Greåker.vgs.no STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Greåker.vgs.no STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM"

Transkript

1 Greåker.vgs.no Fagvalg alg science ce STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM SCIENCELINJA

2 Til elever i ungdomsskolen som vurderer sciencelinja. Her kommer informasjon om programfag og hvorfor du bør velge studiespesialisering sciencelinja

3 Sciencelinja for deg som vil ha alle muligheter i framtiden -og som vil litt mer!

4 Dette dokumentet er en orientering til deg som går siste it året på ungdomsskolen og skal velge utdanningsprogramfag for de neste tre årene på studieforberedende utdanningsprogram a Sciencelinja. cel Les igjennom dette heftet, og sett fokus på hvilke fag du ønsker å arbeide og lære mer om de neste tre årene. Vi råder deg også til å lese heftet om fagvalg g på stusp. Du finner det på nettsiden til Greåke: greåker.vgs.no 4

5 På sciencelinja får du arbeide med entreprenørskap, internasjonalisering og fordypning i realfag

6 I de neste tre årene skal du ha 35 timer i uka. Fellesfagene er obligatoriske og programfagene er på valg. 6

7 Vg1 Vg2 Vg3 SUM Fellesfag Norsk Samfunnsfag 3 3 Matematikk 1T 5 5 Naturfag 5 5 Engelsk fremmedspråk Geografi 2 2 Historie Religion og etikk 3 3 Kroppsøving Sum fellesfag Programfag Bedriftsutvikling og entreprenørskapsfag * 3* 5* 10 Internasjonal engelsk 5* 5 2. fremmedspråk 5**** 5**** Matematikk R1+R2 5 * 5** 5/10 *** Teknologi og forskningslære X 3* 3 Kjemi 1+2 5* 5** 5/10 *** Biologi 1+2 5* 5** 5/10 *** Fysikk 1+2 5* 5** 5/10 *** Sum programfag Sum totalt

8 Hva bør styre ditt valg av utdanningsprogram?

9 Har du tenkt på hva du skal bli??

10 Lege? Forsker? Ingeniør? Entreprenør? Ved sciencelinja får du spesiell studiekompetanse og du er godt forberedt på studier i Norge og i utlandet

11 Tenk igjennom Ambisjoner har du allerede en karriereplan? Stilles det krav til spesiell eller generell studiekompetanse? Interesser det du liker å gjøre, gjør du best. Se på mulighetene. Egenskaper i hvilke fag oppnår du best resultater? Arbeidsmarked hvilken kompetanse er særlig etterspurt? Lytt til råd fra dine nærmeste husk at de har relevant erfaring og kompetanse som du bør lytte til. Lytt til deg selv du må sitte i førersete. Det er du som skal gjennomføre utdanningen. Lytt både til hode og hjerte.

12 Planlegger l du høgskolestudier? Les hva som kreves av fag på de ulike studiene

13 med forbehold om endringer Oversikt over studier som krever spesiell studiekompetanse I pr Studium a) HELSEFAG Spesielle opptakskrav i tillegg til generell studiekompetanse Medisin, odontologi (tannlegestudiet), ernæring og farmasi Matematikk R1/Matematikk (S1+S2) + Fysikk 1 + Kjemi (1 + 2) Bioingeniør, farmasi (bare HIO) Matematikk R1/Matematikk (S1+S2) + Fysikk 1/ Biologi 1/Kjemi 1 Ortopediingeniør Matematikk (R1 + R2) + Fysikk 1 Reseptarutdanning Matematikk R1/Matematikk (S1+S2)+Fysikk 1/Kjemi 1 /Biologi 1 Tannteknikerutdanning Matematikk R1/Matematikk (S1+S2)/Fysikk 1 /Kjemi1 b) VETERINÆRFAG Veterinærmedisin Matematikk R1/Matematikk (S1+S2) + Kjemi (1 + 2) c) INFORMATIKK, REALFAG, NATUR- OG MILJØFAG Informatikkutdanning Realfag, natur- og miljøfag Matematikk R1/Matematikk (S1+S2) Matematikk R1/Matematikk (S1+S2) + Matematikk (R1 + R2)/Fysikk (1+2)/Kjemi (1+2)/ Biologi (1+2)/Informasjonsteknologi (1+2)/ Geofag (1+2)/Teknologi og forskningslære (1+2)

14 med forbehold om endringer Oversikt over studier som krever spesiell studiekompetanse II pr Studium d) ARKITEKTUR OG TEKNISKE FAG Spesielle opptakskrav i tillegg til generell studiekompetanse Arkitekturutdanning kt td i ved NTNU Matematikk (R1 + R2) + Fysikk 1 Arkitekturutdanning ved Arkitekt- og designhøgskolen i Oslo og Bergen arkitektskole Integrert masterstudium i teknologiske fag (tidl. kalt Sivilingeniør) Generell studiekompetanse + Opptaksprøve Matematikk (R1 + R2) + Fysikk 1 3-årig Ingeniørutdanning (tidl. kalt Høgskoleingeniør) Matematikk (R1 + R2) + Fysikk 1 3-årig Iuftfartsfag) e) ØKONOMISKE OG ADMINISTRATIVE FAG Matematikk R1/Matematikk (S1+S2) + Fysikk 1+ Opptaksprøve Samfunnsøkonomi, integrert t 5-årig masterstudium t Matematikk tikk R1/Matematikk tikk (S1+S2) S2) Integrert masterstudium i økonomisk/administrative fag (tidl. kalt Siviløkonom) Matematikk R1/Matematikk (S1+S2)

15 Hva vil du oppleve på sciencelinja?

16 Du vil oppleve: Å tilegne deg kunnskaper k i nær kontakt kt med arbeidslivet Å kombinere teori med praktisk arbeid Å lære i samarbeid med andre Å arbeide i samarbeid med mentorer Å utvikle nye, selvstendige produkter/tjenester i egen bedrift Å utvikle et svært solid grunnlag for videre studier

17 På Sciencelinja vil du: Lære realfag på en inspirerende i og integrert t måte Lære å starte og lede kreative og attraktive ungdomsbedrifter Lære å bruke innovative og kreative metoder Få inspirasjon fra ulike arenaer næringsliv og institusjoner Få etterspurt kompetanse uansett yrkesvalg Få bedre grunnlag for karrierevalg

18 På sciencelinja har du følgende fag:

19 Elevene leser fellesfag Som andre på studiespesialisering leser elevene 57 timer fellesfag ggjennom 3 år Fellesfagene vil også være knyttet opp med paraplyen entreprenørskap, internasjonalisering og realfag Enkelte fag som historie og religion kan leses på engelsk

20 Elevene leser programfag Totalt 15 (20) timer fra programområdet språk, samfunnsfag og økonomi Entreprenørskap p t Internasjonal engelsk 5 t Elevene kan velge fordypning i fremmedspråk 5 t Total 48 timer fra programområdet realfag Teknologi og forskning X 3 t Matematikk Realfag 5 (evnt + 5 t) Kjemi t Fysikk 5 (evnt + 5 t) Biologi 5 (evnt + 5 t)

21 Vg1 Vg2 Vg3 SUM Fellesfag Norsk Samfunnsfag 3 3 Matematikk 1T 5 5 Naturfag 5 5 Engelsk fremmedspråk Geografi 2 2 Historie Religion og etikk 3 3 Kroppsøving Sum fellesfag Programfag Bedriftsutvikling og entreprenørskapsfag * 3* 5* 10 Internasjonal engelsk 5* 5 2. fremmedspråk 5**** 5**** Matematikk R1+R2 5 * 5** 5/10 *** Teknologi og forskningslære X 3* 3 Kjemi 1+2 5* 5** 5/10 *** Biologi 1+2 5* 5** 5/10 *** Fysikk 1+2 5* 5** 5/10 *** Sum programfag Sum totalt

22 Fagtilbudet

23 Realfag Matematikk R1 eller S1 PROGRAMOMRÅDER Språk, samfunnsfag og økonomi Entreprenørskap og bedriftsutvikling t ikli Internasjonal engelsk Kjemi Spansk PROGRA AMFAG Fysikk Biologi IKT Teknikk og Teknikk og forskningslære Fransk Tysk

