Innføring i bruk av enheten Følgende illustrasjon brukes i brukerveiledningen for å søke i funksjonsmenyen: Menyvalg: Hovedmeny > Meldinger.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innføring i bruk av enheten Følgende illustrasjon brukes i brukerveiledningen for å søke i funksjonsmenyen: Menyvalg: Hovedmeny > Meldinger."

Transkript

1 STK/8000 3G Bordtelefon Brukerveiledning Takk for at du kjøpte en STK G bordtelefon. Denne brukerveiledningen forsyner deg med viktig informasjon om hvordan du bruker din nye bordtelefon. Vennligst behold denne guiden for fremtidig referanse. For å raskt lære basisfunksjonene på telefonen, se Hurtigstartguiden. Innføring i bruk av enheten Følgende illustrasjon brukes i brukerveiledningen for å søke i funksjonsmenyen: Menyvalg: Hovedmeny > Meldinger. Introduksjon til telefonens grensesnitt Følgende symboler brukes for å illustrere skjermen: <> Hovedfunksjonsmenyen, LCD-skjermen [] Navn på taster. For eksempel: OK-tast (indikerer hvordan tasten er plassert i forhold til navigasjonstasten og det korresponderende symbolet på LCD-skjermen). Forskjellige funksjoner vist på skjermen. For eksempel Velg (indikerer valgfunksjonen). Instruksjonssymboler Følgende instruksjonssymboler; Indikerer at du må følge nøye med 1. En tjeneste eller egenskap trenger nettverksservice eller registrert servicesupport. Kontakt din nettleverandør for mer informasjon. KOMME I GANG -Diagram -USIM-kort og batteri -Slå telefonen av/på -Skjerm -Skrivemetode -Tilgang til hovedmenyfunksjonene 1

2 -Tilpassing av telefonen BRUK -Samtaler -Meldinger -Kontakter -Forbindelsesfunksjon FUNKSJONSMENY -Profilinnstillinger -Meldinger -Kontakter -Verktøy -Samtalelogg -Kalender -Innstillinger FEILSØKING 40 Helse og sikkerhet 43 Konformitetserklæring 45 Pakkeinnhold 46 KOMME I GANG DIAGRAM 1: Telefonrør 2: Høyttaler 3: Rørgaffel 4: Venstre valgtast 5: Hurtigtaster (M1-M3) 6: LCD 7: Piltaster 8: OK-tast 9: Høyre valgtast 10: Avbryttast 11: Gjenoppringningstast 12: Mutetast 13: Handsfree-/høyttalertast 14: MikroUSB-port 15: Mikrofon 16: Nummertaster 17: Funksjonstast 18: Avslutt samtale + av/påknapp 19: Ringetast 20: Inngang for telefonrør 21: SIM-holder 22: Batteri SIM-kort og batteri Når du starter et telefonabonnement får du et USIM-kort (Universal Subscriber Identity Module). Dette inneholder 2

3 abonnementsdetaljene dine, PIN-koden og muliggjør valgfrie nettverkstjenester. Kontakt operatøren din hvis du trenger mer informasjon om bruken av USIM-kortet ditt. Hvis telefonen er operatørlåst vil ikke telefonen komme på nett med andre enn operatørens USIM-kort. For mer informasjon om USIM-kort, kontakt operatøren din. Lade batteriet Når batteriet holder på å gå tomt vil det varsles med en advarselstone, en melding om lavt batterinivå vises i displayet, symbolet for tomt batteri blinker og noen funksjoner kan slutte å fungere. Hvis batterinivået blir kritisk lavt vil telefonen slå seg av automatisk. Vennligst lad opp batteriet. Når batteriet lades blinker batterisymbolet øverst på høyre side av skjermen. Når batteriet er fulladet vises symbolet for fullt batteri øverst på høyre side av skjermen. Hvis telefonen er slått av under lading vises ladestatus. Det kan ta opp til 2,5 timer å lade et helt flatt batteri. Slå telefonen av/på Forsikre deg om at batteriet er ladet opp og SIM-kortet er satt i før du slår på telefonen. Vennligst referer til diagrammet øverst til venstre i batterirommet for instrukser om den korrekte metoden for innsetting av USIM-kortet under metallholderen. Pass på at du ikke skader USIM-kortet dit når du setter det inn eller tar det ut. Hvis telefonen blir slått på uten at SIM-kortet er satt i vil en melding om å sette inn SIM-kortet vises på skjermen og telefonen kan kun brukes til å ringe nødnumre.for å ringe et nødnummer, tast nummeret og trykk på -tasten for å ringe. Telefonen kan slås på under lading. Før du kan slå på telefonen må oppstartsinformasjonen vises i displayet. Hvis telefonen slo seg av automatisk på grunn av lavt batterinivå vil oppstartsinformasjonen vises etter 30 minutters lading. Slå på telefonen 1. Hold inne (Avslutt samtale/av/på-knappen) i ca tre sekunder. 2. Hvis nødvendig, tast inn PIN-koden og trykk på OK-tasten. 3. Hvis strømmen har vært frakoblet, plugg i laderen og trykk på venstre valgtast for å slå på telefonen. 4. Når telefonen blir slått på for første gang vil et standard standbybilde vises i displayet. Neste gang telefonen blir slått på vil skjermen vise et egendefinert standbybilde. 5. For å justere innstillingene på telefonen, se Hovedmeny Innstillinger Telefoninnstillinger. Når du slår på telefonen for første gang kan det hende den kjenner igjen operatøren og konfigurerer nettverks- og meldingsinnstillinger automatisk. Hvis ikke må du kontakte operatøren din for korrekte innstillinger. Slå av telefonen 1. Hold inne i fire sekunder. 2. Etter at animasjonen er vist er telefonen slått av. Alarmfunksjonen vil virke selv om telefonen er slått av såfremt batteriet er tilstrekkelig ladet opp. 3

4 Skjerm Status indicator Standby information Wallpaper Statusindikator: Viser telefonstatus: signalstatus, batteristatus, meldingsstatus, innkommende samtaler, profil, funksjonsstatus og tilkoblet eksternt utstyr. Standbyinformasjon: Operatørnavn, dato og dag, tid, a.m eller p.m. (12 timer). Funksjonsindikator for valgtast: Standardkonfigurasjon er: venstre valgtast Hovedmeny, OK-tast Hovedmeny, høyre valgtast Kontakter. Skrivemetode Som standard mobiltelefoner støtter denne telefonen standard ABC-skrivemetode. Tilgang til hovedfunksjonsmenyen Når telefonen er i standbymodus, trykk på OK-tasten eller venstre valgtast for å komme inn i hovedfunksjonsmenyen. Hovedmeny 4

5 Funksjonsmeny Profil Standard Møte Stille Ny profil Verktøy Alarm Kalkulator Verdenstid Samtalelogg Tapte anrop Utgående samtaler Innkommende samtaler Alle anrop Dataoverføring Samtalevarighet Samtalepris Meldinger Ny Innboks Utboks Sendte meldinger Utkast Cellekringkasting Maler Innstillinger Kontakter Telefon/USIM/Alle Gruppe Kalender Personlige ting 5

