SE OPP FOR FAKTURASVINDEL GODE RÅD ER IKKE DYRE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SE OPP FOR FAKTURASVINDEL GODE RÅD ER IKKE DYRE"

Transkript

1 # SE OPP FOR FAKTURASVINDEL GODE RÅD ER IKKE DYRE FLERE SAKER I DETTE NUMMER: GENERASJONSSKIFTE I FAMILIEEIDE BEDRIFTER BORTFALL AV REVISJONSPLIKTEN EN POSITIV ENDRING FRA A TIL ÅRSOPPGJØR

2 LEDER GENERASJONSSKIFTE I FAMILIEEIDE BEDRIFTER De fleste norske små- og mellomstore virksomheter i Norge er familie-eide. Samlet anslås familievirksomhetene å utgjøre om lag 2/3 av alle virksomheter i Norge. En stor del av disse finner vi i distrikts- Norge og mange er hjørnesteinsbedrifter i lokalsamfunn. De personlige/ familieeide virksomhetene står for en stor del av den norske verdiskapingen, i størrelsesorden 350 milliarder og en sysselsetting av arbeidstakere. Mange familieeide bedrifter står overfor et generasjonsskifte i tiden fremover. Generasjonsskifte utgjør en kritisk periode for mange familiebedrifter, og arveavgiften bidrar til å vanskeliggjøre generasjonsskifte. Det eneste alternativet er i mange tilfeller å legge ned bedriften, og dette rammer også bedrifter som er levedyktige og bidrar til verdiskapning i Norge. Kunnskapsparken i Bodø har gjennomført en analyse som indikerer at de kommende 10 år kan om lag levedyktige bedrifter med til sammen enn ansatte bli lagt ned. Står din bedrift foran et generasjonsskifte de nærmeste årene er det svært mange forhold som bør hensyntas. Dagens regler knyttet til arveavgift har blant annet stor betydning for bedriftens rammebetingelser etter at generasjonsskifte er gjennomført. Ved å kontakte ditt nærmeste Økonorkontor kan du få bistand for et vellykket generasjonsskifte. Johan-Thomas Hegdahl Administrerende direktør i Økonor Norge

3 Bortfall av revisjonsplikt: Roy Andersen mener at bortfall av revisjonsplikten for mindre selskaper vil være en positiv endring på flere måter. BORTFALL AV REVISJONSPLIKTEN EN POSITIV ENDRING Danmark har vedtatt at aksjeselskaper med en omsetning mindre enn 3 millioner danske kroner skal slippe revisjonsplikten, og saken er oppe til diskusjon i Sverige og Finland. Nå har Finansdepartementet satt ned et utvalg som skal vurdere hvorvidt ordningen også skal gjelde for norske småbedrifter. Utvalget skal komme med sin anbefaling innen 2. juni Jeg tør ikke uttale meg om når dette eventuelt vil tre i kraft. Vi snakker om en lovendring, som jo er en lang prosess, men min kvalifiserte gjetning er at det ikke vil skje før tidligst i 2010, sier styreformann i Økonor, Roy Andersen. I dag er regelen at bedrifter med selskaps-

4 En slik lovendring vil ha store konsekvenser for revisorbransjen form som delt ansvar (DA), ansvarlig selskap (ANS), enkeltmannsforetak og norske utenlandsregistrerte selskaper (NUF) skal slippe revisjonsplikt så lenge omsetningen er under 5 millioner norske kroner, og ikke har flere enn 20 ansatte. STORE KONSEKVENSER Ifølge en undersøkelse som Den norske Revisorforening (DnR) har utført, basert på tall for 2004, vil aksjeselskaper bli berørt hvis revisjonsgrensen for aksjeselskap også settes til 5 millioner norske kroner. En slik lovendring vil ha store konsekvenser for revisorbransjen, og en del arbeidsplasser vil nok gå her, men vil sikkert bli delvis tatt opp av regnskapsbransjen. I regnskapsbransjen er ca % av byråene i størrelsesorden tre fire årsverk eller mindre. Mange av disse bruker revisorer til årsoppgjør av aksjeselskap. Ved bortfall av revisjonsgrensen tror jeg at det vil tvinge seg frem en videre konsolidering av bransjen, hvor de små må slå seg sammen eller bli oppkjøpt for å kunne betjene sine aksjeselskapskunder. Videre vil nok bortfallet av revisjonsgrensen medføre at en del revisorselskap etablerer regnskapsbyrå for å erstatte bortfallet av revisjonsoppdrag. Derfor tror jeg at vi i fremtiden sannsynligvis vil få færre små aktører og flere store, forteller Andersen. VINN-VINN - SITUASJON For Økonor og andre regnskapsbyråer er dette en positiv utvikling. I dag jobber det i gjennomsnitt 14 mennesker på hvert Økonor-kontor. En konsolidering av bransjen vil øke kompetansen, noe som er bra for oss og bra for kundene. I dag er det en utfordring å rekruttere kompetent arbeidskraft, da det er flere ledige stillinger enn kvalifiserte mennesker. Dersom det frigjøres ressurser som i dag går til å arbeide med årsoppgjør for aksjeselskaper i revisjonsbransjen, vil betydelig mange årsverk bli frigitt. Dette kan bidra til bedret rekruttering og kompetanseheving i regnskapsbransjen, sier Andersen. ØKT KOMPETANSE Det vil selvsagt kunne ses på som en konkurransemessig utfordring at revisorer kan påta seg oppdrag som regnskapsfører, og dermed bli en solid konkurrent til regnskapsbyråene. Norges autoriserte regnskapsføreres forening (NARF) kunne i 2007 opplyse at 979 revisorer har tatt ut autorisasjon som autorisert regnskapsfører og sannsynligvis utfører oppdrag som autoriserte regnskapsførere. Jeg tror dette tallet vil øke. En slik utvikling vil bidra til å profesjonalisere bransjen ytterligere, noe som samsvarer med Økonors strategier. På lik linje med Økonor har revisorene lang erfaring i å arbeide med systematiske kvalitetssystemer, og for kundene vil det være en positiv utvikling at flere aktører bidrar til å heve den generelle kvalitetsstandarden, forteller Andersen. LETTERE Å DRIVE SMÅBEDRIFT I FREMTIDEN? For myndighetene vil lovendringen føre til at ett ledd faller bort som kontrollorgan for en del bedrifter. Motivasjonen bak forslaget er at man ønsker å likestille norske regler med europeisk standard, samt redusere kostnadene for de minste aksjeselskapene. Det oppfattes som mer rettferdig at rammeverket for bedrifter styres etter like forutsetninger, som driftsinntekter, ansatte m.v., og ikke etter selskapstype. For myndighetene bør det vel være en forutsetning om at kvaliteten på regnskapsinformasjonen skal være den samme uavhengig av selskapsform. Likeså er handelen blitt mer internasjonal, og rammeverk som revisjonsplikt bør kunne være mer lik over landegrensene i Skandinavia og med resten av landene vi liker å sammenligne oss med. Så vidt jeg vet følger det av en EU-forskrift at forenkelte regler, som bortfall av revisjonsplikten, kan gjelde for selskap med omsetning helt opp til 1 million euro, sier Roy Andersen. STRENGE KVALITETSKRAV Regnskapsførere i dag er underlagt Kredittilsynet på lik linje med revisorer når det gjelder kvaliteten på arbeidet de utfører. Likeså er det de senere årene kommet bransjestandarder fastsatt i lov som alle autoriserte regnskapsførere må etterleve. NARF kontrollerer at regnskapsbyråene holder seg strengt til regelverket, og i 2006 utførte regnskapsførere som var medlem i NARF 78 % av den samlede omsetningen for den totale regnskapsførerbransjen. NARF er således en viktig premissgiver for regnskapsbransjen, blant annet ved at de foretar hyppige tilsyn og kontroller av regnskapsbyråene, noe som er en forsikring for kunden. Jeg synes altså at det ikke finnes så mange argumenter for at Norge ikke skal tilslutte seg internasjonale standarder med å frigi revisjonsplikten når man ser på de sparte kostnader for kundene, avslutter Andersen.

5 SE OPP FOR FAKTURA-SVINDEL Svindel har foregått siden tidenes begynnelse, og vil nok eksistere like lenge som menneskeheten. Mange kriminelle er også så utspekulerte at det er veldig vanskelig å oppdage at de ikke er legitime forretningsfolk, noe som kan koste dyrt. GODE RÅD ER IKKE DYRE En rekke bedrifter har opplevd å få tilsendt fakturaer fra bedrifter der navnet er til forveksling likt store og anerkjente merkenavn. Det finnes flere varianter av svindelen, blant annet: Faktura sendes til nyetablerte bedrifter med beskjed om å betale registreringsavgift til Brønnøysundregisteret Faktura sendes større bedrifter, gjerne i sommerferiesesongen, i håp om at ferievikarer som ikke er så godt kjent med bedriften skal betale regningen Tilbud om en tjeneste sendes bedriften, der tilbudet er fysisk utformet som en faktura. Eneste forskjellen fra en faktura er at det står registreringsfrist i stedet for betalingsfrist Det er lett å være uoppmerksom et lite øyeblikk, og det kan bli en dyr affære. fører en oppdatert oversikt over hvilke firmaer du bør være på utkikk etter, så hvis du er i tvil om en faktura er legitim, kan du gå inn på nettet og sjekke om avsenderfirmaet er registrert der. De viktigste rådene fra varslingslisten er: 1. Ikke aksepter et tilbud, verken muntlig eller skriftlig, uten at du er sikker på hva det omfatter. Hvis både produktet og bedriften et ukjent/nytt, bør du være ekstra på vakt. Sjekk Varslingslisten hvis du er i tvil. Vær særlig oppmerksom på bedrifter som spiller på navnelikhet med etablerte produkter/bedrifter. Kontroller at en eventuell henvisning til eksisterende kunderelasjon er reell. Mange har latt seg lure av at sleipe selgere henviser til avtale med en annen i bedriften, og derfor godkjent videreføring av avtale som aldri har eksistert. 2. Er du i tvil om hva tilbudet består i eller hvem leverandøren er, be om skriftlig dokumentasjon før du tar en avgjørelse. 3. Sjekk at ordrebekreftelser og fakturaer virkelig stemmer overens med det du mener å ha bestilt eller avtalt. 4. Hvis du blir forsøkt presset til å takke ja til et spesielt godt tilbud, er det grunn til å være ekstra skeptisk. Høres det ut til å være for godt til å være sant, er det sannsynligvis det. 5. Ta deg alltid tid til å sende en enkel, skriftlig reklamasjon til avsender hvis du mottar uriktige ordrebekreftelser, fakturaer, inkassovarsler o.l. og gjør det raskt. Send kopi av reklamasjonen til Varslingslisten eller din næringsorganisasjon. 6. Ikke betal en urettmessig faktura bare for å bli kvitt problemet. Ved å betale denne type fakturaer er du med på å opprettholde inntektsgrunnlaget til useriøse aktører og dermed at enda flere næringsdrivende blir utsatt for problemene. 7. Ikke la deg skremme av ordet inkasso. Hvis du kan dokumentere at du bestridt kravet (se pkt 5), skal ikke de autoriserte inkassofirmaene inndrive kravet som ordinær inkasso med inkassogebyr og mulig betalingsanmerkning. Se mer her: www. inkasso.no 8. Rapporter upresis eller villedende markedsføring til no eller din næringsorganisasjon. Det er ulovlig å sende ut fakturaer på varer og tjenester som ikke er bestilt. Økonor oppfordrer sine kunder til å politianmelde det dersom de opplever forsøk på slik svindel. Det vil gjøre det vanskeligere for kriminelle å gjennomføre fakturasvindel i fremtiden.

