MEDLEMSBLAD FOR ST. JOHANNESLOGEN ST. MAGNUS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MEDLEMSBLAD FOR ST. JOHANNESLOGEN ST. MAGNUS"

Transkript

1 Medlemsblad for St. Johanneslogen St. Magnus 1 St.Magnus Nummer 4 / 2002 St. Magnus God jul! Foto: Terje S. Johansen Fra det høytidelige taffel under besøket av OSM, Magne Frode Nygaard. I midten vår loges OM, Peter Sæter og ved sin side har han vår loges tidligere OM, Roy Taby MEDLEMSBLAD FOR ST. JOHANNESLOGEN ST. MAGNUS

2 St.Magnus Bladets adresse: 2 St. Magnus' Medlemsblad, Kasernegt. 46, 1632 Gml. Fredrikstad Medlemsblad for St. Johanneslogen St. Magnus Innlegg sendes til, gjerne på diskett: Asbjørn Brevad, Rødvollen 20, 1621 Gressvik E-post: Redaksjonskomitè: Asbjørn Brevad (redaktør) Bjørn Roger Hansen Tore Høye Øystein Andersen Kåre Sørby Jan Fredrik Been Larsen Einar Stubberud (annonser) Tlf. privat: Tlf. privat: Tlf. privat: Tlf. privat: Tlf. privat: Tlf. privat: Tlf. privat: Layout: Asbjørn Brevad Produksjon: Meldal Trykkeri, 7334 Storås Telefon Mine brødre! Det er ganske utrolig hvordan tiden flyr. Det kan hende vi har for mye fokus på tid, men hva skal en gjøre når en ikke har rukket å få gjort noe siden sist det var julenummer? Det kjennes i alle fall slik, selv om virkeligheten er en ganske annen. En merker tiden annerledes også. Hvert år faller det fra brødre og det kommer nye. Egentlig har vi ingen å miste. Det er et savn hver gang det skjer. Nye brødre er allikevel kjærkomne. Det er her vi må se sammenhengen! I tiden. I årene. I logen. I livet. Tidene går sin gang, enten vi vil eller ikke. Vi kan legge rikdom til tid, men vi kan ikke stoppe tiden. Den jordiske vandring har en ende, mens troen og håpet ligger i fortsettelsen. Rikdom i tiden kan være noe så enkelt som å ta del i logearbeide. Å være åpen og lærenem. Ta del i et fellesskap som nettopp gir mulighet til å gi tiden innhold og ballast. Dette blir da en måte "å forlenge" tiden på... Det handler også om å gjøre livet rikere! Og la oss gripe sjansen til å berikes, ikke først og fremst materielt, men i felles streben etter våre høye og edle mål i logen. En "reise mot lyset". Siden tid her også brukes, litt omskrevet, som tids- eller livsløpsbegrep, fikk jeg lyst til å sitere ROBO fra ett tidligere nummer av bladet vårt, der han skrev bl.a. dette, gjengitt etter en ukjent forfatter: «Stå ikke og gråt ved min grav, jeg er ikke der - jeg lever. Dere finner meg høyt på himmelen blå, der jeg blandt fuglene svever. Jeg svever gjennom de høye fjell og over de skjønne enge. Jeg svever helt inn i deres hjem og våker ved deres senge. Jeg er en morild i havet ved nattetid - jeg er lyset fra måneskinn, jeg er håpet dere ser i et stjerneskudd og i et fredelig barnesinn. Så stå ikke og gråt ved min grav, jeg er ikke der - jeg lever. I alle deres hjerter er jeg krøpet inn, og vil gi dere livets gleder.» Tid er selvfølgelig ikke bare et tomt begrep som vi alltid har for lite av. Den er til å fylles, gledes i, planlegge i, oppleve i, leve i, se bakover og fremover i. For å gi begrepet enda en vinkel: For meg har det også med tid å gjøre når St. Magnius' medlemsblad skal produseres, frister for innlevering av stoff, økonomi, faste terminer etc. Innleveringsfrister har kanskje ingen lest, til nå... Fremover i tid vil vi se om det blir annerledes. Om det er budskapet mitt som er for svakt eller det at brødrene ikke rekker å få ting ferdig i tide, ja, det skulle vært moro og visst... Er tiden virkelig blitt for knapp, så gjelder det å stoppe opp. Da er det noe som må vente. Tiden venter ikke, da er det noe annet som må vente. For de som følger utgivelsene av St- Magnus' bladet, så har de blitt så regelmessige at en nokså sikkert kan forutse når bladet kommer: Nr. 1 - før påske med påskestoff Nr. 2 - ca. 14 dager før Markus-møtet Nr. 3 - i midten av september, og Nr. 4 - tidlig i desember som julenummer. Fristene for innlevering av stoff er ca. 1 måned tidligere. Vi har fulgt dette mønsteret i mange år nå, så legg deg dette i minne du som vil bidra med noe i bladet. Den som ikke har lest fristene som står i bladet, kan jo bruke utgielsesmønsteret jeg har gitt over. Vi prøver et nytt trykkeri av denne utgaven av bladet. Prisen er omtrent som før, men vi ønsker oss bedre bilder. Så får du vurdere selv! God jul og et godt nytt år! AsbjB

3 Medlemsblad for St. Johanneslogen St. Magnus 3 St.Magnus Ordførende Mester har ordet Kjære brødre! I tidligere tider var det viktig at unge mennesker satte seg høye mål og at man hadde sine idealer. Kjente kvinner og menn som Nansen, Amundsen, Lincoln, Sigrid Undset, Florence Nightingale, Madame Curie, var noen av deres idealer. Felles for disse store personligheter var at de gjennom sitt virke hadde utført en bragd det stod respekt av. De sto for noe positivt og godt i samfundet og man hadde et brennende ønske om at ens barn skulle bli så lik disse som mulig. Kanskje naivt, men man hadde ihverfall noe positivt som sitt forbilde, på godt og ondt. Heldigvis har ingen klart å forkludre vårt frimureri. Det betår slik som det alltid har vært. Våre idealer sår urokkelig fast. Den Trefold Store Byggmester har trukket opp skillelinjene og de står fast. For når det gjelder kampen om de rene, åndelige verdier, det onde eller det gode, har kompromisset aldri ført frem. Det gode kan ikke inngå noe kompromiss med det onde, eller dyden med lasten. Ibsen sier det klart når Brand sier til sine hustru Agnes: "Husk at jeg er streng i kravet, fordrer intet eller alt. Hvis på veien fra du falt, var ditt liv som slengt i havet. Ingen prutningsmon i nøden, ingen eftergift i brøden. Strekker ikke livet til, må du villig gå i døden. Velg, du står på veiens skille". Det er nettopp dette "enten - eller" vår orden vil innskjerpe når det gjelder våre standpunkter. Svaret er : " ja eller nei, i aften eller i morgen" ingen "hvis - eller - dersom ", intet rommelig kompromiss, "intet prutningsmon i nøden...". Julen nærmer seg mine brødre. Jeg benytter herved anledningen til å ønske dere alle en velsignet julehøytid og alt godt i det nye året. Takk for godt samarbeid og for mange hyggelige stunder i året som er gått. God jul alle sammen! I vår tid har man også sine idealer, men de er svært ofte pop-idoler eller filmstjerner. Stikker man seg frem på annen måte, kommer man ofte fort ned på bakken igjen. For selv ikke de gamle idealer skal tro de var noen ting. I en nyere bok om Roald Amundsen, hevder forfatteren at han var en tyrann som drev sine menn uten skånsel. I en tilsvarnede bok om Quisling forsvarer forfatteren ham slik at man kan sitte igjen med det inntrykket at han ikke var noen landsforæder når alt kommer til alt. Det er således en tendens i samfundet til at grenser utviskes (kanskje på godt og ondt). Vi blir alle like. Det er ingen som er dyktigere enn andre. Det blir liten forskjell mellom det som er galt og det som er rett, mellom ondt og godt, mellom sort og hvitt. Kompromiss og hestehandel blir dagligdags, spesielt innen for politikken. Kanskje var det derfor på mange måter enklere før, da man hadde kraftigere skillelinjer i samfundet. Da det var enklere å se forskjellen mellom det som var rett og det som var galt, mellom det som var edelt og det som var utålelig. Julemøte i FIDUCIA I ST. MAGNUS Vi inviterer til Julemøte i Fiducia fredag 6. desember kl i St.Magnus lokaler Tradisjonen tro kommer broder Kjell Bertheau Johannessen med et program om Julens musikk som holdes i Logesalen. Deretter går vi til spisesalen hvor vi får servert julemiddag,- og vi avslutter som vanlig i kaffesalen med kaffe og utloddning. Vi ønsker alle velkommen til årets julemøte. Ta gjerne med en gevinst til utloddningen. Broderlig hilsen Bjørn-Harald Lervang Leder av Fiducia

