Synstest, forskjellige typer synstester, Fargesynstester SIDE 01 01

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Synstest, forskjellige typer synstester, Fargesynstester SIDE 01 01"

Transkript

1 Occulus International Synstest, forskjellige typer synstester, Fargesynstester SIDE Testtyper med belysning Synstest, Apparat, Forskjellige typer synstester, Fargesynstester Testtyper med belysning Innvendig fullt belyst testkabinett med 2 skjulte rørformede lysarmaturer hver på 230V 60W (nr ) og kabel, med to typer testpaneler etter valg. SE 315: tallsymboler for 5 m SE 75: speilskrift speilvendt skrift tall SE 325: tallsymboler for 5 m SE 85: speilskrift speilvendt skrift tall SE 335: bokstaver for 5 m SE 95: speilskrift speilvendt skrift bokstaver SE 345: Landolt-ring for 5 m SE 355: E-kroker til 5 m SE 365: bilder for barn 5 m Mål: 410 x 560 x 105 mm (B x D x H) Vekt: 4,2 kg Occulus International Ekstra lysrør 230V 60W til 45600/ Optisk testobjekt plansje, enkelt SE315 SE325 SE335 SE75 SE85 SE95 SIDE Briller med rødt/grønt glass (ikke vist i katalogen) Rødt/grønt glass i håndholdt ramme Synstest, Apparat, (ikke vist Forskjellige i katalogen) typer synstester, Fargesynstester Testtyper med belysning Innvendig Fargesynstester fullt belyst av Ishihara, testkabinett 38 plater med 2 skjulte rørformede Fargesynstester lysarmaturer av Ishihara, hver24 påplater 230V 60W (nr ) og Fargesynstester kabel, med toav typer Ishihara, testpaneler 14 plater etter valg SE Fargesynstester 315: tallsymboler av Ishihara, for 5 mtil ikke lese- og SE skrivekyndige, 75: speilskrift 10 plater SE 325: tallsymboler for 5 m For undersøkelser SE 85: speilskrift av fargedefekter. SE 335: bokstaver for 5 m 10 plansjer i bokstørrelse. SE 95: speilskrift Allerede tilgjengelig for førskolebarn. SE 345: Landolt-ring for 5 m SE 355: E-kroker til 5 m Fargesynstester av Matsubara for barn SE 365: bilder for barn 5 m Mål: 410 x 560 x 105 mm (B x D x H) Andre fargesynstester Vekt: 4,2 kg Fargesyntester Ekstra Fargetestpanel lysrør 230V 15 D60W av Farnsworth til 45600/45620 (mørk) Optisk Farnsworth testobjekt fargetest plansje, 15 HUE enkelt (metningsminsket) For fargedefekter Fire Briller forskjellige med typer. rødt/grønt glass (ikke vist i katalogen) Bokstørrelse. Rødt/grønt glass i håndholdt ramme (ikke vist i katalogen) Fargesynstester av Ishihara, 38 plater PDF laget med uregistrert Fargesynstester versjon av av pdffactory Ishihara, 24 Pro plater Fargesynstester av Ishihara, 14 plater Fargesynstester av Ishihara, til ikke lese- og skrivekyndige, 10 plater SE345 SE355 SE For undersøkelser av fargedefekter. 10 plansjer i bokstørrelse. Allerede tilgjengelig for førskolebarn Fargesynstester av Matsubara for barn Andre fargesynstester Fargetestpanel 15 D av Farnsworth (mørk) Farnsworth fargetest 15 HUE (metningsminsket) svalland as tlf fax

2 Synstest, Apparat, Forskjellige SIDE 01typer 02 synstester Testtyper med belysning Synstest, Apparat, Forskjellige typer synstester Oculus Lyskasse Testtyper med belysning Belyst kabinett med 2 skjulte rørformede lysarmaturer nr hver på 60W, 1 testplansje etter valg (46016 til 46926). Kun 230W. Størrelse: 410 x 560 x 105 mm (B x D x H); vekt: 2,5 kg SIDE med Plansje Synstest, for Apparat, synsskarphet Forskjellige ved avstand typer synstester Denne Oculusversjonen av plansje for synsskarphet blir spesifisert av det siste tallet i bestillingsnummeret Testtyper med belysning (3 eller 6). Ved bestilling vennligst tilføy det ønskede siste talle for å komplettere Belyst kabinett bestillingsnummeret. med 2 skjultev/a rørformede = synsskarphet lysarmaturer ved 5 meters avstand (synsskarphet nr ved 6 meter hver på er også 60W, skrevet 1 testplansje på plansjene, etter valg bortsett (46016 fra for 4693: kun 5 meter). til 46926). Kun 230W. Størrelse: 410 x 560 x 105 mm (B x D x H); vekt: 2,5 kg Versjon 3 = papir Versjon 6 = plastbelagt Plansje for synsskarphet ved avstand Størrelse ca. 290 x 490 mm Denne Plansjeversjonen for synsskarphet av plansje ved for synsskarphet avstand blir spesifisert av det siste tallet Bokstaver, i bestillingsnummeret tilgjengelig (3 ieller versjonene 6). Ved 3, bestilling 6; V/A vennligst 0,125 tilføy Denne det versjonen ønskede 1.0 av siste plansje tallet for å synsskarphet komplettere blir bestillingsnummeret. spesifisert av det siste tallet i V/A bestillingsnummeret = synsskarphet Bilder for ved barn (3 eller 5 tilgjengelig meters 6). Ved avstand bestilling i versjonene (synsskarphet vennligst 3, 6; ved Vtilføy 0,125 6 meter det ønskede siste talle er også skrevet 1,0 på plansjene, bortsett fra for 4693: kun 5 meter). for å komplettere bestillingsnummeret. V/A = synsskarphet ved 5 meters avstand Versjon (synsskarphet 3 = Tall, papir ved tilgjengelig 6 meter er i versjonene også skrevet 3, 6: påvplansjene, 0,125 1,0 bortsett fra for 4693: kun Versjon meter). 6 = Bokstaver, plastbelagt tilgjengelig i versjonene 3, 6: V 0,1 1, Størrelse ca. Tall, 290 tilgjengelig x 490 mmi versjonene 3, 6: V 0,1 1, Versjon 3 Tall/bokstaver, = papir tilgjengelig i versjonene 3, 6; V 0,125 Versjon 61,66 = plastbelagt Størrelse ca. Ikke 290 lese- x 490 og skrivekyndige, mm tilgjengelig i versjonene 3, 6; V 0,1 1, Bilder Bokstaver, for barn tilgjengelig av Loehlein, i versjonene tilgjengelig 3, 6; iv/a versjonene 0,125 3, 6; 1.0V 0,2 1, Bilder for barn tilgjengelig i versjonene 3, 6; V 0,125 Ved bestilling 1,0 vennligst angi bestillingsnummeret sammen med det 5. tallet (Eksempel: Tall, 4601 tilgjengelig 3 = Bokstaver, i versjonene normal 3, inskripsjon). 6: V 0,125 1,0 Hvis ikke annet Bokstaver, oppgitt tilgjengelig vil vi levere i versjonene 6: 3, normalt 6: V 0,1 trykk, 1,25 plastbelagt Tall, tilgjengelig i versjonene 3, 6: V 0,1 1, Tall/bokstaver, tilgjengelig i versjonene 3, 6; V 0,125 1, Ikke lese- og skrivekyndige, tilgjengelig i versjonene 3, 6; V 0,1 1, Bilder for barn av Loehlein, tilgjengelig i versjonene 3, 6; V 0,2 1,0 Ved bestilling vennligst angi bestillingsnummeret sammen med det 5. tallet Ved (Eksempel: bestilling 4601 vennligst 3 = Bokstaver, angi bestillingsnummeret normal inskripsjon). sammen med det 5. tallet (Eksempel: = Bokstaver, normal inskripsjon). Hvis ikke ikkeannet annetoppgitt oppgittvil vil vi vi levere levere versjon versjon 6: 6: normalt normalt trykk, trykk, plastbelagt. uregistrert versjon av pdffactory Pro plastbelagt. PDF laget med svalland as tlf fax

3 H-test, Tester for nærsyn, Synstest, Apparat SIDE H-test H-test - Tester for nærsyn, Synstest, Apparat H-test Synstester for barn med tilbakemelding med musikk. Fra tre år, også for barn med taleproblemer. Synstester for barn med tilbakemelding med musikk. Fra tre år, også for barn med taleproblemer H-test, visuell synsskarphetstest for barn, iflg. Hohmann/Haase for barn fra 3 år med tilbakemelding med musikk Testskjemaer for H-test (5 x 100 ark) Visuell synsskarphetsplansje for H-test SIDE Kvalifisert for undersøkelser av barn opp til seks års alder. H-test - Tester for nærsyn, Synstest, Apparat Bino-Nær synstester H-test Til undersøkelser av alle viktige nærsynsfunksjoner av de to øynene sammen og hvert Synstester øye for seg. for barn med tilbakemelding med musikk. Fra tre år, også for barn med taleproblemer. Måling av monokulær og binokulær synsskarphet ved en avstand på 40 cm. Måling av nærpunktsposisjon Test avh-test, nærfusjon. visuell synsskarphetstest for barn, iflg. Test avhohmann/haase nærkonvergens. for barn fra 3 år med tilbakemelding med Test avmusikk nærstereoskopisk syn Test av Testskjemaer nærakkommodasjonsbalanse for H-test (5 x 100 ark) Visuell synsskarphetsplansje for H-test Nærsynstester inkl. basis for Bino-Nær synstester og Kvalifisert strømforsyningsenhet undersøkelser av sombarn kanopp plugges til seks i (uten års alder. testplansje) Bino-Nær synstester Testplansje med 6 tester Bino-Nær Fargelinse, synstester rød Ekstra lyspære 6V/3W Til undersøkelser av av alle alle viktige viktige nærsynsfunksjoner nærsynsfunksjoner av av de de to øynene sammen og to øynene sammen og hvert øye for seg. hvert øye for seg. Måling av monokulær og binokulær synsskarphet ved en Måling avstand avpå monokulær 40 cm. og binokulær synsskarphet ved en avstand på 40 cm. Måling Måling av av nærpunktsposisjon. Test av nærfusjon. Test Test av av nærfusjon. nærkonvergens. Test av nærkonvergens. nærstereoskopisk syn. Test av nærstereoskopisk nærakkommodasjonsbalanse syn. Test av nærakkommodasjonsbalanse Nærsynstester inkl. basis for Bino-Nær synstester og strømforsyningsenhet som kan plugges i (uten testplansje) Testplansje med 6 tester Fargelinse, rød Ekstra lyspære 6V/3W svalland as tlf fax

