ExxonMobil i Norge JULI 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ExxonMobil i Norge JULI 2013"

Transkript

1 JULI 213 ExxonMobil i Norge

2 ExxonMobil i Norge ExxonMobil i Norge omfatter flere selskaper - bl.a. Esso Norge AS, ExxonMobil Exploration and Production Norway AS og ExxonMobil Production Norway Inc. som alle er datterselskaper av Exxon Mobil Corporation i USA. Esso Norge AS ivaretar driften av alle oppstrøms- og nedstrømsaktiviteter i Norge. I denne brosjyren omtales selskapene som ExxonMobil i Norge. Exxon Mobil Corporation Exxon Mobil Corporation er verdens største børsnoterte energiselskap. Grunnlagt i 1882, er det også ett av de eldste industriforetakene i verden. ExxonMobil Gruppen har rundt 82. ansatte som jobber i nesten 8 land verden rundt. Omsetningen i 212 var USD 482 milliarder. Selskapets hovedkontor ligger på Forus i Sandnes kommune, og herfra koordineres selskapets lete- og produksjonsaktiviteter for offshorevirksomheten. ExxonMobils markedsaktiviteter drives fra kontoret på Skøyen i Oslo, mens raffineriet ligger på Slagentangen ved Tønsberg. ExxonMobil er, etter Statoil og Petoro, den største produsenten av olje og gass på norsk kontinentalsokkel med eierandeler i over 24 produserende olje- og gassfelt. Selskapet er operatør for Balder-, Jotun-, Ringhorne- og Sigyn-feltene. I 212 var selskapets totale produksjon ca. 28. fat oljeekvivalenter per dag, som tilsvarer rundt 7 prosent av norsk produksjon samt nesten 7 prosent av ExxonMobils produksjon på verdensbasis Oil and gas production in Norway (1 barrels o.e. per day) Investeringer (i mrd. kroner) Oil Production Gas Production Olje- og gassproduksjon ( Investments i 1 fat o.e. per (billion dag) NOK) Oljeproduksjon Gassproduksjon Raffineriet på Slagentangen har en prosesseringskapasitet på 6 millioner tonn råolje per år, og produksjonen er basert på råolje fra Nordsjøen. ExxonMobil har en markedsandel på 19,4 prosent av det totale salget av oljeprodukter i Norge. Selskapet markedsfører produkter både under Esso-og Mobil-varemerker. Antallet bensinstasjoner er ca. 27. I 213 feirer selskapet 12-årsjubileum i Norge. ExxonMobil er landets eldste energiselskap etablert i Norge i ) Hovedtall i mill. kroner Resultatoversikt Salgsinntekter inkl. avgifter Driftsresultat FinTALL ansielle poster Resultat før skattekostnad Årsoverskudd Balanseoversikt Anleggsmidler Omløpsmidler Egenkapital Avsetning forpliktelser Langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Andre hovedtall Investeringer Ordinære avskrivninger Selskapskapital (aksjekapital) Personale Gjennomsnittlig antall ansatte Lønn og sosiale kostnader ) Hovedtallene er en direkte summering av postene i ExxonMobil Exploration and Production Norway AS, ExxonMobil Production Norway Inc. og Esso Norge AS. I resultatoversikten er internt salg mellom selskapene eliminert i salgsinntektene. I balanseoversikten er mellomværende mellom selskapene eliminert i kortsiktige og langsiktige fordringer samt kortsiktig og langsiktig gjeld. Sterkt finansielt selskap langsiktig perspektiv Exxon Mobil Corporations nettoinntekt i 212 var nesten USD 45 milliarder, og avkastningen på investert kapital var 25,4 prosent. Selskapets samlede gass- og oljeproduksjon var 4,2 millioner fat oljeekvivalenter per dag. En hovedgrunn til ExxonMobils posisjon som verdens ledende energiselskap er at det alltid har basert sin forretningsstrategi på de langsiktige hovedtrendene i energivirksomheten. Konsernet har jevnt over høye investeringer uavhengig av kortsiktige konjunktursvinginger. I tillegg til våre investeringer i konvensjonell olje- og gassproduksjon, investerer selskapet også i oljesand, arktisk- og dypvannsproduksjon, samt ukonvensjonelle olje- og gassressurser. Fremtidens energietterspørsel ExxonMobil forventer å investere om lag USD 185 milliarder i ulike energiprosjekt i løpet av de neste fem årene. I den forbindelse benytter selskapet seg av en årlig analyse The Outlook for Energy som basis for å velge fremtidige strategier. At vi velger en objektiv og analytisk fremgangsmetode slik at vi får et best mulig presist bilde av energitrender, er avgjørende for disse investeringene. I 24 er det forventet at verdens energietterspørsel vil øke med totalt 35 prosent sammenlignet med 21. Størsteparten av denne veksten vil komme fra ikke-oecd-nasjoner, hvor energiveksten vil øke med over 65 prosent. Gass vil vokse raskere enn noen annen energikilde og vil overta rollen som energikilde nr. 2, hvor kull faller ned til tredjeplass, mens olje beholder posisjonen på første. Sammen med den øvrige globale petroleumsindustrien vil ExxonMobil også i årene fremover være en viktig bidragsyter når det gjelder å dekke verdens økende energibehov. Satsing på ny teknologi For å håndtere verdens krevende energiutfordringer kreves det bedre energieffektivitet og utvikling av ny teknologi. Selskapet har mer enn 18. vitenskapsfolk og ingeniører, og over 1. av disse har doktorgrad. Exxon Mobil Corporation investerer årlig USD 1 milliard i forskning og utvikling, samt teknologiapplikasjoner. Forskningen har gitt selskapet et konkurransefortrinn innen ulike forretningsområder som leting, utvinning av olje- og gass, prosjektutvikling, samt utvikling innen raffinerings- og kjemikalieindustrien. Her er noen få eksempler: Oppstrøm: Vi utvikler stadig nye seismikk- og reservoarmodellerings-teknologier som gjør det mulig å kartlegge nye ressurser og øke utvinningsgraden. Nedstrøm: Vi benytter vår avanserte molekylhåndteringsteknologi som muliggjør benyttelse av lavkostråoljer, noe som gir mer verdi for hvert hydrokarbonmolekyl og optimal utnyttelse av raffinerikapasiteten. Kjemikalier: Vår kjemikalievirksomhet har utviklet teknologi som bidrar til bedre drivstoffutnyttelse, bl.a. avanserte polymerer som bidrar til riktig lufttrykk i bildekk, samt lettvektplastikk for bildeler og baseoljer for avanserte smøroljer. ExxonMobil tar miljøutfordringene på alvor ExxonMobils program for samfunnsansvar fokuserer på globale utfordringer for bærekraft hvordan økonomisk vekst, sosial utvikling samt beskyttelse av miljøet skal balanseres slik at fremtidige generasjoner ikke lide for avgjørelser som tas i dag. Vi anerkjenner behovet for å bidra til og gjøre en positiv innsats for å ivareta samfunnets overordnede mål og minimere fotavtrykket i våre egne operasjoner i de landene og miljøene vi opererer i. I 212 brukte vi USD 33 millioner for å forbedre energieffektiviteten, redusere faklingen samt utslippene av klimagasser. Ansvarlig energiutvikling er kritisk for økonomisk og sosial utvikling samt miljøbeskyttelse. Våre miljøprogram er basert på detaljerte analyser som inkluderer miljømessige og sosiale konsekvensutredninger, som for eksempel i et forstudium i Alaska. Her justerte vi våre planer betydelig for å ta hensyn til lokale tradisjoner og kultur i forbindelse med valg av rørledning, material og reduksjon av gjenskinn. I tillegg ble rørledningen plassert to meter over tundraen, slik at jegere og villrein kan passere. Mer informasjon om Exxon Mobil Corporation finner du på hjemmesiden: Foto: Fotograf Kallen ExxonMobils stand under ONS

