- Slik bruker jeg betong skulle jeg ønske! : ) Magne Wiggen - mmw arkitekter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "- Slik bruker jeg betong... ... skulle jeg ønske! : ) Magne Wiggen - mmw arkitekter"

Transkript

1 - Slik bruker jeg betong skulle jeg ønske! : ) Magne Wiggen - mmw arkitekter

2

3

4 llbabels barn av Kjersti Alveberg > den norske opera

5 '.. ' riks utstillinger'.. F ' \!, l, ' \ ' ' ' \ ' ' ' '

6 connector

7 kyss frosken! >

8

9

10

11

12

13 _..

14 villa bakke >

15 villa bakke >

16 villa bakke >

17 villa bakke >

18 villa bakke >

19 låtefoss > skisseprosjekt hege mikkelstuen

20 .,. _ - - l å t e f o s s > s k i s s e p r o s j e k t

21 låtefoss > skisseprosjekt hege mikkelstuen

22 A låtefoss > sklsseprosjekt

23 låtefoss > skisseprosjekt hege mikkelstuen

24 skisseprosjekt hege mikkelstu en www. mmw.no

25 hege mikkelstuen

26 låtefoss > skisseprosjekt hege mikkelstuen

27 låtefoss > skisseprosjekt hege mikkelstuen

28 låtefoss > skisseprosjekt hege mikkelstuen w w w. m m w. n o

29 låtefoss > skisseprosjekt hege mikkelstuen m w. n o

30 låtefoss > skisseprosjekt hege mikkelstuen

31 låtefoss > skisseprosjekt hege mikkelstuen

32 låtefoss > skisseprosjekt hege mikkelstuen

33 låtefoss > skisseprosjekt hege mikkelstuen www mmw.no

34 :t l GLASSVEGG MOT ESPEI.ANDSFOSSEN hege mikkelstuen w.no

35 -- hege mikkelstuen

36 låtefoss > skisseprosjekt hege mikkelstu en m w. n o

37 låtefoss > skisseprosjekt hege mikkelstu en m w. n o

38 låtefoss > skisseprosjekt hege mikkelstu en m w. n o

39 låtefoss > skisseprosjekt hege mikkelstu en m w. n o

40 låtefoss > skisseprosjekt hege mikkelstuen m w. n o

41 låtefoss > skissep hege mikkelstuen m w. n o

42 hege mikkelstuen

43 hege mikkelstuen

44 hege mikkelstuen

45 hege mikkelstuen

46 låtefoss > skissep( Osjakt hege mikkelstuen m w. n o

47 låtefoss > skisseprosjakt hege mikkelstuen m w. n o

48 låtefoss > skis5eprosjakt hege mikkelstuen m w. n o

49 låtefoss > skis5eprosjakt hege mikkelstuen m w. n o

50 låtefoss > skisseprosjakt hege mikkelstuen m w. n o

51 hege mikkelstuen

52 låtefoss > skisseprosjekt hege mikkelstuen

53 låtefoss >

54

55

56 mmw OC2014 1mmw a r k i t e k t e r a s www_m mw _n o

57 mmw CICJJ14 mmw a rkitekter as - \IIMIW.m mw.no

58 Inspirasjon -Vertikal hage

59

60 mmw

61 Inspirasjon- Mark West CIC2014

62

63

64

65

66

67 5 unike skall (l) Topp x l (2) lnngangsside x 2 (3) Hjørne x 2 (4) Hjørne (speiling av (3)) x 2 (5) Side x 2

68

69 mmw CICJJ14 mmw a rkitekter as -

70

71

72

73 CIC 2014 l juni 201 avh ldes CIC {Concrete lnrovation :::onfer enæ)io o - Konferansen som org::.ni:.er:=s av No,..sk Betongfore1in i samacbeid med SINTEF, samler professjcnelle aktører oom orbeider ned innovotive betongbygg_ For denne konferunsen er detplonlogto loge en povilpng, og i de1 brbinccloe hor MMW designet en konstcuksjo1 i 'om1 ov et " etong skoli''_ BetonE sl<ollcts fom Jtl5iør olle funokjcner; vegger, tok og åpninger er dcfncrt t.rv former. - 1he FW'ictC'htlt-etrfl : s.-.o "" &1=- = - kunde: Bt.gg Jten Grenser, Veidel:ke :sl:c=:d: uk erbiten ( n=:ld11), Dl lo ilustrasioner. H :llstein GuthJ crew. Hallsten GJthL( siv.arkl, M3gne Magler Wiggen (si.l.ark, daglig l:de:r)

