Innføring i omgivelsekontroll

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innføring i omgivelsekontroll"

Transkript

1

2 Forord Dette heftet er laget spesielt for terapeuter og andre interesserte som vil ha en innføring i GewaLink omgivelsekontrollsystemer og hvilke muligheter Gewa har for å hjelpe funksjonshemmede til en enklere hverdag. Heftet beskriver oppbygging og funksjon til et omgivelseskontrollanlegg. Det er også tatt med en enkel forklaring av styringsprinsippet med InfraRødt lys, og hvordan dette fungerer sammenlignet med radiostyring. Heftet inneholder også en gjennomgang av ulike automatikker og andre innretninger som kan inngå i et omgivelsekontrollanlegg. I forbindelse med kursvirksomhet hvor dette heftet blir brukt som underlag vil det også bli demonstrasjon av et enkelt omgivelseskontrollanlegg og visning av produkter fra Gewa s produktspekter. Juni 2002 Kopiering og videre bruk av dette kompendiet skal avtales med Gewa på forhånd

3 Innhold Forord 2 Innhold 3 Innledning 4 Hva er omgivelsekontroll? 5 Hva kan betjenes? 6 To hovedsystemer IR vs RADIO 7 IR-styring 8 Radiostyring 9 Gewa omgivelsekontrollsystem 10 Forskjellige typer IR-systemer: 12 Gewa sendere 14 Gewa mottagere 15 Hvilke krav stilles til brukeren 17 Automatikker 18 Dørautomatikk 19 Vindusautomatikk 21 Gardinautomatikk 22 Garasjeportautomatikk 24 Porttelefonanlegg 25 Valg av porttelefonanlegg 28 Fjernstyrt høyttalende telefon 29 Hussentralanlegg 30 Ordforklaring

4 Grunntanken med GewaLink systemet er å ta i bruk tekniske innretninger og hjelpemidler som gjør det mulig for funksjonshemmede å føre et mest mulig selvstendig liv uten å være avhengig av hjelp fra andre mennesker. Dette har Gewa gjort ved å utvikle et system som gir brukeren mulighet til å fjernstyre de fleste innretninger i en bolig. For å ivareta den funksjonshemmedes individuelle behov er det også viktig at hjelpemidlene blir tilpasset i samarbeid med bruker/fagperson/firma og fremstilt på en slik måte at det enkelt kan ivareta den funksjonshemmedes interesser på best mulig måte. Denne selvstendigheten oppnår brukeren ved hjelp av GewaLink omgivelsekontrollsystem. GewaLink systemet bygger på det seneste og mest avanserte innen elektronikk. Både sender og mottager har innebygget mikroprosessor. Bruk av Mikroprosessor gir flere muligheter og større fleksibilitet enn i tidligere brukte system

5 Hva er omgivelsekontroll? Et omgivelsekontrollanlegg er et hjelpemiddel som gjør det mulig for funksjonshemmede og eldre personer å bruke og kontrollere elektriske automatikker og installasjoner trådløst i sine nære omgivelser. Omgivelsekontroll¹ omfatter tilleggsutstyr som gjør at brukeren kan kontrollere utstyr som han ellers ikke ville kunne betjene på grunn av nedsatt bevegelsesevne. Tegningen viser et eksempel på et omgivelsekontrollanlegg hvor brukeren styrer åpning av dør med en sender. Brukeren har da mulighet til å åpne døren for de som vil inn i leiligheten. Man har også mulighet til å kontrollere hvem som står på utsiden ved å plassere en dørhøyttaler ute og inne (dørcallinganlegg - porttelefon). Dette systemet kan om nødvendig fjernstyres slik at brukeren kan bli sittende i rullestolen uten nødvendig forflytning. ¹ Definisjon fra Statens Informasjonssentral - 5 -

6 Hva kan betjenes? Ved å installere et omgivelsekontrollanlegg får man muligheten til styre og betjene de fleste funksjoner i en bolig. Andre systemer kan også tilpasses Gewa Infra Link. (f.eks. fjernkontroll fra TV/Radio, og audiovisuelle produkter). Det som er vanlig å styre i et omgivelsekontrollanlegg er: Dører Vinduer Rullegardin Markiser Porttelefon Bladvender Lysdimmer Datautstyr Trappeheis Bildører Rullestolheis Plattformheis Air-condition Opp1æring av andre IR-styrte produkter Låser Gardintrekk Persienner Telefon Alarm Stikkontakter Lysbryter Talemaskin Takheis Sentrallås Garasjeåpner Vifte Varmeanlegg Audiovisuelle produkter Brunevarer som stereo, TV og video kan styres av GEWA Prog sendere

7 To hovedsystemer IR vs RADIO Det er i dag to typer fjernstyringssystemer som benyttes til omgivelsekontroll: 1. IR-Fjernkontroll 2. Radio-Fjernkontroll IR-fjernkontroll (IR=Infra Rød) er et system som virker slik at signalene sendes i form av ett lys fra senderen til detektorene/mottagerne. Dette lyset klarer ikke øynene å se. Som alt annet lys, kan ikke dette gå igjennom vegger. Lyset som du sender holder seg til det rommet du er i. Lyset reflekteres av lyse flater som f.eks. vegger og tak. I kombinasjon med en sterk sender gjør dette at man ikke behøver å peke på den tingen man skal styre. Siden IR-signalene holder seg i det rommet som du sender fra, så trenger du en knapp for hver funksjon du skal styre i det rommet. Går du inn i rommet ved siden av, så kan du benytte de samme knappene til å styre andre ting. Med IR-styring har du også tryggheten med å ha øyekontakt med tingen som du styrer med tanke på klemfare, f.eks. barn i dører, garasjeporter, vinduer etc. Gewa IR-styring er spesialkonstruert med tanke på funksjonshemmede

8 IR-styring En fjernkontroll med InfraRødt lys (IR) styrer omgivelsene ved hjelp av lyspulser som mottas og leses av en mottager. InfraRødt lys kan i prinsipp sammenlignes med en lommelykt. Lyset går gjenom glass, men ikke gjennom faste materialer. Lyset kan heller ikke svinge rundt hjørner. IR-signalet som sendes Ut fra GewaLink sendere er likevel så kraftig at det vil reflektere i tak og vegger og brukeren slipper å rette senderen direkte mot mottageren. Et IR-system er rommavhengig og tilsier at alt du kan se kan du også styre. IR-styring er i dag det systemet som er funnet mest hensiktsmessig til styring av omgivelsekontrollsystemer. Dette gjelder i handikapmarkedet og til mer kommersiell bruk. Systemet er det samme som benyttes til de fleste brunevarer som TV, video, stereo, m.fl. En IR-sender kommuniserer med mottageren ved hjelp av InfraRødt lys. IR-signalet kan ikke trenge gjennom faste materialer, men reflekteres i vegger og tak. Vi sier derfor at IR-sendere er rommavhengig

9 Radiostyring Radiostyringer som brukes i omgivelsekontrollsystemer kommuniserer med radiobølger. Radiobølgene har en rekkevidde fra m. Radiobølgene går gjennom vegger og tak og du er derfor avhengig av en knapp for hver funksjon du ønsker å styre i boligen og dens omegn. For å sammenligne med IR-styring trenger man altså i et radiosystem en knapp til hver funksjon i huset, mens et IR-system trenger en knapp til hver funksjon i rommet. Radiostyringer kan også påvirkes av utstyr som ikke er godkjent av Statens Teleforvaltning. Eksempler kan være radiostyrte leker og trådløse telefoner som er kjøpt i utlandet. Det kan også oppstå feil og forstyrrelser ved utstrakt bruk av mobiltelefon. Radiosystemer er ut fra disse årsaker mest brukt til alarmer og systemer som krever større rekkevidde med få kanaler. En radiosender kommuniserer med mottageren ved hjelp av radiobølger. Radiobølgene trenger gjennom vegger og tak og kan derfor styre innretninger du ikke ser. Radioutstyr er også mer utsatt for forstyrrelser f.eks. fra mobiltelefoner

10 Gewa omgivelsekontrollsystem Gewa kan tilby komplette omgivelsekontrollanlegg med sender, mottager og automatikker til alle behov. Gewa omgivelsekontrollanlegg bygger på IR-teknologi som er det absolutt beste og sikreste for styring av slike systemer. For å finne ut om brukeren kan ha nytte av et omgivelsekontrollanlegg er vi først og fremst avhengig av å finne fram til en sender som brukeren kan betjene. Her kan Gewa tilby et stort utvalg av individuelle sendere fra den enkleste en-kanal senderen til den mest avanserte spesialtilpassede senderen. Den har muligheten til å styre 205 forskjellige funksjoner i et rom med kun en individuelt tilpasset spesialbryter. Når man har funnet en IR-sender som brukeren mestrer er neste skritt å kartlegge hvilke automatikker og systemer brukeren har behov for. Her vil Gewa være behjelpelig med å utarbeide forslag til omgivelsekontrollanlegg i samarbeid med bruker og fagperson som er tilpasset funksjonalitet og behov. Velg alltid et fleksibelt system som kan bygges opp etter byggekloss prinsippet. Man kan starte med enkle funksjoner og senere utvide etter behov. I hvert enkelt tilfelle vil Gewa og deres forhandlere kunne gi et skriftlig tilbud som beskriver anleggets funksjon og innhold. Samtlige røde markeringer indikerer øyet som tar imot IR-signalene fra senderne

11 Eksempel på antall senderknapper i en bolig med totalt 12 funksjoner fordelt på 3 rom Tallene angir knapp på senderen IR-styring: Baderom: Kanal 1-4 Soverom: Kanal 1-4 Stue: Kanal 1-4 Antall knapper: 4 Velger man IR-styring, klarer man seg med en sender med fire knapper. Radiostyring: Baderom: Kanal 1-4 Soverom: Kanal 5-8 Stue: Kanal 9-12 Antall knapper: 12 Velger man radiostyring, må man ha en sender som har 12 knapper, noe som er vanskelig å skaffe. Alternativet er å benytte seg av tre sendere med fire knapper

