Synstest, forskjellige typer synstester, Fargesynstester SIDE 01 01

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Synstest, forskjellige typer synstester, Fargesynstester SIDE 01 01"

Transkript

1 Occulus International Synstest, forskjellige typer synstester, Fargesynstester SIDE Testtyper med belysning Synstest, Apparat, Forskjellige typer synstester, Fargesynstester Testtyper med belysning Innvendig fullt belyst testkabinett med 2 skjulte rørformede lysarmaturer hver på 230V 60W (nr ) og kabel, med to typer testpaneler etter valg. SE 315: tallsymboler for 5 m SE 75: speilskrift speilvendt skrift tall SE 325: tallsymboler for 5 m SE 85: speilskrift speilvendt skrift tall SE 335: bokstaver for 5 m SE 95: speilskrift speilvendt skrift bokstaver SE 345: Landolt-ring for 5 m SE 355: E-kroker til 5 m SE 365: bilder for barn 5 m Mål: 410 x 560 x 105 mm (B x D x H) Vekt: 4,2 kg Occulus International Ekstra lysrør 230V 60W til 45600/ Optisk testobjekt plansje, enkelt SE315 SE325 SE335 SE75 SE85 SE95 SIDE Briller med rødt/grønt glass (ikke vist i katalogen) Rødt/grønt glass i håndholdt ramme Synstest, Apparat, (ikke vist Forskjellige i katalogen) typer synstester, Fargesynstester Testtyper med belysning Innvendig Fargesynstester fullt belyst av Ishihara, testkabinett 38 plater med 2 skjulte rørformede Fargesynstester lysarmaturer av Ishihara, hver24 påplater 230V 60W (nr ) og Fargesynstester kabel, med toav typer Ishihara, testpaneler 14 plater etter valg SE Fargesynstester 315: tallsymboler av Ishihara, for 5 mtil ikke lese- og SE skrivekyndige, 75: speilskrift 10 plater SE 325: tallsymboler for 5 m For undersøkelser SE 85: speilskrift av fargedefekter. SE 335: bokstaver for 5 m 10 plansjer i bokstørrelse. SE 95: speilskrift Allerede tilgjengelig for førskolebarn. SE 345: Landolt-ring for 5 m SE 355: E-kroker til 5 m Fargesynstester av Matsubara for barn SE 365: bilder for barn 5 m Mål: 410 x 560 x 105 mm (B x D x H) Andre fargesynstester Vekt: 4,2 kg Fargesyntester Ekstra Fargetestpanel lysrør 230V 15 D60W av Farnsworth til 45600/45620 (mørk) Optisk Farnsworth testobjekt fargetest plansje, 15 HUE enkelt (metningsminsket) For fargedefekter Fire Briller forskjellige med typer. rødt/grønt glass (ikke vist i katalogen) Bokstørrelse. Rødt/grønt glass i håndholdt ramme (ikke vist i katalogen) Fargesynstester av Ishihara, 38 plater PDF laget med uregistrert Fargesynstester versjon av av pdffactory Ishihara, 24 Pro plater Fargesynstester av Ishihara, 14 plater Fargesynstester av Ishihara, til ikke lese- og skrivekyndige, 10 plater SE345 SE355 SE For undersøkelser av fargedefekter. 10 plansjer i bokstørrelse. Allerede tilgjengelig for førskolebarn Fargesynstester av Matsubara for barn Andre fargesynstester Fargetestpanel 15 D av Farnsworth (mørk) Farnsworth fargetest 15 HUE (metningsminsket) svalland as tlf fax

2 Synstest, Apparat, Forskjellige SIDE 01typer 02 synstester Testtyper med belysning Synstest, Apparat, Forskjellige typer synstester Oculus Lyskasse Testtyper med belysning Belyst kabinett med 2 skjulte rørformede lysarmaturer nr hver på 60W, 1 testplansje etter valg (46016 til 46926). Kun 230W. Størrelse: 410 x 560 x 105 mm (B x D x H); vekt: 2,5 kg SIDE med Plansje Synstest, for Apparat, synsskarphet Forskjellige ved avstand typer synstester Denne Oculusversjonen av plansje for synsskarphet blir spesifisert av det siste tallet i bestillingsnummeret Testtyper med belysning (3 eller 6). Ved bestilling vennligst tilføy det ønskede siste talle for å komplettere Belyst kabinett bestillingsnummeret. med 2 skjultev/a rørformede = synsskarphet lysarmaturer ved 5 meters avstand (synsskarphet nr ved 6 meter hver på er også 60W, skrevet 1 testplansje på plansjene, etter valg bortsett (46016 fra for 4693: kun 5 meter). til 46926). Kun 230W. Størrelse: 410 x 560 x 105 mm (B x D x H); vekt: 2,5 kg Versjon 3 = papir Versjon 6 = plastbelagt Plansje for synsskarphet ved avstand Størrelse ca. 290 x 490 mm Denne Plansjeversjonen for synsskarphet av plansje ved for synsskarphet avstand blir spesifisert av det siste tallet Bokstaver, i bestillingsnummeret tilgjengelig (3 ieller versjonene 6). Ved 3, bestilling 6; V/A vennligst 0,125 tilføy Denne det versjonen ønskede 1.0 av siste plansje tallet for å synsskarphet komplettere blir bestillingsnummeret. spesifisert av det siste tallet i V/A bestillingsnummeret = synsskarphet Bilder for ved barn (3 eller 5 tilgjengelig meters 6). Ved avstand bestilling i versjonene (synsskarphet vennligst 3, 6; ved Vtilføy 0,125 6 meter det ønskede siste talle er også skrevet 1,0 på plansjene, bortsett fra for 4693: kun 5 meter). for å komplettere bestillingsnummeret. V/A = synsskarphet ved 5 meters avstand Versjon (synsskarphet 3 = Tall, papir ved tilgjengelig 6 meter er i versjonene også skrevet 3, 6: påvplansjene, 0,125 1,0 bortsett fra for 4693: kun Versjon meter). 6 = Bokstaver, plastbelagt tilgjengelig i versjonene 3, 6: V 0,1 1, Størrelse ca. Tall, 290 tilgjengelig x 490 mmi versjonene 3, 6: V 0,1 1, Versjon 3 Tall/bokstaver, = papir tilgjengelig i versjonene 3, 6; V 0,125 Versjon 61,66 = plastbelagt Størrelse ca. Ikke 290 lese- x 490 og skrivekyndige, mm tilgjengelig i versjonene 3, 6; V 0,1 1, Bilder Bokstaver, for barn tilgjengelig av Loehlein, i versjonene tilgjengelig 3, 6; iv/a versjonene 0,125 3, 6; 1.0V 0,2 1, Bilder for barn tilgjengelig i versjonene 3, 6; V 0,125 Ved bestilling 1,0 vennligst angi bestillingsnummeret sammen med det 5. tallet (Eksempel: Tall, 4601 tilgjengelig 3 = Bokstaver, i versjonene normal 3, inskripsjon). 6: V 0,125 1,0 Hvis ikke annet Bokstaver, oppgitt tilgjengelig vil vi levere i versjonene 6: 3, normalt 6: V 0,1 trykk, 1,25 plastbelagt Tall, tilgjengelig i versjonene 3, 6: V 0,1 1, Tall/bokstaver, tilgjengelig i versjonene 3, 6; V 0,125 1, Ikke lese- og skrivekyndige, tilgjengelig i versjonene 3, 6; V 0,1 1, Bilder for barn av Loehlein, tilgjengelig i versjonene 3, 6; V 0,2 1,0 Ved bestilling vennligst angi bestillingsnummeret sammen med det 5. tallet Ved (Eksempel: bestilling 4601 vennligst 3 = Bokstaver, angi bestillingsnummeret normal inskripsjon). sammen med det 5. tallet (Eksempel: = Bokstaver, normal inskripsjon). Hvis ikke ikkeannet annetoppgitt oppgittvil vil vi vi levere levere versjon versjon 6: 6: normalt normalt trykk, trykk, plastbelagt. uregistrert versjon av pdffactory Pro plastbelagt. PDF laget med svalland as tlf fax

3 H-test, Tester for nærsyn, Synstest, Apparat SIDE H-test H-test - Tester for nærsyn, Synstest, Apparat H-test Synstester for barn med tilbakemelding med musikk. Fra tre år, også for barn med taleproblemer. Synstester for barn med tilbakemelding med musikk. Fra tre år, også for barn med taleproblemer H-test, visuell synsskarphetstest for barn, iflg. Hohmann/Haase for barn fra 3 år med tilbakemelding med musikk Testskjemaer for H-test (5 x 100 ark) Visuell synsskarphetsplansje for H-test SIDE Kvalifisert for undersøkelser av barn opp til seks års alder. H-test - Tester for nærsyn, Synstest, Apparat Bino-Nær synstester H-test Til undersøkelser av alle viktige nærsynsfunksjoner av de to øynene sammen og hvert Synstester øye for seg. for barn med tilbakemelding med musikk. Fra tre år, også for barn med taleproblemer. Måling av monokulær og binokulær synsskarphet ved en avstand på 40 cm. Måling av nærpunktsposisjon Test avh-test, nærfusjon. visuell synsskarphetstest for barn, iflg. Test avhohmann/haase nærkonvergens. for barn fra 3 år med tilbakemelding med Test avmusikk nærstereoskopisk syn Test av Testskjemaer nærakkommodasjonsbalanse for H-test (5 x 100 ark) Visuell synsskarphetsplansje for H-test Nærsynstester inkl. basis for Bino-Nær synstester og Kvalifisert strømforsyningsenhet undersøkelser av sombarn kanopp plugges til seks i (uten års alder. testplansje) Bino-Nær synstester Testplansje med 6 tester Bino-Nær Fargelinse, synstester rød Ekstra lyspære 6V/3W Til undersøkelser av av alle alle viktige viktige nærsynsfunksjoner nærsynsfunksjoner av av de de to øynene sammen og to øynene sammen og hvert øye for seg. hvert øye for seg. Måling av monokulær og binokulær synsskarphet ved en Måling avstand avpå monokulær 40 cm. og binokulær synsskarphet ved en avstand på 40 cm. Måling Måling av av nærpunktsposisjon. Test av nærfusjon. Test Test av av nærfusjon. nærkonvergens. Test av nærkonvergens. nærstereoskopisk syn. Test av nærstereoskopisk nærakkommodasjonsbalanse syn. Test av nærakkommodasjonsbalanse Nærsynstester inkl. basis for Bino-Nær synstester og strømforsyningsenhet som kan plugges i (uten testplansje) Testplansje med 6 tester Fargelinse, rød Ekstra lyspære 6V/3W svalland as tlf fax

4 SIDE Synstest, Apparat, C-test for nær og avstand SIDE Synstest, Apparat, C-test for nær og avstand Visuell skarphetstest med Landolt-ringer Visuell Synstest, skarphetstest Apparat, C-test med forlandolt-ringer nær og avstand Nær- og avstandstester Nær- Visuell (C-test ogskarphetstest avstandstester Haase/Hohmann) med Landolt-ringer (C-test av Haase/Hohmann) Nær- Nærsynstester og avstandstester består 6 plansjer med logaritmiske trinn for (C-test visuell skarphet (40 cm leseavstand). Denne synstesten kjennetegnes ved at: Nærsynstester av Haase/Hohmann) består avstanden av 6 plansjer (2 forskjellige med logaritmiske verdier) mellom trinn de for visuell skarphet (40 cm leseavstand). optiske testobjektene Denne synstesten blir opprettholdt kjennetegnes konstant ved for at: alle avstanden visuelle (2 forskjellige verdier mellom Nærsynstester skarphetsnivåene, de optiske består de testobjektene små av 6 avstandsverdiene plansjer blir med opprettholdt logaritmiske kan sammenlignes konstant trinn for forvisuell alle deskarphet visuelle (40 cm skarphetsnivåene, leseavstand). SIDE med tekstavstand Denne Retningen de synstesten små avstandsverdiene på kjennetegnes C-åpningen kan varierer vedsammenlignes at: vilkårlig avstanden på med (2 forskjellige tekstavstand. verdier Retningen mellom hver linje. dec en på optiske C-åpningen minsker testobjektene i størrelse varierer blir fra vilkårlig opprettholdt linje til på linje hver og konstant linje. derfor C en vil for alle minsker de visuelle i størrelse fra skarphetsnivåene, den visuelle anstrengelsen som påkrevet øke. Denne nærsynstesten til kan linje Apparat, også og derfor brukes C-test små vil på for den avstandsverdiene Synstest, linje barn nær visuelle som og ikke avstand anstrengelsen kan sammenlignes kan lese. Det som er praktisk er påkrevet med tekstavstand. øke. Denne Retningen nærsynstesten å bruke demonstrasjonseksempelet på C-åpningen kan også brukes varierer på barn vilkårlig med som Landolt-ring: på ikke hver kanlinje. lese. C en minsker i størrelse fra Visuell Det linje bestillingsnr. er praktisk linje skarphetstest ogåderfor brukemed vil demonstrasjonseksempelet den Landolt-ringer visuelle anstrengelsenmed somlandolt-ring: er påkrevet øke. Denne Oculus nærsynstesten bestillingsnr. kan også brukes på barn som ikke kan lese. Nær- Det erog praktisk avstandstester å bruke demonstrasjonseksempelet med Landolt-ring: (C-test Oculus av bestillingsnr. Visuell Haase/Hohmann) skarphetstest (C-test) for nærsyn med Landoltringer, sett med 6 plansjer i ringperm, 50 Nærsynstester registreringsskjemaer. Visuell består skarphetstest av 6 plansjer (C-test) med logaritmiske for nærsyn med trinn Landoltringer, Denne settsynstesten med 6 plansjer kjennetegnes i ringperm, ved50 at: avstanden (2 forskjellige verdier for visuell skarphet (40 cm leseavstand). mellom deregistreringsskjemaer. optiske testobjektene blir opprettholdt konstant for alle de visuelle skarphetsnivåene, de små avstandsverdiene kan sammenlignes med tekstavstand. Synstester for avstand består av 3 separate plansjer (5 m leseavstand). Plansjene på forc-åpningen avstand består visuell varierer av skarphetstest 3 separate vilkårligved plansjer på hver avstand (5 linje. mhar leseavstand). C en de minskerplansjene i størrelsefor fra Retningen Synstester visuell linje samme tilskarphetstest parametrene linje og derfor ved som vilavstand for dennærsyn, visuelle har de skarphet anstrengelsen samme0,16 parametrene som 1,25. er påkrevet som for nærsyn, øke. Denne skarphe 0,16 Synstester nærsynstesten 1,25. for avstand kan ogsåbestår brukes avpå 3 separate barn somplansjer ikke kan(5 lese. m leseavstand). Plansjene for Det visuell er praktisk skarphetstest å bruke vedemonstrasjonseksempelet avstand har samme parametrene med Landolt-ring: som for nærsyn, skarphe Oculus 0,16 1,25. bestillingsnr. Visuell skarphetstest for avstand (C-test) i et sett med 3 plansjer, kan vaskes, plastbelagte Størrelse: Visuell skarphetstest 320 x 640 mm (C-test) for avstand for (C-test) nærsyn med i et sett Landoltringer, plansjer, enkel, sett kan med plansje vaskes, 6 plansjer nr. plastbelagte. 1 i ringperm, 2 rader 50 med C-test 6 registreringsskjemaer. Størrelse: optisk testobjekt-avstand 320 x 640 mm C-test enkel, plansje nr rader rader 2 6 optisk testobjekt-avstand C-test enkel, plansje nr. 32 enkel 17 rader Landolt-ringer Synstester2 for optisk avstand testobjekt-avstand består 3 separate plansjer (5 m leseavstand). Plansjene for Test-typer visuell skarphetstest C-test for nærsyn enkel, vedplansje avstand nr. har 3 denkel samme Landolt-ringer parametrene som for nærsyn, skarphe 0,16 1, Test-typer for Test nærsyn for nærsyn, Nieden 1-13, ikke lese- og Visuell skrivekyndig skarphetstest E, Landolt-ringer, for avstand (C-test) avispapir, i et sett timeplan, med plansjer, notater. Test for kanærsyn, vaskes, Nieden plastbelagte. 1-13, ikke lese- og Størrelse: Mattbehandlet skrivekyndig 320 x E, 640 i plastomslag. Landolt-ringer, mm avispapir, timeplan, C-test Plansje notater. enkel, forplansje nærsyn, nr. enkle 1 2E rader og Landolt-ringer, 6 optisk laminert, Mattbehandlet testobjekt-avstand enkelti ark plastomslag C-test Test Plansje enkel, av for nærsyn plansje nærsyn, avnr. Aulhorn, enkle 2 17 E og rader Landolt-ringer, 2 optisk laminert, testobjekt-avstand enkelt ark C-test Testenkel, av nærsyn plansje avnr. Aulhorn, 3 enkel Landolt-ringer Test-typer laminert for nærsyn Test-typer for nærsyn Test for nærsyn, Nieden 1-13, ikke lese- og skrivekyndig E, Landolt-ringer, avispapir, timeplan, notater. PDF laget med uregistrert Mattbehandlet versjon av pdffactory i plastomslag. Pro Plansje for nærsyn, enkle E og Landolt-ringer, laminert, enkelt ark Test av nærsyn av Aulhorn, laminert svalland as tlf fax

5 SIDE Testrammer, Refraksjonsutstyr Universal Testrammer, testramme Refraksjonsutstyr UB 4 Universal testramme UB 4 De universale testrammene er viktige instrumenter for refraksjon. De universale testrammene fra Oculus er viktige instrumenter for refraksjon. Toppmodellen UB 4 kan tilby: Toppmodellen Optimale ergonomiske UB 4 kan tilby: funksjonselementer for sylinder-, PD-, nesehøyde og brillestangjusteringer. Optimale Hurtig å skifte ergonomiske linser med funksjonselementer optimale linseholdere. for sylinder-, PD-, nesehøyde og brillestangjusteringer. Nye materialkombinasjoner, derfor ufarlige for huden og enkle å bruke. SIDE Hurtig Moderne 02 01å skifte design. linser med optimale linseholdere. Nye materialkombinasjoner, derfor ufarlige for huden og enkle å bruke. Testrammer, Moderne design. Refraksjonsutstyr Universal Universal testramme testramme UB 4 laget i lettmetall/plast (gråblå), til fem par med linser 38 mm, høyre/venstre justerbar PD De universale (48-80 testrammene mm), verteks fra avstandsskala, Oculus er viktige kaninstrumenter justere høyden for refraksjon. på nesedelen, kan justere skråstilling og lengde på Toppmodellen stengene, UB 4fleksible kan tilby: og bøyelige brillestenger Polarisasjonsfiltre (analysatorer) for montering på sidene Optimale av UB ergonomiske 4, smekk på funksjonselementer plass for høydejustering for sylinder-, for PD-, nesehøyde og brillestangjusteringer. avstands- eller nærundersøkelser, sving inn og ut og Hurtigrotèr å skifte (45 /135 ), linser med uten optimale grenselinje linseholdere. på midten Nye materialkombinasjoner, Polarisasjonsfiltre (analysatorer) derfor ufarlige lik som for huden og enkle å bruke. Moderne (90 /180 ) design Universal testramme laget i lettmetall/plast (gråblå), til Universalfem testramme par medub linser 3 38 mm, høyre/venstre justerbar PD (48-80 mm), verteks avstandsskala, kan justere høyden Universal på nesedelen, testramme kan justere lagetskråstilling i lettmetall/plast og lengde (svart), på til fem stengene, par med fleksible linser og 38 bøyelige mm, høyre/venstre brillestenger justerbar PD (48-80 Polarisasjonsfiltre mm), verteks (analysatorer) avstandsskala, forkan montering justere høyden på sidene på av nesedelen, UB 4, smekk kanpåjustere plass for skråstilling høydejustering og lengde for på stengene avstands- eller nærundersøkelser, sving inn og ut og Innskyvbar rotèr (45 /135 ), roterende uten polarisator grenselinje(av på midten Hegener), til å feste på Polarisasjonsfiltre testramme UB 3 (analysatorer) (45 /135 ) lik som (90 /180 ) Universal testramme UB 3 Universal testramme UB med Universal testramme laget i lettmetall/plast (svart), til fem par med linser 38 mm, høyre/venstre justerbar PD (48-80 mm), verteks avstandsskala, kan justere høyden på nesedelen, kan justere skråstilling og lengde på stengene Innskyvbar roterende polarisator (av Hegener), til å feste på testramme UB 3 (45 /135 ) med svalland as tlf fax

