i Fredrikstad Speiderne i Frikirken ny tomt historikk ledersituasjonen Et hjerte ungdom Menigheten satser på Visjon Gudstjeneste underveis

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "i Fredrikstad Speiderne i Frikirken ny tomt historikk ledersituasjonen Et hjerte ungdom Menigheten satser på Visjon Gudstjeneste underveis"

Transkript

1 i Fredrikstad Menighetsbladet nr årgang Speiderne i Frikirken ny tomt historikk ledersituasjonen Et hjerte som brenner for ungdom Menigheten satser på Visjon Gudstjeneste underveis Konfirmantene

2 Pastorens hjørne Den Evangelisk Lutherske Frikirke Fredrikstad menighet Apenesgate 7, 1607 Fredrikstad Kirkens kontor : Telefon i Vestibyle : Telefaks : Pastor Eivind Bergem : Mobil : Ungdomsarbeider Mona Hjelseng : Mobil : Eldsteråd Kaare Breda (leder) : Diakoner: Knut-Erik Kinn (leder) : Omsorgsdiakoner Bente Johansen (leder) : Menighetens kasserer: Elsa Simonsen : Menighetsbladet Espen Petterøe (red) : Barne- og ungdomsrådet (FriBU) Tone Gabrielsen : Søndagsskolen Tove Rygh deflon : Barneforeningen : Bente Johansen : Fredagsklubben : Tommy Johansen : Monas klubb Mona Hjelseng : Speider n Bjørn Gabrielsen : Unity Margrethe B. Begby : Mannsmusikken Øivind Eriksen : PLUSS Bjørg Larsen : Dorkas Ragnhild Strømsbo : Formiddagstreff Gerd og Øivind Eriksen : Cellegrupper Det som får kroppen til å vokse og leve videre er at celler hele tiden deler seg. Hvis en skal vokse behøver en stadig flere celler, men også den som har sluttet å vokse er avhengig av at cellene deles og fornyes fordi gamle celler dør. Mange menigheter som arbeider aktivt og bevisst med smågrupper kaller dem for cellegrupper. Både fordi en ser at menighetsfellesskapet må bygges opp av små enheter, og fordi det akkurat som hos kroppens celler er viktig at gruppene med jevne mellomrom deler seg. I menighetens satsingsplan har det flere år stått at vi vil se på formen og sammensetningen på bibelgruppene i menigheten. Frem til nå har vi egentlig ikke fått gjort noe særlig med det. Fra eldsterådets side har vi vært redde for at det vil skape mye misnøye om vi med en slags tvang begynner å dele opp grupper som har eksistert lenge og fungerer godt. Det vil vi heller ikke gjøre nå. Men vi opplever at tiden er inne for å si noe om hva slags grupper vi tror menigheten trenger, og hva slags grupper vi som menighetens ledelse vil oppmuntre til å starte opp. Modellen med cellegrupper er prøvd ut i mange menigheter, også i Frikirken, og erfaringene er så positive at vi har lyst til å prøve det samme her i Fredrikstad. Innhold Hovedinnholdet i en cellegruppe er ikke bibelstudium, men åndelig og sosialt fellesskap. Det er viktig å snakke sammen om både livet og troen og å be for hverandre. En kan ta utgangspunkt enten i en bibeltekst eller ett annet tema. Deling Cellegruppene skal ha som mål å deles innen ett til to år. En tar fortløpende opp nye medlemmer frem til gruppen må deles i to. Organisering Hver gruppe skal ha en leder og nestleder. Når gruppen deles blir nestlederen leder for den ene nye gruppen. Erfaringer fra andre menigheter tilsier at gruppene fungerer best når deltakerne er i omtrent samme aldersgruppe. Alle gruppene i menigheten blir utfordret på å organisere seg som cellegrupper i løpet av året. De som vil fortsette som før gjør det. Ledere og nestledere i gruppene vil bli betraktet som sentrale ledere i menigheten og bør samles med jevne mellomrom sammen med eldsterådet. Vi er spente på hvordan responsen blir på dette, og har som en beskjeden målsetting å starte opp minst en cellegruppe i løpet av høsten. Men selv med bare en gruppe kan det bli mange celler i løpet av noen år! Eivind Bergem 2

3 Andakt Ingen storm i et vannglass Når det stormer i sjelen er det ikke akkurat storm i et vannglass. Stormer i vannglass er liksomstormer. Det kan buldre og brake, men egentlig dreier det seg om uvesentligheter. Vi er ganske flinke til å lage slike liksomstormer. Men det er altså ikke det det dreier seg om. Når det virkelig stormer i sjelen er et menneske i krise. I stedet for indre ro og balanse, er alt kaos. Himmelen er mørk, kursen er borte, det er en kamp for å holde seg flytende. Når det stormer i sjelen er muligheten for et menneskelig skipbrudd nær. Det er fint at denne tilstanden ikke er ukjent i Bibelen. Den som har en storm rasende i sitt indre, finner mange likesinnede der. Ikke minst i Salmenes bok møter vi mange som øser ut sin nakne nød og uro for Gud. Det er ikke lett å være menneske. Det har aldri vært det heller. Og det vet Gud. Han lar seg ikke skremme av en sjelelig storm. Han flykter ikke fra det mennesket som opplever indre kaos og har mistet mål og retning i livet. Forfatteren av Salme 42 sier: Hvorfor er du full av uro, min sjel, hvorfor stormer det i meg? Vent på Gud! For enda en gang vil jeg takke ham, min frelser og min Gud. Gud har ikke lovet oss at han alltid vil lede oss utenom livets stormer. Som alle andre må også troende mennesker leve gjennom livet slik det er. Derfor er ikke stormen i ditt indre et uttrykk for Guds fravær. Han er der. Men noen ganger må vi, på samme måte som folk i Bibelen, minne oss på det. Gud lar oss ikke drukne. Han er til stede også når vi ikke ser ham. Og han skal la oss oppleve nye dager hvor brisen stryker over kinnet og land skimtes i horisonten. Per Eriksen 3

