Har Norge en teknologistrategi for havbruksnæringen, slik andre viktige næringer har?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Har Norge en teknologistrategi for havbruksnæringen, slik andre viktige næringer har?"

Transkript

1 Trondheim, 8.mai 2012 Har Norge en teknologistrategi for havbruksnæringen, slik andre viktige næringer har? v/ Adm.dir Karl A. Almås 1

2 2

3 Biological production and food supply Total bioproduction Contribution to food supply Terrestrial 98 % Marine 2 % 3

4 Why is it more sustainable to harvest food from the sea? Surplus of water Archimedes law Low temperature metabolism 5

5 Global fish production (mill. tons, FAO 2006) Production Use Wild capture Aquaculture Food fish production Non-food use 6

6 7

7 Seafood in perspective Herring Mackerel Haddock Cod Salmon Chicken Pork Beef Greenhouse Gas emissions (kg CO 2 e/kg edible part at slaughter/landing) 8

8 Visjoner for norsk fiskeri- og havbruksnæring Verdens fremste sjømatnasjon Verdens mest effektive forvaltning 10 milliarder i omsetning fra nye biomarine næringer Verdens mest effektive prosesseringsindustri Dobling av lønnsomheten fra villfangst 2 millioner tonn laks pr. år Salg av utstyr og kompetanse tilsvarende 50 % av eksport av fisk- og fiskeprodukter Teknologi er helt avgjørende! 10

9 Teknologistrategi: Beskrivelse av teknologiske fokusområder for å nå strategiske mål. Viktige næringer har utviklet teknologistrategi : Petroleumssektoren OG21 Maritm21 Materialindustrien Finansnæringen Mfl. Norsk fiskeri- havbruksnæring mangler en teknologistrategi! 11

10 Hvorfor utvikle en teknologistrategi? Verdens fremste sjømatnasjon må være teknologisk ledende! Fiskeri- og havbruksnæringen står overfor klare teknologiske utfordringer. Fiskeri- og havbruksnæringen må utvikle og opprettholde teknologi som et av flere konkurransefortrinn. Fiskeri og havbruksnæringen må følge og utnytte teknologifronten. 12

11 Sikring av teknologlogiske forsprang krever strategiske grep. Teknologiske fokusområder TTA ( Technology Target Areas ) må identifiseres og prioriteres. Den teknologiske kunnskapen sikres gjennom å definere: På hvilke teknologiområder skal fiskeri- og havbruksnæringen selv ta ansvar for forskningsfronten? Hvilke teknologier er tversgående teknologier langs hele verdikjeden? Hva kan fiskeri- og havbruksnæringen hente inn fra andre industrielle sektorer? Hvordan kan vi nyttiggjøre oss utviklingen innenfor muliggjørende teknologier ( Enabling technologies )? 13

12 Teknologiske fokusområder i sjømatkjeden Technology Target Areas (TTA) TTA HAV21 TTA 1 Kostnadseffektiv overvåkning og forvaltning TTA 2 Bærekraftig vekst innen havbruk TTA 3 Effektiv høsting og håndtering av villfisk TTA 4 Kostnadseffektiv og lønnsom prosessering TTA 5 Teknologi i nye biomarine næringer TTA1 TTA2 Forvatning av ville ressurser Tilvekst, havbruk Fangst TTA3 Slakting Prosessering Marked TTA4 Verdens fremste sjømatnasjon Yngel Fôr TTA5 14

13 Teknologi for å nå strategiske mål Olje og gass Teknologiske synergier med andre sektorer Materialer Telekom Maritim Bioteknologi og helse Energi TTA1 TTA2 Forvatning av ville ressurser Tilvekst, havbruk Fangst TTA3 Slakting Prosessering Marked TTA4 Verdens fremste sjømatnasjon Muliggjørende teknologier Nanoteknologi Bioteknologi IKT Yngel Fôr TTA5 Tversgående kjerneteknologier Automatisering / effektivisering, Sporbarhet og logistikk Totalutnyttelse, LCA Sikkerhet 15

