lokalsamfunn som fremjer folkehelse i Hordaland. Statsbudsjettet 2015 kap. 719, post 60

Innvilger tilskudd til Nærmiljø og lokalsamfunn som fremjer folkehelse i Hordaland. Statsbudsjettet 2015 kap. 719, post 60 v4-29.07.2015 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Postboks 7900 5020 BERGEN Deres ref.: Vår ref.: 15/7495-3 Saksbehandler: Rolf Hansen Dato: 20.10.2015 Innvilger tilskudd til Nærmiljø og lokalsamfunn som fremjer folkehelse

Detaljer

Søknad om tilskudd til kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt

Søknad om tilskudd til kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt Søknad om tilskudd til kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt INFORMASJON OM SØKER - En søknad må alltid ha én søker som har ansvaret, selv om flere samarbeider om

Detaljer

Buldrevegg på Kjøsterud skole Prosjektbeskrivelse. - med kostnader og finansieringsplan

Buldrevegg på Kjøsterud skole Prosjektbeskrivelse. - med kostnader og finansieringsplan Buldrevegg på Kjøsterud skole Prosjektbeskrivelse - med kostnader og finansieringsplan Drammen, mai 2007 Innledning Drammen klatreklubb (DKK) har høsten 2006 og vinteren 2007 arbeidet med å få til en ny

Detaljer

Kultur- og kirkedepartementet har lansert et elektronisk skjema for spillemiddelsøknader til anlegg for idrettt og fysisk aktivitet.

Kultur- og kirkedepartementet har lansert et elektronisk skjema for spillemiddelsøknader til anlegg for idrettt og fysisk aktivitet. BRUKERMANUAL Elektronisk skjema for søknader om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet www.idrettsanlegg.no Oppdatert 22. september 2010 Kultur- og kirkedepartementet har lansert et elektronisk

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 130/15 15/1584 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 28.10.15. Hov, 21.oktober 2015. Terje Odden Ordfører

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 130/15 15/1584 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 28.10.15. Hov, 21.oktober 2015. Terje Odden Ordfører SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 28.10.2015 Tid: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

SNE til idrettsformål PARALELLSESJON IDRETT Drift av spillemiddelfinansierte idrettsanlegg; private, fortjenestebaserte aktører og idrettslag

SNE til idrettsformål PARALELLSESJON IDRETT Drift av spillemiddelfinansierte idrettsanlegg; private, fortjenestebaserte aktører og idrettslag SNE til idrettsformål PARALELLSESJON IDRETT Drift av spillemiddelfinansierte idrettsanlegg; private, fortjenestebaserte aktører og idrettslag Fagdirektør Åsmund Berge 10. juni 2015 Bad, park og idrett,

Detaljer

NÆRMILJØANLEGG FOR FYSISK AKTIVITET En viktig møteplass eksempler fra Trøndelag

NÆRMILJØANLEGG FOR FYSISK AKTIVITET En viktig møteplass eksempler fra Trøndelag NÆRMILJØANLEGG FOR FYSISK AKTIVITET En viktig møteplass eksempler fra Trøndelag Spillemiddel- Konferansen BREKSTAD 4.-5. oktober 2007 Utarbeidet av KJELL IVAR AUNE E-post: kiaun@online.no Mob 901 46 530

Detaljer

Tilsagn om tilskudd over statsbudsjettet kap post 60 for 2017 til prosjektet Foma og Neptun i Båtsfjord fiskerihavn i BÅTSFJORD KOMMUNE

Tilsagn om tilskudd over statsbudsjettet kap post 60 for 2017 til prosjektet Foma og Neptun i Båtsfjord fiskerihavn i BÅTSFJORD KOMMUNE Tilsagn om tilskudd over statsbudsjettet kap. 1360 post 60 for 2017 til prosjektet Foma og Neptun i Båtsfjord fiskerihavn i BÅTSFJORD KOMMUNE Fiskerihavn : Båtsfjord Kommune : Båtsfjord Fylke : Finnmark

Detaljer

Handlingsplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

Handlingsplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Tvedestrand kommune Saksframlegg Arkivsak: 2015/1374-15 Arkiv: 144 Saksbeh: Anette Pedersen Dato: 13.10.2016 Utv.saksnr Utvalg Møtedato Livsløpskomite Kommunestyre Handlingsplan for idrett, fysisk aktivitet

Detaljer

Tomtefester og næringsaktører i Kirkemoskogen Industriområde iht liste.