4 SIDE Synstest, Apparat, C-test for nær og avstand SIDE Synstest, Apparat, C-test for nær og avstand Visuell skarphetstest med Landolt-ringer Visuell Synstest, skarphetstest Apparat, C-test med forlandolt-ringer nær og avstand Nær- og avstandstester Nær- Visuell (C-test ogskarphetstest avstandstester Haase/Hohmann) med Landolt-ringer (C-test av Haase/Hohmann) Nær- Nærsynstester og avstandstester består 6 plansjer med logaritmiske trinn for (C-test visuell skarphet (40 cm leseavstand). Denne synstesten kjennetegnes ved at: Nærsynstester av Haase/Hohmann) består avstanden av 6 plansjer (2 forskjellige med logaritmiske verdier) mellom trinn de for visuell skarphet (40 cm leseavstand). optiske testobjektene Denne synstesten blir opprettholdt kjennetegnes konstant ved for at: alle avstanden visuelle (2 forskjellige verdier mellom Nærsynstester skarphetsnivåene, de optiske består de testobjektene små av 6 avstandsverdiene plansjer blir med opprettholdt logaritmiske kan sammenlignes konstant trinn for forvisuell alle deskarphet visuelle (40 cm skarphetsnivåene, leseavstand). SIDE med tekstavstand Denne Retningen de synstesten små avstandsverdiene på kjennetegnes C-åpningen kan varierer vedsammenlignes at: vilkårlig avstanden på med (2 forskjellige tekstavstand. verdier Retningen mellom hver linje. dec en på optiske C-åpningen minsker testobjektene i størrelse varierer blir fra vilkårlig opprettholdt linje til på linje hver og konstant linje. derfor C en vil for alle minsker de visuelle i størrelse fra skarphetsnivåene, den visuelle anstrengelsen som påkrevet øke. Denne nærsynstesten til kan linje Apparat, også og derfor brukes C-test små vil på for den avstandsverdiene Synstest, linje barn nær visuelle som og ikke avstand anstrengelsen kan sammenlignes kan lese. Det som er praktisk er påkrevet med tekstavstand. øke. Denne Retningen nærsynstesten å bruke demonstrasjonseksempelet på C-åpningen kan også brukes varierer på barn vilkårlig med som Landolt-ring: på ikke hver kanlinje. lese. C en minsker i størrelse fra Visuell Det linje bestillingsnr. er praktisk linje skarphetstest ogåderfor brukemed vil demonstrasjonseksempelet den Landolt-ringer visuelle anstrengelsenmed somlandolt-ring: er påkrevet øke. Denne Oculus nærsynstesten bestillingsnr. kan også brukes på barn som ikke kan lese. Nær- Det erog praktisk avstandstester å bruke demonstrasjonseksempelet med Landolt-ring: (C-test Oculus av bestillingsnr. Visuell Haase/Hohmann) skarphetstest (C-test) for nærsyn med Landoltringer, sett med 6 plansjer i ringperm, 50 Nærsynstester registreringsskjemaer. Visuell består skarphetstest av 6 plansjer (C-test) med logaritmiske for nærsyn med trinn Landoltringer, Denne settsynstesten med 6 plansjer kjennetegnes i ringperm, ved50 at: avstanden (2 forskjellige verdier for visuell skarphet (40 cm leseavstand). mellom deregistreringsskjemaer. optiske testobjektene blir opprettholdt konstant for alle de visuelle skarphetsnivåene, de små avstandsverdiene kan sammenlignes med tekstavstand. Synstester for avstand består av 3 separate plansjer (5 m leseavstand). Plansjene på forc-åpningen avstand består visuell varierer av skarphetstest 3 separate vilkårligved plansjer på hver avstand (5 linje. mhar leseavstand). C en de minskerplansjene i størrelsefor fra Retningen Synstester visuell linje samme tilskarphetstest parametrene linje og derfor ved som vilavstand for dennærsyn, visuelle har de skarphet anstrengelsen samme0,16 parametrene som 1,25. er påkrevet som for nærsyn, øke. Denne skarphe 0,16 Synstester nærsynstesten 1,25. for avstand kan ogsåbestår brukes avpå 3 separate barn somplansjer ikke kan(5 lese. m leseavstand). Plansjene for Det visuell er praktisk skarphetstest å bruke vedemonstrasjonseksempelet avstand har samme parametrene med Landolt-ring: som for nærsyn, skarphe Oculus 0,16 1,25. bestillingsnr. Visuell skarphetstest for avstand (C-test) i et sett med 3 plansjer, kan vaskes, plastbelagte Størrelse: Visuell skarphetstest 320 x 640 mm (C-test) for avstand for (C-test) nærsyn med i et sett Landoltringer, plansjer, enkel, sett kan med plansje vaskes, 6 plansjer nr. plastbelagte. 1 i ringperm, 2 rader 50 med C-test 6 registreringsskjemaer. Størrelse: optisk testobjekt-avstand 320 x 640 mm C-test enkel, plansje nr rader rader 2 6 optisk testobjekt-avstand C-test enkel, plansje nr. 32 enkel 17 rader Landolt-ringer Synstester2 for optisk avstand testobjekt-avstand består 3 separate plansjer (5 m leseavstand). Plansjene for Test-typer visuell skarphetstest C-test for nærsyn enkel, vedplansje avstand nr. har 3 denkel samme Landolt-ringer parametrene som for nærsyn, skarphe 0,16 1, Test-typer for Test nærsyn for nærsyn, Nieden 1-13, ikke lese- og Visuell skrivekyndig skarphetstest E, Landolt-ringer, for avstand (C-test) avispapir, i et sett timeplan, med plansjer, notater. Test for kanærsyn, vaskes, Nieden plastbelagte. 1-13, ikke lese- og Størrelse: Mattbehandlet skrivekyndig 320 x E, 640 i plastomslag. Landolt-ringer, mm avispapir, timeplan, C-test Plansje notater. enkel, forplansje nærsyn, nr. enkle 1 2E rader og Landolt-ringer, 6 optisk laminert, Mattbehandlet testobjekt-avstand enkelti ark plastomslag C-test Test Plansje enkel, av for nærsyn plansje nærsyn, avnr. Aulhorn, enkle 2 17 E og rader Landolt-ringer, 2 optisk laminert, testobjekt-avstand enkelt ark C-test Testenkel, av nærsyn plansje avnr. Aulhorn, 3 enkel Landolt-ringer Test-typer laminert for nærsyn Test-typer for nærsyn Test for nærsyn, Nieden 1-13, ikke lese- og skrivekyndig E, Landolt-ringer, avispapir, timeplan, notater. PDF laget med uregistrert Mattbehandlet versjon av pdffactory i plastomslag. Pro Plansje for nærsyn, enkle E og Landolt-ringer, laminert, enkelt ark Test av nærsyn av Aulhorn, laminert svalland as tlf fax

5 SIDE Testrammer, Refraksjonsutstyr Universal Testrammer, testramme Refraksjonsutstyr UB 4 Universal testramme UB 4 De universale testrammene er viktige instrumenter for refraksjon. De universale testrammene fra Oculus er viktige instrumenter for refraksjon. Toppmodellen UB 4 kan tilby: Toppmodellen Optimale ergonomiske UB 4 kan tilby: funksjonselementer for sylinder-, PD-, nesehøyde og brillestangjusteringer. Optimale Hurtig å skifte ergonomiske linser med funksjonselementer optimale linseholdere. for sylinder-, PD-, nesehøyde og brillestangjusteringer. Nye materialkombinasjoner, derfor ufarlige for huden og enkle å bruke. SIDE Hurtig Moderne 02 01å skifte design. linser med optimale linseholdere. Nye materialkombinasjoner, derfor ufarlige for huden og enkle å bruke. Testrammer, Moderne design. Refraksjonsutstyr Universal Universal testramme testramme UB 4 laget i lettmetall/plast (gråblå), til fem par med linser 38 mm, høyre/venstre justerbar PD De universale (48-80 testrammene mm), verteks fra avstandsskala, Oculus er viktige kaninstrumenter justere høyden for refraksjon. på nesedelen, kan justere skråstilling og lengde på Toppmodellen stengene, UB 4fleksible kan tilby: og bøyelige brillestenger Polarisasjonsfiltre (analysatorer) for montering på sidene Optimale av UB ergonomiske 4, smekk på funksjonselementer plass for høydejustering for sylinder-, for PD-, nesehøyde og brillestangjusteringer. avstands- eller nærundersøkelser, sving inn og ut og Hurtigrotèr å skifte (45 /135 ), linser med uten optimale grenselinje linseholdere. på midten Nye materialkombinasjoner, Polarisasjonsfiltre (analysatorer) derfor ufarlige lik som for huden og enkle å bruke. Moderne (90 /180 ) design Universal testramme laget i lettmetall/plast (gråblå), til Universalfem testramme par medub linser 3 38 mm, høyre/venstre justerbar PD (48-80 mm), verteks avstandsskala, kan justere høyden Universal på nesedelen, testramme kan justere lagetskråstilling i lettmetall/plast og lengde (svart), på til fem stengene, par med fleksible linser og 38 bøyelige mm, høyre/venstre brillestenger justerbar PD (48-80 Polarisasjonsfiltre mm), verteks (analysatorer) avstandsskala, forkan montering justere høyden på sidene på av nesedelen, UB 4, smekk kanpåjustere plass for skråstilling høydejustering og lengde for på stengene avstands- eller nærundersøkelser, sving inn og ut og Innskyvbar rotèr (45 /135 ), roterende uten polarisator grenselinje(av på midten Hegener), til å feste på Polarisasjonsfiltre testramme UB 3 (analysatorer) (45 /135 ) lik som (90 /180 ) Universal testramme UB 3 Universal testramme UB med Universal testramme laget i lettmetall/plast (svart), til fem par med linser 38 mm, høyre/venstre justerbar PD (48-80 mm), verteks avstandsskala, kan justere høyden på nesedelen, kan justere skråstilling og lengde på stengene Innskyvbar roterende polarisator (av Hegener), til å feste på testramme UB 3 (45 /135 ) med svalland as tlf fax

6 SIDE Testrammer, Refraksjonsutstyr Testrammer, Refraksjonsutstyr Testrammer halvt øye Testramme halvt øye Testramme med halvt øye laget i lettmetall/plast (grå), til tre par linser 38 mm, justerbar PD (59-67 mm), fast bro, justerbar lengde på stengene Testramme med halvt øye som modell med justerbar bro Testramme med halvt øye til barn laget i metall/plast (grå), til tre par linser 38 mm, justerbar PD (54-58 mm), fast bro, justerbar lengde på stengene Testramme med halvt øye til barn som modell 42580, men med justerbar bro Enkle testlinser til UB 4, UB 3 og testrammer til halvt øyet SIDE Vennligst angi nøyaktig D-styrke på bestillingen. Testrammer, Refraksjonsutstyr Plano og sph. opp til 10 D, 38 mm Testramme halvt øye Plano og sph. opp til 10 D, belagt, 38 mm Sph. mer enn 10 D, 38 mm Sph. Testramme mer ennmed 10 D, halvt belagt, øye laget 38 mmi lettmetall/plast (grå), til Syl. tre par opplinser til 6 D (akse 38 mm, 90 )*, justerbar 38 mmpd (59-67 mm), fast Syl. bro, opp justerbar til 6 D, lengde belagt, på(akse stengene 90 )*, 38 mm Prismer Testramme oppmed til 10halvt D (basis øye som 0 )*, modell 38 mm42580 med Prismer justerbaropp brotil 10 D, belagt (basis 0 )*, 38 mm Prismer Testramme mer med enn 10 halvt D (basis øye til 0 )*, barn 38 laget mm i metall/plast (grå), til tre par linser 38 mm, justerbar PD (54-58 Prismer mer enn 10 D, belagt (basis 0 )*, 38 mm mm), fast bro, justerbar lengde på stengene røde linser, 38 mm Testramme med halvt øye til barn som modell 42580, men grønne linser, 38 mm med justerbar bro Plano med trådkors, 38 mm Nålehull disk 1,25 mm, 38 mm Enkle testlinser Nålehull disk til 2,00 UB mm, 4, UB 38 mm 3 og testrammer Stenopaic spalte halvt 1,25 øyemm, 38 mm Enkle testlinser til UB 4, UB 3 og testrammer til halvt øyet Mattslipt disk, 38 mm Vennligst Maddox-stav, angi nøyaktig rød, D-styrke 38 mm på bestillingen. Maddox-stav, grønn, 38 mm Maddox-stav, Plano og sph. hvit, opp til mm D, 38 mm Okkluder-disk Plano og sph. opp til 10 D, belagt, 38 mm Mørkerøde Sph. mer enn linser 10 D, (metallinnfatning), 38 mm 38 mm Bagolinilinser, Sph. mer enn 10 (metallinnfatning), D, belagt, 38 mm par, 38 mm Okkluder på håndtak ( tildekningstest ) Syl. opp til 6 D (akse 90 )*, 38 mm Syl. opp til 6 D, belagt, (akse 90 )*, 38 mm Prismer opp til 10 D (basis 0 )*, 38 mm Prismer opp til 10 D, belagt (basis 0 )*, 38 mm Prismer mer enn 10 D (basis 0 )*, 38 mm PDF laget med34481 uregistrert Prismer versjon mer av enn pdffactory 10 D, belagt Pro (basis 0 )*, 38 mm røde linser, 38 mm grønne linser, 38 mm Plano med trådkors, 38 mm Nålehull disk 1,25 mm, 38 mm Nålehull disk 2,00 mm, 38 mm Stenopaic spalte 1,25 mm, 38 mm Mattslipt disk, 38 mm Maddox-stav, rød, 38 mm Maddox-stav, grønn, 38 mm Maddox-stav, hvit, 38 mm Okkluder-disk Mørkerøde linser (metallinnfatning), 38 mm Bagolinilinser, (metallinnfatning), par, 38 mm Okkluder på håndtak ( tildekningstest ) 464 svalland as tlf fax

7 Testrammer, Refraksjonsutstyr testkasse BK 1 SIDE Våre testkasser et utstyrt med en bredbremmet plastinnramming, diameter 38 mm (linsediam. 21 mm). Testrammer, Refraksjonsutstyr Oculus Testkasse BK Kasse med testlinser type BK 1/T, bordmodell, gråhvit med sjalusideksel, uten testramme, Innehold: 35 par hver +/-sph. 0,12-20 D 17 par hver +/-syl. 0,25-6 D 10 prismelinser 2 fargelinser 2 plano med trådkors 1 okkluder 1 planolinse 1 nålehullsdisk 1,25 mm 1 stenopaic spalte 1,25 mm 1 maddox-sylinder rød 1 mattslipt linse Mål: 475 x 578 x 155 mm (B x D x H) Vekt: ca. 7,5 kg Som 33180, belagte linser Kasse med testlinser som men uten konvekse sylinderlinser Som 33181, belagte linser Kasse med testlinser type BK 1/T, uten linser, med brett Kasse med testlinser type BK 1/W, kasse med veggmonterte testlinser, gråhvit med sjalusideksel, uten testramme Innehold: samme som (type BK 1/T) Mål: 475 x 578 x 155 mm (B x D x H) Vekt: ca 7,5 kg Som 33280, belagte linser Kasse med testlinser som 33280, men uten konvekse sylinderlinser samme som 33281, belagte linser Kasse med testlinser type BK 1/W uten linser, med brett Sett med testlinser BK 1 uten brett Som 33182, belagte linser Sett med testlinser BK 1 uten konvekse sylinderlinser, uten brett Som 33183, belagte linser Brett til BK 1 Mål: 401 x 545 x 36 mm (B x D x H) 8 svalland as tlf fax

