Innføring i bruk av enheten Følgende illustrasjon brukes i brukerveiledningen for å søke i funksjonsmenyen: Menyvalg: Hovedmeny > Meldinger.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innføring i bruk av enheten Følgende illustrasjon brukes i brukerveiledningen for å søke i funksjonsmenyen: Menyvalg: Hovedmeny > Meldinger."

Transkript

1 STK/8000 3G Bordtelefon Brukerveiledning Takk for at du kjøpte en STK G bordtelefon. Denne brukerveiledningen forsyner deg med viktig informasjon om hvordan du bruker din nye bordtelefon. Vennligst behold denne guiden for fremtidig referanse. For å raskt lære basisfunksjonene på telefonen, se Hurtigstartguiden. Innføring i bruk av enheten Følgende illustrasjon brukes i brukerveiledningen for å søke i funksjonsmenyen: Menyvalg: Hovedmeny > Meldinger. Introduksjon til telefonens grensesnitt Følgende symboler brukes for å illustrere skjermen: <> Hovedfunksjonsmenyen, LCD-skjermen [] Navn på taster. For eksempel: OK-tast (indikerer hvordan tasten er plassert i forhold til navigasjonstasten og det korresponderende symbolet på LCD-skjermen). Forskjellige funksjoner vist på skjermen. For eksempel Velg (indikerer valgfunksjonen). Instruksjonssymboler Følgende instruksjonssymboler; Indikerer at du må følge nøye med 1. En tjeneste eller egenskap trenger nettverksservice eller registrert servicesupport. Kontakt din nettleverandør for mer informasjon. KOMME I GANG -Diagram -USIM-kort og batteri -Slå telefonen av/på -Skjerm -Skrivemetode -Tilgang til hovedmenyfunksjonene 1

2 -Tilpassing av telefonen BRUK -Samtaler -Meldinger -Kontakter -Forbindelsesfunksjon FUNKSJONSMENY -Profilinnstillinger -Meldinger -Kontakter -Verktøy -Samtalelogg -Kalender -Innstillinger FEILSØKING 40 Helse og sikkerhet 43 Konformitetserklæring 45 Pakkeinnhold 46 KOMME I GANG DIAGRAM 1: Telefonrør 2: Høyttaler 3: Rørgaffel 4: Venstre valgtast 5: Hurtigtaster (M1-M3) 6: LCD 7: Piltaster 8: OK-tast 9: Høyre valgtast 10: Avbryttast 11: Gjenoppringningstast 12: Mutetast 13: Handsfree-/høyttalertast 14: MikroUSB-port 15: Mikrofon 16: Nummertaster 17: Funksjonstast 18: Avslutt samtale + av/påknapp 19: Ringetast 20: Inngang for telefonrør 21: SIM-holder 22: Batteri SIM-kort og batteri Når du starter et telefonabonnement får du et USIM-kort (Universal Subscriber Identity Module). Dette inneholder 2

3 abonnementsdetaljene dine, PIN-koden og muliggjør valgfrie nettverkstjenester. Kontakt operatøren din hvis du trenger mer informasjon om bruken av USIM-kortet ditt. Hvis telefonen er operatørlåst vil ikke telefonen komme på nett med andre enn operatørens USIM-kort. For mer informasjon om USIM-kort, kontakt operatøren din. Lade batteriet Når batteriet holder på å gå tomt vil det varsles med en advarselstone, en melding om lavt batterinivå vises i displayet, symbolet for tomt batteri blinker og noen funksjoner kan slutte å fungere. Hvis batterinivået blir kritisk lavt vil telefonen slå seg av automatisk. Vennligst lad opp batteriet. Når batteriet lades blinker batterisymbolet øverst på høyre side av skjermen. Når batteriet er fulladet vises symbolet for fullt batteri øverst på høyre side av skjermen. Hvis telefonen er slått av under lading vises ladestatus. Det kan ta opp til 2,5 timer å lade et helt flatt batteri. Slå telefonen av/på Forsikre deg om at batteriet er ladet opp og SIM-kortet er satt i før du slår på telefonen. Vennligst referer til diagrammet øverst til venstre i batterirommet for instrukser om den korrekte metoden for innsetting av USIM-kortet under metallholderen. Pass på at du ikke skader USIM-kortet dit når du setter det inn eller tar det ut. Hvis telefonen blir slått på uten at SIM-kortet er satt i vil en melding om å sette inn SIM-kortet vises på skjermen og telefonen kan kun brukes til å ringe nødnumre.for å ringe et nødnummer, tast nummeret og trykk på -tasten for å ringe. Telefonen kan slås på under lading. Før du kan slå på telefonen må oppstartsinformasjonen vises i displayet. Hvis telefonen slo seg av automatisk på grunn av lavt batterinivå vil oppstartsinformasjonen vises etter 30 minutters lading. Slå på telefonen 1. Hold inne (Avslutt samtale/av/på-knappen) i ca tre sekunder. 2. Hvis nødvendig, tast inn PIN-koden og trykk på OK-tasten. 3. Hvis strømmen har vært frakoblet, plugg i laderen og trykk på venstre valgtast for å slå på telefonen. 4. Når telefonen blir slått på for første gang vil et standard standbybilde vises i displayet. Neste gang telefonen blir slått på vil skjermen vise et egendefinert standbybilde. 5. For å justere innstillingene på telefonen, se Hovedmeny Innstillinger Telefoninnstillinger. Når du slår på telefonen for første gang kan det hende den kjenner igjen operatøren og konfigurerer nettverks- og meldingsinnstillinger automatisk. Hvis ikke må du kontakte operatøren din for korrekte innstillinger. Slå av telefonen 1. Hold inne i fire sekunder. 2. Etter at animasjonen er vist er telefonen slått av. Alarmfunksjonen vil virke selv om telefonen er slått av såfremt batteriet er tilstrekkelig ladet opp. 3

4 Skjerm Status indicator Standby information Wallpaper Statusindikator: Viser telefonstatus: signalstatus, batteristatus, meldingsstatus, innkommende samtaler, profil, funksjonsstatus og tilkoblet eksternt utstyr. Standbyinformasjon: Operatørnavn, dato og dag, tid, a.m eller p.m. (12 timer). Funksjonsindikator for valgtast: Standardkonfigurasjon er: venstre valgtast Hovedmeny, OK-tast Hovedmeny, høyre valgtast Kontakter. Skrivemetode Som standard mobiltelefoner støtter denne telefonen standard ABC-skrivemetode. Tilgang til hovedfunksjonsmenyen Når telefonen er i standbymodus, trykk på OK-tasten eller venstre valgtast for å komme inn i hovedfunksjonsmenyen. Hovedmeny 4

5 Funksjonsmeny Profil Standard Møte Stille Ny profil Verktøy Alarm Kalkulator Verdenstid Samtalelogg Tapte anrop Utgående samtaler Innkommende samtaler Alle anrop Dataoverføring Samtalevarighet Samtalepris Meldinger Ny Innboks Utboks Sendte meldinger Utkast Cellekringkasting Maler Innstillinger Kontakter Telefon/USIM/Alle Gruppe Kalender Personlige ting 5

6 Bilder Lyder Innstillinger Skjerminnstillinger Telefoninnstillinger Samtaleinnstillinger Nettverksinnstillinger Sikkerhetsinnstillinger Tilkoblingsinnstillinger Nullstillingsinnstillinger Tilpassing av telefonen Tilpass telefonen etter dine egne ønsker, inkludert skjerminnstillinger, ringetoner, språk, dato- og tidsinnstillinger, snarveiinnstillinger og telefonlåsinnstillinger.. Skjerminnstillinger Menyvalg: Hovedmeny Innstillinger Skjerminnstillinger. Visning av tid og dato på skjermen Menyvalg: Hovedmeny Innstillinger Skjerminnstillinger Standbyskjerm. Velg klokke- eller datovisning, bruk piltastene (venstre, høyre) for å endre visning. Når du har stilt klokken og datoen bruk valgtasten til å lagre. Justering av bakgrunnsbelysning Menyvalg: Hovedmeny Innstillinger Skjerminnstillinger Bakgrunnsbelysningstid. Bruk piltastene (opp, ned) for å velge hvor raskt bakgrunnsbelysningen skal dempes etter siste tastetrykk, trykk på OKtasten for å lagre. Ringetoneinnstillinger Menyvalg: Hovedmeny Personlige ting Lyder. Velg oppføringer som skal stilles inn under innstillingsvalgvinduet. For ringetoneinnstillingen, trykk på OK-tasten for å komme inn i Personlige ting, velg ønsket ringetonefil og trykk deretter på venstre valgtast for å velge ringetonen. Trykk på OK-tasten for å avslutte. Språk Menyvalg: Hovedmeny Innstillinger Telefoninnstillinger Språk. Bruk piltastene (opp, ned) for å scrolle til det språket du ønsker og trykk på venstre valgtast for å lagre. Dato- og tidsinnstillinger Menyvalg: Hovedmeny Innstillinger Telefoninnstillinger Tid og dato. Bruk piltastene (opp, ned) for å se mulige valg: Sett inn riktig tid og dato, bruk piltastene (venstre, høyre) for å sette tidsformat og dato. Bruk også piltastene (venstre, høyre) til å slå sommertid av og på. Trykk på venstre valgtast for å lagre. 6 BRUK

