Lokallagsbrev februar 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lokallagsbrev februar 2011"

Transkript

1 1 av 9 Kjære lokallagsstyre ved leiar og nestleiar Lokallagsbrev februar 2011 Vår saksbehandler Gunnar K. Wentzel/Arild Erlien/Atle Frantzen Deres dato Deres referanse Fristar: * 20. feb: Uttale jordbruksforhandlingane * 28. febr: Påmeldingsfrist fylkesårsmøtet (Molde mars) * 15. april: Påmelding Open Gard Innkalling årsmøte i M&R Bondelag mars 2011 Alexandra i Molde Årsmøtet tek til fredag 11. mars kl Påmelding innan 28. februar. Til medlemmer av årsmøtet, andre inviterte og gjestar som blir invitert for eiga rekning følgjer vedlagt denne sending førebels program og påmeldingsskjema. Sakliste og endeleg program vert sendt ut ca. 4. mars saman med årsmelding, rekneskap, arbeidsplan og budsjett, valnemnda sitt forslag, innkomne saker, deltakarliste og andre sakspapir. Utsendingar frå lokale Bondelag er: Leiaren. I tillegg vel lokallag med over 100 medlemmer ein utsending for kvar påbegynt 100 medlemer: gir 1, gir 2 osv. Tiltak før jordbruksforhandlingane Vårens kampanje: Stafett og budstikke landet rundt og til Oslo 13. april Vedlegg: Informasjonsskriv frå Norges Bondelag og førebels rute for bodstikkene i Møre og R. Møre og Romsdal har stafett med to bodstikker som blir send ut på fylkesårsmøtet mars, og er tilbake til Molde innan 11. april. Til markeringa i Oslo onsdag 13. april blir alle lokallag eller minimum alle kommunar oppmoda om å delta med ein person, samt invitere med ein landbrukssympatisør som har delteke i bodstikke-stafetten og oppropet. Fylkeslaget ber laga møte med leiar, eller vara frå styret som gjerne kan vere eit yngre styremedlem. Vi ber lokallaga i kommunen snarast drøfte opplegget og avklåre kven som kan delta frå laget eller kommunen. Medlemsverving mange lag ligg tett oppunder målet om fem nye medlemmer Vi minnar om at den uhøgtideleg vervekonkurransen går fram til fylkesårsmøtet i mars, og premiering til alle som har fått minst 5 nye medlemer. Registrering av denne premieringa følgjer ikkje kalenderåret. Vi fører liste over all nyverving frå årsmøte -10 og fram til årsmøte 11. mars Stå på til siste dag fleire lokallag ligg idag tett oppunder 5 nye medlemer! Uttale framfor Jordbruksforhandlingane - frist 20. februar Vi minnar om studieheftet Jordbruksoppgjeret 2011 med aktuelle tema og spørsmål. Fylkeslaget sitt førsteutkast til uttale vart sendt ut på eige ark i desember. Vi ser at det er stor aktivitet med Bondelagets Servicekontor AS Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Mobil: E-postadresse PB 2047 Moldegård 6402 Molde Fannestrandveien 63. Molde / Møre og Romsdal Bondelag Org.nr.: Bankkonto: Internet: Bondelagets Servicekontor AS Org.nr.: MVA Bankkonto:

2 Møre og Romsdal Bondelag Lokallagsbrev 17. februar av 9 studiearbeid i mange lag. Laget avgjer sjølv om ein vil sende uttale som eit skriv eller enkle strekpunkt gjerne på mail, og med eller utan svararket til Norges Bondelag. Fylkesstyret i M&R Bondelag skal handsame sin uttale torsdag 3. mars. Alle uttaler blir kopiert og lest av fylkesstyret, og sendt vidare saman med fylkeslaget sin uttale til Norges Bondelag. Ved studiering: Husk å fylle ut og sende inn dei skjema som er vedlagt studieheftet slik at arbeidet i lokallaget vert registrert. Studieleiar i lokallaget har fått tilsendt dei skjema ein treng for registrering av studiearbeidet: delvis utfylt søknadsskjema B, kvittering for studiemateriell, søknadsskjema C for evt foredragshaldars reise samt innmeldingskort til bruk dersom det settes i gang meir enn ein studiering. Er ein 2 eller fleire, og har møter inkludert medlemsmøte med utgangspunkt i studieheftet på min 8 timar (nytt av i år) er det viktig å sluttmelde ringen. Norges Bondelag får da utbetalt tilskot til å dekke ein del av materiellkostnadene. Open Gard søndag 21. august eit arrangement i kvar del av fylket - frist 15. april Arrangementet går av stabelen søndag 21. august. Målet er 100 gardar over heile landet, med hovudvekt av arrangementa på denne dagen. Open Gard er eit arrangement Bondelaget vil prioritere. Her får vi vist folk flest kva verdiar bonden og landbruket representerer. Lokallag i ein del regionar kan også gå i lag om å finne fram til minst ein besøksgard. Nokre stader blir Open Gard halde på seter / saman med bygdedagar og evt ein annan dato. Bruk av fylkeskontoret og styret Vi vil minne om at fylkesstyret og kontoret står til disposisjon for å delta på styremøte eller medlemsmøte når ønskjeleg. Lokallagsstyra er også velkomne til å leggje styremøte kombinert med kursing til fylkeskontoret i Molde dag eller kveld. På fylkeskontoret har vi kopimaskin (også med farger til brosjyrar) som lokallaga kan kome og bruke. Vidare frankeringsmaskin der laget betaler for porto. Laga kan bestille og få tilsend adresselappar for skriv til medlemene. Bankkontoer og lønnsinnberetning lokallag Vedlagt kort oppsummering på to ark om bankkontoer og lønnsinnberetning 2011 i lokallaga. Norges Bondelag gjør oppmerksom på følgende vedrørende lønnsinnberetning: For ideelle organisasjoner er grensen for skatteplikt kr Andre vedlegg: Lokallaga sine medlemstal pr. 31. des Omtale av Samling for unge bønder 28. og 29. januar 2011 Diverse presseklipp Lesarinnlegg 3. februar frå M&R Bondelag: Framtidsutdanning i naturbruk på Gjermundnes VGS Uttale til endringar i kvoteordninga for mjølk: Styret drøfta på møte 7. og 8. desember forslaget frå Landbruks- og Matdepartementet til endringar i kvoteordninga for mjølk. Etter nokre tilpasningar til vedtaket gjort på e-post mellom styremedlemmene i januar, vart høyringsfråsegna sendt 18. januar 2011 til Norges Bondelag. Oversyn SMIL-midlar i alt 7 mill kr til kommunane Med vennleg helsing Inge Martin Karlsvik (leiar) Birgit Oline Kjerstad (nestleiar) Audun Skjervøy Anne Katrine Jensen Hans Frafjord Arne Rekkedal (1. vara) Anne Turid Myrbostad (førstekonsulent) Atle Frantzen (org kons) Arild Erlien (rådgjevar) Gunnar K. Wentzel (org sjef)

3 Møre og Romsdal Bondelag Lokallagsbrev 17. februar av 9 Bondelagets Budstikkestafett foran Landbruksmeldinga 2011 Start: Fylkesårsmøtet i Molde 12. mars 2011 Utdelast til lokallagsleiarane i Ørsta og Rindal Budstikke I: Regionmedia: Sunnmørsposten, NRK Møre og Romsdal Kommune Ørsta Dato for tiltak i kommunen og overlevering Man. 14. mars Stad for overlevering Ansvarleg lokallag Ørsta BL v/ Geir Hole Volda Tys. 15. mars Volda BL v/ Erlend Koppen Vanylven Ons 16. mars Rovde BL v/ Petter Bondhus Sande Tors 17. mars Sande BL v/ Britt Harøy Herøy Fre 18. mars Vestre Sunnmøre v/ Per G. Hjørungdal Ulstein Man. 21. mars Vestre Sunnmøre v/ Per G. Hjørungdal Hareid Tys. 22. mars Vestre Sunnmøre v/ Per G. Hjørungdal Sula Ons 23. mars Skodje BL v/ Gunnar Hauge Ålesund Tors 24. mars Skodje BL v/ Gunnar Hauge Giske Man. 28. mars Giske BL v/ Erik Blindheim Haram Tys. 29. mars Hildre og Vatne BL v/connie H Bjørnøy Sandøy Ons 30. mars HarøyFjørtoft BL v/ Odd E. Fjørtoft Skodje Tors 31. mars Skodje BL v/ Gunnar Hauge Sykkylven Fre. 1.april Sykkylven BL v/ Leif I. Grebstad Stranda Man. 4.april Stranda BL v/ Per Kr. Gjerde Norddal Tys 5.april Valldal BL v/ Geir Arne Myren Stordal Ons 6.april Stordal BL v/ Torbjørn Hove Ørskog Tors 7.april Ørskog BL v/ Jorunn S. Myren Vestnes Fre 8 april Vestnes BL v/ M&R BL Man. 11.april Søren J.Øveraas Andre delt. lokallag Hjørundfjord, Skjåstaddalen, Follestaddalen Austefjorden Bjørkedal/Kilsfj Vanylven og Syvde Ytre Haram BL Sunnylven Liabygda, Geiranger Eidsdal og Norddal Lokalaviser Møre-Nytt Møre Synste Møre Vestlandsnytt Vestlandsnytt Vikebladet Vikebladet Sulaposten Nytt i Uka Øyblikk Haramsnytt Bygdebladet Sykkylvsbladet Sunnmøringen Storfjordnytt Bygdebladet Bygdebladet Bygdebladet Vestnesavisa