12 Forskjellige typer IR-systemer: Når det gjelder IR-systemer så skiller vi i hovedsak mellom desentraliserte og sentraliserte løsninger. Et desentralisert system består av selvstendige enheter, mens et sentralisert system består av en sentral som tilkobles løse enheter. Man kan sammenligne det med PC-er (desentralisert) og stormaskiner (sentralisert). En PC fungerer selvstendig selv om de andre maskinene skulle slutte å fungere, men hvis du er tilknyttet en stormaskin og den slutter å virke så berører det alle. Et desentralisert utstyr kan utvides trinn for trinn, men et sentralisert utstyr er avhengig av en sentral, og hvis du skal utvide til flere funksjoner enn det sentralen har så må du utvide med en ekstra sentral. Symbolforklaring: D = Dørautomatikk S = Sentral H = Takheis T = Telefon P = Porttelefon V = Vindusautomatikk Ø =Øye (detektor som tar imot signalene fra senderen) Eksempel på kabelføring ved sentralisert og desentraliserte anlegg. Desentralisert Løsning Sentralisert Løsning Desentralisert løsning: Hver enhet fungerer selvstendig. Krever minimalt med kabel. Hvis en enhet går i stykker, påvirker ikke det de andre enhetene. Utstyret kan resirkuleres til forskjellige brukere. Sentralisert løsning: Utstyret er avhengig av en sentral. Omfattende kabelarbeid. Alle enheter må ha kabel til sentralen. Hvis sentralen går i stykker, fingerer ikke noe annet. Hele anlegget bør resirkuleres komplett

13 Oppsummering: Momenter: IR-styring: - IR-styring sender lys (rommavhengig) - En knapp for hver funksjon i rommet du er i - Utviklet og konstruert for handikapmarkedet - Mange sendervarianter med tanke på forskjellige grader av funksjonsnivå og progredierende sykdommer - Ergonomisk utformet IR-styring: - Private boliger - Felles arealer - Alle grader av funksjonsnivå - Fra enkle til avanserte anlegg - Progredierende sykdommer - Utvikling ved læring Radiostyring: - Radiostyring sender radiobølger (går gjennom vegger og tak) - En knapp for hver funksjon I boligen - Utviklet og konstruert for det kommersielle markedet - Få sendevarianter - Radiosendere har sjelden mer enn fire funksjoner - Ingen administrerer koding signalene Radiostyring: - Private boliger - God fingerfunksjon - Ikke flere enn fire funksjoner - Stabilt funksjonsnivå Notater:

14 Gewa sendere Gewa håndsendere finnes i flere ulike varianter, både i utseende og kapasitet. Valg av senderformat og kapasitet avhenger av brukerens funksjon, behov og hvilket tilleggsutstyr/funksjoner som ønskes. Senderne leveres med innstillbar standard Gewakanal. Mange av senderne har også en individuelt kodet kanal som ekstra sikkerhet ved automatisering av f.eks. lei1ighetsdør, bil, alarm m.fl. Koden er helt personlig og kan sammenlignes med en personlig nøkkel. Det leveres også sendere med scannende funksjon som gjør det mulig å betjene samtlige kanaler med en enkel funksjonsbryter. Dette kan være sug/blås bryter, hånd/fot bryter eller eventuell annen individuelt tilpasset og utprøvd bryter. Sendere kan også leveres med mulighet for å programmere inn annet eksisterende IR-utstyr som f.eks. fjernkontroll til TV/radio. Å finne frem til en riktig type sender er en svært avgjørende faktor for et vellykket og funksjonelt omgivelsekontrollsystem. Viktige faktorer som motorikk, sykdomsbilde, progridierende sykdom, spasmer etc. bør fremkomme ved befaring. Et utvalg av mulighetene vi finner på de mest avanserte Gewa senderne er: Mulighet for å velge nivå, kolonne eller rad ved scanningsstart Inntil 12 forskjellige scanningsmetoder med valgfri hastighet fra 0,1 til 8 sekunder pr. steg. Muligheter for regulering av volum på lydindikering Installering av tasteforsinker Mulighet for innføring av sekvenser (makro) Mulighet for å programmerere inn personlige koder for betjening av f.eks. lei1ighetsdør, bildør m.m. Opptil 3 års levetid på batteri ved normal bruk. (Beregnet halvert ved utstrakt bruk av scanning) Mulighet for å begrense antall aktive nivåer Opptil 205 programmerbare funksjonsplasser Styring av alle funksjoner fra PC og vice versa Mulig å styre forskjellige bussystem (f.eks. BatiBus og Siemens EIB)

15 GewaLink senderne har en rekkevidde på inntil 60 m som bl.a. avhenger av om signalet blir dempet av vegger, gardiner eller sterkt lys. GEWA IR-sendere får du med forskjellig funksjon og design. Gewa mottagere Gewa mottagere tar i mot signalet fra Gewa sendere og dekoder dette videre til et relé som igjen slutter en strømkrets eller betjener en bryter. Signalet som går fra mottageren styrer så automatikken som gir ønsket funksjon. Gewa mottagere finnes i varianter som mottar fra 1 til 16 kanaler I samme boks. Kanalene kan legges som vanlige Gewa kanaler, de kan kjøres som koder eller de kan programmeres i sekvenser. Å programmere en mottager i sekvens vil si at brukeren må trykke flere knapper i riktig rekkefølge for å få utført en funksjon. På samme måte som vi bruker en PIN kode for bruk av bankkort og mobiltelefon. Bildet viser den vanligste GEWA mottageren, IR - 2 ML Prog. Størrelsen på kapslingen er 96x96x36 mm

16 Kode En ekstra sikkerhet med Gewa IR-utstyr er at du kan legge inn en personlig kode på kanalen som skal brukes til å betjene lei1ighetsdør m.m. Denne koden stilles inn fysisk eller programmeres inn i sender og mottager. Kodekanalen forklares ved at det senderes ut et unikt IR-signal bestående av en spesielt sammensatt pulsrekke som bare blir dekodet dersom både sender og mottager er stilt inn med samme kode. Tegningen viser hvordan vi kan forestille oss koden som en personlig nøkkel for brukeren

17 Hvilke krav stilles til brukeren For å finne ut om en bevegelseshemmet person kan ha nytte av et omgivelsekontrollsystem må vi først og fremst finne ut følgende: Kan brukeren betjene tastaturet på en IRsender? Kan brukeren betjene senderen ved scanning? Hva skal brukeren betjene? Skal brukeren styre leilighetsdør med kode? Skal brukeren betjene andre apparater enn Gewa utstyr, f.eks. Tv, radio, stereo? Hvilke funksjonsbrytere kan brukeren klare å betjene? Hvilken scanningstype og hvilken hastighet kan brukeren mestre? Hvor mange punkter i hvert rom skal brukeren ha oversikt over? Hvor mange dører skal brukeren betjene? Skal senderen læres opp med andre IR-signaler eller er det nok å bryte strømmen til apparatet? Hvilken Sender Passer Til Brukeren KONKLUSJON: Finn alltid først en sender som brukeren kan klare å betjene

18 Automatikker I et omgivelsekontrollsystem er det ikke IR-signalet, sendere eller mottagere som setter systemet i funksjon. Det som utføres av funksjoner blir gjort av automatikker eller andre elektriske innretninger. IR-signalet gir bare beskjed om hva vi ønsker utført. En automatikk består enten av et elektrisk relé eller bryter. Den kan også bestå av elektriske motorer, actuatorer eller hydrauliske systemer. Ved betjening av en s1agdør til leilighet blir det brukt en elektrisk eller hydraulisk motor som åpner dørbladet Ved betjening av en vindusautomatikk er det en elektromotor tilkoblet et kjede som åpner og lukker vinduet. Ved betjening av en IR-styrt telefon er det mottageren som styrer tastene på telefonen fra signalet til senderen. Tegningen viser funksjon til en IR-styrt dørautomatikk. Brukeren betjener tasten for døråpner mottageren dekoder signalet en strømkrets sluttes som fører strøm til dørautomatikken automatikken starter opp og åpner døren

19 Dørautomatikk FELLES YTTERDØR, BLOKK En dørautomatikk er en innretning som åpner og lukker en dør. En elektrisk/hydraulisk motor åpner selve dørbladet og et elektrisk sluttstykke sørger for at låsen slipper karmen. Dørautomatikk monteres vanligvis i kombinasjon med et porttelefonanlegg. Dørautomatikker finnes i flere ulike varianter og kan innstilles til å virke på flere forskjellige måter. 1. Døren kan styres slik at når brukeren trykker på knappen går døren opp. Døren bli stående åpen, samt åpnings tid og lukkingstid kan stilles inn til ønsket hastighet. Dette kaller vi monostabil innstilling. 2. Døren kan også styres slik at når brukeren trykker på knappen går døren opp og forblir åpen til brukeren på nytt trykker på knappen. Dette kaller vi bistabil innstilling og kan blant annet brukes til luftestilling for verandadør. Når en dør skal automatiseres er det flere forhold som må tas i betraktning. Dette er f.eks.: Hva slags ytterdør skal automatiseres (slag/skyv/hev/senk) Ytterdør eller innerdør (størrelse og vekt) Er det brannkrav til døren? Skal det oppmonteres takheis?