24 På neste side finner du en oversikt over hvilke programfag du kan velge mellom.

25 REALFAG

26 REALFAG KJEMI FYSIKK BIOLOGI MATEMATIKK TEKNOLOGI OG FORSKNINGSLÆRE

27 Abel Matematikk

28 Matematikk R1 og S1 Programfagene matematikk R1 og Matematikk R2 gir fordypning i matematikk for videre studier og arbeid innen naturvitenskap, medisin, teknologi, datafag, økonomi og utdanningssektoren. Matematikk R2 bygger på Matematikk R1, som igjen bygger på matematikk vg1t. R1 vil bli undervist i vg2 og R2 i vg3. i begge kurs gis det standpunktkarakterer, og elevene kan trekkes ut til skriftlig eller muntlig eksamen. Matematikk R1 og S1 Programfagene g matematikk S1 og Matematikk S2 gir fordypning i matematikk for videre studier først og fremst innenfor samfunnsfag og økonomi, og gir et godt grunnlag for videre arbeid med matematikk. Matematikk S2 bygger på Matematikk S1, som igjen bygger på matematikk vg1t eller Matematikk 1P. S1 vil bli undervist i vg2 og S2 i vg3. I begge kurs gis det standpunktkarakterer, og elevene kan trekkes ut til skriftlig eller muntlig eksamen. programfag Matematikk R1: Matematikk R2 programfag Matematikk S1 Matematikk S2 Bygger på Matematikk vg1t Matematikk R1 Bygger på Matematikk vg1t eller vg1p Matematikk S1 Årstimer (60 min) Årstimer (60 min) Hovedområder Geometri geometri Hovedområder Sannsynlighet Sannsynlighet og statistikk Algebra Algebra Algebra Algebra Funksjoner Funksjoner Funksjoner Funksjoner Kombinatorikk og sannsynlighet Fifferensialliknin ger Lineær optimering

29 Kjemi 1 Hvorfor eksploderer noen stoffer når du blander dem? Hvorfor reagerer egentlig stoffer med hverandre? hvilke stoffer er farlige, og hvilke kan skade miljøet? Hvordan kan vi rense forurenset vann? Hvordan kan vi analysere ukjente stoffer for å finne ut hva de består av? Dette er noen av de tingene du vil få vite mer om hvis du velger programfaget kjemi 1. I dette faget skal du gå grundig inn på hvordan stoffer er bygget opp, og hva som skjer når stoffer reagerer med hverandre. Vi legger opp til varierte arbeidsmåter, bl.a. med en del laboratoriearbeid. Vi skal også lære en hel del teoristoff som skal hjelpe deg til å forstå hva som egentlig skjer i laboratorieøvingene.

30 Kjemi 1 er delt inn i 5 hovedområder: Språk og modeller i kjemi Metoder og forsøk Vannkjemi Syrer og baser Organiske kjemi Kjemi

31 Hvis du fortsetter med programfaget Kjemi 2 på vg3 (5 uketimer), er laboratoriearbeid en enda viktigere del av faget. Da vil vi jobbe mest med disse temaene: forskning, analyse, materialer, redoksreaksjoner og organisk kjemi. Kjemi 1 og Kjemi 2 kreves es for å få spesiell studiekompetanse. Det betyr at du må ha faget for å studere til for eksempel lege, veterinær, tannlege eller en rekke andre realfagsstudier.

32 Fysikk

33 Fysikk 1 Fysikk er et fag som bygger på og viderefører en del av emnene fra naturfaget t på vg1. kunnskapsløftet k t sier at: Programfaget fysikk skal bidra til forståelse av natur, teknologi og fenomener i dagliglivet. Det er et fag som skal hjelpe til med å forklare verden rundt oss. Det tar for seg alt fra det aller minste, hvordan atomer og til og med atomenes byggeklosser et bygget opp, helt til det aller største stjerner og galakser, hvordan vi vet noe om disse og hvilke krefter som påvirker dem. Fysikken er delt inn i to deler, den klassiske og den moderne. I den klassiske fysikken møter en de naturlovene som har vært kjent i hundrevis, enkelte i tusenvis, av år. Her finner man temaer som mekanikk, elektrisitet og termofysikk. Den moderne fysikken handler om oppdagelser gjort de siste hundre årene. Her finner man temaer som atommodeller, astrofysikk, kvantemekanikk og relativitetsteori.

34 Både Fysikk 1 og Fysikk 2 er delt inn i fem hoveddeler: Klassisk fysikk, moderne fysikk, å beskrive naturen med matematikk, den unge forskeren og fysikk og teknologi. Fra klassisk og moderne fysikk vil du blant annet lære om: Fysikk 1 Newtons lover for bevegelse Elektrisitet Termofysikk (varme, temperatur, t trykk m.m) Atomet og atomkjernen Fisjon og fusjon Stjerner, galakser og Big Bang Fysikk 2 Elektrisitetslære/magnetisme Mekanikk på vektorform Den spesielle relativitetsteorien Fotoelektrisk effekt Bevaringslover og vekselvirkninger mellom elementærpartikler

35 Feltundersøkelse Biologi

36 Biologi 1 Biologi er faget for deg som vil ha ekstrapoeng for å komme inn på skoler, og ja, biologi gir like mange poeng som de andre realfagene, selv om enkelte studier krever spesielle fag. Biologi er faget for deg som synes det er interessant å finne ut av for eksempel: Hvordan menneskekroppen er bygd opp og fungerer Genetikk og bioteknologi i Hvordan ulike arter er i slekt og hvordan evolusjonen har utviklet artene fra livets begynnelse Hvor unikt organismer er tilpasset til å leve der og slik de gjør Hvordan det er mulig at en enkelt celle har blitt til det mangfoldet av organismer vi ser rundt oss i dag Hvordan vi bør ta vare på dette mangfoldet Hvordan cellene er bygget opp og fungerer

37 Hovedområder Den unge biologen (Gjelder for både Biologi 1 og Biologi 2) Hovedområdet handler om å bruke biologifaglige arbeidsmåter i økologisk feltarbeid og i undersøkninger og forsøk i laboratoriet. Videre dreier hovedområdet seg om arbeid med ulike miljøutfordringer, og om vurdering av informasjon i media. Etiske sider ved problemstillingene inngår også. Cellebiologi Hovedområdet handler om det indre bygningen i eukaryote celler, hvordan de ulike delene fungerer, og transport av stoff ut og inn av celler. Området omfatter i tillegg oppbygginga og formeringa til bakterier og virus. Fysiologiske Hovedområdet handler om ulike typer vev, organ og organsystem og hvordan de fungerer. Samspillet mellom ulike prosesser i kroppen og reguleringa av prosessene blir og behandla. Hovedområdet tar i tillegg opp immunforsvaret i kroppen og problemstillinger som gjelder organdonasjon. Funksjon og tilpasning Hovedområdet handler om å utviklinga av livet på jorda har ført til ett mangfold av organismer som viser mange former for tilpassing til ulike levevilkår. Utvalde trekk fra både bygning, funksjoner, formering og atferd hos organismer som blir sett i sammenheng med denne utviklinga. Biologisk mangfold Hovedområdet handler om det biologiske mangfoldet lokalt og globalt og om at trugsmål mot mangfoldet er ei av de store utfordringene mennesket står overfor. Klassifisering av arter og verdien av variasjon innenfor og mellom populasjoner er en del av hovedområdet, i tillegg til sammenhengen mellom mangfold, habitat og nisjer.

38 Teknologi og forskningslære

39 Teknologi og forskning er en del av vår kulturbakgrunn og utgjør et grunnlag for vår levestandard. d Faglig og teoretisk kunnskap k kombinert med evne til å tenke kreativt og nyskapende blir en stadig viktigere utfordring i samfunns- og næringslivet. I en tid der teknologien griper inn på mange områder i arbeidsliv og privatliv, er nyskaping gjennom bruk av teknologi og eksperimentelt arbeid sentralt. Et samfunn trenger teknisk og naturvitenskapelig kompetanse for å sikre framtidig velferd. Den forskningsbaserte kunnskapsutviklingen er omfattende, og det skjer stadig teknologiske nyvinninger. Teknologi og forskningslære representerer to ulike kunnskapsområder, men er likevel knyttet sammen. Faget skal bidra til å vise at samspillet mellom disse områdene kan skape en arena for kreativitet og innovasjon. Faget gir grunnleggende gg innsikt i naturvitenskapelige og teknologiske utfordringer og problemstillinger i samfunnet. Det skal søke å gi en helhetlig forståelse av at teknologi og naturvitenskap er i utvikling, og at det skaper etiske utfordringer. Samtidig skal faget gi et grunnlag for å vurdere og diskutere teknologiske produkter og konsekvensene av dem for samfunnet.

40 I teknologi og forskningslære skal du forske og det betyr at vi må jobbe ute i fletet :D

41 Teknologi og forskning skal gi erfaringer med realfag i praksis og skape en arena for undring og nysgjerrighet. I tillegg skal det gi innsikt i vitenskapsteori t i og vitenskapsfilosofi sett i et historisk perspektiv, og bidra til å øke bevisstheten om vår egen plass i tid og rom. I faget legges det til rette for læringsarenaer også utenfor skolen i kontakt med forskningsmiljøer og næringsliv. For å sikre god læring skal det gis en praktisk og teoretisk tilnærming, som legger vekt på konstruksjon og utprøving av teknologiske innretninger. Faget danner grunnlag for videre studier og arbeid, men også for økt delaktighet i samfunnsdebatten.

