Medlemsinformasjon. En relevant og aktiv fagpolitikk. En faglig utvikling innen privat praksis. Økonomisk og personlig bistand i konflikter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Medlemsinformasjon. En relevant og aktiv fagpolitikk. En faglig utvikling innen privat praksis. Økonomisk og personlig bistand i konflikter"

Transkript

1 Medlemsinformasjon 2015 PFF tilbyr En relevant og aktiv fagpolitikk En faglig utvikling innen privat praksis PFF står for FOR: selvbestemmelse over egen virksomhet FOR: arbeidsglede - frihet - mangfold - eget initiativ Økonomisk og personlig bistand i konflikter Innflytelse etter demokratiske prinsipper En organisasjon for deg - som yrkesutøver. Takstforhandlinger med staten

2 Innhold: 1. Samarbeidspartnere s.4 2. Om Privatpraktisende Fysioterapeuters Forbund s Orientering fra generalsekretæren s PFF-styrets arbeid s Målsetningen s Registering som medlem s Sentrale tillitsvalgte i PFF s Råd og komiteer tilknyttet styret s.9 3. Videreutdanninger og kurs: s Klinisk ortopedisk Fysioterapi s Utdanningen i Norge s Spesialisttittel: Spesialist i klinisk ortopedisk fysioterapi s Spesialistutdanningen s Ajurføring s Videreutdanning på universitet s Mastergrad Msc s Ultralydundersøkelse av muskel- og skjelettlidelser s Utdanningen i Norge s Basic kursene s Advanced kursene s Eksamen s Videreutdanning på universitet s Post graduate studier Msc, PgC og PgD s Søknad s Opptakskrav s Forsikringsordningen s.17 2

3 5. Markedsføring s Felles ansikt utad s Internett: s Facebook: facebook/fysioterapi s s Twitter: #Fysioterapi s Medlemsbladet: Fysioterapi i Privat Praksis s Medlemsservice s Sekreteriatet s Generalsekretæren s Trykksaker / informasjonsmateriell s Etiske regler og kollegiale vedtekter s Formål s Generelle regler s Fysioterapeutens forhold til pasienten s Kollegiale forhold s Retningslinjer ved kollegiale klagesaker s Ankemulighet s Retningslinjer ved pasientklager s Forbundets vedtekter s Definisjon s Formål s Forbundets organisasjon s Årsmøtet s Sentralstyret s Lokale foreninger s Fagbladet s Medlemmets rettigheter og plikter s Tillitsvalgte / inhabilitet s Endringer av vedtekter s Oppløsning s Forskrift for vedtektene s Vedtekter for rettshjelpfondet s Formål s Vedtekter s Oppløsning s Forskrift for vedtektene s.35 3

4 1 PFF's samarbeidspartnere NFKOM OMI Norge Interessegruppen for Ultralyd i Privat Praksis McKenzie Norge 4

5 2 Privatpraktisende Fysioterapeuters Forbund 2.1 Orientering fra generalsekretæren PFF - en organisasjon for privatpraktiserende fysioterapeuter! for selvbestemmelse over egen virksomhet! for arbeidsglede, frihet og mangfold! mot enhver som motarbeider disse prinsippene! PFF er en interesseorganisasjon, som ivaretar privatpraktiserende fysioterapeuters interesser i forhold til stat / trygdekontor / kommune og pasienter. PFF organiserer etterutdanningskurs, og er godkjenningsinstans for spesialiteten KLINISK ORTOPEDISK FYSIOTERAPI og SPESIALIST I MUSKEL OG SKJELETT ULTRALYD. Organisasjonens arbeide ledes av et styre, som er valgt på årsmøtet, alle medlemmer er stemmeberettigede. Foreningens aktiviteter finansieres av inntekter fra medlemskontingent og salg av annonser. En av foreningens viktigste aktiviteter, er utgivelsen av bladet Fysioterapi i Privat Praksis, som distribueres til alle medlemmer, og til alle fysikalske institutter i Norge. Fire ganger i året distribueres bladet til alle fysioterapeuters privatadresser. I Norge finnes det totalt ca fysioterapeuter med tilknytning til privat praksis. ca er medlemmer av NFF, nærmere 600 er medlemmer av PFF, og resten antas å være uten foreningstilhørighet. PFF oppsto pga. en splittelse i Norske Fysioterapeuters Forbund i forbindelse med innføringen av avtalepolitikken i 1983/84 og på grunn av sterk mistillit til den måten NFF gjennomførte disse forhandlingene på. En periode etter dette, var omtrent 30% av privatpraktiserende fysioterapeuter medlem av PFF, dette tallet sank dessverre drastisk i forbindelse med, at foreningen slo seg selv konkurs i Etter dette var medlemstallet ca 70, 2-3 år senere var det ca Foreningen har de siste årene opplevet en svært positiv utvikling i medlemstallet som nå er nærmere 600, og ventes å forsterkes i tiden fremover. PFF er en demokratisk organisasjon, hvor hvert medlem har direkte innflytelse på de beslutningene som tas, i kraft av sin stemme på årsmøtet. Videre organiserer PFF en homogen medlemsmasse, hvis interesser er nok så sammenfallende, dette gjør organisasjonen effektiv og handlekraftig utad, da det ikke skal brukes krefter på å få ting gjennom organisasjonens indre system før en «uteffekt» kan oppnås. PFF har forhandlingsrett i saker som vedrører privatpraktiserende opp mot stat og kommune. Henning Jensen, generalsekretær PFF 5

6 2.2 PFF arbeider aktivt for privat praksis I forhold til refusjon - for en forenkling av takstsystemet - for større rettsikkerhet for utøvere i forhold til direkte oppgjør - for at fysioterapi også skal falle inn under egenandelstak 1 - for refusjonsrett uavhengig av kommunal driftsavtale I forhold til kommunale driftsavtaler - for å etablere forståelse for svakhetene i dagens avtalebaserte system - for en overføring av midler fra driftstilskudd til refusjonsdelen - for å gi utøverne større styring ved overdraging av praksis - for å gi leietakere avtalefestet innflytelse på arbeidsstedet I forhold til faglig utvikling og kvalitet - PFF skal initiere og drifte vitenskapelige undersøkelser for å dokumentere effekten av behandlingsmetoder i privat praksis - PFF skal sikre at midler fra rikstrygdeverket brukes til forskning, etter- og videreutdanning i privat sektor. - PFF skal ha et relevant kurstilbud til privatpraktiserende fysioterapeuter I forhold til markedsføring - PFF skal drive en sentral markedsføring av medlemmene - PFF skal drive en generell markedsføring av fysioterapi, og spesielt av fysioterapi i privat regi I forhold til medlemmene - PFF skal aktivt støtte medlemmer i konflikt med myndighetene - PFF skal mekle i konflikter mellom medlemmer - PFF skal bidra til at hvert medlem har optimale rammevilkår - PFF skal informere om aktuelle nyheter innen sektoren Som medlem av PFF vil du bidra til å øke tyngden av disse fagpolitiske målsettingene. Privat praksis som næringsvei nå og i fremtiden avhenger av at du aktivt tar et valg. 6

7 2.3 Målsetningene til forbundet Målsettinger relatert til hovedmålgrupper For å nå sitt hovedmål skal PFF arbeide aktivt og målrettet mot de enkelte målgruppene. Våre budskap skal alltid være formet med utgangspunkt i målsettingene og målgruppenes interessearbeids- og ansvarsområde. Målgruppe: Offentlige myndigheter, byråkrater og politikere Målsetting: * Øke vår status som yrkesgruppe med høyt faglig nivå. * Sikre oss sentral og lokal forhandlingsrett i alle saker som vedrører privatpraktiserende fysioterapeuters lønns- og arbeidsforhold. * Etablere aksept for at et fornuftig samspill mellom fysioterapi i privat praksis og fysioterapi i offentlig tjeneste er samfunnsøkonomisk mest lønnsomt. * Delta aktivt med forslag og innspill med sikte på å gi pasienter og myndigheter mer helse for pengene. * Påvirke den helsepolitiske utviklingen gjennom et nært og positivt samarbeid med offentlige myndigheter, sentralt og lokalt. Målgruppe: Privatpraktiserende fysioterapeuter Målsetting: * Være en attraktiv og slagkraftig interesseorganisasjon som: - ivaretar privatpraktiserende fysioterapeuters faglige og økonomiske interesser. - arbeider for å styrke privatpraktiserende fysioterapeuters faglige status i samfunnet. - arbeider for å sikre nyetableringer innen privat praksis. - arbeider for å sikre rekrutteringen til yrket gjennom tilstrekkelig antall studieplasser. * Skape et høyt faglig nivå innenfor privat praksis. * Skape en høyere yrkesfaglig stolthet blant privatpraktiserende fysioterapeuter. * Skape økt samhold og fellesskap blant privatpraktiserende fysioterapeuter. Målgruppe: Massemedia, befolkning og pasienter Målsetting: * Synliggjøre fysioterapi i privat praksis gjennom deltakelse i den offentlige helsedebatten. * Skape en ny profil for fysioterapi i privat praksis med følgende hovedelementer: - et seriøst og effektivt behandlingstilbud - effektive forebyggende tilbud - bredt behandlingsspekter - en selvstendig yrkesgruppe - høy faglig kompetanse - mer helse for pengene enn alternative behandlingsformer 7

8 2.4 Registrering som medlem i PFF 8

9 2.4 Sentrale tillitsvalgte i PFF SENTRALSTYRET: VERV NAVN TLF. PRIV. TLF. JOBB E-post Leder Kjetil Nord-Varhaug Nestleder Linda Linge Kasserer Trude Andersen Styremedlem Svein Erik Sandlien Studentkontakt Marius Solstrand Kursansvarlig Thomas Selseth Styremedlem Ferry Wagenvoort Styremedlem Tor-Aage Berg Webmaster Hilde Stette Varamann David Aronsen Varamann Trond Dalaker Valgkomitèe Marius Solstrand Valgkomitèe Tomm Østlie SEKRETARIATET: VERV NAVN TLF. PRIV. TLF. JOBB E-post Leder Christin Foss Sekretær: Toril Strøm Bruvold Generalsekretær Henning Jensen Råd og komiteer tilknyttet styret RÅD VERV NAVN TLF. JOBB E-post Spesialistrådet Leder Atle Vervik Spesialistrådet Medlem Linda Linge Kurskomitèen Leder Thomas Selseth Kurskomitèen Medlem Trude Andersen Kurskomitèen Medlem David Aronsen Kurskomitèen Medlem Linda Linge Kurskomitèen Medlem Svein Erik Sandlien Redaksjonskomitèen Redaktør Hilde Stette Redaksjonskomitèen Medlem Kjetil Nord-Varhaug Redaksjonskomitèen Medlem Henning Jensen Redaksjonskomitèen Medlem Audun Lorentsen Redaksjonskomitèen Journalist Ingvild Amble Eriksen Rettshjelpfondet Leder Trude Andersen Rettshjelpfondet Medlem Kristian Moum Fagpolitisk råd Leder Henning Jensen Fagpolitisk råd Medlem Kjetil Nord-Varhaug Regnskapsfører Arve Granum Revisor Mona Vedøe Revisor Kirsti Bævre

10 3 Videreutdanninger og kurs: 3.1 Klinisk Ortopedisk Fysioterapi Utdanningen i Norge Spesialisttittel for fysioterapeuter. Spesialiteten Klinisk Ortopedisk Fysioterapi ble etablert i Norge i 1997 av Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund som en etterutdanning for fysioterapeuter. Formål Formålet med etterutdanningen er å videreutvikle fysioterapeuters kliniske og teoretiske ferdigheter. Opptakskrav Krav til utdanning for godkjenning som Spesialist i Klinisk Ortopdisk Fysioterapi 4 Høyskoleutdannning i fysioterapi (3 år) 4 Turnustjeneste (1 ÅR) 4 Autorisasjon som fysioterapeut 4 I arbeid med relevant pasientklientell Spesialistutdanningen Det undervises i moduler av 2 til 4 dagers varighet innen følgende områder: 1. Teoretisk undervisning og selvstudium i anatomi og relevant patologi. 2. Teoretisk og praktisk undervisning i diagnostisering. 3. Teoretisk og praktisk undervisning i valg og utførelse av behandlingstiltak. 4. Teoretisk og praktisk undervisning i treningslære. 5. Teoretisk undervisning i forskningsprinsipper og metoder. 6. Deltakelse i kollokviegrupper og "refresher-kurs". 7. Hospitering med supervisjon i praktisk klinisk arbeide. 8. Obligatoriske vedlikeholdskurs for fortsatt godkjenning som spesialist. Omfang og varighet Etterutdanningen vil normalt strekke seg over en periode på ca. 4 år. Etter avlagt eksamen innen OMI-konseptet, og deltakelse i obligatoriske kurs i treningslære (MTT), forskning og anatomi kan fysioterapeuter søke om godkjenning som spesialist. Søknaden behandles av PFF's spesialistråd, som enten godkjenner eller avslår søknaden. Godkjente spesialister må for å bevare spesialisttittelen følge nærmere definerte kurs, og skal dokumentere deltakelse og beståtte prøver for spesialistrådet. Spesialistrådet fornyer eller inndrar godkjenninger fortløpende. Det overvåkes at spesialister overholder sin "vedlikeholdsplikt". 10

11 Kursmodulene i OMI Basic kursene 1a-skulder 1b lumbalcolumna 2a albue og hånd 2b servicalcolumna og legg 3a ankel, fot og thoracalcolumna 3b hofte og kne Basic eksamen Advanced kursene 4a cervicalcolumna og vertigo 4b skulderbue, thorax og abdomen 5a-lumbalcolumna 5b-lumbal, IS, temporomanibularledd 6a-hofte og glutealregion 6b-kne og for Advanced eksamen 1. Basiskurs (modul 1-3) i regi av OMI-Norge. 2. Deltatt i kollokvier/supervisjon i relasjon til modul 1-3, og/eller «refresher kurs». 3. Bestått eksamen - basiskurs. 4. Videregående kurs (modul 4-6) i regi av OMI-Norge. 5. Deltatt i kollokvier/supervisjon i relasjon til modul 4-6, og/eller «refresher kurs». 6. Bestått videregående kurs (modul 4-6). 7. I regi av PFF - gjennomgått anatomi- og preparatkurs dekkende columna og ekstremiteter. 8. Gjennomført kurs i forskningsmetoder del 1 og Hospitering 20 timer ved godkjent OMI-Klinikk. Søknad om godkjenning som spesialist i Klinisk Ortopedisk Fysioterapi vedlagt dokumentasjon sendes spesialistrådets leder: Ajourføring For opprettholdelse av godkjenningen som spesialist Innen 5 år fra godkjenning: Deltatt i kurs Medisinsk Treningsterapi del 1 og 2. Fulgt kursrekken McKenzie-konseptet del A D Heretter pr. 5-årsperiode: Deltatt på godkjente kurs i min. 80 timer. Praktisert min. 2 årsverk innen spesialitetens fagområde. Dersom kravene til ajourføring ikke overholdes mistes retten til å kalle seg spesialist. For medlemmer av PFF er det gratis å få godkjenning som spesialist, for ikke medlemmer må det betales et administrasjonsgebyr på kr. 3000,- ved første gangs søknad, og kr. 3000,- hvert 5. år for godkjent ajourføring. 11

12 3.1.2 Videreutdanning på universitet Mastergrad Msc i ortopedisk medisin Det er mulig å studere videre etter gjennomført moduler i OMI systemet. Grunnutdanningen gjennomføres i Norge Alle som har fullført basic og advanced kursrekken i ortopedisk medisin og bestått advanced eksamen, kan søke seg inn på postgraduate studier ved Universitetet i Middelsex i London. Et slikt norsk/britisk samarbeid gjør at fysioterapeuter Norge kan gjennomføre sin videreutdanning uten å ta seg fri fra jobb, samt å kunne bruke så lang tid man ønsker på utdanningen. Studieforløp 3 steg 1. Post graduate certification - PgCert 2. Postgraduate Diploma - PgDip 3. Master of Science - MSc En alternativ vei til A8 taksten og rollen som primærkontakt Ved å gjennomføre en mastergrad i ortopedisk medisin så kan man etter endt utdanning søke helsedirektoratet for godkjenning som primærkontakt og bruk av spesialisttaksten A8. I dag kreves det at man gjennomfører obligatorisk veiledet praksisperiode hos godkjent veileder i manuellterapi for å bli godkjent. Normert tid på denne perioden er 6 mnd. I denne praksis perioden er man i lønnet arbeid og mottar veiledning ukentlig på praksisstedet, noe som igjen betyr minimale økonomiske kostander i forbindelse med studiet. Det er ikke lenger kun fulltidsstudier i utlandet eller ved Universitetet i Bergen (UiB) som gir deg rollen som primærkontakt i helsevesenet. Modulbasert utdanning Mastergradprogrammet i Middelsex er organisert og tilpasset deg i privat praksis. Det er et modulbasert utdanningsprogram som muliggjør fortsatt arbeid på egen klinikk i Norge under hele utdanningsforløpet. Det er også mulig å velge egen hastighet på utdanningen, så lenge man fullfører masteroppgaven i løpet av 5 år fra oppstart av postgraduate programmet. Oppgaveskriving fra Norge En stor og sentral del av alle mastergradutdanninger er oppgaveskriving. Siden mye av den praktiske delen av utdanningen allerede er fullført via den modulbaserte utdanningen i ortopedisk medisin her i Norge, så vil hovedvekten på mastergraden bestå av oppgaver som kan skrives fra eget hjemsted. Som nevnt ovenfor så kommer dette i tillegg til noen modulkurs som man må følge i England. Middlesex University The Society of Orthopaedic Medicine Norsk Forening for Klinisk Ortopedisk Medisin 12

13 3.2 Ultralydundersøkelse av muskel- og skjelettlidelser Utdanningen i Norge Styret i PFF vedtok i oktober 2010 at videreutdanning i ultralyddiagnostikk skal være en forbundsegen utdanning basert på en dansk modell med 3 moduler à 2 lange undervisningsdager fordelt over 7 mnd. Danske Fysioterapeuters forbund har i flere år utdannet sine medlemmer i denne diagnostikkformen, og nå blir dette altså tilgjengelig også for norske fysioterapeuter i privat praksis. Etter fullført 3 modulkurs så kan studentene søke om å få gå opp til eksamen ca 1 år etter avsluttet siste kurs. Privatpraktiserende fysioterapeuters forbund (PFF) har satt seg som mål å være ledende på å tilby kurs som er aktuelle for de som jobber i privat praksis. Inkluderingen av videreutdanning i diagnostisk ultralyd i kurstilbudet er et steg i riktig retning og vil være starten på en satsning på dette området. Fysioterapi har på mange måter fått redusert sin status i befolkningen grunnet god konkurranse fra diverse yrkesgrupper som kjemper om de samme pasientene. Stadig flere fysioterapeuter jobber nå helt uten kommunalt og statlig støtte, og må i så måte kunne tilby noe ekstra for å tiltrekke seg kunder. Ultralyd er på full fart inn i primærhelsetjenesten grunnet bedre kursmuligheter og reduserte priser på diagnostisk utstyr, og er av mange sett på som en metode å skille seg fra mengden. Men også fysioterapeuter med kommunal avtale fatter interesse for UL, og ser mulighetene som ligger i denne formen for diagnostikk. Undervisningen i ultralyd vil legges til Oslo fra torsdag morgen til fredag kveld. For medlemmene i PFF så vil kursavgiften rabatteres slik det gjøres også for forbundets andre kursrekker. Medlemmer fra andre forbund eller fysioterapeuter uten forbundstilknytning er også velkomne på kursene. For å kunne bli god i bruken av ultralyd som forventes det gode allmennkunnskaper innen anatomi og patologi. Gode kunnskaper innen klinisk undersøkelse er også en basisferdighet som er nødvendig for å kunne benytte ultralyd som et diagnostisk hjelpemiddel. Undervisningen legges opp med en blanding av teori i klasserom samt mye praktisk veiledet skanning. Til hver undervisningsmodul så må studenten demonstrere skanningen ovenfor veilederne på kurset og få signatur for godkjente skanninger. Mellom hver modul skal studentene sende inn 5 skanninger med en beskrivelse av bildet. Disse vil så bli vurdert og evt. godkjent av veileder/underviser. 13

14 Innehavere av spesialisttittelen Klinisk Ortopedisk Fysioterapi får godkjent basic kursene i diagnostisk ultralyd som en del av krav om videreutdanning for å beholde sin spesialisttittel via PFF. Basic kursrekken er godkjent for 60 timer Basic kursene Modul 1. Fot/ankel og kne - 2 dager Modul 2. Skulder, albue og hånd- 2 dager Modul 3. Hofte/lysk, mage og rygg- 2 dager Modul 4. Refresher før eksamen 1 dag Basic eksamen - 1 dag Advanced kursene Modul 4. Ultralyd - 2 dager Modul 5. Ultralyd - 2 dager Modul 6. Ultralyd - 2 dager Advanced eksamen - 1 dag Eksamen For å kunne bli god i bruken av ultralyd som forventes det gode allmennkunnskaper innen anatomi og patologi. Gode kunnskaper innen klinisk undersøkelse er også en basisferdighet som er nødvendig for å kunne benytte ultralyd som et diagnostisk hjelpemiddel. Grunnen til at eksamen ikke er lagt til siste undervisningsmodul, men 12 mnd etterpå er at ultralyd er noe man må jobbe mye med for å bli god. Etter gjennomført kursrekke så har man grunnlaget for å bruke ultralyd på klinikken, men fortsatt en lang vei å gå før man er god. Ved å praktisere bruken av ultralyd i sin daglige praksis de neste 12 mnd, så bør man i løpet av denne perioden utvikle teknikken og kunnskapen tilstrekkelig til å kunne bevise disse ferdighetene ved å gå opp til eksamen. Eksamen vil bestå i pasient kasus hvor kandidaten tar opp anamnese, gjør relevante kliniske undersøkelser. Dette følges opp av en ultralydundersøkelse hvor man ønsker å bekrefte eller avkrefte klinisk mistanke om eventuell patologi. Avslutningsvis så skal kandidaten forfatte en epikrise basert på gjennomført undersøkelse, både klinisk og sonografisk. Eksamen vurderes til bestått/ikke bestått. Sensorene for eksamen vil bestå av både fysioterapeut og legespesialist for å kvalitetssikre både eksamen og utdanningen. Ved godkjent eksamen så vil medlemmer i PFF promoteres på forbundets nettsider () samt på nettsidene til interesseorganisasjonen Ultralydscanning i Norge(www.ultralydscanning.no) For å gå opp til eksamen så må studenten ha gjennomført modul 1-3 i Norge eller Danmark samt ha godkjent 15 pasientcaser tilsendt pr mail til veileder. Modul 1. Fot/ankel og kne - 2 dager Modul 2. Skulder, albue og hånd- 2 dager Modul 3. Hofte/lysk, mage og rygg- 2 dager 14

15 3.2.2 Videreutdanning på universitet Studenter som følger ultralydutdanningen i muskel og skjelett via PFF gis mulighet til videre studier på universitetsnivå ved Centre for Ultrasound Studies (CUS) ved AECC i Bournemouth i samarbeid med Bournemouth University Post graduate studier Msc, PgC og PgD Det er 3 utdanningssteg man kan følge. PgCert (60 M credits) Normalt 1 år deltidstudie (dette året slipper dere som har studert i Norge) PgDip (120 M credits) Normalt 1 tilleggsår med studie på deltid MSc (180 M credits) Normalt 1-2 tilleggsår på deltid Dette betyr at studenter fra Norge som har fullført 3 moduler samt gjennomført eksamen, kan velge å gå videre med studier I England og få en post graduate degree. Siden den norske kursrekken ikke inneholder større innleveringsoppgaver så kreves det at de som melder seg på i England gjennomfører noe «top off work» for å bli godkjent som studenter og få fritak for hoveddelen til PgCert. I praksis betyr dette at dere slipper unna en rekke reiser til England og sparer normert 1 år deltidstudie Søknad Ved søknad til en engelsk universitet så kreves det at man fyller ut et søknadsskjema samt fremlegger dokumentasjon på ferdigheter i det engelske språket. Dette kan være en gjennomført TOEFL/IELTS certificate. Alle som søker blir vurdert på individuelt grunnlag, men attest fra gjennomført kursrekke og eksamen i Norge gir da fritak for størstedelen av PgC ert delen av utdanningen. Dere må søke på MSc (master) i ultralyd uansett hvilket nivå dere tenker dere, men kan når som helst hoppe av ved en av de 3 stegene i utdanningen. Man binder seg ikke til hele utdanningen, og betaler kun for de semesterne man deltar i utdanning. Dette krever ca 3 besøk til england i løpet av et halvt år, samt innsending av noen skriftlige oppgaver på ca 1250 ord pr stk. For de som ønsker å fortsette fra PgC til PgD og videre til Msc så er det bare å betale studieavgift og fortsette utdanning i Bournemouth. 15

16 Følgende skjema må fylles ut og sendes til Bournemouth ved søknad: Søknadsskjema Studieinformasjon Referanseskjema Opptakskrav Bachelor i fysioterapi Gjennomført modul 1-3 samt eksamen i Norge gir fritak for oppmøtekravene ved PgCert. Godkjent TOEFL/IELTS certificate Kursene dere har tatt i Norge gir dere muligheten til å få graden PgC(post graduate certification), gitt vilkårene nevnt tidligere. Dette er en grad gitt ut av Bournemouth University. Det som kreves er at dere melder dere opp til Msc programmet, og møter opp til et seminar i England hvor det også vil bli arrangert en test i kliniske ultralydferdigheter av CUS. Nivået det forventes her er det samme vi setter ved gjennomført eksamen i Norge. Neste steg er PgD(post graduate diploma). Dette omfatter tema som lysk, hofte og lesjoner i bløtdelene. Søknadskjema får man ved å kontakte utdanningsansvarlig: 16

17 4.Forsikringsordningen Hvilke forsikringer trenger jeg? Klinikkforsikring Først og fremst er det Klinikkforsikring som er viktig for oss i privat praksis. Den omfatter blant annet forsikring av inventar og behandlingsmaskiner samt dekning for avbrudd hvis man skulle være så uheldig å få vann-eller brannskader på lokalene. I denne forsikringen er det også lagt inn en forsikring mot ansvar. Dette er en annen ansvarsforsikring enn den vi får via NPE (Norsk Pasientskade Erstatning), da den omfatter hendelige uhell og skader som besøkende i våre lokaler måtte oppleve. Om noen skulle skli på et glatt gulv eller skade seg i treningsavdelingen, så gir denne rimelige ansvarsforsikringen oss dekning. Sykeavbruddforsikring Videre så må den enkelte av oss vurdere behovet for sykeavbruddsforsikring. En tommelfinger regel er at man skal kjøpe forsikring mot tap som vi ikke har råd til å dekke inn selv, eller som får store konsekvenser for vår økonomi om vi skulle oppleve. Derfor forsikrer vi vår nye bil med kasko forsikring, og innboet i leiligheten vår. Med samme argumentasjon så vil de fleste av oss velge bort ulykkesforsikring av vår nye flatskjerm, siden det strengt tatt ikke er så veldig dyrt å kjøpe ny om noen skulle knuse den under montering. Samtidig som sannsynligheten for skade er ekstremt lav. Om man som privatpraktiserende fysioterapeut har valgt å organisere sin praksis som et enkeltmannsforetak så vil vi maksimalt få utbetalt 2/3 av 6 ganger folketrygdens grunnbeløp (6 G). Grunnbeløpet er i kr. Totalt kr pr år. Siden de som er næringsdrivende kun får 65 % (ca ) av dette beløpet ved sykdom fra 17. dag kan tapet bli relativt stort om man blir langvarig sykemeldt. Hvis lønnen din er som privatpraktiserende så er det kjedelig å kun få i underkant av kr i lønn det første året som syk. If tilbyr derfor en tilleggsforsikring som gir deg muligheten til å få full lønn i sykdomsperioden. Dette er spesielt aktuelt for de som vil få økonomiske problemer ved evt en reduksjon i inntekt, eller som ønsker tryggheten om at eventuell sykdom ikke skal få økonomiske konsekvenser. De som er organisert som aksjeselskap og som tar ut lønn, betaler også arbeidsgiveravgift. Som alle andre ansatte så har de rett på 6 G i lønn fra dag 17 ved sykdom. De 16 første dagene er som kjent arbeidsgiver sitt ansvar. Også denne gruppen kan velge å tegne sykeavbruddsforsikring for å dekke mellomlegget mellom 6 G og deres reelle inntekt. Det finnes muligheter til å forsikre seg hos NAV for å oppnå bedre betingelser. Men dette koster penger. Valgmulighetene er en av følgende: a) 65 prosent av sykepengegrunnlaget fra første sykedag b) 100 prosent av sykepengegrunnlaget fra 17. sykedag c) 100 prosent av sykepengegrunnlaget fra første sykedag 17

18 Yrkesskadeforsikring Noen av våre medlemmer driver behandlingssenter med ansatte sekretærer, treningsveiledere osv. Loven pålegger disse å tegne yrkesskadeforsikring for sine ansatte. Om man derimot er selvstendig næringsdrivende uten personal ansvar så anbefales det ikke å bruke penger på en slik forsikring. Om man ønsker å forsikre seg selv, så vil man ha bedre nytte av en helseforsikring. Helseforsikring Oppblomstringen av helseforsikring kommer ikke uventet. Medias fokus på manglene ved dagens helsevesen har ført til en kraftig økning i antall bedrifter som ønsker å forsikre sine ansatte mot sykdom. Mange velger å inkludere blant annet behandling hos fysioterapeut i sin forsikringsordning. Dette er en betydelig dyrere forsikring enn om man kun er forsikret mot alvorlig sykdom som krever utredning og behandling på sykehus. For våre medlemmer er det kanskje ikke like aktuelt å sikre seg rask og billig behandling hos kiropraktor eller andre fysioterapeuter. Derfor har If laget til et valg hvor man velger bort dette alternativet, og resultatet er en svært prisgunstig helseforsikring som de fleste av oss kan ta oss råd til. Forsikringen dekker utredning og behandling av blant annet alvorlig sykdom, som kreft. Siden et langt sykdomsforløp for mange av oss kan være vel så kostbart som selve behandlingen, så kan det være aktuelt å vurdere denne forsikringsformen. Gruppelivsforsikring Gruppelivsforsikringen ligger som en base i avtalen og er en forsikring som alle medlemmer tegner ved innmelding. En gruppelivsforsikring gir erstatning til forsikringstakers etterlatte ved dødsfall. Beløpet utbetales som en engangssum, og sikrert etterlatte en tryggere økonomisk fremtid om uhell eller sykdom skulle ramme. Gruppelivsforsikring er en relativt billig forsikring, og god pris på denne forsikringen forutsetter at alle medlemmer i forbundet tar del i avtalen. Styret anbefaler at PFF medlemmer tegner sine forsikringer hos IF Forsikring. En stor oppslutning om ordningen vil gjøre den enda mer gunstig. For opplysninger eller tegning av forsikringer, ta kontakt med: Stein O. Sando

19 5. Markedsføring 5.1 Felles ansikt utad Styret bestemt å utvikle et større konsept for å integrere ulike områder innen markedsføring og merkevarebygging for medlemmene av forbundet. Konseptet er 3-delt og skal sammen med forbundets øvrige medlemsservice, være med på å skape en helhet omkring forbundets tilbud til medlemmene sine og være et bindeledd til befolkningen. Det er viktig å gi et ensrettet budskap ut i markedet for å skape gjenkjennelse og trygghet. Dette kan man per i dag kun få til ved å gi markedet inntrykk av at instituttene er i en kjedetilhørighet av et slag. Derfor vil skilting av institutter (herunder; utendørs veggskilter, dør-klistremerker, innendørs skilter etc.), brevhoder, Gule Sider, arbeidsklær, forheng etc. ha en ensartet utforming, men med instituttets navn. Dette vil altså gjelde intern, så vel ekstern markedsføring/profilering av det lokale instituttet. 5.2 Internett: En søkemotor for deg som fysioterapeut, inneholder det meste av informasjon for å drive privatpraksis. Man finner oversikt over kurs som PFF arrangerer, oversikt over lover og regler som gjelder for privat praksis, egen beskrivelse av fysioterapi for pasienter, søkefunksjon for pasienter for å finne terapeut, informasjon til studenter, kontaktinformasjon til forbundet, utlysning av din nye arbeidsplass? 5.3 Facebook: facebook/fysioterapi Her legges ut aktuelle nyheter, hva styret jobber med for tiden. Informasjonen kommer også i medlemsbladet og på PFFs nettside. 5.4 Her legges ut bilder fra aktuelle kurs, seminarer og kongresser samt andre bilder av interese for fagmiljøet. 19

20 5.5 Twitter: #Fysioterapi Korte tweets fra PFF om hendelser som du kan lese mer om på 5.6 Medlemsbladet: Fysioterapi i Privat Praksis Oppdatert fagtidsskrift for deg i privat praksis. Inneholder artikler om aktuelle behandlingsmetoder, tar opp aktuelle studier som er relevant for privat praksis. Oversikt over kurs som skal holdes. En spalte hvor Generalsekretæren tar opp fagpolitiske tema. Bladet kommer ut 8 ganger i året Tilgjengelig gratis som PDF for studenter Spesialtilpasset for privat praksis Informasjon om kurs og forskning Redaksjonen gjør forskningen tilgjengelig for utøverne 20

2.2 - PFF skal ivareta og fremme kunnskap om privat fysioterapi.

2.2 - PFF skal ivareta og fremme kunnskap om privat fysioterapi. Vedtekter gjeldende fra 13.03.2012 1 - DEFINISJON Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund, med initialene PFF, er et frivillig og partipolitisk nøytralt forbund. PFF er en sammenslutning av offentlig

Detaljer

STATUTTER FOR NORGES NAPRAPATFORBUND

STATUTTER FOR NORGES NAPRAPATFORBUND STATUTTER FOR NORGES NAPRAPATFORBUND 1. NAVN Forbundets navn er Norges Naprapatforbund (heretter kalt NNF eller Forbundet ). 2. FORMÅL Forbundets formål er å: 2.1. Ivareta medlemmenes faglige interesser.

Detaljer

Samfunnsøkonomenes forening lover Sist endret på generalforsamlingen 2013

Samfunnsøkonomenes forening lover Sist endret på generalforsamlingen 2013 Samfunnsøkonomenes forening lover Sist endret på generalforsamlingen 2013 1 FORMÅL Foreningens formål er å være et samlende forum for medlemmene og andre med tilknytning til samfunnsøkonomi som fag/arbeidsfelt,

Detaljer

NORMALLOV FOR TRAVLAG

NORMALLOV FOR TRAVLAG NORMALLOV FOR TRAVLAG * * * Lov for.travlag, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer på lagets generalforsamling senest av. Godkjent av Styret i DNT den.. 1 Navn (1). travlag stiftet, som er

Detaljer

VEDTEKTER FOR VESTRE BÆRUM RIDEKLUBB stiftet 26. Januar 2011

VEDTEKTER FOR VESTRE BÆRUM RIDEKLUBB stiftet 26. Januar 2011 VEDTEKTER FOR VESTRE BÆRUM RIDEKLUBB stiftet 26. Januar 2011 1 Formål Vestre Bærum Rideklubb formål er drive hestesport og rekruttering til hestesporten, herunder gjennomføre treninger og konkuranser for

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB

VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB Side 1 av 5 Vedtekter for Skedsmo Western Club (forkortet SWC), stiftet 29.11.98 Vedtatt den 01.09.2004 med senere endringer senest av 28.03.2017. 1 Formål SWC skal fremme

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES QUIZFORBUND

VEDTEKTER FOR NORGES QUIZFORBUND 1 VEDTEKTER FOR NORGES QUIZFORBUND VEDTATT PÅ EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 31. JANUAR 2007. ENDRET PÅ GENERALFORSAMLING 10. SEPTEMBER 2011 OG GJØRES GJELDENDE FRA 11. SEPTEMBER 2011. KAPITTEL 1 INNLEDENDE

Detaljer

Etiske Regler for Norges Naprapatforbund

Etiske Regler for Norges Naprapatforbund Etiske Regler for Norges Naprapatforbund Forord NNFs etiske regler har som formål å sikre at medlemmenes virksomhet som naprapater drives forsvarlig og utføres etter etiske prinsipper der hensynet til

Detaljer

Lov for Larvik Basket Klubb stiftet 18. Februar 1994 Vedtatt den 5. Februar 2008

Lov for Larvik Basket Klubb stiftet 18. Februar 1994 Vedtatt den 5. Februar 2008 Lov for Larvik Basket Klubb stiftet 18. Februar 1994 Vedtatt den 5. Februar 2008 1 Formål Basketball er vår idrett, men vi vil og ha andre aktiviteter som svømming og lignende. 2 Organisasjon Larvik Basket

Detaljer

Lov. For Hallingdal Tråvlag

Lov. For Hallingdal Tråvlag Lov For Hallingdal Tråvlag Stiftet 10. mai 1985 Vedtatt den 10. mai 1985 med senere endringer på lagets generalforsamling senest av 31. januar 2008 Godkjent av Styret i DNT den.. 1 Navn Hallingdal tråvlag

Detaljer

STATUTTER FOR NORGES NAPRAPATFORBUND

STATUTTER FOR NORGES NAPRAPATFORBUND STATUTTER FOR NORGES NAPRAPATFORBUND Side 1 av 11 1. NAVN Forbundets navn er Norges Naprapatforbund (heretter kalt NNF eller Forbundet ). 2. FORMÅL Forbundets formål er å: 2.1. Ivareta medlemmenes faglige

Detaljer

Bli ny -utvalgets forslag. Gjeldende vedtekter

Bli ny -utvalgets forslag. Gjeldende vedtekter Her bringer vi de nye forslagene til vedtekter fra Bli ny -utvalget og de eksisterende vedtekter. I noen av paragrafene er det kun kosmetiske endringer, men andre har større endringer p.g.a. Bli ny -utvalgets

Detaljer

Vedtekter for Norsk MHE-forening

Vedtekter for Norsk MHE-forening Vedtekter for Norsk MHE-forening 1 Formål: Foreningen er en landsomfattende organisasjon (pasient- og støtteforening) for personer som har MHE (Multiple Hereditære Exostoser) og deres pårørende. Dette

Detaljer

VEDTEKTER NORSK KOMMUNIKASJONSFORENING

VEDTEKTER NORSK KOMMUNIKASJONSFORENING Side 1 av 5 Norsk kommunikasjonsforening er en landsomfattende organisasjon som arbeider for å fremme profesjonell og etisk forsvarlig informasjon. Norsk kommunikasjonsforening er partipolitisk uavhengig.

Detaljer

VEDTEKTER FOR ICF NORGE

VEDTEKTER FOR ICF NORGE VEDTEKTER FOR ICF NORGE 1. ORGANISASJONENS NAVN OG HJEMSTED 1.1 Organisasjonens navn er ICF Norge. Organisasjonen er registrert som en ikkekommersiell ideell organisasjon, og har organisasjonsnummer 992

Detaljer

Vedtekter for Råstølen velforening

Vedtekter for Råstølen velforening Vedtekter for Råstølen velforening Endringslogg Versjon Dato Beskrivelse Endret av 1.0 13.04.2010 Dokumentet opprettet Styret 1.1 21.06.2011 Endret 7.1 vedtatt på årsmøte Styret Lagt til vedlegg kart over

Detaljer

VEDTEKTER. Virke Inkasso

VEDTEKTER. Virke Inkasso VEDTEKTER Virke Inkasso 1 NAVN Bransjegruppens navn er Virke Inkasso (VI). 2 ORGANISERING VI inngår i Hovedorganisasjonen Virke og er underlagt Virkes vedtekter og administrasjon, men VI skal ha egne bransjevedtekter

Detaljer

Vedtekter for Krigsskoleutdannede offiserers landsforening (KOL)

Vedtekter for Krigsskoleutdannede offiserers landsforening (KOL) Vedtekter for Krigsskoleutdannede offiserers landsforening (KOL) 1 NAVN OG STATUS Foreningens navn er Krigsskoleutdannede offiserers landsforening (KOL). KOL er en selvstendig, partipolitisk nøytral forening

Detaljer

Vedtekter for Norsk Gypsy Cob Forening

Vedtekter for Norsk Gypsy Cob Forening Vedtekter for Norsk Gypsy Cob Forening Vedtatt på konstituerende møte i Norsk Gypsy Cob Forening etablert 27.10.2001, med endringer fra ordinært årsmøte 18.05.02, 26.04.03, 29.05.04, 14.03.09, 02.02.13,

Detaljer

Norges Myalgisk Encefalopati Forening VEDTEKTER. Å arbeide for å bedre situasjonen for alle som har ME gjennom:

Norges Myalgisk Encefalopati Forening VEDTEKTER. Å arbeide for å bedre situasjonen for alle som har ME gjennom: Norges Myalgisk Encefalopati Forening VEDTEKTER 1 NAVN Organisasjonens navn er Norges Myalgisk Encefalopati Forening, forkortet til Norges MEforening / NMEF. 2 FORMÅL Å arbeide for å bedre situasjonen

Detaljer

Foreningen er organisert med personlig medlemskap, varierende medlemstall og kapital.

Foreningen er organisert med personlig medlemskap, varierende medlemstall og kapital. UTKAST NYE Vedtekter for Norsk Limousin Vedtatt desember 1993, revidert februar 2000 og april 2005 (og evt februar 2017) 1 Formål Foreningen Norsk Limousin sitt formål er å fremme oppdrett av og avl på

Detaljer

Vedtekter for Kongsberg Padleklubb

Vedtekter for Kongsberg Padleklubb Vedtekter for Kongsberg Padleklubb 1 Formål Kongsberg Padleklubbs, heretter kalt KPK, formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF). Arbeidet skal preges av frivillighet,

Detaljer

Ringerike Sykkelklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

Ringerike Sykkelklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). VEDTEKTER Lov for KL06050028 Ringerike Sykkelklubb, stiftet 29/9-1975. 1 Formål Ringerike Sykkelklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

Detaljer

Vedtekter for Norsk MO-forening Vedtektene ble vedtatt på årsmøtet

Vedtekter for Norsk MO-forening Vedtektene ble vedtatt på årsmøtet Vedtekter for Norsk MO-forening Vedtektene ble vedtatt på årsmøtet 06.04.17 1 Formål: Foreningen er en landsomfattende organisasjon (pasient- og støtteforening) for personer som har Multiple Osteokondromer

Detaljer

VEDTEKTER Vedtatt april 2009

VEDTEKTER Vedtatt april 2009 VEDTEKTER Vedtatt april 2009 1 NAVN Forbundets navn er Norges Parkinsonforbund (NPF). Felles logo for Norges Parkinsonforbund og alle fylkesforeninger/lokalforeninger fastsettes av landsmøtet. Kun godkjent

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK LEKTORLAG

VEDTEKTER FOR NORSK LEKTORLAG 1 Navn og formål VEDTEKTER FOR NORSK LEKTORLAG Navnet på foreningen er Norsk Lektorlag, som forkortes NLL. Norsk Lektorlag skal arbeide for: å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår å ivareta medlemmenes

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt 02.05.2013 ble det avholdt stiftelsesmøte for Søgne Fritidsnytt. Til stede som stiftere var: Alf Knudsen Mølleheia 19 Bjørg Sporøy Tråneveien 271 Kate

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND REVIDERT siste gang 14. mars 2015 Opprinnelig vedtatt av landsmøtet i september 1927 omredigert i samsvar med vedtak i påfølgende landsmøter. INNHOLDSFORTEGNELSE Vedtekter

Detaljer

V E D T E K T E R. for Norske film, tv- og spillprodusenters forening

V E D T E K T E R. for Norske film, tv- og spillprodusenters forening Vedtatt på Generalforsamling 29. mai 2012 V E D T E K T E R for Norske film, tv- og spillprodusenters forening 1. NAVN Foreningens navn er Norske film, tv- og spillprodusenters forening (Produsentforeningen).

Detaljer

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915.

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk Vedtekter 1 Navn og formål Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. NIMA en en frittstående

Detaljer

Vedtekter for Brystkreftforeningen

Vedtekter for Brystkreftforeningen Vedtekter for Brystkreftforeningen 1 Foreningens navn Foreningens navn er Brystkreftforeningen. Foreningen er politisk og religiøst uavhengig og er assosiert medlem av Kreftforeningen. Foreningens internasjonale

Detaljer

LOV FOR IDRETTSLAGET

LOV FOR IDRETTSLAGET LOV FOR IDRETTSLAGET Lov for Brumunddal Pistolklubb, stiftet 1954. 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Arbeidet

Detaljer

Vedtatt av årsmøte 24/

Vedtatt av årsmøte 24/ Vedtatt av årsmøte 24/4-2007. LOV FOR SKI IL HÅNDBALL 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske komité. (NIF). Arbeidet skal preges av frivillighet,

Detaljer

Lover for Milde Båtlag

Lover for Milde Båtlag Lover for Milde Båtlag Lov for Milde Båtlag, stiftet 8. mai 1928 Vedtatt den 26. februar 1971 med senere endringer, senest av 24. november 2009. 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert

Detaljer

Lov for Lørenskog Modellbilklubb

Lov for Lørenskog Modellbilklubb Lov for Lørenskog Modellbilklubb Lov for Lørenskog Modellbilklubb, stiftet oktober, 1998 Vedtatt Årsmøtet 2003 med senere endringer senest av 8. april 2006 Vedtatt Årsmøtet 01.02.2009 1 Formål Idrettslagets

Detaljer

2.2 Bidra til teknologiskifte i båter til elektriske og andre miljøvennlige driftssystemer.

2.2 Bidra til teknologiskifte i båter til elektriske og andre miljøvennlige driftssystemer. VEDTEKTER FOR NORSK ELBÅTFORENINHG 1. NAVN 1.1 Navnet på organisasjonen skal være Norsk Elbåtforening heretter referert til som "Elbåtforeningen" og den skal være hjemmehørende i Oslo. Den ble stiftet

Detaljer

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL I - Formål...3 KAPITTEL II - Organisasjon, fellesbestemmelser......3 KAPITTEL III - Genericas styre....5 KAPITTEL IV - Årsmøte

Detaljer

LOV FOR FOLLDAL IDRETTSFORENING

LOV FOR FOLLDAL IDRETTSFORENING 2580 FOLLDAL Fotball - Håndball - Orientering - Ski LOV FOR FOLLDAL IDRETTSFORENING stiftet 01.01.1916 med endringer sist vedtatt 30.03.2009 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011

VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011 VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011 1 NAVN Forbundets navn er Norges Parkinsonforbund (NPF). Felles logo for Norges Parkinsonforbund og alle fylkesforeninger/lokalforeninger

Detaljer

Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service

Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service ENDRET VED: Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service ÅRSMØTE 16. OKTOBER 2003, REVIDERT 25. OKTOBER 2006, REVIDERT 24. OKTOBER 2007, REVIDERT 18. OKTOBER 2012, IKKE ENDRET 23. OKTOBER 2013, REVIDERT

Detaljer

Vedtekter for HEISTADMOEN VEL stiftet 27/ Vedtatt den 25/09-07 med senere endringer, senest av 27/02-08, 24/02-09 og 11/04-12

Vedtekter for HEISTADMOEN VEL stiftet 27/ Vedtatt den 25/09-07 med senere endringer, senest av 27/02-08, 24/02-09 og 11/04-12 Vedtekter for HEISTADMOEN VEL stiftet 27/06-2007. Vedtatt den 25/09-07 med senere endringer, senest av 27/02-08, 24/02-09 og 11/04-12 1. Navn Foreningens navn er Heistadmoen Vel 2. Formål og virkemidler

Detaljer

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1 VEDTEKTER Econa Troms og Finnmark KAPITTEL 1 ORGANER FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1.1 NAVN Lokalavdelingens navn er Econa Troms og Finnmark. Den er tilsluttet Econa som lokalavdelingen for

Detaljer

NORMALLOV FOR TRAVFORBUND

NORMALLOV FOR TRAVFORBUND NORMALLOV FOR TRAVFORBUND * * * Lov for.travforbund, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer på forbundets generalforsamling senest av. Godkjent av Styret i DNT den.. 1 Navn (1). travforbund

Detaljer

Vedtekter for Hakadal Golfklubb

Vedtekter for Hakadal Golfklubb Vedtekter for Hakadal Golfklubb Lov for Hakadal Golfklubb idrettslag, stiftet 14.august, 2001 Vedtatt den 14.august, 2001 på stiftelsesmøte med senere endringer, senest 23.mars, 2011 på årsmøtet. 1 Formål

Detaljer

VEDTEKTER FOR NYE PRESTEGÅRDSSKOGEN VELFORENING REVIDERT 28.02.2011

VEDTEKTER FOR NYE PRESTEGÅRDSSKOGEN VELFORENING REVIDERT 28.02.2011 Side 1 av 6 VEDTEKTER FOR NYE PRESTEGÅRDSSKOGEN VELFORENING REVIDERT 28.02.2011 1. Navn Foreningen ble stiftet 20.01.2009 og foreningens navn er Nye Prestegårdsskogen Velforening. 2. Formål og virkemidler

Detaljer

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets.

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets. 1 Formål Havnås Vel har til oppgave å virke for Havnås trivsel, velferd, forskjønnelse og utvikling. Foreningen skal ivareta stedets interesser som et hørings- og samarbeidsorgan overfor kommunen og andre

Detaljer

Vedtekter for Regnskap Norge

Vedtekter for Regnskap Norge Vedtekter for Regnskap Norge Vedtatt på generalforsamlingen 5. juni 1987. Sist endret 11. juni 2015. 1. Navn Foreningens navn er Regnskap Norge. Foreningens forretningskontor skal være i Oslo. 2. Formål

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I AGAT- OG TOPASVEGEN VELFORENING. Sted: Kroken kirke Dato: 3.11.14 kl 2000

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I AGAT- OG TOPASVEGEN VELFORENING. Sted: Kroken kirke Dato: 3.11.14 kl 2000 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I AGAT- OG TOPASVEGEN VELFORENING Sted: Kroken kirke Dato: 3.11.14 kl 2000 Punkt 1: Åpning ved leder. Det var 12 stemmeberettigede tilstede, se vedlegg 1. Punkt 2: Saksliste: Sak

Detaljer

LOVER FOR GEOMATIKKBEDRIFTENE (Vedtatt i generalforsamling 7. mars 2001, sist endret 6. april 2011)

LOVER FOR GEOMATIKKBEDRIFTENE (Vedtatt i generalforsamling 7. mars 2001, sist endret 6. april 2011) LOVER FOR GEOMATIKKBEDRIFTENE (Vedtatt i generalforsamling 7. mars 2001, sist endret 6. april 2011) Foreningens navn er Geomatikkbedriftene Som medlemmer av foreningen kan opptas alle norske firmaer som

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Stiftet 15. november 1999. Org. nr 981 310 950. Foreningen er selveiende. 1. Navn 1-1 Organisasjonens navn er Norsk kommunikasjonsforening. Navnet kan forkortes

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E Klubbens vedtekter V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige

Detaljer

VEDTEKTER ARTISTORGANISASJONEN GRAMART. (slik de lyder etter generalforsamlingen 27. mai 2015)

VEDTEKTER ARTISTORGANISASJONEN GRAMART. (slik de lyder etter generalforsamlingen 27. mai 2015) VEDTEKTER ARTISTORGANISASJONEN GRAMART (slik de lyder etter generalforsamlingen 27. mai 2015) 1 Navn og Formål 1.1 Artistorganisasjonen GramArt er en landsomfattende partipolitisk uavhengig interesse-

Detaljer

Lover for Autorisert Ringpersonells forening.

Lover for Autorisert Ringpersonells forening. Lover for Autorisert Ringpersonells forening. Vedtatt på konstituerende årsmøte den 27. November 2009. KAPITTEL 1 - NAVN OG FORMÅL 1 Navn Foreningens navn er Autorisert Ringpersonells Forening. Her forkortet

Detaljer

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Innhold

Detaljer

Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lov for Kristiansand Orienteringsklubb, stiftet 23.11.1973 Vedtatt 23.11.1973 med senere endringer, senest 14.02.2005 Godkjent av Idrettsstyret den 04.03.2005 1 Formål Klubbens formål er å drive idrett

Detaljer

LOVER FOR NFS FORSLAG TIL ENDRINGER 2015

LOVER FOR NFS FORSLAG TIL ENDRINGER 2015 LOVER FOR NFS FORSLAG TIL ENDRINGER 2015 Foreslåtte endringer markert med gult i forslaget til nye lover. Se nedenfor. Generelt Språklig oppdatering og konsekvent bruk av forkortelser 1 Formål Utvidelse

Detaljer

5 Stemmerett og valgbarhet 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse 7 Inhabilitet

5 Stemmerett og valgbarhet 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse 7 Inhabilitet Lov for Solum Golfklubb (heretter klubben), - stiftet 24.4.2003 Vedtatt den10.06.2003 med senere endringer, senest av 19.5.2005 Godkjent av Idrettsstyret den 10.6.2003 1 Formål Klubbens formål er å drive

Detaljer

VEDTEKTER SKILSØ VEL Utarbeidet 2014

VEDTEKTER SKILSØ VEL Utarbeidet 2014 VEDTEKTER SKILSØ VEL Utarbeidet 2014 Vedtekter for Skilsø Vel stiftet 24/8-13 Vedtatt den april-14 med senere endringer, senest av 110914 1. Navn Foreningens navn er Skilsø Vel 2. Formål og virkemidler

Detaljer

Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 1. november 2002, sist revidert på årsmøtet

Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 1. november 2002, sist revidert på årsmøtet Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 1. november 2002, sist revidert på årsmøtet 11.04.16 1 NAVN Foreningens navn er Norges Bygg- og Eiendomsforening (NBEF) 2 FORMÅL Foreningens formål er å Samle byggherrer,

Detaljer

VEDTEKTER FOR FORENINGEN NORSKE REKLAMEFOTOGRAFER.

VEDTEKTER FOR FORENINGEN NORSKE REKLAMEFOTOGRAFER. VEDTEKTER FOR FORENINGEN NORSKE REKLAMEFOTOGRAFER. 1 NAVN OG SETE. Foreningens navn er: NORSKE REKLAMEFOTOGRAFER. Foreningen er en landsdekkende forening for fotografer som i næringsvirksomhet skaper og

Detaljer

Vedtekter for Den Norske Coachforening

Vedtekter for Den Norske Coachforening Vedtekter for Den Norske Coachforening Sist endret tirsdag, 28. april 2015 Kapittel 1 Formål, oppbygging og ansvarlig organ 1-1 Foreningens offisielle navn er: Den Norske Coachforening (DNCF) Det engelske

Detaljer

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité...

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... VEDTEKTER for 1 Innhold: Side: 1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... 7 10 Æresmedlemskap...

Detaljer

Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014

Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014 Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014 1. Definisjon 1.1 Klubbens navn er Vesterålen Gatebil (Heretter benevnt VGB). 2. Formål Klubbens Formål er: Samle interesserte i Biler av alle merker

Detaljer

Vedtekter for Oslo Lifetech

Vedtekter for Oslo Lifetech Vedtekter for Oslo Lifetech 1 Foreningens navn Foreningens navn er Oslo Lifetech, og ble stiftet 09.03.2016. 2 Foreningens formål Oslo Lifetech er en næringsklynge og har som formål: - Å skape næringslivsvekst

Detaljer

VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN

VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN Dato: 24.02.2011 Ikrafttredelse: 24.02.2011 Siste endret: 15.03.2012 Hjemmel: Universitets- og høgskoleloven 4-1 Organ: Parlamentet INNHOLD Kapittel

Detaljer

Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013.

Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013. Vedtekter Foreningen Søgne og Songdalen Fritidsnytt Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013. I årsmøte 23.

Detaljer

VEDTEKTER GJELDENDE SIST ENDRET: 9. JUNI 2015. N:\Styre\Vedtekter BONO\Gjeldende vedtekter\vedtekter - gjeldende - sist endret 9 juni 2015.

VEDTEKTER GJELDENDE SIST ENDRET: 9. JUNI 2015. N:\Styre\Vedtekter BONO\Gjeldende vedtekter\vedtekter - gjeldende - sist endret 9 juni 2015. VEDTEKTER GJELDENDE SIST ENDRET: 9. JUNI 2015 N:\Styre\Vedtekter BONO\Gjeldende vedtekter\vedtekter - gjeldende - sist endret 9 juni 2015.docx Vedtekter for Billedkunst Opphavsrett i Norge SA Navn 1 Foretakets

Detaljer

Lover for Norsk Buhundklubb.

Lover for Norsk Buhundklubb. Lover for Norsk Buhundklubb. Vedtatt av årsmøtet den 01.04.2006 Sist endret av årsmøtet den 12.03.2011 KAPITTEL 1 -NAVN OG FORMÅL 1 Navn Klubbens navn er Norsk Buhundklubb. Her forkortet til NBK. 2 Tilknytning

Detaljer

Vedtekter for Brunstad Ungdomsklubb

Vedtekter for Brunstad Ungdomsklubb Vedtekter for Brunstad Ungdomsklubb Vedtatt på ekstraordinært årsmøte for Brunstad Ungdomsklubb 29. desember 2014. Kapittel 1: Innledende bestemmelser 1-1. Organisasjon Brunstad Ungdomsklubb (BUK) er en

Detaljer

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn.

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn. VEDTEKTER For enhver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på Barnekreftforeningens landsmøte (vedtektenes 17). Barnekreftforeningens

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK DAMPSELSKAP revidert ihht referat fra årsmøte

VEDTEKTER FOR NORSK DAMPSELSKAP revidert ihht referat fra årsmøte VEDTEKTER FOR NORSK DAMPSELSKAP revidert ihht referat fra årsmøte 25.03.2017. 1A Foreningens navn Norsk Dampselskap, stiftet 6. november, 2011. Også kalt NDS og Norwegian Union of Vapers. 1B Bruk av foreningens

Detaljer

Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service

Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service Endret ved årsmøte 16.10.03. Revidert 25.oktober 2006 og den 24. oktober 2007. 1 FORMÅL Formålet til Bemanningsbransjen i NHO Service er å: Ivareta medlemmenes

Detaljer

For å bli medlem må man ha møtt en fadder eller et styremedlem for en samtale om foreningen og hva det innebærer å være medlem.

For å bli medlem må man ha møtt en fadder eller et styremedlem for en samtale om foreningen og hva det innebærer å være medlem. Vedtekter for Chains Sist endret på årsmøte 28.04.17 1 Navn Foreningens navn er Chains 2 Formål Chains har som hovedformål å skape et nettverk for mennesker på Nordvestlandet og Midt-Norge med interesse

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

Lover for Norsk Lundehund Klubb

Lover for Norsk Lundehund Klubb Lover for Norsk Lundehund Klubb Stiftet 22. november 1962 Siste endringer vedtatt av årsmøtet den 8. juli 2016. Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den 19. oktober 2016. Kapittel 1: Innledende bestemmelser

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK BASSENGBADTEKNISK FORENING (N.B.T.F.) Foreningen er en sammenslutning av firmaer relatert til bassengbad-bransjen.

VEDTEKTER FOR NORSK BASSENGBADTEKNISK FORENING (N.B.T.F.) Foreningen er en sammenslutning av firmaer relatert til bassengbad-bransjen. 1 VEDTEKTER FOR NORSK BASSENGBADTEKNISK FORENING (N.B.T.F.) 1 Foreningen er en sammenslutning av firmaer relatert til bassengbad-bransjen. Foreningens formål skal være: - å høyne bransjens tekniske nivå

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK LEKTORLAG

VEDTEKTER FOR NORSK LEKTORLAG VEDTEKTER FOR NORSK LEKTORLAG Sist endret av Landsmøtet 2015 1 NAVN OG FORMÅL Navnet på foreningen er Norsk Lektorlag, som forkortes NLL. Norsk Lektorlag skal arbeide for: å bedre medlemmenes lønns- og

Detaljer

INNLEDNING 2 1 OPPGAVER 2 2 MEDLEMSKAP 2 3 MEDLEMSKONTINGENT 2 6 STYRET 3 7 REPRESENTANTSKAPET 4 8 TARIFFKRAV OG TARIFFREVISJONER 5

INNLEDNING 2 1 OPPGAVER 2 2 MEDLEMSKAP 2 3 MEDLEMSKONTINGENT 2 6 STYRET 3 7 REPRESENTANTSKAPET 4 8 TARIFFKRAV OG TARIFFREVISJONER 5 JUNITS VEDTEKTER Innhold INNLEDNING 2 1 OPPGAVER 2 2 MEDLEMSKAP 2 3 MEDLEMSKONTINGENT 2 4 ÅRSMØTER 3 5 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 3 6 STYRET 3 7 REPRESENTANTSKAPET 4 8 TARIFFKRAV OG TARIFFREVISJONER 5 9 AVSTEMNINGSREGLER

Detaljer

STAFO - SAMFUNNSSIKKERHET VEDTEKTER

STAFO - SAMFUNNSSIKKERHET VEDTEKTER STAFO - SAMFUNNSSIKKERHET VEDTEKTER Vedtatt av representantskapet 1.4.2014 Vedtekter for STAFO - samfunnssikkerhet Stiftet 01. april 1965 I ORGANISASJON 1 1. Navnet på foreningen er STAFO-samfunnssikkerhet

Detaljer

VEDTEKTER (sist endret ) 1 FORMÅL

VEDTEKTER (sist endret ) 1 FORMÅL VEDTEKTER (sist endret 22.03.2017) 1 FORMÅL NHO Reiseliv Region Innlandet er partipolitisk nøytral og har i tillegg til NHO Reiselivs vedtekter 17 til oppgave å ivareta alle reiselivsbedrifters interesser

Detaljer

* * * Lov. for.travforbund, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer på forbundets generalforsamling senest

* * * Lov. for.travforbund, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer på forbundets generalforsamling senest NORMALLOV FOR TRAVFORBUND * * * Lov for.travforbund, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer på forbundets generalforsamling senest av. Godkjent av Styret i DNT den.. 1 Navn (1). travforbund

Detaljer

Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubbs medlemsklubber

Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubbs medlemsklubber Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubbs medlemsklubber Lover for Norsk American Akita Klubb stiftet 2001 Vedtatt av årsmøtet den 2.juni 2013 med senere endringer, senest av [ dato] Lovene er godkjent

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Utvikbygda Vel- og Idrettsforening

Innkalling til årsmøte i Utvikbygda Vel- og Idrettsforening Innkalling til årsmøte i Utvikbygda Vel- og Idrettsforening Tid: 07.03. kl 19:00 Sted: Bygdatun SAKLISTE 1. Valg av dirigent og referent 2. Godkjenning av innkalling og sakliste 3. Årsmelding 4. Regnskap

Detaljer

Foreningens navn er NORGES INTERNE REVISORERS FORENING, medlem av The Institute of Internal Auditors Inc. Navnet kan forkortes til NIRF.

Foreningens navn er NORGES INTERNE REVISORERS FORENING, medlem av The Institute of Internal Auditors Inc. Navnet kan forkortes til NIRF. Vedtekter i NIRF VEDTEKTER NORGES INTERNE REVISORERS FORENING (NIRF) (Sist endret på ordinær generalforsamling 19. juni 2012) 1 Foreningens navn og sete Foreningens navn er NORGES INTERNE REVISORERS FORENING,

Detaljer

1 Formål Allianse-idrettslagets formål er å organisere idrettslag og/eller drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF).

1 Formål Allianse-idrettslagets formål er å organisere idrettslag og/eller drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF). LOV FOR VAREGG ALLIANSE-IDRETTSLAG Lov for Varegg allianse-idrettslag, stiftet 11.04.1947 Vedtatt den 01.02.2006 Godkjent av Idrettsstyret den.. 1 Formål Allianse-idrettslagets formål er å organisere idrettslag

Detaljer

Vedtekter for Rørvik Idrettslag

Vedtekter for Rørvik Idrettslag Vedtekter for Rørvik Idrettslag Godkjent av idrettsstyre den 17.09.2003 1 Formål Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges

Detaljer

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtatt på årsmøtet 24. februar 2015. Godkjent av idrettsstyret dato.. 1 Formål

Detaljer

Vedtekter for Norges Parkinsonforbund

Vedtekter for Norges Parkinsonforbund 1 NAVN Forbundets navn er Norges Parkinsonforbund (NPF). Felles logo for Norges Parkinsonforbund og alle fylkesforeninger/lokalforeninger fastsettes av landsmøtet. Kun godkjent logo kan benyttes. 2 FORMÅL

Detaljer

LOV FOR VASSØY I.L. Lov for Vassøy Idrettslag vedtatt 20. februar 2013 side 1 av 6

LOV FOR VASSØY I.L. Lov for Vassøy Idrettslag vedtatt 20. februar 2013 side 1 av 6 LOV FOR VASSØY I.L. Vedtatt den 1. november 1973 med senere endringer senest vedtatt av årsmøtet 20. februar 2013. Godkjent/vedtatt av idrettstyret den 28.11.2007, Rogaland idrettskrets 13.11.2011 Lov

Detaljer

Vedtekter for Samfunnsviterne Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 2013

Vedtekter for Samfunnsviterne Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 2013 Vedtekter for Samfunnsviterne Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 2013 1 FORMÅL OG VERDIGRUNNLAG Samfunnsviterne har til formål å arbeide for å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, og å fremme

Detaljer

Vedtekter for NRI Norske Rehabiliteringsinstitusjoner

Vedtekter for NRI Norske Rehabiliteringsinstitusjoner Vedtekter for NRI Norske Rehabiliteringsinstitusjoner 13. september 2002 sist endret 13. september 2006 1 Formål 1.1 Å bidra til at brukere som er i behov av medisinsk rehabilitering sikres slike tilbud

Detaljer

Vedtekter for Kvastebyen Velforening

Vedtekter for Kvastebyen Velforening Kvastebyen Velforening Sarpsborg Kommune - Østfold Vedtekter for Kvastebyen Velforening Stiftet 23.oktober 1974 Vedtatt: 17.juni 2016 Styret i Kvastebyen Velforening 22.april 2016 1. Navn Foreningens navn

Detaljer

Vedtekter for Hyggen båtforening. Vedtatt av årsmøtet (Sist endret )

Vedtekter for Hyggen båtforening. Vedtatt av årsmøtet (Sist endret ) Vedtekter for Hyggen båtforening. Vedtatt av årsmøtet 20.3.2013 (Sist endret 27.3.14) 1 Foreningens navn Foreningens navn er Hyggen båtforening som forkortes HBF. Stiftelsesdato er 26.11.1998. 2 Formål

Detaljer

Polar Interesseorganisasjon. Vedtekter. versjon 1.5. Vedtatt ved generalforsamling 2005, Polar Interesseorganisasjon. Side 1 av 5

Polar Interesseorganisasjon. Vedtekter. versjon 1.5. Vedtatt ved generalforsamling 2005, Polar Interesseorganisasjon. Side 1 av 5 Polar Interesseorganisasjon Vedtekter versjon 1.5 Vedtatt ved generalforsamling 2005, Polar Interesseorganisasjon Side 1 av 5 Navn, formål og oppgaver 1-1 Foreningen er en ideel interesseforening for datainteressert

Detaljer

1 Navn Forbundets formål Organisasjon Medlemskap Kontingent Årsmøte Valg Styret Valgkomité...

1 Navn Forbundets formål Organisasjon Medlemskap Kontingent Årsmøte Valg Styret Valgkomité... Vedtekter for Innhold: Side: 1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 6 8 Styret... 7 9 Valgkomité... 7 10 Æresmedlemskap...

Detaljer

Verdipapirfondenes forening - vedtekter

Verdipapirfondenes forening - vedtekter Verdipapirfondenes forening - vedtekter Sist revidert 15.april 2010 1 - Formål Verdipapirfondenes forening er en serviceorganisasjon for selskap som har konsesjon til å drive fondsforvaltning og/eller

Detaljer

Vedtaksendringer må gjøres i samsvar med gjeldende organisasjonslovgivning.

Vedtaksendringer må gjøres i samsvar med gjeldende organisasjonslovgivning. Vedtekter for foreningen Teknikum 1 Foreningens navn, logo og farger Foreningens navn er Teknikum linjeforeningen for instituttet for matematiske realfag og teknologi, og ble stiftet i 14.06. 2005. Foreningens

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer organisasjonens virke. 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Innhold

Detaljer

Ungdom & Fritids Lover

Ungdom & Fritids Lover Ungdom & Fritids Lover 1 Navn Organisasjonens navn er: Ungdom & Fritid Landsforening for fritidsklubber og ungdomshus Engelsk navn: Norwegian national youth club organisation 2 Formål Ungdom & Fritid skal

Detaljer