Innføring i omgivelsekontroll

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innføring i omgivelsekontroll"

Transkript

1

2 Forord Dette heftet er laget spesielt for terapeuter og andre interesserte som vil ha en innføring i GewaLink omgivelsekontrollsystemer og hvilke muligheter Gewa har for å hjelpe funksjonshemmede til en enklere hverdag. Heftet beskriver oppbygging og funksjon til et omgivelseskontrollanlegg. Det er også tatt med en enkel forklaring av styringsprinsippet med InfraRødt lys, og hvordan dette fungerer sammenlignet med radiostyring. Heftet inneholder også en gjennomgang av ulike automatikker og andre innretninger som kan inngå i et omgivelsekontrollanlegg. I forbindelse med kursvirksomhet hvor dette heftet blir brukt som underlag vil det også bli demonstrasjon av et enkelt omgivelseskontrollanlegg og visning av produkter fra Gewa s produktspekter. Juni 2002 Kopiering og videre bruk av dette kompendiet skal avtales med Gewa på forhånd

3 Innhold Forord 2 Innhold 3 Innledning 4 Hva er omgivelsekontroll? 5 Hva kan betjenes? 6 To hovedsystemer IR vs RADIO 7 IR-styring 8 Radiostyring 9 Gewa omgivelsekontrollsystem 10 Forskjellige typer IR-systemer: 12 Gewa sendere 14 Gewa mottagere 15 Hvilke krav stilles til brukeren 17 Automatikker 18 Dørautomatikk 19 Vindusautomatikk 21 Gardinautomatikk 22 Garasjeportautomatikk 24 Porttelefonanlegg 25 Valg av porttelefonanlegg 28 Fjernstyrt høyttalende telefon 29 Hussentralanlegg 30 Ordforklaring

4 Grunntanken med GewaLink systemet er å ta i bruk tekniske innretninger og hjelpemidler som gjør det mulig for funksjonshemmede å føre et mest mulig selvstendig liv uten å være avhengig av hjelp fra andre mennesker. Dette har Gewa gjort ved å utvikle et system som gir brukeren mulighet til å fjernstyre de fleste innretninger i en bolig. For å ivareta den funksjonshemmedes individuelle behov er det også viktig at hjelpemidlene blir tilpasset i samarbeid med bruker/fagperson/firma og fremstilt på en slik måte at det enkelt kan ivareta den funksjonshemmedes interesser på best mulig måte. Denne selvstendigheten oppnår brukeren ved hjelp av GewaLink omgivelsekontrollsystem. GewaLink systemet bygger på det seneste og mest avanserte innen elektronikk. Både sender og mottager har innebygget mikroprosessor. Bruk av Mikroprosessor gir flere muligheter og større fleksibilitet enn i tidligere brukte system

5 Hva er omgivelsekontroll? Et omgivelsekontrollanlegg er et hjelpemiddel som gjør det mulig for funksjonshemmede og eldre personer å bruke og kontrollere elektriske automatikker og installasjoner trådløst i sine nære omgivelser. Omgivelsekontroll¹ omfatter tilleggsutstyr som gjør at brukeren kan kontrollere utstyr som han ellers ikke ville kunne betjene på grunn av nedsatt bevegelsesevne. Tegningen viser et eksempel på et omgivelsekontrollanlegg hvor brukeren styrer åpning av dør med en sender. Brukeren har da mulighet til å åpne døren for de som vil inn i leiligheten. Man har også mulighet til å kontrollere hvem som står på utsiden ved å plassere en dørhøyttaler ute og inne (dørcallinganlegg - porttelefon). Dette systemet kan om nødvendig fjernstyres slik at brukeren kan bli sittende i rullestolen uten nødvendig forflytning. ¹ Definisjon fra Statens Informasjonssentral - 5 -

6 Hva kan betjenes? Ved å installere et omgivelsekontrollanlegg får man muligheten til styre og betjene de fleste funksjoner i en bolig. Andre systemer kan også tilpasses Gewa Infra Link. (f.eks. fjernkontroll fra TV/Radio, og audiovisuelle produkter). Det som er vanlig å styre i et omgivelsekontrollanlegg er: Dører Vinduer Rullegardin Markiser Porttelefon Bladvender Lysdimmer Datautstyr Trappeheis Bildører Rullestolheis Plattformheis Air-condition Opp1æring av andre IR-styrte produkter Låser Gardintrekk Persienner Telefon Alarm Stikkontakter Lysbryter Talemaskin Takheis Sentrallås Garasjeåpner Vifte Varmeanlegg Audiovisuelle produkter Brunevarer som stereo, TV og video kan styres av GEWA Prog sendere

7 To hovedsystemer IR vs RADIO Det er i dag to typer fjernstyringssystemer som benyttes til omgivelsekontroll: 1. IR-Fjernkontroll 2. Radio-Fjernkontroll IR-fjernkontroll (IR=Infra Rød) er et system som virker slik at signalene sendes i form av ett lys fra senderen til detektorene/mottagerne. Dette lyset klarer ikke øynene å se. Som alt annet lys, kan ikke dette gå igjennom vegger. Lyset som du sender holder seg til det rommet du er i. Lyset reflekteres av lyse flater som f.eks. vegger og tak. I kombinasjon med en sterk sender gjør dette at man ikke behøver å peke på den tingen man skal styre. Siden IR-signalene holder seg i det rommet som du sender fra, så trenger du en knapp for hver funksjon du skal styre i det rommet. Går du inn i rommet ved siden av, så kan du benytte de samme knappene til å styre andre ting. Med IR-styring har du også tryggheten med å ha øyekontakt med tingen som du styrer med tanke på klemfare, f.eks. barn i dører, garasjeporter, vinduer etc. Gewa IR-styring er spesialkonstruert med tanke på funksjonshemmede