4 Møre og Romsdal Bondelag Lokallagsbrev 17. februar av 9 Budstikke II: Regionmedia: Tidens Krav, Romsdals Budstikke, NRK Møre og Romsdal Kommune Dato for tiltak i kommunen og overlevering Stad for overlevering Ansvarleg lokallag Rindal Man. 14. mars Rindal BL v/ Tore Simonset Surnadal Tys. 15. mars Surnadal BL v/ Oddvar Mikkelsen Sunndal Ons 16. mars Ålvund BL v/ Arnfinn Gruner Tingvoll Tors 17. mars Tingvoll BL v/ Trond Røttingsnes Halsa Man. 21. mars Halsa- Valsøyfjord v/marte Halvorsen Aure Tys. 22. mars Aure og Tustna BL v/ Erik Olufsen Smøla Ons 23. mars Smøla BL v/ Svein Gjøstøl Kristiansund Tors 24. mars Frei BL v/ Odd Arne Lien Averøy Man. 28. mars Averøy BL v/ Ivar Aae Eide Tys. 29. mars Eide BL v/ Ronny Halaas Gjemnes Ons 30. mars Gjemnes BL v/ Odd I. Torvik Nesset Tors 31. mars Nesset BL v/ Ole M. Aarstad Rauma Man. 4.april Rauma BL v/ Anders Øverbø Molde Tys 5.april Molde BL v/ Siv Lillebostad Fræna Ons 6.april Fræna BL v/ Elling Kvammen Aukra Tors 7.april Gossen BL v/ Odd Kåre Askeland Midsund Fre 8 april Midsund BL v/ Odd Helge M&R BL Man. 11.april Gangstad Andre delt. lokallag Todalen BL Sunndal BL Øksendal BL Straumsnes BL Hustad BL Lokalaviser Trollheimsporten Adresseavisen Driva Aura Avis Driva Aura Avis Driva Nordvestnytt Søvesten Nordvestnytt Aura Avis Driva Åndalsnes Avis Øyavis

5 Møre og Romsdal Bondelag Lokallagsbrev 17. februar av 9 Vårens kampanje - stafett med budstikke til Oslo 13. april Gjennom tiltak i hele organisasjonen utover vinteren og våren, kan vi øke bevisstheten hos folk flest og politikere om viktigheten av norsk matproduksjon. Målet er å få ei god land-bruksmelding og et godt jordbruksoppgjør i Internasjonal og nasjonal befolkningsvekst krever betydelig vekst i matproduksjonen i tida framover. Bare for å holde sjølforsyningsnivået i Norge på dagens nivå, må det settes i verk betydelige tiltak. Mange er enige i at norsk matproduksjon må økes, men hvilke tiltak som da må settes i verk, er det betydelig uenighet om. Landbruks- og matmeldinga må inneholde en tydelig målsetting om økt norsk matproduk-sjon basert på norske ressurser, ei presis inntektsmålsetting og ei investeringspakke for fornying av driftsapparatet. Tida er inne for å utøve betydelig press på politikerne for å få dette på plass i meldinga. Også ved jordbruksoppgjøret i 2011 må det vises betydelig vilje til å fortsette og forsterke den positive trenden den rød-grønne regjeringa har startet på. Planlagte tiltak En rekke tiltak planlegges. Det vil komme nærmere informasjon, mer detaljer og konkreti-serte planer, men her er oversikten: Årets kampanje i lokallagene stafett med budstikke En landsomfattende stafett, som dekker alle landets kommuner (og lokallag) Budstikke - går fra kommune til kommune parallelt i alle fylker I budstikka er vedlagt målsettinger for landbruket i framtida nasjonalt for fylket og lokale målsettinger må legges til Lokallagene tar i mot budstikka, føyer til sine lokale mål for landbruket. Flott om vi kan synliggjøre verdiskaping f.eks med et godt case en bonde som satser. Vi oppdaterer verktøyet for å finne nøkkeltall for hver kommune Budstikka sendes videre på mest mulig kreativ måte Budstikka er både ei tradisjonell budstikke som fraktes rundt, og parallelt ei buds-tikke som kan følges på nettet (Facebook) Kampanjestart er fylkesårsmøtet. Fylkesruta må avsluttes innen 13. april. Fyl-keslagene planlegger fylkesruta og bistår med media. Stafetten avsluttes med et sentralt arrangement i Oslo onsdag den 13. april Representant for alle lokallag/kommuner inviteres, der alle forsøker å få med én viktig allianse/meningsbærer Arrangementet skal synliggjøre landbrukets betydning og ambisjon i hele landet, synliggjøre kommunenavn, kommuneflagg, osv Opptog til Stortinget eller regjeringa for å avlevere budskap opp mot landbruks-meldinga og politisk program med appeller Dagen avsluttes med faglig program med bl.a internasjonale innledere

6 Møre og Romsdal Bondelag Lokallagsbrev 17. februar av 9 Tiltak overfor politikere sentralt og i fylkene Lobbymøter, enkeltpolitikere, regjeringsapparat, øvrig nettverk Partigruppene på Stortinget, næringskomiteen, flere komiteer Tilsvarende fylkesvise politikermøter så langt det passer Landbrukspolitiske opprop fra fylkeslag i de politiske partiene og resolusjoner fra deres fylkesårsmøter Initiativ overfor fagbevegelsen - NNN Regionale størmøter Bondelagets ledelse og politikere på høyt nivå 10 møter planlagt så langt: Aust- og Vest-Agder Telemark/Vestfold/Buskerud Hedmark/Oppland Hedmark/Sør-Trøndelag Rogaland Nordland/Troms/Finnmark Møre og Romsdal Hordaland Akershus/Østfold Nord-Trøndelag Møtene foregår fra nå og utover vinteren, og det trengs mobilisering av deltakere. Nærme-re informasjon fra fylkeslaget kommer. Med vennlig hilsen Nils T. Bjørke Per Skorge