14 TTA2 Visjon Teknologi for bærekraftig vekst innen oppdrett Forretningsmuligheter Øke produktivitet og redusere produksjonskost Øke bærekraft og redusere miljøpåvirkning Fiskevelferd og kvalitet HMS og trygge arbeidsoperasjoner Effektive og skånsomme slakting Teknologigap Automatiserte arbeidsoperasjoner ROV/AUV Robotteknologi Reguleringsteknologi Teknologi for eksponerte lokaliteter Merder Forankringssystemer Nøter Teknologi for forutsigbar produksjon Styringssystemer Langtidsplanlegging Beslutningsstøttesystemer Teknologi for skånsom transport og avliving Sensorer Biomassekontroll Fjernstyring t Effektive sporbarhetssystemer Servicefartøy Brønnbåter Fòrflåter FoU Prioriterte offentlige forskningsområder 16

15 TTA 3 Visjon Effektiv høsting og håndtering av villfisk Forretningsmuligheter Redusere forbruket energi Øke selektiviteten Totalutnyttelse Automatiserte prosesser ombord Markedsbasert fangsting og prosessering Trygge arbeidsplasser Teknologigap Automatisert håndtering Automatisert håndtering Fleksibilitet i fartøy Passive redskaper Selektive redskaper Effektive deloperasjoner Optimal internlogistikk ombord Automatisert sortering ombord Automatisert lossing og mottak FoU Prioriterte offentlige forskningsområder 17

16 TTA 4 Visjon Forretningsmuligheter Markedsdrevet prosessering Kostnadseffektiv og lønnsom prosessering Økt prosesseringgrad og verdiskaping i Norge Økt produksspekter av fersk sjømat Økt produktivitet og reduserte kostnader Bærekraftig sjømatindustri ved totalutnyttelse av råstoffet Bærekraftig utstyrsleverandørindustri Teknologigap Utvikling av industrielle demonstratorer Flesksible og automatiserte prosesser Integrerte systemer for totalutnyttelse Utvikle overordnede styringssystemer Utvikling av automatiserte sorteringssystem Emballasje teknologi for nye produkter Utvikling av maskinssyn for kvalitetsevaluering FoU Prioriterte offentlige forskningsområder 18

17 Teknologistrategi: FoU+demonstrasjon og pilotering TTA HAV21 Forskning og utvikling TTA 1 Kostnadseffektiv overvåkning og forvaltning TTA 2 Bærekraftig vekst innen havbruk TTA 3 Effektiv høsting av villfisk TTA 4 Kostnadseffektiv og lønnsom foredling Demonstrasjon og pilotering TTA 5 Teknologi i nye biomarine næringer 21

18 Teknologi for et bedre samfunn 23

19 SINTEF`s hovedmål: Å bli Europas mest anerkjente konsern for oppdragsforskning Vårt bidrag: skal være det ledende teknologiske forskningsinstituttet i Europa på utnyttelse av fornybare marine ressurser. 24

20 Fem avdelinger Marin ressursteknologi Fiskeriteknologi Havbruksteknologi Prosessteknologi Internasjonale prosjekter og rådgivning 25

21 Infrastructure The European Fisheries and Aquaculture Engineering Laboratories Fisheries Technology Marine Resource Technology Aquaculture Technology Processing Technology Int. projects and Consultancy Simulation, Surveillance and Operations Laboratories (SSO) Fishing Gear Engineering Flume tank Hirtshals, Denmark SINTEF Aquaculture Engineering (ACE) Valsneset, Bjugn, Norway (Mediterranean, Asia..),SINTEF, NTNU Marine Juvenile Process Engineering SeaLab Trondheim,SINTEF, NTNU Coreolis laboratory Trondheim, SINTEF Norw. center for seaweed techn. Trondheim, SINTEF Fish Process Engineering Process Hotel, SeaLab Trondhem Norway SINTEF Marine Biochemical Engineering Mobile Pilot Plant, SeaLab Trondheim, SINTEF 26

22 SINTEF SeaLab 24.november

Gladlaks er god laks. fiskeri og havbruk. Motvirke lakselus: Ved å rengjøre merdene kommer leppefiskene inn til laksen og spiser lakselus.

Gladlaks er god laks. fiskeri og havbruk. Motvirke lakselus: Ved å rengjøre merdene kommer leppefiskene inn til laksen og spiser lakselus. DETTE TEMAMAGASINET ER EN ANNONSE FRA Mediaplanet Nr. 8 januar 14 fiskeri og havbruk Les om Elisabeth Aspaker Vekstpotensialet i marin næring gir grunn til stor optimisme 3 tips fra bransjen matrevolusjon

Detaljer

Sektoranalyse for de marine næringene i Nord-Norge

Sektoranalyse for de marine næringene i Nord-Norge Sektoranalyse for de marine næringene i Nord-Norge Sónia Arrepia Photography - Visitnorway.com - Åpen Rapport Sektoranalyse for de marine næringene i Nord-Norge - statusbeskrivelse og fremtidsutsikter

Detaljer

Kontaktperson: Senterleder og professor Arnoldo Frigessi, frigessi@medisin.uio.no, tlf. 957 35 574

Kontaktperson: Senterleder og professor Arnoldo Frigessi, frigessi@medisin.uio.no, tlf. 957 35 574 Dette er de 17 nye Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI-III) Big Insight, Statistics for the knowledge economy Senteret skal bidra til økt verdiskaping i samfunnet gjennom å utvikle nye statistiske

Detaljer

Det meste er nord SÅRBAR RIKDOM TROMSØ UTFORDRINGER

Det meste er nord SÅRBAR RIKDOM TROMSØ UTFORDRINGER Det meste er nord SÅRBAR RIKDOM TROMSØ UTFORDRINGER Nord Se oftere mot nord. Gå mot vinden, du får rødere kinn. Finn den ulendte stien. Hold den. Den er kortere. Nord er best. Vinterens flammehimmel, sommernattens

Detaljer

Hvor kommer maten fra?

Hvor kommer maten fra? Rapport 8/2009 Utgitt mars 2009 Hvor kommer maten fra? Kine Mari Karlsen, Kathryn Anne-Marie Donnelly og Bent Dreyer Nofima er et næringsrettet forskningskonsern som skal øke konkurransekraften for matvareindustrien,

Detaljer

Norges Sildesalgslag hadde 14. og 15. mai sitt årsmøte i Alta. I ovennevnte sak ble følgende vedtak gjort :

Norges Sildesalgslag hadde 14. og 15. mai sitt årsmøte i Alta. I ovennevnte sak ble følgende vedtak gjort : PELAGISK FISK TIL FÔR OG FOLK ER DET ETT FETT? Årsmøtet tar innledningene ved Øyvind Lie og Ingvild Eide Graf til orientering. Årsmøtet vil understreke viktigheten av det arbeidet som gjøres ved Nasjonalt

Detaljer

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen Konkurransekraft gjennom kunnskap Bli inspirert av havbruksnæringen BILAG TIL INDEKS NORDLAND 2008 Forord Indeks Nordland 2008 setter fokus på forskning og utvikling (FoU) i næringslivet i Nordland. Tilgangen

Detaljer

Verdier må skapes før de deles

Verdier må skapes før de deles Verdier må skapes før de deles Samfunnsrapport OLF Oljeindustriens Landsforening OLF er interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for oljeselskaper og leverandørbedrifter på norsk kontinentalsokkel. 2 Samfunnsrapport

Detaljer

Hva er drivkraften bak bærekraftig sjømat og hvordan er norsk sjømatnæring posisjonert? Bjørg H. Nøstvold, Siril Alm, Ingelinn Pleym og Pirjo Honkanen

Hva er drivkraften bak bærekraftig sjømat og hvordan er norsk sjømatnæring posisjonert? Bjørg H. Nøstvold, Siril Alm, Ingelinn Pleym og Pirjo Honkanen Rapport 27/2010 Utgitt september 2010 Hva er drivkraften bak bærekraftig sjømat og hvordan er norsk sjømatnæring posisjonert? Bjørg H. Nøstvold, Siril Alm, Ingelinn Pleym og Pirjo Honkanen Nofima er et

Detaljer

Industriutvikling i Nord-Norge frem mot 2030

Industriutvikling i Nord-Norge frem mot 2030 Industriutvikling i Nord-Norge frem mot 2030 En situasjons- og fremtidsstudie utført av SINTEF og NORUT Redigert av Dag Slotfeldt-Ellingsen og Karstein P. L. Sandvik, august 2009 Klode fra Figur Google

Detaljer

Hvor mye laks er det egentlig i merden?

Hvor mye laks er det egentlig i merden? Følgende tekst er å finne på trykk i Norsk Fiskeoppdrett nummer 2, 2013 som oppsummering etter arbeidet i Exactus. Hvor mye laks er det egentlig i merden? Redaktører: Erik Høy, Leif Magne Sunde og Hans

Detaljer

Samhandling i og mellom klynger. evaluering av seks NCE-prosjekter. Hovedrapport

Samhandling i og mellom klynger. evaluering av seks NCE-prosjekter. Hovedrapport Hovedrapport Samhandling i og mellom klynger evaluering av seks NCE-prosjekter Hovedrapport Evaluering av seks NCE-prosjekter Høst 2012 (Rapport nr. 40/2012) Av: Erik Jakobsen, Lisbeth Iversen, Hanne Jordell

Detaljer

Hovedrapport Samhandling i og mellom klynger evaluering av seks NCE-prosjekter

Hovedrapport Samhandling i og mellom klynger evaluering av seks NCE-prosjekter Hovedrapport Samhandling i og mellom klynger evaluering av seks NCE-prosjekter Hovedrapport Evaluering av seks NCE-prosjekter høst 2012 (Rapport nr. 40/2012) Av: Erik Jakobsen, Lisbeth Iversen, Hanne Jordell

Detaljer

Den viktigste årsaken til sjømatnæringens suksess og fremtidige vekstpotensial, er transformasjonen fra fangst til oppdrett. Torger Reve snakker mye

Den viktigste årsaken til sjømatnæringens suksess og fremtidige vekstpotensial, er transformasjonen fra fangst til oppdrett. Torger Reve snakker mye Den viktigste årsaken til sjømatnæringens suksess og fremtidige vekstpotensial, er transformasjonen fra fangst til oppdrett. Torger Reve snakker mye om sjømat, men mener egentlig oppdrett. 60 "Norsk Fiskerinæring"

Detaljer

Nye regler, sikrere havbruk?

Nye regler, sikrere havbruk? Nye regler, sikrere havbruk? Benny Kristian Kilhavn Marin teknikk Innlevert: juni 2013 Hovedveileder: Harald Ellingsen, IMT Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for marin teknikk TMR

Detaljer

QUICK. Standarden er satt. for HØY-YTELSESFÔR

QUICK. Standarden er satt. for HØY-YTELSESFÔR QUICK YTELSESFORSTERKER Standarden er satt for HØY-YTELSESFÔR Nå lanserer vi For maksimal tilvekst pr fôrkrone Det nye høy-ytelseskonseptet QUICK YTELSESFORSTERKER fra BioMar er basert på bruk av krill

Detaljer

2 Det nasjonale FoU- og innovasjonssystemet

2 Det nasjonale FoU- og innovasjonssystemet Kapittel 2 2 Det nasjonale FoU- og innovasjonssystemet Hovedpunkter........................................... 5 Innledning.............................................. 51 Sentrale definisjoner......................................

Detaljer

Økt utvinning på eksisterende oljefelt. gjør Barentshavsutbygging overflødig

Økt utvinning på eksisterende oljefelt. gjør Barentshavsutbygging overflødig Rapport 3/2003 Petroleumsvirksomhet Økt utvinning på eksisterende oljefelt gjør Barentshavutbyggingen overflødig ISBN 82-7478-244-5 ISSN 0807-0946 Norges Naturvernforbund Boks 342 Sentrum, 0101 Oslo. Tlf.

Detaljer

NORGE 2050: ET PARADIGMEFREMSYN - LILLE LAND, HVA NÅ? En multiklientstudie

NORGE 2050: ET PARADIGMEFREMSYN - LILLE LAND, HVA NÅ? En multiklientstudie NORGE 2050: ET PARADIGMEFREMSYN - LILLE LAND, HVA NÅ? En multiklientstudie NORGE 2050: ET PARADIGMEFREMSYN LILLE LAND HVA NÅ? Dokumentdetaljer Econ-rapport nr. Prosjektnr. 5Z110026.10 ISBN 978-82-8232-189-1

Detaljer

Sånn kan det også gjøres! Drift av autolinerederiet Eskøy AS Saga K, T-20-T og Åsta B, T-3-T, driftsåret 2010

Sånn kan det også gjøres! Drift av autolinerederiet Eskøy AS Saga K, T-20-T og Åsta B, T-3-T, driftsåret 2010 Rapport 14/2011 Utgitt mars 2011 Sånn kan det også gjøres! Drift av autolinerederiet Eskøy AS Saga K, T-20-T og Åsta B, T-3-T, driftsåret 2010 Edgar Henriksen Nofima er et næringsrettet forskningskonsern

Detaljer

Rapport utarbeidet for Forskningsrådet

Rapport utarbeidet for Forskningsrådet Mai 2013 Utredning om departementenes arbeid med forskning Rapport utarbeidet for Forskningsrådet DAMVAD Sørkedalsveien 10 A N-0369 Oslo Frederik Langes Gate 20 N-9008 Tromsø Tel. +47 970 43 859 E-post:

Detaljer

ØKOLOGISERTIFISERING. Regler for

ØKOLOGISERTIFISERING. Regler for ØKOLOGISERTIFISERING Regler for økologisk akvakultur Innhold INNLEDNING... 2 DEFINISJONER... 3 UTFORMING AV REGELVERKET... 4 1. IDÉBAKGRUNN OG MÅL... 5 2. HVORDAN DELTA I DEBIOS KONTROLLORDNING... 6 2.1.

Detaljer

Industriutvikling i Nord-Norge frem mot 2030

Industriutvikling i Nord-Norge frem mot 2030 Industriutvikling i Nord-Norge frem mot 2030 En situasjons- og fremtids-studie utført av SINTEF og Norut Jack Ødegård, forskningsdirektør, SINTEF Karstein Sandvik, seniorrådgiver, Norut Narvik Narvik,

Detaljer

Drømmeløftet, slik Innovasjon Norge ser det

Drømmeløftet, slik Innovasjon Norge ser det Drømmeløftet, slik Innovasjon Norge ser det (Utdrag av Innovasjon Norges hovedrapport om #Drømmeløftet) Utfordringer og muligheter Vi lever i spennende tider, på godt og ondt. Verden står overfor store

Detaljer

LANDBRUK - MER ENN LANDBRUK LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTETS STRATEGI FOR NÆRINGSUTVIKLING

LANDBRUK - MER ENN LANDBRUK LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTETS STRATEGI FOR NÆRINGSUTVIKLING LANDBRUK - MER ENN LANDBRUK LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTETS STRATEGI FOR NÆRINGSUTVIKLING Tittel: Landbruk mer enn landbruk. Landbruks- og matdepartementets strategi for næringsutvikling Utgiver: Landbruks-

Detaljer

GJØR ALLE TIL LAGS! S18 Sen glemsel og hurtig læring. S10 Ris og ros til næringen. Problemfri fôring - vårt felles mål. Med lov skal havet avluses

GJØR ALLE TIL LAGS! S18 Sen glemsel og hurtig læring. S10 Ris og ros til næringen. Problemfri fôring - vårt felles mål. Med lov skal havet avluses FORSKNING / AKTUELT ET MAGASIN FRA GJØR ALLE TIL LAGS! Bli med Carl-Erik Arnesen en helt vanlig dag på jobben. S6 Problemfri fôring - vårt felles mål S8 Med lov skal havet avluses S10 Ris og ros til næringen

Detaljer

2. NYE FORNYBARE ENERGIKILDER, ENØKTEKNOLOGIER OG ENERGIBRUK

2. NYE FORNYBARE ENERGIKILDER, ENØKTEKNOLOGIER OG ENERGIBRUK Nyhetsbrev nr.7, desember 2004 0. GENERELT 0.1 Stor søknadsmasse til RENERGI 0.2 Nytt fellesarrangement der fokus settes på energibransjens- og leverandørindustriens F&U 0.3 SAMSTEMTs avslutningsseminar

Detaljer

Norge som energinasjon. NHOs Energipanel

Norge som energinasjon. NHOs Energipanel Norge som energinasjon NHOs Energipanel Utgiver: Næringslivets Hovedorganisasjon Mars 2012 Opplag: 2.000 Design: Kaland Marketing Forsidefoto: istockphoto Trykk: 07 Gruppen ISBN 978-82-7511-170-6 02/03

Detaljer

Hva jobber en HR-avdeling med?

Hva jobber en HR-avdeling med? Artikkel Hva jobber en HR-avdeling med? Lucie Kathrine Sunde-Eidem En organisasjons verdi og produksjonskraft ligger mer i organisasjonens intellekt og servicemuligheter enn i organisasjonens hard assets

Detaljer