Lier Venstre. "Grønne Lier" Valg for framtiden.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lier Venstre. "Grønne Lier" Valg for framtiden."

Transkript

1 Lier Venstre. "Grønne Lier" Valg for framtiden.

2 "Grønne Lier" - en aktiv og varm kommune. Lier Venstre ønsker at Lier skal være en grønn, varm og inkluderende kommune for alle. Lier skal være en kommune hvor alle stemmer blir hørt, i en åpen og demokratisk arena. Alle borgere må få mulighet til å bidra positivt til samfunnet sitt. venstre.no/lier facebook.com/liervenstre Et godt sted å vokse opp. En liberal oppvekstpolitikk handler om å legge til rette, slik at alle barn får utviklet sine evner og strukket seg så langt som mulig. Lier Venstre ønsker at barnehager og skoler i Lier skal ha ambisjoner for alle barn, der det er egne ambisjoner og evner som er grunnlaget for hva du velger i livet - ikke din sosiale bakgrunn. Det skal utgjøre en forskjell å vokse opp i Lier. Lier Venstre vil sikre at skoletiden er en verdifull del av livet. Klima og miljø i Lier. For Lier Venstre betyr visjonen "Grønne Lier" bevissthet rundt eget forbruk og gode vaner som sykling til jobben, redusert bilbruk, kildesortering, vern av truede arter og økosystemer, rekreasjon i grønne omgivelser, et bærekraftig landbruk og nærhet til naturen. Lier Venstre ønsker at det skal være lettere å leve et vanlig liv med redusert CO2-avtrykk. Lier Venstre vil gjøre det lettere for liunger å ta grønne valg.

3 Venstre prioriterer "Grønne Lier", og satser på miljø, sykkel, gange og kollektivt. Vi vil gjøre det lettere for liunger å ta grønne valg. Venstre - en pådriver for det grønne skiftet. Lier Venstre vil gjøre det enklere å starte og drive egen bedrift. Venstre vil prioritere "grønne bedrifter" og "grønn næringsutvikling". Venstre vil legge til rette for en moderne infrastruktur. Venstre tar vare på de svakeste. Lier Venstre vil arbeide for at kommunen har ordninger som kan bidra til økt frihet, medbestemmelse og verdighet for den enkelte innbygger. Som samfunn vil vi ikke måle oss etter hvor godt vi har det, men ut fra hvordan vi tar vare på våre svakeste. Tove Hofstad 1. kandidat for Lier Venstre.

4 Det skal være godt å vokse opp i Lier. En liberal oppvekstpolitikk handler om å legge til rette, slik at alle barn får utviklet sine evner og strukket seg så langt som mulig. Venstre ønsker barnehager og skoler som har ambisjoner for alle barn, der det er egne ambisjoner og evner som er grunnlaget for hva du velger i livet - ikke din sosiale bakgrunn. Barnehager i Grønne Lier. Vi mener at gode fagfolk skaper den gode barnehagen der barn stimuleres til utvikling av sosiale ferdigheter, læring og glede. Tilstrekkelig bemanning er en forutsetning for et godt og trygt barnehagetilbud. Fortsette å differensiere barnehagepriser. Øke voksentetthet i barnehagene og definere en bemanningsnorm. Øke antall barnehagelærere med pedagogisk utdanning. Stimulere til økt mangfold av barnehager, som f.eks. natur-, frilufts- og musikkbarnehager. Venstre satser på skolen. Skolen i Lier skal være et sted hvor elever skal ses, oppmuntres og få mulighet til tilpasset undervisning. Lier Venstre skal sikre at skoletiden er en verdifull del av livet. Lier Venstre ønsker at barn som vokser opp i Lier skal oppleve at akkurat dét gjør en forskjell. Vi vil ha flere skoleelever over på sykkel, og vi vil prioritere trafikksikre soner sundt skolene. Grønne Lier har fantastiske natur- og friluftsarealer som alle innbyggere kan benytte seg av. Derfor mener vi at elevene i lierskolen skal få teste ut fagundervisning ute. Ha en prosjektordning med uteskole for trinn. Styrke lærerens kompetanse innen utendørs fagundervisning. Prioritere trafikksikre soner rundt skolene. Verne Joseph Kellers vei som skolevei, og regulere godstrafikk via Gjellebekk. Presse på for å få på plass gang/sykkelvei mellom Gluggen - Sandaker. Få etablert Kjellstadveien som miljøgate hvor sykkel har forrang. Øke antall helsesøstre og miljøterapeuter i skolen.

