NæringsRapport PENDLER. for millioner. Regnskapets timer. Nær og internasjonal. KUN I NÆRINGSRAPPORT Eiendom, bygg og anlegg - fra hele Nord-Norge

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NæringsRapport PENDLER. for millioner. Regnskapets timer. Nær og internasjonal. KUN I NÆRINGSRAPPORT Eiendom, bygg og anlegg - fra hele Nord-Norge"

Transkript

1 Regnskapets timer De som bruker oss til det merkantile, får frigitt bå å øre helt andre ting. Ring oss for en prat om alt du kan bli fritatt for. Gjø ør vi. Tromsø tlf , Harstad, tlf , Storfjord tlf , Bardufoss tlf NæringsRapport ISSN Løssalg kr. 20,- NR. 2, 2005 PENDLER Prioriter kostnadskontroll RETUR: PB 1166, 9262 TROMSØ for millioner KUN I NÆRINGSRAPPORT Eiendom, bygg og anlegg - fra hele Nord-Norge El-Partner AS med Roy- Helge Larsen i spissen leverer millionresultat hvert år. Og oppskriften er såre enkel: kostnadskontroll. Side 2 Produserer skreddersøm Husbygger Terje Johansen pendler mellom Silsand og Tromsø, men han trenger ikke å bekymre seg over at pendlerfradraget forsvinner fra nyttår. Men så bygger han i Ishavsbyen for 180 millioner kroner årlig og har en bruttofortjeneste på over 15 prosent. Møt den kreative utbyggeren som nå er i gang på Tomasjordnesset i Tromsø i NærPortrettet Side 32 Alsvåg Plater er en Sortlands-bedrift som i 26 år har levd godt på produksjon av takplater, og i senere år også taksteins plater. Nylig fullførte bedriften installasjon av nytt maskineri til vel 4,0 mill. kroner, og forbereder seg på nye dyster i et hardt og presset marked. Side 16 Nær og internasjonal Ta kontakt på telefon eller

2 2 ELEKTROENTREPRENØREN Roy Helge Larsen og El-Partner: Prioriter kostnadskontroll El-Partner AS med Roy-Helge Larsen i spissen leverer millionresultat hvert år. Og oppskriften er såre enkel: kostnadskontroll. Vi ligger ikke i norgestoppen når det gjelder brutto bransjetall, men det tar vi igjen på at vi har liten administrasjon, sier Larsen. Han legger til at de positive resultatene i bedriften har mange årsaker. Ikke minst et team av dyktige montører. Vi har en høy snittalder på montørene. Fem av ni er over 40 år, og de har i gjennomsnitt 25 års erfaring. Det betyr at de jobber svært selvstendig. Slipper varelager I tillegg har El-Partner lokalisert seg i samme bygg som el-grossisten Nexans. Det begrenser sterkt behovet for å sitte med varelager. Vi har en klart definert nisje der vi satser på å være konkurransedyktig. Det gjelder boliginstallasjon, leilighetsbygg og renovering av næringslokaler. Vi er gjerne med på en tilbudsrunde, men unngår anbudsrundene. For oss er det fint at de store som J. M. Hansen og Siemens har mye å gjøre med større bygg og installasjoner. Det gjør at vi får mer ro innenfor de områdene der vi satser. Ikke for det, det er rundt 30 installatører i Tromsø, så konkurransen er i høyeste grad tilstede. Belysning gir mersalg I tillegg til å være et lite, men rasjonelt firma, forsøker vi å være blant de flinkeste i klassen. Derfor har vi spesialisert oss en del når det for eksempel gjelder belysning. Vi satser på å være gode rådgivere for kunden. I tillegg til at det gir mersalg skal det jo også være en del av servicen. Vi ville jo ha gjort en dårlig jobb hvis kunden oppdager at naboen har fått noe som han ikke har, sier Roy-Helge Larsen. I dag utgjør belysning nær 20 prosent av omsetningen. Larsen setter mye inn på at teamet skal kjenne produktene godt og være gode rådgivere for kundene. Ønsker man utvidet kompetanse på innvendig belysning stiller han gjerne sjøl opp. Eller henter kompetanse fra et nettverk av bedrifter som de er tilknyttet. Tiden er definitivt forbi der folk nøyer seg med en utelampe. I dag skal det være downlights ved inngangen, over garasjeporten og gjerne også på balkongen. Nyansatte likviditetsbelastning Dere har ni montører i dag. Blir det ytterligere ekspansjon? En nyansettelse er likviditetskrevende. Vi regner med at en ny medarbeider krever en likviditetsbelastning på mellom og kroner. Han skal utstyres med bil, verktøy og materiell og på toppen av dette tar det i snitt tre måneder før inntektene av han begynner å komme inn i bedriften. Dette koster. Samtidig skal det oppdrag til for å holde alle i arbeid. Vi har vel hatt en tradisjon for å øke staben med en mann per år og tror vel vi nå er på det nivået vi bør være. Tar gutta på tur Dessuten er det ingen enkel sak å få tak i gode folk. Så langt har vi vært heldig, og da må vi bare gjøre det vi kan for å beholde dem. Prioriterer fagarbeid: Roy-Helge Larsen (til venstre) har stor suksess med El-Partner i Tromsø. Mye av æren gir han til staben av montører, her representert ved Per Børresen. Gode betingelser er en forutsetning, men vi må også gjøre ting utover det. Blant annet har vi årlig en tur, ett eller annet sted, der vi kjører internkursing og lignende. I fjor var vi på Svalbard, og i år reiser vi til Amsterdam. Her skal vi Nøkkeltall 2004 Inntekter 7,9 Resultat før skatt 1,3 Skatt 0,381 Sum egenkapital 0,9 Tall i mill. kr. blant annet besøke en belysningsprodusent, sier han. Utfordring med nye fagfolk Roy-Helge Larsen nøler ikke med å kalle konkurransen på installasjonsmarkedet utfordrende. Og tøffere kan det bli når arbeidsinnvandringen fra de nye EU-landene i Øst-Europa kommer til å øke. Vi har allerede en lavere punktpris enn det vi hadde bare for noen år siden. Det tilsier at vi må være rasjonelle i driften og effektive ute på anleggene, i tillegg må fokus på kvalitet skjerpes ytterligere sier Roy-Helge Larsen til slutt. Odd Magne Johansen Brøyter seg rydning i svarteste skog, veier for biler, linjer for tog. Tomter for skoler, for hjem og butikk. Sprenger og graver, trygger trafikk. Dette er litt av det vi gjør, om du spør. Hilsen distriktet sin egen maskinentreprenør. Postboks 3378, 9276 Tromsø Tlf: Fax: NæringsRapport Nr

3 LEDER 3 Fiskeripolitikk og realiteter Norsk fiskeripolitikk er et vanskelig tema. Konfliktene synes å stå i kø og noen av dem havner også i rettsapparatet, der kystfiskere prøver å gå rettens vei for å få utøvet yrket sitt. De har vår sympati. Og vi er heller ikke blant de som er overbegeistret over at fiskekvoter samles på stadig færre hender, eller over kvotehandelen med fisk. Dagens system har åpenbare mangler, men hva er så alternativene? Er et gangbart alternativ at retten til å fiske, og rettigheter til kvoter skal kunne eies av hvem som helst som bor langs kysten, slik Ottar Brox synes å mene? Eller blir systemet bedre av at kvotetildelinger overlates en regional myndighet? Akkurat den debatten synes å være lagt død etter Arbeiderpartiets landsmøte, men lever fortsatt på grasrota. I bunnen av den fiskeripolitikk som har vært ført av skiftende norske regjeringer siden 1970-tallet har hensynet til bestandene veid tyngst. For mange aktører innen yrket, og for store kvoter er faktisk en fremtidig dødsdom for hele fiskerisektoren, og derfor har vi hatt strenge reguleringer, og sterke adgangsregulerende ordninger for å sikre både bestander og lønnsomhet. Det har vært en klok politikk, stort sett. Den har skånet oss for konsekvensene av nedfiskete bestander, og fiskeflåter i bøyene, slik andre land har opplevd. Og våre reguleringsregimer har faktisk stått som eksempler for andre land. Når den fiskeriavtalen som daværende fiskeriminister Jan Henry T. Olsen i 1994 forhandlet frem med inneholdt den berømte setningen Should be in favour of.så pekte formuleringen rett mot selve grunntanken i norsk God trening i å få juling: Fiskeriminister Svein Ludvigsen, regjeringens mest utskjelte fiskeriforvaltning, nemlig beskyttelse av bestander og lønnsomhet og forutsigbarhet for aktørene. Derfor er det faktisk slik at ingen norsk regjering i dag, eller i fremtiden vil kunne slippe havet fritt for alle som vil fiske, eller godta at kystens folk for alltid skal besitte retten til å beskatte havets ressurser. Uten reguleringer, uten kvoter, og strenge adgangsbegrensninger til fiskeriene, vil sannsynligvis bestandene hurtig bli fisket ned, og næringen gå konkurs. Om noen tviler bør de muligens konsultere EU, som nå iverksetter en langvarig snuoperasjon av en fullstendig skakkjørt næring, langt på vei med norsk fiskeriforvaltning som modell og læremester. I norsk fiskerinæring kryr det av konflikter, men overraskende nok ikke mellom næringens utøvere og dens myndigheter i departement og direktorat. Rett nok beskyldes disse for å være en kvoteadel, og det som verre er, men vi mener fortsatt at det er et paradoks at det snarere synes å være langt sterkere konfliktlinjer mellom et fåtall politiserende professorer og myndighetene, enn mellom yrkesfiskere flest og departement og direktorat. Rett nok. Norsk fiskeripolitikk er langt fra fullkommen. Rekrutteringen til fiskeriene er for dårlig. Mobiliteten i profesjonen likeså, og konsentrasjonen av makt i næringen er urovekkende, det skal man heller ikke legge skjul på. Men de grunnleggende prinsippene er faktisk på plass, selv om mye av eksisterende regelverk åpenbart kan praktiseres bedre. Og igjen, hva er alternativet? Skal en norsk tingrett kunne fastslå at norsk fiskeriforvaltning er ulovlig, og at hvem som helst skal kunne utøve retten til å fiske fordi de bebor norskekysten? Ja vel, men en større bjørnetjeneste kan knapt tenkes. For det er samtidig å fastslå retten til å ødelegge det næringsgrunnlaget som kystens folk for en stor del lever av. Og det har faktisk skjedd før i historien. Amerikanske krabbefiskere fikk på 1980-tallet medhold i retten til fortsatt fangst på krabbe i Chesapeak bay i Maryland. På 1990-tallet førte dette til fullstendig kollaps i fisket, men du kunne fortsatt få krabbe der, den var riktig nok bare fem sentimeter i bredde, men den ble både fisket og spist. Så heldig var ikke fiskerne i Newfoundland i Canada. Der kollapset torskebestanden fullstendig, og Canada innførte et varig totalforbud mot torskefiske med dramatiske følger for kystens folk på de breddegrader. De har, så vidt vites ikke prøvd Dagbladet om fiskeripolitikk: Prinsipielt i mot høyrefolk i regjeringen, og særlig Svein Ludviksen, men for demokrati, særlig for venstresiden i norsk politikk. Tar avisen sikte på å bli regjeringsorgan for en rød-grønn regjering? saken rettslig, ikke ennå. For bestanden blir faktisk ikke større om fiskerne skulle vinne frem i rettssalen. Men i Norge har man klokketro på nedarvede rettigheter, historiske rettigheter, og andre rettigheter, selv om rettighetene kan bety et kollaps for naturressursen som rettigheten er knyttet til. Så får vi bare leve med professorale angrep på fiskeripolitikken, og store ord fra Dagbladet, som ellers knapt bryr seg om verken kysten eller norske distrikter. For ikke å snakke om Ottar Brox, som helst vil til bake til robåter og håndsnøre, forstår vi ham rett. INNHOLD NR : Millionoverskudd i tøffere bransje Fiskeripolitikk og realiteter Kreativ regnskapsføring i Tromsø Dyre myter Pendler for millioner Forvalter m Mange tomme lokaler Solid utleier Lager leierstakers behov Aursund og Perpetuum fikk avtale Hamnvik og Haplast satser Nord-norske bedrifter i trening for å få kontrakt..11 Bidrar til nivåheving Doblet seg ifjor Bjørn holder stand Baronen Konsulenter søker byggemuligheter Norsk framtid Investerer 2,2 milliarder i Mosjøen Produserer skreddersøm Politikk på billigste måte Positivt resultat i hardt marked Sulteforet jordmor Full trøkk på Bugøynes Framtida står på flere ben Rensåsen Bolig og Kultursenter /23/24 Fretidig turistmagnet Bardu Veksthus /27/28 Nyheter på forespørsel Positive vedtak Innovasjon Norge /31 NæringsRapport ANSVARLIG REDAKTØR: Leiv Berg Utgiver: NæringsRapport, Grønnegt. 32, 4. etg., postboks 1166, 9262 Tromsø Tlf.: Fax : Journalister: Finn Bjørnar Hansen, Odd Magne Johansen, Odd Mikalsen, Arne Eriksen, Ingrid Klein Hedlund, Arild Nordahl, Sverre Breivik, Yngve Grønvik Sideproduksjon BokstavHuset AS Trykk: Harstad Tidende Annonse-/abonnementshenvendelser: Tlf.: Abonnementspris kr. 500,- pr. år NæringsRapport Nr

4 4 LIVSSTIL Kreativ regnskapsføring i Tromsø Da Gunnar Wilhelmsen som ansvarlig for TAC-arrangementet i Tromsø i 2004 søkte om kommunal garanti på kroner for de neste tre år, ble han bedt om å legge frem regnskapet for dette årets arrangement.til formannskapets møte 30. juni 2004 forelå et delvis revidert regnskap som viste et underskudd på vel kroner. Rådmannen hadde lagt ved en bemerkning der han gjorde oppmerksom på at kommunens fordring for diverse tjenester på kroner, ikke var tatt med i arrangørenes oppstilling. Underskuddet var i virkeligheten mer enn kroner, og ikke kroner, som det siden ble hevdet i lokalavisene. Regnskapet viste at kortsiktig gjeld til leverandører angivelig var nær 1,5 millioner kroner, en post som i realiteten skulle vært 1,8 millioner kroner. Revisor gjorde oppmerksom på at kun kostnader og inntekter var omfattet av kontroll. Ingen balanseposter er kontrollert av oss, sto det i den kortfattede rapporten. Sum eiendeler var oppgitt til en verdi av kr ,73, ifølge TACarrangørene. Gutta boys: Styreleder i stiftelsen Arctic Moment, Gunnar Wilhelmsen til høyre. Terje Håkonsen til venstre. (Foto: Lina Livsdatter) Fikk garanti Formannskapet vedtok å gi simpel garanti på kroner, på bestemte betingelser. Overfor rådmannen skulle TAC forklare hvordan underskuddet for 2004 skulle inndekkes, driftsinntektene for 2005 skulle dokumenteres på en tilfredsstillende måte. Det skulle sannsynliggjøres at prosjektet innen 2005 kunne gå i balanse. I august 2004 ble Stiftelsen Arctic Moment registrert i enhetsregisteret i Brønnøysund. Der er kun oppgitt Rune Kufaas som kontaktperson. I utkastet til vedtekter som ble forelagt Tromsø formannskap 30. juni 2004, ble det gitt inntrykk av at styret skulle bestå av Gunnar Wilhelmsen, Christian Overvaag og Øystein Barth-Heyerdahl. Rune Kufaas opplyser i mai 2005 til NæringsRapport at styret nå består av leder Gunnar Wilhelmsen, Svein Mortensen, Aid Lillegård og Kufaas selv. Driften fortsetter I desember 2004 forelå en søknad om ettergivelse av gjeld på kroner til kommunen. Søknaden ble avslått. Arrangmentet i 2005 skulle avsluttes 2. april Finalen ble flyttet til Grønnåsen Hoppbakke, i stedet for Kroken Alpinanlegg. ArcticMoment hadde nemlig ikke gjort opp regningen for 2004 i forhold til Kroken Alpinanlegg. Arrangørene hadde regnet med mer enn tilskuere til finalen. Det betalende publikum kom til å bestå av ca. 250 personer. Arrangementsansvarlig i Arctic Moment, Rune Kufaas, sa til Nordlys at han ikke kunne tro at de hadde gått på en økonomisk smell. I mai 2005 sier Rune Kufaas til NæringsRapport at styret i stiftelsen skal foreta en evaluering i maijuni og ta beslutning om oppleggets videre skjebne. Regnskapet for 2004 er ikke klart, men isolert sett gikk arrangementet i 2005 i balanse, mener Kufaas. Riktignok dro Arctic Moment med seg et underskudd fra 2004, men Rune Kufaas mener stiftelsen disponerer tilstrekkelig midler til at dette skal kunne dekkes inn. Ute av verden Styreleder Gunnar Wilhelmsen sier til NæringsRapport at fordringene fra 2004 fra lokale leverandører på mer enn 1,4 millioner kroner er gjort opp og ute av verden. Wilhelmsen mener det ikke er aktuelt å gå i detalj om hvilke styrevedtak man hadde gjort i stiftelsen, men de aktuelle fordringene er nå ute av verden, ifølge styreleder Gunnar Wilhelmsen. Arne Eriksen Dyre myter I begynnelsen av april ble The Arctic Challenge avviklet, et snowboard-show uten større idrettslige utfordringer eller målbare sportslige resultater. Av forskjellige grunner ble arrangementet avviklet på tre forskjellige steder, i Tromsø, på Finnsnes og i Stamsund. Av ulike grunner ble arrangementet en fiasko samtlige tre steder. Først og fremst på grunn av ugunstige værforhold, men ikke bare derfor. Dette skal vi komme tilbake til. La oss imidlertid starte litt med hva som er utgangspunktet, og ikke minst fundamentet for dette prosjektet. Hva må til? En sport som snowboard, som hevder å ha en voldsom appell til ungdom. Et antall utøvere, gjerne med hyppig gjentatt kult-status i miljøet. Penger, hvilket vil si et vertskap, sponsorer og arrangører.. Publikum. TV-dekning. Et antall velpolerte myter. Det er mytene vi har lyst til å se litt nærmere på, for mye kan tyde på at nordnorske kommuner og sponsorer har latt seg blende av disse arrangementene til å investere ganske betydelige penger i alt fra reklame og kommunale garantier til snøkanoner i et arrangement, som neppe er i stand til å produsere de resultater som sportens utøvere og arrangører lover. Gulroten er nemlig en antatt formidabel reklameeffekt, der millioner av fjernsynsseere skal la seg henrive av kommunenes formidable natur. Deretter skal de la seg friste til å oppsøke den samme naturen, og legge igjen massevis av penger der. Omtrent slik er resonnementet, kort og grovt fortalt. Dessverre er dette det reneste pølsevev. Og kommunene, og sponsorene som betaler kalasene er tatt grundig ved nesen. Trolig er det aller meste av penger, som investeres i tilrettelegging for slike arrangementer fullstendig bortkastet for alle, med mulig unntak av et fåtall utøvere og fjernsynsfolk, som jo er nødvendig for å forevige prestasjonene. De sistnevnte får i hvert fall lønn, mens utøverne etter sigende mottar nokså fantastiske honorarer. Øvrige, som f. eks tekniske arrangører bør avgjort kreve forskuddsbetaling for å sikre seg. For ellers risikerer de å vente lenge på eventuelle tilgodehavender. Men hvor havner så fjernsynsbildene? Vel, stort sett på mindre, helst kommersielle TV-kanaler, og da gjerne som pausefyll i mindre doser på forholdsvis ugunstige sendetidspunkter. Reklameverdien blir deretter. Vi skal faktisk våge den påstand at det i ettertid vil være ytterst komplisert for arrangørene av TAC å frembringe troverdige seertall for de fjernsynsprogrammene de påstår blir sett av millioner av mennesker. Og dersom kommunene Vestvågøy, Lenvik og Tromsø makter å fremvise et antall turister som har latt seg lokke til disse kommunene som en følge av TV-sendinger fra The Arctic Challenge, så skal vi ete hvert ord. Vi har faktisk sett snowboard på TV. På en liten sportskafe på en internasjonal flyplass. I følge enkelte amerikanske sportsjournalister er vår nasjonalidrett, langrenn, like spennende som å se maling tørke. Men den som er blitt utsatt for en times halfpipe, der det ene svevet er som det foregående vet også noe om kjedsommelighet. Nå ble The Arctic Challenge i år preget av svært mye utenomsportslig tullballeri og uhell. I Tromsø ble været lite fristende og førte til at kun 250 tilskuere møtte frem. En sterk kontrast mot de antydede 3000 fra arrangørene. Arrangørene fryktet imidlertid ikke noen økonomisk fiasko. Nei, hvorfor skulle de det? Med en kommunal garanti på kroner i ryggen skulle vel suksessen være sikret uansett om publikum svikter eller ikke. Rett nok gikk det i minus året før, og arrangøren ga Arctic Challenge: På tide å erklære hele dritten for avsluttet. også blaffen i å betale den lokale alpinklubben, slik at samarbeidet foran årets arrangement skar seg temmelig totalt. Alpinklubben ville nemlig ha oppgjort gammel moro i hundretusen kroners klassen før de startet snøkanonene, og det likte den lokale arrangøren, Arctic Moment dårlig. På Finnsnes skinte solen, men der ble arrangementet utsatt et par timer fordi selve storstjernen innen norsk snowboard, Terje Håkonsen forsov seg etter en solid rangel i Tromsø Og i Stamsund måtte arrangementet avlyses på grunn av værforholdene. Var det noen som sa noe om hvor seriøst dette egentlig er? Derimot er det høyst seriøst når både kommuner og lokalt næringsliv betaler massevis av penger for antatte reklameeffekter, som knapt eksisterer. Blant norske sportsjournalister er meningene om snowboard naturlig nok delte. Blant de eldre og erfarne journalistene er det få som tar sporten helt på alvor, til tross for at det er en olympisk gren. De ser på snowboard mer som en ungdomsaktivitet, mer enn en seriøs idrett, og har heller ingen stor sans for den temmelig åpenlyse festeaktiviteten som følger med miljøet, og som er annen idrett temmelig fremmed. Blant yngre sportsjournalister kan nok snowboard derfor fremstå som attraktivt, men aktiviteten er kommersiell inn til beinet, og er uten særlig sterk forankring i noen sportslig organisasjon. Helst drives den frem av kommersielle fjernsynsvirksomheter, på evig jakt etter sponsorer som kan ta kostnadene, mens de selv og utøverne tar profitten. Den bør helst ikke komme fra nordnorske kommunekasser. Finn Bjørnar Hansen 4 - NæringsRapport Nr

5 NÆRPORTRETTET 5 Pendler for millioner En mandag i 1982 gikk praten livlig om bord i hurtigbåten fra Finnsnes til Tromsø. Kameratene, parhestene, kollegene og arbeidskameratene Terje Johansen og Bernt Endrerud hadde tatt på seg store nok sko. I dag skulle nemlig Tromsø legges for deres føtter. De var blitt store. Nesten for store på Finnsnes. Gjennom Finnsnes Trelast importerte de trelast fra Sverige som de solgte i store deler av Midt-Troms. Virksomheten hadde gått over all forventning, og nå var det Tromsø som skulle få smake av forretningsideen deres. Ville kjøpe seg inn Uken tidligere hadde de vært innom et reklamebyrå i Ishavsbyen. Hit hadde de brakt en stor del av overskuddet fra Finnsnes som markedsmidler til å kjøpe seg inn i markedet. Og det hadde de satt byens beste reklamebyrå i sving med å organisere. Svetten piplet i både panne og hender på de to gutta mens de gikk de 200 meterne fra Hurtigbåten til reklamebyrået. Vel inne tok de plass i de trendy stolene mens direktøren gjorde seg klar til deres hittil viktigste strategimøte. Dere skal hete Systembolaget, sa reklamebyrådirektøren. Terje Johansen og Bernt Endrerud rakk akkurat å se hverandre i øynene før gjeipen falt unisont på de to. Det hjalp liksom ikke at reklamemannen forsøkte å overbevise de to om at det la assosiasjoner på at man importerte fra Sverige og at byggematerialene ble satt i system av de to parhestene. De oppsparte midlene til markedsføring av det nye byggefirmaet var gått med til ide, logoutvikling og strategi for Systembolaget. Et firma som aldri kom til å se dagens lys her i byen. Endte med rubrikkannonser Aldeles gratis fant de selv på Bygg i Nord, og da de kjente godt etter i lommene fant de også noen småkroner til rubrikkannonser i Nordlys. Og det ble starten for eventyret Bygg- Gruppen som i dag er største utbygger i Tromsø. I øyeblikket svært aktuell gjennom utbygging av blant annet Tomasjordnesset. Tomasjordnesset er helt spesielt for oss. Aldri tidligere har vi, og jeg vet ikke om noen andre heller som har planlagt en hel bydel fra grunnen av. Salget har så langt vært godt og vi er allerede i gang med byggingen. Det blir utrolig spennende på Tomasjordnesset fremover, sier Terje Johansen. Passe langhåret og med ungdommelig pågangsmot ankom Terje Johansen Tromsø i 1982 med hammer i hånd. Vennskapelig deling Han ble sjef for Tromsø da de gamle vennene delte Tromsø og Finnsnes mellom seg. Bernt Endrerud fortsetter med det de opprinnelig startet på Finnsnes. Dermed er Terje Johansen den klart mestomsettende pendleren i Tromsø. Ukentlig og i noen tilfeller daglig, kjører han den lange veien fra hjemmet på Silsand og til kontoret i Tromsø. Her har han et hotellrom som hjem. Det er nå gått over 23 år siden to langhårede ungdommer kom fra Finnsnes til Tromsø, full av pågangsmot og vilje til å skape noe. Når vi møter Terje Johansen på hans kontor er det en kortklippet, lettere korpulent ungdom med kraftig gråstenk i håret. Han smiler og åpner seg for første gang på lenge overfor NæringsRapport. Ikke medianisser Hvorfor denne tilbakeholdenheten overfor pressen? Dere kommenterer sjeldent eller aldri noe, selv om det kommer kritikk. Det har jo ikke alltid vært slik. Vi var mye fremme i media i begynnelsen. Faktum er at vi så andre som profilerte seg kraftig i media, og så oss selv i det lyset. Vi må konsentrere oss om det vi driver med, og unngå å ende opp som medianisser. Vi har et konsern med folk med ansvarsområder i de ulike firmaer. Det er naturlig at disse tar seg av pressen på de områder de er ansvarlig, og ikke oss i ledelsen, sier Johansen, og legger spøkefullt til: Jeg liker jo å gå på Skarven i blant. Det er jo hyggelig å kunne kose seg uten å hele tiden å måtte svare på spørsmål angående virksomhetene i hele fritiden. Jo mindre jeg figurerer i avisen, desto triveligere kan jeg ha det. Start i naboens garasje Det har gått noen tiår siden Johansen og Endrerud startet med trelastutsalg i naboens garasje på Silsand like ved Finnsnes. Historiene, om man skal tro på dem, forteller om to bajaser som kjøpte billig trelast i Sverige og solgte den ut billigere enn alle andre. Det fortelles at de en gang på vei til Silsand med en last fikk en brå stopp da akslingen på den velfylte lastebilen knakk sammen. Enden på den visa ble at de måtte dra trelasten med seg på rutebussen med utallige turer før alt var på plass i utsalget. Ingen formell utdannelse Vi har en historie med både oppturer og nedturer. Selv om mye går den rette veien i dag har det ikke alltid vært slik, sier Terje Johansen, og legger til at verken han eller Bernt har noe videre formell utdannelse. Da vi begynte å ansette ingeniører kom de til stadig med advarsler om at her og der måtte vi være forsiktige for her lå det slik og slik fallgrube. Da ble det slik at både jeg og Bernt måtte se på hverandre. Vi hadde nemlig hele tiden bare turet rett frem, lykkelig uvitende om mange problemområder. Til alt hell har vi ikke tråkket i fellene. Tapte millioner Men dere har slitt i perioder? På slutten av 90-tallet ansatte vi en konserndirektør og ville trekke oss selv litt tilbake. Med all respekt for konserndirektøren som slett ikke gjorde noen dårlig jobb, men han ble sittende midt oppe i et millionsluk. I ettertid har vi blitt klar over at ansvaret ligger på oss selv. All kunnskapen om det vi drev med satt i hodene våre. Vi hadde ikke laget systemer og rutiner som det All kunnskapen om det vi drev med satt i hodene våre. Vi hadde ikke laget systemer og rutiner som det burde ha vært før andre overtok. Det kostet oss dyrt, sier Terje Johansen om slutten av 90-tallet da millionene rant ut av selskapene. burde ha vært før andre overtok. Det kostet oss dyrt. Da millionene først begynte å rase ut gikk det fort nedover før vi fikk demmet opp, sier Terje Johansen. Byggherrer uten håndverkere Jeg vil si at vi generelt har vært veldig heldige, og fått veldig dyktige folk. Vi har nesten bare ingeniører og noen markedsfolk ansatt. Alle prosjekter vi Da de kjente godt etter i lommene fant de noen småkroner til rubrikkannonser i Nordlys. Og det ble starten for eventyret Bygg-Gruppen... gjennomfører er det entreprenører som står for utbyggingen. Eneste unntaket er K1-utbyggingen i Seminarbakken der entreprenøren gikk konkurs, og der vi gikk inn og ansatte folk for å gjøre bygget ferdig. Strukturen med å ha et vell av selskaper som bygger ut for å pulverisere ansvaret overfor kjøperne dersom noe skulle skje, kritiseres kraftig i media. Dere har jo nettopp en slik struktur? Jeg ser det i avisene. Slike ting går ikke vi ut og kommenterer. Til det er kunnskapsløsheten for stor. En utbygging handler om mange millioner kroner. Det er klart at bankene ikke vil gi finansiering til en struktur som er så Terje Johansen har fortsatt hammeren i hånd, men nå har han gått fra å bare bygge hus til å bygge en hel bydel. skjør at selskapene kan gå konkurs uten å gjøre opp for seg overfor kjøper. I alle våre selskaper er morselskapet inne med garantier for å sikre både bankene og dermed også kjøpere. En slik selskapsoppbygging for å verne seg mot ansvar kan ikke vi drive med. Takker bankdirektør Dere kom til Tromsø nærmest som bønder på bytur. Dere stanget ikke i Gutteklubben Grei i Tromsø? Nei, den har vi ikke sett noe til. Vi var så heldige at vi hadde Fokus Bank, og daværende direktør Kjell Olav Pettersen knyttet oss opp mot Lars Workinn. Det ble på mange måter det store gjennombruddet for oss. Vi kom oss i gang med 70 leiligheter i Workinn-marka og dermed var mye gjort. 600 boliger i Tromsø Bygg Gruppen med søsterselskap har blitt store i Tromsø. Frem til i dag har man bygget rundt 600 boliger og i fjor omsatte gruppen for rundt 180 millioner kroner bare i Troms. De siste årene har vært bra for de fleste utbyggerne, men slik har det ikke alltid vært. Terje Johansen har hele tiden vært nødt til å tenke nytt. Som da han satte estlendere i gang med å bygge moduler som han satte sammen som et byggesett på grunnmurer i Tromsø. Prefabrikkerte leiligheter fra Estland har blitt en suksess, og de siste årene har vi ikke vært alene på dette markedet. Men vi fortsetter med slike moduloer for å holde oppe takten i utbyggingen, sier han. Tomasjordnesset spesielt Tomasjordnesset som nå reiser seg med glaningen rett inn mot Tromsøysundet, og til dels også mot byen vil bestå av rundt 60 prosent moduler fra Estland og 40 prosent av annen byggeteknologi. Tomasjordnesset er spesielt for oss. Det kommer til å bli flott! Her har vi hatt full kontroll hele tiden og kunnet planlegge en hel bydel! I tillegg til boliger vil det bli en hel masse infrastuktur. Småbåthavn, barnehage, bydelshus og en betydelig utvikling innen handel og service med utvidelser der butikken allerede i dag ligger. De som farter forbi kan i dag se bydelen som er i ferd med å reise seg samtidig som gjenværende bygningsmasse rives og fjernes. Mindre og dyrere boliger Men er det ikke noe fundamentalt galt når en liten småby som Tromsø troner med en av de høyeste kvadratmeterprisene for nye boliger? Noe av årsaken til at Tromsø har en høy kvadratmeterpris er at boligene blir mindre og mindre. Når man tar i betraktning at kjøkken og bad stikker av med en stor andel av byggekostnadene med den kvalitet som forvantes i dag, er det med på å dra prisene på kvadratmeterne opp. Om man bygger 30 eller 50 kvadratmeter er kostnadene til kjøkken og bad omtrent like. Med mindre enheter drar det jo kvadratmeterprisene opp, forklarer Terje Johansen, og forventer å bli trodd. Solid fortjeneste Ser man på resultatene i de ulike selskapene ser man at det er gode marginer i bransjen. Eller er det kanskje god drift og fokus på kostnadskontroll. Av de betydelige selskapene er det få som leverer dårligere enn en bruttofortjeneste på 15 prosent. Fra 2003 nevner vi i fleng det største selskapet Balder AS som omsatte for 124 millioner kroner og hadde et driftsresultat på 14,5 millioner kroner. Eiendomsgruppen AS som omsatte for 70 millioner kroner med et driftsresultat på 7,5 millioner. E G Bygg Trondheim AS med en omsetning på 35,5 millioner kroner og et driftsresultat på 3,9 millioner kroner. Og for ikke å glemme Modulbygg AS med en omsetning nær 3 millioner kroner og et driftsresultat på nesten 2,2 millioner kroner. Alle tiders mor Sist men ikke minst nevner vi en alle tiders mor i konsernet TAJ Holding AS. Et selskap uten omsetning, men med finansinntekter på 22,3 millioner kroner. Hovedsakelig består dette av en betydelig understøttelse fra sine datterselskaper. Med finanskonstnader 5,4 millioner gjorde holdingselskapet regnskapet opp med 16,7 millioner kroner i pluss. Terje Johansen som i slutten av april rundet 50 år trenger neppe å bekymre seg for pensjonsreformen. Om han ikke går på en gedigen smell skulle vel pensjonen være sikret! Allerede for inntektsåret 2002 sto han med en formue på 19,7 millioner kroner. Den har nok krøpet oppover en del siden den tid. Og mer vil det komme. Odd Magne Johansen NæringsRapport Nr