7 Samtaler Når telefonen er slått på vil den automatisk velge hovednettverket. Hvis hovednettverket ikke er tilgjengelig kan du noen ganger roame på andre nettverk; dette avhenger av avtaler mellom operatørene i området hvor du bruker telefonen. Når du ser operatørens symbol på skjermen kan du motta samtaler og ringe ut. Informasjonsikonet øverst i venstre hjørne av skjermen viser styrken på nettverkssignalet ditt. Når signalet er svakt kan samtalekvaliteten bli påvirket. Hindringer i veien kan påvirke signalet, så det kan hjelpe å flytte seg. Ringe Med telefonrør Plukk opp røret og du vil høre en summetone. Tast inn nummeret og trykk på for å ringe. For å avslutte samtalen, legg på røret eller trykk på avslutt samtale-knappen Med høyttaler 1. Når telefonen er i standbymodus, trykk på -knappen for å bruke høyttalermodus, du vil da høre en summetone fra høyttaleren. 2. Tast inn telefonnummeret og trykk på -knappen for å ringe. 3. For å avslutte samtalen, trykk på -knappen eller trykk på avslutt samtale-knappen. Bruke anropsloggen for å ringe 1. Hovedmeny Anropslogg Tapte anrop/ utgående anrop/ innkommende anrop/ alle anrop. 2. Bruk piltastene (opp, ned) til å velge et nummer. 3. Trykk på -tasten for å ringe. Ringe en kontakt fra telefonboken Trykk på høyre valgknapp for å åpne telefonboken når telefonen er i standbymodus, eller gå til hovedmeny Telefonbok. Skroll opp eller ned for å velge et kontaktnummer, eller tast inn navnet på en kontakt for hurtigsøk. Trykk på knappen for å ringe. Hurtigtaster for oppringning Før du kan bruke hurtigtastene for oppringning må du først koble hurtigtasten til et nummer fra telefonboken. 1. Hovedmeny Kontakter Valg Innstillinger Hurtigoppringning. 2. Skroll opp eller ned for å velge en av hurtigtastene. 3. Trykk på venstre valgtast for å legge inn nummeret du ønsker å lagre på hurtigtasten eller velg Søk for å finne nummeret i kontaktlisten. Trykk på OK-tasten for å lagre. 4. I standbymodus, trykk på M1-, M2- eller M3-tasten for å ringe. Faste numre Denne funksjonen kan du bruke for å begrense numrene som kan ringes fra telefonen. 1. Menyvalg: Hovedmeny Telefonbok Valg Innstillinger Faste numre. 2. Trykk på venstre valgtast for å åpne valgmenyen, velg Nye kontakter. For å legge til et nummer i listen over faste numre, trykk på sentertasten. 3. Tast inn PIN2-kode, trykk på venstre valgtast for å bekrefte. 4. Legg inn kontaktens navn of nummer, trykk på venstre valgtast for å lagre. 7

8 5. For å slette et fast nummer, trykk på venstre valgtast for å åpne valgmenyen, velg Slett. 6. For å aktivere faste numre, trykk på venstre valgtast for å åpne valgmenyen, velg Aktiver. Nødanrop kan gjøres selv om faste numre er aktivert. Telefonen støtter også delvis faste numre. F.eks. Hvis det faste nummeret har 1234 som prefiks kan du ringe alle numre som begynner med Samtalesperring Menyvalg: Hovedmeny Innstillinger Samtaleinnstillinger Samtalesperring. Bruk piltastene (opp, ned) til å velge sperringstype. Trykk på venstre valgtast for å åpne valg, velg På. Tast inn sperrekoden og trykk på venstre valgtast for å bekrefte. Kontakt operatøren din for kodeinformasjon. Denne funksjonen må støttes av nettverket. Nødsamtaler Denne telefonen støtter internasjonale nødnummer sånn som 112, 911 osv. Hvis telefonen er innen rekkevidde for signal fra et hvilket som helst nettverk kan man ringe nødnummeret uavhengig av om man har et SIM-kort i telefonen eller ikke. Bare tast inn nødnummeret og trykk på -knappen for å ringe. Noen land eller områder kan bruk andre numre som nødnumre, så operatøren kan lagre andre numre som nødnumre på SIM-kortet ditt. Svare på et anrop Innstilling av svarmodus 1. Menyvalg: Hovedmeny Innstillinger Samtaleinnstillinger Svarmodus. 2. Bruk piltastene (opp,ned) for å velge Enhver tast / Sendtasten. 3. Trykk på venstre valgtast eller Ok-tasten for å lagre. Normalt svar Når telefonen din mottar et anrop ringer den, og skjermen viser et symbol for anropet, løft av røret eller trykk på -tasten for å svare på anropet. 1. Legg på røret eller trykk på -tasten for å avslutte samtalen. 2. Under samtalen kan du regulere volumet ved hjelp av piltastene (opp, ned). Tapte anrop 1. Informasjon om tapte anrop vil vises på skjermen i standbymodus. 2. Trykk på venstre valgtast for å se informasjon om tapte anrop, trykk på -tasten for å ringe opp igjen. 3. For å finne tapte anrop i anropsloggen, gå via: Hovedmeny Anropslogg Tapte anrop. 4. Trykk på OK-tasten for å ringe. Viderekobling 1. Menyvalg: Hovedmeny Innstillinger Samtaleinnstillinger Viderekobling 2. Velg Alle samtaler / Hvis opptatt / Hvis ubesvart / Hvis ikke tilgjengelig. 3. Trykk på venstre valgtast for å åpne valgmenyen, velg På, trykk på høyre piltast for å åpne undermenyen, velg Til telefonsvarer eller Til annet nummer. 4. For å viderekoble en samtale til et annet nummer, tast inn nummeret eller trykk på OK-tasten for å velge et nummer fra kontakter. 8

9 5. Trykk på venstre valgtast for å lagre innstillingene. 6. For å avslutte viderekobling, bruk menyvalg: hovedmeny Samtaleinnstillinger Viderekobling trykk på venstre valgtast for å åpne valgmenyen og velg Av. Svarteliste numre. Menyvalg: Hovedmeny Telefonbok Valg Innstillinger Svarteliste. Trykk på venstre valgtast eller OK-tasten for å velge Ny. Tast inn nummeret du vil filtrere, eller trykk på venstre valgtast for å hente et nummer fra telefonboken. Trykk på venstre valgtast for å lagre. Samtale venter Samtale venter er en nettverkstjeneste. Du må kanskje begynne å abonnere på denne tjenesten før du kan bruke den. 1. Menyvalg: Hovedmeny Innstillinger Samtaleinnstillinger Samtale venter På. 2. Når samtale venter-funksjonen er slått på vil en innkommende samtale vises på skjermen og det vil komme en varselstone dersom du sitter i en annen samtale. Konferansesamtale En konferansesamtale krever nettverksstøtte. For mer informasjon, kontakt operatøren din. Gjøre anrop nummer to Under en samtale, trykk på venstre valgtast for å velge Nytt anrop, velg en kontakt fra telefonboken eller tast nummeret direkte og trykk på -tasten for å starte en ny samtale. 1. For å bytte mellom de to samtalene velg Bytt. 2. For å avslutte en samtale, trykk på. Ta imot anrop nummer to 1. Under en samtale, trykk på -tasten for å svare på samtale nummer to. Når du tar imot samtale nummer to blir samtale nummer én satt på vent. 2. For å bytte mellom de to samtalene, velg Bytt. 3. For å avslutte en samtale, trykk på. Konferansesamtaler En konferansesamtale kan opprettes ved å sette en samtale på vent og så legge til nye. Det kan maksimum legges til seks deltakere i konferansen. 1. Når det blir mer enn to samtaler, trykk på venstre valgtast og velg Konferansesamtale. 2. For å avslutte konferansesamtalen, trykk på venstre valgtast og velg Avslutt konferansesamtale. 3. For å snakke individuelt med deltakerne, trykk på venstre valgtast og velg Splitt. 4. For å avslutte samtalen med en av partene, trykk på venstre valgtast, velg riktig nummer og velg Legg på. 1. Konferansesamtaler kan koste mer enn vanlige samtaler. Kontakt operatøren din for mer informasjon. Sist ringte nummer Telefonen vil ringe det sist ringte nummeret når du trykker på Gjenoppringning -tasten. Mute 9

10 Hvis du trykker på Mute -tasten når du er i en samtale blir mikrofonen stum. Trykk på mute -tasten igjen, og mikrofonen blir normal igjen Meldinger Tekstmelding Når du skriver en tekstmelding, bruk venstre valgtast til å åpne valg og sette inn kontakter og maler. Still inn tekstmeldingsvalg via: Hovedmeny Meldinger Innstillinger Tekstmelding Nummeret til meldingssenteret, gyldighetsperiode og standardtype er gitt av operatøren din. Informasjonen ligger vanligvis på SIM-kortet. Å motta og se på meldinger Når telefonen mottar en tekstmelding vil den pipe og meldingssymbolet vises på skjermen. Når symbolet for en ny tekstmelding vises på skjermen, trykk på venstre valgtast for å se på den. For å se på meldingen via innboksen, bruk menyvalg Meldinger Innboks. Bruk piltastene (opp, ned) for å velge hvilken melding du vil lese. Trykk på OK-tasten for å se på den valgte meldingen. For å slette en melding, trykk på venstre valgtast når du er i visningsmodus og velg Slett, trykk på venstre valgtast for å bekrefte. Skrive og sende meldinger 1. Menyvalg: Hovedmeny Meldinger Ny 2. Tast inn meldingsinnhold. 3. Når du har skrevet ferdig, trykk på venstre valgtast og velg Send. Sett inn mottakerens telefonnummer. 4. For å sende til flere, bruk piltastene (opp, ned) for å legge inn flere telefonnumre. 5. For å velge en mottaker fra telefonboken, trykk på OK-tasten for å velge blant kontaktene. 6. Fr å velge en mottaker fra listen over siste mottakere, trykk på venstre valgtast for å velge Siste mottakere og bruk piltastene (opp, ned) for å velge riktig nummer. 7. Trykk på OK-tasten for å sende. Telefonbok Du kan lagre kontaktinformasjon i telefonen eller på USIM-kortet ditt. I telefonen kan du lagre flere typer kontaktinformasjon, mens på USIM-kortet kan du lagre navn og nummer. Du kan velge kontakttype via: Valg Kontaktvisning Telefon/USIM-kort/Alle. Kontaktinformasjonen kan lagres i form av et visittkort. Du kan redigere, lagre og sende visittkortinformasjonen. Legge til ny kontakt 1. Menyvalg: Hovedmeny Kontakter. 2. Trykk på venstre valgtast for å velge Ny. 3. Bruk piltastene (venstre, høyre) til å velge lagringssted: Telefon/USIM-kort. 4. Bruk piltastene (opp, ned) til å se på andre felt og legge inn annen ønsket informasjon. 5. Når du har lagt inn all informasjonen, trykk på venstre valgtast og velg Lagre. Søke i telefonboken Menyvalg: Hovedmeny Telefonbok. Bruk piltastene (opp, ned) for å søke etter en kontakt i alfabetisk rekkefølge. For å søke i grupper etter en kontakt, trykk på høyre piltast, velg gruppetype, trykk på OK-tasten for å komme inn i gruppens kontaktliste, og se rekkefølgen. 1 0

