Kyrkjetonar. Kyrkjeblad for kyrkja i Tysvær og Bokn. Nr. 1/ årgang

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kyrkjetonar. Kyrkjeblad for kyrkja i Tysvær og Bokn. Nr. 1/2015-57. årgang"

Transkript

1 Kyrkjetonar Kyrkjeblad for kyrkja i Tysvær og Bokn Nr. 1/ årgang

2 Meir enn gode ord :-) For så elska Gud verda at han gav Son sin, den einborne, så kvar den som trur på han, ikkje skal gå fortapt, men ha evig liv. Kyrkja i Tysvær Johannes 3, 16 Framsidebiletet: Tiril Lilleskog og Tuva Baustad er godt igang med å bygga eit av dei høgaste tårna på KyrkjeNÆRbasaren på Nedstrand. Foto: Ståle Hustoft Kyrkjetonar Utgivar: Sokneråda i Bokn, Tysvær, Førresfjorden og Nedstrand sokn. Fire nummer i året: mars, juni, september og desember Redaktør: Ståle Hustoft, Nedstrandsvegen 1488, 5560 Nedstrand. Mobiltelefon , e-post: Redaksjon: Anne Tove Øvrebø, Ingrid Hustoft Landro, Edvin Gjerde, Asbjørn Erdal Post til redaksjonen kan også sendast: Kyrkjekontoret, 5570 Aksdal, telefon: , telefaks: Girokonto: Frivillig kontigent: kr. 150,- Kasserar: Børge Løype, 5574 Skjold. Telefon Grafisk utforming: Ståle Hustoft Bokn, Tysvær, Førresfjorden og Nedstrand sokn Telefon*: Internett: E-post: Kyrkjekontoret for Bokn, Tysvær og Førresfjorden sokn åpningstid: tirsdag, onsdag og torsdag kl Kyrkjekontoret for Nedstrand sokn åpningstid: tirsdag - fredag kl Orda mine utgjer berre 20-50% av det eg kommuniserer. Kroppsspråk er like viktig som ord - mange gongar mykje viktigare. Enkelte gongar seier me det er berre ord - då tenkjer me at dette blir det aldri noko av. Denne fastetida har eg hatt eit faste-prosjekt. Eg har ikkje fasta frå mat, drikke, kaffi, TV eller andre vanlege ting. Sidan askeonsdag 18. februar har eg ikkje brukt smileys på sms, e-post og sosiale medier. Og det har vore vanskelegare enn eg trudde. Prosjektet starta fordi eg ville bli flinkare å bruka ord. Flinkare til å seia Nå blei eg glad eller Dette gir meg ein god latter. Når eg snakkar med kjende og ukjende likar eg å gjera eit godt inntrykk. Eg prøver å ha eit trygt handtrykk og gjerne eit smil. Eg likar å bli likt, men nå er redd for å framstå som sur og lei når sms-en ikkje sluttar med eit smil. Dei siste vekene har ikkje gjort meg flinkare til å formidla følelsar med ord, men eg har blitt meir merksam på og veldig glad for dei gongane nokon spreier smil og positivitet til meg. Sokneprest Arne Aurdal Tysvær og Bokn sokn, Aksdal Kyrkje Mobiltelefon: Sokneprest Bård Egil Dyrhol mobiltelefon: Sokneprest Dag Tormod Milje Mobiltelefon: Kateket Marit Sofie Teistedal Vikre mobiltelefon: Diakon Kjersti Hjelmervik Lofthus Aksdal Kyrkje, mobiltelefon: Trusopplæring/Kyrkjenær Leiar Kyrkjenær: Kristin Trageton Skofteland Medarbeidarar: Nedstrand: Ingrid Hustoft Landro Tysvær: Marit Sofie Teistedal Vikre Førresfjorden: Kari Undheim Bokn, Førresfjorden og Nedstrand: Greta Skorpe Elverhaug Telefon: * Det er berre ord seier nokre i møte med den kristne trua også. Men kanskje er det mest oss kristne som spreier rundt oss med ord, utan at det viser i handling. Snart er påskehøgtida over oss, og Gud viser sin kjærleik med handling. Sjølv om bibelen er oppbygd av bare ord, så er det ord om ein kjærleg og handlekraftig Gud: Gud som vernar og leier sitt folk og Jesus som grip inn i enkeltmenneske sitt liv med konkrete handlingar. Bibelen er Ordet om den største kjærleikshandlinga som nokon kan gjera. Gud gav sin eigen son til frelse for kvar den som trur på Han. Gjer gode gjerningar mot dei du møter. Smil til ein framand. Gi ei hand til nokon som treng støtte. Ta vel imot konfirmantane som kjem med innsamlingsbøsser til Kirkens Nødhjelp. Då blir det gode meir enn berre ord. Ståle Hustoft Redaksjonen avslutta: 9. mars Organistar Kari Undheim, telefon Stein Johannes Kolnes, mob Gunn Bergvold Larsen, Bokn sokn tel.: Kyrkjeverje Tysvær kommune: Eva Birkeland Mobiltelefon: Bokn kommune: Jan Magne Moi Mobiltelefon: Kyrkjetenarar Tysvær sokn: Ingebrigt Lundervold Mobiltelefon: Førresfjorden sokn: Kenneth Hammarqvist mobil og Merete Halleland Maudal mobil Bokn sokn: Odd Grønnestad Telefon Nedstrand sokn: Steinar Nordeide Mobiltelefon: Skjoldastraumen: Barbara Stølvik Telefon redaktørens hjørne Minikonsert av staute Førre-karer hører med på mannsbasaren. Per Magne med årets villsau som skal loddes ut. A ktiv mannsforening i Førre av Asbjørn Erdal Vinterens høydepunkt i Førre er den årlige mannsbasaren på bedehuset. Da er det en gjeng mannfolk som står for hele programmet. Basar «uten berøring av kvinnehender» er mottoet. Mannskor er flott, og her er det alltid vakker sang av førresbuer i hvite, nystrøkne skjorter. Karene står også for kaffekoking og lappesteiking på baksteheller. Hele 4 utlodninger hører med. Gratis barnetrekning, åretrekning, villsauutlodning og hovedtrekning. Hovedgevinsten i år var en flott elektrisk sykkel som mange kunne ønsket seg en tur på. Per Magne Førre, den gode hyrden i bygda, gir hvert år en sprek villsau til basaren. Her kan den heldige vinneren se fram til mange gode middager med fårikål og lammesteik. Ellers er det mye verktøy som er kjekt å ha, blant gevinstene. Damene blir også glade for å vinne en tommestokk eller et vater, for dette har de som regel ikke fra før. På åretrekningen hadde det forresten sneket seg inn noen strikkede plagg i år, så helt uten kvinnehender klarer mennene seg ikke... Årets andaktsholder var Geir Gundersen, som er en kjent person fra radioens morgenandakter. Han er nå blitt 67 år og snakket om å fullføre livet på en god måte. Geir hadde foreldre som tidligere bodde i Førre, som mange kjente godt, og fortalte fine historier om dem fra deres siste livsfase. Rørende og flott! Mannsforeningen i Førre arrangerer også en adventsamling på bedehuset. Da serverer de selvlaget Bildet t.v. Hartvig Waage introduserer Einar Steensnæs på adventsamlingen. rømmegrøt (rørt i med selvspikket kjempesleiv), spekemat og kaker. Årets taler var Einar Steensnæs. Han kåserte over temaet: Kirke og misjon i lys av arven fra 1814 og fortalte fra arbeidet sitt på Oslosenteret. Han nevnte bl. a. at forskning viser at misjonsarbeidet i Afrika har ført til mer demokrati; for når grunntanken er at alle er like for Gud, bør vi også være likestilt i samfunnet. Kvelden ble avsluttet med en fin andakt av Jens Stangeland. Utenom basaren og adventsamlingen, har mannsforeningen jevnlige møter. Da blir det bedriftsbesøk og temakvelder med god tid til kaffe og prat. Foreningen har holdt det gående i over ti år, og på årets mannsbasar ble det delt ut flotte medaljer for lang og tro tjeneste (10 år) til en rekke av medlemmene. Vel fortjent! Men det ble kommentert at det nok var en del kvinner som har stått på hele livet med foreningsarbeid, som også burde fått medaljer... Den stafettpinnen bringes herved videre. Nå er det mannsforeningen som finansierer størstedelen av bedehusdriften i Førre. Dette er et kjekt og trivelig arbeid, sier John Ragnar Susort. Mannfolk har behov for en møteplass, hvor vi kan slå av en prat og diskutere ting vi er opptatt av. Terskelen i mannsforeningen er lav, og alle er velkomne. Dette er sosialt, samtidig som vi bidrar til å holde liv i bedehuset der det er mye ungdomsarbeid og aktiviteter for store og små i løpet av uka. Vil du være med, er det bare å ringe meg på tlf eller ta kontakt på sier John Ragnar. 2 3

3 KyrkjNÆR basar av Ståle Hustoft I fleire år har Nedstrand sokneråd arrangert felles basar for heile soknet. Annankvart år på Nedstrand og i Skjoldastraumen, og i år var det Nedstrand sin tur. Basaren har hatt som mål å delfinansiera ei stilling i barne-, ungdoms- og familiearbeidet i soknet. I år hadde ein valgt å kalla det for KyrkjeNÆR-basar. Fredag 6. mars var barnerommet og møtesalen full av ungar og vaksne som leika, tok lodd og slo av ein prat. Nokre av ungdommane hadde litt leikar for ungane i kjellaren medan foreldrene kunne investera finansene. Janne Eide, som leia basaren saman med Alf Ellingsen, opna med å fortelja litt om kyrkjenær- Bilete oppe til høgre: Sakkeus og Tirsdagsklubben song på KyrkjeNÆRbasaren. Og etterpå fekk leiar Jorunn Sande Baustad (Bilete til venstre) takk frå soknerådet for flott innsats gjennom mange år arbeidet i soknet. Barnekoret Sakkeus og Tirsdagsklubben var også med, og song både kjende songar og ein ny song som dei øver inn til vårens besøk av Ivar Skippervold. Einar Andreassen heldt andakt, og snakka mellom anna om å vera nær og bry seg om dei som er rundt oss. Han fortalde at når han kjører frå Karmøy og inn til Nedstrand og Skjoldastraumen så ber han for dei ulike bygdene han køyrer gjennom. Åresalg høyrer også med på desse basarane. Gjerne to omgangar, slik at ein er sikker på at alle lommebøker er tomme. Den eine gevinsten etter den andre vart levert ut. Nokre var fullklaff, som når ein bamse finn ein lukkeleg vinnar. Andre gonger bryt salen ut i latter når vinnaren blir utropa. Til slutt viste oppteljinga av resultatet nesten kroner. Det blir nok kyrkjelydsbasar neste år også då kan du vera med! Bispevisitasen starta med topptur Bispevisitasen for Tysvær og Bokn, starta på Boknatun denne gongen. Her var alle kyrkjeleg tilsette samla i møte med biskop Erling Pettersen. Julefest på Vatland bedehus av Anne Marie Leth Etter samlinga bar det opp på høgaste topp. Det bles godt, men me hadde ei fin samling med bøn for sokna som skulle ha visitas. Gudmund Ølstern spela trompet og gjorde allsongen lett. Tradisjonen tru var det også siste året julefest på Vatland bedehus 3. juledag. Det har vore god plass dei siste åra, men denne gongen vart det anleis. Med stor glede kunne me ta mot nesten 70 store og små. Det vart tette ringar rundt treet. Godt at det er høgt under taket, for songen fylte opp. Så hadde me godt tonefylgje av Hans Asbjørn på trekkspel og Marta Marie på piano. Me fekk og nydeleg song av Maria. Etter møte med formannskap, kommuneleiing og også møte på Bokn skule, bar det i veg ut i skogen til speidarane sin samlingsstad. Biskopen var svært imponert over korleis speidarane hadde laga det til for dei forskjellige speidargruppene. Her var det tydeleg lagt vekt på trivsel og glede. Det var stille i salen då Einar Andreassen hadde andakt, synte fram den gamle Bibelen, og peika på JESUS, hovudpersonen i den kristne julefeiringa. Sjølv vart biskopen tatt opp som medlem av oppdagarane. Det var speidarleiar Leiv Våga som stod for det høgtidelege opptaket. Borna dramatiserte Leo Tolstoj si forteljing om «Den gamle skomakaren», og fekk stor applaus for det. At stemninga var god, kunne me høyra under matpausen, og fleire sa at dei ville koma att til neste jul. 4 av Jan Magne Moi Takk til Svein Ove Alvestad og leiarane han har med seg. Dei gjer ein fantastisk innsats for at speidarane skal vere eit så bra arbeid for barn og unge. 5

4 Biskop Erling J. Pettersen møtte Bokn kommune av Jan Magne Moi Ordførar Kyrre Lindanger ynskte biskopen og hans medarbeidarar velkommen til Bokn og gav ein god presentasjon av kommunen. Bokn er ein av dei eldste kommunane i Rogaland som har same kommunegrenser som ved oppstart. Kommunen vart danna i Kyrkja er tre år eldre. Boknarane held av kyrkja si og har eit godt forhold til henne. Ordføraren løfta også fram at kommunen hadde god kontakt med kyrkjeverja som har kontor i hovudadministrasjonen. Det er jamnlege møter mellom kyrkja og administrasjonen. Småglimt frå bispevisitasen Biskopen nemnde skilje mellom stat og kyrkje, men hevda at kyrkja lokalt alltid hadde vore ei kommunekyrkje. Dette vona han framleis ville vere realiteten i Norge. Han var glad for også å ha fått same signal frå dei tilsette om god kontakt med kommunen. 27. februar - 1. mars Bilete øverst: Biskop Erling Pettersen, prost Norodd Stavenjord og prest Bård Egil Dyrhol tok av seg skorne, sette seg på dei blå mattene og var med på song, leik og regler på KOS i kyrkjekjellaren. (Foto Friederike Behrend/Greta Skorpe Elverhaug) Bilete til venstre og nede til venstre: Biskopen fekk gleda av å vere med på øving med barnekoret Minisong i kyrkja i Aksdal. Han lærte ungane i koret ein kort, liten song på spansk. Kvelden blei avslutta med kveldsmat for alle (ca 100 små og store) på kyrkjetorget. Biskop Erling og Stine Gunderstad. (Foto: Greta Skorpe Elverhaug) Bilete under: Møte mellom Biskop, sokneråd og tilsette i Nedstrand sokn. (foto: Janne Eide) Bilete nede til høgre: Gledesprederen song på visitasfest på Soknehuset.(foto: Jan Magne Moi) For lærarane på skulen, løfta biskop Erling fram sin bakgrunn for engasjementet overfor skulen. Han har vore tilsett i IKO og vore med å utarbeide NOU 1995: «Identitet og dialog» Biskopen løfta fram endringa i grunnlova om at den kristne og humanistiske arv er grunnvollen for landet vårt. Gjennom historia er dette så samanvevd at det er nærast umogeleg å skilje i landet vårt. Eit samtaleprosjekt mellom muslimar, kristne og humanetikarar var på gang i Stavangerområdet. Ein føresetnad for dialog og forståing av tru og livssyn hjå andre, er kunnskap og grunnvoll i eige livssyn. Det er difor viktig for skulen å nytte den kunnskap som kyrkja er berar av. Skule er skule og kyrkja må opptre på skulen sine premisser som underviser i dette samarbeidet. Biskop Erling Pettersen gav uttrykk for glede over godt samarbeid mellom kyrkje og skule, men mest Biskop Erling J. Pettersen og Ordførar Kyrre Lindanger. Foto: Jardar Havikbotn/Bokn bygdablad imponert såg han ut til å vere over speidararbeidet. Han var takksam for å få møte speidarane ute i skogen der området var tilpassa den aktiviteten som speidarane driv der. I møte med soknerådet, løfta biskopen fram den overraskande informasjonen at det er 32 forskjellige nasjonalitetar i Bokn. Det er flott at det også er uttrykt ynskje frå kommunen om eit samarbeid for å møte denne utfordringa om at innflyttarane må finne seg til rette i kommunen. Biskopen viste til Dialogsenteret som ein ressurs i møte med andre nasjonalitetar. Biskopen ynskte også lukke til med det arbeidet som var starta med tanke på kyrkjelydsutvikling. Det er ulike verktøy utarbeida som kan vere til hjelp med dette arbeidet. Torsdag 26. februar vart avslutta med Crouch og bispen i Nedstrand kyrkje. Kvelden var full av gospelslagerar framført av Ingrid Skogvold og ein samtale mellom Dag Tormod Milje og Biskop Pettersen. foto: Janne Eide 6 7

5 Drivande god gospel Utdrag frå: Visitasforedrag Nedstrand kyrkje 22. mars tekst: Arne Jon Myskja Heile Visitasforedraget kan lesast på Då Edwin Hawkins Singers spelte inn Oh Happy Day i 1967, tok dei utgangspunkt i ei gamal hymne og gav den ei musikalsk drakt frå Gospel-tradisjonen. Lite ante dei vel at sangen skulle bli ein slager som fann plass på hit-lister verda over. Denne og mange andre songar har prega vårt forhold til gospel-musikken. For nordmenn er glade i det umiddelbare uttrykket som fines i gospel. Den talar til kjenslene våre. «Stor er du, Herre, min Gud! Du har kledd deg i høgd og herlegdom. Du sveiper lyset om deg som ei kappe, du spenner himmelen ut som ein teltduk.» Slik lydde teksten frå Salme 104 i vind og regn på Boknafjellet tysdag morgon. Vi starta visitasen med å be for bygda, for heim og familie, skular og barnehagar, for ordføraren og alle med politisk ansvar. For meg blei denne starten, med 360 graders utsyn, eit flott preludium til ei veke full av gode opplevingar, viktige samtalar om samarbeid og strategiske vegval, og inspirasjon som eg trur gjekk begge vegar. Det har vore ei stor oppleving å vera på visitas i Bokn, Tysvær, Førresfjorden og Nedstrand sokn. Det har vore inspirerande og lærerikt, og eg vil gje stor takk til prestar, kyrkeverjer, sokneråd og kommune for stor innsats før og under denne veka. Både tilsette, tillitsvalde og frivillige har med stor entusiasme og på ein framifrå måte lagt tilhøva til rette for ein flott visitas, frå toppturen til Boknafjellet fram til gospelkveld i Nedstrand kyrkje. Kyrkjelydane kan vera takksame for dei gode medarbeidarane i staben. Det er ein trygg og open tone i samarbeidet mellom dei tilsette. Dette er medarbeidarar som har engasjement for å skapa ein levande kyrkjelyd og gode fellesskap, som gjerne vil tenkja framover samstundes som dei vil byggja på den gode tradisjonen som finst i bygdene her. Eit kjenneteikn med kyrkjelydane vi har møtt denne veka, er at stab, tillitsvalde og frivillige medarbeidarar står saman og utfyllar kvarandre. Dei stadfestar kvarandre positivt og gjer kvarandre gode. Dette er ikkje sjølvsagt, men noko de skal vera takksame for og byggja vidare på. Kyrkja opplever å ha eit meir enn alminneleg godt samarbeid med kommunen, både i Bokn og Tysvær. Det kjem til uttrykk både strukturelt og gjennom gode personlege relasjonar. Innflytting og ei meir mangfaldig busetting skaper nye utfordringar. Kyrkja ønskjer å halda fast på sin naturlege posisjon i lokalsamfunnet, men ikkje på ein slik måte at det går ut over rettane til livssynsminoritetar. Vår erfaring er at dette blir takla med ei open haldning, som i Bokn, med 32 ulike nasjonaliteter, og i Tysvær, med arbeidet blant flyktningar og innvandrarar busett der. Samarbeidet med skule og barnehage Ei viktig side ved kyrkjelyden sin plass i lokalmiljøet, er samarbeidet med barnehagane og skulane. Det var inspirerande å ha eit eige møte der det blei sett fokus på dette samarbeidet. 8 Den 22. mars kl 20 skal det bli Oh Happy Day og mange andre gospel-slagerar i Nedstrand Kyrkje. Det vert ei blanding av konsert og gospelkveld, allsang og litt gospel historie. Programmet er sett saman av sangar som har prega vårt forhold til gospel. Det er ikkje utan grunn at Aksang, som står bak prosjektet, har fått mange nye og entusiastiske medlemmar under arbeidet med denne konserten. Det svingar. Biskop Erling J. Pettersen under Gudstenesta i Aksdal kyrkje 1. mars. foto: Asbjørn Erdal Arbeidet blant barn og unge består både av punktuelt trusopplæringsarbeid og kontinuerleg arbeid. Denne veka her eg fått møte dette arbeidet på nært hald. Tysdag møtte eg speidarane i skogen på Bokn og fekk på festen same kveld ein flott presentasjon av Kyrkjenær og barne- og ungdomsarbeidet i Tysvær. Her fekk vi mellom anna høyre barnekoret Gledesspreder syngje og fekk glimt frå eit stort spenn av arbeid, frå babysang til KRIK. Det er eit variert og levande gudstenesteliv i dei fire sokna eg har møtt denne veka. Jamt over er det stort oppmøte ved gudstenester knytt til trusopplæringstiltak, men lågare oppmøte ved ordinære gudstenester. Det er også lokale variasjonar når det gjeld gudstenesteoppslutning. Men oppslutninga har halde seg stabil i Førresfjorden og Nedstrand, har ho gått noko tilbake i Tysvær og Bokn. Koret er forsterka med eit flott band med Lars Johannes Liknes, Lars Røthe, Gisle Molland og Egil Lindanger. For å få den gode gospel-sounden har Terje Kleppe blitt henta inn frå Bergen, pianist og leiar av Gospel-kompaniet. Til dagleg er han musiker, musikkprodusent og musikklærar. I tillegg har Aksang med seg solistane Ingrid Skogvold frå Nedstrand, Lars Bårdsen, Kristine Jensen og Dagny Christophersen. Ein stor del av konserten er dedikert til musikk av Andrae Crouch som døydde i vinter. Crouch blir kalla den moderne gospelmusikken sin far. Frå ein forsiktig start med den føste plata i 1968, der han stort sett song vanlege Gospelsongar saman med tre «gospel-kameratar», har musikken hans møtt oss over heile kloden i nesten 50 år. Han har vunne fleire Grammy-prisar for arbeidet sitt. I Norge fekk han stor betydning ved at songane hans blei brukt av hundrevis av ungdomskor, og Crouch fekk eit tett samarbeid med fleire norske kor, mellom anna Oslo Gospel Choir, og han hadde konsertar på Haugalandet med Voice of Joy. Vi skal høyre Crouch-songar som Soon and very soon, To God be the Glory og mange andre. For dei som ikkje kan få med seg konserten i Nedstrandskyrkja, er det «generalprøve» i form av den same konserten i Vår Frelsers Kirke i Haugesund fredag 20. mars kl 20. LIK kyrkja di på facebook! Ei felles utfordring når det gjeld gudsteneste, er å involvere endå fleire frivillige til deltaking i gudstenestar. Her har kyrkjelydane til ei viss grad lykkast, men har samstundes eit stykke veg å gå med tanke på intensjonar i gudstenestereforma om meir involvering av leke i gudstenestelivet. Fleire av kyrkjene i Tysvær og Bokn har eigne sider på Facebook. Les nyhende og sjå bilete frå kyrkja sine aktiviteter. Søk og klikk liker Aksdal kyrkje, Bokn kyrkje og Nestrand kyrkje. Tips Kyrkjetonar om andre kyrkjer med eigne sider. Eg har denne veka møtt kyrkjelydar som lever opp til det å vera ei misjonal kyrkje, både lokalt og globalt. Eg gler meg derfor over møtet med kyrkjelydar som og har lange og rike tradisjonar for eit sterkt engasjement for ytremisjon med eit rikt foreiningsliv og eit stort engasjement for å støtte ulike misjonsprosjekt. Desse prosjekta har ein sentral plass i kyrkjelydane sitt liv og kvart sokn har sine misjonsprosjekt. Crouch var heile tida bevisst på at hans kall var å synge om Jesus og hans frelse, men han blei også brukt av mange av verdas mest kjende artistar til å få den rette «sounden» på plateinnspelingar og konsertar. Han har samarbeidd med artistar som Stevie Wonder, Elton John, Michael Jackson og Madonna! 9

6 KyrkjeNÆR tekst og foto: medarbeidarane i Kyrkjenær Kode B blei arrangert for 5.klassingar frå Tysvær og Bokn 2 kveldar og ein laurdag i januar og februar. 20 born var med på opplegget, og lærte ein del koder som kan vere til hjelp for å kunne lese og forstå Bibelen. Me hadde undervisning, underhaldning, var ute saman med speidarane, åt gode måltid, heldt på med hobbyoppgåver, og øvde til gudsteneste. Søndag 8.februar var det utdeling av Biblar både i Tysvær og Bokn kyrkje. 5.klassingane var kjempeflinke, og song, hadde dramastykke og leste tekstar. Det er ei aktiv tid for KyrkjeNÆR. Mange av arrangementa er lagt til vinterhalvåret. Biletet oppe til venstre er frå Diakonidagen i Førresfjorden sokn og bileta oppe til høgre er frå Nedstrand. Orssolya Nagy fortel om sin utannelse til Diakonesse i Ungarn. 3.-klassingane fekk prøva seg på potetkakebaking før dagen fortsette med dramatisering av Den barmhjertige samaritan på Nedstrandstunet. På Bibelpizzatreff på bedehuset i Skjoldastraumen fekk 5.-klassingane prøva seg på å bygga «Babels tårn» av spaghetti og Marchmallows. Desse små deltakarene på babysong kosar seg i eit trygt nært miljø med song og leik. Det ser og ut til at foreldra har det fint saman rundt ein kaffikopp og ei nistepakke etter songstunda. 10 Dåpsskulen for 1.-klassingane i Skjoldastraumen byrja 11. februar og avsluttar med gudstenesta i Skjoldastaumen kyrkje 22.mars. (Bilete til venstre) Dåpsskulane er i gong over nesten heile Tysvær og på Bokn. Dåpsskulen i Nedstrand startar 6. mai og avsluttar med gudsteneste 7. juni. Biletet er frå dåpsskulen på Førland Bedehus 5.mars. I år er både 1. og 2.-klasse med på dåpsskulen på Førland nær kyrkje I T Y S V Æ R 11

7 I kriser er vann kritisk Kirkens Nødhjelps fasteaksjon av Kirkens Nødhjelp / foto: Fahim Farid Klimaendringene fører til flere og verre katastrofer, og truer menneskers tilgang på rent vann. I høst overlevde Muhammed og familien så vidt den dramatiske flommen i Pakistan. Den 24. mars samler konfirmantene i Tysvær og Bokn inn penger for å sikre vann i slike krisesituasjoner. Det er de fattigste som rammes hardest av klimaendringene, enten det er i tyfon på Filippinene, tørke i Etiopia eller flom i Pakistan. En av dem som nylig har fått merke dette på kroppen, er Muhammed Irsdad. Han er gift og har 3 barn, og bor i landsbyen Basti Riaz Abad i Pakistan. En morgen, tidlig i oktober, kom flommen til landsbyen. Og den kom brått. - Vannet kom i stor fart fra kanalen, og jeg måtte ta med familien og løpe i trygghet. Vi løp til nærmeste landevei, som ligger litt høyere enn resten av landsbyen. Slik berget vi livet, forteller Muhammed. Ble syk av vannet Familien ble boende på denne landeveien uten ly i over en måned, ventende på hjelp. Da flommen kom, hadde de ikke tid til å ta med verken husdyr eller eiendeler. Huset ble fullstendig ødelagt og husdyrene druknet. - Vi har aldri opplevd flom i landsbyen før, det er noe helt nytt, sier Muhammed. Flommen hadde store konsekvenser for Muhammeds familie. Tidligere jobbet Muhammed som sikkerhetsvakt og hele storfamilien var avhengige av inntekten hans. Etter flommen måtte Muhammed være sammen med familien og han mistet derfor jobben. I tillegg har flommen gjort at drikkevannet er forurenset. - Datteren min på to år har blitt syk av å drikke vannet etter flommen. Det er så vidt vi hadde råd til å betale for medisinene hun trenger for å overleve, forteller han alvorlig mens kona holder datteren tett inntil seg. Kirkens Nødhjelps partner Sunghi var en av de første organisasjonene som kom til Basti Riaz Abad. De skal gi Muhammed og landsbyen nye håndpumper, latriner, hygieneutstyr og sikre at landsbyen igjen får trygt vann. Du kan hjelpe I kriser er vann kritisk. Derfor er vann noe av det aller første Kirkens Nødhjelp stiller med i katastrofer. De sørger for rent vann og mulighet til gode sanitærforhold der alt er ødelagt. Samtidig jobber de sammen med folk i utsatte områder for å forebygge den neste naturkatastrofen. Kirkens Nødhjelp jobber i tillegg med å påvirke politikere og andre beslutningstakere til å stanse klimaendringene. 24. mars går Kirkens Nødhjelps fasteaksjon av stabelen i Tysvær og Bokn. På Nedstrand kjem konfirmantane søndag 22. mars. Dette er menighetenes egen aksjon. Våre bidrag gjør det mulig for Kirkens Nødhjelp å være der med rent vann når katastrofen rammer. Ta godt imot konfirmantene den 22. og 24. mars! Du kan være med å gjøre en forskjell når katastrofene rammer! Bildet til venstre: Muhammed Irshad (25) i landsbyen Basti Riaz Abad i Punjab i Pakistan, mistet alt når flommen kom. Dette er den største katastrofen vi har opplevd, sier han. På bildet står han foran det som en gang var inngangsdøra til huset. Her kom flommen fra, sier han og peker. Bildet til høyre: Muhammed Irshad og familien hans fikk livet totalt endret når flommen rammet landsbyen. Huset ble fullstendig ødelagt, og den yngste datteren, Sadia (2), er blitt syk av det forurensede vannet. 12 Kyrkjetonar nr. 4-13

8 Førresfjorden menighet Forankring i menigheten: Vi vil forankre vårt miljø- og rettferdsengasjement i menighetens planer og årsplaner. Vi vil ha en miljø- og rettferdsansvarlig blant menighetens ansatte. Gudstjenesteliv: Vi vil inkludere miljø, forbruk og rettferdsperspektiv i bønner, liturgi, sang- og salmevalg og feire Skaperverkets dag og andre gudstjenester i undring og takknemlighet over skaperverket. Kutter Miljøfyrtårn FØRRESFJORDEN MENIGHET Blir Grønn menighet Diakoni, undervisning og misjon: Vi vil integrere miljø-, forbruks- og rettferdsperspektiver i undervisning, trosopplæring og ungdomsarbeid. Vern om skaperverket og kamp for ORANKRING I MENIGHETEN: Vi vil forankre vårt miljø- og rettferdsengasjement i menighetens planer og rettferdighet er innarbeidet i menighetens rsplaner. Vi vil ha en miljø- og rettferdsansvarlig blant menighetens ansatte. diakoniplan. Vi deltar på fasteaksjonen til Kirkens Menighetene og Fellesrådet i Tysvær har valgt ikke UDSTJENESTELIV: Vi vil inkludere miljø, forbruk og rettferdsperspektiv i bønner, liturgi,åsangog salmevalg og Nødhjelp, og ønsker å involvere menigheten i bli resertifisere som Miljøfyrtårn. I stedet både ire Skaperverkets dag og andre gudstjenester i undring og takknemlighet overhar skaperverket. Kirkens Nødhjelps/Changemakers underskriftsnedstrand sokn og Førresfjorden sokn registrert seg kampanjer og annet påvirkningsarbeid. Menigheten IAKONI, UNDERVISNING OG MISJON: Vi vil integreretysvær miljø-, forbruksog rettferdsperspektiver i undervisning, som Grønne menigheter. soknneråd har saken har 2 misjonsprosjekter. osopplæringunder og ungdomsarbeid. Vern om Til skaperverket kampde for punktene rettferdighet ersom innarbeidet i behandling. høyre og står enighetens diakoniplan. Vi deltar på fasteaksjonenhar til Kirkens Nødhjelp, og ønsker å involvere menigheten i Førresfjorden menighet valgt å jobbe med. rkens Nødhjelps/Changemakers underskriftskampanjer og annet påvirkningsarbeid. Menigheten (illustrasjon: Egil Nyhus) har 2 isjonsprosjekter. NFORMASJON OG SAMARBEID: Vi vil formidle stoff om miljø, klima, forbruk og rettferd i Kyrkjetonar, på ettsidene våre og på Facebook. Vi vil utfordre butikkene i nærmiljø på utvalg og profilering av Fairtradeerkede, økologiske og svanemerkede varer. Informasjon og samarbeid: Vi vil formidle stoff om miljø, klima, forbruk og rettferd i Kyrkjetonar, på nettsidene våre og på Facebook. Vi vil utfordre butikkene i nærmiljø på utvalg og profilering av Fairtrade-merkede, økologiske og svanemerkede varer. NNKJØP, FORBRUK OG AVFALL: Vi vil kjøpe så lite som mulig, vurdere bruktkjøp og bruke minst mulig ngangsprodukter. Vi vil bruke Faritrade-merkede produkter og velge lokalprodusert og økologisk mat der det Innkjøp, forbruk og avfall: r mulig og forsøke å redusere kjøttforbruket. Vi vil unngå bruk av miljøgifter i rengjøringsmidler og Vi vil kjøpe så lite som mulig, vurdere bruktkjøp og prøytemidler. Vi vil foretrekke miljøsertifiserte leverandører av varer og tjenester, samt bruk av miljømerkedebruke minst mulig engangsprodukter. Vi vil bruke rodukter. Vi vil minske papirforbruket og kildesortere avfall. Faritrade-merkede produkter og velge STØTT Kirkens Nødhjelps fasteaksjon NERGI, TRANSPORT OG REISE: Vi vil samarbeide med fellesrådet om energibruk og enøk-tiltak i kirkene, brukelokalprodusert og økologisk mat der det er mulig og forsøke å redusere kjøttforbruket. Vi vil unngå bruk parepærer/led-lys og slokke lys/el-utstyr som ikke er i bruk. Vi vil senke temperaturen i kirkene og på ontorene når de ikke er i bruk. Vi vil oppfordre menigheten til å gå, sykle, reise kollektivt eller samkjøre til og av miljøgifter i rengjøringsmidler og sprøytemidler. Vi vil foretrekke miljøsertifiserte leverandører av a kirken, og legge tili rette ved Aksdal kyrkje. Vi vil redusere bruken av bil og fly ved kriserfor er sykkelparkering vatn kritisk! Vi er der i katastrofen med reint vatn. varer og tjenester, samt bruk av miljømerkede enestereiser. - No treng vi deg. GNE TILTAK: Sykkel/gå-kampanje i barne- og ungdomsarbeidet. Støtte opp om gjenbruksbutikk i Aksdal og vt. i Haugesund. Kunngjøre lokale loppemarkeder/bruktmarkeder. produkter. Vi vil minske papirforbruket og kildesortere avfall. Energi, transport og reise: Vi vil samarbeide med fellesrådet om energibruk og enøk-tiltak i kirkene, bruke sparepærer/led-lys og slokke lys/el-utstyr som ikke er i bruk. Vi vil senke temperaturen i kirkene og på kontorene når de ikke er i bruk. Vi vil oppfordre menigheten til å gå, sykle, reise kollektivt eller samkjøre til og fra kirken, og legge til rette for sykkelparkering ved Aksdal kyrkje. Vi vil redusere bruken av bil og fly ved tjenestereiser. FASTEAKSJONEN MARS Send GAVE på sms til 2468 (200 kr) eller ring (200 kr) eller benytt kontonummer Egne tiltak: Sykkel/gå-kampanje i barne- og ungdomsarbeidet. Støtte opp om gjenbruksbutikk i Aksdal og evt. i Haugesund. Kunngjøre lokale loppemarkeder/ bruktmarkeder. En prat for livet skal koste lite av Leif Jarle Theis, Generalsekretær for Kirkens SOS i Norge Kirkens SOS i Norge bytter telefonnummer. Fra og med 3.mars er det nye nummeret Det er kun en grunn til dette skifte: de som trenger Kirkens SOS skal slippe å telle på kronene. Med det nye nummeret, koster en samtale kun det en samtale til en fasttelefon ville kostet. For mange betyr det at samtalen er gratis, mens andre må betale noe. Det avhenger av den enkeltes telefonabonnement. Det kan koste en del å ringe, - men det skal ikke koste mye i kroner og øre. Hvorfor? Jo, for denne samtalen kan være en prat for livet. Årlig besvarer Kirkens SOS mer enn telefoner og til sammen ca chat og sosmeldinger (anonymisert e-post). Med ca 900 frivillige og over 30 ansatte, gjør Kirkens SOS gjennom sine 12 lokale sentre, denne telefontjenesten tilgjengelig for mennesker som opplever å være i krise. Mange er mennesker som kjenner at livet er i ferd med å gå i svart. I fjor handlet ca 50% av alle chat-samtaler om selvmord og 30% av SOS-meldingene. På telefonen snakket ca 15% av innringerne om tanker de hadde om ikke lenger å ville leve. Det er over 500 mennesker som tar sitt eget liv i Norge hvert år, og rundt 10 ganger så mange som forsøker, og enda mange flere som tenker på å gjøre det. Dette er høye tall og temaet er vanskelig å snakke om. Kirkens SOS vil derfor være et lavterskel samtaletilbud for dem som opplever at livet er utfordrende og særlig dem som går med selvmordtanker. Telefonen skal være en åpen linje der det er lov å snakke om alt, og der de som tar imot samtalene tåler å høre om livet slik det egentlig er for den som ringer inn. Et urolig menneske som i telefonen møter et medmenneske som gir rom for å snakke om innringerens tanker og planer om å gjøre det slutt, er livsnødvendig. Hvert år er denne åpne kanalen med på å redde liv. Kirkens SOS er et nasjonalt nettverk av frivillige som 24/7 tilbyr et lyttende øre og bankende hjerte. Vi vil lytte og være tilstede og gi rom for de unevnelige tanker og planer og samtidige lete frem livsmot og håp. Derfor skal det nye Kirkens SOSnummeret finnes overalt. Det skal være lett å finne og koste lite å ringe. For det kan handle om en prat for livet. TAR DU UTFORDRINGEN, NÅ? Din livserfaring kan være til hjelp for andre. frivillige til vaktrom på Haugalandet! Innføringskurs for telefonvakter starter onsdag 23. september. Kontakt Kirkens SOS i Rogaland snarest på tlf: / eller på epost. Kurssted: Haugesund Misjonskirke - Skåredalen 15

9 Det er fullbrakt! Allerede på korset, var det fullbrakt. Ikke etter tredje dagen når Jesus sto opp, men på korset. Jesus hadde gjort det han kom til jorden for å gjøre, å ta vår synd å skam på seg og gjøre slutt på loviskheten. Slik at vi i dag kan leve et liv i overflod i frihet og nåden i stedet for ved loven. Gjennom Jesus verk på korset ble vi rettferdiggjort en gang for alle. Vi må innse hva som faktisk ble gjort på korset, virkelig innse. Gjennom korset ble vi ikke bare tilgitt våre synder, men vi fikk så mye mye mer ved Jesus kjærlighets erklæring til oss på korset. Førre speideren på troppstur til Utsikten Leirsted, Seljestad av Kristin T Skofteland 22 speidere og ledere dro til fjells (mot værmeldernes råd) i helga 27.feb-1.mars Lørdag gikk turen inn ved Løyningsvatnet, med mye lek i snø. Om kvelden var det leirbål med kreativ og kjekk underholdning. På søndagen var det Scouts Own (mini gudsteneste), rydding og vasking før VM på Lotjørn skistadion. Blant annet ble vi tilgitt, hele, rettferdige, og vi fikk liv, et liv i overflod, fikk del i Jesus herlighet, ble godtatt av Pappa Gud og vi ble velsignet. Alt dette og mye mer fikk vi tilgang til og ble vi på grunn av det Jesus gjorde på korset. Jeg tror at vi alltid vil vokse i kjennskap og åpenbaring om hva som faktisk skjedde på korset og at vi ikke vil få den fulle forståelse før vi ser Jesus ansikt til ansikt. Men på tross av dette tror jeg at vi vil leve et helt annet liv her vi er i dag hadde vi skjønt at det var fullbrakt på korset, virkelig fullbrakt. Var på besøk hos noen venner i UIO- Skien for litt siden, de hadde dagen før min ankomst kommet fra en konferanse i Liverpool med John Crowder, og han snakket om akkurat dette. Korsets kraft og hva vi har fått ved at Jesus døde for hele verden. Disse hadde fått en ny og dypere forståelse av Jesus verk på korset og klarte ikke slutte å snakke om det og jeg så forandring i hvordan de tenker og lever livet sitt. Åpenbaringene som ble gitt mine venner ble gitt av Den Hellige Ånd og Johns Crowders ord fra Bibelen. Øvelsene som stod på programmet var slalåm, hopp, skiskyting, skistavkast og stafett. Upåklagelig innsats i sørpeføre ala Falun. Frivillighetsfest i Tysvær Sokn av Marit Sofie Teistedal Vikre I januar gjekk den årlege frivillighetsfesten i Tysvær Sokn av stabelen. Ca 80 hadde meldt seg på, og folk i alle aldrar strøyma til Tysvær Soknehus for å delta på festen. Karen Hesseberg hadde ein engasjerande tale, med temaet «kommunikasjon.» Me fekk sjå bilete frå Speidarens landsleir og den nye kyrkjeverja i Tysvær, Eva Birkeland, blei intervjua. Johannes Teistedal Vikre leia festen. Me har fleire gode lokale musikar i Tysvær sokn, og på festen spelte Ommund Veim Eikje saxofon, Kristian Valle Høie og Synnøve Sætervik Høie sang, og Bodil Valle Høie spelte piano. Kveldens underhaldning stod Arvid Fagerheim for, og latteren gjekk jamnt når han spelte skjetsen sin, og dro fram folk frå publikum til underhaldning på scenen. Det blei ein god kveld der folk kunne eta god mat, slappe av og vere gjester 16 Troen kommer av det vi hører av Guds Ord derfor må vi høre hva som blir sagt i Bibelen for oss selv, ved å lese/høre og høre prek/andakt ut i fra Bibelen. Troen kommer av hva vi hører og ved troen blir vi rettferdiggjort, troen på Jesus. Langt i fra alle tror at dette er sannheten, fordi om de fleste av oss har hørt om Jesus og hva han kom for å gjøre. Mangler vi tro på grunn av at vi aktivt velger å ikke tro? Eller for at vi ikke har innsett hva Gud sendte Jesus for å gjøre for oss? En må tørre å stå opp for sannheten å tale Hans sak, for på korset gjorde Jesus seg selv til synd slik at vi kunne bli rettferdige med hans rettferdighet. Ved at vi aktivt søker å kjenne Gud og gjøre han kjent kan flere få oppleve friheten som finnes i korset. Skal en vite hva som er sannheten, må en kjenne Sannheten. Jesus er sannheten og Bibelen er Jesus på papir så les Bibelen og la den Hellige Ånd åpenbare korsets kraft og all rikdom som er oss gitt, slik at du kan gi dette videre til dine venner og kjente. Det er så viktig at en ikke begrenser det til tilgivelse for synder og en gratis billett til himmelen. Gud har så mye mer i tankene for hver enkelt av oss. Han gav sin sønn slik at vi kunne ha evig liv, et liv levd i nåden og ikke under loven. Det er ikke mulig å følge alle lover og gjennom dette frelse oss selv. Det er bare Jesus som kan frelse og gjennom tro på Guds Sønn blir du frelst fra deg selv og forbannelsen som ligger over jorden. Jesus lever i deg og du i Jesus. Ved at du innser at Jesus bor i deg og du i han så vil du leve og tenke på en annen måte. Det du setter deg fore å klare vil du klare ved Guds hjelp, for han bor i deg og gir deg kraft og vilje til å gjøre det gode. Så hvordan lever en i nåden og ikke under loven? Det kan jeg ikke svare på 100%, men jeg tror noe av det som er viktig for å leve i nåden som er nye hver dag må en vite hva Jesus gjorde på korset for en selv og en må vite hvem en selv er i Krists Jesus. Ved at en vet hvem en er i Kristus Jesus, kan en gå frimodig fram for Guds trone og med hodet hevet ut i verden. Det er fullbrakt ropte Jesus ut på korset før han gav fra seg ånden sin å døde for meg å deg. Dette er en fantastisk ting å tenke på å grunne på og vokse i åpenbaring om hva det betyr. Og det fine er at han ikke bare døde, men også sto opp igjen og lever i dag. Dette vil si at du selv kan spørre Jesus hva korset betydde for ditt liv, livet ditt på jorden og livet ditt etter din fysiske død. Han ønsker å gi deg en dypere forståelse, og kjennskap til hva hans kjærlighets erklæring betydde for hver enkelt av oss som lever i dag. Graven er tom Tekst og melodi: David André Østby Jesus ble pint helt til døden Valgte å blø for min synd Han som var ren ble til skamme Gud gjort til spott for min skyld Graven er tom, Jesus lever nå I ære og i makt Evig døden er Ham underlagt Solen står opp over hagen Dagen da død ble til liv Jesus er ikke i graven Natten er evig forbi Se han som døde, Han lever Stråler i ære og glans Kraften som overvant døden Lever i dem som er Hans Lisa Lilleskog Jacobsen er ifrå Skjoldastraumen og er tilknytta Ungdom i Oppdrag. I Kyrkjetonar vil Lisa fortelja om kvardagen som medarbeidar i UIO, og motivasjonen for å tena Jesus på denne måten. Les meir om Ungdom i Oppdrag på: og 17

10 Konfirmantar Konfirmantleir på Brandøy Bokn kyrkje Søndag 3. mai kl Sander Alvestad Kristian Lie Alvestad Karen Drilen Jøsang Jørgen Nilssen Annelin Dagsland Jøsang Emilie Alvestad Espeland Johan Rossebø Sara Oksnes Aksdal kyrkje 2. mai kl Camilla Apeland Cecilie Apeland Julie Bendiksen Isak Bådsvik Filip Tveita Bådsvik Thara Erland Danijel Johan Gaard Eirik Waage Haakull Emma Karin Holm Helene Håland Anna Jørgensen Thomas Jørgensen Aleksander Krokedal Sunniva Madsøy Lande Henriette Lie Andrea Strand Olsen Sofie Staurland Simen Sørensen Mia Gabrielle Thorvaldsen Endre Skogøy Tveitaskog Kristian Trepanier Walland 2. mai kl Sondre Brekke Mathilde Dalaker Askel Eikemo Sivert Gelius Eikje Frida Henriksen Runar Hollekim Stine Ask Johannessen Martin Karlsen Marie Dalen Kvinnesland Eline-Sofie Lende-Aarbogh Andreas Rokne Lier Kristin Hjelmervik Lofthus Magnar Bolset Moen Ingrid Emilie Rokstad Andreas Espevoll Skjold Torbjørn Olden Tveit Peder Undheim Helene Vermundsen Andreas Vikse Kyrre Ødegård Even Østebøvik 3. mai kl Mikal Aksdal Charlotte Bøhn-Bore Malena Frugaard Silje Kristine Grunnaleite Furseth Ida J Gundersen Erlend Halleland Arvid Halleland Kevin Håland Henningsen Katrine Håland Espen Jørgensen Jonas Kallevik Tormod Davidsen Klungland Henry Mundal Lien William Martin Lyngholm Kristian Lønning Chris Andre Korsnes Nielsen Kaj Tore Østebøvik Rossebø Camilla Strand Åshild Susort Regine Adelsten Søvik 3. mai kl Emilia Lindanger Bang Beate Kallevik Dybdal Liva Espeland John Manalo Fagerland Jørgen Johnson Fatland Jonas Fosse Dag Egil Førre Tuva Hebnes Kristian Haraldseid Kristensen Astrid Lunged Leirvoll Tjerand Fjellet Lundal Andre Neverdal Sandra Sofie Paulsen Gaute Ronæs Hedda Steiro Vegard Kallevik Stokkeland Ellen Storesund Ida Hansen Tysse Zander Høie Tønnesen Emile Wee Frida Emberland Skjoldastraumen kyrkje Søndag 3. mai kl Thomas Flåtnes André Lindanger Tor-Inge Lindanger Stian Skjold Lunde Magnus Hagelberg Nerheim Morten Sæbø Konfirmantleiren hadde forskjellig innhald til beste for både kropp og sjel. Alle deltok på undervisning om fleire etiske tema som handla om å ta gode val i livet. Det blei tid til underhaldning, sosiale valfrie aktivitetar innan idrett, spel eller hobby. Gudsteneste med bønnevandring på lørdagskvelden var ei oppleving som mange hadde glede av. Leirstaden blei heilt full på søndags føremiddag då foreldra kom for å feire gudsteneste og hente konfirmantane. Nedstrand kyrkje Søndag 10. mai kl Jostein Bakkevig Ronja Tatjana Bratthammer Margrete Jørgensen Baustad Simen Hope Djursvoll Eirik Martinsen Holta Bjørnar Hovda Amalie Kvam Sven Inge Dalva Lie Torstein Lyse Maya Rossebø Gunnar Vetrhus Vilde Øvrebø Tysvær kyrkje Lørdag 9.mai kl Emma Askeland Mathias Døske Bakken Mikal Baug Christian Mikal Carlsen Malin Dahle Solveig Egge Trond Førland tekst: Marit Sofie Teistedal Vikre Foto: Jarle Kvinnesland Høyvik Alise Gamst Martin Heimvik Sander Eide Høyvik Are Kallekodt Emeliy Kallekodt John Andreas Sharp Cathrine Storhaug Emil Sørhaug Eriksen Søndag 10.mai kl Cato Askeland Elise Austvoll Erland Chris Rosland Johnsen Karita Jøsang Kristoffer Klepmo Kvinnesland Kevin Ray Nordgård Vegard Odland Andreas Gismarvik Paulsen Siril Riise Malene Sørenes Johan Tysvær Aleksander Vesterøy Joakim Vesterøy Tone Ørke 18 19

11 Basar Fredagsklubben på Vatland har basar 20. mars kl Alle er velkomne! Palmesøndagskule Pinsekonsert S ID E 1. pinsedag 24. mai kl Nedstrand kyrkje Knut Reiersrud Velkommen til Palmesøndagskule på Vatland bedehus, 29. mars kl Påskeevangeliet, påskeegg og pannekaker. Velkommen til både store og små! Basar Normisjon sin barneforening på Nedstrand har BASAR på Soknatun tirsdag 31. mars kl Barnekoret syng og Kjersti Bjerga har andakt. Alle er velkomne! Temakveld: Fargelegg Livets utfordringer Stemnestaden, torsdag 9. april kl Psykiater Stig Heskestad vil ta oss med inn i kvelds tema ut fra sin allsidige kunnskap og erfaring med mennesker i helsevesen, menighet og nærmiljø. Teikningar: Kari Sortland FASTEAKSJONEN MARS I kriser er vatn kritisk! Vi er der i katastrofen med reint vatn. No treng vi deg. Pianomusikk ved Alie Hamberg Kaffe/te, gjærbakst og kollekt Velkommen! Storsamling på Stemnestaden 2. Pinsedag 25. mai kl Song og musikk Undervisning Bønevandring Det vert eige undervisningsopplegg for borna. Kvelden vert avslutta med felles kveldsmat Velkommen! 20 Dei glade kvinnene ved Jesus si tomme grav! arr: Nedstrand sokneråd/ressursgruppa foto: knutreiersrud.no Send GAVE på sms til 2468 (200 kr) eller ring (200 kr) eller benytt kontonummer Finn 5 feil Dei to bileta er nesten like. Finn du dei fem feila på biletet til høgre? Hvordan har du det... EGENTLIG? Abonnér på barnebladet nr.9 nr.7 David og Goliat nr.3 nr.12 nr.11 2 Det nye Jerusalem Tårnagente side 7 10 ne: De første disiplene Tårnagentene: side 7 10 Krisetelefon SOS-Melding: SOS-Chat: ET MENNESKE Å SNAKKE MED NÅR LIVET ER SOM VERST Kyrkjetonar nr. 4 - nr.13 nr.10 Gulliver: side Gulliver: side 2 Himmelrik og de sm et å Gulliver: side 2 David og Batseba : side Gulliver ne: ente Tårnag side 16 blader + DVD eller bok (privatabonnement = berre 365,heim i posten) Gruppeabonnement berre 199,per barn 2 Gulliver: side 2 Tårnagentene: side 7 10 Gulliver: side 2 pt r døt er seg ved s bliis ustevis jøen Jesu gjes o fr Tiberiass Tårnagentene: side 7 10 Supersetning Tårnagentene: side 7 10 Gulliver: side 2 Salme 37,5 Legg din vei i Herrens hånd! Stol på ham, så griper han inn. Bibelteikneseriar og gøyale aktivitetar! setnin Super Salme 37,5 Legg din vei g i Herrens hånd! inn. så griper han ngpå ham, Stol ditt rsetni og SupeLukas 10,27 din Gud avallhele din kraftselv. en Herr sjel og av som deg elske din neste Du skal og av hele og din e and, hjert din forst av all 31. august Supersetning Tårnagentene: side 7 10 Johannes 3,16 s 2. mar 11. mai Supersetning For så høyt har Gud elsket verden at han Sønn, den enbårne, gav sin for at ham, ikke skal gå fortapt, hver den som tror på men ha evig liv. Johannes 14,6 Jesus sier: «Jeg er veien, sannheten og livet. Supersetning Ingen kommer til Far uten ved meg.» g Animasjon: r Alve, CirkA -DVD En Christoffe mfortellinger 20 tegnefil liv. fra Jesu Fortelle r: rg Harald Stoltenbe Tegnere Produsent Merete Marku tning 2. november e god De n e r e n et s 10,14 gj ber g: Den god e g je t e r e n ykking: Dicentia Tegnese riemanu s/produ Runar Bang sent: eforbund Søndagsskol og Norsk 0606 OSLO Etterstad, PB Perfekt som faddergåve! Ting på eller på telefon novem Film innlesin Føyen Arnevåg DVD-tr :, Tønnesen Asbjørn Chris Murphy, Vera Tataro, Jansen, es, Rikke Fjeld Gaustadn Raymond Erik Ødegaard Superse La de små ikke! For barna komm e til meg, Guds rike og tilhører slike som hindre dem dem. 19. oktober gode De n e r e n jet 14. september Lukas 10,27 Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din kraft og av all din forstand, og din neste som deg selv. av DVD: Bestilling ole.no ondagssk En -DVD fra ent på Bli abonn lad s barneb hjem i posten. sskolen rett o Søndag DVD + bok sskole.n + sondag 14 blader på Bestill En -DVD fra NSSF S

12 Påskefrokost på Soknehuset av Edvin Gjerde Den er blitt årviss må vi vel kunne seie. Første påskedag møtest mange med heile familien til frokost på Tysvær Soknehus. Stell av gravplasser i Tysvær Gjennom livet Soknehuset åpnar kl Då er borda dekka og pynta. Påskeegg og påskepynt og forventning i lufta. Slik blir det dette året og. 5. april er dagen. Kan hende vert det ein flott vårdag? Her kjem store og små. Song og påskequiz. Det blir ein fin start, før me saman går opp i kjerka. Bed gjerne naboen med. Alle er ikkje på fjellet! Ver gode og møt fram! Kjekt når det er trangt om plassen. Tysvær, Aksdal, Bokn, Førre, Nedstrand og Skjoldastraumen NMS foreiningar: Felles Misjonsstevne Tysvær Soknehus, onsdag 20. mai kl 19. Tale av Klaus Muff. Misjonsglimt. Sang av Jorunn Sande Baustad. Misjonsgåve. God matøkt. Velkommen frå bygd og by. Preiketekstane - våren torsdag 2. april Skjærtorsdag Luk 22,14 23 fredag 3. april Langfredag Matt 26,30 27,50 søndag 5. april Påskedag Matt 28,1 10 søndag 12. april 2. søndag i påsketiden Joh 21,15 19 søndag 19. april 3. søndag i påsketiden Joh 10,1 10 søndag 26. april 4. søndag i påsketiden Joh 13,30 35 søndag 3. mai 5. søndag i påsketiden Luk 13,18 21 søndag 10. mai 6. søndag i påsketiden Matt 7,7 12 torsdag 14. mai Kristi himmelfartsdag Luk 24,46 53 søndag 17. mai Søndag før pinse Joh 3,16 21 søndag 24. mai Pinsedag Joh 14,15 21 søndag 31. mai Treenighetssøndag Luk 10,21 24 søndag 7. juni 2. søndag i treenighetstiden Joh 3,26 30 søndag 14. juni 3. søndag i treenighetstiden Joh 1,35 51 Tlf: / Neste nummer kjem i postkassen ca. 12. juni Frist for stoff til nr 2/: 21. mai Send reportasjar, informasjon, møtetidspunkt o.l. til redaktør Ståle Hustoft, Nedstrandsvegen 1488, 5560 Nedstrand. e-post: Mob: Søndagsope på Soknatun Møtedatoar våren : 22. mars 19. april 3. mai 31. mai Møtetidspunkt vert gjort kjend seinare. Følg med på plakatar og søndag 21. juni 4. søndag i treenighetstiden Matt 16,24 27 Døypte Førre kirke Kristoffer Lilleskare Vaglid Alina Heskja (Rikshospitalet) Tinus Ohm Leirvåg Johannes Knutsen Vestbø Romeo Leander Torgersen Gaute Hauge Vår Frelsers kirke Matias Låte Svendsbøe Brage Anvedsen Aksdal kyrkje Lukas Kristian Ademka Hermann Fossum Sondre Erland Aartun Aleksander Haukås Jordbrekk Sara Michelle Kambe Kaeowiang Othelia Sandbekken Kaggerud Lena Pedersen Hauge Helene Solheim Theo Hovden Tveit Lars Rolfsnes Pettersen Mia Spångberg Ferdinand Forgaard Knoff Tysvær kyrkje Ludvig Apeland Hausken Heine Amdal Müller Lotte Nielsen Hervik Marius Berg Balazs Lukas Trosterud Storhaug Skjoldastraumen kyrkje Tobias Bjørge Halleland Benjamin Kaan Grinde Görgülü Nedstrand kyrkje Helmine Medhus Jensen Godtfred Bakkevik Marit Kathrine Eide Vigde Førre kirke Gunvor Benedikte Førre og Tor-William Baarøy Aksdal kyrkje Birgit Henriksen og Sigbjørn Andreas Berentsen Skjoldastraumen kyrkje Jeanette Pedersen og Tore Pedersen Tysvær kyrkje Ranveig Neset og Theodor Enerstvedt Jordfesta Bokn kyrkje Bjarne J Våge Bjørn Eirik Gundersen Førre kirke Anne Meldahl Arthur Johannes Rushfeldt Linda Sandland (Misjonskirken Skåredalen) Johanne Marie Apeland Aslaug Elisabeth Lundal Ann Helen Ramstad Austrheim Odd Veim Aksdal kyrkje Robin Kolnes Schouwstra Tysvær kyrkje Benedikte Skogøy Innvær Audny Frøyland Tordis Sylvia Søndenå Johanna Høyvik Nedstrand kyrkje 12.9 Lars Georg Bakkevig Sigvald Hildor Djursvoll Lars Agnar Dalva Jone Oliversen Doris Stødle Sigbjørg Rørtveit Skjoldastraumen kyrkje Jon Haraldseid Sanna Elisabeth Ørnberg Osmund Voll Anne Karin Myklebust Torleif Grønnestad 22 23

13 Velkommen til kyrkje Førre kirke 17. mai kl juni kl Aksdal kyrkje 02. april kl Gudstjeneste v/arne Aurdal 03. april kl april kl april kl G 19 v/gaute A. 12. april kl april kl Ung Messe v/ Bård Egil Dyrhol 19. april kl april kl Gudstjeneste v/ Ole Dagfinn Østhus 02. mai kl Konfirmasjonsgudstjeneste v/ Bård Egil Dyrhol 03. mai kl Konfirmasjonsgudstjeneste v/ Bård Egil Dyrhol 10. mai kl mai kl mai kl juni kl juni kl Gudstjeneste v/ Gjermund Lygre 21. juni kl G 19 v/ Vikar Tysvær kyrkje 02. april kl Gudsteneste v/ Arne Aurdal 05. april kl Gudsteneste v/ Arne Aurdal - Påskefrokost kl april kl Gudsteneste v/ Arne Aurdal 09. mai kl Konfirmasjonsgudsteneste v/ ArneAurdal 10. mai kl Konfirmasjonsgudsteneste v/ ArneAurdal 17. mai kl Gudsteneste v/ Arne Aurdal 24. mai kl Gudsteneste v/ Arne Aurdal og Gjermund Lygre 31. mai kl Gudsteneste felles med Bokn - Loten 14. juni kl Gudsteneste v/ Arne Aurdal 21. juni kl Gudsteneste v/ Arne Aurdal Borgøy Bokn kyrkje 03. april kl Gudsteneste v / Bård Egil Dyrhol 05. april kl Gudsteneste v / Arne Aurdal 26. april kl Overhøringsgudsteneste v/ Arne Aurdal 03. mai kl Konfirmasjonsgudsteneste v/ Arne Aurdal 17. mai kl Gudsteneste v/ Arne Aurdal 24. mai kl Gudsteneste v/ Arne Aurdal og Gjermund Lygre- Felles med Tysvær 31. mai kl Gudsteneste v/ Arne Aurdal - Loten 21. juni kl Gudsteneste v/ Arne Aurdal Nedstrand kyrkje 02. april kl april kl april kl april kl Ung Messe v/ Einar Andreassen 10. mai kl Konfirmasjonsgudsteneste v/ Einar Andreassen 17. mai kl mai kl juni kl Dåpsskule, Juniorkonf 14. juni kl Friluftsgudstjeneste på Leirung v/ Einar Andreassen Skjoldastraumen kyrkje 03. april kl april kl april kl Ung Messe v/ Einar Andreassen 03. mai kl Konfirmasjonsgudsteneste v/ Einar Andreassen 17. mai kl mai kl juni kl Kyrkjetonar nr. 2 -

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd VISJON I arbeidet for og med dei medarbeidarane i Fjell sokn har vi utarbeida ein visjon: I Fjell sokn vil vi

Detaljer

Vår grønne. menighet

Vår grønne. menighet Vår grønne menighet Vår grønne menighet ønsker å bidra til glede, takknemlighet og undring i menighetene over å være del av skaperverket, og forløse engasjement og kreativitet til å ta vare på den verden

Detaljer

Grønn handlingsplan for Voksen menighet

Grønn handlingsplan for Voksen menighet Grønn handlingsplan for Voksen menighet Grunnlag for planen: Vi har sammenstilt MRs gamle plan med den nye punktlisten «Vår grønne menighet», og bruker dette som grunnlag for en ny plan. Vi må ha 25 punkt

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

Aktivitetsplan for hjelpeledere Aksdal kyrkje 2014/2015

Aktivitetsplan for hjelpeledere Aksdal kyrkje 2014/2015 Aktivitetsplan for hjelpeledere 2014/2015 Velkommen som hjelpeleder i barnekoret Gla sang og Kyrkjenær! Emma Karin Holm Camilla Apeland Helene Håland Mia Gabrielle Thorvaldsen Dirigent/kontaktperson: i

Detaljer

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat oss vera

Detaljer

Vår grøne. kyrkjelyd

Vår grøne. kyrkjelyd Vår grøne kyrkjelyd Vår grøne kyrkjelyd ønskjer å medverke til glede, takksemd og undring i kyrkjelydane over å vere ein del av skaparverket, og å forløyse engasjement og kreativitet til å ta vare på den

Detaljer

Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10

Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10 Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10 Velkomsthelsing. Leiar: Forsamlinga skal i dag ta imot dette barnet (bruk gjerne namnet). Vi gjer dette med glede og i bevissthet om det ansvaret dette legg på

Detaljer

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt Ser du det? Hvordan jobbe med trosopplæring og bibelfortellinger med hovedvekt på det visuelle. Vi lever i en mer og mer visuell tid, og dette bør få konsekvenser for hvordan kirken kommuniserer med og

Detaljer

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid Matteus: Tid: Tidleg på 60-talet e.kr. Forfattar: Apostelen Matteus. Adressat: Jødar. Markus: Tid: En gang på 60- talet e.kr. Forfattar: Johannes Markus Adressat: Romarar

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

kjærleiken ein har til kyrkja. Denne arven er det som må førast vidare til neste generasjon.

kjærleiken ein har til kyrkja. Denne arven er det som må førast vidare til neste generasjon. Visitasforedrag i Vik 6. mars 2016 Kjære kyrkjelyd! Takk for flotte dagar her i Vik! Det er ei fantastisk vakker bygd. Og det handlar ikkje berre om naturen. Her har forfedrene dykkar bygd dei vakraste

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

VELSIGNING AV HUS OG HEIM

VELSIGNING AV HUS OG HEIM KR 15.4/12 VELSIGNING AV HUS OG HEIM 1 Denne liturgien kan brukast når folk bed presten eller ein annan kyrkjeleg medarbeidar om å koma og velsigna den nye heimen deira. 2 Dersom presten blir beden om

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer:

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer: Velkomen til Dette heftet tilhøyrer: 1. samling: Kva er Bibelen? Skapinga. Babels tårn Forskaroppgåve 1 På denne samlinga har vi snakka om Bibelen. Det er ei gammal bok som har betydd mykje for mange.

Detaljer

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat oss vera stille

Detaljer

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING NYNORSK INNHALD GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING... 2 GRAVFERDSORDNING:... 2 1. MENS VI SAMLAST... 2 2. FELLES SALME... 2 3. INNLEIING VED LEIAR... 2 4. BØN... 2 5. MINNEORD...

Detaljer

Velkomen til soknerådskurs

Velkomen til soknerådskurs Velkomen til soknerådskurs 1 Rop det ut med hjertets jubel, gledesbudet fra ham selv: Livet kan bli nytt fra nå av, slettet ut er synd og gjeld! Ordet vitner høyt og hellig om hans kjærlighet og makt.

Detaljer

Månadsplan for Hare November

Månadsplan for Hare November Månadsplan for Hare November tlf: 51 78 60 20 VEKE MÅNDAG TYSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 45 Barn, kropp og berøring 2. 3. 4. 5. 6. «barn, kropp og berøring» 46 Barn, kropp og berøring 9. 10. 11. 12. Åsmund

Detaljer

JAMNE BØLGJER. også dei grøne greinene i jamn rørsle att og fram er som kjærasten min

JAMNE BØLGJER. også dei grøne greinene i jamn rørsle att og fram er som kjærasten min DET MØRKNAR SVEVNENS KJÆRLEIK JAMNE BØLGJER EIT FJELL I DAGEN eg står og ser på dei to hjortane og dei to hjortane står og ser på meg lenge står vi slik eg står urørleg hjortane står urørlege ikkje noko

Detaljer

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7 Den gode gjetaren Lukas 15:1-7 Bakgrunn I denne forteljinga formidlar du noko om kva ei likning er. Difor er delen om gullboksen relativt lang. Det å snakke om dei ulike filtstykka som ligg i boksen, er

Detaljer

Månadsbrev for Rosa september 2014

Månadsbrev for Rosa september 2014 Månadsbrev for Rosa september 2014 Oppsummering/ evaluering av september Språkutvikling Omsorg Ser at borna no stort sett er trygge både på rutinane, dei andre barna og dei vaksne på avdelinga. Dette fører

Detaljer

S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse

S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse Maria hadde gledet seg til å være med til kirken! Det var familiemesse, og i kirken var det helt fullt av mennesker. Presten hadde lest om de som var grekere, og

Detaljer

Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet Lukas 18:1-7

Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet Lukas 18:1-7 Bønn «Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet: «I ein by var det ein dommar som ikkje hadde ærefrykt for Gud og ikkje tok omsyn til noko menneske.i same byen var det

Detaljer

5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat

5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat 5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat Mat: Ingunn AU Arbeidsutvalet for soknerådet. Møter kvar månad ca 1 veke før soknerådsmøtet. Tar unna saker av meir forretningsmessig karakter. SR Soknerådet FR Klepp

Detaljer

Kjære KUL-konfirmant (og føresette)!

Kjære KUL-konfirmant (og føresette)! Kjære -konfirmant (og føresette)! Ja, for nettopp du har blitt trekt ut til å bruke konfirmant-tida di på dette halvåret! Vi byrjar no på fredag, 23. november, og vil halde på til slutten av mars. Kva

Detaljer

Strategidokument Varhaug Misjonshus

Strategidokument Varhaug Misjonshus Strategidokument Varhaug Misjonshus 2016-2018 Strategidokument Varhaug Misjonshus 2016-2018 v0.2.docx2 under arbeid Side 1 Strategidokument Varhaug Misjonshus 2015-2018 Innhald 1. Om Varhaug Misjonshus...

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

Minnebok. Minnebok NYNORSK

Minnebok. Minnebok NYNORSK Minnebok NYNORSK 1 Minnebok Dette vesle heftet er til dykk som har mista nokon de er glad i. Det handlar om livet og døden, og ein del om korleis vi kjenner det inni oss når nokon dør. Når vi er triste,

Detaljer

Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje

Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje Visjon: Å gjere Jesus synleg I perioden 2015-2017 skal visjonen synleggjerast gjennom fire utvalde satsingar. Gudstenester, offerdagar, misjonsmesse og andre

Detaljer

Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg

Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg Rundt 1000 var samla på Gulatinget for å feire Grunnlova. Foto: Anne Hovland Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg Anne Hopland http://www.firda.no/nyhende/article7453154.ece Publisert 01.07.2014

Detaljer

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA TIL LEKSJONEN Fokus: Kjøpmannen og den verdifulle perla. Tekst: Matt 13.45 Likning Kjernepresentasjon MATERIELL: Plassering: Hylle for likningar Deler: Gulleske med kvitt

Detaljer

BYGGEKLOSSEN OPEN BARNEHAGE, hausten 2015

BYGGEKLOSSEN OPEN BARNEHAGE, hausten 2015 BYGGEKLOSSEN OPEN BARNEHAGE, hausten 2015 Vi kan tilby: * Frå 13 oktober: Ope kvar tysdag, onsdag og torsdag, frå Kl 10 14. * Fri leik * Formingsaktivitetar * Lunsj med kaffi, te, mjølk og frukt. * Spleiselunsj

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd

ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd ÅRSMELDING 2013 SYKKYLVEN SOKNERÅD Sykkylven sokneråd bestod av følgende: Sokneprest: Helge Standal Leder: Svein Erik Kampenes Nestleder: Tove Aarsnes Skauvik Sekretær:

Detaljer

Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 01.10.14

Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 01.10.14 Side 1 av 5 Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 01.10.14 Frå saksnummer: 60/ 14 Møtestad: Kyrkjestova på Bore Til saksnummer: 67/ 14 Av soknerådet sine medlemmar/ varamedlemmar møtte Medlemmer

Detaljer

post@efremforlag.no / www.efremforlag.no

post@efremforlag.no / www.efremforlag.no tidebøn Efrem Forlag 2009 Rune Richardsen Boka er laga i samarbeid med Svein Arne Myhren (omsetjing) etter mønster av Peter Halldorfs og Per Åkerlunds Tidegärd, Artos 2007. Med løyve. Bibeltekstane er

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Påskejubel / Fastetid Tida frem til påske går fort. Tirsdag 8 mars er feitetirsdag, onsdag 9 mars er askeonsdag, første dag i fastetiden og da har vi

Detaljer

Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN

Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN Lyngmo - Glytten 23. årgang Januar 2014 Helsing frå Lyngmo Når du mottek Lyngmoglytten denne gangen er det travelt arbeid i gang på kjøkkenet

Detaljer

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø?

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Introduksjonsaktivitet (20 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Synd og Godhet Husker dere sist gang? Vi stilte spørsmålet om hvorfor det

Detaljer

FORBØN. Forbøn ORDNING FOR. for borgarleg inngått ekteskap. 1 Preludium/Inngang. 2 Inngangsord. Anten A

FORBØN. Forbøn ORDNING FOR. for borgarleg inngått ekteskap. 1 Preludium/Inngang. 2 Inngangsord. Anten A FORBØN ORDNING FOR Forbøn for borgarleg inngått ekteskap Under handlinga kan det gjevast rom for medverknad av ulike slag. Det kan vera medverknad frå festfølgjet ved einskilde av dei liturgiske ledda,

Detaljer

Håp gjennom en god frokost

Håp gjennom en god frokost 2. søndag i påsketiden (27 april) Hovedtekst: Joh 21,1-14 GT tekst: Jes 43,10-13 Epistel tekst: 1 Kor 15,12-21 Barnas tekst: Joh 21,1-14 Håp gjennom en god frokost 60 S ø n d a g e n s t e k s t T E K

Detaljer

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat oss vera

Detaljer

Møteprotokoll for møte i

Møteprotokoll for møte i Møteprotokoll for møte i Masfjorden Kyrkjelege Fellesråd 27.01. 2015 kl. 1815 i kantina på kommunehuset. Desse møtte: Ragnhild Skuggedal Britt E. Nordland Åse Dyrkolbotn Øyvind Kristoffersen Egil Kvingedal

Detaljer

Page 1 of 7 Forside Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking der du som elev skal få seie di meining om forhold som er viktige for å lære og trivast på skolen. Det er frivillig å svare på undersøkinga,

Detaljer

Deep Ocean Arena Haugesund 06.1.2013. GUTTER 10 60 METER Bendik Bjørndal Åkra 10,77. HØYDE Andreas Ekrene Sveio 1,10

Deep Ocean Arena Haugesund 06.1.2013. GUTTER 10 60 METER Bendik Bjørndal Åkra 10,77. HØYDE Andreas Ekrene Sveio 1,10 GUTTER 10 Bendik Bjørndal Åkra 10,77 Andreas Ekrene Sveio 1,10 KULE 2 KG Andreas Ekrene Sveio 5,96 GUTTER 11 Erik Nygaard Madsen Haugesund 9,69 Erling Kjellesvik Husveg Haugesund 9,74 Markus Alvseike Åkra

Detaljer

el møtt til L = Liturg ML = Medliturg K = Kyrkjelyd Salmenumra heng på veggen Tingnes kirke Strand kirke Skrautvål kyrkje Aurdal kirke Ulnes kyrkje

el møtt til L = Liturg ML = Medliturg K = Kyrkjelyd Salmenumra heng på veggen Tingnes kirke Strand kirke Skrautvål kyrkje Aurdal kirke Ulnes kyrkje Tingnes kirke el møtt til Strand kirke Skrautvål kyrkje Aurdal kirke I Gudstenesta kjem vi saman for å søkja Gud. Gud tener oss, og vi blir rusta til teneste for kvarandre. Gud vil ha fellesskap med oss.

Detaljer

Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.00 Møtedato: 27.08.14

Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.00 Møtedato: 27.08.14 Side 1 av 5 Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.00 Møtedato: 27.08.14 Frå saksnummer: 50/ 14 Møtestad: Høgaleitet 36, heime hos Nicolai Til saksnummer: 59/ 14 Av soknerådet sine medlemmar/ varamedlemmar

Detaljer

Nær gud - nær mennesker

Nær gud - nær mennesker Fastelavnssøndag (2..mars) Hovedtekst: Joh 17,20-26 GT tekst: Høys 8,6-7 Epistel tekst: 1 Kor 13,1-7 Barnas tekst: Joh 12,1-8 Nær gud - nær mennesker 32 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N E: J

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Ordinasjon og innsetjing av forstandar og/eller eldste i same gudsteneste

Ordinasjon og innsetjing av forstandar og/eller eldste i same gudsteneste ORDNING FOR Ordinasjon og innsetjing av forstandar og/eller eldste i same gudsteneste Den Evangelisk Lutherske Frikyrkja Orientering 1. Til tenesta med Ord og sakrament (hyrdingtenesta) kallar og ordinerer

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet.

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet. Diakoniplan for Sandefjord menighet Diakoni beskrives i Plan for i for Den Norske kirke som kirkens omsorgstjeneste, evangeliet i handling. Planen har fire hovedområder: Nestekjærlighet, Inkluderende fellesskap,

Detaljer

Velkommen til kirke i Nord-Aurdal

Velkommen til kirke i Nord-Aurdal Velkommen til kirke i Nord-Aurdal 5. februar, 5. søndag i åpenbaringstiden Mark 2,1-12 Aurdal kirke kl.11.00: Gudstjeneste. Kristine Inderhaug Fossheim. Nattverd. Takkoffer til Strand kirke kl.11.00: Familiegudstjeneste.

Detaljer

I dag er starten på resten av K15. www.t-dagen.no. Ei helsing til deg på konfirmasjonsdagen. - dagen. trus pplæringsdagen i Fjell

I dag er starten på resten av K15. www.t-dagen.no. Ei helsing til deg på konfirmasjonsdagen. - dagen. trus pplæringsdagen i Fjell K15 I dag er starten på resten av livet www.t-dagen.no Ei helsing til deg på konfirmasjonsdagen trus pplæringsdagen i Fjell Eg trur på Gud Fader... Velkomen heim! Innimellom kan foreldre vere ei utfordring!

Detaljer

Visitasforedrag ved bispevisitas i Samnanger november og 3. desember 2017

Visitasforedrag ved bispevisitas i Samnanger november og 3. desember 2017 1 Visitasforedrag ved bispevisitas i Samnanger 28. 30. november og 3. desember 2017 Kjære kyrkjelyd! Dette har vore fine dagar med mange spennande møtepunkt. Eg fekk blant anna vera sjefshyrde saman med

Detaljer

Velkommen! Nå er det din tur til å bli konfirmant i Førresfjorden menighet

Velkommen! Nå er det din tur til å bli konfirmant i Førresfjorden menighet Velkommen! Nå er det din tur til å bli konfirmant i Førresfjorden menighet En viktig tid et viktig valg! Du er bare et år unna en høytidelig dag i livet ditt. Velkommen som konfirmant i Førresfjorden menighet!

Detaljer

SPRÅK - MYKJE MEIR ENN BARE PRAT!

SPRÅK - MYKJE MEIR ENN BARE PRAT! SPRÅK - MYKJE MEIR ENN BARE PRAT! Gode sitat og tankar Det synest vera eit kjennemerke på godt stell at spedbarnet ikkje berre vert bada i vatn, men også i språklyd og kroppskontakt! Ved å læra at meiningar

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

MEH2011booklet.indd 1 23.09.11 11.58

MEH2011booklet.indd 1 23.09.11 11.58 Martin Enger Holm 3:36 Vokal: Martin og Henrik Enger Holm Trompet: Tine Thing Helseth Høyr kor englar syng frå sky Krist er fødd i Davids by kjem med frelse til oss ned gir oss med Gud Fader fred Glade

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

ÅRSMELDING FOR VANGSNES SOKNERÅD

ÅRSMELDING FOR VANGSNES SOKNERÅD ÅRSMELDING FOR VANGSNES SOKNERÅD 2014 Årsmelding for Vangsnes Sokneråd 2014. Medlemar: Oddveig Kristine Fimreite ( leiar) Gro Heimdal ( nestleiar og trusopplæring) Leif Audun Sætre ( medlem i fellesrådet)

Detaljer

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn!

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn! Konfirmasjonsgudstjenester September 2009 Gudstjenesten er et tverrfaglig samarbeid i staben og med ungdomsledere der konfirmantene er hovedpersoner og medvirker også med sang. Ungdomsledere (20-25stk)

Detaljer

Kandidater til MUF-styret. Inger Elise Kjøndal Margot Fosen Astrid Rydland Bjørke Eivind Bø Sven Arne Lundeby Eirik Nyfeldt-Bø Hanne Asp

Kandidater til MUF-styret. Inger Elise Kjøndal Margot Fosen Astrid Rydland Bjørke Eivind Bø Sven Arne Lundeby Eirik Nyfeldt-Bø Hanne Asp Kandidater til MUF-styret Inger Elise Kjøndal Margot Fosen Astrid Rydland Bjørke Eivind Bø Sven Arne Lundeby Eirik Nyfeldt-Bø Hanne Asp 1.Mars 2010 Astrid Rydland Bjørke Navn: Astrid Rydland Bjørke Alder:

Detaljer

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO TROSOPPLÆRINGEN I NITTEDAL OG HAKADAL MENIGHETER ALLTID ELSKET ALLTID SETT WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO ALLTID ELSKET ALLTID SETT -Det er vår nye visjon for trosopplæringen i Nittedal og Hakadal. Vi vil at barn

Detaljer

STRUKTUR FOR FAMILIEGUDSTENESTE TIL INFORMASJON I KYRKJELYDANE IMSLAND, VIKEDAL OG SANDEID

STRUKTUR FOR FAMILIEGUDSTENESTE TIL INFORMASJON I KYRKJELYDANE IMSLAND, VIKEDAL OG SANDEID STRUKTUR FOR FAMILIEGUDSTENESTE TIL INFORMASJON I KYRKJELYDANE IMSLAND, VIKEDAL OG SANDEID I. samling 1 Førebuing Kyrkjerommet kan vera ope ei stund før gudstenesta, med høve til å tenna lys og sitja stille,

Detaljer

Joakim Hunnes. Bøen. noveller

Joakim Hunnes. Bøen. noveller Joakim Hunnes Bøen noveller Preludium Alt er slik det plar vere, kvifor skulle noko vere annleis. Eg sit ved kjøkenvindauget og ser ut. Det snør, det har snødd i dagevis, eg har allereie vore ute og moka.

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD

MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD DEN NORSKE KYRKJA Bremnes sokneråd MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD Møtestad: Rådhuset Tid: Tysdag 26.11.2013 kl. 19.30-22.00 Desse møtte: Berit Hallaråker, Asbjørn Gundersen, Bjarte Aartun, Karl Mæland, Elin

Detaljer

TUSENTIPS? møteplassen RING OSS 91 700 100 M I N N E B O K E N. Gir midler til friluftstiltak

TUSENTIPS? møteplassen RING OSS 91 700 100 M I N N E B O K E N. Gir midler til friluftstiltak N A V N E D A G Joar, Jarle og Jarl Jarle Gundersen er med i «navnedagklubben» denne tirsdagen. 24.1.2012 P Å D E N N E D A G årets 24. dag 24. januar 1965 døde Winston Churchill, statsminister i Storbritannia

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

La Kristi ord få rikelig rom hos dere!

La Kristi ord få rikelig rom hos dere! La Kristi ord få rikelig rom hos dere! Ditt ord er en lykt for min fot og et lys for min sti. Salme 119,105 For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på

Detaljer

Liturg: I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande (krossteikning).

Liturg: I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande (krossteikning). Liturg: I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande (krossteikning). A: Så seier Herren: Det folk som ferdast i mørkret, skal sjå eit stort ljos. Over dei som bur i skuggelandet skal ljoset stråla

Detaljer

SUNDAG Morgonbøn (Laudes)

SUNDAG Morgonbøn (Laudes) SUNDAG Morgonbøn (Laudes) Inngang L Herre, lat opp mine lepper! A Så min munn kan lovprisa deg. A no og alltid og i alle Song Sal 93 I Herren råder, * han har kledd seg i høgd. II Herren har kledd seg

Detaljer

Strategidokument 2016-2018

Strategidokument 2016-2018 Strategidokument 2016-2018 Årsmøtet Varhaug Misjonshus 2015 12. Mars 2015 www.varhaug-misjonshus.no 1. Om Varhaug Misjonshus Varhaug Misjonshus er eit flott anlegg midt i Varhaug sentrum. Misjonshuset

Detaljer

PIONÉRMAIL. mai :: 2014

PIONÉRMAIL. mai :: 2014 PIONÉRMAIL mai :: 2014 Inkludere, utruste og utsende JAN TORLAND I HAUGESUND: - TYGG PÅ ORDENE Hvordan studere Guds ord og hvordan fungere i det profetiske? Dette var temaet første helgen i april da Jan

Detaljer

Gud, vi er komne inn i ditt heilage hus for å ta imot det du vil gje oss. Lat no opp hjarta våre, så vi kan fornyast i trua på deg. Amen.

Gud, vi er komne inn i ditt heilage hus for å ta imot det du vil gje oss. Lat no opp hjarta våre, så vi kan fornyast i trua på deg. Amen. ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 4. Forenkla gudsteneste utan nattverd I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat

Detaljer

Her er Monica, Stian, Kenneth, Tor Andrè og Matias dei vaskar poteter.

Her er Monica, Stian, Kenneth, Tor Andrè og Matias dei vaskar poteter. RAPPORT FRÅ STRANDEBARM SKULE TYSDAG 18/10-05 Gruppa vart delt i 3. Det me skulle gjera i dag var: gjera klar grønsaker til marknad, stell i fjøset og steike pannekaker på stormkjøkken. Poteter og gulrøter

Detaljer

Jesus taler om sin død

Jesus taler om sin død Den rare loven i Guds Rike Teksten: Johannes 12.20 36 Jesus taler om sin død 20 Det var noen grekere blant dem som var kommet for å tilbe under høytiden.21 De gikk til Filip, som var fra Betsaida i Galilea,

Detaljer

Månedsbrev april 2015

Månedsbrev april 2015 Månedsbrev april 2015 MARS 2015 Mars har gitt oss nokon solfylte og varme dagar, der me har fått kjenne på våren. Spørsmålet om å gå med jakke og sko kom ganske fort. Uteleiken fekk eit vårpreg over seg,

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

Til konfirmanter og foresatte i Aksdal kyrkje 2014-2015!

Til konfirmanter og foresatte i Aksdal kyrkje 2014-2015! Til konfirmanter og foresatte i 2014-2015! Konfirmasjonstiden står for døren og vi er veldig glad for at dere har valgt konfirmasjon i i Førresfjorden menighet! Det er mye som skal skje før selve konfirmasjonsdagen,

Detaljer

Lyssamlinga gjekk som smurt, barna syns det var kjempe kjekt. Dei dansa, svansa og lo som berre det. Dette hadde me øvd på ei heil veka på forhånd,

Lyssamlinga gjekk som smurt, barna syns det var kjempe kjekt. Dei dansa, svansa og lo som berre det. Dette hadde me øvd på ei heil veka på forhånd, Desember månedsbrev I desember har me fått gjort masse kjekt med barna. 1. desember byrja vi med lyssamlinga i amfiet der me skulle synge julesongar foran alle barna i barnehagen. Deretter byrja vi med

Detaljer

ÅRSPLAN(TRUSOPPLÆRING Kvar%T'dag%er%merka%med%"T"%og%nummer,%samt%"S"%(for%Stord%kyrkjelyd)%eller%"N"%(for%Nysæter%kyrkjelyd) T14%er%ikkje%sett%inn%,%fordi%den%er%sett%saman%av%ei%rekkje%med%hendingar%over%eit%heilt%skuleår.%Det%pregar%likevel%oppsettet%av%andre%T'dagar,%t.d.%ved%at%det%er%liten%aktivitet%i%april/mai%som%er%tida%for%konfirmasjonar%hos%oss.

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Oppsummering/ evaluering av mars/april Mål og innhald april I mars har me hatt fokus på språk. Me har hatt språksamlingar saman med Rosa kvar veke, der har me sett på

Detaljer

Månadsbrev for ROSA mars 2015

Månadsbrev for ROSA mars 2015 Månadsbrev for ROSA mars 2015 Oppsummering/ evaluering av mars Mars har vore ein lunefull månad med tanke på veret, men vi gledar oss over mange fine dagar med sol og vårleg varme. Har vore mykje ute og

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2014

Barn og ungdom i kirken Høsten 2014 Barn og ungdom i kirken Høsten 2014 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

Gudstjenester i Norheim kirke:

Gudstjenester i Norheim kirke: MENIGHETSKONTOR Dovamyrsvegen 24c, 5542 Karmsund Postadresse: Pb 1230, 5508 Karmsund Epost: norheim@ STAB: Sokneprest: Sigve H. Clementsen sigve.clementsen@ Daglig leder: Hege Bergtun Hamre hege.hamre@

Detaljer

INFORMASJON om førestellinga:

INFORMASJON om førestellinga: BREIDABLIKK KULTURBARNEHAGE Juni/juli 2015 ************************************************************************************************************ Tema juni: Førestillinga Månadens song: Alle songane

Detaljer

Informasjon frå Sula kyrkjelyd

Informasjon frå Sula kyrkjelyd Enten du trur, tvilar eller berre er nysgjerrig, er du velkomen til konfirmasjon i kyrkja. I konfirmasjonstida kan du lære meir om deg sjølv og Gud. Du får høve til å utforske nokre av dei mange spørsmåla

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

EIENDOMSLISTENE PRESENTERES AV:

EIENDOMSLISTENE PRESENTERES AV: EIENDOMSLISTENE PRESENTERES AV: Omsetning av eiendommer i Tysvær og Bokn Tysvær kommune Andel av Våg 42 (Gnr 111, bnr 37) er overdradd til Tor Braut og Borghild Ann Lea (01.09.2016) Høievegen 888 (Gnr

Detaljer

1. mai Vår ende av båten

1. mai Vår ende av båten 1. mai Vår ende av båten En vitsetegning viser to menn som sitter i den bakre enden av en livbåt. Der sitter de rolig og gjør ingenting. De ser avslappet på en gruppe personer i den fremste delen av båten,

Detaljer

Vil du være konfirmant i Førresfjorden menighet?

Vil du være konfirmant i Førresfjorden menighet? Vil du være konfirmant i Førresfjorden menighet? Til deg! Vi håper du vil velge konfirmasjon i kirken. For at du skal få et fint og lærerikt år, er det viktig at du er motivert og har lyst til å konfirmere

Detaljer

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike Molde Domkirke 2016 Konfirmasjonspreike Så er altså dagen her. Den store dagen. Dagen eg trur mange av dykk har gleda seg til lenge. Og det er lov å kjenne litt sommarfuglar i magen og både glede og grue

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Plan for undervisning

Plan for undervisning Side 2 av 12 Vi er ansvarlege for konfirmasjonstida på Osterøy vil gjerne gje deg ynskjer å vera konfirmant, og dykk konfirmantforeldre/ -føresette informasjon om konfirmantopplegget vårt. Konfirmasjon

Detaljer