BRIKKEN SOM MANGLER. Derfor blir lokalmaten dyr. Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen. september 2009

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BRIKKEN SOM MANGLER. Derfor blir lokalmaten dyr. Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen. september 2009"

Transkript

1 Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen september 2009 BRIKKEN SOM MANGLER Tromsø kan bli en ubestridt hub i nord for petroleums industrien, men et akterutseilt havarivernsenter kan bli brikken som velter prosjektet istedenfor tungen på vekt skålen. SIDE Suksessformel i utelivet: Tenk smått bli stor SIDE Derfor blir lokalmaten dyr SIDE 16-17

2 Næringslivsmagasinet for tromsøregionen september 2009 leder BRIKKEN SOM MANGLER Tromsø kan bli en ubestridt hub i nord for petroleums industrien, men et akterutseilt havarivernsenter kan bli brikken som velter prosjektet istedenfor tungen på vekt skålen. SIDE Suksessformel i utelivet: tenk smått bli stor side Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Utgiver: Næringsforeningen i Tromsøregionen Ansvarlig redaktør: Grete Kristoffersen Redaksjon og Grafisk produksjon:: KRYSSPRESS Pegasus Publisering as Trykk: Norbye & Konsepta AS Opplag: Dobler prisen på lokalmat side Annonsekontakt: Telefon Kontakt: Postboks 464, 9255 Tromsø Besøksadresse: Grønnegata 83 Telefon: Telefaks: En glad start på Denne høsten har startet positivt på veldig mange områder. Ikke bare fordi vi snart tør å slå fast at finanskrisen er over stormtoppen, og at antallet konkurser og permitteringer i vår region ikke ble så ille totalt sett. Jeg håper særlig at alle de små og mellomstore familiebedriftene i nord som er selve ryggraden i landsdelens verdiskaping, har stått støtt gjennom stormen. Vi går inn i en svært spennende valguke hvor vi skal velge politisk ledelse for neste fireårsperiode. For næringslivet er det uansett utfall avgjørende at perioden preges av en skarpere bevissthet og tilrettelegging for reell verdiskaping i nord. Vårt næringsliv er på mange måter sårbart og lite differensiert. Vi vet at hele 50 prosent av oss i Troms jobber innen offentlig sektor, at vi skaper for få nye arbeidsplasser og at vi må bli mer attraktiv for talentene. Det står klart for meg at vi har en jobb å gjøre sammen med kommende regjering og storting. innhold Dette var bakteppet da statsminister Jens Stoltenberg møtte næringslivet i forskningsparken siste lørdag i august. Hvordan skape vekst i Nord-Norge etter finanskrisen? Han lyttet både konsentrert og nikkende da han ble utfordret på behovet for lavere byråkrati og mer treffsikre skatter og avgifter for næringslivet. Mitt budskap var at det må stilles tydeligere krav til det å skape butikk ut av nordområdesatsingen fremover. Alle investorer ønsker avkastning på investert kapital, og dette bør også gjelde for nasjonale byggesteiner, forskningsløft nord og regionale forskningsfond. Forskningsklynger må stimuleres til å bli kommersielle næringsklynger. Statsministeren var ikke snauere enn at han lovte en årlig dialog med bedriftene i Nord-Norge for å evaluere nordområdesatsingen i et næringslivsperspektiv. Sjefsredaktør Amundsen i Nordlys utfordrer nettverket av næringsforeninger i landsdelen til å samarbeide om å skape innhold til denne årlige evalueringen, noe vi selvsagt tar på oss med AKTUELT Utnytt særfordelene Produktdirektør Leif Øverland ser ingen grunn til at ikke arktisk safari skal bli like godt kjent som afrikansk safari. SIDE 4-7 Kvinner må kapre styrebordet Kompetanse er viktig, men langt fra nok for å bli rekruttert til styrearbeid. Bevisst markedsføring og nettverksarbeid må også til. SIDE 8-9 For lite kritisk Kredittilsynet frykter at regnskapsfører og revisorer blir for gode venner med sine klienter, og dermed unngår å påpeke svakheter. SIDE Side 4-7 Starter internasjonal karriere Etter å ha vært drop-out på videregående starter André Moan (23) nå på en internasjonal karriere i Kina. Takket være IB-linja på Finnfjordbotn videregående. SIDE

3 høsten stor glede! Forventningene til byen med de store begivenhetene øker, og gir oss en flott mulighet til å perfeksjonere oss i den viktige vertskapsrollen. I dette Markant har vi tatt for oss Tromsøs rolle som infrastrukturelt nav, eller HUB i nord. Vi peker på muligheter og utfordringer ved det å utvikle funksjoner og tilby tjenester som næringslivet i nord har behov for. Dette gjelder særlig for maritime næringer, petroleum og fiskeri. Infrastruktur kan også defineres som «myk» og innbefatter blant annet kompetanse, kultur og velferdstilbud. Myk infrastruktur er svært viktig i arbeidet med å tiltrekke oss både bedrifter, arbeidstakere og turister. Derfor var det en gledens dag da Tromsø International School gikk gjennom RDA-styrets nåløye og dermed ble sikret den regionale finansieringen. Nå gjenstår det at kunnskapsdepartementet deler vårt syn om viktigheten av å ha en internasjonal skole i nordområdene og godkjenner vår søknad i høst. Forventningene til byen med de store begivenhetene øker og gir oss en flott mulighet til å perfeksjonere oss i den viktige vertskapsrollen. Utelivet i Tromsø har hatt merkbare utfordringer de siste årene. Publikum har gitt beskjed om at de savner nytenkning i tilbudet og bransjen selv har slitt med synkende kvalitet og økonomi. Nå har det virkelig lysnet og vi kan glede oss over mange nyetablerte restauranter, kafeer og barer utover høsten. Det samme gjelder for handelsnæringen hvor tilbudet særlig i Tromsø sentrum preges av en hel rekke nykommere. Skikkelig godt å kunne si at Nordens Paris igjen fyller skoene! Grete Kristoffersen Direktør Suksessformel i utelivet Ved å tenke smått har Øivind Sjøvoll gjort det stort i Tromsøs uteliv. SIDE Dyr lokalmat På vei fra produsent til kunde dobles gjerne prisen på lokalmat fordi produsentene er for små og dårlig organiserte. SIDE TEMA Felles hub i nord PetroPoint Greater Tromsø vil forsøke å spisse tromsøregionens tjenestetilbud for petroleumsindustrien, slik at Tromsø kan bli en komplett hub i nord. SIDE VALG 09 Ulike valg De forskjellige førstekandidatene svarer på hvilke næringspolitiske valg som er de viktigste. SIDE Side

4 aktuelt Hurtigrutens produktdirektør: Nord-Norge har særfordeler, UTNYTT DEM! Nordnorsk reiseliv har blitt bedre til å utnytte landsdelens unike fundament, fastslår produktdirektør Leif Øverland, i Hurtigruten ASA. Han råder NordNorsk Reiseliv AS til å rette markedsføringen mot de kjøpesterke og friste dem med arktisk safari. n Ord: Sverre Bottenvann og Astri Edvardsen n Bilder: Rune Stoltz Bertinussen og istockphoto Jeg kan ikke forstå hvorfor arktisk safari ikke er like stort som afrikansk safari. Leif Øverland, produktdirektør Hurtigruten Mine råd og forventninger til NordNorsk Reiseliv AS: Thorbjørn Nymo, daglig leder i KTN Gruppen og Rundhaug Hotell Eiendom Jeg har meget store forventninger. Vi har lenge trengt et selskap som kun skal drive relasjonsmarkedsføring av landsdelen. I de ni årene jeg har jobbet med reiseliv, har det vært surr med markedsføring, salg og booking noe som har vært forvirrende for næringslivsaktører og politikere. Det er bra at vi nå får et selskap som skal bruke fryktelig mange millioner til å si at Nord- Norge er flott. Budsjettet på 50 millioner er til å sprette champagne av! Mitt beste råd er å velge medarbeidere og styremedlemmer som ikke sitter i destinasjonsselskapene. Tenk nytt, og tenk utenfor boksen. Få inn folk som har erfaring med markedsføring på internasjonalt nivå. Tove Sørensen, daglig leder, Tromsø Villmarkssenter Jeg håper at selskapet på dyktig vis klarer å få markedsført landsdelen. Internasjonalt, som for eksempel på det engelske markedet, bør det henvende seg til individuelle turister. På nasjonalt plan bør målet være å få 4