11 For et raskere søk, tast inn de første bokstavene i kontaktens navn. Lage mitt visittkort 1. Menyvalg: Hovedmeny Telefonbok. 2. Trykk på venstre valgtast for å åpne valgmenyen. 3. Velg Innstillinger for å komme inn i innstillingslisten. 4. Velg Mitt visittkort, trykk på OK-tasten. 5. Velg navneoppføring, trykk på OK-tasten for å legge inn navnet og trykk på OK-tasten igjen for å lagre navnet. 6. Bruk piltastene (opp, ned) for å velge telefonnummeroppføring, legg inn nummer. 7. Bruk piltastene (opp, ned) for å se på de andre informasjonsfeltene og legge inn annen ønsket informasjon. 8. Når du er ferdig med å legge inn all informasjonen, trykk på venstre valgtast for å lagre visittkortinnstillingene. USB-forbindelse Telefonen kan forbindes med andre enheter via den medfølgende USB-kabelen. Hvis du laster ned ekstra ringetoner, spill eller software bør du forsikre deg om at de kommer fra pålitelige kilder for å minimere risikoen for datavirus. USB-forbindelse Menyvalg: Hovedmeny Innstillinger Tilkoblingsinnstillinger PC-synkronisering/Ring opp. Bruk USB-porten til å forbinde telefonen med f.eks en datamaskin. Når telefonen spør om du vil starte PC-synkronisering eller Ring opp, velg med piltastene og trykk på venstre valgtast for å bekrefte. PC-synkronisering og modem må ha støtte fra PC TOOLS. Installer det med CD'en som følger med. Softwaren inkluderer hjelpeinformasjon for synkronisering og oppstart av modem. Forbinde telefon med datamaskin 1. Sett inn CD'en som kom med telefonen i datamaskinen. 2. Sørg for at telefonen er slått på og forbundet med datamaskinen via USB-kabelen. 3. Datamaskin: Når vinduet for automatisk installasjon dukker opp, velg installer software automatisk og klikk på Neste. Hvis det kommer opp advarsler under installasjonen, velg fortsett likevel. 4. Hvis datamaskinen ikke kan finne de nødvendige driverne, velg søk etter driver i mappen USB-datakabeldriver på CD'en og installer softwaren manuelt. Hvis det kommer opp advarsler under installasjonen, velg fortsett likevel. Når installasjonen er ferdig kan du synkronisere informasjon eller surfe på internett ved å bruke telefonen som modem. FUNKSJONSMENY Profilinnstillinger Bruk profilinnstillinger til å tilpasse forskjellige ringetoner til forskjellige profiler. For å komme inn i Profilinnstillingsmenyen trykk på OK-tasten i standbymodus og velg [Profilinnstillinger] i hovedfunksjonsmenyen. 1. Menyvalg: Hovedmeny Profil. 2. Bruk piltastene (opp, ned) for å velge en profil du vil tilpasse, trykk på OK-tasten for å åpne innstillingsgrensesnittet. 3. Bruk piltastene (opp, ned) for å skrolle gjennom innstillingslisten, velg en innstilling å justere. 4. Når innstillingen er ferdig justert trykk på venstre valgtast for å lagre. 11

12 Standard profilinnstillinger: Innkommende anrop: Velg en ringetone. Volum: Velg volumnivå på ringetonen. Meldingsvarsling: Velg en tone for meldingsvarsling. Alarm: Velg en alarmtone. Tastetone: Slå av eller på tastetoner. Advarselstone: Slå av eller på advarselstoner. Stilleprofil: Innkommende anrop: Slå av ringelyden. Meldingsvarsling: Slå av tone for meldingsvarsling. Meldinger Bruk meldingsmenyen til å sende og motta tekstmeldinger, For å komme til meldingsmenyen, trykk på OK-tasten i standbymodus og velg [Meldinger] i hovedfunksjonsmenyen. Før du kan sende eller motta meldinger må du gjøre følgende: 1. Sett inn et SIM/USIM-kort. 2. Sørge for å være i dekningsområdet for et nettverk. 3. Definere innstillinger for tilgangspunkt på telefonen. 4. Definere meldingsinnstillinger på telefonen. Enheten kan gjenkjenne leverandøren av SIM/USIM-kortet og automatisk konfigurere noen av meldingsinnstillingene. Hvis ikke må du kanskje definere innstillingene manuelt, eller kontakte operatøren din for konfigurering av innstillingene. Meldingsmenyen har forskjellige mapper som: Ny: Skriv og rediger en ny tekstmelding. Innboks: Mottatte meldinger lagres i innboksen. Utboks: Meldinger som ikke har blitt sendt lagres i utboksen. Sendt: Kopier av sendte meldinger lagres under sendt. Utkast: Utkast til meldinger lagres i utkast. Felles: Fellesmeldinger Maler: Forhåndslagde maler er lagret på telefonen din. Lag og send en melding 1. Menyvalg: Hovedmeny Meldinger Ny 2. Tast inn meldingsinnhold. 3. For å legge til kontaktinformasjon, maler eller nettsideinformasjon, velg: Valg Sett inn Kontakter/Maler. 4. Når du har skrevet meldingen, trykk på OK-tasten for å legge inn mottakerens nummer eller trykk på venstre valgtast for å velge et nummer fra nylig brukte nummer/ telefonboken. Trykk deretter på OK-tasten for å sende meldingen 5. For å lagre meldingen velg: Valg Lagre i utkast. Valgmeny for tekstmeldinger: Send: Send opprettet melding. Sett inn: Sett inn maler, kontaktnumre. Lagre i utkast: Lagre meldingen du holder på med i utkast. Inputmodus: Endre inputmodus. Sett inn symbol: Sett inn et symbol i meldingen. Språk: Velg språk. Inputinnstillinger: Definer inputmetoden. 1 2

13 Leveringsrapporter Leveringsrapportene viser status på sendte meldinger. Leveringsrapporter 1. Menyvalg: Hovedmeny Meldinger Innstillinger Tekstmelding 2. Velg Sendingsinnstillinger og slå på statusrapporter. 3. Trykk på venstre valgtast for å lagre. Se på mottatte tekstmeldinger 1. Menyvalg: Hovedmeny Meldinger Innboks. 2. Bruk piltastene (opp,ned) for å bytte til tekstmeldingsboks. 3. Meldinger er sortert i kronologisk rekkefølge. Bruk piltastene (opp, ned) for å skrolle i listen og lete etter meldingen du vil se. 4. Trykk på OK-tasten for å se meldingsinnholdet. Valgmeny for innboks: Svar: Svar på gjeldende tekstmelding. Videresend: Videresend gjeldende tekstmelding. Redigeringsgrensesnittet inneholder den opprinnelige teksten. Slett: Slett den eller de valgte filene. Slett alle: Slett alle meldingene i innboksen. Lagre nummer Visningsmodus: Vis listen over mottatte meldinger sortert etter dato eller emne. Detaljer: Viser detaljene til den gjeldende meldingen. Valgmeny for visning av meldingsinnhold: Svar: Svar på gjeldende melding. Videresend: Videresend gjeldende tekstmelding. Redigeringsgrensesnittet inneholder den opprinnelige teksten. Slett: Slett meldingen. Ringe: Ring til/start videosamtale med avsender av meldingen. Ekstraher: Trekk ut telefonnummer fra meldingsinnholdet. Flytt til mobil/usim-kort: Flytt meldingen til mobil/usim-kort. Se på/redigere utkast 1. Menyvalg: Hovedmeny Meldinger Utkast 2. Bruk piltastene (høyre, venstre) til å bytte meldingstype. 3. Meldingene er listet I kronologisk rekkefølge. Bruk piltastene (opp, ned) for å skrolle i listen og søke etter meldingen du ønsker. 4. For å fortsette redigering, velg ønsket utkast og trykk på OK-tasten for å redigere. 5. Når du er ferdig med å redigere, trykk på venstre valgtast og velg Send, tast inn mottakers nummer, eller velg fra nylig brukte nummer/hent fra telefonboken og send. Valgmeny for utkast: Send: Hvis det ikke er lagt inn et mottakernummer vil den gå til grensesnitt for å redigere mottakernummer. Hvis det ikke er skrevet noen melding vil den spørre om du vil sende eller ikke. Slett: Slett den eller de valgte meldingene. 1 3

