Velkommen til Arendal videregående skole Kvalitet Inspirasjon Trygghet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Velkommen til Arendal videregående skole Kvalitet Inspirasjon Trygghet"

Transkript

1 Velkommen til Arendal videregående skole Kvalitet Inspirasjon Trygghet Studiespesialisering Studiespesialisering med miljø og forskning (forskerlinje) Vg1 studiespesialisering med internasjonalisering IB Diploma Programme Påbygging til generell studiekompetanse Service og samferdsel Fellesfag for lærlinger og lærekandidater Voksenopplæring 2015/16

2 2

3 Innhold Skolerute 2015/ Ringeplan... 6 Termininndeling... 7 Organisasjonskart... 8 Skolens personale... 9 Eksamenskontoret i Aust-Agder Råd og utvalg Bibliotek, kantine skolehelsetjeneste Kontaktlærere 2015/ Ledelse Rådgivere og studierådgivere Administrasjonsavdelingen Avdeling fremmedspråk og estetiske fag Avdeling realfag Avdeling norsk og samfunnsfag Avdeling, økonomiske-, idretts- og yrkesfag International Baccalaureate Diploma Programme Reglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Aust-Agder 30 Bruk og behandling av IKT-utstyr Skolens egne regler Utdrag av opplæringslovens Karakterer i orden og atferd Kollektiv ulykkesforsikring Stipend og lån Plan over skolebygningene Med forbehold om endringer, se ytterligere informasjon på skolens hjemmeside: Adr.: Postboks 325, 4803 ARENDAL (Besøksadresser er Kirkebakken 8, 4836 ARENDAL(For Tyholmen), Mølleheia 12, 4841 ARENDAL(for Barbu) E-post: Telefon: Telefax:

4 Velkommen til nytt skoleår ved Arendal videregående skole Vi har gleden av å ønske deg velkommen som elev ved Arendal videregående skole, enten du er ny elev eller du skal fortsette på Vg2 eller Vg3. Arendal videregående skole har røtter tilbake til Den ligger midt i en by som i århundrer og fremdeles har blikket rettet ut mot andre land og folk. Skolen befinner seg i hjertet av byen, og den er på mange måter et viktig pulsslag i kunnskap- og kompetanseformidlingen i kommunen og i regionen. Med sine nesten 1000 elever er vi en stor skole som ønsker å gi deg som elev de beste forutsetningene for å gjøre fornuftige studie- og yrkesvalg senere i livet. Vår visjon er å være en skole som formidler kunnskap og kultur preget av høy faglig kvalitet i et trygt og inspirerende skolemiljø. Skal denne målsettingen lykkes er det viktig at du selv tar aktivt del både i opplæringen og i skolemiljøet. Ha en positiv livsholdning, realiser dine egne krefter og vis vennlighet mot medelever og ansatte. Vær nysgjerrig og bry deg. Vi ønsker deg derfor velkommen til oss, enten du er ny elev eller allerede er godt husvarm. Engasjer deg på en positiv måte i skolehverdagen. Lykke til med skoleåret! Kjell Wedø rektor 4

5 Skolerute 2015/16 Høsten 2015 Måned Skoledager August Skolestart torsdag 19.august 9 September Høstferie i uke 40 (28.,29. og 30.) 19 Oktober Høstferie i uke 40 (1. og 2.) 19 Sørlandske lærerstevne/ planleggingsdag fredag 16.oktober November 21 Desember Siste skoledag før jul fredag 16. desember 14 Skoledager høsten Våren 2016 Januar Skolestart tirsdag 5.januar 19 Februar Vinterferie uke 8 16 Mars Påskeferie tom mandag 28. mars 17 April 21 Mai Fri torsdag 5.(Kr.Himmelfart) fredag 6., 18 mandag 16. og tirsdag 17. Juni Siste skoledag er torsdag 23.juni 17 Skoledager våren Skoledager for skoleåret 2015/2016 er 190 dager 5

6 Ringeplan 1. time time Frim time time Frim time time Frim time time Frim

7 Termininndeling Skoleåret omfatter 2. terminer 1. termin: termin: Heldagsprøver Høst 15: Uke 47/48 Vår 16: Uke 14/15 Eksamenstidspunkt Høsten 2015 Skriftlig eksamen: Muntlig eksamen: November/desember 2015 Oppmelding til privatisteksamen innen 15. september 2015 Våren 2016 Elever: Skriftlig eksamen: Muntlig eksamen: juni 2016 Privatister: Skriftlig eksamen: Muntlig eksamen: mai/ juni 2016 Oppmelding til privatisteksamen innen 1. februar

8 Organisasjonskart 8

9 Skolens personale Ledelse Rektor: Kjell Wedø Skolens administrative og pedagogiske leder og ansvarlig for skolens daglige drift. Assisterende rektor: Rikard Hansen Skolens nestleder. Overtar rektors funksjoner i dennes fravær. Personalledelse. Spesialundervisning. Elevsaker og elevkontakt. Informasjon. Operasjon Dagsverk. Eksamen. Avdelingsleder administrasjonsavdeling: Marit K. Hoflandsdal Hovedansvar for vedlikehold og utvikling av skolens administrative rutiner og systemer, herunder elevadministrasjon. Personalledelse og økonomiansvar for avdelingen. Ansvarlig for eksamenskontoret. Avdelingsleder fremmedspråk og estetiske fag: Hanne Holvin Faglig og pedagogisk ledelse av sin avdeling. Personalledelse og økonomiansvar for avdelingen. Klassetrinnkoordinering Vg2 studiespesialisering. Internasjonalisering. Avdelingsleder norsk og samfunnsfag: Ellen Ledaal Gjertsen Faglig og pedagogisk ledelse av sin avdeling. Personalledelse og økonomiansvar for avdelingen. Klassetrinnkoordinering Vg3 studiespesialisering. Ansvar prosjekter og ekskursjoner. Avdelingsleder realfag: Jostein Trondal Faglig og pedagogisk ledelse av sin avdeling. Personalledelse og økonomiansvar for avdelingen. Klassetrinnkoordinering Vg1 studiespesialisering. Avdelingsleder Økonomiske-, idretts- og yrkesfag: Knut Arne Aslaksen Faglig og pedagogisk ledelse av sin avdeling. Personalledelse og økonomiansvar for avdelingen. Klassetrinnkoordinering for service og samferdsel. 9

