Greåker.vgs.no STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Greåker.vgs.no STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM"

Transkript

1 Greåker.vgs.no Fagvalg alg science ce STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM SCIENCELINJA

2 Til elever i ungdomsskolen som vurderer sciencelinja. Her kommer informasjon om programfag og hvorfor du bør velge studiespesialisering sciencelinja

3 Sciencelinja for deg som vil ha alle muligheter i framtiden -og som vil litt mer!

4 Dette dokumentet er en orientering til deg som går siste it året på ungdomsskolen og skal velge utdanningsprogramfag for de neste tre årene på studieforberedende utdanningsprogram a Sciencelinja. cel Les igjennom dette heftet, og sett fokus på hvilke fag du ønsker å arbeide og lære mer om de neste tre årene. Vi råder deg også til å lese heftet om fagvalg g på stusp. Du finner det på nettsiden til Greåke: greåker.vgs.no 4

5 På sciencelinja får du arbeide med entreprenørskap, internasjonalisering og fordypning i realfag

6 I de neste tre årene skal du ha 35 timer i uka. Fellesfagene er obligatoriske og programfagene er på valg. 6

7 Vg1 Vg2 Vg3 SUM Fellesfag Norsk Samfunnsfag 3 3 Matematikk 1T 5 5 Naturfag 5 5 Engelsk fremmedspråk Geografi 2 2 Historie Religion og etikk 3 3 Kroppsøving Sum fellesfag Programfag Bedriftsutvikling og entreprenørskapsfag * 3* 5* 10 Internasjonal engelsk 5* 5 2. fremmedspråk 5**** 5**** Matematikk R1+R2 5 * 5** 5/10 *** Teknologi og forskningslære X 3* 3 Kjemi 1+2 5* 5** 5/10 *** Biologi 1+2 5* 5** 5/10 *** Fysikk 1+2 5* 5** 5/10 *** Sum programfag Sum totalt

8 Hva bør styre ditt valg av utdanningsprogram?

9 Har du tenkt på hva du skal bli??

10 Lege? Forsker? Ingeniør? Entreprenør? Ved sciencelinja får du spesiell studiekompetanse og du er godt forberedt på studier i Norge og i utlandet

11 Tenk igjennom Ambisjoner har du allerede en karriereplan? Stilles det krav til spesiell eller generell studiekompetanse? Interesser det du liker å gjøre, gjør du best. Se på mulighetene. Egenskaper i hvilke fag oppnår du best resultater? Arbeidsmarked hvilken kompetanse er særlig etterspurt? Lytt til råd fra dine nærmeste husk at de har relevant erfaring og kompetanse som du bør lytte til. Lytt til deg selv du må sitte i førersete. Det er du som skal gjennomføre utdanningen. Lytt både til hode og hjerte.

12 Planlegger l du høgskolestudier? Les hva som kreves av fag på de ulike studiene

13 med forbehold om endringer Oversikt over studier som krever spesiell studiekompetanse I pr Studium a) HELSEFAG Spesielle opptakskrav i tillegg til generell studiekompetanse Medisin, odontologi (tannlegestudiet), ernæring og farmasi Matematikk R1/Matematikk (S1+S2) + Fysikk 1 + Kjemi (1 + 2) Bioingeniør, farmasi (bare HIO) Matematikk R1/Matematikk (S1+S2) + Fysikk 1/ Biologi 1/Kjemi 1 Ortopediingeniør Matematikk (R1 + R2) + Fysikk 1 Reseptarutdanning Matematikk R1/Matematikk (S1+S2)+Fysikk 1/Kjemi 1 /Biologi 1 Tannteknikerutdanning Matematikk R1/Matematikk (S1+S2)/Fysikk 1 /Kjemi1 b) VETERINÆRFAG Veterinærmedisin Matematikk R1/Matematikk (S1+S2) + Kjemi (1 + 2) c) INFORMATIKK, REALFAG, NATUR- OG MILJØFAG Informatikkutdanning Realfag, natur- og miljøfag Matematikk R1/Matematikk (S1+S2) Matematikk R1/Matematikk (S1+S2) + Matematikk (R1 + R2)/Fysikk (1+2)/Kjemi (1+2)/ Biologi (1+2)/Informasjonsteknologi (1+2)/ Geofag (1+2)/Teknologi og forskningslære (1+2)

14 med forbehold om endringer Oversikt over studier som krever spesiell studiekompetanse II pr Studium d) ARKITEKTUR OG TEKNISKE FAG Spesielle opptakskrav i tillegg til generell studiekompetanse Arkitekturutdanning kt td i ved NTNU Matematikk (R1 + R2) + Fysikk 1 Arkitekturutdanning ved Arkitekt- og designhøgskolen i Oslo og Bergen arkitektskole Integrert masterstudium i teknologiske fag (tidl. kalt Sivilingeniør) Generell studiekompetanse + Opptaksprøve Matematikk (R1 + R2) + Fysikk 1 3-årig Ingeniørutdanning (tidl. kalt Høgskoleingeniør) Matematikk (R1 + R2) + Fysikk 1 3-årig Iuftfartsfag) e) ØKONOMISKE OG ADMINISTRATIVE FAG Matematikk R1/Matematikk (S1+S2) + Fysikk 1+ Opptaksprøve Samfunnsøkonomi, integrert t 5-årig masterstudium t Matematikk tikk R1/Matematikk tikk (S1+S2) S2) Integrert masterstudium i økonomisk/administrative fag (tidl. kalt Siviløkonom) Matematikk R1/Matematikk (S1+S2)

15 Hva vil du oppleve på sciencelinja?

16 Du vil oppleve: Å tilegne deg kunnskaper k i nær kontakt kt med arbeidslivet Å kombinere teori med praktisk arbeid Å lære i samarbeid med andre Å arbeide i samarbeid med mentorer Å utvikle nye, selvstendige produkter/tjenester i egen bedrift Å utvikle et svært solid grunnlag for videre studier

17 På Sciencelinja vil du: Lære realfag på en inspirerende i og integrert t måte Lære å starte og lede kreative og attraktive ungdomsbedrifter Lære å bruke innovative og kreative metoder Få inspirasjon fra ulike arenaer næringsliv og institusjoner Få etterspurt kompetanse uansett yrkesvalg Få bedre grunnlag for karrierevalg

18 På sciencelinja har du følgende fag:

19 Elevene leser fellesfag Som andre på studiespesialisering leser elevene 57 timer fellesfag ggjennom 3 år Fellesfagene vil også være knyttet opp med paraplyen entreprenørskap, internasjonalisering og realfag Enkelte fag som historie og religion kan leses på engelsk

20 Elevene leser programfag Totalt 15 (20) timer fra programområdet språk, samfunnsfag og økonomi Entreprenørskap p t Internasjonal engelsk 5 t Elevene kan velge fordypning i fremmedspråk 5 t Total 48 timer fra programområdet realfag Teknologi og forskning X 3 t Matematikk Realfag 5 (evnt + 5 t) Kjemi t Fysikk 5 (evnt + 5 t) Biologi 5 (evnt + 5 t)

21 Vg1 Vg2 Vg3 SUM Fellesfag Norsk Samfunnsfag 3 3 Matematikk 1T 5 5 Naturfag 5 5 Engelsk fremmedspråk Geografi 2 2 Historie Religion og etikk 3 3 Kroppsøving Sum fellesfag Programfag Bedriftsutvikling og entreprenørskapsfag * 3* 5* 10 Internasjonal engelsk 5* 5 2. fremmedspråk 5**** 5**** Matematikk R1+R2 5 * 5** 5/10 *** Teknologi og forskningslære X 3* 3 Kjemi 1+2 5* 5** 5/10 *** Biologi 1+2 5* 5** 5/10 *** Fysikk 1+2 5* 5** 5/10 *** Sum programfag Sum totalt

22 Fagtilbudet

23 Realfag Matematikk R1 eller S1 PROGRAMOMRÅDER Språk, samfunnsfag og økonomi Entreprenørskap og bedriftsutvikling t ikli Internasjonal engelsk Kjemi Spansk PROGRA AMFAG Fysikk Biologi IKT Teknikk og Teknikk og forskningslære Fransk Tysk

24 På neste side finner du en oversikt over hvilke programfag du kan velge mellom.

25 REALFAG

26 REALFAG KJEMI FYSIKK BIOLOGI MATEMATIKK TEKNOLOGI OG FORSKNINGSLÆRE

27 Abel Matematikk

28 Matematikk R1 og S1 Programfagene matematikk R1 og Matematikk R2 gir fordypning i matematikk for videre studier og arbeid innen naturvitenskap, medisin, teknologi, datafag, økonomi og utdanningssektoren. Matematikk R2 bygger på Matematikk R1, som igjen bygger på matematikk vg1t. R1 vil bli undervist i vg2 og R2 i vg3. i begge kurs gis det standpunktkarakterer, og elevene kan trekkes ut til skriftlig eller muntlig eksamen. Matematikk R1 og S1 Programfagene g matematikk S1 og Matematikk S2 gir fordypning i matematikk for videre studier først og fremst innenfor samfunnsfag og økonomi, og gir et godt grunnlag for videre arbeid med matematikk. Matematikk S2 bygger på Matematikk S1, som igjen bygger på matematikk vg1t eller Matematikk 1P. S1 vil bli undervist i vg2 og S2 i vg3. I begge kurs gis det standpunktkarakterer, og elevene kan trekkes ut til skriftlig eller muntlig eksamen. programfag Matematikk R1: Matematikk R2 programfag Matematikk S1 Matematikk S2 Bygger på Matematikk vg1t Matematikk R1 Bygger på Matematikk vg1t eller vg1p Matematikk S1 Årstimer (60 min) Årstimer (60 min) Hovedområder Geometri geometri Hovedområder Sannsynlighet Sannsynlighet og statistikk Algebra Algebra Algebra Algebra Funksjoner Funksjoner Funksjoner Funksjoner Kombinatorikk og sannsynlighet Fifferensialliknin ger Lineær optimering

29 Kjemi 1 Hvorfor eksploderer noen stoffer når du blander dem? Hvorfor reagerer egentlig stoffer med hverandre? hvilke stoffer er farlige, og hvilke kan skade miljøet? Hvordan kan vi rense forurenset vann? Hvordan kan vi analysere ukjente stoffer for å finne ut hva de består av? Dette er noen av de tingene du vil få vite mer om hvis du velger programfaget kjemi 1. I dette faget skal du gå grundig inn på hvordan stoffer er bygget opp, og hva som skjer når stoffer reagerer med hverandre. Vi legger opp til varierte arbeidsmåter, bl.a. med en del laboratoriearbeid. Vi skal også lære en hel del teoristoff som skal hjelpe deg til å forstå hva som egentlig skjer i laboratorieøvingene.