5 Nordnorsk reiseliv har særfordeler sammenliknet med resten av landet, mener Øverland (bildet), og viser til naturen og lokalbefolkningens åpne væremåte og fortellerglede. Motsatsen er Oslo og Frogner hvor man som gjest knapt får ett høflig nikk. Vi har også en opplevelsesindustri i nord med enkeltaktører som er svært flinke. Dette er unike leverandører som gjør helheten i produktet så bra. Hundekjøring, kongekrabbefiske og snøskuterturer er eksotiske opplevelser. Min erfaring tilsier at de som holder på med dette i all hovedsak er profesjonelle og entusiastiske. Betydelige bedringer Øverland svarer kontant ja på spørsmålet om reiselivet i landsdelen har blitt mer dyktig i løpet de siste årene. Nå er det mulig å kjøpe noe annet enn bussturer med guider som kun peker ut steder for turistene, sier Øverland og henviser til opplevelsesindustrien han nettopp har rost. Maten på spisestedene, inklusive Hurtigruten, har også blitt bedre. Lokale råvarer er ikke lenger en mangelvare. Det er videre et stort framskritt at vi har fått tilgang til markedet i England gjennom Norwegians direkterute. En fjerde ting er at vi nå har både sommer- og vinterturisme det er mindre snakk om den vanskelige mørketida. Istedenfor framheves lyset som også er da, og hva som kan oppleves om vinteren. Fragmentert vertskap Hvilke erfaringer har Hurtigruten med nordnorsk vertskap? Det er mange enkeltaktører vertskapet er ikke samlet. Turistene blir ikke ønsket velkomne til ett rike, sier Øverland, og minnes sitt besøk på Tranøy i Hamarøy tidligere i år. Der ble han møtt med et «Velkommen til Tranøy»-skilt, og informasjon om hvor hotell, restauranter og fine turstier befinner seg. Øverland synes det samkjørte opplegget var fantastisk, og ble værende en halv dag istedenfor en halv time. Videre forteller han at det er stor forskjell på hvor drevne verter anløpshavnene til Hurtigruten er. Destinasjoner på Vestlandet er spesielt flinke på vertskap, og da særlig på felles vertskap. Resultatet er at landsdelens fjorder har blitt et begrep blant turistene de snakker om «the fjords». Dette er noe det samlede reiselivet i Nord- Norge kan ta lærdom av. Bransjen er fragmentert. Det nytter for eksempel ikke for en enkeltaktør å dra på messe i Tyskland, sette opp en stand og si «Dette er tilbudet vårt». Vi er bitte små i den store verden, men vi er unike! nye landsdelsselskapet som skal fronte Nord-Norge. Selskapet må gå internasjonalt og da ikke skyte vilt, men henvende seg til riktig målgruppe. Det er viktig å spørre spørsmålet: Hvilke turister vil vi ha? Vi er ute etter økt verdiskapning og følgelig lommeboka til folk. Da er det de individuelle, kunnskapsrike turistene som er vår målgruppe, som vil lære og oppleve nye ting, sier Øverland. Jeg kan forresten ikke forstå hvorfor arktisk safari ikke er like stort som afrikansk safari. Vi som bor her har nok ikke helt sett dette potensialet. Systematisk markedsføring Det er óg essensielt å henvende seg til de rette agentene, som for eksempel pakkereise-operatører på det engelske markedet, forklarer Øverland. Det er også store markeder ellers i Europa. Hurtigruten opplever vekst i turisme fra Sverige, og mulighet for økning av antall russiske turister. Han er videre opptatt av at markedsføringsprosessen bør være planmessig og kontinuerlig. Det går ikke an å være fornøyd med et oppslag her og der det er så mye støy der ute. Det som må til, er systematisk jobbing over tid. NordNorsk Reiseliv må sette seg målbare forretningsmessige mål. Budsjettet på 50 millioner er en god start. Det koster nødvendigvis ikke mye å få de råeste reiselivsmagasinene og de riktige agentene hit. Videre ser Øverland for seg at ulike næringsaktører, deriblant Hurtigruten, vil delta på felles kampanjer med selskapet. Mele felles kake Øverland bruker neste års Melodi Grand Prix som eksempel på manglende samspill. Mange av Norges ordførere kom på banen og ville ha Melodi Grand Prix til sitt sted. De tenkte ikke: Ok, vi får arrangementet hvor stor kake kan vi så mele for Norge på grunn av dette? Vi må slutte å tenke «gata mi» og «vertshuset mitt», og heller finne ut hvor stor kake vi kan skape for hele Nord-Norge. Hvis vi tør å ta det grepet, vil det dryppe på de fleste. Øverland er klar på at han ønsker å se en visjonær og «rå» tankegang hos det»» flere til å bruke Nord-Norge som kurs- og konferansested. Jeg håper også at selskapet klarer å samarbeide godt med destinasjonsselskapene Finnmark Reiseliv, Troms Reiseliv og Nordland Reiseliv. De har kontakt med mindre destinasjonsselskap, som igjen har kontakt med aktørene. NordNorsk Reiseliv må skaffe seg oversikt over hva vi aktører trenger. Rådet mitt er: Samarbeid! Selskapet må ha god kontakt og dialog med reiselivet fra topp til bunn. Det må være fokus på hvilke behov vi har. For vi vet hva vi trenger, men har ikke kapasitet, tid, kompetanse og midler til å gjøre alt. Yanni Vikan, leder, Destination Lofoten Jeg forventer at selskapet vil sørge for en mest mulig presis markedsføring, basert på grundige analyser av forskjellige markeder. Like fullt er det viktig at NordNorsk Reiseliv ikke bare blir et annonseringsbyrå, men at de er frempå og tar i bruk sosiale medier, pluss etablerer brukervennlige og oversiktlige nettsider. 80 prosent av turistene bruker internett for å orientere seg om hva man kan gjøre på ulike destinasjoner. Profilmarkedsføring er nødvendig, og man må knytte dette opp mot produktene, altså aktørene i regionen. Så ønsker jeg at selskapet møter oss, har en god dialog og drar veksler på den kompetansen vi har, 5

6 aktuelt Landsdelsselskapet NordNorsk Reiseliv AS skal gjennom tung markedsføring lokke internasjonale turister til Nord-Norge, og samtidig få aktørene i de tre nordligste fylkene til å samarbeide. NordNorsk Reiseliv AS skal bli selve motoren for utviklingen av reiselivet i Nord-Norge Svalbard inkludert. Selskapet skal koordinere de tre fylkesavdelingene, og få disse til å samarbeide. Ambisjonen for selskapet er å skape en slagkraftig enhet som øker turiststrømmen til landsdelen og gjør næringen mer helårsbasert. Foreløpig er dessverre gode eksempler på samarbeid i nord mer unntaket enn regelen. I Lofoten ser man et godt samhold og samarbeid mellom aktører som i realiteten er konkurrenter. Samarbeidet blir ofte initiert av bransjen selv, og gjennom felles prosjekter med Destination Lofoten og Nordland Reiseliv, sier Yanni Vikan i Destination Lofoten. Egen selger På grensa til Russland har de også et godt samarbeid. Når vi selger turer og opplevelser, er målsettingen å lage pakker som tilfredsstiller kundene. Da kan man ikke bare si «nei» hvis turistene etterspør noe som man selv ikke har. Alle tjener på at man er flinke til å trekke inn hverandres tilbud. Til slutt får kunden det de vil ha, på en og samme faktura. I sommer gikk fire-fem bedrifter i Sør-Varanger sammen om å lønne en selger, som fra sitt kontor på hotellet solgte turer til turistene. Men selgeren frontet naturligvis bare opplevelsene til de firmaene som betalte lønna hans, understreker daglig leder Arne Wikan i Pasvikturist AS. Lys som produkt Landsdelsselskapet nye administrerende direktør, Silje Brandvoll (38), hadde sin første arbeidsdag for knappe to uker, og uttalte da at første oppgave blir å gjøre seg kjent med de produktene landsedelen kan tilby. Hun slo også fast at hun er mer opptatt av produkt enn geografi, og trakk fram det spesielle lyset i nord som et tema det kan bygges mange produkter på, uansett sted og årstid. Lofoten Vinter er et prosjekt dannet av rundt 25 medlemsbedrifter i Lofoten, som satser på produktutvikling og markedsføring av området som en vinterdestinasjon. For turistene er gjerne vinteren og mørket i nord vel så eksotisk som midnattsola. Interessen for fisketurisme og natursafarier er klart økende. Turistene vil aktiviseres, være en del av naturen og opplevelsen, snarere enn bare å være betraktere. De trigges av temabaserte opplevelser i naturen, i tillegg til at de vil ta inn over seg den lokale kulturen, forklarer Yanni Vikan. Pasvikturist ser et klart potensial i de hvite månedene. Vinterturisme har vært en kjempesuksess, og vi som operatør har fått et mer bevisst forhold til dette. Opplevelser som setter turistene i aktivitet er nøkkelordet, enten det er turer med hundeslede eller scooter, bekrefter Arne Wikan. For næringslivet i nord Detaljplanleggingen av reiselivsselskapet er av naturlige årsaker ikke kommet særlig langt, men fylkeskommunene har sammen meislet ut noen hovedstrategier. Med dette får vi ei sterkere og mer spisset markedsføring av den nordnorske landsdelen. Man har brukt mye penger allerede i de respektive fylkene, men til nå har markedsføringen vært for spredt. Nå samles kreftene, sier fylkesrådsleder i Troms, Pia Svensgaard til Markant. Som en flying start har selskapet fått 50 millioner kroner fra regjerningen. Likevel er ikke tanken om et landsdelsselskap utelukkende et ønske fra regjeringshold. Næringslivet i Nord-Norge har gjennom flere år etterlyst et samlet markedsføringsapparat. NHO og store aktører har jobbet i henimot 20 år for å få noe slikt på plass, så landsdelsselskapet vil i høyeste grad være et redskap som skal tjene interessene til reiselivsaktørene i nord. Modellen vi har valgt, med et sentralt styre og kontorer i Bodø, Tromsø og Alta var en forutsetning for at næringslivet skulle ta tenning på dette, og det har vi imøtekommet, sier Svensgaard, og forklarer videre at selskapet hovedsakelig skal fungere på tre nivåer. De viktigste oppgavene til selskapet vil være å bidra til styrking av vertskapsfunksjonen/destinasjonsnivået, bygge nettverk og stå for markedsføring nasjonalt og internasjonalt. Mine råd og forventninger til NordNorsk Reiseliv AS: Arne Wikan, daglig leder, Pasvikturist AS Et felles selskap er både riktig og viktig, og jeg håper de kan videreføre den lokale kunnskapen man har opparbeidet. Mitt ønske er at selskapet ikke bygger ned det vi har i dag, men at man tufter selskapet på den eksisterende kompetansen. Forventningen er at de klarer å «selge» Nord- Norge som destinasjon, så får aktørene heller kjempe om turistene når de først kommer. Så er jeg spent på hvilke oppgaver de tre fylkeskontorene skal ha. 6