74

75 Kjølnes Et utrykk for en visjon om en arkitektur som ikke forbruker mer enn det den gir tilbake_ Det nye Kjølnes nærings- og forskningsbygg er foreslått som et Lavenergi signalbygb for Kjølnes - et klart og synliguttrykk for en ambisjon om bærekraft, og samtidig et utrykk for en estetisk dristighet i campusområdet Det nye bygget er en anskueliggjøring av en fleksibel form med ulike funksjoner_ Inspirasjon er hentet fra de forskjellige prosessene som Jtspiller seg i det å samle energi fra omgivelsene_ Bygget er i all hovedsak gitt form etter strengt funksjonelle prinsipper Dermed kontrasteres det mellom den nye type byggeri og de eksisterende, samtidig om vi legger vekt på at samspillet med de "gamle" omgivelsene fremstår som bevisst og godt løst Husetsdesign eret tydelig signal tilbrukerneogpublikum om Kjølnes sine ambisjoner som regional møteplass for forskning og næring_ Samtidi5 skal det kommunisere et ønske om å ta vare på kulturelle verdier i nærmiljøet og en generell holdning til nøkterne og miljøvennlige løsninger og materialbruk_ kunde: Porgrunn UtviklingA5 5ted: Porsgrunn illustrasjon: Joaeim Skaiaa crew: Sindre Østereng (siv.ark), Rebekk Bondesen (prosjektleder), Joacim Skajaa (siv.ark), PåiArneBustad (m.ark).maiken Seglem (maa), Magne Magler Wlggen (siv.ark, daglig leder)

76

77 Villa Misfjord Villa Misfjord er en enebdig på Lørenskog utenfor Oslo, som i disse dager er i ferd med å gå inn i siste fase prosjektering før oppføringen starter etter sommeren. Byggherrens ønske er her å skape et godt hjem samtidig somvelikeholdskravene holdes til det minimale. Kostnadene ved oppføringen holdes nede ved å velge gode, enkle løsninger der for eksempel alle eksteriøre vegger utføres i pre-fabrikerte betongelementer. kunde: Privat sted: Løremkog illustrasjoner: Hallrtein Guthu crew: Hallstein Guthu (siv.ark), Rebekka Bondesen (prosjektleder), Magne Magier \Nlggen ( iv.ark, daglig leder),

78

79 Hytte Jomfruland M MW tok utfordringen medåløsegenerasjonsproblemene med å eie og dele et somm=rlandsted som har vært i familiens eie i mange år l tett dialog med familien ble det viktig å få til en planløsning der bestemor også kunne være inkludert inn i alles helger ogferier. En viktigfaktorvar også at det skulle legges opp til en universell utfonning med alle nødvendige funksjoner på 'bakkeplan'_ M MW tegnet så en modeme hytte med materialer fra nænniljøet, kragerøkvarts er benyttet som tilsetting i beton en, o heltre ask, som 1ar lokal tilhøri het på øva, ervalgt som gjennomgåen de toeslag pågulv og tredetaljer. Hyttabestår avto bygningsvolumervinkelrett påhverandre_ De viktigste oppholdsstedene :kjøkken, stue og hems) er i det ene volumet Det andre velumet inneholder 4 adskilte soverom og bad- alle med direkte utgang til 'svalgang'_ Gangsonen er utført i lys, slipt betong med lokal Kragerø kvarts som tilsetning_ De to volumene er også forbundet med en glassbaldakin montert på fasaden, noe som gjør det enkelt å komme tørrskodd fra en del av hytta til den andre_ l tillegg til hovedvolumene er det et frittliggende uthus i enden av 'svalgangen'_ En utvendig trapp fører opp til en takterrasse med utsikt både mot Skagerak og fyret på Jomfruland_ Hytta har dessuten utendørs dusj på baksiden mot skogen, noe som skaper muligheten for aktivt friluftsliv i sommermånedene_ Hytta er murt i Leca og pu set, \induer og dører er i aluminium. Dette gjør det heletilnænnet vedlikeholdsfritt, slik at tiden på hytta kan brukes til å utvide kontakten mellom alle hyttas brukere_ kunde: Fam.Aarebrot sted: Jomfruland, 1elemark foto: Sindre Østereng crew: Sindre Ørtereng(siv.ark), Rebekk Bondesen (prosjektleder), Joakim Skajaa (siv.ark), Magne Magier Wiggen :siv.ark, dagl(g leder)

