UT32MH70U UT32MH70E UT37MX70U UT37MX70E UT42MX70U UT42MX70E

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "UT32MH70U UT32MH70E UT37MX70U UT37MX70E UT42MX70U UT42MX70E"

Transkript

1 USER S MANUAL Colour LCD Monitor Model Name UT32MH70U UT32MH70E UT37MX70U UT37MX70E UT42MX70U UT42MX70E USER S MANUAL MANUEL UTILISATEUR BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL DEL USUARIO MANUALE D USO BRUKSANVISNING BRUKERHÅNDBOK KÄYTTÖOPAS BRUGERVEJLEDNING GEBRUIKSAANWIJZING UŽIVATELSKÁ P ÍRU KA PODR CZNIK U YTKOWNIKA FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV Model UT32MH70U is depicted. READ THE ENCLOSED INSTRUCTIONS CAREFULLY. KEEP THIS USER S MANUAL FOR FUTURE REFERENCE. Record the serial number of your monitor for future reference. SERIAL NO. This serial number is located on the back of the monitor. Ver. 1

2 NORSK BRUKERHÅNDBOK Takk for at du kjøpte denne Hitachi LCD-skjermen. Vennligst les denne brukerhåndboken nøye før du bruker apparatet. For å sikre korrekt betjening, vennligst les og følg ALLE instruksjonene, særlig VIKTIGE SIKKERHETS- INSTRUKSER og FORHOLDSREGLER FOR SIKKERHET. Vennligst ta vare på denne brukerhåndboken for fremtidig bruk. Ver. 1

3 INNHOLDSFORTEGNELSE VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSER...1 INNLEDNING...2 Om denne håndboken... 2 Varemerke-anerkjennelse... 2 Software... 2 Informasjon som angår land i EU... 2 Funksjoner... 2 FORHOLDSREGLER FOR SIKKERHET...3 Forklaring av symbolene... 3 Rengjøring og vedlikehold... 7 Installasjon av hovedenhet... 8 Tiltak for å forhindre at apparatet velter... 8 OM LCD PANELET...9 Vanlige fenomener på LCD-panelet... 9 MEDFØLGENDE TILBEHØR (inkludert ekstrautstyr)...10 NAVN PÅ DELER...11 Hovedenhet Fjernkontroll FORBEREDELSE...13 Sette batteriene i fjernkontrollen Betjening av fjernkontrollen Forsiktig når du fl ytter på hovedapparatet TILKOPLING Kople strømkabelen til bakpanelet Kople til eksternt utstyr (hvis aktuelt) til apparatet Kople til utstyr med HDMI- eller DVIutgangskontakt Kople til utstyr med videoutgangskontakt Tilkopling til PC Sett på beskyttelsen, fest med klemmer og monter kontaktdekselet Kople nettpluggen til veggstikkontakten GRUNNLEGGENDE BETJENING...18 Strøm På/Av Volum opp/ned Dempe Inngangsvalg for HDMI og RGB Inngangssignalskjermbildet BETJENING FOR OPPSETT...21 Hvordan bruke On-Screen-display (OSD)-systemet Velg språk Hovedmenyliste Se bilder fra HDMI/Kompositt-inngang Stille inn bildejustering Redusere støy Gjøre det bevegelige bildet jevnt Avansert innstilling Vise bilder fra en PC Stille inn bildejustering Avansert innstilling FUNKSJON...30 Veksling mellom formater HDMI/Kompositt-signalinngang Bildestørrelse Posisjonsjustering RBG-signalinngang Bildestørrelse Strømsparingsmodus Når HDMI/Kompositt-inngang er valgt Når RGB-inngang er valgt FEILSØKING...33 Når følgende meldinger vises på skjermen Symptom og sjekkliste PRODUKTSPESIFIKASJONER...36 Signalinngang Anbefalt signalliste VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSER Vennligst les disse instruksjonene nøye. Vennligst ta vare på disse instruksjonene for fremtidig bruk. Legg merke til alle advarsler og forholdsregler for å unngå potensielle farer. Følg alle instruksjoner. Feil bruk kan forårsake personskader og/eller betydelige skader på apparatet og kan resultere i kortere levetid for apparatet. Ikke dekk til ventilasjonsåpningene. Installer apparatet i samsvar med produsentens anvisninger. Hvis problemer skulle oppstå under installasjonen eller mens du bruker dette apparatet, les FEILSØKING ( 33 ~ 35 ) for å fastslå symptomene før du kontakter teknisk support eller servicetekniker. Hvis alvorlige problemer skulle oppstå (så som røykutvikling eller unormal lukt fra apparatet), trekk ut strømkabelen og ta straks kontakt med din forhandler. 1

4 INNLEDNING Takk for at du kjøpte denne Hitachi LCD-skjermen. Vi håper at du kommer til å ha stor glede av dette apparatets utmerkede ytelse. Denne LCD-skjermen er konstruert i henhold til internasjonale standarder. Men den kan forårsake personskader eller skader på gjenstander hvis den ikke blir brukt på riktig måte. For å unngå potensielle farer og få maksimal ytelse av skjermen, vennligst følg de påfølgende instruksjonene når du installerer, bruker og rengjør den. Vennligst ta godt vare på denne brukerhåndboken for fremtidig bruk, og skriv ned serienummeret i rubrikken på permen foran. NORSK Om denne håndboken Informasjonen i denne håndboken kan endres uten varsel. Denne håndboken er omhyggelig utarbeidet. Hvis du har kommentarer eller spørsmål i forbindelse med denne håndboken, vennligst ta kontakt med din forhandler eller med vårt kundeservicesenter. Før du tar i bruk dette apparatet, vennligst gjør deg kjent med de nødvendige kravene, så som hardware- og softwarespesifikasjoner og begrensninger. Vi fraskriver oss ethvert ansvar og erstatningsansvar for tap, personskader eller skader på ting som måtte følge på grunn av feil bruk. Reproduksjon, kopiering, bruk, forandring og/eller videreformidling av denne håndboken helt eller delvis, uten skriftlig forhåndstillatelse, er forbudt. Alle produkt- og firmanavn som er brukt i denne håndboken er varemerker eller registrerte varemerker som eies av sine respektive eiere. Varemerke-anerkjennelse VGA og XGA er varemerker som eies av International Business Machines Corporation. VESA er et registrert varemerke som eies av Video Electronics Standard Association. HDMI, HDMI-logoen og High-Defi nition Multimedia Interface er varemerker eller registrerte varemerker som eies av HDMI Licensing LLC. Disse varemerkene er blitt tatt fullt ut hensyn til selv om ingen spesielle merknader er gjort angående firma eller produktvaremerke. Software Det er forbudt ved lov å forandre, dekompilere, ta fra hverandre, dekode, eller på annen måte foreta omvendt utvikling på softwaren som er installert i dette apparatet. Informasjon som angår land i EU Dersom produktet eller emballasjen er merket med dette symbolet, bør ditt elektriske eller elektroniske utstyr kasseres atskilt fra ditt husholdningsavfall når det er utslitt. I Norge fi nnes det egne innsamlingssystemer for resirkulering. Vennligst ta kontakt med lokale myndigheter eller forhandleren hvor du kjøpte produktet for mer informasjon. Funksjoner Ultra-slim-line LCD-skjerm. LCD-skjerm med stor skjerm og høy defi nisjon. Nyt godt av skjerm med høy oppløsning. (32 tommers modell: 1366 (H) x 768 (V) piksler, modellen med annen størrelse: 1920 (H) x 1080 (V) piksler) Forbedret digital signalbehandling. Høykvalitetslyd med dypere, fyldigere og mer dynamiske basstoner. Kompatibel med digital inngangsenhet med HDMI-terminal. Ha glede av skarpe bilder fra din PC med den store LCD-skjermen med høy definisjon. Brukervennlig On-Screen Display-system som betjenes med fjernkontroll. Lavere strømforbruk med strømsparingsfunksjonen. 2

5 FORHOLDSREGLER FOR SIKKERHET For din egen sikkerhets skyld må du lese følgende sikkerhetsregler nøye før du bruker apparatet. Feil bruk kan medføre alvorlige personskader og/eller skade på din eiendom eller apparatet. Forklaring av symbolene Nedenfor fi nner du symbolene som er blitt brukt i denne håndboken og som er festet på selve apparatet. Vennligst sørg for at du forstår symbolenes betydning før du leser instruksjonene i dette avsnittet. ADVARSEL FORSIKTIG Overhold alltid instruksjonene. Det er fare for alvorlige eller livstruende skader for brukeren. Ikke ignorer denne anvisningen. Det er fare for personskader eller/og skader på gjenstander. Andre symboler Trekanten med illustrasjon er for å varsle brukeren om at det er fare for brann, eksplosjon eller høy temperatur hvis apparatet ikke blir brukt på riktig måte. Illustrasjonene inne i trekanten klargjør innholdet i detalj. (Tegningen til venstre er et eksempel.) Sirkelen med skrålinje samt illustrasjon betyr at denne handling er forbudt når man bruker apparatet (symbolet til venstre indikerer at demontering ikke er tillatt). Illustrasjonene innenfor symbolet klargjør innholdet i detalj. Innholdet er klart indikert i eller nær en illustrasjon (symbolet til venstre indikerer at nettpluggen skal trekkes ut av stikkontakten). 3

6 FORHOLDSREGLER FOR SIKKERHET (fortsettelse) ADVARSEL Det er fare for brann, elektrisk støt eller alvorlig skade. NORSK Trekk ut strømkabelen med en gang om alvorlige problemer inntreffer. Eksempler på alvorlige problemer: Røyk, unormal lukt eller støy kommer ut av apparatet. Intet bilde, ingen lyd eller forvrengt bilde på skjermen. Fremmedlegemer (som vann, metaller osv.) er kommet inn i apparatet. La være å bruke apparatet under disse omstendighetene. Trekk ut strømkabelen og ta straks kontakt med din forhandler. For din egen sikkerhets skyld, prøv aldri å reparere apparatet selv. Trekk ut pluggen fra stikkontakten. Ikke la væske eller fremmedlegemer (f. eks. metaller eller brennbare stoffer) trenge inn i apparatet. Hvis dette skjer, trekk ut strømkabelen og ta straks kontakt med din forhandler. Vær spesielt oppmerksom når små barn er i nærheten av apparatet. Ikke fjern dekslet eller modifiser apparatet. Apparatet inneholder høyspenningskomponenter. Å fjerne deksler kan føre til at du blir utsatt for høyspenning, elektrisk støt eller andre farer. Tilkall forhandleren for å utføre ettersyn så som kontroll, justeringer eller reparasjoner. Ikke demonter apparatet. Installer apparatet på et egnet sted der ingen blir utsatt for fare eller skade. Hvis noen støter mot kantene på apparatet kan det oppstå personskade. Ikke legg noe oppå apparatet. Gjenstander som: Væskebeholdere (blomstervase, akvarium, blomsterpotte, kosmetikk eller medikamenter i flytende form). Hvis vann eller annen væske skulle søles på apparatet kan det kortslutte og resultere i brann eller elektrisk støt. Hvis dette skjer, trekk ut strømkabelen og ta straks kontakt med din forhandler. Ikke sett noe tungt oppå apparatet. Ikke klatre eller heng på apparatet. Ikke la kjæledyr komme seg opp på apparatet. Installer aldri enheten på uegnede steder. Dette kan føre til funksjonssvikt eller i verste fall fare for elektrisk støt. Skjermen må aldri plasseres eller brukes på steder med høy fuktighet, slik som på bad eller dusjrom, i nærheten av vinduer, eller utendørs med fare for regn, snø eller andre værforhold. Apparatet må heller aldri plasseres på steder hvor det kan komme i kontakt med damp fra varme kilder o.l. 4

7 FORHOLDSREGLER FOR SIKKERHET (fortsettelse) ADVARSEL Det er fare for brann, elektrisk støt eller alvorlig skade. Trekk ut nettpluggen i tordenvær. For å redusere faren for elektrisk støt skal du ikke røre apparatet i tordenvær. Trekk ut pluggen fra stikkontakten. Ikke gjør noe som kan skade strømkabelen. Du må ikke skade, modifisere, vri, bøye med makt, opphete eller dra unødvendig hardt i strømkabelen. Sett ikke tunge gjenstander (heller ikke selve apparatet) oppå strømkabelen. Hvis strømkabelen skulle bli skadd, kontakt din forhandler for reparasjon eller utskifting. Bruk bare strømspenning som passer til apparatet. For å unngå brannfare eller fare for støt, bruk dette apparatet bare med den strømspenningen som apparatet er merket med. Pass på at du ikke slipper apparatet i gulvet og at du ikke utsetter det for støt eller slag. Vær ekstra forsiktig når du flytter apparatet. Det er ikke noe beskyttelsesglass på overflaten av LCD-panelet. Derfor må du ikke trykke med fingrene eller hånden på panelets overflate. Sørg også for at ingen gjenstander støter mot apparatet. Dette kan skade LCD-cellene eller overflaten på panelet og kan føre til feilfunksjoner eller personlig skade. Hvis du skulle miste apparatet i gulvet eller hvis kabinettet skulle bli ødelagt, trekk ut strømkabelen og ta straks kontakt med din forhandler. Fortsatt bruk av apparatet under disse omstendigheter kan forårsake brann eller elektrisk støt. Tørk støv og rens for metaller på eller omkring støpslets kontaktpinner regelmessig. Fortsatt bruk av apparatet under disse omstendigheter kan forårsake brann eller elektrisk støt. Trekk alltid strømkabelen ut og deretter rens kontaktpinnene med en tørr klut. Ikke plasser apparatet på et ustabilt underlag. Eksempler på ustabile underlag: Skrånende underlag eller ustødig rack, bord, stativ eller tralle. Hvis apparatet skulle falle ned kan det forårsake personskader. 5

8 FORHOLDSREGLER FOR SIKKERHET (fortsettelse) Installer aldri enheten på støvete steder. Dette kan forårsake funksjonssvikt. FORSIKTIG NORSK Ikke dekk til eller blokker noen av ventilasjonsåpningene på dette apparatet. Enheten vil da overopphetes, noe som kan forårsake brann eller skader på apparatet og redusere dets levetid. Installer apparatet i henhold til anvisningene i denne brukerhåndboken. Ikke plasser apparatet med ventilasjonen nedover. Ikke plasser apparatet på et gulvteppe eller på sengeklær. Ikke dekk til apparatet med en bordduk e.l. Pass på at jordingskabelen er riktig installert. Særlig når du bruker strømkabeladapter må du sørge for å kople jordingskabelen til jordklemmen. Feil tilkopling kan forårsake brann eller elektrisk støt. For din egen sikkerhet, pass på at du alltid trekker ut strømkabelen før du tilkopler eller frakopler jordingskabelen. Kople til jordingskabelen. Følg anvisningene i denne håndboken for å forhindre at apparatet velter. Hvis apparatet skulle velte, er det fare for personskader eller i verste fall tap av menneskeliv. I tillegg vil apparatet få store skader. Installer aldri enheten nær medisinsk utstyr. For å forhindre funksjonssvikt på medisinsk utstyr, ikke bruk medisinsk utstyr og dette apparatet i samme rom. Ikke plasser et fjernsyn med katodestrålerør i nærheten av høyttalerne til LCD-skjermen. Dette kan føre til delvis misfarging eller uskarpt bilde på fjernsynet med katodestrålerør. Vennligst plasser det unna apparatets høyttalere. Kople fra alle utvendige forbindelseskabler og demonter det du har montert for å forhindre at apparatet velter før du flytter det. Ellers kan det oppstå brann, elektrisk støt eller personskade. Koble til nettpluggen forsvarlig. Feil tilkopling vil føre til overoppheting, noe som kan forårsake brann. Rør ikke støpselets kontaktpinner mens du setter det inn i veggstikkontakten. Det kan føre til elektrisk støt. Hvis støpslet ikke passer til veggstikkontakten, kontakt din forhandler for utskifting. Rør ikke strømkabelen med våte hender. Det kan føre til elektrisk støt. Ikke dra i selve kabelen når du trekker ut strømkabelen. Dette kan ødelegge kabelen og forårsake brann eller elektrisk støt. Hold i pluggen når du trekker den ut. Trekk ut strømkabelen hvis apparatet ikke skal brukes over lengre tid. Håndter batteriene på forsvarlig måte. Feilaktig eller unøyaktig bruk av batteriene kan føre til korrosjon eller batterilekkasje, noe som kan forårsake brann, personskade eller skade på gjenstander. Bruk bare den type batterier som er angitt i denne håndboken. Ikke skift ut batterier med brukte batterier. Når du legger inn batteriene, pass på at polene (+ og -) er riktig rettet i batteriholderen. Ikke kast brukte batterier som husholdningsavfall. Kasser dem i samsvar med de lokale forskrifter. 6

9 FORHOLDSREGLER FOR SIKKERHET (fortsettelse) FORSIKTIG Ikke installer apparatet i miljøer med høy temperatur. Dette kan ødelegge kabinettet eller deler av apparatet. Ikke installer apparatet i nærheten av varmekilder som radiator, varmerist, ovn eller andre apparater som produserer varme. Ikke plasser apparatet i direkte sollys. Ellers kan den resulterende temperaturøkningen i apparatet forårsake funksjonssvikt. Tips for bruk Det må være tilfredsstillende lys der apparatet brukes. For sterkt eller for svakt lys er ikke bra for øynene. Ta deg tid til å hvile øynene fra tid til annen. Når du bruker dette apparatet, hold en avstand som er fra 3 til 7 ganger høyden på skjermen. Dette er den beste avstanden når du ser på fjernsyn, og det tar minst på øynene. Still lydvolumet på et passende nivå, særlig om natten. Transport av apparatet Når du må transportere apparatet grunnet flytting eller reparasjon, bruk esken og emballasjen som fulgte med apparatet. Dette produktet skal alltid transporteres stående, ellers kan skjermpanelet skades eller skjermpanelets fosfor forringes. Hold radioer bort fra apparatet når det er i bruk. Dette apparatet er konstruert i henhold til de internasjonale EMI-standardene angående hindring av radiointerferens. Imidlertid kan apparatet lage støy i en radio. Hvis du hører støy i radioen, prøv å gjøre følgende. Juster radioantennen slik at den ikke mottar interferens fra apparatet. Hold radioen borte fra apparatet. Infrarødt kommunikasjonsutstyr Det kan hende at infrarødt kommunikasjonsutstyr, f.eks. kabelløse mikrofoner eller kabelløse hodetelefoner, ikke virker riktig i nærheten av apparatet. Dette skyldes av kommunikasjonsfeil. Dette er ikke funksjonssvikt. Når du kasserer apparatet etter endt levetid, følg de reglene som gjelder der du bor. For ytterligere informasjon, kontakt de lokale myndigheter eller forhandleren der du kjøpte apparatet. Rengjøring og vedlikehold Vennligst pass på at du trekker ut strømkabelen før du rengjør apparatet. Hvordan man rengjør LCD-panelet på apparatet. Tørk av panelet med en myk, lofri klut for å forhindre skader på panelets overflate. Ikke bruk kjemiske kluter eller rensemiddel. Avhengig av ingredienser, kan det forårsake missfarging og skade panelets overflate. Ikke bruk en hard klut eller gni hardt. Dette kan skade panelets overflate. I tilfelle fettsmuss, som fingeravtrykk, bruk en lofri klut fuktet med fortynnet nøytralt vaskemiddel (bland ut 1 del vaskemiddel med 100 deler vann), og tørk deretter av med en myk, tørr klut. Ikke bruk rengjøringsmiddel på sprayflaske. Dette kan forårsake funksjonssvikt. Hvordan man rengjør apparatets kabinett. Følgende kan forårsake oppsprekking, misforming og avskalling av lakk. Ikke tørk av kabinettet med benzen, tynnere eller andre kjemiske produkter. Pass på å ikke spraye skadelige løsninger som f.eks. innsektmidler på kabinettet. Sørg for at kabinettet ikke er i kontakt med plast- eller gummimaterialer over lenger tid. Ikke bruk kjemiske kluter, rensemiddel eller voks. Avhengig av ingredienser, kan det forårsake oppsprekking eller misforming. Bruk en lofri klut (f.eks. en klut for rengjøring av briller) til rengjøring av kabinettet og kontrollpanelet. I tilfelle kraftig tilsmussing, tørk av med en klut fuktet med fortynnet nøytralt vaskemiddel og tørk deretter av med en myk, tørr klut. Bruk aldri følgende typer rengjøringsmiddel. Disse kan forårsake oppsprekking, misfarging og riper. Sure eller basiske rengjøringsmidler, alkoholholdige rengjøringsmidler, slipende rengjøringsmidler, såpepulver, våtservietter, bilvoks, glassrens osv. 7

10 FORHOLDSREGLER FOR SIKKERHET (fortsettelse) Installasjon av hovedenhet Når du installerer hovedapparatet, pass på at du bruker de spesifi serte monteringsenhetene for å få maksimal ytelse og for å opprettholde sikkerheten. Vi påtar oss ikke noe form for ansvar, heller ikke erstatningsansvar, for personskader eller skader på gjenstander ved bruk av andre monteringsenheter eller feil installasjon. NORSK Ved installasjon av bordstativ må du sørge for å bruke det medfølgende bordstativet TS70T32KE til UT32MH70U/E, TS70T37KE til UT37MX70U/E eller TS70T42KE til UT42MX70U/E. Les bordstativets brukerhåndbok meget nøye før installasjon. *Bordstativet er festet til monitoren i illustrasjonene i denne brukerhåndboken. Hvis du bruker vegg- eller takmonteringsenheter må du ta kontakt med din lokale forhandler for å få en godkjent installatør til å sette opp apparatet. Prøv aldri å installere det selv. Dette kan føre til personskader eller materielle skader. Sørg for at det er tilstrekkelig klaring rundt apparatet for å unngå overoppheting. Pass på at ingen av ventilasjonhullene er blokkert. Plasser aldri skjermen på trange steder, slik som inne i skap, seksjoner o.l. Hold mer enn 10 cm avstand mellom apparatets sider og andre gjenstander, og 30 cm fra apparatets øvre del til tak. 10 cm eller mer 30 cm eller mer 10 cm eller mer 10 cm eller mer 10 cm eller mer Tiltak for å forhindre at apparatet velter Installer på et stabilt sted og sikre apparatet slik at det ikke faller. Feste til et bord Vennligst fest til et bord etter installasjon av bordstativet. Fest festestroppen til et bord ved hjelp av den medfølgende treskruen.* Treskrue (4 x 20 skrue): 1 stk. *Festestroppen og treskruen er pakket sammen med bordstativet. MERK Fest festestoppen til bordstativet før du monterer bordstativet på apparatet. Se i bordstativets brukerhåndbok om fremgangsmåten for montering. Feste til tak eller vegg Bruk de angitte monteringsenhetene til å feste apparatet til tak eller vegg. MERK For ytterlige informasjon angående montering av apparatet, vennligst kontakt din forhandler. Vennligst installer apparatet på et egnet sted der det ikke utsetter noen for fare for personskader ved sammenstøt med kanter på apparatet (med mulig skade på hender, hode eller ansikt osv.). 8

11 OM LCD PANELET Vanlige fenomener på LCD-panelet Følgende er vanlige fenomener når man bruker LCD-panelet på grunn av dets strukturelle karakteristikk. Dette er ikke funksjonssvikt. Manglende flekker på panelet LCD-panelet er produsert med høypresisjonsteknologi. Likevel kan det være noen flekker som ikke stråler, er lysere enn andre eller har forskjellige farger osv. Overflaten på panelet LCD-panelet viser bilder ved hjelp av indre fl uorescerende lamper. Dette kan øke temperaturen på skjermens overfl ate. I tillegg skal du ikke trykke hardt på overfl aten til panelet fordi LCD-panelet er laget av finbehandlet glass. Bruk ved lave temperaturer På grunn av de strukturelle egenskapene på LCD-panelet, blir responshastigheten på LCD-panelet lavere når den omkringliggende temperaturen rundt skjermen blir for lav. I noen tilfeller, kan det forårsake et gjenværende bilde. Det gjenværende bildet vil forsvinne av seg selv når temperaturen blir normal igjen. 9

12 MEDFØLGENDE TILBEHØR (inkludert ekstrautstyr) Sjekk tilbehøret som medfølger før installasjonen. Hvis noe skulle mangle eller være ødelagt, ta kontakt med din forhandler med det samme. NORSK Brukerhåndbok Fjernkontroll AA-type batteri X 2 13 Strømkabel Hurtigguide/ Oversettelse av skjermdisplayet (OSD) Bare STORBRITANNIA Unntatt STORBRITANNIA * Nettpluggen som medfølger er forskjellig avhengig av modell. HDMI-kabel HDMI-beskyttelse 16 Kontrollpanelmerkingen 11 Kontaktdeksel 17 Bordstativ TS70T32KE (til UT32MH70U/E-modellen), TS70T37KE (til UT37MX70U/E-modellen) eller TS70T42KE (til UT42MX70U/E-modellen) Les bordstativets brukerhåndbok om montering. Alternativ: D-sub15 pin - komposittkabel (TP-RGBCV02 S) 15 Alternativ: D-sub15 pin - skjøtekabel (TP-ATRGB02) 16 10

13 NAVN PÅ DELER Hovedenhet Frontpanel y u Kontrollpanel (på undersiden) [Eksempel: 32-tommers model] q w e r t q Kabinett w Panel e Fjernkontrollmottaker r Indikatorlampe t Høyttaler y Belysningslampe u Bordstativ ; l k j h g f ( ) ( OK) ( )( )( )( ) d s a o i i Strømbryter o Kontrollkontakt* a Bare til servicebruk s PC (RGB)/DVI Analog audioinngangskontakt d PC-tilkoplingskontakt (D-sub 15-pin) f Reset-knapp (Se 33 ) g knapp h knapp j Volum opp/ knapp k Volum ned/ knapp l Inngangsvalg/OK-knapp ; Meny/retur-knapp * Kontrollterminalen gir mulighet for bruk med tilkopling til en Hitachi Media Box som utstyrer en kontrollterminal med logo. Kontrollpanelmerkingen Den medfølgende kontrollpanelmerkingen vil gjøre det enklere for deg å finne ut av funksjonene til hver enkelt knapp på kontrollpanelet, hvis du har behov for det. q Stå foran skjermens frontpanel og skill kontrollpanelmerkelappen fra papirbaksiden, men ikke la den feste seg til apparatet før du er sikker på at den står riktig plassert. w Rett inn merkelappen med bunnen av kabinettet og forskyv den for å rette den inn slik at hver enkelt markering på merkelappen stemmer med knappene på kontrollpanelet, og press den fast på for å feste den. Se diagrammet over kontrollpanelet for å fi nne posisjonen. 11