7 Anja Jenssen, daglig leder, Arctic Pathfinder Jeg håper at selskapet vil få til en god markedsføring av Nord- Norge, og jobbe med visjonene om at det skal satses innenfor reiseliv og øke antallet turister. Videre håper jeg at NordNorsk Reiseliv vil arbeide for å få flere direkteruter til Tromsø Lufthavn. Selskapet bør også skaffe seg oversikt over leverandørene i Nord-Norge, hvem som kan og gjør hva. For eksempel: hvem kan ta 10 fisketurister og hvem kan ta 100? Hvem kan lage pakker og hvem tilbyr enkeltaktiviteter? 7

8 aktuelt Overdreven tillit til daglige ledere Kredittilsynet er bekymret for at regnskaps førere og revisorer har for stor tillit til sine klienter, og maner dem til et mer kritisk blikk på klientmassen. n Ord: Thomas Schanche n Bilde: Rune Stoltz Bertinussen Tallene i et revisorgodkjent regnskap er blant annet avgjørende for utlignet skatt, finansinstitusjoners og leverandørers kredittvurdering, samt investorers vilje til å gå inn i et selskap. Seksjonssjef for revisorer og regnskapsførere i Kredittilsynet, Kjersti Elvestad, påpeker at det er styrene i de ulike bedriftene som har ansvaret for regnskapene, men at dette ikke gjør god revisorskikk mindre viktig. Enkelte revisorer har for stor tillit til ledelsen i foretakene de er engasjert til å revidere. Vi ser at revisor kan ha oppdaget svakheter men ikke gjør nok for å følge opp ledelsens forklaringer, legger Elvestad til. Dokumentasjon Advokat Torstein Rugtvedt i Tromsøadvokatene har som bostyrer i konkursbo flere ganger opplevd forhold ved driften til konkursrammede selskap, som burde vært «revisormat» langt tidligere. De fleste revisorer er svært ryddige og jeg har ikke opplevd noe snusk. Men av og til har jeg spurt meg selv: Hvorfor har ikke revisor oppdaget dette på et tidligere tidspunkt? Mitt inntrykk er at revisor har stolt for mye på ledelsen i selskapet de er satt til å revidere. Kredittilsynet savner generelt en større bevissthet rundt dokumentasjon. Det er helt avgjørende for at det skal kunne skje en kontroll av hvordan revisjonen er utført. Dette det er ikke bare «papirarbeid», understreker Elvestad. Dersom revisorene i økende grad må dokumentere sine vurderinger, så vil trolig også kvaliteten på vurderingene øke, og revisjonsarbeidet dermed bli enda bedre. Seksjonssjefen forteller at dokumentasjon er særlig viktig i og etter finanskrisetider fordi det er den eneste måten revisor i ettertid kan vise at vurderingene var forsvarlige. Dette selv om det i ettertid skulle vise seg at resultatet ble et annet enn det man trodde. Utfordringene for revisor nå er særlig å vurdere om tilleggsopplysningene til regnskapet er tilstrekkelige, om verdiene av balansepostene er korrekte, om inntektene er overvurdert, samt at grunnlaget for fortsatt drift er tilstede, sier Elvestad. Etikk Administrerende direktør i Den norske Revisorforeningen, Per Hanstad, sier at bransjen tar slike utfordringer på alvor. I Revisorforeningen jobber vi kontinuerlig med å øke kvaliteten på revisjonen. Det er få bransjer i Norge med så sterkt nivå av spesifikk etterutdanning. Norske revisorer er pålagt 105 timer etterutdanning, hvorav 14 timer med etikk der slike problemstillinger belyses. Hanstad viser til at norske revisorer er underlagt streng kontroll internt og gjennom Kredittilsynet. Våre medlemmer er underlagt en intern kvalitetskontroll minimum hvert sjette år. Disse kontrollene viser at nivået blant norske revisorer er høyt, konkluderer Hanstad. Drøyt 82 prosent av de kontrollerte revisorene hadde ingen merknader i To prosent ble rapportert til Kredittilsynet. Oppdragsgivere I Kredittilsynet er man opptatt av at revisorer og regnskapsførere har et kritisk blikk på kundemassen sin. Enkelte regnskapsførere ønsker å hjelpe oppdragsgivere som ikke har kontroll på sine papirer. Begrunnelsen er gjerne: «Hvis ikke vi hjelper til, blir det i hvert fall fullstendig kaos». Elvestad mener disse regn- 8

9 skapsførerne er for «snille». Samtidig antyder hun at det kanskje ikke er slik at alle forretningsdrivende bør drive virksomhet. Seksjonssjefen mener regnskapsførerne i hvert fall ikke bør risikere sin autorisasjon, men si fra seg oppdraget, i de tilfellene der oppdragsgiverne ikke sørger for å innrette sin virksomhet i samsvar med de lover og regler som gjelder for denne. Også revisorer som opplever at klienten ikke innretter seg i samsvar med de regler som gjelder, skal si fra seg oppdraget dersom forholdet ikke blir rettet opp etter at revisor har tatt dette opp med klienten. Ved revisorskifte er ny revisor pliktig til å ta kontakt med tidligere revisor for å høre om det foreligger forhold som tilsier at revisor ikke bør påta seg oppdraget, påpeker Elvestad. Her opplever vi at det svikter noen ganger. Dersom ny revisor ikke har grunn til å tro at det blir bedre fremover, skal vedkommende ikke påta seg oppdraget. Revisjonspliktige foretak som ikke klarer å skaffe seg revisor må avvikles, konkluderer hun. Seksjonssjef for revisorer og regnskapsførere i Kredittilsynet, Kjersti Elvestad, påpeker at revisorer skal kvitte seg med klienter som ikke evner å overholde lover og regler. Resultat av Revisorforenings kvalitetskontroll i 2008: Antall % Godkjent ,1 Mangler ved revisjon og/eller andre forhold - handlingsplan og ny kontroll Oversendelse Kreditttilsynet for videre oppfølging 48 15,9 6 2,0 Sum utførte kontroller ,0 9

10 aktuelt God kompetanse er viktig, men ikke nok. Kvinner som ønsker styreplass må bygge nettverk og drive egen markedsføring, mener styre veteran Sidsel Helene Meyer. n Ord: Astri Edvardsen n Bilde: Rune Stoltz Bertinussen I Tromsø ser vi en tendens til at det er de samme menneskene som sitter i forskjellige styrer. Det kan virke som om utvelgelser til styrer er basert på bekjentskap og nettverk heller enn kompetanse, sier Helga Zwarg O`Donoghue. Hun er prosjektleder for Female Future Troms, et ledelsesutviklingsprogram for kvinner i regi av Innovasjon Norge, Troms Fylkeskommune og NHO Troms. Sirkulasjonen av styremedlemmer har forbedret seg, mener Meyer. I tillegg til å være daglig leder ved Proffice Nord-Norge AS, er hun i dag styreleder og styremedlem i kommunale selskap og aksjeselskap. Blant disse er Remiks Tromsø KF og Ryaforbindelsen AS. Hun har også vært styremedlem i blant annet statsforetaket SIVA SF og SIVA Eiendom Holding AS. Meyer har følgende forklaring på hvorfor styresammensetninger ikke er optimale, og hvorfor få kvinner slipper til: Det er flest menn som etablerer bedrifter. De sitter gjerne i egne bedrifters styrer, og rekrutterer særlig styremedlemmer fra sine, ofte mannsdominerte, nettverk. Selvprofilering For å hente inn eksterne styremedlemmer tipser Zwarg O`Donoghue om styredatabasene til NHO og Innovasjon Norge. Men det holder ikke å registrere seg der. Kvinner har et stort markedsføringspotensial de må bli mer synlige og vise interesse for styreverv, mener Meyer. Dette bekrefter likestillingsansvarlig i NHO, Nina Solli. Hun er også prosjektleder for Female Future på nasjonalt plan. For å komme i posisjon til styreverv er nettverk og profilering viktig. Kvinner må legge Må kapre sty mye arbeid i å bygge nettverk og synliggjøre seg selv. Den som tror at det å legge CV-en sin i en database er løsningen, vil bli skuffet, sier Solli. Nina Solli, likestillingsansvarlig i NHO og prosjektleder for Female Future. (Foto: Anne Birgitte Hjelseth, NHO) Mål om styreverv Det sentrale målet med Female Future er at halvparten av deltakerne skal få tilbud om styreverv, eller avansere i lederstilling to år etter endt program. NHOs foreløpige evaluering av de siste to årene viser blant annet at én av tre har fått tilbud om styreverv. Ifølge en undersøkelse av første programperiode i pågående runde, har 54 prosent av kandidatene i Troms har fått tilbud om styreverv. Av disse takket 86 prosent ja. Jeg tror absolutt at kvinner er mer attraktive til styreverv enn de har vært tidligere. Flere bedrifter og selskaper har skjønt at styresammensetning handler om rett kompetanse og mangfold uavhengig av kjønn, sier Zwarg O`Donoghue. Styrekompetansekurs I FF-programmet inngår kurs i styrearbeid ved Handelshøyskolen BI. Kan denne type styrekompetanse gjøre kvinnene mer aktuelle for styreverv? Styrekompetanse er positivt, men hvorvidt det er kurset som er avgjørende for om Female Future-kandidatene får styreverv, er vanskelig å svare på, ytrer Solli, og forklarer det med at styrer vurderer kompetanse forskjellig. Kvalifikasjon til styreplass handler om kompetanse, relevant erfaring, nettverk og personlige egenskaper. På dette er Sidsel Helene Meyer er et kroneksempel. Etter mange år i bank- og finanssektoren, valgte hun å utdanne seg innen styrearbeid og ledelse. Deretter fikk hun 10

