2013/14 HÅNDBOK DISTRIKT 2310

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2013/14 HÅNDBOK DISTRIKT 2310"

Transkript

1 2013/14 HÅNDBOK DISTRIKT 2310 Håndbok betegner en bok som inneholder grunnleggende eller sentrale fakta om et emne eller et fag, og som gjerne er organisert slik at den egner seg som en oppslagsbok, en bok som er både praktisk og nyttig å ha for hånden. Denne håndboken er et av distriktets midler til å overdra nødvendig og tilstrekkelig informasjon, ansvar, plikter og frister.

2 INNHOLDSFORTEGNELSE Guvernøren har ordet 3 ROTARY INTERNATIONAL 4 RI Presidenten 4 Slagordet 4 ROTARYS FORMÅL 5 4 spørsmålsprøven 5 Yrkeskodeks for Rotarianere 6 PLANVERK 7 Distriktets Strategi- og Aktivitetsplan RI strategi 8 MÅL FOR ROTARYÅRET 9 BUDSJETTFORSLAG FOR ROTARY DISTRIKT Distrikt 2310 kontaktinformasjon 11 Assisterende Guvernører (AG) 12 Organisasjonskart 12 Oslo Rotary Klubb Guvernørkomité 13 ARBEIDSOPPGAVER 13 Assisterende guvernører 13 Klubbpresidenten 14 Klubbsekretæren 16 Klubbkassereren 17 Informasjon fra RI 18 ROTARACT 19 ETTÅRIG UNGDOMSUTVEKSLING 20 RYLA 22 MEDLEMS- OG MANGFOLDSKOMITEEN 22 THE ROTARY FOUNDATION TRF 23 PROSJEKTER 24 POLIO 25 RI EUROPA/AFRIKA KONTOR 27 FORKORTELSER I ROTARY 27 Dokumenter på web 27 2

3 Guvernøren har ordet! Kjære Rotarykollega Velkommen til Rotaryåret 2013/14. Jeg gleder meg til å samarbeide med dere. Det har vært en lang læringsperiode for oss alle og nesten plutselig så er vi der. Vi skal navigere Distrikt 2310 gjennom 55 klubber det kommende år. For meg er det viktig at vi har en god og åpen dialog. Jeg vil aldri være mer enn et par tastetrykk unna, og jeg ønsker å svare på henvendelser innen 24 timer. Det som imidlertid er viktig er at vi utvikler selvstendighet innenfor gitte rammer, men rammene skal ikke være strammere enn at vi har stor grad av fleksibilitet. Det handler om å gjøre det vi oppfatter som det beste for Rotary og for den klubben en leder. Målet med håndboken er ment å være et oppslagsverk for klubbpresidenter, innkommende presidenter og støtteapparat. Boken legges også ut på Distriktets hjemmeside. Det er imidlertid nødvendig å komplettere innholdet med informasjon fra andre kanaler. Avslutningsvis i boken vil du også se en rekke dokumenter som kun vil være tilgjengelig på distriktets web: NORFO (Norsk Rotary Forum) utga i 2012 en håndbok for 2012 på vegne av samtlige 6 distrikter. Denne er også et godt verktøy. Alle klubber har fått tilsendt denne i fjor, og flere kan kjøpes. All nødvendig og viktig informasjon vil vi legge på ut distriktets web. I tillegg vil du finne nyttig og relevant informasjon på Rotary International sin web: Som guvernør ønsker jeg at Distriktet tilrettelegger for forutsigbarhet, at vi er inkluderende, at vi tør å utfordre oss selv og samtidig være litt nyskapende. Mye kan sikkert gjøres bedre. Men gjennom konstruktive dialoger kan vi komme frem til løsninger som bidrar til å ta Rotary inn i fremtiden. Vi får ikke til alt, men det er viktig at vi fremhever alt det vi faktisk får til gjennom det gode arbeidet vi gjør som medlem av Rotary. La oss ønske hverandre lykke til med videre forberedelser og gjennomføringen av Rotaryåret 2013/14 i BEGEISTRINGENS tegn. Med vennlig hilsen Marianne Smith Magelie Distriktsguvernør 2013/14 3

4 Rotary International (RI) Slagordet for 2013/14 fra Rotary International og RI - President Ron D. Burton: «Engage Rotary - Change Lives» Vi er blitt enige om følgende nasjonale tolkning av budskapet: «Det handler om å involvere seg. Jo mer du bidrar desto mer får du av ditt engasjement. Det blir en forskjell til det bedre for deg selv og andre. Aktiviser Rotary endre liv!» Dette er spennende budskap fra den påtroppende e RI-presidenten Ron D. Burton fordi det bærer bud om nytenkning og et mer forpliktende Rotary. Vi skal bli et mer kunnskapsrikt Rotary: Arbeidet med å få nye medlemmer slutter ikke når nye medlemmer kommer til klubben. «Dette arbeidet er ikke avsluttet før det nye medlemmet er aktiv i Rotary, inspirert av Rotary og bruker Rotarys servicekraft til å endre liv». Vi går fra å være et medlem av Rotary til å bli en Rotarianer! Budskap fra RI President Ron D. Burton If we really want to take Rotary service forward, then we must make sure that every single Rotarian has the same feeling about Rotary that each one of us here has today, Burton said. We need to make sure that every Rotarian has a meaningful role to play, that they re all making a contribution, and that their contribution is valued. Burton applied that lesson also to membership development, which he insisted is the responsibility of every Rotarian. He told You have to ask, he said. But Burton emphasized that the job doesn t end when a new member joins: It s not done until that new member is engaged in Rotary, inspired by Rotary, and uses the power of Rotary service to change lives. 4

5 Rotarys formål Rotarys formål er å fremme og styrke viljen til å gange andre som grunnlag for all virksomhet, og spesielt viljen til: 1. Å utvikle vennskap som grunnlag for å gange andre. 2. Å stille høye etiske krav i vårt yrkesliv, vise respekt for alt nyttig arbeid og bruke hver enkelt rotarianers yrke som mulighet til å gange samfunnet. 3. Å gange andre i privatliv, yrke og samfunnsliv. 4. Å arbeide for internasjonal forståelse, samhold og fred gjennom et verdensomspennende fellesskap av personer fra forskjellige yrker forenet i idealet om å gange andre. 4-spørsmålsprøven Om saker vi tenker, sier og gjør: 1 Er det sant? 2 Er det rettferdig overfor alle det angår? 4 Vil det være det beste for alle det angår? 3 Vil det skape forståelse og bedre vennskap? 5

6 Yrkeskodeks for Rotarianere Som Rotarianer og yrkesutøver forventes det av meg at: 1. Jeg ser mitt yrke som mulighet til å gagne andre. 2. Jeg er trofast mot de etiske retningslinjer for mitt yrke, mitt lands lover ogde moralske normer i samfunnet. 3. Jeg gjør alt for å holde mitt yrke i ære og fremme mitt yrkes høyeste etiske standard. 4. Jeg er rettferdig mot min arbeidsgiver, mine arbeidskolleger, forretningspartnere, konkurrenter, kunder, allmennheten og alle jeg har yrkesmessig forbindelse med. 5. Jeg erkjenner at alt nyttig arbeid har sin verdi. 6. Jeg bruker mine yrkeskunnskaper og min erfaring til å skape muligheter for unge mennesker, 7. Jeg lindrer andres nød og forbedrer livskvaliteten for mine medmennesker. 8. Jeg gir allmennheten korrekte og sannferdige opplysninger om mitt arbeid og min yrkesvirksomhet. 9. Jeg hverken ber om eller gir fordeler til en rotarianer som jeg ikke ville gitt til andre i yrkesmessig sammenheng. 6

7 PLANVERK Rotary International Rotary Distrikt 2310 Revidert Strategi- og aktivitetsplan Distriktets reviderte Strategi- og aktivitetsplan for ble vedtatt av Distriktsrådet 28. februar Distrikt vil i følge planen arbeide for at vi skal få sterkere og mer synlige Rotaryklubber som samler seg om utvikling av Rotary og Rotarys prosjekter. Distriktet vil øke sitt arbeid for å synliggjøre hva Rotary står for og har oppnådd både lokalt og internasjonalt. Nye medlemmer skal oppleve klubbene våre som gode og attraktive Rotaryklubber. Distriktet vil i perioden sette økt fokus på ungdomsaktiviteter, og tiltrekke seg yngre mennesker. Ungdomstjeneste ble i 2010 den femte tjenestegren som vil bli sterkere integrert i Rotarys øvrige aktiviteter. Distriktets aktivitetsplan for perioden vil i større grad være en operasjonell plan med konkrete mål. Den nye planen finner du på distriktets web: 7