6 SIDE Testrammer, Refraksjonsutstyr Testrammer, Refraksjonsutstyr Testrammer halvt øye Testramme halvt øye Testramme med halvt øye laget i lettmetall/plast (grå), til tre par linser 38 mm, justerbar PD (59-67 mm), fast bro, justerbar lengde på stengene Testramme med halvt øye som modell med justerbar bro Testramme med halvt øye til barn laget i metall/plast (grå), til tre par linser 38 mm, justerbar PD (54-58 mm), fast bro, justerbar lengde på stengene Testramme med halvt øye til barn som modell 42580, men med justerbar bro Enkle testlinser til UB 4, UB 3 og testrammer til halvt øyet SIDE Vennligst angi nøyaktig D-styrke på bestillingen. Testrammer, Refraksjonsutstyr Plano og sph. opp til 10 D, 38 mm Testramme halvt øye Plano og sph. opp til 10 D, belagt, 38 mm Sph. mer enn 10 D, 38 mm Sph. Testramme mer ennmed 10 D, halvt belagt, øye laget 38 mmi lettmetall/plast (grå), til Syl. tre par opplinser til 6 D (akse 38 mm, 90 )*, justerbar 38 mmpd (59-67 mm), fast Syl. bro, opp justerbar til 6 D, lengde belagt, på(akse stengene 90 )*, 38 mm Prismer Testramme oppmed til 10halvt D (basis øye som 0 )*, modell 38 mm42580 med Prismer justerbaropp brotil 10 D, belagt (basis 0 )*, 38 mm Prismer Testramme mer med enn 10 halvt D (basis øye til 0 )*, barn 38 laget mm i metall/plast (grå), til tre par linser 38 mm, justerbar PD (54-58 Prismer mer enn 10 D, belagt (basis 0 )*, 38 mm mm), fast bro, justerbar lengde på stengene røde linser, 38 mm Testramme med halvt øye til barn som modell 42580, men grønne linser, 38 mm med justerbar bro Plano med trådkors, 38 mm Nålehull disk 1,25 mm, 38 mm Enkle testlinser Nålehull disk til 2,00 UB mm, 4, UB 38 mm 3 og testrammer Stenopaic spalte halvt 1,25 øyemm, 38 mm Enkle testlinser til UB 4, UB 3 og testrammer til halvt øyet Mattslipt disk, 38 mm Vennligst Maddox-stav, angi nøyaktig rød, D-styrke 38 mm på bestillingen. Maddox-stav, grønn, 38 mm Maddox-stav, Plano og sph. hvit, opp til mm D, 38 mm Okkluder-disk Plano og sph. opp til 10 D, belagt, 38 mm Mørkerøde Sph. mer enn linser 10 D, (metallinnfatning), 38 mm 38 mm Bagolinilinser, Sph. mer enn 10 (metallinnfatning), D, belagt, 38 mm par, 38 mm Okkluder på håndtak ( tildekningstest ) Syl. opp til 6 D (akse 90 )*, 38 mm Syl. opp til 6 D, belagt, (akse 90 )*, 38 mm Prismer opp til 10 D (basis 0 )*, 38 mm Prismer opp til 10 D, belagt (basis 0 )*, 38 mm Prismer mer enn 10 D (basis 0 )*, 38 mm PDF laget med34481 uregistrert Prismer versjon mer av enn pdffactory 10 D, belagt Pro (basis 0 )*, 38 mm røde linser, 38 mm grønne linser, 38 mm Plano med trådkors, 38 mm Nålehull disk 1,25 mm, 38 mm Nålehull disk 2,00 mm, 38 mm Stenopaic spalte 1,25 mm, 38 mm Mattslipt disk, 38 mm Maddox-stav, rød, 38 mm Maddox-stav, grønn, 38 mm Maddox-stav, hvit, 38 mm Okkluder-disk Mørkerøde linser (metallinnfatning), 38 mm Bagolinilinser, (metallinnfatning), par, 38 mm Okkluder på håndtak ( tildekningstest ) 464 svalland as tlf fax

7 Testrammer, Refraksjonsutstyr testkasse BK 1 SIDE Våre testkasser et utstyrt med en bredbremmet plastinnramming, diameter 38 mm (linsediam. 21 mm). Testrammer, Refraksjonsutstyr Oculus Testkasse BK Kasse med testlinser type BK 1/T, bordmodell, gråhvit med sjalusideksel, uten testramme, Innehold: 35 par hver +/-sph. 0,12-20 D 17 par hver +/-syl. 0,25-6 D 10 prismelinser 2 fargelinser 2 plano med trådkors 1 okkluder 1 planolinse 1 nålehullsdisk 1,25 mm 1 stenopaic spalte 1,25 mm 1 maddox-sylinder rød 1 mattslipt linse Mål: 475 x 578 x 155 mm (B x D x H) Vekt: ca. 7,5 kg Som 33180, belagte linser Kasse med testlinser som men uten konvekse sylinderlinser Som 33181, belagte linser Kasse med testlinser type BK 1/T, uten linser, med brett Kasse med testlinser type BK 1/W, kasse med veggmonterte testlinser, gråhvit med sjalusideksel, uten testramme Innehold: samme som (type BK 1/T) Mål: 475 x 578 x 155 mm (B x D x H) Vekt: ca 7,5 kg Som 33280, belagte linser Kasse med testlinser som 33280, men uten konvekse sylinderlinser samme som 33281, belagte linser Kasse med testlinser type BK 1/W uten linser, med brett Sett med testlinser BK 1 uten brett Som 33182, belagte linser Sett med testlinser BK 1 uten konvekse sylinderlinser, uten brett Som 33183, belagte linser Brett til BK 1 Mål: 401 x 545 x 36 mm (B x D x H) 8 svalland as tlf fax

8 Testkasser, Refraksjonsutstyr SIDE Testkasser, Refraksjonsutstyr Kasser med testlinser BK 2 Kasser med testlinser BK Kasse med testlinser type BK 2, transportkoffert laget i SIDE bøk med sikret brett, uten testramme, Innehold: Testkasser, 20 Refraksjonsutstyr par hver +/-sph. 0,25-12 D 10 par hver +/-syl. 0,25-3 D Kasser med 5 prismelinser testlinser BK 2 2 fargelinser Kasse 1 okkluder med testlinser type BK 2, transportkoffert laget i bøk 1 nålehullsdisk med sikret brett, 1,25 mm uten testramme, Innehold: 1 maddox-sylinder rød 20 Mål: par 255 hver x +/-sph. 378 x 55 0,25-12 mm (B D x D x H) 10 Vekt: par hver ca. 2+/-syl. kg 0,25-3 D 5 prismelinser 2 fargelinser Som okkluder 33480, belagte linser Kasse nålehullsdisk med testlinser 1,25 mm som men uten konvekse 1sylinderlinser maddox-sylinder rød Mål: Som , x 378 belagte x 55 mm linser (B x D x H) Vekt: Sett med ca. 2testlinser kg BK 2, 130 linser, uten brett Som 33482, belagte linser Som Sett 33480, med testlinser belagte BK linser 2, men uten konvekse Kasse sylinderlinser, med testlinser uten brett som men uten konvekse sylinderlinser Som 33483, belagte linser Som Sett 33481, med testlinser belagte BK linser 2, uten linser, med brett Sett Brett med til BK testlinser 2 BK 2, 130 linser, uten brett Som Mål: 33482, 234 x 357 belagte x 23 linser mm (B x D x H) Sett med testlinser BK 2, men uten konvekse Det er mulig sylinderlinser, å bestille enkeltlinser. uten brett Som 33483, belagte linser Sett med testlinser BK 2, uten linser, med brett Linsekasse med prismelinser Brett til BK 2 Mål: 234 x 357 x 23 mm (B x D x H) Transportkasse med brett 72 prismelinser 0,25-20 D med fire forskjellige basiser Det er mulig å bestille enkeltlinser. (45 / 135 / 225 / 315 ), alle linsene er belagt Mål: 255 x 378 x 55 (B x D x H) Linsekasser vekt: medprismelinser ca. 2 kg Linsekasse med prismelinser Sett med prisme testlinser, samme som 33106, uten brett Transportkasse og kasse med brett Brett prismelinser til sett med 0,25-20 prisme D testlinser med fire forskjellige basiser (45 Kasse / 135 til prismelinser, / 225 / 315 ), uten alle linser, linsene uten er brett belagt Mål: 255 x 378 x 55 (B x D x H) Det er mulig vekt: å bestille ca. 2 kg enkeltlinser Sett med prisme testlinser, samme som 33106, uten brett og kasse Brett til sett med prisme testlinser Kasse til prismelinser, uten linser, uten brett Det er mulig å bestille enkeltlinser svalland as tlf fax

