Borgeparken Bygg C - Et godt sted å bo

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Borgeparken Bygg C - Et godt sted å bo"

Transkript

1 Borgeparken Bygg C - Et godt sted å bo

2 Velkommen til Borgeparken 2

3 Borgeparken Borgeparken bygg C er siste del av et større leilighetsprosjekt som oppføres i attraktive omgivelser på Hovenga i Porsgrunn kommune. Her skal det oppføres 15 flotte leiligheter i siste trinn av Borgepark-utbyggingen. JM Norge AS har over lengre tid vært den ledende aktøren i utviklingen av Hovenga som et attraktivt og moderne område å bo i. Området tiltrekker seg alt fra barnefamilier til aktive seniorer og patrioter som vil flytte hjem igjen. Dette gir Hovenga et differensiert og fint miljø som er med på å fremheve denne flotte bydelen som en av Porsgrunns mest attraktive. Beliggenhet Borgeparken blir liggende meget sentralt til på Hovenga, kun ca 400 meter fra Hovengasenteret, med alle sentrale servicefunksjoner. Det er gangavstand fra Borgeparken til Porsgrunn sentrum og flotte turområder. Borgehaven Bo- og Rehabiliteringssenter, som kan friste med mange flotte aktivitetstilbud, ligger kun 100 meter unna. Fra rundkjøringen ved Hovenga-senteret kjører man inn Hovengagata som går over i Augestadvegen. Borgehaven Bo- og Rehabiliteringssenter passeres på høyre hånd. Ta inn til høyre, samme innkjøring som til Borgehaven Bo- og Rehabiliteringssenter og Borgehaven Barnehage, og ta første vei til venstre (markert med rødt på kartet til høyre). Leilighetene Leilighetene vil bli fordelt over tre boligetasjer med garasje og bodanlegg i kjeller. Det er heis til alle leiligheter med stor heiskabin. Flotte, lettstelte og effektive leiligheter fra 68 til 103 kvm. Samtlige leiligheter har vannbåren oppvarming via radiatorer i tillegg til balansert ventilasjon med varmegjenvinner. Parkering / Sportsboder Det er en garasjeplass og sportsbod til hver leilighet i felles bod og garasjeanlegg i kjeller. Mulighet for kjøp av to plasser for noen leiligheter. Tilvalg Tilvalg kan bestilles fra entreprenøren i et tilvalgsmøte. Endringer vil foregå i regi av valgte underleverandører og sam-arbeidspartnere. Flytting av våtsoner og bæring samt endring av fasader er ikke mulig. Se for øvrig prosjektbeskrivelse på side 32. Organisering Boligene vil bli organisert som et borettslag tilknyttet Porsrgunn, Bamble og Borgestad Boligbygglag, som også vil stå for forretningsførsel. Borettslaget vil finansieres ved opptak av lån som blir borettslagets fellesgjeld og ved innbetaling av innskudd fra kjøperne. Fellesutgifter Til dekning av løpende fellesutgifter betaler den enkelte en månedlig felleskostnad. Denne inkluderer bl.a renter på andelseiers fellesgjeld, kommunale avgifter, bygnings-forsikring, strøm til fellearealer, utvendig vedlikehold, teknisk forvaltnings, forretningsførsel m.v. Borettslaget har IN-ordning (individuell nedbetaling av fellesgjeld), som gjør det mulig å nedbetale hele eller deler av fellesgjelden i den hensikt å oppnå lavere felleskostnad. Telefon abonnement, NRK lisens, strøm / vannbåren oppvarming og innboforsikring må ordnes og bekostes av den enkelte beboer. Når det gjelder kabel-tv vil det bli bestilt et felles abonnement for borettslaget. Engangskostnaden for kabel-tv oppkobling må betales av den enkelte beboer ved innflytting. Den årlige avgiften kommer i tillegg til felleskostnadene. 3

4 4 Forretningsfører Borgeparken 2 borettslag etableres som et tilknyttet borettslag, der Porsgrunn,Bamble og Borgestads boligbyggelag vil forestå forretningsførsel og drift. Dette sikrer beboerne en profesjonell håndtering av løpende fellesutgifter og ivaretagelse av verdier. Arealdefinisjoner Leilighetene angis med bruksareal (BRA) og primærrom (P-rom). Arealene beregnes ut fra Norsk Standard Bruksareal er leilighetens areal innvendig målt fra yttervegg til yttervegg. I tillegg til leilighetenes oppgitte BRA kommer terrassen og bod utenfor leiligheten. Tegningene viser arealene på de forskjellige rommene. Disse er målt fra innvendig vegg til innvendig vegg. Eventuelle innvendige sjakter som er større enn 0,5 m2 er trukket fra BRA, mens arealer som medgår til mindre sjakter og garderobeskap er inkludert i BRA. Primærrom er BRA fratrukket innvendig bod. Ferdigstillelse Vi tar sikte på at leilighetene er klare for overtagelse 4. kvartal Forbehold 3D-tegninger vist i dette prospekt er kun illustrasjoner og ikke endelig bestemmende. Ingen møbler eller viste tilvalg er med i kjøpesummene, selv om de er vist på planene. Feil kan forekomme på tegninger og i forhold til omgivelsene.utbygger forbeholder seg retten til å gjøre endringer som er hensiktsmessige og nødvendige uten at den generelle standarden eller verdien forringes. Utbygger tar også forbehold om endelige tillatelser, samt pålegg fra offentlige myndigheter som kan få betydning for prosjektets utforming og fremdrift. Det tas forbehold om tilstrekkelig salg, styrets beslutning om igangsetting og offentlige tillatelser i samsvar med søknader, før byggestart besluttes. Bildene til høyre viser en av leilighetene i det allerede oppførte bygg B, samt fasade av dette bygget.

5 Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter Borgehaven Bo- og Rehabiliteringssenter ligger ca. 100 meter nord for Borgeparken bygg C. Borgehaven inneholder: 33 omsorgsleiligheter, 25 sykehjemsplasser hvorav 15 plasser er rehabiliteringsplasser og 10 sykehjemsplasser både korttids- og langtidsplasser. 5

6 Borgeparken Bygg c plan 1. etg. Leilighet C 103 STUE / / TEKN. TEKN. ROM / B.K. 11,1 M2 6,7 M2 7,9 M2 55,2 M2 STUE / Leilighet C 104 Bra = 7 Bta = 8 / / TEKN. / TEKN. / TEKN. 3,9 M2 4,4 M2 7,4 M2 / TEKN. 7,3 M2 STUE / 9,9 M2 STUE / / GANG 5 INNGANG STUE / 41,3 M2 Leilighet C 101 Bra = 67,6 M2 Bta = 73,4 M2 Leilighet C 102 Leilighet C 105 Bra = 90,3 M2 Bta = 98,3 M2 6Borgeparken - Bygg C - PLAN 1 etg.