10 IB-koordinator: Haldor Berge Faglig, pedagogisk og økonomisk ansvar for skolens IB-linje. Rådgivere Studierådgivning Marit Bakkerud har hovedansvaret for elevinntaket, fagvalg og gruppeoppsett for elever på studiespesialisering. Yngvar Ellingsen har hovedansvaret for elever på service og samferdsel, begge årstrinn, og for voksenopplæringen. Alle elever må ta kontakt med studieleder/rådgiver for bytte av fag eller ønske om å slutte med fag. Kariereveiledning og sosialpedagogisk rådgivning Skolen har følgende rådgivere: Merete Blåka, Hege Fjelldal, Jonas Line, Frode Olsen og Unni Holthe Svensen. Rådgivningstjenesten er delt i to arbeidsområder: Karriereveiledning og Sosialpedagogisk rådgivning. Karriereveiledningen omfatter å gi råd og veiledning i forbindelse med valg av fag, yrkesorientering og individuell rådgivning om valg av yrke. Sosialpedagogisk rådgivning omfatter å gi hjelp i forbindelse med planlegging og gjennomføring av spesialundervisning og tilpasset opplæring, å gi hjelp i personlige spørsmål og vansker på skolen og å formidle kontakt med fylkeskommunal Pedagogisk/psykologisk rådgivningstjeneste (PPT) og Oppfølgingstjeneste (OT). Kontor: Kontorene betjenes av Mohammed Ali Chkontana, Jannicke Davidsen, Tone Jevne, Sissel Rosseland, Inger Helen Kvale og Kristine Roland. Disse tar imot henvendelser angående lån, stipend, buss- og identitetskort, vitnemål, elevskader o.l. Kontorets åpningstid er: , (sommertid ). Vaktmestertjeneste: Jan Claussen 10

11 Vaktmester har ansvaret for vedlikehold av skolens bygninger og inventar. Meld fra til dem dersom noe er/blir ødelagt eller trenger reparasjon. Fronterkoordinatorer: Trine Bogenes (Raina Brunvatne vikar) og Henrik Bastrup Jørgensen IKT- drift: Mohammed Chkontana, Kristian Koremans, Andrè Otterlei, Endre Tveite og Tor Arne Skodde. WEB-redaktør: Rikard Hansen Miljøfyrtårn Miljøfyrtårn er en stiftelse som arbeider for at bedrifter skal satse på miljø. Arendal Videregående Skole arbeider derfor med alt fra transport, til avfall, energiforbruk og bruk av papir. Vi har vært miljøfyrtårnsertifisert siden Mer informasjon om skolens miljøarbeid er tilgjengelig på skolens hjemmeside. FOKUS-skole for flerkulturell opplæring Arendal videregående skole er FOKUS-skole for minoritetsspråklige elever i videregående opplæring i Aust-Agder. Det innebærer at vi har et nært samarbeid med Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) ved Høgskolen i Oslo. Dette innebærer at vi skal: Arbeide planmessig med utvikling av den flerkulturelle skolen Binde tid til kompetanseheving i personalet Bidra til å utvikle nettverk i området og være besøksskole for andre skoler Utvikle skolens hjemmeside i forhold til rollen som FOKUS-skole 11

12 Eksamenskontoret i Aust-Agder Eksamenskontoret betjenes av Kristine Roland, Sissel Rosseland og Audhild Vikhamar som har ansvar for privatisteksamen. Rutine for oppmelding til privatisteksamen blir alltid annonsert i pressen i god tid før oppmeldingsfristen. På nettportalen finner du nyttig informasjon om fag, eksamensavgifter, tilrettelegging m.m. I Aust-Agder melder du deg opp på eller du kan ta kontakt med Eksamenskontoret. Privatistweb åpner-stenger: Høst: Åpner 20.august og stenger 15. sept. Vår: Åpner 10. januar og stenger 1. februar Andre oppgaver som eksamenskontoret har: Ansvar for datofesting av lokale eksamener hvert halvår Ansvar for å overvåke kvaliteten på lokalgitte eksamener Ansvar for å organisere sensur og utveksling av sensorer Ansvar for å samordne tolkninger av sentrale bestemmelser om eksamen Samarbeide med andre fylker i saker der det er nødvendig Utarbeide retningslinjer for lokalgitt eksamen Les mer på eller 12

13 Fagkoordinatorer: Biologi/naturfag Engelsk Fremmedspråk Fysikk Historie og geografi Kjemi Kroppsøving Matematikk Norsk Service og samferdsel Samfunnsfag, religion og samfunnsfaglige programfag Ungdomsbedrift Økonomiske fag og rettslære Morten Benestad Kristin O. Tveiten Nina Johnsson Sigrun Erlandsen Ellen Ledaal Gjertsen Ann-Kristin Flaten Bjørg Vaule Anne Berit Bjønnum Inger Lise Asdal Eva Ager-Wick Ellingsen Tor Anders Stadheim Eva Ager-Wick Ellingsen Knut Arne Aslaksen Verneombud: Henrik Bastrup Jørgensen. 13

14 Råd og utvalg Arendal videregående skole eies og drives av Aust-Agder fylkeskommune med fylkesutvalg/fylkesting som det politisk styrende organ. Skolens utvalg: Tilsettingsutvalget: Rektor, assisterende rektor og tillitsvalgt. Samarbeidsutvalget: Rektor, assisterende rektor, tillitsvalgte (2 representanter for de tilsatte.) Skoleutvalget: Når samarbeidsutvalget fungerer som Skoleutvalg, utvides Samarbeidsutvalget med to elevrepresentanter. Skolemiljøutvalget: Assisterende rektor, administrasjonsleder og tre elevrepresentanter. Arbeidsmiljøutvalget: Samarbeidsutvalget utvidet med verneombudet. Elevrådet Elevrådsstyret: Leder Anders Hervik Nestleder Marte Næss Thomassen Elevrådet skal ivareta elevenes interesser på skolen. Hver klasse velger en fast representant og en vararepresentant til elevrådet. Dette bør skje så snart som mulig etter skolestart. På elevrådsmøtene behandles ulike saker som angår elevenes skolegang og trivsel, som f.eks. fagtilbud, budsjett, skolereglement, undervisningsopplegg, kantinedrift, aktivitetsdager og deltakelse i Operasjon Dagsverk. Elevrådsstyret fungerer som arbeidsutvalg. Elevrådet velger 2 representanter med vararepresentanter til skoleutvalget. Skolen har ellers ulike utvalg som Biblioteksutvalg, Ekskursjonsutvalg og Kantineutvalg, alle med elevrepresentasjon. 14