11 Klare for styrearbeid Female Future-kandidatene Ingrid Wiesener og Kirsti Isaksen avla i sommer eksamen i styrearbeid og er ledig for oppdrag. Det faglige innblikket i styrevirksomhet gjennom Female Futures (FF) program inspirerte både Wiesener, prosjektleder i NHO Reiseliv Nord-Norge, og Isaksen, økonomiansvarlig ved Akvaplanniva AS. Oppgavene vi fikk og diskusjonen oss deltakere i mellom, var vel så viktig som å lese pensum, sier Wiesener. Hun mener at denne type kurs nesten burde vært obligatorisk for alle styremedlemmer både de uerfarne og erfarne. Wiesener har selv styreverv i to reiselivsvirksomheter, og føler at kurset ga henne ny giv. Isaksen er sulten på styreverv og klar til å profilere seg som styrekandidat. Styrevirksomhet er et nytt felt for henne noe som gjør henne desto mer nysgjerrig og ivrig. Isaksen ønsker å medvirke med sin vel anvendelige kompetanse som økonom, og ser helst for seg et verv i et aksjeselskap hvor hun aktivt kan bidra med noe. Isaksen understreker at hun ikke ønsker å sitte i et styre hun vil arbeide i et styre. Wiesener er også opptatt av viktigheten av å være et driftig og engasjert styremedlem noe som krever tid og energi. Med en liten sønn og to verv, valgte hun å takke nei til et styremedlemskap hun ble tilbudt i vår. Wiesener mener man må ta en nøye vurdering ved forespørsler om styreverv, og forstå det store ansvaret som ligger i oppgaven. For henne er det viktig å ha nok kapasitet til å kunne arbeide grundig med styrearbeid. Det er fantastisk å være med i utviklingen av en bedrift, skape verdier og framdrift. Det driver meg. rebordet styreverv gjennom nettverk og relasjoner. Utdanning + erfaring Etter utdanning gjelder det å skaffe seg erfaring. Det er viktig å bli kjent med ulike bransjer og bedrifter, særlig fordi det er ulike spilleregler for styrearbeid i offentlige og private foretak. Slik lærer man også å kjenne de ulike suksesskriteriene, og se hvilke tiltak som er riktige for å fremme utvikling, sier hun. Meyer tipser de som er ferske innenfor styrearbeid om å først skaffe seg styreerfaring i en humanitær eller frivillig organisasjon. Det kan også være fordelaktig å ta et verv i et større styre fordi et mer tallrikt kollegium kan gi økt læringsutbytte. Nå er kvinner er mer ønsket ved styrebordene, tror Helga Zwarg O`Donoghue (bak t.v.), prosjektleder for Female Future Troms. Men å få tilbud om verv krever hard jobbing med nettverksbygging og selvprofilering. Å utdanne seg innen styrearbeid, slik Sidsel Helene Meyer (foran t.h.) har gjort, er også hensiktsmessig. Female Future-kandidatene Ingrid Wiesener og Kirsti Isaksen tok i vår sitt første kurs i styrearbeid noe de kan bruke i sin egenmarkedsføring. Kirsti Isaksen (40) n Utdannelse: Siviløkonom n Stilling: Økonomiansvarlig ved Akvaplanniva AS n Styreverv: Ingen styreverv Ingrid Wiesener (32) n Utdannelse: Diplomøkonom ved BI med spesialisering i prosjektledelse n Stilling: Prosjektleder NHO Reiseliv Nord- Norge n Styreverv: Styremedlem i to reiselivsvirksomheter Female Future n Storparten av Female Future-kandidatene i har tatt kurs i styrearbeid, og senere avlagt eksamen ved handelshøgskolen BI. n Female Future er et ledelsesutviklingsprogram for kvinner som kjøres i 12 regioner. Samarbeidspartnerne bak prosjektet i Troms er Innovasjon Norge, Troms Fylkeskommune og NHO Troms. n I første halvdel av første programrunde i Troms mottok 54 % av FF-kandidatene tilbud om styreverv. Av disse takket 86 % ja. n NHOs foreløpige evaluering av samtlige Female Future-program de siste to årene, viser blant annet at én av tre FF-kandidater har fått tilbud om styreverv, viser NHOs foreløpige evaluering av samtlige Female Future-program de to siste årene. 11

Mange muligheter få hender

Mange muligheter få hender Mange muligheter få hender Mangel på arbeidskraft Sterk vekst i sysselsettingen I Nord-Norge blir vi flere yngre og eldre, men mister den mest produktive arbeidskraften Nordområdesatsingen skaper mange

Detaljer

Nordnorsk Reiseliv AS Motor for Reiselivet i Nord-Norge. Helgelandskonferansen 2010

Nordnorsk Reiseliv AS Motor for Reiselivet i Nord-Norge. Helgelandskonferansen 2010 Nordnorsk Reiseliv AS Motor for Reiselivet i Nord-Norge Helgelandskonferansen 2010 Geir Solheim, regiondirektør NHO Reiseliv Nord-Norge styremedlem NordNorsk Reiseliv AS Mo i Rana 18. februar 2010 .. Den

Detaljer

Nordnorske matspesialiteter. Frode Kristensen Leder Markedstjenester KSL Matmerk

Nordnorske matspesialiteter. Frode Kristensen Leder Markedstjenester KSL Matmerk Nordnorske matspesialiteter Frode Kristensen Leder Markedstjenester KSL Matmerk Hvis det settes opp en 10 meter høy mur rundt Oslo, blir det da flest kloremerker på utsiden eller på innsiden? Publisert

Detaljer

Opplevelse - experience, adventure. 1. Begivenhet el. hendelse man har vært med på 2. Personlig fortolkning

Opplevelse - experience, adventure. 1. Begivenhet el. hendelse man har vært med på 2. Personlig fortolkning Opplevelse - experience, adventure 1. Begivenhet el. hendelse man har vært med på 2. Personlig fortolkning Opplevelsesøkonomi Landbrukssamfunnet via industrisamfunnet til service- og kunnskapssamfunnet.

Detaljer

Nordnorsk Opplevelseskonferanse

Nordnorsk Opplevelseskonferanse Nordnorsk Opplevelseskonferanse Arne Trengereid, adm direktør 1. november 2011 Sesongutvikling i Nord Krav om sesongforlengelse Viktige utviklingstrekk Status Vinter / Sommer NNRs ambisjoner Markedsmuligheter

Detaljer

Alta IF Fotball Alta Idrettspark 9514 ALTA 97 00 93 60 fotball@altaif.no

Alta IF Fotball Alta Idrettspark 9514 ALTA 97 00 93 60 fotball@altaif.no S i d e 1 Alta IF Fotball Alta Idrettspark 9514 ALTA 97 00 93 60 fotball@altaif.no 14 januar 2014 Alta kommune v/rådmann Bjørn-Atle Hansen Søknad om tilskudd fra Alta kommune Denne søknaden omhandler vårt

Detaljer

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS Hege Hansen Postboks 301 9615 Hammerfest Tel: 784 06 236 E-post: hege@honu.no Bakgrunn For å øke andelen av arbeidskraft med høyere utdannelse i Finnmark og heve kompetansenivået og konkurranseevnen til

Detaljer

GLOBAL FUTURE TROMS. Er du innvandrer med høyere utdanning og gode norskkunnskaper? Vi søker deg med potensial og ambisjon om karriereutvikling.

