SLIK GJØR DU MED AVFALLET DITT

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SLIK GJØR DU MED AVFALLET DITT"

Transkript

1 R E N O V A S J O N Ta vare på brosjyren - det kan lønne seg! Brosjyrenummer SLIK GJØR DU MED AVFALLET DITT +++ NY RENOVASJONSORDNING GJELDER FRA JANUAR 2006 BEDRE FOR DEG - BEDRE FOR MILJØET Mer informasjon på internett:

2 Før sorterte du i to stativer i kjøkkenbenken Matavfall i posen i innestativet Restavfall i standard stativ eller beholder Nå sorterer du i tre stativer i kjøkkenbenken Matavfall i posen i innestativet Restavfall i standard stativ eller beholder som kjøpes i butikker Plastavfall i standard stativ eller beholder som kjøpes i butikker

3 Før oppbevarte du i to avfallsstativer ute Kompostavfall Restavfall Nå oppbevarer du i to avfallsstativer ute og tre sekker inne I N N E Matavfall, hageavfall og brosjyrer i matavfallsstativet Plastavfall og isopor i egen plastsekk Aviser og ukeblad i bleket papirsekk Restavfall og bleier i restavfallsstativet Drikkekartonger i grå plastpose NB! Det er et krav at du må ha minst to stativer ute (som i dag). Det er valgfritt om du vil ha flere. E L L E R U T E Du kan også kjøpe avfallsstativer til en eller flere av sekkene, hvis du heller vil oppbevare dem ute.

4 Til innbyggerne i Lund kommune Sirdal kommune Kvinesdal kommune Flekkefjord kommune NY RENOVASJONSORDNING I over 25 år har kommunene Lund, Sirdal, Kvinesdal og Flekkefjord samarbeidet om avfallbehandling. IRS - Interkommunalt Renovasjonsselskap ble stiftet i 1976, og i mai 1980 begynte de første renovasjonsbilene å levere avfall på Erikstemmen. Det har i løpet av disse årene vært mange diskusjoner om drift og utvikling av avfallsbehandlingen, men det har alltid vært stor enighet om at samarbeidet skulle videreføres. Dette var også et klart utgangspunkt for dagens styre da arbeidet med å dimensjonere en ny renovasjonsordning ble satt i gang. Både nasjonalt og internasjonalt er det stor oppmerksomhet rundt avfallsbehandling. Vi ser at det blir mer og mer viktig å ta vare på miljøet, og vi blir stadig minnet om at det er viktig å tenke globalt og handle lokalt. Det er av stor betydning at hver enkelt av oss har et bevisst forhold til hvordan vi behandler avfallet. Vi håper derfor at innbyggerne i våre kommuner vil gjøre sitt ytterste for å bidra til å ta vare på miljøet. Det kan vi gjøre ved å lage gode rutiner hjemme slik at vi kan sortere avfallet på riktig måte. Den nye renovasjonsordningen i IRS-kommunene er framtidsrettet, og vil medvirke til at vi får en mer miljøvennlig avfallsbehandling. Vi oppfordrer alle til å gjøre seg kjent med hvordan avfallet skal sorteres, og gjøre så godt de kan slik at vi alle kan medvirke til å skape et miljømessig bedre samfunn. Kjell Erfjord Ordfører i Lund kommune Odd Omland Ordfører i Kvinesdal kommune Tor Jørgen Tjørhom Ordfører i Sirdal kommune Sigmund Kroslid Ordfører i Flekkefjord kommune

5 ENDRET HENTEORDNING MATAVFALL, HAGEAVFALL OG BROSJYRER LEGGER DU I KOMPOSTSTATIVET Dette kan komposteres: Matavfall Kaffefilter Kaffegrut Eggeskall Kjøttrester Fiskerester Bein Brosjyrer Reklame Tørkeruller Servietter Papirlommetørklær Skrivepapir Innpakningspapir Papirposer Papirsekker Hageavfall Plengress Løv Kvister Blomster Ugress Frukt Grønnsaker Fjær Hår Matavfallet legger du først i posen i innestativet. Husk dryppskålen under posen. Når posen er full, setter du hele posen med innhold oppi sekken i kompoststativet. Løft posen forsiktig opp med begge hendene, mens du holder innestativet fast med beina. Husk å legge en avis i bunnen av kompostsekken, så unngår du at innholdet fryser fast og at sekken revner. Du kan gjerne ha litt aviser i sekken, for eks til å pakke inn større mengder matavfall. Kompostsekken må ikke veie over 20 kg. Kompostavfallet tømmes hver 2. uke. Fra sankthans og ut august tømmes kompostavfallet hver uke. Dette inngår i den vanlige renovasjonsordningen.