8 IR-styring En fjernkontroll med InfraRødt lys (IR) styrer omgivelsene ved hjelp av lyspulser som mottas og leses av en mottager. InfraRødt lys kan i prinsipp sammenlignes med en lommelykt. Lyset går gjenom glass, men ikke gjennom faste materialer. Lyset kan heller ikke svinge rundt hjørner. IR-signalet som sendes Ut fra GewaLink sendere er likevel så kraftig at det vil reflektere i tak og vegger og brukeren slipper å rette senderen direkte mot mottageren. Et IR-system er rommavhengig og tilsier at alt du kan se kan du også styre. IR-styring er i dag det systemet som er funnet mest hensiktsmessig til styring av omgivelsekontrollsystemer. Dette gjelder i handikapmarkedet og til mer kommersiell bruk. Systemet er det samme som benyttes til de fleste brunevarer som TV, video, stereo, m.fl. En IR-sender kommuniserer med mottageren ved hjelp av InfraRødt lys. IR-signalet kan ikke trenge gjennom faste materialer, men reflekteres i vegger og tak. Vi sier derfor at IR-sendere er rommavhengig

9 Radiostyring Radiostyringer som brukes i omgivelsekontrollsystemer kommuniserer med radiobølger. Radiobølgene har en rekkevidde fra m. Radiobølgene går gjennom vegger og tak og du er derfor avhengig av en knapp for hver funksjon du ønsker å styre i boligen og dens omegn. For å sammenligne med IR-styring trenger man altså i et radiosystem en knapp til hver funksjon i huset, mens et IR-system trenger en knapp til hver funksjon i rommet. Radiostyringer kan også påvirkes av utstyr som ikke er godkjent av Statens Teleforvaltning. Eksempler kan være radiostyrte leker og trådløse telefoner som er kjøpt i utlandet. Det kan også oppstå feil og forstyrrelser ved utstrakt bruk av mobiltelefon. Radiosystemer er ut fra disse årsaker mest brukt til alarmer og systemer som krever større rekkevidde med få kanaler. En radiosender kommuniserer med mottageren ved hjelp av radiobølger. Radiobølgene trenger gjennom vegger og tak og kan derfor styre innretninger du ikke ser. Radioutstyr er også mer utsatt for forstyrrelser f.eks. fra mobiltelefoner

10 Gewa omgivelsekontrollsystem Gewa kan tilby komplette omgivelsekontrollanlegg med sender, mottager og automatikker til alle behov. Gewa omgivelsekontrollanlegg bygger på IR-teknologi som er det absolutt beste og sikreste for styring av slike systemer. For å finne ut om brukeren kan ha nytte av et omgivelsekontrollanlegg er vi først og fremst avhengig av å finne fram til en sender som brukeren kan betjene. Her kan Gewa tilby et stort utvalg av individuelle sendere fra den enkleste en-kanal senderen til den mest avanserte spesialtilpassede senderen. Den har muligheten til å styre 205 forskjellige funksjoner i et rom med kun en individuelt tilpasset spesialbryter. Når man har funnet en IR-sender som brukeren mestrer er neste skritt å kartlegge hvilke automatikker og systemer brukeren har behov for. Her vil Gewa være behjelpelig med å utarbeide forslag til omgivelsekontrollanlegg i samarbeid med bruker og fagperson som er tilpasset funksjonalitet og behov. Velg alltid et fleksibelt system som kan bygges opp etter byggekloss prinsippet. Man kan starte med enkle funksjoner og senere utvide etter behov. I hvert enkelt tilfelle vil Gewa og deres forhandlere kunne gi et skriftlig tilbud som beskriver anleggets funksjon og innhold. Samtlige røde markeringer indikerer øyet som tar imot IR-signalene fra senderne

11 Eksempel på antall senderknapper i en bolig med totalt 12 funksjoner fordelt på 3 rom Tallene angir knapp på senderen IR-styring: Baderom: Kanal 1-4 Soverom: Kanal 1-4 Stue: Kanal 1-4 Antall knapper: 4 Velger man IR-styring, klarer man seg med en sender med fire knapper. Radiostyring: Baderom: Kanal 1-4 Soverom: Kanal 5-8 Stue: Kanal 9-12 Antall knapper: 12 Velger man radiostyring, må man ha en sender som har 12 knapper, noe som er vanskelig å skaffe. Alternativet er å benytte seg av tre sendere med fire knapper

12 Forskjellige typer IR-systemer: Når det gjelder IR-systemer så skiller vi i hovedsak mellom desentraliserte og sentraliserte løsninger. Et desentralisert system består av selvstendige enheter, mens et sentralisert system består av en sentral som tilkobles løse enheter. Man kan sammenligne det med PC-er (desentralisert) og stormaskiner (sentralisert). En PC fungerer selvstendig selv om de andre maskinene skulle slutte å fungere, men hvis du er tilknyttet en stormaskin og den slutter å virke så berører det alle. Et desentralisert utstyr kan utvides trinn for trinn, men et sentralisert utstyr er avhengig av en sentral, og hvis du skal utvide til flere funksjoner enn det sentralen har så må du utvide med en ekstra sentral. Symbolforklaring: D = Dørautomatikk S = Sentral H = Takheis T = Telefon P = Porttelefon V = Vindusautomatikk Ø =Øye (detektor som tar imot signalene fra senderen) Eksempel på kabelføring ved sentralisert og desentraliserte anlegg. Desentralisert Løsning Sentralisert Løsning Desentralisert løsning: Hver enhet fungerer selvstendig. Krever minimalt med kabel. Hvis en enhet går i stykker, påvirker ikke det de andre enhetene. Utstyret kan resirkuleres til forskjellige brukere. Sentralisert løsning: Utstyret er avhengig av en sentral. Omfattende kabelarbeid. Alle enheter må ha kabel til sentralen. Hvis sentralen går i stykker, fingerer ikke noe annet. Hele anlegget bør resirkuleres komplett

13 Oppsummering: Momenter: IR-styring: - IR-styring sender lys (rommavhengig) - En knapp for hver funksjon i rommet du er i - Utviklet og konstruert for handikapmarkedet - Mange sendervarianter med tanke på forskjellige grader av funksjonsnivå og progredierende sykdommer - Ergonomisk utformet IR-styring: - Private boliger - Felles arealer - Alle grader av funksjonsnivå - Fra enkle til avanserte anlegg - Progredierende sykdommer - Utvikling ved læring Radiostyring: - Radiostyring sender radiobølger (går gjennom vegger og tak) - En knapp for hver funksjon I boligen - Utviklet og konstruert for det kommersielle markedet - Få sendevarianter - Radiosendere har sjelden mer enn fire funksjoner - Ingen administrerer koding signalene Radiostyring: - Private boliger - God fingerfunksjon - Ikke flere enn fire funksjoner - Stabilt funksjonsnivå Notater:

14 Gewa sendere Gewa håndsendere finnes i flere ulike varianter, både i utseende og kapasitet. Valg av senderformat og kapasitet avhenger av brukerens funksjon, behov og hvilket tilleggsutstyr/funksjoner som ønskes. Senderne leveres med innstillbar standard Gewakanal. Mange av senderne har også en individuelt kodet kanal som ekstra sikkerhet ved automatisering av f.eks. lei1ighetsdør, bil, alarm m.fl. Koden er helt personlig og kan sammenlignes med en personlig nøkkel. Det leveres også sendere med scannende funksjon som gjør det mulig å betjene samtlige kanaler med en enkel funksjonsbryter. Dette kan være sug/blås bryter, hånd/fot bryter eller eventuell annen individuelt tilpasset og utprøvd bryter. Sendere kan også leveres med mulighet for å programmere inn annet eksisterende IR-utstyr som f.eks. fjernkontroll til TV/radio. Å finne frem til en riktig type sender er en svært avgjørende faktor for et vellykket og funksjonelt omgivelsekontrollsystem. Viktige faktorer som motorikk, sykdomsbilde, progridierende sykdom, spasmer etc. bør fremkomme ved befaring. Et utvalg av mulighetene vi finner på de mest avanserte Gewa senderne er: Mulighet for å velge nivå, kolonne eller rad ved scanningsstart Inntil 12 forskjellige scanningsmetoder med valgfri hastighet fra 0,1 til 8 sekunder pr. steg. Muligheter for regulering av volum på lydindikering Installering av tasteforsinker Mulighet for innføring av sekvenser (makro) Mulighet for å programmerere inn personlige koder for betjening av f.eks. lei1ighetsdør, bildør m.m. Opptil 3 års levetid på batteri ved normal bruk. (Beregnet halvert ved utstrakt bruk av scanning) Mulighet for å begrense antall aktive nivåer Opptil 205 programmerbare funksjonsplasser Styring av alle funksjoner fra PC og vice versa Mulig å styre forskjellige bussystem (f.eks. BatiBus og Siemens EIB)

15 GewaLink senderne har en rekkevidde på inntil 60 m som bl.a. avhenger av om signalet blir dempet av vegger, gardiner eller sterkt lys. GEWA IR-sendere får du med forskjellig funksjon og design. Gewa mottagere Gewa mottagere tar i mot signalet fra Gewa sendere og dekoder dette videre til et relé som igjen slutter en strømkrets eller betjener en bryter. Signalet som går fra mottageren styrer så automatikken som gir ønsket funksjon. Gewa mottagere finnes i varianter som mottar fra 1 til 16 kanaler I samme boks. Kanalene kan legges som vanlige Gewa kanaler, de kan kjøres som koder eller de kan programmeres i sekvenser. Å programmere en mottager i sekvens vil si at brukeren må trykke flere knapper i riktig rekkefølge for å få utført en funksjon. På samme måte som vi bruker en PIN kode for bruk av bankkort og mobiltelefon. Bildet viser den vanligste GEWA mottageren, IR - 2 ML Prog. Størrelsen på kapslingen er 96x96x36 mm

16 Kode En ekstra sikkerhet med Gewa IR-utstyr er at du kan legge inn en personlig kode på kanalen som skal brukes til å betjene lei1ighetsdør m.m. Denne koden stilles inn fysisk eller programmeres inn i sender og mottager. Kodekanalen forklares ved at det senderes ut et unikt IR-signal bestående av en spesielt sammensatt pulsrekke som bare blir dekodet dersom både sender og mottager er stilt inn med samme kode. Tegningen viser hvordan vi kan forestille oss koden som en personlig nøkkel for brukeren

17 Hvilke krav stilles til brukeren For å finne ut om en bevegelseshemmet person kan ha nytte av et omgivelsekontrollsystem må vi først og fremst finne ut følgende: Kan brukeren betjene tastaturet på en IRsender? Kan brukeren betjene senderen ved scanning? Hva skal brukeren betjene? Skal brukeren styre leilighetsdør med kode? Skal brukeren betjene andre apparater enn Gewa utstyr, f.eks. Tv, radio, stereo? Hvilke funksjonsbrytere kan brukeren klare å betjene? Hvilken scanningstype og hvilken hastighet kan brukeren mestre? Hvor mange punkter i hvert rom skal brukeren ha oversikt over? Hvor mange dører skal brukeren betjene? Skal senderen læres opp med andre IR-signaler eller er det nok å bryte strømmen til apparatet? Hvilken Sender Passer Til Brukeren KONKLUSJON: Finn alltid først en sender som brukeren kan klare å betjene

18 Automatikker I et omgivelsekontrollsystem er det ikke IR-signalet, sendere eller mottagere som setter systemet i funksjon. Det som utføres av funksjoner blir gjort av automatikker eller andre elektriske innretninger. IR-signalet gir bare beskjed om hva vi ønsker utført. En automatikk består enten av et elektrisk relé eller bryter. Den kan også bestå av elektriske motorer, actuatorer eller hydrauliske systemer. Ved betjening av en s1agdør til leilighet blir det brukt en elektrisk eller hydraulisk motor som åpner dørbladet Ved betjening av en vindusautomatikk er det en elektromotor tilkoblet et kjede som åpner og lukker vinduet. Ved betjening av en IR-styrt telefon er det mottageren som styrer tastene på telefonen fra signalet til senderen. Tegningen viser funksjon til en IR-styrt dørautomatikk. Brukeren betjener tasten for døråpner mottageren dekoder signalet en strømkrets sluttes som fører strøm til dørautomatikken automatikken starter opp og åpner døren