20 For at en dørautomatikk skal fungere tilfredsstillende og problemfritt er det viktig at døren er av god kvalitet og går lett å åpne. Dører som er skakke og kiler seg fast mellom karm eller dørstokk må repareres før det monteres dørautomatikk. Denne regel gjelder også for vindusautomatikk. På leilighetsdører blir det som regel alltid montert et IR-styrt høyttalende porttelefonanlegg sammen med en dørautomatikk. Selve automatikken med motorenhet blir montert over døren og en arm som er festet til dørbladet får døren til å åpne/lukke når mottageren gir signal til automatikken om å starte bevegelsen. Når det monteres automatikk på lei1ighetsdør eller f.eks. fellesdør i blokk hvor det kreves ekstra sikkerhet og døren skal stå låst når ikke automatikken betjenes, blir det ofte montert et elektrisk sluttstykke i tillegg som også frigjør låsen i karmen når automatikken starter. Det er også verdt å merke seg at selv om det monteres en automatikk på en hvilken som helst dør vil denne ikke være til noe hinder for personer som ikke trenger åpningshjelp. Døren vil fremdeles kunne åpnes og lukkes på samme måte som tidligere

21 Vindusautomatikk Vindusautomatikken er den innretningen som åpner og lukker et vindu. Vinduet åpnes ved at et kjede skyver og drar på vinduet, som igjen drives av en 24 V DC motor. Vindusautomatikken til Gewa kan tilpasses de fleste vinduer som åpner både utad og innad. Ulike typer kan være topp- eller sidehengslede vindu, vippevinduer eller takvindu. Automatikken har flere funksjoner som f.eks.: Trinnvis åpning for individuell regulering av utlufting. Om vinteren kan maksimal åpning reduseres. Strømtilførsel mellom karm og ramme er elegant skjult i kjedet.(innadslående) Ved å koble fra kjedet kan vinduet åpnes helt, f.eks. når ruten skal pusses. Vindusautomatikken kan monteres på alle vindusmaterialer. Vindusautomatikken kan IR-styres og evt. kombineres med manuell bryter. Tegningen viser vindusautomatikken som leveres av Gewa. Motor og drivverk er plassert i kapslingen og driver kjedet som igjen åpner og lukker selve vinduet. Kjedet festes i enden med en braket til vinduskarmen, og kapslingen (motor/drivverk) festes til vinduet, evt. omvendt. Eksempel på vindusautomatikk montert på topphengslet vindu

22 Gardinautomatikk Gardinautomatikken gir oss mulighet til å lukke og åpne et gardintrekk. Automatikken består av motor og drivenhet med komplett gardinskinne i ønsket lengde. Automatikk skaffes også for rullegardin og vi kan også automatisere åpning og lukking av persienner. Gardinautomatikker kan monteres på de fleste vinduer. Trinnløs åpning og lukking. Gardinen kan stoppes i ønsket stilling. Gardintrekk kan bestilles med trekk til ønsket side, eller til begge sider. Skinneprofilen bestilles i ønsket lengde og kan ved behov bøyes i bestemte kurver. F.eks. ved gardintrekk i hjørnevindu el.lign. Gardinautomatikken kan IR-styres og evt. kombineres med manuell bryter. Gardinautomatikken montert på H-vindu Gardinene henges på automatikken For å skjule automatikken kan det brukes gardinbrett eller evt. en kappe Gardinautomatikk kan også monteres i kombinasjon med rullegardinautomatikk eller automatiserte markiser

23 Tegningen til høyre viser en gardinautomatikk for gardintrekk. Slik tegningen viserer det her trekk fra høyre og gardinen vil da henge fratrukket på høyre side over automatikken. Motor og drivenhet er plassert i den firkantete kapslingen mens selve gardinen trekkes av et plastkjede som ligger i profilen Tegningen under viser en gardinautomatikk med IR-styring og bryter for betjening uten fjernkontroll. IR-mottageren er plassert godt synlig over gardintrekket. Fra mottageren går signalet til automatikken som drar gardinene i ønsket retning når vi betjener IR-senderen. Det samme signalet får vi fra bryteren, men denne betjenes manuelt. Anlegget får strøm av en transformator som plugges direkte inn i 230 V AC

24 Garasjeportautomatikk En enkel garasjeportautomatikk gir oss muligheten til å åpne garasjeporten når vi sitter i bilen. For en funksjonshemmet som har mulighet for bruk av bil, eller bruker elektrisk rullestol, vil dette gjøre hverdagen vesentlig enklere. Garasjeportautomatikken som GEWA bruker er Somfy fra Bosch som passer i de fleste garasjer med vippe eller leddport. Garasjeportautomatikken leveres enten med radiostyring, IR-styring eller en kombinasjon av begge. Somfy har flere tilleggsfunksjoner som gjør denne godt egnet for bevegelseshemmede. Somfy har blant annet innebygget sikkerhetsføler som stopper porten hvis den skulle møte hindringer ved åpning eller lukking. Dette kan være når garasjeporten treffer gjenstander i garasjeåpningen f.eks. dyr, mennesker eller annet som er blitt plassert i garasjeportens løpebane. Automatikken har også innebygget lys som slår seg automatisk på når porten betjenes. Lyset blir stående på i ca 1 minutt. Tegningen viser en garasjeåpner som er montert på en vippeport. Bildet er tegnet fra innsiden og viser hvordan garasjeportautomatikken festes til baksiden av porten. Den åpner/lukker ved at et kjede i profilen drar/skyver i toppen av porten

25 Porttelefonanlegg Et porttelefonanlegg gir en funksjonshemmede mulighet til å kommunisere med personer som står på utsiden av leilighetsdør eller dør til bolig. Et porttelefonanlegg kan være lavttalende, høyttalende og evt. i kombinasjon med en mini Tv-skjerm slik at brukeren visuelt kan kontrollere hvem som står ved leilighetsdøren. Et lavttalende porttelefonanlegg fungerer i prinsipp som en vanlig telefon. Brukeren må altså kunne betjene et telefonrør og evt. en åpningsknapp. Når det ringer på døren må brukeren fysisk løfte av telefonrøret og snakke med den besøkende. Dersom døren er utstyrt med elektrisk sluttstykke kan brukeren betjene en knapp på telefonen som frigjør dørlåsen og den besøkende kan komme inn. Tegningen til venstre viser en lavttalende porttelefon. Brytere for betjening av elektrisk sluttstykke eller dørautomatikk er montert i holderen for telefonrøret. Tegningen til høyre viser en høyttalende IR-styrt porttelefon av typen NOWA

26 Porttelefonanlegg DuoCom fra Gewa er utviklet spesielt for funksjonshemmede. DuoCom er et høyttalende porttelefonanlegg med innebygget IR-mottager. DuoCom har automatisk taleveksling. Dvs. at man slipper å trykke på knappen når man taler og slippe når man lytter. DuoCom har også mulighet for innlest tale. Dvs. de som har veldig svak stemme kan få lest inn 3 beskjeder på forhånd. F.eks.: Hallo, hvem er det? Et øyeblikk så skal jeg låse opp døren Nei, takk, jeg vil ikke ha noe besøk DuoCom kan også benyttes som internkommunikasjon mellom forskjellige rom. Det er mulig å bruke det som intercom anlegg med inntil ti inne apparater i tillegg til ute apparatet. Inne apparat Ute apparat GEWA Porttelefonanlegget gir oss altså muligheten til å kommunisere med personer som står utenfor leiligheten og å åpne utgangsdøren ved å frigjøre et elektrisk sluttstykke eller starte en dørautomatikk fra alle rom i huset/leiligheten

27 Tegningen ovenfor viser et uteapparat til porttelefon for montering i kombinasjon med et lavtalende eller høyttalende inneapparat. Et elektrisk sluttstykke montert i karmen sørger for at låsen frigjøres når knappen på porttelefonen betjenes. Et enkelt lavttalende porttelefonanlegg kan være velegnet for den som f.eks. bor i andre etasje og har vanskeligheter med forflytning i trappen. Høyttalende porttelefonanlegg benyttes Høyttalende porttelefon med automatisk taleveksling DuoCom benyttes f.eks. til personer som har faste sitteplasser som rullestol, seng, godstolen osv., som ville hatt problemer med forflytning til apparatet, eller som fysisk ikke er i stand til å holde telefonrøret, Det er også ideelt for de som har problemer med å betjene manuell taleveksling. I tillegg er DuoCom egnet for de med dårlig stemme eller mangler tale

28 Valg av porttelefonanlegg Porttelefon benyttes av de som: ikke klarer å nå frem til døren i tide. ikke klarer å låse opp/åpne døren. ikke har mulighet til å komme fra til døren. ikke har stemme til å svare besøkende. Porttelefon type Hva kreves av bruker Brukergruppe Lavttalende porttelefon. Bruker må kunne forflytte seg til telefonapparatet. Bruker må kunne tykke på en knapp på telefonapparatet. Bruker må kunne ta av og holde telefonrøret. Høyttalende porttelefon med manuell taleveksling og IRstyring. (Fjernstyrt med sender manuelt betjent med individuelle brytere). Høyttalende porttelefon DuoCom med automatisk taleveksling og IR-styring. (Fjernstyrt med sender eller manuelt betjent på apparatet.) Bruker må kunne trykke på to knapper. I dette tilfelle må bruker kunne forflytte seg til apparatet. (Manuell betjening). Bruker må kunne trykke på to knapper på IR-sender (fjernstyrt betjening). Bruker må kunne forstå og kunne betjene manuell taleveksling (simplex), dvs. trykke inn knapp når man snakker og slippe når man lytter (Dette er vanskelig å lære seg og skaper således problemer for mange).. Knapp to betjenes for åpning av dør/evt. åpning av dørlås. Bruker bør ha god innlæringsevne Bruker må ha et minimum av stemmevolum. Bruker må kunne betjene to knapper. en for talekommunikasjon. en for åpning av dør/evt. åpning av dørlås/automatikk. Apparatene betjenes enten fjernstyrt via IR-sender eller direkte på apparatet. (manuelt) DuoCom dekker de fleste brukergrupper. Høy alder. Sakte gange. Har ikke behov for andre omgivelsekontroll løsninger. Høy alder. Nedsatt gangfunksjon. Nedsatt armfunksjon. Nedsatt grepsfunksjon. F.eks. reumatikere. F.eks. paraplegiker. F.eks. muskelsyke. F.eks. hukommelsesproblemer (dement). F.eks. Paralytisk (total lammelse). Høye skader C3-som gir f.eks. svak stemme. Progredierende sykdommer. Hjerneslag venstre side med f.eks. afasi. Kognitive problemer(hodeskade). Svak innlæringsevne, ikke tale Dekker de fleste brukergrupper