6 ENDRET HENTEORDNING VANLIG RESTAVFALL OG ENGANGSBLEIER LEGGER DU I RESTAVFALLSSTATIVET I restavfallsstativet kaster du avfall som det ikke er returordninger for. Det er: Vanlig boss Tøy Tekstiler Engangsbleier Plastbeagt papir Foliebelagt papir Sølvpapir Kjæledyrsavfall Kast ikke farlig avfall i restavfallet! Restavfall tømmes hver 4. uke. Har du bleiebarn, tømmer vi hver 2. uke - helt til barnet fyller to år. Det inngår i den vanlige renovasjonsordningen. Også andre kan bestille ekstra tømming av restavfall 2. hver uke hele året. Det må bestilles spesielt. Passer for deg som alltid har mye avfall. Har du mye avfall av og til, kan du bruke ordningen med ekstra sekk påklebet avgift betalt-merke. Pakk inn engangsbleiene før du kaster dem i restavfallet! Alle familier som har bleiebarn, får tilbud om bleiebeholder til sterkt rabattert pris. Ekstra magasin med plaststrømpe til bleiebeholderen kan kjøpes på teknisk etat, på Erikstemmen i Flekkefjord og i noen butikker. Hvis du har for mye bleier til å ha i restavfallsstativet, kan du legge dem i en plastsekk, klebe et avgift betalt-merke på sekken og sette den ved restavfallsstativet når dette skal tømmes. Hver avfallssekk må ikke veie over 20 kg.

7 NY HENTEORDNING PLASTAVFALL, PLASTEMBALLASJE, PLASTPOSER OG ISOPOR LEGGER DU I EGEN PLASTSEKK Nå skal ikke lenger plast kastes i restavfallet, men i spesielle plastsekker som du får utdelt. Legg alt dette plastavfallet i plastsekken: Plastemballasje Plastposer Plastflasker uten skrukorker (korkene skrus av og legges i) Plastbegre Plastbokser Plastfolie Påleggsinnpakninger Isopor Skyll plastflaskene og innpakningsplasten for matrester o.l., og la plasten tørke. Plastflasker og kanner som har inneholdt farlig avfall kastes ikke i plastsekken. Farlig avfall må leveres i miljøstasjonene. Sekken med plastavfall kan du oppbevare for eks i kjeller, garasje, vedbod e.l., og sette ved siden av avfallsstativene når den skal hentes. Eller du kan kjøpe et ekstra avfallsstativ, hvis du heller vil oppbevare sekken ute. Sekken hentes hver 4. uke. Se den nye tømmekalenderen for 2006 som kommer i posten. Kalenderen viser når sekken med plastavfall hentes. Husk å knytte sekken, så ikke plasten blåser vekk! Plasten du legger i plastsekken, kan brukes på ny, og bli råstoff til for eks plastposer, fleecegensere, CD-beholdere og mye annet. Sekkene du får utdelt, er perforerte og gjennomsiktige. Sekkene rommer 140 liter, og deles ut gratis.

8 NY HENTEORDNING AVISER OG UKEBLAD LEGGER DU I EGEN SEKK AV BLEKET PAPIR Nå skal aviser og ukeblad i egen papirsekk. Sekkene er av bleket papir, og deles ut gratis. Papirsekken med aviser og ukeblad må du oppbevare tørt, for eks i kjeller, garasje eller vedbod, og sette ved siden av avfallsstativene når den skal hentes. Lukk sekken, så ikke papiret blåser vekk. Eller du kan kjøpe et ekstra avfallsstativ, hvis du heller vil oppbevare papirsekken ute. Sekken hentes hver 4. uke hele året. Se den nye tømmekalenderen for 2006 som kommer i posten. Kalenderen viser når papirsekken med aviser og ukeblad hentes. Aviser og ukeblad kan bli nytt råstoff til toalettpapir, tørkeruller, innpakningspapir, bølgepapp, isolasjonsmateriale, skrivepapir, brevpapir, konvolutter m.m.