3 Leting Teknologi Produksjon Foto: Kjetil Alsvik, ExxonMobil ExxonMobil har vært en aktiv aktør på letesiden i Norge siden 1965, da Esso Norge AS ble tildelt de første tre utvinningstillatelsene på norsk kontinentalsokkel. ExxonMobil deltar aktivt i leteboring både i nye områder og rundt eksisterende infrastruktur i Nordsjøen og på Haltenbanken. Selskapet har både som operatør og partner i lisenser gjort mange olje- og gassfunn. Suksessen skyldes blant annet bruk av avansert teknologi innenfor petroleumsleting, høyt kvalifiserte ansatte, samt tilgang til ExxonMobils tekniske ekspertise på verdensbasis. ExxonMobil har deltatt i mange funn på norsk sokkel. Et viktig funn i senere tid ble gjort ved Sleipner Vest-feltet. Tidlig i 213 ble selskapet tildelt andeler i tre nye lisenser i TFO-runden (Tildeling i forhåndsdefinerte områder) for 212. I de mindre utforskete dypvannsområdene i Norskehavet har ExxonMobil eierskap i to lisenser: PL 596 (Møre Vest) og PL 598 (Ygg-høyden). ExxonMobil er operatør på Møre Vest-lisensen og partner i Ygg-høyden. Vi vil foreta innsamling av 2D seismikkundersøkelse i PL 596 i 213. ExxonMobil fortsetter evalueringen av tilgjengelige leteområder i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet. Selskapet vektlegger sameksistensen mellom alle næringer ved å gjennomføre sitt leteprogram på en måte som har minst mulig effekt på miljøet. Våre resultater på norsk sokkel til i dag, kombinert med vår globale erfaring fra miljøsensitive områder, driftsprosedyrer, styringssystem og avansert teknologi, vil ha denne sameksistensen også som mål i fremtiden. Utvikling og bruk av teknologi er et viktig element i ExxonMobils forretningsmodell. Selskapet har ett av industriens største programmer innen forskning og utvikling (FoU) med en årlig investering på om lag USD 1 milliard. Aktiviteter i Norge drar nytte av ExxonMobils globale operasjoner, teknologi og forskningsinnsats som er ledet av selskapet selv samt i samarbeid med partnere i øvrig industri og akademia. ExxonMobil i Norden legger blant annet ned betydelig innsats i å ut forske lisenser som er dekket av bergarten basalt. Med ulike undersøkelser og analyser kombinert med et forskningsprosjekt i ExxonMobil Upstream Research Company (URC) har selskapet fått økt forståelse og kompetanse innen leting i slike utfordrende områder. URC i Houston har en større stab på over 7 profesjonelle forskere, i tillegg til ansatte med lang erfaring innen geologi, geofysikk, kjemi, matematikk, fysikk og andre disipliner. Med et tverrfaglig FoU-samarbeid er selskapet godt posisjonert til å operere i alle olje- og gassprovinser i verden. Utover dette har ExxonMobil lengst operasjonserfaring på om lag 9 år i arktiske strøk. Selskapet har en rekke arktiske utviklingsprosjekt i samarbeid med andre aktører i petroleumsindustrien. Vi deltar i et studium for å utvikle nye operasjonsprosedyrer når flytende boreenheter må kobles av fra stigerør i arktiske strøk. Et annet industriprosjekt er ny design av betongbasert strukturell plattform til produksjon av kraft i grunne farvann i Arktis. Selskapet er også involvert i utvikling av dypvanns- og subseateknologi, som for eksempel havbunnskompresjonsprosjektene på feltene Åsgard og Ormen Lange. Det nye prosjektet er ventet å bli verdens første til å bruke havbunnskompresjon for å øke utvinningsgraden av olje og gass. I flere år har ExxonMobil deltatt i OG21, som er et større FoUinitiativ igangsatt av norske myndigheter. I programmet har ExxonMobil en ledende rolle innen kostnadseffektiv boring. Et av prosjektene er utvikling av et nytt boreverktøy. Badger Explorer er en selvgående robot, som potensielt kan utføre boreoperasjoner mer effektivt enn konvensjonell boring. Subsea Well Response Project (SWRP) er et større, felles industrisamarbeid hvor ExxonMobil deltar. Prosjektet har utviklet og fabrikert nytt undervannsutstyr til tap av brønnkontroll, som ankom Stavanger våren 213. Den nye teknologien har som mål å gjenopprette kontroll ved brønnhendelser. Prosjektet ble igangsatt etter initiativ fra den internasjonale organisasjonen, Oil & Gas Producers (OGP). Egenopererte felt ExxonMobil opererer feltene Ringhorne, Balder, Jotun og Sigyn på norsk sokkel. Total daglig produksjon for disse feltene i 212 var i overkant av 65. fat oljeekvivalenter. Balder Balder er bygd ut med et produksjons- og lagringsskip samt et undervanns-produksjonssystem. Feltet ligger i Nordsjøen, 19 km vest for Stavanger. Ringhorne-plattformen er knyttet opp til Balderskipet for prosessering og eksport. Balder eksporterer gass til Statpipe via produksjonsskipet Jotun A. Prosess- og kompressorsystemene på Balder-skipet er blitt betydelig oppgradert de siste årene noe som har resultert i betydelig forbedret driftssikkerhet. I 212 prosesserte produksjons skipet på Balder 36.4 fat olje hver dag, hvorav 15.9 fat kom fra Balder-feltet, mens 2.5 fat kom fra Ringhorne-feltet. Seismikkundersøkelser i Balder-området ble utført i 29 og i 212 for å forberede en borekampanje, som startet på nyåret 213 med bruk av den halvt nedsenkbare riggen «West Alpha». ExxonMobil er operatør og har 1 prosent eierandel i Balder-feltet. Ringhorne Ringhorne-feltet, som ligger ca. 9 km nord for Balder-skipet, består av en plattform med vanninjeksjons- og prosesseringsanlegg. Produksjonen sendes til Balder- og Jotun-installasjonene for ferdig prosessering, lagring og lossing. Produksjonen på feltet startet i februar 23, med på følgende produksjon fra funn på vest- og østsiden. Sistnevnte ble satt i produksjon i 26. I 212 var gjennomsnittlig produksjon på Ringhorne 31.8 fat olje per dag. ExxonMobil er operatør og har 1 prosent eierskap i Ringhornefeltet, bortsett fra Ringhorne Øst der ExxonMobils eierandel er 77,4 prosent. De andre Ringhorne Øst-partnerne er Statoil (14,8 prosent) og Faroe Petroleum (7,8 prosent). Jotun JJotunfeltet er utbygd med to installasjoner en brønnhodeplattform (Jotun B) som overfører produksjonen til produksjonsskipet Jotun A. Feltet ligger i Nordsjøen 2 km vest for Stavanger. Gjennomsnittsproduksjonen i 212 var 3.1 fat oljeekvivalenter per dag. Jotun-produksjonen har avtatt de siste årene, og dette har ført til ledig produksjonskapasitet. For å utnytte denne kapasiteten ble Balder knyttet opp mot Jotun via en gassrørledning. Deretter ble en rørledning installert mellom Ringhorne- og Jotunfeltene, noe som gjorde det mulig å produsere deler av ressursene fra Ringhornefeltet opp mot Jotunskipet i tillegg til Balderskipet. I 212 ble 11.3 fat med olje per dag sendt fra Ringhorne til Jotun der den ble ferdig prosessert, lagret og eksportert. I tillegg ble 9 millioner kubikkfot gass eksportert daglig fra Balder og Ringhorne til Jotun for videre gasseksport til Statpipe. Som operatør for Jotun, har ExxonMobil 45 prosent eierskap i feltet. Andre partnere er Dana (45 prosent), Det norske (7 prosent) og Faroe Petroleum (3 prosent). I 212 ble modifikasjonsarbeid på Jotun-feltet gjennomført i forbindelse med tilknytning av Jette-feltet. Produksjonen fra Jette startet våren 213, og Det norske oljeselskap, som er operatør, har inngått en tilknytningsavtale med ExxonMobil. Sigyn Sigyn-feltet, som ligger i Sleipner-området i Nordsjøen, startet produksjon i 22. Feltet består av to gass/kondensat produksjonsbrønner og en oljeprodusent, som er knyttet opp mot Sleipner A-plattformen via en havbunnsramme. I 212 var gjennomsnittlig produksjon 33 millioner kubikkfot gass per dag og 8. fat kondensat per dag. Produksjon fra Jette-feltet ble knyttet opp mot Jotun-feltet våren 213, her med Jotun B i front. ExxonMobil er operatør med 4 prosent eierandel i feltet, mens Statoil har de resterende 6 prosent. Foto: Odd Furenes, ExxonMobil Geologer i Norge studerer seismiske linjer for økt utvinning på feltene Balder og Ringhorne. 4 5

4 Produksjon forts. Raffinering og logistikk OBO partneropererte felt Markedsføring ExxonMobil markedsfører produkter under varemerkene Esso og Mobil. Den landsdekkende bensinstasjonskjeden teller ca. 27 anlegg, hvorav 44 er On the Run -stasjoner, som tilbyr et utvidet ExxonMobil har eierinteresser i over 2 produserende felt på norsk kontinentalsokkel, som er operert av andre (Statoil og Shell). ExxonMobils produksjonsandel fra partneropererte felt i 212 var om lag 229. fat oljeekvivalenter per dag. ExxonMobils raffineri på Slagentangen i Tønsberg, som ble innviet vareutvalg innenfor dagligvarer og måltider. I 27 introduserte i 1961, har en skjermet beliggenhet ved Oslofjorden. Raffineriet selskapet dessuten automatstasjoner under navnet Esso Express. Selskapet deltar i flere store, pågående utbyggings- og opp graderingsprosjekt relatert til disse feltene som f.eks. Vigdis Nordøst, Svalin, Ormen Lange omformer råolje, hovedsakelig fra Nordsjøen, til petroleumsproduk- Onshore Kompresjonsprosjekt samt Åsgard Havbunnskompresjonsprosjekt. I 212 deltok s elskapet i over 3 produksjons- og injeksjonsbrønner, samt ter for sjø-, land- og lufttransport samt til oppvarming. Prosess ExxonMobils salgsapparat betjener industrisegmentet direkte. én letebrønn. Selskapet gjennomførte også en andelsbytteavtale med Total, noe som har økt ExxonMobils eierskap vesentlig i Snorre- og Vigdis- kapasiteten er 6 millioner tonn råolje. Produksjonen av petroleums- Sluttbrukersegmentet betjenes delvis direkte til kundene og delvis området, samtidig som Total har overtatt ExxonMobils andeler i Oseberg-feltet og Dagny-prosjektet. Eierandeler i Aasta Hansteen ble solgt i 212. produkter tilsvarer mer enn halvparten av Norges samlede forbruk gjennom Esso Energi AS og andre forhandlere. Det forhandles alle av petroleumsprodukter. De letteste produktene er propan og typer produkt, med spesiell fokus på lavsvovlige og miljøvennlige butan. Videre følger bensin, flydrivstoff, parafin, diesel og lett oppvarmingsprodukter. Produktet Optiplus har vært meget godt fyringsolje. Det tyngste produktet er tungolje. Raffineriet på mottatt i det private boligmarkedet. I marinesegmentet er Slagentangen produserer svovelfri diesel (mindre enn 1 ppm ExxonMobil en aktiv markedsfører av både lavsvovlig gassolje svovel) som er nødvendig for moderne, miljøvennlige biler med og tungolje produsert ved vårt raffineri på Slagentangen. Nyk EM % Sleipner-området Sandnessjøen Sleipner Øst 3,4 Sandnessjøen Sleipner Vest 32,24 Brønnøysund Volve 3,4 Åsgard PL46 / Gungne 28, Kristin Tyrihans Mikkel Utsira-området Grane 28,22 PL169 (C&M) 13, Ormen Trondheim Lange Fram Fram 25, Tampen-området Vigdis/ Snorre Tordis Statfjord-enheten 21,37 Norway Statfjord Fram Statfjord Nord 25, Statfjord Øst 2,6 Sygna 21,2 Oseberg Bergen Oslo Snorre-enheten 17,78 PL89 (Vigdis, Tordis) 16,1 Jotun Ringhorne Sweden Grane Midt-Norge Balder Stavanger Åsgard-enheten 7,24 Dagny Volve Mikkel 33,48 Sleipner Kristin (HWU) 1,88 Ormen Lange 6,34 Tyrihans 11,75 Trestakk 33, katalysator. ExxonMobil er også en viktig aktør i markedet for smøremidler 5 25 til autosegmentet og en fornyet serie Mobil SHC til industrien for hovedsakelig basert på rapsolje. Denne lave blandingen biodiesel økt produktivitet, er våre flaggskip innen vitenskapelig fremstilte kan benyttes av alle dieselbiler uten å skape motorproblemer syntetiske kvalitetsoljer. Mobil Autocare-sentre for oljeskift og små- eller komme i konflikt med motorfabrikantenes garantier. Videre reparasjoner er etablert i tilknytning til 19 Esso-bensinstasjoner. myndighetenes tilnærming i forhold til bærekraft m.m. ExxonMobils samlede markedsandel for oljeprodukter er 19,4 prosent *). Om lag 6 prosent av raffineriets produksjon av petroleums *) Basert på data fra Statistisk sentralbyrå landbaserte eksportbedrifter. All råolje, og om lag 9 prosent av produksjonen, losses eller lastes over kaien som kan motta skip på inntil 19. dødvekttonn. Det er omkring 7 skipsanløp per år. ExxonMobils avdelinger for forsyning, transport og distribusjon er også lokalisert ved raffineriet på Slagentangen. Transport & Forsyning administrerer all ExxonMobils handel med råolje fra feltene i Nordsjøen, samt de petroleumsproduktene som raffineriet produserer. Distribusjonsavdelingen administrerer selskapets tre ExxonMobil Operated ExxonMobil Interest Other Licenses leveres diesel med inntil 7 prosent blanding av biokomponent, produkter eksporteres. Det gjør raffineriet til en av Norges største Gas Fields Denmark og spesialprodukt. Verdens ledende syntetiske motorolje Mobil 1 markeds penetrering av biodiesel vil være avhengig av Oil Fields Sigyn I 27 installerte raffineriet et anlegg for blanding av biodiesel. Det store lagerterminaler i Fredrikstad, Bergen og Trondheim. 1 Km 5 Miles MAP-NO-NA-IM Foto: Svein Torkildsen Foto: Odd Furenes, ExxonMobil Grane 7