4 St.Magnus 4 Medlemsblad for St. Johanneslogen St. Magnus ADRESSE St. Mariegt Sarpsborg Takstmann Terje WesTby GODKJENT AV KREDITTILSYNET Bygningsingeniør / markedsøkonom Medlem NITO Takst TELEFON Kontor Telefax Region Østfold Tlf John Simonsen AS Tre- og Jernvarer 1607 Fredrikstad Tlf Egil Sekkelsten jr. tannlege Telefon Vannbehandling - Pumpeteknikk Hydrogeologi - Brønnrehabilitering Pumpeservice Tlf Sørkilen 4, 1621 Gressvik STORSTUA Telef elefon Lørdagskafèen i Logen -der vertene serverer kaffe og kringle. Vi holder åpent fra kl. 11,30 til kl. 13,30. Ta med familie og venner, bekjente og kanskje en ny broder. (Ikke i ferier!) v/ Bjørn Roger Det er med kjærligheten som med en skilpadde: De fleste kjenner kun den forloren. H. C. Andersen Dansk forfatter Kjærlighet basert på skjønnhet dør snart, akkurat som skjønnheten. John Donne Eng. forfatter Kjærlighet måles ikke etter hvor mange ganger vi rører ved hverandre, men hvor mange ganger vi når hverandre. Samuel Johnson Eng. forfatter Takknemlighetsgjeld er den eneste gjeld som gjør menneskene rikere. J. G. Gade Norsk overlege. En uklok mann tror alle er venner som ler ham i møte. Fra Håvamål. Brøler en mann, er han dynamisk. Brøler en kvinne, er hun hysterisk. Hildegard Knef Tysk skuespillerjulaften er den kvelden i året da mennesket og Gud forstår hverandre. Kaj Munk Dansk teolog. Tom A

5 Medlemsblad for St. Johanneslogen St. Magnus 5 St.Magnus Vi hilser på... v/bjørn Roger Den 11. oktober 2002 ble Tom A. Karlsen verdensmester i orientering i Klassen år. Konkurransen fant sted i Australia nærmere bestemt i byen Bendigo som ligger ca. 150km nord for Melbourne. Hvordan var turen til Australia? Det var en opplevelsesrik tur både med hensyn til kultur, natur og historie. Vi oppholdt oss mest i gullgraverområder hvor flere fremmed kulturer ble smeltet sammen på slutten av 1800 tallet. Utallige gruver, grøfter og dammer vidner om en travel og slitsom tid for gullgraveren. Ellers var det selvfølgelig spennende å møte kenguruer og coalaer i skogen. Hvordan opplevde du det å bli verdensmester i orientering? Jeg ble veldig glad. Årets mål som orienteringsløper var gått i oppfyllelse. Mange års regelmessig trening hadde gitt resultater. Hva driver du med til daglig? Jeg jobber som sivilingeniør i vann- og avløpsteknikk i firmaet Interconsult ASA i Fredrikstad. Oppgavene er i første rekke prosjektering av ledningsanlegg og pumpestasjoner for transport av vann og avløp. Hvilke yrke, bortsett fra ditt eget kunne du tenke deg å prøve? Det ideelle ville vært et yrke der jeg kunne kombinere kunnskap om natur, miljø, geologi og kartkunnskap. Innsamling av data via vandringer i skog og mark og fremstilling av disse på kartet, gjerne sett i et miljøperspektiv. Hvilke oppgave har du i Logen og hvordan trives du med den? Jeg er Innførende Broder i St. Magnus og synes det er en interessant og spennende jobb. Hvilke verdier/egenskaper setter du høyest hos andre mennesker? Ærlighet og rettferdighet er viktige egenskaper. Likeledes sette jeg pris på humoristisk sans. Man må ikke ta seg selv for høytidelig. Hva gir idretten deg? Frisk luft, naturopplevelser og kameratskap samt fysisk og psykisk velvære. Hva gir Logen deg? Åndelige verdier, gode leveregler, kameratskap og et pusterom i en travel hverdag. Når ga du din kone en oppmuntring sist? Sist gang jeg så henne. Hva forbinder du med julen? Julegudstjeneste, hyggelig samvær med familien samt god mat. Oppbyggende løpeturer/ skiturer i skog og mark. Fred og ro. FRIMURERNES SANGFORENING I ST. MAGNUS ÅRSBERETNING FOR ÅR 2002: Sanforeningens årsmøte 2001 ble holdt i november i logens lokaler med 13 sangbrødre tilstede. De vanlige årsmøtesaker ble behandlet og valg for 2002 foretatt. Møtet ble ledet av formannen Nils Thomas Stangebye. Også denne gang hadde vi som foredragsholder vår egen sangbroder Kjell Bertheau Johannessen. Etter årsmøtet benket sangbrødrene seg rundt kveldens festbord, der sangbroder Gunnar Grabner serverte en fortreffelig gryterett. Sangforeneingens styre har i 2002 bestått av: Nils Thomas Stangebye formann Gunnar Grabner viseformann John Simonsen styremedlem Tore Høye sekretær Valgkomite har vært: Harald Stenseth og Kjell Berthau Johannessen På valg for 2003 og 2004 står: Nils Thomas Stangebye Tore Høye Logens sangkor har I 2002 hatt ukentlige sangøvelser alle ledet av vår dirigent logens kantor Einar Jacobsen. Fremmøte har vært varierende, dog med en tendens til stabilisering på ca 12 fremmøtte i senere tid. På vårhalvåret ble øvelsene alternert mellom onsdager og torsdager pga utleie av lokaler. På høsthalvåret er utleien opphørt og øvelsene har vært fast på torsdager, noe som muligens bedrer fremmøtet. Sangøvelsene er preget av en herlig blanding av skjemt og alvor med en utrettelig kantor Einar ved pianoet. Dessuten har vi gleden av fortsatt å nyte formannens hjemmebakst til kaffekoppen. Sangrepertoaret er variert. Noen av sangene kan en si sitter bra, mens andre må betegnes mer som utfordringer. Koret har sikte på kommende års St. Magnusjubileum i sitt nåværende øvelsesrepertoar. Logens sangkor vil i sin årsberetning gjerne fremheve den utrettelighet og entusiasme som vår dirigent Einar Joh. Jacobsen står for og som betyr alt for koret. Fredrikstad november 2002 Nils Thomas Stangebye Formann INNLEVERINGSFRIST NESTENUMMER: 25. februar 2003 Tore Høye Sekretær