14 NAVN PÅ DELER (fortsettelse) Hovedenhet (fortsettelse) Bakpanel q Stikkontakt for strømkabel w HDMI-inngangskontakt NORSK wq Vennligst se 14 ~ 17 for detaljert informasjon angående tilkoplingene. Fjernkontroll Strøm på/av Trykk på denne knappen for å slå apparatet på eller av i standby. Strøm av Trykk på denne knappen for å slå apparatet av i standby. Velg RGB-signalinngang Trykk på denne knappen for å velge RGB (/Kompositt)-inngang. Meny Markørknapp OK Strøm på Trykk på denne knappen for å slå på apparatet. Volum opp/ned Dempe HDMI-signalinngang Trykk på denne knappen for å velge HDMI-inngang. Hent frem Trykk på denne knappen for å vise statusen for inngangssignalet. Signalinngang Trykk på denne knappen for å skifte inngangsmodus. HDMI RGB (/Composite) Auto Adjust (Auto. justering) Trykk på denne knappen for å justere bildet automatisk i RGBmodus. Retur Trykk på denne knappen for å gå tilbake til forrige meny. Picture Mode (Bildemodus) Picture Mode endres i følgende rekkefølge hver gang du trykker på denne knappen: Dynamic Natural Cinema Størrelse Bruk denne knappen for å endre bildestørrelsen. 12

15 FORBEREDELSE Sette batteriene i fjernkontrollen Denne fjernkontrollen bruker 2 AA -batterier. 1. Åpne batteridekselet Skyv batteridekslet på baksiden av fjernkontrollen i pilens retning, og ta deretter av dekslet. Betjening av fjernkontrollen Bruk fjernkontrollen innenfor en avstand av 5 m fra fronten av apparatets fjernkontrollsensor, og innenfor cirka 30 grader til begge sider. 2. Sett inn batteriene Sett inn 2 AA -batterier (følger med) og pass på at polariteten stemmer med det som er angitt i holderen. 3. Lukk batteridekselet Pass på at tappene går inn i de tilsvarende hullene, og skyv på plass batteridekselet inntil det klikker i lås. Innenfor 30 grader Omtrent 3 m Innenfor 30 grader Omtrent 3 m Omtrent 5 m FORSIKTIG Fare for korrosjon eller batterilekkasje, noe som kan forårsake personskade og/eller skade på gjenstander og brann. Bruk aldri gamle og nye batterier sammen i apparatet. Skift ut alle batteriene i apparatet samtidig. Ta ut batteriene hvis du ikke skal bruke fjernkontrollen i lengre tid. For å unngå mulig svikt, les instruksjonene nedenfor og bruk fjernkontrollen på riktig måte. Ikke mist fjernkontrollen i gulvet og ikke utsett den for støt. Ikke søl vann eller annen væske på fjernkontrollen. Ikke legg fjernkontrollen på et vått underlag. Ikke plasser fjernkontrollen i direkte sollys eller i nærheten av kraftige varmekilder. Forsiktig når du flytter på hovedapparatet Når apparatet skal flyttes, må det to personer til for å transportere det på en sikker måte. Når apparatet skal flyttes, skal det bæres ved å holde i topp og bunn på begge sider av apparatet for å oppnå stabilitet. 13

16 TILKOPLING Dette apparatet egner seg for tilkopling på forskjellig måter. Kople til på følgende måte. Når du kopler til eksternt utstyr, pass på at du trekker ut strømkabelen fra veggstikkontakten først. 1. Kople strømkabelen til bakpanelet. 2. Kople til eksternt utstyr (hvis aktuelt). 3. Sett på beskyttelsen, fest med klemmer og monter kontaktdeksel. 4. Kople nettpluggen til veggstikkontakten. NORSK 1. Kople strømkabelen til bakpanelet Kople nettpluggen til apparatet. Ikke kople nettpluggen til veggstikkontakten før alle andre tilkoplinger er fullført. 2. Kople til eksternt utstyr (hvis aktuelt) til apparatet Kople til utstyr med HDMI- eller DVI-utgangskontakt HDMI-terminalen kan koples til enheter med HDMI-utgang. Hvis det eksterne utstyret har en DVI-utgang, kan det koples til med en HDMI-DVI-kabel. Hvis HDMI-DVI-kabelen benyttes, skal det analoge lydsignalet koples til PC (RGB)/DVI analog audioinngang-kontakten. Sørg for å feste den medfølgende beskyttelsen rundt HDMI-kabelen ved tilkopling. Se 16. [Eksempel] DVD-spiller INN UT Set-Top Box HDMI (HDMI) eller (HDMI) Videokamera [Eksempel: 32-tommers model] AUDIO (HDMI) (DVI) Hjemmevideospill-system AUDIO Informasjon HDMI (High Definition Multimedia Interface) er et multimedia I/O grensesnitt. Man bruker bare én kabel for å overføre alle video/lyd/kontroll-signaler, noe som gjør tilkoplingen enklere. I tillegg kan disse digitalsignalene gi høykvalitetsdata uten noen forringelse. Hvis ditt eksterne utstyr har en HDMI-tilkoplingskontakt, anbefaler vi HDMI-tilkopling for bilde og lyd av høyere kvalitet. MERK PC (RGB)/DVI analog audioinngangskontakt Denne kontakten kan kun brukes i et av følgende tilfeller. q Den eksterne enheten er koplet til PC-tilkoplingskontakten på apparatet. w DVI-utgangen på en ekstern enhet er koplet til HDMIterminalen ved hjelp av en HDMI-DVI-kabel. Kontroller at video- og audiokontaktene er koplet til samme eksterne enhet. For mer informasjon om utgangsformat for en ekstern enhet, se Anbefalt signalliste på 38. Vi garanterer ikke at alle bilder fra en DVI-tilkopling kan vises riktig. PC (RGB)/DVI analog audioinngangskontakt HDMI-terminal PC-tilkoplingskontakt 14

17 TILKOPLING (fortsettelse) 2. Kople til eksternt utstyr (hvis aktuelt) til apparatet (fortsettelse) Kople til utstyr med HDMI- eller DVI-utgangskontakt (fortsetter) HDMI grensesnittsystem Med HDMI Control -funksjonen kan du opprette grensesnitt mot det tilkoplede utstyret via HDMI-terminalen automatisk hvis det tilkoplede utstyret tilfredsstiller industristandarden HDMI CEC (Consumer Electronics Control). 1. Trykk på -knappen. 2. Velg Function -menyen. 3. Velg HDMI Control. 4. Velg Auto Input Change eller System Standby. Function HDMI Control Auto Input Change System Standby Select Return Exit Auto Input Change System Standby On On Tilstand: mens apparatet er i standby-modus. Når det tilkoplede utstyret starter (som f.eks. DVD-avspilling og innsetting av disk), slås apparatet automatisk på og kopler bilde og lyd over til HDMI-inngang. Tilstand: mens apparatet er i på. Når apparatet er slått på eller satt i standby-modus, slås også det tilkoplede utstyret av eller settes i standby-modus. MERK Hvis en HDMI-DVI-kabel benyttes, er dette HDMI-grensesnittsystemet ikke tilgjengelig. Det kan oppstå små forsinkelser ved bruk (f.eks. når du slår skjermen eller tilkoblet utstyr på/av) når du bruker funksjonen HDMI Control. Kontroller om det tilkoplede utstyret støtter HDMI CEC, og sørg for at denne funksjonen er aktivert på det tilkoplede utstyret før du bruker funksjonen HDMI Control. Kople til utstyr med videoutgangskontakt Apparatet kan koples til utstyr som har videoutgang, ved hjelp av ekstrautstyret D-sub 15-pin - komposittkabel. INN * UT [Eksempel] Videospiller D-sub 15-pin DVD-spiller AUDIO AUDIO eller Set-Top Box Videokamera [Eksempel: 32-tommers model] *Ekstra D-sub 15-pin - komposittkabel Hjemmevideospill-system MERK Se 27 for mer informasjon om skifting mellom RGB- og Kompositt-inngang. 15

18 TILKOPLING (fortsettelse) 2. Kople til eksternt utstyr (hvis aktuelt) til apparatet (fortsettelse) Tilkopling til PC PC-tilkoplingskontakten (D-sub 15-pin) og PC (RGB)/DVI analog audioinngangskontakten er tilkoplet til PCen for overføring av analogt RGB-signal. NORSK INN UT [Eksempel] D-sub 15-pin AUDIO AUDIO eller [Eksempel: 32-tommers model] Hvordan kople til fra kontakter på kontrollpanelet (på undersiden) til eksternt utstyr For å sette inn D-sub 15-pin, vipp apparatet forover slik at du ser kontaktene. 2 personer må til for å holde apparatet og sette D-sub 15-pin inn riktig. Pass på at panelet ikke blir skadd. * * [Eksempel: Tilkopling til PC] [Eksempel: 32-tommers model] * Det kan være lurt å la en ekstra D-sub 15-pin forlengerkabel være tilkoblet til denne kontakten for å gjøre fremtidig tilkopling enklere. 3. Sett på beskyttelsen, fest med klemmer og monter kontaktdekselet 1 Fest den medfølgende beskyttelsen rundt HDMI-kabelen. Beskyttelse (medfølgende tilbehør) HDMI-kabel Fest beskyttelsen rundt HDMI-kabelen slik at det ikke er noen klaring. 2 Løsne 2 klemmer og kople deretter til HDMI-kabelen og strømkabelen til apparatet gjennom de åpne klemmene. Klemme HDMI-kabel Strømkabel 16