30 Kjemi 1 er delt inn i 5 hovedområder: Språk og modeller i kjemi Metoder og forsøk Vannkjemi Syrer og baser Organiske kjemi Kjemi

31 Hvis du fortsetter med programfaget Kjemi 2 på vg3 (5 uketimer), er laboratoriearbeid en enda viktigere del av faget. Da vil vi jobbe mest med disse temaene: forskning, analyse, materialer, redoksreaksjoner og organisk kjemi. Kjemi 1 og Kjemi 2 kreves es for å få spesiell studiekompetanse. Det betyr at du må ha faget for å studere til for eksempel lege, veterinær, tannlege eller en rekke andre realfagsstudier.

32 Fysikk

33 Fysikk 1 Fysikk er et fag som bygger på og viderefører en del av emnene fra naturfaget t på vg1. kunnskapsløftet k t sier at: Programfaget fysikk skal bidra til forståelse av natur, teknologi og fenomener i dagliglivet. Det er et fag som skal hjelpe til med å forklare verden rundt oss. Det tar for seg alt fra det aller minste, hvordan atomer og til og med atomenes byggeklosser et bygget opp, helt til det aller største stjerner og galakser, hvordan vi vet noe om disse og hvilke krefter som påvirker dem. Fysikken er delt inn i to deler, den klassiske og den moderne. I den klassiske fysikken møter en de naturlovene som har vært kjent i hundrevis, enkelte i tusenvis, av år. Her finner man temaer som mekanikk, elektrisitet og termofysikk. Den moderne fysikken handler om oppdagelser gjort de siste hundre årene. Her finner man temaer som atommodeller, astrofysikk, kvantemekanikk og relativitetsteori.

34 Både Fysikk 1 og Fysikk 2 er delt inn i fem hoveddeler: Klassisk fysikk, moderne fysikk, å beskrive naturen med matematikk, den unge forskeren og fysikk og teknologi. Fra klassisk og moderne fysikk vil du blant annet lære om: Fysikk 1 Newtons lover for bevegelse Elektrisitet Termofysikk (varme, temperatur, t trykk m.m) Atomet og atomkjernen Fisjon og fusjon Stjerner, galakser og Big Bang Fysikk 2 Elektrisitetslære/magnetisme Mekanikk på vektorform Den spesielle relativitetsteorien Fotoelektrisk effekt Bevaringslover og vekselvirkninger mellom elementærpartikler

35 Feltundersøkelse Biologi

36 Biologi 1 Biologi er faget for deg som vil ha ekstrapoeng for å komme inn på skoler, og ja, biologi gir like mange poeng som de andre realfagene, selv om enkelte studier krever spesielle fag. Biologi er faget for deg som synes det er interessant å finne ut av for eksempel: Hvordan menneskekroppen er bygd opp og fungerer Genetikk og bioteknologi i Hvordan ulike arter er i slekt og hvordan evolusjonen har utviklet artene fra livets begynnelse Hvor unikt organismer er tilpasset til å leve der og slik de gjør Hvordan det er mulig at en enkelt celle har blitt til det mangfoldet av organismer vi ser rundt oss i dag Hvordan vi bør ta vare på dette mangfoldet Hvordan cellene er bygget opp og fungerer

37 Hovedområder Den unge biologen (Gjelder for både Biologi 1 og Biologi 2) Hovedområdet handler om å bruke biologifaglige arbeidsmåter i økologisk feltarbeid og i undersøkninger og forsøk i laboratoriet. Videre dreier hovedområdet seg om arbeid med ulike miljøutfordringer, og om vurdering av informasjon i media. Etiske sider ved problemstillingene inngår også. Cellebiologi Hovedområdet handler om det indre bygningen i eukaryote celler, hvordan de ulike delene fungerer, og transport av stoff ut og inn av celler. Området omfatter i tillegg oppbygginga og formeringa til bakterier og virus. Fysiologiske Hovedområdet handler om ulike typer vev, organ og organsystem og hvordan de fungerer. Samspillet mellom ulike prosesser i kroppen og reguleringa av prosessene blir og behandla. Hovedområdet tar i tillegg opp immunforsvaret i kroppen og problemstillinger som gjelder organdonasjon. Funksjon og tilpasning Hovedområdet handler om å utviklinga av livet på jorda har ført til ett mangfold av organismer som viser mange former for tilpassing til ulike levevilkår. Utvalde trekk fra både bygning, funksjoner, formering og atferd hos organismer som blir sett i sammenheng med denne utviklinga. Biologisk mangfold Hovedområdet handler om det biologiske mangfoldet lokalt og globalt og om at trugsmål mot mangfoldet er ei av de store utfordringene mennesket står overfor. Klassifisering av arter og verdien av variasjon innenfor og mellom populasjoner er en del av hovedområdet, i tillegg til sammenhengen mellom mangfold, habitat og nisjer.

38 Teknologi og forskningslære

39 Teknologi og forskning er en del av vår kulturbakgrunn og utgjør et grunnlag for vår levestandard. d Faglig og teoretisk kunnskap k kombinert med evne til å tenke kreativt og nyskapende blir en stadig viktigere utfordring i samfunns- og næringslivet. I en tid der teknologien griper inn på mange områder i arbeidsliv og privatliv, er nyskaping gjennom bruk av teknologi og eksperimentelt arbeid sentralt. Et samfunn trenger teknisk og naturvitenskapelig kompetanse for å sikre framtidig velferd. Den forskningsbaserte kunnskapsutviklingen er omfattende, og det skjer stadig teknologiske nyvinninger. Teknologi og forskningslære representerer to ulike kunnskapsområder, men er likevel knyttet sammen. Faget skal bidra til å vise at samspillet mellom disse områdene kan skape en arena for kreativitet og innovasjon. Faget gir grunnleggende gg innsikt i naturvitenskapelige og teknologiske utfordringer og problemstillinger i samfunnet. Det skal søke å gi en helhetlig forståelse av at teknologi og naturvitenskap er i utvikling, og at det skaper etiske utfordringer. Samtidig skal faget gi et grunnlag for å vurdere og diskutere teknologiske produkter og konsekvensene av dem for samfunnet.

40 I teknologi og forskningslære skal du forske og det betyr at vi må jobbe ute i fletet :D

41 Teknologi og forskning skal gi erfaringer med realfag i praksis og skape en arena for undring og nysgjerrighet. I tillegg skal det gi innsikt i vitenskapsteori t i og vitenskapsfilosofi sett i et historisk perspektiv, og bidra til å øke bevisstheten om vår egen plass i tid og rom. I faget legges det til rette for læringsarenaer også utenfor skolen i kontakt med forskningsmiljøer og næringsliv. For å sikre god læring skal det gis en praktisk og teoretisk tilnærming, som legger vekt på konstruksjon og utprøving av teknologiske innretninger. Faget danner grunnlag for videre studier og arbeid, men også for økt delaktighet i samfunnsdebatten.

42 Design og produktutvikling handler om utvikling av produkter. Det dreier det seg om arbeid på elektroniske kretser og hvordan det kan benyttes i utviklingen av produkter som er basert på egne ideer. Sentralt er testing eller simulering, utprøving, skalering og kvalitetsvurdering av det ferdige produktet med tanke på form, funksjon, estetikk og miljøaspekter. Den unge ingeniøren handler om teknologi i en kreativ og praktisk sammenheng. Planlegging, bygging og utprøving av teknologiske produkter inngår. Videre dreier det seg om bruk av sentrale ingeniørverktøy, materialer og byggemåter, og om bruk av sensorer og styresystemer. y I tillegg handler det om vurdering av produkters funksjonalitet. Den unge forskeren handler om vitenskapelige undersøkelser i aktuelle emner relatert til helse og miljø, og hvordan disse undersøkelsene planlegges, l gjennomføres og presenteres. I tillegg dreier det seg om systematiske målinger og analyse av resultater. Teknologi, naturvitenskap og samfunn handler om naturvitenskap og teknologi i et samfunnsperspektiv. Sentralt i hovedområdet er den historiske utviklingen og vurdering av miljømessige, kulturelle og etiske utfordringer knyttet til teknologiske nyvinninger. Hovedområdet dreier seg også om prinsipper og virkemåter for teknologiske innretninger.

43 Entreprenørskap p og bedriftsutvikling

44 Entreprenørskap Du starter din egen ungdomsbedrift

45 I dette faget lærer du hvilke virkemidler en bedrift bruker for å nå sine kunder. Første året tar sikte på å sette deg inn i enklere begreper og teorier rundt markedsføring. Andre året går vi dypere inn og ser på helheten. Undervisningen i er variert og vi tar sikte på å gjøre den så virkelighetsnær som mulig. Dette gjør vi blant annet ved å invitere anerkjente foredragsholdere, og ved å dra på spennende bedriftsbesøk. Videre etablerer du din egen ungdomsbedrift. Du utvikler din egen forretningsidé og søker på en stilling som for eksempel daglig leder, markedsføringsleder, økonomileder, personalleder, salgsleder osv. Dere skaffer dere mentor fra næringslivet og deltar på en rekke konkurranser. du etablerer din egen ungdomsbedrift!

46 Greåker er den eneste skolen som har vunnet 4 ganger i NM for UB i klassen beste ungdomsbedrift

47 Entreprenørskap og bedriftsutvikling Muligheter faget gir Entreprenørskap og bedriftsutvikling består av to programfag: Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1 og Entreprenørskap og bedriftsutviking 2. Programfagene kan velges uavhengig av hverandre. I kombinasjon med andre økonomifag og matematikk vil faget gi deg store fordeler ved senere studier innen økonomi og ledelse. Det vil også gi deg praktisk og virkelighetsnær kompetanse dersom du i fremtiden ønsker å starte egen bedrift. Fagets innhold I vår globale og kunnskapsorienterte samfunn, vil evne til omstilling, kreativitet og nyskapning være viktig. Entreprenørskap og bedriftsutvikling vil gi deg innsikt i innovasjon og hva det betyr for bedriftsutvikling og verdiskapning i Norge.

48 Du vil lære om hvordan virksomheter etableres, drives og utvikles. Opplæringen vil også gi deg forståelse for ulike fagområder som ledelse, økonomi, markedsføring, salg og personalpolitikk. På denne måten skal faget bidra til at du utvikler personlige egenskaper slik at nettopp du kan være med på å utvikle bærekraftige virksomheter i framtiden. Hovedområder Entreprenørskap handler om å kunne jobbe kreativt for å utvikle nye og bærekraftige forretningsideer. id Etablering handler om å se forretningsmuligheter og gjøre noe med disse. Her vil du lære om forretningsplanen, selskapsformer og etablering av en bedrift. Drift handler om å planlegge og drive en bedrift. Det dreier seg om arbeidsoppgaver knyttet til ledelse, produktutvikling, markedsføring, salg og økonomi. Arbeidsformer Faget legger opp til varierte metoder, der samarbeid mellom arbeids- og næringsliv står sentralt. Arbeid med virkelighetsnære problemstillinger vil bidra til å gi en praktisk tilnærming til fagstoffet og gi deg en mulighet til å utvikle gründeren i deg. Forutsetninger for å ta faget Forutsetninger for å ta faget Ingen spesielle forutsetninger.

49 SPRÅKFAG ENGELSK TYSK FRANSK SPANSK

50 Internasjonal engelsk Går du en dag uten at du behøver engelsk? Har du tenkt på at forelesninger og lesestoff på høgskoler og universitet ofte er på engelsk? Internasjonal engelsk passer for alle uansett om du skal studere etter videregående eller ikke. Kurset tar blant annet for seg emner som globale utfordringer, universitet og utdanning i utlandet, kulturelle og samfunnsfaglige utfordringer og media. Kurset er delt i tre hovedområder. Det første går ut på at du skal videreutvikle språkkompetansen din. Det andre hovedområdet dreier seg om kommunikasjon hvor du skal oppøve ferdigheter, strategier og videreføre det du har lært om muntlighet og situasjonstilpasset språk tidligere.

51 Hovedområde 3 er stort og omhandler sentrale emner knyttet til internasjonalt samarbeid, kulturforståelse, litteratur, ulike typer medier og kulturytringer fra den engelskspråklige verden. Her skal du studere noen av utfordringene det internasjonale samfunnet står overfor og kommunikasjon på tvers av kulturforskjeller kj ll og ulike verdisystem.

52 Internasjonal engelsk slik at du er forberedt på høgstudier 52

53 Merk deg.. Du som ikke har hatt 3 år med fremmedspråk (fransk, spansk, tysk) i ungdomsskolen, må ha fremmedspråket tysk av programfag II i vg3, som fortsettelse av fellesfaget ditt. Det betyr at du bare kan ha de to programfagene på programområdet ditt ivg3 vg3.

54 Fremmedspråk Fransk Spansk Tysk Du kan også velge fordypning i Du kan også velge fordypning i fremmedspråket ditt

55 På sceiencelinja har vi et internasjonalt fokus 3. Klasse inngår vi et samarbeid med en skole i et engelskspråklig land

56 Her er noe du kan være med på? Du kan lese mer om arrangementene våre under Du kan lese mer om arrangementene våre under nyhetsarkiv på nettsiden greaker.vgs.no

57 Borregaard / Kjemi 1 og 2 Fra cellulose til vanilli Etanol: Borregaards biorefinery concept

58 Fysikk og Tusenfryd Muntlig eksamen

59 Engergicamp / Østfold Engergi + UE Østfold

60 Båtprosjekt med NTNU og Bård Eker

61 Bølgekraftverk med Fortum Miljøbox

62 ScienceCenter Østfold

63 Høgskolen i Østfold

64

65 Ungdomsbedrift som bygger på realfaglige temaer

66 først litt om. tilleggspoeng eller ekstrapoeng

67 Tilleggspoeng Tilleggspoeng for realfag og språkfag

68 Tilleggspoeng for realfag Vg2: : 0,5 tilleggspoeng dersom du velger noen av fagene matematikk R1 eller S1, fysikk 1, kjemi 1, biologi 1, teknologi og forskningslære 1 og/eller IKT1. Vg3: : 1 poeng for matematikk R2 og fysikk 2 0,5 poeng for fagene matematikk S2, kjemi 2, biologi 2, teknologi og forskningslære 2 og/eller IKT2. Man kan maksimalt få 4 tilleggspoeng på Vg2 og Vg3.

69 Tilleggspoeng for språkfag Alle språkfag på nivå I og II som man velger i tillegg til obligatorisk i språklig fordypning, med unntak av Internasjonal engelsk og Reiseliv og språk, gir 0,5 tilleggspoeng. Alle språkfag på nivå III som man velger i tillegg til obligatorisk språklig fordypning, med unntak av engelsk og reiseliv,,gir 1 tilleggspoeng. g Man kan maksimalt få 4 tilleggspoeng på Vg 2 og Vg 3

70 Hvordan beregne skolepoengene dine? Gjennomsnittskarakter x 10 + Realfagspoeng/Språkpoeng (maks. 4 poeng) = Skolepoeng

71 Et eksempel: Matematikk: R1+R2 1.5 Fysikk 1 + Fysikk Kjemi 1 + Kjemi 2 1 Til sammen 4 Karaktersnitt: 4,5 x realfagspoeng 4 Til sammen 49

72 Oppsummering: Alle skal velge 3 programfag (4 for de som velger programfag matematikk R1 eller S1) 2 av programfagene må være innenfor samme programområde og må velges både på Vg2 og Vg3. Velger du realfag eller språkfag (ikke engelsk) vil du få ekstrapoeng (0.5 poeng per fag på Vg2) som legges til når du skal regne ut din gjennomsnittskarakter. Lytt både til hode og hjerte når du skal velge programfag.

73 Spørsmål?

74 Vet du hvilket utdanningsprogram du skal velge? Har du flere spørsmål? Ta kontakt med skolens rådgiver

75 Hvis du har noen ytterligere spørsmål, kan du ta kontakt med oss: Fagleder i realfag er Iren Fagleder i språkfag er Simon Fagleder i økonomi og samfunnsfag er Jarle eller avdelingsleder Nina.

76 Nyttige nettsteder: greaker.vgs.no g vilbli.no udir.no utdanning.no (søkeportal for høyere utdanning, karriere og læring) velgriktig.no g (infoportal om realfagene) ansa.no (utenlandsstudier) jobbfeber.no (beskrivelse av yrker og utdanninger) samordnaopptak.no (poenggrenser ved siste opptak og eventuelle krav til programfag) studentum.no t (søkeportal med off. og private skoler) skoletest.no (interessetest som lenker deg opp til studietilbud på norske offentlige høyskoler og universiteter. Denne testen skal alle elevene ta i slutten av oktober)

77 Godt valg

STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM SCIENCELINJA

STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM SCIENCELINJA Greåker.vgs.no Fagvalg science STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM SCIENCELINJA Fagtilbudet PROGRAMOMRÅDER Realfag Språk, samfunnsfag og økonomi PROGRA MFAG Matematikk R2 Entreprenørskap og Bedriftsutvikling

Detaljer

STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM SPRÅK, SAMFUNNSFAG, ØKONOMI OG REALFAG

STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM SPRÅK, SAMFUNNSFAG, ØKONOMI OG REALFAG Greåker.vgs.no fagvalg greåker vgs STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM SPRÅK, SAMFUNNSFAG, ØKONOMI OG REALFAG Til elever i vg1 på stusp. Her kommer informasjon om programfag for kommende skoleår Dette

Detaljer

REALFAG SPRÅKFAG SAMFUNNSFAG ØKONOMIFAG STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM SPRÅK, SAMFUNNSFAG, ØKONOMI OG REALFAG FAGVALG SKOLEÅRET 2009-2010

REALFAG SPRÅKFAG SAMFUNNSFAG ØKONOMIFAG STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM SPRÅK, SAMFUNNSFAG, ØKONOMI OG REALFAG FAGVALG SKOLEÅRET 2009-2010 SPRÅKFAG STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM SPRÅK, SAMFUNNSFAG, ØKONOMI OG REALFAG SAMFUNNSFAG ØKONOMIFAG FAGVALG SKOLEÅRET 2009-2010 REALFAG GREÅKER VIDEREGÅENDE SKOLE HVORDAN VELGER DU OG HVA SKJER

Detaljer

Kort beskrivelse av innholdet i de ulike programfagene våre:

Kort beskrivelse av innholdet i de ulike programfagene våre: Kort beskrivelse av innholdet i de ulike programfagene våre: SAMFUNNSFAG, SPRÅK OG ØKONOMI: Psykologi : Formål et psykologi er et allmenndannende fag, og psykologisk grunnforståelse er sentralt i de fleste

Detaljer

Programfag studiespesialisering VG2/VG3 2012-2013

Programfag studiespesialisering VG2/VG3 2012-2013 Bø vidaregåande skule Programfag studiespesialisering VG2/VG3 2012-2013 NB! Det er ikke sikkert alle programfaga i heftet kommer i gang det vil være avhengig av elevene sine valg og skolens ressurser 2

Detaljer

Hva passer for meg? Om fag og fagvalg for skoleåret 2014/15 STRINDA VIDEREGÅENDE SKOLE. Program for idrettsfag Program for studiespesialisering