5 Sikkerhet, helse og miljø Sikkerhet helse I oppstrømsorganisasjonen har det vært en betydelig forbedring i sikkerhetsresultat i 212 sammenlignet med foregående år, med ingen hendelser som har resultert i tapt produksjonstid. I tillegg er antall mindre skader vesentlig redusert. På basis av det sterke resultatet av godt samarbeid blant ansatte og kontraktører i sikkerhetsprogrammene, oppnådde den norske produksjonsenheten å bli tildelt den globale sikkerhetsprisen ExxonMobil Production Company Regional Vice President s 212 Safety Award. Mot slutten av 21, refokuserte vi på sikkerhet med mål om å forbedre den generelle sikkerhetskulturen med hovedfokus på rutineaktiviteter, hvor de fleste hendelser har en tendens til å oppstå. Tre nøkkeldrivere ble identifisert: lederskap, sikkerhetsverktøy og samkjøring med kontraktører. Aspektet ved lederskap inkluderer synlighet, kommunikasjon og anerkjennelse for sikker oppførsel. Sikkerhetsverktøyene ble valgt på basis av effektivitet og for å forbedre rutinesikkerhet ved å inkludere Rapportering av fare, Ta kontakt med andre og Ta tid. Verktøyet har blitt introdusert som et felles begrep, bedre kjent som Safety HAT. Det er en metode som forbedrer sikkerhetskulturen og reduserer risikotoleransen. Slik får vi personalet oppmerksom på alle farer, til all tid og ved å ta vare på hverandre for å unngå hendelser. 212 var det første året hvor programmet ble fullstendig implementert, og basert på sterke resultater vil programmet fortsette inn i 213 og de neste årene. Et nytt program som har som mål å hindre alvorlige skader, ble introdusert i 212. Programmet heter Livreddende handlinger og adresserer 7 områder som for eksempel energiisolasjon, arbeid i høyden, behandling av avfall osv., hvor de potensielle konsekvensene av å ikke følge prosedyrene kan bli store. Selv om det ikke har vært alvorlige hendelser i oppstrømsorganisasjonen relatert til disse områdene, ble betydningen av dette arbeidet tydelig da en person ble involvert i en fallhendelse i 212. Vedkommende pådro seg moderate skader, men potensialet for større, alvorlige skader var til stede. I nedstrømsorganisasjonen hadde vi i 212 ingen hendelser, som medførte fravær blant egne ansatte. Dog hadde vi én fraværsskade på innleid personell på et av våre tankanlegg. Raffineriet på Slagentangen hadde én hendelse som klassifiserte for tilrettelagt arbeid, og tre andre som medførte medisinsk behandling. Felles for alle de fire hendelsene var at innleid personell var involvert. Det er man isolert sett ikke tilfreds med, men vi registrerer samtidig at potensialet i hendelsene var moderate. Raffineriet hadde også et svært høyt aktivitetsnivå, idet man gjennomførte en stor revisjonsstans på hele anlegget. Vi fortsetter vår målrettede innsats for å redusere antall uhell og skader og iboende potensial. Det arbeides systematisk med å redusere sannsynligheten for storulykker, og vi har en innarbeidet struktur for rapportering og analyse av hendelser som er typiske, utløsende faktorer for storulykker. Vårt Loss Prevention System (LPS), eller System for hindring av tap, har vært i drift siden Systemet er et viktig verktøy for å videreutvikle vår sikkerhetskultur. Et annet sentralt område er å mobilisere ansatte og kontraktører for å aktivt delta i fareidentifisering og hendelsesrapportering. Blant fokusområder i sikkerhetsarbeidet 213 er risikoforståelse ved rutinearbeid og et enda tettere og mer formalisert samarbeid med kontraktører. ExxonMobils statistikk for sykefravær i Norge har i mange år vist et lavt sykefravær. I 212 varierte det kvartalsvise sykefraværet mellom 2, og 3,4 prosent, noe som er vesentlig lavere enn det nasjonale, gjennomsnittlige sykefraværet. Miljø miljøstyring Petroleumsaktivitetene, både onshore og offshore, drives innenfor rammene av en bærekraftig utvikling, og miljøutfordringene håndteres på en slik måte at aktivitetene drives i sameksistens med andre interesser. Som eksempel er hensynet til fiskeriene et sentralt element i planlegging og gjennomføringen av boreoperasjoner. For å ivareta disse utfordringene er miljøarbeidet til ExxonMobil i Norge fullt ut integrert i all planlegging og gjennomføring av virksomhetene. Miljøstyringsystemet, som er i samsvar med den internasjonale standarden for miljøstyring ISO 141, er utformet for å sikre at det oppnås systematisk og kontinuerlig forbedring på miljøområdet. ExxonMobils overordnede miljømålsettinger omfatter: ingen akutt forurensing opprettholde en status med null miljøskadelige utslipp til sjø reduksjon av utslipp til luft høy sorteringsgrad av avfallsmengden minske risiko for uønskede miljøhendelser mer effektiv utnyttelse av energi Foto: Odd Furenes, ExxonMobil Aktiviteter og resultater Leting og produksjon 212 En rekke tiltak er videreført for å holde utslipp til sjø fra felt, som er operert av ExxonMobil, på et minimumsnivå. Jotun- og Ringhornefeltene er bygget ut med løsninger for å kunne injisere boreavfall. Utskiftning av miljøfarlige kjemikalier med mer miljøvennlige alternativer har også gjort det mulig å ytterligere redusere miljørisikoen knyttet til utslipp til sjø. Utslipp til luft har fokus på CO2, NOx og flyktige organiske forbindelser (nmvoc). I 212 ble det registrert en moderat økning i NOx-utslipp, sammenlignet med foregående år. CO2 og nmvoc ble imidlertid holdt på et stabilt nivå. Siden 28 har ExxonMobil deltatt i kvotehandel i forbindelse med utslipp av CO2, og kvoter tilsvarende våre CO2-utslipp i 212 ble kjøpt. I juni 28 ble alle ExxonMobils opererte lisenser på norsk sokkel tilsluttet Næringslivets NOx-fond. Målet var å redusere NOx-utslipp med 3. tonn innen 21. Industrien innfridde dette målet, og avtalen om NOx-fondet har blitt forlenget til 211 med ytterligere 16. tonn, som skal reduseres i løpet av den neste sjuårsperioden inntil 217. Bedrifter tilsluttet fondet betaler et beløp basert på størrelsen av egne NOx-utslipp. Fondsmidler benyttes til å implementere kostnadseffektive tiltak for å redusere NOx-utslipp på tvers av sektorer. ExxonMobils samarbeid med andre operatører for å sikre effektiv reduksjon av nmvoc-utslipp til luft i forbindelse med lasting av olje til skytteltankere, er videreført i 212. Anleggene for reduksjon av nmvoc-utslipp i forbindelse med lagring av olje om bord på produksjonsskipene Balder FPU og Jotun A FPSO har en effektivitet på 97 og 1 prosent gjenvinning. I 212 ble det gjennomført sortering og håndtering av avfall på samtlige av ExxonMobils opererte offshoreinstallasjoner. På Balder ble 62 prosent av avfallet sortert, på Ringhorne var tallet 79 prosent, mens på Jotun A og Jotun B var avfallshåndtering og -sortering henholdsvis 72 prosent og 68 prosent. Aktiviteter og resultater Raffinering 212 Svovelfri diesel Raffineriet leverer miljødiesel i alle kvaliteter, inkludert nærmest svovelfri miljødiesel med mindre enn,1 prosent svovel. Miljøutførelse Raffinerivirksomheten hadde ett oljeutslipp til grunn over 16 liter i 212. Årsaken var lekkasje fra en rørledning med tungolje hvor det ble funnet en gammel montasjefeil. Utslippet ble i sin helhet fjernet. I forbindelse med den store raffineristansen på høsten 212 ble det en overskridelse av utslippstillatelse mht. olje i avløpsvannet. Årsaken var kapasitetsproblemer i renseanlegget på grunn av uvanlig stor nedbørsmengde og problemer med å kontrollere temperatur i avløpsvannet på normal måte når prosessanleggene var ute av produksjon. Alle øvrige utslipp til luft og vann var innenfor grenseverdiene gitt i utslippstillatelsen. Aktuelle utslippstall og miljøfokusområder for raffineriet er nærmere beskrevet i den årlige statusrapporten Miljø og samfunnsansvar. Energi og klimagasser Internasjonale sammenlikninger viser at ExxonMobil-raffineriet på Slagentangen er ett av de raffineriene med mest effektiv energibruk i hele verden. Siden begynnelsen av 199-årene har raffineriet gjennomført interne tiltak for å spare energi, og bruken av energi er i dag rundt 25 prosent mer effektiv enn i 199. Det faktum at CO2-utslippene likevel har økt i denne perioden skyldes hovedsakelig nye miljøkrav til produkter, blant annet økt avsvovling. I tillegg har raffineriet økt sin behandlingskapasitet for råolje. Raffineriet på Slagentangen har et lavt utslipp av CO2 i forhold til typiske utslipp fra øvrige raffinerier i Europa. Ønsker du ytterligere informasjon om våre miljøaktiviteter i Norge, kan du gå inn på vår hjemmeside: Du kan også kontakte Slagenraffineriet og få tilsendt rapporten Miljø og Samfunnsansvar statusrapport for Esso-raffineriet på Slagentangen, eller lese den på internett. I rapporten finnes utslippstall og mer informasjon om noen av planene for utslipps reduksjoner ved raffineriet. På nettet finnes også link til andre raffineripublikasjoner knyttet til miljø, blant annet Utnyttelse av energi og utslipp av CO2, som beskriver arbeidet med energisparing og reduksjon av CO2. 8 9