19 TILKOPLING (fortsettelse) 3. Sett på beskyttelsen, fest med klemmer og monter kontaktdekselet (fortsettelse) 3 Fest HDMI-kabelen og strømkabelen med klemmer. Klemme 4 Monter kontaktdekselet på apparatet. Sett haken inn først når du monterer kontaktdekselet. MERK For å fjerne kontaktdekselet Krok Kontaktdeksel Stikk fingertuppene inn bak kontaktdekselet og trekk det opp mot deg. 4. Kople nettpluggen til veggstikkontakten Kople til strømkabelen etter at alle andre tilkoplingene er utført. (I noen land kan pluggen være forskjellig fra denne tegningen.) Bare STORBRITANNIA Unntatt STORBRITANNIA FORSIKTIG Bruk kun den strømkabelen som følger med. Ikke bruk annen strømspenning enn det som er angitt (AC V, 50 Hz). Ellers kan det forårsake brann eller elektrisk støt. LCD-skjermen bruker en treleder-strømkabel med jordingskontakt for effektiv beskyttelse. Pass på at du alltid tilkopler strømkabelen til en jordet stikkontakt, og kontroller at kabelen er jordet ordentlig. Hvis du bruker en transformator, skal du bruke en stikkontakt med en jordklemme og skru fast jordingsledningen. Kontroller at begge endene på strømkabelen er lett tilgjengelige. Hvis du må skifte ut strømkabelen, vennligst bruk en godkjent strømkabel som tilfredsstiller de nasjonale sikkerhetskravene. 17

20 GRUNNLEGGENDE BETJENING Strøm På/Av Slå på strømmen på apparatet. For å slå på apparatets strømbryter: Belysningslampe Indikatorlampe NORSK 1. Trykk på apparatets strømbryter. Indikatorlampen lyser grønt, og belysningslampen skifter til blå. Det vises et bilde på skjermen. 2. Når strømbryteren er på, kan du slå på/av ved å trykke på strømknappen (på/av, på, av) på fjernkontrollen. For å slå av apparatets strømbryter: 1. Trykk på strømknappen (på/av, av) på fjernkontrollen. Bildet forsvinner fra skjermen. Indikatorlampen skifter til rød (standby-modus), og belysningslampen slukker. 2. Trykk på strømbryteren på apparatet for å slå av strømmen til apparatet fullstendig. MERK Når indikatorlampen lyser rødt (standby-modus), kan du slå på/ av ved å trykke på strømknappen (på/av, på, av) på fjernkontrollen. Strøm på/av-knapp Strømbryter (på undersiden) Front Bakside Strøm av-knapp Strøm på-knapp Status for indikatorlampe/belysningslampe Indikatorlampe Belysningslampe Strømstatus Merknad Av Av rød Standby-modus grønn blå På oransje Strømsparingsmodus Se 32 og 33 for tilstanden. MERK Hver gang apparatet mottar signaler fra fjernkontrollen, blinker indikatorlampen grønt. Hvis du ikke får bilde på skjermen i det hele tatt, eller hvis det er noen problemer med det, se FEILSØKING på 33 ~ 35. Det kan hjelpe deg å løse problemene. Etter at du har slått på, vil det ta cirka 6 sekunder før skjermen starter. Merk deg at knappene på fjernkontrollen og apparatet (som f.eks. strømknappen) ikke fungerer i dette tidsrommet. Ikke slå strømmen på/av gjentatte ganger med korte mellomrom. Dette kan forårsake funksjonssvikt. Hvis det oppstår strømbrudd mens apparatet er i bruk, må du trekke ut strømkabelen før du forlater det for å unngå plutselige strømstøt når strømmen kommer tilbake igjen. 18

21 GRUNNLEGGENDE BETJENING (fortsettelse) Volum opp/ned 1. For å øke volumet trykker du på volum opp-knappen på fjernkontrollen eller kontrollpanelet. Verdien til volumindikatoren på skjermen vil fl ytte seg mot høyre. 2. For å redusere volumet trykker du på volum ned-knappen på fjernkontrollen eller kontrollpanelet. Verdien til volumindikatoren på skjermen vil fl ytte seg mot venstre. Volum opp/nedknapp Dempeknapp Dempe 1. For å dempe lyden trykker du på -knappen på fjernkontrollen. Lyden fra apparatet slås av midlertidig. Fargen på volumindikatoren blir grå når volumet er dempet. 2. For å slå på lyden igjen trykker du på -knappen igjen, eller trykk på volum opp-knappen enten på fjernkontrollen eller kontrollpanelet. Fargen på volumindikatoren skifter tilbake til blå. Volum opp/ned-knapp 20 MERK Du kan redusere volumet ved å trykke på volum ned-knappen mens lyden er dempet. 19

22 GRUNNLEGGENDE BETJENING (fortsettelse) Inngangsvalg for HDMI og RGB Ved å trykke på signalinngang-knappen kan du slå over inngangen til å vise bildesignalene fra det eksterne utstyret som er koplet til de aktuelle kontaktene (HDMI og RGB (/Kompositt)). <Fra fjernkontroll> Trykk på -knappen på fjernkontrollen. Hver gang denne knappen trykkes, viser skjermen den aktuelle modusen i følgende rekkefølge. HDMI RGB (/Composite) Knapp for HDMIsignalinngang Knapp for RGBsignalinngang Menyknapp NORSK Trykk på eller -knappen for å velge inngangsmodus direkte. <Fra kontrollpanel> Man kan også skifte inngangsmodus med signalinngang-knappen på kontrollpanelet. Hver gang denne knappen trykkes, viser skjermen den aktuelle modusen i følgende rekkefølge. HDMI RGB (/Composite) Knapp for signalinngang MERK Skifte mellom RGB- og Kompositt-inngang. Menyknapp Knapp for signalinngang Når du trykker -knappen vil du se bildet fra enten RGB- eller Komposittmodus. Du kan om nødvendig stille inn modusen på forhånd. 1. Trykk på -knappen. 2. Velg Setup -menyen i RGB- eller Komposittmodus. 3. Velg RGB Input. Velg Composite for å vise bilder fra en videokilde via ekstrautstyret D-sub 15-pin komposittkabel. Velg RGB for å vise bildet fra PC. Se 27 og 29 for mer informasjon om RGB Input -menyen. Inngangssignalskjermbildet Status for inngangssignalet kan vises på skjermen ved å trykke på -knappen på fjernkontrollen. Displayet vil forsvinne etter cirka 6 sekunder. HDMI-modus HDMI Inngangsmodus DVI 720 *kun HDMI DVI -tilkopling Signalmodus RGB-modus Komposittmodus RGB H : 48.4kHz V : 60.0 Hz Composite Inngangsmodus Inngang horisontal frekvens Inngang vertikal frekvens Inngangsmodus Hent fremknapp 20

23 BETJENING FOR OPPSETT Hvordan bruke On-Screen-display (OSD)-systemet Du kan bruke On-Screen-display-systemet for å få tilgang de forskjellige egenskapene og funksjonene. Grunnleggende betjening 1. Trykk på -knappen på fjernkontrollen, eller menyknappen på kontrollpanelet. Hovedmenyen vises på skjermen som vist til høyre. 2. For å velge elementet trykker du -knappen. Det valgte elementet vil være fremhevet i gult. 3. Trykk på OK -knappen for å bekrefte valget. Den valgte menysiden vises på skjermen. 4. Bruk -knappen for å velge elementet på menysiden. Trykk på OK -knappen for å bekrefte valget ditt. 5. Bruk -knappen for å justere elementverdiene eller velge alternativer. Trykk på OK -knappen for å bekrefte valget ditt. 6. For å gå ut av menyen trykker du -knappen. Menyknapp Picture Audio Function Setup Language Select OK Set <Hovedmeny> MERK Hvis det ikke gjøres noe valg i løpet av cirka ett minutt, lukkes OSD menyskjermen automatisk. Hvis menyelementet vises i grått, betyr det at det ikke kan bli valgt eller justert. Menyknapp Velg språk Velg språket i listen slik at OSD-menyen kan vises i det valgte språket. Hvordan stille inn språk 1. Gå til Language -menyen fra hovedmenyen. 2. Velg ønsket språk fra listen ved hjelp av -knappen. Det valgte elementet vil være fremhevet i gult. 3. Trykk på OK -knappen for å bekrefte valget. Merket på venstre side skifter til en dobbel sirkel når valget er bekreftet. 4. Trykk på -knappen for å gå helt ut av OSD-menyen. Language English English (US) Français Español Deutsch Select OK Set Return 21