9 SIDE Testkasser, Refraksjonsutstyr Testkasser, Refraksjonsutstyr Kasser med testlinser BK X/0 Kasser med testlinser BK X/ Kasse med testlinser type BK X/0 (av Kochniss), gråhvit med sjalusideksel, uten konvekse sylinderlinser, belagt, Innehold: 56 par hver +sph. 0,25-20 D 45 par hver -sph. 0,25-20 D 20 par hver -syl. 0,25-6,0 D akseposisjoner til 0 venstre og 0 høyre 20 par hver syl. 0,25-6,0 D akseposisjoner til 135 venstre og 45 høyre 20 par hver syl. 0,25-6,0 D akseposisjoner til 90 venstre og 90 høyre 22 par hver prismelinser (basis utenfor eller over; 135 venstre/45 høyre) 0,25 20 pd 22 par hver prismelinser (basis innenfor eller under; 315 venstre/225 høyre) 0,25 20 pd Spesiallinser: 1 okkluder 2 planolinser 1 nålehullsdisk 1,25 mm 1 nålehullsdisk 2,00 mm 1 mattslipt linse 2 x sph. +0,37 D (for Gradal RD-linser fra Zeiss) hver 1 x +0,25 D og +0,5 D hver 1 x -0,25 D og -0,5 D Mål: 485 x 595 x 390 mm (B x D x H) Vekt: ca. 19,8 kg; inklinasjonsvinkel Ved deling av de sylindriske linsene i forskjellige akseposisjoner vil grepene H/V alltid være øverst under refraksjonen. Det er mulig å endre linsene mens polarisasjonsfiltrene er festet på. Merk: plasseringen av akseposisjoner er også effektivt for prismeflaten/basisen (???)! Sett med testlinser X/0 uten konekse sylinderlinser, uten brett Kasse med testlinser X/0 uten linser, med brett 11 svalland as tlf fax

10 Testkasser, Refraksjonsutstyr SIDE Universal Testkasser, Refraksjonsutstyr testramme UB 5 Universal testramme UB 5 Ø 28 mm Ø 28 mm med mm Sammenligning av UB5 med standardlinser Universal testramme til små hoder laget i lett metall/plast, (gråhvit med forskjellige fargeregulatorer), til fem par med linser 28 mm, høyre/venstre justerbar PD (40-72 mm), verteks avstandsskala, nesestykke som kan justeres i høyden, justering av stenger og vinklingsgrad, fleksible, bøybare brillestenger Polarisasjonsfiltre (analysatorer) for montering på SIDE sidene av UB 5, klikkes på plass for høydejustering, til avstands- og nærundersøkelser, vipp opp og ned og Testkasser, Refraksjonsutstyr roter (45 /135 ), uten grenselinje på midten Universal Polarisasjonsfiltre testramme UB 5 (analysatorer) for montering på sidene av UB 5, klikkes på plass for høydejustering, til Universal avstands- testramme og nærundersøkelser, til små hoder vipp laget oppi og lettned og metall/plast, roter (45 /135 ), (gråhvit justerbar med forskjellige fra 0 /90, uten grenselinje fargeregulatorer), på midten til fem par med linser 28 mm, høyre/venstre justerbar PD (40-72 mm), verteks. avstandsskala, nesestykke som kan justeres i høyden, justering av stenger og vinklingsgrad, fleksible, bøybare Plano ogbrillestenger sph. opp til 10 D, 28 mm Polarisasjonsfiltre Plano og sph. opp (analysatorer) til 10 D, belagt, for 28montering mm på sidene Sph. mer av UB enn 5, 10klikkes D, 28 mm på plass for høydejustering, til avstands- Sph. mer enn og nærundersøkelser, 10 D, belagt, 28 mm vipp opp og ned og roter Syl. opp (45 /135 ), til 6 D (akse uten grenselinje 90 )*, 28 mm på midten Polarisasjonsfiltre Syl. opp til 6 D, belagt (analysatorer) (akse 90 )*, for 28 montering mm på sidene Prismer avopp UBtil 5, 10 klikkes D (basis på plass 0 ), 28 formm høydejustering, til avstands- Prismer opp og til nærundersøkelser, 10 D, belagt (basis vipp0 ), opp 28og mmned og roter Prismer (45 /135 ), høyere enn justerbar 10 D (basis fra 0 /90, 0 ), 28 uten mmgrenselinje på midten Prismer høyere enn 10 D, belagt (basis 0 ), 28 mm Universal testramme UB 5 røde linser, 28 mm. grønne linser, 28 mm Plano med trådkors, 28 mm Plano og sph. opp til 10 D, 28 mm Nålehullsdisk. 1,25 mm, 28 mm Plano og sph. opp til 10 D, belagt, 28 mm Nålehullsdisk. 2,00 mm, 28 mm Sph. mer enn 10 D, 28 mm Stenopaic spalte 1,25 mm, 28 mm Sph. mer enn 10 D, belagt, 28 mm Mattslipt disk, 28 mm Syl. opp til 6 D (akse 90 )*, 28 mm Maddox-stav, rød, 28 mm Syl. opp til 6 D, belagt (akse 90 )*, 28 mm Mørkerøde linser (metallinnfatning), 28 mm Prismer Bagolinilinser opp til (metallinnfatning), 10 D (basis 0 ), 28 par mm Prismer Okkluder-disk, opp til 10 28D, mmbelagt (basis 0 ), 28 mm Prismer Okkluder høyere på håndtak enn 10( tildekningstest ) D (basis 0 ), 28 mm Prismer høyere enn 10 D, belagt (basis 0 ), 28 mm røde linser, 28 mm grønne linser, 28 mm Plano med trådkors, 28 mm Nålehullsdisk. 1,25 mm, 28 mm PDF laget med uregistrert Nålehullsdisk. versjon av 2,00 pdffactory mm, 28 mm Pro Stenopaic spalte 1,25 mm, 28 mm Mattslipt disk, 28 mm Maddox-stav, rød, 28 mm Mørkerøde linser (metallinnfatning), 28 mm Bagolinilinser (metallinnfatning), par Okkluder-disk, 28 mm Okkluder på håndtak ( tildekningstest ) Sammenligning av PD-justeringer i området UB 4 + UB svalland as tlf fax

11 SIDE Testkasser, Refraksjonsutstyr Testkasser, Refraksjonsutstyr Kasse med testlinser BK S1 Kasse med testlinser BK S1 Diameter på linsene i BK S-settet er 28 mm Diameter (linsediameter på linsene 21 mm) i BK S-settet er 28 mm (linsediameter 21 mm) Kasse med testlinser type BK S1/T, bordmodell i gråhvit, med sjalusideksel, uten testramme Innehold: 35 par hver +/-sph. 0,12-20 D 17 par hver +/-syl. zyl 0,25-6 D 10 prismelinser 2 fargelinser 2 plano med trådkors 1 okkluder 1 planolinse 1 nålehullsdisk 1,25 mm 1 stenopaic spalte 1,25 mm 1 maddox-sylinder rød 1 mattslipt linse Mål: 475 x 578 x 155 mm (B x D x H) Vekt: ca. 8 kg Som 33190, belagte linser Kasse med testlinser som men uten konvekse sylinderlinser Som 33191, belagte linser Kasse med testlinser type BK S1/W, veggmontert kasse i gråhvit, med sjalusideksel, uten testramme Innehold: samme som (type BK 1/T) Mål: 155 x 578 x 475 mm (B x D x H) vekt: ca 8 kg Som 33197, belagte linser Kasse med testlinser som 33197, uten konvekse sylinderlinser Som 33198, belagte linser Kasse med testlinser type BK S1 uten brett Som 33192, belagte linser Sett med testlinser BK S1 uten konvekse sylinderlinser, uten brett samme som 33193, belagte linser Kasse med testlinser type BK S1 uten innhold, uten linser, med brett Brett til BK S1 Mål: 359 x 397 x 28 mm (B x D x H) 14 svalland as tlf fax