19 Dørautomatikk FELLES YTTERDØR, BLOKK En dørautomatikk er en innretning som åpner og lukker en dør. En elektrisk/hydraulisk motor åpner selve dørbladet og et elektrisk sluttstykke sørger for at låsen slipper karmen. Dørautomatikk monteres vanligvis i kombinasjon med et porttelefonanlegg. Dørautomatikker finnes i flere ulike varianter og kan innstilles til å virke på flere forskjellige måter. 1. Døren kan styres slik at når brukeren trykker på knappen går døren opp. Døren bli stående åpen, samt åpnings tid og lukkingstid kan stilles inn til ønsket hastighet. Dette kaller vi monostabil innstilling. 2. Døren kan også styres slik at når brukeren trykker på knappen går døren opp og forblir åpen til brukeren på nytt trykker på knappen. Dette kaller vi bistabil innstilling og kan blant annet brukes til luftestilling for verandadør. Når en dør skal automatiseres er det flere forhold som må tas i betraktning. Dette er f.eks.: Hva slags ytterdør skal automatiseres (slag/skyv/hev/senk) Ytterdør eller innerdør (størrelse og vekt) Er det brannkrav til døren? Skal det oppmonteres takheis?

20 For at en dørautomatikk skal fungere tilfredsstillende og problemfritt er det viktig at døren er av god kvalitet og går lett å åpne. Dører som er skakke og kiler seg fast mellom karm eller dørstokk må repareres før det monteres dørautomatikk. Denne regel gjelder også for vindusautomatikk. På leilighetsdører blir det som regel alltid montert et IR-styrt høyttalende porttelefonanlegg sammen med en dørautomatikk. Selve automatikken med motorenhet blir montert over døren og en arm som er festet til dørbladet får døren til å åpne/lukke når mottageren gir signal til automatikken om å starte bevegelsen. Når det monteres automatikk på lei1ighetsdør eller f.eks. fellesdør i blokk hvor det kreves ekstra sikkerhet og døren skal stå låst når ikke automatikken betjenes, blir det ofte montert et elektrisk sluttstykke i tillegg som også frigjør låsen i karmen når automatikken starter. Det er også verdt å merke seg at selv om det monteres en automatikk på en hvilken som helst dør vil denne ikke være til noe hinder for personer som ikke trenger åpningshjelp. Døren vil fremdeles kunne åpnes og lukkes på samme måte som tidligere

21 Vindusautomatikk Vindusautomatikken er den innretningen som åpner og lukker et vindu. Vinduet åpnes ved at et kjede skyver og drar på vinduet, som igjen drives av en 24 V DC motor. Vindusautomatikken til Gewa kan tilpasses de fleste vinduer som åpner både utad og innad. Ulike typer kan være topp- eller sidehengslede vindu, vippevinduer eller takvindu. Automatikken har flere funksjoner som f.eks.: Trinnvis åpning for individuell regulering av utlufting. Om vinteren kan maksimal åpning reduseres. Strømtilførsel mellom karm og ramme er elegant skjult i kjedet.(innadslående) Ved å koble fra kjedet kan vinduet åpnes helt, f.eks. når ruten skal pusses. Vindusautomatikken kan monteres på alle vindusmaterialer. Vindusautomatikken kan IR-styres og evt. kombineres med manuell bryter. Tegningen viser vindusautomatikken som leveres av Gewa. Motor og drivverk er plassert i kapslingen og driver kjedet som igjen åpner og lukker selve vinduet. Kjedet festes i enden med en braket til vinduskarmen, og kapslingen (motor/drivverk) festes til vinduet, evt. omvendt. Eksempel på vindusautomatikk montert på topphengslet vindu

22 Gardinautomatikk Gardinautomatikken gir oss mulighet til å lukke og åpne et gardintrekk. Automatikken består av motor og drivenhet med komplett gardinskinne i ønsket lengde. Automatikk skaffes også for rullegardin og vi kan også automatisere åpning og lukking av persienner. Gardinautomatikker kan monteres på de fleste vinduer. Trinnløs åpning og lukking. Gardinen kan stoppes i ønsket stilling. Gardintrekk kan bestilles med trekk til ønsket side, eller til begge sider. Skinneprofilen bestilles i ønsket lengde og kan ved behov bøyes i bestemte kurver. F.eks. ved gardintrekk i hjørnevindu el.lign. Gardinautomatikken kan IR-styres og evt. kombineres med manuell bryter. Gardinautomatikken montert på H-vindu Gardinene henges på automatikken For å skjule automatikken kan det brukes gardinbrett eller evt. en kappe Gardinautomatikk kan også monteres i kombinasjon med rullegardinautomatikk eller automatiserte markiser

23 Tegningen til høyre viser en gardinautomatikk for gardintrekk. Slik tegningen viserer det her trekk fra høyre og gardinen vil da henge fratrukket på høyre side over automatikken. Motor og drivenhet er plassert i den firkantete kapslingen mens selve gardinen trekkes av et plastkjede som ligger i profilen Tegningen under viser en gardinautomatikk med IR-styring og bryter for betjening uten fjernkontroll. IR-mottageren er plassert godt synlig over gardintrekket. Fra mottageren går signalet til automatikken som drar gardinene i ønsket retning når vi betjener IR-senderen. Det samme signalet får vi fra bryteren, men denne betjenes manuelt. Anlegget får strøm av en transformator som plugges direkte inn i 230 V AC

24 Garasjeportautomatikk En enkel garasjeportautomatikk gir oss muligheten til å åpne garasjeporten når vi sitter i bilen. For en funksjonshemmet som har mulighet for bruk av bil, eller bruker elektrisk rullestol, vil dette gjøre hverdagen vesentlig enklere. Garasjeportautomatikken som GEWA bruker er Somfy fra Bosch som passer i de fleste garasjer med vippe eller leddport. Garasjeportautomatikken leveres enten med radiostyring, IR-styring eller en kombinasjon av begge. Somfy har flere tilleggsfunksjoner som gjør denne godt egnet for bevegelseshemmede. Somfy har blant annet innebygget sikkerhetsføler som stopper porten hvis den skulle møte hindringer ved åpning eller lukking. Dette kan være når garasjeporten treffer gjenstander i garasjeåpningen f.eks. dyr, mennesker eller annet som er blitt plassert i garasjeportens løpebane. Automatikken har også innebygget lys som slår seg automatisk på når porten betjenes. Lyset blir stående på i ca 1 minutt. Tegningen viser en garasjeåpner som er montert på en vippeport. Bildet er tegnet fra innsiden og viser hvordan garasjeportautomatikken festes til baksiden av porten. Den åpner/lukker ved at et kjede i profilen drar/skyver i toppen av porten

