Kyrkjetonar. Kyrkjeblad for kyrkja i Tysvær og Bokn. Nr. 1/ årgang

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kyrkjetonar. Kyrkjeblad for kyrkja i Tysvær og Bokn. Nr. 1/2015-57. årgang"

Transkript

1 Kyrkjetonar Kyrkjeblad for kyrkja i Tysvær og Bokn Nr. 1/ årgang

2 Meir enn gode ord :-) For så elska Gud verda at han gav Son sin, den einborne, så kvar den som trur på han, ikkje skal gå fortapt, men ha evig liv. Kyrkja i Tysvær Johannes 3, 16 Framsidebiletet: Tiril Lilleskog og Tuva Baustad er godt igang med å bygga eit av dei høgaste tårna på KyrkjeNÆRbasaren på Nedstrand. Foto: Ståle Hustoft Kyrkjetonar Utgivar: Sokneråda i Bokn, Tysvær, Førresfjorden og Nedstrand sokn. Fire nummer i året: mars, juni, september og desember Redaktør: Ståle Hustoft, Nedstrandsvegen 1488, 5560 Nedstrand. Mobiltelefon , e-post: Redaksjon: Anne Tove Øvrebø, Ingrid Hustoft Landro, Edvin Gjerde, Asbjørn Erdal Post til redaksjonen kan også sendast: Kyrkjekontoret, 5570 Aksdal, telefon: , telefaks: Girokonto: Frivillig kontigent: kr. 150,- Kasserar: Børge Løype, 5574 Skjold. Telefon Grafisk utforming: Ståle Hustoft Bokn, Tysvær, Førresfjorden og Nedstrand sokn Telefon*: Internett: E-post: Kyrkjekontoret for Bokn, Tysvær og Førresfjorden sokn åpningstid: tirsdag, onsdag og torsdag kl Kyrkjekontoret for Nedstrand sokn åpningstid: tirsdag - fredag kl Orda mine utgjer berre 20-50% av det eg kommuniserer. Kroppsspråk er like viktig som ord - mange gongar mykje viktigare. Enkelte gongar seier me det er berre ord - då tenkjer me at dette blir det aldri noko av. Denne fastetida har eg hatt eit faste-prosjekt. Eg har ikkje fasta frå mat, drikke, kaffi, TV eller andre vanlege ting. Sidan askeonsdag 18. februar har eg ikkje brukt smileys på sms, e-post og sosiale medier. Og det har vore vanskelegare enn eg trudde. Prosjektet starta fordi eg ville bli flinkare å bruka ord. Flinkare til å seia Nå blei eg glad eller Dette gir meg ein god latter. Når eg snakkar med kjende og ukjende likar eg å gjera eit godt inntrykk. Eg prøver å ha eit trygt handtrykk og gjerne eit smil. Eg likar å bli likt, men nå er redd for å framstå som sur og lei når sms-en ikkje sluttar med eit smil. Dei siste vekene har ikkje gjort meg flinkare til å formidla følelsar med ord, men eg har blitt meir merksam på og veldig glad for dei gongane nokon spreier smil og positivitet til meg. Sokneprest Arne Aurdal Tysvær og Bokn sokn, Aksdal Kyrkje Mobiltelefon: Sokneprest Bård Egil Dyrhol mobiltelefon: Sokneprest Dag Tormod Milje Mobiltelefon: Kateket Marit Sofie Teistedal Vikre mobiltelefon: Diakon Kjersti Hjelmervik Lofthus Aksdal Kyrkje, mobiltelefon: Trusopplæring/Kyrkjenær Leiar Kyrkjenær: Kristin Trageton Skofteland Medarbeidarar: Nedstrand: Ingrid Hustoft Landro Tysvær: Marit Sofie Teistedal Vikre Førresfjorden: Kari Undheim Bokn, Førresfjorden og Nedstrand: Greta Skorpe Elverhaug Telefon: * Det er berre ord seier nokre i møte med den kristne trua også. Men kanskje er det mest oss kristne som spreier rundt oss med ord, utan at det viser i handling. Snart er påskehøgtida over oss, og Gud viser sin kjærleik med handling. Sjølv om bibelen er oppbygd av bare ord, så er det ord om ein kjærleg og handlekraftig Gud: Gud som vernar og leier sitt folk og Jesus som grip inn i enkeltmenneske sitt liv med konkrete handlingar. Bibelen er Ordet om den største kjærleikshandlinga som nokon kan gjera. Gud gav sin eigen son til frelse for kvar den som trur på Han. Gjer gode gjerningar mot dei du møter. Smil til ein framand. Gi ei hand til nokon som treng støtte. Ta vel imot konfirmantane som kjem med innsamlingsbøsser til Kirkens Nødhjelp. Då blir det gode meir enn berre ord. Ståle Hustoft Redaksjonen avslutta: 9. mars Organistar Kari Undheim, telefon Stein Johannes Kolnes, mob Gunn Bergvold Larsen, Bokn sokn tel.: Kyrkjeverje Tysvær kommune: Eva Birkeland Mobiltelefon: Bokn kommune: Jan Magne Moi Mobiltelefon: Kyrkjetenarar Tysvær sokn: Ingebrigt Lundervold Mobiltelefon: Førresfjorden sokn: Kenneth Hammarqvist mobil og Merete Halleland Maudal mobil Bokn sokn: Odd Grønnestad Telefon Nedstrand sokn: Steinar Nordeide Mobiltelefon: Skjoldastraumen: Barbara Stølvik Telefon redaktørens hjørne Minikonsert av staute Førre-karer hører med på mannsbasaren. Per Magne med årets villsau som skal loddes ut. A ktiv mannsforening i Førre av Asbjørn Erdal Vinterens høydepunkt i Førre er den årlige mannsbasaren på bedehuset. Da er det en gjeng mannfolk som står for hele programmet. Basar «uten berøring av kvinnehender» er mottoet. Mannskor er flott, og her er det alltid vakker sang av førresbuer i hvite, nystrøkne skjorter. Karene står også for kaffekoking og lappesteiking på baksteheller. Hele 4 utlodninger hører med. Gratis barnetrekning, åretrekning, villsauutlodning og hovedtrekning. Hovedgevinsten i år var en flott elektrisk sykkel som mange kunne ønsket seg en tur på. Per Magne Førre, den gode hyrden i bygda, gir hvert år en sprek villsau til basaren. Her kan den heldige vinneren se fram til mange gode middager med fårikål og lammesteik. Ellers er det mye verktøy som er kjekt å ha, blant gevinstene. Damene blir også glade for å vinne en tommestokk eller et vater, for dette har de som regel ikke fra før. På åretrekningen hadde det forresten sneket seg inn noen strikkede plagg i år, så helt uten kvinnehender klarer mennene seg ikke... Årets andaktsholder var Geir Gundersen, som er en kjent person fra radioens morgenandakter. Han er nå blitt 67 år og snakket om å fullføre livet på en god måte. Geir hadde foreldre som tidligere bodde i Førre, som mange kjente godt, og fortalte fine historier om dem fra deres siste livsfase. Rørende og flott! Mannsforeningen i Førre arrangerer også en adventsamling på bedehuset. Da serverer de selvlaget Bildet t.v. Hartvig Waage introduserer Einar Steensnæs på adventsamlingen. rømmegrøt (rørt i med selvspikket kjempesleiv), spekemat og kaker. Årets taler var Einar Steensnæs. Han kåserte over temaet: Kirke og misjon i lys av arven fra 1814 og fortalte fra arbeidet sitt på Oslosenteret. Han nevnte bl. a. at forskning viser at misjonsarbeidet i Afrika har ført til mer demokrati; for når grunntanken er at alle er like for Gud, bør vi også være likestilt i samfunnet. Kvelden ble avsluttet med en fin andakt av Jens Stangeland. Utenom basaren og adventsamlingen, har mannsforeningen jevnlige møter. Da blir det bedriftsbesøk og temakvelder med god tid til kaffe og prat. Foreningen har holdt det gående i over ti år, og på årets mannsbasar ble det delt ut flotte medaljer for lang og tro tjeneste (10 år) til en rekke av medlemmene. Vel fortjent! Men det ble kommentert at det nok var en del kvinner som har stått på hele livet med foreningsarbeid, som også burde fått medaljer... Den stafettpinnen bringes herved videre. Nå er det mannsforeningen som finansierer størstedelen av bedehusdriften i Førre. Dette er et kjekt og trivelig arbeid, sier John Ragnar Susort. Mannfolk har behov for en møteplass, hvor vi kan slå av en prat og diskutere ting vi er opptatt av. Terskelen i mannsforeningen er lav, og alle er velkomne. Dette er sosialt, samtidig som vi bidrar til å holde liv i bedehuset der det er mye ungdomsarbeid og aktiviteter for store og små i løpet av uka. Vil du være med, er det bare å ringe meg på tlf eller ta kontakt på sier John Ragnar. 2 3