29 Fjernstyrt høyttalende telefon Med en Jupiter fjernstyrt høtyttalende telefon kan personer med funksjonshemninger betjene telefonen ved hjelp av sin Gewa IR-sender og også bruke alle funksjoner. Jupiter telefonen har sært god lydkvalitet. Selv om man ikke sitter inntil telefonen kan man svare en innkommende samtale på avstand og snakke med den som ringer. En annen stor fordel er at man kan bruke den tiden man trenger på å bygge opp det telefonnummeret man ønsker å slå før man tar summetonen. Telefonen kan enkelt betjenes av brukere som har behov for en scannende sender. Med f.eks. en Gewa sender type IR-17S0 kan man nå samtlige nummertaster, også stjerne og firkanttast. Alle kjente teletjenester som telebank m.fl. kan da benyttes. Man har også tilgang til 8 hurtigvalg og 40 kortnummer. Telefonnummer kan lagres i telefonen hvis denne har mulighet for dette. Det kan også tilkobles ekstra mikrofon for brukere som har svak stemme

30 Hussentralanlegg Gewa hussentralanlegg kombinerer flere telefoner, porttelefonanlegg, elektrisk sluttstykke og dørautomatikk. Systemet har meget god lydkvalitet og dekker alle krav til kombinasjonsmuligheter. Systemet kan også tilkobles en vanlig bærbar telefon som gir stor frihet for den bevegelseshemmede. Ved hjelp ev f.eks. en bærbar/trådløs telefon kan man bruke denne til å ringe Ut, åpne kommunikasjon med porttelefonen, frigjøre et elektrisk sluttstykke og evt. starte en dørautomatikk som åpner ytterdøren. Systemet egner seg godt for brukere som har funksjonsproblemer både med telefon og porttelefon. Tegningen viser hussentralen (Erifox) tilkoblet 4 telefonapparater, porttelefonanlegg og dørautomatikk. Hussentralen har mulighet for tilkobling av inntil 5 telefonapparater, bordmonterte eller bærbare

31 Ordforklaring AC Automatikk Bruker Brunevarer Elektrisk sluttstykke DC Detektor Funksjonsbryter Høyttalende IR Lavttalende Makro Vekselstrøm (Alternate Current). I en vanlig bolig er det 230 V AC. Innretning som utfører bevegelsen eller arbeidet med f.eks. å åpne en dør. I dette heftet er en bruker definert som en person som styrer et omgivelsekontrollsystem med en egen sender. TV, video, stereoanlegg, m.fl. Frigjør låsen på for eksempel ytterdør og kan fjernstyres av IR-sender, porttelefonanlegg eller hussenralanlegg. Likestrøm (Direct Current). Bilbatteriet i en personbil er 12 V DC. Tar imot et IR-signal og gir dette videre til en mottager som er tilkoblet med en kabel. Brukes i de tilfeller hvor vi vil betjene en mottager i et annet rom. Hvilken som helst bryter som kan spesialtilpasses en bruker for styring av evt. scanning på en IR-sender. Kan også bety en bryter som blir fastmontert for manuell betjening av en automatikk. Mikrofon og høyttaler som gjør at du kan kommunisere med porttelefon eller vanlig telefon ved å snakke direkte ut i rommet. Infrarød -forkortelse for det infrarøde lyset som brukes til å sende signaler fra Gewa sendere som igjen leses og dekodes av en mottager. Mikrofon og høyttaler innebygget f.eks. et telefonrør hvor du må holde røret inntil munn/øre når du snakker. Er det samme som å gjøre ting i en bestemt sekvens. Enkelte av Gewa senderne har mulighet for å programmere inn makro (sekvenser) som gir brukeren mulighet til å få utført flere funksjoner ved bare å betjene en tast på senderen. Dette kan være å f.eks. legge inn en fast side på tekst TV. Dette gjør at når du trykker på den innprogrammerte tasten vil senderen: slå på fjernsynet -kanal 1 -tekst-tv -side , og dermed vil du komme direkte til sportssidene på NRK Tekst-TV Man kan også legge inn en makro som automatisk demper lyden på TV/stereo når telefonen ringer

32 Nivå Mottager Relèboks Sender Scanning Den største Gewa senderen fås med 127 mulige kanaler. Får å slippe å ha et tastatur med 205 forskjellige taster er disse kanalene fordelt på 6 nivå. Den eneste tasten som fungerer likt i alle nivå er kodetasten som er merket med et utropstegn. Brukeren kan selv velge hvilket nivå han vil betjene ved å trykke på nivåtasten. Nivåene indikeres da med et rødt lysfelt. Nivåene kan også indikeres også med et lydsignal. Tar i mot IR-signalet fra Gewa senderen, dekoder dette og gir videre et signal eller en strøm til en relèboks eller en automatikk. Boks med innebygget mottager som bryter en strøm. Brukes til fjernstyre lys, alarm m.m. Senderen forteller mottageren hvilken funksjon som velges ved at det sendes ut et bestemt IR-signal. Et selvsøkende oppsett som gjør at du kan betjene alle funksjoner på sendere ved kun å aktivere en enkelt funksjonsbryter. Denne blir i de fleste tilfeller spesialtilpasset og kan være f.eks. sug/blås- hode/fot bryter, munnpinne m.fl. Transformator Omformer nettspenningen på 230V til ønsket spenning. Omformer vanligvis til 12 eller 24V DC. POSTBOKS 626, TROLLÅSVEIEN 8, 1411 KOLBOTEN TEL: TEKST TLF: FAKS: E-POST: HJEMMESIDE: Kompendiet er laget av: Produktansvarlig omgivelsekontroll. Dokument nr: Kurshefte omgivelse Versjon: E. Dato:

33 SØKNADSPROSEDYRE BEHOV FORESPØRSEL FAMILIE ERGO./FYSIO BRUKER FORESPØRSEL HMS UNDERLEV. PROSJEKTERING FIRMA TILBUD 1 TILBUD 2 SØKNAD FAGPERSON BEHANDLING VEDTAK HMS MONTASJE FIRMA

IR-sender BigJack for styring av radio/cd/tv

IR-sender BigJack for styring av radio/cd/tv IR-sender BigJack Brukerveiledning IR-sender BigJack for styring av radio/cd/tv IR-sender BigJack: HMS art. nr.: 029136 Best. nr.: 2402500 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 INNLEDNING... 3 GENERELT

Detaljer

Brukerveiledning. IR-sender 17SO. IR-sender 17SO. IR-sender 17SO: Art. nr.: 2204229

Brukerveiledning. IR-sender 17SO. IR-sender 17SO. IR-sender 17SO: Art. nr.: 2204229 IR-sender 17SO Brukerveiledning IR-sender 17SO IR-sender 17SO: Art. nr.: 2204229 IR-sender 17SO...1 Funksjon... 2 Funksjonsomkopler...2 Kanaler/nivå...3 Innstilling av kode... 4 Sette i batterier... 4

Detaljer

Gewa DuoCom sentralenhet: HMS art. nr.: 028558 Best. nr.: 2202802. Gewa DuoCom strømforsyning: HMS art. nr.: 028559 Best. nr.

Gewa DuoCom sentralenhet: HMS art. nr.: 028558 Best. nr.: 2202802. Gewa DuoCom strømforsyning: HMS art. nr.: 028559 Best. nr. Gewa DuoCom Monteringsanvisning Gewa DuoCom Gewa DuoCom sentralenhet: HMS art. nr.: 028558 Best. nr.: 2202802 Gewa DuoCom strømforsyning: HMS art. nr.: 028559 Best. nr.: 2202844 Gewa DuoCom inneapparat:

Detaljer

IR mottager GL-4M WM. Bruksanvisning, monteringsanvisning og vedlikeholdsbeskrivelse

IR mottager GL-4M WM. Bruksanvisning, monteringsanvisning og vedlikeholdsbeskrivelse Bruksanvisning, monteringsanvisning og vedlikeholdsbeskrivelse IR mottager GL-4M WM IR mottager GL-4M WM HMS art. nr.: 028509 Bestillingsnr: 2204197-09 IR mottager GL-4M WM... 1 Beskrivelse... 2 Tilkopling...

Detaljer

Omgivelseskontroll. Dokumentasjon for Nemo Opplærbar talestyrt IR-sender

Omgivelseskontroll. Dokumentasjon for Nemo Opplærbar talestyrt IR-sender Omgivelseskontroll Dokumentasjon for Nemo Opplærbar talestyrt IR-sender Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf +47 3711 9950 Fax +47 3711 9951 E-mail: firmapost@picomed.no Foretaksnr 962 211 631 MVA Revisjonsoversikt

Detaljer

Gewa Andromeda Socket

Gewa Andromeda Socket Manual Gewa Andromeda Socket NO: Reléboks 419881 Andromeda Socket UK 419882 Andromeda Socket FR 419883 Andromeda Socket CH 419884 Andromeda Socket DK 419881 Andromeda Socket UK 419882 Andromeda Socket

Detaljer

Turny bladvender Brukerveiledning

Turny bladvender Brukerveiledning Turny bladvender Brukerveiledning Generelt om Turny elektronisk bladvender...2 Tilkobling av Turny...2 Installasjon...3 Montering av bok/tidsskrift...4 Bruk av Turny...4 Aktiviser vippefunksjonen...5 Mulige

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

BlindShell bruksanvisning

BlindShell bruksanvisning Dato: 1.6.2015 BlindShell bruksanvisning BlindShell er en smarttelefon for blinde og svaksynte brukere. Enheten betjenes med enkle bevegelseskommandoer, talemeldinger leses opp ved hjelp av kunstig tale

Detaljer

IR-3SP Microjock: HMS art. nr.: Best. nr.:

IR-3SP Microjock: HMS art. nr.: Best. nr.: IR-3SP Microjack Brukerveiledning IR-3SP Microjack IR-3SP Microjock: HMS art. nr.: 029147 Best. nr.: 2401108 INNHOLD Innledning... 2 Generelt om IR-3SP Microjack... 2 Sette i batterier... 3 Innlæring av