6 6 EIENDOMSUTVIKLING Forvalter m 2 Portal Eiendomsforvaltning AS har blitt landsdelens største eiendomsforvalter. Blant oppgavene Portal utfører for sine eiere er drift, teknisk og økonomisk forvaltning, vedlikehold, service og fjerndrift. Selskapet har en portefølje på kvadratmeter fordelt på 110 eiendommer fra Sandnessjøen til Kirkenes. I vår inngikk Portal en avtale med Kræmer Eiendom som innebærer forvaltning av hele deres eiendomsmasse. Største enkeltkontrakt Den tekniske forvaltningen av Kræmer Eiendoms kvadratmeter, i hovedsak på Stakkevollveien i Tromsø, utgjør en av de største leiekontraktene hos Portal. I tillegg forvalter de eiendommer hvor Sparebank 1 Nord-Norge leier lokaler, noe som gir dem god dekning på arealene. Sparebanken har for øvrig solgt sin eierandel på 20 prosent i Portal Eiendomsforvaltning til Kræmer AS. Mack Bryggerier, Coop Nord, Barlindhaug Eiendom og SIVA eier de resterende 80 prosent av selskapet, med en fjerdedel hver av aksjene. Hos Mack forvalter Portal så å si hele eiendomsmassen. Jevn økning Portal Eiendomsforvaltning har syv ansatte, og hovedkontor i Tromsø. Siden etableringen i 1999 har resultatene økt i jevn kurve. Økonomisjef Beate Forså forklarer det med at firmaet fremdeles er i vekstfasen: - Regnskapstallene er i en positiv utvikling. Allerede etter to år doblet vi driftsinntektene fra 2,5 til 5 millioner kroner. Årsresultatet gikk fra minus til kroner i pluss samme perioden. Den sterke veksten fra 2003 til 2004 skyldes at vi fikk nye kunder, i tillegg til at vi fikk mer å gjøre hos de kundene vi allerede hadde, sier Forså. Vil vokse mer Hun legger til at Portal Eiendomsforvaltning har som ambisjon å vokse enda mer. - Det kan ta et par år å få nye kunder, men vi har is i magen og er tålmodige. Det er ikke gjort over natta å overlate totalforvaltningen sin til andre, så vi har lange samtaler med potensielle kunder før en avtale signeres. Solide nøkkeltall I nøkkeltallene for 2004 viser driftsinntektene en økning i forhold til året før fra 6,2 millioner til 7,7 millioner kroner. Driftsresultatet er mer enn doblet, fra kroner til kroner. Også årsresultatet har økt, fra i 2003 til i Egenkapitalen er i ,7 millioner kroner. Ingrid Klein Hedlund Stor i nord: Adm. dir. Dag Håvard Hansen i Portal Eiendomsforvaltning og økonomisjef Beate Forså. Mange tomme lokaler Hele landsdelen sliter med å få leid ut ledige lokaler etter at småbutikkene har flyttet til kjøpesentraene. Eiendomsmarkedet er mettet for utleie. I Harstad gikk gårdeier Kristian Strøm nettopp ut og forkynte at han vurderer å dumpe utleieprisen på forretnings og kontorlokaler hvis han ikke får utleid. Skylda for uføre får kjøpesentrene. Ingen butikker vil være i sentrum lenger. Deltid/samlingsbasert: Videreutdanning i Ledelse (60 stp) venteliste Kreativ ledelse og bedriftsutvikling* (30 stp) Skadeforebyggende arbeid* (15 stp) NYTT Kommunikasjon i organisasjoner* (10 stp) Kompetanseledelse* (10 stp) Ledelse i offentlig sektor* (10 stp) NYTT Ledelse i en globalisert verden* (10 stp) NYTT Arbeidsrett* (10 stp) Styrearbeid* (10 stp) Fulltid: Advanced Marketing (60 stp) Bedriftsøkonomiske fag (60 stp) Revisjon (60 stp) *) Kursavgift Mer info.: Høgskolen i Harstad tlf Etter det Næringsrapport kjenner til er dette ikke tomme trusler. Han har hatt Harstad kommune som fast leietaker i en årrekke, men nå har kommunen sagt opp leieavtalen og det rammer hans bygg i sentrum. Bygge har et areal på 2000 kvadratmeter. Mange gårdeiere har som Strøm, satset på utleie. Og en stund så det lovende ut. Men etter hvert som sentrum har flyttet under glass og tak i store kjøpesentra utenfor bykjernen, er det merkbar mindre folk å se i sentrum. Det har sin pris i ledige lokaler. Og når også det offentlige ikke har budsjetter til å leie lokaler, skriker de tomme lokalene etter leietakere. Men det er ikke bare Strømbygget i Harstad som sliter. Flere sentrumsbygg i den andre byene i nord lider samme skjebne. For få år siden så utleiemarkedet ganske så rosenrødt ut. Bare man hadde lokaler var det lett å skaffe leietakere. Mange satset derfor på å leie ut lokalene de driftet butikken sin i, og nærmest sjøl være egen vaktmester. HTG-gruppen Harstad Tidende Gruppen var en av de som satset. De bygde splitter nytt trykkeri på Stangnes og moderniserte avishuset i sentrum med det mål for øye å leie ut. I dag sitter de igjen med 1400 kvadrameter med ledig næringslokale. Og det gir ikke de inntektene de hadde håpet på. Landsbasis Også på landsbasis oppleves det krakk i utleie av ledige lokaler. Telenor byde karftig ut på Fornebu i den tro om utleierne stod i kø. Det gjør de ikke. Det er bare de tomme lokalene som danner køen. Nå angrer Tenenor på at de bygde så stort på Kokstad og Fornebu. - De vekstprognoser som lå til grunn for byggene i 1997 er fullstendig endret. I dag hadde vi bygd langt mindre, sa konsernsjef Jon Fredrik Baksaas forleden til NRK. Det nye hovedkvarteret på Fornebu kostet svimlende 4,2 milliarder for kvadratmeter. I dag rommer det ca ansatte. Her står det nå kvadratmeter ledig. Legger vi kvadratmeterutnyttelsen på Kokstad til grunn, er det på Fornebu plass til over 1500 mennesker. Det arbeides aktivt for å finne leietakere. Stiger I de større byene har prisene på salg av eiendommer utrolig nok vist seg å stige. Prisene på kontor- og forretningseiendommer økte med 6,8 prosent fra 2. halvår 2003 til 2. halvår Fra 1. til 2. halvår 2004 sank imidlertid prisene med 2,1 prosent, melder Statistisk Sentralbyrå. ODD MIKALSEN Ledig: Harstad Tidende bygget har 1400 ledige kvadratmeter stående midt i Harstad sentrum. (Foto: Odd Mikalsen) 6 - NæringsRapport Nr

7 EIENDOMSUTVIKLING 7 Solid utleier I 1958 startet Georg Andersen engrosforretning i Tromsø. Handelen tok seg sakte, men sikkert opp. I dag er arvtakeren Anco Eiendom en betydelig aktør på eiendomsmarkedet i byen. Rikt utleiemarked Etter at det nye rådhuset ble ferdig, og flere av de offentlige etatene har flyttet tilbake til kommunens egne lokaler, har det frigjort om lag kvadratmeter kontorlokaler i Tromsø. Andersen mener utfordringen for utleierne er å holde såpass god kvalitet på lokalene at de er attraktive for utleie. Når så store arealer står ledig, stiller det større krav til kvalitet. Det dårligste vil alltid bli stående tomt. Den som skal overleve på utleiemarkedet i Tromsø er nødt til å tenke både på inntjening og vedlikehold, sier han. Ingrid Klein Hedlund Leier ut kvadrat: Ulf Tore Andersen er daglig leder i Anco Eiendom as i Tromsø. Selskapet eier kvadratmeter kontorlokaler i byen, blant annet her i Skippergata 16. Georg Andersen Engros bygde i 1971 Skippergata for å gi hus til forretning og lager. Andersen benyttet rundt en tredjedel av det 6000 kvadratmeter store bygget og resten ble leid ut til blant annet Bladet Tromsø. I 1989 gikk det personlige selskapet Georg Andersen Engros over til aksjeselskap og navnet Anco Eiendom AS. Da har Georg Andersen nådd en alder der han finner det naturlig å overlate driften til yngre generasjoner Andersen Bygger mer Driften besto da av utleie og eiendomsdrift. I 1999 bygger selskapet et 4000 kvadratmeter stort kontorbygg i Skippergata Sønnen Ulf Tore overtar den daglige driften, og han eier i dag 34 prosent av aksjene. Søsknene Trond Brede Andersen og Tone Nan Andersen eier 33 prosent hver. Anco Eiendom AS eier Anco Partner AS. Ulf Tore Andersen mener at en fusjon mellom disse to kan bli aktuelt i nær framtid. Ulike leietagere Det er blitt litt upraktisk å ha to selskaper for den samme aktiviteten. Vi er bare to ansatte; vaktmesteren og jeg, så jo enklere selskapsstruktur, jo bedre, sier Andersen. Anco har solid dekning på sine arealer. Av kvadratmeter står kun 300 kvadratmeter ledig i mai Selskapet har leietagere både fra det offentlige, fagorganisasjoner, helsevesen, fiskerinæring, offshore, regnskap, handel, skole og religiøs aktivitet bød på vekst i utleiegraden, mens regnskapstallene for konsernet viser nedgang på om lag 10 prosent i omsetningen tallene for Anco Eiendom viser driftsinntekter på 3,1 millioner kroner, resultat før skatt på 1,05 millioner kroner og egenkapitalandel på 10,1 prosent. Anco Partner AS har driftsinntekter på 2,8 millioner, resultat før skatt kroner og egenkapitalandel på 10,4 prosent. Før, nå og i fremtiden- Glava isolasjon Fr Glava A/S levert førsteklasses yggeplasser. Fra glassv sjon, har produksjonsmetoder, produkter ibusjon, transpor r rt i Glava A/S markedsleder på isolasjon og tilfredsstiller de yggematerialer å miljømessig. P grunn av sin storeelastisitet komprimeres Glav v sitt bruksvolum v Dette gir store økonomiske fordeler ved tr åndter r ttil b å va Storkolli. Glava Storkolli er f r ørs. En stork 24 enkeltpakker, fordelt på. Glava isolasjon - før, nå og i fremtiden. Nøkkeltall 2003 Anco Eiendom AS Driftsinntekter: 3,1 Driftsresultat: 1,6 EK: 0,75 Årsresultat: 0,75 Utbytte: 1,75 Anco Partner AS Driftsinntekter: 2,8 Driftsresultat: 1,7 EK: 2,9 Årsresultat: 0,45 Tall i mill. kr. I Nord-Norge er vi representert i: Bodø, tlf.: Narvik, tlf.: Tromsø, tlf.: NæringsRapport Nr

8 8 SNØHVIT Pål Berg og Berg Eiendomsutvikling: Lager leietakers behov Pål Berg startet med 2 millioner kroner i egene midler og et tomgodslager. I dag har han både hendene og arbeidsdagene fulle. Det samme er 9500 kvadratmeter uteleieflate i det som var det gamle tomgodslageret til Mack Bryggeri på Lanes i Tromsø. Egentlig skulle han kjøpe Felleskjøpets eiendom i Tromsdalen. På vei til megleren fikk han imidlertid beskjed om at kommunen ikke ville godta den utbygging Berg planla på eiendommen. Dermed måtte han se seg om etter et annet objekt, og øynene falt på det gamle tomgodslageret som Mack Bryggeri ville kvitte seg med på Lanes. Gjorde godt kjøp Problemet var at Mack ønsket 37 millioner kroner for anlegget som innbefattet lageret og mål tomt. Det hadde jeg ikke mulighet til! Men bygget hadde stått ett år til salgs og ingen så noe potensiale for å utnytte det. Etter forhandlinger fikk jeg i 1999 eiendommen for rundt 22 millioner kroner og slo til, forteller Berg. Jeg kan ikke forstå at ikke Mack selv, eller noen andre så mulighetene for eiendomsutvikling her, legger han til. Smilet i munnviken viser at han ikke helt klarer å skjule at han synes selv han har gjort en god handel. Alt utleid Jeg hadde ikke noe stort økonomisk spillerom, derfor jobbet jeg med å selge produktet i markedet, nærmest før jeg hadde kjøpt bygget. Det samme gjorde jeg i hele byggeperioden. Da bygget stod ferdig etter et år var det fullbooked. Og det har det stort sett vært siden. Det til tross for at jeg nesten ikke har brukt penger på annonsering, forteller Berg. Han fikk sin gamle arbeidsgiver Økonomihuset AS, nå Visma inn i bygget. Men viktigst var det at han fikk Norfra Eksport AS, Eksportutvalget for fisk og flere av organisasjonene innen fiskeri og eksport. Dermed ville også mange av fiskeeksportørene dit. I dag fremstår bygget langt på vei som fiskerienes og eksportens hus, selv om miksen av leietakere er langt bredere enn som så. Det var spådd et utleiemarked i fritt fall både da regionsykehuset flyttet fra sentrum og bort til Breivika, og nå som det nye Rådhuset stod ferdig. Heldigvis har vi ikke merket noe til det. Vi har leid ut alle disponible kvadratmeter, og har kanskje hele tiden tenkt langsiktig, sier Berg. Skreddersøm etter behov Han har planløst lokalene sammen med samtlige leietakere, som derved har fått skreddersøm etter eget behov. Selv om behovene har endret seg for noen har man klart å tilpasse dette internt. Det har heller ikke vært problemer å fylle opp lokaler som tidvis har blitt ledig. Første byggetrinn av det gamle tomgodslageret ga et utleieareal på 6000 kvadratmeter. Etterspørselen om å få komme inn i bygget ble etter hvert så stor at Berg så det mulig å bygge på en etasje. Det har blitt en etasje med store glassfasader mot Tromsøsundet. Selv har han kostet på seg et kontor som må rangere høyt i toppen som byens vakreste, med vegger av glass mot sundet og innseilingen til Tromsø fra sør. Berg Eiendomsutvikling AS 2004 Leier ut 9500 kvadratmeter: Pål Berg startet med 2 millioner kroner i egene midler og et tomgodslager. I dag har han både hendene og arbeidsdagene fulle. Mere bygging Men eiendommen er langt mer enn bare bygget som ligger der i dag. Ved siden av ligger et større blikkskur som har fungert som pallelager. Her er det meningen at Berg skal føre opp et større kombinert nærings- og boligbygg. Men først gjenstår omregulering av området for å tillate boliger. Selv om han ikke regner dette som noe problem vil byggingen her ikke Driftsinntekter: (leieinntekter + utfakturert fellesutgifter) Driftsresultat: (Driftsresultat etter avskrivninger: ) Årsresultat før skatt: EK: (Egentlig når vi tar hensyn til resultat før skatt med for 2004) Gjeld og egenkapital: mill. kroner Familien Berg eier også Berg Eiendom AS. Selskapet har leieinntekter på ca. 1,3 millioner fra et næringsbygg på Skattøra i Tromsø. Familien har engasjement innen oppdrett, eier to matfiskkonsesjoner i Gratangen og smoltanlegg i Skånland. komme i gang før om et års tid. Det vil komme en strandpromenade fra sentrum og forbi her i retning av Bjerkakerstranda. Bydelen Strandkanten var i utgangspunktet planlagt med infrastruktur som kafeer, mindre butikker og tjenester. Nå ser det ikke ut til å bli så mye av det. Derfor kunne jeg godt tenke meg å utvikle muligheter for næringsetablering her. Vi har jo allerede en stor Rema-butikk. Vi har i tillegg en meget godt fungerende kantine her som vi i første omgang har planer om å flytte ned på gateplan. Den vil i så fall fungere både som kantine og åpen kafe for de som ønsker det. Hva det kan bli av næringsvirksomhet for øvrig får vi se på etter hvert. Men det er klart at boligdelen ville bli mer attraktiv hvis vi kunne tilby noen koselige kafeer, kanskje frisør og slikt langs strandpromenaden, sier Berg. Lang vei igjen Full utbygging av arealet vil beløpe seg til et sted mellom 180 og 200 millioner kroner. Det er mye penger for en liten eiendomsutvikler og han ønsker derfor å gjøre utbyggingen etappevis. Jeg kjøpte denne eiendommen for å utvikle den i et langsiktig perspektiv. Målet er ikke å få bygget alt ut i full fart, sier han, og gjør det klart at det samtidig skal være jobben hans i mange år fremover. Jeg trives godt her, og føler at jeg er en blanding mellom vaktmester og kaptein. I det hele tatt er det en artig bransje å kunne serve næringslivet med det mest elementære behovet, nemlig å skape et sted der de kan være og der de kan utvikle seg. Pål Berg er daglig blant leietakerne. Han er hele tiden og rusler i bygget, og leietakerne har dermed den nærhet som ofte er et savn. Et lite problem løses enten der og da, eller i løpet av kort tid, og det er noe de fleste setter pris på. Til sammen inneholder bygget rundt 190 arbeidsplasser. Odd Magne Johansen Perioderapportering, budsjett, regnskapsanalyse og konsolidering FINALE Rapportering or periodiske regnskapsavslutninger, avdelingsregnskap, budsjett, regnskapsanalyse og nøkkeltall. Konsern Til utarbeidelse av konsernregnskap for periodiske regnskapsavslutninger og for årsoppgjør. Finale Systemer AS er en av Norges ledende leverandører av progamvare innen regnskapsavslutning, regnskapsanalyse, skatt og ligningsdokumenter. Over eller mer enn 40 % av alle norske regnskaper avsluttes i FINALE Årsoppgjør. Se for mer informasjon om FINALE Rapportering, FINALE Konsern og andre produkter, eller kontakt oss på tlf.: , faks: eller e-post: 8 - NæringsRapport Nr

9 SNØHVIT 9 Vedlikeholdsfasen på Snøhvit nærmer seg: Nord-norske bedrifter i trening for å få kontrakt En hel rekke nordnorske bedrifter deltar i Snøhvit leverandørutviklingsprogram (SLUP 2) på olje og gass. Snøhvit Næringsforening og Petroleum Nord har tatt initiativet til SLUP-programmet som finansieres 40 prosent av Innovasjon Norge, og Tromsø-bedriftene som deltar er finansiert gjennom RDAmidler og midler fra Petroleum Nord. Bedriftskompetanse er leid inn for å forestå avvikling av kursene. I løpet av våren blir det i alt fire faglige samlinger etterfulgt av oppfølging i den enkelte deltakerbedrift. Kvalitetssikring og nettverk Snøhvit Næringsforening har som mål med programmet å gjøre flere nordnorske bedrifter i stand til å konkurrere om anbud på vedlikehold, modifikasjon og utbygging av Snøhvit-anlegget, som underleverandører til aktøren som vinner hovedkontrakten på vedlikehold. Et annet overordnet mål er å skape nettverk slik at bedriftene kan flere oppdrag. Kurs i kvalitetssikring og kontraktshåndtering er to av redskapene for å oppnå dette. I tillegg skal bedriftene få hjelp til å kartlegge sine egne forbedringspotensialer. Industriell utvikling: Snøhvit Næringsforening ønsker flere nordnorske aktører på Snøhvit. Derfor har de tatt initiativ til leverandørutviklingsprogrammet SLUP. Innfelt prosjektleder Trine Bredal Hauan. (Foto: Statoil.) 20 bedrifter I alt 20 nordnorske bedrifter deltar i programmet og betaler en egenandel på rundt kroner hver. Samtlige av deltakerne er medlemmer i Snøhvit Næringsforening (SNF). Finnmark-selskapene Cramo, Langset Nord, Brødrene Dahl, Perpetuum Waste Management, Petter Gagama, Viggo Eriksen, Alta Lastebilsentral, Båt og Motor, Telrad Electronic, Havøysund Patentslipp og Hammerfest Maritime Service har alle håp om å få kontrakter på Snøhvit. Fra Troms deltar Midt-Troms Kjøleservice, Haplast Technology, Spider industrier, Lyngen Plast, Nordtro, Åge Nilsen, Tromsø Stålindustri, Sentrum Diesel, Trio-Kulde og Onninen. Ingen nordlandsbedrifter At Nordland fylke ikke er representert forklarer prosjektleder Trine Bredal Hauan i Bedriftskompetanse med det faktum at kun 20 bedrifter i Nordland er medlem i SNF. - Invitasjonen har gått ut til alle medlemmene. Foreløpig har ikke altfor mange selskaper i Nordland meldt sin interesse for Snøhvit, men vi regner med at de vil komme på banen etter hvert, sier Bredal Hauan. Leverandørkrav Som del av SLUP har Det Norske Veritas, Fabricon og Aker Kværner egne kursdager. Advokatfirmaet Simonsen og Føyen holder kurs i relevante juridiske tema, blant annet kontraktshåndtering og generell avtalerett. Vetco Aibel bidrar med oversikt over Statoils krav til leverandørene, både på kvalitetssystemer og HMS. Ingrid Klein Hedlund Vi driver totalforvaltning av næringseiendommer, herunder: forretningsførsel bygg- og eiendomsforvaltning vedlikehold og drift service av tekniske anlegg tilstandsanalyser Telefon: Telefaks: E-post: Nettside: «VI TAR VARE PÅ DINE VERDIER» Profesjonell oppfølging av faktura - kostnadsfritt Sjekk våre nettsider eller ring oss på NæringsRapport Nr

10 10 SNØHVIT Snøhvitutbyggingen gir drivkraft: Hamnvik og Haplast satser Haplast Technology AS på Furuflaten er foreløpig ikke involvert i Snøhvit, men ser på deltakelsen på SLUP som et viktig steg framover. - Det kommer mange store utbygginger i nordområdene i årene framover. Spesielt Russland er et spennende marked for oss, sier Geir Hamnvik, administrerende direktør i Haplast. Nysatsning Haplast gikk nylig tilbake på familien Hamnviks hender, etter 20 år under finske Uponors konsernparaply. Selskapet har gått gjennom store administrative endringer, og hadde valget mellom nedleggelse eller lete etter lokal kapital. Foruten stor tro på å bygge opp et rikt fagmiljø i hjembygda, satser Haplast også nordover og mot oljeindustrien. - Bygge kompetanse - Lokalt vet vi at både ideene og bygningene er klare, og håper at flere vil etablere seg her på Furuflaten, slik at vi kan bygge ut kompetansen som både vi og andre innehar. Man må også løfte blikket utover sine egne kommunegrenser. Derfor har vi valgt å delta på SLUP, forteller Hamnvik. Han legger vekt på at bedriften trenger mer kunnskap om de ulike prosessene ved så store anbud som blant annet oljebransjen gir mulighet for. - Vi er i dag ledende på rørproduksjon i Nord-Norge, og har i perioder store markedsandeler i resten av landet. Jeg er ikke i tvil om at vi nyter godt av å lære å søke på enda større kontrakter, sier han. NR. 1 i Norge Ser framover: Geir Hamnvik og Haplast Technology AS ønsker vekst på Furuflaten og vil også rette blikket mot oljeindustrien og Russland. Bånd til Uponor Geir Hamnvik har etter navneskiftet aksjemajoritet i selskapet som faren startet i Båndene til Uponor er imidlertid ikke fullstendig brutt. Haplast skal fortsette å produsere plastrør fra 20 til 1000 millimeter, samt profilrør i størrelser opp til 2500 millimeter til blant annet vanndistribusjon, avløp, energi, tele og data for finnene. I tillegg har Uponor forpliktet seg til å bistå Haplast slik at de kan bygge seg opp til å bli en bærekraftig bedrift i Nord-Troms. Det kan komme godt med når familiebedriften nå søker nye markeder. Ingrid Klein Hedlund Delfin på Renault og Fiat chassis. Velge selv. Systembygger av aluminiums profiler Dører, vinduer, fasader, tak i aluminium og glass Familievennlig bil med to sittegrupper og køyeseng Beisfjordvn. 80 Postboks Narvik Tlf.: Fax: Mob.: Besøk oss på: High-classmerke med fremtidsrettet teknikk og god design Andslimoen, 9325 Bardufoss NæringsRapport Nr

11 SNØHVIT 11 Snøhvitutbyggingen gir drivkraft: Aursund og Perpetuum fikk avtale Perpetuum Waste Management AS i Hammerfest har fått kontrakt med Statoil til en verdi av 5 millioner kroner. Selskapet skal behandle borekaks fra letebrønnene Uranus og Guovca i Barentshavet. Kontrakten om behandling av borekaksen (knust fjellmasse) er en følge av kravet om nullutslipp i Barentshavet. Perpetuum Waste Management har drevet småskalatesting av ulike metoder for behandling av borekaksen ved anlegget sitt i Balsfjorden. Unike metoder De nyutviklede behandlingsmetodene av borekaks er helt unike. Som et ledd i SLUP-programmet har Perpetuum Waste Management jobbet fram ressursbesparende og miljøvennlige metoder. Videre testing skal nå skje i fullskala, og vil være et viktig bidrag i utnyttelsen av et tidligere avfallsprodukt. Perpetuum har sammen med Statoil, ENI og Oiltools tatt patent på både metodene og anvendelsesområdene, og kan dermed redusere miljøskadene ved framtidige oljeboringer. - Kaster oss inn i kampen - I Perpetuum Waste ser vi med glede på mulighetene som kan komme i kjølvannet av storkontrakten og utviklingsprosjektet SLUP. Vi har ikke hatt særlig aktivitet det siste året, men vil nå kaste oss inn i kampen om kontraktene på Snøhvit, sier administrerende direktør Anna Maria Aursund i Perpetuum. Kontrakten med Statoil har en verdi på cirka 5 millioner kroner. I tillegg får Perpetuums underleverandører nyte godt av kontrakten. Sjøtransport Rotsund AS i Nordreisa og Kanstad Mekaniske AS i Balsfjord oppdrag som følge av kontrakten. Sjøtransport Rotsund leverer fraktebåt til oppdraget, mens Kanstad Mekaniske leverer containere. Perpetuum Waste Management eies av Perpetuum Holding AS (60 prosent) og Finnmark Ressursselskap (40 prosent). Finnmark Ressursselskap eies av Hammerfest kommune (88 %) og Kvalsund kommune (12 %). Perpetuum Holding eies av AS JPB Johan Petter Barlindhaug (23,65 %), Mack Eiendom (23,65 %), Troms Kraft (23,65 %), Haldorsen AS (23,65 %) og Stein Roald Haukebø (5,38%). Perpetuum har virksomhet i store deler av Troms, Hammerfest og Kirkenes. Hovedkontoret ligger i Tromsø. Konsernet består av tre hovedområder; farlig avfall, nærings- og husholdningsavfall og slam. Konsernet har over 40 ansatte. Konsernet Perpetuum Holding består Snøhvit gir drivkraft: Perpetuum Waste Management har fått storkontrakt med Statoil for fjerning og behandling av borekaks fra boring i letebrønnene Uranus og Guovca. Administrerende direktør Anna Maria Aursund ser fram til flere slike kontrakter. av Perpetuum Waste Management AS i Kirkenes og Hammerfest, Perpetuum Mobile AS ( i Tromsø, Salangen, Harstad og Sørreisa), Perpetuum Spesialavfall AS (Salangen) og Perpetuum AS (Balsfjord). Under Perpetuum AS i Balsfjord ligger i tillegg Hygienisering AS (Balsfjord) og Perpetuum AS (Tromsø). Ingrid Klein Hedlund Nøkkeltall 2003 Perpetuum Holding AS: Driftsinntekter 45,8 mill. kr. Driftsresultat 2,9 mill. kr. Årsresultat 2,3 mill. kr. EK: Minus 14,0 mill. kr. Perpetuum omsatte for rundt 60 millioner kroner i 2004 og resultatet var positivt i forhold til året Fra vår base i Alta formidles: Postboks 2004, 9507 Alta Tlf: Fax: Mob: E-post: Passasjertransport Lastoppdrag Presisjonsoppdrag / montasje Filming Linjeinspeksjon Flyving av betong / egen betongpumpe Reindriving Befaring/oppsyn Transport av hyttematriell Viltregistrering Totalleverandør av bygg til bolig og næringsformål Mediaringen AS NæringsRapport Nr

12 12 BYGG OG ANLEGG Nord-norske Entreprenørerss Serviceorganisasjon (NESO): Bidrar til nivåheving NESO, Nordnorske Entreprenørers Service Organisasjon har nå fått 68 medlemmer, og ledes stadig av Ruben Jensen, med base i Svolvær. Det er en frodig organisasjon, som har mer enn doblet medlemstallet de siste 10 årene, og som til neste år feirer tjue års jubileum. Til høsten vil vi få vite mer om almentilstanden til nordnorske entreprenører, for NESO passer godt på medlemmene sine. Basert på data fra medlemsbedriftene utarbeider NESO statistikk, som i fjor høst kunne fortelle at medlemsbedriftene er både økonomisk sunnere og mer lønnsom enn gjennomsnittet for bransjen totalt i Norge. Frodig orginisasjon: NESO-direktør Ruben Jensen. Med rette stolt av en nordnorsk bransje i fremgang. Det er ikke lite overraskende. For sammenligningen er direkte mellom NESO-bedriftene og de 100 største bygg- og anleggbedriftene i Norge. Undersøkelsen i fjor viste at de sistnevnte hadde en resultatgrad på 2,9 prosent, mot NESO-bedriftenes 4,0 prosent i Statistikken viste også at de nordnorske bedriftene også hadde bedre soliditet enn snittet av de 100 største i entreprenørbransjen i Norge. Ikke mye riktig nok, 22,8 mot 22,2 prosent egenkapital, men rett skal være rett. I 2003 passerte medlemsbedriftene 2,1 milliarder kroner i omsetning, og hadde til sammen 1700 ansatte. Det blir neppe mindre i Snarere tvert i mot, håper Ruben Jensen, som har som mål å få 69 medlemsbedrifter ved utgangen av Siden han alt har fått 68 antar vi at han klarer det med god margin. - Men det er ikke bare å melde seg inn i NESO, forteller Ruben Jensen, man er nødt til å søke om medlemskap, og må finne seg i å bli vurdert. Det er nok fornuftig. Det har vært mye rart i bygg- og anleggsbransjen opp gjennom årene, og bransjen selv har gjort mye for å rydde opp. Medlemskap i NESO er og skal være et kvalitetsstempel. Ved starten i 1986 var det sju medlemsbedrifter i Nordland som samlet seg om en felles service organisasjon. Ved ti-års jubileet i 1996 var antallet kommet opp i 33, og dekte hele Nord-Norge. Nå er Ruben Jensen villig til også å inkludere bedrifter fra Nord- Trøndelag i NESO, og han begynner å få problemer med å få store nok møtelokaler til årsmøtene, ikke bare på grunn av medlemstallet, men også fordi årsmøtene inkluderer leverandører og andre som må til for et fruktbart faglig møte blant bedrifter som ellers konkurrerer på harde livet. Finn Bjørnar Hansen Steinsvik Hus AS: Doblet seg i fjor Steinsvik Hus i Melbu er en familiebedrift i bygg- og anleggsbransjen. Samtlige styremedlemmer og daglig leder bære navnet Steinsvik til etternavn, og i fjor hadde de kronår. Både i 2002 og 2003 havnet driftsinntektene på på 30,6 millioner kroner og årsresultatene på drøye 1,3 millioner kroner. Begge deler er respektable resultater, men i fjor tok det av. Driftsinntektene raste opp i 57 millioner og på bunnlinjen havnet det ca 3,3 millioner kroner. Det klarte bedriften faktisk uten å øke arbeidsstokken nevneverdig. Men bedriften bruker en del under entreprenører, opplyser administrerende direktør Ulv-Erik Steinsvik til NæringsRapport. De senere årene har de hatt 29 ansatte, men økte i fjor til 33. Den voldsomme veksten i fjor skyldes fullføringen av flere større prosjekter i det markedet bedriften opererer i, Vesterålen, Lofoten og i Narvik. Ifølge Steinsvik kommer bedriften også i år til å få høye omsetningstall på grunn av flere større prosjekter, som er under arbeid. Som nevnt er Steinsvik Hus en familiebedrift, men dominerende eier er også daglig leder, Ulv-Eirik Steinsvik, som gjennom et holdingsselskap sitter på mer enn 84 prosent av aksjene i selskapet. Gjennom et Nøkkeltall for Steinsvik Hus AS (Mill.kr.) Driftsinntekter 57,0 30 Driftsresultat 5,9 4,4 Årsresultat e. skatt 2,7 1,3 Egenkapital 13,5 10,7 Stor og viktig aktør: Adm. direktør i Steinsvik Hus AS, Ulv-Eirik Steinsvik Fikk kronår i fjor, og det ser ikke så verst ut i år heller. annet selskap i Steinsvik-sfæren, Steinsvik Materiallager kontrolleres vel 11 prosent av aksjene. Sistnevnte har en lang bakgrunn som leverandør av bygningsmateriell, mens Steinsvik Hus har røtter fra Finn Bjørnar Hansen 12 - NæringsRapport Nr

13 ENTREPRENØRER 13 Yrkesbygg og boligutbygging på hjemmemarkedet: Bjørn holder stand Bjørn-konsernet fortsatte å legge på seg i 2004 som i 2003, og forventer ytterligere vekst i 2005 Omsetningen økte i 2004 med 17 prosent til 342,5 millioner kroner, mens resultatet før skatt økte med 10,8 prosent til 18,4 millioner kroner. Mengden av ordrereserver betegnes å være tilfredsstillende. Datterselskapene Bjørn Bygg AS, Bjørn Eiendom AS og Ferdigbetong AS er alle hundre prosent eid av Bjørn-Gruppen AS. Anbud og egne prosjekt Konsernet er tungt inne i yrkesbygg i Tromsø. To store prosjekter skal være ferdig til overlevering i sommer. Det gjelder Hålogaland Teaters nybygg i sentrum, med en kontraktspris nær 75 millioner kroner eksklusive moms. Det andre gjelder rehabilitering og nybygg for Et nytt godt år for morselskapet Bjørn Gruppen AS, som nå har en egenkapitalandel på trygge 29,2 prosent. Eierne tar utbytte etter 2004 på 6,8 millioner kroner, eller ca. 24 prosent av innbetalt egenkapital i konsernet. Entreprenørselskapet Bjørn Bygg står for det meste av virksomheten i konsernet. Datterselskapet hadde en omsetning på 308,5 millioner kroner i 2004, eller nesten 90 prosent av konsernets omsetning. Bjørn Bygg sysselsatte 182 av konsernets 188 medarbeidere i I 2003 hadde Bjørnkonsernet 157 ansatte. I beretningen for 2004 ser styret lyst på framtida forventes å bli minst like bra for konsernet som 2004 var. Markedet etterspør konsernets produkter, og Bjørn Bygg har byggeprosjekt i egen regi som skal fullføres og selges. Bjørn-Gruppen AS (konsernet) Omsetning Driftsresultat Resultat før skatt Balanse Bjørn Bygg AS Omsetning Driftsresultat Resultat før skatt Balanse Bjørn Eiendom AS Omsetning Driftsresultat Resultat før skatt Balanse Ferdigbetong AS Omsetning Driftsresulaat Resultat før skatt Balanse Solid grep på markedet: Administrerende direktør og hovedaksjonær i Bjørn-Gruppen AS, Terje Wiik, til venstre. Sittende, økonomisjef Sigurd Guttormsen Ferdigstillinger i tur og orden: Breivika Videregående skole og Hålogaland Teater blir ferdig sommeren Breivika Videregående skole, med kontraktssum på samme nivå som for teaterbygget. Bjørn skal om kort tid i gang med bygging av nytt tribuneanlegg og nye garderober på Alfheim Stadion. På Bjerkaker har Bjørn oppført 35 boenheter som ligger til salgs, og i Havna har Bjørn et felt der det skal oppføres mer enn 20 boliger. På Vestre Mortensnes skal Bjørn bygge hele 92 leiligheter i størrelsesorden to- tre- og fireroms, med hovedvekt på den minste størrelsen. Bjørn Gruppen eksperimenterte for noen år siden med en avdeling på Østlandet, men det ble ingen suksess. Avdelingen er nedlagt, og konsernet holder på å avslutte et mindre prosjekt i den regionen. Four Seasons ut I 2004 solgte investeringsselskapet Four Seasons Private Equity AS sine 36,5 prosent av Bjørn Gruppen AS til Terje Wiik og Bjørnar Danielsen, og Terje Wiik eier nå mer enn 81 prosent av Bjørn-konsernet via sitt selskap Tind Selskapsdrift AS. Bjørnar Danielsen eier 9 prosent, fordelt med 3,66 prosent i selskapet Kvitfløy AS og 5,4 prosent i personlig eie. Jostein Rinde eier 9,5 prosent av aksjene i Bjørn Gruppen AS, som før. Arne Eriksen Finnmark Mur og Puss AS tar for seg av veksten i markedet: Baronen litt større Finnmark Mur og Puss AS i Alta hadde et godt år i 2004 med et driftsresultat på vel 4 millioner kroner, mot 2,3 millioner kroner i Omsetningen var 72,2 millioner kroner, omtrent det samme som for Egenkapitalen vokser gradvis, fra 5.44 millioner til 5,76 millioner kroner ved utgangen av Antall ansatte har vært stabilt rundt 50. Vi er godt fornøyd, og vi tror 2005 kan bli enda bedre, sier daglig leder og hovedeier i fylkets største entreprenørbedrift, Finnmark Mur og Puss, Bjørnar Arild Johansen i Alta. Selskapet er størst innen sin bransje målt etter omsetning i I disse dager er Finnmark Mur og Puss engasjert i oppussing og ombygging av Breilia Skole i Hammerfest, som ble bygd på 50- tallet, da stordrift var stikkordet også for barne- og ungdomsskolene. Prosjektet skulle opprinnelig bli fullført til skolestart 2006, men det har dukket opp merkverdigheter med bygningsmassen som gjør at det kan ta enda lenger tid før Hammerfest kommune igjen kan ta bygget i bruk. Alta-bedriften har 9 mann beskjeftiget med Snøhvit på Melkøya, og 15 mann er sysselsatt i et større prosjekt for Forsvaret i Bardufoss. Dette prosjektet varer til ferien neste år, men allerede i juni i år påbegynnes et nytt oppdrag for samme byggherre. Flere ansatte Bjørnar Johansen kan fortelle at han har vært nødt til å utvide antall ansatte i administrasjonen, fra seks i dag til sju fra 1. juni i år. Ute på byggeplassene har antallet svingt rundt 50, med en topp høsten 2003 på 100 ansatte. I dag har Finnmark Mur og Puss den faste staben på 50 pluss åtte innleide snekkere som selvstendig næringsdrivende. Entreprenørselskapet eies 100 prosent av Johansen Eiendom AS, der Bjørnar Johansen og kona Gunn har like store aksjeposter, på 32,67 prosent. Den største aksjeposten på 34,67 % har datteren Birgitte Berg. Denne konstellasjonen måtte velges på grunn av delingsmodellen som ble innført for aksjeselskap en del år tilbake. Hvis Bjørnar Johansen skulle fortsatt som eneeier, ville kemneren ha tatt en betydelig del av selskapets overskudd. Johansen Eiendom eier kontorbygget der Finnmark Mur og Puss har sin administrasjon, og i tillegg flere forretningsbygg i Alta Sentrum. Bjørnar Johansen har ikke regnet på hvor stor gulvflate selskapet leier ut, men etter litt høyttenkning og akkodering mener han at et anslag på kvadratmeter kanskje ikke er så langt unna sannheten. Selskapet leier ut til politiet i Alta, til A-etat, til revisjonsfirmaet KPMG, og til et større antall andre private og offentlige selskap og etater. Som privat utleier av forretningsbygg er Johansen Eiendom sannsynligvis størst i Alta. Stort utbytte For 2004 tok eierne ut et betydelig utbytte, på hele 4,8 millioner kroner. Bjørnar Johansen er ikke helt bekvem med å offentliggjøre dette tallet, men det vil stå i årsberetningen som snart sendes til Brønnøysund. Begrunnelsen for det ekstraordinære uttaket er de forventede reglene om skatt på utbytte, og Bjørnar Johansen forsikrer at pengene vil være tilgjengelig for eierne for å bruke i Pilen peker opp: Administrerende direktør i Finnmark Mur og Puss AS, Bjørnar Arild Johansen, ser lyst på framtida for bedriften. (Foto: Altaposten) selskapet om det skulle bli nødvendig, og selv med den store utbetalingen av utbytte, er egenkapitalen tillagt ytterligere verdier. Jeg er optimist for de nærmeste årene, ikke minst med tanke på hva som skjer i Barentshavet. Om Finnmark ikke synes å vokse i folketall, vil det være nok av oppdrag for byggebransjen i fylket i mange år framover, konkluderer Bjørnar Arild Johansen i Alta. Arne Eriksen NæringsRapport Nr

14 14 ENTREPRENØRER OG RÅDGIVENDE KONSULENTER Barlindhaug prosjekterer i forkant av utviklingen: Konsulenter søker byggemuligheter Bygger for Nord-Norge: Øverst fra venstre Administrerende direktør i Barlindhaug Eiendom AS Jens-Arne Johnsen, viseadm. dir. i Barlindhaug AS Åge Fossum, adm. dir. i Barlindhaug AS Truls Møllmann, adm. dir i Barlindhaug Norfico AS Erling Bansund, foran fra venstre adm. dir. i Barlindhaug Utbygging AS Bjørn Schønning. økonomisk direktør i Barlindhaug AS Marit Skog, adm. dir. i Barlindhaug Consult AS Arnor Jensen. (Foto: Yngve Olsen Sæbbe). Byggetomtene er Barlindhaugs gullgruver. Av konsernets resultat før skatt på 14 mill. kr i 2004, bidro Barlindhaug Eiendom og Barlindhaug Teknisk Entreprise med mer enn halvparten, 8,82 mill. kr. Konsernet Barlindhaug hadde en vekst i omsetningen på nærmere 40 prosent i 2004, til vel 280 millioner kroner.resultat i forhold til omsetning var mindre enn 5 prosent for hele konsernet, mot 13,3 prosent for Barlindhaug Eiendom. Egne byggeprosjekter Det var diverse utbyggingsprosjekter som sto for veksten i pengebingen i hovedkontoret i Tromsø. Byggeprosjektene er samlet i Barlindhaug Eiendom, som økte sin omsetning med 37 millioner kroner, fra 10 millioner i 2003 til 47,5 millioner kroner i Datterselskapet som er mest direkte koblet mot utbyggingsoppdrag, Barlindhaug Teknisk Entreprise AS, hadde en kraftig vekst i omsetning, fra 11,9 millioner kroner til 30,5 millioner kroner i Årsresultatet før skatt i dette selskapet økte mer enn fem ganger, fra mindre enn en halv million kroner i 2003 til mer enn 2,5 millioner kroner i Disse to datterselskapene, Barlindhaug Eiendom og Barlindhaug Teknisk Entreprise, sto for mer enn 76 prosent av veksten i omsetning, og 63 prosent av konsernets resultat før skatt. Barlindhaug-konsernet har de siste par årene tjent mest penger som bygningsenterprenør, og mindre på sine tjenester som konsulentfirma med bred kompetanse. Konsulentselskapene med sine nettverk greier å sikre konsernet utbyggingsoppdrag. Hemmeligheten ligger i å sikre seg attraktive arealer som deretter utbygges, og heller skygge unna anbudsporsjekter der andre byggherrer tar en stor del av fortjenesten når prosjektet er fullført. Ligge foran Vi går inn og søker muligheter ved kjøp av tomtearealer, så utvikler vi prosjektene videre med egne ressurser, sier viseadministrerende direktør Åge Fossum i Barlindhaug AS. Konsernet skal være i forkant når det gjelder vurdering av arealers potensial, og i den forbindelse mobiliseres konsernets nasjonale nettverk innen varehandel og hotellkjeder for eventuell etablering i ny bygningsmasse. Slik arbeidet vi for eksempel med Alta Storsenter og Nerstranda i Tromsø, forteller Energisektoren - nye muligheter i nord Utvikling, effektivitet og gode resultater er sentrale mål for alle bedrifter, organisasjoner og forvaltningsgrener. Vårt fag er å være oppdragsgiver behelpelig med å nå disse målene. Bedriftskompetanse har gjennomført et stort antall utviklingsoppdrag i petroleumsnæringen, for el-verk og for produsenter av ulike former for fornybar energi som vindkraftverk, tidevannskraftverk, produsenter av solseller mv. Vi deltar gjerne i et forpliktende samarbeid for å oppnå resultater, dette gjennom høyt utviklet faglig kompetanse, resultatorienterte arbeidsmetoder og et godt kontaktnett. HAMMERFEST TROMSØ BODØ MO I RANA TRONDHEIM BERGEN OSLO MURMANSK Fossum. Blant de prosjektene som genererte vekst og overskudd for konsernet i 2004, vil ikke Fossum trekke fram noe bestemt foran andre. Men han bekrefter at Fagereng i Tromsø, med e3t stort antall boliger utgjorde et stort volum og ga et solid bidrag. Hele Nord-Norge Det største datterselskapet, Barlindhaug Utbygging AS, selger tjenester blant annet til konsernets byggeprosjekter, og dette selskapet hadde en en omsetning på 116 millioner kroner. Veksten i dette selskapet utgjorde bare ca. 30 prosent av konsernets samlede omsetningsøkning. De forskjellige utbyggingsengasjementene er samlet i Barlindhaug Eiendom AS. Her hadde konsernet aksjer i 13 utbyggingsprosjekter spredt over hele landsdelen, til en bokført verdi av 14,6 millioner kroner I 2003 hadde samme selskap aksjer for mindre enn halvparten, bare 6,2 millioner kroner. Barlindhaug Eiendoms andel var 50 prosent i 2004 i sju av byggeprosjektene, i de øvrige var konsernets andel begrenset til 40, 33, 20 og 7 prosent. De sju store prosjektene der Barlindhaug var størst med 50 prosents andel var Nerstranda Bolig AS i Tromsø, Amfi Bygg Finnsnes AS, Fiskebeck Prosjekt AS, Dr. Wessels Barlindhaug AS (konsern) Omsetning Driftsresultat Resultat f. skatt Egenkapital Balanse Barlindhaug Utbygging AS Omsetning Driftsresultat Resultat f. skatt Balanse Barlindhaug Consult AS Omsetning Driftsresultat Resultat f.skatt Balanse Barlindhaug Eiendom AS Omsetning Driftsresultat Resultat f.skatt Balanse 93, Barlindhaug Tekniske Entrepriser AS Omsetning Driftsresultat Resultat f.skatt Balanse gt. 3 AS og Lønbom AS, alle tre i Kirkenes, Tospann AS i Tromsø, sammen med Inge Falk Olsen, og det store utviklibngsprosjektet Sjøgata 6 AS i samarbeid med Coop i sentrum av Bodø. Det gode resultatet på utbygging og omsetning av bygningsmasse gjorde at eierne kunne ta et samlet utbytte på kroner etter 2004, mot null i Av dette kunne gründeren Johan Petter Barlindhaug innkassere nær kroner på sin 36,83 prosents andel av aksjene i morselskapet. Nest største aksjonær er administrerende direktør i Barlindhaug Eiendom AS Jens- Arne Johnsen med 13,4 prosent. Arne Eriksen Bygger bydeler og boliger: Utbyggingen på Fagereng i Tromsø avsluttes i 2008/2009. Av totalt 650 boliger utgjør Barlindhaugs egenproduksjon nesten 400. Antall årsverk på hele prosjektet antas å runde 1000 når området ferdigstilles, 15 år etter oppstarten. UTFØRENDE INNEN: BETONGREHABILITERING VANNTETTING INDUSTRIBELEGG (EPOXY) ØST -/SØR-NORGE (OSLO) NORD-NORGE (MÅLSELV) Schultz gt. 4A, 0365 Oslo Rundhaug, 9334 Øverbygd Tlf Mob Tlf Mob Fax Fax NæringsRapport Nr

15 MILJØ 15 Ny forskningsstasjon i Antarktis: Norsk framtid Den økende byggevirksomheten i kongeriket Norge er et velkjent faktum. Men også i mer grisgrendte strøk bygges Norges framtid. I 1989 startet byggingen av den norske feltstasjonen Troll i Antarktis. På 1270 meter over havet har stasjonen nå blitt helårig, og har et totalareal på 420 kvadratmeter. Syv forskere fra blant annet Norsk Polarinstitutt skal bemanne stasjonen som ligger ved Jutulsessen, 235 km fra kysten i Dronning Mauds land. Sør-Afrikas forskningsstasjon er nærmeste nabo, kun 280 kilometer unna. I tillegg til Troll har Norge to mindre feltstasjoner i Antarktis. Meterologisk forskning Selve hovedstasjonen består av 31 containere som er knyttet til den tidligere sommerstasjonen på 100 kvadrat. I anlegget er det også nødstasjon, aggregatbygg, laboratorium, proviantlager og garasje. Hovedaktiviteten på Troll vil bli meteorologisk forskning, overvåking av drivhusgasser og fugleliv, ozonmålinger og generell klimaforskning. I disse dager legges grunnlaget for 80 nye arbeidsplasser i Mosjøen. Etter at Alcoa tok avgjørelsen om å bygge en anodefabrikk, har Elkem og Alcoa investert til sammen 2,2 milliarder kroner. Fabrikken skal produsere anoder til aluminiumsindustrien. Anoder er den positive elektroden i en aluminiumsovn, og per tonn produsert aluminium trenger man cirka 500 kilo anoder. Elkem Aluminium i Mosjøen Norsk forskning i Antarktis: Oversiktsbilde av hovedstasjonen med kabler og rør fra aggregathus. Aggregatstasjonen (innfelt) er satt sammen av 4 x 20`` containere. Aggregatbygget er sammen med nødstasjonen og hovedstasjonen, installert på bærende stålkonstruksjoner 1-4 meter over bakken konkurrerte med Island, Canada og USA om å få investeringen, som vil få store ringvirkninger for både Mosjøen og hele regionen. I tillegg til de 80 som skal jobbe ved anodefabrikken, kommer flere arbeidsplasser i logistikk og service rundt fabrikken. På aluminiumsfabrikken i Mosjøen blir om lag 40 ansatte overflødige som følge av omstruktureringer, og den nye anodefabrikken vil sikre disse arbeid. Anlegget skal stå ferdig om to år. Også Innovasjon Norge har vurdert fabrikken som et viktig bidrag til å styrke næringslivet i Nord-Norge. I mars bevilget de et tilskudd på 5 millioner kroner til Klimatiske og menneskelige utfordringer I motsetning til de andre stasjonene i Antarktis som ligger på snø, ligger Troll på isfri berggrunn. Byggherren Statsbygg har hatt som utfordring å finne svært miljøvennlige løsninger under byggingen. Antarktis er et av de mest følsomme områdene på jorda, og det er helt spesielle krav til utbygging. Vannbåren varme, gjenbruk av eksos fra aggregat, avfallsminimering og kildesortering er bare noen av tiltakene som skal gjøre aktiviteten på stasjonen minst mulig miljøskadelig. Nøye planlegging Som et ledd i prosessen ble det gjennomført en prøvebygging på Fornebu. Der fikk man testet ut hva Investerer 2,2 milliarder i Mosjøen opplæringstiltak i forbindelse med etableringen. Innovasjon Norge legger også vekt på at dette prosjektet bør kunne gi ringvirkninger for ulike underleverandører i resten av regionen. som eventuelt kunne komme til å gå galt under selve oppføringen, og ble på den måten rustet til å ha full kontroll over det krevende arbeidet som var ventet i Antarktis. Alle detaljer måtte være på plass, til den minste mutter. Reserveløsninger fungerer som kjent dårlig på den andre siden av jordkloden. Installasjonen var beregnet å ta to måneder, derfor var det også av høyeste viktighet at alle rutinene i transporten av utstyret var nøye beregnet. Ingrid Klein Hedlund Vi har levert 2 stk. 80 kva generatorsett med varmegjenvinning. Telefon: AF Ragnar Evensen Vi har bygget ny forskningsstasjon i Antarktis! Kjempeutbygging: Når anodefabrikken i Mosjøen er ferdig utbygd vil det omtrent se slik ut i fugleperspektiv hos Elkem Aluminium. Vi takker for et godt samarbeid! Vitaminveien 1 a 0409 Oslo Tlf Fax NæringsRapport Nr

16 16 TAKPRODUSENT Alsvåg Plater AS på Sortland: Produserer skreddersøm Alsvåg Plater er en Sortlands-bedrift som i 26 år har levd godt på produksjon av takplater, og i senere år også taksteins plater. Nylig fullførte bedriften installasjon av nytt maskineri til vel 4,0 mill. kroner, og forbereder seg på nye dyster i et hardt og presset marked. Bedriften startet i 1979, og Martin Solheim, andre generasjon Solheim som daglig leder overtok i fjor. Bedriften har kunder fra hele landet, og hevder selv å være uslåelig på leverandør-service. Og bedriften satser i all hovedsak på skreddersøm. Det vil si at kunder henvender seg til bedriften og den produserer etter kundens spesifikasjoner og ordrens omfang forteller en entusiastisk Solheim Sesong bedrift I fjor hadde bedriften en omsetning på 17 millioner kroner, og satt igjen med ca 1,0 million på bunnlinjen. Normal omsetning er på millioner kroner i året, og produksjonen er faktisk sesongbetinget, og pågår hovedsaklig mellom mai og oktober. Bedriften har 8-9 ansatte, og med flere medlemmer av familien Solheim i staben. Til tross for sesongpreget ønsker bedriften å holde fast på arbeidsstokken hele året. Det er derfor viktig å ha økonomisk bæreevne for en slik strategi forteller Solheim. Alsvåg Plater produserer først og fremst plater i stål, men kan også produsere i aluminium. Bedriften har flere konkurrenter på det norske markedet, men er temmelig uslåelig på sitt konsept knyttet til effektivitet og hurtighet fra ordreinngang til leveranse. Ifølge Martin Solheim skal det kun ta 8-9 dager fra ordreinngang til leveranse f.eks i Oslo. Og produksjonskapasiteten er det ingen ting å si på. En maskin kan produsere ca 1000 kvadratmeter i timen. Det kan bli ufattelig mye takplater av slikt. Men bedriften holder seg til det norske markedet, og eksporterer ingen ting. For tiden har bedriften lunder fra Kirkenes i nord til Bergen i sør. Lager skreddersøm: Daglig leder Martin Solheim. Andre generasjon har tatt over daglig ledelse etter Age Solheim, som er styreformann. Til høyre markedssjef Håvard Wallstad. Foto: Bladet Vesterålen. Landets eldste Nå er 26 år ingen høy alder i industriell forstand, men Alsvåg Plater er faktisk landets eldste i sin bransje. Det er tankevekkende, men har nok sammenheng med at stål og metall kom inn som takdekke på slutten av 1970-tallet, og konkurrerte med mer tradisjonelle tak-dekker som stein og andre materialer. Solberg familien er, som nevnt, sterkt representert på produksjonssiden i bedriften, og totalt enerådende på eiersiden. Produksjonsbedriften er organisert i et eget selskap, likeså eiendommene i bedriften. Driften i Alsvåg Plater AS har gått svært bra siden nyttår, forteller Martin Solberg, Bunnlinjen for 2005 blir nok bedre enn i 2004, har vi grunn til å tro. Men uansett så blir nok pengene i bedriften. Finn Bjørnar Hansen Bedre rassikring i Troms Næringsrapport har tidligere skrevet om rassikring på Vengsøya og i Kåfjord. Nå tar Statens vegvesen for seg enda to strekninger som er utsatt for snøras. NCC Construction AS skal rassikre riksvei 91 i Lyngen. Det skal bygges to overbygg i betong, det ene er 320 meter langt og ligger i Ura. Det andre bygges ved Garfjellberget Nøkkeltall; 2004 Alsvåg Plater AS (Mill.kr) Omsetning: 17,0 Driftsresultat e. skatt 1,0 og har en lengde på 155 meter. I tillegg til overbyggene skal NCC også utføre masseflytting og asfaltering. Avtalen mellom NCC og Statens vegvesen har en verdi på 53,8 millioner kroner, og vil bety sikrere vei for både skolebarn og næringsliv. Distriktssjef Tor Nordstrøm i NCC uttrykker overfor bygg.no glede over at selskapet har fått kontrakten. NCC har også tidligere hatt slike store og krevende betongprosjekt, og totalt 40 ansatte blir involvert i prosjektet i Troms. Også i Kåfjord skjer det noe på sikringsfronten, Isfjelltunnellen får portal i begge ender, totalt 30 meter. Arbeidet er planlagt ferdig i løpet av oktober i år, forhåpentligvis i god tid før farlige snøras. GOD STREK VI GIR LOKALE IDEER GLOBALER MULIGHETER Legg turen innom høvdingen på Borg når du skal holde konferanse i Lofoten Lofotr - Vikingmuseet på Borg er Lofotens best besøkte reiselivsattraksjon. Den internasjonalt anerkjente reiselivsguiden Lonely Planet nevner Borg i sin opplisting over Norges 10 fremste reiselivsmål. Hver sommer strømmer voksne og barn, nordmenn og utlendinger til Vikingmuseet. Kanskje har du vært der, du også. Uansett er du velkommen innom! Kanskje skal du holde et kurs eller en konferanse i Lofoten til høsten eller vinteren. Legg turen innom høvdingen på Borg i løpet av konferansen, for eksempel til et kveldsarrangement. Kongen og dronningen feiret sin felles 60-årsdag her. Nå kan det være din tur. Kontakt oss for en annerledes konferansekveld i verdens vakreste øyrike! LOFOTR - VIKINGMUSEET PÅ BORG, PRESTEGÅRDSVEIEN 59, 8360 BØSTAD TEL: FAX: , E-POST: Innovasjon Norge skal fremme lønnsom næringsutvikling i hele landet, og utløse ulike distrikters og regioners næringsmessige muligheter gjennom å bidra til innovasjon, internasjonalisering og profilering. Innovasjon Norge har kontorer i alle landets fylker, utekontorer i mer enn 30 land og hovedkontor i Oslo. NASJONAL TRANSPORTSTØTTE Som ett av flere kompensasjonstiltak for omleggingen av den differensierte arbeidsgiveravgiften fra , er det innført en ny nasjonal transportstøtteordning. Transportstøtteordningen er rettighetsbasert og omfatter som hovedregel foretak som produserer egne varer, og som har fått reell økning i arbeidsgiveravgiften. Foretakene må tilhøre bestemte næringer (næringskode og 24-37), og være hjemmehørende i, eller ha produksjonsavdeling i, utvalgte kommuner i Troms, Nordland, Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag, Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Hedmark og Oppland. Transportstøtte gis som delvis refusjon av kostnader ved inn- og uttransport av varer. Mer informasjon om ordningen, forskrift og elektronisk søknadsskjema er tilgjengelig på nettstedet: Søknadsfrist 1. juni 2005 VI GIR LOKALE IDEER GLOBALER MULIGHETER 16 - NæringsRapport Nr

17 POLITIKK 17 Nordområde-meldingen: Politikk, på billigste måte Utenriksdepartementet har omsider lagt frem Stortingsmeldingen om Nordområdene. Det er, for å si det mildt, ikke blant de mest perspektivrike og spennende dokumenter vi har lest. Tvert i mot, den er temmelig kortfattet og traust dokument, og den er kostnadsmessig nærmest preget av en slags politisk askese. Dette er politikk, men for staten på billigst mulige måte, der det mest konkrete er en forsterkning av det utskjelte Generalkonsulatet i Murmansk med en medarbeider, og utplassering av en medarbeider fra Innovasjon Norge ved det samme konsulatet, blant de mest konkrete forslagene. I tillegg kommer noen svevende løfter om etablering av et internasjonalt forskningsfond, et årlig internasjonalt nordområde-seminar, samt fagsenter for reindriften i Kautokeino. La oss heller ikke glemme utvidet åpningstid ved grensekontrollstasjonen på Storskog. Har vi utelatt noe? Jo, gjennomføring av dialoger med andre nasjoner om nordområdespørsmål. Pluss mulige merbevilgninger til Barentssamarbeidet og styrking av prosjektsamarbeid med Russland. Det var visst det hele. Muligens bør man ikke ha store forventninger til en slik stortingsmelding, særlig når den kommer fra fatt på utviklingen av sine store gassfelt i Barentshavet, i første rekke Shtokman. Får disse selskapene delta i slike utbygginger, så er det den endelige spikeren i kista for en hver fremtidig, politisk strukturert motstand mot videre petroleumsleting i Barentshavet. Ikke en gang innenfor rammene av norsk petroleumspolitikk vil det kunne være mulig å si nei til at norske selskaper får drive letingog utvinning av olje og gass i Barentshavet, mens de samme selskapene bistår med teknologi for å utvikle vårt nabolands ressurser i det samme havområdet. Skal det skje må SV overta Olje og Energidepartementet. I meldingen omtales dialoger, mellom Norge og andre sentrale land med interesser i nord. Vi formoder at dette i første rekke er tenkt som et hjelpemiddel for å styrke norsk evne til å hevde vår suverenitet overfor enorme havområder, med enorme ressurser både innen petroleumssektoren og fiskeriene. Om dialogene skulle føre til at selskaper fra viktige EU-nasjoner, som Tyskland, Storbritannia og Frankrike skulle bli tildelt andeler i norske olje- og gassfelter, så vil det neppe være en ulempe sett fra norsk side. Vi har likevel en sterk følelse av at Stortingsmelding nr. 30 er skrevet med noe påholden penn. Det er ikke akkurat de store vyer vi kan lese ut av meldingen, og den økonomiske satsingen er nesten fraværende. Vi får en sterk følelse av at utenriksminister Jan Petersen har instruert sin statssekretær, Kim Statoils industrielle opsjoner i Nordområdene: De langsiktige perspektiver, slik Statoil ser de for seg mot 2030, vil i så fall innebære stor aktivittet i Nordområdene i fremtiden. Illustrasjon: Statoil. Traavik, som er den sannsynlige forfatter av meldingen, om å produsere noe som fremfor alt blir billig, og ikke hisser opp finansministeren. Hvorfor vi har denne følelsen? Vel, det tok svært lang tid før meldingen kom, og den kan neppe karakteriseres som spesielt offensiv. Derimot mer enn aner vi samarbeidsregjeringens tvisyn når det gjelder synet på petroleumsvirksomheten i regionen. Det innebærer nok at formuleringene knyttet til disse kapitlene i meldingen er veid med gullvekt. Det er til å leve med. Vi registrerer også at våre besittelser i nord, Svalbard, Bjørnøya, Jan Mayen, er fraværende i en melding som behandler våre nordområder. Det er ikke helt uinteressant. For norsk suverenitetshevdelse på Svalbard har faktisk gjennomgått betydelige endringer i de siste årene. I samme takt som Sovjetunionen kollapset har norsk Svalbard-politikk fremstått som atskillig tydeligere og mer profilert, enn i den kalde krigens dager. Opposisjonen i Stortinget har allerede uttalt seg om meldingen, og noen har allerede, rutinemessig slaktet den. Annet er ikke å vente. Men KrF, Venstre og Høyre har i alle fall klart å produsere en noenlunde helhetlig oppfatning om våre nordområder, men vi griper oss i den bespottelige tanke, hvordan resultatet ville blitt dersom en slik melding skulle produseres av en ny, rød-grønn regjering? Det aner oss at et slikt prosjekt også ville bli temmelig tidkrevende, og vi antar at Heidi Sørensen ville lenket seg fast i inngangspartiet til UD bare ved tanken på at en regjering der SV deltar, skulle være med på å åpne Barentshavet for oljeleting, hvis hun da ikke deltar i lenkegjeng mot gasskraftverk annet sted. Finn Bjørnar Hansen Lemminkäinen Norge AS produserer alle typer asfaltprodukter samt grus og pukk, oghar stajonære og mobile produksjonsanlegg for oppdrag over hele landet. Selskapet har ca 320 ansatte og en omsetning på vel 425 mill. kroner. ASFALTERING UTFØRES Billig for Staten: Utenriksminister Jan Petersen sløser ikke akkurat med statens penger i nordområdemeldingen. Billigere kan det knapt gjøres. SALG AV GRUS OG PUKK Kontakt oss for asfaltering av veier, industriplasser, parkeringsplasser, gårdsplasser m.v. en regjering som er sterkt splittet hva gjelder spørsmålet om oljevirksomhet i Barentshavet, som vel av de fleste blir regnet som den viktigste enkeltfaktor for både økonomisk og politisk utvikling i disse områdene i årtier fremover. På dette punkt balanserer norsk politikk i øyeblikket mellom Høyres ureserverte ja til oljevirksomhet og KrF og Venstres tja. Her har Høyres syn vunnet frem, og 19 selskaper konkurrerer nå om blokker foran den 19. konsesjonsrunden, med tildeling neste vår. Samtidig konkurrerer både Statoil og Norsk Hydro om innpass på russisk sokkel, når russerne tar Tromsø, Regions- og avdelingskontor, tlf; Harstad, avdelingskontor, tlf: Sørreisa, avdelingskontor, tlf: Ullsfjord, anleggskontor, tlf: Bjarkøy, anleggskontor, tlf: Hammefest, anleggskontor, tlf: Vi kan gi konkurransedyktige tilbud på levering av alle fraksjoner pukk og grus Lemminkäinen Norge AS Region Nord Skattøra veien 53 Pb 3443, 9276 Tromsø NæringsRapport Nr

18 18 PRODUKSJONSBEDRIFTEN Arbor, Hattfjelldal Positivt resultat i hardt marked Sponplatefabrikanten i Hattfjelldal feiret 30-års jubileum i fjor etter gjenoppbyggingen av hjørnesteinsbedriften på indre Helgeland. En aldrende bedrift brant ned til grunnen i november 1971, og det var ingen liten kamp for å få den gjenoppbygd. Men det ble den, og produksjonen ble gjenopptatt i Siden den gang har det gått både opp og ned for bedriften, men stort sett har den levert positive resultater, og det gjorde den også i jubileumsåret opplyser administrerende direktør Bjørn M. Jarmund til Nærings- Rapport. Tallene for fjoråret holder han imidlertid fortsatt tett inntil brystet, ettersom regnskapet for fjoråret fortsatt ikke er styrebehandlet. Nordnorsk Industrigrunnlegger. Bjørn M. Jarmund overtok i fjor styringen av Hattfjelldal-fabrikken etter sin nokså legendariske far, Anders Kr. Jarmund, som var noe så sjelden som en nordnorsk industrigrunnlegger. De har vi ikke mange av i landsdelen. Så få faktisk at de vi har burde fredes. Men Anders Kr. Jarmund har så visst aldri vært fredet. Tvert i mot har det rett som det er stormet rundt ham. Ikke minst tidlig på tallet da han sloss for gjenoppbyggingen i Hattfjelldal, og senere, på 1980-tallet, da han våget seg på ny industrisatsing i Holandsvika ved Mosjøen, da han ville produsere den brannhemmende Arborex-platen der.den første striden vant han, den siste tapte ham. Men ikke før etter en langvarig kamp for det mange mente var et revolusjonerende produkt. Sønn: Administrerende direktør i Arbor-Hattfjelldal AS, Bjørn M. Jarmund. Neste generasjon har overtatt. I fjor pensjonerte han seg og overlot tøylene til sønnen, Bjørn. Selv har senior parkert seg i styret, som ventelig kunne være. Det er like greit ettersom han sitter med 82,4 prosent av aksjene i selskapet. Styremøtene burde derfor gå greit unna. Arbor retter seg først og fremst mot det norske markedet, forteller Bjørn Jarmund. 95 prosent av produksjonen selges innenlands, mens bare 5 prosent går til eksport, hovedsakelig til andre nordiske land. Men markedet er hardt. Ifølge Jarmund junior er det overproduksjon av sponplateprodukter på det Far: Industrigrunnlegger Anders Kristian Jarmund. En sjelden og verneverdig art i nordnorsk næringsliv. Pensjonerte seg i fjor. nordiske markedet, til tross for boom-lignende tilstander på det norske byggemarkedet. Rasjonalisert. Men til tross for et hardt marked har fabrikken i Hattfjelldal klart seg mer enn brukbart. Beliggenheten i Hattfjelldal er rett nok ikke den gunstigste med henblikk på avstanden til markedene, men det oppveies et stykke på vei når det gjelder tilgang på råmaterialer. Men ca 10 prosent av råmaterialene må likevel skaffes gjennom import. Hjørnesteinsbedriften i Hattfjelldal hadde en gang 110 ansatte i en kommune med bare vel 1500 innbyggere. Men det var før. Fabrikken drives i dag med 65 ansatte, som utfører 60 årsverk. Og den er for tiden lønnsom. Så mye er Bjørn M. Jarmund villig til å røpe av fjorårets resultat. Og den positive utviklingen har fortsatt også inn i Sannsynligvis innebærer det et fjorårsresultat med driftsinntekter på mellom 75 og 80 millioner, og et positivt resultat på et par millioner kroner. Uansett kommer det meste av driftsresultatet til å bli liggende i bedriften. Det er ingen tradisjon i Hattfjelldal for å ta ut store utbytter. I 2003, da konsernet, Jarel AS, som eier fabrikken, salgsselskapet og eiendomsselskapet, fikk et pluss på 3,5 millioner, gikk 0,5 millioner til utbytte til de til sammen 29 aksjonærene. Foruten Jarmund-familien er de øvrige å finne blant de ansatte. Finn Bjørnar Hansen 18 - NæringsRapport Nr

19 19 Leonhard Nilsen & Sønner AS ble etablert i 1961 og er i dag Nord-Norges største anleggsentreprenør. Leonhard Nilsen & Sønner AS omsatte for 289 millioner kroner i 2003 og er en del av LNS-gruppen som totalt omsatte for 486 millioner kroner Selskapet har underjordsdrift og masseflytting som sine spesialområder. Vi er engasjert i forskjellige prosjekter på Svalbard, kvartsittbruddet til Elkem Tana, malmhåndtering for LKAB i Narvik, E6-Korgentunnelen, to tunneler på ny fire-felts motorveg på E18 ved Tønsberg, Lofast, Almannaskardtunnelen på Island og skal nå starte opp underjordsdrift for Franzefoss i Ballangen. Vi står fjellstøtt STRANDLAND 8484 RISØYHAMN TLF FREMOVER NæringsRapport Nr

20 20 NYSKAPNING NT-Programmet: Sulteforet jordmor Nyskapnings- og Teknologiprogrammet for Nord-Norge lever videre, etter at Kommunaldepartementet i fjor ga det fire nye år. Det tror vi var en klok beslutning. For NT-Programmet har faktisk markert seg som et meget levedyktig og vellykket del av det som en gang var et ganske så finmasket virkemiddelapparat. Det startet faktisk så langt tilbake som i 1988, og har siden den gang gitt bistand til 882 ulike prosjekter i 62 av landsdelens 88 kommuner. Årlig har NT-Programmet hatt ca 20 millioner kroner til disposisjon, pluss, minus men for i år ble bevilgningen skåret ned til 17 millioner kroner, en beslutning direktør Bjørn Nilsen ikke er særlig glad for. - Kommunaldepartementet skryter på den ene siden NT-Programmet opp i skyene, og reduserer deretter bevilgningen til virksomheten med 15 prosent, eller 3 millioner kroner, sier han nokså oppgitt til Nærings- Rapport. Fokus på Finnmark Vi har tidligere gitt honnør til denne aktiviteten, som vi oppfatter som en svært viktig fødselshjelper for nye virksomheter i landsdelen. Så viktig, at vi faktisk har problemer med å skjønne hvorfor dette tiltaket ikke får mulighet til å ekspandere, både bemanningsmessig og finansielt. Faktum er at virksomheten faktisk sultefores og i en årrekke kun har drevet virksomheten med beskjedne fem fast ansatte. NT-Programmets virkemidler består i tilskudd til forprosjekter, med en ramme på 0,3 millioner, tilskudd til utviklingsprosjekt, med øvre ramme på 2,5 millioner, samt fadderstipend og reisestøtte, med øvre rammer på 0,1 million og kroner. Med en total årlig ramme på rundt 20 millioner kroner sier det seg selv at programmet får beskjeden slagkraft, og knapt kan unngå geografiske skjevheter. Det sistnevnte er også virksomheten selv smertelig klar over, og vil derfor øke sin innsats rettet mot virksomheter i Finnmark. - Vi har langt på vei allerede forsterket vår virksomhet mot Finnmark. Hammerfest, Alta og Kirkenes er kjerneområder for vår virksomhet i Finnmark, sier Bjørn Nilsen. Han legger ikke skjul på at han føler et sterkt behov for å utvide virksomheten, og han har faktisk aldri fått noen god forklaring på hvorfor det ikke satses sterkere på denne typen målrettet innovasjon. Begrunnelsen for nedskjæringene, og mangelen på ekspansjon er generell, og knyttes rett og slett til en generell forklaring om reduksjoner i overføringer til det såkalte virkemiddelapparatet. Sulteforet jordmor: Frustrert direktør, Bjørn Nilsen i NT-Programmet. Har fått bevilgningene skåret ned de siste tre årene. Er politikken å legge ned NT-Programmet for deretter å bli kvitt en konkurrent til Innovasjon Norge og integrere biter av programmet nettopp i Innovasjon Norge? Tromsø Tlf Faks Produksjon Tlf Faks Trondheim Tlf Faks Bergen Tlf Faks KRD ønsker avvikling? Det er ikke vanskelig å ha forståelse for Bjørn Nilsens frustrasjon. Med svært beskjedne midler har NT-Programmet fungert som fødselshjelper for svært mange virksomheter, som ellers neppe ville ha sett dagens lys. Behovet for denne virksomheten er derfor ubestridelig, noe også Kommunal- og Regionaldepartementet (KRD) fullt ut aksepterer. Det virker derfor temmelig uforståelig at bevilgningene til denne virksomheten stadig reduseres. I 2002 fikk NT-Programmet 24 millioner, i millioner, i millioner, og for i år altså 17 millioner kroner. KRD er i hvert fall konsekvent i sin bevilgningspolitikk. Med denne utviklingen skulle vi tro at virksomheten vil være avviklet i løpet 7-8 år. Det er mulig det er dette KRD planlegger i så fall er det i vår alles interesse at en slik beslutning ikke skal skje uten sverdslag. Når vi stadig får høre fra politisk hold hvor viktig det er med innovasjon, FoU og nyskapning, honnørord som kommer til å flagre rundt ørene på oss i den tilstundende valgkamp, så bør regjeringspartienes representanter ha svært gode forklaringer på hvorfor de faktisk ser ut til å ville legge ned et av de virkemidler vi har igjen rettet mot slike aktiviteter. Finn Bjørnar Hansen Huurre Norway AS Ivareta sikkerheten på anleggsplassen! Grøftespuntkasser Bygge- /sikringsgjerder Salg/utleie Containere ANLEGGSSYSTEMER A/S, Treskev. 2, 4043 Hafrsfjord Tlf , Fax , Mobil Internettadresse: NæringsRapport Nr

Bysentra ligger i ruiner!

Bysentra ligger i ruiner! OK Bysentra ligger i ruiner! Gatene ligger tomme og forlatte Attraktive lokaler står ledige Om de leies ut, er det ikke akkurat til H&M Årsaken til elendigheten er selvfølgelig kjøpesentrene - De har ødelagt

Detaljer

Handel er den viktigste årsaken til besøk i sentrum

Handel er den viktigste årsaken til besøk i sentrum OK Handel er den viktigste årsaken til besøk i sentrum Viktigste årsak til besøk (%) 35 30 25 20 15 10 5 0 32 17 13 12 10 2 Varehandel Besøk kontor Yrkesutøvelse Egen arbeidsplass Frisør, bank, post Treffe

Detaljer

motivasjonen ikke forsvinner! Man trenger noe å glede seg til, både da man er små, og når man blir større.

motivasjonen ikke forsvinner! Man trenger noe å glede seg til, både da man er små, og når man blir større. Ærede forsamling. For de av dere som kanskje ikke helt vet hvem jeg er, så heter jeg Embla Sofie Kristiansen Sørensen, og er leder i Fauske Ungdomsråd. Dette er noe jeg ser på som en utrolig viktig rolle,

Detaljer

Jakten på det perfekte

Jakten på det perfekte Jakten på det perfekte Livet lærer oss at ting sjelden går helt som planlagt. Ikke minst gjelder det for byggeprosjekter med detaljer som endres, tekniske løsninger som må tilpasses og alternative materialer

Detaljer

Handel er den viktigste årsaken til besøk i sentrum

Handel er den viktigste årsaken til besøk i sentrum Handel er den viktigste årsaken til besøk i sentrum Viktigste og nest viktigste årsak slått sammen (%) 60 50 40 30 20 10 0 53 20 17 14 12 4 2 2 Varehandel Besøk kontor Yrkesutøvelse Frisør, bank, post

Detaljer

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO)

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) Reza er 17 (år alder årer). Han bor i Stavanger, men han (før kommer reise) fra Afghanistan. Han (besøk bor - kom) til Norge for to år (siden senere før). Reza går på Johannes

Detaljer

Invitasjon til. kjedesamarbeid. Basisfot Norge AS

Invitasjon til. kjedesamarbeid. Basisfot Norge AS Invitasjon til kjedesamarbeid Basisfot Norge AS Basisfot Norge - 2 Hvorfor samarbeide? I dag ser vi stadig sammenslåinger i alle bransjer, flere og flere går sammen og danner kjeder både nasjonalt og internasjonalt.

Detaljer

En god idé kan bli god butikk

En god idé kan bli god butikk En god idé kan bli god butikk hvis du gjør det riktig. sektor.no Sektor Eiendomsutvikling vil hjelpe gode butikk-idéer i gang! Hva kan Sektor bidra med? Hva koster det å bygge butikk? En butikk trenger

Detaljer

gylne regler 1. Sett realistiske mål og tenk langsiktig 2. Invester regelmessig 3. Spre risiko 4. Vær forsiktig med å kjøpe aksjer for lånte penger

gylne regler 1. Sett realistiske mål og tenk langsiktig 2. Invester regelmessig 3. Spre risiko 4. Vær forsiktig med å kjøpe aksjer for lånte penger gylne regler 7 nøkkelen til fremgang 1. Sett realistiske mål og tenk langsiktig 2. Invester regelmessig 3. Spre risiko 4. Vær forsiktig med å kjøpe aksjer for lånte penger 5. Hold deg informert og følg

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Finnmarkskonferansen 2008 En industri historie fra Kirkenes

Finnmarkskonferansen 2008 En industri historie fra Kirkenes Finnmarkskonferansen 2008 En industri historie fra Kirkenes Trond Haukanes -Alta 03.09.08 1 SØR VARANGER: ET GRENSELAND Trond Haukanes -Alta 03.09.08 2 Barents regionen Trond Haukanes -Alta 03.09.08 3

Detaljer

Økonomisk status blant selskapene på Haugalandet i 2015 og 2016

Økonomisk status blant selskapene på Haugalandet i 2015 og 2016 Økonomisk status blant selskapene på Haugalandet i 2015 og 2016 Oktober 2017 1 Innledning I denne rapporten er det gjort en analyse av 1 740 aksjeselskaper med omsetning over 1 mill. kroner i kommunene

Detaljer

Guri (95) er medlem nummer 1

Guri (95) er medlem nummer 1 adressa.no 19.11.2006 12.56 Guri (95) er medlem nummer 1 Publisert 21.12.2005-10:18 Endret: 21.12.2005-10:45 Hun er Tobbs første medlem, og bor i Trondheims første borettslag. Ikke rart Guri Synnøve Sand

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Du setter en ny trade som ser utrolig lovende ut og får en god natt med søvn. Du står opp dagen derpå og ser du fikk traden din og markedet

Du setter en ny trade som ser utrolig lovende ut og får en god natt med søvn. Du står opp dagen derpå og ser du fikk traden din og markedet TRADERS MENTALITET Hva er det viktigste når du skal trade? Er det nye publiserte tall? Nyheter? Trender? Naturkatastrofer? 9/11? Opec? Oljelagre i USA? Oppdatrete jobbtall kl. 14:30? President Obamas tiltredelse/avgang?

Detaljer

Wågsholm Holding as Vask og Rens Eiendom as. Eierskifte. Gunn Helen Wågsholm

Wågsholm Holding as Vask og Rens Eiendom as. Eierskifte. Gunn Helen Wågsholm Wågsholm Holding as Vask og Rens Eiendom as. Eierskifte Gunn Helen Wågsholm Hurtigvaskeriet ETABERLING Etablert September 1955 Kirkegt, Ålesund sentrum 70m2 Mons Vågsholm En stuert går i land 1,5 årsverk

Detaljer

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Butikkbesøk: Cornelias Hus Kremmerånden råder i Cornelias Hus Du må være kremmer for å drive butikk. Det

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

Eventyr og fabler Æsops fabler

Eventyr og fabler Æsops fabler Side 1 av 6 Den gamle mannen og døden Tekst: Eventyret er hentet fra samlingen «Storken og reven. 20 dyrefabler av Æsop» gjenfortalt av Søren Christensen, Aschehoug, Oslo 1985. Illustrasjoner: Clipart.com

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

7 - stegs guiden til suksess som terapeut/ coach!

7 - stegs guiden til suksess som terapeut/ coach! 7 - stegs guiden til suksess som terapeut/ coach! Av Rachel Wilmann 7 punkter som er avgjørende for at du og bedriften din skal lykkes enten du har en liten eller stor virksomhet.. 7- stegs guiden til

Detaljer

Karrierejegeren. Historien studentene leste

Karrierejegeren. Historien studentene leste Karrierejegeren Historien studentene leste Toppleder og entreprenør Hanna (Hans) Berg Jacobsen har arbeidet innen næringslivet i inn- og utland de siste 25 årene. Hun (han) har erfaring fra Olje- og energidepartementet,

Detaljer

Wågsholm Holding as Vask og Rens Eiendom as. Eierskifte. Gunn Helen Wågsholm

Wågsholm Holding as Vask og Rens Eiendom as. Eierskifte. Gunn Helen Wågsholm Wågsholm Holding as Vask og Rens Eiendom as. Eierskifte Gunn Helen Wågsholm Hurtigvaskeriet ETABERLING Etablert September 1955 Kirkegt, Ålesund sentrum 70m2 Mons Vågsholm En sjømann går i land 1,5 årsverk

Detaljer

Handelsutvikling i Norge. - Hva skjer?

Handelsutvikling i Norge. - Hva skjer? OK Handelsutvikling i Norge - Hva skjer? Er det sentrumsbaserte kjøpesentra som skal redde sentrumshandelen? Eller er løsningen overbygde gater? Storkaia Brygge, Kristiansund Sentrum Løkkemyra

Detaljer

Hva gjør du? Er det mine penger? Nei, du har tjent dem. Behold dem.

Hva gjør du? Er det mine penger? Nei, du har tjent dem. Behold dem. Int, kjøkken, morgen Vi ser et bilde av et kjøkken. Det står en kaffekopp på bordet. Ved siden av den er en tallerken med en brødskive med brunost. Vi hører en svak tikkelyd som fyller stillheten i rommet.

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

En god idé kan bli god butikk

En god idé kan bli god butikk En god idé kan bli god butikk hvis du gjør det riktig. sektor.no Sektor Eiendomsutvikling vil hjelpe gode butikk-idéer i gang! Sektor Eiendomsutvikling kan mye om å drive butikk. I våre sentre leier vi

Detaljer

PROSPEKT. Strandveien 43 Et topp moderne signalbygg med eget parkeringsanlegg, 5 minutt fra Trondheim sentrum.

PROSPEKT. Strandveien 43 Et topp moderne signalbygg med eget parkeringsanlegg, 5 minutt fra Trondheim sentrum. PROSPEKT Strandveien Et topp moderne signalbygg med eget parkeringsanlegg, minutt fra Trondheim sentrum. Strandveien Et topp moderne signalbygg oppført av Veidekke Entreprenør AS for Obos Næringsbygg nærmer

Detaljer

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof.

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. PROOF Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. Forhistorie: Cathrine og Line er søstre, svært ulike av natur. Deres far, Robert har gått

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MANDAG 16. FEBRUAR 2015 - KL.18.00. STED : AULAEN, LYSHOVDEN OPPVEKSTTUN Innkalling inneholder: Saksdokumenter knyttet til kjøp av Mozart Eiendom AS og som

Detaljer

RESULTATFREMGANG FOR VEIDEKKE I 1995

RESULTATFREMGANG FOR VEIDEKKE I 1995 Billingstad, 27. februar 1996 RESULTATFREMGANG FOR VEIDEKKE I 1995 Veidekkes omsetning i 1995 var 3.965 mill. kroner, sammenlignet med 3.162 mill. kroner i 1994. et var 78,4 mill. kroner mot 5,2 mill.

Detaljer

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne Hedringsstund På den siste samlingen med 4 mødre og 6 barn som har opplevd vold, skulle alle hedre hverandre. Her er noe av det som ble sagt. Samlingen ble noe av det sterkeste terapeutene hadde opplevd.

Detaljer

Velkommen til minikurs om selvfølelse

Velkommen til minikurs om selvfølelse Velkommen til minikurs om selvfølelse Finn dine evner og talenter og si Ja! til deg selv Minikurs online Del 1 Skap grunnmuren for din livsoppgave Meningen med livet drømmen livsoppgaven Hvorfor god selvfølelse

Detaljer

Endringer i petroleumssektoren Kortsiktig og forbigående eller varig endring?

Endringer i petroleumssektoren Kortsiktig og forbigående eller varig endring? Endringer i petroleumssektoren Kortsiktig og forbigående eller varig endring? 22. januar 2015 Atle Sundøy Partner atle.sundoy@inventura.no 2010 2012 21. januar 2015 Side 2 www.inventura.no Utfordring nr

Detaljer

Samarbeid og medbestemmelse April 2016

Samarbeid og medbestemmelse April 2016 Navn: Informasjon Intervjuer: Svein Andersen Intervjuobjekt: Ingelin Killengreen Intervjuer: Tema for denne podkasten er verdien av å gi informasjon. Vi har med oss Ingelin Killengreen, (tidligere) direktør

Detaljer

aft TRI Drivkr INDUS

aft TRI Drivkr INDUS Drivkraft INDUSTRI Fremtidens industri Mye av de g jenværende petroleumsressursene på norsk sokkel ligger utenfor Nord-Norge. I dag er to felt i produksjon og to nye er i utbyggingsfasen. Flere lovende

Detaljer

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone Tor Fretheim Kjære Miss Nina Simone FAMILIEN De trodde det ikke. De klarte ikke å forstå at det var sant. Ingen hadde noen gang kunnet tenke seg at noe slikt skulle skje. Sånt hender andre steder. Det

Detaljer

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ TENK SOM EN MILLIO ONÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Hva kjennetegner millionærer, og hva skiller dem fra andre mennesker? Har millionærer et medfødt talent for tall og penger? Er millionærer

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

Skarsnuten Eiendom AS

Skarsnuten Eiendom AS Skarsnuten Eiendom AS Selskapet ble opprettet i 1999 Espen Eliassen og Bjørn Tore Moger var aktive de første årene. Utbygging av område Skarsnuten var bakgrunnen for selskapet. Skarsnuten Panorama AS og

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.12.2009 124/09 SKIFESTIVALEN BLINK - SØKNAD OM ÅRLIG TILLEGGSBEVILGNING

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.12.2009 124/09 SKIFESTIVALEN BLINK - SØKNAD OM ÅRLIG TILLEGGSBEVILGNING SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200907799 : E: 223 C21 : Nina Othilie Høiland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.12.2009 124/09 SKIFESTIVALEN BLINK

Detaljer

Av Line Grønhaug. TOTALs forvandling: Fra Frigg til fremtiden. Friggfeltet da det var i produksjon.

Av Line Grønhaug. TOTALs forvandling: Fra Frigg til fremtiden. Friggfeltet da det var i produksjon. NORSK OLJEMUSEUM ÅRBOK 2007 TOTALs forvandling: Fra Frigg til fremtiden Av Line Grønhaug TOTAL E&P NORGE AS er det eneste selskapet på norsk sokkel som har gått gjennom hele livssyklusen til et stort felt.

Detaljer

Opplevelsen av noe ekstra

Opplevelsen av noe ekstra Luxembourg Opplevelsen av noe ekstra Ja, for det er nettopp det vi ønsker å gi deg som kunde i DNB Private Banking Luxembourg. Vi vil by på noe mer, vi vil gi deg noe utover det vanlige. På de neste sidene

Detaljer

Eventyr og fabler Æsops fabler

Eventyr og fabler Æsops fabler Side 1 av 6 En far, en sønn og et esel Tekst: Eventyret er hentet fra samlingen «Storken og reven. 20 dyrefabler av Æsop» gjenfortalt av Søren Christensen, Aschehoug, Oslo 1985. Illustrasjoner: Clipart.com

Detaljer

Forslag til distriktsaktivitet for Distrikt 104E. Bygging av nytt barnehjem Pattaya, Thailand. Delfinansiering.

Forslag til distriktsaktivitet for Distrikt 104E. Bygging av nytt barnehjem Pattaya, Thailand. Delfinansiering. Til styret for Lionsdistrikt 104E Ved distriktsguvernør Albert Moe Forslag til distriktsaktivitet for Distrikt 104E. Bygging av nytt barnehjem Pattaya, Thailand. Delfinansiering. Hans K.Nyvoll sitter både

Detaljer

Agenda. NBEFs årsmøtekonferanse 2010

Agenda. NBEFs årsmøtekonferanse 2010 Geir Melbye NBEFs årsmøtekonferanse 2010 Agenda. 1. E.C.Dahls Eiendom AS 2. Vår filosofi 3. Forvaltning og drift av våre bygg 4. Energieffektivitet og universell utforming 5. Utfordringer i Sentrum, særlig

Detaljer

I 1887 ble Vanberg etablert på Kongsberg. I september, 129 år senere, ble kongsbergfirmaet flyttet til Drammen. Satte punktum på Kongsberg

I 1887 ble Vanberg etablert på Kongsberg. I september, 129 år senere, ble kongsbergfirmaet flyttet til Drammen. Satte punktum på Kongsberg I 1887 ble Vanberg etablert på Kongsberg. I september, 129 år senere, ble kongsbergfirmaet flyttet til Drammen. Satte punktum på Kongsberg D et er en smilende salgs- og markedssjef som tar oss i mot i

Detaljer

Ordfører fremmet følgende forslag; Høringsuttalelse: OM KONSESJONSLOV OG BOPLIKT

Ordfører fremmet følgende forslag; Høringsuttalelse: OM KONSESJONSLOV OG BOPLIKT Behandling i Formannskap: Rita Roaldsen leverte/fremmet følgende forslag i saken før hun forlot møtet; Gratangen kommune går imot en fullstendig avskaffelse av konsesjonsloven og boplikten. Konsesjonsloven

Detaljer

Netto driftsinntekter

Netto driftsinntekter 07 HALVÅRSRAPPORT Skagerak Energi er et stort konsern innenfor energiforsyning i Norge. Selskapet eies av Statkraft med 66,62 prosent, og kommunene i Grenland med 33,38 prosent. Konsernet har 762 ansatte,

Detaljer

MANGE MULIGHETER. i et ledende transportselskap. Vi skal yte service utover det forventede! boreal.no

MANGE MULIGHETER. i et ledende transportselskap. Vi skal yte service utover det forventede! boreal.no MANGE MULIGHETER i et ledende transportselskap boreal.no Vi skal yte service utover det forventede! VIL DU BLI MED PÅ LAGET? Kollektivtransport handler om mennesker. Det er en næring i vekst med mange

Detaljer

Paula Hawkins. Ut i vannet. Oversatt av Inge Ulrik Gundersen

Paula Hawkins. Ut i vannet. Oversatt av Inge Ulrik Gundersen Paula Hawkins Ut i vannet Oversatt av Inge Ulrik Gundersen Til alle brysomme Jeg var svært ung da jeg ble sprettet Enkelte ting bør man gi slipp på andre ikke Det er delte meninger om hvilke The Numbers

Detaljer

Velkommen. til samtale om kommunereformen. 9. og 10 klasse,

Velkommen. til samtale om kommunereformen.  9. og 10 klasse, Velkommen til samtale om kommunereformen http://www.evenes.kommune.no/startsiden-kommunereformen 9. og 10 klasse, 15.3.2016 Kommunereformen er Debatt om framtiden for lokalsamfunnet, viktig debatt for

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

Søknadsskjema The Lightning Process TM seminar

Søknadsskjema The Lightning Process TM seminar Søknadsskjema The Lightning Process TM seminar Er jeg klar for treningsprogrammet? Fyll ut dette søknadsskjemaet og send det til oss. Når vi har mottatt det vil du få plass på vår venteliste. Når det nærmer

Detaljer

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof.

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. PROOF av David Auburn Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. Forhistorie: Cathrine og Line er søstre, svært ulike av natur. Deres far,

Detaljer

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine.

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine. A) (Plansje 1a: Logo: Lardal Tverrpolitiske Liste) Som majoriteten av innbyggerne i Lardal, mener vi i Tverrpolitisk Liste at Lardal fortsatt må bestå egen kommune! Som egen kommune har vi: (Plansje 1b

Detaljer

Kjære alle sammen. Velkommen til innspillmøte om Sjømatutvalgets innstilling som nå er på høring. Innstillingen som ble lagt fram før jul er trolig

Kjære alle sammen. Velkommen til innspillmøte om Sjømatutvalgets innstilling som nå er på høring. Innstillingen som ble lagt fram før jul er trolig Kjære alle sammen. Velkommen til innspillmøte om Sjømatutvalgets innstilling som nå er på høring. Innstillingen som ble lagt fram før jul er trolig det viktigste bidraget til den fiskeripolitiske debatten

Detaljer

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman Scene for mann og kvinne. Manus ligger på NSKI sine hjemmesider. Dette er historien om foreldrene til Ingmar Bergman. Henrik er en fattig, nyutdannet prest som har forelsket

Detaljer

OBOS Forretningsbygg Konsern

OBOS Forretningsbygg Konsern 1. halvår 2017 OBOS Forretningsbygg Konsern Hovedpunkter i 1. halvår 2017 Driftsinntektene for 1. halvår endte på 391,4 mill. kroner. Dette er en økning på 37,5 mill. kroner i forhold til samme periode

Detaljer

Storgata 159, 3936 Porsgrunn

Storgata 159, 3936 Porsgrunn Storgata 159, 3936 Porsgrunn 1 KART 3 Introduksjon 4 Konseptet 5 Historien 6 Megler forteller 7 Porsgrunn by 8 Arealplaner 9 Info 12 Hvorfor oss 13 Kontakt oss 14 2 Norges Eiendomsutviklere er et tjenestebasert

Detaljer

Bjørn Ingvaldsen. Lydighetsprøven. En tenkt fortelling om et barn. Gyldendal

Bjørn Ingvaldsen. Lydighetsprøven. En tenkt fortelling om et barn. Gyldendal Bjørn Ingvaldsen Lydighetsprøven En tenkt fortelling om et barn Gyldendal Til Ellen Katharina Forord Da jeg var sju år, leste min mor Onkel Toms hytte høyt for meg. Hun leste, og jeg grein. For det var

Detaljer

KLUBBTUR 19.10.2013 EGERSUND. Deltagere: Henryk (Henry) Mackowski, Jan Harald Risa, Thomas Skarstein, Torstein Fjermestad.

KLUBBTUR 19.10.2013 EGERSUND. Deltagere: Henryk (Henry) Mackowski, Jan Harald Risa, Thomas Skarstein, Torstein Fjermestad. KLUBBTUR 19.10.2013 EGERSUND Deltagere: Henryk (Henry) Mackowski, Jan Harald Risa, Thomas Skarstein, Torstein Fjermestad. Velger å begynne med oppladningen til turen, som ikke gikk helt smertefritt fra

Detaljer

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder?

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Betaler du for mye for leads? Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Fra: Sten Morten Misund Asphaug Torshov, Oslo Kjære bedrifteier Jeg

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Formannskapet 19.3.2014 Kommunestyret RAKKESTAD BOLIGSTIFTELSE - AVVIKLING AV STIFTELSEN OG KOMMUNAL OVERTAGELSE AV LEILIGHETER

SAKSFRAMLEGG. Formannskapet 19.3.2014 Kommunestyret RAKKESTAD BOLIGSTIFTELSE - AVVIKLING AV STIFTELSEN OG KOMMUNAL OVERTAGELSE AV LEILIGHETER SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Alf Thode Skog Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 12/3248 Saksnr.: Utvalg Møtedato Formannskapet 19.3.2014 Kommunestyret RAKKESTAD BOLIGSTIFTELSE - AVVIKLING AV STIFTELSEN OG KOMMUNAL

Detaljer

STIAN. Du vet PÅL og gutta DENNIS. Ja hva med de? STIAN. Jeg møtte på dem igår DENNIS. Ja og? STIAN. De tilbød oss en jobb DENNIS. Jeg sier nei STIAN

STIAN. Du vet PÅL og gutta DENNIS. Ja hva med de? STIAN. Jeg møtte på dem igår DENNIS. Ja og? STIAN. De tilbød oss en jobb DENNIS. Jeg sier nei STIAN INT. STUEN TIL. DAG INT. HUSET TIL. DAG Det banker på døren. åpner opp Du vet og gutta Ja hva med de? Jeg møtte på dem igår Ja og? De tilbød oss en jobb Jeg sier nei Du har ikke hørt oppdraget ennå Trenger

Detaljer

Vårt mål er å skape en markedsplass for næringseiendom

Vårt mål er å skape en markedsplass for næringseiendom Ser du det vi ser? Vårt mål er å skape en markedsplass for næringseiendom Nå er det komplette fagmiljøet for næringseiendom på plass Vi har samlet den beste fagkunnskapen i ett og samme hus. Forvaltere,

Detaljer

Prisstigningsrapport nr. 6-07 - 2008

Prisstigningsrapport nr. 6-07 - 2008 OPAKs Prisstigningsrapport Prisstigningsrapport nr. 6-07 - 2008 EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKALER I OSLO-OMRÅDET OG I NORGES STØRSTE BYER side 2/13 Salgspriser på kontorlokaler i Oslo

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Utstyr Til snørekjøring trenger du litt utstyr som du får kjøpt i alle dyrebutikker.

Utstyr Til snørekjøring trenger du litt utstyr som du får kjøpt i alle dyrebutikker. Snørekjøring Å bli trukket av hunden på ski er noe av det morsomste jeg vet. Når jeg er ute på skitur, blir jeg alltid like overrasket over at det ikke er flere som benytter hunden sin til snørekjøring.

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet Status Mesta AS Strategi Mesta er en av de største aktørene innen drift og vedlikehold av vei. Selskapet er godt posisjonert i et marked i vekst. Mesta har en klar ambisjon om å øke sin markedsandel innen

Detaljer

Jordforskbygningen og Jordmottaket vurdering av kjøp

Jordforskbygningen og Jordmottaket vurdering av kjøp US-SAK NR: 57/2013 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: TERJE HOLSEN SAKSBEHANDLER(E): TERJE HOLSEN ARKIVSAK NR: 2013/904 Jordforskbygningen og Jordmottaket

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

St Jakobsplass 9, 5008 BERGEN. Utleie. Ca 300-1200 kvm BTA. Historisk kontorbygg ved byporten til Bergen sentrum vis a vis nye Media City Bergen

St Jakobsplass 9, 5008 BERGEN. Utleie. Ca 300-1200 kvm BTA. Historisk kontorbygg ved byporten til Bergen sentrum vis a vis nye Media City Bergen St Jakobsplass 9, 5008 BERGEN Utleie Historisk kontorbygg ved byporten til Bergen sentrum vis a vis nye Media City Bergen Ca 300-1200 kvm BTA INNHOLD 02 Informasjon om eiendommen 04 Andre opplysninger

Detaljer

Kjære alle sammen! Tusen takk for invitasjonen til å si noen ord ved åpningen av brukerkonferansen for MAREANO. Jeg setter stor pris på å være her.

Kjære alle sammen! Tusen takk for invitasjonen til å si noen ord ved åpningen av brukerkonferansen for MAREANO. Jeg setter stor pris på å være her. Forventninger til MAREANO Innlegg av Fiskeri- og kystminister Helga Pedersen. Kjære alle sammen! Tusen takk for invitasjonen til å si noen ord ved åpningen av brukerkonferansen for MAREANO. Jeg setter

Detaljer

Elektriker Gruppen AS Elektroentreprenører

Elektriker Gruppen AS Elektroentreprenører http:///skriv-ut/elektriker-gruppen-as/oslo/elektroentrepre... 1 av 8 13.08.13 12:23 Elektroentreprenører Besøksadresse: Oluf Onsums vei 9, 0680 Oslo http:///skriv-ut/elektriker-gruppen-as/oslo/elektroentrepre...

Detaljer

Håvard Espeland ble valgt igjen som kasserer og James Fox meldte seg som frivillig revisor.

Håvard Espeland ble valgt igjen som kasserer og James Fox meldte seg som frivillig revisor. Agenda: 1. Godkjenning av innkalling 2. Årsberetning 3. Regnskap og Balanse for 2016 4. Budsjett for 2017 5. Justering av vedtekter: Endre navn fra Generalforsamling til Årsmøte 6. Valg av nytt styre Dagens

Detaljer

3-4 8 9-14. FinansGruppen Eiendom AS. Rapport fra daglig leder. Regnskap. Miljø. Prosjekter. Nøkkeltall. Visjon: Gjennom samarbeid skaper vi verdier

3-4 8 9-14. FinansGruppen Eiendom AS. Rapport fra daglig leder. Regnskap. Miljø. Prosjekter. Nøkkeltall. Visjon: Gjennom samarbeid skaper vi verdier Årsrapport 2012 FinansGruppen Eiendom AS Rapport fra daglig leder Regnskap Innhold 3-4 Nøkkeltall Miljø 5 Prosjekter 6 7 8 9-14 8 2 årsrapport 2012 Visjon: Gjennom samarbeid skaper vi verdier FinansGruppen

Detaljer

Besøk 1, 7. klasse Ungdom med MOT November/desember/januar

Besøk 1, 7. klasse Ungdom med MOT November/desember/januar Kan ikke kopieres Besøk 1, 7. klasse Ungdom med MOT November/desember/januar VÆR GODT FORBEREDT, ha en lek eller to i bakhånd Lær manus Tenk ut egne eksempler Sjekk at utstyr er på plass Ta dere en tur

Detaljer

Din leverandør av pukk, grus og sand Graving Alle sorter grus Tomtearbeid Støpesand Masseflytting

Din leverandør av pukk, grus og sand Graving Alle sorter grus Tomtearbeid Støpesand Masseflytting www.mester-bygg.no www.mesterhus.no 2 www.mester-bygg.no MESTER-BYGG -ingen jobb for liten, ingen for stor Mester-Bygg har den faglige kunnskapen og den lokale forankringen som sørger for at alle byggeprosjekter

Detaljer

Fremtidsrettet by- og regionsutvikling - Næringsutvikling gjennom samarbeid. Yngve B. Lyngh, prosjektleder

Fremtidsrettet by- og regionsutvikling - Næringsutvikling gjennom samarbeid. Yngve B. Lyngh, prosjektleder Fremtidsrettet by- og regionsutvikling - Næringsutvikling gjennom samarbeid Yngve B. Lyngh, prosjektleder Næringsforeningen i Tromsøregionen - den største næringsorganisasjonen i Nord-Norge Medlemmer:

Detaljer

Kjære alle sammen! Kjære venner, gratulerer med dagen.

Kjære alle sammen! Kjære venner, gratulerer med dagen. Kjære alle sammen! Så utrolig flott å være her i Drammen og feire denne store dagen sammen med dere. 1. mai er vår dag. Vår kampdag. Jeg vil begynne med et ønske jeg har. Et ønske som jeg vil dele med

Detaljer

Holder ideen din vann? Vi blir gjerne med på ferden og er flinke til å navigere! ET PROGRAM AV

Holder ideen din vann? Vi blir gjerne med på ferden og er flinke til å navigere! ET PROGRAM AV Holder ideen din vann? Vi blir gjerne med på ferden og er flinke til å navigere! ET PROGRAM AV Du har ideen og ambisjonene vi viser deg veien! Norinnova Technology Transfer AS er et innovasjonsselskap

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging, drift og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Drift AS, Mesta Entreprenør AS, Mesta Elektro AS,

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet UTKAST Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging, drift og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Drift AS med datterselskaper, Mesta Entreprenør

Detaljer

Trygve Sarajärvi Sendt: 29. november :44

Trygve Sarajärvi Sendt: 29. november :44 Fra: Trygve Sarajärvi Sendt: 29. november 2016 11:44 Til: Postmottak Kopi: Håvard Lund; oyvind@kirkenessnowhotel.com; Nina Bordi Øvergaard; Postmottak Emne: SV:

Detaljer

DIANA Vil du hjelpe meg med matvarene? DAVID Okay. DIANA Tomatene ser fine ut... Har du sett dem? David? DAVID Hva er Gryphon?

DIANA Vil du hjelpe meg med matvarene? DAVID Okay. DIANA Tomatene ser fine ut... Har du sett dem? David? DAVID Hva er Gryphon? INDECENT PROPOSAL FORHISTORIE: Diana og David har gått langt for å ordne opp i økonomien sin. De har fått et tilbud: Diana har sex med en annen mann, mot en stor sum penger. I etterkant av dette er paret

Detaljer

Nye næringer og flere etablerere i Østerdalen. 1.April 2014 Arne Kjell Dyrstad Regionbanksjef Bedriftsmarked Østerdalen

Nye næringer og flere etablerere i Østerdalen. 1.April 2014 Arne Kjell Dyrstad Regionbanksjef Bedriftsmarked Østerdalen Nye næringer og flere etablerere i Østerdalen 1.April 2014 Arne Kjell Dyrstad Regionbanksjef Bedriftsmarked Østerdalen Hva ser banken etter i møte med en etablerer? Vi må forstå ideen Forretningsplan er

Detaljer

ASYLSØKERS HVERDAG I FREDRIKSTAD TRO HÅP & KJÆRLIGHET. En fortelling om asylsøkerens hverdag i tekst og bilder. Foto: Christin Olsen - DMpro - 09

ASYLSØKERS HVERDAG I FREDRIKSTAD TRO HÅP & KJÆRLIGHET. En fortelling om asylsøkerens hverdag i tekst og bilder. Foto: Christin Olsen - DMpro - 09 ASYLSØKERS HVERDAG I FREDRIKSTAD TRO HÅP & K KJÆRLIGHET En fortelling om asylsøkerens hverdag i tekst og bilder Veumallen - Norsk Folkehjelp Veumallen - Norsk Folkehjelp Foto: Trond Thorvaldsen Foto: Erik

Detaljer

Sjømannskirkens ARBEID

Sjømannskirkens ARBEID Nr 2 2014 Sjømannskirkens ARBEID - i hverdag og fest! Tilstede i hverdag og fest 17. mai rører ved noe grunnleggende i oss alle - våre følelser, drømmer, verdier og identitet. Jo lengre vi er fra hjemlandet,

Detaljer

RAPPORT 2. KVARTAL 2005

RAPPORT 2. KVARTAL 2005 WINDER ASA RAPPORT 2. KVARTAL 2005 Winder ASA, Fr. Nansens pl. 4, Postboks 35 Sentrum, 0101 Oslo Tel. 23100700 Fax. 23100701 www.winder.no Org.nr. 983 670 067 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER ASA - 2. KVARTAL

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Noen må jo gjøre det. Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli

Noen må jo gjøre det. Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli Noen må jo gjøre det Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli Mange av oss kan ha tanker om ting som burde eller kunne ha vært gjort. Men for de fleste er skrittet ganske langt fra å se det, tenke det og si det,

Detaljer

Leverandørseminar 30. November 2011 Finnsnes. Knut Nystrand og Hege Vigstad, prosjektledere

Leverandørseminar 30. November 2011 Finnsnes. Knut Nystrand og Hege Vigstad, prosjektledere Leverandørseminar 30. November 2011 Finnsnes Knut Nystrand og Hege Vigstad, prosjektledere Utvikling av næringsog industriområde i Finnfjord Lenvik kommune Hovedmål: Etablere nærings- og industripark Varighet:

Detaljer

Lokaler. Bilde fra 2008

Lokaler. Bilde fra 2008 For 30 år siden startet vi opp som forhandler for Polaris Industries. Vi følger naturlignok et behov for å markere jubileet med å feire begivenheten ved å takke alle våre kunder som har fulgt oss lojalt

Detaljer

B R A N D B O O K. steen & strøm fra én merkevare, til et hus av merkevarer

B R A N D B O O K. steen & strøm fra én merkevare, til et hus av merkevarer B R A N D B O O K steen & strøm fra én merkevare, til et hus av merkevarer Veien fra én merkevare til et hus av merkevarer innledning 7 om oss 9 merkevarestrategi 17 verdier 29 suksessområder 33 visjon

Detaljer

Byggmestrene Nilsen & Haukland AS

Byggmestrene Nilsen & Haukland AS Byggmestrene Nilsen & Haukland AS Stiftet 12.februar 1987 av Steinar Nilsen og Sveinung Haukland som på den tiden på langt nær var byggmestre,men sjøllærte tømrere. Begge hadde da jobbet i ca 10 år i andre

Detaljer

ZA5439. Flash Eurobarometer 283 (Entrepreneurship in the EU and Beyond) Country Specific Questionnaire Norway

ZA5439. Flash Eurobarometer 283 (Entrepreneurship in the EU and Beyond) Country Specific Questionnaire Norway ZA5439 Flash Eurobarometer 283 (Entrepreneurship in the EU and Beyond) Country Specific Questionnaire Norway FLASH 283 ENTREPRENEURSHIP D1. Kjønn [IKKE SPØR MARKER RIKTIG ALTERNATIV] Mann... 1 Kvinne...

Detaljer

St Jakobsplass 9, 5008 BERGEN. Spennende kontorbygg ved inngangen til Bergen sentrum. Ca 3500 kvm BTA

St Jakobsplass 9, 5008 BERGEN. Spennende kontorbygg ved inngangen til Bergen sentrum. Ca 3500 kvm BTA St Jakobsplass 9, 5008 BERGEN Spennende kontorbygg ved inngangen til Bergen sentrum Ca 3500 kvm BTA INNHOLD 02 04 08 Informasjon om eiendommen Andre opplysninger Om EiendomsMegler 1 NæringsEiendom Fasade

Detaljer