GLOBAL FUTURE TROMS. Er du innvandrer med høyere utdanning og gode norskkunnskaper? Vi søker deg med potensial og ambisjon om karriereutvikling. GLOBAL FUTURE TROMS Er du innvandrer med høyere utdanning og gode norskkunnskaper? Vi søker deg med potensial og ambisjon om karriereutvikling. Global Future er et karriereutviklingsprogram for innvandrere

Detaljer

Turoperatørenes oppfatning av Innlandet hvordan øke turistrømmen? (pågående studie, foreløpig resultat pr. 19. august 2013)

Turoperatørenes oppfatning av Innlandet hvordan øke turistrømmen? (pågående studie, foreløpig resultat pr. 19. august 2013) Turoperatørenes oppfatning av Innlandet hvordan øke turistrømmen? (pågående studie, foreløpig resultat pr. 19. august 2013) Kartlegging av TO - hvem, hva, hvor Trender basert på produktene/pakkene Norske

Detaljer

Leverandørseminar 30. November 2011 Finnsnes. Knut Nystrand og Hege Vigstad, prosjektledere

Leverandørseminar 30. November 2011 Finnsnes. Knut Nystrand og Hege Vigstad, prosjektledere Leverandørseminar 30. November 2011 Finnsnes Knut Nystrand og Hege Vigstad, prosjektledere Utvikling av næringsog industriområde i Finnfjord Lenvik kommune Hovedmål: Etablere nærings- og industripark Varighet:

Detaljer

NÆRINGSARENA NORD 2012 - KONFERANSEN FOR HELE NORD-NORGE

NÆRINGSARENA NORD 2012 - KONFERANSEN FOR HELE NORD-NORGE NÆRINGSARENA NORD 2012 - KONFERANSEN FOR HELE NORD-NORGE Næringslivets Muligheter vs Trusler TROMSØ 3. MAI 2012 RADISSON BLU HOTEL 3 08.30 ı 09.00 Kaffe og registrering. 09.00 ı 09.10 Velkommen til Næringsarena

Detaljer

Internasjonalt arbeid i Troms fylkeskommune. Marthe Olsen Tromsø 21.9.2010 Fylkesrådsleders kontor

Internasjonalt arbeid i Troms fylkeskommune. Marthe Olsen Tromsø 21.9.2010 Fylkesrådsleders kontor Internasjonalt arbeid i Troms fylkeskommune Marthe Olsen Tromsø 21.9.2010 Fylkesrådsleders kontor Fylkeskommunens rolle: Regional utvikling, samferdsel, videregående opplæring, kultur og tannhelse. Forvaltningsreformen:

Detaljer

Hva er Female Future?

Hva er Female Future? Female Future Hva er Female Future? Female Future er et leder- og styreutviklingsprogram for bedriftenes egne talenter Female Future er NHOs satsing for å få flere kvinner i lederposisjoner og i styrer.

Detaljer

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Side 1 av 6 Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Attraktive regioner gjennom økt samspill mellom forskning og næringsliv Takk for invitasjonen til Kommunal-

Detaljer

Smart spesialisering i Nordland

Smart spesialisering i Nordland Smart spesialisering i Nordland Una Sjørbotten 12.05.2014 Foto: Peter Hamlin Agenda Hva er smart spesialisering? Hvorfor er Nordland med? Hva har vi gjort? Planer framover Erfaringer så langt Smart spesialisering

Detaljer

GLOBAL FUTURE > T A L E N T E R - M A N G F O L D - F O R B I L D E R

GLOBAL FUTURE > T A L E N T E R - M A N G F O L D - F O R B I L D E R GLOBAL FUTURE > T A L E N T E R - M A N G F O L D - F O R B I L D E R HVA ER GLOBAL FUTURE? TALENTMOBILISERING AV INNVANDRERE MED HØYERE UTDANNELSE Global Future er et prosjekt som skal kvalifisere mennesker

Detaljer

Matprosjekt Nord-Norge

Matprosjekt Nord-Norge Matprosjekt Nord-Norge Karsten Nestvold Innovasjon Norge AGENDA - Bakgrunn for prosjektet - Trender og marked - Eksempel fra Sverige - Matprosjekt Nord Norge - Noen utfordringer men flest muligheter -

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

Søknad fra Geitmyra matkultursenter for barn om støtte til arrangementet Mat fra hele verden på Sagene Geitmyra matkultursenter for barn søker om støtte til gjennomføring av Åpen gård- arrangementet "Mat

Detaljer

INNLEDNING. Opplevelser viktigste driveren for vekst i vår region. Glad for å være her i regionen. Godt samarbeid. Gode aktører Godt vertskap

INNLEDNING. Opplevelser viktigste driveren for vekst i vår region. Glad for å være her i regionen. Godt samarbeid. Gode aktører Godt vertskap INNLEDNING Glad for å være her i regionen Godt samarbeid Gode aktører Godt vertskap Spennende fremtid! Opplevelser viktigste driveren for vekst i vår region Opplevelse - experience, adventure 1. begivenhet

Detaljer

Hvordan skaper vi videre vekst? Stein Ove Rolland

Hvordan skaper vi videre vekst? Stein Ove Rolland Hvordan skaper vi videre vekst? Stein Ove Rolland DN 25.11.2013 Dette er ikke en tilfeldig historie. 3 Samarbeid og penger over tid til markedsføring Finnmark Reiseliv, Rica Hotels og Innovasjon Norge

Detaljer

Queenstown New Zeelands raskest voksende region!

Queenstown New Zeelands raskest voksende region! Queenstown New Zeelands raskest voksende region! Sterk gruvehistorie, byen etablert på slutten av 1800 tallet. 17 000 innbyggere opplevelses turismens vugge! Reiseliv utviklet siden 1950 Lange tradisjoner

Detaljer

Fotograf har tatt nye bilder av regionen. Side 3

Fotograf har tatt nye bilder av regionen. Side 3 MEDLEMS INFO Årgang 15 nummer 4 August 2014 Overnattingsstatistikk Side 2 Fotograf har tatt nye bilder av regionen. Side 3 Status Fiskelykkeprosjektet Side 6 Turoperatør besøk fra Sverige og Tyskland Vi

Detaljer

Vil du jobbe i Flytoget?

Vil du jobbe i Flytoget? Vil du jobbe i Flytoget? 1 Flytoget er en av Norges sterkeste merkevarer og tilbyr et produkt som våre kunder er svært fornøyd med. Selskapet er en attraktiv arbeidsplass og har årlig oppnådd svært gode

Detaljer

Kriterier for Fairtrade-byer

Kriterier for Fairtrade-byer Kriterier for Fairtrade-byer Stiftelsen Max Havelaar Norge Storgata 11 0155 OSLO Tlf: 23 01 03 30 Faks: 23 01 03 31 E-post: maxhavelaar@maxhavelaar.no Hjemmeside: www.maxhavelaar.no Guide for Fairtrade-byer

Detaljer

Hva gjør Nord-Norges Europakontor i Brussel?

Hva gjør Nord-Norges Europakontor i Brussel? Hva gjør Nord-Norges Europakontor i Brussel? Mo i Rana, 7 september 2010 Nord-Norges europakontor Regionkontor for Nordland og Troms Etablert 1.1.05 Fire ansatte. Ledet av direktør Stein Ovesen Kontorlokaler

Detaljer

Råd til Forskningsrådet fra næringslivet. Regiondirektør Marit Helene Pedersen

Råd til Forskningsrådet fra næringslivet. Regiondirektør Marit Helene Pedersen Råd til Forskningsrådet fra næringslivet Alta 21.11.2013 Regiondirektør Marit Helene Pedersen En del av et større fellesskap NHO sentralt 15 region- kontorer 21 landsforeninger 85 Årsverk NHO Troms NHO

Detaljer

Sammen bygger vi Svevia.

Sammen bygger vi Svevia. Sammen bygger vi Svevia. For deg som jobber på oppdrag fra oss i Svevia. Hvor vil Svevia? 2 Bli med oss på veien. Dette heftet er ment for deg som jobber sammen oss i Svevia. Du kan være en tilfeldig leverandør,

Detaljer

Reisemålsselskapene i Norge

Reisemålsselskapene i Norge Reisemålsselskapene i Norge Foto: Jo Michael Bakgrunn Organiseringen av det etablerte reiseliv er en debatt med lang fartstid Reiselivsmilliarden - NHD Hvor mye offentlige midler brukes til reiseliv? Ny

Detaljer

Strategiske føringer Det norske hageselskap 2015-2018

Strategiske føringer Det norske hageselskap 2015-2018 Strategiske føringer Det norske hageselskap 2015-2018 0 Innhold 1. Situasjonsbeskrivelse... 2 1.1 Overordnede føringer... 2 1.2 De viktigste utfordringene... 2 2 Visjon... 2 3 Formål... 3 4 Verdier...

