Møtedato: juni 2010 Protokoll: Nr. 05/10 Møtetid: 22. april kl april kl Sted:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møtedato: 22.-23. juni 2010 Protokoll: Nr. 05/10 Møtetid: 22. april kl. 1000-1800 23. april kl. 0900 1300 Sted:"

Transkript

1 Fylkesstyret Utdanningsforbundet Finnmark/ Finnmárkku Oahppolihttu Møtedato: juni 2010 Protokoll: Nr. 05/10 Møtetid: 22. april kl april kl Sted: Til stede: Fst-protokoll 05/10 Fylkeskontoret, Alta Fylkesstyret: Tore Olaussen Kari Lium (ikke sakene 62, 63, 66) Eskil Hovland Magny Bakken Sissel Gaup Bjørnar Mjøen Anders Nybø Synnøve Thomassen Wenke Nilsen (ikke sakene 54, 55, 56 og deler av 58) Knut Einar Kristensen Hovedtillitsvalgt: Jan Olav Guttorm, HT-samisk vgs. Øvrige: Sissel B. Henriksen Forfall: Marit Lundgren Else Kvivesen Referent: Øyvind Rognli Saksliste: Fst-sak 54/10 Godkjenning av protokoller, Øyvind Rognli Fst-sak 55/10 Representasjoner, Vanja Yuksel Fst-sak 56/10 Aktuelt, Tore Olaussen, Øyvind Rognli Fst-sak 57/10 Nytt fra hovedtillitsvalgte, Anders Nybø, Jan Olav Guttorm Fst-sak 58/10 Tariff 2010, Anders Nybø Fst-sak 59/10 FiNoTro, Kari Lium Fst-sak 60/10 Budsjett/regnskap, Tore Olaussen Fst-sak 61/10 Internasjonalt arbeid, Synnøve Thomassen og Bjørnar Mjøen Fst-sak 62/10 Halvårsevaluering, Øyvind Rognli/Tore Olaussen Fst-sak 63/10 Oppnevning FAS, Kari Lium Fst-sak 64/10 Framtidig førskolelærerutdanning, Synnøve Thomassen Fst-sak 65/10 Oppfølgning av sak 50/10 ufaglærte i skole og barnehage Fst-sak 66/10 Neste møte, Øyvind Rognli Møteledere: Magny Bakken og Tore Olaussen

2 2 Fst-sak 54/10 Godkjenning av protokoller Saksfremlegg av Øyvind Rognli av Utkast til protokoll 04/10 fra fylkesstyremøtet april Protokoll 6/10 fra møte i arbeidsutvalget 27. april Protokoll 7/10 fra møte i arbeidsutvalget 20. mai Utkast til protokoll 04/10 fra fylkesstyremøtet april 2010 godkjennes som fylkesstyrets protokoll. Protokoll 6/10 fra møte i arbeidsutvalget 27. april 2010 tas til orientering. Vedtakene godkjennes. Protokoll 7/10 fra møte i arbeidsutvalget 20. mai 2010 tas til orientering. Vedtakene godkjennes. Fst-sak 55/10 Representasjoner Saksfremlegg av Vanja Yüksel av Tilbakemelding fra Anders Nybø diverse tas under egen sak. Tilbakemelding fra Magny Bakken HAMU-møte 5. mai Tilbakemelding fra Tore Olaussen/Kari Lium Fylkesledelse mai Tilbakemelding fra Tore Olaussen/Kari Lium Tariff 2010 møte 3. juni Tilbakemelding fra Marit Lundgren Ledelse juni Dato: Kurs/seminar: Deltakere. a Gnist. Samarbeidsmøte Høgskolen i Finnmark Tore Olaussen Alta b 5.5. HAMU-møte Magny Bakken Vardø c 6.5. Møte i Pottutvalget Anders Nybø Vadsø d 7.5. Møte i Administrasjonsutvalget Anders Nybø Vadsø e SEK 2510 Fylkesledelse, media og kommunikasjon Oslo f Møte i Kompetanseutvalget Honningsvåg Tore Olaussen og Kari Lium Anders Nybø

3 3 Dato: Kurs/seminar: Deltakere. g Kompetanse og regional utvikling hånd i hånd Anders Nybø FFK Alta h Nasjonal barnehagekonferanse Synnøve Thomassen Trondheim i 3.6. SEK 2610 Tariff Oslo Tore Olaussen og Kari Lium j SEK 2810 Ledelse Hurdalsjøen Bjørnar Mjøen, Marit Lundgren og Karin Bryn k Møte i Fylkestinget Anders Nybø Kautokeino l Møte med direktoratet, hovedavtale for de statlige Tore Olaussen samiske videregående skoler m Kartlegging i barnehagen. Innhold og konsekvenser Oslo Synnøve Thomassen I tillegg har fylkesstyret (Kari Lium og Eskil Hovland) vært på møte i seks lokallag i forhold til orientering om tariffresultatet. (Båtsfjord, Berlevåg, Karasjok, Tana, Sør-Varanger, Honningsvåg) Referatene a) m) tas til orientering. Fst-sak 56/10 Aktuelt Saksfremlegg av Tore Olaussen av Fylkesleder orienterte om følgende aktuelle saker: 1. Sommeravviklingen Føring av regnskap fra lokallagene 3. Orientering fra kurs om hovedavtale/tilpasningsavtale for de statlige samiske videregående skolene 4. Evt. leie av nye lokaler 5. Samisk utvalg 6. Justering av møte- og skoleringsplan høst Høring læreplan Dodji. Fra debatten: Føring regnskap for lokallag: - Dette blir dyrere for de små enn for de store lokallag.. - Det er noe med dette systemet som ikke er bra. - Standardisering av regnskapene fra fylkeslagene, kan etter hvert føre til en ytterligere sentralisering av regnskapsfunksjonene. - Dette kan sees på overføring av midler og ressurser fra lokallag til fylkeslag.

4 4 - Kasserer i lokallaget må allikevel gjøre en jobb. - Landsmøtet har gjort vedtak om at dette skal skje. - I landsmøtets vedtak heter det: 3 Føringer Det legges opp til at fylkeslagene tar fullt ansvar for all regnskapsføring og lønnsinnberetning for sine lokallag så snart dette er praktisk mulig. Det oppfordres også til at fylkeslagene i forståelse med lokallagene tar hånd om utbetalingsfunksjonene i lokallagene. Representantskapet bes vedta prinsipper for dekning av fylkeslagenes merkostnader ved dette arbeidet. - Vi kunne ikke ha fulgt godt nok med når denne saken ble behandlet på landsmøtet. - Leie av nye lokaler; Det forelå et tilbud fra en annen tilbyder. Dette har nå fylkeslaget vurdert og ikke funnet godt nok. - Det er gjennomført drøftinger om tilpasningsavtale for de statlige samiske videregående skolene. Saken må tas opp med sentralleddet. - Sommeravvikling: Kontoret holder stengt i uke 28, 29, 30. Hvis det er akutte henvendelser i denne perioden, vil det være knyttet til stillingsvernsaker. - Samisk utvalg Marit Kristine Sara flytter. Hun bør da sende inn permisjonssøknad. Vararepresentant rykker opp som fast medlem. Informasjonen tas til orientering. AU gis fullmakt til å oversende utarbeidet høringsuttalelse utarbeidet fra samisk utvalg i forhold til læreplan i videregående skole, vg3/opplæring bedrift. Fst-sak 57/10 Nytt fra hovedtillitsvalgte Saksfremlegg fra Anders Nybø og Jan Olav Guttorm av Hovedtillitsvalgt-fylke orienterte om følgende: a) Årsmøte Nordkapp, fredag 23. April, Honningsvåg. Ny lokallagsleder Alf Arvid Hansen. b) Teknisk Beregningsutvalgsmøte, 6. mai fylkeshuset, Vadsø. Beregning av lønnsmasse til lokale forhandlinger. c) Adm.utvalgsmøte, 7. mai, fylkeshuset, Vadsø. 80/100-ordning. d) Kompetanseutvalgsmøte, mai, Honningsvåg. Protokoll ligger på nett: Neste års tilbud vgo, Nye fagskoletilbud, RUP-midler, Laksekonsesjonsmidler, Kvalitetssystem-vgo, LOSA-tilbud.

5 5 e) Fagskoleplan i Finnmark: Kompetanse- og regional utvikling hånd-i-hånd, 27.mai, Alta. f) Kontakt med ATere og andre fagforeninger i FFK under streiken i FFK , Vadsø/Alta/Hammerfest. g) Fylkesting, juni, Kautokeino. Protokoll ligger på nett: Kun første dag. Dag 1: Ulike årsrapporter, revisjonsrapport, årsmeldinger, høringsuttalelse samkommunemodell, planmelding Kompetent region, uttalelse omstopp i E-6 arbeid vest for Alta. Hovedtillitvalgt-statlig samiske videregående skoler orienterte om følgende: - Arbeidsmøte/styremøte juni tilpasning til statlig hovedavtale. Prosessen med dette arbeidet fortsetter og forslaget/innstilling skal være klart 20. oktober. Nåværende avtale ble inngått i 1989! - Styremøtet: Tertiærrapport underskudd på 2 millioner, men reelt sett ikke underskudd pga refusjon fra sykefravær søkere til stillingen kontorsjef for styret for de samiske videregående skolene (tidl. styresekretær). - Skolering om lokale forhandlinger for lederne og mulig fylkesleder Olaussen og departementets representant i forhandlingene. - Rektor ved den statlige samiske videregående skolen i Kautokeino stilte stillingen sin til disposisjon. Han vil sitte i stillingen til ny rektor er på plass. Fra debatten: - RUP-midler kan ikke brukes til ordinær skoledrift. - Er fornøyd med at 80/100-ordningen ble videreført. Innstilling til vedtak: Informasjonen tas til orientering. Fst-sak 58/10 Tariff 2010 Tariff 2010 * Dokument fra sentralleddet orientering/svar knyttet til meldinger fra misfornøyde mellomledere i skoleverket som er kritiske til at de har fått lavere lønnstillegg i det sentrale oppgjøret i KS enn lærergruppa i gjennomsnitt. Fra Mimi Bjerkestrand av * Diverse tariffinfo sendt ut tidligere. Bakgrunn for saken: Staten Det generelle tillegget har god likelønnsprofil og sentrale justeringer og den lokale potten har sterke likelønnsføringer. Likelønnsprofilen i oppgjøret gir kvinner ca 200 millioner kroner

6 6 mer enn det menn får. For å nå de mål UNIO satte for oppgjøret, er det i hovedsak tre virkemidler i det statlige systemet: 1. Det generelle tillegget 2. Justeringsforhandlingene, prioritering av enkelte grupper, stillingskoder, osv.. 3. Lokale forhandlinger, en klar kvinneprofil i den lokale potten. Spekter Generelle tillegg pr. 1. august 2010: - Sykepleier, fysio- og ergoterapeut og førskolelærer får kroner. - Spesialsykepleier, jordmor, pedagoger med spesialkompetanse (inkludert kliniske pedagoger, logopeder m.fl.), spesialfysioterapeut og spesialergoterapeut får kroner. - Ledere som omfattes av overenskomsten får kroner. - Andre stillinger får kroner. Minstelønnsheving: Minstelønna heves tilsvarende. I tillegg gis 2000 kroner ekstra på 10-årstrinnet. Minstelønna for fysioterapeuter i turnus heves med kroner. KS Tilleggsprotokollen per 10. juni får alle i skoleverket et generelt tillegg på 1,15 prosent av den enkeltes grunnlønn, og førskolelærere med treårig høgskoleutdanning får et generelt tillegg på 2000 kroner. Dette er ekstra uttelling for våre medlemmer som følge av tilleggsprotokollen fra Generelt tillegg per 1. juli får alle et generelt tillegg på 2,1 prosent av den enkeltes grunnlønn, eller minimum 7100 kroner. Det generelle tillegget er mer enn doblet fra KStilbudet ved forhandlingsbrudd. Minstelønnshevinger per 1. august 2010 gis sentrale minstelønnstillegg, primært fra 10 års ansiennitet og oppover. Disse minstelønnstilleggene kommer på toppen av punkt 1 og 2 over, og gir følgende minstelønnstabell pr Lokale forhandlinger; som følge av streiken har vi fått mer penger å fordele, og mer av disse pengene fordeles sentralt. KS har akseptert at den lokale potten reduseres fra 1,4 til 0,85 prosent. Det er sterke likelønnsføringer for potten på 0,85 prosent slik som i staten og Spekter, som har virkningsdato 1. august Det er også avsatt egne lønnsmidler på 0,25 prosent med virkningsdato 1. januar 2011 for ansatte som har tatt etter- og videreutdanning. Disse tilleggene kommer i sin helhet i tillegg til ny minstelønn. Generell vurdering: Likelønnsutvalget og regjeringens Soria Moria II ga oss forhåpninger om et likelønnsløft i tariff Dette er bare delvis oppfylt gjennom økt pott til lokale forhandlinger med klare sentrale føringer for å prioritere kvinner i Stat, Spekter og KS. Kvinneandelen i de ulike forhandlingsområdene er i tillegg forskjellig. Likelønnsutfordringen vil måtte fortsette, både i lokale forhandlinger og i framtidige tariffoppgjøret. Fra debatten: - Hva med lederne? Er de omfattet av 1,15 % - tillegget pr. 10. juni? Ledere i kap. 4 skal ha dette.