7 KN. / / TEKN. AD,6 M2 TEKN. ROM / B.K. 11,1 M2 6,7 M2 7,9 M2 55,2 M2 Fellesareal / TEKN. STUE / / TEKN. 3,9 M2 4,4 M2 Borgeparken Bygg c Plan 1 - leil C 101 BRA:... 67,6 m 2 P-rom: 7,4... M2 64,0 m 2 BTA:... 73,7 m 2 Terrasse:... 10,7 m 2 Sportsbod:... 5 m 2 / TEKN. STUE / 7,3 M2 9,9 M2 JØKKEN Leilighet C 103 STUE / / TEKN. TEKN. ROM / B.K. 11,1 M2 6,7 M2 7,9 M2 55,2 M2 STUE / Leilighet C 104 Bra = 7 Bta = 8 KKEN / GANG INNGANG / / TEKN. / TEKN. STUE / / TEKN. 3,9 M2 4,4 M2 9,9 M2 7,4 M2 / TEKN. 7,3 M2 STUE / / GANG 5 STUE / 10,7 41,3 M2 INNGANG STUE / 41,3 M2 Leilighet C 101 Bra = 67,6 M2 Bta = 73,4 M2 Leilighet C 101 Bra = 67,6 M2 Bta = 73,4 M2 Leilighet C 102 Borgeparken - Bygg C - PLAN 1 etg. Leilighet C 105 Bra = 90,3 SOVEROM M2 2 Bta = 98,3 M2 Leilighet C 105 Bra = 90,3 M2 7

8 Leilighet C 103 STUE / / TEKN. 6,7 M2 Fellesareal Borgeparken Bygg c Plan 1 - leil C 102 BRA: ,0 m 2 P-rom:... 98,6 m 2 BTA: m 2 Terrasse:... 13,0 m 2 Sportsbod:... 5 m 2 Bod på terrasse:... 1,7 m 2 / / TEKN. SO 6, STUE / / GANG 5 Leilighet C 103 STUE / TEKN. ROM / B.K. 11,1 M2 STUE / 6,7 M2 7,9 M2 / TEKN. 55,2 M2 / / TEKN. / TEKN. / TEKN. / TEKN. 3,9 M2 7,3 M2 7,4 M2 4,4 M2 STUE / 9,9 M2 STUE / / GANG INNGANG 5 Leilighet C 104 Bra = 7 Bta = 8 Leilig Bra = Bta = STUE / 41,3 M2 Leilighet C 102 Borgeparken - Bygg C - PLAN 1 etg. Leilighet C 101 Bra = 67,6 M2 Bta = 73,4 M2 Leilighet C 105 Bra = 90,3 M2 Bta = 98,3 M2 Leilighet C 102 8

9 STUE / / TEKN. / / TEKN. STUE / / GANG 5 TEKN. ROM / B.K. 11,1 M2 55,2 M2 / TEKN. STUE / INNGANG / TEKN. 3,9 M2 4,4 M2 9,9 M2 7,4 M2 STUE / 41,3 M2 7,9 M2 / TEKN. STUE / 7,3 M2 Borgeparken Bygg c Plan 1 - leil C 103 et C ,5 M2 4,6 M2 STUE / / TEKN. 6,7 M2 Fellesareal TEKN. ROM / B.K. 11,1 M2 BRA:... 74,5 m 2 P-rom:... 70,4 m 2 BTA:... 84,6 m 2 Terrasse:... 9,6 m 2 Sportsbod:...5 m 2 Bod på terrasse:...1,6 m 2 55,2 M2 / / TEKN. Leilighet C 103 6,7 M2 / TEKN. Leilighet C 104 Bra = 7 Bta = 8 Leilighet C 102 Borgeparken - Bygg C - PLAN 1 etg. Leilighet C 101 Bra = 67,6 M2 Bta = 73,4 M2 STUE / Leilighet C 105 Bra = 90,3 M2 Bta = 98,3 M2 STUE / / GANG 9 INNGANG

10 Borgeparken Bygg c Plan 1 - leil C 104 TEKN. ROM / B.K. BRA: 11,1... M2 75,1 m 2 P-rom:... 70,8 m 2 BTA:... 85,3 m 2 Balkong:... 9,6 m 2 Sportsbod:... 5 m 2 Bod på balkong:... 1,6 m 2 55,2 M2 Fellesareal 7,9 M2 STUE / Leilighet C 104 Bra = 7 Bta = 8 D 0 M2 Leilighet C 103 STUE / / TEKN. / / TEKN. TEKN. ROM / B.K. 11,1 M2 / TEKN. / TEKN. 6,7 M2 7,9 M2 55,2 M2 / TEKN. 3,9 M2 4,4 M2 7,4 M2 / TEKN. STUE / 7,3 M2 Leilighet C 104 Bra = 7 Bta = 8 / TEKN. 3,9 M2 4,4 M2 7,4 M2 / TEKN. 7,3 M2 STUE / / GANG 5 STUE / STUE / 9,9 M2 INNGANG STUE / 41,3 M2 Leilighet C 102 Leilighet C 101 Bra = 67,6 M2 Bta = 73,4 M2 Leilighet C 105 Bra = 90,3 M2 Bta = 98,3 M2 9,9 M2 Borgeparken - Bygg C - PLAN 1 etg. 10 INNGANG STUE / 41,3 M2

11 STUE / / TEKN. / / TEKN. STUE / / GANG 5 TEKN. ROM / B.K. 11,1 M2 55,2 M2 / TEKN. STUE / INNGANG / TEKN. 3,9 M2 4,4 M2 9,9 M2 7,4 M2 STUE / 41,3 M2 7,9 M2 / TEKN. STUE / 7,3 M2 R / TRAPPEROM / 7,9 M2 / TEKN. E / M2 Fellesareal / TEKN. 3,9 M2 4,4 M2 9,9 M2 7,4 M2 / TEKN. 7,3 M2 Borgeparken Bygg c Plan 1 - leil C 105 BRA:... 90,3 m 2 P-rom:... 85,8 m 2 BTA:... 97,7 m 2 Terrasse:... 13,8 m 2 Sportsbod:... 5,0 m 2 Bod på terrasse:... 1,7 m 2 INNGANG STUE / 41,3 M2 Leilighet C 103 6,7 M2 Leilighet C 104 Bra = 7 Bta = 8 Leilighet C 101 Bra = 67,6 M2 Bta = 73,4 M2 Leilighet C 105 Bra = 90,3 M2 Bta = 98,3 M2 Leilighet C 102 Borgeparken - Bygg C - PLAN 1 etg. Leilighet C 105 Bra = 90,3 M2 Bta = 98,3 M2 11

12 Borgeparken Bygg c plan 2. etg. Leilighet C 203 STUE / / TEKN. 6,7 M2 STUE / Leilighet C 204 Bra = 75,5 M2 Bta = 8 / / TEKN. / TEKN. / TEKN 3,6 M2 1,4 M2 6,4 M2 / TEKN. STUE / /GANG 13,4 M2 STUE / / GANG 5 STUE / 52,6 M2 Leilighet C 201 Bra = 68,1 M2 Bta = 73,7 M2 Leilighet C 202 Leilighet C 205 Bra = 105,3 M2 Bta = 113,9 M2 12 Borgeparken - Bygg C - PLAN 2 etg.