4 Ungdomsarbeidet Mona Hjelseng er ungdomsarbeider i Fredrikstad Frikirke Med et hjerte som brenner for ungdom 4 snart to år har I Mona Hjelseng vært ansatt som ungdomsarbeider i Frikirken i Fredrikstad. I denne tiden har ungdomsarbeidet stadig vært i vekst. Når vi spør Mona hvorfor hun tok jobben, svarer hun at det var fordi Gud kalte henne, og fordi hun stortrives sammen med ungdom og ønsker å bygge opp et miljø for dem i kirken. Mona Hjelseng har passert 40, men føler ikke at alderen er noen hindring for å jobbe blant tenåringer. -Det er et privilegium å få være sammen med ungdom. Jeg opplever så mye positivt, sier hun. Alderen merker hun mest på at hun ikke kan døgne (være oppe hele natten) slik som tenåringene. Mona bor på Kråkerøy, sammen med mannen Per Helge og barna Lars, Eline og Petter. Hun er utdannet sosionom, og har tidligere jobbet i PPtjenesten, med rusomsorg i Tune, og i barnevernstjenesten i Fredrikstad. Det ble en stor overgang for familien da hun gikk fra denne stillingen til jobben som ungdomsarbeider i Frikirken. I perioder er det mange helger og kvelder som tilbringes borte fra familien. -Per Helge gjør en utrolig innsats hjemme for at alt skal fungere. Jeg har en jobb som bare kan fungere på bakgrunn av at hele familien står sammen om den. -Hva gjør du for å få overskudd i livet? -Det gir meg overskudd å være sammen med venner og å jogge. Og når det er sol setter jeg pris på båtturer. Verken Mona eller Per Helge har bakgrunn i Frikirken. De begynte å gå i menigheten i 1989, og meldte seg inn i Bakgrunn har hun fra Den norske kirke og Indremisjonen. Hun har vært kristen hele livet, men tok et bevisst valg på konfirmasjonsleir. Hun var bl. a. formann for Tro, ungdomskoret som holdt til på Betel. -Er det stor forskjell på ungdom i dag og da du selv var ungdom? -Den gangen var kor inn. Ungdom likte å synge. Og så hadde vi eldre ungdommer som var naturlige ledere. For at ungdom skal bli bevart tror hun det er helt avgjørende at de har et miljø som de kan identifisere seg med. Derfor har hun jobbet mye for å bygge opp et slikt miljø i Frikirken. Blant de tingene som fungerer kan vi nevne Girls Only (samtalegruppe

5 Ungdomsarbeidet om tro, liv og det å være tenåring, med ti jenter fra 16 til 18 år), Large (Ungdomsskoleelever som samles til hjemmekvelder m.m stykker), Vårsj (Fellestiltak mellom Østfoldmenighetene for ungdom fra 16 år og oppover). I tillegg er det mange leirer og turer i løpet av året. Og om sommeren satses det hvert år på et større arrangement. De to siste somrene har Mona tatt med seg ungdom til Skjærgårds Music & Mission. Denne sommeren satses det på Ung Visjon. Mona deltar også på konfirmasjonsundervisningen. For Mona er det viktig å understreke at hun trives kjempegodt sammen med ungdommene. Hun jobber bevisst for å overlate mest mulig ansvar til dem selv for å få ting til å fungere. Ulike grupper har ansvar for å arrangere ulike kvelder. Mona fungerer som den som backer opp og har kontakt med de enkelte. Og hun har lært seg å bruke de unges egen hovedkanal for informasjon og kontakt; tekstmeldinger på mobiltelefonen. -Jeg prøver å bygge opp et miljø som er mest mulig uavhengig av meg, sier hun, og synes det er fint når ungdommen på eget initiativ samles privat uten at hun har tatt noe initiativ. -Hva gleder deg mest i arbeidet? -Det er alle de små samtaler om livet og troen, enkeltvis eller i grupper. Jeg føler meg privilegert når jeg får være der når de åpner sin verden for meg. Det største er når noen forteller at de har bestemt seg for å være kristne. Det er så stort at jeg ikke finner ord som beskriver det. -Hvor lenge vil du fortsette som ungdomsarbeider? -Så lenge Gud vil, og så lenge det fungerer med familien, svarer menighetens ungdomsarbeider, som også sier at hun synes det er stort å få være med å jobbe i sin egen menighet. -Jeg opplever mye omsorg, oppmuntring, varme og forbønn fra menigheten. Det er en hel menighet som står bak det arbeidet jeg gjør. 5