80

81

82 - ----

83 / / l./ /, l l..._. J l l l l l 1 ' \ \

84

85 /

86

87 .J

88

89

90

91

92

93

94

95 Liberte Lars Rambergs verl< «Liberte» etablerer en sammenheng mellom den norske grunnloven og dens franske(og amerikanske) forbilde(r) og invit erer til bred - og alltid aktuell - refleksjon omkring de grunn leggende demokratiske rettigheters betydning for individer og grupper i vårt samfunn_ Verket ble i sin tid kåretsomvinnerav en konkurranse om kunst til Rikspolitisk sent er på Eidsvoll iforbindelse med 100-årsjubileet for oppløsningen av unionen med Sverige i Der ble det aldri satt opp_ Liberte har siden vært vist som Norges bidrag på Venezia biennalen, og dethar vært utstilt i New York og Oslo_ ku e-. KORO, Byrni øetaten Oslo Kommune t..t. Studente rlunden, Oslo foto: Ha l st:dn Guthu, Mai'Jle M a e l Wiø e n crew: H lstein Gutl-.. (s;,_ark). Rebekka Bondesen (pro åtlede ), Magne fv\agler VVluen (st\l.zhk. dae6e: leder)

96 / / l

97

98 Produsert og utformet av MMW sivilarlåtekter AS Printet hos CopyCat Posthuset - svanemerket trykkeri. mmw ar1å.tekter as, 2013 HORISONTER

99 mmw HORISONTER mmw arkitekter as-

100 Horisonter- horizons -is a spatial installation flising photography, music and architecture. We aim to explore the way we read architecture, and the interface between architecture, nature and surroundings. "Horisonter" is a tool challenging the spectator to listen to architecture. How do different spaces respond to the musicians? "Horisonter" are autonome modules that can be combined to interact in surprising ways with existing spaces. We use basic architectural materials to tell complicated stories, spelled out through photography and sounds. m m w \.' "Horisonter" is a space for touching, playing and smelling architecture. How will the audiences meet concrete, stee1, wood and glass? "Horisonter" is a modular art installation that can be played as a musical instrument. With pictures, spatial interaction and sound we will challenge the way we omni sensually experience architecture. "Horisonter" is a collaboration between the musicians Eirik Raude & Arve Henriksen, composer Bjarne Kvinnsland, photographer Knut Bry, dancer Marianne Haugli and MMW architects. HORISONTER mmw arkitekter as -

101 HORIS ONTE R

102 ultimll oslo contemporllry music festivlll KUlTURDEI'ARTEM EN H T N KO O RS K FO r l PC:NIS >' E"<IN Dliln kommune

103

104

105

106

107

108

109

110 . \ \.. \..-/' \:'><1" 1 MV( 1- &??

111 l _!Q.! )<.

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121 m m w

122 betongworkshop > Maiken Seglem

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141 f , ' '.. '.,,.,!.. t.'.. '....: ,:.. \ ':..

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176 Magnus Garvoll

177

178 alan dempsey & alvin huang > aa drl ten pavillion > Iondon 2008 mmw

179 Israeli designers Studio Itai Bar-On and Oded Webman formed this collection of conical lights from pigmented concrete.

180 London designer Klemens Schillinger modelled these concrete tabletop accessories on the shapes of ancient Greek and Mayan architecture

181 Helix Staircase This halfscale model of a spiral staircase by American studio Matter Design is made from concrete treads that slip neatly over each other.

182 l l l h \

183

184 Rooms and surfaces are generated from a complex web of hexagons at this contemporary arts centre in Córdoba, Spain, by Madrid office Nieto Sobejano Arquitectos

185

186 Zaha Hadid has revealed images of her addition to the Messner Mountain Museum, a string of buildings dotted through the Dolomites of northern Italy.

187 Australian firm Charles Wright Architects used a mixture of precast and in-situ concrete to construct a house that can withstand the most powerful cyclones in northern Queensland.

188 Korean architects AND imagined this hotel on Geoje Island as a hand of outstretched fingers, with rooms and balconies pointing out in different directions.

189 Architectural sketches and motifs are etched across the concrete walls of the Museum for Architectural Drawing in Berlin by Russian architecture collective SPEECH Tchoban & Kuznetsov.