12 Testkasser, Refraksjonsutstyr SIDE Testkasser, Refraksjonsutstyr Kasse med testlinser BK S2 BK S Kasse med testlinser type BK S2, kasse med fast brett og håndtak, uten testramme Innehold: 20 par hver +/-sph. 0,25-12 D SIDE par hver +/-syl. zyl. 0,25-3 D 5 prismelinser Testkasser, 2 Refraksjonsutstyr fargelinser 1 okkluder Kasse med1 nålehullsdisk testlinser BK1,25 S2 mm 1 maddox-sylinder rød Mål: 255 x 378 x 55 mm (B x D x H) Vekt: Kasse ca. med2 testlinser kg type BK S2, kasse med fast brett og håndtak, uten testramme Innehold: Som 33490, belagte linser Kasse par med hver testlinser +/-sph. 0,25-12 som D men uten konvekse 10 sylinderlinser par hver +/-syl. 0,25-3 D 5 prismelinser Som 33491, belagte linser 2 fargelinser Sett med testlinser BK S2, uten brett 1 okkluder Som 33492, belagte linser 1 nålehullsdisk 1,25 mm Sett med testlinser BK S2, uten konvekse sylinderlinser, 1 maddox-sylinder rød uten brett Mål: 255 x 378 x 55 mm (B x D x H) Vekt: Som 33493, ca. 2 kg belagte linser Kasse med testlinser type BK S2, uten linser, med brett Brett til BK S Som Mål: 33490, 357 x 234 belagte x 30 linser mm (B x D x H) Kasse med testlinser som men uten konvekse sylinderlinser Som 33491, belagte linser Linsekasse Sett med med prismelinser testlinser BK S S2, uten brett Som 33492, belagte linser Sett Litenmed trekasse testlinser medbk brett, S2, uten konvekse sylinderlinser, uten 72 prismelinser brett 0,25 20 D med fire forskjellige basiser Som (45 / 33493, 135 / belagte 225 / 315 ) linser alle linsene er belagte Mål: Kasse205 medx testlinser 200 x 54 mm type(b BKx S2, D xuten H) linser, med brett Brett Vekt: til cabk 2 kgs Mål: Sett med 357 prismelinser x 234 x 30 mm S, samme (B x D som x H) uten brett og kasse Brett til prismelinser, passer også til BK S1 Linsekasse med prismelinser S Linsekasse med prismelinser S Det er også mulig å bestille enkeltlinser Liten trekasse med brett, 72 prismelinser 0,25 20 D med fire forskjellige basiser (45 / 135 / 225 / 315 ) alle linsene er belagte Mål: 205 x 200 x 54 mm (B x D x H) Vekt: ca 2 kg Sett med prismelinser S, samme som uten brett og kasse Brett til prismelinser, passer også til BK S1 Det er også mulig å bestille enkeltlinser svalland as tlf fax

13 SIDE Testkasser, Refraksjonsutstyr Testkasser, Refraksjonsutstyr Kasse med testlinser BK S3 Kasse med testlinser BK S Kasse med testlinser type BK S3, kasse med fast brett og håndtak, uten testramme Innehold: 32 par hver +sph. 0,12-14 D 32 par hver -sph. 0,12-15 D 16 par hver -syl. zyl. 0,25-5 D 11 par hver prismelinser 0,25-12 D basis 0 og fargelinser 2 plano med trådkors 1 okkluder 1 planolinse 1 nålehullsdisk 1,25 mm 1 stenopaic spalte 1,25 mm 1 maddox-sylinder rød 1 mattslipt linse Mål: 255 x 378 x 55 mm (B x D x H) Vekt: ca. 2,43 kg Som 33501, belagte linser Sett med testlinser BK S3, uten brett Som 33503, belagte linser Kasse med testlinser type BK S3, uten linser, med brett Brett til BK S3 Mål: 234 x 357 x 32 mm (B x D x H) 16 svalland as tlf fax

14 SIDE Refraksjonsutstyr, Balansestaver - Kryssylindre Refraksjonsutstyr, Balansestaver Kryssylindere Retinoskopistav / -Speil Retinoskopistav /-Speil Retinoskopispeil, 45 mm Retinoskopistav med glider (fra Trosseau), i en lett boks SIDE i metall, forsterket med syntetisk plast, settet består av 2 staver, pluss og minus fra 0,5 D 10 D i trinn på en Refraksjonsutstyr, halv diopter, Balansestaver fra D Kryssylindere i trinn på 1 D. Retinoskopistav /-Speil Sfære-balanse med håndtak, belagt Retinoskopispeil, 45 mm sph. +/- 0,12 D SIDE Retinoskopistav med glider (fra Trosseau), i en lett boks sph. +/- 0,25 D i metall, forsterket med syntetisk plast, settet består av sph. +/- 0,50 D Refraksjonsutstyr, staver, pluss Balansestaver og minus frakryssylindere 0,5 D 10 D i trinn på en halv diopter, fra D i trinn på 1 D. Retinoskopistav /-Speil Sphere Balansestav - balanse med håndtak, belagt Sfære-balanse Retinoskopispeil, med håndtak, 45 belagt mm Sfære-balanse stav, sph. +/- 0, Retinoskopistav med glider (fra Trosseau), i en lett boks og +/- 0,50 D SIDE sph. i metall, +/- 0,12 forsterket D med syntetisk plast, settet består av staver, sph. +/-pluss 0,25 Dog minus fra 0,5 D 10 D i trinn på en Refraksjonsutstyr, halv sph. +/- diopter, 0,50 Balansestaver fra D DKryssylindere i trinn på 1 D. Vario kryssylinder Retinoskopistav /-Speil Sfære-balanse Balansestav Variomed kryssylinder håndtak, (fra belagt Reiner), med effektendringer +/ ,25 Retinoskopispeil, D og +/- 0,50 D, 45spesialbelagt mm sph. Sfære-balanse +/- 0,12 D SIDE Retinoskopistav stav, medsph. glider +/- (fra 0,25Trosseau), i en lett boks sph. iog metall, +/- +/- 0,50 0,25 forsterket DD med syntetisk plast, settet består av Refraksjonsutstyr, sph. staver, +/-pluss 0,50 Balansestaver Dog minus frakryssylindere 0,5 D 10 D i trinn på en Kryssylinder, halv diopter, med håndtak, fra 10 AR-belagt 20 D i trinn på 1 D. Balansestav Vario Retinoskopistav kryssylinder /-Speil Balansestav +/- 0,12 D Sfære-balanse /- Vario Retinoskopispeil, 0,25 med kryssylinder D håndtak, (fra 45 belagt Reiner), mm med effektendringer +/ /- Sfære-balanse 0,25 Retinoskopistav 0,50 D og D stav, sph. +/- 0, /- 0,50 med D, glider spesialbelagt (fra Trosseau), i en lett boks og sph. +/- +/- 0,50 0,12D D /- i metall, sph. 1,00 +/- 0,25 Dforsterket med syntetisk plast, settet består av 2 D staver, pluss og minus fra 0,5 D 10 D i trinn på en sph. halv +/- diopter, 0,50 fra D D i trinn på 1 D. Kryssylinder, Vario kryssylinder med håndtak, AR-belagt Balansestav Sfære-balanse /- Vario 0,12 med kryssylinder D håndtak, (fra belagt Reiner), med effektendringer +/ /- 0,25 0,25 D og D+/- 0,50 D, spesialbelagt Sfære-balanse sph. +/- 0,12 Dstav, sph. +/- 0, /- og sph. +/- 0,50 +/- 0,50 0,25 D DD /- sph. 1,00 +/- 0,50 D D Vario kryssylinder Kryssylinder, med håndtak, AR-belagt Vario kryssylinder Balansestav /- 0,12 D Vario +/- 0,25 kryssylinder D (fra Reiner), med effektendringer +/ ,25 Sfære-balanse +/- 0,50 D og D+/- 0,50 stav, D, sph. spesialbelagt +/- 0,25 og +/- 0,50 D PDF laget med uregistrert +/- 1,00 versjon D av pdffactory Pro Vario Kryssylinder, kryssylinder med håndtak, AR-belagt Vario +/- 0,12 kryssylinder D (fra Reiner), med effektendringer +/ ,25 +/- 0,25 D og D+/- 0,50 D, spesialbelagt /- 0,50 D /- 1,00 D Kryssylinder, med håndtak, AR - belagt Kryssylinder, med håndtak, AR-belagt /- 0,12 D /- 0,25 D /- 0,50 D PDF laget med uregistrert +/- 1,00 versjon D av pdffactory Pro 472 svalland as tlf PDF fax laget 222 med uregistrert versjon av pdffactory Pro