14 Slett alle: Tøm utkastboksen Visningsmodus: Vis listen over mottatte meldinger sortert etter dato eller emne. Detaljer: Avsender, tid, type. Se på usendte meldinger 1. Menyvalg: Hovedmeny Meldinger Utboks. 2. Bruk piltastene (venstre, høyre) for å bytte meldingstype. 3. Meldingene er sortert i kronologisk rekkefølge. Bruk piltastene (opp, ned) for å skrolle i listen og lete etter meldingen du ønsker. 4. Trykk på OK-tasten for å se detaljene. Valgmeny for usendte meldinger: Send igjen: Send den valgte meldingen igjen. Slett: Slett den valgte meldingen Slett alle: Tøm utboksen. Visningsmodus: Vis listen over mottatte meldinger sortert kronologisk eller etter emne. Detaljer: Avsender, tid, type. Valgmeny for å se på usendte meldinger: Send igjen: Send den valgte meldingen igjen. Slett: Send den valgte meldingen igjen. Ringe: Ring meldingsavsender. Ekstraher: Trekk ut nummer fra meldingen. Se på sendte meldinger 1. Menyvalg: Hovedmeny Meldinger Sendte meldinger 2. Bruk piltastene (venstre, høyre) for å bytte meldingstype. 3. Meldingene er sortert i kronologisk rekkefølge. Bruk piltastene (opp,ned) for å skrolle i listen og lete etter meldingen du ønsker. Valgmeny for sendte meldinger Videresend: Videresend den sendte meldingen til andre. Slett: Slett den eller de valgte meldingene. Slett alle: Tøm sendtboksen. Ringe: Ring til mottakerens nummer. Visningsmodus: Vis listen over mottatte meldinger sortert etter dato eller emne. Detaljer: Avsender, tid, type. Maler De forhåndsinnlagte malene gjør skrivingen enklere. Telefonen støtter 10 tekstmaler. 1. Menyvalg: Hovedmeny Meldinger Mal Tekstmal. 2. For å redigere de lagrede tekstmalene, bruk piltastene (opp,ned) for å velge malen og trykk på OK-tasten for å redigere. 3. For å lage en ny tekstmal, trykk på venstre valgtast for å åpne valgmenyen og velg Ny. Valgmeny for tekstmaler når malen ikke er full: Send: Send tekstmalen til en kontakt. Slett: Slett valgte tekstmal. Slett alle: Tøm tekstmalene. 1 4

15 Valgmeny for tekstmaler når malen er full: Send: Send tekstmalen til en kontakt. Slett: Slett valgte tekstmal. Slett alle: Slett alle tekstmalene. Meldingsinnstillinger Definer meldingsinnstillingene I forhold til meldingstype. 1. Menyvalg: Hovedmeny Meldinger Innstillinger Tekstmelding Innstilling/sendingsinnstillinger/Standardlagring. 2. Bruk piltastene (opp, ned) for å velge innstillingselementer, meldingssenter/sendingsinnstillinger/standardlagring Telefonbok Administrer all kontaktinformasjonen din som telefonnumre og adresser, legg en personlig ringetone eller et miniatyrbilde til en kontakt, send visittkort til kontakter. For å komme til telefonbokmenyen, trykk på OK-tasten i standbymodus og velg [Telefonbok] i hovedfunksjonsmenyen. Du kan lagre kontaktinformasjonen på telefonen eller på USIM-kortet. Still inn visningsmodus for kontakter 1. Menyvalg: Hovedmeny Kontakter. 2. Trykk på venstre valgtast for å åpne valgmenyen, velg Kontaktvisning, bruk piltastene (opp, ned) for å åpne undermenyen, velg Telefon /USIM-kort /Alle og trykk på venstre valgtast for å bekrefte. Legge til kontakt 1. Menyvalg: Hovedmeny Telefonbok. 2. Trykk på venstre valgtast for å velge Ny. 3. Legg inn kontaktinformasjon. Hvis du lagrer informasjonen i telefonminnet kan du lagre navn, mobilnummer, fastnummer, nummertype, gruppe, bursdag, ringetone, notater etc. Hvis du lagrer informasjonen på USIM-kortet kan du lagre navn og nummer. Valgmeny for å legge til kontakt Søke i telefonboken Lagre: Lagre den nåværende informasjonen. Legg til nummer: Redigering nummer og valg av nummertype. Legg til firma: Redigering av firmanavn. Legg til tittel: Redigering av tittel. Standardsortering for kontakter er alfabetisk. Telefonen har støtte for å søke etter et kontaktnavn ved å taste inn første del av eller hele kontaktnavnet. 1. Menyvalg: Hovedmeny Telefonbok. 2. For å søke etter et navn, tast inn første bokstav i kontaktnavnet. Bruk piltastene for å skrolle i listen. Valgmeny for telefonboken: Ringe: Ring til en valgt kontakt. Send melding: Skriv en tekstmelding til en kontakt. Ny: Legg til ny kontakt. Rediger: Rediger kontaktdetaljer. Slett: Slett nåværende eller en valgt kontakt. Kopier: Støtter gjensidig kopiering mellom USIM og telefon. Kopier nåværende eller valgt kontakt. Legg til gruppe: Legg nåværende kontakt til i en gruppe. 1 5

16 Kontaktvisning: Vis kontaktene på telefonen/usim-kortet/alle kontakter. Send: Send den nåværende informasjonen med SMS/MMS. Minnestatus: Vis ledig kapasitet for kontakter på USIM-kortet eller i telefonen. Innstillinger: Definer mine innstillinger for visittkort/hurtigoppringning/avvis samtale/utgående anropssperring. Visittkort: Legg inn din egen informasjon. Hurtigoppringning: Bruk denne menyen for å tildele et hurtignummer til dine mest brukte kontakter. I standbymodus, trykk på tast 1 for å ringe telefonsvareren, trykk 2 til 9 for å ringe et tildelt nummer. Avvis samtale: Hvis nummeret er på svartelisten vil telefonen avvise samtalen. Faste numre: Hvis faste numre er aktivert kan bare de numrene som er lagt til der ringes til Redigering av kontakter Redigere eksisterende kontakter. 1. Menyvalg: Hovedmeny Telefonbok. 2. Bruk piltastene (opp, ned) for å skrolle i listen og velge kontakt. 3. Trykk på venstre valgtast for å åpne valgmenyen, velg Rediger og trykk på venstre valgtast for å bekrefte. 4. Hvis kontaktinformasjonen er lagret på telefonen kan du redigere navn, mobilnummer, fastnummer, nummertype, gruppe, e-post, bursdag, ringetone, notiser etc. Hvis kontaktinformasjonen er lagret på USIM-kortet kan du redigere navn og nummer. Slette kontakter Slette kontaktinformasjon for en og en kontakt eller flere av gangen. 1. Menyvalg: Hovedmeny Telefonbok. 2. Bruk piltastene (opp, ned) for å skrolle i listen og velge kontakten. 3. Trykk på venstre venstre valgtast for å åpne valgmenyen, velg Slett, velg slettemodus og trykk på venstre valgtast for å bekrefte. 4. For å slette flere kontakter av gangen, bruk Ok-tasten til å merke oppføringene du vil slette, trykk på venstre valgtast for å åpne valgmenyen, velg Slett og trykk på venstre valgtast for å bekrefte. Administrere grupper Sorter kontaktdetaljene etter kontakttype. Administrere grupper Menyvalg: Hovedmeny Telefonbok. Trykk på piltasten (høyre) for å bytte til gruppe. Bruk piltastene (opp, ned) for å velge en gruppe. Trykk på OK-tasten for å komme inn i kontaktlisten. Kontaktoppføringene i en gruppe er sortert I alfabetisk rekkefølge som standard. Du kan også taste inn første bokstav i kontaktens navn for å søke etter kontakten du ønsker. Valgmeny for standardgrupper: Redigere: Redigere detaljer for nåværende gruppe, inkludert gruppenavn, ringetone etc. Ny: Legg til ny gruppe. Valgmeny for egendefinerte grupper: Redigere: Redigere detaljer for nåværende gruppe, inkludert gruppenavn, ringetone etc. Ny: Legg til ny gruppe. Slett: Slett valgte gruppe. Relevante egenskaper for kontakter Kopier mellom telefon- og SIM-kortkontakter 4. Menyvalg: Hovedmeny Kontakter. 1 6

17 5. Trykk på venstre valgtast for å åpne valgmenyen, velg Kopier, trykk på OK-tasten for å åpne en undermeny, velg kopier nåværende eller kopier valgte kontakt, og trykk på venstre valgtast for å bekrefte. 6. I valgte oppføring, trykk på OK-tasten for å markere elementene som skal kopieres, trykk på venstre valgtast for å åpne valgmenyen, velg Kopier, og trykk på venstre valgtast for å bekrefte. Velge ringetoner og blder for kontakter 2. Menyvalg: Hovedmeny Kontakter. 3. Bruk piltastene (opp, ned) til å velge et kontaktnavn. 4. Trykk på venstre valgtast for å velge Rediger. 5. Bruk piltastene (opp, ned) for å velge ringetone, trykk på OK-tasten for å åpne ringetonelisten, velg ringetone. Ringe kontakter 1. Menyvalg: Hovedmeny Kontakter. 2. Bruk piltastene (opp, ned) for å velge en kontakt. 3. Trykk på -tasten for å ringe til kontakten eller trykk på venstre valgtast for å åpne valgmenyen, velg Ring, velg type samtale og trykk på venstre valgtast for å bekrefte. Visittkort Redigere et visittkort 1. Menyvalg: Hovedmeny Kontakter. 2. Trykk på venstre valgtast for å velge Innstillinger. 3. Velg Mitt visittkort, trykk på OK-tasten for å redigere visittkort. 4. Legg inn personlig informasjon, inkludert navn, mobilnummer, fastnummer, e-post, URL, bursdag, notater. 5. Trykk på venstre valgtast for å lagre. Sende visittkort via kontakter 6. Menyvalg: Hovedmeny Kontakter. 1. Trykk på venstre valgtast for å åpne valgmenyen, velg Innstillinger, og trykk på venstre valgtast for å bekrefte. 2. Velg Mitt visittkort og trykk på OK-tasten for å åpne grensesnittet for kortinformasjon. 3. Trykk på venstre valgtast for å åpne valgmenyen for sending, velg sendingsmodus og trykk på venstre valgtast for å bekrefte. 4. Telefonen vil åpne et grensesnitt for meldingsredigering, og legge kortet som vedlegg til meldingen. 5. Når du er ferdig med å redigere, trykk på venstre valgtast for å åpne valgmenyen, velg Send,og trykk på venstre valgtast for å bekrefte. Legg inn mottakerinformasjonen og trykk på OK-tasten for å sende. Minneoppringning Legge til minneoppringning 1. Menyvalg: Hovedmeny Telefonbok. 2. Trykk på venstre valgtast for å åpne valgmenyen, velg Innstillinger, og trykk på venstre valgtast for å bekrefte. 3. Velg hurtigoppringning og trykk på OK-tasten for å åpne minneoppringningsgrensesnittet. 4. Trykk på venstre valgtast for å sette telefonnummer som M1~M3, trykk på OK-tasten for å lagre. Ringe fra minneoppringning 1, For å komme inn i minneoppringning, trykk på -tasten eller løft røret i standbymodus, trykk på M1~M3. Minnestatus Sjekke minnestatus 1. Menyvalg: Hovedmeny Telefonbok. 1 7