25 Porttelefonanlegg Et porttelefonanlegg gir en funksjonshemmede mulighet til å kommunisere med personer som står på utsiden av leilighetsdør eller dør til bolig. Et porttelefonanlegg kan være lavttalende, høyttalende og evt. i kombinasjon med en mini Tv-skjerm slik at brukeren visuelt kan kontrollere hvem som står ved leilighetsdøren. Et lavttalende porttelefonanlegg fungerer i prinsipp som en vanlig telefon. Brukeren må altså kunne betjene et telefonrør og evt. en åpningsknapp. Når det ringer på døren må brukeren fysisk løfte av telefonrøret og snakke med den besøkende. Dersom døren er utstyrt med elektrisk sluttstykke kan brukeren betjene en knapp på telefonen som frigjør dørlåsen og den besøkende kan komme inn. Tegningen til venstre viser en lavttalende porttelefon. Brytere for betjening av elektrisk sluttstykke eller dørautomatikk er montert i holderen for telefonrøret. Tegningen til høyre viser en høyttalende IR-styrt porttelefon av typen NOWA

26 Porttelefonanlegg DuoCom fra Gewa er utviklet spesielt for funksjonshemmede. DuoCom er et høyttalende porttelefonanlegg med innebygget IR-mottager. DuoCom har automatisk taleveksling. Dvs. at man slipper å trykke på knappen når man taler og slippe når man lytter. DuoCom har også mulighet for innlest tale. Dvs. de som har veldig svak stemme kan få lest inn 3 beskjeder på forhånd. F.eks.: Hallo, hvem er det? Et øyeblikk så skal jeg låse opp døren Nei, takk, jeg vil ikke ha noe besøk DuoCom kan også benyttes som internkommunikasjon mellom forskjellige rom. Det er mulig å bruke det som intercom anlegg med inntil ti inne apparater i tillegg til ute apparatet. Inne apparat Ute apparat GEWA Porttelefonanlegget gir oss altså muligheten til å kommunisere med personer som står utenfor leiligheten og å åpne utgangsdøren ved å frigjøre et elektrisk sluttstykke eller starte en dørautomatikk fra alle rom i huset/leiligheten

27 Tegningen ovenfor viser et uteapparat til porttelefon for montering i kombinasjon med et lavtalende eller høyttalende inneapparat. Et elektrisk sluttstykke montert i karmen sørger for at låsen frigjøres når knappen på porttelefonen betjenes. Et enkelt lavttalende porttelefonanlegg kan være velegnet for den som f.eks. bor i andre etasje og har vanskeligheter med forflytning i trappen. Høyttalende porttelefonanlegg benyttes Høyttalende porttelefon med automatisk taleveksling DuoCom benyttes f.eks. til personer som har faste sitteplasser som rullestol, seng, godstolen osv., som ville hatt problemer med forflytning til apparatet, eller som fysisk ikke er i stand til å holde telefonrøret, Det er også ideelt for de som har problemer med å betjene manuell taleveksling. I tillegg er DuoCom egnet for de med dårlig stemme eller mangler tale

28 Valg av porttelefonanlegg Porttelefon benyttes av de som: ikke klarer å nå frem til døren i tide. ikke klarer å låse opp/åpne døren. ikke har mulighet til å komme fra til døren. ikke har stemme til å svare besøkende. Porttelefon type Hva kreves av bruker Brukergruppe Lavttalende porttelefon. Bruker må kunne forflytte seg til telefonapparatet. Bruker må kunne tykke på en knapp på telefonapparatet. Bruker må kunne ta av og holde telefonrøret. Høyttalende porttelefon med manuell taleveksling og IRstyring. (Fjernstyrt med sender manuelt betjent med individuelle brytere). Høyttalende porttelefon DuoCom med automatisk taleveksling og IR-styring. (Fjernstyrt med sender eller manuelt betjent på apparatet.) Bruker må kunne trykke på to knapper. I dette tilfelle må bruker kunne forflytte seg til apparatet. (Manuell betjening). Bruker må kunne trykke på to knapper på IR-sender (fjernstyrt betjening). Bruker må kunne forstå og kunne betjene manuell taleveksling (simplex), dvs. trykke inn knapp når man snakker og slippe når man lytter (Dette er vanskelig å lære seg og skaper således problemer for mange).. Knapp to betjenes for åpning av dør/evt. åpning av dørlås. Bruker bør ha god innlæringsevne Bruker må ha et minimum av stemmevolum. Bruker må kunne betjene to knapper. en for talekommunikasjon. en for åpning av dør/evt. åpning av dørlås/automatikk. Apparatene betjenes enten fjernstyrt via IR-sender eller direkte på apparatet. (manuelt) DuoCom dekker de fleste brukergrupper. Høy alder. Sakte gange. Har ikke behov for andre omgivelsekontroll løsninger. Høy alder. Nedsatt gangfunksjon. Nedsatt armfunksjon. Nedsatt grepsfunksjon. F.eks. reumatikere. F.eks. paraplegiker. F.eks. muskelsyke. F.eks. hukommelsesproblemer (dement). F.eks. Paralytisk (total lammelse). Høye skader C3-som gir f.eks. svak stemme. Progredierende sykdommer. Hjerneslag venstre side med f.eks. afasi. Kognitive problemer(hodeskade). Svak innlæringsevne, ikke tale Dekker de fleste brukergrupper

29 Fjernstyrt høyttalende telefon Med en Jupiter fjernstyrt høtyttalende telefon kan personer med funksjonshemninger betjene telefonen ved hjelp av sin Gewa IR-sender og også bruke alle funksjoner. Jupiter telefonen har sært god lydkvalitet. Selv om man ikke sitter inntil telefonen kan man svare en innkommende samtale på avstand og snakke med den som ringer. En annen stor fordel er at man kan bruke den tiden man trenger på å bygge opp det telefonnummeret man ønsker å slå før man tar summetonen. Telefonen kan enkelt betjenes av brukere som har behov for en scannende sender. Med f.eks. en Gewa sender type IR-17S0 kan man nå samtlige nummertaster, også stjerne og firkanttast. Alle kjente teletjenester som telebank m.fl. kan da benyttes. Man har også tilgang til 8 hurtigvalg og 40 kortnummer. Telefonnummer kan lagres i telefonen hvis denne har mulighet for dette. Det kan også tilkobles ekstra mikrofon for brukere som har svak stemme