15 Bibliotek, kantine skolehelsetjeneste Skolens bibliotek er åpent i skoletiden. Bibliotekarer: Grethe Claussen og Hilvi Karina Berle. Informasjon om biblioteket finnes på skolens hjemmeside. Skolen har kantine i Barbu- og Tyholmenbygget. Skolehelsetjeneste Helsesøster: Vi har 3 stk som vil være på Barbu og på Tyholmenbygget følgende dager: Inger Wullum : Barbu onsdag kl og Tyholmen torsdag kl Barbu fredag fra kl Åshild Kortner : Tyholmen mandag fra kl og onsdag fra kl Wigdis Trollnes: Barbu tirsdag fra kl Åshild Kortner Mob Wigdis Trollnes Mob Inger Davidsen Wullum Mob Det er ikke nødvendig med timebestilling. Bare møt opp. 15

16 Hvis helsesøster ikke treffes på kontoret utenom disse tidene, send sms for avtale til mobil. Eller send mail for avtale til: Elevene er velkommen til å ta opp spørsmål om egen fysisk og psykisk helse. Det er mulig å få veiledning i samliv, prevensjon og hjelp til å slutte å røyke eller snuse. Det er også mulig å komme innom bare for en prat. Helsesøster kan formidle kontakt med andre samarbeidspartnere som eksempelvis lege og psykisk helseteam. Helsesøster har de siste årene samarbeidet med russestyret om informasjon til russen. Det har vært førstehjelp og nyttige forholdsregler for å få en best mulig russetid. Foresatte og lærere er velkommen til å kontakte helsesøster for elevenes beste. Helsestasjon for ungdom er åpen hver tirsdag kl og onsdag kl på Sentrum helsestasjon( Amfi Arena) Lege og helsesøster er tilstede. Tilbudet er gratis. Timeavtale er ikke nødvendig. Ventetid må beregnes. PPT PP-tjenesten vil være til stede på skolen annenhver tirsdag. Vi vil ha kontor på Tyholmenbygget og Barbubygget. Vi samarbeider tett med rådgiverne, slik at vi vil også bli å finne på deres kontor. - telefon telefon

17 Elev- og lærlingombudet i Aust-Agder Elev- og lærlingombudet skal sikre elever, lærlinger og lærekandidater mot urettferdig behandling og jobber for at deres meninger blir hørt. Ombudet gir råd om rettigheter og plikter, og bistår i enkeltsaker ved behov. Ombudet har en uavhengig stilling i fylkeskommunen, uten tilknytning til de andre avdelingene eller skolene. Det er Fylkestinget som ansetter ombudet. Ansvarsområde Elev- og lærlingombudet arbeider for å ivareta interessene til elever og lærlinger som er i gang med videregående opplæring i Aust-Agder. Det betyr blant annet: Kurse og motivere elevråd. Opplyse lærlinger og lærekandidater om rettigheter og plikter. Ta opp saker på vegne av enkeltpersoner, klasser, elevråd eller skoler. Ta opp større og prinsipielle saker med administrasjonen og politikerne. Det er fritt frem for alle involverte å kontakte ombudet (elever, lærlinger, foresatte, skoleansatte, lærlingansvarlige osv). Taushetsplikt Ombudet har taushetsplikt og saker blir ikke tatt opp videre uten samtykke. Du kan kontakte ombudet for å diskutere alt som har med skolehverdagen eller lærlingsituasjonen din å gjøre - helt uforpliktende. Kontakt ombudet Tor Egil Vaule Andersen er ombud for elever og lærlinger i Aust-Agder fylkeskommune og har kontor på Fylkeshuset i Arendal. 17

18 Kontaktlærere 2015/16 Vg1 1SSBA 1SSBB 1SSBC 1STBA 1STBB 1STBC 1STBD 1STTE 1STTF 1STTG 1STTH Linda Hansen Øystein Aasetre Finnerud Ann-Christin Revillard Per Gunnar Christensen og Hilde Engesland Inger Johanne Hermansen og Nina Johnsson Yngvar Ellingsen og Lene Engdahl Stine Vaule og Unni Nielsen Morten Benestad og Ingebjørg Viki Gunn Jones og Anne Folgen Steffen Berg og Eline Stien Kari Navestad og Anja H.Høie Vg2 2IBTA Kristin Ovidia Tveiten 2SSBA Jan Erik Zachariassen 2STBA Raina Brunvatne 2STBB Tor Monrad 2STBC Torhild I. Tveit Vestervik 2STBD Kjellaug Dale 2STTE Åsa Abusland 2STTF Margit Sauar 2STTG 2STTH Bjarne Grandal Liv Mørner Vg3 3IBTA Haldor Berge 3STBA Lene Svarstad 3STBB Hildegunn Marcussen 3STBC Erik Skjævestad 3STTD Siri Skuggevik og Ingrid Kathinka Kvanmo Bengtson 3STTE Inger Lise Asdal 3STTF Karen Løvland 3STTG Ingeborg Eskild Nilsen Påbygning 3PBTA Katrine Hoff 3PBTB 3PBTC Harald Flodda May-Britt Helle Voksen - opplæring 1VOBA 1 VOBB John Willy Syvertsen Kristin Bae Mysen Lærlingklasse 1VOBC 1LKBA Geir Atle Toft Jan Kristensen 18

19 Ledelse Kjell Wedø Rektor Rikard Hansen Assisterende rektor Aslaksen, Knut Arne Økonomi, yrkesfag og idrett Gjertsen, Ellen Ledaal Avd.leder Norsk, og samfunnsfag Hoflandsdal, Marit Adm.leder Holvin, Hanne Avd.leder fremmedspråk, estetiske fag Trondal, Jostein Avd.leder realfag 19