6 St.Magnus Fra Brodertjenesten Mine brødre - Brodertjenesten har ved tidligere anledninger henledet oppmerksomheten på heftet «Broderkontakt». Heftet ble utgitt av St. Johs. logen St. Olaus t.d.h. Leopard i forbindelse med deres 250-årsjubileum og er ment å gi kunnskaper om de medmenneskelige oppgaver som møter oss blant brødre, familie, venner og andre. «Broderkontakt» omhandler kapitler som oppmerksomhet, på sykebesøk, sorg og sorgarbeide og taushet / tillit. Som eksempel refereres noe fra kapitlet som omhandler sykebesøk. Dette er vårt utgangspunkt: Som regel er det greit og hyggelig å gå på sykebesøk, særlig om det er til en venn eller til en god bekjent. Det gjelder å formidle optimisme og godt humør. Vi vet at dette er gode hjelpemidler for helbredelsen. Men det er ikke alltid like lett. Dette vil vi komme inn på i dette og senere avsnitt. I alle tilfelle er ikke målet ved vårt besøk å slå tiden i hjel for den syke, men å gjøre den mer levende og innholdsrik - og å være til glede og oppmuntring. Dette er vårt utgangspunkt når vi planlegger et besøk. God planlegging er avgjørende for heldig gjennomføring. Kanskje vårt besøk ikke er Ønsket. Pasienten kan være nyoperert, febersyk, ha plagsomme smerter - eller ganske enkelt kan det bli for mange besøk som krever innsats fra den syke. Avtalen er viktig - og vi må være presise! Avtalen: Den syke eller de nærmeste pårørende vet gjerne hva som er best for pasienten. Vi må ta kontakt for forsiktig å føle oss frem til om vårt besøk kan være til glede og oppmuntring. Når avtalen er inngått, må vi holde vår del av den og være presise! Samtalen: Det er viktig å kunne lytte! - og å kjenne til positive og negative innfallsvinkler til samtalen med den syke. Avgjørende for å kunne utøve en aktiv lytting er at en kan ta det med ro og være konsentrert, vi må ikke være opptatt av raskt å komme frem med egne råd og løsninger. «Broderkontakt» -finnes i vårt bibliotek i 20 eks. Mine brødre, vi har alle behov for praktisk veiledning på dette område - ta denne utfordring til selvutvikling. Kontaktpersoner i Besøkstjenesten i St. Magnus: Peter Sæter tlf Per-Olav Andresen Hans Anton Paulsen Bjørn-Harald Lervang Kristian Nordli Finn Jensen Lørdagskafeen Vår populære kafé åpner i 2003 fra midten av januar og holder åpent lørdager fram til midten av juni - videre fra midten av september til først i desember. Åpningstid fra kl til Ta med familie og venner til et hyggelig samvær. Kafévertene vil ta vel i mot sine gjester og ønsker alle hjertelige velkomne. 6 Med hilsen Brodertjensten, Finn Jensen Navnet FIDUCIA er hentet fra vår Ordens valgspråk. Fiducia er ingen formell forening, men en sammenkomst hvor man deltar under regulerende vedtekter. Fiducianerne tilknyttet St. Magnus har valgt den enkle møteform som stifterne i sin tid la opp til, meden stille stund under stjernehimmelen, ledsaget av harmonisk musikk og et enkelt verbalt innslag, etterfulgt av hyggesamvær med bespisning i Logens kaffesal. idduciamøtene avholdes i Kasernegaten i Gamlebyen i Fredrikstad den siste fredag i måneden i Medlemsblad for St. Johanneslogen St. Magnus møtesesongen september mai. Møtene begynner klokken 1200 og har en varighet på ca 2 timer. Det 89. møte i Fiducia Fredag 25. oktober år 2002 kunne nåværende leder av Fiducia i St. Magnus br. Bjørn Harald Lervang ønske hele 41 fiducianere velkommen i Logesalen. Han opplyste at dette var det 89. møte i Fiducia siden virksomheten startet opp i 1979, og at vi således kan se frem til et respektabelt 25-års jubileum i Deretter overlot han forsamlingen til br. Per Otto Gullaksen som selv presenterte sitt foredragsemne med betegnelsen Sjelesorg i hverdagen, og innledningsvis poengterte at han ikke aktet å legge opp til det vi vanligvis oppfatter med ordet sjelesorg, men rett og slett ville gi fra egne -men omdiktetede- erfaringer noen tanker om det å tre støttende til som medmenneske i tilfeller av ønsket hjelp. Per Otto Gullaksen ga oss således ikke et tungtpløyende psykiatrisk foredrag, men i en enkel kåserende form fikk han frem det som lå ham på hjertet, og som også fant frem til våre. Han snakket om å ha tid til å lytte, han snakket om å avvente hva som kan ligge bak en innledende replikk, han snakket om å kunne tåle den trykkende stemning som taushet under samtalen kan være, han snakket om å være fullt og helt tilstede sammen med den som taler (eller ikke taler) i en problemsituasjon, han snakket om å unngå det å ville opptre aktivt ved å skulle være den som skal rydde opp, men i stedet holde seg til det å lytte og med forsiktige spørsmål få den annen til å være den aktive. Og han avsluttet det hele med to gode råd : For det første det at en for all del skal holde tett med hva en måtte ha fått vite, og for det andre at en i det hele skal opptre med barmhjertighet. Lyset ble avdempet, stjernehimmelen tent og br. kantor Einar Jacobsen kunne fra sitt orgel gi oss den rette musikk til den ettertanke enhver satt med etter dette kåseri om praktisering av medmenneskelighet. Deretter forsvant noe ildsjeler ut på kjøkkenet, og resultatet fikk vi i form av herlige smørbrød i kaffesalen, der månedens Fiduciamøte ble avsluttet med spennende utlodding av mange og fine gevinster. Og så er det bare å se frem til julemøte i Fiducia den 6. desember d.å. TH

7 Medlemsblad for St. Johanneslogen St. Magnus 7 St.Magnus Denne plassen kunne vi fått betalt for... Noe for deg? Prisen er lav! Og når mange.. Telefon * POSTBOKS 12, 1601 FREDRIKSTAD TLF TAK- OG MEMBRANENTREPENØR TLF MOBIL TOTALENTREPRISE YRKESBYGG INDUSTRI ARKITEKT KONTOR PROSJEKTLEDELSE FORRETNING BYGGELEDELSE LAGER OMBYGGING Telefaks E-post: Dikeveien 14, 1661 ROLVSØY Se rosa sider, side 52 i Telefonkatalogen. Telefon REVISORENE ARNESEN AS STATSAUTORISERT REVISOR TELEFON TELEFAX Bryggeriveien FREDRIKSTAD 1389 Terje Gustavson IV/V-grad: 1365 Johansen, Jan Roar Nordby, Jan Gunnar Henning 1409 Mathis 1410 Thorfinn Lønn Erik Nytrøen E. Borling Opptatt Opptatt Opptatt Adpotert fra annen loge: 1408 Bråten, Rolv Atle Skippergaten 15, 1630 Gml. Fr.stad X-grad Adoptert: Vi ønsker våre nye brødre velkommen i vår loge! Forfremmelser 2. halvår 2002:II-grad: 1396 Kristiansen, Heine Bjørk Andersen, Bjørn Kjelsaas Hansen, Hans Kristian III-grad: 1385 Terje Knut Adolfsen Hans Opsahl VII-grad: 1323 Huseby, Arne VIII-grad: 1215 Dahl, Kjell Thoresen, Ole-Jørgen Jakobsen, Jan Møller IX-grad: 1213 Røstad, Tore Nordli, Sverre X-grad: 1958 Bertelsen, Per Ragnar Holm, Carl Johan Br. S.