9 NY HENTEORDNING DRIKKEKARTONGER LEGGER DU I EGEN GRÅ PLASTPOSE Skyll, tørk, brett og stapp! Skyll drikkekartongene og sett dem opp-ned til tørk. Brett dem og stapp dem inni hverandre. Kartonger med plastkork kan også brukes. En kartong med seks kartonger inni kalles en kubbe. Drikkekartongkubbene legger du i den grå plastposen. Plastposer deles ut gratis. Posen med drikkekartonger kan du oppbevare inne, knytte igjen og sette ved siden avfallsstativene når posen skal hentes. Eller du kan kjøpe et ekstra avfallsstativ hvis du heller vil oppbevare posene med drikkekartonger ute. Posene hentes hver 4. uke. Se den nye tømmekalenderen for 2006 som kommer i posten. Den viser når drikkekartongene hentes. Drikkekartonger kan bli nytt råstoff til resirkulert papir, tegneblokker, konvolutter og annet kontormateriell. Det kan også lages brosjyrer og tømmekalendere av dem. Du kan vinne pengepremier Skiver du navn og telefonnummer på drikkekartongkubbene, kan du vinne pengepremier. Du kan også skrive navn på foreninger eller organisasjoner, som du vil skal ha pengene, hvis du vinner.

10 HENTING DETTE AVFALLET HENTER VI HJEMME HOS DEG. -VANLIG HENTING ELLER EKSTRA HENTING? MATAVFALL, HAGEAVFALL OG BROSJYRER - I KOMPOSTAVFALLSSTATIVET Vanlig henting: Hver 2. uke hele året. Om sommeren: Hver uke fra sakthans og ut august. Inngår i den vanlige renovasjonsordningen. RESTAVFALL OG BLEIER - I RESTAVFALLSSTATIVET Vanlig henting: Hver 4. uke hele året. Inngår i den vanlige renovasjonsordningen. Ekstra henting: Hver 2. uke hele året. Ekstra abonnement må bestilles hos kommunen din (se adresser på baksiden av brojyren). BLEIER Abonnenter med bleiebarn får henting av restavfall hver 2. uke så lenge barnet bruker bleier, med maksimal varighet til barnet er fylt 2 år. Inngår i den vanlige renovasjonsordningen. PLASTAVFALL, PLASTPOSER OG ISOPOR - I EGEN GJENNOMSIKTIG PLASTSEKK* Vanlig henting: Hver 4. uke hele året. Inngår i den vanlige renovasjonsordningen. AVISER OG UKEBLAD - I EGEN PAPIRSEKK* Vanlig henting: Hver 4. uke hele året. Inngår i den vanlige renovasjonsordningen. DRIKKEKARTONGER - I EGEN GRÅ PLASTPOSE* Vanlig henting: Hver 4. uke hele året. Inngår i den vanlige renovasjonsordningen. * Du kan levere flere sekker med plast, aviser og drikkekartonger ved hver henting. Trenger du flere sekker og poser, får du på kommunen din.

11 BRINGEORDNING I MILJØSTASJONENE KAN DU KOMME OG LEVERE FLERE TYPER SORTERT AVFALL I miljøstasjonene kan du levere: Elektriske artikler Jern og metallemballasje Trevirke Impregnert trevirke Grus, sand, murstein o.l. Papp og papir Farlig avfall/spesialavfall Restavfall Husk å sortere avfallet hjemme, før du kommer. ÅPNINGSTIDER (Gjelder for 2006): Flekkefjord, Erikstemmen: Mandag kl Onsdag og fredag kl Tirsdag og torsdag stengt. Kvinesdal, Netland & Sønner: Mandag - onsdag kl Torsdag kl Fredag kl Lund, Malåna: kl følgende torsdager: 5/1 2/2 2/3 16/3 30/3 20/4 4/5 18/5 1/6 15/6 29/6 3/8 17/8 31/8 14/9 28/9 12/10 26/10 9/11 23/11 14/12. Sirdal, Viraksveien: Mandag kl

12 BRINGEORDNING I GLASSCONTAINERNE KAN DU KASTE BÅDE GLASSEMBALLASJE OG METALLEMBALLASJE Glassemballasje og metallemballasje kaster du i samme container. Husk å rengjøre emballasjen først! NB! Du kan blande klart og farget glass i samme container. Du finner glasscontainere i: Flekkefjord: Drangeid ved butikken Abelnes Hidra ved fergeleiet Sentrum (Verven) Sira ved banken Tjørsvåg ved tjernet Åna-Sira ved brannstasjonen Lund: Haukland ved Mega Hovsherad sentrum Moi sentrum ved Ica Ualand Sirdal: Omlid Sinnes ved G. P. Tonstad sentrum Viraksveien Kvinesdal: Feda Gjemlestad Hamrebakkane ved butikken Kvinlog Liknes sentrum Netland & Sønner Storekvina

13 ANNET BRUKTE EL-VARER I RETUR TIL BUTIKKENE AVGIFT BETALT-MERKER, NYE SEKKER OG POSER KAN KJØPES I Varer som går på batterier eller strøm kan du levere tilbake til el-forhandlere som selger slike varer. Forhandlerne tar i retur, uansett om du kjøper ny vare eller ikke. Kjøle- og frysemøbler tas bare i retur hvis du kjøper ny vare. NOEN GANGER HAR DU FOR MYE AVFALL Da kan du kjøpe selvklebende AVGIFT BETALT-merker. Merkene kan festes både på restavfallssekker og på kompostavfallssekker. Så kan du sette en ekstra sekk med avfall ved siden av avfallsstativet, når det skal tømmes. Flekkefjord: Flekkefjord Bensin og Service Sunde Autosenter Teknisk etat, Flekkefjord kommune Erikstemmen R. B. Nilsens eftf., Kirkehavn Osm. W. Larsen, Rasvåg Coop Marked, Gyland Sira Autosenter Coop Marked, Sira Kvinesdal: Coop Marked Feda Liknes Bensin AS Netland og Sønner, Øye Teknisk etat, Kvinesdal kommune Coop Maked Kvinlog Coop Marked Storekvina Lund: Høien servicesenter, Moi Teknisk etat, Lund kommune Coop Marked Hovsherad Coop Marked Ualand Sirdal: G. P. Tjørhom Sirdal Bilservice, Tonstad Tonstad Autosenter Teknisk etat, Sirdal kommune

14 FORSKRIFT Utdrag av renovasjonsforskriften 2. Definisjoner. Som husholdningsavfall regnes vanlig avfall fra private boenheter og fritidshus. Med oppsamlingsenhet menes beholder, sekk eller container hvor ulike typer avfall skal anbringes. 10. Omfang av boligrenovasjon. Renovasjonsordningen for boligeiendommer består av to system: en henteordning og en bringeordning. Henteordningen innebærer at IRS henter sorterte avfallsfraksjoner hos abonnentene. Bringeordningen innebærer at abonnenten selv må frakte avfallet til IRS sine avfallsmottak i form av returpunkt og miljøstasjoner. 11. Abonnentens plikter. Abonnent som omfattes av den kommunale innsamlingsordning for husholdningsavfall skal sørge for å ha de oppsamlingsenheter som IRS bestemmer. Abonnenten skal påse at bruken og plasseringen av oppsamlingsenhetene skjer i samsvar med denne forskriften. Abonnenten skal ha tilstrekkelig store eller antall oppsamlingsenheter for oppbevaring av avfallet. Kommunen kan påby anskaffelse av nye eller flere oppsamlingsenheter, dersom de ikke tilfredsstiller kravene. Abonnenten sørger selv for tilstrekkelig renhold av oppsamlingsenhetene. Avfallsfraksjoner skal, etter nærmere bestemmelser, sorteres ut og legges i den oppsamlingsenhet som er bestemt. Ved utilstrekkelig sortering kan IRS besørge ettersortering eller annet nødvendig arbeid uført på abonnentens regning. Det er ikke tillatt å legge flytende avfall, større metallstykker, sprøytespisser/skalpeller, varm aske, større mengder dyre-/fiskeavfall, etsende/eksplosive eller selvantennelige stoffer i oppsamlingsenhetene. Dette avfallet må abonnenten selv bringe til godkjent avfallsmottak. Det samme gjelder farlig avfall, risikoavfall, EE-avfall, byggeog rivingsavfall samt eternitt. Husholdningsavfall som ikke passer eller ikke skal legges i oppsamlingsenheten, plikter abonneten selv å bringe frem til godkjent avfallmottak gjennom bringeordningen. Sekker skal ikke fylles med mer enn 20 kg avfall. Dersom det oppstår skader på renovatøren eller materiellet, og disse skader beviselig kan tilbakeføres til misbruk av renovasjonsordningen, kan abonnenten bli erstatingspliktig. 13. Krav til oppsamlingsenhetene. Oppsamlingsenhetene skal være av en slik beskaffenhet at avfallet sikres mot rotter og andre skadedyr, og for øvrig ikke fører til hygieniske ulemper. Kommunen bestemmer hvilke typer oppsamlingsenheter som skal benyttes, hvor store de skal være, og det antall oppsamlingsenheter som abonnenten må ha. Abonnenten skal ved innføring av nye innsamlingssystemer sørge for innkjøp og plassering av utstyr og oppsamlingsenheter og vedlikeholde disse.