8 Testkasser, Refraksjonsutstyr SIDE Testkasser, Refraksjonsutstyr Kasser med testlinser BK 2 Kasser med testlinser BK Kasse med testlinser type BK 2, transportkoffert laget i SIDE bøk med sikret brett, uten testramme, Innehold: Testkasser, 20 Refraksjonsutstyr par hver +/-sph. 0,25-12 D 10 par hver +/-syl. 0,25-3 D Kasser med 5 prismelinser testlinser BK 2 2 fargelinser Kasse 1 okkluder med testlinser type BK 2, transportkoffert laget i bøk 1 nålehullsdisk med sikret brett, 1,25 mm uten testramme, Innehold: 1 maddox-sylinder rød 20 Mål: par 255 hver x +/-sph. 378 x 55 0,25-12 mm (B D x D x H) 10 Vekt: par hver ca. 2+/-syl. kg 0,25-3 D 5 prismelinser 2 fargelinser Som okkluder 33480, belagte linser Kasse nålehullsdisk med testlinser 1,25 mm som men uten konvekse 1sylinderlinser maddox-sylinder rød Mål: Som , x 378 belagte x 55 mm linser (B x D x H) Vekt: Sett med ca. 2testlinser kg BK 2, 130 linser, uten brett Som 33482, belagte linser Som Sett 33480, med testlinser belagte BK linser 2, men uten konvekse Kasse sylinderlinser, med testlinser uten brett som men uten konvekse sylinderlinser Som 33483, belagte linser Som Sett 33481, med testlinser belagte BK linser 2, uten linser, med brett Sett Brett med til BK testlinser 2 BK 2, 130 linser, uten brett Som Mål: 33482, 234 x 357 belagte x 23 linser mm (B x D x H) Sett med testlinser BK 2, men uten konvekse Det er mulig sylinderlinser, å bestille enkeltlinser. uten brett Som 33483, belagte linser Sett med testlinser BK 2, uten linser, med brett Linsekasse med prismelinser Brett til BK 2 Mål: 234 x 357 x 23 mm (B x D x H) Transportkasse med brett 72 prismelinser 0,25-20 D med fire forskjellige basiser Det er mulig å bestille enkeltlinser. (45 / 135 / 225 / 315 ), alle linsene er belagt Mål: 255 x 378 x 55 (B x D x H) Linsekasser vekt: medprismelinser ca. 2 kg Linsekasse med prismelinser Sett med prisme testlinser, samme som 33106, uten brett Transportkasse og kasse med brett Brett prismelinser til sett med 0,25-20 prisme D testlinser med fire forskjellige basiser (45 Kasse / 135 til prismelinser, / 225 / 315 ), uten alle linser, linsene uten er brett belagt Mål: 255 x 378 x 55 (B x D x H) Det er mulig vekt: å bestille ca. 2 kg enkeltlinser Sett med prisme testlinser, samme som 33106, uten brett og kasse Brett til sett med prisme testlinser Kasse til prismelinser, uten linser, uten brett Det er mulig å bestille enkeltlinser svalland as tlf fax

9 SIDE Testkasser, Refraksjonsutstyr Testkasser, Refraksjonsutstyr Kasser med testlinser BK X/0 Kasser med testlinser BK X/ Kasse med testlinser type BK X/0 (av Kochniss), gråhvit med sjalusideksel, uten konvekse sylinderlinser, belagt, Innehold: 56 par hver +sph. 0,25-20 D 45 par hver -sph. 0,25-20 D 20 par hver -syl. 0,25-6,0 D akseposisjoner til 0 venstre og 0 høyre 20 par hver syl. 0,25-6,0 D akseposisjoner til 135 venstre og 45 høyre 20 par hver syl. 0,25-6,0 D akseposisjoner til 90 venstre og 90 høyre 22 par hver prismelinser (basis utenfor eller over; 135 venstre/45 høyre) 0,25 20 pd 22 par hver prismelinser (basis innenfor eller under; 315 venstre/225 høyre) 0,25 20 pd Spesiallinser: 1 okkluder 2 planolinser 1 nålehullsdisk 1,25 mm 1 nålehullsdisk 2,00 mm 1 mattslipt linse 2 x sph. +0,37 D (for Gradal RD-linser fra Zeiss) hver 1 x +0,25 D og +0,5 D hver 1 x -0,25 D og -0,5 D Mål: 485 x 595 x 390 mm (B x D x H) Vekt: ca. 19,8 kg; inklinasjonsvinkel Ved deling av de sylindriske linsene i forskjellige akseposisjoner vil grepene H/V alltid være øverst under refraksjonen. Det er mulig å endre linsene mens polarisasjonsfiltrene er festet på. Merk: plasseringen av akseposisjoner er også effektivt for prismeflaten/basisen (???)! Sett med testlinser X/0 uten konekse sylinderlinser, uten brett Kasse med testlinser X/0 uten linser, med brett 11 svalland as tlf fax

10 Testkasser, Refraksjonsutstyr SIDE Universal Testkasser, Refraksjonsutstyr testramme UB 5 Universal testramme UB 5 Ø 28 mm Ø 28 mm med mm Sammenligning av UB5 med standardlinser Universal testramme til små hoder laget i lett metall/plast, (gråhvit med forskjellige fargeregulatorer), til fem par med linser 28 mm, høyre/venstre justerbar PD (40-72 mm), verteks avstandsskala, nesestykke som kan justeres i høyden, justering av stenger og vinklingsgrad, fleksible, bøybare brillestenger Polarisasjonsfiltre (analysatorer) for montering på SIDE sidene av UB 5, klikkes på plass for høydejustering, til avstands- og nærundersøkelser, vipp opp og ned og Testkasser, Refraksjonsutstyr roter (45 /135 ), uten grenselinje på midten Universal Polarisasjonsfiltre testramme UB 5 (analysatorer) for montering på sidene av UB 5, klikkes på plass for høydejustering, til Universal avstands- testramme og nærundersøkelser, til små hoder vipp laget oppi og lettned og metall/plast, roter (45 /135 ), (gråhvit justerbar med forskjellige fra 0 /90, uten grenselinje fargeregulatorer), på midten til fem par med linser 28 mm, høyre/venstre justerbar PD (40-72 mm), verteks. avstandsskala, nesestykke som kan justeres i høyden, justering av stenger og vinklingsgrad, fleksible, bøybare Plano ogbrillestenger sph. opp til 10 D, 28 mm Polarisasjonsfiltre Plano og sph. opp (analysatorer) til 10 D, belagt, for 28montering mm på sidene Sph. mer av UB enn 5, 10klikkes D, 28 mm på plass for høydejustering, til avstands- Sph. mer enn og nærundersøkelser, 10 D, belagt, 28 mm vipp opp og ned og roter Syl. opp (45 /135 ), til 6 D (akse uten grenselinje 90 )*, 28 mm på midten Polarisasjonsfiltre Syl. opp til 6 D, belagt (analysatorer) (akse 90 )*, for 28 montering mm på sidene Prismer avopp UBtil 5, 10 klikkes D (basis på plass 0 ), 28 formm høydejustering, til avstands- Prismer opp og til nærundersøkelser, 10 D, belagt (basis vipp0 ), opp 28og mmned og roter Prismer (45 /135 ), høyere enn justerbar 10 D (basis fra 0 /90, 0 ), 28 uten mmgrenselinje på midten Prismer høyere enn 10 D, belagt (basis 0 ), 28 mm Universal testramme UB 5 røde linser, 28 mm. grønne linser, 28 mm Plano med trådkors, 28 mm Plano og sph. opp til 10 D, 28 mm Nålehullsdisk. 1,25 mm, 28 mm Plano og sph. opp til 10 D, belagt, 28 mm Nålehullsdisk. 2,00 mm, 28 mm Sph. mer enn 10 D, 28 mm Stenopaic spalte 1,25 mm, 28 mm Sph. mer enn 10 D, belagt, 28 mm Mattslipt disk, 28 mm Syl. opp til 6 D (akse 90 )*, 28 mm Maddox-stav, rød, 28 mm Syl. opp til 6 D, belagt (akse 90 )*, 28 mm Mørkerøde linser (metallinnfatning), 28 mm Prismer Bagolinilinser opp til (metallinnfatning), 10 D (basis 0 ), 28 par mm Prismer Okkluder-disk, opp til 10 28D, mmbelagt (basis 0 ), 28 mm Prismer Okkluder høyere på håndtak enn 10( tildekningstest ) D (basis 0 ), 28 mm Prismer høyere enn 10 D, belagt (basis 0 ), 28 mm røde linser, 28 mm grønne linser, 28 mm Plano med trådkors, 28 mm Nålehullsdisk. 1,25 mm, 28 mm PDF laget med uregistrert Nålehullsdisk. versjon av 2,00 pdffactory mm, 28 mm Pro Stenopaic spalte 1,25 mm, 28 mm Mattslipt disk, 28 mm Maddox-stav, rød, 28 mm Mørkerøde linser (metallinnfatning), 28 mm Bagolinilinser (metallinnfatning), par Okkluder-disk, 28 mm Okkluder på håndtak ( tildekningstest ) Sammenligning av PD-justeringer i området UB 4 + UB svalland as tlf fax

11 SIDE Testkasser, Refraksjonsutstyr Testkasser, Refraksjonsutstyr Kasse med testlinser BK S1 Kasse med testlinser BK S1 Diameter på linsene i BK S-settet er 28 mm Diameter (linsediameter på linsene 21 mm) i BK S-settet er 28 mm (linsediameter 21 mm) Kasse med testlinser type BK S1/T, bordmodell i gråhvit, med sjalusideksel, uten testramme Innehold: 35 par hver +/-sph. 0,12-20 D 17 par hver +/-syl. zyl 0,25-6 D 10 prismelinser 2 fargelinser 2 plano med trådkors 1 okkluder 1 planolinse 1 nålehullsdisk 1,25 mm 1 stenopaic spalte 1,25 mm 1 maddox-sylinder rød 1 mattslipt linse Mål: 475 x 578 x 155 mm (B x D x H) Vekt: ca. 8 kg Som 33190, belagte linser Kasse med testlinser som men uten konvekse sylinderlinser Som 33191, belagte linser Kasse med testlinser type BK S1/W, veggmontert kasse i gråhvit, med sjalusideksel, uten testramme Innehold: samme som (type BK 1/T) Mål: 155 x 578 x 475 mm (B x D x H) vekt: ca 8 kg Som 33197, belagte linser Kasse med testlinser som 33197, uten konvekse sylinderlinser Som 33198, belagte linser Kasse med testlinser type BK S1 uten brett Som 33192, belagte linser Sett med testlinser BK S1 uten konvekse sylinderlinser, uten brett samme som 33193, belagte linser Kasse med testlinser type BK S1 uten innhold, uten linser, med brett Brett til BK S1 Mål: 359 x 397 x 28 mm (B x D x H) 14 svalland as tlf fax

12 Testkasser, Refraksjonsutstyr SIDE Testkasser, Refraksjonsutstyr Kasse med testlinser BK S2 BK S Kasse med testlinser type BK S2, kasse med fast brett og håndtak, uten testramme Innehold: 20 par hver +/-sph. 0,25-12 D SIDE par hver +/-syl. zyl. 0,25-3 D 5 prismelinser Testkasser, 2 Refraksjonsutstyr fargelinser 1 okkluder Kasse med1 nålehullsdisk testlinser BK1,25 S2 mm 1 maddox-sylinder rød Mål: 255 x 378 x 55 mm (B x D x H) Vekt: Kasse ca. med2 testlinser kg type BK S2, kasse med fast brett og håndtak, uten testramme Innehold: Som 33490, belagte linser Kasse par med hver testlinser +/-sph. 0,25-12 som D men uten konvekse 10 sylinderlinser par hver +/-syl. 0,25-3 D 5 prismelinser Som 33491, belagte linser 2 fargelinser Sett med testlinser BK S2, uten brett 1 okkluder Som 33492, belagte linser 1 nålehullsdisk 1,25 mm Sett med testlinser BK S2, uten konvekse sylinderlinser, 1 maddox-sylinder rød uten brett Mål: 255 x 378 x 55 mm (B x D x H) Vekt: Som 33493, ca. 2 kg belagte linser Kasse med testlinser type BK S2, uten linser, med brett Brett til BK S Som Mål: 33490, 357 x 234 belagte x 30 linser mm (B x D x H) Kasse med testlinser som men uten konvekse sylinderlinser Som 33491, belagte linser Linsekasse Sett med med prismelinser testlinser BK S S2, uten brett Som 33492, belagte linser Sett Litenmed trekasse testlinser medbk brett, S2, uten konvekse sylinderlinser, uten 72 prismelinser brett 0,25 20 D med fire forskjellige basiser Som (45 / 33493, 135 / belagte 225 / 315 ) linser alle linsene er belagte Mål: Kasse205 medx testlinser 200 x 54 mm type(b BKx S2, D xuten H) linser, med brett Brett Vekt: til cabk 2 kgs Mål: Sett med 357 prismelinser x 234 x 30 mm S, samme (B x D som x H) uten brett og kasse Brett til prismelinser, passer også til BK S1 Linsekasse med prismelinser S Linsekasse med prismelinser S Det er også mulig å bestille enkeltlinser Liten trekasse med brett, 72 prismelinser 0,25 20 D med fire forskjellige basiser (45 / 135 / 225 / 315 ) alle linsene er belagte Mål: 205 x 200 x 54 mm (B x D x H) Vekt: ca 2 kg Sett med prismelinser S, samme som uten brett og kasse Brett til prismelinser, passer også til BK S1 Det er også mulig å bestille enkeltlinser svalland as tlf fax

13 SIDE Testkasser, Refraksjonsutstyr Testkasser, Refraksjonsutstyr Kasse med testlinser BK S3 Kasse med testlinser BK S Kasse med testlinser type BK S3, kasse med fast brett og håndtak, uten testramme Innehold: 32 par hver +sph. 0,12-14 D 32 par hver -sph. 0,12-15 D 16 par hver -syl. zyl. 0,25-5 D 11 par hver prismelinser 0,25-12 D basis 0 og fargelinser 2 plano med trådkors 1 okkluder 1 planolinse 1 nålehullsdisk 1,25 mm 1 stenopaic spalte 1,25 mm 1 maddox-sylinder rød 1 mattslipt linse Mål: 255 x 378 x 55 mm (B x D x H) Vekt: ca. 2,43 kg Som 33501, belagte linser Sett med testlinser BK S3, uten brett Som 33503, belagte linser Kasse med testlinser type BK S3, uten linser, med brett Brett til BK S3 Mål: 234 x 357 x 32 mm (B x D x H) 16 svalland as tlf fax

14 SIDE Refraksjonsutstyr, Balansestaver - Kryssylindre Refraksjonsutstyr, Balansestaver Kryssylindere Retinoskopistav / -Speil Retinoskopistav /-Speil Retinoskopispeil, 45 mm Retinoskopistav med glider (fra Trosseau), i en lett boks SIDE i metall, forsterket med syntetisk plast, settet består av 2 staver, pluss og minus fra 0,5 D 10 D i trinn på en Refraksjonsutstyr, halv diopter, Balansestaver fra D Kryssylindere i trinn på 1 D. Retinoskopistav /-Speil Sfære-balanse med håndtak, belagt Retinoskopispeil, 45 mm sph. +/- 0,12 D SIDE Retinoskopistav med glider (fra Trosseau), i en lett boks sph. +/- 0,25 D i metall, forsterket med syntetisk plast, settet består av sph. +/- 0,50 D Refraksjonsutstyr, staver, pluss Balansestaver og minus frakryssylindere 0,5 D 10 D i trinn på en halv diopter, fra D i trinn på 1 D. Retinoskopistav /-Speil Sphere Balansestav - balanse med håndtak, belagt Sfære-balanse Retinoskopispeil, med håndtak, 45 belagt mm Sfære-balanse stav, sph. +/- 0, Retinoskopistav med glider (fra Trosseau), i en lett boks og +/- 0,50 D SIDE sph. i metall, +/- 0,12 forsterket D med syntetisk plast, settet består av staver, sph. +/-pluss 0,25 Dog minus fra 0,5 D 10 D i trinn på en Refraksjonsutstyr, halv sph. +/- diopter, 0,50 Balansestaver fra D DKryssylindere i trinn på 1 D. Vario kryssylinder Retinoskopistav /-Speil Sfære-balanse Balansestav Variomed kryssylinder håndtak, (fra belagt Reiner), med effektendringer +/ ,25 Retinoskopispeil, D og +/- 0,50 D, 45spesialbelagt mm sph. Sfære-balanse +/- 0,12 D SIDE Retinoskopistav stav, medsph. glider +/- (fra 0,25Trosseau), i en lett boks sph. iog metall, +/- +/- 0,50 0,25 forsterket DD med syntetisk plast, settet består av Refraksjonsutstyr, sph. staver, +/-pluss 0,50 Balansestaver Dog minus frakryssylindere 0,5 D 10 D i trinn på en Kryssylinder, halv diopter, med håndtak, fra 10 AR-belagt 20 D i trinn på 1 D. Balansestav Vario Retinoskopistav kryssylinder /-Speil Balansestav +/- 0,12 D Sfære-balanse /- Vario Retinoskopispeil, 0,25 med kryssylinder D håndtak, (fra 45 belagt Reiner), mm med effektendringer +/ /- Sfære-balanse 0,25 Retinoskopistav 0,50 D og D stav, sph. +/- 0, /- 0,50 med D, glider spesialbelagt (fra Trosseau), i en lett boks og sph. +/- +/- 0,50 0,12D D /- i metall, sph. 1,00 +/- 0,25 Dforsterket med syntetisk plast, settet består av 2 D staver, pluss og minus fra 0,5 D 10 D i trinn på en sph. halv +/- diopter, 0,50 fra D D i trinn på 1 D. Kryssylinder, Vario kryssylinder med håndtak, AR-belagt Balansestav Sfære-balanse /- Vario 0,12 med kryssylinder D håndtak, (fra belagt Reiner), med effektendringer +/ /- 0,25 0,25 D og D+/- 0,50 D, spesialbelagt Sfære-balanse sph. +/- 0,12 Dstav, sph. +/- 0, /- og sph. +/- 0,50 +/- 0,50 0,25 D DD /- sph. 1,00 +/- 0,50 D D Vario kryssylinder Kryssylinder, med håndtak, AR-belagt Vario kryssylinder Balansestav /- 0,12 D Vario +/- 0,25 kryssylinder D (fra Reiner), med effektendringer +/ ,25 Sfære-balanse +/- 0,50 D og D+/- 0,50 stav, D, sph. spesialbelagt +/- 0,25 og +/- 0,50 D PDF laget med uregistrert +/- 1,00 versjon D av pdffactory Pro Vario Kryssylinder, kryssylinder med håndtak, AR-belagt Vario +/- 0,12 kryssylinder D (fra Reiner), med effektendringer +/ ,25 +/- 0,25 D og D+/- 0,50 D, spesialbelagt /- 0,50 D /- 1,00 D Kryssylinder, med håndtak, AR - belagt Kryssylinder, med håndtak, AR-belagt /- 0,12 D /- 0,25 D /- 0,50 D PDF laget med uregistrert +/- 1,00 versjon D av pdffactory Pro 472 svalland as tlf PDF fax laget 222 med uregistrert versjon av pdffactory Pro

15 Stereopsis-tester SIDE Okkludere, Ort. - Pleoptikk Stereopsis-tester Stereopsis-tester Okkludere, Ort.-Pleoptikk Stereopsis-tester Lang stereotest I SIDE Lang stereotest II (ingen bilder tilgjengelig) Stereopsis-tester Okkludere, Ort.-Pleoptikk Stereotest TNO, en test som utelukker enhver simulering Stereopsis-tester av stereoskopisk syn. Egner seg til barn og voksne. Inkluderer tre testplansjer, en undertrykkelsestest, seks SIDE tester Lang stereotest for kvantitativ I testing Med Langrøde/grønne stereotest II briller (ingentil bilder TNO-test tilgjengelig) Stereopsis-tester Grønne-røde Okkludere, briller til Ort.-Pleoptikk TNO-test Stereopsis-tester Stereotest TNO, en test som utelukker enhver simulering Randot av stereoskopisk stereotest, syn. tester Egner medseg polarisert til barntilfeldig-punkt og voksne. til Lang barn Inkluderer stereotest og voksne, tre testplansjer, I inkludereren kvantitative undertrykkelsestest, tester, medseks pol.briller. tester Lang stereotest for kvantitativ II (ingen testing. bilder tilgjengelig) Med røde/grønne briller til TNO-test Grønne-røde briller til TNO-test Stereotest TNO, Fly med en test pol.briller som utelukker enhver simulering SIDE Stereotest av stereoskopisk Butterfly syn. Egner med pol.briller seg til barn og voksne Ekstrabriller Randot Inkluderer stereotest, tretil testplansjer, pol. testereotest med enpolarisert undertrykkelsestest, tilfeldig-punkt sekstil Stereopsis-tester barn testerog for voksne, Okkludere, kvantitativ inkluderer Ort.-Pleoptikk testing. kvantitative tester, med pol.briller. Med røde/grønne briller til TNO-test Stereopsis-tester Grønne-røde briller til TNO-test Okkluder Stereotest Lang stereotest Fly Imed pol.briller SIDE Okkluder Stereotest Randot Lang stereotest, med Butterfly ventilasjonshetter II (ingen tester med med bilder pol.briller polarisert tilgjengelig) og småtilfeldig-punkt sugekopper, til laget barn Ekstrabriller og av voksne, materiale til pol. inkluderer som stereotest ikkekvantitative irriterer huden. tester, med Stereopsis-tester Den pol.briller. super-elastisk Okkludere, Ort.-Pleoptikk og krever sjelden spesialtilpassing til Stereotest ansiktet. TNO, en test som utelukker enhver simulering Stereopsis-tester Okkluder, av stereoskopisk som over, syn. liten Egner modell, seg til3/pk barn og voksne OkkluderØyeskjerm, Stereotest Inkluderer Fly tre plast, testplansjer, med til høyre pol.briller en ogundertrykkelsestest, venstre øye seks Stereotest Lang tester stereotest for kvantitativ Butterfly I testing. med pol.briller Med Lang Ekstrabriller Okkluder røde/grønne stereotest medtil ventilasjonshetter pol. II briller (ingen stereotest bilder TNO-test tilgjengelig) og små sugekopper, Grønne-røde laget av materiale briller som til TNO-test ikke irriterer huden. Den er super-elastisk og krever sjelden spesialtilpassing til Stereotest ansiktet. TNO, en test som utelukker enhver simulering Okkluder Randot av Okkluder, stereoskopisk stereotest, som over, syn. tester liten Egner med modell, seg polarisert til3/pk barntilfeldig-punkt og voksne. til barn Inkluderer Øyeskjerm, og voksne, tre plast, testplansjer, inkluderer til høyre en og kvantitative undertrykkelsestest, venstre øye tester, medseks pol.briller. tester Okkluder for kvantitativ med ventilasjonshetter testing. og små sugekopper, Med laget røde/grønne av materiale briller som ikke til TNO-test irriterer huden Grønne-røde Den er super-elastisk briller til og TNO-test krever sjelden spesialtilpassing Stereotest til ansiktet. Fly med pol.briller Stereotest Okkluder, Butterfly som over, liten medmodell, pol.briller 3/pk Ekstrabriller Randot Øyeskjerm, stereotest, plast, til pol. til testereotest høyre med ogpolarisert venstre øye tilfeldig-punkt til barn og voksne, inkluderer kvantitative tester, med pol.briller. Okkluder Stereotest Fly med pol.briller Okkluder Stereotest med Butterfly ventilasjonshetter med pol.briller og små sugekopper, laget Ekstrabriller av materiale til pol. som stereotest ikke irriterer huden. Den er super-elastisk og krever sjelden spesialtilpassing PDF laget med uregistrert til ansiktet. versjon av pdffactory Pro Okkluder Okkluder, som over, liten modell, 3/pk OkkluderØyeskjerm, plast, til høyre og venstre øye Okkluder med ventilasjonshetter og små sugekopper, laget av materiale som ikke irriterer huden. PDF laget med uregistrert Denversjon super-elastisk av pdffactory og krever Prosjelden spesialtilpassing til ansiktet Okkluder, som over, liten modell, 3/pk Øyeskjerm, plast, til høyre og venstre øye svalland as tlf fax

16 SIDE Ort. - Pleoptikk, Prismer - PD - måling SIDE Ort.-Pleoptikk, Prismer PD-måling Prismestaver i plast Prismestaver Ort.-Pleoptikk, i Prismer plast PD-måling Prismestaver Prismestaver i plast i plast, komplett med skrin: Horisontal 1, 2, 4, 6, 5, 8, 6, 10, 8, 10, 12, 12, 14, 14, 16, 16, 18, 18, 20, 20, 25, 25, 30, 30, Prismestaver 35, 40 D og ekstra i plast, enkel komplett 30 D med skrin: SIDE Horisontal og ekstra enkel 1, 2, 45 4, 5, D 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 25, 30, 35, Vertikal 40 D1, 2, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 8, 8, 10, 10, 12, 12, 14, 14, 16, 16, 18, 18, 20, 20, D D Ort.-Pleoptikk, og ekstra Prismer enkel 45 PD-måling 30 D Prismestav, Vertikal 1, 2, horisontal 4, 5, 6, 8, 1 10, 40 12, D, 14, med 16, skrin 18, 20, 25 D SIDE Prismestaver og ekstra i plast enkel 30 D Prismestav, vertikal 1 25 D, med skrin Prismestav, horisontal 1 40 D, med skrin Ort.-Pleoptikk, Prismestaver Prismer i plast, PD-måling komplett med skrin: Prismestav, vertikal 1 25 D, med skrin Horisontal 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 25, 30, Prismestaver 35, 40 i plast D Enkeltprismer og ekstra enkel 45 D Vertikal Prismestaver 1, 2, i4, plast, 5, 6, komplett 8, 10, 12, med 14, 16, skrin: 18, 20, 25 D Enkeltprismer Enkeltprismer, Horisontal og ekstra enkel 1, 2, i30 4, plast, 5, D 6, avrundet 8, 10, 12, form. 14, 16, 18, 20, 25, 30, Komplett i skrin Prismestav, 35, 40 D horisontal 1 40 D, med skrin Enkeltprismer, 0,5, og ekstra 1, 2, 3, enkel 4, 5, i45 plast, 6, D7, 8, avrundet 9, 10, 12, form. 14, 16, 18, 20, 25, 30, Komplett 35, Prismestav, Vertikal 40, 45, 1, i 50 2, skrin vertikal 4, D5, og6, røde 1 8, 10, 25 linser D, 12, med 14, 16, skrin 18, 20, 25 D 0,5, og ekstra 1, 2, 3, enkel 4, 5, 30 6, D7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 D og røde linser Prismestav, horisontal 1 40 D, med skrin Enkeltprismer Prismestav, vertikal 1 25 D, med skrin Demonstrasjonseksempel Enkeltprismer, i plast, avrundet form. Demonstrasjonseksempel Komplett i skrin med Landolt-ring Enkeltprismer ,5, Demonstrasjonseksempel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, med 10, 12, ikke-lese/skrivekyndig 14, 16, 18, 20, 25, 30, E , Demonstrasjonseksempel 40, 45, 50 D og røde linser med Landolt-ring Enkeltprismer, Demonstrasjonseksempel i plast, avrundet med ikke-lese/skrivekyndig form. E Komplett i skrin Annet Demostrasjonseksempel 0,5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 D og røde linser Annet Demonstrasjonseksempel Bagolini-linser i håndlorgnett, akse 45 og Som 42770, akse 90 og Bagolini-linser Demonstrasjonseksempel i håndlorgnett, med akse Landolt-ring 45 og Som Demonstrasjonseksempel 42770, akse 90 og 180 med ikke-lese/skrivekyndig E Demonstrasjonseksempel Mørkerødt glass på håndtak Demonstrasjonseksempel med Landolt-ring Annet Mørkerødt Demonstrasjonseksempel glass på håndtak med ikke-lese/skrivekyndig E Bagolini-linser i håndlorgnett, akse 45 og 135 Annet Som 42770, akse 90 og 180 Annet Bagolini-linser i håndlorgnett, akse 45 og Mørkerødt glass på håndtak Som 42770, akse 90 og Mørkerødt glass på håndtak Maddox-kryss Maddox-kryss Maddox-kryss, lett metall, i seksjoner, med sentrallys 9V 0,35 A, vaskbar stjerneskala til 5 m og 1 m testavstand, bryter og støpsel-transformator 230 V PDF laget med uregistrert Somversjon over, 110 avv pdffactory Pro Ekstrapære til og SIDE Andre deler Speil-eksoftalmometer Speil-eksoftalmometer, iflg. Hertel Speil-eksoftalmometer, iflg. Naugle 474 svalland as tlf fax