5 Jobbe for et ledelsesløft i skolen. Legge til rette for økt faglig samhandling mellom pedagogene i lierskolen. Ha et sterkt spesialpedagogisk tilbud for de som trenger det. Styrke kompetansen i skolen på mobbing. Jobbe for å differensiere pris på SFO. Etablere en forsøksordning med foreldreskole. Kultur, idrett og frivillighet i Lier. Lier Venstre vil arbeide for et mangfoldig og fritt kulturliv som stimulerer til nysgjerrighet, kreativitet og utfoldelse for alle. Barn og unge må få mulighet til å skape sin egen frivillighet og til å organisere sin egen ungdomskultur. Lier Venstre vil sørge for å legge til rette for lokalt initiativ, og gi støtte til prosjekter og arrangementer initiert av og for barn og unge. Bevare samfunnshusene i Lier. Ta initiativ til et utstyrsbibliotek for utlån av sportsutstyr. Etablere en prøveordning med aktivitetskort for barn i ressurssvake familier. Styrke svømmeopplæringstilbudet til skoleelever. Arbeide for økt bemanning på Lier Musikkverksted.

6 Lier - på lag med framtidens næringsliv. Lier kommune må støtte de bedriftene som har framtiden foran seg og de arbeidsplassene som ennå ikke er skapt. Verdiskapning og næringsliv for framtiden. Lier Venstre vil gjøre det enklere å starte og drive egen bedrift. Vi vil ha gode vilkår for alle bedrifter, og vi er spesielt opptatt av de minste bedriftene, gründerne og selvstendig næringsdrivende. Venstre ønsker at Lier kommune skal lokke til seg "grønne bedrifter" gjennom å legge til rette for en moderne infrastruktur. Bidra til bedre finansiering av bedrifter i tidlig fase. Utvide dagens 10% stilling innenfor næring, til en 100% rådgiverstilling. Styrke Lier kommunes digitale tjenester med selvbetjeningsløsninger for næringslivet. Prioritere kollektivtilbud for pendlere til/fra Lier. Ha flere ladestasjoner for elbiler ved kollektivknutepunkt.

7 Venstre gjør Lier grønnere. Alle som bor i tettsteder og byer skal ha tilgang til sollys, ren luft og grøntarealer. Miljøhensyn må være bærebjelken i alt planarbeid. Boligmiljø og byutvikling Lier Venstre ser for seg en kommune med mer effektiv arealutnyttelse, bedre tilrettelegging for gående og syklende, større kollektivsatsning og flere grønne lunger. Lier kommune kan lede an og sørge for en balansert og nyskapende boligutvikling med alternative og framtidsrettede boformer som inkluderer et mangfold av mennesker, og samtidig passe på at de nye bydelene vil bli i balanse med det etablerte Lier. Stimulere til økt bruk av solenergi, jord- og fjordvarme. Legge til rette for grønne lunger og urbant landbruk, utplassering av bikuber og hager på tak. Jobbe for bybaneløsning på strekningen Lahell-Drammen. Innføre "fra leie-til-eie" i Lier. Stimulere til bygging av eldrekollektiv, seniorboliger og generasjonsboliger. Venstre - syklistenes bestevenn Lier Venstre vil prioritere en framtidsrettet infrastruktur, med bilfrie soner hvor gående og syklende har forrang, og hvor kollektivløsninger er en sømløs og naturlig del av hverdagen. Lier må prioritere et sammenhengende sykkelveinett innad i kommunen, men også i overgangene mellom nabokommunene, inkludert Asker i Akershus. Sykler fortjener de beste parkeringsplassene ved butikker og virksomheter, og alle p-plasser ved kollektivknutepunkt må være trygge. Egne servicestasjoner for småmekking og justering bør settes opp ved sentrale knutepunkt. Komplett valgprogram på:

8 Venstres kandidater i Lier: 1. Tove Hofstad (f.1969) Oppvokst i Lier, bor på Nøste. Jobber som rådgiver i Venstre. Erfaring fra internasjonal handel og privat næringsliv. Utdanning innen ledelse. To voksne barn. 2. Geir Cato Kristiansen (f. 1978) Fra Sylling, bor på Høvik. Master i pedagogikk. Jobber som regionsleder i Learn Trafikkskole. Gift, småbarnsfar til to gutter. 3. Marianne Berg (f. 1971) Bor i barndomshjemmet i Frognerlia. Utdannet lærer. Lang erfaring fra Lierskolen, jobber nå som lærer i Bærum kommune. Mor til tre store barn. 4. Sarbjit Singh Shergill (f. 1980) Bor på Lierstranda. Produksjonssjef i BAMA. Utdanning fra Polyteknisk Høgskole. Gift, og pappa til to barn i grunnskolen. 5. Maria Kristine Løkstad Grande (f. 1985) Nylig flyttet tilbake til Tranby. Utdannet spesialpedagog, og faglærer i dans. Aktiv i DNT. Jobber i barnehage i Asker. Gift. Les mer om vår politikk og våre kandidater på våre nettsider. 6. Tor K. Haugen (f. 1968), Sjåstad 7. An-Magritt Leirfall Saksvik (f. 1968), Kjellstad 8. Odd Eriksen (f. 1957), Huseby 9. Anine Mindt-Soot (f. 1996), Sylling 10. Jon Øyvind Lærum (f. 1972), Haskoll 11. Mathilde Idsøe Holst (f. 1996), Sylling 12. Øyvind Leirset (f. 1969), Høvik 13. Daniel Bolstad (f. 1994), Gullaug 14. Gunn Kristin Finnby (f. 1961), Høvik 15. Torleiv Holst (f. 1965), Sylling 16. Camilla Bjørnbakken Langen (f. 1993), Sylling 17. Waqas Zaman (f. 1978), Tranby 18. Vigdis Grande Knudsen (f. 1962), Hennummarka 19. Nina E. Johnsen (f. 1964), Sylling Vi vil gjerne høre fra deg. Har du innspill til oss, så ta kontakt på Foto: Ellen Lysenstøen og Steinar Bleken. Illustrasjonsbilde (rettigheter innhentet av eier)

Marnardal Venstres Program

Marnardal Venstres Program Marnardal Venstres Program for perioden 2015-2019 Folk Først i Marnardal Marnardal Venstre bygger sitt program på Venstres ti liberale prinsipper. Venstre er det sosialliberale partiet som setter folk

Detaljer

Folk først. Derfor setter Venstre folk først.

Folk først. Derfor setter Venstre folk først. Folk først. Folk først. Venstre vil at politikk skal handle om folk. Det skal handle om å gi alle muligheten til å finne sin egen måte å leve livet på, og om å bygge en trygg og moderne velferdsstat som

Detaljer

TA KAMPEN FOR ET VARMT. Valgprogram 2015-2019 Bydelsprogram bydel Sagene. Stavanger Sagene SV. sv.no/oslo/sagene-sv facebook.

TA KAMPEN FOR ET VARMT. Valgprogram 2015-2019 Bydelsprogram bydel Sagene. Stavanger Sagene SV. sv.no/oslo/sagene-sv facebook. TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT TA KAMPEN STAVANGER FOR ET INKLUDERENDE SAGENE Valgprogram 2015-2019 Bydelsprogram bydel Sagene 2015-2019 Stavanger SV Sagene SV sv.no/oslo/sagene-sv

Detaljer

Vedtatt program for Agder Venstre 2015-2019

Vedtatt program for Agder Venstre 2015-2019 Vedtatt program for Agder Venstre 2015-2019 Venstre er det sosialliberale partiet i norsk politikk. Vår politikk tar utgangspunkt i det enkelte mennesket, og den skal være et utålmodig arbeid for rettferdige

Detaljer

Mennesker er viktigere enn systemer. Derfor setter Venstre folk først. Trine Skei Grande Venstres leder

Mennesker er viktigere enn systemer. Derfor setter Venstre folk først. Trine Skei Grande Venstres leder Mennesker er viktigere enn systemer. Derfor setter Venstre folk først. Trine Skei Grande Venstres leder Folk først Terje Breivik nestleder Ola Elvestuen nestleder Venstre er Norges liberale parti. Vårt

Detaljer

Gode ønsker: Osloregionens byutvikling, samferdsel og miljø Oversikt over partienes valgprogrammer for Akershus og Oslo 2015-2019

Gode ønsker: Osloregionens byutvikling, samferdsel og miljø Oversikt over partienes valgprogrammer for Akershus og Oslo 2015-2019 Gode ønsker: Osloregionens byutvikling, samferdsel og miljø Oversikt over partienes valgprogrammer for Akershus og Oslo 2015-2019 Av Gustav Nielsen, BULL Oversikten inneholder kopi av tekster i programmene

Detaljer

Venstre gjør Gjesdal grønnere.