15 14. Plassering av oppsamlingsenhetene. Oppsamlingsenhetene må plasseres slik at det ikke er til sjenanse for andre, verken ved oppbevaringsplassen eller i forbindelse med tømmingen. Oppsamlingsenhetene bør på hentedagen ikke være plassert mer enn 25 meter fra kjørbar veg. De kan plasseres inntil 100 meter fra kjørbar veg mot å betale en eksta avgift. Plasseringen på hentedagen må være slik at renovatøren ikke hindres av snø, vann eller andre sperringer. Abonnentene skal rette seg etter kommunens anvisning vedrørende korrekt plassering av oppsamlingsenhetene. I sentrumsområder, boligblokker, forretningsgårder og lignende kan oppsamlingsenhetene plasseres innendørs. Søppelrom kan være avlåst, men låstypen må da være slik at renovatøren kan benytte hovednøkkel som passer til samtlige søppelrom. 15. Innsamling av husholdningsavfall. IRS skal hente avfallet regelmessig etter nærmere bestemt og annonsert tømmerutine. Innsamlingen skal normalt skje i tidsrommet kl Renovatøren er bare pliktig til å ta med avfall som er lagt i oppsamlingsenheten eller i egne sekker som inngår i renovasjonsordningen. Renovatøren er ikke pliktig til å tømme oppsamlingsenheter som brukes i strid med forskriftene, men må da gi melding om dette til abonnenten. Ved endring i tømmerutinen skal abonnenten varsles i god tid på hensiktsmessig måte. Innsamlingen skal foregå slik at beboere og andre ikke unødig sjeneres av støy, støv eller lukt. Under transport skal avfallet være sikret, slik at ikke noe faller av eller tilsøler plass eller vei. Innsamlingsruten skal som hovedregel følge offentlig vei. IRS bestemmer kjørerutene. Der offentlig eller privat vei betjener flere enn to husstander, eller går til aktivt gårdsbruk med regelmessig lastebiltrafikk knyttet til driften, skal henting etter veien inngå i den faste innsamlingsruten. Henting etter privat vei kan bare skje etter særskilt avtale med veieieren og på de vilkår kommunen setter til veistandard og vedlikehold. Som kjørbar vei menes vei med tilstrekkelig bredde, kurvatur og stigningsforhold, samt styrke til å tåle en vanlig lastebil med nyttelast opp til 3 tonn. Veien må ha en fri høyde på minst 4,0 meter. Det må være snuplass, slik at det ikke er nødvendig å rygge mer enn 25 meter med renovasjonsbil. IRS/kommunen skal holdes skadesløs for skader som oppstår ved trafikkering av renovasjonsbil på privat vei. Om vinteren må veien være brøytet for snø og om nødvendig strødd.