8 St.Magnus 8 Medlemsblad for St. Johanneslogen St. Magnus Storbesøk i St. Magnu Gutta i "Det Glade Hjørnet". Når vi er mange, må jo all plassen benyttes... Aftenens recipient mellom sine faddere... Mandag 28. oktober hadde St. Magnus på sitt 1.gr.møte besøk av OSM Magne Frode Nygaard. Hele 115 brødre var samlet i logesalen, der OSM ble tatt i mot på vanlig seremonielt vis, og der personalkonsulent Mathis Erik Nytrøen ble opptatt som frimurer i St. Magnus og Den Norske frimurerorden. Under det påfølgende taffel benyttet OSM anledningen til å uttrykke stor tilfredshet med årets tilgang av nye brødre i Ordenen, og fremhevet at St. Magnus i så måte sto særlig sterkt, med en tilgang som medførte nokså lang ventetid for dem det gjelder. Spesielt hyggelig var det at han rettet varme ord til vår tidligere OM Roy Taby, som han mintes i takknemlighet og glede fra deres felles tid som embetskolleger i Landslogen. Og igjen minnet Den Norske Frimurerordens høyeste styrer om sitt hovedanliggende for Ordenen og dens brødre. Nemlig at kjærlighet i hverdagen er vår første og største utfordring! TH

9 Medlemsblad for St. Johanneslogen St. Magnus 9 St.Magnus s Når en først har søkt seg til logen, og som her, bli sittende mellom OSM og vår loges OM, må det kjennes både spesielt og stort... JULEFEST MED BARN I pakt med tradisjonene arrangeres det også i år JULEFEST I ST. MAGNUS FREDAG 27.DESEMBER 2002 Julenissen har tilsagt sin ankomst. Bevetningen følger tradisjonene. Skuff ikke barna, men avsett denne dagen! Alle er hjertelig velkommen! Hilsen CM-korpset

10 St.Magnus 10 Medlemsblad for St. Johanneslogen St. Magnus MESTEREN ER OVERAL VERALT T OG I ALLE TING Vi må lytte nøye til den oppfordring Mesteren sender oss, uansett på hvilken måte den kommer. Vi må prøve å leve i nuet og ikke bekymre oss for morgendagen. «Benytt tiden vel», sies det i logen, og filosofene påpeker at tiden går ikke - den kommer til oss. Vi må ikke fokusere så sterkt på penger og eiendom, for da går vi den materielle verdens veier - troen flyr ut av vinduet. Det finnes ikke to verdener - den fysiske og den åndelige - det finnes bare èn: Mesterens rike på jorden, slik det også finnes i himmelen. Mange mennesker liker å holde ånd og materie behagelig og beleilig fra hverandre. Men all sannhet er èn, all virkelighet èn. Straks vi godtar Mesterens legemliggjørelse, den inkarnasjon som er representert i mennesket Jesus Kristus, begynner vi å ta tingene på alvor. Vi er alle i stand til å gjøre både godt og ondt. Vi er ikke født slemme - alle har noe godt i seg. Noen skjuler det, og andre forsømmer det, men det finnes der. Mesteren har skapt oss (ref ordet «Jakin») for at vi skal elske og bli elsket, så det er vår prøve for Mesterens åsyn å velge den ene eller den andre veien. Hvis vi velger det onde, oppstår det en hindring mellom mennesket og Mesteren, og det mennesket kan overhodet ikke se Mesteren tydelig. Det er derfor vi må unngå alle fristelser som kan ødelegge oss. Vi kan få styrke (ref ordet «Boaz») til å motstå fristelsen ved hjertets stillhet med Mesteren, og da kan vi spre glede og kjærlighet til alle rundt oss. Vi er skapt av den samme kjærlige hånd. Mesterens kjærlighet er alltid sterkere enn det onde i verden, så vi trenger fraktisk bare å elske og bli elsket - så enkelt er det. For hvis vi står Mesteren nær, kan vi være til i kjærlighet og glede for alle rundt oss. Ettersom vi tror at hver og en av oss er enestående og dyrebar for Mesteren, er det Han som vil være hos oss i livet og når vi gjør vår gjerning. Han er lederen og forteller oss hva vi skal gjøre. Dette er svært enkelt, men ofte skyver vi Ham til side og tror at det er vi selv som styrer. Det er Mesterens vilje at vi skal vokse oss sterke i troen - det er meningen at vår tro skal vokse og modnes. Har du og jeg en svært uutviklet tro, finner vi ikke noen mening med livet. Derfor er det viktig at vi har den oppfatning av «tro» er en overnaturlig dyd som er nedlagt i sjelen. Det er som denne dyden er en kraft, en evne. Hvis vi ikke har troens evne, kan vi ikke tro på ting som virker gåtefulle og ligger utenfor vår fatteevne. Man kan ikke fortså troens mysterium, men det burde jo være begripelig, og når vi blir voksne, har vi behov for å trenge inn i dette mysteriet, forstå mer av det, slik at det blir mer og mer troverdig. Troen er en gave fra Mesteren og styrkes gjennom hjertets stillhet med Ham, slik også håp og kjærlighet gjør det - og det er de tre viktigste dydene i ens indre liv. Det er viktig å skaffe seg selvinnsikt som en del av den åndelige veksten - å kjenne seg selv og tro på seg selv betyr å kunne kjenne Mesteren og tro på Ham. Den hellige Augustin sa: «Fyll deg selv først. Bare da er du i stand til å gi noe til andre.» Kunnskap om en selv skaper ydmykhet, og kunnskap om Mesteren skaper kjærlighet. Kjærlighet handler først og fremst om å gi - yte noe - før man kan forvente å oppnå kjærlighet. Alt er bestemt av Mesteren. Han bestemmer når vi skal leve og når vi skal dø. Vi må sette vår lit til Ham og gjøre den gjerning Han har kalt oss til å gjøre, helt til vi dør. Hver dag er en forberedelse på døden - å innse dette hjelper oss på en måte vår livsvandring i den alminnelige verden. Vi må lære å leve vårt liv i forening med Ham. Døden er ikke noe annet enn å gå tilbake til Ham, der hvor Han er og hvor vi alle hører til. Døden er ikke slutten, men begynnelsen - døden er en fortsettelse av livet. Dette er betydningen i det evige liv - det er da vår sjel kommer til Mesteren ettersom det bare er kroppen vi oppgir i døden. Hjertet og sjelen lever evig. Derfor må vi alle leve som om det kan skje med oss når som helst. Gårdsdagen er forbi, og morgendagen er ikke kommet ennå, så vi må leve hver dag som om den var den siste, slik at vi er rede når Mesteren kaller på oss, forberedt på å dø med rent hjerte. RoBo - fritt ut fra boken «Mor Teresa - En enkel vei», redigert av Lucinda Vardey