Detaljer

Omgivelseskontroll. Dokumentasjon for Nemo Opplærbar talestyrt IR-sender

Omgivelseskontroll. Dokumentasjon for Nemo Opplærbar talestyrt IR-sender Omgivelseskontroll Dokumentasjon for Nemo Opplærbar talestyrt IR-sender Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf +47 3711 9950 Fax +47 3711 9951 E-mail: firmapost@picomed.no Foretaksnr 962 211 631 MVA Revisjonsoversikt

Detaljer

Omgivelseskontroll. Dokumentasjon for SR 1 IR-mottaker med 1 kanal

Omgivelseskontroll. Dokumentasjon for SR 1 IR-mottaker med 1 kanal Omgivelseskontroll Dokumentasjon for SR 1 IR-mottaker med 1 kanal Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf +47 3711 9950 Fax +47 3711 9951 E-mail: firmapost@picomed.no Foretaksnr 962 211 631 MVA Revisjonsoversikt

Detaljer

Bruker- og vedlikeholdsveiledning

Bruker- og vedlikeholdsveiledning Readable bladvender Bruker- og vedlikeholdsveiledning INNHOLDSFORTEGNELSE Readable bladvender... 1 1. Deler til Readable... 2 2. Hvordan sette inn en bok... 4 3. Å arbeide med Readable... 8 3.1. Manuell

Detaljer

IR-MOTTAKER IR-2M POLYCODE

IR-MOTTAKER IR-2M POLYCODE IR-mottaker IR-2M Polycode Brukerveiledning IR-MOTTAKER IR-2M POLYCODE IR-2M POLYCODE: HMS art. nr.: 028513 Best. nr.: 2204418 IR-mottaker IR-2M Polycode... 1 Beskrivelse... 2 Montering... 2 Tilkopling...

Detaljer

IR-sender IR-5SO. Bruksanvisning, monteringsanvisning og vedlikeholdsbeskrivelse. IR-sender IR-5SO: HMS art. nr.: 029149 Bestillingsnr.

IR-sender IR-5SO. Bruksanvisning, monteringsanvisning og vedlikeholdsbeskrivelse. IR-sender IR-5SO: HMS art. nr.: 029149 Bestillingsnr. Bruksanvisning, monteringsanvisning og vedlikeholdsbeskrivelse IR-sender IR-5SO IR-sender IR-5SO: HMS art. nr.: 029149 Bestillingsnr.: 2204069 IR-SENDER IR-5SO... 1 FUNKSJON... 2 FUNKSJONSOMKOPLER... 2

Detaljer

Omgivelseskontroll. Dokumentasjon for Picomed KT 4 IR-sender med 4 kanaler

Omgivelseskontroll. Dokumentasjon for Picomed KT 4 IR-sender med 4 kanaler Omgivelseskontroll Dokumentasjon for Picomed KT 4 IR-sender med 4 kanaler Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf +47 3711 9950 Fax +47 3711 9951 E-mail: firmapost@picomed.no Foretaksnr 962 211 631 MVA Revisjonsoversikt

Detaljer

Brukerveiledning IR-MOTTAKER IR-2ML MED VARIANTER. IR-mottaker IR-2ML. IR-mottaker IR-2MLProg: HMS art. nr.: 142961 Best.nr.

Brukerveiledning IR-MOTTAKER IR-2ML MED VARIANTER. IR-mottaker IR-2ML. IR-mottaker IR-2MLProg: HMS art. nr.: 142961 Best.nr. IR-mottaker IR-2ML Brukerveiledning IR-MOTTAKER IR-2ML MED VARIANTER IR-mottaker IR-2MLProg: HMS art. nr.: 142961 Best.nr.: 2204215 IR-mottaker IR-2ML... 1 Beskrivelse / Varianter... 2 Montering... 2 Tilkopling...

Detaljer

FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter. Bruksanvisning

FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter. Bruksanvisning 1 FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter Bruksanvisning Dette er et teknisk produkt. Det er en forutsetning for effektiv bruk at du forstår innholdet i denne bruksanvisningen. Vær vennlig

Detaljer

ELKO Wireless Trådløs og elegant lysstyring

ELKO Wireless Trådløs og elegant lysstyring ELKO Wireless Trådløs og elegant lysstyring ELKO Wireless lysstyring Tenk deg at lysbryteren kan festes der du vil, for eksempel på glass, mur eller laftet tømmer. Du behøver ikke ta hensyn til at kabler

Detaljer

BESKRIVELSE CCIR/GSM RELE SIKRINGSRADIO CCIR/GSM RELE

BESKRIVELSE CCIR/GSM RELE SIKRINGSRADIO CCIR/GSM RELE BESKRIVELSE CCIR/GSM RELE SIKRINGSRADIO Dato: 08.09.2015 V1.1.0 CCIR/GSM RELE INNHOLD: 1. INNLEDNING...2 2. MONTERING...2 3. AKTIVISER RELE MED CCIR (7-tone)...3 4. GSM...4 5. AKTIVISER RELE MED GSM...4

Detaljer

Omgivelseskontroll Dokumentasjon for SR2 IR og bryter styrt 230 VAC bryter

Omgivelseskontroll Dokumentasjon for SR2 IR og bryter styrt 230 VAC bryter Omgivelseskontroll Dokumentasjon for SR2 IR og bryter styrt 230 VAC bryter Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf + 47 37119950 Fax + 47 37119951 E-mail: firmapost@picomed.no Foretaksnummer 962 211 631 MVA

Detaljer

KjempeKnotten Telefontastatur

KjempeKnotten Telefontastatur Brukerveiledning KjempeKnotten Telefontastatur Sort, varenr: 200 012 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 KjempeKnotten... 3 Hva er KjempeKnotten?... 4 Batteri... 4 Telefontilkobling... 5 Slik

Detaljer

AirLink 2400ac FAQ. Side 2 Side 2 Side 3 Side 4 Side 6 Side 7 Side 9 Side 11 Side 12 Side 13 Side 14 Side 14 Side 15 Side 16 Side 17

AirLink 2400ac FAQ. Side 2 Side 2 Side 3 Side 4 Side 6 Side 7 Side 9 Side 11 Side 12 Side 13 Side 14 Side 14 Side 15 Side 16 Side 17 AirLink 200ac FAQ Side 2 Side 2 Side Side Side 6 Side 7 Side 9 Side 11 Side 12 Side 1 Side 1 Side 1 Side 15 Side 16 Side 17 Hva er AL200AC? Hva er dual-band? Hva er forskjellen på AP, Repeater og Client?

Detaljer

Gewa Jupiter. Brukerveiledning. Gewa Jupiter

Gewa Jupiter. Brukerveiledning. Gewa Jupiter Gewa Jupiter Brukerveiledning Gewa Jupiter INNLEDNING... 3 FORDELER OG FINESSER MED GEWA JUPITER... 3 TILKOPLING OG BESKRIVELSE... 4 TILKOPLING AV JUPITER... 4 JUPITERS TASTER OG ULIKE DELER... 4 HVORDAN

Detaljer

Koding RK-SENDER 4 funksjon 18-320-00

Koding RK-SENDER 4 funksjon 18-320-00 Koding RK-SENDER 4 funksjon 18-320-00 Innvendig i senderen: Innstilling av anleggskode: Anleggskode stilles inn på bryter 3 8 på den 8 polete bryteren. Skal stilles likt i sender og mottaker. Ved innstilling

Detaljer

IR-MOTTAKER IR-8M/16M, 24V/230V

IR-MOTTAKER IR-8M/16M, 24V/230V IR-mottaker IR-8M/16M, 24V/230V Brukerveiledning IR-MOTTAKER IR-8M/16M, 24V/230V 8 kanaler, driftsspenning 24 V AC/DC: HMS art. nr. 028515 Best. nr.: 2204112 8 kanaler, driftsspenning 230 V AC: HMS art.

Detaljer

Omgivelseskontroll. Dokumentasjon for PT 15 Senior Opplærbar IR-sender med 15 taster

Omgivelseskontroll. Dokumentasjon for PT 15 Senior Opplærbar IR-sender med 15 taster Omgivelseskontroll Dokumentasjon for PT 15 Senior Opplærbar IR-sender med 15 taster Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf +47 3711 9950 Fax +47 3711 9951 E-mail: firmapost@picomed.no Foretaksnr 962 211 631

Detaljer

Forover. Høyre. Bakover

Forover. Høyre. Bakover 11. Styreboks R-net Lade kontakt På-/Av knapp Horn Varsellys Lys Batteri indikator Valgt hastighet Valgt profil Modusknapp Blinklys venstre Forover Profile knapp Blinklys Høyre Hastighets valg Vens tre

Detaljer

1 Tekniske data: 2 Sendere:

1 Tekniske data: 2 Sendere: Ref. 000071 No INSTALLASJONS guide Altus RTS Elektronisk styrt rørmotor med RTS radiomottaker, sol- & vindautomatikk SOMFY Altus RTS er en rørmotor med innebygd RTS radiomottaker, sol- & vindautomatikk

Detaljer

Bruker- og vedlikeholdsveiledning

Bruker- og vedlikeholdsveiledning Readable III bladvender Bruker- og vedlikeholdsveiledning Readable III bladvender: Bestillingsnr.: 1151100 - HMS art. nr. 149663 INNHOLDSFORTEGNELSE Readable III bladvender... 1 1. Deler til Readable...

Detaljer

BRUKERMANUAL. Trådløs fjernkontroll til MINI 100/101 MIDI 200/201 MAXI SERIEN

BRUKERMANUAL. Trådløs fjernkontroll til MINI 100/101 MIDI 200/201 MAXI SERIEN BRUKERMANUAL Trådløs fjernkontroll til MINI 100/101 MIDI 200/201 MAXI SERIEN Art. nr. 17-00040 Fra serienummer 500 - Rev.3-21.08.08 INNHOLDSFORTEGNELSE TRÅDLØS FJERNKONTROLL 3 Etter montasje 3 Koding av

Detaljer

Systemet programmeres enkelt uten spesielle hjelpemidler, og egner seg spesielt godt til små og middels store installasjoner.

