ÅRSBERETNING FOR 2005

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSBERETNING FOR 2005"

Transkript

1 1 Teisen borettslag ÅRSBERETNING FOR TILLITSVALGTE Siden forrige ordinære generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært: STYRET Styreleder John Larssen Prost Hallings vei 14 Nestleder Irene Bruun Prost Hallings vei 6 Styremedlem Tone Elin Liavaag Spektrumveien 3 Styremedlem Tony Sandem Nordbykroken 12 Styremedlem Leif Inge Bergslid Klosterheimveien 16 VARAMEDLEMMER TIL STYRET Martin Munthe-Kaas Kongosgt. 2 Johnny Aronsen Klosterheimveien 22 Karstein Dahl Spektrumveien 3 DELEGERT TIL GENERALFORSAMLINGEN I OBOS John Larssen som delegert Irene Bruun som varadelegert VALGKOMITEEN Geir Vadset Klosterheimveien 13 Ole Petter Ustad Regnbueveien 13 Nadeem Akhtar Prost Hallings vei FORRETNINGSFØRSEL OG REVISJON Forretningsførselen er utført av OBOS i henhold til kontrakt. Borettslaget har ordinær forretningsførerkontrakt. Borettslagets revisor er PricewaterhouseCoopers AS.

2 2 Teisen borettslag 3. GENERELLE OPPLYSNINGER OM BORETTSLAGET Borettslaget er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer ,ligger i bydel 12 Alna i Oslo og har adresse: Klosterheimveien 2-26 Prost Hallings vei 1 5, 6 8 og Regnbueveien 1-17 Teisenveien 20 24, og Spektrumveien 1-5 Borettslaget består av 537 andelsleiligheter, fordelt på 31 bygninger. I tillegg kommer 2 tjenesteleiligheter hvor innskudd ikke er beregnet. Tomten, som ble kjøpt i 1986, har gårdsnummer 138, bruksnummer 48, 50 og 53 og er på m 2. Første innflytting skjedde i 1950/52. Borettslaget følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø. Styret er ikke kjent med at det ytre miljø forurenses i vesentlig grad. Borettslaget har innarbeidet rutiner som tar sikte på at det ikke forekommer forskjellsbehandling på grunn av kjønn. Av borettslagets 8 styremedlemmer er det 2 kvinner og 6 menn. VAKTMESTERTJENESTE Vaktmestrene Geir Morten Kleftås og Svein Kåre Eggebø ivaretar den daglige drift og det løpende vedlikeholdet i borettslaget i henhold til stillingsbeskrivelse. I tillegg brukes Edvin Bruun til særskilte oppgaver, samt avløser til ferie-avvikling. Vaktmesterkontoret har adresse Prost Hallings vei 1 og er åpent onsdager mellom kl og kl Vaktmester kan også kontaktes på telefon I tillegg til dette kan beskjed til vaktmester legges i postkassen på utsiden av vaskeribygningen, Prost Hallings vei 1. Unngå å ringe utenom ordinær arbeidstid. STYRET Styret har kontor i Prost Hallings vei 1 med kontortid hver tirsdag mellom kl til kl (vi har lenger åpent ved behov). Styrerommet har telefon Kontoret har stengt i fellesferien og første tirsdagen i august. RETNINGSLINJER FOR STYREARBEID Styret har vedtatt retningslinjer for styrearbeid i borettslaget. Formålet med disse er å klargjøre de krav som stilles til de tillitsvalgte. Retningslinjene omhandler styreansvar for forvaltning av de økonomiske verdier, habilitet, taushetsplikt, honorering, attestasjon og anvisning av utbetalinger.