15 Stereopsis-tester SIDE Okkludere, Ort. - Pleoptikk Stereopsis-tester Stereopsis-tester Okkludere, Ort.-Pleoptikk Stereopsis-tester Lang stereotest I SIDE Lang stereotest II (ingen bilder tilgjengelig) Stereopsis-tester Okkludere, Ort.-Pleoptikk Stereotest TNO, en test som utelukker enhver simulering Stereopsis-tester av stereoskopisk syn. Egner seg til barn og voksne. Inkluderer tre testplansjer, en undertrykkelsestest, seks SIDE tester Lang stereotest for kvantitativ I testing Med Langrøde/grønne stereotest II briller (ingentil bilder TNO-test tilgjengelig) Stereopsis-tester Grønne-røde Okkludere, briller til Ort.-Pleoptikk TNO-test Stereopsis-tester Stereotest TNO, en test som utelukker enhver simulering Randot av stereoskopisk stereotest, syn. tester Egner medseg polarisert til barntilfeldig-punkt og voksne. til Lang barn Inkluderer stereotest og voksne, tre testplansjer, I inkludereren kvantitative undertrykkelsestest, tester, medseks pol.briller. tester Lang stereotest for kvantitativ II (ingen testing. bilder tilgjengelig) Med røde/grønne briller til TNO-test Grønne-røde briller til TNO-test Stereotest TNO, Fly med en test pol.briller som utelukker enhver simulering SIDE Stereotest av stereoskopisk Butterfly syn. Egner med pol.briller seg til barn og voksne Ekstrabriller Randot Inkluderer stereotest, tretil testplansjer, pol. testereotest med enpolarisert undertrykkelsestest, tilfeldig-punkt sekstil Stereopsis-tester barn testerog for voksne, Okkludere, kvantitativ inkluderer Ort.-Pleoptikk testing. kvantitative tester, med pol.briller. Med røde/grønne briller til TNO-test Stereopsis-tester Grønne-røde briller til TNO-test Okkluder Stereotest Lang stereotest Fly Imed pol.briller SIDE Okkluder Stereotest Randot Lang stereotest, med Butterfly ventilasjonshetter II (ingen tester med med bilder pol.briller polarisert tilgjengelig) og småtilfeldig-punkt sugekopper, til laget barn Ekstrabriller og av voksne, materiale til pol. inkluderer som stereotest ikkekvantitative irriterer huden. tester, med Stereopsis-tester Den pol.briller. super-elastisk Okkludere, Ort.-Pleoptikk og krever sjelden spesialtilpassing til Stereotest ansiktet. TNO, en test som utelukker enhver simulering Stereopsis-tester Okkluder, av stereoskopisk som over, syn. liten Egner modell, seg til3/pk barn og voksne OkkluderØyeskjerm, Stereotest Inkluderer Fly tre plast, testplansjer, med til høyre pol.briller en ogundertrykkelsestest, venstre øye seks Stereotest Lang tester stereotest for kvantitativ Butterfly I testing. med pol.briller Med Lang Ekstrabriller Okkluder røde/grønne stereotest medtil ventilasjonshetter pol. II briller (ingen stereotest bilder TNO-test tilgjengelig) og små sugekopper, Grønne-røde laget av materiale briller som til TNO-test ikke irriterer huden. Den er super-elastisk og krever sjelden spesialtilpassing til Stereotest ansiktet. TNO, en test som utelukker enhver simulering Okkluder Randot av Okkluder, stereoskopisk stereotest, som over, syn. tester liten Egner med modell, seg polarisert til3/pk barntilfeldig-punkt og voksne. til barn Inkluderer Øyeskjerm, og voksne, tre plast, testplansjer, inkluderer til høyre en og kvantitative undertrykkelsestest, venstre øye tester, medseks pol.briller. tester Okkluder for kvantitativ med ventilasjonshetter testing. og små sugekopper, Med laget røde/grønne av materiale briller som ikke til TNO-test irriterer huden Grønne-røde Den er super-elastisk briller til og TNO-test krever sjelden spesialtilpassing Stereotest til ansiktet. Fly med pol.briller Stereotest Okkluder, Butterfly som over, liten medmodell, pol.briller 3/pk Ekstrabriller Randot Øyeskjerm, stereotest, plast, til pol. til testereotest høyre med ogpolarisert venstre øye tilfeldig-punkt til barn og voksne, inkluderer kvantitative tester, med pol.briller. Okkluder Stereotest Fly med pol.briller Okkluder Stereotest med Butterfly ventilasjonshetter med pol.briller og små sugekopper, laget Ekstrabriller av materiale til pol. som stereotest ikke irriterer huden. Den er super-elastisk og krever sjelden spesialtilpassing PDF laget med uregistrert til ansiktet. versjon av pdffactory Pro Okkluder Okkluder, som over, liten modell, 3/pk OkkluderØyeskjerm, plast, til høyre og venstre øye Okkluder med ventilasjonshetter og små sugekopper, laget av materiale som ikke irriterer huden. PDF laget med uregistrert Denversjon super-elastisk av pdffactory og krever Prosjelden spesialtilpassing til ansiktet Okkluder, som over, liten modell, 3/pk Øyeskjerm, plast, til høyre og venstre øye svalland as tlf fax

16 SIDE Ort. - Pleoptikk, Prismer - PD - måling SIDE Ort.-Pleoptikk, Prismer PD-måling Prismestaver i plast Prismestaver Ort.-Pleoptikk, i Prismer plast PD-måling Prismestaver Prismestaver i plast i plast, komplett med skrin: Horisontal 1, 2, 4, 6, 5, 8, 6, 10, 8, 10, 12, 12, 14, 14, 16, 16, 18, 18, 20, 20, 25, 25, 30, 30, Prismestaver 35, 40 D og ekstra i plast, enkel komplett 30 D med skrin: SIDE Horisontal og ekstra enkel 1, 2, 45 4, 5, D 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 25, 30, 35, Vertikal 40 D1, 2, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 8, 8, 10, 10, 12, 12, 14, 14, 16, 16, 18, 18, 20, 20, D D Ort.-Pleoptikk, og ekstra Prismer enkel 45 PD-måling 30 D Prismestav, Vertikal 1, 2, horisontal 4, 5, 6, 8, 1 10, 40 12, D, 14, med 16, skrin 18, 20, 25 D SIDE Prismestaver og ekstra i plast enkel 30 D Prismestav, vertikal 1 25 D, med skrin Prismestav, horisontal 1 40 D, med skrin Ort.-Pleoptikk, Prismestaver Prismer i plast, PD-måling komplett med skrin: Prismestav, vertikal 1 25 D, med skrin Horisontal 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 25, 30, Prismestaver 35, 40 i plast D Enkeltprismer og ekstra enkel 45 D Vertikal Prismestaver 1, 2, i4, plast, 5, 6, komplett 8, 10, 12, med 14, 16, skrin: 18, 20, 25 D Enkeltprismer Enkeltprismer, Horisontal og ekstra enkel 1, 2, i30 4, plast, 5, D 6, avrundet 8, 10, 12, form. 14, 16, 18, 20, 25, 30, Komplett i skrin Prismestav, 35, 40 D horisontal 1 40 D, med skrin Enkeltprismer, 0,5, og ekstra 1, 2, 3, enkel 4, 5, i45 plast, 6, D7, 8, avrundet 9, 10, 12, form. 14, 16, 18, 20, 25, 30, Komplett 35, Prismestav, Vertikal 40, 45, 1, i 50 2, skrin vertikal 4, D5, og6, røde 1 8, 10, 25 linser D, 12, med 14, 16, skrin 18, 20, 25 D 0,5, og ekstra 1, 2, 3, enkel 4, 5, 30 6, D7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 D og røde linser Prismestav, horisontal 1 40 D, med skrin Enkeltprismer Prismestav, vertikal 1 25 D, med skrin Demonstrasjonseksempel Enkeltprismer, i plast, avrundet form. Demonstrasjonseksempel Komplett i skrin med Landolt-ring Enkeltprismer ,5, Demonstrasjonseksempel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, med 10, 12, ikke-lese/skrivekyndig 14, 16, 18, 20, 25, 30, E , Demonstrasjonseksempel 40, 45, 50 D og røde linser med Landolt-ring Enkeltprismer, Demonstrasjonseksempel i plast, avrundet med ikke-lese/skrivekyndig form. E Komplett i skrin Annet Demostrasjonseksempel 0,5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 D og røde linser Annet Demonstrasjonseksempel Bagolini-linser i håndlorgnett, akse 45 og Som 42770, akse 90 og Bagolini-linser Demonstrasjonseksempel i håndlorgnett, med akse Landolt-ring 45 og Som Demonstrasjonseksempel 42770, akse 90 og 180 med ikke-lese/skrivekyndig E Demonstrasjonseksempel Mørkerødt glass på håndtak Demonstrasjonseksempel med Landolt-ring Annet Mørkerødt Demonstrasjonseksempel glass på håndtak med ikke-lese/skrivekyndig E Bagolini-linser i håndlorgnett, akse 45 og 135 Annet Som 42770, akse 90 og 180 Annet Bagolini-linser i håndlorgnett, akse 45 og Mørkerødt glass på håndtak Som 42770, akse 90 og Mørkerødt glass på håndtak Maddox-kryss Maddox-kryss Maddox-kryss, lett metall, i seksjoner, med sentrallys 9V 0,35 A, vaskbar stjerneskala til 5 m og 1 m testavstand, bryter og støpsel-transformator 230 V PDF laget med uregistrert Somversjon over, 110 avv pdffactory Pro Ekstrapære til og SIDE Andre deler Speil-eksoftalmometer Speil-eksoftalmometer, iflg. Hertel Speil-eksoftalmometer, iflg. Naugle 474 svalland as tlf fax