8 8 RI strategi

9 Rotary International har 3 fokusområder: 1. Støtte og styrke klubbene i utviklingen av bla økt medlemsutvikling. 2. Fokusere på og øke gode prosjekter innen de 6 fokusområdene. Det er tilrettelagt for bedre og enklere prosesser for klubber å søke om midler. 3. Øke allmennhetens kunnskap og bevissthet om Rotary gjennom omdømme. Distriktets Strategiplan Distriktets Strategiplan og Aktivitesplan blir det viktigste basisdokument for kommende Rotaryår. Den første planen kom i Mål Medlemsutvikling Det er fortsatt medlemsutvikling som står mest sentralt også i det kommende år. Det gjelder å ta vare på eksisterende medlemmer samtidig som vi skal rekruttere nye. Gjennomfør gruppearbeid og kartlegg potensielle grupper som dere kan henvende dere til. Og ikke minst tenk på hvordan du selv kanskje ved en tilfeldighet ble medlem. Medlemsutvikling er alle sitt ansvar ikke bare en komité eller styret. Hva kan DU gjøre? Sett noen mål i klubben Rotarys mål for innen 1/ er en økning på 3 % årlig vekst - fra 1.2 til 1.3 millioner Rotarianere. For vårt distrikt har vi ca medlemmer. New Generation for de mellom 12 og 30 år Engasjer New Generations la oss I første omgang prioritere Rotaract vår ungdomsorganisasjon. Spør de unge! La oss tilpasse oss enkelte aktiviteter som de vil være med på. De vil være engasjert. Det ser vi gjennom de ungdomsprogrammene som Rotary har. La de bli medlem når de først har kommet innenfor, gjennom et program. Det er kartlagt at Rotarys New Generation har ca medlemmer/deltagere hva med å få disse over til Rotary. Sakte med sikkert når de er klare. Sett det i system! Tenk gjennom hvilke prosjekter du har og hvordan du kan bruke disse til å tiltrekke dere ungdom. Stikkord: Spør i ditt område lag en fokusgruppe hva vil de engasjere seg i som Rotary kan ta med seg i sine handlinger! Future Vision New Vision! Gi selv før du ber andre gi. Avtalegiro gjør en 1:1 oppfølging gjør noe med det. Alle har mulighet til å gi noe. Utfordre klubbene på å sette mål. Mål for vårt distrikt: 3 globale prosjekter innen distrikt/lokale prosjekter innen Etablere Vocational Training Team mars 2014 Diskuter i klubben hva som er bra å kunne gjøre sammen, både lokalt og internasjonalt. Bidra til å tenke lenger frem enn ett år. Vi er den eneste yrkesorganisasjon hvor nettverk kan utvikles. Polio Update Det umulige kan bli det mulige utryddelse innen 2014! Rotary Club Control nytt program fra Rotary Gå inn via member access statistikk. Et godt verktøy for bla AGer hvor de kan rapportere sine prosjekter visuelt hver måned. Målet vårt er at vi i løpet av året har hatt en gjennomgang for å se hvordan vi kan benytte dette på en effektiv og god måte. Public Grants/Sosiale Medier videreutvikle omdømme gjennom gode historier Flere klubber rundt i verden tar i bruk facebook med kampanjer, bruker boards kampanjer, annonsering og ulikt materiell for å synliggjøre Rotary - Why Rotary? Ulike målgrupper ulike påvirkningskanaler. I Tyskland har de et tog - avtale over 3 år Rotary profileres. Målet for året er å tilrettelegge en søknad for distriktet for å oppnå midler fra Rotarys Public Grants her har vi en spennende utfordring! Risk Management best practices Checklist Vi ønsker å ta en diskusjon om hva vi gjør hvis uhellet er ute hvem er talsperson hvordan skal klubbene forholde seg i de ulike saker. Videre ønsker vi også å se over hvordan vi kvalitetssikrer våre ungdomsprogram og arrangement. Det være seg med politiattest, forsikringer med mer. Det beste vi kan gjøre er å la Rotary vokse! Det oppnår vi gjennom systematisk og planmessig arbeid over tid kombinert med entusiasme, glede og begeistring. 9

10 Budsjett DS 2310, BUDSJETTFORUTSETNINGER INNTEKTER KOSTNADER Antall klubber 55 ROTARY NORDEN Pr medlem Antall medlemmer 2296 NORFO Pr medlem Medlemskontingent 450 Handicamp Pr medlem INNTEKTER BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT ENDRING REGNSKAP Medlemsutvikling og rekruttering ) Opplæring og kommunikasjon Rotary foundation (TRF) Samfunnsprosjekter Distriktsprosjekter(ungdomsprosj) Administrasjonskostnader Reisekostnader SUM DRIFTSKOSTNADER Overføring til tiltaksfondet ) Finansinntekter (renter) RESULTAT (OVERSKUDD) ) 2) av rammebevilgingen ble tilbakeført og er ført under andre inntekter. Videre er ble det gitt som prosjektmidler til Oslo Internationale RC. Denne kostnaden ble definert som rekruttering og ført på denne kontoen. Den viktigste innsatsfaktoren er fortsatt klubbenes medlemmer. Kr som er kr 15,- pr medlem er en årsoppgjørsdisposisjon. 10

11 DISTRIKT 2310 Rotary International Distrikt 2310 Oslo, Bærum, Asker, Lier, Hurum, Drammen, Søndre Buskerud og Hallingdal Marianne Smith Magelie Skanseveien 1c, 1440 Drøbak Guvernør 2013/14 Oslo Rotary Klubb President Mobil: Mail: DGE Bjørg Månum Andersson Grorud RK Mobil: Mail: byr.oslo.kommune.no DGN Trygve Danielsen Bærums Verk RK Mobil: Mail: IPGD Arild Wilberg Mjøndalen RK Mobil: Mail: Web Distrikt 2310: Web Rotary: D LEDER OPPLÆRING/ KOMMUNIKASJON Leif Agnar Ellevset Skaugum RK Mobil: Mail: D LEDER THE ROTARY FOUNDATION, POLIO PLUS Sverre Bjønnes Oslo RK Mobil: Mail: D ØKONOM Per D. Jensen Ringerike RK Mobil: Mail: D LEDER MEDLEMSKAP / MANGFOLD Terje Engelhardtsen Akersborg RK Mobil: Mail: Vocational Training Teams (tidligere GSE) Sverre Bjønnes Oslo RK Mobil: Mail: WEB Einar Bjune Mail: ROTARACT Generalforsamling april 2013 D SEKRETÆR Kristin Hammershaug Rollag og Flesberg RK Mobil: Mail: flesberg.kommune.no D SOSIALE MEDIER / REDAKTØR NETT Stig Asmussen Mobil: Mail: DICO Johnny Rivli Oslofjord RK Mobil: Mail: D LEDER DISTRIKTPROGRAMMER / YOUTH SERVICE Harald Bjørgo Hønefoss Øst-RK Mobil: Mail: D LEDER PROSJEKTER Thor Hægh Eiksmarka RK Mobil: Mail: D LEDER LOVRÅDET Per Olav Stenseth Lier Øst RK Mobil: Mail: RYLA / D KOORDINATOR Raukvin RK Erik Ølstad Mail: Ungdomsutveksling Pål Morten Skollerud Modum RK Tlf: Mail: DISTRICT TRAINER Leif Agnar Ellefset Skaugum RK Mobil: Mail: 11

12 ASSISTERENDE GUVERNØRER (AG): REGION 1 Akersborg, Athenæum, Ekeberg, Gimle, Holmenkollen,Majorstuen, Maridalen,Nord berg,oslo,oslofjord, Oslo St. Halvard, Røa, Skøyen, Uranienborg, Vestheim. Grethe Fjeld Heltne Oslo RK Mobil: Mail: REGION 4 Asker, Hurum, Nesbru, Raukvin, Røyken, Skaugum. Tom Werge Johansen Røyken RK? Mobil: Mail: REGION 7 Geilo, Gol, Nesbyen, Ål. Trond Kleppen Ål RK, Mobil: Mail: REGION 2 Bekkelaget, Bryn, Grorud Groruddalen, Hovin, Ljan, Nordstrand, Oslo Nord, Østensjø. Jan Barlindhaug Oslo Nord RK, Mobil: Mail: REGION 5 Drammen, Drammen St. Halvard, Drammen Vest, Drammen-Syd, Konnerud, Lier, Lier Øst. Erik Werner Drammen St.Hallvard RK, Mobil: Mail: REGION 3 Bekkestua, Bærum, Bærum Vest, Bærums Verk, Eiksmarka, Kolsås, Lysaker, Sandvika. Per O. Aukner Eiksmarka RK, Mobil: Mail: REGION 6 Hokksund, Hønefoss, Hønefoss Øst, Kongsberg, Kongsberg Syd, Modum, Mjøndalen, Ringerike, Rollag og Flesberg. Aage Bergerud Modum RK Mobil: Mail: Organisasjonskart Lovråd DISTRIKTSÅRSMØTE Valgkomité Assisterende guvernører Distriktet er delt inn i 7 regioner som har sine egne assisterende guvernør Distriktsguvernør LEDERGRUPPE DG, DGE, DGN og IPDG Distriktsadministrasjon DS (d.sekretær), DØ (økonomi), DT (opplæring og ledersamlinger), DICO (webansvarlig) og redaktør hjemmeside DISTRIKTSKOMITEENE Medlemskap og mangfold Opplæring og kommunikasjon Distriktsprogrammer Rotarystiftelsen (TRF) Prosjekter Kompetansehjelp til klubbene Medlemsutvikling, nye klubber og mangfold Opplæring, kommunikasjon, samfunnskontakt, omdømme, web og sosiale medier Ungdomsutveksling RYLA, Roundtrips og ROTARACT «Grant»-prosjekter, Polio-PLUS, bidrag til TRF, Team yrkesrettet opplæring og tilsyn Prosjektutvikling, lokale prosjekt og internasjonale prosjekt 12

13 Oslo Rotary Klubb Guvernørkomité Guvernørkomiteen er en arbeidsgruppe på 11 personer som er kommende guvernørs diskusjonsgruppe med råd og dåd, og bistår i hennes arbeid i forkant av og under guvernøråret Arbeidsgruppen har vært i sving siden våren Komiteen er med og planlegger og tilrettelegger for gjennomføring av PETS/Distriktssamling, Distriktskonferansen etc, samt andre oppgaver etter behov. Komiteen består av følgende personer: Anne-Turid Steinsvik, Christen Fredriksen, Inger-Lise Blakstad, Kerstin Biering, Martha Clabby Kjolseth, Morten Fure, Ola Kleiven, Sigurd-Armand Hauge, Sturla Hammer og Sverre Bjønnes. I tillegg deltar påtroppende distriktssekretær Kristin Hammershaug. Assisterende Guvernører (AG) 1. AGs overordnede oppgave er å hjelpe guvernøren med administrasjon av tildelte klubber, herunder støtte klubbene i arbeidet med å følge de råd som fremgår av «Klubbens lederskapsplan» for å bli en effektiv klubb. Det er viktig å stimulere til samarbeid mellom klubber i regionen. 2. Oppgaver før Rotaryåret starter 1. juli: Som ny AG møte avtroppende for å få informasjon om hva som forventes av en AG. Bidra i påtroppende guvernørs arbeide med mål og planer. Gi påtroppende guvernør råd i ved valg av distriktskomiteer. Delta i distriktets utdanningsseminarer, herunder være gruppeleder for klubber i egen region i samsvar med seminarprogram. Gjennomføre møte(r)med klubbene som gruppe og eventuelt med enkelte klubber etter behov/ønske. Hensikten er å støtte opp under planarbeidet i den enkelte klubb og ikke minst å la innkommende presidenter utveksle erfaringer, hente inspirasjon og stimulere til samarbeid mellom klubber. Det er hensiktsmessig å holde et møte med presidenter og innkommende rett før eller etter PETS. Gjøre seg kjent med RIs retningslinjer og policy for klubber og distrikt (Prosedyrehåndboken). Besøke klubbene i egen region i løpet av året. Være samtalepartner for presidenter i for eksempel etiske eller Rotary tekniske spørsmål. Vise initiativ ovenfor klubb og guvernør. Oppmuntre til å følge guvernørens krav og anbefalinger. Tilpasset den enkelte klubbs ønske, gi støtte til å nå mål for medlemskap, serviceprosjekter, The Rotary Foundation, klubbadministrasjon og PR. Bistå med personlig oppfølging av purringer etter at normale prosedyrer fra distriktet ikke har hatt den ønskede effekt. Rapportere om tilstanden i klubbene til distriktet, og om eventuelle ekstraordinære problemer og hendelser. Samordne opplæring/seminarvirksomhet fra aktuelle distriktskomiteer ovenfor klubber i egen region. Bidra til å identifisere og motivere framtidige distriktsledere. Delta i og oppmuntre til deltakelse på Distriktskonferansen m.m. Delta i TRF-program og årlige opplegg for å skaffe bidrag til organisasjonen, og ved behov andre spesialoppdrag. Ved rotaryårets avslutning oversende rapport om aktiviteten i regionen siste år, samt skjemaet PM fra klubb-besøk for alle klubbene 3. Oppgaver i løpet av Rotary året: Følg opp klubbene og samarbeidet mellom dem i løpet av året ved å samle dem til regelmessige møter (på høsten tilpasset tidspunkt for Distriktskonferansen og i løpet av vinteren 1 til 2 ganger etter behov). Saker en er/blir enige om på møtene bør følges opp med kortfattede referater. Planlegge/koordinere guvernørens offisielle besøk til klubbene. På en annen måte kan AG sies å ha følgende roller: Samtalepart Støttekontakt Katalysator Inspirator Kontrollant Pådytter Interessent 13

14 Klubbpresidenten Ansvar og oppgaver Club Presidents Manual side 4, 5 og 6 omhandler klubbpresidentens ansvar og oppgaver før og etter 1. juli. Tiden frem til tiltredelse 1.juli er viktig for utforming av konkrete og gjennomførbare mål ref. Rotary Internationals (RIs) Presidental Citation innenfor: MEDLEMSUTVIKLING KLUBBMILJØET YRKESTJENESTEN SAMFUNNSTJENESTEN INTERNASJONAL TJENESTE Ungdomstjeneste Dette kan virke som et skritt tilbake, men den nye lederskapsplanen hviler på medlemskap og de 5 avenyer, dvs. at alle de nye komiteene skal ta del i dette. Presidenten må påse at dette blir ivaretatt eller eventuelt fordele oppgavene på de enkelte komiteer. Registrer ditt navn og adresse på Members Access for å få adgang til administrative klubb data. Dette gjelder også klubbsekretæren og kasserer. 14

15 Innkommende president skal innen 30. juni gjøre følgende: 1. Delta på PrePETS/presidentsamling arrangeres mellom november-februar hvert år, regionsvis gjennom AG. 2. Oppnevne sekretær - innrapporteres sammen med president til distriktet innen 31. desember. 3. Oppnevne resten av styret og komitéledere innrapporteres til distriktet senest 31. mars 4. Delta på PETS og Distriktssamling. 5. Oppmuntre sekretær, kasserer og komité- ledere til å delta på Distriktssamling. 6. Holde styremøte for å forsikre seg om at klubbens komitéstruktur dekker behovet for rotaryåret. 7. Påbegynne arbeidet med klubbens mål. Assisterende guvernør (AG) og distriktets komitéledere kan være behjelpelige. 8. Sende Oversikt over KLUBBENS PLANER OG MÅL til innkommende Guvernør (DGE), innrapporteres innen 1. mai til DGE og AG 9. Sende inn medlemskaps rekrutteringsmål, eget skjema (til DGE senest 1. mai). 10. Utarbeide klubbens budsjett og vurdere hvordan det vil innvirke på planene for Rotaryåret. 11. Gå gjennom status for løpende klubbprosjekter og vurdere hvordan de vil virke inn på programmet for kommende år. OPPGAVER OG GJØREMÅL BØR DU DELEGERE, MEN ANSVARET ER DITT GJENNOM HELE ÅRET! Presidenten har følgende oppgaver fra 1. juli: 1. Holde kontakt med guvernør, AG og distriktet, som har som eneste oppgave å være støtte- og hjelpeorganer for klubbene i D Bidra til å gjennomføre RI Presidentens motto, Engage Rotary Change Lives. Gjennomgå og følge opp RI Presidentens mål og føringer for rotaryåret. 3. Sørge for at hver komité har klare mål å arbeide mot, i tråd med klubbens Lederskaps Plan. (KLP), 3 årsplan. 4. Bibeholde/øke medlemstallet. 5. Støtte Rotary Foundation (TRF) og PolioPlus både økonomisk og ved programdeltagelse. 6. Holde klubbsamråd ( Club Assembly ) ved behov, minst 2 ganger i løpet av året. 7. Tilrettelegge guvernørbesøk. 8. Delta på presidentsamling/prepets/pets 9. Sørge for valg av president , innrapporteres til distriktet sammen med sekretær innen 31. desember. 10. Sørge for å avholde styremøter regelmessig 11. Formidle informasjon fra RI og fra Guvernør til medlemmer 12. Delta på Distriktskonferansen, og oppfordre flest mulig av egne medlemmer til å delta. 13. Kontrollere minst en gang pr. måned at sekretærens rapportering til RI og distrikt er utført. 14. Bør foreta en evaluering av de pågående prosjekter og komitéaktiviteter. 15. Oppfordre til deltagelse på RI Convention (arrangeres i juni hvert år, sted ref Utarbeide statusrapport for klubben og sende guvernøren innen 1. juni. 17. Løpende informere/samarbeide med din etterfølger, ref. KLPs krav om kontinuitet. 18. Lede alle klubbmøter. Norm for gjennomføring av klubbmøtene (Kan være regler nedfelt i vedtektene, se matrikkelens vedtektsmal) Ledelsen av klubbmøtene varierer fra klubb til klubb og er gjerne tradisjonsbundet med egen form for åpning, gjennomføring og avslutning. Her gjengis Norsk Rotary Årboks Artikkel 15 Forretningsorden for møtene med justeringer: Møtet åpnes Introduksjon av besøkende Opplyse om fødselsdager og andre merkedager Korrespondanse og annen informasjon fra RI og distriktet Klubbsaker 3 minutter Foredrag eller annen form for program Avslutning/møtet heves 15

16 Klubbsekretæren Informasjon og oppgaver SEKRETÆRENS HOVEDOPPGAVER Sekretærens oppgaver i henhold til Club Secretary s Manual Føre medlemsfortegnelse Føre fremmøte Sende innkallinger til klubbmøter, styre- møter og komitémøter Skrive og oppbevare referater fra slike møter Sende inn Semi Annual Report, SAR (halvårlig rapport) innen 1. januar og 1. juli, i samarbeid med kasserer. Faktura endres i samsvar med medlemstall. SAR sendes via Får du ikke skjema, be om duplikat fra org. SAR underskrives av pres og sekr. Holde medlemsdatabase på Medlemsnett ajour til enhver tid. Oppdatere fremmøtestatistikken på Medlemsnett fortløpende, og innen 15. i etterfølgende måned Bistå sittende president med det klubben måtte bestemme i tillegg. F.eks påmeldinger, ansvar for klubbarkiv, forberede guvernørbesøk, forberede årsmøter, skrive årsmelding osv. DISTRIKTSSAMLING Distriktssamling er opplæring for innkommende sekretær, kasserer, CICO (IKT-ansvarlig) og komitéformenn. Holdes ofte sammen med PETS (President Elect Training School). Dato blir formidlet i god tid, og ledes av innkommende guvernør. MØTEPLIKTEN Jfr. Norsk Rotary Håndbok s. 16, Artikkel 9. MEDLEMSKORT Medlemskort utskrives når kontingent er betalt, (konferer med kasserer) Medlemskortet bør gjelde for et helt Rotaryår. GJESTEBOK OG FREMMØTEKORT Sekretæren skal sørge for at alle gjester og fore- dragsholdere skriver seg inn i klubbens gjestebok. Gjestende Rotarianere skal motta kvittering på fremmøte (fremmøteeller gjestekort). KOMITÉPROTOKOLLER Sekretær har ansvar for at protokollene blir samlet inn ved Rotary-årets slutt (før 1. juli) og delt ut igjen til påtroppende komitéledere. KLUBB OG MEDLEMSDATA OPPDATERES PÅ FRISTER: 31.5/30.11: Frist medlemsendringer før SAR-rapporten og kontingent januar- via medlemsnett : VALG AV STYRE Når klubben har valgt styre for Rotary-året i desember, skal sekretæren oppdatere på Medlemsnett 31.12: Melde ny innk. pres, sekr. og evt. endret møtetid/sted til RI- via medlemsnett. OFFICIAL DIRECTORY Sekretær får årlig en revidert utgave av Official Directory (oversikt over alle klubber i hele verden). Medlemmer som ønsker å møte i klubber i utlandet, bør ta kopi av aktuelle sider. Boka bør ikke lånes ut. DIVERSE MATERIELL Ved årets start bør sekretæren sjekke brevpapir, medlemskort, gjestekort, gaver, oblater etc. og eventuelt erstatte mangler: Norsk Rotarys Medlemsservice, Eggen Press as v/ Kolbjørn Eggen Postboks FREDRIKSTAD (k), (f) E-post: 16