7 7 - Lokale forhandlinger: 0,85 % til likelønn. Hva innebærer dette, hvilke føringer er lagt? - Det er satt av midler til etter- og videreutdanning, ( kompetanselønn ) 0, 25 % pr Profilen i oppgjøret: De under 10 års ansiennitet har ikke fått like god uttelling. Heller ikke førskolelærerne har fått god nok uttelling. - Protokolltilførselen fra LO: Foreløpig skal innholdet i tilførselen utredes. - Det vil komme til å være lite midler tilgjengelig i mellomoppgjøret I det lokale oppgjøret må vi finne måter å fordele/forhandle om midler i forhold til likelønnsproblematikken. - Vi har tillitsvalgte i Finnmark som har gitt uttrykk for at de ikke har hatt følelse av å ha vært i konflikt. - Vi klarte ikke å få på plass ped.ledersikringen. Heller ikke 16- årsstigen for høyskolegruppen kom ikke. - Vi kan ta føringene i statsoppgjøret med oss inn i de lokale forhandlingene. - Vi må gi forhandlingsdelegasjonene lokalt støtte i forhold til 3.2-forhandlingene. - Vi må legge en strategi i forhold til kompetanselønnen som skal gis fra En protokoll vil være mer gyldig enn hva man kommer fram til i 3.2 forhandlinger. - Det vil være taktisk lurt å finne noen felles strategier sammen med Fagforbundet. Orienteringen tas til etterretning. Fst-sak 59/10 FiNoTro 2010 Saksfremlegg fra Kari Lium av Programskisse til FiNoTro. Bakgrunn for saken: FiNoTro går i år av stabelen august i Kirkenes. Samlingen holdes på Rica Arctic. Alle avtaler er ikke 100 % fastsatt enda, det er størst usikkerhet knyttet til ansattesamlingen. Disse er bekreftet: Mimi Bjerkestrand, Trygg Jakola, Hans Hatle, Sigurd Sildnes og Rune Rafaelsen. Ulf Syversen er foreløpig usikker. Programmet ble diskutert og gjennomgått. Fylkesstyret vedtar den framlagte programskissen som program for FiNoTro-samlingen i Kirkenes i august. Fst-sak 60/10 Budsjett/regnskap Saksfremlegg fra Tore Olaussen og Vanja Yuksel av Regnskap pr Noter for regnskap

8 8 Oversikt over møte- og kurskostnader Forslag til budsjett for år 2010 Forslag til møte- og kurskostnader for år Regnskap pr Regnskapet pr viser et overskudd på kr ,36. Kommentarene til regnskapet framkommer av noter og diverse vedlegg. 2. Budsjett 2010 Fra debatten: - Vi har behov for å omdisponere en del midler. - Hvor kan vi hente inn midler? - Der vi kan hente inn, uten å berøre skoleringsvirksomheten, er deltakelse på eksterne kurs. - Vi bør ikke gå ned på tillitsvalgtskoleringsvirksomheten. - Der vi kan skjære ned er deltakelse på kurs og konferanser der Utdanningsforbundet ikke er arrangør. Dette bør vi gjøre et vedtak på. - Saken fra februar ble ikke tatt med!! Saken bør meldes inn på ny til representantskapet. - Vi må stramme inn på kursdeltakere som ikke møter på kurs. Dette må også gjelde for deltakere fra kursstedet. - Lokallag vil måtte betale for deltakere som ikke møter opp på kurs de er påmeldt til. Dette må det gjøres helt klart om i innkallingen. - Kursreglementet må også strammes inn og følges opp. - Forslag: Utdanningsforbundet Finnmark deltar ikke på kurs og konferanser som ikke arrangeres av Utdanningsforbundet i høsthalvåret 2010 (altså der fylkeslaget må dekke både reise, opphold). Hvis det er dissens i AU, vedtas det av fylkesstyret. - Vi må se nærmere på kurssted i Finnmark muligens dele kurs i to, ett i vest og ett i øst. - Bruken av kopimaskin må strammes inn. Saken tas opp på kontormøte i midten av august. Forslag til vedtak: Utdanningsforbundet Finnmark deltar ikke på kurs og konferanser som ikke arrangeres av Utdanningsforbundet i høsthalvåret 2010 (altså der fylkeslaget må dekke både reise og oppholdsutgift). I de saker der det er dissens i arbeidsutvalget, oversendes saken til fylkesstyret for behandling. - enstemmig vedtatt. Regnskapet pr tas til orientering. Det foreløpige budsjettforslaget for 2010 vedtas. Utdanningsforbundet Finnmark deltar ikke på kurs og konferanser som ikke arrangeres av Utdanningsforbundet i høsthalvåret I de saker der det er dissens i arbeidsutvalget, oversendes saken til fylkesstyret for behandling. Innmeldt sak fra fylkesstyret på februarmøtet (protokoll 02/10) meldes inn på ny til representantskapsmøtet i oktober 2010.

9 9 Fst-sak 61/10 Internasjonalt arbeid Saksfremlegg fra Bjørnar Mjøen av Saksfremlegg fra Synnøve Thomassen av Bakgrunn for saken: Utdanningsforbundet er medlem av en rekke internasjonale organisasjoner som Ei, GCE, ETUCE, TUAC og arbeider under regler fra FN og ILO. ILO har åtte kjernekonvensjoner som deles i fire hovedkategorier Retten til organisering og frie kollektive avtaler Tvangsarbeidd Barnearbeid Likestilling og diskriminering i arbeidslivet. UNESCO har fått et spesielt ansvar for å følge opp utdanningsmålene. Verdensbanken og IMF er også en vesentlig aktør i dette området. Utdanningsforbundet internasjonale arbeid skal bidra til å styrke internasjonale lover og konvensjoner som sikrer arbeidstakernes rettigheter. Utdanningsforbundet ønsker å påvirke utdanningsdebatten internasjonalt og de politiske prosesser nasjonalt. Dette kan i prinsippet oppnås på flere måter. En viktig arena er de institusjoner og organisasjoner. Utdanningsforbundet har styreverv i flere av disse. En annen måte å bidra er med informasjon og kunnskap til norske myndigheter. Dette er blant andre KD, UD og Norad. Utdanningsforbundet har rammeavtale med Norad. Utdanningsforbundet har som strategi å utvikle sterke fagforeninger.. De viktigste utdanningspolitiske arenaer for Utdanningsforbundet er ETUCE og TUAC i Europa og EI på verdensplan. Utdanningsforbundet har solidaritetsprosjekt i: Asia: Nepal, Indonesia og kvinnenettverket Midtøsten: Palestina Afrika: Zambia, Elfenbenskysten, Eritrea, Liberia og kvinnenettverk Latin Amerika: Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Peru, Paraguay og kvinnenettverk Europa: Bosnia og Herzegovina Hvordan skal fylkeslaget arbeide: Markere viktige dager Protestaksjoner på internett Rettferdig handel handler om solidaritet med arbeidstakere Miljøbevissthet er en del av det globale samfunnsansvar Kollektivitet er den beste garantist for individuelle arbeiderrettigheter. Arrangere seminar/debatter der man inviterer lokallag fra ulike NGOer/ bistandsorganisasjoner og der skole, utdanning og fagforeninger er tema. Skolering og diskusjoner i fylkes- og lokallag med temaer som: Likestilling Marginalisering av urfolk

10 10 Bruk av ukvalifiserte lærere i skoler og barnehager. Internasjonal økonomi All direkte aktivitet blir ved denne arbeidsformen utført sentralt og lager en distanse mellom det internasjonale solidaritetsarbeidet og fylkes- og lokallagene. Vi skal skolere og markere og delta gjennom et profesjonelt arbeid som utføres av tilsatte på sentralt plan. I dette arbeidet blir hele nordområde perspektivet borte og medlemmene blir fremmedgjort i forhold til dette arbeidet. Fra debatten: - Hva er årsaken til at engasjementet er tatt bort fra lokallag og fylkeslag? - Mye at dette arbeidet er nå fremmedgjort for medlemmene. - Det var vel en maktkamp som i sin tid førte til at dette arbeidet ble profesjonalisert. - Ressursteamene fungerte ikke helt etter intensjonen. Sentralstyret vedtok i perioden og legge ned ressursteamene. - Medlemmene har ikke noe eierskap til de prosjekt Utdanningsforbundet deltar i. - Vil vår deltakelse i arbeid rettet mot nordområdene være i strid med de sentrale retningslinjer? - Betyr vårt årsmøtevedtak at vi ikke kan engasjere oss i andre områder enn nordområdene? -- Vi vil ikke komme videre hvis vi skal følge de premissene som ligger i det internasjonale arbeidet. Vi har lokallag som har langvarige samarbeidsforhold med russiske skoler/steder. - Vi bør ta fatt i det arbeidet som er, og kanalisere det gjennom organisasjonen. - Samarbeid med samiske skoler over grensene. Dette er jo internasjonalt arbeid i praksis. - Har vi tatt kontakt med våre søsterorganisasjoner på Nordkalotten? - Vi kan starte med en gang i vårt nærområde. - Hva skal vårt solidaritetsarbeid inneholde? Dette kan ikke gjøres innenfor lukkede rom. - Internasjonalt arbeid i Utdanningsforbundet er knyttet til en tredeling: Internasjonalt arbeid, internasjonalt solidaritetsarbeid og samarbeid gjennom internasjonale organisasjoner slik som EI. - Det vi kan vedta nå, er at vi ønsker å søke samarbeid med andre organisasjoner med våre naboland i nord. - Hva forventer de tillitsvalgte og avdelingen sentralt om engasjementet lokalt? - Vet ikke om det internasjonale arbeidet ikke utføres godt i dag, for det gjør det sikkert. Og jeg tror heller ikke dette arbeidet var bedre før, men engasjementet fra medlemmene var bedre før. - Landsmøtet gir oss dekning for å gå i gang med samarbeid på tvers av grensene i Nordkalotten. - Det vil være lettere å søke samarbeid med pedagogorganisasjoner i Nord-Sverige og Nord- Finland før vi også går inn i samarbeid med norvestrussland. Utdanningsforbundet Finnmark søker aktivt samarbeid med våre søsterorganisasjoner i nordområdene. Fst-sak 62/10 Halvårsevaluering

11 11 Saksfremlegg fra Øyvind Rognli og Tore Olaussen av Utkast til protokoll 11/09 fra møtet desember 2009 særutskrift vedlagt saksfremlegget. Retningslinjer for arbeidet i kommende fylkesstyreperiode - vedtatt av årsmøtet i 2009 innlemmet i saksfremlegget. Bakgrunn for saken: Det ble orientert om arbeid gjort i halvåret innenfor følgende områder: Tariffoppgjøret 2010 Nordområdesaken Arbeidstid Skolering Agresso Kontakt og samhandling mellom organisasjonsleddene Følge opp mangler i kunnskapsløftet og barnehageløftet Tariff 2010: Se fylkesstyresak 58/10 til dette møtet. Ingen kommuner i Finnmark var i utgangspunktet valgt som uttakssteder i forhold til streiken på KS-området. Det var heller ikke planer om streikeuttak innfor statlige arbeidsplasser i Finnmark, men her ble forslaget anbefalt. Fylkesstyret har hatt en rekke møter og kurs i forkant av tariffoppgjøret. Lokallagsledersamling januar tema tariff 2010 Tariffkonferansen i Tromsø februar Lokallagsledersamling 15. April tariff og mobilisering Orientering av tarifforhandlingene på lokallagsårsmøtene. I tillegg ble det avholdt telefonmøte med lokallagslederne. Fylkeslaget har hatt SMS-varsling ut til lokallagene fortløpende under tarifforhandlingene og under streiken på KS-området. Generell kommentar: I og med at ingen kommuner i Finnmark var foreslått som uttakssteder, falt noe av engasjementet bort. Forhåpentligvis støttet lokallagene i Finnmark andre uttakssteder underveis i konflikten. Konfliktmarkeringen som ble avholdt i Alta mandag 31. mai ble ikke en stor -suksess. Det var dårlig oppmøte, men appellene som ble holdt, var gode. Det var kort frist fra varsel om markering og til den skulle gjennomføres. Dette kan blant annet skyldes det dårlige oppmøtet. TV-nord valgte å dekke konfliktmarkeringen. Fylkesstyret vedtok en varslingsplan, der fylkesleder skulle varsle fylkesstyret, som deretter skulle varsle lokallagslederne. Enkelte testet ut varslingsplanen, mens andre ikke gjorde det. Det virker som fylkesstyret og lokallag fikk den informasjon som var nødvendig

12 12 Nordområdesaken: Fylkesstyret vedtok og ikke å avholde en større konferanse høsten Fylkesstyret vedtok derimot å forsøke å holde et møte med Utdanningsforbundets søsterorganisasjoner i Nord- Sverige og Nord-Finland. Foreslått tidspunkt var Juni. Kontakt ble opprettet og OAJ Lappi var svært positiv til et møte, men på annet tidspunkt (pga. ferie). Regionkontoret i Luleå besvarte ikke vår henvendelse. AU/ledelsen valgte senere og ikke å gå videre med møtet i forkant av sommeren. Et eventuelt møte kan gjennomføres på et senere tidspunkt. Dette vil i så tilfelle være i tråd med årsmøtets (2009) vedtak knyttet til retningslinjer for arbeidet i komme tre-årsperiode. å arbeide for å etablere et forpliktende samarbeid mellom fagforeninger for pedagogisk personale i Barentsregionen og mellom urfolk i nordområdene. For øvrig har det fra regjeringens side vært forholdsvis stille rundt nordområdesatsingen! Fylkeslaget har deltatt aktivt i prosjektene GNIST og Drømmejobben. Førstnevnte som en nasjonal satsing på rekruttering av flere lærere og førskolelærere. Sistnevnte (i regi av Fylkesmannen i Finnmark og Høgskolene) for å rekruttere flere studenter til lærer- og førskolelærerutdanningen i Finnmark. Resultatet av dette arbeidet må av prosjekteierne evalueres på et senere tidspunkt. Generelt kan det sies at høgskolene i fylket foreløpig ikke har sett de helt store resultatene av denne satsingen, og det er uvisst om prosjektene vil fortsette i årene som kommer. Fylkeslaget ble invitert av statsråd Helga Pedersen til samråd for utdanning i februar Tema for innlegget var Skolen i dag. Fylkesleder valgte å fokusere på frafall i videregående skole, rekruttering til førskolelærer- og læreryrket og manglende oppfølgning av kunnskapsløftet 06-samisk. Arbeidstid: Arbeidstid grunnskole: Arbeidstidsforhandlingene endte med prolongering av SFS2213 slik at det ikke innebar noen endringer. KS står meget hardt på at det er de lokale partene som vet å utnytte tiden best mulig, det er og skal være forskjell på arbeidstidsavtale i Bærum og Berlevåg. Fylkeslaget har ved kurs, nettverksamlinger, lokallagsledersamling (der HT deltar) og ved deltakelse på lokale møter tatt opp dette med lokale arbeidstidsavtaler og diskutert hvordan dette gjøres i hver enkel kommune. Felles er at de fleste sier de følger den sentrale avtalen, men de fleste har noen lokale vrier på noe. For eksempel bruk av oppspart tid der de jobber en time ekstra i uken mot en planleggingsdag der elevene får fri. Kontoret har også fått noen lokale arbeidstidsavtaler for å se på å gi råd om de bør godta eller gjøre noen endringer. Tidsbrukutvalget la frem sin rapport rett før jul og konkluderte med at lærerne må få mer tid til sine kjerneoppgaver, dvs. å være lærer. Dette er også mye diskutert i forskjellige arenaer i vinter/vår. Lærene føler seg slitne, og det er mye tid som går til andre ting enn det å være lærer. Her er det en del ting å jobbe med, det slutter flere og flere lærere pga arbeidssituasjonen (lite tid til å være lærer) og det er ikke heldig i en situasjon der det heller ikke rekrutteres så mange nye lærere. Arbeidstid blir et tema som blir aktuelt i det videre arbeid også.

13 13 Arbeidstid barnehage: Det ble sendt ut høring i februar og mars behandlet fylkesstyret saken under fst-sak 32/10 Arbeidstidsordninger i barnehagen. Synnøve Thomassen fullførte høringsuttalelsen på bakgrunn av innspill fra 2 lokallag og debatten i fylkesstyret. Følgende oppsummert tilbakemelding ble gitt: Fortsatt arbeide for gode og forutsigbare rammebetingelser for hele sektoren, i form av bl.a.: Tilfredsstillende økonomi/finansiering - fortsatt øremerkede midler. En sentral grunnbemanningsnorm. Økt pedagogtetthet - må ikke gå på bekostning av en grunnbemanningsnorm. Økt pedagognorm/færre barn pr. pedagogisk leder. Sentrale stillingsbeskrivelser? Utdanningsforbundet må være tydelige på: Hva er pedagogens rolle og oppgaver, og hva er ikke. Egnede møterom og kontorarbeidsplasser i alle barnehager. Arbeidstidsbestemmelser - kreve/forhandle om: En 3-deling av arbeidstiden; tid m/barna, individuell tid og samarbeidstid grunnet: - Behov for skjerma tid til arbeidet med enkeltbarn og barnegruppa. - Behov for ubunden tid/pedagogens egentid - behovet må begrunnes faglig. - Behov for tid til (felles) samarbeid, veiledning og refleksjon i personalgruppa, foreldre - og annet samarbeid, nødvendig og faglig fundert dokumentasjonsarbeid m.v. Fylkesstyret tok ikke konkret stilling til forholdsmessig fordeling av det samla antall timer ukentlig arbeidstid i en slik tenkt 3-deling. En videreføring av tariffavtalebestemmelsene om avsatt tid pr. år (37,5 timer) til planlegging og samarbeid for personalet i den enkelte barnehage. - I bestemmelsene må stå at disse skal organiseres felles for hele personalet. Hvordan og hvorvidt innspillene fra Utdanningsforbundet Finnmark (og andre) blir fulgt opp fra sentralleddet i forhold til tariffavtaleforhandlinger (PBL-A) og reforhandlingene av SFS 2201/KS, har det så langt ikke kommet noen signaler om. Arbeidstid vgo: Fylkeslaget har forsøkt i dette skoleåret (egentlig siden overføringen fra stat til KS) å få drøfte fram felles rammer på fylkesnivå. Problemet på skolene er tariffstridig bruk av undertid/underdekning i arbeidsplaner og periodisering av arbeidsplanperioder utover to planperioder (høst/vår). Undertid/-dekning = et årsverk er på 100%, men skolen fyller opp årsverket kun med 98% undervisning/andre oppgaver, 2% undertid blir da "vikartimer" læreren skylder skolen. Forutsigbarheten forsvinner da for læreren og skolene samler opp undertid på års/halvårs basis som læreren må ta uten betaling. En arbeidsplan skal si hva læreren skal gjøre i hele arbeidsplanperioden og det som ikke står der er overtid. Dermed får læreren "tilfeldige vikartimer" som jobbes inn gratis både innenfor og utenfor de ukentlige 29,3 timene med tilstedeværelse. Når læreren har planlagt for eksempel vurdering/elevsamtaler, o.l., må læreren ta disse timene og gjøre de planlagte oppgavene utenfor tilstedeværelsestiden. Dette gjør altså at læreren får merarbeid i egentid/kveldstid.

14 14 Ved Alta vgs ble det i høst skrevet en uenighetsprotokoll om bruken av undertid/-dekning. Fylket har trenert dette frem til nå og ikke villet drøfte med verken SL eller Utdanningsforbundet, selv om vi har meldt inn saken. SL har sendt den inn sentralt. Fredag 11. juni var det drøftingsmøte ved Alta vgs. der også Utdanningsforbundet var uenig i skolens definisjon av undertid/-dekning. På bakgrunn av situasjonen i år vil Utdanningsforbundet Finnmark be om å få delta i behandling av uenighet på fylkesnivå, og kreve forhandlinger for å få en enhetlig ramme for utarbeidelse av arbeidsplan ved de fylkeskommunale videregående skolene. Skolering: Fylkeslaget gjennomførte følgende kurs i halvåret, som var i tråd med vedtatte skoleringsplan: Modul 3 VOKS februar i Alta godt oppmøte -38 deltakere Modul 4 del mars i Lakselv 13 deltakere Modul 5 Kurs i forhandlingskompetanse mai i Alta godt oppmøte 22 deltakere (inkl. fst-rep) og gode tilbakemeldinger. Kurs i forhandlingskompetanse 31. mai 1. juni i Vadsø veldig godt oppmøte 28 deltakere (inkl. fst-rep) og gode tilbakemeldinger. Ved siden av dette ble det avholdt lokallagsledersamling, ei samling for nettverkene innenfor barnehage, grunnskole, vgo og skoleledere. Agresso: Prosjektet Kuleramma : Alle lønnsutbetalinger og mye av godtgjørelsen til ansatte og tillitsvalgte skulle fra og med januar 2009 bli administrert gjennom Agresso. Regnskapene til Utdanningsforbundet sentralt, sammen med Forbundets fond, legater og eiendommer skulle fra samme tidspunkt bli ført i Agresso. Fylkeslagene i Hedmark, Oppland og Finnmark skulle også gå over til Agresso fra årsskiftet, og fylkeslagene skulle ta med seg hvert sitt lokallag. Erfaringen med innføringen i de 3 fylkeslagene skulle gi verdifull kunnskap for den videre utrullingen i fylkes- og lokallag, og forhåpentligvis skulle det bidra til at den skulle bli enkel, effektiv og vellykket. Finnmark har vært pilotfylke i prosjektet med innføring av systemet, der Vanja Yuksel har vært fast medlem av prosjektgruppen samt vært support for øvrige fylkeslag når disse skulle innføre systemet. Prosjektet med innføring er nå avsluttet, og arbeidet går nå videre med drift. Problemene med programvaren har vært store. Også misnøyen blant brukerne har vært utbredt. Finnmark har tross alt vært i en heldig situasjon sammenlignet med andre fylker, da Yuksel har tilegnet seg spisskompetanse i systemet. Som stedfortreder for Yuksel har Siri Marsdal overtatt deler av arbeidet til Yuksel. Dette har sentralleddet kompensert for. Kontakt og samhandling mellom organisasjonsleddene: Nettverksarbeid, nettverksmøter: Nettverk barnehage, grunnskole og videregående opplæring virker å fungere godt etter innføringen etter årsmøtet Dette er fortsatt i startfasen, og arbeid knyttet til å systematisere og videreutvikle nettverkene, vil fortsette framover. Det viser seg å være noe problematisk å finne ledige tidspunkt i en rimelig hektisk møte- og skoleringsplan. Nettverk

