Byggingen er igang. Kroppantunet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Byggingen er igang. Kroppantunet"

Transkript

1 Kroppantunet Beliggende i et meget barnevennlig boområde i Kroppanmarka. Boligene på 145 m 2 BRA har meget gode planløsninger. Bill.mrk. Meget barnevennlig > Kjedet enebolig med carport Byggingen er igang Bo i Kroppanmarka! Området blir opparbeidet med god og romslig lekeplass. Kort vei til skole og barnehage. Kroppantunet ligger nært kjøpesentra, bank, apotek, vinmonopol, dagligvare etc. Nøkkelferdig Grunnflate på 83 kvm BRA Areal ca. 145 kvm BRA (to fulle etasjer) Utvendig bod ca. 6 kvm Kjøkken og bad leveres av Røskaft Solrikt og barnevennlig 3 soverom, med muligheten for 4 soverom 2 romslige bad Utstrakt bruk av flis og parkett 2 romslige stuer 2 terrasser, en på hver side av huset Carport Asfalterte internveier God og romslig lekeplass Alle boligene får egen eiendomstomt Kort vei til skole og barnehage Innflytting fra 1. kvartal 2008 Pris fra: Kr ,- + omk pr. enhet

2 Kroppantunet Bill.mrk. Meget barnevennlig Beliggende i et meget barnevennlig boområde i Kroppanmarka. Boligene på 145 m 2 BRA har meget gode planløsninger. > 15 stk. kjedet eneboliger med carport Utbygger:

3 Grunnflate på 83 kvm BRA Areal ca. 145 kvm BRA Utvendig bod ca. 6 kvm Kjøkken og baderomsinnredning leveres av Røskaft Solrikt og barnevennlig 3 soverom, med muligheten for 4 soverom 2 romslige bad Utstrakt bruk av flis og parkett 2 romslige stuer 2 terrasser, en på hver side av huset Carport Asfalterte internveier God og romslig lekeplass Alle boligene får egen eiendomstomt Kort vei til skole og barnehage Innflytting fra 4. kvartal 2007

4 Kjøkken og baderomsinnredning leveres av Røskaft Kroppantunet 15 boliger i Kroppanmarka Bill.mrk. Meget barnevennlig

5 Kroppantunet Bill.mrk. Meget barnevennlig Plantegning Grunnflate på 83 kvm BRA Areal ca. 145 kvm BRA Utvendig bod ca. 6 kvm TERRASSE TERRASSE 1. etg. 2. etg.

6 Kjære boligkjøper Vi gjør oppmerksom på at planer og bilder i prospektet er av illustrativ karakter og derfor kan inneholde detaljer som farger, innredninger, møblering og arkitektoniske detaljer som ikke inngår i leveransen. Detaljert beskrivelse av leveranse for kjøkken/bad og garderobe fås ved henvendelse til megler. Oversiktsbilde Området blir opparbeidet med god og romslig lekeplass. Kort vei til skole og barnehage. Kroppantunet ligger nært kjøpesentra, bank, apotek, vinmonopol, dagligvare etc Kart Her ligger Kroppantunet Ca 2 km til City Syd.

7 Kroppantunet Bill.mrk. Meget barnevennlig

8 > 15 stk. kjedet eneboliger med carport [Beliggende i et meget barnevennlig boområde i Kroppanmarka. Området blir opparbeidet med god og romslig lekeplass. Kort vei til skole og barnehage. Se egen nettside for prosjektet

9 Kroppantunet Bill.mrk. Meget barnevennlig Kontakt st.aut. eiendomsmegler MNEF Bård Haugen / eller Adm. dir. Trond Bekken / Se egen nettside for prosjektet Alle 3D illustrasjoner: Target Presentation Utbygger:

10

11

12

13

14 Prisliste for "Kroppantunet" pr Kroppantunet 3 Boliger STATUS: TYPE M2 BRA Kjøpesum SOLGT HUS ,5 + utv bod SOLGT Ledig HUS ,5 + utv bod Ledig HUS ,5 + utv bod Fokus Nylander Prosjektmegling AS Sentralbord : Jonsvannsveien 82 Fax: PB 8085 Org.nr: NO MVA 7449 TRONDHEIM Klientkonto:

15 Kroppantunet Byggebeskrivelse og kjøpsbetingelser av Side:1 HEIMDAL SAG PROSJEKTER AS Kjedet eneboliger med carport beliggende I KROPPANMARKA Byggebeskrivelse og kjøpsbetingelser for totalt 15 ( selveier ) kjedet eneboliger med carport Kjøpers sign.:

16 Kroppantunet Byggebeskrivelse og kjøpsbetingelser av Side:2 1. GENERELL ORIENTERING 1.01 SALG Nylander Prosjektmegling AS Oppdragsnr Jonsvannsveien Trondheim Telefon: Telefaks: Kontaktpersoner salg: Bård Haugen Joachim Jerner St. aut. eiendomsmegler MNEF St. aut. eiendomsmegler MNEF Telefon: Telefon: Mobil: Mobil: Henvendelser vedr. oppgjør/tinglysing: Oppgjør: Heidi Berg Telefon: Telefaks: Prosjektansvarlig Nylander Prosjektmegling AS: Daglig leder: Eva Ekrem, Faglig leder: Elisabeth Lynn Øystrøm, St.aut. eiendomsmegler MNEF BYGGHERRE HEIMDAL SAG PROSJEKTER AS 1.03 ARKITEKT / TEGNER Nordbohus AS v/ Agnar Knutshaug 1.04 OMFANG 15 stk. kjedet eneboliger TIDSPLAN Byggestart vil skje når igangsettingstillatelsen foreligger fra Trondheim Kommune. Dog vil ferdigstillelse være avhengig av byggestart, jfr: Byggetid er forventet å være ca 12 mnd, ekskl. ferier FORBEHOLD VEDR. FRAMDRIFT Se pkt Kjøpers sign.:

17 Kroppantunet Byggebeskrivelse og kjøpsbetingelser av Side: ANDRE FORBEHOLD Selger forbeholder seg retten til å endre priser og salgsbetingelser på usolgte boliger uten forutgående varsel, samt velge å beholde boliger. Selger tar forbehold om offentlig godkjenning for prosjektet iht. søknad samt at selger tar forbehold om ramme og igangsettingstillatelse iht. søknad. Det tas forbehold om endring i offentlige skatter og avgifter; herunder en eventuell økning av mva, tinglysingsgebyrer mm. Slettet: Fylkesmann? Formatert: Skrift: Ikke Fet, Ikke Kursiv Dokumentenes rangeringsordning: 1. Bindende kjøpsbekreftelse. 2. Byggebeskrivelse og kjøpsbetingelser. 3. Tegninger/brosjyremateriell. Dvs. beskrivelser i dette skriv går foran tegninger/brosjyremateriell. Ved eventuell tvetyding informasjon om leveranse i denne beskrivelse, legges entreprenørs vurdering til grunn. Det gjøres oppmerksom på at illustrert perspektiv (3D-tegninger) og skisser ikke er å anse som kontraktsgrunnlag, da disse kan avvike fra leveransen. Kjøper er kjent med og aksepterer at forsinkelser som skyldes force majure, streik, ekstreme klimatiske forhold o.l. gir selger en rett til å forlenge fristen for overtagelse. Kjøper anmodes spesielt å tilpasse dette forhold ved evt salg av nåværende bolig. Såfremt forsinkelse skulle skyldes f.eks. brann, vannskade, innbrudd e.l. gjøres det spesielt oppmerksom på at dette gir selger rett til en tilleggsfrist for levering uten kompensasjon overfor kjøper. Dette forhold må også hensyntas ved salg av nåværende bolig da byggforsikringen til selger ikke dekker eventuell erstatningsbolig for kjøper ved slik forsinkelse. Fristen for ferdigstillelse gir ikke kjøper rett til å utsette overtakelse, såfremt overtakelse og ferdigstillelse kan finne sted tidligere. Kjøper kan ikke nekte å overta boligen før selgers frist er utløpt, men må overta etter rettidig innkalling KONTRAKTSBETINGELSER OG GARANTIER Selger tar forbehold ingen forbehold før byggestart. ( 3 stk ) Det vil i første byggetrinn bygges 3 enheter. Prosjektet består av til sammen 15 enheter totalt. Utbyggingen og salget skjer trinnvis. Kontrakt mellom kjøper og selger er basert på Avtale om kjøp av bolig som ikke er fullført. Avtaleforholdet er underlagt bestemmelsene i lov av 13. juni 1997 nr. 43 om avtaler med forbruker om oppføring av ny bustad (bustadoppføringslova). I samsvar med loven brukes betegnelsene entreprenøren om selgeren, og forbrukeren om kjøperen. Denne loven gir kjøper diverse rettigheter som ikke kan innskrenkes ved avtale, jfr. lovens 3. Selger skal stille sikkerhet for kontraktsforpliktelsene i henhold til 12 og 47 i Bustadoppføringslova. Sikkerheten er gjeldende i byggeperioden og Kjøpers sign.:

18 Kroppantunet Byggebeskrivelse og kjøpsbetingelser av Side:4 fram til 2 år etter overtagelsen av leiligheten/boligen. For øvrig gjelder 5 års reklamasjonsrettigheter i henhold til Bustadoppføringslova. Bustadoppføringslova gjelder ikke der kjøper anses som profesjonell/investor eller ikke skal bebo leiligheten selv. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av lov om avhending av fast eigedom av 3.juli 1992 nr. 93. Såfremt kjøper skulle ønske å omsette kjøpekontrakten aksepteres dette av selger under forutsetning av at selger får en tilfredsstillende dokumentasjon på at ny kjøper trer inn med de samme rettigheter og forpliktelser som denne kontrakts kjøper, herunder en for selger tilfredstillende finansieringsbekreftelse samt overtagelse av evt. inngåtte endrings-/ tilleggsavtaler. Såfremt deler av markedsmateriell for prosjektet ønskes benyttet, må dette godkjennes av selger via megler. Dog aksepteres ikke videresalg av boligen før selgers forbehold er frafallt, og kjøpekontrakt er signert av begge parter. Selger betinger seg et administrasjonsgebyr fra denne kontrakts kjøper på kr ,- ink. mva. ved slik omsetning til ny kjøper. Forannevnte forhold er en forutsetning for at skjøtet ikke skal utstedes til kjøper, men direkte til den kjøper måtte utpeke på det tidspunkt boligen er klar for overtakelse. Kjøper har ikke anledning til å motsette seg overskjøting av leiligheten til seg dersom han på overtakelsestidspunktet ikke har utpekt ny eier og som har oppfylt kontraktsog oppgjørsbestemmelsene i kjøpekontrakten. Salget av kontraktsposisjonen må reguleres av opprinnelig kjøpekontrakt med tilhørende vedlegg. Kjøper er gjort kjent med at alle frihåndstegninger i perspektiv, planer, skisser og bilder i prospekt er av illustrativ karakter, og derfor kan inneholde innredning og detaljer m.v. som ikke inngår i avtalen. 2. GENERELLE FORUTSETNINGER Byggebeskrivelsen beskriver hvilken teknisk standard som inngår i leveransen og omfatter komplett leveranse opp til beskrevet kvalitet. Leveransen utføres i henhold til gjeldende forskrifter og standarder. Dersom det ikke er beskrevet spesifikke bestemmelser i kontrakt, gjelder følgende: Offentlige lover, forskrifter og standarder legges til grunn for krav til utførelse og materialbruk. For øvrig gjelder Byggeforskriftene av 1997 og NS utgave juli 1999 toleranseklasse II. Byggherre betinger seg retten til å foreta mindre endringer i materialvalg og/eller løsninger på konstruksjoner e.l. som er nødvendig etter hvert som prosjektet detaljprosjekteres. Endringer som følge av nye offentlig rettslige krav, kan gi utbygger rett til å kreve prisøking. Dersom byggherre er nødt til å gjennomføre vesentlige endringer ut over forannevnte bestemmelser, plikter byggherre å gi kjøper umiddelbar beskjed. Kjøpers sign.:

19 Kroppantunet Byggebeskrivelse og kjøpsbetingelser av Side:5 Offentlige forhold: Kjøper aksepterer at det på eiendommen kan påheftes servitutter/erklæringer som måtte bli påkrevd av offentlig myndighet. 3. LEVERANSESTANDARD 3.01 PARKERING Det etableres gjesteparkering i henhold til reguleringsbestemmelser. Det vil være carport i tilknytning til hver bolig, med asfaltert dekke BODER Hver bolig vil få egen utvendig bod i tilknytning til carport AVFALLSHÅNDTERING Det blir satt opp egne avfallscontainere fra Trondheim Renholdsverk, for den enkelte bolig. Det gjøres oppmerksom på at søppelstativ / postkasse ikke inngår i leveransen TAK OG FASADER Eksteriørmessig uttrykk fremkommer av perspektivskisse/fasadetegning fra arkitekt. SE EGET VEDLEGG: BYGGTEKNISK KUNDEBESKRIVELSE DATERT UTEAREAL Hver boligtomt vil leveres ferdig opparbeidet med isådd gress. Veier og evt. fortau i boligfeltet vil bli etablert med asfaltdekke. Oppkjørsel/innkjøring til de enkelte boliger vil leveres med asfaltert dekke. Bredde på vei bestemmes av offentlig myndighet. Oppvarming: Alternativ oppvarming via pipe (ildsted medfølger ikke i leveransen). Orienterende opplysninger: Normalt vil ikke takhøyden være mindre enn 2,40. Takhøyden i nedforet areal kan avvike i forhold til dette, dog ikke mindre enn 2,20 m. For å få frem føringer for avløpsrør og kanaler kan det være aktuelt å etablere mindre vertikale/horisontale kasser på vegg eller innkassing av kanaler. Kjøper vil bli varslet om disse endringene dersom de anses som vesentlige. Varmtvannsberedere vil bli plassert som vist på plantegning. Kjøpers sign.:

20 Kroppantunet Byggebeskrivelse og kjøpsbetingelser av Side:6 Fasader/: Eksteriørmessig uttrykk fremkommer av 3D-illustrasjon/fasadetegning fra arkitekt, og kan fåes hos megler. Fasader leveres grunnet med 1 strøk beis i farger utvalgt av selger. Det gjøres oppmerksom på at disse boligene må beises av kjøper innen 1 år. Se vedlagt beskrivelse datert Det tas forbehold om mindre endringer som følge av detaljprosjektering. 4.0 TELE- OG SIKKERHETSANLEGG Tele- og sikkerhetsanlegg: Følgende er medtatt for boligene: Føringsrør for kabel-tv, med uttak for TV/radio. Brannslukningsutstyr iht. forskrifter. Brannvarslere iht. forskrifter. Abonnements-kostnader - se pkt TILLEGGS-/ENDRINGSKONTRAKTER Vedlegg: Tilpasninger med priser som tillates ut over beskrivelse datert DIVERSE 5.01 EIENDOMMENE Eiendommene ligger i Trondheim kommune og vil få eget bruksnummer etter godkjent fradeling. Da vil også størrelsene på eiendomstomtene foreligge. Følgende servitutter er registrert på eiendommen gnr. 319, bnr. 236 Dagboknummer av Erklæring/avtale vedr.: adkomstrett, ledningsnett Ovennevnte servitutter kan sees hos megler. Det opplyses at ovennevnte erklæring ansees for å ha liten/ingen betydning, og at det jobbes med sletting av disse. Såfremt forespørsel/søknad om sletting blir avslått, vil servituttene bli stående tinglyst på eiendommen. Slettet:, og vil bli del av kontraktsvedleggene Videre vil følgende avtaler bli tinglyst på eiendommen: Erklæring om Kostnader for fremtidig vedlikehold og reparasjon av privat spillvannsledning vil bli tinglyses som heftelse på eiendommene for Kroppantunet boligfelt 5.02 REGULERING Eiendommene er regulert til boligformål. Tilliggende areal er regulert til felles avkjørsel, gang og sykkelveg og annet fri- og fellesareal. Omkringliggende areal er i hovedsak regulert til bolig og fellesareal med infrastruktur. Området er pr. d.d. under utbygging. Areal i sørlig retning, består pr. d.d. av til dels etablert bebyggelse og regulering til boligformål. Kjøpers sign.:

21 Kroppantunet Byggebeskrivelse og kjøpsbetingelser av Side:7 Det foreligger også planer for lekplass i området. Ovennevnte reguleringsplan m/bestemmelser kan sees hos megler, og vil være en del av kontraktsgrunnlaget TOMTEFORHOLD Boligene vil bli tilknyttet offentlig nett for vann og avløp via private stikkledninger. Vei til feltet er offentlig, mens internvei i feltet vil være privat. Områdene vil eies enten av velforening eller huseier iht. tomtekart som kan sees hos megler: Velforening: Alle internveier og fri-/lekeområder. Enhetene/Boligene: Egen tomt rundt bolig. Det gjøres oppmerksom på størrelsene på de enkelte tomter ikke er fastsatt. Disse er p.t. planlagt iht. tomtekart over boligfeltet men kan både bli større eller mindre enn skissert på kartet, som følge av detalj-prosjekteringen/oppmålingen. Partene har intet å kreve av hverandre om arealet skulle bli større eller mindre enn skissert. Det gjøres i tillegg oppmerksom på at det i vedtektene for velforeningen vil bli gitt nødvendig adkomstrett for alle midtseksjonene av hver boligrekke (2, 3, 6, 7, 10, 11 og 14) for mulig tilbringing av møbler m.m. Denne adkomstretten vil ikke bli tinglyst, og evt. mulig håndheving av denne retten er utbygger og megler uvedkommende. Boligene vil bli tilknyttet offentlig nett for vann og avløp via private stikkledninger SKOLEKRETS Det gjøres oppmerksom på at område hører til Okstad skolekrets VELFORENING Det vil være pliktig medlemskap i fremtidig velforeningen, med årlig kontingent i h.h.t. Velforeningens vedtak. Kontigenten anslås for første år til ca ,-, dog med forbehold om endringer da kontingenten vil avhenge av hva som overtas av det offentlige. Det vil være velforeningen som er ansvarlig for evt. vedlikehold, påkostninger og drift av fellesareal på vegne av beboerne for boligfeltet ABONNEMENTSAVGIFTER Alle boliger må påregne abonnementsavgifter som dekker evt. kabel TV, internettilgang, telefonabonnement etc. Det vil også påløpe en oppkoblingsavgift og installasjonskostnad for evt. kabel-tv, internettilgang og telefon LIGNINGSVERDI Ligningsverdi for boligene fastsettes av Trondheim kommune først etter ferdigstillelse KOMMUNALE AVGIFTER Kommunale avgifter vil bli fastsatt av Trondheim kommune ved ferdigstillelse av boligene/byggene og utsendes med faktura halvårsvis med forfall hver og direkte til hver bolig. Kjøpers sign.:

22 Kroppantunet Byggebeskrivelse og kjøpsbetingelser av Side: TEGNINGER Alle areal fremgår av tegninger vedlagt kontrakt. De oppgitte arealer i markedsføring er å betrakte som ca. areal, og avrundet til nærmeste hele kvm. Partene har ingen krav mot hverandre dersom arealet skulle vise seg å være 5% mindre/større en markedsført areal. Prosjektets BRA (bruksareal) tilsvarer BOA (Boligareal). Eventuelle innvendige boder/garderober/sjakter og innvendige vegger. Utvendig bod, terrasser og carporter er ikke medtatt i oppgitte BRA OVERTAGELSE Overtagelsesbefaring skjer pr. overtagelsesdato og skjer mellom utbygger og kjøper. Ved overtagelsesforretningen skal utbygger føre protokoll som skal signeres av partene. Overtagelse vil skje iht. angitt tidsfrist/byggetid samt byggestart, jmfr. pkt og 1.06, dog med forbehold om forsinkelser pga. force majure, streik ol. som beskrevet i dette dokuments pkt Overtagelse kan skje tidligere enn beskrevet, hvor kjøper plikter å overta straks boligen er ferdigstillt. Endelig overtagelse vil bli varslet med 3 ukers skriftlig forvarsel. Overtagelse kan ikke finne sted før fullt oppgjør inkludert alle omkostninger og tilleggsavtaler bestilt via utbygger er innbetalt til megler. Det samme gjelder såfremt midlertidig brukstillatelse ikke foreligger. Det gjøres oppmerksom på at overtagelse av boliger ikke kan nektes av kjøpere, selv om utomhusarealer og evt. ytre kledning m.m. ikke er ferdigstillt. Såfremt deler av utvendig arbeider ikke er ferdigstillt ved overtagelse, skal boligen overtas med anmerkning av manglende/ikke ferdigstillt arbeide i ovennevnte protokoll. Boligene overleveres uvasket! Ved manglende ferdigstillelse av utomhusareal for disse boligene aksepterer utbygger/selger at megler sperrer kr ,- pr. bolig som sikkerhet for ferdigstillelse av utomhusarealer. Ved evt. manglende ferdigstillelse av evt. ytre kledning m.m. bør partene diskutere evt. sperring av midler også for disse arbeidene. Beløpet frigis utbygger straks partene fremlegger bekreftelse på at arbeidet er utført. Denne bekreftelsen må være signert av begge parter BETALINGSBETINGELSER Kr ,- av kontraktsbeløpet skal stilles som garanti til utbygger iht. 47 i Bustadoppføringslova innen 14 dager etter inngåelse av bindende kjøpsbekreftelse. 1. Resterende del av kontraktsbeløpet betales ved overtagelse. Evt. tilvalgskostnader betales direkte til utbygger/leverandør. Det må stilles en finansieringsbekreftelse for hele kjøpesummen inkludert omkostninger senest sammen med 1. innbetaling. Omkostninger utgjør: Tomteverdi inkl tekniske opparbeidelser kr Dokumentavgift utgjør 2,5 % av tomteverdi: kr ,- Utgifter til oppstart Kroppantunet velforening: kr Tinglysingsgebyr skjøte p.t. kr ,- Tinglysingsgebyr pantobligasjon p.t. kr ,- Grunboksutskrift p.t. kr. 172,- Totale omkostninger p.t. kr ,- Kjøpers sign.:

23 Kroppantunet Byggebeskrivelse og kjøpsbetingelser av Side:9 Tinglysingsdommeren avgjør om dokumentavgiftsgrunnlaget, som forannevnte dokumentavgifter er beregnet ut fra, aksepteres og det tas for ordens skyld forbehold om at dokumentavgiften kan bli endret og at en evt. reduksjon/økning i dokumentavgiften er kjøpers ansvar og heftelse. Kontraktsbestemmelse: Kjøper aksepterer at evt. økning i mva som måtte bli fastsatt etter inngåelse av denne kontrakt kan utlignes på kjøper med den forholdmessig andel og kun for den del av leveransen som i slikt tilfelle får økt mva iht. entreprenørens oppstilling. Evt. økning i offentlige satser til dokumentavgift og tinglysing betales også av kjøper. Meglerhonorar + mva er lovregulert til å være selgers ansvar og heftelse og forfaller til betaling ved kjøpers 1. innbetaling OPPGJØR/TINGLYSNING Partene er gjort oppmerksom på og aksepterer at behandlingstid for oppgjør normalt vil være 3-5 virkedager etter partenes oppfyllelse av kontraktsforpliktelsene. Dog er partene oppmerkom på at såfremt overtagelse skjer i forkant av offentlige ferier (romjul, påske og fellesferie), vil oppgjøret skje snarest etter ferieavvikling. Oppgjør forutsetter at megler har mottatt signert overtagelsesprotokoll, midlertidig brukstillatelse/ferdigattest, samt fullt oppgjør fra kjøper. Det forutsettes at megler mottar bekreftelse fra autorisert taksmann før deloppgjør foretas, jmfr. pkt Selger har gjennomgått byggebeskrivelse/kjøpsbetingelser og garanterer riktigheten av alle opplysninger som fremkommer her. Dersom utfyllende/supplerende opplysninger er ønskelig, bes interesserte henvende seg til megler. Det er viktig at dette skjer før bindende avtale om kjøp av bolig blir inngått. Det tas forbehold om at det kan forekomme endringer av Byggebeskrivelse og kjøpsbetingelser før inngåelse av endelig kjøpekontrakt. Korr Kjøpers sign.:

24 Heimdal Sag Prosjekter AS Innhold DATO: Prosjekt Kroppantunet Trondheim Grunn og betongarbeider. 1 Takkonstruksjoner. 1 Gulvkonstruksjoner. 1 Yttervegger. 1 Innvendig bærevegger. 2 Skillevegger. 2 Skillevegg mellom leiligheter. 2 Hoveddører: 2 Balkongdører/Terrassedører/Skyvedør. 2 Innvendige dører. 3 Lukke vinduer. 3 Faste vinduer. 3 Innvendig trapper. 3 Innvendig profilert listverk. 3 Balkonger/Terrasser. 3 Malerarbeider: 4 Ventilasjon/Utstyr. 4 Kjøkken. 4 Garderobe. 4 Baderomsmøbler. 5 Rørleggerarbeide og sanitærutstyr. 5 Elektriske installasjoner. 5 0

25 Byggteknisk kundebeskrivelse Grunn og betongarbeider. Grunnmur i betong plate på mark. Ferdige pusset isolerte betonggulv. Oppsatt pusset pipe med beslag over tak. Grunnarbeider inkluderer drenering, bunnledninger, utvendige vann og avløpsledninger, taknedløp ferdig koblet. Biloppstillingsplasser adkomstveier ferdig opparbeidet med dekke av asfalt. Området ellers er opparbeidet beplantet og isådd med gressfrø. Fundamentering for utvendig bod grovavrettet betong. Lekeplass opparbeides med sandlasse og benker og bord. Takkonstruksjoner. Betongtakstein, sort, takbøyler (stigetrinn) leveres. 36 x 48 mm taklekter, 15 x 36 mm sløyfer. Forenklet undertak. Prefabrikkerte takstoler/sperr. 200 mm mineralull. 23 x 48 mm elektrikerlekter mm plastfolie (dampsperre). 12 mm ferdigbehandlet himlingsplater, 600 x 1200 mm. Adkomstluke til kaldt loft. Ventilasjonsspalte med fluenetting. Utstikk i gavl med gavelbord. Takrenner og nedløpsrør i sort brennlakkert aluminium. Utvendig bod betongtakstein, 36 x 48 mm taklekter, 15x 36 mm sløyfer. Forenklet undertak. Prefabrikkerte takstoler/sperr. Gulvkonstruksjoner 1. etasje Eikeparkett på kjøkken/stue, gang og soverom. Bad/vask har fliser. Bod våtromsbelegg. Betonggulv isolert med varmekabler i kjøkken/stue, bad og gang. Gulvkonstruksjoner 2. etasje Eikeparkett på loftstue og soverom. Bad har fliser. 22 mm sponplate, bjelker. 150 mm mineralull. 23x48 mm lekter. 12 mm ferdigbehandlet himlingsplate. Gulv på bad lavtbyggende varmegulv. 1

26 Yttervegger. 19 mm beiset liggende kledning, 21 x 48 mm utlekting. 12 mm forhudningsplate. 36 x 148 mm bindingsverk. 150 mm mineralull. 0,15 mm plastfolie, innvendig kles veggene med 12 mm Agnes ferdigbehandlet sponplater 07F Antikk hvit strie. Utvendig bod 19 mm beiset liggende kledning, 21 x 48 mm utlekting. 12 mm forhudningsplate. 36 x 98 mm bindingsverk Innvendige bærevegger. 12 mm Agnes ferdigbehandlet sponplater 07F Antik hvit strie. 48 x 98 mm bindingsverk. 100 mm mineralull. 12 mm Agnes ferdigbehandlet sponplater 07F Antik hvit strie. Skillevegger. 12 mm Agnes ferdigbehandlet sponplater 07F Antik hvit strie. 36 x 68 mm bindingsverk. 50 mm mineralull. 12 mm Agnes ferdigbehandlet sponplater 07F Antik hvit strie. Bad/vaskerom kryssfinerplater og 1 lag gipsplater. Gjelder også for bad 2. etasje. Skillevegger mellom leiligheter. 12 mm Agnes ferdigbehandlet sponplater 07F Antik hvit strie. 13 mm gipsplate. 48 x 68 mm bindingsverk. 70 mm mineralull. Lydspalte. 70 mm mineralull. 48 x 68 mm bindingsverk. 13 mm gipsplate. Innvendig 12 mm ferdigbehandlet sponplater 07F Antik hvit strie. Hoveddører. Utadslående m/glass. U-verdi tilfredsstiller forskriftene. Malt utførelse utvendig og innvendig. Karm i malt utførelse, foringer i lakkert furu. Døren har 2-funksjons sikkerhetslås. Dør inn til utvendig bod, trefyllingsdør med stående ubehandlet panel på begge sider med sylinderlås. Balkongdører/Terrassedører/Skyvedører. Utadslående. U-verdi tilfredsstiller forskriftene. Dørblad i vakuumimpregnert furu. 2-lags energiglass malt utvendig og innvendig. Karm i malt utførelse, foringer i lakkert furu. Innvendig belistning i lakkert utførelse. Døren har sylinderlås på innsiden, blindskilt på utsiden og espangolett lukking. Skyvedør fra stue/kjøkken og loftsstue. 2

27 Innvendige dører. Profilerte dører i hvit utførelse. Dørvrider messingbelagt. Karm i lakkert furu. Terskel og terskellist i hardtre. Belistning i lakkert furu. Toalettlås for bad/vask. Gjelder også for bad 2. etasje. Skyvedører mellom bad og soverom 9,8 m 2 og gang/stue. Lukke vinduer. Lukkesystem som muliggjør rengjøring innenfra. U-verdi tilfredsstiller forskriftene. 2-lags energiglass. Karm og ramme i hvit utførelse, foringer i lakkert furu. Vinduer leveres uten ventiler. Faste vinduer. 2-lags energiglass. Karm og ramme i hvit utførelse, foringer i lakkert furu. Vinduer leveres uten ventiler Innvendige trapper. Leveres i furu utførelse ferdig lakkert med åpne trinn med returgelender. Innvendig listverk. Gulvlister i lakkert eik. Vinduer og dørlister i lakkert furu, gjelder også for annet listverk som ikke er beskrevet. Balkonger/Terrasser. Terrasse 2. etasje utføres som tett løsning i tre med impregnerte tremmer. Balkongrekke i trykkimpregnerte materialer. Fasade terrasse utføres med liggende bord. Vegg mellom terrasser liggende bord. 3

28 Malerarbeider: Tak leveres som ferdigbehandlede plater. Øvrig behandling: Limtredrager og søyler innvendig, klar lakk. (kan ha godt synlige fingerskjøter og limefuger) Dørkarmer innvendig, lakkert. Dør og vindusrammer utvendig og innvendig, malt 2 strøk i hvit farge. Foringer og listverk lakkert. Terskel og terskellister lakkert. Balkongdør utvendig og innvendig malt i hvit farge. På gulv og vegg bad/vask og bad 2. etasje flis, øvrige gulv har eikeparkett. På bod der varmtvannsbereder blir plassert legges våtromsbelegg på gulv som brettes opp på veggen. Utvendig behandling: Huset beises 1 strøk med beis. Fargeplan. - Huskropp... Gul - Vinduer.. Lillesand-hvit - Omramming vinduer / dører..... Lillesand-hvit - Karmer / rammer /..... Lillesand-hvit - Vindskier..... Lillesand-hvit - Hoveddører... Hvit - Terrassedør/skyvedør, innvendig malt... Lillesand-hvit - Synlig betong utvendig er ikke malt. - Andre farger kan bli valgt. Ventilasjon/Utstyr. Det monteres ballansert ventilasjon med tilluft på stue og soverom, avtrekk på begge bad og kjøkken. Eget avtrekk over komfyr. Avtrekksluften føres over tak via takhatt. Luftgjennomstrømning skjer via spalter under dører. Kjøkken. Leveres i følge egen tegning med 3 alternative fronter. Ventilator ( slimline ) over komfyr. Innredningen leveres med integrerte hvitevarer. Garderobe. Leveres i følge tegning med slagdører ferdigbehandlet i hvit utførelse, med delevegg og hylleinnsatser. 1m pr sengeplass. Skapene leveres uten rygg. Skaphøyde 210 cm. 4

29 Baderomsmøbler. Veggmonterte skap i bredde 90 cm på begge bad Dører med hvit slett front, med heldekkende servant, speil og lysarmatur. Rørleggerarbeider og sanitærutstyr. Kjøkken: 1 stk. enhulls ettgreps benkebatteri m/avstenging for oppvaskmaskin. Bad/vaskerom 1. etasje: 1stk. ettgreps servantbatteri. 1stk. termostatisk dusjbatteri med dusjgarnityr. 1stk. hvitt toalett med hvitt sete og lokk. 1stk. forkrommet tappekran for kaldt vann og avløp for vaskemaskin. 1 stk sluk i gulv. Bad 2. etasje: 1stk. ettgreps servantbatteri. 1stk. termostatisk dusjbatteri med dusjgarnityr. 1stk. hvitt toalett med hvitt sete og lokk. 1 stk sluk i gulv. Bod: 200 l varmtvannsbereder. 1 stk sluk i gulv. Utvendig: 1 stk vannutkaster. Elektriske installasjoner. 80 stk. punkt inklusive ringeanlegg, røranlegg for telefon og antenne. Sikringsskap med m/automatsikringer. Armatur m/stikk over servant bad (leveres med baderomsinnredningen) Det inngår ikke lysutstyr ut over det som er beskrevet. Ringeanlegg med trafo og "ding dong Utelampe v/ytterdør, og terrasser. Oppvarming. Varmekabler i 1. etasje kjøkken/stue, gang, og bad/vask, soverom har panelovn. Gulv på bad 2. etasje lavtbyggende varmegulv, soverom og loftstue har panelovner. 5

30 Endringer som tillates ut over denne denne beskrivelse: Se tilpasningsliste datert Fremføring og tilkobling av hovedkabler for alle leiligheter. Det leveres og monteres 1 stk. sikringsfordeler for hver leilighet som inneholder godkjent overbelastningsvern, målerarrangement samt kurssikringer for den beskrevne installasjon. Utstyr og innredninger som på arkitekttegning er vist med stiplet (brutt) linje er ikke med i leveransen med mindre annet er avtalt i kontrakt eller er beskrevet i denne beskrivelse. Prosjekterte/arbeidstegninger kan avvike fra arkitekttegning. NB! Boligene overleveres uvasket! Leverandør forbeholder seg retten til forandringer i materialvalg. 6

31 7

32 Heimdal Sag Prosjekter AS Prosjekt Kroppantunet Trondheim Tilpasninger med priser som tillates ut over beskrivelse datert Kjøkken. Kjøper innkalles til møte for tilpassninger. Garderobe. Kjøper innkalles til møte for tilpassninger. Baderomsmøbler. Kjøper innkalles til møte for tilpassninger. Tilleggspriser avklares med leverandør og faktureres direkte. Innvendig trapp. Får muligheten til å påvirke type trapp ut over standard. Tilleggspriser avklares med leverandør, og faktureres derekte. Rørleggerarbeide og sanitærutstyr. Får muligheten til å påvirke type armaturer og porselen.(plassering av utstyr som tegning viser) Tilleggspriser avklares med leverandør, og faktureres direkte. Elektriske installasjoner. Kjøper innkalles til møte for tilpassninger. Tilleggspriser avklares med leverandør, og faktureres direkte. Flisbeider: Får muligheten til å påvirke valg av fliser ut over vår koleksjon, leveranse. Det er lagt til grunn fliskvalitet inntil kr 180,- inkl. mva pr m 2 Egen koleksjon blir framlagt til valgte flisleverandør. Dersom det ønskes diagonal-legging, mønster, border eller fliskvaliteter ut over vår koleksjon kommer det som tillegg og kan avtales og faktureres direkte fra flislegger. NB: Dersom det er ønske å dele fra loftstue til soverom kan dette utføres. Heimdal

Se www.nyeskansen.no

Se www.nyeskansen.no Utbygger: Vestbyen Eiendom AS Nye Skansen Visningsleilighet Ilaparken Ilaskole Kongens gate Sentrum Skansen Adresse Nedre Ila 9b Se www.nyeskansen.no for nærmere informasjon Kontakt: tlf. 73 82 00 20 mob.

Detaljer

OPPHEIMSTUNET. Romslige leiligheter med høy standard på vakre Oppheim

OPPHEIMSTUNET. Romslige leiligheter med høy standard på vakre Oppheim OPPHEIMSTUNET Romslige leiligheter med høy standard på vakre Oppheim ANSVARLIG MEGLER André Jensvoll OPPDRAGSNUMMER 79-0404/07 EIENDOM Oppheimstunet, Gnr. 316,318, bnr. 10,51 i Voss kommune EIER Seimen

Detaljer

Kirkebakken BRL Prisliste av 26.11.04 (Rev. 30.03.06) Status Hus Etg. Leil Antall Areal BRA Andel Innskudd Brutto felles bokostnad Netto felles bokostnad Brutto felles bokostnad Netto felles bokostnad

Detaljer

KLÆBU Trondheims grønne lunge. Kun 20 minutter fra midtbyen. Holthegården

KLÆBU Trondheims grønne lunge. Kun 20 minutter fra midtbyen. Holthegården KLÆBU Trondheims grønne lunge. Kun 20 minutter fra midtbyen. Holthegården Bor du TRANGT? I Holthegården får du god plass i store og romslige leiligheter. Illustrasjonsfoto Klæbu trygge og rolige boforhold

Detaljer

SvebergToppen 26 NØKKELFERDIGE BOLIGER PÅ ATTRAKTIVE SVEBERG. Med marka i ryggen og fantastisk utsikt over fjorden

SvebergToppen 26 NØKKELFERDIGE BOLIGER PÅ ATTRAKTIVE SVEBERG. Med marka i ryggen og fantastisk utsikt over fjorden SvebergToppen NØKKELFERIGE BOLIGER PÅ ATTRAKTIVE SVEBERG Med marka i ryggen og fantastisk utsikt over fjorden 1 Gangavstand til fine friluftsområder. Bildet er tatt fra Stavsjøen Innhold nøkkelferdige

Detaljer

Samfjordgårdene. Nøkkelferdige leiligheter for salg. Leiligheter fra 42-235 m2. Unik beliggenhet i Brattvåg

Samfjordgårdene. Nøkkelferdige leiligheter for salg. Leiligheter fra 42-235 m2. Unik beliggenhet i Brattvåg Samfjordgårdene Nøkkelferdige leiligheter for salg Leiligheter fra 42-235 m2 Unik beliggenhet i Brattvåg Vi gjør oppmerksom på at bildene i prospektet er illustrative og endringer kan forekomme 2 Brattholmen,

Detaljer

PROSPEKT FJORDHAGEN 3

PROSPEKT FJORDHAGEN 3 PROSPEKT FJORDHAGEN 3 4 PROSPEKT FJORDHAGEN PROSPEKT FJORDHAGEN 5 Fjordhagen er en ny viktig milepæl i utbyggingen av Grilstad Marina. Vannspeilet og Kanalen er allerede på plass. Nå står Fjordhagen for

Detaljer

18 REKKEHUS DER BYEN MØTER SKOGEN SALGSTRINN I

18 REKKEHUS DER BYEN MØTER SKOGEN SALGSTRINN I 18 REKKEHUS DER BYEN MØTER SKOGEN SALGSTRINN I INNHOLD Vi har ingen hær. Bare villbringebær. Velkommen til Tillerlandet. 18 nye rekkehus der byen møter naturen. Baderom 6 Kjøkken 8 Aktiv fritid 10 Praktisk

Detaljer

7 KANALHUS PÅ EGEN ØY MED EGEN BRYGGE. Illustrasjon. Endringer kan/vil forekomme.

7 KANALHUS PÅ EGEN ØY MED EGEN BRYGGE. Illustrasjon. Endringer kan/vil forekomme. Illustrasjon. Endringer kan/vil forekomme. 7 KANALHUS PÅ EGEN ØY MED EGEN BRYGGE Illustrasjon. Endringer kan/vil forekomme. Se leveransebeskrivelse. Illustrasjon. Endringer kan/vil forekomme. Havseilervegen

Detaljer

VELKOMMEN TIL INNLANDET BRYGGE. 13 rekkehus

VELKOMMEN TIL INNLANDET BRYGGE. 13 rekkehus VELKOMME TIL ILADET BRYGGE 13 rekkehus 1 IHOLD OM PROSJEKTET...4 OM ILADET...8 KJØKKE...10 BADEROM...14 SITUASJOSPLA...18 OM VEIDEKKE...26 PLATEGIGER...34 KJØPSBETIGELSER...60 DEKLARASJO...70 KOTAKTIFO...76

Detaljer

6 REKKEHUS DER BYEN MØTER SKOGEN FELT B5 DEL 1

6 REKKEHUS DER BYEN MØTER SKOGEN FELT B5 DEL 1 6 REKKEHUS DER BYEN MØTER SKOGEN FELT B5 DEL 1 Velkommen til Tillerlandet 6 nye rekkehus der byen møter naturen 2 INNHOLD Baderom 6 Kjøkken 8 Aktiv fritid 10 Praktisk hverdag 12 Kart 14 Planløsninger 16

Detaljer

Del 2 prospekt Beiteløkka

Del 2 prospekt Beiteløkka Del 2 prospekt Beiteløkka Megleropplysninger Deklarasjon Tegninger Reguleringsplan Reguleringsbestemmelser Situasjonskart Vedtekter Budsjettforslag Husordensregler Prisliste Budskjema Forbrukerinformasjon

Detaljer

Stokkan Aktiv Nye selveierleiligheter Stokkanhaugen 177/179

Stokkan Aktiv Nye selveierleiligheter Stokkanhaugen 177/179 Utsikt mot by og fjord Meget gode solforhold Nærhet til Turterreng Stokkan Aktiv Nye selveierleiligheter Stokkanhaugen 177/179 STOKKAN AKTIV / TRONDHEIM Daglig leder Eiendomsmegler, MNEF Martin Sellgren

Detaljer

11 moderne og romslige leiligheter med flott utsikt mot havna

11 moderne og romslige leiligheter med flott utsikt mot havna 11 moderne og romslige leiligheter med flott utsikt mot havna Trivsel ved kaikanten Bo midt i hjertet av den lune havna Den lune havna har vært byens hjerte gjennom generasjoner. De senere års utbygginger

Detaljer

Okstad Felt B2 Åtte prosjekterte funkisboliger - fordelt på fire tomannsboliger

Okstad Felt B2 Åtte prosjekterte funkisboliger - fordelt på fire tomannsboliger Kroppanmarka Okstad Felt B2 Åtte prosjekterte funkisboliger - fordelt på fire tomannsboliger Beskrivelse Adresse Kroppanmarka, Turistvegen, 7075 Tiller Matrikkel Gnr. 320, bnr. 244, gnr. 320, bnr. 245,

Detaljer

Nye, trivelige familieboliger

Nye, trivelige familieboliger Nypansletta Nye, trivelige familieboliger Nå blir tidligere Nypan Leir på Leinstrand nye, trivelige familieboliger. Nypansletta ligger i Trondheim kommune. Her er det landlig, men likevel sentralt og med

Detaljer

KAPTEINSLIA KAPTEINSLIA. 7 nye familievennlige rekkehusleiligheter over 2 plan 2 bad og 4 soverom. Integrert garasje. Tett på sjøen og marka.

KAPTEINSLIA KAPTEINSLIA. 7 nye familievennlige rekkehusleiligheter over 2 plan 2 bad og 4 soverom. Integrert garasje. Tett på sjøen og marka. KAPTEINSLIA KAPTEINSLIA 7 nye familievennlige rekkehusleiligheter over 2 plan 2 bad og 4 soverom. Integrert garasje. Tett på sjøen og marka. KAPTEINSLIA Kapteinslia, Sjøhagen Nå lanseres første byggetrinn

Detaljer

REKKEHUS STORE OPPLEVELSER OG SMÅ HVERDAGSGLEDER I TRYGGE OMGIVELSER

REKKEHUS STORE OPPLEVELSER OG SMÅ HVERDAGSGLEDER I TRYGGE OMGIVELSER REKKEHUS STORE OPPLEVELSER OG SMÅ HVERDAGSGLEDER I TRYGGE OMGIVELSER 1 Hamna en by i byen Den som bor i Hamna har det meste innen rekkevidde! Tromsøs kanskje flotteste bydel kan tilby nesten alt man kan

Detaljer

KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING EIERSEKSJON. Grønlandsleiret 73 Eiendom AS Org nr: 999 325 858 Mølleparken 6 0459 Oslo

KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING EIERSEKSJON. Grønlandsleiret 73 Eiendom AS Org nr: 999 325 858 Mølleparken 6 0459 Oslo KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING EIERSEKSJON Denne Kjøpekontrakt er i dag inngått mellom: Grønlandsleiret 73 Eiendom AS Org nr: 999 325 858 Mølleparken 6 0459 Oslo som Selger og Fnr.: Tlf Mobil:, E-post:

Detaljer

9 REKKEHUS DER BYEN MØTER SKOGEN FELT B6

9 REKKEHUS DER BYEN MØTER SKOGEN FELT B6 9 REKKEHUS DER BYEN MØTER SKOGEN FELT B6 INNHOLD Vi har ingen hær. Bare villbringebær. Velkommen til Tillerlandet. 9 nye rekkehus der byen møter naturen. Baderom 6 Kjøkken 8 Aktiv fritid 10 Praktisk hverdag

Detaljer

34 nye. 1. byggetrinn. Leiligheter. Illustrasjonsbilde. Side. 1 Leiligheter

34 nye. 1. byggetrinn. Leiligheter. Illustrasjonsbilde. Side. 1 Leiligheter 34 nye moderne og lettstelte 1. byggetrinn leiliger i Børsa. Illustrasjonsbilde liger Side. 1 liger Blokk Illustrert regulering av området Illustrasjonsbilde Side. liger Side. 3 liger Blokk Illustrasjonsbilde

Detaljer

SUTALAUSE. Prospekt Situasjonskart Plantegninger Teknisk leveransebeskrivelse Utkast vedtekter Standard kontrakt STRAUMEHAGEN.

SUTALAUSE. Prospekt Situasjonskart Plantegninger Teknisk leveransebeskrivelse Utkast vedtekter Standard kontrakt STRAUMEHAGEN. STRAUMEHAGEN SUTALAUSE SUTALAUSE STRAUME HAGEN Prospekt Situasjonskart Plantegninger Teknisk leveransebeskrivelse Utkast vedtekter Standard kontrakt Salgsoppgave STRAUMEHAGEN Utbygger/selger Utbygger

Detaljer

FIRE FINE REKKEHUS PÅ EIDET

FIRE FINE REKKEHUS PÅ EIDET Finansiering gjennom Husbanken FIRE FINE REKKEHUS PÅ EIDET Arnesen Bygg AS PRAKTISK HYGGELIG MODERNE GILLS- VANNET JUSTNES- HALVØYA EIDET E18 LUND 452 TOPDALS- FJORDEN SØM E18 FIRE FINE REKKEHUS PÅ EIDET

Detaljer

SOLEBOLIG 18 MODERNE SELVEIERLEILIGHETER 51 m 2-137 m 2 BRA

SOLEBOLIG 18 MODERNE SELVEIERLEILIGHETER 51 m 2-137 m 2 BRA SOLEBOLIG 18 MODERNE SELVEIERLEILIGHETER 51 m 2-137 m 2 BRA SOLEPRISEN Såner Invest AS ønsker å belønne boligsameier eller personer på Sole, som gjør en ekstraordinær innsats for å fremme samarbeide mellom

Detaljer

Innhold 3 Plantegninger 14 Byggebeskrivelse 17 Nøkkelinformasjon 21 Utkast til vedtekter 31 Kjøpekontrakt 41 Kontaktinformasjon. www.m68.

Innhold 3 Plantegninger 14 Byggebeskrivelse 17 Nøkkelinformasjon 21 Utkast til vedtekter 31 Kjøpekontrakt 41 Kontaktinformasjon. www.m68. Del 2 Innhold 3 Plantegninger 14 Byggebeskrivelse 17 Nøkkelinformasjon 21 Utkast til vedtekter 31 Kjøpekontrakt 41 Kontaktinformasjon www.m68.no Leilighetstype 11 3 Leilighetstype 15 4 Leilighetstype 18

Detaljer

KROHNVIKEN KROHNVIKEN MEGLERS SALGSOPPGAVE

KROHNVIKEN KROHNVIKEN MEGLERS SALGSOPPGAVE KROHNVIKEN KROHNVIKEN MEGLERS SALGSOPPGAVE PRISLISTE SALGSINFORMASJON KJØPETILBD KROHNVIKEN KROHNVIKEN PRISLISTE Per 29.01.2014 Kontakt megler for oppdatert prisliste HS F - 64 LEILIGHETER Leilighet Etg.

Detaljer

Lundskogen PROSJEKTERTE BOLIGER MED GARASJE OG UTSIKT SENTRALT I TYDAL! -Gode sol- og utsiktsforhold - Nær fasiliteter. Vi megler frem dine verdier

Lundskogen PROSJEKTERTE BOLIGER MED GARASJE OG UTSIKT SENTRALT I TYDAL! -Gode sol- og utsiktsforhold - Nær fasiliteter. Vi megler frem dine verdier Lundskogen PROSJEKTERTE BOLIGER MED GARASJE OG UTSIKT SENTRALT I TYDAL! -Gode sol- og utsiktsforhold - Nær fasiliteter Vi megler frem dine verdier Velkommen til Aktiv Eiendomsmegling. Vi er en av Norges

Detaljer

Fakturaadresse: Fakturamottak Boks 250 NO 958 427 700 MVA 4066 Stavanger

Fakturaadresse: Fakturamottak Boks 250 NO 958 427 700 MVA 4066 Stavanger EiendomsMegler 1 SR-Eiendom AS NO 958 427 700 MVA Nygårdsgaten 13/15 P.b. 236 5804 Bergen Fakturaadresse: Fakturamottak Boks 250 NO 958 427 700 MVA 4066 Stavanger Telefon 02070 Telefaks 55 30 32 70 www.eiendomsmegler1.no

Detaljer

Sauda. Brekkeveien, 4200 SAUDA. Pris: fra kr. 2.290.000- kr. 3.290.000,- Primærrom: fra ca 86-131 m² Eiendomstype: Prosjektert leiligh.

Sauda. Brekkeveien, 4200 SAUDA. Pris: fra kr. 2.290.000- kr. 3.290.000,- Primærrom: fra ca 86-131 m² Eiendomstype: Prosjektert leiligh. Sauda Brekkeveien, 4200 SAUDA Pris: fra kr. 2.290.000- kr. 3.290.000,- Primærrom: fra ca 86-131 m² Eiendomstype: Prosjektert leiligh. Innhold 04 Kort om prosjektet 06 Informasjon om prosjektet 09 Andre

Detaljer

ST. HANSHAUGEN ANKERSGATE 8, 3513 HØNEFOSS Priser fra kr 1 780 000,- + omk.

ST. HANSHAUGEN ANKERSGATE 8, 3513 HØNEFOSS Priser fra kr 1 780 000,- + omk. ST. HANSHAUGEN ANKERSGATE 8, 3513 HØNEFOSS Priser fra kr 1 780 000,- + omk. flott leilighetsprosjekt på solsiden av Sankthanshaugen. 42 selveierleiligheter fordelt på to bygg. P-rom fra 45 til 136 m² BRA

Detaljer