6 ExxonMobils bidrag til samfunnet ExxonMobils Ørjan Jentoft (i midten) ved utdelingen av priser til beste doktorgradsavhendling ved NTNU i 213 med henholdsvis Iver Bakken Sperstad, ved stedfortreder Einar Stiansen, og Magnus Stålhane. ExxonMobil bidrar til samfunnet på mange vis, blant annet gjennom betydelige skatter, investeringer, arbeidsplasser, deltakelse i teknologi- og utviklingsprosjekt, erfaringsdeling, samt utviklingsmuligheter for lokalsamfunn og -selskap. I tillegg gir vi direkte bidrag til sport, kultur, undervisning og sosiale aktiviteter. Nedenfor nevnes noen av aktivitetene som ExxonMobil har bidratt til i den senere tid. Undervisning Samarbeid med Ungt Entreprenørskap om matematikk og vitenskap Som en del av ExxonMobils globale initiativ for å fremme utdanning, har selskapet siden 21 hatt et samarbeid med organisasjonen Ungt Entreprenørskap. Sammen har vi utviklet et paneuropeisk program for å motivere elever i videre gående skoler til å velge realfag. ExxonMobil har i flere år hatt et liknende prosjekt i USA med stor suksess. Målet er å øke bevisstheten rundt betydningen av matematikk, naturfag og teknologiferdigheter i samfunnet vårt. Ni europeiske land deltar nå i prosjektet. Samarbeid om geofag undervisning ExxonMobil har i flere år hatt et samarbeid om geofag med St. Olav videregående skole i Stavanger. Geologer fra vårt selskap har medvirket til å lage et undervisningsopplegg som bl.a. er basert på reelle data fra et av selskapets felt i Nordsjøen. Elevene utarbeider en prosjektoppgave innen geofag som blir presentert for ExxonMobils fagmiljø og premiert. Nå har også Sola videregående skole kopiert deler av opplegget. Vitenfabrikken i Sandnes og Oljemuseet i Stavanger Et nytt nasjonalt vitensenter ble i 28 åpnet i Sandnes kommune, hvor ExxonMobil har sitt hovedkontor i Norge. Vitensentra er populærvitenskapelige opplevelsessentra som særlig skal stimulere barn og unges interesse for teknologi og naturvitenskap, samt formidle forskning og kunnskap på aktive og engasjerende måter. ExxonMobil har donert flere interaktive og lærerike spill nå sist i 213, og gir også en årlig driftsstøtte til både Vitenfabrikken og Norsk Oljemuseum i Stavanger. Høyere utdanning Doktorgradspriser NTNU ExxonMobil har gjennom en årrekke delt ut priser for beste doktorgradsavhandling ved NTNU i Trondheim, både innen grunnforskning og innen anvendt forskning. Selskapet har ett av industriens største forskningsprogram. Årsaken til satsingen er ExxonMobils tro på at teknologi er nøkkelen til fremtidens tøffeste energiutfordringer. Sport og kultur ExxonMobil støtter både små og store prosjekter innenfor idrett og kultur lokalt og nasjonalt. Selskapet vektlegger å ikke bare støtte topputøvere, men også bredden. Tittelsponsor for ExxonMobil Bislett Games ExxonMobil har i 26 år vært tittelsponsor for ExxonMobil Bislett Games. Det internasjonale friidrettsstevnet, som inngår i Diamond League-serien, er med på å sette Norge på det internasjonale friidrettskartet og styrke interessen for friidrett i hele landet. I tillegg til å støtte stevnet økonomisk, blir arrangementet benyttet til å samle inn penger til å bekjempe malaria. Samarbeid med Røde Kors kampen mot malaria ExxonMobil og Norges Røde Kors har i mange år samarbeidet gjennom Bislett-stevnet for å samle inn penger til kampen mot malaria. I 212 ble samarbeidet utvidet da ExxonMobil gikk inn med et betydelig beløp for å støtte et initiativ som skal hjelpe med å redde tusenvis av liv fra den dødelige sykdommen ved bruk av ny mobiltelefonteknologi i flere afrikanske land. Sammen organiserer vi også bedriftsstafetten «Race Against Malaria» i Oslo. ExxonMobil er verdens største ikke-farmasøytiske bidragsyter i kampen mot malaria. Foto: Terje Borud Foto: Inge Akerjordet, Sandnes Idrettslag. Flint Fotball Etter i flere år å ha støttet Esso-cupen i Flint Tønsberg ILs fotballgruppe, utvidet selskapet sitt engasjement i Flint Fotball i 213. Klubben hadde i 212 totalt 9 lag i seriespill og har et omfattende breddeidrettslig tilbud til alle aldersklasser, samtidig som det drives aktivt med talentutvikling. Domkirken Musikk, Stavanger Kor- og konsertaktivitetene i Stavanger domkirke har lange tradisjoner og er en betydningsfull del av kirkens virksomhet og byens kulturliv. ExxonMobil støtter de fem korene som er knyttet til Domkirken. Målet er å skape kirkemusikk av høy kvalitet som beriker gudstjenester og gir gode konsertopplevelser. Kulturhuset i Sandnes ExxonMobil er ett av medlemmene av Sandnes kulturhuslaug og bidrar økonomisk slik at kulturhuset, med rundt 75. besøkende hvert år, kan gi publikum et best mulig program, i tillegg til å ha økonomi til å satse på nye, større produksjoner. Blomsterløk til Sandnes kommune ExxonMobil støtter vår vertskommune Sandnes på mange måter. Vi bidrar til flere lokale initiativ og prosjekter og har gjennom mange år gitt økonomisk bidrag til utplanting av hundretusenvis av blomster løk. Blomster kan synes som en liten detalj, men blir satt stor pris på av nærmiljøet. Museumsstøtte ExxonMobil har i en årrekke støttet Horten bilmuseum, hvor blant annet en Esso-tankbil fra 1931 oppholder seg. I tillegg har selskapet bidratt med støtte til flere maritime kulturprosjekter i Tønsberg, inkludert Det Sjøfartshistoriske Senter, tilbakekjøp og restaurering av den verneverdige seilskuta Berntine, samt byggingen av en kopi av det berømte Oseberg-skipet fra vikingtiden. Vestfoldfestspillene ExxonMobil har i mange år vært samarbeidspartner i Vestfoldfestspillene, som er en viktig formidler av musikk og scenekunst til det allmenne publikum gjennom mange arrangementer hver sommer. Mer informasjon om hvordan ExxonMobil tar samfunnsansvar, besøk vår webside: Corporate/community.aspx Foto: Thor Nielsen/NTNU Info Hovedsponsor for friidretten i Sandnes Idrettslag og IL Skjalg For å støtte opp om rekruttering og bredde innenfor friidretten lokalt, har selskapet i mange Foto: Fredik Ringe/ExxoMobil år vært hovedsponsor for Skjalg Friidrett i Stavanger og for Sandnes IL Friidrett, der hovedfokus er arbeid med unge, lovende utøvere. I 213 var ExxonMobil også hovedsponsor for NM i stafetter, som ble arrangert av Sandnes Idrettslag. ExxonMobil er en av hovedsponsorene for Sandnes IL. 1 11

7 Forus Grensev. 6 Postboks Stavanger Tlf.: Esso Norge AS Et ExxonMobil datterselskap Oslo Drammensv. 149 Postboks 35 Skøyen 212 Oslo Tlf.: Slagen Postboks 21 Postterminalen 313 Tønsberg Tlf.:

2014 ExxonMobil i Norge

2014 ExxonMobil i Norge 214 ExxonMobil i Norge ExxonMobil i Norge ExxonMobil i Norge omfatter flere selskaper bl.a. Esso Norge AS, ExxonMobil Exploration and Production Norway AS og ExxonMobil Production Norway Inc. som alle

Detaljer

2015 ExxonMobil i Norge

2015 ExxonMobil i Norge 215 ExxonMobil i Norge ExxonMobil i Norge ExxonMobil i Norge omfatter flere selskaper - bl.a. Esso Norge AS, ExxonMobil Exploration and Production Norway AS og ExxonMobil Production Norway Inc. som alle

Detaljer

ExxonMobil i Norge JULI 2012

ExxonMobil i Norge JULI 2012 JULI 2012 ExxonMobil i Norge ExxonMobil i Norge Exxon Mobil Corporation ExxonMobil i Norge omfatter flere selskaper bl.a. Esso Norge AS, ExxonMobil Exploration and Production Norway AS og ExxonMobil Production

Detaljer

ExxonMobil i Norge JULI 2011

ExxonMobil i Norge JULI 2011 JULI 2011 ExxonMobil i Norge ExxonMobil i Norge ExxonMobil i Norge omfatter flere selskaper bl.a. Esso Norge AS, ExxonMobil Exploration and Production Norway AS og ExxonMobil Production Norway Inc. som

Detaljer

40 år på sokkelen. 113 år i Norge

40 år på sokkelen. 113 år i Norge 40 år på sokkelen En fisker som lå og dorget efter sei tidlig på morgenkvisten 22. juni ved Tungenes fyr på nordspissen av Stavangerhalvøya, fortalte senere at han måtte kjenne etter om han var blitt dårlig

Detaljer

ExxonMobil i Norge. ESSO NORGE AS Et ExxonMobil datterselskap. OSLO Drammensv. 149 Postboks 350 Skøyen. SLAGEN Postboks 2001 Postterminalen