7 Møre og Romsdal Bondelag Lokallagsbrev 17. februar av 9 Norges Bondelags Budstikkestafett foran Landbruksmeldinga 2011 Noen må ha beina på jorda - Dreiebok for lokallagene I forbindelse med framlegging av den nye Stortingsmeldinga om landbruk og matproduksjon, har Norges Bondelag et viktig budskap som vi ønsker skal tas med i meldinga. Innholdet er oppsummert i disse fire punktene: 1. Økt matproduksjon i Norge 2. Energi og klima 3. Jordvern 4. Inntekt/investeringer Det er Stortinget som skal vedta Landbruksmeldinga. Kunnskapen om norsk landbruk og utfordringene næringa står overfor framover varierer sterkt blant politikerne. Det samme gjelder bevisstheten om behovet for økt matproduksjon både nasjonalt og globalt. Engasjementet for norsk landbruk er stort, spesielt ute i distriktene. Dette engasjementet trengs nå inn i Regjeringen og på Stortinget. For å få fram budskapet vårt i Ny giv for matnasjonen Norge under slagordet Noen må ha beina på jorda til beslutningstakerne i Regjering og på Stortinget, har styret i Norges Bondelag besluttet å ta i bruk en historisk viktig metode for å få fram budskap eller viktig post, nemlig gjennom budstikker. Budstikkene skal gå gjennom hele landet, bidra til engasjement og samle støtteerklæringer i alle kommuner fra politikere og viktige alliansepartnere i tillegg til landbrukets egen befolkning. Budstikkestafetten skal ende opp i Oslo den 13. april der budstikkene med innhold skal overleveres til Stortinget. Parallelt skal budskapet spres over landet ved hjelp av moderne budskapsformidlere, nærmere bestemt gjennom ulike sosiale medier. Det er visjonen for framtidas landbruk og matproduksjon det skal fokuseres på, IKKE årets jordbruksforhandlinger. Hvordan? Fylkeslaget har opp ei eller flere stafettruter for fylket (vedlagt) og opplegg i samarbeid med lokallagene. Det blir ei markering av oppstarten i begynnelsen av mars. Stafetten i fylkene kan startes: - på fylkesårsmøtet med markering der - på annet sted/tidligere og ha ei veksling med markering på fylkesårsmøtet Avslutning på de fylkesvise stafettene kan fylkene: - samle budstikkene fylkesvis og lage ei avslutningsmarkering med sentrale personer i fylket - samle budstikkene i forbindelse med den sentrale markeringa i Oslo 13. april Sjarmøretappen skal alle kommuner være med på i Oslo 13. april. Her ønsker vi at to representanter fra hver kommune (en representant fra lokallagene og en støttespiller) skal være med. Budstikker fra hele landet skal overleveres til Stortinget i Oslo sammen med ei markering av stafetten der. Mer informasjon om markeringa i Oslo kommer fra Norges Bondelag seinere. Budstikkene Budstikkene (hvert fylke får det antall de ønsker) får tradisjonell budstikkeform. De er laget i tre og skal inneholde en pergament-rull med budskapet vårt. I tillegg til det sentrale budskapet, kan det her settes inn nøkkeltall for aktuelt fylke og evt kommune. Underveis skal dere samle underskrifter og andre støtteerklæringer/bilder osv. på denne rullen. Budstikka kan også fylles med egne brev fra kommuner og andre støttespillere i tillegg til bilder og utsagn.

8 Møre og Romsdal Bondelag Lokallagsbrev 17. februar av 9 Lokallagene får ansvar for å lage et arrangement ut av vekslinga i deres kommune. Der det er flere lokallag i kommunen, oppfordres det til samarbeid. Hensikten med dette arrangementet er å skape blest om stafetten og budskapet. Vi kan ikke regne med at media møter opp på alle arrangement. Sammen med fylkeslaget legges det opp til noen få litt større arrangement med større mediafokus. Lokal kreativitet i forhold til disse arrangementene tas i mot med takk. Under har vi likevel prøvd å beskrive noen eksempler på hvordan dette kan gjøres. Vekslingsarrangement - på en gard der bonden har en visjon/mål om hvordan han/hun kan bidra til økt matproduksjon framover mot 2020 i tråd med samfunnets behov for økning av matproduksjonen. Gjennom tall og bilder vise på hvilken måte produksjonen kan økes. - på Rådhuset/kommunehuset der ordfører kan vise til kommunens mål for befolkningsøkning i kommunen og hvordan disse munnene skal mettes vha matproduksjon fra egen kommune - ute på et jorde og vise behovet for økt areal til matproduksjon. Få med politikere, kjendiser, alliansepartnere (se under). - på en reiselivsbedrift som ser viktigheten av økt matproduksjon og skjøtsel av kulturlandskap for reiselivet. - på et foredlingsanlegg for matproduksjon. Få med sentrale personer for bedriften, NNN-klubben eller andre -. eller andre varianter Hvordan bringe budstikka fra kommune til kommune noen tips - med traktor - med hest - med scooter; ATV osv - til fots eller ski - med mjølkebilen - med kraftfôrbilen - med andre kunder/leverandører - med veterinæren/inseminøren - med rørlegger/elektriker - med politikere på vei til møte i nabokommunen Aktuelle alliansepartnere (finn de beste landbruksambassadørene i deres kommune) - Politikere - Kulturpersonligheter - Ansatte i foredlingsbedrifter - Mediafolk - Idrettsfolk - Andre kjendiser Media: Fylkeslaget bistår med å invitere/koordinere lokalmedia. I tillegg er det viktig at det tas bilder og skrives tekst, evt filmes fra arrangementene. Dette skal legges ut på og videre på sosiale medier slik at stafetten kan følges underveis. Materiell: Sentralt blir det utarbeidet: - Budstikker med noe av innholdet (fylkene bestemmer hvor mange i hvert fylke) - Bannere (følger hver stafett/budstikke) - Flyer med budskapet til å dele ut (distribueres fra fylket) - T-skjorter med budskapsnavn (sendes sammen med budstikkene) - Sentral annonsering i noen aviser Økonomi: Det er budsjettert med midler til utgiftsdekning for lokallagene. Dette koordineres av fylkelaget.

9 Møre og Romsdal Bondelag Lokallagsbrev 17. februar av 9 Møre og Romsdal Bondelag - Lokallag med medlemstal 2010 Lokallag Nyinnmeldte 31.des 31.des Endring i Vanylven og Syvde Rovde Sande Vestre Sunnmøre Volda og Dalsfjord Austefjorden Bjørkedal/Kilsfjord Ørsta Follestaddal Hjørundfjord Skjåstaddalen Ørskog Eidsdal/Norddal Valldal Stranda Sunnylven Geiranger Liabygda Stordal Sykkylven Skodje Giske Hildre og Vatne Ytre Haram Fjørtoft og Harøy Molde Vestnes Rauma Nesset Midsund Gossen Fræna Hustad Eide Averøy Frei Gjemnes Tingvoll Straumsnes Sunndal Øksendal Ålvund Surnadal Todalen Rindal Aure og Tustna Halsa/Valsøyfjord Smøla Direkte medlemmer Møre og Romsdal

Totalt Møre og Romsdal 2014: ,8 Totalt Møre og Romsdal 2015: ,3 Totalt Møre og Romsdal 2016: ,1

Totalt Møre og Romsdal 2014: ,8 Totalt Møre og Romsdal 2015: ,3 Totalt Møre og Romsdal 2016: ,1 Møre og Romsdal Bondelag Mai 2017 Arild Erlien Slaktestatistikk fordelt på kjøttslag per kommune i Møre og Romsdal 2014, 2015 og 2016 2014 2015 2016 Totalt Møre og Romsdal 2014: 10 352 060,8 Totalt Møre

Detaljer

UTGIVELSESDAGAR AVIS. Motta korrektur på mail, godkjenn for trykk eller korriger evt. feil.

UTGIVELSESDAGAR AVIS. Motta korrektur på mail, godkjenn for trykk eller korriger evt. feil. UTGIVELSESDAGAR AVIS 1 2 3 Fyll ut bestillingsskjema www.mrfylke.no/annonse minst 3 virkedagar før innrykk. Motta korrektur på mail, godkjenn for trykk eller korriger evt. feil. Annonsekostnadar fakturerast

Detaljer

Kommunereforma i Møre og Romsdal 10. feb Oppstartsmøte Nye Norddal og Stordal kommune

Kommunereforma i Møre og Romsdal 10. feb Oppstartsmøte Nye Norddal og Stordal kommune Kommunereforma i Møre og Romsdal 10. feb. 2017 Oppstartsmøte Nye Norddal og Stordal kommune 1 Oppstartsmøte Nye Norddal og Stordal kommune PROGRAM Kl. 13.00 Vel møtt v/ordførar i Stordal Kl. 13.10 Helsing

Detaljer

Dato: Fredag 25. februar 2011 08:52 Emne: Sak til OD-møtet 9.mars 2011. Notat til organisasjonane. Sak til OD-møtet 9.mars 2011

Dato: Fredag 25. februar 2011 08:52 Emne: Sak til OD-møtet 9.mars 2011. Notat til organisasjonane. Sak til OD-møtet 9.mars 2011 Fra: Iver Kåre Mjelve/MRFYLKE Til: Arne.Yksnoy@fials.no, Einar Skjegstad/MRFYLKE@MRFYLKE, Ole Bjørn Helberg/MRFYLKE@MRFYLKE, ole.bjorn.helberg@utdanningsforbundet.no, Harriet Martinsen/MRFYLKE@MRFYLKE,

Detaljer

Distriktsfylke Møre og Romsdal? Kjelde: SSB/PANDA

Distriktsfylke Møre og Romsdal? Kjelde: SSB/PANDA Distriktsfylke Møre og Romsdal? Kjelde: SSB/PANDA 2 Er slaget tapt? Fødselsoverskot, nettoflytting og folketilvekst i Møre og Romsdal 1964-2004. 2500 2000 1500 Fødselsoverskudd Nettoinnflytting Folketilvekst