Systemet programmeres enkelt uten spesielle hjelpemidler, og egner seg spesielt godt til små og middels store installasjoner. ELKO Wireless er et trådløst styringssystem for lys. ELKO Wireless er basert på radiokommunikasjon mellom enhetene. Systemet programmeres enkelt uten spesielle hjelpemidler, og egner seg spesielt godt

Detaljer

IR-sender 1SP Micro Art. nr.:

IR-sender 1SP Micro Art. nr.: IR-sender 1SP Micro Brukerveiledning IR-sender 1SP Micro IR-sender 1SP Micro Art. nr.: 2401104 IR-1SP Micro...1 Innledning...2 Generelt om IR-1SP Micro...2 Sette i batterier...3 Innlæring av kanal fra

Detaljer

Omgivelseskontroll. Dokumentasjon for SR 1 IR-mottaker med 1 kanal

Omgivelseskontroll. Dokumentasjon for SR 1 IR-mottaker med 1 kanal Omgivelseskontroll Dokumentasjon for SR 1 IR-mottaker med 1 kanal Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf +47 3711 9950 Fax +47 3711 9951 E-mail: firmapost@picomed.no Foretaksnr 962 211 631 MVA Revisjonsoversikt

Detaljer

Omgivelseskontroll. Dokumentasjon for Picomed KT 6 IR-sender med 6 kanaler

Omgivelseskontroll. Dokumentasjon for Picomed KT 6 IR-sender med 6 kanaler Omgivelseskontroll Dokumentasjon for Picomed KT 6 IR-sender med 6 kanaler Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf +47 3711 9950 Fax +47 3711 9951 E-mail: firmapost@picomed.no Foretaksnr 962 211 631 MVA Revisjonsoversikt

Detaljer

BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter)

BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter) BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter) For at bruken av JA-100 systemet skal være så enkel som mulig kan man velge blant flere typer av betjeningsenheter. Betjening (tilkobling, frakobling

Detaljer

Brukerveiledning. SuperTalker. Varenr. 107 000

Brukerveiledning. SuperTalker. Varenr. 107 000 Brukerveiledning SuperTalker Varenr. 107 000 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 SuperTalkers funksjoner:... 3 Skisse av SuperTalker... 4 Batteri / Strømforbruk... 5 Bytt Overlegg og Fingerguide... 5 Valg

Detaljer

ELKOmatic - fornuft og komfort. Elektronisk styringssystem for lys og varme. Gir behagelig innemiljø og reduserer strømkostnadene.

ELKOmatic - fornuft og komfort. Elektronisk styringssystem for lys og varme. Gir behagelig innemiljø og reduserer strømkostnadene. ELKOmatic - fornuft og komfort Elektronisk styringssystem for lys og varme. Gir behagelig innemiljø og reduserer strømkostnadene. Høyere komfort - Lavere strømforbruk Ett styringssystem er nok Du trenger

Detaljer

Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR 2003 HMS art. nr Bestillingsnr.:

Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR 2003 HMS art. nr Bestillingsnr.: Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR 2003 Brukerveiledning Sengealarm PIR 2003 Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR 2003 HMS art. nr. 020753 Bestillingsnr.: 2223227 INNHOLD Sengealarm (bevegelsesdetektor)

Detaljer

Et sikkert og komfortabelt hjem. JABLOTRON alarmsystem med den unike MyJABLOTRON-appen

Et sikkert og komfortabelt hjem. JABLOTRON alarmsystem med den unike MyJABLOTRON-appen Et sikkert og komfortabelt hjem JABLOTRON 100 - alarmsystem med den unike MyJABLOTRON-appen Ekte sikkerhet med stort bruksområde Enkel betjening med to knapper Du kan benytte JABLOTRON 100 alarmsystemet

Detaljer

IR/Radio-mottakere Gewa Andromeda REC2/4 IR-1REC2,IRZ-REC4, IRZ-REC4OUT, IRZ-REC4OEM, IRZ-REC4WM

IR/Radio-mottakere Gewa Andromeda REC2/4 IR-1REC2,IRZ-REC4, IRZ-REC4OUT, IRZ-REC4OEM, IRZ-REC4WM Brukerveiledning, vedlikeholds- og monteringsanvisning IR/Radio-mottakere Gewa Andromeda REC2/4 IR-1REC2,IRZ-REC4, IRZ-REC4OUT, IRZ-REC4OEM, IRZ-REC4WM HØRSEL KOMMUNIKASJON SYN VARSLING OMGIVELSESKONTROLL

Detaljer

FLeKSIBEL. Electronic Access Control

FLeKSIBEL. Electronic Access Control FLeKSIBEL TILGJENGELIGHET Electronic Access Control Fleksibel tilgjengelighet electronic Access Control FLEKSIBEL TILGJENGELIGHET MED ENKEL ADMINISTRASJON DORMA lanserer et komplett konsept for fleksibel

Detaljer

JUPITER BASIC BRUKERVEILEDNING

JUPITER BASIC BRUKERVEILEDNING JUPITER BASIC BRUKERVEILEDNING Hjelp til brukerveiledningen Bruk Linker i Innholdsfortegnelsen til å navigere i denne brukerveiledningen TIL INNHOLDSFORTEGNELSEN 1. INNLEDNING Side 2 2. MONTERING Side

Detaljer

AirLink 2000 FAQ versjon 1.1 - April 2015 - JensenScandinavia AS

AirLink 2000 FAQ versjon 1.1 - April 2015 - JensenScandinavia AS AirLink 2000 FAQ Side 2 Side Side Side 6 Side 7 Side 8 Side 8 Side 9 Side 10 Side 11 Side 12 Side 1 Hva er AL2000? Hva er dual-band? Hvordan setter jeg opp AL2000? Hvorfor får jeg meldingen «Wrong WiFi

Detaljer

Gewa Prog III. Brukerveiledning. Gewa Prog III. Gewa Prog III Art. nr.:

Gewa Prog III. Brukerveiledning. Gewa Prog III. Gewa Prog III Art. nr.: Gewa Prog III Brukerveiledning Gewa Prog III Gewa Prog III Art. nr.: 2204256 INNHOLDSFORTEGNELSE Gewa Prog III... 1 Nyheter og forbedringer... 3 Generelt om Gewa Prog III... 4 Tegnforklaring... 5 Sette

Detaljer

Kunne du tenkt deg å åpne garasjen uten å gå ut av bilen i mørke og dårlig vær?

Kunne du tenkt deg å åpne garasjen uten å gå ut av bilen i mørke og dårlig vær? Garasjeportåpner Sommer og Aperto garasjeportåp Kunne du tenkt deg å åpne garasjen uten å gå ut av bilen i mørke og dårlig vær? Med en garasjeportåpner slipper du å gå ut av bilen for å åpne porten. Portåpneren

Detaljer

DEFA BILALARM sikrer dører, panser og bagasjelokk. Alarmen blir utløst dersom en av disse åpnes.

DEFA BILALARM sikrer dører, panser og bagasjelokk. Alarmen blir utløst dersom en av disse åpnes. Gratulerer med ny DEFA ILALARM! DEFA har over 40 års erfaring med utvikling av bilelektriske produkter, og satser sterkt på kvalitetskontroll av produktene. Dette for at din nye bilalarm skal være av best

Detaljer

Trygghet er viktig for oss alle, enten som pasienter, pårørende eller omsorgspersoner i helsevesenet.

Trygghet er viktig for oss alle, enten som pasienter, pårørende eller omsorgspersoner i helsevesenet. Trygghet er viktig for oss alle, enten som pasienter, pårørende eller omsorgspersoner i helsevesenet. Vi har i dag et bredt spekter av radiobaserte alarmer som gir økt trygghet for den enkelte og krever

Detaljer

WIRELESS AC 1200 FRACTUS RANGE EXTENDER

WIRELESS AC 1200 FRACTUS RANGE EXTENDER WIRELESS AC 1200 FRACTUS RANGE EXTENDER AirLink 2400ac FAQ Gratulerer med di valg av Svive Fractus. I denne manualen finner du hjelp til grunnleggende oppse av Fractus. Om det er noe du lurer på som ikke

Detaljer

Sengealarm PIR Brukerveiledning. Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR-2003 INNHOLD

Sengealarm PIR Brukerveiledning. Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR-2003 INNHOLD Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR-2003 Brukerveiledning Sengealarm PIR 2003 Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR-2003 HMS art. nr. 020753 Bestillingsnr.: 2223227 INNHOLD Sengealarm (bevegelsesdetektor)

Detaljer

Brukerhåndbok. Varenr Artikkelnr. UNO-863 HMS-nr.: Høyttaler for TV-lytting Med forsterker og trådløs overføring fra TV

Brukerhåndbok. Varenr Artikkelnr. UNO-863 HMS-nr.: Høyttaler for TV-lytting Med forsterker og trådløs overføring fra TV Varenr. 1561 Artikkelnr. UNO-863 HMS-nr.: 233385 Høyttaler for TV-lytting Med forsterker og trådløs overføring fra TV Brukerhåndbok Dok. nr.: 2438A1 Dato: 2017.04.21 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3

Detaljer

HMS art.nr. 189160 FlexiBlink. Bruksanvisning. Sengevibrator med nødstrømbatteri og trådløs ladefeilvarsling. B-SVB15e VARENR.

HMS art.nr. 189160 FlexiBlink. Bruksanvisning. Sengevibrator med nødstrømbatteri og trådløs ladefeilvarsling. B-SVB15e VARENR. Bruksanvisning Sengevibrator med nødstrømbatteri og trådløs ladefeilvarsling B-SVB15e VARENR.: 1375 Dok. nr.: 0737A3 2013-04-22 Vestfold Audio Sandefjord 1 Innholdsfortegnelse Teknisk informasjon... 2

Detaljer

Portåpner skinna festes til motor med de medfølgende bøylene.