17 43703 Som over, 110 V Ekstrapære til og SIDE Andre deler Speil-eksoftalmometer Maddox-kryss Andre deler Speil-eksoftalmometer Maddox-kryss, lett metall, i seksjoner, med sentrallys 9V 0,35 A, vaskbar stjerneskala til 5 m og 1 m testavstand, Speil-eksoftalmometer, bryter og støpsel-transformator iflg. Hertel 230 V Speil-eksoftalmometer, Som over, 110 V iflg. Naugle Maddox-kryss Ekstrapære til og SIDE Maddox-kryss, lett metall, i seksjoner, med sentrallys Nystagmus-briller Andre deler 9V 0,35 A, vaskbar stjerneskala til 5 m og 1 m Maddox-kryss testavstand, bryter og støpsel-transformator 230 V Speil-eksoftalmometer Nystagmus-briller Som over, 110 V iflg. Frenzel, batteridrevet Maddox-kryss, Ekstrapære Nystagmus-briller til lettiflg. metall, ogfrenzel, i seksjoner, 4V ACmed sentrallys V Speil-eksoftalmometer, Trafo 0,35 til A, Nystagmus-briller vaskbar stjerneskala iflg. Hertel til 5 m og 1 m SIDE testavstand, Speil-eksoftalmometer, Ekstra pære bryter 4V, kundepakket og støpsel-transformator iflg. Naugle 3 stk. 230 V Andre deler Som over, 110 V Ekstrapære til og Nystagmus-briller SIDE Speil-eksoftalmometer Nystagmus-briller Corneal Miller Andre deler Speil-eksoftalmometer, iflg. Hertel Speil-eksoftalmometer, Nystagmus-briller Corneal Miller for iflg. å fjerne Frenzel, iflg. rustringer, Naugle batteridrevet for behandling av Speil-eksoftalmometer Nystagmus-briller Herpes Simplex ogiflg. Pterygium Frenzel, Internum. 4V AC Med 2 fresere i Trafo rustfritt tilstål. Nystagmus-briller Bryter til høyre- og venstre rotasjon og Ekstra Speil-eksoftalmometer, innebygget pærelikeretter. 4V, kundepakket Batteridrevet iflg. Hertel 3 stk. med 1,5V tørrbatteri Nystagmus-briller Speil-eksoftalmometer, Et sett med freseverktøy iflg. (2 stk) Naugle i rustfritt stål Ekstrasett med freseverktøy i rustfritt stål (2 stk) Nystagmus-briller iflg. Frenzel, batteridrevet Corneal Miller Nystagmus-briller iflg. Frenzel, 4V AC Nystagmus-briller Trafo til Nystagmus-briller Nålehullsbriller Corneal Ekstra pære Miller 4V, for kundepakket å fjerne rustringer, 3 stk. for behandling av Herpes Nystagmus-briller Simplex ogiflg. Pterygium Frenzel, Internum. batteridrevet Med 2 fresere i Nålehullsbriller rustfritt Nystagmus-briller stål. Bryter med iflg. til justerbar høyre- Frenzel, og PD. 4V venstre Plastskjoldet AC rotasjon og desinfiseres innebygget Trafo til Nystagmus-briller likeretter. med alkohol. Batteridrevet En ekstremed lett1,5v nålehullsbrille tørrbatteri. Corneal Miller Corneal Miller som Et Ekstra sett er med pære enkel freseverktøy 4V, å justere. kundepakket (2 stk) 3 stk. i rustfritt stål Ekstrasett med freseverktøy i rustfritt stål (2 stk) Corneal Miller for å fjerne rustringer, for behandling av Herpes Simplex og Pterygium Internum. Med 2 fresere i Corneal Miller rustfritt stål. Bryter til høyre- og venstre rotasjon og Nålehullsbriller innebygget likeretter. Batteridrevet med 1,5V tørrbatteri Corneal Et sett med Miller freseverktøy for å fjerne (2rustringer, stk) i rustfritt for stål behandling av Nålehullsbriller Ekstrasett Herpes Simplex med freseverktøy med og Pterygium justerbar i rustfritt PD. Internum. Plastskjoldet stål Med (2 stk) 2 fresere i desinfiseres rustfritt stål. med Bryter alkohol. til høyre- En ekstrem og venstre lettrotasjon nålehullsbrille og som innebygget er enkel likeretter. å justere. Batteridrevet med 1,5V tørrbatteri. Et sett med freseverktøy (2 stk) i rustfritt stål Ekstrasett med freseverktøy i rustfritt stål (2 stk) PDF laget med Nålehullsbriller uregistrert versjon av pdffactory Pro Nålehulls-briller Nålehullsbriller med justerbar PD. Plastskjoldet desinfiseres med alkohol. En ekstrem lett nålehullsbrille Nålehullsbriller som er enkel å justere Nålehullsbriller med justerbar PD. Plastskjoldet desinfiseres med alkohol. sprit En ekstrem lett nålehullsbrille som er enkel å justere Schiøtz tonometer Schiötz tonometer Schiötz tonometer, offisielt kalibrert, med fotplate, PDF laget med uregistrert plungerstempel versjon av pdffactory og holder, peker Pro og skala, 5,5, 7,5 og 10 gr vekt, komplett med kalibreringsplate. Alt belagt med rustfritt kromstål svalland as tlf fax

18 2 2 Andre deler SIDE Spaltelampe - feltlinser Andre deler Spaltelampe En rekke kontakt- feltlinser og ikke-kontakt linser til diagnosearbeid, laser- og kirurgiske behandlinger. SIDE Vi er distributør for de mest relevante linseprodusentene. En rekke kontakt- og ikke-kontakt linser til diagnosearbeid, laser- og kirurgiske behandlinger. Andre deler Vi er distributør for de mest relevante linseprodusentene. Spaltelampe feltlinser Okularinstrumenter Okularinstrumenter En rekke kontakt- og ikke-kontakt linser til diagnosearbeid, laser- og kirurgiske behandlinger. Diametrene Vi er distributør som for er oppgitt de mest nedenfor relevante er linseprodusentene. kontaktdiametre til de okulare instrumentlinsene. de okulare instrumentlinsene Okularinstrumenter OG3MA tre speil kontaktlinse 18 mm OMRA-WF Mainster 16 mm Diametrene som er oppgitt nedenfor er kontaktdiametre til de okulare OAYA Abraham capsulotomy 18 mm instrumentlinsene OG3M tre speil kontaktlinser 18 mm OG3MA tre speil kontaktlinse 18 mm OMRA-WF Mainster 16 mm Volk OAYA Abraham capsulotomy 18 mm OG3M tre speil kontaktlinser 18 mm Volk 20 D Perma View-linser som kan autoklaves Volk 28 D Perma View-linser som kan autoklaves Volk Volk Superfield NC Volk Volk 78 D linse 31 mm Volk 90 D linse 21,5 mm V3MIR Volk 20tre D Perma speil kontaktlinse View-linser som kan autoklaves Volk 28 D Perma View-linser som kan autoklaves For mer informasjon Volk Superfield om instrumenter NC fra Volk og Ocular ta kontakt Volk 78 D linse 31 mm Volk 90 D linse 21,5 mm V3MIR tre speil kontaktlinse For mer informasjon om instrumenter fra Volk og Ocular ta kontakt svalland as tlf fax

KJØLESKAP FOR MEDISINER OG BLOD SOM BRUKES PÅ SYKEHUS, LABORATORIER, LEGEKONTORER, ETC.

KJØLESKAP FOR MEDISINER OG BLOD SOM BRUKES PÅ SYKEHUS, LABORATORIER, LEGEKONTORER, ETC. KJØLESKAP FOR MEDISINER OG BLOD SOM BRUKES PÅ SYKEHUS, LABORATORIER, LEGEKONTORER, ETC. Skuffenhet: rustfritt stål lett å ta ut for å rengjøre skuffer kan monteres i forskjellige høyder. LR 63/3 skuffer

Detaljer

Illusjonsutstillingen Du tror det ikke når du har sett det. Elevhefte. Vitensenteret. Nils Kr. Rossing. Revisjon 4.3. Trondheim

Illusjonsutstillingen Du tror det ikke når du har sett det. Elevhefte. Vitensenteret. Nils Kr. Rossing. Revisjon 4.3. Trondheim Illusjonsutstillingen Du tror det ikke når du har sett det Elevhefte Revisjon 4.3 Vitensenteret Trondheim Nils Kr. Rossing 8 8 Utstillingen Elevark Gå gjennom utstillingen og les oppgavene ved hver modell.

Detaljer

Last og Plan. Lastesikring Lastesikringer

Last og Plan. Lastesikring Lastesikringer Lastesikring Lastesikringer Material (no) Beskrivelse Lengde Vekt 801101VA Micro lastsurring 0.5+4.5m 500 kg 801131 Micro lastsurring 0.5+4.5m 1000 kg 801131VA Micro lastsurring 0.5+4.5m 1500 kg 801106VA

Detaljer

Dusj beslag. Dette kapitelet inneholder ulike typer beslag til dusj løsninger. Hengsler 4 ulike design. Side 2-10. Aluminium hel hengsle Side 11

Dusj beslag. Dette kapitelet inneholder ulike typer beslag til dusj løsninger. Hengsler 4 ulike design. Side 2-10. Aluminium hel hengsle Side 11 Dusj beslag Dette kapitelet inneholder ulike typer beslag til dusj løsninger Hengsler 4 ulike design. Side 2-10 Aluminium hel hengsle Side 11 Knotter Side 12-13 Håndtak Side 13-14 Støtte stag Side 15-18

Detaljer

GALANT Arbeidsbordserie

GALANT Arbeidsbordserie KJØPEHJELP GALANT Arbeidsbordserie DESIGN Olle Lundberg, Henrik Preutz VEDLIKEHOLDSRÅD Tørk av med en fuktig klut og mildt såpevann. Tørk deretter av med en ren, tørr klut. SIKKERHET Herdet glass må behandles

Detaljer

VARILUX FITTING GUIDE VELLYKKET TILPASNING AV VARILUX BRILLEGLASS

VARILUX FITTING GUIDE VELLYKKET TILPASNING AV VARILUX BRILLEGLASS VARILUX FITTING GUIDE VELLYKKET TILPASNING AV VARILUX BRILLEGLASS VELKOMMEN Det er med glede vi presentere denne håndboken som skisserer grunnleggende regler for vellykket tilpasning av progressive brilleglass.

Detaljer

HEINE Unispec Engangstuber

HEINE Unispec Engangstuber HEINE sin spennvidde av proktologiske instrumenter inkluderer engangs- og flergangsinstrumenter, enten med 6V lampehåndtak eller fiberoptiske projektorer og fiberoptiske kabler. Engangstuber eliminerer

Detaljer

Stativ, FR70 PRO. DATABLAD DB4119-N Utgave E Side 1 av 5

Stativ, FR70 PRO. DATABLAD DB4119-N Utgave E Side 1 av 5 Stativ, FR70 PRO DATABLAD DB4119-N Utgave E Side 1 av 5 Stativ med integrert sideorganisator for enkel og effektiv administrasjon av snorer. Velegnet for montering av alle FOSS panel/odf. Finnes som 1-,

Detaljer

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC Flatgrilltopp Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 10 1. Tekniske data. 11

Detaljer

INNHOLD. Veggboks Side 4. Teknisk boks Side 5. Multiboks Side 6. Tilbehør multiboks Side 7. Magnobox Side 8. Tilbehør magnobox Side 9

INNHOLD. Veggboks Side 4. Teknisk boks Side 5. Multiboks Side 6. Tilbehør multiboks Side 7. Magnobox Side 8. Tilbehør magnobox Side 9 PRODUKT katalog INNHOLD Veggboks Side 4 Teknisk boks Side 5 Multiboks Side 6 Tilbehør multiboks Side 7 Magnobox Side 8 Tilbehør magnobox Side 9 Spotkasse Side 10 Takboks og dekklokk Side 11 Koblingsboks

Detaljer

KJØPEHJELP EKET. oppbevaringsserie. VEDLIKEHOLD Tørk av med en klut fuktet i mildt såpevann. Ettertørk med en tørr klut.