20 Rådgivere og studierådgivere Rikard Hansen Assisterende rektor Berge, Haldor IB-koordinator Bakkerud, Marit Studierådgiver Blåka, Merete Rådgiver Ellingsen, Yngvar Studierådgiver Fjelldal, Hege Rådgiver Line, Jonas Rådgiver Olsen, Frode Rådgiver Svensen, Unni Holthe Rådgiver (vikar) 20

21 Administrasjonsavdelingen Avdelingsleder: Marit K. Hoflandsdal Berle, Hilvi Karina Bibliotek Chkontana, Mohammed Ali Kontor/IKTdrift Claussen, Grethe Bibliotek Claussen, Jan Vaktmester Davidsen, Jannicke Kontor Donieliene, Garzina Renhold Engenes, Øyvind Elevassistent Hatlevoll, Monika Jevne, Tone Kontor Kittelsen, Solveig Renholdsleder Koremans, Kristian IKTmedarbeider Kvale, Inger Kontor Løvdal, Elin Synnøve Renhold Myrvang, Siri Renhold Nilsen, Tor Bonde T Kantine Nilsen, Synnøve Renhold Otterlei, Andrè IKTmedarbeider Roland, Kristine Kontor/Eks. kontor Rosseland, Sissel Kontor/Eks. kontor Sivertsen, Eva Gjester Renhold Skodde,Tor Arne IKT Lærling Tharaldsen, Ida Renhold Tveite, Endre IKT- Medarbeider (Lærling) Vikhamar, Audhild Eksamenskontoret 21

22 Avdeling fremmedspråk og estetiske fag Avdelingsleder: Hanne Holvin Holvin, Hanne Berrocal, Manuel Cruz, Irma Dalene, Attilee Engdahl, Lene Engesland, Hilde Folgen, Anne Lange Hermansen, Inger Johanne Johnsson, Nina Lobb, Ellen Løvland, Ingebjørg Mysen, Kristin Bae Nielsen, Unni Parnemann, Ines Simmons, Sabrina Alicia Svarstad, Lene Tvedt, Steinar Tveiten, Kristin Vindvik, Maribel 22

23 Avdeling realfag Avdelingsleder: Jostein Trondal Trondal,Jostein Andersen, Jan Roger Aamodt, Tor Ingve Bakkerud, Marit Benestad, Morten Berg, Steffen Bjønnum, Anne Berit Bogenes, Trine Christensen, Per Gunnar Ellingsen, Yngvar Erlandsen, Sigrun Flaten, Ann Kristin Gundersen, John Nitter Høie, Anja H Jones, Gunn Krakstad Beate Mørland, Olav Skutlaberg, Olav Tellefsen, Ellen Vaule, Stine Berg Vignes, Bendik Ødegård, Karl Øyvind Øverås, Anniken Øverås, Harald 23

24 Avdeling norsk og samfunnsfag Avdelingsleder: Ellen Ledaal Gjertsen Gjertsen, Ellen Ledaal Abusland, Åsa Asdal, Inger Lise Bengtson, Ingrid Kathinka Brovig, Teresa Brunvatne, Raina Mentor Dale, Kjellaug Flodda, Harald Grandal, Bjarne Helle, May Brit Hjelmås, Marianne Hoff, Katrine Høiland, Anette M Håland, Magne Kraft, Linda Løvland, Karen Marcussen, Hildegunn Monrad, Tor Mørner, Liv Navestad, Kari Nilsen, Ingeborg E. Risan, Renate Sauar, Margit Skjævestad, Erik Skuggevik, Siri Stadheim, Anders Tor Stien, Eline Syvertsen, John Willy Vestervik, Torhild Viki Ingebjørg Woods, Kristin Dalane 24

25 Avdeling, økonomiske-, idretts- og yrkesfag Avdelingsleder: Knut Arne Aslaksen Aslaksen, Knut Arne Berge, Haldor Ellingsen, Eva Ager-Wick Evnum, Emil Finnerud, Øystein Aasetre Fjelldal, Hege Hansen, Linda Arleen Hopstock, Tonje Jørgensen, Henrik Bastrup Kristensen, Jan Lisiecki, Tadeusz Munthe, Aina Adriansen Oland, Torstein Rafoss, Terje Revillard, Ann - Christin Toft, Geir Atle Torgersen, Ragnhild H. Torskeberg, Tatsiana Vaule, Bjørg Zachariassen, Jan Erik 25

26 International Baccalaureate Diploma Programme Arendal videregående skole is authorized as an IB World School to offer the IB Diploma Programme. The DP is a rigorous two-year programme of international education for year-olds. It is provided at upper secondary schools all over the world and is done in Norway in the two final years of videregående skole. The DP leads to a university entrance qualification at home and abroad. Teaching language is English and learning follows international curricula. The programme is especially interesting for students with a high motivation for learning and / or international ambitions. IB learners strive to be: Inquirers Knowledgeable Thinkers Communicators Principled Open-minded Caring Risk-takers Balanced Reflective Application Process The school takes in a maximum of DP students each year. Vg1 students interested in doing the DP apply to the programme as their first choice for Vg2. In March/April, candidates write an application essay and make their preliminary subject choices. These are discussed in an interview. In addition, candidates school performance in Vg1 is evaluated as part of the application process to the DP. Applications from Vg1 students at other schools, exchange students and students from abroad are also welcomed, as are applications from IB Middle Years Programme. Programme Content DP students study six subjects for the duration of their two-year programme. They choose one subject from each main area of knowledge (see diagram). Three of the subjects are studied on Higher Level and three on Standard Level. 26