ExxonMobil i Norge. ESSO NORGE AS Et ExxonMobil datterselskap. OSLO Drammensv. 149 Postboks 350 Skøyen. SLAGEN Postboks 2001 Postterminalen inspirasjonens kraft Kunst gir inspirasjon til nye tanker, åpner for nye perspektiver og blir en drivkraft i samfunnsutviklingen. I ExxonMobil inspireres vi hele tiden av kultur i mange former. Vi er derfor

Detaljer

TAR TAK I FRAMTIDENS ENERGIUTFORDRINGER

TAR TAK I FRAMTIDENS ENERGIUTFORDRINGER 80 81 82 83 84 85 86 87 88 27 28 78 7 9 80 81 82 83 84 85 86 87 88 Leting og produksjon 27 28 R a f f i n e r i n g Markedsføring og Salg TAR TAK I FRAMTIDENS ENERGIUTFORDRINGER 0 :.000 00 8,90 : 788 0000

Detaljer

ExxonMobil i Norge. Esso Norge AS Et ExxonMobil datterselskap. Forus Grensev. 6 Postboks 60 4064 Stavanger Tlf.: 51 60 60 60

ExxonMobil i Norge. Esso Norge AS Et ExxonMobil datterselskap. Forus Grensev. 6 Postboks 60 4064 Stavanger Tlf.: 51 60 60 60 JUNI 2008 Forus Grensev. 6 Postboks 60 4064 Stavanger Tlf.: 51 60 60 60 Esso Norge AS Et ExxonMobil datterselskap Oslo Drammensv. 149 Postboks 350 Skøyen 0212 Oslo Tlf.: 22 66 30 30 www.exxonmobil.no Slagen

Detaljer

olje- og gassfelt i norge kulturminneplan

olje- og gassfelt i norge kulturminneplan olje- og gassfelt i norge kulturminneplan 114 Balderområdet Balderområdet omfatter feltene Balder, Ringhorne, Ringhorne Øst og Jotun. Det ligger omtrent 190 km vest av Stavanger der havdypet er mellom

Detaljer

Fremtidige utbygginger

Fremtidige utbygginger Fremtidige utbygginger Freja Dagny og Glitne Volve Sigyn Grane Vale Skirne Byggve Tune Kvitebjørn 34/7 25S (STUJ) Gjøa Fram Mikkel Kristin Lavrans Trestakk Tyrihans Heidrun Nord Snøhvit Ringhorne Tambar

Detaljer

Petroleumsaktiviteten på norsk sokkel Hvor står vi i dag hvor kan vi være i morgen Veien videre slik KonKraft ser det. Ann Kristin Sjøtveit

Petroleumsaktiviteten på norsk sokkel Hvor står vi i dag hvor kan vi være i morgen Veien videre slik KonKraft ser det. Ann Kristin Sjøtveit Petroleumsaktiviteten på norsk sokkel Hvor står vi i dag hvor kan vi være i morgen Veien videre slik KonKraft ser det Ann Kristin Sjøtveit Nasjonal Strategi for petroleumsvirksomheten Arbeid initiert høsten

Detaljer

Sokkelåret 2009. Oljedirektør Bente Nyland Pressekonferanse 15. januar 2010

Sokkelåret 2009. Oljedirektør Bente Nyland Pressekonferanse 15. januar 2010 Sokkelåret 2009 Oljedirektør Bente Nyland Pressekonferanse 15. januar 2010 Innhold Produksjon Utbyggingsplaner Investeringer Leting Seismikk Karbonfangst og -lagring Klimakur Utslipp til vann og luft 20.01.2010

Detaljer

Hydro vil videreutvikle norsk sokkel

Hydro vil videreutvikle norsk sokkel Hydro vil videreutvikle norsk sokkel Assisterende Direktør Nils Telnæs Hydro Olje & Energi Hydro Oil & Energy 2005-05-31 Hydro vil videreutvikle norsk sokkel Fortsatt førsteklasses prosjektgjennomføring

Detaljer

Miljøløsninger i praksis

Miljøløsninger i praksis Miljøløsninger i praksis ExxonMobil bruker årlig 1,2 milliarder kroner til forskning innen miljø, helse og sikkerhet ExxonMobil samarbeider om fremtidens miljøbil med General Motors og Toyota En mulig

Detaljer

16 Fremtidige utbygginger

16 Fremtidige utbygginger Fremtidige utbygginger (Funn i planleggingsfase, hvor beslutning om utbygging ventes innen 4 år. Listen omfatter ikke funn som faller inn under nye ressurser i eksisterende felt.) 2/12-1 Freja... 143 3/7-4

Detaljer

14 Fremtidige utbygginger

14 Fremtidige utbygginger Fremtidige utbygginger Funn i planleggingsfase (hvor beslutning om utbygging ventes innen 4 år. Listen omfatter ikke funn som faller inn under nye ressurser i eksisterende felt). 2/12-1 Freja...135 3/7-4

Detaljer

14 Fremtidige utbygginger

14 Fremtidige utbygginger Fremtidige utbygginger (Funn i planleggingsfase, hvor beslutning om utbygging ventes innen 4 år. Listen omfatter ikke funn som faller inn under nye ressurser i eksisterende felt.) 2/12-1 Freja.................................................

Detaljer

Har vi langsiktighet nok i beslutningene. Jan Rosnes, direktør Prosjekt og strategi Presentasjon på IOR seminar 12. november 2008

Har vi langsiktighet nok i beslutningene. Jan Rosnes, direktør Prosjekt og strategi Presentasjon på IOR seminar 12. november 2008 Jan Rosnes, direktør Prosjekt og strategi Presentasjon på IOR seminar 12. november 2008 Innhold Kort om Petoro og vår strategi Partnerrollen og virksomhetsstyring i lisenser IOR status og muligheter IOR

Detaljer

Petroleumsaktiviteten på norsk sokkel Hvor står vi i dag hvor kan vi være i morgen Veien videre slik KonKraft ser det

Petroleumsaktiviteten på norsk sokkel Hvor står vi i dag hvor kan vi være i morgen Veien videre slik KonKraft ser det Petroleumsaktiviteten på norsk sokkel Hvor står vi i dag hvor kan vi være i morgen Veien videre slik KonKraft ser det Topplederforum 3. mars 2009 Ann Kristin Sjøtveit Nasjonal Strategi for petroleumsvirksomheten

Detaljer

NABOINFORMASJON. fra Essoraffineriet på Slagentangen 2017

NABOINFORMASJON. fra Essoraffineriet på Slagentangen 2017 NABOINFORMASJON fra Essoraffineriet på Slagentangen 2017 Side 2-3 Raffineriet på Slagentangen og Storulykkesforskriften Essoraffineriet på Slagentangen har en skjermet beliggenhet ved Oslofjorden, et miljømessig

Detaljer

Felt og prosjekt under utbygging

Felt og prosjekt under utbygging 3 Felt og prosjekt under utbygging (Godkjente utbygginger som betraktes som oppgradering av eksisterende felt er omtalt i kapittel 2. Dette selv om utbyggingen har krevd egen godkjennelse for Plan for

Detaljer

olje- og gassfelt i norge kulturminneplan

olje- og gassfelt i norge kulturminneplan olje- og gassfelt i norge kulturminneplan 165 området området ligger sammen med Snorreområdet og Statfjordområdet på Tampen i den nordlige delen av Nordsjøen. området omfatter feltene, Sør, Gimle og Tordis.

Detaljer

Offshore Strategikonferansen 2007. Oljedirektør Gunnar Berge

Offshore Strategikonferansen 2007. Oljedirektør Gunnar Berge Offshore Strategikonferansen 2007 Oljedirektør Gunnar Berge Leteåret 2006 Det er påbegynt 26 letebrønner: 18 undersøkelsesbrønner og åtte avgrensningsbrønner. 23 letebrønner er avsluttet. Barentshavet:

Detaljer

Årsrapport ytre miljø 2006

Årsrapport ytre miljø 2006 Årsrapport ytre miljø 26 Innledning Petoro forvalter statens eierinteresser gjennom SDØE på de fleste felt på norsk sokkel. SDØE sin eierandel i felt på norsk sokkel er blitt noe redusert gjennom nedsalg

Detaljer

Årsrapport 2014 - Utslipp fra Hymefeltet AU-HYME-00003. Classification: Open Status: Final Expiry date: 2016-02-23 Page 1 of 7

Årsrapport 2014 - Utslipp fra Hymefeltet AU-HYME-00003. Classification: Open Status: Final Expiry date: 2016-02-23 Page 1 of 7 Classification: Open Status: Final Expiry date: 2016-02-23 Page 1 of 7 Table of contents Innledning... 4 1 Feltets status... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Produksjon av olje og gass... 5 1.3 Gjeldende utslippstillatelser

Detaljer

Årsrapport 2011 for Vega Sør AU-DPN OE TRO-00091

Årsrapport 2011 for Vega Sør AU-DPN OE TRO-00091 Årsrapport 2011 for Vega Sør Gradering: Internal Side 2 av 10 Innhold 1 STATUS... 5 1.1 Generelt... 5 1.2 Status produksjon... 7 1.3 Oversikt over utslippstillatelser for feltet... 9 1.4 Overskridelser

Detaljer

Hvordan takle klimautfordringene og fortsatt høy aktivitet. Per Terje Vold, adm. dir. i OLF Orkanger-konferansen 29. mai 2008

Hvordan takle klimautfordringene og fortsatt høy aktivitet. Per Terje Vold, adm. dir. i OLF Orkanger-konferansen 29. mai 2008 Hvordan takle klimautfordringene og fortsatt høy aktivitet Per Terje Vold, adm. dir. i OLF Orkanger-konferansen 29. mai 2008 100 medlemsbedrifter tuftet på kunnskap og teknologi 44 oljeselskaper Operatører/rettighetshavere

Detaljer

Møte med Bergens Næringsråd. Øystein Michelsen Konserndirektør, Utvikling & Produksjon Norge

Møte med Bergens Næringsråd. Øystein Michelsen Konserndirektør, Utvikling & Produksjon Norge Møte med Bergens Næringsråd Øystein Michelsen Konserndirektør, Utvikling & Produksjon Norge 2011 Et uforglemmelig år Fantastiske leteresultater Johan Sverdrup og Skrugard Statoil med 16 av 22 funn på norsk

Detaljer

Kyotoavtalen. Store ambisjoner UTSLIPP TIL LUFT

Kyotoavtalen. Store ambisjoner UTSLIPP TIL LUFT OLJE OG MILJØ Å hente opp olje og gass fra dypene utenfor norskekysten, fører med seg utslipp til luft og sjø. Derfor jobber olje- og gasselskapene hele tiden med å utvikle teknologi og systemer som kan

Detaljer

Leteboring. Seismiske undersøkelser. Nye funn

Leteboring. Seismiske undersøkelser. Nye funn 9 Letevirksomhet 6 5 Avgrensning Undersøkelse 4 Wells 3 2 66 68 7 72 74 76 78 8 82 84 Figur 13.1 Letebrønner avsluttet per år etter reklasssifisering 86 88 9 92 94 96 98 2 9 Siktemålet med letevirksomheten

Detaljer

Letevirksomhet. Seismiske undersøkelser. Leteboring. Funnresultater. Fremtidig leting

Letevirksomhet. Seismiske undersøkelser. Leteboring. Funnresultater. Fremtidig leting Letevirksomhet Seismiske undersøkelser Leteboring Funnresultater Fremtidig leting 5 Avgrensning antall brønner 3 Undersøkelse 197 1975 19 195 199 1995 Figur.1 Letebrønner avsluttet per år etter reklassifisering.

Detaljer

SDØE-resultater 1 kvartal 2012 - presentasjon

SDØE-resultater 1 kvartal 2012 - presentasjon SDØE-resultater 1 kvartal 2012 - presentasjon Kjell Pedersen, administrerende direktør Marion Svihus, økonomidirektør Jan Rosnes, direktør gassfelt og nye utbygginger Sveinung Sletten, kommunikasjonssjef

Detaljer

ODs Faktasider. Felt. Generell informasjon. Faktakart i nytt vindu. lenke. Funnbrønnbane 25/11-1 Funnår Hovedforsyningsbase NPDID for felt 43562

ODs Faktasider. Felt. Generell informasjon. Faktakart i nytt vindu. lenke. Funnbrønnbane 25/11-1 Funnår Hovedforsyningsbase NPDID for felt 43562 Generell informasjon navn BALDER Faktakart i nytt vindu lenke Dagens status Producing Funnbrønnbane 25/11-1 Funnår 1967 Hovedområde North sea Hovedforsyningsbase Dusavik NPDID for felt 43562 Bilde Funn

Detaljer

AKTIVITETSNIVÅET INNENFOR OLJE OG GASS I NORD-NORGE

AKTIVITETSNIVÅET INNENFOR OLJE OG GASS I NORD-NORGE Petro Foresight 2030 AKTIVITETSNIVÅET INNENFOR OLJE OG GASS I NORD-NORGE Spesialtema: AASTA HANSTEEN LOFOTEN / VESTERÅLEN UTBYGGINGSKOSTNADER I BARENTSHAVET Norne Foto: Harald Pettersen/Statoil 2014 FRA

Detaljer

Selskapenes andeler i felt og utvinningstillatelser

Selskapenes andeler i felt og utvinningstillatelser 17 Selskapenes andeler i felt og utvinningstillatelser I parentes etter angivelse av selskapets andel i vedkommende felt i drift/funn oppgis den/de utvinningstillatelser feltet/funnet ligger i. For de

Detaljer

Norsk Petroleums Produksjon Produksjonsoversikt Norge

Norsk Petroleums Produksjon Produksjonsoversikt Norge Norsk Petroleums Produksjon Produksjonsoversikt Norge Rapport nr. 11-2013 Innhold: 1. Produksjon Norge 2. Prognose for produksjon i Norge 3. Petroleumsressurser 4. Produksjon pr. selskap 5. Produksjonsbarometer

Detaljer

Felt og prosjekt under utbygging

Felt og prosjekt under utbygging 15 Felt og prosjekt under utbygging Fram Vest... 135 Grane... 135 Kristin (Haltenbanken Vest)... 136 Kvitebjørn... 136 Mikkel... 137 Sigyn... 137 Snøhvit (inkl. Albatross og Askeladd)... 138 Tune... 139

Detaljer

Sokkelåret Oljedirektør Gunnar Berge. Oljedirektoratet, 12. januar 2006

Sokkelåret Oljedirektør Gunnar Berge. Oljedirektoratet, 12. januar 2006 Sokkelåret 2005 Oljedirektør Gunnar Berge Oljedirektoratet, 12. januar 2006 Leteåret 2005 12 påbegynte letebrønner Ni undersøkelsesbrønner og tre avgrensningsbrønner Seks nye funn To oljefunn og ett gassfunn

Detaljer

Letevirksomhet. Seismiske undersøkelser. Leteboring. Funnresultater. Fremtidig leting

Letevirksomhet. Seismiske undersøkelser. Leteboring. Funnresultater. Fremtidig leting 13 Letevirksomhet Seismiske undersøkelser Leteboring Funnresultater Fremtidig leting Siktemålet med letevirksomheten er å påvise nye, lønnsomme petroleumsressurser, samt bidra til et stabilt og jevnt aktivitetsnivå.

Detaljer

Tid for miljøteknologisatsing Trondheim 16. januar. Anita Utseth - Statssekretær Olje- og Olje- og energidepartementet

Tid for miljøteknologisatsing Trondheim 16. januar. Anita Utseth - Statssekretær Olje- og Olje- og energidepartementet Tid for miljøteknologisatsing Trondheim 16. januar Anita Utseth - Statssekretær Olje- og energidepartementet Globale CO2-utslipp fra fossile brensler IEAs referansescenario Kilde: IEA 350 Samlet petroleumsproduksjon

Detaljer

Fremtidige energibehov, energiformer og tiltak Raffineridirektør Tore Revå, Essoraffineriet på Slagentangen. Februar 2007

Fremtidige energibehov, energiformer og tiltak Raffineridirektør Tore Revå, Essoraffineriet på Slagentangen. Februar 2007 Fremtidige energibehov, energiformer og tiltak Raffineridirektør Tore Revå, Essoraffineriet på Slagentangen. Februar 2007 Eksterne kilder: International Energy Agency (IEA) Energy Outlook Endring i globalt

Detaljer

9 Letevirksomhet. Seismiske undersøkelser. Leteboring. Nye funn. Fremtidig leting. Nordsjøen. Norskehavet. Barentshavet

9 Letevirksomhet. Seismiske undersøkelser. Leteboring. Nye funn. Fremtidig leting. Nordsjøen. Norskehavet. Barentshavet 9 Letevirksomhet Seismiske undersøkelser Leteboring Nye funn Fremtidig leting Nordsjøen Norskehavet Barentshavet 60 50 Undersøkelse Avgrensning Antall brønner 40 30 20 10 0 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84

Detaljer

Fremtidsutsikter for Statoils prosjektog modifikasjonsportefølje

Fremtidsutsikter for Statoils prosjektog modifikasjonsportefølje Fremtidsutsikter for Statoils prosjektog modifikasjonsportefølje Hans Jakob Hegge Direktør Driftsutvikling Undersøkelse og produksjon Norge Statoil Sandsli - Et kraftsentrum i Bergensregionen 50 45 40

Detaljer

OG21: Nasjonal teknologistrategi for den norske petroleumsnæringen verdiskapning og klyngeutvikling!

OG21: Nasjonal teknologistrategi for den norske petroleumsnæringen verdiskapning og klyngeutvikling! OG21: Nasjonal teknologistrategi for den norske petroleumsnæringen verdiskapning og klyngeutvikling! Andreas Sandvik Direktør OG21 www.og21.org OG21 - Olje og Gass i det 21. århundre - Norges teknologistrategi

Detaljer

VNG Norge Petropolen 24. april 2013

VNG Norge Petropolen 24. april 2013 VNG Norge Petropolen 24. april 2013 Vi er et fremoverlent lete- og produksjonsselskap Vi er et heleid datterselskap av VNG Verbundnetz Gas AG Vi i VNG Norge leder konsernets leteog produksjonsaktiviteter

Detaljer

HITECVISION RAPPORT 1H

HITECVISION RAPPORT 1H HITECVISION RAPPORT 1H-2017 www.hitecvision.com HitecVision AS Første halvår 2017 HitecVision er Norges største private equity investor og Europas ledende, spesialiserte private equity investor innenfor

Detaljer

Sokkelåret 2010. Oljedirektør Bente Nyland Pressekonferanse 13. januar 2011

Sokkelåret 2010. Oljedirektør Bente Nyland Pressekonferanse 13. januar 2011 Sokkelåret 2010 Oljedirektør Bente Nyland Pressekonferanse 13. januar 2011 Innhold Leting Utbygging Produksjon Ressursregnskap Investeringer CO 2 -lagring på norsk sokkel Framtidsutsikter 2 Oljeprisutviklingen

Detaljer

Dialogmøte. Tromsø 18 oktober 2007. Letedirektør Yngve Vassmyr

Dialogmøte. Tromsø 18 oktober 2007. Letedirektør Yngve Vassmyr Dialogmøte Tromsø 18 oktober 2007 Letedirektør Yngve Vassmyr Innhold Forretningsstrategi Ledelse og organisasjon Portefølje FoU/Teknologi Utviklings scenarier Leverandørindustri Oppsummering Vår forretningsstrategi

Detaljer

Fakta Norsk petroleumsvirksomhet. Olje- og energidepartementet. Gateadresse: Einar Gerhardsens plass 1

Fakta Norsk petroleumsvirksomhet. Olje- og energidepartementet. Gateadresse: Einar Gerhardsens plass 1 Fakta 2003 Norsk petroleumsvirksomhet Olje- og energidepartementet Gateadresse: Einar Gerhardsens plass 1 Postadresse: Postboks 8148 Dep, 0033 Oslo Telefon 22 24 90 90 Faks 22 24 95 65 http://www.oed.dep.no

Detaljer

KONSEKVENSUTREDNING Når det gjelder arbeidsplasser - skal vi vite! Det hjelper ikke å tro.

KONSEKVENSUTREDNING Når det gjelder arbeidsplasser - skal vi vite! Det hjelper ikke å tro. KONSEKVENSUTREDNING Når det gjelder arbeidsplasser - skal vi vite! Det hjelper ikke å tro. Konsekvensutredning av Nordland VI, Nordland VII og Troms II Grunnlaget for verdiskaping er tilgang på nytt areal

Detaljer

Solid produksjon, gode resultater StatoilHydros kvartalsberetning og regnskap - 1. kvartal 2008

Solid produksjon, gode resultater StatoilHydros kvartalsberetning og regnskap - 1. kvartal 2008 Pressemelding 13. mai 2008 Solid produksjon, gode resultater StatoilHydros kvartalsberetning og regnskap - 1. kvartal 2008 StatoilHydros resultat for første kvartal 2008 er påvirket av høye olje- og gasspriser.

Detaljer

13 Letevirksomhet. Seismiske undersøkelser. Leteboring. Nye funn. Fremtidig leting

13 Letevirksomhet. Seismiske undersøkelser. Leteboring. Nye funn. Fremtidig leting 13 Letevirksomhet Seismiske undersøkelser Leteboring Nye funn Fremtidig leting Antall brønner 60 50 40 30 20 Avgrensning Undersøkelse 10 1966 1971 1976 1981 1986 1991 1996 2001 Figur 13.1 Letebrønner avsluttet

Detaljer

Uten industri ingen fremtid

Uten industri ingen fremtid Uten industri ingen fremtid Offshore Strategikonferansen 2009 Adm. direktør Stein Lier-Hansen, Norsk Industri Krise i verden- hva med Norge? GIEK Eksportfinans Innovasjon Norge ENOVA Avskrivningsats Skatteutsettelse

Detaljer

Videreutvikling av norsk sokkel

Videreutvikling av norsk sokkel Videreutvikling av norsk sokkel Øystein Michelsen Oljeservice-seminar Sparebank1 SR-Bank 25. november Kort om Statoil Nye energiløsninger Maksimere Main priorities potensialet på norsk sokkel Internasjonal

Detaljer

på bekostning av tiltak for å økte utvinningsgraden i eksisterende prosjekter, tiltak som for eksempel produksjonsboring og brønnintervensjon.

på bekostning av tiltak for å økte utvinningsgraden i eksisterende prosjekter, tiltak som for eksempel produksjonsboring og brønnintervensjon. NOTAT Økt utvinning på norsk sokkel Bellona stiller seg uforstående til det høye tempoet som åpning av nye områder og tildeling av nye lisenser i kystnære områder og områder langt nord, nå skjer med. Det

Detaljer

Årsresultat SDØE 2010

Årsresultat SDØE 2010 Årsresultat SDØE 21 Stavanger 23.2.11 Kjell Pedersen, administrerende direktør Marion Svihus, økonomidirektør Sveinung Sletten, kommunikasjonssjef Store bevegelser i olje- og gassprisene Oljepris, Brent

Detaljer

olje- og gassfelt i norge kulturminneplan

olje- og gassfelt i norge kulturminneplan olje- og gassfelt i norge kulturminneplan 123 området området omfatter feltene, Skirne og Vale i den nordlige delen av Nordsjøen. I tillegg blir gass fra Oseberg og Huldra transportert via. Det er også

Detaljer

Sokkelåret Oljedirektør Bente Nyland Pressekonferanse 14. januar 2008

Sokkelåret Oljedirektør Bente Nyland Pressekonferanse 14. januar 2008 Sokkelåret 2007 Oljedirektør Bente Nyland Pressekonferanse 14. januar 2008 Leteåret 2007 Det er påbegynt 32 letebrønner: 20 undersøkelsesbrønner og 12 avgrensningsbrønner. 33 letebrønner er avsluttet.

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø Formannskapet

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø Formannskapet STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: U22 Arkivsaksnr: 2012/3462-4 Saksbehandler: Audny Merete Mehammer Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø Formannskapet Konsekvensutredning PL 475

Detaljer

Wintershall Norge: holder stø kurs mot nye høyder. Vi former fremtiden.

Wintershall Norge: holder stø kurs mot nye høyder. Vi former fremtiden. Wintershall Norge: holder stø kurs mot nye høyder Vi former fremtiden. Innhold Forord av Rainer Seele og Bernd Schrimpf 4 Dyktig team med vind i seilene: Wintershall Norge 7 Klart mål for øyet: å være

Detaljer

Aktivitetsnivået innenfor olje og gass i Nord-Norge på lang sikt. Utarbeidet av:

Aktivitetsnivået innenfor olje og gass i Nord-Norge på lang sikt. Utarbeidet av: Aktivitetsnivået innenfor olje og gass i Nord-Norge på lang sikt Utarbeidet av: Hovedkonklusjonen i analysen er at den langsiktige petroleumsveksten i Norge vil komme i Nord-Norge. 1 Fremtidig petroleumsvekst

Detaljer

CO2-reduksjoner og virkemidler på norsk

CO2-reduksjoner og virkemidler på norsk CO2-reduksjoner og virkemidler på norsk kontinental t sokkel Oljedirektoratet, seminar Klimakur 20.8.2009 Lars Arne Ryssdal, dir næring og miljø Oljeindustriens Landsforening 2 Mandatet vårt - klimaforlikets

Detaljer

DNO ASA. Resultat 2. kvartal. 1. halvår

DNO ASA. Resultat 2. kvartal. 1. halvår DNO ASA Resultat 2. kvartal og 1. halvår 2000 STYRETS BERETNING FOR 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR 2000 DNO ASA Den meget positive utviklingen for DNO konsernet fortsetter. Sammendrag (1999 tall i parentes) DNO

Detaljer

AKTIVITETSNIVÅET INNENFOR OLJE OG GASS I NORD-NORGE

AKTIVITETSNIVÅET INNENFOR OLJE OG GASS I NORD-NORGE PETRO FORESIGHT 2030 AKTIVITETSNIVÅET INNENFOR OLJE OG GASS I NORD-NORGE SPESIALTEMA: FELTSENTER SUBSEA Melkøya Foto: Helge Hansen/Statoil Utarbeidet av: POTENSIELT 8 NYE FELTSENTRE I NORD-NORGE I 2030

Detaljer

Nord et spennende område en spennende framtid

Nord et spennende område en spennende framtid Classification: Statoil internal Status: Draft Arctic Princess ved kai på Melkøya Nord et spennende område en spennende framtid Edd-Magne Torbergsen, Informasjonssjef, leting Nordområdene / drift Norne

Detaljer

Verdier for framtiden

Verdier for framtiden Verdier for framtiden Ressursrapport for felt og funn 2017 15. juni 2017 Ingrid Sølvberg, direktør for utbygging og drift Les rapporten på www.npd.no OLJEDIREKTORATETS ROLLE Størst mulig verdi for samfunnet

Detaljer

Hvorfor investere milliarder i olje, gass og energi?

Hvorfor investere milliarder i olje, gass og energi? Proud ownership Hvorfor investere milliarder i olje, gass og energi? Desemberkonferansen Kristiansund, 1. desember 2011 Øyvind Eriksen Konsernsjef i Aker ASA og arbeidende styreleder i Aker Solutions ASA

Detaljer

Petroleumsrettet industri,

Petroleumsrettet industri, Petroleumsrettet industri, 11 internasjonalisering, sysselsetting og teknologiutvikling Industriutvikling og internasjonalisering Sysselsetting i Petroleumsvirksomheten Teknologiutviklingens betydning

Detaljer

Redusert oljeutvinning og karbonlekkasje

Redusert oljeutvinning og karbonlekkasje 1 Redusert oljeutvinning og karbonlekkasje Knut Einar Rosendahl Forskningsavdelingen i Statistisk sentralbyrå og CREE (Oslo Centre of Research on Environmentally friendly Energy) Energiseminar ved UMB,

Detaljer

Oversikt over felt og viktige nullutslippstiltak per 13.09.02 Vedlegg

Oversikt over felt og viktige nullutslippstiltak per 13.09.02 Vedlegg Oversikt over felt og viktige nullutslippstiltak per 13.09.02 Vedlegg Felt Operatør Type PUD Prod.start Nullutslippstiltak Kommentar Albuskjell Olje/gass 25.04.75 26.05.79 Nedstengt 26.08.98 Balder og

Detaljer

HKS-354 BNN til NNE. Anita A. Stenhaug, produksjonsdirektør Norne

HKS-354 BNN til NNE. Anita A. Stenhaug, produksjonsdirektør Norne HKS-354 BNN til NNE Anita A. Stenhaug, produksjonsdirektør Norne Statoil i Nord Nord-Norges ledende industriutvikler. Etablert i Harstad i 1976 3.500 fra Nord-Norge jobber i oljeindustrien, nesten

Detaljer

DNO ASA. Resultat for 4. kvartal samt årsresultat 1998

DNO ASA. Resultat for 4. kvartal samt årsresultat 1998 DNO ASA Resultat for 4. kvartal samt årsresultat 1998 STYRETS KOMMENTARER TIL 4. KVARTAL SAMT ÅRSRESULTAT 1998 DNO har som forretningsstrategi å drive øket oljeutvinning fra felt i sluttproduksjon og i

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Årsrapport for Atla feltet 2013

INNHOLDSFORTEGNELSE. Årsrapport for Atla feltet 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FELTETS STATUS... 3 1.1. Generelt... 3 1.2. Produksjonen på feltet... 5 1.3. Utslippstillatelser... 5 2. FORBRUK OG UTSLIPP KNYTTET TIL BORING... 5 3. OLJEHOLDIG VANN... 5 4. BRUK

Detaljer

Bodøseminaret 15.12.2004. Petoro AS sin rolle på sokkelen/i Norskehavet

Bodøseminaret 15.12.2004. Petoro AS sin rolle på sokkelen/i Norskehavet Bodøseminaret 15.12.2004 Petoro AS sin rolle på sokkelen/i Norskehavet 5 5 12 Petoro på norsk sokkel 74 16 18 20 22 24 26 28 30 32 Barentshavet 72 7120 7122 70 14 12 Harstad 90 utvinningstillatelser 18

Detaljer

Utslippsrapport for Viljefeltet 2012

Utslippsrapport for Viljefeltet 2012 Utslippsrapport for Viljefeltet 2012 1. mars 2013 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FELTETS STATUS... 3 1.1 INNLEDNING... 3 1.2 PRODUKSJON OG FORBRUK... 4 1.3 STATUS PÅ NULLUTSLIPPSARBEIDET... 4 2 UTSLIPP FRA BORING...

Detaljer

Ni felt i drift - Oljen til land i Finnmark

Ni felt i drift - Oljen til land i Finnmark Ni felt i drift - Oljen til land i Finnmark Basert på analysene i denne rapporten er det utarbeidet tre scenarier for olje- og gassrelatert industri i Nord-Norge i 2030. I basisscanriet kommer det frem

Detaljer

Oljemeldingen 2004 Sett med globale linser.