Detaljer

Produktutvikling. Restaurant Laksestua bygd opp et nytt matkonsept; lokale råvarer og høy kvalitet

Produktutvikling. Restaurant Laksestua bygd opp et nytt matkonsept; lokale råvarer og høy kvalitet Litt historie Alta Friluftspark etablert 1989 Familiebedrift Fokus på sommerturisme 1992: Første anlegget bygd 10 snøscootere Snøballen begynte å rulle. Tæring etter næring - langsiktig plan og gradvise

Detaljer

SALTEN - EN REGION FOR FREMTIDEN FAUSKE NÆRINGSFORUM. Samarbeidspartnere: Salten. messa2011. FAUSKEMARTNAN 16.-19. juni

SALTEN - EN REGION FOR FREMTIDEN FAUSKE NÆRINGSFORUM. Samarbeidspartnere: Salten. messa2011. FAUSKEMARTNAN 16.-19. juni 1986-2011 25år FAUSKE NÆRINGSFORUM Samarbeidspartnere: SALTEN - EN REGION FOR FREMTIDEN Produksert av posten AS Velkommen Fauskemessa har blitt til messa! Fauskemessa (nå messa) har rike tradisjoner helt

Detaljer

Karrierejegeren. Historien studentene leste

Karrierejegeren. Historien studentene leste Karrierejegeren Historien studentene leste Toppleder og entreprenør Hanna (Hans) Berg Jacobsen har arbeidet innen næringslivet i inn- og utland de siste 25 årene. Hun (han) har erfaring fra Olje- og energidepartementet,

Detaljer

Kompetanse. Kompetanse er formell og uformell kunnskap. Bruk av kompetanse er nøkkelen til suksess. Tar nordnorske bedrifter i bruk kompetanse?

Kompetanse. Kompetanse er formell og uformell kunnskap. Bruk av kompetanse er nøkkelen til suksess. Tar nordnorske bedrifter i bruk kompetanse? Kompetanse Kompetanse er formell og uformell kunnskap Bruk av kompetanse er nøkkelen til suksess Tar nordnorske bedrifter i bruk kompetanse? Nordnorsk arbeidsmarked Tilbud Etterspørsel Høy kompetanse Nordnorske

Detaljer

Kystkafeen November 4, 2014

Kystkafeen November 4, 2014 Kystkafeen November 4, 2014 Innhold Innledning... 2 Forretningside og visjon... 2 Organisasjonsform... 3 Organisasjonsplan... 4 Sikkerhetsrutiner... 5 Markedsplan... 5 Sammendrag... 5 Målsetting... 5 Markedsstrategi

Detaljer

Fiskeprosjekt Russland 2015. Olga Philippenko

Fiskeprosjekt Russland 2015. Olga Philippenko Fiskeprosjekt Russland 2015 Olga Philippenko Innhold Reiseliv i Russland Fiske (målgrupper, trender) Eksempler på markedstiltak Bedriftsnettverk Fiske prosjekt i Russland 2 Reiseliv Russland Nedgang i

Detaljer

Fremtidsrettet by- og regionsutvikling - Næringsutvikling gjennom samarbeid. Yngve B. Lyngh, prosjektleder

Fremtidsrettet by- og regionsutvikling - Næringsutvikling gjennom samarbeid. Yngve B. Lyngh, prosjektleder Fremtidsrettet by- og regionsutvikling - Næringsutvikling gjennom samarbeid Yngve B. Lyngh, prosjektleder Næringsforeningen i Tromsøregionen - den største næringsorganisasjonen i Nord-Norge Medlemmer:

Detaljer

Vocational school abroad with a shadow teacher at home Yrkesfaglig skole i utlandet med en skyggelærer hjemme

Vocational school abroad with a shadow teacher at home Yrkesfaglig skole i utlandet med en skyggelærer hjemme Vocational school abroad with a shadow teacher at home Yrkesfaglig skole i utlandet med en skyggelærer hjemme Trinn: Engelsk, yrkesfaglige utdanningsprogram (Vg2). Tema: Elevene tilbringer opptil ett år

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2016 2020 VEDTATT AV GRAMART STYRE 9.12.2015

STRATEGISK PLAN 2016 2020 VEDTATT AV GRAMART STYRE 9.12.2015 STRATEGISK PLAN 2016 2020 VEDTATT AV GRAMART STYRE 9.12.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 2 2. STRATEGISK PLAN 2016 2020 3 MÅL & FOKUS 3 2.1 STRATEGISK KART 4 2.2 MEDLEMSPERSPEKTIVET 5 2.2.1 ARTISTPOLITIKK

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hans Ole Wærsted Arkiv: 123 Arkivsaksnr.: 10/109

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hans Ole Wærsted Arkiv: 123 Arkivsaksnr.: 10/109 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Hans Ole Wærsted Arkiv: 123 Arkivsaksnr.: 10/109 REGIONAL DELPLAN FOR REISELIV I BUSKERUD HØRINGSSVAR FRA SIGDAL KOMMUNE Rådmannens forslag til vedtak: Sigdal kommune oversender

Detaljer

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år FORNØYD MEDLEM: «Opplevde å spare både tid og penger da vi ble medlem» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

Kjære alle sammen. Velkommen til innspillmøte om Sjømatutvalgets innstilling som nå er på høring. Innstillingen som ble lagt fram før jul er trolig

Kjære alle sammen. Velkommen til innspillmøte om Sjømatutvalgets innstilling som nå er på høring. Innstillingen som ble lagt fram før jul er trolig Kjære alle sammen. Velkommen til innspillmøte om Sjømatutvalgets innstilling som nå er på høring. Innstillingen som ble lagt fram før jul er trolig det viktigste bidraget til den fiskeripolitiske debatten

Detaljer

Visjon, hovedmål og strategiske satsingsområder for

Visjon, hovedmål og strategiske satsingsområder for Visjon, hovedmål og strategiske satsingsområder for Ungt Entreprenørskap Finnmark 2011-2014 Ungt Entreprenørskaps visjon Ungt Entreprenørskap skal inspirere unge til å tenke nytt og til å skape verdier.

Detaljer

Norwegian Travel Workshop for Hedmark

Norwegian Travel Workshop for Hedmark Saknr. 14/8950-2 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Norwegian Travel Workshop for Hedmark Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at prosjektet «Norwegian Travel Workshop for Hedmark» er viktig strategisk

Detaljer

Organisering av reiseliv

Organisering av reiseliv Organisering av reiseliv Om Norge generelt og Hordaland spesielt Stipendiat Solveig Garnes Norsk hotellhøgskole Hvilke spørsmål har du tenkt å stille? Hvorfor har vi i dag nærmere 200 ulike reiselivsorganisasjoner

Detaljer

Næringspolitikk i nordisk sammenheng

Næringspolitikk i nordisk sammenheng Næringspolitikk i nordisk sammenheng 2 NÆRINGSPOLITIKK I NORDISK SAMMENHENG NÆRINGSPOLITIKK I NORDISK SAMMENHENG 3 Alle prognoser tyder på at tjenestesektoren vil fortsette å vokse i årene som kommer,

Detaljer

HVORDAN PROFILERE ARKTISK MAT? matmerk.no

HVORDAN PROFILERE ARKTISK MAT? matmerk.no HVORDAN PROFILERE ARKTISK MAT? Adm dir Nina Sundqvist Tromsø 23.sept 2014 TØRRFISK, GULLØYE, LOFOTLAM OG ISHAVSRØYE HVORDAN ØKE VERDIEN AV ARKTISK MAT? MANGE ER INTERESSERT I NORSKE MATSPESIALITETER

Detaljer

En god idé kan bli god butikk

En god idé kan bli god butikk En god idé kan bli god butikk hvis du gjør det riktig. sektor.no Sektor Eiendomsutvikling vil hjelpe gode butikk-idéer i gang! Sektor Eiendomsutvikling kan mye om å drive butikk. I våre sentre leier vi

Detaljer

Velkommen til minikurs om selvfølelse

Velkommen til minikurs om selvfølelse Velkommen til minikurs om selvfølelse Finn dine evner og talenter og si Ja! til deg selv Minikurs online Del 1 Skap grunnmuren for din livsoppgave Meningen med livet drømmen livsoppgaven Hvorfor god selvfølelse

Detaljer

Om Nordområdene, kompetanse og rekruttering

Om Nordområdene, kompetanse og rekruttering Om Nordområdene, kompetanse og rekruttering Januarmøtet 2014, 15/1-14 Jan-Frode Janson Konsernsjef En landsdelsbank basert på tilstedeværelse Hovedkontor i Tromsø Organisert i 5 regioner Del av SpareBank

Detaljer

Avinors nordområdestrategi mot 2040 Konsernsjef Avinor Dag Falk-Petersen

Avinors nordområdestrategi mot 2040 Konsernsjef Avinor Dag Falk-Petersen Avinors nordområdestrategi mot 2040 Konsernsjef Avinor Dag Falk-Petersen AVINORS FØRSTE LUFTFARTSSTRATEGI FOR NORDOMRÅDENE Vil bli rullert hvert 3. år Utarbeidet i god prosess med næringsliv og myndigheter

Detaljer

Tale til velferdskonferansen 2. mars. Velkommen til velferdskonferansen 2009.