Detaljer

Møre og Romsdal. Sjåfør: Andre/Preben 57-01

Møre og Romsdal. Sjåfør: Andre/Preben 57-01 Sjåfør: Andre/Preben 57-01 +47 94 02 88 34 Skodje bibliotek 2152900 Molde bibliotek 2150200 Molde bibliotek 2150200 Molde bibliotek 2150200 Molde bibliotek 2150200 Molde bibliotek 2150200 HIM Molde 1150201

Detaljer

Vårt lokalsamfunn. All aktivitet grunnskole 2016

Vårt lokalsamfunn. All aktivitet grunnskole 2016 All aktivitet grunnskole 2016 Vårt lokalsamfunn Aukra Gossen barne- og ungdomsskole Romsdal 5 34 Averøy Bruhagen skole Nordmøre 5 31 Averøy Henda oppvekstsenter Nordmøre 5.-6 22 Averøy Utheim oppvekstsenter

Detaljer

TILRÅDING. Kommunereforma i Møre og Romsdal. Oslo 8. des Prosjektleiar Vigdis Rotlid Vestad

TILRÅDING. Kommunereforma i Møre og Romsdal. Oslo 8. des Prosjektleiar Vigdis Rotlid Vestad TILRÅDING Kommunereforma i Møre og Romsdal Oslo 8. des. 2016 Prosjektleiar Vigdis Rotlid Vestad Kommunereforma har engasjert Folkemøte i Vestnes Ungdomspanelet på besøk hos statsråden Litt om innhaldet

Detaljer

I landet er det heilt ledige. Dette er 2,9 prosent av arbeidsstokken, og er ei auke på 10,9 prosent samanlikna med same periode i fjor.

I landet er det heilt ledige. Dette er 2,9 prosent av arbeidsstokken, og er ei auke på 10,9 prosent samanlikna med same periode i fjor. Nr.: 1/ 215 3. oktober 215 Fortsatt auke i arbeidsløysa Denne månaden har vi hatt ei auke i arbeidsløysa på nærare 3 når vi tek omsyn til dei normale sesongvariasjonane. Det er ei forventa auke, og me

Detaljer

Stigande utdanningsnivå i Møre og Romsdal

Stigande utdanningsnivå i Møre og Romsdal UTDANNINGSNIVÅET Stigande utdanningsnivå i Møre og Romsdal Stigande utdanningsnivå Utdanningsnivået i den norske befolkninga er stadig stigande og andelen med ei utdanning på universitets og høgskolenivå

Detaljer

Organisering av folehelsearbeidet

Organisering av folehelsearbeidet Organisering av folehelsearbeidet Svein Neerland Seksjonsleder folkehelse og fysisk aktivitet, Møre og Romsdal fylkeskommune 1 Organisering av folkehelsearbeidet i Møre og Romsdal Politisk: 1.Fylkestinget

Detaljer

Arbeidsnotat til bymøtet 7. mai 2007, tiltaket Tilflytting 2017 Av Heidi-Iren Wedlog Olsen og Severin Aarsnes

Arbeidsnotat til bymøtet 7. mai 2007, tiltaket Tilflytting 2017 Av Heidi-Iren Wedlog Olsen og Severin Aarsnes Arbeidsnotat til bymøtet 7. mai 2007, tiltaket Tilflytting 2017 Av Heidi-Iren Wedlog Olsen og Severin Aarsnes Anne og Thomas på flyttefot Flyttemønster blant ungdom/unge vaksne i Møre og Romsdal, 1980

Detaljer

STATUS FOR DEMENSOMSORGA I MØRE OG ROMSDAL Demenskonferansen 2017 Ålesund, den mars Eli Mette Finnøy, rådgivar Omsorg 2020

STATUS FOR DEMENSOMSORGA I MØRE OG ROMSDAL Demenskonferansen 2017 Ålesund, den mars Eli Mette Finnøy, rådgivar Omsorg 2020 STATUS FOR DEMENSOMSORGA I MØRE OG ROMSDAL Demenskonferansen 2017 Ålesund, den 8. 9. mars Eli Mette Finnøy, rådgivar Omsorg 2020 Demensplan 2020 Demensplan 2020 byggjer på erfaringar i Demensplan 2015

Detaljer

-Ein tydeleg medspelar. Aukra og Midsund i eit regionalt perspektiv

-Ein tydeleg medspelar. Aukra og Midsund i eit regionalt perspektiv -Ein tydeleg medspelar Aukra og Midsund i eit regionalt perspektiv Ole Helge Haugen - Fylkesplansjef - Møre og Ole Helge Haugen - Fylkesplansjef - Møre og Folketalsutvikling Midsund - Aukra 4000 3500 13,6

Detaljer

Kap 4 Kap 5 Kap 7 Arbeidsplassutvikling Befolkningsutvikling Kap 4. Arbeidsplassutvikling Befolkningsutvikling 9 200 9 060 Haram 9156 8 920 8 780 8 640 8753 8 500 2000K1 2001K1 2002K1 2003K1 2004K1 2005K1

Detaljer

Alternative «ekteskap» i Molde-regionen. Forsker Anja Hjelseth, Raumakonferansen

Alternative «ekteskap» i Molde-regionen. Forsker Anja Hjelseth, Raumakonferansen Alternative «ekteskap» i Molde-regionen Forsker Anja Hjelseth, Raumakonferansen 20.05.2015 1 Innledning Alternativ Kommuner Innbyggertall per 1.1.2015 1 Hele ROR Molde + Vestnes + Rauma + Nesset + Midsund

Detaljer

ARBEIDSINNVANDRING EIN RESSURS FOR VESTLANDET KVA KJENNETEIKNAR KOMMUNANE I MØRE OG ROMSDAL?

ARBEIDSINNVANDRING EIN RESSURS FOR VESTLANDET KVA KJENNETEIKNAR KOMMUNANE I MØRE OG ROMSDAL? ARBEIDSINNVANDRING EIN RESSURS FOR VESTLANDET KVA KJENNETEIKNAR KOMMUNANE I MØRE OG ROMSDAL? FINN OVE BÅTEVIK Dialogmøte mangfald og inkludering. Møre og Romsdal fylkeskommune, Ålesund, 13. november 2014.

Detaljer

I landet er det heilt ledige. Dette er 3,1 prosent av arbeidsstokken, og er ei auke på 7,3 prosent samanlikna med same periode i fjor.

I landet er det heilt ledige. Dette er 3,1 prosent av arbeidsstokken, og er ei auke på 7,3 prosent samanlikna med same periode i fjor. Nr.: 8/ 2015 28. august 2015 Vi er nå inne i ei utfordrande tid der arbeidsløysa stig raskt samtidig som delar av næringane i Møre og Romsdal har store utfordingar med å fylle ordrebøkene. Det gjer at

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Møre og Romsdal m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business

Detaljer

Kontaktpersonsamling 30. sept KOMMUNEREFORMA Frå utgreiing til vedtak

Kontaktpersonsamling 30. sept KOMMUNEREFORMA Frå utgreiing til vedtak Kontaktpersonsamling 30. sept. 2015 KOMMUNEREFORMA Frå utgreiing til vedtak Ordførere 2011-2015 Sp Ap Krf V H Frp Ulstein Herøy Sande Giske Hareid Sula Ørsta Haram Ålesund Sandøy Sykkylven Aukra Midsund

Detaljer

Møteinnkalling. Utval: Ungdomspanelet Møtestad: Rica Seilet i Molde Dato: 06.- 07.12.2010 Tid: Kl.12.00

Møteinnkalling. Utval: Ungdomspanelet Møtestad: Rica Seilet i Molde Dato: 06.- 07.12.2010 Tid: Kl.12.00 Møteinnkalling Utval: Ungdomspanelet Møtestad: Rica Seilet i Molde Dato: 06.- 07.12.2010 Tid: Kl.12.00 Forfall skal meldast til koordinator, Anne Berit Svenkerud Halle, 98 41 30 03, som kallar inn varamedlem.

Detaljer

Utvalgte KOSTRA tall.