Tomtefester og næringsaktører i Kirkemoskogen Industriområde iht liste. Tomtefester og næringsaktører i Kirkemoskogen Industriområde iht liste. Vår ref. Saksnr.-løpenr. 16/887-17/310-18 Oppgis ved alle henv. Vår dato Arkivkode U04 Avd/Saksb RÅDMANN/OBJ Deres ref. 29.01.2017

Detaljer

Saga skianlegg Presentasjon for hovedlaget Nordreisa IL

Saga skianlegg Presentasjon for hovedlaget Nordreisa IL Saga skianlegg Presentasjon for hovedlaget Nordreisa IL Skihus Prosjektet består av fire deler Skiskytteranlegg Stadion Rulleskiløype 18.05.2015 Prosjektet består av fire deler Områder Annet formål skiskytterbane

Detaljer

Dagsorden for NFFs ledermøte 2.-3. mars 2007

Dagsorden for NFFs ledermøte 2.-3. mars 2007 Norges Fotballforbund The Football Association of Norway Ullevaal Stadion, Sognsveien 75J, NO-0855 Oslo, Norway Serviceboks 1, Ullevaal Stadion, NO-0840 Oslo, Norway T: + 47 21 02 93 00, F: +47 21 02 93

Detaljer

Vind idrettslag Topp kvalitet - Ren idrettsglede!

Vind idrettslag Topp kvalitet - Ren idrettsglede! Gjøvik kommune Kultur v/ Arne Moen PB 630 2810 Gjøvik Gjøvik 7/10 2015. Vind Idrettslag, Multisporthall - Søknad om kommunal støtte til idrettsanlegg. Vind Idrettslag har besluttet å søke om spillemidler

Detaljer

Tilsagn om tilskudd over statsbudsjettet kap post 60 for 2017 til prosjektet Gardsøy havn i VEGA KOMMUNE

Tilsagn om tilskudd over statsbudsjettet kap post 60 for 2017 til prosjektet Gardsøy havn i VEGA KOMMUNE Tilsagn om tilskudd over statsbudsjettet kap. 1360 post 60 for 2017 til prosjektet Gardsøy havn i VEGA KOMMUNE Fiskerihavn : Gardsøy Kommune : Vega Fylke : Nordland Organisasjonsnummer : 941 017 975 Bank-/postgirokontonummer

Detaljer

Spillemidler. Obligatorisk seminar for alle som planlegger å søke spillemidler til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg

Spillemidler. Obligatorisk seminar for alle som planlegger å søke spillemidler til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg Spillemidler 2014 Obligatorisk seminar for alle som planlegger å søke spillemidler til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg Program 17:45 Velkomst, kaffe / frukt 18:00 Spillemiddelprosessen Fredrikstad

Detaljer

Saksfremlegg. Innstilling: 1. Ordinære anlegg som fremmes for 2012 i prioritert rekkefølge:

Saksfremlegg. Innstilling: 1. Ordinære anlegg som fremmes for 2012 i prioritert rekkefølge: Arkivsak: 11/4328-1 Sakstittel: SPILLEMIDLER FOR 2012 K-kode: 243 Saksbehandler: Bodil Andersen Westby Saksfremlegg Innstilling: 1. Ordinære anlegg som fremmes for 2012 i prioritert rekkefølge: Byggherre/

Detaljer