Portåpner skinna festes til motor med de medfølgende bøylene. Side 18 Montering av Eurodoor portåpner Portåpneren består av 1 kolli m/motorenhet og 1 kolli med enten 1-delt skinne eller 3-delt skinne. Monter skinnefestet som ligger i eske sammen med motorenhet. Ideelt

Detaljer

BRUKSANVISNING OG MONTERING

BRUKSANVISNING OG MONTERING GARASJEPORTÅPNER 6710310200 BRUKSANVISNING OG MONTERING BRUKSANVISNING I: Forberedelse Pakk ut åpneren. Kontroller at alle delene er på plass. II: Verktøy du trenger. Se på bilde 1 Skiftenøkkel/fastnøkler

Detaljer

Veiledning for aktivering av. Mobil Bredbåndstelefoni

Veiledning for aktivering av. Mobil Bredbåndstelefoni Veiledning for aktivering av Mobil Bredbåndstelefoni Veiledning for aktivering av Mobil Bredbåndstelefoni For at Telio Mobil Bredbåndstelefoni skal fungere på din mobiltelefon må en klient (@irtelio) lastes

Detaljer

Installasjonsveiledning. Datek Lysstyring. Versjon 1.3

Installasjonsveiledning. Datek Lysstyring. Versjon 1.3 Installasjonsveiledning Datek Lysstyring Versjon 1.3 1 Systembeskrivelse...3 2 Installasjonsmiljø...3 3 Installasjon av Simkort...4 4 Montering av enheten....4 5 Tilkoblinger...5 5.1 220V og kontaktorer

Detaljer

Telefonforsterker AmpliPOWER40

Telefonforsterker AmpliPOWER40 Telefonforsterker Brukerveiledning Telefonforsterker AmpliPOWER40 AmpliPOWER40 HMS art. nr. 160777 Bestillingsnr.: 1106030 INNHOLDSFORTEGNELSE Telefonforsterker... 1 Innledning... 3 Advarsel... 3 Skisser

Detaljer

Brukerveiledning, vedlikeholds- og monteringsanvisning. Control Medi Easy. Control Medi Easy Art.nr.: 202524

Brukerveiledning, vedlikeholds- og monteringsanvisning. Control Medi Easy. Control Medi Easy Art.nr.: 202524 Brukerveiledning, vedlikeholds- og monteringsanvisning Control Medi Easy Control Medi Easy Art.nr.: 202524 HØRSEL KOMMUNIKASJON SYN VARSLING OMGIVELSESKONTROLL Leverandør av elektroniske hjelpemidler Innholdsfortegnelse

Detaljer

Beskrivelse av apparatets funksjoner

Beskrivelse av apparatets funksjoner snom 821 Beskrivelse av apparatets funksjoner # Telefonfunksjon Beskrivelse 1 Telefonrør Løft det for å ta imot eller starte en samtale. 2 Meldingslampe Lysenes betydning: Rødt lys du har fått en ny talemelding.

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent EER Split aircondition E-EER rev.1 Brukermanual Tak- og veggmodell EER AS-44-67 AS-18-25-30 Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i.

Detaljer

Sjekkliste FØR feilrapportering

Sjekkliste FØR feilrapportering v3.4 Sjekkliste FØR feilrapportering 1. Start radioboks, router/brannvegg og datamaskin på nytt Koble fra strømadapteret til antennen ute på veggen og til evtuelle router/brannvegg. Vent 30 sekund før

Detaljer

BRUKERVEILEDNING - kortversjon IP222 & IP232

BRUKERVEILEDNING - kortversjon IP222 & IP232 BRUKERVEILEDNING - kortversjon IP222 & IP232 Telefonen kan styres både fra mypbx (PC/web-applikasjon) og direkte fra telefonen. Denne brukerveiledningen tar for seg betjening fra telefonen og er delt inn

Detaljer

Brukermanual TS 1000. Versjon 5.05. Oktober 2012

Brukermanual TS 1000. Versjon 5.05. Oktober 2012 Brukermanual TS 1000 Versjon 5.05 Oktober 2012 Innhold 1. Daglig bruk av programmet... 3 Logg inn i programmet... 3 Legg inn ny kortbruker... 4 Slette kortbruker... 6 Slette kortbrukergruppe... 7 Endring

Detaljer

Eltako Wireless Opplev en helt ny livskvalitet 24 / 7. Mer fleksibilitet, mer sikkerhet og mer tid for deg selv!

Eltako Wireless Opplev en helt ny livskvalitet 24 / 7. Mer fleksibilitet, mer sikkerhet og mer tid for deg selv! Eltako Wireless Opplev en helt ny livskvalitet 24 / 7. Mer fleksibilitet, mer sikkerhet og mer tid for deg selv! Brytere kan enkelt festes til vegger, glass eller møbler takket være trådløs teknologi.

Detaljer

Omgivelseskontroll. Dokumentasjon for Picomed ER 2 AC og ER 4 AC IR-mottakere med 2 og 4 kanaler

Omgivelseskontroll. Dokumentasjon for Picomed ER 2 AC og ER 4 AC IR-mottakere med 2 og 4 kanaler Omgivelseskontroll Dokumentasjon for Picomed ER 2 AC og ER 4 AC IR-mottakere med 2 og 4 kanaler Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf +47 3711 9950 Fax +47 3711 9951 E-mail: firmapost@picomed.no Foretaksnr

Detaljer

EPILEPSI OG VARSLINGSHJELPEMIDLER

EPILEPSI OG VARSLINGSHJELPEMIDLER EPILEPSI OG VARSLINGSHJELPEMIDLER ABILIA SKREDDERSYR KOMPLETTE LØSNINGER Vi har et utvalg av hjelpemidler og mange års erfaring innenfor dette feltet. Ta gjerne kontakt med oss, så hjelper vi til med å

Detaljer

TRÅDLØS FJERNSTART for Honda EU70is BRUKERMANUAL MONTERINGSANVISNING

TRÅDLØS FJERNSTART for Honda EU70is BRUKERMANUAL MONTERINGSANVISNING TRÅDLØS FJERNSTART for Honda EU70is BRUKERMANUAL MONTERINGSANVISNING Kjære Kunde, Takk for at du valgte å investere i trådløst fjernstart-kit som tilleggsutstyr for ditt Honda EU70is aggregat. Vi håper

Detaljer

PowerView Motorisering Intelligente gardiner som gjør livet ditt enklere

PowerView Motorisering Intelligente gardiner som gjør livet ditt enklere PowerView Motorisering Intelligente gardiner som gjør livet ditt enklere Stemning Quickstart guide En fantastisk nyutvikling innen gardinverdenen. Denne guiden vil hjelpe deg i gang med ditt PowerView

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent CSE Split aircondition E-CSE rev.1 Himlingsmontasje AS-44-67 AS-18-25-30 CSE Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i. Den kan helt automatisk

Detaljer

Slagdøråpnere. FDV dokumentasjon

Slagdøråpnere. FDV dokumentasjon Slagdøråpnere FDV dokumentasjon Inneholdfortegnelse INNEHOLDFORTEGNELSE...1 1. INNLEDNING... 2 1.1 ADRESSER...2 2. HOVEDDATA... 3 2.1 DRIFT OG VIRKEMÅTE... 3 2.2 HMS... 3 2.3 GARANTIBEGRENSNINGER... 3

Detaljer

CS 80 MAGNEO. Den innovative. skyvedørsåpneren med magnetdrift og SoftMotion sikkerhet. Glass

CS 80 MAGNEO. Den innovative. skyvedørsåpneren med magnetdrift og SoftMotion sikkerhet. Glass CS 80 MAGNEO Den innovative Glass skyvedørsåpneren med magnetdrift og SoftMotion sikkerhet CS 80 MAGNEO Skyvedørsautomatikk Kontormiljøer Kontormiljøer Behandlingsrom CS 80 MAGNEO Innovativ teknikk med

Detaljer

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder Bruksanv. 4561Dansk-orsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17 Esken inneholder Gratulerer! Vi takker for tilliten ved ditt valg av OVA Vision COLOR. Vennligst les nøye igjennom denne bruksanvisning og oppbevar

Detaljer

Kolbjørn Olsen AS MålselvSenteret Bardufoss Tlf: 77830303

Kolbjørn Olsen AS MålselvSenteret Bardufoss Tlf: 77830303 Montering og bruk av IR Sauna JS 160 Kjære kunde. Gratulerer med IR sauna. Før du monterer og tar i bruk din IR Sauna les gjennom monterings og bruksanvisningen nøye. Forord I en infrarød sauna brukes

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

Teleslyngekoffert med aktiv høyttaler og 2 mikrofoner

Teleslyngekoffert med aktiv høyttaler og 2 mikrofoner Varenr. 1290 Teleslyngekoffert med aktiv høyttaler og 2 mikrofoner Brukerhåndbok Dok. nr.: 0605C Dato: 2016.07.19 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 2. Oversikt 3 I kofferten 3 Tilkoblinger 3 3. Komme

Detaljer

Nokia Radio Headset HS-2R Brukerhåndbok utgave

Nokia Radio Headset HS-2R Brukerhåndbok utgave Nokia Radio Headset HS-2R Brukerhåndbok 9355494 2. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-2R er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv

Detaljer

BRUKSANVISNING OND-2015 NCP (NO)

BRUKSANVISNING OND-2015 NCP (NO) TELEFON BRUKSANVISNING OND-2015 NCP (NO) OND-2015NCP (NO) Side 2 * Liten og praktisk tastafon * Er ikke avhengig av at den må plasseres på en spesiell måte ved nedkopling, da det ikke er nødvendig å holde

Detaljer

Omgivelseskontroll. Dokumentasjon for Pico4 opplærbare IR-sender med 4 kanaler

Omgivelseskontroll. Dokumentasjon for Pico4 opplærbare IR-sender med 4 kanaler Omgivelseskontroll Dokumentasjon for Pico4 opplærbare IR-sender med 4 kanaler Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf +47 3711 9950 Fax +47 3711 9951 E-mail: firmapost@picomed.no Foretaksnr 962 211 631 MVA

Detaljer

Omgivelseskontroll. - Mestring gir trygghet.