Tale til velferdskonferansen 2. mars. Velkommen til velferdskonferansen 2009. Tale til velferdskonferansen 2. mars Velkommen til velferdskonferansen 2009. Det er en stor glede å kunne ønske velkommen til dette arrangementet. Velferdskonferansen og For Velferdsstaten har etter hvert

Detaljer

Muligheter og utfordringer i Nordland Indeks Nordland Rune Finsveen Senior rådgiver

Muligheter og utfordringer i Nordland Indeks Nordland Rune Finsveen Senior rådgiver Muligheter og utfordringer i Nordland Indeks Nordland Rune Finsveen Senior rådgiver 20 årsverk + 12 traineer + prosjektansatte Godkjent FoU-institusjon i skattefunnsammenheng Gode samarbeidsnettverk med

Detaljer

I\lassering. Søknad - næringsfondet. ReM!pv~ekF~ 2009. Med bakgrunn i vedlagt prosjektskisse, søker Reiselivsprosjektet 2009 om støtte til

I\lassering. Søknad - næringsfondet. ReM!pv~ekF~ 2009. Med bakgrunn i vedlagt prosjektskisse, søker Reiselivsprosjektet 2009 om støtte til I\lassering ~ Fauske kommune _W.. 1:~:ksbeti,G: 2f~ -O~ Fauske Utvikling & Næring ~/-5iL~) c ~ ~-_- Søknad - næringsfondet ReM!pv~ekF~ 2009. Med bakgrunn i vedlagt prosjektskisse, søker Reiselivsprosjektet

Detaljer

NordNorsk Reiseliv AS Visjoner frem mot 2040. Reiselivsverksted nasjonal transportplan 02.09.10

NordNorsk Reiseliv AS Visjoner frem mot 2040. Reiselivsverksted nasjonal transportplan 02.09.10 NordNorsk Reiseliv AS Visjoner frem mot 2040 Reiselivsverksted nasjonal transportplan 02.09.10 NordNorsk Reiseliv AS Stiftet april 2009, i drift 1. januar 2010 19 ansatte Administrasjon: 2 Nordland: 6

Detaljer

Gjemnes. Tingvoll. Aure. Averøy. Gjemnes RINDAL. Smøla. Smøla SUNND. Sunndal. Eide. Eide SMØLA. Kristiansund SUNNDAL TINGVOLL.

Gjemnes. Tingvoll. Aure. Averøy. Gjemnes RINDAL. Smøla. Smøla SUNND. Sunndal. Eide. Eide SMØLA. Kristiansund SUNNDAL TINGVOLL. SUNND Kristiansund Rindal Sunndal Tingvoll Gjemnes Aure SUNNDAL Kristiansund røy SURNADAL Eide Gjemnes RINDAL Gjemnes SMØLA Eide Aure Smøla Eide Tingvoll Smøla a SUNNDAL TINGVOLL Averøy Y Smøla NORDMØRSKONFERANSEN

Detaljer

Verdiskaping i Norge og nordområdene. President Paul-Chr. Rieber

Verdiskaping i Norge og nordområdene. President Paul-Chr. Rieber Verdiskaping i Norge og nordområdene President Paul-Chr. Rieber Dette er NHO Norges største nærings- og arbeidsgiverorganisasjon 19.500 medlemsbedrifter med 494.000 årsverk 3 av 4 bedrifter har færre enn

Detaljer

- Synergier og utviklingsmuligheter

- Synergier og utviklingsmuligheter Idrett, friluftsliv, attraksjon - reiseliv - Synergier og utviklingsmuligheter Bergen November 2008 Ole Warberg, reiselivsdirektør, Bergen Reiselivslag Reiseliv er et system av ulike bransjer og funksjoner

Detaljer

Finnmarkskonferansen 2012 «Industriens betydning» Harald Kjelstad

Finnmarkskonferansen 2012 «Industriens betydning» Harald Kjelstad Finnmarkskonferansen 2012 «Industriens betydning» Harald Kjelstad Bakgrunn Tilbakevendende debatt om industriens død Det postindustrielle samfunn trenger vi ikke lenger industri? Utsalg av viktige industribedrifter

Detaljer

Rapport til undersøkelse i sosiologi og sosialantropologi

Rapport til undersøkelse i sosiologi og sosialantropologi Rapport til undersøkelse i sosiologi og sosialantropologi Problemstilling: Er det en sammenheng mellom kjønn og hva de velger å gjøre etter videregående? Er det noen hindringer for ønske av utdanning og

Detaljer

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012 1 Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012 BILDE 1 Først vi jeg takke for at jeg er invitert til å snakke for dere i dag. Jeg vil starte med å si at Vefsn

Detaljer

Joachim Høegh-Krohn. Forutsetninger for tilgang på kompetent kapital

Joachim Høegh-Krohn. Forutsetninger for tilgang på kompetent kapital Joachim Høegh-Krohn Forutsetninger for tilgang på kompetent kapital Nøkkelfakta om Argentum Statens kapitalforvalter av aktive eierfond (private equity) Etablert i 2001, og eid av Nærings- og fiskeridepartementet

Detaljer

Presentasjon av konseptet

Presentasjon av konseptet Presentasjon av konseptet Pressekonferanse, Norges Råfisklag, Tromsø 10 mai 2010 Bjørn Eirik Olsen, Nofima 1 Et nasjonalt kyst- og sjømatsenter i Tromsø Utstillingsvindu for kystens næringsliv og nordområdenes

Detaljer

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 107/09 Fylkesrådet

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 107/09 Fylkesrådet Journalpost.: 09/16202 Fylkesrådet FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 107/09 Fylkesrådet 29.06.2009 Reiselivsstrategi for Nordland - opplevelser langs verdens vakreste kyst Sammendrag Fylkesrådet

Detaljer

LESSONS FROM. Hvordan en klarte å tilrettelegge for. Helgeland. Erlend Bullvåg HHB-UIN

LESSONS FROM. Hvordan en klarte å tilrettelegge for. Helgeland. Erlend Bullvåg HHB-UIN LESSONS FROM THE FUTURE: Hvordan en klarte å tilrettelegge for kompetansearbeidsplasser på Helgeland Erlend Bullvåg HHB-UIN UIN Norges mest kompakte campus + Universitetscampuser: Kunnskapssenteret på

Detaljer

Smart Spesialisering for Nordland. Åge Mariussen Nordlandsforskning

Smart Spesialisering for Nordland. Åge Mariussen Nordlandsforskning Smart Spesialisering for Nordland Åge Mariussen Nordlandsforskning Hvorfor meldte vi oss inn i Smart spesialisering i Nordland? Utgangspunkt i VRI-prosjektet og diskusjoner om hvordan utvikle det internasjonale

Detaljer

Ingar Skaug. Levende lederskap. En personlig oppdagelsesferd

Ingar Skaug. Levende lederskap. En personlig oppdagelsesferd Ingar Skaug Levende lederskap En personlig oppdagelsesferd Om forfatteren: INGAR SKAUG er en av Norges få toppledere av internasjonalt format. Han hadde sentrale lederroller i de store snuoperasjonene

Detaljer

Else Marie Gulseth Fungerende Regiondirektør NHO Reiseliv Vest-Norge

Else Marie Gulseth Fungerende Regiondirektør NHO Reiseliv Vest-Norge Luftspenn eller kabel? Hvorfor er det viktig for reiselivet å unngå de store luftspennene? Er det økonomisk å kreve store luftspenn i bakken eller i sjøen? Else Marie Gulseth Fungerende Regiondirektør

Detaljer

Havner i nord. Jan Morten Hansen seniorkonsulent og prosjektleder - Kystverket Troms og Finnmark

Havner i nord. Jan Morten Hansen seniorkonsulent og prosjektleder - Kystverket Troms og Finnmark Havner i nord Jan Morten Hansen seniorkonsulent og prosjektleder - Kystverket Troms og Finnmark Oppdragsbeskrivelse Fiskeri og kystdepartementet har gitt Kystverket i oppgave å koordinere et samarbeid

Detaljer

REVISOR. en utdanning som gir deg mange valgmuligheter

REVISOR. en utdanning som gir deg mange valgmuligheter REVISOR en utdanning som gir deg mange valgmuligheter REVISOR bidrar til et sunt næringsliv og regnskaper du kan stole på Som revisor hjelper du bedrifter og andre virksomheter til å fungere bedre. Du

Detaljer

Innovasjonsstrategi for Nordland

Innovasjonsstrategi for Nordland Innovasjonsstrategi for Nordland Una Sjørbotten 27.05.2014 Foto: Peter Hamlin Bakgrunn Problemstillinger? Hva er økonomien i Nordland sterke sider og hvor er innovasjonspotensialet? Hvordan utvikler vi

Detaljer

Turoperatørenes oppfatning av Innlandet utfordringer og muligheter

Turoperatørenes oppfatning av Innlandet utfordringer og muligheter Turoperatørenes oppfatning av Innlandet utfordringer og muligheter Kartlegging av TO - hvem, hva, hvor Trender basert på produktene/pakkene Utfordringer Muligheter Xiang Ying Mei, Østlandsforskning Trysil

Detaljer

Årsrapport 2010. Næringsforeningen i Tromsøregionen

Årsrapport 2010. Næringsforeningen i Tromsøregionen Årsrapport 2010 Næringsforeningen i Tromsøregionen Næringslivets største nettverk og drivkraft for utvikling Næringsforeningen i Tromsøregionen legger ambisjonen høyt for hva vi ønsker å oppnå gjennom

Detaljer

Smart spesialisering i Nordland

Smart spesialisering i Nordland Smart spesialisering i Nordland Una Sjørbotten 06.10.2014 Foto: Peter Hamlin Hvorfor meldte vi oss inn i Smart spesialisering i Nordland? Utgangspunkt i VRI-prosjektet og diskusjoner om hvordan utvikle