24 BETJENING FOR OPPSETT (fortsettelse) Hovedmenyliste Vennligst se i den medfølgende Oversettelse av skjermdisplayet (OSD) for å finne oversettelser av menyelementer. Picture (HDMI/Composite) Picture (RGB) Audio Function Setup (HDMI/Composite) Meny Picture Mode Velg mellom 3 bildemoduser, alt etter lysforholdene. 23 Contrast Juster for å øke eller redusere bildekontrasten. 23 Brightness Juster for å gjøre bildet lysere eller mørkere. 23 Colour Juster for å øke eller redusere fargemetningen. 23 Sharpness Juster for å gjøre bildet skarpere eller mykere. 23 Hue Juster for å få naturlig hudfarge. 23 Colour Temperature Velg mellom 3 innstillinger, alt etter foretrukket fargetone. 23 Back Light Juster for å øke eller redusere lyset i baklyset på LCD-panelet. 23 Reset Tilbakestiller hvert element i menyskjermen til fabrikkinnstillinger. 23 Deep Colour Øker fargedybden i bildet. 24 Contrast Mode Velg mellom 3 kontrastmoduser etter eget ønske. 24 3D Colour Management Juster til passende fargetone, fargemetning og lys i bildet. 24 Black Enhancement Justerer svartnivåutjevningen. 24 DNR Reduserer støy i bildesignalet. 25 MPEG NR Reduserer mosquito noise i bildet. 25 Cross Colour NR Reduser støy som oppstår på grunn av fargeblanding for nabopiksler. 25 Game Mode Reduser forsinkelsen i bevegelige bilder ved bruk av TV-spill. 15 Film Mode Juster for å gjøre et bevegelig bilde jevnere. 26 3D Comb Filter Reduser fargeuskarpheten for å gjengi renere farger. 24 Reset Tilbakestiller hvert element i menyskjermen til fabrikkinnstillinger. 24 Colour Temp. Adjust Utfør spesifikk justering i hver av de 3 fargetemperaturmodusene. 24 Contrast Juster for å øke eller redusere bildekontrasten. 28 Brightness Juster for å gjøre bildet lysere eller mørkere. 28 Colour Juster for å øke eller redusere fargemetningen. 28 Hue Juster for å få naturlig hudfarge. 28 Colour Temperature Velg mellom 3 innstillinger, alt etter foretrukket fargetone. 28 Colour Temp. Adjust Utfør spesifikk justering i hver av de 3 fargetemperaturmodusene. 28 Back Light Juster for å øke eller redusere lyset i baklyset på LCD-panelet. 28 Reset Tilbakestiller hvert element i menyskjermen til fabrikkinnstillinger. 28 Treble Juster for å øke eller redusere diskantnivået. (-15~+15) - Bass Juster for å øke eller redusere bassnivået. (-15~+15) - Balance Juster balansen på lyden som kommer ut av høyre og venstre høyttaler. (-10~+10) - Surround Velg surround-lyd. (/On) - Bass Boost Forbedrer basslydene. (/On) - Clear Voice Velg klarere og mer realistiske lyder. (/On) - Perfect Volume Juster til passende volum på lyden. (/On) - Speakers Velg hvis du bruker innebygde høyttalere. (/On) - Reset Tilbakestiller hvert element i menyskjermen til fabrikkinnstillinger. - System Funksjonen er ikke tilgjengelig. - HDMI Control Auto Input Change System Standby I forhold til utstyr (som f.eks. DVD) som er tilkoplet via HDMI-kabel, slås apparatet automatisk på og kopler over til HDMI-inngang. I forhold til apparatet vil utstyret (som f.eks. DVD) som er tilkoplet via HDMI-kabel, automatisk bli slått av (standby-modus). Video Power Save Reduser strømforbruket når det ikke kan mates inn noe signal i HDMI/Komposittinngangsmodus. 32 RGB Input Velg det virksomme signalet. 27 Colour System Velg fargesystem. 27 Auto Adjust Juster Horizontal Position, Vertical Position, Horizontal Clock og Clock Phase automatisk. 29 Horizontal Position Juster skjermbildets horisontale posisjon. 29 Vertical Position Juster skjermbildets vertikale posisjon. 29 Horizontal Clock Minimerer de vertikale stripene på skjermen. 29 Setup (RGB) Clock Phase Minimerer uskarphet på bokstaver og striper på horisontale rad. 29 Reset Tilbakestiller hvert element i menyskjermen til fabrikkinnstillinger. 29 Frequency Display Settes til On for å vise PC-signalfrekvensinformasjon på inngangssignalskjermbildet. 29 WXGA Mode Velg oppløsning når WXGA-signal mottas. 29 RGB Input Velg det virksomme signalet. 29 Language - 21 Side NORSK MERK Noe av innholdet i menyene vil være forskjellig, avhengig av modell. Se i Tips for oppsett på de påfølgende sidene. Menyinnstillingen kan lagres for alle inngangsverdier unntatt Picture Mode. 22

25 BETJENING FOR OPPSETT (fortsettelse) Se bilder fra HDMI/Kompositt-inngang 1. Tilkopling til eksternt utstyr. (Se 14 og 15 for mer informasjon.) 2. Trykk på eller -knappen for å skifte til HDMI-modus. Trykk på eller -knappen for å skifte til Komposittmodus. 3. Trykk på -knappen. Stille inn bildejustering Du kan justere visningsforhold som f.eks. fargeinnstillinger. Velg Picture fra menylisten. Picture Picture Mode Dynamic Contrast +31 Brightness 31 Colour 0 Sharpness +15 Hue 0 Colour Temperature Normal Back Light +20 Reset Reset Select OK Set Return Picture Dynamic Picture Dynamic Deep Colour Contrast Mode Normal Colour Temp. Adjust 3D Colour Management Black Enhancement Select OK Set Return DNR MPEG NR Cross Colour NR Game Mode Film Mode 3D Comb Filter Reset Reset Select OK Set Return * OSD-skjermen kan være forskjellig avhengig av modell. Picture Mode Contrast Valgte elementer Dynamic Natural Cinema -31~+31 (+32~+40) Tips for oppsett Du kan velge den som passer best av 3 moduser, avhengig av belysning og tilsiktet bruk. Dynamic: Egner seg for sterk belysning. Natural : Egner seg for normal belysning. Cinema : Egner seg for å se på filmer. Denne justerer kontrasten i forhold til lyset i omgivelsene ved hjelp av -knappen. Maksimalverdien går helt opp til [+40] ved å trykke på -knappen i mer enn 2 på [+31]. Verdien mellom [+32] ~ [+40] vises i magenta. Dette er den spesielle funksjonen for mørke bilder, så det anbefales å stille inn verdien lavere enn [+31] under normale forhold. Brightness -31~+31 Juster lyset i forhold til egne ønsker ved å bruke -knappen. Colour -31~+31 Juster farge i forhold til egne ønsker ved å bruke -knappen. Sharpness -15~+15 Hue -31~+31 Cool Colour Temperature Normal Warm Ønsket skarphet kan justeres ved å trykke på -knappen for mykere bilde, eller -knappen for skarpere bilde. Ved å trykke på -knappen forsterkes rødt, mens grønt svekkes, og ved å trykke på -knappen svekkes rødt og grønt forsterkes. Innstillingstipset er for å få til en virkelighetstro hudfarge. Du kan velge mellom 3 innstillinger, alt etter fargeforholdene, ved å bruke -knappen. Dette er ikke tilgjengelig når Deep Colour er On i HDMI-modus. Back Light -20~+20 Juster lyset for baklyset for å få maksimal synlighet. 23 Reset Hvert enkelt element på denne menyskjermen kan tilbakestilles til fabrikkinnstillingene ved å trykke på OK -knappen.