17 43703 Som over, 110 V Ekstrapære til og SIDE Andre deler Speil-eksoftalmometer Maddox-kryss Andre deler Speil-eksoftalmometer Maddox-kryss, lett metall, i seksjoner, med sentrallys 9V 0,35 A, vaskbar stjerneskala til 5 m og 1 m testavstand, Speil-eksoftalmometer, bryter og støpsel-transformator iflg. Hertel 230 V Speil-eksoftalmometer, Som over, 110 V iflg. Naugle Maddox-kryss Ekstrapære til og SIDE Maddox-kryss, lett metall, i seksjoner, med sentrallys Nystagmus-briller Andre deler 9V 0,35 A, vaskbar stjerneskala til 5 m og 1 m Maddox-kryss testavstand, bryter og støpsel-transformator 230 V Speil-eksoftalmometer Nystagmus-briller Som over, 110 V iflg. Frenzel, batteridrevet Maddox-kryss, Ekstrapære Nystagmus-briller til lettiflg. metall, ogfrenzel, i seksjoner, 4V ACmed sentrallys V Speil-eksoftalmometer, Trafo 0,35 til A, Nystagmus-briller vaskbar stjerneskala iflg. Hertel til 5 m og 1 m SIDE testavstand, Speil-eksoftalmometer, Ekstra pære bryter 4V, kundepakket og støpsel-transformator iflg. Naugle 3 stk. 230 V Andre deler Som over, 110 V Ekstrapære til og Nystagmus-briller SIDE Speil-eksoftalmometer Nystagmus-briller Corneal Miller Andre deler Speil-eksoftalmometer, iflg. Hertel Speil-eksoftalmometer, Nystagmus-briller Corneal Miller for iflg. å fjerne Frenzel, iflg. rustringer, Naugle batteridrevet for behandling av Speil-eksoftalmometer Nystagmus-briller Herpes Simplex ogiflg. Pterygium Frenzel, Internum. 4V AC Med 2 fresere i Trafo rustfritt tilstål. Nystagmus-briller Bryter til høyre- og venstre rotasjon og Ekstra Speil-eksoftalmometer, innebygget pærelikeretter. 4V, kundepakket Batteridrevet iflg. Hertel 3 stk. med 1,5V tørrbatteri Nystagmus-briller Speil-eksoftalmometer, Et sett med freseverktøy iflg. (2 stk) Naugle i rustfritt stål Ekstrasett med freseverktøy i rustfritt stål (2 stk) Nystagmus-briller iflg. Frenzel, batteridrevet Corneal Miller Nystagmus-briller iflg. Frenzel, 4V AC Nystagmus-briller Trafo til Nystagmus-briller Nålehullsbriller Corneal Ekstra pære Miller 4V, for kundepakket å fjerne rustringer, 3 stk. for behandling av Herpes Nystagmus-briller Simplex ogiflg. Pterygium Frenzel, Internum. batteridrevet Med 2 fresere i Nålehullsbriller rustfritt Nystagmus-briller stål. Bryter med iflg. til justerbar høyre- Frenzel, og PD. 4V venstre Plastskjoldet AC rotasjon og desinfiseres innebygget Trafo til Nystagmus-briller likeretter. med alkohol. Batteridrevet En ekstremed lett1,5v nålehullsbrille tørrbatteri. Corneal Miller Corneal Miller som Et Ekstra sett er med pære enkel freseverktøy 4V, å justere. kundepakket (2 stk) 3 stk. i rustfritt stål Ekstrasett med freseverktøy i rustfritt stål (2 stk) Corneal Miller for å fjerne rustringer, for behandling av Herpes Simplex og Pterygium Internum. Med 2 fresere i Corneal Miller rustfritt stål. Bryter til høyre- og venstre rotasjon og Nålehullsbriller innebygget likeretter. Batteridrevet med 1,5V tørrbatteri Corneal Et sett med Miller freseverktøy for å fjerne (2rustringer, stk) i rustfritt for stål behandling av Nålehullsbriller Ekstrasett Herpes Simplex med freseverktøy med og Pterygium justerbar i rustfritt PD. Internum. Plastskjoldet stål Med (2 stk) 2 fresere i desinfiseres rustfritt stål. med Bryter alkohol. til høyre- En ekstrem og venstre lettrotasjon nålehullsbrille og som innebygget er enkel likeretter. å justere. Batteridrevet med 1,5V tørrbatteri. Et sett med freseverktøy (2 stk) i rustfritt stål Ekstrasett med freseverktøy i rustfritt stål (2 stk) PDF laget med Nålehullsbriller uregistrert versjon av pdffactory Pro Nålehulls-briller Nålehullsbriller med justerbar PD. Plastskjoldet desinfiseres med alkohol. En ekstrem lett nålehullsbrille Nålehullsbriller som er enkel å justere Nålehullsbriller med justerbar PD. Plastskjoldet desinfiseres med alkohol. sprit En ekstrem lett nålehullsbrille som er enkel å justere Schiøtz tonometer Schiötz tonometer Schiötz tonometer, offisielt kalibrert, med fotplate, PDF laget med uregistrert plungerstempel versjon av pdffactory og holder, peker Pro og skala, 5,5, 7,5 og 10 gr vekt, komplett med kalibreringsplate. Alt belagt med rustfritt kromstål svalland as tlf fax

18 2 2 Andre deler SIDE Spaltelampe - feltlinser Andre deler Spaltelampe En rekke kontakt- feltlinser og ikke-kontakt linser til diagnosearbeid, laser- og kirurgiske behandlinger. SIDE Vi er distributør for de mest relevante linseprodusentene. En rekke kontakt- og ikke-kontakt linser til diagnosearbeid, laser- og kirurgiske behandlinger. Andre deler Vi er distributør for de mest relevante linseprodusentene. Spaltelampe feltlinser Okularinstrumenter Okularinstrumenter En rekke kontakt- og ikke-kontakt linser til diagnosearbeid, laser- og kirurgiske behandlinger. Diametrene Vi er distributør som for er oppgitt de mest nedenfor relevante er linseprodusentene. kontaktdiametre til de okulare instrumentlinsene. de okulare instrumentlinsene Okularinstrumenter OG3MA tre speil kontaktlinse 18 mm OMRA-WF Mainster 16 mm Diametrene som er oppgitt nedenfor er kontaktdiametre til de okulare OAYA Abraham capsulotomy 18 mm instrumentlinsene OG3M tre speil kontaktlinser 18 mm OG3MA tre speil kontaktlinse 18 mm OMRA-WF Mainster 16 mm Volk OAYA Abraham capsulotomy 18 mm OG3M tre speil kontaktlinser 18 mm Volk 20 D Perma View-linser som kan autoklaves Volk 28 D Perma View-linser som kan autoklaves Volk Volk Superfield NC Volk Volk 78 D linse 31 mm Volk 90 D linse 21,5 mm V3MIR Volk 20tre D Perma speil kontaktlinse View-linser som kan autoklaves Volk 28 D Perma View-linser som kan autoklaves For mer informasjon Volk Superfield om instrumenter NC fra Volk og Ocular ta kontakt Volk 78 D linse 31 mm Volk 90 D linse 21,5 mm V3MIR tre speil kontaktlinse For mer informasjon om instrumenter fra Volk og Ocular ta kontakt svalland as tlf fax

VARILUX FITTING GUIDE VELLYKKET TILPASNING AV VARILUX BRILLEGLASS

VARILUX FITTING GUIDE VELLYKKET TILPASNING AV VARILUX BRILLEGLASS VARILUX FITTING GUIDE VELLYKKET TILPASNING AV VARILUX BRILLEGLASS VELKOMMEN Det er med glede vi presentere denne håndboken som skisserer grunnleggende regler for vellykket tilpasning av progressive brilleglass.

Detaljer

Lupelamper for svaksynte

Lupelamper for svaksynte Lupelamper for svaksynte Forstørrelse er en åpenbar kompensasjonsstrategi for svaksynthet «Svaksynthet» er et medisinsk begrep definert som kronisk invalidiserende synsnedsettelse som ikke kan korrigeres

Detaljer

Lupelamper til skjønnhetspleie og fotterapi

Lupelamper til skjønnhetspleie og fotterapi Lupelamper til skjønnhetspleie og fotterapi Forstørrelse er et viktig verktøy for hudpleiere og kosmetologer Kosmetologi er studiet og utførelsen av skjønnhetsbehandling. Kosmetisk behandling omfatter

Detaljer

Leica DM750 M Bruksanvisning

Leica DM750 M Bruksanvisning Leica DM750 M Bruksanvisning Innholdsfortegnelse Montering av Leica DM750 M 7 Montering av den innfallende lysaksen 8 Montering av visningsrør 9 Leica EZ visningsrør med integrerte okularer 10 Leica standardrør

Detaljer

Oppgave 1.1 Kjør rett fram Programmere roboten til å kjøre rett fram ved å bruke begge motorer. Deretter rygge tilbake.

Oppgave 1.1 Kjør rett fram Programmere roboten til å kjøre rett fram ved å bruke begge motorer. Deretter rygge tilbake. Lego Mindstorms EV3 Del 1 Generell programmering med blokker for å kjøre rett fram og svinge, samt bruk av løkker for å gjenta en bevegelse. Roboten skal være satt opp med standardoppsett. Oppgave 1.1

Detaljer

DUSJ. PORSGRUND SHOWERAMA Kvalitetsdusjer med markedets mest gjennomtenkte løsninger og tilleggsfunksjoner.

DUSJ. PORSGRUND SHOWERAMA Kvalitetsdusjer med markedets mest gjennomtenkte løsninger og tilleggsfunksjoner. DUSJ DUSJ En dusj fra Porsgrund Bad er et møbel og en investering som skal være til nytte og glede i mange år. Den skal holde seg like funksjonell og flott i lang tid. Den skal være lett å holde ren, ha

Detaljer

Leica DM750 P Bruksanvisning

Leica DM750 P Bruksanvisning Leica DM750 P Bruksanvisning Kapitteloversikt Sikkerhetsforskrifter 4 Leica DM750 P 15 Klar! 18 Ferdig! 25 Gå! 36 Vedlikehold av mikroskopet 38 Størrelser 42 Bruksanvisning for Leica DM 750P 2 Innhold

Detaljer

LIGHTNING ET PROGRAM FOR SKJERMFORSTØRRING BRUKERVEILEDNING. Bojo as Akersbakken 12, N-0172 Oslo Utgave 1206 Bojo as 2006

LIGHTNING ET PROGRAM FOR SKJERMFORSTØRRING BRUKERVEILEDNING. Bojo as Akersbakken 12, N-0172 Oslo Utgave 1206 Bojo as 2006 LIGHTNING ET PROGRAM FOR SKJERMFORSTØRRING BRUKERVEILEDNING Bojo as Akersbakken 12, N-0172 Oslo Utgave 1206 Bojo as 2006 23 32 75 00 23 32 75 01 post@bojo.no http://www.bojo.no Innhold Innhold...2 1. Om

Detaljer

KJØPEHJELP PAX & KOMPLEMENT. Garderobesystem SIKKERHET MONTERING

KJØPEHJELP PAX & KOMPLEMENT. Garderobesystem SIKKERHET MONTERING KJØPEHJELP PAX & KOMPLEMENT Garderobesystem SIKKERHET Må festes til veggen. Ulike veggmaterialer krever forskjellige typer festemidler. Bruk festemidler som er beregnet på veggene i hjemmet ditt (ikke

Detaljer

Bruksanvisning. Modell F065EXL SCOOP båre Best.nr.: F065EXL NORGE SVERIGE FINLAND DANMARK ISLAND - ESTLAND