27 In addition to academic subjects, all DP students write a 4,000-word research essay (Extended Essay), participate in a course on philosophy of knowledge (Theory of Knowledge) and grow as persons through a programme of extracurricular activities (Creativity, Action and Service). School Year and School Days DP students follow the same school year and holidays as the rest of the school. It is a key aim of the DP that the programme becomes as integrated a part of the school s activities as possible. However, DP students may have additional lessons beyond the regular school day in order to receive the necessary amount of teaching during the two-year course. DP students participation in various school activities is evaluated case by case, giving priority to meeting the requirements of the programme. Examinations and Assessment DP students take exams in all their subjects. The exam period is in May of the second year of DP. The exam period for 2012 is May In addition to exams, students complete written and oral assignments throughout their course. These will be assessed by their teachers or IB examiners, and always moderated by IB examiners. Based on their performance in exams and other assignments, DP students are awarded an IB Diploma at the end of their two-year programme. Subjects are evaluated on a scale of 1-7 points and a maximum of 3 extra points are awarded 27

28 for Extended Essay and Theory of Knowledge work. The maximum number of points in the IB Diploma is thus 45 points. The passing grade for the IB Diploma is points, depending on grades achieved in different subjects. If you don t pass you receive the IB Certificate. In Norway a Certificate with 20 points or more and with no grades under 3 also gives generell studiekompetanse. During the programme, DP students get term reports in the same way as students in the Norwegian system. The DP grade scale is used. However, these reports are indicative only and do not count towards the students final performance in the programme. Entrance to Further Education The IB Diploma is a well-acknowledged and highly regarded qualification at universities all over the world. If DP students apply to foreign universities, their offers are most often given in IB Diploma points. If students apply to further education in Norway, their IB Diploma points are converted to Norwegian karakterpoeng. It is important that DP students check the subject and grade requirements of the university courses they are interested in before choosing the DP and a specific subject combination. Fees DP students pay a fee before they take their exams. The fee is currently ~4,000 NOK per student. Rules and Regulations The DP sets high demands on students. Especially continuous work, shown through respect for deadlines, and avoidance of any absences is crucial. Therefore, DP students commit to an IB Honor Code. In addition, DP students follow the usual rules and regulations of Aust-Agder videregående skoler and Arendal videregående skole. 28

29 IB Staff in the School Year Biology: CAS: Chemistry: Economics: English: Enviromental science and society : History: Mathematics: Norwegian: Physics: Spanish: Theory of Knowledge: Visual Arts: Anja Hortemo Høie, Gunn Jones Kristin Tveiten Ann-Kristin Flaten, Anniken Øverås Haldor Berge Attilee Dalene, Sabrina Simmons Marit Bakkerud, Sigrun Erlandsen Linda Kraft, Kristin Tveiten Tor Ingve Aamodt, John N. Gundersen, Olav Skutlaberg Inger Lise Asdal, Bjarne Grandal, John Willy Syvertsen, Hildegunn Marcussen Anne Berit Bjønnum, Sigrun Erlandsen Maribel Vindvik Gunn Jones, Sabrina Simmons Ellen Lobb 29

30 Reglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Aust-Agder Fastsatt som forskrift med hjemmel i opplæringsloven (heretter kalt oppll.) av nr 61, 3-7. Vedtatt av fylkestinget 12. april 2011, ft- sak 11/19. 1 Formål Formålet med ordensreglementet er å bidra til godt samarbeid, trivsel, respekt og medansvar, og for et godt lærings- og arbeidsmiljø for alle i skolesamfunnet. Reglementet skal fremme god orden og oppførsel og gode arbeidsvaner, og slik legge til rette for god læring. Reglementet skal gi bestemmelser om Elevens rettigheter og plikter Bestemmelser om orden og oppførsel Tiltak overfor elever som bryter bestemmelsene, og framgangsmåten ved behandling av slike saker 2 Virkeområde Reglementet gjelder for alle elever ved de videregående skolene, og så langt det passer for elever i voksenopplæringen, kurselever, elever ved SMI-skolen og andre deltakere i opplæring i skolenes regi. Reglementet gjelder i timene, i frimuttene, på vei til og fra skolen, herunder også på skyssmiddel, og ved opplæringsformer og aktiviteter som gis under skolenes ansvar og regi utenfor skolens område, samt skolerelaterte aktiviteter utenom skoletiden. Dette gjelder så langt det ikke er i strid med lokale regler. Skolerelaterte aktiviteter utenom skoletid, kan for eksempel være handlinger som krenker en annen elev, lærer eller andre tilsatte ved skolen, og der hvor selve handlingen kan knyttes til skolesamfunnet. Selve handlingen kan for eksempel være krenkende uttalelser på sosiale medier eller via sms. 3 Plikter Du har som elev plikt til å rette deg etter bestemmelser i lov, reglement og instrukser som gjelder til enhver tid å arbeide sammen med de andre medlemmene av skolesamfunnet for å skape et godt arbeidsmiljø og gode samarbeidsformer å møte presis og holde tidsfrister som skolen setter å delta i planlegging, gjennomføring og evaluering av opplæringen å delta aktivt i opplæringen i den form den blir gitt å skaffe og ha med deg materiell og utstyr som du trenger i opplæringen 30

31 å rette deg etter regler for bruk av spesialrom og bruk av verneutstyr å rette deg etter regler for ekskursjoner og andre arrangementer utenfor skolen i skolens regi å følge vanlige normer for god og hensynsfull oppførsel å behandle skolens utstyr og eiendom på en god og anvist måte å innhente informasjon fra perioder du ikke har deltatt i opplæringen. Taushetsbelagte opplysninger du får kjennskap til gjennom ditt arbeid, oppdrag eller verv i forbindelse med videregående opplæring er underlagt taushetsplikt, se forvaltningsloven Rettigheter Du har som elev rett til opplæring i henhold til opplæringsloven med forskrift, fylkeskommunale vedtak og gjeldende læreplaner tilpasset opplæring jf. oppll. 1-3 spesialundervisning jf. oppll. kapittel 5 rådgivning om sosiale spørsmål, utdanning og yrkesvalg, jf. oppll. 9-2, slik at du kan nå lengst mulig i din personlige og faglige utvikling å delta i planlegging, gjennomføring og evaluering av opplæringa, jf. forskriften kapittel 3 å bli varslet skriftlig dersom det er tvil om du kan få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter i fag. Dette gjelder også om det er fare for at du i halvårsvurderingen med karakter eller i standpunktkarakter kan få nokså godt (NG) eller lite godt (LG) i orden og oppførsel. Foresatte skal også varsles dersom du er under 18 år, jf. forskriften 3-7 minst en elevsamtale med kontaktlærer hvert halvår om din utvikling i forhold til kompetansemålene i fagene jf. forskriften 3-11 underveisvurdering, sluttvurdering og en dokumentasjon av opplæringa jf. forskriften kapittel 3 å være representert i elevrådsarbeid, skoleutvalg og skolemiljøutvalg på skolen jf. oppll. kapittel