Detaljer

Aasa Gjestvang Fungerende fylkesrådsleder

Aasa Gjestvang Fungerende fylkesrådsleder Saknr. 4703/08 Ark.nr. 223 N00. Saksbehandler: Kjetil Storeheier Norheim SØKNAD OM TILSKUDD TIL ØSTLANDSPROSJEKTET/OSL 2010 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja

Detaljer

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer

Elevenes valg av fremmedspråk på ungdomstrinnet for skoleåret 15/16 og utviklingen de siste ti årene

Elevenes valg av fremmedspråk på ungdomstrinnet for skoleåret 15/16 og utviklingen de siste ti årene Elevenes valg av fremmedspråk på ungdomstrinnet for skoleåret 15/16 og utviklingen de siste ti årene Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen Notat 1/2016 Utdanningsdirektoratet har publisert elevtall

Detaljer

Hva kjennetegner de beste arbeidsplassene. Karrieredag organisasjon og ledelse, 2.nov 2012 Grete Johansen, Great Place to Work

Hva kjennetegner de beste arbeidsplassene. Karrieredag organisasjon og ledelse, 2.nov 2012 Grete Johansen, Great Place to Work Hva kjennetegner de beste arbeidsplassene Karrieredag organisasjon og ledelse, 2.nov 2012 Grete Johansen, Great Place to Work Great Place to Work Institute! Fokus på hva de beste gjør bedre! Samler de

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Sangkort - norsk med tegnstøtte

Sangkort - norsk med tegnstøtte Sangkort - norsk med tegnstøtte Sluttrapport Prosjektnummer: 2007/3/0014 Hørselshemmedes landsforbund Signe Torp Prosjektet er finansiert med Extra-midler fra Helse og Rehabilitering Forord..3 Sammendrag..4

Detaljer

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ TENK SOM EN MILLIO ONÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Hva kjennetegner millionærer, og hva skiller dem fra andre mennesker? Har millionærer et medfødt talent for tall og penger? Er millionærer

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/158-3. Saksbehandler: Jørgen Kristoffersen HØRING FLYPASSASJERAVGIFT I NORGE. Planlagt behandling: Formannskapet

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/158-3. Saksbehandler: Jørgen Kristoffersen HØRING FLYPASSASJERAVGIFT I NORGE. Planlagt behandling: Formannskapet SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/158-3 Arkiv: N40 Saksbehandler: Jørgen Kristoffersen Sakstittel: HØRING FLYPASSASJERAVGIFT I NORGE Planlagt behandling: Formannskapet Administrasjonens innstilling: Prosessen

Detaljer

Næringsutvikling og attraktivitet Samiske områder

Næringsutvikling og attraktivitet Samiske områder Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Næringsutvikling og attraktivitet Samiske områder Befolkning Fra 1980 fram til i dag har det vært folketallsnedgang hvert år, unntatt i 1992. 1,5 1,0 0,5 0,0 Årlig endring

Detaljer

aft TRI Drivkr INDUS

aft TRI Drivkr INDUS Drivkraft INDUSTRI Fremtidens industri Mye av de g jenværende petroleumsressursene på norsk sokkel ligger utenfor Nord-Norge. I dag er to felt i produksjon og to nye er i utbyggingsfasen. Flere lovende

Detaljer

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine.

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine. A) (Plansje 1a: Logo: Lardal Tverrpolitiske Liste) Som majoriteten av innbyggerne i Lardal, mener vi i Tverrpolitisk Liste at Lardal fortsatt må bestå egen kommune! Som egen kommune har vi: (Plansje 1b

Detaljer

Reiselivsnæringen i Nord-Norge. Anniken Enger, Partner

Reiselivsnæringen i Nord-Norge. Anniken Enger, Partner Reiselivsnæringen i Nord-Norge Anniken Enger, Partner Reiselivsnæringen er en næring..bestående av mange små og store bedrifter fra flere bransjer som har til felles at de lever av mennesker på reise.

Detaljer

Prosjektbeskrivelse. Hammerfest april

Prosjektbeskrivelse. Hammerfest april Prosjektbeskrivelse 2009 Hammerfest 17 19 april En konferanse som retter seg mot ungdom i Barentshavregionen Stiftelsen Barentshavkonferanser planlegger nå arrangementet Barents Sea Youth Conference 2009

Detaljer

Bemanning og rekruttering er mye mer enn å lese CV er

Bemanning og rekruttering er mye mer enn å lese CV er Bemanning og rekruttering er mye mer enn å lese CV er Emerio Norge AS «Vi i Emerio mener at bemanning og rekruttering er mye mer enn å gjennomgå søknader og lese CV er.» En imponerende CV er ikke alt Svært

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE. SKOLEDAGBOK FOR UNGDOM Gjennomført av Bjerkhaug barnehage

PROSJEKTBESKRIVELSE. SKOLEDAGBOK FOR UNGDOM Gjennomført av Bjerkhaug barnehage PROSJEKTBESKRIVELSE SKOLEDAGBOK FOR UNGDOM Gjennomført av Bjerkhaug barnehage Innledning: To barnehager i Bodø har gjennomført et pilotprosjekt "Entreprenørskap i Barnehagen" også kalt Barnas Bedrift.

Detaljer

Jeg registrerer at det er en hissig debatt om nye leteområder i mitt fylke.

Jeg registrerer at det er en hissig debatt om nye leteområder i mitt fylke. Fylkesrådsleder Tomas Norvoll LO`s Olje og gasskonferansen 01.november 2016, Bodø Akkurat nå er det 314 dager igjen til stortingsvalget. Det valget dreier seg om en retningsendring på mange områder. Det

Detaljer

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet Innhold 1 Innledning 3 2 Spørreskjemaet 3 3 Resultater fra

Detaljer

INNKJØP SOM GIR MERSMAK

INNKJØP SOM GIR MERSMAK Kontaktinformasjon Vår administrasjon har kontor på Skøyen i Oslo. Vi er totalt 10 ansatte i Nores, likt fordelt mellom Norge og Sverige. Vi som jobber for Nores Norge, er: Eilif Andreassen Administrerende

Detaljer

Sjømatnæringen i et kunnskapsbasert Norge

Sjømatnæringen i et kunnskapsbasert Norge Sjømatnæringen i et kunnskapsbasert Norge Ragnar Tveterås Delprosjekt i et Kunnskapsbasert Norge ledet av prof. Torger Reve, BI Fiskeri og kystdepartementet, 22. mars 2011 Næringsliv som kunnskapsnav Fiskeri

Detaljer

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT 22 HVORDAN LYKKES MED NY MEDARBEIDER? I mange år har Kirkens Bymisjon Drammen hatt gleden av å formidle

Detaljer

Foto: Visit Tromsø-Region. Full pakke!

Foto: Visit Tromsø-Region. Full pakke! Foto: Visit Tromsø-Region Full pakke! Velkommen til NESOs årsmøte i tromsø 14. 16. juni 2013 Foto: Wikimedia Norge Velkommen til NESOs årsmøte! Det er med stor glede jeg inviterer til NESOs årsmøte 2013

Detaljer

ANNONSE. Gøril Johansen har vært 13 år i utlandet for UD. Nå sendes hun til Tromsø for å utvikle Arctic Frontiers.

ANNONSE. Gøril Johansen har vært 13 år i utlandet for UD. Nå sendes hun til Tromsø for å utvikle Arctic Frontiers. Meny Bli abonnen LØRDAG 5. DESEMBE 2015 5. DES 2015 ANNONSE ARCTIC FRONTIERS TROMSØ NORDOMRÅDENE POLITIKK UTENRIKSPOLITIKK Hun skal styrke lytteposten i nord Av INGER PRÆSTENG THUEN 19. november 2015,

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014 Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014 Visjon Strategisk Næringsplan Rana kommune skal være en motor for regional vekst og utvikling med 30 000 innbyggere innen 2030. Visjonen inkluderer dessuten at Mo i Rana

Detaljer

31.10.2012 Inger Lise Blyverket Rett kompetanse Hordaland

31.10.2012 Inger Lise Blyverket Rett kompetanse Hordaland REKRUTTERING FRAMOVER ARBEIDSLIVETS ROLLE OG MULIGHETER Inger Lise Blyverket leder Arbeidslivspolitikk Rett kompetanse Hordaland fylkeskommune 31.10.2012 SKOLE OG ARBEIDSLIV SOM LIKEVERDIGE ARENAER FOR

Detaljer

Delårsrapport for SimpEl UB

Delårsrapport for SimpEl UB Delårsrapport for SimpEl UB Malakoff videregående skole 2010/2011 Ansvarlig lærer: Marianne Gurrik Andreas Hole: Produkt- og Økonomiansvarlig Benjamin Dyhre Bjønnes: Daglig Leder Eivind Gulaker Lunde:

Detaljer

Program for. Sortland Venstre

Program for. Sortland Venstre Program for Sortland Venstre for perioden 2015-2019 Venstre gjør Sortland varmere. Sortland Venstre er kommunens liberale valg. Vårt utgangspunkt er det enkelte menneskes personlige frihet og vårt ansvar

Detaljer