26 BETJENING FOR OPPSETT (fortsettelse) Se bilder fra HDMI/Kompositt-inngang (fortsettelse) Stille inn bildejustering (fortsettelse) NORSK Valgte elementer Deep Colour Contrast Mode 3D Colour Management Black Enhancement Game Mode On Dynamic Normal Linear On Low Middle High On Tips for oppsett Øker fargedybden i bildet ved HDMI-inngangssignal. Dette er ikke tilgjengelig for UT32MH70U/E-modellen. Kontroller om det tilkoplede utstyret støtter Deep Colour, og sørg for at denne funksjonen er aktivert på det tilkoplede utstyret før du bruker denne funksjonen. Du kan velge mellom 3 moduser. Dynamic: Gjør graderingen skarpere for å få til en bedre kontrastfølelse. Normal : Forbedrer kontrastfølelsen for å gjengi en virkelighetstro gradering. Linear : Gir en gradering som er så virkelighetstro som mulig. Dette er ikke tilgjengelig når Deep Colour er On i HDMImodus. On : Den justerer automatisk til passende fargetone, fargemetning og lys i bilder. : Sett til off hvis bildet ikke ser naturlig ut. Dette er ikke tilgjengelig når Deep Colour er On i HDMImodus. Justerer svartnivåutjevningen. Dette er ikke tilgjengelig når Deep Colour er On i HDMImodus. Ved bruk av TV-spill kan du redusere forsinkelsen i bevegelige bilder. Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for UT32MH70U/E. Denne er kun tilgjengelig ved bruk av D-sub 15-pin - komposittkabel. 3D Comb Filter Reset Colour Temp. Adjust On Low Middle High Amplitude Red Green Blue Cut Red Green Blue Det reduserer antall prikker og uskarpe farger i små trinn slik at det kan gjengi renere farger. Dette er ikke tilgjengelig for systemene NTSC4.43, PAL60, SECAM, PAL-N og PAL-M. Dette er kun tilgjengelig hvis man mottar NTSC/PAL Kompositt-signaler. Hvert enkelt element på denne menyskjermen kan tilbakestilles til fabrikkinnstillingene ved å trykke på OK -knappen. On : Når du ønsker å stille inn bestemte justeringer i hver av de 3 fargetemperaturmodusene. Du kan justere Amplitude og Cut. Innstillingene innvirker fargetemperaturen. Amplitude: Demper fargene (rød/grønn/blå) i lysere deler (-63~0). Cut : Demper fargene (rød/grønn/blå) i mørkere deler (-31~+31). : Blir stående som standardinnstilling. Dette er ikke tilgjengelig når Deep Colour er On i HDMImodus. 24

27 BETJENING FOR OPPSETT (fortsettelse) Se bilder fra HDMI/Kompositt-inngang (fortsettelse) Redusere støy Du kan redusere uønsket støy i bildet. Velg Picture fra menylisten. Picture Dynamic Deep Colour Contrast Mode Normal 3D Colour Management Black Enhancement DNR MPEG NR Cross Colour NR Game Mode Film Mode 3D Comb Filter Reset Reset Select OK Set Return *OSD-skjermen kan være forskjellig avhengig av modell. Valgte elementer DNR MPEG NR Cross Colour NR Low Middle High Low High Low High Tips for oppsett Dette er et støyreduksjonssystem for bildesignaler. Dette er et støyreduksjonssystem for MPEG bildesignaler. (f.eks. mot Mosquito Noise og Block Noise.) Reduser støy som oppstår på grunn av fargeblanding for nabopiksler. Dette er ikke tilgjengelig når Game Mode (Spillmodus) er på. Dette er ikke tilgjengelig for UT32MH70U/E-modellen. 25

28 BETJENING FOR OPPSETT (fortsettelse) Se bilder fra HDMI/Kompositt-inngang (fortsettelse) Gjøre det bevegelige bildet jevnt Denne funksjonen bidrar til å gi et jevnere bevegelig bilde. Velg Picture fra menylisten. Picture Dynamic Deep Colour Contrast Mode Normal 3D Colour Management Black Enhancement DNR MPEG NR Cross Colour NR Game Mode Film Mode 3D Comb Filter Reset Reset Select OK Set Return NORSK *OSD-skjermen kan være forskjellig avhengig av modell. For UT32MH70U/E: Valgte elementer Tips for oppsett Film Mode On On: Identifi serer automatisk om det er snakk om en film, og gir virkelighetstro gjengivelse av de originale fi lmbildene. : Sett til hvis bildet ikke ser naturlig ut. Dette er ikke tilgjengelig ved mottak av inngangssignaler av typene NTSC, 480i, PAL, SECAM, 576i og 1080i. For UT MX70U/E: Valgte elementer Tips for oppsett Film Mode Original Smooth1 Smooth2 Dette bidrar til å gjøre et bevegelig bilde jevnere. Original: Identifi serer filmkilden automatisk (3:2 pulldown, 2:2 pulldown) og gjengir troverdig de originale fi lmbildene. Smooth1: Identifi serer filmkilden automatisk (3:2 pulldown, 2:2 pulldown) og gjengir den jevne bevegelsen. Smooth2: Gjengir klare bevegelige bilder når inngangssignalet er 50 Hz eller 60 Hz. : Sett til hvis bildet ikke ser naturlig ut. Dette er ikke tilgjengelig i følgende tilfeller. OSD vises. Game Mode er på. MERK Om Film Mode Det kan hende at bildet ikke vil virke naturlig, avhengig av bildeinnholdet. Fenomener som: q Bildet vises med tynne, horisontale streker når teksting av fi lm eller bilder slås på. w Bildet vises med tynne, horisontale streker ved skifte til bildetyper som reklame og animasjon. e Teksten på bildet blir ujevn ved visning av rulletekst eller teksting. r Når du ser på bilder i Kompositt-modus fra tilkoplet eksternt utstyr, vises OSD for det eksterne utstyret med fi ne horisontale linjer. Disse fenomenene oppstår på grunn av metoden for bildekonvertering. Merk deg at dette er ikke funksjonssvikt. Hvis dette virker forstyrrende, settes funksjonen til Av. I tillegg kan effekten av denne menyen variere, avhengig av størrelsesinnstillingen (Se 30 ). I tillegg kan dette være ineffektivt avhengig av scenen på bildet. 26

Din bruksanvisning HITACHI 32LD9700C http://no.yourpdfguides.com/dref/1273740

Din bruksanvisning HITACHI 32LD9700C http://no.yourpdfguides.com/dref/1273740 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning HITACHI 42PD9700C http://no.yourpdfguides.com/dref/1274930

Din bruksanvisning HITACHI 42PD9700C http://no.yourpdfguides.com/dref/1274930 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Bruksanvisninger FULLT HC LCD-DISPLAY

Bruksanvisninger FULLT HC LCD-DISPLAY Modellnr. TH-55LFV5W Bruksanvisninger FULLT HC LCD-DISPLAY Norsk Les denne bruksanvisningen før du bruker produktet, og oppbevar den for senere bruk. Kjære Panasonic-kunde Velkommen til Panasonic-familien.

Detaljer

Din bruksanvisning HITACHI ED-A220N http://no.yourpdfguides.com/dref/3992469

Din bruksanvisning HITACHI ED-A220N http://no.yourpdfguides.com/dref/3992469 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Multimedia-projektor MODELL PLV-Z700. Brukerhåndbok

Multimedia-projektor MODELL PLV-Z700. Brukerhåndbok Multimedia-projektor MODELL PLV-Z700 Brukerhåndbok Funksjoner og utforming Denne multimedia-projektoren er utformet med den mest avanserte teknologi for mobilitet, varighet og brukervennlighet. Den anvender

Detaljer

Din bruksanvisning HITACHI CP-AW250NM http://no.yourpdfguides.com/dref/3878658

Din bruksanvisning HITACHI CP-AW250NM http://no.yourpdfguides.com/dref/3878658 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

IN5132/IN5142/IN5134/IN5134a/ IN5144/IN5144a/IN5135/IN5145

IN5132/IN5142/IN5134/IN5134a/ IN5144/IN5144a/IN5135/IN5145 Prosjektør IN5132/IN5142/IN5134/IN5134a/ IN5144/IN5144a/IN5135/IN5145 Brukerhåndbok (detaljert) Bruksveiledning Takk for at du kjøpte denne prosjektøren. ADVARSEL Før du tar produktet i bruk, vennligst

Detaljer

Brukerhåndbok (detaljert) Bruksveiledning

Brukerhåndbok (detaljert) Bruksveiledning Prosjektør CP-X8170/CP-WX8265/CP-WU8460 Brukerhåndbok (detaljert) Bruksveiledning Takk for at du kjøpte denne prosjektøren. ADVARSEL Før du tar produktet i bruk, vennligst les alle bruksanvisninger for

Detaljer

SyncMaster 943BW/943BWX. LCD-skjerm. Brukerhåndbok. tenk deg mulighetene

SyncMaster 943BW/943BWX. LCD-skjerm. Brukerhåndbok. tenk deg mulighetene SyncMaster 943BW/943BWX LCD-skjerm Brukerhåndbok tenk deg mulighetene Sikkerhetsinstruksjoner Symboler Merk Les gjennom følgende sikkerhetsinstruksjoner. De er utformet for å beskytte eiendom og forhindre

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG SYNCMASTER 2494HM http://no.yourpdfguides.com/dref/2595859

Din bruksanvisning SAMSUNG SYNCMASTER 2494HM http://no.yourpdfguides.com/dref/2595859 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SAMSUNG SYNCMASTER 2494HM. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

A K S N E V S K S R O N I M O U S

A K S N E V S K S R O N I M O U S LC-22LE250E SUOMI NORSK SVENSKA LCD FÄRG-TV LCD FARGE TV LCDVÄRI-TV BRUKSANVISNING BRUKERVEILEDNING KÄYTTÖOHJE Innholdsfortegnelse Funksjoner... 27 Kjære SHARP-kunde... 27 Introduksjon... 27 Viktige sikkerhetsregler...

Detaljer

SyncMaster 2333HD LCD-skjerm

SyncMaster 2333HD LCD-skjerm SyncMaster 2333HD LCD-skjerm Brukerveiledning Sikkerhetsinstruksjoner Symboler Disse sikkerhetsinstruksene må følges for å sikre din egen sikkerhet og for å forhindre skader på utstyret. Les instruksene

Detaljer

Innholdsfortegnelse Norsk

Innholdsfortegnelse Norsk Innholdsfortegnelse Funksjoner... 85 Kjære SHARP-kunde... 85 Introduksjon... 85 Forberedelse... 85 Viktige sikkerhetsregler... 86 Sikkerhetsforanstaltninger... 87 Koble til et TV-distribusjonssystem (f.eks.

Detaljer

LCD-skjerm Brukerhåndbok EW2430 EW2730

LCD-skjerm Brukerhåndbok EW2430 EW2730 LCD-skjerm Brukerhåndbok EW2430 EW2730 Copyright Copyright 2011 BenQ Corporation. Med enerett. Ingen deler av denne publikasjonen kan reproduseres, transkriberes, lagres i et gjenhentingssystem eller oversettes

Detaljer

LCD TV. Bruksanvisning A-EHJ-100-81(1) Oppstartsguide. Se på TV. Bruke ekstrautstyr. Bruke MENU-funksjoner. Ekstra informasjon

LCD TV. Bruksanvisning A-EHJ-100-81(1) Oppstartsguide. Se på TV. Bruke ekstrautstyr. Bruke MENU-funksjoner. Ekstra informasjon A-EHJ-100-81(1) LCD TV Bruksanvisning Oppstartsguide Se på TV Bruke ekstrautstyr Bruke MENU-funksjoner Ekstra informasjon KDL-46R473A / 46R470A KDL-40R474A / 40R473A / 40R471A / 40R470A KDL-32R424A / 32R423A

Detaljer

Notasjoner i denne håndboken

Notasjoner i denne håndboken Notasjoner i denne håndboken Angir innhold som kan forårsake skade eller funksjonsfeil på enheten. Angir tilleggsinformasjon og momenter som kan være nyttige å vite om et emne. s Angir en side der du kan

Detaljer

Internett portal... 20 TV Kontrollknapper & Drift... 7. Netflix... 20 Koble til strøm... 7. HBBTV System... 21 Antenne / Kabel / Kabeltilkobling...

Internett portal... 20 TV Kontrollknapper & Drift... 7. Netflix... 20 Koble til strøm... 7. HBBTV System... 21 Antenne / Kabel / Kabeltilkobling... Innholdsfortegnelse TV - Egenskaper... 2 Konfigurering av Nettverksinnstillinger... 19 Kjære SHARP-kunde... 3 Koble til din mobile enhet via WiFi... 19 Viktige sikkerhetsregler... 3 Bruk av MIRACAST...

Detaljer

LC-45GD1E (BILDSKÄRM/NÄYTTÖ/DISPLAY/SKJERM) TU-45GD1E (AVC-MOTTAGARE/AVC-JÄRJESTELMÄ/AVC-SYSTEM/AVC-MOTTAKER)

LC-45GD1E (BILDSKÄRM/NÄYTTÖ/DISPLAY/SKJERM) TU-45GD1E (AVC-MOTTAGARE/AVC-JÄRJESTELMÄ/AVC-SYSTEM/AVC-MOTTAKER) LC-5GDE (BILDSKÄRM/NÄYTTÖ/DISPLAY/SKJERM) TU-5GDE (AVC-MOTTAGARE/AVC-JÄRJESTELMÄ/AVC-SYSTEM/AVC-MOTTAKER) LCD-FÄRG-TV NESTEKIDENÄYTTÖINEN VÄRITELEVISIO LCD FARVEFJERNSYN LCD FARGEFJERNSYN BRUKSANVISNING

Detaljer

Innholdsfortegnelse Norsk

Innholdsfortegnelse Norsk Innholdsfortegnelse Funksjoner... 85 Kjære SHARP-kunde... 85 Introduksjon... 85 Forberedelse... 85 Viktige sikkerhetsregler... 86 Sikkerhetsforanstaltninger... 87 Koble til et TV-distribusjonssystem (f.eks.

Detaljer

LCD TV 20" United LTV20L60 Brukerveiledning

LCD TV 20 United LTV20L60 Brukerveiledning LCD TV 20" United LTV20L60 Brukerveiledning Innhold Sikkerhetsinformasjon... 3 Forberedelser... 5 Kontrollpanel... 7 Tilkoblingspanel... 8 Fjernkontroll... 9 Tilkoblinger... 11 Virkemåte... 14 Innstilling

Detaljer

LCD TV. Bruksanvisning A-EA8-101-81(1) Oppstartsguide. Se på TV. Bruke ekstrautstyr. Bruke MENU-funksjoner. Ekstra informasjon

LCD TV. Bruksanvisning A-EA8-101-81(1) Oppstartsguide. Se på TV. Bruke ekstrautstyr. Bruke MENU-funksjoner. Ekstra informasjon A-EA8-101-81(1) LCD TV Bruksanvisning Oppstartsguide Se på TV Bruke ekstrautstyr Bruke MENU-funksjoner Ekstra informasjon KDL-42EX443 / 42EX440 / 32EX343 / 32EX340 Introduksjon Takk for at du valgte dette

Detaljer

LWU420. Brukerhåndbok (detaljert) - Bruksveiledning 020-000303-01

LWU420. Brukerhåndbok (detaljert) - Bruksveiledning 020-000303-01 LWU420 Brukerhåndbok (detaljert) - Bruksveiledning 020-000303-01 Prosjektør LWU420 Brukerhåndbok (detaljert) - Bruksveiledning Takk for at du kjøpte denne prosjektøren. ADVARSEL Før du begynner å bruke

Detaljer

YHovedenhet YFjernkontroll Y Batterier av typen AA (tørrcelle) (2 stk.) Angir en side der du kan finne nyttig informasjon om et emne.

YHovedenhet YFjernkontroll Y Batterier av typen AA (tørrcelle) (2 stk.) Angir en side der du kan finne nyttig informasjon om et emne. Pakke ut projektoren Gå gjennom følgende sjekkliste og forsikre deg om at du har mottatt alle delene. Hvis du mangler noen av komponentene, må du ta kontakt med kjøpsstedet. YHovedenhet YFjernkontroll

Detaljer

Interaktivt flatpanel Brukerveiledning T420 TL550 T650

Interaktivt flatpanel Brukerveiledning T420 TL550 T650 Interaktivt flatpanel Brukerveiledning T420 TL550 T650 Fraskrivelse BenQ Corporation fremsetter ingen krav eller garantier, verken uttrykte eller underforståtte, med hensyn til innholdet i dette dokumentet.

Detaljer

LX750/LW650/LS+700/LW720

LX750/LW650/LS+700/LW720 LX750/LW650/LS+700/LW720 Brukerveiledning 020-000177-02 Prosjektør LW650/LS+700/LX750/LW720 Brukerhåndbok (detaljert) - Bruksanvisning Takk for at du kjøpte denne prosjektøren. ADVARSEL Før du begynner

Detaljer

Multimedia-projektor PLV-Z5 PLV-Z5BK MODELL. Brukerhåndbok

Multimedia-projektor PLV-Z5 PLV-Z5BK MODELL. Brukerhåndbok Multimedia-projektor MODELL PLV-Z5 PLV-Z5BK Brukerhåndbok Funksjoner og design Denne multimedia projektoren er designet med den mest avanserte teknologien for mobilitet, varighet og brukervennlighet. Det

Detaljer

BL-serien LCD-skjerm Brukerhåndbok

BL-serien LCD-skjerm Brukerhåndbok BL-serien LCD-skjerm Brukerhåndbok Copyright Copyright 2013 BenQ Corporation. Med enerett. Ingen deler av denne publikasjonen kan reproduseres, transkriberes, lagres i et gjenhentingssystem eller oversettes

Detaljer

RP550+ / RP650 / RP650+ Interaktivt flatpanel Brukerhåndbok

RP550+ / RP650 / RP650+ Interaktivt flatpanel Brukerhåndbok RP550+ / RP650 / RP650+ Interaktivt flatpanel Brukerhåndbok Fraskrivelse BenQ Corporation fremsetter ingen krav eller garantier, verken uttrykte eller underforståtte, med hensyn til innholdet i dette dokumentet.

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Sikkerhetshensyn CAUTION CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN. Forberedelse. Tiltenkt Bruk

Innholdsfortegnelse. Sikkerhetshensyn CAUTION CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN. Forberedelse. Tiltenkt Bruk Innholdsfortegnelse Sikkerhetshensyn... 31 Miljø Informasjon... 33 TV - Funksjoner... 33 Tilbehør som følger med... 33 Visning av TV... 34 TV Kontrollknapper & drift... 34 DVD - Kontrollknappene... 35

Detaljer

BD-HP90S BLU-RAY PLATE/DVD-SPILLER

BD-HP90S BLU-RAY PLATE/DVD-SPILLER BD-HP90S BLU-RAY PLATE/DVD-SPILLER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING NORSK Innledning SIKKERHET/VIKTIGE OPPLYSNINGER Merk: Denne spilleren kan bare brukes på steder med en nettspenning på 100 240 V vekselstrøm,

Detaljer