30 Hussentralanlegg Gewa hussentralanlegg kombinerer flere telefoner, porttelefonanlegg, elektrisk sluttstykke og dørautomatikk. Systemet har meget god lydkvalitet og dekker alle krav til kombinasjonsmuligheter. Systemet kan også tilkobles en vanlig bærbar telefon som gir stor frihet for den bevegelseshemmede. Ved hjelp ev f.eks. en bærbar/trådløs telefon kan man bruke denne til å ringe Ut, åpne kommunikasjon med porttelefonen, frigjøre et elektrisk sluttstykke og evt. starte en dørautomatikk som åpner ytterdøren. Systemet egner seg godt for brukere som har funksjonsproblemer både med telefon og porttelefon. Tegningen viser hussentralen (Erifox) tilkoblet 4 telefonapparater, porttelefonanlegg og dørautomatikk. Hussentralen har mulighet for tilkobling av inntil 5 telefonapparater, bordmonterte eller bærbare

31 Ordforklaring AC Automatikk Bruker Brunevarer Elektrisk sluttstykke DC Detektor Funksjonsbryter Høyttalende IR Lavttalende Makro Vekselstrøm (Alternate Current). I en vanlig bolig er det 230 V AC. Innretning som utfører bevegelsen eller arbeidet med f.eks. å åpne en dør. I dette heftet er en bruker definert som en person som styrer et omgivelsekontrollsystem med en egen sender. TV, video, stereoanlegg, m.fl. Frigjør låsen på for eksempel ytterdør og kan fjernstyres av IR-sender, porttelefonanlegg eller hussenralanlegg. Likestrøm (Direct Current). Bilbatteriet i en personbil er 12 V DC. Tar imot et IR-signal og gir dette videre til en mottager som er tilkoblet med en kabel. Brukes i de tilfeller hvor vi vil betjene en mottager i et annet rom. Hvilken som helst bryter som kan spesialtilpasses en bruker for styring av evt. scanning på en IR-sender. Kan også bety en bryter som blir fastmontert for manuell betjening av en automatikk. Mikrofon og høyttaler som gjør at du kan kommunisere med porttelefon eller vanlig telefon ved å snakke direkte ut i rommet. Infrarød -forkortelse for det infrarøde lyset som brukes til å sende signaler fra Gewa sendere som igjen leses og dekodes av en mottager. Mikrofon og høyttaler innebygget f.eks. et telefonrør hvor du må holde røret inntil munn/øre når du snakker. Er det samme som å gjøre ting i en bestemt sekvens. Enkelte av Gewa senderne har mulighet for å programmere inn makro (sekvenser) som gir brukeren mulighet til å få utført flere funksjoner ved bare å betjene en tast på senderen. Dette kan være å f.eks. legge inn en fast side på tekst TV. Dette gjør at når du trykker på den innprogrammerte tasten vil senderen: slå på fjernsynet -kanal 1 -tekst-tv -side , og dermed vil du komme direkte til sportssidene på NRK Tekst-TV Man kan også legge inn en makro som automatisk demper lyden på TV/stereo når telefonen ringer

32 Nivå Mottager Relèboks Sender Scanning Den største Gewa senderen fås med 127 mulige kanaler. Får å slippe å ha et tastatur med 205 forskjellige taster er disse kanalene fordelt på 6 nivå. Den eneste tasten som fungerer likt i alle nivå er kodetasten som er merket med et utropstegn. Brukeren kan selv velge hvilket nivå han vil betjene ved å trykke på nivåtasten. Nivåene indikeres da med et rødt lysfelt. Nivåene kan også indikeres også med et lydsignal. Tar i mot IR-signalet fra Gewa senderen, dekoder dette og gir videre et signal eller en strøm til en relèboks eller en automatikk. Boks med innebygget mottager som bryter en strøm. Brukes til fjernstyre lys, alarm m.m. Senderen forteller mottageren hvilken funksjon som velges ved at det sendes ut et bestemt IR-signal. Et selvsøkende oppsett som gjør at du kan betjene alle funksjoner på sendere ved kun å aktivere en enkelt funksjonsbryter. Denne blir i de fleste tilfeller spesialtilpasset og kan være f.eks. sug/blås- hode/fot bryter, munnpinne m.fl. Transformator Omformer nettspenningen på 230V til ønsket spenning. Omformer vanligvis til 12 eller 24V DC. POSTBOKS 626, TROLLÅSVEIEN 8, 1411 KOLBOTEN TEL: TEKST TLF: FAKS: E-POST: HJEMMESIDE: Kompendiet er laget av: Produktansvarlig omgivelsekontroll. Dokument nr: Kurshefte omgivelse Versjon: E. Dato:

33 SØKNADSPROSEDYRE BEHOV FORESPØRSEL FAMILIE ERGO./FYSIO BRUKER FORESPØRSEL HMS UNDERLEV. PROSJEKTERING FIRMA TILBUD 1 TILBUD 2 SØKNAD FAGPERSON BEHANDLING VEDTAK HMS MONTASJE FIRMA

PRODUKTKATALOG 2012-2013 OMGIVELSESKONTROLL - KOMMUNIKASJON - SYN - VARSLING - HØRSEL

PRODUKTKATALOG 2012-2013 OMGIVELSESKONTROLL - KOMMUNIKASJON - SYN - VARSLING - HØRSEL PRODUKTKATALOG 2012-2013 OMGIVELSESKONTROLL - KOMMUNIKASJON - SYN - VARSLING - HØRSEL INNHOLD: OMGIVELSESKONTROLL Sendere IR og tilleggsutstyr Mottakere IR/RF Detektorer IR Lysbrytere og stikkontakter

Detaljer

Omgivelseskontroll. - Mestring gir trygghet.