18 2. Trykk på venstre valgtast for å velge Minnestatus. 3. Minnestatus vil vises separat for telefon og SIM-kort etter brukt plass/total plass. Verktøy Verktøy inkluderer: Alarm, Opptaker, Verdenstid, og Kontaktadministrator. For å bruke verktøymenyen, trykk på OK - tasten i standbymodus og velg [Verktøy] for å komme inn i hovedfunksjonsmenyen. Alarm Du kan sette alarmen til å ringe på et spesifikt klokkeslett, eller sette sirkelalarmer for spesifikke perioder. Alarmen er også tilgjengelig i stillemodus og når telefonen er slått av. Slå på alarmen Menyvalg: Hovedmeny Verktøy Alarm. Telefonen har støtte for å stille inn tre alarmer samtidig, bruk piltastene (opp, ned) for å velge ønsket alarmmodus og trykk på OK-tasten for å komme til grensesnittet for alarminnstilling. Bruk piltastene (opp, ned) for å stille inn alarmen og trykk på venstre valgtast for å lagre. Når alarmen er slått av, trykk på venstre valgtast for å aktivere den. Kalkulator Den åttesifrede kalkulaturfunksjonen på denne telefonen er designet for å kunne utføre enkle kalkulasjoner, inkludert addisjon, subtraksjon, multiplikasjon, divisjon, kvadratrot og minnekalkulasjon. Menyvalg: Hovedmeny Verktøy Kalkulator. For å sette inn tall bruk nummertastene. Bruk piltastene opp/ned/høyre/venstre og venstre valgtast for å utføre kalkulasjonene. Bruk stjerne-tasten * for komma og firkanttasten # for pluss/minus (+/-) Etter å ha utført en kalkulasjon trykk på OK-tasten for endelig resultat Bruk C-tasten for å fjerne ett og ett siffer Bruk venstre valgtast (Valg) for å få tilgang til kvadratrot- og minnefunksjoner (MS Memory Store, MC Memory Clear and MR Memory Recall) Trykk på høyre valgtast (Tilbake) for å gå ut av kalkulatormodus Mapper Lage ny mappe 1. Menyvalgt: Hovedmeny Personlige ting Bilder/Lyder. 2. Trykk på venstre valgtast for å åpne valgmenyen, velg Ny mappe og trykk på venstre valgtast for å bekrefte. 3. Etter å ha lagt inn et mappenavn, trykk på OK-tasten for å bekrefte navnet. Valgmeny for mappetyper: Ny mappe: Lag en ny mappe inni den nåværende mappen. Slett mappe: Slett den nåværende mappen. Flytt mappe: Flytt den valgte mappen til en annen plassering. Kopier mappe: Kopier den valgte mappen til en annen plassering. Lagring: Velg alle/telefonminne/minnekort for å se på. Visningsmodus: Sorter filer etter liste/bilde. Minnestatus: Vis minnestatus for mapper på telefonen/minnekortet. 1 8

19 Filer Se på filer 1. Menyvalg: Personlige ting Bilder/Lyder 2. Bruk piltastene (opp, ned) for å velge mappe, trykk på OK-tasten for å åpne mappen. 3. Velg filnavn, trykk på OK-tasten for å se på. Bruk av filen 1. Menyvalg: Hovedmeny Personlige ting Bilder/lyder 2. Bruk piltastene (opp,ned) for å velge og åpne en mappe. 3. Bruk piltastene (opp, ned) for å velge filen. 4. Trykk på venstre valgtast for å åpne valgmenyen, velg Slett / Flytt / Kopier, trykk på høyre piltast for å åpne undermenyen, velg operasjonsmodus: Slett / Slett gruppe, Flytt / Flytt gruppe, Kopier / Kopier gruppe. 5. For å bruke grupper, bruk OK-tasten for å merke filene som behøves. Trykk på venstre valgtast for å åpne valgmenyen og velg deretter operasjonsmodus. Valgmeny for bildeliste: Bruk som: Bruk valgt fil som bakgrunnsbilde/kontaktbilde/skjermsparer. Flytt: Flytt den valgte filen til en annen plassering. Kopier: Kopier den valgte filen til en annen plassering. Slett: Slett den valgte filen. Endre navn: Endre navn på den valgte filen. Ny mappe: Lag en ny mappe i den valgte mappen. Visningsmodus: Sorter filene etter liste/miniatyrbilde. Detaljer: Vis detaljene til den valgte filen, inkludert navn, format, type, opprettelsesdato, størrelse, oppløsning, posisjon, beskyttelsesstatus. Minnestatus: Vis minnestatusen. Valgmeny for bildevisning: Bruk som: Bruk den valgte filen som bakgrunnsbilde/kontaktbilde/skjermsparer. Roter + vend: Roter eller vend bildet. Legg til effekt: Legg til bildeeffekter, inkludert: gråtoner, sepia, negativ, lysne, mørkne, solarisere, posterisere og original. Lysbildeshow: Vis filene som lysbildeshow. Slett: Slett den valgte filen. Detaljer: Viser detaljinformasjon for den valgte filen, inkludert navn, format, type, dato, størrelse, oppløsning,posisjon og beskyttelsesstatus. Valgmeny for musikk- og toneliste: Bruk som: Bruk valgt fil som meldingsvarsling. Flytt: Flytt den valgte filen til en annen plassering. Kopier: Kopier den valgte filen til en annen plassering. Slett: Slett den valgte filen. Endre navn: Endre navn på den valgte filen. Ny mappe: Lag en ny mappe i den valgte mappen. Visningsmodus: Sorter filer etter liste/miniatyrbilde. Detaljer: Vis detaljinformasjon for den valgte filen, inkludert navn, format, type, dato, størrelse, posisjon, beskyttelsesstatus. Minnestatus: Vis minnestatusen. Anropslogg Bruk denne menyen for å se anrop du har gjort, mottatt eller tapt, og relevant informasjon. 1 9

20 For å komme inn i denne menyen, trykk på OK-tasten i standbymodus og velg [Anropslogg] i hovedfunksjonsmenyen. Tapte anrop: Denne menyen viser de nyeste tapte anropene. Utgående anrop: Denne menyen viser de nyeste utgående anropene. Mottatte anrop: Denne menyen viser de nyeste mottatte anropene. Alle anrop: Denne menyen viser alle anrop. Samtalevarighet: Denne menyen viser varigheten på siste samtale, alle utgående anrop og alle innkommende anrop. For å nullstille telleren, trykk på Reset. Anropslogg Se på anropslogg 1. Menyvalg: Hovedmeny Anropslogg Tapte anrop/utgående anrop/innkommende anrop/alle anrop. 2. Bruk piltastene (opp, ned) for å skrolle i anropslisten. Lagre nummeret 3. Menyvalg: Hovedmeny Anropslogg Tapte anrop/utgående anrop/innkommende anrop/alle anrop. 4. Bruk piltastene (opp, ned) til å velge nummeroppføringen. 5. Trykk på venstre valgtast for å åpne valgmenyen, velg Lagre nummer, velg lagringsmodus og trykk på venstre valgtast for å bekrefte. 6. Hvis du velger Ny -modus, velg nummertype, trykk på venstre valgtast for å bekrefte, legg inn all informasjon på kontakten og trykk på venstre valgtast for å velge Lagre. 7. Hvis du velger Oppdateringsmodus, velg kontaktoppføringen du ønsker å oppdatere, velg nummertype, rediger annen informasjon og trykk på venstre valgtast for å velge Lagre. Ringe til et lagret nummer 1. Menyvalg: Hovedmeny Anropslogg Tapte anrop/utgående anrop/innkommende anrop/alle anrop. 2. Bruk piltastene (opp, ned) til å velge nummeroppføringen. 3. Trykk på -tasten for å ringe nummeret. Valgmeny for anropslogg: Samtale Rediger og ring: Vis kontaktnummeret og du kan redigere og ringe. Send melding: Send tekstmelding til kontakten. Slett: Slett valgt anrop/slett flere. Lagre nummer: Legg til kontaktinformasjon i telefonboken. Velg hurtigoppringning: Legg inn det valgte nummeret på hurtigoppringning. Avvise anrop: Legg inn filtrering på det valgte nummeret. Se samtalevarighet Menyvalg: Hovedmeny Anropslogg Samtalevarighet. Trykk på venstre valgtast for å resette samtalevarighetsloggen. Du kan legge inn merkedager, avtaler og memoer i kalenderen. Kalender For å komme inn i kalendermenyen, trykk på OK-tasten i standbymodus og velg [Kalender] i hovedfunksjonsmenyen. Når du er inne i kalenderen vil dagens dato være markert i månedsoversikten. Du kan bruke piltastene (venstre høyre) for å bytte mellom dager, og piltastene (opp, ned) for å bytte mellom uker. Valgmeny for kalender Ny hendelse: Opprett en ny hendelse på den valgte datoen. Ukesvisning: Se tidsplanen for den uken. Slett: Slett hendelser via Idag / Tidligere / Alle / Slett flere. Velg dato: Gå til valgt hendelsesliste for en dag. 2 0

Display. Taster. Brukerveiledning, kortversjon IP 110 (ver 8 & 9)

Display. Taster. Brukerveiledning, kortversjon IP 110 (ver 8 & 9) Display Symbol Beskrivelse Høyttaler aktiv Handsfree mikrofon aktiv Blinker ved mikrofon av Viderekobling aktiv Telefonen er låst Håndsett aktiv (løftet) Ringelyd slått av Ikke forstyrr aktivert Ikke kontakt

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300W

Hurtigveiledning Konftel 300W Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 300W NORSK Beskrivelse Konftel 300W er en batteridrevet trådløs konferansetelefon for tilkobling til DECT-system, mobiltelefon eller datamaskin.