17 Klubbkassereren Bankkonti og betalingsfrister RI og D-2310 KASSERERENS HOVEDOPPGAVER Ta vare på alle midler Gjøre regnskap for disse hvert år overfor klubben Sørge for betaling av kontingent til RI innen fristen hvert år Sørge for betaling av kontingent til D andre naturlige kassererfunksjoner ++ det klubben måtte bestemme i tillegg Bankkonti og betalingsfrister D-2310 D organisasjonsnummer Mottaker: Rotary distrikt 2310 v/distriktsøkonom Per D. Jensen. Se kontaktinformasjon i håndboken. Årskontingent til distriktet: Kr. 425 per medlem per år + Handicamp kr. 50,- Distriktets kontonummer, for innbetaling fra klubbene: Betalingsfrist: Inn på konto innen 31. august og 28. februar. Betalingsinformasjon: Melding til mottager: Per capita dues: Payment reference: Invoice no.: Club no.: (RKxxxxx). NB! Klubbens medlemstall, oppført i Medlemsnett 1. juli 2013 og 1. januar 2014 skal legges til grunn! Betalt av: Klubb: (Klubbens navn) Adresse: (Klubbens adresse) Kontingent til RI: Semi Annual Dues: USD pr medlem RI har satt dollarkursen til kr. 5,-/USD Bankforbindelse: Nordea Bank Norge AS, Konto nr.: Betalt til: Rotary International Witikonerstrasse 15, CH 8032 Zürich SWITZERLAND Betalingsfrister: Betales hvert halvår. Forfall pr. 20. juli og 20. januar. Betalingsinformasjon: Som ved innbetaling til distriktet! NB: Medlemstall pr. 1.juli og 1.januar skal brukes! Betalt av: Klubb: (Klubbens navn) Adresse: (Klubbens adresse) Fondsbidrag TRF: Anbefaler minst kr. 300,- pr. medlem Bankforbindelse: Nordea Bank Norge AS, Konto nr.: Betalt til: Rotary International Witikonerstrasse 15, CH 8032 Zürich SWITZERLAND Betalingsfrister: Inne på konto: 31. desember Senest 1. april 2013 for å bli registrert på året Tilsvarende for kommende år. Betalingsinformasjon: Melding til mottager: The Rotary Foundation Annual giving Club no.: (RKxxxxx). Club name: (Klubbens navn) Betalt av: Klubb: (Klubbens navn) Adresse: (Klubbens adresse) 17

18 Informasjon fra RI Rotary International forsøker å redusere kostnadene og forbedre servicen gjennom å endre sine bankrutiner. RI har derfor innledet et samarbeid med NORDEA, der RIs bankkonto i de skandinaviske landene samhandles. I Europa forøvrig og i Afrika har RI valgt å samarbeide med Deutsche Bank. Vi ber deg å benytte følgende opplysninger ved innbetaling til Rotary International og The RotaryFoundation: Kontonr: Kontoinnehaver: ROTARY INTERNATIONAL Valuta: NOK IBAN: NO Swift-adress: NDEANOKK Branch Code: 6021 Bankens navn: Nordea Bank, Norge ASA Postadresse: Pb Sentrum, 0107 Oslo Vær vennlig å informere klubbens sekretær, kasserer og revisor om følgende: Forandringen av bankrutiner trådde i kraft fra 1.januar Med riktig informasjon kan klubben nå enkelt overføre penger til banken gjeldende medlemsavgifter eller gaver til The Rotary Foundation. Pass alltid på tydelig å oppgi på innbetalingen klubbnummeret (RKxxxxx) og hva innbetalingen gjelder. Pass også på å etterkontrollere transaksjonen, slik at du er sikker på at pengene er overført. Vi takker på forhånd for at du informerer klubbens kasserer, revisor og sekretær om denne forandringen. Kontakt kontoret i Zürich, eller distriktsøkonom Per D. Jensen. Vi er overbevist om at dette er en forandring til det bedre og takker for din hjelp og forståelse. Ny og skjerpet rutine ved for sen betaling til RI SEMI-ANNUAL PERIODE 6 MND. SYKLUS S.A.R (Incudes: - Prorata dues for prvious period, COL TR subscription REMINDER (PÅMINNELSE) TERMINATION 1. JULI AUG SEPT OKT NOV DES 1. JAN 1. JAN FEB MARS APR MAI JUNI 1. JULI REINSTATEMENT REQUIREMENTS WITHIN 9 months (270 days) after due date (90 days from termination) Club pays: Amount of termination + all accrued dues since termination + US$ 10 per member, (reinstatement fee) WITHIN 9 months (270 days) after due date (90 days from termination) Club pays: Amount of termination + submit application documents + charter fees (US$ 25 per member) 1. JAN 1. APR 1. JULI 3 MND (90 DAGER) 1. OKT NB!: due date = month of billing Med andre ord: Betalingsfrist, - dvs. inne på konto, senest 20. januar og 20. juli. Klubben får én påminnelse, - etter 3 måneder. Etter 6 måneder. slutter RI sin oppfølging av klubben Hvis fristen overskrides, men innenfor 9 måneder: Klubben skal betale den manglende kontingent + evt. andre kontingenter utstedt i mellomtiden + US$ 10 pr. medlem. Hvis fristen overskrides mer enn 9 måneder: Klubben regnes ikke lenger som Rotaryklubb og vil bli strøket Nytt medlemskap må søkes om på nytt => Klubben skal betale innmeldingsavgift som er US $ 25 pr. medlem. Moral: Det er dyrt å slurve med betalingstidspunktet! 18

THE ROTARY FOUNDATION (TRF) ROTARYFONDET

THE ROTARY FOUNDATION (TRF) ROTARYFONDET THE ROTARY FOUNDATION (TRF) ROTARYFONDET The Rotary Foundation Med utgangspunkt i Paul P. Harris' yrkesetiske og sosiale formål med Rotary, hadde organisasjonen fra starten tydeligst immaterielle mål med

Detaljer

The Rotary Foundation TRF. KK-/TRF-seminar mars 2015

The Rotary Foundation TRF. KK-/TRF-seminar mars 2015 The Rotary Foundation TRF KK-/TRF-seminar mars 2015 Tema The Rotary Foundation hva hvorfor hvordan Rotary Grants Hva har vi fått til og hva planlegger vi Prosjekter Klubbens Lim Rotary ER hva Rotary GJØR

Detaljer

Rotary International Distrikt 2290, sone 16 Elisabet Stray Distrikts Guvernør Håndbok for Klubbene Distrikt 2290

Rotary International Distrikt 2290, sone 16 Elisabet Stray Distrikts Guvernør Håndbok for Klubbene Distrikt 2290 Rotary International Distrikt 2290, sone 16 Elisabet Stray Distrikts Guvernør 2013-14 Håndbok for Klubbene 2013-14 Distrikt 2290 Revidert 5.6.2013 INNHOLDSFORTEGNELSE Guvernøren har ordet 3 ROTARY INTERNATIONAL

Detaljer

Workshop for sekretærer

Workshop for sekretærer Distriktstrening 16.04.2016 Høvik skole, Lier Workshop for sekretærer v/ Distriktssekretær 2016-17 Øivind Hannisdal 1 Agenda: 1. Distriktets håndbok 2. Årshjulet for Rotaryklubber 3. Medlemsnett 4. Rotary

Detaljer

STRATEGIPLAN OG AKTIVITETS- ROTARY DISTRIKT 2310 PLAN

STRATEGIPLAN OG AKTIVITETS- ROTARY DISTRIKT 2310 PLAN STRATEGIPLAN OG AKTIVITETS- ROTARY DISTRIKT 2310 PLAN 2015-2017 2 FORORD Rotary international (RI) har presisert sine strategiske mål: Støtte og styrke klubbene, fokusere på og øke humanitær tjeneste samt

Detaljer

The Rotary Foundation TRF

The Rotary Foundation TRF The Rotary Foundation TRF PETS 2015 Rune Bye TRF-ansvarlig 2013-16 Tema The Rotary Foundation hva hvorfor hvordan Rotary Grants Hva har vi fått til og hva planlegger vi Global Grant i Kenya vann/sanitær

Detaljer

Rotaryakademiet høsten 2016 Trygve Danielsen, DRFCC Distrikt 2310

Rotaryakademiet høsten 2016 Trygve Danielsen, DRFCC Distrikt 2310 Rotaryakademiet høsten 2016 Trygve Danielsen, DRFCC Distrikt 2310 Hva er The Rotary Foundation Rotary hadde helt fra starten klare mål for sin virksomhet med fokus på samfunnstjeneste lokalt og internasjonalt.

Detaljer

Arbeidsliste for presidenter, sekretærer og kasserere 2010 2011, distrikt 2290

Arbeidsliste for presidenter, sekretærer og kasserere 2010 2011, distrikt 2290 Arbeidsliste for er, er og kasserere 2010 2011, distrikt 2290 Ansvar: Sort ens og innkommende, Rød ens, Grønn kassererens Redigert 10.03.2010 20.00 ww www.rotary.org www.rotary.no 01.11.09 Søknadsfrist

Detaljer

TITLE Rotary Foundation (TRF) Presentasjon på PETS / D2310 av Sverre Bjønnes, leder TRF-komitéen 22. Mars 2014

TITLE Rotary Foundation (TRF) Presentasjon på PETS / D2310 av Sverre Bjønnes, leder TRF-komitéen 22. Mars 2014 TITLE Rotary Foundation (TRF) Presentasjon på PETS / D2310 av Sverre Bjønnes, leder TRF-komitéen 22. Mars 2014 Begrepsavklaring Rotary er: En yrkes- / profesjonsbasert organisasjon med motto: SERVICE ABOVE

Detaljer

ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2310 GRORUDDALEN ROTARY KLUBB

ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2310 GRORUDDALEN ROTARY KLUBB ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2310 GRORUDDALEN ROTARY KLUBB STRATEGI OG HANDLINGSPLAN FOR PERIODEN 2016-2018 DEL I ROTARYS KJERNEVERDI: Rotary er et globalt nettverk av rotaryklubber hvor medlemmene kommer

Detaljer

Distrikt 2260 ROTARY FOUNDATION. District Rotary Foundation Seminar

Distrikt 2260 ROTARY FOUNDATION. District Rotary Foundation Seminar Distrikt 2260 ROTARY FOUNDATION ROTARY FOUNDATION FUTURE VISION PLAN AGENDA Bakgrunn Bidrag til Rotary Foundation Fokusområder Prosjektvurdering Krav til Rotary Klubben Rapportering THE ROTARY FOUNDATION