Hva passer for meg? Om fag og fagvalg for skoleåret 2014/15 STRINDA VIDEREGÅENDE SKOLE. Program for idrettsfag Program for studiespesialisering Hva passer for meg? Om fag og fagvalg for skoleåret 2014/15 STRINDA VIDEREGÅENDE SKOLE Program for idrettsfag Program for studiespesialisering Hva passer for meg 2014_2015.doc side 2 Innhold GENERELLE

Detaljer

Innhold i programfag innen utdanningsprogram for studiespesialisering (ST)

Innhold i programfag innen utdanningsprogram for studiespesialisering (ST) Innhold i programfag innen utdanningsprogram for studiespesialisering (ST) Programområde realfag Matematikk R 1 Dette faget bygger på Vg 1 T. Geometri Hovedområdet handler om måling, regning og analyse

Detaljer

BESKRIVELSE AV PROGRAMFAGENE VG2 og VG3. Det tas forbehold om igangsetting av fag

BESKRIVELSE AV PROGRAMFAGENE VG2 og VG3. Det tas forbehold om igangsetting av fag BESKRIVELSE AV PROGRAMFAGENE VG2 og VG3 Det tas forbehold om igangsetting av fag MOG/WAN Jan 2012 FLERE BESKRIVELSER AV PROGRAMFAGENE Gå inn på http://www.udir.no/lareplaner/finn-lareplan/ Skriv inn på

Detaljer

INNHOLD. Side 1 INNHOLD... 1 PROGRAMOMRÅDE FOR REALFAG... 2

INNHOLD. Side 1 INNHOLD... 1 PROGRAMOMRÅDE FOR REALFAG... 2 INNHOLD INNHOLD... 1 PROGRAMOMRÅDE FOR REALFAG... 2 MATEMATIKK... 2 KJEMI... 3 FYSIKK... 4 BIOLOGI... 5 GEOFAG... 5 INFORMASJONSTEKNOLOGI... 7 X-KURSENE... 8 GEOFAG X... 8 TEKNOLOGI OG FORSKNINGSLÆRE X...

Detaljer

Programfag STUDIESPESIALISERING VG2/VG3

Programfag STUDIESPESIALISERING VG2/VG3 Programfag STUDIESPESIALISERING VG2/VG3 2015-2016 NB! Det er ikke sikkert alle programfaga i heftet kommer i gang det vil være avhengig av elevene sine valg, og skolens ressurser 2 Utdanningsprogram for

Detaljer

Kristiansand katedralskole Gimle. Programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering 2014/2015

Kristiansand katedralskole Gimle. Programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering 2014/2015 Kristiansand katedralskole Gimle Programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering 2014/2015 * 1 Læreplaner i programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering I dette heftet gir vi korte,

Detaljer

økonomifag bedriftsutvikling 1 ledelse 1

økonomifag bedriftsutvikling 1 ledelse 1 Realfag Samfunnsfag og økonomifag Fysikk 1 Entrepenørskap og bedriftsutvikling 1 Fysikk 2 Entrepenørskap og bedriftsutvikling 2 Kjemi 1 Historie og filosofi 1 Kjemi 2 Historie og filosofi 2 Biologi 1 Markedsføring

Detaljer

Fagkatalogen 2015-2016

Fagkatalogen 2015-2016 Fagkatalogen 2015-2016 Om programfag og fagvalg for elever på ST Verdal videregående skole 1 1 FORORD Denne fagkatalogen er laget for deg som skal velge programområde og programfag for Vg2 og Vg3 på det

Detaljer

læring glede i Raushet Kreativitet Engasjement Greåker videregående skole setter kunnskap først! Innhold

læring glede i Raushet Kreativitet Engasjement Greåker videregående skole setter kunnskap først! Innhold Innhold Pedagogisk plattform...4 Studiespesialisering...6 Realfag...6 Språk, samfunnsfag og økonomi...8 Sciencelinja...10 Musikk, dans og drama...14 Helse- og oppvekstfag...16 Byggfag...18 TAF...20 Påbygning...22

Detaljer

Fagkatalogen 2014-2015

Fagkatalogen 2014-2015 Fagkatalogen 2014-2015 Om programfag og fagvalg for elever på ST Verdal videregående skole 1 FORORD Denne fagkatalogen er laget for deg som skal velge programområde og programfag for Vg2 og Vg3 på det

Detaljer

Fagkatalogen 2015-2016

Fagkatalogen 2015-2016 Fagkatalogen 2015-2016 Om programfag og fagvalg for elever på ST, ID og MD Heimdal videregående skole - Mulighetenes skole - 1 1 FORORD Denne fagkatalogen er laget for deg som skal velge programområde

Detaljer

Fagkatalog 2015-2016 Rissa videregående skole. - om programfag og fagvalg for elever på ST

Fagkatalog 2015-2016 Rissa videregående skole. - om programfag og fagvalg for elever på ST Fagkatalog 2015-2016 Rissa videregående skole - om programfag og fagvalg for elever på ST 1 Denne fagkatalogen er laget for deg som skal velge programområde og programfag for Vg2 og Vg3 på de studieforberedende

Detaljer

VALGFRIE PROGRAMFAG. Skoleåret 2013/2014. STUDIESPESIALISERING STUDIESPESIALISERING m /FORMGIVING MEDIER OG KOMMUNIKASJON