Omgivelseskontroll. - Mestring gir trygghet. Omgivelseskontroll Å kunne styre sine omgivelser uten hjelp fra andre er for de fleste av oss en selvfølge. Ikke alle er så heldige at de kan utføre enkle, daglige gjøremål uten hjelpemidler. Ved hjelp

Detaljer

Gewa Stor Prog. Brukerveiledning. Gewa Stor Prog. Gewa Stor Prog: HMS art. nr.: 029138 Best. nr.: 2204258

Gewa Stor Prog. Brukerveiledning. Gewa Stor Prog. Gewa Stor Prog: HMS art. nr.: 029138 Best. nr.: 2204258 Gewa Stor Prog Brukerveiledning Gewa Stor Prog Gewa Stor Prog: HMS art. nr.: 029138 Best. nr.: 2204258 INNHOLD INNLEDNING... 3 Generelt om Gewa Stor Prog... 3 Tegnforklaring...5 Sette i batterier... 6

Detaljer

Control Omni. Bruksanvisning, monteringsanvisning og vedlikeholdsbeskrivelse. Control Omni. Control Omni Best. nr.: 2429000

Control Omni. Bruksanvisning, monteringsanvisning og vedlikeholdsbeskrivelse. Control Omni. Control Omni Best. nr.: 2429000 Control Omni Bruksanvisning, monteringsanvisning og vedlikeholdsbeskrivelse Control Omni Control Omni Best. nr.: 2429000 2 Innholdsfortegnelse CONTROL OMNI... 1 MULIGHETER MED CONTROL OMNI... 4 BESKRIVELSE

Detaljer

Bedre bokvalitet med moderne installasjonssystemer

Bedre bokvalitet med moderne installasjonssystemer Bedre bokvalitet med moderne installasjonssystemer Livsløpstandard i boliger For Bedre Innemiljø For Bedre Etablering For Bedre Omsorg Utarbeidet av: ELBUS Forskningsveien 3B 0313 OSLO Telefon: 22 95 56

Detaljer

Bruksanvisning, monteringsanvisning og vedlikeholdsbeskrivelse IR-sender Control 18

Bruksanvisning, monteringsanvisning og vedlikeholdsbeskrivelse IR-sender Control 18 Bruksanvisning, monteringsanvisning og vedlikeholdsbeskrivelse IR-sender Control 18 IR-sender Control 18 HMS art. nr.: 142980 Bestillingsnr.: 2425718 Innholdsfortegnelse IR-SENDER CONTROL 18... 1 NYHETER

Detaljer

Bruksanvisning, monteringsanvisning og vedlikeholdsbeskrivelse IR-sender Control 10

Bruksanvisning, monteringsanvisning og vedlikeholdsbeskrivelse IR-sender Control 10 Bruksanvisning, monteringsanvisning og vedlikeholdsbeskrivelse IR-sender Control 10 IR-sender Control 10 HMS art. nr.: 142979 Bestillingsnr.: 2425710 Innholdsfortegnelse IR-SENDER CONTROL 10... 1 INNHOLDSFORTEGNELSE...

Detaljer

Omgivelseskontroll Dokumentasjon for IR-sendere Pico4, Pico8 og Pico16

Omgivelseskontroll Dokumentasjon for IR-sendere Pico4, Pico8 og Pico16 Omgivelseskontroll Dokumentasjon for IR-sendere Pico4, Pico8 og Pico16 Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf + 47 37119950 Fax + 47 37119951 E-mail: post@picomed.no Foretaksnummer 962 211 631 MVA Revisjoner

Detaljer

Veileder IS-1216. Smarthusteknologi. Planlegging og drift i kommunale tjenester. Deltasenteret

Veileder IS-1216. Smarthusteknologi. Planlegging og drift i kommunale tjenester. Deltasenteret Veileder IS-1216 Smarthusteknologi Planlegging og drift i kommunale tjenester Deltasenteret SMARTHUSTEKNOLOGI Planlegging og drift i kommunale tjenester ISBN-82-8081-057-9 Bestillingsnummer: IS-1216 Utgitt

Detaljer

Omgivelseskontroll Dokumentasjon for IR-sendere Pico4, Pico8 og Pico16

Omgivelseskontroll Dokumentasjon for IR-sendere Pico4, Pico8 og Pico16 Omgivelseskontroll Dokumentasjon for IR-sendere Pico4, Pico8 og Pico16 Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf + 47 37119950 Fax + 47 37119951 E-mail: post@picomed.no Foretaksnummer 962 211 631 MVA Revisjoner

Detaljer

Innholdsoversikt. Muligheter som bare trådløst kan gi

Innholdsoversikt. Muligheter som bare trådløst kan gi xcomfort RF-abc Innholdsoversikt Muligheter som bare trådløst kan gi Med enkle midler kan det gamle huset bli som nytt. Energieffektivt, stilig og med moderne funksjonalitet. Kort sagt, smarte funksjoner

Detaljer

SMARTERE. micro-matic.no MODERNE ELEKTROINSTALLASJONER FOR EN ENKLERE, TRYGGERE OG MER MILJØVENNLIG BOLIG

SMARTERE. micro-matic.no MODERNE ELEKTROINSTALLASJONER FOR EN ENKLERE, TRYGGERE OG MER MILJØVENNLIG BOLIG BO SMARTERE micro-matic.no MODERNE ELEKTROINSTALLASJONER FOR EN ENKLERE, TRYGGERE OG MER MILJØVENNLIG BOLIG Den tradisjonelle elektroinstallasjonen er på vei ut til fordel for den nye standarden KNX smarthus.