Utvalgte KOSTRA tall. Utvalgte KOSTRA tall KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er eit nasjonalt informasjonssystem som gir informasjon om kommunal og fylkeskommunal verksemd. Talmaterialet omfattar det meste av verksemda i kommunane

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Møre og Romsdal m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business

Detaljer

Ole Helge Haugen Fylkesplansjef Møre og Romsdal fylke

Ole Helge Haugen Fylkesplansjef Møre og Romsdal fylke Ole Helge Haugen Fylkesplansjef Møre og Romsdal fylke SENTRALISERING EIN DEFINISJON Sentralisering kan definerast som ei utvikling der ein aukande del av befolkninga bur og arbeider i byar eller større

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Møre og Romsdal m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business

Detaljer

#SkatteFUNN. - ditt springbrett til innovasjon

#SkatteFUNN. - ditt springbrett til innovasjon #SkatteFUNN - ditt springbrett til innovasjon I dag Hva er SkatteFUNN? Gjennomføring av et prosjekt Erfaringer fra bedrifter Dine finansieringsmuligheter 2 Kommune: Antall SkatteFUNN-prosjekter på kommunenivå,

Detaljer

Oversikt over regionar og funksjonar hausten 2013

Oversikt over regionar og funksjonar hausten 2013 Stranda, 09.08.13 Oversikt over regionar og funksjonar hausten 2013 Region 1 Ålesund m/omland Ålesund(m/omland Ålesund 6 Giske 3 Sula 1 Haram 0 Sykkylven 3 Tillitsvald3Ålesund Tillitsvald3Giske Stig3Johansen

Detaljer

Gjeldsbøra i kommunane Møre og Romsdal

Gjeldsbøra i kommunane Møre og Romsdal Gjeldsbøra i kommunane Møre og Romsdal Høg gjeld = færre teneste? For å yte gode tenester til innbyggarane treng kommunane gode barnehage- og skulebygg, vegar, gode infrastrukturar for vassforsyning,

Detaljer

INNKALLING UTVALGSMØTE I MØRE OG ROMSDAL IDRETTSKRETS MØTE NR.: 04/ MØTEDATO: 16. august 2017 KLOKKESLETT: 18:00 20:30

INNKALLING UTVALGSMØTE I MØRE OG ROMSDAL IDRETTSKRETS MØTE NR.: 04/ MØTEDATO: 16. august 2017 KLOKKESLETT: 18:00 20:30 INNKALLING UTVALGSMØTE I MØRE OG ROMSDAL IDRETTSKRETS MØTE NR.: 04/2017-2018 MØTESTED: Skype MØTEDATO: 16. august 2017 KLOKKESLETT: 18:00 20:30 MØRE OG ROMSDAL IDRETTSKRETS Idrettsvegen. 2, 6413 MOLDE

Detaljer

Kommunereforma i Møre og Romsdal

Kommunereforma i Møre og Romsdal Kommunereforma i Møre og Romsdal Molde 29.nov. 2016 Prosjektleiar Vigdis Rotlid Vestad Kommunereforma har engasjert Folkemøte i Vestnes Ungdomspanelet på besøk hos statsråden Litt om innhaldet Oppdraget

Detaljer

Kommunereforma Tilråding. Pressekonferanse Molde 3. okt. 2016

Kommunereforma Tilråding. Pressekonferanse Molde 3. okt. 2016 Kommunereforma Tilråding Pressekonferanse Molde 3. okt. 2016 Litt om innhaldet Oppdraget Kvifor reform Hovudmål og kriterier Fylkesmannens tilråding Endring av kommunestruktur på kort sikt Vegen vidare

Detaljer

KOMMUNEREFORMA Ordførarsamling 11. nov v/fylkesmann Lodve Solholm

KOMMUNEREFORMA Ordførarsamling 11. nov v/fylkesmann Lodve Solholm KOMMUNEREFORMA Ordførarsamling 11. nov. 2015 v/fylkesmann Lodve Solholm Noreg er forandra! 1964: Skole, skatt, sosialtrygdevesen, vei. Plan og bygg i byene. 2015: Tiårig grunnskole, beredskap mot forurensing,

Detaljer

Kommunereforma. Tilråding. 18. okt. 2016

Kommunereforma. Tilråding. 18. okt. 2016 Kommunereforma Tilråding 18. okt. 2016 Litt om innhaldet Oppdraget Kvifor reform Hovudmål og kriterier Fylkesmannens tilråding - på lang sikt Endring av kommunestruktur på kort sikt Vegen vidare Oppdragsbrev

Detaljer

X =tannlegekontoret/klinikken er stengt

X =tannlegekontoret/klinikken er stengt X =tannlegekontoret/klinikken er stengt Aukra kommune: Dtk Aukra 6480 Aukra 71 17 14 61 X X X X Aure kommune: Dtk Aure Postboks 53 6689 Aure 71 64 62 02 X X X X Averøy kommune: Dtk Averøy Postboks 63 6538

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet

Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 02.03.2017 20606/2017 Kim Tornes Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 14.03.2017 Fordeling av kommunale næringsfond 2017 Bakgrunn Fylkeskommunen

Detaljer

Til Medlemmene i Skolelederforbundet, Møre og Romsdal. Lokale forhandlingar hausten 2012

Til Medlemmene i Skolelederforbundet, Møre og Romsdal. Lokale forhandlingar hausten 2012 Til Medlemmene i Skolelederforbundet, Møre og Romsdal Lokale forhandlingar hausten 2012 Hausten er komen, og med det tida for lokale forhandlingar i kommunene. Vi i styret opplever mange spørsmål kring

Detaljer

Utvandring, etter statsborgerskap og kommuner i Møre og Romsdal. 2008.

Utvandring, etter statsborgerskap og kommuner i Møre og Romsdal. 2008. 1502 Molde Norge 30 Danmark. Finland. Island 3 Sverige 10 Tyskland 9 Italia. Nederland. Polen 7 Litauen. Russland. Ungarn 3 Østerrike. Egypt. Ghana. Tanzania. Filippinene. India. Irak. Kina 3 Nepal 4 Pakistan

Detaljer

Marit Hovde Syltebø Rådgivar Møre og Romsdal fylke Om kompetanseutvikling i lys av St.meld.nr. 25

Marit Hovde Syltebø Rådgivar Møre og Romsdal fylke Om kompetanseutvikling i lys av St.meld.nr. 25 Marit Hovde Syltebø Rådgivar Møre og Romsdal fylke Om kompetanseutvikling i lys av St.meld.nr. 25 Foredrag frå seminaret Kompetansebehov og rekruttering Samhandling kommunar, høgskular og fylke Aasenauditoriet

Detaljer

Kommunereform Samfunnsutviklerrollen

Kommunereform Samfunnsutviklerrollen -Ein tydeleg medspelar Kommunereform Samfunnsutviklerrollen Ole Helge Haugen, fylkesplansjef Møre og Romsdal fylkeskommune Kommunen sine ulike roller Samfunnsutvikler, Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling

Detaljer

Kommuneøkonomien i Møre og Romsdal

Kommuneøkonomien i Møre og Romsdal Kommuneøkonomien i Møre og Romsdal Seniorrådgivar Sissel Hol Ålesund, 18. oktober 2017 Tema Kommuneøkonomi M&R Skjønnsmidlar ROBEK Vekst i frie inntekter Møre og Romsdal Nominell vekst i frie inntekter

Detaljer

«Opptakt» v/ass.fylkesmann Rigmor Brøste

«Opptakt» v/ass.fylkesmann Rigmor Brøste «Opptakt» v/ass.fylkesmann Rigmor Brøste Dagens opptakt vil bestå av: Om Fylkesmannen Regionreform Nasjonale forventningar til kommunane Status kommunereform Møre og Romsdal 2025 Fylkesmannen sine roller

Detaljer

Kommunereform Samfunnsutviklerrollen

Kommunereform Samfunnsutviklerrollen -Ein tydeleg medspelar Kommunereform Samfunnsutviklerrollen Ole Helge Haugen, fylkesplansjef Møre og Romsdal fylkeskommune Kommunen sine ulike roller Samfunnsutvikler, Tjenesteleverandør, Myndighetsutøver

Detaljer

Program Oppsummering etter diskusjon med prioritering av utviklingsområder

Program Oppsummering etter diskusjon med prioritering av utviklingsområder Velkommen! Program 10.00 10.20 Velkomen og introduksjon v/ adm.dir Espen Remme 10.20 10.50 Viktige utviklingsområde kommuneperspektivet v/ leiar i Overordna samhandlingsutval Møre og Romsdal og styreleiar