Venstre gjør Gjesdal grønnere. Gjesdal Venstre Venstre gjør Gjesdal grønnere. Om 30 år kan hun være en av verdens fremste klimaforskere......om hun får noen av verdens beste lærere Politikk handler om å prioritere, og Venstre prioriterer

Detaljer

Gamle Oslo SV - bydelsprogram 2015-2019

Gamle Oslo SV - bydelsprogram 2015-2019 Gamle Oslo SV - bydelsprogram 2015-2019 Gamle Oslo - en bydel vi alle kan være stolte av! Vi i Gamle Oslo SV er stolte over bydelen vår. Vi er stolte over å bo i en bydel som vokser raskere enn noen annen

Detaljer

Drammen Venstre. Kommunevalgprogam 2015 2019. 2. utkast 6. januar 2015

Drammen Venstre. Kommunevalgprogam 2015 2019. 2. utkast 6. januar 2015 Drammen Venstre Kommunevalgprogam 01 0. utkast. januar 01 1 1 1 1 0 1 Programkomiteen i Drammen Venstre legger med dette frem sitt andreutkast til program for kommunevalgperioden 01 0. Programkomiteen

Detaljer

Levanger Venstres valgprogram 2015 2019

Levanger Venstres valgprogram 2015 2019 Levanger Venstres valgprogram 2015 2019 Vedtatt av medlemsmøtet april 2015 1 VERDISKAPNING Venstre vil ha en moderne næringspolitikk. Vi vil legge til rette for et næringsliv som skaper nye verdier og

Detaljer

Best for barna. Venstres skole- og barnehagepolitikk

Best for barna. Venstres skole- og barnehagepolitikk Best for barna. Venstres skole- og barnehagepolitikk 1 Dette er Venstres tiltak for å forbedre barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring. Her foreslår vi tiltak for hver enkelt del av utdanningsløpet,

Detaljer

Utkast til valgprogram for Strand Venstre - 2015-2019

Utkast til valgprogram for Strand Venstre - 2015-2019 Utkast til valgprogram for Strand Venstre - 2015-2019 Et liberalt Strand Venstre er Norges eldste parti og det eneste som bygger sin politikk på den liberale ideologien. Vi mener at det enkelte menneskets

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM KARMØY SV 2015 2019

ARBEIDSPROGRAM KARMØY SV 2015 2019 ARBEIDSPROGRAM KARMØY SV 2015 2019 VI TAR KAMPEN FOR OFFENTLIG VELFERD! Sosialisme i hverdagen Kommunen er fellesskapets løsning for å skape trygghet, velferd, frihet og rettferdighet. En god og moderne

Detaljer

OM VESTBY KOMMUNE. VÅR VISJON: VESTBY SOM PLUSSKOMMUNE I 2030.

OM VESTBY KOMMUNE. VÅR VISJON: VESTBY SOM PLUSSKOMMUNE I 2030. OM VESTBY KOMMUNE. Vestby kommune er en veldrevet, dynamisk kommune med flott beliggenhet mot sjøen, god infrastruktur og mange muligheter for videre utvikling. Vestby kommune har vokst enormt de siste

Detaljer

Oslo. i dine. sko. Oslo SVs program 2011-2015. Oslo SV - i dine sko 1

Oslo. i dine. sko. Oslo SVs program 2011-2015. Oslo SV - i dine sko 1 Oslo i dine sko Oslo SVs program 2011-2015 Oslo SV - i dine sko 1 Innholdsfortegnelse ULIKE MENNESKER - LIKE MULIGHETER 3 OSLO EN MILJØBY 4 EN VELFERDSBY FOR ALLE 8 EN FELLES KUNNSKAPSSKOLE 12 EN GOD OG

Detaljer

Med hjerte for mangfold, rettferdighet og miljø

Med hjerte for mangfold, rettferdighet og miljø ÅS SVs PARTIPROGRAM 2015-2019 Med hjerte for mangfold, rettferdighet og miljø Kjære velger Politikk handler om å velge side. I politikken er det alltid noen som vinner og noen som taper. SV vil gi kommunene

Detaljer

Mennesker. Miljø. Kunnskap. Oslo Venstres bystyreprogram 2015 2019

Mennesker. Miljø. Kunnskap. Oslo Venstres bystyreprogram 2015 2019 Mennesker. Miljø. Kunnskap. Oslo Venstres bystyreprogram 2015 2019 Vedtatt på årsmøtet 7. og 8. februar 2015 1 Liberal by 4 Grønn by Klima 5 Miljø. 6 Samferdsel. 8 Byutvikling.. 11 Mulighetenes by Barnehage..

Detaljer

Program for Oslo Venstre.