KJØPEHJELP EKET. oppbevaringsserie. VEDLIKEHOLD Tørk av med en klut fuktet i mildt såpevann. Ettertørk med en tørr klut. KJØPEHJELP EKET oppbevaringsserie VEDLIKEHOLD Tørk av med en klut fuktet i mildt såpevann. Ettertørk med en tørr klut. SIKKERHET For å hindre at møbler velter, må de festes permanent til veggen med festebeslagene

Detaljer

FYS 2150.ØVELSE 15 POLARISASJON

FYS 2150.ØVELSE 15 POLARISASJON FYS 2150.ØVELSE 15 POLARISASJON Fysisk institutt, UiO 15.1 Polarisasjonsvektorene Vi skal i denne øvelsen studere lineært og sirkulært polarisert lys. En plan, lineært polarisert lysbølge beskrives ved

Detaljer

Partura Fødebordet som gir en sikker og naturlig fødsel

Partura Fødebordet som gir en sikker og naturlig fødsel Partura Fødebordet som gir en sikker og naturlig fødsel 211 Partura Et nytt konsept for fødestuen Kombinerer komfort, fleksibilitet og sikkerhet Fødebordet er utformet slik at den fødende skal kunne bevege

Detaljer

TELESKOP OG MIKROSKOP

TELESKOP OG MIKROSKOP - 1 - Die-cast metal Mikroskop Refractor Teleskop TELESKOP OG MIKROSKOP INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING - 2 - Innholdsregister DELELISTE TELESKOP... 3 INSTRUKSJONER TELESKOP... 3 Montering... 3 Innstillinger...

Detaljer

Belysning. Undervannslys til basseng COLORPOOL

Belysning. Undervannslys til basseng COLORPOOL til basseng 3-0610 ABS CERTIKIN for betong og liner- skråstilt 5 (Ungår blending) med sikkerhetsglass Innsats er ø330 mm i diameter. Og frontrammen bygger ø350mm. Bygger 150mm inn i veggen. Leveres med

Detaljer

PAX og KOMPLEMENT. Skyvedører KJØPEHJELP

PAX og KOMPLEMENT. Skyvedører KJØPEHJELP KJØPEHJELP PAX og KOMPLEMENT Skyvedører Les mer i PAX garantihefte. SIKKERHET Må festes til veggen. Ulike veggmaterialer krever forskjellige typer festemidler. Bruk festemidler som er beregnet på veggene

Detaljer

RYGGEKAMERA. Ryggekamera

RYGGEKAMERA. Ryggekamera RYGGEKAMERA 129 130 RYGGEKAMERA sett REK CS560 RYGGEKAMERA SETT 5,6 U/LUKKER 1 2990.00 Komplett sett med 5,6 digital fargeskjerm (MO115-13) med touch brytere, kamera uten lukker (CW086) og 20m kabel. Alle

Detaljer

ALL DAY. Servanter. AllDay kommer i mange størrelser, og passer til både små og store baderom. Porselen. Kompositt

ALL DAY. Servanter. AllDay kommer i mange størrelser, og passer til både små og store baderom. Porselen. Kompositt 2015 Nyheter Servanter ALL DAY Porselensservantene fra AllDay kommer i størrelser fra 70 til 120 cm. 120 cm fås også med dobbel vask. Alle har overløp og hull for armatur samt god avstillingsplass. Komposittservantene

Detaljer

Skapinnredninger. Kjøkken, garderobe, bad og vaskerom

Skapinnredninger. Kjøkken, garderobe, bad og vaskerom Skapinnredninger Kjøkken, garderobe, bad og vaskerom Funksjon og kvalitet Inspirasjon til det praktiske kjøkken! I denne brosjyren viser vi en rekke praktiske og funksjonelle løsninger for avfallshåndtering,

Detaljer

Dagens baderomsmøbler skal være praktiske, enkle å holde rene og samtidig ha en høy kvalitet alt dette garanterer vi!

Dagens baderomsmøbler skal være praktiske, enkle å holde rene og samtidig ha en høy kvalitet alt dette garanterer vi! Jane 1200 Co ection Info Dagens baderomsmøbler skal være praktiske, enkle å holde rene og samtidig ha en høy kvalitet alt dette garanterer vi! Alle baderom har høy fuktighet som møblene må tåle våre gjør

Detaljer

SILENTIA SKJERMSYSTEM. Det ledende alternativet for optimal hygiene og pasientintegritet

SILENTIA SKJERMSYSTEM. Det ledende alternativet for optimal hygiene og pasientintegritet SILENTIA SKJERMSYSTEM Det ledende alternativet for optimal hygiene og pasientintegritet EasyReturn Vi satte standarden i 1990. Siden da har vi levert 100 000 skjermer verden over. Silentia tilbyr en komplett

Detaljer

WA Modulært gulvskap system, IP54

WA Modulært gulvskap system, IP54 WA Modulært gulvskap system, IP54 WA modulært gulvskap system, IP54 rask, enkel montasje for optimal kombinasjon av moduler W serien laget av Striebel & John har bevist sin verdi som tavlesystem gjennom

Detaljer

Prisliste. Veil. utsalgspriser inkl. m.v.a. Gjelder fra 01.01.2016 post@linn-bad.no

Prisliste. Veil. utsalgspriser inkl. m.v.a. Gjelder fra 01.01.2016 post@linn-bad.no Prisliste Veil. utsalgspriser inkl. m.v.a. Gjelder fra 01.01.2016 post@linn-bad.no Montering Gratulerer med ditt valg av baderomsinnredning fra Linn Bad AS! Her finner du en oversikt over plassering av

Detaljer

Mo-Vis Produkter. Art.Nr Produkt Navn Produkt beskrivelse

Mo-Vis Produkter. Art.Nr Produkt Navn Produkt beskrivelse 16.0001 Micro Joystick Omni Micro Joystick er en liten proporsjonal joystick, spesielt utviklet for personer med dårlig eller svak muskelkraft og eller begrenset bevegelighet. Svært liten proporsjonal

Detaljer

moderne baderom Nyhet! Alt til et God kvalitet til god pris Kun hos din lokale rørlegger Priseksempel møbelpakke 70 cm: ,-

moderne baderom Nyhet! Alt til et God kvalitet til god pris Kun hos din lokale rørlegger Priseksempel møbelpakke 70 cm: ,- God kvalitet til god pris Alt til et Kun hos din lokale rørlegger moderne baderom Nyhet! NRF nr. AllDay møbelserie med DayLight speil 7011502 Underskap 70 cm tre + hvit høyglans 6070541 Servant i porselen

Detaljer

Blomert Priser på deler

Blomert Priser på deler Nummer Artikkelnavn Pris Pris Dempere B006 Baklemsdempere 1700 N Diamant kr 800,00 kr 1 000,00 B044/1018 WAP Påløpsdemper 24 kr 800,00 kr 1 000,00 15007eg. 14006 Hjuldempere (sett på 4 stk) kr 1.557,60

Detaljer

Blomert Priser på deler

Blomert Priser på deler Nummer Artikkelnavn Pris u/mva. Pris m/mva. Dempere B006 Baklemsdempere 1700 N Diamant kr 880,00 kr 1 100,00 B044/1018 WAP Påløpsdemper 24 kr 880,00 kr 1 100,00 15007eg. 14006 Hjuldempere (sett på 4 stk)

Detaljer

varimed spesial vogner for sykehusutstyr

varimed spesial vogner for sykehusutstyr varimed spesial vogner for sykehusutstyr 293 varimed spesialvogner Følger dine bevegelser Vognene er utformet slik at de takler kravene fra sykehusene: godt utstyrt bandasje- og behandlings vogn, ved akuttilfeller

Detaljer

SORTIMENT. ergonomiutstyr

SORTIMENT. ergonomiutstyr SORTIMENT ergonomiutstyr KJØKKEN - Ergonomisystemer Våre ergonomi systemer for kjøkken består av elektriske og manuelle hev/senk systemer der skap, kjøkkenmaskiner og benker kan justeres til ønsket arbeidshøyde.

Detaljer

PAX og KOMPLEMENT. Hengslede dører KJØPEHJELP

PAX og KOMPLEMENT. Hengslede dører KJØPEHJELP KJØPEHJELP PAX og KOMPLEMENT Hengslede dører Les mer i PAX garantihefte. SIKKERHET Må festes til veggen. Ulike veggmaterialer krever forskjellige typer festemidler. Bruk festemidler som er beregnet på

Detaljer

GRAVSTEIN OG TILBEHØR

GRAVSTEIN OG TILBEHØR Prisliste 2015 GRAVSTEIN OG TILBEHØR www.ellingardmonument.no Inkludert i prisen for nye gravstein er ett navn i lakk, ferdig oppsatt med sokkel og søknad om godkjenning. Alle priser er inkludert mva.

Detaljer

Varenummer Enhed Pris. WA18245 1 Stk 3.590,90. Varenummer Enhed Pris. WA12550 1 Stk 1.552,00. Varenummer Enhed Pris. WA12500-DY 1 Stk 16.

Varenummer Enhed Pris. WA18245 1 Stk 3.590,90. Varenummer Enhed Pris. WA12550 1 Stk 1.552,00. Varenummer Enhed Pris. WA12500-DY 1 Stk 16. Øyeundersøkelse RETINOSKOP, STREAK, HPX Trinnløs kombinert rotasjon- og fokuseringsmekanisme med raster for godt grep. WA18245 1 Stk 3.590,90 UNDERVISNINGSSPEIL OFTALM. Opthalmoskop Welch Allyn Undervisningsspeil.

Detaljer

NO 2/2016 GYLDIG FRA 15.04.2016 30.06.2016 NÅR TING MÅ GJØRES RASKT.

NO 2/2016 GYLDIG FRA 15.04.2016 30.06.2016 NÅR TING MÅ GJØRES RASKT. NO 2/2016 GYLDIG FRA 15.04.2016 30.06.2016 NÅR TING MÅ GJØRES RASKT. HVOR MYE TID HAR DU? Siegmund tilbyr deg de riktige produktene for å raskt spenne opp dine konstruksjon. Fra hurtigspenn tvinger til

Detaljer

Kreativt design for baderommet Form og fasong du liker...

Kreativt design for baderommet Form og fasong du liker... Kreativt design for baderommet Form og fasong du liker... EXCLUSIVE ELEGANCE AVANTGARDE CLASSIC Innbyggingssystem EXCLUSIVE Rene, klare linjer Flotte, kreative løsninger Alt er mulig! Hvit/blank krom Blank/blank

Detaljer

Metall Waterstop type ACE

Metall Waterstop type ACE Metall Waterstop type ACE Tekniske detaljer Contaflexactiv utvendig hjørneløsning contaflex Bentoseal innvendig tettingsmasse hjørneløsning contaflexactiv utvendig hjørneprofil for overgang dekke/vegg

Detaljer

3M SecureFit 600 Vernebriller. Din stil - Ditt valg.

3M SecureFit 600 Vernebriller. Din stil - Ditt valg. NYHET 3M SecureFit 600 Vernebriller. Din stil - Ditt valg. Vernebriller som passer dine behov. #protectiveeyewear six hundred 3M SecureFit 3M SecureFit platformen er allerede svært godt mottatt i markedet

Detaljer

TS 92. Glideskinnedørlukker. i Contur Design

TS 92. Glideskinnedørlukker. i Contur Design TS 92 Glideskinnedørlukker i Contur Design DORMA TS 92 Glideskinnedørlukker Universell dørlukker for innedører Dørlukkerne DORMA TS 92 Contur Design er utviklet spesielt for innvendige dører og for å komplettere

Detaljer

Tavler, whiteboards og brosjyrestativ Kvalitet sikkerhet service

Tavler, whiteboards og brosjyrestativ Kvalitet sikkerhet service Tavler, whiteboards og brosjyrestativ Kvalitet sikkerhet service Vision glasstavle Vision glasstavle Skrivetavle i 6 mm herdet glass med keramisk bakside og mattslipt kant. Opphengslist med låseskruer.

Detaljer

NORDIC NORDIC NORDIC WHITE 38 NORDIC BLACK 40 NORDIC WALNUT 42 NORDIC OAK 44

NORDIC NORDIC NORDIC WHITE 38 NORDIC BLACK 40 NORDIC WALNUT 42 NORDIC OAK 44 Nordic har fulluttrekk skuffer med myklukking. Nordic leveres i alternativene Hvit og Sort høyglanset front, Valnøtt- og Eikefinér. Skrog leveres i Hvit, Sort, Valnøtt og Eik. - og - varianten har enkelservant.

Detaljer

KJØPEHJELP EKET. oppbevaringsserie. VEDLIKEHOLD Tørk av med en klut fuktet i mildt såpevann. Ettertørk med en tørr klut.