15 15 skoleledere ligger i bero. Som erstatning vil nettverk ledere ta over denne ivaretakelsen fra høsten Om hvorvidt alle lokallagsårsmøter oppnevnte fast representant til nettverkene, er usikkert. Informasjonsarbeid, ekstern og internt: Ekstern: Det har vært en forholdsvis stor aktivitet utad. Saker som har vært tatt opp i media, og som fylkeslaget har fått en god dekning for, er: Rekruttering og søkertall, bruken av ufaglærte, utfordring til finnmarkskommunene (og KS) knyttet til virkemidler, manglende bruk av etter- og videreutdanningssystemet for lærere i Finnmark og nå sist konfliktmarkeringen knyttet til tariff Internt: Mye av informasjonen gis på kurs og møter med underliggende ledd. E-post og nettside brukes daglig for å spre informasjonen til våre medlemmer og lokallag. Fylkeslaget kan nok på dette området bli flinkere til nå fram til rette mottakere. På den annen side bør lokallagene bli flinkere til å besvare formelle henvendelser fra fylkeslaget. Det viser seg at fylkeslaget har problemer med å få tilbakemeldinger på kartlegginger, undersøkelser og lignende fra lokallag, og på dette området må fylkeslaget ta grep for å bedre dette framover. Personalsaksarbeid: Leder orienterer om dette arbeidet. Deltakelse fra fylkesstyret i lokale aktiviteter, medlemsmøter, klubbmøter Fylkesstyret har deltatt på de aller fleste lokallagsårsmøter. I tillegg har fylkesstyret deltatt på medlemsmøte etter forespørsel. I etterkant av tariffoppgjøret har fylkesstyrerepresentanter deltatt på møter i Sør-Varanger, Båtsfjord, Karasjok, Tana, Berlevåg og Nordkapp. HT-fylke og HT-samisk vgs har deltatt på diverse klubbmøter på de videregående skolene. Følge opp mangler i kunnskapsløftet og barnehageløftet: Kvalitet i barnehage: Utdanningsforbundet fikk anledning til å komme med innspill til stortingsmeldingen (St.meld. 41) om kvalitet i barnehagen i januar Fylkeslaget har ikke arbeidet med dette i det halvåret vi har vært i gjennom. De viktigste innspillene fra Utdanningsforbundet knyttet til meldingen var derimot følgende: Utdanningsforbundet mener at: Andelen førskolelærere må øke til minst 50 % av de ansatte. Vi mener videre at barnehagen også har behov for ansatte med høyere kompetanse og mener det må opprettes flere relevante masterstudier. I perioden 2006 til 2008 økte antall dispensasjoner med hele 125 prosent. (Riksrevisjonen) Utdanningsforbundet mener det er på høy tid å fjerne adgangen til å gi dispensasjon fra utdanningskravet. Førskolelærere må sikres systematisk etter- og videreutdanning. Øvrige ansatte må minst ha kompetanse som barne- og ungdomsarbeider. Barnehagelovens krav om styrer i hver barnehage (hus) må innfris. Styreren har behov for ekstra kompetanse. Det må lovfestes at kommuneadministrasjonene skal ha barnehagefaglig kompetanse over barnehagenivå. En tilsvarende bestemmelse finner vi for skoleverket, jf. opplæringsloven

16 fjerde ledd. Dette for å sikre kompetente fagpersoner til forvaltnings- og tilsynsoppgavene, faglig utvikling og veiledning overfor barnehagene. Praksisen med at en styrer blir tillagt myndighetsoppgaver, heri tilsyn med sine kollegaer i andre barnehager, både private og kommunale, må opphøre. Små kommuner kan unntaksvis løse myndighetsoppgavene ved interkommunalt samarbeid. Utdanningsforbundet støtter følgende forslag i meldingen: å utarbeide en veileder om barnehagelovens krav til pedagogisk bemanning å tilby veiledning til alle nyutdannede førskolelærere fra å styrke ledelseskompetanse hos styrerne å utvikle førskolelærerutdanningen ut fra evalueringen av utdanningen som NOKUT gjennomfører. Familie- og kulturkomiteen på Stortinget deretter i februar 2010 fram sin innstilling til Stortingsmeldingen. Utdanningsforbundet fikk her et gjennombrudd for målet om å øke andelen førskolelærere i barnehagen. Det forventes, av blant annet Utdanningsforbundet, en forholdsvis rask forskriftsendring for en mer ambisiøs pedagognorm, og forskriftsfesting av en minstenorm for grunnbemanningen i barnehagene. Det gjenstår å se når dette blir innført. Kunnskapsløftet skole: I perioden skal det gjennomføres en forskningsbasert evaluering av Kunnskapsløftet. Evalueringen skal belyse og dokumentere i hvilken grad utfordringene for grunnopplæringen og intensjonene med reformen følges opp og gir resultater i praksis. Kunnnskapsløftet 06S: Det ble utviklet egne læreplaner for Kunnskapsløftet 06- Samisk. Disse planene var likeverdige og parallelle læreplaner for opplæring i samiske distrikt og for elever utenfor samiske distrikt som får samisk opplæring. I fag hvor det ikke var utviklet samiske parallelle læreplaner, gjelder nasjonale fastsatte læreplaner Fylkeslaget var aktiv involvert i å påpeke mangler i løftet knyttet til samisk skole i Det manglet blant annet store mengder læremidler, og det ble ikke gitt ressurser til at dette arbeidet kunne utvikles tilstrekkelig. Det var meint at samisk utvalg skulle forsette dette arbeidet, men på grunn av sen oppstart av utvalget, har dette arbeidet ikke kommet i gang. Fylkesleder tok opp problemstillingen med statsråd helga Pedersen og Utdanningsdirektøren i Finnmark Kirsti Saxi under samrådsmøtet i Vadsø i februar Fylkeslaget har fått færre tilbakemeldinger om læremiddelmangel, så det kan tyde på at situasjonen har bedret seg noe. Videreutdanningssystemet for lærere: Satsingen på videreutdanning for lærere i grunnopplæringen som ble satt i gang høsten 2009, skulle videreføres og trappes opp studieåret 2010/2011. Det er satt som mål at 2500 lærere skal ta videreutdanning på deltid kommende skoleår. Fylkeslaget har gitt uttrykk for mangler med systemet. Blant annet er finansieringen av systemet mangelfull og skjevfordelt. Mange kommuner velger og ikke følge opp premissene for avtalen om videreutdanning, også i Finnmark. Det er også antydet at enkelte kommuner og fylkeskommuner har boikottet systemet.

17 17 De kommuner og fylkeskommuner som ikke benytter seg av systemet forteller at det er for lite fleksibilitet i ordningen. Det er ofte lang reise til studiestedene, og vikarordningen pluss reise, opphold og materiell minst en kvart million kroner pr lærer - blir så kostbart at den statlige gaven er problematisk å benytte. Systemet oppleves også å være usolidarisk fordi bare noen få lærere får videreutdanning. Kartlegging rekruttering og søkertall til lærer- og førskolelærerutdanningen: Fylkesstyret vedtok i sitt møte april å gjennomføre en undersøkelse for å få konkrete tall på hvordan situasjonen er med henhold til andelen ufaglærte i skoler og barnehager i Finnmark. Fylkeslaget arbeider nå med og også innhente oversikter over søkningen til lærer- og førskolelærerstillinger i fylket. Dette er et ledd i det samme arbeidet. Fylkeslaget vil arbeide videre med å få en oversikt over rekruttering til stillingene og over faglærtdekningen i fylket. Se for øvrig sak 66/10 til dette møtet. Fra debatten: - Intern informasjon: Mengden e-poster ut til lokallag og fylkesstyret kan bli i for store mengder. Det kan være fornuftig å skrive noen ord i e-post om hva som forventer å gjøre med informasjonen. - Postfordelingen bør gjennomgås bedre. Vi kan skrive noen ord i informasjonen som går ut. - Kan vi ha en bank med informasjon, der den enkelte kan hente ut det man trenger/ønsker? - Vi må rydde opp i e-postene, og fjerne alle uvesentligheter. - Dette må være tema på lokallagsledersamling. - Lenk dokumentene som sendes ut! - Fylkeslaget burde invitere utdanningskomiteen på Stortinget opp til fylket, slik at de kan se på læremiddelsituasjonen i samisk skole. Informasjonen tas til orientering. Fst-sak 63/10 Oppnevning FAS Saksfremlegg fra Kari Lium av Bakgrunn for saken: Vi har i tidligere saker, bl.a. sak F-20/10 Orientering fra Statped, diskutert ivaretakelse av medlemsgruppe FAS, og vi meldte på AT ved Statped til den første nettverkssamlingen for FAS. Dette kunne også imøtekomme den utfordringen som hadde oppstått etter at valgt HUKrepresentant trakk seg. Vedkommende fant imidlertid at dette ble en for omfattende oppgave sett i forhold til jobbsituasjonen ved Statped. Fylkesstyret må i videre arbeid for løsning mht UH-representant, også ta grep for å fylle den plassen vi har i kontaktforum FAS på landsplan. Det er samtidig ønskelig at dette vervet knyttes organisatorisk til fylkesstyret.

18 18 Fylkesleder har vært i kontakt med lokallagsleder som jobber innenfor PP-tjenesten og som er interessert i å engasjere seg mer innenfor dette området. Hun er informert om at vervet også vil innebære deltakelse i fylkesstyremøter. Tove Didriksen, Karasjok, oppnevnes til fylkesstyret som FAS-representant med møte, tale- og forslagsrett, jfr. vedtektene 47.3 og som medlem til sentralstyrets kontaktfora FAS. Fst-sak 64/10 Kartlegging i barnehagen Saksfremlegg fra Synnøve Thomassen av Utkast til debattnotat Kartlegging i barnehagen Innspill til notat fra Utdanningsforbundet Karasjok samt medlem Utdanningsforbundet Alta Relaterte dokumenter: SST-sak 87/09 Kartlegging i barnehagen m/vedlegg (- Nyhetsbrev fra Barnehagesenteret, Høgskolen i Vestfold (HiVe) - Brev fra Datatilsynet til Oslo kommune v/utdanningsetaten) UDF, Temanotat 1/2009 Jakten på barnehagens egenart Bevar barnehagens egenart - resolusjon fra Utdanningsforbundet Finnmark, årsmøtet 2009 sak 11/09 Lov om barnehager Rammeplan for barnehager Alle teller mer - rapport fra Barnehagesenteret HiVe om implementering av Rammeplanen St.mld. nr. 41 Kvalitet i barnehagen Barnehageoppropet, Nei til barnehageoppropet Div. artikler og debattinnlegg i Utdanning, Første steg, nyhetsmedia, og i fag- og forskningsmiljøer Bakgrunn for saken: Sentralleddet har utarbeidet et utkast til debattnotat. Før det ferdigstilles har man bedt om innspill fra øvrige ledd, med en svarfrist innen 1. juli. Fylkeslaget har hatt utkastet til høring i lokallagene, og har fått inn to innspill (hvorav ett etter fristens utløp). Notatet inneholder en rekke problemstillinger underveis for å spore til debatt, men det bes spesielt om at problemstillingene skissert avslutningsvis i notatet blir debattert (se disse): - Er de foreslåtte problemstillingene de riktige og relevante? - Er de tydelige nok? - Er de dekkende nok? - Andre problemstillinger som bør tas med i det ferdigstilte dokumentet? Fylkesstyret bes å ta med innspillene fra lokale ledd i sin videre behandling av saken, og inviteres med dette til debatt - ikke om kartlegging i barnehagen som sådan i denne omgang, men om innhold og form i debattnotatet som skal ferdigstilles for utsending i organisasjonen. Fra debatten: - Det vil komme fram flere sider med språkkartleggingen og intensjonen med denne.