16 HJELPEMIDLER Vi har flere ulike hjelpemidler, for at du skal kunne sortere, pakke og oppbevare avfallet ditt best mulig. Sekkestativ Kjøkkenbenkstativ Bleiebeholder Sekkebøyle Sekkestativ: Bestilles på servicetorget/teknisk etat i kommunen, eller kjøpes på Erikstemmen. Kjøkkenbenkstativ: Nye abonnenter får et stativ gratis. Flere kan kjøpes på Erikstemmen. Bleiebeholder: Beholder til sterkt rabattert pris så lenge du har bleiebarn. Kontakt kommunen. Sekkebøyle: Kan kjøpes på servicetorget/teknisk etat i kommunen eller på Erikstemmen. Alf Pedersen Reklamebyrå, 4326 Sandnes - Brosjyren er trykket på papir av resirkulerte drikkekartonger Flekkefjord Kvinesdal Lund Sirdal RENOVASJONEN I DIN KOMMUNE Flekkefjord, Kvinesdal, Lund, Sirdal Tlf Mail: Tlf Mail: Tlf Mail: Tlf Mail:

RUTE 41-42 - 43 STOR-ELVDAL KOMMUNE. Miljøkalender og tømmeplan

RUTE 41-42 - 43 STOR-ELVDAL KOMMUNE. Miljøkalender og tømmeplan RUTE 41-42 - 43 STOR-ELVDAL KOMMUNE Miljøkalender og tømmeplan 2015 Hvilke spor vil du sette? Når vi kvitter oss med avfall setter vi spor. Avfall som kastes i grøfta er godt synlig, men giftstoffer i

Detaljer

Utkast til Renovasjonsforskrift for kommunene:

Utkast til Renovasjonsforskrift for kommunene: SØNDRE HELGELAND MILJØVERK IKS Utkast til Renovasjonsforskrift for kommunene: Alstahaug, Brønnøy, Dønna, Grane Hattfjelldal, Herøy, Leirfjord, Sømna, Vefsn, Vega og Vevelstad Datert: 13.11.14 Innhold Side

Detaljer

Hva BIR gjør (med god hjelp fra deg)

Hva BIR gjør (med god hjelp fra deg) Hva BIR gjør (med god hjelp fra deg) Slik gir vi bosset verdi Det nytter å sortere. Hver dag blir store mengder avfall gjenvunnet til nye produkter og energi. BIR har som mål at vi ved størst mulig gjenvinning

Detaljer

FORSKRIFT OM RENOVASJON FOR FARSUND KOMMUNE OG LYNGDAL KOMMUNE

FORSKRIFT OM RENOVASJON FOR FARSUND KOMMUNE OG LYNGDAL KOMMUNE Lyngdal kommune Tekniske tjenester Farsund kommune Administrasjonen FORSKRIFT OM RENOVASJON FOR FARSUND KOMMUNE OG LYNGDAL KOMMUNE Kap 1. Generelle bestemmelser... 2 1 Formål... 2 2 Virkeområde... 2 3

Detaljer

Renovasjonsløsninger ved nybygging og rehabilitering av boligbebyggelse Retningslinjer for utbyggere, arealplanleggere og byggesaksbehandlere

Renovasjonsløsninger ved nybygging og rehabilitering av boligbebyggelse Retningslinjer for utbyggere, arealplanleggere og byggesaksbehandlere Renovasjonsløsninger ved nybygging og rehabilitering av boligbebyggelse Retningslinjer for utbyggere, arealplanleggere og byggesaksbehandlere September 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE0 01. INNLEDNING... 3 1.1

Detaljer

Sammen for en god sak

Sammen for en god sak 1 13 Sammen for en god sak BIR har lyttet til innbyggerne. Vi har utvidet åpningstidene på flere gjenvinningsstasjoner og vi skal bygge tre nye. Vi oppfordrer alle til å delta på vårdugnaden Hold Norge

Detaljer

Fulldistribusjon. Hentekalender. Juni 2014 mai 2015. Informasjon fra Glåmdal Interkommunale Renovasjonsselskap IKS 2014 www.gir.hm.

Fulldistribusjon. Hentekalender. Juni 2014 mai 2015. Informasjon fra Glåmdal Interkommunale Renovasjonsselskap IKS 2014 www.gir.hm. Fulldistribusjon Hentekalender Juni 2014 mai 2015 Informasjon fra Glåmdal Interkommunale Renovasjonsselskap IKS 2014 www.gir.hm.no GRÅTT LOKK Restavfall Matavfall skal i beholderen med grått lokk, sammen

Detaljer

Eirill Bø, Bente Flygansvær, Stein Erik Grønland: Miljøvennlig innsamling av avfall en studie av nye renovasjonstekniske løsninger