Detaljer

Hvor går utviklingen på Nordmøre? mulighetsrommet sett i et regionalt perspektiv

Hvor går utviklingen på Nordmøre? mulighetsrommet sett i et regionalt perspektiv -Ein tydeleg medspelar Hvor går utviklingen på Nordmøre? mulighetsrommet sett i et regionalt perspektiv Nordmørskonferansen 22.januar 2015, Fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik Nasjonale utviklingstrekk

Detaljer

Aktuelt i lov- og avtaleverk OU-19 Geiranger, 2.10.12

Aktuelt i lov- og avtaleverk OU-19 Geiranger, 2.10.12 Aktuelt i lov- og avtaleverk OU-19 Geiranger, 2.10.12 Tema fellesøkt utfrå deltakarane på kurset HTA ulike avtaleverk Fellesbestemmelsane Reisetid KS gen/ KS-skule/staten /PBL-A/ FUS/Spekter SGS 2010 «Leirskuleavtalen»

Detaljer

INNBYGGERNES SYN PÅ ENDRING I KOMMUNESTRUKTUREN

INNBYGGERNES SYN PÅ ENDRING I KOMMUNESTRUKTUREN INNBYGGERNES SYN PÅ ENDRING I KOMMUNESTRUKTUREN Om undersøkelsen Innbyggerundersøkelse gjennomført i 19 kommuner på Sunnmøre 2000 intervju gjennomført per telefon Kvoteutvalg på 100 i hver kommune, 200

Detaljer

03.10.2011 08:50 QuestBack eksport - Brukerundersøkelse hos NAV Møre og Romsdal

03.10.2011 08:50 QuestBack eksport - Brukerundersøkelse hos NAV Møre og Romsdal Brukerundersøkelse hos NAV Møre og Romsdal Publisert fra 02.09.2011 til 23.10.2011 52 respondenter (2 unike) Sammenligning: : Filter: NAV Sula "NAV-kontor" = "NAV Sula" Filter på tid: 2 uker Fra 12.09.2011

Detaljer

Kommunereform Personalseminar

Kommunereform Personalseminar -Ein tydeleg medspelar Kommunereform Personalseminar Ole Helge Haugen, fylkesplansjef Møre og Romsdal fylkeskommune Nasjonal framdriftsplan Høst 2016 nye regioner Ole Helge Haugen - Fylkesplansjef - Møre

Detaljer

Protokoll fra årsmøte i Møre og Romsdal Bondelag fredag 7. og lørdag 8. mars 2014 på Alexandra Hotel, Molde

Protokoll fra årsmøte i Møre og Romsdal Bondelag fredag 7. og lørdag 8. mars 2014 på Alexandra Hotel, Molde 1 av 8 Protokoll fra årsmøte i Møre og Romsdal Bondelag fredag 7. og lørdag 8. mars 2014 på Alexandra Hotel, Molde Bondelagets Servicekontor AS Næringskonferansen samlet 220 deltakere på Hotell Alexandra.i

Detaljer

Ole Helge Haugen - Fylkesplansjef - Møre og Romsdal Fylkeskommune

Ole Helge Haugen - Fylkesplansjef - Møre og Romsdal Fylkeskommune Kommunereform ei risikovurdering Har vi tilstrekkeleg beslutningsgrunnlag? Interkommunalt samarbeid Kommuneøkonomi Har vi vurdert risikoen hvis naboen..? Tenkjer vi langsiktig nok i reformarbeidet? Klarer

Detaljer

Endringer ved nytt inntektssystem. Virkningstabeller Møre og Romsdal

Endringer ved nytt inntektssystem. Virkningstabeller Møre og Romsdal Endringer ved nytt inntektssystem Virkningstabeller Møre og Romsdal Endringer i forhold til dagens kostnadsnøkler uten nytt strukturkriterium Det skjer både endring i sektornøklene og endring i vekting

Detaljer

God Helse partnerskapet 2004-2011. fredag 11. november 11

God Helse partnerskapet 2004-2011. fredag 11. november 11 partnerskapet 2004-2011 Historiske milepæler Historiske milepæler Folkehelsemeldinga: Resept for et sunnere Norge, (st.m 16, 2002-2003) Historiske milepæler Folkehelsemeldinga: Resept for et sunnere Norge,

Detaljer

Styrkeanalysen Eiendomskonferansen i Molde

Styrkeanalysen Eiendomskonferansen i Molde Kjelde: nrk.no, foto Gunnar Sandvik Styrkeanalysen 2017 - Eiendomskonferansen i Molde 2.11.2017 Møre og Romsdal fylkeskommune Ole Helge Haugen fylkesplansjef Utvikling folketal - utvalde BA region, fylket

Detaljer

HELSE MØRE OG ROMSDAL

HELSE MØRE OG ROMSDAL HELSE MØRE OG ROMSDAL Administrativt samhandlingsutval for Nordmøre og Romsdal Administrativt samhandlingsutval for Sunnmøre NOTAT Ny turnuslegeordningen endring av tilsettingsprosess og samarbeid med

Detaljer

ARBEIDSNOTAT. Utviklinga i barnebefolkninga i Møre og Romsdal. Av Heidi-Iren Wedlog Olsen Severin Aarsnes. Dato: 29.02.2008

ARBEIDSNOTAT. Utviklinga i barnebefolkninga i Møre og Romsdal. Av Heidi-Iren Wedlog Olsen Severin Aarsnes. Dato: 29.02.2008 ARBEIDSNOTAT Av Heidi-Iren Wedlog Olsen Severin Aarsnes Dato: 29.02.2008 Utviklinga i barnebefolkninga i Møre og Romsdal Gjennom ulike publikasjonar og prosjekt har Møre og Romsdal fylke sett fokus på

Detaljer

Høyring om Nytt inntektssystem. Kommunereforma Kontaktpersonsamling 29. januar 2016 Molde

Høyring om Nytt inntektssystem. Kommunereforma Kontaktpersonsamling 29. januar 2016 Molde Høyring om Nytt inntektssystem Kommunereforma Kontaktpersonsamling 29. januar 2016 Molde Høyring om nytt inntektssystem Høyringa er på www.kmd.dep.no Høyringsfrist er 1. mars i år Endringar i tråd med

Detaljer

Geovekst status. FDV-årsmøter 2016, Eide 12/4 og Sula 14/4.

Geovekst status. FDV-årsmøter 2016, Eide 12/4 og Sula 14/4. Geovekst status FDV-årsmøter 2016, Eide 12/4 og Sula 14/4. Geovekst 2014 Suppleringsdata FKB mottatt (Molde, Fræna, Aukra, Rauma, Kristiansund, Gjemnes og Sunndal) Innlegging av data pågår, kommer med

Detaljer

STRATEGI FOR UNGDOMSTRINNET. Møre og Romsdal Felles satsing over fire år

STRATEGI FOR UNGDOMSTRINNET. Møre og Romsdal Felles satsing over fire år STRATEGI FOR UNGDOMSTRINNET «MOTIVASJON OG MESTRING FOR BEDRE LÆRING» Møre og Romsdal Felles satsing over fire år 2013-2017 Status pr 31.oktober 2013 Tiltak i strategien skal tre i kraft frå skuleåret

Detaljer

God Helse partnerskapet i Møre og Romsdal

God Helse partnerskapet i Møre og Romsdal God Helse partnerskapet i Møre og Romsdal Et langsiktig arbeid for å podusere helse i alle samfunnsledd Svein Neerland, seksjonsleder folkehelse og fysisk aktivitet Seksjon folkehelse og fysisk aktivitet

Detaljer

Kommunereform Samfunnsutviklerrollen

Kommunereform Samfunnsutviklerrollen -Eintydelegmedspelar Kommunereform Samfunnsutviklerrollen Ole Helge Haugen, fylkesplansjef Møre og Romsdal fylkeskommune Kommunen sine ulike roller Samfunnsutvikler, Tjenesteleverandør, Myndighetsutøver

Detaljer

Helse Møre og Romsdal HF. Tilgjengelighetsanalyser sykehus - dagens situasjon. Utgave: 1 Dato:

Helse Møre og Romsdal HF. Tilgjengelighetsanalyser sykehus - dagens situasjon. Utgave: 1 Dato: Tilgjengelighetsanalyser sykehus - dagens situasjon Utgave: 1 Dato: 2012-06-05 Tilgjengelighetsanalyser sykehus - dagens situasjon 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Tilgjengelighetsanalyser

Detaljer

-Ein tydeleg medspelar. Ålesundsregionen 2015

-Ein tydeleg medspelar. Ålesundsregionen 2015 Ålesundsregionen 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune, plan og analyseavdelinga, november 2015 Innhald Demografi Slide 3: Sårbarheitsindikatorar, kart Slide 4: Folketalsveksten i Møre og Romsdal, kart Slide

Detaljer

ÅRSMELDING 2016 NATURVERNFORBUNDET I MØRE OG ROMSDAL

ÅRSMELDING 2016 NATURVERNFORBUNDET I MØRE OG ROMSDAL Årsmelding (2016) Naturvernforbundet i Møre og Romsdal ÅRSMELDING 2016 NATURVERNFORBUNDET I MØRE OG ROMSDAL Organisatorisk Årsmøte Årsmøte sist vart halde i møtelokale på Molde vidaregåande skole, den

Detaljer

Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014

Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014 Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014 Møtestruktur: Fylkesstyremøte ein gong kvar månad. Ein bør setja dato for neste møte når ein er samla slik at flest mogleg har høve til å notera seg datoen

Detaljer

Vårt lokalsamfunn. Vedlegg 3: Aktivitet grunnskole 2015. 8 sider.