32 5 Arbeids- og læringsmiljø Alle elever har rett til et godt fysisk og psykososialt skolemiljø som skal fremme helse, trivsel og læring. Du skal oppleve trygghet og sosial tilhørighet på skolen, og du har krav på en arbeidsplass som er tilpasset dine behov, jf. oppll. kapittel 9a. Et godt arbeids- og læringsmiljø er grunnleggende for god læring. Det skal derfor legges vekt på å skape et godt miljø preget av engasjement, aktiv deltakelse og gode samarbeidsformer mellom alle som har skolen som sin arbeidsplass. Det er viktig å vise respekt og medansvar og å unngå eller hindre oppførsel som har negativ innvirkning på miljøet. Dette gjelder på skolens område, på skoleveien, herunder på skyssmiddel, på ekskursjoner og i digitale medier. Alle i skolesamfunnet må opptre hensynsfullt, realt og høflig, og alle plikter å motarbeide plaging, mobbing, vold, rasisme eller annen krenkende oppførsel Alle i skolesamfunnet plikter å bidra til god orden på skolen ute og inne. Alle skal opptre slik at krav til et godt fysisk og psykososialt skolemiljø ivaretas Arbeidsvanene dine skal være preget av ansvar, orden, ryddighet, punktlighet og pålitelighet Du har ikke lov til å røyke eller bruke tobakk/snus på skolens område. Skolens område forstås som området hvor elevene til daglig oppholder seg. Dette gjelder også lokaler eller uteområder som skolen leier eller disponerer Det er forbudt å bruke, omsette eller oppbevare doping- og rusmidler på skolens område. Det er også forbudt å møte til undervisningen påvirket av rusmidler. Dette gjelder også ved ekskursjoner. Du har ikke lov til å ha med deg farlige gjenstander eller våpen på skolens område i skoletiden og ved ekskursjoner. Rektor godkjenner bruk av slike gjenstander dersom disse skal brukes i opplæringen Du har ikke lov til å bruke utstyr som kan være til skade eller sjenanse for andre Du har ikke lov til å ha med dyr på skolen uten tillatelse fra rektor Du har ikke lov å bruke mobiltelefon eller annet elektronisk utstyr i undervisningsøktene, med mindre dette inngår som en del av opplæringen. 32

33 Du har ikke lov til å ha med deg farlige gjenstander eller våpen på skolens område i skoletiden og ved ekskursjoner. Rektor godkjenner bruk av slike gjenstander dersom disse skal brukes i opplæringen Du har ikke lov til å bruke utstyr som kan være til skade eller sjenanse for andre Du har ikke lov til å ha med dyr på skolen uten tillatelse fra rektor Du har ikke lov å bruke mobiltelefon eller annet elektronisk utstyr i undervisningsøktene, med mindre dette inngår som en del av opplæringen. 6 Oppmøte og fravær Du skal møte presis til opplæringen. Dersom du er syk eller på grunn av andre forhold ikke kan møte fram til opplæringen, skal du gi beskjed til skolen snarest mulig. Antas fraværet å bli over tre dager, skal skolen alltid ha beskjed om dette. Dersom du blir syk eller av annen påkrevet grunn må forlate opplæringen i løpet av skoledagen, skal du alltid melde fra til kontaktlærer, faglærer eller en i skolens ledelse om dette. Alt fravær skal føres på vitnemål og kompetansebevis. Du kan kreve at årsaken til fraværet blir ført på et vedlegg til vitnemålet eller kompetansebeviset dersom du legger fram dokumentasjon på årsaken til fraværet. Du kan også kreve at fravær i inntil 10 dager sammenlagt pr. skoleår ikke blir ført på vitnemålet dersom det skyldes: a) Helse- og velferdsgrunner b) Arbeid som tillitsvalgt c) Politisk arbeid d) Hjelpearbeid e) Lovpålagt oppmøte f) Representasjon i arrangement på nasjonalt og internasjonalt nivå g) Fravær i inntil 2 dager, når dette er knyttet til en religiøs høytid for medlemmer som er tilknyttet andre trossamfunn enn Den norske kirke. Kravet skal som hovedregel fremmes før fraværet, og årsaken skal dokumenteres. For at fravær som skyldes helsegrunner etter bokstav a) ikke skal føres på vitnemålet eller på kompetansebeviset, må du legge fram en legeerklæring som dokumenterer dette. Fravær som skyldes helsegrunner, må vare mer enn tre dager, og det er bare fravær fra og med fjerde dagen som kan strykes. Ved dokumentert risiko for fravær etter bokstav a) på grunn av funksjonshemming eller kronisk sykdom, kan fravær strykes fra og med første fraværsdag. 33

Velkommen til Arendal videregående skole

Velkommen til Arendal videregående skole Velkommen til Arendal videregående skole Kvalitet Inspirasjon Trygghet Studiespesialisering - Påbygning - IB Diploma Programme - Voksenopplæring Service og samferdsel Innhold Skolerute 2014/15... 4 Ringeplan...