Eirill Bø, Bente Flygansvær, Stein Erik Grønland: Miljøvennlig innsamling av avfall en studie av nye renovasjonstekniske løsninger Eirill Bø, Bente Flygansvær, Stein Erik Grønland: Miljøvennlig innsamling av avfall en studie av nye renovasjonstekniske løsninger SITMA rapport: 1201/2012 Forord Denne rapporten beskriver resultatene

Detaljer

Kunden og BIR. Rettleiar til forskrift om handtering av avfall frå hushald

Kunden og BIR. Rettleiar til forskrift om handtering av avfall frå hushald Kunden og BIR Rettleiar til forskrift om handtering av avfall frå hushald 1 Innhald Om BIR... 3 Formålet med rettleiaren... 4 Korleis rettleiaren er bygd opp... 4 Kapittel 1: Innleiande informasjon...

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Innledning 4. 2. Betaling av andel felleskostnader 5. 3. Adgangssikkerhet 6

INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Innledning 4. 2. Betaling av andel felleskostnader 5. 3. Adgangssikkerhet 6 SAMEIET ST.OLAV PROSEDYRER OG ORDENSREGLER INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Innledning 4 2. Betaling av andel felleskostnader 5 3. Adgangssikkerhet 6 3.1 Adgangssikkerhet generelt 6 3.2 Nøkler og nøkkelkort

Detaljer

DET ER VIKTIG Å KASTE RIKTIG

DET ER VIKTIG Å KASTE RIKTIG Kundeblad Nr. 1 2015 AVFALL ER TEMA: Plastemballasje DET ER VIKTIG Å KASTE RIKTIG Informasjon til husstandene i Trondheim I ÅR ER VÅREN LILLA! Råstoff er vanligvis rødt. Denne gangen er det lilla. Det

Detaljer

Veileder for kommuner AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL

Veileder for kommuner AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL Veileder for kommuner AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL 2356 2007 Forord Byggavfall utgjør i dag en av de største avfallsstrømmene våre. Hvert år oppstår det størrelsesorden 1,5 millioner tonn

Detaljer

Veileder for avfallsprodusenter med flere AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL

Veileder for avfallsprodusenter med flere AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL Veileder for avfallsprodusenter med flere AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL 2357 2007 Forord Byggavfall utgjør i dag en av de største avfallsstrømmene våre. Hvert år oppstår det størrelsesorden

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 456. Ungdom i arbeid

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 456. Ungdom i arbeid Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 456 Ungdom i arbeid Utgitt første gang i 1985 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim September 2002 Brosjyren er revidert og har fått ny layout.

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437. Du er valgt til verneombud

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437. Du er valgt til verneombud Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437 Du er valgt til verneombud Innhold Gratulerer... 3 Opplæring... 3 Du skal ha tid til å gjøre skikkelig jobb... 4 Dine oppgaver som verneombud... 4 Kartlegging

Detaljer

Håndbok for verger. Statens sivilrettsforvaltning

Håndbok for verger. Statens sivilrettsforvaltning Håndbok for verger Statens sivilrettsforvaltning Gjeldende fra 1. juli 2013 1 Innhold 1 Innledning... 5 1.1 Lokal og sentral vergemålsmyndighet... 5 1.2 Vergemålsreformens verdiplattform... 5 1.3 Individtilpasning...

Detaljer

FELLESEIE ER IKKE SAMEIE

FELLESEIE ER IKKE SAMEIE FELLESEIE ER IKKE SAMEIE 1 DET ØKONOMISKE FORHOLDET MELLOM EKTEFELLER Informasjonsbrosjyre om det økonomiske forholdet mellom ektefeller etter ekteskapsloven (lov 4. juli 1991 nr. 47) INNHOLD Innledning

Detaljer

//Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp. NAV Laksevåg LAKSEVÅG

//Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp. NAV Laksevåg LAKSEVÅG //Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp NAV Laksevåg LAKSEVÅG Versjon 1/2012 Innholdsfortegnelse Utgangspunkt:... 2 Personlig konkurs:... 2 Når kan man slå seg konkurs?... 2 Hva betyr konkurs i praksis?...