3 KyrkjNÆR basar av Ståle Hustoft I fleire år har Nedstrand sokneråd arrangert felles basar for heile soknet. Annankvart år på Nedstrand og i Skjoldastraumen, og i år var det Nedstrand sin tur. Basaren har hatt som mål å delfinansiera ei stilling i barne-, ungdoms- og familiearbeidet i soknet. I år hadde ein valgt å kalla det for KyrkjeNÆR-basar. Fredag 6. mars var barnerommet og møtesalen full av ungar og vaksne som leika, tok lodd og slo av ein prat. Nokre av ungdommane hadde litt leikar for ungane i kjellaren medan foreldrene kunne investera finansene. Janne Eide, som leia basaren saman med Alf Ellingsen, opna med å fortelja litt om kyrkjenær- Bilete oppe til høgre: Sakkeus og Tirsdagsklubben song på KyrkjeNÆRbasaren. Og etterpå fekk leiar Jorunn Sande Baustad (Bilete til venstre) takk frå soknerådet for flott innsats gjennom mange år arbeidet i soknet. Barnekoret Sakkeus og Tirsdagsklubben var også med, og song både kjende songar og ein ny song som dei øver inn til vårens besøk av Ivar Skippervold. Einar Andreassen heldt andakt, og snakka mellom anna om å vera nær og bry seg om dei som er rundt oss. Han fortalde at når han kjører frå Karmøy og inn til Nedstrand og Skjoldastraumen så ber han for dei ulike bygdene han køyrer gjennom. Åresalg høyrer også med på desse basarane. Gjerne to omgangar, slik at ein er sikker på at alle lommebøker er tomme. Den eine gevinsten etter den andre vart levert ut. Nokre var fullklaff, som når ein bamse finn ein lukkeleg vinnar. Andre gonger bryt salen ut i latter når vinnaren blir utropa. Til slutt viste oppteljinga av resultatet nesten kroner. Det blir nok kyrkjelydsbasar neste år også då kan du vera med! Bispevisitasen starta med topptur Bispevisitasen for Tysvær og Bokn, starta på Boknatun denne gongen. Her var alle kyrkjeleg tilsette samla i møte med biskop Erling Pettersen. Julefest på Vatland bedehus av Anne Marie Leth Etter samlinga bar det opp på høgaste topp. Det bles godt, men me hadde ei fin samling med bøn for sokna som skulle ha visitas. Gudmund Ølstern spela trompet og gjorde allsongen lett. Tradisjonen tru var det også siste året julefest på Vatland bedehus 3. juledag. Det har vore god plass dei siste åra, men denne gongen vart det anleis. Med stor glede kunne me ta mot nesten 70 store og små. Det vart tette ringar rundt treet. Godt at det er høgt under taket, for songen fylte opp. Så hadde me godt tonefylgje av Hans Asbjørn på trekkspel og Marta Marie på piano. Me fekk og nydeleg song av Maria. Etter møte med formannskap, kommuneleiing og også møte på Bokn skule, bar det i veg ut i skogen til speidarane sin samlingsstad. Biskopen var svært imponert over korleis speidarane hadde laga det til for dei forskjellige speidargruppene. Her var det tydeleg lagt vekt på trivsel og glede. Det var stille i salen då Einar Andreassen hadde andakt, synte fram den gamle Bibelen, og peika på JESUS, hovudpersonen i den kristne julefeiringa. Sjølv vart biskopen tatt opp som medlem av oppdagarane. Det var speidarleiar Leiv Våga som stod for det høgtidelege opptaket. Borna dramatiserte Leo Tolstoj si forteljing om «Den gamle skomakaren», og fekk stor applaus for det. At stemninga var god, kunne me høyra under matpausen, og fleire sa at dei ville koma att til neste jul. 4 av Jan Magne Moi Takk til Svein Ove Alvestad og leiarane han har med seg. Dei gjer ein fantastisk innsats for at speidarane skal vere eit så bra arbeid for barn og unge. 5

4 Biskop Erling J. Pettersen møtte Bokn kommune av Jan Magne Moi Ordførar Kyrre Lindanger ynskte biskopen og hans medarbeidarar velkommen til Bokn og gav ein god presentasjon av kommunen. Bokn er ein av dei eldste kommunane i Rogaland som har same kommunegrenser som ved oppstart. Kommunen vart danna i Kyrkja er tre år eldre. Boknarane held av kyrkja si og har eit godt forhold til henne. Ordføraren løfta også fram at kommunen hadde god kontakt med kyrkjeverja som har kontor i hovudadministrasjonen. Det er jamnlege møter mellom kyrkja og administrasjonen. Småglimt frå bispevisitasen Biskopen nemnde skilje mellom stat og kyrkje, men hevda at kyrkja lokalt alltid hadde vore ei kommunekyrkje. Dette vona han framleis ville vere realiteten i Norge. Han var glad for også å ha fått same signal frå dei tilsette om god kontakt med kommunen. 27. februar - 1. mars Bilete øverst: Biskop Erling Pettersen, prost Norodd Stavenjord og prest Bård Egil Dyrhol tok av seg skorne, sette seg på dei blå mattene og var med på song, leik og regler på KOS i kyrkjekjellaren. (Foto Friederike Behrend/Greta Skorpe Elverhaug) Bilete til venstre og nede til venstre: Biskopen fekk gleda av å vere med på øving med barnekoret Minisong i kyrkja i Aksdal. Han lærte ungane i koret ein kort, liten song på spansk. Kvelden blei avslutta med kveldsmat for alle (ca 100 små og store) på kyrkjetorget. Biskop Erling og Stine Gunderstad. (Foto: Greta Skorpe Elverhaug) Bilete under: Møte mellom Biskop, sokneråd og tilsette i Nedstrand sokn. (foto: Janne Eide) Bilete nede til høgre: Gledesprederen song på visitasfest på Soknehuset.(foto: Jan Magne Moi) For lærarane på skulen, løfta biskop Erling fram sin bakgrunn for engasjementet overfor skulen. Han har vore tilsett i IKO og vore med å utarbeide NOU 1995: «Identitet og dialog» Biskopen løfta fram endringa i grunnlova om at den kristne og humanistiske arv er grunnvollen for landet vårt. Gjennom historia er dette så samanvevd at det er nærast umogeleg å skilje i landet vårt. Eit samtaleprosjekt mellom muslimar, kristne og humanetikarar var på gang i Stavangerområdet. Ein føresetnad for dialog og forståing av tru og livssyn hjå andre, er kunnskap og grunnvoll i eige livssyn. Det er difor viktig for skulen å nytte den kunnskap som kyrkja er berar av. Skule er skule og kyrkja må opptre på skulen sine premisser som underviser i dette samarbeidet. Biskop Erling Pettersen gav uttrykk for glede over godt samarbeid mellom kyrkje og skule, men mest Biskop Erling J. Pettersen og Ordførar Kyrre Lindanger. Foto: Jardar Havikbotn/Bokn bygdablad imponert såg han ut til å vere over speidararbeidet. Han var takksam for å få møte speidarane ute i skogen der området var tilpassa den aktiviteten som speidarane driv der. I møte med soknerådet, løfta biskopen fram den overraskande informasjonen at det er 32 forskjellige nasjonalitetar i Bokn. Det er flott at det også er uttrykt ynskje frå kommunen om eit samarbeid for å møte denne utfordringa om at innflyttarane må finne seg til rette i kommunen. Biskopen viste til Dialogsenteret som ein ressurs i møte med andre nasjonalitetar. Biskopen ynskte også lukke til med det arbeidet som var starta med tanke på kyrkjelydsutvikling. Det er ulike verktøy utarbeida som kan vere til hjelp med dette arbeidet. Torsdag 26. februar vart avslutta med Crouch og bispen i Nedstrand kyrkje. Kvelden var full av gospelslagerar framført av Ingrid Skogvold og ein samtale mellom Dag Tormod Milje og Biskop Pettersen. foto: Janne Eide 6 7

5 Drivande god gospel Utdrag frå: Visitasforedrag Nedstrand kyrkje 22. mars tekst: Arne Jon Myskja Heile Visitasforedraget kan lesast på Då Edwin Hawkins Singers spelte inn Oh Happy Day i 1967, tok dei utgangspunkt i ei gamal hymne og gav den ei musikalsk drakt frå Gospel-tradisjonen. Lite ante dei vel at sangen skulle bli ein slager som fann plass på hit-lister verda over. Denne og mange andre songar har prega vårt forhold til gospel-musikken. For nordmenn er glade i det umiddelbare uttrykket som fines i gospel. Den talar til kjenslene våre. «Stor er du, Herre, min Gud! Du har kledd deg i høgd og herlegdom. Du sveiper lyset om deg som ei kappe, du spenner himmelen ut som ein teltduk.» Slik lydde teksten frå Salme 104 i vind og regn på Boknafjellet tysdag morgon. Vi starta visitasen med å be for bygda, for heim og familie, skular og barnehagar, for ordføraren og alle med politisk ansvar. For meg blei denne starten, med 360 graders utsyn, eit flott preludium til ei veke full av gode opplevingar, viktige samtalar om samarbeid og strategiske vegval, og inspirasjon som eg trur gjekk begge vegar. Det har vore ei stor oppleving å vera på visitas i Bokn, Tysvær, Førresfjorden og Nedstrand sokn. Det har vore inspirerande og lærerikt, og eg vil gje stor takk til prestar, kyrkeverjer, sokneråd og kommune for stor innsats før og under denne veka. Både tilsette, tillitsvalde og frivillige har med stor entusiasme og på ein framifrå måte lagt tilhøva til rette for ein flott visitas, frå toppturen til Boknafjellet fram til gospelkveld i Nedstrand kyrkje. Kyrkjelydane kan vera takksame for dei gode medarbeidarane i staben. Det er ein trygg og open tone i samarbeidet mellom dei tilsette. Dette er medarbeidarar som har engasjement for å skapa ein levande kyrkjelyd og gode fellesskap, som gjerne vil tenkja framover samstundes som dei vil byggja på den gode tradisjonen som finst i bygdene her. Eit kjenneteikn med kyrkjelydane vi har møtt denne veka, er at stab, tillitsvalde og frivillige medarbeidarar står saman og utfyllar kvarandre. Dei stadfestar kvarandre positivt og gjer kvarandre gode. Dette er ikkje sjølvsagt, men noko de skal vera takksame for og byggja vidare på. Kyrkja opplever å ha eit meir enn alminneleg godt samarbeid med kommunen, både i Bokn og Tysvær. Det kjem til uttrykk både strukturelt og gjennom gode personlege relasjonar. Innflytting og ei meir mangfaldig busetting skaper nye utfordringar. Kyrkja ønskjer å halda fast på sin naturlege posisjon i lokalsamfunnet, men ikkje på ein slik måte at det går ut over rettane til livssynsminoritetar. Vår erfaring er at dette blir takla med ei open haldning, som i Bokn, med 32 ulike nasjonaliteter, og i Tysvær, med arbeidet blant flyktningar og innvandrarar busett der. Samarbeidet med skule og barnehage Ei viktig side ved kyrkjelyden sin plass i lokalmiljøet, er samarbeidet med barnehagane og skulane. Det var inspirerande å ha eit eige møte der det blei sett fokus på dette samarbeidet. 8 Den 22. mars kl 20 skal det bli Oh Happy Day og mange andre gospel-slagerar i Nedstrand Kyrkje. Det vert ei blanding av konsert og gospelkveld, allsang og litt gospel historie. Programmet er sett saman av sangar som har prega vårt forhold til gospel. Det er ikkje utan grunn at Aksang, som står bak prosjektet, har fått mange nye og entusiastiske medlemmar under arbeidet med denne konserten. Det svingar. Biskop Erling J. Pettersen under Gudstenesta i Aksdal kyrkje 1. mars. foto: Asbjørn Erdal Arbeidet blant barn og unge består både av punktuelt trusopplæringsarbeid og kontinuerleg arbeid. Denne veka her eg fått møte dette arbeidet på nært hald. Tysdag møtte eg speidarane i skogen på Bokn og fekk på festen same kveld ein flott presentasjon av Kyrkjenær og barne- og ungdomsarbeidet i Tysvær. Her fekk vi mellom anna høyre barnekoret Gledesspreder syngje og fekk glimt frå eit stort spenn av arbeid, frå babysang til KRIK. Det er eit variert og levande gudstenesteliv i dei fire sokna eg har møtt denne veka. Jamt over er det stort oppmøte ved gudstenester knytt til trusopplæringstiltak, men lågare oppmøte ved ordinære gudstenester. Det er også lokale variasjonar når det gjeld gudstenesteoppslutning. Men oppslutninga har halde seg stabil i Førresfjorden og Nedstrand, har ho gått noko tilbake i Tysvær og Bokn. Koret er forsterka med eit flott band med Lars Johannes Liknes, Lars Røthe, Gisle Molland og Egil Lindanger. For å få den gode gospel-sounden har Terje Kleppe blitt henta inn frå Bergen, pianist og leiar av Gospel-kompaniet. Til dagleg er han musiker, musikkprodusent og musikklærar. I tillegg har Aksang med seg solistane Ingrid Skogvold frå Nedstrand, Lars Bårdsen, Kristine Jensen og Dagny Christophersen. Ein stor del av konserten er dedikert til musikk av Andrae Crouch som døydde i vinter. Crouch blir kalla den moderne gospelmusikken sin far. Frå ein forsiktig start med den føste plata i 1968, der han stort sett song vanlege Gospelsongar saman med tre «gospel-kameratar», har musikken hans møtt oss over heile kloden i nesten 50 år. Han har vunne fleire Grammy-prisar for arbeidet sitt. I Norge fekk han stor betydning ved at songane hans blei brukt av hundrevis av ungdomskor, og Crouch fekk eit tett samarbeid med fleire norske kor, mellom anna Oslo Gospel Choir, og han hadde konsertar på Haugalandet med Voice of Joy. Vi skal høyre Crouch-songar som Soon and very soon, To God be the Glory og mange andre. For dei som ikkje kan få med seg konserten i Nedstrandskyrkja, er det «generalprøve» i form av den same konserten i Vår Frelsers Kirke i Haugesund fredag 20. mars kl 20. LIK kyrkja di på facebook! Ei felles utfordring når det gjeld gudsteneste, er å involvere endå fleire frivillige til deltaking i gudstenestar. Her har kyrkjelydane til ei viss grad lykkast, men har samstundes eit stykke veg å gå med tanke på intensjonar i gudstenestereforma om meir involvering av leke i gudstenestelivet. Fleire av kyrkjene i Tysvær og Bokn har eigne sider på Facebook. Les nyhende og sjå bilete frå kyrkja sine aktiviteter. Søk og klikk liker Aksdal kyrkje, Bokn kyrkje og Nestrand kyrkje. Tips Kyrkjetonar om andre kyrkjer med eigne sider. Eg har denne veka møtt kyrkjelydar som lever opp til det å vera ei misjonal kyrkje, både lokalt og globalt. Eg gler meg derfor over møtet med kyrkjelydar som og har lange og rike tradisjonar for eit sterkt engasjement for ytremisjon med eit rikt foreiningsliv og eit stort engasjement for å støtte ulike misjonsprosjekt. Desse prosjekta har ein sentral plass i kyrkjelydane sitt liv og kvart sokn har sine misjonsprosjekt. Crouch var heile tida bevisst på at hans kall var å synge om Jesus og hans frelse, men han blei også brukt av mange av verdas mest kjende artistar til å få den rette «sounden» på plateinnspelingar og konsertar. Han har samarbeidd med artistar som Stevie Wonder, Elton John, Michael Jackson og Madonna! 9

6 KyrkjeNÆR tekst og foto: medarbeidarane i Kyrkjenær Kode B blei arrangert for 5.klassingar frå Tysvær og Bokn 2 kveldar og ein laurdag i januar og februar. 20 born var med på opplegget, og lærte ein del koder som kan vere til hjelp for å kunne lese og forstå Bibelen. Me hadde undervisning, underhaldning, var ute saman med speidarane, åt gode måltid, heldt på med hobbyoppgåver, og øvde til gudsteneste. Søndag 8.februar var det utdeling av Biblar både i Tysvær og Bokn kyrkje. 5.klassingane var kjempeflinke, og song, hadde dramastykke og leste tekstar. Det er ei aktiv tid for KyrkjeNÆR. Mange av arrangementa er lagt til vinterhalvåret. Biletet oppe til venstre er frå Diakonidagen i Førresfjorden sokn og bileta oppe til høgre er frå Nedstrand. Orssolya Nagy fortel om sin utannelse til Diakonesse i Ungarn. 3.-klassingane fekk prøva seg på potetkakebaking før dagen fortsette med dramatisering av Den barmhjertige samaritan på Nedstrandstunet. På Bibelpizzatreff på bedehuset i Skjoldastraumen fekk 5.-klassingane prøva seg på å bygga «Babels tårn» av spaghetti og Marchmallows. Desse små deltakarene på babysong kosar seg i eit trygt nært miljø med song og leik. Det ser og ut til at foreldra har det fint saman rundt ein kaffikopp og ei nistepakke etter songstunda. 10 Dåpsskulen for 1.-klassingane i Skjoldastraumen byrja 11. februar og avsluttar med gudstenesta i Skjoldastaumen kyrkje 22.mars. (Bilete til venstre) Dåpsskulane er i gong over nesten heile Tysvær og på Bokn. Dåpsskulen i Nedstrand startar 6. mai og avsluttar med gudsteneste 7. juni. Biletet er frå dåpsskulen på Førland Bedehus 5.mars. I år er både 1. og 2.-klasse med på dåpsskulen på Førland nær kyrkje I T Y S V Æ R 11

7 I kriser er vann kritisk Kirkens Nødhjelps fasteaksjon av Kirkens Nødhjelp / foto: Fahim Farid Klimaendringene fører til flere og verre katastrofer, og truer menneskers tilgang på rent vann. I høst overlevde Muhammed og familien så vidt den dramatiske flommen i Pakistan. Den 24. mars samler konfirmantene i Tysvær og Bokn inn penger for å sikre vann i slike krisesituasjoner. Det er de fattigste som rammes hardest av klimaendringene, enten det er i tyfon på Filippinene, tørke i Etiopia eller flom i Pakistan. En av dem som nylig har fått merke dette på kroppen, er Muhammed Irsdad. Han er gift og har 3 barn, og bor i landsbyen Basti Riaz Abad i Pakistan. En morgen, tidlig i oktober, kom flommen til landsbyen. Og den kom brått. - Vannet kom i stor fart fra kanalen, og jeg måtte ta med familien og løpe i trygghet. Vi løp til nærmeste landevei, som ligger litt høyere enn resten av landsbyen. Slik berget vi livet, forteller Muhammed. Ble syk av vannet Familien ble boende på denne landeveien uten ly i over en måned, ventende på hjelp. Da flommen kom, hadde de ikke tid til å ta med verken husdyr eller eiendeler. Huset ble fullstendig ødelagt og husdyrene druknet. - Vi har aldri opplevd flom i landsbyen før, det er noe helt nytt, sier Muhammed. Flommen hadde store konsekvenser for Muhammeds familie. Tidligere jobbet Muhammed som sikkerhetsvakt og hele storfamilien var avhengige av inntekten hans. Etter flommen måtte Muhammed være sammen med familien og han mistet derfor jobben. I tillegg har flommen gjort at drikkevannet er forurenset. - Datteren min på to år har blitt syk av å drikke vannet etter flommen. Det er så vidt vi hadde råd til å betale for medisinene hun trenger for å overleve, forteller han alvorlig mens kona holder datteren tett inntil seg. Kirkens Nødhjelps partner Sunghi var en av de første organisasjonene som kom til Basti Riaz Abad. De skal gi Muhammed og landsbyen nye håndpumper, latriner, hygieneutstyr og sikre at landsbyen igjen får trygt vann. Du kan hjelpe I kriser er vann kritisk. Derfor er vann noe av det aller første Kirkens Nødhjelp stiller med i katastrofer. De sørger for rent vann og mulighet til gode sanitærforhold der alt er ødelagt. Samtidig jobber de sammen med folk i utsatte områder for å forebygge den neste naturkatastrofen. Kirkens Nødhjelp jobber i tillegg med å påvirke politikere og andre beslutningstakere til å stanse klimaendringene. 24. mars går Kirkens Nødhjelps fasteaksjon av stabelen i Tysvær og Bokn. På Nedstrand kjem konfirmantane søndag 22. mars. Dette er menighetenes egen aksjon. Våre bidrag gjør det mulig for Kirkens Nødhjelp å være der med rent vann når katastrofen rammer. Ta godt imot konfirmantene den 22. og 24. mars! Du kan være med å gjøre en forskjell når katastrofene rammer! Bildet til venstre: Muhammed Irshad (25) i landsbyen Basti Riaz Abad i Punjab i Pakistan, mistet alt når flommen kom. Dette er den største katastrofen vi har opplevd, sier han. På bildet står han foran det som en gang var inngangsdøra til huset. Her kom flommen fra, sier han og peker. Bildet til høyre: Muhammed Irshad og familien hans fikk livet totalt endret når flommen rammet landsbyen. Huset ble fullstendig ødelagt, og den yngste datteren, Sadia (2), er blitt syk av det forurensede vannet. 12 Kyrkjetonar nr. 4-13