KJØPEHJELP EKET. oppbevaringsserie. VEDLIKEHOLD Tørk av med en klut fuktet i mildt såpevann. Ettertørk med en tørr klut. KJØPEHJELP EKET oppbevaringsserie VEDLIKEHOLD Tørk av med en klut fuktet i mildt såpevann. Ettertørk med en tørr klut. SIKKERHET For å hindre at møbler velter, må de festes permanent til veggen med festebeslagene

Detaljer

EICO AS 05 2009. EICO telefon +45 98823999 www.eico-as.no

EICO AS 05 2009. EICO telefon +45 98823999 www.eico-as.no VASKER KJØKKEN EICO AS 05 2009 Det taes forbehold om trykkfeil og endrede spesifikasjoner Alle priser oppgitt i denne katalogen er inkl. mva Katalogen tilsidesetter tidligere materiale EICO telefon +45

Detaljer

Nyheter Vinter/Vår 2015

Nyheter Vinter/Vår 2015 Nyheter Vinter/Vår 2015 BeslagTEKNIKK AS 2 LED belysning For speil og hyller BYBLOS Artnr:1030701 IP 44 4 Watt 12 Volt Inkl. brakett for speilmontering CLOUD Artnr:1030809 IP 44 4 Watt 12 Volt Inkl. brakett

Detaljer

Your choice in railing systems. Easy Glass System. Hvor åpenhet møter design og sikkerhet

Your choice in railing systems. Easy Glass System. Hvor åpenhet møter design og sikkerhet Your choice in railing systems Easy Glass System Hvor åpenhet møter design og sikkerhet 2 Lidenskap for design. Dedikert til innovasjon. Design er det vårt mellomnavn, innovasjon ligger i blodet. Vi kan

Detaljer

Tilbehør til oppvaskmaskiner - for perfekte arbeidsprosesser på kjøkkenet

Tilbehør til oppvaskmaskiner - for perfekte arbeidsprosesser på kjøkkenet Kurver benker doseringsanlegg Tilbehør til oppvaskmaskiner - for perfekte arbeidsprosesser på kjøkkenet www.minoppvask.no Over- og underkurver til serien PG 805x Overkurv O 891 Med E 810 2 nedfellbare

Detaljer

Garbo. Rolig, dempet belysning fra dekorativ vegg- og takmontert lysarmatur

Garbo. Rolig, dempet belysning fra dekorativ vegg- og takmontert lysarmatur Garbo Rolig, dempet belysning fra dekorativ vegg- og takmontert lysarmatur Garbo representerer Thorns nyeste ideer om hvordan myk, dempet belysning kan kombineres i en diskret, klassisk og tidløs armatur

Detaljer

Avfallshåndtering. Grønn 530 x 220 x360 K103571 Orange 530 x 220 x360 K103572 Grafitt Grå 530 x 220 x360 K103573 Hvit 530 x 220 x360 K103574

Avfallshåndtering. Grønn 530 x 220 x360 K103571 Orange 530 x 220 x360 K103572 Grafitt Grå 530 x 220 x360 K103573 Hvit 530 x 220 x360 K103574 Avfallshåndtering Avfallsbeholder GAP GAP er designet av den annerkjente norske designeren Ole Petter Vullum. Det er en solid avfallsbeholder tilrettelagt for kildesortering av papir og restavfall. Beholderen

Detaljer

Koding RK-SENDER 4 funksjon 18-320-00

Koding RK-SENDER 4 funksjon 18-320-00 Koding RK-SENDER 4 funksjon 18-320-00 Innvendig i senderen: Innstilling av anleggskode: Anleggskode stilles inn på bryter 3 8 på den 8 polete bryteren. Skal stilles likt i sender og mottaker. Ved innstilling

Detaljer

Følgende forstørrelser oppnås ved bruk av Barlowlinse og utskiftbare okular:

Følgende forstørrelser oppnås ved bruk av Barlowlinse og utskiftbare okular: Teleskop 525 power Tekniske spesifikasjoner Objektivdiameter Fokuslengde Okular Barlow Maksimal forstørrelse Søkerlinse 76 mm 700 mm 20 mm, 12,5 mm, 9 mm, 4 mm 3X 525X 6X 25 mm Med teleskopet ditt følger

Detaljer

SE BAKSIDEN FOR OPPDATERING OM VÅRE PRODUKTER OG NEK400:2010

SE BAKSIDEN FOR OPPDATERING OM VÅRE PRODUKTER OG NEK400:2010 Rehabilitering rehab 360/550 Markedets flotteste og mest fleksible rehabiliteringsløsning Dette er en rehab løsning der vi ved hjelp av en ramme med dør og en innsats bygger om det gamle sikringsskapet

Detaljer

HMS PRODUKTER. Kampanjeperiode våren 2012. Prisene er eks. mva og gjelder t.o.m. 30.06.2012. Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil.

HMS PRODUKTER. Kampanjeperiode våren 2012. Prisene er eks. mva og gjelder t.o.m. 30.06.2012. Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil. HMS PRODUKTER Kampanjeperiode våren 2012 Prisene er eks. mva og gjelder t.o.m. 30.06.2012. Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil. 2 890,- VERKSTEDINNREDNINGER Verktøyskap/ låsbart med 4 hyller Art.

Detaljer

Belysning, pærer og reflekser. Baklykter CLC-888L. LED Baklykt 5 kammer. LED Baklykt 5 kammer 70 LED. Bak-/Brems-/Blink-/Tåke og ryggelys.

Belysning, pærer og reflekser. Baklykter CLC-888L. LED Baklykt 5 kammer. LED Baklykt 5 kammer 70 LED. Bak-/Brems-/Blink-/Tåke og ryggelys. Belysning, pærer og reflekser Baklykter CLC-888L LED Baklykt kammer LED Baklykt kammer 70 LED Bak-/Brems-/Blink-/Tåke og ryggelys. E-merket Mål CLC-888L Baklys, -kammer 70LED, Bak-/Brems-/Blink-/Tåke-/Ryggelys

Detaljer

Manuell. Manuelt TMC - 2012. Toaletter og septikutstyr. Pumpetoalett TMC

Manuell. Manuelt TMC - 2012. Toaletter og septikutstyr. Pumpetoalett TMC 2 TMC - 2012 Toaletter og septikutstyr Pumpetoalett TMC Toalett med porselensbolle og sete/lokk i plast. Pumpen er dobbeltvirkende (pumper både når man trekker og skyver på håndtaket). Slangedim. inntak:

Detaljer

Reoler og hyllesystemer Kvalitet sikkerhet service

Reoler og hyllesystemer Kvalitet sikkerhet service Reoler og hyllesystemer Kvalitet sikkerhet service Hyllesystemer 4 Arkivreoler 10 Mobile reoler 14 Småvarereoler 18 2 Smarte og solide arkivløsninger for kontor og lager. Vi hjelper deg med å fi nne rett

Detaljer

Gode bad til gode priser. Se Byggmakkers egne badeprodukter

Gode bad til gode priser. Se Byggmakkers egne badeprodukter Gode bad til gode priser Se Byggmakkers egne badeprodukter Gulvstående Toalett Iona Baderomsmøbel Makker Sildre Skjult S-lås og 3/6 l spyling. Easy Care overflater. Eks. sete. 41740701 Toalett. 990 Sildre

Detaljer

Foss Snekkeri AS 7336 Meldal Telefon 72 49 58 00 Telefaks 72 49 58 01 E-post: post@fossline.no www.fossline.no BAD

Foss Snekkeri AS 7336 Meldal Telefon 72 49 58 00 Telefaks 72 49 58 01 E-post: post@fossline.no www.fossline.no BAD BAD Klassisk og moderne Vi vet at våre kunder har forskjellig smak. Derfor har vi satt sammen et bredt sortiment av baderomsinnredninger hos oss finner du alt fra innovative og stilrene til klassiske og

Detaljer

Sikker design. D 500 mm. D 110 mm

Sikker design. D 500 mm. D 110 mm Type 1 Sikker design D 500 mm D 110 mm Venti brannpost type 1 anbefales for industrien, hvor funksjonalitet er i fokus. Brannposten, som tar minimal plass, monteres fortrinnvis på vegg, i en nisje eller

Detaljer

LED og SilverLine Fiberoptisk belysning

LED og SilverLine Fiberoptisk belysning LED og SilverLine Fiberoptisk belysning 6065 Ulsteinvik Tlf. 70 01 80 60 Fax. 70 01 80 61 post@el-produkter.no www.el-produkter.no ground mini Armaturer for innfelling i tre, mur etc. festes i underlag

Detaljer

OASIdehor SCREENS - ELEGANCE

OASIdehor SCREENS - ELEGANCE I.P.P. Norge AS Smalvollveien 52, Alnabru 8,5 0667 OSLO 2,0 Tlf: 22 72 40 00 Faks: 22 72 40 01 post@ipp.no www.uteservering.no Prisliste pr. Januar 2005 OASIdehor SCREENS - ELEGANCE PRISLISTE pr. Januar

Detaljer

tekniske hjelpemidler brukerveiledning TSE 150 toalettforhøyer

tekniske hjelpemidler brukerveiledning TSE 150 toalettforhøyer tekniske hjelpemidler brukerveiledning TSE 150 toalettforhøyer Forord Kjære kunde, Vi gratulerer med deres nye toalettforhøyer og takker for den tillit de har vist oss. Denne brukerveiledningen viser hvordan

Detaljer

FASADESTIGE. Stige. Skjøtesett. Konsollpar. Forsterkning av fasadestige. Opphengsbeslag. 2 www.weland.no Tlf: 46 93 91 00. Art.nr.

FASADESTIGE. Stige. Skjøtesett. Konsollpar. Forsterkning av fasadestige. Opphengsbeslag. 2 www.weland.no Tlf: 46 93 91 00. Art.nr. Fasadestiger FASADESTIGE Lett stige med god stabilitet. Trinnpinnen er profilert for å gi økt sklisikring og er flatet ut både inn- og utvendig for dobbel sikkerhet. Utførelse i henhold til SS 83 13 40

Detaljer

5 FESTEPRODUKTER. Innholdsfortegnelse 5.02

5 FESTEPRODUKTER. Innholdsfortegnelse 5.02 FESTEPRODUKTER 5 FESTEPRODUKTER Kapittel Festeprodukter inneholder et lagerført sortiment av sammenføyningsbeslag, skruer, hyllebærere, dekknapper, dørdempere, skapoppheng, støttebein, møbelhjul med mer.

Detaljer

Business Line. Beslag, håndtak og vridere i rustfritt stål. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

Business Line. Beslag, håndtak og vridere i rustfritt stål. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Business Line Beslag, håndtak og vridere i rustfritt stål ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Business Line Business Line er en serie dørvridere og beslag i rustfritt stål kvalitet

Detaljer

Business Line. Beslag, håndtak og vridere i rustfritt stål. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

Business Line. Beslag, håndtak og vridere i rustfritt stål. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Business Line Beslag, håndtak og vridere i rustfritt stål ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Business Line Business Line er en serie dørvridere og beslag i rustfritt stål kvalitet

Detaljer

GPS MAGNET MOTTAGER ANTENNE GPS mottaker antenn med 1,7m kabl og 6 pinn plugg. Til GSM A2G, GSM-A6A2 men også for PC. Type BR-305 Mål: 60x45x18mm.

GPS MAGNET MOTTAGER ANTENNE GPS mottaker antenn med 1,7m kabl og 6 pinn plugg. Til GSM A2G, GSM-A6A2 men også for PC. Type BR-305 Mål: 60x45x18mm. Bergen Hightech AS Prisliste A2G + HE77 + TR4E Alle prisene er oppgitt inkl. 25% MVA. Event. frakt kommer i tillegg. Det tas forbehold om feil i prisliste eller prisendringerendringer fra vår leverandør

Detaljer

ctc Excellent Vertikalt balansert røkrør i hvitlakkert utførelse

ctc Excellent Vertikalt balansert røkrør i hvitlakkert utførelse ctc Excellent Vertikalt balansert røkrør i hvitlakkert utførelse Standard utførelse: NRF 344705 Mars 03 Tilleggsutstyr: Takgjennomføringer for Flatt tak Skråtak Vertikalt balansert røkrør i hvitlakkert

Detaljer

Produktkatalog 2012 TECEbetjeningsplater

Produktkatalog 2012 TECEbetjeningsplater Produktkatalog 2012 TECEbetjeningsplater TECEbase TECEbase betjeningsplate laget i plast, med sitt stilrene rektangulære design, er et fornuftig valg for større prosjekter og offentlige sanitærområder.

Detaljer

Adelie. Stilsikker og elegant LED armatur med indirekte belysning

Adelie. Stilsikker og elegant LED armatur med indirekte belysning Adelie Stilsikker og elegant LED armatur med indirekte belysning Tidløst design med LED-teknologi til både klassiske og moderne miljøer Komfortabel, indirekte belysning skaper en rolig atmosfære i parker

Detaljer

Bestillingsordningen Syn

Bestillingsordningen Syn Bestillingsordningen Syn NAV Hjelpemiddelsentral Finnmark Utgått: Se at noen hjelpemidler er markert som «utgått» Dette som følge av endringer i statsbudsjettet for 2012. Må søkes: Noen hjelpemidler er

Detaljer

TRAPPEASSISTENTEN. Trappeassistenten. Aktivitet - trygghet - mestring Se og kjøp våre produkter på hepro.no

TRAPPEASSISTENTEN. Trappeassistenten. Aktivitet - trygghet - mestring Se og kjøp våre produkter på hepro.no TRAPPEASSISTENTEN Trappeassistenten Aktivitet - trygghet - mestring Se og kjøp våre produkter på hepro.no Minimalistisk, aktivt, norsk design Endelig kan jeg gå i trapp igjen! - Slagrammet mann under opptrening

Detaljer

KAPITTEL 8 BÅTLÅSER NOTATER:

KAPITTEL 8 BÅTLÅSER NOTATER: KAPITTEL 8 BÅTLÅSER NOTATER: 159 MOBELLA M/S ORIGINAL Utenpåliggende båtlås 1 stk. Industripk. Leveres komplett med håndtak, skilt og sluttstykke. Art.nr. 6622 Høyre utadgående Nobbnr.: 27556265 Art.nr.

Detaljer

Praktiske og solide produkter

Praktiske og solide produkter Plast Praktiske og solide produkter Våre plastprodukter omfatter alt fra resirkulerbare kasser, skuffer og bokser til paller og bigbox. Sortimentet leveres i flere farger. Konstruert for maksimal styrke

Detaljer

TRAPPEASSISTENTEN. Aktivitet - trygghet - mestring Se og kjøp våre produkter på hepro.no

TRAPPEASSISTENTEN. Aktivitet - trygghet - mestring Se og kjøp våre produkter på hepro.no TRAPPEASSISTENTEN Aktivitet - trygghet - mestring Se og kjøp våre produkter på hepro.no Minimalistisk, aktivt, norsk design Endelig kan jeg gå i trapp igjen! - Slagrammet mann under opptrening på Fram

Detaljer

Dino-Lite produktvalg for: Konservatorer, arkeologer, museer, samlere

Dino-Lite produktvalg for: Konservatorer, arkeologer, museer, samlere Dino-Lite produktvalg for: Konservatorer, arkeologer, museer, samlere Bruksområder Digitale mikroskoper fra Dino-Lite er skreddersydde for et bredt spekter av brukergrupper. Blant papir- og kunstrestauratører

Detaljer

Max. Invacare. Elektrisk rullestol for tyngre brukere

Max. Invacare. Elektrisk rullestol for tyngre brukere Invacare Elektrisk rullestol for tyngre brukere Invacare er utviklet for tyngre brukere opptil 220 kg. Et lengre chassis gir stolen bedre vektfordeling når brukeren bytter posisjon og tyngdepunktet flyttes.