19 19 - Et spørsmål som mangler: Hva er det som gjør at man ikke har god nok oversikt i dag? - Tidlig innsats også i barnehagen. - Det må være helt klart hvorfor man starter kartleggingen. Det er noe i her som ikke stemmer. Skal dette være nok et verktøy for å overvåke arbeidsplassene? - Man burde spurt om hvilke verktøy for kartlegging som allerede finnes i barnehagen i dag, og heller utvikle disse videre. - Det må ses i sammenheng med det som skjer på helsestasjonene. - Kartlegging har tatt fokus bort fra det faglige arbeidet. - Språkkartleggingen er bare en del av en større vurdering av arbeidsplassene. - Hvordan skal man få tid og rom til dette? - Vi har observasjon i barnehagen i dag! - Man kan ikke starte en kartlegging uten at arbeidsplassene har faglige ressurspersoner som har kompetanse på området. - Vi må ikke få eksterne kommersielle aktører inn i barnehagene. - Hva har vi av aktører på området i dag? Hvordan er det i finnmarkskommunene? PPkontorer, helsestasjoner? Hvordan er situasjonen i kommunene i dag? - Vi må også ta høyde for at vi har mange tospråklige barn i barnehagene i Finnmark. Innspillene fra debatten oversendes sentralleddet. Fst-sak 65/10 Oppfølging av sak F-50/10: Ufaglærte i skole og barnehage Saksfremlegg fra Kari Lium av Bakgrunn for saken: Fylkesstyret vedtok i sitt møte april å gjennomføre en undersøkelse for å få konkrete tall på hvordan situasjonen er med henhold til andelen ufaglærte i skoler og barnehager i fylket vårt. Dersom vi går inn og undersøker hva som skjer en bestemt uke, vil vi få mer detaljerte tall enn det Utdanningsdirektørens oversikter viser. Realiteten i tilbudet til ungene/elevene er jo en annen enn det overordede statistikk sier, og i denne sammenhengen er det nettopp tilbudet til ungene/elevene som er det interessante. Det vil framgå med all mulig tydelighet dersom vi ser på hva som faktisk skjer ei bestemt uke. Fylkeslaget innhenter i disse dager oversikter over søkningen til lærer- og førskolelærerstillinger i fylket. Dette er også ledd i det samme arbeidet; få en oversikt over rekruttering til stillingene og over faglærtdekningen i fylket. I fjor fikk vi inn tall fra 12 av 19 kommuner, og da hadde vi 1,5 søkere pr ledig stilling. I år ser tallet ut til å bli lavere, da vi for 7 av 19 kommuner har 1,3 søkere pr ledig stilling uten at det er tatt høyde for at enkelte søkere har søkt i flere av disse kommunene. Dette er data som vil være viktige idet vi går videre og tar opp en overordnet problemstilling om hvordan vi skal arbeide for å øke rekrutteringen til lærer- og førskolelærerstillingene. Vi må ha et bredt tilfang av data på hvordan situasjonen er, før vi kan få kommunene, KS - og helst også sentrale myndigheter - med på et arbeid for å øke rekrutteringen.

20 20 Fra debatten: - Det kan være hensiktsmessig å kartlegge om de som er tilsatt i vgs har den utdanningen som kreves. - Det kan også være hensiktsmessig å utsette det til månedsskiftet januar/februar. - Det vil være vanskelig å foreta denne undersøkelsen på videregående skole. - Det kunne være greit å prøve dette til høsten ved for eksempel å prøve dette ut i to skoler og to barnehager i fylket, som en pilotundersøkelse. - I barnehagen: Kan det være lurt å stille spørsmål om hvor lang åpningstid barnehagen har? - I siste spørsmål..i hvor mange timer settes det inn ufaglært eller ingen vikar for førskolelæreren? - Kunne man spilt på lag med Høgskolen (prosjektarbeid) da dette arbeidet blir veldig omfattende. Kunne vi bestille et forskningsopplegg på dette? - Dette er ikke et forskningsprosjekt, men en statistikkinnhenting. - Vi må ha såpass mange tilbakemeldinger (i prosent) at man kan konkludere en tendens som er signifikant. Man vil kunne se en tendens på forskjeller ved små/store steder, kyst/innland og lignende. - En oversikt over en tilstand i videregående skole kan være tema på nettverket. - Hva er målet for undersøkelsen? Hvorfor settes det ikke inn vikar, for eksempel? - Er det klart for våre tillitsvalgte hvem som er faglært og hvem som er ufaglært? 1. Statistikkinnhenting om ufaglærte i barnehager og skoler i Finnmark gjennomføres i løpet av første kvartal 2011 med nærmere fastsatt tidsfrist. 2. Statistikkinnhentingen omfatter offentlige og private grunnskoler og barnehager. 3. Saken drøftes grundig med lokallagsledere og hovedtillitsvalgte i god tid før undersøkelsen gjennomføres. 4. Lokallagene oppfordres om å organisere dette gjennom AT-samlinger/lokale kurs med oppfølgingsmøte ( kick off ). 5. Endelig utforming av spørreskjema og følgeskriv skjer i samsvar med fylkesstyrets diskusjon under denne saken og diskusjon på lokallagsledersamling. Fst-sak 66/10 neste møte Møte- og skoleringsplan for høst Neste fylkesstyremøte forsøkes avholdt i løpet av FiNoTro-samlingen i Kirkenes. Det gjøres rom for dette, slik at også fylkeslagene i Nordland og Troms kan gjøre det samme. Alta 30. august 2010 Tore Olaussen Fylkesleder Øyvind Rognli Org.sek.

Fylkesstyret: Fst-protokoll 06/10. Utdanningsforbundet Finnmark/ Finnmárkku Oahppolihttu

Fylkesstyret: Fst-protokoll 06/10. Utdanningsforbundet Finnmark/ Finnmárkku Oahppolihttu Fylkesstyret Utdanningsforbundet Finnmark/ Finnmárkku Oahppolihttu Møtedato: 23. august 2010 Protokoll: Nr. 06/10 Møtetid: 23. august kl. 1230-1800 Sted: Til stede: Referent: Øyvind Rognli Saksliste: fst-sak

Detaljer

Møtedato: 22.-23. februar 2011 Protokoll: Nr. 01/11 Møtetid: 22. februar kl. 1000 1530 23. februar kl. 1000-1145 Sted: Til stede:

Møtedato: 22.-23. februar 2011 Protokoll: Nr. 01/11 Møtetid: 22. februar kl. 1000 1530 23. februar kl. 1000-1145 Sted: Til stede: Fylkesstyret Utdanningsforbundet Finnmark/ Finnmárkku Oahppolihttu Møtedato: 22.-23. februar 2011 Protokoll: Nr. 01/11 Møtetid: 22. februar kl. 1000 1530 23. februar kl. 1000-1145 Sted: Til stede: Møteledere:

Detaljer

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : 21. februar 2012. Møtested : Fylkeskontoret, Storgata 25

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : 21. februar 2012. Møtested : Fylkeskontoret, Storgata 25 FST-SAKNR.: 1 Utvalg : UTDANNINGSFORBUNDET TROMS Møtetid : 21. februar 2012 Møtested : Fylkeskontoret, Storgata 25 Møteleder: Anita Richardsen PROTOKOLL Tid: 21. februar 2012 kl. 10.30-16.30 Til stede

Detaljer

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : 13.-14. april 2015. Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : 13.-14. april 2015. Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø FST-SAKNR.: 1 Utvalg : UTDANNINGSFORBUNDET TROMS Møtetid : 13.-14. april 2015 Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø PROTOKOLL Tid: 13.-14. april kl 10:30 15:30 Til stede fra styret: Thomas Nordgård Anita Richardsen

Detaljer

Prioritert satsing Tiltak Når Hovedansvar. oppsatt plan. FST å bygge opp en mer myndig

Prioritert satsing Tiltak Når Hovedansvar. oppsatt plan. FST å bygge opp en mer myndig Satsingsområde I: Profesjonsetikk Prioritert satsing Tiltak Når Hovedansvar Løfte fram profesjonsetikk og Tema for kurs HT/LL Kursutvalg lærerprofesjonens etiske plattform Tema for kurs lokallagene arrangerer

Detaljer

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø FST-SAKNR.: 1 Utvalg Møtetid : UTDANNINGSFORBUNDET TROMS : 12.-13. januar Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø PROTOKOLL Tid: 12. januar kl. 10.30-15.40 13. januar kl. 09.00-15.30 Til stede fra styret: Forfall:

Detaljer

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : 25. juni 2012. Møtested : Fylkeskontoret, Storgata 25

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : 25. juni 2012. Møtested : Fylkeskontoret, Storgata 25 FST-SAKNR.: 1 Utvalg : UTDANNINGSFORBUNDET TROMS Møtetid : 25. juni 2012 Møtested : Fylkeskontoret, Storgata 25 PROTOKOLL Tid: 25. juni 2012 kl. 10.30-16.30 Til stede fra styret: Anita Richardsen (perm

Detaljer

ÅRSMELDING UTDANNINGS FORBUNDET VEFSN 2014

ÅRSMELDING UTDANNINGS FORBUNDET VEFSN 2014 ÅRSMELDING UTDANNINGS FORBUNDET VEFSN 2014 ÅRSMELDING FOR UTDANNINGSFORBUNDET VEFSN 01.01.14 31.12.14 Medlemstall: Januar 2014: Totalt 492 medlemmer Medlemmene fordeler seg i kontaktforum slik: Kontaktforum

Detaljer

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : 21. 22.06.10. Møtested : Rica Grand Hotel, Tromsø

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : 21. 22.06.10. Møtested : Rica Grand Hotel, Tromsø FST-SAKNR.: 1 Utvalg : UTDANNINGSFORBUNDET TROMS Møtetid : 21. 22.06.10 Møtested : Rica Grand Hotel, Tromsø Møteledere : Geir Wedel Hestdahl og Hege Ryeng PROTOKOLL Tid: 21.06.10 kl 1030-1530 22.06.10

Detaljer

Det innkalles til styremøte tirsdag 16. april 2013 kl. 09.00 15.00 på fylkeskontoret i Sarpsborg.

Det innkalles til styremøte tirsdag 16. april 2013 kl. 09.00 15.00 på fylkeskontoret i Sarpsborg. Styremedlemmer Det innkalles til styremøte tirsdag 16. april 2013 kl. 09.00 15.00 på fylkeskontoret i Sarpsborg. For permisjon med lønn viser vi til hovedavtalene i KS del B 3-5, staten 34, PBL-A 3.6.

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy.

PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy. Steinkjer PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy. Tilstede: Forfall: Trond Iversen, Monica Rakvåg, Elin Britt Staahl Hansen,

Detaljer

Protokoll fra fylkesstyremøte 13.-14.juni

Protokoll fra fylkesstyremøte 13.-14.juni Vår dato Vår referanse Utdanningsforbundet Sør-Trøndelag 17.06.2013 13/00888-3 Protokoll fra fylkesstyremøte 13.-14.juni Til stede: Forfall: Referent: Lisbet Strickert Jorid Østvik Preben P. Uthus Just

Detaljer

Fst-protokoll 02/10. Fylkesstyret: Utdanningsforbundet Finnmark/ Finnmárkku Oahppolihttu

Fst-protokoll 02/10. Fylkesstyret: Utdanningsforbundet Finnmark/ Finnmárkku Oahppolihttu Fylkesstyret Utdanningsforbundet Finnmark/ Finnmárkku Oahppolihttu Møtedato: 23.-24. februar 2010 Protokoll: Nr. 02/10 Møtetid: 23. februar kl. 0830-1800 24. februar kl. 0830-1300 Sted: Til stede: Forfall:

Detaljer

Arbeidstidsordninger i barnehagen. Debattnotat. www.utdanningsforbundet.no 1

Arbeidstidsordninger i barnehagen. Debattnotat. www.utdanningsforbundet.no 1 Arbeidstidsordninger i barnehagen Debattnotat www.utdanningsforbundet.no 1 Forord Arbeidstidsordninger i barnehagen og forholdet mellom bundet og ubundet tid og hvilke arbeidsoppgaver som skal ligge innenfor

Detaljer

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 02/12 Dato: 15.2.2012 Sted: Quality hotell, Fredrikstad

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 02/12 Dato: 15.2.2012 Sted: Quality hotell, Fredrikstad Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 02/12 Dato: 15.2.2012 Sted: Quality hotell, Fredrikstad Tilstede: Morten Breivik, Eli Gulbrandsen, Ulrika Hanssen, Ole Jørgen Christiansen, Anne

Detaljer

FST-SAKNR.: 1. Thomas Nordgård. Randi Lillegård, Jon A. Haugen

FST-SAKNR.: 1. Thomas Nordgård. Randi Lillegård, Jon A. Haugen FST-SAKNR.: 1 Utvalg : UTDANNINGSFORBUNDET TROMS Møtetid : 18.-19.10.10 Møtested : Fylkeskontoret Møteledere: Randi Lillegård, Jon A. Haugen PROTOKOLL Tid: 18.10.10 kl 10.30-16.00 19.10.10 kl 09.00-15.30

Detaljer

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : 25.-26. januar 2012. Møtested : Fylkeskontoret, Storgata 25.