42 Design og produktutvikling handler om utvikling av produkter. Det dreier det seg om arbeid på elektroniske kretser og hvordan det kan benyttes i utviklingen av produkter som er basert på egne ideer. Sentralt er testing eller simulering, utprøving, skalering og kvalitetsvurdering av det ferdige produktet med tanke på form, funksjon, estetikk og miljøaspekter. Den unge ingeniøren handler om teknologi i en kreativ og praktisk sammenheng. Planlegging, bygging og utprøving av teknologiske produkter inngår. Videre dreier det seg om bruk av sentrale ingeniørverktøy, materialer og byggemåter, og om bruk av sensorer og styresystemer. y I tillegg handler det om vurdering av produkters funksjonalitet. Den unge forskeren handler om vitenskapelige undersøkelser i aktuelle emner relatert til helse og miljø, og hvordan disse undersøkelsene planlegges, l gjennomføres og presenteres. I tillegg dreier det seg om systematiske målinger og analyse av resultater. Teknologi, naturvitenskap og samfunn handler om naturvitenskap og teknologi i et samfunnsperspektiv. Sentralt i hovedområdet er den historiske utviklingen og vurdering av miljømessige, kulturelle og etiske utfordringer knyttet til teknologiske nyvinninger. Hovedområdet dreier seg også om prinsipper og virkemåter for teknologiske innretninger.

43 Entreprenørskap p og bedriftsutvikling

44 Entreprenørskap Du starter din egen ungdomsbedrift

45 I dette faget lærer du hvilke virkemidler en bedrift bruker for å nå sine kunder. Første året tar sikte på å sette deg inn i enklere begreper og teorier rundt markedsføring. Andre året går vi dypere inn og ser på helheten. Undervisningen i er variert og vi tar sikte på å gjøre den så virkelighetsnær som mulig. Dette gjør vi blant annet ved å invitere anerkjente foredragsholdere, og ved å dra på spennende bedriftsbesøk. Videre etablerer du din egen ungdomsbedrift. Du utvikler din egen forretningsidé og søker på en stilling som for eksempel daglig leder, markedsføringsleder, økonomileder, personalleder, salgsleder osv. Dere skaffer dere mentor fra næringslivet og deltar på en rekke konkurranser. du etablerer din egen ungdomsbedrift!

46 Greåker er den eneste skolen som har vunnet 4 ganger i NM for UB i klassen beste ungdomsbedrift

47 Entreprenørskap og bedriftsutvikling Muligheter faget gir Entreprenørskap og bedriftsutvikling består av to programfag: Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1 og Entreprenørskap og bedriftsutviking 2. Programfagene kan velges uavhengig av hverandre. I kombinasjon med andre økonomifag og matematikk vil faget gi deg store fordeler ved senere studier innen økonomi og ledelse. Det vil også gi deg praktisk og virkelighetsnær kompetanse dersom du i fremtiden ønsker å starte egen bedrift. Fagets innhold I vår globale og kunnskapsorienterte samfunn, vil evne til omstilling, kreativitet og nyskapning være viktig. Entreprenørskap og bedriftsutvikling vil gi deg innsikt i innovasjon og hva det betyr for bedriftsutvikling og verdiskapning i Norge.

48 Du vil lære om hvordan virksomheter etableres, drives og utvikles. Opplæringen vil også gi deg forståelse for ulike fagområder som ledelse, økonomi, markedsføring, salg og personalpolitikk. På denne måten skal faget bidra til at du utvikler personlige egenskaper slik at nettopp du kan være med på å utvikle bærekraftige virksomheter i framtiden. Hovedområder Entreprenørskap handler om å kunne jobbe kreativt for å utvikle nye og bærekraftige forretningsideer. id Etablering handler om å se forretningsmuligheter og gjøre noe med disse. Her vil du lære om forretningsplanen, selskapsformer og etablering av en bedrift. Drift handler om å planlegge og drive en bedrift. Det dreier seg om arbeidsoppgaver knyttet til ledelse, produktutvikling, markedsføring, salg og økonomi. Arbeidsformer Faget legger opp til varierte metoder, der samarbeid mellom arbeids- og næringsliv står sentralt. Arbeid med virkelighetsnære problemstillinger vil bidra til å gi en praktisk tilnærming til fagstoffet og gi deg en mulighet til å utvikle gründeren i deg. Forutsetninger for å ta faget Forutsetninger for å ta faget Ingen spesielle forutsetninger.

49 SPRÅKFAG ENGELSK TYSK FRANSK SPANSK

50 Internasjonal engelsk Går du en dag uten at du behøver engelsk? Har du tenkt på at forelesninger og lesestoff på høgskoler og universitet ofte er på engelsk? Internasjonal engelsk passer for alle uansett om du skal studere etter videregående eller ikke. Kurset tar blant annet for seg emner som globale utfordringer, universitet og utdanning i utlandet, kulturelle og samfunnsfaglige utfordringer og media. Kurset er delt i tre hovedområder. Det første går ut på at du skal videreutvikle språkkompetansen din. Det andre hovedområdet dreier seg om kommunikasjon hvor du skal oppøve ferdigheter, strategier og videreføre det du har lært om muntlighet og situasjonstilpasset språk tidligere.

51 Hovedområde 3 er stort og omhandler sentrale emner knyttet til internasjonalt samarbeid, kulturforståelse, litteratur, ulike typer medier og kulturytringer fra den engelskspråklige verden. Her skal du studere noen av utfordringene det internasjonale samfunnet står overfor og kommunikasjon på tvers av kulturforskjeller kj ll og ulike verdisystem.

52 Internasjonal engelsk slik at du er forberedt på høgstudier 52

53 Merk deg.. Du som ikke har hatt 3 år med fremmedspråk (fransk, spansk, tysk) i ungdomsskolen, må ha fremmedspråket tysk av programfag II i vg3, som fortsettelse av fellesfaget ditt. Det betyr at du bare kan ha de to programfagene på programområdet ditt ivg3 vg3.

54 Fremmedspråk Fransk Spansk Tysk Du kan også velge fordypning i Du kan også velge fordypning i fremmedspråket ditt

55 På sceiencelinja har vi et internasjonalt fokus 3. Klasse inngår vi et samarbeid med en skole i et engelskspråklig land

56 Her er noe du kan være med på? Du kan lese mer om arrangementene våre under Du kan lese mer om arrangementene våre under nyhetsarkiv på nettsiden greaker.vgs.no

57 Borregaard / Kjemi 1 og 2 Fra cellulose til vanilli Etanol: Borregaards biorefinery concept

58 Fysikk og Tusenfryd Muntlig eksamen

59 Engergicamp / Østfold Engergi + UE Østfold

60 Båtprosjekt med NTNU og Bård Eker

61 Bølgekraftverk med Fortum Miljøbox

62 ScienceCenter Østfold

63 Høgskolen i Østfold

64

65 Ungdomsbedrift som bygger på realfaglige temaer

66 først litt om. tilleggspoeng eller ekstrapoeng

67 Tilleggspoeng Tilleggspoeng for realfag og språkfag

68 Tilleggspoeng for realfag Vg2: : 0,5 tilleggspoeng dersom du velger noen av fagene matematikk R1 eller S1, fysikk 1, kjemi 1, biologi 1, teknologi og forskningslære 1 og/eller IKT1. Vg3: : 1 poeng for matematikk R2 og fysikk 2 0,5 poeng for fagene matematikk S2, kjemi 2, biologi 2, teknologi og forskningslære 2 og/eller IKT2. Man kan maksimalt få 4 tilleggspoeng på Vg2 og Vg3.

69 Tilleggspoeng for språkfag Alle språkfag på nivå I og II som man velger i tillegg til obligatorisk i språklig fordypning, med unntak av Internasjonal engelsk og Reiseliv og språk, gir 0,5 tilleggspoeng. Alle språkfag på nivå III som man velger i tillegg til obligatorisk språklig fordypning, med unntak av engelsk og reiseliv,,gir 1 tilleggspoeng. g Man kan maksimalt få 4 tilleggspoeng på Vg 2 og Vg 3

70 Hvordan beregne skolepoengene dine? Gjennomsnittskarakter x 10 + Realfagspoeng/Språkpoeng (maks. 4 poeng) = Skolepoeng

71 Et eksempel: Matematikk: R1+R2 1.5 Fysikk 1 + Fysikk Kjemi 1 + Kjemi 2 1 Til sammen 4 Karaktersnitt: 4,5 x realfagspoeng 4 Til sammen 49

72 Oppsummering: Alle skal velge 3 programfag (4 for de som velger programfag matematikk R1 eller S1) 2 av programfagene må være innenfor samme programområde og må velges både på Vg2 og Vg3. Velger du realfag eller språkfag (ikke engelsk) vil du få ekstrapoeng (0.5 poeng per fag på Vg2) som legges til når du skal regne ut din gjennomsnittskarakter. Lytt både til hode og hjerte når du skal velge programfag.