6 Bilder Lyder Innstillinger Skjerminnstillinger Telefoninnstillinger Samtaleinnstillinger Nettverksinnstillinger Sikkerhetsinnstillinger Tilkoblingsinnstillinger Nullstillingsinnstillinger Tilpassing av telefonen Tilpass telefonen etter dine egne ønsker, inkludert skjerminnstillinger, ringetoner, språk, dato- og tidsinnstillinger, snarveiinnstillinger og telefonlåsinnstillinger.. Skjerminnstillinger Menyvalg: Hovedmeny Innstillinger Skjerminnstillinger. Visning av tid og dato på skjermen Menyvalg: Hovedmeny Innstillinger Skjerminnstillinger Standbyskjerm. Velg klokke- eller datovisning, bruk piltastene (venstre, høyre) for å endre visning. Når du har stilt klokken og datoen bruk valgtasten til å lagre. Justering av bakgrunnsbelysning Menyvalg: Hovedmeny Innstillinger Skjerminnstillinger Bakgrunnsbelysningstid. Bruk piltastene (opp, ned) for å velge hvor raskt bakgrunnsbelysningen skal dempes etter siste tastetrykk, trykk på OKtasten for å lagre. Ringetoneinnstillinger Menyvalg: Hovedmeny Personlige ting Lyder. Velg oppføringer som skal stilles inn under innstillingsvalgvinduet. For ringetoneinnstillingen, trykk på OK-tasten for å komme inn i Personlige ting, velg ønsket ringetonefil og trykk deretter på venstre valgtast for å velge ringetonen. Trykk på OK-tasten for å avslutte. Språk Menyvalg: Hovedmeny Innstillinger Telefoninnstillinger Språk. Bruk piltastene (opp, ned) for å scrolle til det språket du ønsker og trykk på venstre valgtast for å lagre. Dato- og tidsinnstillinger Menyvalg: Hovedmeny Innstillinger Telefoninnstillinger Tid og dato. Bruk piltastene (opp, ned) for å se mulige valg: Sett inn riktig tid og dato, bruk piltastene (venstre, høyre) for å sette tidsformat og dato. Bruk også piltastene (venstre, høyre) til å slå sommertid av og på. Trykk på venstre valgtast for å lagre. 6 BRUK

7 Samtaler Når telefonen er slått på vil den automatisk velge hovednettverket. Hvis hovednettverket ikke er tilgjengelig kan du noen ganger roame på andre nettverk; dette avhenger av avtaler mellom operatørene i området hvor du bruker telefonen. Når du ser operatørens symbol på skjermen kan du motta samtaler og ringe ut. Informasjonsikonet øverst i venstre hjørne av skjermen viser styrken på nettverkssignalet ditt. Når signalet er svakt kan samtalekvaliteten bli påvirket. Hindringer i veien kan påvirke signalet, så det kan hjelpe å flytte seg. Ringe Med telefonrør Plukk opp røret og du vil høre en summetone. Tast inn nummeret og trykk på for å ringe. For å avslutte samtalen, legg på røret eller trykk på avslutt samtale-knappen Med høyttaler 1. Når telefonen er i standbymodus, trykk på -knappen for å bruke høyttalermodus, du vil da høre en summetone fra høyttaleren. 2. Tast inn telefonnummeret og trykk på -knappen for å ringe. 3. For å avslutte samtalen, trykk på -knappen eller trykk på avslutt samtale-knappen. Bruke anropsloggen for å ringe 1. Hovedmeny Anropslogg Tapte anrop/ utgående anrop/ innkommende anrop/ alle anrop. 2. Bruk piltastene (opp, ned) til å velge et nummer. 3. Trykk på -tasten for å ringe. Ringe en kontakt fra telefonboken Trykk på høyre valgknapp for å åpne telefonboken når telefonen er i standbymodus, eller gå til hovedmeny Telefonbok. Skroll opp eller ned for å velge et kontaktnummer, eller tast inn navnet på en kontakt for hurtigsøk. Trykk på knappen for å ringe. Hurtigtaster for oppringning Før du kan bruke hurtigtastene for oppringning må du først koble hurtigtasten til et nummer fra telefonboken. 1. Hovedmeny Kontakter Valg Innstillinger Hurtigoppringning. 2. Skroll opp eller ned for å velge en av hurtigtastene. 3. Trykk på venstre valgtast for å legge inn nummeret du ønsker å lagre på hurtigtasten eller velg Søk for å finne nummeret i kontaktlisten. Trykk på OK-tasten for å lagre. 4. I standbymodus, trykk på M1-, M2- eller M3-tasten for å ringe. Faste numre Denne funksjonen kan du bruke for å begrense numrene som kan ringes fra telefonen. 1. Menyvalg: Hovedmeny Telefonbok Valg Innstillinger Faste numre. 2. Trykk på venstre valgtast for å åpne valgmenyen, velg Nye kontakter. For å legge til et nummer i listen over faste numre, trykk på sentertasten. 3. Tast inn PIN2-kode, trykk på venstre valgtast for å bekrefte. 4. Legg inn kontaktens navn of nummer, trykk på venstre valgtast for å lagre. 7

8 5. For å slette et fast nummer, trykk på venstre valgtast for å åpne valgmenyen, velg Slett. 6. For å aktivere faste numre, trykk på venstre valgtast for å åpne valgmenyen, velg Aktiver. Nødanrop kan gjøres selv om faste numre er aktivert. Telefonen støtter også delvis faste numre. F.eks. Hvis det faste nummeret har 1234 som prefiks kan du ringe alle numre som begynner med Samtalesperring Menyvalg: Hovedmeny Innstillinger Samtaleinnstillinger Samtalesperring. Bruk piltastene (opp, ned) til å velge sperringstype. Trykk på venstre valgtast for å åpne valg, velg På. Tast inn sperrekoden og trykk på venstre valgtast for å bekrefte. Kontakt operatøren din for kodeinformasjon. Denne funksjonen må støttes av nettverket. Nødsamtaler Denne telefonen støtter internasjonale nødnummer sånn som 112, 911 osv. Hvis telefonen er innen rekkevidde for signal fra et hvilket som helst nettverk kan man ringe nødnummeret uavhengig av om man har et SIM-kort i telefonen eller ikke. Bare tast inn nødnummeret og trykk på -knappen for å ringe. Noen land eller områder kan bruk andre numre som nødnumre, så operatøren kan lagre andre numre som nødnumre på SIM-kortet ditt. Svare på et anrop Innstilling av svarmodus 1. Menyvalg: Hovedmeny Innstillinger Samtaleinnstillinger Svarmodus. 2. Bruk piltastene (opp,ned) for å velge Enhver tast / Sendtasten. 3. Trykk på venstre valgtast eller Ok-tasten for å lagre. Normalt svar Når telefonen din mottar et anrop ringer den, og skjermen viser et symbol for anropet, løft av røret eller trykk på -tasten for å svare på anropet. 1. Legg på røret eller trykk på -tasten for å avslutte samtalen. 2. Under samtalen kan du regulere volumet ved hjelp av piltastene (opp, ned). Tapte anrop 1. Informasjon om tapte anrop vil vises på skjermen i standbymodus. 2. Trykk på venstre valgtast for å se informasjon om tapte anrop, trykk på -tasten for å ringe opp igjen. 3. For å finne tapte anrop i anropsloggen, gå via: Hovedmeny Anropslogg Tapte anrop. 4. Trykk på OK-tasten for å ringe. Viderekobling 1. Menyvalg: Hovedmeny Innstillinger Samtaleinnstillinger Viderekobling 2. Velg Alle samtaler / Hvis opptatt / Hvis ubesvart / Hvis ikke tilgjengelig. 3. Trykk på venstre valgtast for å åpne valgmenyen, velg På, trykk på høyre piltast for å åpne undermenyen, velg Til telefonsvarer eller Til annet nummer. 4. For å viderekoble en samtale til et annet nummer, tast inn nummeret eller trykk på OK-tasten for å velge et nummer fra kontakter. 8