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : 25.-26. januar 2012. Møtested : Fylkeskontoret, Storgata 25. FST-SAKNR.: 1 Utvalg : UTDANNINGSFORBUNDET TROMS Møtetid : 25.-26. januar 2012 Møtested : Fylkeskontoret, Storgata 25 Møteledere: PROTOKOLL Tid: 25. januar 2012 kl 10.30-16.30 26. januar 2012 kl 08.30-15.30

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 3/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Mars 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret

PROTOKOLL STYREMØTE 3/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Mars 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret Vår dato 16-apr-10 Steinkjer PROTOKOLL STYREMØTE 3/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Mars 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret Tilstede: Trond Iversen, Einar Haug, Elin Britt Staahl Hansen,

Detaljer

Retningslinjer og handlingsplan 2012-2015 Utdanningsforbundet Vestfold

Retningslinjer og handlingsplan 2012-2015 Utdanningsforbundet Vestfold Forslag til: Retningslinjer og handlingsplan 2012-2015 Utdanningsforbundet Vestfold Retningslinjer vedtatt på fylkesårsmøte mai 2012 Handlingsplan del 1 3 forslag til fylkesstyremøte 4. februar 2013 Innledning:

Detaljer

Til medlemmene i KS tariffområde. Tariffrevisjonen 2014: Uravstemningdokument KS-området

Til medlemmene i KS tariffområde. Tariffrevisjonen 2014: Uravstemningdokument KS-området Til medlemmene i KS tariffområde Tariffrevisjonen 2014: Uravstemningdokument KS-området Forhandlingene med KS om ny hovedtariffavtale og ny sentral avtale om arbeidstid for undervisningspersonalet ble

Detaljer

UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN Protokoll styremøte 6 13/14

UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN Protokoll styremøte 6 13/14 Sted: Fagforeningskontoret Tid: fredag 10.01.14 kl. 12.00 15.00 Møteleder: Geir Evensen Ordstyrer: Kjersti Thommesen Referent: Astrid Danbolt/Kristian Lilleskaret UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN Protokoll

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL UTDANNINGSFORBUNDET OPPDAL 2015

ÅRSMØTEPROTOKOLL UTDANNINGSFORBUNDET OPPDAL 2015 ÅRSMØTEPROTOKOLL UTDANNINGSFORBUNDET OPPDAL 2015 Møtested: Oppdal ungdomsskole Dato: 25.3.2015 Tilstede: 17 stemmeberettigede(6 barnehage, 9 grunnskole, 2 vgs.) Årsmøtet startet med sang og musikk fra

Detaljer

Statlig tariffområde. Tariffhøring 2012. Si din mening om lønnsoppgjøret 2012

Statlig tariffområde. Tariffhøring 2012. Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Tariffhøring 2012 Statlig tariffområde Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Hvilke krav bør prioriteres? Hva skal til for at våre medlemsgrupper får bedre uttelling gjennom de ulike lokale forhandlingsbestemmelsene?

Detaljer

Oslo. Hva mener du? hovedoppgjøret 2014: Prioriteringer i. Til barnehagelærere

Oslo. Hva mener du? hovedoppgjøret 2014: Prioriteringer i. Til barnehagelærere Prioriteringer i hovedoppgjøret 2014: Hva mener du? Våren 2014 er det tid for et nytt hovedtariffoppgjør, og Utdanningsforbundet må gjøre en rekke veivalg før kravene våre kan utformes. I dette arbeidet

Detaljer

Fylkesstyret Utdanningsforbundet Finnmark/ Finnmárkku Oahppolihttu. Fst-protokoll 08/10

Fylkesstyret Utdanningsforbundet Finnmark/ Finnmárkku Oahppolihttu. Fst-protokoll 08/10 Fylkesstyret Utdanningsforbundet Finnmark/ Finnmárkku Oahppolihttu Møtedato: 8.-9. desember 2010 Protokoll: Nr. 08/10 Møtetid: 8. desember kl. 1000 1800 9. desember kl. 0830-1000 Sted: Til stede: Møteledere:

Detaljer

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 05/11 Dato: 9.9.2011 Sted: Hotell Quality Spa & Resort, Strömstad

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 05/11 Dato: 9.9.2011 Sted: Hotell Quality Spa & Resort, Strömstad Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 05/11 Dato: 9.9.2011 Sted: Hotell Quality Spa & Resort, Strömstad Tilstede: Morten Breivik, Odd Espen Høili, Eli Gulbrandsen, Ulrika Hanssen,

Detaljer

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : 3. mars 2014. Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø. Tid: 3. mars kl. 10.30-15.

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : 3. mars 2014. Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø. Tid: 3. mars kl. 10.30-15. FST-SAKNR.: 1 Utvalg : UTDANNINGSFORBUNDET TROMS Møtetid : 3. mars 2014 Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø PROTOKOLL Tid: 3. mars kl. 10.30-15.30 Til stede fra styret: Forfall Thomas Nordgård Jon Arvid

Detaljer

Kvalitet og arbeidstid for førskolelærere. Kurs Hamar April 2012 Turi Pålerud

Kvalitet og arbeidstid for førskolelærere. Kurs Hamar April 2012 Turi Pålerud Kvalitet og arbeidstid for førskolelærere Kurs Hamar April 2012 Turi Pålerud Kvalitet - mål for Utdanningsforbundets arbeid med arbeidstid for førskolelærere Å befeste og utvikle barnehagen som pedagogisk

Detaljer

Utdanningsforbundet Troms

Utdanningsforbundet Troms Utdanningsforbundet Troms Fylkesårsmøte 6. til 8. mai 2015 SAK 02 ÅRSMELDING Tilleggsmelding for perioden 01.01.2012-31.07.2012 Innhold 1. Innledning... 2 2. Møter og saker... 2 3. Årsmøteforberedelser...

Detaljer

Lærerprofesjonens etiske plattform. Profesjonsetikk, strategiplan for landsmøteperioden 2013-2015

Lærerprofesjonens etiske plattform. Profesjonsetikk, strategiplan for landsmøteperioden 2013-2015 Profesjonsetikk, strategiplan for landsmøteperioden 2013-2015 Fortsatt like aktuell. s2 Prosess Vedtak LM 2013 Sentralstyret legger fram en strategiplan for landsmøteperioden 2013 2015 som behandles i

Detaljer

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET 11. 12. juni 2009 Det norske instituttet, Roma Program for styreturen er lagt ved i eget dokument. Kartutsnitt med hotell, instituttet og restauranter er

Detaljer

Lokale forhandlinger. Kurs for lokallagsledere og hovedtillitsvalgte 10.-11. oktober 2012

Lokale forhandlinger. Kurs for lokallagsledere og hovedtillitsvalgte 10.-11. oktober 2012 Lokale forhandlinger Kurs for lokallagsledere og hovedtillitsvalgte 10.-11. oktober 2012 Resultat, protokoller, tabeller, møteboka Gå inn på din medlemsgruppe og velg «lønnsoppgjøret 2012» s2 Resultat,

Detaljer

STRUKTUR, VERV OG ORDNINGER Utdanningsforbundet Finnmark 2015-2019

STRUKTUR, VERV OG ORDNINGER Utdanningsforbundet Finnmark 2015-2019 STRUKTUR, VERV OG ORDNINGER Utdanningsforbundet Finnmark 2015-2019 Finnmárkku Finnmark FYLKESSTYRET: Kari Lium, leder Bjørnar Mjøen, nestleder Arnt Holger Jensen, barnehage (2. nestleder under forutsetning

Detaljer

Kompetanse i barnehagen

Kompetanse i barnehagen Kompetanse i barnehagen Strategisk plan for kompetanseutvikling i barnehagesektoren for Lyngen kommune 2014-2017 INNHOLD INNHOLD... 2 Forord... 3 Innledning... 4 Visjon for barnehagene i Lyngen kommune...

Detaljer

MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014

MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014 1 MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014 Troms og Svalbard FYLKE/ REGION All aktivitet i Norsk kulturskoleråd skal sees som en samlet innsats mot våre medlemskommuner og som en konsekvens av dette vil vi til

Detaljer

PROTOKOLL STYRESAMLING I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: 22. 24. august 2013 STED: OSLO-KIEL-OSLO

PROTOKOLL STYRESAMLING I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: 22. 24. august 2013 STED: OSLO-KIEL-OSLO Vår saksbehandler: Elin Britt S. Hansen Steinkjer Direkte telefon 90993064 PROTOKOLL STYRESAMLING I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: 22. 24. august 2013 STED: OSLO-KIEL-OSLO Tilstede: Forfall: Paul

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR LØNNSUTVALGET

MØTEINNKALLING FOR LØNNSUTVALGET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR LØNNSUTVALGET TID: 18.06.2014 - etter formannskapsmøtet STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Protokoll fra styremøte 05-10/11 i lokallag AFK Utdanningsforbundet Akershus

Protokoll fra styremøte 05-10/11 i lokallag AFK Utdanningsforbundet Akershus Vår dato 19.09.2011 Oslo, 2011.1.25 J.nr.: Arkiv: Protokoller Innkalt styremedlemmer med alle vara Geir Lyngstad HTV 1, Ine-Lill H. Gabrielsen HTV 2 Protokoll fra styremøte 05-10/11 i lokallag AFK Utdanningsforbundet

Detaljer

OM UTDANNINGSFORBUNDET. landets største fagorganisasjon i utdanningssektoren

OM UTDANNINGSFORBUNDET. landets største fagorganisasjon i utdanningssektoren OM UTDANNINGSFORBUNDET landets største fagorganisasjon i utdanningssektoren Det er mye som skal læres før skolen forlates Det er mye en femteklassing skal lære... Det er mye en treåring skal lære Vi er

Detaljer

Fra endring i særavtalen til god arbeidstidspraksis! Ny SFS 2201. Kurs i Førde 29. mai 2012

Fra endring i særavtalen til god arbeidstidspraksis! Ny SFS 2201. Kurs i Førde 29. mai 2012 Fra endring i særavtalen til god arbeidstidspraksis! Ny SFS 2201 Kurs i Førde 29. mai 2012 Program 1030 Velkommen 1200 Lunsj 1430 Takk for i dag - vel hjem! Hva er SFS? * Sentrale forbundsvise særavtaler

Detaljer

MØTEINNKALLING. Partssammensatt utvalg

MØTEINNKALLING. Partssammensatt utvalg 18.01.2016 kl. 18:0016/00034 Formannskapssalen 18.01.2016Partssammensatt utvalg MØTEINNKALLING Dato: 18.01.2016 kl. 18:00 Sted: Formannskapssalen Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken

Detaljer

Åpen post: innmeldte saker og aktuelle saker

Åpen post: innmeldte saker og aktuelle saker Åpen post: innmeldte saker og aktuelle saker KURS ATV-VGO 15.-16.3.2011 Kurs ATV-VGO 24.-25.mars 2010, Tromsø E-post og sikkerhet Seniortiltak Medlemstall og verving Medlemsundersøkelsen Ny e-postløsning

Detaljer

Referat - Styremøte NBF 5-2013 23. - 24. november 2013

Referat - Styremøte NBF 5-2013 23. - 24. november 2013 Referat - Styremøte NBF 5-2013 23. - 24. november 2013 Sted: Møteleder: Referent: Tilstede: Forfall: Kopi: Rica Holmenkollen Park Hotel Jan Aasen Knut S. Brinchmann Jan Aasen (JAa), Per Watz (PW), Sigmund

Detaljer

være med å bidra til at fylkeskommunen

være med å bidra til at fylkeskommunen Politisk paneldebatt 22. mars 2013 - Nordlys Hotell Alta Finnmárkku Finnmark Invitasjon til media Utdanningsforbundet er Norges nest største fagforening og har over 156.000 medlemmer. Vi har medlemmer

Detaljer

Protokoll: Fylkesstyremøte nr. 04 11/12

Protokoll: Fylkesstyremøte nr. 04 11/12 Vår dato: 31.10. 2011 Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler: Torodd Eriksen Deres referanse Arkivkode Direkte telefon: 915 24 542 Protokoll: Fylkesstyremøte nr. 04 11/12 Sted: Fylkeskontoret Dato:

Detaljer

UTDANNINGSFORBUNDET NARVIK GRUNNOPPLÆRING NYE ARBEIDSPLASSTILLITSVALGTE MODUL 1

UTDANNINGSFORBUNDET NARVIK GRUNNOPPLÆRING NYE ARBEIDSPLASSTILLITSVALGTE MODUL 1 UTDANNINGSFORBUNDET NARVIK GRUNNOPPLÆRING NYE ARBEIDSPLASSTILLITSVALGTE MODUL 1 Velkommen som ny arbeidsplasstillitsvalgt (ATV) eller vara i Utdanningsforbundet Narvik! Dette er en kort innføring i hva

Detaljer

SENTRAL KURSPLAN 2013

SENTRAL KURSPLAN 2013 SENTRAL KURSPLAN 2013 12.04.2013 Dato/Sted Ant dag Tema/Målsetting Målgruppe JANUAR SEK 0113 1 Saksbehandling i Nye tillitsvalgte fylkesplan 03.01. Utdanningsforbundet Lærernes Hus 30 deltakere SEK 0213

Detaljer

Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016

Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016 Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016 Et samarbeidsprosjekt mellom, fylkeskommune, kommunale skoleeiere i Møre og Romsdal, Høgskulen

Detaljer

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten B-rundskriv nr.: B/1-2014 Dokument nr.: 14/00376-1 Arkivkode: 0 Dato: 11.11.2014 Saksbehandler: KS Forhandling Til: Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten Barnehager, skolefritidsordninger, skole og

Detaljer

ÅRSMELDING FOR UTDANNINGSFORBUNDET VEFSN 01.01.12 31.12.12

ÅRSMELDING FOR UTDANNINGSFORBUNDET VEFSN 01.01.12 31.12.12 ÅRSMELDING FOR UTDANNINGSFORBUNDET VEFSN 01.01.12 31.12.12 Medlemstall: Januar 2012: Totalt 471 medlemmer Medlemmene fordeler seg i kontaktforum slik: Kontaktforum barnehage:26(kommunale) og 34 (private)

Detaljer

Innspill til forhandlinger med HSH om ny arbeidstidsavtale for undervisningspersonale i folkehøgskolen

Innspill til forhandlinger med HSH om ny arbeidstidsavtale for undervisningspersonale i folkehøgskolen Til Lokallagsleder i NKF Rundskriv L 15-2006 Oslo, 30. november 2006 Innspill til forhandlinger med HSH om ny arbeidstidsavtale for undervisningspersonale i folkehøgskolen Det er nå bestemt at forhandlinger

Detaljer

LINDESNESRÅDET. REFERAT (Godkjent av Lindesnesrådet i møte 22.3.13 i sak LR-07/2013)

LINDESNESRÅDET. REFERAT (Godkjent av Lindesnesrådet i møte 22.3.13 i sak LR-07/2013) LINDESNESRÅDET REFERAT (Godkjent av Lindesnesrådet i møte 22.3.13 i sak LR-07/2013) Styre/organ: Lindesnesrådet Sted: Buen kulturhus, Elvesalen Dato: fredag 15.2.2013 Tidsrom: 09:00 12:30 Møtedeltakere:

Detaljer

Arbeidsforhold for fylkesstyret 2012-2015

Arbeidsforhold for fylkesstyret 2012-2015 Arbeidsforhold for fylkesstyret 2012-2015 Fylkesstyret - De 9 faste fylkesstyrerepresentantene møter med fulle rettigheter. - Karen Inga Eira, UH, med tale- og forslagsrett. - 1. vara Ann Karin Dørmenen

Detaljer

ET KLOKT HODE - ET VARMT HJERTE - OG EN STERK RYGGRAD!

ET KLOKT HODE - ET VARMT HJERTE - OG EN STERK RYGGRAD! ET KLOKT HODE - ET VARMT HJERTE - OG EN STERK RYGGRAD! Å være medarbeider eller leder i en barnehage eller skole er en betydningsfull, men også krevende jobb. Det er de ansatte som utgjør kvaliteten i

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 2/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Februar 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret

PROTOKOLL STYREMØTE 2/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Februar 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret Vår dato 12-mar-10 Steinkjer PROTOKOLL STYREMØTE 2/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Februar 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret Tilstede: Trond Iversen, Einar Haug, Elin Britt Staahl Hansen,

Detaljer

Arbeidstid i barnehagen

Arbeidstid i barnehagen Arbeidstid i barnehagen SFS 2201 - KS BRUDD 14. august møttes partene igjen og stod like langt fra hverandre som før sommeren. Særavtalen går videre til nemnd. s2 PBL-A Veiledning til de 5 nye punktene

Detaljer

Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016

Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016 Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016 Et samarbeidsprosjekt mellom, fylkeskommune, kommunale skoleeiere i Møre og Romsdal, Høgskulen

Detaljer

ENHETSRÅDET I HEDMARK

ENHETSRÅDET I HEDMARK FYLKESMANNEN I HEDMARK Møte 4.oktober 2004 kl. 1200 Statens Hus, Hamar ENHETSRÅDET I HEDMARK Medlemmer tilstede: Fylkesmannen: Tormod W. Karlstrøm Anne Kathrine Fossum Ragni Grude Amb Fylkeskommunen: Reidar

Detaljer

Utdanningsforbundet - kommunikasjon og deltakelse

Utdanningsforbundet - kommunikasjon og deltakelse Utdanningsforbundet - kommunikasjon og deltakelse Takk for at du velger å avsette noen minutter til å svare på denne undersøkelsen! Undersøkelsen handler om kommunikasjon og deltakelse i egen organisasjon.

Detaljer

Kapittel 2: Tall og statistikk om medlemmene

Kapittel 2: Tall og statistikk om medlemmene LANDSMØTET 2015 LANDSMØTET 2015 2. 5. november Bakgrunnsdokument til landsmøtesak 6.4/15 Organisasjonen i utvikling Et blikk på organisasjonen Dette bakgrunnsdokumentet er ment å gi et innblikk i organisasjonens

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 149/10 10/36 GODKJENNING AV PROTOKOLL - FSK

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 149/10 10/36 GODKJENNING AV PROTOKOLL - FSK Skånland kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunehuset Møtedato: 14.10.2010 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

Spørsmål og svar om arbeidstid

Spørsmål og svar om arbeidstid Spørsmål og svar om arbeidstid Det har vært mange spørsmål og reaksjoner til meklingsresultatet om arbeidstid spesielt i sosiale medier. Her er svar på noen typiske spørsmål om arbeidstid i skolen etter

Detaljer

Notat. Øyvind Hauken. Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012

Notat. Øyvind Hauken. Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012 Notat Fra: Til: Sak: Øyvind Hauken Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012 Jeg viser til vedtak i kommunestyret 15.12.2011,

Detaljer

Tiltaksplan for rekruttering av førskolelærere til barnehagene 2009

Tiltaksplan for rekruttering av førskolelærere til barnehagene 2009 Tiltaksplan for rekruttering av førskolelærere til barnehagene 2009 I tiltaksplanen presenteres statlig initierte tiltak for å bedre rekrutteringen av førskolelærere til barnehagene. Planen bygger på Strategi

Detaljer

UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN Protokoll styremøte 7 13/14

UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN Protokoll styremøte 7 13/14 UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN Protokoll styremøte 7 13/14 Sted: Fagforeningskontoret Tid: fredag 31.01.14 kl. 12.00 15.00 Møteleder: Geir Evensen Ordstyrer: Eva Ohna Referent: Astrid Danbolt/Kristian Lilleskaret

Detaljer

DÅFJORD SYD-VESTRE JAKTFELT

DÅFJORD SYD-VESTRE JAKTFELT DÅFJORD SYD-VESTRE JAKTFELT INNKALLING TIL ÅRSMØTE På Husflidslagets hus i Dåfjord Fredag 7.februar 2014 Kl. 18.00 Saksliste: 1. Velge ordstyrer og protokollfører. 2. Godkjenne innkalling, fullmakter og

Detaljer

INNKALLING TIL NTLs 18. LANDSMØTE, 3. - 7. NOVEMBER 2014

INNKALLING TIL NTLs 18. LANDSMØTE, 3. - 7. NOVEMBER 2014 INNKALLING TIL NTLs 18. LANDSMØTE, 3. - 7. NOVEMBER 2014 28. januar 2014, Oslo Til ledere og kasserere i NTLs organisasjonsledd Tid og sted Landsmøtet avholdes i Oslo i uke 45, i tiden 3. 7. november 2014

Detaljer

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2006 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2006 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN HANDLINGSPLAN for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2006 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN UTFORDRINGER: FLT avdeling 108 vil i årsmøteperioden 2006 fortsette arbeidet for å etablere seg som et betydelig

Detaljer

Kalender Vår 2015. Medbestemmelse og klubbarbeid i grunnskolen

Kalender Vår 2015. Medbestemmelse og klubbarbeid i grunnskolen Kalender Vår Medbestemmelse og klubbarbeid i grunnskolen Aktivitetskalender vår Utdanningsforbundet Trondheim ønsker velkommen til nytt skoleår. Som før vil du finne en veiledende liste over saker og tema

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR Arbeidsmiljøutvalget

MØTEINNKALLING FOR Arbeidsmiljøutvalget GRIMSTAD KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR Arbeidsmiljøutvalget Møtedato: 11.06.09 Møtested: Edvarda Møtetid: 10:00 Representantene innkalles herved til møtet. Forfall bes meldt snarest mulig til telefon 37 25

Detaljer

Lillegården kompetansesenter Bergsbygdaveien 8 3949 Porsgrunn www.lp-modellen.no

Lillegården kompetansesenter Bergsbygdaveien 8 3949 Porsgrunn www.lp-modellen.no Forutsetninger for deltagelse: Arbeidet organiseres og følger retningslinjene slik det er beskrevet i avtalen med Lillegården kompetansesenter i minimum to år Det legges praktisk til rette for lokal skolering

Detaljer

GLØD. - Et nasjonalt prosjekt. Skole- og barnehagenettverk 13.03.13

GLØD. - Et nasjonalt prosjekt. Skole- og barnehagenettverk 13.03.13 GLØD - Et nasjonalt prosjekt Bakgrunn Mål om full barnehagedekning førte til stor vekst i utbygging av barnehageplasser Innføring av rett til barnehageplass i 2009 Hva med kvalitet og kompetanse i barnehagen?

Detaljer

LM-sak 10-11 Retningslinjer for internasjonal solidaritet

LM-sak 10-11 Retningslinjer for internasjonal solidaritet LM-sak 10-11 Innledning Internasjonal solidaritetsarbeid ble foreslått som et innsatsområde på Samfunnsviternes landsmøte 2001. Siden da har internasjonal solidaritet vært et eget område innenfor foreningens

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø. Plan for rekruttere og beholde pedagogisk personale i barnehagene

Oslo kommune Bydel Østensjø. Plan for rekruttere og beholde pedagogisk personale i barnehagene Oslo kommune Bydel Østensjø Plan for rekruttere og beholde pedagogisk personale i barnehagene 2 Innledning Mange barnehager, både på landsbasis og i Oslo Kommune, mangler pedagogiske ledere som fyller

Detaljer

Velkommen! ATV-kurs 28. og 29.nov 2013 Lene Hammergren Stensli Kent Inge Waaler

Velkommen! ATV-kurs 28. og 29.nov 2013 Lene Hammergren Stensli Kent Inge Waaler Velkommen! Lene Hammergren Stensli Kent Inge Waaler Tusen takk for flott jobb med Tariffhøringen! Den største tariffhøringen i Utdanningsforbundets historie I løpet av september og oktober har det vært

Detaljer

ARBEIDSTID FOR LÆRERE

ARBEIDSTID FOR LÆRERE ARBEIDSTID FOR LÆRERE Sist oppdatert: 04.03.2015 Hensikten med denne orienteringen er å forklare de viktigste begrepene i forbindelse med arbeidstid for lærere, å peke på momenter som er viktige å huske

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 6/11 KOMPETANSEPLAN FOR GRUNNSKOLE OG VOKSENOPPLÆRING I SØRUM KOMMUNE

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 6/11 KOMPETANSEPLAN FOR GRUNNSKOLE OG VOKSENOPPLÆRING I SØRUM KOMMUNE Sak 6/11 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 6/11 Sakstittel: Arkivsaknr: 11/1267 Saksbehandler: K-kode: 144 KOMPETANSEPLAN FOR GRUNNSKOLE OG VOKSENOPPLÆRING I SØRUM KOMMUNE

Detaljer

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Møte nr. 2/2014 MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Administrasjonsutvalget holder møte den 10.06.2014 klokka 09:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen Varaordfører

Detaljer

Aktuelle saker Tariff 2011 Praktisering av hovedavtalen Nasjonal opplæringskonferanse Evaluering av fylkessamlinga Årets TV- aksjon Regnskapsrutiner

Aktuelle saker Tariff 2011 Praktisering av hovedavtalen Nasjonal opplæringskonferanse Evaluering av fylkessamlinga Årets TV- aksjon Regnskapsrutiner Aktuelle saker Praktisering av hovedavtalen Nasjonal opplæringskonferanse Evaluering av fylkessamlinga Årets TV- aksjon Regnskapsrutiner Resultat mellomoppgjøret 2011 KS, stat, Pbl-A, Spekter, KA (HSH,

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 08/4177-1 Arkiv: 403 Sakbeh.: Andreas Hellesø Sakstittel: UØNSKET DELTID - KARTLEGGING

Saksfremlegg. Saksnr.: 08/4177-1 Arkiv: 403 Sakbeh.: Andreas Hellesø Sakstittel: UØNSKET DELTID - KARTLEGGING Saksfremlegg Saksnr.: 08/4177-1 Arkiv: 403 Sakbeh.: Andreas Hellesø Sakstittel: UØNSKET DELTID - KARTLEGGING Planlagt behandling: Administrasjonsutvalget Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE I NUV 21.04.04

REFERAT FRA STYREMØTE I NUV 21.04.04 REFERAT FRA STYREMØTE I NUV 21.04.04 Sted: Norgesuniversitetets lokaler i Pilestredet, Oslo Tid: Fra kl 11 til 17 onsdag 21. april Til stede: Jan Olav Fretland (leder) (kom kl. 1230) Dagny Blom Torstein

Detaljer

VEILEDER SFS 2213. Undervisningspersonalet i kommunal og fylkeskommunal grunnopplæring

VEILEDER SFS 2213. Undervisningspersonalet i kommunal og fylkeskommunal grunnopplæring VEILEDER SFS 2213 Undervisningspersonalet i kommunal og fylkeskommunal grunnopplæring 1.8.2014-31.12.2017 1 Avtalens pkt. 3 - Arbeidsåret Elevenes skoleår (skoleruta) fastsettes i forskrift av kommunen/fylkeskommunen,

Detaljer

I februar innkaller vi til dagskurs for arbeidsplasstillitsvalgte grunnskole og videregående opplæring hver for seg (delte dagskurs).

I februar innkaller vi til dagskurs for arbeidsplasstillitsvalgte grunnskole og videregående opplæring hver for seg (delte dagskurs). Besøks- og postadresse: Brynsengveien 2, 0667 Oslo. Telefon: 23 13 81 00 Epost: oslo@udf.noweb: www.udf.no/oslo Facebook: www.facebook.com/udfoslotwitter: www.twitter.com/udfoslo Du mottar denne e-post

Detaljer

FAG- OG TIMEFORDELING

FAG- OG TIMEFORDELING FAG- OG TIMEFORDELING Sist oppdatert: 23.2.11 Hensikten med denne informasjonen er å forklare begreper som leseplikt og årsrammer, og å vise til de styringsdokumentene skolen må forholde seg til. Innhold

Detaljer

Lokale forhandlinger 2010

Lokale forhandlinger 2010 Lokale forhandlinger 2010 Bjarne Mohn Olsvold Lokale forhandlinger s2 Utgangspunkt Tariff 2010 avsatt til lokale forhandlinger 0,85% - pr 1.8.10 0,25% - pr 1.1.11 Tjener du 400 000kr i året, er din andel

Detaljer

Årsmøte i Norsk Fysikklærerforening, Ås 10. juni

Årsmøte i Norsk Fysikklærerforening, Ås 10. juni Årsmøte i Norsk Fysikklærerforening, Ås 10. juni Det innkalles herved til årsmøte i Norsk Fysikklærerforening i tråd med 8 i statuttene. Årsmøtet arrangeres i forbindelse med "Det lille Fysikermøtet" på

Detaljer

Lokale forhandlinger 2012. Orientering tariffoppgjøret 2012 Om de lokale forhandlinger

Lokale forhandlinger 2012. Orientering tariffoppgjøret 2012 Om de lokale forhandlinger Lokale forhandlinger 2012 Orientering tariffoppgjøret 2012 Om de lokale forhandlinger Hva vi skal snakke om: Økonomisk ramme Parter Hjemler Forberedelser Fremgangsmåte Roller og oppførsel Tariffoppgjøret

Detaljer

Kvalitetsportal: Orientering om status for arbeidet

Kvalitetsportal: Orientering om status for arbeidet Grunnskolekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 05.11.2012 64415/2012 2012/7552 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/55 Komitè for levekår 22.11.2012 Kvalitetsportal: Orientering om status for arbeidet

Detaljer

MØTEREFERAT. Side 1 av 5. UTVALG Styret for TKØ MØTESTED Fylkeshuset Oppland fylkeskommune DATO 9.desember 2013 TID 10:00-13:45

MØTEREFERAT. Side 1 av 5. UTVALG Styret for TKØ MØTESTED Fylkeshuset Oppland fylkeskommune DATO 9.desember 2013 TID 10:00-13:45 Side 1 av 5 MØTEREFERAT UTVALG Styret for TKØ MØTESTED Fylkeshuset Oppland fylkeskommune DATO 9.desember 2013 TID 10:00-13:45 MEDLEMMER Bjørn Ellingsæter, BE Lene Helweg-Larsen, LHL Per David Clee Søhoel

Detaljer

Åpne barnehager krav til styrer, pedagogisk leder og bemanning Line Gabrielsen Brovold, rådgiver i Juridisk avdeling 2, Utdanningsdirektoratet

Åpne barnehager krav til styrer, pedagogisk leder og bemanning Line Gabrielsen Brovold, rådgiver i Juridisk avdeling 2, Utdanningsdirektoratet Åpne barnehager krav til styrer, pedagogisk leder og bemanning Line Gabrielsen Brovold, rådgiver i Juridisk avdeling 2, Utdanningsdirektoratet Fylkesmannen i Oslo og Akershus sin samling for barnehagemyndigheten

Detaljer

ARBEIDSTID FOR LÆRERE

ARBEIDSTID FOR LÆRERE ARBEIDSTID FOR LÆRERE Sist oppdatert: 28.02.2013 Hensikten med denne orienteringen er å forklare de viktigste begrepene i forbindelse med arbeidstid for lærere, å peke på momenter som er viktige å huske

Detaljer

Obligatorisk kurs for ATV

Obligatorisk kurs for ATV Storgt.141 3915 Porsgrunn Telefon: 35 54 78 78 Mob: 90 72 00 25 Telefaks: 35 54 72 10 post@porsgrunn.utdanningsforbundet.no PORSGRUNN Obligatorisk kurs for ATV i barnehager og skoler Tid: torsdag 28.november

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet. Dato: 23.06.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet. Dato: 23.06.2014 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 23.06.2014 Tidspunkt: 09:00 Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124200. Vararepresentanter møter etter

Detaljer

Videreutdanning for lærere

Videreutdanning for lærere Videreutdanning for lærere Historikk 2009 i dag Kompetanse for kvalitet. Strategi for videreutdanning av lærere 2009-2012 Begrunnelse: Norsk, engelsk og matematikk som omfattes av endringer i kompetanseforskriften

Detaljer

Rekrutteringsplan 2009-2014

Rekrutteringsplan 2009-2014 Rekrutteringsplan 2009-2014 Farsund trenger de nødvendige brikkene i skole og barnehage 1 INNLEDNING... 2 BAKGRUNN OG UTFORDRINGER... 3 KARTLEGGING AV BEHOV I FARSUND 2009-2014... 4 DEFINISJON AV GRUPPER/OMRÅDE...

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Grete Oshaug Arkiv: 467 A10 Arkivsaksnr.: 14/337

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Grete Oshaug Arkiv: 467 A10 Arkivsaksnr.: 14/337 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Grete Oshaug Arkiv: 467 A10 Arkivsaksnr.: 14/337 STENGTE BARNEHAGER I FERIEN 2014 Rådmannens innstilling: 1. De kommunale barnehage innfører redusert tilbud i juli mnd. Barnehagene

Detaljer

DELTAKERE MED STEMMERETT DELTAKERE UTEN STEMMERETT FORFALL SAKER BEHANDLET VEDLEGG

DELTAKERE MED STEMMERETT DELTAKERE UTEN STEMMERETT FORFALL SAKER BEHANDLET VEDLEGG DELTAKERE MED STEMMERETT Amanda Rose Stratford Gamst Martin Gjøen Kristoffer Holm Øyvind Kind Robertsen Sveinung Knutsen Nøding Sara Hauge DELTAKERE UTEN STEMMERETT Sigrid Ragnarsdatter Steinsland Kjetil

Detaljer

Sentralstyrets forslag til endringer

Sentralstyrets forslag til endringer Sentralstyrets forslag til endringer Lover for AUF 1. «Lover for AUF» endres til «Vedtekter for AUF» 2. 1 «Det norske Arbeiderparti» endres til Arbeiderpartiet» 3. 2a «Medlemskontigent» endres til «støttemedlemskontigent»

Detaljer

Sak 10. Profesjonsetisk råd

Sak 10. Profesjonsetisk råd Sak 10 Profesjonsetisk råd 1 Bakgrunn for hvorfor saken fremmes på årsmøtet i Hedmark og Landsmøtet. Landsmøtet 2012 ba sentralstyret om å utrede mandat og sammensetning av et profesjonsetisk råd og legge

Detaljer

Møteprotokoll. for. Eldrerådet. Møtested: Nordland II Møtedato: 21.05.2013 Tidspunkt: 09:00 14:30

Møteprotokoll. for. Eldrerådet. Møtested: Nordland II Møtedato: 21.05.2013 Tidspunkt: 09:00 14:30 Møteprotokoll for Eldrerådet Møtested: Nordland II Møtedato: 21.05.2013 Tidspunkt: 09:00 14:30 Tilstede Kari Sletten Karsten Kristoffersen Otto Benjaminsen Thor Bjørn Eriksen May Anne Brandt H Anna Jakobsen

Detaljer