Detaljer

HÅ NDBOK THE ROTÅRY FOUNDÅTION

HÅ NDBOK THE ROTÅRY FOUNDÅTION HÅ NDBOK THE ROTÅRY FOUNDÅTION 2 Innhold 1 Hva er The Rotary Foundation - Rotaryfondet... 4 2 Bidrag til The Rotary Foundation... 4 2.1 Innbetaling/bidrag... 4 2.1.1 Individuell avtalegiro til TRF... 4

Detaljer

HÅ NDBOK THE ROTÅRY FOUNDÅTION

HÅ NDBOK THE ROTÅRY FOUNDÅTION HÅ NDBOK THE ROTÅRY FOUNDÅTION 2 Innhold 1 Hva er The Rotary Foundation - Rotaryfondet... 4 2 Bidrag til The Rotary Foundation... 4 2.1 Innbetaling/bidrag... 4 2.1.1 Individuell avtalegiro til TRF... 4

Detaljer

DISTRIKT Rotary Distrikt 2250 PETS PROGRAM. Mal for gjennomføring av PETS med Distriktsamling Gjennomføring av PETS 2016

DISTRIKT Rotary Distrikt 2250 PETS PROGRAM. Mal for gjennomføring av PETS med Distriktsamling Gjennomføring av PETS 2016 Rotary Distrikt 2250 PETS PROGRAM Mal for gjennomføring av PETS med Distriktsamling Gjennomføring av PETS 2016 DISTRIKT 2250 PETS President Elect Training Seminar _ D2250 Definisjon PETS (President Elect

Detaljer

TITLE Rotary Foundation (TRF) / Future Vision

TITLE Rotary Foundation (TRF) / Future Vision TITLE Rotary Foundation (TRF) / Future Vision Presentasjon på Distrikts-Opplærings-Samling (DOS) / D2310 av Sverre Bjønnes, leder TRF-komitéen 23. Mars 2014 Hva skal «barnet» hete? Fremtiden er her! Glem

Detaljer

Distrikt DLP (District Leadership Plan) Fokusområder: Fornyelse - Forbedret omdømme Forenkling. Distriktsguvernør Steinar Høgaas

Distrikt DLP (District Leadership Plan) Fokusområder: Fornyelse - Forbedret omdømme Forenkling. Distriktsguvernør Steinar Høgaas Distrikt 2275 DLP 2011-2012 (District Leadership Plan) Fokusområder: Fornyelse - Forbedret omdømme Forenkling Distriktsguvernør Steinar Høgaas VISJON Rotary i vekst for å gagne andre Rotary den ledende

Detaljer

TRF (The Rotary Foundation) / Prosjekter. Rotaryakademiets Introduksjonsseminar November 2015 Trygve A. Siqueland Knudsen

TRF (The Rotary Foundation) / Prosjekter. Rotaryakademiets Introduksjonsseminar November 2015 Trygve A. Siqueland Knudsen TRF (The Rotary Foundation) / Prosjekter Rotaryakademiets Introduksjonsseminar November 2015 Trygve A. Siqueland Knudsen Rotary s prioritering Våre felles lederskapsressurser og ekspertise hos 1.2 millioner

Detaljer

Kjerneverdier: VÅR HISTORIE

Kjerneverdier: VÅR HISTORIE OPPDAG ROTARY HVEM ER VI? Kjerneverdier: fellesskap,integritet, mangfold, tjenester og lederskap Vekt på etikk og yrkestjeneste Finansierer prosjekter som leder til varige endringer VÅR HISTORIE 1905 Grunnlagt

Detaljer

TRF (The Rotary Foundation) / Prosjekter. Rotaryakademiets Introduksjonsseminar Mars 2015 DPCC Thor Hægh for DRFC Sverre Bjønnes

TRF (The Rotary Foundation) / Prosjekter. Rotaryakademiets Introduksjonsseminar Mars 2015 DPCC Thor Hægh for DRFC Sverre Bjønnes TRF (The Rotary Foundation) / Prosjekter Rotaryakademiets Introduksjonsseminar Mars 2015 DPCC Thor Hægh for DRFC Sverre Bjønnes Rotary s prioritering De felles lederskapsressurser og ekspertise hos våre

Detaljer

Rotary Foundation (TRF) og Future Vision Plan (FVP) Hvor står vi? Future Vision seminar høsten 2012 / PDG Sverre Bjønnes 1

Rotary Foundation (TRF) og Future Vision Plan (FVP) Hvor står vi? Future Vision seminar høsten 2012 / PDG Sverre Bjønnes 1 Rotary Foundation (TRF) og Future Vision Plan (FVP) Hvor står vi? Future Vision seminar høsten 2012 / PDG Sverre Bjønnes 1 Hvor vi står? Vi er i gang! 2 år med pilot-prosjekter i 100 distrikter World-wide

Detaljer

TITLE Rotary Foundation - TRF

TITLE Rotary Foundation - TRF TITLE Rotary Foundation - TRF Presentasjon av TRF og muligheter v/ DRFC Sverre Bjønnes i Lier Øst RK, 4.12.2014 TRF og formål Å legge økonomisk til rette slik at rotarianere skal kunne fremme verdensforståelse

Detaljer

ROTARY INTERNATIONAL, DISTRIKT 2305

ROTARY INTERNATIONAL, DISTRIKT 2305 PrePETS 2013 1 Hva legger vi i dette mottoet? Aktiviser Rotary endre liv! «Service above self!» Det handler om at den enkelte rotarianer engasjerer seg, involverer seg forpliktende i en aktivitet, et prosjekt,

Detaljer

STRATEGI- OG AKTIVITETSPLAN 2013-15

STRATEGI- OG AKTIVITETSPLAN 2013-15 ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2310 KLUBBPRESENTASJON STRATEGI- OG AKTIVITETSPLAN 2013-15 FOR DISTRIKTET, REGIONENE OG KLUBBENE LAE 070413 ROTARY INTERNATIONAL, DISTRIKT 2310 Innhold 2 Forord av Distriktsguvernør

Detaljer

Rotary International Midt-Norge Distrikt 2280 (Møre- og Romsdal Sør- og Nord Trøndelag) Komité for Medlemsutvikling.

Rotary International Midt-Norge Distrikt 2280 (Møre- og Romsdal Sør- og Nord Trøndelag) Komité for Medlemsutvikling. Hvordan kan nye medlemmer best rekrutteres til Rotary? Rotary International Midt-Norge Distrikt 2280 (Møre- og Romsdal Sør- og Nord Trøndelag) Komité for Medlemsutvikling. Innhold Hva er Rotary? Hvem kan

Detaljer

Distrikts-trening 5. mars 2017 Trygve Danielsen, DRFCC Distrikt 2310

Distrikts-trening 5. mars 2017 Trygve Danielsen, DRFCC Distrikt 2310 Distrikts-trening 5. mars 2017 Trygve Danielsen, DRFCC Distrikt 2310 DEN SPEDE START: Arthur Klumph, fondets stifter i 1917 Første bidrag, Kansas City Rotary Club USD 26,50 Første prosjektet i TRF regi

Detaljer

ROTARY INTERNATIONAL Distrikt 2305 Organisasjonsnummer Guvernørens månedsbrev

ROTARY INTERNATIONAL Distrikt 2305 Organisasjonsnummer Guvernørens månedsbrev Organisasjonsnummer 997 062 949 Guvernørens månedsbrev 2013-2014 Kjære rotarianere og venner av Rotary i! Elverum 01 07 2013 Guvernørens månedsbrev nr 1/2013 Jeg håper at klubbsekretæren sørger for at

Detaljer

HÅNDBOK THE ROTARY FOUNDATION

HÅNDBOK THE ROTARY FOUNDATION HÅNDBOK THE ROTARY FOUNDATION DRFC gruppen i NORGE Ajourført januar 2015 2 Innhold 1 Hva er The Rotary Foundation - Rotaryfondet... 4 2 Rotary Grants... 4 2.1 Rotary Grants - modellens prosjekt-/tilskuddsordninger...

Detaljer

Club Leadership Plan. Anbefalt organisasjonsstruktur for

Club Leadership Plan. Anbefalt organisasjonsstruktur for Club Leadership Plan Anbefalt organisasjonsstruktur for Rotary klubber i Distrikt 2280 Lover for Rotaryklubber Ufravikelig og gjelder for alle klubber Formål Medlemskap Klassifikasjon Fremmøte Styre Medlemskapets

Detaljer

PolioPlus & End Polio Now

PolioPlus & End Polio Now PolioPlus & End Polio Now Siden Rotarystartet sin kamp mot polio i 1985 er 99% av denne forkrøplende og dødelige sykdommen utryddet. Dette har vi klart sammen med WHO, Unicef, andre frivillige organisasjoner

Detaljer

Future Vision Plan. Rotaryfondet et fond for framtiden Arendal mars 2011

Future Vision Plan. Rotaryfondet et fond for framtiden Arendal mars 2011 Future Vision Plan Rotaryfondet et fond for framtiden 1917 2017 Arendal mars 2011 Rotary Foundation Motto & Mission Doing Good in the World to enable Rotarians to advance world understanding, goodwill,

Detaljer

TITLE TRF kurs distrikt 2290 høsten 2013. Porsgrunn 8.oktober Kristiansand 9.oktober Tønsberg 10.oktober

TITLE TRF kurs distrikt 2290 høsten 2013. Porsgrunn 8.oktober Kristiansand 9.oktober Tønsberg 10.oktober TITLE TRF kurs distrikt 2290 høsten 2013 Porsgrunn 8.oktober Kristiansand 9.oktober Tønsberg 10.oktober Distriktets TRF komite 2013-14 DRFCC - PDG Edrund Olaisen DGSC AG Dag Helge Tvedt Kontroller AG Svein

Detaljer

HÅNDBOK DISTRIKT 2310

HÅNDBOK DISTRIKT 2310 HÅNDBOK DISTRIKT 2310 2015-2016 Velkommen til Distrikt 2310s håndbok. Håndboken er et praktisk hjelpemiddel som vi håper skal lette det daglige arbeidet i klubbene. Her har vi samlet det vi mener er det

Detaljer

Bilde av klubbens banner/vimpel "Rotaryskolen i D2250"

Bilde av klubbens banner/vimpel Rotaryskolen i D2250 Bilde av klubbens banner/vimpel 1 Den 5. tjenesteveien: Ny generasjon Vedtak i Lovrådet (COL) 2013: Navnet på Rotarys 5. Aveny, som ved Lovrådet i 2010 ble benevnt «Ny generasjon», ble vedtatt. 2 Tjenesteområdene