11 Medlemsblad for St. Johanneslogen St. Magnus 11 St.Magnus Brødretur til København På helt privat initiativ reiste brødre fra fem forskjellige St. Johannesloger på besøk til St. Johanneslogen Rosenborg i København. Initiativtager var i år som i fjor, Broder Ole Herman Strand fra St. Johanneslogen St. Nikolas til det Gyldne Anker i Sarpsborg. Fredag 22. november startet vi kl fra Sarpsborg med egen buss, for øvrig en særdeles behagelig og komfortabel buss med tilsvarende hyggelig bussfører. Bussen ble fylt med i alt 52 deltagere, hvorav 27 var brødre og resten ledsagere, I hyggelig selskap gikk turen ned til København raskt og uten uhell. Vi var faktisk tidligere fremme enn beregnet, noe som kom godt med for den som liker å ta en strekk etter endt kjøring. St. Johanneslogen Rosenborg holder sine møter i Stamhuset i København. Møtedagen er fredag. Denne fredagen var meget spesiell. Man hadde i Danmark nemlig funnet protokollen og ritualet fra opptagelsen av vår Broder Wolfgang Amadeus Mozart og skulle derfor fremføre denne spesielle opptagelsen på originalsproget, tysk. Forventningene til aftenens begivenhet var derfor stor, da vi ankom Stamhuset i god tid. Våre danske venner hadde i god dansk tradisjon, hva gjestfrihet angår, sørget for forfriskninger før møtet tok til. Logemøtet startet kl med innrop som hos oss. Det videre arbeidet ble åpnet på sedvanlig måte, men med noen små avvik. Dette foregikk for øvrig på dansk. Deretter ble den fremmed søkende, herr Mozart fremstilt til opptagelse. Han ble ført inn pa sedvanlig måte av ]B, men klesmessig slik man var på den tid han ble tatt opp i Østerrike. Språket som ble talt fra alteret var under denne delen av logearbeidet tysk, men Br.Taler forklarte på dansk. Han oversatte derfor ikke ord for ord. Vi fikk se at man på den tiden foretok alle tre reisene og ble fortalt deres betydning. Etter at recipienden var blitt en Broder, forlot man det tyske ritualet, Det ble deretter holdt et foredrag fra alteret om nnholdet i og betydningen av, hva vi hadde opplevd. Logen ble derefter avsluttet på edvanlig måte. Etter logemøtet var det rask overgang til «høye smørbrød» med noget attåt. Litt spesielt var det å registrere at Br. Taler holder sin tale ved taffelet og ikke i Logesalen. Stemningen ved taffelet var stor. Danskene viste efter hvert tegn til at de fleste hadde trang til a5 dyrke en forbuden last. Da jeg meddelte min danske sidemann at vi i Norge hadde røkeforbud ved taffelet, så det ut til at han umiddelbart ville avskrive alle tanker på logebesøk i vår del av verden. Han mente at et sådant forbud ville medføre revolusjon i Danmark. Han bekreftet alle de danske Brødres lengsel efter at ryge, som det heter på dansk, ved stadig å signalisere til CM med sin lighter. Da så CM utbrøt «nu ryger vi» ble det straks stemning rundt bordene. Da undertegnede noe senere var i baren for å anskaffe noe til at fortæres ved kaffebordet, og prisen var nøyaktig den halve av hva vi betaler her hjemme, må jeg innrømme at tanken på revolusjon var nær ved å dukke opp. Presis klokken ble vårt besøk for denne gang avsluttet. Vel tilbake på hotellet ble vi møtt av våre ledsagere, som for noens del hadde vært på musikalen Cats, og for andres del hadde vært i Tivoli på Julemarket og ellers vært på byen. Lørdagen sto alle fritt til selv å velge program for dagen. Været var for øvrig særdeles fuktig. Vi skal derfor ikke se helt bort fra at dagen for enkelte førte med seg en del fakts. På Københavns handlegate, Strøget, var det umulig å vandre uten til stadighet å treffe Brødre med handleposer. Ledsagerne var som slike pleier å være, på jakt efter enda flere handleposer å fylle. Lørdagskvelden ble for manges vedkommende en hyggelig aften på noen av hotellets spiseetablissementer. Da hotellet var femstjerners, var det ikke vanskelig å finne en trivelig krok å spise i. Undertegnede valgte forøvrig en Thailandsk restaurant av første klasse, noe det viste seg at flere av reiseselskapet hadde valgt. Hjemturen gikk smertefritt og behagelig helt til vi passerte Hoggdal. Da var det stopp. Derfra og til tollstasjonen på Svinesund brukte vi to timer. Årsaken var at det ikke var parkeringsplasser nok på den norske tollstasjonen til alle trailerne som kom. Disse sto da påe-6 langt inn i Sverige. Dette ekstra oppholdet i bussen avstedkom en flom av historier og vitser av alle slag. Stemningen var derfor meget god, selv om vi nok lengtet hjem. Vel fremme i Sarpsborg ble vi møtt av nedsnødde biler. Dette i tillegg til en ekstra lang busstur tok nok litt på både humør og krefter. Da undertegnede skulle hjem til sitt rede i Skjærviken, viste det seg at det var for glatt til at bilen ville helt hjem. Bilen ble forlatt og min kjære ektefelle ble invitert med på den i luftlinje korteste turen hjem, gjennom skogen. Vi la trøstig i vei med kofferter og handleposer mellom busker og grantrær overtunge av snø. Jeg overlater til den enkelteå gjøre seg sine tanker om vårt ekteskaps holdbarhet, men vi bor fremdeles sammen. Til sist vil jeg ikke unnlate å nevne at det på vår inngangsdør hang en stor bærepose da vi endelig kom hjem. Det viste seg å være ekte indisk middag. Våre indiske venner hadde hørt at vi var på hjemvei fra Danmark og hadde funnet ut at vi ble senere enn antatt. Dette er hva jeg kaller gode venner! Vi takker Br. Ole Herman Strand for en særdeles hyggelig og på alle måter vellykket tur. Øystein Andersen

12 St.Magnus T O N E N F R A H I M M E L E N «Tider skal komme, tider skal henrulle, slekt skal følge slekters gang - aldri forstummer, tonen fra himlen, i sjelens glade pilgrimssang.» En populær salme som rører ved hjertestrengene hos de fleste av oss. Vi ser oss som et ledd i en større sammenheng. Midt i mellom slektene før oss, og de vi regner med skal følge etter, har du og jeg, kjære broder, fått vår tilmålte tid. Og midt i dette kommer ordene om «tonen fra himmelen» til oss. Vi kommer i hug Joh.3.16 (den lille bibel): «For så har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv.» Julen er først og fremst et synlig og konkret tegn fra Mesteren om tilhørighet og håp for alle. Og vi trenger tegn - Gudstegnet vi får i julen er et sterkt bevis på at Mesteren er hos oss. Det var hyrdene som først fikk høre om Gudstegnet - og Han innkalte dem som vitner da han steg inn i vår virkelighet. Ingen annen høytid samler mer enn når kirkeklokkene kimer julen inn og ingen gang er vel kirken fylt til randen som juleaften. Julen med det glade budskap: «En Frelser er oss født i dag». Har vi forutsetning for å forstå hva denne gave innebærer? Vi bør takke Mesteren for «Gaven» og be om visdom til å forstå og hjelp til å tro. Mesteren har gitt sin sønn til frelse for oss - av kjærlighet til oss. Måtte vi aldri tvile på denne kjærlighet, men ta imot og prøve å spre kjærlighet og lys omkring oss. Julen er en påminnelse om at vi, så lenge verden består, skal kjempe på det godes side, på Mesterens side. Å kjempe på ulike måter - å være Mesterens medarbeider på jorden og gjøre hans vilje. La meg avslutte denne betraktning med noen strofer fra et dikt av Bjarne Runhovde: «Fader vår, det klinger sprø og spinkle toner i mitt sinn, det er toner som jeg dypt i sjelen gjemte. 12 Du som er i himmelen! Denne bønn var engang min, men ord som jeg i hverdagslivet glemte. Forlat oss du vår skyld! Vil du igjen la meg få be, med barnesinnets lyse tro i bønnen? Fri oss fra det onde! La meg enn en gang få se med troens klare lys på Deg og Sønnen». RoBo Finn Ove, hva tror du ditt nye embete vil kreve av deg? Jeg får større ansvar enn tidligere ansvar for at tjenesten fungerer godt. Hvilke andre embeter har du hatt? Jeg har vært vikarierende taler og vikarierende bevoktende broder. Hva driver du med til daglig? Jeg arbeider i sentraladministrasjonen i Østfold fylkeskommune. Der har jeg ansvar for voksenopplæring på videregående skoles nivå. Fra 1. august 2000 fikk alle voksne som ikke har fullført videregående opplæring rett til å få slik opplæring gratis. I Østfold gjelder det mer enn personer. Fylkeskommunen har ansvar for å tilrettelegge opplæringstilbud for de som søker om dette. Hva gjør deg glad? Gode venner. God musikk. Å synge i kor. Gode bøker. En god pipe og ikke minst: Når noe skjer uventet og mot alle odds. Hva gjør deg trist? Når mye av det en strever med ikke lykkes. Det gjør meg trist å tenke på at avstanden mellom fattige og rike stadig blir større i vårt eget land og ikke minst i verdenssamfunnet. Hva har Logen gitt deg? Den har gitt og gir meg et fint pustehull i hverdagen. Jeg opplever der en genial Medlemsblad for St. Johanneslogen St. Magnus Finn Ove Brandvold nyvalgt annen b.br. v/ Bjørn Roger Vi i hilser kombinasjon av alvor og frihet. Alvoret i seremoniene, som alltid virker et eller annet i meg. Og friheten til å være den man er og bli respektert for det fordi vi er brødre. Oppfatter du deg selv som formell eller uformell? Som uformell. Når ga du din kone en oppmuntring sist? I dag. Hvilke verdier setter du størst pris på hos deg selv og andre? Humor, raushet og nysgjerrighet. At ingenting er så alvorlig at man ikke kan betrakte det med et skjevt smil. At man aksepterer folk akkurat som de er. Og at man aldri stopper med å spørre: Har jeg forstått dette? Kan det sees på en annen måte. Hva synes du er det beste med julen? At julen er til for alle. Jeg slutter aldri

13 Medlemsblad for St. Johanneslogen St. Magnus 13 St.Magnus på... med å undres over at Den store mester valgte så små kår; En ugift pike. En stall. Fattige hyrder. Det gir meg håp. Sverre Nordli nyvalgt Del.M. v/bjørn Roger Et inkluderende, åpen ærlig helt menneske som erkjenner at de både kan lykkes og mislykkes. Hva provoserer deg? Uærlighet og kynisk utnyttelse til egen fordel på andres bekostning. Hva gjør deg glad? Å se og oppleve at andre mennesker utstråler glede og trygghet over livet. Er det noe du angrer på i livet? Som vel de fleste av våre brødre nu er kjent med, er det berammet visitasjon i vår loge i løpet av vinteren/våren Visitator a latere vil være O.S.B. Kåre Tønsberg og Visitasjonssekretær vil være O.C.M. Tore Sann. Mandag 10. februar 2003 vil det være kontorvisitasjon og visitasjon av arbeidsrom mm. med vår loges OM, CM, Sk.M og S. Samme dag er det berammet visitasjonsloge i lærlingegraden med prosesjon. Det er verdt å merke seg at antrekket denne aftenen er galla. Mandag 3. mars 2003 er det berammet visitasjonsloge i medbrodergraden, men uten prosesjon. Antrekket denne aftenen er vanlig logeantrekk (fungerende embedmenn skal selvfølgelig være antrukket i galla). Mandag 31. mars 2003 er det berammet visitasjonsloge i mestergraden, også uten prosesjon. Antrekket denne aftenen er også vanlig logeantrekk (fungerende embedmenn skal selvfølgelig være antrukket i galla). Hvordan ser du på ditt nye embete? Som en ny, interessant og krevende utfordring. Embetes utførelse er vesentlig for logemøtenes kvalitet og opplevelse. Går til oppgaven med glede og ydmykhet over den tillit som brødrene har gitt meg. Hvilke andre embeter har du hatt? V/Sekretær, V/ABB og ABB Hva gjør du til daglig? Arbeider som selvstendig seniorkonsulent med prosjektering, takst, salg og rådgivning. Hvilke egenskaper setter du høyest hos andre mennesker? Ja, - i flere sammenhenger burde jeg lyttet mer til andre, og spesielt til kona når viktige beslutninger tas. Når ga du din kone blomster sist? Au! der kom en dårlig samvittighet, det er en god stund siden! Hva er meningen med livet? At livet byr på løpende utfordringer, og at vi arbeider for gode og positive mellomenskelige relasjoner. Hva synes du er det beste med julen? Være sammen med nær familie og venner. Oppleve ekte glede fra små barneansikter. Ettertanke og ro omkring Julens budskap. Tordag 3. april 2003 berammes i forbindelse med visitasjonen stort kollegiemøte med de faste og vikarierende embedsmenn, hvor Visitator a latere vil gjennomgå de iakttagelser som er gjort ved visitasjonen og besvare spørsmål som embedsmennene måtte ønske å stille. Brødrene bes merke seg disse datoene. Med broderlig hilsen, Jan Fr. Been Larsen sekretær

14 St.Magnus Vi fortsetter serien med Kåre om våre store malere: J.C. Dahl Fra Øresund x 59. Nasjonalgalleriet. Dette tindrende friske, lille bilde malte Dahl mot slutten av sitt opphold i Danmark. Også her har man villet se innflytelse fra det lokale kunstmiljø, denne gang fra en yngre danskmaler, C.W. Eckersberg( ), som i 1816 var vendt hjem etter en mangeårig studiereise til Frankrike og Italia. Dahl hadde allerede tidligere fattet interesse for Eckersbergs strengt naturalistiske kunst, som flere ganger hadde vært å se ved akademiets utstillinger. Etter Eckersbergs hjemkomst ble de to snart venner; man har endog villet tro at den livlige figurgruppe til høyre i Øresund-bildet viser Eckersberg og medlemmer av hans familie. Hva Dahl først og fremst kan ha lært hos sin danske venn, er den lyse og klare fargeholdning som skiller dette bilde fra den mer brutte koloritt i tidligere arbeider. Hvordan det nå enn kan forholde seg med dette, erdet ingen tvil om at Fra Øresund må oppfattes som et originalt og personlig arbeid fra Dahls hånd. Naturen er sett umiddelbart og gjennom et temperament som skiller seg fra Eckersbergs mer strengt objektive legning. Således har Dahl lagt større vekt på naturens omskiftelighet. Hans bilde har en mer lyrisk karakter enn Eckersbergs kystbilder, og den kvikke, frie penselføring skiller seg fra den danske mesters bestemte, men også noe tørre fremstillingsmåte. Alt i alt må dette lille bilde betraktes som en triumf for Dahls evne til selvstendig naturbetraktning. 14 Medlemsblad for St. Johanneslogen St. Magnus Torsdag den 7. november gikk turen til Den g.cirkel på Ski. Vi ble mottatt av Ordførende Mester Bjørn Rødsand og brødrene på en hyggelig og vennlig måte. Det er alltid hyggelig å besøke denne loge og aftenens fungerende embedsmenn med fung. OM, Delegert Mester Tom Rommerud i spissen gav oss en fin og givende kveld. st. Magnus OM Bjø fungere (PS! Husk at dette bildet er avfotografert fra en gammel orginal, så kvaliteten er deretter. Deretter har AsbjB scannet etter et lysbilde.)

15 Medlemsblad for St. Johanneslogen St. Magnus 15 St.Magnus på besøk i Den gyldne Cirkel rn Rødsand og aftenens nde OM Tom Rommerud Det var ikke mange St. Magni brødre som deltok, men som vår Orførende Mester Peter Sæter uttrykte det i sin tale ved taffelet: Det er ikke kvantiteten som er det avgjørende, men kvaliteten. Dette gjelder også vårt arbeid i logen. Brødre fra St. Magnus i godt selskap

16 St.Magnus 16 Medlemsblad for St. Johanneslogen B-blad St. Magnus Returadresse: St.Magnus, Kasernegt. 46, 1632 Gml. Fredrikstad Våre Internett-sider leser du på adressen: Vi i hilser på Gunnar Grabner bner.. Skjenkeansv eansvar arlig lig i St. Magn gnus us, v/bjørn Rog oger er Har du det bra nå? Med meg selv og familien har jeg det meget bra, men når det kommer til dager da sykdommen kommer i fokus, er livet ikke like lyst. Hvilke embeder har du hatt? Jeg begynte som de fleste med A-leder arbeide. Det skulle være obligatorisk for alle, hvor vi på en grei måte lærer Logen å kjenne. Neste skritt var vikar for Innførende. Meget inspirerende å få lov til å ønske nye brødre velkommen. Det var dessverre bare en periode, da jeg følte at sykdommen ble for fremtredene. De senere årene har jeg vært ansvarlig for all skjenking av alkohol i logens lokaler. Hvordan trives du med dine oppgaver i logen? Det er en oppgave som passer meg meget bra, med min interesse for mat og vin. I den forbindelse er jeg meget interessert i ønsker og tanker fra brødrene. Hva er det morsomste du har gjort? Det er meget vanskelig å svare på. Jeg nærmer meg 60 år, så livet har hatt mange morsomme perioder. Spesielt er kanskje tiden jeg arbeidet i Frankrike. En periode på 3 år hvor jeg var byggeleder av stillaser. Eller den dagen jeg startet mitt eget servicefirma. Hva er favoritt musikken din? I musikk er jeg altspisende, men spesielt for meg er korsangen. Den har jeg holdt på med i 40 år. Hva gjør du til daglig? Til daglig er jeg trygdet, men jeg er deleier i en kjøkkenbutikk, hvor jeg kan være til hjelp noen timer om dagen. Hva tenner deg, engasjerer deg og provoserer deg? Når jeg ser at enkeltpersoner bruker andre mennesker og taler nedsettende om dem, med det for øye å tjene penger. Ex. TV-program som til stadighet henger ut medlemmer av Kongehuset. Når ga du din kone blomster sist? Nå får jeg dårlig samvittighet, helt tilbake til 8 april. Hva er det beste med julen? Samværet med familien. Jeg er så heldig å ha 2 barnebarn. Når vi kan samles og går i kirken julaften. Da er det høytid. Mine brødre. Østfold Kapitel Broderforening har følgende møter i Moss i 2003: januar er det vår høytidsdag og da har OSM tilsagt sitt nærvær. Han er også aftenens foredragsholder mars og 9. april. Foredragsholdere vil avtalt senere. I tillegg har vi VIII-gradsmøte i Sarpsborg den 6. mai. Alle møter begynner kl Vennligst merk av disse datoer og spesielt den 22. januar når OSM kommer. Med broderlig hilsen Sverre Strand Ordf. Broder God jul!

St. Olavposten. God Jul. og Godt Nytt År. ORGAN FOR ORDENEN RIDDERE AV DET HVITE KORS 4/2010 Årgang 38

St. Olavposten. God Jul. og Godt Nytt År. ORGAN FOR ORDENEN RIDDERE AV DET HVITE KORS 4/2010 Årgang 38 St. Olavposten God Jul ORGAN FOR ORDENEN RIDDERE AV DET HVITE KORS 4/2010 Årgang 38 og Godt Nytt År Innhold Gode Ordensbrødre side 3 - Riksdrott Ole M. Granum Drott/Hærmestermøtet side 4 Fra Drott/ Hærmestermøtet

Detaljer

Nr. 2-2009 62. Årgang HISTORISK SUS PÅ RØROS

Nr. 2-2009 62. Årgang HISTORISK SUS PÅ RØROS FRIMURER bladet Nr. 2-2009 62. Årgang HISTORISK SUS PÅ RØROS Bo godt hos Thon Hotels Thon Hotels har 53 hoteller i Norge, i tillegg til hoteller i Sverige, Brussel og Rotterdam. Den store Norske Landsloge

Detaljer

40 år i Argentina. Spesialnummer om Argentina Det gode budskap har besøkt landet

40 år i Argentina. Spesialnummer om Argentina Det gode budskap har besøkt landet årgang 108 Nr 10 November 2012 de frie Evangeliske Forsamlinger i Norge 40 år i Argentina Spesialnummer om Argentina Det gode budskap har besøkt landet Ta dere av hverandre, likesom Kristus tok seg av

Detaljer

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet Nr. 4-2008 23. årgang FOLK tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon Følg kallet LEDER Følg kallet 2 Jesu kall til hver og en av oss er utfordrende og kan ikke ha en halvhjertet respons.

Detaljer

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus.

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 1 januar 2010 Årgang 106 Tor André Bergmann er ny ungdomspastor på Saron Åkrehamn. SE MER SIDE 12-13 Reidar Gamst setter i lederskolen fokus på lederskap og

Detaljer

Hva er Guds vilje? Undervisning skrevet av. Tore Johannessen. - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud?

Hva er Guds vilje? Undervisning skrevet av. Tore Johannessen. - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud? Hva er Guds vilje? - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud? Undervisning skrevet av Tore Johannessen Hva er Guds vilje? Er dine tanker i tråd med Bibelen? Dette emne kan

Detaljer

De Tre Kjedeledd. Nye Ordenslokaler i Trondheim side 10-11. 2/08 Odd Fellow Ordenens Magasin 86. årgang. Fire DSS om vennlighet side 16 18

De Tre Kjedeledd. Nye Ordenslokaler i Trondheim side 10-11. 2/08 Odd Fellow Ordenens Magasin 86. årgang. Fire DSS om vennlighet side 16 18 De Tre Kjedeledd 2/08 86. årgang Intervju med Stor Marsjall Erna Steffensen side 4 De nye Ordenslokalene i Trondheim. Nye Ordenslokaler i Trondheim side 10-11 Odd Fellow Ordenens vei til Europa side 26

Detaljer

Menighetsbladet September 04/2014

Menighetsbladet September 04/2014 Menighetsbladet September 04/2014 Fest for livet side 4 stille kirke SIDE 13 SKULPTØR ELISABETH KRISTENSEN side 16 lumber side 19 Menighetsbladet Redaksjon: Hans Petter Mjølund (ansv.) Nils Terje Andersen

Detaljer

Men Jesus svarte dem: Dere farer vill, fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds makt. Matteus 22, 29

Men Jesus svarte dem: Dere farer vill, fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds makt. Matteus 22, 29 De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 2 februar 2008 Årgang 104 Men Jesus svarte dem: Dere farer vill, fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds makt. Matteus 22, 29 Portrettet En kjempe

Detaljer

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge FOLK / 3 / 2014 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20 Meir enn medgangssupporterar SIDE 69 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

Vi presenterer programmet for Sommerstevnet i Drammen 6. 11. juli 2010.

Vi presenterer programmet for Sommerstevnet i Drammen 6. 11. juli 2010. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 4 april 2010 Årgang 106 På Solstrand var nær 60 tenåringer samlet til Tentroweekend. LES MER SIDE 28-29 Les om arbeidet i Padrauna, India vårt glemte misjonsfelt.

Detaljer

NORE-NYTT. Veteranjuveler. Landssaken 2012: SOSbarnebyer. Side 5-13. Side 24. Villa Nore, Mysen, 2008 Nr. 1 2011 20. mai Utgivelse nr. 42 Årg.

NORE-NYTT. Veteranjuveler. Landssaken 2012: SOSbarnebyer. Side 5-13. Side 24. Villa Nore, Mysen, 2008 Nr. 1 2011 20. mai Utgivelse nr. 42 Årg. NORE-NYTT Villa Nore, Mysen, 2008 Nr. 1 2011 20. mai Utgivelse nr. 42 Årg. 21 MELDINGSBLAD FOR LOGENE TILSLUTTET I.O.O.F. I INDRE ØSTFOLD Veteranjuveler Side 5-13 Landssaken 2012: SOSbarnebyer Side 24

Detaljer

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling årgang 2014 - Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling årgang 2014 - Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling NERVEN - Angstringen Norges deltakeravis - Forum

Detaljer

FRIMURER bladet. Tidsskrift for Den Norske Frimurerorden Nr. 3-2009 62. Årgang. Frimureriet i Norge 260 år

FRIMURER bladet. Tidsskrift for Den Norske Frimurerorden Nr. 3-2009 62. Årgang. Frimureriet i Norge 260 år FRIMURER bladet Tidsskrift for Den Norske Frimurerorden Nr. 3-2009 62. Årgang Frimureriet i Norge 260 år I dette nummer Bo godt hos Thon Hotels Thon Hotels har 53 hoteller i Norge, i tillegg til hoteller

Detaljer

Så vil vi juble over din frelse og løfte banneret i vår Guds navn. Herren oppfylle alle dine bønner! Salme 20,6. Misjonshuset tar form

Så vil vi juble over din frelse og løfte banneret i vår Guds navn. Herren oppfylle alle dine bønner! Salme 20,6. Misjonshuset tar form De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 10 november 2008 Årgang 104 Misjonshuset tar form Vennene på Misjonshuset Moss har mye å glede seg over. Deres nye lokale begynner virkelig å ta form, og misjonær

Detaljer

NORE-NYTT. Veteranjuveler. Logebesøk fra Karlstad og Oslo Side 16 og 22. Side 4. Villa Nore, Mysen, 2008 Nr. 2 2011 20. nov. Utgivelse nr. 43 Årg.

NORE-NYTT. Veteranjuveler. Logebesøk fra Karlstad og Oslo Side 16 og 22. Side 4. Villa Nore, Mysen, 2008 Nr. 2 2011 20. nov. Utgivelse nr. 43 Årg. NORE-NYTT Villa Nore, Mysen, 2008 Nr. 2 2011 20. nov. Utgivelse nr. 43 Årg. 21 MELDINGSBLAD FOR LOGENE TILSLUTTET I.O.O.F. I INDRE ØSTFOLD Veteranjuveler Side 4 Logebesøk fra Karlstad og Oslo Side 16 og

Detaljer

Hva sier Bibelen om penger og tienden?

Hva sier Bibelen om penger og tienden? Hva sier Bibelen om penger og tienden? Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme, hvis du skulle ønske å hjelpe meg med å rette den ta kontakt på tore@bibelundervisning.com Jeg vet ikke om du er klar

Detaljer

De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge. Apgj 22, 16. Nr. 11 desember 2009 Årgang 105

De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge. Apgj 22, 16. Nr. 11 desember 2009 Årgang 105 De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 11 desember 2009 Årgang 105 Elin Tømmerbakk opplever misjonskall og skal til Swaziland i Afrika. LES MER SIDE 8-11 Misjonshuset i Moss var arrangør for en vellykket

Detaljer

Nr. 1 2015 Årgang 12

Nr. 1 2015 Årgang 12 Nr. 1 2015 Årgang 12 Side Ord fra Overmester 3 Fra redaksjonen 4 Fra Storrepresentanten 5 25-års Veteran-Juvel 6-7 Talen til Veteranene på Julemøtet 8 United Nations Pilgrimage for Youth (UNP) 9 Takkebrevet

Detaljer

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 FOLK / 3 / 2013 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

Bartholomew VIRKELIGHETEN. Bak illusjonene

Bartholomew VIRKELIGHETEN. Bak illusjonene Bartholomew VIRKELIGHETEN Bak illusjonene Arendal, Norge, 2004 Originalens tittel: I Come As A Brother : A Remembrance of Illusions by Bartholomew. Copyright 1986 by High Mesa Press. All rights reserved.

Detaljer

Oslo 28. mai 1909. Nr. 2 Våren 2009 38. Årgang. Rebekkainstitusjonen i Norge er 100 år. Loge nr. 1 Sct.a Sunniva. ble stiftet i

Oslo 28. mai 1909. Nr. 2 Våren 2009 38. Årgang. Rebekkainstitusjonen i Norge er 100 år. Loge nr. 1 Sct.a Sunniva. ble stiftet i Nr. 2 Våren 2009 38. Årgang Rebekkainstitusjonen i Norge er 100 år. Loge nr. 1 Sct.a Sunniva ble stiftet i Oslo 28. mai 1909 Feires over hele landet Festloge i alle Rebekkaloger der det framføres en prolog,

Detaljer

Planene klare for: Sommerstevne i Drammen 9. til 14. juli

Planene klare for: Sommerstevne i Drammen 9. til 14. juli årgang 109 4 2013 de frie Evangeliske Forsamlinger i Norge DGB besøker Betania, Grimstad: Menighetskrise ble til muligheter Planene klare for: Sommerstevne i Drammen 9. til 14. juli Salig er den som ikke

Detaljer

Lindesneshallen, Vigeland 8. - 13. juli

Lindesneshallen, Vigeland 8. - 13. juli De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 4 april 2008 Årgang 104 Lindesneshallen, Vigeland 8. - 13. juli Herre, la meg kjenne dine veier, lær meg dine stier! Salme 25, 4 Portrettet Dåpsvekkelse Skoletaper

Detaljer

De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge. Nr. 8 september 2010 Årgang 106. På Vestlandsleiren i Liarvåg tar juniorer hver sommer standpunkt

De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge. Nr. 8 september 2010 Årgang 106. På Vestlandsleiren i Liarvåg tar juniorer hver sommer standpunkt De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 8 september 2010 Årgang 106 Karl Stokland er en veldig stor støtte for sin kone, misjonær Turid Dahl Stokland. Han arbeider som skipper, men også sosialarbeider

Detaljer

Med 21 elever har Kraftskolen SBI fått en skikkelig opptur og ser lyst på framtiden

Med 21 elever har Kraftskolen SBI fått en skikkelig opptur og ser lyst på framtiden De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 9 oktober 2009 Årgang 105 DFEF ønsker å satse på å bygge opp et stort menighetssenter i Swaziland. LES MER SIDE 2-4 Menighet for alle generasjoner. Møt familien

Detaljer

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 1. dag fredag 5.4.2013 Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay ønsket velkommen: Kjære

Detaljer

Per K. Bakken og Liselotte Krebs (red) Livet med parkinson Slik vi opplever sykdommen

Per K. Bakken og Liselotte Krebs (red) Livet med parkinson Slik vi opplever sykdommen Per K. Bakken og Liselotte Krebs (red) Livet med parkinson Slik vi opplever sykdommen Innhold Livet med Parkinson er utgitt av Norges Parkinsonforbund. Redaksjon: Per K. Bakken og Liselotte Krebs. Dessuten

Detaljer

sterke budskap i Forkynner- og lederkonferansen «Begynnelsen til visdom er: Kjøp visdom, ja, kjøp forstand for alt ditt gods!

sterke budskap i Forkynner- og lederkonferansen «Begynnelsen til visdom er: Kjøp visdom, ja, kjøp forstand for alt ditt gods! årgang 108 NR 3 mars 2012 de frie Evangeliske Forsamlinger i Norge sterke budskap i Forkynner- og lederkonferansen «Begynnelsen til visdom er: Kjøp visdom, ja, kjøp forstand for alt ditt gods!» ordspråkene

Detaljer

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø for Kiberg og Vardø Nr. 1 Sommeren 2006 Årgang 54 Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning Bispevisitas i Vardø k VARDØ MENIGHET Web: www.vardo.kirken.no Organisasjonsnr.: 977

Detaljer