Detaljer

Skinne-, Spotog Wirelys

Skinne-, Spotog Wirelys Skinne-, Spotog Wirelys 6065 Ulsteinvik Tlf. 70 01 80 60 Fax. 70 01 80 61 post@el-produkter.no www.el-produkter.no radiant skinnesystem 230V - 16A Radiant - skinne bxh=35x18mm 1 meter lengder i hvit, sort,

Detaljer

35 Z 3713 65. Justerbar hengsle. 7 65 For å få hengsle med forskjøvet bakplate selges platene løse og byttes ut med platen på 3711.

35 Z 3713 65. Justerbar hengsle. 7 65 For å få hengsle med forskjøvet bakplate selges platene løse og byttes ut med platen på 3711. Dusjbeslag Dusjbeslag for 6 10 mm herdet glass. Z 3711 Justerbar hengsle Messing 50 55 90 70 90 35 Z 3713 65 Justerbar hengsle 18 55 Messing 50 90 70 90 7 65 For å få hengsle med forskjøvet bakplate selges

Detaljer

LIGHTNING ET PROGRAM FOR SKJERMFORSTØRRING BRUKERVEILEDNING. Bojo as Akersbakken 12, N-0172 Oslo Utgave 1206 Bojo as 2006

LIGHTNING ET PROGRAM FOR SKJERMFORSTØRRING BRUKERVEILEDNING. Bojo as Akersbakken 12, N-0172 Oslo Utgave 1206 Bojo as 2006 LIGHTNING ET PROGRAM FOR SKJERMFORSTØRRING BRUKERVEILEDNING Bojo as Akersbakken 12, N-0172 Oslo Utgave 1206 Bojo as 2006 23 32 75 00 23 32 75 01 post@bojo.no http://www.bojo.no Innhold Innhold...2 1. Om

Detaljer

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning Baby Treng reiseseng Bruksanvisning Les denne bruksanvisningen nøye før bruk. Advarsel: Dersom du ikke følger instruksjonene i bruksanvisningen, kan det føre til skader og mulig kvelning. Bruk aldri ekstra

Detaljer

Bordplater og ben KJØPEHJELP SIKKERHET

Bordplater og ben KJØPEHJELP SIKKERHET KJØPEHJELP Bordplater og ben SIKKERHET Alle bordplatene, benbukkene, bena og understellene er testet og godkjent for en belastning på maks. 50 kg. Herdet glass skal behandles forsiktig! En skadet kant

Detaljer

Armaturer for kjøkken, storkjøkken og industri

Armaturer for kjøkken, storkjøkken og industri Armaturer for kjøkken, storkjøkken og industri Forspyledusjer Benkemodeller side 2 Veggmodeller side 3 Forspyledusjer for forblandet vann Benkemodeller side 3 Veggmodeller side 3 Forspyledusjer med automatisk

Detaljer

PRISLISTE VARMELAMPER 2010 MED PRODUKTBESKRIVELSE

PRISLISTE VARMELAMPER 2010 MED PRODUKTBESKRIVELSE PRISLISTE VARMELAMPER 2010 MED PRODUKTBESKRIVELSE Art. ID: BARCODE: 11B20 8025947102800 11FM20 8025947102824 11BX5 22B15 802594710281 8025947102831 PRODUKTBESKRIVELSE: HELIOSA 11 2000 WATT IP 20 Dreibar

Detaljer

LASERAKTIVITET 11.960,INKL.MVA. 14.950,- HØSTEN 2015. Arealmåling med punkt-til-punktteknologi. Krysslaser Limit 1003 HV 1.799,INKL.MVA. 2.

LASERAKTIVITET 11.960,INKL.MVA. 14.950,- HØSTEN 2015. Arealmåling med punkt-til-punktteknologi. Krysslaser Limit 1003 HV 1.799,INKL.MVA. 2. HØSTEN 2015 LASERAKTIVITET N Y H E T! 11.960,INKL.MVA. 14.950,- Arealmåling med punkt-til-punktteknologi Leica DISTO S910 er det første håndholdte 3Dmåleinstrumentet på markedet. Det kombinerer alle fordelene

Detaljer

Sveisehjelm i profesjonell kvalitet med solcellepanel og automatisk blendingsfilter

Sveisehjelm i profesjonell kvalitet med solcellepanel og automatisk blendingsfilter Sveisehjelm i profesjonell kvalitet med solcellepanel og automatisk blendingsfilter IT016101 Advarsel! Les og forstå alle instruksjonene før bruk Denne sveisehjelmen er utviklet for å beskytte øyne og

Detaljer

Ståstativ. gode ideer i praksis. for voksne og barn

Ståstativ. gode ideer i praksis. for voksne og barn Ståstativ for voksne og barn gode ideer i praksis HML HJelpemiddel-leverandøren AS Branderudveien 90, 2015 Leirsund Tlf. 63870580, faks 63873246 E-post: firmapost@hml.no Web: www.hml.no Ståstativ HML hmlnorina

Detaljer

Elevmøbler Stoler. For mye produkt må være mer nøytralt / stemning. Se bilder Østfold SIDE

Elevmøbler Stoler. For mye produkt må være mer nøytralt / stemning. Se bilder Østfold SIDE 22 Fus stol: side 24 Public: side 25 Rio: side 25 Samba: side 25 Kompis: side 26-27 Felix: side 28 Balder elevstol: side 29 Tina elevstol: side 30 Elevstol 496: side 30 Ballett funksjonsstol: side 31 Grace:

Detaljer

ERGOBORD ST - Tekniske data Denne folder skal alltid oppbevares ved produktet!

ERGOBORD ST - Tekniske data Denne folder skal alltid oppbevares ved produktet! ERGOBORD ST - Tekniske data Denne folder skal alltid oppbevares ved produktet! Innholdsfortegnelse: 1. INTRODUKSJON... 3 2. OVERENSSTEMMELSE MED EU-DIREKTIV... 3 3. BRUKSOMRÅDE... 3 4. MONTERING... 3 5.

Detaljer

MÅL MM B/H/D. 5906830 CC 128 266 333 Messing. 5906910 CC 128 55 69 Mattkrom 5906930 CC 128 55 69 Messing. 5907330 42 52 Messing. 5907830 42 52 Messing

MÅL MM B/H/D. 5906830 CC 128 266 333 Messing. 5906910 CC 128 55 69 Mattkrom 5906930 CC 128 55 69 Messing. 5907330 42 52 Messing. 5907830 42 52 Messing S HÅNDTAK OG KNOTTER TIDY FREE OBS GRIPELIST er en Plain frontvariant, ikke løst håndtak (gripelist) PUSH-ÅPNING (ST-FORP.) 508014 68 85 Utkaster for håndtaksløse dører. Passer ikke til Louis og skap med

Detaljer

HEINE Otoskop og tilbehør til otoskop

HEINE Otoskop og tilbehør til otoskop HEINE Otoskop og tilbehør til otoskop Otoskophode Heine Beta 100 Diagnostisk Otoskop i helmetall - Elegant instrumenthode i helmetall. Svært solid og varig. Matt sort innside som eliminerer refleks. -

Detaljer

Geografisk navigasjon. Lengde- og breddegrader

Geografisk navigasjon. Lengde- og breddegrader Geografisk navigasjon Kartreferanse er en tallangivelse av en geografisk posisjon. Tallene kan legges inn i en datamaskin med digitalt kart, en GPS eller avmerkes på et papirkart. En slik tallmessig beskrivelse

Detaljer

Matrx ryggsystem. Invacare. Ergonomisk utformet og fleksibelt ryggsystem

Matrx ryggsystem. Invacare. Ergonomisk utformet og fleksibelt ryggsystem Ergonomisk utformet og fleksibelt ryggsystem Invacare Matrx er et fleksibelt ryggsystem som gir unike muligheter for optimal posisjonering av brukere i alle typer rullestoler. Matrx har et moderne, lett

Detaljer

BRUKERVEILEDNING TANGO HD STANDARD

BRUKERVEILEDNING TANGO HD STANDARD BRUKERVEILEDNING TANGO HD STANDARD 1. Dette har du mottatt... 2 2. Samling og tilkobling... 3 3. Betjening... 4 4. Råd og tips til oppstarten... 7 5. Vedlikehold... 8 6. Ytterligere informasjon... 9 7.

Detaljer

25%* Detaljene er viktig for ditt serveringssted Skill deg ut med Tork Xpressnap. Reduserer forbruket med minimum. Tork Xpressnap Dispenserservietter

25%* Detaljene er viktig for ditt serveringssted Skill deg ut med Tork Xpressnap. Reduserer forbruket med minimum. Tork Xpressnap Dispenserservietter Tork Xpressnap er Detaljene er viktig for ditt serveringssted Skill deg ut med Tork Xpressnap Reduserer forbruket med minimum 25%* *sammenlignet med tradisjonelle dispenserservietter Tork Xpressnap Dispenserserie

Detaljer

Ludvig MONTERINGSANVISNING 1 MONTERING AV VEGGFESTENE. Standardfester MÅLTABELL. Compakt Integra (MCI) Plan front (MCP) og (MCPI) Standard (M)

Ludvig MONTERINGSANVISNING 1 MONTERING AV VEGGFESTENE. Standardfester MÅLTABELL. Compakt Integra (MCI) Plan front (MCP) og (MCPI) Standard (M) MONTERINGSANVISNING Ludvig Standard (M) Compakt (MC) Compakt Integra (MCI) Plan front (MCP) og (MCPI) 1 MONTERING AV VEGGFESTENE Radiatorene monteres på veggen med veggfester som griper over radiatorens

Detaljer

Belysning. Varsellys 809044-12. RV 809044-1224 Roterende varsellys med magnetfeste. Roterende varsellys 12-24 Volt for piggmontering.

Belysning. Varsellys 809044-12. RV 809044-1224 Roterende varsellys med magnetfeste. Roterende varsellys 12-24 Volt for piggmontering. Belysning Varsellys RV 809043-1224 Roterende varsellys 12-24 Volt for piggmontering. H1 pære bestilles separat. Høyde: 23,mm Diameter: 142mm Material (no) Material korttekst Enhet 809043-1224 Roterende

Detaljer

MOVE Sitt godt, stå lett

MOVE Sitt godt, stå lett MOVE Sitt godt, stå lett Design: Per Øie Konsept Velg den sittehøyden som passer deg Balanser, vipp, snu eller roter 360 Beina, ryggen og magemusklene er konstant aktive Du kan styrke kjernemuskulaturen

Detaljer

SKJÆREVERKTØY SPIRALBOR MED SYLINDRISK TANGE

SKJÆREVERKTØY SPIRALBOR MED SYLINDRISK TANGE REGISTER 3 REGISTER 4 SKJÆREVERKTØY SPIRALBOR MED SYLINDRISK TANGE HSS Valsede bor, for normal boring i metall. DIN 338. Dim Total Spiral Vare- Ø lengde lengde nummer 0,3 19 3 01003 0,35 19 4 010035 0,4

Detaljer

TRAPPEASSISTENTEN. Aktivitet - trygghet - mestring Se og kjøp våre produkter på hepro.no

TRAPPEASSISTENTEN. Aktivitet - trygghet - mestring Se og kjøp våre produkter på hepro.no TRAPPEASSISTENTEN Aktivitet - trygghet - mestring Se og kjøp våre produkter på hepro.no AssiStep er et hjelpemiddel for deg som føler deg ustø opp og ned trappen, hjemme hos deg selv eller andre steder.

Detaljer

INFO. Dagens baderomsmøbler skal være praktiske, enkle å holde rene og samtidig ha en høy kvalitet alt dette garanterer vi!

INFO. Dagens baderomsmøbler skal være praktiske, enkle å holde rene og samtidig ha en høy kvalitet alt dette garanterer vi! Collection INFO Dagens baderomsmøbler skal være praktiske, enkle å holde rene og samtidig ha en høy kvalitet alt dette garanterer vi! Alle baderom har høy fuktighet som møblene må tåle våre gjør det! Derfor

Detaljer

Rustfrie vridere, beslag og håndtak An ASSA ABLOY Group company

Rustfrie vridere, beslag og håndtak An ASSA ABLOY Group company Business Line Rustfrie vridere, beslag og håndtak An ASSA ABLOY Group company Business Line En serie dørvridere og beslag i børstet, rustfritt stål beregnet for bruk i offentlige og private næringsbygg.

Detaljer

Instrument för målning av komprimeringen i grunnen. CompactoBar ALFA-040-050N/0827

Instrument för målning av komprimeringen i grunnen. CompactoBar ALFA-040-050N/0827 Instrument för målning av komprimeringen i grunnen CompactoBar ALFA-040-050N/0827 Innhold Innhold...1 1 Innledning...2 2 Slå på...2 3 Innstilling...2 3.1 Start CMV...2 3.2 Displayets lysstyrke...2 4 Start/stopp

Detaljer