8 Førresfjorden menighet Forankring i menigheten: Vi vil forankre vårt miljø- og rettferdsengasjement i menighetens planer og årsplaner. Vi vil ha en miljø- og rettferdsansvarlig blant menighetens ansatte. Gudstjenesteliv: Vi vil inkludere miljø, forbruk og rettferdsperspektiv i bønner, liturgi, sang- og salmevalg og feire Skaperverkets dag og andre gudstjenester i undring og takknemlighet over skaperverket. Kutter Miljøfyrtårn FØRRESFJORDEN MENIGHET Blir Grønn menighet Diakoni, undervisning og misjon: Vi vil integrere miljø-, forbruks- og rettferdsperspektiver i undervisning, trosopplæring og ungdomsarbeid. Vern om skaperverket og kamp for ORANKRING I MENIGHETEN: Vi vil forankre vårt miljø- og rettferdsengasjement i menighetens planer og rettferdighet er innarbeidet i menighetens rsplaner. Vi vil ha en miljø- og rettferdsansvarlig blant menighetens ansatte. diakoniplan. Vi deltar på fasteaksjonen til Kirkens Menighetene og Fellesrådet i Tysvær har valgt ikke UDSTJENESTELIV: Vi vil inkludere miljø, forbruk og rettferdsperspektiv i bønner, liturgi,åsangog salmevalg og Nødhjelp, og ønsker å involvere menigheten i bli resertifisere som Miljøfyrtårn. I stedet både ire Skaperverkets dag og andre gudstjenester i undring og takknemlighet overhar skaperverket. Kirkens Nødhjelps/Changemakers underskriftsnedstrand sokn og Førresfjorden sokn registrert seg kampanjer og annet påvirkningsarbeid. Menigheten IAKONI, UNDERVISNING OG MISJON: Vi vil integreretysvær miljø-, forbruksog rettferdsperspektiver i undervisning, som Grønne menigheter. soknneråd har saken har 2 misjonsprosjekter. osopplæringunder og ungdomsarbeid. Vern om Til skaperverket kampde for punktene rettferdighet ersom innarbeidet i behandling. høyre og står enighetens diakoniplan. Vi deltar på fasteaksjonenhar til Kirkens Nødhjelp, og ønsker å involvere menigheten i Førresfjorden menighet valgt å jobbe med. rkens Nødhjelps/Changemakers underskriftskampanjer og annet påvirkningsarbeid. Menigheten (illustrasjon: Egil Nyhus) har 2 isjonsprosjekter. NFORMASJON OG SAMARBEID: Vi vil formidle stoff om miljø, klima, forbruk og rettferd i Kyrkjetonar, på ettsidene våre og på Facebook. Vi vil utfordre butikkene i nærmiljø på utvalg og profilering av Fairtradeerkede, økologiske og svanemerkede varer. Informasjon og samarbeid: Vi vil formidle stoff om miljø, klima, forbruk og rettferd i Kyrkjetonar, på nettsidene våre og på Facebook. Vi vil utfordre butikkene i nærmiljø på utvalg og profilering av Fairtrade-merkede, økologiske og svanemerkede varer. NNKJØP, FORBRUK OG AVFALL: Vi vil kjøpe så lite som mulig, vurdere bruktkjøp og bruke minst mulig ngangsprodukter. Vi vil bruke Faritrade-merkede produkter og velge lokalprodusert og økologisk mat der det Innkjøp, forbruk og avfall: r mulig og forsøke å redusere kjøttforbruket. Vi vil unngå bruk av miljøgifter i rengjøringsmidler og Vi vil kjøpe så lite som mulig, vurdere bruktkjøp og prøytemidler. Vi vil foretrekke miljøsertifiserte leverandører av varer og tjenester, samt bruk av miljømerkedebruke minst mulig engangsprodukter. Vi vil bruke rodukter. Vi vil minske papirforbruket og kildesortere avfall. Faritrade-merkede produkter og velge STØTT Kirkens Nødhjelps fasteaksjon NERGI, TRANSPORT OG REISE: Vi vil samarbeide med fellesrådet om energibruk og enøk-tiltak i kirkene, brukelokalprodusert og økologisk mat der det er mulig og forsøke å redusere kjøttforbruket. Vi vil unngå bruk parepærer/led-lys og slokke lys/el-utstyr som ikke er i bruk. Vi vil senke temperaturen i kirkene og på ontorene når de ikke er i bruk. Vi vil oppfordre menigheten til å gå, sykle, reise kollektivt eller samkjøre til og av miljøgifter i rengjøringsmidler og sprøytemidler. Vi vil foretrekke miljøsertifiserte leverandører av a kirken, og legge tili rette ved Aksdal kyrkje. Vi vil redusere bruken av bil og fly ved kriserfor er sykkelparkering vatn kritisk! Vi er der i katastrofen med reint vatn. varer og tjenester, samt bruk av miljømerkede enestereiser. - No treng vi deg. GNE TILTAK: Sykkel/gå-kampanje i barne- og ungdomsarbeidet. Støtte opp om gjenbruksbutikk i Aksdal og vt. i Haugesund. Kunngjøre lokale loppemarkeder/bruktmarkeder. produkter. Vi vil minske papirforbruket og kildesortere avfall. Energi, transport og reise: Vi vil samarbeide med fellesrådet om energibruk og enøk-tiltak i kirkene, bruke sparepærer/led-lys og slokke lys/el-utstyr som ikke er i bruk. Vi vil senke temperaturen i kirkene og på kontorene når de ikke er i bruk. Vi vil oppfordre menigheten til å gå, sykle, reise kollektivt eller samkjøre til og fra kirken, og legge til rette for sykkelparkering ved Aksdal kyrkje. Vi vil redusere bruken av bil og fly ved tjenestereiser. FASTEAKSJONEN MARS Send GAVE på sms til 2468 (200 kr) eller ring (200 kr) eller benytt kontonummer Egne tiltak: Sykkel/gå-kampanje i barne- og ungdomsarbeidet. Støtte opp om gjenbruksbutikk i Aksdal og evt. i Haugesund. Kunngjøre lokale loppemarkeder/ bruktmarkeder. En prat for livet skal koste lite av Leif Jarle Theis, Generalsekretær for Kirkens SOS i Norge Kirkens SOS i Norge bytter telefonnummer. Fra og med 3.mars er det nye nummeret Det er kun en grunn til dette skifte: de som trenger Kirkens SOS skal slippe å telle på kronene. Med det nye nummeret, koster en samtale kun det en samtale til en fasttelefon ville kostet. For mange betyr det at samtalen er gratis, mens andre må betale noe. Det avhenger av den enkeltes telefonabonnement. Det kan koste en del å ringe, - men det skal ikke koste mye i kroner og øre. Hvorfor? Jo, for denne samtalen kan være en prat for livet. Årlig besvarer Kirkens SOS mer enn telefoner og til sammen ca chat og sosmeldinger (anonymisert e-post). Med ca 900 frivillige og over 30 ansatte, gjør Kirkens SOS gjennom sine 12 lokale sentre, denne telefontjenesten tilgjengelig for mennesker som opplever å være i krise. Mange er mennesker som kjenner at livet er i ferd med å gå i svart. I fjor handlet ca 50% av alle chat-samtaler om selvmord og 30% av SOS-meldingene. På telefonen snakket ca 15% av innringerne om tanker de hadde om ikke lenger å ville leve. Det er over 500 mennesker som tar sitt eget liv i Norge hvert år, og rundt 10 ganger så mange som forsøker, og enda mange flere som tenker på å gjøre det. Dette er høye tall og temaet er vanskelig å snakke om. Kirkens SOS vil derfor være et lavterskel samtaletilbud for dem som opplever at livet er utfordrende og særlig dem som går med selvmordtanker. Telefonen skal være en åpen linje der det er lov å snakke om alt, og der de som tar imot samtalene tåler å høre om livet slik det egentlig er for den som ringer inn. Et urolig menneske som i telefonen møter et medmenneske som gir rom for å snakke om innringerens tanker og planer om å gjøre det slutt, er livsnødvendig. Hvert år er denne åpne kanalen med på å redde liv. Kirkens SOS er et nasjonalt nettverk av frivillige som 24/7 tilbyr et lyttende øre og bankende hjerte. Vi vil lytte og være tilstede og gi rom for de unevnelige tanker og planer og samtidige lete frem livsmot og håp. Derfor skal det nye Kirkens SOSnummeret finnes overalt. Det skal være lett å finne og koste lite å ringe. For det kan handle om en prat for livet. TAR DU UTFORDRINGEN, NÅ? Din livserfaring kan være til hjelp for andre. frivillige til vaktrom på Haugalandet! Innføringskurs for telefonvakter starter onsdag 23. september. Kontakt Kirkens SOS i Rogaland snarest på tlf: / eller på epost. Kurssted: Haugesund Misjonskirke - Skåredalen 15