Detaljer

Omgivelseskontroll PicoCombi - høyttalende dørtelefon og analog telefon

Omgivelseskontroll PicoCombi - høyttalende dørtelefon og analog telefon Omgivelseskontroll PicoCombi - høyttalende dørtelefon og analog telefon Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf +47 3711 9950 Fax +47 3711 9951 E-mail: firmapost@picomed.no Foretaksnr 962 211 631 MVA Revisjonsoversikt

Detaljer

Lightwriter SL40. Brukerveiledning SL40. dedicated to communication

Lightwriter SL40. Brukerveiledning SL40. dedicated to communication Lightwriter SL40 Brukerveiledning SL40 dedicated to communication Lightwriter SL40 User Guide For Software v1.0 This is a User Guide for the Lightwriter SL40. For updates or additions, see our website

Detaljer

Omgivelseskontroll PicoPhone høyttalende analog telefon

Omgivelseskontroll PicoPhone høyttalende analog telefon Omgivelseskontroll PicoPhone høyttalende analog telefon Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf +47 3711 9950 Fax +47 3711 9951 E-mail: firmapost@picomed.no Foretaksnr 962 211 631 MVA Revisjonsoversikt Når

Detaljer

Sammendrag. Torgeir Brekke & Øyvind Andersson 2

Sammendrag. Torgeir Brekke & Øyvind Andersson 2 Sammendrag Som hovedprosjekt har vi valgt å produsere vår egen bilalarm. Ikke på bakgrunn av at vi har laget et produkt med funksjoner og løsninger som ingen andre har lagd før, men for å benytte oss av

Detaljer

Utvikling av smarthusløsning for boliger benyttet av funksjonshemmede

Utvikling av smarthusløsning for boliger benyttet av funksjonshemmede Utvikling av smarthusløsning for boliger benyttet av funksjonshemmede Martin Fløystad Master i energi og miljø Oppgaven levert: September 2010 Hovedveileder: Eilif Hugo Hansen, ELKRAFT Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Vi har kombinert brukervennlig design med den nyeste digitale teknologi og har dermed oppnådd høy status blant våre kunder og ellers i bransjen.

Vi har kombinert brukervennlig design med den nyeste digitale teknologi og har dermed oppnådd høy status blant våre kunder og ellers i bransjen. Forord Kjære Force-eier Gratulerer med valget av Force-mottaker! Vårt motto er: Easy access to infotainment Vi har kombinert brukervennlig design med den nyeste digitale teknologi og har dermed oppnådd

Detaljer

Lightwriter SL40 Connect

Lightwriter SL40 Connect Lightwriter SL40 Connect Brukerveiledning SL40 CONNECT dedicated to communication Dette er en bruksanvisning for Lightwriter SL40 Connect. OppDateringer og tillegg finner du på nettsiden vår: http://www.toby-churchill.com

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING

BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING 1.0 UNISTYR GSM 1.1 Virkemåte og varslinger side 2 2.0 KLARGJØRING 2.1 Programmere SIM kort side 4 2.2 Sette inn SIM kort og gjøre klar sentral. side 5 2.3 Programmering

Detaljer

Verktøyprogram for personer som trenger støtte til kommunikasjon. Art.nr. 15 000 HMS nr. 189 303

Verktøyprogram for personer som trenger støtte til kommunikasjon. Art.nr. 15 000 HMS nr. 189 303 GRID 2 Brukerveiledning Verktøyprogram for personer som trenger støtte til kommunikasjon. Art.nr. 15 000 HMS nr. 189 303 GRID 2 1. Velkommen til GRID 2 4 1.1 Kommunikasjon med GRID 2 4 1.2 Installere GRID

Detaljer

Tilgjengelige boliger. tilpasning av eksisterende boliger

Tilgjengelige boliger. tilpasning av eksisterende boliger Tilgjengelige boliger tilpasning av eksisterende boliger 1 innledning Foto: Marit Hommedal 2 Innledning innledning En bolig skal fungere i alle livets faser, for barn, voksne og eldre mennesker. Boligen

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.3 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

Multimobiltelefon «Nolle» Funksjonsbeskrivelse Dokument 1.01

Multimobiltelefon «Nolle» Funksjonsbeskrivelse Dokument 1.01 Multimobiltelefon «Nolle» Funksjonsbeskrivelse Dokument 1.01 01.10.98 Rune Anda Arnulv Reitan Hvis produktet viser seg å lykkes: - Bedre tilbud for hørselshemmede i hverdagen - Stor etterspørsel etter

Detaljer

Kommunikasjon. Kommunikasjon - en forutsetning for deltakelse.

Kommunikasjon. Kommunikasjon - en forutsetning for deltakelse. Kommunikasjon Alle mennesker har behov for å kunne uttrykke følelser og behov. Gewa tilbyr et bredt spekter av hjelpemidler innen alternativ og supplerende kommunikasjon. Disse kan bidra til at mennesker

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.0 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

Installasjonsmanualer og bruksanvisninger for 3net

Installasjonsmanualer og bruksanvisninger for 3net Installasjonsmanualer og bruksanvisninger for 3net Internett, Telefon, TV Utgave/revisjon: 3/1 2010-09-01 Web: www.3net.no E-post: kunde@3net.no Kundeservice: 77 77 04 99 Faks: 77 77 04 01 3net AS Bjørklysvingen

Detaljer

Oppgave 1.1 Kjør rett fram Programmere roboten til å kjøre rett fram ved å bruke begge motorer. Deretter rygge tilbake.

Oppgave 1.1 Kjør rett fram Programmere roboten til å kjøre rett fram ved å bruke begge motorer. Deretter rygge tilbake. Lego Mindstorms EV3 Del 1 Generell programmering med blokker for å kjøre rett fram og svinge, samt bruk av løkker for å gjenta en bevegelse. Roboten skal være satt opp med standardoppsett. Oppgave 1.1

Detaljer

PROGRAMMERING AV PORTÅPNER

PROGRAMMERING AV PORTÅPNER L XL PROGRAMMERING AV PORTÅPNER O G T I L B E H Ø R ADVARSEL Vennligst les manualen nøye før installasjon og bruk. Installasjonen av denne portåpner må kun bli utført av teknisk kvalifisert personell eller

Detaljer

FORENKELT NORSK BILAG TIL USER S MANUAL PRO FORM 585 Perspective PETL41306.0

FORENKELT NORSK BILAG TIL USER S MANUAL PRO FORM 585 Perspective PETL41306.0 FORENKELT NORSK BILAG TIL USER S MANUAL PRO FORM 585 Perspective PETL41306.0 1 ADVARSEL: For å redusere risikoen for skader ved bruk av tredemøller, vennligst les følgende: 1. Det er eiers eget ansvar

Detaljer