Omgivelseskontroll. - Mestring gir trygghet. Omgivelseskontroll Å kunne styre sine omgivelser uten hjelp fra andre er for de fleste av oss en selvfølge. Ikke alle er så heldige at de kan utføre enkle, daglige gjøremål uten hjelpemidler. Ved hjelp

Detaljer

Sjekkliste FØR feilrapportering

Sjekkliste FØR feilrapportering v3.5 Sjekkliste FØR feilrapportering Skal være gjennomgått før support eller vakt telefon kontaktes. 1. Start radioboks, router/brannvegg og datamaskin på nytt Koble fra strømadapteret til antennen ute

Detaljer

FM-sender med Bluetooth

FM-sender med Bluetooth FM-sender med Bluetooth Prod.nr. 7071531590974 Bruksanvisning Takk for at du kjøpte dette produktet. Les bruksanvisningen grundig før bruk for å få best mulig ytelse fra produktet. Introduksjon Denne FM-senderen

Detaljer

Ved montering for oppkobling til Alarmsentral, kontakt først Safe4 Security Group (kundesenter@safe4.com

Ved montering for oppkobling til Alarmsentral, kontakt først Safe4 Security Group (kundesenter@safe4.com Ved montering for oppkobling til Alarmsentral, kontakt først Safe4 Security Group (kundesenter@safe4.com Tlf 47671669/91578236) for registrering av Serie nr. og enhet (står på undersiden av enheten). Fyll

Detaljer

Varsling. Trygghet er viktig for oss alle, enten som pasienter, pårørende eller omsorgspersoner i helsevesenet.

Varsling. Trygghet er viktig for oss alle, enten som pasienter, pårørende eller omsorgspersoner i helsevesenet. Varsling Trygghet er viktig for oss alle, enten som pasienter, pårørende eller omsorgspersoner i helsevesenet. Vi har i dag et bredt spekter av radiobaserte alarmer som gir økt trygghet for den enkelte

Detaljer

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning Baby Treng reiseseng Bruksanvisning Les denne bruksanvisningen nøye før bruk. Advarsel: Dersom du ikke følger instruksjonene i bruksanvisningen, kan det føre til skader og mulig kvelning. Bruk aldri ekstra

Detaljer

Manual HomeAcces dørtelefonsystem

Manual HomeAcces dørtelefonsystem Manual HomeAcces dørtelefonsystem Gratulerer med valget av HomeAccess dørtelefon HomeAccess gir deg mange muligheter, og kan tilpasses dine behov. For å utnytte systemet maksimalt, vennligst les manualen

Detaljer

PORTEO. Monteringsanvisning

PORTEO. Monteringsanvisning PORTEO Monteringsanvisning Innhold I esken 5 7 1 790 50 1 2 6 A 4 8 12 1 10 9 11 14 a) 1x 2x 2x b) 1x 2x 2x 2x a) 15 17 b) Bruk medfølgende verktøy for å justere potensiometerne. 1 Monteringsplate 11 Skrue

Detaljer

INSTALLASJON OG BRUK AV HUSTELEFONEN VILLA

INSTALLASJON OG BRUK AV HUSTELEFONEN VILLA INSTALLASJON OG BRUK AV HUSTELEFONEN VILLA GENERELT Hustelefonen villa er en hustelefon med knapp (etikettholder) som fungerer på et GSM/3Gnett. Det gjør det mulig å sende anrop til fast- og mobiltelefoner.

Detaljer

INSTALLASJONS manual. inteo Soliris Sensor RTS

INSTALLASJONS manual. inteo Soliris Sensor RTS Ref. 051010 _no.pdf INSTALLASJONS manual NO Art.nr. 9000830 inteo er en sol- & vindgiver for Somfy Altus RTS og Orea RTS motorer med innebygd sol- & vindautomatikk. Informasjon om rådende sol- & vindforhold

Detaljer

Produkt Detaljer: Innholdet i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bunn lås 3) ipad topp lås 4) Tastatur

Produkt Detaljer: Innholdet i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bunn lås 3) ipad topp lås 4) Tastatur Produkt Detaljer: 1) ipad Cover ) ipad bunn lås 3) ipad topp lås 4) Tastatur 5) Funksjonstaster 6) Bluetooth LED 7) Lade LED 8) Av / på og Bluetooth tilkoplingsknappen 9) USB lading 5V/DC 1 5 3 8 9 4 5

Detaljer

Bruksanvisning, monteringsanvisning og vedlikeholdsbeskrivelse. IR-sender IR-5SP. IR-sender IR-5SP: HMS art. nr.: 029150 Best. nr.

Bruksanvisning, monteringsanvisning og vedlikeholdsbeskrivelse. IR-sender IR-5SP. IR-sender IR-5SP: HMS art. nr.: 029150 Best. nr. Bruksanvisning, monteringsanvisning og vedlikeholdsbeskrivelse IR-sender IR-5SP IR-sender IR-5SP: HMS art. nr.: 029150 Best. nr.: 2406900 Innholdsfortegnelse IR-SENDER IR-5SP... 1 INNLEDNING... 3 NYHETER

Detaljer

Dette produkt er en bevegelses detektor med sender til en mottaker i trådløse ringeklokker, og radio mottakere med veksel utgang.

Dette produkt er en bevegelses detektor med sender til en mottaker i trådløse ringeklokker, og radio mottakere med veksel utgang. Riktig bruk av produktet BETJENINGS- OG BRUKERVEILEDNING Du har nå anskaffet deg et kvalitetsprodukt av høy kvalitet. Normale garantibestemmelser gjelder, så sant det ikke har vært utsatt gal behandling,

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Sector Alarm AS...4. Ordliste... 5-6. Alarmsystemets betjeningspanel... 7-10. Hva gjør jeg ved utløste alarmer...

Innholdsfortegnelse. Sector Alarm AS...4. Ordliste... 5-6. Alarmsystemets betjeningspanel... 7-10. Hva gjør jeg ved utløste alarmer... Innholdsfortegnelse Sector Alarm AS...4 Ordliste... 5-6 Alarmsystemets betjeningspanel... 7-10 Hva gjør jeg ved utløste alarmer...10 Problemer med tilkobling av alarmsystemet...11 Feil ved alarmsystemet...11

Detaljer

DML Intello. Teknisk spesifikasjon Målskisser Inn- og utganger Koblinger Tilbehør

DML Intello. Teknisk spesifikasjon Målskisser Inn- og utganger Koblinger Tilbehør DML Intello Teknisk spesifikasjon Målskisser Inn- og utganger Koblinger Tilbehør DML Intello Teknisk spesifikasjon DORMA DML Intello motorlåser DORMA DML Intello er en ny serie med motorlåser som er en

Detaljer

Mars Robotene (5. 7. trinn)

Mars Robotene (5. 7. trinn) Mars Robotene (5. 7. trinn) Lærerveiledning Informasjon om skoleprogrammet Gjennom dette skoleprogrammet skal elevene oppleve og trene seg på et teknologi og design prosjekt, samt få erfaring med datainnsamling.

Detaljer

4 ELEKTROINSTALLASJONER

4 ELEKTROINSTALLASJONER Frydenberg Side 39 av 75 4 ELEKTROINSTALLASJONER STERKSTRØM Hovedfordeling / hovedunderfordeling. Hovedfordeling. Hovedfordeling for Felt A er installert i eget tavlerom i kjeller i hus 5. I denne fordelinger

Detaljer

BRUKERMANUAL. Ettermontasje av trådløs fjernstyring

BRUKERMANUAL. Ettermontasje av trådløs fjernstyring BRUKERMANUAL Ettermontasje av trådløs fjernstyring Rev: 3 01.10.07 T ELEKTRISK KABLING Klistremerket på lokket av elektronikk modulen viser også tilkoblingen. All kabling og tilkoblinger skal gjøres med

Detaljer

Varenr HMS-nr.: Talevarsler med mikrofon, og batteridrift Talevarsler. Brukerhåndbok. Dok. nr.: 2265 B2 Dato:

Varenr HMS-nr.: Talevarsler med mikrofon, og batteridrift Talevarsler. Brukerhåndbok. Dok. nr.: 2265 B2 Dato: Talevarsler med mikrofon, og batteridrift Talevarsler Varenr. 1489 HMS-nr.: 216973 Brukerhåndbok Dok. nr.: 2265 B2 Dato: 2017.04.20 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 2. Oversikt 4 I pakken 4 Utvendig

Detaljer

Bruksanvisning. Talepåminner med mikrofon, tidsstyring og batteridrift. Dørtaler VARENR.: Dok. nr.: 2226 A

Bruksanvisning. Talepåminner med mikrofon, tidsstyring og batteridrift. Dørtaler VARENR.: Dok. nr.: 2226 A HMS art.nr. 215433 FlexiLife Bruksanvisning Talepåminner med mikrofon, tidsstyring og batteridrift. Dørtaler VARENR.: 1486 Dok. nr.: 2226 A1 2016.03.30 Vestfold Audio Sandefjord HMS art.nr. 215433 FlexiLife

Detaljer

Brukermanual for trådløs kontrollenhet

Brukermanual for trådløs kontrollenhet Brukermanual for trådløs kontrollenhet For din sikkerhet, vennligst ta vare på denne manualen Trådløs kontrollenhet batteridrift MODELL: PXB-RMwDC/2 El nummer 6230205 Viktig: PXB-RMwDC/2 er kun beregnet

Detaljer

AirLink 2200 FAQ. Side 2 Side 2 Side 3 Side 4 Side 6 Side 7 Side 8 Side 10 Side 11 Side 12 Side 13 Side 13 Side 14 Side 15 Side 16 Side 18

AirLink 2200 FAQ. Side 2 Side 2 Side 3 Side 4 Side 6 Side 7 Side 8 Side 10 Side 11 Side 12 Side 13 Side 13 Side 14 Side 15 Side 16 Side 18 AirLink 2200 FAQ Side 2 Side 2 Side Side Side 6 Side 7 Side 8 Side 10 Side 11 Side 12 Side 1 Side 1 Side 1 Side 15 Side 16 Side 18 Hva er AL2200AC? Hva er dual-band? Hva er forskjellen på AP, Repeater

Detaljer