Detaljer

FØR DU BRUKER APPARATET MILJØVENNLIG BRUK

FØR DU BRUKER APPARATET MILJØVENNLIG BRUK FØR DU BRUKER APPARATET Apparatet som du har kjøpt har blitt laget for å brukes til husholdningsbruk, og også til følgende bruk: - på kjøkkenet på arbeidssteder, butikker og/eller kontorer, - på gårder,

Detaljer

Spør Altinn når du driver bedrift

Spør Altinn når du driver bedrift Spør Altinn når du driver bedrift Arbeids- og velferdsetaten Arbeidstilsynet Brønnøysundregistrene Skatteetaten Statistisk sentralbyrå Oppdatert 15.03.2009 > 1.1 Hva består regnskapsplikten i? Kravet

Detaljer

Plast omgir oss overalt, og gjør hverdagen vår renere og lettere, tryggere og mer spennende og morsom. OPPGAVE EN

Plast omgir oss overalt, og gjør hverdagen vår renere og lettere, tryggere og mer spennende og morsom. OPPGAVE EN 1 Presentasjon av Plast omgir oss overalt, og gjør hverdagen vår renere og lettere, tryggere og mer spennende og morsom. Bruk av plast bare øker og øker. Plast erstatter materialer som metall, tre, papir,

Detaljer

REPRESENTANTSKAPSPROTOKOLL SØNDRE HELGELAND MILJØVERK

REPRESENTANTSKAPSPROTOKOLL SØNDRE HELGELAND MILJØVERK REPRESENTANTSKAPSPROTOKOLL SØNDRE HELGELAND MILJØVERK SAKSNR. : 25/14 MØTEDATO : 13.-14.11.2014 SAKSBEH. : Toril H Forsmo MØTESTED : Clarion Grand Hotel, Østersund ARKIV : Perm DELTAKERE : Jann-Arne Løvdahl,

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket?

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? - en kort veileder 1 Anskaffelsesregelverket 2 gir offentlige myndigheter mange utfordringer. Noen av dem skyldes detaljeringsgraden i regelverket, andre

Detaljer

å vite om husleieloven: Jeg vil si opp leier

å vite om husleieloven: Jeg vil si opp leier 11 Nyttig å vite om husleieloven: Jeg vil si opp leier Du kan ikke alltid si opp Leiern. Det avhenger av hvilken leieavtale du har inngått! En tidsubestemt leieavtale? Det er en leieavtale som varer helt

Detaljer

BESKRIVELSE AV BRUKEN FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK

BESKRIVELSE AV BRUKEN FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK BESKRIVELSE AV BRUKEN Denne vaskemaskinen er kun beregnet på å vaske og sentrifugere maskinvaskbart tøy i vanlige husholdningsmengder. Ta hensyn til anvisningene i denne bruksanvisningen, installasjonsveiledningen

Detaljer

HVORDAN KAN JEG HJELPE MEG SELV?

HVORDAN KAN JEG HJELPE MEG SELV? HVORDAN KAN JEG HJELPE MEG SELV? Ta en slitesterk beslutning! Det er viktig å ta en beslutning som tåler perioder med fristelser og lav motivasjon. Beslutningen blir sterkere hvis du har tenkt nøye gjennom

Detaljer

For barn over 10 år som har overlevd en alvorlig hendelse.

For barn over 10 år som har overlevd en alvorlig hendelse. For barn over 10 år som har overlevd en alvorlig hendelse. Denne lille brosjyren er skrevet av psykolog Atle Dyregrov, Senter for Krisepsykologi, Bergen på basis av en brosjyre utarbeidet av psykolog Paul

Detaljer

Se hva jeg ser-041116 16-11-04 11:42 Side 1. Se hva jeg ser. om barnets sosiale utvikling

Se hva jeg ser-041116 16-11-04 11:42 Side 1. Se hva jeg ser. om barnets sosiale utvikling Se hva jeg ser-041116 16-11-04 11:42 Side 1 Se hva jeg ser om barnets sosiale utvikling Se hva jeg ser-041116 16-11-04 11:42 Side 2 Tidlig utvikling av sosiale ferdigheter Allerede i første leveår samhandler

Detaljer

Når du er sykmeldt. - eller står i fare for å bli det. Kvalitet Trygghet Respekt Omsorg

Når du er sykmeldt. - eller står i fare for å bli det. Kvalitet Trygghet Respekt Omsorg Når du er sykmeldt - eller står i fare for å bli det Kvalitet Trygghet Respekt Omsorg Når du er sykmeldt - eller står i fare for å bli det Informasjon, tips og gode råd UNN HF Raskere tilbake Ortopedi

Detaljer