Detaljer

KPM Klubbens planer og mål

KPM Klubbens planer og mål KPM Klubbens planer og mål 2016 2017 KPM er ment å sette hovedretning for klubbens virksomhet i de tre kommende år, og den skal være forenlig med Rotary Internationals strategi. Det forutsetter at klubben

Detaljer

Strategisk plan for Rotary Distrikt 2260

Strategisk plan for Rotary Distrikt 2260 Strategisk plan for Rotary Distrikt 2260 Gjelder for perioden 01.01.2010 30.06.2012 Bakgrunn Distriktet har sett behovet for å utarbeide en strategisk plan som tar hensyn til den utvikling som distriktet

Detaljer

Del 2: Karmøy Vest Rotary Klubb

Del 2: Karmøy Vest Rotary Klubb Del 1: Historikk Del 2: Karmøy Vest Rotary Klubb Organisering Del 3: Komiteene Medlemsutvikling og rekruttering Opplæring og kommunikasjon Serviceprosjekter Distriktsprogrammer Rotary Foundation Rotarymedlemmer/Rotarianere

Detaljer

LILLEHAMMER ROTARYKLUBB STRATEGI HANDLINGSPLAN

LILLEHAMMER ROTARYKLUBB STRATEGI HANDLINGSPLAN LILLEHAMMER ROTARYKLUBB STRATEGI 2017 2020 HANDLINGSPLAN 2017-2018 1 Rotary er et globalt nettverk av rotaryklubber der medlemmene kommer fra ulike yrker. Vi deler kunnskap, ideer og erfaring med hverandre.

Detaljer

Sekretærens oppgaver i Rotary

Sekretærens oppgaver i Rotary Sekretærens oppgaver i Rotary Distriktssamling 2011 Arendal 19. mars Sekretærens oppgaver iflg. vedtekter Føre medlemsfortegnelse Føre liste over fremmøte Sende innkallelse til møter Skrive møtereferater

Detaljer

Distrikt 2260 ROTARY FOUNDATION FUTURE VISION PLAN. District Rotary Foundation Seminar

Distrikt 2260 ROTARY FOUNDATION FUTURE VISION PLAN. District Rotary Foundation Seminar Distrikt 2260 ROTARY FOUNDATION FUTURE VISION PLAN ROTARY FOUNDATION FUTURE VISION PLAN AGENDA Bakgrunn Prioriteringsområder De ulike fondene Muligheter/begrensninger, utfordringer, ansvar Nødvendig sertifisering/kvalifisering

Detaljer

FÆRDER ROTARY KLUBB VEDTEKTER FOR FÆRDER ROTARYKLUBB

FÆRDER ROTARY KLUBB VEDTEKTER FOR FÆRDER ROTARYKLUBB FÆRDER ROTARY KLUBB VEDTEKTER FOR FÆRDER ROTARYKLUBB 1 DEFINISJONER Færder RK er tilknyttet Rotary International distrikt 2290, og er underlagt RI s lover og vedtekter. Klubbens inntaksområde er sammenfallende

Detaljer

«Hvis vi fortsetter å gjøre det vi har gjort, vil vi fortsette å få det vi har fått.» - Stephen R. Covey

«Hvis vi fortsetter å gjøre det vi har gjort, vil vi fortsette å få det vi har fått.» - Stephen R. Covey ROTARY DISTRICT 2260 KLUBBENS PLANER OG MÅL 2017-2018 (KPM) Skjemaet fylles ut og sendes til DGE Yvona Holbein (yvona.holbein@gmail.com) innen 30.04.2017. Områdets AG (assisterende guvernør) skal ha kopi.

Detaljer

Velkommen til Rotaryskolen i Distrikt 2260. Arbeids- og milepelplan for klubbkasserere

Velkommen til Rotaryskolen i Distrikt 2260. Arbeids- og milepelplan for klubbkasserere Velkommen til Rotaryskolen i Distrikt 2260 Arbeids- og milepelplan for klubbkasserere Denne arbeids- og milepelplan for klubbkasserere er utarbeidet av Herman Stabell, Skedsmokorset Rotaryklubb leder Jan

Detaljer

Huseby Flatås rk nye vedtekter jan 2017

Huseby Flatås rk nye vedtekter jan 2017 Huseby Flatås rk nye vedtekter jan 2017 1 Hensikt Hensikten med klubben er å: Arbeide mot Rotary s mål. Gjennomføre prosjekter basert på Rotary s 5 tjenesteområder. Bidra til å fremme Rotary ved å styrke

Detaljer

VELKOMMEN TIL PETS 2017 TITLE 1

VELKOMMEN TIL PETS 2017 TITLE 1 VELKOMMEN TIL PETS 2017 TITLE 1 Yvona - bakgrunn Siv.ing., prosjektleder, markedsføring Rotary: Vimpel, folder, FB, fotograf Sagelvafestivalen (FB, web, MF, bilder) TITLE 2 Program PETS del 1 17.00 Velkommen

Detaljer

TITLE THE ROTARY FOUNDATION. DRFCC Egil Rasmussen Årnes Rotary Klubb

TITLE THE ROTARY FOUNDATION. DRFCC Egil Rasmussen Årnes Rotary Klubb TITLE THE ROTARY FOUNDATION DRFCC Egil Rasmussen Årnes Rotary Klubb DOING GOOD IN THE WORLD THE ROTARY FOUNDATION Som organisasjon drar Rotary nytte av et globalt nettverk av rotarianere som investerer

Detaljer

Bidra til stiftelsens arbeid!

Bidra til stiftelsens arbeid! The Rotary Foundation (TRF) er en selvstendig stiftelse som utelukkende finansieres gjennom rotarianernes frivillige bidrag. Mens Rotary International står for utviklingen av Rotary som organisasjon, blir

Detaljer

ALLE ARTIKLER http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=137&start=20 Page 1 of 1 27.06.2015 NOMINASJON AV GUVERNØR FOR ROTARYÅRET 2017-18 18.09.2014 Rotaryhjulet skal kontinuerlig drives videre og vi starter

Detaljer

Rotary International Strategiske prioriteter og mål Støtte og forsterke klubber: Fokusere på og øke den humanitære tjeneste:

Rotary International Strategiske prioriteter og mål Støtte og forsterke klubber: Fokusere på og øke den humanitære tjeneste: Rotary International Strategiske prioriteter og mål Støtte og forsterke klubber: Støtte innovasjon og fleksibilitet i klubbene Oppmuntre klubbene til å delta i utvalgte serviceprosjekter Oppmuntre til

Detaljer

ROTARYÅRET 2011 2012 Hva vil Presidenten?

ROTARYÅRET 2011 2012 Hva vil Presidenten? ROTARYÅRET 2011 2012 Hva vil Presidenten Haakon Eriksen Haraldsrud Hvor er jeg Rotarys historie og arv (1905 PH) Rotarys målsetting (gagne andre) Rotarys org. (sone/distrikt/region/klubb) Rotarys administrasjon

Detaljer

REGNSKAP FOR ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2310 ROTARYÅRET

REGNSKAP FOR ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2310 ROTARYÅRET REGNSKAP FOR ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2310 ROTARYÅRET 2016-2017. Regnskap 2016-2017 for D2310 Tekst Note Regn Regnsk. Bud. Regn-Bud Regnsk. 2015-16 Bud. 15/16 INNTEKTER Medlemskontingent, kr 225.-

Detaljer

ROTARY CLUB CENTRAL. Distrikt PETS v/ PDG Margit Bjugstad, D 2305

ROTARY CLUB CENTRAL. Distrikt PETS v/ PDG Margit Bjugstad, D 2305 ROTARY CLUB CENTRAL Distrikt 2310 - PETS 2017 v/ PDG Margit Bjugstad, D 2305 «Smart» - i starten? Klubbens mål og planer - Club Central (CC) Tidligere på papir (D 2305 2012-13: 5 sider x 55= 330 sider)

Detaljer

KLUBBENS MÅL OG PLANER

KLUBBENS MÅL OG PLANER KLUBBENS MÅL OG PLANER Skjemaet fylles ut og sendes til din assisterende guvernør innen 30.04.2015. Klubbens navn AG navn Presidentens navn Kristiansand Øst Gaute Melhus Johannessen Wenche Storaker 1.

Detaljer

STRATEGI- OG AKTIVITETSPLAN

STRATEGI- OG AKTIVITETSPLAN ROTARY INTERNATIONAL - ROTARY DISTRIKT 2310 ROTARY DISTRIKT 2310 STRATEGI- OG AKTIVITETSPLAN 2015-17 DISTRIKTGUVERNØR BJØRG MANUM ANDERSSON 2 Innhold Forord ved DG Hvordan definerer Rotary fremtidig suksess?

Detaljer

Sekretærens oppgaver i Rotary. Per Magne Berget Distriktssamling 2015, Arendal 21.mars

Sekretærens oppgaver i Rotary. Per Magne Berget Distriktssamling 2015, Arendal 21.mars Sekretærens oppgaver i Rotary Per Magne Berget Distriktssamling 2015, Arendal 21.mars Sekretærens oppgaver Medlemsnett Føre medlemsfortegnelse Føre fremmøte Innkalling til klubb-, komité- og styremøter

Detaljer

Sekretærens oppgaver i Rotary

Sekretærens oppgaver i Rotary Sekretærens oppgaver i Rotary Distriktssamling 2016 Arendal 12.mars Sekretærens oppgaver Medlemsnett Føre medlemsfortegnelse Føre fremmøte frist 10. i etterfølgende måned Innkalling til klubb-, (komité-)

Detaljer

The Rotary Foundation. John Stennes TRF-ansvarlig

The Rotary Foundation. John Stennes TRF-ansvarlig The Rotary Foundation John Stennes TRF-ansvarlig 2016-2018 Introduksjon Obligatorisk for distriktet å arrangere TRF seminar årlig Orientere om TRF Hva - hvordan - hvorfor Prosjekter Forskjellige typer

Detaljer

ROTARYÅRET TITLE

ROTARYÅRET TITLE ROTARYÅRET 2017-18 TITLE D 2305 - PETS 2017-18 v/ DGE Wictor Sandvold Vår utfordring i 2017-18: Rotary gjør en forskjell mer enn et slagord 2 UTFORDRING FRA RIP: ROTARY GJØR EN FORSKJELL! Styrke og støtte

Detaljer

STRATEGIPLAN AKTIVITETSPLAN FOR

STRATEGIPLAN AKTIVITETSPLAN FOR ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2310 Service Above Self STRATEGIPLAN 2011-15 AKTIVITETSPLAN 2011-13 FOR DISTRIKTET, REGIONENE OG KLUBBENE DISTRIKT 2310 KUNNSKAPSSIRKEL 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Rotary Distrikt 2250. Guvernørskifte 2015. Førde Rotaryklubb 22. juni 2015. Året som guvernør (2014-2015) DG Veena Gill

Rotary Distrikt 2250. Guvernørskifte 2015. Førde Rotaryklubb 22. juni 2015. Året som guvernør (2014-2015) DG Veena Gill Rotary Distrikt 2250 Guvernørskifte 2015 Førde Rotaryklubb 22. juni 2015 Året som guvernør (2014-2015) DG Veena Gill Rotary en organisasjon i endring Distriktets målsettinger: Støtte og styrke klubbene

Detaljer

Guvernørbesøk Nesodden Rotaryklubb. ROTARYÅRET 2015-2016 Jon Ola Brevig (DG) 2015-10-12

Guvernørbesøk Nesodden Rotaryklubb. ROTARYÅRET 2015-2016 Jon Ola Brevig (DG) 2015-10-12 Guvernørbesøk Nesodden Rotaryklubb ROTARYÅRET 2015-2016 Jon Ola Brevig (DG) 2015-10-12 INNHOLD Hva er Rotary? Er klubben en Rotaryklubb? Rotary International President (RIP) årets motto Hva er nytt av

Detaljer

ROTARY INTERNATIONAL Distrikt 2305 Organisasjonsnummer

ROTARY INTERNATIONAL Distrikt 2305 Organisasjonsnummer Organisasjonsnummer 997 062 949 Elnesvågen 4. juli 2014 Kjære Rotaryvenner i distrikt 2305! I. Guvernørens månedsbrev nr 1/2014 Mine månedsbrev kommer i stor grad til å følge den kursen som ble staket

Detaljer

http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=114&newsitemid=267

http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=114&newsitemid=267 News Detail http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=114&newsitemid=267 Side 1 av 1 09.06.2015 Program og påmelding for RYLA 2014 DISTRIKTSNYTT 04.09.2013 Rotary Youth Leadership Award (RYLA) arrangeres

Detaljer

The Rotary Foundation(TRF) of Rotary International(RI) TRF seminar distrikt 2310 Oktober/november 2012

The Rotary Foundation(TRF) of Rotary International(RI) TRF seminar distrikt 2310 Oktober/november 2012 The Rotary Foundation(TRF) of Rotary International(RI) TRF seminar distrikt 2310 Oktober/november 2012 11/10/12 Sverre Øverland 1 Agenda Forholdet Rotary International og The Rotary Foundation - TRF og

Detaljer

TITLE Sekretærens oppgaver i Rotary. Distriktssamling 2017 Tor Endre V. Bakken Arendal 11. mars

TITLE Sekretærens oppgaver i Rotary. Distriktssamling 2017 Tor Endre V. Bakken Arendal 11. mars TITLE Sekretærens oppgaver i Rotary Distriktssamling 2017 Tor Endre V. Bakken Arendal 11. mars Sekretærens oppgaver Medlemsnett - Føre medlemsfortegnelse, dersom ikke klubbens vedtekter sier noe annet.

Detaljer

RYLA 2010 Onsdag 3. til lørdag 6. mars 2010 Vindfjelltunet Gjestegaard

RYLA 2010 Onsdag 3. til lørdag 6. mars 2010 Vindfjelltunet Gjestegaard RYLA 2010 Onsdag 3. til lørdag 6. mars 2010 Vindfjelltunet Gjestegaard -Etablering -Igangsetting/Ledelse -Etikk Hva er RYLA? RYLA står for Rotary Youth Leadership Award, dvs.rotarys Ledelsesseminar for

Detaljer

KLUBBENS MÅL OG PLANER

KLUBBENS MÅL OG PLANER KLUBBENS MÅL OG PLANER Skjemaet fylles ut og sendes til din assisterende guvernør innen 30.04.2015. Klubbens navn AG navn Presidentens navn Stokke Rotary Morten Svagård Kåre Larsen 1. KLUBBEN Rekruttere

Detaljer

VEDTEKTER for ROTARY DISTRIKT 2290

VEDTEKTER for ROTARY DISTRIKT 2290 . VEDTEKTER for ROTARY DISTRIKT 2290 Fastsatt på årsmøte 4.09.2011 Avløser vedtektene av 7.09.2008 1. Navn Foreningens navn er Rotary Distrikt 2290. Foreningen er registrert i Brønnøysundregisteret med

Detaljer

VEDTEKTER HEIMDAL ROTARYKLUBB

VEDTEKTER HEIMDAL ROTARYKLUBB VEDTEKTER HEIMDAL ROTARYKLUBB Artikkel 1 - Definisjoner. 1. Styre: Styret i vedkommende klubb. 2. Styremedlem: Et medlem av klubbens styre. 3. Medlem: Et medlem, unntatt æresmedlem, av klubben. 4. RI:

Detaljer

Lovråd - Council on Legislation ÅRSMØTE DISTRIKTSKONFERANSEN 5 ASSISTERENDE GUVERNØRER LEDERGRUPPEN DG,IPDG,DGE,PDG, DGN. Distriktsprogrammer

Lovråd - Council on Legislation ÅRSMØTE DISTRIKTSKONFERANSEN 5 ASSISTERENDE GUVERNØRER LEDERGRUPPEN DG,IPDG,DGE,PDG, DGN. Distriktsprogrammer Organisasjonskart Lovråd - Council on Legislation Valgkomité ÅRSMØTE DISTRIKTSKONFERANSEN 5 ASSISTERENDE GUVERNØRER 45 KLUBB - PRESIDENTER LEDERGRUPPEN DG,IPDG,DGE,PDG, DGN DISTRIKTETS SEKRETÆR DISTRIKTS

Detaljer

Velkommen. Introduksjon til Rotary

Velkommen. Introduksjon til Rotary Velkommen til Rotaryskolen i Distrikt 2260 Behov for teknisk utstyr: Videoprosjektor Tidsforbruk inkl. kommentarer: ca 45 min. Oppdatert 26.08.2014 Dette kurset handler om Introduksjon til Rotary Kurset

Detaljer

Rotary International Distrikt 2290, sone 16 Elisabet Stray Distrikts Guvernør 2013-14. Håndbok for Klubbene 2013-14. Distrikt 2290

Rotary International Distrikt 2290, sone 16 Elisabet Stray Distrikts Guvernør 2013-14. Håndbok for Klubbene 2013-14. Distrikt 2290 Rotary International Distrikt 2290, sone 16 Elisabet Stray Distrikts Guvernør 2013-14 Håndbok for Klubbene 2013-14 Distrikt 2290 Revidert 5.6.2013 INNHOLDSFORTEGNELSE Guvernøren har ordet 3 ROTARY INTERNATIONAL

Detaljer

Rotary Distrikt 2250 PETS PROGRAM. PETS med Distriktsamling 2016 Solstrand Hotel & Bad

Rotary Distrikt 2250 PETS PROGRAM. PETS med Distriktsamling 2016 Solstrand Hotel & Bad Rotary Distrikt 2250 PETS PROGRAM PETS med Distriktsamling 2016 Solstrand Hotel & Bad Definisjon PETS (President Elect Training Seminar) er en Rotary - lovpålagt opplæring for innkommende presidenter i

Detaljer

Venner for livet. We all want Rotary to grow and thrive, so we need to expose young people to the magic of Rotary

Venner for livet. We all want Rotary to grow and thrive, so we need to expose young people to the magic of Rotary Venner for livet We all want Rotary to grow and thrive, so we need to expose young people to the magic of Rotary TILBUD TIL UNGDOM Ungdomsutveksling (Youth Exchange 1 år) Vocational Training Team (tidligere

Detaljer

KLUBBENS MÅL OG PLANER 2014/2015

KLUBBENS MÅL OG PLANER 2014/2015 KLUBBENS MÅL OG PLANER 2014/2015 Skjemaet fylles ut og sendes til din assisterende guvernør innen 30.04.2014. Klubbens navn AG navn Presidentens navn Stokke RK Morten Svagård Ole Sverre Lund 1. KLUBBEN

Detaljer

Rotary Distrikt Guvernørbesøk i klubbene. Fokusområder: Fornyelse - Forbedret omdømme Forenkling. Distriktsguvernør Steinar Høgaas

Rotary Distrikt Guvernørbesøk i klubbene. Fokusområder: Fornyelse - Forbedret omdømme Forenkling. Distriktsguvernør Steinar Høgaas Rotary Distrikt 2275 Guvernørbesøk i klubbene Fokusområder: Fornyelse - Forbedret omdømme Forenkling Distriktsguvernør Steinar Høgaas Hva er Rotary? ROTARY er verdens største yrkesbaserte service-organisasjon,

Detaljer

HÅNDBOK FOR KLUBBENE I DISTRIKT 2250

HÅNDBOK FOR KLUBBENE I DISTRIKT 2250 HÅNDBOK FOR KLUBBENE I DISTRIKT 2250 Håndboken er revidert av Distriktsadministrasjon 2250, juli 2015 s. 1 av 33 Håndboken for klubbene i Rotarydistrikt 2250 Håndboken er et praktisk hjelpemiddel som vi

Detaljer

KLP utfordringer Rotaryakademiet 12.3.2015 Sanden Hotel

KLP utfordringer Rotaryakademiet 12.3.2015 Sanden Hotel KLP utfordringer Rotaryakademiet 12.3.2015 Sanden Hotel AG Leif A. Ellevset, Distriktskonferansen 25. september 2010 Hvem er jeg? Per-Erik Thomassen Medlem av Modum RK siden 1980 Gjenbruks artikkel President

Detaljer

TITLE. Styringsdokument for Lade Rotaryklubb. Join Leaders. Exchange Ideas. Take Action «Service Above Self»

TITLE. Styringsdokument for Lade Rotaryklubb. Join Leaders. Exchange Ideas. Take Action «Service Above Self» TITLE Styringsdokument for Lade Rotaryklubb Join Leaders. Exchange Ideas. Take Action «Service Above Self» Om Rotary Grunnlagt i 1905 1,3 millioner Rotarianere fordelt på 166 land Spennende historie! Rotary

Detaljer

INVITASJON TIL PETS OG DISTRIKTSTRENING I DISTRIKT 2310, DEN 4. og 5. MARS 2017

INVITASJON TIL PETS OG DISTRIKTSTRENING I DISTRIKT 2310, DEN 4. og 5. MARS 2017 Til: Rotaryklubbene i Distrikt 2310 v/ Presidenter og innkommende Presidenter, DG, AG er og øvrige medlemmer av Distriktsrådet Oslo, 23. januar 2017 Rotary - PETS og Distriktstrening INVITASJON TIL PETS

Detaljer

HÅNDBOK THE ROTARY FOUNDATION

HÅNDBOK THE ROTARY FOUNDATION HÅNDBOK THE ROTARY FOUNDATION TRF-ansvarlige i distriktene i NORGE 24.02.2017 2 Innhold 1 Hva er The Rotary Foundation - Rotaryfondet... 4 2 Rotary Grants... 4 2.1 Rotary Grants - modellens prosjekt-/tilskuddsordninger...

Detaljer

Sandefjord Øst Rotary Klubb RYLA 2008. 13. til 16. februar 2008. TEMA: Ledelse, Team-Building, Etikk. Aldersgruppe: 18 25 år Pris: Kr. 3.

Sandefjord Øst Rotary Klubb RYLA 2008. 13. til 16. februar 2008. TEMA: Ledelse, Team-Building, Etikk. Aldersgruppe: 18 25 år Pris: Kr. 3. Sandefjord Øst Rotary Klubb inviterer til RYLA 2008 13. til 16. februar 2008 TEMA: Ledelse, Team-Building, Etikk Aldersgruppe: 18 25 år Pris: Kr. 3.600,- Prisen dekker opphold og arrangørklubbens utgifter,

Detaljer

Club Visioning. Jon Ola Brevig, Fredriksten RK

Club Visioning. Jon Ola Brevig, Fredriksten RK Club Visioning Jon Ola Brevig, Fredriksten RK CLUB VISIONING Skape forventinger om noe som skal skje i fremtiden. Rotary-klubben, om 3 år, ikke som den er, men som den er blitt Finne frem rotarianeren

Detaljer

Distrikt D okt. 2012

Distrikt D okt. 2012 Distrikt D2260 10 okt. 2012 The Rotary Foundation(TRF) (Rotarystiftelsen) Per F Rismark Fra starten i 1905 Rotary Founder Paul Harris Yrkesetikk Service og sosialt engasjement 2 Rotarys formål Fremme og

Detaljer

Vi ønsker et mangfoldig ROTARY

Vi ønsker et mangfoldig ROTARY Vi ønsker et mangfoldig ROTARY Den beste veien inn i det norske samfunn er gjennom kontakt og vennskap med nordmenn Hvorfor er Rotary noe for deg? Du får et personlig nettverk på tvers av yrkesgrenser

Detaljer

3-årsplan for Distrikt 2290 for perioden

3-årsplan for Distrikt 2290 for perioden 3-årsplan for Distrikt 2290 for perioden 2017-2020 Våre fokusområder for rotaryfondet: Fred og konfliktforebygging/løsning Sykdomsforebygging og behandling Vann og sanitær Barn- og mødrehelse Grunnutdanning

Detaljer

Torsdag 16. januar 2014 kl Scandic Hotel Fornebu

Torsdag 16. januar 2014 kl Scandic Hotel Fornebu Pre-PETS TITLE Region 3 Torsdag 16. januar 2014 kl. 19.30 Scandic Hotel Fornebu v6 AGENDA PrePETS 1. Velkommen - presentasjoner 2. Oppgaver for innk. president før 30. juni 3. Mål og planer RI strategisk

Detaljer

Klubbkassereren Bankkonti og betalingsfrister RI og D-2290

Klubbkassereren Bankkonti og betalingsfrister RI og D-2290 Klubbkassereren Bankkonti og betalingsfrister RI og D-2290 KASSERERENS HOVEDOPPGAVER Ta vare på alle midler Gjøre regnskap for disse hvert år overfor klubben Sørge for betaling av kontingent til RI innen

Detaljer

Nye Generasjoner Rotarys 5.aveny

Nye Generasjoner Rotarys 5.aveny Nye Generasjoner Rotarys 5.aveny Rotarnettverket gir unike muligheter for internasjonal forståelse Artikkel 4 Formål: Rotarys formål er å oppmuntre og fremme Rotarys ideal om å tjene som grunnlag for

Detaljer

Fosna Rotaryklubb. Årsplan for 2007 2008

Fosna Rotaryklubb. Årsplan for 2007 2008 Fosna Rotaryklubb Årsplan for 2007 2008 Innledning Mottoet for president Rotary International 2007 2008 Wilfrid J. Wilkonson er Rotary deler ( Rotary Shares ). Hvor mye av vår personlige tid er vi villige

Detaljer

Styringsdokument President Inger-Ruthgerda Wellendorf

Styringsdokument President Inger-Ruthgerda Wellendorf Styringsdokument 2013-2014 President Inger-Ruthgerda Wellendorf 1 Rotarys overordnede mål er å gagne andre I Rotaryåret 2013/14 er styringsmålet: Engage Rotary - Change Lives. (RI-president Ron D. Burton)

Detaljer

Oppsummering fra i går. Hvordan hjelpe hverandre? TITLE 1

Oppsummering fra i går. Hvordan hjelpe hverandre? TITLE 1 Oppsummering fra i går. Hvordan hjelpe hverandre? TITLE 1 Sammenstilling av evalueringen TITLE 2 Service Above Self 1. Aktivitet 4. Flere medlemmer, mer aktivitet 2. Synliggjøre 3. Flere medlemmer TITLE

Detaljer

VEDTEKTER FOR MESNA ROTARYKLUBB Org. nr Vedtatt av Mesna Rotaryklubb 5. januar 2015

VEDTEKTER FOR MESNA ROTARYKLUBB Org. nr Vedtatt av Mesna Rotaryklubb 5. januar 2015 VEDTEKTER FOR MESNA ROTARYKLUBB Org. nr. 996 144 917 Vedtatt av Mesna Rotaryklubb 5. januar 2015 Sist endret den 5. januar 2015 1 - Formål Rotarys formål er Service above self. Mesna Rotaryklubb vil etter

Detaljer

Tønsberg Rotaryklubb - Plan Godkjent på styremøtet

Tønsberg Rotaryklubb - Plan Godkjent på styremøtet H O V E D M Å L Side 1 av 7 1. Hovedmål for hele klubben En sterk klubb og et godt miljø fremme fornyelse og fleksibilitet i klubben - Forsterke profil, PR og omdømme - Fokusere på humanitær tjeneste En

Detaljer

The Rotary Foundation. John Stennes TRF-ansvarlig

The Rotary Foundation. John Stennes TRF-ansvarlig The Rotary Foundation John Stennes TRF-ansvarlig 2016-2018 Hvorfor skal vi engasjere oss og hva er Rotary Foundation fokus? Kortversjonen Innsamling av penger som senere brukes til prosjekter i samsvar

Detaljer

5. Stemmerett og valgbarhet. Hver Rotaryklubb har stemmerett og valgbarhet til tillitsverv.

5. Stemmerett og valgbarhet. Hver Rotaryklubb har stemmerett og valgbarhet til tillitsverv. VEDTEKTER FOR ROTARY DISTRIKT 2290 Fastsatt på årsmøte 6.09.2015 1. Navn Foreningens navn er Rotary Distrikt 2290. Foreningen er registrert i Brønnøysundregisteret med organisasjonsnummer 992197544. I

Detaljer

Velkommen til Rotaryskolen i Distrikt 2260

Velkommen til Rotaryskolen i Distrikt 2260 Velkommen til Rotaryskolen i Distrikt 2260 Behov for teknisk utstyr: Videoprosjektor Tidsforbruk inkl. kommentarer: 40-45 min. Oppdatert 04.01. Dette kurset handler om Introduksjon til Rotary Kurset er

Detaljer

Klubbpresident hva skal jeg gjøre for Rotary i «mitt» år? PDG/DT Lena J Mjerskaug, Enebakk Rk

Klubbpresident hva skal jeg gjøre for Rotary i «mitt» år? PDG/DT Lena J Mjerskaug, Enebakk Rk Klubbpresident hva skal jeg gjøre for Rotary i «mitt» år? PDG/DT Lena J Mjerskaug, Enebakk Rk Rotary er ikke ment å være et folkeakademi, hvor vi kun sitter avslappet og tilbakelent på de ukentlige klubbmøtene,

Detaljer

KARMØY VEST ROTARYKLUBB DISTRIKT 2250

KARMØY VEST ROTARYKLUBB DISTRIKT 2250 Del 1: Historikk Del 2: Karmøy Vest Rotary Klubb Organisering Del 3: Komiteene - Medlemsutvikling og rekruttering - Opplæring og kommunikasjon - Serviceprosjekter - Distriktsprogrammer - Rotary Foundation

Detaljer

TITLE Rotary Young Friends Prosjektet

TITLE Rotary Young Friends Prosjektet TITLE Rotary Young Friends Prosjektet Rotary Young Friends Rådsmøte Erik H. Jørol, prosjektleder 2014-15 26. November 2014 Agenda 1. Velkommen 2. Oppsummering, erfaringer og evaluering av Rotary YOUNG

Detaljer

VEDTEKTER EIKSMARKA ROTARYKLUBB

VEDTEKTER EIKSMARKA ROTARYKLUBB VEDTEKTER For EIKSMARKA ROTARYKLUBB DISTRIKT 2310 REVIDERT 31. MAI 2011 Vedtekter ERK 31. mai 2011 Side 1 av 9 Vedtekter for Eiksmarka Rotaryklubb 1. Innledning Lover for ERK er til enhver tid i samsvar

Detaljer