13 STUE / / TEKN. / / TEKN. STUE / / GANG 5 / TEKN. STUE / / TEKN 3,6 M2 /GANG 13,4 M2 1,4 M2 6,4 M2 STUE / 52,6 M2 / TEKN. STUE / SK / / TEKN. 6 M2 2 6,7 M2 Fellesareal / TEKN. STUE / / TEKN 3,6 M2 /GANG 13,4 M2 1,4 M2 STUE / Borgeparken Bygg c Plan 2 - leil C 201 / TEKN. BRA:... 68,1 m 2 P-rom:... 64,6 m 2 BTA: 6,4 M ,7 m 2 Balkong:... 10,7 m 2 Sportsbod:... 5,0 m 2 EN N / GANG Leilighet C 203 STUE / 52,6 M2 6,7 M2 Leilighet C 204 Bra = 75,5 M2 Bta = 8 Leilighet C 201 Bra = 68,1 M2 Bta = 73,7 M2 Leilighet C 202 Leilighet C 201 Bra = 68,1 M2 Bta = 73,7 M2 Leilighet C 205 Bra = 105,3 M2 Bta = 113,9 M2 Borgeparken - Bygg C - PLAN 2 etg. Leilighet C 205 Bra = 105,3 M2 13

14 / TEKN. 6,7 M2 Fellesareal Borgeparken Bygg c Plan 2 - leil C 202 / / TEKN. EN 7,8 BRA: ,0 m 2 P-rom:... 98,6 m 2 BTA: ,4 m 2 Balkong:... 13,0 m 2 Sportsbod:... 5,0 m 2 Bod på balkong:... 1,7 m 2 STUE / / GANG 5 Leilighet C 203 STUE / / TEKN. 6,7 M2 STUE / Leilighet C 204 Bra = 75,5 M2 Bta = 8 / / TEKN. / TEKN. / TEKN 3,6 M2 1,4 M2 6,4 M2 / TEKN. STUE / /GANG 13,4 M2 STUE / / GANG 5 Leilighet C 202 Leilighet C 201 Bra = 68,1 M2 Bta = 73,7 M2 STUE / 52,6 M2 Leilighet C 205 Bra = 105,3 M2 Bta = 113,9 M2 Leilighet C 202 Borgeparken - Bygg C - PLAN 2 etg. 14

15 Borgeparken Bygg c Plan 2 - leil C 203 ilighet C 203 a = 74,5 M2 a = 84,6 M2 STUE / / TEKN. 6,7 M2 Fellesareal BRA:... 74,5 m 2 P-rom:... 70,4 m 2 BTA:... 84,6 m 2 Balkong:... 9,6 m 2 Sportsbod:... 5,0 m 2 Bod på balkong:... 1,6 m 2 / / TEKN. Leilighet C 203 STUE / / TEKN. / / TEKN. STUE / / GANG 5 / TEKN. STUE / / TEKN. 6,7 M2 Leilighet C 201 Bra = 68,1 M2 Bta = 73,7 M2 1,4 M2 / TEKN STUE / 6,4 M2 3,6 M2 /GANG 13,4 M2 STUE / 52,6 M2 / TEKN. STUE / Leilighet C 204 Bra = 75,5 M2 Bta = 8 4,0 M SO 7,7 Leilighet C 202 Leilighet C 205 Bra = 105,3 M2 Bta = 113,9 M2 Borgeparken - Bygg C - PLAN 2 etg. STUE / / GANG 5 15

16 Borgeparken Bygg c Plan 2 - leil C 204 BRA:... 75,5 m 2 P-rom:... 71,2 m 2 BTA:... 85,3 m 2 Balkong:... 9,6 m 2 Sportsbod:... 5,0 m 2 Bod på balkong:... 1,6 m 2 Fellesareal STUE / Leilighet C 204 Bra = 75,5 M2 Bta = 8 Leilighet C 203 STUE / / TEKN. / TEKN. 6,7 M2 STUE / / TEKN 3,6 M2 Leilighet C 204 Bra = 75,5 M2 Bta = 8 1,4 M2 6,4 M2 / TEKN. M 1 / / TEKN. STUE / STUE / / TEKN. / TEKN 3,6 M2 /GANG 13,4 M2 1,4 M2 6,4 M2 / TEKN. /GANG 13,4 M2 STUE / / GANG 5 6,8 M2 Leilighet C 202 Leilighet C 201 Bra = 68,1 M2 Bta = 73,7 M2 STUE / 52,6 M2 Leilighet C 205 Bra = 105,3 M2 Bta = 113,9 M2 Borgeparken - Bygg C - PLAN 2 etg. 16 STUE / 52,6 M2

17 OM 2 / TEKN. STUE / / TEKN 3,6 M2 Fellesareal /GANG 13,4 M2 1,4 M2 6,4 M2 / TEKN. Borgeparken Bygg c Plan 2 - leil C 205 BRA: ,3 m 2 P-rom: ,9 m 2 BTA: ,9 m 2 Balkong:... 13,8 m 2 Sportsbod:... 5,0 m 2 Bod balkong:... 1,7 m 2 LTAN,7 M2 STUE / 52,6 M2 t C 201 8,1 M2 3,7 M2 Leilighet C 203 STUE / STUE / 6,7 M2 / TEKN. / / TEKN. / TEKN. 1,4 M2 / TEKN. / TEKN 6,4 M2 3,6 M2 STUE / /GANG 13,4 M2 Leilighet C 204 Bra = 75,5 M2 Bta = 8 Leilighet C 205 Bra = 105,3 M2 Bta = 113,9 M2 STUE / / GANG 5 Leilighet C 202 Leilighet C 201 Bra = 68,1 M2 Bta = 73,7 M2 STUE / 52,6 M2 Leilighet C 205 Bra = 105,3 M2 Bta = 113,9 M2 Borgeparken - Bygg C - PLAN 2 etg. 17

18 Borgeparken Bygg c plan 3. etg. Leilighet C 303 STUE / / TEKN. 6,7 M2 STUE / Leilighet C 304 Bra = 75,5 M2 Bta = 8 / / TEKN. / TEKN. / TEKN 3,6 M2 1,4 M2 6,4 M2 / TEKN. STUE / /GANG 13,4 M2 STUE / / GANG 5 STUE / 52,3 M2 Leilighet C 301 Bra = 68,1 M2 Bta = 73,7 M2 SOVEROM 3 Leilighet C 302 Leilighet C 305 Bra = 100,9 M2 Bta = 113,9 M2 18 Borgeparken - Bygg C - PLAN 3 etg.