Detaljer

Informasjonshefte. Skoleåret 2014/2015. Levende kunnskap. Din innsats. Vår framtid. Skolens visjon:

Informasjonshefte. Skoleåret 2014/2015. Levende kunnskap. Din innsats. Vår framtid. Skolens visjon: Informasjonshefte Skoleåret 2014/2015 Skolens visjon: Levende kunnskap Din innsats Vår framtid Risør videregående skole Besøksadresse: Sirisvei 8 Postadresse: Postboks 1025 Randvik 4955 Risør Tlf. 37 14

Detaljer

kongsberg.vgs.no SKOLEÅRET

kongsberg.vgs.no SKOLEÅRET kongsberg.vgs.no SKOLEÅRET 2014/2015 1 VELKOMMEN TIL KONGSBERG VIDEREGÅENDE SKOLE! Våre kjerneverdier er: trygghet og læring profesjonalitet og engasjement fellesskap og mangfold Du leser nå et informasjonshefte

Detaljer

MALVIK VIDEREGÅENDE SKOLE

MALVIK VIDEREGÅENDE SKOLE MALVIK VIDEREGÅENDE SKOLE E L E V H E F T E Skoleåret 2012/2013 Tlf. 73 98 70 00 Fax. 73 98 70 01 E-mail: postmottak.malvik@stfk.no Web.adr.: http://www.malvik.vgs.no Side 1 av 36 Innhold side 3 Hilsen

Detaljer

VEIVISER N. for elever på Nesbru videregående skole 2014 15

VEIVISER N. for elever på Nesbru videregående skole 2014 15 VEIVISER N for elever på Nesbru videregående skole 2014 15 Besøksadresse: Nesbru videregående skole Hallvard Torgersens vei 8, 1394 Nesbru Postadresse: Postboks 38, 1378 Nesbru Tlf. 66 85 44 00 Internett:

Detaljer

Studiehåndbok 2013/2014

Studiehåndbok 2013/2014 Studiehåndbok 2013/2014 Innhold Aktivitetsplan høst 2013 34 Aktivitetsplan vår 2014 36 Arbeidsmiljø og orden 18 Biblioteket 15 Bokskap 17 Brannalarm 19 Dette kan du kjøpe i informasjonen 12 Elevenes skolemiljø

Detaljer

Velkommen til Tiller videregående skole 2014-2015... 2. Skolerute 2014-2015... 3. Skolens tilbud... 4. Skolens ledelse... 5. Kontaktlærere...

Velkommen til Tiller videregående skole 2014-2015... 2. Skolerute 2014-2015... 3. Skolens tilbud... 4. Skolens ledelse... 5. Kontaktlærere... Innhold Velkommen til Tiller videregående skole 2014-2015... 2 Skolerute 2014-2015... 3 Skolens tilbud... 4 Skolens ledelse... 5 Kontaktlærere... 6 Elevtjenesten... 7 Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)

Detaljer

Velkommen til Leksvik videregående skole

Velkommen til Leksvik videregående skole Velkommen til Leksvik videregående skole 12.08.2014 1 Innhold Velkommen til nytt skoleår!... 3 Velkomstbrev til elevene... 4 Hvem er hvem, og hvem gjør hva ved LVS?... 5 Skolehelsetjenesten... 10 Pedagogisk

Detaljer

Velkommen som elev ved Tiller videregående skole 2015-2016

Velkommen som elev ved Tiller videregående skole 2015-2016 Velkommen som elev ved Tiller videregående skole 2015-2016 Bygg- og anleggsteknikk Helse- og oppvekstfag Innføringsklasse for flerkulturelle elever Medier og kommunikasjon Service og samferdsel Spesielt

Detaljer

lier.vgs.no INFOHEFTE

lier.vgs.no INFOHEFTE lier.vgs.no INFOHEFTE Skoleåret 2013/2014 Vi vil gjøre vårt beste for at du skal lykkes i å nå dine mål. Resten er opp til deg. Velkommen til nytt skoleår! Som rektor er jeg glad for at akkurat du valgte

Detaljer

Velkommen til Røros videregående skole skoleåret 2014-2015

Velkommen til Røros videregående skole skoleåret 2014-2015 Sør-Trøndelag Fylkeskommune Røros videregående skole Velkommen til Røros videregående skole skoleåret 2014-2015 På disse sidene finner du viktig informasjon som du må lese i god tid før skolestart. Bakerst

Detaljer

Elevhåndboka 2014-2015

Elevhåndboka 2014-2015 Elevhåndboka 2014-2015 Vel møtt til skoleåret 2014-2015 Kjære Nes-elev! Vi ønsker nye og gamle elever velkommen til skoleåret 2014-2015! Det er med forventning og spenning vi tar imot alle elever ved skolestart.

Detaljer

Råd og utvalg Arbeidsmiljøutvalget s. 13 Skolemiljøutvalget s. 13 Elevrådet s. 13 & 25-27

Råd og utvalg Arbeidsmiljøutvalget s. 13 Skolemiljøutvalget s. 13 Elevrådet s. 13 & 25-27 1 2 Innholdsfortegnelse Pedagogisk plattform s. 2 Skolerute for skoleåret 2012-13 s. 4 Arbeid mot rus og mobbing s. 5 Gratis læremidler s. 6 Bærbar PC s. 6 Bruk av data i videregående skole i Buskerud

Detaljer

DENNE ELEVHÅNDBOKA TILHØRER: NAVN: KLASSE: MIN KONTAKTLÆRER: KJÆRE ELEV:

DENNE ELEVHÅNDBOKA TILHØRER: NAVN: KLASSE: MIN KONTAKTLÆRER: KJÆRE ELEV: DENNE ELEVHÅNDBOKA TILHØRER: NAVN: KLASSE: MIN KONTAKTLÆRER: KJÆRE ELEV: Velkommen til et nytt skoleår på Rud. Spesielt velkommen til deg som er ny elev. Vi vil gjøre vårt beste for at du skal oppleve

Detaljer

Elevhefte med nyttig informasjon til elevene

Elevhefte med nyttig informasjon til elevene 1 Elevhefte med nyttig informasjon til elevene Skoleåret 2012/2013 Innholdsfortegnelse: 2 Velkommen til Grong videregående skole 3 Informasjon til nye elever ved Grong videregående skole 4 Oversikt over

Detaljer

Informasjonshefte elever. Skoleåret 2014/15

Informasjonshefte elever. Skoleåret 2014/15 Informasjonshefte elever Skoleåret 2014/15 INNHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL ASKIM VIDEREGÅENDE SKOLE SKOLEÅRET 2014/2015... 2 SKOLENS ULIKE BYGNINGER... 3 VÅRE HUSREGLER... 4 «DEN GODE TIMEN»... 5 GOD

Detaljer

Elevhefte Skoleåret 2010/2011

Elevhefte Skoleåret 2010/2011 1 Elevhefte Skoleåret 2010/2011 med nyttig informasjon til elevene Innholdsfortegnelse: Side 2. Velkommen til Grong videregående skole 3. Informasjon til nye elever ved Grong videregående skole 4. Oversikt

Detaljer

ELEVBOK 2010/2011. Malakoff. videregående skole

ELEVBOK 2010/2011. Malakoff. videregående skole ELEVBOK 2010/2011 * Malakoff videregående skole Dyreveien 9, Postboks 398 1502 Moss Telefon 69 24 22 00 - Faks 69 24 22 01 E-post: malakoff.vgs@ostfoldfk.no 1 Innholdsfortegnelse Side Til elevene fra rektor...

Detaljer

SKOLEGUIDE 2012-2013

SKOLEGUIDE 2012-2013 SKOLEGUIDE 2012-2013 2 INNHOLD: VELKOMMEN TIL NYTT SKOLEÅR!... 3 HILSEN FRA ELEVRÅDET... 4 FERIE OG FRIDAGER FOR ELEVENE... 4 HVORDAN SKOLEN STYRES... 6 PERSONALOVERSIKT... 7 Administrasjonen:... 7 Andre

Detaljer

Heimdal videregående skole

Heimdal videregående skole 0 Heimdal videregående skole Informasjonshefte skoleåret 2013 2014 www.heimdal.vgs.no 1 INNHOLD Vel møtt 2 Kort historikk 3 Skolens ledelse og administrasjon 5 Ledelsens arbeidsområder 6 Skolens styringsorganer

Detaljer

Vel møtt til et nytt og spennende skoleår! Skjetlein, 03.08.11 Helén Pedersen / rektor

Vel møtt til et nytt og spennende skoleår! Skjetlein, 03.08.11 Helén Pedersen / rektor Innholdsfortegnelse VELKOMMEN TIL SKJETLEIN VIDEREGÅENDE SKOLE!...2 SKOLENS KURSTILBUD 2011/2012...3 Utdanningsprogram Naturbruk...3 Utdanningsprogram Design- og håndverk...3 Utdanningsprogram Bygg- og

Detaljer

Skoleguiden 2014-15 Side 2

Skoleguiden 2014-15 Side 2 INNHOLD: REKTORHILSEN FRA ELEVRÅDET... 4 FERIE OG FRIDAGER FOR ELEVENE... 6 SKOLERUTEN FOR 2014-15... 6 HVORDAN SKOLEN STYRES... 7 PERSONALOVERSIKT... 8 Administrasjonen:... 8 Andre ansatte/ miljøteam:...

Detaljer

Info skoleåret 2013 / 2014

Info skoleåret 2013 / 2014 Info skoleåret 2013 / 2014 der du vokser som menneske Layout og trykk: 07 Sør AS Foto: Marit Kvaale Innhold Rektors hilsen... 4 1. Tilbudsstruktur... 5 2. Viktige tjenester ved KKG... 6 Skolens ledelse

Detaljer

Elevbrosjyre BJERKE VIDEREGÅENDE SKOLE

Elevbrosjyre BJERKE VIDEREGÅENDE SKOLE Elevbrosjyre Innhold Kjære Bjerkeelev 3 Ledelse og administrasjon 4 Skolens øvrige ledelse 5 Rådgivertjenesten 6 PP-tjenesten 7 Helsetjenesten 7 Hjelpetiltak 7 Elevrådsarbeid 8 Kontaktlærers time 8 Velkommen

Detaljer

Håndbok for Kristelig Gymnasium 2015-2016

Håndbok for Kristelig Gymnasium 2015-2016 Håndbok for Kristelig Gymnasium 2015-2016 Innhold Velkommen til skolen... 4 Presentasjon av skolen... 5 Opprettelse... 5 Basis og verdigrunnlag... 5 Skolens formål... 5 Forstanderskapet... 5 Styret...

Detaljer

Elevbrosjyre BJERKE VIDEREGÅENDE SKOLE

Elevbrosjyre BJERKE VIDEREGÅENDE SKOLE Elevbrosjyre Innhold Kjære Bjerkeelev 3 Ledelse og administrasjon 4 Skolens øvrige ledelse 5 Rådgivertjenesten 6 PP-tjenesten 7 Helsetjenesten 7 Hjelpetiltak 7 Elevrådsarbeid 8 Kontaktlærers time 8 Velkommen

Detaljer

HÅNDBOK FOR 2014 / 2015

HÅNDBOK FOR 2014 / 2015 HÅNDBOK FOR 2014 / 2015 INNHOLD Rektors hilsen 1 Presentasjon av skolen vår 2 Administrasjon 4 Fagledere 5 Skolerute høsten 2014 6 Skolerute våren 2015 7 Ringetider 8 Fag- og timefordeling 9 Skolereglement

Detaljer

HÅNDBOK FOR 2013 / 2014

HÅNDBOK FOR 2013 / 2014 HÅNDBOK FOR 2013 / 2014 INNHOLD Rektors hilsen 1 Presentasjon av skolen vår 2 Administrasjon 4 Fagledere 5 Skolerute høsten 2013 6 Skolerute våren 2014 7 Ringetider 8 Fag- og timefordeling 9 Skolereglement

Detaljer

INFORMASJONSBROSJYRE. Ordensreglement Egendokumentasjon for elever skoleåret 2015 2016. Kunnskapens Borg Trivsel og læring for samfunn og næring

INFORMASJONSBROSJYRE. Ordensreglement Egendokumentasjon for elever skoleåret 2015 2016. Kunnskapens Borg Trivsel og læring for samfunn og næring INFORMASJONSBROSJYRE Ordensreglement Egendokumentasjon for elever skoleåret 2015 2016 Kunnskapens Borg Trivsel og læring for samfunn og næring INNHOLDSFORTEGNELSE: Side Rektor ønsker deg velkommen 3 Ledelse

Detaljer

Velkommen til Oslo by steinerskole

Velkommen til Oslo by steinerskole Velkommen til Oslo by steinerskole Kjære elev! Hjertelig velkommen til nytt skoleår! Spesielt velkommen til alle nye Vg1 elever. Det er gledelig at så mange har valgt Oslo by steinerskole for å gjennomføre

Detaljer