6 Frikirkespe Speiderarbeidet 6 Tenk på ordet speider, og legg merke til hva slags bilder som dukker opp hos deg. Natur og friluftsliv, sier du? Ja vel, men hva gjør da en speidergruppe som holder til i en kjeller midt i byen? De går like godt av sted og kjøper seg et stykke skog. Omtrent slik har de kanskje tenkt, speiderlederne i Fredrikstad Frikirke. En kreativ ide, offentlige prosjektmidler, litt medvirkning fra menigheten og dugnadsinnsats fra foreldre og speidere og vips: En liten naturperle ligger klar til bruk for små og store speidere. - Hei, se hva jeg fant! Hva har den vært til? Småspeidere myldrer rundt på den vesle husmannsplassen på Ørmen i Onsøy. Det er kjørt bort lass med søppel og skrot fra tomta, men fortsatt finnes det skatter igjen for ivrige skattespeidere. Og rødkinnede unger plasker rundt i gjørme og vått gress på jakt etter nye godbiter. - Sånne fjær kan jeg binde under beina, så kan jeg hoppe kjempehøyt! Den rødmalte husmannsstua og det tilhørende uthuset har sett sine beste dager. Faktisk var det bebodd inntil for kort tid siden, men nå er vinduer og dører behørig spikret igjen for at ingen skal komme til skade i de falleferdige bygningene. Det er tvilsomt om de lar seg sette i stand igjen. Men det at tomta er bebygd gjør det til en langt enklere affære å få tillatelse til å reise et nytt hus der med tiden. For eksempel ei lita speiderhytte? Også brønnen er sikret for å hindre ulykker. Men akkurat denne tirsdagskvelden er det visst like mye vann rundt brønnen som oppi. Det skrånende terrenget ovenfor plassen ser ut til å sende alt regnvann over speidernes revir før det sildrer videre mot åkeren nedenfor. Men speiderne er alltid beredt. - Vi skal legge dreneringsrør i bakken, så da blir det nok tørrere her, forteller Mette Hansen, en av de tilstedeværende lederne. - Er grillen klar snart? Sultne speidere stimler omkring en romslig tønnegrill som er fylt med kvist, småplanker og papir. Også dette ser nokså trøstesløst vått ut. Røyken velter tykk og hvit opp fra haugen. Det blir kalde pølser i kveld, tenker jeg og trekker meg diskret unna for ikke å gjøre de mislykkede grilltennerne unødig forlegne. - En, to og tre flytt dere litt, der borte! Et nybygg er i ferd med å reises. På den beste utsiktstomta er to speiderfedre i gang med å bygge gapahuk til en av storspeiderpatruljene. For selv speidere foretrekker å sove tørt, må vite. Patruljene har fått ansvar for å bygge hver sin gapahuk av solid treverk. Hjelp fra nevenyttige foreldre kommer godt med. - Tenk så flott det blir å ligge å se på rådyr og elg her oppe fra! Og det skal ikke mye fantasi til for å forestille seg sensommerlandskapet i grålysningen, med majestetiske hjortedyr som beiter i den gyllenmodne åkeren og morgendis som jages på flukt av de første varmende solstrålene. Dette stedet kan virkelig bli en liten perle. - Vi klarte det! Så må jeg bare bite min skepsis i meg. Speiderdamene ja, for kveldens lederduo er damer har fått fyr på veden, og sur røyk er avløst av lystige gule flammer. Til varmende glede for de våte og leirete speiderfjesene som plutselig dukker frem fra alle kanter. Litt tålmodig venting til glørne overtar for flammene, og så kommer pølsene frem. Hva speiderne selv synes om å tilbringe en kald og regnvåt aprilkveld i skogen? Det aner meg når jeg hører utbruddet fra en av de små når avslutningen nærmer seg: - Må vi dra hjem allerede nå?

7 Speiderarbeidet iderne Speidergruppa i Fredrikstad frikirke ble stiftet for 17 år siden. To av lederne fra den gangen, Bjørn Gabrielsen og Geir Steingrim, er fortsatt med. Hva er det som gjør at man blir værende i et slikt arbeid i så lang tid? Bjørn Gabrielsen svarer med overbevisning: - Når du drar på overnattingstur med en flokk livlige speidere, er du temmelig sliten når du kommer hjem. Men du vet at du har vært med på noe som betyr noe, både for deg selv og for speiderne. Dessuten gir fellesskapet mellom lederne meg mye. - Dette høres ut som et arbeid for spesielt interesserte, eller iallfall for spesielt kvalifiserte. Hva kreves av en som vil være leder i speideren? - Ikke annet enn at man har lyst til å prioritere noe av sin tid til å arbeide med barn og ungdom. Knuter og bålbrenning i regnvær er kjekt å kunne men det lærer man seg etter hvert allikevel. - Så friluftsliv er fortsatt en viktig aktivitet for speiderne? - Den nye speidersjefen i Norge har uttalt at vi skal ta skogen tilbake. Så helt uvesentlig er det ikke. Men for oss i Fredrikstad frikirkes speidergruppe er disse aktivitetene kun virkemidler for å oppnå det vi egentlig er ute etter: Å hjelpe barn og ungdom til å etablere gode relasjoner. Dette er en verdi i seg selv, og det kan være med på å bygge opp en tilhørighet til menigheten. Friluftsliv er et godt egnet virkemiddel, ved siden av alle de andre aktivitetene vi driver med. Speiderfakta - Hvordan er ledersituasjonen i dag? - Akkurat nå er vi på utkikk etter en eller to ledere til. Kanskje noen som har lyst til å forsøke seg i ett år for å se om dette kan være det rette å engasjere seg i? Så er oppfordringen gitt: Er det noen som lurer på om de går med en speiderleder i magen, er det bare å ta kontakt med Bjørn Gabrielsen for nærmere informasjon. Frikirkens speiderkorps (FSK) ble stiftet i 1973 Fredrikstad frikirkes speidergruppe ble stiftet i 1986, med Terje Ytterstad som initiativtaker og gruppeleder de første årene Terje Ytterstad var korpsleder for FSK i Lutherrosen er FSKs offisielle symbol Speidergruppa i Fredrikstad frikirke har i dag ca 45 medlemmer fordelt på småspeider- og storspeidergruppa Storspeidergruppa består av tre patruljer Les mer om FSK på 7