190

191 Nickisch Sano Walder Architects has deconstructed an Alpine log cabin with the same footprint.

192

193 - lys, luft og kjærlighet

Fortett med vett Eksempler fra fire norske byer. Jon Guttu Lene Schmidt

Fortett med vett Eksempler fra fire norske byer. Jon Guttu Lene Schmidt Fortett med vett Eksempler fra fire norske byer Jon Guttu Lene Schmidt 1 Forord I denne eksempelsamlingen presenteres resultatene fra en undersøkelse av uterommene i 27 nye byboligprosjekter i Trondheim,

Detaljer

Mellom meg og det andre finds det stier..

Mellom meg og det andre finds det stier.. Mellom meg og det andre finds det stier.. En avhandling om stier, mennesker og naturopplevelse Between me and the other, there are parth.. A PhD thesis on paths, people and the experience of nature. Philosophiae

Detaljer

Boliger med potensial. Inspirasjon og tips til ditt boligprosjekt

Boliger med potensial. Inspirasjon og tips til ditt boligprosjekt Boliger med potensial Inspirasjon og tips til ditt boligprosjekt 2 Schüco Boliger med potensial Boliger med potensial Schüco 3 Bolig Brydesvei Kontrasten mellom gammelt og nytt er stor og fasinerende Sted:

Detaljer

S O LV E I G A A L B E R G

S O LV E I G A A L B E R G S O LV E I G A A L B E R G p å v e i g j e n n o m / p a s s i n g t h r o u g h FORORD I utarbeidelsen av På vei gjennom har jeg tatt utgangspunkt i Kunsthallen som størrelse og rom. Jeg ville ta et grep

Detaljer

Suggestopedi: En metode for raskere og mer gledesfylt læring Ved Lisa Hartmark

Suggestopedi: En metode for raskere og mer gledesfylt læring Ved Lisa Hartmark Suggestopedi: En metode for raskere og mer gledesfylt læring Ved Lisa Hartmark Innledning Bakgrunn Noen erfaringer fra andre land Litt om faglig arbeid Lozanov-metoden Litt om teorien i Lozanovs metode

Detaljer

Det første møtes mulighet boligutvikling med bykvalitet, er det noen sak?

Det første møtes mulighet boligutvikling med bykvalitet, er det noen sak? Det første møtes mulighet boligutvikling med bykvalitet, er det noen sak? Elin Børrud Vitenskapelig bedømt (refereed) artikkel The initial meeting potential: Housing development with urban quality, how

Detaljer

Lærerutdanneren som modell: Hvordan forbedre egne forelesninger gjennom aksjonsforskning?

Lærerutdanneren som modell: Hvordan forbedre egne forelesninger gjennom aksjonsforskning? Lærerutdanneren som modell: Hvordan forbedre egne forelesninger gjennom aksjonsforskning? Marit Ulvik og Kari Krüger Artikkelen retter søkelyset mot lærerutdanneren som modell når det gjelder profesjonell

Detaljer

Klart vi kan! - en evaluering av effektene av prosjektet «Klart språk i staten» Malin Dahle Jostein Ryssevik

Klart vi kan! - en evaluering av effektene av prosjektet «Klart språk i staten» Malin Dahle Jostein Ryssevik Klart vi kan! - en evaluering av effektene av prosjektet «Klart språk i staten» Malin Dahle Jostein Ryssevik ideas2evidence rapport 11/2013 Malin Dahle Jostein Ryssevik Klart vi kan! - en evaluering av

Detaljer

Eli Støa og Bendik Manum Friluftsliv og bærekraft: en del av problemet, eller en del av løsningen? Dokumentasjonsrapport case 2: Fritidsboliger

Eli Støa og Bendik Manum Friluftsliv og bærekraft: en del av problemet, eller en del av løsningen? Dokumentasjonsrapport case 2: Fritidsboliger Rapport Eli Støa og Bendik Manum Friluftsliv og bærekraft: en del av problemet, eller en del av løsningen? Dokumentasjonsrapport case 2: Fritidsboliger Trondheim, mars 2013 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Solveig Nedrum Kandidatnummer 111

Solveig Nedrum Kandidatnummer 111 Masteroppgave i formgiving, kunst og håndverk 2012 Høgskolen i Oslo og Akershus. Fakultet for teknologi, kunst og design. Institutt for estetiske fag. Solveig Nedrum Kandidatnummer 111 Image not shown

Detaljer

Aktør- og markedsanalyse av Inn på tunet

Aktør- og markedsanalyse av Inn på tunet RAPPORT 2013 4 Aktør- og markedsanalyse av Inn på tunet Anne Strøm Prestvik Ingunn Nebell Ivar Pettersen Serie NILF-rapport Redaktør Agnar Hegrenes Tittel Forfattere Anne Strøm Prestvik, Ingunn Nebell,

Detaljer

67 + Aalborg Universitet, Arkitektur og Design, Arkitektur, Januar 2011, Lill-Ann Sildelid, MA4-ARK4

67 + Aalborg Universitet, Arkitektur og Design, Arkitektur, Januar 2011, Lill-Ann Sildelid, MA4-ARK4 67 + Aalborg Universitet, Arkitektur og Design, Arkitektur, Januar 2011, Lill-Ann Sildelid, MA4-ARK4 Aalborg Universitet 2011 Arkitektur og Design Arkitektur Ma 4-Ark 4 Forfatter: Lill-Ann Sildelid Hovedveileder:

Detaljer

Etterligningens rolle i utviklingen mot frihet

Etterligningens rolle i utviklingen mot frihet Etterligningens rolle i utviklingen mot frihet Speiling og tilpasning i menneskelig samspill ASTRID HELGA SUNDT Rudolf Steiner University College, Norway International Master Degree Programme Master Thesis

Detaljer

MER ENN DE FYSISKE RAMMENE

MER ENN DE FYSISKE RAMMENE ARTIKKEL: KATHARINA DALE HÅKONSEN MER ENN DE FYSISKE RAMMENE Tjenestedesignere bryr seg mer om mennesker og den opplevelsen produkter og tjenester gir, enn hvordan produktene eller omgivelsene ser ut.

Detaljer

Forord. Vi håper rapporten kan være til inspirasjon slik at nyskaping og verdiskaping kan fortsette å blomstre i norsk næringsliv.

Forord. Vi håper rapporten kan være til inspirasjon slik at nyskaping og verdiskaping kan fortsette å blomstre i norsk næringsliv. Forord Dette prosjektet er basert på undertegnedes hovedoppgave i psykologi: Dialogens dynamikk, musikkens mangfold og språkets spenninger. En studie av organisasjonens polyfone virkelighet (2004). Det

Detaljer

Stian vil kjøre t ra il og Knut v il væ re med på bowling

Stian vil kjøre t ra il og Knut v il væ re med på bowling TID S S K RIFT FOR PSYKISK HE LS EA RBE ID Vo l. 2 N r. 1 2 0 0 5 5 4 Unive r s i t e t s fo r l a g e t 2 0 0 5 h Stian vil kjøre t ra il og Knut v il væ re med på bowling En metode for inkludering av

Detaljer

Obs! Der gassen er grønn Selv miljøvernere liker gasskraft i Tyskland tema side 18-23

Obs! Der gassen er grønn Selv miljøvernere liker gasskraft i Tyskland tema side 18-23 Obs! inneholder gass D-DAG FOR SALTKRAFT Prototypen på Tofte testes før sommeren Der gassen er grønn Selv miljøvernere liker gasskraft i Tyskland tema side 18-23 SLAPPE LUNGER I SVERIGE Blåser seg opp

Detaljer

Kaja Reegård, Hanne Bogen og Inger Lise Skog Hansen. Med NAV på laget? Oppfølging av unge bevegelseshemmede i NAV

Kaja Reegård, Hanne Bogen og Inger Lise Skog Hansen. Med NAV på laget? Oppfølging av unge bevegelseshemmede i NAV Kaja Reegård, Hanne Bogen og Inger Lise Skog Hansen Med NAV på laget? Oppfølging av unge bevegelseshemmede i NAV Kaja Reegård, Hanne Bogen og Inger Lise Skog Hansen Med NAV på laget? Oppfølging av unge

Detaljer

Statsbygg leverer alle tjenester i byggesaker fra idé til ferdig bygg. Vi planlegger, er byggherre og forvalter formålsbygg som virker og varer.

Statsbygg leverer alle tjenester i byggesaker fra idé til ferdig bygg. Vi planlegger, er byggherre og forvalter formålsbygg som virker og varer. Et magasin fra Statsbygg NR. 203 Statsbygg leverer alle tjenester i byggesaker fra idé til ferdig bygg. Vi planlegger, er byggherre og forvalter formålsbygg som virker og varer. 3 8 flisespikkeri De fikk

Detaljer

Å samtale med barn i vanskelige livssituasjoner

Å samtale med barn i vanskelige livssituasjoner May Kristin Lindland Å samtale med barn i vanskelige livssituasjoner En analyse av samtalepraksiser mellom barnevernsarbeidere og barn i barneverntjenesten Masteroppgave i sosialt arbeid Høgskolen i Oslo

Detaljer

Ingen kan være eksperter på kjærlighet - om psykisk helsefremmende arbeid i videregående skole

Ingen kan være eksperter på kjærlighet - om psykisk helsefremmende arbeid i videregående skole Navn: Tore Dag Bøe Fødselsår: 1967 E-post: Tore.Dag.Boe@sshf.no Utdanning: Sosionom, mastergradsstudent i psykisk helsearbeid. Arbeidssted: Avdeling for barn og unges psykiske helse, Sørlandet sykehus

Detaljer

Et magasin fra Stat S bygg nr 1 2011. bygg av sin tid

Et magasin fra Stat S bygg nr 1 2011. bygg av sin tid Et magasin fra Stat S bygg nr 1 2011 bygg av sin tid Slottets tilblivelse og størrelse sier mye om tiden det ble bygget. På samme måte forteller også annen statlig monumentalarkitektur historier om sin

Detaljer

Sosialt arbeid i mottak i Nav Ønskelig? Nødvendig? Overflødig? oppgav ter Mas NTNU

Sosialt arbeid i mottak i Nav Ønskelig? Nødvendig? Overflødig? oppgav ter Mas NTNU Kristin Nygård Kristin Nygård Sosialt arbeid i mottak i Nav Ønskelig? Nødvendig? Overflødig? Masteroppgave NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Detaljer

INTET MENNESKE ER EN ØY

INTET MENNESKE ER EN ØY INTET MENNESKE ER EN ØY Rapport fra evalueringen av tiltak i Satsing mot frafall Trond Buland og Vidar Havn i samarbeid med Liv Finbak og Thomas Dahl SINTEF Teknologi og samfunn Gruppe for skole- og utdanningsforskning

Detaljer

Praying for a better future. I bønn for en bedre framtid. The Roma Outreach 2011. Arbeid blant romfolket 2011

Praying for a better future. I bønn for en bedre framtid. The Roma Outreach 2011. Arbeid blant romfolket 2011 Praying for a better future The Roma Outreach 2011 I bønn for en bedre framtid Arbeid blant romfolket 2011 MILJØMERKET 241 Trykksak 709 Frelsesarmens sosialtjeneste 2011 Fotografer: Layout: Trykk: Side

Detaljer

It s your future how far will you take it?

It s your future how far will you take it? It s your future how far will you take it? Innholdsfortegnelse Det er din fremtid 4 Audit & Advisory 6 Consulting 10 Financial Advisory 14 Deloitte Advokatfirma DA 18 Hvordan søke jobb i Deloitte 22 Deloitte

Detaljer

Evaluering av nasjonale prøver som system. Idunn Seland Nils Vibe Elisabeth Hovdhaugen

Evaluering av nasjonale prøver som system. Idunn Seland Nils Vibe Elisabeth Hovdhaugen Evaluering av nasjonale prøver som system Idunn Seland Nils Vibe Elisabeth Hovdhaugen Rapport 4/2013 Evaluering av nasjonale prøver som system Idunn Seland Nils Vibe Elisabeth Hovdhaugen Rapport 4/2013

Detaljer

NIBR-rapport 2005:17. Ivar Brevik og Lene Schmidt. Slik vil eldre bo. En undersøkelse av framtidige eldres boligpreferanser

NIBR-rapport 2005:17. Ivar Brevik og Lene Schmidt. Slik vil eldre bo. En undersøkelse av framtidige eldres boligpreferanser Ivar Brevik og Lene Schmidt Slik vil eldre bo En undersøkelse av framtidige eldres boligpreferanser Slik vil eldre bo Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport 2004:10 NIBR-rapport 2003:11 Dødelighet,

Detaljer

Nye barnehager i gamle spor? Hva vi gjør, og hva vi tror.

Nye barnehager i gamle spor? Hva vi gjør, og hva vi tror. Kunnskapsdepartementet 2010 Nye barnehager i gamle spor? Hva vi gjør, og hva vi tror. Status for likestillingsarbeidet i norske barnehager 2010 Statusrapport fra Handlingsplan for likestilling i barnehage

Detaljer

Evaluering av returtiltak i ordinære mottak

Evaluering av returtiltak i ordinære mottak Evaluering av returtiltak i ordinære mottak Februar 2014 Prosjekt: Evaluering av returtiltak i ordinære mottak Oppdragsgiver: Utlendingsdirektoratet (UDI) Periode: November 2012 februar 2014 Team: Senior

Detaljer