Program for Oslo Venstre. Program for Oslo Venstre. Mennesker. Miljø. Kunnskap. Oslo Venstres bystyrevalgprogram 2015-2019 Bystyrevalgprogrammet ble vedtatt på årsmøtet 7. - 8. februar 2015. Innholdsfortegnelse Liberal by... Grønn

Detaljer

MILJØPARTIET DE GRØNNE

MILJØPARTIET DE GRØNNE MILJØPARTIET DE GRØNNE VALGPROGRAM FOR GRORUDDALEN 2015-2019 2 «Miljøpartiet De Grønnes mål er et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse. Økonomien skal underordnes sunne økologiske prinsipper og fremme

Detaljer

Askøy er i en krevende økonomisk situasjon med høy gjeld.

Askøy er i en krevende økonomisk situasjon med høy gjeld. Demokrati og Økonomi Venstre vil at alle politiske avgjørelser skal fattes så nær som mulig dem det angår. Derfor er lokaldemokratiet bærebjelken i et levende folkestyre. Politikk må være lett tilgjengelig

Detaljer

LOKALPROGRAM ASKER 2015-2019

LOKALPROGRAM ASKER 2015-2019 2015-2019 LOKALPROGRAM ASKER NATURVERN MILJØPARTIET DE GRØNNE vil arbeide for et med menneskelig samfunn i økologisk balanse. Økonomien skal underordnes sunne økologiske prinsipper og fremme fred og rettferdighet,

Detaljer

ET GRØNT, MANGFOLDIG OG RETTFERDIG ØSTENSJØ

ET GRØNT, MANGFOLDIG OG RETTFERDIG ØSTENSJØ ET GRØNT, MANGFOLDIG OG RETTFERDIG ØSTENSJØ Østensjø SVs bydelsprogram 2015-2019 Rettferdig fordeling, lokaldemokrati og miljø er sentrale saker for SV. Vi ønsker et samfunn der markedskrefter erstattes

Detaljer

Valgprogram 2015-2019. Drammen Arbeiderparti

Valgprogram 2015-2019. Drammen Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Drammen Arbeiderparti Innhold: Kjære drammenser... 3 Byutvikling... 4 Byen som skaper verdier... 9 Barnas by... 11 En by å bli gammel i... 14 Drammen den beste frivillighetsbyen...

Detaljer

ARENDAL PROGRAM 2015-2019

ARENDAL PROGRAM 2015-2019 ARENDAL PROGRAM 2015-2019 TENK NYTT, STEM GRØNT! Miljøpartiet De Grønnes mål er et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse. Økonomien skal underordnes sunne økologiske prinsipper og fremme fred og rettferdighet

Detaljer

Kommuneprogrammet 2015-2019

Kommuneprogrammet 2015-2019 Oppegård Arbeiderparti Program 2015-2019 Kommuneprogrammet 2015-2019 Våre grunnleggende verdier Likhet, frihet og solidaritet. Likhet innebærer like muligheter til personlig utfoldelse og vekst, der den

Detaljer

BYDELSPROGRAM GAMLE OSLO ARBEIDERPARTI

BYDELSPROGRAM GAMLE OSLO ARBEIDERPARTI BYDELSPROGRAM GAMLE OSLO ARBEIDERPARTI Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix Innledning Kjære velger. Gamle Oslo er en mangfoldig og spennende bydel å bo i. Arbeiderpartiet vil at vår bydel skal være den

Detaljer

Politisk program 2015-2019 Eidsvoll Høyre www.eidsvollhoyre.no

Politisk program 2015-2019 Eidsvoll Høyre www.eidsvollhoyre.no Politisk program 2015-2019 Eidsvoll Høyre www.eidsvollhoyre.no Innhold 1. Oppvekst... 4 2. Kultur, idrett og frivillighet... 6 3. Miljø... 9 4. Helse og omsorg... 10 5. Næring og landbruk... 13 6. Forvaltning

Detaljer

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken By og land Mindre forskjeller DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken a b = a 1 b Arbeid Demokrati Kunnskap Arbeiderpartiet.no Innledning Nærmiljøet og lokalsamfunnet er rammene for livene våre. De er

Detaljer

Halden Arbeiderpartis viktigste saker 2011 2015:

Halden Arbeiderpartis viktigste saker 2011 2015: HA L D EN 35 0 16 6 5 2015 ÅR Kommuneprogram 2011 2015 s viktigste saker 2011 2015: Full sykehjemsdekning i henhold til samhandlingsreformen Ny skole i sentrum Ungdomshuset i nytt lokale Vadet et sted

Detaljer

FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN

FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN Foto: Gary John Norman Framtidas lokalsamfunn...3 Skole og barnehage...4 Helse og omsorg... 7 Frivillighet og kultur...9 Klima og miljø: Tenke globalt - handle lokalt... 10 Bolig

Detaljer