Detaljer

Doro Secure 580. Bruksanvisning. Norsk

Doro Secure 580. Bruksanvisning. Norsk Doro Secure 580 Bruksanvisning Norsk Merk! Alle illustrasjoner er kun for illustrasjonsformål, og er ikke nødvendigvis en nøyaktig gjengivelse av apparatet. Norsk 1. Strøm på/av 2. Hodesettkontakt 3. Ladekontakt

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK

Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK Beskrivelse Konftel 300 er en konferansetelefon for tilkobling til analoge telefonuttak, mobil/dect-telefoner eller datamaskiner. På www.konftel.com/300 finner du en

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 250

Hurtigveiledning Konftel 250 Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 250 NORSK Beskrivelse Konftel 250 er en konferansetelefon for tilkobling til analoge telefonuttak. På www.konftel.com/250 finner du en bruksanvisning

Detaljer

Sydney Svarapparat GSM

Sydney Svarapparat GSM Brukerveiledning, vedlikeholds- og monteringsanvisning Sydney Svarapparat GSM Sydney Svarapparat GSM Art.nr.: 2201690 HØRSEL KOMMUNIKASJON SYN VARSLING OMGIVELSESKONTROLL Leverandør av elektroniske hjelpemidler

Detaljer

Hurtigstart-guide CD180

Hurtigstart-guide CD180 Hurtigstart-guide CD180 Viktige sikkerhetsinstruksjoner Bruk kun strømforsyningen som er angitt i de tekniske spesifikasjonene. Produktet må ikke komme i kontakt med væsker. Eksplosjonsfare hvis batteriet

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. CD191 CD196. Hurtigstartveiledning. 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke

Registrer produktet og få støtte på. CD191 CD196. Hurtigstartveiledning. 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/welcome CD191 CD196 Hurtigstartveiledning 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke Viktige sikkerhetsinstruksjoner Bruk kun strømforsyningen som er angitt

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. CD190 CD195. Hurtigstartveiledning. 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke

Registrer produktet og få støtte på. CD190 CD195. Hurtigstartveiledning. 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/welcome CD190 CD195 Hurtigstartveiledning 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke Viktige sikkerhetsinstruksjoner Bruk kun strømforsyningen som er angitt

Detaljer

Hurtigstart-guide CD181/CD186

Hurtigstart-guide CD181/CD186 Hurtigstart-guide CD181/CD186 Viktige sikkerhetsinstruksjoner Bruk kun strømforsyningen som er angitt i de tekniske spesifikasjonene. Produktet må ikke komme i kontakt med væsker. Eksplosjonsfare hvis

Detaljer

Doro Secure 580IP. Bruksanvisning. Norsk

Doro Secure 580IP. Bruksanvisning. Norsk Doro Secure 580IP Bruksanvisning Norsk Merk! Alle illustrasjoner er kun for illustrasjonsformål, og er ikke nødvendigvis en nøyaktig gjengivelse av apparatet. Norsk 1. Strøm på/av 2. Hodesettkontakt 3.

Detaljer

GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning

GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning Patent products, copyright reserved 1. Produkt Oversikt/Beskrivelse 1.1 Introduksjon 1.2 GPS-klokkens funksjoner 1.3 Teknisk data 2. Viktig/Vær oppmerksom på 3.

Detaljer

Kort brukerveiledning

Kort brukerveiledning Kort brukerveiledning TANDBERG MXP-systemer Norsk Programvareversjon F1 D13623.04 June 2006 Reproduksjon av hele eller deler av dette dokumentet er ikke tillatt uten skriftlig tillatelse fra Innhold Generell

Detaljer

Mobiltelefon FAS-24100M

Mobiltelefon FAS-24100M Mobiltelefon FAS-24100M www.facebook.com/denverelectronics 1 4 7 8 3 5 2 6 9 Brukerhåndbok Norwegian NOR-1 Begynn å bruke Sett inn/ta ut batteri Sett inn batteri 1. Åpne batteridekselet 2. Sett batteriet

Detaljer

Funksjonsbeskrivelse

Funksjonsbeskrivelse Brukerveiledning Funksjonsbeskrivelse Telefon Software versjon 5.3.3 eller nyere Rev C NO Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2 Bruke Telefon... 3 2.1 Kontaktlisten... 3 2.2 Telefonmenyen... 3 2.3 Ringe

Detaljer

Hurtigstart-guide SE888

Hurtigstart-guide SE888 Hurtigstart-guide SE888 Eskens innhold Håndsett * Basestasjon Lader * Strømadapter * Telefonledning ** Hurtigstartveiledning CD-rom Garanti Merk * I pakker med flere håndsett er det ekstra håndsett, ladere

Detaljer

www.innovaphone.no Brukerveiledning, kortversjon IP 240 / IP241 (ver 8 & 9)

www.innovaphone.no Brukerveiledning, kortversjon IP 240 / IP241 (ver 8 & 9) Display Symbol / Beskrivelse Høyttaler aktiv Handsfree mikrofon aktiv Viderekobling aktiv Telefonen er låst Håndsett aktiv (løftet) Hodesett aktiv Ringelyd slått av Tapt anrop, antall angitt Kontakt /

Detaljer

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support XL490 XL495. Har du spørsmål? Kontakt Philips.

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support XL490 XL495. Har du spørsmål? Kontakt Philips. Alltid der for å hjelpe deg Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support Har du spørsmål? Kontakt Philips XL490 XL495 Brukerhåndbok Innholdsfortegnelse 1 Viktige sikkerhetsinstruksjoner

Detaljer

Dialog 4422 IP Office

Dialog 4422 IP Office Dialog 4422 IP Office IP telefon for Telcom Europe Hurtigreferanse Revisjon 8.1 mai 2007 Copyright 2007 Innholdsfortegnelse Logg på / Logg av... 3 Forklaring til tastene på apparatet... 3 Svare / avslutte

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. D450 D455. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på. D450 D455. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support D450 D455 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen

Detaljer

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL?

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL? Ditt ekstra minne Du har nettopp kjøpt den talende hjelpen for din hukommelse. For fullstendig tilfredshet med apparatet, vennligst les nøye gjennom denne bruksanvisningen. HVA BRUKES TIL? MEM-X er det

Detaljer

Brukerveiledning. Fallindikator GT300. Artikkelnr: 324 255

Brukerveiledning. Fallindikator GT300. Artikkelnr: 324 255 Brukerveiledning Fallindikator GT300 Artikkelnr: 324 255 Innhold 1 Introduksjon... 2 2 Fallindikator GT300... 3 2.1 Beskrivelse av tastatur og MINI USB grensesnitt... 4 2.2 Ikon beskrivelse... 5 3 Komme

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. M330 M335. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på. M330 M335. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support M330 M335 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen

Detaljer

Brukerveiledning, kortversjon IP 230 (ver 7 & 8)

Brukerveiledning, kortversjon IP 230 (ver 7 & 8) Display Symbol / Taster Tast Høyre pil piltaster Beskrivelse Høyttaler aktiv Handsfree mikrofon aktiv Viderekobling aktiv Telefonen er låst Håndsett aktiv (løftet) Hodesett aktiv Ringelyd slått av Tapt

Detaljer

BRUKERVEILEDNING - kortversjon IP222 & IP232

BRUKERVEILEDNING - kortversjon IP222 & IP232 BRUKERVEILEDNING - kortversjon IP222 & IP232 Telefonen kan styres både fra mypbx (PC/web-applikasjon) og direkte fra telefonen. Denne brukerveiledningen tar for seg betjening fra telefonen og er delt inn

Detaljer

3G-bordtelefon Kaerdesk 135. Brukermanual INNHOLD

3G-bordtelefon Kaerdesk 135. Brukermanual INNHOLD 3G-bordtelefon Kaerdesk 135 Brukermanual INNHOLD Takk for at du kjøpte ett av våre produkter. Les manualen nøye for å få mest mulig ut av din telefon, les manualen nøye. NB: Vennligst slå av apparatet

Detaljer

BRUKERMANUAL. DECT IP telefon. Type DE2-B

BRUKERMANUAL. DECT IP telefon. Type DE2-B BRUKERMANUAL DECT IP telefon Type DE2-B Hans Olav Christiansen Side 1 04.04.2008 Innholdsoversikt 1 Generelt Side 3 2 AV/PÅ slag av håndsettet Side 3 3 Display med bakgrunnsbelysning Side 4 4 Batteri info

Detaljer

Andre produkter og firmanavn nevnt her kan være varemerker eller varenavn av deres respektive eiere. Apparatet er ikke vanntett. Hold det tørt.

Andre produkter og firmanavn nevnt her kan være varemerker eller varenavn av deres respektive eiere. Apparatet er ikke vanntett. Hold det tørt. JURIDISK INFORMASJON Teltonika 2010, GSM Desktop Phone DPH401 User Manual v1.0 Copyright 2009 TELTONIKA Ltd. Alle rettigheter reservert. Gjengivelse, overføring, distribusjon eller lagring av hele eller

Detaljer

Brukerveiledning for SMS fra Outlook

Brukerveiledning for SMS fra Outlook Brukerveiledning for SMS fra Outlook Grunnleggende funksjonalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS og MMS fra Outlook. Programmet er integrert med din personlige Outlookkontaktliste og

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. D400 D405. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på. D400 D405. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/welcome D400 D405 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen

Detaljer

Beskrivelse av apparatets funksjoner

Beskrivelse av apparatets funksjoner Cisco SPA504 Beskrivelse av apparatets funksjoner # Telefonfunksjon Beskrivelse 1 Telefonrør Løft det for å ta imot eller starte en samtale. 2 Meldingslampe Lysenes betydning: Rødt lys du har fått en

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. M550 M555. Hurtigveiledning

Registrer produktet og få støtte på. M550 M555. Hurtigveiledning Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/welcome M550 M555 Hurtigveiledning Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen

Detaljer

BRUKERMANUAL FOR PDA HP ipaq 614C

BRUKERMANUAL FOR PDA HP ipaq 614C BRUKERMANUAL FOR PDA HP ipaq 614C for bruk til e-budbok Rev. 3.02 Ved mottakelse av PDA, skal PDA'en være innstilt med SIM-kort og korrekte innstillinger for tilkobling til mobilt nettverk. Internettknapp

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. D230 D235. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på. D230 D235. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support D230 D235 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300IP

Hurtigveiledning Konftel 300IP Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 300IP NORSK Beskrivelse Konftel 300IP er en konferansetelefon for IP-telefoni. På www.konftel.com/300ip finner du en bruksanvisning med utførlig

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett.