19 N. D 6 M2 / / TEKN. 6,7 M2 Fellesareal / TEKN. STUE / / TEKN 3,6 M2 1,4 M2 /GANG 13,4 M2 Borgeparken Bygg c Plan 3 - leil C 301 / TEKN. STUE / BRA:... 68,1 m 2 P-rom:... 64,6 m 2 6,4 M2 BTA:... 73,7 m 2 Balkong:... 10,7 m 2 Sportsbod:... 5,0 m 2 KKEN KKEN / GANG Leilighet C 303 STUE / STUE / 52,3 6,7 M2 / TEKN. / / TEKN. / TEKN. 1,4 M2 / TEKN 6,4 M2 3,6 M2 STUE / / TEKN. Leilighet C 304 Bra = 75,5 M2 Bta = 8 STUE / /GANG 13,4 M2 Leilighet C 301 Bra = 68,1 M2 Bta = 73,7 M2 STUE / / GANG 5 Leilighet C 302 Borgeparken - Bygg C - PLAN 3 etg. Leilighet C 301 Bra = 68,1 M2 Bta = 73,7 M2 STUE / 52,3 M2 SOVEROM 3 SOVEROM 3 Leilighet C 305 Bra = 100,9 M2 Bta = 113,9 M2 Leilighet C 305 Bra = 100,9 M2 Bta = 113,9 M2 19

20 Borgeparken Bygg c Plan 3 - leil C 302 / TEKN. 6,7 M2 / / TEKN. Fellesareal BRA: ,0 m 2 P-rom:... 98,6 m 2 BTA: ,4 m 2 Balkong:... 13,0 m 2 Sportsbod:... 5,0 m 2 Bod på balkong:... 1,7 m 2 SOV 6,8 STUE / / GANG 5 Leilighet C 303 STUE / STUE / 6,7 M2 / TEKN. / / TEKN. / TEKN. 1,4 M2 / TEKN. / TEKN 6,4 M2 3,6 M2 STUE / /GANG 13,4 M2 STUE / STUE / / GANG 52,3 M2 5 Leilighet C 301 SOVEROM 3 Bra = 68,1 M2 Bta = 73,7 M2 Leilighet C 302 Leilighet C 305 Bra = 100,9 M2 Bta = 113,9 M2 Leilighet C 304 Bra = 75,5 M2 Bta = 8 Leilighet C 302 Leiligh Bra = Bta = Borgeparken - Bygg C - PLAN 3 etg. 20

21 Borgeparken Bygg c Plan 3 - leil C 303 ghet C 303 = 74,5 M2 84,6 M2 STUE / / TEKN. 6,7 M2 Fellesareal BRA:... 75,5 m 2 P-rom:... 71,2 m 2 BTA:... 84,6 m 2 Balkong:... 9,6 m 2 Sportsbod:... 5,0 m 2 Bod på balkong:... 1,6 m 2 / / TEKN. Leilighet C 303 Leilighet C 302 / TEKN. 7,8 STUE / STUE / / GANG 5 / / TEKN. / TEKN. STUE / / TEKN / TEKN. 6,7 M2 Leilighet C 301 Bra = 68,1 M2 Bta = 73,7 M2 3,6 M2 /GANG 13,4 M2 1,4 M2 6,4 M2 STUE / 52,3 M2 Leilighet C 305 Bra = 100,9 M2 Bta = 113,9 M2 STUE / / TEKN. SOVEROM 3 STUE / / TE Leilighet C 304 Bra = 75,5 M2 Bta = 8 VAS 3,6 SOVER Borgeparken - Bygg C - PLAN 3 etg. 21 STUE / / GANG

22 STUE / / TEKN. STUE / / GANG 5 / / TEKN. / TEKN. STUE / / TEKN 3,6 M2 /GANG 13,4 M2 1,4 M2 6,4 M2 STUE / 52,3 M2 / TEKN. SOVEROM 3 STUE / Borgeparken Bygg c Plan 3 - leil C 304 BRA:... 75,5 m 2 P-rom:... 71,2 m 2 BTA:... 85,3 m 2 Balkong:... 9,6 m 2 Sportsbod:... 5,0 m 2 Bod på balkong:... 1,6 m 2 Fellesareal STUE / Leilighet C 304 Bra = 75,5 M2 Bta = 8 Leilighet C 303 ROM 1 M2 / TEKN. 6,7 M2 STUE / / TEKN Leilighet C 304 Bra = 75,5 M2 Bta = 8 3,6 M2 /GANG 13,4 M2 1,4 M2 6,4 M2 / TEKN. Leilighet C 302 Leilighet C 301 Bra = 68,1 M2 Bta = 73,7 M2 Leilighet C 305 Bra = 100,9 M2 Bta = 113,9 M2 Borgeparken - Bygg C - PLAN 3 etg. 22 STUE / 52,3 M2

23 STUE / / TEKN. STUE / / GANG 5 / / TEKN. / TEKN. STUE / / TEKN 3,6 M2 /GANG 13,4 M2 1,4 M2 6,4 M2 STUE / 52,3 M2 / TEKN. SOVEROM 3 STUE / Fellesareal Bta = 8 / TEKN. STUE / / TEKN 3,6 M2 /GANG 13,4 M2 1,4 M2 6,4 M2 / TEKN. Borgeparken Bygg c Plan 3 - leil C 305 BRA: ,3 m 2 P-rom: ,9 m 2 BTA: ,9 m 2 Balkong:... 13,8 m 2 Sportsbod:... 5,0 m 2 Bod på balkong:... 1,7 m 2 STUE / 52,3 M SOVEROM 3 Leilighet C 303 6,7 M2 Leilighet C 304 Bra = 75,5 M2 Bta = 8 Leilighet C 305 Bra = 100,9 M2 Bta = 113,9 M2 Leilighet C 302 Leilighet C 301 Bra = 68,1 M2 Bta = 73,7 M2 Leilighet C 305 Bra = 100,9 M2 Bta = 113,9 M2 Borgeparken - Bygg C - PLAN 3 etg. 23

24 Borgeparken Bygg c PLAN PARKERINGSKJELLER 5,0 M2 5,0 M2 5,0 M2 5,0 M2 5,0 M2 4,4 M2 4,4 M2 P 13 P 14 P 15 P 16 P 17 P 18 4,4 M2 4,4 M2 5,0 M2 23,4 M2 FELLES GANG 18,3 M2 4,4 M2 INNKJØRING PARKERING 18 BILER 456,3 M2 P 12 P 11 P 10 P 9 P 8 P 7 P 6 P 5 P 4 P 3 P 2 P 1 Borgeparken - Bygg C - PLAN Kjeller. 24

25 0 B Si Regulering-/situasjonsplan Området er regulert til boligformål. Kopi av regulseringsbestemmelser fås ved henvendelse til selger. Borgeparken bygg C skal oppføres i feltet som er vist som B2 i reguleringsplanen. Situasjonsplanen nede til høyre viser hvordan leilighetsprosjektet er planlagt utbygd med innkjøring til garasjekjeller, boder og parkeringsareal. 1: B Si. 1: 25

26 Hva er et borettslag Borettslag er et selskap og en selvstendig juridisk enhet som er eid av andelseierne. Borettslagets formål er å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i lagets eiendom (borett). Laget kan også drive med annen virksomhet under forutsetning av at dette har tilknytning til eiernes borett, for eksempel ulike former for bomiljø og trivselstiltak. Borettslag er et selskap med begrenset ansvar. Andelseiernes ansvar er altså begrenset til det fastsatte andelsbeløp og kjøpesum, samt forpliktelser til å betale de løpende felleskostnadene. I utgangspunktet skal det være like mange andeler i borettslaget som det er boliger, og hovedregelen er at hver andelseier kun kan eie én andel. Som eier utøver andelseierne sine rettigheter først og fremst ved å delta og stemme på borettslagets generalforsamling, som er lagets høyeste myndighet. Generalforsamlingen velger et styre som skal stå for den daglige driften av borettslaget i samarbeid med forretningsfører. Finansieringskilden for borettslagets tomtekjøp og oppføring av bygg er normalt tredelt og består av andelskapital, kjøpesum og borettslagets eget låneopptak (fellesgjeld). Det er kun i forbindelse med stiftelsen av laget at det betales borettsinnskudd. Ved salg av andeler (bolig), betaler kjøper en felles kjøpesum for andel og det borettsinnskudd som er knyttet til andelen. Det vil si markedspris. Alle borettslag har egne vedtekter fastsatt av generalforsamlingen. De fungerer gjerne som andelseiernes lille lovbok hvor en kan finne fram til sine rettigheter og plikter i laget og få informasjon om hvordan laget er organisert. I vedtektene finner man også fordelingen av vedlikeholdsplikten av lagets eiendom, inkludert den enkelte bolig. I tillegg er det vanlig at det finnes ordensregler som sier noe om hvordan man skal behandle lagets eiendom og hvordan man på enkelte områder skal forholde seg til sine naboer - alt for å sikre det gode liv i borettslaget. Individuell innbetaling av fellesgjeld i borettslag er en ordning hvor hver enkelt andelseier får en mulighet til å nedbetale på sin andel av fellesgjelden raskere enn hva som skjer etter den oppsatte nedbetalingsplan som gjelder for borettslaget generelt. Effekten av en eventuell innbetaling vil være at man får en reduksjon i måneds-beløpet som skal innbetales til dekning av felleskostnadene. Reduksjonen vil tilsvare de respektive rente og avdragsbeløp som borettslaget vil slippe å betale ved at fellesgjelden er redusert. En eventuell innbetaling av fellesgjeld vil være endelig og vil ikke kunne reverseres. Det er imidlertid viktig å tenke gjennom alternativ plassering og framtidig prisutvikling på boligen. 26

27 Miljøbilde 27

28 JM NORGE AS JM Norge AS (tidligere JM Byggholt AS) er en av Norges største og mest anerkjente boligleverandører. I Norge har vi bygget trygge boliger i snart 50 år. - hus du trives i. I Europa er vi en del av det børsnoterte svenske boligselskapet JM AB, som med sine avdelinger i 5 land, er Nordens ledende aktør på feltet. Siden oppstarten i 1964 har vi utviklet og bygget over boliger. Fra 1998 har JM vært eiet av JM AB som er Sveriges største boligutvikler med en omsetning på ca. 13 milliarder SEK. I Norge er vi representert med avdelingskontorer i Bærum, Vestfold, Bergen, Stavanger og Grenland. JM har som ambisjon å være førstevalget for bevisste boligkjøpere. Vi er i dag en moderne entreprenør og eiendomsutvikler og en av de største boligutbyggerne i landet med en årlig igangsetting av ca. 800 boliger i et normalår. Vi legger stor vekt på å levere boliger som er tilpasset kundens behov og med høy miljø- og kvalitetsmessig profil. Som en del av industrialiseringen av våre prosesser, arbeider vi hver dag for å bedre kommunikasjonen med våre kunder. Moderne boligkjøpere vet å stille krav til sin leverandør, noe kundene er i sin fulle rett til å gjøre. Derfor anstrenger vi oss for å velge de riktige løsningene som gjør at kunden får en bekymringsfri kjøpsperiode, og fremfor alt en bekymringsfri bolig. Våre virkemidler for at kunden skal oppleve oss og våre boliger som bekymringsfrie er flere. Vi velger gode tekniske løsninger, vi streber etter å levere feilfrie boliger til rett tid, og vi måler kundenes tilfredshet etter at de har flyttet inn. Når du investerer i en bolig fra JM skal du vite at du gjør en trygg og god investering. Vårt mål er å gi deg en problemfri leilighet. 28 Vi bygger hus du trives i.

29 29

30 Salgs- og eiendomsinformasjon fra megler Oppdragsnr: Meglerkontor: Eiendomsmegler1 Trygg avd. Porsgrunn, Storgt. 117, PB 48, 3901 Porsgrunn. Org. nr Telefon Fax: Oppdragsansvarlig: Heidi Solvang Eiendomsmegler MNEF- fagansvarlig avd. Porsgrunn Tlf , E-post: Eiendom: Gnr. 376 Bnr. 395 i Porsgrunn kommune Selger: JM Norge AS, avd Telemark Hjemmelshaver: JM Norge AS Boligtype/eierform: Andelsleilighet Borettslaget meldes inn i NBBL s sikringsfond. Andelseier har ikke personlig ansvar for borettslaget fellesgjeld. Vedtekter: Utkast til standard vedtekter er tilgjengelig hos megler Tomten: 1875 kvm Parkering: Parkering i parkeringskjeller. For øvrig gjesteparkering på anviste plasser Vei/vann/avløp: Tilknyttet offentlig nett Arealer: Bruksareal:... Fra 68 kvm til 103 kvm P-rom:... Fra 64 kvm til 101 kvm. Følgende rom vil inngå i prosjektets primærrom: Stue, kjøkken, soverom, bad/wc, entre/gang. Følgende rom vil inngå i prosjektets sekundærrom: Bod 30 Bebyggelse/Byggemåte: Bygning oppført over tre boligetasjer med garasje og bodanlegg i kjeller. Heis til alle etasjer. Viser for øvrig til prosjektbeskrivelse i salgsoppgave. Standard: Ny og gjennomført god standard. Se prosjektbeskrivelse for nærmere beskrivelser. Adgang til utleie: Vedtekter for borettslaget kan begrense utleieadgangen. Bruken av boligen kan overlates til andre etter samtykke/godkjenning fra borettslaget. Leilighetene har ikke separat utleiedel. Energimerking: Gul C Felleskostnader: Det er lagt til grunn annuitetslån i finansinstitusjon med 4% rente over 50 år med 20 års avdragsfrihet(20+30). Felleskostnad vil kunne bli endret i takt med den til enhver tid gjeldende rente i finansinstitusjonen som finansierer borettslaget og når perioden med avdragsfrihet utløper. Når borettslaget starter med avdragsbetaling etter 20 år, vil månedsbeløpet til dekning av felleskostnadene, og med dagens rentesats på 4 %, øke med ca kr 1.740,- med utgangspunkt i en fellesgjeld på kr ,-. Økningen vil være avhengig av hvor stor fellesgjeld det er på leiligheten. Spesifikasjon faste/løpende kostnader: Månedlige felleskostnader inkluderer bl.a renter på andel fellesgjeld, kommunale avgifter, bygningsforsikring, strøm til fellesarealer, utvendig vedlikehold, teknisk forvaltning, forretningsførsel m.v. Kjøper dekker selv strøm i egen leilighet samt innboforsikring. Engangskostnad for kabel-tv oppkobling må betales av den enkelte beboer ved innflytting. Den årlige avgiften kommer i tillegg til felleskostnadene. Borettslaget har etablert IN-ordning (individuell nedbetaling av fellesgjeld) Regulering: Området er regulert til boligformål Overtagelse: Boligene tilsiktes å være innflyttningsklare 4. Kvartal 2013 Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse: Før boligen overleveres plikter selger å fremskaffe ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse. Pris: Totalpriser fra kr ,- til kr ,- inkluder p-plass i parkeringskjeller. Se eget ark med prisliste. Selger forbeholder seg retten til å endre prisene for usolgte enheter uten forutgående varsel. Prislisten kan derfor bli erstattet av en senere utgave. Regler for kjøp: Medlemmer i PBBL har forkjøpsrett fram til kl Leilighetene selges dernest etter fast pris. Selger forbeholder seg retten til å endre prisene for usolgte enheter uten forutgående varsel. Prislisten kan derfor bli erstattet av en senere utgave. Hvitvasking: Eiendomsmeglerforetak er rapporteringspliktig iht. hvitvaskingsreglementet Betalingsbetingelser: Kjøpesummen betales i 2 terminer; 1) 10% av kjøpesummen innbetales til meglers klientkonto så snart utbygger har stilt garanti iht. Bustadoppføringslova 12. 2) Resterende del av kjøpesummen samt omkostninger betales uoppfordret og må være disponibel på meglers klientkonto senest 1 virkedag før overtakelse. Innbetalt beløp sikres på meglers klientkonto eller mot bankgaranti. Kjøper er ikke forpliktet til å betale noen del av kontraktsummen før selger har stilt sikkerhet jf. Bustadoppføringslova 12. Påløpte renter tilfaller kjøper frem til skjøtet er tinglyst på kjøper, med mindre selger får disposisjonsretten over beløpet som følge av at det stilles garanti iht. Bustadoppføringslova 47. Bustadoppføringslova: Kjøpet reguleres av Bustadoppføringslova. Loven kan i sin helhet fås ved henvendelse til megler, eventuelt finnes den på Meglers vederlag: Selger vederlag til megler er avtalt til kr ,- + mva pr leilighet. Låneformidling: Megler kan formidle kontakt med rådgiver i Sparebank1 Telemark.

31 NOE ER STANDARD - NOE BESTEMMER DU TILVALGSMULIGHETER Vi har lagt opp til en god og tidsriktig standard i boligene. Ønsker du å gjøre forandringer eller sette ditt personlige preg på innredningen, har vi laget en tilvalgsmeny. En spesifisert oversikt med priser vil presenteres våre boligkjøpere. Det innkalles til kundemøte der tegninger og leveranser blir gjennomgått. Avhengig av fremdriften i prosjektet på kjøpstidspunkt, kan følgende innredning påvirkes: kjøkken/ bad/ innredninger fliser fargevalg parkett innvendige dørblad ekstra uttak for tv og stikkontakter Endringer vil forgå i samarbeide med våre valgte underleverandører. Flytting av våtsoner og bæring, samt endring av fasader er ikke mulig. Endringer utover definert standard i teknisk beskrivelse medfører tillegg i pris.

32 prosjektbeskrivelse 1. Prosjektet Ansvarlige aktører Byggherre, tiltakshaver, selger JM Norge AS (Senere kalt JMN ) Lundegata 4c, 3701 Skien tlf Reguleringsmessig status Reguleringsplan for Nordre del av Hovenga gnr. 376 bnr. 16, 19, 26, 342, 393, 395 og 396 med tilhørende bestemmelser er vedtatt Byggetomta/området Flat og solrik tomt, sentralt plassert på Hovenga. Umiddelbar nærhet til Hovenga senterets servicetilbud. Kort vei til Porsgrunn sentrum. Ligger i etablert boligområde med nærhet til friområder, idrettsanlegg, grunnskole, Porsgrunn Videregående skole, Høyskolen i Telemark, Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter og Borgenga barnehage. Adkomst/parkering Fra Hovengasenteret følges Augestadveien, og deretter taes første vei til høyre. Parkering på anvist plass i garasjeanlegg i kjeller eller på gjesteparkering. Omfang/størrelse 15 leiligheter fordelt på 3 etasjer med parkeringskjeller. Tomtestørrelse er på ca m². Fremtidig eierforhold Leilighetene organiseres som borettslag. Diverse Kjøpekontrakt er i henhold til bustadoppføringslova 2. Miljø, energi og sikkerhet Miljø Boligene er 3. og siste trinn i utbyggingen av Borgeparken. Energi Leilighetene blir oppført i henhold til Teknisk byggeforskrift TEK 10. Dette innebærer strenge krav til boligenes varmeisolasjonsevne og tetthet. Leilighetene leveres med vannbåren varme i radiatorer. Det leveres balansert ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning. Energimerke: gul-c Lyd og akustikk Boligene bygges etter Norsk Standard 8175 klasse C. Standarden setter krav til lydisolasjon mellom boliger, og mellom boliger og fellesrom. Sikkerhet Boligene bygges etter de sikkerhetsbestemmelser som myndighetene har pålagt, blant annet: Alle boliger utstyres med røykvarslere og 6 kg håndslukker / husbrannslange. Sprinkelanlegg 3. Utvendig anlegg Offentlige arealer og anlegg Reguleringsbestemmelsene Offentlig trafikkområder angir hvilke veier som er offentlige innenfor reguleringsplan. Kjørevei OV1 og OV2 er offentlig. Gang- og sykkelveg OG1 OG2 er offentlig. Kjøreveier, plasser og gjesteparkering Felles privat adkomstvei FA1 fører til gjesteparkering og nedkjøring til parkeringskjeller. Felles parkering FP2 iflg. reg.plan. Alle felles veier, plasser og områder innenfor B2 i reguleringsplan driftes og vedlikeholdes gjennom borettslaget. Sportsbod Det leveres ca 5 m² sportsbod til alle leiligheter. Disse vil være i parkeringskjeller, 2. etasje og 3. etasje. Biloppstillingsplass Det medfølger en fast parkeringsplass i parkeringskjeller pr. leilighet. Beboerne får egen fjernkontroll til maskindrevet garasjeport. I tillegg vil det bli opparbeidet gjesteparkeringer på tomten. Leke- og aktivitetsplasser Området vil få opparbeidet et lite lekeareal og plass til parkering av sykler. Uteområde på egen tomt Utområdet leveres ferdig opparbeidet med noe beplantning og gressplen. Gangveier med vekselsvis asfalt og heller vil bli anlagt. Overvannshåndtering Asfalterte flater bygges med fall slik at overvann kan renne til omkringliggende terreng eller til overvannssluk. Takvann fra hovedtak føres til ledningsnettet. Vann- og spillvannsledninger Vann- og spillvannsledninger blir tilknyttet offentlig ledningsanlegg. Kabelføringer Kabler for sterkstrøm, TV, data og telefon føres i grøfter fram til henholdsvis hovedtavle og svakstrømskap. Kabelselskapene har ansvar for vedlikeholdet frem til hovedtavle/svakstrømskap. Renovasjon Søppelcontainere for de ulike fraksjonene plasseres i miljøstasjon. Alle er pliktige å benytte dette renovasjonssystemet. 4. Bygningenes konstruksjoner Bærekonstruksjoner og fundamentering Garasjekjeller i plasstøpt betong. Bæresystemer av stål/betong. Betongdekker. Miljøstasjon og sykkelparkering fundamenteres direkte mot terreng på et drenerende lag med pukk. 32

Ekelihagen 11 lavenergiboliger på hovet - porsgrunn

Ekelihagen 11 lavenergiboliger på hovet - porsgrunn Ekelihagen 11 lavenergiboliger på hovet - porsgrunn 2 Alle hovedfunskjoner på inngangsplanet. Velkommen til Ekelihagen Vil du bo sentralt men allikevel ikke i byen? Hovet er et attraktivt område både for

Detaljer

Velkommen til Borgelunden II

Velkommen til Borgelunden II S O F I E B o r g e l u n d e n I I B O R E T T S L A G 1 2 E N E B O L I G E R OT TO Velkommen til Borgelunden II Borgelunden II er et nytt byggetrinn i Borgelunden-prosjektet. JM oppfører her 12 nye

Detaljer

Vedlegg A nr 1 15.11.2010 PROSJEKTBESKRIVELSE. Prosjekt: P.140163 Johannes Sandviks vei 1, Stokke P.140163-09.11.2010/ ERD

Vedlegg A nr 1 15.11.2010 PROSJEKTBESKRIVELSE. Prosjekt: P.140163 Johannes Sandviks vei 1, Stokke P.140163-09.11.2010/ ERD Vedlegg A nr 1 15.11.2010 PROSJEKTBESKRIVELSE Prosjekt: P.140163 Johannes Sandviks vei 1, Stokke Forord Denne beskrivelsen er et bilag til kontrakten mellom boligkjøper og JM Byggholt AS (JMB). Med bolig

Detaljer

Velkommen til Bratsberglia

Velkommen til Bratsberglia 2 Velkommen til Bratsberglia Vil du bo landlig, men samtidig sentralt og med gangavstand til sentrum? Nå har du muligheten. Her slipper du hagearbeid og snømåking. Bruk tiden på det som gir deg livskvalitet

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE. Havnegården

PROSJEKTBESKRIVELSE. Havnegården NØTTERØY LARVIK - TORSTRAND - BERGAN PROSJEKTBESKRIVELSE Havnegården Havnegården Leiligheter i borettslag. Prosjektbeskrivelsen er et bilag til kjøpekontrakten mellom boligkjøper og JM Norge AS (heretter

Detaljer

Velkommen til Elveparken Brygge 3

Velkommen til Elveparken Brygge 3 2 Velkommen til Elveparken Brygge 3 Vi fortsetter å bebygge den flotte elvesiden på «Vessia». Interessen for Elveparken Brygge trinn 1 og 2 har vært så god at vi nå presenterer Elveparken Brygge trinn

Detaljer

Vedlegg A - til kontrakt 15.08.2014 TØNSBERG PROSJEKTBESKRIVELSE. Barkåker C2

Vedlegg A - til kontrakt 15.08.2014 TØNSBERG PROSJEKTBESKRIVELSE. Barkåker C2 Vedlegg A - til kontrakt 15.08.2014 TØNSBERG PROSJEKTBESKRIVELSE Barkåker C2 Barkåker C2 Forord Denne beskrivelsen er et bilag til kontrakten mellom boligkjøper og JM Norge AS (JM). Denne prosjektbeskrivelsen

Detaljer

nydalen om leilighetene

nydalen om leilighetene nydalen om leilighetene Innhold Utomhusplan Utomhusplan...side Planløsninger...side 4 Fasadetegninger...side 8 Etasjeplan, underetasjer U1 og U2...side 40 Etasjeplan 1-...side 41 Etasjeplan 4-8... side

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE Prosjekt: 140121 Marius Brygge 2

PROSJEKTBESKRIVELSE Prosjekt: 140121 Marius Brygge 2 PROSJEKTBESKRIVELSE Prosjekt: 140121 Marius Brygge 2 Forord Denne beskrivelsen er et bilag til kontrakten mellom boligkjøper og JM Norge AS (heretter kalt JM). Med Bolig menes hele kontraktsobjektet, det

Detaljer

GREFSEN STASJON HUS 5 SITUASJONSPLAN

GREFSEN STASJON HUS 5 SITUASJONSPLAN KONTRAKTSVEDLEGG GREFSEN STASJON HUS 5 SITUASJONSPLAN NEDSENK VIS 20MM DOKUMENT GYLDIG:... GODKJENT:... KONTRAKTSDATO: SELGER:... KJØPER:... KONTRAKTSVEDLEGG HUS 5 GREFSEN STASJON tegning: ETASJEOVERSIKT

Detaljer

BÆRUM STABEKK/BEKKESTUA. LEVERANSEBESKRIVELSE Skallumhagen

BÆRUM STABEKK/BEKKESTUA. LEVERANSEBESKRIVELSE Skallumhagen BÆRUM STABEKK/BEKKESTUA LEVERANSEBESKRIVELSE Skallumhagen SKALLUMHAGEN 2015.03.09 Skallumhagen 52, 54, 56, 58, 1368 Stabekk Gnr.16, Bnr. 190 og 194 i Bærum kommune Leveransebeskrivelsen er et bilag til

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE Prosjekt: Grefsen Stasjon hus 3 og 4. Dato: 25.02.2012 Rev:

PROSJEKTBESKRIVELSE Prosjekt: Grefsen Stasjon hus 3 og 4. Dato: 25.02.2012 Rev: 1 PROSJEKTBESKRIVELSE Prosjekt: Grefsen Stasjon hus 3 og 4 Dato: 25.02.2012 Rev: 2 Innhold: 1. Prosjektet 2. Miljø, energi og sikkerhet 3. Utvendig anlegg 4. Byggenes konstruksjoner 5. Innredning og overflater

Detaljer

VEDLEGG A1 til kjøpekontrakt 15.06.2015 TØNSBERG PROSJEKTBESKRIVELSE. Semshagen, bygg A - 20 selveierleiligheter. Illustrasjon

VEDLEGG A1 til kjøpekontrakt 15.06.2015 TØNSBERG PROSJEKTBESKRIVELSE. Semshagen, bygg A - 20 selveierleiligheter. Illustrasjon TØNSBERG VEDLEGG A1 til kjøpekontrakt 15.06.2015 PROSJEKTBESKRIVELSE Semshagen, bygg A - 20 selveierleiligheter Illustrasjon Semshagen Forord Prosjektbeskrivelsen er et bilag til kjøpekontrakten mellom

Detaljer

LEVERANSEBESKRIVELSE Prosjekt: 110450 Årvolltoppen. Revidert: 03.11.2014 PEL

LEVERANSEBESKRIVELSE Prosjekt: 110450 Årvolltoppen. Revidert: 03.11.2014 PEL 1 LEVERANSEBESKRIVELSE LEVERANSEBESKRIVELSE Prosjekt: 110450 Årvolltoppen Revidert: 03.11.2014 PEL 2 Forord Denne beskrivelsen er et bilag til kontrakten mellom boligkjøper og JM Norge AS. Med Bolig menes

Detaljer

OSLO - LØREN/ØKERN PROSJEKTBESKRIVELSE. Spirea Park trinn II - Spireaveien 14 C

OSLO - LØREN/ØKERN PROSJEKTBESKRIVELSE. Spirea Park trinn II - Spireaveien 14 C OSLO - LØREN/ØKERN PROSJEKTBESKRIVELSE Spirea Park trinn II - Spireaveien 14 C SPIREA PARK Byggetrinn II Spireaveien 14 C, selveierleiligheter Prosjektbeskrivelsen er et bilag til kjøpekontrakten mellom

Detaljer

Kontraktsdokument for Grefsen Stasjon Hus 13

Kontraktsdokument for Grefsen Stasjon Hus 13 Kontraktsdokument for Grefsen Stasjon Hus 13 Kjøpekontraktens vedlegg 15 15.1 Utomhusplan Hus 13 datert 12.03.2013 samt Utomhus for Hus 1 til Hus 13 datert 10.06.2015 15.2 Etasjeplan/leilighetsoversikt

Detaljer

Vedlegg A nr 1, 20.juni 2013 PROSJEKTBESKRIVELSE

Vedlegg A nr 1, 20.juni 2013 PROSJEKTBESKRIVELSE Vedlegg A nr 1, 20.juni 2013 PROSJEKTBESKRIVELSE Prosjekt 140245 Hallermoen C2 delfelt Bk15 og Bk16, Drammen 1 Forord Denne beskrivelsen er et bilag til kontrakten mellom boligkjøper og JM Norge AS (JM).