9 5. Trykk på venstre valgtast for å lagre innstillingene. 6. For å avslutte viderekobling, bruk menyvalg: hovedmeny Samtaleinnstillinger Viderekobling trykk på venstre valgtast for å åpne valgmenyen og velg Av. Svarteliste numre. Menyvalg: Hovedmeny Telefonbok Valg Innstillinger Svarteliste. Trykk på venstre valgtast eller OK-tasten for å velge Ny. Tast inn nummeret du vil filtrere, eller trykk på venstre valgtast for å hente et nummer fra telefonboken. Trykk på venstre valgtast for å lagre. Samtale venter Samtale venter er en nettverkstjeneste. Du må kanskje begynne å abonnere på denne tjenesten før du kan bruke den. 1. Menyvalg: Hovedmeny Innstillinger Samtaleinnstillinger Samtale venter På. 2. Når samtale venter-funksjonen er slått på vil en innkommende samtale vises på skjermen og det vil komme en varselstone dersom du sitter i en annen samtale. Konferansesamtale En konferansesamtale krever nettverksstøtte. For mer informasjon, kontakt operatøren din. Gjøre anrop nummer to Under en samtale, trykk på venstre valgtast for å velge Nytt anrop, velg en kontakt fra telefonboken eller tast nummeret direkte og trykk på -tasten for å starte en ny samtale. 1. For å bytte mellom de to samtalene velg Bytt. 2. For å avslutte en samtale, trykk på. Ta imot anrop nummer to 1. Under en samtale, trykk på -tasten for å svare på samtale nummer to. Når du tar imot samtale nummer to blir samtale nummer én satt på vent. 2. For å bytte mellom de to samtalene, velg Bytt. 3. For å avslutte en samtale, trykk på. Konferansesamtaler En konferansesamtale kan opprettes ved å sette en samtale på vent og så legge til nye. Det kan maksimum legges til seks deltakere i konferansen. 1. Når det blir mer enn to samtaler, trykk på venstre valgtast og velg Konferansesamtale. 2. For å avslutte konferansesamtalen, trykk på venstre valgtast og velg Avslutt konferansesamtale. 3. For å snakke individuelt med deltakerne, trykk på venstre valgtast og velg Splitt. 4. For å avslutte samtalen med en av partene, trykk på venstre valgtast, velg riktig nummer og velg Legg på. 1. Konferansesamtaler kan koste mer enn vanlige samtaler. Kontakt operatøren din for mer informasjon. Sist ringte nummer Telefonen vil ringe det sist ringte nummeret når du trykker på Gjenoppringning -tasten. Mute 9

10 Hvis du trykker på Mute -tasten når du er i en samtale blir mikrofonen stum. Trykk på mute -tasten igjen, og mikrofonen blir normal igjen Meldinger Tekstmelding Når du skriver en tekstmelding, bruk venstre valgtast til å åpne valg og sette inn kontakter og maler. Still inn tekstmeldingsvalg via: Hovedmeny Meldinger Innstillinger Tekstmelding Nummeret til meldingssenteret, gyldighetsperiode og standardtype er gitt av operatøren din. Informasjonen ligger vanligvis på SIM-kortet. Å motta og se på meldinger Når telefonen mottar en tekstmelding vil den pipe og meldingssymbolet vises på skjermen. Når symbolet for en ny tekstmelding vises på skjermen, trykk på venstre valgtast for å se på den. For å se på meldingen via innboksen, bruk menyvalg Meldinger Innboks. Bruk piltastene (opp, ned) for å velge hvilken melding du vil lese. Trykk på OK-tasten for å se på den valgte meldingen. For å slette en melding, trykk på venstre valgtast når du er i visningsmodus og velg Slett, trykk på venstre valgtast for å bekrefte. Skrive og sende meldinger 1. Menyvalg: Hovedmeny Meldinger Ny 2. Tast inn meldingsinnhold. 3. Når du har skrevet ferdig, trykk på venstre valgtast og velg Send. Sett inn mottakerens telefonnummer. 4. For å sende til flere, bruk piltastene (opp, ned) for å legge inn flere telefonnumre. 5. For å velge en mottaker fra telefonboken, trykk på OK-tasten for å velge blant kontaktene. 6. Fr å velge en mottaker fra listen over siste mottakere, trykk på venstre valgtast for å velge Siste mottakere og bruk piltastene (opp, ned) for å velge riktig nummer. 7. Trykk på OK-tasten for å sende. Telefonbok Du kan lagre kontaktinformasjon i telefonen eller på USIM-kortet ditt. I telefonen kan du lagre flere typer kontaktinformasjon, mens på USIM-kortet kan du lagre navn og nummer. Du kan velge kontakttype via: Valg Kontaktvisning Telefon/USIM-kort/Alle. Kontaktinformasjonen kan lagres i form av et visittkort. Du kan redigere, lagre og sende visittkortinformasjonen. Legge til ny kontakt 1. Menyvalg: Hovedmeny Kontakter. 2. Trykk på venstre valgtast for å velge Ny. 3. Bruk piltastene (venstre, høyre) til å velge lagringssted: Telefon/USIM-kort. 4. Bruk piltastene (opp, ned) til å se på andre felt og legge inn annen ønsket informasjon. 5. Når du har lagt inn all informasjonen, trykk på venstre valgtast og velg Lagre. Søke i telefonboken Menyvalg: Hovedmeny Telefonbok. Bruk piltastene (opp, ned) for å søke etter en kontakt i alfabetisk rekkefølge. For å søke i grupper etter en kontakt, trykk på høyre piltast, velg gruppetype, trykk på OK-tasten for å komme inn i gruppens kontaktliste, og se rekkefølgen. 1 0