9 Det er fullbrakt! Allerede på korset, var det fullbrakt. Ikke etter tredje dagen når Jesus sto opp, men på korset. Jesus hadde gjort det han kom til jorden for å gjøre, å ta vår synd å skam på seg og gjøre slutt på loviskheten. Slik at vi i dag kan leve et liv i overflod i frihet og nåden i stedet for ved loven. Gjennom Jesus verk på korset ble vi rettferdiggjort en gang for alle. Vi må innse hva som faktisk ble gjort på korset, virkelig innse. Gjennom korset ble vi ikke bare tilgitt våre synder, men vi fikk så mye mye mer ved Jesus kjærlighets erklæring til oss på korset. Førre speideren på troppstur til Utsikten Leirsted, Seljestad av Kristin T Skofteland 22 speidere og ledere dro til fjells (mot værmeldernes råd) i helga 27.feb-1.mars Lørdag gikk turen inn ved Løyningsvatnet, med mye lek i snø. Om kvelden var det leirbål med kreativ og kjekk underholdning. På søndagen var det Scouts Own (mini gudsteneste), rydding og vasking før VM på Lotjørn skistadion. Blant annet ble vi tilgitt, hele, rettferdige, og vi fikk liv, et liv i overflod, fikk del i Jesus herlighet, ble godtatt av Pappa Gud og vi ble velsignet. Alt dette og mye mer fikk vi tilgang til og ble vi på grunn av det Jesus gjorde på korset. Jeg tror at vi alltid vil vokse i kjennskap og åpenbaring om hva som faktisk skjedde på korset og at vi ikke vil få den fulle forståelse før vi ser Jesus ansikt til ansikt. Men på tross av dette tror jeg at vi vil leve et helt annet liv her vi er i dag hadde vi skjønt at det var fullbrakt på korset, virkelig fullbrakt. Var på besøk hos noen venner i UIO- Skien for litt siden, de hadde dagen før min ankomst kommet fra en konferanse i Liverpool med John Crowder, og han snakket om akkurat dette. Korsets kraft og hva vi har fått ved at Jesus døde for hele verden. Disse hadde fått en ny og dypere forståelse av Jesus verk på korset og klarte ikke slutte å snakke om det og jeg så forandring i hvordan de tenker og lever livet sitt. Åpenbaringene som ble gitt mine venner ble gitt av Den Hellige Ånd og Johns Crowders ord fra Bibelen. Øvelsene som stod på programmet var slalåm, hopp, skiskyting, skistavkast og stafett. Upåklagelig innsats i sørpeføre ala Falun. Frivillighetsfest i Tysvær Sokn av Marit Sofie Teistedal Vikre I januar gjekk den årlege frivillighetsfesten i Tysvær Sokn av stabelen. Ca 80 hadde meldt seg på, og folk i alle aldrar strøyma til Tysvær Soknehus for å delta på festen. Karen Hesseberg hadde ein engasjerande tale, med temaet «kommunikasjon.» Me fekk sjå bilete frå Speidarens landsleir og den nye kyrkjeverja i Tysvær, Eva Birkeland, blei intervjua. Johannes Teistedal Vikre leia festen. Me har fleire gode lokale musikar i Tysvær sokn, og på festen spelte Ommund Veim Eikje saxofon, Kristian Valle Høie og Synnøve Sætervik Høie sang, og Bodil Valle Høie spelte piano. Kveldens underhaldning stod Arvid Fagerheim for, og latteren gjekk jamnt når han spelte skjetsen sin, og dro fram folk frå publikum til underhaldning på scenen. Det blei ein god kveld der folk kunne eta god mat, slappe av og vere gjester 16 Troen kommer av det vi hører av Guds Ord derfor må vi høre hva som blir sagt i Bibelen for oss selv, ved å lese/høre og høre prek/andakt ut i fra Bibelen. Troen kommer av hva vi hører og ved troen blir vi rettferdiggjort, troen på Jesus. Langt i fra alle tror at dette er sannheten, fordi om de fleste av oss har hørt om Jesus og hva han kom for å gjøre. Mangler vi tro på grunn av at vi aktivt velger å ikke tro? Eller for at vi ikke har innsett hva Gud sendte Jesus for å gjøre for oss? En må tørre å stå opp for sannheten å tale Hans sak, for på korset gjorde Jesus seg selv til synd slik at vi kunne bli rettferdige med hans rettferdighet. Ved at vi aktivt søker å kjenne Gud og gjøre han kjent kan flere få oppleve friheten som finnes i korset. Skal en vite hva som er sannheten, må en kjenne Sannheten. Jesus er sannheten og Bibelen er Jesus på papir så les Bibelen og la den Hellige Ånd åpenbare korsets kraft og all rikdom som er oss gitt, slik at du kan gi dette videre til dine venner og kjente. Det er så viktig at en ikke begrenser det til tilgivelse for synder og en gratis billett til himmelen. Gud har så mye mer i tankene for hver enkelt av oss. Han gav sin sønn slik at vi kunne ha evig liv, et liv levd i nåden og ikke under loven. Det er ikke mulig å følge alle lover og gjennom dette frelse oss selv. Det er bare Jesus som kan frelse og gjennom tro på Guds Sønn blir du frelst fra deg selv og forbannelsen som ligger over jorden. Jesus lever i deg og du i Jesus. Ved at du innser at Jesus bor i deg og du i han så vil du leve og tenke på en annen måte. Det du setter deg fore å klare vil du klare ved Guds hjelp, for han bor i deg og gir deg kraft og vilje til å gjøre det gode. Så hvordan lever en i nåden og ikke under loven? Det kan jeg ikke svare på 100%, men jeg tror noe av det som er viktig for å leve i nåden som er nye hver dag må en vite hva Jesus gjorde på korset for en selv og en må vite hvem en selv er i Krists Jesus. Ved at en vet hvem en er i Kristus Jesus, kan en gå frimodig fram for Guds trone og med hodet hevet ut i verden. Det er fullbrakt ropte Jesus ut på korset før han gav fra seg ånden sin å døde for meg å deg. Dette er en fantastisk ting å tenke på å grunne på og vokse i åpenbaring om hva det betyr. Og det fine er at han ikke bare døde, men også sto opp igjen og lever i dag. Dette vil si at du selv kan spørre Jesus hva korset betydde for ditt liv, livet ditt på jorden og livet ditt etter din fysiske død. Han ønsker å gi deg en dypere forståelse, og kjennskap til hva hans kjærlighets erklæring betydde for hver enkelt av oss som lever i dag. Graven er tom Tekst og melodi: David André Østby Jesus ble pint helt til døden Valgte å blø for min synd Han som var ren ble til skamme Gud gjort til spott for min skyld Graven er tom, Jesus lever nå I ære og i makt Evig døden er Ham underlagt Solen står opp over hagen Dagen da død ble til liv Jesus er ikke i graven Natten er evig forbi Se han som døde, Han lever Stråler i ære og glans Kraften som overvant døden Lever i dem som er Hans Lisa Lilleskog Jacobsen er ifrå Skjoldastraumen og er tilknytta Ungdom i Oppdrag. I Kyrkjetonar vil Lisa fortelja om kvardagen som medarbeidar i UIO, og motivasjonen for å tena Jesus på denne måten. Les meir om Ungdom i Oppdrag på: og 17

10 Konfirmantar Konfirmantleir på Brandøy Bokn kyrkje Søndag 3. mai kl Sander Alvestad Kristian Lie Alvestad Karen Drilen Jøsang Jørgen Nilssen Annelin Dagsland Jøsang Emilie Alvestad Espeland Johan Rossebø Sara Oksnes Aksdal kyrkje 2. mai kl Camilla Apeland Cecilie Apeland Julie Bendiksen Isak Bådsvik Filip Tveita Bådsvik Thara Erland Danijel Johan Gaard Eirik Waage Haakull Emma Karin Holm Helene Håland Anna Jørgensen Thomas Jørgensen Aleksander Krokedal Sunniva Madsøy Lande Henriette Lie Andrea Strand Olsen Sofie Staurland Simen Sørensen Mia Gabrielle Thorvaldsen Endre Skogøy Tveitaskog Kristian Trepanier Walland 2. mai kl Sondre Brekke Mathilde Dalaker Askel Eikemo Sivert Gelius Eikje Frida Henriksen Runar Hollekim Stine Ask Johannessen Martin Karlsen Marie Dalen Kvinnesland Eline-Sofie Lende-Aarbogh Andreas Rokne Lier Kristin Hjelmervik Lofthus Magnar Bolset Moen Ingrid Emilie Rokstad Andreas Espevoll Skjold Torbjørn Olden Tveit Peder Undheim Helene Vermundsen Andreas Vikse Kyrre Ødegård Even Østebøvik 3. mai kl Mikal Aksdal Charlotte Bøhn-Bore Malena Frugaard Silje Kristine Grunnaleite Furseth Ida J Gundersen Erlend Halleland Arvid Halleland Kevin Håland Henningsen Katrine Håland Espen Jørgensen Jonas Kallevik Tormod Davidsen Klungland Henry Mundal Lien William Martin Lyngholm Kristian Lønning Chris Andre Korsnes Nielsen Kaj Tore Østebøvik Rossebø Camilla Strand Åshild Susort Regine Adelsten Søvik 3. mai kl Emilia Lindanger Bang Beate Kallevik Dybdal Liva Espeland John Manalo Fagerland Jørgen Johnson Fatland Jonas Fosse Dag Egil Førre Tuva Hebnes Kristian Haraldseid Kristensen Astrid Lunged Leirvoll Tjerand Fjellet Lundal Andre Neverdal Sandra Sofie Paulsen Gaute Ronæs Hedda Steiro Vegard Kallevik Stokkeland Ellen Storesund Ida Hansen Tysse Zander Høie Tønnesen Emile Wee Frida Emberland Skjoldastraumen kyrkje Søndag 3. mai kl Thomas Flåtnes André Lindanger Tor-Inge Lindanger Stian Skjold Lunde Magnus Hagelberg Nerheim Morten Sæbø Konfirmantleiren hadde forskjellig innhald til beste for både kropp og sjel. Alle deltok på undervisning om fleire etiske tema som handla om å ta gode val i livet. Det blei tid til underhaldning, sosiale valfrie aktivitetar innan idrett, spel eller hobby. Gudsteneste med bønnevandring på lørdagskvelden var ei oppleving som mange hadde glede av. Leirstaden blei heilt full på søndags føremiddag då foreldra kom for å feire gudsteneste og hente konfirmantane. Nedstrand kyrkje Søndag 10. mai kl Jostein Bakkevig Ronja Tatjana Bratthammer Margrete Jørgensen Baustad Simen Hope Djursvoll Eirik Martinsen Holta Bjørnar Hovda Amalie Kvam Sven Inge Dalva Lie Torstein Lyse Maya Rossebø Gunnar Vetrhus Vilde Øvrebø Tysvær kyrkje Lørdag 9.mai kl Emma Askeland Mathias Døske Bakken Mikal Baug Christian Mikal Carlsen Malin Dahle Solveig Egge Trond Førland tekst: Marit Sofie Teistedal Vikre Foto: Jarle Kvinnesland Høyvik Alise Gamst Martin Heimvik Sander Eide Høyvik Are Kallekodt Emeliy Kallekodt John Andreas Sharp Cathrine Storhaug Emil Sørhaug Eriksen Søndag 10.mai kl Cato Askeland Elise Austvoll Erland Chris Rosland Johnsen Karita Jøsang Kristoffer Klepmo Kvinnesland Kevin Ray Nordgård Vegard Odland Andreas Gismarvik Paulsen Siril Riise Malene Sørenes Johan Tysvær Aleksander Vesterøy Joakim Vesterøy Tone Ørke 18 19