Bruksanvisning. Modell F065EXL SCOOP båre Best.nr.: F065EXL NORGE SVERIGE FINLAND DANMARK ISLAND - ESTLAND Modell F065EXL SCOOP båre Best.nr.: F065EXL Ferno Norden as Postboks 105, N-3191 Horten, Norway Tel. Int.: +47 33 03 45 00 Fax. Int.: + 47 33 03 45 10 E-mail: fno@fernonorden.com Org. nr. 924 45 00 88

Detaljer

ReadEasy Move Battery Brukermanual for Control og Touch versjoner. v4.5x

ReadEasy Move Battery Brukermanual for Control og Touch versjoner. v4.5x ReadEasy Move Battery Brukermanual for Control og Touch versjoner. v4.5x Innholdsfortegnelse VisionAid International Innholdsfortegnelse... 1 Pakkens innhold:... 4 Tilkoblinger... 4 Tilkobling av betjeningspanelet

Detaljer

Kjære kunde... A.S. NOGUSRA AS NOGUSRA. Vi ønsker deg lykke til med vår katalog! Med vennlig hilsen

Kjære kunde... A.S. NOGUSRA AS NOGUSRA. Vi ønsker deg lykke til med vår katalog! Med vennlig hilsen A.S. NOGUSRA Kjære kunde... A/S Nogusra, ( Norsk Gull og Sølvraffineri ) ble etablert i 1936 og er i dag ledende på det norske markedet som leverandør av sølv- og gullråvarer og totalleverandør av verktøy,

Detaljer

Polykarbonat Polykarbonat er det mest vanlige materialet å lage linser til vernebriller av. Produseres i mange farger og er svært slagkraftig.

Polykarbonat Polykarbonat er det mest vanlige materialet å lage linser til vernebriller av. Produseres i mange farger og er svært slagkraftig. Risikoanalyse I mange arbeidsmiljøer er det en rekke situasjoner som kan oppstå hvor det er fare for skade på øyet. Det kan være fare for ulike typer påvirkning og stråling. Der hvor det ikke er mulig

Detaljer

PORSGRUND Baderomskolleksjon

PORSGRUND Baderomskolleksjon 2013 PORSGRUND Baderomskolleksjon Porsgrund Bad AS arbeider kontinuerlig med produktutvikling. Vi reserverer oss derfor mot endringer som har skjedd etter at katalogen gikk i trykk, fargeavvikelser som

Detaljer

DYPDYKK MED LEXOW! MANGE OG HØYE KRAV TIL VERNEBRILLER KUNNSKAP OG KOMPETANSE. Moderne vernebriller er avanserte og funksjonelle

DYPDYKK MED LEXOW! MANGE OG HØYE KRAV TIL VERNEBRILLER KUNNSKAP OG KOMPETANSE. Moderne vernebriller er avanserte og funksjonelle ØYE- OG ANSIKTSVERN Produktsjefen uttaler seg: «Øyet er kanskje vårt viktigste, men også mest sårbare sanseorgan. Når ulykker inntreffer på jobben er det som oftest øynene det går ut over, foruten fingrene.

Detaljer

Mark Bric Hoved Katalog. Messe og utstillingssystemer

Mark Bric Hoved Katalog. Messe og utstillingssystemer Mark Bric Hoved Katalog Messe og utstillingssystemer Desember 2008 Mark Bric produkt sortiment BannerUp Kassetter Fotopanel System EXHIBIT SIDE 4 Nyhet SIDE 17 Banner Stands Fotobanner Lister SIDE 8 Nyhet

Detaljer

SILENTIA SKJERMSYSTEM. Det ledende alternativet for optimal hygiene og pasientintegritet

SILENTIA SKJERMSYSTEM. Det ledende alternativet for optimal hygiene og pasientintegritet SILENTIA SKJERMSYSTEM Det ledende alternativet for optimal hygiene og pasientintegritet EasyReturn Vi satte standarden i 1990. Siden da har vi levert 100 000 skjermer verden over. Silentia tilbyr en komplett

Detaljer

OPTIKK. side. side. side. side. Optikk. side FYSIKK

OPTIKK. side. side. side. side. Optikk. side FYSIKK OPTIKK 97 side 98 side 100 side 102 side 104 Optikk side 106 98 OPTIKK LASERE Laser 1 mw Solid danskprodusert skolelaser. Sender ut laserlys med bølgelengde 632,8 nm. Liten spredning på strålen som har

Detaljer

VERDENSNYHET EN STJERNE ER FØDT. Mobilitet uten grenser. Mobile støttehåndtak. w w w.hml.no

VERDENSNYHET EN STJERNE ER FØDT. Mobilitet uten grenser. Mobile støttehåndtak. w w w.hml.no Mobilitet uten grenser. Mobile støttehåndtak. VERDENSNYHET Verdens første støttehåndtak som kontinuerlig overvåker vakuumstyrken og sin egen festekraft. EN STJERNE ER FØDT Det nye QuattroPower støttesystemet

Detaljer

Systemtilbehør Produktkatalog

Systemtilbehør Produktkatalog Systemtilbehør Produktkatalog UTSTYR FOR OPTIMAL ARBEIDSFLYT MED STERILT GODS For å sikre best mulig rutiner for infeksjonskontroll, høy effektivitet og en ergonomisk arbeidsplass, må hele sirkulasjonen

Detaljer

Skaper løsninger MONTERINGSVEILEDNING GARDEROBEINNREDNINGER

Skaper løsninger MONTERINGSVEILEDNING GARDEROBEINNREDNINGER Skaper løsninger MONTERINGSVEILEDNING GRDEROBEINNREDNINGER 14655-2 - 4000 NØDVENDIG VERKTØY FOR MONTERING: Vinkel, vater, meter, skrutrekker, blyant og evt. bor. NB! Du finner også filmer på www.langlo.no

Detaljer

Lys, luper og beskyttelsesbriller

Lys, luper og beskyttelsesbriller Lys, luper og beskyttelsesbriller Scan QRkoden og last ned kapitlet til din mobil/ nettbrett Trueshade Teknikk Still inn ønsket intensitet med dimmerhjulet. Senk intensiteten for verdi, mikro- og makro-morfologi.

Detaljer

Gynekologi, urologi og proktologi Det perfekte utstyret som tilfredstiller alle behov. Når kvalitet teller. svas svalland as

Gynekologi, urologi og proktologi Det perfekte utstyret som tilfredstiller alle behov. Når kvalitet teller. svas svalland as Gynekologi, urologi og proktologi Det perfekte utstyret som tilfredstiller alle behov Når kvalitet teller svas svalland as medi-matic Serie 115 Gynekologi, Urologi og Proktologi Flere funksjoner og mer

Detaljer

Leica DM750 Bruksanvisning

Leica DM750 Bruksanvisning Leica DM750 Bruksanvisning Kapitteloversikt Sikkerhetsforskrifter 4 Leica DM750 15 Klar! 18 Ferdig! 28 Gå! 42 Vedlikehold av mikroskopet 44 Størrelser 47 Bruksanvisning for Leica DM750 2 Innhold Sikkerhetsforskrifter

Detaljer

TECEdrainline dusjrenner

TECEdrainline dusjrenner TECEdrainline dusjrenner Innhold TECEdrainline glass Side 4 7 TECEdrainline plate Side 8 9 TECEdrainline rustfritt stål Side 10 13 TECEdrainline installasjonsmuligheter Side 14 TECEdrainline renhold og

Detaljer

EUROPEISKE STANDARDER Personlig øyebeskyttelse. Risikoanalyse. Linsemerking. Merking av ramme

EUROPEISKE STANDARDER Personlig øyebeskyttelse. Risikoanalyse. Linsemerking. Merking av ramme Risikoanalyse I mange arbeidsmiljøer er det en rekke situasjoner som kan oppstå hvor det er fare for skade på øyet. Det kan være fare for ulike typer påvirkning og stråling. Der hvor det ikke er mulig

Detaljer

Lys, luper og beskyttelsesbriller

Lys, luper og beskyttelsesbriller Lys, luper og beskyttelsesbriller SkyLight LED Curing Light Standard Curing Lens Standard herdelinser med ekstra UV beskyttelse. Den orange kanten er opphøyet for å unngå at lyset skal gå ut på sidene,

Detaljer

Håndholdt lyskaster. Gummikledd. Halogen innsats. Diameter: 15 cm Spenning: 12V Lysstyrke: 100W. Art.nr. Pris 08015 649,00. Oppladbar håndlykt

Håndholdt lyskaster. Gummikledd. Halogen innsats. Diameter: 15 cm Spenning: 12V Lysstyrke: 100W. Art.nr. Pris 08015 649,00. Oppladbar håndlykt 2009 3.1 Støvsuger oppladbar 12V - wet&dry Perfekt for båten. Både til tørt og vått. 3,5 liters tank. 12 volt oppladbart batteri - både fra 12V og 220V Tilbehør: Praktisk bære-rem Våt/tørt munnstykke,

Detaljer

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning Baby Treng reiseseng Bruksanvisning Les denne bruksanvisningen nøye før bruk. Advarsel: Dersom du ikke følger instruksjonene i bruksanvisningen, kan det føre til skader og mulig kvelning. Bruk aldri ekstra

Detaljer

Se muligheter med optikk

Se muligheter med optikk Se muligheter med optikk Bjørn Øien Huseby kompetansesenter STATPED SKRIFTSERIE NR 88 Se muligheter med optikk Bjørn Øien STATPED SKRIFTSERIE NR 88 Huseby kompetansesenter, Oslo 2010 ISSN 1503-271X ISBN

Detaljer