Oljemeldingen 2004 Sett med globale linser. Oljemeldingen 2004 Sett med globale linser. David Ottesen Regions direktør, r, Sør r Europa-Afrika Baker Hughes INTEQ Norsk Petroleumsforenings fagkomité for petroleumsøkonomi i samarbeid med Olje- og

Detaljer

olje- og gassfelt i norge kulturminneplan

olje- og gassfelt i norge kulturminneplan olje- og gassfelt i norge kulturminneplan 185 området området ligger ca. 140 km vest for Sognefjorden. I samme område ligger også Statfjord- og Gullfaksfeltene. I området er feltene og Vigdis i produksjon.

Detaljer

Pressemelding. Wintershall og Statoil er enig om å bytte eierandeler

Pressemelding. Wintershall og Statoil er enig om å bytte eierandeler Pressemelding Wintershall og Statoil er enig om å bytte eierandeler Selskapene bytter eierandeler i følgende olje- og gassfelt i Nordsjøen; Brage, Vega, Gjøa og Edvard Grieg 22.10.2012 Verena Sattel PI-12-26

Detaljer

Utfordringer på norsk sokkel

Utfordringer på norsk sokkel Utfordringer på norsk sokkel Nye funn, infrastruktur, nye områder, Teknologibehov Bente Nyland Oljedirektoratet "DEMO 2000 i 10 år - hva er oppnådd" Årskonferanse 22.10 2009 Viktigste bidragsyter til norsk

Detaljer

Forskning- og utvikling Nøkkelen til økt verdiskaping for norsk petroleumsvirksomhet!

Forskning- og utvikling Nøkkelen til økt verdiskaping for norsk petroleumsvirksomhet! Ministry of Petroleum and Energy Olje- og energiminister Thorhild Widvey Forskning- og utvikling Nøkkelen til økt verdiskaping for norsk petroleumsvirksomhet! BRU-seminar Teknologi- og strategi innen petroleum

Detaljer

DNO ASA. Resultat 3. kvartal og pr. 30.09.99

DNO ASA. Resultat 3. kvartal og pr. 30.09.99 DNO ASA Resultat 3. kvartal og pr. 30.09.99 STYRETS KOMMENTARER Høyere oljepris har bidratt til økte inntekter fra olje og gass virksomheten i 3. kvartal 1999 og selskapets driftsresultat ble derfor bedre

Detaljer

Årsrapport for utslipp 2014 Sigyn

Årsrapport for utslipp 2014 Sigyn Årsrapport for utslipp 2014 Sigyn Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 4 1 FELTETS STATUS... 5 1.1 BELIGGENHET OG RETTIGHETSHAVERE... 5 1.2 ORGANISATORISKE FORHOLD... 5 1.3 UTBYGNINGSKONSEPT... 5 1.4 FELTETS

Detaljer

Fortsatt vekst på norsk sokkel

Fortsatt vekst på norsk sokkel Fortsatt vekst på norsk sokkel Muligheter og utfordringer Gro Gunleiksrud Haatvedt, Direktør Leting Norge, Statoil Stortingsmelding 28 (2010-2011) Et godt grunnlag for veien videre Klargjør petroleumsindustriens

Detaljer

Rettighetshavere på norsk kontinentalsokkel

Rettighetshavere på norsk kontinentalsokkel Rettighetshavere på norsk kontinentalsokkel Tilbakelevering av hele utvinningstillatelser 2001: Utvinningstillatelse 114, 114B og 114C. Andelsoverdragelser 2001 Utv. till. Fra: Til: Andel (%): 006 Amerada

Detaljer

1. kvartal 2008. Det norske oljeselskap ASA Oslo, 8. mai 2008

1. kvartal 2008. Det norske oljeselskap ASA Oslo, 8. mai 2008 1. kvartal 2008 Det norske oljeselskap ASA Oslo, 8. mai 2008 Erik Haugane, administrerende direktør Paul E. Hjelm-Hansen, finansdirektør Torgeir Anda, kommunikasjonssjef Høydepunkter Tildeling av lisensandeler

Detaljer

Sokkelåret Oljedirektør Bente Nyland Pressekonferanse 8. januar 2009

Sokkelåret Oljedirektør Bente Nyland Pressekonferanse 8. januar 2009 Sokkelåret 2008 Oljedirektør Bente Nyland Pressekonferanse 8. januar 2009 Innhold Økonomisk bakteppe Leting Produksjon og ressursregnskap Seismikk og sameksistens Utfordringer Oljeprisutvikling Økonomisk

Detaljer

Årsrapportering til Miljødirektoratet 2014. Hammerfest LNG landanlegg AU-SNO-00021

Årsrapportering til Miljødirektoratet 2014. Hammerfest LNG landanlegg AU-SNO-00021 Classification: Internal Status: Final Expiry date: 2016-01-10 Page 1 of 6 I henhold til Norsk olje og gass «Anbefalte retningslinjer for utslippsrapportering», rev. dato 9.1.2014 inneholder årsrapport

Detaljer

Årsrapport Tune 2012 AU-DPN OE OSE-00191

Årsrapport Tune 2012 AU-DPN OE OSE-00191 Innhold 1 Feltets status... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Produksjon av olje/gass... 5 1.3 Gjeldende utslippstillatelser... 6 1.4 Overskridelser av utslippstillatelser / Avvik... 7 1.5 Kjemikalier prioritert

Detaljer

Petroleumsindustrien og klimaspørsmål

Petroleumsindustrien og klimaspørsmål Petroleumsindustrien og klimaspørsmål EnergiRike 26. januar 2010 Gro Brækken, administrerende direktør OLF Oljeindustriens Landsforening Klimamøtet i København: Opplest og vedtatt? 2 1 Klimautfordring

Detaljer

Ressursforvaltningen i Norskehavet - ODs fire scenarier - hva er gjennomførbart?

Ressursforvaltningen i Norskehavet - ODs fire scenarier - hva er gjennomførbart? Produksjon (millioner Sm 3 o.e. per år) 300 250 200 150 100 50 Ressursforvaltningen i Norskehavet - ODs fire scenarier - hva er gjennomførbart? Bente Nyland Oljedirektør Historisk produksjon Basisprognose

Detaljer

3. kvartalsresultat 2009 Petoro pådriver for lønnsomme prosjekter. Pressekonferanse Stavanger 5. november 2009

3. kvartalsresultat 2009 Petoro pådriver for lønnsomme prosjekter. Pressekonferanse Stavanger 5. november 2009 Petoro pådriver for lønnsomme prosjekter Pressekonferanse Stavanger 5. november 29 SDØE kontantstrøm pr 3. kvartal: 77 milliarder Resultater Pr 3. kvartal 29 Pr 3. kvartal 28 Hele 28 Resultat etter finansposter

Detaljer

ODs Faktasider. Felt. Generell informasjon. Faktakart i nytt vindu. lenke. Funnbrønnbane 6507/11-1 Funnår NPDID for felt

ODs Faktasider. Felt. Generell informasjon. Faktakart i nytt vindu. lenke. Funnbrønnbane 6507/11-1 Funnår NPDID for felt Generell informasjon navn ÅSGARD Faktakart i nytt vindu lenke Dagens status Producing Funnbrønnbane 6507/11-1 Funnår 1981 Hovedområde Norwegian sea Hovedforsyningsbase Kristiansund NPDID for felt 43765

Detaljer

Pressekonferanse årsresultat 2008 Presentasjon til utdeling. Pressekonferanse årsresultat SDØE Stavanger 2. mars 2009

Pressekonferanse årsresultat 2008 Presentasjon til utdeling. Pressekonferanse årsresultat SDØE Stavanger 2. mars 2009 Presentasjon til utdeling Pressekonferanse årsresultat SDØE Stavanger 2. mars 2009 Historisk resultat - høye priser Resultater 2008 2007 Resultat etter finansposter (milliarder kroner) 160 113 Kontantstrøm

Detaljer

DNO ASA. Resultat 4. kvartal og foreløpig årsresultat

DNO ASA. Resultat 4. kvartal og foreløpig årsresultat DNO ASA Resultat 4. kvartal og foreløpig årsresultat 1999 STYRETS KOMMENTARER Inntektene fra olje-og gass virksomheten i 4. kvartal 1999 var 5 ganger høyere enn i 4. kvartal 1998. Mer enn en dobling av

Detaljer

Offisiell åpning Gina Krog

Offisiell åpning Gina Krog Offisiell åpning Gina Krog Program for dagen Tidspunkt Hva skjer 10:40 10:45 Sikkerhetsbrief Gina Krog 10:45 10:50 Velkommen 10:50 10:55 Gina Krog: Prosjektet på 5 min 11:00 11.45 Lunsj 12:00 12:45 Omvisning

Detaljer

Det norske mot nye utfordringer. Generalforsamling 12 april Erik Haugane

Det norske mot nye utfordringer. Generalforsamling 12 april Erik Haugane Det norske mot nye utfordringer Generalforsamling 12 april Erik Haugane Det norskes mål Det norske skal skape mer verdier for aksjonærer og for samfunnet. Det norske skal innen 2020 ha en produksjon på

Detaljer

Produksjonsutviklingen

Produksjonsutviklingen Et sammendrag av KonKraft-rapport 2 Produksjonsutviklingen på norsk sokkel 3 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 Produksjon ( millioner fat o.e./d) Historisk Prognose 0,0 1970 2008 2040 Historisk

Detaljer

À Ã Õ Õ Œ fl Œ Ã. fl à fl Ã Ã Ó ÔÏ

À Ã Õ Õ Œ fl Œ Ã. fl à fl Ã Ã Ó ÔÏ Ã Ãfl fl Õ À Ã Õ Õ Œ fl Œ à fl à fl Ã Ã Ó ÔÏ Ÿ à fl À à fl Œ fi à fl Œ à Œ Œ fl Ã Õ Œ Ã Õ fi À INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FELTETS STATUS... 3 1.1. Generelt... 3 1.2. Produksjonen på feltet... 5 1.3. Utslippstillatelser...

Detaljer

Energiutfordringen og behovet for kompetanse. Reidar Müller Olje- og energidepartementet

Energiutfordringen og behovet for kompetanse. Reidar Müller Olje- og energidepartementet Energiutfordringen og behovet for kompetanse Reidar Müller Energitørsten billion tonnes of oil equivalent IEA Reference Scenario: World Primary Energy Demand 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 1980 1990 2000 2010

Detaljer