11 Basar Fredagsklubben på Vatland har basar 20. mars kl Alle er velkomne! Palmesøndagskule Pinsekonsert S ID E 1. pinsedag 24. mai kl Nedstrand kyrkje Knut Reiersrud Velkommen til Palmesøndagskule på Vatland bedehus, 29. mars kl Påskeevangeliet, påskeegg og pannekaker. Velkommen til både store og små! Basar Normisjon sin barneforening på Nedstrand har BASAR på Soknatun tirsdag 31. mars kl Barnekoret syng og Kjersti Bjerga har andakt. Alle er velkomne! Temakveld: Fargelegg Livets utfordringer Stemnestaden, torsdag 9. april kl Psykiater Stig Heskestad vil ta oss med inn i kvelds tema ut fra sin allsidige kunnskap og erfaring med mennesker i helsevesen, menighet og nærmiljø. Teikningar: Kari Sortland FASTEAKSJONEN MARS I kriser er vatn kritisk! Vi er der i katastrofen med reint vatn. No treng vi deg. Pianomusikk ved Alie Hamberg Kaffe/te, gjærbakst og kollekt Velkommen! Storsamling på Stemnestaden 2. Pinsedag 25. mai kl Song og musikk Undervisning Bønevandring Det vert eige undervisningsopplegg for borna. Kvelden vert avslutta med felles kveldsmat Velkommen! 20 Dei glade kvinnene ved Jesus si tomme grav! arr: Nedstrand sokneråd/ressursgruppa foto: knutreiersrud.no Send GAVE på sms til 2468 (200 kr) eller ring (200 kr) eller benytt kontonummer Finn 5 feil Dei to bileta er nesten like. Finn du dei fem feila på biletet til høgre? Hvordan har du det... EGENTLIG? Abonnér på barnebladet nr.9 nr.7 David og Goliat nr.3 nr.12 nr.11 2 Det nye Jerusalem Tårnagente side 7 10 ne: De første disiplene Tårnagentene: side 7 10 Krisetelefon SOS-Melding: SOS-Chat: ET MENNESKE Å SNAKKE MED NÅR LIVET ER SOM VERST Kyrkjetonar nr. 4 - nr.13 nr.10 Gulliver: side Gulliver: side 2 Himmelrik og de sm et å Gulliver: side 2 David og Batseba : side Gulliver ne: ente Tårnag side 16 blader + DVD eller bok (privatabonnement = berre 365,heim i posten) Gruppeabonnement berre 199,per barn 2 Gulliver: side 2 Tårnagentene: side 7 10 Gulliver: side 2 pt r døt er seg ved s bliis ustevis jøen Jesu gjes o fr Tiberiass Tårnagentene: side 7 10 Supersetning Tårnagentene: side 7 10 Gulliver: side 2 Salme 37,5 Legg din vei i Herrens hånd! Stol på ham, så griper han inn. Bibelteikneseriar og gøyale aktivitetar! setnin Super Salme 37,5 Legg din vei g i Herrens hånd! inn. så griper han ngpå ham, Stol ditt rsetni og SupeLukas 10,27 din Gud avallhele din kraftselv. en Herr sjel og av som deg elske din neste Du skal og av hele og din e and, hjert din forst av all 31. august Supersetning Tårnagentene: side 7 10 Johannes 3,16 s 2. mar 11. mai Supersetning For så høyt har Gud elsket verden at han Sønn, den enbårne, gav sin for at ham, ikke skal gå fortapt, hver den som tror på men ha evig liv. Johannes 14,6 Jesus sier: «Jeg er veien, sannheten og livet. Supersetning Ingen kommer til Far uten ved meg.» g Animasjon: r Alve, CirkA -DVD En Christoffe mfortellinger 20 tegnefil liv. fra Jesu Fortelle r: rg Harald Stoltenbe Tegnere Produsent Merete Marku tning 2. november e god De n e r e n et s 10,14 gj ber g: Den god e g je t e r e n ykking: Dicentia Tegnese riemanu s/produ Runar Bang sent: eforbund Søndagsskol og Norsk 0606 OSLO Etterstad, PB Perfekt som faddergåve! Ting på eller på telefon novem Film innlesin Føyen Arnevåg DVD-tr :, Tønnesen Asbjørn Chris Murphy, Vera Tataro, Jansen, es, Rikke Fjeld Gaustadn Raymond Erik Ødegaard Superse La de små ikke! For barna komm e til meg, Guds rike og tilhører slike som hindre dem dem. 19. oktober gode De n e r e n jet 14. september Lukas 10,27 Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din kraft og av all din forstand, og din neste som deg selv. av DVD: Bestilling ole.no ondagssk En -DVD fra ent på Bli abonn lad s barneb hjem i posten. sskolen rett o Søndag DVD + bok sskole.n + sondag 14 blader på Bestill En -DVD fra NSSF S

12 Påskefrokost på Soknehuset av Edvin Gjerde Den er blitt årviss må vi vel kunne seie. Første påskedag møtest mange med heile familien til frokost på Tysvær Soknehus. Stell av gravplasser i Tysvær Gjennom livet Soknehuset åpnar kl Då er borda dekka og pynta. Påskeegg og påskepynt og forventning i lufta. Slik blir det dette året og. 5. april er dagen. Kan hende vert det ein flott vårdag? Her kjem store og små. Song og påskequiz. Det blir ein fin start, før me saman går opp i kjerka. Bed gjerne naboen med. Alle er ikkje på fjellet! Ver gode og møt fram! Kjekt når det er trangt om plassen. Tysvær, Aksdal, Bokn, Førre, Nedstrand og Skjoldastraumen NMS foreiningar: Felles Misjonsstevne Tysvær Soknehus, onsdag 20. mai kl 19. Tale av Klaus Muff. Misjonsglimt. Sang av Jorunn Sande Baustad. Misjonsgåve. God matøkt. Velkommen frå bygd og by. Preiketekstane - våren torsdag 2. april Skjærtorsdag Luk 22,14 23 fredag 3. april Langfredag Matt 26,30 27,50 søndag 5. april Påskedag Matt 28,1 10 søndag 12. april 2. søndag i påsketiden Joh 21,15 19 søndag 19. april 3. søndag i påsketiden Joh 10,1 10 søndag 26. april 4. søndag i påsketiden Joh 13,30 35 søndag 3. mai 5. søndag i påsketiden Luk 13,18 21 søndag 10. mai 6. søndag i påsketiden Matt 7,7 12 torsdag 14. mai Kristi himmelfartsdag Luk 24,46 53 søndag 17. mai Søndag før pinse Joh 3,16 21 søndag 24. mai Pinsedag Joh 14,15 21 søndag 31. mai Treenighetssøndag Luk 10,21 24 søndag 7. juni 2. søndag i treenighetstiden Joh 3,26 30 søndag 14. juni 3. søndag i treenighetstiden Joh 1,35 51 Tlf: / Neste nummer kjem i postkassen ca. 12. juni Frist for stoff til nr 2/: 21. mai Send reportasjar, informasjon, møtetidspunkt o.l. til redaktør Ståle Hustoft, Nedstrandsvegen 1488, 5560 Nedstrand. e-post: Mob: Søndagsope på Soknatun Møtedatoar våren : 22. mars 19. april 3. mai 31. mai Møtetidspunkt vert gjort kjend seinare. Følg med på plakatar og søndag 21. juni 4. søndag i treenighetstiden Matt 16,24 27 Døypte Førre kirke Kristoffer Lilleskare Vaglid Alina Heskja (Rikshospitalet) Tinus Ohm Leirvåg Johannes Knutsen Vestbø Romeo Leander Torgersen Gaute Hauge Vår Frelsers kirke Matias Låte Svendsbøe Brage Anvedsen Aksdal kyrkje Lukas Kristian Ademka Hermann Fossum Sondre Erland Aartun Aleksander Haukås Jordbrekk Sara Michelle Kambe Kaeowiang Othelia Sandbekken Kaggerud Lena Pedersen Hauge Helene Solheim Theo Hovden Tveit Lars Rolfsnes Pettersen Mia Spångberg Ferdinand Forgaard Knoff Tysvær kyrkje Ludvig Apeland Hausken Heine Amdal Müller Lotte Nielsen Hervik Marius Berg Balazs Lukas Trosterud Storhaug Skjoldastraumen kyrkje Tobias Bjørge Halleland Benjamin Kaan Grinde Görgülü Nedstrand kyrkje Helmine Medhus Jensen Godtfred Bakkevik Marit Kathrine Eide Vigde Førre kirke Gunvor Benedikte Førre og Tor-William Baarøy Aksdal kyrkje Birgit Henriksen og Sigbjørn Andreas Berentsen Skjoldastraumen kyrkje Jeanette Pedersen og Tore Pedersen Tysvær kyrkje Ranveig Neset og Theodor Enerstvedt Jordfesta Bokn kyrkje Bjarne J Våge Bjørn Eirik Gundersen Førre kirke Anne Meldahl Arthur Johannes Rushfeldt Linda Sandland (Misjonskirken Skåredalen) Johanne Marie Apeland Aslaug Elisabeth Lundal Ann Helen Ramstad Austrheim Odd Veim Aksdal kyrkje Robin Kolnes Schouwstra Tysvær kyrkje Benedikte Skogøy Innvær Audny Frøyland Tordis Sylvia Søndenå Johanna Høyvik Nedstrand kyrkje 12.9 Lars Georg Bakkevig Sigvald Hildor Djursvoll Lars Agnar Dalva Jone Oliversen Doris Stødle Sigbjørg Rørtveit Skjoldastraumen kyrkje Jon Haraldseid Sanna Elisabeth Ørnberg Osmund Voll Anne Karin Myklebust Torleif Grønnestad 22 23