73 Spørsmål?

74 Vet du hvilket utdanningsprogram du skal velge? Har du flere spørsmål? Ta kontakt med skolens rådgiver

75 Hvis du har noen ytterligere spørsmål, kan du ta kontakt med oss: Fagleder i realfag er Iren Fagleder i språkfag er Simon Fagleder i økonomi og samfunnsfag er Jarle eller avdelingsleder Nina.

76 Nyttige nettsteder: greaker.vgs.no g vilbli.no udir.no utdanning.no (søkeportal for høyere utdanning, karriere og læring) velgriktig.no g (infoportal om realfagene) ansa.no (utenlandsstudier) jobbfeber.no (beskrivelse av yrker og utdanninger) samordnaopptak.no (poenggrenser ved siste opptak og eventuelle krav til programfag) studentum.no t (søkeportal med off. og private skoler) skoletest.no (interessetest som lenker deg opp til studietilbud på norske offentlige høyskoler og universiteter. Denne testen skal alle elevene ta i slutten av oktober)

77 Godt valg

STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM SCIENCELINJA

STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM SCIENCELINJA Greåker.vgs.no Fagvalg science STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM SCIENCELINJA Fagtilbudet PROGRAMOMRÅDER Realfag Språk, samfunnsfag og økonomi PROGRA MFAG Matematikk R2 Entreprenørskap og Bedriftsutvikling

Detaljer

Programfag innen programområde Realfag skoleåret en presentasjon av fag som tilbys ved Nes videregående skole

Programfag innen programområde Realfag skoleåret en presentasjon av fag som tilbys ved Nes videregående skole Programfag innen programområde Realfag skoleåret 2018 2019 en presentasjon av fag som tilbys ved Nes videregående skole 1 Valg av programfag på programområde realfag På Vg2 må du velge fire programfag.

Detaljer

Programfag innen programområde Realfag skoleåret en presentasjon av fag som tilbys ved Nes videregående skole

Programfag innen programområde Realfag skoleåret en presentasjon av fag som tilbys ved Nes videregående skole Programfag innen programområde Realfag skoleåret 2013 2014 en presentasjon av fag som tilbys ved Nes videregående skole 1 Innholdsliste BIOLOGI... 3 FYSIKK... 4 KJEMI... 5 MATEMATIKK FOR REALFAG... 5 MATEMATIKK

Detaljer

FAGVALG TIL VG3 SKOLEÅRET ULLERN VGS

FAGVALG TIL VG3 SKOLEÅRET ULLERN VGS FAGVALG TIL VG3 SKOLEÅRET 2018-2019 VALG SKJER 11.12.17 I kontaktlærertida www.blokkvalg.no Dersom behov for rådgivning, kontakt oss for å avtale tid. Ikke vent til siste dag! KRAV TIL VITNEMÅL Vg3: 15

Detaljer

SÅ MANGE MULIGHETER...

SÅ MANGE MULIGHETER... SÅ MANGE MULIGHETER... HVA SKAL DU VELGE? Fagvalg kreativ avdeling Elvebakken Medier og kommunikasjon Kunst, design og arkitektur Matematikk Obligatorisk matematikk (1P/1T+2P) gir generell studiekompetanse

Detaljer

FAGVALG TIL VG3 SKOLEÅRET ULLERN VGS

FAGVALG TIL VG3 SKOLEÅRET ULLERN VGS FAGVALG TIL VG3 SKOLEÅRET 2017-2018 VALG SKJER TORSDAG 15.12.16 I kontaktlærertida www.blokkvalg.no Dersom behov for rådgivning, kontakt oss for å avtale tid. Ikke vent til siste dag! KRAV TIL VITNEMÅL

Detaljer

Studiespesialisering og Sciencelinja

Studiespesialisering og Sciencelinja Studiespesialisering og Sciencelinja Greåker Vgs Du som leser dette, står antagelig foran et viktig valg: Hvilken videregående skole og utdanningsprogram skal jeg søke på? La det være sagt med en gang:

Detaljer

Valg av programfag på studiespesialisering! 21.01.2014 1

Valg av programfag på studiespesialisering! 21.01.2014 1 Valg av programfag på studiespesialisering! 21.01.2014 1 Fag- og timefordeling Utdanningsprogram for studiespesialisering Breddeidrett 5 timer/uke 21.01.2014 2 Krav til fordypning i programfag fra eget

Detaljer

Læreplan i teknologi og forskningslære - programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering

Læreplan i teknologi og forskningslære - programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering Læreplan i teknologi og - programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 6. april 2006 etter delegasjon i brev 26. september 2005 fra Utdannings-

Detaljer

INFORMASJON OM VALG AV PROGRAMFAG

INFORMASJON OM VALG AV PROGRAMFAG INFORMASJON OM VALG AV PROGRAMFAG NOVEMBER 2017 TIDSPLAN FOR FAGVALGET Uke 39: Karriereundervisning i klassene Øvelser med interesser, ferdigheter og egenskaper Emne i samfunnsfag om yrker og arbeidsliv

Detaljer

Studiespesialisering vg1 - valg av programfag for kull 2014/2015

Studiespesialisering vg1 - valg av programfag for kull 2014/2015 Studiespesialisering vg1 - valg av programfag for kull 2014/2015 Tidsplan for valg av programfag Når Uke 48-51 Uke 2-4 Uke 2-6 Uke 4 Uke 4 Uke 5 Uke 6-9 Uke 6-9 Aktivitet Karriere-prosjekt i fagene Norsk,

Detaljer

INFORMASJON OM FAGVALG TIL VG 2 STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM SKOLEÅRET 2017/2018

INFORMASJON OM FAGVALG TIL VG 2 STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM SKOLEÅRET 2017/2018 INFORMASJON OM FAGVALG TIL VG 2 STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM SKOLEÅRET 2017/2018 Fellesfag og programfag Fellesfag (ikke matematikk) Vg 1 Vg 2 Vg 3 25 timer 12 timer 15 timer Matematikk 5 timer

Detaljer

Valg av programfag vg2 2012/2013

Valg av programfag vg2 2012/2013 Valg av programfag vg2 2012/2013 1 Framdriftsplan Plan for valg av programfag for 2012/2013, vg1 Drømmejobben Samfunnsfag Uke 49, 50, 51 Brosjyre. Info til elevene om faginformasjonen. Klassevis.Vilbli.no.

Detaljer

Studiespesialisering, sciencelinja og Europalinja

Studiespesialisering, sciencelinja og Europalinja Studiespesialisering, sciencelinja og Europalinja Raushet Du som leser dette, står antagelig foran et viktig valg: Hvilken videregående skole og utdanningsprogram skal jeg søke på? Kreativitet Engasjement

Detaljer

VALG AV PROGRAMFAG FOR VG3-ÅRET

VALG AV PROGRAMFAG FOR VG3-ÅRET VALG AV PROGRAMFAG FAGVALG TIL VG3 SKOLEÅRET 2016-2017 FOR VG3-ÅRET Valg skjer torsdag 17.12.15 I kontaktlærertida www.blokkvalg.no Du får tildelt brukernavn og passord av kontaktlærer Dersom behov for

Detaljer

Fagtilbud skoleåret 2016/2017 Del 1: generell informasjon for VG1

Fagtilbud skoleåret 2016/2017 Del 1: generell informasjon for VG1 OSLO KATEDRALSKOLE Fagtilbud skoleåret 2016/2017 Del 1: generell informasjon for VG1 Oslo katedralskole - Fagvalg for skoleåret 2016/2017 Forord Hensikten med dette heftet er å gi deg en orientering om

Detaljer

Tema: Fagvalg for skoleåret 2015-2016

Tema: Fagvalg for skoleåret 2015-2016 Tema: Fagvalg for skoleåret 2015-2016 Du bør velge fag ut fra: Evner Interesser Fremtidsplaner Vg1 Vg1: 30 timer fellesfag Fellesfag Antall timer Norsk 4 timer Matematikk 5 timer Engelsk 5 timer Naturfag