11 For et raskere søk, tast inn de første bokstavene i kontaktens navn. Lage mitt visittkort 1. Menyvalg: Hovedmeny Telefonbok. 2. Trykk på venstre valgtast for å åpne valgmenyen. 3. Velg Innstillinger for å komme inn i innstillingslisten. 4. Velg Mitt visittkort, trykk på OK-tasten. 5. Velg navneoppføring, trykk på OK-tasten for å legge inn navnet og trykk på OK-tasten igjen for å lagre navnet. 6. Bruk piltastene (opp, ned) for å velge telefonnummeroppføring, legg inn nummer. 7. Bruk piltastene (opp, ned) for å se på de andre informasjonsfeltene og legge inn annen ønsket informasjon. 8. Når du er ferdig med å legge inn all informasjonen, trykk på venstre valgtast for å lagre visittkortinnstillingene. USB-forbindelse Telefonen kan forbindes med andre enheter via den medfølgende USB-kabelen. Hvis du laster ned ekstra ringetoner, spill eller software bør du forsikre deg om at de kommer fra pålitelige kilder for å minimere risikoen for datavirus. USB-forbindelse Menyvalg: Hovedmeny Innstillinger Tilkoblingsinnstillinger PC-synkronisering/Ring opp. Bruk USB-porten til å forbinde telefonen med f.eks en datamaskin. Når telefonen spør om du vil starte PC-synkronisering eller Ring opp, velg med piltastene og trykk på venstre valgtast for å bekrefte. PC-synkronisering og modem må ha støtte fra PC TOOLS. Installer det med CD'en som følger med. Softwaren inkluderer hjelpeinformasjon for synkronisering og oppstart av modem. Forbinde telefon med datamaskin 1. Sett inn CD'en som kom med telefonen i datamaskinen. 2. Sørg for at telefonen er slått på og forbundet med datamaskinen via USB-kabelen. 3. Datamaskin: Når vinduet for automatisk installasjon dukker opp, velg installer software automatisk og klikk på Neste. Hvis det kommer opp advarsler under installasjonen, velg fortsett likevel. 4. Hvis datamaskinen ikke kan finne de nødvendige driverne, velg søk etter driver i mappen USB-datakabeldriver på CD'en og installer softwaren manuelt. Hvis det kommer opp advarsler under installasjonen, velg fortsett likevel. Når installasjonen er ferdig kan du synkronisere informasjon eller surfe på internett ved å bruke telefonen som modem. FUNKSJONSMENY Profilinnstillinger Bruk profilinnstillinger til å tilpasse forskjellige ringetoner til forskjellige profiler. For å komme inn i Profilinnstillingsmenyen trykk på OK-tasten i standbymodus og velg [Profilinnstillinger] i hovedfunksjonsmenyen. 1. Menyvalg: Hovedmeny Profil. 2. Bruk piltastene (opp, ned) for å velge en profil du vil tilpasse, trykk på OK-tasten for å åpne innstillingsgrensesnittet. 3. Bruk piltastene (opp, ned) for å skrolle gjennom innstillingslisten, velg en innstilling å justere. 4. Når innstillingen er ferdig justert trykk på venstre valgtast for å lagre. 11

12 Standard profilinnstillinger: Innkommende anrop: Velg en ringetone. Volum: Velg volumnivå på ringetonen. Meldingsvarsling: Velg en tone for meldingsvarsling. Alarm: Velg en alarmtone. Tastetone: Slå av eller på tastetoner. Advarselstone: Slå av eller på advarselstoner. Stilleprofil: Innkommende anrop: Slå av ringelyden. Meldingsvarsling: Slå av tone for meldingsvarsling. Meldinger Bruk meldingsmenyen til å sende og motta tekstmeldinger, For å komme til meldingsmenyen, trykk på OK-tasten i standbymodus og velg [Meldinger] i hovedfunksjonsmenyen. Før du kan sende eller motta meldinger må du gjøre følgende: 1. Sett inn et SIM/USIM-kort. 2. Sørge for å være i dekningsområdet for et nettverk. 3. Definere innstillinger for tilgangspunkt på telefonen. 4. Definere meldingsinnstillinger på telefonen. Enheten kan gjenkjenne leverandøren av SIM/USIM-kortet og automatisk konfigurere noen av meldingsinnstillingene. Hvis ikke må du kanskje definere innstillingene manuelt, eller kontakte operatøren din for konfigurering av innstillingene. Meldingsmenyen har forskjellige mapper som: Ny: Skriv og rediger en ny tekstmelding. Innboks: Mottatte meldinger lagres i innboksen. Utboks: Meldinger som ikke har blitt sendt lagres i utboksen. Sendt: Kopier av sendte meldinger lagres under sendt. Utkast: Utkast til meldinger lagres i utkast. Felles: Fellesmeldinger Maler: Forhåndslagde maler er lagret på telefonen din. Lag og send en melding 1. Menyvalg: Hovedmeny Meldinger Ny 2. Tast inn meldingsinnhold. 3. For å legge til kontaktinformasjon, maler eller nettsideinformasjon, velg: Valg Sett inn Kontakter/Maler. 4. Når du har skrevet meldingen, trykk på OK-tasten for å legge inn mottakerens nummer eller trykk på venstre valgtast for å velge et nummer fra nylig brukte nummer/ telefonboken. Trykk deretter på OK-tasten for å sende meldingen 5. For å lagre meldingen velg: Valg Lagre i utkast. Valgmeny for tekstmeldinger: Send: Send opprettet melding. Sett inn: Sett inn maler, kontaktnumre. Lagre i utkast: Lagre meldingen du holder på med i utkast. Inputmodus: Endre inputmodus. Sett inn symbol: Sett inn et symbol i meldingen. Språk: Velg språk. Inputinnstillinger: Definer inputmetoden. 1 2

13 Leveringsrapporter Leveringsrapportene viser status på sendte meldinger. Leveringsrapporter 1. Menyvalg: Hovedmeny Meldinger Innstillinger Tekstmelding 2. Velg Sendingsinnstillinger og slå på statusrapporter. 3. Trykk på venstre valgtast for å lagre. Se på mottatte tekstmeldinger 1. Menyvalg: Hovedmeny Meldinger Innboks. 2. Bruk piltastene (opp,ned) for å bytte til tekstmeldingsboks. 3. Meldinger er sortert i kronologisk rekkefølge. Bruk piltastene (opp, ned) for å skrolle i listen og lete etter meldingen du vil se. 4. Trykk på OK-tasten for å se meldingsinnholdet. Valgmeny for innboks: Svar: Svar på gjeldende tekstmelding. Videresend: Videresend gjeldende tekstmelding. Redigeringsgrensesnittet inneholder den opprinnelige teksten. Slett: Slett den eller de valgte filene. Slett alle: Slett alle meldingene i innboksen. Lagre nummer Visningsmodus: Vis listen over mottatte meldinger sortert etter dato eller emne. Detaljer: Viser detaljene til den gjeldende meldingen. Valgmeny for visning av meldingsinnhold: Svar: Svar på gjeldende melding. Videresend: Videresend gjeldende tekstmelding. Redigeringsgrensesnittet inneholder den opprinnelige teksten. Slett: Slett meldingen. Ringe: Ring til/start videosamtale med avsender av meldingen. Ekstraher: Trekk ut telefonnummer fra meldingsinnholdet. Flytt til mobil/usim-kort: Flytt meldingen til mobil/usim-kort. Se på/redigere utkast 1. Menyvalg: Hovedmeny Meldinger Utkast 2. Bruk piltastene (høyre, venstre) til å bytte meldingstype. 3. Meldingene er listet I kronologisk rekkefølge. Bruk piltastene (opp, ned) for å skrolle i listen og søke etter meldingen du ønsker. 4. For å fortsette redigering, velg ønsket utkast og trykk på OK-tasten for å redigere. 5. Når du er ferdig med å redigere, trykk på venstre valgtast og velg Send, tast inn mottakers nummer, eller velg fra nylig brukte nummer/hent fra telefonboken og send. Valgmeny for utkast: Send: Hvis det ikke er lagt inn et mottakernummer vil den gå til grensesnitt for å redigere mottakernummer. Hvis det ikke er skrevet noen melding vil den spørre om du vil sende eller ikke. Slett: Slett den eller de valgte meldingene. 1 3

14 Slett alle: Tøm utkastboksen Visningsmodus: Vis listen over mottatte meldinger sortert etter dato eller emne. Detaljer: Avsender, tid, type. Se på usendte meldinger 1. Menyvalg: Hovedmeny Meldinger Utboks. 2. Bruk piltastene (venstre, høyre) for å bytte meldingstype. 3. Meldingene er sortert i kronologisk rekkefølge. Bruk piltastene (opp, ned) for å skrolle i listen og lete etter meldingen du ønsker. 4. Trykk på OK-tasten for å se detaljene. Valgmeny for usendte meldinger: Send igjen: Send den valgte meldingen igjen. Slett: Slett den valgte meldingen Slett alle: Tøm utboksen. Visningsmodus: Vis listen over mottatte meldinger sortert kronologisk eller etter emne. Detaljer: Avsender, tid, type. Valgmeny for å se på usendte meldinger: Send igjen: Send den valgte meldingen igjen. Slett: Send den valgte meldingen igjen. Ringe: Ring meldingsavsender. Ekstraher: Trekk ut nummer fra meldingen. Se på sendte meldinger 1. Menyvalg: Hovedmeny Meldinger Sendte meldinger 2. Bruk piltastene (venstre, høyre) for å bytte meldingstype. 3. Meldingene er sortert i kronologisk rekkefølge. Bruk piltastene (opp,ned) for å skrolle i listen og lete etter meldingen du ønsker. Valgmeny for sendte meldinger Videresend: Videresend den sendte meldingen til andre. Slett: Slett den eller de valgte meldingene. Slett alle: Tøm sendtboksen. Ringe: Ring til mottakerens nummer. Visningsmodus: Vis listen over mottatte meldinger sortert etter dato eller emne. Detaljer: Avsender, tid, type. Maler De forhåndsinnlagte malene gjør skrivingen enklere. Telefonen støtter 10 tekstmaler. 1. Menyvalg: Hovedmeny Meldinger Mal Tekstmal. 2. For å redigere de lagrede tekstmalene, bruk piltastene (opp,ned) for å velge malen og trykk på OK-tasten for å redigere. 3. For å lage en ny tekstmal, trykk på venstre valgtast for å åpne valgmenyen og velg Ny. Valgmeny for tekstmaler når malen ikke er full: Send: Send tekstmalen til en kontakt. Slett: Slett valgte tekstmal. Slett alle: Tøm tekstmalene. 1 4

15 Valgmeny for tekstmaler når malen er full: Send: Send tekstmalen til en kontakt. Slett: Slett valgte tekstmal. Slett alle: Slett alle tekstmalene. Meldingsinnstillinger Definer meldingsinnstillingene I forhold til meldingstype. 1. Menyvalg: Hovedmeny Meldinger Innstillinger Tekstmelding Innstilling/sendingsinnstillinger/Standardlagring. 2. Bruk piltastene (opp, ned) for å velge innstillingselementer, meldingssenter/sendingsinnstillinger/standardlagring Telefonbok Administrer all kontaktinformasjonen din som telefonnumre og adresser, legg en personlig ringetone eller et miniatyrbilde til en kontakt, send visittkort til kontakter. For å komme til telefonbokmenyen, trykk på OK-tasten i standbymodus og velg [Telefonbok] i hovedfunksjonsmenyen. Du kan lagre kontaktinformasjonen på telefonen eller på USIM-kortet. Still inn visningsmodus for kontakter 1. Menyvalg: Hovedmeny Kontakter. 2. Trykk på venstre valgtast for å åpne valgmenyen, velg Kontaktvisning, bruk piltastene (opp, ned) for å åpne undermenyen, velg Telefon /USIM-kort /Alle og trykk på venstre valgtast for å bekrefte. Legge til kontakt 1. Menyvalg: Hovedmeny Telefonbok. 2. Trykk på venstre valgtast for å velge Ny. 3. Legg inn kontaktinformasjon. Hvis du lagrer informasjonen i telefonminnet kan du lagre navn, mobilnummer, fastnummer, nummertype, gruppe, bursdag, ringetone, notater etc. Hvis du lagrer informasjonen på USIM-kortet kan du lagre navn og nummer. Valgmeny for å legge til kontakt Søke i telefonboken Lagre: Lagre den nåværende informasjonen. Legg til nummer: Redigering nummer og valg av nummertype. Legg til firma: Redigering av firmanavn. Legg til tittel: Redigering av tittel. Standardsortering for kontakter er alfabetisk. Telefonen har støtte for å søke etter et kontaktnavn ved å taste inn første del av eller hele kontaktnavnet. 1. Menyvalg: Hovedmeny Telefonbok. 2. For å søke etter et navn, tast inn første bokstav i kontaktnavnet. Bruk piltastene for å skrolle i listen. Valgmeny for telefonboken: Ringe: Ring til en valgt kontakt. Send melding: Skriv en tekstmelding til en kontakt. Ny: Legg til ny kontakt. Rediger: Rediger kontaktdetaljer. Slett: Slett nåværende eller en valgt kontakt. Kopier: Støtter gjensidig kopiering mellom USIM og telefon. Kopier nåværende eller valgt kontakt. Legg til gruppe: Legg nåværende kontakt til i en gruppe. 1 5

16 Kontaktvisning: Vis kontaktene på telefonen/usim-kortet/alle kontakter. Send: Send den nåværende informasjonen med SMS/MMS. Minnestatus: Vis ledig kapasitet for kontakter på USIM-kortet eller i telefonen. Innstillinger: Definer mine innstillinger for visittkort/hurtigoppringning/avvis samtale/utgående anropssperring. Visittkort: Legg inn din egen informasjon. Hurtigoppringning: Bruk denne menyen for å tildele et hurtignummer til dine mest brukte kontakter. I standbymodus, trykk på tast 1 for å ringe telefonsvareren, trykk 2 til 9 for å ringe et tildelt nummer. Avvis samtale: Hvis nummeret er på svartelisten vil telefonen avvise samtalen. Faste numre: Hvis faste numre er aktivert kan bare de numrene som er lagt til der ringes til Redigering av kontakter Redigere eksisterende kontakter. 1. Menyvalg: Hovedmeny Telefonbok. 2. Bruk piltastene (opp, ned) for å skrolle i listen og velge kontakt. 3. Trykk på venstre valgtast for å åpne valgmenyen, velg Rediger og trykk på venstre valgtast for å bekrefte. 4. Hvis kontaktinformasjonen er lagret på telefonen kan du redigere navn, mobilnummer, fastnummer, nummertype, gruppe, e-post, bursdag, ringetone, notiser etc. Hvis kontaktinformasjonen er lagret på USIM-kortet kan du redigere navn og nummer. Slette kontakter Slette kontaktinformasjon for en og en kontakt eller flere av gangen. 1. Menyvalg: Hovedmeny Telefonbok. 2. Bruk piltastene (opp, ned) for å skrolle i listen og velge kontakten. 3. Trykk på venstre venstre valgtast for å åpne valgmenyen, velg Slett, velg slettemodus og trykk på venstre valgtast for å bekrefte. 4. For å slette flere kontakter av gangen, bruk Ok-tasten til å merke oppføringene du vil slette, trykk på venstre valgtast for å åpne valgmenyen, velg Slett og trykk på venstre valgtast for å bekrefte. Administrere grupper Sorter kontaktdetaljene etter kontakttype. Administrere grupper Menyvalg: Hovedmeny Telefonbok. Trykk på piltasten (høyre) for å bytte til gruppe. Bruk piltastene (opp, ned) for å velge en gruppe. Trykk på OK-tasten for å komme inn i kontaktlisten. Kontaktoppføringene i en gruppe er sortert I alfabetisk rekkefølge som standard. Du kan også taste inn første bokstav i kontaktens navn for å søke etter kontakten du ønsker. Valgmeny for standardgrupper: Redigere: Redigere detaljer for nåværende gruppe, inkludert gruppenavn, ringetone etc. Ny: Legg til ny gruppe. Valgmeny for egendefinerte grupper: Redigere: Redigere detaljer for nåværende gruppe, inkludert gruppenavn, ringetone etc. Ny: Legg til ny gruppe. Slett: Slett valgte gruppe. Relevante egenskaper for kontakter Kopier mellom telefon- og SIM-kortkontakter 4. Menyvalg: Hovedmeny Kontakter. 1 6

17 5. Trykk på venstre valgtast for å åpne valgmenyen, velg Kopier, trykk på OK-tasten for å åpne en undermeny, velg kopier nåværende eller kopier valgte kontakt, og trykk på venstre valgtast for å bekrefte. 6. I valgte oppføring, trykk på OK-tasten for å markere elementene som skal kopieres, trykk på venstre valgtast for å åpne valgmenyen, velg Kopier, og trykk på venstre valgtast for å bekrefte. Velge ringetoner og blder for kontakter 2. Menyvalg: Hovedmeny Kontakter. 3. Bruk piltastene (opp, ned) til å velge et kontaktnavn. 4. Trykk på venstre valgtast for å velge Rediger. 5. Bruk piltastene (opp, ned) for å velge ringetone, trykk på OK-tasten for å åpne ringetonelisten, velg ringetone. Ringe kontakter 1. Menyvalg: Hovedmeny Kontakter. 2. Bruk piltastene (opp, ned) for å velge en kontakt. 3. Trykk på -tasten for å ringe til kontakten eller trykk på venstre valgtast for å åpne valgmenyen, velg Ring, velg type samtale og trykk på venstre valgtast for å bekrefte. Visittkort Redigere et visittkort 1. Menyvalg: Hovedmeny Kontakter. 2. Trykk på venstre valgtast for å velge Innstillinger. 3. Velg Mitt visittkort, trykk på OK-tasten for å redigere visittkort. 4. Legg inn personlig informasjon, inkludert navn, mobilnummer, fastnummer, e-post, URL, bursdag, notater. 5. Trykk på venstre valgtast for å lagre. Sende visittkort via kontakter 6. Menyvalg: Hovedmeny Kontakter. 1. Trykk på venstre valgtast for å åpne valgmenyen, velg Innstillinger, og trykk på venstre valgtast for å bekrefte. 2. Velg Mitt visittkort og trykk på OK-tasten for å åpne grensesnittet for kortinformasjon. 3. Trykk på venstre valgtast for å åpne valgmenyen for sending, velg sendingsmodus og trykk på venstre valgtast for å bekrefte. 4. Telefonen vil åpne et grensesnitt for meldingsredigering, og legge kortet som vedlegg til meldingen. 5. Når du er ferdig med å redigere, trykk på venstre valgtast for å åpne valgmenyen, velg Send,og trykk på venstre valgtast for å bekrefte. Legg inn mottakerinformasjonen og trykk på OK-tasten for å sende. Minneoppringning Legge til minneoppringning 1. Menyvalg: Hovedmeny Telefonbok. 2. Trykk på venstre valgtast for å åpne valgmenyen, velg Innstillinger, og trykk på venstre valgtast for å bekrefte. 3. Velg hurtigoppringning og trykk på OK-tasten for å åpne minneoppringningsgrensesnittet. 4. Trykk på venstre valgtast for å sette telefonnummer som M1~M3, trykk på OK-tasten for å lagre. Ringe fra minneoppringning 1, For å komme inn i minneoppringning, trykk på -tasten eller løft røret i standbymodus, trykk på M1~M3. Minnestatus Sjekke minnestatus 1. Menyvalg: Hovedmeny Telefonbok. 1 7

18 2. Trykk på venstre valgtast for å velge Minnestatus. 3. Minnestatus vil vises separat for telefon og SIM-kort etter brukt plass/total plass. Verktøy Verktøy inkluderer: Alarm, Opptaker, Verdenstid, og Kontaktadministrator. For å bruke verktøymenyen, trykk på OK - tasten i standbymodus og velg [Verktøy] for å komme inn i hovedfunksjonsmenyen. Alarm Du kan sette alarmen til å ringe på et spesifikt klokkeslett, eller sette sirkelalarmer for spesifikke perioder. Alarmen er også tilgjengelig i stillemodus og når telefonen er slått av. Slå på alarmen Menyvalg: Hovedmeny Verktøy Alarm. Telefonen har støtte for å stille inn tre alarmer samtidig, bruk piltastene (opp, ned) for å velge ønsket alarmmodus og trykk på OK-tasten for å komme til grensesnittet for alarminnstilling. Bruk piltastene (opp, ned) for å stille inn alarmen og trykk på venstre valgtast for å lagre. Når alarmen er slått av, trykk på venstre valgtast for å aktivere den. Kalkulator Den åttesifrede kalkulaturfunksjonen på denne telefonen er designet for å kunne utføre enkle kalkulasjoner, inkludert addisjon, subtraksjon, multiplikasjon, divisjon, kvadratrot og minnekalkulasjon. Menyvalg: Hovedmeny Verktøy Kalkulator. For å sette inn tall bruk nummertastene. Bruk piltastene opp/ned/høyre/venstre og venstre valgtast for å utføre kalkulasjonene. Bruk stjerne-tasten * for komma og firkanttasten # for pluss/minus (+/-) Etter å ha utført en kalkulasjon trykk på OK-tasten for endelig resultat Bruk C-tasten for å fjerne ett og ett siffer Bruk venstre valgtast (Valg) for å få tilgang til kvadratrot- og minnefunksjoner (MS Memory Store, MC Memory Clear and MR Memory Recall) Trykk på høyre valgtast (Tilbake) for å gå ut av kalkulatormodus Mapper Lage ny mappe 1. Menyvalgt: Hovedmeny Personlige ting Bilder/Lyder. 2. Trykk på venstre valgtast for å åpne valgmenyen, velg Ny mappe og trykk på venstre valgtast for å bekrefte. 3. Etter å ha lagt inn et mappenavn, trykk på OK-tasten for å bekrefte navnet. Valgmeny for mappetyper: Ny mappe: Lag en ny mappe inni den nåværende mappen. Slett mappe: Slett den nåværende mappen. Flytt mappe: Flytt den valgte mappen til en annen plassering. Kopier mappe: Kopier den valgte mappen til en annen plassering. Lagring: Velg alle/telefonminne/minnekort for å se på. Visningsmodus: Sorter filer etter liste/bilde. Minnestatus: Vis minnestatus for mapper på telefonen/minnekortet. 1 8

19 Filer Se på filer 1. Menyvalg: Personlige ting Bilder/Lyder 2. Bruk piltastene (opp, ned) for å velge mappe, trykk på OK-tasten for å åpne mappen. 3. Velg filnavn, trykk på OK-tasten for å se på. Bruk av filen 1. Menyvalg: Hovedmeny Personlige ting Bilder/lyder 2. Bruk piltastene (opp,ned) for å velge og åpne en mappe. 3. Bruk piltastene (opp, ned) for å velge filen. 4. Trykk på venstre valgtast for å åpne valgmenyen, velg Slett / Flytt / Kopier, trykk på høyre piltast for å åpne undermenyen, velg operasjonsmodus: Slett / Slett gruppe, Flytt / Flytt gruppe, Kopier / Kopier gruppe. 5. For å bruke grupper, bruk OK-tasten for å merke filene som behøves. Trykk på venstre valgtast for å åpne valgmenyen og velg deretter operasjonsmodus. Valgmeny for bildeliste: Bruk som: Bruk valgt fil som bakgrunnsbilde/kontaktbilde/skjermsparer. Flytt: Flytt den valgte filen til en annen plassering. Kopier: Kopier den valgte filen til en annen plassering. Slett: Slett den valgte filen. Endre navn: Endre navn på den valgte filen. Ny mappe: Lag en ny mappe i den valgte mappen. Visningsmodus: Sorter filene etter liste/miniatyrbilde. Detaljer: Vis detaljene til den valgte filen, inkludert navn, format, type, opprettelsesdato, størrelse, oppløsning, posisjon, beskyttelsesstatus. Minnestatus: Vis minnestatusen. Valgmeny for bildevisning: Bruk som: Bruk den valgte filen som bakgrunnsbilde/kontaktbilde/skjermsparer. Roter + vend: Roter eller vend bildet. Legg til effekt: Legg til bildeeffekter, inkludert: gråtoner, sepia, negativ, lysne, mørkne, solarisere, posterisere og original. Lysbildeshow: Vis filene som lysbildeshow. Slett: Slett den valgte filen. Detaljer: Viser detaljinformasjon for den valgte filen, inkludert navn, format, type, dato, størrelse, oppløsning,posisjon og beskyttelsesstatus. Valgmeny for musikk- og toneliste: Bruk som: Bruk valgt fil som meldingsvarsling. Flytt: Flytt den valgte filen til en annen plassering. Kopier: Kopier den valgte filen til en annen plassering. Slett: Slett den valgte filen. Endre navn: Endre navn på den valgte filen. Ny mappe: Lag en ny mappe i den valgte mappen. Visningsmodus: Sorter filer etter liste/miniatyrbilde. Detaljer: Vis detaljinformasjon for den valgte filen, inkludert navn, format, type, dato, størrelse, posisjon, beskyttelsesstatus. Minnestatus: Vis minnestatusen. Anropslogg Bruk denne menyen for å se anrop du har gjort, mottatt eller tapt, og relevant informasjon. 1 9

20 For å komme inn i denne menyen, trykk på OK-tasten i standbymodus og velg [Anropslogg] i hovedfunksjonsmenyen. Tapte anrop: Denne menyen viser de nyeste tapte anropene. Utgående anrop: Denne menyen viser de nyeste utgående anropene. Mottatte anrop: Denne menyen viser de nyeste mottatte anropene. Alle anrop: Denne menyen viser alle anrop. Samtalevarighet: Denne menyen viser varigheten på siste samtale, alle utgående anrop og alle innkommende anrop. For å nullstille telleren, trykk på Reset. Anropslogg Se på anropslogg 1. Menyvalg: Hovedmeny Anropslogg Tapte anrop/utgående anrop/innkommende anrop/alle anrop. 2. Bruk piltastene (opp, ned) for å skrolle i anropslisten. Lagre nummeret 3. Menyvalg: Hovedmeny Anropslogg Tapte anrop/utgående anrop/innkommende anrop/alle anrop. 4. Bruk piltastene (opp, ned) til å velge nummeroppføringen. 5. Trykk på venstre valgtast for å åpne valgmenyen, velg Lagre nummer, velg lagringsmodus og trykk på venstre valgtast for å bekrefte. 6. Hvis du velger Ny -modus, velg nummertype, trykk på venstre valgtast for å bekrefte, legg inn all informasjon på kontakten og trykk på venstre valgtast for å velge Lagre. 7. Hvis du velger Oppdateringsmodus, velg kontaktoppføringen du ønsker å oppdatere, velg nummertype, rediger annen informasjon og trykk på venstre valgtast for å velge Lagre. Ringe til et lagret nummer 1. Menyvalg: Hovedmeny Anropslogg Tapte anrop/utgående anrop/innkommende anrop/alle anrop. 2. Bruk piltastene (opp, ned) til å velge nummeroppføringen. 3. Trykk på -tasten for å ringe nummeret. Valgmeny for anropslogg: Samtale Rediger og ring: Vis kontaktnummeret og du kan redigere og ringe. Send melding: Send tekstmelding til kontakten. Slett: Slett valgt anrop/slett flere. Lagre nummer: Legg til kontaktinformasjon i telefonboken. Velg hurtigoppringning: Legg inn det valgte nummeret på hurtigoppringning. Avvise anrop: Legg inn filtrering på det valgte nummeret. Se samtalevarighet Menyvalg: Hovedmeny Anropslogg Samtalevarighet. Trykk på venstre valgtast for å resette samtalevarighetsloggen. Du kan legge inn merkedager, avtaler og memoer i kalenderen. Kalender For å komme inn i kalendermenyen, trykk på OK-tasten i standbymodus og velg [Kalender] i hovedfunksjonsmenyen. Når du er inne i kalenderen vil dagens dato være markert i månedsoversikten. Du kan bruke piltastene (venstre høyre) for å bytte mellom dager, og piltastene (opp, ned) for å bytte mellom uker. Valgmeny for kalender Ny hendelse: Opprett en ny hendelse på den valgte datoen. Ukesvisning: Se tidsplanen for den uken. Slett: Slett hendelser via Idag / Tidligere / Alle / Slett flere. Velg dato: Gå til valgt hendelsesliste for en dag. 2 0

Doro PhoneEasy 615. Norsk

Doro PhoneEasy 615. Norsk Doro PhoneEasy 615 Norsk 1 13 2 12 11 14 15 16 22 3 4 5 A B C 1 4 2 ABC 5 3 DEF 6 GHI JKL MNO 10 9 8 7 17 21 20 19 7 8 9 PQRS TUV 0 WXYZ 6 18 23 1. Høreelement 2. Venstre menytast 3. Ringetast 4. Hurtigtaster

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG SGH-X680 http://no.yourpdfguides.com/dref/783621

Din bruksanvisning SAMSUNG SGH-X680 http://no.yourpdfguides.com/dref/783621 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

BRUKER VEILEDNING SONIM XP1300 CORE. Norsk

BRUKER VEILEDNING SONIM XP1300 CORE. Norsk BRUKER VEILEDNING SONIM XP1300 CORE Norsk Copyright 2010 Sonim Technologies, Inc. SONIM og Sonim-logoen er varemerker for Sonim Technologies, Inc. Andre bedrifts-og produktnavn kan være varemerker eller

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG SGH-D520 http://no.yourpdfguides.com/dref/787157

Din bruksanvisning SAMSUNG SGH-D520 http://no.yourpdfguides.com/dref/787157 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukerhåndbok. 9354853 Utgave 3

Brukerhåndbok. 9354853 Utgave 3 Brukerhåndbok 9354853 Utgave 3 ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION erklærer under vårt eneansvar at produktet NHL-4U er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council Directive): 1999/5/EC.

Detaljer

Sitemaster TP803 3G brukermanuell. Takk for at du kjøpte en JCB ToughPhone TP305 mobiltelefon

Sitemaster TP803 3G brukermanuell. Takk for at du kjøpte en JCB ToughPhone TP305 mobiltelefon Sitemaster TP803 3G brukermanuell Takk for at du kjøpte en JCB ToughPhone TP305 mobiltelefon Kort innføring Takk for at du valgte JCB TP803 3G mobiltelefon. Du finner detaljert informasjon om dens funksjoner

Detaljer

PRIMO 305 Brukerhåndbok

PRIMO 305 Brukerhåndbok PRIMO 305 Brukerhåndbok U2 1. Høyttaler Telefon med mobiltelefonen på øret. 2. Navigasjonsknapper For navigasjon i menyer og tekstinnmating. I tillegg til standard hurtigtilgang (se også side 58): Opp

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia C5 00

Brukerhåndbok for Nokia C5 00 Brukerhåndbok for Nokia C5 00 3.0. utgave 2 Innhold Innhold Sikkerhet 5 Om enheten 5 Office-programmer 6 Nettverkstjenester 6 Kom i gang 7 Taster og deler 7 Sette inn SIM-kort og batteri 7 Sette inn et

Detaljer

BRUKER VEILEDNING SONIM XP3300 FORCE. Norsk

BRUKER VEILEDNING SONIM XP3300 FORCE. Norsk BRUKER VEILEDNING SONIM XP3300 FORCE Norsk Copyright 2010 Sonim Technologies, Inc. SONIM og Sonim-logoen er varemerker for Sonim Technologies, Inc. Andre bedrifts-og produktnavn kan være varemerker eller

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA ORO http://no.yourpdfguides.com/dref/3962360

Din bruksanvisning NOKIA ORO http://no.yourpdfguides.com/dref/3962360 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning DORO PHONEEASY 610 http://no.yourpdfguides.com/dref/4129506

Din bruksanvisning DORO PHONEEASY 610 http://no.yourpdfguides.com/dref/4129506 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for DORO PHONEEASY 610. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på DORO PHONEEASY 610 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

DUAL BAND GSM TELEFON SGH-A800 BRUKERHÅNDBOK ELECTRONICS. Printed in Korea Code No.: GH68-03203A Norsk. 01/2003. Rev.2.0

DUAL BAND GSM TELEFON SGH-A800 BRUKERHÅNDBOK ELECTRONICS. Printed in Korea Code No.: GH68-03203A Norsk. 01/2003. Rev.2.0 BRUKERHÅNDBOK DUAL BAND GSM TELEFON SGH-A800 ELECTRONICS World Wide Web http://www.samsungmobile.com Printed in Korea Code No.: GH68-03203A Norsk. 01/2003. Rev.2.0 Innhold Viktige sikkerhetsforholdsregler...................

Detaljer

Utvidet brukerhåndbok. 9356064 2. utgave

Utvidet brukerhåndbok. 9356064 2. utgave Utvidet brukerhåndbok 9356064 2. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION erklærer under vårt eneansvar at produktet NHM-1 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council Directive):

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON Z300I http://no.yourpdfguides.com/dref/819927

Din bruksanvisning SONY ERICSSON Z300I http://no.yourpdfguides.com/dref/819927 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia N8 00

Brukerhåndbok for Nokia N8 00 Brukerhåndbok for Nokia N8 00 2.1. utgave 2 Innhold Innhold Sikkerhet 5 Kom i gang 6 Taster og deler 6 Endre volumet på et anrop, en sang eller en video 8 Låse eller låse opp tastene og skjermen 8 Sette

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 6700 classic

Brukerhåndbok for Nokia 6700 classic Brukerhåndbok for Nokia 6700 classic 3.2. utgave 2 Innhold Innhold Sikkerhet 4 Generell informasjon 5 Om enheten 5 Nettverkstjenester 5 Tilgangskoder 5 Tjeneste for konfigureringsinnstilling 6 My Nokia

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia E6 00

Brukerhåndbok for Nokia E6 00 Brukerhåndbok for Nokia E6 00 1.1. utgave 2 Innhold Innhold Sikkerhet 5 Komme i gang 7 Taster og deler 7 Sette inn SIM-kortet og batteriet 10 Sette inn eller ta ut minnekortet 12 Lade 14 Slå telefonen

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON T28 WORLD http://no.yourpdfguides.com/dref/819887

Din bruksanvisning SONY ERICSSON T28 WORLD http://no.yourpdfguides.com/dref/819887 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Xperia S Brukerhåndbok

Xperia S Brukerhåndbok Xperia S Brukerhåndbok Innhold Viktig informasjon...7 Android hva og hvorfor?...8 Programmer...8 Komme i gang...9 Sette sammen telefonen...9 Slik slå du telefonen på og av...10 Skjermlås...10 Konfigurasjonsveiviser...11

Detaljer

Brukerhåndbok. 9352295 1. Utgave

Brukerhåndbok. 9352295 1. Utgave Den elektroniske brukerhåndboken er utgitt i henhold til "Regler og betingelser i Nokias brukerhåndbøker, 7. juni 1998". Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions,

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 7200. 9311394 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 7200. 9311394 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia 7200 9311394 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION erklærer under vårt eneansvar at produktet RH-23 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Oro

Brukerhåndbok for Nokia Oro Brukerhåndbok for Nokia Oro 1.1. utgave 2 Innhold Innhold Sikkerhet 5 Komme i gang 7 Taster og deler 7 Sette inn SIM-kortet 9 Sette inn eller ta ut et minnekort 10 Sette inn batteriet 11 Lade 12 Slå enheten

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 1110. 9240158 3. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 1110. 9240158 3. utgave Brukerhåndbok for Nokia 1110 9240158 3. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION erklærer under vårt eneansvar at produktet RH-70 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 603

Brukerhåndbok for Nokia 603 Brukerhåndbok for Nokia 603 2.0. utgave 2 Innhold Innhold Sikkerhet 5 Komme i gang 6 Taster og deler 6 Sette inn SIM-kortet 6 Sette inn et minnekort 8 Lade telefonen 9 Slå telefonen på eller av 11 Låse

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 500

Brukerhåndbok for Nokia 500 Brukerhåndbok for Nokia 500 2.0. utgave 2 Innhold Innhold Sikkerhet 5 Komme i gang 7 Taster og deler 7 Sette inn SIM-kortet 9 Sette inn et minnekort 10 Lade 12 Slå telefonen på eller av 13 Bruke telefonen

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia X3-02

Brukerhåndbok for Nokia X3-02 Brukerhåndbok for Nokia X3-02 3.0. utgave 2 Innhold Innhold Sikkerhet 4 Komme i gang 5 Taster og deler 5 Sette inn SIM-kortet og batteriet 6 Sette inn eller ta ut et minnekort 7 Lade batteriet 8 Lade batteriet

Detaljer

Ringe...13 Ringe og svare på anrop...13 Kontaktliste...14 Hurtigringing...17 Flere anropsfunksjoner...17

Ringe...13 Ringe og svare på anrop...13 Kontaktliste...14 Hurtigringing...17 Flere anropsfunksjoner...17 Innhold Komme i gang...3 Telefonoversikt...4 Slå på telefonen...5 Hjelp...6 Lade batteriet...6 Maksimere batteriytelsen...6 Skjermikoner...8 Menyoversikt...9 Navigering...10 Medieminne...11 Telefonspråk...11

Detaljer

Ringe...13 Ringe og motta anrop...13 Kontakter...14 Hurtigringing...17 Flere anropsfunksjoner...17

Ringe...13 Ringe og motta anrop...13 Kontakter...14 Hurtigringing...17 Flere anropsfunksjoner...17 Innhold Komme i gang...3 Sette sammen telefonen...3 Slå på telefonen...4 Hjelp...4 Lade batteriet...5 Telefonoversikt...6 Skjermikoner...7 Menyoversikt...8 Navigering...9 Minne...10 Telefonspråk...11 Skrive

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 6810. 9311574 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 6810. 9311574 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia 6810 9311574 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet RM-2 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 7270. 9231627 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 7270. 9231627 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia 7270 9231627 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet RM-8 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer