Liten? Jeg? Jeg er akkurat stor nok. Fyller meg selv helt på langs og på tvers fra øverst til nederst. Er du større enn deg selv kanskje?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Liten? Jeg? Jeg er akkurat stor nok. Fyller meg selv helt på langs og på tvers fra øverst til nederst. Er du større enn deg selv kanskje?"

Transkript

1 Liten? Jeg? Jeg er akkurat stor nok. Fyller meg selv helt på langs og på tvers fra øverst til nederst. Er du større enn deg selv kanskje?

2 VELKOMMEN TIL BARNEHAGEÅRET 2013/2014 På Maurtua er det 8 barn fra 1-3 år. BARNA PÅ MAURTUA: Jonathan Casandra Maal Mina Jesper Emilie Emma Fillip PERSONALET PÅ MAURTUA: Berit Hollekim Lekven - pedagogisk leder 100% Astri Jevard fagarbeider 100 % Kari Huseby Larsen - assistent 50% Anne Grethe Myhre Nordkvelde assistent 50%

3 DAGSRYTMEN PÅ MAURTUA Barnehagen åpner. Barn og voksne samles på en avdeling Vi går på avdelingen vår Frokost Planlagte aktiviteter eller lek inne/ute Håndvask. Dekking av bord Lunsj Pottetrening/bleieskift. Sove-/hvilestund Fruktmåltid. Bleieskift. Lek ute/inne Ettermiddagsmat Barnehagen stenger. På Maurtua liker vi å følge en fast dagsrytme. Dagene blir mer forutsigbare for barna og det gjør at de blir trygge i barnehagen. Likevel skjer det spontane ting som gjør at vi må forandre litt på planene våre og at ting forskyver seg. Men det er jo det som er med og gjør hverdagen vår spontan og spennende....

4 UKEPLAN PÅ MAURTUA MANDAG: Kl Musikk v/ Elise fra Larvik Kulturskole for 2-åringene på Maurtua og 2-åringene på Marihøna. Sangstund for 1-åringene på Maurtua og 1-åringene på Marihøna. TIRSDAG: Kl 9.00 Samlingsstund med helart. + tema vi er opptatt av. Formingsaktivitet/lek ute /tur ONSDAG: Kl 9.30 Marihønesti - 2-åringene Sanselek -1-åringene TORSDAG: Kl 9.00 Dele gruppa. Samling/aktivitet for 2- åringene/hakkebakkeskogen Samling/aktivitet for 1- åringene/bondegården og dyrene der. FREDAG: Kl Samlingsstund med helart. +sang, eventyr, bøker og lignende

5 Slik vil vi på Maurtua jobbe innenfor fokusområdene. Kommunikasjon, språk og tekst. Dette fokusområdet skal vi på Maurtua jobbe med i alle hverdagsaktivitetene våre. De yngste barna kommuniserer med hele kroppen sin, med lyder og ord. Vår utfordring blir å forstå og å bekrefte det barnet formidler. Vi voksne er rollemodeller for barna og vi må bruke ord og setninger for at barna skal lære. På stellebenken og ved påkledning er det fint å lære om kroppen, tøy, farger osv. Når vi spiser har vi brød og pålegg, melk og vann. Alt på bordet har navn som vi kan lære. I samlingsstund er det mye språk. Der synger vi, har flanellograf, dyr/ting med navn, rim og regler, eventyr, bøker osv. Barna er opptatt av bøker. I år skal vi på Maurtua bruke bøker daglig. Vi har bokhylle med bøker som barna selv kan hente og lese, vi skal også låne bøker på biblioteket, med tema som barna er opptatt av. Når vi er ute eller på tur finner vi mange ting med forskjellig navn. Vi voksne må hele tiden være bevisste på å bruke ord og setninger og gjøre språket til en spennende erobring for barna. Enkle tegn er med å forsterke det verbale språket. Vi lærer oss noen tegn sammen med de verbale orda.

6 Sosial kompetanse. helart er smart På Maurtua vil vi at barna skal bli kjent med seg selv og sine muligheter, og innarbeide gode og grunnleggende sosiale ferdigheter. Barna skal også bli kjent med de andre barna og oppleve seg som en del av gruppa slik at de kan føle trygghet, glede og vennskap i samspill med barn og voksne. Hele barnehagen jobber med de samme sosiale ferdighetene i perioder. Se årsplan for Ulåsen barnehage side 5 HelART samlingen starter med melt. Alle sitter i ring, lukker øynene, krysser armene over brystet og lytter til rolig musikk. Så er vi klare til å snakke om reglene våre eller om månedens ferdighet. Kanin og Pinnsvin er med og hjelper oss til å konkretisere og forstå regler og ferdigheter gjennom rollespill, lek, bøker og små fortellinger. Vi trener elementene fra helart i alle situasjoner der det er naturlig gjennom hele barnehagedagen. Barna får anerkjennelse og ros når de ut fra sitt modningsnivå begynner å bruke ferdighetene i praksis Vi avslutter helart samlingen med sangen: «Vi er en lang rekke med venner». Nb! Voksne er viktige forbilder og rollemodeller. I månedsbrevet er det informasjon om periodens ferdighet. Det vi fokuserer på og gjør viktig i hverdagen vår blir det mer av! Fokuser på det positive

7 Fysisk aktivitet, kosthold og helse. På Maurtua liker vi å være mye ute. Helst hver dag. Vi kan være ute på lekeplassen eller i skogen bak barnehagen. I skogen mellom barnehagen og Byskogen skole har vi laga en natursti - Marihønestien. Vi bruker naturen som boltreplass og gjennom turer og lek ønsker vi å gi barna opplevelser og mestringsgleder. Onsdag har vi turdag. Da går de eldste barna Marihønestien. Marihøner malt på steiner og trær viser oss veien. Når vi følger dem, møter vi mange utfordringer og opplever mange spennende ting Her er det steiner og røtter som vi kan klatre på og som vi må over. Trær som har velta blir fort til en buss eller et tog. På veien møter vi også en Trollgubbe. Når vi kommer til Trollgubben synger vi en trollsang for den. De er mange malte marihøner på trærne på Marihønestien. Noen er store og noen er små. Noen går oppover og noen går nedover. Hvor mange prikker har marihønene tro... og hvordan er de å ta på.. Noen ganger møter vi det snille Ulåstrollet som forteller oss noe, har med frukt til oss eller viser oss noe spennende i naturen. Ulåstrollet er miljøbevisst og er ofte ute og plukker søppel i skogen rundt barnehagen. Mens 2-åringene er på tur på Mariønestien, har ett-åringene sanselek. Da legger vi til rette inne eller ute for at de skal få bruke sansene og kroppen sin. Lytte f eks til et instrument eller musikk inne, eller til regnet ute. Se på bilder inne eller på bladene som faller ute. Kjenne på kongler og mose i skogen eller krabbe på matter av forskjellig materiell inne. Bake og kanskje smake litt på deigen... Vugge i et teppe inne eller huske ute. Og kanskje vi også kan være ute og boltre oss i snøen. Hver dag hele uken har vi frokost, lunsj og frukt i barnehagen. Vi vasker hender før vi spiser og lærer barna noe om nødvendigheten av hygiene. Vi legger vekt på å ha et normalt sunt kosthold og å innarbeide gode matvaner.

8 Tanker rundt dagsrytmen og aktivitetene våre. FROKOST frokostbordet er dekka mellom kl 7.30 og SAMLINGSSTUND En stund fylt av glede og rolig aktivitet. Vi starter med å slå på et triangel og klappe rytmen/tegnet for samlingsstund. Vi synger forskjellige sanger, noen med bevegelser og noen med flanellografer til. Ellers lytter vi til og beveger oss til forskjellig musikk. Vi trener på sosiale ferdigheter, jobber med forskjellige temaer, eventyr, rim og regler. Alt knyttet opp mot det vi til enhver tid er opptatt av på avdelingen. Hver tirsdag og fredag har vi en liten helart input i samlingsstunden vår. FORMING I forming ønsker vi å gi barna førstehånds opplevelser og erfaringer med enkelt formingsmateriell som maling, fargestifter, plastelina, trolldeig og lignende. Gleden i prosessen er viktig. Produktene henges pent opp slik at barna kan se og kjenne igjen produktene sine. Gjennom forming utvikler barna sansene og språket sitt. Det stimulerer fantasi, finmotorikk og konsentrasjon. LEK- Barna leker mye i løpet av en dag. Leken er viktig for barns læring og utvikling av språk og fantasi. Leken gir mye glede, den gir erfaringer og kunnskap om ting, og om hvordan man forholder seg til andre. Noen ganger deler vi barnegruppen i smågrupper og fordeler oss på lekerom, spiserom og garderobe eller noen går ut. Vi voksne er rollemodeller og støttespillere i leken inne og ute. Ute er det god plass til lek, utfordringer og mestringsopplevelser. Barn trenger utfordringer for å utvikle seg og lære, og noen ganger kan det ende med knall og fall---- og så prøver vi igjen helt til vi klarer det. Vi prøver å være ute minst en gang hver dag. Viktig at barna har tøy som de kan bevege seg godt i. For trangt eller for stort tøy/sko hemmer bevegelse, og det å være ute blir lett en negativ opplevelse. UKENS HJELPER- De eldste barna er etter tur ukens hjelper. Sammen med en voksen dekker de bordet, henter melk, vann osv.

9 SØPPEL Vi sorterer søppelet vårt og gjør barna bevisste på hvor forskjellig søppel skal kastes. LUNSJ - Måltidet skal være en rolig og koselig stund. Alle sitter ved bordet mens vi spiser. Barna har faste plasser og stoler med merket sitt på. De finner stolen sin selv og klatrer etter hvert opp og ned av den. Barna velger melk eller vann til maten. Vi smører mat i barnehagen hver dag. De eldste barna trener på å smøre mat selv. Alle velger hva de vil ha på maten. Vi trener på å lære navnet på alt som står på bordet og å sende til hverandre. Målet er å innarbeide gode matvaner og å lære vanlig bordskikk. POTTETRENING/BLEIESKIFT - Barna har hver sin potte m/navn. De sitter på potta for å bli litt kjent med den - gjerne med en bok- etter hvert blir det resultat på noen av pottene. Noen bruker do/ dosete Så er det nye bleier - og litt ekstra kos på stellebenken for eksempel finger-/tå-regler, navn på kroppsdeler, tøy osv. Trener av- og på- kledning. Øvelse gjør mester HVILESTUND - Alle barna hviler i barnehagen. De fleste sover i vogner ute. Noen slutter etter hvert å sove om dagen, men det er likevel godt å slappe litt av på et fang med en bok, høre litt musikk eller leke litt rolig for seg selv. LETT MÅLTID - Ca.kl har vi et lett måltid med frukt + vann. Så er det nye bleier til de som trenger det og lek inne eller ute til barna blir hentet. Ca får barna tilbud om å spise brød. MUSIKKSTUND hver mandag kommer Elise fra Larvik kulturskole og har musikk sammen med 2 åringene på Maurtua og 2 åringene på Marihøna. 1åringene på Maurtua og Marihøna har sangstund. TURDAG/SANSESTIMULERING onsdager bruker vi spesielt til sanseopplevelser og motoriske utfordringer. Vi går turer i nærmiljøet rundt barnehagen (Marihønestien, Ulåsfjellet) der naturen i seg selv er en fin boltreplass for opplevelser og stimulering av kropp og sjel året rundt. Inne kan vi legge til rette for at barna får ulike sansemotoriske stimuli. Den lille musa Fredrik bor i steintrappa ved Ulåsfjellet

10 TRADISJONER OG MERKEDAGER Disse dagene blir feira sammen med resten av barnehagen. Se året rundt i årsplanen for Ulåsen barnehage. Bursdager blir feira med flagg ute og flagg på plassen til bursdagsbarnet. Så er det bilde av bursdagsbarnet i diamantkrona i garderoben 1 og 2 åringene får små bursdagskroner og 3- åringene får krone som er litt større. Så dekker vi bursdagsbord og synger bursdagssang. Dere velger om dere vil sende med barna frukt, kake, gelè el på bursdagen, eller så servere vi is PS. Bursdagsinvitasjoner må ordnes privat!! MIN BOK Barna får en perm når de begynner i barnehagen. Her samler vi bilder og produkter som viser noe av det vi har vært opptatt av mens barnet har gått på Maurtua.

11 FORVENTNINGER BARNEHAGENS ÅPNINGSTID Barna som kommer før 7.30 leveres på avdeling Revehi kommer en voksen fra hver avdeling, og vi går inn på lillesida. Det er viktig for oss at barna føler seg velkomne i barnehagen, og så langt det er mulig møter vi barn og foreldre i garderoben. Men kom gjerne inn til oss på avdelingen Så er det veldig koselig å vinke til mamma eller pappa i vinkevinduet PS. Si fra til oss hvis det er noe vi bør vite om barnet fra morgenen av. Ca 9.00 begynner aktivitetene våre. Fint hvis dere kan være i barnehagen før det. MERKING AV TØY det letter arbeidet for oss, dere er sikrere på å få barnets tøy tilbake. NB! REGNTØY OG STØVLER. Bruk navnelapper, vannfast tusj el. NB! NAVN PÅ SUTTER INFO. TAVLE I GARDEROBEN Ta en titt på tavla hver dag. Her er det info til dere. I gangen ved inngangsdøra inn til Maurtua henger det ei tavle som vi skriver litt på - nesten hver dag ta en titt før du går inn på avdelingen!! LAPP OM BLEIER / SKIFT henger på plassen til barna når det er behov for påfyll. Ta gjerne en titt i hylla på badet også. REGNTØY, DRESSER OG LIKNENDE - Alle barna har knagger til regntøy og støver i gangen. Ta med hjem og vask når det er skittent. SOVING barna ønsker seg ullsokker, ullgensere og bukser i ull til å sove i når det er kaldt og til å ha under barnehagedresser, regntøy og i gummistøvler. EKSTRA SKIFT det er fort gjort å bli våt enten vi er ute eller inne og da må vi ha ekstra skift i hylla. Og husk klær etter vær!!

12 Dette er noen av de tankene og planene vi har. Er det noe vi kan gjøre for at ditt barns hverdag kan bli enda bedre?? Vi vil gjerne ha tilbakemeldinger fra dere både ris og ros!! KOS Å, KLØ EN MAUR PÅ RYGGEN OG TENKE DU VESLE STYGGEN, DU TRENGER LITT KOS, OG OGSÅ LITT ROS: FOR DU STIKKER IKKE, SOM MYGGEN!!

ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA

ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA 1 ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA 2012 2013 2 Innholdsliste: Velkommen Informasjonsdel Emneplan for 2012 / 2013 Barnehagerute for 2012 / 2013 Personalet i Ebbegarden barnehage Pedagogisk arbeid i Ebbegarden

Detaljer

VELKOMMEN TIL HELSET BARNEHAGE

VELKOMMEN TIL HELSET BARNEHAGE VELKOMMEN TIL HELSET BARNEHAGE Velkommen til Helset barnehage I dette heftet vil du finne generell informasjon om driften av vår barnehage. Vi har gjort et forsøk på å samle alt som kan være nyttig å vite

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

FAGPLAN FOR ARBEID MED BARN * PERIODEN 2011-2015

FAGPLAN FOR ARBEID MED BARN * PERIODEN 2011-2015 FAGPLAN FOR ARBEID MED BARN * PERIODEN 2011-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Dell 1 -- Vårre tankerr om hva som err viiktiig forr barrn..1 Sammen om Veien barnehage..6 Barnesyn.7 Visjon.10 Verdier..11 Dell 2 --

Detaljer

Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014. «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat»

Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014. «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat» Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014 «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat» Glade for å være på tur sammen igjen, etter ferien Innledning: Vi er godt i gang med 2014. Det var hyggelig å møte barna

Detaljer

Barn i Torstadsonens barnehage skal oppleve mestring, til glede for seg selv og for felleskapet.

Barn i Torstadsonens barnehage skal oppleve mestring, til glede for seg selv og for felleskapet. Tekst til årsplan for de på stor avdeling Liten og viktigst! Det er det nye slagordet for alle barnehagene i Asker. Hva betyr det for oss? Hvem er liten i vår barnehage? Er det bare de på småbarnsavdelingen

Detaljer

Hei. 1 Høstprosjekt, se etter høsttegn. Side 1 av 3

Hei. 1 Høstprosjekt, se etter høsttegn. Side 1 av 3 Hei September måned har vært fylt med mye aktiviteter og utelek. Høstprosjektet har gått ganske etter planen, og vi har fått gjennomført det meste vi hadde tenkt i forhold til dette temaarbeidet. Prosjektet

Detaljer

ÅRSPLAN FOR STABEKK BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR STABEKK BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR STABEKK BARNEHAGE 1 Velkommen til Stabekk barnehage! Stabekk barnehage er en heldagsbarnehage. Den eies og drives av Bærum kommune og består av to hus med ulike adresser. Nedre Stabekk er en

Detaljer

Hvordan møte de flerspråklige barna og familiene deres

Hvordan møte de flerspråklige barna og familiene deres Hvordan møte de flerspråklige barna og familiene deres Innhold Innledning...3 Barn og språk...4 Flerspråklighet...4 Morsmål...4 Utvikling av norsk som andrespråk...5 Språk og lek...5 Språkinnlæring i hverdagen...5

Detaljer

Årsplan Oterstien familiebarnehage 2014-15

Årsplan Oterstien familiebarnehage 2014-15 Årsplan 2014-15 Lovverk All barnehagevirksomhet skal drives i henhold til Lov om barnehager Barnehageloven av 17. juni 2005 nr. 64, samt tilhørende forskrifter og merknader til bestemmelsene. De to viktigste

Detaljer

September nytt. Barnehageloven sier:

September nytt. Barnehageloven sier: September nytt Hei alle sammen. Nok en innholdsrik måned er lagt bak oss og det begynner å bli merkbart at høsten er kommet. Det har blitt kaldere på morgenene men vi har hatt fine temperaturer på dagtid

Detaljer

Hvordan styrke samarbeidet med minoritetsspråklige foreldre ved hjelp av bilder og konkreter?

Hvordan styrke samarbeidet med minoritetsspråklige foreldre ved hjelp av bilder og konkreter? Hvordan styrke samarbeidet med minoritetsspråklige foreldre ved hjelp av bilder og konkreter? Flerkulturell pedagogikk i barnehagen Høgskolen i Østfold SKUT-2008 Elin Johannessen Guro Vatn Marita Bjørnstad

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 HOS OSS SKAL ALLE FÅ VÆRE DEN BESTE UTGAVEN AV SEG SELV ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE: I STATLIGE FØRINGER 1.1 Lov om barnehagen...s. 3 Formål Barns rett til medvirkning Foreldreråd og samarbeidsutvalg

Detaljer

Mottak nye barn og familier

Mottak nye barn og familier Mottak nye barn og familier Barnehageloven sier: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnets behov for omsorg og lek. (Barnehageloven 1) Vi ønsker å ha foreldre som er deltakende

Detaljer

INFORMASJON TIL NYE FORELDRE

INFORMASJON TIL NYE FORELDRE INFORMASJON TIL NYE FORELDRE Å begynne i barnehagen er ofte en like stor forandring for foreldre/foresatte som barn. Derfor synes vi at det er viktig at overgangen mellom hjem og barnehage blir så myk

Detaljer

Espira Rambjøra. Årsplan 2014-15 RAMBJØRA SOLKNATTEN

Espira Rambjøra. Årsplan 2014-15 RAMBJØRA SOLKNATTEN Espira Rambjøra RAMBJØRA SOLKNATTEN Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...4 Velkommen til Espira Rambjøra...4 Planleggingsdager...6 Kontaktinfo...6 Faste tradisjoner...6 Kosthold og bevegelse...6 Verdiene

Detaljer

SLIK JOBBER VI I FORHOLD TIL RAMMEPLANEN I HVERDAGEN:

SLIK JOBBER VI I FORHOLD TIL RAMMEPLANEN I HVERDAGEN: SLIK JOBBER VI I FORHOLD TIL RAMMEPLANEN I HVERDAGEN: Kommunikasjon, tekst og språk God språkstimulering er viktig i Tønnevoldskogen barnehage. Når vi snakker er vi bevisst ord og uttale. Vi er ikke redde

Detaljer

Kort tilleggsinformasjon til månedsplanen for desember:

Kort tilleggsinformasjon til månedsplanen for desember: Nå er november snart over, og det nærmer seg desember og jul. I løpet av november har det skjedd mye. Førskolegruppen har vært i Pålsbu og de har besøkt barnehagen på Nore. De yngste har fått mye tid sammen

Detaljer

PROSJEKT: KVALIFIKASJONER BARNEHAGEBARN MÅ HA FØR SKOLESTART

PROSJEKT: KVALIFIKASJONER BARNEHAGEBARN MÅ HA FØR SKOLESTART PROSJEKT: KVALIFIKASJONER BARNEHAGEBARN MÅ HA FØR SKOLESTART Klar til start? Laura, Annabelle og Emma INNHOLD: Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 6 Side 7 Side 9 Side 10 Side 11 Side 12 Side 14 Side 15 Side

Detaljer

Språk i barnehagen. En veileder om. vurdering av språk

Språk i barnehagen. En veileder om. vurdering av språk Språk i barnehagen Mye Utdanningsspeilet mer enn bare prat 2011 Språkstimulering En veileder om Dokumentasjon og vurdering av språk språktilegnelse Forord Jeg er glad for å kunne presentere en veileder

Detaljer

Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage

Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage Vår visjon: Vi har det grønneste gresset Våre verdier: MOT KJÆRLIGHET BEGEISTRING Dere står foran en spennende tid,

Detaljer

Prosjekt Den lille larven aldrimett

Prosjekt Den lille larven aldrimett Prosjekt Den lille larven aldrimett Mål for prosjektet: Prosjekt Den lille larven aldrimett Gi barna kjennskap til fortellingen om Den lille larven aldrimett med utgangspunkt i rammeplanens fagområder.

Detaljer

I dette heftet har vi samlet en del opplysninger som har til hensikt å: - Gi dere nødvendig informasjon om barnehagens praktiske hverdag

I dette heftet har vi samlet en del opplysninger som har til hensikt å: - Gi dere nødvendig informasjon om barnehagens praktiske hverdag I dette heftet har vi samlet en del opplysninger som har til hensikt å: - Gi dere nødvendig informasjon om barnehagens praktiske hverdag - Lette det daglige samarbeidet - Avklare forventninger DAGSRYTMEN

Detaljer

For barn over 10 år som har overlevd en alvorlig hendelse.

For barn over 10 år som har overlevd en alvorlig hendelse. For barn over 10 år som har overlevd en alvorlig hendelse. Denne lille brosjyren er skrevet av psykolog Atle Dyregrov, Senter for Krisepsykologi, Bergen på basis av en brosjyre utarbeidet av psykolog Paul

Detaljer

ÅRSPLAN 2012/2013 EN VERDEN AV MULIGHETER! www.thorheyerdahlbarnehage.no

ÅRSPLAN 2012/2013 EN VERDEN AV MULIGHETER! www.thorheyerdahlbarnehage.no ÅRSPLAN 2012/2013 EN VERDEN AV MULIGHETER! www.thorheyerdahlbarnehage.no Vår pedagogiske plattform: Vi har hentet navnet vårt fra Larviks store helt og Norges beste ambassadør gjennom flere generasjoner.

Detaljer

Årsplan for Florvåg barnehage 2014-15. Del 2

Årsplan for Florvåg barnehage 2014-15. Del 2 Årsplan for Florvåg barnehage 2014-15 Del 2 Ansatte 2014-15 Skomakeren 3-6 år Irene Krydsby pedagogisk leder Linda Skorpholm fagarbeider Ingrid Bekken assistent Lise Vorren støttepedagog Barakken 3-6 år

Detaljer

FLERKULTURELL BARNEHAGE. det starter med foreldresamarbeidet

FLERKULTURELL BARNEHAGE. det starter med foreldresamarbeidet Flerkulturell pedagogikk i barnehagen, 15stp. Fredrikstad 2008 Høgskolen i Østfold FLERKULTURELL BARNEHAGE det starter med foreldresamarbeidet Ann Kristin Amdahl Gøthberg, Rolvsøy barnehage Astrid Kristine

Detaljer

2011-2014. Progresjonsplaner for Frelsesarmeens barnehager

2011-2014. Progresjonsplaner for Frelsesarmeens barnehager 2011-2014 Progresjonsplaner for Frelsesarmeens barnehager Innledning Våren 2011 har pedagogiske ledere i Frelsesarmeens barnehager utarbeidet progresjonsplaner for Rammeplanens 7 fagområder. Det er tatt

Detaljer

Rød gruppe: Sondre,Vilde, Dina,Liam, Felix, Sedra. Betty, Stella - Othilie, Viel-Amalie, Casper,Ola Bulhan, Mia,Elina- Othilie,

Rød gruppe: Sondre,Vilde, Dina,Liam, Felix, Sedra. Betty, Stella - Othilie, Viel-Amalie, Casper,Ola Bulhan, Mia,Elina- Othilie, Barnegruppene 2014-2015: I Flesberg kommune har hvert årskull sin farge som de beholder hele tida i barnehagen. I år er det de gule som er førskolegruppa. Gul gruppe: Bulkas,Guro, 2009 Rød gruppe: Sondre,Vilde,

Detaljer

Kan tidlig innsats i barnehagen bidra til å redusere antall elever som dropper ut av videregående?

Kan tidlig innsats i barnehagen bidra til å redusere antall elever som dropper ut av videregående? Kan tidlig innsats i barnehagen bidra til å redusere antall elever som dropper ut av videregående? Livsløpsperspektiv Fange opp- følge opp Målrettet kompetanse- kvalitet samordning og samarbeid- systemarbeid

Detaljer