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. D120. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på. D120. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support D120 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen på,

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. D4550. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på. D4550. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support D4550 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen på,

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. D600 D605. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på. D600 D605. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/welcome D600 D605 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Introduksjon

Innholdsfortegnelse. Introduksjon Brukermanual 1 Innholdsfortegnelse Introduksjon Side - Apparatbeskrivelse 3-4 - Beskrivelse av funksjonsknapper 5 - Symboler og meldinger i displayet 6 - Hovedmenyer i displayet 6 Funksjoner - Besvare

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300M

Hurtigveiledning Konftel 300M Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 300M NORSK Beskrivelse Konftel 300M er en bat teridrevet trådløs konferan setelefon for tilkobling til mobilnett (GSM/3G) eller datamaskin

Detaljer

Brukerveiledning, kortversjon IP 200 (ver 7 & 8)

Brukerveiledning, kortversjon IP 200 (ver 7 & 8) Display Symbol / Taster Tast meny Enter delete shift Beskrivelse Høyttaler aktiv Handsfree mikrofon aktiv Viderekobling aktiv Telefonen er låst Håndsett aktiv (løftet) Hodesett aktiv Ringelyd slått av

Detaljer

Bruksanvisning for GDC 450

Bruksanvisning for GDC 450 Bruksanvisning for GDC 450 1 Innholdsfortegnelse Introduksjon Side - Apparatbeskrivelse 3-4 - Aktive displayknapper 4 - Beskrivelse av funksjonsknapper 5 - Symboler og meldinger i displayet 6 - Hovedmenyer

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. XL390 XL395. Hurtigstart-guide. 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke

Registrer produktet og få støtte på. XL390 XL395. Hurtigstart-guide. 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/welcome XL390 XL395 Hurtigstart-guide 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke Dette finner du i esken Basestasjon (XL395) Basestasjon (XL390) Lader* Strømadapter

Detaljer

Gigaset DE380 IP R: Nye og utvidede funksjoner

Gigaset DE380 IP R: Nye og utvidede funksjoner Innhold Gigaset DE380 IP R: Nye og utvidede funksjoner Dette dokumentet utfyller brukerveiledningen til Gigaset-VoIP-telefonene: Gigaset DE380 IP R Etter at brukerveiledningen ble ferdigstilt, er apparatets

Detaljer

Brukerveiledning DT412 og DT422 DECT

Brukerveiledning DT412 og DT422 DECT Brukerveiledning DT412 og DT422 DECT Telcom Europe Revisjon 7.0, Mars 2004 Copyright 2004 Innholdsfortegnelse Telefonselskapet Copyright 2004 TELEFONEN DT4X2...1 RINGE TIL ANDRE...2 VED OPPTATT...3 MOTTA

Detaljer

Trykk og snakk Nokia N76-1

Trykk og snakk Nokia N76-1 Nokia N76-1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, Navi og N76 er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt- eller firmanavn

Detaljer

Beskrivelse av apparatets funksjoner

Beskrivelse av apparatets funksjoner snom 821 Beskrivelse av apparatets funksjoner # Telefonfunksjon Beskrivelse 1 Telefonrør Løft det for å ta imot eller starte en samtale. 2 Meldingslampe Lysenes betydning: Rødt lys du har fått en ny talemelding.

Detaljer

Brukerveiledning Telenor DigAna 10

Brukerveiledning Telenor DigAna 10 Brukerveiledning Innholdsfortegnelse Oppakking og installasjon........... 4 Medfølgende deler.............. 4 Oversikt Tilkobling.................... 4................... 4 Komme igang..................

Detaljer

Foreta samtale med flere deltakere

Foreta samtale med flere deltakere HURTIGGUIDE Denne guiden tar for seg den grunnleggende informasjonen brukere trenger for å kunne utføre videosamtaler. Du kan legge guiden i møterommet og på videoopplæringssiden på intranettet, samt dele

Detaljer

Tilkoblingsbehandling Brukerhåndbok

Tilkoblingsbehandling Brukerhåndbok Tilkoblingsbehandling Brukerhåndbok 1.0. utgave NO 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nokia Original Accessories-logoen er varemerker eller registrerte varemerker

Detaljer

Brukerhåndbok for Connection Manager

Brukerhåndbok for Connection Manager Brukerhåndbok for Connection Manager 1.0. utgave 2 Innhold Om programmet Tilkoblingsbehandling 3 Oppdatere programmet Tilkoblingsbehandling 9 Feilsøke tilkoblingsproblemer 10 Komme i gang 3 Åpne programmet

Detaljer

Hurtigveiledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211316, 1. utgave NO

Hurtigveiledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211316, 1. utgave NO Hurtigveiledning Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211316, 1. utgave NO Taster og deler 10 Volum-/zoometast 11 Medietast 12 Skjerm- og tastelåsbryter 13 Opptakstast 14 Avslutningstast 15 Menytast

Detaljer

Hurtigstartveiledning CD280/CD285

Hurtigstartveiledning CD280/CD285 Hurtigstartveiledning CD280/CD285 Innholdet i esken Basestasjon (CD285) Basestasjon (CD280) Merk * I pakker med flere håndsett er det ekstra håndsett, ladere og strømadaptere. ** I enkelte land må du koble

Detaljer

Digital kalender. Bruksanvisning

Digital kalender. Bruksanvisning Digital kalender Bruksanvisning Funksjoner og finesser Klokke og tidssoner - Månedskalender som dekker tidsrommet fra januar 1901 til desember 2099. - Tiden i 32 byer i verden. - Valg mellom 12- og 24-timersklokke.

Detaljer

Beskrivelse av apparatets funksjoner

Beskrivelse av apparatets funksjoner Linksys SPA942 Beskrivelse av apparatets funksjoner # Telefonfunksjon Beskrivelse 1 Telefonrør Løft det for å ta imot eller starte en samtale. 2 Meldingslampe Lysenes betydning: Rødt lys du har fått en

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. CD290 CD295. Hurtigstart-guide. 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke

Registrer produktet og få støtte på. CD290 CD295. Hurtigstart-guide. 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/welcome CD290 CD295 Hurtigstart-guide 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke Dette finner du i esken Basestasjon (CD295) Basestasjon (CD290) Lader* Strømadapter

Detaljer

2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation.

2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Trykk og snakk 1.5 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt eller firmanavn som

Detaljer

BlindShell bruksanvisning

BlindShell bruksanvisning Dato: 1.6.2015 BlindShell bruksanvisning BlindShell er en smarttelefon for blinde og svaksynte brukere. Enheten betjenes med enkle bevegelseskommandoer, talemeldinger leses opp ved hjelp av kunstig tale

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. D150. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på. D150. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/welcome D150 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen på,

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. D130 D135. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på. D130 D135. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support D130 D135 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen

Detaljer

innovaphone IP111 / IP222 / IP232

innovaphone IP111 / IP222 / IP232 Brukerveiledning innovaphone IP111 / IP222 / IP232 Versjon 11 Nummer Status Dato, tid Navn Bytt side Tilstedeværelse se Informasjon Applikasjoner Skjerm IP232 innovaphone AG www.innovaphone.com Version:

Detaljer

BRUKSANVISNING Milestone 310 Digital Opptaker

BRUKSANVISNING Milestone 310 Digital Opptaker BRUKSANVISNING Milestone 310 Digital Opptaker Vi anbefaler at du bruker noen minutter på å lese gjennom denne bruksanvisningen, slik at du blir kjent med funksjonene og dermed får bedre utbytte av din

Detaljer

Brukerhåndbok. 9351906 2. utgave

Brukerhåndbok. 9351906 2. utgave Den elektroniske brukerhåndboken er utgitt i henhold til "Regler og betingelser i Nokias brukerhåndbøker, 7. juni 1998". "Nokia User's Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998". Brukerhåndbok 9351906

Detaljer

BeoCom 2. Komme i gang

BeoCom 2. Komme i gang BeoCom 2 Komme i gang Før du starter Denne veiledningen inneholder instruksjoner om hvordan du installerer og bruker BeoCom 2-håndsettet med en BeoLine-base. Du kan også bruke håndsettet med andre baser,

Detaljer

Din bruksanvisning DORO PRIVAT http://no.yourpdfguides.com/dref/2337784

Din bruksanvisning DORO PRIVAT http://no.yourpdfguides.com/dref/2337784 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for DORO PRIVAT. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på DORO PRIVAT i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Dialog 4425 IP Vision

Dialog 4425 IP Vision Dialog 4425 IP Vision IP telefon for Telcom Europe Hurtigreferanse Revisjon 8.1 mai 2007 Copyright 2007 Innholdsfortegnelse Logg på / Logg av... 3 Forklaring til tastene på apparatet... 3 Svare / avslutte

Detaljer

ProMed. Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra. for Windows

ProMed. Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra. for Windows Side 1 av 9 Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra ProMed for Windows Kundeoppfølging og Administrasjon Versjon 1.7 23.10.2009 Litt om sending

Detaljer

Brukerhåndbok. 9352008 2. utgave

Brukerhåndbok. 9352008 2. utgave Den elektroniske brukerhåndboken er utgitt i henhold til "Regler og betingelser i Nokias brukerhåndbøker, 7. juni 1998". ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998 ) Brukerhåndbok 9352008

Detaljer

Hurtigveiledning for GDC-450H DECT IP LDK- 20

Hurtigveiledning for GDC-450H DECT IP LDK- 20 Hurtigveiledning for GDC-450H DECT IP LDK- 20 Innholdsfortegnelse Besvare anrop... 3 Plukke opp samtaler... 3 Sette over samtaler... 3 Ringe internt... 3 Ringe eksternt... 3 Programmere personlig kortnummer...

Detaljer

Brukermanual for GDC-450H DECT SBG-1000

Brukermanual for GDC-450H DECT SBG-1000 Brukermanual for GDC-450H DECT SBG-1000 Innholdsfortegnelse Besvare anrop... 3 Plukke opp samtaler... 3 Sette over samtaler... 3 Ringe internt... 3 Ringe eksternt... 3 Programmere personlig kortnummer...

Detaljer

Brukerveiledning Dialog 4220. Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005

Brukerveiledning Dialog 4220. Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005 Brukerveiledning Dialog 4220 Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005 Innholdsfortegnelse TELEFONEN DIALOG 4220... 2 Knappene... 3 1.Linjeknapp 1-6... 3 Faste taster... 3 Telefon innstillinger... 4 BRUK

Detaljer

TELTONIKA GSM Bordtelefon DPH200. Brukermanual v1.02

TELTONIKA GSM Bordtelefon DPH200. Brukermanual v1.02 TELTONIKA GSM Bordtelefon DPH200 Brukermanual v1.02 OFFISIELL MELDING Copyright 2008 TELTONIKA Ltd. Alle rettighetene reservert. Gjengivelse, overføring, distribuering eller lagring av dokumentet en deler

Detaljer

GDP 02 GSM BORDTELEFON

GDP 02 GSM BORDTELEFON GDP 02 GSM BORDTELEFON Innhold SLÅ TELEFONEN PÅ OG AV...4 Bruk av telefonen på batteridrift...4 EGENSKAPER...5 Telefonens egenskaper...6 Grunnleggende Funksjoner...7 Valg av språk (display)...7 Innstilling

Detaljer

Comfort Contego Bruksanvisning

Comfort Contego Bruksanvisning Norge Comfort Contego Bruksanvisning Les bruksanvisningen før du tar i bruk dette produktet. Comfort Contego T800 Sender Comfort Contego R800 Mottaker Innholdsfortegnlese Sida Introduksjon 3 Innhold 4

Detaljer

JUPITER BASIC BRUKERVEILEDNING

JUPITER BASIC BRUKERVEILEDNING JUPITER BASIC BRUKERVEILEDNING Hjelp til brukerveiledningen Bruk Linker i Innholdsfortegnelsen til å navigere i denne brukerveiledningen TIL INNHOLDSFORTEGNELSEN 1. INNLEDNING Side 2 2. MONTERING Side

Detaljer

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 1 Innholdsregister Beskrivelse... 3 Innhold i esken... 3 Beskrivelse av enhet:... 4 Komme i gang... 5 Batteri installering... 5 Lading av batteri...

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. D6050. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på. D6050. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/welcome D6050 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen på,

Detaljer

Brukerveiledning: Oppsett (konfigurering) av nettbrett og tilkopling av brukerkonto

Brukerveiledning: Oppsett (konfigurering) av nettbrett og tilkopling av brukerkonto Brukerveiledning: Oppsett (konfigurering) av nettbrett og tilkopling av brukerkonto Det er flere alternativer når det gjelder valg av nettbrett. Denne brukerveiledningen er laget med utgangspunkt i Samsung

Detaljer

Business Communications Manager Kort for telefonfunksjoner

Business Communications Manager Kort for telefonfunksjoner Business Communications Manager Kort for telefonfunksjoner 2002 Nortel Networks P0935990 Utgave 02 Taster Funksjon-tasten i Business Series Terminal (T-serien) er et lite globus-ikon. Funksjon-tasten

Detaljer

Mobil Brukerveiledning

Mobil Brukerveiledning Mobil Brukerveiledning Velkommen som Telio mobilkunde INNHOLD VELKOMMEN TIL TELIO MOBIL.......................................3 KOMME I GANG................................................3 SPERRING AV

Detaljer

Wallbox Commander Bruker Manual

Wallbox Commander Bruker Manual Wallbox Commander Bruker Manual 1/11 Velkommen til Wallbox Gratulerer med ditt kjøp av det revolusjonerende elbil lade system designet med banebrytende teknologi for å tilfredsstille dine daglige behov.

Detaljer

CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA

CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA Sist oppdatert 18.02.2010 INNHOLD INNHOLD... 1 HVA ER CABINWEB... 2 HVA KAN DU BRUKE CABINWEB TIL?... 3 HVA ER NYTT I CABINWEB VERSJON 2.0...

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Pocket 1. Vend PLEXTALK Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett. Trykk

Detaljer

Din bruksanvisning PIONEER AVIC-S1 http://no.yourpdfguides.com/dref/5595877

Din bruksanvisning PIONEER AVIC-S1 http://no.yourpdfguides.com/dref/5595877 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for PIONEER AVIC-S1. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på PIONEER AVIC-S1 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

EBR707C BRUKSANVISNING

EBR707C BRUKSANVISNING EBR707C BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av denne nye Krystall Vær Stasjon med ikon som har 3D projektor. Dette unike produkter er designet for hverdagsbruk hjemme eller på kontoret

Detaljer

Brukerhåndbok for Air Sync

Brukerhåndbok for Air Sync Brukerhåndbok for Air Sync Lading av Air Sync 1. Plugg mikro-usb-porten til Air Sync (D) inn i datamaskinen eller andre kompatible ladeenheter ved hjelp av den medfølgende USB-kabelen eller andre kompatible

Detaljer

Bruksanvisning for IP apparat LIP-8002E

Bruksanvisning for IP apparat LIP-8002E Bruksanvisning for IP apparat LIP-8002E 1 Innholdsfortegnelse Introduksjon Side - LIP-8002E 3 - Apparatbeskrivelse 3 Programmering av apparat - Endre navn på telefonen 4 - Endre intern og ekstern ringetone

Detaljer

SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer.

SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer. SONECO SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer. OBS! Før man slår på enheten må man sette inn et SIM-kort og lade batteriet. PIN-kode

Detaljer

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. NO brukermanual

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. NO brukermanual DCP41 Deltaco TALA Tålig Robust mobile phone NO brukermanual Pakken innhold Sette i gang Velkommen til din nye mobiltelefon. Den er laget for å kunne brukes også i litt tøffere miljøer. Telefonen er IP57

Detaljer

Veiledning for appen Flexi Presentity for Android

Veiledning for appen Flexi Presentity for Android Veiledning for appen Flexi Presentity for Android Datatal har utviklet en mobilapp for din smarttelefon, og med den kan du enkelt angi viderekoblinger, ringe, søke etter kollegaer og høre på talemeldinger.

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON Z200 http://no.yourpdfguides.com/dref/819926

Din bruksanvisning SONY ERICSSON Z200 http://no.yourpdfguides.com/dref/819926 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukerveiledning DT590 trådløs telefon

Brukerveiledning DT590 trådløs telefon Brukerveiledning DT590 trådløs telefon Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Copyright 2007 Innholdsfortegnelse TELEFONEN... 3 RINGE TIL ANDRE... 5 VED OPPTATT... 6 MOTTA SAMTALE... 7 OVERFØRE, SPØRREANROP,

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG SGH-X640 http://no.yourpdfguides.com/dref/783612

Din bruksanvisning SAMSUNG SGH-X640 http://no.yourpdfguides.com/dref/783612 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukerveiledning DT290 trådløs telefon. Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007

Brukerveiledning DT290 trådløs telefon. Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Brukerveiledning DT290 trådløs telefon Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Copyright 2007 Innholdsfortegnelse TELEFONEN... 3 RINGE TIL ANDRE... 4 VED OPPTATT... 5 MOTTA SAMTALE... 6 OVERFØRE, SPØRREANROP,

Detaljer

OmniTouch 8440 Messaging Software Hurtigveiledning. Telefonbrukergrensesnitt for Messaging Services

OmniTouch 8440 Messaging Software Hurtigveiledning. Telefonbrukergrensesnitt for Messaging Services Hurtigveiledning Introduksjon Talemeldingsjenesten er tilgjengelig: fra telefonbrukergrensesnittet (TUI) Telefonbrukergrensesnittet er tilgjengelig fra en hvilken som helst intern eller ekstern telefon.

Detaljer

IP-telefoni Brukerveiledning

IP-telefoni Brukerveiledning FASETT JANUAR 2008 IP-telefoni Brukerveiledning Altibox fra Lyse er en fiberoptisk løsning tilpasset morgendagens muligheter. I en og samme fiberoptiske kabel får du raske internettlinjer, et variert tv-

Detaljer

Din bruksanvisning PHILIPS CD1451B http://no.yourpdfguides.com/dref/1000759

Din bruksanvisning PHILIPS CD1451B http://no.yourpdfguides.com/dref/1000759 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling Hjemmetelefoni

Brukerveiledning Tilkobling Hjemmetelefoni JULI 2012 Brukerveiledning Tilkobling Hjemmetelefoni ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV ALTIBOX HJEMMETELEFONI 1 1 2 3 OMLEGGING AV TELEFONKOBLINGEN KOBLING AV ANALOGE TELEFONER TIL HJEMMESENTRALEN TELEFONITJENESTER

Detaljer

Plantronics M70. -M90 serien. Brukerhåndbok

Plantronics M70. -M90 serien. Brukerhåndbok Plantronics M70 -M90 serien Brukerhåndbok Innhold Velkommen 3 Innholdet i esken* 4 Velg språk 5 Sammenkobling 6 Hodesettoversikt 7 Vær trygg 7 Ta kontroll 8 Svare på eller avslutte en samtale 8 Avslå en

Detaljer