VALGFRIE PROGRAMFAG. Skoleåret 2013/2014. STUDIESPESIALISERING STUDIESPESIALISERING m /FORMGIVING MEDIER OG KOMMUNIKASJON VALGFRIE PROGRAMFAG Rosenvilde videregående skole Skoleåret 2013/2014 STUDIESPESIALISERING STUDIESPESIALISERING m /FORMGIVING MEDIER OG KOMMUNIKASJON ROSENVILDE VIDEREGÅENDE SKOLE Universitetsskole 1 ROSENVILDE

Detaljer

Utdanningsprogram for studiespesialisering

Utdanningsprogram for studiespesialisering Sola videregående skole Utdanningsprogram for studiespesialisering Programområde for språk, samfunnsfag og økonomi og programområde realfag Sola vgs. tilbyr et bredt utvalg av fag innenfor programområdene

Detaljer

Fagvalg. skoleåret 2012/2013

Fagvalg. skoleåret 2012/2013 Fagvalg skoleåret 2012/2013 Informasjon om valg av programområde og programfag fram til generell studiekompetanse eller spesiell studiekompetanse Vg2 og Vg3 GENERELL INFORMASJON. HVA ER DITT MÅL MED UTDANNINGEN?

Detaljer

Programområde for studiespesialisering

Programområde for studiespesialisering Programområde for studiespesialisering Alle programfag har 5 timer (à 45 min) per uke. Hos oss vil du få en veksling mellom 2 og 3 økter à 80 minutter per uke. Vekslingen skjer etter en fast plan. Du vil

Detaljer

KATALOG OVER VALGFRIE PROGRAMFAG (VP) SKOLEÅRET 2010-2011 MALVIK VIDEREGÅENDE SKOLE

KATALOG OVER VALGFRIE PROGRAMFAG (VP) SKOLEÅRET 2010-2011 MALVIK VIDEREGÅENDE SKOLE KATALOG OVER VALGFRIE PROGRAMFAG (VP) SKOLEÅRET 2010-2011 MALVIK VIDEREGÅENDE SKOLE Innholdsliste TIL ELEVENE...4 A. REALFAG OG MATEMATIKK/PROGRAMOMRÅDE FOR REALFAG...5 1. Biologi...5 2. Fysikk...6 3.

Detaljer

PROGRAMOMRÅDE FOR SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI

PROGRAMOMRÅDE FOR SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI PROGRAMOMRÅDET SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI Fag Vg1 Vg2 Vg3 ENGELSK Fellesfag Internasjonal engelsk +Samfunnsfaglig engelsk Internasjonal engelsk +Engelskspråklig litteratur og kultur FREMMEDSPRÅK 2 (Fellesfag)

Detaljer

Informasjonsbrosjyre idrettsfag

Informasjonsbrosjyre idrettsfag Informasjonsbrosjyre idrettsfag 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Utdanningsprogram for idrettsfag 1.1 Innledning 1.2 Inntak av elever til alle årstrinn 2.0 Felles programfag på idrettsfag 2.1 Treningslære 2.2

Detaljer

www.ottotreider.no STUDIESPESIALISERING REALFAG SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI ORDINÆR VIDEREGÅENDE

www.ottotreider.no STUDIESPESIALISERING REALFAG SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI ORDINÆR VIDEREGÅENDE STUDIESPESIALISERING REALFAG SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI ORDINÆR VIDEREGÅENDE DANS (BÅRDAR) SPORTSLINJER HÅNDBALL, FOTBALL, TENNIS www.ottotreider.no Otto Treider Private Gymnas er en godkjent privatskole

Detaljer

2015-2016. NESODDEN videregående skole

2015-2016. NESODDEN videregående skole 2015-2016 NESODDEN videregående skole Skolebrosjyre 2015.indd 1 28.10.14 11:33 Introduksjon Nesodden videregående skole har lærere som gir god faglig veiledning og vurderer og støtter deg underveis. Dette

Detaljer

Atlanten videregående skole

Atlanten videregående skole Atlanten videregående skole Kunnskap. Samarbeid. Entusiasme. Idrettsfag Studiespesialiserende Foto: Thomas Sivertsen (ANB) Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama www.atlanten.vgs.no Videregående

Detaljer

Studiespesialisering Forskningslinje Internasjonal Baccalaureate Medier og kommunikasjon

Studiespesialisering Forskningslinje Internasjonal Baccalaureate Medier og kommunikasjon Studiespesialisering Forskningslinje Internasjonal Baccalaureate Medier og kommunikasjon NYHET STUDIESPESIALISERING Fra høsten 2015 kan du søke på ekstra økonomieller idrettsfag i Vg1 og i Vg2 2016 kan

Detaljer

Fagvalg - Informasjon Dalane videregående skole

Fagvalg - Informasjon Dalane videregående skole Fagvalg - Informasjon Dalane videregående skole Våren 2015 TODA 2014-2015 Når du skal velge? Hvilke fag liker du og får godt til? Interesser? Hva skal du bli? Hvilke fag trenger du i forbindelse med spesielle

Detaljer