Vårt lokalsamfunn. Vedlegg 3: Aktivitet grunnskole 2015. 8 sider. Vedlegg 3: Aktivitet grunnskole 2015. 8 sider. Vårt lokalsamfunn Aukra Gossenbarne og ungdomsskole Romsdal 5 38 Aukra Julsundet skole Romsdal 5 38 Averøy Bruhagen skole Nordmøre 5 35 Giske Valderøy barneskule

Detaljer

Skogsamling Åndalsnes 15/2-17

Skogsamling Åndalsnes 15/2-17 Skogsamling Åndalsnes 15/2-17 Skogkulturaktivitet i daa 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Planting Markberedning Ungskogpleie Tal utsette planter pr. kommune I 2016 160 000

Detaljer

Møteinnkalling 3/17 P3

Møteinnkalling 3/17 P3 Møteinnkalling 3/17 P3 Delprosjekt: P3 Interkommunalt samarbeid Møtestad: Skodje rådhus Dato: 02.11.2017 Tid: 0900-1200 Medlem Vara Oddvar Myklebust, leiar Nils Magne Abelseth Sandøy kommune Frode Andresen,

Detaljer

Fordeling av kommunale næringsfond og hoppid.no-midlar 2016

Fordeling av kommunale næringsfond og hoppid.no-midlar 2016 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 15.02.2016 9523/2016 Eivind Vartdal Ryste Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 01.03.2016 Fordeling av kommunale næringsfond og hoppid.no-midlar

Detaljer

OPPREISNINGSORDNING FOR TIDLEGARE BARNEVERNSBARN I MØRE OG ROMSDAL SØKNADSSKJEMA

OPPREISNINGSORDNING FOR TIDLEGARE BARNEVERNSBARN I MØRE OG ROMSDAL SØKNADSSKJEMA Offl 13, jfr fvl 13, første ledd OPPREISNINGSORDNING FOR TIDLEGARE BARNEVERNSBARN I MØRE OG ROMSDAL SØKNADSSKJEMA Oppreisningsordning for tidligere barnevernsbarn i Møre og Romsdal blei vedteke av Fylkesmøte

Detaljer

I landet er det 79 623 heilt ledige. Dette er 2,9 prosent av arbeidsstokken, og er ei auke på 7,4 prosent samanlikna med same periode i fjor.

I landet er det 79 623 heilt ledige. Dette er 2,9 prosent av arbeidsstokken, og er ei auke på 7,4 prosent samanlikna med same periode i fjor. Nr.: 9/ 215 2. oktober 215 Mindre auke i arbeidsløysa enn frykta Med tanke på utviklinga i arbeidsmarknaden hadde vi frykta ei større auke i arbeidsløysa enn det vi nå ser ved utgangen av september. Når

Detaljer

Hovedtillitsvalgte Møre og Romsdal

Hovedtillitsvalgte Møre og Romsdal Hovedtillitsvalgte Møre og Romsdal Oppdatert: 25.07.2011 Arbeidsgiver Navn Telefon jobb Mobil E-post Atlanterhavsparken Ålesund Akvarium Østrem Trond 90033083 trond@atlanterhavsparken.no Aukra Kommune

Detaljer

Lokallagas viktige oppgaver. Ledermøte Nordland Bondelag 2017

Lokallagas viktige oppgaver. Ledermøte Nordland Bondelag 2017 Lokallagas viktige oppgaver Ledermøte Nordland Bondelag 2017 Organisasjonen gir styrke 15 styremedlemmer påvirker sentralt 18 fylkeslag påvirker stortingsbenk og fylkesting 520 lokallag påvirker lokalt

Detaljer

Kontaktliste 24-timersmelding/melding om utskrivingsklar pasient - Kommuner i Møre og Romsdal

Kontaktliste 24-timersmelding/melding om utskrivingsklar pasient - Kommuner i Møre og Romsdal Kontaktliste 24-timersmelding/melding om utskrivingsklar pasient - Kommuner i Møre og Romsdal KOMMUNE DAG/NATT TELEFON TELEFAKS ADRESSE E-POST KONTAKTPERSON Aukra 71171130 71174603 Aukraheimen, 6480 post@aukra.kommune.

Detaljer

Tilskudd til kommunale veterinærtjenester 2015 Fylkesmannen i Møre og Romsdal

Tilskudd til kommunale veterinærtjenester 2015 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Tilskudd til kommunale veterinærtjenester 2015 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Tilskot til kommunale veterinærtjenester Stortinget bevilga 134,933 mill. i 2015 - Vakttilskudd 116,823 mill. - Administrasjontilskudd

Detaljer

Oversikt over tilsegn på spelemidlar fordelt på kommunenivå:

Oversikt over tilsegn på spelemidlar fordelt på kommunenivå: Oversikt over tilsegn på spelemidlar fordelt på kommunenivå: Molde: Træffhuset, fleirbrukshall Skaret skisenter, turløyper Reknesbanen, kunstgrasbane Kleivevatnet, tursti og toalett Vågsetra skole, kunstgrasbane

Detaljer

Vegadresseprosjektet Overgang fra matrikkel- til vegadresser

Vegadresseprosjektet Overgang fra matrikkel- til vegadresser Vegadresseprosjektet Overgang fra matrikkel- til vegadresser Fagdag; tema adresse Møre og Romsdal, 4. oktober 2012 Adressedag, Møre og Romsdal Agenda Vegadresseprosjektet Prosjektets mål Status i arbeidet

Detaljer

KVA MEINER INNBYGGJARANE I BYGDENE NORDDAL OG EIDSDAL OM KOMMUNETILKNYTING FOR FRAMTIDA?

KVA MEINER INNBYGGJARANE I BYGDENE NORDDAL OG EIDSDAL OM KOMMUNETILKNYTING FOR FRAMTIDA? KOMMUNEREFORM KVA MEINER INNBYGGJARANE I BYGDENE NORDDAL OG EIDSDAL OM KOMMUNETILKNYTING FOR FRAMTIDA? Resultat frå spørjegransking mellom innbyggjarane i bygdene 17. januar, 2016 Innbyggjarane i Norddal

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE I MØRE OG ROMSDAL IDRETTSKRETS MØTE NR.: 04/ MØTEDATO: KLOKKESLETT: 17:00 19:30 (mat fra 16:15)

INNKALLING TIL STYREMØTE I MØRE OG ROMSDAL IDRETTSKRETS MØTE NR.: 04/ MØTEDATO: KLOKKESLETT: 17:00 19:30 (mat fra 16:15) INNKALLING TIL STYREMØTE I MØRE OG ROMSDAL IDRETTSKRETS MØTE NR.: 04/2016-2018 MØTESTED: Idrettssenteret, Molde MØTEDATO: 23.08.16 KLOKKESLETT: 17:00 19:30 (mat fra 16:15) MØRE OG ROMSDAL IDRETTSKRETS

Detaljer

Kurs/Fagdagar. www.kartverket.no

Kurs/Fagdagar. www.kartverket.no Kurs/Fagdagar www.kartverket.no 2-dagers kurs i kommunal ajourføring av bygningsinformasjon Formål : Kompetanseheving på kommunal ajourføring av bygningsinformasjon i Matrikkel, FKB-Pbltiltak og FKB-Bygning

Detaljer

Informasjonsmøte om NAV etablering i Sandøy kommune, 22.mai 08, Kommunestyresalen

Informasjonsmøte om NAV etablering i Sandøy kommune, 22.mai 08, Kommunestyresalen Informasjonsmøte om NAV etablering i Sandøy kommune, 22.mai 08, Kommunestyresalen NAV- etablering i Sandøy kommune Bakgrunnen for NAV Ny Arbeids- og velferdsforvaltning Stortinget si bestilling m.m. Mål

Detaljer

Vedlegg 5: Liste over verneområde i Møre og Romsdal vassregion

Vedlegg 5: Liste over verneområde i Møre og Romsdal vassregion Vedlegg 5: Liste over verneområde i Møre og Romsdal vassregion Verneområde Kommune Verneformål Verneform Røabukta Aukra Fugleliv/Våtmark DO Ingen Smågevatnet Aukra Våtmark/Fugleliv NR Ingen Hjertvika Aukra

Detaljer

Protokoll frå årsmøte i Møre og Romsdal Bondelag fredag 11. - laurdag 12. mars 2011 på Alexandra Hotel, Molde

Protokoll frå årsmøte i Møre og Romsdal Bondelag fredag 11. - laurdag 12. mars 2011 på Alexandra Hotel, Molde Protokoll frå årsmøte i Møre og Romsdal Bondelag fredag 11. - laurdag 12. mars 2011 på Alexandra Hotel, Molde Over 100 utsendingar og gjestar deltok på landbrukskonferansen og årsmøtet i Bondelaget 11.

Detaljer

Ny Ålesundstruktur. Utbygging av de vidaregåande skolane mot 2025

Ny Ålesundstruktur. Utbygging av de vidaregåande skolane mot 2025 Ny Ålesundstruktur Utbygging av de vidaregåande skolane mot 2025 Initiering Fylkeskommunen Politisk ynskje om utviklingsplanar på alle vgs. Elevtalsauke i Ålesund. Sprengt kapasitet på alle vg skolane

Detaljer

-Ein tydeleg medspelar. Haram kommune 2015

-Ein tydeleg medspelar. Haram kommune 2015 Haram kommune 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune, plan og analyseavdelinga, november 2015 Innhald Demografi Slide 3: Sårbarheitsindikatorar, kart Slide 4: Folketalsveksten i Møre og Romsdal, kart Slide

Detaljer

-Ein tydeleg medspelar. Ålesund kommune 2015

-Ein tydeleg medspelar. Ålesund kommune 2015 Ålesund kommune 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune, plan og analyseavdelinga, november 2015 Innhald Demografi Slide 3: Sårbarheitsindikatorar, kart Slide 4: Folketalsveksten i Møre og Romsdal, kart Slide

Detaljer

Molde kommune Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga mai 2017

Molde kommune Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga mai 2017 217 Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga mai 217 Innhald Demografi Slide 3: Folketalsveksten i Møre og Romsdal, kart Slide 4: Folketilvekst på grunnkretsnivå, kart Slide 5: Folketal Slide

Detaljer

Nye Molde Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga mai 2017

Nye Molde Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga mai 2017 217 Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga mai 217 Innhald Demografi Slide 3: Folketalsveksten i Møre og Romsdal, kart Slide 4: Folketilvekst på grunnkretsnivå, kart Slide 5: Folketal Slide

Detaljer

Protokoll fra årsmøte i Møre og Romsdal Bondelag fredag 6. og lørdag 7. mars 2015 på Scandic Seilet Hotel, Molde

Protokoll fra årsmøte i Møre og Romsdal Bondelag fredag 6. og lørdag 7. mars 2015 på Scandic Seilet Hotel, Molde 1 av 8 Protokoll fra årsmøte i Møre og Romsdal Bondelag fredag 6. og lørdag 7. mars 2015 på Scandic Seilet Hotel, Molde Næringskonferansen samlet 180 deltakere i Bjørnsonsalen på Seilet Hotell i Molde

Detaljer

Haram kommune Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga mai 2017

Haram kommune Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga mai 2017 217 Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga mai 217 Innhald Demografi Slide 3: Folketalsveksten i Møre og Romsdal, kart Slide 4: Folketilvekst på grunnkretsnivå, kart Slide 5: Folketal Slide

Detaljer

Skodje kommune Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga mai 2017

Skodje kommune Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga mai 2017 217 Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga mai 217 Innhald Demografi Slide 3: Folketalsveksten i Møre og Romsdal, kart Slide 4: Folketilvekst på grunnkretsnivå, kart Slide 5: Folketal Slide

Detaljer

Turnéplan: Rommet i klassen V16

Turnéplan: Rommet i klassen V16 Man 18. jan. 2016 kl. 11:00 Stranda ungdomsskule Sunnylven skule: trinn: 8 10, antall: 25 Geiranger skule: trinn: 8 10, antall: 8 Stranda ungdomsskule: trinn: 10 >10a+10b, 8 >8a+8b, 9 >9a+9b, antall: 158

Detaljer

Anbefaling kommunestruktur Molde-regionen. Forsker Anja Hjelseth, Molde 9. juni 2015

Anbefaling kommunestruktur Molde-regionen. Forsker Anja Hjelseth, Molde 9. juni 2015 Anbefaling kommunestruktur Molde-regionen Forsker Anja Hjelseth, Molde 9. juni 2015 1 Innledning Alternativ Kommuner Innbyggertall per 1.1.2015 1 Hele ROR Molde + Vestnes + Rauma + Nesset + Midsund + Aukra

Detaljer

Ålesund kommune Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga mai 2017

Ålesund kommune Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga mai 2017 217 Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga mai 217 Innhald Demografi Slide 3: Folketalsveksten i Møre og Romsdal, kart Slide 4: Folketilvekst på grunnkretsnivå, kart Slide 5: Folketal Slide

Detaljer

Sula kommune Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga mai 2017

Sula kommune Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga mai 2017 217 Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga mai 217 Innhald Demografi Slide 3: Folketalsveksten i Møre og Romsdal, kart Slide 4: Folketilvekst på grunnkretsnivå, kart Slide 5: Folketal Slide

Detaljer

Region Ålesund Ålesund, Ørskog, Skodje, Sula, Giske, Haram og Sandøy. Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga mai 2017

Region Ålesund Ålesund, Ørskog, Skodje, Sula, Giske, Haram og Sandøy. Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga mai 2017 217 Ålesund, Ørskog, Skodje, Sula, Giske, Haram og Sandøy Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga mai 217 Innhald Demografi Slide 3: Folketalsveksten i Møre og Romsdal, kart Slide 4: Folketilvekst

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 21.10.2015. Faktatal Pr 1. oktober 2015 hadde vi slike tal drosjeløyve i drift i Møre og Romsdal:

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 21.10.2015. Faktatal Pr 1. oktober 2015 hadde vi slike tal drosjeløyve i drift i Møre og Romsdal: saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 05.10.2015 62175/2015 Jan Eirik Søraas Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 21.10.2015 Drosjeløyva i Møre og Romsdal - Statusrapport Bakgrunn Faktatal

Detaljer

Innvandrete personer, etter statsborgerskap og kommuner i Møre og Romsdal. 2008. Celler som inneholder 1 eller 2 forekomster er "prikket"

Innvandrete personer, etter statsborgerskap og kommuner i Møre og Romsdal. 2008. Celler som inneholder 1 eller 2 forekomster er prikket 1502 Molde Norge 21 Polen 90 Tyskland 29 Sverige 16 Litauen 12 Kina 11 Somalia 9 Storbritannia 6 Danmark 5 Estland 4 Filippinene 4 Irak 4 Finland 3 Hviterussland 3 Thailand 3 Brasil 3 Nepal 3 Canada. Colombia.

Detaljer

Referat frå styremøte nr. 2, Dato: Tid: kl Stad: Parken Hotell

Referat frå styremøte nr. 2, Dato: Tid: kl Stad: Parken Hotell Referat frå styremøte nr. 2, 2015 Dato: 09.04.2015 Tid: kl. 09.00 13.00 Stad: Parken Hotell Til stades: Frå styret: Styreleiar Anders Riise, Hareid kommune Nestleiar Geir Ove Vegsund, Sula kommune Styremedlem

Detaljer

Heilt eller delt? Møre og Romsdal og regionreforma

Heilt eller delt? Møre og Romsdal og regionreforma -Ein tydeleg medspelar Heilt eller delt? Møre og Romsdal og regionreforma Ole Helge Haugen Fylkesplansjef Møre og Romsdal Fylkeskommune Regionreform Kva skil regionreforma frå kommunereforma. Kortare

Detaljer