6 FRA A TIL ÅRSOPPGJØR Nå er det igjen på tide å brette opp armene og ta fatt på årsoppgjøret for Med Økonor på laget er din jobb kun å sende inn de nødvendige papirene. Bruker du Økonor som regnskapskontor er det vi som er ansvarlig for at alle papirer er på plass og at vi leverer årsoppgaven til rett tid. Vi sender alltid ut en huskeliste i midten av desember med en oversikt over hva kundene må finne frem, forteller Lill Hoffmann, daglig leder for Økonor Drammen, og fortsetter: -Det er viktig at kunden gjennomgår denne og leverer de nødvendige papirer, som for eksempel varetellingslister, kilometerstand på bil, årsoppgavene fra bankene etc., til Økonor. Det mest kostnadseffektive for deg som kunde er å levere alt av papirer på en gang, så slipper vi å purre på dem. På den måten sparer vi tid, og du sparer penger. For en effektiv og smertefri gjennomføring av årsoppgjøret anbefaler vi at man har orden i sysakene og gjør de nødvendige oppgavene jevnlig. Og har du noen spørsmål så bruk oss. Det er bedre at du spør en gang for mye enn en gang for lite, fortsetter hun. ELEKTRONISK HVERDAG Før vår elektroniske tidsalder gjorde sitt inntog var det alltid mer tungvint å innhente opplysninger. Nå kan man hente opplysninger via internett og e-post. Hvis vi for eksempel manglet et kontoutdrag fra banken, måtte vi eller kunden tidligere ringe og få det tilsendt via vanlig post. Da kunne det gå ytterligere en til to dager før vi fikk ferdigstilt årsoppgjøret. I dag henter vi de nødvendige opplysninger direkte fra banken, sier hun. Vi leverer ligningspapirer for våre kunder Foroverlent - Det er vår jobb å være oppdaterte på vegne av våre kunder, sier Lill Hoffmann hos Økonor Drammen. på Altinn er et samarbeid mellom Brønnøysundregisteret, Skattedirektoratet og Statistisk sentralbyrå om innrapportering til det offentlige. Dette letter arbeidsmengden betydelig, noe som igjen gjør det billigere for kunden, forteller Hoffmann. TRAVLE DAGER Fristen for elektronisk innlevering av årsoppgjøret er 31. mai. For at Økonor skal kunne overholde denne fristen er det viktig at du som kunde blir enig med din saksbehandler om en dato der alt av papirer skal være innlevert.

7 I vår bransje er det ganske vanlig med lange dager i perioden januar til mai, og arbeidspresset er stort. Derfor vil vi oppfordre alle våre kunder til å levere alt materiale innen den avtalte datoen, forklarer Hoffmann. LØPENDE DIALOG MED KUNDEN Moderne organisering av et byrå, med fokus på bruk av elektronisk kommunikasjon, bidrar til at kundens regnskap holdes løpende à jour. Det er stort sett bare inngående faktura som vi må kontere (bokføre) manuelt. Bruk av elektronisk betaling og KID forenkler og effektiviserer. Effektivisering av produksjonsprosessen gjør at vi kan konsentrere oss om det som er det viktigste: kvalitet! Da sikrer vi løpende korrekt rapportering for våre kunder; det bør ikke komme noen overraskelser som følge av årsoppgjøret. Gode og korrekte periodiske rapporteringer er et viktig beslutningsgrunnlag for våre kunder. Det optimale er at vi sitter sammen med kundene, og da sammen setter mål for hvilke tiltak som må gjøres. Vår jobb er da å være coach, og bidra til at handlingene blir gjennomført. Dette er min kjepphest, sier Hoffmann. ENDRINGER I LOVER OG REGELVERK Myndighetene kommer ofte med endringer i regelverket, ulike rente- og gebyrsatser justeres årlig, og det er generelt sett en hel rekke ting man må følge med på når det gjelder å føre regnskap. Heldigvis for forretningsdrivende er vi her for å holde styr på disse tingene. Det er vår jobb å hele tiden være oppdatert på hvilke satser som gjelder, slik at du som kunde skal slippe å tenke på det, avslutter hun. Kanskje er din regnskapsfører den sprekeste i landet? 71 Økonor i samarbeid med: TILBAKEMELDINGER Som kunde av Økonor utgjør dere en svært viktig gruppe for oss. Vi i Økonor Norge er derfor interesserte i å vite hva dere synes om nyhetsbrevets innhold og utseende, samt at vi gjerne tar imot tips om aktuelle saker. Send en epost til redaktør med dine synspunkter. UTGIVER: Økonor Norge as 8300 Svolvær Telefon: Telefaks: Epost: REDAKTØR: Trine Waldahl

VEIEN VIDERE: REVISJONSPLIKTEN

VEIEN VIDERE: REVISJONSPLIKTEN RAPPORTEN #1-2011 VEIEN VIDERE: REVISJONSPLIKTEN FJERNES FLERE SAKER I DETTE NUMMERET: DET VI TRENGER, NÅR VI TRENGER DET VELKOMMEN VALGFRIHET! PERSONALFORSIKRING HVA KREVES AV ARBEIDSGIVER? KUNDENS VALG

Detaljer

STATUS 2 ÅR ETTER FRAVALG AV REVISJONSPLIKT: RAPPORTEN #4-2012

STATUS 2 ÅR ETTER FRAVALG AV REVISJONSPLIKT: RAPPORTEN #4-2012 RAPPORTEN #4-2012 FRAVALG AV REVISJONSPLIKT: STATUS 2 ÅR ETTER FLERE SAKER I DETTE NUMMERET: REGNSKAPS- OG PERSONALADMINISTRASJON: ØKONOR SOM TOTALLEVERANDØR SKATTEFRI OMDANNELSE AV NUF TIL NORSK AKSJESELSKAP

Detaljer

GENERASJONS- SKIFTE PÅ GÅRDEN RAPPORTEN #4-2010

GENERASJONS- SKIFTE PÅ GÅRDEN RAPPORTEN #4-2010 RAPPORTEN #4-2010 GENERASJONS- SKIFTE PÅ GÅRDEN FLERE SAKER I DETTE NUMMERET: NYE REGLER FOR KONTANTKJØP FRA NYTTÅR SKATTEMYNDIGHETENE KRIMINALISERER NORSK NÆRINGSLIV YTELSE TIL BESVÆR VÅRE KUNDER ER IKKE

Detaljer

KUN 30.000 I AKSJEKAPITAL FOR AS

KUN 30.000 I AKSJEKAPITAL FOR AS RAPPORTEN #1-2012 KUN 30.000 I AKSJEKAPITAL FOR AS FLERE SAKER I DETTE NUMMERET: HMS OG FYSISK AKTIVITET - EN INVESTERING I FREMTIDEN SLIK JOBBER VI MED VÅRE KUNDERELASJONER INGENTING INN I skrivende stund

Detaljer

DU MÅ TA FERIE RAPPORTEN BENTHE RASMUSSEN VED ØKONOR BODØ LOSER OSS GJENNOM FERIELOVEN

DU MÅ TA FERIE RAPPORTEN BENTHE RASMUSSEN VED ØKONOR BODØ LOSER OSS GJENNOM FERIELOVEN RAPPORTEN #2-2008 DU MÅ TA FERIE BENTHE RASMUSSEN VED ØKONOR BODØ LOSER OSS GJENNOM FERIELOVEN FLERE SAKER I DETTE NUMMER: REGNSKAPSRAPPORTEN SOM STYRINGSVERKTØY REGNSKAPSFØREREN SOM STYREMEDLEM REISEREGNINGENS

Detaljer

RAPPORTEN TEMA: MARKEDSARBEID I KONJUNKTURNEDGANG RENTER OG LÅN #2-2009 FLERE SAKER I DETTE NUMMERET:

RAPPORTEN TEMA: MARKEDSARBEID I KONJUNKTURNEDGANG RENTER OG LÅN #2-2009 FLERE SAKER I DETTE NUMMERET: RAPPORTEN #2-2009 TEMA: GODE FAKTURERINGS- RUTINER FLERE SAKER I DETTE NUMMERET: MARKEDSARBEID I KONJUNKTURNEDGANG RENTER OG LÅN HUSK LIKVIDITETEN! Faktureringsrutiner er det kanskje mest sentrale punktet

Detaljer

Veiskillet. Nytenking som nøkkelverdi. Misforstått miljøfokus

Veiskillet. Nytenking som nøkkelverdi. Misforstått miljøfokus Kundemagasin for Finale Systemer as / August 2011 Veiskillet Både regnskapsførere og revisorer står foran det de fleste betegner som de vanskeligste veivalgene i bransjens historie. SIDENE 10-27 Misforstått

Detaljer

Har min forretningsidé livets rett?

Har min forretningsidé livets rett? Gratis pdf -hefte utgitt av firma.no Dette pdf-hefte er utviklet av Firma.no som siden starten i 2001 har hjulpet tusenvis av gründere med å realisere sine drømmer om egen virksomhet. Med mer enn 400,000

Detaljer

Spør Altinn før du starter bedrift

Spør Altinn før du starter bedrift Spør Altinn før du starter bedrift Arbeids- og velferdsetaten Arbeidstilsynet Brønnøysundregistrene Skatteetaten Statistisk sentralbyrå Oppdatert 15.03.2009 > 1.1 Hva må jeg tenke igjennom? Alle økonomiske

Detaljer

Regnskapets troverdighet

Regnskapets troverdighet Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2009 Regnskapets troverdighet Speiler regnskapene alltid virkeligheten? Når eiendommen har rast i verdi og når bunnen har rast ut under den lovende investeringen

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

RAPPORTEN #3-2011 GRAVID ARBEIDSTAKER - HVA NÅ? Foto: Istockphoto.com FLERE SAKER I DETTE NUMMERET: SNART PENSJONIST VELKOMMEN SKAL DU VÆRE!

RAPPORTEN #3-2011 GRAVID ARBEIDSTAKER - HVA NÅ? Foto: Istockphoto.com FLERE SAKER I DETTE NUMMERET: SNART PENSJONIST VELKOMMEN SKAL DU VÆRE! RAPPORTEN #3-2011 GRAVID ARBEIDSTAKER - HVA NÅ? Foto: Istockphoto.com FLERE SAKER I DETTE NUMMERET: SNART PENSJONIST VELKOMMEN SKAL DU VÆRE! HØSTSTORM GRAVID ARBEIDSTAKER HVA NÅ? Trærne utenfor kontorvinduet

Detaljer

Forlater finnene. Blåser nytt liv i Saga Services. I daglig kontakt med kundene. Nytt verktøy fra Finale

Forlater finnene. Blåser nytt liv i Saga Services. I daglig kontakt med kundene. Nytt verktøy fra Finale Kundemagasin for Finale Systemer as / Desember 2013 Forlater finnene Johan-Thomas Hegdahl har forlatt den finske saunaen og Økonor til fordel for NARF hvor han er den første styrelederen som ikke engang

Detaljer

RAPPORTEN #2-2011 ØKONOR INN I FINSK REGNSKAPSGIGANT HAR DU KRAV PÅ MOMSFRADRAG FOR UTLEIE? HVA MÅ DU VITE OM IMPORT? FLERE SAKER I DETTE NUMMERET:

RAPPORTEN #2-2011 ØKONOR INN I FINSK REGNSKAPSGIGANT HAR DU KRAV PÅ MOMSFRADRAG FOR UTLEIE? HVA MÅ DU VITE OM IMPORT? FLERE SAKER I DETTE NUMMERET: RAPPORTEN #2-2011 SOLGT! Foto: Espen Kvalheim, FInansavisen FLERE SAKER I DETTE NUMMERET: ØKONOR INN I FINSK REGNSKAPSGIGANT HAR DU KRAV PÅ MOMSFRADRAG FOR UTLEIE? HVA MÅ DU VITE OM IMPORT? NÅ ER VI STØRST!

Detaljer

Høykonjunkturen varer lengre

Høykonjunkturen varer lengre ET KVARTALSVIS KUNDEMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 2, 2008 CONNECTED Høykonjunkturen varer lengre I følge sjeføkonom Tor Steig i NHO vil det fortsatt være gode tider men han håper på en snarlig lavkonjunktur.

Detaljer

Regnskapskurs for store foreninger. Innføring i regnskap del 1 av 2.

Regnskapskurs for store foreninger. Innføring i regnskap del 1 av 2. k u r s Regnskapskurs for store foreninger Innføring i regnskap del 1 av 2. Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Regnskapskurset for store foreninger gir en grundig innføring i regnskaps- og

Detaljer

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren?

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? av Anita E. Tobiassen Paul N. Gooderham SNF-prosjekt nr. 6300: Økt verdiskapning i SMB-sektoren: styrking av påvirkningen fra autoriserte

Detaljer

Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger

Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Regnskapskurset for store foreninger gir en grundig innføring i regnskaps- og budsjettarbeid for økonomiansvarlige i studentforeninger med stor økonomi.

Detaljer

HVA DU MÅ TENKE PÅ RAPPORTEN. Elektronisk dokumenthåndtering #1-2013

HVA DU MÅ TENKE PÅ RAPPORTEN. Elektronisk dokumenthåndtering #1-2013 RAPPORTEN #1-2013 Elektronisk dokumenthåndtering HVA DU MÅ TENKE PÅ FLERE SAKER I DETTE NUMMERET: PROGRAMVARELØSNING OG DITT REGNSKAP BENCHMARKING: HVA KAN DIN REGNSKAPSFØRER BISTÅ MED? FINNER DU RETNINGEN?

Detaljer

NR. 2 2009 UTGITT AV LIGNINGSUTVALGET. Høsten er her. I dette nummer, bl.a.: SIDE 3 Leder SIDE 5. SIDE 9 Hvilken betydning har regnkapsførerloven

NR. 2 2009 UTGITT AV LIGNINGSUTVALGET. Høsten er her. I dette nummer, bl.a.: SIDE 3 Leder SIDE 5. SIDE 9 Hvilken betydning har regnkapsførerloven NR. 2 2009 UTGITT AV LIGNINGSUTVALGET Høsten er her SIDE 3 Leder SIDE 5 I dette nummer, bl.a.: «Utvalget» Det nyttige hjelpemiddel SIDE 9 Hvilken betydning har regnkapsførerloven for skatteetaten og den

Detaljer

LYSE TIDER. Krigen om revisjonsplikten. Utvikler batteri av papir Side 14-15. På tide å gi flere råd

LYSE TIDER. Krigen om revisjonsplikten. Utvikler batteri av papir Side 14-15. På tide å gi flere råd Kundemagasin for Finale Systemer as / Desember 2010 Nils Brendemo er ansvarlig for økonomien i et energiselskap som har vokst fra 5 til 600 millioner kroner i omsetning dette første desenniet av 2000.

Detaljer

Sticos. Magasinet. Nr. 1-2012. Et fagblad for regnskap, lønn og personal. Hovedtema: Fravalg av revisor

Sticos. Magasinet. Nr. 1-2012. Et fagblad for regnskap, lønn og personal. Hovedtema: Fravalg av revisor Sticos Magasinet Nr. 1-2012 Et fagblad for regnskap, lønn og personal Hovedtema: Fravalg av revisor midlertidig ansettelse - elektroniske bøker - sk attemessig behandling av leasing 2 LEDER Tar norske

Detaljer

RAPPORTEN GRÜNDERE: HVORDAN OVERLATE BEDRIFTEN TIL NESTE GENERASJON #2-2013 ENDRINGER I AKSJELOVEN CLOUD COMPUTING: ER DIN BEDRIFT KLAR?

RAPPORTEN GRÜNDERE: HVORDAN OVERLATE BEDRIFTEN TIL NESTE GENERASJON #2-2013 ENDRINGER I AKSJELOVEN CLOUD COMPUTING: ER DIN BEDRIFT KLAR? RAPPORTEN #2-2013 GRÜNDERE: HVORDAN OVERLATE BEDRIFTEN TIL NESTE GENERASJON FLERE SAKER I DETTE NUMMERET: ENDRINGER I AKSJELOVEN CLOUD COMPUTING: ER DIN BEDRIFT KLAR? Opp i skyene Mange analytikere mener

Detaljer

Enkel inkassoløsning for regnskapsbyrå

Enkel inkassoløsning for regnskapsbyrå #04 2011 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto Enkel inkassoløsning for regnskapsbyrå Alle medlemsbedrifter i NARF har tilgang til en nettbasert inkassoløsning fra Conecto. side 4 Leilighet gjør tyv

Detaljer

Regnskap&Lønn. i nettskyen. Norges første leverandør av. Et temabilag fra. Les hva NetLedger kan tilby deg i nettskyen! Satse på ny teknologi

Regnskap&Lønn. i nettskyen. Norges første leverandør av. Et temabilag fra. Les hva NetLedger kan tilby deg i nettskyen! Satse på ny teknologi Regnskap&Lønn i nettskyen Et temabilag fra NARF anbefaler medlemmene å Satse på ny teknologi Les mer på side 3 H.C. Andersen Revisjon: Enorme muligheter i nettskyen Les mer på side 7 NetLedger Norges første

Detaljer

Å bygge opp en bedrift

Å bygge opp en bedrift Å bygge opp en bedrift Du vurderer å starte eget foretak. Gratulerer! Å starte og drive egen bedrift er en stor utfordring. Hvis du gjør de rette tingene i rett rekkefølge er det stor sannsynlighet for

Detaljer

Forbrukerombudets veiledning til smartere mobilbruk

Forbrukerombudets veiledning til smartere mobilbruk Forbrukerombudets veiledning til smartere mobilbruk For en tryggere og enklere mobilhverdag FORBRUKEROMBUDET FOR EN ENKLERE OG TRYGGERE FORBRUKERHVERDAG 1 Forbrukerombudets tips for smartere mobilbruk

Detaljer

Ikke så ille som det ser ut

Ikke så ille som det ser ut #04 2009 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto Ikke så ille som det ser ut Experian meldte nylig om rekordhøyt antall betalingsanmerkninger. Vi har snakket med markedsdirektør Hanne Broen om tallene

Detaljer

SVART ARBEID PÅ HJEMMEBANE

SVART ARBEID PÅ HJEMMEBANE SVART ARBEID PÅ HJEMMEBANE Å kjøpe svart arbeid er forbudt. Den svarte økonomien er et stort problem både for samfunnet og for mange av dem som arbeider svart. Svart arbeid undergraver skatteinntekter,

Detaljer

Reguleringen og tilsynet med bransjen er da også rettet inn mot dette.

Reguleringen og tilsynet med bransjen er da også rettet inn mot dette. Regnskapsførerbransjen fra et tilsynsperspektiv 14. juni 2012 Innledning Regnskapsførerne ivaretar en viktig funksjon for det brede næringsliv. Små og store bedrifter er avhengige av å fakturere inntektene,

Detaljer