13 Velkommen til kyrkje Førre kirke 17. mai kl juni kl Aksdal kyrkje 02. april kl Gudstjeneste v/arne Aurdal 03. april kl april kl april kl G 19 v/gaute A. 12. april kl april kl Ung Messe v/ Bård Egil Dyrhol 19. april kl april kl Gudstjeneste v/ Ole Dagfinn Østhus 02. mai kl Konfirmasjonsgudstjeneste v/ Bård Egil Dyrhol 03. mai kl Konfirmasjonsgudstjeneste v/ Bård Egil Dyrhol 10. mai kl mai kl mai kl juni kl juni kl Gudstjeneste v/ Gjermund Lygre 21. juni kl G 19 v/ Vikar Tysvær kyrkje 02. april kl Gudsteneste v/ Arne Aurdal 05. april kl Gudsteneste v/ Arne Aurdal - Påskefrokost kl april kl Gudsteneste v/ Arne Aurdal 09. mai kl Konfirmasjonsgudsteneste v/ ArneAurdal 10. mai kl Konfirmasjonsgudsteneste v/ ArneAurdal 17. mai kl Gudsteneste v/ Arne Aurdal 24. mai kl Gudsteneste v/ Arne Aurdal og Gjermund Lygre 31. mai kl Gudsteneste felles med Bokn - Loten 14. juni kl Gudsteneste v/ Arne Aurdal 21. juni kl Gudsteneste v/ Arne Aurdal Borgøy Bokn kyrkje 03. april kl Gudsteneste v / Bård Egil Dyrhol 05. april kl Gudsteneste v / Arne Aurdal 26. april kl Overhøringsgudsteneste v/ Arne Aurdal 03. mai kl Konfirmasjonsgudsteneste v/ Arne Aurdal 17. mai kl Gudsteneste v/ Arne Aurdal 24. mai kl Gudsteneste v/ Arne Aurdal og Gjermund Lygre- Felles med Tysvær 31. mai kl Gudsteneste v/ Arne Aurdal - Loten 21. juni kl Gudsteneste v/ Arne Aurdal Nedstrand kyrkje 02. april kl april kl april kl april kl Ung Messe v/ Einar Andreassen 10. mai kl Konfirmasjonsgudsteneste v/ Einar Andreassen 17. mai kl mai kl juni kl Dåpsskule, Juniorkonf 14. juni kl Friluftsgudstjeneste på Leirung v/ Einar Andreassen Skjoldastraumen kyrkje 03. april kl april kl april kl Ung Messe v/ Einar Andreassen 03. mai kl Konfirmasjonsgudsteneste v/ Einar Andreassen 17. mai kl mai kl juni kl Kyrkjetonar nr. 2 -

Fest og glede i Vikedal kyrkje

Fest og glede i Vikedal kyrkje NR. 1 Februar 2015 ÅRGANG 57 Kyrkjeblad for Bjoa, Imsland, Sandeid, Skjold, Vats, Vikebygd, Vikedal og Ølen Søndag 11. jan. var det duka for barnenyttårskonsert i Vikedal kyrkje med Her er det fest og

Detaljer

Kyrkjetonar. Juleminner. Alpha. KyrkjeNÆR: Hausttakkefest. Go kveld. Nr. 4/2012-54. årgang. Kyrkjeblad for kyrkja i Tysvær og Bokn

Kyrkjetonar. Juleminner. Alpha. KyrkjeNÆR: Hausttakkefest. Go kveld. Nr. 4/2012-54. årgang. Kyrkjeblad for kyrkja i Tysvær og Bokn Kyrkjetonar Alpha Juleminner KyrkjeNÆR: Hausttakkefest Go kveld Kyrkjeblad for kyrkja i Tysvær og Bokn Nr. 4/2012-54. årgang Frå krybba til krossen...til misjon Fra krybben til korset gikk veien for deg,

Detaljer

Ta godt i mot konfirmantene!

Ta godt i mot konfirmantene! Menighetsblad for Rønvik og Kjerringøy Nr. 1-2015 Årg. 27 Jorda du skapte Jorda du skapte, nå gråter den stille. Kyrie, kyrie. Hvis ingen her vil høre - hvem trøster jordas barn? Kyrie eleison. Tankene

Detaljer

Nr. 3-56. årgang Kyrkjelydsblad for Tinn Høsten 2011 GOD HØST!

Nr. 3-56. årgang Kyrkjelydsblad for Tinn Høsten 2011 GOD HØST! Nr. 3-56. årgang Kyrkjelydsblad for Tinn Høsten 2011 Livgivande vatn - rikeleg! GOD HØST! DU ER ALLTID VELKOMEN TIL GUDSTENESTE Foto: Hans Kr. Langeland SUNDAG ER KYRKJEDAG Austbygde sokn Døde: 17.06.11:

Detaljer

GLIMT FRA KOPERVIK MENIGHET NR 1 2015 22. ÅRGANG. God påske! Det svinger av Lys-våken-koret, Korforeningen og Barnegospelkoret!

GLIMT FRA KOPERVIK MENIGHET NR 1 2015 22. ÅRGANG. God påske! Det svinger av Lys-våken-koret, Korforeningen og Barnegospelkoret! GLIMT FRA KOPERVIK MENIGHET NR 1 2015 22. ÅRGANG God påske! Det svinger av Lys-våken-koret, Korforeningen og Barnegospelkoret! KOPERVIK MENIGHET menighetskontor Servicekontoret: 81 00 01 Sveinsvolljordet

Detaljer

God påske! Hva foregår i Åkra menighet side 3. Teleios-kurs i kirken side 5. Medarbeidere i ungdomsarbeidet. side 10

God påske! Hva foregår i Åkra menighet side 3. Teleios-kurs i kirken side 5. Medarbeidere i ungdomsarbeidet. side 10 Hva foregår i Åkra menighet side 3 Teleios-kurs i kirken side 5 Nr. 1/2004-11. årgang - Utgitt av Åkra Sokneråd Medarbeidere i ungdomsarbeidet side 10 Intervju med Thor André Lindstad side 16 Karneval

Detaljer

kjerkebla kjerkebla Julemarked på Ungdomshuset Pepperkakebygda er åpnet. Takk til Korus og alle som bidro! Les mer på side 8.

kjerkebla kjerkebla Julemarked på Ungdomshuset Pepperkakebygda er åpnet. Takk til Korus og alle som bidro! Les mer på side 8. kjerkebla Julemarked på Ungdomshuset Pepperkakebygda er åpnet. Takk til Korus og alle som bidro! Les mer på side 8. kjerkebla Foto: Nina Bentsen For Torvastad menighet Nr 5-2014 - Årgang 58 Montasje: ba1969

Detaljer

Menighetsblad nr 1 2015

Menighetsblad nr 1 2015 Menighetsblad nr 1 2015 Hillevåg Min salme side 8 Evaluering av gudstjenesteordningen Side 15 Info om menighetsrådsvalget side 19 Konfirmantene har vært i Berlin! Side 12-14 Ta godt imot konfirmantene

Detaljer

Menighetsblad for ÅKRA. Åkrehamn Vedavågen Ådland Sævelandsvik. nr. 4 DeSemBer 2009. UtGitt av Åkra SOknerÅD

Menighetsblad for ÅKRA. Åkrehamn Vedavågen Ådland Sævelandsvik. nr. 4 DeSemBer 2009. UtGitt av Åkra SOknerÅD Menighetsblad for ÅKRA Åkrehamn Vedavågen Ådland Sævelandsvik nr. 4 DeSemBer 2009 UtGitt av Åkra SOknerÅD 16. ÅrGanG Slik det var i 'gamle dager' s. 5 Symbolikk i julen s. 7 Program for festuka s. 10 11

Detaljer

HelgedagenKYRKJELYDSBLAD FOR TIME

HelgedagenKYRKJELYDSBLAD FOR TIME HelgedagenKYRKJELYDSBLAD FOR TIME NR. 5 - oktober 2012 44. årg. Min Salme side 3 Vær ømhjertede side 4 Ivrige jenter side 6 Lagsgutten gutt side 10 3 Bryne - Time - Undheim sokn Kyrkjekontoret tlf. 51

Detaljer

HelgedagenKyrkjelydsblad for Time

HelgedagenKyrkjelydsblad for Time HelgedagenKyrkjelydsblad for Time Nr. 3 - juni 2014 46. årg. Joakim i Tanzania side 4 Møt Brobyggerne side 11 Fra syv til syv i Kampala side 28 Sommar i kyrkjene på Jæren side 16 3 Bryne - Time - Undheim

Detaljer

Menighetsbladet Nr. 2 2015 46. årgang for Sørum Blaker Frogner

Menighetsbladet Nr. 2 2015 46. årgang for Sørum Blaker Frogner Menighetsbladet Nr. 2 2015 46. årgang for Sørum Blaker Frogner Glade konfirmanter på leir! God påske! Ord til deg: Sier vi at vi ikke har synd, da bedrar vi oss selv, og sannheten er ikke i oss. Men dersom

Detaljer

Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015

Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015 Løvstakksidene Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015 La oss JUSTERE KURSEN litt Ofte sier vi at julen er vår største høytid. Det er nok sant sett i forhold til den tradisjonen

Detaljer

Helgedagen Kyrkjelydsblad

Helgedagen Kyrkjelydsblad Helgedagen Kyrkjelydsblad Advent- og julenummer for Time Nr. 6 - desember 2011 43. årg. Lyset skin i mørkret og mørkret har ikkje overvunne det. Joh 1,5 Side 2 Ei helsing frå Andesfjella Side 5 Tårnløver

Detaljer

God sommer! www.slettebakken-kirke.no. Hvorfor valget er viktig. Kapellan og HV-prest. Gudstjenesteliv

God sommer! www.slettebakken-kirke.no. Hvorfor valget er viktig. Kapellan og HV-prest. Gudstjenesteliv NR. 3/15 ÅRGANG 56 med artikler og reportasjer fra hele Fana prosti God sommer! Hvorfor valget er viktig I september er det kirkevalg. Nå er nominasjonslistene klare for et valg som betyr mye for kirken.

Detaljer

Trives på stjernen. Vinne for Jesus. Vokse i tro. god påske. Side 13. Menigheten ønsker alle en riktig. Side 6 Gjester Riska

Trives på stjernen. Vinne for Jesus. Vokse i tro. god påske. Side 13. Menigheten ønsker alle en riktig. Side 6 Gjester Riska Vinne for Jesus. Vokse i tro. NR 1-2014 MENIGHETSBLAD FOR RISKA OG HØLE Trives på stjernen Side 13 Side 6 Gjester Riska Menigheten ønsker alle en riktig god påske Velkommen høst - det handler om ALPHA-kurs

Detaljer

Desember Nr. 4 2012 11. årgang www.fok.no. Menighetsbladet Pust nr 4 32012 1

Desember Nr. 4 2012 11. årgang www.fok.no. Menighetsbladet Pust nr 4 32012 1 pust Desember Nr. 4 2012 11. årgang www.fok.no Et fadderbarn til jul? Ida Husebø reiste til Uzhgorod i Ukraina og traff sine to fadderbarn og mange andre barn i fattige landsbyer som kunne trengt en norsk

Detaljer

NMS Bjørgvin. det norske misjonsselskap nr 1 mars 2012. Lederhelg på Alværa i januar! Les mer om den side 10! Foto: Ingvald A.

NMS Bjørgvin. det norske misjonsselskap nr 1 mars 2012. Lederhelg på Alværa i januar! Les mer om den side 10! Foto: Ingvald A. NMS Bjørgvin det norske misjonsselskap nr 1 mars 2012 Lederhelg på Alværa i januar! Les mer om den side 10! Foto: Ingvald A. Frøyen Adresser og telefoner Det Norske Misjonsselskap NMS Vest Region Bjørgvin

Detaljer

a:men God påske! Nå kommer biskop Nordhaug Les side 4 7 Moro med karnevalsgudstjenester Kristendommen er ganske drøy ASKØY MENIGHETSNYTT - NR.

a:men God påske! Nå kommer biskop Nordhaug Les side 4 7 Moro med karnevalsgudstjenester Kristendommen er ganske drøy ASKØY MENIGHETSNYTT - NR. a:men ASKØY MENIGHETSNYTT - NR. 2 2015 God påske! Moro med karnevalsgudstjenester Side 3 Kristendommen er ganske drøy Side 8-9 Nå kommer biskop Nordhaug Les side 4 7 innhold: Redaktøren har ordet Side

Detaljer

Mars 2006 Kyrkjeliv nr. 1 Årg. 42

Mars 2006 Kyrkjeliv nr. 1 Årg. 42 123854 Kyrkjeliv 1-06 11-03-08 18:35 Side 1 Mars 2006 Kyrkjeliv nr. 1 Årg. 42 Påskeandaktene som diakon Sigmund Tveit for fire år siden tok initiativet til har blitt mer og mer populære. Første året møtte

Detaljer

kjerkebla kjerkebla For Torvastad menighet Nr 1-2015 - Årgang 59 Foto: Nina Bentsen

kjerkebla kjerkebla For Torvastad menighet Nr 1-2015 - Årgang 59 Foto: Nina Bentsen kjerkebla kjerkebla Foto: Nina Bentsen For Torvastad menighet Nr 1-2015 - Årgang 59 KJERKEBLA PÅSKE 2014 Andakt Marit Areklett er diakon i Sjømannskirken i New York. Montasje: ba1969 på sxc.hu Kjerkebla

Detaljer

Preikestolen. Nr. 2, APRIL 2014 75. årg.

Preikestolen. Nr. 2, APRIL 2014 75. årg. Preikestolen Nr. 2, APRIL 2014 75. årg. KYRKJEblad for HJELMELAND STRand forsand Adresse: Postboks 188, 4126 Jørpeland Neste nummer av Preikestolen kjem ut ca. 11. juni Frist for innlevering av stoff er

Detaljer

a:men Les om årets fasteaksjon til inntekt for Kirkens Nødhjelp Side 11 ASKØY MENIGHETSNYTT - NR.1 2011

a:men Les om årets fasteaksjon til inntekt for Kirkens Nødhjelp Side 11 ASKØY MENIGHETSNYTT - NR.1 2011 a:men ASKØY MENIGHETSNYTT - NR.1 2011 Les om årets fasteaksjon til inntekt for Kirkens Nødhjelp Side 11 innhold: Redaktøren har ordet Teologi a:men Redaktør: Sokneprest Øystein Skauge e-post: oystein.skauge@kirken-askoy.no

Detaljer

K2 nytt bygg midt i byen MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D. Vanse kirke. Vestbygda kapell. Herad kirke.

K2 nytt bygg midt i byen MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D. Vanse kirke. Vestbygda kapell. Herad kirke. MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D Nr. 3 2013 Årgang 72 Vanse kirke Vestbygda kapell K2 nytt bygg midt i byen Herad kirke Frelserens kirke Spind kirke DEN NORSKE KIRKE FARSUND

Detaljer

a:men KONFE-LEIR konfirmasjonstidens høydepunkt Les side 6 og 7 ASKØY MENIGHETSNYTT - NR. 4 2014

a:men KONFE-LEIR konfirmasjonstidens høydepunkt Les side 6 og 7 ASKØY MENIGHETSNYTT - NR. 4 2014 a:men ASKØY MENIGHETSNYTT - NR. 4 2014 KONFE-LEIR konfirmasjonstidens høydepunkt Les side 6 og 7 MILJØMERKET Trykksak innhold: Redaktøren har ordet Side 3 : Teologi Side 4 a:men Redaktør: Sigrun Landro

Detaljer

Tårnklang. Menighetsblad for Falnes og Ferkingstad 02-2009

Tårnklang. Menighetsblad for Falnes og Ferkingstad 02-2009 Tårnklang Menighetsblad for Falnes og Ferkingstad 02-2009 Eg veit ei hamn for meg som heimlaus vankar og som i livsens storm så lett driv av. Eg veit ei hamn for mine redde tankar som flyg lik trøytte

Detaljer

God stemning på Landsmøtet i Ålesund

God stemning på Landsmøtet i Ålesund Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 8/2014 126. årgang God stemning på Landsmøtet i Ålesund Les frå Landsmøtet side 18 24 Les også: Intervju med generalsekretær André Sætre Frå lengst bak til matros

Detaljer

Randesund.no - i ny drakt

Randesund.no - i ny drakt 10 år 150 år Randesund.no - i ny drakt Trenøkkelen Jul er den kristne høytiden som uten tvil blir mest feiret i vårt samfunn. Kredittkortene går varme. Familier samles, og det er den perioden i året hvor

Detaljer

Hva skal kirka være? Hva fungerer bra, og hva kan bli bedre i Frøyland og Orstad menighet? 11 soknerådskandidater svarer. Valget er ditt.

Hva skal kirka være? Hva fungerer bra, og hva kan bli bedre i Frøyland og Orstad menighet? 11 soknerådskandidater svarer. Valget er ditt. pust Hva skal kirka være? Hva fungerer bra, og hva kan bli bedre i Frøyland og Orstad menighet? 11 soknerådskandidater svarer. Valget er ditt. side 2-5 September Nr. 3 2011 10. årgang www.fok.no NAPP UT

Detaljer

Kyrkjeposten. n Tårnagentar side 4-5 n Misjonsjubileum side 7 n Om Nattverden side 8-9 n Fasteaksjonen side 10-11

Kyrkjeposten. n Tårnagentar side 4-5 n Misjonsjubileum side 7 n Om Nattverden side 8-9 n Fasteaksjonen side 10-11 Kyrkjeposten Årgang 10 Informasjonsblad for Etne og Skånevik sokn Nummer 1 mars 2011 n Tårnagentar side 4-5 n Misjonsjubileum side 7 n Om Nattverden side 8-9 n Fasteaksjonen side 10-11 1 Kyrkjeposten Hei,

Detaljer