3 3 Teisen borettslag KABEL-TV UPC er leverandør av kabel-tv tjenester til borettslaget, i tillegg til bredbånd, telefoni og digital-tv. UPC servicetelefon er betjent mandag fredag mellom kl. 09:00 og 22:00 og lørdag - søndag mellom kl. 12:00 og 20:00. Feilmelding og support kan også meldes på UPC kunde- og servicemottak er lokalisert i Maridalsveien 323 i tilknytning til hovedkontoret. Her kan man blant annet hente eller bytte dekoder, Internettmodem og gjør det selv pakker for telefoni. På UPC hjemmeside finner du oversikt over aktuelle forhandlere i lokalområdet, samt produktinformasjon og bestillingsmuligheter. OBOS og UPC har inngått avtale for OBOS medlemmer for Internett og telefontjenester. Kontakt kundetjenesten for mer informasjon. PARKERING Borettslaget har parkeringsplasser som leies ut etter ventelister. Dersom du ønsker plass, ta kontakt med styret i kontortiden eller legg en beskjed i styrets postkasse utenfor Prost Hallings vei 1. NØKLER/SKILT Nøkler kan bestilles hos vaktmester eller styret og må betales av den enkelte. Skilt til ringeklokke og postkasse bestilles hos låsefirmaet Qualtronic på telefon BRUKSOVERLATING (FRAMLEIE) Det er ikke tillatt å overlate bruken av boligen til andre uten styrets samtykke og godkjennelse av bruker. Ulovlig overlating av bruk kan føre til salgspålegg av leiligheten. Søknadsskjema fås ved henvendelse til OBOS på telefon Det er registrert 16 bruksoverlatinger i borettslaget per VASKERI Fellesvaskeriet er i Prost Hallings vei 1 og skal brukes i henhold til gjeldende regler. Vaskeriet er åpent mandag fredag fra kl og lørdager fra kl Polletter fås kjøpt hos vaktmester og styret i kontortiden. RENHOLD Borettslaget har avtale med RenholdsEksperten om vask av trappeoppganger/fellesarealer.

4 4 Teisen borettslag GARANTI FOR FELLESKOSTNADER (TEORETISK LEIE) Borettslaget har avtale med OBOS om garanti for betaling av felleskostnader. OBOS garanterer for overførsel til borettslaget hver måned og overtar deretter alt ansvar og risiko for eventuell manglende innbetaling av felleskostnader. BRANNSIKRINGSUTSTYR I følge forskrift om brannforebyggende tiltak og branntilsyn, skal alle boliger ha minst én godkjent røykvarsler, samt manuelt slokkingsutstyr i form av enten pulverapparat eller brannslange. Det er borettslagets ansvar å anskaffe og montere utstyret, mens det er andelseiers ansvar å kontrollere at utstyret er i orden. Dersom utstyret er defekt, meldes dette skriftlig til styret. TELEFONI Borettslaget er tilsluttet samarbeidsavtalen mellom Telenor og OBOS om rabattordning for beboere med telefonabonnement i Telenor. Det gis rabatt på : Tellerskritt/trafikk fra fasttelefon Fri bruk av fasttelefon hver lørdag (kun startpris på 59 øre pr samtale uansett varighet). Den enkelte beboer får også rabatt ved bestilling av: ADSL, oppringt Internett og mobiltelefoni Bredbåndstelefoni Med tre typer Telenor-abonnement gis en totalkunderabatt i tillegg til de øvrige rabattene. Bestilling av telefoni og internettjenester skjer på Den enkelte beboer kan også inngå individuell rabattavtale på telefonitjenester med Smartcall samt UPC. KRAFTLEVERANSE TIL BORETTSLAGETS FELLESANLEGG OBOS besluttet å avvikle avtaleforholdet med Hafslund Strøm AS fra Det er inngått ny avtale med Energipartner AS og LOS (Agder Energi AS) fra Energipartner AS vil stå for rådgivning og kraftforvaltning og LOS vil stå for kraftleveranser og fakturaadministrasjon. Bakgrunnen for at det ble valgt en ny avtalepartner var blant annet prisnivå og kvalitet på administrative løsninger.