Detaljer

Foreldremøte - Fagvalg 2016

Foreldremøte - Fagvalg 2016 Foreldremøte - Fagvalg 2016 Valg av programområde og programfag I løpet av januar/februar skal elevene velge programområde og programfag. Programområder: 1. Realfag 2. Språk, samfunnsfag og økonomi Programfag:

Detaljer

Velkommen til orientering Studiespesialisering Vg1

Velkommen til orientering Studiespesialisering Vg1 Velkommen til orientering Studiespesialisering Vg1 Program Plenum Om utdanningsprogram for Studiespesialisering Rådgiver, Petra Rørvik Utdanningsprogram for Studiespesialisering Vg1 Studiespesialisering

Detaljer

Møte for foresatte Vg1. Frogn vgs 4.februar 2014

Møte for foresatte Vg1. Frogn vgs 4.februar 2014 Møte for foresatte Vg1 Frogn vgs 4.februar 2014 Agenda Kl.1800-1845, vi deler oss: vg1 Service og samferdsel, base 1SS vg1 Idrett, Fagvalg, form. rom A vg1 ST, Fagvalg, kantina Kl.1845-2000 Samtale med

Detaljer

Tema: Fagvalg for skoleåret 2011-2012

Tema: Fagvalg for skoleåret 2011-2012 Tema: Fagvalg for skoleåret 2011-2012 Søknad om inntak på Vg2 Dere som ønsker å fortsette på Vg2 her på Malakoff eller på en annen skole, må søke om skoleplass via fylkeskommunens inntakskontor. Du må

Detaljer

Studiespesialisering vg1 - valg av programfag for kull 2010/2011

Studiespesialisering vg1 - valg av programfag for kull 2010/2011 Studiespesialisering vg1 - valg av programfag for kull 2010/2011 1 Alle fag som ligger på samme blokk (vannrett), går samtidig på timeplanen. Merk at elever på IDRETT kun kan velge fag fra blokk A, D og

Detaljer

Tema: Fagvalg for skoleåret 2013-2014

Tema: Fagvalg for skoleåret 2013-2014 Tema: Fagvalg for skoleåret 2013-2014 Du bør velge fag ut fra: Evner Interesser Fremtidsplaner Vg1 Vg1: 30 timer fellesfag Fellesfag Antall timer Norsk 4 timer Matematikk 5 timer Engelsk 5 timer Naturfag

Detaljer

Informasjonshefte for Vg1 på KG. FAGVALG i Vg2. skoleåret 2013/2014

Informasjonshefte for Vg1 på KG. FAGVALG i Vg2. skoleåret 2013/2014 Informasjonshefte for Vg1 på KG FAGVALG i Vg2 skoleåret 2013/2014 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Praktisk informasjon... 3 Prøvevalg... 3 Endelig valg... 3 3. Fag og timefordeling i Vg1, Vg2 og Vg3...

Detaljer

Elevenes valg. Faglig fordypning gjennom valg av programfag. Krav til godkjent vitnemål. Opptakskrav til videre studier

Elevenes valg. Faglig fordypning gjennom valg av programfag. Krav til godkjent vitnemål. Opptakskrav til videre studier FAGVALG 2011-12 Elevenes valg Faglig fordypning gjennom valg av programfag Krav til godkjent vitnemål Opptakskrav til videre studier Programområder Elevene på studiespesialisering må velge ett av følgende

Detaljer

FAGVALG VG2. Foreldremøte onsdag 22. januar 2014 Informasjon om fagvalg ved Sande vgs

FAGVALG VG2. Foreldremøte onsdag 22. januar 2014 Informasjon om fagvalg ved Sande vgs FAGVALG VG2 Foreldremøte onsdag 22. januar 2014 Informasjon om fagvalg ved Sande vgs Hvem er vi? Bente Saue Studierektor og fagansvarlig E-post: bente.saue@vfk.no Jan-Morten Hildrum Yrkes- og utdanningsrådgiver

Detaljer

Fagvalget til Vg2. Valg av programområde og programfag for skoleåret 2010-11. Studiespesialiserende utdanningsprogram

Fagvalget til Vg2. Valg av programområde og programfag for skoleåret 2010-11. Studiespesialiserende utdanningsprogram Fagvalget til Vg2 Valg av programområde og programfag for skoleåret 2010-11 Studiespesialiserende utdanningsprogram Om valg av programområde og fag. Det nærmer seg tiden for å velge programområde og programfag

Detaljer

Informasjon om fagvalg for 1ST (studiespesialisering) for skoleåret

Informasjon om fagvalg for 1ST (studiespesialisering) for skoleåret Informasjon om fagvalg for 1ST (studiespesialisering) for skoleåret 2018-2019 ORDLISTE Utdanningsprogram: Studiespesialisering (ST) Programområder: Realfag Språk,samfunnsfag og økonomi Fagområder: F.eks.

Detaljer

Fagorientering 30. jan 2013 REALFAG

Fagorientering 30. jan 2013 REALFAG Fagorientering 30. jan 2013 REALFAG Biologi Biologi 1 Biologi 2 Den unge biologen Cellebiologi Fysiologien til mennesket Funksjon og tilpasning Biologisk mangfold Den unge biologen Økologi Energiomsetning

Detaljer

Idrett vg1 - valg av programfag for kull 2014/2015

Idrett vg1 - valg av programfag for kull 2014/2015 Idrett vg1 - valg av programfag for kull 2014/2015 Tidsplan for valg av programfag Når Uke 48-51 Uke 2-4 Uke 2-6 Uke 4 Uke 4 Uke 5 Uke 6-9 Uke 6-9 Aktivitet Karriere-prosjekt i fagene Norsk, Samfunnsfag

Detaljer

HVORDAN VELGER DU OG HVA SKJER VIDERE?

HVORDAN VELGER DU OG HVA SKJER VIDERE? Fagvalg skoleåret 2011-2012 2010-2011 HVORDAN VELGER DU OG HVA SKJER VIDERE? Søknad om inntak på Vg2 VG3 Alle elever som ønsker å fortsette på Vg2 eller VG3 enten på Greåker vgs. eller annen skole, må

Detaljer

Bø vidaregåande skule -NOE FOR DEG?

Bø vidaregåande skule -NOE FOR DEG? Bø vidaregåande skule -NOE FOR DEG? Velkommen til Bø vgs! Godt faglig og sosialt miljø! Gode resultater! Bø vgs har ca. 360 elever og følgende utdanningstilbud: -Idrettsfag -Studiespesialisering -Studiespesialisering

Detaljer

Fagvalg for skoleåret 2017/18

Fagvalg for skoleåret 2017/18 Fagvalg for skoleåret 2017/18 Agenda 1. Tidsplan og generell info om fagvalget 2. Innsøking til Vg2 3. Litt om generell studiekompetanse 4. Valgmuligheter Programområde, fag, fordypning og fagkombinasjoner

Detaljer

Fagvalg. skoleåret 2012/2013

Fagvalg. skoleåret 2012/2013 Fagvalg skoleåret 2012/2013 Informasjon om valg av programområde og programfag fram til generell studiekompetanse eller spesiell studiekompetanse Vg2 og Vg3 GENERELL INFORMASJON. HVA ER DITT MÅL MED UTDANNINGEN?

Detaljer

Studiespesialisering vg1. - valg av programfag for kull 2016/2017

Studiespesialisering vg1. - valg av programfag for kull 2016/2017 Studiespesialisering vg1 - valg av programfag for kull 2016/2017 Tidsplan for valg av programfag Når Uke 48 Uke 48-5 Uke 2-3 Uke 5 Uke 5 Uke 6 Uke 6 Uke 7-9 Uke 7-9 Aktivitet Oppstart fagvalg: regler for

Detaljer

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE Norsk Kroppsøving Fremmedspråk 2 Matematikk 1P/1T Naturfag Engelsk Samfunnsfag Geografi Fellesfag Vg1 Vg2 Vg3 Norsk 4 t/u 4 t/u 6 t/u Kroppsøving 2 t/u 2 t/u 2 t/u Fremmedspr2

Detaljer

SÅ MANGE MULIGHETER...

SÅ MANGE MULIGHETER... SÅ MANGE MULIGHETER... HVA SKAL DU VELGE? Fagvalg studiespesialisering Elvebakken videregående skole Matematikk Obligatorisk matematikk (1P/1T+2P) gir generell studiekompetanse og dekker nesten alle studier.

Detaljer

Bø vidaregåande skule -NOE FOR DEG?

Bø vidaregåande skule -NOE FOR DEG? Bø vidaregåande skule -NOE FOR DEG? Velkommen til Bø vgs! Godt faglig og sosialt miljø! Gode resultater! Bø vgs har ca. 360 elever og følgende utdanningstilbud: -Idrettsfag -Studiespesialisering -Studiespesialisering

Detaljer

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSMØTET

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSMØTET VELKOMMEN TIL INFORMASJONSMØTET Orientering om søknader, fagvalg m.m. for ID og ST Vg1 til Vg2+Vg3 Orientering om eksamener VALG SOM SKJER I Vg1 (... repetisjon (litt Valg av obligatorisk fremmedspråk

Detaljer

Møte for foresatte Vg1. Frogn vgs 4.februar 2014

Møte for foresatte Vg1. Frogn vgs 4.februar 2014 Møte for foresatte Vg1 Frogn vgs 4.februar 2014 Agenda Kl.1800-1845 Informasjon om fagvalg Informasjon fra kontaktlærere Tur til Alpene Kl. 1845-2000 Samtale med faglærere Informasjon om programfag som

Detaljer

PROGRAMFAG VG2. Tilbud til Studiespesialiserende Olsvikåsen vgs 2014/2015

PROGRAMFAG VG2. Tilbud til Studiespesialiserende Olsvikåsen vgs 2014/2015 PROGRAMFAG VG2 Tilbud til Studiespesialiserende Olsvikåsen vgs 2014/2015 Fellesfag og programfag Vg 1 Vg 2 Vg 3 Felles fag Program fag Felles fag Program fag Felles fag Program fag Studiespesialisering

Detaljer

Informasjon om fagvalg skoleåret 2016/2017. Foss videregående skole

Informasjon om fagvalg skoleåret 2016/2017. Foss videregående skole Informasjon om fagvalg skoleåret 2016/2017 Foss videregående skole Utdanningsprogram på Foss videregående skole Program for studiespesialisering 90 t/u Program for musikk, dans, drama 105 t/u Fagkretsen

Detaljer

Velkommen til informasjon om fagvalg for 1ST for skoleåret 2013-2014

Velkommen til informasjon om fagvalg for 1ST for skoleåret 2013-2014 Velkommen til informasjon om fagvalg for 1ST for skoleåret 2013-2014 ORDLISTE Utdanningsprogram: Studiespesialisering (ST) Programområder: Realfag Språk,samfunnsfag og økonomi Fagområder: F.eks. matematikk,

Detaljer

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE Norsk Kroppsøving Fremmedspråk 2 Matematikk 1P/1T Naturfag Engelsk Samfunnsfag Geografi Fellesfag Vg1 Vg2 Vg3 Norsk 4 t/u 4 t/u 6 t/u Kroppsøving 2 t/u 2 t/u 2 t/u Fremmedspr2

Detaljer

Fagkatalog 2015-2016 Rissa videregående skole. - om programfag og fagvalg for elever på ST

Fagkatalog 2015-2016 Rissa videregående skole. - om programfag og fagvalg for elever på ST Fagkatalog 2015-2016 Rissa videregående skole - om programfag og fagvalg for elever på ST 1 Denne fagkatalogen er laget for deg som skal velge programområde og programfag for Vg2 og Vg3 på de studieforberedende

Detaljer

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE VG november 2016

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE VG november 2016 VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE VG1 15. november 2016 Hva skal velges? Hvor mange timer? Hvilke fag kan og skal velges? FAGSTRUKTUREN PÅ VIDEREGÅENDE SKOLE Fellesfag: Obligatoriske fag alle har Felles programfag:

Detaljer

VELKOMMEN TIL ÅPEN KVELD SKIEN VIDEREGÅENDE SKOLE 11. JANUAR 2012

VELKOMMEN TIL ÅPEN KVELD SKIEN VIDEREGÅENDE SKOLE 11. JANUAR 2012 VELKOMMEN TIL ÅPEN KVELD SKIEN VIDEREGÅENDE SKOLE 11. JANUAR 2012 VELKOMMEN Hvem er jeg? Rektor Lill Harriet Koi Hvem er Skien VGS? Hva er Skien VGS? Hva kan Skien VGS tilby? Hva skjer i dag? Felles innsats

Detaljer

Info fra rådgivertjenesten

Info fra rådgivertjenesten Info fra rådgivertjenesten 1 Utdanningstilbud KKG Studiespesialisering Studieforberedende utdanningsprogram Idrett - Studieforberedende utdanningsprogram Helse- og oppvekst Yrkesfaglig utdanningsprogram

Detaljer

FAGVALG OG INNTAK TIL VG2 og VG3 SKOLEÅRET 2016/2017

FAGVALG OG INNTAK TIL VG2 og VG3 SKOLEÅRET 2016/2017 11 Fagvalg skoleåret 2016-2017 FAGVALG OG INNTAK TIL VG2 VG3 SKOLEÅRET 2016/2017 Søknad om inntak på Vg2 VG3 Alle elever som ønsker å fortsette på Vg2 eller VG3 enten på Greåker vgs. eller annen skole,

Detaljer

Vitnemål og kompetansebevis

Vitnemål og kompetansebevis Vitnemål og kompetansebevis Vitnemål får du etter tre år med VGS. Alle fag må være fullført og bestått. Kompetansebevis får du hvis du har IV eller karakteren 1 i ett eller flere fag, eller mangler fag.

Detaljer

PROGRAMFAG I PROGRAMOMRÅDE FOR REALFAG

PROGRAMFAG I PROGRAMOMRÅDE FOR REALFAG PROGRAMOMRÅDET REALFAG Fag Vg1 Vg2 Vg3 BIOLOGI 0 Biologi 1 Biologi 2 FYSIKK 0 Fysikk 1 +Fysikk 2 GEOFAG* 0 Geofag 1 Geofag 2 INFORMASJONS- 0 Informasjonsteknologi 1 Informasjonsteknologi 2 TEKNOLOGI KJEMI

Detaljer

FAGVALG VG2. Informasjon om fagvalg ved Sande vgs

FAGVALG VG2. Informasjon om fagvalg ved Sande vgs FAGVALG VG2 Informasjon om fagvalg ved Sande vgs Hvem er vi? Bente Saue Studierektor og fagansvarlig E-post: bente.saue@vfk.no Jan-Morten Hildrum Yrkes- og utdanningsrådgiver E-post: jan.morten.hildrum@vfk.no

Detaljer

Informasjonshefte for Vg1 på KG. FAGVALG for Vg2. skoleåret 2014/2015

Informasjonshefte for Vg1 på KG. FAGVALG for Vg2. skoleåret 2014/2015 Informasjonshefte for Vg1 på KG FAGVALG for Vg2 skoleåret 2014/2015 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Praktisk informasjon... 3 Prøvevalg... 3 Endelig valg... 3 3. Fag og timefordeling i Vg1, Vg2 og Vg3...

Detaljer

FAGVALG FOR ELEVER i VG1

FAGVALG FOR ELEVER i VG1 FAGVALG FOR ELEVER i VG1 Utdanningsprogram for studiespesialisering Samfunnsfag økonomi språk Realfag Idrettsfag Asker videregående skole Et spennende valg I Vg1 har valgene vært ganske begrenset. Du har

Detaljer

Fagvalg studiespesialiserende utdanningsprogram

Fagvalg studiespesialiserende utdanningsprogram 201/2017 Fagvalg studiespesialiserende utdanningsprogram Innholdsfortegnelse Informasjon om valg av fag Noen råd når du velger Generelt om studiespesialiserende utdanningsprogram 3 3 3 Programfag Fellesfag

Detaljer

Programområde for studiespesialisering Programfag

Programområde for studiespesialisering Programfag Programområde for studiespesialisering Programfag Alle programfag har 140 timer per år. Du vil få en veksling mellom 2 og 3 økter à 75 minutter per uke + 5 fagdager. Noen fag som krever lengre arbeidsøkter

Detaljer

Idrett vg1 - valg av programfag for kull 2015/2016

Idrett vg1 - valg av programfag for kull 2015/2016 Idrett vg1 - valg av programfag for kull 2015/2016 Agenda fagvalg Fagvalget og karriereveiledning Utveksling i vg2 Valg av programfag og høyere utdanning Oppbygging av vitnemål Søking til høyere utdanning,

Detaljer

Informasjonsmøte Vg1 Fagvalget

Informasjonsmøte Vg1 Fagvalget Informasjonsmøte Vg1 Fagvalget Frogn vgs 24. januar 2018 Et endret arbeidsliv trenger krever kompetanse for å løse komplekse oppgaver! Kompetanse er å tilegne seg og anvende kunnskaper og ferdigheter til

Detaljer

FAGVALG FOR ELEVER I VG1

FAGVALG FOR ELEVER I VG1 FAGVALG FOR ELEVER I VG1 Utdanningsprogram for studiespesialisering Språk Samfunnsfag Økonomi Realfag Idrettsfag Asker videregående skole Et spennende valg I Vg1 har valgene vært ganske begrenset. Du har

Detaljer

Programfagvalg til VG3 skoleåret 2014-2015

Programfagvalg til VG3 skoleåret 2014-2015 Programfagvalg til skoleåret 204-205 REGLER FOR VALG AV PROGRAMFAG TIL I skal du velge totalt 3 programfag. Unntak: Elever som ikke hadde fremmedspråk i ungdomsskolen, skal kun velge 2 programfag. Disse

Detaljer

Foss videregående skole

Foss videregående skole Foss videregående skole Informasjon om fagvalg skoleåret 2017/2018 Utdanningsprogram på Foss videregående skole Program for studiespesialisering 90 t/u Program for musikk, dans, drama 105 t/u 1 Fagkretsen

Detaljer

Agenda for fellesinformasjonen

Agenda for fellesinformasjonen Fagvalg til Vg2 studiespesialisering orientering til foresatte for elever på Vg1 ST januar 2015 Jan-Ivar Braathen ass. rektor Agenda for fellesinformasjonen Velge programområde og programfag på Kirkeparken

Detaljer

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSMØTET. Orientering om søknader, fagvalg m.m. for ID og ST Vg1 til Vg2+Vg3 Orientering om eksamener

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSMØTET. Orientering om søknader, fagvalg m.m. for ID og ST Vg1 til Vg2+Vg3 Orientering om eksamener VELKOMMEN TIL INFORMASJONSMØTET Orientering om søknader, fagvalg m.m. for ID og ST Vg1 til Vg2+Vg3 Orientering om eksamener VALG SOM SKJER I Vg1 (litt repetisjon... ) Valg av obligatorisk fremmedspråk

Detaljer

RØYKEN VIDEREGÅENDE SKOLE INFO OM PROGRAMFAG VG1/VG2 UKE 46 OG 47

RØYKEN VIDEREGÅENDE SKOLE INFO OM PROGRAMFAG VG1/VG2 UKE 46 OG 47 RØYKEN VIDEREGÅENDE SKOLE INFO OM PROGRAMFAG VG1/VG2 UKE 46 OG 47 Dette blir forklart: Generell studiekompetanse (GENS) Studier med særskilte krav Førstegangsvitnemål og ordinært vitnemål Avsluttende fag

Detaljer

Studiekompetanse Studiespesialisering Medier og kommunikasjon Kunst, design og arkitektur Musikk, dans og drama

Studiekompetanse Studiespesialisering Medier og kommunikasjon Kunst, design og arkitektur Musikk, dans og drama MOLDE VIDEREGÅENDE SKOLE Foresattemøte Vg1 Studiekompetanse Oppnås ved å fullføre og bestå tre års videregående opplæring fra utdanningsprogram for: Studiespesialisering: - språk, samfunnsfag og økonomi

Detaljer

Studiespesialisering vg1 - valg av programfag for kull 2015/2016

Studiespesialisering vg1 - valg av programfag for kull 2015/2016 Studiespesialisering vg1 - valg av programfag for kull 2015/2016 Agenda fagvalg Fagvalget og karriereveiledning Utveksling i vg2 Valg av programfag og høyere utdanning Oppbygging av vitnemål Søking til

Detaljer

Informasjon om programområder og fagvalg for vg1-elever

Informasjon om programområder og fagvalg for vg1-elever Informasjon om programområder og fagvalg for vg1-elever Foresattemøtet tirsdag 25.01 2010 Studieleder Helge Bratland Dagen i dag Informasjon om fagvalg Konferansetimer etter egen oversikt fra kl 18:45

Detaljer

Bø vidaregåande skule -Vi tar deg til toppen!! www.telemark.no

Bø vidaregåande skule -Vi tar deg til toppen!! www.telemark.no Bø vidaregåande skule -Vi tar deg til toppen!! Velkommen til Bø vgs! Godt faglig og sosialt miljø! Gode resultater! Bø vgs har ca. 360 elever og følgende utdanningstilbud: -Idrettsfag -Studiespesialisering

Detaljer

Valg av fag for skoleåret 2014/15 KG

Valg av fag for skoleåret 2014/15 KG Hva skal jeg velge? Valg av fag for skoleåret 2014/15 KG Hva skal jeg bli? Et viktig valg! Kveldens temaer: 1. Fagvalget hva skal velges? 2. Tidsplan for årets fagvalg 3. Litt om generell studiekompetanse

Detaljer

Fagvalg for vg2. Dønski feb. 2017

Fagvalg for vg2. Dønski feb. 2017 Fagvalg for vg2 Dønski feb. 2017 Valg av programfag? Interesse (hva liker du?) Forkunnskaper (hva kan du?) Videreutdanning studiekompetanse (hva vil du bli?) Studiekompetanse Eleven må fullføre og bestå

Detaljer

PROGRAMFAG I PROGRAMOMRÅDE FOR REALFAG

PROGRAMFAG I PROGRAMOMRÅDE FOR REALFAG PROGRAMOMRÅDET REALFAG Fagtilbud skoleåret 2018-2019 Fag Vg1 Vg2 Vg3 BIOLOGI 0 Biologi 1 Biologi 2 FYSIKK 0 Fysikk 1 +Fysikk 2 INFORMASJONS- 0 Informasjonsteknologi 1 Informasjonsteknologi 2 TEKNOLOGI

Detaljer

Polarsirkelen videregående skole

Polarsirkelen videregående skole Polarsirkelen videregående skole 31.01.2017 1 Hva er videregående opplæring? Inngangsport til yrkeslivet og til videre studier. Studieforberedende opplæring legger mest vekt på teoretisk kunnskap (gir

Detaljer

Studiespesialisering ved avdeling Flisa

Studiespesialisering ved avdeling Flisa Studiespesialisering ved avdeling Flisa Generell informasjon PC-ordningen Skolens hjemmeside http://www.soloer.vgs.no Skolearena sammen med eleven Programfag Elevene i programområdene for realfag og for

Detaljer

Matematikkvalg og valg av programfag. Robert Vestgarden Matematikklærer og rådgiver

Matematikkvalg og valg av programfag. Robert Vestgarden Matematikklærer og rådgiver Matematikkvalg og valg av programfag Robert Vestgarden Matematikklærer og rådgiver Forkortelser Vg1 (1. klasse): Obligatorisk 1P praktisk matematikk 1T teoretisk matematikk Vg2 (2. klasse): Obligatorisk

Detaljer

Fagvalg for skoleåret 2018/19

Fagvalg for skoleåret 2018/19 Fagvalg for skoleåret 2018/19 Agenda 1. Tidsplan og generell info om fagvalget 2. Innsøking til Vg2 3. Litt om generell studiekompetanse 4. Valgmuligheter Programområde, fag, fordypning og fagkombinasjoner

Detaljer

Velkommen. til Nøtterøy vgs.

Velkommen. til Nøtterøy vgs. Velkommen til Nøtterøy vgs http://nvs.vfk.no STUDIESPESIALISERING EN HOVEDVEI MOT STUDIEKOMPETANSE En gjennomgang av strukturen i programområdet og valgene til VG2 OG VG3 STRUKTUREN I PROGRAMOMRÅDET VG1:

Detaljer

Valg av programfag for studiespesialiserende utdanningsprogram AKADEMIET VIDEREGÅENDE SKOLE BERGEN

Valg av programfag for studiespesialiserende utdanningsprogram AKADEMIET VIDEREGÅENDE SKOLE BERGEN Valg av programfag for studiespesialiserende utdanningsprogram Vitnemål og kompetansebevis Vitnemål får du e=er tre år med VGS. Alle fag må være fullført og bestå=. Kompetansebevis får du hvis du har IV

Detaljer

Velkommen. til Nøtterøy vgs.

Velkommen. til Nøtterøy vgs. Velkommen til Nøtterøy vgs http://www.vfk.no/notteroy-vgs STUDIESPESIALISERING EN HOVEDVEI MOT STUDIEKOMPETANSE En gjennomgang av strukturen i programområdet og valgene til VG2 OG VG3 STRUKTUREN I PROGRAMOMRÅDET

Detaljer

Fagkatalogen 2015-2016

Fagkatalogen 2015-2016 Fagkatalogen 2015-2016 Om programfag og fagvalg for elever på ST Verdal videregående skole 1 1 FORORD Denne fagkatalogen er laget for deg som skal velge programområde og programfag for Vg2 og Vg3 på det

Detaljer

Valg av programfag. Informasjon til Vg 1 foresatte torsdag 12. januar 2016

Valg av programfag. Informasjon til Vg 1 foresatte torsdag 12. januar 2016 Valg av programfag Informasjon til Vg 1 foresatte torsdag 12. januar 2016 1 På studiespesialisering kan man velge mellom programområdene Realfag eller Språk, samfunnsfag og økonomi 2 Først en liten påminnelse

Detaljer

Viktig å tenke på i prosessen:

Viktig å tenke på i prosessen: Valg av programfag Viktig å tenke på i prosessen: Hvem er du? Hva er du mest interessert i på skolen og i fritida? Hva er artig å holde på med? Hva er du god til på skolen? Hvilken yrkespersonlighet har

Detaljer

Velkommen til foreldremøte om fagvalg 29. november 2016

Velkommen til foreldremøte om fagvalg 29. november 2016 Velkommen til foreldremøte om fagvalg 29. november 2016 Studiespesialiserende (ordinært løp) Fag: 1. klasse 2. klasse 3. klasse Religion 3 Norsk 4 4 6 Matematikk P eller T 5 3 Naturfag 5 Engelsk 5 2.Fr.språk

Detaljer

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE. studiespesialiserende utdanningsprogram. Vg 2 Skoleåret 2014-2015

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE. studiespesialiserende utdanningsprogram. Vg 2 Skoleåret 2014-2015 VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE Orientering om valg av programfag på studiespesialiserende utdanningsprogram 21.01.14 14 Vg 2 Skoleåret 2014-2015 1 Søknad om inntak til Vg2 Frist 1.mars www.vigo.no Logg inn

Detaljer

INFORMASJON TIL VG1-FORESATTE

INFORMASJON TIL VG1-FORESATTE FAGVALG studiespesialiserende utdanningsprogram INFORMASJON TIL VG1-FORESATTE Nils-Fredrik Pedersen Assisterende rektor IB IB Vg 1 REALFAG REALFAG SPRÅKFAG, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI SPRÅKFAG, SAMFUNNSFAG

Detaljer

Fagkatalogen 2014-2015

Fagkatalogen 2014-2015 Fagkatalogen 2014-2015 Om programfag og fagvalg for elever på ST Verdal videregående skole 1 FORORD Denne fagkatalogen er laget for deg som skal velge programområde og programfag for Vg2 og Vg3 på det

Detaljer

Idrett vg1. - valg av programfag for kull 2016/2017

Idrett vg1. - valg av programfag for kull 2016/2017 Idrett vg1 - valg av programfag for kull 2016/2017 Tidsplan for valg av programfag Når Uke 48 Uke 48-5 Uke 2-3 Uke 5 Uke 5 Uke 6 Uke 6 Uke 7-9 Uke 7-9 Aktivitet Oppstart fagvalg: regler for vitnemål, valg

Detaljer

FAGVALG FOR VG2 SKOLEÅRET 2014/2015

FAGVALG FOR VG2 SKOLEÅRET 2014/2015 FAGVALG FOR VG2 SKOLEÅRET 2014/201 Utdanningsprogram for studiespesialisering Innhold Side Frister fagvalg 2 Krav for å få vitnemål 3 Fag og standpunktkarakter på vitnemål etter vg1, vg2 og vg3 4 Eksamen

Detaljer

REALFAG SPRÅKFAG SAMFUNNSFAG ØKONOMIFAG STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM SPRÅK, SAMFUNNSFAG, ØKONOMI OG REALFAG FAGVALG SKOLEÅRET 2009-2010

REALFAG SPRÅKFAG SAMFUNNSFAG ØKONOMIFAG STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM SPRÅK, SAMFUNNSFAG, ØKONOMI OG REALFAG FAGVALG SKOLEÅRET 2009-2010 SPRÅKFAG STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM SPRÅK, SAMFUNNSFAG, ØKONOMI OG REALFAG SAMFUNNSFAG ØKONOMIFAG FAGVALG SKOLEÅRET 2009-2010 REALFAG GREÅKER VIDEREGÅENDE SKOLE HVORDAN VELGER DU OG HVA SKJER

Detaljer

Bø vidaregåande skule -Vi tar deg til toppen!!

Bø vidaregåande skule -Vi tar deg til toppen!! Bø vidaregåande skule -Vi tar deg til toppen!! Velkommen til Bø vgs! Godt faglig og sosialt miljø Gode resultater Bø vgs har ca. 360 elever og følgende utdanningstilbud -Idrettsfag -Studiespesialisering

Detaljer

KUNNSKAPSLØFTET og morgendagens studenter

KUNNSKAPSLØFTET og morgendagens studenter KUNNSKAPSLØFTET og morgendagens studenter i realfag Gjøvik 13.10.2006 Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Ellen Marie Bech, Utdanningsdirektoratet 6. januar 2007 1 Bakgrunn utdanning og kunnskap 6.

Detaljer

Foreldremøte Stavanger katedralskole, Kongsgård

Foreldremøte Stavanger katedralskole, Kongsgård Foreldremøte Stavanger katedralskole, Kongsgård Stavanger katedralskole tilbyr i 2016/17 Realfag Språk, samfunnsfag og økonomi Valg i løpet av det første året 1. Valg av matematikk-kurs Vg1P og Vg1T (internt

Detaljer

Fagvalg SSP vg1

Fagvalg SSP vg1 Fagvalg 2017-2018 SSP vg1 Fag og timefordeling vg1 vg2 vg3 Fellesfag 30 timer/uke Fellesfag 15 timer/uke Programfag fra eget programområde 10 timer/uke Valgfritt programfag 5 timer/uke Fellesfag 15 timer/uke

Detaljer

FAGVALG FOR ELEVER i VG1

FAGVALG FOR ELEVER i VG1 FAGVALG FOR ELEVER i VG1 Utdanningsprogram for studiespesialisering Samfunnsfag økonomi språk Realfag Idrettsfag Vg2 Vg3 Asker videregående skole Et spennende valg I Vg1 har valgene vært ganske begrenset.

Detaljer

Informasjon om valg av programfag for 1ST for skoleåret 2015-2016

Informasjon om valg av programfag for 1ST for skoleåret 2015-2016 Informasjon om valg av programfag for 1ST for skoleåret 2015-2016 Ordliste! Utdanningsprogram: Studiespesialisering (ST) Programområder: Realfag Språk,samfunnsfag og økonomi Fagområder: F.eks. matematikk,

Detaljer

Hvem er du, og hva skal du bli?

Hvem er du, og hva skal du bli? Hvem er du, og hva skal du bli? Hva er du flink til? Hva synes andre du er flink til? Hvilke fag interesserer du deg mest for? Hva har du lyst å gjøre når du bli stor? Finn ut og ta et programfagsvalg!

Detaljer

VALG AV FAG PÅ STUDIEFORBEREDENDE UTDANNINGSPROGRAM 2013/2014

VALG AV FAG PÅ STUDIEFORBEREDENDE UTDANNINGSPROGRAM 2013/2014 VALG AV FAG PÅ STUDIEFORBEREDENDE UTDANNINGSPROGRAM 013/014 Her finner du: Tema side Realfag, språk, samfunnsfag og økonomi har denne fordeling av fag over tre år: Programfag fra programområdet språk,

Detaljer

PROGRAMFAG I PROGRAMOMRÅDE FOR REALFAG

PROGRAMFAG I PROGRAMOMRÅDE FOR REALFAG PROGRAMOMRÅDET REALFAG Fag Vg1 Vg2 Vg3 BIOLOGI 0 Biologi 1 Biologi 2 FYSIKK 0 Fysikk 1 +Fysikk 2 GEOFAG 0 Geofag 1 Geofag 2 INFORMASJONS- 0 Informasjonsteknologi 1 Informasjonsteknologi 2 TEKNOLOGI KJEMI

Detaljer

Valg av fag for skoleåret 2016/17 KG

Valg av fag for skoleåret 2016/17 KG Hva skal jeg velge? Valg av fag for skoleåret 2016/17 KG Hva skal jeg bli? Et viktig valg! Kveldens temaer: 1. Valget 2. Tidsplan for årets fagvalg 3. Litt om generell studiekompetanse 4. Valgmuligheter

Detaljer

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSMØTET

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSMØTET VELKOMMEN TIL INFORMASJONSMØTET Orientering om søknader, fagvalg m.m. for ID og ST Vg1 til Vg2+Vg3 Tidsramme ca 1,5 time Valg, valg, valg... VALG SOM SKJER I Vg1 (litt repetisjon... ) Valg av obligatorisk

Detaljer

Valg av fag for skoleåret 2015/16 KG

Valg av fag for skoleåret 2015/16 KG Hva skal jeg velge? Valg av fag for skoleåret 2015/16 KG Hva skal jeg bli? Et viktig valg! Rådgivning - en balanse: Få elever til å jobbe/ta utfordringer eller skape høyt stressnivå? Kveldens temaer: 1.

Detaljer