8 Vi ser framover Fredrikstad Frikirke satser på Visjon Barna i aksjon på Visjon. 8 Snart er det tid for sommerens storstevne på Fredtun folkehøyskole; Visjon 03. Dette blir 11. gang Frikirkens sommerstevne for hele familien blir arrangert, siden starten i Tidspunktet er juli. Årets hovedtaler blir den engelske presten Mark Stibbe.De svenske sangerne Peter Sandwall og Lars Mørlid blir med, likesom på Visjon for to år siden. Ellers vil Frikirkens egne krefter også benyttes, slik som Arnfinn Løyning, Leif Gunnar Sandvand og Sidsel Lauten som vil tale på den avsluttende familiegudstjenesten. I år vil det også arrangeres konsert med Oslo Soul Children. Som vanlig forberedes det også et omfattende opplegg for barn og ungdom. For aldersgruppa 4-10 år blir det et opplegg som bygger på amerikanske Promiseland, som også brukes på søndagsskolen i Frikirken i Fredrikstad. For åringene blir det et mini Ung-Visjon. Selve Ung- Visjon opplegget er for tenåringer. Disse vil bo i en egen camp og ha et helt eget opplegg. Denne gruppa vil bli delt i henholdsvis en gruppe for ungdomsskoleelever og en for de i videregående skole. Disse vil også arrangere hver sin overnattingstur borte fra Fredtunområdet. Ungdomsarbeider Mona Hjelseng vil reise sammen med tenåringer fra menigheten til Visjon. Men det er ønskelig at familiene til tenåringene også blir med. Rut Stokstad som er hovedkoordinator for barne- og ungdomsopplegget, kan fortelle at er mange ledere som stiller opp for barna og de unge. Det er bl. a. invitert tre band som skal være med å prege tilbudet for barn og unge. Det planlegges også seminarer om dans, skating og andre aktiviteter. Bandene vil også spille på selve Visjon. Brosjyre for Visjon er lagt ut i kirken. Det er allerede en god del fra menigheten som har tenkt å satse på Visjon denne sommeren. Det vil bli aller finest om en hel flokk kan reise sammen. Felles opplevelser og inspirasjon kan tas med tilbake til menighetens arbeid til høsten. Vi vil derfor oppfordre så mange som mulig til å melde seg på. Det er mulig både å bo i telt, i campingvogn og på rom på Fredtun. Det er opp til den enkelte om de vil spise på Fredtun eller ordne maten selv. De siste årene har det vært mellom 700 og 900 deltakere på Visjon. Omtrent halvparten har vært barn eller unge. Her skjer det noe for hele familien. Men det går også an å reise alene. Dersom noen har spørsmål om Visjon kan de henvende seg til Mona Hjelseng eller Per Eriksen.

9 Liv og virke Årets konfirmanter Bak (f.v.): Fredrik Selvarasa, Daniel Eriksen, Veslemøy Lauvli Andersen, Sunday Jacob Bullen, Mathilde Aalstad og Martin Gustavo Kinn. Foran : Irene Golden Olsen, Eivind Bergem, Mona Hjelseng og Elise Espeland. Nye medlemmer Anne-Grethe og Thore Dahle ble opptatt i menigheten i fullt medlemskap Barna Maren og Mina ble også ønsket velkommen i menigheten. Hanne Svendsen ble ønsket velkommen i fullt medlemskap Ingebjørg Øvold Johansen (Tullik) ble opptatt i menigheten i fullt medlemskap Vi ønsker alle disse velkommen i menigheten! Samarbeidsavtale mellom Frikirkens Ytremisjon og Kristent Arbeid Blant Døve KABD ble startet og ledes av Lill og Neville Muir. Lill er oppvokst i og tilhører Fredrikstad Frikirke, og vi som menighet har derfor en spesiell tilknytning til dette arbeidet. Frikirkens Ytremisjon har nå inngått en samarbeidsavtale med KABD, og ønsker at dette markeres i vår menighet på Høytidsgudstjenesten Vi får da besøk av misjonsleder Odd Johannessen og formann i misjonsstyret, Dagfinn Stærk. Representanter for styret i KABD vil også være tilstede. Tur til Lisundet inviteres menigheten til familien Aaleskjærs hytte i Lisundet. Dette har etter hvert blitt en årlig begivenhet og er en koselig dag for hele familien. Transport fra Skipstadsand brygge på Asmaløy kl Det blir en enkel familiegudstjeneste kl der Eivind Bergem taler. Ta med grillmat. Det er værforbehold, og ved regn avlyses turen. For de som ikke kan ta turen til Lisundet vil det bli en enkel gudstjeneste i kirken kl Festgudstjeneste blir det en festgudstjeneste der vi setter søkelys på arbeidet i virkegrenene og hva som skal skje utover høsten. Vi prøver også å få til litt ekstra med sang og musikk den dagen. Ny diakon På årsmøtet ble Else Hasselgård valgt til ny diakon. Hun ble innsatt til tjenesten Vi er takknemlige for at Else har sagt ja til diakontjeneste, og minner samtidig om at vi trenger flere diakoner! Minneord Henning Johannesen døde 31. januar på Fjeldberg alders og sykehjem, 83 år gammel. Han ble begravet fra Vestre Fredrikstad Gravlund 7. februar. Sammen med kona Solveig har han tilhørt menigheten i fullt medlemskap fra 1951, og deltatt aktivt i menighetens virke. Bl.a. var han i mange år menighetens representant i Åpent Hus, og har betydd mye for mange av de som har kommet dit. Vi lyser fred over hans minne! 9

10 Liv og virke Svein Femtehjell i samtale med Jens Hauglin. Sanselig gudstjeneste 16. mars var det en spesiell gudstjeneste i kirken. Kunstneren Jens Hauglin var invitert, og temaet i gudstjenesten handlet om våre sanser. Hauglin fortalte hvordan han som bildende kunstner arbeidet, og viste bl. a. fram et banner han har laget hvor han hadde satt et bilde av en baby utkledd som palestinsk selvmordsbomber sammen med en avstøpning av et kvinnebryst, det siste som uttrykk for omsorg og beskyttelse. En sanselig gudstjeneste var en del av menighetens lavterskelgudstjenester; Gudstjeneste underveis. 25. mai er det klart for neste Gudstjeneste underveis. Da kommer Ragnhild Bakke Waale på besøk. Tittelen på gudstjenesten er: Grip dagen! En livets gudstjeneste for kjempende mennesker. Gudstjeneste Underveis 25. mai Ragnhild Bakke Waale er gjest under vårens siste Gudstjeneste Underveis, 25. mai. Ragnhild Bakke Waale er bl. a. hovedkvinnen bak læreverket Under samme himmel som brukes av 60% av alle norske ungdomsskoleelever i faget KRL. Temaet for gudstjenesten handler imidlertid om erfaringer knyttet til alvorlig sykdom. Julen 1999 lå Bakke Waale i isolat med en alvorlig kreftdiagnose. I flere uker svevde hun mellom liv og død. Det er erfaringene fra dette, og hva det betydde for hennes gudstro, som hun vil tale om på gudstjenesten. Det er likevel ikke det negative som vil stå i fokus. Først og fremst handler det om livets krefter, og viktigheten av å leve livet og gripe dagen vi er gitt. 10

11 Menighetens økonomi Liv og virke Fast givertjeneste Den faste givertjenesten er grunnlaget for menighetens økonomi. Budsjettet for fast givertjeneste i 2003 er på hele kr og ved utløpet av mars ligger vi kr etter dette. Apriltallene er ennå ikke helt klare, men pr.2.5. ser det ut til at vi vil havne under budsjett. Er du ajour med din givertjeneste? Sommeren nærmer seg og det er viktig at vi ikke blir liggende for mye etter budsjett. Menigheten trenger faste givere og løftene knyttet til det å gi til Guds rike gjelder alle. Hvis du ikke er med så ta kontakt med Knut-Erik Kinn. Forutsetningene og beløpene kan variere, men alle bør være med. Skattefradrag I år kan vi få skattefradrag for gaver til menigheten. Det gis fradrag for inntil kr på nettoinntekt. Maks fradrag blir 28% av kr , dvs. kr pr. skatteyter. Kr høres kanskje ikke så mye ut, men er det mange nok som velger å gi dette til menigheten slik forutsetningen er, så vil menigheten få et betydelig beløp. Pr. 2.5 har 7 personer skrevet under på at de vil gi dette beløpet. Målet er at 50 skal ha gjort det samme før Vi bør komme opp i mellom 80 og 100 iløpet av året. 7 X = kr X = kr X = kr X = kr Litt av en gavepakke fra myndighetene som vi virkelig bør ta imot. 4. Ved årsskifte sendes dette skjemaet med registrerte gaver til Synodekontoret, som slår det sammen med samme type skjema fra alle de andre menighetene og sender et felles skjema til Skattemyndighetene. 5. Alle som er med på ordningen får en årskvittering, med alle nødvendige opplysninger, som kan brukes ifm. selvangivelsen. Det som er viktig nå er at flest mulig melder seg på ordningen ved å returnere skjemaet Gaver med skattefradrag i utfylt stand. Har du ikke fått skjema, så spør etter det. Utleie Utleie gir oss en betydelig inntekt, men også her må en jobb gjøres. Se på utleielista som henger i kirken. Der det står spørsmålstegn bak trenger vi en til å låse opp og igjen og evt. hjelpe tilrette og være vakt under selve arrangementet. Kan du ta ansvar for en utleie så skriv deg på lista eller ta kontakt. Ressurspersoner Er du spesielt interessert i, eller kan du mye om telefonabonnement, elektriske anlegg, VVS, lyd, lys, renhold, data/pc, eller andre aktuelle ting og kan tenke deg å være en ressurs/kontaktperson for diakonene så er vi svært takknemlige om du tar kontakt. Fredrikstad Knut-Erik Kinn Menighetens bankkontonr : Frikirken v/elsa Simonsen Ilaveien 54, 1606 Fredrikstad. Hva må vi gjøre? 1. Menigheten må vite hvem som vil være med. 2. Alle som vil være med fyller ut skjemaet Gaver med skattefradrag som er/blir delt ut. 3. Alle innkomne gaver fra de som vil være med registreres i eget skjema. KIRKENS SOS I ØSTFOLD Døgnåpen krisetelefon: E-post: 11

12 Program B - blad Kristent Arbeid Blant Døve Døve barn på Filippinene søker adoptivforeldre /faddere! Hjelp døve barn til skolegang, bedre liv og møte med Jesus Kristus. Kontakt KABD v/marit Aares Aamodt Herreperveien 30, 1709 Sarpsborg Tlf : Fax : E-post : Brosjyre får du i kirken! PROGRAM JUNI: Søndag 01. kl Gudstjeneste. Eivind Bergem taler. Mannsmusikken synger. Nattverd. Søndagsskole. Mandag 02. kl Formiddagstreff Tirsdag 03. kl Barneforeningen Onsdag 04. kl Bønn Søndag 08. kl Høytidsgudstjeneste. (1.Pinsedag) Dagfinn Stærk taler. Markering av samarbeidsavtalen mellom Frikirkens Ytremisjon og Kristent Arbeid Blant Døve. Sang av Terje Refsnes. Film for barna. Onsdag 11. kl Bønn Fredag 13. lørdag 14. Monas klubb på overnattingstur Fredag 13. søndag 15. Småspeiderne på kretsleir Søndag 15. kl Gudstjeneste. Eivind Bergem taler. Onsdag 18. kl Bønn Søndag 22. kl Friluftsgudstjeneste for alle aldre ved Lisundet (værforbehold). Eivind Bergem taler. kl Enkel gudstjeneste i kirken Søndag 29. kl Gudstjeneste. JULI: Søndag 13. kl Gudstjeneste. Søndag 27. kl Gudstjeneste. AUGUST: Søndag 10. kl Gudstjeneste. Søndag 17. kl Gudstjeneste. Eivind Bergem taler. Fredag 22. kl Monas klubb Søndag 24. kl Festgudstjeneste. Eivind Bergem taler. Tirsdag 26. kl Dorkas Fredag 29. lørdag 30. Monas klubb. Weekend på Ytterbøl. Søndag 31. kl Gudstjeneste. 12

Mannsmusikken s.6. Familien Haarbye s.4 Visjon 04 s.5 Misjonsmessa s.9. i Fredrikstad. Menighetsbladet nr. 1-2004 45. årgang

Mannsmusikken s.6. Familien Haarbye s.4 Visjon 04 s.5 Misjonsmessa s.9. i Fredrikstad. Menighetsbladet nr. 1-2004 45. årgang i Fredrikstad Menighetsbladet nr. 1-2004 45. årgang Familien Haarbye s.4 Visjon 04 s.5 Misjonsmessa s.9 Forsangergruppa gjorde en flott innsats på familiegudstjenesten i februar. F.v.: Camilla Næss, Eline

Detaljer

i Fredrikstad Menighetsbladet nr. 3-2003 44. årgang Familien Bullen Frikirken 120 år Fredagsklubben F ormiddagstreff

i Fredrikstad Menighetsbladet nr. 3-2003 44. årgang Familien Bullen Frikirken 120 år Fredagsklubben F ormiddagstreff i Fredrikstad Menighetsbladet nr. 3-2003 44. årgang Familien Bullen Frikirken 120 år Fredagsklubben F ormiddagstreff Den Evangelisk Lutherske Frikirke Pastorens hjørne Fredrikstad menighet Apenesgate 7,

Detaljer

Med 21 elever har Kraftskolen SBI fått en skikkelig opptur og ser lyst på framtiden

Med 21 elever har Kraftskolen SBI fått en skikkelig opptur og ser lyst på framtiden De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 9 oktober 2009 Årgang 105 DFEF ønsker å satse på å bygge opp et stort menighetssenter i Swaziland. LES MER SIDE 2-4 Menighet for alle generasjoner. Møt familien

Detaljer

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus.

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 1 januar 2010 Årgang 106 Tor André Bergmann er ny ungdomspastor på Saron Åkrehamn. SE MER SIDE 12-13 Reidar Gamst setter i lederskolen fokus på lederskap og

Detaljer

Lindesneshallen, Vigeland 8. - 13. juli

Lindesneshallen, Vigeland 8. - 13. juli De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 4 april 2008 Årgang 104 Lindesneshallen, Vigeland 8. - 13. juli Herre, la meg kjenne dine veier, lær meg dine stier! Salme 25, 4 Portrettet Dåpsvekkelse Skoletaper

Detaljer

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Et dokument laget av Norges Unge Katolikker 2 Tro, Fellesskap, Handling - ungdomsarbeid i menigheten 1. Innledning Hva er målet for vårt katolske

Detaljer

Menighetsbladet Juni 03/2015

Menighetsbladet Juni 03/2015 Menighetsbladet Juni 03/2015 Side 11-14 Nytt alphakurs side 4 festen i kirka SIDE 6 Musikerparet Krisztina og Sigmund Eikeset side 18-19 kunstner Åse Sandvikmoen side 20-21 leder Menighetsbladet Redaksjon:

Detaljer

NorKontakt. Deilig med spa på leir! Intervjuer med gammel og ny regionleder - sidene 4 og 5. Nr. 4/2009

NorKontakt. Deilig med spa på leir! Intervjuer med gammel og ny regionleder - sidene 4 og 5. Nr. 4/2009 NorKontakt Organ for region Østfold og Haugetun Folkehøyskole Nr. 4/2009 FRA INNHOLDET: Deilig med spa på leir! Leder, s. 3 Arrangementer, s. 8 Acta, s. 10-12 Haugetun, s. 13 Takk og bønn, s. 16 Intervjuer

Detaljer

Å rsmelding 2012. Den Evangelisk Lutherske Frikirke Kongsberg Menigheter

Å rsmelding 2012. Den Evangelisk Lutherske Frikirke Kongsberg Menigheter Å rsmelding 2012 Den Evangelisk Lutherske Frikirke Kongsberg Menigheter For jeg lengter etter å se dere, så jeg kan gi dere del i en Åndens gave for å styrke dere eller rettere sagt: for at dere og jeg

Detaljer

Følger kallet til Colombia

Følger kallet til Colombia Nyhet: Ny rådgiver for menighetene 1-2015 Årgang 112 MENIGHETEN: Stavanger 2020 og egen vekstkurve Portrettet: Følger kallet til Colombia Hovedsak: Søndagsskolen bygger barnas tro Organ for Misjonsforbundet

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent SAKER Godkjenning av Lund menighets årsmelding for 2014 Lund menighets

Detaljer

PRO- GRAM BLAD LIVET I KIRKEN. Sannhet Misjon Adorasjon Relasjon Tjeneste INFO TRO VELKOMMEN TIL METODISTKIRKEN! Metodistkirken i Larvik

PRO- GRAM BLAD LIVET I KIRKEN. Sannhet Misjon Adorasjon Relasjon Tjeneste INFO TRO VELKOMMEN TIL METODISTKIRKEN! Metodistkirken i Larvik NR. 1 2015, ÅRGANG 82 SMART- Metodistkirken i Larvik PRO- GRAM BLAD LIVET I KIRKEN Sannhet Misjon Adorasjon Relasjon Tjeneste V E R D I E R INFO TRO VELKOMMEN TIL METODISTKIRKEN! 1 EN LOVSYNGENDE MENIGHET

Detaljer

Menighetsbladet September 04/2014

Menighetsbladet September 04/2014 Menighetsbladet September 04/2014 Fest for livet side 4 stille kirke SIDE 13 SKULPTØR ELISABETH KRISTENSEN side 16 lumber side 19 Menighetsbladet Redaksjon: Hans Petter Mjølund (ansv.) Nils Terje Andersen

Detaljer

Grenseløs praksis til forvandling

Grenseløs praksis til forvandling N y h e t s m a g a s i n f r a M a r i t a S t i f t e l s e n N r. 4 2 0 1 1 1 9. å r g a n g SIDE 3 SIDE 5 SIDE 7 Før-åpning i Mjøndalen Grenseløs praksis til forvandling Maritakafeen på flyttefot Leiv

Detaljer

sommerstevne på solstrand Velkommen til

sommerstevne på solstrand Velkommen til årgang 108 NR 4 april 2012 de frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Velkommen til sommerstevne på solstrand Frykt Herren og tjen ham i troskap og av hele ditt hjerte. For se hvor store ting han har gjort

Detaljer

Visjonen for Soul Children er å vinne og bevare unge for Jesus Kristus gjennom sang og musikk de kjenner seg igjen i! Soul Children Konseptet

Visjonen for Soul Children er å vinne og bevare unge for Jesus Kristus gjennom sang og musikk de kjenner seg igjen i! Soul Children Konseptet HISTORIE/BAKGRUNN I mars 2001 startet Ragnhild Hiis Ånestad et barne - og tenåringskor som heter Oslo Soul Children (OSC). Dette er et kor for sangere i alderen 10-16 år som synger musikk i stilartene

Detaljer

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge FOLK / 3 / 2014 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20 Meir enn medgangssupporterar SIDE 69 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø for Kiberg og Vardø Nr. 1 Sommeren 2006 Årgang 54 Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning Bispevisitas i Vardø k VARDØ MENIGHET Web: www.vardo.kirken.no Organisasjonsnr.: 977

Detaljer

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon. Nr 1/2015. 2. årg.

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon. Nr 1/2015. 2. årg. Kirkebladet Vang og Hamar menigheter Nr 1/2015. 2. årg. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon 2 Å BLI KJENT MED GUD Å bli kjent med Gud Noen ganger i

Detaljer

BLADET vårt. Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi. Tror du på mor? Barnehagegudstjenester. Vi bryr oss - og trenger deg

BLADET vårt. Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi. Tror du på mor? Barnehagegudstjenester. Vi bryr oss - og trenger deg BLADET vårt Menighetsblad for Tveit og Hånes, Den norske kirke Nr 2-2015 - ÅRGANG 11 Tror du på mor? Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi Barnehagegudstjenester Vi bryr oss - og trenger deg

Detaljer

Misjonshuset. NLMs Byforsamling, Kristiansand Årsmelding 2014

Misjonshuset. NLMs Byforsamling, Kristiansand Årsmelding 2014 Misjonshuset NLMs Byforsamling, Kristiansand Årsmelding 2014 Årsmøte i Misjonshuset 22. mars 2015 Årsmøtet vil som vanlig finne sted rett etter et noe kortere formiddagsmøte. I år vil misjonshusets prosjektkor

Detaljer

Så vil vi juble over din frelse og løfte banneret i vår Guds navn. Herren oppfylle alle dine bønner! Salme 20,6. Misjonshuset tar form

Så vil vi juble over din frelse og løfte banneret i vår Guds navn. Herren oppfylle alle dine bønner! Salme 20,6. Misjonshuset tar form De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 10 november 2008 Årgang 104 Misjonshuset tar form Vennene på Misjonshuset Moss har mye å glede seg over. Deres nye lokale begynner virkelig å ta form, og misjonær

Detaljer

De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge. Nr. 8 september 2010 Årgang 106. På Vestlandsleiren i Liarvåg tar juniorer hver sommer standpunkt

De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge. Nr. 8 september 2010 Årgang 106. På Vestlandsleiren i Liarvåg tar juniorer hver sommer standpunkt De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 8 september 2010 Årgang 106 Karl Stokland er en veldig stor støtte for sin kone, misjonær Turid Dahl Stokland. Han arbeider som skipper, men også sosialarbeider

Detaljer

Drikk dere ikke fulle på vin, det fører til utskeielser, bli heller fylt av Ånden. Efeserne 5,18

Drikk dere ikke fulle på vin, det fører til utskeielser, bli heller fylt av Ånden. Efeserne 5,18 De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 9 oktober 2007 Årgang 103 Drikk dere ikke fulle på vin, det fører til utskeielser, bli heller fylt av Ånden. Efeserne 5,18 Portrettet Filadelfia inn i DFEF

Detaljer

Oslo Kristne Senter. rikere liv. Nr. 2 2010. 29. juni til 4. juli. www.oks.no

Oslo Kristne Senter. rikere liv. Nr. 2 2010. 29. juni til 4. juli. www.oks.no Nr. 2 2010 Oslo Kristne Senter rikere liv 29. juni til 4. juli www..no Velkommen til sommerfesten 2010 Nå nærmer vi oss Sommerfesten med raske skritt! Hvert år siden 1986 har vi arrangert CampMeeting Oslo,

Detaljer

Vekkelsesrapport D E S 2 0 1 4. N o r d i c H a r v e s t. Hjertet. i vår jul er. Jesus B Ø N N M I S J O N V E K K E L S E

Vekkelsesrapport D E S 2 0 1 4. N o r d i c H a r v e s t. Hjertet. i vår jul er. Jesus B Ø N N M I S J O N V E K K E L S E Vekkelsesrapport N o r d i c H a r v e s t M i s s i o n D E S 2 0 1 4 Hjertet i vår jul er Jesus B Ø N N M I S J O N V E K K E L S E Velkommen Vekkelsesrapport DES 2014 N O R D I C h a r v e s t M I S

Detaljer

Årsmelding 2005 Storsalen menighet

Årsmelding 2005 Storsalen menighet Årsmelding 2005 Storsalen menighet HOVEDTREKK FRA 2005 Når vi ser tilbake på året 2005, er det stor grunn til takknemlighet for det som har skjedd i Storsalen og hva menigheten har fått bety. Det er gledelig

Detaljer

Menighetsblad. Menighetsblad. Den Evangelisk Lutherske Frikirke Brunlanes. Nr. 2-2015 MAI - JUNI Årgang 40. I dette nummeret:

Menighetsblad. Menighetsblad. Den Evangelisk Lutherske Frikirke Brunlanes. Nr. 2-2015 MAI - JUNI Årgang 40. I dette nummeret: Menighetsblad Menighetsblad Den Evangelisk Lutherske Frikirke Brunlanes Nr. 2-2015 MAI - JUNI Årgang 40 I dette nummeret: Menighetsnytt Pastorhjørnet Barneleir på Fredtun I tro Kr.Himmelfartsstevne Kirketrim

Detaljer

LEDER FORUM. kmspeider.no SPEIDERNE NR. 2/2015 13. ÅRGANG. LEDERBLAD FOR KFUK-KFUM-SPEIDERNE KFUK-KFUM

LEDER FORUM. kmspeider.no SPEIDERNE NR. 2/2015 13. ÅRGANG. LEDERBLAD FOR KFUK-KFUM-SPEIDERNE KFUK-KFUM KFUK-KFUM SPEIDERNE LEDER FORUM NR. 2/2015 13. ÅRGANG. LEDERBLAD FOR KFUK-KFUM-SPEIDERNE kmspeider.no 3 4 6 8 10 11 12 12 UNG LEDELSE Leder VIKTIGE VEIVALG Engasjementet var stort på årets landsting 17.

Detaljer

Lærerikt og spennende Side 12. Grunnlovsjubileet Side 14. Ny kantor Side 10. Pinsebetrakning Side 5. Tro og lys Side 13

Lærerikt og spennende Side 12. Grunnlovsjubileet Side 14. Ny kantor Side 10. Pinsebetrakning Side 5. Tro og lys Side 13 Lærerikt og spennende Side 12 Grunnlovsjubileet Side 14 Ny kantor Side 10 Pinsebetrakning Side 5 Tro og lys Side 13 Nr. 2-61. årg -juni - september 2014 - informasjon Ansatte Sokneprest Fredrik Ulseth

Detaljer