Detaljer

Prosjektbeskrivelse Vedlegg til kjøpekontrakt

Prosjektbeskrivelse Vedlegg til kjøpekontrakt Prosjektbeskrivelse Vedlegg til kjøpekontrakt INNDALSVEIEN Selveierleiligheter 79 leiligheter Innehållsförteckning Välj det alternativ som stämmer överens med er organisation. D.v.s. extern mäklare eller

Detaljer

Veraåsen, Felt B5/B6 Sandefjord

Veraåsen, Felt B5/B6 Sandefjord Vedlegg A nr 1, 15.08.2012 PROSJEKTBESKRIVELSE Veraåsen, Felt B5/B6 Sandefjord Perspektiv av Rakel hus nr.11, sett fra vest. 1 Forord Denne beskrivelsen er et bilag til kontrakten mellom boligkjøper og

Detaljer

Vedlegg A nr 1, 31.05 2012 PROSJEKTBESKRIVELSE

Vedlegg A nr 1, 31.05 2012 PROSJEKTBESKRIVELSE Vedlegg A nr 1, 31.05 2012 PROSJEKTBESKRIVELSE Prosjekt 140243 Hallermoen C1 delfelt Bt2 og Bk14, Drammen 1 Forord Denne beskrivelsen er et bilag til kontrakten mellom boligkjøper og JM Norge AS (JM).

Detaljer

Salgsoppgave. Eiendommene gnr. 76, bnr. 308, 274, 278 og 285 i Oslo kommune skal sammenføyes og fradeles. Endelig matrikkelnummer tildeles senere.

Salgsoppgave. Eiendommene gnr. 76, bnr. 308, 274, 278 og 285 i Oslo kommune skal sammenføyes og fradeles. Endelig matrikkelnummer tildeles senere. Salgsoppgave Adresse og matrikkelnummer Hans Nielsen Hauges gate 88-94 Eiendommene gnr. 76, bnr. 308, 274, 278 og 285 i Oslo kommune skal sammenføyes og fradeles. Endelig matrikkelnummer tildeles senere.

Detaljer

Salgsoppgave Bygg B - E

Salgsoppgave Bygg B - E Salgsoppgave Bygg B - E Stedet du lengter hjem til SOLBAKKEN, DRAMMEN Noen steder har fått en helt spesiell plass i folks hjerter. Steder som har gitt gode opplevelser og minner for livet, og som de alltid

Detaljer

PRISLISTE VIKTIG SALGSINFORMASJON LEVERANSEBESKRIVELSE ETASJEPLAN UTENOMHUSPLAN PLANTEGNINGER

PRISLISTE VIKTIG SALGSINFORMASJON LEVERANSEBESKRIVELSE ETASJEPLAN UTENOMHUSPLAN PLANTEGNINGER PRISLISTE VIKTIG SALGSINFORMASJON LEVERANSEBESKRIVELSE ETASJEPLAN UTENOMHUSPLAN PLANTEGNINGER PRISLISTE Leil. nr. Ant. Rom BRA P-ROM Ant garasjeplasser* Kjøpesum Estimert felleskostnad pr mnd H0201 4

Detaljer

BYGG A Byggetrinn 1. www.veia.no

BYGG A Byggetrinn 1. www.veia.no BYGG A Byggetrinn 1 www.veia.no IHOLD 3-4 Veia Hageby og omgivelsene 5-9 Fasadeillustrasjoner 10-31 bygg A leiligheter 38-41 SALGSOPPGAVE 4-45 Veia Hageby teknisk beskrivelse 46 bygg A prisliste 47 Situasjonsplan

Detaljer

Nye leiligheter midt i Vågsbygd

Nye leiligheter midt i Vågsbygd Nye leiligheter midt i Vågsbygd BYGG A 1. etasje Etasjeplan... 32 Plan takterrasser... 33 Leiligheter... 34 2. etasje Etasjeplan... 38 Plan takterrasser... 39 Leiligheter... 40 INNHOLDSFORTEGNELSE Broveien

Detaljer

Salgsoppgave Bygg B, C og D

Salgsoppgave Bygg B, C og D Salgsoppgave Bygg B, C og D Pluss Solbakken 3, 5 og 7 Stedet du lengter hjem til SOLBAKKEN, DRAMMEN Noen steder har fått en helt spesiell plass i folks hjerter. Steder som har gitt gode opplevelser og

Detaljer

løkenhagen Et nytt nabolag i Lørenskog Salgsoppgave Byggetrinn 1

løkenhagen Et nytt nabolag i Lørenskog Salgsoppgave Byggetrinn 1 løkenhagen Et nytt nabolag i Lørenskog Salgsoppgave Byggetrinn 1 hus A løkenhagen, lørenskog Velkommen til løkenhagen. By eller marka, urbant eller landlig? Eller hvorfor ikke: ja takk til begge deler?

Detaljer

SENTROVEIEN 24. www.sentroveien24.no SELVEIERLEILIGHETER I SENTRUM AV HORTEN. gode boliger for folk flest

SENTROVEIEN 24. www.sentroveien24.no SELVEIERLEILIGHETER I SENTRUM AV HORTEN. gode boliger for folk flest SENTROVEIEN 24 gode boliger for folk flest SELVEIERLEILIGHETER I SENTRUM AV HORTEN www.sentroveien24.no Velkommen til SENTROVEIEN 24 Vi har gleden av å presentere 49 selveierleiligheter i Sentroveien 24,

Detaljer

VIKENSTRANDA GJØVIK. bo i det grønne ved det blå

VIKENSTRANDA GJØVIK. bo i det grønne ved det blå VIKENSTRANDA GJØVIK bo i det grønne ved det blå FØRSTE BYGGETRINN Teltet til Gausdal Landhandleri blir fjernet innen 01.01.2017. 2 Alle illustrasjoner benyttet i prospektet er kun ment som en veiledning

Detaljer

Salgsopplysninger for. Nye ettertraktede selveierleiligheter i Råholt sentrum. Hus A

Salgsopplysninger for. Nye ettertraktede selveierleiligheter i Råholt sentrum. Hus A Salgsopplysninger for Nye ettertraktede selveierleiligheter i Råholt sentrum Hus A Selger/oppdragsgiver: Byggherre for prosjektet er Eidsvoll Verk Tomteselskap AS, org. nr. 994 316 494 som utbygger og

Detaljer