5 5 Teisen borettslag Avtalen gir blant annet følgende fordeler: Et av markedets laveste administrative påslag: 0,95 øre pr kwh. OBOS forvaltningskunder sikres lave og forutsigbare strømpriser. Energipartner har satt seg en svært ambisiøs målsetting. Intensjonen er å oppnå priser som ligger minst 10 % under systempris på Nordpool (spotpris). Bransjen forventer generelt høyere strømpriser de kommende årene blant annet som følge av CO2 kvoter som er nokså kostbare. Borettslagene får tilgang til sine anlegg på bl.a. for forbruks- og faktureringsdata. Jevnlig rapportering til OBOS som rapporterer videre til borettslagene. Strømprisen vil avhenge av strømmarkedet og hva Energipartner oppnår på forvaltningen. Borettslaget har avgitt fullmakt til OBOS og er med i ovennevnte avtale. OBOS har også inngått avtale med Elkem AS og Tinfos AS om kjøp av rimelig overskuddsstrøm. Avtalene gir rabatter på 0,65 øre pr kwh i tillegg til det OBOS ellers oppnår. Avtalene har varierende lengde og utløper 2007/2008. REHABILITERING/STØRRE VEDLIKEHOLD År Tiltak som er iverksatt Utvendig oppussing i Prost Hallings vei 1 Utskifting av kaldtvannsledning Utskifting av kjellerstrekket Gjennomgang og kontroll av det elektriske anlegget, hovedtavlene års kontroll av alle brannslukkingsapparatene 2003 Trappevask innført fra november med RenholdsEksperten 2002 Ny jordfeilvarsler, tilpasset PC og dagens el. utstyr ble installert Nytt stjernenett/kabel-tv-nett installert. UPC ble valgt som leverandør av TV-signaler Utskifting av VVS-røropplegg i alle oppgangene Oppgradering av uteanlegget, spesielt inngangspartiene Beising av alle søppelhusene og tørkebåsene 2001 Gjennomgang og kontroll av det elektriske anlegget i fellesanleggene 2000 Rehabilitering av vann og kloakkledningene mot off. vei i blokk 1,2, Oppussing (maling) av vaktmesterlokalet i 1. etg i Prost Hallings vei Oppussing av utleielokalet i 2. etg. i Prost Hallings vei Montert ny låsesylinder i inngangsdøren til oppgangen. Det ble utdelt 4 sett nøkler pr leilighet Rehabilitering: Ny entredør i alle leilighetene i hele borettslaget Utdeling av sparedusjer til alle husstandene Rehabilitering av grøntanlegget med kantstein, belegningsstein utenfor alle oppgangene, busker under balkongene samt trær, oppgradering av lekeplassene og Torvet utenfor Prost Hallings vei Utdeling av flagg og blomsterkasser til balkongene

6 6 Teisen borettslag Støyskjerm mot Tvetenveien etablert, gangvei lagt på innsiden Rehabilitering: Omlegging av takstein i hele borettslaget Rehabilitering: Ny teglstensfasade og etterisolering av alle blokkene. Etterisolering av alle loft Montering av lufteventiler i de rommene som ikke hadde det fra før Rehabilitering: Nye balkonger med balkongkasse og flaggstangfeste og nye utelamper på balkongene i hele borettslaget Oppussing av vaskeriet og omtrekking av det elektriske anlegget Oppussing av oppgangene Støyskjerm mot Ringveien, langs Prost Hallings vei Skifte av stigeledning til alle leilighetene i alle oppgangene 1992 Rehabilitering: Kurssikringen økte fra 10 til 16 Amper i alle leiligheter. Jordfeilvarsler med jordfeilbryter ble installert Utskifting av hovedtavle i alle oppgangene Rehabilitering av vann og kloakkledningene i blokk nr. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,13,14,16,17,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30, Rehabilitering Riving av fryseboksene, omlegging til nytt selskapslokale i Prost Hallings vei 1, 2. etasje Utdeling av brannslukkingsapparat og røykvarsler til alle beboere 1991 Innføring av polletter i vaskeriet HMS - INTERNKONTROLL Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) ble fastsatt ved kgl.res. 6. desember 1996 med virkning fra 1. januar Forskriften stiller krav til at den enkelte virksomhet skal systematisere arbeidet med å etterleve bestemmelsene i lover og forskrifter gitt av det offentlige. Viktige lover i henhold til dette er: lov om elektriske anlegg og elektrisk utstyr lov om brann- og eksplosjonsvern lov om forurensning lov om arbeidsmiljø Internkontroll innebærer at boligselskapet er pålagt å planlegge, organisere, utføre, vedlikeholde og dokumentere alt som har med helse-, miljø- og sikkerhet å gjøre i boligselskapets regi. Internkontrollsystemet beskriver hvordan dette arbeidet skal drives. For å oppfylle kravet, må alle boligselskap ha et kontrollsystem på brannvern, lekeplassutstyr og følge byggherreforskriften ved bygge- og anleggsarbeid. Det må avholdes jevnlige vernerunder hvor det blant annet foretas kontroll med det elektriske anlegget i fellesområdene. Styret må informere beboer/andelseierne om deres plikt til å foreta egenkontroll på det elektriske anlegget i leilighetene. Har boligselskapet ansatte må det også

7 7 Teisen borettslag oppfylle kravene i arbeidsmiljøloven i forhold til vern av arbeidstakernes helse og sikkerhet. 4. FORSIKRINGER Borettslagets eiendommer er forsikret i If Skadeforsikring med polisenummer Forsikringen dekker bygningene, fellesareal og boliger, med veggfast utstyr. Den dekker også bygningsmessige tilleggsinnretninger og forbedringer i boligen bekostet av andelseier. Det betyr at den enkelte andelseier må ha hjemforsikring som dekker innbo og løsøre (det vil si utstyr/innredning det er naturlig å ta med seg når en flytter). Oppstår det skade i leiligheten, sørg for å begrense skadeomfanget mest mulig og prøv å kartlegge årsaken til skaden. Er flere leiligheter berørt, noter hvordan berørte andelseiere kan kontaktes og opplys om dette når skaden meldes til Forsikringsavdelingen i OBOS på telefon , faks eller e-post Forsikringsavdelingen melder skaden til forsikringsselskapet, bestiller håndverker for reparasjon og sørger for at kostnader knyttet til skaden blir betalt av forsikringsselskapet. IF SKADEFORSIKRING Ved skader som dekkes av borettslagets bygningsforsikring har If Skadeforsikring en egenandel på kr 6 000,-. Selv om borettslagets forsikring brukes, kan andelseier belastes hele eller deler av en egenandel dersom borettslagets styre vedtar dette. 5. FORKJØPSRETT Forkjøpsretten er en viktig medlemsfordel i OBOS. Ved spørsmål om forkjøpsretten kan du henvende deg til OBOS på telefon For hver enkelt bolig blir det fastsatt en egen frist for å melde bruk av forkjøpsretten (meldefrist). Medlemmer som vil benytte forkjøpsretten, må gi skriftlig melding til OBOS til en for formålet oppgitt adresse, e-postadresse eller telefaksnummer Meldingen må være mottatt av OBOS innen den fastsatte frist. Meldefristen vil være 5 virkedager etter at boligen er kunngjort i OBOS annonse i Aftenposten og/eller på Hvis OBOS mottar din melding om forkjøp etter at fristen er gått ut, kan du ikke kreve å få overta boligen på grunnlag av forkjøpsretten. Gjør du bruk av forkjøpsretten, trer du inn i en allerede inngått avtale og kjøper boligen til en avtalt pris på avtalte vilkår. Finansieringen må være i orden, og dokumenteres skriftlig.

8 8 Teisen borettslag Er det flere medlemmer som vil benytte forkjøpsretten, får den med lengst ansiennitet fortrinnsrett. Andelseiere i det borettslaget boligen tilhører går foran øvrige medlemmer i OBOS. Dersom flere i borettslaget vil benytte forkjøpsretten, blir normalt botiden i borettslaget avgjørende. Har selger akseptert et bud som er lavere enn den prisantydning som sist ble annonsert i fellesannonsen, er hovedregelen at den må annonseres på nytt. Da med fast pris og kun til forkjøpsberettigede OBOS-medlemmer. 6. STYRETS ARBEID Siden forrige ordinære generalforsamling har styret avholdt: 11 styremøter hvor samtlige styremedlemmer har vært innkalt 2 informasjonsmøter VVS (ca 2 timer pr gang) 2 VVS oppstartsbefaringer (ca 3 timer pr gang) 2 VVS sluttbefaringer (ca 4 timer pr gang) 8 VVS oppfølgningsmøter/ befaring med beboer der styret har vært representert 2 VVS befaringer av kjellerstrekk med CFK 12 møter med vaktmestrene (2-3 timer pr gang) 2 HMS befaringer i borettslaget med vaktmester 1 blokkmøte der styret har vært representert 2 møter med OBOS advokat 2 møter i Husleietvistutvalget 1 møte med byrådene for miljø og samferdsel og 1 møte med byråden for byutvikling for å få Teisenveien definert som miljøgate 24 planleggings / statusmøter (1-5 timer) der leder og/eller nestleder / styremedlem har deltatt (grøntanlegg, beskjæring, VVS-konflikter, Støy, Bryn Miljøforum, UPC, Oslo Kommune, Teisen gård barnehage, Elektro) 8 rundskriv er delt ut 18 informasjonsskriv har blitt hengt opp på oppslagskinnene i oppgangene og i vaskeriet Styret administrerer salg / tømming av polletter, utleie av parkeringsplasser, utleie av lokalene i Prost Hallings vei 1, 2. etg. og innsetting av vaskelister i vaskeriet Representanter fra styret har vært til stede på styrerommet hver tirsdag fra kl (lenger ved behov). Telefon til styrekontoret Litt av hvert Teisen Borettslag har OBOS som forretningsfører. Vår forvaltningskonsulent er Turid Larsen på OBOS Tveita. På oppdrag fra styret effektuerer Turid Larsen saker på vegne av Teisen Borettslag samt at OBOS v/regnskapskonsulent tar hånd om vår regnskapsføring.

9 9 Teisen borettslag Styrets nestleder har deltatt på Bydelsmøter for Alna. Styrets nestleder sitter som medlem i OBOS representantskap og i representantskapets valgkomité. Det er 10 møter pr. år. Styrets nestleder satt som medlem i Bryn Miljøforum ut Det har vært 6 møter dette året. Styret har et nært samarbeid med Fjellhus Vel, Teisen Vest og Bryn Skole. I samarbeid med Fjellhus Vel sørget vi for at vi fikk fartsdumper i Teisenveien, i Regnbueveien og i Prost Hallings vei. Styret har sammen med Fjellhus Vel arbeidet for at utkjøring fra de nye blokkene vis a vis Bryn skole blir mot Teisenveien. Dette har vi lykkes med. Forlengelse av utleie av borettslagets to leiligheter Styret har fornyet leiekontraktene, med eksisterende leietakere, i Spektrumveien 3 for tre år fra og i Prost Hallings vei 4 med seks nye år fra Kurs møter deltagelse i prosjekter Representanter fra styret og vaktmestrene har deltatt på kurs innen Økonomi og likviditetsbudsjettering, HMS (Helse- Miljø og Sikkerhet), autorisering for brannslukningsapparater, hjemmesidekurs og kurs for å skaffe oss kompetanse til å utføre styrearbeidet på en tilfredsstillende måte. UPC Overgangen til nytt kabelnett ble gjennomført i mars Borettslaget har dermed ett moderne bredbåndsnett som kan benyttes til en lang rekke tjenester. Styret understreker at vi vil ha beskjed dersom beboere føler at de ikke blir tatt seriøst på UPC kundesenter. Grunnpakken fra UPC består pr av følgende kanaler; NRK 1, NRK 2, TV 2, TV Norge, TV 3, Svensk TV 1, Svensk TV 2, ZTV, CNN, MTV, National Geographic, Travel channel, Viasat Sport, UPC info, Lokal-TV, TV2 Extra. Disse kanalene må stilles inn av beboer selv. Metode avhenger av TV apparat. Les bruksanvisningen. Internett og telefoni Med nytt nett fra UPC har vi også fått valgmulighet på disse tjenestene. Hver enkelt beboer kan selv sammenligne pris og kvalitet. Du kan kjøpe telefoni som tidligere fra Telenor. Her kan du også få internett-tilkobling via telefonkabelen som ISDN eller ADSL. Eller du kan kjøpe Internett og/ eller telefoni gjennom TVkabelen levert av UPC. Styret gir ingen anbefalinger. Hver enkelt må vurdere selv. Naboklager Styret har gjennom det siste året arbeidet med en stor klagesak. Dette har innbefattet utallige advarsler, både skriftlig og muntlig, møter med advokat og møter i Husleietvistutvalget. I skrivende stund kjenner vi ikke utfallet av saken.

10 10 Teisen borettslag Forøvrig har styret mottatt få klager. Styrets inntrykk er at beboere snakker med hverandre og løser evt. uenigheter seg imellom. Tyveri og hærverk er alvorlig og blir omgående meldt til politiet. Forøvrig forekommer klager/innspill på, husbråk (festing/oppussing), nabokrangel, ulovlig hundehold (det går an å søke), ulovlig parkering, misbruk av vaskeriet, ulovlig fremleie med mer. Ta hensyn til hverandre og opptre på en måte som ikke er til sjenanse for naboene. Det handler om å ta hensyn. Styret kan ta affære dersom det innkommer skriftlige klager undertegnet av minst to andelseiere. Dersom den påklagede ikke respekterer pålegget fra styret kan det få konsekvenser for boforholdet. Som regel har klagen løst seg etter en dialog og løfte om bedring. Styrets motto er: Bry deg om og ikke med naboen. Parkeringsplasser samt ny oppmerking Planene for ny skilting og oppmerking fra 2004 ble fulgt opp i Det har blitt skiltet om på følgende parkeringsfelt: 1, 2, 3, 7, 9, 10 og 11. Det planlegges å skilte om resten av feltene i De nye skiltene er godt synlige i mørket og markerer hver plass på en bedre måte. Dette vil føre til lettere parkering om vinteren og et visuelt penere inntrykk. Det er hengt opp 4 rundskriv angående parkering i Nye postkasseanlegg To oppganger har fått nye postkasseanlegg da de har hatt en gammel og uhensiktsmessig utforming. Det gjelder Spektrumveien 4 og Prost Hallingsvei 3. Tilsøpling av området er en trist observasjon og et faktum De siste årene har vi sett en økende tilgrising av området. Mange kaster fra seg søppel over alt. Vi oppfordrer alle beboere (og gjester) til å kaste søppel der det hører hjemme, i søppelkassen! Hva er styrets planer for grøntanlegget og hva ble utført i 2005/2006 Din Hage Borettslagets gartner Høsten 2000 ble avtale inngått med gartnerfirmaet Din Hage AS. Avtalen omfatter at de hvert år beskjærer og tynner områdets busker og trær. De opparbeider tråkkheller der det trengs og gir oss innspill til forbedringer kontinuerlig. Deres mål er å ta vare på og vedlikeholde beplantningen i borettslaget, og lage et frodig grønt areal for trivsel og glede. Vi benyttet ca kr ,- på grøntanlegget i Oppgradering av eldre beplantninger i borettslaget ble påbegynt i Det er lagt opp til at beboere i borettslaget kan påvirke plantevalget, særlig ved inngangene. Dette vil også bli prioritert denne våren. Følgende er blitt / vil bli utført Beskjæring av alle hekker under balkongene og på fellesområdene, felling av døde trær, stubbefresing, reparasjon av plener etter bilkjøring, leveranse og

11 11 Teisen borettslag utplassering av store steiner til sperring, kalking, montering av siveslanger i store bed, muring, vedlikehold av utegrillene, kantstein og bygningskader. Gjødsling og kalking av plener. Utplanting av nye planter ved terrassebed hvor det var manko på planter (resten tas våren 2006). Løksetting. Vårdugnaden nå kan dere komme med innspill selv! Beboerne gjør fortsatt en meget god jobb med å holde forhavene i bra stand. I år 2006 vil vi, som i 2005, avholde egen dugnad 8. og 9. mai fra kl der vår gartner vil være tilstede. Vi ønsker med dette tiltaket å gi alle oppgangene mulighet til å få sine ønsker oppfylt. Lekeplassene Alt treverket rundt sandbassengene og benkene vil bli overhalt i Lekeapparatene er kontrollert og justert slik at de er i henhold til forskriftene. Det blir tatt jordprøver av sandbassengene og sanden vil bli skiftet dersom den ikke er etter forskriftene. Beising av alle søppelhusene og tørkebåsene Søppelhusene blir ettersett og overhalt der det er behov i 2006 (som i 2005). Oppussing av kjellere Etter VVS-rehabiliteringen har kjellerrommene blitt satt i stand. Følgende utføres: rydding, støvsuging, sparkling og to strøk med hvitmaling av vegger og tak. Arbeidet begynte i 2002 og i mars 2005 er det kun Teisenveien 20, 22, 24 og 26 som ikke er pusset opp. Disse ferdigstilles innen våren I tillegg vil alle kjellervinduene bli rehabilitert (glass skiftes, det kittes om og vinduskarmene males). Vi minner om at det ikke er lov å lagre gjenstander i fellesrom. Rundskriv Styret sender regelmessig ut informasjon til alle beboere. Markering av ringetablå/postkasse Ved sist Generalforsamling ble det vedtatt en ny husordensregel om merking av ringetablå og postkasseskilt. Gjeldende paragraf er Husordensregel 6. I forbindelse med denne vedtekten har styret gjennomført kontroll og oppfølging. Ved første kontrollrunde ble det avdekket at ca 15% av beboerne ikke hadde korrekt merking av ringetablå og postkasse i henhold til Husordensreglene. Ved senere oppfølging har de aller fleste fulgt vår anmodning om å ha korrekt merking. Styrets intensjon med dette er at inngangspartiet skal være ryddig og presentabelt. I tillegg vil det være enklere for våre gjester, besøkende, postomdelere, blomsterbud etc. å finne frem til rette vedkommende.

12 12 Teisen borettslag Husordensregler om dyrehold - det er ikke fritt frem for dyrehold For å oppklare misforståelser med hensyn til Stortingsvedtaket om dyrehold har borettslaget fortsatt forbud mot hund. Beboere må overholde dette forbudet. Borettslaget vil kunne godta hundehold dersom det er «gode grunner» og ikke til ulempe for øvrige beboere. Førerhund eller politihund kan godtas dersom de ikke er til ulempe for beboerne. Som ulempe regnes allergi, frykt, støy, ekskrementer eller lignende. De som har fått tillatelse til å ha hun skal til enhver tid ha hunden i bånd når de ferdes på borettslagets område. Styret har eget søknadsskjema som skal benyttes av de som søker om hundehold. Se bak i heftet. VELFERDSTILTAK Grillfest Grillfesten som skulle vært 23 august regnet bort. Juletrefest 15. januar Juletrefesten ble avholdt i gymsalen på Bryn skole i samarbeid med Fjellhus Vel. Bryn Skoles Ungdomskorps hjalp til med arrangementet. Det var gang rundt juletreet og leker for både store og små. Vi er fornøyd med oppmøte og håper på tilsvarende oppslutning i Økonomisk støtte til Teisen pensjonistforening Borettslaget har støttet pensjonistforeningen med kr 5.000,- til aktivitetstiltak for de eldre i borettslaget. Styret ønsker å rette en stor takk til de som står på og holder et slikt viktig tiltak for nærmiljøet i live. Økonomisk støtte til nærmiljøet i form av husleiepremiering Styret støtter nærmiljøet ved at Bryn Skoles Musikkorps, Bryn Skoles Ungdomskorps og pensjonistforeningene får husleier som premie i deres loddsalg til beboere i Teisen borettslag. Medlemskap Teisen Borettslag er medlem av Fjellhus Vel og samarbeider med Fjellhus Vel i saker som berører området Teisen/Fjellhus. INNGÅTTE AVTALER / KONTRAKTER med status Elektro, oppfølging av anlegget og bytte av armatur i oppgangene Borettslaget inngikk en avtale med AC Elektroinstallasjon AS i De vil hvert år gjennomføre kontroll av det elektriske anlegget på hovedtavler og i fellesrom Statusrapport overleveres til styret og vaktmester. Etter en befaring i desember 2004 ble det fastslått at anlegget er tilfredsstillende, med unntak av små avvik. Disse er i egen rapport.

13 13 Teisen borettslag Status fra rapport: Det er påvist lekkasje på en del av inntakskablene i Teisen Borettslag. Dette har blitt tatt opp av styret med Hafslund Nett. Lekkasjer på inntakskablene er "normalt" grunnet aldring. De steder hvor lekkasjene er store må hovedtavle og sikringer holdes under oppsikt ved årlig kontroll. Lekkasjene repareres ved en ny type PVC kabel. Arbeidet utføres av AC Elektroinstallasjon AS i 2005 og Lysarmaturene i oppgangene vil fortløpende bli byttet ut når de går i stykker. Vi monterer opp runde kuppler som gir bedre lys og som har strømsparende pærer. Følgende oppganger har fått byttet armaturer i 2005: Prost Hallings vei 2-4 Klosterheimveien Tvetenveien Følgende får byttet første halvår i 2006: Prost Hallings vei Klosterheimveien Teisenveien Resten av oppgangene tas innen første halvår Snebrøyting Borettslaget inngikk en 3-års snøbrøyteavtale med firmaet Frode Gran for perioden Avtalen sier at firmaet Frode Gran skal rydde unna snø ved alle inngangspartier i helger- og høytidsdager. Vaktmestrene har ansvaret for stikkveiene og alt ellers i ukedagene. Parkeringsplassene og området generelt blir brøytet på dagtid når de fleste bilene er fjernet. Avtalen er inngått for å sikre at borettslaget har beredskap alle helger/helligdager, og for å avlaste vaktmestrene. Søppelhenting hver 1. onsdag i måneden Borettslaget inngikk en ny avtale med Wilhelmsen & Sønner i 2004, om avfallshenting en gang pr. måned. Komprimatorbil kjører fra oppgang til oppgang og tar med seg det som er plassert utenfor hver 1. onsdag i måneden fra kl Det er nå enkelt for alle å bli kvitt sitt søppel ved å sette det utenfor kvelden i forveien. Det er forbudt å lagre gjenstander i lofts- og kjellergangene og i alle fellesarealer. Gjenstander som står her vil bli fjernet. Utleie 1. etasje Borettslaget har inngått en 10 års kontrakt med Teisen Idrettsforening fra Teisen Idrettsforening står selv for drift og vedlikehold av lokalet. Lokalet kan leies ut til beboere for kr 400,- pr. gang. Ønsker du å leie kan du legge en beskjed i Teisen Idrettsforenings postkasse på utsiden av vaskeribygningen. Kontroll av brannslukningsapparater Vaktmester Geir Morten Kleftås er sertifisert for å kunne kontrollere og etterfylle brannslukningsapparater i borettslaget i henhold til NS3910. Vi har inngått avtale med firmaet Firesafe AS, hvor vi etterfyller apparatene og kjøper nye ved behov.

14 14 Teisen borettslag Det har i løpet av høsten 2004 og første halvdel av 2005 blitt foretatt 10 årskontroll av brannslukkingsapparat. Etterfyllingen ble foretatt av Firesafe. Dersom du har problemer med brannslukningsapparatet kan du kontakte vaktmester. Vaskeriet Vi ser at bruken av vaskeriet blir mindre og mindre da hovedtyngden av beboere har egen vaskemaskin hjemme. Styret ønsker allikevel å opprettholde tilbudet. Vi har et underskudd på kr ,-. Dette er ca mindre enn i fjor, noe som skyldes høyere pollettpris og redusert strømforbruk. VVS arbeid og generell VVS informasjon I 2005 ble de siste ettårsbefaringene gjennomført. Teisen Borettslag har dermed gjennomført en meget teknisk og økonomisk krevende rehabilitering. Sluttresultatet er imidlertid meget hyggelig. Vi har bad som tilfredsstiller dagens krav i våtromsnormen. Vi har 10 års garanti fra OVV på badegulvene. Ansvaret for øvrig fremtidig vedlikehold hviler på beboer. Regnbueveien 13 og 17 Har blitt etterrehabilitert i Utskiftning av kjellerstrekk samt reduksjonsventil i alle inntakspunkt Med bakgrunn i den totale rehabiliteringen av bad, med utskiftning av kaldtvannsledning og soilrør, gjensto kun en oppgradering av rørene i kjellerne. Halvparten ble tatt før jul i 2005, resten vil være ferdig innen generalforsamlingen Prost Hallingsvei 1 Bygningen har fått en nødvendig utvendig oppgradering. Murpeussen er stedvis skiftet og hele bygningen er malt. PLANER FREMOVER Se skriv bak i heftet. Hjemmeside Borettslaget vil i løpet av 2006 få hjemmeside. Balkongene bør rubbes ned med grovt sandpapir og settes inn med 1 2 strøk beis for å ivareta treverket. Skal dette settes bort eller skal beboerne utføre arbeidet selv? Utføres i Se bak i heftet. Vinduene bør skrapes og males på nytt. Kostnadskrevende arbeid som krever benyttelse av lift. Dette bør igangsettes senest i 2006 da vinduene som peker mot nord er hardt utsatt og har begynt å flasse/sprekke opp. Utføres i Se bak i heftet. Oppgangene bør pusses opp. Det bør vurderes å legge støydempende matter i taket for å dempe klangen/støyen i oppgangene.

Jeg takker for et godt samarbeid i 2006 og benytter denne anledningen til å ønske alle en riktig god vår og sommer!

Jeg takker for et godt samarbeid i 2006 og benytter denne anledningen til å ønske alle en riktig god vår og sommer! Kjære nabo! Våren er i anmarsj som ugjenkallelig betyr at en styreperiode er over for denne gang. Vi har hatt ett år med både små og store gjøremål. Mange nye beboere har kommet til som vi håper trives

Detaljer

* * * * * Jeg takker for samarbeidet og alle gode tilbakemeldinger i 2010 og benytter anledningen til å ønske dere alle en riktig god sommer.

* * * * * Jeg takker for samarbeidet og alle gode tilbakemeldinger i 2010 og benytter anledningen til å ønske dere alle en riktig god sommer. Kjære nabo! I 2010 fikk vi fullført flere større og viktige oppgraderinger. Nyoppusset vaskeri ble innvidd i 2010, og har nå en nyere maskinpark, elektronisk- betalingskort og bestilling av tid. Vaskekortet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005.

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling 19.05.09 kl 1830

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling torsdag 23.april

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling 25.05.10 kl 1830

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling tirsdag 20. april

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Onsdag 6. mai

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Side 1 82 Rabben Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Onsdag 20.05.2009

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling onsdag 06.05.2009

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2004.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2004. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2004. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer